Proces verbal din 19.03.2020

Minuta ședinței extraordinare din 19.03.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BAIA MARE

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE - joi, 19 MARTIE 2020, ora 14:00

- Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 485 din 18 martie 2020.

Locul de desfășurare a ședinței - sala de conferințe Millennium III, clădirea M1, str. Vasile Lucaciu nr. 2

Președinte de ședință - d-na consilier Mureșan Ileana.

Sunt prezenți 16 consilieri locali.

Lipsesc următorii consilieri locali: dl. Bizău Simion, dl. Gligan Gheorghe, dl. Pap Zsolt, d-na Pop Alexandra, d-na Pop Mariana, d-na Stejerean Doris și d-na Smical Irina.

Ordinea de zi a fost aprobată cu 16 voturi „pentru”.

Ordinea de zi:

  • 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii pentru anul 2020 a termenului prevăzut la art. 21 din Regulamentul cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Baia Mare, aprobat prin HCL Baia Mare nr. 506/2019

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Au votat deschis „pentru”: Ardelean Radu, Băzărea Daniela, Brăgaru Marin, Varga Cornel, Grumaz Dan, Lupșa Ștefan, Mandra Ioan, Marincaș Ioana, Mureșan Dorel, Mureșan Ileana, Niculescu Țâgârlaș Cristian, Pop Ștefan, Pop Viorel, Rob Marinel, Sinn Clara, Vida Noemi.

Proiectul de hotărâre nr. 1 este aprobat cu 16 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 93/2020

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, pentru anul 2020, a termenului prevăzut în art. 14 și art. 24 din Anexa 1 la H.C.L.nr. 204/2017 și în art. 8, alin 2 din Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 521/2017.

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Au votat deschis „pentru”: Ardelean Radu, Băzărea Daniela, Brăgaru Marin, Varga Cornel, Grumaz Dan, Lupșa Ștefan, Mandra Ioan, Marincaș Ioana, Mureșan Dorel, Mureșan Ileana, Niculescu Țâgârlaș Cristian, Pop Ștefan, Pop Viorel, Rob Marinel, Sinn Clara, Vida Noemi.

Proiectul de hotărâre nr. 2 este aprobat cu 16 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 94/2020

  • 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de plată a chiriei la locuințele sociale aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare și administrarea DAS, până la 20.06.2020

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Au votat deschis „pentru”: Ardelean Radu, Băzărea Daniela, Brăgaru Marin, Varga Cornel, Grumaz Dan, Lupșa Ștefan, Mandra Ioan, Marincaș Ioana, Mureșan Dorel, Mureșan Ileana, Niculescu Țâgârlaș Cristian, Pop Ștefan, Pop Viorel, Rob Marinel, Sinn Clara, Vida Noemi.

Proiectul de hotărâre nr. 3 este aprobat cu 16 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 95/2020

  • 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, până la data de 30 iunie 2020, a termenului de plată prevăzut în contractele de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru locuințele din fondul locativ de stat, pentru locuințele de serviciu și pentru locuințele din fondul locativ din proprietatea municipiului, respectiv pentru locuințelor ANL aflate în administrarea Municipiului Baia Mare,

Comisia I Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Au votat deschis „pentru”: Ardelean Radu, Băzărea Daniela, Brăgaru Marin, Varga Cornel, Grumaz Dan, Lupșa Ștefan, Mandra Ioan, Marincaș Ioana, Mureșan Dorel, Mureșan Ileana, Niculescu Țâgârlaș Cristian, Pop Ștefan, Pop Viorel, Rob Marinel, Sinn Clara, Vida Noemi.

Proiectul de hotărâre nr. 4 este aprobat cu 16 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 96/2020

  • 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenelor de plata a sumelor reprezentând chiriile/redevențele sau altor sume contractuale datorate bugetului local în temeiul contractelor de concesiune/ închirire/ superficie/ servitute, precum și diminuarea cuantumurilor acestor sume.

Comisia I- Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Dl. consilier Niculescu Țâgârlaș Cristian aduce un amendament în plen: Completare la articolul 2, se introduce sintagma: „de către persoanele fizice”

Art.2 Se aprobă, pe perioada stării de urgență, reducerea cu 50% a cuantumului chiriilor redevențelor și altor sume contractuale, datorate bugetului local al Municipiului Baia Mare, de către persoanele fizice, stabilite conform prevederilor contractuale, asupra terenurilor proprietatea Municipiului Baia Mare sau aflate în administrarea legală a municipiului, respectiv chiriile stabilite pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință proprietatea Municipiului Baia Mare sau aflate în administrarea legală a municipiului.

și se adaugă un articol nou:

Art.21 Se aprobă, pe perioada stării de urgență, exonerarea la plata chiriilor, redevențelor și altor sume contractuale, datorate bugetului local al Municipiului Baia Mare, de către agenții economici, stabilite conform prevederilor contractuale, asupra terenurilor proprietatea Municipiului Baia Mare sau aflate în administrarea legală a municipiului, respectiv chiriile stabilite pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință proprietatea Municipiului Baia Mare sau aflate în administrarea legală a municipiului.”

Amendamentul a fost aprobat cu 16 voturi „pentru”.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul adoptat.

Au votat deschis „pentru”: Ardelean Radu, Băzărea Daniela, Brăgaru Marin, Varga Cornel, Grumaz Dan, Lupșa Ștefan, Mandra Ioan, Marincaș Ioana, Mureșan Dorel, Mureșan Ileana, Niculescu Țâgârlaș Cristian, Pop Ștefan, Pop Viorel, Rob Marinel, Sinn Clara, Vida Noemi.

Proiectul de hotărâre nr. 5 este aprobat cu 16 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 97/2020

  • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea achiziției obiectivului de investiții: PLATFORME ÎNGROPATE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE, JUD. MARAMUREȘ

Comisia I - Aviz nefavorabil Comisia II - Aviz favorabil

Proiectul numărul 6 a fost retras de pe Ordinea de zi, de către domnul primar.