Proces verbal din 10.03.2020

Minuta ședinței extraordinare din 10.03.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE - marți, 10 MARTIE 2020, ora 14:00

- Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 362 din 06 martie 2020.

Locul de desfășurare a ședinței - sala Europa, din sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Președinte de ședință - d-na consilier Mureșan Ileana.

Sunt prezenți 19 consilieri locali.

Lipsesc următorii consilieri locali: dl. Bizău Simion, dl. Gligan Gheorghe, d-na Stejerean Doris și d-na Smical Irina.

Ordinea de zi a fost aprobată cu 19 voturi „pentru”.

Ordinea de zi:

 • I.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorii tehnico -economici în faza P.T. + Execuție , pentru obiectivul de investiții: “REPARAȚII CAPITALE PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL SĂSAR” în municipiul Baia Mare.

Comisia I- Aviz favorabil

,19

,0

Da,19

Nu,0

Abtinere,0

1,Tagarlas Cristi

,,

Da

2,Marincas Ioana

,,

Da

3,Bragaru Marin

,,

Da

4,Varga Cornel

,,

Da

5,Bazarea Daniela

,,

Da

6,Pap Zsolt

,,

Da

7,Vida Noemi

,,

Da

8,Muresan Dorel

,,

Da

9,Grumaz Dan

,,

Da

10,Pop Viorel

,

,Da

11,Mandra Ioan

,

,Da

12,Lupsa Stefan

,

,Da

13,Pop Mariana

,

,Da

14,Pop Stefan

,

,Da

15,Pop Alexandra

,

,Da

16,Rob Marinel

,

,Da

17,Ardelean Radu

,

,Da

18,Sinn Clara

,

,Da

19,Presedinte

,

,Da

Proiectul de hotărâre nr. 1 este aprobat cu 19 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 90/2020

 • 2.Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător, care să asigure consultanță juridică și asistență de specialitate și care să reprezinte interesele Municipiului Baia Mare, respectiv ale Consiliului Local în toate fazele procesuale, în litigiile care au ca obiect HCL nr. 447/31.10/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul “Reconfigurarea unei zone conexe centrului istoric al Municipiului Baia Mare, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Avram Iancu, nr. 12, inițiator S.C. Construrom S.A.

Comisia I- Aviz favorabil Comisia III- Aviz favorabil

,18

,0

Da,15

Nu,0

Abtinere,3

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Marincas Ioana

,,Da

3,Bragaru Marin

,,Abtinere

4,Varga Cornel

,,Abtinere

5,Bazarea Daniela

,,Abtinere

6,Pap Zsolt

,,Da

7,Vida Noemi

,,Da

8,Muresan Dorel

,,Da

9,Pop Viorel

,,Da

10,Mandra Ioan

,,Da

11,Lupsa Stefan

,,Da

12,Pop Mariana

,,Da

13,Pop Stefan

,,Da

14,Pop Alexandra

,,Da

15,Rob Marinel

,,Da

16,Ardelean Radu

,,Da

17,Sinn Clara

,,Da

18,Presedinte

,,Da

Proiectul de hotărâre nr. 2 este aprobat cu 15 voturi „pentru” și 3 voturi „abținere”. Hotărârea nr. 91/2020

 • 3.Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de Asociația de proprietari nr. 1a, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Petre Dulfu, CT-1, județul Maramureș și Asociația de proprietari str. dr. Gheorghe Marinescu 2/C cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Marinescu nr.2 scara C, județul Maramureș, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 6144/2020, împotriva H.C.L. nr. 552/2019

  Comisia II - Aviz favorabil

  Comisia III- Aviz favorabil

  ,17

  ,0

  Da,12

  Nu,1

  Abtinere,4

  1,Tagarlas Cristi ,

  ,Da

  2,Marincas Ioana ,

  ,Da

  3,Bragaru Marin ,

  ,Nu

  4,Varga Cornel ,

  ,Da

  5,Bazarea Daniela ,

  ,Abtinere

  6,Pap Zsolt ,

  ,Abtinere

  7,Vida Noemi ,

  ,Da

  8,Muresan Dorel ,

  ,Da

  9,Pop Viorel ,

  ,Da

  10,Mandra Ioan

  ,,Da

  11,Lupsa Stefan

  ,,Abtinere

  12,Pop Mariana

  ,,Da

  13,Pop Stefan

  ,,Abtinere

  14,Rob Marinel

  ,,Da

  15,Ardelean Radu

  ,,Da

  16,Sinn Clara

  ,,Da

  17,Presedinte

  ,,Da

Proiectul de hotărâre nr. 3 este aprobat cu 12 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” și 4 voturi „abținere”. Hotărârea nr. 92/2020