Proces verbal din 12.05.2020

Minuta ședinței extraordinare din 12.05.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE - marți, 12 mai 2020, ora 14:00

- Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 654 din 08 mai 2020.

Președinte de ședință - d-na consilier Mureșan Ileana.

Sunt prezenți 20 consilieri locali. Ședința se desfășoară prin videoconferință.

Lipsesc: dl. consilier Brăgaru Marin și d-na consilier Pop Alexandra. La votarea Ordinii de zi suplimentare se alătură ședinței și dl. consilier Gligan Gheorghe.

Ordinea de zi a fost aprobată cu 20 de voturi "pentru”.

Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată cu 17 voturi "pentru”, 2 voturi "împotrivă” și 1 vot "abținere”.

Ordinea de zi:

 • I.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020

Comisia I - Aviz favorabil

Se votează proiectul de hotărâre, pe articole.

Se supune la vot art. 2.

 • A. DA         20/21 ( 95%)

 • B. NU          0/21 (  0%)

 • C. ABȚINERE    0/21 ( 0%)

No Answer   1/21 (  5%)

A

B

C

Niculescu Țâgârlaș Cristian

| X |

|

|

Vida Noemi Erika

| X |

|

|

Muresan Dorel

| X |

|

|

Pop Viorel

| X |

|

|

Pop Mariana

| X |

|

|

Mandra Ioan

| X |

|

|

Bizau Simion

| X |

|

|

Ardelean Radu

| X |

|

|

Rob Marinel

| X |

|

|

Smical Ana - Irina

| X |

|

|

Marincas Ioana

| X |

|

|

sinnclara

| X |

|

|

Daniela Bazarea

| X |

|

|

grumazdan

| X |

|

|

Lupsa Stefan

| X |

|

|

Cornel Varga

| X |

|

|

DORIS STEJEREAN

| X |

|

|

pop stefan

|                                |

|

|

ZPap

| X |

|

|

Muresan Ileana

| X |

|

|

Gheorghe Gligan

| X |

|

|

Dl. consilier Pop Ștefan a votat verbal "pentru". Art. 2 este aprobat cu 21 de voturi "pentru".

Se supune la vot art. 3.

 • A. DA

 • B. NU

 • C. ABȚINERE

No Answer


21/21 (100%)

0/21  (   0%)

0/21  (   0%)

0/21  (   0%)

Niculescu Țâgârlaș

Vida Noemi Erika

Cristian

|     X     |              |

|     X     |              |

Muresan Dorel

| X |              |

Pop Viorel

| X |              |

Pop Mariana

| X |              |

Mandra Ioan

| X |              |

Bizau Simion

| X |              |

Ardelean Radu

| X |              |

Rob Marinel

| X |              |

Smical Ana - Irina

| X |              |

Marincas Ioana

| X |              |

sinnclara

| X |              |

Daniela Bazarea

| X |              |

grumazdan

| X |              |

Lupsa Stefan

| X |              |

Cornel Varga

| X |              |

DORIS STEJEREAN

| X |              |

pop stefan

| X |              |

ZPap

| X |              |

Muresan Ileana

| X |              |

Gheorghe Gligan

| X |              |

Art. 3 este aprobat cu 21 de voturi "pentru".

Se supune la vot art. 4.

A.DA           21/21

(100%)

B.NU             0/21

(   0%)

C.ABȚINERE      0/21

(   0%)

No Answer   0/21 (  0

%)

A   B   C

Niculescu Țâgârlaș

Cristian

| X |                |                |

Vida Noemi Erika

| X |                |                |

Muresan Dorel

| X |                |                |

Pop Viorel

| X |                |                |

Pop Mariana

| X |                |                |

Mandra Ioan

| X |                |                |

Bizau Simion

| X |                |                |

Ardelean Radu

| X |                |                |

Rob Marinel

| X |                |                |

Smical Ana - Irina

| X |                |                |

Marincas Ioana

| X |                |                |

sinnclara

| X |                |                |

Daniela Bazarea

| X |                |                |

grumazdan

| X |                |                |

Lupsa Stefan

| X |                |                |

Cornel Varga

| X |                |                |

DORIS STEJEREAN

| X |                |                |

pop stefan

| X

ZPap

| X

Muresan Ileana

| X

Gheorghe Gligan

| X

Art. 4 este aprobat cu 21 de voturi "pentru".

Se supune la vot art. 5.

 • A. DA         20/21 ( 95%)

 • B. NU          0/21 (  0%)

 • C. ABȚINERE    0/21 ( 0%)

No Answer   1/21 (  5%)

A

B

C

Niculescu Țâgârlaș Cristian

| X |

|

|

Vida Noemi Erika

| X |

|

|

Muresan Dorel

| X |

|

|

Pop Viorel

| X |

|

|

Pop Mariana

| X |

|

|

Mandra Ioan

|                                |

|

|

Bizau Simion

| X |

|

|

Ardelean Radu

| X |

|

|

Rob Marinel

| X |

|

|

Smical Ana - Irina

| X |

|

|

Marincas Ioana

| X |

|

|

sinnclara

| X |

|

|

Daniela Bazarea

| X |

|

|

grumazdan

| X |

|

|

Lupsa Stefan

| X |

|

|

Cornel Varga

| X |

|

|

DORIS STEJEREAN

| X |

|

|

pop stefan

| X |

|

|

ZPap

| X |

|

|

Muresan Ileana

| X |

|

|

Gheorghe Gligan

| X |

|

|

Dl. consilier Mandra Ioan a votat verbal "pentru". Art. 5 este aprobat cu 21 de voturi "pentru".

Se supune la vot art. 1.

 • A. DA

 • B. NU

 • C. ABȚINERE

No Answer


21/21 (100%)

0/21  (   0%)

0/21  (   0%)

0/21  (   0%)

A

B

C

Niculescu Țâgârlaș Cristian

| X |

|

|

Vida Noemi Erika

| X |

|

|

Muresan Dorel

| X |

|

|

Pop Viorel

| X |

|

|

Pop Mariana

| X |

|

|

Mandra Ioan

| X |

|

|

Bizau Simion

| X |

|

|

Ardelean Radu

| X |

|

|

Rob Marinel

| X |

|

|

Smical Ana - Irina

| X

Marincas Ioana

| X

sinnclara

| X

Daniela Bazarea

| X

grumazdan

| X

Lupsa Stefan

| X

Cornel Varga

| X

DORIS STEJEREAN

| X

pop stefan

| X

ZPap

| X

Muresan Ileana

| X

Gheorghe Gligan

| X

Art. 1 este aprobat cu 21 de voturi "pentru".

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu articolele aprobate.

 • A. DA

 • B. NU

 • C. ABȚINERE

No Answer


21/21 (100%)

0/21  (   0%)

0/21  (   0%)

0/21  (   0%)

A

B

C

-----------------------------

Niculescu Țâgârlaș Cristian

| X |

|

|

Vida Noemi Erika

| X |

|

|

Muresan Dorel

| X |

|

|

Pop Viorel

| X |

|

|

Pop Mariana

| X |

|

|

Mandra Ioan

| X |

|

|

Bizau Simion

| X |

|

|

Ardelean Radu

| X |

|

|

Rob Marinel

| X |

|

|

Smical Ana - Irina

| X |

|

|

Marincas Ioana

| X |

|

|

sinnclara

| X |

|

|

Daniela Bazarea

| X |

|

|

grumazdan

| X |

|

|

Lupsa Stefan

| X |

|

|

Cornel Varga

| X |

|

|

DORIS STEJEREAN

| X |

|

|

pop stefan

| X |

|

|

ZPap

| X |

|

|

Muresan Ileana

| X |

|

|

Gheorghe Gligan

| X |

|

|

Proiectul nr. 1 a fost adoptat cu 21 voturi ”pentru”.

Hotărârea nr. 153/2020.

 • 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al

Primarului Municipiului Baia Mare

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Proiectul numărul 2 a fost retas de pe Ordinea de zi de către domnul primar.

 • 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Baia Mare - lider de proiect și Direcția de Asistență Socială - partener, în vederea implementării proiectului «Accesul direct al cetățeanului la serviciile socio-medicale ale Municipiului Baia Mare>> finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 - 2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Comisia I - Aviz favorabil Comisia III - Aviz favorabil

 • A. DA

 • B. NU

 • C. ABȚINERE

No Answer

21/21 (100%)

0/21  (   0%)

0/21  (   0%)

0/21  (   0%)

A

B

C

Niculescu Țâgârlaș Cristian

| X |

|

|

Vida Noemi Erika

| X |

|

|

Muresan Dorel

| X |

|

|

Pop Viorel

| X |

|

|

Pop Mariana

| X |

|

|

Mandra Ioan

| X |

|

|

Bizau Simion

| X |

|

|

Ardelean Radu

| X |

1

|

Rob Marinel

| X |

|

|

Smical Ana - Irina

| X |

|

|

Marincas Ioana

| X |

|

|

sinnclara

| X |

|

|

Daniela Bazarea

| X |

|

|

grumazdan

| X |

|

|

Lupsa Stefan

| X |

|

|

Cornel Varga

| X |

|

|

DORIS STEJEREAN

| X |

|

|

pop stefan

| X |

|

|

ZPap

| X |

1

|

Muresan Ileana

| X |

|

|

Gheorghe Gligan

| X |

|

|

Proiectul nr. 3 a fost adoptat cu 21 voturi ”pentru”.

Hotărârea nr. 154/2020.

 • 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice, fază Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul BAIA MARE CITY LIGHT

Comisia I - Aviz favorabil

 • A. DA

  18/21 ( 86%)

  1/21 (  5%)

  1/21 (  5%)

  1/21 (  5%)


 • B. NU

 • C. ABȚINERE No Answer

  Niculescu Țâgârlaș Vida Noemi Erika Muresan Dorel Pop Viorel Pop Mariana Mandra Ioan Bizau Simion Ardelean Radu Rob Marinel


  Cristian | X |

  |    X    |

  |    X    |

  |    X    |

  |    X    |

  |    X    |

  |

  |    X    |

  |    X    |


  Smical Ana - Irina

  | X |           |

  Marincas Ioana

  | X |           |

  sinnclara

  | X |           |

  Daniela Bazarea

  |           |           | X

  grumazdan

  | X |           |

  Lupsa Stefan

  | X |           |

  Cornel Varga

  | X |           |

  DORIS STEJEREAN

  |                               |                               |

  pop stefan

  | X |           |

  ZPap

  | X |           |

  Muresan Ileana

  | X |           |

  Gheorghe Gligan

  | X |           |

D-na consilier Stejerean Doris a votat verbal ”pentru”. Proiectul nr. 4 a fost adoptat cu 19 voturi ”pentru”, 1 vot "împotrivă” și 1 vot "abținere”.

Hotărârea nr. 155/2020.

 • 5.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 97/2020 privind aprobarea prelungirii termenelor de plată a sumelor reprezentând chiriile/redevențele sau a altor sume contractuale datorate bugetului local, în temeiul contractelor de concesiune/închirire/superficie/servitute, precum și diminuarea cuantumurilor acestor sume

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

 • A. DA

 • B. NU

 • C. ABȚINERE

No Answer


19/20 ( 95%)

0/20  (   0%)

1/20 (  5%)

0/20  (   0%)

A

B

C

-----------------------------

Niculescu Țâgârlaș Cristian Vida Noemi Erika

|                                                |

|   X |

| X

|

Muresan Dorel

| X |

|

Pop Viorel

| X |

|

Pop Mariana

| X |

|

Mandra Ioan

| X |

|

Bizau Simion

| X |

|

Ardelean Radu

| X |

|

Rob Marinel

| X |

|

Smical Ana - Irina

| X |

|

Marincas Ioana

| X |

|

sinnclara

| X |

|

Daniela Bazarea

| X |

|

grumazdan

| X |

|

Lupsa Stefan

| X |

|

Cornel Varga

| X |

|

DORIS STEJEREAN

| X |

|

pop stefan

| X |

|

ZPap

| X |

|

Muresan Ileana

| X |

|

Proiectul nr. 5 a fost adoptat cu 19 voturi ”pentru” și 1 vot ”abținere”. Hotărârea nr. 156/2020.

Ordinea de zi suplimentară

l.Proiect de hotărâre privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 360 mp, situat în Baia Mare, str. Rachetei

Comisia I-Aviz favorabil

Comisia II-Aviz nefavorabil

Proiectul numărul 1 a fost retas de pe Ordinea de zi de către domnul primar.