Proces verbal din 31.03.2020

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DIN 31.03.2020

ROMANIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65172 din 30.04 .2020

Încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 31.03.2020.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Bună ziua. În conformitate cu prevederile art.133 (2) și articolul 134 (1) litera ”a” și alineatul 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 875 din 30.03.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

Au răspuns apelului nominal făcut de către domnul Secretar General al Municipiului Bacău un număr de 18 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Nu au răspuns apelului : domnul consilier Cătălin Bogdan Crețu (s-a conectat on line ulterior) și domnul viceprimar Daniel - Dragoș Ștefan (concediu de odihnă).

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 23.12.2019.

Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotrivă?

La apelul nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

-

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

-

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

7

-

9

Cu 7 voturi ”pentru” și 9 abțineri procesul verbal din data de 23.12.2019 nu a fost aprobat.

(Din motive tehnice unii dintre consilierii prezenți nu au votat).

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din 19.02.2020, care afost supus și data trecută votului dumneavoastră.

Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotrivă?

Doamna Consilier Ionela - Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Vin și cu rugămintea de a ne transmite procesele verbale pe mail, direct, nu prin link-uri. Data trecută nu l-am aprobat dat fiind perioada relativ scurtă pe care am avut-o pentru a-l analiza, iar zilele acestea link-ul nu mai este activ, dată fiind modalitatea de transmitere. Prin urmare, ca și proiectul din..., procesul verbal din 23.12 și procesul verbal din 19.02...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Doamna Breahnă...

Doamna Consilier Ionela - Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- ...să fie transmise pe mail, în mod clasic.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-...am înțeles.

La apelul nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

-

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

-

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

7

-

9

Cu 7 voturi ”pentru” și 9 abțineri procesul verbal din data de 19.02.2020 nu a fost aprobat.

(Din motive tehnice unii dintre consilierii prezenți nu au votat).

Domnul Președinte de ședința Daniel MICLAUȘ- Da, bună ziua, dragi colegi. Îl avem pe domnul primar printre noi, că nu l-am auzit?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Domnul primar e în paralel, e în ședința de Comitet de Urgență Județean, dar imediat îl chem, da? Acum îl chem.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLAUȘ - Haideți, vă rog, ca să-i dăm cuvântul pentru ordinea de zi.

Doamna Consilier Ionela - Cristina BREAHNA- PRAVAț - Apropo de chestia asta, domnule secretar, și eu sunt în paralel și în CJSU și-n ședință de consiliu local și facem față.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Păi da, nu voiam ca să perturb, pentru că dumnealui... Dumneavoastră ascultați, dumnealui vorbește.

Doamna Consilier Ionela - Cristina BREAHNA- PRAVAț - M-ați perturbat și pe mine.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- În trei minute vine domnul primar. Deci domnul primar a luat cuvântul în Comitet, nu poate să vorbească și aici și acolo. N-am știut că are loc și ședința de Comitet Județean.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLAUȘ - Da, păi atunci rămâne să vedem...Domnul Scripăț n-are activat microfonul... Rezolvăm. Eventual să-l sunăm. Să-l sun pe domnul Scripăț. Domnule secretar general, puteți să-l sunați dumneavoastră pe domnul Scripăț?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Dacă îl sun pe...Ce număr are el acum? Ia sunați-l...

Doamna Consilier Ionela - Cristina BREAHNA- PRAVAț - Haideți să-l așteptăm pe domnul primar, e pe finiș.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Eu zic să mai facem ceva până vine domnul primar. Stăm așa și ne uităm unul la altul? Să mai discutăm ceva.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Eu vă propun... Ordinea de zi ați avut-o la mapă. Cunoașteți ordinea de zi. Haideți să o supunem la vot. Bineînțeles dacă domnul președinte este de acord.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Da, sunt de acord, dar, în fine, Codul administrativ și desfășurătorul și procedura spun că ordinea de zi se aprobă la propunerea inițiatorului.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Păi, faptul că v-au fost transmise la inițiativa domnului primar, proiectele, faptul că le-ați avut pe..., le aveți pe dispoziție...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Avem dispoziția de convocare...

Haideți să nu luăm ad literam...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Aveți dreptate, eu nu zic că nu aveți dreptate. Dumneavoastră aveți dreptate, dar ca să nu blocăm și să ne... Să putem...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - E un pas înainte, dar totuși n-am rezolvat cu domnul Scripăț.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Domnul Scripăț este pe fir, mi-a apărut că este, acum îl sună cineva ca să vedem, probabil ceva s-a întâmplat la internet, la semnal.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, da, da. Bun, domnule secretar, atunci vă dau cuvântul pentru supunere la vot a ordinii de zi.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Și la ordinea de zi dacă ne permiteți să luăm cuvântul, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, dar întâi trebuie să votăm ordinea de zi. Vă rog, domnule secretar general, aveți cuvântul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem la vot ordinea de zi formată din patru proiecte:

1.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.20 din l9.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiții pe anul 2020 și următorii trei ani ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate   de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Directia Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

2.

Proiect de hotărâre privind prorogarea unor termene prevăzute în HCL nr. 456/2019 prin care s-a stabilit taxa de salubrizare pentru anul 2020 în municipiul Bacău.

Inițiator DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate   de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Directia Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică- Impozite și

5                                 5                           5                  5                                               1                 5

Taxe Locale și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.       ’

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru- Gara Bacău- Cartier CFR- Sala Polivalentă- CAEX/ Parc Industrial (CFR) cu codul SMIS 128419.

Inițiator DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate   de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Directia Juridică și Administrație Locală și Direcția Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2,3 4 și 5.

4.

Proiect de hotărâre privind alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile APRILIE și MAI 2020.

Inițiator DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate    de la următorul

compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Directia Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. 5.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot ordinea de zi în forma prezentată.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Aș avea o propunere. Pentru că știm cu toții că colegii de la PSD votează așa, să fie cât mai scurtă...Ar trebui să întrebați pe partide, deci PSD-ul, câți...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnule Botoi, nu pot...

Domnul Consilier Romică BOTOI - Păi, nominal, așa...Noi știm...Știm voturile cum sunt, domnule secretar.

La apelul nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

-

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

-

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi ”pentru” a fost aprobată ordinea de zi.

(Din motive tehnice unii dintre consilierii prezenți nu au votat).

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Nu avem astfel de situații, astfel încât dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Dragi colegi, trebuie să supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru cele patru proiecte. În mod evident este vot deschis. Vă rog, domnule secretar general, să facem apelul fiecăruia, nominal, pentru a-și exprima opțiunea.

La apelul nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

x

CRISTINA

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

-

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

-

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi “pentru” modalitatea de vot a fost aprobată.

(S-a anunțat ”16” dar s-a conectat și a votat și domnul consilier Cătălin Bogdan Crețu. Din motive tehnice unii dintre consilierii prezenți nu au votat).

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Facem precizarea că la toate proiectele există rapoartele favorabile ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate, tocmai pentru a limita timpul. Domnule președinte, acum puteți da cuvântul pe ordinea de zi, dacă-mi permiteți, ca să...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- ...de a expune domnul primar Cosmin Necula expunerea de motive...O avem citită deja. Vă rog, dragi colegi, în căsuța..., aveți o căsuță acolo pe chat, vă rog să inserați următorul text: ”Înscriere la cuvânt” ca să apară pe grupul de chat, da?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, domnule președinte, dacă îmi permiteți. Aș vrea să iau eu cuvântul. Încerc să și scriu, dar nu reușesc...Vă mulțumesc frumos. Cu scuzele de rigoare, am încercat să scriu, dar nu am reușit. Stimate domnule primar, domnule președinte, voiam să vă spun referitor la ordinea de zi că noi, grupul PNL, am depus un proiect de hotărâre la primărie, cu număr de înregistrare, l -am depus în timp util și văd că domnul primar Cosmin Necula nu l -a introdus pe ordinea de zi. Aș vrea să-l întreb pe domnul primar, cât și pe domnul secretar, de ce nu este proiectul pe ordinea de zi, luând în considerare faptul că suntem în situație de urgență. Proiectul se referă la situația de urgență, la scutiri de taxe pentru persoane fizice și pentru persoane juridice. Credem că puteați lua avizele în timp util, domnule primar și domnule secretar, putea fi discutat proiectul de atunci de când vi l-am depus la primărie până în prezent, astfel încât astăzi să fi fost pe ordinea de zi. Nu consider că este corect ca domnul primar să-și promoveze proiectele și să introducă pe ordinea de zi toate proiectele pe care dumnealui consideră că trebuie promovate și pe ale noastre nu. De aceea o să-l rog pe domnul primar dacă are amabilitatea să ne răspundă concret: de ce nu este proiectul nostru pe ordinea de zi? Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-...domnul primar nu este.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - A venit și domnul primar, domnule președinte, îl văd, acum este on-line domnul primar.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Ia să vedem...Aveți dreptate.

Domnule primar, bine ați venit printre noi.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Bine v-am găsit, sărut-mâna, bună ziua tuturor. Am ieșit acum din conferința Comitetului Județean de Situații de Urgență...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar, nu vă auzim bine deloc, se întrerupe tare, nu vă auzim.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mă auziți acum?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, acum.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Am rugămintea să...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Hai să continuăm...

Domnul Consilier Romică BOTOI- Se face microfonie, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Bun, principiul de funcționare e în felul următor: folosim căști și apăsăm microfonul ”Pornit” doar în momentul în care ni se dă cuvântul. Ok?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, domnule primar, ne-am înțeles foarte bine până acum. Aveți cuvântul, vă rugăm. Domnule Irofte, închideți microfonul, vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mă auziți?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Acum vă auzim bine.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Am zis sărut-mâna, bună ziua, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți prezenți. Întârzierea mea este cauzată de faptul că am fost în ședința Comitetului Județean de Situații de Urgență. Referitor la proiectul dumneavoastră, grupul PNL, eu n-am nici un fel de problemă, nu vreau să blochez absolut nimic. Din ceea ce știu sunt componente diferite și voi da cuvântul domnului secretar pentru a vă explica exact, doamna consilier, despre ce este vorba. Vreau să luați în calcul faptul că acum trei săptămâni am semnat împreună cu doamna doctor Lazăr, consilier liberal, un proiect împreună și nu am nici un fel de problemă în a vă prezenta proiectele dumneavoastră. Vă rog, domnule secretar. Eu am închis microfonul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci, doamna consilier Năstase, proiectul dumneavoastră este spre analiză la compartimentele de specialitate. Vreau să vă spun că acel proiect conține anumite aspecte care intră, oarecum, sub incidența unor aspecte de nelegalitate, pentru că, de exemplu taxa de salubritate este o taxă care este de fapt un onorariu care este destinat exclusiv operatorului, această taxă fiind stabilită și într-un proiect european, fiind una din condițiile acelui proiect. În al doilea rând, tot în proiectul dumneavoastră, se făcea referire la înjumătățirea valorii concesiunilor și închirierilor. Dar vreau să vă atrag atenția că concesiunile, închirierile s-au făcut prin licitație publică. Ori un preț obținut în urma unei licitații publice nu poate fi modificat pentru că, în primul rând, ar dezavantaja competitorii care au participat la vremea respectivă la licitație. Dar, proiectul dumneavoastră, în afară că incumbă anumite aspecte de transparență și în acest sens, în momentul când modificăm acel proiect de hotărâre, acea hotărâre care stabilește taxe și impozite, trebuie să urmeze același regim juridic ca actul principal, astfel încât, în momentul în care va trece de compartimentele de specialitate, va fi supus bineînțeles termenului de 30 de zile de transparență. În aceste condiții, în cel mai scurt timp, veți primi din partea compartimentelor de specialitate opinia cu privire la toate aspectele ridicate și în general la întregul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc mult.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dacă îmi permiteți, domnule președinte, în două..., în douăzeci de secunde să-i spun domnului secretar ceva legat de aspectele de legalitate pe care le-a menționat. Unu - la taxa de salubritate se poate aplica acea reducere chiar dacă este proiect european. Vă atrag atenția că suntem în situație de urgență. Toate contractele, absolut toate contractele, indiferent că sunt contracte europene sau alte genuri de contracte, prevăd situații de urgență. Taxele pot fi red use în conformitate cu legea, cu situația de urgență, iar la salubritate în mod special poate fi suportată reducerea din bugetul local ca și ajutor de la bugetul local, iar banii necesari pentru această chestiune sunt aceia de la Legea 350. Doi - la contractele de concesiune, domnule secretar, se pot aplica reduceri, deoarece... (fără sonor)

Domnul Consilier Romică BOTOI- S-a întrerupt.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Vă rog frumos să nu-mi mai închideți microfonul pentru că nu pot să țin această ședință, cineva dezactivându-mi microfonul. Că nu-l mai pot activa.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - A venit domnul Irofte printre noi.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Domnule secretar...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - S-a întrerupt. Mă auziți? Îmi cer scuze. La contractele de concesiune se pot aplica reduceri, domnule secretar, deoarece aceeași reducere s-ar fi aplicat și celui care câștiga contractul de concesiune. Deci nu i se face o favoare, aplicând legea nu-l defavorizăm pe următorul în ordinea câștigării licitației. Nu știu dacă mă înțelegeți foarte clar, domnule secretar. Deci ambele măsuri pot fi aplicate, de aceea rugămintea mea la dumneavoastră și la domnul primar este de a urgenta verificarea acestui proiect la compartimentele de specialitate și aici închidem discuția din punctul ăsta de vedere, că n-aș vrea să monopolizez eu discuția, da? Deci rugămintea mea este să grăbim...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Am înțeles. Veți primi un punct de vedere, cu o singură mențiune, doamna consilier: legea, respectiv ordonanțe și decretul prezidențial, inclusiv Ordonanța 29 nu vorbește de reduceri, vorbește doar de prorogări de termene. Vă mulțumesc mult.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Mulțumesc și eu.

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi, proiect privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiții pe anul 2020 și următorii trei ani ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Înscrieri la cuvânt, dar strict pe discuția proiectului numărul unu.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dacă îmi permiteți, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doresc să fac un amendament la prezentul proiect de hotărâre. Este vorba de suplimentarea în lista de investiții, capitol 61.00 „....Siguranță națională” articolul 71.01.30 cu suma de 45.000 lei, reprezentând achiziționarea unui atomizor. Pe lângă atomizorul pe care vi-l prezint...în proiectul de hotărâre intenționăm să mai achiziționăm încă unul, pentru ca...(microfonie - nu se înțelege) ...se va ocupa aproape exclusiv de dezinfecția în scările de bloc. Ăsta este motivul pentru care mai solicităm sume și pentru încă un atomizor. De asemenea, suma va fi asigurată din capitolul bugetar 67.02 „Activitate sportivă - CSM” din trimestrul trei. Deci, din trimestrul trei. Ăsta este amendamentul pe care vi-l prezint....Pe care vi l-am prezentat. Vă mulțumesc, închid microfonul.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, vă mulțumesc. Rog toți ceilalți participanți să închidă microfoanele pentru a nu fi prezenți, să nu avem microfonie. Altcineva? Cine dorește să se mai înscrie la cuvânt pe marginea acestui proiect? Auziți?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- V-am scris și eu, domnule Miclăuș.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Imediat mă uit și pe chat. Am văzut, domnul Cristian Ghingheș îmi apare aici, o înscriere la cuvânt...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Eu v-am scris.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Sincer, nu...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Era doamna Breahnă înainte. A scris mai sus doamna Breahnă, deci...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Nu văd, am să mă uit acum mai bine. Da, vă rog, aveți cuvântul, doamna Breahnă.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Pentru că tot proiectul abordează contextul de gestionare a pandemiei COVID așteptăm cu maximă celeritate, domnule secretar, proiectul de asociere între Consiliul Județean și UAT Bacău cu privire la realizarea obiectivului privind realizarea etajelor patru și cinci ale Spitalului Municipal. Deci așteptăm cu maximă celeritate proiectul de asociere, adresa Consiliului Județean și eventual proiectul de hotărâre care să reglementeze, să statueze această asociere și referitor la amendamentul domnului primar, vreau să vă întreb: chiar nu mai avem nici un alt capitol bugetar ca soluție de susținere a gestionării acestei crize decât CSM Bacău? ...84, la drumuri...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă rog domnule primar, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -...aveam la Salubrizare bani, haideți să luăm de la deszăpezire, pardon, 45.000 de lei pentru cel de-al doilea atomizor. Adică mi se pare oarecum inechitabil faptul că folosim ca sursă mereu, ca și sursă de diminuare, deci numai CSM, CSM, CSM. Oare nu mai avem... Haideți să ne uităm un pic la Teatru...la Teatrul Municipal, tot la 67.02, pentru că sunt și alte entități de cultură sau alte entități sportive cu activitatea blocată în această perioadă. De ce nu luăm banii ăștia de la Teatrul Municipal sau din altă parte? Sau de ce nu-i luăm de la deszăpezire, că mai avem bani acolo. Mi se pare, repet, nefiresc și inechitabil față de CSM să diminuăm sistematic doar capitolul și titlul aferent acestei instituții. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă rog domnule primar, aveți cuvântul în replică.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamnelor și domnilor consilieri locali, în momentul de față activitatea sportivă în toată România este închisă, este suspendată. Mai mult decât atât, CSM Bacău și-a încetat activitatea de pe data de 12 martie. Putem lua de la Salubritate dar vreau să luați în calcul, apropo de toate aceste măsuri financiare, că suntem în situația în care nu știm cât va dura această criză, fapt pentru care, cu certitudine, dacă se menține această situație vom ajunge și-n etapa în care o să luăm de la drumuri și o să luăm și de la Salubritate. Dar, prioritățile pe care le avem în momentul de față sunt legate în special de tot ceea ce înseamnă dezinfecție și dezinsecție, iar activitățile care sunt suspendate în România sunt activitățile de natură sportivă. Ăsta a fost motivul și de aceea am luat din trimestrul trei, nu de acum. Dar putem să luăm de la Salubritate, dar gândiți-vă că vom mai avea nevoie de acei bani la Salubritate tot pentru cheltuirea în acest sens.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Am..., domnule primar, am diminuat deja prin proiectul de astăzi cu 680.000, dacă nu mă înșel, creditele alocate CSM. Haideți să luăm și din altă parte și dacă vom mai avea nevoie de diminuări în sensul acesta, o să apelăm la creditele bugetare ale CSM. Haideți să păstrăm un echilibru totuși în diminuările pe fiecare instituție. Haideți să luăm de la deszăpezire că mai sunt bani acolo. Și, repet, dacă va fi nevoie, în alte circumstanțe, vom apela și la... , din nou la resursele CSM. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Repet, din punctul meu de vedere cred că judicioasa cheltuire a banului public înseamnă să-i iei în ordinea priorităților. Fără îndoială, un provizion de la deszăpezire, la cum se prezintă situația actuală, va fi consumat cât de curând. Mai mult decât atât, repet, activitatea CSM a fost suspendată din 12 martie.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule primar, haideți să luăm de la 84.02 atunci, de la ”Drumuri - reparații curente”.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dacă luăm de la Drumuri...Eu sper ca totuși să ajungem și în situația în care să putem să facem reparații la drumuri, pentru că dacă apar gropi, cineva...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule primar, luăm 650.000, aveți câteva milioane, sau 450.000, pardon, 45.000 ați zis, nu?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Doamna Pravăț, vă rog să nu-l mai întrerupeți pe interlocutorul dumneavoastră. Vă rog, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Încercăm să menținem activitățile principale pe care le are orașul în momentul de față la parametri cât de cât de normalitate, însemnând: reparații drumuri, reparațiile în zona asfaltică, eventual, în momentul în care ne permite situația să continuăm activitatea de asfaltare, de creare de parcări. Ăsta este raționamentul pentru care eu zic că prioritatea mult mai importantă în momentul de față este ca acești bani de la drumuri să rămână la capitolul respectiv, să putem continua activitatea în oraș. La fel, tot ceea ce înseamnă componenta de salubritate care, ați observat, nu s-a oprit. Dar gândiți-vă un pic că în momentul de față, dacă este să ne uităm pe tot ceea ce înseamnă componentă sportivă, Olimpiada a fost amânată la anul, Campionatul European de Fotbal- amânat la anul, campionatele interne și internaționale - în momentul de față suspendate pe niște perioade delimitate, nelimitate, nu știm pe ce perioadă de timp. Ăsta a fost motivul pentru care am luat din trimestrul trei de la CSM, în contextul în care această activitate a CSM-ului a fost oprită de pe data de 12 martie.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - V-am înțeles, deci vă mențineți amendamentul cu sursa de finanțare de la CSM, bani din trimestrul trei. Da, domnule primar, am înțeles bine, da?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Ok. Înscrieri la cuvânt dacă mai sunt? Domnul Ghingheș are cuvântul, după domnul Ghingheș, domnul Bîrzu.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Domnule președinte...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Domnule președinte...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da, mulțumesc, domnule președinte. O singură întrebare am pentru domnul primar: unde vor fi amplasate cele 10 tuneluri de dezinfecție și UV? De altfel, o măsură foarte bună.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mă auziți?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mă auziți?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Da, da, vă auzim.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, prioritatea pe care o avem și apropo de aceste tuneluri UV, sunt instituțiile medicale. De aceea o parte dintre ele vor fi prevăzute cu lățimea necesară pentru acces cu targă cu tot, a pacienților cu tot cu targă. De asemenea, vor fi montate la instituții publice care lucrează în această perioadă, deci instituții care în momentul de față își desfășoară activitatea. Vă pot da un alt exemplu: Serviciul Județean de Ambulanță care, în urma unui vot favorabil dat de dumneavoastră în consiliul local, va fi cazat pe cheltuiala Municipiului Bacău ( nu se înțelege) ...sau în zone de cartiere în măsura în care avem posibilitatea să asigurăm acest lucru. De asemenea, domnule consilier, în momentul în care vom observa, deocamdată plecăm pe raționamentul de a achiziționa 10 astfel de tunele, în momentul în care avem componenta clară de utilitate, încercăm achiziționarea mai multor astfel de dispozitive. Deocamdată identificăm nevoile pe care le avem, repet: instituții medicale, instituții de urgență care își desfășoară activitatea în momentul de față și anumite zone publice, deocamdată sunt îndestulătoare. Deocamdată.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Am înțeles. Mulțumesc frumos. Este chiar o măsură foarte bună și cu siguranță va fi nevioe de mai multe în viitor. Mulțumesc.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dacă îmi permiteți, domnule președinte ,o întrebare pentru domnul primar?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, doamna Raluca Năstase, vă rog.                              w

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Domnule primar, o întrebare: cum..., pentru rectificările următoare de buget, aș vrea să vă întreb dacă aveți în vedere să folosim și banii de pe finanțările pe Legea 350, pentru proiecte. Ce aveți de gând cu aceste proiecte? Anul acesta, cred că nu va putea fi deschisă sesiune, cred că nici ghidurile nu pot fi elaborate, nu știu în ce măsură ar putea fi implementate proiecte pe toate măsurile pe care ați..., ar fi trebuit să le deschidem. Acolo avem niște bani, din păcate n-am bugetul în față ca să vă spun câți și pentru rectificările următoare de buget, pentru astfel de chestiuni, tuneluri și toate materialele pentru dezinfecție, dacă folosim și banii aceia. E o idee. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă rog, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - ... Ghidurile sunt deja elaborate, ele au fost în dezbatere publică. Încercăm în măsura în care ne permite această epidemie să pornim acest tip de finanțare. Ne-am dori să nu oprim componenta de finanțare, dar evident, luăm în calcul în momentul de față toate resursele bugetare pe care le avem pentru...Și vă repet: în momentul de față prioritatea numărul unu pentru noi este să asigurăm disponibilitatea și cash-flow-ul pentru tot ceea ce înseamnă echipamente sau măsuri, pentru că sunt și măsuri, sau măsuri pentru a combate efectele acestei epidemii.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Domnule președinte, Bîrzu sunt. Aș dori o intervenție.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, domnule primar, vreau să vă întreb că la o ședință anterioară s-au aprobat 200.000 pentru echipamente de protecție pentru personalul medical, cu caracter de urgență. Dacă ați făcut deja procedura de achiziție pentru aceste echipamente?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Din ce am fost informat de către colegii din municipalitate, domnule consilier, ați fost rugat să depuneți amendamentul în scris...Stați, numai o secundă, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Un pic de răbdare, domnule Bîrzu. Mai este cineva care vrea să se înscrie la cuvânt după domnul Bîrzu? Atunci haideți vă rog, până dă răspunsul domnul primar, să luăm avizele de la comisii.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Mai sunt înscrieri la cuvânt în afară de domnul Bîrzu?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Haideți să-i răspund domnului consilier.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnule primar, vă rog, continuați-vă...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Suntem în plină procedură de achiziție în momentul de față și gândiți-vă că Guvernul României, în momentul de față, întâmpină foarte multe probleme cu privire la achiziția de echipamente medicale. Și noi avem aceleași probleme. Poate dumnealor ar fi trebuit să rezolve mai simplu, au mai multe variante. Ar fi trebuit totuși din partea dumnealor, fără a da o conotație politică, să avem mai multe echipamente, fără a da o conotație politică, vă rog să mă credeți, ar fi trebuit să...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnule primar, chiar dați și o conotație politică. E vorba de sănătatea noastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu, nu-i vorba de conotație politică. În momentul de față noi suntem în procedură de achiziție și fac o mică paranteză, mi-aș dori din partea autorităților centrale mai multe resurse: resurse materiale, resurse legislative. Suntem în momentul de față aproape depășiți, cred că întregul sistem medical, de aceste probleme. Dar, domnule consilier, suntem în plină procedură de achiziție. Sperăm, ne tot amână, sperăm să nu.. În fine.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, da. Am înțeles. O să urmărim ca să urgentăm această achiziție...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule Bîrzu, vă așteaptă domnul administrator public cu scrisul, da?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Bine.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, mulțumim. Mai sunt înscrieri la cuvânt? Dacă nu, supun la vot amendamentul domnului primar. Vă rog, domnule secretar general, să supunem la vot amendamentul domnului primar. Vă rog să faceți apelul nominal al...

La apelul nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

-

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

-

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi “pentru” amendamentul domnului primar Cosmin Necula a fost adoptat. (Din motive tehnice unii dintre consilierii prezenți nu au votat).

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt pe proiect, supun la vot proiectul astfel cum a fost modificat prin..., amendat de către domnul primar. Vă rog, domnule secretar general, să supuneți la vot, prezența nominală.

La apelul nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

-

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

-

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat, cu modificările aduse prin amendament.

(Din motive tehnice unii dintre consilierii prezenți nu au votat în timpul ședinței).

  • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prorogarea unor termene prevăzute în HCL nr. 456/2019 prin care s-a stabilit taxa de salubrizare pentru anul 2020 în municipiul Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- Proiect de hotărâre privind prorogarea unor termene prevăzute în HCL nr. 456/2019 prin care s-a stabilit taxa de salubrizare pentru anul 2020 în municipiul Bacău. E vorba de prorogare.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Ok, mulțumesc. Haideți să luăm avizele comisiilor de specialitate.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Domnule secretar general, vă rog să ne spuneți modalitatea de... Este vot deschis, dar exact cu ce majoritate poate fi adoptat acest proiect. Domnule secretar general!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Mă auziți? Mă auziți?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, domnule secretar, spuneți vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Este vot deschis, majoritate absolută.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Majoritate absolută, mulțumesc. Înscrieri la cuvânt dacă sunt.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Bîrzu, aș dori.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, domnule Bîrzu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Este foarte bine venit acest proiect, de fapt eu l-am inițiat și în cadrul grupului de consilieri acest amendament privind prorogarea taxei de salubritate și reducerea cu 50%. Dar nu mai contează, important că este pe ordinea de zi. Important pentru băcăuani că au timp să plătească până în iunie, eventual proiectul nostru, al Partidului Național Liberal, care este cu reducere de 50%, să vedem, poate putem aplica pentru persoanele fizice și juridice afectate de această criză, vom găsi o soluție care să fie o soluție legală. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă mulțumesc și eu. Alte înscrieri la cuvânt? Dacă nu sunt alte înscrieri la cuvânt...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Domnule președinte, dacă tot a revenit domnul primar, tot suntem pe linia acestor proiecte care vizează gestionarea crizei generate de pandemia COVID, aș vrea să-l întreb când vom avea pe masă, noi, consilierii locali ai municipiului Bacău proiectul de hotărâre privind asocierea între Consiliul Județean și Consiliul Local cu privire la realizarea etajelor patru și cinci ale Spitalului Municipal?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, ați mai spus la proiectul unu. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ați mai întrebat o dată.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -...l-am rugat pe domnul secretar să asigure celeritate, dar dacă tot a intrat și domnul primar îl întreb când va iniția...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - ...de două ori, da. Domnule primar, vă rog, aveți cuvântul, dar foarte pe scurt.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Motivul pentru care am fost în Comitetul Local...Județean de Situații de Urgență a fost exact acest principiu de asociere. În momentul în care m-am oprit la un moment dat și am vorbit la telefon, am vorbit cu domnul președinte al Consiliuli Județean. Vreau să... Discuția pe care am propus-o în Comitetul Județean de Situații de Urgență este ca în 24 de ore să fie finalizate absolut toate demersurile, să putem prezenta consiliului local și județean toate aceste principii de asociere, contracte de asociere sau cum se vor chema. De asemenea, doresc să vă informez cu privire la faptul că..., sau mai exact la evoluția pe care a avut-o proiectul când dumneavoastră, prin bunăvoința de care ați dat dovadă săptămâna trecută, ați aprobat sumele necesare construirii acestor obiective pe baza documentelor tehnice. Noi în momentul de față suntem în procedurile legale pe care dumneavoastră ni le-ați conferit. Deci, rezumând, eu sper ca în 24 de ore să se finalizeze absolut tot, sunt chestiuni de detaliu juridic în momentul de față și vom ajunge în fața dumneavoastră cu acest proiect de...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, vă mulțumesc. Domnule secretar, vă rog să supunem la vot proiectul numărul doi.

La apelul nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

-

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

-

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. (Din motive tehnice unii dintre consilierii prezenți nu au votat).

  • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru- Gara Bacău- Cartier CFR- Sala Polivalentă- CAEX/ Parc Industrial (CFR) cu codul SMIS 128419.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- Da, vă mulțumesc. Pe această cale vin în fața dumneavoastră cu proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara Bacău - Cartier CFR- Sala Polivalentă - CAEX/ Parc Industrial (CFR) cu codul SMIS 128419. O nouă modificare solicitată de către organismul intermediar. De asemenea, doresc să vă informez cu bucurie faptul că au fost semnate contractele pentru finanțarea lucrărilor de la Spitalul TBC în cuantum de peste 27..., 12 milione de lei. De asemenea, a fost semnat contractul de finanțare pentru tot ceea ce înseamnă sistemul de management al traficului în cuantum de 20 de milioane de euro.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Mulțumim. Haideți să luăm și avizele comisiilor de specialitate.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Înscrieri la cuvânt sunt? Nu avem înscrieri la cuvânt. Domnule secretar general, vă rog să ne comunicați majoritatea necesară adoptării acestui proiect de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Majoritate absolută, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Majoritate absolută, vă mulțumim. Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, vă rog domnule secretar general să supunem la vot proiectul numărul trei.

La apelul nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

-

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat. (Din motive tehnice unii dintre consilierii prezenți nu au votat).

  • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile APRILIE și MAI 2020.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule președinte de ședință, am ajuns la un moment deosebit de important pentru consiliul local, este vorba de proiectul de hotărâre privind alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile APRILIE și MAI 2020.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, vă mulțumesc. Domnule secretar general vă rog să-mi comunicați majoritatea necesară adoptării acestui proiect de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Majoritate în funcție.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Majoritate simplă, da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Da, da, da, da, da.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Mulțumesc. Haideți să luăm avizele, de fapt este un singur aviz.

Comisia de specialitate prezintă avizul favorabil la proiectul de hotărâre (5).

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, vă mulțumesc. înscrieri la cuvânt?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Domnule președinte, dacă îmi permiteți o propunere?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, propunerea. Așteptăm propuneri.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Da. îl propun pe domnul consilier Cătălin

Crețu pentru următoarele două luni. Vă rog, dacă doriți să supuneți la vot. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da. Sunt alte propuneri? Mai sunt alte propuneri? Dacă nu, supunem la vot această propunere.

La apelul nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

-

4.

CIOCODEI MIHAELA

-

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

-

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi ”pentru” propunerea doamnei consilier Raluca Năstase a fost aprobată. (Din motive tehnice unii dintre consilierii prezenți nu au votat).

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru colaborare și pentru îngăduința de care ați dat dovadă în organizarea acestei ședințe.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Domnule președinte, domnule secretar, vă rog dacă îmi permiteți un minut să vă...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREANHĂ- PRAVĂȚ- Eu la fel, vreau să mai adaug ceva.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Două secunde. Vă mulțumesc și eu tuturor colegilor pentru...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Și eu, vă rog tare mult.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Practic asistăm la o premieră astăzi, este prima ședință de consiliu local on-line. După cum bine ați constatat s-a desfășurat în condiții civilizate, optime. Chiar și pe acest cont de skype se pare ,când există voință, se poate orice. Vă rog, doamna Raluca Năstase...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, dacă îmi permiteți.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -...și doamna Breahnă-Pravăț, dacă nu mă înșel.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Doamnelor și domnilor consilieri, domnul primar...Domnul primar mai este on-line?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Este, este.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da? Am o întrebare pentru domnul primar în afara ordinii de zi, dacă îmi permite și dumnealui. Aș vrea să-l întreb: am observat din postările dumnealui publice că alături de salariații primăriei participă la împărțirea acelor pachete către pensionari și persoanele aflate în dificultate. Întrebarea pentru domnul primar: aș vrea să ne spună dacă în fișa postului acestor colegi de-ai dânsului din primărie sunt prevăzute aceste activități. Dacă nu, a dispus domnul primar printr-o dispoziție de primar ca salariații primăriei să participe la aceste acțiuni, pentru că în fișa postului în mod evident nu au aceste acțiuni pe care le fac împreună. Iar dacă este o acțiune de voluntariat a salariaților se presupune ca aceasta s-ar face în afara programului de lucru. Da? Deci, domnule primar, clarificați puțin această problemă în fața consilierilor, să ne fie și nouă clar cum, împreună cu salariații primăriei din diverse compartimente, împărțiți pachete pensionarilor și persoanelor aflate în dificultate. În mod particular, eu cred că vă faceți campanie, dar asta este o altă discuție. Sunteți primar în funcție, trebuie să faceți aceste activități și..., da. Deci aceste...,această clarificare: în ce condiții salariații participă alături de dumneavoastră la aceste...Și dacă aveți o dispoziție de primar să ne-o prezentați și nouă, în sensul ăsta. Mulțumesc frumos, asta era întrebarea pentru domnul primar și dacă poate să ne răspundă.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Mai trebuie să întrerupem că se face microfonie și nu înțelegem nimic.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dar s-a auzit ce am întrebat? Dacă puteți să mă ajutați...

Domnul Consilier Romică BOTOI - Eu închid. Bună ziua.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Alo, mă auziți?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Am crezut că voi fi întrebat de rapoartele Curții de Conturi, dar e bine că topicul s-a adaptat zilelor de astăzi. Am să vă indic să citiți foarte atent prevederile ordonanțelor militare emise de către Guvernul României care dau în sarcina autorităților publice locale o serie de dispoziții. Autoritățile publice locale execută aceste dispoziții în conformitate cu atribuțiile și ordonanțele militare. De asemenea...,sărut mâna, doamna Irofte... De asemenea, vă pot informa că se desfășoară prin activitățile Primăriei Municipiului Bacău..., se desfășoară pe repere de asistență socială, mulțumesc colegilor din Direcția de Asistență Socială. De asemenea, pe baza acceptului dat de către angajați. Doresc să vă informez că nu avem o simplă acțiune de distribuție a pachetelor, ci în conformitate cu ordonanțele militare și cu dispozițiile date de domnul prefect, în calitate de președinte al Comitetului Județean de Situații de Urgență, suntem obligați să le asigurăm mijloace de trai persoanelor aflate în zonă de vulnerabilitate. Nu putem pune pe drumuri aceste persoane care n-au voie să iasă din casă pentru propria protecție, cineva trebuie să ajungă la ei. De asemenea, dacă tot ați ridicat subiectul, vă pot informa că la cele 11 numere de telefon, până în momentul de față, mai exact această statistică era de la ora 18.30 ieri, 1349 de probleme reclamate, 509 probleme privind..., reclamate de către persoanele vârstnice, fără posibilități materiale sau aflate în imposibilitatea de a se deplasa sau în imposibilitatea de a ieși din casă. Toate aceste probleme au fost soluționate de către colegii din Primăria Bacău. Vreau să le mulțumesc pe această cale și colegilor din Poliția Locală care, slavă domnului, nu s-au desființat și în momentul de față asigură și ordinea și liniștea publică. De asemenea, sunt prezenți ori de câte ori sunt solicitați, sunt foarte multe activități de voluntariat pe care colegii noștri le fac și vreau să mulțumesc tuturor colegilor din consiliul local sau, în fine, partenerilor din consiliul local care și-au exprimat intenția de a participa alături de alte persoane la acțiunile de voluntariat ce se vor desfășura de aici înainte. De asemenea, și pe această cale, invit consiliul local, membrii consiliului local care-și doresc să facă voluntariat pentru cetățenii acestui oraș, de săptămâna viitoare aveți această posibilitate fără a o considera, doamna Năstase, campanie electorală dacă vă veți duce să ajutați bătrâni aflați în situații de risc.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă rog, doamna...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dacă-mi permiteți, domnule președinte, o scurtă observație. Cu toții ne supunem situației de urgență. Spre exemplu la mine la serviciu s-au modificat fișele de post, s-au întocmit noi decizii pentru salariați, cu noi atribuțiuni și alte chestiuni de acest gen care se referă la contractul de muncă. Domnule primar, dumneavoastră trebuie să vă asigurați că voluntariatul, dacă se face, se face în afara programului de lucru. Suntem total de acord cu aceste chestiuni, dar dumneavoastră trebuie să fiți și cu contractele de muncă în regulă. Adică, salariatul trebuie să-și dea acordul sau dumneavoastră emiteți o decizie de primar prin care folosiți 10, 15, 20, 100 de salariați din cadrul primăriei, din diverse compartimente, nu numai de la Direcția de Asigurare Socială...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule președinte...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -...și în sensul ăsta trebuie să întocmiți niște acte.

Domnul Primar Cosmin NECULA -...care le am.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Poftiți?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dacă-mi permiteți, am înțeles ideea, vă mulțumim, dar dacă-mi permiteți să mă retrag, chiar am chestiuni foarte, foarte urgente.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, domnule primar, vă urăm succes.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă mulțumesc.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Retrageți-vă, domnule primar.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule președinte, numai un pic, că voiam să o întreb pe doamna Raluca: sunt ceva plângeri în acest sens în care discută dumneaei despre salariați?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Au fost câteva discuții. Mi s-au adus la cunoștință, nu am vrut să aduc aici în discuție nume concrete, dar toate aceste acțiuni ale primarului prin care face acțiuni de voluntariat împreună cu un număr de salariați din primărie trebuie să se plieze și pe contractele de muncă, da? Dacă se fac fără a se modifica fișe de post, decizii de salarizare și toate celelalte condiții de muncă...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Două secunde...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -...atunci se emite o dispoziție de primar prin care, dispoziția de primar spune că: ”Un număr de salariați de la compartimentele cutare, cutare, cutare vor face alături de mine acțiuni de voluntariat.”

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Raluca, eu am înțeles...Sunt câteva plângeri, ar trebui să-i sfătuiești să nu mai accepte să meargă voluntari. Să stea în birou.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnule Huluță, haideți să nu stricăm această ședință la sfârșit, vă rog. Aveți cuvântul doamna Pravăț și închid ședința.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, doar atât vă spun: în orice fișă a postului, în orice contract spune foarte clar. ”Sau orice altă sarcină dată de către conducătorul instituției”. Suntem sub imperiul...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Exact, exact.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Așa este, sunt mențiuni de acest gen, dar acele ”orice alte sarcini” trebuiesc...

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...Nu să ne plângem, nu să dăm înapoi. Marea majoritate a funcționarilor și inclusiv a primarilor, a viceprimarilor în timpul unui mandat sau a 30 de ani de activitate, nu au avut niciodată genul acesta de situații. Suntem într-o situație deosebită pentru întreaga Românie, deservim un oraș întreg, trebuie să facem și sacrificii. Știu că e greu, știu că e greu să mergi în prima linie, dar așa cum fac și medicii, așa cum fac și pompierii, așa cum fac militarii, așa cum fac polițiștii locali, trebuie toți să punem osul la treabă să protejăm oameni. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Doamna Breahnă- Pravăț aveți ultima cuvântul și închei ședința.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Eu mă gândeam la faptul că am avut doar patru proiecte astăzi pe ordinea de zi și dată fiind..., sau dat fiind numărul mult mai mare care va fi aferent ședințelor următoare poate perfectăm un pic modalitatea asta de întâlnire a noastră on-line. Poate vom folosi o aplicație un pic mai performantă. Adică rog executivul să-și aplece atenția asupra acestor aspecte. Deci am dezbătut patru proiecte, ne-a luat o oră și un sfert. Deci pe viitor, poate aveți în vedere și acest lucru.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Aveți cuvântul, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Doamna Breahnă...Dacă îmi permiteți... Orice...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule secretar, totuși skype-ul este o aplicație mai mult de familie. Sunt și alte aplicații informatice care pot susține...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Doamna consilier...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Numai puțin, domnule secretar, numai puțin...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Două minute, atât vă...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Numai o secundă. Eu vă rog... ( fără sonor ) Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Nu vă mai auzim.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Nu vă mai auzim. Nu are rost să mai prelungim ședița.

Domnul Primar Cosmin NECULA -...haideți fiecare, din indemnizațiile pe care le avem să ne cumpărăm o aplicație plătită și în momentul în care mergi pe o aplicație plătită, nu mai ai nici un fel de probleme și funcționezi mult mai ușor.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule primar, n-am nimic împotrivă, dar consultați-vă un pic cu colegii de la Consiliul Județean și poate vă oferă ei o posibilitate și facilă și foarte puțin costisitoare...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Acum trebuie să recunosc, și eu am avut un pic de...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Dacă trebuie să plătim noi abonamentul, îl plătim noi, consilierii locali. Dar vă spun că abonamentul poate costa câteva zeci de euro și nu cred că este un capăt de țară pentru bugetul...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Avem totuși...Avem două premiere astăzi: premiera, prima ar fi că s-a desfășurat această ședință de consiliu local on line și eu zic că s-a desfășurat în bune condiții, chiar pe această aplicație și țin totodată să felicit pe cei din aparatul de specialitate al primarului care s-au ocupat, pe domnul secretar general și pe toți colegii pentru tonul civilizat de care au dat dovadă astăzi. Deci, se poate. Și a doua premieră, din punctul meu de vedere nedorită, este că în ultimii patru ani este pentru prima dată când nu se ține o ședință ordinară într-o lună. Și ar fi o rugăminte a mea către domnul primar să nu se mai repete, chiar dacă suntem într-o situație de urgență, totuși în alte consilii locale din țară se țin ședințe ordinare. Astăzi este la Iași, de exemplu, o ședință ordinară on-line. Rugămintea mea pentru aparatul de specialitate al primarului: pe viitor să nu se mai întâmple acest lucru... ( terminarea înregistrării).

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice printr-o platformă on-line de videoconferință (skype).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU DANIEL MICLĂUȘ ’           NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Întocmit: Oana Adam