Proces verbal din 05.08.2020

Minuta ședinței extraordinare din 05.08.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE - miercuri, 05 august 2020, ora 14:00 - Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 1000 din 04 august 2020.

Locul de desfășurare a ședinței - sala de conferințe Millennium III, clădirea M1, str. Vasile Lucaciu, nr. 2.

Președinte de ședință - dl. consilier Pap Zsolt.

Sunt prezenți 18 consilieri locali.

Lipsesc următorii consilieri locali: dl. Gligan Gheorghe, dl. Mandra Ioan, d-șoara Marincaș Ioana, d-na Pop Alexandra, d-na Pop Mariana.

Ordinea de zi este aprobată cu 18 voturi ”pentru”.

Ordinea de zi:

Se începe votarea cu proiectul numărul 5, înscris pe ordinea de zi.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren cu sultă, aparținând domeniului privat al municipiului Baia Mare, identificat prin C.F. nr. 127290 Baia Mare, nr. cadastral 127290, cu un teren proprietatea SC REVOLUTION PLUS SRL, identificat prin C.F. 124624 Baia Mare, nr. cadastral 124624 și însușirea Rapoartelor de evaluare întocmite de evaluator autorizat Marius Pantiș

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu

pentru

Băzărea Daniela

pentru

Bizău Simion

pentru

Brăgaru Marin

abținere

Grumaz Dan

pentru

Pap Zsolt

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

pentru

Stejerean Doris

pentru

Varga Cornel

pentru

Vida Noemi

pentru

Proiectul nr. 5 este adoptat cu 17 voturi ”pentru” și 1 vot ”abținere”. Hotărârea nr. 246/2020.

l.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Baia Mare" doamnei

Zoe Vida Porumb

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III- Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu Băzărea Daniela Bizău Simion Brăgaru Marin Grumaz Dan Pap Zsolt Lupșa Ștefan Mureșan Dorel Mureșan Ileana

pentru pentru

pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian pentru

Pop Ștefan Pop Viorel Rob Marinel Sinn Clara Smical Irina Stejerean Doris Varga Cornel Vida Noemi

pentru pentru pentru pentru pentru

pentru pentru pentru

Proiectul nr. 1 este adoptat cu 18 voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 247/2020.

  • 2 .Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor de la bugetul local pe anul 2020, acordate în baza Regulamentului privind finanțarea activităților și proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanță” și „Sportul pentru toți”

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III- Aviz favorabil

Dl. consilier Grumaz Dan nu participă la discuții și la vot.

Se votează deschis :

Ardelean Radu

pentru

Băzărea Daniela

pentru

Bizău Simion

pentru

Brăgaru Marin

pentru

Pap Zsolt

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

pentru

Stejerean Doris

pentru

Varga Cornel

pentru pentru


Vida Noemi

Proiectul nr. 2 este adoptat cu 17 voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 248/2020.

  • 3 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei terenurilor care pot face obiectul unui schimb imobiliar între Municipiul Baia Mare și coproprietarii terenului situat în municipiul Baia Mare, Str. Rachetei, în suprafață de 600 mp, înscris în CF nr. 118397 Baia Mare, nr. cadastral 118397

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu

pentru

Băzărea Daniela

pentru

Bizău Simion

pentru

Brăgaru Marin

abținere

Grumaz Dan

pentru

Pap Zsolt

pentru

Lupșa Ștefan

pentru

Mureșan Dorel

pentru

Mureșan Ileana

pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian

pentru

Pop Ștefan

pentru

Pop Viorel

pentru

Rob Marinel

pentru

Sinn Clara

pentru

Smical Irina

pentru

Stejerean Doris

pentru

Varga Cornel

pentru

Vida Noemi

pentru

Proiectul nr. 3 este adoptat cu 17 voturi ”pentru” și 1 vot ”abținere”. Hotărârea nr. 249/2020.

  • 4 .Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii extinderii spațiului cu funcțiunea de restaurant și suplimentarea terenului concesionat de sub extinderea la restaurantul ,,Casa Crișan,, situat pe strada Victoriei nr.5, aflat în proprietatea SC RC COMRES SRL

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Se votează deschis :

Ardelean Radu Băzărea Daniela Bizău Simion Brăgaru Marin Grumaz Dan Pap Zsolt Lupșa Ștefan Mureșan Dorel Mureșan Ileana

pentru pentru

pentru pentru pentru pentru pentru pentru pentru

Niculescu Țâgârlaș Cristian pentru

Pop Ștefan

Pop Viorel

Rob Marinel

pentru pentru pentru

Sinn Clara Smical Irina Stejerean Doris Varga Cornel Vida Noemi

pentru pentru pentru

pentru pentru


Proiectul nr. 4 este adoptat cu 18 voturi ”pentru”. Hotărârea nr. 250/2020.

La proiectul numărul 6 se votează secret.

6.Proiect de hotărâre privind desemnarea Primarului, pentru a vota trei administratori provizorii ai S.C. URBIS

S.A. Baia Mare

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

Dl. consilier Pop Ștefan nu participă la discuții și la vot.

Candidații au obținut următoarele voturi:

Pop Carmen Ecaterina - 17 voturi "pentru”;

Hossu Florin Gheorghe - 15 voturi "pentru” și 2 voturi "împotrivă”;

Pașcu Augustin - 15 voturi ”pentru” și 2 voturi ”împotrivă”.

Proiectul nr. 6 este adoptat. Hotărârea nr. 251/2020

Diverse: 1.Informarea Direcției de Venituri privind măsurile fiscale dispuse prin O.U.G. nr. 69/2020.