• Hotărârea 445/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2013

  H.C.L. 445 din 30.12.2013 privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul 2013 Clubului Sportiv Municipal Baia Mare, echipa de rugby - Ştiinţa Baia Mare, în vederea susţinerii în continuare a activităţii sportive, prin încheierea unui act adiţional la contractul de susţinere financiară nr. 10558/08.04.2013
 • Hotărârea 443/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2013

  H.C.L. 443 din 30.12.2013 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul ,, AMPLASARE STAŢIE FIXĂ DE TRANSFER DATE INTERNET COD SITE WZ-MM001”, pe str.Aleea Filaturii nr.3A Baia Mare, iniţiator S.C. 2K TELECOM S.R.L., cu sediul în Ploieşti str.Mihai Bravu nr. 10, elaborator S.C. Electrogrup S.A., str. Calea Turzii nr. 21, loc. Cluj -Napoca
 • Hotărârea 442/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2013

  H.C.L. 442 din 30.12.2013 Privind aprobarea menţinerii garajului situat pe strada Matei Basarab, nr. 3 realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiari Pop Floare, Pop Dana Afrodita şi Armaş Sanda Cristina , conform planului de amplasament şi delimitare, întocmit de ing. Zlampareţ Ioan
 • Hotărârea 441/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2013

  H.C.L. 441 din 30.12.2013 Privind aprobarea deschiderii unui acces din exterior la spaţiul comercial situat la parterul blocului de locuinţe nr. 34 pe str. George Coşbuc în vederea reamenajării acestuia, beneficiar S.C. ROMARTA S.R.L., conform proiectului nr. 147/2013, întocmit de arh. Oxana Crăciun
 • Hotărârea 440/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2013

  H.C.L. 440 din 30.12.2013 Privind modificarea Art. 1 alin. 2 din H.C.L. nr. 332/2013 privind însuşirea unei documentaţii cadastrale de dezlipire, pentru imobilul situat în Baia Mare, înscris în C.F. nr. 114372 , nr. cadastral 114372, în suprafaţă de 139.900 mp, în vederea notării dreptului de administrare în favoarea M.Ap.N. prin U.M. 01354 Baia Mare.
 • Hotărârea 439/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2013

  H.C.L. 439 din 30.12.2013 Privind aprobarea vânzării directe a unui teren în suprafaţă totală de 42 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat în curtea imobilului de pe str.Fructelor nr.4, în favoarea S.C."SOFT TEX CLEAN" S.R.L., în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 120/2012
 • Hotărârea 438/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2013

  H.C.L. 438 din 30.12.2013 privind identificarea topografică a terenurilor aferente Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu, fost Grup Şcolar Electromecanic, situat în Baia Mare, str. Dr. Gh. Marinescu nr.1, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, înregistrat la poziţia nr. 148 din anexa nr. 2, aprobată prin H.G. nr. 934/2002, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 437/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2013

  H.C.L. 437 din 30.12.2013 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de dezlipire şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului situat în Baia Mare , str. B. St. Delavrancea
 • Hotărârea 436/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2013

  H.C.L. 436 din 30.12.2013 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de dezlipire, vizată de OCPI sub nr. 44570/15.11.2013, având ca obiect parcelarea terenului în suprafaţă de 19 mp situat pe str. Luminişului nr.9 , identificat prin CF 5591 Baia Mare, nr. topo 1359/45/9/2/2/5 şi atestarea apartenenţei la domeniul privat a terenului identificat prin CF 5591 Baia Mare, nr. topo 1359/45/2/2/6 nr. cadastral atribuit 107920, în vederea înscrierii în cartea funciară a contractului de concesiune şi notarea supraedificatei extindere la spaţiu comercial
 • Hotărârea 435/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2013

  H.C.L. 435 din 30.12.2013 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de dezlipire, vizată de OCPI sub nr. 39871/16.10.2013, având ca obiect parcelarea terenului identificat prin CF 6 Baia Mare, nr. topo 1714/5/2/4 şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului identificat prin CF 6 Baia Mare nr. topo 1714/5/2/5 nr. cadastral atribuit 115594, în vederea înscrierii în cartea funciară a contractului de concesiune
 • Hotărârea 434/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2013

  H.C.L. 434 din 30.12.2013 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului situat în Baia Mare, str. Păltinişului, nr. 66, în vederea înscrierii în coala funciară a construcţiei, Extindere la spaţiul comercial, aflată în proprietatea SC BOTA AUR SRL
 • Hotărârea 433/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2013

  H.C.L. 433 din 30.12.2013 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale de dezlipire, vizată de OCPI Maramureş sub nr. 40261/18.10.2013 ,având ca obiect parcelarea terenului identificat prin CF 10454 Baia Mare, nr. topo 2737/2891 şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 21 mp, identificat prin CF 10454 Baia Mare, nr. topo 2737/2891/2, nr. cadastral atribuit 115668 în vederea înscrierii în cartea funciară a contractului de închiriere şi notarea construcţiei garaj
 • Hotărârea 432/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2013

  H.C.L. 432 din 30.12.2013 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil, pentru imobilul situat în Baia Mare, Str. Carpaţi nr. 23, înscris în CF nr. 112186 Baia Mare, nr. topo 463, în suprafaţă de 428 mp.
 • Hotărârea 431/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2013

  H.C.L. 431 din 30.12.2013 Privind trecerea unui imobil parte construcţie şi teren aferent, din proprietatea S.C. Romtelecom S.A. în proprietatea privată a municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 430/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2013

  H.C.L. 430 din 30.12.2013 Privind trecerea unui teren aferent parte din str. Oborului, din proprietatea d-nei Oros Maria, în proprietatea publică a municipiului Baia Mare.
 • Hotărârea 429/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2013

  H.C.L. 429 din 30.12.2013 Privind aprobarea întocmirii unor rapoarte de expertiză tehnică de evaluare în vederea efectuării unui schimb de terenuri, pentru cauză de utilitate publică, între un teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare şi un teren aflat în proprietatea S.C.RAMIRA S.A.
 • Hotărârea 428/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2013

  H.C.L. 428 din 30.12.2013 privind aprobarea transformării unui post vacant din statul de funcţii al Teatrului Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 427/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2013

  H.C.L. 427 din 30.12.2013 Privind acordarea de facilităţi la transportul local prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând S.C. URBIS S.A., studenţilor cu domiciliul în Municipiul Baia Mare, care sunt înscrişi la instituţiile de învăţământ superior din Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 426/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2013

  H.C.L. 426 din 30.12.2013 Privind aprobarea tarifelor pe anul 2014 pentru serviciile prestate în pieţele agroalimentare de pe raza Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 425/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2013

  H.C.L. 425 din 30.12.2013 Privind aprobarea preţului tichetelor şi abonamentelor de parcare pentru anul 2014, în parcările publice cu plată din municipiul Baia Mare, la trenuleţul de agrement din Parcul Regina Maria, a preţului de achiziţie a cărnii pentru hrana animalelor relocate de la fosta Grădină Zoologică, a valorii tarifelor percepute la Cimitirul Municipal nr.1 str. Horea nr. 44, la Cimitirul Municipal nr. 2 b-dul Unirii nr. 36/A
 • Hotărârea 424/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2013

  H.C.L. 424 din 30.12.2013 Privind instituirea taxei pentru utilizarea domeniului public şi privat al municipiului Baia Mare, în vederea parcării autoturismelor şi autovehiculelor cu masa totală autorizată de până la 4,5 tone
 • Hotărârea 423/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2013

  H.C.L. 423 din 30.12.2013 Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014
 • Hotărârea 422/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.12.2013

  H.C.L. 422 din 30.12.2013 Privind aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, la data de 30 noiembrie 2013
 • Hotărârea 421/2013 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2013

  H.C.L. 421 din 18.12.2013 Privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al Municipiului Baia Mare pe anul 2013
 • Hotărârea 420/2013 - Municipiul Baia Mare - 12.12.2013

  H.C.L. 420 din 12.12.2013 Privind aprobarea extinderii spaţiului situat la parterul blocului de locuinţe nr. 90A/52 pe strada Victoriei pentru amenajarea unui centru de recuperare CARITAS, beneficiar ASOCIAŢIA DIECEZANĂ CARITAS GRECO CATOLICĂ, conform proiectului nr. 222/2013, întocmit de S.C. MAR KAD S.R.L.
 • Hotărârea 419/2013 - Municipiul Baia Mare - 12.12.2013

  H.C.L. 419 din 12.12.2013 Privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al Municipiului Baia Mare pe anul 2013
 • Hotărârea 418/2013 - Municipiul Baia Mare - 12.12.2013

  H.C.L. 418 din 12.12.2013 Privind aprobarea Reţelei Şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza teritorială a municipiului Baia Mare, pentru anul şcolar 2014-2015
 • Hotărârea 417/2013 - Municipiul Baia Mare - 12.12.2013

  H.C.L. 417 din 12.12.2013 Privind însuşirea propunerii de completare a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Baia Mare cu investiţia “Înfiinţarea reţelei de drumuri forestiere a Municipiului Baia Mare” finanţată din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală
 • Hotărârea 416/2013 - Municipiul Baia Mare - 12.12.2013

  H.C.L. 416 din 12.12.2013 Privind aprobarea valorii totale conform plăţilor efectuate şi admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor, pentru investiţia “Înfiinţarea reţelei de drumuri forestiere a Municipiului Baia Mare” realizată prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală
 • Hotărârea 415/2013 - Municipiul Baia Mare - 05.12.2013

  H.C.L. 415 din 5.12.2013 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale de apartamentare, vizată de OCPI Maramureş sub nr. 38950/09.10.2013 , a unui imobil situat pe Valea Roşie , nr. 142, identificat prin nr. cadastral 104083-C2
 • Hotărârea 414/2013 - Municipiul Baia Mare - 05.12.2013

  H.C.L. 414 din 5.12.2013 Privind recuperarea sumelor avansate de Municipiul Baia Mare pentru acoperirea contribuţiei Asociaţiilor de proprietari în vederea implementării cererilor de finanţare din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe
 • Hotărârea 413/2013 - Municipiul Baia Mare - 05.12.2013

  H.C.L. 413 din 5.12.2013 Privind aprobarea alocarii de la bugetul local a contributiei pentru anul 2013, a Municipiului Baia Mare, la cofinanţarea proiectelor implementate de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitana Baia Mare
 • Hotărârea 412/2013 - Municipiul Baia Mare - 05.12.2013

  H.C.L. 412 din 5.12.2013 Privind alocarea sumei de 95.250 lei pentru copiii minori ai salariaţilor
 • Hotărârea 411/2013 - Municipiul Baia Mare - 05.12.2013

  H.C.L. 411 din 5.12.2013 Privind aprobarea Master Planului pentru apă şi apă uzată pentru judeţul Maramureş, şi a listei de investiţii prioritare pentru POS Mediu, Axa Prioritară1-Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, perioada de programare 2014-2020
 • Hotărârea 410/2013 - Municipiul Baia Mare - 05.12.2013

  H.C.L. 410 din 5.12.2013 Privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al Municipiului Baia Mare pe anul 2013
 • Hotărârea 409/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 409 din 29.11.2013 Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 408/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 408 din 29.11.2013 Privind propunerea unui membru în Consiliul de Administratie la S.C. URBIS . S.A.
 • Hotărârea 407/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 407 din 29.11.2013 Privind aprobarea modificării structurii acţionariatului, prin majorarea capitalului social al S.C. URBIS S.A.
 • Hotărârea 406/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 406 din 29.11.2013 Privind înregistrarea la Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş a majorării capitalului social la S.C. URBIS. S.A.
 • Hotărârea 405/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 405 din 29.11.2013 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul ,,AMPLASARE STAŢIE FIXĂ EMISIE – RECEPŢIE PENTRU TELEFONIE MOBILĂ” pe str. Luminişului F.N., localitatea Baia Mare, judeţul Maramureş, iniţiator SC ORANGE ROMANIA SA Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Lascăr Catargiu, nr.47-53, elaborator: SC ARHIHOME SRL
 • Hotărârea 404/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 404 din 29.11.2013 Privind aprobarea menţinerii accesului realizat la spaţiul situat la parterul blocului de locuinţe nr.1/62 pe str.Iuliu Maniu, extinderea acestuia în vederea amenajării unei farmacii şi concesionarea terenului aferent, beneficiar S.C. NORDPHARM S.R.L.
 • Hotărârea 403/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 403 din 29.11.2013 Privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică în favoarea SC NIMBUS COM SRL, a terenului concesionat în suprafaţă totală de 44 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, ocupat de spaţiu comercial şi sediu firmă , situat pe Bd. Independenţei nr. 10/2
 • Hotărârea 402/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 402 din 29.11.2013 Privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros pe terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, în suprafaţă de 999 mp, situat pe str. Blidari nr.125A, aferent casei de locuit şi anexei, proprietatea numitului Munteanu Ioan, în favoarea acestuia.
 • Hotărârea 401/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 401 din 29.11.2013 Privind menţinerea chioşcului alimentar situat pe str. Barajului nr. 62 D - în staţia de autobuz din centrul cartierului Ferneziu şi închirierea terenului ocupat de acesta în favoarea proprietarului SC GIROPA PROD COM SRL
 • Hotărârea 400/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 400 din 29.11.2013 Privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru terenul situat pe str. B. St. Delavrancea nr. 33, ocupat de un depozit, în favoarea proprietarului, SC KAMAVEDA SRL
 • Hotărârea 399/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 399 din 29.11.2013 Privind prelungirea duratei contractului de închiriere, pentru terenul situat în Parcul Municipal Baia Mare ,ocupat de caruselul rotativ, în favoarea proprietarului BONAT VASILE I.I.
 • Hotărârea 398/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 398 din 29.11.2013 Privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru terenul situat pe b-dul Traian nr.26 ,complex Dalia, pe care este amplasat un chioşc pentru îngheţată, în favoarea proprietarului, SC RIVIERA SRL
 • Hotărârea 397/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 397 din 29.11.2013 Privind concesionarea terenului în suprafaţă de 145 mp şi închirierea terenului în suprafaţă de 555 mp , situat pe str.Rozelor nr.10,ocupat de anexe la spaţiile de locuit, căi de acces şi zonă verde,în favoarea proprietarilor construcţiilor
 • Hotărârea 396/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 396 din 29.11.2013 Privind efectuarea demersurilor necesare în vederea acceptării ofertelor de donaţie, a unor terenuri situate în Baia Mare , aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice , în vederea realizării lucrărilor de aducţiune utilităţi – canalizare, apă curentă , conform programului „MM – CL- 08 - Reabilitarea şi extinderea rezervoarelor de apă , a staţiilor de pompare , a reţelei de distribuţie şi a reţelei de apă uzată în Baia Mare - Vest ”
 • Hotărârea 395/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 395 din 29.11.2013 Privind transmiterea fără plată în proprietatea Organizaţiei Religioase Martorii lui Iehova, a terenului în suprafaţă de 191 mp, str. Lunci nr. 9 , teren identificat prin CF 114114 Baia Mare, nr. cadastral 114114
 • Hotărârea 394/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 394 din 29.11.2013 Privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de dezlipire, vizată de OCPI sub nr. 29106/01.09.2010, având ca obiect parcelarea terenului identificat prin CF 963 Ferneziu, nr. topo 1033/9
 • Hotărârea 393/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 393 din 29.11.2013 Privind însuşirea unor documentaţii cadastrale în vederea rectificării suprafeţei de teren efectiv utilizată de către lăcaşul de cult aparţinând Parohiei Ortodoxe Române “Sfântul Ilie” Baia Mare
 • Hotărârea 392/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 392 din 29.11.2013 Privind însuşirea unei documentaţii cadastrale şi aprobarea efectuării unui raport de evaluare, în vederea vânzării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 64 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat pe str. Fragilor , nr. 1D.
 • Hotărârea 391/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 391 din 29.11.2013 Privind identificarea topografică a terenului în suprafaţă totală de 10749 mp aferent a trei tronsoane din str. Oborului, teren care face parte din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare.
 • Hotărârea 390/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 390 din 29.11.2013 Privind aprobarea întocmirii rapoartelor de evaluare pentru stabilirea preţului unitar al unor terenuri situate în zona străzilor Oborului şi Electrolizei , în vederea înscrierii dreptului de proprietate publică al Municipiului Baia Mare asupra terenurilor aferente străzilor Oborului şi Electrolizei.
 • Hotărârea 389/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 389 din 29.11.2013 Privind aprobarea întocmirii documentaţiilor cadastrale necesare şi a unui raport de evaluare în vederea efectuării unui schimb de terenuri pentru cauză de utilitate publică, între terenul aflat în proprietatea d-lui Breban Pavel, afectat de sensul giratoriu care se amenajează la intersecţia dintre str. Grănicerilor cu B- dul Republicii şi un teren proprietatea Municipiului Baia Mare.
 • Hotărârea 388/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 388 din 29.11.2013 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al S.P.A.S.
 • Hotărârea 387/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 387 din 29.11.2013 Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciului Public Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 386/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 386 din 29.11.2013 Privind aprobarea subvenţiilor conform Legii nr. 34/1998 pentru asociaţiile şi fundaţiile selecţionate la nivelul Municipiului Baia Mare, pe anul 2014
 • Hotărârea 385/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 385 din 29.11.2013 Privind alocarea porţiilor de hrana copiilor beneficiari ai serviciilor oferite la Centrul Comunitar Romanii în anul 2014
 • Hotărârea 384/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 384 din 29.11.2013 Privind circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe drumurile publice din Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 383/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 383 din 29.11.2013 Privind taxele de utilizare temporară a locurilor publice în perioada 1 decembrie 2013 - 31 ianuarie 2014 pentru amplasarea “PARCULUI SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ” din municipiul Baia Mare.
 • Hotărârea 382/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 382 din 29.11.2013 Privind prelungirea contractelor de prestări servicii încheiate între Municipiul Baia Mare şi membrii Fanfarei Municipale, până la data aprobării bugetului local pe anul 2014
 • Hotărârea 381/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2013

  H.C.L. 381 din 29.11.2013 Privind alocarea de la bugetul local pe anul 2013 a sumei de 10.000 lei, reprezentând sprijin financiar pentru editorul acad. prof. Marius Porumb, Cetăţean de Onoare al Municipiului Baia Mare, în scopul editării volumului „Gheza Vida Centenar”
 • Hotărârea 380/2013 - Municipiul Baia Mare - 13.11.2013

  HCL nr. 380 din 13.11.2013 Privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător
 • Hotărârea 379/2013 - Municipiul Baia Mare - 13.11.2013

  HCL nr. 379 din 13.11.2013 Privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentului cultural „Iarna Băimăreană”, în perioada 1 decembrie 2013 – 1 ianuarie 2014
 • Hotărârea 378/2013 - Municipiul Baia Mare - 13.11.2013

  HCL nr. 378 din 13.11.2013 Privind atribuirea în folosinţă gratuită în favoarea Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, a terenului în suprafata de 3152 mp, identificat prin nr. cadastral 11560 , situat în Baia Mare Bd-ul Unirii, riveran incintei Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, în vederea amenajării unei parcări publice
 • Hotărârea 377/2013 - Municipiul Baia Mare - 13.11.2013

  HCL nr. 377 din 13.11.2013 Privind aprobarea efectuării demersurilor pentru preluarea de la A.N.A.F. a imobilului - Cămin de nefamilişti cu anexe şi teren aferent, situat pe B- dul Bucureşti nr.59A, în vederea reabilitării şi amenajării de locuinţe pentru tineri
 • Hotărârea 376/2013 - Municipiul Baia Mare - 13.11.2013

  HCL nr. 376 din 13.11.2013 Privind trecerea prin efectul legii a imobilului “Cinematograf Dacia” din domeniul privat al Statului Român şi administrarea R.A.D.E.F. în domeniului public al Municipiului Baia Mare şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, Judeţul Maramureş
 • Hotărârea 375/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.10.2013

  HCL 375 din 25.10.2013 Privind completarea H.C.L. nr.420/2012, de aprobare a întocmirii documentaţiei şi iniţierea demersurilor pentru încetarea raporturilor juridice dintre Municipiul Baia Mare şi SC MARSTAR SRL Baia Mare, raporturi născute în urma licitaţiei din data de 30.01.2006
 • Hotărârea 374/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.10.2013

  HCL 374 din 25.10.2013 Privind demararea procedurilor în vederea selecţiei unui membru al Consiliului de Administratie la S.C. Urbis S.A.
 • Hotărârea 373/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.10.2013

  HCL 373 din 25.10.2013 Privind identificarea topografică a terenului aferent “Cladire H.C. Minaur” cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, înregistrat la poziţia nr. 125 din anexa nr. 2, aprobată prin H.G. nr. 934/2002, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 372/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.10.2013

  HCL 372 din 25.10.2013 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii: „REABILITARE COLEGIUL NAŢIONAL „VASILE LUCACIU” BAIA MARE”
 • Hotărârea 371/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.10.2013

  HCL 371 din 25.10.2013 Privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al Municipiului Baia Mare pe anul 2013
 • Hotărârea 370/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.10.2013

  HCL 370 din 25.10.2013 Privind aprobarea menţinerii garajului situat pe strada Vlad Ţepeş, nr.10 realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiar TRIPON GHEORGHE, conform planului de situaţie, întocmit de ing.CÎNDEA SABIN
 • Hotărârea 369/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.10.2013

  HCL 369 din 25.10.2013 Privind aprobarea menţinerii garajului situat pe strada Vlad Ţepeş, nr.10 realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiar TRIPON SMARANDA IOANA, conform planului de situaţie, întocmit de ing.CÎNDEA SABIN
 • Hotărârea 368/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.10.2013

  HCL 368 din 25.10.2013 Privind aprobarea, vânzării fără licitaţie publică în favoarea SC “VLACOM INTER” SRL, a terenului concesionat, în suprafaţă de 26 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, ocupat de spaţiul comercial, situat pe str. Victoriei nr. 90A/11
 • Hotărârea 367/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.10.2013

  HCL 367 din 25.10.2013 Privind însuşirea unei documentaţii tehnice cadastrale de alipire, pentru teren aferent „Cămin Cultural Firiza”, înscris în CF nr. 115111 Baia Mare, nr. topo 476/2, în suprafaţă de 309 mp, şi în CF 113232 Baia Mare, nr. topo 477, în suprafaţă de 669 mp.
 • Hotărârea 366/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.10.2013

  HCL 366 din 25.10.2013 Privind identificarea topografică a terenului în suprafaţă totală de 1473 mp, aferent unui tronson din str.Electrolizei , care face parte din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare .
 • Hotărârea 365/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.10.2013

  HCL 365 din 25.10.2013 Privind însuşirea unei documentaţii tehnice cadastrale de alipire, pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Progresului nr. 45, înscris în CF nr. 105004 Baia Mare, nr. cadastral 105004, în suprafaţă de 10215 mp şi în CF 114829 Baia Mare, nr. cadastral 114829, în suprafaţă de 2086 mp, precum şi darea în administrare în favoarea Colegiului Economic „Nicolae Titulescu” a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Baia Mare, identificat prin CF 114829 Baia Mare, nr. cadastral 114829, în suprafaţă de 2086 mp .
 • Hotărârea 364/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.10.2013

  HCL 364 din 25.10.2013 Privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă totală de 770 mp, identificat prin CF nr. 13206 Baia Mare, nr. topo 4921/3/6/2/1, în suprafaţă de 640 mp, aflat în proprietatea d-nei Roman Zenovia şi CF nr. 110296 Baia Mare, provenit din conversia de pe hârtie a CF nr. 20974 Baia Mare, nr. cadastral 8348, în suprafaţă de 130 mp, aflat în indiviziune, în proprietatea numiţilor Roman Zenovia în cota de 1/2 şi Grigor Ştefan în cotă de ½ , în vederea amenajării acestuia ca drum public din str. Victoriei .
 • Hotărârea 363/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.10.2013

  HCL 363 din 25.10.2013 Privind modificarea art.5 din HCL nr. 155/2013 referitor la stabilirea termenului de încheiere a contractelor de concesiune ,în favoarea SC REDMM SRL,SC BULZAN IMPEX SRL,SC C&O INTERMEDIA SRL
 • Hotărârea 362/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.10.2013

  HCL 362 din 25.10.2013 Privind completarea HCL nr.315/2008 cu art. 21 şi 22 referitoare la stabilirea redevenţei datorată pentru terenurile ocupate de balcoanele care se pun în legalitate
 • Hotărârea 361/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.10.2013

  HCL 361 din 25.10.2013 Privind aprobarea Regulamentului de acordare a unor subvenţii de la bugetul local, în anul 2014 , asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unitaţi de asistenţă socială, în baza Legii 34/1998 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Hotărârea 360/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.10.2013

  HCL 360 din 25.10.2013 Privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Municipiului Baia Mare şi Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare, în vederea organizării celei de-a V-a ediţii a Concursului Interjudeţean de Matematică „Argument” la Baia Mare, în luna noiembrie 2013
 • Hotărârea 359/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.10.2013

  HCL 359 din 25.10.2013 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru “Complexul de locuinţe sociale şi Centrul comunitar în Municipiul Baia Mare”
 • Hotărârea 358/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.10.2013

  HCL 358 din 25.10.2013 Privind aprobarea implementării proiectului „Managementul deşeurilor biodegradabile în Municipiul Baia Mare, România şi Ivano-Frankivsk şi Kolomyia, Ucraina”, cod HUSKROUA/1101/132
 • Hotărârea 357/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.10.2013

  HCL 357 din 25.10.2013 Pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, la 30 septembrie 2013- trimestrul III
 • Hotărârea 356/2013 - Municipiul Baia Mare - 04.10.2013

  HCL 356 din 4.10.2013 Privind completarea HCL nr.328/30.09.2013 cu privire la aprobarea închiderii Grădinii Zoologice Baia Mare şi relocarea către alte instituţii autorizate a animalelor aflate în colecţie
 • Hotărârea 355/2013 - Municipiul Baia Mare - 04.10.2013

  HCL 355 din 4.10.2013 Privind exercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Baia Mare, P-ţa Libertăţii nr. 5, cuprins în lista monumentelor istorice, LMI 2010 , cod de clasare MM – II –m – B – 04450
 • Hotărârea 354/2013 - Municipiul Baia Mare - 04.10.2013

  HCL 354 din 4.10.2013 Privind exercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Baia Mare, P-ţa Libertăţii nr. 1, cuprins în lista monumentelor istorice, LMI 2010 , cod de clasare MM – II –m – B – 20248
 • Hotărârea 353/2013 - Municipiul Baia Mare - 04.10.2013

  HCL 353 din 4.10.2013 privind alocarea sumei de 1.000.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2013 Clubului Sportiv Handbal Club Municipal Baia Mare, secţia de handbal feminin, în vederea pregătirii şi participării în Liga Campionilor şi în competiţiile interne, prin încheierea unui act adiţional la contractul de susţinere financiară nr. 10.560/08.04.2013
 • Hotărârea 352/2013 - Municipiul Baia Mare - 04.10.2013

  HCL 352 din 4.10.2013 Privind rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Baia Mare pe anul 2013
 • Hotărârea 351/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 351 din 30.09.2013 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii: COLONIA PICTORILOR – RESTAURARE ŞI REABILITARE Str. Victoriei NR. 21 Baia Mare
 • Hotărârea 350/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 350 din 30.09.2013 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul „Reabilitare termică bloc de locuinţe Str. Culturii nr. 1” şi revocarea H.C.L. nr. 14/2013
 • Hotărârea 349/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 349 din 30.09.2013 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul „Reabilitare termică bloc de locuinţe Piaţa Revoluţiei nr. 5” şi revocarea H.C.L. nr. 13/2013
 • Hotărârea 348/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 348 din 30.09.2013 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul „Reabilitare termică bloc de locuinţe Piaţa Revoluţiei nr. 4” şi revocarea H.C.L. nr. 481/2012
 • Hotărârea 347/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 347 din 30.09.2013 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul „Reabilitare termică bloc de locuinţe Piaţa Revoluţiei nr. 3” şi revocarea H.C.L. nr. 12/2013
 • Hotărârea 346/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 346 din 30.09.2013 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul „Reabilitare termică bloc de locuinţe Piaţa Revoluţiei nr. 2” şi revocarea H.C.L. nr. 479/2012
 • Hotărârea 345/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 345 din 30.09.2013 Privind aprobarea depunerii spre finanţare şi a angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru Cererea de finanţare „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Baia Mare” cuprinzând un număr de 5 proiecte individuale, precum şi revocarea H.C.L. nr. 478/2012
 • Hotărârea 344/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 344 din 30.09.2013 Privind aprobarea menţinerii garajului situat pe strada Petru Rareş, nr.20 realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiar BASARMAN GRIGORE, conform planului de amplasament şi delimitare, întocmit de ing. MOGA ANDREI
 • Hotărârea 343/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 343 din 30.09.2013 Privind aprobarea realizării unui acces din exterior la spaţiu existent, pentru amenajare spaţii birouri, situat la parterul blocului nr.54 pe str. Progresului, beneficiar IVAN RADU VASILE, conform proiectului nr. 6/2012, întocmit de SC AMTER SRL
 • Hotărârea 342/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 342 din 30.09.2013 Privind aprobarea realizării unei extinderi şi deschidere acces din exterior pentru amenajare magazin mixt la apartamentul nr. 2 situat la parterul blocului de locuinţe nr.98, pe str. Grănicerilor, beneficiar I.I. BUDA ADRIANA, conform proiectului nr. 11/2013, întocmit de SC RINDA PROIECT SRL
 • Hotărârea 341/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 341 din 30.09.2013 Privind aprobarea vânzării directe, a terenului concesionat , în suprafaţă totală de 245 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare , aferent extindere Braseria Albina , situat pe str.Alexandru Odobescu nr.2, în favoarea d-lui Hulbar Martin şi a d-nei Hulbar Maria
 • Hotărârea 340/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 340 din 30.09.2013 Privind aprobarea vânzării directe , a terenului concesionat , în suprafaţă totală de 25 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare , aferent extindere şi acces din exterior la cabinet stomatologic , situat pe b-dul Bucureşti nr.33/44, în favoarea d-lui Marc Cristian Marius şi a d-nei Marc Mihaiela Erika
 • Hotărârea 339/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 339 din 30.09.2013 Privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică în favoarea S.C.”DOCOM ELECTRONIC”S.R.L., a terenului concesionat, în suprafaţă de 61 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, ocupat de spaţiul comercial, situat pe Bd. Bucureşti nr. 11/42
 • Hotărârea 338/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 338 din 30.09.2013 Privind aprobarea vânzării directe în favoarea d-lui Zoicaş Dorel Florin şi a d-nei Zoicaş Crinuţa Nicoleta, a terenului concesionat în suprafaţă totală de 80 mp , aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, aferent extindere spaţiu comercial-magazin, situat pe str.Bogdan Vodă nr.3/43
 • Hotărârea 337/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 337 din 30.09.2013 Privind aprobarea vânzării directe , în favoarea d-nei Moisa Alina şi a d-lui Moisa Florin Traian , a terenului concesionat , în suprafaţă totală de 54 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, aferent extindere spaţiu comercial, situat pe B-dul Bucureşti nr.10/47
 • Hotărârea 336/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 336 din 30.09.2013 Privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru terenul situat pe str.Barajului nr.62D, ocupat de un chioşc, în favoarea proprietarului CHIRA MARIA
 • Hotărârea 335/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 335 din 30.09.2013 Privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică, a terenului proprietate privată a municipiului Baia Mare, situat pe str. Aleea Noua nr. 1/A, în suprafaţă de 331 mp, în vederea edificării unui spaţiu comercial parter
 • Hotărârea 334/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 334 din 30.09.2013 Privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Baia Mare a terenurilor aferente străzilor Papădiei şi Berăriei, bunuri cuprinse în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, fiind înregistrate la poziţia nr. 4 din Anexa 2 la H.C.L. nr. 310/2001 atestat prin HG 934/2002, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 333/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 333 din 30.09.2013 Privind însuşirea unei documentaţii tehnice cadastrale de alipire, pentru imobilul situat în Baia Mare, Bd. Decebal nr. 11, înscris în C.F. nr. 8460 Baia Mare, nr. topo 2708/1306, 2708/1007, nr. cadastral atribuit 115354, în suprafaţă de 76 mp
 • Hotărârea 332/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 332 din 30.09.2013 Privind însuşirea unei documentaţii tehnice cadastrale de dezlipire, pentru imobilul situat în Baia Mare, înscris în CF nr. 114372 Baia Mare, nr. cadastral 114372, în suprafaţă de 139.900 mp în vederea notării dreptului de administrare în favoarea M.Ap.N. prin U.M. 01354 Baia Mare
 • Hotărârea 331/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 331 din 30.09.2013 Privind identificarea topografică a terenului în suprafaţă totală de 27574 mp, aferent a trei tronsoane din str. Electrolizei, care face parte din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare.
 • Hotărârea 330/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 330 din 30.09.2013 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru imobilul situat în Baia Mare, identificat prin C.F.106474, nr. topo 470/1/1,4471/3/4/1,4471/8/4/1/2/1,4469/2/1/2/1, în suprafaţă de 3218 mp.
 • Hotărârea 329/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 329 din 30.09.2013 Privind însuşirea propunerii de modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Baia Mare, respectiv a poziţiilor nr. 104 şi nr. 124 din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 310/2001
 • Hotărârea 328/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 328 din 30.09.2013 Privind aprobarea închiderii Grădinii Zoologice Baia Mare şi relocarea către alte instituţii autorizate a animalelor aflate în colecţie
 • Hotărârea 327/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 327 din 30.09.2013 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014 pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare şi pentru serviciile publice Ambient Urban şi Asistenţă Socială şi a Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013 modifica, pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare şi pentru Serviciul Public Asistenţă Socială
 • Hotărârea 326/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 326 din 30.09.2013 Privind scutirea la plată a impozitului pe cladire pentru imobilele aparţinând Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială A.S.S.O.C.
 • Hotărârea 325/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 325 din 30.09.2013 Privind aprobarea reducerii chiriei de la 2,5 euro/mp/lunã la 0,5 lei/mp/lunã pentru spaţiile aflate la parterul imobilului din str.Melodiei nr.2 Baia Mare şi închiriate de Fundaţia C.D.I.M.M. Maramureş.
 • Hotărârea 324/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 324 din 30.09.2013 Privind întocmirea unei documentaţii şi promovarea unei acţiuni în instanţă având ca obiect nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr. 290/13.06.2013, prin care o parte din imobilul clasificat ca şi monument istoric,“Complex Hotel Restaurant Minerul, a fost vândut fără exercitarea dreptului de preemţiune
 • Hotărârea 323/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 323 din 30.09.2013 Privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat între S.P.A.S. Baia Mare şi Senior Experten Service - Germania pentru aplicarea noului plan de dezvoltare a sistemului local de asistenţă socială
 • Hotărârea 322/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 322 din 30.09.2013 Privind aprobarea încheierii Contractului de parteneriat între S.P.A.S. Baia Mare şi Clubul Sportiv “TuSport” pentru organizarea evenimentului “Move Week 2013”
 • Hotărârea 321/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 321 din 30.09.2013 Privind susţinerea de la bugetul local a alocaţiei zilnice de hrană pentru un număr de 15 copii cu vârsta de 2 - 3 ani proveniţi din familii defavorizate, pentru frecventarea cursurilor antepreşcolare la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 25 şi la Grădiniţa cu program prelungit nr. 30, în perioada anului şcolar 2013/2014
 • Hotărârea 320/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 320 din 30.09.2013 Privind participarea Consiliului Local şi Primăriei Municipiului Baia Mare, la organizare în cooperare cu unităţile de învăţământ liceal din Municipiul Baia Mare, a Balului Bobocilor şi a altor activităţi extraşcolare, în anul 2013
 • Hotărârea 319/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.09.2013

  HCL 319 din 30.09.2013 Privind rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Baia Mare pe anul 2013
 • Hotărârea 318/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2013

  HCL 318 din 29.08.2013 Privind modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municpiului Baia Mare nr. 223/26.06.2013 privind revocarea HCL nr. 340/2009 şi stabilirea sancţiunilor pentru faptele care constituie contravenţii în domeniul gospodăririi Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 317/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2013

  HCL 317 din 29.08.2013 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,EXTINDERE RESTAURANT DIAMANT PENTRU AMENAJARE HOTEL”, în loc. Baia Mare, str. Victoriei nr. 8, jud.Maramureş., iniţiator SC ZVU-NE-ROM COMPANY SRL loc. Baia Mare, str.Victoriei, nr.8, conform proiectului nr.43/2012, întocmit de SC 9 OPTIUNE SRL.
 • Hotărârea 316/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2013

  HCL 316 din 29.08.2013 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul ,, AMPLASARE STAŢIE FIXĂ EMISIE - RECEPŢIE TELEFONIE MOBILĂ ” pe str. Viilor, F.N. , Baia Mare ,jud.Maramureş, iniţiator : SC ORANGE ROMANIA SA Bucureşti, cu sediul în Bucureşti,sector 1 , str.Lascăr Catargiu, nr.47-53 , elaborator: SC „ PROJECT M „ SRL.
 • Hotărârea 315/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2013

  HCL 315 din 29.08.2013 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul ,,CASĂ DE LOCUIT P+1E CU TREI APARTAMENTE”, situat pe str.Vasile Alecsandri, nr. 19, Baia Mare, jud.Maramureş, iniţiator : GÎTA GHEORGHE EUGEN şi GÎTA MARIA FELICIA elaborator: arh.urbanist Dienes Gavril şi PFA Giriti Melania Klaudia.
 • Hotărârea 314/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2013

  HCL 314 din 29.08.2013 Privind aprobarea menţinerii garajului situat pe str.Victor Babeş, nr. 66, realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiar CSONKA MARIŢIE, conform planului de amplasament şi delimitare întocmit de topograf Bodea Anca Ioana.
 • Hotărârea 313/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2013

  HCL 313 din 29.08.2013 Privind aprobarea menţinerii garajului situat pe bd. Republicii, nr. 74, realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiar TOTH VASILE IOSIF, conform planului de amplasament şi delimitare întocmit de topograf Bodea Anca Ioana .
 • Hotărârea 312/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2013

  HCL 312 din 29.08.2013 Privind aprobarea menţinerii garajului situat pe str.Grănicerilor, nr. 75, realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiar Şandor Gelu, conform planului de amplasament şi delimitare întocmit de topograf Aga Victor Pompiliu.
 • Hotărârea 311/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2013

  HCL 311 din 29.08.2013 Privind aprobarea menţinerii garajului situat pe str. Olteniei, nr. 4A, realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiar NODIŞ PAVEL, conform planului de amplasament şi delimitare întocmit de topograf Alexa Stelian
 • Hotărârea 310/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2013

  HCL 310 din 29.08.2013 Privind aprobarea menţinerii terasei realizate la restaurantul CINQUECENTO situat pe str. Petofi Şandor, nr.7 şi concesionarea terenului în suprafaţă de 91 mp afectat de amenajarea terasei realizate, conform planului de amplasament şi delimitare întocmit de ing.topo. Ardelean Alexandru
 • Hotărârea 309/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2013

  HCL 309 din 29.08.2013 Privind aprobarea menţinerii balconului extins realizat la apartamentul nr. 4 situat la parterul blocului de locuinţe nr. 6 pe str. Oituz , beneficiar POP GHEORGHE , conform proiectului nr. 12/2012, întocmit de SC RINDA PROIECT SRL.
 • Hotărârea 308/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2013

  HCL 308 din 29.08.2013 Privind aprobarea deschiderii unui acces din exterior la apartamentului nr.22 situat la parterul blocului de locuinţe nr.14 pe str. Transilvaniei în vederea amenajării unui cabinet stomatologic şi concesionarea terenului aferent, beneficiar SC CABINET STOMATOLOGIC DR. INCEU M. SRL .
 • Hotărârea 307/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2013

  HCL 307 din 29.08.2013 Privind vânzarea către Muzeul de Mineralogie Baia Mare a clădirii centralei termice care deserveşte Planetariul din Baia Mare , str.George Cosbuc nr.16
 • Hotărârea 306/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2013

  HCL 306 din 29.08.2013 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale de dezlipire, vizată de OCPI Maramureş sub nr. 22115/10.06.2013 , a unui teren în suprafaţă de 460 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, str. Colonia Topitorilor nr. 25/1
 • Hotărârea 305/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2013

  HCL 305 din 29.08.2013 Privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren , în suprafaţă de 884 mp , înscris în CF 106281Baia Mare nr. cadastral 106281/1, în favoarea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, situat în Baia Mare , B-dul Republicii, nr. 55, în vederea realizării proiectului” Centru Social- Filantropic, Cultural Spiritual şi Educaţional “ , precum şi revocarea H.C.L. nr.112/2012.
 • Hotărârea 304/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2013

  HCL 304 din 29.08.2013 Privind atribuirea în folosinţă gratuită în favoarea Parohiei Ortodoxe Române “Parohia Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, a terenului în suprafata de 296 mp, identificat prin nr. cadastral 115085 , situat în Baia Mare , Bd-ul Republicii nr. 8, pentru extinderea Centrului Social Multifuncţional
 • Hotărârea 303/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2013

  HCL 303 din 29.08.2013 Privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă in cota de 18/40 din 500 mp, identificat prin CF 102500 Baia Mare, nr. topo 5007/53/1, provenit din conversia pe hârtie a CF 6167 Baia Mare situat în Baia Mare, str. Brânduşelor aflat în proprietatea privată a numiţilor ZVUNCA GHEORGHE şi soţia ZVUNCA SOFIA, în vederea amenajării acestuia ca drum public
 • Hotărârea 302/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2013

  HCL 302 din 29.08.2013 Privind aprobarea “Regulamentului privind regimul concesionării bunurilor imobile aflate în proprietatea privată a municipiului Baia Mare”
 • Hotărârea 301/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2013

  HCL 301 din 29.08.2013 Privind Planul de administrare al Consiliului de Administraţie al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. pe durata mandatului -perioada 2013-2017
 • Hotărârea 300/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.08.2013

  HCL 300 din 29.08.2013 Privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al Municipiului Baia Mare pe anul 2013
 • Hotărârea 299/2013 - Municipiul Baia Mare - 20.08.2013

  HCL 299 din 20.08.2013 Privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător, care să asigure consultanţa şi asistenţa de specialitate şi să reprezinte interesele Consiliului Local Baia Mare, ale Primarului Municipiului Baia Mare şi ale Municipiului Baia Mare în cauzele în care aceste autorităţi publice locale şi unitatea administrativ teritorială sunt părţi în contradictoriu S.C. ROMALTYN MINING S.R.L..
 • Hotărârea 298/2013 - Municipiul Baia Mare - 20.08.2013

  HCL 298 din 20.08.2013 Privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş în domeniul public al Municipiului Baia Mare şi în administrarea Consiliului Local al Municipului Baia Mare
 • Hotărârea 297/2013 - Municipiul Baia Mare - 20.08.2013

  HCL 297 din 20.08.2013 Privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului –– Clubul Sportiv Municipal Baia Mare în domeniul public al Municipiului Baia Mare şi în administrarea Consiliului Local al Municipului Baia Mare
 • Hotărârea 296/2013 - Municipiul Baia Mare - 20.08.2013

  HCL 296 din 20.08.2013 Privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat pentru incluziunea socială a populaţiei din pungile de sărăcie de pe raza municipiului Baia Mare, prin furnizarea de sevicii sociale integrate
 • Hotărârea 295/2013 - Municipiul Baia Mare - 20.08.2013

  HCL 295 din 20.08.2013 Privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între SPAS Baia Mare şi Asociaţia Esperando pentru implementarea proiectului „Maturitate şi Independenţă”
 • Hotărârea 294/2013 - Municipiul Baia Mare - 07.08.2013

  HCL 294 din 07.08.2013 Privind transmiterea din administrarea Serviciului Public Ambient Urban în administrarea Serviciului Public Asistenţă Socială, a imobilului “Clubul Pensionarilor” situat în Parcul Municipal “Regina Maria”
 • Hotărârea 293/2013 - Municipiul Baia Mare - 07.08.2013

  HCL 293 din 07.08.2013 Privind însuşirea propunerii de completare a inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare însuşit prin H.C.L. Nr. 310/2001 cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 292/2013 - Municipiul Baia Mare - 07.08.2013

  HCL 292 din 07.08.2013 Privind încetarea aplicabilităţii H.C.L. nr. 364/2006.
 • Hotărârea 291/2013 - Municipiul Baia Mare - 07.08.2013

  HCL 291 din 07.08.2013 Privind aprobarea Regulamentelor pentru funcţionarea Pieţei IZVOARE şi a Pieţei ALBINA
 • Hotărârea 290/2013 - Municipiul Baia Mare - 07.08.2013

  HCL 290 din 07.08.2013 Privind administrarea şi exploatarea pieţelor agroalimentare „Izvoare” şi „Albina” aparţinând domeniului public al Municipiul Baia Mare , de către Serviciului Public Ambient Urban
 • Hotărârea 289/2013 - Municipiul Baia Mare - 07.08.2013

  HCL 289 din 07.08.2013 Privind revocarea H.C.L. 183/2013 de aprobare a întocmirii documentaţiei în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de modernizare, întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare “Izvoare” şi “Albina” din municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 288/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.07.2013

  HCL 288 din 30.07.2013 Privind identificarea topografică, a terenului în suprafaţă de 1708 mp, aferent unui tronson din str. Oborului, care face parte din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 287/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.07.2013

  HCL 287 din 30.07.2013 Privind identificarea topografică, a terenului în suprafaţă de 6035 mp, aferent unui tronson din str. Electrolizei, care face parte din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 286/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.07.2013

  HCL 286 din 30.07.2013 Privind modificarea prevederilor H.C.L. nr. 371/2012 de aprobare a liniilor de subvenţionare prioritare în anul 2013, a Regulamentului de organizare si funcţionare al Comisiei de evaluare şi selectionare şi a Grilei de evaluare , în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor si fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează şi administrează unitaţi de asistenţă socială
 • Hotărârea 285/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.07.2013

  HCL 285 din 30.07.2013 Privind completarea H.C.L. nr. 110/2013 privind alocarea de la bugetul local pe anul 2013 a sumei de 20.000,00 lei în vederea susţinerii financiare a activităţii desfăşurate de către Consiliul Local al Tinerilor Baia Mare pe parcursul anului 2013, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii tinerilor din municipiul Baia Mare şi modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 110/2013
 • Hotărârea 284/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.07.2013

  HCL 284 din 30.07.2013 Privind aprobarea organizării de către Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare a celei de-a XXX a ediţii a „Expo -Flora Maramureş”, ediţie aniversară, în perioada 26 – 29 septembrie 2013, în cadrul evenimentului cultural „Toamna Băimăreană”
 • Hotărârea 283/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.07.2013

  HCL 283 din 30.07.2013 Privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentului cultural „Toamna Băimăreană”, în perioada 23 – 29 septembrie 2013 eveniment care include şi cea de-a 21-a ediţie a „Sărbătorii Castanelor”
 • Hotărârea 282/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.07.2013

  HCL 282 din 30.07.2013 Privind modificarea Art.1 - pct.1.2. din Contractul de susţinere financiară, aprobat prin H.C.L.nr.99/2013 Anexa nr.1 şi alocarea sumei de 250.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2013 Asociaţiei Clubul Sportiv Fotbal Club Municipal Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare, prin încheierea unui act adiţional la contractul de susţinere financiară nr. 10.981/11.04.2013
 • Hotărârea 281/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.07.2013

  HCL 281 din 30.07.2013 privind alocarea sumei de 150.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru Clubul Sportiv Ştiinţa Baia Mare, în vederea îndeplinirea obiectivelor de performanţă propuse în Campionatul Naţional ediţia 2013/2014, prin încheierea unui act adiţional la contractul de susţinere financiară nr. 10.556/08.04.2013
 • Hotărârea 280/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.07.2013

  HCL 280 din 30.07.2013 Privind alocarea sumei de 400.000,00 lei, în scopul premierii performanţelor deosebite obţinute în anul 2013 de către sportivii legitimaţi la cluburile şi asociaţiile sportive din Baia Mare, precum şi a antrenorilor care i-au pregătit.
 • Hotărârea 279/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.07.2013

  HCL 279 din 30.07.2013 Privind cooperarea Municipiului Baia Mare , cu instituţiile muzeale din Romania şi din străinătate, în vederea îmbunătăţirii imaginii Municipiului Baia Mare şi promovării potenţialului turistic cultural local, în ţară şi în străinătate .
 • Hotărârea 278/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.07.2013

  HCL 278 din 30.07.2013 Privind taxele de utilizare temporară a locurilor publice pentru “Toamna Băimăreană” respectiv “Sărbătoarea Castanelor 2013 ” în perioada 27-29 septembrie 2013
 • Hotărârea 277/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.07.2013

  HCL 277 din 30.07.2013 Privind stabilirea termenului de plată a sumelor de bani rezultând din contractele încheiate de Municipiul Baia Mare, aferente proiectelor cu finanţare europeană
 • Hotărârea 276/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.07.2013

  HCL 276 din 30.07.2013 Privind rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Baia Mare pe anul 2013
 • Hotărârea 275/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.07.2013

  HCL 275 din 26.07.2013 Privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare, Serviciul Public Ambient Urban şi Teatrul Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 274/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.07.2013

  HCL 274 din 26.07.2013 Privind încheierea Contractului de credit de investiţii, a Contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale precum şi a Contractului de ipotecă mobiliară între CEC Bank SA şi Municipiul Baia Mare.
 • Hotărârea 273/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.07.2013

  HCL 273 din 26.07.2013 Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013, în ceea ce priveşte estimările pentru anii 2014 şi 2015 la S.C. Urbis S.A.Baia Mare
 • Hotărârea 272/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.07.2013

  HCL 272 din 26.07.2013 Privind aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente anului 2013 trimestrul II
 • Hotărârea 271/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 271 din 17.07.2013
 • Hotărârea 270/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 270 din 17.07.2013 Privind închirierea terenului în suprafaţă de 277 mp situat pe str.Căprioarei nr.12, în favoarea proprietarului limitrof, Paşca Ema Marta
 • Hotărârea 269/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 269 din 17.07.2013 Privind aprobarea extinderii apartamentului nr. 3 situat la parterul blocului de locuinţe nr. 35 pe str. George Coşbuc în vederea amenajării unui cabinet medical gastroenterologie şi concesionarea terenului aferent, beneficiar Raţiu Luminiţa Codruţa
 • Hotărârea 268/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 268 din 17.07.2013 Privind aprobarea, vânzării fără licitaţie publică în favoarea S.C.”HOFER HI”S.R.L. a terenului concesionat, în suprafaţă de 5 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, ocupat de extindere la spaţiul comercial situat pe Bd. Republicii nr. 14
 • Hotărârea 267/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 267 din 17.07.2013 Privind închirierea terenului în suprafaţă de 500 mp situat pe str.Grigore Ureche nr.27, în favoarea proprietarului limitrof, Sibian Ioan Alexandru
 • Hotărârea 266/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 266 din 17.07.2013 Privind aprobarea menţinerii accesului realizat la spaţiul comercial situat la parterul blocului nr.14 de pe Bd. Republicii executat în baza A.C. nr. 134/22.04.2005 , cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial , beneficiar S.C.” HOFER HI” S.R.L.
 • Hotărârea 265/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 265 din 17.07.2013 Privind mentinerea chioşcului pentru vanzare produse alimentare şi închirierea terenului aferent, în favoarea proprietarului supraedificatului S.C. “AVIMAR PERLA” S.A.
 • Hotărârea 264/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 264 din 17.07.2013 Privind menţinerea spaţiilor comerciale cu staţie de autobus pentru transportul în comun, situate pe str G.Coşbuc, lângă Spitalul Judeţean şi închirierea terenului în suprafaţă totală de 117 mp, în favoarea proprietarilor S.C.”VEVA” S.R.L. şi S.C.” HORSIS IMPEX” S.R.L.
 • Hotărârea 263/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 263 din 17.07.2013 Privind aprobarea extinderii spaţiului situat la parterul blocului de locuinţe nr. 18/15 pe Bd. Independenţei, în vederea reamenajării acestuia în farmacie, beneficiar SC GENTISFARM SRL, conform proiectului nr. 3/2013 , întocmit de arh. Emanuel Achim .
 • Hotărârea 262/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 262 din 17.07.2013 Privind aprobarea extinderii spaţiului comercial, situat la parterul blocului de locuinţe nr. 5/1B pe Bd. Traian în vederea reamenajării acestuia, beneficiar MATEI MARIA, conform proiectului nr. 6/2012 , întocmit de arh. Dieneş Gavril.
 • Hotărârea 261/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 261 din 17.07.2013 Privind aprobarea realizării unui acces din exterior suplimentar la spaţiul comercial existent, situat la parterul blocului de locuinţe nr.17 pe Bulevardul Republicii, beneficiar S.C.”LIBERTY TEX” S.R.L., conform proiectului nr. 12/2013, întocmit de BIA GHECEVICI ANGELA
 • Hotărârea 260/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 260 din 17.07.2013 Privind aprobarea realizării unui acces din exterior la spaţiu existent, pentru amenajare spaţii birouri , situat la parterul blocului de locuinţe nr.1 ap. 2 pe Bulevardul Bucureşti, beneficiar SZEMERE IOSIF OTTO, conform proiectului nr. 47/2012, întocmit de S.C.” RINDA PROIECT” S.R.L.
 • Hotărârea 259/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 259 din 17.07.2013 Privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, conform H.C.L. nr. 80/2013 , pe terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare , în suprafaţă de 590mp , situat pe str. Igniş nr. 13, aferent casei de locuit , edificată anterior anului 1980, proprietatea numitului Cotiu Florin, în favoarea acestuia
 • Hotărârea 258/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 258 din 17.07.2013 Privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, conform H.C.L. nr. 80/2013 , pe terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare , în suprafaţă de 512 m , situat pe str. Valea Borcutului nr. 248 , şi menţinerea casei de locuit situată pe acesta, proprietatea numitei Stoica Gabriela Mihaela, în favoarea acesteia
 • Hotărârea 257/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 257 din 17.07.2013 Privind respingerea solicitării de concesionare sau de trecere din patrimoniul Colegiului Tehnic “Aurel Vlaicu” Baia Mare în patrimoniul Clubului Sportiv Şcolar nr 2, a unui teren în suprafafă de 48.192 mp şi a unor imobile
 • Hotărârea 256/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 256 din 17.07.2013 Privind aprobarea vânzării directe a unui teren în suprafaţă totală de 87/245 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, aferent casei de locuit, proprietatea numiţilor Tecar Laurian Aurelian şi Tecar Daniela, în favoarea acestora, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 120/2012 şi H.C.L. 263/2012
 • Hotărârea 255/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 255 din 17.07.2013 Privind aprobarea vânzării directe a unui teren în suprafaţă totală de 14/245 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, aferent casei de locuit şi curte, casă proprietatea numiţilor Kovacs Nazarica Onorica şi Kovacs Bela Attila, în favoarea acestora, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 120/2012 şi H.C.L.nr. 263/2012
 • Hotărârea 254/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 254 din 17.07.2013 Privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică, a terenului proprietate privată a municipiului Baia Mare, situat pe str. Păşunii, în suprafaţă de 197 mp, în favoarea S.C. DALIAD S.R.L. , proprietara terenului învecinat, în vederea amenajării unei parcări subterane, respectiv supraterane, conform proiectului nr. 1223/2013, întocmit de SC DIVCONSTRUCT SRL
 • Hotărârea 253/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 253 din 17.07.2013 Privind aprobarea prețului de pornire al licitației pentru terenul proprietatea privată a municipiului Baia Mare,care face obiectul HCL nr. 24/2012, în suprafață de 192 mp, situat pe str. Cireșilor nr. 20, identificat prin CF 4709 Baia Mare, din nr. topo 1440/12/2/3 ,conform Raportului de Evaluare întocmit de SC PBS EVAL CONSULTING SRL
 • Hotărârea 252/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 252 din 17.07.2013 Privind identificarea topografică, a terenului aferent Şcolii Gimnaziale “Petre Dulfu” Baia Mare, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, înregistrat la poziţia nr. 162 din anexa nr. 2, aprobată prin H.G. nr. 934/2002, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 251/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 251 din 17.07.2013 Privind identificarea topografică a terenurilor aferente Colegiul Economic Nicolae Titulescu,cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, înregistrat la poziţia nr. 147 din anexa nr. 2, aprobată prin H.G. nr. 934/2002, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 250/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 250 din 17.07.2013 Privind identificarea topografică, a terenurilor aferente Parcului Mara, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, înregistrat la poziţia nr. 96 din anexa nr. 2, aprobată prin H.G. nr. 934/2002, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 249/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 249 din 17.07.2013 Privind acordul de trecere a unui sector din strada Europa, respectiv între km 0+000,00 şi km 1 + 437,00 care reprezintă legătura între DN1C spre Cluj Napoca cu DN1C spre Satu Mare, din proprietatea publică a Municipiului Baia Mare şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, în proprietatea publica a statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în scopul încadrării acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale.
 • Hotărârea 248/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 248 din 17.07.2013 Privind aprobarea plaţii taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale de catre Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare , în calitate de membru fondator , către “Asociaţia Administratorilor de Pieţe din România „
 • Hotărârea 247/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 247 din 17.07.2013 Privind menţinerea spaţiului comercial situat pe str.Victoriei nr.57 şi închirierea terenului ocupat de acesta în favoarea proprietarului , LORINCZ LASZLO
 • Hotărârea 246/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 246 din 17.07.2013 Privind prelungirea, până la organizarea unei noi licitaţii dar nu mai mult de 1 an, a contractului de închiriere nr. 146/20.09.2010, pentru terenul în suprafaţă de 16 mp, situat pe str.Holloşi Şimon- colţ cu Ferenczi Carol ,pe care este construit un chioşc alimentar ,în favoarea proprietarului SC GRIMI SRL
 • Hotărârea 245/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 245 din 17.07.2013 Privind închirierea în favoarea Spitalului Judeţean de Urgentă “ Dr. Constantin Opriş “ Baia Mare a mijloacelor fixe din centralele termice care îi deserveşte , respectiv microcentralele termice: Policlinica nr.2 - str.Progresului , Pleaning - B-dul Bucuresti 17 A , Centrul de Sanatate nr.2 - str.Gh. Marinescu
 • Hotărârea 244/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 244 din 17.07.2013 Privind închirierea în favoarea Asociaţiei de proprietari nr.231 Baia Mare, a mijloacelor fixe din centrala termică care îi deserveşte
 • Hotărârea 243/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 243 din 17.07.2013 Privind aprobarea Listelor de priorităţi pentru locuinţe sociale, din fondul locativ de stat şi locuinţe construite prin ANL, în vederea închirierii
 • Hotărârea 242/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 242 din 17.07.2013 Privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze un avocat, care să asigure consultanţa şi asistenţa de specialitate şi care să reprezinte interesele Consiliului Local Baia Mare în dosarele nr. 5915/100/2013 şi nr. 5916/100/2013 aflate pe rolul Tribunalului Maramureş – contestator S.C. ROMALTYN MINING S.R.L.
 • Hotărârea 241/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 241 din 17.07.2013 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza P.T. pentru obiectivul de investiţii: “ REABILITARE ACCES PRINCIPAL PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE”, Str. Gh. Şincai NR. 37 Baia Mare
 • Hotărârea 240/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 240 din 17.07.2013 Privind aprobarea plății eşalonate a contravalorii terenului proprietatea privată a municipiului Baia Mare,care face obiectul HCL nr. 202/2013,
 • Hotărârea 239/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 239 din 17.07.2013 Privind aprobarea organizării în cadrul evenimentului cultural „Vara Băimăreană 2013” a manifestării culturale „Mix Music Evo – LIDL 2013” care va avea loc în Baia Mare în perioada 27 – 28 iulie 2013, în baza unui Acord de cooperare ce se va încheia între Municipiul Baia Mare şi S.C. „Compania Artistică Mix Music Show” S.R.L.
 • Hotărârea 238/2013 - Municipiul Baia Mare - 17.07.2013

  HCL 238 din 17.07.2013 Privind aprobarea organizării în cadrul evenimentului cultural „Vara Băimăreană 2013” a manifestării culturale ”Târg Produs de Cluj” care va avea loc în Baia Mare în perioada 2 – 4 august 2013, în baza unui Acord de cooperare ce se va încheia între Municipiul Baia Mare şi Consiliul Judeţean Cluj prin Asociaţia” Produs de Cluj”
 • Hotărârea 237/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.06.2013

  HCL 237 din 26.06.2013 Privind aprobarea Contractului de asociere între Municipiul Baia Mare şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş în vederea întocmirii proiectului tehnic şi obţinerii avizelor necesare intervenţiei asupra terenului de joc din incinta Sălii Sporturilor „Lascăr Pană” din Baia Mare pentru asigurarea condiţiilor materiale pentru îndeplinirea cerinţelor necesare desfăşurării meciurilor din competiţiile oficiale interne şi internaţionale la handbal şi volei
 • Hotărârea 236/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.06.2013

  HCL 236 din 26.06.2013 Privind aprobarea Contractului de Asistenţă pentru Proiect ce urmează a fi încheiat între Municipiul Baia Mare, S.C.”VITAL”S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • Hotărârea 235/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.06.2013

  HCL 235 din 26.06.2013 Privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al Municipiului Baia Mare pe anul 2013
 • Hotărârea 234/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.06.2013

  HCL 234 din 26.06.2013 Privind stabilirea „Zilelor Municipiului Baia Mare”
 • Hotărârea 233/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.06.2013

  HCL 233 din 26.06.2013 Privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită acordat Asociaţiei ”American International School of Transylvania” asupra unor imobile situate în Baia Mare, str. Dr. Victor Babeş nr. 64, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare, compusă din teren şi clădiri, în vederea înfiinţării şi funcţionării unei unităţi de învăţământ privat INTERNATIONAL SCHOOL OF TRANSYLVANIA
 • Hotărârea 232/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.06.2013

  HCL 232 din 26.06.2013 Privind însuşirea propunerii de modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Baia Mare, respectiv a poziţiei nr. 25 din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 310/2001, cu modificările şi completările ulterioare, modificare constând în indicarea corectă a elementelor de identificare
 • Hotărârea 231/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.06.2013

  HCL 231 din 26.06.2013 Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a imobilului teren şi construcţie identificat prin C.F. 114189 Baia Mare, nr. topo 2024 şi însuşirea documentaţiei cadastrale vizată de O.C.P.I. Maramureş sub nr. 15327/18.04.2013, având ca obiect apartamentarea imobilului înscris în C.F. 114189 Baia Mare , în vederea vânzării acestuia în condiţiile Legii nr.112/1995
 • Hotărârea 230/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.06.2013

  HCL 230 din 26.06.2013 Privind însuşirea documentaţei tehnice cadastrale vizată de către OCPI sub nr. 37300/26.09.2011 având ca obiect propunerea de dezlipire a imobilului situat în Baia Mare str. Lunci, identificat prin C.F. nr. 108900 Baia Mare, nr. topo 158/14/4
 • Hotărârea 229/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.06.2013

  HCL 229 din 26.06.2013 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale vizată de OCPI sub nr. 10172/18.03.2013 şi efectuarea schimbului de terenuri, fără sultă, pentru cauză de utilitate publică, între Municipiul Baia Mare proprietarul terenului în suprafaţă de 776 mp, situat pe str. Victoriei, nr. 8, cu terenul în suprafaţă de 776 mp, aflat în proprietatea SC Zvu- Ne-Rom Company SRL, şi acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 808 mp, proprietatea privată a SC Zvu- Ne-Rom Company SRL, în vederea asigurării accesului în Parcul Municipal Regina Maria.
 • Hotărârea 228/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.06.2013

  HCL 228 din 26.06.2013 Privind apobarea întocmirii documentaţiei cadastrale în vederea notării în Cartea Funciară în domeniul public al Municipiului Baia Mare şi aministrarea Consiliului Local a imobilului situat pe str.Valea Roşie nr. 26 identificat prin nr. topo. 2107 şi înscris în C.F. nr. 815 în favoarea Statului Roman
 • Hotărârea 227/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.06.2013

  HCL 227 din 26.06.2013 Privind retragerea dreptului de administrare a H.C.MINAUR pentru apartamentul situat pe str. Matei Basarab nr.8/17 – Baia Mare
 • Hotărârea 226/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.06.2013

  HCL 226 din 26.06.2013 Privind aprobarea prelungirii pe 6 luni a contractelor de închiriere pentru locuinţele proprietatea Municipiului Baia Mare din blocurile nereabilitate de pe str. Melodiei nr.4 şi Horea nr. 46B.
 • Hotărârea 225/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.06.2013

  HCL 225 din 26.06.2013 Privind punerea la dispoziţia artiştilor plastici din cadrul U.A.P., pe baza unui contract de închiriere pe termen de 5 ani, a spaţiilor destinate creaţiei artistice în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea
 • Hotărârea 224/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.06.2013

  HCL 224 din 26.06.2013 Privind stabilirea chiriei pentru imobilele aparținând Municipiului Baia Mare închiriate asociațiilor și fundațiilor fără scop patrimonial
 • Hotărârea 223/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.06.2013

  HCL 223 din 26.06.2013 Privind revocarea HCL nr. 340/2009 şi stabilirea sancţiunilor pentru faptele care constituie contravenţii în domeniul gospodăririi Municipiului Baia Mare.
 • Hotărârea 222/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.06.2013

  HCL 222 din 26.06.2013 Privind acordarea finanţărilor nerambursabile în temeiul Legii 350/2005, pentru asociaţiile şi fundaţiile selecţionate, la nivelul Municipiului Baia Mare, pe anul 2013
 • Hotărârea 221/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.06.2013

  HCL 221 din 26.06.2013 Privind alocarea sumei de 590.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2013 ,Clubului Sportiv Handbal Club Municipal Baia Mare, secţia de handbal feminin, în vederea participării în Cupele Europene, prin încheierea unui act adiţional la contractul de susţinere financiară nr. 10.560/08.04.2013
 • Hotărârea 220/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.06.2013

  HCL 220 din 26.06.2013 Privind aprobarea retragerii contribuţiei financiare a Municipiului Baia Mare acordată Direcţiei Judeţene pentru Sport si Tineret Maramureş, aprobată prin H.C.L. nr. 209/2013
 • Hotărârea 219/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.06.2013

  HCL 219 din 26.06.2013 Privind Acordul de cooperare dintre Municipiul Baia Mare şi Filiala Judeţeană Maramureş a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere „Alexandru Ioan Cuza”
 • Hotărârea 218/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.06.2013

  HCL 218 din 26.06.2013 Privind participarea Municipiului Baia Mare ca partener în proiectul „JCVG- Jovens contra a violência de género/ YOUTH AGAINST GENDER VIOLENCE”- Tineri împotriva violenţei de gen şi aprobarea contribuţiei în natură, a municipiului în acest proiect
 • Hotărârea 217/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.06.2013

  HCL 217 din 26.06.2013 Privind aprobarea documentaţiei în faza P.T. pentru investiţia: „ Reabilitare bloc de locuinţe sociale str. Melodiei, nr.4 ” din municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 216/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.06.2013

  HCL 216 din 26.06.2013 Privind aprobarea documentaţiei în faza P.T. pentru investiţia: „ Reabilitare bloc de locuinţe sociale str. Horea, nr.46 B” din municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 215/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.06.2013

  HCL 215 din 26.06.2013 Privind aprobarea condiţiilor de încetare a Contractului de asociere nr. 5/1998 încheiat cu Fundaţia C.D.I.M.M. pentru imobilul situat în str. Melodiei nr. 2, Baia Mare.
 • Hotărârea 214/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.06.2013

  HCL 214 din 26.06.2013 Privind preluarea imobilului Cinematograful ” Minerul” din domeniul privat al Statului Român și administrarea RADEF , în domeniului public al Municipiului Baia Mare și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, Județul Maramureș
 • Hotărârea 213/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.06.2013

  HCL 213 din 26.06.2013 Privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii la Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.
 • Hotărârea 212/2013 - Municipiul Baia Mare - 26.06.2013

  HCL 212 din 26.06.2013 Privind demararea procedurilor pentru înfiinţarea unui Parc Natural în zona metropolitana a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 211/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 211 din 29.05.2013 Privind suportarea de la bugetul local a taxelor aferente perfectării actelor necesare pentru dobândirea prin donație a terenului în suprafață de 1618 mp, necesar amenajării unui drum public
 • Hotărârea 210/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 210 din 29.05.2013 Privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la Serviciului Public “Asistenţă Socială” Baia Mare
 • Hotărârea 209/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 209 din 29.05.2013 Privind aprobarea Contractului de asociere între Municipiul Baia Mare şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş în vederea asigurării condiţiilor materiale pentru îndeplinirea cerinţelor necesare desfăşurării meciurilor din competiţiile oficiale interne şi internaţionale la handbal şi volei
 • Hotărârea 208/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 208 din 29.05.2013 Privind modificarea componenţei Comisiei pentru activităţi economico-financiare, numită prin H.C.L. nr. 212/2012, prin înlocuirea doamnei viceprimar Hofer Gabriela cu domnul consilier Matei Dumitru
 • Hotărârea 207/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 207 din 29.05.2013 Privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie la Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A.
 • Hotărârea 206/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 206 din 29.05.2013 Privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al Municipiului Baia Mare pe anul 2013
 • Hotărârea 205/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 205 din 29.05.2013 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,, ZONĂ REZIDENTIALĂ”-bd. Bucureşti, bd.Unirii, str.Gheorghe Bilaşcu şi str. Petru Maior, conform proiect nr.13/2009/2011/2013, întocmit de SC 9 OPŢIUNE SRL, Baia Mare, str.Cetăţii, nr.2.
 • Hotărârea 204/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 204 din 29.05.2013 Privind aprobarea prin derogare de la prevederile HCL 314/2008, art.1, lit.g a extinderii şi deschiderii unui acces din exterior la apartamentul situat la parterul blocului de locuinţe nr. 13/12 pe strada George Enescu, beneficiar SC RINVIO COM SRL, conform proiectului nr. 8/2013 , întocmit de c.arh. GHECEVICI ANGELA
 • Hotărârea 203/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 203 din 29.05.2013 Privind vânzarea directă, în favoarea d-nei Ivan Veronica , a terenului concesionat , în suprafaţă totală de 10 mp , aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare , aferent balcon, situat pe b-dul Traian nr.20.
 • Hotărârea 202/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 202 din 29.05.2013 Privind vânzarea directă a unui teren în suprafaţă totală de 168 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, aferent casei de locuit, proprietatea numiților Ionce Andrei și Ionce Rodica, în favoarea acestora, în conformitate cu prevederile HCL nr. 120/2012 și HCL 263/2012
 • Hotărârea 201/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 201 din 29.05.2013 Privind vânzărea fără licitaţie publică în favoarea SC R&B COM SRL a terenului concesionat, în suprafaţă de 6 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, ocupat de extindere la spaţiul comercial situat pe str. Transilvaniei nr. 8
 • Hotărârea 200/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 200 din 29.05.2013 Privind vânzarea prin licitaţie publică, a două parcele de teren , aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare , una în suprafaţă de 410 mp, identificată prin CF 104412 Baia Mare, nr. topo 1516/5, cea de a doua în suprafaţă de 799 mp, identificată prin CF 104412 Baia Mare , nr.topo 1516/7/2 , terenuri situate în zona străzii Mihai Eminescu .
 • Hotărârea 199/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 199 din 29.05.2013 Privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Baia Mare şi Lung Radu şi Lung Natalia Ofelia, în vederea soluţionării suprapunerii a două titluri de proprietate emise în baza Legii 18/1991, şi însuşirea raportului tehnic de evaluare întocmit SC EVAL-PETRESCU SRL prin evaluator ing.Florin Petrescu, a terenurilor care fac obiectul schimbului
 • Hotărârea 198/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 198 din 29.05.2013 Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 893 mp, situat în Baia Mare , str. V. Lucaciu
 • Hotărârea 197/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 197 din 29.05.2013 Privind însuşirea unei documentaţii tehnice cadastrale, de dezlipire, a unui imobil, situat în Baia Mare, str. Ştefan Luchian nr. 15, înscris în CF nr. 101807 Baia Mare, întocmită de topograf autorizat Varga Iosif, vizată de O.C.P.I. Maramureş sub nr. 8876/07.03.2013.
 • Hotărârea 196/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 196 din 29.05.2013 Privind însuşirea unei documentaţii tehnice cadastrale a unui imobil, situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului nr. 248 B, nr.cadastral atribuit 113961, întocmită de topograf autorizat Kiss Alexandru, vizată de O.C.P.I. Maramureş sub nr. 43295/05.12.2012 şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a acestuia.
 • Hotărârea 195/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 195 din 29.05.2013 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale vizată de OCPI Maramureş sub nr. 15482/19.04.2013, având ca obiect dezlipirea unei parcele de teren, în suprafaţă de 27 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, str. Aviatorilor nr. 3A, identificat prin CF 11388 Baia Mare, nr. topo 1772/157, nr. cadastral atribuit 114655, în vederea concesionării acestuia conform HCL nr. 194/2013
 • Hotărârea 194/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 194 din 29.05.2013 Privind modificarea Art.2 din HCL nr. 54/2013, cu privire la suprafaţa de teren concesionată, necesară realizării extinderii microcentralei termice de bloc,dezafectată, situată la parterul blocului de locuinţe nr. 3A pe str. Aviatorilor, în favoarea proprietarului spaţiului , respectiv d-na Petran Manuela Adela.
 • Hotărârea 193/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 193 din 29.05.2013 Privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă totală de 360 mp, identificat prin CF nr. 114487 Baia Mare, nr. topo 4921/19/2/2/1 în suprafaţă de 120 mp şi CF nr. 104677 Baia Mare, nr. topo 4921/19/2/21/5, în suprafaţă de 240 mp, situat în Baia Mare, str. Liliacului aflat în proprietatea privată a numiţilor Ghirasin Nicolae şi soţia Ghirasin Lioara, Hossu Ioan şi soţia Hossu Rodica Monica, Zaharie Cristina-Irina fostă Pop, Giurgiu Marinela şi Costin Iosif-Gabriel şi soţia Costin Teodora-Raluca, în vederea amenajării acestuia ca drum public
 • Hotărârea 192/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 192 din 29.05.2013 Privind stabilirea condiţiilor de închiriere/prelungire a contractelor de concesionare/închiriere pentru terenurile ocupate de garaje şi parcări acoperite, edificate până la data prezentei.
 • Hotărârea 191/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 191 din 29.05.2013 Privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru terenul situat pe str.V.Alecsandri, pe care este amplasat un chioşc pentru vanzare flori, ,în favoarea proprietarului GREC ALINA I.I.
 • Hotărârea 190/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 190 din 29.05.2013 Privind schimbarea amplasamentului construcţiei situată pe b-dul Republicii nr.1, având destinaţia de sediu al ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI 21, în curtea interioară a imobilului de pe str.G.Coşbuc nr.27 .
 • Hotărârea 189/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 189 din 29.05.2013 Privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru terenul situat în Parcul Municipal, ocupat de chioşcul alimentar, în favoarea proprietarului ,SC VELCANT SRL
 • Hotărârea 188/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 188 din 29.05.2013 Privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru terenul situat pe B-dul Bucureşti nr.38, ocupat de spatiul commercial , în favoarea proprietarului ,SABOU DIANA
 • Hotărârea 187/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 187 din 29.05.2013 Privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru terenul situat pe str. Gh. Bilaşcu, ocupat de chioşcul pentru vânzare presă, în favoarea proprietarului DUNCA EMANUELA Î.F.
 • Hotărârea 186/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 186 din 29.05.2013 Privind vânzarea către Unitatea Militară 01354 Baia Mare a Centralei termice care îi deserveşte împreună cu mijloacele fixe din aceasta
 • Hotărârea 185/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 185 din 29.05.2013 Privind vânzarea către Clubul Sportiv Scolar nr. 2 Baia Mare a mijloacelor fixe din Centrala termică ce îi deserveşte
 • Hotărârea 184/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 184 din 29.05.2013 Privind modificarea H.C.L. nr.162/2012 prin care s-a aprobat Regulamentul de desfăşurare a comerţului stradal pe raza Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 183/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 183 din 29.05.2013 Privind aprobarea întocmirii documentaţiei în vederea atriburii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de modernizare, întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare “Izvoarele” şi “Albina” din municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 182/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 182 din 29.05.2013 Privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele proprietatea Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 181/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 181 din 29.05.2013 Privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele din blocul construit prin A.N.L. situat în Baia Mare pe str. Aleea Mărăşti nr. 16.
 • Hotărârea 180/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 180 din 29.05.2013 Privind modalitatea de plată a preţului pentru locuinţele construite din fondurile statului şi cumpărate de chiriaşi în conformitate cu prevederile Decretului - Lege nr. 61/1990 .
 • Hotărârea 179/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 179 din 29.05.2013 Privind împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BAIA MARE” să exercite, în numele şi pe seama Municipiului Baia Mare, dreptul de a delega gestiunea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, şi aprobarea delegării gestiunii acestui serviciu către operatorul de transport S.C.”U.R.B.I.S.” S.A.
 • Hotărârea 178/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 178 din 29.05.2013 Privind ajustarea începând cu data de 01.06.2013, tarifelor la transportul public local de călători pe raza Municipiului Baia Mare, corespunzător procentului de creştere a indicelui preţurilor de consum în perioada iulie 2010 - martie 2013
 • Hotărârea 177/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 177 din 29.05.2013 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii: “Execuţie centrală termică şi instalaţie de încălzire la Şcoala Generală nr. 8 Lucian Blaga str. V. Alecsandri nr.56 Baia Mare “
 • Hotărârea 176/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 176 din 29.05.2013 Privind exonerarea de la plată a majorărilor de întârziere aferente debitului reprezentând venituri încasate de către Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny” din închirierea de spaţii din domeniul public al Municipiului Baia Mare aflate în administrarea sa
 • Hotărârea 175/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 175 din 29.05.2013 Privind susţinerea de la bugetul local a participării unui număr de 24 de elevi proveniţi din familii defavorizate, la Programul "Şcoala după şcoală" desfăşurat la Şcoala gimnazială Nicolae Bălcescu Baia Mare, în perioada anului şcolar octombrie 2013 - iunie 2014
 • Hotărârea 174/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 174 din 29.05.2013 Privind repartizarea sumei de 357.000,00 lei din bugetul local pe anul 2013 solicitanţilor din municipiul Baia Mare care pot participa la/organiza programe/proiecte/ acţiuni sportive pe parcursul anului 2013
 • Hotărârea 173/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 173 din 29.05.2013 Privind repartizarea sumei de 51.000,00 lei din bugetul local pe anul 2013 solicitanţilor din municipiul Baia Mare, pentru derularea de programe/proiecte de/pentru tineret pe parcursul anului 2013
 • Hotărârea 172/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 172 din 29.05.2013 Privind repartizarea sumei de 190.000,00 lei din bugetul local pe anul 2013 solicitanţilor pentru derularea programelor/proiectelor şi acţiunilor culturale nonprofit de interes local pe raza Municipiului Baia Mare pe parcursul anului 2013
 • Hotărârea 171/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 171 din 29.05.2013
 • Hotărârea 170/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 170 din 29.05.2013 Privind aprobarea Acordului de cooperare între Municipiul Baia Mare şi Clubul Sportiv Extrem Baia Mare în vederea organizării celei de-a X-a ediţii a „Festivalului Handbalului Juvenil”, care va avea loc în Baia Mare, în perioada 28-30 iunie 2013
 • Hotărârea 169/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 169 din 29.05.2013 Privind cotizaţia pentru anul 2013, a municipiului Baia Mare, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ BAIA MARE”
 • Hotărârea 168/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 168 din 29.05.2013 Privind taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă
 • Hotărârea 167/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 167 din 29.05.2013 Privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru Serviciul Public Ambient Urban
 • Hotărârea 166/2013 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2013

  HCL 166 din 29.05.2013 Privind aprobarea statului de funcţii pentru Teatrul Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 164/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 164 din 30.04.2013 Privind aprobarea tarifelor de închiriere a celor două terenuri de tenis situate în Parcul Municipal Regina Maria
 • Hotărârea 163/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 163 din 30.04.2013 Privind trecerea mijlocului fix „ Poartă 2” aflat în inventarul Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu”,din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 162/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 162 din 30.04.2013 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul ,, STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ DE GENERAŢIA A TREIA ( 3G ) ” pe str. Crişan nr.8 Baia Mare (Teatrul Municipal) judeţul Maramureş, iniţiator S.C. R.C.S. & R.D.S. S.A. cu sediul în Bucureşti, sector 5 str.Dr.Staicovici nr.75, clădirea Forum 2000,Faza 1 etaj 2 , elaborator S.C. Costin & Costin Arhitectură S.R.L.
 • Hotărârea 161/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 161 din 30.04.2013 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul ,, STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ DE GENERAŢIA A TREIA ( 3G ) ” pe str. Victor Babeş nr.21 scara B, Baia Mare judeţul Maramureş, iniţiator S.C. R.C.S. & R.D.S. S.A. cu sediul în Bucureşti sector 5 str.Dr.Staicovici nr.75, clădirea Forum 2000,Faza 1 etaj 2, elaborator S.C. Costin & Costin Arhitectură SRL.
 • Hotărârea 160/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 160 din 30.04.2013 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul ,, STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ DE GENERAŢIA A TREIA ( 3G ) ” pe Aleea Rotundă nr.3 Baia Mare judeţul Maramureş, iniţiator S.C. R.C.S. & R.D.S. S.A. cu sediul în Bucureşti, sector 5 str.Dr.Staicovici nr.75, clădirea Forum 2000, Faza 1 etaj 2 , elaborator S.C. Costin & Costin Arhitectură S.R.L.
 • Hotărârea 159/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 159 din 30.04.2013 Privind menţinerea balconului extins realizat la apartamentul nr. 22 situat la parterul blocului de locuinţe nr. 4 pe str. Oituz , beneficiar POP AURICA , conform proiectului nr. 62/2012, întocmit de arh. MOLDOVAN GEOGETA .
 • Hotărârea 158/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 158 din 30.04.2013 Privind aprobarea menţinerii garajului situat pe str.Victor Babeş, nr. 66, realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiar SABOU VASILE, conform planului de amplasament şi delimitare întocmit de topograf Bodea Anca Ioana
 • Hotărârea 157/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 157 din 30.04.2013 Privind menţinerea balconului realizat la apartamentul nr. 1 situat la faţada posterioară a blocului de locuinţe nr.74 pe bd.Republicii , beneficiar Pop Cecilia , conform proiectului nr.10/2013, întocmit de SC ZETT GROUP SRL
 • Hotărârea 156/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 156 din 30.04.2013 Privind extinderea şi deschiderii unui acces din exterior la parterul blocului de locuinţe nr.20/21, pe strada Petru Rareş în vederea amenajării unui spaţiu comercial la faţada principală precum şi construirea unui balcon la faţada posterioară în limitele geometrice ale celor existente la nivelele superioare, beneficiar SC GREC SRL, conform proiectului nr. 18/2013, întocmit de SC AEDILIS PROIECT SRL
 • Hotărârea 155/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 155 din 30.04.2013 Privind aprobarea extinderii spaţiilor comerciale situate la parterul blocului de locuinţe nr. 3/2,9,10 din P-ţa Revoluţiei în vederea reamenajării acestora şi concesionarea terenului aferent, beneficiari SC REDMM SRL, SC BULZAN IMPEX SRL BAIA MARE, SC C & CO INTERMEDIA SRL BAIA MARE
 • Hotărârea 154/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 154 din 30.04.2013 Privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros, conform H.C.L. nr. 80/2013 , pe terenul aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, în suprafaţă de 262 m , situat pe str. Valea Roşie nr.160A , aferent casei de locuit , proprietatea numitului Ilyeş Iosif, în favoarea acestuia
 • Hotărârea 153/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 153 din 30.04.2013 Privind vânzarea fără licitaţie publică în favoarea numitului Brad Ioan, a terenului concesionat în suprafaţă de 18 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, ocupat de extindere, situat pe str. Rozelor nr. 17/1
 • Hotărârea 152/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 152 din 30.04.2013 Privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică în favoarea numitului POP VASILE, a terenului concesionat în suprafaţă de 16 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, ocupat de extindere - spaţiu comercial, situat pe Bd. Traian nr. 26
 • Hotărârea 151/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 151 din 30.04.2013 Privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 20 mp., situat în Baia Mare, Piata Izvoarelor nr.16/A, ocupat de ceasornicărie, în favoarea proprietarilor Boje Dorina şi Sas Valerian
 • Hotărârea 150/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 150 din 30.04.2013 Privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 153/14.02.2000 pe o perioadă egală cu durata contractului de concesiune nr. 79.20.04.2000, respectiv până la data de 20.04.2049, în favoarea S.C. ZODIA NOUĂ S.N.C., proprietarul spaţiului comercial situat în Baia Mare, str. Oituz, nr. 8B/2
 • Hotărârea 149/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 149 din 30.04.2013 Privind închirierea fără licitaţie a terenului în suprafaţă de 677 mp situat pe str.Traian Demetrescu nr.4, în favoarea fam. POP ILEANA şi POP IOAN
 • Hotărârea 148/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 148 din 30.04.2013 Privind reducerea preţului de pornire al licitaţiei pentru vânzarea unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, în suprafaţă de 123 mp, identificat prin CF 102714 Baia Mare, nr. topo 4928/2/25/2/3/1, vânzare aprobată prin HCL nr. 427/2012
 • Hotărârea 147/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 147 din 30.04.2013 Privind diminuarea cu 50% a redevenţei stabilite prin contractul de concesiune nr.316/17.12.2012,în favoarea doamnei Nan Maricica Laura
 • Hotărârea 146/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 146 din 30.04.2013 Privind aprobarea amenajării unor parcări publice şi accese auto şi pietonale, pe terenul cuprins între străzile George Coşbuc, Gheorghe Bilaşcu şi Bd. Republicii, executate pe cheltuiala beneficiarului, conform poiectului nr. 1216/2013 întocmit de SC AMBIENT SRL.
 • Hotărârea 145/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 145 din 30.04.2013 Privind constituirea unui drept de trecere cu plată ,asupra unui teren în suprafaţă de 146 mp , proprietatea privată a municipiului Baia Mare , identificat prin CF114353 Baia Mare provenit din CF5793 Baia Mare, nr.topo nou 1782/369/2 ,în favoarea imobilului identificat prin CF12336 Baia Mare nr.topo 1062/6/1, situat pe str.Industriei nr.2A.
 • Hotărârea 144/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 144 din 30.04.2013 Privind stabilirea chiriilor pentru terenurile aparţinând Municipiului Baia Mare ocupate de terasele sezoniere din Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 143/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 143 din 30.04.2013 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii: „REABILITARE COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE ŞINCAI” BAIA MARE”
 • Hotărârea 142/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 142 din 30.04.2013 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru investiţia: “Depozit de lemne Ferneziu – Platforme Betonate”
 • Hotărârea 141/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 141 din 30.04.2013 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru investiţia: “Amenajare drum forestier Frăsineasa”
 • Hotărârea 140/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 140 din 30.04.2013 Privind aprobarea documentaţiei de proiectare şi execuţie lucrări ,şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul: LUCRĂRI DE REABILITARE STRĂZI,PACHET 1
 • Hotărârea 139/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 139 din 30.04.2013 Privind aprobarea situaţiilor financiare anuale si a repartizării profitului net realizat de către Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A în exerciţiul financiar 2012
 • Hotărârea 138/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 138 din 30.04.2013 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 al operatorului de transport S.C. URBIS S.A.
 • Hotărârea 137/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 137 din 30.04.2013 Pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente anului 2013- trimestrul I
 • Hotărârea 136/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 136 din 30.04.2013 Privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, a conturilor anuale de execuţie ale bugetelor municipiului Baia Mare pe anul 2012
 • Hotărârea 135/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 135 din 30.04.2013 Privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Baia Mare pe anul 2013
 • Hotărârea 134/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 134 din 30.04.2013 Privind Regulamentul de organizare şi funcționare al Teatrului Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 133/2013 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2013

  HCL 133 din 30.04.2013 Privind aprobarea REGULAMENTULUI de finanţare de la bugetul local a proiectelor de interes public în domeniul serviciilor sociale derulate de persoane fizice şi juridice fără scop lucrativ , pentru procedura selecţiei de proiecte, în vederea acordării de finanţări nerambursabile de la bugetul local, pentru anul 2013
 • Hotărârea 132/2013 - Municipiul Baia Mare - 22.04.2013

  HCL 132 din 22.04.2013 Privind abrogarea pozițiilor 234, 237 şi 238 din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, însuşit prin HCL nr. 310/2001 cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 131/2013 - Municipiul Baia Mare - 22.04.2013

  HCL 131 din 22.04.2013 Privind însuşirea propunerii de modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Baia Mare, respectiv a poziţiei nr. 115 din anexa nr. 2, aprobată prin H.G. nr. 934/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu imobilul “Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 8” şi teren aferent, situat pe str.Horea, nr. 42, identificat prin CF 107480, nr. cadastral 107480
 • Hotărârea 130/2013 - Municipiul Baia Mare - 22.04.2013

  HCL 130 din 22.04.2013 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale vizată de OCPI Maramureş sub nr. 25185/19.07.2012 , având ca obiect alipirea a două parcele de teren, în suprafaţă totală de 1030 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situate în Baia Mare, str. Lunci, nr. 52A
 • Hotărârea 129/2013 - Municipiul Baia Mare - 22.04.2013

  HCL 129 din 22.04.2013 Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 7200mp situat în Baia Mare , str. Dumbravei.
 • Hotărârea 128/2013 - Municipiul Baia Mare - 22.04.2013

  HCL 128 din 22.04.2013 Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 521mp, situat pe str. Grănicerilor şi însuşirea documentaţiei cadastrale vizate de către O.C.P.I. sub nr. 5065/08.02.2013
 • Hotărârea 127/2013 - Municipiul Baia Mare - 22.04.2013

  HCL 127 din 22.04.2013 Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 13ha 9900 mp, situat în Baia Mare zona Unităţii Militare-Jandarmerie-Cimitir Municipal
 • Hotărârea 126/2013 - Municipiul Baia Mare - 22.04.2013

  HCL 126 din 22.04.2013 Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a mijlocului fix FÂNTÂNI ARTEZIENE PARC MARA din Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 125/2013 - Municipiul Baia Mare - 22.04.2013

  HCL 125 din 22.04.2013 Privind aprobarea Procedurii de strângere de fonduri de la populaţie pe raza Municipiului Baia Mare de către organizaţiile neguvernamentale, persoanele juridice şi persoanele fizice.
 • Hotărârea 124/2013 - Municipiul Baia Mare - 22.04.2013

  HCL 124 din 22.04.2013 Privind alocarea de la bugetul local pe anul 2013 a sumei de 5.000,00 lei, sumă ce reprezintă sprijin financiar necesar acoperirii parţiale a cheltuielilor de transport în vederea participării unui grup de elevi de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare, la Festivalul de Teatru „Pantomimes” în Franţa, localitatea Orthez, în perioada 13-20 mai 2013
 • Hotărârea 123/2013 - Municipiul Baia Mare - 22.04.2013

  HCL 123 din 22.04.2013 Privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Baia Mare şi Asociaţia „Delfinul de Aur”, în vederea organizării la Baia Mare a celei de-a XXX-a ediţii a Festivalului Naţional de Muzică Uşoară „Ursuleţul de Aur” , care se va desfăşura în perioada 17 – 18 mai 2013
 • Hotărârea 122/2013 - Municipiul Baia Mare - 22.04.2013

  HCL 122 din 22.04.2013 Privind aprobarea încetării Parteneriatului cu Fundaţia CDIMM Baia Mare şi preluarea imobilului situat în Str. Melodiei Nr.2, Baia Mare
 • Hotărârea 121/2013 - Municipiul Baia Mare - 22.04.2013

  HCL 121 din 22.04.2013 Privind modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.3/2013 privind necesitatea contractării unui împrumut bancar pentru finanţarea unor investiţii publice de interes local
 • Hotărârea 120/2013 - Municipiul Baia Mare - 12.04.2013

  HCL 120 din 12.04.2013 Privind stabilirea regimului economic al unităţii teritoriale de referinţă cuprinsă între B-dul Independenţei, B-dul Decebal, str. Victoriei
 • Hotărârea 119/2013 - Municipiul Baia Mare - 02.04.2013

  HCL 119 din 02.04.2013 Privind alegerea în funcţia de viceprimar a doamnei consilier HOFER GABRIELA
 • Hotărârea 118/2013 - Municipiul Baia Mare - 02.04.2013

  HCL 118 din 02.04.2013 Privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de viceprimar a domnului consilier Matei Dumitru, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 117/2013 - Municipiul Baia Mare - 02.04.2013

  HCL 117 din 02.04.2013 Privind cuantumul burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Baia Mare pentru anul 2013
 • Hotărârea 116/2013 - Municipiul Baia Mare - 02.04.2013

  HCL 116 din 02.04.2013 Privind închirierea de către Municipiul Baia Mare a imobilelor situate în Baia Mare str.Victoriei nr.35, proprietatea numitelor Pusztay Susana şi Altender Elisabeta , imobile în care îşi desfăşoară activitatea Poliţia Locală
 • Hotărârea 115/2013 - Municipiul Baia Mare - 02.04.2013

  HCL 115 din 02.04.2013 Privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 114/2013 - Municipiul Baia Mare - 02.04.2013

  HCL 114 din 02.04.2013 Privind aprobarea evenimentelor sociale organizate în anul 2013
 • Hotărârea 113/2013 - Municipiul Baia Mare - 02.04.2013

  HCL 113 din 02.04.2013 Privind aprobarea depunerii spre finanţare şi a angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru cererea de finanţare “CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINŢE DIN MUNICIPIUL BAIA MARE
 • Hotărârea 112/2013 - Municipiul Baia Mare - 02.04.2013

  HCL 112 din 02.04.2013 Privind stabilirea procentului de angajare a cheltuielilor de la bugetul local pentru Cererile de finanţare, vizând reabilitarea termică, sprijinite prin Programul Operaţional Regional, Axa 1.2 – sprijinirea investiţiilor în eficienţă energetică a blocurilor de locuinţe
 • Hotărârea 111/2013 - Municipiul Baia Mare - 02.04.2013

  HCL 111 din 02.04.2013 Privind iniţierea demersurilor necesare în vederea achiziţionării de către Municipiul Baia Mare a cotelor părţi din imobilul situat în Baia Mare, P-ţa Libertăţii nr. 18 – Casa Iancu de Hunedoara, deţinute de 6 coproprietari, persoane fizice şi juridice
 • Hotărârea 110/2013 - Municipiul Baia Mare - 02.04.2013

  HCL 110 din 02.04.2013 Privind alocarea de la bugetul local pe anul 2013 a sumei de 20.000,00 lei în vederea susţinerii financiare a activităţii desfăşurate de către Consiliul Local al Tinerilor Baia Mare pe parcursul
 • Hotărârea 109/2013 - Municipiul Baia Mare - 02.04.2013

  HCL 109 din 02.04.2013 Privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a unor evenimente culturale în perioada aprilie – septembrie 2013
 • Hotărârea 108/2013 - Municipiul Baia Mare - 02.04.2013

  HCL 108 din 02.04.2013 Privind alocarea de la bugetul local pe anul 2013 a sumei de 100.000,00 lei, reprezentând sprijin financiar acordat Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare în vederea realizării unor lucrări de investiţii în anul 2013
 • Hotărârea 107/2013 - Municipiul Baia Mare - 02.04.2013

  HCL 107 din 02.04.2013 Privind alocarea de la bugetul local pe anul 2013 a sumei de 10.000,00 lei, sumă ce reprezintă sprijin financiar necesar realizării unei vizite de studiu a unui grup de elevi din cadrul Colegiului Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare, în Germania, Freiburg
 • Hotărârea 106/2013 - Municipiul Baia Mare - 02.04.2013

  HCL 106 din 02.04.2013 Privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Baia Mare şi Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare, în vederea organizării la Baia Mare a Semicentenarului Colegiului Naţional „Vasile Lucaciu” denumit generic „Tradiţie şi excelenţă”, care se va desfăşura în perioada 30 martie - 05 aprilie 2013
 • Hotărârea 105/2013 - Municipiul Baia Mare - 02.04.2013

  HCL 105 din 02.04.2013 Privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Baia Mare şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, în vederea organizării la Baia Mare a Olimpiadei Naţionale de Ştiinţe Socio-Umane şi a Olimpiadei Naţionale Interdisciplinare Tehnice, care se vor desfăşura în perioada 01 - 05 aprilie 2013.
 • Hotărârea 104/2013 - Municipiul Baia Mare - 02.04.2013

  HCL 104 din 02.04.2013 Privind aprobarea Contractului de susţinere financiară încheiat între Municipiul Baia Mare şi Clubul Sportiv Handbal Club Municipal Baia Mare, Secţia de handbal masculin, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 103/2013 - Municipiul Baia Mare - 02.04.2013

  HCL 103 din 02.04.2013 Privind aprobarea Contractului de susţinere financiară încheiat între Municipiul Baia Mare şi Clubul Sportiv Handbal Club Municipal Baia Mare, Secţia de handbal feminin, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 102/2013 - Municipiul Baia Mare - 02.04.2013

  HCL 102 din 02.04.2013 Privind aprobarea Contractului de susţinere financiară încheiat între Municipiul Baia Mare şi Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, echipa de rugby – Ştiinţa Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 101/2013 - Municipiul Baia Mare - 02.04.2013

  HCL 101 din 02.04.2013 Privind aprobarea sumei de 325.000,00 lei, necesară organizării „Galei Sportului Băimărean”, ediţia a II-a, în scopul premierii performanţelor deosebite obţinute în anul 2012 de către sportivii legitimaţi la cluburile şi asociaţiile sportive din Baia Mare, precum şi a antrenorilor care i-au pregătit
 • Hotărârea 100/2013 - Municipiul Baia Mare - 02.04.2013

  HCL 100 din 02.04.2013 Privind aprobarea Contractului de susţinere financiară încheiat între Municipiul Baia Mare şi Clubul Sportiv Ştiinţa Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 99/2013 - Municipiul Baia Mare - 02.04.2013

  HCL 99 din 02.04.2013 Privind aprobarea Contractului de susţinere financiară încheiat între Municipiul Baia Mare şi Asociaţia Sportivă Fotbal Municipal Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive de performanţă în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 98/2013 - Municipiul Baia Mare - 02.04.2013

  HCL 98 din 02.04.2013 Privind repartizarea de la bugetul local pe anul 2013 a sumei de 1.250.000,00 lei cultelor religioase recunoscute conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 97/2013 - Municipiul Baia Mare - 02.04.2013

  HCL 97 din 02.04.2013 Privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret şi sport, aferent anului 2013
 • Hotărârea 96/2013 - Municipiul Baia Mare - 02.04.2013

  HCL 96 din 02.04.2013 Privind aprobarea plăţii prestaţiilor artistice executate de membrii Fanfarei Municipale în anul 2013
 • Hotărârea 95/2013 - Municipiul Baia Mare - 02.04.2013

  HCL 95 din 02.04.2013 Privind aprobarea bugetului general centralizat al Municipiului Baia Mare pe anul 2013
 • Hotărârea 94/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.03.2013

  HCL 94 din 25.03.2013 Privind respingerea solicitării de menţinere a extinderii în regim de înălţime D+P a apartamentului nr.1, situat la parterul blocului de locuinţe nr.19A pe Bulevardul Traian, executată fără autorizaţie de construire, beneficiari FECHETE TEOFIL şi FECHETE MARIA , conform proiectului nr. 22/2012, întocmit de SC ZETT GROUP SRL
 • Hotărârea 93/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.03.2013

  HCL 93 din 25.03.2013 Privind menţinerea garajului situat pe strada Matei Basarab, nr.3realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiar VELE ALEXANDRU, conform planului de amplasament şi delimitare, întocmit de ZLAMPAREŢ IOAN
 • Hotărârea 92/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.03.2013

  HCL 92 din 25.03.2013 Privind menţinerea garajului situat pe strada Matei Basarab, nr.3 realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiar POP MITRU, conform planului de amplasament şi delimitare, întocmit de ZLAMPAREŢ IOAN
 • Hotărârea 91/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.03.2013

  HCL 91 din 25.03.2013 Privind extinderea spaţiului comercial, situat la parterul blocului de locuinţe nr. 9/41 pe strada Bogdan Vodă şi deschiderea unui acces din exterior, beneficiar S.C.”DESONIA” S.R.L, conform proiectului nr. 247/2010 - varianta III, întocmit de S.C. “NEW MYNTHOS” S.R.L.
 • Hotărârea 90/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.03.2013

  HCL 90 din 25.03.2013 Privind vânzarea directă , în favoarea d-lui Lupuţiu Gheorghe şi a d-nei Lupuţiu Etelca , a terenului concesionat , în suprafaţă totală de 43 mp , aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare , aferent extindere apartament , situat pe str.Rozelor nr.15
 • Hotărârea 89/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.03.2013

  HCL 89 din 25.03.2013 Privind vânzarea fără licitaţie publică în favoarea S.C.”NORFINPOL”S.R.L., a terenului concesionat, în suprafaţă de 44 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, ocupat de spaţiul comercial, situat pe Bd. Independenţei nr. 10/15
 • Hotărârea 88/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.03.2013

  HCL 88 din 25.03.2013 Privind vânzarea directă a terenului concesionat , în suprafaţă totală de 108 mp , aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare , aferent construcţie şi extindere la construcţie ( atelier de croitorie) ,situat pe str.Vasile Alecsandri nr.95A, în favoarea S.C.DARTEX S.R.L.
 • Hotărârea 87/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.03.2013

  HCL 87 din 25.03.2013 Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a unui teren în suprafaţă de 112 mp, aprobarea efectuării schimbului de teren, pentru cauză de utilitate publică, între Municipiul Baia Mare, şi Şerban Dumitru-Romică şi însuşirea raportului tehnic de evaluare întocmit PBS EVAL CONSULTING SRL prin evaluator ing.Pop Gheorghe
 • Hotărârea 86/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.03.2013

  HCL 86 din 25.03.2013 Privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiul Baia Mare şi MAXIM BERECHET MARIUS BENIAMIN şi MAXIM BERECHET MADALINA RAMONA, pentru cauză de utilitate publică şi însuşirea rapoartelor de evaluare întocmite de evaluator Murczko Robert Cristian
 • Hotărârea 85/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.03.2013

  HCL 85 din 25.03.2013 Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 18137 mp situat în Baia Mare , str. Arieşului în vederea construirii unor blocuri de locuinţe sociale.
 • Hotărârea 84/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.03.2013

  HCL 84 din 25.03.2013 Privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru terenul ocupat de chioşcul alimentar,situat pe str.Hollosi Simon colţ cu Ferenczi Carol, în favoarea proprietarului ,SC GRIMI SRL
 • Hotărârea 83/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.03.2013

  HCL 83 din 25.03.2013 Privind închirierea terenului în suprafaţă de 250 mp, situat în Baia Mare, b-dul Traian, nr. 29, afectat de 20 de locuri de parcare, în favoarea S.C.COMPLEX RAPID S.R.L.
 • Hotărârea 82/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.03.2013

  HCL 82 din 25.03.2013 Privind transmiterea către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în folosinţă gratuită, a terenului în suprafaţă de 3.155 mp, pe toată durata executării construcţiei obiectivului :“Bloc de locuinţe cu 52 u.l. pentru tineri, destinate închirierii, str. Grănicerilor, f.n, Baia Mare”
 • Hotărârea 81/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.03.2013

  HCL 81 din 25.03.2013 Privind aprobarea contractului de comodat încheiat între Parohia Reformată Baia Mare Oraşul Vechi, str.Dacia nr. 3, şi Liceul Teoretic Nemeth Laszlo având ca obiect darea în folosinţă gratuită a imobilului situat în Baia Mare str. Podul Viilor nr. 19 fosta Şcoală Confesională Reformată
 • Hotărârea 80/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.03.2013

  HCL 80 din 25.03.2013 Privind regulamentul pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, în favoarea proprietarilor de construcţii- case de locuit , amplasate pe terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, în condiţiile Codului civil.
 • Hotărârea 79/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.03.2013

  HCL 79 din 25.03.2013 Privind acceptarea ofertei de donaţie formulată de doamna Zoie Terezia Vida şi domnul Gheorghe Vida având ca obiect bunurile mobile, respectiv lucrări de artă, ustensile şi alte obiecte personale, care au aparţinut sculptorului Gheza Vida, în scopul reconstituirii în Baia Mare a atelierului de creaţie al artistului
 • Hotărârea 78/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.03.2013

  HCL 78 din 25.03.2013 Privind iniţierea demersurilor în vederea achiziţionării imobilului, hotel şi restaurant Minerul situate în Complexul Istoric Minerul din Baia Mare, P-ţa Libertăţii nr. 7, aflat în proprietatea S.C. HOTEL RESTAURANTUL MINERUL S.A.
 • Hotărârea 77/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.03.2013

  HCL 77 din 25.03.2013 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza D.A.L.I.pentru obiectivul de investiţii: „POD HERJA”în municipiul Baia Mare, str. Herja
 • Hotărârea 76/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.03.2013

  HCL 76 din 25.03.2013 Privind aprobarea documentaţiei în faza S.F. pentru investiţia:„Bloc de locuinţe cu 52 u.l. pentru tineri, destinate închirierii, str. Grănicerilor, f.n. Baia Mare”
 • Hotărârea 75/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.03.2013

  HCL 75 din 25.03.2013 Privind încheierea Acordului de parteneriat între Asociaţia Gradinitsa Franţa şi Serviciul Public Asistenţă Socială în vederea sprijinirii unui număr de 5 copii antepreşcolari proveniţi din familii defavorizate ,pentru frecventarea creşei
 • Hotărârea 74/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.03.2013

  HCL 74 din 25.03.2013 Privind încheierea Acordului de parteneriat între Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Maramureş şi Serviciul Public Asistenţă Socială în vederea organizării “Zilei de prevenire a consumului de droguri”
 • Hotărârea 73/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.03.2013

  HCL 73 din 25.03.2013 Privind Protocolul de Colaborare pentru susținerea activității Centrului de Excelență Baia Mare
 • Hotărârea 72/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.03.2013

  HCL 72 din 25.03.2013 Privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului Teatrului Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 71/2013 - Municipiul Baia Mare - 07.03.2013

  HCL 71 din 7.03.2013 Privind documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii: “CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BAIA MARE” – str. Victoriei nr. 54
 • Hotărârea 70/2013 - Municipiul Baia Mare - 07.03.2013

  HCL 70 din 7.03.2013 Privind documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii: “CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINŢE DIN MUNICIPIUL BAIA MARE” - str. Dr. Victor Babes nr. 21
 • Hotărârea 69/2013 - Municipiul Baia Mare - 07.03.2013

  HCL 69 din 7.03.2013 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii: “CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BAIA MARE” – str. Dr. Victor Babes nr. 13
 • Hotărârea 68/2013 - Municipiul Baia Mare - 07.03.2013

  HCL 68 din 7.03.2013 Privind documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii: “CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BAIA MARE” – B-dul Unirii nr. 8 bloc A
 • Hotărârea 67/2013 - Municipiul Baia Mare - 07.03.2013

  HCL 67 din 7.03.2013 Privind documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii: “CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BAIA MARE” – str. G. Enescu nr. 2
 • Hotărârea 66/2013 - Municipiul Baia Mare - 07.03.2013

  HCL 66 din 7.03.2013 Privind documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii: “CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BAIA MARE” – B-dul Decebal nr. 16
 • Hotărârea 65/2013 - Municipiul Baia Mare - 07.03.2013

  HCL 65 din 7.03.2013 Privind documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii: “CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BAIA MARE” - Str. I.L. Caragiale nr. 12 corp B
 • Hotărârea 64/2013 - Municipiul Baia Mare - 07.03.2013

  HCL 64 din 7.03.2013 Privind documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii: “CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BAIA MARE” – B-dul Bucuresti nr. 40
 • Hotărârea 63/2013 - Municipiul Baia Mare - 07.03.2013

  HCL 63 din 7.03.2013 Privind documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii: “CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BAIA MARE” - str. Al.Odobescu nr. 7
 • Hotărârea 62/2013 - Municipiul Baia Mare - 07.03.2013

  HCL 62 din 7.03.2013 Privind depunerea spre finanţare şi angajarea cheltuielilor de la bugetul local pentru cererea de finanţare “CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINŢE DIN MUNICIPIUL BAIA MARE – Etapa II”
 • Hotărârea 61/2013 - Municipiul Baia Mare - 07.03.2013

  HCL 61 din 7.03.2013 Privind Documentaţia tehnico-economice revizuite şi a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Reabilitarea si promovarea identităţii culturale şi istorice Piaţa Cetăţii – Turnul Ştefan”
 • Hotărârea 60/2013 - Municipiul Baia Mare - 07.03.2013

  HCL 60 din 7.03.2013 Privind angajarea cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Reabilitarea si promovarea identităţii culturale şi istorice Piaţa Cetăţii – Turnul Ştefan”
 • Hotărârea 59/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.02.2013

  HCL 59 din 25.02.2013 Privind numirea membrilor Consiliului de Administratie la S.C.”Urbis” S.A.
 • Hotărârea 58/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.02.2013

  HCL 58 din 25.02.2013 Privind modificarea H.C.L.nr. 6/2012 privind acordarea de facilităţi la transportul local prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând SC „Urbis” S.A., anumitor categorii de persoane domiciliate în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 57/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.02.2013

  HCL 57 din 25.02.2013 Privind aprobarea menţinerii a 3 balcoane realizate la apartamentele nr.11, 22 şi 32, situate la faţada posterioară a blocului de locuinţe nr.11 pe Bd.Traian, beneficiari: SEREGI TIBOR ARPAD, MOISEI MARIA, POP CIPRIAN IONEL , conform proiectului nr. 31/2012 întocmit de arh. Cătălin Anghelescu.
 • Hotărârea 56/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.02.2013

  HCL 56 din 25.02.2013 Privind aprobarea menţinerii accesului din exterior realizat la spaţiul comercial situat la parterul blocului de locuinţe nr. 2A/2 pe str. Oituz şi concesionarea terenului aferent, beneficiar d-na ŞTEŢCA ADINA MĂRIOARA
 • Hotărârea 55/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.02.2013

  HCL 55 din 25.02.2013 Privind aprobarea prin derogare de la prevederile H.C.L. nr.314/2008 art.1, pct.a, a extinderii apartamentului nr. 3 situat la parterul blocului de locuinţe nr. 30 A pe Bd. Republicii în vederea amenajării unui salon de coafură şi concesionarea terenului aferent, beneficiar d-na OLTEAN OLIMPIA
 • Hotărârea 54/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.02.2013

  HCL 54 din 25.02.2013 Privind extinderea microcentralei termice de bloc dezafectate, situată la parterul blocului de locuinţe nr. 3A pe strada Aviatorilor, în vederea reamenajării acesteia în cabinet de avocatură, conform proiectului nr. 23/2007, întocmit de SC AEDILIS PROIECT SRL, beneficiar PETRAN MANUELA ADELA.
 • Hotărârea 53/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.02.2013

  HCL 53 din 25.02.2013 Privind extinderea spaţiului comercial, situat la parterul blocului de locuinţe nr.14/4, pe strada Transilvaniei în vederea reamenajării în salon de coafură, beneficiar SAUCA ANA căsătorită CLAPA, conform proiectului nr. 133/2012, întocmit de BIA CRĂCIUN OXANA
 • Hotărârea 52/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.02.2013

  HCL 52 din 25.02.2013 Privind extinderea apartamentului nr.61 situat la parterul blocului de locuinţe nr. 24 pe Bd. Traian în vederea amenajării unui spaţiu comercial şi salon coafură , concesionarea terenului aferent, beneficiar TOTH AURICA.
 • Hotărârea 51/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.02.2013

  HCL 51 din 25.02.2013 Privind vânzărea fără licitaţie publică în favoarea numitului OŞAN MARCEL, a terenului concesionat, în suprafaţă de 28 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, ocupat de spaţiul comercial, situat pe Bd. Traian nr. 32/31
 • Hotărârea 50/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.02.2013

  HCL 50 din 25.02.2013 Privind vânzarea fără licitaţie publică în favoarea numitului MĂDĂIAN MIRCEA OVIDIU, a terenului concesionat, în suprafaţă de 38 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, ocupat de salon de frumuseţe şi spaţiul comercial, situat pe str. Culturii nr. 12/17
 • Hotărârea 49/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.02.2013

  HCL 49 din 25.02.2013 Privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, pentru terenurile ocupate de panouri publicitare, în favoarea proprietarului S.C.” EUROMEDIA GROUP” S.A.
 • Hotărârea 48/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.02.2013

  HCL 48 din 25.02.2013 Privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, pentru terenurile ocupate de panouri publicitare, în favoarea proprietarului S.C.” NEWS OUTDOOR ROMANIA” S.R.L.
 • Hotărârea 47/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.02.2013

  HCL 47 din 25.02.2013 Privind constatarea erorii materiale strecurate în cuprinsul H.C.L. nr. 401/2000, cu privire la titularul dreptului de cumpărare precum şi aprobarea demarării procedurii de mediere în vederea rectificării actelor subsecvente.
 • Hotărârea 46/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.02.2013

  HCL 46 din 25.02.2013 Privind încetarea dreptului de administrare a Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu comasat cu Grup Şcolar Gh. Lazar asupra cladirilor si terenului în suprafaţă de 15925 mp aflat în administrarea sa şi menţinerea dreptului de folosinţă către INTERNAŢIONAL SCHOOL OF TRANSYLVANIA
 • Hotărârea 45/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.02.2013

  HCL 45 din 25.02.2013 Privind modificarea Art. 1 din HCL nr. 190/2012 privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă totală de 1618 mp din C.F. nr. 107638, C.F. nr. 107639, C.F. nr. 107625, şi C.F. nr. 100791 situat în Baia Mare, zona Grigore Ureche, aflat în proprietatea privată a domnului Mateşan Viorel respectiv al domnului Zah Vasile, în vederea amenajării acestuia ca drum public
 • Hotărârea 44/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.02.2013

  HCL 44 din 25.02.2013 Privind efectuarea demersurilor necesare în vederea efectuării unui schimb de proprietăţi silvice între comuna Săcălăşeni, proprietara pădurii în suprafaţă de 5,69 ha, cu un amplasament având aceeaşi suprafaţă, proprietatea Municipiului Baia Mare, situat în zona Valea Borcutului
 • Hotărârea 43/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.02.2013

  HCL 43 din 25.02.2013 Privind atribuirea denumirii de strada “ MARAVET“ - stradă de utilitate privată , administrată de SC MARAVET SRL
 • Hotărârea 42/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.02.2013

  HCL 42 din 25.02.2013 Privind componența Comisiei de evaluare a managementului Teatrului Municipal Baia Mare, a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Teatrului Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 41/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.02.2013

  HCL 41 din 25.02.2013 Privind asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public
 • Hotărârea 40/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.02.2013

  HCL 40 din 25.02.2013 Privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe existente în interiorul staţiilor de hidrofor aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 39/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.02.2013

  HCL 39 din 25.02.2013 Privind aprobarea tarifului energiei termice produsă de Serviciul Public Ambient Urban destinată agenţilor economici şi instituţiilor
 • Hotărârea 38/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.02.2013

  HCL 38 din 25.02.2013 Privind taxa pentru constatarea desfacerii căsătoriei de către ofiţerii de stare civilă pe anul 2013
 • Hotărârea 37/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.02.2013

  HCL 37 din 25.02.2013 Privind alocarea contribuţiei Municipiului Baia Mare aferentă anului 2013, pentru susţinerea transportului public local, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
 • Hotărârea 36/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.02.2013

  HCL 36 din 25.02.2013 Privind numirea comisiei de analiză şi avizare a Programului de restructurare a S.C.”URBIS” S.A., propus de către conducerea operatorului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Baia Mare, S.C. ”URBIS” S.A.
 • Hotărârea 35/2013 - Municipiul Baia Mare - 25.02.2013

  HCL 35 din 25.02.2013 Privind criteriile de ierarhizare a cererilor depuse de cetăţenii Municipiului Baia Mare pentru repartizarea locuinţelor sociale
 • Hotărârea 34/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 34 din 31.01.2013 Privind retragerea denumirii de strada LALELEI din Nomenclatorul Stradal al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 33/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 33 din 31.01.2013 Privind aprobarea menţinerii garajului situat pe strada Cuza Vodăi nr.1-3 realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiar dl. MOLDOVAN IOSIF, conform planului de amplasament şi delimitare, întocmit de ENACHE ALEXANDRU
 • Hotărârea 32/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 32 din 31.01.2013 Privind aprobarea menţinerii garajului situat pe str. Petru Rareş nr.6, realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiar AVRAM TEODOR , conform planului de amplasament şi delimitare întocmit de topograf KURPE MARIA
 • Hotărârea 31/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 31 din 31.01.2013 Privind aprobarea menţinerii garajului situat pe str. Petru Rareş nr. 6, realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiar FAZECAŞ TEODOR , conform planului de amplasament şi delimitare întocmit de topograf KURPE MARIA.
 • Hotărârea 30/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 30 din 31.01.2013 Privind aprobarea extinderii cabinetelor medicale, situate la parterul blocului de locuinţe nr. 1/3 şi 4 pe strada Cuza Codă, executate în baza A.C. nr .639/31.10.2005, în vederea reamenajării accesului, beneficiari LEUŞTEAN DANIELA şi LEUŞTEAN RAREŞ FLORIN.
 • Hotărârea 29/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 29 din 31.01.2013 Privind retragerea dreptului de administrare a Liceului Teoretic E. Racovita asupra imobilelor situate în Baia Mare, str.V.Alecsandri nr. 56 proprietatea publică a Municipiului Baia Mare şi darea acestora în administarea Şcolii Lucian Blaga nr.8 din Baia Mare str. Progresului nr. 38
 • Hotărârea 28/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 28 din 31.01.2013 Privind aprobarea vânzării directe a unui teren în suprafaţă de 24 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat pe str.Berzei nr.16, aferent curţii şi parte casă de locuit, proprietatea numiţilor Hosu Gavriş şi Hosu Valeria, în favoarea acestora.
 • Hotărârea 27/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 27 din 31.01.2013 Privind însuşirea unor documentaţii tehnice cadastrale, de dezlipire a unor imobile situate în Baia Mare, str. Rozelor nr. 17, înscrise în CF nr. 110786 Baia Mare, nr. cadastral 11847 în suprafaţă de 366 mp, respectiv CF 110414, nr. cadastral 11848 în suprafaţă de 365mp în vederea notării Contractelor de Concesiune nr. 157/1/2008 şi nr. 157/2/2008 respectiv a Ordinelor Prefectului nr.1253/2012, nr.1251/2012 şi nr.1252/2012
 • Hotărârea 26/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 26 din 31.01.2013 Privind însuşirea documentaţiilor tehnice cadastrale, a unor parcele de teren, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situate în Baia Mare str. Grănicerilor, în vederea construirii unor blocuri de locuinţe A.N.L.
 • Hotărârea 25/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 25 din 31.01.2013 Privind modificarea art.2 din H.C.L. nr.385/2006 prin care s-a aprobat trecerea fără plată din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al Municipiului Baia Mare şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare a blocurilor RIA si RIB cu 64 de apartamente situate în Baia Mare ,str. V.Alecsandri.
 • Hotărârea 24/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 24 din 31.01.2013 Privind reglementarea activităţii de control în parcările publice cu plată proprietatea Municipiului Baia Mare, administrate de Serviciul Public Ambient Urban.
 • Hotărârea 23/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 23 din 31.01.2013 Privind modificarea HCL nr. 6/2012 privind acordarea de facilităţi la transportul local prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând SC URBIS S.A., anumitor categorii de persoane domiciliate în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 22/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 22 din 31.01.2013 Privind Reţelele Școlare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Baia Mare, pentru anul şcolar 2013-2014
 • Hotărârea 21/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 21 din 31.01.2013 Privind completarea Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive şi de tineret cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local, numită prin H.C.L. nr. 214/2012, cu un observator specializat în domeniul tineret
 • Hotărârea 20/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 20 din 31.01.2013 Privind Regulamentul de premiere a elevilor din învăţământul preuniversitar băimărean, care au obţinut premii şi menţiuni la Olimpiade Internaţionale, Olimpiade Naţionale, Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar şi Campionate Naţionale Şcolare Sportive, precum şi a profesorilor care i-au pregătit pentru obţinerea acestor performanţe
 • Hotărârea 19/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 19 din 31.01.2013 Privind REGULAMENTUL de premiere a performanţelor deosebite obţinute de sportivii legitimaţi la cluburile şi asociaţiile sportive din Baia Mare în competiţii sportive şi a antrenorilor acestora şi revocarea H.C.L. nr. 420/2009 pentru aprobarea sistemului de premiere a sportivilor şi antrenorilor din municipiul Baia Mare, pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive
 • Hotărârea 18/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 18 din 31.01.2013 Privind Ghidul solicitanţilor pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul tineret
 • Hotărârea 17/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 17 din 31.01.2013 Privind aprobarea „Ghidului solicitanţilor pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul cultural”
 • Hotărârea 16/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 16 din 31.01.2013 Privind asocierea Teatrului Municipal Baia Mare cu instituţii de cultură similare din România în vederea constituirii Asociaţiei „ASSITEJ ROMÂNIA – ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE TEATRU PENTRU COPII ŞI TINERET” şi a Asociaţiei „UNIMA ROMÂNIA – UNIUNEA INTERNAŢIONALĂ DE TEATRU CU PĂPUŞI ŞI MARIONETE”
 • Hotărârea 15/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 15 din 31.01.2013 Privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2012 al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare, Proiectului programului de activitate , Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013, Listei de investiţii şi dotări independente pentru anul 2013, Statului de Funcţii şi Organigramei Ocolului Silvic Municipal Baia Mare pentru anul 2013 ,Obiectivelor și criteriilor de performanță ale mandatatului pe anul 2013 şi preţurile de pornirea la licitaţie a lemnului destinat producţiei industriale şi nevoilor locale.
 • Hotărârea 14/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 14 din 31.01.2013 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul „Reabilitare termică bloc de locuinţe Str. Culturii nr. 1”
 • Hotărârea 13/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 13 din 31.01.2013 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul „Reabilitare termică bloc de locuinţe Piaţa Revoluţiei nr.5”
 • Hotărârea 12/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 12 din 31.01.2013 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul „Reabilitare termică bloc de locuinţe Piaţa Revoluţiei nr.3”
 • Hotărârea 11/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 11 din 31.01.2013 Privind modificarea procentului de angajare a cheltuielilor de la bugetul local pentru Cererea de finanţare „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Baia Mare” cuprinzând un număr de 5 proiecte individuale aprobat prin HCL nr. nr.478/2012
 • Hotărârea 10/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 10 din 31.01.2013 Privind modificarea Acordului de parteneriat pentru incluziunea sociala a populaţiei din pungile de sărăcie de pe raza municipiului Baia Mare, prin furnizarea de sevicii sociale integrate, aprobat prin HCL 135/2012 modificat prin HCL 373/2012
 • Hotărârea 9/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 9 din 31.01.2013 Privind eşalonarea la plată a debitului reprezentând impozit clădiri pentru spaţiile închiriate de la Municipiul Baia Mare de către ASOCIAŢIA „FILIALA UNIUNII ARTIŞTILOR PLASTICI” BAIA MARE, precum şi exonerarea de la plată a majorărilor de întârziere aferente debitului
 • Hotărârea 8/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 8 din 31.01.2013 Privind aprobarea subvenţiilor conform Legii 34/1998 pentru asociaţiile şi fundaţiile selecţionate la nivelul Municipiului Baia Mare, pe anul 2013
 • Hotărârea 7/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 7 din 31.01.2013 Privind utilizarea excedentului anual al bugetului local aferent anului 2012
 • Hotărârea 6/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 6 din 31.01.2013 Privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2011 a deficitului secţiunii de dezvoltare aferent anului 2012
 • Hotărârea 5/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 5 din 31.01.2013 Privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI-Maramureş pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare, să organizeze în numele şi pentru Municipiul Baia Mare procedura de achiziţie publică în vederea atribuirii contractului de servicii privind întocmirea proiectelor tehnice aferente lucrărilor suplimentare în cadrul proiectului POS Mediu Axa 1 „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Maramureş, aglomerarea Baia Mare”
 • Hotărârea 4/2013 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2013

  HCL 4 din 31.01.2013 Privind acordarea post - mortem a titlului de “Cetăţean de onoare al Municipiului Baia Mare” inginerului geolog Dumitru Iştvan
 • Hotărârea 3/2013 - Municipiul Baia Mare - 21.01.2013

  HCL 3 din 21.01.2013 Privind necesitatea contractării unui împrumut bancar pentru finanţarea unor investiţii publice de interes local
 • Hotărârea 2/2013 - Municipiul Baia Mare - 14.01.2013

  HCL 2 din 14.01.2013 Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013
 • Hotărârea 1/2013 - Municipiul Baia Mare - 04.01.2013

  HCL 1 din 04.01.2013 Privind modificarea anexei aprobate prin art.1 din H.C.L. nr.486/2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013