• Hotărârea 688/2018 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2018

  H.C.L. nr. 688 din 20.12.2018 privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilului teren în suprafaţă de 63471 mp, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare și Prelungire strada Dragoș Vodă și crearea de bandă dedicata pentru transportul în comun și pista de biciclete - creare bulevard între Bd. București și Bd. Independentei și crearea de banda dedicata pentru transportul în comun și pista de biciclete” și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheş să emită dispoziţiile de expropriere pentru imobilele care constituie coridorul de expropriere
 • Hotărârea 672/2018 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2018

  H.C.L. nr. 672 din 20.12.2018 privind scutirea la plată a taxei pe clădire pentru partea din imobilul situat in Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 19, parter, închiriat Asociației “Grupul de Acțiune Locală Baia Mare ”
 • Hotărârea 671/2018 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2018

  H.C.L. nr. 671 din 20.12.2018 privind aprobarea Regulamentului cadru pentru închirierea spațiilor disponibile din incinta Teatrului Municipal Baia Mare aflate în proprietatea publică a Municipiului Baia Mare, a instrucțiunilor de participare la licitație, caietului de sarcini și a modelelor contractelor de închiriere
 • Hotărârea 669/2018 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2018

  H.C.L. nr. 669 din 20.12.2018 privind aprobarea Planului de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 668/2018 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2018

  H.C.L. nr. 668 din 20.12.2018 pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului IV 2018
 • Hotărârea 666/2018 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2018

  H.C.L. nr. 666 din 20.12.2018 privind aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor percepute de Seviciul Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul calendaristic 2019
 • Hotărârea 665/2018 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2018

  H.C.L. nr. 665 din 20.12.2018 privind stabilirea criteriilor de zonare și încadrarea străzilor situate în municipiul Baia Mare, în zonele de impozitare delimitate
 • Hotărârea 664/2018 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2018

  H.C.L. nr. 664 din 20.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019
 • Hotărârea 663/2018 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2018

  H.C.L. nr. 663 din 18.12.2018 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2018
 • Hotărârea 662/2018 - Municipiul Baia Mare - 14.12.2018

  H.C.L. nr. 662 din 14.12.2018 privind aprobarea modificării Ghidului solicitanţilor în domeniul cultural, Anexă la H.C.L. nr. 150/2018 privind aprobarea Ghidului Solicitanţilor pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul cultural
 • Hotărârea 661/2018 - Municipiul Baia Mare - 14.12.2018

  H.C.L. nr. 661 din 14.12.2018 privind aprobarea modificării Ghidului Solicitanților, anexă la H.C.L. nr. 149/2018 privind aprobarea GHIDULUI SOLICITANŢILOR pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul tineret
 • Hotărârea 660/2018 - Municipiul Baia Mare - 14.12.2018

  H.C.L. nr. 660 din 14.12.2018 privind aprobarea modificării Anexei nr. 4 (Contract de Finanţare Nerambursabilă) la Ghidul solicitanţilor în domeniul sport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 151/2018
 • Hotărârea 656/2018 - Municipiul Baia Mare - 14.12.2018

  H.C.L. nr. 656 din 14.12.2018 privind contractarea unui împrumut intern pentru finanțarea unor investiții publice de interes local
 • Hotărârea 642/2018 - Municipiul Baia Mare - 07.12.2018

  H.C.L. nr. 642 din 07.12.2018 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2018
 • Hotărârea 641/2018 - Municipiul Baia Mare - 07.12.2018

  H.C.L. nr. 641 din 07.12.2018 privind aprobarea încheierii contractelor pentru prestarea serviciului de deszăpezire în derularea acordului cadru şi a tarifelor pentru serviciul public de salubrizare – deszăpezire în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 640/2018 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2018

  H.C.L. nr. 640 din 29.11.2018 privind aprobarea Contractului de achiziţie publică de servicii de salubrizare în Municipiul Baia Mare nr. 45337/29.11.2018
 • Hotărârea 639/2018 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2018

  H.C.L. nr. 639 din 28.11.2018 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 638/2018 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2018

  H.C.L. nr. 638 din 28.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE ÎN SPAȚII DE PREZENTARE - COMERCIALIZARE - SERVICII - DEPOZITARE" generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu, nr. 163. Inițiator: SC CAS TRADING SRL.
 • Hotărârea 637/2018 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2018

  H.C.L. nr. 637 din 28.11.2018 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 620/2018 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2018

  H.C.L. nr. 620 din 28.11.2018 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 24 milioane lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • Hotărârea 614/2018 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2018

  H.C.L. nr. 614 din 28.11.2018 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2018
 • Hotărârea 608/2018 - Municipiul Baia Mare - 20.11.2018

  H.C.L. nr. 608 din 20.11.2018 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2018
 • Hotărârea 589/2018 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2018

  H.C.L. nr. 589 din 31.10.2018 privind funcţionarea "Târgului Brazilor de Crăciun 2018" în Piaţa Revoluţiei și în Piața Păcii, din municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 588/2018 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2018

  H.C.L. nr. 588 din 31.10.2018 privind utilizarea temporară a locurilor publice în perioada 30 noiembrie 2018 - 14 ianuarie 2019 pentru organizarea "Târgului de Crăciun 2018”
 • Hotărârea 585/2018 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2018

  H.C.L. nr. 585 din 31.10.2018 privind modificarea H.C.L. 496/2018 privind tarifele de călătorie pentru serviciul de transport public local de călători de pe raza Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 584/2018 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2018

  H.C.L. nr. 584 din 31.10.2018 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINȚE FAMILIALE ȘI INTRODUCEREA UNEI SUPRAFEȚE TEREN ÎN INTRAVILAN", generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Vrancei F.N., iniţiatori: HOTCA ANAMARIA, HOTCA OANA și HOTCA FLOARE
 • Hotărârea 583/2018 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2018

  H.C.L. nr. 583 din 31.10.2018 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN A1a ÎN ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE D+P+E”, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Sebeșului, FN, inițiat de Bîrlea Ioan
 • Hotărârea 568/2018 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2018

  H.C.L. nr. 568 din 31.10.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 391/2017 referitoare la "Asigurarea cerinţelor minime cu privire la autorizarea construcţiilor şi a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare’’
 • Hotărârea 565/2018 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2018

  H.C.L. nr. 565 din 31.10.2018 pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului III 2018
 • Hotărârea 560/2018 - Municipiul Baia Mare - 16.10.2018

  H.C.L. nr. 560 din 16.10.2018 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2018
 • Hotărârea 557/2018 - Municipiul Baia Mare - 16.10.2018

  H.C.L. nr. 557 din 16.10.2018 în vederea aprobării Regulamentului privind finanțarea activităţilor şi proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanţă” şi „Sportul pentru toţi”
 • Hotărârea 554/2018 - Municipiul Baia Mare - 08.10.2018

  H.C.L. nr. 554 din 08.10.2018 pentru aprobarea modificarii şi completarii Anexei nr. 1 la HCL nr.234/2018 privind aprobarea tarifelor de pornire pentru închirierea prin licitaţie a spațiilor și terenurilor excedentare sau disponibile din incinta unitaţilor de învăţământ preuniversitar de stat aflate în proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 544/2018 - Municipiul Baia Mare - 08.10.2018

  H.C.L. nr. 544 din 08.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE P+2E+3R CU MAXIM 16 APARTAMENTE/IMOBIL”, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Victoriei nr. 81A, inițiatori: S.C. FLAMGARD IMPEX S.R.L. şi S.C. ART TRADITION PRODUCTION S.R.L.
 • Hotărârea 543/2018 - Municipiul Baia Mare - 08.10.2018

  H.C.L. nr. 543 din 08.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE UNIFAMILIALE D+P+1”, Baia Mare, strada Copalnic, strada Dumbrăviței, strada Cărbunari, nr. F.N, iniţiator: SC TEOMAR SRL
 • Hotărârea 535/2018 - Municipiul Baia Mare - 08.10.2018

  H.C.L. nr. 535 din 08.10.2018 Privind acordarea de facilităţi la transportul local prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând URBIS SA, pentru elevii și studenții domiciliați în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 521/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.09.2018

  H.C.L. nr. 521 din 27.09.2018 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2018
 • Hotărârea 511/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.09.2018

  H.C.L. nr. 511 din 27.09.2018 privind acordarea de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure cu domiciliul în Baia Mare, care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată, pe membru de familie în vederea plăţii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare
 • Hotărârea 504/2018 - Municipiul Baia Mare - 14.09.2018

  H.C.L. nr. 504 din 14.09.2018 privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 497/2018 privind taxele de utilizare temporară a locurilor publice în perioada evenimentului cultural cu titlul “ Castane 2018” din 28 septembrie-07 octombrie 2018 și aprobarea Comisiei de atribuire a locațiilor și de licitație publică cu strigare din cadrul aceluiași eveniment
 • Hotărârea 500/2018 - Municipiul Baia Mare - 14.09.2018

  H.C.L. nr. 500 din 14.09.2018 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2018
 • Hotărârea 497/2018 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2018

  H.C.L. nr. 497 din 29.08.2018 privind taxele de utilizare temporară a locurilor publice în perioada evenimentului cultural cu titlul “ Castane 2018” din 28 septembrie-07 octombrie 2018
 • Hotărârea 496/2018 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2018

  H.C.L. nr. 496 din 29.08.2018 Privind modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de călători de pe raza Municipiului Baia Mare.
 • Hotărârea 493/2018 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2018

  H.C.L. nr. 493 din 29.08.2018 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2018
 • Hotărârea 492/2018 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2018

  H.C.L. nr. 492 din 28.08.2018 privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal ” INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN A1a ÎN ZONĂ DE LOCUIT CU REGIM DE ÎNALTIME P+2”, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Vrancei , FN. inițiat de : Costin Daniel Sorin, Costin Maria, Costin Gheorghe, Pop Mariana, Maier Crinuta Mirabela
 • Hotărârea 491/2018 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2018

  H.C.L. nr. 491 din 28.08.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU AMENAJARE PARC AGREMENT”, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Barajului, F.N., județul Maramureș, inițiat de: SC Titanium BM SRL
 • Hotărârea 478/2018 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2018

  H.C.L. nr. 478 din 28.08.2018 pentru aprobarea completării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.234/2018 privind aprobarea tarifelor de pornire pentru închirierea prin licitație a spațiilor și terenurilor excedentare sau disponibile din incinta unităților de învățămant preuniversitar de stat aflate în proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 477/2018 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2018

  H.C.L. nr. 477 din 28.08.2018 privind aprobarea organizării de către Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare a celei de-a XXXV- a ediții a „Expo -Flora Maramureș”, în perioada 28– 30 septembrie 2018, în cadrul evenimentului cultural "Castane 2018"
 • Hotărârea 470/2018 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2018

  H.C.L. nr. 470 din 28.08.2018 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2018
 • Hotărârea 459/2018 - Municipiul Baia Mare - 13.08.2018

  H.C.L. nr. 459 din 13.08.2018 privind aprobarea documentaţiei ,,Studiu de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea încheierii unui contract de concesionare a serviciului de salubrizare a Municipiului Baia Mare”
 • Hotărârea 458/2018 - Municipiul Baia Mare - 13.08.2018

  H.C.L. nr. 458 din 13.08.2018 privind aprobarea documentaţiei ,,Studiu de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea încheierii unui contract de concesionare a serviciilor publice de administrare şi întreţinere cimitire, amenajare şi întreţinere spaţii verzi şi gestionarea animalelor fără stăpân din Municipiul Baia Mare"
 • Hotărârea 454/2018 - Municipiul Baia Mare - 07.08.2018

  H.C.L. nr. 454 din 07.08.2018 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2018
 • Hotărârea 444/2018 - Municipiul Baia Mare - 26.07.2018

  H.C.L. nr. 444 din 26.07.2018 privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis, pentru acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale neachitate în termen, datorate bugetului local de către întreprinderile de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 425/2018 - Municipiul Baia Mare - 16.07.2018

  H.C.L. nr. 425 din 16.07.2018 privind aprobarea nivelului abonamentelor şi biletelor pentru accesul la meciurile disputate pe teren propriu de către echipele sportive ale CS Minaur Baia Mare
 • Hotărârea 424/2018 - Municipiul Baia Mare - 16.07.2018

  H.C.L. nr. 424 din 16.07.2018 privind modificarea “Regulamentului” - pentru acordarea unor subvenții, de la bugetul local, asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/1998 şi a nivelului mediu lunar al subvenției, aprobat prin H.C.L. nr. 420/2016
 • Hotărârea 423/2018 - Municipiul Baia Mare - 16.07.2018

  H.C.L. nr. 423 din 16.07.2018 privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998 şi a Legii nr. 350/2005, numită prin H.C.L nr. 411/2016, modificată prin H.C.L. nr. 41/2017
 • Hotărârea 420/2018 - Municipiul Baia Mare - 16.07.2018

  H.C.L. nr. 420 din 16.07.2018 privind aprobarea suplimentării Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret şi sport, sesiunea a doua, pentru anul 2018
 • Hotărârea 419/2018 - Municipiul Baia Mare - 16.07.2018

  H.C.L. nr. 419 din 16.07.2018 privind aprobarea organizării, de către Municipiul Baia Mare, a evenimentului cultural cu titlul "Castane 2018", în perioada 17 septembrie – 07 octombrie 2018
 • Hotărârea 418/2018 - Municipiul Baia Mare - 16.07.2018

  H.C.L. nr. 418 din 16.07.2018 privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare post-mortem al municipiului Baia Mare" domnului Gabrian Valer, pentru contribuția sa privind dezvoltarea și modernizarea mineritului din zona municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 405/2018 - Municipiul Baia Mare - 16.07.2018

  H.C.L. nr. 405 din 16.07.2018 privind aprobarea modificării denumirii Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare în Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 404/2018 - Municipiul Baia Mare - 16.07.2018

  H.C.L. nr. 404 din 16.07.2018 privind aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului II 2018
 • Hotărârea 399/2018 - Municipiul Baia Mare - 04.07.2018

  H.C.L. nr. 399 din 04.07.2018 privind repartizarea de la bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2018 a sumei de 1.000.000 lei cultelor religioase recunoscute conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 394/2018 - Municipiul Baia Mare - 29.06.2018

  H.C.L. nr. 394 din 29.06.2018 Privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru ”INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI PARCELARE PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE", generat de imobilul situat în Baia Mare, Bd. Independenței, f.n., iniţiator: Muntean Ioana Florina
 • Hotărârea 369/2018 - Municipiul Baia Mare - 29.06.2018

  H.C.L. nr. 369 din 29.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”Introducere în intravilan pentru locuințe unifamiliale D+P+M", generat de imobilul situat în Baia Mare, str. Cristian, nr. F.N., inițiat de Simoniac Maria, Chioran Bianca Maria, Roman Romulus Alexandru, Roman Steliana și Ionce Aurica Mirela
 • Hotărârea 365/2018 - Municipiul Baia Mare - 29.06.2018

  H.C.L. nr. 365 din 29.06.2018 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2018
 • Hotărârea 362/2018 - Municipiul Baia Mare - 18.06.2018

  H.C.L. nr. 362 din 18.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN, CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE P+2, ÎMPREJMUIRE TEREN, CLĂDIRE BIROURI P+2, PLATFORME BETONATE, MAGAZII DEPOZITARE, BAZIN REZERVĂ APĂ, CABINĂ POARTĂ, TOTEM, STEAGURI, BRANŞAMENTE UTILITĂŢI ŞI AMENAJARE ACCES DIN DN 1C”, generat de imobilul situat în Baia Mare, b-dul Independenței F.N, iniţiator: S.C. OBERHAUSER INVEST S.R.L.
 • Hotărârea 346/2018 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2018

  H.C.L. nr. 346 din 11.06.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 184/2012 cu privire la declararea zilei de 15 iunie ca ”Ziua Scriitorului”, acordarea titlului ”Scriitorul Anului” și instituirea ”Marelui Premiu pentru Literatură”
 • Hotărârea 345/2018 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2018

  H.C.L. nr. 345 din 11.06.2018 privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal ”MODIFICARE PARŢIALĂ DIN PĂDURI ŞI PLANTAŢII FORESTIERE DE PROTECŢIE A VERSANŢILOR - ÎN ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE”, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Soarelui, nr. 11 B, inițiat de Drăgan Doru Mircea
 • Hotărârea 344/2018 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2018

  H.C.L. nr. 344 din 11.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”Construire Retail Park Baia Mare, realizare parcări, amenajarea incintei cu spații verzi plantate, alei carosabile și pietonale, împrejmuirea terenului, amplasare semnale publicitare, amplasare post trafo, branșare la utilități, organizare de șantier, amenajare accese, operațiuni cadastrale”, generat de imobilul situat în Baia Mare, Bld. București, nr. 51-53 și str. Mărgeanului, nr. 8D, iniţiator:S.C. PK BLACK S.R.L
 • Hotărârea 321/2018 - Municipiul Baia Mare - 31.05.2018

  H.C.L. nr. 321 din 31.05.2018 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN, CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE”, Baia Mare, strada Grigore Ureche nr. F.N, iniţiatori: Buxbaum Radu Claudiu, Buxbaum Christine Renate, Buxbaum Maria, Şimon Vasile și Şimon Gyongy Maria
 • Hotărârea 300/2018 - Municipiul Baia Mare - 31.05.2018

  H.C.L. nr. 300 din 31.05.2018 privind aprobarea Reţelei Școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Baia Mare în anul şcolar 2018-2019
 • Hotărârea 297/2018 - Municipiul Baia Mare - 31.05.2018

  H.C.L. nr. 297 din 31.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de premiere a performanţelor deosebite obţinute de sportivii legitimaţi la cluburile şi asociaţiile sportive din Baia Mare în competiţii sportive, a antrenorilor şi tehnicienilor acestora
 • Hotărârea 295/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.05.2018

  H.C.L. nr. 295 din 21.05.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 118 mp aferent unei parcele din trotuarul străzii Victoriei, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, și aprobarea documentației de dezlipire a terenului, situat în Baia Mare, str. Victoriei, nr. 25
 • Hotărârea 294/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.05.2018

  H.C.L. nr. 294 din 21.05.2018 privind identificarea cu date de carte funciară, a terenului în suprafată de 7893 mp zonă aferentă spațiului public "Piața Unirii" domeniul public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 293/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.05.2018

  H.C.L. nr. 293 din 21.05.2018 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Baia Mare a terenului identificat prin C.F. nr. 123328 Baia Mare, nr. cadastral 123328, în suprafaţă de 8865 mp
 • Hotărârea 292/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.05.2018

  H.C.L. nr. 292 din 21.05.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 1997 mp aferent pieții IUSTINIAN ARHIEPISCOPUL, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 291/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.05.2018

  H.C.L. nr. 291 din 21.05.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 5472 mp, aferent unui tronson din Bd. Independenței, cuprins între str. Turbinei și Piața Universității, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 290/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.05.2018

  H.C.L. nr. 290 din 21.05.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 3823 mp aferent străzii Andrei Mureșianu, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 289/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.05.2018

  H.C.L. nr. 289 din 21.05.2018 privind aprobarea închirierii spaţiului cu suprafata utilă de 155,29 mp situat pe Bd. Unirii nr.19 în vederea mutării sediului social din str. V. Rosie nr. 10 C de către ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ BAIA MARE
 • Hotărârea 288/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.05.2018

  H.C.L. nr. 288 din 21.05.2018 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.224/2018 privind închirierea, prin licitaţie publică cu strigare a terenurilor destinate amplasării unui numar de 8 chioșcuri pentru difuzarea presei şi a construcţiilor ce se amplasează pe acestea
 • Hotărârea 287/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.05.2018

  H.C.L. nr. 287 din 21.05.2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea comerțului stradal și al altor activități pe domeniul public sau privat al Municipiului Baia Mare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.203/2017
 • Hotărârea 286/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.05.2018

  H.C.L. nr. 286 din 21.05.2018 privind aprobarea înființării secției de automobilism în cadrul Clubului Sportiv Minaur
 • Hotărârea 285/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.05.2018

  H.C.L. nr. 285 din 21.05.2018 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2018 pentru activităţi nonprofit de interes general, în domeniul sport
 • Hotărârea 284/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.05.2018

  H.C.L. nr. 284 din 21.05.2018 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2018 pentru programe/proiecte şi activităţi nonprofit de interes general, în domeniul tineret
 • Hotărârea 283/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.05.2018

  H.C.L. nr. 283 din 21.05.2018 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2018
 • Hotărârea 282/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.05.2018

  H.C.L. nr. 282 din 21.05.2018 privind propunerea a doi membri pentru Consiliul de Administrație al S.C. URBIS S.A.
 • Hotărârea 281/2018 - Municipiul Baia Mare - 14.05.2018

  H.C.L. nr. 281 din 14.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2018 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici - faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF 4, pentru imobilul situat în Baia Mare, B-dul Independenţei nr. 20
 • Hotărârea 280/2018 - Municipiul Baia Mare - 14.05.2018

  H.C.L. nr. 280 din 14.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92/2018 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici - faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF 4, pentru imobilul situat în Baia Mare, B-dul Decebal nr. 2
 • Hotărârea 279/2018 - Municipiul Baia Mare - 14.05.2018

  H.C.L. nr. 279 din 14.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.91/2018 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici - faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF 4, pentru imobilul situat în Baia Mare, B-dul Bucureşti nr. 28
 • Hotărârea 278/2018 - Municipiul Baia Mare - 14.05.2018

  H.C.L. nr. 278 din 14.05.2018 privind mandatarea d-lui Cherecheş Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadru Adunării Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare” pentru mandatarea reprezentanţilor unităţilor administrativ teritoriale acționare în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. URBIS S.A., pentru aprobarea situaţiilor financiare anuale, a raportului de activitate al consiliului de administraţie şi a raportului de audit financiar pentru anul 2017
 • Hotărârea 277/2018 - Municipiul Baia Mare - 14.05.2018

  H.C.L. nr. 277 din 14.05.2018 privind aprobarea Studiului de Oportunitate aferent proiectului " Creșterea mobilității urbane durabile în Municipiul Baia Mare prin modernizarea parcului auto de transport public"
 • Hotărârea 276/2018 - Municipiul Baia Mare - 14.05.2018

  H.C.L. nr. 276 din 14.05.2018 privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentului "Zilele Culturale ale Municipiului Baia Mare"
 • Hotărârea 275/2018 - Municipiul Baia Mare - 14.05.2018

  H.C.L. nr. 275 din 14.05.2018 privind aprobarea prelungirii perioadei de organizare a evenimentului "Ziua Copilului"
 • Hotărârea 274/2018 - Municipiul Baia Mare - 04.05.2018

  H.C.L. nr. 274 din 04.05.2018 privind respingerea plângerii prealabile a petenților Pop Stefan Cristian si SC SCALA INVEST SRL prin administrator Pop Ovidiu, referitoare la aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "Schimbare de funcţiune din zona A5-parc de activităţi în zonă de locuinţe colective", generat de imobilul situat în Baia Mare, str. Oltului nr. 13, iniţiator SC Con-Invest srl, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 84/21.02.2018
 • Hotărârea 273/2018 - Municipiul Baia Mare - 04.05.2018

  H.C.L. nr. 273 din 04.05.2018 privind aprobarea modificării listei obiectivelor de investiții pe anul 2018 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local pentru Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 272/2018 - Municipiul Baia Mare - 04.05.2018

  H.C.L. nr. 272 din 04.05.2018 privind aprobarea depunerii proiectului „Incubator de afaceri al Municipiului Baia Mare în industrii creative - Reabilitare și Modernizare Cinematograf Minerul"
 • Hotărârea 271/2018 - Municipiul Baia Mare - 04.05.2018

  H.C.L. nr. 271 din 04.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Incubator de afaceri al Municipiului Baia Mare în industrii creative - Realibilitare şi Modernizare Cinematograf Minerul”
 • Hotărârea 270/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2018

  H.C.L. nr. 270 din 27.04.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza S.F.-D.A.L.I., pentru obiectivul de investiţii: “ AMENAJAREA SPAŢIULUI PUBLIC CONEX UNIVERSITĂŢII INTEGRAT ÎN CIRCUITUL PIETONAL DIN MUNICIPIUL BAIA MARE"
 • Hotărârea 269/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2018

  H.C.L. nr. 269 din 27.04.2018 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 211/2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 15375 mp, aferent unui tronson din str. VASILE ALECSANDRI, cuprins între Bd. Republicii și Bd. Unirii, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 268/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2018

  H.C.L. nr. 268 din 27.04.2018 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 210/2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 59343 mp, aferent Bd. UNIRII, cuprins între Bd. București și str. Grănicerilor, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 267/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2018

  H.C.L. nr. 267 din 27.04.2018 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 209/2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 8602 mp aferent tronsonului Bulevardului UNIRII situat între Bd. București și Râul Săsar, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Statului Român, DN 1C, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 266/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2018

  H.C.L. nr. 266 din 27.04.2018 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 208/2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață totală de 10568 mp, aferent str. PĂȘUNII, cuprins între str. Vasile Alecsandri și str. Păltinișului, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 265/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2018

  H.C.L. nr. 265 din 27.04.2018 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 207/2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 24862 mp aferent tronsonului Bulevardului Independenței situat între Bd. Decebal și Dacia Service, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Statului Român, DN 1C, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 264/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2018

  H.C.L. nr. 264 din 27.04.2018 privind completarea H.C.L. nr. 203/2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 24910 mp, aferent str. VICTOR BABEŞ , cuprins între str. Iuliu Maniu și str. Victoriei, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 263/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2018

  H.C.L. nr. 263 din 27.04.2018 privind aprobarea suplimentării spațiului deținut de către Partidul Mișcarea Populară - Filiala Maramureş, în Piața Libertății, nr. 15 –parter, cu suprafața de 68,60 mp, în care a fost sediul Fundației Baia Mare 2021
 • Hotărârea 262/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2018

  H.C.L. nr. 262 din 27.04.2018 privind angajarea unui apărător în cadrul dosarului nr. 70/P/2015, al Direcţiei Naţionale Anticorupţie
 • Hotărârea 261/2018 - Municipiul Baia Mare - 26.04.2018

  H.C.L. nr. 261 din 26.04.2018 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată care are drept scop administrarea de incubatoare de afaceri
 • Hotărârea 260/2018 - Municipiul Baia Mare - 26.04.2018

  H.C.L. nr. 260 din 26.04.2018 privind aprobarea angajării finanţării de la bugetul local pentru susținerea financiară a aportului propriu al Grădiniței cu Program Prelungit nr. 28 din Baia Mare, partener în cadrul proiectul „Vynohradiv (UA) and Baia Mare (RO): Educational Innovation Transborder School”
 • Hotărârea 259/2018 - Municipiul Baia Mare - 26.04.2018

  H.C.L. nr. 259 din 26.04.2018 privind aprobarea Procedurii de selectare a societăţii - administrator incubator de afaceri al Municipiului Baia Mare şi a contractului de administrare
 • Hotărârea 258/2018 - Municipiul Baia Mare - 26.04.2018

  H.C.L. nr. 258 din 26.04.2018 privind aprobarea punerii la dispoziție prin închiriere a spaţiului cu suprafața totală de 31,76 mp situat în Baia Mare str. Vasile Lucaciu nr.2 cladirea M1, biroul P.8, pentru sediu social în vederea înființării și functionarii S.C. Baia Mare Creativ SRL
 • Hotărârea 257/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 257 din 23.04.2018 privind angajarea unui apărător în dosarul nr. 12/P/2013, al DNA, Serviciul Teritorial Cluj, precum și în dosarul 3828/100/2017, aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție
 • Hotărârea 256/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 256 din 23.04.2018 privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare" doamnei Caroline Cook și domnului Mark Cook, fondatori ai Fundației Hope and Homes for Children
 • Hotărârea 255/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 255 din 23.04.2018 privind demararea procedurilor în vederea înființării unei societăți comerciale pentru administrarea domeniului public și privat al Municipiului Baia Mare și gestionarea serviciilor de utilități publice prin reorganizarea administrativă a Serviciului Public Ambient Urban
 • Hotărârea 254/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 254 din 23.04.2018 privind aprobarea acordului pentru realizarea unei construcţii – Hală de producţie şi depozitare P+1 de către SC 4K SERVICES SRL, la o distanţă de un 1 m faţă de gardul care delimitează terenul identificat prin C.F. nr. 102462, nr. cadastral 102462, în suprafaţă de 1577 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Baia Mare, ocupat de Centrul Comunitar Romani, obiectiv aflat în administrarea Serviciului Public Asistență Socială, Baia Mare
 • Hotărârea 253/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 253 din 23.04.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134/2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 1 Ha 4382 mp aferent tronsonului străzii Horea situat între str. 1 Mai și str. Electrolizei, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 252/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 252 din 23.04.2018 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, însușirea raportului de evaluare și achiziţionarea de către Municipiul Baia Mare a imobilului - casă compusă din 3 unități locative și terenul aferent - situat în Baia Mare, pe str. 22 Decembrie, nr. 38, în vederea extinderii spațiilor administrative ale administrației publice locale, pentru realizarea unui Centru Administrativ Integrat al Administrației Publice Locale a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 251/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 251 din 23.04.2018 privind darea în administrare către Serviciul Public Asistență Socială a imobilului teren în suprafață de 1.519 mp, situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 117
 • Hotărârea 250/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 250 din 23.04.2018 privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2017, secţiunea Tarife pentru teren tenis Parcul Regina Maria
 • Hotărârea 249/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 249 din 23.04.2018 privind aprobarea construirii a două balcoane în aliniament cu cele existente la nivelele superioare la parterul blocului de locuinţe de pe Bulevardul Unirii, nr. 14A/47
 • Hotărârea 248/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 248 din 23.04.2018 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 58 mp, situat în Baia Mare pe str. Barajului nr.142
 • Hotărârea 247/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 247 din 23.04.2018 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Baia Mare a terenului identificat prin C.F. nr. 117693 Baia Mare, nr. cadastral 117693, în suprafaţă de 4205 mp
 • Hotărârea 246/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 246 din 23.04.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea vânzării prin licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafaţă de 73 mp, situat în Baia Mare, str. Țebea nr. 10
 • Hotărârea 245/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 245 din 23.04.2018 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 450 mp, situat în Baia Mare pe str. Doinei nr.5 aferent casei de locuit, proprietatea numitei Coșa Ana și aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în favoarea proprietarului construcției
 • Hotărârea 244/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 244 din 23.04.2018 privind însuşirea documentaţiei cadastrale a imobilului în suprafață totală de 447 mp, situat în Baia Mare, str. Mihai Eminescu nr. 84 - 84A, în vederea încetării coproprietății prin partaj voluntar între Mare Gheorghe , Mare Angela și Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 243/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 243 din 23.04.2018 privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării prin licitație publică a două parcele de teren, una în suprafaţă de 35 mp, înscrisă în C.F. nr. 106478 Baia Mare nr. cadastral 106478 și cealaltă în suprafață de 40 mp înscrisă în C.F. nr. 122709 Baia Mare nr. cadastral 122709, aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situate pe str. Dimitrie Cantemir nr.4
 • Hotărârea 242/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 242 din 23.04.2018 privind radierea interdicţiei de înstrăinare pe durata de 2 ani în favoarea Municipiului Baia Mare notată în C.F. 114734 Baia Mare a terenului proprietatea SC IMA.RO
 • Hotărârea 241/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 241 din 23.04.2018 privind aprobarea întocmirii rapoartelor de evaluare în vederea vânzării către chiriași a apartamentelor situate în Baia Mare , str. G. Enescu nr. 17/15, str. Grănicerilor nr. 98/28, str. V. Tepes nr. 2B/1
 • Hotărârea 240/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 240 din 23.04.2018 privind prelungirea locaţiunii ca efect al tacitei relocaţiuni şi încheierea unui nou contract de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 8 mp situat în Parcul Regina Maria, la intrarea dinspre str. Petofi Sandor, ocupat de acesta , în favoarea proprietarului construcţiei, SC VELCANT SRL
 • Hotărârea 239/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 239 din 23.04.2018 privind prelungirea duratei contractului de închiriere a terenului în suprafaţă de 627 mp pe care este construită o reţea de comunicaţii electronice, în favoarea TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.
 • Hotărârea 238/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 238 din 23.04.2018 privind acordul de principiu pentru exercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemţiune cu privire la Imobilul-clădire și teren aferent în suprafață de 5704,00 mp - situat în Baia Mare, str. V.Lucaciu nr. 61 ,Monument istoric ,cod LMI MM-II-a-B -04472
 • Hotărârea 237/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 237 din 23.04.2018 privind aprobarea Sistemului informatic de gestiune a Registrului Spaţiilor Verzi pentru Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 236/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 236 din 23.04.2018 privind stabilirea taxelor de urgenţă pentru emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire, pentru anul 2018
 • Hotărârea 235/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 235 din 23.04.2018 de modificare şi completare a Anexei nr. 3 a H.C.L. nr.521/2017 privind aprobarea Regulamentului de instituire a unor taxe speciale
 • Hotărârea 234/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 234 din 23.04.2018 privind aprobarea tarifelor minime de pornire pentru închirierea prin licitație a spațiilor și terenurilor excedentare sau disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate în proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 233/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 233 din 23.04.2018 privind aprobarea Regulamentului, a Instrucțiunilor de participare la licitații și a modelelor cadru ale formularelor utilizate în vederea închirierii spaţiilor/terenurilor excedentare și a celor disponibile din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat aflate în proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 232/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 232 din 23.04.2018 privind acordarea prin derogare de la H.C.L. nr. 517/2015, a unui ajutor excepţional de urgenţă, domnului Florescu Dan Claudiu
 • Hotărârea 231/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 231 din 23.04.2018 pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului I 2018
 • Hotărârea 230/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 230 din 23.04.2018 privind aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetelor municipiului Baia Mare şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2017
 • Hotărârea 229/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2018

  H.C.L. nr. 229 din 23.04.2018 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2018
 • Hotărârea 228/2018 - Municipiul Baia Mare - 19.04.2018

  H.C.L. nr. 228 din 19.04.2018 privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare a imobilului - clădiri și teren aferent în suprafață de 5704,00 mp - situat în Baia Mare, str. V. Lucaciu nr. 61, Monument istoric, cod LMI MM-II-a-B -04472
 • Hotărârea 227/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.04.2018

  H.C.L. nr. 227 din 12.04.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate, însușirea Raportului de evaluare și aprobarea încetării starii de coproprietate prin partaj voluntar cu sulta, asupra unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare în cotă de 408/676 parte din terenul în suprafață de 676 mp situat pe str. Petőfi Sándor nr. 13, în favoarea coproprietarilor
 • Hotărârea 226/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.04.2018

  H.C.L. nr. 226 din 12.04.2018 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 141/2018 privind identificarea cadastrala a terenului aferent străzii I.L.CARAGIALE cuprins între Bd. Independenței și str. Victor Babeș proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 225/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.04.2018

  H.C.L. nr. 225 din 12.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați, pentru obiectivul REABILITARE ZONA MONUMENTULUI OSTAȘULUI ROMÂN BAIA MARE
 • Hotărârea 224/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.04.2018

  H.C.L. nr. 224 din 12.04.2018 privind închirierea, prin licitaţie publică cu strigare a terenurilor destinate amplasării unui numar de 8 chioșcuri pentru difuzarea presei şi a construcţiilor ce se amplaseaza pe acestea
 • Hotărârea 223/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.04.2018

  H.C.L. nr. 223 din 12.04.2018 pentru efectuarea demersurilor în vederea preluarii în patrimoniul Municipiului Baia Mare a imobilelor – teren şi construcţii - situate în Municipiul Baia Mare, Câmpul Tineretului nr.1A, identificate prin C.F. 14965 Baia Mare pentru realizarea unui obiectiv de interes public ”Centrul Socio - Cultural multifunctional”
 • Hotărârea 222/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.04.2018

  H.C.L. nr. 222 din 12.04.2018 privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentului "Baia Mare - Capitala Tinerilor"
 • Hotărârea 221/2018 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2018

  H.C.L. nr. 221 din 03.04.2018 privind aprobarea procedurilor și criteriilor de ocupare a posturilor de conducători ai instituțiilor și serviciilor publice de interes local
 • Hotărârea 220/2018 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2018

  H.C.L. nr. 220 din 03.04.2018 privind actualizarea Regulamentului de Organizare si funcționare al Clubului Sportiv Minaur
 • Hotărârea 219/2018 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2018

  H.C.L. nr. 219 din 03.04.2018 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător în cadrul dosarelor nr. 750/100/2017 și 3608/100/2017, ambele pe rolul Tribunalului Maramureș, în contradictoriu cu CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI și CAMERA DE CONTURI MARAMUREŞ
 • Hotărârea 218/2018 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2018

  H.C.L. nr. 218 din 03.04.2018 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător în cadrul dosarului penal nr. 5018/P/2016, aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare
 • Hotărârea 217/2018 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2018

  H.C.L. nr. 217 din 03.04.2018 Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 si a Listei de investiţii pentru anul 2018 a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A, a Obiectivelor şi Criteriilor de performanță ale şefului ocolului silvic pe anul 2018, ca anexă la contractul individual de muncă
 • Hotărârea 216/2018 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2018

  H.C.L. nr. 216 din 03.04.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 63 mp aferent stației de autobus Spitalul Județean , strada George Coșbuc, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 215/2018 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2018

  H.C.L. nr. 215 din 03.04.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 14156 mp, aferent str. Progresului, cuprins între str. Vasile Alecsandri și Bd. Unirii, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 214/2018 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2018

  H.C.L. nr. 214 din 03.04.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 64 mp a ferent stației de autobus URBIS, strada 8 Martie, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 213/2018 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2018

  H.C.L. nr. 213 din 03.04.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 19 mp aferent stației de autobus Stadion Phoenix, str. Luminișului, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 212/2018 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2018

  H.C.L. nr. 212 din 03.04.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 11 mp aferent stației de autobus Planetariu str. George Coșbuc, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 211/2018 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2018

  H.C.L. nr. 211 din 03.04.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 15375 mp, aferent unui tronson din str. Vasile Alecsandri, cuprins între Bd. Republicii și Bd. Unirii, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 210/2018 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2018

  H.C.L. nr. 210 din 03.04.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 59343 mp, aferent Bd. Unirii, cuprins între Bd. București și str. Grănicerilor, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 209/2018 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2018

  H.C.L. nr. 209 din 03.04.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 8602 mp aferent tronsonului Bulevardului UNIRII situat între Bd. București și Râul Săsar, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Statului Român, DN 1C, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 208/2018 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2018

  H.C.L. nr. 208 din 03.04.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață totală de 10568 mp, aferent str. PĂȘUNII cuprins între str. Vasile Alecsandri și str. Păltinișului, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 207/2018 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2018

  H.C.L. nr. 207 din 03.04.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 24862 mp aferent tronsonului Bulevardului Independenței situat între Bd. Decebal și Dacia Service, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Statului Român, DN 1C, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 206/2018 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2018

  H.C.L. nr. 206 din 03.04.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 12041 mp, aferent str. MINERILOR , cuprins între str. Industriei și str. Victoriei, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 205/2018 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2018

  H.C.L. nr. 205 din 03.04.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață totală de 2830 mp, aferent str. INDUSTRIEI , cuprins între str. Vasile Lucaciu și str. Minerilor, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 204/2018 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2018

  H.C.L. nr. 204 din 03.04.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 15384 mp, aferent str. CULTURII , cuprins între Râul Săsar și str. Progresului, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 203/2018 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2018

  H.C.L. nr. 203 din 03.04.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 24910 mp, aferent str. Victor Babeș, cuprins între str. Iuliu Maniu și str. Victoriei, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 202/2018 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2018

  H.C.L. nr. 202 din 03.04.2018 privind însușirea documentației cadastrale de identificare și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 4 ha 4167 mp, situat în Baia Mare, str. Europa zona Stației de Epurare
 • Hotărârea 201/2018 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2018

  H.C.L. nr. 201 din 03.04.2018 de înlocuire a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în Consiliul de administrație al Colegiului de Arte
 • Hotărârea 200/2018 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2018

  H.C.L. nr. 200 din 03.04.2018 de înlocuire a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ” George Coșbuc” Baia Mare
 • Hotărârea 199/2018 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2018

  H.C.L. nr. 199 din 03.04.2018 de desemnare a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Baia Mare
 • Hotărârea 198/2018 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2018

  H.C.L. nr. 198 din 03.04.2018 de desemnare a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul Școlii Primare ,,Ep. Dr. Al. Rusu” Baia Mare
 • Hotărârea 197/2018 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2018

  H.C.L. nr. 197 din 03.04.2018 de înlocuire a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în Consiliul de administrație al Școlii Primare ,,Ep. Dr. Al. Rusu” Baia Mare
 • Hotărârea 196/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 196 din 30.03.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Ocolului Silvic Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 195/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 195 din 30.03.2018 privind aprobarea Planulului Urbanistic Zonal ”CASA DE RUGĂCIUNE ȘI CENTRU SOCIAL” generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Fagului fn., inițiat de BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A ŞAPTEA DIN ROMÂNIA - CONFERINŢA TRANSILVANIA DE NORD, cu sediul în localitatea Cluj Napoca, str. Streiului nr. 3, jud. Cluj
 • Hotărârea 194/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 194 din 30.03.2018 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a unei parcele de teren în suprafaţă de 20 mp, aferentă boxă garaj, situată în Baia Mare, strada Mărășești, nr. 18
 • Hotărârea 193/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 193 din 30.03.2018 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 5 mp, situat în Baia Mare, Str. Cuza Vodă, nr. 8A, aferent unei boxe de garaj proprietatea numitei Bartus Erika
 • Hotărârea 192/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 192 din 30.03.2018 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 18 mp și 3 mp, situat în Baia Mare, Strada Transilvaniei, nr. 8, aferente unei boxe de garaj, proprietatea numitului Soporan Vasile
 • Hotărârea 191/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 191 din 30.03.2018 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 19 mp, situat în Baia Mare, Strada Vasile Alecsandri, nr. 68, aferent unei boxe de garaj, proprietatea numitului Matos Zoli
 • Hotărârea 190/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 190 din 30.03.2018 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 21 mp, situat în Baia Mare, str. Olteniei, nr. 6, aferent unei boxe de garaj
 • Hotărârea 189/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 189 din 30.03.2018 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 8 mp, situat în Baia Mare, Bd-ul Unirii, nr. 1
 • Hotărârea 188/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 188 din 30.03.2018 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 5 mp, în vederea realizării extinderii, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc, bl. 11, ap. 1
 • Hotărârea 187/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 187 din 30.03.2018 privind menţinerea boxei de garaj, situată pe str. Petre Dulfu, nr. 4, executată în baza Autorizaţiei de construire nr. 160/05.04.2003, realizată cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial şi concesionarea suprafeţei de teren suplimentar ocupată
 • Hotărârea 186/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 186 din 30.03.2018 privind menţinerea boxei de garaj situată pe str. Petre Dulfu, nr. 4, executată în baza Autorizaţiei de construire nr. 160/05.04.2003, realizată cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial şi concesionarea suprafeţei de teren suplimentar ocupată
 • Hotărârea 185/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 185 din 30.03.2018 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 19 mp, situat în Baia Mare, str. Victoriei, nr. 37
 • Hotărârea 184/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 184 din 30.03.2018 hotărâre privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 21 mp, situat în Baia Mare, str. Victoriei, nr. 37
 • Hotărârea 183/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 183 din 30.03.2018 privind însușirea unor documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 17mp, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 3
 • Hotărârea 182/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 182 din 30.03.2018 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 3 mp, situat în Baia Mare, str. Petru Rareș, nr. 17 A, în vederea construirii unui balcon
 • Hotărârea 181/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 181 din 30.03.2018 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 350 mp, situat în Baia Mare pe str. Colonia Topitorilor nr. 6 , curtea casei de locuit și două construcții anexe, C1 și C2, situate lângă casa de locuit, proprietatea numitei Olar Anita Etela
 • Hotărârea 180/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 180 din 30.03.2018 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 409 mp, situat în Baia Mare pe str. Tăuri nr. 13, aferent casei de locuit și anexelor gospodărești, proprietatea numitului Balazs Ioan și a soției Balazs Iudita și aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în favoarea proprietarilor construcției
 • Hotărârea 178/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 178 din 30.03.2018 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 1527 mp, identificat prin C.F. nr. 117788 Baia Mare, nr. cadastral 117788, situat în Baia Mare pe str. 8 Martie, aferent teren de sport multifuncţional, birouri şi magazie piese electrice - parter- parte magazie piese electrice - parter - parte Hală de producţie nr. 3 - P+2E-, proprietatea S.C. ELECTRO SISTEM S.R.L., în favoarea proprietarului construcțiilor
 • Hotărârea 177/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 177 din 30.03.2018 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 450 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe str. Caișilor, nr. 2, în favoarea proprietarului construcției edificată pe acesta, Popa Sorina
 • Hotărârea 176/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 176 din 30.03.2018 privind aprobarea Caietului de sarcini și însușirea Raportului de evaluare, în vederea vânzării prin licitaţie publica, a terenului în suprafață totală de 359,50 mp, proprietatea Municipiului Baia Mare, teren situat între str. Mărgeanului și Bd. București
 • Hotărârea 175/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 175 din 30.03.2018 privind însușirea Raportului de evaluare și vânzarea fără licitație publică a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafaţă de 40 mp, situat pe str. George Coșbuc, nr. 32, pe care este edificată o extindere la cabinet avocat, proprietatea numiților Pop Petre și Pop Ghizela Gabriela
 • Hotărârea 174/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 174 din 30.03.2018 privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date de carte funciară și atestarea terenului în suprafaţă de 4650 mp, identificat prin C.F. nr. 113828 Baia Mare nr. topo. 2811/1, la proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 173/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 173 din 30.03.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 13326 mp aferent străzii Hortensiei situat între str. Vasile Alecsandri și Bd. Unirii, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 172/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 172 din 30.03.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 42341 mp aferent tronsonului străzii Mihai Eminescu situat între str. Pintea Viteazul și str. Grănicerilor, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Statului Român, DN 18B, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 171/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 171 din 30.03.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 1721 mp aferent străzii Pintea Viteazul, situat între str. Horea și str. Mihai Eminescu, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Statului Român, DN 18B, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 170/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 170 din 30.03.2018 privind identificarea cu date de carte funciară, a terenului în suprafată de 13521 mp, zonă aferentă spațiului public "Piața Unirii", domeniul public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 169/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 169 din 30.03.2018 privind aprobarea preluării în domeniul privat al Municipiului Baia Mare și transferul în domeniul public al Municipiului Baia Mare a terenului aferent unui tronson din str. Dâmbului
 • Hotărârea 168/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 168 din 30.03.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 49976 mp, aferent unui tronson din str. Vasile Lucaciu, cuprins între str. Industriei și Pasaj C.F.R., aparținând domeniului public al Statului Român, DN 18, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 167/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 167 din 30.03.2018 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 39641 mp, situat în Baia Mare, str. Păltinișului - zona Craica, mal stâng
 • Hotărârea 166/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 166 din 30.03.2018 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 12596 mp, situat în Baia Mare, str. Păltinișului - zona Craica, mal drept
 • Hotărârea 165/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 165 din 30.03.2018 privind completarea Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 530/2016, privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini și însușirea Raportului de evaluare, în vederea vânzării prin licitație publică a cotei de 19/154 parte din terenul în suprafaţă de 462 mp, înscris în CF nr. 106025, nr. topo 1704/13/2, aflat în proprietatea Municipiului Baia Mare, situat pe str. 22 Decembrie, nr. 7-9
 • Hotărârea 164/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 164 din 30.03.2018 privind aprobarea închirierii prin licitație publicǎ a spațiului în suprafață de 47,32 mp, situat în incinta Căminului Cultural din cartierul Firiza
 • Hotărârea 163/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 163 din 30.03.2018 privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Baia Mare, Aleea Serelor nr.2C ap.23, către Mureșan Dumitru-Petrică, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.1392/30.12.2014 prelungit prin Act Adițional nr.2/2017
 • Hotărârea 162/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 162 din 30.03.2018 privind modificarea H.C.L. nr. 39/2014 privind aprobarea plăţii prestaţiilor artistice executate de membrii Fanfarei Municipale în anul 2014, modificat cu H.C.L. nr. 92/2014.
 • Hotărârea 161/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 161 din 30.03.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi: Centrul de Consiliere pentru Agresori din cadrul Centrului Social Multifuncţional al Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 160/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 160 din 30.03.2018 privind modificarea art.8 din H.C.L. nr.230/2016 privind contribuţia Municipiului Baia Mare la cheltuielile comune din cadrul proiectului BoostInno
 • Hotărârea 159/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 159 din 30.03.2018 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător în cadrul dosarelor nr. 2900/100/2017 și 2921/100/2017, ambele pe rolul Tribunalului Bistrița Năsăud, precum și dosarul nr. 1875/100/2017, pe rolul Tribunalului Cluj, în contradictoriu cu S.C. DRUSAL S.A
 • Hotărârea 158/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 158 din 30.03.2018 privind transformarea unor posturi vacante din Statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 157/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 157 din 30.03.2018 privind reoganizarea Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive şi de tineret cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 156/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 156 din 30.03.2018 privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentului "2 Mai - Baia Mare, Capitala Tineretului"
 • Hotărârea 155/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 155 din 30.03.2018 privind reglementarea activităţii de control în parcările publice cu plată proprietatea Municipiului Baia Mare, administrate de Serviciul Public Ambient Urban
 • Hotărârea 154/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 154 din 30.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati și a cotei Municipiului Baia Mare de cofinanțare de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează prin PNDL, pentru rest de executat la obiectivul de investiţii „ RK-Reabilitare, modernizare Grădiniţa cu program prelungit nr. 8", Baia Mare, str. Horea nr. 42
 • Hotărârea 153/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 153 din 30.03.2018 privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 12.03.2018
 • Hotărârea 152/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 152 din 30.03.2018 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a locuințelor disponibile din fondul locativ de stat proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, a locuinţelor disponibile de serviciu și a locuințelor disponibile din blocurile A.N.L.
 • Hotărârea 151/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 151 din 30.03.2018 privind aprobarea GHIDULUI SOLICITANŢILOR pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul sportiv
 • Hotărârea 150/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 150 din 30.03.2018 privind aprobarea GHIDULUI SOLICITANŢILOR pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul cultural
 • Hotărârea 149/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.03.2018

  H.C.L. nr. 149 din 30.03.2018 privind aprobarea GHIDULUI SOLICITANŢILOR pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul tineret
 • Hotărârea 148/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.03.2018

  H.C.L. nr. 148 din 23.03.2018 privind însușirea ”Declarației de Unire cu Republica Moldova”
 • Hotărârea 147/2018 - Municipiul Baia Mare - 23.03.2018

  H.C.L. nr. 147 din 23.03.2018 privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare" Apostolului Patriarh Jean - Luc Schneider
 • Hotărârea 146/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.03.2018

  H.C.L. nr. 146 din 12.03.2018 privind însușirea valorilor stabilite prin raportul de evaluare a imobilului identificat sub denumirea ”Sediu administrativ și anexe” cu terenul aferent, situat în Baia Mare, P-ța Revoluției, nr. 1, proprietatea C.N.M.P.N. REMIN S.A. și a imobilului identificat sub denumirea ”Complex Hotelier Maramureș” cu terenul aferent, situat în Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 37A, proprietatea C.N.M.P.N. REMIN S.A. și aprobarea formulării unei oferte pentru preluarea în patrimoniul Municipiului Baia Mare a acestor imobile
 • Hotărârea 145/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.03.2018

  H.C.L. nr. 145 din 12.03.2018 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Serviciul Public Ambient Urban
 • Hotărârea 144/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.03.2018

  H.C.L. nr. 144 din 12.03.2018 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Clubul Sportiv Minaur Baia Mare
 • Hotărârea 143/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.03.2018

  H.C.L. nr. 143 din 12.03.2018 privind identificarea cadastrală a terenului aferent a 7 tronsoane din Bd. Republicii, cuprins între Pod Săsar și str. Grănicerilor, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 142/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.03.2018

  H.C.L. nr. 142 din 12.03.2018 privind identificarea cadastrală a terenului aferent a două tronsoane din Bd. București, aparținând domeniului public al Statului Român, DN 1C, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare.
 • Hotărârea 141/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.03.2018

  H.C.L. nr. 141 din 12.03.2018 privind identificarea cadastrala a terenului aferent străzii I.L.CARAGIALE, cuprins între Bd. Independenței și str. Victor Babeș, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 140/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.03.2018

  H.C.L. nr. 140 din 12.03.2018 privind identificarea cadastrala a terenului aferent a două tronsoane din str. Victoriei, cuprins între Piața Universității și Bd. Independenței, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 139/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.03.2018

  H.C.L. nr. 139 din 12.03.2018 privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemţiune cu privire la apartamentul situat în Baia Mare, str. Crişan, nr. 6/6, proprietatea numiţilor Tomoioagă Dragomir și Perţa Aurora care face parte din imobilul Claustrul Mănăstirii Minoriţilor - Monument istoric, cod LMI MM-II-a-A -04451
 • Hotărârea 138/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.03.2018

  H.C.L. nr. 138 din 12.03.2018 privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemţiune cu privire la apartamentul situat în Baia Mare, str. Crişan, nr. 6/2, proprietatea numitei Trapacs Eva, care face parte din imobilul Claustrul Mănăstirii Minoriţilor - Monument istoric, cod L.M.I. 2015 MM - II- a - A- 04451
 • Hotărârea 137/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.03.2018

  H.C.L. nr. 137 din 12.03.2018 privind identificarea cadastrala a terenului aferent a unui tronson din Bd. București cuprins între Bd. Unirii și str. Culturii, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 136/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.03.2018

  H.C.L. nr. 136 din 12.03.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 2605 mp aferent tronsonului străzii Someșului situat între str. Simion Bărnuțiu și str. Horea, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 135/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.03.2018

  H.C.L. nr. 135 din 12.03.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 5643 mp aferent tronsonului străzii Simion Bărnuțiu, situat între str. 1 Mai și str. Horea, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 134/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.03.2018

  H.C.L. nr. 134 din 12.03.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 1 Ha 4382 mp aferent tronsonului străzii Horea, situat între str. 1 Mai și str. Electrolizei, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 132/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.03.2018

  H.C.L. nr. 132 din 12.03.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 3865 mp aferent unui tronson a străzii Valea Roșie, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 131/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.03.2018

  H.C.L. nr. 131 din 12.03.2018 privind aprobarea demarării procedurilor pentru declararea utilității publice în vederea exproprierii spațiilor din Complexul Hotel Restaurant "MINERUL", identificate prin C.F. nr. 101108 -C1-U1 și terenul aferent, C.F. nr 101108-C1-U2, C.F. nr.101108-C1-U4, C.F. 101108-C1-U5, nr. topo 479, situat în Baia Mare, Piața Libertății, nr. 7, Piața Păcii, nr. 7, pentru realizarea unor lucrări de interes public
 • Hotărârea 130/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.03.2018

  H.C.L. nr. 130 din 12.03.2018 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret şi sport, aferent anului 2018 și a obiectivelor specifice pentru domeniile cultură și tineret, pentru anul 2018
 • Hotărârea 129/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.03.2018

  H.C.L. nr. 129 din 12.03.2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al SC URBIS SA Baia Mare
 • Hotărârea 128/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.03.2018

  H.C.L. nr. 128 din 12.03.2018 privind stabilirea cuantumului și numărului burselor pentru elevii din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Baia Mare pentru anul 2018
 • Hotărârea 127/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.03.2018

  H.C.L. nr. 127 din 12.03.2018 privind reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, ca organ consultativ cu atribuţii de avizare, expertiză tehnică şi consultanţă pentru documentaţiile de urbanism,
 • Hotărârea 126/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.03.2018

  H.C.L. nr. 126 din 12.03.2018 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător în cadrul dosarului nr. 10972/3/2016, pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a civilă
 • Hotărârea 125/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.03.2018

  H.C.L. nr. 125 din 12.03.2018 privind reducerea mandatului Directorului General al S.C URBIS S.A., de la 4 ani la 2 ani de la data numirii
 • Hotărârea 124/2018 - Municipiul Baia Mare - 12.03.2018

  H.C.L. nr. 124 din 12.03.2018 privind împuternicirea Primarului Municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheș, să propună și să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI - Maramureș numirea doamnei Vida Noemi Erika ca reprezentant al Municipiului Baia Mare în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. VITAL S.A.
 • Hotărârea 123/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 123 din 27.02.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 1519 mp, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, strada Valea Borcutului
 • Hotărârea 122/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 122 din 27.02.2018 privind actualizarea valorii de evaluare pentru imobilul identificat sub denumirea „Sediu administrativ și anexe” situat în Baia Mare, P-ța Revoluției, nr. 1, proprietatea C.N.M.P.N. REMIN S.A. și întocmirea raportului de evaluare pentru imobilul identificat sub denumirea „Complex Hotelier Maramureș”, situat în Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 37A, proprietatea C.N.M.P.N. REMIN S.A.
 • Hotărârea 121/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 121 din 27.02.2018 privind respingerea plângerii prealabile formulate de către SC SUCIU COM SRL împotriva HCL nr. 602/2017
 • Hotărârea 120/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 120 din 27.02.2018 privind respingerea plângerii prealabile formulate de către SC Romplumb SA prin lichidator judiciar Pro Insolv IPURL, împotriva H.C.L. nr. 606/2017
 • Hotărârea 119/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 119 din 27.02.2018 privind retragerea dreptului de administrare al Clubul Sportiv Minaur Baia Mare asupra unor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Baia Mare și darea în administrare către Serviciul Public Ambient Urban a acestora
 • Hotărârea 118/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 118 din 27.02.2018 privind aprobarea cotei părți ce va fi virată bugetului local din chiria încasată ca urmare a închirierii bunurilor proprietate publică ale Municipiului Baia Mare aflate în administrarea Teatrului Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 117/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 117 din 27.02.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea vânzării prin licitație publică, la pachet, a unor terenuri aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situate în Baia Mare, între str. Mărgeanului și Bd. București identificate C.F. 122807 Baia Mare, nr. cad. 122807 în suprafață de 355 mp și a cotei părți din terenul identificat prin CF nr. 103914 nr. cad. 103914, CF nr. 103913 nr. cad. 103913 și CF nr. 103912 nr. cad. 103912
 • Hotărârea 116/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 116 din 27.02.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.473/2017 privind concesionarea prin licitaţie publică cu strigare a terenului în suprafaţă de 90 mp situat pe str.Progresului nr.56A,în vederea amenajării unei parcări
 • Hotărârea 115/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 115 din 27.02.2018 privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale Lucian Blaga, Str. Progresului nr. 38, Baia Mare, a imobilelor construcţii şi teren situate în Baia Mare, strada Petőfi Sándor, nr. 6 – 8
 • Hotărârea 114/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 114 din 27.02.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2018, privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 7482 mp, situat în Baia Mare, strada 8 Martie f.n.
 • Hotărârea 113/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 113 din 27.02.2018 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea SPAS
 • Hotărârea 112/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 112 din 27.02.2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF 2, pentru imobilul situat în Baia Mare, Bd. Unirii bl. 7 sc. ABCD
 • Hotărârea 111/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 111 din 27.02.2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF 2, pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Agriculturii bl. 10
 • Hotărârea 110/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 110 din 27.02.2018 privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice - faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF5, pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Victoriei nr. 57
 • Hotărârea 109/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 109 din 27.02.2018 privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice - faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF5, pentru imobilul situat în Baia Mare, bd. Traian, nr. 6
 • Hotărârea 108/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 108 din 27.02.2018 privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice - faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF5, pentru imobilul situat în Baia Mare, bd. Republicii, nr. 52
 • Hotărârea 107/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 107 din 27.02.2018 privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice - faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF5, pentru imobilul situat în Baia Mare, str. George Coșbuc nr.14
 • Hotărârea 106/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 106 din 27.02.2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF 2, pentru imobilul situat în Baia Mare, Bd. București bl. 8 sc ABC + Bd. Unirii bl. 6 sc D
 • Hotărârea 105/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 105 din 27.02.2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF 2, pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Bilașcu bl. 18
 • Hotărârea 104/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 104 din 27.02.2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF 2, pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Avram Iancu bl. 17
 • Hotărârea 103/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 103 din 27.02.2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice faza D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF 2, pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Ana Ipătescu, bl. 2
 • Hotărârea 102/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 102 din 27.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF6, pentru imobilul situat în Baia Mare str. Victor Babeş, nr. 19
 • Hotărârea 101/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 101 din 27.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF6, pentru imobilul situat în Baia Mare str. Ion Luca Caragiale, nr. 11
 • Hotărârea 100/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 100 din 27.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF6, pentru imobilul situat în Baia Mare str. Dimitrie Cantemir, nr. 3
 • Hotărârea 99/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 99 din 27.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF6, pentru imobilul situat în Baia Mare str. Dimitrie Cantemir, nr. 7
 • Hotărârea 98/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 98 din 27.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF6, pentru imobilul situat în Baia Mare str. Ciprian Porumbescu, nr. 2
 • Hotărârea 97/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 97 din 27.02.2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF4 , pentru imobilul situat în Baia Mare pe Str. Victoriei nr 45A
 • Hotărârea 96/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 96 din 27.02.2018 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici - faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF 4, pentru imobilul situat în Baia Mare, B-dul Independenței nr. 20
 • Hotărârea 95/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 95 din 27.02.2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF4 , pentru imobilul situat în Baia Mare pe B-dul Decebal nr. 20
 • Hotărârea 94/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 94 din 27.02.2018 privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice – faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF 4 pentru imobilul situat în Baia Mare pe B-dul Decebal nr. 14
 • Hotărârea 93/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 93 din 27.02.2018 privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice – faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF 4 pentru imobilul situat în Baia Mare pe B-dul Decebal nr. 12
 • Hotărârea 92/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 92 din 27.02.2018 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici - faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF 4, pentru imobilul situat în Baia Mare, B-dul Decebal nr. 2
 • Hotărârea 91/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 91 din 27.02.2018 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici - faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF 4, pentru imobilul situat în Baia Mare, B-dul București nr. 28
 • Hotărârea 90/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 90 din 27.02.2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF7, pentru imobilul situat în Baia Mare, Bulevardul Traian nr. 31
 • Hotărârea 89/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 89 din 27.02.2018 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice – faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF7, pentru imobilul situat în Baia Mare, Bulevardul Traian nr. 29
 • Hotărârea 88/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 88 din 27.02.2018 privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice - faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF7, pentru imobilul situat în Baia Mare, Bulevardul Traian, nr. 27
 • Hotărârea 87/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 87 din 27.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF7, pentru imobilul situat în Baia Mare, Bulevardul Traian, nr. 17
 • Hotărârea 86/2018 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2018

  H.C.L. nr. 86 din 27.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF7, pentru imobilul situat în Baia Mare, strada Gării nr. 7
 • Hotărârea 85/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2018

  H.C.L. nr. 85 din 21.02.2018 privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentului cultural "Concert dedicat Zilei Femeii", în data de 9 Martie 2018
 • Hotărârea 84/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2018

  H.C.L. nr. 84 din 21.02.2018 privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru ”Schimbare de funcțiune din zona A5 - parc de activități în zonă de locuințe colective", generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Oltului, nr. 13, iniţiator S.C. Con-Invest S.R.L.
 • Hotărârea 83/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2018

  H.C.L. nr. 83 din 21.02.2018 privind identificarea cu date de carte funciară a Complexului imobiliar cu denumirea Scoala Gimnazială ”Octavian Goga” Baia Mare, situat în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu nr. 56 şi terenul aferent în suprafaţă de 5930 mp
 • Hotărârea 82/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2018

  H.C.L. nr. 82 din 21.02.2018 privind identificarea cu date de carte funciară a Complexului imobiliar cu denumirea Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu ” Baia Mare, situat în Baia Mare, strada Lunci nr. 22 şi terenul aferent în suprafaţă de 6784 mp
 • Hotărârea 81/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2018

  H.C.L. nr. 81 din 21.02.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 1 Ha 9479 mp aferent tronsonului străzii Victoriei situat între str. Podul Viilor și str. Iuliu Maniu, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 80/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2018

  H.C.L. nr. 80 din 21.02.2018 privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date a suprafeței de teren aflată în proprietatea Municipiului Baia Mare, situată în Baia Mare str. Valea Borcutului, nr. 106
 • Hotărârea 79/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2018

  H.C.L. nr. 79 din 21.02.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 2 Ha 7191 mp aferent tronsonului Bulevardului Independențeii situat între Piața Universității și Bd. Decebal, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Statului Român, DN 1C, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 78/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2018

  H.C.L. nr. 78 din 21.02.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 2721 mp aferent străzii Cloșca, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 77/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2018

  H.C.L. nr. 77 din 21.02.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 13705 mp aferent străzii Iuliu Maniu, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 76/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2018

  H.C.L. nr. 76 din 21.02.2018 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 422/2015, privind identificarea cu date de carte funciară a imobilului în natură construcţie, Şcoala Gimnazială "George Coşbuc" Baia Mare, strada Gheorghe Bilaşcu, nr. 19A şi terenul aferent în suprafaţă de 6.801 mp
 • Hotărârea 75/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2018

  H.C.L. nr. 75 din 21.02.2018 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 8227 mp aferent străzii 22 Decembrie, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 74/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2018

  H.C.L. nr. 74 din 21.02.2018 privind menţinerea boxei de garaj situată pe Bulevardul Republicii, nr.72, executată în baza Autorizaţiei de construire nr. 564/28.09.2005, realizată cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial şi concesionarea suprafeţei de teren suplimentar ocupată
 • Hotărârea 73/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2018

  H.C.L. nr. 73 din 21.02.2018 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 450 mp, situat în Baia Mare pe str. Tăul Roșu nr.39, aferent a trei case de locuit, proprietatea numitului Nagy Francisc și aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în favoarea proprietarului construcțiilor
 • Hotărârea 72/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2018

  H.C.L. nr. 72 din 21.02.2018 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 410 mp, situat în Baia Mare pe str. Pădurarilor nr.65 , aferent casei de locuit și garajului, proprietatea numiților Spătar Ioan și a soției Spătar Elisabeta și aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în favoarea proprietarilor construcțiilor
 • Hotărârea 71/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2018

  H.C.L. nr. 71 din 21.02.2018 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, asupra terenului în suprafață de 450 mp, proprietatea privată a municipiului Baia Mare, situat pe str.Pârâului nr.16, în favoarea proprietarilor construcțiilor edificate pe acesta, Lungu Maria și Lungu Gheorghe
 • Hotărârea 70/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2018

  H.C.L. nr. 70 din 21.02.2018 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 263 mp, situat în Baia Mare pe str. Valea Stejarului nr.20A, aferent casei de locuit, proprietatea numiților, Horvat Anton și Horvat Veronica Ana și aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în favoarea proprietarilor construcției
 • Hotărârea 69/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2018

  H.C.L. nr. 69 din 21.02.2018 privind schimbarea de destinaţie din apartament în cabinet stomatologic, deschiderea unui acces din exterior şi concesionarea terenului în suprafaţă de 3 mp aferent podestului şi treptelor respectiv închirierea terenului în suprafață de 2 mp aferent aleii de acces, la apartamentul nr. 24 , situat la parterul blocului nr. 5 de pe str. George Coşbuc
 • Hotărârea 68/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2018

  H.C.L. nr. 68 din 21.02.2018 privind respingerea plângerii prealabile formulată de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş, cu sediul în Baia Mare, Bd. Unirii nr. 34, înregistrata la Municipiul Baia Mare sub nr. 2592/23.01.2018
 • Hotărârea 67/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2018

  H.C.L. nr. 67 din 21.02.2018 privind nemajorarea impozitului pe clădiri, pentru anul 2018, pentru clădirea situată în Baia Mare, str. Tineretului nr. 17A, aflată în proprietatea lui Revesz Arpad
 • Hotărârea 66/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2018

  H.C.L. nr. 66 din 21.02.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Serviciul Public Asistenţă Socială şi Fundația SERA ROMÂNIA în vederea sprijinirii financiare a 20 de copii preşcolari din comunitățile defavorizate ale Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 65/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2018

  H.C.L. nr. 65 din 21.02.2018 privind aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere pentru spațiul cu suprafaţa utilă de 141,77 mp situat în Baia Mare, Piaţa Libertăţii nr.15 - imobil M3, cu Birou Individual Notarial Niculescu Tagarlas Petrina Consuela
 • Hotărârea 64/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2018

  H.C.L. nr. 64 din 21.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiţii: " Reabilitarea Pieţei Libertăţii ca spaţiu public" , din municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 63/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2018

  H.C.L. nr. 63 din 21.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii , pentru obiectivul de investiţii: MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ PRIN PIETONIZAREA CENTRULUI ISTORIC ŞI REALIZAREA REŢELEI VELO ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE
 • Hotărârea 62/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2018

  H.C.L. nr. 62 din 21.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza S.F.-D.A.L.I., pentru obiectivul de investiţii: “REABILITAREA SPAŢIULUI PUBLIC AFERENT NODULUI INTERMODAL GARĂ-AUTOGARĂ"
 • Hotărârea 61/2018 - Municipiul Baia Mare - 21.02.2018

  H.C.L. nr. 61 din 21.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza S.F.-D.A.L.I., pentru obiectivul de investiţii: “REABILITAREA ŞI RECONFIGURAREA PIEŢEI IZVOARELE DIN MUNICIPIUL BAIA MARE"
 • Hotărârea 60/2018 - Municipiul Baia Mare - 19.02.2018

  H.C.L. nr. 60 din 19.02.2018 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător în cadrul dosarului nr. 78/33/2018, pe rolul Curții de Apel Cluj
 • Hotărârea 59/2018 - Municipiul Baia Mare - 19.02.2018

  H.C.L. nr. 59 din 19.02.2018 privind aprobarea achiziţionării de către Municipiul Baia Mare a unor servicii de reprezentare, consultanţă şi asistenţă juridică
 • Hotărârea 58/2018 - Municipiul Baia Mare - 19.02.2018

  H.C.L. nr. 58 din 19.02.2018 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 388/2017 privind transmiterea din domeniul public al municipiului Baia Mare în domeniul public al Statului a imobilului Sala Polivalentă ”Lascăr Pană” cu terenul aferent și a imobilului Stadion de atletism cu terenul aferent
 • Hotărârea 57/2018 - Municipiul Baia Mare - 16.02.2018

  H.C.L. nr. 57 din 16.02.2018 privind aprobarea formei cadru a contractului de mandat și împuternicirea Primarului Municipiului Baia Mare pentru a semna contractul de mandat cu fiecare membru al Consiliului de administrație al R.A. Ocolul Silvic Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 56/2018 - Municipiul Baia Mare - 16.02.2018

  H.C.L. nr. 56 din 16.02.2018 privind numirea membrului reprezentant al autorității publice tutelare în Consiliul de Administrație al R.A. Ocolul Silvic Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 55/2018 - Municipiul Baia Mare - 16.02.2018

  H.C.L. nr. 55 din 16.02.2018 privind numirea a 3 membri în Consiliul de Administrație al R.A. Ocolul Silvic Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 54/2018 - Municipiul Baia Mare - 16.02.2018

  H.C.L. nr. 54 din 16.02.2018 privind constituirea Municipiului Baia Mare ca parte civilă în dosarul penal nr. 5018/P/2016, aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, pentru suma de 194.333 lei și dobânda aferentă
 • Hotărârea 53/2018 - Municipiul Baia Mare - 16.02.2018

  H.C.L. nr. 53 din 16.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: “Dezvoltarea infrastructurii de educaţie timpurie prin realizarea Creşei Steluţelor în cartierul Vasile Alecsandri” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 - Axa Prioritara 4
 • Hotărârea 52/2018 - Municipiul Baia Mare - 16.02.2018

  H.C.L. nr. 52 din 16.02.2018 privind modificarea art. 14 şi art. 24 din Anexa 1 - Regulament privind procedura de emitere a acordului și autorizației de funcționare a operatorilor economici care desfașoara activități comerciale, alimentaţie publică, prestări servicii, producţie și altele pe teritoriul administrativ al municipiului Baia Mare aprobată prin H.C.L.nr. 204/2017
 • Hotărârea 51/2018 - Municipiul Baia Mare - 16.02.2018

  H.C.L. nr. 51 din 16.02.2018 privind îndreptarea erorii materiale strecurate la art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 19/2018
 • Hotărârea 50/2018 - Municipiul Baia Mare - 16.02.2018

  H.C.L. nr. 50 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2018
 • Hotărârea 49/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 49 din 30.01.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în Consiliul de administrație al Clubului Sportiv Minaur Baia Mare
 • Hotărârea 48/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 48 din 30.01.2018 privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru ”Hală pentru operaţiuni de mecanică generală, magazin produse industriale, birouri, împrejmuiri şi poartă acces", generat de imobilul situat în Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. FN.
 • Hotărârea 47/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 47 din 30.01.2018 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi constatarea proprietății Statului Român, asupra parcelei de teren în suprafaţă de 98 mp, situată în Baia Mare, aferent curte, la casă de locuit, proprietatea numitei Herman Anna
 • Hotărârea 46/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 46 din 30.01.2018 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 18 mp, situat în Baia Mare, aferent boxei de garaj proprietatea numitului Popilean Vasile
 • Hotărârea 45/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 45 din 30.01.2018 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 22 mp, situat în Baia Mare, aferent boxei de garaj proprietatea numitei Duruș Floare
 • Hotărârea 44/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 44 din 30.01.2018 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 18 mp, situat în Baia Mare, str. Transilvaniei,nr. 5
 • Hotărârea 43/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 43 din 30.01.2018 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 5168 mp, situat în Baia Mare, strada Zorilor f.n.
 • Hotărârea 42/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 42 din 30.01.2018 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 4 mp, aferent extindere balcon, la apartamentul situat în Baia Mare, Buciuman Emilia, Buciuman Andrei Victor și Buciuman Iulia Rucsandra.
 • Hotărârea 41/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 41 din 30.01.2018 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 11 mp, aferent acces din exterior la spațiu comercial, situat în Baia Mare, aflat în proprietatea numiților Buciuman Emilia, Buciuman Andrei Victor și Buciuman Iulia Rucsandra.
 • Hotărârea 40/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 40 din 30.01.2018 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 7482 mp, situat în Baia Mare, strada 8 Martie f.n.
 • Hotărârea 39/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 39 din 30.01.2018 privind reglementarea suprafeţelor de teren concesionate în baza actului autentic de apartamentare nr.113/13.01.2017, pentru construcţia situată pe Bulevardul Republicii, nr. 41A-45, executată în baza Autorizaţiei de construire nr. 388/10.08.2012.
 • Hotărârea 38/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 38 din 30.01.2018 privind menţinerea boxei de garaj situată pe strada Mărăşeşti, nr.23, executată în baza Autorizaţiei de construire nr. 371/12.07.1996, realizată cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial şi concesionarea suprafeţei de teren suplimentar ocupată
 • Hotărârea 37/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 37 din 30.01.2018 privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 49 mp, teren aferent construcţiei, extindere la spațiul comercial Librărie, situat în Baia Mare , str. Iza nr. 1A, în favoarea SC MARALIBRIS SA
 • Hotărârea 36/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 36 din 30.01.2018 privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui raport de evaluare, în vederea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafaţă de 40 mp, înscris în C.F. nr. 116272 Baia Mare nr. cadastral 116272, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe str. George Coșbuc nr. 32, pe care este edificată o exindere la cabinet avocat, proprietatea numiților Pop Petre și Pop Ghizela Gabriela
 • Hotărârea 35/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 35 din 30.01.2018 privind aprobarea participării Municipiului Baia Mare ca partener în proiectul „CIVITAS SUMPs-UP, Innovation Pilot Pool" (IPP) – Grupul Pilot de Inovare pentru Dezvoltarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă
 • Hotărârea 34/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 34 din 30.01.2018 privind aprobarea inițierii procedurilor de identificare și solicitare de oferte de vânzare teren pentru realizarea unui obiectiv socio - cultural - sportiv și de agrement
 • Hotărârea 33/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 33 din 30.01.2018 privind aprobarea Listelor de priorităţi cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuinţă construită prin ANL, o locuinţă din fondul locativ de stat sau o locuinţă de serviciu, în vederea închirierii în anul 2018
 • Hotărârea 32/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 32 din 30.01.2018 privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 17.01.2018
 • Hotărârea 31/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 31 din 30.01.2018 privind aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor îndreptăţiți la repartizarea, cu titlu de închiriere, a unei locuinţe sociale din proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 30/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 30 din 30.01.2018 privind aprobarea modificării actelor statutare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare"
 • Hotărârea 29/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 29 din 30.01.2018 privind aprobarea Hărţii strategice de zgomot a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 28/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 28 din 30.01.2018 privind reglementarea circulaţiei autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 4,5 tone în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 27/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 27 din 30.01.2018 privind Regulamentul pentru extinderea apartamentelor prin construirea unor balcoane
 • Hotărârea 26/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 26 din 30.01.2018 privind stabilirea redevenţelor datorate pentru terenurile aparţinând Municipiului Baia Mare ocupate de extinderile de la parterul blocurilor de locuinţe şi balcoane şi pentru alte construcţii de acelaşi tip
 • Hotărârea 25/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 25 din 30.01.2018 privind efectuarea demersurilor pentru declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a terenurilor adiacente străzii Europa pentru realizarea obiectivului de utilitate publică de interes local „Extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatile Baia Mare, Sighetu Marmatiei, Tautii Magheraus, Targu Lapus, Viseu de Sus, Baia Sprie si Seini din județul Maramureș”,
 • Hotărârea 24/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 24 din 30.01.2018 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 8865 mp, situat în Baia Mare, strada Grănicerilor
 • Hotărârea 23/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 23 din 30.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru “MALURILE RÂULUI SĂSAR ŞI ZONA UNIVERSITĂŢII”, iniţiator: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE
 • Hotărârea 22/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 22 din 30.01.2018 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONA DIN UTR-B1-CASE DE VACANȚĂ ÎN UTR-ML1-ZONA CU FUNCȚIUNI MIXTE PENTRU SERVICII HOTELIERE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, PISCICULTURA, AGREMENT, LOCUINȚE”, Baia Mare, strada Blidari nr.13, iniţiator: SC ROMANIȚA IMPEX SRL
 • Hotărârea 21/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 21 din 30.01.2018 privind aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii legale cea mai avantajoasă de reabilitare şi administrare a imobilului Cinematograf ,,Minerul" situat in Baia Mare, Piaţa Libertăţii, nr. 7 ,aflat în domeniul public al municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 20/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 20 din 30.01.2018 privind modificarea HCL nr.486/2017 pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere a terenului aferen străzii Lacului
 • Hotărârea 19/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 19 din 30.01.2018 Privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. Urbis S.A.
 • Hotărârea 18/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 18 din 30.01.2018 privind nemajorarea impozitului pe clădiri, pentru anul 2018, pentru clădirea situată în Baia Mare, str. Carpați nr. 11
 • Hotărârea 17/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 17 din 30.01.2018 privind nemajorarea impozitului pe teren, pentru anul 2018, pentru terenul în suprafață totală de 4.929 mp., înscris în C.F. nr. 105.183, situat în Baia Mare, bd. București nr. 55, aflat în proprietatea SC BDM GRUP INVEST SRL
 • Hotărârea 16/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 16 din 30.01.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Teatrul Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 15/2018 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2018

  H.C.L. nr. 15 din 30.01.2018 privind aprobarea coeficienților de salarizare pentru personalul de conducere și coeficienților de salarizare corespunzători gradației 0, pentru funcționarii publici și personalul contractual de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare, Aparatului permanent al Consiliului Local și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 14/2018 - Municipiul Baia Mare - 19.01.2018

  H.C.L. nr. 14 din 19.01.2018 privind aprobarea înfiinţării secţiei de alpinism şi escaladă în cadrul C.S. Minaur Baia Mare
 • Hotărârea 13/2018 - Municipiul Baia Mare - 19.01.2018

  H.C.L. nr. 13 din 19.01.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si funcționare al Clubului Sportiv Minaur
 • Hotărârea 12/2018 - Municipiul Baia Mare - 19.01.2018

  H.C.L. nr. 12 din 19.01.2018 privind identificarea cu date de carte funciară a Complexului imobiliar cu denumirea Colegiul Tehnic ”Aurel Vlaicu” Baia Mare, situat în Baia Mare, strada Victor Babeș, nr. 64 şi terenul aferent în suprafaţă de 77.758 mp
 • Hotărârea 11/2018 - Municipiul Baia Mare - 19.01.2018

  H.C.L. nr. 11 din 19.01.2018 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Baia Mare a complexului imobiliar cu denumirea Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu” Baia Mare, situat în Baia Mare, strada Progresului, nr. 45 și terenul aferent în suprafață de 12.301 mp
 • Hotărârea 10/2018 - Municipiul Baia Mare - 19.01.2018

  H.C.L. nr. 10 din 19.01.2018 privind aprobarea Programului Unitar de Acțiune de Combatere a Vectorilor prin dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe raza municipiului Baia Mare pentru anul 2018
 • Hotărârea 9/2018 - Municipiul Baia Mare - 19.01.2018

  H.C.L. nr. 9 din 19.01.2018 privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 8/2018 - Municipiul Baia Mare - 19.01.2018

  H.C.L. nr. 8 din 19.01.2018 privind amplasarea unui monument de for public ” Dr. Vasile Lucaciu”, situat la intersecția dintre strada Vasile Lucaciu și strada Industriei
 • Hotărârea 7/2018 - Municipiul Baia Mare - 19.01.2018

  H.C.L. nr. 7 din 19.01.2018 privind amplasarea unui monument de for public ”Fusul maramureșan” în Piața Unirii.
 • Hotărârea 6/2018 - Municipiul Baia Mare - 19.01.2018

  H.C.L. nr. 6 din 19.01.2018 privind atribuirea denumirii ”Piața Universitățíi” spațiului public, situat în dreptul sediului Universității, între strada Gheorghe Marinescu și strada Iuliu Maniu, respectiv bulevardul Independenței
 • Hotărârea 5/2018 - Municipiul Baia Mare - 19.01.2018

  H.C.L. nr. 5 din 19.01.2018 privind atribuirea denumirii ”Piața UNIRII” spațiului public, situat de-a lungul Bulevardului Unirii, în dreptul Sediului Băncii Comerciale Române, între Casa Tineretului și Catedrala Episcopală Sfânta Treime
 • Hotărârea 4/2018 - Municipiul Baia Mare - 15.01.2018

  H.C.L. nr. 4 din 15.01.2018 Privind reorganizarea comisiei de licitaţie pentru închirieri, concesionări, vânzări şi achiziţii de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 3/2018 - Municipiul Baia Mare - 15.01.2018

  H.C.L. nr. 3 din 15.01.2018 Privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilelor Clădire liceu P+2 și Atelier instruire practică P + 1, cu teren aferent, situate în Baia Mare, str. Victoriei nr. 138 B, din incinta Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Baia Mare în imobile la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în vederea realizării de către Municipiul Baia Mare în cadrul POR 2014-2020 Axa 2.1. B a obiectivului Incubator de afaceri
 • Hotărârea 2/2018 - Municipiul Baia Mare - 15.01.2018

  H.C.L. nr. 2 din 15.01.2018 Privind utilizarea excedentului anual al bugetului local aferent anului 2017
 • Hotărârea 1/2018 - Municipiul Baia Mare - 15.01.2018

  H.C.L. nr. 1 din 15.01.2018 Privind aprobarea Acordului de cooperare având ca obiect implementarea Programului ”Baia Mare, Capitala Tineretului din România 2018-2019”