Proces verbal din 07.02.2020

Minuta ședinței extraordinare din 07.02.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ, CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE - vineri, 07 FEBRUARIE 2020, ora 09:00

- Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 203 din 06 februarie 2020.

Locul de desfășurare a ședinței - sala Europa, din sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Președinte de ședință - dl. consilier Mureșan Dorel.

Sunt prezenți 16 consilieri locali.

Lipsesc următorii consilieri locali: dl. Ardelean Radu, dl. Brăgaru Marin, dl. Gligan Gheorghe, dl. Grumaz Dan, dl. Niculescu Țâgârlaș Cristian, d-na Pop Alexandra și d-na Stejerean Doris.

Ordinea de zi a fost aprobată cu 16 voturi „pentru”.

Ordinea de zi

 • I.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 489/2019 privind aprobarea bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creșterea mobilității urbane durabile prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”, SMIS 129506

  Comisia I - Aviz favorabil

  ,16

  ,0

  Da,16

  Nu,0

  Abtinere,0

  1,Marincas Ioana

  ,,Da

  2,Smical Irina

  ,,Da

  3,Varga Cornel

  ,,Da

  4,Muresan Ileana

  ,,Da

  5,Bazarea Daniela

  ,,Da

  6,Pap Zsolt

  ,,Da

  7,Vida Noemi

  ,,Da

  8,Pop Viorel

  ,,Da

  9,Mandra Ioan

  ,,Da

  10,Lupsa Stefan

  ,,Da

  11,Pop Mariana

  ,,Da

  12,Pop Stefan

  ,,Da

  13,Rob Marinel

  ,,Da

  14,Sinn Clara

  ,,Da

  15,Presedinte

  ,,Da

  16,Bizau Simion

  ,,Da

Proiectul nr. 1 a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 40/2020.

 • 2.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 491/2019 privind aprobarea bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creșterea mobilității urbane durabile prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”, SMIS 129507

Comisia I - Aviz favorabil

,16

,0

Da,16

Nu,0

Abtinere,0

1,Marincas Ioana

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Varga Cornel

,,Da

4,Muresan Ileana

,,Da

5,Bazarea Daniela

,,Da

6,Pap Zsolt

,,Da

7,Vida Noemi

,,Da

8,Pop Viorel

,,Da

9,Mandra Ioan

,,Da

10,Lupsa Stefan

,,Da

11,Pop Mariana

,,Da

12,Pop Stefan

,,Da

13,Rob Marinel

,,Da

14,Sinn Clara

,,Da

15,Presedinte

,,Da

16,Bizau Simion

,,Da

Proiectul nr. 2 a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 41/2020.

 • 3.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 193/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Dezvoltarea infrastructurii de educație tehnologică prin modernizarea Colegiului Tehnic ”Transilvania” din Municipiul Baia Mare” cod SMIS 119845

  Comisia I - Aviz favorabil

  ,16

  ,0

  Da,16

  Nu,0

  Abtinere,0

  1,Marincas Ioana

  ,,Da

  2,Smical Irina

  ,,Da

  3,Varga Cornel

  ,,Da

  4,Muresan Ileana

  ,,Da

  5,Bazarea Daniela

  ,,Da

  6,Pap Zsolt

  ,,Da

  7,Vida Noemi

  ,,Da

  8,Pop Viorel

  ,,Da

  9,Mandra Ioan

  ,,Da

  10,Lupsa Stefan

  ,,Da

  11,Pop Mariana

  ,,Da

  12,Pop Stefan

  ,,Da

  13,Rob Marinel

  ,,Da

  14,Sinn Clara

  ,,Da

  15,Presedinte

  ,,Da

  16,Bizau Simion

  ,,Da

Proiectul nr. 3 a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 42/2020.

 • 4.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Școala Gimnazială Lucian Blaga Baia Mare a unor imobile, construcții și teren, aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare, situate în Baia Mare, strada Petofi Sandor, nr. 6-8.

  Comisia I - Aviz favorabil

  Comisia II - Aviz favorabil

  Comisia III - Aviz favorabil

  ,16

  ,0

  Da,16

  Nu,0

  Abtinere,0

  1,Marincas Ioana

  ,,Da

  2,Smical Irina

  ,,Da

  3,Varga Cornel

  ,,Da

  4,Muresan Ileana

  ,,Da

  5,Bazarea Daniela

  ,,Da

  6,Pap Zsolt

  ,,Da

  7,Vida Noemi

  ,,Da

  8,Pop Viorel

  ,,Da

  9,Mandra Ioan

  ,,Da

  10,Lupsa Stefan

  ,,Da

  11,Pop Mariana

  ,,Da

  12,Pop Stefan

  ,,Da

  13,Rob Marinel

  ,,Da

  14,Sinn Clara

  ,,Da

  15,Presedinte

  ,,Da

  16,Bizau Simion

  ,,Da

Proiectul nr. 4 a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 43/2020.

 • 5.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului: "Construire bază sportivă tip I, str. Dr. Victor Babeș, nr.64, municipiul Baia Mare, județul Maramureș”.

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

,16

,0

Da,16

Nu,0

Abtinere,0

1,Marincas Ioana

,,Da

2,Smical Irina

,,Da

3,Varga Cornel

,,Da

4,Muresan Ileana

,,Da

5,Bazarea Daniela

,,Da

6,Pap Zsolt

,,Da

7,Vida Noemi

,,Da

8,Pop Viorel

,,Da

9,Mandra Ioan

,,Da

10,Lupsa Stefan

,,Da

11,Pop Mariana

,,Da

12,Pop Stefan

,,Da

13,Rob Marinel

,,Da

14,Sinn Clara

,,Da

15,Presedinte

,,Da

Proiectul nr. 5 a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”.

Hotărârea nr. 44/2020.

 • 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării demersurilor în vederea închirierii sau achiziționării imobilelor -construcții-situate în Baia Mare, strada Eliberării nr.15, identificate în C.F. nr. 125621, nr. Cadastral 13692-C20, 13692-C33, 13692-C35, și terenul aferent acestor cladiri inscris in C.F. nr. 125621, nr. Cadastral 13692.

  Comisia I - Aviz favorabil

  Comisia II - Aviz favorabil

  Comisia III - Aviz favorabil

  ,16

  ,0

  Da,16

  Nu,0

  Abtinere,0

  1,Marincas Ioana

  ,,Da

  2,Smical Irina

  ,,Da

  3,Varga Cornel

  ,,Da

  4,Muresan Ileana

  ,,Da

  5,Bazarea Daniela

  ,,Da

  6,Pap Zsolt

  ,,Da

  7,Vida Noemi

  ,,Da

  8,Pop Viorel

  ,,Da

  9,Mandra Ioan

  ,,Da

  10,Lupsa Stefan

  ,,Da

  11,Pop Mariana

  ,,Da

  12,Pop Stefan

  ,,Da

  13,Rob Marinel

  ,,Da

  14,Sinn Clara

  ,,Da

  15,Presedinte

  ,,Da

  16,Bizau Simion

  ,,Da

Proiectul nr. 6 a fost adoptat cu 16 voturi „pentru”. Hotărârea nr. 45/2020.