Proces verbal din 10.07.2020

Minuta ședinței extraordinare din 10.07.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE - vineri, 10 iulie 2020, ora 13:00

 • - Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 852 din 07 iulie 2020.

Locul de desfășurare a ședinței - sala de conferințe Millennium III, clădirea M1, str. Vasile Lucaciu, nr. 2.

Președinte de ședință - dl. consilier Pap Zsolt.

Sunt prezenți 17 consilieri locali.

Lipsesc următorii consilieri locali: d-na Băzărea Daniela, dl. Bizău Simion, dl. Brăgaru Marin, d-șoara Marincaș Ioana, dl. Niculescu Țâgârlaș Cristian, d-na Pop Mariana.

Dl. consilier Gligan Gheorghe și dl. consilier Grumaz Dan pleacă după votarea proiectului nr. 1, de pe ordinea de zi.

Ordinea de zi este aprobată cu 17 voturi „pentru”.

Ordinea de zi suplimentară este aprobată cu 17 voturi „pentru”.

Ordinea de zi:

 • 1 .Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Baia Mare" domnului

Prof. univ. Dr. ing. Eugen Pay, Doctor Honoris Causa

Comisia III - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu

pentru

Gligan Gheorghe

pentru

Grumaz Dan

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mandra Ioan

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Alexandra

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

pentru

Stejerean Doris

pentru

Varga Cornel

pentru

Vida Noemi

pentru

Proiectul nr. 1 este adoptat cu 17 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 207/2020.

 • 2 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiarde la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute conform legii

Comisia I - Aviz favorabil cu amendamentul: Se propun pentru comisia de evaluare - D-na Băzărea Daniela și dl. Bizău Simion

Comisia III - Aviz favorabil

Amendamentul a fost respins cu: 1 vot „pentru”, 1 vot „împotrivă” și 13 voturi „abținere”.

Se votează deschis :

Ardelean Radu

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mandra Ioan

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Alexandra

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

pentru

Stejerean Doris

pentru

Varga Cornel

pentru

Vida Noemi

pentru

Proiectul nr. 2 este adoptat cu 15 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 208/2020.

 • 3 .Proiect de hotărâre privind mandatarea dl. Cherecheș Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadru Adunării Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> pentru mandatarea reprezentanților unităților administrativ teritoriale actionare în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. URBIS S.A, pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, a raportului de activitate al consiliului de administrație și a raportului de audit financiar pentru anul 2019

Comisia I - Aviz favorabil

Dl. consilier Pop Ștefan nu participă la discuții și la vot.

Se votează deschis :

Ardelean Radu

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mandra Ioan

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Alexandra

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

pentru

Stejerean Doris

pentru

Varga Cornel

pentru

Vida Noemi

pentru

Proiectul nr. 3 este adoptat cu 14 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 209/2020.

 • 4 .Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de Dula Vilhelm, Dula Ana, Buda Vasile, Florian Valer, Brîndușan Adrian, Crainic Ioan Romulus, înregistrată la Municipiul Baia Mare, sub nr. 20527/2020, împotriva H.C.L. nr. 140/2020

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mandra Ioan

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Alexandra

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

pentru

Stejerean Doris

pentru

Varga Cornel

pentru

Vida Noemi

pentru

Proiectul nr. 4 este adoptat cu 15 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 210/2020.

 • 5 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru RECONFIGURAREA ZONEI CENTRALE EXTRA MUROS LA NORD DE RÂUL SĂSAR, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Minerilor nr. 13-15, inițiator: SC CHILIA SRL

Comisia II - Aviz favorabil

Dl. consilier Pap Zsolt aduce un amendament în plenul ședinței: Pentru parcela de pe colțul intersecției străzilor: str. Fierăstrăului - str. Minerilor (unde actualmente este magazinul Penny) să se permită realizarea unei parcări supraterane P+2.

Amendamentul a fost adoptat cu 15 voturi „pentru”.

Se votează deschis proiectul, cu amendamentul adoptat:

Ardelean Radu

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mandra Ioan

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Pap Zsolt

abținere

Pop Alexandra

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

pentru

Stejerean Doris

pentru

Varga Cornel

pentru

Vida Noemi

abținere

Proiectul nr. 5 este adoptat cu 13 voturi „pentru” și 2 voturi „abținere”. Hotărârea nr. 211/2020.

 • 6 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Zona Vasile Lucaciu” Baia Mare, delimitată de strada Vasile Lucaciu - strada Bujorului - strada Zorilor - strada 13 Septembrie - strada Vasile Lucaciu - strada Electrolizei - strada Nisiparilor - strada Oltului, inițiator: Municipiul Baia Mare

Comisia II - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mandra Ioan

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Alexandra

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

pentru

Stejerean Doris

pentru

Varga Cornel

pentru

Vida Noemi

pentru

Proiectul nr. 6 este adoptat cu 15 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 212/2020.

 • 7 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Reglementare teren pentru funcțiuni de servicii și comerț” generat de imobilul situat în Baia Mare, Bd.București FN., judetul Maramureș, inițiator: SC Gaj Comimpex SRL, reprezentată prin Grețieș Viorel

Comisia II - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mandra Ioan

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Alexandra

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

pentru

Stejerean Doris

pentru

Varga Cornel

pentru

Vida Noemi

pentru

Proiectul nr. 7 este adoptat cu 15 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 213/2020.

Ordinea de zi suplimentară:

 • 1 .Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020

Comisia I - Aviz favorabil, cu amendamentul: ”Se transferă în cadrul subcapitolului 84.02.03.03 STRĂZI suma de 1 mii lei de la obiectivul de investiții ”Prelungire strada Horea” la obiectivul de investiții ”Reabilitare strada Victoriei (tronson b-dul Decebal - b-dul Independenței)”.

Se modifică anexa 4 în mod corespunzător.

Amendamentul a fost adoptat cu 15 voturi „pentru”.

Se supune la vot proiectul, pe articole, începând cu art. 3, apoi art. 2 și ulterior art. 1.

Art. 1 - 15 pentru.

Art. 2 - 15 pentru.

Art. 3 - 15 pentru.

Art. 4 - 15 pentru.

Art. 5 - 15 pentru

Art. 6 - 15 pentru.

Art. 7 - 15 pentru.

Art. 8 - 15 pentru.

Art. 9 - 15 pentru.

Art. 10 - 15 pentru.

Art. 11 - 15 pentru.

Art. 12 - 15 pentru.

Art. 13 - 15 pentru.

Se supune la vot proiectul, în ansamblu.

Se votează deschis :

Ardelean Radu

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mandra Ioan

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Alexandra

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

pentru

Stejerean Doris

pentru

Varga Cornel

pentru

Vida Noemi

pentru

Proiectul nr. 1 este adoptat cu 15 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 214/2020.

 • 2 .Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local nr. 467/2019 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 513/2019

Comisia I - Aviz favorabil

Dl. consilier Pop Ștefan nu participă la discuții și la vot.

Se votează deschis :

Ardelean Radu

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mandra Ioan

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Alexandra

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

pentru

Stejerean Doris

pentru

Varga Cornel

pentru

Vida Noemi

pentru

Proiectul nr. 2 este adoptat cu 14 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 215/2020.

 • 3 .Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 511/2018 - Regulament privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciilor de alimentare cu apă și canalizare familiilor și persoanelor singure cu domiciliul în Baia Mare, care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată, pe membru de familie

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mandra Ioan

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Alexandra

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

pentru

Stejerean Doris

pentru

Varga Cornel

pentru

Vida Noemi

pentru

Proiectul nr. 3 este adoptat cu 15 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 216/2020.

 • 4 .Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 1, Art. 2, Art. 3 și Art. 4 din HCL 6/2012 privind acordarea de facilități la transportul local prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de transport aparținând SC Urbis S.A., anumitor categorii de persoane domiciliate în municipiul Baia Mare

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Dl. consilier Pop Ștefan nu participă la discuții și la vot.

Dl. consilier Lupșa Ștefan, aduce un amendament în plen: „Se elimină de la art. 1 lit. a).” Amendamentul a fost adoptat cu 14 voturi „pentru”.

Se votează deschis :

Ardelean Radu

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mandra Ioan

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Alexandra

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

pentru

Stejerean Doris

pentru

Varga Cornel

pentru

Vida Noemi

pentru

Proiectul nr. 4 este adoptat cu 14 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 217/2020.

 • 5 . Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei terenurilor care pot face obiectul unui schimb imobiliar între Municipiul Baia Mare și proprietarul terenului situat în municipiul Baia Mare, Str. Serelor nr. 2, în suprafață de 391 mp, înscris în CF nr. 124624 Baia Mare, nr. cadastral 124624

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mandra Ioan

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Alexandra

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

pentru

Stejerean Doris

pentru

Varga Cornel

pentru

Vida Noemi

pentru

Proiectul nr. 5 este adoptat cu 15 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 218/2020.

 • 6 . Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionării inteligente a energiei In infrastructura de iluminat public prin depunerea       cererii de finanțare

„lluminare eficienta si gestionare inteligenta a energiei in Municipiul Baia Mare”

Comisia I - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu Lupșa Ștefan Mandra Ioan Mureșan Ileana

pentru pentru pentru pentru

Mureșan Dorel

pentru

Pap Zsolt

pentru

Pop Alexandra

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

pentru

Stejerean Doris

pentru

Varga Cornel

pentru

Vida Noemi

pentru

Proiectul nr. 6 este adoptat cu 15 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 219/2020.