Proces verbal din 03.03.2020

Minuta ședinței de îndată din 03.03.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BAIA MARE

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE - marți, 03

MARTIE 2020, ora 10:00

- Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 327 din 02 martie 2020.

Locul de desfășurare a ședinței - sala Europa, din sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Președinte de ședință - d-na consilier Mureșan Ileana.

Sunt prezenți 16 consilieri locali.

Lipsesc următorii consilieri locali: dl. Bizău Simion, dl. Brăgaru Marin, dl. Gligan Gheorghe, dl. Grumaz Dan, d-na Pop Alexandra, d-na Stejerean Doris și d-na Smical Irina.

Ordinea de zi a fost aprobată cu 16 voturi „pentru”.

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător, care să asigure consultanță juridică și asistență de specialitate și care să reprezinte interesele Municipiului Baia Mare și ale Consiliului Local în toate fazele procesuale, în litigiile care au ca obiect HCL nr. 552/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru “Zona cuprinsă între Bld. Independenței, strada Iuliu Maniu, strada Victor Babeș, strada Ion Luca Caragiale ”

Comisia I - Aviz nefavorabil

Comisia III - Aviz favorabil

,16 ,0

Da,15

Nu,0

Abtinere,1

1,Tagarlas Cristi

,,Da

2,Marincas Ioana

,,Da

3,Varga Cornel

,,Da

4,Bazarea Daniela

,,Abtinere

5,Pap Zsolt

,,Da

6,Vida Noemi

,,Da

7,Muresan Dorel

,,Da

8,Pop Viorel

,,Da

9,Mandra Ioan

,,Da

10,Lupsa Stefan

,,Da

11,Pop Mariana

,,Da

12,Pop Stefan

,,Da

13,Rob Marinel

,,Da

14,Ardelean Radu

,,Da

15,Sinn Clara

,,Da

16,Presedinte

,,Da

Proiectul de hotărâre nr. 1 este aprobat cu 15 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”. Hotărârea nr. 89/2020