Proces verbal din 13.04.2020

Minuta ședinței extraordinare din 13.04.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE - luni, 13 aprilie 2020, ora 11:00

- Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 589 din 10 aprilie 2020.

Președinte de ședință - d-na consilier Mureșan Ileana.

Sunt prezenți 21 consilieri locali. Ședința se desfășoară prin videoconferință.

Lipsește dl. consilier Mandra loan. La proiectul nr. 2 participă și dl. consilier Pop Ștefan.

Ordinea de zi:

  • 1.Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul în Baia Mare aflate în situație de necesitate pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID - 19, pe perioada decretată ca stare de urgență

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

P1. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul în Baia Mare aflate în situație de necesitate pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID - 19, pe perioada

decretată ca stare de urgență

  • A. DA       18/21

  • B. NU        0/21

  • C. ABȚINERE   2/21

No Answer   1/21 (

( 86%)

(   0%)

( 10%)

5%)

A  B

C

Cornel Varga Rob Marinel Gheorghe Gligan Daniela Bazarea Bragaru Marin Vida Noemi Erika

Smical Ana - Irina

Pop Mariana Marincas Ioana Sinn Clara Muresan Ileana Radu Ardelean Niculescu Tagarlas Pop Viorel Pap Zsolt Doris Stejerean Bizau Simion Grumaz Dan Pop Alexandra Lupsa Stefan Muresan Dorel

|   X    |          |

|   X    |          |

|                        |                        |

|   X    |          |

|   X    |          |

|   X    |          |

|   X   |          |

|   X    |          |

|   X    |          |

|   X    |          |

|   X    |          |

|   X    |          |

|   X    |          |

|   X    |          |

|   X    |          |

|   X    |          |

|                        |                        |

|                        |                        |

|   X    |          |

|   X    |          |

|   X    |          |

| | X | | | | | | | | | | | | | | |

X | | | |

Proiectul nr. 1 a fost adoptat cu 18 voturi pentru, 2 abțineri și 1 persoană nu a votat.

Hotărârea nr. 132/2020.

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în cotă de 64 mp din 117 mp, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc nr.31B, înscris în C.F. nr. 118130 Baia Mare, nr. cadastral 118130, aferent construcție spațiu comercial, în favoarea SC GEO X VISION SRL

Comisia I - Aviz nefavorabil

Comisia II - Aviz nefavorabil

Dl. consilier Brăgaru Marin nu participă la discuții și la vot la proiectul nr. 2.

P2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în cotă de 64 mp din 117 mp, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc nr.31B,

înscris în construcție R.A.

C.F.  nr.  118130

spațiu comercial,

Baia Mare,  nr.

în favoarea SC

cadastral  118130,  aferent

GEO X VISION SRL Baia Mare

A.DA

7/22 ( 32%)

B.NU

4/22 ( 18%)

C.ABȚINERE

9/22 ( 41%)

No Answer 2/22 (  9%)

A B C

Cornel Varga

|

1

| X |

Rob Marinel

|

1

| X |

Gheorghe Gligan

|

X

|                        |

Daniela Bazarea

|

X

|                        |

Bragaru Marin

|

1

|                        |

Vida Noemi Erika

| X

1

|                        |

Smical Ana - Irina

|

|

| X |

Pop Mariana

| X

1

|                        |

Marincas Ioana

|

X

|                        |

Sinn Clara

|

|

| X |

Muresan Ileana

|

1

| X |

Radu Ardelean

| X

1

|                        |

Niculescu Tagarlas

| X

1

|                        |

Pop Viorel

| X

1

|                        |

Pap Zsolt

|

|

| X |

Doris Stejerean

|

1

| X |

Bizau Simion

|

X

|                        |

Grumaz Dan

|

|

| X |

Pop Alexandra

|

1

|                        |

Lupsa Stefan

| X

|

|                        |

Muresan Dorel

| X

1

|                        |

Pop Stefan

|

1

| X |

D-na consilier Pop Alexandra votează verbal ”pentru”.

Proiectul nr. 2 a fost respins cu 8 voturi pentru, 4 împotrivă și 9 abțineri.