Proces verbal din 17.01.2020

Minuta ședinței extraordinare din 17.01.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE - vineri, 17 ianuarie 2020, ora 12:00

- Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 59 din 13 ianuarie 2020.

Locul de desfășurare a ședinței - sala Europa, din sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Președinte de ședință - dl. consilier Mureșan Dorel.

Sunt prezenți 17 consilieri locali.

Lipsesc următorii consilieri locali: d-na Băzărea Daniela, dl. Brăgaru Marin, dl. Gligan Gheorghe, dl. Grumaz

Dan, d-na Mureșan Ileana și d-na Pop Alexandra.

Ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi „pentru”.

Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată cu 17 voturi „pentru”.

Ordinea de zi

 • 1.Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local aferent anului 2019

  Comisia I - Aviz favorabil

  ,17

  ,0

  Da,17

  Nu,0

  Abtinere,0

  1,Tagarlas Cristi

  ,,Da

  2,Marincas Ioana

  ,,Da

  3,Smical Irina

  ,,Da

  4,Stejerean Doris

  ,,Da

  5,Varga Cornel

  ,,Da

  6,Pap Zsolt

  ,,Da

  7,Vida Noemi

  ,,Da

  8,Pop Viorel

  ,,Da

  9,Mandra Ioan

  ,,Da

  10,Lupsa Stefan

  ,,Da

  11,Pop Mariana

  ,,Da

  12,Pop Stefan

  ,,Da

  13,Rob Marinel

  ,,Da

  14,Ardelean Radu

  ,,Da

  15,Sinn Clara

  ,,Da

  16,Presedinte

  ,,Da

  17,Bizau Simion

  ,,Da

Proiectul nr. 1 a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 1/2020.

 • 2.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 507/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Comisia I- Aviz favorabil

,17

,0

Da,17

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Marincas Ioana

,,Da

3,Smical Irina

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Pap Zsolt

,,Da

7,Vida Noemi

,,Da

8,Pop Viorel

,,Da

9,Mandra Ioan

,,Da

10,Lupsa Stefan

,,Da

11,Pop Mariana

,,Da

12,Pop Stefan

,,Da

13,Rob Marinel

,,Da

14,Ardelean Radu

,,Da

15,Sinn Clara

,,Da

16,Presedinte

,,Da

17,Bizau Simion

,,Da

Proiectul nr. 2 a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 2/2020.

 • 3.Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de Sălăgeanu Maria, Orha Florin Antonie, Blaj Adrian, Roman Petronela, Breban Valeria, Iancu Mariana, Ardeleanu Gheorghe, Ardeleanu Elena, Bud Nicolae, Bud Florica, Veres Noemi, Veres Zsolt, Konicska Ștefan, Konicska Ileana, Roșu Maria, Roșu Dorin, Weisz Nicolae, Czapp Agneta, Drule Petre, Drule Liana, Talpoș Simion, Noaghea Nicolae, Noaghea Doina, Cornea Ioan, Cornea Adrian, Cornea Cornel Dan, Avram Liviu, Sârb Mihail, Szapanyos Iosif, Szapanyos Maria, Csiple Katalin, Csiple Aurel, Pop Ana înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 47419/2019, împotriva H.C.L. nr. 447/2019

Comisia II- Aviz favorabil

Comisia III -Aviz favorabil

,17

,0

Da,15

Nu,0

Abtinere,2

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Marincas Ioana

,,Da

3,Smical Irina

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Pap Zsolt

,,Da

7,Vida Noemi

,,Da

8,Pop Viorel

,,Da

9,Mandra Ioan

,,Abtinere

10,Lupsa Stefan

,,Abtinere

11,Pop Mariana

,,Da

12,Pop Stefan

,,Da

13,Rob Marinel

,,Da

14,Ardelean Radu

,,Da

15,Sinn Clara

,,Da

16,Presedinte

,,Da

17,Bizau Simion

,,Da

Dl. consilier Mandra Ioan a votat verbal „pentru”. Proiectul nr. 3 a fost adoptat cu 16 voturi „pentru” și 1 „abținere”.

Hotărârea nr. 3/2020.

 • 4.Proiect de hotărâre privind nominalizarea persoanelor cărora li se acordă distincția „Medalia de excelență a Municipiului Baia Mare”

Comisia III- Aviz favorabil

Proiectul numărul 4 a fost retras de pe ordinea de zi, de către domnul primar.

Ordinea de zi suplimentară

I.Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune pentru imobilul monument istoric cunoscut sub numele de ,, Restaurant - Casino,,înscris în Lista monumentelor istorice sub codul LMI 2015 : MM-II-m-B-04442, situat pe str.Crisan nr.18 -Baia Mare.

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

,17

,0

Da,14

Nu,3

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,Nu

2,Marincas Ioana

,,Nu

3,Smical Irina

,,Da

4,Stejerean Doris

,,Da

5,Varga Cornel

,,Da

6,Pap Zsolt

,,Da

7,Vida Noemi

,,Da

8,Pop Viorel

,,Da

9,Mandra Ioan

,,Da

10,Lupsa Stefan

,,Da

11,Pop Mariana

,,Da

12,Pop Stefan

,,Da

13,Rob Marinel

,,Da

14,Ardelean Radu

,,Da

15,Sinn Clara

,,Da

16,Presedinte

,,Da

17,Bizau Simion

,,Nu

Proiectul nr. 1 a fost adoptat cu 14 voturi „pentru” și 3 împotrivă.

Hotărârea nr. 4/2020.

2.Proiect de hotărâre privind ridicarea interdicției de acces, prevăzută în H.C.L. nr. 28/2018, în zonele calamitate Valea Usturoi și Valea Roșie

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

,17

,0

Da,17

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi 2,Marincas Ioana 3,Smical Irina 4,Stejerean Doris 5,Varga Cornel 6,Pap Zsolt 7,Vida Noemi 8,Pop Viorel 9,Mandra Ioan 10,Lupsa Stefan 11,Pop Mariana 12,Pop Stefan 13,Rob Marinel 14,Ardelean Radu 15,Sinn Clara 16,Presedinte 17,Bizau Simion

,,Da ,,Da ,,Da ,,Da ,,Da ,,Da ,,Da ,,Da ,,Da

,,Da

,,Da

,,Da

,,Da

,,Da

,,Da ,,Da ,,Da

Proiectul nr. 2 a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 5/2020.

DIVERSE:

1. Acordul de principiu cu privire la solicitarea TVR înregistrată la Primaria municipiului Baia Mare cu nr. 1478/2020 privind organizarea Eurovision Song Contest.