Proces verbal din 12.08.2020

Minuta ședinței extraordinare din 12.08.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE - miercuri, 12 august 2020, ora 15:00 - Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 1032 din 11 august 2020.

Sedința se desfășoară prin videoconferință.

Președinte de ședință - dl. consilier Pap Zsolt.

Sunt prezenți 19 consilieri locali.

Lipsesc următorii consilieri locali: dl. Bizău Simion, d-na Pop Alexandra și dl. Rob Marinel.

La proiectul numărul 3, se alătură ședinței și domnul consilier Varga Cornel.

Ordinea de zi este aprobată cu 19 voturi ”pentru”.

Ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de proiect cu titlul “Mobilitate urbana durabilă prin crearea rețelei majore de transport public în comun și „park and ride” în Municipiul Baia Mare”, și a coridorului de mobilitate integrat, strategic la nivelul Municipiului Baia Mare

Comisia I - Aviz favorabil

A.da            18/18 (100%)

B.nu             0/18 (  0%)

C.abtinere      0/18 (  0%)

No Answer 0/18 (  0%)

A B C

----------------------------------------

Pop Mariana                      | X |

Marincas Ioana                  | X |

Muresan Ileana                  | X |

Smical Ana - Irina             | X |

Daniela Bazarea                 | X |

Lupsa Stefan                    | X |

Vida Noemi Erika               | X |

Ardelean Radu                   | X |

BRAGARU MARIN                   | X |

Pop Stefan                        | X |

Pop Viorel                        | X |

Niculescu Tagarlas Cristian  | X |

Gligan Gheorghe                 | X |

Mandra Ioan                      | X |

Doris Stejerean                 | X |

Dan Grumaz                        | X |

Muresan Dorel                   | X |

Clara Sinn                         | X |    |    |

Dl. consilier Pap Zsolt votează verbal ”pentru”. Proiectul nr. 1 este adoptat cu 19 voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 252/2020.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local pe anul 2020 a cultelor religioase recunoscute conform legii din municipiul Baia Mare, în baza Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Baia Mare

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

A.da

16/18

(

89%)

B.nu

0/18

(

0%)

C.abtinere

2/18

(

11%)

No Answer

0/18 (

0%)

Pop Mariana

| X

Marincas Ioana

| X

Muresan Ileana

Smical Ana - Irina

|

| X

Daniela Bazarea

Lupsa Stefan

|

| X

Vida Noemi Erika

| X

Ardelean Radu

| X

BRAGARU MARIN

| X

Pop Stefan

| X

Pop Viorel

| X

Niculescu Tagarlas Cristian  | X

Gligan Gheorghe

| X

Mandra Ioan

| X

Doris Stejerean

| X

Dan Grumaz

| X

Muresan Dorel

| X

Clara Sinn

| X

Dl. consilier Pap Zsolt votează verbal ”pentru”. Proiectul nr. 2 este adoptat cu 17 voturi ”pentru” și 2 voturi ”abținere”. Hotărârea nr. 253/2020.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren cu sultă, aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, identificat prin C.F. nr. 125661 Baia Mare, nr. cadastral 125661, cu un teren deținut în cote părți de SC RENTAS LOCO SRL - cota de 2/4, SC OBERHAUSER INVEST SRL - cota de 1/4 și SC ECO ANTNIC SRL - cota de 1/4 , identificat prin C.F. 118397 Baia Mare, nr. cadastral 118397 și însușirea Rapoartelor de evaluare întocmite de evaluator autorizat SC PBS EVAL CONSULTING SRL

Comisia I- Aviz favorabil

Comisia II- Aviz favorabil

Comisia III- Aviz favorabil

A.da

14/18

(

78%)

B.nu

1/18

(

6%)

C.abtinere

3/18

(

17%)

No Answer

0/18 (

0%)

Pop Mariana Marincas Ioana Muresan Ileana Smical Ana - Irina Daniela Bazarea Lupsa Stefan Vida Noemi Erika Ardelean Radu BRAGARU MARIN Pop Stefan Pop Viorel Niculescu Tagarlas Cristian Gligan Gheorghe Mandra Ioan Doris Stejerean Dan Grumaz Muresan Dorel Clara Sinn

X |        |

X |        |

X |        |

X |        |

|        | X

X |        |

X |        |

X |        |

| X |

X |        |

X |        |

X |        |

|        | X

X |        |

X |        |

|        | X

X |        |

X |        |


Dl. consilier Pap Zsolt votează verbal ”pentru”, fiind prezent, iar dl. consilier Varga Cornel votează verbal ”pentru” prin telefon. Proiectul nr. 3 este adoptat cu 16 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 3 voturi ”abținere”. Hotărârea nr. 254/2020.

4.Proiect de hotărâre privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 666 mp, aferent a două tronsoane a str. Limpedea , cuprins în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Baia Mare

Comisia II- Aviz favorabil

A.da

17/18 ( 94%)

B.nu

C.abtinere

0/18 (  0%)

1/18 (  6%)

No Answer

0/18 (  0%)

Pop Mariana                      | X |

Marincas Ioana                  | X |

Muresan Ileana                  | X |

Smical Ana - Irina             | X |

Daniela Bazarea                 | X |

Lupsa Stefan                    | X |

Vida Noemi Erika               | X |

Ardelean Radu                   | X |

BRAGARU MARIN                   | X |

Pop Stefan                        | X |

Pop Viorel                        | X |

Niculescu Tagarlas Cristian  | X |

Gligan Gheorghe                 |    |    |

Mandra Ioan                       | X |

Doris Stejerean                 | X |

Dan Grumaz                        | X |

Muresan Dorel                   | X |

Clara Sinn                        | X |