Proces verbal din 18.08.2020

Minuta ședinței extraordinare din 18.08.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE - marți, 18 august 2020, ora 15:00 - Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 1041 din 18 august 2020.

Sedința se desfășoară prin videoconferință.

Președinte de ședință - dl. consilier Pap Zsolt.

Sunt prezenți 17 consilieri locali.

Lipsesc următorii consilieri locali: dl. Bizău Simion, dl. Gligan Gheorghe, d-șoara Marincaș Ioana, d-na Pop Mariana, d-na Stejerean Doris și dl. Varga Cornel.

Ordinea de zi este aprobată cu 17 voturi ”pentru”.

Ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020

Comisia I - Aviz favorabil

Se votează pe articole.

Se supune la vot art. 2

1.Art2.

A.da

15/15

(100%)

B.nu

0/15

(   0%)

C.abtinere

0/15

(   0%)

No Answer

0/15 (

0%)

A B C

-------------------

Pop Viorel

--------------

| X |           |           |

Smical Ana - Irina

| X |          |          |

Pop Alexandra

| X |          |          |

Vida Noemi Erika

| X |          |          |

Pop Stefan

| X |          |          |

Muresan Ileana

| X |          |          |

BRAGARU MARIN

| X |          |          |

Dan Grumaz

| X |           |           |

Mandra Ioan

| X |          |          |

Ardelean Radu

| X |          |          |

Lupsa Stefan

| X |          |          |

Daniela Bazarea

| X |          |          |

Muresan Dorel

| X |          |          |

Clara Sinn

| X |          |          |

Rob Marinel

| X |           |           |

Dl. consilier Pap Zsolt votează verbal ”pentru” fiind prezent, iar domnul consilier Niculescu Țâgârlaș Cristian votează prin telefon ”pentru”.

Art. 2 este adoptat cu 17 voturi ”pentru”.

Se supune la vot art. 3

1.Art3.

A.da

15/15

(100%)

B.nu

0/15

(   0%)

C.abtinere

0/15

(   0%)

No Answer

0/15 (

0%)

A B C

-------------------

Pop Viorel

--------------

| X |          |          |

Smical Ana - Irina

| X |          |          |

Pop Alexandra

| X |          |          |

Vida Noemi Erika

| X |          |          |

Pop Stefan

| X |          |          |

Muresan Ileana

| X |          |          |

BRAGARU MARIN

| X |          |          |

Dan Grumaz

| X |          |          |

Mandra Ioan

| X |          |          |

Ardelean Radu

| X |          |          |

Lupsa Stefan

| X |          |          |

Daniela Bazarea

| X |          |          |

Muresan Dorel

| X |          |          |

Clara Sinn

| X |          |          |

Rob Marinel

| X |          |          |

Dl. consilier Pap Zsolt votează verbal ”pentru” fiind prezent, iar domnul consilier Niculescu Țâgârlaș Cristian votează prin telefon ”pentru”.

Art. 3 este adoptat cu 17 voturi ”pentru”.

Se supune la vot art. 4

1.Art4.

A.da

15/15

(100%)

B.nu

0/15

(   0%)

C.abtinere

0/15

(   0%)

No Answer

0/15 (

0%)

A B C

-------------------

Pop Viorel

--------------

| X |          |          |

Smical Ana - Irina

| X |          |          |

Pop Alexandra

| X |          |          |

Vida Noemi Erika

| X |          |          |

Pop Stefan

| X |          |          |

Muresan Ileana

| X |          |          |

BRAGARU MARIN

| X |          |          |

Dan Grumaz

| X |          |          |

Mandra Ioan

| X |          |          |

Ardelean Radu

| X |          |          |

Lupsa Stefan

| X |          |          |

Daniela Bazarea

| X |          |          |

Muresan Dorel

| X |          |          |

Clara Sinn

| X |          |          |

Rob Marinel

| X |          |          |

Dl. consilier Pap Zsolt votează verbal ”pentru” fiind prezent, iar domnul consilier Niculescu Țâgârlaș Cristian votează prin telefon ”pentru”.

Art. 4 este adoptat cu 17 voturi ”pentru”.

Se supune la vot art. 1

1.Art1

A.da

14/15

(

93%)

B.nu

0/15

(

0%)

C.abtinere

0/15

(

0%)

No Answer

1/15 (

7%)

A B C

-------------------

Pop Viorel

--------------

| X |          |          |

Smical Ana - Irina

| X |          |          |

Pop Alexandra

| X |          |          |

Vida Noemi Erika

| X |          |          |

Pop Stefan

| X |          |          |

Muresan Ileana

| X |          |          |

BRAGARU MARIN

| X |          |          |

Dan Grumaz

| X |          |          |

Mandra Ioan

|                  |                  |                  |

Ardelean Radu

| X |          |          |

Lupsa Stefan

| X |          |          |

Daniela Bazarea

| X |          |          |

Muresan Dorel

| X |          |          |

Clara Sinn

| X |          |          |

Rob Marinel

| X |          |          |

Dl. consilier Pap Zsolt votează verbal ”pentru” fiind prezent, dl. consilier Mandra Ioan votează verbal ”pentru”, iar domnul consilier Niculescu Țâgârlaș Cristian votează prin telefon ”pentru”.

Art. 1 este adoptat cu 17 voturi ”pentru”.

Se supune la vot întreg proiectul.

P1. Proiect de hotarare privind Municipiului Baia Mare pe anul 2020

aprobarea rectificarii bugetului general al


A.da            14/15 ( 93%)

B.nu             0/15 (  0%)

C.abtinere      0/15 (  0%)

No Answer 1/15 (  7%)

A B C

-------------------

Pop Viorel

--------------

| X |          |          |

Smical Ana - Irina

| X |          |          |

Pop Alexandra

| X |          |          |

Vida Noemi Erika

| X |           |           |

Pop Stefan

| X |          |          |

Muresan Ileana

| X |          |          |

BRAGARU MARIN

| X |          |          |

Dan Grumaz

| X |          |          |

Mandra Ioan

|                  |                  |                  |

Ardelean Radu

| X |          |          |

Lupsa Stefan

| X |           |           |

Daniela Bazarea

| X |          |          |

Muresan Dorel

| X |          |          |

Clara Sinn

| X |          |          |

Rob Marinel

Dl. consilier Pap Zsolt votează verbal ”pentru” fiind prezent, dl. consilier Mandra Ioan votează verbal ”pentru”, iar domnul consilier NiculescuȚâgârlaș Cristian votează prin telefon ”pentru”. Proiectul nr. 1 este adoptat cu 17 voturi ”pentru”.

Hotărârea nr. 256/2020.