Proces verbal din 06.04.2020

Minuta ședinței extraordinare din 06.04.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE - luni, 06 aprilie 2020, ora 17:00 - Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 566 din 06 aprilie2020.

Președinte de ședință - d-na consilier Mureșan Ileana.

Sunt prezenți 21 consilieri locali. Ședința se desfășoară prin videoconferință.

Lipsesc d-nii consilieri Pap Zsolt și Gligan Gheorghe.

Ordinea de zi: 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020 Se votează proiectul de hotărâre, pe articole.

Se supune la vot art. 2.

Art.2 la Proiectul 1

 • A. DA         20/21 ( 95%)

 • B. NU          0/21 ( 0%)

 • C. ABȚINERE    0/21 ( 0%)

No Answer 1/21 (  5%)

Smical Ana - Irina

| X

Pop Viorel

| X

Bragaru Marin

| X

Pop Mariana

| X

Marincas Ioana Mihaela

| X

Vida Noemi Erika

| X

Sinn Clara

| X

Lupsa Stefan

| X

Pop Alexandra

| X

Radu Ardelean

| X

Cornel Varga

| X

Grumaz Dan

| X

Rob Marinel

| X

Mandra Ioan

|

Bizau Simion

| X

Doris Stejerean

| X

Muresan Ileana

| X

Niculescu Tagarlas

| X

Pop Stefan

| X

Muresan Dorel

| X

Daniela Bazarea

| X

Dl. Mandra Ioan votează verbal ”pentru”.

Art. 2 este aprobat cu 21 de voturi pentru.

Se supune la vot art. 3.

Art.3 la Proiectul 1

 • A.DA             21/21 (100%)

 • B. NU          0/21 ( 0%)

 • C. ABȚINERE    0/21 ( 0%)

No Answer 0/21 (  0%)

A

B

C

Smical Ana - Irina

| X |

|

1                               |

Pop Viorel

| X |

|

1                               |

Bragaru Marin

| X |

|

1                               |

Pop Mariana

| X |

|

1                               |

Marincas Ioana Mihaela

| X |

|

1                               |

Vida Noemi Erika

| X |

|

1                               |

Sinn Clara

| X |

1

1                               |

Lupsa Stefan

| X |

|

1                               |

Pop Alexandra

| X |

|

1                               |

Radu Ardelean

| X |

|

1                               |

Cornel Varga

| X |

|

1                               |

Grumaz Dan

| X |

1

1                               |

Rob Marinel

| X |

|

1                               |

Mandra Ioan

| X |

|

1                               |

Bizau Simion

| X |

|

1                               |

Doris Stejerean

| X |

|

1                               |

Muresan Ileana

| X |

|

1                               |

Niculescu Tagarlas

| X |

|

1                               |

Pop Stefan

| X |

1

1                               |

Muresan Dorel

| X |

|

1                               |

Daniela Bazarea

| X |

|

1                               |

Art. 3 este aprobat cu 21 de voturi ”pentru”.

Se supune la vot art. 4.

Art.4 la Proiectul 1

 • A. DA         21/21 (100%)

 • B. NU          0/21 ( 0%)

 • C. ABȚINERE    0/21 ( 0%)

No Answer   0/21 (  0%)

A   B   C

---------------------

Smical Ana - Irina Pop Viorel Bragaru Marin Pop Mariana Marincas Ioana Mihaela Vida Noemi Erika Sinn Clara Lupsa Stefan Pop Alexandra Radu Ardelean Cornel Varga Grumaz Dan

Rob Marinel Mandra Ioan Bizau Simion Doris Stejerean Muresan Ileana Niculescu Tagarlas Pop Stefan Muresan Dorel Daniela Bazarea

|    X    |           |           |

|    X    |           |           |

|    X    |           |           |

|    X    |           |           |

|    X    |           |           |

|    X    |           |           |

|    X    |           |           |

|    X    |           |           |

|    X    |           |           |

|    X    |           |           |

|    X    |           |           |

|    X    |           |           |

|    X    |           |           |

|    X    |           |           |

|    X    |           |           |

|    X    |           |           |

|    X    |           |           |

|    X    |           |           |

|    X    |           |           |

|    X    |           |           |

|    X    |           |           |

Art. 4 este aprobat cu 21 de voturi ”pentru”.

Se supune la vot art. 5.

Art.5 la Proiectul 1 A.DA             21/21 (100%)

 • B. NU         0/21 (

 • C. ABȚINERE   0/21 (

No Answer   0/21 (  0%)

0%)

0%)

A

B

C

Smical Ana - Irina

| X |

|

|

Pop Viorel

| X |

|

|

Bragaru Marin

| X |

|

|

Pop Mariana

| X |

|

|

Marincas Ioana Mihaela

| X |

|

|

Vida Noemi Erika

| X |

|

|

Sinn Clara

| X |

|

|

Lupsa Stefan

| X |

|

|

Pop Alexandra

| X |

|

|

Radu Ardelean

| X |

|

|

Cornel Varga

| X |

|

|

Grumaz Dan

| X |

|

|

Rob Marinel

| X |

|

|

Mandra Ioan

| X |

|

|

Bizau Simion

| X |

|

|

Doris Stejerean

| X |

|

|

Muresan Ileana

| X |

|

|

Niculescu Tagarlas

| X |

|

|

Pop Stefan

| X |

|

|

Muresan Dorel

| X |

|

|

Daniela Bazarea

| X |

|

|

Art. 5 este aprobat cu 21 de voturi pentru.

Se supune la vot art. 6.

Art.6 la Proiectul 1

 • A. DA

 • B. NU

 • C. ABȚINERE

No Answer

20/21

0/21

0/21

1/21 (

(

(

(

5%)

95%)

0%)

0%)

A

B

C

Smical Ana - Irina

Pop Viorel

Bragaru Marin

Pop Mariana

|   X   |

|   X   |

|   X   |

|   X   |

|

|

|

|

|

|

|

|

Marincas Ioana Mihaela |    |    |    |

Vida Noemi Erika

| X

Sinn Clara

| X

Lupsa Stefan

| X

Pop Alexandra

| X

Radu Ardelean

| X

Cornel Varga

| X

Grumaz Dan

| X

Rob Marinel

| X

Mandra Ioan

| X

Bizau Simion

| X

Doris Stejerean

| X

Muresan Ileana

| X

Niculescu Tagarlas

| X

Pop Stefan

| X

Muresan Dorel

| X

Daniela Bazarea

| X

D-na Marincaș Ioana a votat verbal ”pentru”. Art. 6 este aprobat cu 21 de voturi pentru.

Se supune la vot art. 7.

Art.7 la Proiectul 1

 • A. DA       20/21

 • B. NU        0/21

 • C. ABȚINERE   0/21

No Answer   1/21 (

( 95%)

(

(

5%)

0%)

0%)

A

B

C

Smical Ana - Irina

| X |

|

|

Pop Viorel

| X |

|

|

Bragaru Marin

| X |

|

|

Pop Mariana

| X |

|

|

Marincas Ioana Mihaela

| X |

|

|

Vida Noemi Erika

| X |

|

|

Sinn Clara

| X |

|

|

Lupsa Stefan

| X |

|

|

Pop Alexandra

| X |

|

|

Radu Ardelean

| X |

|

|

Cornel Varga

| X |

|

|

Grumaz Dan

| X |

|

|

Rob Marinel

| X |

|

|

Mandra Ioan

| X |

|

|

Bizau Simion

| X |

|

|

Doris Stejerean

| X |

|

|

Muresan Ileana

|                  |

|

|

Niculescu Tagarlas

| X |

|

|

Pop Stefan

| X |

|

|

Muresan Dorel

| X |

|

|

Daniela Bazarea

| X |

|

|

D-na Mureșan Ileana a votat verbal ”pentru”. Art. 7 este aprobat cu 21 de voturi pentru.

Se supune la vot art. 1.

Art.1 la Proiectul 1

 • A. DA 21/21 (100%)

 • B. NU 0/21 ( 0%)

 • C. ABȚINERE 0/21 ( 0%)

No Answer 0/21 (  0%)

A

B

C

----------------------

Smical Ana - Irina

| X |

|

1                               |

Pop Viorel

| X |

|

1                               |

BRAGARU MARIN

| X |

|

1                               |

Pop Mariana

| X |

|

1                               |

Marincas Ioana Mihaela

| X |

|

1                               |

Vida Noemi Erika

| X |

1

1                               |

Sinn Clara

| X |

1

1                               |

Lupsa Stefan

| X |

|

1                               |

Pop Alexandra

| X |

|

1                               |

Radu Ardelean

| X |

|

1                               |

Cornel Varga

| X |

|

1                               |

Grumaz Dan

| X |

1

1                               |

Rob Marinel

| X |

|

1                               |

Mandra Ioan

| X |

|

1                               |

Bizau Simion Doris Stejerean Muresan Ileana Niculescu Tagarlas Pop Stefan Muresan Dorel Daniela Bazarea

|    X    |           |

|    X    |           |

|    X    |           |

|    X    |           |

|    X    |           |

|    X    |           |

|    X    |           |


Art. 1 este aprobat cu 21 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

P1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020

 • A. DA         21/21 (100%)

 • B. NU          0/21 ( 0%)

 • C. ABȚINERE    0/21 ( 0%)

No Answer 0/21 (  0%)

Smical Ana - Irina

| X

Pop Viorel

| X

Bragaru Marin

| X

Pop Mariana

| X

Marincas Ioana Mihaela

| X

Vida Noemi Erika

| X

Sinn Clara

| X

Lupsa Stefan

| X

Pop Alexandra

| X

Radu Ardelean

| X

Cornel Varga

| X

Grumaz Dan

| X

Rob Marinel

| X

Mandra Ioan

| X

Bizau Simion

| X

Doris Stejerean

| X

Muresan Ileana

| X

Niculescu Tagarlas

| X

Pop Stefan

| X

Muresan Dorel

| X

Daniela Bazarea

| X

Proiectul este aprobat cu 21 de voturi ”pentru”.

Hotărârea nr. 131/2020.