• Hotărârea 605/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 605 din 29.12.2015 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului Baia Mare în vigoare şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General până în 30 decembrie 2018
 • Hotărârea 604/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 604 din 29.12.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul “Hală de depozitare şi prezentare produse industriale”, str. Mihai Eminescu, nr.136D, Baia Mare
 • Hotărârea 603/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 603 din 29.12.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Sediu firmă P+1 şi Hală parter”, Baia Mare, str. Mihai Eminescu nr. 93
 • Hotărârea 602/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 602 din 29.12.2015 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 20 mp, situat în Baia Mare, strada Transilvaniei nr. 8
 • Hotărârea 601/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 601 din 29.12.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 479/2015 privind identificarea cu date de carte funciară a 10 parcele de teren - zonă verde, aferente malurilor râului Săsar, situate în Baia Mare, cuprinse în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 600/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 600 din 29.12.2015 privind aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea preluării în patrimoniul Municipiului Baia Mare, a imobilului compus din clădire şi terenul aferent, cu denumirea " Grup de exploatare ", situat în Baia Mare, strada 8 Martie nr. 2, aparţinând S.C. URBIS S.A.
 • Hotărârea 599/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 599 din 29.12.2015 privind menţinerea garajului situat pe str. Grănicerilor nr. 77, executat în baza autorizaţiei de construire nr. 84/ 25.04.1994 cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial şi suplimentarea terenului concesionat
 • Hotărârea 598/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 598 din 29.12.2015 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenurilor în suprafaţă totală de 36 mp, situate în Baia Mare, str. 22 Decembrie nr. 28
 • Hotărârea 597/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 597 din 29.12.2015 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 10 mp, situat în Baia Mare, Piața Revoluției nr. 5
 • Hotărârea 596/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 596 din 29.12.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 8 mp, situat în Baia Mare, strada Olteniei blocul 2A
 • Hotărârea 595/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 595 din 29.12.2015 privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18/29.01.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Baia Mare, a imobilului în natură construcţii şi terenul aferent în suprafaţă de 5062 mp, situat în Municipiul Baia Mare str. Iza nr. 2 - Şcoala gimnazială "Nichita Stănescu"
 • Hotărârea 594/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 594 din 29.12.2015 privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros pe terenul aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat pe strada Limpedea nr. 84F, în favoarea numiţilor Libotean Petru şi Libotean Voichiţa, proprietarii casei de locuit edificată pe acesta
 • Hotărârea 593/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 593 din 29.12.2015 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 81 mp, situat în Baia Mare, Bd-ul București nr. 10
 • Hotărârea 592/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 592 din 29.12.2015 privind însușirea unei documentaţii cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 450 mp, situat în Baia Mare, strada Tăul Roșu nr. 57
 • Hotărârea 591/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 591 din 29.12.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a străzii Valea Tinei din Baia Mare, în suprafață de 1810 mp, domeniul public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 590/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 590 din 29.12.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a străzii Lazuri din Baia Mare, în suprafață de 2125 mp, domeniul public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 589/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 589 din 29.12.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a străzii Lacului din Baia Mare, în suprafață de 726 mp, domeniul public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 588/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 588 din 29.12.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 531/2015, privind identificarea cu date de carte funciară a 7 parcele de teren - zonă verde, aferente malurilor râului Săsar, situate în Baia Mare, cuprinse în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 587/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 587 din 29.12.2015 privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 185 mp situat pe str.Topazului, nr. 2B, în vederea deschiderii unui acces auto
 • Hotărârea 586/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 586 din 29.12.2015 privind acceptarea ofertei de donaţie a unor parcele de teren aferente străzii Cristian, din Municipiul Baia Mare, aflate în proprietatea privată a unor persoane fizice
 • Hotărârea 585/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 585 din 29.12.2015 Privind darea în administrarea Serviciului Public Ambient Urban, a imobilului teren de fotbal în suprafaţă de 10896 mp, proprietatea privată a municipiului Baia Mare, situat în cartierul Ferneziu, înscris în CF nr. 117719 Baia Mare, nr. cadastral 117719
 • Hotărârea 584/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 584 din 29.12.2015 Privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilului - magazie, situat în Municipiul Baia Mare, str. Bucovinei nr. 7 aflat în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 36 “Floare de Colț”, în vederea demolării acestuia
 • Hotărârea 583/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 583 din 29.12.2015 Privind mandatarea Comisiei numită prin HCL nr. 553/2015 pentru negocierea nivelului chiriei şi a duratei noilor contracte de închiriere pentru terenurile ocupate de subrepartitoarele stradale,şi 2 unităţi Broad Band, situate pe raza Municipiului Baia Mare, în favoarea proprietarului construcţiilor, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.
 • Hotărârea 582/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 582 din 29.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea ” Extindere pe verticala cladire centru social necesar-corp III-Centru Comunitar Romanii” situat în Baia Mare, str. Electrolizei, nr.1A .
 • Hotărârea 581/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 581 din 29.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul AMENAJARE PARC PUBLIC CU LOCURI DE JOACA –BAIA MARE STR.COLONIA TOPITORILOR
 • Hotărârea 580/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 580 din 29.12.2015 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli ale Municipiului Baia Mare pentru consumul de carburanţi
 • Hotărârea 579/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 579 din 29.12.2015 Privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții și Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 578/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 578 din 29.12.2015 privind acordarea porţiilor de hrană pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite la Centrul Comunitar Romanii în anul 2016
 • Hotărârea 577/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 577 din 29.12.2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 576/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 576 din 29.12.2015 privind retragerea dreptului de administrare al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A asupra terenului în suprafață de 1,32 Ha fond forestier proprietatea Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 575/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 575 din 29.12.2015 privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 505/30 octombrie 2015
 • Hotărârea 574/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 574 din 29.12.2015 privind aprobarea întocmirii Raportului de evaluare financiară pentru imobilul „Complex Istoric Minerul”
 • Hotărârea 573/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 573 din 29.12.2015 privind aprobarea întocmirii Raportului de evaluare financiară a imobilelor aferente fostei platforme "CUPROM" , situate în Baia Mare, strada Eliberării, nr. 15.
 • Hotărârea 572/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 572 din 29.12.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 569/2015 de prelungire a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Baia Mare” Cod SMIS 49042, aprobarea sumelor necesare de la bugetul local pentru finalizarea proiectului şi includerea în lista de investiţii pentru anul 2016 a sumelor necesare finalizării acestui proiect
 • Hotărârea 571/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.12.2015

  H.C.L. nr. 571 din 29.12.2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizarea şi Funcţionare al Parcului Public Central din Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 570/2015 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2015

  H.C.L. nr. 570 din 18.12.2015 privind mandatarea doamnei Lia Augustina Mureşan să voteze pentru numirea unui auditor, fixarea duratei minime de un an a contractului de audit financiar şi rectificarea bugetului S.C. URBIS S.A pe anul 2015 în cadru Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. URBIS S.A Baia Mare
 • Hotărârea 569/2015 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2015

  H.C.L. nr. 569 din 18.12.2015 privind prelungirea perioadei de execuţie a proiectului „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Baia Mare” Cod SMIS 49042, aprobarea sumelor necesare de la bugetul local pentru finalizarea proiectului şi includerea în lista de investiţii pentru anul 2016 a sumelor necesare finalizării acestui proiect
 • Hotărârea 568/2015 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2015

  H.C.L. nr. 568 din 18.12.2015 privind aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, la 30 noiembrie 2015
 • Hotărârea 567/2015 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2015

  H.C.L. nr. 567 din 18.12.2015 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2015
 • Hotărârea 566/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.12.2015

  H.C.L. nr. 566 din 09.12.2015 privind alocarea sumei de 100.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2015 Asociației Baschet Club Olimpic Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare, prin încheierea unui act adiţional la contractul de susţinere financiară nr. 23625/01.09.2015
 • Hotărârea 565/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.12.2015

  H.C.L. nr. 565 din 09.12.2015 privind alocarea sumei de 100.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2015 Clubului Sportiv Ştiinţa Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare, prin încheierea unui act adiţional la contractul de susţinere financiară nr. 5491/12.02.2015
 • Hotărârea 564/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.12.2015

  H.C.L. nr. 564 din 09.12.2015 privind alocarea sumei de 30.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2015 Clubului de şah al Municipiului Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare, prin încheierea unui act adiţional la contractul de susţinere financiară nr. 8955/12.03.2015
 • Hotărârea 563/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.12.2015

  H.C.L. nr. 563 din 09.12.2015 privind alocarea sumei de 2.200.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2015 Clubului Sportiv Handbal Club Municipal Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare, prin încheierea unui act adiţional la contractul de susţinere financiară nr. 27484/09.10.2015
 • Hotărârea 562/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.12.2015

  H.C.L. nr. 562 din 09.12.2015 privind alocarea sumei de 670.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2015 Asociaţiei Club Sportiv fotbal Club Municipal Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare, prin încheierea unui act adiţional la contractul de susţinere financiară nr.23011/24.08.2015
 • Hotărârea 561/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.12.2015

  H.C.L. nr. 561 din 09.12.2015 privind alocarea sumei de 200.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2015 Clubului Sportiv Municipal Baia Mare, echipa de rugby - Ştiinţa Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare, prin încheierea unui act adiţional la contractul de susţinere financiară nr. 5492/12.02.2015
 • Hotărârea 560/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.12.2015

  H.C.L. nr. 560 din 09.12.2015 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2015
 • Hotărârea 559/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.12.2015

  H.C.L. nr. 559 din 09.12.2015 privind aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor percepute de Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul 2016
 • Hotărârea 558/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.12.2015

  H.C.L. nr. 558 din 09.12.2015 privind aprobarea preţurilor minime de vânzare directă a lemnului de lucru şi lemnului de foc fasonat pentru consum propriu, nevoi locale şi aprovizionarea populaţiei
 • Hotărârea 557/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.12.2015

  H.C.L. nr. 557 din 09.12.2015 privind aprobarea subvenţiilor pentru asociaţiile şi fundaţiile selecţionate la nivelul Municipiului Baia Mare, pe anul 2016, conform Legii nr.34/1998
 • Hotărârea 556/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.12.2015

  H.C.L. nr. 556 din 09.12.2015 privind ajustarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de călători de pe raza Municipiului Baia Mare începând cu data de 1 ianuarie 2016
 • Hotărârea 555/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 555 din 26.11.2015 privind suplimentarea sumei alocate organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentului cultural "Iarna Băimăreană"
 • Hotărârea 554/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 554 din 26.11.2015 privind modificarea comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat, a locuințelor de serviciu , a locuințelor sociale și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 553/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 553 din 26.11.2015 privind reorganizarea comisiei de licitaţie pentru închirieri, concesionări, vânzări şi achiziţii de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 552/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 552 din 26.11.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - “MODIFICARE P.U.D. nr. 820/2013 privind obiectivul CASĂ DE LOCUIT P+1E cu trei apartamente aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 315/2013", Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr.19 A
 • Hotărârea 551/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 551 din 26.11.2015 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 20 mp, ocupat de garaj, situat în Baia Mare , str. Mărăşeşti nr. 25
 • Hotărârea 550/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 550 din 26.11.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 18 mp, situat în Baia Mare, str. Păltinişului nr. 66 - 68, ocupat de garaj
 • Hotărârea 549/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 549 din 26.11.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 24 mp, aferent boxă garaj , situat în Baia Mare, str. Grănicerilor nr. 99
 • Hotărârea 548/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 548 din 26.11.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 18 mp, aferent boxă garaj, situat în Baia Mare, bulevardul Bucureşti nr. 35/A
 • Hotărârea 547/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 547 din 26.11.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 26 mp, aferent boxă garaj, situat în Baia Mare, Aleea Amurgului, nr. 12
 • Hotărârea 546/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 546 din 26.11.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 26 mp, aferent boxă garaj, situat în Baia Mare, aleea Amurgului, nr. 12.
 • Hotărârea 545/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 545 din 26.11.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 22 mp, aferent boxă garaj, situat în Baia Mare, bulevardul Bucureşti nr. 34/B.
 • Hotărârea 544/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 544 din 26.11.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 24 mp, aferent boxă garaj, situat în Baia Mare, bulevardul Bucureşti nr. 34/B
 • Hotărârea 543/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 543 din 26.11.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 23 mp, aferent boxă garaj, situat în Baia Mare, bulevardul Bucureşti nr. 34/B
 • Hotărârea 542/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 542 din 26.11.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenurilor în suprafaţă de 22 mp şi 24 mp, aferente boxe garaj, situate în Baia Mare, strada Alexandru Odobescu nr. 2
 • Hotărârea 541/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 541 din 26.11.2015 privind menţinerea chioşcului alimentar şi reînnoirea contractului de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 7,5 mp situat pe str. Al. Odobescu - Complex Albina, ocupat de acesta, în favoarea proprietarului construcţiei, SZOKE FRANCISC
 • Hotărârea 540/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 540 din 26.11.2015 privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros pe terenul apartinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, situat pe str. Dorului nr. 7, în favoarea numitului Roman Aurel, proprietarul casei de locuit edificate pe acesta
 • Hotărârea 539/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 539 din 26.11.2015 privind acceptarea ofertei de donaţie a construcţiei " Punte pietonală peste râul Săsar " şi a unui teren în suprafaţă de 24 mp, aferent unui picior a punţii, situat în Municipiul Baia Mare, pe str. George Coşbuc , aflate în proprietatea S.C. KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ
 • Hotărârea 538/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 538 din 26.11.2015 privind însușirea unei documentaţii cadastrale pentru terenul în suprafată de 1436 mp, situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului nr. 216
 • Hotărârea 537/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 537 din 26.11.2015 privind însușirea unei documentaţii cadastrale pentru terenul în suprafata de 43 mp, situat în Baia Mare, str. 1 Mai nr. 3
 • Hotărârea 536/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 536 din 26.11.2015 privind însușirea unei documentaţii cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 85 mp, situat în Baia Mare, Bd-ul Republicii nr. 2
 • Hotărârea 535/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 535 din 26.11.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 34 mp, aferent extindere spaţiu comercial, situat în Baia Mare, strada George Coşbuc nr. 5/44
 • Hotărârea 534/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 534 din 26.11.2015 privind întocmirea documentației pentru concesionarea prin licitaţie publică, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, în suprafaţă de 2963 mp, situat în Baia Mare, str. Lunci f.n.
 • Hotărârea 533/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 533 din 26.11.2015 privind menţinerea spaţiului comercial şi reînnoirea contractului de concesionare a terenului situat pe str.Gh.Bilaşcu nr. 4, în suprafaţă de 45 mp, identificat prin C.F. 106840, nr. cadastral 106840, în favoarea proprietarului construcţiei, Opriş Daniel Nicu
 • Hotărârea 532/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 532 din 26.11.2015 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 5 mp, aferent extindere balcon, situat în Baia Mare, strada Matei Basarab nr. 9
 • Hotărârea 531/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 531 din 26.11.2015 privind identificarea cu date de carte funciară a 7 parcele de teren - zonă verde, aferente malurilor râului Săsar, situate în Baia Mare, cuprinse în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 530/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 530 din 26.11.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104/2011, privind aprobarea efectuării schimbului de terenuri între Municipiul Baia Mare şi d-nul Năsui Vasile cu d-na Năsui Georgeta Elena şi însuşirea raportului tehnic de evaluare întocmit de evaluator ing.Ilieşiu Florin, pentru cauză de utilitate publică, terenul dobândit la schimb de către unitatea administrativ teritorială fiind ocupat de actualul traseu al străzii Măgura
 • Hotărârea 529/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 529 din 26.11.2015 privind menţinerea chioşcului ceasornicărie şi reînnoirea contractului de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 3,5 mp situat pe b-dul Traian nr.19, ocupat de acesta, în favoarea proprietarului construcţiei, Cuc Ludovic PFA
 • Hotărârea 528/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 528 din 26.11.2015 privind concesionarea prin licitaţie publică cu strigare a terenului situat pe str.Aleea Nouă nr.1/A destinat construirii unui spaţiu comercial nivel parter
 • Hotărârea 527/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 527 din 26.11.2015 privind aprobarea întocmirii rapoartelor de evaluare în vederea vânzării către chiriași a apartamentelor situate în Baia Mare, str.Grănicerilor nr. 104/57 şi str. Rapsodiei nr. 4/89 şi str. V. Alecsandri nr.91/7
 • Hotărârea 526/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 526 din 26.11.2015 privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea cotei de 5/18 din imobilul situat în P-ţa Libertăţii nr.12, Podul Viilor nr.2,Baia Mare monument istoric cunoscut sub numele de "Casa Bay" cod LMI 2010; MM-II-m-B--04457
 • Hotărârea 525/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 525 din 26.11.2015 privind aderarea Serviciului Public Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, la European Social Network - Reţeaua Europeană Socială -
 • Hotărârea 524/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 524 din 26.11.2015 privind însuşirea propunerii de completare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Baia Mare cu obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii – Municipiul Baia Mare”, finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și bugetul local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 523/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 523 din 26.11.2015 privind aprobarea valorii totale conform plăţilor efectuate şi admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii – Municipiul Baia Mare”, finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și bugetul local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 522/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 522 din 26.11.2015 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Baia Mare şi S.C. KOVACS KOVACS KALACS S.R.L. în vederea organizării la Baia Mare a PARCULUI SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 2015, care se va desfăşura în perioada 5 decembrie 2015 - 31 ianuarie 2016
 • Hotărârea 521/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 521 din 26.11.2015 privind taxele de utilizare temporară a locurilor publice în perioada 5 decembrie 2015 - 31 ianuarie 2016 pentru amplasarea “PARCULUI SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 2015” din municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 520/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 520 din 26.11.2015 privind organizarea "Târgului Brazilor de Crăciun 2015" în perioada 8 decembrie 2015 - 25 decembrie 2015 în Piaţa Revoluţiei din municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 519/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 519 din 26.11.2015 privind aprobarea procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 518/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 518 din 26.11.2015 privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. pentru anul 2015
 • Hotărârea 517/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 517 din 26.11.2015 privind Regulamentul de acordare a ajutoarelor de înmormântare, ajutoarelor de urgenţă și a altor beneficii sociale
 • Hotărârea 516/2015 - Municipiul Baia Mare - 26.11.2015

  H.C.L. nr. 516 din 26.11.2015 privind aprobarea “Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Baia Mare” pentru intervalul de prognoză 2020 – 2030
 • Hotărârea 515/2015 - Municipiul Baia Mare - 11.11.2015

  H.C.L. nr. 515 din 11.11.2015 privind modificarea Statului de funcţii şi a Organigramei Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 514/2015 - Municipiul Baia Mare - 11.11.2015

  H.C.L. nr. 514 din 11.11.2015 privind participarea Municipiului Baia Mare la organizarea, în cooperare cu unităţile de învăţământ liceal din Municipiul Baia Mare, a Balului Bobocilor şi a altor activităţi extraşcolare în anul 2015
 • Hotărârea 513/2015 - Municipiul Baia Mare - 11.11.2015

  H.C.L. nr. 513 din 11.11.2015 privind organizarea de către Municipiul Baia Mare a evenimentului cultural "Iarna Băimăreană" în perioada 1 decembrie 2015 - 1 ianuarie 2016
 • Hotărârea 512/2015 - Municipiul Baia Mare - 11.11.2015

  H.C.L. nr. 512 din 11.11.2015 privind aprobarea aprobarea trecerii Serviciului Autorizare Construcții în subordinea Direcției Urbanism
 • Hotărârea 511/2015 - Municipiul Baia Mare - 11.11.2015

  H.C.L. nr. 511 din 11.11.2015 privind aprobarea modalității de acordare a normei de hrană personalului din cadrul Poliției Locale a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 510/2015 - Municipiul Baia Mare - 11.11.2015

  H.C.L. nr. 510 din 11.11.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de gestionare a câinilor cu stăpân şi fără stăpân din Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 509/2015 - Municipiul Baia Mare - 11.11.2015

  H.C.L. nr. 509 din 11.11.2015 privind aprobarea Caietului de Candidatură al Municipiului Baia Mare la titlul de "Capitală Europeană a Culturii 2021"
 • Hotărârea 508/2015 - Municipiul Baia Mare - 11.11.2015

  H.C.L. nr. 508 din 11.11.2015 privind cooperarea între Municipiul Baia Mare şi Fundaţia Baia Mare 2021, în scopul realizării în comun a acţiunii „Capitală Europeană a Culturii - CEAC 2021”
 • Hotărârea 507/2015 - Municipiul Baia Mare - 11.11.2015

  H.C.L. nr. 507 din 11.11.2015 Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016
 • Hotărârea 506/2015 - Municipiul Baia Mare - 11.11.2015

  H.C.L. nr. 506 din 11.11.2015 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2015
 • Hotărârea 505/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 505 din 30.10.2015 privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 459/2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 414/2015 privind necesitatea contractării unui împrumut bancar pentru finanţarea unor investiţii publice de interes local
 • Hotărârea 504/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 504 din 30.10.2015 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul "Implementarea sistemelor de telegestiune a consumurilor energetice și eficientizarea parametrilor tehnico – funcționali ai sistemului de iluminat public din Municipiul Baia Mare"
 • Hotărârea 503/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 503 din 30.10.2015 privind abrogarea HCL nr. 130/1999-“privind finanţarea din bugetul local al MunicipiuluI a doi angajaţi bucătar şi ajutor bucătar care vor deservi cantina de ajutor social din cadrul Centrului Social Multifuncţional din Baia Mare”
 • Hotărârea 502/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 502 din 30.10.2015 privind înfiinţarea unui Grup de Acţiune Locală şi aderarea Municipiului Baia Mare ca membru fondator
 • Hotărârea 501/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 501 din 30.10.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiţii: “Cămin Cultural Cartier Valea Borcutului-Grădiniţă”, Baia Mare, str.Valea Borcutului nr.72
 • Hotărârea 500/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 500 din 30.10.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare Bloc de Locuinte R1A”, Baia Mare, str.V. Alecsandri nr.81
 • Hotărârea 499/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 499 din 30.10.2015 Privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Baia Mare şi Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Baia Mare, în vederea organizării la Baia Mare a celei de-a XVI-a ediţii a Sesiunii Interjudeţene de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor „Faţă-n faţă cu adevărul”
 • Hotărârea 498/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 498 din 30.10.2015 Privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Baia Mare şi Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare, în vederea organizării la Baia Mare a celei de-a XXVI-a ediţii a Concursului Interliceal de Fizică „Top-Fiz”, în perioada 13-15 noiembrie 2015
 • Hotărârea 497/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 497 din 30.10.2015 Privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Baia Mare şi Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare, în vederea organizării la Baia Mare a celei de-a VII-a ediţii a Concursului Interjudeţean de Matematică „Argument”, în luna noiembrie 2015
 • Hotărârea 496/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 496 din 30.10.2015 privind participarea Municipiului Baia Mare la organizarea, în cooperare cu unităţile de învăţământ liceal din Municipiul Baia Mare, a Balului Bobocilor în anul 2015
 • Hotărârea 495/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 495 din 30.10.2015 privind aprobarea redistribuirii sumelor reprezentând cheltuieli de personal între unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Baia Mare pe anul 2015
 • Hotărârea 494/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 494 din 30.10.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "EXTINDERE PARTER LA CASA DE LOCUIT P+M", str. Brânduşelor nr.12 A, Baia Mare
 • Hotărârea 493/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 493 din 30.10.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivu l - "PUZ - Etapa 1: IMOBIL MULTIFUNCŢIONAL 2S+P+5E, Etapa 2: IMOBIL MULTIFUNCŢIONAL 2S+P+8E, pe amplasamentul BLOC DE LOCUINŢE S+P+1E existent şi propus pentru demolare", situat pe bd. Republicii nr. 47, Baia Mare
 • Hotărârea 492/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 492 din 30.10.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”SCHIMBARE DE FUNCŢIUNE DIN A1a - Activităţi productive agro-industriale mari - ÎN ZONĂ DE LOCUIT” Baia Mare, strada Sebeşului F.N.
 • Hotărârea 491/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 491 din 30.10.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere Hală de Producţie", Baia Mare, strada Luminişului nr. 2 B
 • Hotărârea 490/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 490 din 30.10.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "CASĂ DE LOCUIT P+M", str. Turbinei nr. 15 A, Baia Mare
 • Hotărârea 489/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 489 din 30.10.2015 privind mandatarea d-nei Mureşan Lia - Augustina în vederea reprezentării Municipiului Baia Mare, în Adunarea generală a Acţionarilor S.C.URBIS S.A., pentru a vota Planul de administrare al Consiliului de Administraţie al S.C.URBIS S.A.
 • Hotărârea 488/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 488 din 30.10.2015 privind aprobarea extinderii spaţiului situat la parterul blocului de locuinţe nr. 29/3 pe str. Petru Rareş şi suplimentarea cu 12 mp a terenului concesionat
 • Hotărârea 487/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 487 din 30.10.2015 privind menţinerea garajului, situat pe bd. Unirii nr. 4, executat în baza autorizaţiei de construire nr. 7/09.01.2004 cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial şi suplimentarea cu 2 mp a terenului concesionat
 • Hotărârea 486/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 486 din 30.10.2015 privind menţinerea garajului, situat pe str. Cuza Vodă nr. 9A, executat în baza autorizaţiei de construire nr. 354/28.06.1999 cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial şi suplimentarea terenului închiriat
 • Hotărârea 485/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 485 din 30.10.2015 privind aprobarea însuşirii documentaţiei cadastrale de alipire a două parcele de teren în suprafaţă totală de 28 mp, aferente extinderii spaţiului, situat în Baia Mare, str.George Coşbuc nr.32
 • Hotărârea 484/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 484 din 30.10.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 26 mp, situat în Baia Mare str. G. Coşbuc nr.12
 • Hotărârea 483/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 483 din 30.10.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 43 mp, situat în Baia Mare, Aleea Jupiter nr. 3
 • Hotărârea 482/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 482 din 30.10.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 23 mp, aferent garajului situat în Baia Mare, str.George Enescu nr.4-6
 • Hotărârea 481/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 481 din 30.10.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 21 mp, aferent garajului situat în Baia Mare, str.George Enescu nr.4-6
 • Hotărârea 480/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 480 din 30.10.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a parcelei de teren în suprafaţă de 8 mp, situată în Baia Mare, Bd. Unirii nr. 14
 • Hotărârea 479/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 479 din 30.10.2015 privind identificarea cu date de carte funciară a 10 parcele de teren - zonă verde, aferente malurilor râului Săsar, situate în Baia Mare, cuprinse în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 478/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 478 din 30.10.2015 privind identificarea cu date de carte funciară a Complexului imobiliar cu denumirea Şcoala Gimnazială " Avram Iancu " Baia Mare, compus din construcţii şi terenul aferent în suprafaţă de 1 Ha 1551 mp, situat în Baia Mare, strada Victoriei nr. 84
 • Hotărârea 477/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 477 din 30.10.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru imobilul – teren în suprafaţă totală de 611 mp, situat în Baia Mare, str. Valea Roşie nr. 142/1 şi încetarea coproprietăţii prin partaj voluntar între Alexa Ildiko şi Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 476/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 476 din 30.10.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de apartamentare a imobilului situat pe str. Gheorghe Şincai nr. 6, identificat prin nr. topografic 802/2, cuprins în C.F. 117469 Baia Mare pentru teren şi nr. topo. 802/2, cuprins în C.F. 117469-C1 Baia Mare pentru construcţia C1 - casă compusă din 7 apartamente
 • Hotărârea 475/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 475 din 30.10.2015 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții a Teatrului Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 474/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 474 din 30.10.2015 privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Ambient Urban Baia Mare
 • Hotărârea 473/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 473 din 30.10.2015 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016 pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare și pentru Serviciile publice Ambient Urban şi Asistenţă Socială și a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 modificat pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 472/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 472 din 30.10.2015 privind scutirea la plată a taxei pe clădire pentru imobilul situat în Baia Mare, bd. Bucureşti nr. 6, aflat în folosinţa Asociaţiei “Filiala Uniunii Artiştilor Plastici” Baia Mare
 • Hotărârea 471/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.10.2015

  H.C.L. nr. 471 din 30.10.2015 privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Baia Mare, aferente trimestrului III 2015
 • Hotărârea 470/2015 - Municipiul Baia Mare - 23.10.2015

  H.C.L. nr. 470 din 23.10.2015 privind însuşirea raportului de evaluare şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 1.255 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat pe str. Rachetei nr. 3, în favoarea Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială ASSOC
 • Hotărârea 469/2015 - Municipiul Baia Mare - 23.10.2015

  H.C.L. nr. 469 din 23.10.2015 privind însuşirea raportului de evaluare şi aprobarea concesionării prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 2.139 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat pe strada Cuza Vodă nr. 8B, în favoarea Fundaţiei Hope & Homes for Children România
 • Hotărârea 468/2015 - Municipiul Baia Mare - 23.10.2015

  H.C.L. nr. 468 din 23.10.2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 2.139 mp, situat în Baia Mare, strada Cuza Vodă, nr. 8B
 • Hotărârea 467/2015 - Municipiul Baia Mare - 23.10.2015

  H.C.L. nr. 467 din 23.10.2015 privind procedura de acordare a unor facilităţi fiscale pentru obligaţii de plată restante datorate bugetului local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 466/2015 - Municipiul Baia Mare - 20.10.2015

  H.C.L. nr. 466 din 20.10.2015 privind completarea Contractului de susţinere financiară încheiat între Municipiul Baia Mare şi Clubul Sportiv Handbal Club Municipal Baia Mare, conform H.C.L. nr. 430/2015 şi H.C.L. nr. 456/2015
 • Hotărârea 465/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.10.2015

  H.C.L. nr. 465 din 15.10.2015 Privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat pe str. Rachetei nr. 3, aferent sediului Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială ASSOC,
 • Hotărârea 464/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.10.2015

  H.C.L. nr. 464 din 15.10.2015 Privind însușirea Listelor cu clădirile şi terenurile aparținând Municipiului Baia Mare care vor fi puse la dispoziția comisiei stabilite prin H.C.L. nr. 381/2014 în vederea efectuării schimbului imobiliar pentru preluarea în patrimoniul Municipiului Baia Mare a imobilului teren și clădire Complex Istoric ,,Minerul”
 • Hotărârea 463/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.10.2015

  H.C.L. nr. 463 din 15.10.2015 Privind însușirea Listei cu terenurile şi clădirile aparținând Municipiului Baia Mare, care vor fi puse la dispoziția comisiei stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 381/2014 în vederea efectuării schimbului imobiliar pentru preluarea în patrimoniul Municipiul Baia Mare a terenului situat în cartierul Traian zona străzii Munteniei din Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 462/2015 - Municipiul Baia Mare - 12.10.2015

  H.C.L. nr. 462 din 12.10.2015 privind completarea HCL nr. 455 / 09.10.2015 de aprobare a rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2015
 • Hotărârea 461/2015 - Municipiul Baia Mare - 12.10.2015

  H.C.L. nr. 461 din 12.10.2015 privind procedura de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor, aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 460/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.10.2015

  H.C.L. nr. 460 din 09.10.2015 privind aprobarea transformării unor posturi vacante din statul de funcţii al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 459/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.10.2015

  H.C.L. nr. 459 din 09.10.2015 privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 414/2015 privind necesitatea contractării unui împrumut bancar pentru finanţarea unor investiţii publice de interes local
 • Hotărârea 458/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.10.2015

  H.C.L. nr. 458 din 09.10.2015 privind alocarea sumei de 130.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2015 Asociaţiei Club Sportiv Fotbal Club Municipal Baia Mare, în vederea închirierii instalaţiei de nocturnă, prin încheierea unui act adiţional la contractul de susţinere financiară nr. 23011/24.08.2015
 • Hotărârea 457/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.10.2015

  H.C.L. nr. 457 din 09.10.2015 privind alocarea sumei de 200.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2015 Clubului Sportiv Municipal Baia Mare, echipa de rugby - Ştiinţa Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare, prin încheierea unui act adiţional la contractul de susţinere financiară nr. 5492/12.02.2015
 • Hotărârea 456/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.10.2015

  H.C.L. nr. 456 din 09.10.2015 privind aprobarea încheierii Contractului de susţinere financiară între Municipiul Baia Mare şi Clubul Sportiv Handbal Club Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 455/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.10.2015

  H.C.L. nr. 455 din 09.10.2015 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2015
 • Hotărârea 454/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2015

  H.C.L. nr. 454 din 30.09.2015 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al consiliului director al “FUNDAŢIEI BAIA MARE 2021”
 • Hotărârea 453/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2015

  H.C.L. nr. 453 din 30.09.2015 privind aprobarea extinderii spaţiului comercial situat la parterul blocului de locuinţe nr. 5/36 pe Bd. Traian şi concesionarea terenului în suprafaţă de 21 mp aferent extinderii, în vederea reamenajării spațiului comercial
 • Hotărârea 452/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2015

  H.C.L. nr. 452 din 30.09.2015 privind aprobarea extinderii spaţiului comercial situat la parterul blocului de locuinţe nr. 5/18 şi 5/37 pe Bd. Traian şi concesionarea terenului în suprafaţă de 65 mp aferent extinderii, în vederea reamenajării spațiului comercial
 • Hotărârea 451/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2015

  H.C.L. nr. 451 din 30.09.2015 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Baia Mare a unor imobile - blocuri de locuinţe sociale.
 • Hotărârea 450/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2015

  H.C.L. nr. 450 din 30.09.2015 privind mandatarea d-nei Mureşan Lia - Augustina în vederea reprezentării Municipiului Baia Mare, în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C.URBIS S.A., pentru a vota în cadrul AGA S.C. URBIS S.A. documentaţia întocmită pentru obţinerea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului conform H.G. 834/1991
 • Hotărârea 449/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2015

  H.C.L. nr. 449 din 30.09.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ”Constituire Trup Intravilan și Parcelare Pentru Zonă Rezidențială”, situată în Baia Mare, strada Fragilor fn., proiect: nr.1044/2014
 • Hotărârea 448/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2015

  H.C.L. nr. 448 din 30.09.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.9/2014
 • Hotărârea 447/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2015

  H.C.L. nr. 447 din 30.09.2015 privind suplimentarea cu suprafaţa de 77 mp teren situat pe str. Păşunii nr.1A, a terenului concesionat, în favoarea SC DALIAD SRL
 • Hotărârea 446/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2015

  H.C.L. nr. 446 din 30.09.2015 privind însușirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 21 mp, aferent garajului situat în Baia Mare, str. Păltinișului nr. 70
 • Hotărârea 445/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2015

  H.C.L. nr. 445 din 30.09.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 28 mp, aferent boxei de garaj, situat în Baia Mare, strada Granicerilor nr.106
 • Hotărârea 444/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2015

  H.C.L. nr. 444 din 30.09.2015 privind însușirea unei documentaţii cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 21 mp, aferent garajului situat în Baia Mare , str. Grănicerilor nr. 81
 • Hotărârea 443/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2015

  H.C.L. nr. 443 din 30.09.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de parcelare şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 21 mp , aferent unei boxe de garaj, situată în Baia Mare, strada Granicerilor nr.77
 • Hotărârea 442/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2015

  H.C.L. nr. 442 din 30.09.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 9 mp, aferent balcoanelor extinse, situate în Baia Mare, strada Oituz, blocul 4
 • Hotărârea 441/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2015

  H.C.L. nr. 441 din 30.09.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 10 mp, aferent magazin, situat în Baia Mare, strada Victoriei, nr. 94
 • Hotărârea 440/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2015

  H.C.L. nr. 440 din 30.09.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 52 mp, situat în Baia Mare, str. Luminişului, nr. 9.
 • Hotărârea 439/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2015

  H.C.L. nr. 439 din 30.09.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 42 mp, aferent alee acces şi extindere apartament, situat în Baia Mare, strada Hortensiei, nr. 5/32
 • Hotărârea 438/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2015

  H.C.L. nr. 438 din 30.09.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a terenului aferent străzii P-ța Izvoarelor din Baia Mare, în suprafață de 2274 mp cuprins în domeniul public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 437/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2015

  H.C.L. nr. 437 din 30.09.2015 privind concesionarea prin licitaţie publică cu strigare a terenului situat pe B-dul Bucureşti nr. 25A, destinat construirii unei spălătorii auto şi vulcanizare
 • Hotărârea 436/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2015

  H.C.L. nr. 436 din 30.09.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a imobilului în natură construcţie, Şcoala Gimnazială nr. 13 Baia Mare, strada Firiza nr. 72 şi terenul aferent în suprafaţă de 3.020 mp
 • Hotărârea 435/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2015

  H.C.L. nr. 435 din 30.09.2015 privind acceptarea ofertei de donaţie parcelelor de teren aferente unor tronsoane ale străzii Alunului, din Municipiul Baia Mare, aflate în proprietatea privată a unor persoane fizice
 • Hotărârea 434/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2015

  H.C.L. nr. 434 din 30.09.2015 privind aprobarea procedurii de administrare a locuinţelor sociale din Municipiul Baia Mare şi a criteriilor pentru stabilirea priorităţii în vederea acordării acestora
 • Hotărârea 433/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2015

  H.C.L. nr. 433 din 30.09.2015 privind aprobarea Regulamentelor pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor de serviciu, locuinţelor din fondul locativ de stat şi locuinţelor din imobilele reabilitate aparţinând Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 432/2015 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2015

  H.C.L. nr. 432 din 24.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici şi a Cofinanţării proiectului „Extindere şi modernizare sisteme de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localităţile Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Tăuţii Măgherăuş, Târgu Lăpuş, Vişeu de Sus, Baia Sprie şi Seini din judeţul Maramureş” - Investitii din economii, aglomerarea Baia Mare, Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 431/2015 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2015

  H.C.L. nr. 431 din 24.09.2015 privind premierea sportivilor, a antrenorilor şi tehnicienilor din cadrul Clubului Sportiv Handbal Club Municipal Baia Mare pentru rezultatele deosebite obţinute la Cupa României
 • Hotărârea 430/2015 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2015

  H.C.L. nr. 430 din 24.09.2015 privind aprobarea încheierii Contractului de susţinere financiară între Municipiul Baia Mare şi Clubul Sportiv Handbal Club Municipal Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 429/2015 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2015

  H.C.L. nr. 429 din 24.09.2015 privind aprobarea retragerii Municipiului Baia Mare din Clubul Sportiv Handbal Club Municipal Baia Mare şi renunţarea la calitatea de membru în cadrul clubului sportiv
 • Hotărârea 428/2015 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2015

  H.C.L. nr. 428 din 24.09.2015 privind acordarea titlului de “Cetăţean de onoare al Municipiului Baia Mare” domnului prof. univ. dr. Aurel Ardelean, Rector fondator şi Preşedinte al Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" Arad
 • Hotărârea 427/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.09.2015

  H.C.L. nr. 427 din 15.09.2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2014 privind reglementarea circulaţiei autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 4,5 tone în municipiul Baia Mare, modificată şi completată
 • Hotărârea 426/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.09.2015

  H.C.L. nr. 426 din 15.09.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 18mp, situat în Baia Mare, Bd-ul Republicii nr. 38
 • Hotărârea 425/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.09.2015

  H.C.L. nr. 425 din 15.09.2015 privind aprobarea întocmirii documentaţiilor în vederea concesionării prin licitaţie publică, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, în suprafaţă de 48 mp, situat în Baia Mare, b-dul Traian nr.11
 • Hotărârea 424/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.09.2015

  H.C.L. nr. 424 din 15.09.2015 privind acceptarea ofertei de donaţie a trei parcele de teren în suprafaţă totală de 2009 mp, aferente străzii Colinei, din Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 423/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.09.2015

  H.C.L. nr. 423 din 15.09.2015 privind identificarea cu date de carte funciară a terenului în suprafaţă de 2 Ha 7821 mp, aferent nodului intermodal gară - autogară, situat în Baia Mare, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 422/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.09.2015

  H.C.L. nr. 422 din 15.09.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a imobilului în natură construcţie, Şcoala Gimnazială George Coşbuc Baia Mare, strada Gheorghe Bilaşcu, nr. 19 A şi terenul aferent în suprafaţă de 6.801 mp
 • Hotărârea 421/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.09.2015

  H.C.L. nr. 421 din 15.09.2015 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a imobilului în natură, teren, în suprafaţă de 933 mp, aferent construcţiei Grădiniţa nr. 24, situat în Baia Mare, strada Lunci, nr. 12
 • Hotărârea 420/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.09.2015

  H.C.L. nr. 420 din 15.09.2015 privind însușirea documentaţiei cadastrale de dezmembrare vizată de către O.C.P.I. sub nr. 32549/26.06.2015 și aprobarea dezlipirii terenului aferent Grădiniţei Micul Prinţ
 • Hotărârea 419/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.09.2015

  H.C.L. nr. 419 din 15.09.2015 privind aprobarea întocmirii documentațiilor pentru preluarea în patrimoniul Municipiului Baia Mare a terenului situat în cartierul Traian zona străzii Munteniei, din Municipiul Baia Mare, prin schimb imobiliar
 • Hotărârea 418/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.09.2015

  H.C.L. nr. 418 din 15.09.2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 314/2008 referitoare la schimbarea destinaţiei apartamentelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie situate în clădirile-bloc de locuinţe, extinderea acestora şi concesionarea terenului aferent, precum şi stabilirea regimului terenurilor cuprinse între clădirile - bloc de locuinţe şi trotuarul stradal
 • Hotărârea 417/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.09.2015

  H.C.L. nr. 417 din 15.09.2015 privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei Ocolului Silvic Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 416/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.09.2015

  H.C.L. nr. 416 din 15.09.2015 privind mandatarea d-nei Mureşan Lia Augustina în vederea reprezentării Municipiului Baia Mare, în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C.URBIS S.A.
 • Hotărârea 415/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.09.2015

  H.C.L. nr. 415 din 15.09.2015 privind taxele de utilizare temporară a locurilor publice pentru evenimentul “Festivalul Castanelor” 2015 în perioada 21-27 septembrie 2015
 • Hotărârea 414/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.09.2015

  H.C.L. nr. 414 din 15.09.2015 privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2013 privind necesitatea contractării unui împrumut bancar pentru finanţarea unor investiţii publice de interes local
 • Hotărârea 413/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.09.2015

  H.C.L. nr. 413 din 15.09.2015 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2015
 • Hotărârea 412/2015 - Municipiul Baia Mare - 07.09.2015

  H.C.L. nr. 412 din 07.09.2015 privind aprobarea transformării unui post vacant din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 411/2015 - Municipiul Baia Mare - 07.09.2015

  H.C.L. nr. 411 din 07.09.2015 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2015
 • Hotărârea 410/2015 - Municipiul Baia Mare - 07.09.2015

  H.C.L. nr. 410 din 07.09.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru "Hală depozitare profile metalice P", Baia Mare, strada Islazului nr. 5, proiect nr. 8 din 2015, elaborat de S.C. ZETT GROUP S.R.L. – arhitect Lukacs Elisabeta, iniţiator Porumb Maria
 • Hotărârea 409/2015 - Municipiul Baia Mare - 07.09.2015

  H.C.L. nr. 409 din 07.09.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Hală producţie geam termoizolant şi depozitare P + Mezanin", Baia Mare str. Topazului nr. 2 A
 • Hotărârea 408/2015 - Municipiul Baia Mare - 07.09.2015

  H.C.L. nr. 408 din 07.09.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "EXTINDERE SEDIU ASSOC", Baia Mare, bulevardul Unirii nr. 28
 • Hotărârea 407/2015 - Municipiul Baia Mare - 07.09.2015

  H.C.L. nr. 407 din 07.09.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - “EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT P+M ŞI SCHIMBARE DE DESTINAŢIE DIN LOCUINŢĂ ÎN ŞCOALĂ INTERNAŢIONALĂ - CICLU PRIMAR”, în localitatea Baia Mare, pe str. Victor Babeş, nr. 26 B, iniţiator Zah Ioan, localitatea Baia Mare, str. Victor Babeş nr.26 B, conform proiectului nr. 850/2015, întocmit de S.C. ARCHITEL S.R.L.
 • Hotărârea 406/2015 - Municipiul Baia Mare - 07.09.2015

  H.C.L. nr. 406 din 07.09.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul - “P.U.Z.- PIAȚA IZVOARELE”, în localitatea Baia Mare, iniţiator Primăria Municipiului Baia Mare, conform proiectului 727/ 2014, întocmit de S.C. STUDIORING S.R.L. Baia Mare - arhitect Jakab Rita
 • Hotărârea 405/2015 - Municipiul Baia Mare - 07.09.2015

  H.C.L. nr. 405 din 07.09.2015 privind aprobarea întocmirii documentațiilor pentru efectuarea unui schimb imobiliar pentru preluarea în patrimoniul Municipiului Baia Mare a imobilului teren şi clădire Complex Istoric”Minerul”
 • Hotărârea 404/2015 - Municipiul Baia Mare - 07.09.2015

  H.C.L. nr. 404 din 07.09.2015 privind aprobarea realizării procedurilor legale pentru preluarea în patrimoniul Municipiului Baia Mare a imobilelor teren şi construcţii aferente fostei platforme "CUPROM", situate în Baia Mare, strada Eliberării, nr. 15
 • Hotărârea 403/2015 - Municipiul Baia Mare - 07.09.2015

  H.C.L. nr. 403 din 07.09.2015 privind prelungirea perioadei de dare în folosinţă gratuită pentru spaţiile din incinta Colegiului Tehnic Transilvania Baia Mare str. 8 Martie nr.7, în favoarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Baia Mare şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
 • Hotărârea 402/2015 - Municipiul Baia Mare - 07.09.2015

  H.C.L. nr. 402 din 07.09.2015 privind transferul din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Baia Mare a imobilelor construcţie şi teren situate în Baia Mare, strada Petofi Şandor, nr. 6 – 8 şi darea în administrarea Liceului de Arte Baia Mare a acestora
 • Hotărârea 401/2015 - Municipiul Baia Mare - 07.09.2015

  H.C.L. nr. 401 din 07.09.2015 privind taxele de utilizare temporară a locurilor publice pentru evenimentul “Festivalul Castanelor” 2015 în perioada 21-27 septembrie 2015
 • Hotărârea 400/2015 - Municipiul Baia Mare - 07.09.2015

  H.C.L. nr. 400 din 07.09.2015 privind organizarea de către Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare a celei de-a XXXII -a ediţii ''Expo Flora Maramureş'' , în perioada 24-27 septembrie 2015 , în cadrul evenimentului ''Festivalul Castanelor'' 2015
 • Hotărârea 399/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 399 din 28.08.2015 privind crearea unui grup de lucru pentru coordonarea operaţiunilor şi procedurilor în vederea constituirii Parcului Industrial Baia Mare în zona industrială vest – sud – est a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 398/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 398 din 28.08.2015 privind preluarea prin transfer, fără plată, a unui microbuz marca Opel-Cibro, varianta Movano-Cibro, de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în patrimoniul Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 397/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 397 din 28.08.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii " Sisteme de irigare zone verzi" din Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 396/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 396 din 28.08.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza: Studiu de fezabilitate , pentru obiectivul de investiţii: “ Grădiniță în Cartierul Vasile Alecsandri” , Baia Mare, str. Grănicerilor, nr. 90
 • Hotărârea 395/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 395 din 28.08.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -“ P.U.D. - PLAN URBANISTIC de DETALIU "LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1E", pe terenul situat pe str. Vasile Lucaciu, fn., Baia Mare, iniţiatori Grobei Gabriel Laurențiu căsătorit cu Satmari Monica
 • Hotărârea 394/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 394 din 28.08.2015 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a parcelei de teren în suprafaţă de 59 mp, aferent extinderii spațiului comercial, situat în Baia Mare, Bulevardul Traian, nr. 28/24
 • Hotărârea 393/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 393 din 28.08.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a străzii Crișan din Baia Mare, în suprafață totală de 4958 mp, domeniul public al Municipiului Baia Mare și revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2015
 • Hotărârea 392/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 392 din 28.08.2015 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Baia Mare şi darea în administrarea operatorului de transport URBIS S.A a reţelei de troleibuz din cartierul Vasile Alecsandri şi a infrastructurii aferente acesteia, compusă din staţia de redresare -b-dul Unirii şi reţea de contact 5,5 km cale dublă- b-dul Republicii- b-dul Unirii- str. Grănicerilor-str. Mihai Eminescu-str. Izvoare
 • Hotărârea 391/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 391 din 28.08.2015 privind aprobarea întocmirii documentațiilor în vederea aprobării concesionării prin licitaţie publică, a unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, în suprafaţă de 710 mp, situat în Baia Mare, str. Victoriei f.n., identificat prin C.F. nr. 116371 Baia Mare, nr. cadastral 116371
 • Hotărârea 390/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 390 din 28.08.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de dezmembrare şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, terenului în suprafaţă de 26 mp, situat în Baia Mare, strada 22 Decembrie nr. 33
 • Hotărârea 389/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 389 din 28.08.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a două parcele de teren în suprafaţă totală de 40 mp, aferent extinderii spatiului comercial, situat în Baia Mare, Bulevardul Decebal nr.20
 • Hotărârea 388/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 388 din 28.08.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 25 mp, aferent alee acces, situat în Baia Mare, strada George Coşbuc nr. 33
 • Hotărârea 387/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 387 din 28.08.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de dezmembrare şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului , în suprafaţă de 4 mp, situat în Baia Mare, Strada Transilvaniei nr.14/22
 • Hotărârea 386/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 386 din 28.08.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului de sport în suprafaţă de 1127 mp, situat în Baia Mare, strada Valea Rosie, nr. 26
 • Hotărârea 385/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 385 din 28.08.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 22 mp, aferent boxă garaj, situat în Baia Mare, bulevardul Bucureşti nr. 2
 • Hotărârea 384/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 384 din 28.08.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a imobilului teren în suprafaţă de 610 mp, situat în Baia Mare, strada Limpedea, nr. 84 F
 • Hotărârea 383/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 383 din 28.08.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a parcelei de teren în suprafaţă de 18 mp, aferent unei boxe de garaj, situată în Baia Mare, strada Ciprian Porumbescu
 • Hotărârea 382/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 382 din 28.08.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a imobilului Arhivă Primărie şi teren aferent, în suprafaţă de 1797mp, evidenţiat la poziţia nr. 22 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002, privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 381/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 381 din 28.08.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a imobilului în natură construcţie, Liceul Teoretic Emil Racoviţă Baia Mare, Bulevardul Republicii, nr. 8 şi terenul aferent în suprafaţă de 1 Ha 7283 mp
 • Hotărârea 380/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 380 din 28.08.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a imobilului în natură construcţie, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 10 Baia Mare, strada Gheorghe Marinescu, nr. 5 şi terenul aferent în suprafaţă de 3.604 mp
 • Hotărârea 379/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 379 din 28.08.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a imobilului în natură construcţie, Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu” Baia Mare, str. Mărăşeşti, nr. 2 şi terenul aferent în suprafaţă totală de 2800 mp
 • Hotărârea 378/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 378 din 28.08.2015 privind aprobarea amplasării pe raza Municipiului Baia Mare, a containerelor în vederea colectării de îmbracăminte şi încălţăminte uzate
 • Hotărârea 377/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 377 din 28.08.2015 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Serviciul Public Asistenţă Socială şi Fundația Hope and Homes for Children Romania, având ca obiect realizarea Centrului de tranzit pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului
 • Hotărârea 376/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 376 din 28.08.2015 privind mandatarea Consiliului de Administraţie al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. pentru semnarea din partea angajatorului a actului adiţional la contractul individual de muncă al d-lui Lupşe Călin Dumitru, pentru exercitarea funcţiei de şef ocol
 • Hotărârea 375/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 375 din 28.08.2015 privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. pentru anul 2015
 • Hotărârea 374/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 374 din 28.08.2015 privind aprobarea Regulamentului Local de Arhitectură şi Estetică Urbană, privind modul de conformare arhitectural, cromatic şi estetic al faţadelor construcţiilor situate în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 373/2015 - Municipiul Baia Mare - 28.08.2015

  H.C.L. nr. 373 din 28.08.2015 privind însuşirea Protocolului de predare-primire a imobilului construcţie şi teren-Cinematograf “Minerul”, situat în Baia Mare, Piaţa Libertăţii nr. 7, încheiat între Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor „RomâniaFilm” şi Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 372/2015 - Municipiul Baia Mare - 18.08.2015

  H.C.L. nr. 372 din 18.08.2015 privind acordarea pachetului cu rechizite şcolare „Primul meu Ghiozdan” elevilor înscrişi în clasa pregătitoare a anului şcolar 2015 - 2016, din unităţile de învăţământ de pe raza Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 371/2015 - Municipiul Baia Mare - 18.08.2015

  H.C.L. nr. 371 din 18.08.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2015
 • Hotărârea 370/2015 - Municipiul Baia Mare - 18.08.2015

  H.C.L. nr. 370 din 18.08.2015 privind aprobarea încheierii Contractului de susţinere financiară între Municipiul Baia Mare şi Asociaţia Baschet Club Olimpic Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 369/2015 - Municipiul Baia Mare - 18.08.2015

  H.C.L. nr. 369 din 18.08.2015 privind aprobarea încheierii Contractului de susţinere financiară între Municipiul Baia Mare şi Asociaţia Club Sportiv Fotbal Club Municipal Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 368/2015 - Municipiul Baia Mare - 18.08.2015

  H.C.L. nr. 368 din 18.08.2015 privind diminuarea cu suma de 700.000,00 lei a Contractului de susţinere financiară nr. 5492/12.02.2015 încheiat între Municipiul Baia Mare şi Clubul Sportiv Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 367/2015 - Municipiul Baia Mare - 18.08.2015

  H.C.L. nr. 367 din 18.08.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2014 privind reglementarea circulaţiei autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 4,5 tone în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 366/2015 - Municipiul Baia Mare - 18.08.2015

  H.C.L. nr. 366 din 18.08.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.272/2015, având ca obiect identificarea cu date de carte funciară, a terenului în suprafaţă de 6819 mp, evidenţiat la poziţia nr. 84 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.934/2002 şi construcţia Monumentul Ostaşului Român, evidenţiată la poziţia nr. 93 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 365/2015 - Municipiul Baia Mare - 18.08.2015

  H.C.L. nr. 365 din 18.08.2015 privind aprobarea tarifelor pentru închiriere spaţii /prestări servicii în imobilele bazelor sportive din domeniul public al Municipiului Baia Mare preluate conform H.G. nr. 510/2015
 • Hotărârea 364/2015 - Municipiul Baia Mare - 18.08.2015

  H.C.L. nr. 364 din 18.08.2015 privind însuşirea protocoalelor încheiate între Municipiul Baia Mare şi Ministerul Tineretului şi Sportului prin Club Sportiv Municipal şi prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, pentru transmiterea unor imobile aparținând bazelor sportive, din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului Baia Mare.
 • Hotărârea 363/2015 - Municipiul Baia Mare - 10.08.2015

  H.C.L. nr. 363 din 10.08.2015 privind instituirea titlului de “Ambasador Cultural al Municipiului Baia Mare”
 • Hotărârea 362/2015 - Municipiul Baia Mare - 10.08.2015

  H.C.L. nr. 362 din 10.08.2015 privind aprobarea transformării unor posturi vacante
 • Hotărârea 361/2015 - Municipiul Baia Mare - 10.08.2015

  H.C.L. nr. 361 din 10.08.2015 privind însuşirea propunerii de modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Baia Mare, respectiv a poziţiilor nr. 21, nr. 102, nr. 104, nr. 108, nr. 124, nr. 125, nr. 144, nr. 167 şi nr. 168 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 310/2001
 • Hotărârea 360/2015 - Municipiul Baia Mare - 10.08.2015

  H.C.L. nr. 360 din 10.08.2015 privind aprobarea studiului de oportunitate şi a documentaţiei de atribuire în vederea concesionării prin licitaţie publică a imobilului - centrală termică dezafectată și teren aferent, situat în Baia Mare, b-dul Republicii, nr. 31
 • Hotărârea 359/2015 - Municipiul Baia Mare - 10.08.2015

  H.C.L. nr. 359 din 10.08.2015 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Baia Mare în domeniul privat al Municipiului Baia Mare și demolarea imobilului clădire veche, situat în Municipiul Baia Mare, str. Iza nr. 2 aflat în administrarea Școlii Gimnaziale nr. 6 Nichita Stănescu
 • Hotărârea 358/2015 - Municipiul Baia Mare - 10.08.2015

  H.C.L. nr. 358 din 10.08.2015 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Baia Mare în domeniul privat al Municipiului Baia Mare şi demolarea imobilului clădire Anexă, situat în Municipiul Baia Mare, str. Nicolae Iorga nr. 3A, aflat în administrarea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 9
 • Hotărârea 357/2015 - Municipiul Baia Mare - 10.08.2015

  H.C.L. nr. 357 din 10.08.2015 privind acceptarea ofertei de donaţie a parcelei de teren în suprafaţă totală de 221 mp, aferentă străzii Chioarului, din Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 356/2015 - Municipiul Baia Mare - 10.08.2015

  H.C.L. nr. 356 din 10.08.2015 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: "Dezvoltarea unei reţele de piste de biciclete prin implementarea sistemului de transport cu biciclete în Municipiul Baia Mare".
 • Hotărârea 355/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 355 din 15.07.2015 privind aprobarea extinderii salonului de coafură situat pe Aleea Uranus nr. 1, ap.3 şi ap.4 şi concesionarea terenului aferent în vederea reamenajării salonului de coafură
 • Hotărârea 354/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 354 din 15.07.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 23 mp, aferent garajului, situat în Baia Mare, str. Dragoş Vodă nr. 2
 • Hotărârea 353/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 353 din 15.07.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 18 mp, aferent boxă garaj, situat în Baia Mare, Bulevardul Bucureşti nr. 35/A
 • Hotărârea 352/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 352 din 15.07.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 23 mp, aferent boxă garaj, situat în Baia Mare, str. Victor Babeş nr. 29
 • Hotărârea 351/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 351 din 15.07.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 24 mp, aferent boxă garaj , situat în Baia Mare, str. Grănicerilor, nr. 99
 • Hotărârea 350/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 350 din 15.07.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a imobilului cu suprafaţa de 34 mp, situat în Baia Mare, str. Petru Rareş nr. 25
 • Hotărârea 349/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 349 din 15.07.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 315 mp, situat în Baia Mare, str. Hornului nr. 15
 • Hotărârea 348/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 348 din 15.07.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a parcelei de teren în suprafaţă de 15 mp, aferent extinderii spaţiului comercial, situat în Baia Mare, Bulevardul Unirii, nr. 4/3
 • Hotărârea 347/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 347 din 15.07.2015 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a parcelei de teren în suprafaţă de 25 mp, situat în Baia Mare, strada Barajului nr. 64
 • Hotărârea 346/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 346 din 15.07.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 2 mp, aferent deschidere acces din exterior la spaţiu comercial, situat în Baia Mare, str. Republicii, nr. 17
 • Hotărârea 345/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 345 din 15.07.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a terenurilor aferente “Piaţa Izvoarele”, cuprinse în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 344/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 344 din 15.07.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a complexului imobiliar în natură construcţii, cu denumirea" Liceul cu Program Sportiv, Baia Mare", B-dul Republicii nr. 33 şi terenul aferent în suprafaţă de 13358 mp
 • Hotărârea 343/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 343 din 15.07.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a complexului imobiliar în natură construcţii, cu denumirea "Şcoala Gimnaziala nr. 18 Baia Mare", Aleea Filaturii nr. 2 şi terenul aferent în suprafaţă de 8367 mp
 • Hotărârea 342/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 342 din 15.07.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a terenului aferent porţiunii de stradă cu pornire din Bulevardul Independenţei din Baia Mare, în suprafaţă de 357 mp, domeniul public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 341/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 341 din 15.07.2015 privind identificarea topografică, a terenului în suprafaţă totală de 1289 mp, aferent a trei tronsoane din str. Valea Borcutului, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 340/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 340 din 15.07.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 1000 mp, situat în Baia Mare, str. Dorului nr. 7
 • Hotărârea 339/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 339 din 15.07.2015 privind achiziţionarea de către Municipiul Baia Mare a imobilului teren în suprafaţă de 265 mp, situat în Baia Mare, str. Mihai Eminescu, cu destinaţia de spaţiu amplasare infrastructură ce deserveşte reţeaua publică de alimentare cu apă
 • Hotărârea 338/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 338 din 15.07.2015 privind aprobarea Statutului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 337/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 337 din 15.07.2015 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Serviciul Public Asistenţă Socială şi Asociaţia Tinerilor Romi ,,Young Roma Maramureş” în vederea derulării proiectului ,,Împreună creştem accesul la educaţie a copiilor şi tinerilor romi din zona Cuprom şi zona Craica”
 • Hotărârea 336/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 336 din 15.07.2015 privind finanţarea de la bugetul local a participării unui număr de 40 de elevi proveniţi din familii defavorizate, la Programul "Şcoala după şcoală" care se va desfăşura la Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu Baia Mare, în perioada octombrie 2015 - iunie 2016
 • Hotărârea 335/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 335 din 15.07.2015 privind aprobarea modificării art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 291/30 iunie 2015 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din proprietatea Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 334/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 334 din 15.07.2015 privind însușirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 90 mp, situat în Baia Mare, str. Dr.V. Babeș nr.7
 • Hotărârea 333/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 333 din 15.07.2015 privind mandatarea d-nei Mureşan Lia - Augustina pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. URBIS S.A. Baia Mare, desemnarea membrilor Consiliului de administraţie
 • Hotărârea 332/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 332 din 15.07.2015 privind propunerea membrilor pentru Consiliul de administraţie al S.C. URBIS S.A. Baia Mare
 • Hotărârea 331/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 331 din 15.07.2015 privind aprobarea tarifelor biletelor şi abonamentelor achiziţionate prin SMS pentru transportul public local de călători pe raza Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 330/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 330 din 15.07.2015 privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea cotei de 5/18 din imobilul situat în P-ţa Libertăţii nr. 12, Podul Viilor nr. 2 Baia Mare, monument istoric cunoscut sub numele de "Casa Bay" cod LMI 2010 ; MM-II-m-B--04457
 • Hotărârea 329/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 329 din 15.07.2015 privind punerea la dispoziţia proiectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş", a terenului în suprafaţă de 3 mp, pentru amplasarea unui panou de promovare şi identitate vizuală a proiectului
 • Hotărârea 328/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 328 din 15.07.2015 privind încheierea Protocolului de colaborare între Municipiul Baia Mare şi Consiliul Judeţean Maramureş, în vederea susţinerii candidaturii Municipiului Baia Mare în cadrul acţiunii “Capitală Europeană a Culturii în anul 2021”
 • Hotărârea 327/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 327 din 15.07.2015 privind încheierea Acordului de cooperare în vederea realizării antologiei literare intitulată "Prietenii literare Baia Mare - Sibiu"
 • Hotărârea 326/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 326 din 15.07.2015 privind organizarea de către Municipiul Baia Mare a evenimentelor culturale în perioada august - decembrie 2015
 • Hotărârea 325/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 325 din 15.07.2015 privind repartizarea de la bugetul local pe anul 2015 a sumei de 1.200.000,00 lei cultelor religioase recunoscute conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 324/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 324 din 15.07.2015 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.121/2013 privind necesitatea contractării unui împrumut bancar pentru finanţarea unor investiţii publice de interes local
 • Hotărârea 323/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 323 din 15.07.2015 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2015
 • Hotărârea 322/2015 - Municipiul Baia Mare - 15.07.2015

  H.C.L. nr. 322 din 15.07.2015 privind aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului II 2015
 • Hotărârea 321/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 321 din 30.06.2015 predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A., a amplasamentului blocului de locuinţe şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,,Reabilitare bloc de locuinţe " situat în Baia Mare, strada Melodiei, nr. 2, Judeţul Maramureş
 • Hotărârea 320/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 320 din 30.06.2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii STADIONUL MUNICIPAL,,VIOREL MATEIANU” REABILITARE, MODERNIZARE - ETAPA II ” situat în Baia Mare, strada Câmpul Tineretului nr. 3
 • Hotărârea 319/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 319 din 30.06.2015 privind aprobarea Regulamentului de acces și vizitare a obiectivului turistic "Turnul Sf. Ștefan" din Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 318/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 318 din 30.06.2015 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 317/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 317 din 30.06.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza Proiect Tehnic, pentru investiţia „ŞCOALA NR. 6 – SALA DE SPORT" Baia Mare, str. Iza nr. 2
 • Hotărârea 316/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 316 din 30.06.2015 privind organizarea de către Municipiul Baia Mare a evenimentelor culturale în perioada iulie - august 2015
 • Hotărârea 315/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 315 din 30.06.2015 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Municipiului Baia Mare şi Consiliul Judeţean Cluj prin Asociaţia Produs de Cluj, în vederea realizării în comun în Baia Mare a evenimentului „Târg Produs de Cluj”, în perioada 17 - 19 iulie 2015
 • Hotărârea 314/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 314 din 30.06.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a imobilului în natură teren și construcţie Pod peste râul Săsar pe b-dul Republicii din Municipiul Baia Mare domeniul public al municipiului
 • Hotărârea 313/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 313 din 30.06.2015 privind punerea la dispoziţia proiectului POS Mediu, Axa 1 „Extindere şi modernizare sisteme de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localităţile Baia Mare, Sighetu Marmatiei, Tăuţii Măgherauş, Târgu Lăpuş, Vişeu de Sus, Baia Sprie şi Seini din județul Maramureș”, aglomerarea Baia Mare, Municipiul Baia Mare, a terenului pentru realizarea obiectivelor de investiţii
 • Hotărârea 312/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 312 din 30.06.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -“PUD - LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1E”, în localitatea Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr.130
 • Hotărârea 311/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 311 din 30.06.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) pentru obiectivul “LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ PARTER " în localitatea Baia Mare pe str. Berăriei nr. 26
 • Hotărârea 310/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 310 din 30.06.2015 privind aprobarea transmiterii imobilului monument istoric "Turnul Ștefan", proprietatea publică a Municipiului Baia Mare din administrarea Serviciului Public Ambient Urban Baia Mare în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 309/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 309 din 30.06.2015 privind însușirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenurilor în suprafaţă totală de 51 mp, situate în Baia Mare , str. B. Stefanescu Delavrancea nr. 3
 • Hotărârea 308/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 308 din 30.06.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a unei parcele de teren în suprafaţă de 18 mp situată în Baia Mare, Bulevardul Unirii, nr. 4, ocupată de construcţia GARAJ
 • Hotărârea 307/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 307 din 30.06.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 20 mp, ocupat de construcţia GARAJ , situat în Baia Mare, str. Mărăşeşti nr. 25
 • Hotărârea 306/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 306 din 30.06.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 25 mp, respectiv 5 mp, aferent extindere spaţiu comercial şi alee acces la spaţiu comercial, situat în Baia Mare, B-dul Independenţei nr. 18/72
 • Hotărârea 305/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 305 din 30.06.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a terenului în suprafata de 644 mp, aferent străzii Dâmbului din Municipiul Baia Mare-cartier Firiza, domeniul public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 304/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 304 din 30.06.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a terenului în suprafață de 670 mp aferent străzii Teatrului din Baia Mare, domeniul public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 303/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 303 din 30.06.2015 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 116 mp, situat în Baia Mare, strada Turbinei nr. 15
 • Hotărârea 302/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 302 din 30.06.2015 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 1138 mp, situat în Baia Mare, strada Mărgeanului nr. 3
 • Hotărârea 301/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 301 din 30.06.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a două parcele de teren în suprafaţă totală de 347 mp, situate în Baia Mare, Strada Victoriei, nr. 92
 • Hotărârea 300/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 300 din 30.06.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de modificare suprafață și parcelare a imobilului teren în suprafață de 1540 mp situat în Baia Mare, str. Victoriei nr. 25, aflat în coproprietatea Statului Român în cotă de 1432/1540 și a lui Mureșan Pavel cu Mureșan Livia în cotă de 110/1540
 • Hotărârea 299/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 299 din 30.06.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a terenului în suprafată de 964 mp, aferent Străzii 30 Decembrie din Baia Mare, domeniul public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 298/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 298 din 30.06.2015 privind identificarea cu date de carte funciară a imobilului teren situat în „Piaţa Păcii” din Baia Mare, în suprafaţă de 6724 mp şi supraedificat WC public, domeniul public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 297/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 297 din 30.06.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a terenului în suprafață totală de 4958 mp aferent străzii Crișan din Baia Mare, domeniul public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 296/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 296 din 30.06.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a terenului în suprafață totală de 6204 mp aferent străzii 1 Mai din Baia Mare, domeniul public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 295/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 295 din 30.06.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a tronsonului străzii Vasile Lucaciu cuprins între Piata Libertății și intersecția cu str. Industriei, în suprafață de 8733 mp, domeniul public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 294/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 294 din 30.06.2015 privind însușirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 102 mp, situat în Baia Mare , str. Vasile Lucaciu nr. 144
 • Hotărârea 293/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 293 din 30.06.2015 privind însuşirea documentaţiilor cadastrale de dezlipire a unor imobile terenuri, proprietatea Municipiului Baia Mare, situate în extravilanul Municipiului, Baia Mare
 • Hotărârea 292/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 292 din 30.06.2015 privind aprobarea Studiului de Oportunitate şi demararea procedurilor în vederea trecerii în patrimoniul Municipiului Baia Mare a terenului situat în Baia Mare, str. Iazului, adiacent Adăpostului pentru câini fără stăpân, necesar pentru extinderea acestuia
 • Hotărârea 291/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 291 din 30.06.2015 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din proprietatea Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 290/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 290 din 30.06.2015 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Serviciul Public Asistenţă Socială Baia Mare şi Unitatea de asistenţă medico-socială Dragomireşti având ca obiect acordarea de servicii specifice, beneficiarilor cu domiciliul pe raza Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 289/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 289 din 30.06.2015 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale proprietatea Municipiului Baia Mare , aflate în administrarea Serviciului Public Asistență Socială
 • Hotărârea 288/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 288 din 30.06.2015 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții pentru Serviciul Public "Asistenţă Socială" Baia Mare
 • Hotărârea 287/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 287 din 30.06.2015 privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate în Piaţa En Gros Obor Baia Mare, situată pe strada Mihai Eminescu nr. 67
 • Hotărârea 286/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2015

  H.C.L. 286 din 30.06.2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Pieţei En Gros Obor Baia Mare, situată pe strada Mihai Eminescu nr. 67
 • Hotărârea 285/2015 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2015

  H.C.L. 285 din 11.06.2015 privind solicitarea transmiterii din domeniul public al județului Maramureș în domeniul public al Municipiului Baia Mare a Complexului imobiliar - clădiri şi teren - aferent fostului ”Centru de Plasament pentru Copii Şcolari Baia Mare", strada Valea Borcutului nr. 119
 • Hotărârea 284/2015 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2015

  H.C.L. 284 din 11.06.2015 privind închirierea prin licitație publicǎ a unor spații cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aparţinând Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 283/2015 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2015

  H.C.L. 283 din 11.06.2015 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2015 cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 282/2015 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2015

  H.C.L. 282 din 11.06.2015 privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemţiune cu privire la ahiziţionarea cotei de 5/18 din imobilul situat în P-ţa Libertăţii nr.12 , Podul Viilor nr. 2, Baia Mare, monument istoric cunoscut sub numele de "Casa Bay" cod LMI 2010 ;MM-II-m-B--04457
 • Hotărârea 281/2015 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2015

  H.C.L. 281 din 11.06.2015 privind aprobarea încheierii contractului de finanţare dintre Municipiul Baia Mare şi Clubul Sportiv Kamikaze Racing Team, în vederea desfăşurării competiţiei "Baia Mare European City Drift Challenge" la Baia Mare, în perioada 26-28 iunie 2015
 • Hotărârea 280/2015 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2015

  H.C.L. 280 din 11.06.2015 privind majorarea cotizaţiei Municipiului Baia Mare, ca membru asociat în cadrul Clubului Sportiv Handbal Club Municipal Baia Mare pentru anul 2015, pentru îndeplinirea obiectivelor propuse
 • Hotărârea 279/2015 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2015

  H.C.L. 279 din 11.06.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 1255 mp, situat în Baia Mare, strada Rachetei nr. 3
 • Hotărârea 278/2015 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2015

  H.C.L. 278 din 11.06.2015 privind întocmirea Documentaţiei pentru concesionarea prin licitaţie publică a imobilului construcţie - centrală termică dezafectată şi teren aferent, situat în Baia Mare, b-dul Republicii nr. 31
 • Hotărârea 277/2015 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2015

  H.C.L. 277 din 11.06.2015 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publicǎ a spaţiului cu altă destinatie decât aceea de locuință aparţinând domeniului public al Municipiului Baia Mare situat în P-ţa Libertătii nr. 6 ,cu suprafaţa utilă de 56,02 mp
 • Hotărârea 276/2015 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2015

  H.C.L. 276 din 11.06.2015 privind acceptarea ofertei de donaţie formulată de doamna Zoie Terezia Vida şi domnul Gheorghe Vida având ca obiect bunuri mobile, respectiv lucrări de artă, care au aparţinut sculptorului Gheza Vida, în scopul reconstituirii în Baia Mare a atelierului de creaţie al artistului
 • Hotărârea 275/2015 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2015

  H.C.L. 275 din 11.06.2015 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită acordat Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din România - Conferinţa Transilvania de Nord, asupra terenului în suprafaţă de 637 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe strada George Coşbuc, nr. 12
 • Hotărârea 274/2015 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2015

  H.C.L. 274 din 11.06.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a complexului imobiliar în natură construcţii, cu denumirea Şcoala Gimnazială Vasile Alecsandri Baia Mare, str. Pășunii nr. 2A şi terenul aferent în suprafaţă de 10729 mp
 • Hotărârea 273/2015 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2015

  H.C.L. 273 din 11.06.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a terenului în suprafată de 56902 mp, Parcul Câmpul Tineretului, evidențiat la poziţia 84 din Anexa nr. 2 la H.G nr. 934/2002 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 272/2015 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2015

  H.C.L. 272 din 11.06.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a terenului în suprafată de 6819 mp, evidenţiat la poziţia 84 din Anexa nr. 2 la H.G nr. 934/2002 şi construcţia Monumentul Ostaşului Roman, evidenţiată la poziţia 93 din Anexa nr. 2 la H.G nr. 934/2002, privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 271/2015 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2015

  H.C.L. 271 din 11.06.2015 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2015
 • Hotărârea 270/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 270 din 27.05.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Minaur Baia Mare, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 269/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 269 din 27.05.2015 privind mandatarea domnului Mircea Niculae pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. URBIS S.A., situaţiile financiare, raportul de activitate al consiliului de administraţie şi raportul de audit financiar pentru anul 2014
 • Hotărârea 268/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 268 din 27.05.2015 privind realizarea demersurilor pentru preluarea în patrimoniul Municipiului Baia Mare a imobilelor teren şi construcţii situate în Municipiul Baia Mare, str. Câmpul Tineretului nr.1A
 • Hotărârea 267/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 267 din 27.05.2015 privind realizarea demersurilor pentru preluarea în patrimoniul Municipiului Baia Mare a imobilului "Complex Istoric Minerul", construcţii şi terenul aferent, în vederea realizării obiectivului de interes public - Sediu al autorităţii administraţiei publice locale
 • Hotărârea 266/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 266 din 27.05.2015 privind preluarea în patrimoniul Municipiului Baia Mare a activelor S.C. ROMPLUMB S.A., în vederea constituirii unui Parc Industrial
 • Hotărârea 265/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 265 din 27.05.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza proiect tehnic, pentru investiţia:„Grădiniţa Step by Step - Reparaţii capitale, reabilitare, modernizare corp vechi", str. Victor Babeş nr. 2, Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 264/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 264 din 27.05.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza P.T.+D.E. pentru obiectivul de investiţii:“Reabilitarea termică a Spitalului de Pneumoftiziologie, strada Victor Babeş nr.34”, Baia Mare
 • Hotărârea 263/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 263 din 27.05.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiţii:“REABILITARE BLOC DE LOCUINŢE ”, Baia Mare, str. Melodiei nr. 2, judeţul Maramureş
 • Hotărârea 262/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 262 din 27.05.2015 privind numirea comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat , a locuinţelor de serviciu, a locuinţelor sociale şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 261/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 261 din 27.05.2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. - Reactualizat
 • Hotărârea 260/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 260 din 27.05.2015 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a repartizării profitului net realizat de către Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. în exerciţiul financiar 2014
 • Hotărârea 259/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 259 din 27.05.2015 privind stabilirea condiţiilor de încheiere sau prelungire a contractelor de concesiune şi închiriere pentru terenurile ocupate de garaje şi parcări acoperite edificate până la data prezentei
 • Hotărârea 258/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 258 din 27.05.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 21 mp, situat în Baia Mare, Bd. Bucureşti nr. 36, ocupat de construcţia garaj proprietatea numitului Moldovan Dumitru
 • Hotărârea 257/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 257 din 27.05.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 24 mp, situat în Baia Mare, str. George Enescu nr. 4, ocupat de construcţia garaj proprietatea numitului Dumbrăvescu Viorel
 • Hotărârea 256/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 256 din 27.05.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 11 mp, situat în Baia Mare, str. Aviatorilor nr. 5/8, proprietarul construcţiei Berar Sorin
 • Hotărârea 255/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 255 din 27.05.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 23 mp, situat în Baia Mare, str. George Enescu, nr. 4, ocupat de construcţia garaj proprietatea numitului Marchiş Ioan
 • Hotărârea 254/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 254 din 27.05.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 8 mp, situat în Baia Mare, Bd. Traian nr. 20
 • Hotărârea 253/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 253 din 27.05.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 137 mp, situat în Baia Mare, str. Arinului nr. 55
 • Hotărârea 252/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 252 din 27.05.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de parcelare a terenului situat în Baia Mare, strada Valea Stejarului, nr. 6, aferent casei de locuit, construcţie proprietatea numitului Feher Dumitru
 • Hotărârea 251/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 251 din 27.05.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 21 mp, situat în Baia Mare, str. Uranus nr. 1
 • Hotărârea 250/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 250 din 27.05.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a două parcele de teren cu suprafaţa de 56 mp., respectiv 2 mp., situat în Baia Mare, strada Transilvaniei, nr. 6
 • Hotărârea 249/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 249 din 27.05.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 20 mp, aferent garajului situat în Baia Mare, str. Aleea Nouă nr. 2, construcţie proprietatea numitului Andor Marius Zaharia
 • Hotărârea 248/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 248 din 27.05.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 385 mp, situat în Baia Mare, str. 16 Februarie nr. 2
 • Hotărârea 247/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 247 din 27.05.2015 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 48 mp, situat pe Bd. Traian nr. 11
 • Hotărârea 246/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 246 din 27.05.2015 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 130 mp, situat în Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 91, aferent Farmaciei proprietatea numitei Cupşa Anca
 • Hotărârea 245/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 245 din 27.05.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 21 mp, situat în Baia Mare, Bulevardul Traian nr. 5
 • Hotărârea 244/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 244 din 27.05.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 6 mp, situat în Baia Mare, strada Gheorghe Bilaşcu nr. 4
 • Hotărârea 243/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 243 din 27.05.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 65 mp, situat în Baia Mare, Bd. Traian nr. 5
 • Hotărârea 242/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 242 din 27.05.2015 privind însuşirea unor documentaţii cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenurilor în suprafaţă de 7 mp respectiv 5 mp, situate în Baia Mare, str. Petru Rareş nr. 29
 • Hotărârea 241/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 241 din 27.05.2015 privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros pe terenul aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat pe strada Hornului nr. 13, în favoarea numitei Meti Veronica, proprietara casei de locuit edificată pe acesta
 • Hotărârea 240/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 240 din 27.05.2015 privind însuşirea unei documentaţii cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 2963 mp, situat în Baia Mare, str. Lunci FN
 • Hotărârea 239/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 239 din 27.05.2015 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică, a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, în suprafaţă de 279 mp, situat în Baia Mare, Bd. Bucuresti nr. 25A identificat prin C.F. nr. 117743 Baia Mare, nr. cadastral 117743, în vederea construirii unei vulcanizări și spălătorii auto
 • Hotărârea 238/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 238 din 27.05.2015 privind concesionarea prin licitaţie publică cu strigare a terenurilor destinate construirii a două garaje pe str. Păltinişului nr. 76
 • Hotărârea 237/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 237 din 27.05.2015 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publicǎ a unor spaţii cu altă destinație decât aceea de locuință aparţinând Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 236/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 236 din 27.05.2015 privind aprobarea “Acordului de principiu pentru acordarea de facilităţi fiscale” pentru S.C. IMA. RO S.R.L. în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 223/2014
 • Hotărârea 235/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 235 din 27.05.2015 privind solicitarea adresată Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru emiterea Avizului conform în vederea schimbării destinaţiei imobilului teren în suprafaţa de 2139 mp, situat în Baia Mare, str. Cuza Vodă nr. 8 B
 • Hotărârea 234/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 234 din 27.05.2015 privind aprobarea întocmirii documentaţiei în vederea încheierii între Municipiul Baia Mare şi Fundaţia Hope & Homes for Children România a Acordului de cooperare pentru realizarea proiectului social “Centru de Tranzit Consiliere şi Asistenţă pentru tinerii care părăsesc sistemul de protectie a copilului”
 • Hotărârea 233/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 233 din 27.05.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a imobilului teren “Strada Turnului”, în suprafaţă de 317 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 232/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 232 din 27.05.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a imobilului în natură teren şi construcţie Pod peste râul Săsar pe bulevardul Republicii din Municipiul Baia Mare- domeniul public al municipiului
 • Hotărârea 231/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 231 din 27.05.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a imobilului Teren cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, aferent parcului Tineretului
 • Hotărârea 230/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 230 din 27.05.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a imobilului " Stadion Viorel Mateianu "str. Câmpul Tineretului nr. 2 şi terenul aferent în suprafaţă de 24590 mp
 • Hotărârea 229/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 229 din 27.05.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a imobilului în natură construcţie, Grădiniţa cu Program Prelungit "Micul Prinţ" Baia Mare, strada Cuza Vodă, nr. 8B şi terenul aferent
 • Hotărârea 228/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 228 din 27.05.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a imobilului în natură construcţie, Şcoala Gimnazială Ion Luca Caragiale, Baia Mare, Bd-ul Traian nr. 26A şi terenul aferent
 • Hotărârea 227/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 227 din 27.05.2015 privind identificarea cu date de carte funciară a imobilului –teren- Piaţa Libertăţii Baia Mare în suprafaţă de 13483 mp, domeniul public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 226/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 226 din 27.05.2015 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „MONITORIZARE VIDEO” în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 225/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 225 din 27.05.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici şi a Cofinanţării proiectului „Extindere şi modernizare sisteme de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localităţile Baia Mare, Sighetu Marmaţiei, Tăuţii Măgherăuş, Târgu Lăpuş, Vişeu de Sus, Baia Sprie şi Seini din județul Maramureș” - Investitii din economii, aglomerarea Baia Mare, Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 224/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2015

  H.C.L. 224 din 27.05.2015 privind aprobarea „STUDIULUI DE FEZABILITATE” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „SISTEMATIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN CARTIERE - Pachet 4 – cartierul Gării, zonă delimitată de str. Gării, str. C-tin Brâncoveanu, b-dul Republicii şi b-dul Traian
 • Hotărârea 223/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 223 din 30.04.2015 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 337/2014 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar
 • Hotărârea 222/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 222 din 30.04.2015 privind realizarea procedurilor de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. URBIS S.A.
 • Hotărârea 221/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 221 din 30.04.2015 privind aprobarea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării bunurilor - foste centrale termice - din domeniul privat al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 220/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 220 din 30.04.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 25 mp, situat în Baia Mare, str. Cuza Vodă nr. 9A, ocupat de garaj, proprietatea numitei Bota Maria
 • Hotărârea 219/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 219 din 30.04.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 24 mp, situat în Baia Mare, b-dul Bucureşti nr. 2, ocupat de garaj proprietatea numitei Mureşan Terezia
 • Hotărârea 218/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 218 din 30.04.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 20 mp, aferent garaj, situat în Baia Mare, str. Vlad Ţepeş nr.10, nr. cadastral atribuit 115873, construcţie proprietatea numitei Tripon Smaranda Ioana
 • Hotărârea 217/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 217 din 30.04.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 20 mp, aferent garaj, situat în Baia Mare, str. Vlad Ţepeş nr. 10, nr. cadastral atribuit 115887, construcţie proprietatea numitului Tripon Gheorghe
 • Hotărârea 216/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 216 din 30.04.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 20 mp, situat în Baia Mare, str. Transilvaniei nr. 8, ocupat de construcţia garaj, proprietatea numitului Orjecovski Valentin Dorin
 • Hotărârea 215/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 215 din 30.04.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 18 mp, situat în Baia Mare, str. Victor Babeş nr. 66, ocupat de garaj proprietatea numitului Bîrlea Marius Cristian
 • Hotărârea 214/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 214 din 30.04.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 18 mp, ocupat de garaj, situat în Baia Mare, str. Dragoş Vodă nr. 6, construcţie proprietatea numitului Rob Vasile
 • Hotărârea 213/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 213 din 30.04.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a parcelei de teren în suprafaţă de 4 mp, aferentă extindere balcon la parterul blocului de locuinţe situat în Baia Mare, str. Mărăşeşti nr. 22, proprietarul apartamentului, Pop Romeo Petru
 • Hotărârea 212/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 212 din 30.04.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 5 mp, situat în Baia Mare, Bd. Republicii nr. 14, aferent accesului la spaţiul comercial proprietatea S.C. LAURA OPTICS S.R.L.
 • Hotărârea 211/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 211 din 30.04.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 4 mp, situat în Baia Mare, str. Vlad Ţepeş
 • Hotărârea 210/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 210 din 30.04.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 8 mp, ocupat de construcţia balcon, situat în Baia Mare, str. Cuza Vodă nr. 14/21, construcţie proprietatea numitei Iakkel Viorica
 • Hotărârea 209/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 209 din 30.04.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a parcelei de teren în suprafaţă de 48 mp, aferentă extindere apartament, situată în Municipiul Baia Mare, Bd. Republicii nr. 5, apartament proprietatea numitei Fodoruţ Ileana
 • Hotărârea 208/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 208 din 30.04.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea aparteneţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă totală de 756 mp, situat în Baia Mare, strada Arţarului nr. 5, ocupat de imobil casă, proprietatea numiţilor Kulcsar Francisc şi Kulcsar Iuliana
 • Hotărârea 207/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 207 din 30.04.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea aparteneţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă totală de 663 mp, situat în Baia Mare, strada Arţarului nr. 7, ocupat de imobil casă, proprietatea numitului Dănilă Dragomir
 • Hotărârea 206/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 206 din 30.04.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de parcelare şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 171 mp, situat în Baia Mare, str. Valea Roşie nr. 239, utilizat de numita Eisele Maria, proprietara construcţiei edificate parţial pe acesta
 • Hotărârea 205/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 205 din 30.04.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 331 mp, situat în Baia Mare, str. Aleea Nouă nr. 1A
 • Hotărârea 204/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 204 din 30.04.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 1292 mp, situat în Baia Mare, str. Mărgeanului nr. 7
 • Hotărârea 203/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 203 din 30.04.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă totală de 984 mp, situat în Baia Mare, str. Limpedea nr. 54 A
 • Hotărârea 202/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 202 din 30.04.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 165 mp, situat în Baia Mare, str. Ferăstrăului nr. 30
 • Hotărârea 201/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 201 din 30.04.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 3000 mp, situat în Baia Mare, str. Vasile Alecsandri, zona staţia PECO MOL
 • Hotărârea 200/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 200 din 30.04.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale a imobilului - teren - în suprafaţă totală de 297 mp, situat în Baia Mare, str. Privighetorii nr. 14, şi încetarea coproprietăţii prin partaj voluntar între Varga Denisa şi Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 199/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 199 din 30.04.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 350/2014 referitoare la identificarea cu date de carte funciară, a imobilului în natură construcţii Liceul de Artă şi Atelier Arte Plastice str. Petofi Sandor, nr. 2-4 şi terenul aferent în suprafaţă totală de 12050 mp
 • Hotărârea 198/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 198 din 30.04.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a terenurilor aferente Lacului Bodi Ferneziu cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 197/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 197 din 30.04.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 9458 mp, aferent terenurilor de tenis şi teren limitrof fostei Grădini Zoologice
 • Hotărârea 196/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 196 din 30.04.2015 privind aprobarea cumpărării de către Municipiul Baia Mare a cotei părţi de 1/2 din imobilele construcţii şi terenul aferent în suprafaţă de 3604 mp înscrise în C.F. nr. 103394 Baia Mare nr. cadastral 10419, situate în Baia Mare str. Petofi Sandor nr. 6-8, cuprinse în lista monumentelor istorice, LMI 2010, cod de clasare MM – II –m – B – 04480 respectiv LMI 2010, cod de clasare MM – II –m – B – 04481
 • Hotărârea 195/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 195 din 30.04.2015 privind acceptarea ofertei de donaţie a parcelei de teren, în suprafaţă de 681 mp, aferentă străzii Sebeşului din Municipiul Baia Mare, aflată în proprietatea numiţilor Breban Constantin, Fanaţan Marius Vasile şi soţia Fanaţan Laura Claudia, Filip Claudia şi soţul Filip Dumitru, Vlaşin Ionel Gheorghiţă şi soţia Vlaşin Florina, Maxim Lucian şi soţia Maxim Ileana, Bot Drăgan Valerian şi Dumitrean Rozalia
 • Hotărârea 194/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 194 din 30.04.2015 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare dintre Municipiul Baia Mare şi Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu" Baia Mare, în vederea finanţării vizitei de studiu a unui grup de elevi din cadrul Colegiului Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare, în Germania, Freiburg, în perioada 10-17 mai 2015
 • Hotărârea 193/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 193 din 30.04.2015 aprobarea Planului de acţiune pentru gestionarea zgomotului şi a efectelor acestuia în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 192/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 192 din 30.04.2015 privind respingerea solicitărilor operatorului de salubrizare DRUSAL S.A., referitoare la actualizarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 191/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 191 din 30.04.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reamenajarea şi extinderea Centrului Social “Tranzit” situată în Baia Mare, B-dul Republicii, nr. 70 A în vederea construirii „Centrului de educaţie timpurie Curcubeu”, şi majorarea cotei de cofinanţare de la bugetul local pentru acest proiect
 • Hotărârea 190/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 190 din 30.04.2015 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico economici ai proiectului tehnic revizuit Reabilitare Câmpul Tineretului Baia Mare
 • Hotărârea 189/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 189 din 30.04.2015 privind cofinanţarea din bugetul local pentru obiectivul de investiţii: “Pod peste râul Săsar, Bulevardul Republicii - R.K. + Reabilitare arhitecturală", Baia Mare, judeţul Maramureş”
 • Hotărârea 188/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 188 din 30.04.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „SISTEMATIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN CARTIERE în Municipiul Baia Mare – Pachet 5 - zonele: - Oituz şi Rozelor
 • Hotărârea 187/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 187 din 30.04.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „SISTEMATIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN CARTIERE în Municipiul Baia Mare - Pachet 3 - zonele : Vasile Alecsandri, Bilaşcu şi Moldovei
 • Hotărârea 186/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 186 din 30.04.2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Socială a Municipiului Baia Mare 2015 – 2020
 • Hotărârea 185/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 185 din 30.04.2015 privind aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului I 2015
 • Hotărârea 184/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 184 din 30.04.2015 privind aprobarea alocării de la bugetul local pe anul 2015 a sumei de 860.000,00, lei necesară acoperirii costurilor totale estimate în vederea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentului "Zilele Culturale ale Municipiului Baia Mare", în perioada 29 mai - 1 iunie 2015
 • Hotărârea 183/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 183 din 30.04.2015 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2015
 • Hotărârea 182/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 182 din 30.04.2015 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2015 pentru programe/proiecte şi activităţi nonprofit de interes general, în domeniul tineret, acordate în baza Legii nr. 350/2005 şi a Ghidului Solicitanţilor
 • Hotărârea 181/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 181 din 30.04.2015 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2015 pentru activităţi nonprofit de interes general, în domeniul sport, acordate în baza Legii nr. 350/2005 şi a Ghidului Solicitanţilor
 • Hotărârea 180/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 180 din 30.04.2015 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2015 pentru programe/proiecte şi activităţi nonprofit de interes general, în domeniul cultural, acordate în baza Legii nr. 350/2005 şi a Ghidului Solicitanţilor
 • Hotărârea 179/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 179 din 30.04.2015 privind mandatarea Fundaţiei "Baia Mare 2021" în vederea efectuării demersurilor legale şi întocmirea documentaţiei necesare pentru realizarea "Monografiei Municipiului Baia Mare"
 • Hotărârea 178/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 178 din 30.04.2015 privind identificarea cu date de carte funciară a complexului imobiliar, în natură construcţii cu denumirea Staţie de Epurare Baia Mare şi teren aferent, în suprafaţă de 82993 mp, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 177/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 177 din 30.04.2015 privind însuşirea documentaţiilor cadastrale de dezlipire, având ca obiect parcelarea terenurilor situate în zona punţii pietonale peste Râul Săsar
 • Hotărârea 176/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 176 din 30.04.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a imobilelor construcţie Sediu Primărie și teren aferent, în suprafață totală de 3722 mp, evidențiate la pozițiile nr. 10, 84 și 121 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002, privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 175/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 175 din 30.04.2015 privind acceptarea ofertei de donaţie a unei suprafeţe de teren, aferentă străzii Vida Gheza şi a unui tronson aferent străzii Traian Bilţiu Dăncuş, aflată în proprietatea numiţilor Mureşan Marin cu soţia Mureşan Monica-Maria şi a numiţilor Iusco Gavrilă cu soţia Iusco Monica
 • Hotărârea 174/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 174 din 30.04.2015 privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. I a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Comisia pentru activităţi economico-financiare, prin desemnarea doamnei consilier Cărăuşan Elena Livia ca membru în comisie, pe locul devenit vacant
 • Hotărârea 173/2015 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2015

  H.C.L. nr. 173 din 30.04.2015 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Elena Livia Cărăuşan, supleant pe lista de candidaţi la Consiliul Local al Municipiului Baia Mare din partea Uniunii Social Liberale
 • Hotărârea 172/2015 - Municipiul Baia Mare - 14.04.2015

  H.C.L. nr. 172 din 14.04.2015 privind reorganizarea Comisiei Operative, ca subcomisie a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, organ consultativ cu atribuţii de avizare, expertiză tehnică şi consultanţă pentru documentaţiile de urbanism, sub coordonarea primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 171/2015 - Municipiul Baia Mare - 14.04.2015

  H.C.L. nr. 171 din 14.04.2015 privind reorganizarea Comisiei de Arhitectură şi Estetică Urbană, ca subcomisie a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, organ consultativ cu atribuţii de avizare, expertiză tehnică şi consultanţă, sub coordonarea primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 170/2015 - Municipiul Baia Mare - 14.04.2015

  H.C.L. nr. 170 din 14.04.2015 privind reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, ca organ consultativ cu atribuţii de avizare, expertiză tehnică şi consultanţă pentru documentaţiile de urbanism, sub coordonarea primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 169/2015 - Municipiul Baia Mare - 14.04.2015

  H.C.L. nr. 169 din 14.04.2015 privind constituirea comisiei speciale de avizare a Regulamentului Local de Cromatică Urbană a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 168/2015 - Municipiul Baia Mare - 14.04.2015

  H.C.L. nr. 168 din 14.04.2015 privind constituirea comisiei de evaluare a activităţii managerului Spitalului de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Ruşdea” Baia Mare, pentru anul 2014 şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării
 • Hotărârea 167/2015 - Municipiul Baia Mare - 14.04.2015

  H.C.L. nr. 167 din 14.04.2015 privind aprobarea participării Municipiului Baia Mare la organizarea evenimentului sportiv Cupa Prieteniei "Bergenbier", care se va desfăşura la Baia Mare, în perioada 24-26 aprilie 2015
 • Hotărârea 166/2015 - Municipiul Baia Mare - 14.04.2015

  H.C.L. nr. 166 din 14.04.2015 privind punerea la dispoziţia proiectului POS Mediu, Axa 1 „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș – după redistribuire”, aglomerarea Baia Mare, a terenului pentru construcţia, extinderea noilor investiţii aferente acestuia
 • Hotărârea 165/2015 - Municipiul Baia Mare - 14.04.2015

  H.C.L. nr. 165 din 14.04.2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A., a amplasamentului blocului de locuinţe şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ,,Reabilitarea blocului de locuinţe nr. 46B, strada Horea, localitatea Baia Mare, judeţul Maramureş"
 • Hotărârea 164/2015 - Municipiul Baia Mare - 14.04.2015

  H.C.L. nr. 164 din 14.04.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a terenului în suprafaţă de 2506 mp, situat în zona Parcul Tineretului, evidențiat la poziția 84 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 163/2015 - Municipiul Baia Mare - 14.04.2015

  H.C.L. nr. 163 din 14.04.2015 privind aprobarea transmiterii unor imobile din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin– Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş respectiv prin–– Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, în domeniul public al Municipiului Baia Mare şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 162/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 162 din 27.03.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiţii: “STADION MUNICIPAL VIOREL MATEIANU REABILITARE, MODERNIZARE - ETAPA II”, Baia Mare
 • Hotărârea 161/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 161 din 27.03.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza P.T.+D.E. pentru obiectivul de investiţii: “Pod peste râul Săsar, Bulevardul Republicii - R.K.+Reabilitare arhitecturală”, Baia Mare
 • Hotărârea 160/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 160 din 27.03.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza P.T.+D.E., pentru obiectivul de investiţii: “Pod peste râul Săsar, Bulevardul Decebal - Reabilitare arhitecturală”, Baia Mare
 • Hotărârea 159/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 159 din 27.03.2015 privind aprobarea transformării unor posturi vacante din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 158/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 158 din 27.03.2015 privind premierea performanţelor deosebite obţinute de către elevii de la Palatul Copiilor Baia Mare, în cadrul competiţiilor oficiale din învăţământ desfăşurate în anul 2014, precum şi premierea profesorilor care i-au pregătit pentru obţinerea acestor performanţe
 • Hotărârea 157/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 157 din 27.03.2015 privind aprobarea elaborării STUDIULUI DE OPORTUNITATE în vederea realizării unei canalizaţii subterane pentru amplasarea reţelelor de comunicaţii electronice şi a reţelelor electrice în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 156/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 156 din 27.03.2015 privind reorganizarea comisiei de repartizare a locuinţelor sociale aflate în administrarea Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 155/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 155 din 27.03.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - “ LOCUINȚE INDIVIDUALE”, în localitatea Baia Mare, pe str. Dumbravei, nr. 52
 • Hotărârea 154/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 154 din 27.03.2015 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 192/2013 privind stabilirea condiţiilor de închiriere/prelungire a contractelor de concesionare/închiriere pentru terenurile ocupate de garaje şi parcări acoperite, edificate până la data prezentei
 • Hotărârea 153/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 153 din 27.03.2015 privind modificarea H.C.L. nr. 162/2012 privind Regulamentul de desfăşurare a comerţului stradal pe raza Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 152/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 152 din 27.03.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a unei parcele de teren în suprafaţă de 16 mp, aferentă chioşcului de vânzare produse alimentare, situat în Baia Mare, str. Vasile Alecsandri, nr. 91, precum şi menţinerea chioşcului si reînnoirea contractului de închiriere a terenului în favoarea proprietarului construcţiei Bălan Leontina Adriana I.F.
 • Hotărârea 151/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 151 din 27.03.2015 privind menţinerea chioşcului şi reînnoirea contractului de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 9 mp, situat pe b-dul Decebal nr. 2,ocupat de construcţie , în favoarea proprietarului construcţiei, ROMAN RAFAEL I.I.
 • Hotărârea 150/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 150 din 27.03.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect terenul în suprafaţă de 116 mp, situat în Parcul Regina Maria, menţinerea caruselului rotativ şi reînnoirea contractului de închiriere a terenului ocupat de acesta, în favoarea proprietarului BONAT VASILE I.I.
 • Hotărârea 149/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 149 din 27.03.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect terenul în suprafaţă de 8 mp, situat în Parcul Regina Maria, menţinerea chioşcului şi reînnoirea contractului de închiriere pentru terenul ocupat de acesta, în favoarea proprietarului construcţiei, SC VELCANT SRL
 • Hotărârea 148/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 148 din 27.03.2015 privind menţinerea chioşcului şi reînoirea contractului de închiriere a terenului în suprafaţă de 9 mp, situat pe b-dul Republicii intersecţie cu Traian, magazin Extrem, în favoarea proprietarului construcţiei, SURDUC IULIANA MARGARETA ELLA I.I.
 • Hotărârea 147/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 147 din 27.03.2015 privind menţinerea chioşcului şi reînnoirea contractului de închiriere a terenului în suprafaţă de 9 mp, situat pe b-dul Republicii-Marinex, în favoarea proprietarului construcţiei, SURDUC IULIANA MARGARETA ELLA I.I.
 • Hotărârea 146/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 146 din 27.03.2015 privind menţinerea chioşcului si reînnoirea contractului de închiriere a terenului în suprafaţă de 9 mp, situat pe b-dul Decebal - Meda, în favoarea proprietarului construcţiei, SURDUC ELLA MARGARETA I.I.
 • Hotărârea 145/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 145 din 27.03.2015 privind menţinerea chioşcului şi reînnoirea contractului de închiriere a terenului în suprafaţă de 5 mp,situat pe str.Al.Odobescu - Albina,,în favoarea proprietarului construcţiei, SC BRUNAFARM SRL
 • Hotărârea 144/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 144 din 27.03.2015 privind încetarea contractului de concesiune nr. 575/05.08.2008, concesionar S.C. TOWA PRODUCT S.R.L.
 • Hotărârea 143/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 143 din 27.03.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros pe terenul aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat pe strada Herja nr. 14, în favoarea numiţilor Toma Danusia Cristina şi Toma Valer Mircea, proprietarii casei de locuit edificată pe acesta
 • Hotărârea 142/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 142 din 27.03.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros pe terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, situat pe strada Pârâului nr. 4, în favoarea numitei Volfart Constantina, proprietara casei de locuit edificată pe acesta
 • Hotărârea 141/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 141 din 27.03.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale, concesionarea și închirierea terenurilor în suprafață de 6 mp respectiv 3 mp, situate pe strada Transilvaniei nr.1/1 pentru deschidere acces din exterior şi amenajare cabinet stomatologic
 • Hotărârea 140/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 140 din 27.03.2015 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 588 mp, situat în Baia Mare, str. Mihai Eminescu nr. 1A, aferent constructiei Center Plaza
 • Hotărârea 139/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 139 din 27.03.2015 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a parcelei de teren în suprafaţă de 22 mp, aferentă extindere spaţiu comercial, situată în Municipiul Baia Mare, Bd. Traian nr. 4
 • Hotărârea 138/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 138 din 27.03.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de parcelare şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a două parcele de teren în suprafaţă de 197 mp respectiv în suprafaţă de 77 mp, situate în Baia Mare, str. Păşunii nr. 1A
 • Hotărârea 137/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 137 din 27.03.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 117 mp situat în Baia Mare, str. George Coşbuc, lângă Spitalul Judeţean
 • Hotărârea 136/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 136 din 27.03.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a două parcele de teren cu suprafaţa de 185 mp respectiv 341 mp situate în Baia Mare, str. Topazului FN
 • Hotărârea 135/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 135 din 27.03.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 24 mp, situat în Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 39
 • Hotărârea 134/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 134 din 27.03.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 43 mp, situat în Baia Mare, Bd. Bucureşti nr. 10
 • Hotărârea 133/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 133 din 27.03.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 19 mp, situat în Baia Mare, str. Victoriei nr. 71
 • Hotărârea 132/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 132 din 27.03.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 19 mp, situat în Baia Mare, str. Victoriei nr. 69
 • Hotărârea 131/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 131 din 27.03.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 19 mp, situat în Baia Mare, str. Victoriei nr. 69
 • Hotărârea 130/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 130 din 27.03.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 1618 mp, situat în Municipiul Baia Mare, str. Grigore Ureche FN
 • Hotărârea 129/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 129 din 27.03.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 628 mp, situat în Baia Mare, b-dul Bucureşti nr. 57
 • Hotărârea 128/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 128 din 27.03.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 864 mp, situat în Baia Mare, str. 22 Decembrie în curtea blocurilor de locuinţe nr. 31-33
 • Hotărârea 127/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 127 din 27.03.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de diminuare a suprafeţei terenului situat în Baia Mare, str. Tîrgului nr.1 identificat prin C.F. nr. 117201
 • Hotărârea 126/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 126 din 27.03.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 23 mp, situat în Baia Mare, str. Lunci nr. 21
 • Hotărârea 125/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 125 din 27.03.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 710 mp, situat în Baia Mare , str. Victoriei FN
 • Hotărârea 124/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 124 din 27.03.2015 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a parcelei de teren în suprafaţă de 14 mp, aferentă extindere balcon la parterul blocului de locuinţe situat în Municipiul Baia Mare, str. Grănicerilor nr. 92
 • Hotărârea 123/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 123 din 27.03.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de parcelare a terenului situat în Baia Mare, strada Herja, nr. 16, aferent casei de locuit, proprietatea numitului Toma Valer.
 • Hotărârea 122/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 122 din 27.03.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi concesionarea terenului în suprafaţă de 4 mp, situat pe strada Oituz, nr. 5/46
 • Hotărârea 121/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 121 din 27.03.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 1911 mp, aferent terenurilor de tenis, situate în Parcul Regina Maria Baia Mare
 • Hotărârea 120/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 120 din 27.03.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale, Plan de amplasament şi delimitare având ca obiect imobilul teren şi construcţii - Şcoala Primară nr. 7 Baia Mare, str. Valea Borcutului nr. 93
 • Hotărârea 119/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 119 din 27.03.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale, Plan de amplasament şi delimitare având ca obiect imobilul teren şi construcţii -Teatrul Municipal Baia Mare, str. Crişan nr. 8
 • Hotărârea 118/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 118 din 27.03.2015 privind modificarea denumirii obiectivului cuprins la poziţia: - lit. c, pct. 3 -Capitolul 70.02.50 lit.C -Alte cheltuieli de investiţii din Anexa nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 40 / 2015
 • Hotărârea 117/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 117 din 27.03.2015 privind alocarea de la bugetul local a sumei de 123.738 lei reprezentând cotizaţia pentru anul 2015 a municipiului Baia Mare în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare"
 • Hotărârea 116/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 116 din 27.03.2015 privind aprobarea taxei pentru elibererea atestatului de producător agricol și a carnetului de comercializare a produselor agricole
 • Hotărârea 115/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 115 din 27.03.2015 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii, organigramei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului de Pneumoftiziologie "Nicolae Ruşdea" Baia Mare
 • Hotărârea 114/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 114 din 27.03.2015 privind aprobarea încheierii Contractului de cooperare între Serviciul Public Asistenţă Socială Baia Mare şi Senior Experten Service – Germania pentru aplicarea noului plan de dezvoltare a sistemului local de asistenţă socială
 • Hotărârea 113/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 113 din 27.03.2015 privind aprobarea organizării evenimentelor sociale şi acordarea unor forme de sprijin pentru persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilităţi şi pentru copii, în anul 2015
 • Hotărârea 112/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 112 din 27.03.2015 privind aprobarea costului mediu lunar / beneficiar în cadrul Creşelor din structura Serviciului Public de Asistență Socială Baia Mare, pentru beneficiarii care nu au domiciliul în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 111/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 111 din 27.03.2015 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare dintre Municipiul Baia Mare şi Colegiul Naţional "Mihai Eminescu", în vederea finanţării trupei de teatru liceal francofon "DRAMATIS PERSONAE", pentru participarea la Festivalul Internaţional de Teatru Liceal Francofon din Italia, Catania, în perioada 25 aprilie - 01 mai 2015
 • Hotărârea 110/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 110 din 27.03.2015 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, a conturilor anuale de execuţie ale bugetelor Municipiului Baia Mare pe anul 2014
 • Hotărârea 109/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.03.2015

  H.C.L. nr. 109 din 27.03.2015 privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local a domnului MATEI DUMITRU
 • Hotărârea 108/2015 - Municipiul Baia Mare - 17.03.2015

  H.C.L. nr. 108 din 17.03.2015 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Baia Mare şi Asociaţia "Pro Civis", în vederea finanţării şi realizării în comun a celei de-a IV-a ediţii a evenimentului "Gala Balurilor", care se va desfăşura în data de 24 aprilie 2015 în Baia Mare
 • Hotărârea 107/2015 - Municipiul Baia Mare - 17.03.2015

  H.C.L. nr. 107 din 17.03.2015 privind încheierea acordului de cooperare dintre Municipiul Baia Mare şi Asociaţia Alpine Style Expeditions, pentru realizarea în comun a proiectului "Everest 2015 - Împreună pe vârf", care se va derula începând cu data de 31 martie 2015
 • Hotărârea 106/2015 - Municipiul Baia Mare - 17.03.2015

  H.C.L. nr. 106 din 17.03.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a imobilului în natură construcţie, Şcoala Gimnazială Dimitrie Cantemir Baia Mare, str. Bogdan Vodă nr. 4 şi terenul aferent în suprafaţă de 8993 mp
 • Hotărârea 105/2015 - Municipiul Baia Mare - 17.03.2015

  H.C.L. nr. 105 din 17.03.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a imobilului în natură construcţie, Şcoala Gimnazială Alexandru Ivasiuc Baia Mare, str. Bucovinei nr. 9 şi terenul aferent în suprafaţă de 4454 mp
 • Hotărârea 104/2015 - Municipiul Baia Mare - 17.03.2015

  H.C.L. nr. 104 din 17.03.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a imobilului în natură construcţie, Grădiniţa cu program prelungit Floare de Colţ Baia Mare, str. Bucovinei, nr. 7 şi terenul aferent în suprafaţă de 2195 mp
 • Hotărârea 103/2015 - Municipiul Baia Mare - 17.03.2015

  H.C.L. nr. 103 din 17.03.2015 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilului Magazie pentru materiale didactice, situat în Municipiul Baia Mare, str. Industriei nr. 1 aflat în administrarea Grădiniței cu Program Normal nr. 12, în vederea demolării acestuia
 • Hotărârea 102/2015 - Municipiul Baia Mare - 17.03.2015

  H.C.L. nr. 102 din 17.03.2015 privind însușirea documentației cadastrale de parcelare a terenului în suprafață de 5500 mp. aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe str. Europa, zona "Staţia de Epurare Baia Mare"
 • Hotărârea 101/2015 - Municipiul Baia Mare - 17.03.2015

  H.C.L. nr. 101 din 17.03.2015 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a imobilului în natură teren, în suprafaţă de 3500 mp situat pe str. Banatului nr. 3, aferent construcţiei Grădiniţa cu program prelungit Otilia Cazimir
 • Hotărârea 100/2015 - Municipiul Baia Mare - 17.03.2015

  H.C.L. nr. 100 din 17.03.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza P.T.+D.E+C.S., pentru obiectivul de investiţii: „REABILITARE PIAŢA REVOLUŢIEI BAIA MARE” în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 99/2015 - Municipiul Baia Mare - 17.03.2015

  H.C.L. nr. 99 din 17.03.2015 privind înfiinţarea Fundaţiei ''Baia Mare 2021''- membru fondator Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 98/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 98 din 27.02.2015 privind aprobarea încheierii Contractului de susţinere financiară între Municipiul Baia Mare şi Clubul de şah al Municipiului Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 97/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 97 din 27.02.2015 privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea imobilului situat în Baia Mare, P-ţa Libertăţii nr. 8
 • Hotărârea 96/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 96 din 27.02.2015 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 38 mp , ce face obiectul unui contract de concesiune, aferent construcţiei, extinderere la spațiul comercial, situat în Baia Mare , str. George Coșbuc, nr. 4/3
 • Hotărârea 95/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 95 din 27.02.2015 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului, în suprafaţă de 49 mp , aferent construcţiei, extinderere la spațiul comercial Librărie, situat în Baia Mare , str. Iza nr. 1A, aparținând S.C. MARALIBRIS S.A.
 • Hotărârea 94/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 94 din 27.02.2015 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a unei parcele de teren în suprafaţă de 6 mp., aferentă extindere balcon la parterul blocului de locuinţe situat în Municipiul Baia Mare, str. Oituz, nr. 3, ap. 30.
 • Hotărârea 93/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 93 din 27.02.2015 privind identificarea topografică a terenului aferent “Hala Agroalimentara, Punct Termic nr. 5” în suprafaţă de 262 mp, teren înregistrat la poziţia nr. 84 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 934/2002, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 92/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 92 din 27.02.2015 privind retragerea dreptului de administrare al S.C. URBIS S.A. asupra terenului proprietatea publică a Municipiului Baia Mare identificat prin C.F. nr. 24901 Baia Mare nr. cadastral 11627, situat în Baia Mare, str. Europa
 • Hotărârea 91/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 91 din 27.02.2015 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 27 mp, situat în Baia Mare, str. Păltinișului nr. 76
 • Hotărârea 90/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 90 din 27.02.2015 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 27 mp, situat în Baia Mare, str. Păltinișului nr. 76
 • Hotărârea 89/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 89 din 27.02.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 22 mp., situat în Baia Mare, str. Bogdan Vodă nr. 5B
 • Hotărârea 88/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 88 din 27.02.2015 proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale de parcelare a terenului în suprafaţă de 502 mp., situat în Municipiul Baia Mare, str. Colonia Topitorilor, nr. 27
 • Hotărârea 87/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 87 din 27.02.2015 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 1541 mp situat în Baia Mare, str. Măgura
 • Hotărârea 86/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 86 din 27.02.2015 privind identificarea topografică, a terenului în suprafaţă de 1162 mp. aferent unui tronson al străzii Măgura, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 85/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 85 din 27.02.2015 privind identificarea topografică, a terenului în suprafaţă de 597 mp., aferent reţelei de canalizare rezervor şi staţie de pompare centrală apă menajeră Firiza, cuprinse în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 84/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 84 din 27.02.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a terenurilor aferente Pieţei Revoluţiei din Baia Mare, cuprinse în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare,
 • Hotărârea 83/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 83 din 27.02.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 341 mp., situat în Baia Mare, Bd. Republicii nr. 34A
 • Hotărârea 82/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 82 din 27.02.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a terenurilor aferente “Pieţei Universităţii”, cuprinse în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 81/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 81 din 27.02.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 2204 mp, situat în Baia Mare, str. Aleea Mărăşti nr. 16, aferent blocului de locuinţe A.N.L.
 • Hotărârea 80/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 80 din 27.02.2015 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei imobilului Sală de Sport şi Atelier, situat în Municipiul Baia Mare, str. Iza nr. 2, aflat în administrarea Şcolii Gimnaziale Nr. 6 Nichita Stănescu
 • Hotărârea 79/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 79 din 27.02.2015 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei imobilului clădire Anexă, situat în Municipiul Baia Mare, str. Nicolae Iorga nr. 3A aflat în administrarea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.9
 • Hotărârea 78/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 78 din 27.02.2015 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Serviciul Public Asistenţă Socială Baia Mare şi Fundaţia de Voluntari Somaschi
 • Hotărârea 77/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 77 din 27.02.2015 privind aprobarea Listelor cu solicitanţii îndreptăţiti să primească o locuinţă socială în vederea închirierii în anul 2015
 • Hotărârea 76/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 76 din 27.02.2015 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Asistenţă Socială a imobilelor blocuri de locuinţe sociale
 • Hotărârea 75/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 75 din 27.02.2015 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Serviciul Public Asistenţă Socială Baia Mare şi Cabinet Individual de Psihologie, Psiholog Clinician Pralea Domniţa Alina
 • Hotărârea 74/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 74 din 27.02.2015 privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2015 referitoare la organizarea "Galei Sportului Băimărean", ediţia a IV-a
 • Hotărârea 73/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 73 din 27.02.2015 privind aprobarea realizării "Monografiei Municipiului Baia Mare"
 • Hotărârea 72/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 72 din 27.02.2015 privind alocarea de la bugetul local pe anul 2015 a sumei de 600.000,00 lei pentru finanţarea cultelor religioase recunoscute conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 71/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 71 din 27.02.2015 privind aprobarea cumpărării de către Municipiul Baia Mare a imobilului teren în suprafaţă de 1086 mp înscris în CF nr. 104902 Baia Mare din nr. topo 1579/1/1 şi nr. Topo 1577/6/1/1, situat în Baia Mare str. Aleea Serelor nr. 2
 • Hotărârea 70/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 70 din 27.02.2015 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 12551 mp situat în Baia Mare, str. Barajului
 • Hotărârea 69/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 69 din 27.02.2015 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a unei parcele de teren în suprafaţă de 9 mp. , aferentă chioşcului pentru vânzare flori situat în Municipiul Baia Mare, b-dul Republicii intersectie cu b-dul Traian ( langa fostul magazin Extrem)
 • Hotărârea 68/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 68 din 27.02.2015 privind aprobarea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a unei parcele de teren în suprafaţă de 9 mp. , aferentă chioşcului pentru vânzare flori situat în Municipiul Baia Mare, Bd. Republicii intersecţie cu b-dul Traian (la Marinex)
 • Hotărârea 67/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 67 din 27.02.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza proiect tehnic, pentru investiţia „Reabilitare, modernizare Grădiniţa cu program prelungit nr. 8" Baia Mare, str. Horea nr. 42
 • Hotărârea 66/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 66 din 27.02.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza Proiect Tehnic, pentru investiţia „REABILITARE CLĂDIRE VECHE LA LICEUL DE ARTĂ'' BAIA MARE, STR. PETOFI ŞANDOR NR. 2 – 4
 • Hotărârea 65/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 65 din 27.02.2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiţii: “Imobil Phoenix-Reabilitare”, Baia Mare, str. Tineretului nr. 2
 • Hotărârea 64/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 64 din 27.02.2015 privind aprobarea elaborării STUDIULUI DE OPORTUNITATE pentru realizarea obiectivului “PARC TURISTIC FIRIZA” în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 63/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 63 din 27.02.2015 privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Municipiul Baia Mare, pe de o parte, şi Asociaţiile "Salvaţi animalele" şi "Adăpostul de câini din Baia Mare", pe de altă parte, având ca obiect prestarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân
 • Hotărârea 62/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 62 din 27.02.2015 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Municipiul Baia Mare şi A.D.I Zona Metropolitană Baia Mare, Comuna Dumbrăviţa, Comuna Groşi, Comuna Recea, Asociaţia Composesorală Recea, Asociaţia Composesorală Mocira şi Parohia Ortodoxă Săsar, în vederea constituirii Parcului Industrial Baia Mare
 • Hotărârea 61/2015 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2015

  H.C.L. nr. 61 din 27.02.2015 privind realizarea demersurilor în vederea înființării Fundației "Baia Mare 2021" - membru fondator Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 60/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.02.2015

  H.C.L. 60 din 09.02.2015 privind neexercitarea de catre Municipiul Baia Mare a dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea unui apartament din imobilului situat în Baia Mare, P-ţa Libertăţii nr.10
 • Hotărârea 59/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.02.2015

  H.C.L. 59 din 09.02.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenurilor în suprafaţă de 19 mp. respectiv 936 mp., situate în Baia Mare, str. Lunci nr. 21
 • Hotărârea 58/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.02.2015

  H.C.L. 58 din 09.02.2015 privind identificarea cu date de carte funciară, a imobilului în natură teren şi construcţie Pod peste râul Săsar pe str.Culturii din Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 57/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.02.2015

  H.C.L. 57 din 09.02.2015 privind aprobarea Listelor cu solicitanţii îndreptăţiţi sǎ primeascǎ o locuinţǎ construitǎ prin A.N.L. în vederea închirierii în anul 2015
 • Hotărârea 56/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.02.2015

  H.C.L. 56 din 09.02.2015 privind punerea la dispoziţia proiectului POS Mediu, Axa 1 „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș – după redistribuire”, aglomerarea Baia Mare, a terenului pentru construcţia şi extinderea obiectivelor de investiţii aferente acestuia
 • Hotărârea 55/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.02.2015

  H.C.L. 55 din 09.02.2015 aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Maramureş – după redistribuire", aglomerarea Baia Mare, Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 54/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.02.2015

  H.C.L. 54 din 09.02.2015 privind aprobarea co-finanţării proiectului PRO inovaţie prin firme de exerciţiu – de la şcoala competitivă la competitivitate în muncă-ID 15069, iniţiat de Colegiul Economic Nicolae Titulescu Baia Mare,
 • Hotărârea 53/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.02.2015

  H.C.L. 53 din 09.02.2015 privind numirea auditorului statutar al situaţiilor financiare ale Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.
 • Hotărârea 52/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.02.2015

  H.C.L. 52 din 09.02.2015 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. pentru anul 2015
 • Hotărârea 51/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.02.2015

  H.C.L. 51 din 09.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C. URBIS S.A. Baia Mare
 • Hotărârea 50/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.02.2015

  H.C.L. 50 din 09.02.2015 privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentelor culturale în anul 2015
 • Hotărârea 49/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.02.2015

  H.C.L. 49 din 09.02.2015 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret şi sport, aferent anului 2015
 • Hotărârea 48/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.02.2015

  H.C.L. 48 din 09.02.2015 privind aprobarea încheierii Contractului de susţinere financiară între Municipiul Baia Mare şi Clubul Sportiv Ştiinţa Baia Mare -echipa de volei- Ştiinţa Explorări Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 47/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.02.2015

  H.C.L. 47 din 09.02.2015 privind aprobarea încheierii Contractului de susţinere financiară între Municipiul Baia Mare şi Asociaţia Clubului Sportiv Fotbal Club Municipal Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 46/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.02.2015

  H.C.L. 46 din 09.02.2015 privind încheierea Contractului de susţinere financiară între Municipiul Baia Mare şi Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, echipa de rugby - Ştiinţa Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare,
 • Hotărârea 45/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.02.2015

  H.C.L. 45 din 09.02.2015 privind stabilirea cotizaţiei Municipiului Baia Mare, ca membru asociat în cadrul Clubului Sportiv Handbal Club Municipal Baia Mare, secţiile masculin şi feminin, pentru anul 2015
 • Hotărârea 44/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.02.2015

  H.C.L. 44 din 09.02.2015 privind organizarea „Galei Sportului Băimărean”, ediţia a IV-a, în scopul premierii performanţelor deosebite obţinute în anul 2014 de către sportivii legitimaţi la cluburile şi asociaţiile sportive din Baia Mare, a antrenorilor şi a tehnicienilor acestora
 • Hotărârea 43/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.02.2015

  H.C.L. 43 din 09.02.2015 privind organizarea "Galei Învăţământului Băimărean", ediţia a III-a, în scopul premierii performanţelor deosebite obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar băimărean în anul 2014, la Olimpiadele Internaţionale, Olimpiadele Naţionale, Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar şi Campionatele Naţionale Sportive Şcolare, precum şi premierii profesorilor care i-au pregătit pentru obţinerea acestor performanţe
 • Hotărârea 42/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.02.2015

  H.C.L. 42 din 09.02.2015 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Municipiul Baia Mare şi Asociaţia "Filiala Uniunii Artiştilor Plastici" Baia Mare în vederea finanţării şi realizării în comun a albumului de artă cu titlul "120 de Ani de Şcoală de Pictură Băimăreană. Centrul artistic Baia Mare, fenomen european unic în România"
 • Hotărârea 41/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.02.2015

  H.C.L. 41 din 09.02.2015 privind iniţierea demersurilor în vederea încheierii acordului de cooperare între Municipiul Baia Mare, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare şi alte entităţi publice şi private, în vederea constituirii şi funcţionării unui Parc Industrial în Zona Industrială Sud a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 40/2015 - Municipiul Baia Mare - 09.02.2015

  H.C.L. 40 din 09.02.2015 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2015
 • Hotărârea 39/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 39 din 29.01.2015 privind aprobarea accesului gratuit, în sălile de sport din incinta instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Baia Mare pentru cluburile sau asociaţiile sportive de copii şi juniori, cluburile sau asociaţiile sportive de performanţă de seniori, precum şi aprobarea unor tarife pentru închirierea acestora
 • Hotărârea 38/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 38 din 29.01.2015 privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei Serviciului Public Asistenţă Socială modificată ca urmare a reorganizarii structurii
 • Hotărârea 37/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 37 din 29.01.2015 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 36/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 36 din 29.01.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "COMPLEX LOCUINŢE D+P+1+M DEALUL GROŞILOR SUD 2," Baia Mare, str. Mihai Eminescu, -str. Copalnic fn."
 • Hotărârea 35/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 35 din 29.01.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - "P.U.Z. LOCUINŢE UNIFAMILIALE D+P+1+M", în localitatea Baia Mare, str. Corbului f.n.
 • Hotărârea 34/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 34 din 29.01.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -"SPAŢIU HALE COMERŢ ŞI SERVICII", Baia Mare, str. Crăciuniţei nr. 18 - 20"
 • Hotărârea 33/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 33 din 29.01.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul “LOCUINŢĂ D+P – Modificare de soluţie la A.C. nr. 324 / 12.07.2013 pentru LOCUINŢĂ P+E ", localitatea Baia Mare, str. Toamnei, nr.7B.
 • Hotărârea 32/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 32 din 29.01.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul “EXTINDERE ŞI ETAJARE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE" în localitatea Baia Mare pe str. Holloşi Simon nr. 61
 • Hotărârea 31/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 31 din 29.01.2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 24/2013 privind reglementarea activităţii de control în parcările publice cu plată proprietatea Municipiului Baia Mare, administrate de Serviciul Public Ambient Urban
 • Hotărârea 30/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 30 din 29.01.2015 privind prelungirea perioadei de dare în folosinţă gratuită, pentru spaţiile din incinta Colegiului Tehnic Transilvania Baia Mare, str. 8 Martie nr.7, în favoarea Şcolii de Arte şi Meserii şi Centrului Judeţean de resurse şi asistenţă educaţională
 • Hotărârea 29/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 29 din 29.01.2015 privind aprobarea încetării contractului de comodat nr. 7732/2014 încheiat între Municipiul Baia Mare şi S.C. URBIS S.A. cu privire la imobilul situat în Baia Mare str. 8 Martie nr. 2
 • Hotărârea 28/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 28 din 29.01.2015 aprobarea mandatării comisiei speciale numite prin Hotărârea Consiliului Local 381/2014 pentru verificarea necesităţii şi oportunităţii achiziţionării activelor oferite spre vânzare de S.C. Cuprom S.A.
 • Hotărârea 27/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 27 din 29.01.2015 privind aprobarea Hărţii strategice de zgomot a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 26/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 26 din 29.01.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de apartamentare, vizată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliara Maramureş sub nr. 55473/05.12.2014, având ca obiect imobilul situat pe str. Vasile Lucaciu nr. 53, identificat prin nr. cadastral 103096-C1
 • Hotărârea 25/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 25 din 29.01.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect terenul în suprafaţă de 5 mp. identificat prin C.F. 10454 nr. topo. 2737/4457, situat pe b-dul Traian nr. 26, menţinerea chioşcului şi reînnoirea contractului de închiriere pentru terenul ocupat de acesta, în favoarea proprietarului construcţiei, S.C. RIVIERA S.R.L.
 • Hotărârea 24/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 24 din 29.01.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare având ca obiect terenurile situate în Baia Mare, str. Horea, nr. 65
 • Hotărârea 23/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 23 din 29.01.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totala de 9 mp., situat în Baia Mare, str. Dragoş Vodă nr. 2/94.
 • Hotărârea 22/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 22 din 29.01.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 30 mp., situat în Baia Mare str. George Enescu nr.13
 • Hotărârea 21/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 21 din 29.01.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale, având ca obiect identificarea terenului situat în Baia Mare - Ferneziu, str. Gutinului nr. 6, proprietatea Statului Român, în vederea notării construcţiei
 • Hotărârea 20/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 20 din 29.01.2015 privind însușirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului situat în Baia Mare , str. 1 Mai nr. 17 și aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere
 • Hotărârea 19/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 19 din 29.01.2015 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de actualizare date, pentru imobilul teren situat în Baia Mare, Str. Gh. Șincai nr. 18, înscris în C.F. nr. 106535 Baia Mare, număr cadastral 106535
 • Hotărârea 18/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 18 din 29.01.2015 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Baia Mare, a imobilului în natură construcţii şi terenul aferent în suprafaţă de 5062 mp., situat în Municipiul Baia Mare str. Iza nr. 2 - Școala gimnazială " Nichita Stănescu "
 • Hotărârea 17/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 17 din 29.01.2015 privind acceptarea ofertei de donaţie a trei parcele de teren, în suprafaţă totală de 1313 mp, aferent străzii Salciei, aflat în proprietatea numitului Bila Lucian Dumitru
 • Hotărârea 16/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 16 din 29.01.2015 privind aprobarea elaborării studiului de oportunitate privind concesionarea a două terenuri de tenis situate în incinta Parcului Municipal Regina Maria din Baia Mare
 • Hotărârea 15/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 15 din 29.01.2015 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din instituţiile de învâţământ preuniversitar de stat din Municipiul Baia Mare pentru anul 2015
 • Hotărârea 14/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 14 din 29.01.2015 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Teatrul Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 13/2015 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2015

  H.C.L. 13 din 29.01.2015 privind aprobarea Regulamentului de finanţare de la bugetul local a proiectelor de interes public în domeniul serviciilor sociale derulate de persoane fizice şi juridice fără scop lucrativ în baza Legii nr. 350/2005
 • Hotărârea 12/2015 - Municipiul Baia Mare - 20.01.2015

  H.C.L. 12 din 20.01.2015 privid aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza Proiect Tehnic, pentru investiţia „EXTINDERE ŞI MODERNIZARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9" Baia Mare, str. Nicolae Iorga nr. 3A
 • Hotărârea 11/2015 - Municipiul Baia Mare - 20.01.2015

  H.C.L. 11 din 20.01.2015 privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului –– Clubul Sportiv Municipal Baia Mare în domeniul public al Municipiului Baia Mare şi în administrarea Consiliului Local al Municipului Baia Mare
 • Hotărârea 10/2015 - Municipiul Baia Mare - 20.01.2015

  H.C.L. 10 din 20.01.2015 privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş în domeniul public al Municipiului Baia Mare şi în administrarea Consiliului Local al Municipului Baia Mare
 • Hotărârea 9/2015 - Municipiul Baia Mare - 20.01.2015

  H.C.L. 9 din 20.01.2015 privind identificarea cu date de carte funciara și aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Baia Mare în domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a imobilelor Bloc de locuinţe şi teren aferent situat pe str. Vasile Alecsandri nr. 81
 • Hotărârea 8/2015 - Municipiul Baia Mare - 20.01.2015

  H.C.L. 8 din 20.01.2015 privind completarea Consiliului de Administraţie al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A., cu reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice
 • Hotărârea 7/2015 - Municipiul Baia Mare - 20.01.2015

  H.C.L. 7 din 20.01.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ( P.U.Z.) pentru obiectivul SCHIT " SCHIMBAREA LA FAȚĂ ", în localitatea Baia Mare, str. Viilor f.n. ,
 • Hotărârea 6/2015 - Municipiul Baia Mare - 20.01.2015

  H.C.L. 6 din 20.01.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii, în faza Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, pentru investiţia: „Creşterea accesibilităţii urbane a cartierului Ferneziu si Firiza din Municipiul Baia Mare prin modernizarea sistemului de transport public. Modernizarea structurii rutiere a străzilor: 8 Martie, Barajului, Lunci, Imaşului, Firiza şi Blidari’’
 • Hotărârea 5/2015 - Municipiul Baia Mare - 20.01.2015

  H.C.L. 5 din 20.01.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii, în faza Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, pentru investiţia: „Modernizarea transportului public urban al Municipiului Baia Mare – Modernizarea infrastructurii de rulare a unor străzi şi bulevarde: Independenţei, Decebal, Gării, Bucureşti, Culturii, Progresului, 22 Decembrie, Victoriei, I. Maniu, V. Babeş, V. Borcutului, Hortensiei, Luminişului, Horea’’
 • Hotărârea 4/2015 - Municipiul Baia Mare - 20.01.2015

  H.C.L. 4 din 20.01.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „SISTEMATIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN CARTIERE în Municipiul Baia Mare - Pachet 2- zonele: Săsar 1(delimitare str. I. Maniu – str. V. Babeş - str. I.L. Caragiale- str. Victoriei), Săsar 2 (delimitare str. V. Babeş - str. I.L. Caragiale - str. Al. Odobescu - str. Victoriei) Sasar 3 (delimitare str. V. Babeş - str. Al. Odobescu – b-dul Independenţei)"
 • Hotărârea 3/2015 - Municipiul Baia Mare - 20.01.2015

  H.C.L. 3 din 20.01.2015 „SISTEMATIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN CARTIERE în Municipiul Baia Mare - Pachet 1- zonele: Dragoş Vodă, Cuza Vodă, Gării’’
 • Hotărârea 2/2015 - Municipiul Baia Mare - 20.01.2015

  H.C.L. 2 din 20.01.2015 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local aferent anului 2014
 • Hotărârea 1/2015 - Municipiul Baia Mare - 20.01.2015

  H.C.L. 1 din 20.01.2015 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2013 a deficitului secţiunii de dezvoltare aferent anului 2014