Proces verbal din 01.09.2020

Minuta ședinței extraordinare din 01.09.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE

ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL BAIA MARE - marți, 01 septembrie 2020, ora 14:00 - Minuta ședinței -

Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 1111 din 28 august 2020.

Sedința se desfășoară prin videoconferință.

Președinte de ședință - dl. consilier Pap Zsolt.

Sunt prezenți 20 consilieri locali.

Dl. consilier Gligan Gheorghe intră la ultimul proiect de hotărâre și votează două articole.

Lipsesc următorii consilieri locali: dl. Grumaz Dan, d-na Pop Alexandra și dl. Rob Marinel.

Ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului <<Realizarea infrastructurii adecvate pentru locuire socială în zona“Pintea Viteazu”, Municipiul Baia Mare>> finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerare fizică, economică și socială, a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

A.DA           17/17 (100%)

B.NU             0/17 (  0%)

C.ABTINERE      0/17 (  0%)

No Answer 0/17 (  0%)

Muresan Dorel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


DORIS STEJEREAN

Pop Mariana

Pop Ștefan

Vida Noemi Erika

Muresan Ileana

Pap Zsolt Istvan

BRAGARU MARIN

Pop Viorel

Ardelean Radu

Mandra Ioan

Daniela Bazarea

Clara Sinn

Marincas Ioana

Cornel Varga

Niculescu Tagarlas Cristian

Lupsa Stefan

Proiectul nr. 1 a fost adoptat cu 17 voturi pentru. Hotărârea nr. 284/2020

  • 2 .Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Baia Mare și Asociația Origini Maramureș în vederea promovării și dezvoltării obiectivelor de interes turistic - cultural prin proiectul "Drumul Maramureșului„ în Baia Mare

Comisia III - Aviz favorabil

A.DA

18/18

(100%)

B.NU

0/18

(   0%)

C.ABTINERE

0/18

(   0%)

No Answer

0/18 (

0%)

Muresan Dorel                 |

Doris Stejerean               |

Pop Mariana                   |

Pop Ștefan                     |

Vida Noemi Erika              |

Muresan Ileana                |

Pap Zsolt Istvan              |

Bragaru Marin                 |

Pop Viorel                     |

Ardelean Radu                 |

Mandra Ioan                    |

Daniela Bazarea              |

Clara Sinn                     |

Marincas Ioana                |

Cornel Varga                  |

Niculescu Tagarlas Cristian  |

Smical Ana - Irina            |

Lupsa Stefan                  |

Proiectul nr. 2 a fost adoptat cu 18 voturi pentru.

Hotărârea nr. 285/2020

  • 3 .Proiect de hotărâre privind atribuirea unei autorizații taxi noi pentru un autoturism de tip hybrid plug-in

Comisia III - Aviz favorabil

A.DA

19/19

(100%)

B.NU

0/19

(   0%)

C.ABTINERE

0/19

(   0%)

No Answer

0/19 (

0%)

Muresan Dorel                 |

Doris Stejerean               |

Pop Mariana                   |

Pop Ștefan                      |

Vida Noemi Erika              |

Muresan Ileana                |

Pap Zsolt Istvan              |

Bragaru Marin                 |

Pop Viorel                     |

Ardelean Radu                 |

Mandra Ioan                   |

Daniela Bazarea              |

Clara Sinn                     |

Marincas Ioana                |

Cornel Varga                  |

Niculescu Tagarlas Cristian  |

Smical Ana - Irina

Lupsa Stefan

Bizau Simion

Proiectul nr. 3 a fost adoptat cu 19 voturi pentru. Hotărârea nr. 286/2020

  • 4 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare de funcțiune a zonei și parcelare teren pentru construire locuințe individuale”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Sebeșului FN.,inițiatori: Filip Adriana Monica

Comisia II - Aviz favorabil

Proiectul nr. 4 a fost retras de către dl. primar.

DIVERSE:

  • 1 .Adresa Clubului Sportiv Minaur Baia Mare, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 31224/26.08.2020 privind oferta SC DENDER SPORT SRL.

Ordinea de zi suplimentară:

l.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorii tehnico -economici în faza P.T.E. pentru obiectivul de investiții: “Amenajare Fântână Arteziană Piața Revoluției”în municipiul Baia Mare.

Comisia I - Aviz favorabil

A.DA

19/19

(100%)

B.NU

0/19

(   0%)

C.ABTINERE

0/19

(   0%)

No Answer

0/19 (

0%)

Muresan Dorel                 |

Doris Stejerean               |

Pop Mariana                   |

Pop Ștefan                     |

Vida Noemi Erika              |

Muresan Ileana                |

Pap Zsolt Istvan              |

Bragaru Marin                 |

Pop Viorel                     |

Ardelean Radu                 |

Mandra Ioan                   |

Daniela Bazarea              |

Clara Sinn                     |

Marincas Ioana                |

Cornel Varga                  |

Niculescu Tagarlas Cristian  |

Smical Ana - Irina            |

Lupsa Stefan                  |

Bizau Simion                  |

Proiectul nr. 1 a fost adoptat cu 19 voturi pentru.

Hotărârea nr. 287/2020

  • 2 .Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Municipiul Baia Mare a terenului în suprafață de 8.400 mp, situat în Baia Mare, strada Iazului, înscris în CF 122149 Baia Mare, nr. cadastral 122149, proprietatea SC MARUANI COM SRL, în vederea extinderii actualului Adăpost pentru câinii fără stăpân.

Comisia I - Aviz favorabil

Comisia II - Aviz favorabil

Comisia III - Aviz favorabil

12/18

( 67%)

1/18

(   6%)

5/18

( 28%)

0/18 (

0%)


A.DA

B.NU

C.ABTINERE

No Answer

A

B   C

---------------------

Muresan Dorel

| X |

|                  |

Doris Stejerean

|                  |

| X |

Pop Mariana

| X |

|                  |

Pop Ștefan

|                       |

| X |

Vida Noemi Erika

| X |

|                  |

Muresan Ileana

|                  |

| X |

Pap Zsolt Istvan

| X |

|                  |

Bragaru Marin

|                  |

| X |

Pop Viorel

| X |

|                  |

Ardelean Radu

| X |

|                       |

Mandra Ioan

| X |

|                  |

Daniela Bazarea

|          | X |          |

Clara Sinn

| X |

|                  |

Marincas Ioana

| X |

|                  |

Cornel Varga

|                  |

| X |

Niculescu Tagarlas Cristian  | X |

|                  |

Lupsa Stefan

| X |

|                  |

Bizau Simion

| X |

|                  |

D-na consilier Smical Irina a votat verbal pentru.

Proiectul nr. 2 a fost respins cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 5 abțineri.

  • 3 .Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020

Comisia I - Aviz favorabil

D-na consilier Pop Mariana nu participă la dezbateri țși la vot la proiectul nr. 3.

Se votează proiectul, pe articole.

Art. 1 - 16 voturi pentru, 1 abținere

A.DA            16/17 ( 94%)

B.NU             0/17 (  0%)

C.ABȚINERE      1/17 (  6%)

No Answer 0/17 (  0%)

Doris Stejerean                 | X |

Bragaru Marin                   |    |

Vida Noemi Erika               | X |

Mandra Ioan                      | X |

Clara Sinn                        | X |

Bizau simion                  |

Marincas Ioana                |

Pop Viorel                     |

Lupsa Stefan                  |

Muresan Ileana                |

Muresan Dorel                 |

Pop Ștefan                      |

Smical Ana - Irina            |

Cornel Varga                  |

Niculescu Tagarlas Cristian  |

Pap Zsolt Istvan              |

Daniela Bazarea               |

Art. 2 - 17 pentru, 1 abținere.

D-na consilier Vida Noemi și dl. consilier Mandra Ioan votează verbal pentru.

A.DA           15/19 ( 79%)

B.NU             0/19 (  0%)

C.ABȚINERE      1/19 (  5%)

No Answer 3/19 ( 16%)

A B C

---------------------

Muresan Dorel

| X |

--------

|                  |

Doris Stejerean

| X |

|                       |

Pop Mariana

Pop Ștefan

Vida Noemi Erika

|                  |

|   X   |

|                  |

|                  |

|                       |

|                  |

Muresan Ileana

| X |

|                  |

Pap Zsolt Istvan Bragaru Marin

|  X |

|                       |

|                  |

|   X |

Pop Viorel

| X |

|                  |

Ardelean Radu

Mandra Ioan

|  X |

|                  |

|                       |

|                  |

Daniela Bazarea

| X |

|                  |

Clara Sinn

| X |

|                  |

Marincas Ioana

| X |

|                  |

Cornel Varga

| X |

|                  |

Niculescu Tagarlas Cristian  | X |

|                       |

Smical Ana - Irina

| X |

|                  |

Lupsa Stefan

| X |

|                  |

Bizau Simion

| X |

|                       |

Art. 3 - 18 pentru, 1 abținere

Dl. consilier Pop Ștefan și dl. consilier Mandra Ioan votează verbal pentru.

A.DA           16/20 ( 80%)

B.NU             0/20 (  0%)

C.ABȚINERE      1/20 (  5%)

No Answer 3/20 ( 15%)

Muresan Dorel                 | X

Doris Stejerean

| X

Pop Mariana

|

Pop Ștefan

|

Muresan Ileana

| X

Pap Zsolt Istvan

| X

BRAGARU MARIN

| X

Pop Viorel

| X

Ardelean Radu

| X

Mandra Ioan                   |

|

|

Daniela Bazarea               |

X |

|

Clara Sinn                      |

X |

|

Marincas Ioana                |

X |

|

Cornel Varga                  |

X |

|

Niculescu Tagarlas Cristian  |

X |

|

Smical Ana - Irina            |

X |

|

Vida Noemi Erika              |

X |

|

Gligan Gheorghe               |

|

| X

Lupsa Stefan                  |

X |

|

Bizau simion                  |

X |

|

Art. 4 - 18 pentru, 1 abținere

Dl. consilier Mandra Ioan votează verbal pentru.

A.DA           17/20 ( 85%)

B.NU             0/20 (  0%)

C.ABȚINERE      1/20 (  5%)

No Answer 2/20 ( 10%)

A B C

Muresan Dorel

| X |          |          |

Doris Stejerean

| X |           |           |

Pop Mariana

|                  |                  |                  |

Pop Ștefan

| X |           |           |

Muresan Ileana

| X |          |          |

Pap Zsolt Istvan

| X |          |          |

Bragaru Marin

| X |           |           |

Pop Viorel

| X |          |          |

Ardelean Radu

| X |          |          |

Mandra Ioan

|                  |                  |                  |

Daniela Bazarea

| X |          |          |

Clara Sinn

| X |          |          |

Marincas Ioana

| X |          |          |

Cornel Varga

| X |          |          |

Niculescu tagarlas cristian  | X |    |    |

Smical Ana - Irina

| X |          |          |

Vida Noemi Erika

| X |          |          |

gligan gheorghe

|          |          | X |

Lupsa Stefan

| X |          |          |

Bizau Simion

| X |           |           |

Art. 5 - 16 voturi pentru

A.DA

16/16

(100%)

B.NU

0/16

(   0%)

C.ABȚINERE

0/16

(   0%)

No Answer

0/16 (

0%)

DORIS STEJEREAN     |

BRAGARU MARIN       |

Vida Noemi Erika    |

Mandra Ioan          |

Clara Sinn           |

Bizau Simion         |

Marincas Ioana      |

Pop Viorel           |

Lupsa Stefan         |

Muresan Ileana      |

Muresan Dorel        |

Pop Ștefan           |

Smical Ana - Irina  |

Cornel Varga         |

Pap Zsolt Istvan    |

Daniela Bazarea     |

Art.6 - 16 voturi pentru

A.DA

B.NU C.ABȚINERE No Answer

16/16

(100%)

0/16

(   0%)

0/16

(   0%)

0/16 (

0%)

Doris Stejerean     |

Bragaru Marin        |

Vida Noemi Erika    |

Mandra Ioan          |

Clara Sinn           |

Bizau Simion         |

Marincas Ioana      |

Pop Viorel           |

Lupsa Stefan         |

Muresan Ileana      |

Muresan Dorel        |

Pop Ștefan           |

Smical Ana - Irina  |

Cornel Varga         |

Pap Zsolt Istvan    |

Daniela Bazarea     |

Art. 7 - 16 voturi pentru

D-na consilier Sinn Clara și dl. consilier Ardelean Radu votează verbal pentru.

A.DA           14/17 ( 82%)

B.NU             0/17 (  0%)

C.ABȚINERE      0/17 (  0%)

No Answer 3/17 ( 18%)

A B C

-----------------

Doris Stejerean

----------------

| X |          |          |

Bragaru Marin

| X |          |          |

Vida Noemi Erika

| X |          |          |

Mandra Ioan

| X |          |          |

Clara Sinn

|                  |                  |                  |

Bizau Simion

| X |          |          |

Marincas Ioana

| X |          |          |

Pop Viorel

| X |           |           |

Lupsa Stefan

| X |          |          |

Muresan Ileana

| X |          |          |

Muresan Dorel

| X |          |          |

Pop Ștefan

|                  |                  |                  |

Smical Ana - Irina

| X |          |          |

Cornel Varga

| X |          |          |

Ardelean Radu

|                  |                  |                  |

Pap Zsolt Istvan

| X |          |          |

Daniela Bazarea

| X |          |          |

Art. 8 - 17 voturi pentru

A.DA           17/17 (100%)

B.NU             0/17 (  0%)

C.ABȚINERE      0/17 (  0%)

No Answer 0/17 (  0%)

Doris Stejerean               |

Bragaru Marin                 |

Vida Noemi Erika              |

Mandra Ioan                   |

Clara Sinn                     |

Bizau Simion                   |

Marincas Ioana                |

Pop Viorel                     |

Lupsa Stefan                  |

Muresan Ileana                |

Muresan Dorel                 |

Pop Ștefan                      |

Smical Ana - Irina            |

Cornel Varga                  |

Niculescu Tagarlas Cristian  |

Pap Zsolt Istvan              |

Daniela Bazarea               |

Art.9 - 16 voturi pentru, 1 abținere

Dl. consilier Niculescu Țâgârlaș Cristian votează verbal pentru.

A.DA           15/17

B.NU            0/17

C.ABȚINERE      1/17

No Answer   1/17 (

( 88%)

A

B

C

(

(

6%)

0%)

6%)

------------------

Doris Stejerean Bragaru Marin

Vida Noemi Erika

Mandra Ioan

Clara Sinn

Bizau Simion

Marincas Ioana Pop Viorel

Lupsa Stefan Muresan Ileana Muresan Dorel Pop Ștefan

Smical Ana - Irina

Cornel Varga

|  X  |

|                  |

|  X  |

|   X   |

|   X   |

|   X   |

|  X  |

|  X  |

|  X  |

|  X  |

|  X  |

|   X   |

|   X   |

|  X  |

--|---

| X

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

Niculescu Tagarlas Cristian

Pap Zsolt Istvan Daniela Bazarea

|                  |

|  X  |

|  X  |

| |

|

| |

|

Art. 10 - 17 vtouri pentru

A.DA           17/17 (100%)

B.NU             0/17 (  0%)

C.ABȚINERE      0/17 (  0%)

No Answer 0/17 (  0%)

Doris Stejerean                 | X |    |

Bragaru Marin                    | X |    |

Vida Noemi Erika               | X |    |

Mandra Ioan                   |

Clara Sinn                     |

Bizau Simion                  |

Marincas Ioana                |

Pop Viorel                     |

Lupsa Stefan                  |

Muresan Ileana                |

Muresan Dorel                 |

Pop Ștefan                      |

Smical Ana - Irina            |

Cornel Varga                  |

Niculescu Tagarlas Cristian  |

Pap Zsolt Istvan              |

Daniela Bazarea              |

Art.11 - 16 voturi pentru, 1 abținere

A.DA            16/17 ( 94%)

B.NU             0/17 (  0%)

C.ABȚINERE      1/17 (  6%)

No Answer 0/17 (  0%)

A B C

Doris Stejerean                 | X |

Bragaru Marin                   |    |

Vida Noemi Erika               | X |

Mandra Ioan                      | X |

Clara Sinn                        | X |

Bizau Simion                     | X |

Marincas Ioana                  | X |

Pop Viorel                        | X |

Lupsa Stefan                    | X |

Muresan Ileana                  | X |

Muresan Dorel                   | X |

Pop Ștefan                        | X |

Smical Ana - Irina             | X |

Cornel Varga                    | X |

Niculescu Tagarlas Cristian  | X |

Pap Zsolt Istvan               | X |

Daniela Bazarea                 | X |

Se supune la vot proiectul de hotărâre.

A.DA            16/17 ( 94%)

B.NU             0/17 (  0%)

C.ABTINERE      1/17 (  6%)

No Answer 0/17 (  0%)

A

B

C

----------------------

Doris Stejerean

| X

-|--

--|---

|

Bragaru Marin

|

|

| X

|

Vida Noemi Erika

| X

|

|

|

Mandra Ioan

| X

|

|

|

Clara Sinn

| X

|

|

|

Bizau Simion

| X

|

|

|

Marincas Ioana

| X

|

|

|

Pop Viorel

| X

|

|

|

Lupsa Stefan

| X

|

|

|

Muresan Ileana

| X

|

|

|

Muresan Dorel

| X

|

|

|

Pop Ștefan

| X

|

|

|

Smical Ana - Irina

| X

|

|

|

Cornel Varga                     | X |    |

Niculescu Tagarlas Cristian  | X |    |

Pap Zsolt Istvan                | X |    |

Daniela Bazarea                 | X |    |

Proiectul nr. 3 a fost adoptat cu 16 voturi pentru și 1 abținere. Hotărârea 288/2020