Proces verbal din 13.02.2020

Minuta ședinței extraordinare din 13.02.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE - joi, 13 FEBRUARIE 2020, ora 12:00 - Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 220 din 07 februarie 2020.

Locul de desfășurare a ședinței - sala Europa, din sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Președinte de ședință - dl. consilier Mureșan Dorel.

Sunt prezenți 16 consilieri locali.

Lipsesc următorii consilieri locali: d-na Băzărea Daniela dl. Brăgaru Marin, dl. Gligan Gheorghe, dl. Niculescu Țâgârlaș Cristian, d-na Pop Alexandra, d-na Pop Mariana și d-na Stejerean Doris.

Ordinea de zi a fost aprobată cu 16 voturi „pentru”.

Ordina de zi suplimentară a fost aprobată cu 16 voturi „pentru”.

La votarea ultimului proiect de hotărâre, ajunge și domnul consilier Niculescu Țâgârlaș Cristian.

Se începe votarea, cu proiectul numărul 2 de pe Ordinea de zi.

Ordinea de zi 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Baia Mare pentru anul 2020

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

,16

,0

Da,16

Nu,0

Abtinere,0

1,Marincas Ioana

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Varga Cornel

,,Da

4,Muresan Ileana

,,Da

5,Pap Zsolt

,,Da

6,Vida Noemi

,,Da

7,Grumaz Dan

,,Da

8,Pop Viorel

,,Da

9,Mandra Ioan

,,Da

10,Lupsa Stefan

,,Da

11,Pop Stefan

,,Da

12,Rob Marinel

,,Da

13,Ardelean Radu

,,Da

14,Sinn Clara

,,Da

15,Presedinte

,,Da

16,Bizau Simion

,,Da

Proiectul nr. 2 a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 46/2020.

3.Proiect de hotărâre privind admiterea în parte, a plângerii prealabile formulată de Puiu Marcel înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 2045/2020, împotriva pct. 29 al Capitolului IV ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 223/2013

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

,16

,0

Da,16

Nu,0

Abtinere,0

1,Marincas Ioana

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Varga Cornel

,,Da

4,Muresan Ileana

,,Da

5,Pap Zsolt

,,Da

6,Vida Noemi

,,Da

7,Grumaz Dan

,,Da

8,Pop Viorel

,,Da

9,Mandra Ioan

,,Da

10,Lupsa Stefan

,,Da

11,Pop Stefan

,,Da

12,Rob Marinel

,,Da

13,Ardelean Radu

,,Da

14,Sinn Clara

,,Da

15,Presedinte

,,Da

16,Bizau Simion

,,Da

Proiectul nr. 3 a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 47/2020.

Ordinea de zi suplimentară

1.Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii din domeniul public al Statului Român în domeniul public al Municipiului Baia Mare a unor sectoare de drum național din Municipiul Baia Mare, respectiv Str. Europa, Str. Dumbravei, B-dul Independenței și B-dul București

Comisia I - Aviz favorabil Comisia II - Aviz favorabil

,15

,0

Da,15

Nu,0

Abtinere,0

1,Marincas Ioana

,,Da

2,Varga Cornel

,,Da

3,Muresan Ileana

,,Da

4,Pap Zsolt

,,Da

5,Vida Noemi

,,Da

6,Grumaz Dan

,,Da

7,Pop Viorel

,,Da

8,Mandra Ioan

,,Da

9,Lupsa Stefan

,,Da

10,Pop Stefan

,,Da

11,Rob Marinel

,,Da

12,Ardelean Radu

,,Da

13,Sinn Clara

,,Da

14,Presedinte

,,Da

15,Bizau Simion

,,Da

D-na consilier Smical Irina a votat verbal „pentru”. Proiectul nr. 1 a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 48/2020.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului << Dezvoltarea infrastructurii de educație timpurie prin realizarea Creșei Steluțelor în cartierul Vasile Alecsandri din Baia Mare >> finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 - Axa Prioritara 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.4. - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific -Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, Apel proiect POR/4/2017/4.4/1

Comisia I - Aviz favorabil

,16

,0

Da,16

Nu,0

Abtinere,0

1,Marincas Ioana

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Varga Cornel

,,Da

4,Muresan Ileana

,,Da

5,Pap Zsolt

,,Da

6,Vida Noemi

,,Da

7,Grumaz Dan

,,Da

8,Pop Viorel

,,Da

9,Mandra Ioan

,,Da

10,Lupsa Stefan

,,Da

11,Pop Stefan

,,Da

12,Rob Marinel

,,Da

13,Ardelean Radu

,,Da

14,Sinn Clara

,,Da

15,Presedinte

,,Da

16,Bizau Simion

,,Da

Proiectul nr. 2 a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 49/2020.

Se revine la proiectul numărul 1, de pe Ordinea de zi.

1.Proiect de hotărâre privind nominalizarea persoanelor cărora li se acordă distincția „Medalia de excelență a Municipiului Baia Mare”

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Dl. consilier Radu Ardelean aduce un amendament în plen. La articolul 1, la final, se va completa: “ și organizarea evenimentului Gala Premiilor de Excelență a Municipiului Baia Mare, în data de 14 februarie 2020, în vederea decernării acestora”.

Amendamentul a fost votat în unanimitate.

Dl. primar aduce un amendament în plenul ședinței: “se retrage de pe listă categoria politic”.

Amendamentul a fost votat în unanimitate.

,17

,0

Da,17

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi ,,Da

2,Marincas Ioana

3,Smical Irina

 • 4,Varga Cornel

 • 5,Muresan Ileana

 • 6,Pap Zsolt

 • 7,Vida Noemi

 • 8,Grumaz Dan

 • 9,Pop Viorel

 • 10,Mandra Ioan

 • 11,Lupsa Stefan

 • 12,Pop Stefan

 • 13,Rob Marinel

 • 14,Ardelean Radu

15,Sinn Clara

16,Presedinte

17,Bizau Simion

Proiectul nr. 1 a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 50/2020.