• Hotărârea 182/2021 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2021

  H.C.L. nr. 182 din 30.06.2021 privind admiterea în parte a plângerii prealabile formulate de către SC Drusal SA împotriva HCL nr. 429/2020 și pentru modificarea și completarea HCL nr. 429/2020
 • Hotărârea 181/2021 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2021

  H.C.L. nr. 181 din 30.06.2021 privind aprobarea nivelului valorii biletelor și abonamentelor pentru accesul la meciurile disputate pe teren propriu de către echipele de handbal feminin și masculin ale CS Minaur Baia Mare
 • Hotărârea 180/2021 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2021

  H.C.L. nr. 180 din 30.06.2021 privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 121/2019 privind aprobarea Ghidului Solicitanţilor pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul sportiv
 • Hotărârea 179/2021 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2021

  H.C.L. nr. 179 din 30.06.2021 privind completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 120/2019, privind aprobarea Ghidului Solicitanţilor pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul tineret
 • Hotărârea 178/2021 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2021

  H.C.L. nr. 178 din 30.06.2021 privind completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 119/2019 privind aprobarea Ghidului solicitanților pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniul cultură
 • Hotărârea 177/2021 - Municipiul Baia Mare - 30.06.2021

  H.C.L. nr. 177 din 30.06.2021 privind completarea Anexei la H.C.L. nr. 122/2019 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activităților și proiectelor sportive derulate în cadrul programelor sportive “Promovarea sportului de performanţă” şi „Sportul pentru toţi”
 • Hotărârea 173/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 173 din 27.05.2021 privind desemnarea noului administrator provizoriu al societăţii Baia Mare Activ SRL şi completarea Actului constitutiv al societăţii
 • Hotărârea 172/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 172 din 27.05.2021 privind reluarea procedurii de selecţie pentru doi membri în Consiliul de Administraţie al S.C. URBIS S.A. Baia Mare
 • Hotărârea 171/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 171 din 27.05.2021 privind aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. URBIS S.A. Baia Mare, pentru un mandat de 4 ani
 • Hotărârea 170/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 170 din 27.05.2021 privind respingerea plângerii prealabile , formulată prin avocat , înregistrată cu nr. 18764/23.04.2021 și 19048/26.04.2021, referitor la anularea HCL 375/28.11.2014, HCL 605/29.12.2015 și HCL 637/28.11.2018 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Baia Mare și a Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General
 • Hotărârea 169/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 169 din 27.05.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU LOCUINŢĂ FAMILIALĂ", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Miron Costin, fn.
 • Hotărârea 168/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 168 din 27.05.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”INTRODUCERE PARCELE ÎN INTRAVILAN”, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Valea Borcutului, fn.
 • Hotărârea 167/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 167 din 27.05.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Introducere teren în intravilanul municipiului Baia Mare pentru construire locuință", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Miron Costin, f.n.
 • Hotărârea 166/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 166 din 27.05.2021 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare de funcțiune din A1a – activități agroindustriale nepoluante în locuire – locuire individuală", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Sebeșului, nr. f.n.
 • Hotărârea 165/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 165 din 27.05.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modelare zonă cu activități mixte”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Eliberării, nr. Fn
 • Hotărârea 164/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 164 din 27.05.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Subzona de locuințe colective P+2E+E retras”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Mărășești
 • Hotărârea 163/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 163 din 27.05.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN pentru FUNCȚIUNI MIXTE - SPAȚII SERVICII, DOTĂRI și LOCUINȚE D+P+1E+M”, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Dumbravei, fn
 • Hotărârea 162/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 162 din 27.05.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare de funcțiune din A1a în zonă de locuit cu regim de înălțime S(D)+P+1+2(M)”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Sebeșului FN.
 • Hotărârea 161/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 161 din 27.05.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere teren in intravilanul Municipiului Baia Mare și reglementare pentru construire locuințe individuale și colective mici”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str Viilor fn
 • Hotărârea 160/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 160 din 27.05.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Reglementare zona locuire individuala”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Pictor Balla Jozsef nr.11.
 • Hotărârea 159/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 159 din 27.05.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare funcțiune a zonei din UTR A1a în zonă de locuințe", generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Vrancei, f.n.
 • Hotărârea 158/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 158 din 27.05.2021 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 800mp, teren aferent blocului de locuințe situat în Baia Mare ,strada Rozelor nr. 5 şi însuşirea documentaţiei cadastrale de parcelare
 • Hotărârea 157/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 157 din 27.05.2021 privind aprobarea modificării și completării Contractului de concesiune nr.527/22.07.2020 pentru terenul, în suprafaţă de 280 mp, situat pe strada Școlii nr.8, și cu alte funcțiuni ,în favoarea concesionarului SC GLOBAL EDUCATION CENTER SRL
 • Hotărârea 156/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 156 din 27.05.2021 privind aprobarea prelungirii prin acte aditionale a dreptului de folosință în baza contractelor de comodat încheiate cu Biblioteca Judeţeană ,,Petre Dulfu " pentru 4 spaţii din Municipiul Baia-Mare unde funcţionează filiale ale acestei instituţii
 • Hotărârea 155/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 155 din 27.05.2021 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 280 mp, situat în Baia Mare, Aleea Școlii nr. 8
 • Hotărârea 154/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 154 din 27.05.2021 privind modificarea și completarea Documentației de atribuire – anexa 2 la H.C.L. nr. 70/2021 privind aprobarea documentației de atribuire și însușirea raportului de evaluare, în vederea vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 168 mp, situat în Baia Mare, str. Valea Roșie, înscris în C.F. 127253, nr. cadastral 127253
 • Hotărârea 153/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 153 din 27.05.2021 privind modificarea și completarea Documentației de atribuire – anexa 2 la H.C.L. nr. 66/2021 privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 11 mp, teren aferent construcției, extindere balcon la ap.16, situat în Baia Mare, Str. Olteniei nr. 2B, identificat prin CF nr. 124919 Baia Mare, nr. cadastral 124919
 • Hotărârea 152/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 152 din 27.05.2021 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei spațiului în suprafață de 240 mp, situat în municipiul Baia Mare, str. Victor Babeș, nr. 64, aflat în baza materială a Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu din Baia Mare, în vederea funcționării unui depozit de arhivă al Inspectoratului Școlar al județului Maramureș
 • Hotărârea 151/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 151 din 27.05.2021 privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului situat în Baia Mare, strada Vasile Alecsandri nr. 81, identificat prin CF 129170-C1, conform documentației cadastrale vizată de către O.C.P.I. - Maramureș sub nr. 24879/15.04.2021
 • Hotărârea 150/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 150 din 27.05.2021 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 20 mp, aferent extinderii la cabinet de avocatură situat în Baia Mare, str. George Coșbuc nr. 28/33
 • Hotărârea 149/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 149 din 27.05.2021 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 30 mp, aferent extindere la salon de frumusețe, situat în Baia Mare, Bd. Decebal nr. 9/4
 • Hotărârea 148/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 148 din 27.05.2021 privind însușirea documentației cadastrale de alipire a două parcele de teren identificate prin CF 129457 Baia Mare, nr. cadastral 129457, în suprafață de 64mp și CF 116119 Baia Mare , nr. cadastral 116119, în suprafață de 5 mp și intrarea în indiviziune
 • Hotărârea 147/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 147 din 27.05.2021 privind însușirea documentației cadastrale de alipire, vizată de către OCPI sub nr. 18881/24.03.2021, nr. cadastral atribuit 129657, în suprafață totală de 8289 mp, terenuri situate în zona strada Munteniei
 • Hotărârea 146/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 146 din 27.05.2021 privind însușirea documentației cadastrale de parcelare în două loturi a terenului în suprafață de 7760 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, înscris în CF 127457 Baia Mare, nr. cadastral 127457
 • Hotărârea 145/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 145 din 27.05.2021 privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date a terenului aferent Blocului de Locuințe situat pe str. Victoriei nr. 118 și a documentației cadastrale de reapartamentare a Acoperișului tip terasă pe scara B a blocului mai sus menționat
 • Hotărârea 144/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 144 din 27.05.2021 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 127806 Baia Mare, nr. cadastral 127803, în suprafață de 36 mp și CF nr. 127843 Baia Mare, nr. cadastral 127843, în suprafață de 79 mp, aferente extinderii la apartamentul situat în Baia Mare, Bd. Traian nr. 22/123
 • Hotărârea 143/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 143 din 27.05.2021 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, precum şi aprobarea Studiului de oportunitate şi a întocmirii unui Raport de Evaluare, în vederea vânzării directe a unui teren, în suprafată de 2000 mp, situat în Baia Mare, Bd. Unirii nr. 20
 • Hotărârea 142/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 142 din 27.05.2021 privind identificarea cadastrală a terenului în suprafață totală de 5512 mp, aferent unui tronson și a zonei verzi a str. Arenei, cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 141/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 141 din 27.05.2021 privind însuşirea şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 5 mp, situat în Baia Mare, Aleea Aurora nr. 4, ocupat de balcon la apartamentul nr. 2 situat la parterul blocului
 • Hotărârea 140/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 140 din 27.05.2021 privind însuşirea şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 5 mp, situat în Baia Mare, Bd. Unirii nr. 3 ocupat de scari si podest la extinderea aferenta apartamentul nr. 14
 • Hotărârea 139/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 139 din 27.05.2021 privind însușirea Raportului de evaluare și vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafaţă de 128 mp, înscris în C.F. 122618 Baia Mare, nr. cadastral 122618, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe str. Anton Pavlovici Cehov, nr. 21
 • Hotărârea 138/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 138 din 27.05.2021 privind modificarea HCL nr. 305/2013 privind transmiterea în folosinta gratuita a unui teren, în suprafata de 884 mp, în favoarea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, situat în Baia Mare, Bd-ul Republicii nr. 55, în vederea realizarii proiectului " Centru Social - Filantropic , Cultural Spiritual şi Educaţional " precum şi revocarea HCL nr. 112/2012
 • Hotărârea 137/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 137 din 27.05.2021 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 53 mp, situat în Baia Mare pe str.Cuza Vodă nr.3A, aferent unui magazin alimentar,în favoarea proprietarului construcției edificată pe acesta
 • Hotărârea 136/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 136 din 27.05.2021 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 50 mp, identificat prin CF 104132,nr.cadastral 104132, situat în Baia Mare pe b-dul Traian nr.8, pe care este construit un depozit, în favoarea proprietarului construcției SC LOTUS SRL
 • Hotărârea 135/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 135 din 27.05.2021 privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă totală de 250 mp, situat în Baia Mare pe str.Andrei Mureșanu nr.29, aferent unui complex comercial,în favoarea proprietarilor construcțiilor edificate pe acesta
 • Hotărârea 134/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 134 din 27.05.2021 privind aprobarea relocării d-nei P.C. din locuinţa de serviciu situată în Grănicerilor nr. 116/86, în locuinţa de serviciu de pe str. Melodiei nr. 4/26
 • Hotărârea 133/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 133 din 27.05.2021 privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune, ca efect al tacitei relocaţiuni, prin încheierea unui nou contract de închiriere pentru chiriaşa din locuința de serviciu situată în Baia- Mare str. Melodiei nr. 4/8
 • Hotărârea 132/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 132 din 27.05.2021 privind atribuirea unei autorizaţii taxi noi pentru un autoturism electric
 • Hotărârea 131/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 131 din 27.05.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza PT+DE pentru obiectivul de investiție- Scoala Gimnazială nr.8 ,LUCIAN BLAGA-"REABILITARE,EXTINDERE"
 • Hotărârea 130/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 130 din 27.05.2021 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE BĂLCESCU” BAIA MARE", PROIECT COD SMIS 110299
 • Hotărârea 129/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 129 din 27.05.2021 aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE BĂLCESCU” BAIA MARE" - CORP ȘCOALĂ ȘI SALĂ SPORT, STR. ARENEI NR. 1, PROIECT COD SMIS 110299
 • Hotărârea 128/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 128 din 27.05.2021 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Grădinița cu program prelungit nr.10 Baia Mare”
 • Hotărârea 127/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 127 din 27.05.2021 aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 BAIA MARE”, STR.GH.MARINESCU, NR.5, PROIECT COD SMIS 118323
 • Hotărârea 126/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 126 din 27.05.2021 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare – Şcoala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare”
 • Hotărârea 125/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 125 din 27.05.2021 aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului „CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ AVRAM IANCU, BAIA MARE”- CORP ŞCOALĂ, LABORATOR DE BIOLOGIE ÎMPREUNĂ CU SALA FESTIVĂ şi SALA DE SPORT, STR.VICTORIEI NR.84, PROIECT COD SMIS 111419
 • Hotărârea 124/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 124 din 27.05.2021 privind aprobarea bugetului reactualizat al proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul << Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Colegiul Național Mihai Eminescu Baia Mare, corp școală 1 și sală de sport >> , cod SMIS 114990
 • Hotărârea 123/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 123 din 27.05.2021 pentru aprobarea modificării HCL nr. 260/24.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, faza P.T., urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: “Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Colegiul National Mihai Eminescu Baia Mare, corp scoala 1 și sala de sport”, proiect cod SMIS 114990, conform Reviziei nr. 1/10.09.2020, a proiectului tehnic și DDE
 • Hotărârea 122/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 122 din 27.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și implementare a programului comunitar de suport pentru mamele cu copii in vârsta 0-1 an care se găsesc in situații vulnerabile din Municipiul Baia Mare ”START SIGUR ÎN VIAȚĂ”
 • Hotărârea 121/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 121 din 27.05.2021 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru evaluarea performanțelor profesionale ale Secretarului General al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 120/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 120 din 27.05.2021 privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 08.04.2021
 • Hotărârea 119/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 119 din 27.05.2021 privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Baia Mare și Ansamblul Folcloric Național ”Transilvania” în vederea organizării unor evenimente culturale pentru comunitatea băimăreană, în perioada iunie - septembrie 2021
 • Hotărârea 118/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 118 din 27.05.2021 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Baia Mare, pentru activităţi nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret şi sport, pentru anul 2021, prima sesiune de selecție
 • Hotărârea 117/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 117 din 27.05.2021 privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare a solicitărilor depuse de către unitățile de cult
 • Hotărârea 116/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 116 din 27.05.2021 privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive şi de tineret cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local precum şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 115/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 115 din 27.05.2021 privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 114/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 114 din 27.05.2021 privind aprobarea modificării şi completării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Menajere în Judeţul Maramureş ADIGIDM MM
 • Hotărârea 113/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 113 din 27.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Tehnico-Economice
 • Hotărârea 112/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 112 din 27.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Municipale de Sistematizare a Circulației din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 111/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 111 din 27.05.2021 privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 110/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 110 din 27.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Clubul Sportiv Minaur Baia Mare
 • Hotărârea 109/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 109 din 27.05.2021 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare pentru Teatrul Municipal Baia Mare
 • Hotărârea 108/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 108 din 27.05.2021 privind transformarea unor posturi vacante din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 107/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 107 din 27.05.2021 privind modificarea HCL nr. 385/2019 cu modificările ulterioare privind aprobarea participării Municipiului Baia Mare , ca lider, în proiectul „Smart Post - Industrial Regenerative Ecosystem - Ecosistem regenerativ inteligent post - industrial (SPIRE)”, finanţat de către programul Urban Innovative Actions (UIA)
 • Hotărârea 106/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 106 din 27.05.2021 privind modificarea Art. 7 din Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2021 privind însușirea Raportului de evaluare și vânzarea fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 29 mp , teren aferent construcţiei, extindere la spațiul comercial, situat în Baia Mare , Str. G. Coșbuc nr. 5
 • Hotărârea 105/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 105 din 27.05.2021 privind modificarea pozițiilor 13 și 15 din Anexa 6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2019 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 688/2018 privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilului teren, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare și Prelungire strada Dragoș Vodă și crearea de bandă dedicata pentru transportul în comun și pistă de biciclete – creare bulevard între Bd. București și Bd. Independenței și crearea de bandă dedicată pentru transportul în comun și pista de biciclete”, și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare, domnul Cătălin Cherecheş, să emită dispoziţiile de expropriere pentru imobilele care constituie coridorul de expropriere, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2019
 • Hotărârea 104/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 104 din 27.05.2021 privind aprobarea preluării în domeniul privat al Municipiului Baia Mare a unei construcții - stație de autobus amplasată pe terenul aferent străzii M Eminescu aparţinând domeniului public al Statului Român, DN 18B, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 103/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 103 din 27.05.2021 privind demararea procedurilor de instituire a regimului de Parc Industrial pentru terenurile cuprinse în perimetrul ,,Bd. Unirii – Str. Gării – Bd. Independenței – limita teritorială cu UAT Tăuții Măgherăuș - UAT Recea – Bd. Unirii’’
 • Hotărârea 102/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 102 din 27.05.2021 privind demararea procedurilor de instituire a regimului de parc industrial pentru terenurile cuprinse în perimetrul ,,Str. M. Eminescu – Str. Sebeșului - Str. Corbului – Str. Forestierilor – Str. 8 Martie –Str. V. Lucaciu – Str. Electrolizei – Str. Luminișului – Str. Târgului – Str. M. Eminescu”
 • Hotărârea 101/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 101 din 27.05.2021 privind instituirea taxei de urgență pentru emiterea acordurilor, autorizației de funcționare și modificarea autorizației/ acord de funcționare
 • Hotărârea 100/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 100 din 27.05.2021 privind respingerea plângerilor prealabile formulate de petenții menționați în Anexa 1 la prezenta hotărâre, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 440 din 31 octombrie 2019
 • Hotărârea 99/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 99 din 27.05.2021 privind preluarea sectoarelor de drumuri naționale DN 1C km 147+375 – km 156+856, DN 18 km 0+000 – km 4+000 și DN 18B km 0+000-km 3+400, situate în intravilanul municipiului Baia Mare, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 98/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 98 din 27.05.2021 privind aprobarea Protocolului de colaborare a Direcției Naționale de Probațiune - Serviciul de Probațiune Maramureș cu Municipiul Baia Mare și punerea la dispoziție a spațiului situat la mezaninul imobilului din municipiul Baia Mare, Bd. Traian nr.4
 • Hotărârea 97/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 97 din 27.05.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2021 al S.C. Baia Mare Activ S.R.L.
 • Hotărârea 96/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 96 din 27.05.2021 privind aprobarea situaţiilor financiare ale S.C. Baia Mare Activ S.R.L. aferente exerciţiului financiar 2020
 • Hotărârea 95/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 95 din 27.05.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a listei de investiții pentru anul 2021 a Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A.
 • Hotărârea 94/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 94 din 27.05.2021 privind aprobarea situatiilor financiare anuale si a repartizarii profitului net realizat de catre Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A. in exercitiul financiar 2020
 • Hotărârea 93/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 93 din 27.05.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al SC URBIS SA Baia Mare și mandatarea Primarului Municipiului Baia Mare să voteze în cadru Adunării Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
 • Hotărârea 92/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 92 din 27.05.2021 privind mandatarea dl. Cherecheş Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadru Adunării Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru mandatarea reprezentanţilor unităţilor administrativ teritoriale actionare în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. URBIS S.A , pentru aprobarea situaţiilor financiare anuale, a raportului de activitate al consiliului de administraţie şi a raportului de audit financiar pentru anul 2020
 • Hotărârea 91/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 91 din 27.05.2021 privind aprobarea execuţiei bugetelor municipiului Baia Mare, aferente trimestrului I 2021
 • Hotărârea 90/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 90 din 27.05.2021 privind aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetelor municipiului Baia Mare şi a situaţiilor financiare anuale pe anul 2020
 • Hotărârea 89/2021 - Municipiul Baia Mare - 27.05.2021

  H.C.L. nr. 89 din 27.05.2021 privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2021
 • Hotărârea 85/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.05.2021

  H.C.L. nr. 85 din 11.05.2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a doamnei Iluț Diana şi a vacantării locului de consilier local
 • Hotărârea 84/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.05.2021

  H.C.L. nr. 84 din 11.05.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 83/2021 - Municipiul Baia Mare - 23.04.2021

  H.C.L. nr. 83 din 23.04.2021 privind aprobarea bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2021
 • Hotărârea 82/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 82 din 11.03.2021 privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală între Municipiul Baia Mare şi Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în vederea participării la proiectul "Consolidarea dialogului între autoritățile publice locale și ecosistemele antreprenoriale din Regiunea Nord-Vest"
 • Hotărârea 81/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 81 din 11.03.2021 privind aprobarea participării în Faza II de implementare a Municipiului Baia Mare ca partener în proiectul „Social impact bond development for improved public service delivery – Dezvoltarea obligațiunilor de impact social pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor publice (SIBdev)” finanţat de către programul URBACT
 • Hotărârea 80/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 80 din 11.03.2021 privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemțiune asupra imobilului monument istoric, cunoscut sub numele de „Casa Teleki” înscris în lista monumentelor istorice din anul 2015 sub codul MM-II-m-B-04454, imobil alcătuit din teren în suprafață de 1198 mp și casă cu suprafață construită de 577 mp, înscris în C.F 106918, nr cadastral 106918, respectiv 106918 – C1 situat în Baia Mare, Piața Libertății nr. 9
 • Hotărârea 79/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 79 din 11.03.2021 privind neexercitarea de către Municipiul Baia Mare a dreptului de preemţiune pentru imobilul situat în Baia Mare, Piața Libertății, nr. 8, în suprafață totală construită la sol de 418,00 mp, înscris în CF 124936, nr. cadastral 124936 – C1 și CF 124937, nr. cadastral 124937 – C1, și terenul aferent în suprafață de 482,00 mp, înscris în CF 124936 și CF 124937 Baia Mare
 • Hotărârea 78/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 78 din 11.03.2021 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activităţi ale serviciului public de salubrizare din Municipiul Baia Mare realizate în baza Contractului de servicii numărul 46310 din 02.12.2019
 • Hotărârea 77/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 77 din 11.03.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare de funcțiune din activități agro-industriale nepoluante în locuire individuală" pentru locuințe individuale în regim de înălțime maxim P+1+M, Municipiul Baia Mare, strada Vrancei, Județul Maramureș, inițiator Dunca Gheorghe
 • Hotărârea 76/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 76 din 11.03.2021 privind concesionarea terenului în suprafaţă de 5 mp aferent realizării unui balcon închis în limita şi forma geometrică a balcoanelor existente la nivelurile superioare, pentru apartamentul-uscătorie nr. 16A, situat la parterul blocului nr. 7A de pe str. Mărăşeşti
 • Hotărârea 75/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 75 din 11.03.2021 privind eliminarea sintagmei "intrare în legalitate"atât din titlu cât şi din art.1 al HCL nr. 236/2019, al cărui obiect este schimbarea de destinaţie din apartament în spaţiu comercial-farmacie veterinară cu acces din exterior şi concesionarea terenului în suprafaţă de 5mp aferent podestului şi treptelor, respectiv închirierea terenului în suprafaţă de 11mp aferent aleii de acces pentru apartamentul nr.2, situat la parterul blocului nr.11, de pe str. Victor Babeş
 • Hotărârea 74/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 74 din 11.03.2021 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 9 mp, în vederea concesionării pentru edificarea unei extinderi la apartamentul situat în Baia Mare, strada George Coșbuc, nr. 12, aflat în proprietatea domnului Negru Gabriel Codruț Mircea
 • Hotărârea 73/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 73 din 11.03.2021 privind însuşirea şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totala de 26 mp, situat în Baia Mare, Bd. Republicii pe care urmează a se edifica o extindere si acces la apartamentul nr.3, proprietatea numitului Duda Eduard Alexandru
 • Hotărârea 72/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 72 din 11.03.2021 privind însuşirea şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totală de 17 mp, situat în Baia Mare, str. George Coşbuc, aferente căii de acces la cabinet stomatologic proprietatea SC HIPOMED SRL
 • Hotărârea 71/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 71 din 11.03.2021 privind însușirea Raportului de evaluare și vânzarea fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 31 mp , teren aferent extindere la apartamentul nr. 3, situat în Baia Mare , Str. Victoriei, în favoarea SC Bussines MB Exim SRL
 • Hotărârea 70/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 70 din 11.03.2021 privind aprobarea documentatiei de atribuire şi însuşirea Raportului de evaluare, în vederea vânzării prin licitaţie publica a imobilului teren situat în Baia Mare, str. Valea Rosie , inscris in CF 127253, nr. cadastral 127253
 • Hotărârea 69/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 69 din 11.03.2021 privind aprobarea reamenajării şi refaţadizării celor două spaţii comerciale alăturate şi suplimentarea terenului concesionat aferent, situate pe Bulevardul Unirii nr.12A, în favoarea SC DAYTONA COM SRL
 • Hotărârea 68/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 68 din 11.03.2021 privind schimbarea de destinaţie din apartament în cabinet individual de psihologie, deschiderea unui acces din exterior şi concesionarea terenului în suprafaţă de 5 mp, aferent podestului şi rampei de acces, situat pe strada Transilvaniei, în favoarea lui BORŞE CRISTIAN
 • Hotărârea 67/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 67 din 11.03.2021 privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 402/2020 privind aprobarea încheierii actului autentic de vânzare cumpărare al terenului în suprafață de 140 mp, aferent spațiului comercial, situat în Baia Mare, strada Victoriei
 • Hotărârea 66/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 66 din 11.03.2021 privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea Documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a unui teren, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 11 mp, teren aferent construcţiei, extindere balcon la ap. 16, proprietatea numitei Chiriță Dobriță, situat în Baia Mare
 • Hotărârea 65/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 65 din 11.03.2021 privind aprobarea dării în administrarea Serviciului Public Ambient Urban a mijloacelor fixe reprezentând echipamente și utilaje achiziționate în cadrul proiectului “Managementul deşeurilor biodegradabile, în oraşele Baia Mare
 • Hotărârea 64/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 64 din 11.03.2021 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale situate pe str. Grănicerilor nr. 116, aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea DAS
 • Hotărârea 63/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 63 din 11.03.2021 privind aprobarea Listei de priorităţi cu solicitanții îndreptățiți să primească cu chirie o locuinţă construită prin A.N.L. în anul 2021
 • Hotărârea 62/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 62 din 11.03.2021 privind aprobarea Listelor cu solicitanții îndreptățiți să primească o locuință în vederea închirierii în anul 2021
 • Hotărârea 61/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 61 din 11.03.2021 privind aprobarea Listei de priorităţi a solicitanţilor îndreptăţiți la repartizarea cu titlu de închiriere, a unei locuinţe sociale din proprietatea publică a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 60/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 60 din 11.03.2021 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare" - Școala Gimnazială "Simion Barnuțiu"
 • Hotărârea 59/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 59 din 11.03.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza PT pentru obiectivul de investiții: „Creşterea performanţei energetice a unităţilor de învăţământ în Municipiul Baia Mare" – Şcoala Gimnaziala Simion Barnutiu Baia Mare”
 • Hotărârea 58/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 58 din 11.03.2021 privind aprobarea bugetului reactualizat al proiectului și angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare" –Grădinița cu program prelungit ”Micul Prinț”
 • Hotărârea 57/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 57 din 11.03.2021 pentru aprobarea modificării HCL nr.258/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, urmare a recepției P.T. + D.D.E. pentru obiectivul de investiții: “Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare - Grădinița cu program prelungit „Micul Prinț”
 • Hotărârea 56/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 56 din 11.03.2021 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului și angajarii cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul "Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare" - Școala Gimnazială ''Ion Luca Caragiale''
 • Hotărârea 55/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 55 din 11.03.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza P.T.+D.D.E. a proiectului CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE – ŞCOALA GIMNAZIALĂ ''ION LUCA CARAGIALE''
 • Hotărârea 54/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 54 din 11.03.2021 privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. III a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 53/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 53 din 11.03.2021 privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală între Municipiul Baia Mare și Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România
 • Hotărârea 52/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 52 din 11.03.2021 privind modificarea pct. 29 al Cap. IV din Anexa I la HCL nr. 223/2013
 • Hotărârea 51/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 51 din 11.03.2021 privind aprobarea realizării de către Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare a Programului Unitar de Acţiune de Combatere a Vectorilor, prin deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie pe raza municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 50/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 50 din 11.03.2021 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea DAS
 • Hotărârea 49/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 49 din 11.03.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni şi lucrări de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar, de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social
 • Hotărârea 48/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 48 din 11.03.2021 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Baia Mare pentru anul 2021
 • Hotărârea 47/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 47 din 11.03.2021 privind aprobarea propunerii de suplimentare temporară cu o linie de gardă, specialitatea pneumologie, în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Rușdea" Baia Mare
 • Hotărârea 46/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 46 din 11.03.2021 privind încheierea unui Acord de cooperare, având ca obiect stabilirea responsabilităților și condițiilor de implementare a proiectului „TESTĂM PENTRU SĂNĂTATEA MARAMUREȘENILOR”, pentru anul 2021
 • Hotărârea 45/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 45 din 11.03.2021 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, pentru acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor bugetare neachitate în termen, datorate bugetului local de către întreprinderile de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 44/2021 - Municipiul Baia Mare - 11.03.2021

  H.C.L. nr. 44 din 11.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de utilizare a sistemului de recompense iLEU (Immaterial local environmental utility) pentru Municipiul Baia Mare în proiectul „Smart Post-Industrial Regenerative Ecosystem – Ecosistem regenerativ inteligent post-industrial (SPIRE)” finanţat de către programul Urban Innovative Actions (UIA)
 • Hotărârea 43/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 43 din 29.01.2021 Privind transparenţa decizională și creșterea gradului de acces al cetățenilor la documentele de interes public
 • Hotărârea 42/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 42 din 29.01.2021 privind aprobarea închirierii spațiului M1 cu suprafața utilă de 63,36 mp situat în clădirea Millennium 3 - P-ța Libertății nr.15 , către d-nul senator Dan Ivan pentru organizarea și funcționarea biroului parlamentar în Municipiul Baia Mare.
 • Hotărârea 41/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 41 din 29.01.2021 privind aprobarea subînchirierii spațiilor închiriate partidelor politice, pentru organizarea birourilor parlamentare
 • Hotărârea 40/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 40 din 29.01.2021 privind identificarea cu date de carte funciară a complexului imobiliar situat în Baia Mare, str. Minerilor nr. 3 și teren aferent, în suprafaţă de 2974 mp, ( fost Grup Școlar Sanitar ) cuprins în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Baia Mare, la poziţia 155 din Anexa nr. 2 aprobată prin H.G. nr. 934/2002, aparținând Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul”
 • Hotărârea 39/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 39 din 29.01.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Baia Mare nr. 420/2020 privind aprobarea prețului tichetelor și abonamentelor pentru parcările publice cu plată percepute de Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul 2021
 • Hotărârea 38/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 38 din 29.01.2021 Privind aprobarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și a altor acte care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite şi ştampila organului fiscal local emise de către organul local fiscal Direcţia Taxe si Impozite şi a procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
 • Hotărârea 37/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 37 din 29.01.2021 privind transparența decizională la nivelul Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 36/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 36 din 29.01.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • Hotărârea 35/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 35 din 29.01.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi întocmirea Raportului de Evaluare, în vederea vânzării fără licitație publică, a terenului în suprafaţă de 128 mp, înscris în C.F. 122618 Baia Mare, nr. cadastral 122618, aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, situat pe str. Anton Pavlovici Cehov, nr. 21, în favoarea domnului Robu Eugen
 • Hotărârea 34/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 34 din 29.01.2021 privind însușirea documentației cadastrale de actualizare date de reducere a suprafeței de la 263 mp la 224 mp, atestarea la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a cotei de 225/448 parte și aprobarea studiului de oportunitate privind încetarea stării de coproprietate prin partaj voluntar cu sultă, parte din terenul înscris în CF nr. 127545, în suprafață de 224 mp, situat în Baia Mare, Str. Trompetei, nr. 1A, în favoarea coproprietarilor Ghiras Grigore și Ghiras Anita - Daniela
 • Hotărârea 33/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 33 din 29.01.2021 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de parcelare şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafață de 3920 mp, identificat prin CF nr. 116791 Baia Mare, nr. topo 1322/56, situat în Baia Mare, str. Oltului, nr. 15
 • Hotărârea 32/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 32 din 29.01.2021 privind însușirea Raportului de evaluare și vânzarea fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, în suprafață de 29 mp , teren aferent construcţiei, extindere la spatiul comercial, situat în Baia Mare , Str. G. Coșbuc nr. 5, în favoarea numitei Bala Maria
 • Hotărârea 31/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 31 din 29.01.2021 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 61 mp, situat în Baia Mare, Bd. Traian. nr. 32, ocupat de extindere la spaţiul comercial proprietatea numitei Szeibel Iolanda Eniko
 • Hotărârea 30/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 30 din 29.01.2021 privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire în două loturi, a terenului în suprafață de 12 mp, proprietatea privată a Municipiului Baia Mare, înscris în CF 128681 Baia Mare
 • Hotărârea 29/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 29 din 29.01.2021 privind însușirea documentației cadastrale de alipire a două parcele de teren, identificate prin CF 118004 Baia Mare, nr. cadastral 118004, în suprafață de 350 mp și CF 118060 Baia Mare, nr. cadastral 118060, în suprafață de 806 mp
 • Hotărârea 28/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 28 din 29.01.2021 privind însușirea unei documentații cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 64 mp, aferent extindere farmacie, situat în Baia Mare, strada Iuliu Maniu, nr. 5
 • Hotărârea 27/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 27 din 29.01.2021 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 48 mp, aferent extindere apartament și deschidere acces din exterior, situat în Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 5
 • Hotărârea 26/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 26 din 29.01.2021 Privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 5mp, situat în Baia Mare, Bd. Republicii nr. 5
 • Hotărârea 25/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 25 din 29.01.2021 privind însușirea documentaţiei cadastrale de parcelare și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 700mp, situat in Baia Mare , strada Rozelor nr. 10
 • Hotărârea 24/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 24 din 29.01.2021 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă de 12 mp, aferent deschidere acces din exterior și amenajare alee acces pentru apartament, situat în Baia Mare, str. Transilvaniei, nr. 6/36, aflat în proprietatea numiților MORAR IOAN și MORAR IULIANA
 • Hotărârea 23/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 23 din 29.01.2021 privind însuşirea documentaţiei cadastrale şi atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare a terenului în suprafaţă totala de 108 mp, aferent extindere spaţiu comercial, situat în Baia Mare, strada Dragos Voda nr. 1A
 • Hotărârea 22/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 22 din 29.01.2021 privind însușirea documentaţiei cadastrale de actualizare date și atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă totală de 44 mp, aferent extindere apartament și deschidere acces din exterior, situat în Baia Mare, str. Olteniei, nr. 2C
 • Hotărârea 21/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 21 din 29.01.2021 privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă totala de 888 mp, aferent unui tronson secundar din strada Vrancei nr. 115 – 125, din Municipiul Baia Mare, aflat în proprietatea numiţilor Mic Daniel și soția Mic Valeria Alexandrina, Buda Gheorghe și soția Buda Dorina, Danut Mihai Gabriel și soția Danut Codruta Cornelia, Pop Ioan Radu și soția Pop Raluca Madalina, Orosz Ovidiu Ciprian și soția Orosz Adela Gabriela, Orosz Florinel Ionel și soția Orosz Monica Maria și Pruna Claudia Loredana (fostă Cupşe)
 • Hotărârea 20/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 20 din 29.01.2021 privind aprobarea documentaţiei de atribuire în vederea închirierii prin licitaţie publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, în suprafață de 22,00 mp situat în Baia Mare, B-dul București, nr.4
 • Hotărârea 19/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 19 din 29.01.2021 privind aprobarea închirierii spațiului M6, cu suprafața utilă de 23,16 mp, situat în clădirea Millennium 3-P-ța Libertății, nr. 15, către d-nul senator Cristian Augustin Niculescu Țâgârlaș, pentru organizarea și funcționarea biroului parlamentar în Municipiul Baia Mare
 • Hotărârea 18/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 18 din 29.01.2021 privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune ca efect al tacitei relocațiuni și încheierea unor noi contracte de închiriere pentru spaţiile situate în Piața Libertății, nr. 6, din complexul de clădiri cunoscut sub denumirea "Claustrul Mănăstirii Minoriților", proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 16/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 16 din 29.01.2021 privind aprobarea închirierii către PRO Romania - Filiala Maramureș, a spațiului S2, cu suprafaţa utilă de 57,20 mp, situat pe B-dul Republicii, nr. 62 - Baia Mare, cu destinația de sediu pentru desfășurarea activității politice
 • Hotărârea 15/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 15 din 29.01.2021 privind aprobarea închirierii către Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, a spațiului S4 cu suprafaţa utilă de 68,50 mp, situat pe B-dul Republicii, nr. 62 - Baia Mare, cu destinația de sediu pentru desfășurarea activității politice
 • Hotărârea 14/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 14 din 29.01.2021 privind aprobarea închirierii către Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – Filiala Maramureș, a spațiului cu suprafaţa utilă de 30,00 mp, situat pe B-dul Republicii, nr. 18 - Baia Mare, cu destinația de sediu pentru desfășurarea activității politice
 • Hotărârea 13/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 13 din 29.01.2021 privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune prin încheierea unor noi contracte de închiriere, pentru chiriașii din locuințele situate în Baia Mare, str. Monetăriei, nr. 4A/1 şi nr. 4A/2, ca efect al tacitei relocaţiuni
 • Hotărârea 12/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 12 din 29.01.2021 privind aprobarea modificării anexei 1 la H.C.L. nr. 401/2020 privind aprobarea Documentației de atribuire în vederea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 74,96 mp, cu destinația de cabinet medical, aflat în incinta Căminului cultural Firiza, situat în Baia Mare, Strada Firiza, nr. 83, înscris în C.F. nr. 115387, nr. cadastral 115387 - C1
 • Hotărârea 11/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 11 din 29.01.2021 privind modificarea H.C.L. nr. 373/2020 privind reglementarea situaţiei contractuale cu privire la utilizarea terenurilor ocupate de garaje şi parcări acoperite edificate pe teren proprietatea privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 10/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 10 din 29.01.2021 privind aprobarea repartiţiilor locuinţelor sociale disponibile, propuse de către Comisia de Locuinţe în sedinţa din data de 14.01.2021
 • Hotărârea 9/2021 - Municipiul Baia Mare - 29.01.2021

  H.C.L. nr. 9 din 29.01.2021 Privind transparenţa decizională și creșterea gradului de acces al cetățenilor la documentele de interes public
 • Hotărârea 7/2021 - Municipiul Baia Mare - 20.01.2021

  H.C.L. nr. 7 din 20.01.2021 privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. III a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Comisia juridică, integrare europeană, cultură, învățământ, tineret, sport și protecție socială
 • Hotărârea 6/2021 - Municipiul Baia Mare - 20.01.2021

  H.C.L. nr. 6 din 20.01.2021 privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. II a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism și protecţia mediului
 • Hotărârea 5/2021 - Municipiul Baia Mare - 20.01.2021

  H.C.L. nr. 5 din 20.01.2021 privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate nr. I a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare - Comisia de prognoză, programe de dezvoltare economică, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Baia Mare și turism
 • Hotărârea 4/2021 - Municipiul Baia Mare - 20.01.2021

  H.C.L. nr. 4 din 20.01.2021 privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 423/2020 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local care vor fi numiți în comisia de evaluare pentru închirierea și vânzarea prin licitație publică a unor bunuri imobile – terenuri și construcții - aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Baia Mare
 • Hotărârea 3/2021 - Municipiul Baia Mare - 20.01.2021

  H.C.L. nr. 3 din 20.01.2021 privind aprobarea modificării H.C.L. nr.398/2020 privind numirea Comisiei pentru închirieri și achiziţii de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare și pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia
 • Hotărârea 2/2021 - Municipiul Baia Mare - 20.01.2021

  H.C.L. nr. 2 din 20.01.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciilor sociale de zi acordate în cadrul Centrului de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii din structura Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare
 • Hotărârea 1/2021 - Municipiul Baia Mare - 20.01.2021

  H.C.L. nr. 1 din 20.01.2021 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local aferent anului 2020