Proces verbal din 11.06.2020

Minuta ședinței extraordinare din 11.06.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BAIA MARE

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE - joi, 11 iunie 2020, ora 16:00

- Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 721 din 5 iunie 2020.

Locul de desfășurare a ședinței - sala de conferințe Millennium III, clădirea M1, str. Vasile Lucaciu, nr. 2.

Președinte de ședință - dl. consilier Pap Zsolt.

Sunt prezenți 19 consilieri locali.

Lipsesc următorii consilieri locali: d-șoara Marincaș Ioana, dl. Bizău Simion, dl. Brăgaru Marin și dl. Niculescu Țâgârlaș Cristian.

Ordinea de zi este aprobată cu 18 voturi pentru.

Ordinea de zi suplimentară este aprobată cu 18 voturi pentru.

După votarea Ordinii de zi, se alătură ședinței și d-na consilier Băzărea Daniela.

Ordinea de zi:

  • I.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020

Comisia I - Aviz favorabil

Dl.primar aduce un amendament în plenul ședinței de Consiliu Local, și anume:

”Se transferă suma de 140 mii lei de la subcapitolul 61.02.50 ”Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale”, de la titlul II ”Bunuri și servicii”, la subcapitolul 74.02.05.01 "Salubritate”, la titlul XI ”Alte cheltuieli”. Se modifică anexele 1, 2 în mod corespunzător.”

Amendamentul este aprobat cu 19 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul pe articole.

Art. 2 - 19 voturi pentru.

Art. 3 - 19 voturi pentru.

Art. 4 - 19 voturi pentru.

Art. 5 - 19 voturi pentru.

Art. 6 - 19 voturi pentru.

Se revine la Art. 1 - 19 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul aprobat.

Se votează deschis :

Ardelean Radu      pentru

Băzărea Daniela      pentru

Gligan Gheorghe    pentru

Grumaz Dan        pentru

Lupșa Ștefan        pentru

Mandra Ioan         pentru

Mureșan Ileana      pentru

Mureșan Dorel

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Alexandra

pentru

Pop Mariana

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

pentru

Stejerean Doris

pentru

Varga Cornel

pentru

Vida Noemi

pentru

Proiectul nr. 1 este aprobat cu 19 voturi pentru. Hotărârea nr. 171/2020.

  • 2.Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de cooperare în vederea dotării cu dispozitive medicale a Blocului Operator - Sală de operații chirurgie cardiacă, cardiovasculară și toracică din cadrul Spitalului Județean de Urgență "Dr. Constantin Opriș" Baia Mare

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Dl. Ardelean Radu nu participă la discuții și la vot la acest proiect de hotărâre.

Se supune proiectul la vot.

Se votează deschis:

Băzărea Daniela

pentru

Gligan Gheorghe

pentru

Grumaz Dan

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mandra Ioan

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Alexandra

pentru

Pop Mariana

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

pentru

Stejerean Doris

pentru

Varga Cornel

pentru

Vida Noemi

pentru

Proiectul nr. 2 este aprobat cu 18 voturi pentru. Hotărârea nr. 172/2020.

  • 3.Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de cooperare având ca obiect stabilirea responsabilităților și condițiilor de implementare a proiectului „TESTĂM PENTRU SĂNĂTATEA MARAMUREȘENILOR"

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Dl. Ardelean Radu nu participă la discuții și la vot la acest proiect de hotărâre.

Se supune proiectul la vot.

Se votează deschis: Băzărea Daniela Gligan Gheorghe Grumaz Dan Lupșa Ștefan Mandra Ioan Mureșan Ileana Mureșan Dorel Pap Zsolt Pop Alexandra Pop Mariana Pop Ștefan Pop Viorel Rob Marinel Sinn Clara Smical Irina Stejerean Doris Varga Cornel Vida Noemi

pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru


Proiectul nr. 3 este aprobat cu 18 voturi pentru. Hotărârea nr. 173/2020.

  • 4.Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de utilizare pentru terenurile aparținând Municipiului Baia Mare ocupate de terasele sezoniere

Comisia I - Aviz favorabil, cu amendamentul: ”Se diminuează cu 50% taxele prevăzute la articolul 1, până la 31.12.2020.”

Comisia II - Aviz favorabil, cu amendamentele:

”1. Diminuarea tarifelor cu 50%, a taxelor propuse la articolul 1.

2. Se completează articolul 1 cu sintagma "începând cu luna iunie 2020 până la 31.12.2020.”

Dl. primar aduce un amendament în plenul ședinței de Consiliu Local, și anume: La articolul 1, se completează cu sintagma ”până la 31.12.2020, în cuantum de 1 leu/mp/lună.”

Amendamentul este aprobat cu 19 voturi pentru.

Amendamentele Comisiilor I și II nu se mai votează.

Se supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul aprobat.

Se votează deschis:

Ardelean Radu      pentru

Băzărea Daniela      pentru

Gligan Gheorghe    pentru

Grumaz Dan        pentru

Lupșa Ștefan        pentru

Mandra Ioan         pentru

Mureșan Ileana      pentru

Mureșan Dorel       pentru

Pap Zsolt            pentru

Pop Alexandra       pentru

Pop Mariana         pentru

Pop Ștefan

pentru pentru pentru pentru

pentru pentru pentru pentru


Pop Viorel

Rob Marinei

Sinn Clara

Smical Irina

Stejerean Doris Varga Cornel Vida Noemi

Proiectul nr. 4 este aprobat cu 19 voturi pentru. Hotărârea nr. 174/2020.

  • 5. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public Ambient Urban a unui autoturism marca Renault Kangoo

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

Se votează deschis:

Ardelean Radu      pentru

Băzărea Daniela      pentru

Gligan Gheorghe    pentru

Grumaz Dan        pentru

Lupșa Ștefan        pentru

Mandra Ioan         pentru

Mureșan Ileana      pentru

Mureșan Dorel       pentru

Pap Zsolt            pentru

Pop Alexandra       pentru

Pop Mariana         pentru

Pop Ștefan          pentru

Pop Viorel           pentru

Rob Marinel         pentru

Sinn Clara           pentru

Smical Irina          pentru

Stejerean Doris       pentru

Varga Cornel        pentru

Vida Noemi          pentru

Proiectul nr. 5 este aprobat cu 19 voturi pentru. Hotărârea nr. 175/2020.

  • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de călători de pe raza Municipiului Baia Mare

Comisia I - Aviz favorabil

Proiectul nr. 6 este retras de dl. primar.

DIVERSE:

1.Informarea nr. 209/2020 a Direcției Patrimoniu privind însușirea Procesului Verbal de Negociere nr. 12456 din 19 martie 2020.

Ordinea de zi suplimentară:

l.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în două loturi a terenului în suprafață de 69198 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare , înscris în CF 60309 Tăuții Măgherăuș

Comisia II - Aviz favorabil

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

Se votează deschis:

Ardelean Radu

pentru

Băzărea Daniela

pentru

Gligan Gheorghe

pentru

Grumaz Dan

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mandra loan -

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Alexandra

pentru

Pop Mariana

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical lrina

pentru

Stejerean Doris

pentru

Varga Cornel

pentru

Vida Noemi

pentru

Proiectul nr. 1 este aprobat cu 19 voturi pentru. Hotărârea nr. 176/2020.