• Hotărârea 487/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 487 din 20.12.2012 Privind necesitatea contractării unui împrumut bancar pentru finanţarea unor investiţii publice de interes local
 • Hotărârea 486/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 486 din 20.12.2012 Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013
 • Hotărârea 485/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 485 din 20.12.2012 Privind renunţarea la exercitarea de către municipiul Baia Mare a dreptului de preemţiune la achiziţionarea imobilului situat în Baia Mare, str. Gh. Șincai nr. 1, apt. 4, înscris în lista monumentelor istorice, LMI 2010 , cod de clasare MM – II –m – B – 04489
 • Hotărârea 484/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 484 din 20.12.2012 Privind constituirea unui drept de trecere în favoarea imobilului înscris în CF nr. 21617 Baia Mare, nr. cadastral atribuit 9349, nr. topo vechi 1069/2, 1070, proprietatea numiţilor Mandra Ioan, Mandra Slaviţa.
 • Hotărârea 483/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 483 din 20.12.2012 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul „Reabilitare termică bloc de locuinţe Str. Culturii nr. 1”
 • Hotărârea 482/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 482 din 20.12.2012 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul „Reabilitare termică bloc de locuinţe Piaţa Revoluţiei nr.5”
 • Hotărârea 481/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 481 din 20.12.2012 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul „Reabilitare termică bloc de locuinţe Piaţa Revoluţiei nr.4”
 • Hotărârea 480/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 480 din 20.12.2012 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul „Reabilitare termică bloc de locuinţe Piaţa Revoluţiei nr.3”
 • Hotărârea 479/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 479 din 20.12.2012 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul „Reabilitare termică bloc de locuinţe Piaţa Revoluţiei nr.2”
 • Hotărârea 478/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 478 din 20.12.2012 Privind aprobarea depunerii spre finanţare şi a angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru Cererea de finanţare „Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Baia Mare” cuprinzând un număr de 5 proiecte individuale precum şi a mecanismului de recuparare a cheltuielilor eligibile si neeligibile
 • Hotărârea 477/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 477 din 20.12.2012 Privind alocarea sumei de 250.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2012 şi prelungirea duratei Contractului de susţinere financiară, în vederea susţinerii activităţii sportive a Clubului Sportiv Municipal Baia Mare - Echipa de Rugby C.S.M. Ştiinţa Baia Mare
 • Hotărârea 476/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 476 din 20.12.2012 Privind alocarea sumei de 450.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2012 şi prelungirea duratei Contractului de Susţinere Financiară, în vederea susţinerii activităţii sportive a Clubului Sportiv „Handbal Club Municipal Baia Mare”
 • Hotărârea 475/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 475 din 20.12.2012 Privind alocarea de la bugetul local pe anul 2012 a sumei de 200.000,00 lei reprezentând sprijin financiar acordat Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” în vederea realizării achiziţiei de carte
 • Hotărârea 474/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 474 din 20.12.2012 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul “ZONĂ REZIDENŢIALĂ”, strada CIOCÂRLIEI, iniţiator SC TELRO SRL, conform proiectului nr. 11/2010, întocmit de SC PROIECT MGH SRL.
 • Hotărârea 473/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 473 din 20.12.2012 Privind prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul ,,HALĂ INDUSTRIALĂ PENTRU PRELUCRĂRI METALICE ” Baia Mare, str.OBORULUI nr.F.N.,aprobat prin HCL nr.474/2009, beneficiar BREBAN TRAIAN reprezentant al SC „ METALURGICA’’ SA , conform proiect nr. 865/2009, întocmit de SASKI Baia Mare , arh.R.U.R. Căpîlnean Ana
 • Hotărârea 472/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 472 din 20.12.2012 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul ,, STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ DE GENERAŢIA A TREIA (3G)” pe Bd. Unirii, nr. 5A , beneficiar SC RCS & RDS SA, conform proiectului nr. 16/2009, întocmit de SC COSTIN & COSTIN ARHITECTURA SRL
 • Hotărârea 471/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 471 din 20.12.2012 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul ,, STAŢIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ DE GENERAŢIA A TREIA (3G)” pe Bd.Independenţei nr.29 , beneficiar SC RCS & RDS SA, conform proiectului nr. 17/2009, întocmit de SC COSTIN & COSTIN ARHITECTURA SRL.
 • Hotărârea 470/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 470 din 20.12.2012 Privind revocarea HCL 55/ 2008 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul “COFETĂRIE – PATISERIE P+1”, pe terenul situat pe B-dul Republicii -lângă Biserica Reformată, fn., iniţiator SC PANALMA SRL, conform proiectului nr. 15 D/2007, întocmit de SC ARCHSYSTEM SRL, aprobat prin HCL 55/2008 .
 • Hotărârea 469/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 469 din 20.12.2012 Privind aprobarea menţinerii garajului situat pe str.Grănicerilor , nr. 75 realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiar Pârvu Viorel, conform planului de amplasament şi delimitare întocmit de Mărieş Mihaela .
 • Hotărârea 468/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 468 din 20.12.2012 Privind aprobarea menţinerii balconului extins realizat la apartamentul nr. 12 situat la parterul blocului de locuinţe nr. 7 pe str.Vlad Ţepeş , beneficiar BOCA GRIGOR ROMULUS , conform proiectului nr. 15/2012, întocmit de PENA CONSTANTIN .
 • Hotărârea 467/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 467 din 20.12.2012 Privind aprobarea menţinerii balconului extins realizat la apartamentul nr.2 situat la parterul blocului de locuinţe nr. 6 pe str. Oituz , beneficiar GLĂVUŢ ALEXANDRU , conform proiectului nr. 13/2012, întocmit de SC RINDA PROIECT SRL.
 • Hotărârea 466/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 466 din 20.12.2012 Privind aprobarea menţinerii balconului realizat la apartamentul nr. 2 situat la faţada posterioară a blocului de locuinţe nr.92 pe str.Gănicerilor , beneficiar OROS VASILE , conform proiectului nr. 49/2012, întocmit de SC BALIS SRL .
 • Hotărârea 465/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 465 din 20.12.2012 Privind aprobarea menţinerii balconului extins realizat la uscătoria nr.43 şi schimbarea de destinaţie din uscătorie în spaţiu de locuit, situată la parterul blocului de locuinţe nr.85A pe str.Grănicerilor , beneficiar FILIP NASTASIA , conform proiectului nr.39/2012, întocmit de SC ZETT GROUP SRL.
 • Hotărârea 464/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 464 din 20.12.2012 Privind aprobarea menţinerii balconului extins realizat la apartamentul nr. 21 situat la parterul blocului de locuinţe nr. 6 pe str. Oituz , beneficiar FILIP TROFIN , conform proiectului nr. 16/2012, întocmit de SC RINDA PROIECT SRL.
 • Hotărârea 463/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 463 din 20.12.2012 Privind aprobarea menţinerii balconului extins realizat la apartamentul nr. 20 situat la faţada posterioară a blocului de locuinţe nr. 6A pe str. Vlad Ţepeş , beneficiar ŞTEFUŢ IOAN , conform proiectului nr. 17/2012, întocmit de arh. PENA CONSTANTIN
 • Hotărârea 462/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 462 din 20.12.2012 Privind aprobarea menţinerii balconului extins realizat la apartamentul nr. 44 situat la parterul blocului de locuinţe nr. 6 pe str. Oituz , beneficiar PAVEL FLOARE , conform proiectului nr. 17/2012, întocmit de SC RINDA PROIECT SRL.
 • Hotărârea 461/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 461 din 20.12.2012 Privind aprobarea realizării unei rampe de acces pentru persoane cu handicap la spaţiul comercial autorizat în baza AC nr. 540/18.07.2007 situat la parterul blocului nr.13/1 de pe str. Culturii şi concesionarea terenului aferent - beneficiar SC PHARMACLIN SRL .
 • Hotărârea 460/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 460 din 20.12.2012 Privind menţinerea extinderii apartamentului nr.83, situat la parterul blocului de locuinţe nr.7 pe strada Ion Luca Caragiale, executată fără autorizaţie de construire, în vederea amenajării unui salon de înfrumuseţare, beneficiar SC KARMI SRL, conform proiectului nr. 37/2011, întocmit de SC ZETT GROUP SRL.
 • Hotărârea 459/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 459 din 20.12.2012 Privind menţinerea cabinetului stomatologic, situat la parterul blocului de locuinţe nr. 4/4 pe Aleea Rotundă, executat în baza A.C. nr .608/20.10.2009 , cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial prin HCL nr. 522/2008, beneficiar GURALIVU CRINA BIANCA căsătorită POP.
 • Hotărârea 458/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 458 din 20.12.2012 Privind vânzarea prin licitaţie publică, a imobilului construcţie, fostă clădire microcentrală termică dezafectată şi a terenului aferent , aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, situat pe str.Gheorghe Bilaşcu nr.22 .
 • Hotărârea 457/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 457 din 20.12.2012 Privind vânzarea fără licitaţie publică în favoarea SC COMPLEX CRINUL SRL, a terenului concesionat, în suprafaţă de 8 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, ocupat de spaţiul - bar Crinul , situat în P-ţa Revoluţiei nr. 5
 • Hotărârea 456/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 456 din 20.12.2012 Privind punerea în executare a dispozițiilor Deciziei Civile a Curții de Apel nr. 1262/R/2012 și a Sentinței Civile a Tribunalului Maramureș Secția civilă nr. 2003 din 7 .11. 2011 rămase definitive și investite cu formulă executorie la data de 04 .05.2012
 • Hotărârea 455/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 455 din 20.12.2012 Privind atribuirea în folosinţă gratuită, în favoarea Asociaţiei “Filiala Uniunii Artiştilor Plastici” Baia Mare, a imobilelor “Casa Wagner” str. Petofi Sandor nr. 30, şi Colonia Pictorilor str. Victoriei nr. 21 precum şi însuşirea documentaţiilor cadastrale aferente acestor imobile
 • Hotărârea 454/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 454 din 20.12.2012 Privind acceptarea ofertelor de donaţie, a unor terenuri situate în Baia Mare , aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice , în vederea amenajării acestora ca drumuri publice, conform documentatiilor de urbanism aprobate
 • Hotărârea 453/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 453 din 20.12.2012 Privind aprobarea efectuării schimbului de terenuri între Municipiul Baia Mare, în suprafaţă totală de 1200 mp şi Frond Stefan, Ciunt Gavril, SC PUCHLEITER-CONSTRUCT SRL în suprafaţă totală de 1200 mp, în vederea realizării obiectivului “ ZONĂ DE LOCUINŢE COLECTIVE D+P+4+E retras” conform PUZ aprobat prin HCL 432/2012 şi însuşirea raportului tehnic de evaluare întocmit SC EFFICIENT SERV SRL prin evaluator ing.Bran Marius Dorinn
 • Hotărârea 452/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 452 din 20.12.2012 Privind trecerea a 18 staţii de hidrofor aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare, în administrarea SC VITAL S.A
 • Hotărârea 451/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 451 din 20.12.2012 Privind retragerea dreptului de administrare exercitat de către Serviciul Public Ambient Urban pentru 18 staţii de hidrofor
 • Hotărârea 450/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 450 din 20.12.2012 Privind atribuirea în folosinţă gratuită către Parohia Romano-Catolică nr.5-Baia Mare a spaţiului cu suprafaţă utilă de 78,55 mp situat în P-ţa Păcii nr. 6 - Baia Mare.
 • Hotărârea 449/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 449 din 20.12.2012 Privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele proprietatea Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 448/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 448 din 20.12.2012 Privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş” a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia
 • Hotărârea 447/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 447 din 20.12.2012 Privind demararea procedurilor în vederea selecţiei membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. URBIS S.A.
 • Hotărârea 446/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 446 din 20.12.2012 Privind demararea procedurilor în vederea selecţiei membrilor Consiliului de Administraţie la Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A.
 • Hotărârea 445/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 445 din 20.12.2012 Privind stabilirea componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor depuse în urma acordării de finanţări nerambursabile din fonduri publice în domeniul sport şi tineret
 • Hotărârea 444/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 444 din 20.12.2012 Privind aprobarea Ghidului solicitanţilor pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul sportiv
 • Hotărârea 443/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 443 din 20.12.2012 Privind respingerea solicitării făcute de către S.C. SĂLĂJANCA S.R.L privind concesionarea terenului de 4000 m2 cu număr TOPO 2737/565/14/2/2/2/2/2 având următoarele vecinătăţi: la est - Unitatea Militară, la vest- Teren de tenis, la sud - S.C.SĂLĂJANCA S.R.L, în vederea amenajării unei pieţe en gros de legume şi fructe.
 • Hotărârea 442/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 442 din 20.12.2012 Privind condiţiile de stingere a litigiilor între S.C. Piaţa Aliment S.A. şi Municipiul Baia Mare, negociate de către Comisia numită prin H.C.L.nr. 217/2012, precum şi aprobarea încheierii unei tranzacţii judiciare între S.C. Piaţa Aliment S.A. şi Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 441/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 441 din 20.12.2012 Privind aprobarea preţului tichetelor şi abonamentelor de parcare pentru anul 2013, în parcările publice cu plată din municipiul Baia Mare, a preţului biletelor la Grădina Zoologică, la trenuleţul de agrment din Parcul Regina Maria, a preţului de achizitie a cărnii pentru hrana animalelor de la Gradina Zoologica, a valorii taxei de adoptie a cainilor comunitari de către terţi, a valorii tarifelor percepute la Cimitirul Municipal nr.1 Str. Horea nr.44, Cimitirul Municipal nr.2 b-dul Unirii nr.36/A, laTurnul Ştefan, Piaţa agroalimentară Aleea Neptun nr. 4 şi Bilaşcu nr. 15 A.
 • Hotărârea 440/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 440 din 20.12.2012 Privind aprobarea tarifului de pornire al licitaţiei în vederea închirierii unei suprafeţe, în holul de la parterul Primăriei Baia Mare pentru montarea unui ATM.
 • Hotărârea 439/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 439 din 20.12.2012 Privind repartizarea de la bugetul local pe anul 2012 a sumei de 30.000,00 lei către Asociaţia „Comunitatea Evreilor din Baia Mare”, reprezentând sprijin financiar pentru acoperirea costurilor studiilor şi documentaţiilor tehnice, precum şi pentru lucrările de intervenţie şi reabilitare la Sinagoga din Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 438/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.12.2012

  HCL 438 din 20.12.2012 Privind execuţia bugetelor municipiului Baia Mare, la 29 noiembrie 2012
 • Hotărârea 437/2012 - Municipiul Baia Mare - 18.12.2012

  HCL 437 din 18.12.2012 Privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Baia Mare pe anul 2012
 • Hotărârea 436/2012 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2012

  HCL 436 din 29.11.2012 privind încetarea dreptului de administrare a Colegiului Tehnic „Aurel Vlaicu” asupra imobilelor situate în strada Gh. Marinescu nr. 1
 • Hotărârea 435/2012 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2012

  HCL 435 din 29.11.2012 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul Complex rezidenţial „Dealu Groşilor Sud” – locuinţe P+1+M, str. Mihai Eminescu, Baia Mare, beneficiari Găvrilaş Adrian Traian şi Găvrilaş Linda Cris-tina, conform proiect 223 – 446/2011, întocmit de SC „Project M.” SRL Baia Mare.
 • Hotărârea 434/2012 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2012

  HCL 434 din 29.11.2012 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul Complex rezidenţial „Dealu Groşilor Nord” – locuinţe D+P+1+M, str. Mihai Eminescu, Baia Mare, beneficiari Hăşmăşan Zacheu Vasile şi Hăşmăşan Simion, conform proiect 240 – 465/2011, întocmit de SC „Project M.” SRL Baia Mare.
 • Hotărârea 433/2012 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2012

  HCL 433 din 29.11.2012 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul “PARC DE ACTIVITĂŢI ŞI LOCUINŢE”, situat între strada Horea şi Electrolizei, beneficiar SC HIDROCONSTRUCŢIA SA, conform proiectului nr. 15/2010, întocmit de SC A.P.P. STUDIO SRL.
 • Hotărârea 432/2012 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2012

  HCL 432 din 29.11.2012 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul “ ZONĂ DE LOCUINŢE COLECTIVE D+P+4+E retras”, pe terenul cuprins între străzile Grănicerilor şi Republicii cu reconfigurare de parcele teren, beneficiar BREBAN CIPRIAN ADRIAN, conform proiectului nr. 9/2012, întocmit de SC ARCHOR STUDIO SRL .
 • Hotărârea 431/2012 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2012

  HCL 431 din 29.11.2012 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul “ZONĂ DE LOCUINŢE”, pe strada CIOCÂRLIEI, beneficiar ARMAŞ ADRIAN, conform proiectului nr. 3/2011, întocmit de SC proiect MGH SRL.
 • Hotărârea 430/2012 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2012

  HCL 430 din 29.11.2012 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,AMPLASARE CENTRU DE COLECTARE DEŞEURI VOLUMINOASE”, b-dul Unirii”, iniţiator CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ cu sediul în Baia Mare, str.Gheorghe Şincai, nr.46, conform proiectului nr. AED-PUZ 72-2011, întocmit de SC AEDILIS PROIECT SRL.
 • Hotărârea 429/2012 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2012

  HCL 429 din 29.11.2012 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul ,, INSTALARE STAŢIE FIXĂ DE TRANSMISIE DATE INTERNET” pe str. Culturii, nr. 9 , beneficiar SC 2 K TELEKOM SRL, conform proiectului nr. 700/2012 întocmit de SC ELECTROGRUP SA şi BIA Filipan Anca Daciana
 • Hotărârea 428/2012 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2012

  HCL 428 din 29.11.2012 Privind vânzarea fără licitaţie publică în favoarea numitei ACHIM AXENIA, a terenului concesionat, în suprafaţă de 30 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, ocupat de laborator de tehnică dentară, situat pe bld. Unirii nr. 10A/5
 • Hotărârea 427/2012 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2012

  HCL 427 din 29.11.2012 Privind vânzarea prin licitaţie publică, a unui teren, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare în suprafaţă de 123 mp, identificat prin CF 102714 Baia Mare, nr. topo 4928/2/25/2/3/1, teren situat pe str. Lămâiţei.
 • Hotărârea 426/2012 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2012

  HCL 426 din 29.11.2012 Privind efectuarea unui raport de evaluare , în vederea vânzării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, situat pe str. 8 Martie nr.1 , aferent construcţiei „Pati Bar„ în favoarea proprietarei acesteia S.C.MIHALI S.N.C.
 • Hotărârea 425/2012 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2012

  HCL 425 din 29.11.2012 Privind concesionarea fără licitaţie publică, a terenului proprietate privată a municipiului Baia Mare, situat pe str. Turbinei nr. 2, în suprafaţă de 117 mp, în favoarea numiţilor COTEŢ IOAN şi COTEŢ ELENUŢA, în vederea extinderii casei de locuit, proprietatea acestora
 • Hotărârea 424/2012 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2012

  HCL 424 din 29.11.2012 Privind întocmirea unei documentaţii tehnice cadastrale, de dezlipire, a unui teren în suprafaţă de 112 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Baia Mare, parte din str. Vălinilor, înscris în CF nr. 1453 Firiza, din nr. topo 642/3, în vederea efectuării unui schimb de teren, pentru cauză de utilitate publică, cu terenul aflat în proprietatea lui Şerban Dumitru-Romică, identifcat prin CF 108403 nr. cad. 108403 şi întocmirea unui raport de expertiză tehnică privind evaluarea terenurilor care fac obiectul schimbului
 • Hotărârea 423/2012 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2012

  HCL 423 din 29.11.2012 Privind prelungirea duratei contractului de închiriere, pentru terenul situat în Parcul Municipal,ocupat de un carusel rotativ, în favoarea proprietarului AF BONAT I.VASILE
 • Hotărârea 422/2012 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2012

  HCL 422 din 29.11.2012 Privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 7,5 mp, situat pe str.Al.Odobescu zona Piaţa Albina, ocupat de chioşc aprozar, în favoarea proprietarului ,SZOKE FRANCISC
 • Hotărârea 421/2012 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2012

  HCL 421 din 29.11.2012 Privind aprobarea statului de funcţii pentru Teatrul Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 420/2012 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2012

  HCL 420 din 29.11.2012 Privind aprobarea întocmirii documentaţiei şi iniţierea demersurilor pentru încetarea raporturilor juridice dintre Municipiul Baia Mare şi S.C. MARSTAR S.R.L. Baia Mare, raporturi născute în urma licitaţiei din data de 30.01.2006
 • Hotărârea 419/2012 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2012

  HCL 419 din 29.11.2012 Privind revocarea H.C.L. nr.204/2012 şi a H.C.L. nr.325/2012 referitoare la restituirea garanţiei de participare consemnate de S.C. MARSTAR S.R.L., cu ocazia licitaţiei din 30.01.2006
 • Hotărârea 418/2012 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2012

  HCL 418 din 29.11.2012 Privind exercitarea dreptului de preemţiune cu privire la cumpărarea acţiunilor deţinute de acţionarul Oraş Borşa la S.C. VITAL S.A.
 • Hotărârea 417/2012 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2012

  HCL 417 din 29.11.2012 Privind prelungirea contractelor de prestări servicii încheiate între Municipiul Baia Mare şi membrii Fanfarei Municipale, până la data aprobării bugetului local pe anul 2013
 • Hotărârea 416/2012 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2012

  HCL 416 din 29.11.2012 Privind evenimentele sociale organizate în luna decembrie 2012
 • Hotărârea 415/2012 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2012

  HCL 415 din 29.11.2012 Privind costul mediu lunar / beneficiar în cadrul serviciilor din structura Serviciului Public de Asistenţa Socială Baia Mare
 • Hotărârea 414/2012 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2012

  HCL 414 din 29.11.2012 Privind alocarea porţiilor de hrană copiilor beneficiari ai serviciilor oferite la Centrul Comunitar Romani în anul 2013
 • Hotărârea 413/2012 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2012

  HCL 413 din 29.11.2012 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza P.T.pentru obiectivul de investiţii „POD PESTE RÂUL SĂSAR, STRADA PODUL VIILOR - REABILITARE ARHITECTURALĂ” în Municipiul Baia Mare, str. Podul Viilor
 • Hotărârea 412/2012 - Municipiul Baia Mare - 29.11.2012

  HCL 412 din 29.11.2012 Privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Baia Mare pe anul 2012
 • Hotărârea 411/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.11.2012

  HCL 411 din 20.11.2012 Privind achizitionarea serviciilor juridice de consultantă, de asistenţă şi/sau de reprezentare necesare implementării şi perioadei post-implementare a proiectelor finanţate/cofinanţate din fonduri europene nerambursabile
 • Hotărârea 410/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.11.2012

  HCL 410 din 20.11.2012 Privind însuşirea unei documentaţii tehnice cadastrale - Plan de amplasament şi delimitare vizat de O.C.P.I. sub nr. 35993/11.10.2012 - pentru dezlipirea-alipirea unor imobile aparţinând domeniului public al Municipiului Baia Mare, situate în incinta Colegiului Tehnic “Aurel Vlaicu” înscrise în C.F. nr. 106474, în vederea înscrierii în coala funciară a dreptului de folosinţă gratuită atribuit prin H.C.L. nr. 344/2012 în favoarea Asociaţiei American International School of Transylvania şi revocare H.C.L nr. 404/2012
 • Hotărârea 409/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.11.2012

  HCL 409 din 20.11.2012 Privind cedarea în folosinţă gratuită către S.R.I., Unitatea Militară 0568 Baia Mare a gardului aferent limitei de proprietate dintre această instituţie şi Parcul Public Central
 • Hotărârea 408/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.11.2012

  HCL 408 din 20.11.2012 Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică (studiu de prefezabilitate) privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei „Infrastructura destinată sprijinirii afacerilor”
 • Hotărârea 407/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.11.2012

  HCL 407 din 20.11.2012 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr.17/28.01.2010 pentru aprobarea depunerii spre finanţare şi a angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creşterea accesibilităţii urbane prin modernizarea străzii Oborului din Municipiul Baia Mare” cod SMIS 18163
 • Hotărârea 406/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.11.2012

  HCL 406 din 20.11.2012 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr.16/28.01.2010 pentru aprobarea depunerii spre finanţare şi a angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creşterea accesibilităţii urbane prin modernizarea străzii Electrolizei din Municipiul Baia Mare” cod SMIS 18164
 • Hotărârea 405/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 405 din 31.10.2012 Privind mandatarea primarului Municipiului Baia Mare cu aprobarea cererilor cluburilor sportive de reducerea chiriei, sau scutirea de la plata chiriei pentru accesul la sălile de sport existente în incinta instituţiilor de învăţământ preuniversitar , în condiţiile dispoziţiilor art.6 din H.C.L. nr.355/2012.
 • Hotărârea 404/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 404 din 31.10.2012 Privind aprobarea comasării numerelor topo ale terenurilor Gh. Lazăr şi Aurel Vlaicu în număr cadastral nou , conform documentaţiei cadastrale vizate de O.C.P.I. Maramureş în vedrea înscrierii în Cartea funciară a imobilelor teren + clădiri a Unităţii de învăţământ privat ,,INTERNAŢIONAL SCHOOL OF TRANSYLVANIA”
 • Hotărârea 403/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 403 din 31.10.2012 Privind propunerea de transmitere a imobilului Cinematograful „Minerul” din domeniul privat al Statului Român şi din administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „Româniafilm” în domeniul public al Municipiului Baia Mare şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş
 • Hotărârea 402/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 402 din 31.10.2012 Privind transmiterea unor imobile din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, în domeniul public al Municipiului Baia Mare şi în administrarea Consiliului Local al Municipului Baia Mare
 • Hotărârea 401/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 401 din 31.10.2012 Privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş în domeniul public al Municipiului Baia Mare şi în administrarea Consiliului Local al Municipului Baia Mare
 • Hotărârea 400/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 400 din 31.10.2012 Privind schimbarea denumirii Spitalului de Pneumoftiziologie în Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Ruşdea”
 • Hotărârea 399/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 399 din 31.10.2012 Privind taxele de utilizare temporară a locurilor publice în perioada 1 decembrie 2012 - 31 ianuarie 2013 pentru amplasarea PARCULUI SĂRBĂTORILOR DE IARNA din Municipiul Baia Mare.
 • Hotărârea 398/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 398 din 31.10.2012 Privind susţinerea de la bugetul local a alocaţiei zilnice de hrană pentru un număr de 5 copii cu vîrsta de 2 - 3 ani proveniţi din familii defavorizate, pentru frecventarea cursurilor antepreşcolare la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 30 în perioada anului şcolar 2012/2013
 • Hotărârea 397/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 397 din 31.10.2012 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul ,,EXTINDERE CABINETE MEDICALE” pe Bd. Republicii, nr. 30, beneficiar SC FARMACIA BALSAM SRL Baia Mare, conform proiectului nr. 775/2012, întocmit de SC ARCHITEL SA .
 • Hotărârea 396/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 396 din 31.10.2012 Privind aprobarea menţinerii balconului extins, realizat în prelungirea balconului autorizat în baza AC nr. 67/1992, la apartamentul nr. 16 situat la parterul blocului de locuinţe nr.2B pe str. Olteniei , beneficiar Chiriţă Dobriţa , conform proiectului nr.312/2012, întocmit de SC PROMER SRL .
 • Hotărârea 395/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 395 din 31.10.2012 Privind aprobarea menţinerii garajului situat pe str.Victor Babeş nr.66, realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiar Bănărescu Maria, conform planului de situaţie, întocmit de Mărieş Mihaela
 • Hotărârea 394/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 394 din 31.10.2012 Privind menţinerea extinderii braseriei Albina, situată pe strada Alexandru Odobescu nr.2, executată în baza A.C. nr.997/19.12.2008 , cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial prin HCL nr.224/2008, beneficiar SC COMPLEX HOTELIER CARPAŢI SRL, conform proiectului nr. 729/2012, întocmit de SC ARCHITEL SRL.
 • Hotărârea 393/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 393 din 31.10.2012 Privind extinderea spaţiului situat la parterul blocului nr. 1 situat pe Bd. Traian - beneficiar SC COMIMPEX TARA SRL, în vederea reamenajării spaţiului comercial , conform proiectului nr.751/2011, întocmit de SC ARCHITEL SRL .
 • Hotărârea 392/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 392 din 31.10.2012 Privind extinderea spaţiului situat la parterul blocului nr. 1 situat pe Bd. Traian - beneficiar SC JUNIOR SRL, în vederea reamenajării spaţiului comercial , conform proiectului nr.750/2011, întocmit de SC ARCHITEL SRL .
 • Hotărârea 391/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 391 din 31.10.2012 Privind extinderea spaţiului, situat la parterul blocului de locuinţe nr.2/ap.16 şi ap 30, pe strada Păşunii în vederea reamenajării farmaciei, beneficiar SC FARMACIA SOMEŞAN SRL, conform proiectului nr. 281/2012, întocmit de MARCO &CONDOR SRL.
 • Hotărârea 389/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 389 din 31.10.2012 Privind prelungirea duratei, contractului de închiriere pentru terenul situat pe str.Gh.Bilaşcu,la intrare în Piaţă, langă blocul nr.11, pe care este amplasat un chioşc ,în favoarea proprietarului, FREI STEPAN
 • Hotărârea 388/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 388 din 31.10.2012 Privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, pentru terenurile ocupate de panouri publicitare, în favoarea proprietarului SC AMCO SRL
 • Hotărârea 387/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 387 din 31.10.2012 Privind închirierea terenului situat pe b-dul Traian nr.26,complex Dalia, pe care este amplasat un chioşc pentru îngheţată,în favoarea proprietarului,SC RIVIERA SRL
 • Hotărârea 386/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 386 din 31.10.2012 Privind modificarea Art.2,din H.C.L.nr.313/2012 având ca obiect preţul de vânzare al terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare , în suprafaţă de 1572mp situat pe str.Victoriei , ocupat de construcţia „Popicărie„ în favoarea proprietarului acesteia , S.C.ROGER-TIR S.R.L.
 • Hotărârea 385/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 385 din 31.10.2012 Privind vânzărea fără licitaţie publică, în favoarea numiţilor Cupar Ioana Maria și Cupar Alexandru Daniel a terenului concesionat, în suprafaţă de 14 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, aferent “Extindere Cabinet Medical și Laborator Analize Medicale” situat pe Bd-ul Republicii nr. 5/31
 • Hotărârea 384/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 384 din 31.10.2012 Privind vânzarea prin negociere directă a terenului aferent « Spațiu Hidrofor - CT6“, în suprafaţă de 44mp, identificat prin CF 20096 Baia Mare, nr. topo 4288/52/14/14, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat pe str. V. Babeș nr. 31A, în favoarea SC Maya Pan
 • Hotărârea 383/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 383 din 31.10.2012 Privind vânzarea fără licitaţie publică în favoarea numiţilor IURA CLAUDIA –IOANA şi IURA VASILE - FLORIN, a terenului concesionat, în suprafaţă de 61 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, ocupat de spaţiu comercial, situat pe bd. Bucureşti nr. 31/84
 • Hotărârea 382/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 382 din 31.10.2012 Privind identificarea topografică, a terenurilor aferente unor tronsoane din str. Oborului, care fac parte din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 381/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 381 din 31.10.2012 Privind însuşirea unei documentaţii tehnice cadastrale, de dezlipire, a unui imobil, situat în Baia Mare, P-ta Păcii nr. 14, înscris în CF nr. 105566 Baia Mare, nr. cadastral 105566, în suprafaţă de 298 mp, în vederea ieşirii din indiviziune şi renotării casei de locuit şi spaţiului comercial
 • Hotărârea 380/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 380 din 31.10.2012 Privind acordarea scutirii la plata majorărilor de întărziere aferente debitului stabilit cu titlu de diferenţă de taxă de regularizare la autorizaţia de construire nr. 144/28.02.2008
 • Hotărârea 379/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 379 din 31.10.2012 Privind tarifele de închiriere a terenurilor de fotbal aparţinând stadionului “Viorel Mateianu “ din municipiul Baia Mare administrat de catre Serviciul Public Ambient Urban
 • Hotărârea 378/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 378 din 31.10.2012 Privind Contractul de susţinere financiară încheiat între Municipiul Baia Mare şi Asociaţia Sportivă de Fotbal Municipal Baia Mare, în vederea promovării şi dezvoltării activităţii sportive în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 377/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 377 din 31.10.2012 Privind transmiterea cu plată către Direcţia Sanitar Veterinară a mijloacelor fixe din centrala termică ce îi deserveşte
 • Hotărârea 376/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 376 din 31.10.2012 Privind însuşirea propunerii de modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Baia Mare, respectiv a poziţiei nr. 124 a anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 310/2001, modificare constând în schimbarea denumirii bunului din “Uniunea Artiştilor Plastici” în “Colonia Pictorilor- teren şi construcţii” şi a elementelor de identificare
 • Hotărârea 375/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 375 din 31.10.2012 Privind însuşirea propunerii de modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Baia Mare, respectiv a poziţiei nr. 104 a anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 310/2001, pentru imobilul, “Casa Wagner” şi teren aferent în suprafaţă de 1395 mp, situat pe str. Petofi Sandor nr. 30, identificat prin CF nr. 7620, nr. topo 3935/8/2, 3934/2
 • Hotărârea 374/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 374 din 31.10.2012 Privind oportunitatea achiziţionării de terenuri, în parcele cuprinse între 5 – 10 ha, în vederea construirii unor cartiere sociale pentru incluziunea socială a grupurilor defavorizate de pe raza municipiului Baia Mare, din punct de vedere al locuirii
 • Hotărârea 373/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 373 din 31.10.2012 Privind modificarea Acordului de parteneriat pentru incluziunea sociala a populatiei din pungile de sărăcie de pe raza municipiului Baia Mare, prin furnizarea de sevicii sociale integrate, aprobat prin H.C.L nr.135/2012 modificat prin H.C.L nr.292/2012
 • Hotărârea 372/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 372 din 31.10.2012 Privind încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Baia Mare şi Fundaţia Centrul Creştin al Romilor din România, pentru incluziunea sociala a populaţiei din pungile de săracie identificate pe raza municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 371/2012 - Municipiul Baia Mare - 31.10.2012

  HCL 371 din 31.10.2012 Privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în anul 2013, a Regulamentului de organizare si funcţionare al Comisiei de evaluare şi selectionare precum şi a Grilei de evaluare , în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.
 • Hotărârea 370/2012 - Municipiul Baia Mare - 16.10.2012

  HCL 370 din 16.10.2012 Privind atribuirea dreptului de folosinţă gratuită asupra spatiilor de la baza stadionului Viorel Mateianu Asociatiei Filiala Uniunii Artistilor Plastici “Baia Mare pentru a fi utilizate ca şi ateliere de creaţie
 • Hotărârea 369/2012 - Municipiul Baia Mare - 16.10.2012

  HCL 369 din 16.10.2012 Privind aprobarea acordării de subvenţii din bugetul local al Municipiului Baia Mare către SC URBIS S.A. pe toată durata „ Acordului-cadru de furnizare produse în sistem leasing financiar LOT 1-AUTOBUZE” referitor la achiziţia a 30 autobuze pentru transportul urban, şi pe toată durata contractelor subsecvente aferente acordului-cadru, respectiv pe toată durata „Acordului-cadru de furnizare produse în sistem leasing financiar LOT 2-TROLEIBUZE” referitor la achiziţia a 8 troleibuze solo pentru transportul urban şi pe toată durata contractelor subsecvente aferente acordului-cadru;
 • Hotărârea 368/2012 - Municipiul Baia Mare - 16.10.2012

  HCL 368 din 16.10.2012 Privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentului „Iarna băimăreană” în perioada 1 decembrie 2012 - 1 ianuarie 2013
 • Hotărârea 367/2012 - Municipiul Baia Mare - 16.10.2012

  HCL 367 din 16.10.2012 Privind alocarea din bugetul local pe anul 2012 a sumei de 150.000,00 lei, în vederea susţinerii financiare a Asociaţiei „Filiala Uniunii Artiştilor Plastici” din Baia Mare, asociaţie de utilitate publică, în scopul reabilitării Complexului Expoziţional Colonia Pictorilor
 • Hotărârea 366/2012 - Municipiul Baia Mare - 16.10.2012

  HCL 366 din 16.10.2012 Privind alocarea de la bugetul local pe anul în curs, a sumei estimative de 70.000,00 lei pentru organizarea festivităţii de premiere a elevilor din învăţământul preuniversitar, care au obţinut premii, menţiuni şi premii speciale la olimpiadele şcolare şi campionatele sportive şcolare desfăşurate la nivel naţional şi internaţional în anul 2012, precum şi a profesorilor care i-au pregătit pentru obţinerea acestor performanţe
 • Hotărârea 365/2012 - Municipiul Baia Mare - 16.10.2012

  HCL 365 din 16.10.2012 Privind alocarea sumei de 100.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2012, în vederea susţinerii financiare a activităţii sportive desfăşurate în anul 2012 de către Clubul Sportiv Fotbal Club Maramureş Universitar Baia Mare
 • Hotărârea 364/2012 - Municipiul Baia Mare - 16.10.2012

  HCL 364 din 16.10.2012 privind alocarea sumei de 700.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2012, în vederea susţinerii financiare a activităţii sportive desfăşurate în anul 2012 de către Clubul Sportiv „Handbal Club Municipal Baia Mare”
 • Hotărârea 363/2012 - Municipiul Baia Mare - 16.10.2012

  HCL 363 din 16.10.2012 Privind alocarea sumei de 300.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2012, în vederea susţinerii financiare a activităţii sportive desfăşurate în anul 2012 de către Echipa de Rugby CSM Ştiinţa Baia Mare din cadrul Clubului Sportiv Municipal Baia Mare,
 • Hotărârea 362/2012 - Municipiul Baia Mare - 16.10.2012

  HCL 362 din 16.10.2012 Privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Baia Mare pe anul 2012
 • Hotărârea 361/2012 - Municipiul Baia Mare - 16.10.2012

  HCL 361 din 16.10.2012 Privind aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente anului 2012 trimestrul III
 • Hotărârea 360/2012 - Municipiul Baia Mare - 03.10.2012

  HCL 360 din 03.10.2012 Privind efectuarea demersurilor necesare în vederea emiterii unei Hotărari a Guvernului Romaniei pentru trecerea fără plată din domeniul public al Statului Român şi administrarea M.Ed.C.T.S. – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, în domeniul public al Municipiului Baia Mare şi administrarea Consiliului Local a imobilului “Stadion de Rugby” aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Maramureş, cuprins în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin HG nr. 1705/2006, modificată prin HG nr. 76/2011
 • Hotărârea 359/2012 - Municipiul Baia Mare - 03.10.2012

  HCL 359 din 03.10.2012 Privind efectuarea demersurilor necesare în vederea emiterii unei Hotărari a Guvernului Romaniei pentru trecerea fără plată din domeniul public al Statului Român şi administrarea M.Ed.C.T.S. – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, în domeniul public al Municipiului Baia Mare şi administrarea Consiliului Local a imobilului “Stadion de Atletism şi teren aferent” aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Maramureş, cuprins în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin HG nr. 1705/2006, modificată prin HG nr. 76/2011
 • Hotărârea 358/2012 - Municipiul Baia Mare - 03.10.2012

  HCL 358 din 03.10.2012 Privind efectuarea demersurilor necesare în vederea emiterii unei Hotărari a Guvernului Romaniei pentru trecerea fără plată din domeniul public al Statului Român şi administrarea M.Ed.C.T.S. – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, în domeniul public al Municipiului Baia Mare şi administrarea Consiliului Local a imobilului “Bazin Olimpic descoperit” aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Maramureş, cuprins în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin HG nr. 1705/2006, modificată prin HG nr. 76/2011
 • Hotărârea 357/2012 - Municipiul Baia Mare - 03.10.2012

  HCL 357 din 03.10.2012 Privind efectuarea demersurilor necesare în vederea emiterii unei Hotărâri a Guvernului României pentru trecerea fără plată din domeniul public al Statului Român şi administrarea M.Ed.C.T.S. – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, în domeniul public al Municipiului Baia Mare şi administrarea Consiliului Local a imobilului “Bazin Olimpic acoperit” aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Maramureş, cuprins în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin HG nr. 1705/2006, modificată prin HG nr. 76/2011
 • Hotărârea 356/2012 - Municipiul Baia Mare - 03.10.2012

  HCL 356 din 03.10.2012 Privind efectuarea demersurilor necesare în vederea emiterii unei Hotărari a Guvernului României pentru trecerea fără plată din domeniul public al Statului Român şi administrarea M.Ed.C.T.S. – Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, în domeniul public al Municipiului Baia Mare şi administrarea Consiliului Local a bazelor sportive şi de agrement aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal Baia Mare, cuprins în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin HG nr. 1705/2006, modificată prin HG nr. 76/2011
 • Hotărârea 355/2012 - Municipiul Baia Mare - 26.09.2012

  HCL 355 din 26.09.2012 Privind revocarea HCL nr.107/2005 pentru accesul gratuit în sălile de sport existente în incinta instituţiilor de învăţământ preuniversitar de pe raza municipiului Baia Mare, pentru cluburile sportive
 • Hotărârea 354/2012 - Municipiul Baia Mare - 26.09.2012

  HCL 354 din 26.09.2012 Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Teatrul Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 353/2012 - Municipiul Baia Mare - 26.09.2012

  HCL 353 din 26.09.2012 Privind aprobarea Politicii Zonale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziunea Socială – Zona Metropolitană Baia Mare
 • Hotărârea 352/2012 - Municipiul Baia Mare - 26.09.2012

  HCL 352 din 26.09.2012 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Asociaţia Autism Baia Mare şi SPAS Baia Mare
 • Hotărârea 351/2012 - Municipiul Baia Mare - 26.09.2012

  HCL 351 din 26.09.2012 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr.17/28.01.2010 privind aprobarea depunerii spre finanţare şi a angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creşterea accesibilităţii urbane prin modernizarea străzii Oborului din Municipiul Baia Mare” cod SMIS 18163
 • Hotărârea 350/2012 - Municipiul Baia Mare - 26.09.2012

  HCL 350 din 26.09.2012 Privind vânzarea directă a unui teren în suprafaţă de 157mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, aferent casei de locuit, proprietatea numitului Ardelean Gheorghe, în favoarea acestuia
 • Hotărârea 349/2012 - Municipiul Baia Mare - 26.09.2012

  HCL 349 din 26.09.2012 Privind însuşirea unei documentaţii tehnice cadastrale, de alipire, a două parcele de teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare , situate în Baia Mare, str. Transilvaniei, înscrise în CF nr. 108097 nr. cad. 108097 şi CF 109272, nr. cad. 109272, după alipire nr. cad. 111228, conform Planului de amplasament şi delimitare vizat de OCPI sub nr. 16155/11.05.2012, în vederea notării construcţiei, garaj.
 • Hotărârea 348/2012 - Municipiul Baia Mare - 26.09.2012

  HCL 348 din 26.09.2012 Privind vânzarea directă a unui teren în suprafaţă de 136 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare,teren situat sub spaţiul comercial Parter proprietatea numitului Vanciu Gheorghe Ioan
 • Hotărârea 347/2012 - Municipiul Baia Mare - 26.09.2012

  HCL 347 din 26.09.2012 Privind prelungirea termenului de încheiere a contractului de închiriere , în favoarea d-lui BITEA GABRIEL
 • Hotărârea 346/2012 - Municipiul Baia Mare - 26.09.2012

  HCL 346 din 26.09.2012 Privind modificarea H.C.L. nr. 192/2012 cu referire la darea în folosinţă gratuită Episcopiei Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Maramureş - Baia Mare, a imobilului situat în Baia Mare, str. Dr. Gh. Marinescu, nr. 1, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare, compus din teren şi clădire, în vederea înfiinţării şi funcţionării unei unităţi de învăţământ confesional
 • Hotărârea 345/2012 - Municipiul Baia Mare - 26.09.2012

  HCL 345 din 26.09.2012 Privind modificarea Statutului „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Menajere în judeţul Maramureş”
 • Hotărârea 344/2012 - Municipiul Baia Mare - 26.09.2012

  HCL 344 din 26.09.2012 Privind darea în folosinţă gratuită Asociatiei ”American International School of Transylvania” a unor imobile situate în Baia Mare, str. Dr. Victor Babes, nr. 64, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare, compusa din teren şi clădiri, în vederea înfiinţării şi funcţionării unei unităţi de învăţământ privat INTERNATIONAL SCHOOL OF TRANSYLVANIA
 • Hotărârea 343/2012 - Municipiul Baia Mare - 26.09.2012

  HCL 343 din 26.09.2012 Privind scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe destinate producerii încălzirii şi a apei calde montate în microcentralele care au deservit blocurile din str. Republicii nr. 62 şi nr. 64
 • Hotărârea 342/2012 - Municipiul Baia Mare - 26.09.2012

  HCL 342 din 26.09.2012 Privind ajustarea preţului energiei termice produsă de Serviciul Public Ambient Urban destinată populaţiei, agenţilor economici şi instituţiilor
 • Hotărârea 341/2012 - Municipiul Baia Mare - 26.09.2012

  HCL 341 din 26.09.2012 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr.16/28.01.2010 privind aprobarea depunerii spre finanţare şi a angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creşterea accesibilităţii urbane prin modernizarea străzii Electrolizei din Municipiul Baia Mare” cod SMIS 18164
 • Hotărârea 340/2012 - Municipiul Baia Mare - 26.09.2012

  HCL 340 din 26.09.2012 Privind Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013 pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare şi Serviciile publice Ambient urban şi Asistenţă socială
 • Hotărârea 339/2012 - Municipiul Baia Mare - 26.09.2012

  HCL 339 din 26.09.2012 Privind îndreptarea erorii materiale de la articolul 1( poziţia 263) din H.C.L. nr. 9/2011 privind domeniul public al Municipiului Baia Mare, eroare constând în denumirea greşită a străzii Forestierului din Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 338/2012 - Municipiul Baia Mare - 26.09.2012

  HCL 338 din 26.09.2012 Privind aprobarea participarii Consiliului Local Baia Mare ca partener în proiectul de cooperare instituţională „Proiect RENEWAL - Parteneriate active - prietenii trăite, tineri şi bătrâni împreună pentru Europa finantat prin programul „Europa pentru Cetăţeni” - Acţiunea 1: Cetăţeni activi pentru Europa Măsura 1.2 – Reţele de oraşe înfrăţite- aplicatul principal fiind Orasul Ujszilvas ( Ungaria ) – şi alocarea contribuţiei municipiului în acest proiect
 • Hotărârea 337/2012 - Municipiul Baia Mare - 26.09.2012

  HCL 337 din 26.09.2012 Privind participarea Consiliului Local Baia Mare ca partener în proiectul de cooperare institutională „Parteneriate active - prietenii trăite, tineri şi bătrâni împreună pentru Europa finantat prin programul „Europa pentru Cetăţeni” - Acţiunea 1: Cetăţeni activi pentru Europa Măsura 1.2 – Reţele de oraşe înfrăţite- aplicatul principal fiind Oraşul Recklinghausen ( Germania) – şi alocarea contributiei municipiului în acest proiect.
 • Hotărârea 336/2012 - Municipiul Baia Mare - 26.09.2012

  HCL 336 din 26.09.2012 Privind organizarea de către Municipiul Baia Mare în parteneriat cu Ansamblul Folcloric Naţional Transilvania, a unor evenimente culturale în cartiere din municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 335/2012 - Municipiul Baia Mare - 26.09.2012

  HCL 335 din 26.09.2012 Privind participarea Consiliului Local şi a Primăriei Municipiului Baia Mare la organizarea, în cooperare cu unităţile de învăţământ liceal din Municipiul Baia Mare a Balului Bobocilor şi a unor activităţi extraşcolare
 • Hotărârea 334/2012 - Municipiul Baia Mare - 26.09.2012

  HCL 334 din 26.09.2012 Privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Municipiului Baia Mare şi Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare, în vederea organizării celei de-a patra ediţii a Concursului Interjudeţean de Matematică „Argument”, la Baia Mare, în perioada 26 – 28 octombrie 2012
 • Hotărârea 333/2012 - Municipiul Baia Mare - 14.09.2012

  HCL 333 din 14.09.2012 Privind includerea în programul de investiţii a cheltuielilor financiare pentru realizarea documentaţiei tehnico-economice prin care se stabileste necesitatea şi oportunitatea investiţiei pe bază de date tehnice şi economice (studiu de prefezabilitate) pentru „Infrastructură destinată sprijinirii afacerilor”
 • Hotărârea 332/2012 - Municipiul Baia Mare - 14.09.2012

  HCL 332 din 14.09.2012 Privind identificarea topografică, a terenului în suprafaţă de 3988 mp, aferent unui tronson din str. Oborului, care face parte din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 331/2012 - Municipiul Baia Mare - 14.09.2012

  HCL 331 din 14.09.2012 Privind efectuarea unui schimb de terenuri între Municipiul Baia Mare şi SC STUR SRL
 • Hotărârea 330/2012 - Municipiul Baia Mare - 14.09.2012

  HCL 330 din 14.09.2012 Privind revocarea H.CL nr. 64/2012 pentru trecerea din domeniul public al Municipiului Baia Mare în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Cercetării şi Sportului, a unor imobile din incinta Grupului Şcolar Gheorghe Lazăr si a terenului aferent în suprafaţă de 66155 mp
 • Hotărârea 329/2012 - Municipiul Baia Mare - 14.09.2012

  HCL 329 din 14.09.2012 Privind principalii indicatori tehnico economici ai proiectului tehnic Reabilitare Parc Mara Baia Mare
 • Hotărârea 328/2012 - Municipiul Baia Mare - 14.09.2012

  HCL 328 din 14.09.2012 Privind principalii indicatori tehnico economici pentru obiectivul Reabilitare Câmpul Tineretului Baia Mare
 • Hotărârea 327/2012 - Municipiul Baia Mare - 14.09.2012

  HCL 327 din 14.09.2012 Privind tarifele de închiriere a două terenuri de tenis situate în Parcul Municipal Regina Maria
 • Hotărârea 326/2012 - Municipiul Baia Mare - 14.09.2012

  HCL 326 din 14.09.2012 Privind modificarea şi completarea H.C.L. NR. 281/2012 privind taxele de utilizare temporară a locurilor publice pentru “Toamna Băimăreană” în perioada 24-30 septembrie 2012, respectiv “Sărbătoarea Castanelor 2012 ” în perioada 28-30 septembrie
 • Hotărârea 325/2012 - Municipiul Baia Mare - 14.09.2012

  HCL 325 din 14.09.2012 Privind restituirea garanţiei de participare consemnate de S.C. MARSTAR S.R.L. cu ocazia licitaţiei din 30.01.2006, organizată în baza H.C.L. nr. 540/2005
 • Hotărârea 324/2012 - Municipiul Baia Mare - 14.09.2012

  HCL 324 din 14.09.2012 Privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Baia Mare pe anul 2012
 • Hotărârea 323/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 323 din 30.08.2012 privind participarea Municipului Baia Mare în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • Hotărârea 322/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 322 din 30.08.2012 Privind menţinerea garajului situat pe Bulevradul Bucureşti, nr.36 realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiar Bartus Erika, conform planului de situaţie, întocmit de Aga Victor
 • Hotărârea 321/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 321 din 30.08.2012 Privind menţinerea garajului situat pe str.Mărăşeşti, nr. 12 realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiar GHERGHEL AUGUSTIN, conform planului de situaţie, întocmit de AGA VICTOR
 • Hotărârea 320/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 320 din 30.08.2012 Privind menţinerea balconului realizat la apartamentul nr. 1 situat la faţada posterioară a blocului de locuinţe nr. 21 pe Bd. Republicii , beneficiar CIOLTE ARONICA , conform proiectului nr. 67/2011, întocmit de arh. BOD ARCADIE
 • Hotărârea 319/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 319 din 30.08.2012 Privind menţinerea balconului realizat la apartamentul nr. 33 situat la faţada posterioară a blocului de locuinţe nr. 4A pe Calea Traian , beneficiar MUREŞAN VASILE RADU , conform proiectului nr. 13/2012, întocmit de arh. DIENEŞ GAVRIL
 • Hotărârea 318/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 318 din 30.08.2012 Privind menţinerea balconului realizat la apartamentul nr. 32 situat la faţada posterioară a blocului de locuinţe nr. 4A pe Calea Traian , beneficiar MĂŢAN IOAN , conform proiectului nr. 12/2012, întocmit de arh. DIENEŞ GAVRIL .
 • Hotărârea 317/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 317 din 30.08.2012 Privind aprobarea menţinerii sediului de firmă realizat la parterul blocului nr.14A/22 de pe str. Petru Rareş executat în baza A.C. nr. 849/17.11.2006 , cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial prin H.C.L. nr.76/28.02.2006 , beneficiar Lungu Aurel
 • Hotărârea 316/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 316 din 30.08.2012 Privind aprobarea extinderii apartamentului, situat la parterul blocului de locuinţe nr.25/2, pe strada Victor Babeş în vederea reamenajării pentru persoană cu handicap locomotor, beneficiar ŞOMCUTEAN MARICICA LAURA căsătorită NAN, conform proiectului nr. 4/2012, întocmit de BIA ANGELA MUREŞAN
 • Hotărârea 315/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 315 din 30.08.2012 Privind extinderea spaţiului, situat la parterul blocului de locuinţe nr.92/30 pe strada Grănicerilor în vederea reamenajării farmaciei şi realizarea a două accese din exterior, beneficiar Paşcu Ileana, conform proiectului nr. 467/2012, întocmit de SC STUDIO Z -2005 SRL.
 • Hotărârea 314/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 314 din 30.08.2012 Privind vânzarea fără licitaţie publică, în favoarea S.C. GAJ COMIMPEX S.R.L. a terenului concesionat, în suprafaţă totală de 8 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, aferent extinderii la spaţiu comercial, situat pe b-dul Republicii nr.14
 • Hotărârea 313/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 313 din 30.08.2012 Privind vânzarea fără licitaţie publică, a unui teren, în suprafaţă de 1572 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat pe str. Victoriei, ocupat de construcţie “Popicărie”, în favoarea proprietarului acesteia, S.C. ROGER- TIR S.R.L.
 • Hotărârea 312/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 312 din 30.08.2012 Privind vânzarea directă a unui teren în suprafaţă de 66 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, aferent casei de locuit, proprietatea numitului Şandor Mihai, în favoarea acestuia.
 • Hotărârea 311/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 311 din 30.08.2012 privind împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ Zona Metropolitană Baia Mare” să exercite în numele şi pe seama Municipiului Baia Mare atribuţiile referitoare la prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate
 • Hotărârea 310/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 310 din 30.08.2012 privind însuşirea raportului de evaluare şi aprobarea preţului de vânzare al apartamentului situat pe Bd.Republicii nr.62/28 către chiriaşul Sîntionean Viorel şi revocare H.C.L. nr. 243/19.07.2012.
 • Hotărârea 309/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 309 din 30.08.2012 Privind trecerea activului Gater Blidari situat la confluenţa dintre Valea Firiza şi Valea Blidari, identificat prin C.F. nr. 108782 Baia Mare, nr. topo 6613 /5 UP III CALAMAR UA 73 C1, care este proprietate a Municipiului Baia Mare, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare, scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea componentelor ( utilaje şi construcţii) aferente acestui activ
 • Hotărârea 308/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 308 din 30.08.2012 Privind darea, în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 489 mp, în favoarea Cultului Penticostal “Biserica lui Dumnezeu Apostolică MARANATA”, teren intravilan, proprietatea privată a municipiului Baia Mare, situat pe str. Ţibleşului nr. 14-16, identificat prin CF FN, nr. cadastral 110779
 • Hotărârea 307/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 307 din 30.08.2012 Privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de dezlipire a unui teren proprietatea privată a municipiului Baia Mare, situat în Firiza, nr. 87, precum și transcrierea dreptului de superficie înscris în favoarea numiţilor Hoban Florica(cas. Bombar), Hoban Arghil si Nicoară Istinca, asupra terenului proprietatea Statului Roman, identificat prin CF 1193 Firiza, nr. topo 477 , în suprafata de 669 mp, pe terenul identificat prin CF 6 Firiza, nr. Topo nou 476/1, nr. Cadastral atribuit 111941
 • Hotărârea 306/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 306 din 30.08.2012 Privind modificarea art. 1 din H.C.L nr. 258/2012 având ca obiect trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 798 mp, identificat prin CF 2800 Baia Mare, nr. topo 2813/695, nr. cadastral atribuit 109825, aferent “Pieței Agroalimentare Vasile Alecsandri”
 • Hotărârea 305/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 305 din 30.08.2012 Privind vânzarea prin licitaţie publică, a unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare în suprafaţă de 640 mp, identificat prin CF 2800 Baia Mare, nr. topo 2786/12, teren situat pe b-dul Unirii nr.57
 • Hotărârea 304/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 304 din 30.08.2012 Privind prelungirea duratei, contractului de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 53 mp,situat pe str.Cuza Vodă nr.3A, pe care este amplasat un magazin alimentar ,în favoarea proprietarului,SC MACELARIA DORU SRL
 • Hotărârea 303/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 303 din 30.08.2012 Privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, pentru terenurile ocupate de panouri publicitare, în favoarea proprietarului SC AFFICHAGE ROMANIA SRL
 • Hotărârea 302/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 302 din 30.08.2012 Privind denunţarea contractului de colaborare încheiat în baza H.C.L. nr. 196/2010, între Consiliul Local Baia Mare prin Serviciul Public Ambient Urban - F.C Baia Mare S.A şi F.C.M.U Baia Mare
 • Hotărârea 301/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 301 din 30.08.2012 Privind darea în administrarea S.P.A.U. a celor două terenuri de tenis situate în Parcul Municipal Regina Maria
 • Hotărârea 300/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 300 din 30.08.2012 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al SPAS, aprobat prin H.C.L.nr. 48/2011
 • Hotărârea 299/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 299 din 30.08.2012 privind modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 236/2010 de desemnare a reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar, ca urmare a noii structuri a Consiliului Local Baia Mare
 • Hotărârea 298/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 298 din 30.08.2012 privind normele financiare referitoare la modul de utilizare a sumelor alocate de Consiliul Local Baia Mare prin contracte de susţinere financiară a activităţii sportive de performanţă în Municipiul Baia Mare, pentru structurile sportive de performanţă din primul şi al doilea eşalon valoric
 • Hotărârea 297/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 297 din 30.08.2012 pentru obiectivul de investiţii:„REAMENAJARE (RK) PIAŢA AGROALIMENTARĂ OBOR” în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 296/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 296 din 30.08.2012 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii: „REABILITARE COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE ŞINCAI” BAIA MARE”
 • Hotărârea 295/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 295 din 30.08.2012 Privind participarea Municipiului Baia Mare în calitate de co-organizator în vederea finanţării şi realizării în comun cu Clubul Sportiv Ştiinţa Baia Mare a Turneului Final de Cupă Europeană – Cupa Balcanică la volei masculin în perioada 21 septembrie – 23 septembrie 2012
 • Hotărârea 294/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 294 din 30.08.2012 privind alocarea de la bugetul local pe anul în curs, a sumei de 15.000,00 lei pentru organizarea festivităţii de premiere a elevilor din învăţământul preuniversitar, care au obţinut premii/ menţiuni la olimpiadele şi campionatele sportive la nivel internaţional în anul 2012, precum şi a profesorilor care i-au pregătit pentru obţinerea acestor performanţe;
 • Hotărârea 293/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 293 din 30.08.2012 Privind susţinerea de la bugetul local a alocaţiei zilnice de hrană pentru un număr de 15 copii cu vârsta de 2 – 3 ani proveniţi din familii defavorizate, pentru frecventarea cursurilor antepreşcolare la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 25 şi la Grădiniţa cu program prelungit nr. 29, în perioada anului şcolar 2012/2013
 • Hotărârea 292/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 292 din 30.08.2012 privind modificarea Acordului de parteneriat pentru incluziunea socială a populaţiei din pungile de sărăcie de pe raza municipiului Baia Mare, prin furnizarea de sevicii sociale integrate, aprobat prin H.C.L nr. 135/2012
 • Hotărârea 291/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 291 din 30.08.2012 privind încheierea Acordului de parteneriat în vederea derulării evenimentelor dedicate persoanelor vârstnice, organizate cu ocazia festivităţilor “Toamnei Băimărene”
 • Hotărârea 290/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 290 din 30.08.2012 privind încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Baia Mare şi Asociaţia de Binefacere “Vasilica” pentru îmbunătăţirea situaţiei sociale şi creşterea gradului de incluziune socială a persoanelor vârstnice de pe raza Municipiului Baia Mare.
 • Hotărârea 289/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 289 din 30.08.2012 privind Acordul de Parteneriat dintre Municipiul Baia Mare şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, în vederea organizării la Baia Mare a Consfătuirii Naţionale a Inspectorilor pentru implementarea descentralizării instituţionale, în perioada 4-6 septembrie 2012
 • Hotărârea 288/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 288 din 30.08.2012 privind acordarea beneficiilor de asistenţă socială, pentru pensionarii din Municipiul Baia Mare cu venituri totale din pensii de până la 700 lei inclusiv, cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice 01 Octombrie
 • Hotărârea 287/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 287 din 30.08.2012 privind organizarea evenimentului “NUNTA DE AUR” pentru cuplurile şi soţii supravieţuitori din Municipiul Baia Mare care, în cursul acestui an, au împlinit sau ar fi împlinit 50 de ani respectiv 60 de ani de căsnicie neîntreruptă
 • Hotărârea 286/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 286 din 30.08.2012 Privind aprobarea costului biletelor de intrare la cea de-a XXIX-a ediţie a expoziţiei de flori ,,Expo-Flora Maramureş’’ si a taxei de utilizare temporară a locurilor publice în cuantum de 20 lei pe mp duratã de 3 zile pentru comercializare flori la Târgul de Flori pe perioada desfaşurãrii ,,Sărbătorii Castanelor’’ 2012
 • Hotărârea 285/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 285 din 30.08.2012 Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care se vor presta activitaţi în folosul comunităţii
 • Hotărârea 284/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 284 din 30.08.2012 Privind eşalonarea la plată a debitului reprezentând impozit clădiri cu destinaţie economică datorat bugetului local de către TEATRUL MUNICIPAL BAIA MARE, precum şi exonerarea de la plată a majorărilor de întârziere aferente debitului
 • Hotărârea 283/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 283 din 30.08.2012 privind acordarea scutirii la plata majorărilor de întărziere aferente debitelor stabilite cu titlu de diferenţă de taxă de regularizare la autorizaţiile de construire recepționate în perioada 2009-2010
 • Hotărârea 282/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 282 din 30.08.2012 privind acordarea de înlesniri la plată a majorărilor de întărziere datorate bugetului local al Municipiului Baia Mare de către persoanele fizice şi persoanele juridice
 • Hotărârea 281/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 281 din 30.08.2012 privind taxele de utilizare temporară a locurilor publice pentru “Toamna Băimăreană” în perioada 24-30 septembrie 2012 respectiv “Sărbătoarea Castanelor 2012 ” în perioada 28-30 septembrie a.c.
 • Hotărârea 280/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 280 din 30.08.2012 Privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Baia Mare pe anul 2012
 • Hotărârea 279/2012 - Municipiul Baia Mare - 30.08.2012

  HCL 279 din 30.08.2012 privind validarea doamnei CÂMPAN MIHAELA ELENA în funcţia de consilier local
 • Hotărârea 278/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 278 din 19.07.2012 Privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin demisie, a calităţii de consilier local a domnului MECEA IOAN
 • Hotărârea 277/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 277 din 19.07.2012 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul “EXTINDERE CLINICĂ STOMATOLOGICĂ CU UN CORP MULTIFUNCŢIONAL D+P+3E ŞI AMENAJARE PARCĂRI AUTO LA SOL”, pe strada IULIU MANIU nr.3A, beneficiar SC DENTART SRL, conform proiectului nr. 172/2012, întocmit de SC 4a STUDIO arhitectura SRL.
 • Hotărârea 276/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 276 din 19.07.2012 Privind aprobarea menţinerii garajului situat pe str.Grănicerilor , nr.87 realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiar Cionca Georgeta, conform planului de amplasament şi delimitare întocmit de Bura Iacob
 • Hotărârea 275/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 275 din 19.07.2012 Privind aprobarea menţinerii garajului situat pe str.Crişan , nr.2 realizat cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial, beneficiar Rusu Lucia, conform planului de amplasament şi delimitare întocmit de Boloş Şerban
 • Hotărârea 273/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 273 din 19.07.2012 Privind extinderea spaţiului situat la etajul I al blocului nr.8 situat pe Bd. Traian - beneficiar SC CLASILUC SRL , în vederea amenajării unor birouri , conform proiectului nr. 1/2012, întocmit de SC 9 OPŢIUNE SRL
 • Hotărârea 272/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 272 din 19.07.2012 Privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe str. Grănicerilor, în suprafaţă de 4650 mp, identificat prin CF nr. 11332 Baia Mare nr. topo 2811/1 din favoarea ACR – Filiala Maramureş
 • Hotărârea 271/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 271 din 19.07.2012 Privind vânzarea fără licitaţie publică în favoarea SC PD BRUTUS COM SRL, a terenului concesionat, în suprafaţă de 10 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, ocupat de spaţiul comercial, situat pe bld. Unirii nr. 2/3
 • Hotărârea 270/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 270 din 19.07.2012 Privind vânzarea fără licitaţie publică în favoarea SC AMANI TOP SRL, a terenului concesionat, în suprafaţă de 46 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, ocupat de spaţiu comercial, situat pe bld. Traian nr. 26
 • Hotărârea 269/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 269 din 19.07.2012 Privind vânzarea fără licitaţie publică în favoarea numitelor FENEŞAN IRINA şi GAŞPARIK CRISTINA, a terenului concesionat, în suprafaţă de 86 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, ocupat de sediu firmă, situat pe str. Petru Rareş nr. 20/2
 • Hotărârea 268/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 268 din 19.07.2012 Privind vânzărea fără licitaţie publică în favoarea numiţilor TERŢAN CORINA-SMARANDA şi TERŢAN VASILE-CĂLIN, a terenului concesionat, în suprafaţă de 30 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, ocupat de cabinet medical, situat pe bld. Bucureşti nr. 16/7
 • Hotărârea 267/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 267 din 19.07.2012 Privind vânzarea fără licitaţie publică, în favoarea numiţilor Terţan Corina Smaranda şi Terţan Vasile Călin a terenului concesionat, în suprafaţă totală de 41 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, aferent extindere la cabinet medical , situat pe b-dul Traian nr.22/24.
 • Hotărârea 266/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 266 din 19.07.2012 Privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, în favoarea S.C. BEJENARIU BORZ MEDMUN S.R.L. a terenului concesionat, în suprafaţă totală de 80 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, aferent extinderii la cabinet medical , situat pe b-dul Republicii nr.12/31
 • Hotărârea 265/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 265 din 19.07.2012 Privind vânzarea directă unui teren în suprafaţă de 88 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat în curtea casei de pe str. Traian Vuia , nr. 4, proprietatea d-lui Cojocea Constantin, în favoarea acestuia
 • Hotărârea 264/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 264 din 19.07.2012 Privind a vânzărea directă a unui teren în suprafaţă de 10 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, aferent casei de locuit, proprietatea numitului Leşan Maftei, în favoarea acestuia.
 • Hotărârea 263/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 263 din 19.07.2012 Privind aprobarea preţului de vânzare unitar , a unor terenuri, aparţinând domeniului privat al municipiului Baia Mare, aferent locuinţelor, în conformitate cu prevederile H.C.L nr.120/2012.
 • Hotărârea 262/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 262 din 19.07.2012 Privind aprobarea cumpărării de către Municipiul Baia Mare a terenului situat în Baia Mare, str. Colonia Topitorilor , lângă staţia de tratare a apei potabile, afectat de traseul conductelor magistrale, în suprafaţă de 6200 mp, din nr. cadastral 108598 prin CF 108598 Baia Mare şi nr. cadastral 107997 prin CF 107997 Baia Mare, proprietatea tabulară a d-nei Viman Silvia Dorina , precum şi însuşirea procesului verbal de negociere din 29.05.2012 privind preţul de achiziţionare terenului .
 • Hotărârea 261/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 261 din 19.07.2012 Privind însuşirea unei documentaţii tehnice cadastrale de dezlipire, a unui teren proprietatea privată a municipiului Baia Mare, situat pe str. A. Mureșan nr. 29, înscris în CF nr. 104165 Baia Mare, nr. cadastral 104165
 • Hotărârea 260/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 260 din 19.07.2012 Privind însuşirea unei documentaţii tehnice cadastrale, de dezlipire, a unui imobil , situat în Baia Mare, str. Valea Roşie nr. 159, înscris în CF nr. 2367 Baia Mare, nr. topo 2279/1 şi nr. topo 2279/2 , în vederea ieşirii din indiviziune şi pentru reglementarea situaţiei juridice a terenului ocupat de albia minoră a pârâului Valea Roşie
 • Hotărârea 259/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 259 din 19.07.2012 Privind însuşirea unor documentaţii tehnice cadastrale, de dezlipire, a unor imobile, aparţinând domeniul privat al municipiului Baia Mare, situate în extravilanul municipiului
 • Hotărârea 258/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 258 din 19.07.2012 Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Baia Mare a unui teren în suprafaţa de 798 mp, identificat prin CF 2800 Baia Mare, nr. topo 2813/695, nr. cadastral atribuit 109825, aferent “Pieței Agroalimentare Vasile Alecsandri” și atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 2718 mp, identificat prin CF 2800 Baia Mare, nr. topo 2813/697, nr. cadastral atribuit 111479
 • Hotărârea 257/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 257 din 19.07.2012 Privind trecerea din domeniul public al Municipiului Baia Mare, în domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 366 mp, situat în afara incintei Şcolii Generale nr. 7, Valea Borcutului, înscris în CF 16602 Baia Mare, nr. topo 5343/1, nr. cadasral atribuit, 109311 , în vederea punerii la dispoziţia Comisiei Locale de aplicare a Legii Fondului Funciar, pentru a fi restituit în natură moştenitorilor fostului proprietar
 • Hotărârea 256/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 256 din 19.07.2012 Privind transmiterea către, MINISTERULEDUCATIEI,CERCETARII,TINERETULUI SI SPORTULUI-UMPMRSU Bucuresti, în folosinţă gratuită, a terenului în suprafaţă de 6.780 mp. , pentru construirea unei extinderi cu un corp de cladire P+1, având funcţiunea de gradiniţă, la Grădiniţa cu program prelungit nr. 28 Baia Mare -Str.Aleea Filaturii nr.4,pe toată durata executării obiectivului de investiţii :“Gradiniţă cu program prelungit nr. 28,Baia Mare,str.Aleea Filaturii nr.4, Jud. Maramures”
 • Hotărârea 255/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 255 din 19.07.2012 Privind transmiterea, fără plată, în proprietatea „Parohia Ortodoxă Română Blidari”, a terenului, în suprafaţă de 440 mp, proprietatea privată a municipiului Baia Mare, teren identificat prin CF 10536 Baia Mare, nr. topo 6461/1
 • Hotărârea 254/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 254 din 19.07.2012 Privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 3,5 mp, situat pe b-dul Traian nr.19, ocupat de chioşc ceasornicărie, în favoarea proprietarului ,CUC LUDOVIC
 • Hotărârea 253/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 253 din 19.07.2012 Privind închirierea fără licitaţie a terenului în suprafaţă de 330 mp, aparţinând Municipiului Baia Mare, situat pe str. V. Borcutului nr. 154, în favoarea d-nei Vereş Juliana, în vederea exploatării în regim agricol
 • Hotărârea 252/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 252 din 19.07.2012 Privind închirierea spaţiilor amenajate la stadionul „Viorel Mateianu” din municipiul Baia Mare, administrate de către Serviciul Public Ambient Urban şi revocarea H.C.L. nr. 445/2008
 • Hotărârea 251/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 251 din 19.07.2012 Privind Studiul de fundamentare, Regulamentul, Caietul de sarcini privind activitatea de blocare/ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor şi/sau remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public şi/sau privat al municipiului Baia Mare şi a anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,revocarea H.C.L. nr. 291/2006 şi H.C.L. nr. 223/2011
 • Hotărârea 250/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 250 din 19.07.2012 Privind modificarea art. 7, alin.2, lit. a din contractul de asociere în participaţiune nr. 26460/11.12.2003, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Baia Mare şi Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala Nord Vest, în sensul schimbării locației sediului Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala Nord Vest, din str. Minerilor nr. 11 (Casa Căsătoriilor) în mansarda clădirii situate în Piața Libertății nr. 15 ( M3)
 • Hotărârea 249/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 249 din 19.07.2012 Privind modificarea NOMENCLATORULUI STRADAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE prin schimbarea denumirilor unor străzi
 • Hotărârea 248/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 248 din 19.07.2012 Privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru Teatrul Municipal din Baia Mare
 • Hotărârea 247/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 247 din 19.07.2012 Modificarea art. 1 din HCL 572/2006 privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor financiare excepţionale în favoarea persoanelor majore, care se află în situaţii medicale deosebite
 • Hotărârea 246/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 246 din 19.07.2012 Privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 245/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 245 din 19.07.2012 Privind împuternicirea doamnei Carmen -Mihaela Zamfirescu, funcţionar public în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare, să reprezinte interesele Municipiului Baia Mare în Consiliul de Administraţie al S.C. VITAL S.A.
 • Hotărârea 244/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 244 din 19.07.2012 Privind identificarea unui teren, cu o suprafață de aproximativ 10 ha, în vecinătatea Unității Militare, a Jandarmeriei și a Cimitirului Municipal, în vederea dezvoltării unor investiții care să asigure crearea unor noi locuri de muncă pentru cetățenii municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 242/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 242 din 19.07.2012 Privind participarea Municipiului Baia Mare în calitate de co-organizator în vederea finanţării şi realizării în comun cu Aeroclubul României a „Campionatului Naţional” de paraşutism „Precizia aterizării”, faza finală şi „Cupa României” la paraşutism, în perioada 1 septembrie – 10 septembrie 2012,în Baia Mare
 • Hotărârea 241/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 241 din 19.07.2012 Privind Acordul de parteneriat dintre Municipiul Baia Mare şi P.F.A. OCEAN EVENIMENTE, privind organizarea unui festival “ReCreativ”, în Piaţa Păcii din Baia Mare, în perioada 4 - 5 august 2012.
 • Hotărârea 240/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 240 din 19.07.2012 Privind alocarea de la bugetul local pe anul 2012 a sumei de 25.000,00 lei Comunităţii Evreilor din Municipiul Baia Mare în vederea executării lucrărilor de reabilitare a Sinagogii din Baia Mare
 • Hotărârea 239/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 239 din 19.07.2012 Privind alocarea de la bugetul local pe anul 2012 a sumei de 25.000,00 lei Parohiei Ortodoxe Române „Înălţarea Domnului”, ca sprijin financiar necesar continuării lucrărilor de construire a Bisericii „Înălţarea Domnului” din Baia Mare, Str. Victor Babeş nr. 15A
 • Hotărârea 238/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 238 din 19.07.2012 Privind alocarea de la bugetul local pe anul 2012 a sumei de 450.000,00 lei ca sprijin financiar necesar achiziţionării de materiale şi continuării lucrărilor de construire a Catedralei Ortodoxe Episcopale „Sfânta Treime”
 • Hotărârea 237/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 237 din 19.07.2012 Privind alocarea sumei de 450.000,00 lei de la bugetul local pe anul 2012, în vederea susţinerii financiare a activităţii sportive desfăşurate în anul 2012 de către Clubul Sportiv „Handbal Club Municipal Baia Mare”
 • Hotărârea 236/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 236 din 19.07.2012 Privind Acordul de parteneriat dintre Municipiul Baia Mare şi Centrul Universitar Nord Baia Mare, în vederea organizării Conferinţei Naţionale de Management şi Strategii deDezvoltare Durabilă, în perioada 28-29 septembrie 2012
 • Hotărârea 235/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 235 din 19.07.2012 Privind Acordul de parteneriat dintre Municipiul Baia Mare şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş, în vederea organizării Programului Educaţional „Alternativa la îndemâna părinţilor”, care se va desfăşura în perioada 2 iulie - 31 august 2012
 • Hotărârea 234/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 234 din 19.07.2012 Privind alocarea sumei de 3.500,00 lei de la bugetul local pe anul 2012, în vederea susţinerii participării unei delegaţii a Consiliului Local al Tinerilor Baia Mare, la ediţia a XV-a a Reuniunii Naţionale PAL-TIN – Reţeaua Consiliilor Locale ale Copiilor şi Tinerilor (CLCT), care se va derula în perioada 12 - 17 august 2012, în municipiul Sibiu, judeţul Sibiu
 • Hotărârea 233/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 233 din 19.07.2012 Privind organizarea de către Municipiul Baia Mare a evenimentelor: „Vara băimăreană”, în perioada 20 – 22 iulie 2012, „Toamna băimăreană”, în perioada 24 – 30 septembrie 2012 eveniment care include şi cea de-a 20-a ediţie a Sărbătorii Castanelor, precum şi a altor evenimente care se vor desfăşura în perioada de vară/toamnă a anului 2012
 • Hotărârea 232/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 232 din 19.07.2012 Privind Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul “Extinderea sistemului de iluminat public stradal din Municipiul Baia Mare, Judeţul Maramureş”
 • Hotărârea 231/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 231 din 19.07.2012 Privind modificarea HCL nr. 9 din 31.01.2012 privind aprobarea co-finanţării proiectului „Tranziţia la viaţa activă prin instruire practică la locul de muncă”, derulat de către Grupul Şcolar “Gheorghe Lazăr” din Baia Mare
 • Hotărârea 230/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 230 din 19.07.2012 Privind diminuarea tarifelor stabilite prin H.C.L. nr.378/2011, poziţiile 34-35 din Anexă, şi îndreptarea erorii materiale de la poziţia 12 din Anexa la H.C.L. nr. 378/2011
 • Hotărârea 229/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 229 din 19.07.2012 Privind aprobarea tarifului de pornire la licitaţie pentru închirerea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 228/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 228 din 19.07.2012 Pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente anului 2012 trimestrul II
 • Hotărârea 227/2012 - Municipiul Baia Mare - 19.07.2012

  HCL 227 din 19.07.2012 Privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Baia Mare pe anul 2012
 • Hotărârea 226/2012 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2012

  HCL 226 din 11.07.2012 Privind numirea reprezentantului Consiliului Local Baia Mare la întâlnirile Grupului de Lucru Mixt pentru Romi şi revocarea H.C.L.nr. 40/2012
 • Hotărârea 224/2012 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2012

  HCL 224 din 11.07.2012 Privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Baia Mare
 • Hotărârea 223/2012 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2012

  HCL 223 din 11.07.2012 Privind numirea domnului Dumitru Matei viceprimar al Municipiului Baia Mare, în calitate de persoană desemnată să reprezinte Consiliul Local/Municipiul Baia Mare în Adunarea Generală a Agenţiei de Management Energetic Maramureş şi revocare H.C.L. nr.119/2009.
 • Hotărârea 222/2012 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2012

  HCL 222 din 11.07.2012 Privind numirea Comisiei de licitatie pentru vânzarea masei lemnoase pe picior către agenţii economici şi revocarea H.C.L. nr. 354/2008
 • Hotărârea 221/2012 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2012

  HCL 221 din 11.07.2012 Privind stabilirea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, ca organ consultativ cu atribuţii de avizare, expertiză tehnică şi consultanţă sub coordonarea primarului Municipiului Baia Mare şi revocare H.C.L nr.26/2011
 • Hotărârea 220/2012 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2012

  HCL 220 din 11.07.2012 Privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 267/2011 de aprobare a obiectivelor, a părţilor componente ale acestora, responsabilitatea realizării şi a termenului în care trebuiesc predate în vederea întocmirii Statutului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 219/2012 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2012

  HCL 219 din 11.07.2012 Privind stabilirea componenţei Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Baia Mare şi revocare H.C.L. nr. 28/ 2011
 • Hotărârea 218/2012 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2012

  HCL 218 din 11.07.2012 Privind stabilirea componenței comisiei de analiză a dosarelor depuse de către petenţi în vederea repartizării parcelelor în ordinea punctajului, conform Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală şi revocarea HCL nr. 184/2011
 • Hotărârea 217/2012 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2012

  HCL 217 din 11.07.2012 Privind numirea comisiei de negociere directă sau licitaţie publică după caz, în vederea închirierii, concesionării unor imobile (terenuri + construcţii) din domeniul public, concesionării închirierii și vânzării unor bunuri mobile şi imobile din domeniul privat al Municipiului Baia Mare, achiziţionării de imobile, active, acţiuni la societăţi comerciale, în favoarea Municipiului Baia Mare, negocierii clauzelor contractelor civile cu Municipiul Baia Mare, precum şi revocarea HCL nr. 133/2010, HCL nr. 188/2011, HCL nr. 221/2011
 • Hotărârea 216/2012 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2012

  HCL 216 din 11.07.2012 Privind stabilirea componenţei comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat, a celor construite prin A.N.L., a locuinţelor sociale si a spatiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local şi revocarea H.C.L. nr.71/2011.
 • Hotărârea 215/2012 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2012

  HCL 215 din 11.07.2012 Privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi revocarea H.C.L. nr. 62/2009 şi H.C.L. nr. 55/2011
 • Hotărârea 214/2012 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2012

  HCL 214 din 11.07.2012 Privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive şi de tineret cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local şi revocarea H.C.L. nr. 60/2009 şi H.C.L. nr. 61/2009
 • Hotărârea 213/2012 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2012

  HCL 213 din 11.07.2012 Privind stabilirea componenţei Comisiilor de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998 şi a Legii nr.350/2005 şi revocarea art. 2 din H.C.L. nr.326/2011 şi a art. 2 din H.C.L. nr.54/2012
 • Hotărârea 212/2012 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2012

  HCL 212 din 11.07.2012 Privind componenţa comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Baia Mare - mandat 2012-2016
 • Hotărârea 211/2012 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2012

  HCL 211 din 11.07.2012 Privind modificarea Art.20 alin.(2) SECŢIUNEA- III- din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului local al Municipiului Baia Mare privind organizarea comisiilor de specialitate
 • Hotărârea 210/2012 - Municipiul Baia Mare - 11.07.2012

  HCL 210 din 11.07.2012 Privind alegerea viceprimarilor Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 209/2012 - Municipiul Baia Mare - 28.06.2012

  HCL 209 din 28.06.2012 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 208/2012 - Municipiul Baia Mare - 28.06.2012

  HCL 208 din 28.06.2012 Privind declararea ca legal constituit a consiliului local
 • Hotărârea 207/2012 - Municipiul Baia Mare - 28.06.2012

  HCL 207 din 28.06.2012 Privind validarea mandatelor consilierilor din cadrul Consiliului local
 • Hotărârea 206/2012 - Municipiul Baia Mare - 28.06.2012

  HCL 206 din 28.06.2012 Privind alegerea comisiei de validare
 • Hotărârea 205/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 205 din 25.05.2012 Privind necesitatea si oportunitatea identificarii suprafetelor de teren adecvate dezvoltarii mediului de afaceri, serviciilor si locuirii în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 204/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 204 din 25.05.2012 Privind restituirea garanţiei de participare consemnate de S.C. MARSTAR S.R.L. cu ocazia licitaţiei din 30.01.2006, organizată în baza H.C.L. nr. 540/2005, fără alte pretenţii financiare, în situaţia în care S.C. MARSTAR S.R.L. se pronunţă pentru rezoluţiunea promisiunii de vânzare-cumpărare
 • Hotărârea 203/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 203 din 25.05.2012 Privind Planul Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul ,,SERVICE AUTO”, Baia Mare, str. Arieşului, nr.10, beneficiar Paşca Nicolae, conform proiectului nr.11.2010, întocmit de B.I.A.ARH.DIENES G.
 • Hotărârea 202/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 202 din 25.05.2012 Privind aprobarea menţinerii spaţiului - bar Crinul, situat la parterul blocului nr. 5 din Piaţa Revoluţiei, executat în baza A.C. nr.194/27.04.2006 , cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial prin HCL nr. 498/2005 , beneficiar SC COMPLEX CRINUL SRL .
 • Hotărârea 201/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 201 din 25.05.2012 Privind menţinerea accesului din exterior realizat la sediul de firmă, situat la parterul blocului de locuinţe nr.1/15 pe strada George Enescu, beneficiar BELCIN MARIAN, conform proiectului nr. 6/2011, întocmit de SC NEW MYNTHOS SRL
 • Hotărârea 200/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 200 din 25.05.2012 Privind menţinerea spaţiului comercial situat la parterul blocului nr. 2/77 de pe str. Vlad Ţepeş executat în baza A.C. nr. 643/01.11.1997 , cu depăşirea suprafeţei aprobate iniţial prin HCL nr. 263/2006 , beneficiar SC MIRAFLORES SRL .
 • Hotărârea 199/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 199 din 25.05.2012 Privind deschiderea unui acces din exterior la parterul blocului de locuinţe nr.3/21 pe Bulevardul Decebal în vederea amenajării unui cabinet stomatologic, beneficiar STATE ADRIANA MIHAELA, conform proiectului nr. 244-469/2011, întocmit de SC PROJECT M SRL
 • Hotărârea 198/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 198 din 25.05.2012 Privind realizarea a două trepte de acces la spaţiul existent, situat la parterul clădirii de pe str.Aleea Şcolii, nr. 4/3, şi concesionarea terenului aferent în suprafaţă de 2,76 mp - beneficiar Morariu Iuliu Cornel.
 • Hotărârea 197/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 197 din 25.05.2012 Privind realizarea unui acces suplimentar la spaţiul situat la parterul blocului nr.17 de pe Bd. Republicii şi concesionarea terenului aferent - beneficiar SC ADIRAL SRL.
 • Hotărârea 196/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 196 din 25.05.2012 Privind prelungirea termenului de încheiere a contractului de concesiune, în favoarea d-lui Dorle Nelu
 • Hotărârea 195/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 195 din 25.05.2012 Privind prelungirea contractului de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 6 mp., situat în Baia Mare, str. Gh. Bilaşcu, ocupat de chioşcul pentru vânzare presă, în favoarea proprietarului DUNCA EMANUELA Î.F.
 • Hotărârea 194/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 194 din 25.05.2012 Privind trecerea din domeniul public al Municipiului Baia Mare în domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a Blocului de locuinţe R1 A, situat pe str. Vasile Alecsandri şi atestarea la domeniul privat al Municipiului Baia Mare al terenului aferent acestuia
 • Hotărârea 193/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 193 din 25.05.2012 Privind atribuirea în folosinţă gratuită, în favoarea Asociaţiei Salvaţi Animalele, a imobilului teren, în suprafaţă totală de 2000 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat în vecinătatea fostei halde de steril respectiv Uzina de Epurare a Apei Reziduale şi care face parte din imobilul identificat prin în CF 2800 Baia Mare nr.topo 2704/3, CF 10307 Baia Mare, topo 2693/29/39/38,CF nr.fără, parte din nr.topo 2705,CF nr.fără, parte din nr.topo 2708/21, CF nr.fără,parte din nr.topo 2708/13,CF nr.fără parte, din nr.topo 2709/5 şi CF nr.fără ,parte din nr.topo 2710/2, nr. cadastral atribuit 108677.
 • Hotărârea 192/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 192 din 25.05.2012 Privind darea în folosinţă gratuită Episcopiei Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Maramureş - Baia Mare, a imobilului situat în Baia Mare, str. Dr. Gh. Marinescu, nr. 1, proprietatea publică a Municipiului Baia Mare, compus din teren şi clădire, în vederea înfiinţării şi funcţionării unei unităţi de învăţământ confesional
 • Hotărârea 191/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 191 din 25.05.2012 Privind atribuirea în folosintă gratuită către Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Baia Mare “ a două birouri cu suprafaţa utilă de 79,00 mp situate în clădirea M2 din incinta Centrului de Afaceri Millenium -III
 • Hotărârea 190/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 190 din 25.05.2012 Privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 1480 mp din C.F. nr. 107638, C.F. nr. 107640, C.F. nr. 107639, C.F. nr. 107625, situat în Baia Mare, zona Grigore Ureche, aflat în proprietatea privată a domnului Mateşan Viorel, în vederea amenajării acestuia ca drum public
 • Hotărârea 189/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 189 din 25.05.2012 Privind vânzarea fără licitaţie publică, în favoarea S.C. UIREBIT REP S.R.L. a terenului concesionat, în suprafaţă totală de 35 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, aferent extinderii la spaţiu comercial , situat pe str.Luminişului nr.9/12,13,14.
 • Hotărârea 188/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 188 din 25.05.2012 Privind vânzarea fără licitaţie publică în favoarea numiţilor Pop Ilie şi Pop Maria Cornelia, a terenului concesionat, în suprafaţă de 25 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, ocupat de spaţiu comercial, situat pe str. G. Cosbuc nr. 12/71
 • Hotărârea 187/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 187 din 25.05.2012 Privind stabilirea zonelor care urmează a fi amenajate pentru desfăşurarea activităţii de picnic pe teritoriul administrativ al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 186/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 186 din 25.05.2012 Privind atribuirea denumirii de „Parcul Scriitorilor” parcului situat lângă cinematograful Dacia şi amenajarea arcadelor din interiorul acestuia
 • Hotărârea 185/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 185 din 25.05.2012 Privind darea în administrarea Serviciul Public Ambient Urban a imobilului teren aferent Pieţei en-gros, str.Oborului-M. Eminescu, Baia Mare, identificat prin CF nr. 104088, nr.cadastral 104088
 • Hotărârea 184/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 184 din 25.05.2012 Privind declararea zilei de 15 iunie ca „Ziua Scriitorului”, acordarea titlului „Scriitorul Anului” şi instituirea „Marelui Premiu pentru Literatură”
 • Hotărârea 183/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 183 din 25.05.2012 Privind delegarea responsabilităţilor Municipiului Baia Mare din cadrul Acordului de parteneriat aprobat prin HCL 135/2012 către Serviciul Public Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 182/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 182 din 25.05.2012 Privind aprobarea Politicii şi a planului de acţiuni a Municipiului Baia Mare privind incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor
 • Hotărârea 181/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 181 din 25.05.2012 Privind numirea lichidatorului la S.C. CENTRUL DE AFACERI MILLENNIUM III S.R.L. şi stabilirea atribuţiilor lichidatorului numit
 • Hotărârea 180/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 180 din 25.05.2012 Privind raportul de activitate al administratorului pe anul 2011, bilanţul contabil încheiat la data de 31.12.2011 şi contul de profit şi pierdere la data de 31.12.2011 pentru S.C. CENTRUL DE AFACERI MILLENNIUM III S.R.L.
 • Hotărârea 179/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 179 din 25.05.2012 Privind trecerea pe cheltuielile Serviciului Public Ambient Urban a cuantumului penalităţilor şi majorărilor, stabilite în urma controlului efectuat de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş
 • Hotărârea 178/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 178 din 25.05.2012 Privind Acordul de cooperare între Municipiul Baia Mare şi Clubul Sportiv Extrem Baia Mare în vederea organizării celei de-a IX-a ediţii a Festivalului Handbalului Juvenil, în perioada 29 iunie – 1 iulie 2012
 • Hotărârea 177/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 177 din 25.05.2012 Privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Baia Mare şi S.C. enTourage Communications SRL, privind organizarea unui eveniment sportiv şi de sănătate în Piaţa Revoluţiei din Baia Mare, în perioada 24-25 august 2012
 • Hotărârea 176/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 176 din 25.05.2012 Privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 20.000 lei Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al Judeţului Maramureş în vederea achitării reparaţiei la autospecială S.M.U.R.D. şi pentru achiziţionarea de accesorii PSI şi cauciucuri.
 • Hotărârea 175/2012 - Municipiul Baia Mare - 25.05.2012

  HCL 175 din 25.05.2012 Privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al Municipiului Baia Mare pe anul 2012
 • Hotărârea 174/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 174 din 27.04.2012 Privind modificarea factorilor de evaluare aprobaţi prin H.C.L nr. 4/2012 anexa 1 privind aprobarea caietelor de sarcini şi a factorilor de evaluare privind achiziţia a 30 autobuze pentru transportul urban, cu podea complet coborâtă pe toată lungimea vehiculului, cu motor EEV, şi a 8 troleibuze solo pentru transportul urban cu podea complet coborâtă pe toată lungimea vehiculului, cu motor asincron trifazat cu acţionare electronică de putere în c.a. ( tehnologie IGBT)şi alocarea sumei de 11.240.000 Euro ( exclusiv TVA) pentru această achiziţie
 • Hotărârea 173/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 173 din 27.04.2012 Privind eşalonarea la plată a debitului reprezentând venituri încasate de către Liceul cu Program Sportiv - Club Sportiv Şcolar din inchirierea de spaţii din domeniul public al Municipiului Baia Mare aflate în administrarea sa, precum şi exonerarea de la plată a majorărilor de întârziere aferente debitului
 • Hotărârea 172/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 172 din 27.04.2012 Privind aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a repartizării profitului net realizat de către Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. în exerciţiul financiar 2011
 • Hotărârea 171/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 171 din 27.04.2012 Privind modernizarea, extinderea şi schimbarea de destinaţie din depozit confecţii, în atelier croitorie şi concesionarea terenului necesar extinderii depozitului situat pe str.V.Alecsandri nr.95 , beneficiar SC DARTEX SRL.
 • Hotărârea 170/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 170 din 27.04.2012 Privind modernizarea accesului la faţada posterioară şi concesionarea terenului aferent spaţiului comercial situat la parterul clădirii de pe Bd.Unirii NR.11A , beneficiar SC GRAND PARADISO SRL.
 • Hotărârea 169/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 169 din 27.04.2012 Privind ''Extindere Apartamente P+2'' situate pe str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 18, ap. 1,2,3,4,5, şi 6, beneficiari: Andreicuţ Vasile – Florin, Iftimie Irma, Vadan Cornelia, Horje Gheorghe, Chinde Daniela Mariana cu soţul Chinde Ioan şi Sturz Ancuţa-Cristina căsătorită cu Văduva Bogdan, în vederea extinderii locuinţelor , conform proiectului nr. 12/2009, întocmit de SC STUDIFCO SRL, cu respectarea prevederilor PUD - ului aprobat prin HCL nr. 81/2012
 • Hotărârea 168/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 168 din 27.04.2012 Privind vânzarea fără licitaţie publică, în favoarea d-lui Triff Dorin Gheorghe a terenului concesionat, în suprafaţă totală de 26 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, aferent extindere şi acces din exterior la cabinet medical , situat pe b-dul Bucureşti nr.33/2.
 • Hotărârea 167/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 167 din 27.04.2012 Privind prelungirea contractului de închiriere pentru terenul în suprafaţă de 8 mp, situat în Parcul Municipal”Regina Maria”, ocupat de chioşcul alimentar, în favoarea proprietarului S.C. VELCANT SRL
 • Hotărârea 166/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 166 din 27.04.2012 Privind prelungirea contractelor de închiriere, pentru terenurile ocupate de chioşcurile de presă, în favoarea proprietarului SC GRAIUL MARAMURESULUI SRL
 • Hotărârea 165/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 165 din 27.04.2012 Privind prelungirea contractelor de închiriere, pentru terenurile ocupate de panouri publicitare, în favoarea proprietarului S.C.”AFFICHAGE ROMANIA” S.R.L.
 • Hotărârea 164/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 164 din 27.04.2012 Privind închirierea fără licitaţie a terenului în suprafaţă de 627 mp. pe care este construită o reţea de comunicaţii electronice, în favoarea ROMTELECOM
 • Hotărârea 163/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 163 din 27.04.2012 privind constituirea Consiliilor Civice de Cartier în cartierele Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 162/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 162 din 27.04.2012 Privind Regulamentul de desfăşurare a comerţului stradal pe raza Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 161/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 161 din 27.04.2012 privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 160/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 160 din 27.04.2012 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii: „Grădiniţa nr. 9 – extindere, modernizare” în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 159/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 159 din 27.04.2012 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii:„Grădiniţa nr. 36 – extindere, modernizare” în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 158/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 158 din 27.04.2012 privind aprobarea Documentaţiei de Intervenţie pentru obiectivul ,, Reabilitare bloc de locuinţe str. Melodiei nr: 4” , Baia Mare.
 • Hotărârea 157/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 157 din 27.04.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENTE APĂ PE STRADA UNIVERSITĂŢII DIN MUNICIPIULBAIA MARE”
 • Hotărârea 156/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 156 din 27.04.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENTE APĂ PE STRADA OLARILOR DIN MUNICIPIUL BAIA MARE”
 • Hotărârea 155/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 155 din 27.04.2012 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “ÎNLOCUIRE CONDUCTĂ ŞI BRANŞAMENTE APĂ PE STRADA PODUL VIILOR DIN MUNICIPIUL BAIA MARE”
 • Hotărârea 154/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 154 din 27.04.2012 Privind măsurile adiacente distribuţiei de mere în anul şcolar 2011-2012, a modului de implementare a acestora precum şi a bugetului aferent acestora, pentru fiecare şcoală în parte, măsuri din cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli în anul 2011-2012, clasele I-VIII din Municipiul Baia Mare, perioada de desfăşurare 1 iunie -15 iunie 2012.
 • Hotărârea 153/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 153 din 27.04.2012 Privind modificarea articolului 3 din H.C.L nr.141/2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici, a Planului anual de evoluţie a tarifelor şi a cofinanţării proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Maramureş”, aglomerarea Baia Mare, Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 152/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 152 din 27.04.2012 Privind aprobarea Acordului de cooperare între Municipiul Baia Mare şi Liceul cu Program Sportiv – Club Sportiv Şcolar din Baia Mare în vederea organizării la Baia Mare a evenimentului intitulat „Cupa Tyr-Flykick – Un pol al performanţei sportive pentru înotul băimărean”, în perioada 26 – 27 mai 2012
 • Hotărârea 151/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 151 din 27.04.2012 Privind alocarea de la bugetul local a sumei de 2.940 lei Asociaţiei Nevăzătorilor din România - Filiala Maramureş
 • Hotărârea 150/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 150 din 27.04.2012 privind alocarea de la bugetul local pe anul 2012 a sumei de 10.000,00 lei, reprezentând susţinere financiară pentru tipărirea „Lucrării de coregrafie Valeriu Buciu”, autor Valeriu Buciu, Cetăţean de onoare al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 149/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 149 din 27.04.2012 Privind înfiinţarea Consorţiului Şcolar „Docendo discimus” Baia Mare , între unităţile de învăţământ Şcoala cu clasele I-VIII „Ion Luca Caragiale”şi Grădiniţa cu program prelungit nr. 25
 • Hotărârea 148/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 148 din 27.04.2012 Privind înfiinţarea Consorţiului Şcolar „BARIŢIU - BLAGA” Baia Mare - C.S.B.B. Maramureş
 • Hotărârea 147/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 147 din 27.04.2012 Privind aprobarea situaţiilor financiare anuale, a conturilor anuale de execuţie ale bugetelor Municipiului Baia Mare pe anul 2011
 • Hotărârea 146/2012 - Municipiul Baia Mare - 27.04.2012

  HCL 146 din 27.04.2012 Privind executia bugetelor Municipiului Baia Mare, aferente anului 2012 trimestrul I
 • Hotărârea 145/2012 - Municipiul Baia Mare - 20.04.2012

  HCL 145 din 20.04.2012 Privind aprobarea depunerii spre finanţare şi angajarea cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul-investiţia: „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii Muncipiul Baia Mare”
 • Hotărârea 144/2012 - Municipiul Baia Mare - 10.04.2012

  HCL 144 din 10.04.2012 privind alocarea sumei de 80.600 lei Sindicatului din Administraţia Baia Mare - Maramureş pentru organizarea unor acţiuni social-culturale
 • Hotărârea 143/2012 - Municipiul Baia Mare - 10.04.2012

  HCL 143 din 10.04.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte demanagement pentru Teatrul Municipal din Baia Mare, a Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management, a Comisiei de concurs şi a Comisiei de contestaţii
 • Hotărârea 141/2012 - Municipiul Baia Mare - 10.04.2012

  HCL 141 din 10.04.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al pieţelor din Municipiul Baia Mare administrate de către Serviciul Public Ambient Urban
 • Hotărârea 140/2012 - Municipiul Baia Mare - 10.04.2012

  HCL 140 din 10.04.2012 Privind repartizarea de la bugetul local pe anul 2012 a sumei de 983.000,00 lei cultelor religioase recunoscute conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 139/2012 - Municipiul Baia Mare - 10.04.2012

  HCL 139 din 10.04.2012 Privind repartizarea sumei de 190.000,00 lei din bugetul local pe anul 2012 solicitanţilor pentru derularea programelor/proiectelor şi acţiunilor culturale nonprofit de interes local în municipiul Baia Mare pe parcursul anului 2012
 • Hotărârea 138/2012 - Municipiul Baia Mare - 10.04.2012

  HCL 138 din 10.04.2012 Privind stabilirea chiriei lunare pentru 50 de locuinţe construite de A.N.L. pe str.Aleea Serelor nr.2B şi nr. 2C
 • Hotărârea 137/2012 - Municipiul Baia Mare - 10.04.2012

  HCL 137 din 10.04.2012 Privind aprobarea preţului pentru biletele de parcare valabile în parcările publice cu plată de pe raza Municipiului Baia Mare, în anul 2012.
 • Hotărârea 136/2012 - Municipiul Baia Mare - 10.04.2012

  HCL 136 din 10.04.2012 Privind aprobarea tarifelor pentru închiriere spaţii /servicii în imobilele preluate în administrare de la S.C.”CENTRU DE AFACERI MILLENNIUM III” SRL în centrul istoric al Municipiului Baia Mare