• Hotărârea 176/2020 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2020

  H.C.L. nr. 176 din 11.06.2020 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în două loturi a terenului în suprafață de 69198 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare , înscris în CF 60309 Tăuții Măgherăuș
 • Hotărârea 175/2020 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2020

  H.C.L. nr. 175 din 11.06.2020 privind darea în administrarea Serviciului Public Ambient Urban a unui autoturism marca Renault Kangoo
 • Hotărârea 174/2020 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2020

  H.C.L. nr. 174 din 11.06.2020 privind stabilirea taxei de utilizare pentru terenurile aparţinând Municipiului Baia Mare, ocupate de terasele sezoniere
 • Hotărârea 173/2020 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2020

  H.C.L. nr. 173 din 11.06.2020 privind încheierea unui Acord de cooperare având ca obiect stabilirea responsabilităților și condițiilor de implementare a proiectului „TESTĂM PENTRU SĂNĂTATEA MARAMUREȘENILOR”
 • Hotărârea 172/2020 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2020

  H.C.L. nr. 172 din 11.06.2020 privind încheierea unui Acord de cooperare în vederea dotării cu dispozitive medicale a Blocului Operator - Sală de operaţii chirurgie cardiacă, cardiovasculară şi toracică din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Constantin Opriş” Baia Mare
 • Hotărârea 171/2020 - Municipiul Baia Mare - 11.06.2020

  H.C.L. nr. 171 din 11.06.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020
 • Hotărârea 170/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 170 din 29.05.2020 privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai S.C. URBIS S.A.
 • Hotărârea 169/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 169 din 29.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE UTR ÎN ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI ZONĂ MIXTĂ, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Petőfi Sándor, nr. 28, iniţiator: Furnea Iulian
 • Hotărârea 168/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 168 din 29.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare de funcțiune din A1a în zonă de locuit cu regim de înălțime P+1+2R", Municipiul Baia Mare, strada Sebeșului, nr. 10C, 10E, 10F, 10G și 10H, Județul Maramureș, inițiatori: Chira Cătălin Florin, Chira Ioan, Hatos (Achim) Lavinia Gerogiana, Chira Marius Radu și Moldovan Maria
 • Hotărârea 167/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 167 din 29.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN UTR V4 – PĂDURI ȘI PLANTAȚII FORESTIERE DE PROTECȚIE A VERSANȚILOR ÎN UTR L4C- LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE MICI, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Ciocârliei F.N., iniţiatori: GREC IULIANA , CUPAR ALEXANDRU DANIEL și CUPAR IOANA MARIA
 • Hotărârea 166/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 166 din 29.05.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Introducere teren în intravilan pentru construire case de locuit”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Viilor-Miron Costin fn., judeţul Maramureș inițiatori: Petric Mihai-Ioan,Mureșan Raluca-Susana, Pop Dorin-Virgil și Pașcu Daniel-Ioan
 • Hotărârea 165/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 165 din 29.05.2020 privind însușirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 9 mp, situat în Baia Mare, Bulevardul Traian, nr. 5
 • Hotărârea 164/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 164 din 29.05.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 10 mp, situat în Baia Mare, Bld. Traian nr. 19A/21
 • Hotărârea 163/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 163 din 29.05.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 9 mp, situat în Baia Mare, B-dul Unirii, nr. 12A, în vederea extinderii spațiului comercial, proprietatea SC DAYTONA COM SRL
 • Hotărârea 162/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 162 din 29.05.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 49 mp, situat în Baia Mare, Bd. Unirii nr. 7, în vederea notării construcţiei în CF
 • Hotărârea 161/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 161 din 29.05.2020 privind darea în folosință gratuită, către Cultul Creștin Penticostal "Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România"- Comunitatea Regională a Maramureșului și Sătmarului, a imobilului teren în suprafață de 7.760 mp, situat în Baia Mare, str. Dragoș Vodă
 • Hotărârea 160/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 160 din 29.05.2020 privind reglementarea situaţiei contractuale cu privire la utilizarea terenurilor ocupate de garaje şi parcări acoperite edilficate pe teren proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 159/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 159 din 29.05.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Baia Mare nr. 119/2018 privind retragerea dreptului de administrare al Clubului Sportiv Minaur Baia Mare asupra unor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului Baia Mare și darea în administrare către Serviciul Public Ambient Urban a acestora
 • Hotărârea 158/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 158 din 29.05.2020 privind aprobarea atribuirii unei autorizaţii taxi noi, pentru un autoturism electric
 • Hotărârea 157/2020 - Municipiul Baia Mare - 29.05.2020

  H.C.L. nr. 157 din 29.05.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 156/2020 - Municipiul Baia Mare - 12.05.2020

  H.C.L. nr. 156 din 12.05.2020 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.97/2020 privind aprobarea prelungirii termenelor de plată a sumelor reprezentând chiriile/redevențele sau a altor sume contractuale datorate bugetului local, în temeiul contractelor de concesiune/închirire/superficie/servitute, precum și diminuarea cuantumurilor acestor sume
 • Hotărârea 155/2020 - Municipiul Baia Mare - 12.05.2020

  H.C.L. nr. 155 din 12.05.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, fază Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul BAIA MARE CITY LIGHT
 • Hotărârea 154/2020 - Municipiul Baia Mare - 12.05.2020

  H.C.L. nr. 154 din 12.05.2020 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Baia Mare - lider de proiect şi Direcţia de Asistenţă Socială - partener, în vederea implementării proiectului<> finanţat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020,Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP
 • Hotărârea 153/2020 - Municipiul Baia Mare - 12.05.2020

  H.C.L. nr. 153 din 12.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020
 • Hotărârea 152/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 152 din 30.04.2020 privind desemnarea noului administrator provizoriu al societății Baia Mare Activ SRL
 • Hotărârea 151/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 151 din 30.04.2020 privind respingerea plângerii prealabile formulate de Platthy Katalin, împotriva H.C.L. nr. 111/2020
 • Hotărârea 150/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 150 din 30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului fn.,inițiatori: Kalisch Sorin Gheorghe, Silagyi Adina-Valeria,Andreicuț Paul-Alin,Chencian(fostă Silagyi) Roxana și Silagyi Daniel Alexandru
 • Hotărârea 149/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 149 din 30.04.2020 privind extinderea şi schimbarea de destinaţie din apartament în spaţiu medical cu acces din exterior şi concesionarea terenului în suprafaţă de 27,00 mp aferent extinderii, podestului şi a treptelor de acces, respectiv închirierea terenului în suprafață de 12 mp aferent aleii de acces, pentru apartamentul situat la parterul blocului nr. 18, de pe Bd. Independenţei
 • Hotărârea 148/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 148 din 30.04.2020 privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date a terenului aferent a două alei de acces și extinderi spații comerciale, situate în Baia Mare, Bd. București
 • Hotărârea 147/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 147 din 30.04.2020 privind identificarea cadastrală a terenului aferent a 3 alei de acces situate în Baia Mare, cuprinse în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 146/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 146 din 30.04.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 23 mp, aferent extinderii la cabinetul stomatologic, situat în Baia Mare, Bd. București nr. 13, proprietatea numitei Titirca Ioana Adina
 • Hotărârea 145/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 145 din 30.04.2020 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 37 mp, aferent extindere la spațiu comercial, situat în Baia Mare, strada Moldovei, nr. 18, aflat în proprietatea numiților Mărieș Aurel și Mărieș Lucia
 • Hotărârea 144/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 144 din 30.04.2020 privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea și închirierea locuințelor de tip A.N.L. aflate pe raza teritorială a Municipiului Baia Mare și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 143/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 143 din 30.04.2020 privind modificarea HCL nr. 22/2020, privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafată de 7872mp, ocupat în parte de garaje în zona străzii Munteniei
 • Hotărârea 142/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 142 din 30.04.2020 privind identificarea cadastrală a terenului aferent a 11 platforme container, situate în Baia Mare cuprinse în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 141/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 141 din 30.04.2020 privind însuşirea unei documentații cadastrale de prima înregistrare imobil și atestarea terenului identificat prin nr. cadastral 127446, in suprafață de 1239mp, la proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 140/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 140 din 30.04.2020 privind declararea ca fiind de interes public local, a terenului Municipiului Baia Mare, aferent obiectivului de investiții "Parcări publice zona Bilașcu" , încetarea contractelor de închiriere pentru terenurile ocupate de parcări acoperite și garaje metalice metalice, eliberarea terenurilor de construcţii, identificarea şi comasarea în patrimoniul Municipiului Baia Mare, a terenului aferent obiectivului de investiții
 • Hotărârea 139/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 139 din 30.04.2020 privind respingerea plângerii prealabile formulate de Gârbea Vlad, Pop Ioan, Brândău Aurel, Tenteș Rodica, Oancea Monica, Rusinczki Arpad, Petz Ildiko, Petz Ioan, Indre Gabriel, Pop Ovidiu Sergiu, Debreceni Mihai, Mureșan Daniel, Oșan Florin, Miskolczi Felix, Petrescu Florin, Ninacs Corina, Ionescu Marieta, toți cu adresă de corespondență la Cabinet Individual de Avocat Goron Anamaria, cu sediul în Baia Mare, județul Maramureș, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 13286/2020, împotriva H.C.L. nr. 552/2019
 • Hotărârea 138/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 138 din 30.04.2020 privind aprobarea ”Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice al Municipiului Baia Mare”
 • Hotărârea 137/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 137 din 30.04.2020 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “Creşterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare - Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rușdea”” proiect SMIS 115487
 • Hotărârea 136/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 136 din 30.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizaţi, faza P.T., pentru obiectivul de investiţii: ,,Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rușdea”, strada Victor Babes, nr. 34, Baia Mare, judeţul Maramureş
 • Hotărârea 135/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 135 din 30.04.2020 privind îndreptarea erorii materiale din Anexa la H.C.L. nr. 102/2020 prin modificarea titlului
 • Hotărârea 133/2020 - Municipiul Baia Mare - 30.04.2020

  H.C.L. nr. 133 din 30.04.2020 pentru aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului I 2020
 • Hotărârea 132/2020 - Municipiul Baia Mare - 13.04.2020

  H.C.L. nr. 132 din 13.04.2020 privind acordarea ajutoarelor de urgenţă pentru familiile sau pentru persoanele singure, cu domiciliul în Baia Mare, aflate în situaţie de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID – 19, pe perioada decretată ca stare de urgenţă
 • Hotărârea 131/2020 - Municipiul Baia Mare - 06.04.2020

  H.C.L. nr. 131 din 06.04.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020
 • Hotărârea 130/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 130 din 31.03.2020 privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării fără licitație publică, a terenului în cotă de 64 mp din 117 mp, înscris în C.F. nr. 118130 Baia Mare nr. cadastral 118130, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc nr.31B, aferent construcție spațiu comercial, proprietatea SC GEO X VISION SRL
 • Hotărârea 129/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 129 din 31.03.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020
 • Hotărârea 128/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 128 din 31.03.2020 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale a terenului în suprafaţă de 140 mp, situat în Baia Mare, str. Victoriei nr. 90A, în vederea parcelarii terenului aferent constructiei proprietatea SC EXIGENT SRL
 • Hotărârea 127/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 127 din 31.03.2020 privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date - repoziționare și reducere de suprafață de la 1603 mp la 1084 mp, a terenului aflat în domeniul privat al Municipiului Baia Mare înscris în CF nr. 119634, nr. cad. 119634 situat în Baia Mare, Str. Aleea Expoziției nr. 5
 • Hotărârea 126/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 126 din 31.03.2020 privind insusirea unei documentații cadastrale de actualizare date - reducere de suprafață pentru imobilul situat în Baia Mare, strada Ion Slavici nr. 1B
 • Hotărârea 125/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 125 din 31.03.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 48 mp, aferent extindere la spațiu comercial, situat în Baia Mare, strada George Enescu, nr. 19, aflat în proprietatea SC OSC ATOMIC SRL
 • Hotărârea 124/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 124 din 31.03.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire a două parcele de teren şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a parcelei de teren aferente extinderii spațiului comercial, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 37, aflat în proprietatea SC CONAMO SRL
 • Hotărârea 123/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 123 din 31.03.2020 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 16 mp, situat în Baia Mare, str. Gheorghe Bilascu nr. 4, în vederea notării concesiunii în CF
 • Hotărârea 122/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 122 din 31.03.2020 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 3665 mp, aferent unui tronson a str. Colonia Topitorilor, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 121/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 121 din 31.03.2020 privind însușirea documentației cadastrale de parcelare și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 4000 mp, situat în Baia Mare, Str. Colonia Topitorilor
 • Hotărârea 120/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 120 din 31.03.2020 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totala de 36 mp, situat în Baia Mare, Bd. Traian nr. 22, în vederea notarii constructiei în CF
 • Hotărârea 119/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 119 din 31.03.2020 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totala de 79 mp, situat în Baia Mare, Bd. Traian nr. 22, în vederea notarii construcţiei în CF
 • Hotărârea 118/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 118 din 31.03.2020 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 5 mp, situat în Baia Mare, str. Mărăşesti nr. 9, în vederea construirii unui balcon la apartamentul nr. 16, proprietatea numiţilor CONEA VASILE şi CONEA VIOLETA ANISOARA
 • Hotărârea 117/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 117 din 31.03.2020 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 49 mp, situat în Baia Mare, Bd. Bucuresti nr. 15, în vederea notarii concesiunii în CF
 • Hotărârea 116/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 116 din 31.03.2020 Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului inscris in CF 127003 Baia Mare nr. cadastral 127003, in suprafata de 1136 mp
 • Hotărârea 115/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 115 din 31.03.2020 Privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 57 mp, aferent unei zone adiacente Bulevardului Unirii, situată între str. George Coșbuc și Râul Săsar , cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 114/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 114 din 31.03.2020 Privind aprobarea parcelării terenului identificat prin CF nr. 102865 Baia Mare, nr. cadastral 102865, aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 113/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 113 din 31.03.2020 Privind darea în administrare către Serviciul Public Ambient Urban a unui imobil teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, situat în Baia Mare, strada Petofi Șandor, nr. 28.
 • Hotărârea 112/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 112 din 31.03.2020 Privind constatarea încetarii Contractului de concesiune nr. 120/27.06.2006 încheiat între fostul Serviciu Public Administrarea Patrimoniului Local și Utilități și SC Intracom SA
 • Hotărârea 111/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 111 din 31.03.2020 privind exercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune pentru imobilul situat în Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, județ Maramureș, imobil alcătuit din teren în suprafață de 381 mp și construcții, ap. 1 - 5, suprafața utilă totală de 465 mp și părți comune, cu regim de înălțime de P+1, monument istoric ,,Casa,, cod: MM-II-m-B-04466
 • Hotărârea 110/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 110 din 31.03.2020 privind modificarea Nomenclatorului stradal al municipiului Baia Mare, prin scrierea corectată a denumirilor străzilor Ferenczy Károly, Hollósy Simon şi Petőfi Sándor
 • Hotărârea 109/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 109 din 31.03.2020 privind desemnarea domnului dr. ec. Cherecheș Cătălin, Primarul Municipiului Baia Mare, să reprezinte Consiliul Local Baia Mare/Municipiul Baia Mare în Adunarea Generală a Agenției de Management Energetic Maramureș
 • Hotărârea 108/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 108 din 31.03.2020 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător
 • Hotărârea 107/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 107 din 31.03.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare şi Extindere Imobil”, str. Gheorghe Şincai, nr. 37, Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 106/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 106 din 31.03.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza DALI pentru Școala Gimnazială "OCTAVIAN GOGA"- "REABILITARE CLADIRE SCOALA + EXTINDERE + SALA de SPORT"
 • Hotărârea 105/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 105 din 31.03.2020 privind aprobarea ,,Inițierii procedurii de închiriere a pășunilor disponibile aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 104/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 104 din 31.03.2020 Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 şi a Listei de investiţii pentru anul 2020 a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.
 • Hotărârea 103/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.03.2020

  H.C.L. nr. 103 din 31.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al SC URBIS SA Baia Mare și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să voteze în cadru Adunării Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru numirea unui auditor
 • Hotărârea 102/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.03.2020

  H.C.L. nr. 102 din 24.03.2020 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea achiziţiei obiectivului de investiţii: PLATFORME ÎNGROPATE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE, JUD. MARAMUREŞ
 • Hotărârea 101/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.03.2020

  H.C.L. nr. 101 din 24.03.2020 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să solicite convocarea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară și să voteze în cadrul acesteia reducerea programului de transport călători efectuat de S.C Urbis S.A
 • Hotărârea 100/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.03.2020

  H.C.L. nr. 100 din 24.03.2020 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să solicite convocarea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii Publice de Apă și de canalizare ADI Maramureș, și să voteze în cadrul acesteia amânarea/eșalonarea plății serviciilor apă canal pentru persoanele fizice
 • Hotărârea 99/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.03.2020

  H.C.L. nr. 99 din 24.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în situaţiii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate
 • Hotărârea 98/2020 - Municipiul Baia Mare - 24.03.2020

  H.C.L. nr. 98 din 24.03.2020 privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2020
 • Hotărârea 97/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.03.2020

  H.C.L. nr. 97 din 19.03.2020 privind aprobarea prelungirii termenelor de plată a sumelor reprezentând chiriile/redevențele sau a altor sume contractuale datorate bugetului local, în temeiul contractelor de concesiune/închirire/superficie/servitute, precum și diminuarea cuantumurilor acestor sume
 • Hotărârea 96/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.03.2020

  H.C.L. nr. 96 din 19.03.2020 privind aprobarea prelungirii, până la data de 30 iunie 2020, a termenului de plată prevăzut în contractele de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru locuințele din fondul locativ de stat, pentru locuințele de serviciu și pentru locuințele din fondul locativ din proprietatea municipiului, respectiv pentru locuințele ANL, aflate în administrarea Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 95/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.03.2020

  H.C.L. nr. 95 din 19.03.2020 privind prelungirea termenului de plată a chiriei la locuinţele sociale aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea DAS, până la 20.06.2020
 • Hotărârea 94/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.03.2020

  H.C.L. nr. 94 din 19.03.2020 privind aprobarea prelungirii, pentru anul 2020, a termenului prevăzut în art. 14 şi art. 24 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 204/2017 și în art. 8, alin. 2 din Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 521/2017
 • Hotărârea 93/2020 - Municipiul Baia Mare - 19.03.2020

  H.C.L. nr. 93 din 19.03.2020 privind aprobarea prelungirii pentru anul 2020 a termenului prevăzut la art. 21 din Regulamentul cu privire la instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Baia Mare, aprobat prin H.C.L. nr. 506/2019
 • Hotărârea 92/2020 - Municipiul Baia Mare - 10.03.2020

  H.C.L. nr. 92 din 10.03.2020 privind respingerea plângerii prealabile formulată de Asociația de proprietari nr. 1a, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Petre Dulfu, CT-1, județul Maramureș și Asociația de proprietari str. dr. Gheorghe Marinescu 2/C cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Marinescu nr.2 scara C, județul Maramureș, înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 6144/2020, împotriva H.C.L. nr. 552/2019
 • Hotărârea 91/2020 - Municipiul Baia Mare - 10.03.2020

  H.C.L. nr. 91 din 10.03.2020 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător, care să asigure consultanță juridică și asistență de specialitate și care să reprezinte interesele Municipiului Baia Mare, respectiv ale Consiliului Local în toate fazele procesuale, în litigiile care au ca obiect HCL nr. 447/31.10/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul “Reconfigurarea unei zone conexe centrului istoric al Municipiului Baia Mare, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Avram Iancu, nr. 12, inițiator S.C. Construrom S.A.”
 • Hotărârea 90/2020 - Municipiul Baia Mare - 10.03.2020

  H.C.L. nr. 90 din 10.03.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorii tehnico -economici în faza P.T. + Execuţie , pentru obiectivul de investiţii: “REPARAŢII CAPITALE PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL SĂSAR” în municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 89/2020 - Municipiul Baia Mare - 03.03.2020

  H.C.L. nr. 89 din 03.03.2020 privind mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să angajeze apărător, care să asigure consultanță juridică și asistență de specialitate și care să reprezinte interesele Municipiului Baia Mare și ale Consiliului Local în toate fazele procesuale, în litigiile care au ca obiect HCL nr. 552/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru “Zona cuprinsă între Bld. Independenței, strada Iuliu Maniu, strada Victor Babeș, strada Ion Luca Caragiale ”
 • Hotărârea 88/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 88 din 27.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare cu destinația de locuință individuală și anexe", Municipiul Baia Mare, f.n., Județul Maramureș, inițiator Kishegyi Balazs
 • Hotărârea 87/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 87 din 27.02.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 13 mp, aferent acces din exterior la spațiu comercial, situat în Baia Mare, aflat în proprietatea numitei Zoicaș Florica
 • Hotărârea 86/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 86 din 27.02.2020 privind aprobarea propunerii de parcelare a terenului în suprafață de 15.903 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 85/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 85 din 27.02.2020 privind aprobarea modificării situației unei funcții publice de execuție din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 84/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 84 din 27.02.2020 privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 20.02.2020
 • Hotărârea 82/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 82 din 27.02.2020 privind aprobarea Listelor de priorităţi cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuinţă din fondul locativ de stat sau o locuinţă de serviciu, în vederea închirierii în anul 2020
 • Hotărârea 81/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 81 din 27.02.2020 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Baia Mare și Complexul Sportiv Național ”Lascăr Pană” în vederea realizării evenimentelor culturale organizate de către Municipiul Baia Mare în Sala Sporturilor Lascăr Pană
 • Hotărârea 80/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 80 din 27.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Suplimentare suprafață concesionată cu 9 mp și refațadizare spațiu comercial”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, iniţiator: SC DAYTONA COM SRL.
 • Hotărârea 79/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 79 din 27.02.2020 privind extinderea şi schimbarea de destinaţie din uscătorie şi depozit cărucioare, în spaţiu comercial şi birou, cu acces din exterior şi concesionarea terenului în suprafaţă de 14 mp aferent extinderii spaţiului situat la parterul blocului
 • Hotărârea 78/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 78 din 27.02.2020 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 226/12.07.1999 pentru terenul ocupat de extinderea apartamentului, având funcţiunea de spaţiu comercial , situat la parterul blocului de locuinţe în sensul suplimentării cu 2,00 mp a suprafeţei concesionate
 • Hotărârea 77/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 77 din 27.02.2020 privind aprobarea construirii unui balcon în aliniament cu cele existente la nivelele superioare la parterul blocului de locuinţe și concesionarea terenului aferent în suprafață de 4 mp
 • Hotărârea 76/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 76 din 27.02.2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a imobilului teren în suprafață de 19.757 mp, situat în Baia Mare, str. Europa, identificat prin C.F. 113496 Baia Mare, nr. cadastral 113496
 • Hotărârea 75/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 75 din 27.02.2020 privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune și încheierea unor noi contracte de închiriere pentru spaţiile din proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Municipiului Baia Mare, din complexul de clădiri cunoscut sub denumirea "Claustrul Mănăstirii Minoriților"
 • Hotărârea 74/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 74 din 27.02.2020 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 7760 mp, situat în Baia Mare, Str. Dragoș Vodă
 • Hotărârea 73/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 73 din 27.02.2020 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 40 mp, situat în Baia Mare, Str. George Coșbuc, nr. 5
 • Hotărârea 72/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 72 din 27.02.2020 privind însusirea Raportului de evaluare și vânzarea fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 4 mp , teren ocupat de extindere, în favoarea SC SOG INTERTRADE SRL
 • Hotărârea 71/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 71 din 27.02.2020 privind aprobarea Documentației de atribuire și însușirea Raportului de evaluare, în vederea vânzării prin licitaţie publica a imobilului, teren și construcție, în suprafaţă de 17mp, situat în Baia Mare, înscris în CF nr. 125411, nr. cadastral 125411
 • Hotărârea 70/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 70 din 27.02.2020 privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 9 mp , teren aferent construcţiei, extindere balcon, situat în Baia Mare , în favoarea lui Chiriță Marias
 • Hotărârea 69/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 69 din 27.02.2020 privind Studiul de oportunitate și aprobarea întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea concesionării prin licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 257 mp , situat în Baia Mare, str. George Coșbuc
 • Hotărârea 68/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 68 din 27.02.2020 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 1138 mp, identificat prin CF nou nr. 104657 Baia Mare, nr. cadastral 104657, aferent unei stații de alimentare cu carburanți, în favoarea proprietarului construcțiilor subterane și supraterane SC K&J GEROM SRL
 • Hotărârea 67/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 67 din 27.02.2020 privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune prin încheierea unui act adițional la contractul de închiriere încheiat cu Birou Individual Notarial Niculescu Tagarlas Petrina Consuela pentru spațiul cu suprafaţa utilă de 141,77 mp situat în Baia Mare , Piața Libertății nr.15
 • Hotărârea 66/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 66 din 27.02.2020 privind aprobarea nominalizării reprezentanților Consiliului Local care vor fi numiți în comisia de evaluare pentru vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile – terenuri și construcții - aflate în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 65/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 65 din 27.02.2020 privind reglementarea situaţiei contractuale cu privire la utilizarea terenurilor ocupate de garaje şi parcari acoperite edilficate pe teren proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 64/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 64 din 27.02.2020 privind aprobarea Listei de priorităţi cu solicitanții îndreptățiți să primească cu chirie o locuinţă construită prin A.N.L. în anul 2020
 • Hotărârea 63/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 63 din 27.02.2020 privind aprobarea Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate din bugetul local al Municipiului Baia Mare pentru Clubul Sportiv Minaur
 • Hotărârea 62/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 62 din 27.02.2020 privind aprobarea realizării de către Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare a Programului Unitar de Acţiune de Combatere a Vectorilor, prin deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie pe raza municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 61/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 61 din 27.02.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Teatrul Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 60/2020 - Municipiul Baia Mare - 27.02.2020

  H.C.L. nr. 60 din 27.02.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 59/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 59 din 20.02.2020 privind transformarea unui post vacant din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare și schimbarea denumirii unui compartiment
 • Hotărârea 58/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 58 din 20.02.2020 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 656/2018 pentru contractarea unui împrumut intern pentru finantarea unor investiții publice de interes local
 • Hotărârea 57/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 57 din 20.02.2020 privind aprobarea Programului anual, prima sesiune de selecție, al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret şi sport, pentru anul 2020
 • Hotărârea 56/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 56 din 20.02.2020 privind aprobarea organizării de către Municipiul Baia Mare a evenimentelor culturale care se vor desfășura în perioada 1 martie – 1 iulie 2020
 • Hotărârea 55/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 55 din 20.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “REACTUALIZARE PUZ nr. 910/2018, aprobat prin H.C.L. 362/2018,”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, bd. Independenţei, nr.45, 47, Iniţiatori: S.C. REVOLUTION PLUS S.R.L., S.C. ECO ANTNIC S.R.L., S.C. SIPATI PLUS S.R.L., S.C. GRUP WEST MARAMURES S.R.L., S.C. KOBER S.R.L.
 • Hotărârea 54/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 54 din 20.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN LOCUINȚĂ ÎN SPAȚIU DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, AMENAJARE BAR, SPĂLĂTORIE AUTO, generat de imobilul teren și construcții situat în Baia Mare, strada Vasile Lucaciu nr. 140, iniţiator: KANTOR ADRIAN-CLAUDIU
 • Hotărârea 53/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 53 din 20.02.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 410/2019 pentru aprobarea bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul 4.2.B Reabilitarea spațiilor verzi degradate și realizarea infrastructurii de agrement în zona Malurile Raului Sasar, SMIS 129615
 • Hotărârea 52/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 52 din 20.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA SPAȚIILOR VERZI DEGRADATE ȘI REALIZAREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT ÎN ZONA MALURILE RAULUI SASAR” - revizuit
 • Hotărârea 51/2020 - Municipiul Baia Mare - 20.02.2020

  H.C.L. nr. 51 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2020
 • Hotărârea 50/2020 - Municipiul Baia Mare - 13.02.2020

  H.C.L. nr. 50 din 13.02.2020 privind nominalizarea persoanelor cărora li se acordă distincția „Medalia de excelență a Municipiului Baia Mare”
 • Hotărârea 49/2020 - Municipiul Baia Mare - 13.02.2020

  H.C.L. nr. 49 din 13.02.2020 privind aprobarea proiectului << Dezvoltarea infrastructurii de educaţie timpurie prin realizarea Creşei Steluţelor în cartierul Vasile Alecsandri din Baia Mare>> finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014 - 2020 - Axa Prioritara 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Prioritatea de investiții 4.4. - Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, Apel proiect POR/4/2017/4.4/1
 • Hotărârea 48/2020 - Municipiul Baia Mare - 13.02.2020

  H.C.L. nr. 48 din 13.02.2020 privind solicitarea transmiterii din domeniul public al Statului Român în domeniul public al Municipiului Baia Mare a unor sectoare de drum național din Municipiul Baia Mare, respectiv Str. Europa, Str. Dumbravei, B-dul Independenței și B-dul București
 • Hotărârea 47/2020 - Municipiul Baia Mare - 13.02.2020

  H.C.L. nr. 47 din 13.02.2020 privind admiterea în parte, a plângerii prealabile formulată de Puiu Marcel înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 2045/2020, împotriva pct. 29 al Capitolului IV ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 223/2013
 • Hotărârea 46/2020 - Municipiul Baia Mare - 13.02.2020

  H.C.L. nr. 46 din 13.02.2020 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Baia Mare pentru anul 2020
 • Hotărârea 45/2020 - Municipiul Baia Mare - 07.02.2020

  H.C.L. nr. 45 din 07.02.2020 privind aprobarea efectuării demersurilor în vederea închirierii sau achiziționării imobilelor –construcții-situate în Baia Mare, strada Eliberării nr.15, identificate în C.F. nr. 125621, nr. Cadastral 13692-C20, 13692-C33, 13692-C35, și terenul aferent acestor cladiri înscris în C.F. nr. 125621, nr. Cadastral 13692
 • Hotărârea 44/2020 - Municipiul Baia Mare - 07.02.2020

  H.C.L. nr. 44 din 07.02.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului: "Construire bază sportivă tip I, str. Dr. Victor Babeș, nr.64, municipiul Baia Mare, județul Maramureș”
 • Hotărârea 43/2020 - Municipiul Baia Mare - 07.02.2020

  H.C.L. nr. 43 din 07.02.2020 Privind darea în administrare către Școala Gimnazială Lucian Blaga Baia Mare a unor imobile, construcții și teren, aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare, situate în Baia Mare, strada Petőfi Sándor, nr. 6-8
 • Hotărârea 42/2020 - Municipiul Baia Mare - 07.02.2020

  H.C.L. nr. 42 din 07.02.2020 privind modificarea H.C.L. nr. 193/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Dezvoltarea infrastructurii de educație tehnologică prin modernizarea Colegiului Tehnic ”Transilvania” din Municipiul Baia Mare” cod SMIS 119845
 • Hotărârea 41/2020 - Municipiul Baia Mare - 07.02.2020

  H.C.L. nr. 41 din 07.02.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 491/2019 privind aprobarea bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creşterea mobilităţii urbane durabile prin modernizarea şi crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”, SMIS 129507
 • Hotărârea 40/2020 - Municipiul Baia Mare - 07.02.2020

  H.C.L. nr. 40 din 07.02.2020 privind modificarea HCL nr. 489/2019 privind aprobarea bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creşterea mobilităţii urbane durabile prin modernizarea şi crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”, SMIS 129506
 • Hotărârea 39/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 39 din 31.01.2020 privind mandatarea Primarului, pentru a vota, desemnarea a trei administratori provizorii în Consiliul de Administraţie al S.C. URBIS S.A. Baia Mare
 • Hotărârea 38/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 38 din 31.01.2020 privind prelungirea duratei mandatului d-lui Pece Paul Adrian în calitate de administrator provizoriu al societatii Baia Mare Activ SRL
 • Hotărârea 37/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 37 din 31.01.2020 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în 2 Loturi, a terenului în suprafață de 1500 mp, situat în Baia Mare, Bld. Republicii, nr. 42, identificat prin CF 105233 Baia Mare, nr. cadastral 105233, proprietatea publica a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 36/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 36 din 31.01.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 38996 mp, identificat în CF 118066 Baia Mare, nr. cadastral 118066, situat în Baia Mare, str. Splaiul Republicii, nr. 16 și aprobarea propunerii de parcelare a acestui teren
 • Hotărârea 35/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 35 din 31.01.2020 privind efectuarea demersurilor de modificare a limitei administrativ teritoriale cu UAT Baia Sprie
 • Hotărârea 34/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 34 din 31.01.2020 privind însușirea documentației cadastrale de alipire a două parcele de teren în suprafață totală de 3058 mp, situate în Baia Mare, strada 8 Martie, nr. 4B, identificate prin C.F. 104213 Baia Mare, nr. cadastral 104213 și C.F. 117788 Baia Mare, nr. cadastral 117788
 • Hotărârea 33/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 33 din 31.01.2020 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a unui număr de 7 troleibuze, precum şi scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea acestora
 • Hotărârea 32/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 32 din 31.01.2020 privind retragerea dreptului de administrare al Școlii Gimnaziale ”Petre Dulfu” și darea în administrare către Liceul Teoretic ”Nemeth Laszlo” a construcției și terenului aferent, situate în Baia Mare, Piața Cetății, nr. 4, respectiv retragerea dreptului de administrare al Liceului Teoretic ”Nemeth Laszlo” și darea în administrare către Școala Gimnazială ”Petre Dulfu” a construcției situate în Baia Mare, strada Luminișului, nr. 1, imobile aparținând domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 31/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 31 din 31.01.2020 privind aprobarea demarării procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilelor "Sediu administrativ și anexe” cu terenul aferent, situat în Baia Mare, Piața Revoluției, nr. 1, proprietatea C.N.M.P.N. REMIN SA și a imobilului identificat sub denumirea „Complex Hotelier Maramureș” cu terenul aferent, situat în Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 37A, proprietatea C.N.M.P.N. REMIN SA, în vederea realizării unui centru administrativ
 • Hotărârea 30/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 30 din 31.01.2020 privind aprobarea inițierii, depunerii și implementării de către Municipiul Baia Mare a proiectului <> finanţat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP
 • Hotărârea 29/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 29 din 31.01.2020 privind aprobarea coeficienților de salarizare pentru personalul de conducere și coeficienților de salarizare corespunzători gradației 0, pentru funcționarii publici și personalul contractual de execuție din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare, Aparatului permanent al consiliului local și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 28/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 28 din 31.01.2020 privind înființarea unor funcții publice de execuție vacante în statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 27/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 27 din 31.01.2020 privind mutarea unor posturi contractuale din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 26/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 26 din 31.01.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Spatii de prezentare-Comercializare-Servicii Spalatorie Autocamioane-Depozitare-in Zona Industriala Vest”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Sperantei nr.10, judetul Maramureș.,inițiator SC Trans Carpatica și Muresan Constantin Leonte
 • Hotărârea 25/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 25 din 31.01.2020 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 19 mp, aferent aleii de acces pe Bulevardul București, nr. 35, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 24/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 24 din 31.01.2020 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 10 mp, aferent unei alei de acces pe Bulevardul Independenței, nr. 18, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 23/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 23 din 31.01.2020 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață de 11 mp, aferent unei alei de acces pe Bulevardul Independenței, nr. 18 , cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 22/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 22 din 31.01.2020 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață totală de 7872mp, ocupat în parte de garaje în zona străzii Munteniei
 • Hotărârea 21/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 21 din 31.01.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 27 mp, situat în Baia Mare, Bd. Independenței, nr. 18, în vederea extinderii apartamentului și deschiderii acces din exterior pentru amenajare spațiu medical, proprietatea numiților Chereches Victor si Chereches Gheorghita
 • Hotărârea 20/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 20 din 31.01.2020 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 168 mp, situat în Baia Mare, str. Valea Roşie, în vederea înscrierii în CF şi încheierea contractului de concesiune
 • Hotărârea 19/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 19 din 31.01.2020 privind însuşirea documentației cadastrale de actualizare date şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 53 mp, aferent magazin alimentar, situat în Baia Mare, str. Cuza Vodă, nr. 3A, proprietatea numiților Ardelean Viorel Aurel și Ardelean Angela Claudia
 • Hotărârea 18/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 18 din 31.01.2020 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 654 mp, situat în Baia Mare, Bd. Republicii
 • Hotărârea 17/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 17 din 31.01.2020 privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 175/30.05.2017 pentru terenul ocupat de extinderea apartamentului nr. 6, având funcţiunea de spaţiu comercial, situat la parterul blocului de locuinţe, de pe bd. Independentei, bl. 28, în sensul suplimentării cu 7,50 mp a suprafeţei concesionate
 • Hotărârea 16/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 16 din 31.01.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea vânzării prin licitație publică, a imobilului teren și construcție, situate in Baia Mare , strada Tineretului 14A , în suprafață de 17mp, identificat prin CF 125411 Baia Mare , nr. cadastral 125411
 • Hotărârea 15/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 15 din 31.01.2020 privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 537 mp, prelungire a străzii Funicularului din Municipiul Baia Mare, aflat în proprietatea numiţilor Purza Adrian și Mihali Cristina Maria Carmen
 • Hotărârea 14/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 14 din 31.01.2020 privind reglementarea situaţiei contractuale cu privire la utilizarea terenurilor ocupate de garaje şi parcări acoperite, edilficate pe teren, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 13/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 13 din 31.01.2020 privind aprobarea atribuirii de către Municipiul Baia Mare a unui număr de 22 autorizaţii taxi noi, exclusiv pentru autoturisme Electrice, de tip Hybrid Plug-In și Hydrogen
 • Hotărârea 12/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 12 din 31.01.2020 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare nr. 516/2017 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli ale Municipiului Baia Mare pentru consumul de carburanți
 • Hotărârea 11/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 11 din 31.01.2020 privind reprezentarea intereselor Consiliului Local al municipiului Baia Mare de către Primarul Municipiului Baia Mare, dl. Cătălin Cherecheş
 • Hotărârea 10/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 10 din 31.01.2020 privind aprobarea nominalizării reprezentanților Consiliului Local care vor fi numiți în comisia de evaluare pentru închirierea prin licitaţie publică a unor bunuri aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 9/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 9 din 31.01.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, în faza DALI și SF pentru obiectivul de investiţii: “Centru Rezidenţial pentru Seniorii Băimăreni P+2E, împrejmuire, racorduri şi branşamente la utilităţi”
 • Hotărârea 8/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 8 din 31.01.2020 privind aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiții “Cămin de Bătrâni „Sfatul Părintesc” în “Cămin de Bătrâni „Casa Bunicilor”
 • Hotărârea 7/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 7 din 31.01.2020 privind aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor îndreptăţiti la repartizarea, cu titlu de închiriere, a unei locuinţe sociale din proprietatea publică a Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 6/2020 - Municipiul Baia Mare - 31.01.2020

  H.C.L. nr. 6 din 31.01.2020 privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 17.01.2020
 • Hotărârea 5/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.01.2020

  H.C.L. nr. 5 din 17.01.2020 privind ridicarea interdicției de acces, prevăzută în H.C.L. nr. 28/2018, în zonele calamitate Valea Usturoi și Valea Roșie
 • Hotărârea 4/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.01.2020

  H.C.L. nr. 4 din 17.01.2020 privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune pentru imobilul monument istoric, cunoscut sub numele de ”Restaurant–Casino”, înscris în Lista monumentelor istorice sub codul LMI 2015: MM-II-m-B-04442, situat pe str. Crisan, nr. 18 - Baia Mare
 • Hotărârea 3/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.01.2020

  H.C.L. nr. 3 din 17.01.2020 privind respingerea plângerii prealabile formulată de Sălăgeanu Maria, Orha Florin Antonie, Blaj Adrian, Roman Petronela, Breban Valeria, Iancu Mariana, Ardeleanu Gheorghe, Ardeleanu Elena, Bud Nicolae, Bud Florica, Veres Noemi, Veres Zsolt, Konicska Ștefan, Konicska Ileana, Roșu Maria, Roșu Dorin, Weisz Nicolae, Czapp Agneta, Drule Petre, Drule Liana, Talpoș Simion, Noaghea Nicolae, Noaghea Doina, Cornea Ioan, Cornea Adrian, Cornea Cornel Dan, Avram Liviu, Sârb Mihail, Szapanyos Iosif, Szapanyos Maria, Csiple Katalin, Csiple Aurel, Pop Ana înregistrată la Municipiul Baia Mare sub nr. 47419/2019, împotriva H.C.L. nr. 447/2019
 • Hotărârea 2/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.01.2020

  H.C.L. nr. 2 din 17.01.2020 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Baia Mare nr. 507/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
 • Hotărârea 1/2020 - Municipiul Baia Mare - 17.01.2020

  H.C.L. nr. 1 din 17.01.2020 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local aferent anului 2019