• Hotărârea 419/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 419 din 19.12.2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul "ILUMINAT ARHITECTURAL CLĂDIRI CU VALOARE CULTURALĂ SITUATE IN PERIMETRUL PIATA LIBERTĂŢII din Municipiul Baia Mare"
 • Hotărârea 418/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 418 din 19.12.2014 privind aprobarea elaborării STUDIULUI DE OPORTUNITATE pentru identificarea şi preluarea în patrimoniul Municipiului a unor terenuri din zonele cu densitate mare de locuinţe ale Municipiului Baia Mare în scopul amenajării de spaţii verzi, spaţii de agrement publice și parcări publice de reşedință
 • Hotărârea 417/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 417 din 19.12.2014 privind aprobarea elaborării STUDIULUI DE OPORTUNITATE pentru preluarea în patrimoniul Municipiului Baia Mare a imobilului „Complex Istoric Minerul " din Piata Libertații nr. 7
 • Hotărârea 416/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 416 din 19.12.2014 privind mandatarea comisiei stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 381/2014, pentru negocierea şi stabilirea condiţiilor de stingere a litigiului ce face obiectul Dosarului nr. 7488/100/2013 aflat pe rolul Tribunalului Maramureş, cu privire la spaţiul fost “magazin chimicale” situat în imobilul “Complex Restaurant Minerul” de pe strada Libertăţii nr. 7, Baia Mare
 • Hotărârea 415/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 415 din 19.12.2014 privind aprobarea acordării normei de hrană personalului din cadrul Poliției Locale a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 413/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 413 din 19.12.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul "LOCUINŢE INDIVIDUALE" pe str. Aleea Toamnei, nr. 1A, 1B, 1C.
 • Hotărârea 412/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 412 din 19.12.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul: “CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ, SPAŢII DEPOZITARE ŞI ÎMPREJMUIRE" pe Str. Oborului nr. 13 în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 411/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 411 din 19.12.2014 privind schimbarea regimului juridic al contractului, din închiriere în concesionare, pentru terenul în suprafaţă de 25 mp, identificat prin C.F. 8460 nr. topo. 2708/745 -5 mp şi 2708/870 - 20 mp, situat pe b-dul Bucureşti nr. 38 ocupat de chioşc, în favoarea proprietarului construcţiei, SABOU DIANA
 • Hotărârea 410/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 410 din 19.12.2014 Privind completarea Hotarârii Consiliului Local Baia Mare nr.80/2013, pentru aprobarea regulamentului pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, în favoarea proprietarilor de construcţii- case de locuit , amplasate pe terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 409/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 409 din 19.12.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi concesionarea terenului în suprafaţă de 8 mp. situat în Baia Mare, Bd. Bucureşti, nr. 10/62 aferent extinderii spaţiului, realizată cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial.
 • Hotărârea 408/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 408 din 19.12.2014 privind însușirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 8 mp, ocupat de construcţia fostă centrală termică, situat în Baia Mare str. Horea nr. 53, în vederea vânzării acestuia către proprietarul construcţiei
 • Hotărârea 407/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 407 din 19.12.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 119 mp, situat în Baia Mare, str. Construcţiei nr. 6
 • Hotărârea 406/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 406 din 19.12.2014 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 17 mp., situat pe str.Mărăşeşti nr. 16/81, aferent extinderii sediu firmă, concesionat în favoarea S.C. LARYROX S.R.L
 • Hotărârea 405/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 405 din 19.12.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului ocupat de garaj , în suprafaţă de 19 mp., situat în Baia Mare, str. Păltinişului nr. 84
 • Hotărârea 404/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 404 din 19.12.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale a imobilului în suprafaţă totală de 909 mp situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului nr. 170 A-174, în vederea încetării coproprietăţii prin partaj voluntar între Rakosi Nagy Ana Maria, Zele Mihai cu soţia Zele Maria şi Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 403/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 403 din 19.12.2014 privind aprobarea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 19 mp, situat în Baia Mare, str. Cuza Vodă nr. 8, ocupat de construcţia garaj
 • Hotărârea 402/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 402 din 19.12.2014 privind aprobarea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 20 mp situat în Baia Mare str. Cuza Vodă nr. 5, ocupat de construcţia garaj
 • Hotărârea 401/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 401 din 19.12.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 1060 mp situat pe b-dul Republicii din Municipiul Baia Mare, aferent accesului în Parcul Central
 • Hotărârea 400/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 400 din 19.12.2014 privind cofinanţarea din bugetul local pentru obiectivul de investiţii: “Pod peste râul Săsar, strada Culturii - R.K. + Reabilitare arhitecturală" localitatea Baia Mare, Judeţul Maramureş”
 • Hotărârea 399/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 399 din 19.12.2014 privind preluarea prin transfer, fără plată, a unei autospeciale de stins incendii, de la Inspectoratul pentru Situaţii de urgenţă "Gheorghe Pop de Băseşti"
 • Hotărârea 398/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 398 din 19.12.2014 privind stabilirea cotei-părţi cuvenite bugetului local al Municipiului Baia Mare din chiria obţinută de S.C. URBIS S.A. prin închirierea stâlpilor aparţinând reţelei de alimentare cu energie electrică pentru troilebuze
 • Hotărârea 397/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 397 din 19.12.2014 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele aparţinând Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 396/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 396 din 19.12.2014 privind aprobarea transformării unor posturi vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 395/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 395 din 19.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 394/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 394 din 19.12.2014 privind aprobarea elaborării Studiului de Oportunitate privind externalizarea de către Serviciul Public Asistenţă Socială a furnizării unor servicii sociale
 • Hotărârea 393/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 393 din 19.12.2014 privind aprobarea subvenţiilor pentru asociaţiile şi fundaţiile selecţionate la nivelul Municipiului Baia Mare, pe anul 2015, conform Legii nr. 34/1998
 • Hotărârea 392/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 392 din 19.12.2014 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor subvenții de la bugetul local, asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/1998 cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărârea 391/2014 - Municipiul Baia Mare - 19.12.2014

  H.C.L. 391 din 19.12.2014 privind aprobarea depunerii de către Serviciul Public Asistenţă Socială a proiectului „Soluţii integrate pentru combaterea violenţei în familie”
 • Hotărârea 390/2014 - Municipiul Baia Mare - 16.12.2014

  H.C.L. 390 din 16.12.2014 privind întocmirea documentaţiei de fundamentare cu privire la realizarea investiţiilor noi impuse de modificarea legislaţiei comunitare şi naţionale pentru buna executare a serviciului de salubrizare în Municipiul Baia Mare şi prelungirea în mod corespunzător a duratei contractului de delegare a serviciului, încheiat cu S.C. Drusal S.A. Baia Mare
 • Hotărârea 389/2014 - Municipiul Baia Mare - 16.12.2014

  H.C.L. 389 din 16.12.2014 privind aprobarea depunerii proiectului „Asistenţă educaţională şi educaţie remedială cu programe „Şcoală după Şcoală” şi educaţie de tip „A doua Şansă” pentru prevenirea şi corectarea abandonului şcolar la elevi şi diversificarea serviciilor pentru părinţi/tutori în zone foste industrializate şi în mediul rural. EDU_2R” de către Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 388/2014 - Municipiul Baia Mare - 16.12.2014

  H.C.L. 388 din 16.12.2014 privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Baia Mare, aferente trimestrului IV 2014
 • Hotărârea 387/2014 - Municipiul Baia Mare - 16.12.2014

  H.C.L. 387 din 16.12.2014 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2014
 • Hotărârea 386/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 386 din 28.11.2014 privind completarea NOMENCLATORULUI STRADAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE prin atribuirea de noi denumiri pentru trei străzi.
 • Hotărârea 385/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 385 din 28.11.2014 privind reorganizarea colectivului de coordonare şi supervizare în vederea concesionării serviciilor publice
 • Hotărârea 384/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 384 din 28.11.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale si constatarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare a imobilului "Bloc de locuinţe P+4" compus din 104 unităţi locative, situat în intravilanul municipiului Baia Mare, str. Melodiei nr. 2 şi terenul aferent
 • Hotărârea 383/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 383 din 28.11.2014 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 798 mp., identificat prin C.F. nr. 109825 Baia Mare, nr. Cadastral 109825 şi modificarea Hotărârii Consililului Local Baia Mare nr. 288/2014
 • Hotărârea 382/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 382 din 28.11.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de licitaţie pentru închirieri, concesionări, vânzări şi achiziţii de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 381/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 381 din 28.11.2014 privind reorganizarea comisiei de licitaţie pentru închirieri, concesionări, vânzări şi achiziţii de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare.
 • Hotărârea 380/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 380 din 28.11.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza Proiect Tehnic, pentru investiţia: „COMASARE, REPARAŢII ŞI MODERNIZARE LA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30" din Municipiul Baia Mare, str. Iza nr. 7
 • Hotărârea 379/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 379 din 28.11.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza Proiect Tehnic, pentru investiţia: „REPARAŢII CAPITALE, MODERNIZARE SPAŢII CORP EXISTENT LA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP" din Municipiul Baia Mare, str. Victor Babeş nr. 2
 • Hotărârea 378/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 378 din 28.11.2014 privind cofinanţarea din bugetul local pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea blocului de locuinţe nr. 4, strada Melodiei, localitatea Baia Mare, judeţul Maramureş”
 • Hotărârea 377/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 377 din 28.11.2014 privind funcţionarea "Târgului Brazilor de Crăciun 2014" în perioada 8 decembrie 2014 - 25 decembrie 2014 pe platoul din Piaţa Revoluţiei din Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 376/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 376 din 28.11.2014 privind desemnarea domnului Vasile Marcel Barbul şi a doamnei Carmen-Mihaela Zamfirescu, funcţionari publici în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare, să participe, în calitate de reprezentanţi ai Municipiului Baia Mare, în Consiliul de Administraţie al S.C. VITAL S.A.
 • Hotărârea 375/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 375 din 28.11.2014 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Baia Mare şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General, până în 30 decembrie 2015.
 • Hotărârea 374/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 374 din 28.11.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul: "HALĂ SERVICE AUTO P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE" pe b-dul Unirii nr. 41B
 • Hotărârea 373/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 373 din 28.11.2014 privind menţinerea spaţiului comercial şi prelungirea contractului de concesionare a terenului în suprafaţă de 45 mp. identificat prin C.F. 106840, nr. cadastral 106840, ocupat de construcţie, situat pe str. Gh.Bilaşcu nr. 4, în favoarea proprietarului construcţiei, OPRIS DANIEL NICU
 • Hotărârea 372/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 372 din 28.11.2014 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a unui teren în suprafaţă de 61 mp., situat pe b-dul Republicii nr. 32, aferent extindere apartament şi deschidere acces din exterior pentru desfăşurare activităţi economice.
 • Hotărârea 371/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 371 din 28.11.2014 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a unui teren în suprafaţă de 50 mp situat pe str. Transilvaniei nr. 5/3, aferent extindere apartament pentru desfăşurare activităţi economice
 • Hotărârea 370/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 370 din 28.11.2014 privind aprobarea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a unei parcele de teren în suprafaţă de 210 mp situată pe str. Splaiul Republicii, nr. 30
 • Hotărârea 369/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 369 din 28.11.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect terenul în suprafaţă de 150 mp identificat prin C.F. 5793, nr. topo. 1782/134/3/1 - 75 mp şi 1782/134/3/2 - 75 mp situat pe str. George Coşbuc nr. 14, menţinerea parcărilor şi reînnoirea contractului de închiriere a terenului ocupat, în favoarea S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.
 • Hotărârea 368/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 368 din 28.11.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale și concesionarea terenului în suprafață de 18 mp, situat pe Bulevardul Traian nr. 6, pentru extindere spaţiu comercial
 • Hotărârea 367/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 367 din 28.11.2014 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 22 mp situat în Baia Mare, str. Bogdan Vodă, ocupat de construcţia GARAJ, proprietatea numitului Oltean Vasile
 • Hotărârea 366/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 366 din 28.11.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect terenul în suprafaţă de 22 mp, situat în Baia Mare, strada Olteniei nr. 4A şi menţinerea garajului realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiar BUD LASZLO
 • Hotărârea 365/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 365 din 28.11.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect terenul în suprafaţă de 21 mp situat în Baia Mare, Aleea Neptun nr. 2 şi menţinerea garajului realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiar ORGOVAN CRINA
 • Hotărârea 364/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 364 din 28.11.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect terenul în suprafaţă de 22 mp situat pe strada Matei Basarab nr. 3 şi menţinerea garajului realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiari POP FLOARE, POP DANA AFRODITA şi ARMAŞ SANDA CRISTINA
 • Hotărârea 363/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 363 din 28.11.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a unei parcele de teren în suprafaţă de 9 mp. , aferentă chioşcului pentru vânzare flori situat în Municipiul Baia Mare, Bd. Decebal colţ cu str. Dragoş Vodă.
 • Hotărârea 362/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 362 din 28.11.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect terenul în suprafaţă de 9 mp. identificat prin C.F. 2800, nr. topo. 2813/725, situat pe str. Vasile Alecsandri nr. 91, menţinerea chioşcului şi reînnoirea contractului de închiriere pentru terenul ocupat de construcţie, în favoarea proprietarului construcţiei, GREC ALINA I.I
 • Hotărârea 361/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 361 din 28.11.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect terenul în suprafaţă de 49 mp identificat prin C.F. 10454 nr. topo. 2737/2022 - 35 mp şi 2737/4449 - 14 mp, situat pe str. Gării nr. 24, menţinerea chioşcului, a platformei betonate şi reînnoirea contractului de închiriere pentru terenul ocupat de construcţie, în favoarea S.C. CIPRIAN COM S.R.L.
 • Hotărârea 360/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 360 din 28.11.2014 privind menţinerea construcţiei şi reînnoirea contractului de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 18 mp ,identificat prin CF 105622, nr. cadastral 105622, ocupat de construcţie, situat pe str. Barajului 62 D, în favoarea proprietarului construcţiei, CHIRA MARIA
 • Hotărârea 359/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 359 din 28.11.2014 privind însușirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 28 mp., situat în Baia Mare, strada Victor Babeş
 • Hotărârea 358/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 358 din 28.11.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a două parcele de teren, în suprafaţă de 24 mp., respectiv 49 mp. situate în Municipiul Baia Mare, str. Dragoş Vodă, nr. 3A
 • Hotărârea 357/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 357 din 28.11.2014 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 18 mp, situat în Baia Mare, str. Hortensiei nr. 12, ocupat de construcţia GARAJ, proprietatea numitei Coste Ligia
 • Hotărârea 356/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 356 din 28.11.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 232 mp. situat în curtea imobilului de pe str. Industriei, nr. 1A
 • Hotărârea 355/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 355 din 28.11.2014 privind aprobarea menţinerii la nivelul anului 2014 a preţurilor, tarifelor şi taxelor percepute pentru anul 2015 de către Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare
 • Hotărârea 354/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 354 din 28.11.2014 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Baia Mare şi Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Baia Mare, în vederea organizării la Baia Mare a celei de-a XV-a ediţii a Sesiunii Interjudeţene de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor „Faţă-n faţă cu adevărul”, în data de 13 decembrie 2014.
 • Hotărârea 353/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 353 din 28.11.2014 privind alocarea portiilor de hrană pentru copiii beneficiari ai serviciilor oferite la Centrul Comunitar Romanii în anul 2015
 • Hotărârea 352/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 352 din 28.11.2014 privind acordarea de pachete cu dulciuri pentru copiii din sistemul educaţional timpuriu, pentru copiii din învăţământul primar şi pentru colindătorii Primăriei Baia Mare, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă 2014
 • Hotărârea 351/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 351 din 28.11.2014 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 2270 mp. situat în Baia Mare, aferent sediului " Ocolului Silvic Municipal Baia Mare" RA str. Petofi Sandor nr. 15 A
 • Hotărârea 350/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 350 din 28.11.2014 privind identificarea cu date de carte funciară, a imobilului în natură construcţii Liceul de Artă și Atelier Arte Plastice str. Petofi Sandor, nr. 2- 4 şi terenul aferent în suprafaţă totală de 12050 mp.
 • Hotărârea 349/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 349 din 28.11.2014 privind însuşirea documentaţiilor cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totala de 160 mp. situat în Baia Mare, strada Coltau, în vederea lărgirii străzii
 • Hotărârea 348/2014 - Municipiul Baia Mare - 28.11.2014

  H.C.L. 348 din 28.11.2014 privind acceptarea ofertei de donaţie a trei parcele de teren, în suprafaţă totală de 1732 mp. aferent străzii Lidia Agricola, aflat în proprietatea numiţilor Mureşan Marin şi soţia Mureşan Monica-Maria
 • Hotărârea 347/2014 - Municipiul Baia Mare - 14.11.2014

  H.C.L. 347 din 14.11.2014 privind aprobarea inițierii, depunerii și implementării proiectului “Incubatorul poveştilor de succes” de către Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 346/2014 - Municipiul Baia Mare - 14.11.2014

  H.C.L. 346 din 14.11.2014 privind achiziţionarea serviciilor juridice de asistenţă, consultanţă şi reprezentare pentru demersurile privind întabularea dreptului de proprietate a SC URBIS SA asupra terenului aferent sediului societăţii
 • Hotărârea 345/2014 - Municipiul Baia Mare - 14.11.2014

  H.C.L. 345 din 14.11.2014 privind stabilirea cotizaţiei Municipiului Baia Mare, ca membru asociat în cadrul Clubului Sportiv Handbal Club Municipal Baia Mare pentru anul 2014
 • Hotărârea 344/2014 - Municipiul Baia Mare - 14.11.2014

  H.C.L. 344 din 14.11.2014 privind aprobarea Normelor financiare de acordare şi utilizare a fondurilor alocate din bugetul local al Municipiului Baia Mare, Clubului Sportiv Handbal Club Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 343/2014 - Municipiul Baia Mare - 14.11.2014

  H.C.L. 343 din 14.11.2014 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 4281 mp situat în Baia Mare, strada Barajului
 • Hotărârea 342/2014 - Municipiul Baia Mare - 14.11.2014

  H.C.L. 342 din 14.11.2014 privind aprobarea modificării anexei la Contractul de administrare nr. 24849/2008, cu privire la spaţiile din imobilul situat în Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 34
 • Hotărârea 341/2014 - Municipiul Baia Mare - 14.11.2014

  H.C.L. 341 din 14.11.2014 privind ajustarea tarifelor pentru serviciul public de deszăpezire din Municipiul Baia Mare, raportat la indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică - Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureş
 • Hotărârea 340/2014 - Municipiul Baia Mare - 14.11.2014

  H.C.L. 340 din 14.11.2014 privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului public de administrarea drumurilor, întreţinerea şi funcţionarea sistemului de marcaj, administrarea parcărilor cu plată şi gospodărire comunală în Municipiul Baia Mare.
 • Hotărârea 339/2014 - Municipiul Baia Mare - 14.11.2014

  H.C.L. 339 din 14.11.2014 privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciilor publice privind activităţile: administrare şi întreţinere cimitire, amenajare şi întreţinere spaţii verzi şi gestionarea animalelor fără stăpân din Municipiul Baia Mare.
 • Hotărârea 338/2014 - Municipiul Baia Mare - 14.11.2014

  H.C.L. 338 din 14.11.2014 privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului public de salubrizare a Municipiului Baia Mare - componenta deszăpezire.
 • Hotărârea 337/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 337 din 31.10.2014 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în consiliile de administraţie și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar
 • Hotărârea 336/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 336 din 31.10.2014 privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea achiziţionării unui teren pentru includerea acestuia în Parcul Public Central Baia Mare
 • Hotărârea 335/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 335 din 31.10.2014 privind identificarea cu date de carte funciara şi aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Baia Mare în domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a imobilelor Bloc de locuinţe si teren aferent situat pe str. Vasile Alecsandri nr. 81
 • Hotărârea 334/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 334 din 31.10.2014 privind încheierea actului adiţional nr. 3 la Contractul nr. 27.279/20.11.2006 de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 333/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 333 din 31.10.2014 privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Baia Mare în domeniul public al Statului Român şi solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii UM 0568 în domeniul public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 332/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 332 din 31.10.2014 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totala de 117 mp., situat în Baia Mare, strada George Cosbuc.
 • Hotărârea 331/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 331 din 31.10.2014 privind alocarea sumei de 250.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2014 Clubului Sportiv Ştiinţa Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare, prin încheierea unui act adiţional la contractul de susţinere financiară nr. 6211/18.02.2014
 • Hotărârea 330/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 330 din 31.10.2014 privind alocarea sumei de 200.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2014 Asociaţiei Club Sportiv Fotbal Club Municipal Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare, prin încheierea unui act adiţional la contractul de susţinere financiară nr. 5531/11.02.2014
 • Hotărârea 329/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 329 din 31.10.2014 privind alocarea sumei de 400.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2014 Clubului Sportiv Municipal Baia Mare, echipa de rugby - Ştiinţa Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare, prin încheierea unui act adiţional la contractul de susţinere financiară nr. 5528/11.02.2014
 • Hotărârea 328/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 328 din 31.10.2014 privind alocarea sumei de 1.250.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2014 Clubului Sportiv Handbal Club Municipal Baia Mare, secţiei de handbal masculin, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare, prin încheierea unui act adiţional la contractul de susţinere financiară nr. 5524/11.02.2014
 • Hotărârea 327/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 327 din 31.10.2014 alocarea sumei de 1.100.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2014 Clubului Sportiv Handbal Club Municipal Baia Mare, secţia de handbal feminin, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare, prin încheierea unui act adiţional la contractul de susţinere financiară nr. 5526/11.02.2014
 • Hotărârea 326/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 326 din 31.10.2014 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Baia Mare şi S.C. KOVACS KOVACS KALACS S.R.L. în vederea realizării în comun a unor activităţi ocazionate de organizarea la Baia Mare a “PARCULUI SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 2014”, care se va desfăşura în perioada 1 decembrie 2014 - 31 ianuarie 2015
 • Hotărârea 325/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 325 din 31.10.2014 privind taxele de utilizare temporară a locurilor publice în perioada 1 decembrie 2014 - 31 ianuarie 2015 pentru amplasarea “PARCULUI SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 2014” din municipiul Baia Mare.
 • Hotărârea 324/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 324 din 31.10.2014 privind aprobarea alocării de la bugetul local pe anul 2014 a sumei de 310.000,00 lei, în vederea acoperirii costurilor totale estimate ocazionate de organizarea de către Municipiul Baia Mare a evenimentului cultural "Iarna Băimăreană", în perioada 1 decembrie 2014 - 1 ianuarie 2015
 • Hotărârea 323/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 323 din 31.10.2014 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2014
 • Hotărârea 322/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 322 din 31.10.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 4 mp., situat în Municipiul Baia Mare, str. Grănicerilor nr. 85/2.
 • Hotărârea 321/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 321 din 31.10.2014 privind însuşirea documentaţiilor cadastrale - Planuri de amplasament şi delimitare având ca obiect parcelarea terenului în suprafaţă de 14 mp. aferent extinderii salonului de frumuseţe şi terenului în suprafaţă de 8 mp. aferent aleii de acces, situat în Baia Mare, b-dul Independenţei nr. 16/3.
 • Hotărârea 320/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 320 din 31.10.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect terenul în suprafaţă de 26 mp. , situat în Baia Mare, str. Păşunii nr. 2 şi menţinerea garajului realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiar NASTAI VASILE ROBERT.
 • Hotărârea 319/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 319 din 31.10.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 10896 mp. , situat în Baia Mare, aferent terenului de fotbal Ferneziu
 • Hotărârea 318/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 318 din 31.10.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale a terenului situat în Baia Mare, str. Plugarilor nr. 32.
 • Hotărârea 317/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 317 din 31.10.2014 privind însușirea documentației cadastrale şi atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului situat pe str. Nucului nr. 24, în suprafaţă de 419 mp respectiv 41 mp.
 • Hotărârea 316/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 316 din 31.10.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totala de 4205 mp., situat în Municipiul Baia Mare, str. Grănicerilor, în vederea realizării unei grădinițe
 • Hotărârea 315/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 315 din 31.10.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale - Plan de amplasament şi delimitare având ca obiect terenul în suprafaţă de 1 mp. aferent accesului la spațiul amenajat la parterul casei de locuit situate în Baia Mare, str. Nicolae Bălcescu nr. 12, autorizat în baza A.C. nr. 662/1996.
 • Hotărârea 314/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 314 din 31.10.2014 privind aprobarea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 24 mp., situat în Baia Mare str. George Coșbuc nr. 39, ocupat de extindere " Spațiu Comercial "
 • Hotărârea 313/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 313 din 31.10.2014 privind însușirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 565 mp., situat în Baia Mare , B-dul Bucureşti fără număr.
 • Hotărârea 312/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 312 din 31.10.2014 privind însușirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 256 mp., situat în Baia Mare, strada Nisiparilor nr. 44.
 • Hotărârea 311/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 311 din 31.10.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi identificarea cu date de carte funciară a imobilului aparţinând domeniului public al Municipiului Baia Mare în natură construcţii Grădiniţa cu program prelungit nr. 9, str. Nicolae Iorga, nr. 3A şi terenul aferent în suprafaţă de 1971 mp.
 • Hotărârea 310/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 310 din 31.10.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale și identificarea cu date de carte funciară a imobilului aparţinând domeniului public al Municipiului Baia Mare în natură construcţii Grădinița cu program prelungit Step by Step, str. Victor Babes nr. 2 şi terenul aferent în suprafaţă de 3672 mp.
 • Hotărârea 309/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 309 din 31.10.2014 privind identificarea cu date de carte funciară, a imobilelor aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare în natură construcţii Grădinița cu program prelungit nr. 30, str. Iza nr. 7 şi terenul aferent în suprafaţă de 2712 mp.
 • Hotărârea 308/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 308 din 31.10.2014 privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 100 mp., identificat prin nr. cadastral 116956 Baia Mare, aflat în proprietatea Parohiei Greco Catolice Baia Mare - Ferneziu, în vederea construirii unei stații de pompare a apei
 • Hotărârea 307/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 307 din 31.10.2014 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a unor bunuri - componente ale reţelei de transport electric de la staţia de redresare Slatina- din patrimoniul municipiului Slatina , în patrimoniul municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 306/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 306 din 31.10.2014 privind aprobarea cooperării între Municipiul Baia Mare şi Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare, în vederea organizării la Baia Mare a celei de-a VI-a ediţii a Concursului Interjudeţean de Matematică „Argument”, în luna noiembrie 2014
 • Hotărârea 305/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 305 din 31.10.2014 privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 304/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 304 din 31.10.2014 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015 pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare și pentru serviciile publice „Ambient Urban” şi „Asistenţă Socială” și a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 modificat pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 303/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 303 din 31.10.2014 privind aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului III 2014
 • Hotărârea 302/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2014

  H.C.L. 302 din 31.10.2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015
 • Hotărârea 301/2014 - Municipiul Baia Mare - 21.10.2014

  H.C.L. 301 din 21.10.2014 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a imobilului " Bloc de locuinte - P+4E " şi a terenului aferent, în suprafaţă de 708 mp situat în Baia Mare, strada Horea nr. 46B
 • Hotărârea 300/2014 - Municipiul Baia Mare - 21.10.2014

  H.C.L. 300 din 21.10.2014 privind acordarea unui mandat special domnului Vasile Marcel Barbul pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. VITAL S.A., în calitate de reprezentant al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 299/2014 - Municipiul Baia Mare - 15.10.2014

  H.C.L. 299 din 15.10.2014 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 236/2014 privind vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 152/326 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat pe b-dul Traian nr. 17, ocupat de construcţie cu destinaţia spaţiu comercial
 • Hotărârea 298/2014 - Municipiul Baia Mare - 15.10.2014

  H.C.L. 298 din 15.10.2014 privind propunerea de completare a consiliului de administraţie a S.C. URBIS S.A. Baia Mare
 • Hotărârea 297/2014 - Municipiul Baia Mare - 15.10.2014

  H.C.L. 297 din 15.10.2014 privind aprobarea încheierii Acordului de colaborare între Serviciul Public Asistenţă Socială Baia Mare şi Fundaţia Hope and Homes for Children România, având ca scop realizarea Strategiei Sociale a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 296/2014 - Municipiul Baia Mare - 15.10.2014

  H.C.L. 296 din 15.10.2014 privind constatarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 13.417 mp, înscris în C.F. 114942 Baia Mare şi îndreptarea unor erori materiale înscrise în C.F. 114942 Baia Mare
 • Hotărârea 295/2014 - Municipiul Baia Mare - 15.10.2014

  H.C.L. 295 din 15.10.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 2.232 mp situat în curtea Spitalului de Pneumoftiziologie Baia Mare, str. Victor Babeș, nr. 34
 • Hotărârea 294/2014 - Municipiul Baia Mare - 15.10.2014

  H.C.L. 294 din 15.10.2014 privind identificarea cu date de carte funciară, a imobilului în natură construcţii “Spital de Pneumoftiziologie Baia Mare” şi terenul aferent în suprafaţă de 15000 mp
 • Hotărârea 293/2014 - Municipiul Baia Mare - 15.10.2014

  H.C.L. 293 din 15.10.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza P.T.+ D. E + C.S., pentru obiectivul de investiţii: “Pod peste râul Săsar, strada Culturii - R. K. + Reabilitare arhitecturală”, Baia Mare
 • Hotărârea 292/2014 - Municipiul Baia Mare - 15.10.2014

  H.C.L. 292 din 15.10.2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 448/2012 privind punerea la dispoziția proiectului " Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Maramureș", a terenului în suprafață de 2406 mp, aferent obiectului de investiţii Centrul de Colectare a Deşeurilor Voluminoase
 • Hotărârea 291/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 291 din 24.09.2014 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare şi vânzarea fără licitaţie publică a unui teren ,în suprafaţă de 50/338 mp., situat pe b-dul Traian nr.19, ocupat de construcţie cu destinaţia spaţiu comercial, în favoarea proprietarului acesteia S.C. TRINOM S.R.L.
 • Hotărârea 290/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 290 din 24.09.2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică, a unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, în suprafaţă totală de 1158 mp., situat în cartierul Ferneziu str.Barajului identificat prin C.F.nr. 193 Ferneziu, nr. topo 909/1/1 şi C.F.nr. 1511 Ferneziu nr.topo 910/1, în vederea construirii unui spaţiu comercial de tip Supermarket
 • Hotărârea 289/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 289 din 24.09.2014 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită acordat "Asociației Religioase Logos" Baia Mare și însușirea documentației cadastrale cu privire la terenul în suprafaţă totală de 1158 mp., situat în cartierul Ferneziu str. Barajului
 • Hotărârea 288/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 288 din 24.09.2014 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică, a unui teren în suprafaţă totală de 798 mp situat în cartierul Vasile Alecsandri str. Melodiei F.N., identificat prin C.F. nr. 109825 Baia Mare, nr. Cadastral 109825, în vederea construirii unui spaţiu comercial de tip Supermarket.
 • Hotărârea 287/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 287 din 24.09.2014 privind constituirea comisiei de negociere în vederea achiziţionării cotei părţi de ½ din imobilele construcţii şi terenul aferent, în suprafaţă de 3604 mp, înscrise în CF, nr. 103394, Baia Mare, nr. cadastral 10419, situate în Baia Mare, str. Petofi Şandor, nr. 6-8, proprietatea d-lui Lucian Ursu, cu domiciliul în Cluj Napoca, Aleea Răşinari, nr. 7, Sc. 4, Ap.40
 • Hotărârea 286/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 286 din 24.09.2014 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2014
 • Hotărârea 285/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 285 din 24.09.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul “ LOCUINŢE UNIFAMILIALE D+P+1 E ȘI ÎMPREJMUIRE ”, în localitatea Baia Mare, pe str. Sănătății f.n.
 • Hotărârea 284/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 284 din 24.09.2014 privind vânzarea prin licitație publică, deschisă, cu preselecție și strigare a terenului în suprafață de 64 mp. situat în Baia Mare , str. Fragilor nr. 1 D.
 • Hotărârea 283/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 283 din 24.09.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale a terenului în suprafață de 4408 mp., situat în Baia Mare, strada Horea nr. 30, în vederea încetării coproprietății prin partaj voluntar între Koblicska Gabriela cu soţul Koblicska Francisc și municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 282/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 282 din 24.09.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a unei parcele de teren , în suprafaţă de 36 mp, situată în Municipiul Baia Mare, str. George Coşbuc, nr.1
 • Hotărârea 281/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 281 din 24.09.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a unei parcele de teren în suprafaţă de 9 mp. , aferentă chioşcului pentru vânzare flori situat în Municipiul Baia Mare, b-dul Decebal, nr. 2
 • Hotărârea 280/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 280 din 24.09.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale vizată de OCPI sub nr. 24666/02.06.2014 şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 26 mp, situat în Baia Mare, str. Petru Rareș, nr. 15, ocupat de construcția Garaj – proprietatea numitului Hoban Vasile
 • Hotărârea 279/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 279 din 24.09.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 18 mp., situat în Baia Mare str. Victor Babeş nr. 66, ocupat de construcţia GARAJ, proprietatea numitului Sulyok Iosif
 • Hotărârea 278/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 278 din 24.09.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 18 mp., situat în Baia Mare str. Victor Babeş nr.66, ocupat de construcţia GARAJ, proprietatea numitului Bonte Gheorghiţă
 • Hotărârea 277/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 277 din 24.09.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 18 mp., situat în Baia Mare str. Victor Babeş nr.66, ocupat de construcţia GARAJ, proprietatea numitului Crăciun Vasile
 • Hotărârea 276/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 276 din 24.09.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a unei parcele de teren în suprafaţă de 5 mp. , aferentă chioşcului situat în Baia Mare, str. Alexandru Odobescu – Albina
 • Hotărârea 275/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 275 din 24.09.2014 privind însuşirea unor documentaţii cadastrale de dezlipire, având ca obiect parcelarea unor terenuri situate în zona punții pietonale peste Râul Săsar
 • Hotărârea 274/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 274 din 24.09.2014 privind aprobarea întocmirii unei documentaţii cadastrale şi a unui raport de evaluare în vederea achiziționării unui teren situat pe strada Mihai Eminescu, pentru cauză de utilitate publică, cu destinația de amplasament pentru grupul de pompe
 • Hotărârea 273/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 273 din 24.09.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 1527 mp. situat în Baia Mare, strada 8 Martie
 • Hotărârea 272/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 272 din 24.09.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect dezmembrarea unui teren aflat în domeniul privat al municipiului Baia Mare situat pe strada Arieșului, F.N. pentru realizarea obiectivului "Centru de Reabilitare Socială"
 • Hotărârea 271/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 271 din 24.09.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 432/2013 privind însușirea unei documentaţii cadastrale de actualizare date imobil, pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Carpați nr. 23, înscris în C.F. nr. 112186 Baia Mare, nr. topo 463
 • Hotărârea 270/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 270 din 24.09.2014 privind aprobarea trecerii unor bunuri aflate în administrarea S.C. VITAL S.A., din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare, în vederea scoaterii lor din funcţiune şi din evidențele contabile
 • Hotărârea 269/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 269 din 24.09.2014 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Crișului, nr. 6, proprietatea Asociației Logos Mission
 • Hotărârea 268/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 268 din 24.09.2014 privind casarea a două autoturisme uzate şi achiziţionarea a două autoturisme noi prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului Auto, pentru Serviciul Public Asistență Socială Baia Mare
 • Hotărârea 267/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 267 din 24.09.2014 privind participarea Municipiului Baia Mare la organizarea, în cooperare cu unităţile de învăţământ liceal din Municipiul Baia Mare, a Balului Bobocilor şi a altor activităţi extraşcolare, în anul 2014
 • Hotărârea 266/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 266 din 24.09.2014 privind aprobarea participării Municipiului Baia Mare, ca partener în proiectul ”Tineri în Europa – Un program de prevenire a consumului de droguri”
 • Hotărârea 265/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 265 din 24.09.2014 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Serviciul Public Asistenţă Socială şi Asociaţia Tinerilor Romi ,,Young Roma Maramures” în vederea derulării proiectului ,,Împreună creștem accesul la educație a copiilor și tinerilor romi din comunitatea Craica”
 • Hotărârea 264/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 264 din 24.09.2014 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei părinţilor / reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează creşele din administrarea Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare în anul şcolar 2014 - 2015
 • Hotărârea 263/2014 - Municipiul Baia Mare - 24.09.2014

  H.C.L. 263 din 24.09.2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Creşelor din cadrul Serviciului Public Asistenţă Socială.
 • Hotărârea 262/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.09.2014

  H.C.L. 262 din 18.09.2014 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare a imobilului "Bloc de locuinţe P+4" compus din 104 unităţi locative, situat în intravilanul Municipiului Baia Mare, str. Melodiei nr. 4 și terenul aferent
 • Hotărârea 261/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.09.2014

  H.C.L. 261 din 18.09.2014 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Baia Mare şi Asociaţia Culturală "Familia Română" în vederea editării Revistei "Familia Română"
 • Hotărârea 260/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.09.2014

  H.C.L. 260 din 18.09.2014 privind acordarea post - mortem a titlului de "Cetăţean de onoare al Municipiului Baia Mare" muzeografului Victor Gorduza
 • Hotărârea 259/2014 - Municipiul Baia Mare - 11.09.2014

  H.C.L. 259 din 11.09.2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a imobilului compus din construcţie şi teren aferent în suprafaţă de 708mp, pe toată durata realizării obiectivului “Reabilitare și mansardare bloc de locuinţe, str. Horea, nr. 46B, Baia Mare”
 • Hotărârea 258/2014 - Municipiul Baia Mare - 11.09.2014

  H.C.L. 258 din 11.09.2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a imobilului compus din construcţie şi teren aferent în suprafaţă de 392mp, pe toată durata realizării obiectivului “Reabilitare Bloc de locuinţe, str. Melodiei, nr. 4, Baia Mare“
 • Hotărârea 257/2014 - Municipiul Baia Mare - 11.09.2014

  H.C.L. 257 din 11.09.2014 Privind aprobarea organizării de către Teatrul Municipal Baia Mare a manifestării "Baia Mare, 685 de ani" în cadrul evenimentului cultural "Toamna Băimăreană - Sărbătoarea Castanelor", care va avea loc în perioada 25 - 28 septembrie 2014 şi aprobarea asigurării de către Teatrul Municipal Baia Mare a serviciilor de scenotehnică şi a activităţilor suport pentru interpretare artistică la scenă pentru spectacolele organizate de Municipiul Baia Mare în cadrul aceluiaşi eveniment
 • Hotărârea 256/2014 - Municipiul Baia Mare - 11.09.2014

  H.C.L. 256 din 11.09.2014 privind aprobarea cumpărării de către Municipiul Baia Mare a cotei părţi de 1/2 din imobilele construcţii şi terenul aferent în suprafaţă de 3604 mp înscrise în CF nr. 103394 Baia Mare nr. cadastral 10419, situate în Baia Mare str. Petofi Șandor nr. 6-8, cuprinse în lista monumentelor istorice, LMI 2010, cod de clasare MM – II –m – B – 04480 respectiv LMI 2010, cod de clasare MM – II –m – B – 04481.
 • Hotărârea 255/2014 - Municipiul Baia Mare - 11.09.2014

  H.C.L. 255 din 11.09.2014 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2014
 • Hotărârea 254/2014 - Municipiul Baia Mare - 11.09.2014

  H.C.L. 254 din 11.09.2014 privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea a doua apartamente cu terenul aferent din imobilul situat în Baia Mare, Piaţa Libertăţii nr.10. monument istoric având cod LMI 2010 MM- II-m-B-04455.
 • Hotărârea 253/2014 - Municipiul Baia Mare - 11.09.2014

  H.C.L. 253 din 11.09.2014 privind depunerea spre finanţare şi angajarea cheltuielilor de la bugetul local pentru cererea de finanţare “CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINŢE DIN MUNICIPIUL BAIA MARE - Etapa III, b-dul Decebal 14, cartier Republicii, Municipiul Baia Mare, b-dul Independentei 20, cartier Sasar, Municipiul Baia Mare”
 • Hotărârea 252/2014 - Municipiul Baia Mare - 11.09.2014

  H.C.L. 252 din 11.09.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii: “CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BAIA MARE” – Etapa III: b-dul Decebal 14, cartier Republicii, Municipiul Baia Mare, b-dul Independentei 20, cartier Sasar, Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 251/2014 - Municipiul Baia Mare - 11.09.2014

  H.C.L. 251 din 11.09.2014 privind depunerea spre finanţare şi angajarea cheltuielilor de la bugetul local pentru cererea de finanţare “CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINŢE DIN MUNICIPIUL BAIA MARE - str. Victoriei nr. 57, cartier Săsar; b-dul Republicii nr. 48, scările A si B, cartier Republicii; b-dul Republicii nr. 52, cartier Republicii; b-dul Traian nr. 6, cartier Traian”
 • Hotărârea 250/2014 - Municipiul Baia Mare - 11.09.2014

  H.C.L. 250 din 11.09.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii: “CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BAIA MARE” – Etapa III: str. Victoriei nr. 57, cartier Săsar; b-dul Republicii nr. 48, scările A si B, cartier Republicii; b-dul Republicii nr. 52, cartier Republicii; b-dul Traian nr. 6, cartier Traian - Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 249/2014 - Municipiul Baia Mare - 11.09.2014

  H.C.L. 249 din 11.09.2014 privind depunerea spre finanţare şi angajarea cheltuielilor de la bugetul local pentru cererea de finanţare “CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINŢE DIN MUNICIPIUL BAIA MARE - Etapa III, str. Progresului nr. 52-60, b-dul Unirii nr. 5A ”
 • Hotărârea 248/2014 - Municipiul Baia Mare - 11.09.2014

  H.C.L. 248 din 11.09.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii: “CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BAIA MARE” – etapa III, str. Progresului 52-60, b-dul Unirii 5A
 • Hotărârea 247/2014 - Municipiul Baia Mare - 11.09.2014

  H.C.L. 247 din 11.09.2014 privind depunerea spre finanţare şi angajarea cheltuielilor de la bugetul local pentru cererea de finanţare “CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINŢE DIN MUNICIPIUL BAIA MARE - Etapa III, b-dul Unirii bl. 7, str. Agriculturii bl. 10, b-dul Bucureşti bl. 5, b-dul Bucureşti bl. 8 scările A, B, C împreună cu b-dul Unirii bl. 6 scara D”
 • Hotărârea 246/2014 - Municipiul Baia Mare - 11.09.2014

  H.C.L. 246 din 11.09.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii: “CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINŢE DIN MUNICIPIUL BAIA MARE” – Etapa III, b-dul Unirii bl. 7, str. Agriculturii bl. 10, b-dul Bucureşti bl. 5, b-dul Bucureşti bl. 8 scările A, B, C împreună cu b-dul Unirii bl. 6 scara D
 • Hotărârea 245/2014 - Municipiul Baia Mare - 09.09.2014

  H.C.L. 245 din 09.09.2014 privind aprobarea încheierii contractului de comodat între Municipiul Baia Mare şi S.C. URBIS S.A. cu privire la imobilul situat în Baia Mare str. 8 Martie nr. 2, în vederea utilizării acestuia ca sediu al Poliției Locale a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 244/2014 - Municipiul Baia Mare - 09.09.2014

  H.C.L. 244 din 09.09.2014 privind transformarea unui număr de 12 posturi vacante din cadrul Direcției Poliția Locală a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 243/2014 - Municipiul Baia Mare - 01.09.2014

  H.C.L. 243 din 01.09.2014 privind alocarea de la bugetul local pe anul 2014 a sumei de 15.000,00 lei, reprezentând contribuţia Municipiului Baia Mare pentru organizarea de către domnul Nicolae Sabău, Cetăţean de Onoare al Municipiului Baia Mare, a Festivalului Concurs Naţional "Alină-te dor alină", ediţia 23, care va avea loc în perioada 4 - 5 octombrie 2014
 • Hotărârea 242/2014 - Municipiul Baia Mare - 01.09.2014

  H.C.L. 242 din 01.09.2014 privind aprobarea participării Municipiului Baia Mare în calitate de membru asociat la Clubul Sportiv Handbal Club Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 241/2014 - Municipiul Baia Mare - 01.09.2014

  H.C.L. 241 din 01.09.2014 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Baia Mare şi Clubul Sportiv Şcolar Nr. 2 Baia Mare în vederea organizării, în perioada 5 - 6 septembrie 2014, a festivităţilor ocazionate de împlinirea a 35 de ani de la înfiinţarea clubului.
 • Hotărârea 240/2014 - Municipiul Baia Mare - 01.09.2014

  H.C.L. 240 din 01.09.2014 privind rectificarea bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2014
 • Hotărârea 239/2014 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2014

  H.C.L. 239 din 29.08.2014 privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului –– Clubul Sportiv Municipal Baia Mare în domeniul public al Municipiului Baia Mare şi în administrarea Consiliului Local al Municipului Baia Mare
 • Hotărârea 238/2014 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2014

  H.C.L. 238 din 29.08.2014 privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş în domeniul public al Municipiului Baia Mare şi în administrarea Consiliului Local al Municipului Baia Mare
 • Hotărârea 237/2014 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2014

  H.C.L. 237 din 29.08.2014 privind aprobarea întocmirii unui raport de expertiză tehnică de evaluare în vederea efectuării unui schimb de terenuri pentru cauză de utilitate publică, între un teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare şi un teren aflat în proprietatea domnului Mandra Ioan şi a doamnei Mandra Slaviţa
 • Hotărârea 236/2014 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2014

  H.C.L. 236 din 29.08.2014 privind vânzarea fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 152/326 mp., aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat pe b-dul Traian nr.17, ocupat de construcţie cu destinaţia spaţiu comercial, în favoarea proprietarului acestuia S.C. PHOTO FUJI -STUDIO S.R.L.
 • Hotărârea 235/2014 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2014

  H.C.L. 235 din 29.08.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect terenul în suprafaţă de 23 mp., situat în Baia Mare, B-dul Republicii nr. 43 şi menţinerea garajului realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiar ALEXANDRU IULIAN.
 • Hotărârea 234/2014 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2014

  H.C.L. 234 din 29.08.2014 privind însuşirea documentaţiilor cadastrale - planuri de amplasament şi delimitare având ca obiect terenul în suprafaţă de 2 mp. aferent accesului la spațiu şi terenul în suprafaţă de 10 mp. aferent aleii de acces, situat în Baia Mare, B- dul Bucureşti, nr. 28/2 și reducerea suprafeței de teren concesionate aferente accesului la spațiul autorizat în baza Autorizaţiei de Construire nr. 445/1997
 • Hotărârea 233/2014 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2014

  H.C.L. 233 din 29.08.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale și concesionarea terenului în suprafață de 17 mp, situat pe B-dul Bucureşti nr. 13/4
 • Hotărârea 232/2014 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2014

  H.C.L. 232 din 29.08.2014 privind însuşirea documentaţiilor cadastrale având ca obiect terenul în suprafaţă de 4 mp. şi terenul în suprafaţă de 9 mp., situate în Baia Mare, str. George Coşbuc, nr. 32/34
 • Hotărârea 231/2014 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2014

  H.C.L. 231 din 29.08.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect parcelarea terenului în suprafaţă de 64 mp. situat în Baia Mare, str. Iuliu Maniu, nr. 5/52 și concesionarea suprafeței de teren aferente extinderii farmaciei
 • Hotărârea 230/2014 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2014

  H.C.L. 230 din 29.08.2014 privind identificarea cu date de carte funciară, a imobilului în natură construcţie “Club Phoenix” şi teren aferent, în suprafaţă de 2099 mp.
 • Hotărârea 229/2014 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2014

  H.C.L. 229 din 29.08.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 4000 mp. precum şi darea în administrare a acestuia în favoarea Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.
 • Hotărârea 228/2014 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2014

  H.C.L. 228 din 29.08.2014 privind darea în administrarea Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. a două tronsoane de drumuri forestiere aflate în proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 227/2014 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2014

  H.C.L. 227 din 29.08.2014 privind modificarea Hotărârârii Consiliului Local nr. 69/2014 privind aprobarea iniţierii, pregătirii şi implementării, de către Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare a proiectului “Incluziunea socială a copiilor prin acces la educaţie”, pe programul de finanţare: RO 10 “Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” - EEA_FRDS_RO 10_CORAI 2014
 • Hotărârea 226/2014 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2014

  H.C.L. 226 din 29.08.2014 privind taxele de utilizare temporară a locurilor publice pentru “Toamna Băimăreană” respectiv “Sărbătoarea Castanelor 2014 ” în perioada 26-28 septembrie 2014
 • Hotărârea 225/2014 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2014

  H.C.L. 225 din 29.08.2014 privind aprobarea organizării de către Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare a celei de-a XXXI- a ediţii a „Expo - Flora Maramureş”, în perioada 25 - 28 septembrie 2014, în cadrul evenimentului cultural „Toamna Băimăreană”
 • Hotărârea 224/2014 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2014

  H.C.L. 224 din 29.08.2014 privind aprobarea alocării de la bugetul local a contribuţiei Municipiului Baia Mare pentru anul 2014, la cofinanţarea proiectelor implementate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare"
 • Hotărârea 223/2014 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2014

  H.C.L. 223 din 29.08.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 222/2014 - Municipiul Baia Mare - 04.08.2014

  H.C.L. 222 din 04.08.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect terenul situat în Baia Mare, str.Câmpul Tineretului nr.1
 • Hotărârea 221/2014 - Municipiul Baia Mare - 04.08.2014

  H.C.L. 221 din 04.08.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale, având ca obiect terenul situat în Baia Mare b-dul Unirii nr.14 A , aferent imobilelor proprietatea publică a Statului Român - Ministerul Tineretului şi Sportului , în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Maramureş
 • Hotărârea 220/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 220 din 18.07.2014 Privind aprobarea prelungirii contractului nr. 29.250/14.12.2006 privind delegarea serviciilor publice de salubrizare - dezăpezire din Municipiul Baia Mare, până la intrarea în vigoare a noului contract de concesiune a serviciului public salubrizare - dezăpezire, dar nu mai târziu de 15 aprilie 2016
 • Hotărârea 219/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 219 din 18.07.2014 Privind aprobarea constituirii colectivului de coordonare şi supervizare în vederea concesionării serviciilor publice
 • Hotărârea 218/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 218 din 18.07.2014 Privind aprobarea alocării în a doua etapă, de la bugetul local pe anul 2014, a sumei de 2.300.000,00 lei, în vederea acoperirii costurilor ocazionate de evenimentele culturale organizate de Municipiul Baia Mare în anul 2014
 • Hotărârea 217/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 217 din 18.07.2014 privind alocarea sumei de 1.700.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2014 Clubului Sportiv Handbal Club Municipal Baia Mare, secţia de handbal feminin, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare, prin încheierea unui act adiţional la contractul de susţinere financiară nr. 5526/11.02.2014
 • Hotărârea 216/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 216 din 18.07.2014 privind alocarea sumei de 700.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2014 Clubului Sportiv Handbal Club Municipal Baia Mare, secţiei de handbal masculin, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare, prin încheierea unui act adiţional la contractul de susţinere financiară nr. 5524/11.02.2014
 • Hotărârea 215/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 215 din 18.07.2014 privind alocarea sumei de 500.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2014 Asociaţiei Club Sportiv Fotbal Club Municipal Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare, prin încheierea unui act adiţional la contractul de susţinere financiară nr. 5531/11.02.2014
 • Hotărârea 214/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 214 din 18.07.2014 privind alocarea sumei de 500.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2014 Clubului Sportiv Municipal Baia Mare, echipa de rugby - Ştiinţa Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare, prin încheierea unui act adiţional la contractul de susţinere financiară nr. 5528/11.02.2014
 • Hotărârea 213/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 213 din 18.07.2014 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2014
 • Hotărârea 212/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 212 din 18.07.2014 privind aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului II 2014
 • Hotărârea 211/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 211 din 18.07.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul “P.U.Z. - LOCUINŢE COLECTIVE ”, Municipiul Baia Mare, strada Mărăşeşti
 • Hotărârea 210/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 210 din 18.07.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul “P.U.Z. - COMPLEX LOCUINŢE D+P+4E+E retras”, Municipiul Baia Mare, strada Mărăşeşti
 • Hotărârea 209/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 209 din 18.07.2014 privind menţinerea chioşcului şi reînnoirea contractului de închiriere a terenului identificat prin C.F. 116560, nr.topo 2708/1225 - 9 mp şi C.F. 115836, nr. topo 2708/1096 - 31 mp, ocupat de acesta, situat pe Aleea Filaturii nr.3, în favoarea proprietarului construcţiei, S.C. ROXY MAGAZIN ALIMENTAR S.R.L.
 • Hotărârea 208/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 208 din 18.07.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect parcelarea terenului în suprafaţă de 13 mp situat în Baia Mare, strada I. L. Caragiale nr. 7/3 și concesionarea terenului în vederea construirii balconului extins
 • Hotărârea 207/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 207 din 18.07.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect terenul în suprafaţă de 21 mp, situat în Baia Mare, B- dul Decebal nr. 8 şi menţinerea garajului realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiar COSTE ANANIE
 • Hotărârea 206/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 206 din 18.07.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect terenul în suprafaţă de 26 mp, situat în Baia Mare, str. Păşunii nr. 2 şi menţinerea garajului realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiar BORDAC MARINEL
 • Hotărârea 205/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 205 din 18.07.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect terenul în suprafaţă de 14 mp situat în Baia Mare, bd. Unirii nr. 3/29 şi menţinerea extinderii spaţiului realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiari DUMITRESCU ANA şi DUMITRESCU VASILE
 • Hotărârea 204/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 204 din 18.07.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect parcelarea terenului în suprafaţă de 18 mp reprezentând calea de acces la imobilul situat în Baia Mare, B-dul Republicii nr.1 şi închirierea suprafeţei de teren aferente accesului la spaţiu
 • Hotărârea 203/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 203 din 18.07.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect parcelarea terenului în suprafaţă de 9 mp, reprezentând calea de acces la imobilul situat în Baia Mare, B-dul. Republicii nr. 1 şi închirierea
 • Hotărârea 202/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 202 din 18.07.2014 privind aprobarea efectuării schimbului de terenuri, pentru cauză de utilitate publică cu sultă, între Municipiul Baia Mare proprietarul terenului în suprafaţă de 301 mp, situat pe str. Vasile Lucaciu şi S.C. RAMIRA S.A. coproprietara terenului în suprafaţă de 175/349 mp. situat pe str. Gheorghe Marinescu în vederea asigurării accesului la Blocul de locuinţe şi la C.S.Ş. nr. 2 Baia Mare
 • Hotărârea 201/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 201 din 18.07.2014 privind acceptarea ofertei de donaţie a trei parcele de teren, în suprafaţă totală de 1239 mp, aferente străzilor Vida Gheza şi Lidia Agricola
 • Hotărârea 200/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 200 din 18.07.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru dezlipirea parcelei de teren în suprafaţă de 386 mp, situată în Baia Mare, str. Poiana nr. 1 şi constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros în favoarea numitului Diciuc Gheorghe pentru terenul ocupat de casa proprietatea acestuia
 • Hotărârea 199/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 199 din 18.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a persoanelor fizice şi autorizării persoanelor juridice specializate, pentru activitatea de administrare a imobilelor la asociaţiile de proprietari
 • Hotărârea 198/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 198 din 18.07.2014 privind aprobarea co-finanţării de la bugetul local a proiectului „Centrul de educaţie timpurie Curcubeu”, pe programul: Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi viaţa privată” finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014
 • Hotărârea 197/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 197 din 18.07.2014 privind finanţarea de la bugetul local a participării unui număr de 36 de elevi proveniţi din familii defavorizate, la Programul "Şcoala după şcoală" care se va desfăşura la Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu Baia Mare, în perioada octombrie 2014 - iunie 2015
 • Hotărârea 196/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 196 din 18.07.2014 privind menţinerea microechipamentelor montate pe faţada estică a clădirii Primăriei Municipiului Baia Mare şi încheierea unui contract de închiriere, în favoarea proprietarului S.C. ORANGE ROMANIA S.A.
 • Hotărârea 195/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 195 din 18.07.2014 privind reînnoirea contractelor de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din proprietatea Municipiului Baia Mare.
 • Hotărârea 194/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 194 din 18.07.2014 privind darea în administrarea Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. a terenurilor aferente imobilelor cuprinse la poziţiile nr. 182 respectiv 236 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 310/2001 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare.
 • Hotărârea 193/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 193 din 18.07.2014 privind darea în administrarea Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. a imobilului teren forestier în suprafaţă de 637,2571 ha proprietatea Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 192/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 192 din 18.07.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru terenul în suprafaţă de 10 mp situat pe strada Victoriei nr. 94, ocupat de un chioşc şi prelungirea duratei contractului de închiriere, în favoarea proprietarului construcţiei
 • Hotărârea 191/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 191 din 18.07.2014 privind însuşirea documentaţiilor cadastrale, având ca obiect terenul situat în Baia Mare, strada Gheorghe Bilaşcu nr.13, ocupat de construcţia extindere apartament şi alee acces
 • Hotărârea 190/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 190 din 18.07.2014 privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros pe terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, situat pe strada Hija nr. 48, în favoarea numitului Popan Ioan, proprietarul caselor de locuit edificate pe acesta
 • Hotărârea 189/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 189 din 18.07.2014 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros în favoarea numiţilor Pintea Vasile şi Pintea Victor, pe terenul în suprafaţă de 545 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, situat pe strada Turnătorilor nr. 19 - 19A, aferent caselor de locuit proprietatea acestora.
 • Hotărârea 188/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 188 din 18.07.2014 privind vânzarea prin licitaţie publică, a unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, în suprafaţă de 145 mp, situat pe strada Tudor Vladimirescu.
 • Hotărârea 187/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 187 din 18.07.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi vânzarea directă a terenului situat pe strada Nucului nr. 24 în suprafaţă de 419 mp, aferent casei de locuit proprietatea numiţilor Khail Radu Emil si Khail Lull Jama
 • Hotărârea 186/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 186 din 18.07.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 21 mp, situat în Baia Mare, strada Victor Babeş nr. 66
 • Hotărârea 185/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 185 din 18.07.2014 privind identificarea topografică a terenului în suprafaţă totală de 746 mp, aferent a 5 tronsoane din strada Electrolizei, care face parte din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare.
 • Hotărârea 184/2014 - Municipiul Baia Mare - 18.07.2014

  H.C.L. 184 din 18.07.2014 privind identificarea topografică a terenului în suprafaţă totală de 4613 mp, aferent a două tronsoane din strada Oborului, care fac parte din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 183/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2014

  H.C.L. 183 din 30.06.2014 privind demararea procedurilor în vederea selecţiei unui membru al Consiliului de Administraţie la S.C. URBIS S.A.
 • Hotărârea 182/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2014

  H.C.L. 182 din 30.06.2014 privind aprobarea preluării în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare a 6 posturi cu titularii acestora, de la Serviciul Public Ambient Urban
 • Hotărârea 181/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2014

  H.C.L. 181 din 30.06.2014 privind mandatarea comisiei numite prin H.C.L. nr. 135/2014 pentru îndeplinirea procedurilor legale şi negocierea clauzelor contractuale în vederea achiziţionării imobilului, hotel şi restaurant Minerul situate în Complexul Istoric Minerul din Baia Mare, P-ţa Libertăţii nr. 7
 • Hotărârea 180/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2014

  H.C.L. 180 din 30.06.2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul “Extinderea sistemului de iluminat public stradal din Municipiul Baia Mare, Judeţul Maramureş, etapa 2014”
 • Hotărârea 179/2014 - Municipiul Baia Mare - 10.06.2014

  H.C.L. 179 din 10.06.2014 privind stabilirea tarifelor de utilizare temporară a domeniului public aferent pieţelor Izvoare şi Albina
 • Hotărârea 178/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2014

  H.C.L. 178 din 30.05.2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul “P.U.Z. -COMPLEX LOCUINŢE D+P+1+M”, în localitatea Baia Mare, pe str. Chioarului, iniţiator MARTA IONUŢ VICTOR, localitatea Baia Mare str. Chioarului nr 10A, conform proiectului nr.291-519/2012, întocmit de S.C. PROJECT M S.R.L.
 • Hotărârea 177/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2014

  H.C.L. 177 din 30.05.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect identificarea şi parcelarea terenurilor situate în Cartierul Ferneziu , Baia Mare str.Podinei nr.17
 • Hotărârea 176/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2014

  H.C.L. 176 din 30.05.2014 privind însuşirea unor documentaţii cadastrale de dezlipire, având ca obiect parcelarea unor terenuri situate în zona punţii pietonale peste Râul Săsar
 • Hotărârea 175/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2014

  H.C.L. 175 din 30.05.2014 privind însuşirea documentaţiilor cadastrale, concesionarea terenurilor în suprafaţă de 8 mp, precum şi închirierea terenurilor în suprafaţă totală de 16 mp, situate pe Bulevardul Republicii nr.1
 • Hotărârea 174/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2014

  H.C.L. 174 din 30.05.2014 privind închirierea a 20 de locuri de parcare în suprafaţă totală de 311 mp, situate pe str. Victoriei , în favoarea S.C. Altimex S.R.L., în scopul deservirii Complexului Comercial învecinat - Restaurant Pronto situat în str. Victoriei nr.146
 • Hotărârea 173/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2014

  H.C.L. 173 din 30.05.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect terenul în suprafaţă de 25 mp, situat în Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 22 şi menţinerea garajului realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiar CSOLTI ANDREI
 • Hotărârea 172/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2014

  H.C.L. 172 din 30.05.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiul Baia Mare a terenului în suprafaţă de 4,00 mp, situat pe str. Victor Babeş nr. 66
 • Hotărârea 171/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2014

  H.C.L. 171 din 30.05.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi concesionarea terenului în suprafaţă de 16,00 mp situat pe strada Matei Basarab nr.13/32
 • Hotărârea 170/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2014

  H.C.L. 170 din 30.05.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi concesionarea terenului în suprafaţă de 14,00 mp situat în Baia Mare, strada Oituz nr. 2A/2
 • Hotărârea 169/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2014

  H.C.L. 169 din 30.05.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi concesionarea terenului în suprafaţă de 43 mp, situat pe strada Bogdan Vodă nr.9/3
 • Hotărârea 168/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2014

  H.C.L. 168 din 30.05.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi concesionarea terenului în suprafaţă de 23 mp, situat pe strada Transilvaniei nr.6/1
 • Hotărârea 167/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2014

  H.C.L. 167 din 30.05.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect repoziţionarea şi parcelarea terenului în suprafaţă de 46 mp situat în Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 32/17 şi reducerea suprafeţei de teren concesionate
 • Hotărârea 166/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2014

  H.C.L. 166 din 30.05.2014 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele proprietatea Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 165/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2014

  H.C.L. 165 din 30.05.2014 privind cooperarea dintre Municipiul Baia Mare şi Clubul Sportiv Extrem Baia Mare în vederea organizării a celei de-a XI-a ediţii a Festivalului Handbalului Juvenil, care va avea loc în Baia Mare, în perioada 27-29 iunie 2014
 • Hotărârea 164/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2014

  H.C.L. 164 din 30.05.2014 privind aprobarea Regulamentului Local de Publicitate pentru organizarea, autorizarea și amplasarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 163/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2014

  H.C.L. 163 din 30.05.2014 privind încetarea prin acordul părţilor, a Protocolului de dare în folosinţă gratuită încheiat între Municipiul Baia Mare şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Maramureş în baza H.C.L. nr. 251/2010, având ca obiect imobilul teren de fotbal în suprafaţă de 10896 mp proprietatea privată a municipiului Baia Mare situat în cartierul Ferneziu
 • Hotărârea 162/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.05.2014

  H.C.L. 162 din 30.05.2014 privind identificarea cu date de carte funciară, a imobilului în natură construcţie “Hala Agroalimentara, Punct Termic nr. 5” şi teren aferent, în suprafaţă totală de 1260 mp
 • Hotărârea 161/2014 - Municipiul Baia Mare - 20.05.2014

  H.C.L. 161 din 20.05.2014 privind preluarea de la Consiliul Judeţean Maramureş a parcelei de teren în suprafaţă de 9323 mp situata în Baia Mare Str. Dealul Florilor Nr. 1
 • Hotărârea 160/2014 - Municipiul Baia Mare - 20.05.2014

  H.C.L. 160 din 20.05.2014 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Baia Mare şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş având ca obiect asigurarea condiţiilor materiale pentru îndeplinirea cerinţelor necesare desfăşurării jocurilor oficiale din competiţii sportive interne şi internaţionale în incinta Sălii Sporturilor "Lascăr Pană"
 • Hotărârea 159/2014 - Municipiul Baia Mare - 20.05.2014

  H.C.L. 159 din 20.05.2014 privind aprobarea iniţierii şi implementării de către Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare, a proiectului „Centrul de educaţie timpurie Curcubeu”, pe programul: Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi viaţa privată, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014
 • Hotărârea 158/2014 - Municipiul Baia Mare - 20.05.2014

  H.C.L. 158 din 20.05.2014 privind însuşirea documentaţiilor cadastrale, având ca obiect identificarea si parcelarea terenului situat în Baia Mare, B-dul Republicii nr. 70 A
 • Hotărârea 157/2014 - Municipiul Baia Mare - 20.05.2014

  H.C.L. 157 din 20.05.2014 privind identificarea topografică a terenului în suprafaţă totală de 196 mp, aferent a două tronsoane din str. Oborului, care fac parte din inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 156/2014 - Municipiul Baia Mare - 13.05.2014

  H.C.L. 156 din 13.05.2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 155/2014 - Municipiul Baia Mare - 13.05.2014

  H.C.L. 155 din 13.05.2014 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie "Nicolae Ruşdea”
 • Hotărârea 154/2014 - Municipiul Baia Mare - 13.05.2014

  H.C.L. 154 din 13.05.2014 privind cooperarea dintre Municipiul Baia Mare şi Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, în vederea organizării la Baia Mare a evenimentului cultural Reuniunea Tinerilor Creştini Ortodocşi, care se va desfăşura în perioada 3 - 6 septembrie 2014
 • Hotărârea 153/2014 - Municipiul Baia Mare - 13.05.2014

  H.C.L. 153 din 13.05.2014 privind alocarea de la bugetul local pe anul 2014 a sumei de 1.200.000 lei reprezentând fond de premiere pentru rezultatele deosebite obţinute în anul 2014 în competiţiile sportive
 • Hotărârea 152/2014 - Municipiul Baia Mare - 13.05.2014

  H.C.L. 152 din 13.05.2014 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a repartizării profitului net realizat de către Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. pentru exerciţiul financiar 2013
 • Hotărârea 151/2014 - Municipiul Baia Mare - 13.05.2014

  H.C.L. 151 din 13.05.2014 privind mandatarea domnului Mircea Niculae pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. URBIS S.A., situaţiile financiare, raportul de activitate al consiliului de administraţie şi raportul de audit financiar pentru anul 2013
 • Hotărârea 150/2014 - Municipiul Baia Mare - 13.05.2014

  H.C.L. 150 din 13.05.2014 privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2014
 • Hotărârea 149/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2014

  H.C.L. 149 din 30.04.2014 privind propunerea de completare a Consiliului de administraţie a S.C. URBIS S.A. Baia Mare
 • Hotărârea 148/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2014

  H.C.L. 148 din 30.04.2014 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie " Dr. Nicolae Ruşdea" Baia Mare
 • Hotărârea 147/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2014

  H.C.L. 147 din 30.04.2014 privind însuşirea documentatiei tehnice cadastrale, având ca obiect identificarea imobilul " Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu" şi teren aferent în suprafaţă de 5927 mp situat în Baia Mare, str. Arenei nr. 1
 • Hotărârea 146/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2014

  H.C.L. 146 din 30.04.2014 privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 423 mp, parte din str. Chioarului în vederea stabilirii regimului de drum public
 • Hotărârea 145/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2014

  H.C.L. 145 din 30.04.2014 privind vânzarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare , în suprafaţă de 7200 mp, situat în Zona industrială Sud, cuprins între b-dul Unirii şi str. Dumbravei , în scopul realizării unei hale de producţie
 • Hotărârea 144/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2014

  H.C.L. 144 din 30.04.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi constituirea unui drept de servitute, pentru terenul în suprafaţă de 84 mp, situat pe str. Alba Iulia
 • Hotărârea 143/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2014

  H.C.L. 143 din 30.04.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi constituirea dreptului de superficie pentru terenul în suprafaţă de 400 mp situat pe str. Hornului nr. 10
 • Hotărârea 142/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2014

  H.C.L. 142 din 30.04.2014 pentru modificarea poziţiei nr. 21 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 90/2014 privind organizarea „Galei Sportului Băimărean”
 • Hotărârea 141/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2014

  H.C.L. 141 din 30.04.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi constituirea dreptului de superficie pentru terenul în suprafaţă de 500 mp, situat pe str. Hornului nr. 29
 • Hotărârea 140/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2014

  H.C.L. 140 din 30.04.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi concesionarea terenului în suprafaţă de 12,00 mp, situat pe str. Gării nr.12
 • Hotărârea 139/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2014

  H.C.L. 139 din 30.04.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi concesionarea terenului în suprafaţă de 3 mp, situat în str. Oituz nr. 6/7 şi str.Oituz nr. 6/11
 • Hotărârea 138/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2014

  H.C.L. 138 din 30.04.2014 privind însuşirea documentaţiilor cadastrale având ca obiect parcelarea terenului situat pe str. Alexandru Odobescu, nr.7, Baia Mare
 • Hotărârea 137/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2014

  H.C.L. 137 din 30.04.2014 privind transmiterea fără plată din proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în proprietatea Organizaţiei Religioase Martorii lui Iehova, a terenului situat în Baia Mare, b-dul Republicii nr. 30 B, în suprafaţă de 965 mp
 • Hotărârea 136/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2014

  H.C.L. 136 din 30.04.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Municipiului Baia Mare privind achiziționarea imobilului situat în Baia Mare P-ţa Libertăţii nr. 9
 • Hotărârea 135/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2014

  H.C.L. 135 din 30.04.2014 privind reorganizarea comisiei de licitaţie pentru închirieri, concesionări, vânzări şi achiziţii de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 134/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2014

  H.C.L. 134 din 30.04.2014 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheş să emită dispoziţiile de expropriere pentru imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică de interes local, aferente străzilor Oborului şi Electrolizei
 • Hotărârea 133/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2014

  H.C.L. 133 din 30.04.2014 privind modificarea HCL nr.78/2014 pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere a terenului aferen străzii Oborului
 • Hotărârea 132/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2014

  H.C.L. 132 din 30.04.2014 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Ambient Urban
 • Hotărârea 131/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2014

  H.C.L. 131 din 30.04.2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Ambient Urban
 • Hotărârea 130/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2014

  H.C.L. 130 din 30.04.2014 privind alocarea de la bugetul local pe anul 2014 a unui sprijin financiar necesar realizării unei vizite de studiu a unui grup de elevi din cadrul Colegiului Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare, în Germania - Freiburg
 • Hotărârea 129/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2014

  H.C.L. 129 din 30.04.2014 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Municipiului Baia Mare, la 31 martie 2014
 • Hotărârea 128/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2014

  H.C.L. 128 din 03.04.2014 privind demararea procedurilor în vederea selecţiei a doi membri ai Consiliului de Administraţie la S.C. URBIS. S.A.
 • Hotărârea 127/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2014

  H.C.L. 127 din 03.04.2014 privind premierea Echipei de rugby de la Clubul Sportiv Municipal Baia Mare pentru obţinerea Locului II în cadrul Cupei României, în anul 2013
 • Hotărârea 126/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.04.2014

  H.C.L. 126 din 03.04.2014 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare a proiectului " Conservarea şi promovarea patrimoniului cultural naţional prin restaurarea şi reabilitarea Coloniei Pictorilor Baia Mare", precum şi a cheltuielilor pentru implementarea acestuia
 • Hotărârea 125/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 125 din 31.03.2014 privind aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Baia Mare pentru anul 2014
 • Hotărârea 124/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 124 din 31.03.2014 privind transmiterea din proprietatea publică a Municipiului Baia Mare şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în proprietatea publica a Statului Român şi în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public- Privat şi Promovarea Exporturilor, a două străzi din Municipiul Baia Mare: strada Europa şi strada Dumbravei
 • Hotărârea 123/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 123 din 31.03.2014 privind aprobarea acordării finanţărilor nerambursabile în temeiul Legii nr. 350/2005 pentru asociaţiile şi fundaţiile selecţionate, la nivelul Municipiului Baia Mare, pe anul 2014
 • Hotărârea 122/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 122 din 31.03.2014 privind repartizarea sumei de 36.000 lei din bugetul local pe anul 2014 în cadrul Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul tineret
 • Hotărârea 121/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 121 din 31.03.2014 privind repartizarea sumei de 201.000 lei din bugetul local pe anul 2014 în cadrul Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul sport
 • Hotărârea 120/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 120 din 31.03.2014 privind repartizarea sumei de 190.000 lei din bugetul local pe anul 2014 în cadrul Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul cultural
 • Hotărârea 119/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 119 din 31.03.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect terenul în suprafaţă de 13 mp, situat în Baia Mare, Aleea Filaturii nr. 5 şi menţinerea garajului realizat conform planului de amplasament și delimitare, beneficiar ANDREICUȚ GELU, întocmit de Aga Victor.
 • Hotărârea 118/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 118 din 31.03.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect terenul în suprafaţă totală de 81 mp, situat pe Bd- ul Bucureşti nr.12
 • Hotărârea 117/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 117 din 31.03.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect terenul în suprafaţă de 18 mp, situat pe str. Oituz
 • Hotărârea 116/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 116 din 31.03.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect imobilele identificate prin C.F.6 Baia Mare, nr.topo 627/2/2, topo 628, topo 629, situate pe str.George Coşbuc nr.2
 • Hotărârea 115/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 115 din 31.03.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect identificarea terenului în suprafaţă de 660 mp, aferent unui tronson din str. Oborului
 • Hotărârea 114/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 114 din 31.03.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale având ca obiect terenul în suprafaţă de 192 mp, situat pe str. Cireşilor nr. 20
 • Hotărârea 113/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 113 din 31.03.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi constituirea dreptului de superficie pentru terenul în suprafaţă de 549 mp, situat în Baia Mare, str. Tăul Roşu nr. 6
 • Hotărârea 112/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 112 din 31.03.2014 privind vânzarea în favoarea S.C. ADA -L S.R.L., a terenului concesionat în suprafaţă de 34 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, ocupat de spaţiul comercial situat în P-ţa Revoluţiei nr. 5
 • Hotărârea 111/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 111 din 31.03.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi aprobarea întocmirii unui raport de evaluare, pentru terenul în suprafaţă de 145 mp, situat pe str. Tudor Vladimirescu, în vederea vânzării prin licitaţie publică
 • Hotărârea 110/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 110 din 31.03.2014 privind întocmirea unui rapoart de evaluare a unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat pe str.Topazului, în suprafaţă de 3303 mp, în vederea vânzării prin licitaţie publică
 • Hotărârea 109/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 109 din 31.03.2014 privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea vânzării prin licitaţie publică a apartamentului nr. 5 din imobilul situat pe str. Gheorghe Şincai nr. 17 Baia Mare
 • Hotărârea 108/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 108 din 31.03.2014 privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului situat în Baia Mare, str. Liliacului, în suprafaţă totală de 144 mp, în vederea amenajării acestuia ca drum public
 • Hotărârea 107/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 107 din 31.03.2014 privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului situat în Baia Mare, str. Cristian, în suprafaţă totală de 1976 mp, în vederea amenajării acestuia ca drum public
 • Hotărârea 106/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 106 din 31.03.2014 privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 14 mp situat în Baia Mare, str. Frumuşaua nr. 8, în vederea construirii unei staţii de pompare a apei
 • Hotărârea 105/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 105 din 31.03.2014 privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 1480 mp, în vederea amenajării acestuia ca drum public, parte din str. M.Eminescu
 • Hotărârea 104/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 104 din 31.03.2014 privind modificarea H.C.L. nr. 24/2014 privind reglementarea circulaţiei autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 4,5 tone în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 103/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 103 din 31.03.2014 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE ŞINCAI - REABILITARE ”, din Municipiul Baia Mare”
 • Hotărârea 102/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 102 din 31.03.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reparaţii capitale la “Creşa nr. 5” situată în Baia Mare, str. Narciselor, nr. 2
 • Hotărârea 101/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 101 din 31.03.2014 privind atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 100/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 100 din 31.03.2014 privind stabilirea tarifului de eliberare pentru licenţele de traseu pentru serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 99/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 99 din 31.03.2014 privind alocarea de la bugetul local a sumei de 100.000 lei reprezentând cotizaţia pentru anul 2014 a municipiului Baia Mare în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Baia Mare"
 • Hotărârea 98/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 98 din 31.03.2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciului Public “Asistenţă Sociala” Baia Mare
 • Hotărârea 97/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 97 din 31.03.2014 privind depunerea spre finanţare şi angajarea cheltuielilor de la bugetul local pentru cererea de finanţare “CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINŢE DIN MUNICIPIUL BAIA MARE”
 • Hotărârea 96/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 96 din 31.03.2014 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între SPAS şi Unitatea de asistenţă medico-socială Tg. Lăpuş având ca obiect acordarea de servicii specifice, beneficiarilor cu domiciliul pe raza Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 95/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 95 din 31.03.2014 privind aprobarea organizării evenimentelor sociale pentru persoanele vârstnice şi pentru persoanele cu dizabilităţi, în anul 2014
 • Hotărârea 94/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 94 din 31.03.2014 privind mandatarea domnului Mircea Niculae să voteze în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor pentru stabilirea remuneraţiei fixe lunare a membrilor Consiliului de Administraţie ai S.C. URBIS S.A. în cuantum de 500 lei net
 • Hotărârea 93/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 93 din 31.03.2014 privind încheierea unui acord de cooperare între Municipiul Baia Mare şi Fundaţia Sportivă Minaur, în vederea finanţării şi realizării în comun, în Baia Mare, în luna mai 2014, a unui eveniment dedicat sărbătoririi a patru decenii de la înfiinţarea grupării sportive Handbal Club Minaur Baia M
 • Hotărârea 92/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 92 din 31.03.2014 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 39/2014 privind aprobarea plăţii prestaţiilor artistice executate de membrii Fanfarei Municipale în anul 2014
 • Hotărârea 91/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 91 din 31.03.2014 privind premierea performanţelor deosebite obţinute de către trei elevi din învăţământul preuniversitar băimărean în cadrul competiţiilor oficiale din învăţământ desfăşurate în anul 2013, precum şi premierea profesorilor care i-au pregătit pentru obţinerea acestor performanţe
 • Hotărârea 90/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 90 din 31.03.2014 privind alocarea de la bugetul local pe anul 2014 a sumei de 260.000 lei, necesară organizării „Galei Sportului Băimărean”, ediţia a III-a
 • Hotărârea 89/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 89 din 31.03.2014 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Baia Mare şi Colegiul Tehnic Anghel Saligny, în vederea organizării în Baia Mare a evenimentului aniversar "50 de ani de funcţionare a Colegiului Tehnic Anghel Saligny
 • Hotărârea 88/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 88 din 31.03.2014 privind alocarea de la bugetul local pe anul 2014 a sumei de 7.000 lei, reprezentând sprijin financiar necesar realizării unui schimb de experienţă a unui grup de elevi şi profesori din cadrul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare, în Germania - Bavaria, în cadrul săptămânii "Şcoala altfel", în luna aprilie 2014
 • Hotărârea 87/2014 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2014

  H.C.L. 87 din 31.03.2014 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a conturilor anuale de execuţie ale bugetelor municipiului Baia Mare pe anul 2013
 • Hotărârea 86/2014 - Municipiul Baia Mare - 06.03.2014

  H.C.L. 86 din 06.03.2014 privind participarea Municipiului Baia Mare în proiectul “C.R.O.F.T.- Centru Regional pentru Orientare şi Formare a Tinerilor”, pe programul de finanţare: RO 10 “Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” - EEA_FRDS_RO 10_CORAI 2014
 • Hotărârea 85/2014 - Municipiul Baia Mare - 06.03.2014

  H.C.L. 85 din 06.03.2014 privind demararea procedurilor de preluare în domeniul public al Municipiului Baia Mare, a imobilului în natură clădire P+3, identificat sub denumirea Policlinica nr. 2 şi teren situat în Municipiul Baia Mare, str. Progresului nr. 17
 • Hotărârea 84/2014 - Municipiul Baia Mare - 06.03.2014

  H.C.L. 84 din 06.03.2014 privind schimbarea destinaţiei imobilului situat în Municipiul Baia Mare, str. Gutinului nr. 15, Şcoala cu clasele I-VIII „Nicolae Bălcescu”, din imobil cu destinaţie şcoală, în imobil cu destinaţie “Centru Social Comunitar
 • Hotărârea 83/2014 - Municipiul Baia Mare - 06.03.2014

  H.C.L. 83 din 06.03.2014 privind constituirea dreptului de superficie în favoarea Fundaţiei H.H.C. România asupra terenului în suprafaţă de 2000 mp situat în Municipiul Baia Mare, strada Arieşului
 • Hotărârea 82/2014 - Municipiul Baia Mare - 06.03.2014

  H.C.L. 82 din 06.03.2014 Privind efectuarea demersurilor pentru preluarea obiectivului “ Gara C.F.R. Baia Mare” de la Ministerul Transporturilor
 • Hotărârea 81/2014 - Municipiul Baia Mare - 06.03.2014

  H.C.L. 81 din 06.03.2014 privind încheierea unui acord de cooperare între Municipiul Baia Mare şi Asociaţia "Pro Civis"pentru realizarea în comun a evenimentului "Gala Balurilor"
 • Hotărârea 80/2014 - Municipiul Baia Mare - 06.03.2014

  H.C.L. 80 din 06.03.2014 privind aprobarea REGULAMENTULUI de premiere a performanţelor deosebite obţinute de sportivii legitimaţi la cluburile şi asociaţiile sportive din Baia Mare
 • Hotărârea 79/2014 - Municipiul Baia Mare - 06.03.2014

  H.C.L. 79 din 06.03.2014 privind preluarea unor imobile din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi trecerea în domeniul public al Municipiului Baia Mare şi în administrarea Consiliului Local al Muncipiului Baia Mare
 • Hotărârea 78/2014 - Municipiul Baia Mare - 06.03.2014

  H.C.L. 78 din 06.03.2014 privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică , a imobilului teren în suprafaţă de 10704 mp, pentru realizarea obiectivului de utilitate publică de interes local „Creşterea accesibilităţii urbane prin modernizarea străzii Oborului
 • Hotărârea 77/2014 - Municipiul Baia Mare - 06.03.2014

  H.C.L. 77 din 06.03.2014 declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilului teren în suprafaţă de 2835 mp, pentru realizarea obiectivului de utilitate publică de interes local „Creşterea accesibilităţii urbane prin modernizarea străzii Electrolizei"
 • Hotărârea 76/2014 - Municipiul Baia Mare - 06.03.2014

  H.C.L. 76 din 06.03.2014 privind transmiterea din proprietatea publică a Municipiului Baia Mare şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în proprietatea publică a Statului Român şi în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine a două străzi din Municipiul Baia Mare : strada Europa şi strada Dumbravei
 • Hotărârea 75/2014 - Municipiul Baia Mare - 06.03.2014

  H.C.L. 75 din 06.03.2014 privind efectuarea demersurilor pentru achiziţionarea unor imobile aflate în proprietatea C.N.M.P.N. REMIN S.A. Baia Mare
 • Hotărârea 74/2014 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2014

  H.C.L. 74 din 27.02.2014 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Baia Mare şi Federaţia Română de Handbal, în vederea organizării în Baia Mare, în perioada 17.03.2014 - 30.03.2014, a jocurilor de pregătire la care vor participa loturile naţionale de handbal feminin ale României şi Germaniei, în vederea calificării la Campionatul European de Handbal Feminin 2014
 • Hotărârea 73/2014 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2014

  H.C.L. 73 din 27.02.2014 privind identificarea topografică, a terenului, în suprafaţă de 191 mp, aferent unui tronson din str. Electrolizei , care face parte din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare.
 • Hotărârea 72/2014 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2014

  H.C.L. 72 din 27.02.2014 privind identificarea topografică, a terenului, în suprafaţă totală de 1068 mp, aferent a patru tronsoane din str. Oborului, care face parte din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare.
 • Hotărârea 71/2014 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2014

  H.C.L. 71 din 27.02.2014 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii “Creşterea accesibilităţii urbane prin modernizarea străzii Electrolizei din Municipiul Baia Mare”
 • Hotărârea 70/2014 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2014

  H.C.L. 70 din 27.02.2014 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii “Creşterea accesibilităţii urbane prin modernizarea străzii Oborului din Municipiul Baia Mare”
 • Hotărârea 69/2014 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2014

  H.C.L. 69 din 27.02.2014 privind aprobarea iniţierii, pregătirii şi implementării, de către Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare a proiectului “Incluziunea socială a copiilor prin acces la educaţie”, pe programul de finanţare: RO 10 “Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” - EEA_FRDS_RO 10_CORAI 201
 • Hotărârea 68/2014 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2014

  H.C.L. 68 din 27.02.2014 privind întocmirea unui raport de evaluare pentru terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, în suprafaţă de 7200 mp , situat în Zona industrială Sud, cuprins între b-dul Unirii şi str.Dumbravei, identificat prin C.F.114734 Baia Mare, nr. Cadastral 114734
 • Hotărârea 67/2014 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2014

  H.C.L. 67 din 27.02.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale – Plan de amplasament şi delimitare vizată de O.C.P.I. sub nr. 37179/25.09.2013, având ca obiect imobilul situat pe str. George Coşbuc nr. 9, identificat prin C.F. 114353 Baia Mare nr. topo 1782/369 şi vânzarea în favoarea numiţilor FARCAŞ VIORICA şi FARCAŞ IOAN, a terenului concesionat în suprafaţă de 11 mp , ocupat de spaţiul comercial, situat pe str. G. Coşbuc nr. 9
 • Hotărârea 66/2014 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2014

  H.C.L. 66 din 27.02.2014 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale de dezlipire, vizată de O.C.P.I. Maramureş sub nr. 37303/26.09.2013, având ca obiect parcelarea terenului identificat prin C.F. 108154 Baia Mare, nr. topo 4442/63/6/4/6/3/2 şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 30 mp, identificat prin CF 108154 Baia Mare, nr. topo 4442/63/6/4/6/3/2/1 , cadastral atribuit 115519.
 • Hotărârea 65/2014 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2014

  H.C.L. 65 din 27.02.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de dezlipire vizată de către OCPI Maramureș sub nr. 31914/19.08.2013, având ca obiect parcelarea terenului identificat prin CF 6 Baia Mare, nr. topo 1766/12/11/36 şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 20 mp, identificat prin CF 6 Baia Mare, nr. topo 1766/12/11/37, în vederea înscrierii în cartea funciară a contractului de închiriere şi notării construcţiei-garaj
 • Hotărârea 64/2014 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2014

  H.C.L. 64 din 27.02.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de dezlipire, vizată de O.C.P.I. Maramureş sub nr. 1427/17.01.2013, având ca obiect parcelarea terenului identificat prin C.F. 10454 Baia Mare, nr. topo 2737/4299 şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 6 mp, identificat prin C.F. 10454 Baia Mare, nr. topo 2737/4300, nr. cadastral atribuit 114054
 • Hotărârea 63/2014 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2014

  H.C.L. 63 din 27.02.2014 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros în favoarea numitei Ianoş Ana, pe terenul în suprafaţă de 210 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare situat pe str. Lunci nr.30, aferent casei de locuit şi anexei, proprietatea acesteia.
 • Hotărârea 62/2014 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2014

  H.C.L. 62 din 27.02.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de dezlipire, vizată de OCPI Maramures sub nr.49370/18.12.2013, având ca obiect parcelarea terenului identificat prin CF 9587 Baia Mare, nr.topo 4251/11 si atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 26 mp, identificat prin CF 9587 Baia Mare, nr.topo 4251/12 , cadastral atribuit 115923.
 • Hotărârea 61/2014 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2014

  H.C.L. 61 din 27.02.2014 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire, având ca obiect parcelarea terenului situat pe str. Hija nr. 48, identificat prin CF 193 Ferneziu nr. topo 1459/2 și atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 750 mp, identificat prin CF 193 Ferneziu nr. topo 1459/3, în vederea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros
 • Hotărârea 60/2014 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2014

  H.C.L. 60 din 27.02.2014 privind radierea dreptului de servitute înscris asupra nr. topo 746/2 din CF nr. 113545 Baia Mare provenit prin conversia de pe hârtie a CF nr. 2012 Baia Mare, constituit în favoarea imobilului identificat prin nr. topo 746/4/1 din CF nr. 9556 Baia Mare aflat în proprietatea privată a municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 59/2014 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2014

  H.C.L. 59 din 27.02.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de dezlipire, vizată de O.C.P.I. Maramureş sub nr. 40949/23.10.2013, având ca obiect parcelarea terenului identificat prin C.F. 5591 Baia Mare, nr. topo 1359/40/2/2/2 şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 25 mp, identificat prin C.F. 5591 Baia Mare, nr. topo 1359/40/2/2/2/1 , cadastral atribuit 115646.
 • Hotărârea 58/2014 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2014

  H.C.L. 58 din 27.02.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale, plan de amplasament şi delimitare întocmit de topograf Kovacs Ioan, având ca obiect terenul în suprafaţă de 14 mp, identificat prin C.F. nr. 104479, nr.topo 2737/4348 şi menţinerea balconului realizat la parterul blocului de locuinţe nr. 12/31 , str. Matei Basarab
 • Hotărârea 57/2014 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2014

  H.C.L. 57 din 27.02.2014 privind aprobarea REGULAMENTULUI de finanţare de la bugetul local a proiectelor de interes public în domeniul serviciilor sociale derulate de persoane fizice şi juridice fără scop lucrativ pentru anul 2014
 • Hotărârea 56/2014 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2014

  H.C.L. 56 din 27.02.2014 privind participarea Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare, în proiectul “O şansă la viaţa în familie”, prin programul de finanţare norvegiană: RO 10 “Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” - EEA_FRDS_RO 10_CORAI 2014
 • Hotărârea 55/2014 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2014

  H.C.L. 55 din 27.02.2014 privind transformarea a două posturi vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 54/2014 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2014

  H.C.L. 54 din 27.02.2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Teatrul Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 53/2014 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2014

  H.C.L. 53 din 27.02.2014 privind aprobarea preţului de pornire la licitaţie pentru închirierea păşunilor disponibile aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 52/2014 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2014

  H.C.L. 52 din 27.02.2014 privind aprobarea parcării fară taxă în zilele de sâmbată pentru parcările publice cu plată din Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 51/2014 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2014

  H.C.L. 51 din 27.02.2014 privind aprobarea tarifului de închiriere pentru mobilierul urban - mese , destinat comerţului stradal ocazional desfăşurat pe domeniul public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 50/2014 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2014

  H.C.L. 50 din 27.02.2014 privind scutirea la plată a impozitului pe clădire pentru imobilul situat în Baia Mare, bd. Bucureşti nr. 26 D/23, proprietatea Fundaţiei I.H.T.I.S – Mănăstirea Prislop
 • Hotărârea 49/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.02.2014

  H.C.L. 49 din 03.02.2014 privind accesul gratuit în sălile de sport existente în incinta instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Baia Mare pentru Liceul cu Program Sportiv Baia Mare şi Clubul Sportiv Şcolar nr. 2 Baia Mare
 • Hotărârea 48/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.02.2014

  H.C.L. 48 din 03.02.2014 Privind aprobarea întocmirii unui raport de evaluare în vederea vânzării unui teren concesionat, situat pe b-dul Bucureşti nr.4, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 47/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.02.2014

  H.C.L. 47 din 03.02.2014 Privind identificarea topografică a terenului aferent Cinematografului Dacia care aparţine domeniului public al Municipiului Baia Mare, prin efectul legii
 • Hotărârea 46/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.02.2014

  H.C.L. 46 din 03.02.2014 privind încheierea Contractului de susţinere financiară între Municipiul Baia Mare şi Clubul Sportiv Handbal Club Municipal Baia Mare, Secţia de handbal masculin, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 45/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.02.2014

  H.C.L. 45 din 03.02.2014 privind încheierea Contractuluiui de susţinere financiară între Municipiul Baia Mare şi Clubul Sportiv Handbal Club Municipal Baia Mare, Secţia de handbal feminin, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 44/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.02.2014

  H.C.L. 44 din 03.02.2014 Privind încheierea Contractului de susţinere financiară între Municipiul Baia Mare şi Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, echipa de rugby - Ştiinţa Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 43/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.02.2014

  H.C.L. 43 din 03.02.2014 Privind încheierea Contractului de susţinere financiară între Municipiul Baia Mare şi Clubul Sportiv Ştiinţa Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 42/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.02.2014

  H.C.L. 42 din 03.02.2014 Privind încheierea Contractului de susţinere financiară între Municipiul Baia Mare şi Asociaţia Club Sportiv Fotbal Club Municipal Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 41/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.02.2014

  H.C.L. 41 din 03.02.2014 Privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentelor culturale în anul 2014
 • Hotărârea 40/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.02.2014

  H.C.L. 40 din 03.02.2014 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret şi sport, aferent anului 2014
 • Hotărârea 39/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.02.2014

  H.C.L. 39 din 03.02.2014 privind aprobarea plăţii prestaţiilor artistice executate de membrii Fanfarei Municipale în anul 2014
 • Hotărârea 38/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.02.2014

  H.C.L. 38 din 03.02.2014 privind aprobarea sumei de 290.000,00 lei, necesară organizării „Galei Sportului Băimărean”, ediţia a III-a, în scopul premierii performanţelor deosebite obţinute în anul 2013 de către sportivii legitimaţi la cluburile şi asociaţiile sportive din Baia Mare, a antrenorilor şi a tehnicienilor acestora
 • Hotărârea 37/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.02.2014

  H.C.L. 37 din 03.02.2014 privind aprobarea sumei de 210.000,00 lei, necesară organizării "Galei Învăţământului Băimărean", ediţia a II-a, în scopul premierii performanţelor deosebite obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar băimărean în anul 2013, la Olimpiadele Internaţionale, Olimpiadele Naţionale, Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar şi Campionatele Naţionale Sportive Şcolare, precum şi premierii profesorilor care i-au pregătit pentru obţinerea acestor performanţe
 • Hotărârea 36/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.02.2014

  H.C.L. 36 din 03.02.2014 privind aprobarea Regulamentului privind premierea performanţelor deosebite obţinute de sportivii legitimaţi la cluburile şi asociaţiile sportive din Baia Mare în competiţii sportive, a antrenorilor şi tehnicienilor acestora
 • Hotărârea 35/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.02.2014

  H.C.L. 35 din 03.02.2014 privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor din învăţământul preuniversitar băimărean, care au obţinut premii şi menţiuni la Olimpiadele Internaţionale, Olimpiadele Naţionale şi premii la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar şi Campionatele Naţionale Sportive Şcolare, precum şi a profesorilor care i-au pregătit pentru obţinerea acestor performanţe
 • Hotărârea 34/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.02.2014

  H.C.L. 34 din 03.02.2014 Privind repartizarea de la bugetul local pe anul 2014 a sumei de 1.110.000,00 lei cultelor religioase recunoscute conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Baia Mare.
 • Hotărârea 33/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.02.2014

  H.C.L. 33 din 03.02.2014 Privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Municipiului Baia Mare şi Şcoala Gimnazială "Dimitrie Cantemir" Baia Mare, în vederea organizării Fazei naţionale a Olimpiadei de Istorie, care va avea loc în Baia Mare în perioada 7 - 11 aprilie 2014
 • Hotărârea 32/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.02.2014

  H.C.L. 32 din 03.02.2014 Privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Municipiului Baia Mare şi Liceul Teoretic „Nemeth Laszlo” Baia Mare, în vederea organizării Concursului de Matematică al Liceelor Maghiare, faza naţională, care va avea loc în Baia Mare în perioada 6-9 februarie 2014
 • Hotărârea 31/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.02.2014

  H.C.L. 31 din 03.02.2014 Privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Municipiului Baia Mare şi Liceul de Arte Baia Mare, în vederea organizării Olimpiadei Naţionale de Interpretare Vocală, Instrumentală şi Studii Teoretice Muzicale pentru clasele IX - XII, care va avea loc în Baia Mare în perioada 3 - 7 aprilie 2014
 • Hotărârea 30/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.02.2014

  H.C.L. 30 din 03.02.2014 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, pentru Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A.
 • Hotărârea 29/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.02.2014

  H.C.L. 29 din 03.02.2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru SC URBIS SA Baia Mare
 • Hotărârea 28/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.02.2014

  H.C.L. 28 din 03.02.2014 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru S.C. VITAL S.A.
 • Hotărârea 27/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.02.2014

  H.C.L. 27 din 03.02.2014 Privind aprobarea bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2014
 • Hotărârea 26/2014 - Municipiul Baia Mare - 03.02.2014

  H.C.L. 26 din 03.02.2014 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar
 • Hotărârea 25/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2014

  H.C.L. 25 din 30.01.2014 privind completarea Comisiei pentru activităţi economico-financiare din cadrul Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 24/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2014

  H.C.L. 24 din 30.01.2014 privind reglementarea circulaţiei autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 4,5 tone în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 23/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2014

  H.C.L. 23 din 30.01.2014 privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 423/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014
 • Hotărârea 22/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2014

  H.C.L. 22 din 30.01.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de dezlipire vizată de către OCPI Maramureș sub nr. 16169/24.04.2013, având ca obiect parcelarea terenului identificat prin CF 104479 Baia Mare, nr. topo 2737/4351 şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 19 mp, identificat prin CF 104479 Baia Mare, nr. topo 2737/4352
 • Hotărârea 21/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2014

  H.C.L. 21 din 30.01.2014 privind însuşirea unor documentaţii cadastrale de dezlipire, având ca obiect parcelarea unor terenuri, identificate prin CF11327 Baia Mare şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a parcelelor rezultate.
 • Hotărârea 20/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2014

  H.C.L. 20 din 30.01.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de dezlipire vizată de către OCPI Maramureş sub nr. 34545/05.09.2013, având ca obiect parcelarea terenului identificat prin CF 11327 Baia Mare, nr. topo 2822/398/9/46 şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 4 mp, identificat prin CF 11327 Baia Mare, nr. topo 2822/398/9/47
 • Hotărârea 19/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2014

  H.C.L. 19 din 30.01.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de dezlipire, vizată de O.C.P.I. Maramureş sub nr. 38806/08.10.2013, având ca obiect parcelarea terenului identificat prin CF fără, nr. topo 2284 şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 207 mp, identificat prin C.F. fără, din nr.topo 2284, cadastral atribuit 115582
 • Hotărârea 18/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2014

  H.C.L. 18 din 30.01.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de dezlipire, vizată de OCPI Maramureş sub nr.4042/01.02.2013, având ca obiect parcelarea terenului identificat prin CF 114097 Baia Mare, nr.topo 2817/322//6/1/3/2/2 şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 14 mp, identificat prin CF 114097 Baia Mare, nr.topo 2817/322//6/1/3/2/3 , cadastral atribuit 114136
 • Hotărârea 17/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2014

  H.C.L. 17 din 30.01.2014 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de dezlipire a terenului în suprafaţă de 269 mp situat în Baia Mare , Aleea Armoniei, nr. 1A , în vederea înscrierii în coala funciară a casei aflată în proprietatea d-nei Eisele Susana şi d-lui Eisele Gheorghe
 • Hotărârea 16/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2014

  H.C.L. 16 din 30.01.2014 privind exercitarea de catre Municipiul Baia Mare a dreptului de preemţiune cu privire la achiziţionarea imobilului situat în Baia Mare ,P-ta Libertăţii nr.9
 • Hotărârea 15/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2014

  H.C.L. 15 din 30.01.2014 privind modificarea art. 1 cu privire la datele de identificare a terenului care face obiectul vânzării aprobate prin H.C.L.nr. 202/2013, precum şi însuşirea documentaţiei cadastrale de dezlipire vizată de către O.C.P.I Maramureş sub nr. 49130/17.12.2013, în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică
 • Hotărârea 14/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2014

  H.C.L. 14 din 30.01.2014 privind aprobarea vânzării directe, în favoarea Cabinetului Stomatologic Dr. Pop Stela a terenului concesionat în suprafaţă de 13 mp , aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare , ocupat de extindere şi acces la cabinetul stomatologic situat pe Bd. Unirii nr. 10/11
 • Hotărârea 13/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2014

  H.C.L. 13 din 30.01.2014 privind aprobarea vanzării directe , în favoarea d-lui Chiosa Sergiu Cristian, a terenului concesionat în suprafaţă de 39 mp , aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare , ocupat de extinderea cabinetului stomatologic, situat pe Bd. Republiciii nr. 11/11
 • Hotărârea 12/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2014

  H.C.L. 12 din 30.01.2014 privind mandatarea d-lui Mircea Niculae să voteze contractarea serviciilor unui auditor în cadrul Adunării Generala a Acţionarilor la S.C. URBIS S.A. Baia Mare
 • Hotărârea 11/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2014

  H.C.L. 11 din 30.01.2014 privind demararea procedurilor în vederea selecţiei unui membru în Consiliului de Administraţie la S.C. URBIS S.A. Baia Mare
 • Hotărârea 10/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2014

  H.C.L. 10 din 30.01.2014 privind aprobarea Regulamentului privind regimul închirierii păşunilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 9/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2014

  H.C.L. 9 din 30.01.2014 privind aprobarea tarifului de închiriere, pentru terenul ocupat de constructii provizorii situate în Piata Izvoare din Municipiul Baia Mare , în favoarea proprietarilor constructiilor
 • Hotărârea 8/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2014

  H.C.L. 8 din 30.01.2014 privind aprobarea abrogării H.C.L. nr.442/2012
 • Hotărârea 7/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2014

  H.C.L. 7 din 30.01.2014 privind aprobarea achiziţionării de către S.C. Vital S.A. a unor servicii de reprezentare, consultanţă şi asistenţă juridică
 • Hotărârea 6/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2014

  H.C.L. 6 din 30.01.2014 privind aprobarea Listelor cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească locuinţe sociale şi locuinţe construite prin A.N.L. în vederea închirierii în anul 2014
 • Hotărârea 5/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2014

  H.C.L. 5 din 30.01.2014 privind aprobarea protocolului de colaborare între Municipiul Baia Mare şi Centrul Naţional „România Digitală”
 • Hotărârea 4/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2014

  H.C.L. 4 din 30.01.2014 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local aferent anului 2013
 • Hotărârea 3/2014 - Municipiul Baia Mare - 30.01.2014

  H.C.L. 3 din 30.01.2014 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2012 a deficitului secţiunii de dezvoltare aferent anului 2013
 • Hotărârea 2/2014 - Municipiul Baia Mare - 09.01.2014

  H.C.L. 2 din 9.01.2014 privind aprobarea elaborarii Studiului de Oportunitate privind achiziţionarea de terenuri pe teritoriul administrativ al municipiului Baia Mare, în scopul dezvoltării unor proiecte de investiţii publice pentru perioada 2014-2020
 • Hotărârea 1/2014 - Municipiul Baia Mare - 09.01.2014

  H.C.L. 1 din 9.01.2014 privind modificarea H.C.L. nr. 425/30.12.2013 privind aprobarea preţului tichetelor şi abonamentelor de parcare pentru anul 2014, în parcările publice cu plată din municipiul Baia Mare, la trenuleţul de agrement din Parcul Regina Maria, a preţului de achiziţie a cărnii pentru hrana animalelor relocate de la fosta Grădină Zoologică, a valorii tarifelor percepute la Cimitirul Municipal nr.1 Str. Horea nr.44, Cimitirul Municipal nr.2 b-dul Unirii nr.36/A