• Hotărârea 552/2019 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2019

  H.C.L. nr. 552 din 30.12.2019 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE BULEVARDUL INDEPENDENȚEI, STRADA IULIU MANIU, STRADA VICTOR BABEȘ, STRADA ION LUCA CARAGIALE ". Initiator PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE
 • Hotărârea 551/2019 - Municipiul Baia Mare - 24.12.2019

  H.C.L. nr. 551 din 24.12.2019 PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 2019
 • Hotărârea 550/2019 - Municipiul Baia Mare - 24.12.2019

  H.C.L. nr. 550 din 24.12.2019 privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Comisia pentru activităţi economico-financiare
 • Hotărârea 549/2019 - Municipiul Baia Mare - 24.12.2019

  H.C.L. nr. 549 din 24.12.2019 Privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare" domnului general de brigadă Marin Bancoş, Şeful Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii Speciale Maramureş
 • Hotărârea 548/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 548 din 19.12.2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Varga Cornel, supleant pe lista de candidaţi la Consiliul Local al Municipiului Baia Mare din Partidul Mișcarea Populară
 • Hotărârea 547/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 547 din 19.12.2019 privind stabilirea ca funcție publică a unei funcții contractuale din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 546/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 546 din 19.12.2019 privind intenţia Municipiului Baia Mare de cooperare cu Rotary Club Baia Mare, în vederea organizării evenimentului „Baia Mare Half Marathon” 2020
 • Hotărârea 545/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 545 din 19.12.2019 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Creț Florin Nicolae şi a vacantării locului de consilier local
 • Hotărârea 544/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 544 din 19.12.2019 privind mandatarea Primarului, pentru a vota, desemnarea unui administrator provizoriu al S.C. URBIS S.A. Baia Mare
 • Hotărârea 543/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 543 din 19.12.2019 privind modificarea NOMENCLATORULUI STRADAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE prin schimbarea denumirii din Piaţa Iustinian Arhiepiscopul în Piaţa PARTIZANILOR
 • Hotărârea 542/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 542 din 19.12.2019 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 446/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU INSTITUȚII ȘI SERVICII, generat de imobilul teren, situat în Baia Mare, bulevardul Independenței nr. FN., iniţiatori: SC SELECT AUTO și Buda Radu Vasile
 • Hotărârea 541/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 541 din 19.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „SPAȚII COMERCIALE, ADMINISTRATIVE ŞI LOCUINŢE D+P+3, generat de imobilul teren situat în Baia Mare strada Lăpușului nr. F.N., judetul Maramureș.,inițiator Zaharia Aurel Dan
 • Hotărârea 540/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 540 din 19.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE IMOBIL FUNCȚIUNE MIXTĂ -COMERȚ ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, generat de imobilul situat în Baia Mare, bulevardul Unirii, nr.21, iniţiator: SC AVOCADO DEVELOPMENT SRL
 • Hotărârea 539/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 539 din 19.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru “SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE A ZONEI ÎN SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE” în Baia Mare, Str. Sebeșului F.N., iniţiatori: Mureșan Marin și soția Mureșan Monica - Maria, Chiș Ștefan, Big Marius - Lucian și soția Big Adina - Gheorghina, Pașca Ana - Maria, Gherghel Alexandru - Ioan și soția Gherghel Cornelia – Corina - Maria, Vinț Andrei și soția Vinț Luciana - Cristina, Stan Ioan - Aurelian și soția Stan Panseluța, Rogozsan Alin Claudiu, Godja Vasile Ioan și soția Godja Amalia Corina, Rogozsan Marius - Florin și soția Rogozsan Adriana - Ramona
 • Hotărârea 538/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 538 din 19.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Stație de bază pentru servicii de comunicații electronice - site MM 10481”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, Str. Muncii, nr. 2B, iniţiator: SC RCS&RDS SA
 • Hotărârea 537/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 537 din 19.12.2019 privind reglementarea situaţiei contractuale cu privire la utilizarea terenurilor ocupate de garaje şi parcari acoperite edilficate pe teren proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 536/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 536 din 19.12.2019 privind identificarea cu date de carte funciară a Clădirii P+1 aparținând Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul” situată pe str. Progresului nr. 43 și teren aferent, în suprafaţă de 3400 mp, imobil care a făcut parte din complexul imobiliar cu denumirea Grup Școlar Tehnic „Anghel Saligny”, actual „Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, Baia Mare, str. Progresului nr. 43 în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, la poziţia 150 din anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002
 • Hotărârea 535/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 535 din 19.12.2019 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 13 mp, situat în Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 3, ocupat de extindere
 • Hotărârea 534/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 534 din 19.12.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 288/2019 privind însuşirea documentaţiilor cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenurilor în suprafaţă de 89 mp și 8 mp, aferente extinderii la trei apartamente, situate în Baia Mare, str. Rozelor, nr. 21.
 • Hotărârea 533/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 533 din 19.12.2019 privind însușirea unor documentații cadastrale și atestarea la domeniul privat, al terenului în suprafață totală de 1239 mp, situat în Baia Mare, strada Macului
 • Hotărârea 532/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 532 din 19.12.2019 privind preluarea din domeniul public al Județului Maramureș în domeniul public al Municipiului Baia Mare a unor bunuri imobile, teren si imprejmuire, situate in Municipiul Baia Mare, str. G. Cosbuc, nr. 16
 • Hotărârea 531/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 531 din 19.12.2019 privind insusirea documentatiei cadastrale si atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 4 mp, situat în Baia Mare, str. Petre Dulfu nr. 6/42, ocupat de balcon
 • Hotărârea 530/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 530 din 19.12.2019 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totala de 23 mp, situat în Baia Mare, str. Gheorghe Bilascu nr. 18, ocupat de extindere
 • Hotărârea 529/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 529 din 19.12.2019 privind identificarea cu date de carte funciară a Clădirii Corp C situată pe str. Progresului nr. 45 și teren aferent, în suprafaţă de 617 mp imobil care face parte din complexul imobiliar cu denumirea „Colegiul Economic Nicolae Titulescu” Baia Mare, str. Progresului nr. 45 în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, la poziţia 147 din anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002
 • Hotărârea 528/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 528 din 19.12.2019 privind însusirea documentatiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totala de 64 mp, situat în Baia Mare, str. Gheorghe Bilascu nr. 4, în vederea notarii concesiunii în CF
 • Hotărârea 527/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 527 din 19.12.2019 privind însusirea unor documentații cadastrale de actualizare date, atribuire de numere cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a unor terenuri în suprafaţă totală de 41476 mp, situate în Baia Mare, zona Cuprom - strada Oborului
 • Hotărârea 526/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 526 din 19.12.2019 privind însuşirea Raportului de evaluare si vânzarea fără licitaţie publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafaţă de 14 mp , teren ocupat de extindere, salon de frumuseţe în favoarea numiţilor Creţ Florentina Diuţa, Sabou Dumitru şi Sabou Viorica
 • Hotărârea 525/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 525 din 19.12.2019 privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere ca efect al tacitei relocatiuni si încheierea unui nou contract de închiriere cu PARTIDUL ALIANTA LIBERALILOR SI DEMOCRATILOR (ALDE) Filiala Maramureş pentru spaţiul în suprafaţa de 231,62 mp. din B-dul Traian nr.4 -Baia Mare
 • Hotărârea 524/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 524 din 19.12.2019 privind extinderea şi schimbarea de destinaţie din apartament în salon de înfrumuseţare cu două accese din exterior, concesionarea terenului în suprafaţă de 24 mp, respectiv 13 mp aferent celor două extinderi, inclusiv podeste şi trepte de acces, la apartamentul nr. 3, situat la parterul blocului nr. 14 de pe bd. Decebal
 • Hotărârea 523/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 523 din 19.12.2019 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2019, referitor la "Asigurarea cerinţelor minime cu privire la autorizarea construcţiilor şi a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare’’
 • Hotărârea 522/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 522 din 19.12.2019 privind aprobarea prelungirii termenului de locaţiune pentru chiriaşa care deţine locuinţa de serviciu situată în blocul de pe str. Melodiei nr. 4/23
 • Hotărârea 521/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 521 din 19.12.2019 privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 26.11.2019
 • Hotărârea 520/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 520 din 19.12.2019 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinței de serviciu disponibile, aflată în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situată în blocul de pe str. Al. Uranus nr. 2/80
 • Hotărârea 519/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 519 din 19.12.2019 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase, a cantităţii şi destinaţiei lemnului fasonat provenit din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Baia Mare, în cursul anului 2020
 • Hotărârea 518/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 518 din 19.12.2019 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă şi a preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior, care se recoltează din fondul forestier proprietate a Municipiului Baia Mare, în anul de producție 2020
 • Hotărârea 517/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 517 din 19.12.2019 privind încetarea majorării cu 200% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 21, aflat în proprietatea doamnei Vaida Dorina
 • Hotărârea 516/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 516 din 19.12.2019 privind încetarea majorării cu 200% a impozitului pe teren pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Mărășești FN aflat în proprietatea doamnei Dan Maria
 • Hotărârea 515/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 515 din 19.12.2019 privind repartizarea de la bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2019 a sumei de 50.000 lei Parohiei Ortodoxe Române ”Sfântul Nicolae” Baia Mare
 • Hotărârea 514/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 514 din 19.12.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza DALI și SF pentru Școala Gimnazială "MIHAIL SADOVEANU"- "SCOALA + SALA de SPORT"
 • Hotărârea 513/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 513 din 19.12.2019 privind modificarea Anexei nr. 7 la HCL nr. 467/2019 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Baia Mare” în vederea încheierii în numele și pe seama Municipiului Baia Mare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate
 • Hotărârea 512/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 512 din 19.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de acordare a materialului lemnos pentru încălzire, în perioada ianuarie – martie 2020, familiilor din aşezările informale ale Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 511/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 511 din 19.12.2019 pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului IV 2019
 • Hotărârea 510/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 510 din 19.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2019
 • Hotărârea 509/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 509 din 19.12.2019 privind modificarea poziției 299 din Anexa nr. 2 la HCL nr. 665/2018 privind stabilirea criteriilor de zonare și încadrarea străzilor situate în municipiul Baia Mare, în zonele de impozitare delimitate
 • Hotărârea 508/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 508 din 19.12.2019 privind aprobarea tarifelor şi taxelor percepute de Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul calendaristic 2020
 • Hotărârea 507/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 507 din 19.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
 • Hotărârea 506/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2019

  H.C.L. nr. 506 din 19.12.2019 privind instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea regulamentului cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 505/2019 - Municipiul Baia Mare - 10.12.2019

  H.C.L. nr. 505 din 10.12.2019 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Baia Mare a imobilului teren în suprafață de 44.167 mp, situat în Baia Mare, str. Europa, identificat prin C.F. 123767 Baia Mare, nr. cadastral 123767
 • Hotărârea 504/2019 - Municipiul Baia Mare - 10.12.2019

  H.C.L. nr. 504 din 10.12.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 491/2019 privind aprobarea bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creşterea mobilităţii urbane durabile prin modernizarea şi crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”, SMIS 129507
 • Hotărârea 503/2019 - Municipiul Baia Mare - 10.12.2019

  H.C.L. nr. 503 din 10.12.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 489/2019 privind aprobarea bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creșterea mobilității urbane durabile prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”, SMIS 129506
 • Hotărârea 502/2019 - Municipiul Baia Mare - 10.12.2019

  H.C.L. nr. 502 din 10.12.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 413/2019 privind aprobarea proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul <>
 • Hotărârea 501/2019 - Municipiul Baia Mare - 10.12.2019

  H.C.L. nr. 501 din 10.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2019
 • Hotărârea 500/2019 - Municipiul Baia Mare - 06.12.2019

  H.C.L. nr. 500 din 06.12.2019 privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare" domnului acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop
 • Hotărârea 499/2019 - Municipiul Baia Mare - 02.12.2019

  H.C.L. nr. 499 din 02.12.2019 privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune asupra unor spații din imobilului situat în Piața Libertății nr.10, respectiv apartamentul nr. 6, în suprafatǎ utilă de 136,9 mp, cote părți comune și cote teren, conform C.F. nr. 102789-C1-U6 Baia Mare, nr. cadastral 102789-C1-U6, monument istoric cu denumirea ”Casă” cod LMI 2015 MM- II-m-B-04455
 • Hotărârea 498/2019 - Municipiul Baia Mare - 02.12.2019

  H.C.L. nr. 498 din 02.12.2019 privind aprobarea Contractului de achiziţie publică de servicii de salubrizare în Municipiul Baia Mare pentru 24 de luni, începând cu 02.12.2019
 • Hotărârea 497/2019 - Municipiul Baia Mare - 02.12.2019

  H.C.L. nr. 497 din 02.12.2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 496/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 496 din 26.11.2019 privind modificarea Anexei 1 și Anexei 2 la H.C.L. nr. 411/2019
 • Hotărârea 495/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 495 din 26.11.2019 privind modificarea limitei administrativ teritoriale cu UAT Baia Sprie solicitate prin HCL Baia Sprie nr. 130/14 august 2019
 • Hotărârea 494/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 494 din 26.11.2019 privind renunțarea la dobândirea dreptului de proprietate prin accesiune imobiliară artificială asupra construcției identificată în C.F. nr. 115276 Baia Mare, nr. cadastral 10875-C1 și asupra edificatelor construcții, neînscrise în C.F., aflate pe terenul aferent Pieței Izvoare din Baia Mare, imobile pentru care nu s-a făcut dovada existenței autorizației de construire
 • Hotărârea 493/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 493 din 26.11.2019 privind aprobarea tarifelor de colectare distincte în cadrul Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare LOT 1: zona 1 – Sârbi, respectiv şi pentru Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 492/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 492 din 26.11.2019 privind aprobarea modificării anexei I și anexei II la HCL nr. 479/2008 privind asocierea municipiului Baia Mare cu judeţul Maramureş şi unităţile administrativ-teritoriale din acest judeţ în vederea constituirii „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor menajere în judeţul Maramureş” pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Maramureş
 • Hotărârea 491/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 491 din 26.11.2019 privind aprobarea bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul ”Creșterea mobilităţii urbane durabile prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”, SMIS 129507
 • Hotărârea 490/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 490 din 26.11.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice actualizate, faza SF cu elemente de DALI, aferentă cererii de finanţare „Creșterea mobilității urbane durabile prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”, SMIS 129507
 • Hotărârea 489/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 489 din 26.11.2019 privind aprobarea bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul Creșterea mobilității urbane durabile prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare, SMIS 129506
 • Hotărârea 488/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 488 din 26.11.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice actualizate, faza SF cu elemente de DALI, pentru cererea de finanţare „Creșterea mobilității urbane durabile prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”, SMIS 129506
 • Hotărârea 487/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 487 din 26.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Stație de bază pentru servicii de comunicații electronice - site MM 10464”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, Bd. Traian, nr. 1, iniţiator: SC RCS&RDS SA.
 • Hotărârea 486/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 486 din 26.11.2019 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului: " Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu – Complex sportiv ”, str. Dr. Victor Babeș, nr.64, Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 485/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 485 din 26.11.2019 privind aprobarea Documentației Tehnico - economice în faza P.T. pentru "Colegiul Economic Nicolae Titulescu - Reamenajare Clădire Sală de Sport în Sală Multifuncțională"
 • Hotărârea 484/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 484 din 26.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru de sănătate și fitness”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 43, iniţiator: SC HANDELS SRL
 • Hotărârea 483/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 483 din 26.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare indicatori urbanistici pentru zona de locuințe individuale”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Sănătății, 39 B, Maramureș, inițiator Gherna Marius Roger
 • Hotărârea 482/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 482 din 26.11.2019 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 81/22.05.2002 pentru terenul ocupat de extinderea apartamentului nr. 3, având funcţiunea de spaţiu comercial - centru de copiere, situat la parterul blocului de locuinţe, pe bd. Republicii, nr.26
 • Hotărârea 481/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 481 din 26.11.2019 Privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 214/25.07.2008 pentru terenul ocupat de extinderea apartamentului nr. 2, având funcţiunea de cabinet medical, situat la parterul blocului de locuinţe, de pe str. Bogdan Vodă, bl. 9
 • Hotărârea 480/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 480 din 26.11.2019 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 4 mp, situat în Baia Mare, str. Mărășești, nr. 1, aferent balconului la uscatorie nr. 52 sc. D
 • Hotărârea 479/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 479 din 26.11.2019 privind identificarea cu date de carte funciară a Complexului imobiliar cu denumirea Grădinița cu Program Normal nr. 12, situat în Baia Mare, strada Industriei nr. 1 şi terenul aferent în suprafaţă de 2047 mp
 • Hotărârea 478/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 478 din 26.11.2019 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 14370 mp aferent străzii Motorului, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 477/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 477 din 26.11.2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi întocmirea Raportului de Evaluare, în vederea vânzării fără licitatie publică, a terenului în suprafaţă de 4 mp, înscris în C.F. nr. 124930 Baia Mare nr. cadastral 124930, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat in P-ta Revolutiei nr. 4, pe care este edificată o extindere, proprietatea SC SOG INTERTRADE SRL.
 • Hotărârea 476/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 476 din 26.11.2019 privind aprobarea recalculării chiriei şi prelungirea locaţiunii pentru chiriaşii din locuinţele ANL, situate în Municipiul Baia Mare, pe Aleea Serelor nr. 2B, Aleea Serelor nr. 2C şi Aleea Mărăşti nr. 16
 • Hotărârea 475/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 475 din 26.11.2019 privind prelungirea duratei contractului de închiriere a 20 locuri parcare pe terenul situat pe str. Victoriei nr.146E, în favoarea SC ALTIMEX SRL
 • Hotărârea 474/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 474 din 26.11.2019 privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 3,5 mp situat pe b-dul Traian nr.19, ocupat de ceasornicarie, în favoarea proprietarului construcţiei, CUC MIHAI IOAN ZOREL PFA
 • Hotărârea 473/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 473 din 26.11.2019 privind prelungirea duratei contractului de concesiune pentru terenul în suprafaţă de 25 mp situat pe b-dul București nr.38,ocupat de spațiu comercial , în favoarea proprietarului construcţiei, SABOU DIANA
 • Hotărârea 472/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 472 din 26.11.2019 privind efectuarea demersurilor de identificare a unei case tipice de miner în vederea achiziționării și transformării acesteia într-o casă muzeu
 • Hotărârea 471/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 471 din 26.11.2019 privind modificarea alin. 2 al art. 60 din Anexa nr.1 a HCL nr. 510/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de gestionare a câinilor cu stăpân și fără stăpân din municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 470/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 470 din 26.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social: „Compartiment de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice ”, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 469/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 469 din 26.11.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza S.F. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: VIITOR SIGUR - MONITORIZARE VIDEO ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE
 • Hotărârea 468/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 468 din 26.11.2019 privind acordarea distincţiei „Medalia de excelență a Municipiului Baia Mare”
 • Hotărârea 467/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 467 din 26.11.2019 privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Baia Mare” în vederea încheierii în numele și pe seama Municipiului Baia Mare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate
 • Hotărârea 466/2019 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2019

  H.C.L. nr. 466 din 26.11.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 465/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.11.2019

  H.C.L. nr. 465 din 19.11.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2019
 • Hotărârea 464/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.11.2019

  H.C.L. nr. 464 din 12.11.2019 privind desemnarea Primarului, pentru a vota, prelungirea mandatului administorilor provizorii ai S.C. URBIS S.A. Baia Mare
 • Hotărârea 463/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.11.2019

  H.C.L. nr. 463 din 12.11.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 409/2019 privind însușirea documentației cadastrale de parcelare și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 257 mp, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc
 • Hotărârea 462/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.11.2019

  H.C.L. nr. 462 din 12.11.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 450/2019 privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentului cultural "Iarna Băimăreană", în perioada 1 decembrie 2019 – 1 ianuarie 2020
 • Hotărârea 461/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.11.2019

  H.C.L. nr. 461 din 12.11.2019 privind aprobarea angajamentului de susținere pentru candidatura Municipiului Baia Mare pentru titlul de ”Capitală Europeană de Tineret, ediția 2022”
 • Hotărârea 460/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.11.2019

  H.C.L. nr. 460 din 12.11.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, în faza DALI, la "Școala Gimnazială LUCIAN BLAGA- " REABILITARE, EXTINDERE"
 • Hotărârea 459/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.11.2019

  H.C.L. nr. 459 din 12.11.2019 privind aprobarea reglementării transportului public local de persoane şi bunuri/mărfuri în regim de taxi în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 458/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.11.2019

  H.C.L. nr. 458 din 12.11.2019 privind completarea NOMENCLATORULUI STRADAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, prin denumirea în Piaţa Arhiepiscop Iustinian a Piațetei aflate în fața imobilelor de la adresa str. Gheorghe Șincai, nr. 31 – 33 - 37A
 • Hotărârea 457/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.11.2019

  H.C.L. nr. 457 din 12.11.2019 privind modificarea NOMENCLATORULUI STRADAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE prin schimbarea denumirii din Piaţa Arhiepiscop Iustinian în Piaţa PARTIZANILOR
 • Hotărârea 456/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.11.2019

  H.C.L. nr. 456 din 12.11.2019 privind modificarea NOMENCLATORULUI STRADAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE prin schimbarea denumirii din Strada RACHETEI în Strada LASCĂR PANĂ
 • Hotărârea 455/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.11.2019

  H.C.L. nr. 455 din 12.11.2019 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 454/2019 - Municipiul Baia Mare - 05.11.2019

  H.C.L. nr. 454 din 05.11.2019 privind reglementarea încasării redevenței și chiriei pentru bunurile aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare, date în administrare
 • Hotărârea 453/2019 - Municipiul Baia Mare - 05.11.2019

  H.C.L. nr. 453 din 05.11.2019 privind aprobarea cofinanţării cu 1 % a proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014 - 2020”
 • Hotărârea 452/2019 - Municipiul Baia Mare - 05.11.2019

  H.C.L. nr. 452 din 05.11.2019 privind funcţionarea "Târgului Brazilor de Crăciun 2019" în perioada 10 decembrie 2019 - 25 decembrie 2019 pe platoul din Piaţa Revoluţiei din municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 451/2019 - Municipiul Baia Mare - 05.11.2019

  H.C.L. nr. 451 din 05.11.2019 privind utilizarea temporară a locurilor publice în perioada 30 noiembrie 2019 - 12 ianuarie 2020 pentru organizarea "Târgului de Crăciun” în Piața Libertății
 • Hotărârea 450/2019 - Municipiul Baia Mare - 05.11.2019

  H.C.L. nr. 450 din 05.11.2019 privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentului cultural "Iarna Băimăreană", în perioada 1 decembrie 2019 – 1 ianuarie 2020
 • Hotărârea 449/2019 - Municipiul Baia Mare - 05.11.2019

  H.C.L. nr. 449 din 05.11.2019 privind aprobarea Organigramei, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Clubul Sportiv Minaur Baia Mare
 • Hotărârea 448/2019 - Municipiul Baia Mare - 05.11.2019

  H.C.L. nr. 448 din 05.11.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2019
 • Hotărârea 447/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 447 din 31.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurarea unei zone conexe centrului istoric al Municipiului Baia Mare”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare strada Avram Iancu nr. 12, iniţiatori: SC CONSTRUROM SA.
 • Hotărârea 446/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 446 din 31.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU INSTITUȚII ȘI SERVICII, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, bulevardul Independenței nr. FN., iniţiatori: SC SELECT AUTO și Buda Radu Vasile
 • Hotărârea 445/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 445 din 31.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „SCHIMBARE REGIM ÎNĂLȚIME DIN P+M ÎN S(D)+P+1E”, generat de imobilul teren, situat în Baia Mare, strada Valea Borcutului, nr. 86, iniţiatori: POP GABRIEL IOAN și MORAR ANCUȚA FLAVIA
 • Hotărârea 444/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 444 din 31.10.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere locuință”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare strada Lăcătuș nr. 12, respectv 12A, iniţiatori: Ciplea Mihai
 • Hotărârea 443/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 443 din 31.10.2019 privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1 , generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Ciocârliei F.N., iniţiator: VARGA SALUSTIA ELENA
 • Hotărârea 442/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 442 din 31.10.2019 privind aprobarea prelungirii termenului de locaţiune pentru chiriaşii care deţin locuinţe de serviciu în blocul de pe str. Melodiei nr. 4
 • Hotărârea 441/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 441 din 31.10.2019 privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune prin încheierea unor noi contracte de închiriere pentru chiriașii din locuințele situate în Baia-Mare, str. Mărăşeşti, nr. 18/18, Mărăşeşti, nr. 23/2, Monetăriei nr. 4A/1 şi Monetăriei nr. 4A/2
 • Hotărârea 440/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 440 din 31.10.2019 privind declararea ca fiind de interes public local, a terenului Municipiului Baia Mare, aferent obiectivului de investiții "Parcări publice zona Munteniei" , încetarea contractelor de concesiune şi închiriere pentru terenurile ocupate de garaje, eliberarea terenurilor de construcţii, identificarea şi comasarea în patrimoniul Municipiului Baia Mare, a terenului aferent obiectivului de investiții
 • Hotărârea 439/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 439 din 31.10.2019 Privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere pentru imobilul compus din clădire și terenul aferent, cu denumirea „Grup de exploatare”, situat în Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 2, aparținând S.C. URBIS S.A.
 • Hotărârea 438/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 438 din 31.10.2019 privind aprobarea înlocuirii unui secretar tehnic al comisiei de licitație pentru închirieri, concesionări, vânzări și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare respeciv al comisiei de soluționare a contestațiilor
 • Hotărârea 437/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 437 din 31.10.2019 privind extinderea şi schimbarea de destinaţie din apartament în cabinet medical, cu acces din exterior şi concesionarea terenului în suprafaţă de 9 mp aferent extinderii, podestului şi treptelor, respectiv închirierea terenului în suprafață de 4 mp aferent aleii de acces, la apartamentul nr. 43 situat la parterul blocului nr. 6 de pe str. Independenţei
 • Hotărârea 436/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 436 din 31.10.2019 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a locuințelor disponibile din blocul ANL din str. Aleea Serelor nr.2B și str. Aleea Mărăști nr.16
 • Hotărârea 435/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 435 din 31.10.2019 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de pe str. Grănicerilor nr. 104/ 57
 • Hotărârea 434/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 434 din 31.10.2019 privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 16.10.2019
 • Hotărârea 433/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 433 din 31.10.2019 privind aprobarea subvenţiilor pentru asociaţiile şi fundaţiile selecţionate la nivelul Municipiului Baia Mare, pe anul 2020, conform Legii 34/1998
 • Hotărârea 432/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 432 din 31.10.2019 privind repartizarea de la bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2019 a sumei de 500.000 lei cultelor religioase recunoscute conform legii din municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 431/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 431 din 31.10.2019 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Baia Mare a unor terenuri ocupate de alei, căi de acces la extinderi
 • Hotărârea 430/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 430 din 31.10.2019 privind însuşirea documentaţiilor cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 38 mp, situat în Baia Mare, strada Rozelor, nr. 9, aferent pergolă, copertină și foișor de grădină, aflate în proprietatea numiților Balea Octavian și Balea Diana
 • Hotărârea 429/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 429 din 31.10.2019 privind însusirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 8 mp, situat în Baia Mare, str. George Cosbuc nr. 20
 • Hotărârea 428/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 428 din 31.10.2019 pivind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 37 mp, situat în Baia Mare, str. Petru Rares, nr. 12, în vederea extinderii apartamentului și deschiderii acces din exterior pentru amenajare birouri
 • Hotărârea 427/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 427 din 31.10.2019 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 9 mp, aferent extindere și acces din exterior la spațiu comercial, situat în Baia Mare, strada Grănicerilor, nr. 97, aflat în proprietatea numitei Chindriș Voichița
 • Hotărârea 426/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 426 din 31.10.2019 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 13488 mp aferent tronsonului străzii Mihai Eminescu situat între pasajul CFR și Stația Electrică, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Statului Român, DN 18B, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 425/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 425 din 31.10.2019 privind identificarea cu date de carte funciară a Centralei Termice, situată pe str. George Coșbuc, nr. 25A, în natură construcții și teren aferent, în suprafaţă de 356 mp, imobil care face parte din complexul imobiliar cu denumirea „Liceul Teoretic Emil Racoviţă” Baia Mare, Bulevardul Republicii, nr. 8, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, la poziţia 154 din Anexa nr. 2, aprobată prin H.G. nr. 934/2002
 • Hotărârea 424/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 424 din 31.10.2019 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 973 mp aferent unui tronson al străzii Ciocârliei, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 423/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 423 din 31.10.2019 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 390 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, str.Gutinului, nr. 41, în favoarea proprietarilor construcției Martocian Clara și Martocian Ioan
 • Hotărârea 422/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 422 din 31.10.2019 privind atestarea terenului în suprafață totală de 1508 mp la proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, aprobarea Studiului de oportunitate în vederea vânzării fără licitație publică și întocmirea unui Raport de Evaluare, teren situat în Baia Mare, Bd. București, nr. 41, în favoarea proprietarului construcțiilor
 • Hotărârea 421/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 421 din 31.10.2019 privind închirierea a 10 locuri de parcare în suprafaţă de 150 mp situate pe str. D. Cantemir, nr. 4, pentru hotel, în favoarea SC CITY HOTEL NEW SRL
 • Hotărârea 420/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 420 din 31.10.2019 privind atribuirea denumirii de “Școala Gimnazială Internațională”, unității de învățământ preuniversitar particular, cu sediul în Baia Mare, str. Victor Babeș, nr. 26 B
 • Hotărârea 419/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 419 din 31.10.2019 privind închirierea prin licitaţie publică a unui numar de 8 terenuri pe care sunt amplasate chioșcuri pentru difuzarea presei
 • Hotărârea 418/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 418 din 31.10.2019 privind aprobarea continuării procedurilor de negociere cu proprietarii, pentru preluarea în patrimoniul Municipiului Baia Mare a unor terenuri, în vederea extinderii actualului Adăpost pentru câinii fără stăpân, situat în Baia Mare, Str. Iazului nr. 11
 • Hotărârea 417/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 417 din 31.10.2019 privind achiziționarea de către Municipiul Baia Mare a cotei de ½ parte din terenul în suprafață de 881 mp, înscris în CF 122714 Baia Mare, nr. topo 448, proprietatea d-nei Crainic Maria
 • Hotărârea 416/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 416 din 31.10.2019 privind însușirea Studiului de oportunitate, a Raportului de evaluare și aprobarea achiziţionării de către Municipiul Baia Mare a imobilelor "Cabană Lacul Bodi" şi teren în suprafață de 3677 mp, situate în Municipiul Baia Mare, Județul Maramureș, cartier Ferneziu, str.Bodi nr.50, proprietatea S.C.M.T. S.R.L.Baia Mare, înscrise în C.F.nr.108182 Baia Mare nr.cadastral 108182
 • Hotărârea 415/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 415 din 31.10.2019 privind însusirea Studiului de oportunitate, a Raportului de evaluare și aprobarea achiziţionarii de către Municipiul Baia Mare a imobilelor - casa de locuit - în suprafață construita de 56,00 mp și teren aferent, în suprafata de 179,00 mp - situate în Municipiul Baia Mare, str. Victoriei, nr. 21A, înscrise în C.F. nr. 115019, nr. cadastral 115019
 • Hotărârea 414/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 414 din 31.10.2019 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale situate pe str. Horea 46A, Luminişului 13 şi Luminişului 13A, aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea DAS
 • Hotărârea 413/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 413 din 31.10.2019 privind aprobarea proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul < comun în Municipiul Baia Mare>>
 • Hotărârea 412/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2019

  H.C.L. nr. 412 din 31.10.2019 pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului III 2019
 • Hotărârea 411/2019 - Municipiul Baia Mare - 14.10.2019

  H.C.L. nr. 411 din 14.10.2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în consiliile de administraţie și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar
 • Hotărârea 410/2019 - Municipiul Baia Mare - 14.10.2019

  H.C.L. nr. 410 din 14.10.2019 privind aprobarea bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “Reabilitarea spațiilor verzi degradate și realizarea infrastructurii de agrement în zona Malurile Raului Sasar”
 • Hotărârea 409/2019 - Municipiul Baia Mare - 14.10.2019

  H.C.L. nr. 409 din 14.10.2019 privind însușirea documentației cadastrale de parcelare și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 257 mp, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc
 • Hotărârea 408/2019 - Municipiul Baia Mare - 14.10.2019

  H.C.L. nr. 408 din 14.10.2019 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 10334 mp, aferent străzii fără nume situată între str. Oborului și str. Forestierilor, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 407/2019 - Municipiul Baia Mare - 14.10.2019

  H.C.L. nr. 407 din 14.10.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 223/2013 privind revocarea HCL nr. 340/2009 şi stabilirea sancţiunilor pentru faptele care constituie contravenţii în domeniul gospodăririi Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 406/2019 - Municipiul Baia Mare - 14.10.2019

  H.C.L. nr. 406 din 14.10.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2019
 • Hotărârea 405/2019 - Municipiul Baia Mare - 14.10.2019

  H.C.L. nr. 405 din 14.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 404/2019 - Municipiul Baia Mare - 14.10.2019

  H.C.L. nr. 404 din 14.10.2019 privind mandatarea ADIGID MM în relaţia cu OIREP, în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea şi coordonarea activităţii de valorificare materială şi energetică a fluxului de deşeuri de ambalaje din deşeurile municipale împreună cu deşeurile municipale din aceleaşi materiale
 • Hotărârea 403/2019 - Municipiul Baia Mare - 14.10.2019

  H.C.L. nr. 403 din 14.10.2019 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a listei de investiții pentru anul 2019 a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.
 • Hotărârea 402/2019 - Municipiul Baia Mare - 08.10.2019

  H.C.L. nr. 402 din 08.10.2019 privind aprobarea modificărilor şi completărilor la Anexa 2 - Regulamentul Serviciului de Salubrizare pentru Județul Maramureș din HCL nr. 201/2017
 • Hotărârea 401/2019 - Municipiul Baia Mare - 08.10.2019

  H.C.L. nr. 401 din 08.10.2019 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în 2 Loturi, a terenului în suprafață de 77.758 mp, situat în Baia Mare, strada Dr. Victor Babeș nr. 64, identificat prin C.F. 123530 Baia Mare , nr. cadastral 123530, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 400/2019 - Municipiul Baia Mare - 08.10.2019

  H.C.L. nr. 400 din 08.10.2019 privind aprobarea inițierii, depunerii și implementării de către Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare a proiectului „ Punem suflet pentru copii”
 • Hotărârea 399/2019 - Municipiul Baia Mare - 08.10.2019

  H.C.L. nr. 399 din 08.10.2019 privind aprobarea inițierii, depunerii și implementării de către Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare a proiectului „ Baia Mare își iubește copiii”
 • Hotărârea 398/2019 - Municipiul Baia Mare - 03.10.2019

  H.C.L. nr. 398 din 03.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii: Cămin de Bătrâni „Sfatul Părintesc”
 • Hotărârea 397/2019 - Municipiul Baia Mare - 03.10.2019

  H.C.L. nr. 397 din 03.10.2019 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2019, sesiunea a doua, pentru activităţi nonprofit de interes general, în domeniul sportiv
 • Hotărârea 396/2019 - Municipiul Baia Mare - 03.10.2019

  H.C.L. nr. 396 din 03.10.2019 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2019, sesiunea a doua, pentru programe/proiecte şi activităţi nonprofit de interes general, în domeniul tineret
 • Hotărârea 395/2019 - Municipiul Baia Mare - 03.10.2019

  H.C.L. nr. 395 din 03.10.2019 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2019, sesiunea a doua, pentru programe/proiecte şi activităţi nonprofit de interes general, în domeniul cultură
 • Hotărârea 394/2019 - Municipiul Baia Mare - 03.10.2019

  H.C.L. nr. 394 din 03.10.2019 privind modificarea şi completarea HCL nr. 535/2018 privind acordarea de facilităţi la transportul local prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând URBIS SA, pentru elevii și studenții domiciliați în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 393/2019 - Municipiul Baia Mare - 01.10.2019

  H.C.L. nr. 393 din 01.10.2019 privind desemnarea noului administrator provizoriu al societatii Baia Mare Activ SRL
 • Hotărârea 392/2019 - Municipiul Baia Mare - 01.10.2019

  H.C.L. nr. 392 din 01.10.2019 privind aprobarea documentației tehnico- economice pentru obiectivul „Reabilitarea zonelor verzi și a infrastructurii de agrement în zona Monumentul Ostașului Român din Municipiul Baia Mare”, proiect elaborat de S.C. Ars Longa S.R.L.
 • Hotărârea 391/2019 - Municipiul Baia Mare - 01.10.2019

  H.C.L. nr. 391 din 01.10.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 517/2015 privind Regulamentul de acordare a ajutoarelor de înmormântare, ajutoarelor de urgenţă și a altor beneficii sociale
 • Hotărârea 390/2019 - Municipiul Baia Mare - 01.10.2019

  H.C.L. nr. 390 din 01.10.2019 privind aprobarea prelungirii locațiunii ca efect al tacitei relocațiuni și încheierea unui nou contract de închiriere cu Partidul Social Democrat - Organizația Județeană Maramureș pentru spațiul cu suprafața utilă de 323,85 mp, situat pe B-dul Bucuresti nr. 5 - Baia Mare
 • Hotărârea 389/2019 - Municipiul Baia Mare - 01.10.2019

  H.C.L. nr. 389 din 01.10.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2019
 • Hotărârea 388/2019 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2019

  H.C.L. nr. 388 din 17.09.2019 privind stabilirea numărului de burse pentru elevii din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Baia Mare pentru anul 2019
 • Hotărârea 387/2019 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2019

  H.C.L. nr. 387 din 17.09.2019 privind retragerea dreptului de administrare al Serviciului Public Ambient Urban asupra terenului în suprafață de 24.126 mp, înscris în C.F. 116714 Baia Mare, nr. cadastral 116714, situat în Baia Mare, str. Câmpul Tineretului nr. 1
 • Hotărârea 386/2019 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2019

  H.C.L. nr. 386 din 17.09.2019 privind aprobarea proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul <>
 • Hotărârea 385/2019 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2019

  H.C.L. nr. 385 din 17.09.2019 privind aprobarea participării Municipiului Baia Mare ca lider în proiectul „Smart Post-Industrial Regenerative Ecosystem – Ecosistem regenerativ inteligent post-industrial (SPIRE)” finanţat de către programul Urban Innovative Actions (UIA)
 • Hotărârea 384/2019 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2019

  H.C.L. nr. 384 din 17.09.2019 privind însuşirea documentaţiilor cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare, a terenurilor în suprafaţă de 24 mp, respectiv 13 mp, aferente a două extinderi la apartamentul situat în Baia Mare, Bd. Decebal nr. 14, proprietatea numiţilor Ungur Ana Florica şi Ungur Cornel Nicolae
 • Hotărârea 383/2019 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2019

  H.C.L. nr. 383 din 17.09.2019 privind constatarea încetării Contractului de concesiune nr. 6189/30.06.1995, modificat prin Actul adițional nr. 65/20.11.2002 și Actul adițional nr. 6189/A/01.10.2011, încheiat între Municipiul Baia Mare și Ministerul Justiției
 • Hotărârea 382/2019 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2019

  H.C.L. nr. 382 din 17.09.2019 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 33 mp, aferent extindere curățătorie - spălătorie, situat în Baia Mare, B-dul Decebal, nr. 4, proprietatea S.C. ARCRINA S.R.L.
 • Hotărârea 381/2019 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2019

  H.C.L. nr. 381 din 17.09.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 269/2019 privind solicitarea trecerii din domeniul public al Județului Maramureș în domeniul public al Municipiului Baia Mare a unui teren în suprafaţă de 201 mp, identificat prin nr. cadastral 125517, situat în municipiul Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 16, necesar realizării unei piste de biciclete
 • Hotărârea 380/2019 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2019

  H.C.L. nr. 380 din 17.09.2019 privind Studiul de oportunitate si aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării fără licitaţie publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafată de 14 mp, teren aferent construcţiei, extindere salon de frumuseţe, situat în Baia Mare, Bd. Independenţei, nr. 16/3, în favoarea numiţilor Creţ Florentina Diuţa, Sabou Dumitru şi Sabou Viorica, proprietarii construcţiei
 • Hotărârea 379/2019 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2019

  H.C.L. nr. 379 din 17.09.2019 privind retragerea dreptului de administrare al Școlii Gimnaziale Lucian Blaga Baia Mare, asupra unor imobile, construcții și teren, aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare, situate în Baia Mare, strada Petofi Șandor, nr. 6-8
 • Hotărârea 378/2019 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2019

  H.C.L. nr. 378 din 17.09.2019 privind prelungirea locațiunii ca efect al tacitei relocațiuni si incheierea unui nou contract de închiriere cu Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I. - Filiala ,,Pintea Viteazu,, Maramureș - pentru spațiul cu suprafața utilă de 68,50 mp situat pe B-dul Republicii nr. 62
 • Hotărârea 377/2019 - Municipiul Baia Mare - 17.09.2019

  H.C.L. nr. 377 din 17.09.2019 privind anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal, datorate bugetului local al Municipiului Baia Mare de către contribuabilii persoane fizice și persoane juridice
 • Hotărârea 376/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.09.2019

  H.C.L. nr. 376 din 11.09.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Clubul Sportiv Minaur Baia Mare
 • Hotărârea 375/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.09.2019

  H.C.L. nr. 375 din 11.09.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2019
 • Hotărârea 374/2019 - Municipiul Baia Mare - 04.09.2019

  H.C.L. nr. 374 din 04.09.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Baia Mare în domeniul public al Județului Maramureș a imobilului, clădire și teren aferent, în care își desfășoară activitatea ”Centrul Şcolar pentru Educație Incluzivă” și ”Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Maramureș”, situat în Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 7
 • Hotărârea 373/2019 - Municipiul Baia Mare - 04.09.2019

  H.C.L. nr. 373 din 04.09.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat, în vederea executării lucrărilor şi activităţilor de desfiinţare, reabilitare şi modernizare a construcțiilor identificate cadastral 116714-C1, 116714-C2, 116714-C3, 116714-C4, 116714-C5, 116714-C6, 116714-C7, 116714-C8, 116714-C9, 116714-C10, 116714-C11, 116714-C12, 116714-C13, 116714-C14, 116714-C15 și 116714-C16, construcții aparținând Municipiului Baia Mare conform CF 116714 în suprafață de 24126mp, pe str. Câmpul Tineretului nr. 1, respectiv Ștrandul municipal, Cămin de Gimnastică și Sală de Gimnastică, prin edificarea Complexului Socio-Cultural-Sportiv și de Agrement
 • Hotărârea 372/2019 - Municipiul Baia Mare - 03.09.2019

  H.C.L. nr. 372 din 03.09.2019 privind modificarea art. 9 din H.C.L. nr. 349/30.08.2019 privind aprobarea locațiilor de desfășurare, procedurile de atribuire și taxele de participare pentru desfășurare activități în perioada evenimentului cultural cu titlul “Castane 2019” din 27 septembrie - 29 septembrie 2019
 • Hotărârea 371/2019 - Municipiul Baia Mare - 03.09.2019

  H.C.L. nr. 371 din 03.09.2019 privind relocarea activităţii Școlii Gimnaziale „Petre Dulfu” în spaţiile şcolare apartinând Colegiului Tehnic „C.D. Nenitescu” , începând cu anul şcolar 2019-2020
 • Hotărârea 369/2019 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2019

  H.C.L. nr. 369 din 30.08.2019 privind aprobarea relocării d-nei P. C. din locuinţa de serviciu situată în Grănicerilor nr. 116/86 în locuinţa de serviciu de pe str. Aleea Uranus nr. 2/80
 • Hotărârea 368/2019 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2019

  H.C.L. nr. 368 din 30.08.2019 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a două locuinţe disponibile din fond locativ
 • Hotărârea 367/2019 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2019

  H.C.L. nr. 367 din 30.08.2019 privind atribuirea în folosință gratuită, în baza unui contract de comodat către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate - pe o perioadă de 3 ani a unui spațiu în suprafată de 25,00 mp situat pe Bd. Unirii nr.11 J, Baia Mare, cu destinația de sediu
 • Hotărârea 366/2019 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2019

  H.C.L. nr. 366 din 30.08.2019 privind prelungirea locațiunii și încheierea unui nou contract de închiriere pentru spațiile cu suprafața totală de 658 mp în care își desfășoară activitatea Grădinița de Artă din imobilul situat pe strada Minerilor nr.35, și a terenului în suprafață de 410 mp - situat pe str.Minerilor nr.33, proprietate a Asociației Umanitare "Sfânta Ursula"
 • Hotărârea 365/2019 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2019

  H.C.L. nr. 365 din 30.08.2019 privind aprobarea finanţărilor de la bugetul local pe anul 2019, acordate în baza Regulamentului privind finanțarea activităţilor şi proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanţă” şi „Sportul pentru toţi”, sesiunea a II-a
 • Hotărârea 364/2019 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2019

  H.C.L. nr. 364 din 30.08.2019 privind aprobarea suplimentării Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret şi sport, sesiunea a doua, pentru anul 2019
 • Hotărârea 363/2019 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2019

  H.C.L. nr. 363 din 30.08.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza DTAC pentru obiectivul de investiţii Complex Socio-Cultural-Sportiv și de Agrement, str. Câmpul Tineretului, nr.1, Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 362/2019 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2019

  H.C.L. nr. 362 din 30.08.2019 privind aprobarea realizării operațiunilor în vederea exproprierii pentru utilitate publică a imobilelor construcții și teren aferent complexului istoric "Minerul" situat în Baia Mare, Piața Libertății nr.7 și Piața Păcii nr.7
 • Hotărârea 361/2019 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2019

  H.C.L. nr. 361 din 30.08.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2019
 • Hotărârea 360/2019 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2019

  H.C.L. nr. 360 din 30.08.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilan , Servicii – Comerț, Producție, Depozitare”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Craciuniței, F.N., judetul Maramureș, inițiator SC Top Truck SRL
 • Hotărârea 359/2019 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2019

  H.C.L. nr. 359 din 30.08.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilan, construire locuințe individuale D+P+1 (D+P+M)”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Valea Borcutului, F.N., judetul Maramureș, inițiator O. C. E.
 • Hotărârea 358/2019 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2019

  H.C.L. nr. 358 din 30.08.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU LOCUINŢĂ INDIVIDUALĂ”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Mihai Eminescu, fn. identificat prin C.F. nr.120732 Baia Mare, nr. cadastral 120732, iniţiator: A. D.
 • Hotărârea 357/2019 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2019

  H.C.L. nr. 357 din 30.08.2019 privind respingerea plângerii prealabile formulate de Enel Energie S.A., înregistrată la Municipiul Baia Mare, sub nr. 28262/30.05.2019, împotriva art. 3, lit. a și art. 7 din H.C.L. nr. 204/2017
 • Hotărârea 356/2019 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2019

  H.C.L. nr. 356 din 30.08.2019 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 1531 mp, aferent parte din construcția HALĂ, SPAȚIU DE PRODUCȚIE și DEPOZITARE, P, P+1, proprietatea S.C.ELECTRO SISTEM S.R.L, situat în Baia Mare, str. 8 Martie nr.4B
 • Hotărârea 355/2019 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2019

  H.C.L. nr. 355 din 30.08.2019 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în două parcele a unui teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc nr. 5
 • Hotărârea 354/2019 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2019

  H.C.L. nr. 354 din 30.08.2019 privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local nr. 282/2019
 • Hotărârea 353/2019 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2019

  H.C.L. nr. 353 din 30.08.2019 privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune ca efect al tacitei relocațiuni și încheierea unui nou contract de închiriere cu Asociația Foștilor Deținuți Politici pentru spațiul cu suprafața de 30,00 mp din Bd. Republicii, nr. 18
 • Hotărârea 352/2019 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2019

  H.C.L. nr. 352 din 30.08.2019 privind aprobarea demarării procedurilor de negociere cu proprietarii, pentru preluarea în patrimoniul Municipiului Baia Mare a unor terenuri aferente Str. Lămâiţei şi Str. Emil Racoviţă
 • Hotărârea 351/2019 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2019

  H.C.L. nr. 351 din 30.08.2019 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale situate pe str. Grănicerilor, nr. 116, aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea DAS
 • Hotărârea 350/2019 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2019

  H.C.L. nr. 350 din 30.08.2019 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Teatrul Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 349/2019 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2019

  H.C.L. nr. 349 din 30.08.2019 privind aprobarea locațiilor de desfășurare, procedurile de atribuire și taxele de participare pentru desfășurare activități în perioada evenimentului cultural cu titlul “Castane 2019” din 27 septembrie - 29 septembrie 2019
 • Hotărârea 348/2019 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2019

  H.C.L. nr. 348 din 30.08.2019 privind aprobarea organizării de către Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare a celei de-a XXXVI- a ediții a „Expo -Flora Maramureș”, în perioada 26 – 29 septembrie 2019, în cadrul evenimentului cultural „ Castane 2019”
 • Hotărârea 347/2019 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2019

  H.C.L. nr. 347 din 30.08.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 346/2019 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2019

  H.C.L. nr. 346 din 28.08.2019 privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare" domnului Mircea Cirţ, CEO ATP Exodus
 • Hotărârea 345/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.08.2019

  H.C.L. nr. 345 din 19.08.2019 privind modificarea punctului 6 din Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 517/2015 privind Regulamentul de acordare a ajutoarelor de înmormântare, ajutoarelor de urgenţă și a altor beneficii sociale
 • Hotărârea 344/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.08.2019

  H.C.L. nr. 344 din 19.08.2019 privind aprobarea participării Municipiului Baia Mare ca partener în proiectul „Social impact bond development for improved public service delivery – Dezvoltarea obligațiunilor de impact social pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor publice (SIBdev)” finanţat de către programul URBACT
 • Hotărârea 343/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.08.2019

  H.C.L. nr. 343 din 19.08.2019 privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentului cultural „Castane 2019”, în perioada 27 septembrie – 29 septembrie 2019
 • Hotărârea 342/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 342 din 12.08.2019 privind aprobarea încheierii Contractului de sprijin financiar între Municipiul Baia Mare și Parohia Romano – Catolică "Sfânta Elisabeta" în vederea executării lucrărilor de reparații
 • Hotărârea 341/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 341 din 12.08.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2019
 • Hotărârea 340/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 340 din 12.08.2019 privind aprobarea cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investitie „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF 7”, cod SMIS: 117352
 • Hotărârea 339/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 339 din 12.08.2019 privind aprobarea cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF 6”, cod SMIS 118514
 • Hotărârea 338/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 338 din 12.08.2019 privind aprobarea cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investitie „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF 5”, cod SMIS: S117395
 • Hotărârea 337/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 337 din 12.08.2019 privind aprobarea cererii de finantare şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investitie „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF 4”, cod SMIS 118895
 • Hotărârea 336/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 336 din 12.08.2019 privind aprobarea cererii de finanțare şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investitie „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF 2”, cod SMIS: 117262
 • Hotărârea 335/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 335 din 12.08.2019 privind modificarea H.C.L. 90/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: ,,Creşterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare - CF7’’, pentru imobilul situat în Baia Mare, Bulevardul Traian nr. 31
 • Hotărârea 334/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 334 din 12.08.2019 privind modificarea H.C.L. 89/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: ,,Creşterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare - CF7’’, pentru imobilul situat în Baia Mare, Bulevardul Traian nr. 29
 • Hotărârea 333/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 333 din 12.08.2019 privind modificarea H.C.L. 88/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: ,,Creşterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare - CF7’’, pentru imobilul situat în Baia Mare, Bulevardul Traian nr. 27
 • Hotărârea 332/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 332 din 12.08.2019 privind modificarea H.C.L. 87/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: ,,Creşterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare - CF7’’, pentru imobilul situat în Baia Mare, Bulevardul Traian nr. 17
 • Hotărârea 331/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 331 din 12.08.2019 privind modificarea H.C.L. 86/2018 privind aprobarea documentației tehnico - economice - faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie: ,,Creşterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare - CF7’’, pentru imobilul situat în Baia Mare, strada Gării nr. 7
 • Hotărârea 330/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 330 din 12.08.2019 privind modificarea H.C.L. 102/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: ,,Creşterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare - CF6’’, pentru imobilul situat în Baia Mare, strada Victor Babes nr. 19
 • Hotărârea 329/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 329 din 12.08.2019 privind modificarea H.C.L. 98/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: ,,Creşterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare - CF6’’, pentru imobilul situat în Baia Mare, strada Ciprian Porumbescu nr.2
 • Hotărârea 328/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 328 din 12.08.2019 privind modificarea H.C.L. 101/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: ,,Creşterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare - CF6’’, pentru imobilul situat în Baia Mare, strada I.L. Caragiale nr.11
 • Hotărârea 327/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 327 din 12.08.2019 privind modificarea H.C.L. 100/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: ,,Creşterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare - CF6’’, pentru imobilul situat în Baia Mare, strada Dimitrie Cantemir nr.3
 • Hotărârea 326/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 326 din 12.08.2019 privind modificarea H.C.L. 99/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: ,,Creşterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare - CF6’’, pentru imobilul situat în Baia Mare, strada Dimitrie Cantemir nr.7
 • Hotărârea 325/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 325 din 12.08.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 110/2018 privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice – faza D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Baia Mare – CF 5”, pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Victoriei 57
 • Hotărârea 324/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 324 din 12.08.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 109/2018 privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico - economice – faza D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Baia Mare – CF 5”, pentru imobilul situat în Baia Mare, Bd. Traian 6
 • Hotărârea 323/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 323 din 12.08.2019 privind modificarea H.C.L. 108/2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: ,,Creşterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF 5’’, pentru imobilul situat în Baia Mare, Bd. Republicii nr. 52
 • Hotărârea 322/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 322 din 12.08.2019 privind modificarea H.C.L. 107/2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: ,,Creşterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF 5’’, pentru imobilul situat în Baia Mare, strada George Coșbuc nr. 14
 • Hotărârea 321/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 321 din 12.08.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 97/2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico - economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuinte în Municipiul Baia Mare – CF 4”, pentru imobilul situat în Baia Mare pe Str. Victoriei nr. 45A, SMIS 118895
 • Hotărârea 320/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 320 din 12.08.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2018 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuinte în Municipiul Baia Mare – CF 4”, pentru imobilul situat în Baia Mare, B-dul Independenței nr. 20, modificată prin H.C.L. nr. 281/2018, SMIS 118895
 • Hotărârea 319/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 319 din 12.08.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 95/2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuinte în Municipiul Baia Mare – CF 4”, pentru imobilul situat în Baia Mare pe B-dul Decebal nr. 20, SMIS 118895
 • Hotărârea 318/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 318 din 12.08.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 94/2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuinte în Municipiul Baia Mare – CF 4”, pentru imobilul situat în Baia Mare, pe B-dul Decebal nr. 14, SMIS 118895
 • Hotărârea 317/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 317 din 12.08.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 93/2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuinte în Municipiul Baia Mare – CF 4”, pentru imobilul situat în Baia Mare, pe B-dul Decebal nr. 12, SMIS 118895
 • Hotărârea 316/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 316 din 12.08.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92/2018 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuinte în Municipiul Baia Mare – CF 4”, pentru imobilul situat în Baia Mare, B-dul Decebal nr. 2, modificată prin H.C.L. nr. 280/2018, SMIS 118895
 • Hotărârea 315/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 315 din 12.08.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 91/2018 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuinte în Municipiul Baia Mare – CF 4”, pentru imobilul situat în Baia Mare, B-dul București nr. 28, modificată prin H.C.L. nr. 279/2018, SMIS 118895
 • Hotărârea 314/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 314 din 12.08.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 112/2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF 2, pentru imobilul situat în Baia Mare, Bd. Unirii bl. 7 sc. A,B,C,D
 • Hotărârea 313/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 313 din 12.08.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 105/2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF 2, pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Bilașcu, bl. 18
 • Hotărârea 312/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 312 din 12.08.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 106/2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF 2, pentru imobilul situate în Baia Mare, Bd. București bl. 8 sc A,B,C și Bd. Unirii bl. 6 sc D
 • Hotărârea 311/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 311 din 12.08.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 104/2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF 2, pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Avram Iancu, bl. 17
 • Hotărârea 310/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 310 din 12.08.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 103/2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF2”, pentru imobilul situat în Baia Mare, strada Ana Ipătescu, bl. 2
 • Hotărârea 309/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 309 din 12.08.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 111/2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF2”, pentru imobilul situat în Baia Mare, strada Agriculturii, nr. 10
 • Hotărârea 308/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 308 din 12.08.2019 privind aprobarea proiectului <> finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.3 – Oferirea de sprijin pentru regenerare fizică, economică și socială, a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat
 • Hotărârea 307/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 307 din 12.08.2019 privind majorarea capitalului social al societatii Baia Mare Activ SRL cu suma de 80.000 lei
 • Hotărârea 306/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 306 din 12.08.2019 Privind aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 305/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 305 din 12.08.2019 privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune ca efect al tacitei relocațiuni și încheierea unui nou contract de închiriere cu UNIUNEA SALVATI ROMANIA - Filiala Baia Mare pentru spațiul cu suprafața utilă de 76,24 mp situat în Piața Libertății nr. 15, clădirea M 3
 • Hotărârea 304/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 304 din 12.08.2019 privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune ca efect al tacitei relocațiuni și încheierea unui nou contract de închiriere cu Partidul Romania Mare - Filiala Județeană Maramureş în spațiul cu suprafața de 39,40 mp din B-dul Unirii nr. 11 -Corp J
 • Hotărârea 303/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 303 din 12.08.2019 privind aprobarea prelungirii locațiunii ca efect al tacitei relocațiuni și încheierea unui nou contract de închiriere cu Partidul Național Liberal - Organizația Județeană Maramureș pentru spațiul cu suprafața utilă de 182,20 mp situat pe B-dul Bucuresti nr.4
 • Hotărârea 302/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 302 din 12.08.2019 privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune ca efect al tacitei relocațiuni și încheierea unui nou contract de închiriere cu Partidul Miscarea Populara - Filiala Maramureş pentru spațiul cu suprafața de 116,80 mp din Piața Libertății nr.15 - clădirea Millenium 3
 • Hotărârea 301/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 301 din 12.08.2019 privind aprobarea prelungirii locațiunii ca efect al tacitei relocațiuni și încheierea unui nou contract de închiriere cu Partidul Ecologist Roman - Organizația Municipală Baia Mare pentru spațiul cu suprafața utilă de 53,80 mp situat pe B-dul Republicii nr. 62
 • Hotărârea 300/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.08.2019

  H.C.L. nr. 300 din 12.08.2019 privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare” domnilor Ştefan Schönauer Bakk - CFO Immofinanz, Dietmar Reindl - COO Immofinanz și doamnei Fulga Dinu -Country Manager Operations Immofinanz România
 • Hotărârea 299/2019 - Municipiul Baia Mare - 08.08.2019

  H.C.L. nr. 299 din 08.08.2019 privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare" domnului Georges Marsan, primar al oraşului Monaco
 • Hotărârea 298/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 298 din 31.07.2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de educație timpurie prin realizarea Grădiniţei în cartierul Vasile Alecsandri din Municipiul Baia Mare”
 • Hotărârea 297/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 297 din 31.07.2019 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 263 mp, aferent casă de locuit și curte, situat în Baia Mare, str. 9 Mai, nr. 35, proprietatea numitelor C. A. S. și C. A. G.
 • Hotărârea 296/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 296 din 31.07.2019 privind însușirea documentației cadastrale de parcelare și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului aferent Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș în suprafaţă de 644 mp, situat în Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 295/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 295 din 31.07.2019 privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular din „Şcoala Primară Internaţională Baia Mare” Baia Mare, str. Victor Babeş nr. 26 B, în
 • Hotărârea 294/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 294 din 31.07.2019 Privind însușirea unor documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 9331mp, situat în Baia Mare, zona șoseaua de centură - strada Europa
 • Hotărârea 293/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 293 din 31.07.2019 Privind însușirea unei documentaţii cadastrale și identificarea cadastrală a terenului în suprafaţă totală de 321 mp, platformă asfaltată, situat în Baia Mare, strada D. Cantemir, domeniul public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 292/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 292 din 31.07.2019 Privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în 2 Loturi, a terenului în suprafață de 33272 mp, situat în Baia Mare, strada 8 Martie, nr. 7, identificat prin CF 104992 Baia Mare, nr. cadastral 104992
 • Hotărârea 291/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 291 din 31.07.2019 Privind însușirea documentației cadastrale de alipire a două parcele de teren, una aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, cealaltă în proprietatea lui L. E. și L. E., situate în Baia Mare, str. Splaiul Republicii, nr. 30
 • Hotărârea 290/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 290 din 31.07.2019 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 65 mp, situat în Baia Mare, str. Victoriei, nr. 54, în vederea notării în CF a extinderii la spatiul comercial, proprietatea SC BISTRO SRL
 • Hotărârea 289/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 289 din 31.07.2019 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date a terenului în suprafaţă de 688 mp, situat în Baia Mare, str. Ţebea, nr. 6, identificat prin CF 103174 Baia Mare, nr. topo 2825/72, proprietatea Oraşului Baia Mare
 • Hotărârea 288/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 288 din 31.07.2019 Privind însuşirea documentaţiilor cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenurilor în suprafaţă de 89 mp și 8 mp, aferente extinderii la trei apartamente, situate în Baia Mare, str. Rozelor, nr. 21
 • Hotărârea 287/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 287 din 31.07.2019 privind identificarea cu date de carte funciară a Complexului imobiliar cu denumirea Colegiul Tehnic ”George Barițiu” Baia Mare, situat în Baia Mare, strada Culturii, nr. 8, şi terenul aferent în suprafaţă de 3826 mp
 • Hotărârea 286/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 286 din 31.07.2019 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 1023 mp, aferent unui tronson al străzii Electrolizei Sud, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 285/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 285 din 31.07.2019 Privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 2376 mp, aferent unui tronson al străzii Arieșului, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 284/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 284 din 31.07.2019 Privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 11 mp, teren aferent construcţiei, extindere balcon, situat în Baia Mare, Str. Olteniei, nr. 2B, ap. 16, în favoarea doamnei C. D. proprietara construcției
 • Hotărârea 283/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 283 din 31.07.2019 privind darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare a imobilului bloc de locuinţe situate în Baia Mare pe str. Melodiei, nr. 2 şi a terenului aferent
 • Hotărârea 282/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 282 din 31.07.2019 Privind prelungirea locaţiunii ca efect al tacitei relocaţiuni şi încheierea unui nou contract de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 8 mp situat în Parcul Regina Maria, la intrarea dinspre str. Petőfi Sándor, ocupat de acesta, în favoarea proprietarului construcţiei, SC Velcant SRL
 • Hotărârea 281/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 281 din 31.07.2019 privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune prin încheierea unor noi contracte de închiriere pentru chiriașii din locuințele aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 280/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 280 din 31.07.2019 privind aprobarea prelungirii termenului de locatiune pentru spaţiile din proprietatea Statului Roman aflate în administrarea Municipiului Baia Mare din complexul de clădiri cunoscut sub denumirea ,,Claustrul Mănăstirii Minoriților,,
 • Hotărârea 279/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 279 din 31.07.2019 privind aprobarea transformării unor locuințe de serviciu în locuințe din fond locativ și a unei locuințe din fond locativ în locuință de serviciu
 • Hotărârea 278/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 278 din 31.07.2019 privind aprobarea documentației tehnico - economice în faza S.F. pentru obiectivul de investiţii: "Teren de fotbal”, str. Dr. Victor Babeș, nr. 64, Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 277/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 277 din 31.07.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 158/16.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii: "Grădiniță în cartierul Vasile Alecsandri” Baia Mare, str. Grănicerilor, nr. 90
 • Hotărârea 276/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 276 din 31.07.2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Reabilitare bloc de locuințe sociale strada Horea 46A” Baia Mare, SMIS 117369
 • Hotărârea 275/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 275 din 31.07.2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Reabilitare bloc de locuințe sociale, strada Luminișului 13A, Baia Mare”, SMIS 117371
 • Hotărârea 274/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 274 din 31.07.2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Reabilitare bloc de locuințe sociale, strada Luminișului nr. 13”, Baia Mare, SMIS 117370
 • Hotărârea 273/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 273 din 31.07.2019 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 253/2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul <>
 • Hotărârea 272/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 272 din 31.07.2019 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 252/2019 privind actualizarea bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul <>
 • Hotărârea 271/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 271 din 31.07.2019 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 251/2019 privind actualizarea bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul ”Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț” Baia Mare”
 • Hotărârea 270/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 270 din 31.07.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorii tehnico - economici în faza proiectare şi execuţie, pentru obiectivul de investiţii: “Protecţie mal şi sprijinire drum – strada Valea Roşie” în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 269/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 269 din 31.07.2019 privind solicitarea trecerii din domeniul public al Județului Maramureș în domeniul public al Municipiului Baia Mare a unui teren în suprafaţă de 201 mp, identificat prin nr. cadastral 125517, situat în municipiul Baia Mare, str. George Coşbuc, nr. 16, necesar realizării unei piste de biciclete
 • Hotărârea 268/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 268 din 31.07.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 229/2019 privind însușirea Protocolului de predare-primire a unor bunuri imobile situate în Baia Mare, str. Dragoș Vodă, din domeniul public al județului Maramureș, în domeniul public al municipiului Baia Mare și darea în folosință gratuită a imobilului în care își desfășoară activitatea Liceul Teologic Penticostal Baia Mare
 • Hotărârea 267/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 267 din 31.07.2019 privind reglementarea situaţiei contractuale cu privire la utilizarea terenurilor ocupate de garaje şi parcari acoperite edilficate pe teren proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 266/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 266 din 31.07.2019 privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Piaţa Libertatii, nr. 10, et. 1, ap. 2, în suprafațǎ utilă de 335,9 mp (respectiv suprafața etajului + suprafața balcoanelor = 359,55 mp) cu terenul aferent, conform C.F. nr. 102789 - C1 - U2, nr. cadastral 102789 - C1 - U2. (nr. C.F. vechi 7/E, nr. topo vechi 819/2 - Etaj + balcoane), cod LMI 2015 MM – II – m – B - 04455
 • Hotărârea 265/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 265 din 31.07.2019 privind aprobarea nivelului abonamentelor și biletelor pentru accesul la meciurile disputate pe teren propriu de către echipele sportive ale CS Minaur Baia Mare
 • Hotărârea 264/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 264 din 31.07.2019 Pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului II 2019
 • Hotărârea 263/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.07.2019

  H.C.L. nr. 263 din 31.07.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 262/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 262 din 11.07.2019 privind aprobarea schimbării de funcţiuni a unor locuințe sociale în locuinţe de necesitate
 • Hotărârea 261/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 261 din 11.07.2019 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 193/2019 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect Dezvoltarea infrastructurii de educație tehnologică prin modenizarea Colegiului Tehnic ”Transilvania” din Municipiul Baia Mare, cod SMIS 119845
 • Hotărârea 260/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 260 din 11.07.2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Gradinița cu program prelungit nr. 10 Baia Mare”
 • Hotărârea 259/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 259 din 11.07.2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Şcoala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare”
 • Hotărârea 258/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 258 din 11.07.2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Şcoala Gimnazială Vasile Alecsandri Baia Mare”
 • Hotărârea 257/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 257 din 11.07.2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul Creşterea performanței energetice în clădirile publice din municipiul Baia Mare Școala Gimnazială „Alexandru Ivasiuc”
 • Hotărârea 256/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 256 din 11.07.2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant in Municipiul Baia Mare - Liceul cu Program Sportiv„ ( corp scoala si internat),Codul proiectului: SMIS 110443
 • Hotărârea 255/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 255 din 11.07.2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul ”Creşterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sala de sport”
 • Hotărârea 254/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 254 din 11.07.2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Cresterea performanţei energetice a unitaţilor de învaţamânt în Municipiul Baia Mare - Scoala Gimnaziala nr. 18 Baia Mare”, SMIS 111226
 • Hotărârea 253/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 253 din 11.07.2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul ”Creșterea performanței energetice a unităților de învațământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială „Dr. Victor Babeș” Baia Mare”
 • Hotărârea 252/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 252 din 11.07.2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul Cresterea performantei energetice a unitatilor de învatamant în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială „I.L. Caragiale” Baia Mare
 • Hotărârea 251/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 251 din 11.07.2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț” Baia Mare
 • Hotărârea 250/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 250 din 11.07.2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul Creşterea performanței energetice in cladirile publice din municipiul Baia Mare Scoala Gimnaziala „Dimitrie Cantemir”
 • Hotărârea 249/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 249 din 11.07.2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare - Școala Gimnazială Simion Bărnuţiu Baia Mare
 • Hotărârea 248/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 248 din 11.07.2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Cresterea performanţei energetice a unitaţilor de învaţamânt în Municipiul Baia Mare - Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Baia Mare”, SMIS 110299
 • Hotărârea 247/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 247 din 11.07.2019 privind aprobarea Listei terenurilor care pot face obiectul unui schimb imobiliar între Municipiul Baia Mare şi proprietarii terenurilor situate în zona Pietrosul, perimetrul cuprins între Bd. Unirii, Bd. Bucureşti şi Str. Ghe. Bilaşcu, nr. cadastral 101377, 101395, 120911, şi ai terenurilor identificate prin nr. cadastral 115088, 119276, 114196, 113023 şi 108115, situate în zona Cartierul Traian, zona Str. Munteniei, Str. Moldovei, pentru amenajare infrastructură rutieră, parcări şi zone verzi
 • Hotărârea 246/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 246 din 11.07.2019 privind efectuarea demersurilor de modificare a limitei administrativ teritoriale cu UAT Recea
 • Hotărârea 245/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 245 din 11.07.2019 privind modificarea art.1, litera a) din H.C.L. nr. 266/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Liceul cu Program Sportiv Baia Mare”- Clădire Liceu și Clădire Internat din Municipiul Baia Mare, B-dul Republicii nr.33 și abrogarea HCL nr. 216/2019
 • Hotărârea 244/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 244 din 11.07.2019 privind modificarea art.1, lit. a) din H.C.L. nr. 271/03.07.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Şcoala Gimnazială Vasile Alecsandri Baia Mare”- corp şcoală, sală de sport, str.Păşunii nr. 2A, proiect POR 2014-2020 3.1.B., cod SMIS 110440 și abrogarea H.C.L. 224 din 28.06.2019
 • Hotărârea 243/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 243 din 11.07.2019 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale situate pe str. Horea 46A, Luminişului 13 şi Luminişului 13A, aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea DAS
 • Hotărârea 242/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 242 din 11.07.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 279/27.06.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bloc de locuințe sociale strada Luminișului nr.13A, Baia Mare”
 • Hotărârea 241/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 241 din 11.07.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 299/14.07.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare bloc de locuințe sociale strada Luminișului nr.13, Baia Mare”
 • Hotărârea 240/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 240 din 11.07.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 280/27.06.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, în faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bloc de locuințe sociale strada Horea, nr. 46 A, Baia Mare”
 • Hotărârea 239/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 239 din 11.07.2019 privind aprobarea prelungirii termenului de locaţiune pentru chiriaşii din locuinţele situate în Municipiul Baia Mare, Aleea Uranus, nr. 2
 • Hotărârea 238/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 238 din 11.07.2019 privind schimbarea de destinaţie din apartament în cabinet medical, extindere, deschiderea unui acces din exterior şi concesionarea terenului în suprafaţă de 32,00 mp, aferent extinderii, podestului şi rampă pentru acces persoane cu dizabilităţi, la apartamentul nr. 1, situat la parterul blocului nr. 82, de pe str. Victoriei
 • Hotărârea 237/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 237 din 11.07.2019 privind extinderea şi schimbarea de destinaţie din apartament în cabinet medical, cu acces din exterior şi concesionarea terenului în suprafaţă de 27 mp, aferent extinderii, podestului şi treptelor, respectiv închirierea terenului în suprafață de 4 mp, aferent aleii de acces, la apartamentul nr. 40, situat la parterul blocului nr. 89, de pe str. Păltinişului
 • Hotărârea 236/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 236 din 11.07.2019 privind intrarea în legalitate pentru schimbarea de destinaţie din apartament în spaţiu comercial - farmacie veterinară, cu acces din exterior, şi concesionarea terenului în suprafaţă de 5 mp, aferent podestului şi treptelor, respectiv închirierea terenului în suprafață de 11 mp, aferent aleii de acces, pentru apartamentul nr. 2, situat la parterul blocului nr. 11, de pe str. Victor Babeş
 • Hotărârea 235/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 235 din 11.07.2019 privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului, situat în Baia Mare, Aleea Mărăști, nr. 16, identificat prin CF 122141 - C1, conform documentației cadastrale, vizată de către OCPI Maramureș, sub nr. 4152/25.01.2018
 • Hotărârea 234/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 234 din 11.07.2019 privind aprobarea transferului unui teren din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Baia Mare și însușirea documentației cadastrale de alipire a două parcele de teren, în suprafață totală de 21.254 mp, situate în Baia Mare, strada Progresului, nr. 43, și strada Aleea Școlii, identificate prin C.F. 125141 Baia Mare, nr. cadastral 125141 și C.F. 101658 Baia Mare, nr. cadastral 101658
 • Hotărârea 233/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 233 din 11.07.2019 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Baia Mare, pentru anul 2019
 • Hotărârea 232/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 232 din 11.07.2019 privind inițierea demersurilor pentru prelungirea termenului închirierii imobilului în care îşi desfăşoară activitatea Grădinița de Artă
 • Hotărârea 231/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 231 din 11.07.2019 privind însușirea raportului de evaluare si vânzarea fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafată de 8 mp, teren ocupat de balcon, aferent apartamentului proprietatea numitului P. G., situat în Baia Mare, Str. Oituz, nr. 6/4, în favoarea acestuia
 • Hotărârea 230/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 230 din 11.07.2019 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 62 mp, situat în Baia Mare, str. Plaiului, în vederea înscrierii în C.F.
 • Hotărârea 229/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 229 din 11.07.2019 privind însușirea Protocolului de predare - primire a unor bunuri imobile situate în Baia Mare, str. Dragoș Vodă, din domeniul public al județului Maramureș, în domeniul public al municipiului Baia Mare, și darea în folosință gratuită a imobilului în care își desfășoară activitatea Liceul Teologic Penticostal Baia Mare
 • Hotărârea 228/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 228 din 11.07.2019 privind însușirea Protocolului de predare - primire a unor bunuri imobile situate în Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 119, din domeniul public al județului Maramureș, în domeniul public al municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 227/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 227 din 11.07.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2019
 • Hotărârea 226/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2019

  H.C.L. nr. 226 din 11.07.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 225/2019 - Municipiul Baia Mare - 24.06.2019

  H.C.L. nr. 225 din 24.06.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 269/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, în faza D.A.L.I., pentru investiţia ,,Creșterea perfomanței energetice a unităților de învățământ în municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Nicolae Balcescu, Baia Mare” - Corp Școală și Sală Sport, str. Arenei, nr. 1
 • Hotărârea 224/2019 - Municipiul Baia Mare - 24.06.2019

  H.C.L. nr. 224 din 24.06.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 199/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, în faza D.A.L.I., pentru investiţia „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare - Şcoala Gimnazială Vasile Alecsandri, Baia Mare” - Corp şcoală şi Sala de sport, str. Păşunii, nr. 2A
 • Hotărârea 223/2019 - Municipiul Baia Mare - 24.06.2019

  H.C.L. nr. 223 din 24.06.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 268/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, în faza D.A.L.I., pentru investiţia „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare - Şcoala Gimnazială Avram Iancu, Baia Mare”- Corp şcoală, Laborator de biologie împreună cu Sala festivă şi Sala de sport, str. Victoriei, nr. 84
 • Hotărârea 222/2019 - Municipiul Baia Mare - 24.06.2019

  H.C.L. nr. 222 din 24.06.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 264/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, în faza D.A.L.I., pentru investiţia „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare - Grădiniţa cu program prelungit nr.10, Baia Mare”, str. Gh. Marinescu, nr. 5
 • Hotărârea 221/2019 - Municipiul Baia Mare - 24.06.2019

  H.C.L. nr. 221 din 24.06.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 277/23.06.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, în faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții :,,Creşterea performanţei energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare -Şcoala Gimnazială “Alexandru Ivasiuc”Baia Mare, str. Bucovinei, nr. 9
 • Hotărârea 220/2019 - Municipiul Baia Mare - 24.06.2019

  H.C.L. nr. 220 din 24.06.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 270/23.06.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, în faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Şcoala Gimnazială Simion Barnutiu Baia Mare” - Corp şcoală, str. Rovine, nr. 2
 • Hotărârea 219/2019 - Municipiul Baia Mare - 24.06.2019

  H.C.L. nr. 219 din 24.06.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 273/23.06.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, în faza D.A.L.I., pentru investiţia „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare - Şcoala Gimnazială nr. 18, Baia Mare”, Aleea Filaturii, nr. 2
 • Hotărârea 218/2019 - Municipiul Baia Mare - 24.06.2019

  H.C.L. nr. 218 din 24.06.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiţia „Creșterea perfomanței energetice a unităților de învățământ în municipiul Baia Mare – Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare - Corp școală 1 și Sala de sport”
 • Hotărârea 217/2019 - Municipiul Baia Mare - 24.06.2019

  H.C.L. nr. 217 din 24.06.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.267/23.06.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit Micul Prinț”, str. Cuza Voda, Nr. 8B
 • Hotărârea 216/2019 - Municipiul Baia Mare - 24.06.2019

  H.C.L. nr. 216 din 24.06.2019 privind modificarea art. 1 din H.C.L. 200/26.05.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, în faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Liceul cu Program Sportiv Baia Mare” - Clădire Liceu și Clădire Internat, din Municipiul Baia Mare, B-dul Republicii, nr. 33
 • Hotărârea 215/2019 - Municipiul Baia Mare - 24.06.2019

  H.C.L. nr. 215 din 24.06.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiţia „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Şcoala Gimnaziala Ion Luca Caragiale, Baia Mare”, B-dul Traian, Nr. 26 A
 • Hotărârea 214/2019 - Municipiul Baia Mare - 24.06.2019

  H.C.L. nr. 214 din 24.06.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 272/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiţia „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Şcoala Gimnaziala Dr. Victor Babeş, Baia Mare”, Str. Victoriei, nr. 132A
 • Hotărârea 213/2019 - Municipiul Baia Mare - 24.06.2019

  H.C.L. nr. 213 din 24.06.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 263/2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, în faza D.A.L.I., pentru investiţia „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare - Şcoala Gimnazială Dimitrie Cantemir, Baia Mare”, str. Bogdan Vodă, nr. 4
 • Hotărârea 212/2019 - Municipiul Baia Mare - 24.06.2019

  H.C.L. nr. 212 din 24.06.2019 privind aprobarea modificării contractului de comodat nr.3018/2004-1913/2004 și atribuirea în folosinţă gratuită către Inspectoratul Judetean de Poliție a Județului Maramureș a spațiilor situate la etajul 2 al clădirii Centrului pentru Formare Profesionala a Adulților situat în Municipiul Baia Mare str. 8 Martie nr.7B - fost Camin B
 • Hotărârea 211/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.06.2019

  H.C.L. nr. 211 din 19.06.2019 privind desemnarea a cinci administratori provizorii în Consiliul de administrație al S.C. URBIS S.A. Baia Mare
 • Hotărârea 210/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.06.2019

  H.C.L. nr. 210 din 19.06.2019 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară aprobarea și avizarea unor documente elaborate în cadrul procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de administrație al S.C. Urbis S.A.
 • Hotărârea 209/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.06.2019

  H.C.L. nr. 209 din 19.06.2019 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2019, pentru activităţi nonprofit de interes general, în domeniul sport
 • Hotărârea 208/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.06.2019

  H.C.L. nr. 208 din 19.06.2019 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2019, pentru programe/proiecte şi activităţi nonprofit de interes general, în domeniul cultură
 • Hotărârea 207/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.06.2019

  H.C.L. nr. 207 din 19.06.2019 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2019, pentru programe/proiecte şi activităţi nonprofit de interes general, în domeniul tineret
 • Hotărârea 206/2019 - Municipiul Baia Mare - 14.06.2019

  H.C.L. nr. 206 din 14.06.2019 privind aprobarea încheierii Contractului de credit de investiţii, a Contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile proprii ale autorităţii administraţiei publice locale şi a Contractului de ipotecă mobiliară între CEC Bank SA şi Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 205/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.06.2019

  H.C.L. nr. 205 din 12.06.2019 privind aprobarea participării Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare ca partener în cadrul proiectului „Soluţii integrate pentru copiii aflaţi în risc de separare” și angajarea cheltuielilor de la bugetul local pentru implementarea proiectului
 • Hotărârea 204/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.06.2019

  H.C.L. nr. 204 din 12.06.2019 privind aprobarea inițierii, depunerii și implementării de către Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare a proiectului „Copiii comunităţii – reducerea riscului de abandon prin abordare integrată a nevoilor sociale”
 • Hotărârea 203/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.06.2019

  H.C.L. nr. 203 din 12.06.2019 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României pentru anul şcolar 2019 - 2020
 • Hotărârea 202/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.06.2019

  H.C.L. nr. 202 din 12.06.2019 privind aprobarea proiectului şi angajarea cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul Cross-border green transport network - Rețea ecologică de transport transfrontalier, HUSKROUA /1702/7.1/0063
 • Hotărârea 201/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.06.2019

  H.C.L. nr. 201 din 12.06.2019 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 145/2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 107/ 2019 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 656/2018 pentru contractarea unui împrumut intern pentru finanțarea unor investiții publice de interes local
 • Hotărârea 200/2019 - Municipiul Baia Mare - 12.06.2019

  H.C.L. nr. 200 din 12.06.2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2015, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, în faza Documentația de Avizare a Lucrărilor de Investiții, pentru investiția :,, Creșterea accesibilității urbane a cartierului Ferneziu și Firiza din Municipiul Baia Mare prin modernizarea sistemului de transport public. Modernizarea structurii rutiere a străzilor:8 Martie, Barajului, Lunci ,Imasului, Firiza și Blidari”
 • Hotărârea 199/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 199 din 29.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "EXTINDERE ŞI SUPRAETAJARE DEPOZIT DE CĂRBUNE EXISTENT, SCHIMBARE DE DESTINAŢIE ÎN SUBZONA CU FUNCȚIUNI MIXTE PRESTĂRI SERVICII ȘI LOCUIRE", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Victoriei, nr. 146, cu acces din Aleea Toamnei, iniţiator: SC RELLYAN SRL
 • Hotărârea 198/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 198 din 29.05.2019 privind însușirea documentației cadastrale de alipire și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 2831 mp, situat în Baia Mare, str. Mărașești
 • Hotărârea 197/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 197 din 29.05.2019 privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date, a imobilului situat în Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 2, aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare, identificat prin CF nr. 124207 Baia Mare, provenit din CF nr. 11313 Baia Mare, nr. topo. 1
 • Hotărârea 196/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 196 din 29.05.2019 privind transformarea unor posturi vacante
 • Hotărârea 195/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 195 din 29.05.2019 privind stabilirea ca funcții publice a două funcții contractuale din Statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 194/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 194 din 29.05.2019 privind mutarea unui post contractual de referent IA din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 193/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 193 din 29.05.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Dezvoltarea infrastructurii de educație tehnologică prin modernizarea Colegiului Tehnic ”Transilvania” din Municipiul Baia Mare” cod SMIS 119845
 • Hotărârea 192/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 192 din 29.05.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 602/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, pentru proiectul: “Dezvoltarea infrastructurii de educație tehnologică prin modernizarea Colegiului Tehnic ”Transilvania”, Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 191/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 191 din 29.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE”, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Viilor, 45A. Initiator Pop Adrian Ioan și Buxbaum Claudiu Radu
 • Hotărârea 190/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 190 din 29.05.2019 privind concesionarea terenului în suprafaţă de 31 mp, necesar realizării a 2 terase la etaj, pentru construcţia autorizată prin A.C. nr. 525/2018 - Supraetajare şi schimbare de destinaţie din centrală termică în bloc de locuinţe, situat pe Aleea Nouă, nr. 4
 • Hotărârea 189/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 189 din 29.05.2019 privind aprobarea menţinerii cabinetului stomatologic, situat la parterul blocului de locuinţe, executat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial şi suplimentarea terenului concesionat, pe str. Gheorghe Şincai, nr. 9/9
 • Hotărârea 188/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 188 din 29.05.2019 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a unor terenuri ocupate de alei, căi de acces și extinderi
 • Hotărârea 187/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 187 din 29.05.2019 privind aprobarea unui schimb de teren, cu sultă, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, identificat prin C.F. nr. 125444 Baia Mare, nr. cadastral 125444, cu un teren aflat în proprietatea Asociației Logos Mission, identificat prin CF nr. 123845 Baia Mare, nr. cad. 123845, şi însuşirea rapoartelor de evaluare întocmite de evaluator Pantiș Marius
 • Hotărârea 186/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 186 din 29.05.2019 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Baia Mare a imobilelor terenuri situate în Baia Mare, Bulevardul Independenței, nr. 18, în suprafață de 5 mp, identificat prin C.F. 118998 Baia Mare, nr. cadastral 118998, respectiv Bulevardul Decebal, nr. 2, în suprafață de 9 mp, identificat prin C.F. 117734 Baia Mare, nr. cadastral 117734
 • Hotărârea 185/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 185 din 29.05.2019 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 4.372 mp, situat în Baia Mare, strada George Coșbuc, nr. 18, aferent parcare spațiu comercial
 • Hotărârea 184/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 184 din 29.05.2019 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 5 mp, situat în Baia Mare, strada Transilvaniei, nr. 14, pentru realizare acces la apartamentul aflat în proprietatea domnului Borșe Cristian
 • Hotărârea 183/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 183 din 29.05.2019 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 111 mp, situat în Baia Mare, str. Victoriei nr.90A, aferent extinderii la apartamentul nr. 52, proprietatea privată a ASOCIAȚIEI DIECEZANĂ "CARITAS" GRECO CATOLICĂ MARAMUREȘ
 • Hotărârea 182/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 182 din 29.05.2019 privind identificarea cu date de carte funciară a Complexului imobiliar cu denumirea Grădinița cu Program Normal nr. 13, situat în Baia Mare, strada Nicolae Bălcescu nr. 7 şi terenul aferent în suprafaţă de 1495 mp
 • Hotărârea 181/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 181 din 29.05.2019 privind aprobarea documentației de atribuire și însușirea Raportului de Evaluare, în vederea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 73 mp, înscris în C.F.nr.121978 Baia Mare, nr. cadastral 121978, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe str. Țebea nr.10
 • Hotărârea 180/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 180 din 29.05.2019 privind retragerea dreptului de administrare al Inspectoratului Județen în Construcții Maramureș, asupra terenului în suprafață de 160 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 179/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 179 din 29.05.2019 privind aprobarea vânzării boxei aferentă apartamentului situat în municipiul Baia Mare, Aleea Serelor nr.2C ap.19, către Timosteac Lucian-Vasile, în calitate de proprietar al apartamentului în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr.2283/26.08.2011, aprobarea încheierii în formă autentică a Contractului de vânzare-cumpărare nr.2283/26.08.2011 și aprobarea constituirii dreptului de folosință asupra cotei-părți de teren aferentă apartamentului nr.19 și a boxei nr.19
 • Hotărârea 178/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 178 din 29.05.2019 privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru terenul situat pe str. Piața Izvoarelor nr.16/A ocupat de magazin de reparaţii şi vânzare ceasuri, în favoarea proprietarilor construcţiei, BOJE ANTOANETA şi SAS VALERIAN
 • Hotărârea 177/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 177 din 29.05.2019 privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru terenul situat pe str. G. Coşbuc nr. 27, ocupat de sediul Asociației, în favoarea proprietarului construcţiei, ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.21
 • Hotărârea 176/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 176 din 29.05.2019 privind exercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune privind achiziționarea unor părți din imobilul Magazinul "Central" Municipiul Baia Mare, Str. Gheorghe Sincai nr.2 , monument istoric înscris în Lista Monumentelor Istorice, cod LMI:MM-II-m-A-04487
 • Hotărârea 175/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 175 din 29.05.2019 privind aprobarea prelungirii termenului de locaţiune pentru chiriaşii din locuinţele situate în Municipiul Baia Mare, Aleea Uranus nr. 2
 • Hotărârea 174/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 174 din 29.05.2019 privind aprobarea prelungirii termenului prevăzut la art. 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 204/2017 privind Regulamentul de emitere a acordului și a autorizației de funcţionare a operatorilor economici care desfașoara activitati comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, producţie și altele pe teritoriul administrativ al municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 173/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 173 din 29.05.2019 privind darea în administrarea directa a Directiei Asistenta Sociala Baia Mare a imobilului - construcţie şi teren aferent -cu suprafata utila de 14,45 mp, inscris in C.F. 105330, Nr.Cadastral 105330 care face corp comun cu Centru Social Multifuncțional Rivulus Pueris - str.I.Slavici 1B.
 • Hotărârea 172/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 172 din 29.05.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 39/2014 privind aprobarea plăţii prestaţiilor artistice executate de membrii Fanfarei Municipale în anul 2014
 • Hotărârea 171/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 171 din 29.05.2019 privind aprobarea alocării sumei de 3.500 lei, necesară achitării taxei de participare pentru runda a doua a candidaturii Municipiului Baia Mare pentru titlul de ”Capitală Europeană de Tineret, ediția 2022”
 • Hotărârea 170/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 170 din 29.05.2019 privind aprobarea cooperării dintre Municipiului Baia Mare și S.C. Retail Development Invest 1 S.R.L. în vederea organizării evenimentului "Vivo! Baia Mare dă startul sezonului de vară", în Baia Mare, în data de 15 iunie 2019
 • Hotărârea 169/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 169 din 29.05.2019 privind aprobarea devizului general, întocmit după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, pentru obiectivul de investiţii: Şcoala "Petre Dulfu" - refacere acoperiş, Municipiul Baia Mare.
 • Hotărârea 168/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 168 din 29.05.2019 privind aprobarea devizului general, întocmit după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, pentru obiectivul de investiţii: Clădire Direcţia de Venituri - Minoriţi - reconstrucţie acoperiş, Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 167/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 167 din 29.05.2019 privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 16.05.2019
 • Hotărârea 166/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 166 din 29.05.2019 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a locuințelor disponibile din blocul ANL din str. Aleea Serelor nr.2C
 • Hotărârea 165/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 165 din 29.05.2019 privind aprobarea Statului de funcții pentru Teatrul Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 164/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 164 din 29.05.2019 Privind aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a repartizării profitului net realizat de către Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. în exerciţiul financiar 2018
 • Hotărârea 163/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 163 din 29.05.2019 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociatia Tinerilor Romi ,,Young Roma Maramures” în vederea derulării proiectului ,,Împreuna crestem accesul la educatie a copiilor si tinerilor rromi din zona Cuprom, Craica şi Pirită”
 • Hotărârea 162/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 162 din 29.05.2019 privind aprobarea proiectului "Implementarea sistemului de telegestiune si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Baia Mare" SMIS 122316 şi angajarea cheltuielilor de la bugetul local pentru acesta
 • Hotărârea 161/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 161 din 29.05.2019 privind aprobarea necesității și oportunității achiziției prin expropriere a imobilelor ce nu sunt proprietatea publică a Municipiului Baia Mare din cadrul Complexului Hotel - Restaurant ,,MINERUL,, identificate prin C.F.nr. 101108 -C1-U1 și terenul aferent, C.F.nr 101108-C1-U2, C.F. nr.101108-C1-U4, C.F. 101108-C1-U5, nr.topo 479, situat în Baia Mare, Piața Libertății nr.7
 • Hotărârea 160/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2019

  H.C.L. nr. 160 din 29.05.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2019
 • Hotărârea 159/2019 - Municipiul Baia Mare - 16.05.2019

  H.C.L. nr. 159 din 16.05.2019 privind aprobarea finanţărilor de la bugetul local pe anul 2019, acordate în baza Regulamentului privind finanțarea activităţilor şi proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanţă” şi „Sportul pentru toţi”
 • Hotărârea 158/2019 - Municipiul Baia Mare - 16.05.2019

  H.C.L. nr. 158 din 16.05.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 445/26.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii: "Grădiniță în Cartierul Vasile Alecsandri”, Baia Mare, str. Grănicerilor, nr. 90
 • Hotărârea 157/2019 - Municipiul Baia Mare - 16.05.2019

  H.C.L. nr. 157 din 16.05.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 54/22.03.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, în faza Proiect Tehnic şi detalii de execuţie, pentru obiectivul de investiții „Grădiniţa Step by Step - Reparaţii capitale, reabilitare, modernizare corp vechi", str. Victor Babeş, nr. 2, Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 156/2019 - Municipiul Baia Mare - 16.05.2019

  H.C.L. nr. 156 din 16.05.2019 privind aprobarea rambursarii anticipate integral a împrumutului în valoare de 24 milioane lei, contractat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 8/ 2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 620/2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 654/ 2018
 • Hotărârea 155/2019 - Municipiul Baia Mare - 16.05.2019

  H.C.L. nr. 155 din 16.05.2019 privind mandatarea dl. Cherecheş Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru mandatarea reprezentanţilor unităţilor administrativ teritoriale acționare în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. URBIS S.A, pentru aprobarea Situaţiilor financiare anuale, a Raportului de activitate al Consiliului de Administraţie şi a Raportului de audit financiar pentru anul 2018
 • Hotărârea 154/2019 - Municipiul Baia Mare - 16.05.2019

  H.C.L. nr. 154 din 16.05.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SC URBIS SA Baia Mare
 • Hotărârea 153/2019 - Municipiul Baia Mare - 16.05.2019

  H.C.L. nr. 153 din 16.05.2019 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a Listei de investiții pentru anul 2019 a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.
 • Hotărârea 152/2019 - Municipiul Baia Mare - 16.05.2019

  H.C.L. nr. 152 din 16.05.2019 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2019 privind aprobarea REGULAMENTULUI privind finanțarea activităților și proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanţă” şi „Sportul pentru toţi”
 • Hotărârea 151/2019 - Municipiul Baia Mare - 16.05.2019

  H.C.L. nr. 151 din 16.05.2019 privind repartizarea de la bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2019 a sumei de 900.000 lei cultelor religioase recunoscute conform legii din municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 150/2019 - Municipiul Baia Mare - 16.05.2019

  H.C.L. nr. 150 din 16.05.2019 privind aprobarea conturilor anuale de executie ale bugetelor municipiului Baia Mare şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2018
 • Hotărârea 149/2019 - Municipiul Baia Mare - 13.05.2019

  H.C.L. nr. 149 din 13.05.2019 privind împuternicirea Primarului Municipiului Baia Mare, dr. ec. Cătălin Cherecheș, cu semnarea și depunerea cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat ” Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” aferentă Măsurii 15 ” , Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1 ” Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014-2020, Cod: DPDsv-SFEADRv/M15
 • Hotărârea 148/2019 - Municipiul Baia Mare - 13.05.2019

  H.C.L. nr. 148 din 13.05.2019 privind includerea unei suprafețe de teren care face parte din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Baia Mare, în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Baia Mare, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 310/2001, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 356/2001
 • Hotărârea 147/2019 - Municipiul Baia Mare - 13.05.2019

  H.C.L. nr. 147 din 13.05.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 9/2019 pentru aprobarea depunerii spre finanţare şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Baia Mare”
 • Hotărârea 146/2019 - Municipiul Baia Mare - 13.05.2019

  H.C.L. nr. 146 din 13.05.2019 privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive şi de tineret cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local
 • Hotărârea 145/2019 - Municipiul Baia Mare - 13.05.2019

  H.C.L. nr. 145 din 13.05.2019 privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 107/ 2019 privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 656/2018 pentru contractarea unui imprumut intern pentru finantarea unor investitii publice de interes local
 • Hotărârea 144/2019 - Municipiul Baia Mare - 13.05.2019

  H.C.L. nr. 144 din 13.05.2019 privind însuşirea Raportului de evaluare a Complexului Hotel - Restaurant ,,MINERUL,, identificat prin C.F.nr. 101108 -C1-U1 și terenul aferent, C.F.nr 101108-C1-U2, C.F. nr.101108-C1-U3, C.F. nr.101108-C1-U4, C.F. 101108-C1-U5, nr.topo 479, situat în Baia Mare, Piața Libertății nr.7
 • Hotărârea 143/2019 - Municipiul Baia Mare - 13.05.2019

  H.C.L. nr. 143 din 13.05.2019 privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare" domnului Ioan Mircea Pașcu, vicepreședinte al Parlamentului European
 • Hotărârea 142/2019 - Municipiul Baia Mare - 25.04.2019

  H.C.L. nr. 142 din 25.04.2019 privind modificarea art. 1, litera a) din Hotărârea Consiliului Local nr. 522/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii: Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" - Reabilitare etapa II - Corp Vechi, Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 141/2019 - Municipiul Baia Mare - 25.04.2019

  H.C.L. nr. 141 din 25.04.2019 privind aprobarea depunerii spre finanţare şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Extinderea şi dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie Dr. Nicolae Ruşdea Baia Mare” SMIS 124182
 • Hotărârea 140/2019 - Municipiul Baia Mare - 25.04.2019

  H.C.L. nr. 140 din 25.04.2019 pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului I 2019
 • Hotărârea 139/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 139 din 19.04.2019 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN, CONSTRUIRE LOCUINŢE, ÎMPREJMUIRI, BRANŞAMENTE UTILITĂŢI, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Plaiului, nr. FN., iniţiatori: Anegroaie Ildiko Erika, Anegroaie Liviu Costel, Roman Cornelia.
 • Hotărârea 138/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 138 din 19.04.2019 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4E+5Retras", generat de imobilul teren, situat în Baia Mare, strada Mărășești, nr. 8 și nr. 10. Inițiator SC BALFAT TRANS SRL
 • Hotărârea 137/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 137 din 19.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE D+P+4E, generat de imobilul teren, situat în Baia Mare, str. Coltău, iniţiator: SC PB PROJECTS SRL
 • Hotărârea 136/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 136 din 19.04.2019 privind aprobarea procedurii de subvenţionare a sterilizării câinilor de rasă comună, cu stăpân, de pe teritoriul municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 135/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 135 din 19.04.2019 privind aprobarea organizării trimestriale de târguri pentru adopția câinilor fără stăpân în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 134/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 134 din 19.04.2019 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 2347 mp, aferent zonei verzi situate la intersecția dintre Bd. Unirii și str. George Coșbuc, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 133/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 133 din 19.04.2019 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 851 mp, aferent zonei adiacente Bulevardului Decebal, situat între str. Cuza Vodă și str. George Coșbuc, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 132/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 132 din 19.04.2019 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață totală de 115 mp, aferent a două zone adiacente Bulevardului Unirii, situate între str. George Coșbuc și Râul Săsar, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 131/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 131 din 19.04.2019 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 4 mp, situat în Baia Mare, str. Păltinişului, nr. 74, în vederea notării în CF a balconului aferent garsonierei nr. 32A, proprietatea numitei Farcaş Romina Ioana
 • Hotărârea 130/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 130 din 19.04.2019 privind însușirea documentației cadastrale de diminuare a suprafeței, atestarea la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului aferent Tribunalului Județean Maramureș, și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Baia Mare, identificat prin CF nr. 116500 Baia Mare, nr. topo 2714/6/5, 2714/6/6 și 2713/1
 • Hotărârea 129/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 129 din 19.04.2019 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață totală de 2255 mp, aferent a două zone adiacente Bulevardului Independenței, situate între Bd. Decebal și str. I.L. Caragiale, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 128/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 128 din 19.04.2019 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață totală de 3927 mp, aferent a două zone adiacente Bulevardului București, situate între SC DEDEMAN și Pasaj CFR, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 127/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 127 din 19.04.2019 privind aprobarea demarării procedurilor pentru preluarea în patrimoniul Municipiului Baia Mare a terenurilor identificate prin C.F. nr. 120911 Baia Mare, nr. cadastral 120911, C.F. nr. 101395 Baia Mare, nr. cadastral 101395 şi C.F. nr. 101377 Baia Mare, nr. cadastral 101377, pentru amenajare infrastructură rutieră, parcări
 • Hotărârea 126/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 126 din 19.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 81/2019
 • Hotărârea 125/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 125 din 19.04.2019 privind prelungirea locaţiunilor, ca efect al tacitei relocaţiuni şi încheierea noilor contracte de închiriere pentru terenurile ocupate de chioşcurile pentru vânzare flori, în favoarea proprietarilor acestora
 • Hotărârea 124/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 124 din 19.04.2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate și întocmirea Raportului de Evaluare, în vederea vânzării fără licitatie publică, a terenului în suprafaţă de 8 mp, înscris în C.F. nr. 114374 Baia Mare nr. cadastral 114374, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe str. Oituz nr. 6/4, pe care este edificat un balcon aferent apartamenentului proprietatea numitului Pop Gheorghe
 • Hotărârea 123/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 123 din 19.04.2019 privind completarea Anexei nr. 1 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2019 privind aprobarea costurilor pentru serviciile sociale furnizate prin intermediul centrelor din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 122/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 122 din 19.04.2019 privind aprobarea REGULAMENTULUI privind finanțarea activităților și proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanţă” şi „Sportul pentru toţi”
 • Hotărârea 121/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 121 din 19.04.2019 privind aprobarea GHIDULUI SOLICITANŢILOR pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul sportiv
 • Hotărârea 120/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 120 din 19.04.2019 privind aprobarea Ghidului solicitanţilor pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul tineret
 • Hotărârea 119/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 119 din 19.04.2019 privind aprobarea Ghidului solicitanților pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul cultură
 • Hotărârea 118/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 118 din 19.04.2019 privind modificarea poziției 1 și 3 din Anexa 6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2019 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 688/2018 privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilului teren, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare și Prelungire strada Dragoș Vodă și crearea de bandă dedicata pentru transportul în comun si pista de biciclete – creare bulevard între Bd. București și Bd. Independenței și crearea de bandă dedicată pentru transportul în comun si pista de biciclete”, și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheş, să emită dispoziţiile de expropriere pentru imobilele care constituie coridorul de expropriere, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2019
 • Hotărârea 117/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 117 din 19.04.2019 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Baia Mare și trecerea în domeniul public al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață totală de 2880 mp, înscris în colile funciare proprietatea Statului Român, situat pe culoarul de expropriere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 688/2018, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2019
 • Hotărârea 116/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 116 din 19.04.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: „Incubatorul socio-medical – instrument de inovare sociala” in cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 4
 • Hotărârea 115/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 115 din 19.04.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie:„Centru de educatie în cadrul proiectului ”Standarde pentru Baia Mare – incluziune şi integrare fără discriminare” în cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară nr. 4
 • Hotărârea 114/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 114 din 19.04.2019 Privind menţinerea accesului şi aleii de acces la spaţiul comercial, executată cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei de construire nr. 391/05.08.2002 şi închirierea terenului în suprafaţă 5 mp, la apartamentul nr. 39, situat la parterul blocului nr. 6 de pe strada Păşunii.
 • Hotărârea 113/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 113 din 19.04.2019 privind atribuirea prin licitaţie publică cu strigare a amplasamentelor aflate pe domeniul public al Municipiului Baia Mare în vederea comercializării temporare a unor produse de sezon pentru anul 2019
 • Hotărârea 112/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 112 din 19.04.2019 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Municipiul Baia Mare și Asociaţia ”Filiala Uniunii Artiștilor Plastici” Baia Mare în vederea finanțării și realizării în comun a evenimentului ”Un Musée (de théâtre)”, care se va desfășura în perioada 20-24 mai 2019
 • Hotărârea 111/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 111 din 19.04.2019 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret şi sport, aferent anului 2019
 • Hotărârea 110/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 110 din 19.04.2019 privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentelor "Ziua Copilului", în data de 1 iunie 2019 și "Zilele Culturale ale Muncipiului Baia Mare", în perioada 15 – 17 iunie 2019
 • Hotărârea 109/2019 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2019

  H.C.L. nr. 109 din 19.04.2019 privind aprobarea bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2019
 • Hotărârea 108/2019 - Municipiul Baia Mare - 09.04.2019

  H.C.L. nr. 108 din 09.04.2019 privind modificarea Anexei nr. 4 și Anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2019 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 688/2018 privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilului teren, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare și Prelungire strada Dragoș Vodă și crearea de bandă dedicata pentru transportul în comun și pistă de biciclete - creare bulevard între Bd. București și Bd. Independenței și crearea de bandă dedicată pentru transportul în comun și pista de biciclete”, și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheş, să emită dispoziţiile de expropriere pentru imobilele care constituie coridorul de expropriere, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2019
 • Hotărârea 107/2019 - Municipiul Baia Mare - 09.04.2019

  H.C.L. nr. 107 din 09.04.2019 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 656/2018 pentru contractarea unui împrumut intern pentru finanțarea unor investiții publice de interes local
 • Hotărârea 106/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 106 din 29.03.2019 privind desemnarea administratorului provizoriu al societății Baia Mare Activ SRL
 • Hotărârea 105/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 105 din 29.03.2019 privind aprobarea Listelor de priorităţi cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuinţă din fondul locativ de stat sau o locuinţă de serviciu, în vederea închirierii în anul 2019
 • Hotărârea 104/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 104 din 29.03.2019 privind actualizarea Regulamentului "Asigurarea cerinţelor minime cu privire la autorizarea construcţiilor şi a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare’’
 • Hotărârea 103/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 103 din 29.03.2019 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Minaur
 • Hotărârea 102/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 102 din 29.03.2019 privind madatarea Primarului Municipiului Baia Mare pentru demararea procedurilor de selecție a unui Club de fotbal, care să-și desfășoare activitatea în Baia Mare, din liga I sau II, la care Municipiul Baia Mare să devină membru asociat
 • Hotărârea 101/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 101 din 29.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE”, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Chioarului, F.N., Initiator Bot Drăgan Mariana și Bot Gheorghe
 • Hotărârea 100/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 100 din 29.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ MIXTĂ – SERVICII – COMERȚ, PRODUCȚIE, DEPOZITARE” generat de imobilul teren situat în Baia Mare, b-dul Unirii, nr. 44-46, județul Maramureș. Inițiatori: SC ARAMIS INVEST SRL, SC STONEVAULT SRL, SC HOFFER H.I. SRL, SC LAURUC CONSTRUCT SRL, SC RIGGIA ELEKTRA SRL, SC GRIND COLECT SRL, SC PENINSULA IMPEX SRL, SC PRAKTINVEST SRL, COMUNA GROȘI
 • Hotărârea 99/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 99 din 29.03.2019 privind aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor îndreptăţiti la repartizarea, cu titlu de închiriere, a unei locuinţe sociale, din proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 98/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 98 din 29.03.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 657/14.12.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "Bloc de locuinţe cu 52 u.l., pentru tineri, destinate închirierii, str. Grănicerilor, f.n.”, Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 97/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 97 din 29.03.2019 privind aprobarea Reţelei Școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular, de pe raza municipiului Baia Mare, în anul şcolar 2019 - 2020
 • Hotărârea 96/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 96 din 29.03.2019 privind aprobarea participării Municipiului Baia Mare la organizarea Finalei Campionatului European de Beach Handball (EBT Finals), care se va desfăşura la Baia Mare în perioada 6 - 9 iunie 2019
 • Hotărârea 95/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 95 din 29.03.2019 privind acordarea unor titluri de "Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare"
 • Hotărârea 94/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 94 din 29.03.2019 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în 2 Loturi, a unui teren în suprafață de 1590300 mp, situat în Baia Mare, strada Bodi f.n., identificat prin C.F. 124861 Baia Mare, nr. cadastral 124861
 • Hotărârea 93/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 93 din 29.03.2019 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.259/2015 privind stabilirea condiţiilor de încheiere sau prelungire a contractelor de concesiune şi închiriere pentru terenurile ocupate de garaje şi parcări acoperite edificate până la data prezentei
 • Hotărârea 92/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 92 din 29.03.2019 privind însușirea unei documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 17 mp, situat în Baia Mare, strada Tineretului nr. 14A
 • Hotărârea 91/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 91 din 29.03.2019 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 4 mp, situat în Baia Mare, str. Granicerilor, nr. 85A, în vederea construirii unui balcon la apartamentul nr. 1, proprietatea numitei Dumitru Ioana
 • Hotărârea 90/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 90 din 29.03.2019 Privind însușirea unei documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă totală de 13 mp, situat în Baia Mare, Bd-ul Independenței, nr. 6
 • Hotărârea 89/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 89 din 29.03.2019 Privind însușirea unei documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă totală de 13 mp, situat în Baia Mare, strada I. L. Caragiale, nr. 7
 • Hotărârea 88/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 88 din 29.03.2019 Privind schimbarea de destinaţie din apartament în cabinet de avocatură, deschiderea unui acces din exterior şi concesionarea terenului în suprafaţă de 5 mp aferent podestului şi treptelor respectiv închirierea terenului în suprafață de 4 mp, aferent aleii de acces, la apartamentul nr. 1, situat la parterul blocului nr 11 de pe str. George Coşbuc
 • Hotărârea 87/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 87 din 29.03.2019 Privind însușirea Raportului de evaluare și vânzarea fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafaţă de 90 mp, situat pe str. Dr. Victor Babeș, nr. 7, pe care este edificată o extindere la apartamentul nr. 43, proprietatea numitului Cherecheș Dumitru Raul
 • Hotărârea 86/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 86 din 29.03.2019 privind însuşirea Studiului de oportunitate şi aprobarea unui raport de evaluare pentru concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 12.551 mp situat pe str. Barajului FN, în vederea amenajării unui parc de agrement
 • Hotărârea 85/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 85 din 29.03.2019 Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 175 mp, situat în Baia Mare, strada Moldovei nr. 2
 • Hotărârea 84/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 84 din 29.03.2019 Privind aprobarea Caietului de sarcini și însușirea Raportului de evaluare, în vederea vânzării prin licitaţie publica a terenului în suprafaţă de 1209 mp, situat în Baia Mare, str. Mihai Eminescu, înscris în CF nr. 104412, nr. cadastral 104412
 • Hotărârea 83/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 83 din 29.03.2019 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a unui teren și aprobarea întocmirii unor rapoarte de expertiză tehnică de evaluare în vederea efectuării unui schimb de terenuri pentru cauză de utilitate publică, între un teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare şi un teren ocupat de str. Eliberării aflat în proprietatea Asociației Logos Mission
 • Hotărârea 82/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 82 din 29.03.2019 privind prelungirea locaţiunilor, ca efect al tacitei relocaţiuni şi încheierea noilor contracte de închiriere pentru terenurile ocupate de spaţiile comerciale situate pe str.Barajului, în favoarea proprietarilor acestora SC GIROPA PROD COM SRL,NEMETI LILIANA DANIELA,CHIRA MARIA
 • Hotărârea 81/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 81 din 29.03.2019 privind prelungirea locaţiunii ca efect al tacitei relocaţiuni şi încheierea unui nou contract de închiriere pentru terenul în suprafată de 277 mp, identificat prin CF 124969, nr. cadastral 124969 în favoarea d-nei Pasca Ema Marta
 • Hotărârea 80/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 80 din 29.03.2019 privind prelungirea duratei contractului de închiriere a terenului în suprafaţă de 6 mp, situat pe str. Victoriei, nr. 94, în favoarea proprietarului chioşcului, Racolta Ioan
 • Hotărârea 79/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 79 din 29.03.2019 privind declararea ca fiind de interes public local a terenului Municipiului Baia Mare, aferent obiectivului de investiții "Parcări publice zona ARIS", încetarea contractelor de concesiune şi închiriere pentru terenurile ocupate de garaje, identificarea și preluarea în patrimoniul Municipiului Baia Mare a terenului aferent obiectivului de investiții
 • Hotărârea 78/2019 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2019

  H.C.L. nr. 78 din 29.03.2019 privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 19.03.2019
 • Hotărârea 77/2019 - Municipiul Baia Mare - 28.03.2019

  H.C.L. nr. 77 din 28.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice, fază Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul REABILITARE ZONA MONUMENTULUI OSTAȘULUI ROMÂN BAIA MARE
 • Hotărârea 76/2019 - Municipiul Baia Mare - 28.03.2019

  H.C.L. nr. 76 din 28.03.2019 privind completarea Anexei 1 la H.C.L. 292/2017 privind aprobarea “Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Baia Mare”
 • Hotărârea 75/2019 - Municipiul Baia Mare - 28.03.2019

  H.C.L. nr. 75 din 28.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice în faza SF pentru obiectivul de investiţie: „Realizarea infrastructurii adecvate pentru locuire socială în zona „Pintea Viteazu”, Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 74/2019 - Municipiul Baia Mare - 28.03.2019

  H.C.L. nr. 74 din 28.03.2019 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Baia Mare şi Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare în vederea derulării proiectului „Realizarea infrastructurii adecvate pentru locuire socială în zona „Pintea Viteazu”, Municipiul Baia Mare” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020 - Axa Prioritara 4
 • Hotărârea 73/2019 - Municipiul Baia Mare - 28.03.2019

  H.C.L. nr. 73 din 28.03.2019 privind modificarea art. IX al Hotărârii Consiliului Local nr. 65/2019 de modificare a HCL nr. 688/2018 privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilului teren, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare și Prelungire strada Dragoș Vodă și crearea de bandă dedicata pentru transportul în comun si pista de biciclete - creare bulevard între Bd. București si Bd. Independenței și crearea de bandă dedicată pentru transportul în comun si pista de biciclete”, și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheş, să emită dispoziţiile de expropriere pentru imobilele care constituie coridorul de expropriere, modificată prin HCL nr. 5/2019
 • Hotărârea 72/2019 - Municipiul Baia Mare - 28.03.2019

  H.C.L. nr. 72 din 28.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, în faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investitii „REABILITAREA SPATIILOR VERZI DEGRADATE SI REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT IN ZONA MALURILE RAULUI SASAR”
 • Hotărârea 71/2019 - Municipiul Baia Mare - 28.03.2019

  H.C.L. nr. 71 din 28.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, în faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, pentru cererea de finanţare „Creșterea mobilității urbane prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”
 • Hotărârea 70/2019 - Municipiul Baia Mare - 28.03.2019

  H.C.L. nr. 70 din 28.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, pentru cererea de finanţare „Creșterea mobilității urbane durabile prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”
 • Hotărârea 68/2019 - Municipiul Baia Mare - 20.03.2019

  H.C.L. nr. 68 din 20.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, pentru cererea de finanţare cu titlul: MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ PRIN PIETONIZAREA CENTRULUI ISTORIC SI REALIZAREA REŢELEI VELO IN MUNICIPIUL BAIA MARE, cuprinzând următoarele obiective de investiţii - Pietonizare Piaţa Libertăţii, Pietonizare Piaţa Păcii, Crearea coridorului de mobilitate urbană, respectiv: str. Gh. Şincai, 1 Mai, Crişan, Mihai Viteazul, Turnului, 30 Decembrie, Teatrului şi Vasile Lucaciu ŞI Realizarea traseului pietonal şi biciclişti pe malul raului Săsar
 • Hotărârea 67/2019 - Municipiul Baia Mare - 20.03.2019

  H.C.L. nr. 67 din 20.03.2019 privind acordul de schimbare a denumirii din "Casa Tineretului" în "Centrul Cultural Maramureş", pentru imobilul din domeniul public al judeţului Maramureş, situat în Municipiul Baia Mare, Bulevardul Unirii, nr. 13
 • Hotărârea 66/2019 - Municipiul Baia Mare - 20.03.2019

  H.C.L. nr. 66 din 20.03.2019 privind trecerea unor terenuri din domeniul privat al Municipiului Baia Mare în domeniul public al Municipiului Baia Mare, identificate prin CF 116951 Baia Mare, CF 118335 Baia Mare, CF 118336 Baia Mare
 • Hotărârea 65/2019 - Municipiul Baia Mare - 20.03.2019

  H.C.L. nr. 65 din 20.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.688/2018 privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică , a imobilului teren, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare și Prelungire strada Dragoș Vodă și crearea de bandă dedicată pentru transportul în comun și pistă de biciclete - creare bulevard între Bd. București și Bd. Independenței și crearea de bandă dedicată pentru transportul în comun și pistă de biciclete” și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheş să emită dispoziţiile de expropriere pentru imobilele care constituie coridorul de expropriere, modificată prin HCL nr. 5/2019
 • Hotărârea 64/2019 - Municipiul Baia Mare - 20.03.2019

  H.C.L. nr. 64 din 20.03.2019 privind modificarea Hotărarii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 555/2018 pentru aprobarea documentaţiilor tehnico - economice pentru obiectivele de investiţie “Modernizare şi prelungire str. Dragoş Vodă şi creare bulevard cu bandă dedicată şi pista de biciclete”
 • Hotărârea 63/2019 - Municipiul Baia Mare - 07.03.2019

  H.C.L. nr. 63 din 07.03.2019 privind solicitarea trecerii din domeniul public al Județului Maramureș în domeniul public al Municipiului Baia Mare a unei părți a Complexului imobiliar - clădiri şi teren - aferent fostului "Centru de Plasament pentru Copii Şcolari Baia Mare", strada Valea Borcutului, nr. 119
 • Hotărârea 62/2019 - Municipiul Baia Mare - 07.03.2019

  H.C.L. nr. 62 din 07.03.2019 privind solicitarea trecerii din domeniul public al Județului Maramureș în domeniul public al Municipiului Baia Mare a imobilului compus din clădire şi terenul aferent, situate în Baia Mare, strada Dragoș Vodă, nr. 9
 • Hotărârea 61/2019 - Municipiul Baia Mare - 07.03.2019

  H.C.L. nr. 61 din 07.03.2019 privind exercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemţiune cu privire la achiziționarea imobilului, situat în Municipiul Baia Mare, Piața Libertății, nr. 7, Piața Păcii, nr. 7, constând în spațiul comercial (magazin metalo – chimice + anexe) în suprafață construită de 137,70 mp, nr. C.F. 101108-C1-U2, Baia Mare, parte a monumentului istoric înscris în Lista Monumentelor Istorice, cu denumirea de Complex hotel restaurant ,,Minerul,, fost Sf. Ștefan, cod LMI- MM-II-a-A-04452
 • Hotărârea 60/2019 - Municipiul Baia Mare - 07.03.2019

  H.C.L. nr. 60 din 07.03.2019 privind demararea procedurilor în vederea selecţiei membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. Urbis S.A.
 • Hotărârea 59/2019 - Municipiul Baia Mare - 07.03.2019

  H.C.L. nr. 59 din 07.03.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorii tehnico - economici în faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiţii: “REPARAŢII CAPITALE PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL SĂSAR” în municipiul Baia Mare.
 • Hotărârea 58/2019 - Municipiul Baia Mare - 07.03.2019

  H.C.L. nr. 58 din 07.03.2019 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 57/2019 - Municipiul Baia Mare - 07.03.2019

  H.C.L. nr. 57 din 07.03.2019 pentru aprobarea încheierii actului de donaţie ca urmare a ofertei formulate de Asociaţia VZW CROSS TO ROMANIA, având ca obiect o unitate modulară pentru acordarea serviciilor socio – educaționale locuitorilor din zona Pirită şi predarea acestui obiectiv în administrarea Direcției de Asistenţă Socială
 • Hotărârea 56/2019 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2019

  H.C.L. nr. 56 din 21.02.2019 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2017, modificatǎ cu Hotărârea Consiliului Local nr. 568/2018 respectiv Hotărârea Consiliului Local nr. 25/2019 referitor la "Asigurarea cerinţelor minime cu privire la autorizarea construcţiilor şi a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare’’
 • Hotărârea 55/2019 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2019

  H.C.L. nr. 55 din 21.02.2019 privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafaţă de 90 mp, înscris în C.F. nr. 118869 Baia Mare nr. cadastral 118869, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe str. Dr.Victor Babeș nr. 7, pe care este edificată o extindere la apartamentul nr.43, proprietatea numitului Cherecheș Dumitru Raul
 • Hotărârea 54/2019 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2019

  H.C.L. nr. 54 din 21.02.2019 privind aprobarea iniţierii procedurilor de identificare şi solicitare de oferte pentru achiziția unor terenuri în vederea extinderii actualului Adăpost pentru câinii fără stăpân
 • Hotărârea 53/2019 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2019

  H.C.L. nr. 53 din 21.02.2019 privind însușirea unor documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 31 mp, situat în Baia Mare, Aleea Noua, nr. 4
 • Hotărârea 52/2019 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2019

  H.C.L. nr. 52 din 21.02.2019 privind aprobarea tarifelor percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra în sau sub imobilele proprietate publică şi privată a Municipiului Baia Mare, în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora
 • Hotărârea 51/2019 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2019

  H.C.L. nr. 51 din 21.02.2019 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică si privată a Municipiului Baia Mare.
 • Hotărârea 50/2019 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2019

  H.C.L. nr. 50 din 21.02.2019 privind aprobarea ,,lnițierii procedurii de inchiriere a pașunilor disponibile aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare"
 • Hotărârea 49/2019 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2019

  H.C.L. nr. 49 din 21.02.2019 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa, a modului de valorificare a masei lemnoase, a cantităţii şi destinaţiei lemnului fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Baia Mare și a prețurilor de referință pentru anul 2019
 • Hotărârea 48/2019 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2019

  H.C.L. nr. 48 din 21.02.2019 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Serviciul Public Ambient Urban
 • Hotărârea 47/2019 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2019

  H.C.L. nr. 47 din 21.02.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza actualizare studiu de prefezabilitate pentru obiectivul de investiţii: " Parcări publice zona Munteniei”, Baia Mare
 • Hotărârea 46/2019 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2019

  H.C.L. nr. 46 din 21.02.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza actualizare studiu de prefezabilitate pentru obiectivul de investiţii: " Parcări publice zona ARIS”, Baia Mare
 • Hotărârea 45/2019 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2019

  H.C.L. nr. 45 din 21.02.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 527/2018 de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiție " Creșterea mobilității urbane durabile în Municipiul Baia Mare prin modernizarea parcului auto de transport public"
 • Hotărârea 44/2019 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2019

  H.C.L. nr. 44 din 21.02.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “MODIFICARE UTR L2b – SUBZONA LOCUINȚELOR INDIVIDUALE CU REGIM IZOLAT DE CONSTRUIRE ÎN ZONĂ SERVICII”, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Victoriei, 147 A, inițiator I.I. Fagi Vasile
 • Hotărârea 43/2019 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2019

  H.C.L. nr. 43 din 21.02.2019 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 3 mp, situat în Baia Mare, str. Petre Dulfu, nr. 8, în vederea construirii unui balcon la apartamentul nr. 21, proprietatea numitului Olar Alexandru Marin
 • Hotărârea 42/2019 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2019

  H.C.L. nr. 42 din 21.02.2019 privind însușirea unei documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 38 mp, aferent extindere la spațiul situat în Baia Mare, Bulevardul Republicii, bl.13, ap. 11
 • Hotărârea 41/2019 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2019

  H.C.L. nr. 41 din 21.02.2019 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafață de 3 mp, situat în Baia Mare, str. Petre Dulfu, nr. 8, în vederea construirii unui balcon la apartamentul nr. 22, proprietatea numiţilor Hendea Marius Dorin şi soţia Hendea Petruţa
 • Hotărârea 40/2019 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2019

  H.C.L. nr. 40 din 21.02.2019 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale, de parcelare în două loturi, a unui imobil, teren în suprafață de 275988 mp, proprietatea Municipiului Baia Mare, situat în extravilanul Orașului Tăuții Măgherăuș, aflat în administrarea Ocolului Silvic Municipal Baia Mare RA
 • Hotărârea 39/2019 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2019

  H.C.L. nr. 39 din 21.02.2019 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale, de parcelare în trei loturi, a unui imobil, teren în suprafață de 1195509 mp, proprietatea Municipiului Baia Mare, situat în extravilanul municipiului, în administrarea Ocolului Silvic Municipal Baia Mare RA
 • Hotărârea 38/2019 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2019

  H.C.L. nr. 38 din 21.02.2019 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Baia Mare a terenului identificat prin C.F. nr. 119761 Baia Mare, nr. cadastral 119761, în suprafaţă de 1127 mp și însușirea documentației cadastrale de alipire a acestei parcele cu parcela identificată prin C.F. nr. 115933 Baia Mare, nr. cadastral 115933, identificată ca proprietate publică a Municipiului Baia Mare, situate în Baia Mare, str. Valea Roșie, nr. 26
 • Hotărârea 37/2019 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2019

  H.C.L. nr. 37 din 21.02.2019 privind aprobarea prelungirii locațiunii și încheierea unui nou contract de închiriere, ca efect al tacitei relocațiuni, pentru spațiul cu suprafaţa utilă de 68,00 mp, deținut de ,,Microservice,, SRL pe B-dul Republicii, nr. 62, Baia Mare
 • Hotărârea 36/2019 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2019

  H.C.L. nr. 36 din 21.02.2019 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 845 mp, situat în Baia Mare, str. Râului, nr. 29, înscris în C.F. nr. 122124, nr. cadastral 122124
 • Hotărârea 35/2019 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2019

  H.C.L. nr. 35 din 21.02.2019 privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune privind achiziționarea imobilului monument istoric cunoscut sub numele de Restaurant - Casino, cod LMI 2015: MM-II-m-B-04442, situat pe str. Crisan, nr. 18, constând din curți, construcții, casa în suprafață totală de 967 mp, conform C.F. nr. 110680 Baia Mare (nr. C.F. vechi 21508), nr. cadastral 9233 (A1), respectiv 9233-C1 Baia Mare (A1.1)
 • Hotărârea 34/2019 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2019

  H.C.L. nr. 34 din 21.02.2019 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea DAS
 • Hotărârea 33/2019 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2019

  H.C.L. nr. 33 din 21.02.2019 privind constituirea Consiliului Tinerilor Băimăreni şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia
 • Hotărârea 32/2019 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2019

  H.C.L. nr. 32 din 21.02.2019 privind modificarea anexei - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de Onoare al Municipiului Baia Mare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 456/2008
 • Hotărârea 31/2019 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2019

  H.C.L. nr. 31 din 21.02.2019 privind propunerea de modificare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 704/23.12.2013
 • Hotărârea 30/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2019

  H.C.L. nr. 30 din 31.01.2019 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului aferent extinderii și acces din exterior la apartament situat în Baia Mare, str. Dr. Victor Babes, nr. 11, aflat în proprietatea numitului A. A.
 • Hotărârea 29/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2019

  H.C.L. nr. 29 din 31.01.2019 Privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 4697 mp, aferent zonei adiacente Bulevardului București, partea dreaptă a acestuia, situat între Bd. Republicii și Bd. Unirii, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 28/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2019

  H.C.L. nr. 28 din 31.01.2019 privind identificarea cu date de carte funciară a Complexului imobiliar cu denumirea Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Baia Mare, situat în Baia Mare, strada Gh. Bilașcu, nr. 1, şi terenul aferent în suprafaţă de 10301mp
 • Hotărârea 27/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2019

  H.C.L. nr. 27 din 31.01.2019 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 1310 mp, situat în Baia Mare, str. Griviței, nr. 74, aferent construcții, proprietatea S.C. WIGMOND S.R.L.
 • Hotărârea 26/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2019

  H.C.L. nr. 26 din 31.01.2019 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 516/2017 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli ale Municipiului Baia Mare pentru consumul de carburanți
 • Hotărârea 25/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2019

  H.C.L. nr. 25 din 31.01.2019 Privind completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2017 modificatǎ cu Hotărârea Consiliului Local nr. 568/2018 referitor la "Asigurarea cerinţelor minime cu privire la autorizarea construcţiilor şi a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare’’
 • Hotărârea 24/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2019

  H.C.L. nr. 24 din 31.01.2019 privind aprobarea Listei de priorităţi cu solicitanții îndreptățiți să primească cu chirie o locuinţă construită prin A.N.L. în anul 2019
 • Hotărârea 23/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2019

  H.C.L. nr. 23 din 31.01.2019 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie "Nicolae Rușdea" Baia Mare
 • Hotărârea 22/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2019

  H.C.L. nr. 22 din 31.01.2019 privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. 2, a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
 • Hotărârea 21/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2019

  H.C.L. nr. 21 din 31.01.2019 privind aprobarea costurilor pentru serviciile sociale furnizate prin intermediul centrelor din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 20/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2019

  H.C.L. nr. 20 din 31.01.2019 privind modificarea punctului 2, a punctului 3, a punctului 5 şi a punctului 8, Capitolul II din Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 517/2015 privind Regulamentul de acordare a ajutoarelor de înmormântare, ajutoarelor de urgenţă și a altor beneficii sociale
 • Hotărârea 19/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2019

  H.C.L. nr. 19 din 31.01.2019 privind aprobarea întocmirii documentației necesare în vederea amenajării unor păduri-parc în fondul forestier aflat în proprietatea Municipiului Baia Mare, în următoarele zone: Parc Regina Maria, Valea Usturoiu și Lacul Bodi Ferneziu
 • Hotărârea 18/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2019

  H.C.L. nr. 18 din 31.01.2019 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață totală de 1290 mp, aferent a două zone adiacente Bulevardului București, partea stângă a acestuia, situate între Bd. Republicii și str. N. Iorga, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 17/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2019

  H.C.L. nr. 17 din 31.01.2019 privind retragerea dreptului de administrare al Serviciului Public Ambient Urban asupra unui imobil aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare și darea în administrare către Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu a acestuia
 • Hotărârea 16/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2019

  H.C.L. nr. 16 din 31.01.2019 privind schimbarea unei persoane din rândul persoanelor împuternicite să efectueze vânzarea imobilului compus din teren şi 3 (trei) clădiri, înscris în Cartea Funciară Baia Mare cu nr. 123199 şi 123199 - C1, 123199 - C2 şi 123199 - C3 aflate în proprietatea S.C. Urbis S.A.
 • Hotărârea 15/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2019

  H.C.L. nr. 15 din 31.01.2019 privind aprobarea Programului Unitar de Acțiune de Combatere a Vectorilor prin dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe raza municipiului Baia Mare pentru anul 2019
 • Hotărârea 14/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2019

  H.C.L. nr. 14 din 31.01.2019 privind schimbarea denumirii unui compartiment, transformarea unor posturi vacante și înființarea unor posturi contractuale vacante în statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 13/2019 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2019

  H.C.L. nr. 13 din 31.01.2019 privind aprobarea coeficienților de salarizare pentru personalul de conducere și coeficienților de salarizare corespunzători gradației 0, pentru funcționarii publici și personalul contractual de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare, Aparatului permanent al consiliului local și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 12/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.01.2019

  H.C.L. nr. 12 din 11.01.2019 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 11059 mp, aferent zonei adiacente Bulevardului București, situat între Bd. Decebal și Bd. Republicii, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 11/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.01.2019

  H.C.L. nr. 11 din 11.01.2019 privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune privind achiziționarea imobilului situat pe str. Teatrului, nr. 2, ap. nr. 3, parte componentă a monumentului istoric cunoscut sub numele de Casa Gall, cod LMI 2015: MM-II-m-B-04489, cu terenul aferent în cotă de 8/559 mp conform C.F. nr. 100260-C2-U9 Baia Mare, nr. topo 480/2, 481, 483/2-3
 • Hotărârea 10/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.01.2019

  H.C.L. nr. 10 din 11.01.2019 privind avizarea ofertei de vânzare, a garanției de participare la licitație, a taxei de participare și a persoanelor împuternicite să efectueze vânzarea pentru imobilul compus din teren şi 3 (trei) clădiri, înscris în Cartea Funciară Baia Mare cu nr. 123199 şi 123199 - C1, 123199 - C2 şi 123199 - C3, aflate în proprietatea S.C. Urbis S.A.
 • Hotărârea 9/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.01.2019

  H.C.L. nr. 9 din 11.01.2019 privind aprobarea depunerii spre finanţare şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Baia Mare”
 • Hotărârea 8/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.01.2019

  H.C.L. nr. 8 din 11.01.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Baia Mare”
 • Hotărârea 7/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.01.2019

  H.C.L. nr. 7 din 11.01.2019 Privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață totală de 6.607 mp aferent a trei parcele din trotuarul, parcările și zonele verzi adiacente Bulevardului București, situat în Baia Mare, între strada Gării și Bulevardul Republicii, cuprins în Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 6/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.01.2019

  H.C.L. nr. 6 din 11.01.2019 privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 618/2018, privind identificarea cu date de carte funciară a Complexului imobiliar cu denumirea Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” Baia Mare, situat în Baia Mare, strada Progresului, nr. 43, şi terenul aferent în suprafaţă de 20.011mp
 • Hotărârea 5/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.01.2019

  H.C.L. nr. 5 din 11.01.2019 privind modificarea HCL nr.688/2018 pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică , a imobilului teren în suprafaţă de 63471 mp, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare și Prelungire strada Dragoș Vodă și crearea de bandă dedicata pentru transportul în comun și pista de biciclete- creare bulevard între Bd. București și Bd. Independenței și crearea de banda dedicata pentru transportul în comun si pista de biciclete” și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheş să emită dispoziţiile de expropriere pentru imobilele care constituie coridorul de expropriere
 • Hotărârea 4/2019 - Municipiul Baia Mare - 11.01.2019

  H.C.L. nr. 4 din 11.01.2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Pap Zsolt - Istvan, supleant pe lista de candidaţi la Consiliul Local al Municipiului Baia Mare din partea Uniunii Democrate Maghiare din România
 • Hotărârea 3/2019 - Municipiul Baia Mare - 08.01.2019

  H.C.L. nr. 3 din 08.01.2019 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiție „Mobilitate urbană durabilă prin modernizarea spațiilor publice din Municipiul Baia Mare”, cod SMIS: 123294
 • Hotărârea 2/2019 - Municipiul Baia Mare - 08.01.2019

  H.C.L. nr. 2 din 08.01.2019 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 111.000.000 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 1/2019 - Municipiul Baia Mare - 08.01.2019

  H.C.L. nr. 1 din 08.01.2019 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local aferent anului 2018