• Hotărârea 563/2016 - Municipiul Baia Mare - 28.12.2016

  H.C.L. nr. 563 din 28.12.2016 privind stabilirea taxelor locale speciale pentru anul 2017
 • Hotărârea 562/2016 - Municipiul Baia Mare - 28.12.2016

  H.C.L. nr. 562 din 28.12.2016 privind scutirea la plată a taxei pe clădire pentru imobilul situat în Baia Mare , bd. București, nr. 6, aflat în folosința Asociației “Filiala Uniunii Artiștilor Plastici”
 • Hotărârea 561/2016 - Municipiul Baia Mare - 28.12.2016

  H.C.L. nr. 561 din 28.12.2016 privind scutirea la plată a impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren pentru imobilele în natură clădiri şi terenuri, situate în Baia Mare, str. Barajului, nr. 22, str. Castanilor nr. 4, str. Macului, nr. 23, aparţinând Fundaţiei de Voluntari Somaschi
 • Hotărârea 560/2016 - Municipiul Baia Mare - 28.12.2016

  H.C.L. nr. 560 din 28.12.2016 privind scutirea la plată a impozitului pe clădiri şi a taxei pe teren pentru imobilele în natură clădiri şi terenuri, situate în Baia Mare, str. Berzei, nr. 3, apartinând Fundaţiei Pro Vita
 • Hotărârea 559/2016 - Municipiul Baia Mare - 28.12.2016

  H.C.L. nr. 559 din 28.12.2016 privind scutirea la plată a impozitului pe clădire și a taxei pe teren proprietate de stat, pentru imobilul situat în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr.54, aflat în folosința Asociației “Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare”.
 • Hotărârea 558/2016 - Municipiul Baia Mare - 28.12.2016

  H.C.L. nr. 558 din 28.12.2016 Privind scutirea la plată a impozitului pe clădiri, pentru imobilul situat în Baia Mare, bd. Republicii, nr.8, aflat in proprietatea Asociației Filantropice Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Baia Mare
 • Hotărârea 557/2016 - Municipiul Baia Mare - 28.12.2016

  H.C.L. nr. 557 din 28.12.2016 Privind scutirea la plată a impozitului pe clădirile si terenurile aferente imobilelor situate în Baia Mare, proprietatea Fundației Hope and Homes for Children Baia Mare
 • Hotărârea 556/2016 - Municipiul Baia Mare - 28.12.2016

  H.C.L. nr. 556 din 28.12.2016 Privind scutirea la plată a taxei pe clădiri pentru părțile din imobilele situate, în Baia Mare, str. Firiza, nr. 83, str. P-ța Libertății, nr. 15 și str. P-ța Libertății, nr.17, aflate în folosința Fundației Baia Mare 2021
 • Hotărârea 555/2016 - Municipiul Baia Mare - 28.12.2016

  H.C.L. nr. 555 din 28.12.2016 Privind scutirea la plată a impozitului pe clădire și teren , pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Crisan, nr. 17, aflat in folosința Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Baia Mare.
 • Hotărârea 554/2016 - Municipiul Baia Mare - 28.12.2016

  H.C.L. nr. 554 din 28.12.2016 Privind scutirea la plată a taxei pe clădire și a taxei pe teren pentru partea din imobilul situat in Baia Mare, str.Victor Babeș, nr. 52, aflat in folosința Asociației “Autism Baia Mare ”
 • Hotărârea 553/2016 - Municipiul Baia Mare - 28.12.2016

  H.C.L. nr. 553 din 28.12.2016 Privind scutirea la plată a impozitului/taxei pe clădiri si a impozitului/taxei pe teren pentru imobilele in natura cladiri si terenuri, situate in Baia Mare, str. Rachetei, nr. 3 si b-dul Independentei, nr. 57K apartinand Asociatiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenta Sociala ASSOC
 • Hotărârea 552/2016 - Municipiul Baia Mare - 28.12.2016

  H.C.L. nr. 552 din 28.12.2016 Privind scutirea la plată a taxei pe clădire și a taxei pe teren proprietate de stat, pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Victoriei, nr.118, ap.6 aflat în folosință ’’Asociației Persoanelor cu Handicap Mara Hand,, Maramureș.
 • Hotărârea 551/2016 - Municipiul Baia Mare - 28.12.2016

  H.C.L. nr. 551 din 28.12.2016 Privind scutirea la plată a taxei pe clădire și a taxei pe teren proprietate de stat, pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Monetăriei, nr.4, aflat în folosința ’’Asociația Națională a Surzilor din Romania’’- Filiala Maramureș.
 • Hotărârea 550/2016 - Municipiul Baia Mare - 28.12.2016

  H.C.L. nr. 550 din 28.12.2016 Privind scutirea la plată a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru imobilele în natură clădiri și terenuri , situate în Baia Mare , str.Minerilor nr.33 și str.Minerilor nr.35( parțial), aflate în proprietatea Asociației Umanitare Sfânta Ursula Baia Mare.
 • Hotărârea 549/2016 - Municipiul Baia Mare - 28.12.2016

  H.C.L. nr. 549 din 28.12.2016 Privind scutirea la plată a impozitului pe clădire, a impozitului pe teren si a taxei pe teren proprietate de stat, pentru imobilele situate în Baia Mare, str. Victoriei bl.82, ap.21 și str.Victoriei bl.90A, ap.52, aflate în proprietatea “Asociației Diecezană Caritas Greco Catolic Maramureș”.
 • Hotărârea 548/2016 - Municipiul Baia Mare - 28.12.2016

  H.C.L. nr. 548 din 28.12.2016 Privind scutirea la plată a taxei pe clădire și a taxei pe teren pentru partea din imobilul situat in Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 62, aflat în folosința Filialei Maramureș “Pintea Viteazu ” a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Ministerul Administrației și Internelor
 • Hotărârea 547/2016 - Municipiul Baia Mare - 28.12.2016

  H.C.L. nr. 547 din 28.12.2016 Privind aprobarea sumei de 175.000 lei, necesară organizării "Galei Învăţământului Băimărean", ediţia a IV-a, în scopul premierii performanţelor deosebite obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar băimărean în anul 2016, la Olimpiadele Şcolare Judeţene şi Interjudeţene, Olimpiada Judeţeană şi Interjudeţeană a Sportului Şcolar şi Campionatele Sportive Şcolare Judeţene şi Interjudeţene/Regionale
 • Hotărârea 546/2016 - Municipiul Baia Mare - 28.12.2016

  H.C.L. nr. 546 din 28.12.2016 privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 429/2016
 • Hotărârea 545/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 545 din 21.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI PARCELARE LOTURI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE", Baia Mare, strada Vrancei FN
 • Hotărârea 544/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 544 din 21.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru “Construire clădire locuinţe colective; demolare parţială, extindere și etajare clădire existentă cu destinaţie de locuinţe colective” Baia Mare, strada Vasile Lucaciu nr. 112
 • Hotărârea 543/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 543 din 21.12.2016 privind însușirea documentaţii cadastrale de parcelare, pentru terenul în suprafaţă de 25 mp, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 33
 • Hotărârea 542/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 542 din 21.12.2016 privind însușirea unei documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 60 mp, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 6, aferent extindere apartament, proprietatea numitei Popovici Maria Rodica
 • Hotărârea 541/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 541 din 21.12.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 343/30.08.2016, privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 450 mp, aferent casă de locuit, situat în Baia Mare, strada Pârâului, nr.16
 • Hotărârea 540/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 540 din 21.12.2016 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire a terenului, situat în Baia Mare, str. Aviatorilor, aferent boxei garajului aflat în proprietatea numiților Kovacs Maria Magdalena, Kovacs Nelinnger Attila și Kovacs Csaba
 • Hotărârea 539/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 539 din 21.12.2016 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 25 mp, situat în Baia Mare, strada Petru Maior, aferent boxei de garaj proprietatea numitei Fabian Eva Elisabeta
 • Hotărârea 538/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 538 din 21.12.2016 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 67 mp, situat în Baia Mare, strada G. Cosbuc nr. 12
 • Hotărârea 537/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 537 din 21.12.2016 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 18 mp, aferent extindere Cabinet Medical și deschidere acces din exterior situat în Baia Mare, str. Moldovei bl. 11, ap.15
 • Hotărârea 536/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 536 din 21.12.2016 privind solicitarea transmiterii din domeniul public al județului Maramureș în domeniul public al Municipiului Baia Mare a unor clădiri şi teren aferent - situate în Baia Mare, strada Avram Iancu nr. 2
 • Hotărârea 535/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 535 din 21.12.2016 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 13 mp, situat în Baia Mare, str. Iuliu Maniu bl.5, ap. 32
 • Hotărârea 534/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 534 din 21.12.2016 privind însusirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 22 mp, situat în Baia Mare , Bd. Republicii nr. 56, aferent boxei de garaj, proprietatea numitului Şerban Marius
 • Hotărârea 533/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 533 din 21.12.2016 privind însușirea documentaţii cadastrale de alipire pentru terenul în suprafaţă totală de 36 mp, situat în Baia Mare, str. 22 Decembrie, nr. 28.
 • Hotărârea 532/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 532 din 21.12.2016 privind însușirea Raportului de evaluare și vânzarea fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafaţă de 99 mp, situat sub parte din Casa de locuit de tip P+E din Baia Mare, str. Potcoavei, nr. 7A, în favoarea proprietarilor Hambuer Rudolf Gheorghe și Hambuer Maria
 • Hotărârea 531/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 531 din 21.12.2016 privind aprobarea Studiului de oportunitate și a Raportului de evaluare a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, în suprafață de 622 mp, pe care este edificată hala industrială, identificat prin CF nr. 118272 Baia Mare nr. cad, 118272 în vederea vânzării fără licitație publică în favoarea SC Radial Spectrum SRL proprietara construcției
 • Hotărârea 530/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 530 din 21.12.2016 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini și însușirea Raportului de evaluare, în vederea vânzării prin licitație publică a cotei de 19/154 parte din terenul în suprafaţă de 462 mp înscris în CF nr. 106025, nr. topo 1704/13/2, aflat în proprietatea Municipiului Baia Mare, situat pe str. 22 Decembrie nr. 7-9
 • Hotărârea 529/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 529 din 21.12.2016 privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea încetării starii de coproprietate prin partaj voluntar cu sulta asupra terenului în suprafață de 847 mp, din care cota de 71/121 parte este proprietatea privată a Municipiului Baia Mare situat pe str. Plugarilor, nr. 32
 • Hotărârea 528/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 528 din 21.12.2016 privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 145/2012 privind aprobarea depunerii spre finanțare și angajarea cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul-investiția: „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii – Municipiul Baia Mare”
 • Hotărârea 527/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 527 din 21.12.2016 privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune pentru chiriașii din locuințele situate în Municipiul Baia Mare , Aleea Uranus nr.2
 • Hotărârea 526/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 526 din 21.12.2016 privind mandatarea Viceprimarului desemnat să exercite atribuţiile conferite prin lege primarului, să voteze în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare", pentru aprobarea declanşării procedurii de selecţie pentru doi membri în Consiliul de Administraţie, şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 463/2016
 • Hotărârea 525/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 525 din 21.12.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 462/2016 privind formularea a două propuneri de administratori provizorii ai S.C. URBIS S.A. Baia Mare
 • Hotărârea 524/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 524 din 21.12.2016 privind aprobarea funcţionării Cantinei de Ajutor Social în cadrul imobilului Centrului Multifuncţional situat Baia Mare str. V. Alecsandri, nr. 70 B
 • Hotărârea 523/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 523 din 21.12.2016 privind aprobarea Listelor cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuinţă construită prin ANL și din fondul locativ de stat în vederea închirierii în anul 2017
 • Hotărârea 522/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 522 din 21.12.2016 privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 09.12.2016
 • Hotărârea 521/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 521 din 21.12.2016 privind aprobarea Regulamentului de premiere al elevilor din învăţământul preuniversitar băimărean, care au obţinut rezultate deosebite la Olimpiadele Şcolare Judeţene şi Interjudeţene, Olimpiada Judeţeană şi Interjudeţeană a Sportului Şcolar şi Campionatele Sportive Şcolare Judeţene şi Interjudeţene/Regionale
 • Hotărârea 517/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 517 din 21.12.2016 privind introducerea biletelor temporale și ajustarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de călători de pe raza Municipiului Baia Mare începând cu data de 1 ianuarie 2017
 • Hotărârea 516/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 516 din 21.12.2016 privind scutirea la plată a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru imobilele în natură clădiri şi terenuri, situate în Baia Mare, b-dul Unirii nr. 41 E, aflate în proprietatea S.C.IMA.RO S.R.L.
 • Hotărârea 515/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 515 din 21.12.2016 privind aprobarea procedurilor de acordare a unor facilități fiscale
 • Hotărârea 514/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 514 din 21.12.2016 Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017
 • Hotărârea 513/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 513 din 21.12.2016 Pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului IV 2016
 • Hotărârea 512/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 512 din 21.12.2016 privind exercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea imobilului monument istoric situat în Baia Mare, Piața Libertății nr.1, proprietatea numitului Sellam Perez David înscris în C.F. nr. 17789, nr. topo 415/1 Baia Mare
 • Hotărârea 511/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 511 din 21.12.2016 privind desemnarea unui viceprimar al municipiului Baia Mare, pentru a exercita atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, pe durata interzicerii dreptului de exercitare a funcţiei de primar al municipiului Baia Mare, de către domnului Cătălin Cherecheş, în cadrul măsurii preventive de control judiciar
 • Hotărârea 510/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.12.2016

  H.C.L. nr. 510 din 21.12.2016 privind modificarea comisiei de validare
 • Hotărârea 509/2016 - Municipiul Baia Mare - 16.12.2016

  H.C.L. nr. 509 din 16.12.2016 privind aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor percepute de Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul calendaristic 2017
 • Hotărârea 508/2016 - Municipiul Baia Mare - 16.12.2016

  H.C.L. nr. 508 din 16.12.2016 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2016
 • Hotărârea 507/2016 - Municipiul Baia Mare - 12.12.2016

  H.C.L. nr. 507 din 12.12.2016 privind constituirea unei comisii speciale de analiză şi verificare a modului de efectuare a operațiunilor de deszăpezire pe raza Municipiului Baia Mare în perioada 2-7 decembrie 2016, precum și a măsurilor luate în vederea realizării acestor operațiuni în perioada de iarnă 2016-2017
 • Hotărârea 506/2016 - Municipiul Baia Mare - 12.12.2016

  H.C.L. nr. 506 din 12.12.2016 privind încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local Baia Mare nr. 2/2016, privind aprobarea contractării unei finanțări nerambursabile interne, pentru finanțarea unor investiții publice de interes local
 • Hotărârea 505/2016 - Municipiul Baia Mare - 12.12.2016

  H.C.L. nr. 505 din 12.12.2016 privind constituirea comisiei speciale pentru verificarea necesităţii şi oportunităţii achiziţionării activelor oferite spre vânzare de S.C. Cuprom S.A. şi a preluării cu titlu gratuit a activelor S.C. Romplumb S.A.
 • Hotărârea 504/2016 - Municipiul Baia Mare - 12.12.2016

  H.C.L. nr. 504 din 12.12.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 427/2016
 • Hotărârea 503/2016 - Municipiul Baia Mare - 12.12.2016

  H.C.L. nr. 503 din 12.12.2016 privind prelungirea perioadei de tragere din credit până la 31.12.2017
 • Hotărârea 502/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 502 din 29.11.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru “Construire Staţie Distribuţie Carburanţi, Elemente de semnalistică, branşamente utilităţi, racord rutier”, generat de imobilul din B-dul Bucureşti, nr.44, Baia Mare
 • Hotărârea 501/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 501 din 29.11.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru “Construire Clădire birouri P+1E, depozit şi împrejmuire” Baia Mare, strada Electrolizei nr. 8
 • Hotărârea 500/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 500 din 29.11.2016 privind menţinerea boxei de garaj, situată pe strada Grănicerilor, nr. 101-103, executate în baza Autorizaţiei de construire nr. 195/28.12.1998, realizată cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial şi concesionarea suprafeţei de teren suplimentar ocupată
 • Hotărârea 499/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 499 din 29.11.2016 privind aprobarea suplimentării cu 8 mp a suprafeţei de teren concesionate în baza Contractului de concesiune nr. 199/24.07.2006, aferente extinderii spaţiu comercial, situat pe Bulevardul Decebal, nr. 2, în vederea reamenajării spaţiului
 • Hotărârea 498/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 498 din 29.11.2016 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 23 mp, situat în Baia Mare, str. George Enescu, aferent boxei de garaj, proprietatea numitului Moga Marcel Dacian
 • Hotărârea 497/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 497 din 29.11.2016 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire a unui teren - pădure - aparținând Municipiului Baia Mare, situat pe str. Lacului, în vederea punerii în aplicare a Sentinței Civile nr. 8786/2014
 • Hotărârea 496/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 496 din 29.11.2016 privind însușirea unei documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totala de 1209mp, situat în Baia Mare , str. Mihai Eminescu
 • Hotărârea 495/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 495 din 29.11.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 6 mp, situat în Baia Mare, Bd. Unirii nr.12A, aferent acces la apartamentul cu nr.37
 • Hotărârea 494/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 494 din 29.11.2016 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 5 mp, situat în Baia Mare, Str. Bogdan Vodă nr. 9, în vederea construirii unui balcon la apartamentul nr. 41, aflat în proprietatea S.C. DESONIA S.R.L.
 • Hotărârea 493/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 493 din 29.11.2016 privind însușirea unei documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 362 mp, situat în Baia Mare, Bd-ul București f.n.
 • Hotărârea 492/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 492 din 29.11.2016 privind identificarea topografică, a terenului în suprafață de 3134 mp aferent Pieții Albina cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 491/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 491 din 29.11.2016 privind darea în administrare către Agenţia Natională pentru Protecţia Mediului a terenurilor aferente unui număr de 5 statii de monitorizare a calitatii aerului, situate în Baia Mare pe B-dul Bucuresti 30-32, Bd. Unirii nr. 11 , Firiza nr. 11, str. Colonia Topitorilor nr. 7 şi Str. Lunci nr.22 .
 • Hotărârea 490/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 490 din 29.11.2016 privind darea în administrare către Clubul Sportiv Minaur Baia Mare a imobilului clădire și teren aferent, situat pe str. Valea Roșie, nr. 26, proprietate publică a municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 489/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 489 din 29.11.2016 privind menţinerea staţiei de bază pentru operarea serviciului de telefonie mobilă construită pe Str.Valea Roşie nr.26 şi încheierea unui contract de închiriere pentru terenul în suprafaţă totală de 20 mp, în favoarea proprietarului construcţiei, S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.
 • Hotărârea 488/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 488 din 29.11.2016 privind modificarea și completarea Hotătârii Consiliului Local nr. 425/2016, privind aprobarea încheierii actului de donaţie ca urmare a ofertei formulată de Fundația H.H.C. România, având ca obiect imobilul ”Centrul de Tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție al copilului”, împreună cu bunurile din dotarea acestuia și predarea acestui obiectiv în administrarea Serviciului Public Asistenţă Socială, Baia Mare
 • Hotărârea 487/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 487 din 29.11.2016 privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, pe terenul apartinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, situat pe str. Valea Stejarului nr. 5, în favoarea numiţilor Matei Dorin şi Matei Anamaria, Bara Zaharie şi Bara Rozalia, Andrei Nicolae şi Andrei Dorina, proprietarii casei de locuit edificată pe acesta
 • Hotărârea 486/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 486 din 29.11.2016 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 2232 mp , situat în curtea Spitalului de Pneumoftiziologie Dr. Nicolae Ruşdea Baia Mare, str. V. Babes, nr. 34
 • Hotărârea 485/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 485 din 29.11.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2016, privind exercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune cu privire la achiziţionarea apartamentului situat în Baia Mare, str. Mihai Viteazu nr. 2A/1, proprietatea numitei Balas Cornelia, parte integrantă din Monumentul Istoric ,,Casa Iancu de Hunedoara
 • Hotărârea 484/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 484 din 29.11.2016 privind aprobarea unui schimb de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, identificat prin C.F. 120343 Baia Mare, nr. cadastral 120343, C.F. 118494 Baia Mare , nr. cadastral 118494, cu un teren aparţinând numiților Mununar Vasile și Mununar Severica, identificat prin C.F. 116652, nr. cadastral 118476 - LOT 1 , CF 117363 Baia Mare, nr. cadastral 117962 - LOT 1 și însuşirea rapoartelor tehnice de evaluare întocmite de evaluator Frunza Neculai
 • Hotărârea 483/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 483 din 29.11.2016 privind utilizarea Sălii de Gimnastică de pe str. Câmpul Tineretului nr. 1 de către Colegiul de Arte Baia Mare pentru efectuarea orelor de educație fizică în anul școlar 2016-2017
 • Hotărârea 482/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 482 din 29.11.2016 privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune pentru chiriașii din locuințele situate în Municipiul Baia Mare, Aleea Uranus nr. 2
 • Hotărârea 481/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 481 din 29.11.2016 privind aprobarea recalculării chiriei și prelungirea contractelor de închiriere prin Act Adițional pentru chiriașii din locuințele ANL situate în Municipiul Baia Mare pe Aleea Serelor nr. 2B, Aleea Serelor nr. 2C și Aleea Mărăști nr.16
 • Hotărârea 480/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 480 din 29.11.2016 privind respingerea plângerii prealabile a petentului Sellam Perez David, referitoare la modificarea regulamentului de funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 170/14.04.2015
 • Hotărârea 479/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 479 din 29.11.2016 privind admiterea în parte a plângerii prealabile formulate de S.C. Mocafo.S.R.L. înregistrată la Municipiul Baia Mare cu nr. 39846/2016
 • Hotărârea 478/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 478 din 29.11.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social de zi „Creşe” din cadrul Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 477/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 477 din 29.11.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social de zi " Centrul Social TRANZIT" din cadrul Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 476/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 476 din 29.11.2016 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare a serviciilor sociale de zi acordate în cadrul Centrului Social Multifuncțional Rivulus Pueris, din structura Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 475/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 475 din 29.11.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciilor sociale de zi, „Centrul de zi Regina Maria” din cadrul Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 474/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 474 din 29.11.2016 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare a serviciilor sociale de zi acordate în cadrul Centrului Social PHOENIX din structura Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 473/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 473 din 29.11.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social de zi "Centrul pentru copii cu nevoi speciale Luchian" din cadrul Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 472/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 472 din 29.11.2016 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare a serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului Social Multifuncțional din structura Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 471/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 471 din 29.11.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social de zi „Centrul Comunitar Romanii” din cadrul Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 470/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 470 din 29.11.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciilor sociale de zi „Centrul de zi CASPEV” din cadrul Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 469/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 469 din 29.11.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social de zi "Cantina 1" din cadrul Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 468/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 468 din 29.11.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului social de zi „Centrul de Reabilitare Socială pentru Copii aflați în situaţie de risc” din cadrul Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 467/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 467 din 29.11.2016 privind aprobarea participării Municipiului Baia Mare ca partener în cadrul proiectului „Măsuri integrate în domeniul educației pentru 740 copii și 260 tineri și adulti: Educație pentru viitor !”
 • Hotărârea 466/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 466 din 29.11.2016 privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 17.11.2016
 • Hotărârea 465/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 465 din 29.11.2016 privind reorganizarea Comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat, a locuinţelor de serviciu, locuinţelor sociale şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 464/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 464 din 29.11.2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 319/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în consiliile de administraţie ale unităților de învățământ preuniversitar
 • Hotărârea 463/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 463 din 29.11.2016 privind aprobarea mandatării d-lui Nicoară Mihai pentru a vota în A.G.A. a S.C. URBIS S.A. Baia Mare, aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru doi membri în Consiliul de Administrație și înființarea comisiei de selecție
 • Hotărârea 462/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 462 din 29.11.2016 privind formularea a două propuneri de administratori provizorii ai S.C. URBIS S.A. Baia Mare
 • Hotărârea 461/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 461 din 29.11.2016 privind aprobarea inițierii procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al R.A. Ocolul Silvic Municipal Baia Mare și înființarea comisiei de selecție
 • Hotărârea 460/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 460 din 29.11.2016 privind desemnarea unui administrator provizoriu al R.A. Ocolul Silvic Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 459/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 459 din 29.11.2016 privind transformarea unor funcţii publice din cadrul Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare
 • Hotărârea 458/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 458 din 29.11.2016 privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții pentru Clubul Sportiv Minaur Baia Mare
 • Hotărârea 457/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 457 din 29.11.2016 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 și a listei de investiții pentru anul 2016 a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.
 • Hotărârea 456/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 456 din 29.11.2016 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2016
 • Hotărârea 455/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2016

  H.C.L. nr. 455 din 29.11.2016 privind aprobarea inițierii, depunerii și implementării de către Municipiul Baia Mare a proiectului ”VIITORUL ESTE LA TINE ACASĂ” în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiție 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, apel de proiecte POCU/89/3/7/ Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană /7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – DIASPORA START UP
 • Hotărârea 454/2016 - Municipiul Baia Mare - 24.11.2016

  H.C.L. nr. 454 din 24.11.2016 privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Municipiul Baia Mare și Ministerul Culturii în cadrul ''Programului Orașe Europene''
 • Hotărârea 453/2016 - Municipiul Baia Mare - 24.11.2016

  H.C.L. nr. 453 din 24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare şi modernizare Sală multifuncţională - Cinematograf "Minerul" din municipiul Baia Mare"
 • Hotărârea 452/2016 - Municipiul Baia Mare - 24.11.2016

  H.C.L. nr. 452 din 24.11.2016 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Municipiul Baia Mare şi Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Baia Mare, în vederea finanţării şi realizării în comun a celei de-a XVII-a ediţii a Sesiunii Interjudeţene de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor „Faţă-n faţă cu adevărul”, în data de 17 decembrie 2016
 • Hotărârea 451/2016 - Municipiul Baia Mare - 24.11.2016

  H.C.L. nr. 451 din 24.11.2016 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Municipiul Baia Mare şi Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare, în vederea finanţării şi realizării în comun a primei ediţii a proiectului şcolar interdisciplinar „Colegii Naţionale Maramureşene. Identitate şi alteritate”, în data de 9 decembrie 2016
 • Hotărârea 450/2016 - Municipiul Baia Mare - 24.11.2016

  H.C.L. nr. 450 din 24.11.2016 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Municipiul Baia Mare şi Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu" Baia Mare, în vederea finanţării şi realizării în comun a celei de-a XI-a ediţii a Concursului "Prin labirintul matematicii", în luna noiembrie 2016
 • Hotărârea 449/2016 - Municipiul Baia Mare - 24.11.2016

  H.C.L. nr. 449 din 24.11.2016 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 416/2016, prin care s-a aprobat amplasarea locuințelor modulare temporare în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 448/2016 - Municipiul Baia Mare - 15.11.2016

  H.C.L. nr. 448 din 15.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF 4, pentru imobilul situat în Baia Mare, B-dul Decebal nr. 14
 • Hotărârea 447/2016 - Municipiul Baia Mare - 15.11.2016

  H.C.L. nr. 447 din 15.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – C.F. 4”, pentru imobilul situat în Baia Mare, B-dul Independenței nr. 20
 • Hotărârea 446/2016 - Municipiul Baia Mare - 15.11.2016

  H.C.L. nr. 446 din 15.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare - C.F. 5" pentru imobilul situat în Baia Mare, B-dul Republicii, nr. 52
 • Hotărârea 445/2016 - Municipiul Baia Mare - 15.11.2016

  H.C.L. nr. 445 din 15.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare - C.F. 5" pentru imobilul situat în Baia Mare, B-dul Traian, nr. 6
 • Hotărârea 444/2016 - Municipiul Baia Mare - 15.11.2016

  H.C.L. nr. 444 din 15.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF 2, pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Avram Iancu bl. 17
 • Hotărârea 443/2016 - Municipiul Baia Mare - 15.11.2016

  H.C.L. nr. 443 din 15.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF 2, pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Agriculturii bl. 10
 • Hotărârea 442/2016 - Municipiul Baia Mare - 15.11.2016

  H.C.L. nr. 442 din 15.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – C.F. 2”, pentru imobilul situat în Baia Mare , B-dul București nr. 8 sc. A, B, C - B-dul Unirii nr. 6 sc. D
 • Hotărârea 441/2016 - Municipiul Baia Mare - 15.11.2016

  H.C.L. nr. 441 din 15.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: “Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – C.F. 6”, pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Ciprian Porumbescu, nr. 2
 • Hotărârea 440/2016 - Municipiul Baia Mare - 10.11.2016

  H.C.L. nr. 440 din 10.11.2016 privind mandatarea Viceprimarului Municipiul Baia Mare desemnat să exercite atribuţiile conferite prin lege primarului să semneze Scrisoarea de suport instituţional pentru proiectul „AIRSTRESS”
 • Hotărârea 439/2016 - Municipiul Baia Mare - 10.11.2016

  H.C.L. nr. 439 din 10.11.2016 privind aprobarea inițierii, depunerii și implementării de către Municipiul Baia Mare a proiectului ,,Parteneriat pentru comunitate”
 • Hotărârea 438/2016 - Municipiul Baia Mare - 10.11.2016

  H.C.L. nr. 438 din 10.11.2016 privind participarea Municipiului Baia Mare la „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult”
 • Hotărârea 437/2016 - Municipiul Baia Mare - 10.11.2016

  H.C.L. nr. 437 din 10.11.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: “Schimbarea sistemului clasic de încălzire al Spitalului de Pneumoftiziologie dr. Nicolae Ruşdea, cu un sistem care utilizează energie regenerabilă”
 • Hotărârea 436/2016 - Municipiul Baia Mare - 10.11.2016

  H.C.L. nr. 436 din 10.11.2016 privind asigurarea resurselor financiare, procentele de contribuție și modalitatea de recuperare a sumelor avansate de Municipiul Baia Mare pentru acoperirea contribuţiei Asociaţiilor de proprietari în vederea implementării cererilor de finanţare din cadrul Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale
 • Hotărârea 435/2016 - Municipiul Baia Mare - 10.11.2016

  H.C.L. nr. 435 din 10.11.2016 privind aprobarea initierii, depunerii şi implementarii de către Municipiul Baia Mare a proiectului Start Up NV
 • Hotărârea 434/2016 - Municipiul Baia Mare - 10.11.2016

  H.C.L. nr. 434 din 10.11.2016 privind aprobarea participării Municipiului Baia Mare, ca partener în cadrul proiectului MOTIVEZI ȘI ÎNDEPĂRTEZI ABANDONUL!
 • Hotărârea 433/2016 - Municipiul Baia Mare - 10.11.2016

  H.C.L. nr. 433 din 10.11.2016 privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentului cultural "Iarna Băimăreană", în perioada 1 decembrie 2016 - 1 ianuarie 2017
 • Hotărârea 432/2016 - Municipiul Baia Mare - 28.10.2016

  H.C.L. nr. 432 din 28.10.2016 privind mandatarea membrilor Comisiei III de activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină cu stabilirea programului cultural în perioada 1 decembrie 2016 – 1 ianuarie 2017
 • Hotărârea 431/2016 - Municipiul Baia Mare - 28.10.2016

  H.C.L. nr. 431 din 28.10.2016 Privind constituirea unei comisii de analiză şi verificare a achiziţiei publice "Servicii muzicale şi de divertisment, servicii de prezentare spectacole, servicii de scenotehnică şi activităţi suport pentru interpretarea artistică la scenă, necesare pentru organizarea evenimentului cultural "Festivalul Castanelor" care a avut loc în Baia Mare, în perioada 23-25 septembrie 2016"
 • Hotărârea 430/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 430 din 26.10.2016 privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 26.10.2016
 • Hotărârea 429/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 429 din 26.10.2016 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Municipiul Baia Mare şi Asociaţia "Filiala Uniunii Artiştilor Plastici" Baia Mare în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului cultural "Anuala Artelor 2016", ediţia a XXVII-a
 • Hotărârea 428/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 428 din 26.10.2016 privind suplimentarea sumei alocată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 53/2016 Clubului de şah al Municipiului Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 427/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 427 din 26.10.2016 privind suplimentarea sumei alocată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/2016 Clubului Sportiv Municipal Baia Mare, echipa de rugby – Ştiinţa Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 426/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 426 din 26.10.2016 privind suplimentarea sumei alocată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2016 Asociaţiei Baschet Club Olimpic Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 425/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 425 din 26.10.2016 privind aprobarea încheierii actului de donație ca urmare a ofertei formulată de Fundația HHC România având ca obiect imobilul ”Centrul de Tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție al copilului”, împreună cu bunurile din dotarea acestuia și predarea acestui obiectiv în administrarea Serviciului Public Asistență Socială Baia Mare
 • Hotărârea 424/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 424 din 26.10.2016 privind aprobarea participării Municipiului Baia Mare, ca partener în cadrul proiectului MOTIVEZI ȘI ÎNDEPĂRTEZI ABANDONUL!,
 • Hotărârea 423/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 423 din 26.10.2016 privind aprobarea participării Municipiului Baia Mare ca partener în cadrul proiectului „Măsuri integrate în domeniul educației pentru 740 copii și 260 tineri și adulți: Educație pentru viitor!”
 • Hotărârea 422/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 422 din 26.10.2016 privind aprobarea inițierii, depunerii și implementării de către Municipiul Baia Mare a proiectului „Şcoala aşa cum ne place!”- Masuri integrate de creștere a accesului și participării copiilor, tinerilor și adulților la educație
 • Hotărârea 421/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 421 din 26.10.2016 privind aprobarea inițierii, depunerii și implementării de către Municipiul Baia Mare a proiectului AS – NV ”AS – NV ”Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord Vest”
 • Hotărârea 420/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 420 din 26.10.2016 privind aprobarea Regulamentului - pentru acordarea unor subvenții de la bugetul local, asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/ 1998 şi a nivelului mediu lunar al subvenției
 • Hotărârea 419/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 419 din 26.10.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru “Construire Casă P+M” , Baia Mare, strada Pietrarilor nr. F.N.
 • Hotărârea 418/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 418 din 26.10.2016 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie "Nicolae Rușdea" Baia Mare
 • Hotărârea 417/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 417 din 26.10.2016 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Municipiul Baia Mare şi Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, Filiala Baia Mare, în vederea iniţierii şi sprijinirii unor activităţi şi acţiuni ştiinţifice, culturale şi educaţionale comune
 • Hotărârea 416/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 416 din 26.10.2016 privind aprobarea amplasării locuinţelor modulare temporare în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 415/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 415 din 26.10.2016 aprobarea procedurii de administrare a locuințelor sociale din Municipiul Baia Mare şi a criteriilor pentru stabilirea priorității în vederea acordării acestora
 • Hotărârea 414/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 414 din 26.10.2016 privind aprobarea achiziţionării de pachete cu produse de igienă orală, pentru copii din grupele mari de grădinițe din Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 413/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 413 din 26.10.2016 privind aprobarea participării Municipiului Baia Mare, ca partener în programul ”Tineri în Europa – Un program de prevenire a consumului de droguri”
 • Hotărârea 412/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 412 din 26.10.2016 privind aprobarea neachiziţionării, prin compensare cu sumele datorate bugetului local, a bunurilor aparţinând Asociaţiei Club Sportiv Fotbal Club Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 411/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 411 din 26.10.2016 privind reorganizarea Comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998 şi a Legii nr. 350/2005
 • Hotărârea 410/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 410 din 26.10.2016 privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive şi de tineret, cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local, pe locul devenit vacant
 • Hotărârea 409/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 409 din 26.10.2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 408/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 408 din 26.10.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare și pentru serviciile publice Ambient urban şi Asistenţă socială
 • Hotărârea 407/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 407 din 26.10.2016 privind menţinerea unei boxe garaj situată pe str. Vlad Ţepeş, nr. 10, executată în baza Autorizaţiei de construire nr. 236/02.09.1993 realizată cu depăşirea suprafeţei de teren închiriată iniţial
 • Hotărârea 406/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 406 din 26.10.2016 privind menţinerea unei boxe garaj, situată pe strada Păltinişului, nr. 76, executate în baza Autorizaţiei de construire nr. 318/23.07.2010, realizată cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial şi concesionarea suprafeţei de teren suplimentar ocupată
 • Hotărârea 405/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 405 din 26.10.2016 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 18 mp, situat în Baia Mare, str. Victor Babeș, nr. 66, aferent boxei garajului aflat în proprietatea numitului Șimori Carol
 • Hotărârea 404/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 404 din 26.10.2016 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 18 mp, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 35, aferent boxei garajului aflat în proprietatea numitei Rajko Ildiko
 • Hotărârea 403/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 403 din 26.10.2016 privind aprobarea deschiderii unui acces din exterior la apartamentul nr. 2, situat la parterul blocului de locuinţe nr. 33, pe strada George Coşbuc, concesionarea terenului în suprafaţă de 5 mp aferent podestului şi treptelor, și închirierea terenului în suprafață de 20 mp aferent aleii de acces, în vederea amenajării unui cabinet veterinar
 • Hotărârea 402/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 402 din 26.10.2016 privind însușirea unei documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 18 mp, situat în Baia Mare, Bd-ul Independentei nr. 28, aferent unei extinderi spațiu comercial
 • Hotărârea 401/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 401 din 26.10.2016 privind aprobarea încheierii actului autentic de vânzare cumpărare al terenului în suprafață de 18 mp aferent spațiului comercial situat în Baia Mare, strada Gheorghe Șincai, nr. 3, vândut în conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002, societății comerciale COMPANIA ILIE T.D. S.C.S.
 • Hotărârea 400/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 400 din 26.10.2016 privind însușirea documentației cadastrale de modificare a suprafeței și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a cotei de 9/59 din terenul în suprafață de 1157 mp, situat în Baia Mare, str. Târgului, nr. 5
 • Hotărârea 399/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 399 din 26.10.2016 privind însușirea documentației cadastrale și constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros pe terenul apartinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, situat pe str. Măgura, nr. 19, în favoarea numiților Vardai Maria și Vardai Dezideriu, proprietarii casei de locuit edificată pe acesta
 • Hotărârea 398/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 398 din 26.10.2016 privind aprobarea amplasarii unui Post de Transformare în anvelopa de beton în vederea realizării investiției " Injecție de putere, str. N. Balcescu - str. H. Simon"
 • Hotărârea 397/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 397 din 26.10.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire a terenului în suprafaţă de 23 mp şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 11 mp, situat în Baia Mare, str. Petru Rares, nr. 29/3, aferent extindere apartament aflat în proprietatea numitului Samachisa Bogdan
 • Hotărârea 396/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 396 din 26.10.2016 privind aprobarea Studiului de Oportunitate, pentru încetarea stării de coproprietate prin partaj voluntar cu sultă, asupra terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în cotă de 8/11, parte din terenul în suprafață de 55 mp, situat pe str. Valea Borcutului, nr. 170A, în favoarea coproprietarului Zele Mihai și soția Zele Maria
 • Hotărârea 395/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 395 din 26.10.2016 privind aprobarea Studiului de Oportunitate în vederea vânzării fără licitație publică a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafaţă de 99 mp, situat sub parte din Casa de locuit de tip P+E din Baia Mare, str. Potcoavei, nr. 7A, în favoarea proprietarilor Hambuer Rudolf Gheorghe și Hambuer Maria
 • Hotărârea 394/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 394 din 26.10.2016 privind aprobarea Documentației de atribuire și însușirea Raportului de Evaluare, în vederea concesionării prin licitație publică cu strigare, a terenenului aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, în suprafață de 1016 mp, situat în Baia Mare str. Horea, nr. 65, identificat prin C.F. 118269 Baia Mare, nr. cadastral 118269, în vederea edificării unor construcții industriale și edilitare
 • Hotărârea 393/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 393 din 26.10.2016 privind aprobarea Studiului de Oportunitate şi demararea procedurilor în vederea achiziționării unui teren ocupat de un tronson a străzii Colinei, în vederea înscrierii acestuia în domeniul public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 392/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 392 din 26.10.2016 privind darea în administrare către Serviciul Public Ambient Urban, a imobilelor proprietate publică a municipiului Baia Mare, situate pe str. Câmpul Tineretului, nr. 1
 • Hotărârea 391/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 391 din 26.10.2016 privind funcţionarea Târgului Brazilor de Crăciun 2016, în perioada 5 decembrie 2016 - 25 decembrie 2016, pe platoul din Piaţa Revoluţiei, din municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 390/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 390 din 26.10.2016 privind utilizarea temporară a locurilor publice în perioada 01 decembrie 2016 - 31 ianuarie 2017 pentru amplasarea PARCULUI SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 2016 din municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 389/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 389 din 26.10.2016 privind aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului III 2016
 • Hotărârea 388/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 388 din 26.10.2016 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2016
 • Hotărârea 387/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 387 din 26.10.2016 privind modificarea componenţei comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - comisia pentru activităţi economico-financiare, prin desemnarea doamnei Pop Alexandra ca membră în comisie, pe locul devenit vacant
 • Hotărârea 386/2016 - Municipiul Baia Mare - 26.10.2016

  H.C.L. nr. 386 din 26.10.2016 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Pop Alexandra, supleant pe lista de candidaţi la Consiliul Local al Municipiului Baia Mare din partea Coaliţiei pentru Baia Mare - F.D.G.R.
 • Hotărârea 385/2016 - Municipiul Baia Mare - 11.10.2016

  H.C.L. nr. 385 din 11.10.2016 privind confirmarea mandatelor de reprezentare conferite Cabinetului de Avocat ”Vlad Jinaru”
 • Hotărârea 384/2016 - Municipiul Baia Mare - 06.10.2016

  H.C.L. nr. 384 din 06.10.2016 privind aplicarea Municipiului Baia Mare la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in
 • Hotărârea 383/2016 - Municipiul Baia Mare - 06.10.2016

  H.C.L. nr. 383 din 06.10.2016 privind aprobarea modificării Contractului de credit nr. RQ13075125635943/29.07.2013, încheiat cu CEC BANK
 • Hotărârea 382/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 382 din 29.09.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”CONSTRUIRE HALĂ DE PRODUCŢIE ŞI ÎMPREJMUIRE” Bulevardul Unirii, nr. 41C, Baia Mare
 • Hotărârea 381/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 381 din 29.09.2016 privind aprobarea aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "Locuinte individuale", Baia Mare, strada Valea Borcutului nr. 24 A
 • Hotărârea 380/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 380 din 29.09.2016 privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru “ ETAJARE BLOCURI DE LOCUINŢE P+3E+4E retras”, strada Rozelor, nr. 25, 27, 31, 35, 37, Baia Mare
 • Hotărârea 379/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 379 din 29.09.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru “Construire Locuinţă S+P+E” Baia Mare, strada Dealul Florilor, nr. 11A
 • Hotărârea 378/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 378 din 29.09.2016 privind menţinerea boxei de garaj, situată pe str. Vlad Ţepeş, nr. 7, executate în baza Autorizaţiei de construire nr. 27/31.01.2005, realizată cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial şi concesionarea suprafeţei de teren suplimentar ocupată
 • Hotărârea 377/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 377 din 29.09.2016 privind menţinerea boxei de garaj, situată pe str. Vlad Ţepeş, nr. 7, executate în baza Autorizaţiei de construire nr. 27/31.01.2005, realizată cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial şi concesionarea suprafeţei de teren suplimentar ocupată
 • Hotărârea 376/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 376 din 29.09.2016 privind menţinerea boxei de garaj situată pe str. Vlad Ţepeş, nr. 7, executate în baza Autorizaţiei de construire nr. 27/31.01.2005, realizată cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial şi concesionarea suprafeţei de teren suplimentar ocupată
 • Hotărârea 375/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 375 din 29.09.2016 privind menţinerea boxei de garaj situată pe str.Vlad Ţepeş, nr. 7, executate în baza Autorizaţiei de construire nr. 27/31.01.2005 realizată cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial şi concesionarea suprafeţei de teren suplimentar ocupată
 • Hotărârea 374/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 374 din 29.09.2016 privind menţinerea boxei de garaj situată pe str.Vlad Ţepeş, nr. 7, executate în baza Autorizaţiei de construire nr. 27/31.01.2005, realizată cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial şi concesionarea suprafeţei de teren suplimentar ocupată
 • Hotărârea 373/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 373 din 29.09.2016 privind menţinerea boxei de garaj situată pe str.Vlad Ţepeş, nr. 7, executate în baza Autorizaţiei de construire nr. 27/31.01.2005, realizată cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial şi concesionarea suprafeţei de teren suplimentar ocupată
 • Hotărârea 372/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 372 din 29.09.2016 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 18 mp, situat în Baia Mare, str. Dragoş Vodă, nr. 2, aferent boxei de garaj, proprietatea numitului Mesaros Gheorghe Viorel
 • Hotărârea 371/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 371 din 29.09.2016 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 20 mp, situat în Baia Mare, str. P. Dulfu, nr. 1, aferent boxei de garaj, proprietatea numitului Ardelean Nicolae
 • Hotărârea 370/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 370 din 29.09.2016 privind însușirea unei documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 20 mp, situat în Baia Mare, strada Bogdan Vodă, nr. 5B, aferent unei boxe de garaj proprietatea numitului Hodor Gheorghe
 • Hotărârea 369/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 369 din 29.09.2016 privind aprobarea studiului de oportunitate, pentru încetarea stării de coproprietate, prin partaj voluntar cu sultă, asupra unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în cotă de 71/121 parte din terenul în suprafață de 847 mp situat pe str. Plugarilor, nr. 32, în favoarea coproprietarului Câmpan Dinu
 • Hotărârea 368/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 368 din 29.09.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale a terenului în suprafaţă totală de 626 mp, situat în Baia Mare, strada Valea Borcutului, nr. 212, aferent casei de locuit aflată în administrarea Primăriei Baia Mare, închiriată numitei Avram Ana
 • Hotărârea 367/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 367 din 29.09.2016 privind însușirea documentaţiilor cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă totală de 12 mp, situat în Baia Mare, str. Victoriei nr. 82
 • Hotărârea 366/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 366 din 29.09.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a parcelei de teren în suprafaţă de 9 mp, situată în Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 14/2
 • Hotărârea 365/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 365 din 29.09.2016 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 265 mp, situat în Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 88 A
 • Hotărârea 364/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 364 din 29.09.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a parcelei de teren în suprafaţă de 515 mp, situată în Baia Mare, strada Arinului, nr. 23
 • Hotărârea 363/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 363 din 29.09.2016 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 340 mp, situat în jurul Bisericii "Înălțarea Domnului" din str. Victor Babeș
 • Hotărârea 362/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 362 din 29.09.2016 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire a unui teren - pădure - aparținând Municipiului Baia Mare, situat pe str. Lacului, în vederea punerii în aplicare a Sentinţei Civile nr. 8786/2014
 • Hotărârea 361/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 361 din 29.09.2016 privind aprobarea întocmirii Rapoartelor de evaluare în vederea vânzării către chiriași a apartamentelor situate în Baia Mare, str. Pîrîului, nr. 15/1, Oituz, nr. 6/3 și Melodiei nr. 9/55
 • Hotărârea 360/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 360 din 29.09.2016 privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 341 mp situat pe str.Topazului, nr. 2 B, în vederea amenajării unor locuri de parcare
 • Hotărârea 359/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 359 din 29.09.2016 privind identificarea cu date de carte funciară a terenului în suprafaţă de 1689 mp, evidențiat la poziţiile numărul 11, respectiv poziţia 84, din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002, privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 358/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 358 din 29.09.2016 privind mandatarea domnului Nicoară Mihai pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. URBIS S.A., pentru aprobarea vânzării imobilului centrală termică şi teren aferent, situate în Baia Mare, strada 8 Martie, nr. 3, înscrise în C.F. 119803 Baia Mare, nr. cadastral 119803-C1 şi nr. cadastral 119803, aflat în proprietatea S.C. Urbis S.A.
 • Hotărârea 357/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 357 din 29.09.2016 privind aprobarea repartizării a 40 de locuințe reabilitate din blocul Melodiei nr. 4 proprietatea privată a municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 356/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 356 din 29.09.2016 privind transformarea unor funcții publice vacante și înființarea unor posturi contractuale vacante în statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 355/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 355 din 29.09.2016 privind participarea Municipiului Baia Mare la organizarea, în cooperare cu unităţile de învăţământ liceal din Municipiul Baia Mare, a Balului Bobocilor şi a altor activităţi extraşcolare, în anul 2016
 • Hotărârea 354/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 354 din 29.09.2016 privind alocarea de la bugetul local a sumei de 123.738 lei reprezentând cotizația pentru anul 2016 a municipiului Baia Mare în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare"
 • Hotărârea 353/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 353 din 29.09.2016 privind constituirea unei comisii de analiză şi verificare a activităţii Compartimentului Gestionare Câini şi a Biroului Protecţia Mediului din cadrul Primăriei Baia Mare
 • Hotărârea 352/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 352 din 29.09.2016 privind aprobarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 351/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 351 din 29.09.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale Baia Mare
 • Hotărârea 350/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 350 din 29.09.2016 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2016
 • Hotărârea 349/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 349 din 29.09.2016 privind aprobarea înființării Consorțiului Școlar GEORGE POP DE BĂSEȘTI
 • Hotărârea 348/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.09.2016

  H.C.L. nr. 348 din 29.09.2016 privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local al doamnei Hofer Gabriela
 • Hotărârea 347/2016 - Municipiul Baia Mare - 13.09.2016

  H.C.L. nr. 347 din 13.09.2016 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Baia Mare nr. 322/2016, privind aprobarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Poliţiei Locale al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 346/2016 - Municipiul Baia Mare - 13.09.2016

  H.C.L. nr. 346 din 13.09.2016 privind constituirea unei comisii de analiză şi verificare a activităţii S.C. Urbis S.A.
 • Hotărârea 345/2016 - Municipiul Baia Mare - 13.09.2016

  H.C.L. nr. 345 din 13.09.2016 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Maramureș şi Municipiul Baia Mare pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentului anual de importanţă locală şi regională „Festivalul Castanelor”
 • Hotărârea 344/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 344 din 30.08.2016 privind identificarea cu date de carte funciară, a terenului în suprafată de 60469 mp, Parcul Câmpul Tineretului şi strada Câmpul Tineretului, evidențiat la poziţia 84 respectiv pozitia 1, din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 343/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 343 din 30.08.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 450 mp, aferent casă de locuit, situat în Baia Mare, strada Pârâului, nr. 16
 • Hotărârea 342/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 342 din 30.08.2016 privind însușirea unei documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 541 mp, situat în Baia Mare, strada Valea Stejarului nr. 5
 • Hotărârea 341/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 341 din 30.08.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire a doua parcele de teren în suprafață totală de 23 mp, situate în Baia Mare, str. Aleea Nouă, bl. nr. 4 aferent extindere C.T. 2 şi atestarea apartenenţei terenului la domeniul privat al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 340/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 340 din 30.08.2016 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 44 mp, aferent extindere spațiu comercial, situat în Baia Mare, strada Victoriei, nr. 90A/51
 • Hotărârea 339/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 339 din 30.08.2016 privind însușirea documentației cadastrale de modificare a limitei de proprietate dintre imobilul înscris în C.F. nr. 104351 Baia Mare nr. topo. 539/2 și 541, aflat în proprietatea numiţilor Papiu Marius-Gelu și Papiu Greti Adriene, respectiv imobilul înscris în C.F. nr. 120387 Baia Mare nr. topo. 570/2 aflat în proprietatea Orașului Baia Mare
 • Hotărârea 338/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 338 din 30.08.2016 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 12 mp, situat în Baia Mare, Bd. București, nr. 10, aferent extinderii
 • Hotărârea 337/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 337 din 30.08.2016 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 5mp, aferent accesului la extinderea situată în Baia Mare, str. Pășunii nr.6
 • Hotărârea 336/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 336 din 30.08.2016 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 27 mp, situat în Baia Mare, str. Petru Rareș, nr. 20, ap.20, aferent extindere spațiu comercial, aflat în proprietatea numiților Ungur Aurel și Ungur Anamaria
 • Hotărârea 335/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 335 din 30.08.2016 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a cotei de 78/154, parte din terenul în suprafață de 462 mp, situat în Baia Mare, str. 22 Decembrie, nr. 9, identificat prin C.F. nr. 106025 Baia Mare nr. topo 1704/13/2 și aprobarea efectuării demersurilor pentru vânzarea unei cote din acel teren
 • Hotărârea 334/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 334 din 30.08.2016 privind aprobarea modificării Anexei Contractului de susţinere financiară nr. 10352/03.03.2016 între Municipiul Baia Mare şi Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, echipa de rugby - Ştiinţa Baia Mare
 • Hotărârea 333/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 333 din 30.08.2016 privind identificarea cu date de carte funciară a Complexului imobiliar cu denumirea Şcoala Gimnazială "Lucian Blaga" Baia Mare, situat în Baia Mare, strada Progresului, nr. 38 şi terenul aferent în suprafaţă de 5.329 mp
 • Hotărârea 332/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 332 din 30.08.2016 privind identificarea cu date de carte funciară a Complexului imobiliar cu denumirea Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” Baia Mare, situat în Baia Mare, strada Culturii, nr. 2 şi terenul aferent în suprafaţă de 12.718 mp
 • Hotărârea 331/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 331 din 30.08.2016 privind aprobarea preluării, în domeniul public al Municipiului Baia Mare, a terenului situat pe latura vestică a străzii Ferăstrăului, teren la a cărui proprietate a renunțat S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMÂNIA S.R.L.
 • Hotărârea 330/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 330 din 30.08.2016 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Baia Mare şi S.C. KOVACS KOVACS KALACS S.R.L., în vederea organizării, la Baia Mare, a FESTIVALULUI CASTANELOR 2016, care se va desfăşura în perioada 23-25 septembrie 2016
 • Hotărârea 329/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 329 din 30.08.2016 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea Serviciului Public Asistenţă Socială
 • Hotărârea 328/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 328 din 30.08.2016 privind aprobarea extinderii şi schimbarea de funcţiune din apartament în spaţiu comercial - optică medicală cu acces din exterior, situat pe str. George Coşbuc, nr. 12/17 şi concesionarea terenului aferent în vederea amenajării spaţiului
 • Hotărârea 327/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 327 din 30.08.2016 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă totală de 25 mp, situat în Baia Mare, str. Grănicerilor, aferent boxei garajului, aflat în proprietatea numiților Miclăuș Grigore Gelu și Miclăuș Dana
 • Hotărârea 326/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 326 din 30.08.2016 privind menţinerea garajului, situat pe str. Grănicerilor nr. 99, executat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial şi suplimentarea terenului concesionat
 • Hotărârea 325/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 325 din 30.08.2016 privind menţinerea a 2 boxe de garaj, situate pe str. Alexandru Odobescu, nr. 2, executate în baza Autorizaţiilor de construire nr. 557/10.10.1997 şi 90/05.04.1996, realizate cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial şi concesionarea suprafeţelor de teren suplimentar ocupate
 • Hotărârea 324/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 324 din 30.08.2016 privind menţinerea balconului, situat pe bd. Republicii, nr. 68/45, executat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial şi suplimentarea terenului concesionat
 • Hotărârea 323/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 323 din 30.08.2016 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1, la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 223/26.06.2013, privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 340/2009 şi stabilirea sancţiunilor pentru faptele care constituie contravenţii în domeniul gospodăririi Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 321/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 321 din 30.08.2016 privind aprobarea modificării comisiei de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.
 • Hotărârea 320/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 320 din 30.08.2016 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător, în legătură cu Procesul verbal de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare nr. CSN - 71205/01.08.2016, comunicat cu nr. de înregistrare CSN- 72858/05.08.2016 pentru proiectul “Creşterea calităţii vieţii urbane prin amenajarea Parcului Public Central” cod SMIS 18166
 • Hotărârea 319/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 319 din 30.08.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în consiliile de administraţie ale unităților de învățământ preuniversitar
 • Hotărârea 318/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 318 din 30.08.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza Proiect Tehnic şi detalii de execuţie, pentru investiţia„Grădiniţa Step by Step - Reparaţii capitale, reabilitare, modernizare corp vechi", str. Victor Babeş, nr. 2, Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 317/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 317 din 30.08.2016 privind punerea la dispoziție, prin închiriere, a unor spații către Fundația ”Baia Mare 2021” pentru organizarea și desfășurarea unor activități și evenimente culturale în cadrul Programului „Baia Mare - Capitală Europeană a Culturii - 2021”
 • Hotărârea 316/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2016

  H.C.L. nr. 316 din 30.08.2016 privind aprobarea regulamentului de funţionare şi predarea în administrarea Serviciului Public Ambient Urban a obiectivului de investiţii ,,SkatePark”, str. Bernard Shaw, Baia Mare
 • Hotărârea 315/2016 - Municipiul Baia Mare - 22.08.2016

  H.C.L. nr. 315 din 22.08.2016 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător, pentru proiectul "Dezvoltarea eco-rețelei urbane și a infrastructurii de agrement în cartierul Vasile Alecsandri", cod SMIS 18183, Contract de finanțare nr. 2169/29.08.2011
 • Hotărârea 314/2016 - Municipiul Baia Mare - 22.08.2016

  H.C.L. nr. 314 din 22.08.2016 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător pentru proiectul "Creșterea calității vieții urbane prin amenajarea Parcului Public Central", cod SMIS 18166
 • Hotărârea 313/2016 - Municipiul Baia Mare - 22.08.2016

  H.C.L. nr. 313 din 22.08.2016 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 379/2012, modificată și completată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 309/2016 privind tarifele de închiriere a terenurilor de fotbal aparţinând stadionului “Viorel Mateianu “ și stadionul 1 Mai Ferneziu din Municipiul Baia Mare administrate de către Serviciul Public Ambient Urban
 • Hotărârea 312/2016 - Municipiul Baia Mare - 22.08.2016

  H.C.L. nr. 312 din 22.08.2016 privind aprobarea programului artistic în cadrul evenimentului cultural "Festivalul Castanelor ” 2016
 • Hotărârea 311/2016 - Municipiul Baia Mare - 22.08.2016

  H.C.L. nr. 311 din 22.08.2016 privind desemnarea unui viceprimar al municipiului Baia Mare, pentru a exercita atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, pe durata suspendării de drept a mandatului de primar al municipiului Baia Mare, al domnului Cătălin Cherecheş
 • Hotărârea 310/2016 - Municipiul Baia Mare - 11.08.2016

  H.C.L. nr. 310 din 11.08.2016 privind aprobarea inițierii, depunerii și implementării de către Municipiul Baia Mare a proiectului ,,Incubatorul social – instrument de inovare socială”
 • Hotărârea 309/2016 - Municipiul Baia Mare - 11.08.2016

  H.C.L. nr. 309 din 11.08.2016 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 379/2012 privind tarifele de închiriere a terenurilor de fotbal aparţinând stadionului “Viorel Mateianu“ din municipiul Baia Mare administrat de către Serviciul Public Ambient Urban
 • Hotărârea 308/2016 - Municipiul Baia Mare - 11.08.2016

  H.C.L. nr. 308 din 11.08.2016 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiului Baia Mare şi Asociaţia pentru Dezvoltare prin Educaţie, Informare şi Susţinere - D.E.I.S., în vederea realizării în comun în Baia Mare a proiectului „Cultura - o stare de spirit”, în perioada 12 august - 09 septembrie 2016
 • Hotărârea 307/2016 - Municipiul Baia Mare - 11.08.2016

  H.C.L. nr. 307 din 11.08.2016 privind aprobarea încheierii Acordului de colaborare, conform Anexei nr. 1 la prezenta, între Municipiul Baia Mare, Clubul Sportiv Municipal Minaur Baia Mare şi Clubul Sportiv Marta Baia Mare, având ca scop organizarea turneului „Baia Mare Beach Handball Challenge”, care se va desfăşura la Baia Mare, în perioada 20-21 august 2016
 • Hotărârea 306/2016 - Municipiul Baia Mare - 11.08.2016

  H.C.L. nr. 306 din 11.08.2016 privind aprobarea modificării Acordului de cooperare încheiat între Municipiul Baia Mare şi Asociaţia "Filiala Uniunii Artiştilor Plastici" Baia Mare, Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 233/2016
 • Hotărârea 305/2016 - Municipiul Baia Mare - 11.08.2016

  H.C.L. nr. 305 din 11.08.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2016 referitoare la demararea procedurilor în vederea selecției unui membru al Consiliului de Administrație la S.C. Urbis S.A.
 • Hotărârea 304/2016 - Municipiul Baia Mare - 11.08.2016

  H.C.L. nr. 304 din 11.08.2016 privind aprobarea Listelor cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuință în vederea închirierii în anul 2016
 • Hotărârea 303/2016 - Municipiul Baia Mare - 11.08.2016

  H.C.L. nr. 303 din 11.08.2016 privind aprobarea organizării de către Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare a celei de-a XXXIII- a ediții a „Expo -Flora Maramureș”, în perioada 23 – 25 septembrie 2016, în cadrul evenimentului cultural „Festivalul Castanelor”2016
 • Hotărârea 302/2016 - Municipiul Baia Mare - 11.08.2016

  H.C.L. nr. 302 din 11.08.2016 privind taxele de utilizare temporară a locurilor publice pentru “Festivalul Castanelor” 2016 în perioada 23-25 septembrie 2016
 • Hotărârea 301/2016 - Municipiul Baia Mare - 11.08.2016

  H.C.L. nr. 301 din 11.08.2016 privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentului cultural "Festivalul Castanelor", în perioada 23 - 25 septembrie 2016
 • Hotărârea 300/2016 - Municipiul Baia Mare - 11.08.2016

  H.C.L. nr. 300 din 11.08.2016 privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 575 / 2015
 • Hotărârea 299/2016 - Municipiul Baia Mare - 11.08.2016

  H.C.L. nr. 299 din 11.08.2016 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2016
 • Hotărârea 298/2016 - Municipiul Baia Mare - 11.08.2016

  H.C.L. nr. 298 din 11.08.2016 privind aprobarea montării la limitele perimetrului administrativ - teritorial al municipiului Baia Mare de table inscripționate trilingv cu denumirile istorice ale orașului:Baia Mare, Nagybánya, Neustadt
 • Hotărârea 297/2016 - Municipiul Baia Mare - 11.08.2016

  H.C.L. nr. 297 din 11.08.2016 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Municipiul Baia Mare, Consiliul Județean Maramureș și Fundația ”Baia Mare 2021”, în vederea susținerii candidaturii Municipiului Baia Mare în cadrul acțiunii ’’Capitală Europeană a Culturii în anul 2021’’
 • Hotărârea 296/2016 - Municipiul Baia Mare - 11.08.2016

  H.C.L. nr. 296 din 11.08.2016 privind aprobarea candidaturii, bugetului și caietului de candidatură aferente acțiunii - program cultural prioritar ”Baia Mare - Capitală Europeană a Culturii 2021” și reconfirmarea sprijinului pentru implementarea Strategiei aprobate de Dezvoltare Culturală a Municipiului Baia Mare 2015-2030
 • Hotărârea 295/2016 - Municipiul Baia Mare - 11.08.2016

  H.C.L. nr. 295 din 11.08.2016 privind reorganizarea comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Comisia pentru activităţi economico-financiare
 • Hotărârea 294/2016 - Municipiul Baia Mare - 11.08.2016

  H.C.L. nr. 294 din 11.08.2016 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Gligan Gheorghe, supleant pe lista de candidaţi la Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, din partea Partidul Social Democrat
 • Hotărârea 293/2016 - Municipiul Baia Mare - 11.08.2016

  H.C.L. nr. 293 din 11.08.2016 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Pop Viorel, supleant pe lista de candidaţi la Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, din partea Coaliţiei pentru Baia Mare - UNPR
 • Hotărârea 292/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 292 din 21.07.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Amplasarea unei stații de bază pentru servicii de comunicare electronice 3G - MM 00327", strada Păltinișului, nr.65, Baia Mare
 • Hotărârea 291/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 291 din 21.07.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Casă de locuit P+E și anexă garaj", strada 9 Mai, nr.21 A, Baia Mare
 • Hotărârea 290/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 290 din 21.07.2016 privind menţinerea garajului, situat pe str. Grănicerilor nr. 106, executat în baza Autorizaţiei de construire nr. 202 / 30.05.1995 cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial şi suplimentarea terenului închiriat
 • Hotărârea 289/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 289 din 21.07.2016 privind menţinerea garajului, situat pe str. Păltinișului nr. 70, executat în baza autorizaţiei de construire nr.881/22.12.1998, cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial şi suplimentarea terenului concesionat
 • Hotărârea 288/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 288 din 21.07.2016 privind menţinerea garajului, situat pe str. Mărășești nr.25, executat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial şi suplimentarea terenului concesionat
 • Hotărârea 287/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 287 din 21.07.2016 privind însușirea unei documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 20mp, situat în Baia Mare, strada Al. Odobescu nr. 2, aferent unei boxe de garaj proprietatea numitei Tusnea Ana
 • Hotărârea 286/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 286 din 21.07.2016 privind însușirea unei documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 20 mp, situat în Baia Mare, B-dul București, nr. 35A, aferent unei boxe de garaj, proprietatea numitului Dolha Dumitru
 • Hotărârea 285/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 285 din 21.07.2016 privind însușirea unei documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 22mp, situat în Baia Mare, strada Victoriei nr. 45, aferent unei boxe de garaj, proprietatea numitei Ciucur Maria
 • Hotărârea 284/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 284 din 21.07.2016 privind însușirea unei documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 18 mp, situat în Baia Mare, str. D. Vodă, nr. 6, aferent unei boxe de garaj, proprietatea numitului Orha Ioan
 • Hotărârea 283/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 283 din 21.07.2016 privind însușirea unei documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 18mp, situat în Baia Mare, str. D. Vodă, nr. 6, aferent unei boxe de garaj proprietatea numitului Petricean Dorel
 • Hotărârea 282/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 282 din 21.07.2016 privind însușirea unei documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 18 mp, situat în Baia Mare, str. D. Vodă, nr. 2, aferent unei boxe de garaj, proprietatea numitului Bancoș Alexandru Vasile.
 • Hotărârea 281/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 281 din 21.07.2016 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 19 mp, situat în Baia Mare, str. Dragoș Vodă, nr. 6, aferent boxei garajului aflat în proprietatea numitului Bumba Vasile
 • Hotărârea 280/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 280 din 21.07.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 21 mp, situat în Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 74, ocupat de construcţia GARAJ, proprietatea numitului Toth Vasile Iosif
 • Hotărârea 279/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 279 din 21.07.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 24 mp, situat în Baia Mare, Str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, nr.3, ocupat de construcţia GARAJ, proprietatea numitului Pînzaru Codrin
 • Hotărârea 278/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 278 din 21.07.2016 privind însușirea unei documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 18mp, situat în Baia Mare , str. D. Voda nr. 2, aferent unei boxe de garaj proprietatea numitului Matra Ioan
 • Hotărârea 277/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 277 din 21.07.2016 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 20 mp, situat în Baia Mare, str. Aviatorilor, aferent boxei garajului aflat în proprietatea numiților Kovacs Maria Magdalena, Kovacs Nelinnger Attila și Kovacs Csaba
 • Hotărârea 276/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 276 din 21.07.2016 privind aprobarea extinderii şi închiderii spaţiului - atelier situat pe Bd. Unirii, nr. 12 şi concesionării terenului aferent în suprafaţă de 8 mp - beneficiar HOZA ALEXANDRU şi HOZA SIMONA
 • Hotărârea 275/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 275 din 21.07.2016 privind aprobarea suplimentării cu 3 mp a suprafeţei de teren concesionate în baza Contractului de concesiune nr. 364/1/20.03.2012, aferente accesului la spaţiul situat la demisolul blocului de locuinţe nr. 11 situat pe Bd. Republicii, - beneficiar NAGY ELISABETA şi reducerii cu 3 mp a suprafeţei de teren concesionate în baza Contractului de concesiune nr.364/2/20.03.2012, aferente accesului la spaţiul situat la parterul blocului nr. 11 pe Bd. Republicii, - beneficiar ILEA IVETTE ALESSANDRA
 • Hotărârea 274/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 274 din 21.07.2016 privind însușirea documentațiilor cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a unor terenuri aferente unor accese la spații comerciale, situate în Baia Mare, B-dul Unirii, nr. 12, în vederea concesionării în favoarea CEC Bank, Sucursala Baia Mare
 • Hotărârea 273/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 273 din 21.07.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă totală de 27 mp, situat în Baia Mare, Aleea Jupiter, nr. 3
 • Hotărârea 272/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 272 din 21.07.2016 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 10 mp, situat în Baia Mare, Bd. Traian nr. 19A, necesar realizării unui balcon la apartamentul nr. 31, aflat în proprietatea domnului Vanca Dorin
 • Hotărârea 271/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 271 din 21.07.2016 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 5 mp, situat în Baia Mare, Str. Bogdan Vodă nr. 9, în vederea construirii unui balcon la apartamentul nr. 41, aflat în proprietatea SC DESONIA SRL
 • Hotărârea 270/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 270 din 21.07.2016 privind retragerea dreptului de administrare al Liceului de Arte Baia Mare asupra unor imobile din domeniul public al Municipiului Baia Mare, construcții și teren în suprafață de 3604 mp, situate pe str.Petofi Șandor, nr.6-8, proprietatea Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 269/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 269 din 21.07.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 22 mp, aferent boxă garaj, situat în Baia Mare, strada George Enescu, nr.6, proprietatea lui Suciu Grigore
 • Hotărârea 268/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 268 din 21.07.2016 privind identificarea cu date de carte funciară, a unui tronson din strada Vasile Alecsandri si trotuarele asfaltate aferente, în suprafață de 1763 mp, domeniul public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 267/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 267 din 21.07.2016 privind aprobarea întocmirii documentaţiei în vederea concesionării terenului în suprafaţă totală de 1638 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat pe strada Horea nr. 65, ocupat parţial de construcţii proprietatea S.C.RADIAL SPECTRUM S.R.L
 • Hotărârea 266/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 266 din 21.07.2016 privind însușirea documentației cadastrale de modificare a limitei de proprietate dintre imobilul înscris în CF nr. 104351 Baia Mare, nr. topo 539/2 și 541, aflat în proprietatea lui Papiu Marius-Gelu și Papiu Greti Adriene, respectiv imobilul înscris în CF nr. 120387 Baia Mare, nr. topo 570/2, aflat în proprietatea Orașului Baia Mare
 • Hotărârea 265/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 265 din 21.07.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 12 mp, necesar extindere şi deschidere acces din exterior, aferent apartamentului situat în Baia Mare, strada George Coșbuc, nr. 7, ap. 21
 • Hotărârea 264/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 264 din 21.07.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire a doua parcele de teren în suprafață totală de 9 mp, ocupat de extindere balcon, situat în Baia Mare, str. Ion Luca Caragiale, bl. nr.5, scara B, ap.15, propietatea numitului Criste Axente
 • Hotărârea 263/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 263 din 21.07.2016 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 99 mp, situat sub parte din Casa de locuit de tip P+E, din Baia Mare, str. Potcoavei, nr. 7A
 • Hotărârea 262/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 262 din 21.07.2016 privind însușirea unei documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 7mp, situat în Baia Mare, Bd-ul Unirii nr. 3
 • Hotărârea 261/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 261 din 21.07.2016 privind însușirea unei documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 5 mp, situat în Baia Mare, Bd-ul Bucuresti nr. 33, aferent unui balcon proprietatea numitului Remetan Ioan Augustin
 • Hotărârea 260/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 260 din 21.07.2016 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 8mp, situat în Baia Mare, Bd-ul Bucuresti nr. 27, aferent unei boxe - spatiu comercial, proprietatea numitului Galan Simion
 • Hotărârea 259/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 259 din 21.07.2016 privind însușirea unei documentaţii cadastrale de alipire și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 9mp, aferent unui balcon situat în Baia Mare, strada Matei Basarab nr. 9/11
 • Hotărârea 258/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 258 din 21.07.2016 privind însușirea unei documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 450mp, situat în Baia Mare, strada Tăul Roșu nr. 57
 • Hotărârea 257/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 257 din 21.07.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 28 mp, situat în Baia Mare, Bld. Bucureşti nr.10, ap. 46, aferent extinderii cabinetului medical, proprietatea numitului Sabo Nicolae
 • Hotărârea 256/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 256 din 21.07.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a unei parcele de teren în suprafaţă de 354 mp, situată în Baia Mare, strada Hornului, nr. 11
 • Hotărârea 255/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 255 din 21.07.2016 privind însușirea unei documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 300mp, situat în Baia Mare, strada Valea Borcutului nr. 131A
 • Hotărârea 254/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 254 din 21.07.2016 privind aprobarea întocmirii unor rapoarte de expertiză tehnică de evaluare, în vederea efectuării unui schimb de terenuri, pentru cauză de utilitate publică, între terenuri aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare şi terenuri aflate în proprietatea numiților Mununar Vasile şi Mununar Severica
 • Hotărârea 253/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 253 din 21.07.2016 privind concesionarea terenului de 2 mp, pentru realizarea accesului la spațiul comercial, situat în municipiul Baia Mare, strada Dragoș Vodă, nr. 2B
 • Hotărârea 252/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 252 din 21.07.2016 privind identificarea cu date de carte funciară, a terenului în suprafaţă de 64473 mp, Parcul Câmpul Tineretului şi strada Câmpul tineretului, evidențiat la poziţia 84, respectiv poziţia 1, din Anexa nr. 2 la H.G nr. 934/2002 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 251/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 251 din 21.07.2016 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Baia Mare a unui teren în suprafață de 102 mp, în vederea amenajării unei parcări publice, pe strada Vasile Lucaciu
 • Hotărârea 250/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 250 din 21.07.2016 privind aprobarea reînnoirii contractelor de închiriere pentru spațiile utilizate de către partidele politice
 • Hotărârea 249/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 249 din 21.07.2016 privind atribuirea în folosință gratuită către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Zona Metropolitană Baia Mare”, a două birouri cu suprafaţa utilă de 79,00 mp situate în clădirea M2 din incinta Centrului de Afaceri Milenium - III- P-ța Llibertății nr.17
 • Hotărârea 248/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 248 din 21.07.2016 privind menţinerea caruselului rotativ situat în Parcul Regina Maria şi reînnoirea contractului de închiriere a terenului ocupat de acesta, în favoarea proprietarului, BONAT VASILE I.I.
 • Hotărârea 247/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 247 din 21.07.2016 privind încheierea contractului de închiriere a spaţiului cu destinaţia de sediu, din str.Victoriei nr.118, pentru Asociatia Persoanelor cu Handicap Fizic și Locomotor “MARA HAND”Maramureș, prin închiriere
 • Hotărârea 246/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 246 din 21.07.2016 privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune cu privire la achiziţionarea terenului pădure, în suprafață de 2,33 ha, înscris în Titlul de proprietate nr.700/29.11.2002, aflat în proprietatea numiților Bresug Dana Carmen, Chira Petronela Cristina și Poduț Antonia Izabela, situat în raza Ocolului Silvic Firiza, în extravilanul Municipiului Baia Mare.
 • Hotărârea 245/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 245 din 21.07.2016 privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune cu privire la achiziţionarea apartamentului situat în Baia Mare, str.Teatrului nr.2/4, proprietatea numitei Demeter Maria, care face parte din imobilul ,, Casa Gall ” - Monument istoric
 • Hotărârea 244/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 244 din 21.07.2016 privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2016 prin care s-a aprobat punerea la dispoziţia Programului „Baia Mare - Capitală Europeană a Culturii - 2021” a imobilelor pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea programului cultural al caietului de candidatură, de către Municipiul Baia Mare şi Fundaţia «Baia Mare 2021»
 • Hotărârea 243/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 243 din 21.07.2016 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător
 • Hotărârea 242/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 242 din 21.07.2016 privind numirea reprezentantului Consiliului Local Baia Mare la întâlnirile Grupului de Lucru Mixt pentru Romi şi încetarea aplicabilităţii Hotărârii Consiliului Local nr. 226/2012
 • Hotărârea 241/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 241 din 21.07.2016 privind aprobarea iniţierii, depunerii şi implementarii de către Municipiul Baia Mare a proiectului ,,Incubatorul social – instrument de inovare socială”
 • Hotărârea 240/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 240 din 21.07.2016 privind finanţarea de la bugetul local a participării unui număr de 45 de elevi proveniţi din familii defavorizate, la Programul "Şcoala după şcoală", care se va desfăşura la Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu Baia Mare, în perioada octombrie 2016 - iunie 2017
 • Hotărârea 239/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 239 din 21.07.2016 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Serviciul Public Asistenţă Socială şi Asociatia Tinerilor Romi ,,Young Roma Maramures”, în vederea derulării proiectului ,,Împreuna crestem accesul la educatie a copiilor si tinerilor rromi din zona Cuprom, Craica şi Pirită”
 • Hotărârea 238/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 238 din 21.07.2016 privind aprobarea participării Serviciul Public Asistenţă Socială Baia Mare la organizarea ”Taberei de Vară – Copiii de pe front”, în cooperare cu Instituţia Prefectului Maramureş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş
 • Hotărârea 237/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 237 din 21.07.2016 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Serviciul Public Asistenţă Socială Baia Mare şi ASOCIAȚIA ”TINERI PENTRU TINE” MARAMUREŞ, în vederea desfăşurării proiectului ”Molarul de 6 ani”
 • Hotărârea 236/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 236 din 21.07.2016 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Serviciul Public Asistenţă Socială Baia Mare şi Asociaţia Ioana Maria, în vederea facilitării accesului persoanelor cu Sindrom Down și a familiilor acestora, cu domiciliul pe raza municipiului Baia Mare la servicii sociale integrate
 • Hotărârea 235/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 235 din 21.07.2016 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Serviciul Public Asistenţă Socială şi Fundația Umanitară pentru Copii și Adulți în Dificultate SERA ROMÂNIA în vederea sprijinirii financiare a 20 de copii preşcolari din comunitățile sărace ale municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 234/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 234 din 21.07.2016 privind aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului II 2016
 • Hotărârea 233/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 233 din 21.07.2016 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Municipiul Baia Mare şi Asociaţia "Filiala Uniunii Artiştilor Plastici" Baia Mare în vederea finanţării şi realizării în comun a albumului de artă cu titlul "120 de Ani de Şcoală de Pictură Băimăreană. Centrul artistic Baia Mare, fenomen european unic în România"
 • Hotărârea 232/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 232 din 21.07.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul “Extindere sistem de iluminat public din Municipiul Baia Mare - Etapa 2016”
 • Hotărârea 231/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 231 din 21.07.2016 privind aprobarea participării Municipiului Baia Mare ca partener în proiectul URBACT ”Sub>Urban. Reinventing the fringe – Sub>Urban. Reinventarea periferiilor urbane”
 • Hotărârea 230/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 230 din 21.07.2016 privind aprobarea participării Municipiului Baia Mare ca partener în proiectul URBACT „Boosting Social Innovation – Stimularea inovării sociale (Boostinno)”
 • Hotărârea 229/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 229 din 21.07.2016 privind constatarea încetării calității de reprezentant în Consiliul de administrație al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. a doamnei consilier Hofer Gabriela
 • Hotărârea 228/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 228 din 21.07.2016 privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local al domnului Deac Florin Vasile
 • Hotărârea 227/2016 - Municipiul Baia Mare - 21.07.2016

  H.C.L. nr. 227 din 21.07.2016 privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local al domnului Tătaru Florin
 • Hotărârea 226/2016 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2016

  H.C.L. nr. 226 din 19.07.2016 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2016
 • Hotărârea 225/2016 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2016

  H.C.L. nr. 225 din 19.07.2016 privind desemnarea unui viceprimar al Municipiului Baia Mare pentru a exercita atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, pe durata suspendării de drept a mandatului de Primar al Municipiului Baia Mare, al domnului Cătălin Cherecheş
 • Hotărârea 224/2016 - Municipiul Baia Mare - 07.07.2016

  H.C.L. nr. 224 din 07.07.2016 privind mandatarea domnului Nicoară Mihai pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. URBIS S.A., situaţiile financiare, raportul de activitate al consiliului de administraţie şi raportul de audit financiar pentru anul 2015
 • Hotărârea 223/2016 - Municipiul Baia Mare - 07.07.2016

  H.C.L. nr. 223 din 07.07.2016 privind constatarea încetării calității de reprezentant în Consiliul de administrație al Colegiului Național "Vasile Lucaciu", al domnului consilier local Niculescu Țâgârlaș Cristian Augustin
 • Hotărârea 222/2016 - Municipiul Baia Mare - 07.07.2016

  H.C.L. nr. 222 din 07.07.2016 privind aprobarea participării Municipiului Baia Mare la organizarea evenimentului naţional "Festivalul Handbalului Juvenil", ediţia a XII-a, care se va desfăşura la Baia Mare în perioada 8-10 iulie 2016
 • Hotărârea 221/2016 - Municipiul Baia Mare - 07.07.2016

  H.C.L. nr. 221 din 07.07.2016 privind aprobarea continuării acţiunilor pentru promovarea şi implementarea Programului Baia Mare - Capitală Europeană a Culturii - 2021
 • Hotărârea 220/2016 - Municipiul Baia Mare - 07.07.2016

  H.C.L. nr. 220 din 07.07.2016 privind modificarea componenţei Comisiei de licitaţie pentru vânzarea masei lemnoase pe picior către agenţii economici și revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 222/2012
 • Hotărârea 219/2016 - Municipiul Baia Mare - 07.07.2016

  H.C.L. nr. 219 din 07.07.2016 privind stabilirea componenţei Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Baia Mare şi încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2012
 • Hotărârea 218/2016 - Municipiul Baia Mare - 07.07.2016

  H.C.L. nr. 218 din 07.07.2016 privind stabilirea componenței comisiei de repartizare a locuin ţelor din fondul locativ de stat, a locuinţelor de serviciu, locuinţelor sociale şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 217/2016 - Municipiul Baia Mare - 07.07.2016

  H.C.L. nr. 217 din 07.07.2016 privind reorganizarea comisiei de licitaţie pentru închirieri, concesionări, vânzări şi achiziţii de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 216/2016 - Municipiul Baia Mare - 07.07.2016

  H.C.L. nr. 216 din 07.07.2016 privind stabilirea componenţei Comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998 şi a Legii nr. 350/2005
 • Hotărârea 215/2016 - Municipiul Baia Mare - 07.07.2016

  H.C.L. nr. 215 din 07.07.2016 privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive şi de tineret, cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 214/2016 - Municipiul Baia Mare - 07.07.2016

  H.C.L. nr. 214 din 07.07.2016 privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 213/2016 - Municipiul Baia Mare - 07.07.2016

  H.C.L. nr. 213 din 07.07.2016 privind componenţa comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Baia Mare - mandat 2016-2020
 • Hotărârea 212/2016 - Municipiul Baia Mare - 24.06.2016

  H.C.L. nr. 212 din 24.06.2016 privind desemnarea unui viceprimar al Municipiului Baia Mare pentru a exercita atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, pe durata suspendării de drept a mandatului de Primar al Municipiului Baia Mare, al domnului Cătălin Cherecheş
 • Hotărârea 211/2016 - Municipiul Baia Mare - 24.06.2016

  H.C.L. nr. 211 din 24.06.2016 privind alegerea viceprimarilor municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 210/2016 - Municipiul Baia Mare - 24.06.2016

  H.C.L. nr. 210 din 24.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 209/2016 - Municipiul Baia Mare - 24.06.2016

  H.C.L. nr. 209 din 24.06.2016 privind declararea ca legal constituit a consiliului local
 • Hotărârea 208/2016 - Municipiul Baia Mare - 24.06.2016

  H.C.L. nr. 208 din 24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor din cadrul Consiliului local
 • Hotărârea 207/2016 - Municipiul Baia Mare - 24.06.2016

  H.C.L. nr. 207 din 24.06.2016 privind alegerea comisiei de validare
 • Hotărârea 206/2016 - Municipiul Baia Mare - 23.06.2016

  H.C.L. nr. 206 din 23.06.2016 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Clubul Sportiv Minaur Baia Mare
 • Hotărârea 205/2016 - Municipiul Baia Mare - 23.06.2016

  H.C.L. nr. 205 din 23.06.2016 privind aprobarea desființării unor posturi vacante din Statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 204/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 204 din 30.05.2016 privind stabilirea criteriilor şi procedurii de ocupare a postului vacant de administrator public, precum şi a atribuţiilor specifice ale acestuia
 • Hotărârea 203/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 203 din 30.05.2016 privind emiterea avizului consultativ de către Consiliul Local al municipiului Baia Mare, în vederea acordării titlului de “Colegiu” Liceului de Arte Baia Mare, str. Petofi Sandor nr. 2 - 4, conform Ordinului M.E.C. nr. 3732/ 20 mai 2013 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar
 • Hotărârea 202/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 202 din 30.05.2016 privind aprobarea initierii, depunerii şi implementării de către Municipiul Baia Mare a proiectului ,,Standarde pentru Baia Mare - incluziune şi reintegrare fără discriminare”
 • Hotărârea 201/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 201 din 30.05.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru “Locuință S+P+1E", str. Minerva, nr. 11, Baia Mare
 • Hotărârea 200/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 200 din 30.05.2016 privind aprobarea aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN - CONSTRUIRE HALE DE PRODUCŢIE – HRANĂ PENTRU CÂINI” B-dul Independenţei nr. 57, Baia Mare
 • Hotărârea 199/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 199 din 30.05.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”INTRODUCERE TERENURI ÎN INTRAVILAN ŞI LOTIZARE PENTRU LOCUINŢE COLECTIVE MICI CU 8 APARTAMENTE/IMOBIL” strada Viilor, F.N., Baia Mare
 • Hotărârea 198/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 198 din 30.05.2016 privind însușirea unei documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 24 mp, situat în Baia Mare, strada Păltinişului nr. 76, aferent boxei de garaj proprietatea numitului Blidar Vasile
 • Hotărârea 197/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 197 din 30.05.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 21 mp, aferent boxă garaj, situat în Baia Mare, strada Olteniei, nr. 6, garaj proprietatea numitei Dănuț Floare
 • Hotărârea 196/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 196 din 30.05.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 16 mp, situat în Baia Mare, str. Petru Maior, nr. 2-4, aferent boxă garaj, proprietatea numitelor Leahu Adriana Dănuţa şi Oroian Stela Constanţa
 • Hotărârea 195/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 195 din 30.05.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 18 mp, situat în Baia Mare, str. Victor Babeş, nr. 66, aferent boxă garaj, proprietatea numitului Pop Radu
 • Hotărârea 194/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 194 din 30.05.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 20 mp, aferent boxă garaj, situat în Baia Mare, strada Grănicerilor, nr. 103, garaj proprietatea numitului Rachiș Florea
 • Hotărârea 193/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 193 din 30.05.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 21 mp, aferent boxă garaj, situat în Baia Mare, bulevardul Republicii, nr. 37, garaj proprietatea numitei Antal Erzsebet Magdolna
 • Hotărârea 192/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 192 din 30.05.2016 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 450 mp, situat în Baia Mare, str. Caișilor, nr. 2, aferent Casei de locuit aflată în proprietatea numitei Popa Sorina, în vederea constituirii dreptului de superficie
 • Hotărârea 191/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 191 din 30.05.2016 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros pe terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, situat pe str. Arțarului, nr. 7, în favoarea numiţilor Danila Dragomir, Danila Liviu Andrei, Zincă Andreea Maria, proprietarii casei de locuit edificată pe acesta
 • Hotărârea 190/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 190 din 30.05.2016 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros pe terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, situat pe str. Limpedea, nr. 54 A, în favoarea numiților Roteş Nicolae și Roteş Margareta Adriana, proprietarii casei de locuit edificate pe acesta
 • Hotărârea 189/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 189 din 30.05.2016 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros pe terenul apartinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, situat pe str. Arțarului, nr. 5, în favoarea numiților Kulcsar Francisc și Kulcsar Iuliana, proprietarii casei de locuit edificate pe acesta
 • Hotărârea 188/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 188 din 30.05.2016 privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru terenul situat pe str. G. Coşbuc nr. 27 ocupat de sediul Asociaţiei, în favoarea proprietarului construcţiei, Asociaţia de Proprietari nr. 21
 • Hotărârea 187/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 187 din 30.05.2016 privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru terenul situat pe str. Piata Izvoarelor nr. 16/A ocupat de chioşcul ceasornicărie, în favoarea proprietarilor construcţiei, Boje Antoaneta şi Sas Valerian
 • Hotărârea 186/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 186 din 30.05.2016 privind aprobarea modificării limitei de proprietate între terenul aflat în proprietatea privată a Muncipiului Baia Mare și terenul proprietatea numitei Varga Denisa, situat în Baia Mare, strada Privighetorii, nr. 14
 • Hotărârea 185/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 185 din 30.05.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale a imobilului în suprafață totală de 330 mp, situat în Baia Mare, str. Valea Roșie nr. 19, în vederea încetării coproprietății prin partaj voluntar între Rednic Maria și Statul Român
 • Hotărârea 184/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 184 din 30.05.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 19 mp, aferent extindere apartament, situat în Baia Mare, strada Dragoş Vodă, nr. 2/53 proprietatea numitilor Bonte Gheorghe si sotia Bonte Lucia Meda
 • Hotărârea 183/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 183 din 30.05.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 17 mp, aferent alee acces, situat în Baia Mare, bulevardul Republicii, nr. 1/1, acces proprietatea numitei Popescu Ioana Marieta
 • Hotărârea 182/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 182 din 30.05.2016 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 21 mp, situat în Baia Mare, str. Petru Rareș nr. 1, ap.11, aferent Balcon D+P cu acces la demisol aflat în proprietatea doamnei Aron Anamaria
 • Hotărârea 181/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 181 din 30.05.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 27 mp, pentru extindere apartament, situat în Baia Mare, bulevardul Traian, nr. 32/34, proprietatea S.C. MEG DENT S.R.L.
 • Hotărârea 180/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 180 din 30.05.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 31mp, situat în Baia Mare, str.Vlad Ţepeş nr.11/21, aferent extindere atelier de blănărie
 • Hotărârea 179/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 179 din 30.05.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 6 mp, aferent extindere balcon, la apartamentul situat în Baia Mare, str. Marasesti, nr. 11/26, proprietatea numitului Pop Roman
 • Hotărârea 178/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 178 din 30.05.2016 privind aprobarea preluării în domeniul public al Municipiului Baia Mare a terenului aferent unui tronson a str. Gh. Doja, teren la a cărui proprietate au renunțat numiții Filip Andreea-Maria și Filip Ionuț-Radu, respectiv Hoban Ioan și Hoban Steluța-Doina
 • Hotărârea 177/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 177 din 30.05.2016 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 2000 mp, situat în Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 53
 • Hotărârea 176/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 176 din 30.05.2016 privind însușirea documentației cadastrale a terenului în suprafaţă de 806 mp, aferent imobilului situat în Baia Mare, Piața Păcii nr. 12
 • Hotărârea 175/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 175 din 30.05.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 360 mp, situat în Baia Mare, str. Rachetei f.n.
 • Hotărârea 173/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 173 din 30.05.2016 privind retragerea destinaţiei stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 227/2013 pentru apartamentul situat pe str. Matei Basarab nr. 8/17 Baia Mare, de a fi închiriat în favoarea sportivilor care activează în cadrul Handbal Club Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 172/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 172 din 30.05.2016 privind prelungirea folosinței gratuite pe o perioadă de 5 ani în baza unor contracte de comodat către Biblioteca Județeană „ Petre Dulfu ” a celor patru spații din Municipiul Baia-Mare unde funcționează filiale ale acestei instituții
 • Hotărârea 171/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 171 din 30.05.2016 privind aprobarea închirierii către Asociația Județeană de Fotbal a spațiilor cu suprafața utilă de 104,74 mp pe care le utilizează pe B-dul Unirii nr.11J - Baia Mare
 • Hotărârea 170/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 170 din 30.05.2016 privind atribuirea în folosinţă gratuită către Agenția Națională Antidrog - Centru de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Maramureș pe o perioadă de 5 ani a spațiului în suprafaţă de 80,20 mp situat în corpul J din imobilul de pe Bd. Unirii nr. 11
 • Hotărârea 169/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 169 din 30.05.2016 privind aprobarea „Inițierii procedurii de închiriere a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare”
 • Hotărârea 168/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 168 din 30.05.2016 privind aprobarea Contractului de împrumut de folosinţă încheiat între Parohia Reformată Baia Mare Oraşul Vechi, str. Dacia nr. 3 şi Liceul Teoretic "Nemeth Laszlo", str. Luminişului nr. 1, având ca obiect obţinerea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit de către Liceul Teoretic Nemeth Laszlo a imobilului situat în Baia Mare, str. Podul Viilor nr.19, fosta Şcoală Confesională Reformată
 • Hotărârea 167/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 167 din 30.05.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza Proiect Tehnic, pentru investiţia „ŞCOALA NR. 6 – SALA DE SPORT", str. IZA nr. 2, BAIA MARE
 • Hotărârea 166/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 166 din 30.05.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza P.T. - D.E., pentru obiectivul de investiţii: “ SKATE PARK - Amenajare ” , Baia Mare, str. Bernard Shaw, jud. Maramureș
 • Hotărârea 165/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 165 din 30.05.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza P.T.- D.E., pentru obiectivul de investiţii:“IMOBIL PHOENIX-REABILITARE" str. Tineretului, nr. 2, Baia Mare
 • Hotărârea 164/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 164 din 30.05.2016 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "Pod peste râul Săsar, Strada Culturii - R.K. + Reabilitare arhitecturală", Baia Mare
 • Hotărârea 162/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 162 din 30.05.2016 privind aprobarea procedurii de declarare a stării de insolvabilitate a debitorilor cu restanţe la obligaţiile aferente contractelor de închiriere a locuinţelor sociale
 • Hotărârea 161/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 161 din 30.05.2016 privind aprobarea încheierii Convenţiei între Serviciul Public Asistenţă Socială şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Baia Sprie având ca obiect acordarea de servicii specifice, beneficiarilor cu domiciliul pe raza Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 160/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 160 din 30.05.2016 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2016 pentru programe/proiecte şi activităţi nonprofit de interes general, în domeniul cultural
 • Hotărârea 159/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 159 din 30.05.2016 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2016 pentru programe/proiecte şi activităţi nonprofit de interes general, în domeniul tineret
 • Hotărârea 158/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 158 din 30.05.2016 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2016 pentru activităţi nonprofit de interes general, în domeniul sport
 • Hotărârea 157/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 157 din 30.05.2016 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2016
 • Hotărârea 156/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 156 din 30.05.2016 pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului I 2016
 • Hotărârea 155/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 155 din 30.05.2016 privind aprobarea conturilor anuale de execuţie ale bugetelor municipiului Baia Mare şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2015
 • Hotărârea 154/2016 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2016

  H.C.L. nr. 154 din 30.05.2016 privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local a doamnei Ghinea Laura Teodora
 • Hotărârea 153/2016 - Municipiul Baia Mare - 19.05.2016

  H.C.L. nr. 153 din 19.05.2016 privind aprobarea situațiilor financiare anuale și a repartizării profitului net realizat de către Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. în exercițiul financiar 2015
 • Hotărârea 152/2016 - Municipiul Baia Mare - 19.05.2016

  H.C.L. nr. 152 din 19.05.2016 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Baia Mare şi Societatea de Ştiinţe Matematice din România, Filiala Maramureş, în vederea organizării la Baia Mare a celei de-a XX-a ediţii a Conferinţei Anuale a Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, în perioada 19-22 Mai 2016
 • Hotărârea 151/2016 - Municipiul Baia Mare - 12.05.2016

  H.C.L. nr. 151 din 12.05.2016 privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. I a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Comisia pentru activităţi economico-financiare, prin desemnarea consilierilor locali Mehes Adalbert şi Costin Diana-Nicoleta ca membrii în comisie, pe locurile devenite vacante
 • Hotărârea 150/2016 - Municipiul Baia Mare - 12.05.2016

  H.C.L. nr. 150 din 12.05.2016 privind aprobarea alocării sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2016 pentru finanţarea proiectului Festivalul Naţional „Ursuleţul de Aur” Baia Mare 2016, ediţia XXXIII, depus de către Asociaţia Delfinul de Aur, în baza "Ghidului Solicitanţilor pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul cultural"
 • Hotărârea 149/2016 - Municipiul Baia Mare - 09.05.2016

  H.C.L. nr. 149 din 09.05.2016 privind exercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune cu privire la achiziţionarea apartamentului situat în Baia Mare, str. Mihai Viteazu nr. 2A/1, proprietatea numitei Balas Cornelia , parte integrantă din Monumentul Istoric "Casa Iancu de Hunedoara"
 • Hotărârea 148/2016 - Municipiul Baia Mare - 09.05.2016

  H.C.L. nr. 148 din 09.05.2016 privind desemnarea unui viceprimar al Municipiului Baia Mare pentru a exercita atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, pe durata suspendării de drept a mandatului de Primar al Municipiului Baia Mare, al domnului Cătălin Cherecheş
 • Hotărârea 147/2016 - Municipiul Baia Mare - 15.04.2016

  H.C.L. nr. 147 din 15.04.2016 privind aprobarea depunerii supraofertei pentru preluarea în patrimoniul Municipiului Baia Mare a imobilului ”Moară de Grâu”, şi terenul aferent în suprafaţă de 4.162 mp, situate în Baia Mare, strada Minerilor, nr. 8, actual nr.13-15 aparținând S.C. Viporex & CO S.R.L. în faliment, în vederea realizării investiției ”Reabilitarea Ștrandului Municipal, realizarea Centrului Acvatic și Agrement Baia Mare”
 • Hotărârea 146/2016 - Municipiul Baia Mare - 15.04.2016

  H.C.L. nr. 146 din 15.04.2016 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2016
 • Hotărârea 145/2016 - Municipiul Baia Mare - 14.04.2016

  H.C.L. nr. 145 din 14.04.2016 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2016
 • Hotărârea 144/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 144 din 29.03.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - “SCHIMBARE FUNCȚIUNE ÎN ZONĂ INDUSTRIALĂ", Baia Mare, str.8 Martie, nr.4 B
 • Hotărârea 143/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 143 din 29.03.2016 privind însușirea unei documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 2 mp, situat în Baia Mare , strada B. St. Delavrancea nr. 33, în vederea amenajarii unui lift panoramic la fatada blocului
 • Hotărârea 142/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 142 din 29.03.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 3 mp, situat în Baia Mare, str. Ion Luca Caragiale nr.5, aferent extindere balcon
 • Hotărârea 141/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 141 din 29.03.2016 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în cotă de 497/847 mp, situat în Baia Mare, str. Plugarilor nr. 32
 • Hotărârea 140/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 140 din 29.03.2016 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 86 mp, situat în Baia Mare, strada Coltau, în vederea lărgirii străzii
 • Hotărârea 139/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 139 din 29.03.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 2 mp, pentru realizare acces la spațiul comercial, situat în Baia Mare, strada Dragoș Vodă, nr.2B, proprietatea doamnei Bobb Maria Rodica
 • Hotărârea 138/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 138 din 29.03.2016 privind însușirea unor documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totala de 3 mp, situat în Baia Mare , Bd-ul Traian nr. 5, în vederea modificării scării exterioare aferente extinderii
 • Hotărârea 137/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 137 din 29.03.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 28 mp, situat în Baia Mare, strada Gării, nr.20, pentru extinderea apartamentului nr. 31, proprietatea domnului Barbur Radu
 • Hotărârea 136/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 136 din 29.03.2016 privind menţinerea chioşcului şi închirierea terenului în suprafaţă de 6 mp, din CF 119516, din nr. cadastral 119516, situat pe str. Victoriei nr.94, ocupat de acesta, în favoarea proprietarului construcţiei, RACOLTA IOAN
 • Hotărârea 135/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 135 din 29.03.2016 privind însușirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului situat în Baia Mare, strada Construcției, nr. 11 și aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere pe acest teren
 • Hotărârea 134/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 134 din 29.03.2016 privind identificarea topografică, a terenului în suprafață de 8612 mp aferent unui tronson a străzii Electrolizei, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 133/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 133 din 29.03.2016 privind darea în administrarea Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. a obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii – Municipiul Baia Mare”, finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și bugetul local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 132/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 132 din 29.03.2016 privind aprobarea Studiului de Oportunitate a Documentației de atribuire și însușirea Raportului de Evaluare, în vederea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 185 mp, identificat prin C.F. 118363 , nr. cadastral 118363, situat pe str.Topazului nr. 2B, în vederea deschiderii unui acces auto
 • Hotărârea 131/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 131 din 29.03.2016 privind aprobarea Studiului de Oportunitate a Documentatiei de atribuire şi însuşirea Raportului de Evaluare, în vederea concesionării prin licitaţie publică, a terenului apartinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, în suprafaţă de 710 mp, situat în Baia Mare str. Victoriei f. n., identificat prin C.F. 116371 Baia Mare nr. cadastral 116371
 • Hotărârea 130/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 130 din 29.03.2016 privind aprobarea întocmirii documentaţiei cadastrale şi a Raportului de evaluare în vederea achiziționării unui teren pentru cauză de utilitate publică, cu destinația de amplasament pentru Stația Pompare Canalizare situat pe strada Valea Borcutului
 • Hotărârea 129/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 129 din 29.03.2016 privind aprobarea închirierii către Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I.- Filiala ,,Pintea Viteazu,,Maramureș- a spațiului cu suprafața utilă de 68,50 mp situat pe B-dul Republicii nr. 62
 • Hotărârea 128/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 128 din 29.03.2016 privind aprobarea întocmirii Rapoartelor de evaluare în vederea vânzării către chiriași a apartamentelor situate în Baia Mare, str.Grănicerilor nr. 102/1, Cuza-Vodă nr.4/59 și Grănicerilor nr. 98/13
 • Hotărârea 127/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 127 din 29.03.2016 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă şi a metodologiei de calcul a preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate a Municipiului Baia Mare în anul de producție 2016
 • Hotărârea 126/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 126 din 29.03.2016 privind aprobarea Programului Unitar de Acţiune de Combatere a Vectorilor prin dezinsecţie şi deratizare pe raza municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 125/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 125 din 29.03.2016 privind aprobarea transformării unor posturi vacante din Statul de funcții al Teatrului Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 124/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 124 din 29.03.2016 privind aprobarea transformării unor posturi vacante din Statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 123/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 123 din 29.03.2016 privind aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor îndreptăţiti la repartizarea cu titlu de închiriere, a unei locuinţe sociale din proprietatea publică a Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 122/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 122 din 29.03.2016 privind stabilirea numărului burselor pentru elevii din institutiile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Baia Mare pentru anul 2016
 • Hotărârea 121/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 121 din 29.03.2016 privind demararea procedurilor în vederea selecţiei unui membru al Consiliului de Administraţie la S.C. Urbis S.A.
 • Hotărârea 120/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 120 din 29.03.2016 privind desemnarea unui membru în Consiliui de administrație la Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A.
 • Hotărârea 119/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 119 din 29.03.2016 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al Municipiului Baia Mare pe anul 2016
 • Hotărârea 118/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 118 din 29.03.2016 privind completarea și modificarea H.C.L. nr. 37/2016 prin care s-a aprobat punerea la dispozitia Programului „Baia Mare - Capitală Europeană a Culturii - 2021” a imobilelor pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea programului cultural al caietului de candidatură, de către Municipiul Baia Mare şi Fundaţia «Baia Mare 2021»
 • Hotărârea 117/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 117 din 29.03.2016 privind aprobarea realizării procedurilor legale pentru preluarea în patrimoniul Municipiului Baia Mare a imobilelor teren şi construcţii aferente fostei ”Mori de Grâu” , situat în Baia Mare, strada Minerilor, nr. 8, aparținând S.C. Viporex & CO S.R.L. în faliment
 • Hotărârea 116/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 116 din 29.03.2016 privind reorganizarea Comisiei de Arhitectură şi Estetică Urbană
 • Hotărârea 115/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 115 din 29.03.2016 privind repartizarea de la bugetul local pe anul 2016 a sumei de 500.000,00 lei cultelor religioase recunoscute conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 114/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 114 din 29.03.2016 privind aprobarea închirierii prin licitație publicǎ a unor spații cu alta destinatie decit aceea de locuință din proprietatea privată a Municipiului Baia Mare și a documentatiei de atribuire pentru închirierea acestora
 • Hotărârea 113/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 113 din 29.03.2016 privind modificarea comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat , a locuinţelor de serviciu, a locuinţelor sociale şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuintă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 112/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 112 din 29.03.2016 privind aprobarea modelelor Contractelor de prestare a serviciului de salubrizare a Municipiului Baia Mare, şi aprobarea Regulamentului şi a Indicatorilor de performanţă pentru efectuarea serviciului public de salubrizare în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 111/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 111 din 29.03.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2014 privind reglementarea circulaţiei autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 4,5 tone în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 110/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 110 din 29.03.2016 privind aprobarea prelungirii duratei de realizare a investiţiei „Colegiul Naţional Gheorghe Şincai - Reabilitare”
 • Hotărârea 109/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 109 din 29.03.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza P.T.- D.E., pentru obiectivul de investiţii: “RESTAURARE ŞI REABILITARE COLONIA PICTORILOR Str. Victoriei nr. 21 Baia Mare"
 • Hotărârea 108/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 108 din 29.03.2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 569/2015 de prelungire a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Baia Mare” Cod SMIS 49042
 • Hotărârea 107/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 107 din 29.03.2016 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2016
 • Hotărârea 106/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 106 din 29.03.2016 Privind alegerea în funcţia de viceprimar al Municipiului Baia Mare al domnului consilier local Mureşan Dorel Grigore
 • Hotărârea 105/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 105 din 29.03.2016 privind validarea mandatului de consilier local a doamnei Costin Diana-Nicoleta, supleant pe lista de candidaţi la Consiliul Local al Municipiului Baia Mare din partea Uniunii Social Liberale
 • Hotărârea 104/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 104 din 29.03.2016 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Mehes Adalbert, supleant pe lista de candidaţi la Consiliul Local al Municipiului Baia Mare din partea Uniunii Social Liberale
 • Hotărârea 103/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.03.2016

  H.C.L. nr. 103 din 29.03.2016 privind acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al Municipiului Baia Mare” doamnei chestor de poliție Dr. Viorica Marincaș, șeful Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș, prima femeie din România și din Istoria Poliției Române care a ajuns să conducă un inspectorat județean de poliție, respectiv prima femeie chestor de poliție
 • Hotărârea 102/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 102 din 29.02.2016 privind aprobarea închirierii spațiului de birouri situat pe str. Gh.Sincai nr. 31, fost sediu bancar proprietatea numiţilor Man Daniel și Man Marius înscris în C.F. nr.102942, C.F. 104309 în vederea mutării activităților desfășurate de Direcția de Venituri și Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor
 • Hotărârea 101/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 101 din 29.02.2016 privind acordarea prin derogare de la Hotărârea Consiliului Local nr. 517/2015, a unui ajutor exceptional de urgenţă, minorei Lupu Elena, încadrată în grad de handicap grav
 • Hotărârea 100/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 100 din 29.02.2016 privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru ”Schimbare de funcţiune din A1a - Activităţi productive agro-industriale mari - în funcţiune de locuit”, Baia Mare, strada Vrancei F.N.
 • Hotărârea 99/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 99 din 29.02.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Spații pentru birouri hală depozit, împrejmuire, gard la frontul stradal”, Baia Mare, str. Oborului nr. 19
 • Hotărârea 98/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 98 din 29.02.2016 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 19 mp, situat în Baia Mare, Bd-ul București nr. 35A, aferent boxei de garaj proprietatea numitei Dobre Ileana
 • Hotărârea 97/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 97 din 29.02.2016 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 20 mp, aferent boxă garaj, situat în Baia Mare, strada Vlad Țepeș nr. 7, garaj proprietatea numitei Demeter Rozalia
 • Hotărârea 96/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 96 din 29.02.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 20 mp, aferent boxă garaj, situat în Baia Mare, strada Vlad Țepeș nr. 7, garaj proprietatea numitului Silaghi Gheorghe
 • Hotărârea 95/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 95 din 29.02.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 20 mp, aferent boxă garaj, situat în Baia Mare, strada Vlad Țepeș nr. 7, garaj proprietatea numitei Olvedi Ancuța Ioana
 • Hotărârea 94/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 94 din 29.02.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 23 mp, aferent boxă garaj, situat în Baia Mare, strada Vlad Țepeș nr. 7, garaj proprietatea numitului Porumb Nicolae
 • Hotărârea 93/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 93 din 29.02.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 20 mp, aferent boxă garaj, situat în Baia Mare, strada Vlad Țepeș nr. 7, garaj proprietatea numitei Rezmiveș Rodica
 • Hotărârea 92/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 92 din 29.02.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 21 mp, aferent boxă garaj, situat în Baia Mare, strada Vlad Țepeș nr. 7, garaj proprietatea numitului Gogoescu Niculin
 • Hotărârea 91/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 91 din 29.02.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 19 mp, aferent boxă garaj, situat în Baia Mare, strada George Enescu nr. 6, garaj proprietatea numitului Pop Ioan Petru
 • Hotărârea 90/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 90 din 29.02.2016 privind menţinerea garajului, situat pe str. Victor Babeş nr. 29, executat în baza Autorizaţiei de construire nr. 480/09.08.1996 cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial şi suplimentarea cu 5 mp a suprafeţei de teren concesionate
 • Hotărârea 89/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 89 din 29.02.2016 privind aprobarea întocmirii documentaţiei în vederea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 165 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat pe strada Ferăstrăului nr. 30, identificat prin C.F. 118105, nr. cadastral 118105
 • Hotărârea 88/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 88 din 29.02.2016 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 918 mp, situat în Baia Mare, str. Petofi Sandor nr. 13
 • Hotărârea 87/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 87 din 29.02.2016 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 141 mp, situat în Baia Mare, str. Dealul Crucii nr. 25
 • Hotărârea 86/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 86 din 29.02.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 8 mp, situat în Baia Mare, Bd. Decebal nr.2, în vederea concesionării, pentru extindere spaţiu comercial
 • Hotărârea 85/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 85 din 29.02.2016 privind însușirea documentaţiei cadastrale de repoziţionare și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 176 mp, situat în Baia Mare , Bd. Republicii nr. 41A, aferent extinderii şi aleii de acces la aceasta
 • Hotărârea 84/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 84 din 29.02.2016 privind însușirea documentaţiei cadastrale de alipire și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 3262 mp, aferent blocului situat în Baia Mare, Aleea Mărăşti nr. 16
 • Hotărârea 83/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 83 din 29.02.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 8 mp, aferent podest și scări acces spațiu comercial, situat în Baia Mare, Piața Revoluției, nr. 3/26, apartament proprietatea S.C. SANA NOBILIS S.R.L.
 • Hotărârea 82/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 82 din 29.02.2016 privind aprobarea, prin excepție de la Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2008, a extinderii apartamentului nr. 2 situat la parterul blocului de locuinţe nr. 6 pe str. Transilvaniei şi concesionarea terenului în suprafaţă de 50 mp aferent extinderii, în vederea amenajării salonului de înfrumuseţare şi modelare corporală şi închirierea terenului în suprafaţă de 2 mp aferent aleii de acces
 • Hotărârea 81/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 81 din 29.02.2016 privind aprobarea extinderii apartamentului nr. 80 situat la parterul blocului de locuinţe nr. 20 pe Bd. Traian şi concesionarea terenului în suprafaţă de 8 mp aferent extinderii, în vederea amenajării sediu firmă
 • Hotărârea 80/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 80 din 29.02.2016 privind aprobarea reducerii suprafeței de teren concesionate prin Contractul de concesiune nr. 1013/27.08.2014, aferente accesului la spaţiul - birou situat în Baia Mare, str. Aviatorilor nr. 5/18, executat în baza A.C. nr. 27/10.01.1997, de la 11 mp la 5 mp şi închirierea diferenţei de suprafaţă de 6,00 mp ocupaţi de aleea de acces
 • Hotărârea 79/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 79 din 29.02.2016 privind suplimentarea cu 6 mp, a suprafeţei de teren concesionate prin Contractul de Concesiune nr. 522/533/28.01.2016, în vederea realizării a 2 accese din exterior la spaţiul comercial situat pe str. Gh. Bilaşcu, nr. 4
 • Hotărârea 78/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 78 din 29.02.2016 privind concesionarea în cotă indiviză de 1/2, a terenului situat pe str.Hortensiei nr.5, în suprafaţă de 28 mp, în favoarea doamnelor CRISTEA DANIELA ŞI OFRIM DANIELA
 • Hotărârea 77/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 77 din 29.02.2016 privind solicitarea adresată Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinaţiei imobilului Şcoala Primară cu clasele I-VIII, Nr. 7, situat în Municipiul Baia Mare, str. Valea Borcutului nr. 117, judeţul Maramureş
 • Hotărârea 76/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 76 din 29.02.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiţia „Colegiul Tehnic Transilvania - reabilitare”, str. 8 Martie nr. 7 din Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 75/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 75 din 29.02.2016 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a 886,60 m.l. conducte de oţel cu DN 1000 mm, dezafectate, în vederea scoaterii din funcţiune, casarea şi valorificarea acestor conducte
 • Hotărârea 74/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 74 din 29.02.2016 privind aprobarea Reţelei Școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Baia Mare în anul şcolar 2016-2017
 • Hotărârea 73/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 73 din 29.02.2016 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare a Serviciului Public Asistenţă Socială
 • Hotărârea 72/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 72 din 29.02.2016 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea Serviciului Public Asistenţă Socială
 • Hotărârea 71/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 71 din 29.02.2016 privind aprobarea Regulamentului de acces şi vizitare a obiectivului turistic Turnul Sf. Ștefan din Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 70/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 70 din 29.02.2016 privind transmiterea către operatorul regional S.C. VITAL S.A a două spaţii pentru amenajarea unor birouri-casierii ale operatorului, situate pe bulevardul Republicii nr.20 ( blocul TR 5), respectiv pe bulevardul Republicii nr. 62 ( blocul L8B), prin completarea listei bunurilor de retur aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare al Municipiului Baia Mare, prevăzută în Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 472/2008
 • Hotărârea 69/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.02.2016

  H.C.L. nr. 69 din 29.02.2016 privind aprobarea “Strategiei Culturale de Dezvoltare a Municipiului Baia Mare 2015-2030”
 • Hotărârea 68/2016 - Municipiul Baia Mare - 23.02.2016

  H.C.L. nr. 68 din 23.02.2016 privind darea în administrare către CLUBUL SPORTIV MINAUR BAIA MARE a imobilului Sala Polivalentă ,,LASCĂR PANĂ,, proprietate publică a municipiului Baia Mare situat pe B-dul Unirii nr.14A, în suprafaţă construită de 2 736,00 mp, înscris în CF 105264 Baia Mare, număr cadastral.105264 -C1- în vederea desfăşurării de activităţi sportive
 • Hotărârea 67/2016 - Municipiul Baia Mare - 23.02.2016

  H.C.L. nr. 67 din 23.02.2016 privind aprobarea modificării şi completării Contractului de susţinere financiară între Municipiul Baia Mare şi Clubul Sportiv Ştiinţa Baia Mare - echipa de volei Ştiinţa Explorări Baia Mare, Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 54/2016
 • Hotărârea 66/2016 - Municipiul Baia Mare - 23.02.2016

  H.C.L. nr. 66 din 23.02.2016 privind aprobarea modificării şi completării Contractului de susţinere financiară între Municipiul Baia Mare şi Clubul de şah al Municipiului Baia Mare, Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 53/2016
 • Hotărârea 65/2016 - Municipiul Baia Mare - 23.02.2016

  H.C.L. nr. 65 din 23.02.2016 privind aprobarea modificării şi completării Contractului de susţinere financiară între Municipiul Baia Mare şi Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, echipa de rugby - Ştiinţa Baia Mare, Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 52/2016
 • Hotărârea 64/2016 - Municipiul Baia Mare - 23.02.2016

  H.C.L. nr. 64 din 23.02.2016 privind aprobarea modificării şi completării Contractului de susţinere financiară între Municipiul Baia Mare şi Asociaţia Baschet Club Olimpic Baia Mare, Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 51/2016
 • Hotărârea 63/2016 - Municipiul Baia Mare - 23.02.2016

  H.C.L. nr. 63 din 23.02.2016 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2016
 • Hotărârea 62/2016 - Municipiul Baia Mare - 23.02.2016

  H.C.L. nr. 62 din 23.02.2016 privind procedura de acordare a unor facilități fiscale pentru obligații de plată restante datorate bugetului local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 61/2016 - Municipiul Baia Mare - 23.02.2016

  H.C.L. nr. 61 din 23.02.2016 privind aprobarea documentaţiei ,,Studiu de oportunitate şi fundamentarea deciziei de concesionare a serviciului public de salubrizare" a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 60/2016 - Municipiul Baia Mare - 23.02.2016

  H.C.L. nr. 60 din 23.02.2016 privind transmiterea dreptului de administrare a terenului și clădirilor situate în Baia Mare, str. Minerilor nr. 3, către Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare, str. Progresului nr. 43
 • Hotărârea 59/2016 - Municipiul Baia Mare - 16.02.2016

  H.C.L. nr. 59 din 16.02.2016 privind acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al Municipiului Baia Mare” domnului Gheorghe Marcaş, membru fondator şi Preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş, prima Cameră de Comerţ şi Industrie de sine stătătoare în judeţul Maramureş
 • Hotărârea 58/2016 - Municipiul Baia Mare - 15.02.2016

  H.C.L. nr. 58 din 15.02.2016 privind alocarea sumei de 1.828.087 lei de la bugetul local pe anul 2016, în vederea premierii sportivilor, antrenorilor şi tehnicienilor pentru performanţele deosebite obţinute în cadrul Campionatului Naţional şi a Cupei României, în sezonul competiţional 2014-2015
 • Hotărârea 57/2016 - Municipiul Baia Mare - 15.02.2016

  H.C.L. nr. 57 din 15.02.2016 privind aprobarea tarifului pentru biletele de intrare la evenimentul Selecţia Naţională Eurovision 2016 - semifinala şi finala, care se va desfăşura în Sala Polivalentă "Lascăr Pană" din municipiul Baia Mare, în data de 04, respectiv 06 Martie 2016
 • Hotărârea 56/2016 - Municipiul Baia Mare - 15.02.2016

  H.C.L. nr. 56 din 15.02.2016 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare ale „Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Maramureş” a Caietului de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Sîrbi şi a Regulamentului Serviciului de salubrizare pentru Judeţul Maramureş
 • Hotărârea 55/2016 - Municipiul Baia Mare - 15.02.2016

  H.C.L. nr. 55 din 15.02.2016 privind reorganizarea comisiei de licitaţie pentru închirieri, concesionări, vânzări şi achiziţii de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 54/2016 - Municipiul Baia Mare - 09.02.2016

  H.C.L. nr. 54 din 09.02.2016 privind aprobarea încheierii Contractului de susţinere financiară între Municipiul Baia Mare şi Clubul Sportiv Ştiinţa Baia Mare - echipa de volei Ştiinţa Explorări Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 53/2016 - Municipiul Baia Mare - 09.02.2016

  H.C.L. nr. 53 din 09.02.2016 privind aprobarea încheierii Contractului de susţinere financiară între Municipiul Baia Mare şi Clubul de şah al Municipiului Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 52/2016 - Municipiul Baia Mare - 09.02.2016

  H.C.L. nr. 52 din 09.02.2016 privind aprobarea încheierii Contractului de susţinere financiară între Municipiul Baia Mare şi Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, echipa de rugby - Ştiinţa Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 51/2016 - Municipiul Baia Mare - 09.02.2016

  H.C.L. nr. 51 din 09.02.2016 privind aprobarea încheierii Contractului de susţinere financiară între Municipiul Baia Mare şi Asociaţia Baschet Club Olimpic Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 50/2016 - Municipiul Baia Mare - 09.02.2016

  H.C.L. nr. 50 din 09.02.2016 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret şi sport, aferent anului 2016
 • Hotărârea 49/2016 - Municipiul Baia Mare - 05.02.2016

  H.C.L. nr. 49 din 05.02.2016 privind aprobarea Procedurii privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulente educaţionale şi a numărului estimativ de beneficiari ai tichetelor sociale pentru copiii proveniţi din familii defavorizate pe anul şcolar 2015 - 2016
 • Hotărârea 48/2016 - Municipiul Baia Mare - 05.02.2016

  H.C.L. nr. 48 din 05.02.2016 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Municipiul Baia Mare şi Asociaţia "Filiala Uniunii Artiştilor Plastici" Baia Mare, în vederea finanţării şi realizării în comun a Proiectului "120 de Ani de Şcoală de Pictură Băimăreană. Centrul artistic Baia Mare, fenomen european unic în România", parte din program local prioritar al Municipiului Baia Mare - „Baia Mare - Capitală Europeană a Culturii - 2021”
 • Hotărârea 47/2016 - Municipiul Baia Mare - 05.02.2016

  H.C.L. nr. 47 din 05.02.2016 privind identificarea cu date de carte funciară, a terenului în suprafată de 964 mp aferent străzii 30 Decembrie din Baia Mare, domeniul public al Municipiului Baia Mare și revocarea H.C.L. 299/2015
 • Hotărârea 46/2016 - Municipiul Baia Mare - 05.02.2016

  H.C.L. nr. 46 din 05.02.2016 privind identificarea cadastrală, a terenului în suprafață de 680 mp aferent unui tronson a străzii Daliei, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 45/2016 - Municipiul Baia Mare - 05.02.2016

  H.C.L. nr. 45 din 05.02.2016 privind identificarea cu date de carte funciară a străzii Mihai Viteazul, în suprafață de 579 mp, domeniul public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 44/2016 - Municipiul Baia Mare - 05.02.2016

  H.C.L. nr. 44 din 05.02.2016 privind achiziţionarea de către Municipiul Baia Mare a imobilului teren în suprafaţă de 2806 mp, situat în Baia Mare, str. Iazului, adiacent adăpostului pentru câini fără stăpân
 • Hotărârea 43/2016 - Municipiul Baia Mare - 05.02.2016

  H.C.L. nr. 43 din 05.02.2016 privind transformarea unor posturi vacante din Statul de funcţii al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 42/2016 - Municipiul Baia Mare - 05.02.2016

  H.C.L. nr. 42 din 05.02.2016 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 și a listei de investiții pentru anul 2016 a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A, a obiectivelor de performanţă ale șefului ocolului silvic pe anul 2016 şi Criteriilor de performanță ale șefului ocolului silvic pe anul 2016, ca anexă la contractul individual de muncă
 • Hotărârea 41/2016 - Municipiul Baia Mare - 05.02.2016

  H.C.L. nr. 41 din 05.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru SC URBIS SA Baia Mare
 • Hotărârea 40/2016 - Municipiul Baia Mare - 02.02.2016

  H.C.L. nr. 40 din 02.02.2016 privind constituirea comisiei de negociere în vederea achiziţionării imobilelor aferente fostei platforme "CUPROM", situate în Baia Mare, strada Eliberării nr. 15
 • Hotărârea 39/2016 - Municipiul Baia Mare - 02.02.2016

  H.C.L. nr. 39 din 02.02.2016 privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentelor culturale în anul 2016
 • Hotărârea 38/2016 - Municipiul Baia Mare - 02.02.2016

  H.C.L. nr. 38 din 02.02.2016 privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumei de 1.200.000 lei pentru susţinerea, promovarea şi implementarea acţiunilor din cadrul Programului local prioritar „Baia Mare - Capitală Europeană a Culturii - 2021” pentru anul II de candidatură, precum şi pentru acţiunile recomandate prin raportul juriului din etapa de preselecţie
 • Hotărârea 37/2016 - Municipiul Baia Mare - 02.02.2016

  H.C.L. nr. 37 din 02.02.2016 privind punerea la dispozitia Programului „Baia Mare - Capitală Europeană a Culturii - 2021” a imobilelor pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea programului cultural al caietului de candidatură, de către Municipiul Baia Mare şi Fundaţia «Baia Mare 2021»
 • Hotărârea 36/2016 - Municipiul Baia Mare - 02.02.2016

  H.C.L. nr. 36 din 02.02.2016 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2016
 • Hotărârea 35/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2016

  H.C.L. nr. 35 din 29.01.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”INTRODUCERE TERENURI ÎN INTRAVILAN ŞI CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE” strada Valea Borcutului, F.N., Baia Mare, iniţiator Gibus Ioan
 • Hotărârea 34/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2016

  H.C.L. nr. 34 din 29.01.2016 privind realizarea demersurilor pentru închirierea unui imobil în care să-şi desfăşoare activitatea Direcţia de Venituri şi Serviciul Evidenţă Informatizată a Persoanei
 • Hotărârea 33/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2016

  H.C.L. nr. 33 din 29.01.2016 privind modificarea regimului juridic din închiriere în concesiune pentru terenurile situate pe str. 22 Decembrie nr. 28, în suprafaţă de 18 mp fiecare, în favoarea proprietarului construcţiilor edificate pe acestea, Creţ Stanca
 • Hotărârea 32/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2016

  H.C.L. nr. 32 din 29.01.2016 privind menţinerea spaţiului comercial situat pe str. Barajului 62 C şi reînnoirea contractului de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 25 mp,identificat prin C.F. 1484, nr.topo. 1033/6/1, în favoarea proprietarului construcţiei, Nemeti Liliana Daniela
 • Hotărârea 31/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2016

  H.C.L. nr. 31 din 29.01.2016 privind menţinerea spaţiului comercial situat pe str. Piaţa Izvoarelor nr. 3 şi reînnoirea contractului de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 54 mp, identificat prin C.F. 114116, nr. topo. 388/2, în favoarea proprietarului construcţiei, Mateşan Daniela
 • Hotărârea 30/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2016

  H.C.L. nr. 30 din 29.01.2016 privind constituirea unui drept de trecere cu plată, asupra terenului în suprafaţă de 232 mp, proprietatea privată a municipiului Baia Mare, identificat prin număr cadastral 117883, situat pe str. Industriei nr. 1A
 • Hotărârea 29/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2016

  H.C.L. nr. 29 din 29.01.2016 privind menţinerea spaţiului comercial situat pe str. Barajului 62 B şi reînnoirea contractului de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 44,60 mp, în favoarea proprietarului construcţiei, S.C. GIROPA PROD COM S.R.L.
 • Hotărârea 28/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2016

  H.C.L. nr. 28 din 29.01.2016 privind menţinerea spaţiului comercial şi reînnoirea contractului de închiriere a terenului în suprafaţă de 18 mp, identificat prin C.F. 105622, nr. cadastral 105622, ocupat de acesta, situat pe str.Barajului 62D, în favoarea proprietarului construcţiei, CHIRA MARIA
 • Hotărârea 27/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2016

  H.C.L. nr. 27 din 29.01.2016 privind însuşirea propunerii de completare şi modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Baia Mare, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 310/2001, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 356/2001
 • Hotărârea 26/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2016

  H.C.L. nr. 26 din 29.01.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 20 mp, aferent boxă garaj, situat în Baia Mare, strada Vlad Țepeș nr. 10, proprietatea numitului Seni Viorel Dumitru
 • Hotărârea 25/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2016

  H.C.L. nr. 25 din 29.01.2016 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 22 mp, aferent boxă garaj, situat în Baia Mare, strada George Enescu, nr.6, proprietatea numitului Suciu Grigore
 • Hotărârea 24/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2016

  H.C.L. nr. 24 din 29.01.2016 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 40 mp, aferent extindere spațiu comercial, situat în Baia Mare, strada Victoriei nr. 90A/51, proprietate a S.C. KLIPPSS S.R.L.
 • Hotărârea 23/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2016

  H.C.L. nr. 23 din 29.01.2016 privind însușirea documentației și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenurilor în suprafaţă totală de 38 mp, aferent extinderilor și căilor de acces la spațiile comerciale, situate în Baia Mare, Bulevardul Republicii, nr.11, scara C
 • Hotărârea 22/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2016

  H.C.L. nr. 22 din 29.01.2016 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 7 mp, aferent extindere balcon, situat în Baia Mare, bulevardul Republicii, nr. 68/45, proprietatea numitului Ilieș Adrian
 • Hotărârea 21/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2016

  H.C.L. nr. 21 din 29.01.2016 privind acceptarea ofertei de donaţie a unor parcele de teren aferente unor tronsoane ale străzii Alunului din Municipiul Baia Mare, aflate în proprietatea privată a unei persoane fizice
 • Hotărârea 20/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2016

  H.C.L. nr. 20 din 29.01.2016 privind însușirea unor documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 27 mp, aferent extinderii apartamentului nr. 1, situat în Baia Mare, str. P. Rareş nr. 5, proprietatea numitului Ilieş Teodor
 • Hotărârea 19/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2016

  H.C.L. nr. 19 din 29.01.2016 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 330 mp, situat în Baia Mare, str. Salciei, nr. 27
 • Hotărârea 18/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2016

  H.C.L. nr. 18 din 29.01.2016 privind identificarea cu date de carte funciară, a străzii Gh. Șincai din Baia Mare, în suprafață de 12154 mp, domeniul public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 17/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2016

  H.C.L. nr. 17 din 29.01.2016 privind identificarea cu date de carte funciară, a unui tronson de drum betonat cu pornire din Bd. Independentei – Zona Dura, în suprafață de 1139 mp, domeniul public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 16/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2016

  H.C.L. nr. 16 din 29.01.2016 privind identificarea cu date de carte funciară, a tronsonului aferent străzii Salciei din Baia Mare, în suprafață de 1792 mp, domeniul public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 15/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2016

  H.C.L. nr. 15 din 29.01.2016 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Baia Mare şi darea în administrarea operatorului de transport S.C. URBIS S.A a reţelei de troleibuz din cartierul Vasile Alecsandri şi a infrastructurii aferente acesteia, precum şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 392/2015
 • Hotărârea 14/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2016

  H.C.L. nr. 14 din 29.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru crearea „Centrului de consiliere pentru agresori”, situat în Baia Mare, str. Vasile Alecsandri, nr. 70 B , în cadrul proiectului “Soluţii integrate pentru violentă în familie”
 • Hotărârea 13/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2016

  H.C.L. nr. 13 din 29.01.2016 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din instituțiile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Baia Mare pentru anul 2016
 • Hotărârea 12/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2016

  H.C.L. nr. 12 din 29.01.2016 privind solicitarea adresată Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinaţiei imobilului Grădiniţa cu program normal nr.19, situată în Municipiul Baia Mare, str. Uzinei nr. 3, Cartier Ferneziu
 • Hotărârea 11/2016 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2016

  H.C.L. nr. 11 din 29.01.2016 privind aprobarea Programului „Baia Mare - Capitală Europeană a Culturii - 2021” ca program local prioritar al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 10/2016 - Municipiul Baia Mare - 25.01.2016

  H.C.L. nr. 10 din 25.01.2016 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare Cătălin Cherecheş pentru iniţierea demersurilor privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Baia Mare şi trustul de presă Intact Media Group - Radio Zu, în vederea organizării şi desfăşurării în Baia Mare a evenimentului "Forza Zu"
 • Hotărârea 9/2016 - Municipiul Baia Mare - 25.01.2016

  H.C.L. nr. 9 din 25.01.2016 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare Cătălin Cherecheş în scopul participării la licitaţia publică organizată de Galeriile Artmark S.R.L., în vederea preluării în patrimoniul Municipiului Baia Mare a Drapelului de luptă al unei legiuni a lui Avram Iancu
 • Hotărârea 8/2016 - Municipiul Baia Mare - 25.01.2016

  H.C.L. nr. 8 din 25.01.2016 privind modificarea alin. 2 al art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 279/2012
 • Hotărârea 7/2016 - Municipiul Baia Mare - 25.01.2016

  H.C.L. nr. 7 din 25.01.2016 privind organizarea în Baia Mare a Selecţiei Naţionale Eurovision 2016, în perioada 4 - 6 martie 2016
 • Hotărârea 6/2016 - Municipiul Baia Mare - 18.01.2016

  H.C.L. nr. 6 din 18.01.2016 privind organizarea în Baia Mare a Turneului Final 4 al Cupei României la handbal feminin, în perioada 19-20 mai 2016
 • Hotărârea 5/2016 - Municipiul Baia Mare - 14.01.2016

  H.C.L. nr. 5 din 14.01.2016 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții pentru Clubul Sportiv Minaur Baia Mare
 • Hotărârea 4/2016 - Municipiul Baia Mare - 14.01.2016

  H.C.L. nr. 4 din 14.01.2016 privind preluarea de către "Clubul Sportiv Minaur Baia Mare" a echipelor de handbal feminin şi masculin de la Clubul Sportiv "Handbal Club Municipal Baia Mare"
 • Hotărârea 3/2016 - Municipiul Baia Mare - 14.01.2016

  H.C.L. nr. 3 din 14.01.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza P.T. D.E., pentru obiectivul de investiţii: „MONITORIZARE VIDEO” în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 2/2016 - Municipiul Baia Mare - 14.01.2016

  H.C.L. nr. 2 din 14.01.2016 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne pentru finanţarea unor investiţii publice de interes local
 • Hotărârea 1/2016 - Municipiul Baia Mare - 14.01.2016

  H.C.L. nr. 1 din 14.01.2016 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local aferent anului 2015