Proces verbal din 31.01.2020

PROCES VERBAL AL ȘEDINTEI DIN 31.01.2020

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL Al MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 545013 din 09.07.2020

Încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 31.01.2020.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Sărut mâna și bună ziua. În conformitate cu prevederile art.133 (1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 148 din 23.01.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

În sală sunt prezenți un număr de 18 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul consilier Cristian Ghingheș și domnul consilier Cătălin- Bogdan Crețu ( ambii au intrat ulterior în sală ).

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 01.10.2019.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal din 01.10.2019?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

Cu 18 voturi ”pentru ” procesul verbal al ședinței din data de 01.10.2019 a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 07.10.2019 ora 9,00.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Domnul Scripăț se abține. Aveți motive? Nu corespunde realității? Aveți ceva obiecțiuni de făcut la el, consemnări, că așa scrie în Codul administrativ, domnule Scripăț: că cel care are o anumită poziție față de procesul verbal...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Domnule secretar, ați început ședința greșit. Eu trebuie să justific cumva votul? Scrie undeva?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Nu, domnule Scripăț.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Doi- dacă chiar vreți, am lipsit la acea ședință. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- A, bun, mulțumesc mult. Era o motivație pe care trebuia să o faceți.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Da, era. Și.și.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

17

-

1

Cu 17 voturi ”pentru ” și o abținere procesul verbal al ședinței din data de 07.10.2019 a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din 07.10.2019- ora 12.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru” a fost aprobat procesul verbal din data de 07.10.2019 ora 12.00.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din 31.10.2019.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Există anumite critici la adresa veridicității procesului verbal, doamna Pravăț, sau efectiv nu ați avut încă timp să. ?

Doamna Consilier Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ- De ce mă întrebați pe mine, domnule secretar? Evident, dat fiind faptul că înregistrările audio sau video au fost postate după zeci de zile, după luni de zile, grupul politic PSD a parcurs doar înregistrările aferente celor trei procese verbale adoptate un pic mai înainte.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Am înțeles. Păi tocmai de asta.

Doamna Consilier Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ- Prin urmare, sperăm ca până la ședința următoare să parcurgem și celelalte sute de pagini și ore de înregistrări. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Corect, știu că discuția asta am avut-o în comisie, dar eu vreau ca să rămână pe bandă pentru că este normal să se specifice, să nu rămână cu impresia, cei care vor citi vreo dată aceste procese verbale, că au fost neclarități sau au fost făcute consemnări nereale. Supunem aprobării dumneavoastră. Deci procesul verbal din 31.10.2019 nu a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

8

-

10

Cu 8 voturi ”pentru ” și 10 abțineri procesul verbal din data de 31.10.2019 nu a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din 08.11.2019.

Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotrivă? Împotrivă domnul Scripăț.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Vreau să-mi justific votul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Da, vă rog frumos.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Regret că a trebuit jumătate de an ca aceste procese verbale de ședință să le postați pe site-ul Primăriei, să poată avea acces orice cetățean, orice contribuabil și să vadă ceea ce se întâmplă în consiliul local.

Le-ați ținut la secret, n-au fost aprobate, ați bulversat ședințele, continuați același lucru, deși este o obligație clară ca, sau o condiție pusă ca aceste procese verbale sau aceste înregistrări să fie accesibile pentru toată lumea din municipiul Bacău. Ăsta-i motivul pe care dumneavoastră îl continuați fără să țineți cont că afectați, pe lângă activitatea unor compartimente din primărie și această lipsă de transparență către băcăuani. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- O singură precizare, domnule Scripăț. Probabil nu știți, nu există nicăieri obligația să punem înregistrările pe site. Sunteți în eroare, ca de obicei. Din celelalte puncte de vedere, să știți că noi avem răbdare să puteți viziona și celelalte procese verbale ca să vă lămuriți dacă există vreo neclaritate. Vă mulțumesc mult. Deci procesul verbal al ședinței din 08.11.2019 nu a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

8

1

9

Cu 8 voturi ”pentru ”, 1 vot împotrivă și 9 abțineri procesul verbal al ședinței din 08.11.2019 nu a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din

 • 15.11.2019.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

8

-

10

Cu 8 voturi ”pentru ” și 10 abțineri procesul verbal al ședinței din 15.11.2019 nu a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din

 • 22.11.2019.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

8

-

10

Cu 8 voturi ”pentru ” și 10 abțineri procesul verbal al ședinței din 22.11.2019 nu a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din

 • 19.12.2019.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

8

-

10

Cu 8 voturi ”pentru ” și 10 abțineri procesul verbal al ședinței din 19.12.2019 nu a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Ședința din 30.11.2019 nu s-a putut desfășura din lipsă de cvorum și totuși am trimis un proces verbal, l-am pus, l-am postat pentru luare la cunoștință. Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare și dau cuvântul domnului primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Sărut mâna, bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, stimați angajați ai aparatului tehnic și aparatului de lucru al primarului. Voi da citire dispoziției numărul 148 din 23.01.2020 privind proiectul ședinței, ordinii de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău:

1.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 374/ 07.10.2019 prin care s-a aprobat proiectul „Modernizare și reabilitare Colegiul „Grigore Antipa”, cod SMIS 129438

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și  Agenția de Dezvoltare Locală

Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 .           ’                                                                                                                                                                  ’

2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 107,89 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 B2, proprietatea d-lor Săndulachi lonel-Ovidiu si Săndulachi Elena

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Structura Organizatorică-Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5.

3.

Proiect de hotărâre privind alipirea a două terenuri în suprafață totală de 423.121 mp situat în Bacău

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la   următorul

compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului este   transmis spre avizare comisiilor de

specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 .

4.

Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5.

5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală,    Direcția Economică și

Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

7.

Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației tehnico-economice

faza SF pentru obiectivul de investiții „Construire Sală de Sport Școala „Domnița Maria”, Municipiul Bacau”

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Tehnică - Serviciul

5                                         5                                             5                                         5                             5

Tehnic-Investiții și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5 .       ’   ’

8.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in unele contracte de concesionare incheiate pentru spatiile cu destinatia cabinete medicale si a terenurilor aferente, din Municipiul Bacau

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef și este transmis spre 5                                 5                                      5                              5                                  5         5                                                   ±

avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5.

9.

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familie ocupaționale ”Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2020

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

Direcția Juridică și Administrație Locală, Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Căminul Pentru Persoane Vârstnice, Poliția Locală a Municipiului Bacău, Centrul Bugetar Creșe, Agenția de Dezvoltare Locală, Clubul Sportiv Știința Municipal Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

10.

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 10.044,00 m.p. teren din strada Lunca Bistriței, nr.15, cu nr.cadastral 85358 și realizarea lucrărilor de construire HOTEL, SALA EVENIMENTE, PISCINĂ, CENTRU AGREMENT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STRADA LUNCA BISTRIȚEI NR.15, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată BENEFICIAR: S.C.NEVCO INVEST -S.R.L.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.               ’        ’                                                                                                                          ’

11.

Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL 29/ 2014 prin care s-au

aprobat statul de functii si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

12.

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru realizarea lucrărilor de SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚE CUPLATE, ÎN LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER, CALEA MOLDOVEI, NR.51 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe suprafața de 1.924,00 m.p. teren proprietate privată BENEFICIAR: S.C.ADIGAB URBAN IMOBILIARE-S.R.L.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și

5.

13.

Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

14.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 203/2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la următorul compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. 5.

15.

Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 400 din 29.10.2018, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Activității Voluntarilor din cadrul Poliției Locale.

Inițiatori -CONSILIERI LOCALI PSD: D-NA BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA,  D-NA  CIOCODEI  MIHAELA,  D-NA

DRAGOMIR DOINA, D-NA DINU IOANA-RALUCA,   D-NA

PRICOPOAEA  ENULA, DL. ȘOVA-GÂȚU LAUR, DL. LUCA

VASILE, DL. DĂNILĂ GHEORGhE, DL. StAn GABRIEL

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Poliția Locală a Municipiului Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2,3, 4 și

5.           ’                                                                                                                            ’

16.

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU DE EVENIMENTE (ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE), CALEA MOLDOVEI, NR.98, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară

BENEFICIAR: S.C.RUTFOOD-S.R.L. din Bacău

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice   și

Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și

5.                ’         ’                                                                                                                                     ’

17.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta” cod SMIS 128427

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Agenția de Dezvoltare Locală Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 .

18.

Proiect de hotărâre  privind  aprobarea prelungirii duratei prevazuta in

Contractul de concesionare nr. 5625 din 06.03.1995, incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Isvoranu Dumitru

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

19.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020 - 2021.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la următorul compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

20.

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

21.

Proiect de hotărâre privind   aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de

interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică si Administrație Locală si Direcția de Asistență Socială a

5                                        5                                            5                                     5                            5                                              5

Municipiului Bacău si este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.

1, 2, 3, 4 și 5.        ’

22.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului   și   este

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și 5.

23.

Proiect de hotărâre privind acordarea ”Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 51 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 01.12.2019

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.                ’

24.

Proiect de hotărâre   privind soluționarea de către Consiliul Local al

Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Sicu Ion și Sicu Persian.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Piețelor și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

25.

Proiect de hotărâre   privind alegerea “Președintelui de ședință” al

Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile FEBRUARIE și MARTIE 2020.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la următorul compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direc ția Juridică

și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. 5.

Diverse.

-Cererea nr.65492 din 11.12.2019 de la Societatea Civilă de Avocați ”Bîrsan, Popescu și Asociații”

-Cererea nr.65023 din 22.01.2020 a domnilor Drugă Rareș-Andrei, Drugă Ioan-Ciprian și doamnei Drugă Luminița

26.A

PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al

Municipiului Bacău  nr.335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor

financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu SC TRANSPORT PUBLIC SA Bacău și Direcția Generală de 5                                                                                                                                                             5                         5

Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială a 5                                       5                                           5                                         5                           5                                             5

Municipiului Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.

1, 4 și 5                ’

26.B

Proiect de hotărâre privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de execuție, pe perioadă determinată, a domnului Lascarache Gelu- persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă.

Inițiator -  DL. COSMIN NeCuLA - ’ PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5

26.C

Proiect de hotărâre de aprobare a Raportului aferent anului 2019 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în ”Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2019-2023”

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5

26.D.

Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemțiune asupra imobilului ”Casa Poltzer” situat în Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 6.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentului Administrarea 5                                  5                                      5                                 5                   ±

și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3,4 și 5

26.E.

Proiect de hotărâre prin care se ia act de demisia d-lui consilier local Luca Vasile din Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal Bacău.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 4 și 5

Domnul Primar Cosmin NECULA- De asemenea, doresc să vă informez că voi retrage de pe ordinea de zi proiectul numărul 1 privind modificarea HCL nr. 374/ 07.10.2019 prin care s-a aprobat proiectul „Modernizare și reabilitare Colegiul „Grigore Antipa”, cod SMIS 129438. Motivul este faptul că s-a aprobat integral finanțarea în cuantum de 2% pentru acest proiect de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există observații la ordinea de zi prezentată? Vă anunț că din momentul acesta avem 20 de consilieri. Au venit și domnul Ghingheș și domnul Crețu, astfel încât supunem la vot ordinea de zi prezentată.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi "pentru” a fost aprobată ordinea de zi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi.

Doamna Consilier Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ-Domnule secretar, nu am terminat cu ordinea de zi. Grupul politic PSD ar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Da, dar haideți, lăsați-mă să fac procedura, cam cum am făcut-o până acum.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ-Ați trecut la conflictele de interese.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Păi, da, dar e normal. E normal să cer. Așa am făcut de fiecare dată, doamna consilier. Și după aceea, dumneavoastră veți ridica propunerea.Asta a fost tot timpul procedura. Bun, vă mulțumesc mult. Deci întrebăm domnii consilieri dacă există situații de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Cei care se află în astfel de situații să anunțe, vă rog frumos. Domnul Luca.

Domnul Consilier Vasile LUCA- Da, pentru proiectul numărul șapte de pe ordinea de zi nu voi participa în luarea unei decizii deoarece sunt ordonator de credite la această unitate de învățământ. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Nu mai există nici un caz de incompatibilitate pentru proiectele de pe ordinea de zi?

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - Domnule secretar, nici la. Nici eu la proiectul 10 nu voi participa la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Am înțeles. Bun, mai sunt cazuri de incompati. ? Domnul Laur Șova.

Domnul consilier Laur ȘOVA- GÂȚU- Mulțumesc, la proiectul de hotărâre 26 A ce vizează încheierea. Cu Transport Public și Direcția Generală de Asistență Socială, am contract, nu voi participa la luarea unei decizii..

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Mai întreb ultima dată: mai există situații de incompatibilitate și conflict de interese? Nu mai există, astfel încât doamna Breahnă.Avea cineva o propunere pentru ordinea de zi? Că revenim la ordinea de zi. Doamna Raluca Năstase.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- Stimate domnule primar, domnule secretar, domnilor viceprimari, de nenumărate ori v-am cerut ca pe ordinea de zi la ”Diverse” să prindeți rapoartele Curții de Conturi și discuții asupra acestora. Văd că astăzi aveți la ordinea de zi o cerere - două cereri ale unui domn Drugă Rareș, mă rog, o să le discutăm și pe acestea. Nu înțeleg de ce nu introduceți odată pentru totdeauna acestea rapoarte ale Curții de Conturi să le discutăm, de ce nu vine conducerea SSPM aici să ne explice de ce practică prețuri de trei - patru ori mai mari decât prețurile pieței, care sunt considerentele, domnule primar, pentru care tot fugiți de răspundere în această privință. V-am solicitat și personal, am spus și aici de față cu toți colegii din consiliul local și cu aparatul dumneavoastră administrativ. Haideți să discutăm odată pentru totdeauna aceste probleme. Dumneavoastră vă terminați mandatul acuși și nu ne-ați explicat încă, din iunie anul trecut, de ce aceste rapoarte ale Curții de Conturi nu le discutăm? De ce fugiți de răspundere? Apoi, în aceste rapoarte ale Curții de Conturi ați spus că până la sfârșitul anului veți lua măsuri pentru corecții pe toate problemele constatate atât la SSPM, cât și la problema aceea cu faptul că nu vă înscrieți în, pe tabelele de creditori. Chiar vă rog frumos să ne spuneți, este început de an, mai aveți câteva luni până la sfârșitul mandatului, sper din toată inima să nu mai luați un alt mandat dacă vă comportați în felul acesta și n-o luați politic acum. Eu am impresia că dumneavoastră credeți că noi glumim aici, grupul PNL. V-au spus și foștii dumneavoastră colegi din PSD că trebuie să discutăm aceste rapoarte, să ne spună directorul SSPM... Fuge, bine că se duce pe la emisiuni și dă lecții pe-acolo și nu vine...O să răspundeți, da, când vă dau cuvântul. Dumneavoastră, aici, trebuie să ne răspundeți nouă, domnule primar. V-am rugat de nenumărate ori să discutăm aceste rapoarte. Ce vreți să facem ca să le puneți pe ordinea de zi cu prioritate, într-una dintre zile și să le discutăm. De ce la. Îl tot țineți deoparte pe directorul acesta al SSPM și nu vine aici să discute cu noi. Nu-l mâncăm, să știți. Îi cerem niște explicații corecte și normale pe care le merităm. Mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Vă rog să răspundeți la solicitarea colegei dumneavoastră.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- Știți ce, domnule primar, nici nu mai răspundeți că ne spuneți aceeași chestiune din iunie până acum. Nu, eu chiar nu vă mai.Nu mai, nu mai spuneți nimic. Chemați-l și faceți-ne această surpriză.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Haideți, trebuie să dea un răspuns totuși să aflăm, să afle și toată lumea din sală și băcăuanii până la urmă trebuie să afle.

Domnul Primar Cosmin NECULA-Deci, îmi pare rău că sunteți așa de supărată la început de an, doamna consilier. Am pus aceste proiecte de șase- șapte ori pe ordinea de zi. Din păcate, ba consiliul local s-a ridicat.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- Degeaba le puneți.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu v-am întrerupt.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - .dacă nu le și discutăm.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamna consilier, .

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- Le puneți așa, în glumă .

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Doamna Raluca.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamna consilier, .

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- .. ca să vă spun mai exact.

Domnul Primar Cosmin NECULA- N-are sens să fim isterici.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- . știți că e vorba aia: ”la mișto”, așa se spune prin piață. Așa faceți și dumneavoastră, ca-n piață.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Deci, doamna consilier, ...

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Vă rog să nu mai interveniți. Rog pe toți colegii să nu intervină când vorbește cineva. Deci, este valabil pentru toți colegii să nu mai intervină când cineva ia cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu, dar așa-i numărul.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- Ba chiar ar fi de preferat să intervină toți colegii pe probleme și măsuri importante.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Numai să nu mușcăm din microfon că se strică sistemul.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu l-ați făcut dumneavoastră, domnule primar. Nici o problemă dacă se strică.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Haideți, poftiți domnule...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Solidaritatea feminină e de apreciat. Repet ceea ce v-am mai zis: am pus de șase- șapte ori pe ordinea de zi la capitolul ”Diverse” aceste proiecte. Consiliul local nu doar că nu le-a discutat, nici măcar nu a ajuns la acel punct de pe ordina de zi, s-a ridicat și a plecat. Acei colegi de-ai dumneavoastră care nu au vrut să participe la ședință, fapt pentru care cu aceste proiecte nu s-a mai ajuns la discuții. Vă promit, așa cum am mai făcut-o, pentru că am tot făcut-o, repet de șase -șapte ori, punem și data viitoare pe ordinea de zi cu rugămintea: poate vă convingeți colegii să nu mai plece din sală la capitolul ”Diverse” și atunci să se poată discuta. De asemenea, aveți toată libertatea de a discuta cu domnul Zaharia, de a-l întreba, de a face ce doriți dumneavoastră cu dumnealui. Mai mult decât atât, și astăzi am invitat conducerea Consiliului de Administrație a Societății de Servicii Publice la ședință. Din păcate vedem că nu s-a prezentat. Țin să vă menționez, doamna consilier, că Societatea de Servicii Publice se află nu în subordinea primarului, ci în subordinea consiliului local. Aveți toată libertatea de a lua orice decizie în acest sens. Puteți să-i chemați.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- Domnule primar, sunteți cel mai puternic din. Sunteți cel mai puternic, aveți cea mai multă putere din încăperea asta. Nu vă puteți coordona directorul să vină aici, să discutăm? Nu vă puteți impune voința.

Domnul Primar Cosmin NECULA-Doamna consilier, .

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- .de a discuta un raport al Curții de Conturi așa cum am stabilit împreună? Nu mai puteți să faceți nimic?

Domnul Primar Cosmin NECULA-Doamna consilier, sunteți într-o eroare. Aici nu suntem care-i mai puternic și care-i mai puțin puternic. Aici suntem cu niște responsabilități legale fiecare. Responsabilitatea dumneavoastră, ca și consiliu local, este să dezbateți, să participați per ansamblu la ședință, la toată ședința, la comisii, puteți să chemați oamenii la comisii, puteți să-i chemați pe cei pe care îi aveți în subordine, respectiv Societatea de Servicii Publice, nu vă împiedică nimeni cu absolut nimic. Mai mult decât atât, aceste rapoarte au fost făcute publice, sunt destinate publicului, nu-i nici un fel de problemă, dar pentru a continua în același stil deschis, vă spun că voi pune din nou pe ordinea de zi aceste rapoarte. Sper ca data viitoare consiliul local să ajungă să le și citească, sau să le dezbată, sau să facă ceva cu ele.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- S-a înțeles. S-a mai înscris la cuvânt domnul Ștefan și doamna Cristina Pravăț. Și domnul Scripăț. Haideți să.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș- ȘTEFAN- Mulțumesc, domnule președinte. Sunt și eu în asentimentul colegilor liberali. Acum trei luni de zile i-am trimis și eu o scrisoare și am făcut public, o adresă publică, o adresă, domnului director de la Societatea de Servicii Publice. Întâmplător m-am întâlnit cu dumnealui acum o săptămână în curtea primăriei, mi-a spus că mi-a pregătit acel raport, dar n-a avut timp să-l trimită. Pentru a debloca această situație, eu vă propun astăzi, în consiliul local să blocăm orice plată către Societatea de Servicii Publice, de la UAT Bacău până când domnul director si consiliul de administrație nu vin în fața consiliului local să ne aducă

5                                                                                  5                                               5

raportul economico - financiar pe 2019 si planul de buget pe anul 2020. Deci, dacă blocăm orice plată, eu cred că domnul director si consiliul de administrație se vor prezenta în fața consiliului local să dea explicații asa cum este normal. Și vă rog să fiți de acord cu propunerea mea.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da, s-a luat la cunoștință. Domnul Dănilă.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Dar, domnule Bîrzu...

Domnul Președinte de ședință Ilie BIRZU- Poftim?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu intervin întâi. Păi n-ați anunțat că intervin?

Domnul Președinte de ședință Ilie BIRZU- Da. Poftiți, doamna Cristina.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu, din nou domnul primar a făcut referire la grupul politic de consilieri PSD, motivând nediscutarea rapoartelor Curții de Conturi prin absența de cinci- șase ori. Nu, retragerea, au plecat colegii, au plecat.. .Domnule primar, nu doamna Năstase este în eroare, dumneavoastră sunteți în eroare. O dată, maxim de două ori ne-am retras din sală când pe ordinea de zi erau rapoartele Curții.Nu v-am.Domnule primar, dați dovadă de cei șapte ani de acasă și nu mă întrerupeți, vă rog frumos. Domnule primar, nu v-am întrerupt niciodată, cel puțin în ședința de astăzi. Spuneți-mi vă rog, și eu susțin că n-am crezut vreodată că o să ajung să o susțin întru totul pe doamna Năstase, dar uitați că politica ne oferă tot felul de astfel de circumstanțe, are perfectă dreptate. Domnule primar, vă rog frumos să nu mai întrerupeți. Aveți o sesizare a unor cetățeni ai municipiului Bacău că...pentru...împotriva directorului CSM pe care ați introdus-o pe ordinea de zi cu maximă celeritate. Doamna Năstase vă roagă de jumătate de an aproape, da, să convocați directorul Societății de Servicii Publice și nu reușim să atingem acest deziderat. Nu, nu vreau să-mi răspundeți, chiar vă rog frumos. N-am. Nu aveți de ce. Și nu ne-am retras de cinci- șase ori. Nu, eu v-am răspuns dumneavoastră

Domnul Președinte de ședință Ilie BIRZU- Aveți dreptul la replică.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Da, mulțumesc. Deci, haideți, că am înțeles, e început de an, se pare că în aceeași cheie politicianistă, fără interes pentru lucrările Municipiului Bacău, efectiv. De șase-șapte ori au fost puse pe ordinea de zi, nu au fost discutate, da? Doi - acest subiect pe care cetățeni ai municipiului Bacău l-au reclamat cu privire la domnul Gavriliu Adrian a fost pus și data trecută, un grup politic s-a ridicat, a plecat. Atât timp cât există cetățeni ai municipiului Bacău care doresc să se adreseze consiliului local cu privire la o instituție aflată în subordinea consiliului local, n-are sens acum să facem tot felul de exhibiții doar de dragul de a ne proteja tovarășii într-un fel sau altul. Mai mult decât atât, domnul Zaharia, domnul pre ședinte al consiliului de administrație, au fost invitați. Și astăzi, repet, a fost invitat președintele consiliului de administrație al Societății de Servicii Publice. Din punctul meu de vedere, neprezentarea dumnealui reprezintă poate un răspuns, dar, repet: Societatea de Servicii Publice, Clubul Sportiv Municipal se află în subordinea consiliului local și aveți toată posibilitatea din lume să-i trageți de urechi, să discutați cu dumnealor, să-i întrebați, nu doar în ședința de consiliu.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- S-au mai înscris la cuvânt domnul Scripăț și domnul Dănilă.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Doamnelor și domnilor consilieri, susțin în totalitate inițiativa doamnei consilier Raluca Năstase. De aproximativ un an, de jumătate de an, de prin iunie, când a apărut Raportul Curții de Conturi, nu a fost dezbătut sau analizat. Într-adevăr, am luat act, dar acolo sunt niște comentarii. Până la urmă, Raportul Curții de Conturi, eu știu, atestă modul cum gestionăm banul public. La Societate, de ce întârziați? Stârniți niște suspiciuni, domnule primar. Iar trimiterea asta, să vorbim cu directorul Societății, nu știu... Nu-i mai controlați? Nu-i putem chema? Mă duc pe la colțuri? Venim aici, vorbim într-un cadru organizat, ridicăm niște probleme. Dumneavoastră nu știu cine vă. Deși bănuiesc cine v-a îndrumat: ”Hai s-o mai dăm, s-o mai lăsăm, s-o mai...”, motiv pentru care eu vin cu o inițiativă și cu un amendament către colegii consilieri ca importanța acestui act să fie analizată într-o ședință extraordinară, organizată de îndată, într-un format: consiliul local, consiliul de administrație de la această societate și conducerea societății. Deci, aș dori să, domnilor consilieri, să-mi susțineți demersul și de îndată să inițiem organizarea unei ședințe extraordinare cu un subiect unic: Raportul Curții de Conturi anterior sau aferent anului 2019. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Domnul Dănilă.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ- Referitor la ordinea de zi, grupul PSD vine cu următoarea propunere: punctul 26 ”Diverse” să devină punctul 1, deci să punem primul punct punctul ”Diverse” ca să nu se mai creadă că părăse ște cineva sala și rămâne fără dezbatere. Punctul 26 D devine punctul 2, punctul 26 A devine punctul 3, punctul 26 E devine punctul 4, punctul 26 C devine punctul 5, punctul 26 B devine punctul 6, punctul 17 devine punctul 8, punctul 23 devine punctul 9, punctul 3 devine punctul 10, punctul 4 devine punctul 11, punctul 2 devine punctul 12, punctul 8 devine punctul 13, punctul 13 devine punctul 14, punctul 20 devine punctul 15, punctul 22 devine punctul 16, punctul 15 devine punctul 17, punctul 5 devine punctul 18, punctul 7 devine punctul 19, punctul 9 devine punctul 20, punctul 11 devine punctul 21, punctul 14 devine punctul 22, punctul 19 devine punctul 23, punctul 21 devine punctul 24, punctul 24 devine punctul 25, punctul 6 devine punctul 26, punctul 18 devine punctul 27, punctul 10 devine punctul 28, punctul 16 devine punctul 29, punctul 12 devine punctul 30, punctul 25 devine punctul 31. Am înțeles că punctul 1 a fost retras. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Domnul primar dorește să intervină și-l rog să ia cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, am să fiu foarte concis. Unu- pentru a înțelege toată lumea: Rapoartele Curții de Conturi, obligația primarului este să le aducă la cunoștința consiliului local. Am făcut de jumătate de an acest lucru. Vreți să le și dezbatem, le și dezbatem, nu-i nici un fel de problemă. Doi - vreau să fac, apropo de acest proiect de modificare a ordinii de zi făcut de către grupul consilierilor PSD, vreau să fac următoarea precizare : am dreptul în conformitate cu noul Cod administrativ să fac precizări. Observ iarăși că aceste planuri urbanistice zonale , prin propunerea consilierilor PSD, se află iarăși la finalul ședinței. Îmi sună un pic cunoscut.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Deci, domnule primar, vă garantez că grupul politic PSD nu va părăsi sala. Vă garantez.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamne ajută! Măcar de tura asta să nu părăsiți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem la vot...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule primar, trei ani ați părăsit sala la jumătatea ședinței sau chiar mai devreme. Și cred că colegii pot confirma.

Domnul Primar Cosmin NECULA- N-am blocat orașul niciodată, doamnă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Haideți să fim serioși.

Domnul Primar Cosmin NECULA- N-am blocat orașul niciodată.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Părăsim sala la zece noaptea, când puneți ședințele în ajun de Crăciun la ora 17.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Doamna consilier, dar unde erați atunci când noi, consilierii din opoziție, spuneam lucrurile astea?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Ghingheș, nu mai are rost.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Atunci erați în mare înțelegere acolo și acum, dintr-o dată.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Ghingheș, n-am voie să-mi exprim opinia?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- .. v-ați amintit ce s-a întâmplat în ultimii trei ani. Haideți, puțină decență, vă rog.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Și dumneavoastră la fel. Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Haideți să nu intervenim fără să cerem cuvântul. Îl solicită.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Vreau să mă înscriu la cuvânt.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- .. domnul Miclăuș cere intervenție. Vă rog, domnule Miclăuș.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Bineînțeles că am început cu un circ. Suntem în an electoral, nu mă surprinde, ar trebui să avem mai multă responsabilitate, dar asta este partea a doua. Haideți să ne uităm un pic la ordinea de zi și să revenim la lege. Aș cere și aș solicita colegilor din PSD să justifice de ce vor să schimbe ord inea de zi. Care este urgența, prioritatea, de ce în concepția dumnealor trebuie bulibășită toată ordinea de zi. Chiar vă rog să ne explicați, dragi colegi. Care este rațiunea.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Avem. Domnule

Miclăuș o să vă răspund eu pe.Numărul, la numărul unu pe ordinea de zi am propus ”Diverse”, da? Știți foarte bine .

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Deci ”Diverse ” este la ”Diverse”. Adică după ce se termină ordinea de zi încep ”Diverse”.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-. că la ședințele anterioare au mai fost colegi care au mai propus acest lucru. La ”Diverse” avem, da, cetățenii reclamați în sală, purtăm discuțiile la început ca să nu-i ținem cinci- șase ore.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Așa, deci începem cu sfârșitul, terminăm cu începutul.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-.începem cu sfârșitul. Domnul Scripăț a mai propus acest lucru de-a lungul ședințelor și chiar mi se. Cel puțin în contextul zilei de astăzi și a proiectelor de pe ordinea de zi care nu sunt proiecte cu o complexitate extrem de ridicată, mi se pare extrem de potrivit să începem astăzi cu ”Diverse”. Urmează o serie de proiecte destul de simple, deci repet, cu o complexitate redusă și atunci ar trebui să le abordăm cât se poate de repede și după aceea...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Și proiectele privind ...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ... la discuții mai

complexe rămân proiectele mai complexe.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- . .și proiectele privind dezvoltarea orașului, întreprinzătorii privați care vor să facă ceva în orașul acesta.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Exact, sunt pe ordinea de zi.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- .îi lăsăm la urmă, ca de obicei. Adică începem întâi cu.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Cu siguranță.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-. politica și-i lăsăm pe oamenii care aduc.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-.la acele proiecte dezbaterile vor fi mult mai ample, domnule Miclăuș.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-. care aduc plus valoare îi lăsăm la urmă.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Asta-i părerea dumneavoastră. Motivul pentru care.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-. vorba aia, aduc locuri de muncă în oraș., plătesc taxe și impozite locale, dar.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Miclăuș, haideți, vorbim pe rând?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-,..îi lăsăm la urmă.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Vorbim pe rând? Deci repet, proiectele.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Da, am înțeles.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- .aflate pe finalul ordinii de zi propuse de către noi, vor necesita, din punctul nostru de vedere, discuții mai ample.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Ok.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- De aceea sunt pe finalul ordinii de zi propusă de către noi.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Ok. Haideți să ne întoarcem un pic la lege. Eu am asistat. V-am lăsat să vă faceți numărul, dar chiar nu mai am răbdare cu timpul meu. Îmi cheltuiți timp inutil din viață. Deci, avem 35 de minute și noi nici măcar n-am intrat în ordinea de zi.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule .

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Se vede nu numai.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- . de asta sunteți

consilier local, să vă consumați timpul și în interesul cetățenilor.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Păi da, tocmai că vreau să mi-l consum în interesul cetățenilor și nu să vă aud pe dumneavoastră vorbind aiurea. Haideți să ne uităm la articolul 135 din Codul administrativ, haideți să ne uităm la alineatul șapte ș i mă mir că domnul primar, primul cetățean și cu studii juridice, nu vă spune și nu vă combate în felul acesta. Și domnul secretar, chiar. Ce spune acest articol la alineatul. ”Ordinea de zi”.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Vreau să-i las să-și facă numărul, să-i vadă toată lumea.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- ’’Ordinea ”... Nu, nu, nu, haideți că eu nu vreau să asist la circul acesta ieftin dintre primar și PSD, între PSD practic, că toți proveniți de acolo. ”Ordinea de zi a ședinței se aprobă cu majoritate simplă la propunerea celui care a cerut convocarea consiliului local”. Cine a cerut convocarea consiliului local? Nu noi. Avem posibilitatea, noi, consilierii locali, pe Codul administrativ, să solicităm noi și să venim cu ordinea de zi. A cerut primarul, că ne convine, că nu ne convine, o să vedem. Cetățenii îl vor sancționa. Sau nu. La alegeri, da? Deci, ordinea de zi se aprobă cu majoritate simplă de noi, la propunerea primarului, că el ne-a chemat astăzi aici. Nouă, alineatul nouă: ”În cazul neaprobării proiectului ordinii de zi, în condițiile prevăzute la alineatul șapte, nu se acordă indemnizația cuvenită consilierilor locali pentru ședința respectivă”. Deci, dragi colegi, inițiatorul, primarul municipiului Bacău, că-mi convine, că nu-mi convine, că mi-e simpatic, că mi-e antipatic, ne-a convocat astăzi pe ordine de zi. De la unu la treizeci și cât e acolo, da? Că matematica e simplă, de asta este o numerologie, o ordine cronologică. Dumneavoastră, în momentul când bulibășiți și schimbați ordinea de zi, schimbați proiectul ordinii de zi. Și atunci îmi trebuie acceptul inițiatorului. Inițiatorul spune: ”Domnule, sunteți de acord cu proiectul ordinii de zi?” Și eu spun: ”Nu”. Plecăm acasă, nu ne primim indemnizația. Dacă spunem: ”Da”, respectăm ordinea, fraților. De asta este în matematică de la zero la infinit sau la minus infinit. Nu mai bulibășiți că nu mai înțelege nimeni ce e aici. Îl auzeam pe domnul Dănilă: ”26 devine punctul unu, 13- 14, 14- 22”. Păi eu ce să mai înțeleg? Stau acum să caut proiectul 35 la 2, adică lăsăm investitorii la urmă, vă bateți joc de noi, pe cuvântul meu.

Doamna Consilier lonela-Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂȚ-  E părerea

dumneavoastră.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Deci este.Nu este părerea mea.

Doamna Consilier lonela-Cristina   BREAHNĂ-PRAVĂȚ-.trebuie   s ă

argumentați.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -.. este lege și poate să confirme domnul secretar.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - .bulibășeala e doar. Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Și domnul primar și toți juriștii din țara asta. Haideți să cerem la CCR, văd că e la modă. Să văd dacă am dreptate, poate e neconstituțional.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Cereți-i lui Iohannis.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Deocamdată legea este simplă: inițiatorul propune ordinea de zi, noi o votăm. Aveți ocazia să n-o votați, vă pierdeți indemnizația, câștig și eu timp, mă duc să-mi văd de procese. Dacă vreți într-adevăr să discutăm problemele reale ale comunității, nu mai faceți circ și aplicați legea. Și terminați cu discuțiile astea inutile.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Mulțumim, domnule Miclăuș. Domnul primar dorește o precizare, pe urmă domnul Scripăț.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule consilier Miclăuș, nu numai că vă dau dreptate, sunt și întru totul de acord cu dumneavoastră. Motivul pentru care stau și suport și eu ca și dumneavoastră tot acest circ și această sarabandă politicianistă ieftină este ca măcar așa să ajungem la etapa în care să dezbatem în consiliul local și nu se mai ridică colegii și pleacă și atunci să blocheze orașul. Acesta este motivul pentru care accept inclusiv acest circ și această bulibășeală, cum spuneți dumneavoastră.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Să înțeleg că acceptați inclusiv schimbările?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Adică 30 la 2.

Domnul Primar Cosmin NECULA- E apanajul.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -Toate permutările astea?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu-s de acord cu ele. Nu-s de acord. Evident că nu sunt.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -Păi dacă nu sunteți de acord cu ele, haideți să mergem pe proiectul. Domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Dar îmi doresc să se dezbată.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Păi nu, dar ne băgați în ceață. Haideți să aplicăm legea. Avem un proiect de zi.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Pe de altă parte.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -Până acum discutam 10 proiecte.

Domnul Primar Cosmin NECULA - .nu e apanajul dumneavoastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Al președintelui.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Deci dumneavoastră vă mențineți proiectul ordinii de zi pe care ni l-ați prezentat, da? Exact în forma în care.Vă rog, domnule secretar, supuneți la vot. Suntem de acord sau nu, simplu.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Deci ordinea de zi a fost.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Dacă nu, noi.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mergem acasă.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Corect.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- . deci, ordinea de zi, dragi consilieri, a fost aprobată. Vă rugăm să intrăm cu proiectul numărul unu al ordinii de zi în discuție. Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Dacă am aprobat, haideți să plecăm de la unu, ce tot o lungim două ore?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Domnule primar, vă rog să prezentați proiectul.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule consilier, dar am aprobat ”n” modificări ale ordinii de zi propuse chiar de domnul primar sau de către alți consilieri locali de-a lungul celor trei ani. Brusc nu mai avem voie să modificăm ordinea de zi?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Ordinea de zi se aprobă cu majoritate simplă. Găsiți-mi în Codul administrativ un alineat, un articol care să mă oblige să aprob, pentru că dacă merg pe ce spuneți dumneavoastră, ar trebui să aprobăm în unanimitate, să fiu și eu de acord.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar trei ani de zile de ce.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - .. și eu nu sunt de acord.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar trei ani de zile de ce n-am mers pe ce spuneți dumneavoastră?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Eu v-am mai spus.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Trei ani de zile de ce n-am mers pe ce spuneți dumneavoastră?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -Ascultați-mă un pic. Eu v-am mai spus, dumneavoastră sunteți din PSD, Cosmin Necula tot de-acolo își are sorgintea. Primarul putea și am făcut această propunere: domnule, faceți domnule proiectul ordinii de zi, trimiteți-l la Casa Albastră la PSD să-l aprobe forurile lor de conducere, trimiteți-ne și nouă, faceți o compilație, frumos și economisim 40 de minute, o oră...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dar mai bine îi chemăm în consiliul local pe dumnealor.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- .domnule, economisiți o oră din viața noastră.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- N-ați auzit că-i place, îi place circul? N-ați auzit.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -Țineți invitații aici și nu discutăm nimic concret.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Domnule Miclăuș...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Orașul e afundat, fug toți, domnule, nu mai vin investitori...Ce facem? Ne angajăm toți la stat? Nu poate să ne pună pe toți, domnule, partidul, directori la, unde sunteți dumneavoastră. Sau profe... Sunteți numai bugetari, pe cuvântul meu. Mai lăsați și privații să trăiască. Oamenii care muncesc de dimineața până seara, se culcă cu afacerea, se trezesc cu afacerea. Vreți să devenim toți statul comunist?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Domnule Miclăuș...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Păi asta faceți, bulversați în loc să discutăm probleme concrete, să aducem, să vedem cum, să nu ne mai plece lumea din orașul acesta. Veniți cu chestii ieftine: că Necula, că nu știu ce, că tra-la-la. Schimbăm ordinea de zi, dar ce, suntem copii mici? Eu refuz, pe cuvântul meu, nici nu mai vin la ședințe, dacă mai faceți...

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Domnule Miclăuș, am înțeles, deci dăm. Ordinea de zi a fost aprobată. Domnule primar, prezentați proiectul numărul unu al ordinii de zi.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Deci, domnule secretar, eu solicit să propuneți ordinea de zi amendată de către grupul politic PSD la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnul președinte hotărăște, nu eu.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Deci, am constatat că este ilegală, n-o facem.N-o supun.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Deci, la microfon, tare: este ilegal, da, domnule președinte.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Bravo, domnule președinte. Domnule, doamna Pravăț, deocamdată domnul președinte.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Deci, domnule secretar.Domnule secretar, este ilegală propunerea?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Așa este.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Eu nu mă pronunț asupra propunerii, domnule. Domnul are dreptul să facă propuneri. Domnul Miclăuș are dreptate. Pe lege, pe lege, articolele invocate sunt valabile și sunt pertinente. Nu există nici un act în Codul administrativ care să spună că se poate schimba ordinea de zi. Dar, pe de altă parte, eu nu am, niciodată să pot să trec peste propunerea, inițiativa unui consilier local. Dar președintele de ședință face ordinea în ședință. Ce să mai...

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Deci, având în vedere că ați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Eu mă pronunț cu privire la legalitatea actelor administrative.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Deci.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-.nu asupra propunerilor. O propunere poate să fie făcută sau poate să nu fie făcută.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Ținând cont de propunerea domnului Miclăuș care este pe articole de lege, domnul secretar a și spus clar și a menționat că este legal ce spune domnul Miclăuș, mențin ordinea de zi inițială ca să fie legal.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Bun, dar nu am voie să iau cuvântul? Că tot stau cu aripile în sus.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Deci, luați la proiectul unu.Aici am terminat discuția.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Trecem la ordinea de zi? Tot luăm cuvântul. Domnule președinte, hai, exercitați-vă atribuțiile începând: unu, doi, trei. Hai, că așa stăm toată ziua.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Dau cuvântul la proiectul numărul unu. Vă rog să-l prezentați, domnule primar.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu, domnule Bîrzu.

Considerați ilegală supunerea la vot a ordinii de zi propusă de PSD?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Consider legal.Consider legal proiec. Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu, domnul secretar, atunci vă întreb pe dumneavoastră: considerați ilegală propunerea noastră de a fi supus la vot proiectul nostru de ordine de zi?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Doamnă, nici o propunere nu este ilegală. Finalitatea.Eu pot să mă pronunț asupra unei finalități. O propunere în consiliul local. Au avut unii propuneri mult mai.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- .eu tot vorbesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Deci, consilierul local are dreptul să facă propuneri. În momentul în care se concretizează într-un act administrativ îmi dau cu părerea. Deocamdată, președintele de ședință, conform Codului administrativ, face ordinea.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Deci, îmi mențin punctul de vedere că a spus domnul secretar că este legal ceea ce a spus domnul consilier Miclăuș și începem cu ordinea de zi inițială.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Deci, domnule Bîrzu, eu vă solicit să supuneți la vot proiectul nostru de ordine de zi. Propunerea noastră de ordine de zi.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Deci, nu am cum. Dacă nu respectă prevederile legale, eu nu.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Domnule președinte de ședință, când consilierii vor convoca, că aveți posibilitatea pe Codul administrativ, veți convoca ședință extraordinară ori ordinară, sau ce vreți dumneavoastră, de consiliu local, atunci veți propune exact cum vreți dumneavoastră: 100 la 1000, 200 la 3000. Gata, am încheiat.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Poftiți, domnul Scripăț.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Numai să nu plece din sală acum.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Nu-i problema noastră.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Domnul Scripăt.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Domnule președinte Bîrzu, vă avertizez că cu un asemenea comportament riscăm ca ședința să nu mai aibă loc. Adică, am luat dreptul de a vorbi. Vă rog să-mi permiteți...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Abia n-o să vă mai luați indemnizația, că și așa ați dormit acolo, în primărie...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Vă rog să-mi permiteți.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-. 100.000 de euro ne-au costat indemnizațiile dumneavoastră pe patru ani de zile, domnule viceprimar.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Vă rog să-mi permiteți să-mi exprim un punct de vedere.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Apăsați butonul. Atât, ne stresați miercurea cu alarmele alea și atât.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-Mulțumesc. Domnule Miclăuș, îmi vine foarte greu să intru în contradicție cu dumneavoastră. Ca și jurist.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Păi viceprimar .

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-,. .dar .

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Dumneavoastră sunteți viceprimar.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-.. .dar .

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-. de ce nu stați alături de aparatul primarului?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-.dar.Dar trebuie să vă spun că sunteți într-o eroare. În primul rând, ordinea de zi.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Domnule președinte ședință, începem cu ordinea de zi? Dacă nu, noi plecăm.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- .ordinea de zi.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Deci, nu mai vreau să-l ascult pe domnul Scripăț. Treceți la ordinea de zi.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Domnule Miclăuș, ordinea de zi nu se schimbă. Este propunerea primarului, o respectăm. Noi propunem schimbarea doar a punctelor dezbătute, domnule.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Dumneavoastră știți ce vreți să schimbați? Atunci schimbați și cadranul.Auziți, schimbați cadranul de la ceas, domnule. Ora unu să nu mai fie.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Ordinea de zi ce înseamnă?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Miclăuș, .

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Haideți, lăsați. Ordinea de zi ce înseamnă? Unu, doi, trei.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Să schimbăm și calendarul. Să schimbăm și calendarul gregorian, cu asta.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Ordinea de zi, domnule Huluță, dacă n-ați aflat până acum.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- .. . ianuarie - decembrie .

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Ordinea de zi.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- .20-20.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule Scripăț, am condus mai multe ședințe ca dumneavoastră, nu mai umblați cu prostii.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Domnule Huluță, ordinea de zi înseamnă un calup de proiecte, da?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- O schimbați.. .Ordinea de zi poate fi schimbată de către primar, de către inițiator.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Bun, atunci întrebare: dacă sunteți.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Ce înseamnă. Ce înseamnă că aduc pe 2, pe 3, pe 4, pe 5? Ce înseamnă asta?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Atunci întrebare, dacă sunteți atât de isteț.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- E bătaie de joc, domnule Scripăț. Nu vă mai raliați.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-,..dacă sunteți așa de bun, de ce trebuie aprobată cu majoritate simplă dacă nu avem posibilitatea să o schimbăm? E ordinea de zi ceva tabu? Legiuitorul trebuia să spună.

( Discuții simultane - nu se înțelege).

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- De ce se supune la vot?

Are dreptate domnul Scripăț.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-. putem completa ordinea de zi, dar nu le schimbăm cum vreți.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -Dar unde scrie?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -De șase luni asta faceți.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -Unde scrie?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- De șase luni, circ. Veniți cu hârtii că dublăm nu știu ce, facem nu știu ce.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -Eu nu vin cu.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -Nu se mai poate, nu mai faceți campanie electorală și haideți să dăm drumul la treabă.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Huluță, parcă erați lider sindical. Nu vă plac propunerile noastre?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Da, îmi place s-o discutăm la ordinea de zi. Când apare pe punct, să veniți cu propuneri și votez cu două mâini. Nu faceți circ din acesta ieftin înainte cu trei luni- patru luni de alegeri.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Dacă n-ați mai urla, dumneavoastră n-ați mai face circ. O singură întrebare.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- O să vă cronometrez cât ați vorbit dumneavoastră numai în ședința asta.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu-l depășesc pe domnul primar, stați liniștit.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Deci, vă rog în felul următor : deci, haideți să.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Domnule președinte de ședință, haideți să trecem la ordinea de zi.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Deci, dacă.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- .. după cum văd. Două secunde. După cum văd toți de aici, uitați ce au făcut consilierii PSD: ora 10 a devenit ora 11. Asta e.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Bîrzu, dar de ce până acum ați supus propunerea noastră la vot, din calitatea dumneavoastră de.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Este păcat ca acești invitați să vadă circul pe care îl aveți voi aici.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Și de ce...Nu mă întrerupeți, domnule Botoi. Nu mă întrerupeți. Și de ce acum o considerați ilegală? De ce până acum ați considerat-o legală de când sunteți președinte de ședință și acum o considerați ilegală?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Deci, domnul Miclăuș...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- S-a trezit domnul

Miclăuș, nu?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Domnul Miclăuș ne-a atras atenția, în Codul administrativ a prevederilor de care întreba domnul secretar, să ne avertizeze, domnule secretar?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Și dumneavoastră sunteți perfect convins, nu?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Poftim?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Că așa este legal.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Păi dar și domnul secretar spune că este legal ceea ce.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Deci, vreau să spuneți la microfon că propunerea noastră este ilegală.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Poftim?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Deci, vreau să spuneți la microfon.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Eu n-am.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-.încă odată, că ați mai spus odată, că propunerea noastră este ilegală.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Deci, stați așa un pic .

Domnul Consilier Romică BOTOI- Nu aprobă președintele de ședință și gata.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Deci, în calitate de președinte de ședință, am opinat că ceea ce a propus domnul Miclăuș este legal și a citit din Codul administrativ, da? Și dumneavoastră ați dat din cap și ați spus că ideea.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Și că propunerea noastră este ilegală, așa considerați dumneavoastră?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Deci, puteți face propuneri, dar la acest proiect, la ordinea de zi, legea spune că ordinea de zi o face primarul, da? Și aprobă.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Deci, domnule Bîrzu, ați fugit 30 de ani de răspundere.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- De ce?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-. fugiți și acum.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Poftim?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Da? Dacă tot vă asumați calitatea asta de președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Deci, eu, din punctul meu.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- .repetați ce ați spus un pic mai devreme.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Dar nu eu.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Atunci.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU-.cum spuneți dumneavoastră.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Atâtea ședințe...Dar sunteți, a câta oară sunteți președinte de ședință?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Nu le-am numărat.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- De când supunem noi la vot altă ordine de zi? Ați supus la vot. Brusc, nu mai supuneți la vot.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Domnule președinte de ședință, exercitați-vă atribuțiile. Vă dă cuvântul un consilier, sau cum? Exercitați-vă, domnule, atribuțiile. Dați cuvântul, treceți la ordinea de zi.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Nu, dar vreau...Vreau...Deci, vreau ca colega mea să fie convinsă că ceea ce ați spus dumneavoastră este legal. Sunteți convinsă că ceea ce a enunțat domnul Miclăuș este legal?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Bîrzu. Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Păi da, spuneți.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Eu sunt convinsă că propunerea mea de amendare a ordinii de zi este legală...

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Păi puteți face propuneri.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- .nu cum considerați dumneavoastră. Păi supuneți-o la vot.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU-Păi cum să pun la vot dacă domnul Miclăuș .

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Supuneți la vot. De ce nu supuneți la vot, vă rog să-mi răspundeți, propunerea noastră de modificare a ordinii de zi?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Pentru că domnul Miclăuș, și a venit cu argumente din Codul administrativ care spun că ordinea de zi este supusă spre aprobare .

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Eu vă întreb pe dumneavoastră. Nu direcționați argumentația dumneavoastră către domnul Miclăuș . De ce? V-am întrebat pe dumneavoastră. De ce? Invocați dumneavoastră cadrul legal. Vă rog frumos să-mi.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Domnule secretar,.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- . invocați.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Domnule secretar,.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Facem anchetă aici, doamna Pravăț, doamna procuror? Facem anchetă?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Domnule secretar,.Domnule primar,.Domnule primar, vă mențineți ordinea de zi inițială?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule președinte de ședință, stimate doamne și stimați domni consilieri locali, rugămintea mea către dumneavoastră este să ne apucăm să lucrăm odată aceste proiecte pentru că sunt în interesul locuitorilor municipiului Bacău. Doi - pentru a dezamorsa un pic situația și la rugămintea cetățenilor care se află prezenți în sală și ne urmăresc, îmi mențin punctul de vedere cu privire la ordinea de zi, cu rugămintea și cu amendamentul de a trece punctul 26 pe primul punct al ordinii de zi din. Este singura chestiune din rugămintea pe care o au și cetățenii care sunt prezenți aici pentru a nu sta cinci-șase ore până la finalul ședinței pentru a se discuta acest punct pe ordinea de zi. În rest, ordinea de zi să decurgă normal.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Deci, dacă este la propunerea dumneavoastră, excepția întărește regula, dar nu schimbăm toată norma legală.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Sunt de acord cu dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Deci să înțeleg că...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Da, suntem de acord pentru astea, dar haideți să respectăm totuși, dacă nu faceți altfel, concepeți altfel.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Deci, să înțeleg că este, ordinea de zi este aprobată. Sunt două propuneri, propunerea făcută de grupul PSD care nu este însușită de cel care a convocat ședința și a stabilit ordinea de zi, dar totuși veniți cu o propunere care, pe undeva, satisface și cererea grupului PSD. Da? Parțial. Atunci haideți, propunerea domnului primar, haideți să vedem dacă întrunește majoritatea.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Bîrzu, supuneți la vot pe rând propunerile de modificare. Noi am făcut prima propunere.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da, haideți să. De data asta trec peste. Că totuși era normal, era normal să începem cu proiectul unu. Supun la vot. Haideți să vedem cine este de acord cu propunerea făcută de domnul Dănilă. Domnule secretar, câte voturi sunt?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Deci aveți 10 pentru - 10 contra. Nu a trecut propunerea domnului Dănilă.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

10

10

-

Cu 10 de voturi ”pentru” și 10 voturi „împotrivă” propunerea domnului consilier Gheorghe Dănilă nu a fost aprobată.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Bîrzu, după un calcul simplu, de acolo, de sus, v-ați fi dat seama că nu trece propunerea noastră.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Nu era vorba, doamnă, de netrecut. Era vorba de...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Dar a fost greu să. Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - .calcul simplu pentru că. Acum că v-am supus la vot, tot sunteți nemulțumită. Propunerea domnului primar, ca punctul 26 să devină punctul unu.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Doamna Breahnă, puteți să vă luați pancartele și gata.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- 26 sunt mai multe puncte. Care din ele? Domnule președinte.26 sunt mai multe.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- 26 „Diverse”, 26 „Diverse”, domnule Huluță.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- 26 în integralitatea lui, nu?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- 26 ”Diverse”, n-a specificat 26 A, B, C sau.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- 26 ”Diverse”.

Domnul Primar Cosmin NECULA- ”Diverse”, atât. Partea de ”Diverse” în care sunt cetățeni în sală. Atât și nimic mai mult.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

10

-

10

Cu 10 de voturi ”pentru” și 10 voturi abțineri propunerea domnului Primar Cosmin Necula nu a fost aprobată.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- 10 la 10. Atunci încheiem ședința și facem o nouă convocare pentru că nu...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Cum să încheiem ședința, avem ordinea de zi inițială aprobată, gata.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Deci, dragi cetățeni, din cauza consilierilor PSD, trebuie să stați până la sfârșitul ședinței.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Deci, având în vedere...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-Noi am venit cu o propunere unde domnii figurau pe prima poziție.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Păi și nu-i aceeași propunere? Sau dacă nu-i a dumneavoastră nu vă place și o întoarceți? Nu vă mai interesează cetățenii?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Exact, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu vă mai interesează.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN- Dragi consilieri,...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Doamna consilier, vă bateți joc.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Bătaie de joc.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Vă bateți joc. Deci, este orgoliu de-acela PSD-ist, de tristă amintire. Oricum va fi de tristă amintire după iunie 2020. Dar am o rugăminte: vă rog să aprobați ordinea de zi astfel încât să epuizăm subiectele d e pe agendă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-Am aprobat, domnule Ghingheș, mai devreme.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Haideți să intrăm. Deci, haideți să intrăm. Am pierdut timp exact cât v-am propus inițial. Conform legii să începem proiectul unu.Am pierdut iar un sfert de oră pentru ca fiecare să.Poftiți. Deci, vă rog, domnule primar să prezentați proiectul numărul unu al ordinii de zi.

Domnul Primar Cosmin NECULA-(fără sonor).eventual am să-i rog pe cetățenii care aveau acest punct ”Diverse” să fie chemați de către colegii din aparatul de specialitate, să nu trebuiască să stați până la ajungerea la momentul respectiv a punctului pe ordinea de zi. Știu, sunt de acord cu dumneavoastră.

Reprezentant SC MAGIRUS TRANS SRL- Să stăm ca proștii la ”Diverse” și la ”Diverse” pleacă toți și rămânem.. .Așteptăm o soluție de 5 luni de zile. Nu interesează pe nimeni. Pe nimeni și noi pierdem bani.....Adică efectiv suntem bătaia de joc ca și

cetățeni.. (Discuție în afara microfonului. Se înțelege parțial)

Domnul Primar Cosmin NECULA- Asta-i realitatea.

Reprezentant SC MAGIRUS TRANS SRL- Ne pare rău. PSD, PNL, pe noi nu ne interesează. Suntem cetățeni, plătim taxe. Trebuia să .. Să plecăm și rămâneți dumneavoastră. Puteți să faceți bairam, puteți să discutați ce este de discutat. Pe noi nu ne interesează școala, nu ne interesează. Ne sună telefoanele, suntem ocupați, avem afaceri... (Discuție în afara microfonului. Se înțelege parțial)

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Hai, domnule, lăsați-ne.

Reprezentant SC MAGIRUS TRANS SRL- -( în afara microfonului)-...Nu ne interesează, domnul Miclăuș, domnul X.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Păi dacă nu vă interesează, lăsați-ne. Lăsați pe ăia pe care-i interesează.

Reprezentant SC MAGIRUS TRANS SRL - - În ceea ce ne privește, este a doua

oară când solicitarea noastră intră în consiliul local, nu am primit răspuns la domiciliu în 30 de zile, deci.

(Discuție în afara microfonului. Se înțelege parțial)

Doamna Drugă Luminița -.....vorbim de performanță, cu rezultate ...

(Discuție în afara microfonului. Se înțelege parțial)

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Deci, doamna Drugă, n-am intrat încă în dezbaterea punctului 26. Dacă domnului primar i-ar fi păsat de dumneavoastră, așa cum propune amendarea ordinii de zi de fiecare dată, ar fi propus dumnealui, nu când a văzut că grupul politic PSD s-a gândit să aducă ”Diverse” pe primul plan.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamnă, m-au rugat oamenii.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - .să plagieze întru totul propunerea noastră.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Doamnă, pe oameni nu-i interesează politicianismele dumneavoastră. Dumneavoastră ați respins propunerea de a urca acest punct.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dumneavoastră ați respins prima propunere, a noastră.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Păi aia e bătaie de joc.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Hai să fim sinceri.

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Doamna Breahnă, ați fi rezolvat mai repede problema dacă vorbeați cu directorul care are problema asta, care-i de la dumneavoastră din partid.

(se discută in afara microfonului)

Domnul Primar Cosmin NECULA- Vă pot informa în schimb, să știți, motivul pentru care auditul municipiului s-a dus la Clubul Sportiv Municipal a fost exact datorită sesizărilor făcute de dumneavoastră și de alți sportivi și părinți. Deci, ca și posibilități pe care le am eu, ca și primar, pot să.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Te poți uita, domnule primar, te poți uita...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Pe de altă parte.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-.te poți uita la o icoană când argumentezi.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Lăsați cu icoana.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-, ..auditarea CSM.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Lăsați cu icoana.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-.în felul acesta? Te poți uita la o icoană?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doi.Doamnă, nu v-am întrerupt. A doua chestiune pe care pot să o fac ca primar este să pun pe ordinea de zi. De aici încolo aparține atributul consiliului local. Nu are legătură nici icoana, nici ne icoana invocată.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Are legătură omenia ta cu treaba asta.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Haideți să intrăm în.

Domnul Primar Cosmin NECULA-.bun simț, doamna director, bun simț. Ar fi important să aveți și bun simț.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- .ordinea de zi, domnule primar, prezentați proiectul numărul unu. Unu e retras, proiectul numărul doi.

Domnul Primar Cosmin NECULA-.(către cetățenii invitați care părăsesc sala- în afara microfonului)- Vă vom informa în momentul în care.Vă sunăm, cel mai bine luați legătura, luați numărul de telefon. Luați numărul de telefon al domnilor și în momentul în care ajungem la punctul 26, să fie chemați.

 • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 374/ 07.10.2019 prin care s-a aprobat proiectul „Modernizare și reabilitare Colegiul „Grigore Antipa”, cod SMIS 129438

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU-

PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI A FOST RETRAS.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a suprafeței de 107,89 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 B2, proprietatea d-lor Săndulachi lonel-Ovidiu si Săndulachi Elena

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule secretar, modalitatea de vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnule președinte, supuneți la vot modalitatea de vot.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da, corect, aveți dreptate. Doamnelor ș i domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum v-a fost transmis pe e-mail.

Cine este pentru modalitatea de vot? Să numere câte voturi sunt ”pentru” 10 voturi. Cine este împotrivă?

Cine se abține? Câte voturi sunt ”abțineri”? 10. 10 la 10, domnule secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Da.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

10

-

10

Cu 10 voturi ”pentru” și 10 "abțineri” modalitatea de vot nu a fost aprobată.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- A trecut, sau nu a trecut modalitatea de vot?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Nu a trecut. Acum așteptăm să vedem...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Ok. Propunerea noastră este ca toate proiectele de pe ordinea de zi să fie cu vot deschis, la vedere.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Propunerea dumneavoastră.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- La persoane e nelegal, doamnă, cum să.Vă bateți joc?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- A grupului politic PSD, a mea personală, luați-o cum vreți.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Care este temeiul, doamna Cristina? Care este temeiul legal? Deși legiuitorul spune că voturile la persoane.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Dar care e temeiul legal pentru care modalitatea de vot se supune la vot? Oare de ce se supune modalitatea de vot la vot? Pentru că dacă ar fi clară modalitatea de vot pe fiecare proiect, n-am mai supune la vot.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamna consilier, dar dacă n-aș mai veni deloc și v-aș prezenta doar proiectele, ați fi mai mulțumiți? Ați lucra pentru oraș atunci?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-Domnule primar, dar luați loc, domnule primar, sincer.

Domnul Primar Cosmin NECULA-Eu vă întreb. Întreb direct. Atunci v-ați face treaba și nu ați căuta orice cale să blocați tot? 5                   5                                                                                      5

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Doamna Cristina, în fața unei doamne se stă în picioare, cum stă domnul primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Normal, mă și închin dacă e nevoie, numai să munciți odată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -La articolul, doamna, ...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule primar, dar ce harnic ați devenit, domnule primar, în ultimele șase luni! Cât de harnic ați devenit!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -La articolul...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Domnule secretar, am pierdut consiliul local, îl declar nul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

La articolul 139, doamna Breahnă,.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Doamna Cristina, ascultați un pic prevederea legală.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

La articolul 139, doamna Breahnă,...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Știu, știu ce vreți să spuneți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -.se spune foarte clar. La alineatul șase spune așa: „Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret”. Asta este o regulă care face excepție, dar regula generală spune foarte clar: „Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret”. Aici avem de-a face cu o normă imperativă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Ok.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci nu găsesc și mai este o virgulă după care scrie așa: ”Cu excepțiile prevăzute de lege”. Dacă dumneavoastră, la proiectele pe care noi am considerat că sunt cu vot secret și în care am invocat acest temei legal, veniți cu o excepție prevăzută de lege, noi, bineînțeles că ne vom supune. Atât timp cât nu avem un temei legal prin care să facem excepție de la votul secret, de la hotărârile individuale cu privire la persoane, în condițiile astea nu putem accepta pentru că se încalcă o normă imperativă a Codului administrativ.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Bine. Domnule secretar, proiectul 25 de pe ordinea de zi are prevăzută ca modalitate de vot, votul direct. Nu se încalcă această normă imperativă, cum spuneți dumneavoastră? Vorbesc despre vot la persoană, se alege președintele de ședință.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamnă dragă, în general acest text de lege.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu, nu, nu, eu vă întreb așa...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Mă ascultați? Mă ascultați oleacă?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- V-am întrebat, modalitatea. Nu v-am întrerupt, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Păi să vă lămuresc, doamnă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Modalitatea de vot.Vreau să-mi răspundeți punctual: pentru proiectul 25 nu încalcă norma imperativă pe care tot o clamați atât?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna, doamna Breahnă, „Președintele de ședință” este un proiect care ține de organizarea strictă a consiliului local.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Vrăjeală, vrăjeală, vrăjeală, cum sunteți obișnuit.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Deci, prin proiectele cu caracter individual, ca să vă explic.”Vrăjeală” nu știu, cuvântul acesta.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu are caracter individual.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cuvântul acesta ”vrăjeală” nu-l găsim decât la colțul străzii. În Codul administrativ eu nu-l găsesc. ”Vrăjeală”.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Vrăjeală, nu e vot la persoană.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Eu vin la dumneavoastră.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnule președinte, am o propunere.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Eu vin la dumneavoastră cu texte de lege, nu vin cu ”vrăjeală”.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnule președinte,.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Dacă aveți ”vrăjeală”, veniți cu texte de lege.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnule președinte, am o propunere, vă rog, pe procedură.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Da, spuneți domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Pe procedură, vă rog. Propun sancționarea doamnei Breahnă-Pravăț pentru blocarea ședinței consiliului local, prin interzicerea dreptului luării la cuvânt în ședința de astăzi.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Chiar vă rog.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Gata, deci serios, avem o oră și ceva, o oră și 10 minute. Vă țineți numai de giumbușlucuri de la începutul ședinței. Nu știu cine vă sfătuiește.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Ghingheș, dar nu am dreptate, la proiectul 25 nu vorbim despre vot la persoană? De ce acolo e vot direct? Păi dacă tot suntem mai legiști decât toți legiștii din țara asta.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Eu nu știu.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...haideți să aplicăm legea, nu?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Eu nu știu de unde aveți accesele astea si subiectele astea, nu știu. Adică înțeleg, încerc să înțeleg sursa lor.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Dar n-am.Domnule

Ghingheș, nu trebuie să mă înțelegeți dumneavoastră, chiar nu aveți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Încerc.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nici eu nu înțeleg. N-are nimeni ce să înțeleagă. Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Atenție, vorbim despre PUZ-uri, despre PUD-uri, despre schimbări de funcționalități și așa mai departe. Nu vorbim despre faptul că votăm o persoană dintre trei candidați și așa mai departe, nu alegem membrii în ...

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Doamna.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Deci vorbim despre proiecte cu impact asupra comunității.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Doamna.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Haideți să ne asumăm, nu să fugim de răspundere.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Domnule președinte, vă rog să.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Haideți să ne asumăm prin vot direct.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Domnule președinte, vă rog să faceți ordine. Pe bune, acum.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Doamna Cristina, cred că ați primit destule argumente legale că ceea ce cereți dumneavoastră. Duceți la blocarea ședinței.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna Breahnă, deci dumneavoastră îmi spuneți mie că e vrăjeală. Haideți să vă mai citesc un articol, articolul 123 din Codul administrativ unde se specifică foarte clar: „Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă”. Este una din excepțiile prevăzute de lege, care este prevăzută pentru că.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Dar de ce nu mi-ați argumentat din prima, domnule?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Poftim?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Deci nu ați argumentat așa. Dacă argumentați așa, nu vă spuneam ”vrăjeală, vrăjeală”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Dacă citeați. Dacă citeați proiectul de hotărâre.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Ați înțeles?

Nu.. .Apropo, păi da, și eu cu Codul administrativ în față.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Dacă citeați Codul administrativ.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Dacă îmi argumentați din prima prin articolul menționat mai înainte, nota 10. Așa.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Diferența dintre mine și dumneavoastră este că eu am venit cu temeiuri legale și dumneavoastră nu ați venit cu așa ceva.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Deci doamna Cristina, deci, sper că ați înțeles...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Doamna Breahnă, știți ce mă bucur? A învățat și domnul Scripăț un cuvânt nou.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Vă rog să vă cereți scuze că ați prelungit ședința consiliului local, ca să nu vă sancționăm pentru ce a cerut domnul Ghingheș.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-Cum să-mi cer scuze, doamne ferește? De ce să-mi cer scuze?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Nu realizați că de un an de zile sunteți depășit? Nu mai puteți. Eu o tot spun, n-o mai puteți convoca, eu știu, conduce, da avize de legalitate. Ne-am săturat de avizele de legalitate. Sunteți, toți suntem turna., purtați pe la DNA, pe la structurile statului. Lăsați pe altcineva. V-am spus, repet: sunteți cancerul administrației băcăuane, nu mai aveți ce căuta acolo, domnule secretar. Mergeți în altă parte.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- N-are dreptate, n-are dreptate. Vorbește prostii.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Dați-mă în judecată. Duceți-vă unde vreți.

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Domnule Scripăț, domnule Scripăț, eu n-am fost la DNA, poate numai dumneavoastră sunteți.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Haideți să revenim.

Domnule Bîrzu, am supus.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule Scripăț, dar de ce nu m-a chemat pe mine la DNA, domnule Scripăț? Să știți că am votat alături de colegii mei, de dumneavoastră. Cred că pe cei care-i cheamă, totuși greșiți cu ceva. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnule Scripăț.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Erați în consiliul local.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-. ați fost chemat la DNA pentru că l-ați pus pe domnul Irofte.. .Domnule Scripăț.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Nu erați în consiliul local, domnule Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule Scripăț, .

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Domnule președinte de ședință, îmi dați vă rog ședința, ca să se calmeze spiritele.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Nu ne mai ascundem după degete.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnule Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- .. aveți o dispută cu secretarul și cu asta-basta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnule Huluță, domnul Scripăț a fost chemat la DNA pentru că l-a pus pe domnul Irofte să facă în fals niște acte. Pentru asta. Pentru faptele lui a fost chemat la DNA.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU-Domnule.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Nu l-am pus eu pe domnul Scripăț nici să aibă construcții ilegale și să facă presiune pe mine ca să i le aprob, nu l-am pus eu pe domnul Scripăț ca să-l folosească pe domnul Irofte să-l determine să facă acte false, nici dumneavoastră, nici eu.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-Domnul Irofte o fi vreun copil care trebuie dus de mână.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Haideți să...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Domnul Irofte este un om de onoare, un consilier cu conștiință, un om extraordinar, cu experiență de viață, de care dumneavoastră v-ați bătut joc.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Domnilor colegi, vă rugăm, liniște! Dacă nu, suspend ședința dacă nu intrăm în ordinea de zi. Vă rog, haideți să reluăm votul pentru modalitatea de vot.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Stimați colegi, dacă nu ne calmăm să suspendăm ședința.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU-Deci cine este de acord cu modalitatea de vot care v-a fost prezentată?

Cine este împotrivă?

Cine se abține? Deci având în vedere că procedura la modalitatea de vot este blocată suspend ședința pentru a găsi rezolvare, ieșire din această ședință. În 10 minute revenim în ședință.

PAUZĂ.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Doamnelor și domnilor consilieri, sper că pauza a fost un sfetnic bun și reluăm de la. Să deblocăm situația cu modalitatea de vot. Vă supun încă odată modalitatea de vot care v-a fost transmisă pe mail.

Cine este pentru modalitatea de vot transmisă prin mail? Cine este pentru?

Cine se abține? Deci, numărați voturile câte sunt. Câte sunt?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

Ieșit din sală

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

10

-

9

Cu 10 voturi ”pentru” și 9 abțineri modalitatea de vot a fost aprobată.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Deci, s-a aprobat modalitatea de vot cu 10 voturi ”pentru”, cu 9 ”împotrivă”, deci s-a deblocat. Mulțumim frumos. Trecem la proiec..., ordinea de zi și îl invit pe domnul primar să prezinte proiectul numărul doi, că proiectul numărul unu a fost retras.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionari i directe a suprafetei de 107,89 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 B2, proprietatea d-lor Săndulachi lonel-Ovidiu si Săndulachi Elena

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamnelor și domnilor consilieri locali, v-am mai prezentat odată, este vorba de aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 107,89 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 B2, proprietatea d-lor Săndulachi lonel-Ovidiu si Săndulachi Elena.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da, aș vrea să vă cer permisiunea dumneavoastră. Noi., eu vă cer la fiecare comisie și fiecare, aparatul de specialitate, vă cer avizul, dar având în vedere că v-au fost prezentate, au fost transmise pe mail, consider că n-ar mai trebui să vă întreb pe fiecare comisie dacă este avizul sau raportul de specialitate. Să trecem direct la discuții și să interveniți numai unde sunt amendamente. Spuneți, domnule secretar, dacă e...Da, spune. Spuneți domnule Scripăț dacă., la ce am propus.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- O întrebare...O întrebare scurtă și tehnică: este vorba de intabularea locuințelor Habitat, da?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - A, nu, nu.Eu v-am făcut o propunere, dacă aici aveți și după aia discutăm pe, pe fond.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- A, nu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnule Bîrzu...

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Spuneți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Fiecare președinte de comisie are obligația să-și prezinte avizul în consiliul local. Așa spune legea.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Dar se referea la aparatul de specialitate, eu așa am înțeles.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Aparatul de specialitate...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Aici e clar. Președinții de comisii, clar, prin lege, trebuie să dea citire...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - A, aparatul de specialitate .Din punctul meu de vedere, aveți dreptate.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da. Deci sunteți de acord. Vă supun acordul dumneavoastră dacă sunt., n-aveți obiecțiuni, ca să mergem și noi operativ. Dar atunci invit, aparatul de specialitate nu mai cer, trec direct la comisii. Atunci, da, atunci, domnul secretar, totuși, spune că-i trebuie avizul. Haideți să mergem pe procedura normală și mai analizăm această propunere.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Aviz favorabil

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 4 și 5).

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Deci, domnul Bîrzu, revenim la modalitatea de vot. Nici domnul Botoi nu era în sală.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - O secundă, îmi cer scuze. La baie m-am întâlnit cu domnul primar și cu domnul Botoi, da?...În trei, în trei ne făceam nevoile, ce făceam acolo. Și am înțeles că a fost supusă la vot modalitatea de vot și ar fi trecut. Să fie trecută cum? Deci, întrebarea este dacă domnul Botoi era în sală la momentul votului sau nu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnule Botoi, ați participat la vot? Cum, a fost acolo, domnule.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- A fost. A ajuns înainte.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci, a venit după dumneavoastră.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU- Ne vom uita pe înregistrare, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vă uitați, dar confirmă domnul Irofte, domnul Huluță. Domnule Huluță, la momentul votului colegul dumneavoastră era lângă dumneavoastră?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Era aici, lângă mine.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -La modalitatea de vot, da?...Era în sală.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Voia să plece, dar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dar era în sală, asta mă interesează.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- .. . și i-am zis să nu plece. ”Stai la vot”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Am înțeles.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Discuții. Aici, domnule Scripăț, interveniți.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Da, o întrebare tehnică, e vorba de terenurile de la Habitat, cota indiviză pentru fiecare locuință. Dacă locuințele sunt aproximativ egale de ce există așa mari diferențe între cota indiviză? Sunt și de 50 metri pătrați și de 80 și de 40 și de 104, cum e cazul nostru. Poate Tehnicul ne explică.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Dacă puteți da...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Sunt diferen țe mari, locuințele sunt cadru, terenurile- la fel și diferențele sunt.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Doamna Arhitect Diana Marin vrea să vă răspundă, am văzut.

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN- Noi primim solicitarea pentru concesionarea suprafeței după întocmirea documentației cadastrale de către un topometrist. Deci, împărțelile au fost făcute de către acel topometrist în funcție de toate suprafețele ș i toate casele. Detalii, ”de ce unele sunt mai mici și unele mai mari”, e solicitarea strictă a fiecărui beneficiar, deci nu putem noi să-i spunem că ”Ai prea mult, sau prea puțin”. Este cota aferentă fiecărei locuințe.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Probabil sunt locuințe mai mari, mai mici, probabil.

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN- Sunt. Și mai sunt și cu terenul aferent din jurul locuințelor, cum s-au împărțit în momentul în care s-a făcut dezmembrarea inițială.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Da, mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Am înțeles. Dacă nu mai sunt discuții, este procedură de vot secret, domnule Dănilă, vă rog să vă intrați în atribuții.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 107,89 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 B2, proprietatea d-lor Săndulachi lonel-Ovidiu si Săndulachi Elena

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 107,89 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 B2, proprietatea d-lor Săndulachi lonel-Ovidiu si Săndulachi Elena

  Inițiator -     DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  20

  0

  0

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie A                        r                                                   *                            »                     »         »

BÎRZU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alipirea a două terenuri în suprafață totală de 423.121 mp situat în Bacău

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- Proiectul de hotărâre privind alipirea a două terenuri în suprafață totală de 423.121 mp situat în Bacău, municipiul Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Aviz favorabil

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Discuții asupra proiectului? Constat că nu sunt. Cine este.. .Domnule secretar, faceți apelul colegilor consilieri.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

15

-

5

Cu 15 voturi ”pentru” și 5 abțineri proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind concesionarea directa a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- Proiect de hotărâre privind concesionarea directa a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății ).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Discuții asupra proiectului? Constat că nu sunt discuții...!: procedură de vot secret, mă scuzați. Vă rog domnule Dănilă să împărțiți buletinele de vot. Deci buletinele de vot sunt față - verso, să votați pe ambele fețe.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind concesionarea directa a unor loturi de teren situate in intravilanul Municipiului Bacau, proprietate privata a Municipiului Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABTINERI

  NULE

  1.

  ART. 1 - (1) Se aproba concesionarea directa catre d-na Sava Maria, a suprafetei de 5,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, nr. cadastral 85799, inscris in cartea funciara 85799 UAT Bacau, pentru realizarea unei extinderi - balcon ce va avea destinatia de locuinta, cu respectarea materialelor, formei, dimensiunilor, finisajelor, cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdictia de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXEI NR. 1 - parte integranta din prezenta hotarare.

  - S-a adoptat

  18

  2

  0

  2.

  (2) Se aproba concesionarea directa catre d-nii Toderașcu Bogdan-Mihai si Toderașcu Elena, a suprafețelor de 5,00 m.p., nr. cadastral 85806, inscris in cartea funciara 85806 UAT Bacau si 3,00 m.p., nr. cadastral 85920, inscris in cartea funciara 85920 UAT  Bacau,  terenuri  proprietate  privata  a

  Municipiului   Bacau   situate   in   intravilanul

  Municipiului Bacau, pentru realizarea a doua extinderi - balcoane ce vor avea destinatia de locuinta,   cu respectarea materialelor,   formei,

  dimensiunilor, finisajelor, cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdictia de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXELOR NR. 2 SI NR. 3

  • - parti integrante din prezenta hotarare.

  • - S-a adoptat

  18

  2

  0

  3.

  (3) Se aproba concesionarea directa catre dl. Grădinaru Constantin-Florentin, a suprafetei de 5,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, nr. cadastral 85802, inscris in cartea funciara 85802 UAT Bacau, pentru realizarea unei extinderi - balcon ce va avea destinatia de locuinta, cu respectarea materialelor,  formei,  dimensiunilor,  finisajelor,

  cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdictia de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXEI NR. 4 - parte integranta din prezenta hotarare.

  - S-a adoptat

  18

  2

  0

  4.

  (4) Se aproba concesionarea directa catre d-nii Cazacincu Claudiu si Cazacincu Viorica, a suprafetei de   12,00   m.p.   teren proprietate   privata   a

  Municipiului   Bacau   situat   in   intravilanul

  Municipiului Bacau, nr. cadastral 85809, inscris in cartea funciara 85809 UAT Bacau, pentru realizarea unei extinderi - balcon ce va avea destinatia de locuinta,   cu respectarea materialelor,   formei,

  dimensiunilor, finisajelor, cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdictia de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXEI NR. 5 - parte

  integranta din prezenta hotarare.

  - S-a adoptat

  18

  2

  0

  5.

  (5) Se aproba concesionarea directa catre dl. Duma-Dombi loan, a suprafeței de 4,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, nr. cadastral 85800, inscris in cartea funciara 85800 UAT Bacau, pentru realizarea unei extinderi - balcon ce va avea destinatia de locuinta, cu respectarea materialelor, formei, dimensiunilor, finisajelor, cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdictia de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXEI NR. 6 - parte integranta din prezenta hotarare.

  - S-a adoptat

  18

  2

  0

  6.

  (6) Se aproba concesionarea directa catre d-nii Popa Corneliu si Popa Lacramioara, a suprafetei de 3,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, nr. cadastral 85807, inscris in cartea funciara 85807 UAT Bacau, pentru realizarea unei extinderi - balcon ce va avea destinatia de locuinta, cu respectarea materialelor,  formei,  dimensiunilor, finisajelor,

  cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdictia de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXEI NR. 7 - parte integranta din prezenta hotarare.

  - S-a adoptat

  18

  2

  0

  7.

  (7) Se aproba concesionarea directa catre d-nii Ciuhat Silviu si Ciuhat Adina-Diana, a suprafetei de 8,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, nr. cadastral 85808, inscris in cartea funciara 85808 UAT Bacau, pentru realizarea unei extinderi - balcon ce va avea destinatia de locuinta, cu respectarea materialelor,  formei,  dimensiunilor,  finisajelor,

  cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdictia de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXEI NR. 8 - parte integranta din prezenta hotarare.

  - S-a adoptat

  18

  2

  0

  8.

  (8) Se aproba concesionarea directa catre dl. Diac Ion, a suprafeței de 5,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, nr. cadastral 85975, inscris in cartea funciara 85975 UAT Bacau, pentru realizarea unei extinderi - balcon ce va avea destinatia de locuinta,   cu respectarea materialelor,   formei,

  dimensiunilor, finisajelor, cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdictia de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXEI NR. 9 - parte

  integranta din prezenta hotarare.

  - S-a adoptat

  18

  2

  0

  9.

  (9) Durata concesiunii este de 25 de ani.

  - S-a adoptat

  10.

  ART. 2 - (1) Se aproba redeventa in suma de 35,1174 lei/m.p./an pentru terenurile prevazute la ART. 1 (1), (2), (4), (6), (7), conform fisei de calcul ANEXA NR. 10 - parte integranta din prezenta hotarare.

  (2) Se aproba redeventa in suma de 28,0939 lei/m.p./an pentru terenurile prevazute la ART. 1 (3), (5), (8), conform fisei de calcul ANEXA NR. 11 -parte integranta din prezenta hotarare.

  ART. 3 - Se aproba Contractul de concesionare-cadru conform ANEXEI NR. 12, parte integranta din prezenta hotarare.

  ART. 4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul   Sef   al   Municipiului   Bacau   -

  Compartiment Evidenta Concesionari.

  ART. 5  - Se imputerniceste Dl. Primar al

  Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu persoanele mentionate la ART. 1 din prezenta hotarare.

  ART. 6 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar   al   Municipiului   Bacau,   persoanelor

  nominalizate   la   Art.   1,   Compartimentului

  Administrarea   si   Inventarierea   Patrimoniului,

  Arhitectului-Sef   al   Municipiului   Bacau   si

  Compartimentului Evidenta Concesionari.

  ART. 7 - Prin grija Secretarului General al

  Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului - Judetul Bacau, in vederea verificarii legalitatii.

  -S-a adoptat

  18

  2

  0

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Bîrzu, eu vreau să clarificăm totuși dacă domnul Botoi a fost, sau nu a fost în sală.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Păi îl mai întrebăm odată pe domnul Botoi și...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Da, vă rog. Adică, mă refer la existența dumnealui în sală când s-a reluat ședința după ce aceasta a fost suspendată și când s-a reluat votul pentru modalitatea de vot.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Haideți că.Domnule Botoi! Domnule Botoi, dacă.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Și întreb încă odată persoanele responsabile.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Răspundeți la întrebare.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Și Laur a fost împotrivă. Și Laur a fost împotrivă.Atunci luăm în calcul și votul său. Și votul domnului Șova. Nu, deci nu.Deci, rog încă odată să ne asumăm lucrurile acestea la microfon și rog și aparatul de specialitate, îl rog și pe domnul Botoi să confirme prezența în sală.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Doamna Breahnă, vreți să faceți absolut orice să nu se desfășoare ședința? Mie asta mi se pare.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu mi se pare corect. Nu mi se pare corect. De ce unii sunt vizibili și alții sunt invizibili, domnule Ghingheș? Sincer.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Vă referiți la .Vă referiți la oamenii pe care îi reprezentați? Pentru dumneavoastră sau.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Eu am întrebat așa: de ce unii sunt vizibili pentru executiv și alții sunt invizibili?... Am întrebat: ați fost în sală când s-a reluat votul? (se vorbește în afara microfonului).Uitați, domnule, să știți, colegii nu sunt toți de acord.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU-Da. Domnule Botoi! Domnule, domnule Botoi! Domnule Botoi, dacă vreți să aprindeți microfonul.Domnule Botoi, aprindeți microfonul și.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Nu mai am ce să aprind că ce am avut de spus, am spus.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Deci, ați fost în sală și ați votat.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Eu, când s-a votat, eu am votat. Că a fost prima, că a fost a doua, eu nu mai știu, habar n-am. Am memorie scurtă, da. Nu mai căutăm din astea, chichițe de-astea de doi lei.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Dar de ce chichițe, pentru că nu am luat în calcul votul domnului Șova pentru că nu era în sală. Atunci suntem într-o ecuație de nouă la nouă, nu mai suntem într-o ecuație de zece la nouă.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Deci, haideți să vă propun ca să deblocăm iar situația procedurii de vot.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Dar iar s-a ajuns la o situație care este de neînțeles.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Voi supune la vot la fiecare proiect modalitatea de vot ca să nu fie probleme.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Bine, domnule Bîrzu, da.

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Bine, corect. Trecem la proiectul cinci, dar înainte de asta vă supun modalitatea de vot. La proiectul cinci vă propun modalitatea de vot... Aici e de vot deschis, este propus. Sunteți de acord?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Alea cu vot deschis, domnule președinte, nu le mai supuneți la vot. Puneți-le pe alea cu vot secret că asta a cerut grupul PSD.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Nu, nu, nu, dar haideți că facem procedura aceasta și nu mai. Ca să nu fie discuții. Cine este de acord cu vot deschis la proiectul numărul cinci?

Se abține cineva?

Este cineva împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi ”pentru” s-a aprobat modalitatea de vot la proiectul numărul cinci.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Este vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Aviz favorabil

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului ).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Discuții? Domnul Scripăț, poftim.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Vreau să discut în calitate de responsabil, prin atribuțiile care le am, de patrimoniul Municipiului Bacău. Prin ordinul 3471 din 2008 fiecare UAT avea obligația să reevalueze activele la trei ani. La Primăria Bacău nu s-a întâmplat așa ceva. Curtea de Conturi a constatat această deficiență și a trebuit să ne conformăm. S-a identificat un expert neutru, un expert auto..., un evaluator autorizat, s-a făcut lucrarea. Data trecută mi-am prezentat niște..., sau niște dubii, dar din discuțiile purtate cu factorii responsabili, doamna Buzdugan, domnul Mircea Popa, am ajuns la concluzia că evaluarea a fost un contract de achiziții, corect întocmit, evaluarea a fost făcută, iar acele mici inadvertențe le dăm pe seama faptului că la unele, la unele active aplicația existentă nu le accepta dacă puneam valoarea zero, motiv pentru care au fost și niște cazuri. Derularea proiectului a fost urmărită cu interes și chiar bine, au fost diverse contestații, comentarii, i-a întors înapoi, până la urmă, chiar dacă patrimoniul reprezintă un atribut principal al Primarului Bacău, vă spun că în inventariere este dezastru. Inventarierea este dezastru. Nu sunt numere de inventar, nu știe nimeni locațiile, nu s-a făcut., inventarierea s-a făcut după ureche în anii anteriori, iar dacă mi -ați dat să răspund de patrimoniu, răspund de patrimoniu. Totodată vreau să scot în evidență ce am depistat la inventarierea din 2019. Inventarierea, de obicei, se face la sfârșitul anului, pe repede-înainte, ca să o încheiem, să n-o încheiem. Noi am încheiat-o. Sunt niște cazuri care sunt nevoit să vi le aduc la cunoștință și doar la unul o să mă refer. Lipsesc din gestiunea Municipiului Bacău un număr de 1798 de BCF-uri. BCF-urile sunt acele bonuri de consum, acele foi cu care se alimentează mașinile primăriei și fiecare are valoare de 50 lei. La un simplu calcul vedem că un gestionar are lipsă, vorbesc așa, în euro, că se poartă, de 18.800 de euro. Nu putem să ținem asta la secret, trebuie să o facem publică și să luăm măsurile care se impun. Eu am purtat o discuție cu doamna Director Economic. Vreau să felicit comisia de inventariere, cum au fost și altele care și-au făcut treaba, dar se pare că noi căutăm un țap ispășitor. Mai exact gestionarul care trebuia să răspundă de asemenea bonuri, de asemenea carnete, niciodată n -a intrat în posesia lor. Sunt 1798, nu-i un BCF. Nu mai spun de celelalte care-s date cum sunt date în consum, că nu sunt fire de iarbă câte bonuri s-au folosit, la cosit. Dar asta-i altă latură. Gestionarul, gestionarul care normal e responsabil, niciodată n-a intrat în posesia lor. Circuitul acestora se făcea într -un cadru restrâns și cine poate, poate. Ele ajungeau normal, după achiziție, undeva la Biroul Administrativ și de acolo lua cine lua: directorul de la Spații verzi, domnul Prisecaru, domnul Crețu, domnul Dumbravă, domnul Roșu. Aproximativ, în mare parte sunt justificate, sunt bonuri cum s-au descărcat de ele, dar mai sunt 1798. S-au găsit zilele trecute un număr de 100, sau luna trecută, de 100 la domnul Roșu, care el nu mai e director de trei ani. Ce căutau la el? Gestionarul ridică din umeri, el niciodată n-a intrat în posesia lor, dar în schimb a semnat. Ce căutau la domnul Roșu, ce căutau la domnul., sau ce mai caută la domnul Dumbravă? Poate cineva trebuie să facă lumină. Dar e și o greșeală a conducerii. Am schimbat directori cât am vrut și cum am vrut printr-o simplă dispoziție de primar, ducerea la îndeplinire, erau niște compartimente ale dispoziției de primar. Normal, la schimbarea directorului trebuia o comisie de inventariere să vadă inventarul care-l are și să-l predea la următorul. Nu s-a întâmplat acest lucru. Gurile rele spun și altceva: că mai sunt și alte persoane care au beneficiat de acele carnete, le aveau prin buzunar, le decontau - nu le decontau. Eu vă sesizez, în primul rând pe domnul primar și Juridicul că trebuie să dispunem niște măsuri, să facă lumină. Se pare că acel gestionar doar e țapul ispășitor. Nu are nici mașină, nu a fost implicat, n-a intrat niciodată în posesia lor, au fost depistate acum lipsă, la inventarierea anuală. Sunt multe., repet, nu găsim. Avem active în municipiul Bacău, nu le găsim, adică este rușinos pentru o comisie de inventariere să meargă prin cartierul Letea să întrebe locatarii: ”Nu știți cumva acesta-i clădirea primăriei, sau nu?”. Se pare că în acest an comisia a început să facă lumină, ba chiar a reușit, dar sunt multe deficiențe.

Într-adevăr, un inventar în aer liber e greu de supravegheat, sunt locurile de joacă, nu știe nimeni. Trimitere face la un.,eu știu, morman de fiare și de deșeuri de la locurile de joacă care sunt undeva la Unitatea Militară unde are societatea sediul. Nu se poate așa ceva. Părerea mea, la nivel de conducere, domnule primar, trebuie să stabilim o comisie să continuăm inventarul. Noi l-am făcut pe repede - înainte, l-am valorificat, dar sunt mari, mari probleme. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Domnul primar dorește să vă dea un răspuns. A, și domnul Ghingheș. Îmi cer scuze, domnule Ghingheș. Vă rog.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- O curiozitate dacă îmi permiteți, domnule viceprimar. La dumneavoastră erau astfel de bonuri și ați consumat dintre ele, sau nu? Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Eu niciodată n-am avut acces la bonuri. Mașina cu care am funcționat, când nu se alimenta de la rezerva primăriei, bonurile erau la conducătorul auto. Și vreau să vă mai spun ceva: că astăzi n-o mai am, mi-a luat-o domnul primar, din motive care le știe dânsul. Dar vreau să-l întreb totuși pe domnul primar: mi-a luat mașina, mi-a luat telefonul, mi-a luat atribuțiile, nu-i nici o problemă, dar de ce a schimbat numărul de înmatriculare la mașină? Era ciumată, am dus-o în China, ce era, de ce? Mi s-a luat mașina.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu știu, eu v-am întrebat pentru că văd mașinile primăriei prin diverse locuri din împrejurimile Bacăului, de asta.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Nu știu unde le vedeți dumneavoastră și.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Pentru că eu merg, mă rog, alerg, merg cu bicicleta și văd. Și tot v-am mai văzut.. .Deci, în anii ăștia v-am văzut.. .Măgura, nu?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Domnule . Domnule, vă rog să rețineți ceva.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- De asta. Îmi scuzați curiozitatea, scuzați. Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-,..mașinile primăriei Bacău, atât timp cât sunt în incinta zonei metropolitane care funcționează și-o finanțăm și-o avem, deci, sunt în Bacău. Da. Iar când., care a plecat și cum a plecat, sau dacă eu am plecat sunt direct responsabil și cu asta - basta. Deci eu am făcut referire la lipsa acelor bonuri. Da, mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU-Domnul primar dorește să intervină. Vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, sunt dator să fac o serie de precizări în urma celor prezentate de domnul viceprimar, în calitate de pre ședinte al acestei comisii. Din informațiile pe care le dețin, această lipsă se pare că a acestor bonuri, e undeva din anul 2015. Din anul 2015 până în prezent, cel puțin din anul 2016 până acum, tot domnul viceprimar Scripăț s-a ocupat de această comisie de inventariere. Eu mă bucur că acum s-au descoperit aceste lucruri care, așa cum spunea domnul viceprimar, într-un mod rușinos pentru comisie, nu le-a descoperit timp de trei ani de zile. Fără îndoială, discutăm aici până la urmă de o atribuție legală a unui viceprimar sau a unui angajat al aparatului de specialitate al primarului, să facă această inventariere. Dacă acea comisie, timp de trei ani de zile și-a făcut treaba pe repede- înainte, sau și-a făcut-o prost, sau nu a observat acele lipsuri din 2015 până în momentul de față, înseamnă că e o problemă. Dar mai bine mai târziu decât niciodată să aflăm aceste lucruri.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Da...Mai aveți?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mai am.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Și eu.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dar trebuie să fie și adevărat. Domnule consilier local, aceste.,Ghingheș, mașinile nu se dau pe persoană fizică, mașina lui Vasile, mașina lui Ionel. Nu trebuie să fie interpretat într-o cheie în care e mașina viceprimarului X, e mașina primarului, sau mașina nu știu cui. Din punctul meu de vedere, atât timp cât nu există atribuții care să justifice necesitatea unei mașini pe direcția respectivă sau pe respectivul angajat, nu văd de ce ar trebui să fie. Pe de altă parte, nu vă ascund faptul că și eu am., apropo de ce spuneați dumneavoastră, domnule consilier, veneam de la București într-o noapte, evident cu mașina de serviciu condusă de către șofer și vedeam pe undeva prin zona metropolitană, dacă nu mă înșel, 40 MBC, mergând agale.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Corect.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Sunt convins că la ora 11.30, în zona metropolitană se lucra intens. Dar vă rog să-mi permiteți, nu-i cheia administrației publice locale cât de tare a lucrat 40 MBC în zona metropolitană și cât nu. Referitor la toate aceste lipsuri constatate, tardiv, dar constatate de către comisie, evident că se vor lua toate măsurile legale și nu este ideea să fie stabilit vreun țap ispășitor, sau să fie trecuți cu vederea vreo unii sau alții. Ați beneficiat de deplina mea încredere, domnule viceprimar, nu v-a luat nimeni această posibilitate de a conduce comisia în continuare, din contra, am să vă rog să vă ocupați îndeaproape de aceste probleme și să duceți la capăt această sarcină. Vă mulțumesc mult.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Da. Domnule primar, în primul rând sunteți într-o eroare. Eu am fost președintele comisiei de inventariere pe municipiu, nu eu am făcut inventarierea. Dacă vă uitați în dispoziție am niște obligații: convoc comisia, instruiesc, ei fac niște procese verbale în posesia în care intru eu, deci nu sunt eu.Eu n-am numărat bonurile, domnule primar, poate , căutați-le pe la vecinul dumneavoastră că mai sunt niște cotoare. Deci, hai să fim clari, eu nu fug de răspundere, eu scot la iveală, eu nu sunt.Ce-mi spuneți dumneavoastră, eu nu sunt obligat.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Sunteți, în ultimii trei ani, președinte. Și acum tot președinte sunteți.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Da, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Păi nu știu cum nu le-ați găsit.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Responsabil, întrebați, cine a făcut inventarierea și a scris acolo că există și o să aveți niște surprize mai mari decât dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Păi eu vă spun ceva.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Da.

Domnul Primar Cosmin NECULA-,. .eu întreb direct președintele comisiei.


Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Președintele comisie v-a spus și nu v-a spus la colțul străzii și nici la veceu. În cadrul consiliului local. Sunt probleme.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Păi dar după trei ani.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- .și nu încercați.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Alea lipsesc din 2015. Timp de trei ani n-ați văzut?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Nu am văzut.

Domnul Primar Cosmin NECULA- E.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Nu mi s-au adus la cunoștință, n-au fost consemnate în procesele verbale.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Păi și cum vi s-au adus la cunoștință acum?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Prin procesul verbal de inventariere, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Păi și acum un an, doi.

Domnul Viceprimar Constantin  SCRIPĂȚ- Și ce vreți dumneavoastră, da, să

aruncați în spatele meu.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamne ferește, nu.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Eu nu sunt organ de anchetă.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu v-a aruncat nimeni în spate.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Eu am făcut constatarea.Păi ce-mi spuneți dumneavoastră.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule primar, cât ați vorbit dumneavoastră nu v-a întrerupt deloc domnul Scripăț.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mă bucur că-l apărați acum, tot dintr-o solidaritate feminină, să înțeleg.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Doamna Breahnă, haideți, cereți cuvântul dacă doriți să interveniți.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- E un subiect.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Va să zică nu mai face față domnul vice și v-ați gândit.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Domnule primar, să știți că eu fac față.

Dacă vreți să mă puneți la o probă, o trec.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Da, haideți, cred că au.

Domnul Viceprimar Constantin   SCRIPĂȚ- Deci e vorba de patrimoniul

Municipiului Bacău, nu ne jucăm.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- S-a înțeles.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Având în vedere că dumneavoastră sunteți cu spatele la mine.na, nu știu.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Da, s-ar putea să nu mai pot vota. Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Haideți că s-a înțeles...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Așa că mai lăsați, domnule primar, ironiile. Sunteți direct responsabil de gestionarea patrimoniului.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Fără îndoială, prin intermediul angajaților și prin intermediul...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Sunt curios.Poate data viitoare ne faceți dumneavoastră o informare, că eu am făcut-o. Nu mai am eu treabă.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Poate o faceți dumneavoastră completă, că sunteți de trei ani de zile președintele ședinței., comisiei.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Da, domnule primar...Eu nu.

Domnul Primar Cosmin NECULA -.deodată, constatați acum.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Eu nu sunt organ de anchetă, nu am subordonate structurile: Direcție Economică, Direcție Juridică, Auditul, faceți-vă treaba.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Sunteți președinte de comisie, faceți-vă treaba.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-.și data viitoare o să vă întreb: ”Domnule primar, ce facem, că vreți să o ascundeți sub preș”, eu știu interesele.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Cine vrea să o ascundă ?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Eu niciodată.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Domnule viceprimar, eu nu vă ameninț.Eu nu vă ameninț, doamne ferește, dar v-a dat în judecată domnul secretar. Dacă continuați cu afirmații false, calomnioase, vă dau și eu.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Bine, domnule primar, că la altceva la ce vă pricepeți? Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA - M-ați bătut la cap suficient să-l dau afară pe secretar, să-l dau afară pe Roșu, să-l dau afară pe nu știu care .

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- I-ați ținut și uitați unde ați adus Bacăul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi da, unde am ajuns?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule primar, se vede că ați fost coleg de partid cu domnul Ghingheș.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Aveți niște războaie personale, v-am mai zis.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Vă rog, nu mai interveniți.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Și în privat și în public. Aveți războaie personale? Duceți-vă războaiele personale în afara acestui oraș. Nu în cadrul instituțional al orașului.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Gata.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Și dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU-.s-a înțeles.Doamna Breahnă, interveniți, dacă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Apropo de războaie personale, domnule primar, apropo de războiul dumneavoastră personal cu domnul Adi Gavriliu, la fel, duceți-l în afara cadrului consiliului local. Ați primit informare de la domnul Gavriliu cu privire la., și explicații în scris, cu privire la sesizarea cetățenilor respectivi? De ce aduceți pe masa consiliului local lucrurile acestea?

Domnul Primar Cosmin NECULA -Vreți să vă răspund? Pentru că.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-Păi dar nu, gata, apropo de războaie personale, domnule primar, doar atât.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Apropo de războaiele personale...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- A fost o observație care poate nu trebuia să o fac acum, dar dacă tot ați.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Cu certitudine nu puteați s-o faceți.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-,..dacă tot ați adus în discuție războaiele personale.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Haideți să vă spun ceva...

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Haideți că nu face obiectul la.

Domnul Primar Cosmin NECULA- În primul rând, cetățenii. Îmi cer scuze, domnule consilier, domnule președinte. În primul rând, nu mai transformați un control de normalitate din partea auditului primăriei în vreo mare revenge personală. Ce ar însemna dacă eu în fiecare an, când vine Curtea de Conturi, să mă apuc de plâns prin toate ziarele, să plâng pe la toate partidele: ”Vai, cum mi se pare și nu mi se pare”. Haideți să lăsăm organul de audit să-și facă treaba, deocamdată sunt la a doua extindere a misiunii pe care au solicitat-o personal, dumnealor. Cu privire la reclamațiile făcute de cetățeni, atât timp cât se adresează consiliului local, consiliul local trebuie să ia la cunoștință să o soluționeze. S-a adresat și personal primarului, s-a făcut adresă personal și către primar, am înțeles, dar s-au adresat și către dumneavoastră.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Cu celeritate.Ați procedat cum ați procedat.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Haideți că este punct la ordinea de zi separat și n-are rost să.Da, haideți să trecem la.Dacă nu mai sunt discuții, procedura de vot este vot deschis. Domnule secretar, dacă faceți apelul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnule Scripăț, când ați spus că mai sunt bonuri la vecinul domnului primar, v-ați referit cumva la mine?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Dar ce, sunteți vecini?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-Domnul președinte de ședință, v-a rugat să faceți apelul pentru vot, domnule secretar.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU-Apelul, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

17

-

3

Cu 17 voturi ”pentru” și 3 abțineri proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Supun discuției proiectul numărul șase, dar întâi modalitatea de vot la proiectul numărul șase. Modalitatea de vot este vot secret. Deci, domnilor consilieri, supun la vot modalitatea de vot secret. Cine este pentru?

Cine se abține?

Dacă vreți să numărați. Câte sunt? 9 abțineri, 10 voturi ”pentru”, deci modalitatea de vot e ”secret”.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Nu participă la vot

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

10

-

9

Cu 10 voturi ”pentru” și 9 abțineri modalitatea de vot a fost aprobată.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Scripăț, dar cum ați votat?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Aoleu!

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Ei, dar nu facem interpelări, domnule, doamna Breahnă!

Domnul Primar Cosmin NECULA- Asesorul popular vă întreabă.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Deci, na.Păi n-a ridicat, n-a ridicat mâna.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Haideți domnule, sunteți de groază.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Iar nu iese socoteala.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Acum luați la rost un om: ”Dar ce ați votat, domnule?”

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Dar nu iese socoteala.

Nu iese.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu vă iese socoteala, da, știu.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu iese.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Socoteala va ieși pe stradă, să știți.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Păi nu iese. Iese cum vreți dumneavoastră, domnule primar. Parcă ați fi contabil.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Cum vreau eu! Cum vrea legea, doamnă. Nu mai trageți de urechi.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Dar nu am tras pe nimeni de urechi, domnule primar, nu mai creați scenarii. Domnule primar, duceți-vă la psihiatrie, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Vă e dator cu ceva?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Doamna Cristina.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Îl trageți de urechi.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- .. vă rog, nu mai interveniți dacă nu vă dau cuvântul. Și e valabil și pentru domnul primar. Nu mai interveniți, cereți cuvântul, doamna Cristina. Deci s-a votat, s-au numărat 10 voturi ”pentru”, 9 abțineri.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Votul imperativ este nul.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Poftim? 11 ”pentru”, 9 abțineri.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Dar eu.. .Deci eu contest rezultatul acestui vot.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Aoleu!

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Păi da.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Vă spun: am votat contra și nu înțeleg de ce, după patru ani de mandat sau trei jumătate, am născocit deodată ca fiecare proiect să-l supunem la vot, e secret, nu-i secret. Nu înțeleg. De unde ați mai scos-o și pe asta? De unde ați mai scos-o și pe asta?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Chiar așa, ne furați voturile pe față?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-... nu? De asta am votat ”contra” să mă .și să mă și întrebați să justific votul. Ați mai descoperit ceva să mai tragem de timp.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Mai devreme nu era domnul Botoi în sală, l-ați luat., deci era.Votul lui practic nu a fost manifestat, dumneavoastră l-ați luat în considerație. Acum ne spuneți că sunt 10 voturi ”pentru”. De unde? Și.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Doamna Breahnă, nu v-am dat cuvântul. Cereți cuvântul.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Scuze, domnule Bîrzu.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Păi nu știu. Domnule Scripăț, dumneavoastră când ați .Am văzut că ați ridicat mâna la voturi ”pentru”, v-au numărat colegii.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Am ridicat mâna pentru votul ”contra”. Și pun aceeași întrebare: de unde până unde ați mai născocit această găselniță ca la fiecare vot, la fiecare proiect să...

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Dorește o intervenție domnul primar și pe urmă doamna Cristina Pravăț.Poftiți, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Deci, oameni buni, sunt aici două probleme: unu - discutam un proiect care a fost negociat de către ADIS, da, ADIS Bacău, cu privire la tot ceea ce înseamnă operarea gropii de gunoi - operatorul ECO SUD. Nu pot fi bănuit eu de vreo prietenie cu ADIS-ul, sunt tovarășii politici ai altora, da? Doi - dacă colegii dumneavoastră vor să blocheze absolut complet lucrările consiliului local, vreau să luați act și să constatați acest lucru. Că se votează secret - nesecret, hai să votăm, domnule.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Noi nu blocăm nimic, vorbim despre furt pe față, domnule primar. Furt pe față.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Cine v-a furat, doamnă? Cine v-a furat? Dați nume și prenume cine v-a furat.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Păi cine a furat?

Aparatul de specialitate.

Domnul Primar Cosmin NECULA- V-a furat aparatul de specialitate.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Păi da, evident. Domnul Bîrzu, dumneavoastră ați solicitat apel pentru voturile ”împotrivă”? N-ați făcut. Ați solicitat apel doar pentru voturile ”pentru” și pentru voturile cu abținere.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule președinte, reluați votul pentru a ne bloca din nou, că doar asta doresc PSD-iștii. De ce să nu le facem jocul?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Haideți, reluăm votul. Cine este.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Ne dorim să fim conciși și exacți în ceea ce facem.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZl.la proiectul.. .Doamna Pravăț, vă rog, opriți-vă.

Domnul Primar Cosmin NECULA- -Vreți cumva să se blocheze și groapa de gunoi? N-ați reușit cu ..., o faceți acum.

Domnul Președinte de ședință Ilie BlRZU- Da, haideți să reluăm procedura de vot la proiectul numărul șase. Cine este pentru procedura de vot secret prevăzută în lege? Numărați voturile.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Domnule președinte, dar eu nu înțeleg un lucru, mă scuzați, noi votăm respectarea legii aici?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Da, da.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Administrația publică, prin definiție, este punerea în aplicare a legii. Pentru că vor niște domni care au orgoliul cumva mai sus decât alții, noi supunem la vot respectarea legii? Eu nu pot fi de acord cu așa ceva, îmi pare rău. Domnule secretar, fac apel la dumneavoastră ca garant al legalității ședințelor să le comunicați și colegilor din consiliul local că nu putem supune la vot respectarea legii.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Eu am făcut.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Legea nu se negociază, doamna Breahnă. Nu se negociază.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnul Ghingheș, tocmai ați fost de acord cu a vota modalitatea de vot înainte de fiecare proiect. Ați fost de acord.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu am fost de acord.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Am fost cu toții de acord.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu am fost de acord cu așa ceva.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Cum, nu am fost cu toții de acord?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- N-am fost. S-a supus la vot, dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Nu s-a supus la vot, decât pre ședintele a hotărât și am zis .

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Doamna Breahnă, legea.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-. că pentru a debloca, votăm ce vreți dumneavoastră, numai ca să deblocăm.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Si de ce nu v-ați manifestat atunci?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Numai să deblocăm.Văd că dumneavoastră de vreo opt- zece ședințe numai blocați activitatea consiliului local.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Legea nu se negociază.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Si fiți atenți, de la punctul șase la punctul șapte îl blocăm, iar la opt blocăm, iar.Nu reușim azi să facem 10 puncte.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Doamna Breahnă, în statul de drept legea nu se negociază.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Avem, domnule Ghingheș, avem pe masă un proiect care poate fi votat cu vot deschis fără nici o problemă. Fără să ne mai ducem până la cabina aceea să mai pierdem 10 minute.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Argumentați și este posibil să fiu de acord cu dumneavoastră. Argumentați, vă rog.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Sunteți de acord cu mine?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu, argumentați, vă rog.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Vorbim despre o modificare de tarife care vizează o comunitate întreagă chiar dacă ele-s..., vor fi practicate de către un operator comercial. Haideți să fim serioși, haideți să fim un pic realiști. Putem vota vot. , proiectul acesta prin vot deschis fără nici o problemă? Hai să fim serioși.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Sunt tarife aplicate de o societate, SC ECO SUD, aia este o persoană juridică.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- De ce.De ce.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Vorbim și de un contract.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- De ce ne cramponăm atât în.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Vorbim în primul rând de un contract. Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-. orgolii, apropo. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Este un contract.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- De ce ne cramponăm în orgolii?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-. cu o societate privată.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Deci, domnule Ghingheș, proiectul din câte cred eu, din câte cred eu, va avea vot favorabil în unanimitate. De ce ne cramponăm în orgolii?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Păi sunt orgoliile dumneavoastră. Dumneavoastră vreți să facem excepție de la lege.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Care „dumneavoastră”, domnule Ghingheș? Ne batem în orgolii, aveți dreptate.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Legea nu se negociază. Credeam că ați învățat asta în atâta activitate publică.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- De ce n-ați spus acest lucru când domnul Bîrzu v-a propus.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Că nu s-a pus problema despre nerespectarea legii.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Cum? Si acum v-ați trezit.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Păi evident, că propuneți nerespectarea legii. De aia.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Acum, la al șaptelea proiect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Am și eu o intervenție scurtă.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Domnule secretar, poate.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci, sunt mai multe argumente care pot fi aduse în favoarea votului secret. În primul rând este vorba de procedura urmată pentru aprobarea acestor tarife. Dumneavoastră ați mai aprobat odată încheierea contractului cu ECO SUD și cu tarifele și ați aprobat cu vot secret. Deci, acum nu putem schimba, din punct de vedere juridic, regula jocului. Dar, mai mult decât atât, dumneavoastră acum aprobați modificarea unui contract care privește o persoană juridică, o persoană. Și este un act individual. Tocmai de asta argumentul legal este pentru votul secret, pentru că și în cazul SOMA și în cazul ECO SUD și în cazul tuturor contractelor care le-ați aprobat cu operatori privați au fost vot secret dintotdeauna în consiliul local.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Deci, mai reluăm odată modalitatea de vot și să numărăm voturile. Deci, cine este pentru procedura legală de vot secret? Numărați câte voturi sunt. Zece.

Cine se abține la procedura de vot la proiectul șase? Câte voturi sunt? 9 abțineri. 8. Cine este împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

10

2

8

10 voturi ”pentru”, 2 „împotrivă ” și 8 abțineri .

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Deci, având în vedere prevederea legală din lege care spune ”vot secret”, vă rog să trecem la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Poftim?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Asta e, domnule Bîrzu, așa spune-n lege, așa facem. Legea nu se negociază, doamna Breahnă- Pravăț.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Ghingheș, parcă voiați să deblocăm și să facem treabă, da?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- În consiliul local de la PSD de ieri unde v-ați făcut poze, acolo, da, puteți negocia legea cât doriți. Acolo, da, o puteți negocia, că am văzut că.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Eu vă ... Eu vă aduc la ședința viitoare.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-. . v-ați aranjat la măsuță. Acolo.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-,..dovezi că în cadrul ședințelor de consiliu local ale altor municipalități proiecte de genul acesta se votează cu vot sec., deschis.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Dar noi, ce fac. Legiuitorul.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Păi dacă vrem să facem treabă și să deblocăm, haideți să nu ne mai foim până la cabina de vot, să ne ridicăm, să centralizăm voturi pe proiecte de genul acesta. Păi da. Păi vrem să optimizăm.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Facem mișcare.

Doamna Consilier Ionela-Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂȚ-.dacă vrem să

optimizăm utilizarea timpului.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Ați vorbit o oră.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Domnule președinte, numai un pic.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da, da, poftiți, domnule .

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-. .să vorbesc și eu. Deci, avem articolul 139 din Codul administrativ alineatul șase și este foarte clar pentru toți colegii și pentru toți cei care sunt aici: „Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret”, deci putem stabili chestiunea asta. Prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane, persoane juridice și persoane fizice în accepțiunea Dreptului civil, da, este vorba de personalitate juridică. Persoana fizică dobândește personalitate cu., odată ce se naște, iar persoana juridică în momentul înființării, doamna. Și vorbim aici de o societate, de o persoană juridică. Deci de o persoană. „Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege”. Cum a zis domnul secretar, de exemplu cu., când votăm noi președintele de ședință. Atunci ce avem de făcut? Suntem obligați să votăm secret. Dacă dumneavoastră aveți altă părere, veniți cu excepții prevăzute de lege. Și indicați-mi o lege în care se spune că pentru persoane juridice se votează altfel. Deci, suntem obligați practic să votăm secret, că vrem, că nu vrem. Adică să aplicăm legea. Scurt.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Au o problemă cu secretul acesta.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule primar, chestiunile dumneavoastră personale lăsați-le pentru acasă.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Lăsați, domnule primar, lăsați, că nici dumneavoastră nu sunteți mai breaz.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Deci, doamna Cristina Pravăț.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Gata, e valabil și pentru unii și pentru alții. Noi trebuie să ne desfășurăm activitatea.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- ... vreți să aplicăm legea sau nu vreți să aplicăm legea? Doamna Pravăț. Ca lider de grup.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Vreau să-l ascult pe domnul secretar. Dacă dumnealui spune că obligatoriu, da.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Păi spune legea.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- .îmi citează încă odată articolul respectiv și spune că așa este.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Doamna Pravăț, nu știți că Dumnezeu întotdeauna are dreptate? Păi.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Exact, corect.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Credeți în Dumnezeu? Păi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci articolul o sută.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu și în Dumnezeul acestei municipalități.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Așa-i.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Articolul o sută.

Domnul Primar Cosmin NECULA-. icoana, doamna Pravăț.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Articolul 139 din Codul administrativ alineatul șase: „Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu ca racter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege”. Dacă există și cunoaște cineva excepțiile prevăzute de lege ca și exemplul care vi l-am dat la începutul ședinței.Poate nu suntem atât de atotștiitori și am spus întotdeauna - nu avem cum să cuprindem toată legislația, așteptăm, avem persoane în consiliul local cu foarte mare experiență, dar întotdeauna când vorbim, invocăm temeiuri de drept.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Și aș mai dori să subliniez ceva, domnule secretar, în completarea a ceea ce ați spus: caracter individual. Subliniat. Aici nu avem de-a face cu o hotărâre ce normează ceva la nivel local, deci caracter individual, este un contract.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Știți care este riscul, dragi colegi de la PSD, acum vorbim la modul serios.

Domnul Primar Cosmin NECULA- E nul.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Asta. Deci dacă se duce în instanță, asta sau la prefect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Problema e că sunt obligat să fac obiecțiunile.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ-. deci votăm o hotărâre nulă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnule Miclăuș .

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Eu nu particip la.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Eu sunt obligat să fac obiecțiunile de legalitate, în momentul în care trimit la Prefectură și să spun despre ce e vorba și.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mai este o posibilitate: mie mi se pare că dumneavoastră vreți să introduceți această procedură de vot deschis astfel încât, după aceea, cineva să atace în instanță această hotărâre și să vă lăudați după aceea că ați dat-o jos în instanță, dar pe un motiv pe care dumneavoastră l-ați provocat.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Ghingheș..

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Și astfel se blochează.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-.. știți cum se numesc..

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-. . se blochează astfel, vă rog să mă scuzați, se blochează astfel activitatea de depozitare a deșeurilor. Pentru că văd că tot încercați să faceți blocaje de acest gen în zona de waste management.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Cred că colegii noștri de la PSD au înțeles, nu, doamna Cristina, deci.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- O singură mențiune că am ridicat mâna. Domnule Ghingheș, știți cum se numesc persoanele care au o imaginație atât de bogată ca a dumneavoastră? Vă rog să vă uitați în DEX, da?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Da, haideți să.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Și doi.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mie mi se pare un compliment.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -E vorba de asumare.

Deci, de ce se mai supune modalitatea de vot la vot? Și e vorba de asumarea noastră.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU-Pentru că.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- E vorba de cât suntem dispuși să ne asumăm anumite proiecte, domnule Bîrzu. Și am închis subiectul.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Nu, deci la modalitatea de vot e o chestiune de formă, probabil legiuitorul a crezut că noi suntem oameni normali și.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- La ce imaginație are domnul Ghingheș, nu știu ce să spun.

Domnul Consilier Cristian GHINGHE Ș- Dar de când e aste o problemă, doamna Breahnă?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Doamna Breahnă.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU- Dacă este obligatorie, legiuitorul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- .eu nu accept.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU- -. nu lasă loc de interpretări, domnule Bîrzu.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Unde?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-. eu nu accept să ne luați la rând și să ne jigniți. Pe primar l-ați trimis la psihiatrie.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, păi dacă.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu mă simt jignit. Îmi place asta, nu mă simt jignit.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-.domnul Ghingheș creează scenarii cu privire la modalitatea de acțiune a grupului po.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Haideți.

Domnul Primar Cosmin NECULA-Dacă urlați, puteți și fără microfon, nu-i problemă.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Domnule președinte, haideți să ieșim din impas .Domnule Huluță.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-Domnule Huluță, vă rog frumos să fiți atent la ce spun colegii și după aia să vă mai manifestați așa.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Doamna Cristina, haideți...Vreți să ieșim din impas?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Da, vreau.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Votăm secret, hai.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Nu, nu, nu, stați două secunde. Apropo de. Ca s-o lămurim un pic, chestiunea asta. Apropo de modalitatea de vot, da? Regula este votul deschis. Deci regula. Excepția este votul secret. Atenție. Noi putem hotărî ca unele proiecte de hotărâre să le votăm prin vot secret, dar nu cele cu privire la persoane. E simplu. Adică vorbim aici de o persoană juridică, sănătate, hai la vot secret, ce s-o mai lungim acum.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Regula, domnule Miclăuș, și ați spus foarte corect.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Solicită.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -.regula este că pot hotărî. Oleacă, domnule Bîrzu, pot hotărî ca unele să fie vot secret, dar nu pot să hotărăsc ca cele cu vot secret să fie cu deschis.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Corect, corect.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Bine, deci, rog, mai fac apel la colegii de la PSD să supun la vot modalitatea de vot la acest proiect și să., totuși să trecem.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu supuneți nici o modalitate de vot.N-a zis domnul secretar că e obligatoriu? E imperativ?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- E de drept.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Gata, am închis subiectul.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- E de drept.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Vot, procedura de vot.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Deci votul va fi la fel, domnule Bîrzu.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Domnule Dănilă, vă rog, procedura de vot secret prevăzută în lege.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Avizele.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Avizele. Le-ați luat pentru proiect?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Nu s-au luat? Stați așa un pic că n-am luat avizele, m-am bulversat. Domnul primar.nu, dar domnul primar. Domnule secretar.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Deci, doamnelor și domnilor consilieri locali, proiectul acesta este deosebit de important pentru municipiul Bacău din foarte multe considerente. Exact cum spunea și domnul Ghingheș discutăm de waste management și de tot managementul deșeurilor. Hai, v-ați oprit? V-ați oprit?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Haideți să-l lăsăm pe domnul primar să prezinte proiectul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Am discutat fanteziile dumneavoastră cu modalitatea de vot până acum.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da. Și acum să prezentăm proiectul.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Fantasmele, nu fantezii. Fantasme. Plecați? Am înțeles.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule primar, noi, trei ani de zile când vă ridicați chiar înainte de jumătatea ședinței, nu vă întrebam.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Doamna Cristina, vă rog, nu mai interveniți.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-Dar domnul primar a intervenit.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Nu, nu, el prezintă o..., prezintă proiectul.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Domnul primar i-a întrebat pe colegii mei dacă pleacă.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Prezintă proiectul. Haideți, nu mai facem, uite, pleacă colegii din sală. Poftiți, domnule.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Deci eu mă bucur că totuși în sală se află un reprezentant, așa ca niciodată, numai o secundă dacă îmi permiteți.. .Vreau ca toată lumea să fie atentă.Știu, e o glumă pentru dumneavoastră ce facem noi. E o mare glumă.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Haideți că putem prezenta, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Bun. Apropo că se invocau la un moment dat tot felul de persoane care nu vor să participe la ședințe deși sunt invitate. Slavă domnului că de această dată, la nenumărate invitații pe care le-am trimis ADIS-ului, au reușit să apară și dumnealor. Mi-aș fi dorit, din punctul meu de vedere, să vină totuși conducerea ADIS-ului. Așa ar fi fost normal, să dea niște explicații. Din păcate, pentru a nu știu câta oară, conducerea ADIS-ului fuge sub masă, gândindu-se probabil că oricum are susținere de pe la PSD sau de pe undeva. Dar asta e prea puțin important. Doamnelor și domnilor consilieri locali, vă rog frumos să analizați foarte atent acest proiect pentru că printr-un vot pozitiv dat de dumneavoastră este un impact bugetar foarte mare asupra Municipiului Bacău. Nu vă spun nici cum să votați, nici ce să votați, dumneavoastră decideți, dar vă spun să analizați foarte atent impactul, atât din punct de vedere al mediului cât și din punct de vedere financiar cu privire la acest proiect. E deosebit de important. De aceea, vă rog frumos să-l tratați cu foarte mare responsabilitate și nu așa cum a făcut un grup politic până acum, sau mai exact, un lider de grup, arătând un total dispreț și bătaie de joc, încercând să blocheze proiecte. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4) și avizul nefavorabil (5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU-Discuții asupra proiectului. Domnul Ghingheș, doamna Raluca.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da, înainte de o serie.

Domnul Primar Cosmin NECULA- O secundă, o secundă, îmi cer scuze. Am uitat să vă fac o precizare și sigur o să vă ajute în ceea ce spuneți. Mi-aș fi dorit totuși ca ADIS-ul să fi avut o negociere mai transparentă, să ne fi invitat și pe noi, aparatul de specialitate al primarului mă refer, în momentul în care purtau aceste discuții. Pur și simplu acest proiect a fost servit și ne-am trezit cu el în forma aceasta. Am încercat și noi să facem o serie de calculații, într-adevăr, din ceea ce mi-au spus colegii din aparatul de specialitate, se respectă legea. Dar totuși ar fi fost normal o mai mare transparență. Și poate nu doar Municipiul Bacău, mai sunt și alte unități administrativ teritoriale implicate, din tot județul. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Da, poftiți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da, înainte de a face o serie de considerații, aș vrea totuși să ne prezentați pe îndelete acest proiect, adică eu consider că atunci când sunteți inițiatorul unui proiect, mai ales cu impact mare bugetar trebuie să veniți să ne spuneți așa: ”Anul trecut am plătit atât, anul acesta având în vedere aceste tarife propuse, vom plăti atât. Și dacă nu vom plăti atât și dumneavoastră, consiliul local, nu sunteți de acord cu aceste tarife, se va întâmpla X lucru”. Eu asta aștept de la dumneavoastră ca inițiator. Și apoi, cumva, să intrăm în discuția pe fond pentru că este o problemă foarte delicată. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU-Doamna Raluca dacă aveți intervenții și pe urmă domnul primar o să vă dea răspuns.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- Da, aș fi vrut să intrăm direct în discutarea fundamentării tarifului de depozitare pentru că e o creștere foarte mare pe capitolul 2.1. aici și voiam să pun niște întrebări în acest sens ca să ne fie foarte clar de unde provin aceste creșteri foarte mari. După aceea, domnule primar, dumneavoastră trebuie să ne garantați că aveți bani pentru așa ceva și că nu ne vom bloca în această activitate de depozitare la ECO SUD și cam asta era intervenția mea. Și pe parcursul discuțiilor.E cineva, ați spus, de la ECO SUD aici? Da? A, scuzați.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Nu, nu.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dați-i un telefon domnului Ariș, un pic.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Poftim?

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dați-i un telefon domnului Ariș, poate vine un pic aici.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Dacă i-ați invitat, trebuiau să fie aici. Eu nu răspund pentru colegii mei.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Ei, nu. Așa-i la partid, doar știți cum era și când erați la PSD.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu știu.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Ați uitat?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- PLUS și USR în alianță nu funcționează ca la piață, ca la dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Vă aduc eu aminte cum era.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Deci la noi.Noi nu discutăm chestiuni personale și private la partid, discutăm doar despre interesul public.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Știți cum, eu, spre deosebire de dumneavoastră, nu-mi neg originea.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Ne confundați. Ne confundați.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da, haideți să revenim la subiect.Domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Bun. Mulțumesc mult.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- .sau din personalul de specialitate dacă pot da răspuns.

Domnul Primar Cosmin NECULA- În primul și în primul rând am să o iau oarecum cu ultima parte a întrebărilor dumneavoastră. Garanția achitării acestor sume reprezintă practic o stare de normalitate, da? Evident că în momentul în care vin cu proiectul de buget în fața dumneavoastră vom avea alocările financiare necesare. Mai mult decât atât nu cred că este o chestiune opțională pentru noi: avem sau n-avem. Asta e. Va trebui să găsim soluții. A doua componentă pe care vreau să v-o prezint: tot timpul am stat cu sabia deasupra capului, deci discuțiile astea le avem și pot proba, evident, cu martori, că ECO SUD-ul, așa cum a făcut și anul trecut, închide groapa - închide groapa. Dacă nu se măresc tarifele, se închide groapa. Deci, avem încontinuu acest tip de discuții, doamna consilier, da? Oarecum în momentul de față am primit iarăși o..., amenințări de astea, atenționări, nu amenințări, verbale că dacă până pe șapte nu se rezolvă, iar se închide groapa. Deci, ne trezim cu un proiect așa, făcut repede de ADIS, fără a ne., măcar să ne invite să ne spună: ”Știți, noi intenționăm să.” sau ”Vrem să.”. Nu, ne-am trezit cu acest proiect, nu înseamnă că nu-l știm, dar cred că e foarte important și aici ați punctat dumneavoastră foarte bine, ca ADIS-ul să explice foarte clar ceea ce a negociat. Eu am înțeles că sunt pus cu spatele la zid în momentul de față, că dacă nu se adoptă proiectul sau nu știu ce nu se întâmplă, se oprește groapa de gunoi. Domnii de la ECO SUD n-ar fi la prima aventură în sensul acesta. Am trăit cu dumnealor chestiunea asta iarăși pe niște componente juridice care dau cu minus, din punctul meu de vedere, la toate activitățile care le-au avut dumnealor acum. Nu discut acum de legalitatea proiectului, discut în momentul de față de aceste note de fundamentare pe care ADIS-ul le-a făcut împreună cu partenerii de la ECO SUD și cred că e foarte important ca dumnealor să vă răspundă punctual la ceea ce ați spus dumneavoastră. Sunt convins că domnul care a venit de la ADIS are cunoștință în detaliu, de proiect.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- Da, rugămintea mea este strict pe capitolul 2.1 domnule de la ECO SUD, pentru că e o creștere de patru ori. De la ADIS, scuze, da, scuze.

Domnul Primar Cosmin NECULA -De la ECO SUD nu-i nimeni.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE-. scuze .

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Domnule primar, înainte să pasați mingiuța la altcineva: nu mi-ați spus impactul bugetar. Din nou, atunci când veniți cu un proiect.

Domnul Primar Cosmin NECULA - E dublu. 12 milioane de lei. Dublu.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Asta voiam să aud. E proiectul dumneavoastră, poartă semnătura dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, domnule, am înțeles ideea, nu vă ascund. Am fost întrebat și apropo de gunoi și tot așa.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mulțumesc, asta voiam să aud.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ar fi fost de bun simț și de la ECO SUD să vină cineva și de aia v-am rugat poate îl chemați pe colegul dumneavoastră.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Dar nu-i treaba mea, nu-i treaba mea, din nou. Discutăm și despre ECO SUD în continuare.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Sunteți din același partid, vă asumați și tu și el.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu, nu, nu, stați că discutăm acum despre ECO SUD, că sunt. Să nu credeți că-i apăr, dimpotrivă, dar discutăm imediat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Să văd, chiar mi-aș dori.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Haideți să ne răspundă domnul de la.

Domnul Cătălin COVACI (ADIS) -Bună ziua domnule primar, bună ziua doamnelor și domnilor consilieri. Numele meu este Cătălin Covaci, sunt inginer în cadrul aparatului tehnic al ADIS. Într-adevăr, am făcut parte din comisia care a verificat și analizat aceste fișe de fundamentare prezentate de către...

Domnul Primar Cosmin NECULA - .domnul inginer și mi-a scris doamna secretară. Îmi cer scuze că v-am întrerupt. Vă rog. Treburile astea, doamnelor și domnilor consilieri locali, în momentul în care va veni. (Nu se înțelege în integralitate).

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule primar, dar chiar nu vă e rușine nici față de un invitat? Domnule primar. Domnule președinte. Domnul Primar Cosmin NECULA -. sute de mii de lei anual către ADIS .

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule primar, luați aer pe balcon un pic, domnule primar și nu mai întrerupeți invitații. Pe cuvânt.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Așa e, eu înțeleg de ce vorbiți, aici e chestiune de creștere. Dumneavoastră ați crescut într-un mediu, într-o zonă în care așa se vorbea. În momentul de față.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Dar ce problemă aveți cu zona rurală în care am crescut eu? Ca idee. Pe cuvânt.

Domnul Primar Cosmin NECULA -.în momentul în care mă vedeți.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Vă rog să încetați discuțiile.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Chiar nu vă e rușine?

Deci chiar nu vă e rușine să jigniți, în primul rând.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Haideți să.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-,.■toți locuitorii din zonele rurale? Chiar nu vă e rușine?

Domnul Primar Cosmin NECULA - .degeaba încercați.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Da, am crescut la țară și sunt mândră de acest lucru.

Domnul Primar Cosmin NECULA - .degeaba încercați.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Păcat că ați crescut dumneavoastră la oraș și nu știți să vă comportați.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Vă rog, vă rog, să oprim discuțiile. Domnule primar, doamna Cristina, vă rog, nu mai discutați colateral. Lăsăm pe domnul invitat să ne spună. Haideți, vă rog frumos, domnule.Doamna Cristina, domnule primar, vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Depinde și cum ați crescut.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Vă rog, opriți-vă. Domnule de la ADIS, vă rog prezentați.

Domnul Cătălin COVACI (ADIS)- Revin la subiect. Pe întâi noiembrie 2019 SC ECO SUD a prezentat un memoriu justificativ și fișe de fundamentare a noilor tarife. Fac precizarea că tarifele care au fost până. și sunt în vigoare până în momentul acesta, sunt tarife cu care dânșii s-au prezentat la licitație în 2014. Suntem conștienți că din 2014 până în 2020 anumite costuri, anumite cheltuieli au suferit modificări, unele din ele substanțiale. Vă aduc aminte că salariul minim pe economie, când au făcut dânșii prezentarea tarifelor în 2014, era 900. Astăzi este două mii trei sute și., și alte elemente care au dus la anumite costuri. Un element care ar trebui iarăși să-l aducem în discuție: această propunere financiară a dânșilor cu care s-au prezentat și au câștigat acest contract a fost făcută pe niște cantități estimate. Vă subliniez faptul că în instalațiile de tratare, de sortare a deșeurilor reciclabile erau luate în calcul un număr de 28.000 de tone deșeu reciclabil, care trebuiau să fie supuse sortării. Din păcate, după un an de zile de operare a acestor instalații nu avem mai mult de 1.300 de tone. Vă aduc la cunoștință faptul că acest contract, când a fost el gândit, are stipulat faptul că acest operator, SC ECO SUD, poate beneficia de valorificarea acestor deșeuri din care el să-și susțină activitatea. Din păcate, această lipsă de cantități l-a dus în postura în care să nu-și poată acoperi costurile cu care dânsul a venit la licitație. Avem anumite elemente de cheltuieli care sunt fixe, indiferent de cantitatea care este procesată în această instalație, gen redevență, gen cheltuieli cu pază, gen amortizări. Acestea sunt cheltuieli fixe și care se împart strict la cantitatea care este procesată pentru a ne da un tarif pe tonă. Lipsa cantităților ne-a adus în situația în care să observăm creșteri substanțiale pe anumite categorii de de șeuri. Am încercat să găsim soluții pentru a diminua impactul pe cantitățile care vor fi depozitate, pentru cele care trebuie deviate de la depozitare pentru a încuraja toți cetățenii și fiecare unitate administrativ teritorială, membră ADIS, să se implice cât mai mult pentru a devia de la depozitare cât mai mult și astfel impactul bugetar pe bugetul fiecărei UAT să nu aibă creșteri substanțiale. Dacă observați, pe categoria de ”Deșeuri biodegradabile” supuse compostării s-a păstrat același tarif de 0,01 lei pe tonă ținând cont de faptul că 40% din deșeurile municipale în momentul de față sunt deșeuri biodegradabile pe care, dacă noi reușim să le colectăm separat și să le introducem în instalația de sortare, vom avea posibilitatea să diminuăm cantitatea supusă depozitării. Cu cât vom depozita mai puțin, cu atât impactul pe care-l va plăti fiecare UAT strict pe componenta de deșeu depozitat, va fi mai mic.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Stimate domn, vă întrerup apropo de punctul acesta, acest punct pe care l-ați precizat dumneavoastră. E normal să aveți și o..., să dați și o informare în fața consiliului local. Deci, ați spus așa: cu cât vom colecta mai bine, cu atât vom depune mai puțin, da? Și prețul e corelativ. Ați frecat trei ani de zile licitația cu privire la colectarea selectivă în municipiul Bacău și 22 de comune. Ce să mai faceți acum cu ea? În momentul de formare, că de frecat ați frecat-o trei ani.Ați frecat licitația, da.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Poftiți, poftiți, haideți, poftiți, domnule.

Domnul Primar Cosmin NECULA-Ce urmează să faceți?

Domnul Cătălin COVACI (ADIS)-Această licitație se află în faza de evaluare a ofertelor.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Când preconizați să finalizați evaluarea?

Domnul Cătălin COVACI (ADIS)- Deci, finalizarea evaluării se va face într-o perioadă imediat următoare, să spun câteva luni, dar dacă nu vor fi contestații, într-adevăr se va finaliza și semna un contract într-o perioadă relativ scurtă. Așa preconizăm. Asta în funcție de ceea ce se va întâmpla cu rezultatul evaluării, dacă va fi contestat sau nu.

Domnul Primar Cosmin NECULA-Cam în cât timp estimați dumneavoastră?

Domnul Cătălin COVACI (ADIS)- Domnule primar, este dificil să vă dau un termen pentru că știți și dumneavoastră cum este, noi am scos un anumit. , o anum., un contract la licitație, doar procedura a fost contestată timp de un an de zile. Deci nu vorbim de evaluare sau de rezultatul unei evaluări, doar procedura a fost contestată un an de zile.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Am înțeles, bine, atunci...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Revenind corelativ, până nu se termină procedura respectivă o să plătim în continuare.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da, mai aveți de com. prezentat, mai aveți altceva?

Domnul Cătălin COVACI (ADIS)- Mai aștept întrebări, dacă mai sunt întrebări din partea domnilor consilieri.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Întrebări? Bine, mulțumim. Dacă mai sunt discuții la acest punct? Domnul Ștefan, pe urmă domnul Ghingheș.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Vreau să-l întreb pe domnul inginer - dacă în perioada următoare noi reușim să adunăm mai multe deșeuri reciclabile, se mai poate interveni asupra prețului? Adică să scădem prețul?

Domnul Cătălin COVACI (ADIS)- Deci, domnule consilier, vă pot spune faptul că dacă noi, dacă noi sau comunitatea în general, că și eu sunt cetățean al acestui municipiu, dacă reușim să colectăm separat cât mai multe deșeuri care să nu ajungă direct la depozitare, într-adevăr aceste cantități și aceste tarife vor fi negociate din nou după un an de zile, strict pe ce. cantitățile ce vor fi procesate în instalații după analiza făcută după un an de zile.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Am înțeles.

Domnul Cătălin COVACI (ADIS)- Ceea ce vă pot, iarăși, mă scuzați, ceea ce vă pot spune: dacă vă uitați, este o creștere semnificativă la tariful pentru sortarea deșeurilor reciclabile, de la un ban la trei sute și ceva de lei. Într-adevăr, acest fapt se datorează lipsei cantităților, dar vă aduc la cunoștință faptul că această activitate de sortare a deșeurilor reciclabile este, nu subvenționată, se primesc bonificații pe aceste costuri din partea organismelor responsabile cu aceste. Deci așa-zisele OIR-uri, sunt organisme intermediare care transferă responsabilitatea producătorului de deșeuri către aceste instituții și toate aceste costuri vor fi subvenționate de aceste instituții și costuri de sortare și costuri de colectare a acestor deșeuri, de ambalaje colectate separat. Deci suma aceasta de trei sute și poate fi acoperită din banii care vin de la aceste instituții.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- Bun, domnule director, înțeleg că sunt câteva elemente care influențează foarte mult acest preț. Costul cu munca vie pe care l-ați menționat în referate aici și care văd că crește de patru ori și înțeleg că din 2014 dumneavoastră n-ați mai făcut. da, creșteri de preț pe acest.

Domnul Cătălin COVACI (ADIS)- Vă aduc la cunoștință faptul că aceste tarife sunt cele licitate în 2014.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- 2014.nu.asta.

Domnul Cătălin COVACI (ADIS)- Operatorul.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- Am înțeles, am înțeles, da.

Domnul Cătălin COVACI (ADIS)- Operatorul nu a avut posibilitatea să vină cu majorarea de tarife decât după un an de zile.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- Voiam doar să repet.

Domnul Cătălin COVACI (ADIS)-.de activitate.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE-.ca să fie clar.

Domnul Cătălin COVACI (ADIS)- Da.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- Și un al doilea element care contează foarte mult este acea colectare selectivă care influențează costurile de depozitare pentru biodegradabile și toate celelalte. Sunt două elemente importante în costul acesta, nu?

Domnul Cătălin COVACI (ADIS)- Ceea ce vă pot spune este că aceste deșeuri colectate separat, ele, teoretic, nu ajung la..., ele nu ajung la depozitare.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- Am înțeles.

Domnul Cătălin COVACI (ADIS)- Ele, neajungând la depozitare, intră pe alt flux care au alte costuri, parte din ele pot fi suportate de aceste organisme intermediare de transfer al responsabilității.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- Da, eu sunt mulțumită de răspuns și vă mulțumesc pentru clarificări. Poate e bine să veniți mai des în consiliul local, așa cum a spus și domnul primar și alți consilieri de aici, astfel încât să ne fie clare deciziile pe care le luați, fundamentările de prețuri, să putem dialoga, să vă putem da și sugestii, dacă avem calitatea aceasta și să meargă treaba bine, să nu mai avem șocuri din astea, cum a fost cel cu SOMA, cum se pare că putem avea și cu dumneavoastră, cu ADIS-ul și.

Domnul Cătălin COVACI (ADIS)- Doamna consilier, vom veni de fiecare dată când vom fi invitați și voi avea și dispoziția primită pentru a participa la această.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- Mulțumim. Mulțumesc.

A                     5                        5

Domnul Președinte de ședință Ilie BIRZU- Domnul Ghingheș mai dorește o intervenție?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da, problema este mult mai complexă. Observ aici că inițiatorul proiectului încearcă cumva să paseze vina și la ADIS și la ECO SUD, hai să o luăm prin eliminare, așa.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu, nu, nu pasez nici o vină.

Domnul Consilier Cristian GHINGHE Ș- Nu, nu, nu, haideți să vă spun ceva.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu afirmați niște chestiuni pe care nu le-am zis.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Lăsați-mă să argumentez.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Nu-i vorba de vină, vă repet.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Am înțeles că am primit aceste tarife propuse ECO SUD via ADIS. N-am fi ajuns aici.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Am zis foarte clar: au venit de la ADIS.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Exact. N-am fi ajuns aici.Și eu nu sunt surprins de acest. Adică mie nu. Pentru mine nu este un șoc. De ce? Pentru că este, cum să zic, era evident că vom ajunge aici de vreme ce noi nu colectăm selectiv la nivelul municipiului Bacău. Nu colectăm selectiv pentru că acum vreo două luni, dacă nu mă înșel, sau o lună - o lună jumătate, în consiliul local s-a discutat modificarea contractului cu SOMA. Până când va fi gata licitația pe care o desfășoară ADIS cu mare greutate, noi aveam obligația să respectăm legislația, deci să nu mai ridicăm gunoiul cu totul, adică să ducem cu totul la groapa de gunoi și să plătim în acest sens tone, mii de tone de deșeuri la acel tarif, ci să le ducem deja colectate selectiv, deci sortate, adică cu un tarif mult mai mic, la groapă. Astfel scade și cantitatea de deșeuri pe care le depozităm. Asta înseamnă economii la bugetul local.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Ați înțeles mecanismul. Așa e.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Sigur că da, dar domnii de la PSD au sărit în sus că se modifică acea valoare a contractului. Dar trebuie să înțelegeți că dacă nu ducem gunoaiele deja sortate la groapă, așa cum era propus atunci, plătim la depozitare, deci tot acolo ajungem. Chiar mai rău, dacă ne uităm la aceste tarife. Deci, până este gata licitația, noi ar trebui să ridicăm gunoiul pe patru fracții, nu pe două, că acea licitație, iarăși, o să vedeți că atunci când se va finaliza, va cânta cocoșul, ca să zic așa și va trebui să modificăm prin act adițional acel contract, pentru că licitația este în urmă cu legislația. Dar o să ajungem și acolo.

Domnul Primar Cosmin NECULA-Poate chiar nu respectă legislația.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Deci, unu la mână, dar asta se întâmplă din cauza faptului că municipalitatea în acești ani nu a făcut suficient pentru a pune la punct acest mecanism de colectare selectivă. Eu asta vă spun, domnule primar. N-am fi ajuns în această situație dacă astăzi ajungeam totuși la un 10 - 20 %- 30% și duceam cantitatea respectivă colectată deja, mă rog, sortată și colectată deja selectiv. Ca să revenim la ECO SUD: nu puteți să pasați această chestiune, de vreme ce ECO SUD anul trecut a primit o facilitate fiscală, deci au fost iertați de un milion, de aproape de un milion de lei redevență pe care o datorau la bugetul local prin acea scutire de taxe și impozite pe care dumneavoastră ați propus-o și care s-a dovedit a fi un eșec pentru ceilalți contribuabili. Dar cel mai mare contribuabil care a fost iertat, deci pe acea listă, era ECO SUD. Deci, nu puteți acum să veniți să spuneți că eu apăr ECO SUD-ul când eu vă pun pe masă această facilitate fiscală pe care dumneavoastră ați votat-o, aici. Și pe care dumneavoastră ați propus-o. Că în rest a fost un eșec. Aia a fost special gândită astfel încât s-o mai dregem cu ECO SUD-ul. Deci, e un teren pe care îl stăpânesc, acesta cu deșeurile, pentru că mă pasionează zona de mediu, dar trebuie să conștientizați că nici dumneavoastră n-ați pus la punct mecanismele la nivelul municipiului astfel încât să ducem mai puțin gunoi de-a valma la groapa de gunoi și să ne ajungă la 12 milioane. Deci, asta e problema.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da, s-a înțeles, da.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Deci dacă noi am colecta, și cu asta închei, dacă noi am colecta selectiv, n-am mai duce atât gunoi acolo și ar fi economii. Plus că orice tonă dusă acolo, începând cu anul acesta, se majorează din start cu 50 de lei pentru că avem taxa de economie circulară, de la 30 la 80 și vor mai veni majorări și pe parcursul acestui an, conform legii. Asta pentru că dumneavoastră nu ați pus la punct sistemul de colectare selectivă. Atât am avut de spus pe zona de deșeuri. De asemenea, am și eu o rugăminte, domnule primar, vă rog să nu mai faceți afirmații totuși sexiste la această masă pentru că mi se pare că războiul dintre dumneavoastră și consilierii PSD are și o tentă dintr-asta, puțin sexistă, deci acele afirmații cu boneta, cu femeile, vă rog, mai..., mă rog.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU-Bine, haideți.Am reținut. Am atras atenția să nu se mai discute pe teme extra și domnul primar dorește să răspundă la acest punct. Poftiți, domnule primar după aia domnul Huluță dorește o intervenție.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Bine. În primul rând sunt dator să fac, să fiu foarte clar pentru toată lumea: nu am nici afirmații sexiste, nici alte tipuri de afirmații față de colegii sau colegele din consiliul local, să ne înțelegem. Disputele de natură politică și componenta asta verbală nu se referă sub nici o formă la componentă sexistă, de religie sau alte asemenea chestiuni. Da? Să stați liniștit, domnule Ghingheș, nu puteți sări în apărarea victimelor. Acum, haideți să o luăm, apropo de ce spuneți dumneavoastră și eu vă apreciez așa, sunteți un tânăr politician dar care, în loc să privească interesul și adevărul în ceea ce înseamnă. și acțiunile care s-au întâmplat în comunitate și în municipalitate, aveți senzația că acum în campania electorală puteți să mistificați orice realitate. Vă spun că nu e chiar așa și sunt răspunsuri la absolut toate aceste lucruri. Sunt de acord cu dumneavoastră că în octombrie, că vreau să vă aduc aminte că din octombrie am început demersurile cu privire la această colectare selectivă a deșeurilor, dar vreau să vă spun că din anul 2017 am pus în brațele ADIS-ului, așa cum era normal și cum a fost semnat de către UAT Bacău și alte..., celelalte 22 de comune, tema licitației privind colectarea selectivă. Anul 2017. La jumătatea anului 2016, domnule consilier, am ajuns primar și dumneavoastră consilier local. La începutul lui 2017 am predat ADIS-ului această speță prin intermediul unei hotărâri de consiliu local. Doi - domnul inginer a spus foarte clar, într-adevăr, un an de zile s-au contestat, dar cât s-a stat până s-a emis acel caiet de sarcini? Și de ce? La asta e greu de răspuns. De asemenea, încă din anul 2018, nu mi-am putut închipui că în anul 2017 nu se ajunge măcar la etapa scoaterii la licitație a acestei colectări selective a deșeurilor, nu s-a ajuns. Văzând că nici în anul 2018 nu se ajunge măcar la etapa scoaterii la licitație, am prins pe buget și prin votul dumneavoastră achiziționarea de module care se află în momentul de față în municipiul Bacău, module de colectare selectivă. Dar posibilitățile financiare pe care. Și asta am făcut-o și în 2019. Dar posibilitățile financiare pe care le avem sunt destul de limitate, au fost destul de limitate cel puțin în ultimii trei ani de zile și știți din grija cui și nu ne-am putut permite efectiv financiar să achiziționăm absolut în toate cele 340 de puncte de colectare. Asta este o realitate. Referitor la ultima dumneavoastră afirmație cu privire la faptul că aș fi făcut special pentru ECO SUD vreo scutire financiară, este cel puțin ciudat ceea ce spuneți dumneavoastră, ca să nu zic altfel și poate fi interpretat foarte ciudat ceea ce spuneți dumneavoastră. Vă anunț că acel., acele scutiri au fost făcute prin prisma unei legislații emise de Guvernul României. Sunt și o să rămân un om de stânga și atât timp cât am posibilitatea și dumneavoastră aprobați scutirea de o serie de impozite, taxe, dobânzi pentru cetățeni în municipiului Bacău, am să o fac de fiecare dată. Și să vă mai dau un exemplu: unul dintre marii beneficiari ar fi trebuit să fie inclusiv Direcția Județeană de Tineret și Sport, cu suma de 400.000 de lei, dar n-au reușit să-și finalizeze la timp procedurile. În nici un caz nu am discutat aici și prin votul dumneavoastră, de favorizarea ECO SUD-ului în vreun fel sau altul. Aici, ca să fie foarte clar pentru toată lumea și am să vă rog să fiți foarte atent la afirmațiile pe care le faceți chiar dacă suntem, sau sunteți în campanie electorală.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da. Mulțumesc pentru precizări. Atât modulele, atât, 10 secunde. Apreciez faptul că ați pus acele module, dar alea sunt egale cu zero dacă SOMA vine și le ridică de-a valma, deci.Acesta e adevărul, pentru că ele ajung la groapa de gunoi tot nesortate.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Haideți să vă spun ceva. SOMA, în momentul de față nu colectează de-a valma de la acele baterii. Și să vă dau și un exemplu: au și tot interesul să o facă, plasticul și sticla sunt foarte importante.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Da, domnul Huluță dorea o intervenție și după aceea trecem la procedura de vot.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Mie.Mie îmi pare rău că unii colegi de-ai noștri merg cu două unități de măsură. Mi-aduc aminte lunile trecute ce scandal a fost pe contractul cu SOMA, în care aceleași principii erau: a crescut prețul la motorină, a crescut salariul minim pe economie, au crescut prețurile la materiale și așa mai departe. ECO SUD-ul acum vine, spune același lucru: a crescut prețul, au crescut salariile, au crescut impozitele și așa mai departe. Discutăm. La SOMA atunci era o creștere cu 50%, de la 14 milioane, mi-aduc eu aminte, la 21. Și SOMA spunea la fel: dacă noi colectăm selectiv, nici 14 milioane n-o să ne coste. ECO SUD-ul spune același lucru: dacă dumneavoastră selectați cât mai multe tone n-o să vă coste atât. Acum trebuie să fim de acord cu dublarea prețului, dar n-am fost de acord cu creșterea de 50 % a prețului pentru SOMA. Discutăm cu două unități de măsură, când principiile economiei de piață spun și într-un caz, la SOMA, și într-un caz, la ECO SUD, același lucru și aceleași principii.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- S-a înțeles.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- Nu sunt aceleași principii, domnule Huluță.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- S-a înțeles... Spuneți...

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- La SOMA era și o listă, mă scuzați. La SOMA era și o listă de achiziții cu o serie de mașini, utilaje, echipamente, despre care...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Mersi, mersi.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE -.despre care putem discuta dacă erau necesare de achiziționat cu prețuri foarte mari. Nu, nu pot fi puse pe același.Scuze, doar pentru corectitudine voiam să specific acest lucru.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Bine .

Domnul Primar Cosmin NECULA- Tot pentru corectitudine vreau să mai fac o mențiune: o să vedem la momentul finalizării procedurii de achiziții cu cât practic crește. Să văd atunci PSD-ul ce-o să ne zică.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da, bine. Trecem la procedura de vot secret, domnule Dănilă, dacă vreți să împărțiți buletinele de vot.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018.

  Inițiator -     DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat

  15

  4

  1

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie A                        r                                                   *                            »                     »         »

BÎRZU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Construire Sală de Sport Școala „Domnița Maria”, Municipiul Bacau”

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Deci continuăm ședința si îl invit pe domnul primar să prezinte proiectul numărul șapte al ordinii de zi. Dar înainte, stați așa un pic, că trebuie să supun la vot procedura de vot la proiectul șapte. Proiectul șapte este cu vot... Propun cu vot deschis, domnule secretar. Cine este pentru procedura de vot deschis la proiectul șapte? Vot deschis.

Se abține cineva?

Este cineva împotrivă? Deci nu este nimeni, deci toți consilierii sunt ”pentru”, dăm drumul la proiectul de hot. Poftim? Nu participă. Da.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi ”pentru” și o neparticipare modalitatea de vot a fost aprobată.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Vreți să blocați și sala de sport?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - E un obiectiv de investiții.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Sincer, acum e o idee, ca să vedeți în ce.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Așa v-ați gândit? S-o blocați și pe asta?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- E de drept public .. E de drept public, e altceva la instituții.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - E centrul bugetar care apar. E un obiectiv care aparține municipiului.

Domnul Primar Cosmin NECULA - E obiect, nu-i persoană, doamnă. E obiect.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da, hai... Domnule.

Domnul Primar Cosmin NECULA- E un obiect, da.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- E persoană juridică de drept public, nu-i de drept privat, domnule primar. Mai faceți facultatea de drept o dată.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamnă, sala de sport nu-i persoană, nici de drept public, nici privat.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Doamna Breahnă, patrimoniul unităților de învățământ.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu uitați că școlile sunt obiecte, am învățat la grădiniță.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Da, văd ce ați învățat. Se vede.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Bine. Vă rog, încetați discuțiile. Intrăm în ordinea de zi. Domnule primar, vă rog. Domnule primar, haideți, vă rog șă intrăm în proiect. Poftiți, domnule primar. Proiectul șapte.Doamna Cristina, pauză. Proiectul șapte, domnule primar. Haideți să prezentați.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Vă rog frumos, nu mai faceți afirmații sexiste la adresa mea. Că va sări domnul Ghingheș în apărarea mea.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Ați început să auziți și voci, domnule primar?

Domnul Primar Cosmin NECULA- A fost o glumă, doamna consilier, ca să vă răspund pe înțeles.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Gata.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Poate așa înțelegeți.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Vă rog, proiectul șapte.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamnelor și domnilor consilieri locali. vin în fața dumneavoastră cu un proiect de hotărâre, așa cum am făcut-o pe întregul parcurs al acestui mandat, cu deosebită implicare pe care atât eu, cât și dumneavoastră am avut-o pentru tot ceea ce înseamnă fenomenul educațional. Alături de creșe și grădinițe se mai adaugă un alt obiectiv, este vorba de „Construire sala de sport”. Eu mă bucur că sunteți fericiți.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Vă rugăm, liniște! Haideți să nu mai discutăm între noi, să ascultăm, să mergem mai repede cu ordinea de zi.

Domnul Primar Cosmin NECULA- . înseamnă că beneficiem sau sperăm la un vot favorabil privind aprobarea studiului de fezabilitate la „Construire sală de sport” Școala „Domnița Maria” din municipiul Bacău. Sper ca într-un mod cât mai accelerat și cât mai repede, domnul director Luca să poată să organizeze copiii în viitoarea sală de sport de la Școala ”Domnița Maria”.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Da, bine. Mulțumesc, domnule primar. Domnule secretar, avizul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Aviz favorabil

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, și Direcția Tehnică - Serviciul Tehnic Investiții).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 4 si 5).

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Discuții? Doamna Raluca Năstase a ridicat prima. Vă rog.

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- Domnule primar, mai ales că ați spus la prezentarea proiectului că vă implicați deosebit de mult în fenomenul educațional, ați vorbit despre dumneavoastră, ați spus: ”Mă implic” , da...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mă implic si dumneavoastră vă implicați, luați stenograma.

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- ... ne implicăm cu toții... Întrebare punctuală, domnule primar: prin aparatul dumneavoastră de specialitate, câte cereri de finanțare ați întocmit sau spre ce forme de finanțare europeană v-ați îndreptat pentru a construi această sală de sport, de trei ani de când sunteți aici, pentru că văd un cost de peste un milion de euro pentru această sală.Proiectul este frumos, l-am si discutat cu domnul director, dar în mod normal, dumneavoastră si colegii dumneavoastră din primărie ar fi trebuit să identificați fonduri europene pentru a construi această sală. Ați făcut vreun demers în sensul acesta? V-ați întrebat de unde puteți aduce bani ca să nu mai suportați din bugetul local, care stim că este cum este, da?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Gata, ați terminat?

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- Da, am terminat. Puteți să mă între. Eu, să stiți că spre deosebire de dumneavoastră, nu mă supăr dacă mă întrerupeți de 50 de ori.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Nu, nu, haideți să.

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- Nu-i vorba de bun simț, e vorba că discutăm, dialogăm.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Da, bine.

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- În documentația proiectului, scuzați-mă, nu am găsit nimic referitor la acest, la acest lucru. Adică mi se pare normal ca referatele, mi s-ar fi părut normal ca referatele să conțină această informație: ”Am încercat să depunem cerere de finanțare la ADR NORD Est, la....Nu am primit finanțare europeană pentru că nu mai erau fonduri, nu ne-am calificat” sau ce spuneți dumneavoastră .”Și în final ne îndreptăm spre consiliul local, vă rugăm să ne finanțați această investiție, deoarece nu putem să aducem bani europeni pentru că nu suntem în stare, sau n-am găsit, sau ce., ne-am trezit prea târziu.” Asa ar trebui să înceapă argumentația. Și noi când vedem că nu ați mai avut nici o cale în acest sens, vă dăm., vă aprobăm banii de la buget.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Altfel nu? Altfel nu aprobați?

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- Altfel nu aprobăm de la buget, dacă dumneavoastră găsiți bani europeni, logic, în logica aceasta v-am spus, că dacă găseați bani europeni si aduceați cinci milioane opt sute de lei de la Uniunea Europeană era foarte bine.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Era minunat.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- S-a înțeles.

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- Era minunat, da.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Domnule primar, răspundeți acum sau asteptăm si colegii.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Acum sau dacă mai sunt alte întrebări.. .Mă rog.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Alte... Alți colegi? Domnule Huluță parcă era și domnule Scripăț. Domnul Scripăț întâi.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Da, domnule primar, avem trei ani jumătate de mandat. Eu m-am săturat de poze, de studii, de promisiuni și altele. DALI-uri, SF-uri, vine unul și astăzi, îl votez, dar faptele, domnule primar! Noi n-am reușit să facem nimic, din astea am văzut și pe la Administrația Piețelor. Creșe, grădinițe, dar am pus noi două cărămizi una peste alta? Pun o întrebare așa ca cetățean al Bacăului. Doi - vreau să aduc iar în discuție sala, sala sportivă de la Liceul Sportiv, domnule primar. V-am mai făcut o interpelare în octombrie, nu s-a mai întâmplat nimic. Acolo e un liceu cu specific sportiv, domnule. Aia e o materie primă pentru ei, e o necesitate. Ne-ați tot spus că se face, că nu se face, că este, că nu este. Activează vreo 400 de elevi în cadrul Liceului. La ora actuală e tot într-o fază, lăsată așa, ba din contra, niște mormane de gunoaie, depozit de materiale, nu lucrează nimeni acolo . Aveți cunoștință? Dacă nu, vă ajut eu. Un prieten de -al dumneavoastră ar trebui să facă lucrarea. Nu se întâmplă nimic, domnule primar. Ne-ați promis că se dă anul trecut în iunie, că la începutul anului școlar, că prin octombrie iar am făcut, astăzi vă spun că acolo nu se lucrează. Oare ne mai interesează și niște realități ale Bacăului, și niște rezultate concrete, sau venim cu: ”Le dăm la tineri terenuri, facem piețe, facem investiții, creșe, grădinițe”. Astea sunt vorbe, domnule primar. Haideți să trecem să terminăm acea lucrare. Nu mai e chiar mult, dar e foarte important și vă spun că unde s-a făcut acoperișul, plouă. Oare când îți plouă în casă, ce îți mai trebuie altceva? Da, mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Bun. Domnul...Gata, nu mai interveniți. Domnule, domnule Huluță, haideți să revenim la ordinea de zi. Domnule primar, vă rog să răspundeți la.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu mai sunt întrebări?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Nu mai sunt. Constat că nu mai sunt.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Bun, haideți că s-au pus mai multe probleme pe masă deși, în mod normal, trebuia să discutăm de Școala ”Domnița Maria”, dar într-o goană de. , searbădă, de trei voturi în plus, în minus, domnul viceprimar, la final de mandat, după trei ani de abstinență administrativă, s-a gândit să prezinte niște lucruri închipuite.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Domnule primar, chiar n-ați înțeles că.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu v-am întrerupt.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- .eu nu mai am proiecte politice.

Domnul Primar Cosmin NECULA-.domnule viceprimar. Dacă dumneavoastră urlați mai tare, nu înseamnă că sunteți și mai inteligent, domnule.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-,..nu mai am. V-am susținut toate prostiile și proiectele în trei ani. M-am săturat.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Ați dormit trei ani de zile, ați profitat cât ați putut.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -Am dormit trei ani, dumneavoastră ați muncit trei ani.

Domnul Primar Cosmin NECULA- .de pe telefoane, de mașină, de salarii.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -Da, da.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu vreți să ieșiți cu demnitate?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Vreau să ies, dar mi-e rușine de băcăuani, domnule primar. Ce le-am promis și ce-am făcut.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu vreți. Opriți-vă din minciună și din poveștile pe care le spuneți.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Ce minciună, domnule primar, că nu sunteți în stare...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Minciunile pe care le proferați, acuzele pe care le spuneți și toate urletele, și țipetele, și circul pe care îl faceți.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - N-ați reușit.N-ați reușit, ce mai, îmbârligăm băcăuanii. Lăsați pe mandatul viitor.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Stimate domn, să nu sunați din nou la 112. Să nu sunați din nou la 112. Din nou.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Sun la 112.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mai sunați odată.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Da, că sunt niște.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Da, că eu, spre deosebire de dumneavoastră, am avut bun simț.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Faceți ceva, faceți ceva în oraș.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Am avut bun simț și v-am lăsat să perorați aberațiile clasice. Vă rog frumos, să vă dau răspunsul chiar dacă dumneavoastră puneți întrebări lipsite de fundament.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Mai avem președinte de ședință?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Haideți.Domnule Scripăț, haideți, nu mai interveniți peste domnul primar.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Dar n-am mai intervenit.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Eu știu că vă deranjează adevărul, dar asta-i viața. Vine momentul să le spunem pe toate.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Bun, haideți să revenim la.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Deci, cu privire la sala de sport de la Liceul Sportiv vreau să vă aduc aminte faptul că această sală de sport nu a fost niciodată reabilitată. Ați avut și inclusiv dumneavoastră posibilitatea, cât erați viceprimar, măcar să vă interesați de fenomenul sportiv de acolo și de copiii de acolo. N-ați făcut-o sub nici o formă.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Cât de mult iubiți copiii.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Da, da, da, cât de mult îi iubiți dumneavoastră.Ați avut.Sunteți în al doilea mandat și habar n-aveți măcar ce se 5                                                5                                                                             5                                               5

întâmplă acolo. Pot să vă informez faptul că această sală de sport, în momentul de față, este aproape finalizată. În momentul de față discutăm, suntem la etapa în care s-a finalizat construcția efectivă, suntem la etapa în care trebuie pus terenul de sport. Doamna director vă poate prezenta inclusiv modificările pe care le-a avut cu privire la acest teren de sport. Au fost o serie de lucrări, de dispoziții de șantier necesare pentru ca acest obiectiv să fie finalizat cum trebuie. Și eu vă garantez că în foarte scurt timp o să vă invit acolo să vedeți exact ce s-a întâmplat și să înțelegeți și proiectul, domnule viceprimar.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Confundați terenul de sport cu sala, domnule.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Habar n-aveți. Un teren.o sală are și un teren de sport, că nu joacă copiii pe șapă. Domnule viceprimar, sunteți pe dinafară. O sală de sport are și un teren, nu joacă pe șapa de beton copiii, ca să înțelegeți. Habar n-aveți ce-i cu dumneavoastră. Sunteți și inginer. După aceea, ca să continui ca să vă răspund la toate.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Terminați.

Domnul Primar Cosmin NECULA- .dilemele administrative cauzate de impotența dumneavoastră administrativă. Proiectele pe care le-am făcut au fost cauzate de necesitățile pe care le-au avut cetățenii municipiului Bacău. La momentul în care am ajuns primar, dumneavoastră - viceprimar prin ecuația politică și prin acceptul meu și colegii consilieri, nu exista nici un fel de proiect la nivelul Primăriei Municipiului Bacău. Orice investiție începe cu un proiect. Sunt în momentul de față patru creșe și grădinițe proiectate, sunt proiecte deja finalizate la care, la un moment dat, vă dădeați și cu părerea.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Dați un exemplu de proiect finalizat, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Ei, căutați-vă în momentele dumneavoastră, dacă habar n-aveți nici măcar pe unde vă băgați nasul, atunci înseamnă... Chiar nu înțelegeți de ce ați fost viceprimar. Aduceți-vă aminte când vă dădeați cu părerea pe la sensul giratoriu, pe la Parcul Catedralei, pe la această sală de sport, pe la rezerva de apă, pe la clasele zero, aveați păreri multe. Și din ce în ce mai proaste le aveți acum. Pe de altă parte, doamna consilier, vreau să vă răspund punctual, fără a intra într-o retorică politicianistă. Vreau să studiați foarte atent lista și vă pun la dispoziție împreună cu domnul director Anghel lista tuturor proiectelor europene pe care le-am accesat, semnat, sau în care suntem în fază de contractare. Pot să vă informez că, pentru a finaliza, sau pentru a începe un obiectiv cu finanțare europeană, tu trebuie să te înscrii în acea etapă în care se depun cererile. Dacă noi ne-am apucat de acest proiect anul trecut, noi eram cu totul săriți din termenele liniilor de finanțare deschise, pentru că, corelativ, vă pot da exemplu în momentul în care am accesat fonduri europene avem creșe, avem grădinițe, Liceul ”Antipa”, Liceul ”Karpen”, sunt trecute absolut toate pe finanțări europene, cu finanțări de bună calitate și cu o cofinanțare de 2% din partea noastră și nu numai. Astăzi. Astăzi, numai o secundă că nu v-am întrerupt. Astăzi am retras un proiect de pe ordinea de zi deoarece , deoarece în momentul de față, prin ecuația fondurilor europene s-a găsit soluția ca să fie finanțat integral prin fonduri europene Liceul ”Antipa”. Colegiul ”Antipa”. Ăsta a fost momentul., motivul pentru care l-am retras de pe ordinea de zi, pentru că finanțarea.

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- Adică de către Guvern, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Poftim?

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- Guvernul v-a sprijinit aici, nu?

Domnul Primar Cosmin NECULA- ADR-ul.ADR-ul, fondurile europene și toată.

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- Prin Guvern, acum vă finanțează 100%.                                                                         ’

Domnul Primar Cosmin NECULA- Ce vreți, acum să ridic osanale Guvernului? Asta voiați acum? Haideți să vă spun ceva. Fondurile europene, dacă vreți să mă întrebați de Guvern și. Haideți, nu vreau să fim interpretați într-o cheie politicianistă . Una din discuțiile pe care le avea Asociația Municipiilor, inclusiv cu PNL-ul la momentul respectiv, era desființarea acelor autorități de management de pe lângă Guvernul României. O idee care era sus ținută, mai puțin de PSD, PSD-ul nu-și dorea, voia centralizare. Dumneavoastră ați susținut, suntem la câte luni de la începutul guvernării și uitați că încă nu s-a întâmplat această descentralizare. Am încredere că totuși ministrul Fondurilor Europene care provine dintr-un ADR să se țină de cuvânt și să ducă la capăt. Eu încă vă dau crezare pe această componentă a fondurilor europene. Încă vă dau crezare pe această componentă, repet. De altfel, ați dezamăgit deja.

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE -Bine faceți, domnule primar, că ne dați crezare, că până una - alta, noi, liberalii, suntem cei mai performanți la aducerea fondurilor europene și dumneavoastră, ceilalți, ați fost codașii.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Da, dar aprindeți un pic becul. Sunteți de trei luni la guvernare, n-aveți cum să fiți cei mai performanți.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Primari, primari liberali.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Lăsați... Lăsați.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Administrații liberale. Primari liberali din țară. Domnul Primar Cosmin NECULA- Am înțeles, am înțeles, trebuie să aduceți și ode partidului. Vedeți, asta-i bine la mine, că eu nu trebuie să mai aduc ode nimănui.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Știți ce voiam să vă întreb? Două secunde. Domnule viceprimar, mai aveți atribuții pe Protecție Civilă? Domnule primar, i le-ați luat?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Da.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Astă noapte a fost un cutremur, vreo 5,2 pe scara Richter. Apropo, cine se mai ocupă de noi toți?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Permiteți să vă răspund?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Suntem pregă... Nu, nu, nu, doamne-ferește, suntem pregătiți pentru o intervenție?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Permiteți să vă răspund?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Asta ne doare, apropo de cetățeni.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Permiteți să vă răspund, domnule consilier? Apropo, chiar dacă ar fi trebuit o componentă diversă. Ieri, în Bacău s-au întâmplat două evenimente: am fost semnalați la ora 19 prin sistemul RoAlert de către ISU cu privire la prezența unui porc mistreț în arealul municipiului Bacău.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Dar cutremurul, nu.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Imediat vă. E greu să semnalezi cutremurul înainte. Ne-am dori să. Dacă aveți liberalii tehnica asta, ne-am dori să.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Doar Moise Guran poate să facă asta.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Poftim?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Doar Moise Guran poate să facă asta. Cu aplicația lui.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Corect. Dar nu-i colegul dumneavoastră de la PLUS?                          _

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule președinte, supuneți la vot proiectul, ce.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Să nu ducem în derizoriu. Vorbeam de cutremur, doamne-ferește, serios.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Stați să vă explic... Stați să vă explic...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Ce facem, cu ce logistică? Cu domnul viceprimar Scripăț?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Stați puțin.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -Vă iau consultant.

Domnul Președinte de ședință Ilie BIRZU - Haideți să.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Haideți să vă explic un pic, stați numai o secundă. E o chestiune foarte importantă. Împreună c u colegii de la Jandarmerie, de la ISU, de la Poliția Locală, toată noaptea s-a încercat identificarea. Nu identificarea, prinderea acestui, prinderea acestui mistreț. Știu că e o glumă, domnule vânător Scripăț, dar în momentul în care.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Dacă îl trimiteați pe domnul Scripăț, rezolva și nu mai mobilizam atâtea forțe, vă spun eu, că rezolva repede domnul Scripăț.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Păi nu, rezolva cum rezolva și cu casa pe care o are pe teren.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -Își justifică banii cei de la Poliția Locală dacă au prins mistrețul.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu-i vorba doar de Poliția Locală. Vreau de-asemenea, să menționez implicarea.Vreau să menționez implicarea domnului Dinu Păncescu și a Serviciului de Ecarisaj care deține singura pușcă cu substanțe care să poată să neutralizeze acest tip de risc pentru cetățenii municipiului Bacău.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - El, de fapt, săracul mistreț să știți că ne semnala apariția cutremurului și noi nu ne-am prins.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Așa-i. Eu pot să vă spun că oricât de glumeț ar fi domnul viceprimar Scripăț cu privire la acest subiect.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Domnule primar, n-am zis nimic.

Domnul Primar Cosmin NECULA- .să știți că nu-i o glumă.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Constat că ați salvat Bacăul. Lăsați-ne în pace.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Riscurile care le prezintă.Riscurile care le prezintă un animal sălbatic în mijlocul populației, nu sunt mici. Pe de altă parte. Și se intervine și la această oră. Pe de altă parte, cu privire la tot ceea ce înseamnă cutremurul s-au.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -Lăsați-o baltă.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule viceprimar, ați stat trei ani de zile degeaba la Protecție Civilă, habar n-aveți ce trebuie făcut și ce e acolo. I-ați chinuit și pe ăia.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -Aprinde, apasă butonul acela pentru.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nici măcar asta nu face, stați liniștit. A frecat benzina de-aiurea, asta a făcut trei ani.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -Nu, e pe motorină.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Bun, haideți să vă explic .

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Hai să trecem la lucruri serioase. Cu sala de sport cum rămâne, domnule?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Serios e cutremurul, domnule.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Supărați-vă, enervați-vă, faceți-mă în tot felul.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Tot n-ați înțeles.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Hai să terminăm sala aia.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Tot n-ați înțeles cu sala de sport? Vă dau meditații în particular.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Haideți, vă rog, domnule Scripăț. Domnul Primar Cosmin NECULA- Vă mai chem odată la birou.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Uitați cât am discutat pe lângă subiect. Cât s-a discutat pe lângă subiect?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Bun, haideți să vă spun. Domnule consilier, haideți să vă explic ce-i cu cutremurul. Vă invit, domnule consilier Miclăuș.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Dumneavoastră l-ați generat?

Domnul Primar Cosmin NECULA- .la biroul de Protecție Civilă, la biroul de Protecție Civilă să vedeți inclusiv hărțile de risc pe care le avem în caz de cutremur ș i care sunt toate măsurile pe care trebuie să le luăm. Pot să vă informez că de la ora 03.40., cutremurul a avut loc la ora 03.26.. De la ora 03.40, Departamentul de Protecție Civilă a intervenit la nivelul municipiului Bacău pentru a vedea dacă există sau nu daune sau situații de risc. Această evaluare s-a încheiat la ora 06.30, se constată prin proces verbal. Sunt o serie de măsuri care, în caz de cutremur se iau, în momentul activării Comitetului Local de Situații de Urgență al cărui președinte sunt.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- S-a înțeles.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Știți ce v-aș propune eu acum, la modul serios, lăsăm la o parte gargara politică.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Foarte serios ce v-am zis.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -Ideea este în felul următor: nu putem face o simulare, că n-o să scăpăm în viața asta cred de vreo reeditare, doamne ferește, a unui cutremur de magnitudine amplă.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Au fost, s-au mai făcut.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- .. și atunci putem să facem niște simulări, nu stăm cu mâinile în sân să ne prindă, stăm noaptea în fața blocului.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule consilier.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Știți de ce sunt blocuri cu risc? Și eu aici vorbesc.Și așa orașul.Bine, din punctul dumneavoastră de vedere, dacă mă duc în locul dumneavoastră, orașul ăsta e perfect.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Eu n-am zis acest lucru.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- .. dar haideți să nu ascundem gunoiul sub preș. Haideți să vedem cum ne putem mobiliza cu toții.E an electoral, uite, faceți un exercițiu de imagine, eu nu candidez, v-am zis.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Lăsați că aici nu-i exercițiu de imagine.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- .. .eu mă uit la dumneavoastră.Auziți, faceți, uite, aveți ocazia unui exercițiu.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Îmi permiteți să vă explic .

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Măcar ca și exercițiu de imagine.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Am înțeles.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Ca să vedem, să identificăm vulnerabilități, că știu punctele.Da, îmi spuneți : ”Avem oameni, totul e ok”, haideți să vedem ce vulnerabilități.

Domnul Primar Cosmin NECULA- N-am zis asta.

Domnul Consilier Daniel   MICLĂUȘ-.. . Doamne-ferește, avem copii,

avem... Suntem .Ce facem? O să ne uităm unii la alții...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Îmi permiteți să vă răspund?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Da. O să ne uităm unii la alții.Salvări, să vedem cu ce .

Domnul Primar Cosmin NECULA- Îmi permiteți să vă răspund, domnule consilier? Și vă mulțumesc pentru sfaturile de campanie, dar n-o să le aplic. Haideți să vă spun un pic o serie de elemente: toate.sunt o serie de proceduri.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - E o campanie pentru viață, atenție, nu e electorală asta.

Domnul Primar Cosmin NECULA- . sunt o serie de proceduri legale, pe care, în caz de cutremur, Comitetul Local de Situații de Urgență, în momentul în care supraviețuiește, trebuie să le ia. Sunt hărți cu privire la identificarea riscurilor și inclusiv a clasificării blocurilor și a situațiilor de risc în Bacău. Sunt o serie de documente pe care n-am cum să vi le prezint din punct de vedere public, ci doar sub o altă formulă, pentru că sunt acte care nu sunt destinate publicității.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Ok, eu vă mulțumesc pentru invitație, am să merg.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu v-am întrerupt, domnule consilier, nu v-am întrerupt. Cu privire la simulările de cutremur, vreau să vă spun că s-au făcut. Nu numai că s-au făcut simulări, s-au făcut campanii de informare de către Protecția Civilă de la Municipiul Bacău. Pot să vă spun în schimb că mi-aș fi dorit, de exemplu ca acel, acea simulare de cutremur făcută la nivel național să fi fost făcută foarte pe bune și la nivelul UAT-urilor, nu doar la televizor și în București, la Ciolpani. Asta mi-aș fi dorit.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Haideți să revenim la proiect, la proiectul.Dacă nu mai sunt.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Nu, chiar nu, domnule președinte, atât.Haideți să nu trecem en passant, că s-au discutat tot felul de prostii și chestiunea asta chiar mă interesează. Concret, putem face ceva? Bine, mergem, am să răspund invitației și ceilalți colegi, ca să ne convingem ”propriis sensibus”. Haideți să facem ceva concret, pe cuvântul meu, măcar atât să rămâneți în mandatul acesta: ”Am făcut un exercițiu serios”.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Sunt acțiuni care se fac constant, domnule consilier. Chiar dacă nu vedeți dumneavoastră, nu înseamnă că nu se fac.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Bine, hai.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Haideți, nu intrați în retorica domnului.La el se înțelege.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Dacă nu mai sunt.Dacă nu mai sunt discuții, haideți domnule secretar, faceți apelul colegilor consilieri pentru votul la proiectul numărul șapte.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Cu 20 de voturi.19?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu, nu, nu, stați că PSD-ul nu a votat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Păi da, au votat ”pentru”.

Domnul Primar Cosmin NECULA- ”Pentru”? Felicitări și vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -”Pentru”, ”pentru” Cu neparticiparea domnului Luca, avem 19 voturi ”pentru”, cum să nu.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

Nu participă la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi ”pentru” și o neparticipare proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Vă mulțumesc pentru votul favorabil. Și eu și domnul Luca. Să nu-l dați afară.

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Ilie A                        r                                                   *                            »                     »         »

BÎRZU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in unele contracte de concesionare incheiate pentru spatiile cu destinatia cabinete medicale si a terenurilor aferente, din Municipiul Bacau

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Având în vedere că este un contract de concesionare, se referă la persoane, vă rog, supun la vot - ”vot secret”.

Cine este pentru ”vot secret” la acest proiect?

Cine se abține? Nu se abține nimeni.

Împotrivă? Nimeni.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi ”pentru” modalitatea de vot a fost aprobată.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Deci se aprobă. Mergem pe procedura de vot secret.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Este vorba de prelungirea duratei prevăzuta in unele contracte de concesionare incheiate pentru spatiile cu destinatia cabinete medicale si a terenurilor aferente din Municipiul Bacau.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Aviz favorabil

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitectul Șef).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Ilie BIRZU- Discuții? Nu sunt. Procedura de vot secret, domnule Dănilă, vă invit să predați buletinele de vot.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in unele contracte de concesionare incheiate pentru spatiile cu destinatia cabinete medicale si a terenurilor aferente, din Municipiul Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART. 1 - (1.1.) Se aproba prelungirea duratei

  prevazuta in Contractul de Concesionare nr. 68507/24.05.2011, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 68636/07.02.2019, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA BLAGA ANGELICA, reprezentant  legal  al  C.M.I.  DR.  BLAGA

  ANGELICA, cu sediul in Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9 pentru spatiul in care functioneaza cabinetul medical, situat in Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9, format din 8 incaperi in suprafata totala de 90,36 m.p. si teren in suprafata totala de 31,81 m.p. in vederea desfasurarii activitatii de medicina de familie, pana la data de 19.02.2021, data la care implineste varsta de 67 ani, in vederea desfasurarii activitatii de medicina de familie.

  (1.2.) - Celelalte clauze prevazute in Contractul de Concesionare nr. 68507/24.05.2011, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 68636/07.02.2019, raman neschimbate.

  S-a adoptat

  19

  1

  0

  2.

  (2.1.) - Se aproba prelungirea duratei prevazuta in Contractul  de  Concesionare  nr.   68758  din

  11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale    nr.    69654/06.11.2018    si    nr.

  68635/07.02.2019, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA HLUȘNEAC SILVIA, reprezentant legal al C.M.I. DR. HLUȘNEAC SILVIA, cu sediul in Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5 pentru spatiul in care functioneaza cabinetul medical, situat in Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5, format din 8 incaperi in suprafata totala de 70,57 m.p. si teren in suprafata totala de 25,00 m.p. in vederea desfasurarii activitatii de medicina de familie, pana la data de 21.12.2020, data la care implineste varsta de 67 ani,

  19

  1

  0

  in vederea desfasurarii activitatii de medicina de familie.

  (2.2.) - Celelalte clauze prevazute in Contractul de Concesionare nr. 68758 din 11.04.2011, asa cum a fost   modificat   prin   Actele   Aditionale   nr.

  69654/06.11.2018 si nr. 68635/07.02.2019, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA HLUȘNEAC SILVIA,  reprezentant  legal  al  C.M.I.  DR.

  HLUȘNEAC SILVIA, raman neschimbate.

  S-a adoptat

  3.

  (3.1.) - Se aproba prelungirea duratei prevazuta in Contractul de Concesionare nr. 68821/15.04.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA TROFIN ELENA, reprezentant legal al C.M.I. DR. TROFIN ELENA, cu sediul in Bacau, str. Tecuciului, nr. 1 pentru spatiul in care functioneaza cabinetul medical, situat in Bacau, str. Tecuciului, nr. 1, format din 12 incaperi in suprafata totala de 55,00 m.p. si teren in suprafata totala de 27,50 m.p. in vederea desfasurarii activitatii de medicina de familie, pana la data de 09.01.2022, data la care implineste varsta de 67 ani, in vederea desfasurarii activitatii de medicina de familie.

  (3.2.) - Celelalte clauze prevazute in Contractul de Concesionare   nr.   68821/15.04.2011,   raman

  neschimbate.

  S-a adoptat

  19

  1

  0

  4.

  ART. 2  - Se imputerniceste dl. Primar al

  Municipiului Bacau sa incheie si sa semneze Actele Aditionale privind prelungirea duratei prevazuta in Contractele de Concesionare nr. 68507/24.05.2011, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 68636/07.02.2019, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA BLAGA ANGELICA, reprezentant legal al C.M.I. DR. BLAGA ANGELICA, nr. 68758 din 11.04.2011, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale    nr.    69654/06.11.2018    si    nr.

  68635/07.02.2019, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA HLUȘNEAC SILVIA, reprezentant legal al C.M.I.  DR.  HLUȘNEAC  SILVIA  si  nr.

  68821/15.04.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA TROFIN ELENA, reprezentant legal al C.M.I. DR. TROFIN ELENA.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

  ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata

  20

  0

  0

  persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

  ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Institutia Prefectului - Judetul Bacau, in vederea verificarii legalitatii.

  S-a adoptat

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familie ocupaționale „Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2020 Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Proiectul numărul nouă este cu procedura de vot deschis și vă supun votului dumneavoastră să fiți de acord cu procedura de vot deschis.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Doamna Dragomir nu participă la vot, dar ca procedură de vot este vot deschis.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

Nu participa la vot

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Lipsește din sala

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Lipsește din sala

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi „pentru” și o neparticipare modalitatea de vot a fost aprobată.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect vin în fața dumneavoastră cu stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familie ocupaționale ”Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2020. Vreau să fac două amendamente la prezentul proiect de hotărâre. Acestea provin din partea Sindicatului Independent al Salariaților, amendamente pe care mi le însușesc. Primul amendament: e vorba de Anexa 2 - ”Egalizarea salariilor funcțiilor publice de execuție - consilier, expert, inspector, grad profesional asistent, studii superioare la nivelul func ționarilor publici de execuție, grad profesional asistent, studii superioare din cadrul aparatului de specialitate al primarului”. De asemenea, înghețarea salariilor pentru personalul contractual - funcția magazioner, grad profesional unu, nivel de studii medii la nivelul salariului din luna decembrie 2019, anexă privind Poliția Locală. De asemenea, un alt amendament la punctul nouă al ordinii de zi: având în vedere principiile sistemului de salarizare enunțate în Legea 153 din 2017, datorită complexității și importanței activității desfășurate, propun completarea Anexei 1 la proiectul de hotărâre, în sensul egalizării salariului personalului contractual de conducere cu cele ale funcțiilor publice de conducere, după cum urmează: unu - șef serviciu, șef secție; doi - șef birou, șef atelier. Ca și principii, doamnelor și domnilor consilieri, întregul proiect va respecta principiile pe care mi le-am asumat în fața cetățenilor, în sensul în care voi rămâne în continuare un om de stânga, voi căuta totdeauna să susțin personalul angajat, personalul contractual, funcționarii publici, fără a face vreo diferență și fără a încerca campanii electorale pe spinarea acestora, speculând diverse formule populiste. Nu am să fiu niciodată de acord cu principiile de a da afară oameni sau de a acorda salarii prin care să ne batem joc de aceștia. Consider că un funcționar, public sau contractual, bine plătit ar trebui să presteze o muncă de foarte bună calitate. Sunt pași înainte de făcut, dar sunt convins că împreună suntem pe drumul cel bun, fapt pentru care vă propun menținerea salariilor aparatului de specialitate al primarului și a aparatului din subordinea Consiliului Local, mă refer aici la instituțiile deconcentrate din subordinea Consiliului Local, la aceeași parametri. Deși sunt o serie de prevederi legislative generale în sensul creșterii salariului minim și automat ar însemna o creștere per ansamblu al tuturor componentelor salariale, la situația financiară actuală a Municipiului Bacău vă spun și vă propun că nu ne putem permite aceste creșteri, ci doar o menținere a salariilor aflate în plată anul trecut.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da, mulțumesc domnule primar. Să iau avizele. Domnule secretar general, vă rog avizul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Aviz favorabil

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Căminul Pentru Persoane Vârstnice, Poliția Locală a Municipiului Bacău, Centrul Bugetar Creșe, Agenția de Dezvoltare Locală, Clubul Sportiv Știința Municipal Bacău).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre ( 2, 3, 4) și avizele nefavorabile (1 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Trecem la discuții. Poftim? Păi, probabil la ”Discuții” vă rog să vă susțineți avizele nefavorabile. Nu vă interesează din ce motiv, motivația, de ce e nefavorabil?...Codul administrativ.

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE- Discutăm, domnule? Sau ce spuneți? Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Doamna Breahnă, susțineți-vă avizul. Și cine a mai dat nefavorabil? Domnul Șova. Și pe urmă doamna Raluca Năstase la ”Discuții”.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- eu susțin destul de simplu, eu susțin de fapt avizul dat de comisia nr. 1 prin faptul că ....

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- La microfon să audă toată lumea, la microfon. Deschideți microfonul.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Propun amendarea proiectului prin eliminarea alineatelor doi și trei ale articolului unu. Deci, dacă vorbim despre păstrarea nivelului salarial, îl păstrăm pentru toată lumea, domnule primar. Și atunci acesta este amendamentul meu. Articolul unu cu alineatul unu rămâne în picioare, însă alineatele doi și trei propun să fie eliminate. Mă refer la excepțiile din Anexele unu și doi, pentru că acolo avem și creșteri și diminuări de salarii și reglări de conturi și așa mai departe. Nu cred că are rost să. Din informațiile pe care le deținem noi până la acest moment.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu, dar prezentați ce înseamnă ”reglări de conturi”?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- O să vă explic în scris, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu, nu, dar și public. De ce n-o faceți? Ce reglări de conturi?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- O să vă explic în scris. Deci, domnule primar, haideți să lăsăm pe viitorul primar, da, să uniformizeze aceste.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamnă, aveți o treabă de făcut. Lăsați-mă cu politicianismele.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Nu am nici o treabă de făcut. De la comisie...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Aveți o treabă.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- .de la comisie ne-am sesizat în sensul acesta. Nu e ok. Scrieți negru pe alb că salariile rămân la nivelul din 2019, dar totuși veniți cu niște excepții.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- S-a înțeles. Domnul Sova.

"                         "           "              A                                  ’                                  ’

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂTU- Aceeași explicație ca și colega mea.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da. Doamna Raluca Năstase dorea intervenție la ”Discuții”.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- Da, o scurtă observație, domnule primar. Ați spus, domnule primar.Ați spus la începutul prezentării proiectului că tratați pe toată lumea la fel, sunteți o persoană de stânga, corectă și toți salariații primăriei pentru dumneavoastră sunt egali. Vă aduc aminte că nu-i tratați pe toți cu egalitate sau cum spuneți dumneavoastră. Vă aduc aminte că ați. Pentru opt salariați ați fost mumă, pentru următorii 15 sau care ., câți au fost în următoarea propunere de organigramă, ați fost ciumă. Deci, da? Ați zăpăcit organigrama.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Eu am propus organigrama, doamnă, dar dacă nu s-a aprobat, n-am fost eu.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- Păi nu s-a votat, domnule primar. Stiți de ce? Pentru.Păi, domnule primar, dacă dumneavoastră de la început făceați ce trebuia să faceți, să prindeți toți salariații care trebuiau să devină funcționari publici atunci, nu se răsucea votul și în stânga și în dreapta și da și nu. Colegii de la PSD la prima propunere a dumneavoastră au votat ”pentru” La a doua, au votat ”împotrivă” Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamna consilier, .

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- Atât ați foit organigramele și personalul că nu mai înțelege nimeni nimic.

Domnul Primar Cosmin NECULA- . haideți să vă spun ceva. Haideți să vă spun un detaliu pe care sunt convins, l-ați scăpat din graba politicianistă. Toate aceste salarii au fost negociate cu sindicatul și cu pre ședintele sindicatului și cu președinții de sindicat. Nu există ”reglări de conturi”, cum spuneau ceilalți colegi sau diferențieri. Oamenii din Sindicat și-au dat girul și nu numai că și-au dat girul, au făcut sugestii, au făcut propuneri. Si vă rog să vă uitați atent.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE- Ne uităm atent.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Păi, da și întrebați președintele Sindicatului. Vă rog frumos.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Am. Vreau ca să fac o lămurire aici, referitor la aceste Anexe, doamna Breahnă. Anul trecut, un coleg de-al dumneavoastră a făcut un amendament și a mărit consilierul juridic principal fără să țină cont că și ceilalți consilieri principali pot fi măriți. Anul ăsta, prin Anexa 1, s-au făcut următoarele excepții: adică s-au mărit consilierii principali.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Domnule secretar, am înțeles.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -.eu încerc. Doamnă, mă lăsați să vă explic? S-au mărit consilierii princi.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Nu am nevoie, nu v-am solicitat să-mi explicați, am înțeles foarte bine ce vreți să faceți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Dar vă rog, ca să înțeleagă ceilalți, că ați ridicat problema cu ”reglări de conturi”.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Are.E cineva care n-a înțeles?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Nu, n-a înțeles. Deci, mă lăsați să vă explic? Bun. Deci, s-a ridicat consilierul principal

la nivelul consilierului juridic. Doi - a doua excepție care prevede aici legea este ridicarea celor care aveau salariul minim și avem obligația să-i ridicăm la nivelul salariului minim actual. Dumneavoastră, dumneavoastră acum de fapt sunteți împotriva aplicării, o dată a hotărârii de Guvern care a mărit și a majorat salariul minim și sunteți împotrivă ca acești oameni să ajungă, din punct de vedere legal la nivelul pe care îl dă legea. De asemenea, în cazul Poliției Locale s-a constatat că acolo existau anumite persoane, funcții care aveau mai mult decât cei de la Primăria Bacău, din aparatul de specialitate al unității centrale. Nu este admisibil ca o unitate subordonată să aibă salarii mai mari decât unitatea centrală. E un principiu care, acum, l-am repus pe făgașul normal. Astea sunt ”marile modificări” care s-au făcut. S-au adus la nivelurile din primăria Bacău, din aparatul de specialitate și s-a aplicat salariul minim.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Veniți atunci cu propuneri doar pentru..., de excepție, doar în cazurile în care vorbim despre personal cu salarii minime.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamnă, noi am făcut.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Dar ce ați făcut atâția ani, că spuneți că existau funcționari cu salarii mai mari decât cele din. ?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi dumneavoastră, din grupul dumneavoastră s-a făcut propunerea anul trecut, doamnă.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Și dumneavoastră ce-ați făcut? Am dormit cu toții.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi din grupul dumneavoastră s-a făcut, că noi nu hotărâm. Dumneavoastră hotărâți. Deci, din grupul dumneavoastră s-au făcut măririle alea pe care noi acum le ajustăm. Nu e normal.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Adică le aducem, pe românește, îi aducem și pe ceilalți, la care un fost coleg de-al dumneavoastră a făcut această mărire, da, îi aducem pe toți la același nivel.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Aduceți-i, dar nu prin votul nostru, domnule primar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Poftim? Ce-a zis?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu prin votul dumnealor. Deci, cine reglează conturi, doamna Breahnă? Dumneavoastră.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Nimeni nu reglează conturi.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dumneavoastră, personal, asta faceți.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Discutăm când va veni momentul oportun, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Aveți reglări de conturi cu angajații.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Când va veni momentul oportun.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnule Ghingheș .

Domnul Primar Cosmin NECULA- Păi dar e momentul oportun, doamnă. E vorba de salariile oamenilor și de viața lor. Și nu vă mai bateți joc de viața lor.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -E vorba de viața lor? Nu...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doi - nu vreți să-i ridicați pe cei care au salariul minim?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Reglează careva conturi?.Următorul primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Salariul minim, doamnă, dați-le la oameni drepturile.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ Veniți cu o Anexă doar cu personalul care are salariul minim, atât.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dar n-am cum să vin numai cu anexa .Vin cu toată.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Ba da, cum nu aveți cum? Dar cine e inițiatorul proiectului?

Domnul Primar Cosmin NECULA -Vă bateți joc de oameni, domnule.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Exact.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Aveți o furie oarbă în care omorâți toți, îi omorâți pe toți oamenii, sunteți în stare de orice.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Ar trebui să și demonstrați lucrul acesta.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi vă demonstrez că nu vreți să-i votați pe oamenii ăștia.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Unde-i icoana?

Domnule secretar, aduceți icoana data viitoare.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Haideți să. Poftiți.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Domnule președinte de ședință, eu aș propune ca domnul Barbu să ne explice mai detaliat, specialistul să ne spună foarte., că e un pic neclar aici. Mă refer la cei care fac excepții, da?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Poftiți, domnule Barbu.

Domnul Ion BARBU - Șef- serviciu - Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ - Potrivit Hotărârii de Guvern care stabilește salariul minim pe economia națională și fac obiectul punctului unu din Anexă, avem trei salariați care dintr-o, să zicem, eroare a sistemului de anul trecut nu au fost alini...Noi anul trecut am procedat la alinierea salariilor de la personalul contractual la nivelul funcțiilor publice echivalente și au rămas, sunt trei persoane cu funcții de execuție la compartimentul ăla de Înregistrare a Documentelor care nu au făcut obiectul acestei egalizări și fac parte din obiectul numărul doi. A treia situație pe care noi am constatat-o ca fiind cumva discriminatorie se referă, exact cum a spus și domnul secretar, la faptul că anul trecut, în ședința de aprobare a salariilor, consilierul juridic principal, s-a solicitat mărirea postului, iar ceilalți nouă consilieri principali care ocupă alte tipuri de funcții, au rămas cu un salariu defazat față de acesta. Deci, aceste trei probleme sunt cele care vizează egalizarea acestor salarii, pentru a elimina posibile susceptibilități de tratament discriminatoriu pe funcții similar egale în cadrul aparatului de specialitate.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Foarte simplu, am înțeles, PNL-ul va susține acest proiect.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Deci să... Dacă mai sunt discuții? Domnule Ghingheș... Haideți, domnul Ghingheș, a dorit cuvântul.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Dar am zis că și eu vreau... Domnul Ghingheș...

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Poftiți, domnul Cristi...Poftim?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Și eu vreau... O să vreau la sfârșit, după discuții, să reformulez amendamentul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- E cumva întrebarea anuală atunci când votăm aceste salarii. Mi-ar plăcea, domnule primar, să-mi spuneți care este adresa web la care găsim și noi cetățenii aceste rapoarte privind activitatea directorilor de instituții. M-am uitat în programul dumneavoastră din 2017 cu care ați ajuns la Primăria Bacău, ați câștigat postul și le promiteați tuturor acolo că: „Directorii instituțiilor subordonate dar și directorii Direcțiilor din cadrul primăriei vor fi evaluați anual din punct de vedere al atingerii obiectivelor, în cadrul unei proceduri care va include și o dezbatere publică”. Și mi-ar plăcea să mă ajutați în acest sens, să mă direcționați la adresa web unde pot găsi aceste evaluări, pentru că, na, nu puține au fost cazurile în care v-ați plâns de aparatul de specialitate sau de-o parte din acesta și mi se pare că nu v-ați îndeplinit această promisiune cheie până la urmă, din programul dumneavoastră. Legat de personal în general. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Oricum, dumneavoastră ați uitat să vă depuneți rapoartele anuale, domnule consilier. Lăsați directorii. Și dumneavoastră nu sunteți un simplu cetățean al Bacăului. Pe de altă parte, vă pot spune că absolut toți directorii sunt evaluați anual și au o serie de calificative care reflectă îndeaproape tot ceea ce lucrează și tot ceea ce muncesc. Da? Dacă vreți, dumneavoastră, în calitate de consilier local, le puteți consulta fără nici un fel de problemă și dacă dumneavoastră considerați, puteți să le aduceți și publicului. Eu consider că activitatea unui director... Haideți să vă dau un exemplu concret: directorul de la Spații verzi, în momentul în care are o activitate de calitate, se vede direct în oraș. Și pot să spun cu mândrie că domnul Șolot face o treabă foarte bună.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da, da, da, vă cred, dar nu, mă întrebam dacă există undeva, pentru că ați avut această promisiune și de asta...Cred că a trecut cumva în subsidiar, dar mă rog, mergem mai departe.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Haideți să ne gândim un pic dacă mai sunt sau nu sunt și obligații cu caracter personal, date cu caracter personal.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- E vorba de activitatea instituției, nu întrebam de numărul la pantof.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Activitatea instituției cred că o puteți dumneavoastră evalua singur.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Sigur, se vede, se vede...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Faceți dumneavoastră circul de rigoare...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Aveți dreptate, se vede cu ochiul liber în oraș.

Domnul Primar Cosmin NECULA-...dar eu vă rog, poate reușiți anul ăsta să vă depuneți raportul de consilier local, că anii trecuți ați uitat.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Eu dau socoteală în fața cetățenilor.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Erați ocupat...Dar și eu, să știți. Dar nu scoateți...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Raportul... raportul meu de activitate este public, pe site-ul meu și...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule consilier, vedeți că vedeți numai paiul din ochiul meu, dar nu vedeți bârna din ochiul dumneavoastră.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -A, vă referiți la foaia aia volantă pe care o depun, pe care o depuneți și dumneavoastră...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Acuma-i foaia volantă...Acum e foaie...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Cu niște indicatori... Cu niște indicatori care n-au nici o legătură cu realitatea, da, da .

Domnul Primar Cosmin NECULA -Acuma-i foaia volantă, domnule consilier. Așa-i. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Păi, da.. .Minciunile alea pe care le spuneți în rapoartele alea...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Ce nu vă convine, e foaie volantă. Așa-i.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Și aveți dreptate, se vede cu ochiul liber în oraș, dar mă scuzați că v-am deranjat...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Exact și o să vedem și la vot, domnule consilier.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -.. .mă scuzați că v-am deran... Desigur. Mă scuzați că v-am deranjat, aducându-vă la cunoștință promisiunea dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu m-ați deranjat cu nimic, v-am spus doar realitățile, să le înțelegeți și dumneavoastră.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Sigur. Mergând mai departe...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Când o să aveți o meserie, atunci o înțelegeți ce înseamnă să muncești cu adevărat, nu doar să dai din gură prin ședința de consiliu.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Aveți dreptate, domnule consilier juridic. Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Bine, haideți să...Mai sunt discuții? Domnul Huluță? Doamna Pravăț, vă rog doamna...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Deci dacă tot voiați, sau aveați ca deziderat uniformizarea, ați fi vrut,... Haideți domnule Miclăuș... Uniformizarea grilei salariale, uitați-vă un pic la cuantumul salarial, la salariul de bază pentru consilierul juridic din prima anexă, mă refer la consilierul juridic din aparatul de specialitate al primarului și consilierul juridic din cadrul Poliției Locale. Uitați-vă un pic ce diferență.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Acolo s-au micșorat, la Poliția Locală...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Da și totuși... Și totuși puteați să le micșorați și mai mult pentru că sunt în continuare, da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi haideți să vă spun: e vorba, e vorba de aplicarea unor principii din Codul administrativ. Multitudinea de probleme cu care se confruntă Poliția Locală...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Totdeauna e vorba de Codul administrativ.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu, nu, nu, eu încerc să vă explic.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Adică vreți să spuneți că...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Multitudinea de probleme cu care se confruntă Poliția Locală, din punct de vedere al tuturor proceselor verbale și a tuturor fenomenelor, doi juriști nu sunt suficienți acolo.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Ok, deci dacă sunt așa multe probleme...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Și fac față...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- ...ori o desființăm, ori nu umblăm la salarii acum.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dumneavoastră aveți o pro.. .Păi asta, noi am mai dat în jos, tocmai că am constatat chestia asta și am mai dat în jos consilierul de la Poliția Locală. Asta am făcut prin proce... propunerea care v-o facem dumneavoastră, să-i mai dăm în jos oleacă.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Satisfacem setea de sânge.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Totuși diferența este colosală...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi nu, că dumneavoastră...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Între consilierul juridic principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului și consilierul juridic de la Poliția Locală. Principalul cu gradație cinci ... (nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului).

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

V-am dat explicația.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Complexitatea activității Poliției Locale.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu, principiile din Codul administrativ.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Ok, deci domnule președinte de ședință, reformulez amendamentul...

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Da, notăm.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ-.. .în sensul eliminării alineatelor doi și trei de la articolul unu, însă la articolul unu aș vrea să sune cam așa: ”Se mențin în anul 2020 salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacău și pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale administrație din serviciile publice din subordinea Consiliului local al Municipiului Bacău la nivelul anului 2019, cu excepția salariaților care au un salariu de bază la nivelul salariului minim pe economie”, iar Anexa unu va cuprinde strict aceste funcții. Cele salarizate cu salariul minim.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Și cu ocazia asta lăsăm diferențele alea mari care existau la Poliția Locală în continuare, nu?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Cu ocazia aceasta o să lăsăm diferențele acelea pentru că oricum ne-am propus să desființăm Poliția Locală...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dacă tot...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Nu să micșorăm salariile.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar stați puțin, dar ce, a votat consiliul local, știți ce va vota?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Deci eu am făcut un amendament, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Am înțeles setea de sânge.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule primar, eu am făcut un amendament, setea de sânge o aveți dumneavoastră pe retină, acolo.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dumneavoastră, doamnă, vreți să speriați, să desființați, să omorâți arhitectul șef, Poliția Locală care vorbește cu mine.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Fiecare cu setea lui.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar la 300 de milioane pe lună, doamna consilier, vă e...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Dumneavoastră cu baronul...

Domnul Primar Cosmin NECULA-...ușor, așa, să le tăiați salariile la oameni.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Dumneavoastră cu baronul...

Domnul Primar Cosmin NECULA - La 300 de milioane pe lună...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ-...eu cu setea mea închipuită.

Domnul Primar Cosmin NECULA -...să tăiați salarii le oameni, e simplu.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Ce salarii am tăiat? Ce salarii am tăiat, că rămân aceleași salarii în plată. Despre ce vorbim?

Domnul Primar Cosmin NECULA -Dar uitați-vă ceea ce faceți.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Despre ce vorbim?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Întrebați-l pe domnul președinte de sindicat.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- ...ale dumneavoastră, noi vrem la muncă egală plată egală. Există un principiu și e o mână de oameni care vrem să îndreptăm această chestiune și dumneavoastră spuneți „Nu”? Spuneți că cei de la Poliția Locală au salariile mari, le tai și tot nu-i bun, că dumneavoastră vreți să o desființați?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Nu le-am tăiat suficient, nu le-am tăiat suficient, domnule Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Veniți cu amendament, dar nu...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Uitați-vă că sunt diferențe de 2000 de lei între consilierul juridic din primărie și consilierul juridic din Poliția Locală. E corect?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -Doamna Breahnă, problema...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Vedeți că este...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -Cu ocazia aceasta, a chestiunii, noi, cei de la Sindicat, am venit cu această... Măi, nu-i normal, este un principiu de drept: „La muncă egală, plată egală” și am spus: cei contractuali, că dacă ar fi două sute aș fi spus: „Băi, n-avem bani” , dar sunt trei oameni, cum v-a explicat, să-i facem egali pe funcții, care sunt ocupate de funcționari...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-...și sunt referenți. Referenții sunt cu studii medii.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-.. .funcționarii publici să fie egali sau cei contractuali să fie egali cu funcționarii publici pentru că muncesc la fel. Câți oameni sunt, domnule Barbu, din ăștia, ca să clarificăm odată? Sunt 14..., 12 oameni. Scuze. Sunt 11-12 oameni care vrem să le îndreptăm un pic o chestiune de genul ă sta. Pentru că s-a făcut o nedreptate până acum. De asta nu trebuie să persistăm în ea dacă avem această ocazie. Am socotit cu creionul în mână că nu sunt bani, dar pentru..., să îndreptăm niște erori, pas cu pas, pas cu pas. S-a făcut la Poliția Locală, poate nu-s tăierile pe care le vreți dumneavoastră, dar se face un pas. Poate după Paște, ca să nu spunem înainte de Paște cum ați spus dumneavoastră că-i desființați, Poliția Locală, înainte de sărbători, nu știu ce suflet ați avut, că toți polițiștii, toți polițiștii locali n-au avut sărbători, probabil dumneavoastră ați avut, da, să spuneți acum că-i desființăm. Dacă le tăiem salariile, nu-i bun, dacă-i lăsăm, nu-i bun... Haideți, haideți doamna....

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dacă-mi permiteți, apropo de diferențele astea de salarii, poate ne ajută domnul primar sau cine ne poate... Domnul director de la Poliție, cum de un polițist local are salariul aproape dublu decât un polițist de la Națională, că eu n-am înțeles cum am ajuns în situația aceasta? Că e foarte curios. Da, deci Poliția Locală înțeleg că are salariile mult, mult mai mari... Ba da, ba da, pe probat... Decât poliția, da, aproape duble sunt. Da, sunt foarte multe...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Hai să ne răspundă domnul comandant.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Aici a fost o paranteză, dar dacă vreți să-i dați curs...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi da, vă dau acum curs și după aceea o să-l las și pe domnul comandant. În primul rând a existat o decizie a Curții Constituționale cu privire la egalizarea salariilor din administrația publică. După aceea, tot o serie de acte normative de nivelul Guvernului, de la nivelul Guvernului României indică normă de hrană, indică anumite sporuri care sunt obligatorii. Eu n-am ce să fac în momentul în care Poliția Română are o salarizare egală cu Poliția Locală. Acum să fim supărați că primesc salarii egale și să-i desființăm pe cei de la Poliția Locală că n-au salariul mai mare...?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - N-am spus asta, voiam doar... Pentru că există discuția în spațiul public, știți...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vreau să vă mai spun ceva. Complexitatea activității din Poliția Locală, o să rămâneți surprinsă, este identică cu complexitatea activității din Poliția Română. Sunt diferende acolo unde nu au sferă de competență, nu fac Criminalistică, dar fac serviciul rutier și fac absolut aceeași treabă de serviciu rutier, la ordine publică fac aceeași componentă de ordine publică. Adică de ce ar trebui să fie unii mai buni, unii mai răi? Dacă avem posibilitatea legală...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -Văd că acum sunt unii mai buni, unii mai răi, de asta vă...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dacă avem posibilitatea legală să ne susținem colegii, să susținem aparatul de specialitate, să susținem oamenii care lucrează pentru acest oraș și pentru siguranța acestui oraș, nu, trebuie să le dăm în cap?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Îi susținem, domnule primar. Voiam doar să clarificăm diferențele acestea mari de salarii între unii și alții. Toți sunt polițiști.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar de ce ne uităm noi la Poliția Română și nu ne uităm la noi în curte? Ar însemna acum să vă spun...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -Avem în Bacău, domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA-...de ce aveți salar mai mic decât polițistul local. Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -Domnule primar, domnule primar, cetățeni din Bacău sunt în Poliția Națională, da, băcăuani de-ai dumneavoastră care vă votează și lucrători la Poliția Locală. Diferența este mare, pentru ăștia de la Națională este frustrant că unul de la Locală are salariul aproape dublu...Probabil ați auzit discuții în spațiul public și v-am oferit ocazia să explicați puțin.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna consilier, doamna consilier, până acum doi ani salariile de la Poliția Locală față de cele de la Poliția Națională erau la jumătate. Patrulau împreună, pentru că erau echipe mixte și cel de la Locală avea 1.400, ăla de la Națională avea 2.800. Era acea frustrare pe care-o spuneți pe bună dreptate. A venit decizia Curții Constituționale care a spus: „Egalizați salariile în administrația publică”, a dat-o pentru toate categoriile, de la judecători până la administrația publică și am aplicat legea. Nu e vina noastră, nu e vina dumneavoastră, nu e vina administrației publice locale că factorii de răspundere nu au acționat în sensul măcar al egalizării și aducerii la nivel și al celor de la Poliția Națională.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Bun, mai sunt discuții? Dacă nu...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Ok, atunci de ce nu aducem consilierul juridic la același nivel?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule, vreți să vă reglați conturile cu consilierul juridic?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Aceste...acest...Deci, în conformitate...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Aveți o problemă?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Da, am o problemă cu consilierul juridic.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Spuneți în față.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-...în conformitate cu...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Muncește mai puțin un consilier juridic din primărie decât un consilier juridic din Poliția Locală?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-...în conformitate cu Codul administrativ, la baza acestor tabele a stat în primul rând procesul verbal care l-am făcut cu sindicatele. Sindicatele care și-au dat acordul. Pentru că, sunt mai multe în afară de celelalte principii, au mai fost și alte principii umanitare și legale. Dacă dumneavoastră puteți revoca avizul sindicatului, nici o problemă, dar la propunerea dumneavoastră, la propunerea dumneavoastră, pentru că așa spune în Codul administrativ și în Legea salarizării, trebuie să existe avizul sindicatului. Și noi îl avem, îl avem în forma în care este.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Da, dar n-ați auzit că ne trebuie avizul sindicatului. Prin urmare trebuie reluată procedura și veniți cu un alt proiect pe masa consilierilor locali.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Doamnă, avizul sindicatului se poate obține și aici. Nu-i o problemă.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Vi-l dăm, acum vi-l dăm. Numai votați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Așteptăm amendamentul dumneavoastră doar.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- N-am...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Știți cum e, să vă dea Dumnezeu mintea cea de pe urmă. Dacă le creșteți salariile, e bine, numai nu mai tăiați că aveți o problemă personală cu ei. Vă rog.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Doamna Cristina...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Domnule primar, ar trebui să demonstrați în scris acuzele astea pe care mi le aduceți.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi dumneavoastră ați zis.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Ce am spus?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dumneavoastră ați spus...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Ce-am spus? Nu mai tăiați la Poliția Locală, nu asta am spus?

Domnul Primar Cosmin NECULA -Ați spus că aveți o problemă personală.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Am zis eu că am o problemă personală? Când am spus, domnule primar?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Acum câteva minute...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Am spus că asta e în mintea dumneavoastră. Pur și simplu creați scenarii, loviți, murdăriți, la asta vă pricepeți.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Dar în momentul în care... Haideți că nu mai intru...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Nu mai am mult și ajung și baroneasă, știu, domnule primar.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Haideți să relu...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Nu reușiți să ajungeți la planul ăla.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Haideți să...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Doamna...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Baronul e unul singur.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Doamna...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-  PRAVĂȚ-  În mintea

dumneavoastră, da.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dumneavoastră, v-am mai zis odată. Doi - nu vă pot pune pe același plan.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Vă spun că la gramatică e o mare, mare diferență.

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...Exprimarea în limba română.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Domnule primar, doamna Cristina, dacă aveți ceva, mai rămâneți după ședință.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Doamna...

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Haideți să revenim la subiect...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Doamna Cristina...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Deci, eu îmi mențin amendamentele.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Bun, domnule secretar, supuneți...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Doamna Cristina...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Sau inițiatorul retrage proiectul de pe ordinea de zi și revine într-o formă up-datată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Deci, supunem...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-.. .de la întâi ianuarie trebuia aplicat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Deci, supunem la vot... Supunem la vot , domnule Huluță, haideți...nu, a....bine, șefu...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-Nu, stați un pic. Doamna Cristina, noi am negociat și vreau să vă spun...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Stați, ca să vedeți că îmi pasă de oameni și că scenariile domnului primar sunt nefondate, reformulez amendamentul în sensul eliminării alineatului trei de la articolul unu. Deci, elimin excepțiile care vizează Poliția Locală.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-Tăierile de la Poliția Locală.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Exact....Foarte bine.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -N-am nimic împotrivă.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Păi stați puțin, de ce facem diferențe între unii da și unii nu?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ  - Atunci care-i

problema, domnule primar?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamnă, nu puteți să-i luați pe unii într-un fel. Nu suntem aici...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -La Anexa unu aveți prevăzute creșteri. Le lăsăm pe alea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Doamna Breahnă...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Eliminăm tăierile de la Anexa doi. Apropo...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Doamna Breahnă, și la trei aveți un salariu minim. Cum facem? Că m-ați înnebunit.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Haideți...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Îl lăsăm tot așa cum era până acum? Cum facem?

Domnul Primar Cosmin NECULA -Haideți doamnă să le dăm salariile la oameni.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Dar supuneți la vot, domnule primar.. .Deci, atunci, domnule Bîrzu, dat fiind că avem salariul minim și pe anexa doi, revin la formularea aceea... Elimin alineatele doi și trei, le elimin, da, iar la articolul unu adăugăm: „Cu excepția celor care au în plată un salariu de bază la nivelul salariului minim”.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Da, deci, ca să... Vrea domnul secretar să vorbească.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu, nu, nu, trebuie să supunem la vot amendamentele în ordinea în care au fost ridicate. Supunem la vot amendamentele domnului primar prima dată, care au privit, de la Spații verzi, egalizarea privind șeful de serviciu, Secție și biroul, șef Atelier cu cele din aparatul de specialitate și cele două privind consilierul asistent și magazionerul de la Poliția Locală.

Cine este pentru amendamentele ridicate de domnul primar? A ridicat domnul primar, după citirea proiectului, două amendamente. Avem un consilier asistent la Poliția Locală care trebuie ridicat la nivelul salariului din primărie pentru că are mai puțin cu vreo 10.000 lei, cu vreo 1.000 lei față de tot ce înseamnă consilier asistent și a magazionerului. Și de asemenea, egalizarea șefului de serviciu și șefului de birou de la Spații verzi cu aparatul de specialitate al primarului, adică noi, în cadrul aceleiași instituții, doi oameni cu aceleași responsabilități să aibă...decât cu criterii.

Cine este pentru?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - 10 voturi pentru. Cine se...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine se abține?

E cineva împotrivă? Lămuriți-mă și pe mine cum ați votat acum. Deci avem 10 voturi pentru. Având în vedere că doamna Dragomir nu participă la dezbateri este clar că amendamentul și ceilalți, că sunt împotrivă sau că se abțin, amendamentul a fost aprobat. Sunteți de acord?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

Nu participa la vot

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

10

1

8

Cu 10 voturi „pentru”, un vot împotrivă și 8 abțineri amendamentul a fost adoptat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -De asemenea, supunem la vot amendamentul doamnei Breahnă. Deci aș vrea să consemnați dumneavoastră cum ați votat. Domnule Scripăț a votat „împotrivă” sigur.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Mi-ați pronunțat numele și vreau să vă spun ceva. Domnule, acest proiect de hotărâre e inginerie marca Popovici...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Hai, domnule, lasă-ne în pace.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-...bagă niște nevoiași la înaintare...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Hai, domnule, că m-am săturat să tot te aud cu Popovici, domnule.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-...Dar n-am spus...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Domnule, nu-l dau afară. Lasă-mă în pace cu Popovici, domnule. Dar lasă omul în pace, domnule.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-...bagă niște nevoiași...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Oprește-te cu secretarul, cu arhitecta, cu tot...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Mă ascultați?

Domnul Primar Cosmin NECULA-...ai probleme personale rezolvă-ți-le în instanță.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -Da, am cu capul. Încearcă...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Lasă oamenii în pace, domnule.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Încearcă, bagă niște necăjiți la înaintare...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Nu-i bagă nimeni.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-...cum a mai umplut sala cu niște muncitori necalificați, dacă nu modificăm organigrama sau dacă nu facem altă organigramă. Și acum încearcă de fapt... De fapt, în spate, să-și rezolve niște probleme. Uite, nu mai merge, domnule primar. Chiar vă e milă de salariați așa tare?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Da, domnule Scripăț.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Da, domnule, pentru că de fiecare dată le-am mărit salariile. Eu nu-mi bat joc de oameni și vin acum la spartul târgului, cum ai venit mata, să le dăm la copii de crăciun, la copiii angajaților, bomboane. Dă-le domnule salarii, lasă-mă cu bomboanele. Oamenii de stânga votează împotriva creșterii salariale ale oamenilor. Am trăit s-o văd și pe asta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Deci, domnule... O să-i luăm pe fiecare în parte ca să-și precizeze, ca să putem să consemnăm. Domnule Dănilă, v-ați abținut? La amendamentul domnului primar. Bun, deci o abținere. Domnul Laur Șova - abținere. Doamna Ciocodei - abținere. Doamna Dinu - abținere. Deci toată lumea abținere în afară de domnul Scripăț care a votat împotrivă. Și doamna Dragomir care nu a participat la dezbateri. Bineînțeles și care a anunțat.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Domnule secretar, supuneți la vot următoarele...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot amendamentul...

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- (microfon închis)- Având în vedere că plafonarea salariilor la nivelul 2019 nu s-a mărit, atunci eu voi vota amendamentul colegei mele. Și proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Doamnă, ați anunțat înainte că vă abțineți, că nu participați...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - A anunțat că se abține.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ...că nu participați...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Măi Doina, te bagă în belea, măi, nu-ți dai seama?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna Dragomir, dumneavoastră m-ați anunțat la începutul acestui proiect că nu participați pentru că...

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- (microfon închis)-Dar nu s-au mărit salariile.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...soțul dumneavoastră... Dumneavoastră acum nu măriți... La ora asta stabiliți salariile... Nu mai există...

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- (microfon închis)- Dar salariile...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-...salarii în plată. Stabiliți salariile.

Domnul Consilie Ghiorghe HULUȚĂ- La toată lumea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Nu modificați, le stabiliți.

Domnul Primar Cosmin NECULA -O bagi în belea, măi.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Pe cine bag în belea, măi? Dar ce, îi acord.. .Dar până acum n-a votat proiectul ăsta? Până acum trei ani de ce ai băgat-o în belea, Cosmin Necula?

Domnul Primar Cosmin NECULA -Dar n-am băgat-o eu.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -De ce ai băgat-o în belea, punând-o să voteze proiectul trei ani de zile?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Am pus-o eu?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Da. Până acum de ce ai băgat-o...Nu-ți e rușine, chiar nu ți-e rușine?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Tie să-ți fie rușine pentru că cu bună știință faci treburile astea. Și bietul tău coleg n-are nici o vină. Așa-i făceai și lui Luca Vasile. Da, da, da. Dar o să vină vremea pentru toate, doamna Pravăț- Breahnă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Doamna Dragomir, la începutul...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Bătaie de joc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Deci, vreau să vă spun că... Doamna Dragomir... Doamna Dragomir, referitor la precizarea dumneavoastră vreau să vă spun că acum stabiliți salariile. Stabilim pentru 2020 salariile...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Domnule președinte de.. .Ascultați-mă puțin...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Deci stabilim salariile...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Domnule președinte de ședință...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-...nu modificăm. Salariile...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Pentru a putea participa la vot și doamna Dragomir eu propun două amenda mente: primul pe care l-am enunțat și al doilea unde propun doar eliminarea alineatului trei de la articolul unu, cel care vizează Poliția Locală. Doamna Dragomir, aveți rude la Poliția Locală? Nu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamnă, la tot proiectul nu participă la dezbateri. Legiuitorul așa a spus. Eu voi fi obligat să încunoștințez și ANI și Prefectura. Păi am obligația potrivit legii, nu râde, domnule Costică.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Sunteți penibil. O șantajați emoțional fără...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamnă, măsoară-ți cuvintele. Cine te șantajează?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Haideți să...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, haideți să ne înțelegem. Nimeni nu șantaj... Numai o secundă. Sunt niște acuze foarte grave. Nimeni nu șantajează pe nimeni. Faceți cum vă taie capul, doamnă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Exact.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Deci, fiecare...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Luați-vă după nea Costică. E bine.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Deci, haideți să revenim la..., revenim la amendamentele propuse, supuse votului. Domnule secretar, vă rog să supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Care?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Păi amendamentele care le-a propus...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna Breahnă? Păi dar lămurește-o, cum...Până la urmă a votat, sau n-a votat? Ca să se consemneze. Ce face? Cum, se abține, ce-i cu ea?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Domnule președinte...

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Deci la...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -Sugerați-le să facă proiecte care să le înțeleagă oamenii.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Haideți, domnule, vezi-ți de treabă, că mata nu pricepi oricum nimic.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -Numai potlogării din astea. Ăsta-i proiect? Ce să votez la el când nimeni nu mai știe nimic.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dacă nu înțelegi nimic nu înseamnă că nu-i bun proiectul, domnule.

Domnul Consilie Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule Scripăț, nu mai aveți proiect politic, dar cred că ne omorâți până în mai, la alegeri, cu câte...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -Mi-e frică că n-oi reuși!

Domnul Consilie Ghiorghe HULUȚĂ- E o chestiune de... Nu mai aveți proiect politic, abțineți-vă de la toate porcăriile!

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -Bine, domnule. Uite, așa o să fac. Mă abțin.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Domnule Fantaza, ce doriți? O clarificare?

Domnul Director Ciprian -Gabriel FANTAZA- În Codul administrativ scrie foarte clar: „Înainte de dezbaterea proiectului de hotărâre, consilierul local care se află în situație de incompatibilitate sau de conflict de interese anunță că nu participă la vot”. Înainte de dezbatere, orice amendament, orice nebunie.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna Dragomir a anunțat.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Bun, acum doamna Pravăț ridică problema că: „Domnule, doamna nu poate vota la Căminul de Bătrâni”, unde-i soțul, dar la Poliția Locală poate vota.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -Păi nu?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Dar e același, domnule...E același proiect in integrum. Ce facem?

Domnul Consilie Ghiorghe HULUȚĂ -Dar nu vă jucați cu votul...A, votez...Trebuia altă hotărâre dacă voiai să...Nu vă jucați cu votul.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Se joacă cu viețile oamenilor, n-au nici o...

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Deci, haideți ca să...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Cu salariile lor, cu veniturile lor...

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Doamna.. .Deci la...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Eu cred că nici conducerea nu știe ce faceți dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Deci, aparatul tehnic... Deci, câte voturi ați numărat la amendamentele domnului primar? Câte amenda ... pentru? Da, 8 abțineri. Da, corect, v-ați anunțat neparticiparea, doamna Doina, rămâne prin neparticipare. Nu? Corect. V-ați anunțat neparticiparea la vot și n-ați votat, nu? Nu. Corect. Rămâne deci consemnat în procesul verbal rezultatul votului. Trecem la amendamentele propuse de doamna Pravăț-Breahnă, pardon. Vă rog să prezentați amendamentele în forma finală, pe care le doriți și să le supunem la vot. Doamna Cristina, amendamentele, care-i forma finală să le prezinte domnul secretar și să le votăm.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Hai, spuneți cum vreți să tăiați salariile la oameni, ia!

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Le-am menționat de două ori, nu le mai citesc. Aveți obligația de a ale supune la vot.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnule, doamnă, mă scuzați, dar v-ați schimbat poziția și tocmai de asta...Păi, haideți să le auzim. Varianta finală, nu? Domnule secretar, dumneavoastră ați auzit?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -La microfon, doamna, la microfon.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Unul în care propun eliminarea alineatelor doi și trei de la articolul unu și propun completarea alineatului unu care practic va fi corpul articolului unu cu: „Cu excepția salariilor sau salariaților care au în plată un salariu de bază egal cu salariul minim”, care vor fi parte a Anexei în cauză și al doilea amendament vizează doar eliminarea alineatului trei, cel care prevede reduceri salariale la Poliția Locală.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Deci așa vrea să taie salariile. Nu am înțeles exact.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Domnule primar, sunt amendamentele dumnealor...

Domnul Primar Cosmin NECULA- - Felicitări.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Da, haideți, domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supunem la vot amendamentul doamnei Breahnă. Amendamentele.

Cine este pentru? Bun, primul amendament. Supunem la vot primul amendament.

Cine este pentru? Numărați, doamnă, vă rog. 9 cu domnul Scripăț. 9 voturi „pentru”.

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Deci, s-a finalizat...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Primul amendament, stai.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Primul amendament s-a finalizat prin...

Ce rezultat?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Prin neaprobare.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

Nu participa la vot

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

4

6

Cu 9 voturi „pentru”, 4 voturi împotrivă și 6 abțineri amendamentul nu a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Spuneți la microfon.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Deci, spuneți la microfon doamnă, să rămână.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Lăsați că o să am grijă să spun la toată lumea ce ați făcut, nu vă faceți iluzii.

Doamna Rodica TAMBA- Nouă voturi „pentru”...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu rămâne povestea asta a dumneavoastră de stânga, fără obiect. Stați liniștită. Să știe toată lumea ce mari oameni de stânga sunteți.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Ce om de stânga sunt când propun ne tăierea salariilor? La Poliția Locală...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Da, da, da, exact. Tăierea la toată lumea.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Am reușit să vă scot de pe șine, de asta nu mai puteți.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Da, exact, așa v-a zis Bogdănel. Dragoș-Bogdănel. Scoateți de pe șine oamenii, măi. Asta faceți.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Dar să vedem rezultatul la amendament.

Doamna Rodica TAMBA- Deci nouă voturi „pentru”, patru voturi „împotrivă” și șase abțineri...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Deci amendamentul nu a fost aprobat. Următorul amendament. Supunem și al doilea amendament al doamnei...

Doamna Rodica TAMBA- Și o neparticipare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-.. .Breahnă la vot.

Cine este pentru? Pentru amendamentul doamnei Breahnă. Domnule Huluță, sunteți „pentru”? A, bun.

Cine este pentru?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Adică sunteți de acord cu tăierile de la Poliția Locală, domnule Huluță.

Domnul Consilie Ghiorghe HULUȚĂ -...ca să egalizăm... Ca per total să rămână același...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Domnule Huluță, dacă dumneavoastră în calitate de sindicalist ați negociat salariile...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Măi, dar cine i-a dat cuvântul...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-...ceea ce generează proiectul, n-aveți voie să mai votați azi. Da, da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Deci avem nouă voturi „pentru” Cine este împotrivă? Un vot împotrivă.

Și cine se abține? Nouă abțineri. 5                                       5                                             5

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

Nu participa la vot

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

1

9

Cu 9 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și 9 abțineri amendamentul nu a fost adoptat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Deci nouă abțineri. Deci nici acest amendament nu s-a aprobat.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Bun, acum trebuie să supunem la vot...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendamentele aprobate. Cine este pentru? 10 voturi „pentru”.

Cine este „împotrivă”? Un vot împotrivă, al doamnei Breahnă.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Împotriva salariilor la oamenii din primărie.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Cine se abține?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Stânga de caviar. Vă dați jos din Mercedes-uri, doamna Breahnă.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Care Mercedes? Uitați-vă pe declarația mea de avere și la ce mașini am eu.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Și la ce salariu aveți.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Dar ce...Nu cred că e mai mare decât al dumneavoastră.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Ce salariu are domnul primar?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu? La toate veniturile care le aveți, e simplu să...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Dar văd că vă...În loc să vă preocupe orașul, domnule primar, vă preocupă... Vă preocupă declarația mea de avere. Știți care e diferența între mine și dumneavoastră? Că tot ce dețin e în declarația mea de avere.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -Sunteți bugetari... Sunteți bugetari de lux.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Bugetari de ăștia de mucava.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Haideți...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Încercați să vă preocupe problemele Bacăului și nu declarația mea de avere, că nu munciți...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Lasă oamenii în stradă...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ-...cot la cot cu mine până la 12 noaptea.

Domnul Primar Cosmin NECULA-...oamenii care lucrează pentru Bacău. Ăștia sunt...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Muncesc, domnule primar, muncesc, nu ca dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Ăștia la care vreți să le tăiați salariile.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Haideți să revenim la ordinea de zi...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Oamenii la care le tăiați salariile muncesc pentru băcăuani, să știți.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Revenim...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Proiectul a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

Nu participa la vot

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

10

1

8

Cu 10 voturi „pentru”, un vot „împotrivă”, o neparticipare și 8 abțineri proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Deci...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Vreau să vă mulțumesc, doamnelor și domnilor consilieri locali în numele colegilor mei din aparatul de specialitate și din instituțiile subordonate consiliului local, celor care le-ați votat niște salarii decente.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Deci aș vrea să spun și eu câteva cuvinte, apropo de salariile în primărie. Vreau să vă spun că în 2016 erau salarii foarte mici, fondul de salarii era undeva la 25 de milioane de lei. Acum este dublu și ceva, peste 50 de milioane de lei și într-adevăr sunt salarii frumoase, sunt oameni care doresc să lucreze în primărie și aș dori, într-adevăr, ca directorii care sunt aici să transmită la ceilalți salariați să-și asume responsabilitatea și să facă treabă conform fișei postului.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 10.044,00 m.p. teren din strada Lunca Bistriței, nr.15, cu nr.cadastral 85358 și realizarea lucrărilor de construire HOTEL, SALA EVENIMENTE, PISCINĂ, CENTRU AGREMENT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STRADA LUNCA BISTRIȚEI NR.15, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată BENEFICIAR: S.C.NEVCO INVEST -S.R.L.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Deci, având în vedere că sunt PUZ-uri, sunt cu vot secret și ar trebui să supun modalitatea de vot înainte... Deci vă propun modalitatea de vot, „vot secret”. Cine este pentru această modalitate? Dacă vreți să numărați voturile. 10. 10 voturi. Dacă se abține cineva? Nu se abține...Nu, nu. Deci nu se abține nimeni. Împotrivă? Nici împotrivă, deci nu și-au exprimat votul. Bun, n-au participat la vot, deci cu 10 voturi „pentru” s-a aprobat. Neparticiparea, includem la neparticipare la vot restul. Da? Deci modalitatea de vot secret, având în vedere că ceilalți colegi n-au participat la vot.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Nu participa la vot

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

Nu participa la vot

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

Nu participa la vot

7.

DINU IOANA-RALUCA

Nu participa la vot

8.

DRAGOMIR DOINA

Nu participa la vot

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

Nu participa la vot

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Nu participa la vot

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Nu participa la vot

18.

STAN GABRIEL

Nu participa la vot

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

Nu participa la

vot

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

10

-

-

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Domnule primar, mă scuzați, domnule primar...Mă scuzați un pic...Aș dori pe viitor, apropo de stabilirea ordinii de zi, haideți cumva, pe toți acești investitori să-i punem cumva la început. Este vorba și de decență. De ce? Ei n-au nevoie de SF-uri, studii de prefezabilitate din bani publici, fac pe banii lor. Măcar din respect pentru timpul lor că-l au, oamenii de afaceri au, vă spun că resimt orele astea pierdute. La un om de bussiness contează o oră, se cuantifică altfel. Adică măcar din respect pentru dumnealor ar fi bine să fie trecute la primele poziții, dacă nu chiar pe unu, doi, trei. Ar fi o rugăminte din partea noastră, pe viitor să procedați de maniera asta.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Și eu mai am o rugăminte la aparatul de specialitate: vă rog să fie scris negru pe alb în procesul verbal faptul că domnul primar a menționat că am un salariu lunar de 300 de milioane.

Domnul Primar Cosmin NECULA -N-am zis salariu. Venituri.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Exact așa ați spus. Domnul Primar Cosmin NECULA- Venituri.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -Acum ca și constatare, cred că ați muri de foame prin sectorul privat...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Păi dumneavoastră încasați 300 de milioane numai în două luni, domnule primar.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ d.a ce prestații...La ce prestații jalnice, nu v-aș angaja.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Care într-o lună, doamnă, la ce film vă uitați dumneavoastră? La ce film vă uitați? Deci, domnule consilier, dacă îmi permiteți să vă răspund la propunerea dumneavoastră? Domnule consilier Miclăuș, dacă îmi permiteți să vă răspund la propunerea dumneavoastră...Sunt o parte dintre beneficiari în sală, nu cred că mi se poate reproșa mie, primarul municipiului Bacău, vreodată o încercare de a bloca, sau de-a șicana, sau de-a lovi, într-un fel sau altul, în oamenii de afaceri. Sunt, într-adevăr, de acord cu propunerea dumneavoastră și vă rog să mă credeți, pe viitor voi încerca să pun aceste PUZ-uri sau aceste componente mai în față pentru a nu aștepta oamenii. Fără nici un fel de problemă. Atâtea discuții au fost pe aceste PUZ-uri încât am încercat să evit orice fel de chestiuni. Știți, este un grup politic care are o specialitate în PUZ-uri, în a le bloca. Și atunci am încercat să evit orice fel de discuții.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Deci, domnule primar, prezentați proiectul?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dacă îmi permiteți...

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Da, vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Este vorba de proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea func țiunii pentru suprafața de 10.044,00 m.p. teren din strada Lunca Bistriței, nr.15, cu nr. cadastral 85358 și realizarea lucrărilor de construire HOTEL, SALA EVENIMENTE, piscină, cenTru agrement și împrejmuire teren, strada lunca BISTRIȚEI NR.15, din municipiul Bacău. Acest proiect...Având în vedere că din partea aparatului de specialitate și din partea secretarului municipiului Bacău, secretarului general al municipiului Bacău, beneficiază de toate avizele, pe baza solicitărilor făcute de către cetățeni, vi-l prezint în vederea luării unei decizii de către consiliul local, în condițiile legii.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitectul șef).

Comisiile de specialitate prezintă avizele nefavorabile ( 2, 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Discuții asupra proiectului? Constat că nu sunt... Da, domnule Ghingheș, vă rog.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - O întrebare cumva conexă, proiectul e foarte ok, dar în această zonă cumva tot s-au făcut și locuințe și o serie de investiții și aș vrea să întreb municipalitatea când aveți în plan să dezvoltați și acces pietonal, de exemplu, trotuare? Sunt oameni, sunt băcăuani care merg în parc, îi lasă autobuzul doar până în strada principală, acolo, la calea ferată. Aveți în plan chestiunea asta, mai ales pe bugetul de anul acesta sau a rămas doar la stadiul de promisiune? Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Da, domnule consilier, o să vă răspund punctual la acest lucru. O să vedeți în proiectul de propunere de.., .în propunerea de buget pe anul acesta, inclusiv Planul Urbanistic General al municipiului Bacău, în vederea începerii și demarării tuturor actelor în vederea schimbării și adoptării noului Plan Urbanistic General al municipiului Bacău. De asemenea, vă pot da, cu privire la acea zonă, o serie de elemente. S-a finalizat de proiectat inclusiv reamenajarea Parcului Gherăiești, din păcate din componentă financiară nu am avut posibilitatea să facem acest lucru. Pistele de...De asemenea, unul dintre componentele de proiecte europene indică exact aceste zone de pietonal și zone velo pe acea zonă de oraș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnule primar, nu este corect ceea ce ați spus. În proiect nu este inclus așa ceva, în acele, în proiecte nu este inclusă acea zonă. Eu mă refer la...Deci, din strada principală, de la calea ferată până în parc. Acolo este doar carosabil, nu există trotuar și...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Nu că nu-i corect, vă referiți la altceva față de ce m-am referit eu, că acolo funcționează un proiect european.

Domnul Consilier Cristian GHINGHE Ș - Nu, m-am referit la faptul că nu este prevăzut. Deci pe...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Dar la care porțiune, concret, vă referiți?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Exact unde este amplasată această investiție și unde sunt și locuințe, deci este porțiunea dintre Calea Romanului și Parcul Gherăiești.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Pe lângă Grădina cu Magnolii, vă referiți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Calea Moldovei, mă scuzați. Calea Moldovei și Parcul Gherăiești. Exact pe acea stradă unde este amplasată această investiție. Pentru că se fac investiții, sunt locuințe colective din ce în ce mai numeroase acolo, dar cetățenii nu beneficiază de trotuare, în primul rând.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Bun, sunt două elemente, domnule consilier. Unu- Planul Urbanistic General care va reglementa acea zonă...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -N-are legătură.. .Așa.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Ba da, are legătură, pentru că va reglementa inclusiv acea zonă...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Puteați să faceți trotuarul și fără PUG.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Domnule consilier, dar le facem pe toate, dar le facem pe toate în timp că n-avem toți banii odată.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Așa...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doi - v-am zis că aveam proiectul de refacere a tot ceea ce înseamnă Parcul Gherăiești, n-am avut suficienți bani să-l facem, îl avem finalizat. Trei - în momentul de față vă pot spune că ceea ce discut acum pe proiectul de buget, va fi componenta de asfaltare. O să încercăm să vedem dacă avem și posibilitatea de a pune bugetare pentru alei pietonale de acces până la...

Domnul Consilier Cristian GHINGHE Ș -Exact, în contextul ăsta al modernizării parcului să facem și trotuar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Am înțeles.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Bun, mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Bine. Alte discuții?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Iar dacă, domnule consilier, din greșeală, cumva se scapă pe proiectul de buget, chiar vă rog să faceți amendament în sensul ăsta. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘVoi fi atent, mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Deci nu mai sunt alte discuții. Trecem la procedura de vot...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Aș fi vrut să menționez foarte pe scurt: PNL susține orice inițiativă privată, noi vom vota „pentru” și să mulțumim lui Dumnezeu că mai sunt oameni temerari în orașul ăsta care-și asumă să-și investească proprii bani pentru a crea plus valoare, pentru că dacă am lucra toți la stat, nu știu unde am ajunge. Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Bine. Trecem la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 10.044,00 m.p. teren din strada Lunca Bistriței, nr.15, cu nr.cadastral 85358 și realizarea lucrărilor de construire HOTEL, SALA EVENIMENTE, PISCINĂ, CENTRU AGREMENT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, STRADA LUNCA BISTRIȚEI NR.15, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată BENEFICIAR: S.C.NEVCO INVEST -S.R.L.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NI

  UMĂR VOTUR

  J

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 10.044,00 m.p. teren din Str. Lunca Bistritei, nr. 15, cu nr. cadastral 85358 si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE HOTEL,  SALA  EVENIMENTE,  PISCINA,

  CENTRU  AGREMENT  SI  IMPREJMUIRE

  TEREN, STR. LUNCA BISTRITEI, NR. 15 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. NEVCO INVEST S.R.L.

  Inițiator-DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  Nu s-a adoptat

  10

  10

  0

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Domnule președinte, este cumva... Am înțeles că acest proiect nu a trecut, nu? Această investiție privată.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Sunt 10 voturi „pentru” și 10 „împotrivă”.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -Noi ne-am asumat că vom vota și am votat acest proiect... Na, este democrație, hoții stau la pușcărie, ca idee. În democrație trebuie să ținem cont de voturi. Eu n-am auzit pe ceilalți colegi să-și motiveze acest vot, adică să te opui la o investiție privată în Bacău, în condițiile în care fug toți investitorii în alte orașe...Acum, lăsând disputele pe care le aveți dumneavoastră cu fostul coleg de partid, dar nu este corect față de...Eu mă pun în situația oricărui om, oricărui investitor privat, vin la consiliul local, vreau să construiesc ceva în Bacău. Aici înseamnă locuri de muncă, înseamnă un plus de valoare pentru zona respectivă. Pe de-o parte, nici nu știu cine sunt domnii, nici nu mai contează, X. Nu este corect din partea dumneavoastră și nu zic din punct de vedere politic. Pur și simplu eu...

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Aveți dreptate dacă...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- .. .vă spun, vă dau cuvântul meu, cred că o să începem ușor- ușor să ne gândim toți la pribegie, să plecăm din orașul ăsta pentru că în condițiile astea nu mai ai ce să mai faci aici. Păi nu, nu, nu, ca idee, cum fabrică? Dar sunt chestiuni private. Voi nu... Dar voi nu vă asumați votul? Trebuia să vă asumați votul: „Domnule e, am găsit, nu știu, n-are șapcă”, să înțeleg că investitorul n-are șapcă sau cum? Nu-i corect.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Domnule Miclăuș, toți investitorii trebuie să fie de-ai lor, n-ați înțeles. Toți investitorii din Bacău ai lor trebuie să fie, alții n-au voie să trăiască. E simplu. Asta-i logica.

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan CREȚU- Domnilor de la PSD, au fost nenumărate proiecte, PUZ-uri, PUD-uri...

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ- Domnule președinte, haideți să trecem. Domnule Bîrzu, haideți să trecem la următorul...

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan CREȚU -...care au avut...Domnule Dănilă, puneți mâna pe o carte să înțelegeți un pic de urbanism, chiar dacă sunteți topometrist.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ -Haideți să trecem. Au trecut cinci ore și am făcut 10 puncte, da?

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan CREȚU - Corect, domnule...Domnule Dănilă, explicați-mi de ce n-ați votat acest proiect.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ -De unde știi că n-am votat? E votul secret, domnule consilier.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Am vrut să ne asumăm, domnule Crețu, am vrut să ne asumăm votul, da?

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan CREȚU - Foarte bine, foarte bine.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂTU - Dar câți dintre dumneavoastră n-ați votat, domnule consilier? Acum aruncați mâța în...Ia spuneți.

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan CREȚU- Domnule consilier, eu am votat acest proiect de fiecare dată când a fost pe ordinea de zi. Și am votat pe...

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂTU - De ce nu v-ați asumat să fie la vedere?

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan CREȚU- Pentru că nu permite legea, domnule Gâțu. Nu permite legea.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Păi nu, dar totuși oamenii sunt în sală, aici, vor să afle un răspuns de la dumneavoastră, de ce n-ați...Da, bine. Supun proiectul numărul 11...

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan CREȚU -Ăsta nu mai e vot de oportunitate, dragi colegi, asta e nesimțire.

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL 29/ 2014 prin care s-au aprobat statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Proiectul numărul 11, modalitatea de vot care v-o propun este „vot deschis”. Cine este „pentru” votul deschis? Vot deschis la proiectul numărul 11. Vă rog să votați. Cine este „pentru”? Se abține cineva? Este împotrivă? Nu, deci toată lumea este de acord cu votul deschis la proiectul 11.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi „pentru” modalitatea de vot a fost aprobată.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Este vorba de un proiect de modificare a HCL 29/ 2014 prin care s-au aprobat statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate. Este vorba de câteva funcții în direcția domnului Șolot. Domnule director, dacă este nevoie și veți avea întrebări, să prezentați colegilor consilieri.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Aviz favorabil

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Resurse Umane și Administrativ).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (2, 3, 4) și nefavorabile (1, 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Discuții? Poftiți, domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mulțumesc. Da, domnule primar, ne-ar plăcea și nouă să ne explicați, pentru că atunci când ați venit cu Societatea de Servicii Publice Municipale pe ordinea de zi, ținem minte subiectul și acum, pare-se că vă deziceți de ea, cu toate că prietenul dumneavoastră bun acolo conduce, promiteați băcăuanilor și nouă că nu vom mai avea în organigrama Primăriei Bacău tâmplari, electricieni. Așa ne spuneați, că toate aceste posturi vor merge la Societatea de Servicii Publice Municipale și observ că în loc să avem funcționari în aparatul de..., în aparatul dumneavoastră de specialitate, dintr-o dată din nou: măturători, electricieni, calificați, din ce în ce mai calificați. Puteți să ne explicați ce s-a întâmplat între timp?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Permiteți?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da, vă rog, poftiți.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Vă mulțumesc. Deci, domnule consilier, nu mă dezic de nimic. Nu-i vorba de asta. Țin să vă reamintesc în schimb că Societatea e condusă de un Consiliu de Administrație. Da? Și de un director general, dar și de un consiliu de administrație. Doi - auspiciile legale sub care funcționează Societatea de Servicii Publice sunt unele, componenta de Salubritate și componenta de Spații verzi sunt altele. Societatea de Servicii Publice face o treabă, pe când Direcția de Agrement, Parcuri și Salubritate face altceva. Sunt două componente juridice care nu pot fi strânse într-o singură societate. Aceste posturi sunt necesare acestei direcții, fără de care nu putem funcționa. Ca să vă spun și mai clar ar treb..., ar fi trebuit să mai facem o societate comercială care să aibă obiect exclusiv de activitate această componentă de salubrizare și parcuri. Și n-am mai făcut acest lucru și a rămas în continuare pentru că am văzut foarte clar reacțiile cu privire la o societate de servicii publice, dar dacă mai încercam să o mai fac și pe a doua, era clar.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Vreți să vă citesc din expunerea de motive care a însoțit proiectul prin care a fost înființată Societatea de Servicii Municipale?

Domnul Primar Cosmin NECULA -Eu vă spun că la ultimul proiect s-au separat foarte clar apele. Inițial, au fost dacă nu mă înșel, de trei ori, dacă nu greșesc, cred că de trei ori...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Chiar patru.

Domnul Primar Cosmin NECULA-...sau de patru ori. De fiecare dată am modificat această expunere de motive și obiectivele societății ca să putem ajunge la o etapă în care să facem util pentru municipiul Bacău.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Am înțeles și în cele din urmă societatea de fapt a devenit samsarul de lucrări publice.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Societatea face lucrări, da? Face șantiere, Societatea nu face salubritate. Șantiere pe care le vedeți în oraș în momentul de față.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Samsarul de Servicii Publice Municipale.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Bun, rămâne de văzut asta. Rămâne de văzut, dar probați acuzațiile. De asemenea, vreau să vă fac un amendament la punctul 11, adică acest punct: este vorba de îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul articolului unu al proiectului de hotărâre, în sensul că cele cinci posturi care se mută de la Secția de Salubritate și Igienă Publică la secția Utilaje și Servicii Tehnice din cadrul Direcției de Salubrizare, Agrement, Parcuri sunt de muncitori necalificați și nu calificați, cum din eroare a fost precizat.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Da, s-a înțeles. Domnule secretar, nu mai sunt discuții...

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂTU- O secundă, îmi cer scuze... O mică rectificare. Avizul la comisia cinci a fost nefavorabil. Scuzele de rigoare.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Și la comisia unu la fel. Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Am înțeles. Nu mai sunt discuții. Rog, domnule secretar, faceți...Puteți motiva avizul nefavorabil?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Simplu: am zis că transformăm niște șoferi, muncitori în șoferi și e nevoie mai mult de muncitori decât de șoferi. Asta este viziunea noastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule director, am o rugăminte: să le explicați la domnii consilieri care se pricep și la asta, care-i motivul.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Mulțumesc frumos.

Dacă aceasta este viziunea, o să susținem proiectul...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu contează. Domnule director, am rugămintea să explicați.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Rugămintea nu-i pe tonul ăsta.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂTU- Domnule primar, o secundă dacă-mi permiteți...

Domnul Director Marcelin ȘOLOT- Aș vrea să-mi motivez, dacă...

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂTU- Nu, nu, voiam să-i transmit domnului primar că am vorbit cu domnul director și mi-a explicat. Votul în comisie este unul consultativ și punct.

Domnul Director Marcelin ȘOLOT - Da, eu vă mulțumesc. In primul rând era vorba, pentru că de când am ajuns director am zis că niciodată n-o să cer consiliului local sau domnului primar nici o funcție de conducere, adică de birocrați. Voiam doar oameni care să facă activitățile. Posturile de șoferi, într-adevăr am oameni care au de luat 60 de zile aproape, un sfert din an liber, pentru că, știți, măturătorile merg în fiecare noapte indiferent ce se întâmplă și se adună sâmbăta, duminica și la un număr de 30 de mașini, normal că sunt cam 33 de șoferi, minim. Pentru că vin acele libere din cursul săptămânii, nu mai pun iarna, acum am avut noroc că n-a fost nevoie la deszăpeziri că ne duceam cu liberele de luat până în august. Asta a fost solicitarea pentru posturi de șoferi.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- S-a înțeles, domnule director. Deci, domnule secretar, amendamentul ăsta îl supunem la vot? Îndreptarea supunem...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot amendamentul, de fapt rectificarea și îndreptarea de eroare materială formulată de domnul primar.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Cu 20 de voturi a fost aprobat amendamentul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi „pentru” amendamentul și proiectul de hotărâre au fost aprobate.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot proiectul în integralitatea lui cu modificările aduse prin...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Care 20 de voturi, domnule secretar?

Domnul Director Ciprian- Gabriel FANTAZA-   Doamna Breahnă, dar votați

cumva. Nici la „pentru”, nici la „împotrivă”...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Nu, pur și simplu vă testăm vigilența. Haideți, mergem mai departe, considerați...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Parcă e de la nașu mare... Că e de la nașu mare. Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂTU - Domnule director, cu tot respectul, aveți grijă la limbaj, totuși, da? Puteți să-i transmiteți șefului dumneavoastră, domnului secretar, el să ne interpeleze, dar nu dumneavoastră, da?

Domnul Director Ciprian- Gabriel FANTAZA- Da, da. Mulțumesc.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂTU - Cu plăcere.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Să știți că funcția nu înseamnă...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-Domnule Șova, n-avem...

Domnul Primar Cosmin NECULA-... funcția nu înseamnă că suntem acum inferiori. Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-.. .nici o stea în frunte. Domnule Șova, azi suntem consilieri, mâine nu. Ei rămân și duc primăria mai departe. Nu mai fiți așa.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂTU- Domnule Huluță, era vorba de respect, domnule.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Faceți-vă un pic treaba...

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂTU - Era vorba de respect, nimic altceva.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- ...și cu asta - basta.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Gata, gata. Revenim la ordinea de zi. Domnule secretar, faceți apelul... Și în întreg? Da, bine. Mergem la următorul proiect, proiectul numărul 12.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dar am spus: proiectul în integralitatea lui cu modificările aduse...Am zis.

 • 12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Ilie A                          r                                                    *                            »                    »         »

BÎRZU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru realizarea lucrărilor de SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚE CUPLATE, ÎN LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER, CALEA MOLDOVEI, NR.51 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe suprafața de 1.924,00 m.p. teren proprietate privată BENEFICIAR: S.C.ADIGAB URBAN IMOBILIARE-S.R.L.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -A zis. A zis, nu? Bravo. Bine. Haideți să trecem la proiectul 12. Vă supun atenției dumneavoastră procedura de vot secret având în vedere că este persoană juridică. Deci vot secret. Cine este de acord cu votul secret, cum spune în lege? Corect, da.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Sunteți de acord să votați legal?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Pentru? Aveți voturile „pentru”? Se abține cineva? Câte abțineri aveți? Abțineri. Dacă se abține cineva? 8 abțineri. Împotrivă este cineva? 10.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

10

-

10

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Având în vedere că legea prevede imperativ vot secret, facem procedura de vot secret, nu? Haideți, domnule primar, să-l prezentați.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru realizarea lucrărilor de SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚE CUPLATE, ÎN LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER, CALEA MOLDOVEI, NR.51. Doamnelor și domnilor consilieri locali, din partea aparatului de specialitate ș i a domnului secretar general al municipiului Bacău există toate avizele. Pe cale de consecință am venit în fața dumneavoastră cu acest proiect pentru ca dumneavoastră să luați o decizie.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Da, mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Aviz favorabil

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect șef).

Comisiile de specialitate prezintă avizele nefavorabile (2, 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Legea prevede să argumentați votul nefavorabil. De ce este în comisie? Domnul...Cine a spus...Votul nefavorabil din ce cauză?

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂTU - Păi de ce din ce cauză? Să-mi spună domnul secretar articolul din lege prin care eu trebuie să vă...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Domnule președinte, simplu...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Este în Codul administrativ...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - . .s-au adunat voturile „împotrivă” și au fost mai multe decât cele „pentru”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...în Codul administrativ...Două minute, acum căutăm. Dacă nu, îl facem, ce naiba. Acum vă lămuresc.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Să vedem, dacă spune în Codul administrativ, na...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Imediat. La articolul 126 din Codul administrativ litera „d” -„Președintele și secretarul comisiei de specialitate” și la „Atribuțiile președintelui” alineatul doi spune așa: „Președintele comisiei de specialitate are următoarele atribuții principale”, alineatul „d” spune: „Susține în ședințele consiliului local avizele formulate de comisie”. Deci susținerea înseamnă a spune motivarea...Ei...Domnule Miclăuș...Limba română, dar așa spune legea că altfel spunea „prezintă”. Spunea „prezintă” nu „susține”.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Da, s-a înțeles. Trecem la...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Eu totuși aș face o discuție la acest proiect de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Da, haideți să facem dis...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Doamna arhitect, ați făcut o vizită la fața locului, la acest proiect de hotărâre? Nu? O să vă rugăm frumos să faceți altă dată.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - A zis „da”, doamna...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Descrieți-ne un pic problema.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - A cui?

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN- Ce să vă descriu?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Ce-i acolo, ce se întâmplă, de ce-i nevoie de PUZ-ul acesta?

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN- Dar de ce să vă descriu vizita la fața locului? Există, există raport făcut de către Poliția Locală în care...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Să-mi dați niște detalii, niște amănunte cu privire la acest proiect.

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN- Dar eu nu răspund de cum se execută la fața locului, că nu am atribuții de control la fața locului.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Bine, ok, atunci să încercăm...Ce ați găsit la fața locului?

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN- Deci, nu am atribuții de control la fața locului.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Dar ați zis că ați fost la fața locului.

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN- Am fost ca orice cetățean care trece pe acolo și vede construcția, evident.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Si ați văzut construcțiile, nu?

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN- Evident.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Ok. Rugămintea mea ar fi să găsiți o soluție de intrare în legalitate a acestui beneficiar...

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN- Nu există „intrare în legalitate”.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- .. .nu prin asumarea consiliului local...

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN- Dar nu există „intrare în legalitate”.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Stim foarte bine în ce situație ne aflăm acolo.

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN- Da.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Da? V-ați asumat probabil un..., o anumită conduită...

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN -Ce înseamnă conduita asta?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - O să înțelegeți dumneavoastră mai bine ca mine...Încercați să scoateți omul din blocajul ăsta.

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN -Dar nu eu, mă scuzați. Deci nu există discuție de intrare în legalitate pentru că articolul...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Înțelegeți ce vreți dumneavoastră dar sunt convinsă că aveți suficienți neuroni încât să înțelegeți ce am vrut să spun.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Vorbiți frumos, doamnă. Vorbiți frumos, vă rog frumos. Vă rog frumos.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Stați un pic...Stați, stați, stați...Deci sunt probleme de legalitate? Eu n-am văzut din acte, dar sunt probleme la fața locului?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Domnul arhitect Crețu și domnul Ghingheș. Poftiți.

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Doamna Breahnă, există o lege care reglementează problema asta pe care puteți să o consultați și dumneavoastră, nu trebuie să întrebați arhitectul șef. În lege spune în felul următor: că o construcție pe care vrei să o realizezi, trebuie să o autorizezi. Acest proiect care s-a prezentat, a primit o autorizație pentru realizarea a două clădiri, locuințe cuplate. În timpul execuției, și nu este doar cazul ăsta, sunt poate chiar 99% din cazurile din municipiul Bacău, apar modificări. Modificări care, în funcție de cuantumul și tipul lor, impun reautorizare. În momentul de față legiuitorul a spus: „În cazul în care se află beneficiarul actual, trebuie reautorizat”. Când a venit și s-a analizat situația reautorizării, s-a constatat că

trebuie documentație de urbanism. Legiuitorul a spus, nu primăria Bacău, nu arhitectul șef. Haideți ca înainte să începem să comentăm aici, să citim. Nu mă pricep poate foarte bine pe buget, dar pe partea asta de urbanism și pe arhitectură am pretenții. Nu este decât o procedură legală, nu este în ilegalitate pentru că nu s-a făcut recepția, este în timpul execuției, este în termen autorizația, este tot ce doriți dumneavoastră. Dânsul dorește să intre în legalitate, cu ghilimelele de rigoare, făcând documentația conform legii. N-am de ce să-i dau telefon, din păcate dânsa e director la OCPI. Mă aștept de acolo mai multe probleme să apară. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Domnul Ghingheș, domnul Ștefan și domnul Fantaza dorește.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da, mulțumesc, voiam să-i comunic... Dumnealor blochează, nu compartimentul Arhitect Șef. Acest proiect a fost amânat, cred că-i a treia oară, dacă nu mă înșel pentru că...da, s-au ridicat din sală, l-au dus pe ordinea de zi la final și pe lângă asta, această construcție este în desfășurare, e dreptul dumnealor să facă asta, nu văd problema. Speța s-a discutat și la comisie și era și doamna Breahnă-Pravăț prezentă. Doamna Breahnă, încă odată să vă comunic și dumneavoastră că văd că aruncați o bombă și plecați...Da, de la partid, înțeleg.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂTU -Lumea mai și muncește, domnule...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Dumneavoastră blocați proiectele astea, nu compartimentul Arhitect Șef. Că tot le amânați...

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Doamna Breahnă și eu mai am o întrebare pentru că din păcate am tangență foarte mult cu domeniul ăsta, că aici îmi câștig pâinea. De ce există presiuni la adresa beneficiarilor, și în speță, exact acest beneficiar, din partea PSD?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -La ce vă referiți? Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- La amenințări, doamnă...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Vă rog frumos să demonstrați...

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- La lucruri foarte grave...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ-...ceea ce spuneți dumneavoastră este foarte grav.

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU -La lucruri foarte grave, cum că...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Ok, aveți probe în acest sens? Dumneavoastră auziți ce spuneți?

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU -Da.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Dar conștientizați ce spuneți? Presiuni?

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU -Da, conștientizez.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Din partea noastră la adresa cui? Funcționarului?

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU -Din partea PSD la adresa beneficiarului.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -În ce sens?

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU -În sensul să declare anumite lucruri care nu sunt reale.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Vă rog frumos să demonstrați lucrurile acestea.

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU -Eu vă informez.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Eu nu am făcut nici o presiune.

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU -Eu vă informez cum si alte situații de genul: anumite proiecte nu trec decât după ce au gir. Și vă dau un exemplu...

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂTU -Asta se întâmpla în mandatul trecut, domnule.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Vă aduceți aminte...

A                                                 "                        ’

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂTU -12 ani s-a întâmplat lucrul ăsta.

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU -Corect. Dezvoltarea hotelului „Dumbrava” a fost respinsă până când a fost Crăciunul. După ce a trecut Crăciunul, ați fost „pentru”.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -A venit mos Crăciun.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Nu stiu la ce vă referiți, vă spun sincer.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -A venit mos Crăciun.

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU -Haideți, să nu fim naivi.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Bun, haideți, mai e domnul Ștefan, domnul Fantaza si domnul primar doreste.

Domnul Viceprimar Dragoș- Daniel ȘTEFAN- Da, mulțumesc domnule președinte. Constat cu tristețe această situație si mi-e teamă că până la finalul acestui mandat al nostru, oamenii de afaceri, doamna Breahnă, sunt prinși în ghearele unei lupte politice sterile, între primar și grupul de consilieri PSD. Oamenii de afaceri au investit în Bacău, așteaptă să-și recupereze investițiile, dar din păcate sunt blocați pe această luptă sterilă politică. Haideți să ne uităm, dragi colegi, haideți să ne uităm că în câteva luni ni se va finaliza mandatul și ne vom întâlni cu acești oameni pe stradă și va trebui să-i privim în ochi. Și ce le vom spune? Că ne-am luptat pentru două - trei voturi în consiliul local și am blocat investiții care pot să aducă bani la bugetul local. Haideți, vă rog, să lăsăm lupta politică, chiar dacă suntem în precampanie, este firească, dar să nu blocăm tot ce înseamnă mediul de afaceri doar de dragul de a pune primarul la colț sau invers, primarul să-și pună foștii colegi la colț. Nu este în regulă. Acești oameni au de suferit, au rate la bănci, țin banii în Bacău și vor să-i investească aici. Deja foarte mulți au plecat în alte părți, în Moldova sau peste Carpați datorită orgoliilor noastre politice din consiliul local, care în ultima perioadă s-au acutizat. Haideți să dăm drumul mediului de afaceri să respire și fiecare își va primi votul în campanie așa cum îl merită și după cum gândește viitorul acestui oraș. Vă rog frumos să vă gândiți bine pentru că în câteva luni vă veți întâlni cu acești oameni pe stradă și nu veți mai fi consilieri locali. Nu este în regulă ceea ce faceți. Vă fac un apel la înțelepciune și să trecem peste orgolii chiar dacă resimțim cu toții această perioadă. N-am înțeles greșit, am înțeles foarte bine, doamna... Doamna consilier, am înțeles foarte bine, da? Nu, nu, eu nu fac referire la Moș Crăciun, eu fac un apel la înțelepciune, să deblocăm situația și mediul de afaceri băcăuan să respire. Să nu fie blocat de niște orgolii politice ale noastre. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamnelor și domnilor consilieri locali, într-un fel sau altul, am văzut clar că domnul Crețu a ridicat o problemă. Domnule consilier Crețu, vă dau dreptate, s-au întâmplat lucruri de acest gen, am auzit și eu. Mai mult de atât, au fost chemați potențiali beneficiari de PUZ-uri în ședințele unui partid, de conducerea unui partid și puși la zid: „Cui ai dat bani, dar de ce ai dat, dar de ce n-ai dat, ce-ai făcut, dar dacă nu ne ajuți, nu te putem ajuta”. Bănuiesc că asta ați auzit și dumneavoastră. Da? Și sunt chestiuni de notorietate și amenințările la adresa primarului, arhitectei șefe, cu plângeri penale: ”O să vă facem, o să vă dregem”. Vă repet o chestiune, doamnelor și domnilor consilieri locali, mai ales cei care faceți stabor cu beneficiarii de PUZ-uri, deși nu ar trebui să se întâmple treburi de genul ăsta. Mai ales cu oameni care n-au calitatea legală de a discuta acele PZU-uri. Nici eu, nici arhitectul șef, nici aparatul de specialitate și nici alți consilieri locali nu avem vreun interes cu privire la PZU-uri, ne PUZ-uri sau altceva. Dar dacă omul depune o cerere care este însoțită de documente legale și sunt obținute toate avizele din partea instituțiilor, nu tratați acei oameni în vreo chestiune vindicativă împotriva primarului, arhitectului, sau nu mai știu a cui. Lăsați-i pe oameni să-și facă treaba. Dacă nu respectă legalitatea, e altceva, dar nu trebuie băgați oamenii care fac aceste PUZ-uri sau aceste..., încearcă să facă aceste construcții, în vreo bătălie politică. Eu nu am să consider niciodată aceste documentații bătălia politică a lui X sau a lui Y. Nu-i normal. Domnule, ai ceva cu primarul, luptă-te cu el în campanie, spune ce a făcut, ce n-a făcut, dar nu băga oameni care n-au nici o vină în circul ăsta politic al tău.

Domnul Viceprimar Dragoș- Daniel ȘTEFAN- Și încă o... Să investească în Bacău îi priviți ca și cum ar fi paria, doar că nu sunt de stânga sau de dreapta. Este normal, au dreptul să aibă opțiune politică. Sunt și ei oameni și trebuie respectați, nu să-i punem la zid doar că nu sunt de acord cu unele doctrine de partid.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- S-a înțeles. Domnule Fantaza, voiați să faceți o completare.

Domnul Director Ciprian- Gabriel FANTAZA- Mulțumesc. La acest gen de proiecte trebuie privită, din punctul meu de vedere, problema din..., cu două măsuri: una - a reglementărilor de urbanism care s-au discutat și a doua - a dreptului de proprietate care trebuie exercitat sub toate atributele lui: folosință, posesie, dispoziție. A construi pe un teren sau a transforma o construcție existentă este un drept de dispoziție. În momentul în care oamenii vin și vor să-și exercite dreptul de proprietate, noi, aparatul de specialitate, nu avem decât să analizăm, să verificăm, să cerem toate avizele de la toate instituțiile abilitate ale statului și potrivit legii, dacă la sfârșit există toate aceste documente, să venim în fața dumneavoastră și dumneavoastră să hotărâți. Are omul ăla voie să-și exercite dreptul de proprietate, sau nu? Pentru că limitările exercitării dreptului de proprietate sunt expres stabilite de le ge. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Bun, haideți să închei dezbaterile. Trecem la procedura de vot secret. Vă invit la domnul Dănilă să luați buletinele de vot să votați.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru realizarea lucrărilor de SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚE CUPLATE, ÎN LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER, CALEA MOLDOVEI, NR.51 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe suprafața de 1.924,00 m.p. teren proprietate privată BENEFICIAR: S.C.ADIGAB URBAN IMOBILIARE-S.R.L.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect   de   hotărâre   privind   aprobarea

  PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru realizarea lucrarilor de SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTE CUPLATE IN LOCUINTE   COLECTIVE   SI   SPATIU

  COMERCIAL   LA   PARTER,   CALEA

  MOLDOVEI, NR. 51 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe suprafata de 1.924,00 m.p. teren proprietate privata.

  BENEFICIAR: S.C. ADIGAB URBAN IMOBILIARE S.R.L.

  Inițiator-DL.COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  Nu s-a adoptat

  10

  9

  1

 • 13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Ilie A                          r                                                    *                            »                    »         »

BÎRZU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Deci, trecem la următorul punct, proiectul numărul 13 la care procedura de vot este „vot deschis”. Dragi colegi, haideți să fim atenți. Sunteți de acord cu procedura de vot deschis? Supun la vot?

Cine este „pentru”?

Se abține cineva? Nu ridică nimeni.

Împotrivă? Nu, deci s-a adoptat, vedeți cu cât... Câți suntem în sală, doamna Tamba?

17 voturi, de acord cu această procedură.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

Iesit din sala

4.

CIOCODEI MIHAELA

Iesita din sala

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Iesita din sala

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Ieșit din sală

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi „pentru” modalitatea de vot a fost aprobată. ( Nu s-a observat și domnul Bîrzu anunță „17” în loc de „16”).

Domnul Primar Cosmin NECULA- Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA. Pentru orice lămurire suplimentară, doamna Pintilie Isabela vă stă la dispoziție.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Aviz favorabil

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de s pecialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Discuții dacă sunt la proiect? Domnul consilier Ghingheș, vă rog.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc. Da, practic acum începe un nou mandat al administratorilor de la Societatea de Servicii Publice Municipale. Mi-ar fi plăcut ca măcar unul dintre dumnealor să fie aici prezenți, prezent în sală, măcar unul sau directorul sau directorul adjunct pentru că vorbim de obiectivele și indicatorii pe care și-i propun pentru următorii patru ani, până în 2023. Drept urmare, eu nu voi vota acest proiect de hotărâre până când reprezentanții acestei Societăți nu se vor prezenta aici și pe lângă prezentarea planului lor pentru următorii patru ani să și ne facă un mic raport, așa, pentru mandatul trecut, pentru că am văzut că sunt aceeași, inclusiv domnul coleg de la PSD, domnul Palea... Toți de acolo să vină aici să dea socoteală că e vorba de banii muni..., banii băcăuanilor până la urmă și această Societate de Servicii Publice, mă rog, samsarul de servicii publice municipale ar trebui să vină să dea socoteală pentru lucrările pe care le face în municipiu. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da, dacă mai doriți, din colegi, intervenții la acest proiect?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Eu, foarte pe scurt. Noi o să ne abținem de la acest proiect. În momentul în care se vor prezenta reprezentanții Societății de Servicii 133

Publice Municipale Bacău vom analiza în consecință și ce vor spune la întrebările noastre.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Domnul Ștefan.

Domnul Viceprimar Dragoș- Daniel ȘTEFAN- Da, la fel și eu mă voi abține de la acest proiect, așteptăm conducerea Societății să vină să discute în consiliul local.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Și grupul politic PSD de asemenea.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -De asemenea.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Cine era împuternicit din partea municipalității la SSPM? Nu mai era...nu mai...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -Și ce faceți?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Să le transmiteți, vă rugăm, atunci când vă mai cheamă la vreo ședință, să vină în fața consiliului local.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Da, s-a înțeles. Domnul primar dorește o intervenție. Vă rog, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Sunt întru totul de acord, doamnelor și domnilor consilieri locali. Nu mi se pare corect să-i inviți, consiliul de administrație..., mă refer aici la președintele consiliului de administrație... Nu e prima oară când fac acest lucru și să nu se prezinte în fața dumneavoastră, este o atitudine de normalitate să vină în fața dumneavoastră să vă răspundă la absolut toate întrebările. A se face foarte bine înțeles, nu-i vorba de vreo disociere sau altceva. Este vorba de o stare de normalitate să vină în fața dumneavoastră, să explice foarte clar ce fac, ce-au făcut, pentru a elimina orice fel de suspiciuni care pot plana sau care se prefigurează.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Domnule secretar, nu mai sunt discuții, faceți apelul colegilor consilieri. Ieșiți de sub masă. Apelul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

La proiect, da?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- La proiect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Domnul Ghingheș împotrivă.

Se abține cineva? Domnule Scripăț, cum votați, ca să consemnăm real. Am înțeles. Așa...Abținere, e abținere. Da, consemnați. Deci un vot împotrivă și restul abțineri.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Nu participa la vot

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

-

1

18

Cu un vot „împotrivă”, o neparticipare și 18 abțineri proiectul de hotărâre nu s-a adoptat.

 • 14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 203/2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Am ajuns la proiectul numărul 14. Vă supun modalitatea de vot, este procedură de „vot secret” care v-am propus-o.

Cine este de acord cu procedura de „vot secret”? Numărați, doamna Tamba. Procedura de „vot secret”. Cine este pentru vot secret? Așa. Cine se abține? Se abține cineva? Nu, deci 19 voturi pentru procedura de vot secret.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Iesit din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi „pentru” procedura de vot secret a fost aprobată.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Deci nu suntem nici la jumătate, nu? Bun, suntem de la ora 10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 203/2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local. E vorba de o serie de solicitări făcute de către consilierii locali.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da, deci domnul primar... Domnul secretar, avizul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Aviz favorabil

Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă raportul de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală).

Comisia de specialitate prezintă avizul nefavorabil (5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Discuții, discuții? Nu sunt discuții, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 203/2016 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIV

  +ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 203/ 2016 prin care s-au constituit comisiile de   specialitate   ale   Consiliului   Local   al

  Municipiului   Bacău,   în   sensul   înlocuirii

  domnului IROFTE DUMITRU cu domnul BOTOI ROMICĂ, în Comisia de specialitate nr. 3

  Inițiator -    DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  Nu s-a adoptat

  9

  10

  0

 • 15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 400 din 29.10.2018, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Activității Voluntarilor din cadrul Poliției Locale.

Inițiatori -CONSILIERI LOCALI PSD: D-NA BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA, D-NA CIOCODEI MIHAELA, D-NA DRAGOMIR DOINA, D-NA DINU IOANA-RALUCA, D-NA PRICOPOAEA ENULA, DL. ȘOVA-GÂȚU LAUR, DL. LUCA VASILE, DL. DĂNILĂ GHEORGHE, DL. STaN GABRIeL

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Este vot deschis. O să vă cer votul. Deci la proiectul numărul 15 propunerea de vot este „vot deschis” și o supun dumneavoastră. Cine este pentru vot deschis? Vă rog să ridicați mâinile. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu, deci toată lumea este de acord cu votul deschis.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

împotrivă

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi ”pentru” modalitatea de vot a fost aprobată.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Ați avut proiectul la mapă. După cum știți este vorba despre abrogarea hotărârii de consiliu local numărul 400 din 2018 care vizează aprobarea unui regulament privind activitatea de voluntariat derulat în cadrul Poliției Locale. Am văzut cât de înduioșător a fost mesajul de ieri al domnului primar, ați scos de la naftalină trei tineri, nu știu de unde i-ați scos, deși domnul primar, în emisiunea publică „Dialog social” declara în 18 decembrie că voluntarii sunt specializați fiecare prin studii pe direcția pe care acționează, brusc avem voluntari studenți și așa mai departe. Nu se justifică sub nici o formă derularea de astfel de acte de voluntariat la nivelul Poliției Locale. Dacă avem nevoie de voluntari, avem nevoie de voluntari la: Căminul de Bătrâni, la căminele de copii, în cadrul altor puncte care au legătură cu activitățile sociale și așa mai departe sau de asistență socială, nici într-un caz la Poliția Locală. Și cred că nu ați putea să-mi exemplificați cinci alte municipalități unde Poliția Locală derulează astfel de activități prin voluntari.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Am înțeles. Domnule secretar, vă rog avizul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Aviz favorabil

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă raportul de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Poliția Locală).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 3, 4 și 5) și avizul nefavorabil (2) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Discuții? Domnul primar dorește, parcă am înțeles că doriți să luați...A, domnul Ghingheș..., a, și pe urmă, ca să puteți să răspundeți. Poftiți, domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mulțumesc. Știți, de obicei, mai ales în perioadele astea, uneori sunt niște piromani care dau foc la pădure și apoi ei stau gata cu stingătorul să stingă pădurea. Este un non-subiect, eu nu voi participa la vot la acest proiect de hotărâre. Eu am susținut acest proiect de hotărâre pentru că reglementează un cadru prin care persoane fizice pot să voluntarieze în cadrul unei instituții publice. Chestiunea asta, cum să zic, o încurajez și dacă există cât mai mulți cetățeni care să facă asta în timpul lor liber, cu atât mai bine, mai ales că este un cadru reglementat. Acele, cum să zic, voci din spațiul public care afirmă că ar fi o structură de informatori mi se par exagerate. Sunt..., i-am văzut și eu prezentați, niște voluntari tineri care vor să se implice, să ajute municipalitatea și mi-ar plăcea eventual chiar să extindem modelul acesta și în cadrul aparatului de specialitate, să vă ajute, de exemplu, să urcați înregistrările consiliului local pe YouTube, chestiuni de genul ăsta, printre altele. Dar este un non-subiect, eu nu voi participa nici măcar la vot.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Am înțeles...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Aș fi venit și cu o altă formulare, dar o păstrez pentru altă dată. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Domnule primar, doriți să...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Da, doamnelor și domnilor consilieri locali, încă o dată...În momentul în care nu ai nimic a spune, nimic a face, nu te gândești la orașul tău pentru viitor, nu-ți dorești să-l duci mai departe, nu-ți dorești să-l ajuți, faci tot felul de proiecte populiste care n-au nici un fel de legătură cu realitățile. Cred că ceea ce a spus doamna Breahnă-Pravăț Cristina-Ionela este sugestiv pentru atitudinea pe care o prezintă în fața cetățenilor. Am scos tineri de la „naftalină” și i-am prezentat. Unul dintre acești tineri scos cu ghilimele de la „naftalină” se află cu noi în sală și poate, cu acceptul domnului președinte și cu acceptul dumneavoastră, puteți să-i puneți și întrebări. Raționamentul este unul simplu, dar o minte bolnavă sau rău-voitoare poate să afirme că acești oameni sunt spioni, sunt informatori. Acea minte probabil a trăit în niște etape în municipiul Bacău, sau prin județul Bacău, în care-și făcea spioni și informatori și acum probabil i se părea că...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Dar cine a afirmat acest lucru?

Domnul Primar Cosmin NECULA-...i se părea...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Domnule primar, cine a afirmat?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Doamna Cristina, interveniți după. Interveniți după.

Domnul Primar Cosmin NECULA -...că sunt geloși și omul a devenit gelos, închipuindu-și că au făcut așa ceva. Oameni buni, Legea 78 din 2014 este un proiect de lege la care am fost și inițiator și la care am lucrat alături de Mihai Sturzu și alți câțiva colegi. Prin intermediul acestui proiect, prin intermediul acestei legi și după aceea extinzând la nivelul municipiului acest lucru, niște oameni, sau niște tineri pot căpăta vechime și experiență profesională activând ca voluntari în diverse compartimente ale administrației publice. Cei trei voluntari pe care-i are Poliția Locală a Municipiului Bacău activează la intervenție, dumnealui fiind un student la Facultatea de Sport, la Departamentul de Mediu, fiind student la Mediu, sau la Ordine Publică cum e în cazul acestui domn care este cu studii economice și cu studii juridice, în momentul de față în curs de efectuare. Sunt oameni care ajută, nu informează. Ajută aparatul Poliției Locale. Dar ura, patima și populismul ieftin întunecă mințile aleșilor locali sau naționali, în momentul în care se apropie alegerile. Și au senzația că dacă fac rău oamenilor, inclusiv din oraș, vor face rău primarului. Se înșală și sunt convins că oamenii vor vedea acest lucru. Mai mult decât atât, aici iarăși dau dreptate domnului consilier Ghingheș, un non-proiect. E un nimic, o mărgică, dar pot să vă spun că indiferent care va fi rezultatul votului, voi invoca articolul nouă din această lege care dă posibilitatea autorităților publice, ale administrației publice locale, să accepte sau nu voluntari fără acordul consiliului local. Dar, ceea ce am prezentat la momentul respectiv și aici vreau să fiți foarte atenți: în momentul în care eram aplaudat cu surle și trâmbițe și de către foștii mei colegi care votau în unanimitate, a fost un cadru care să reglementeze mai strict legea și era normal. De asemenea, sunt de acord cu domnul Ghingheș, acest lucru ar trebui extins în cadrul administrației publice per ansamblul ei. Dacă aveți curiozitatea și cu permisiunea domnului președinte și a dumneavoastră, poate ar trebui să-i adresați câteva întrebări sau să-l lăsați să-și exprime un punct de vedere, cel care până în momentul de față încă este, am putea spune, colegul nostru de administrație publică. Și cred că ar fi, poate, un punct important să lăsăm un om care și-a dorit să facă această activitate de voluntariat, să vedeți care au fost rațiunile, care a fost imboldul, și care a fost motivația pentru care a ajuns acolo.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da, da. Haideți, dacă aveți de spus câteva cuvinte, vă rog, vă dau acceptul.

Domnul Iulian BÎRLEA- Bună ziua domnule primar, bună ziua domnule președinte, bună ziua domnule secretar, bună ziua doamnelor și domnilor consilieri. Numele meu este Bîrlea Iulian, sunt voluntar în cadrul Poliției Municipiului Bacău, nu am reședința în municipiul Bacău, vin din Buhuși, deci, ca atare, fac această activitate de voluntariat din spirit civic și nu dintr-o obligație. Acțiunea de voluntariat este una benevolă, adică neremunerată nici într-un fel, neplătită, este doar o experiență care se acumulează dea lungul unui timp, deci mă repet, fără a fi plătită. Nu am făcut, nu voi face niciodată spionaj politic pentru vreun partid, așa cum s-a spus sau cum s-a arătat în spațiul public.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Expunerea de motive și comunicarea dumneavoastră publică, stimați socialiști de mucava.

Domnul Iulian BÎRLEA - Vedeți, e și pe internet... A apărut și pe internet și...

Domnul Director Ciprian -Gabriel FANTAZA-...domnule Șova, ipocrizia dumneavoastră mă doboară. A citit...De unde știe? A citit expunerea de motive că e pe site-ul primăriei. Ei, ce să spun...

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Haideți să lăsăm...

"A    ‘   ‘                ’

Domnul Iulian BÎRLEA - Eficiența...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Oameni buni, să știți că și domnul Fantaza nu-i subordonatul dumneavoastră și-i tot cetățean al municipiului Bacău.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂTU- Și are voie toată lumea să vorbească când vrea, domnule primar? Serios?

Domnul Primar Cosmin NECULA -În momentul în care depășiți limita, poate vă aduc oamenii cu picioarele pe pământ.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Domnule Bîrzu... Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Nu. Da, da, corect, aveți dreptate. Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ-...faceți schimb, că mai bine v-ar sta primar și domnul Necula să treacă președinte de ședință, că...

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Așa... Deci, nu.. .Haideți să...

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...voluntari, să știți că nu mi-a rușine, șofer de tir, n-am probleme.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Deci haideți, vă rog...

Domnul Primar Cosmin NECULA -...socialiști de mucava...

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Domnule primar, haideți să-l lăsăm pe tânăr să ne spună, să răspundă. Haideți vă rugăm, mai concluzionați...

Domnul Iulian BÎRLEA -Bun, deci acțiunea de voluntariat, una, mie nu mi-e rușine să fac acest lucru, nu este un lucru rău, nu este un lucru urât, nu este un lucru denigrant să ai spirit civic, să vii în ajutorul unei instituții publice. Sunt antreprenor la rândul meu, am o firmă de curățătorie, deci n-am nici o treabă, nici un interes de la primărie sau de la conducere, cu atât mai puțin cu cât nu sunt locuitor al municipiului Bacău. Acțiunea, sau serviciile, sau, să zic, ceea ce fac eu ca și voluntar nu are legătură cu ceea ce s-a speculat, atât pe internet, cât și în spațiul...media, în presă scrisă, precum că aș fi, să zic, informator. Nu știu ce informații aș putea eu culege, sau ce informații, sau la ce ar putea ajuta anumite informații pe cineva.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Dar concret, concret, ce activități ați făcut? Dați un exemplu la colegi, ca să...

Domnul Iulian BÎRLEA- Am patrulat, am făcut acțiuni de patrulare cu cei de la Ordine Publică, în prezent fiind și student la Ingineria Sistemelor de Securitate, în prezent lucrez la Biroul de Monitorizare și alte activități specifice, respectiv jos, unde avem biroul de monitorizare, monitorizare video. Cam asta am făcut, deci Ordine Publică și în prezent monitorizare.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Bine, mulțumim frumos. Domnul Ghingheș, domnul Huluță, doamna Cristina. Haideți, cum ...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu numai...Mulțumesc. Nu numai că nu este o rușine, mie mi se pare că este o onoare în primul rând pentru noi să avem astfel de cetățeni printre noi...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Exact.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -...deci modelul ăsta ar trebui extins în mai multe domenii. Deci n-ar trebui să, nici măcar n-ar trebui să vă treacă prin cap că asta ar fi o rușine pentru că vin niște politicieni și vă pun la colț. Deci, mulțumim frumos.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Da, s-a înțeles. Domnul Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Eu... Nu i-a dat voie domnului Fantaza să citească expunerea de motive, dar eu o să fiu scurt. Poliția Locală are toate condițiile fără să mai fie nevoie de „aportul” în ghilimele unor informatori și delatori...Delatori. Ce înseamnă „ciripitori” probabil în accepțiunea unora. Problema este...Am mai stat de vorbă cu Polițiștii Locali. A fost o întrunire undeva în Harghita în care modul de organizare și funcționare a Poliției din municipiul Bacău a fost dată exemplu în toată țara. Poliția Municipiului Bacău a contribuit cu tot ce trebuie pentru înființarea poliției în municipiul Onești. Deci nu-i chiar că... Sigur, e loc de mai bine, dar aici, să îndepărtăm acești tineri care vin voluntari, fără bani, mi se pare o aberație. Nu voi vota acest proiect niciodată.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - S-a înțeles. S-a mai înscris la cuvânt doamna Cristina Breahnă și cu domnul viceprimar Drago ș Ștefan.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Domnul Bondar, sau Bîndac, ...Bîrlea. Domnule Bîrlea, de când aveți calitatea de voluntar al Poliției Locale?

Domnul Iulian BÎRLEA - Din luna a noua.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Din luna a noua...Cum ați aflat despre acest proiect?

Domnul Iulian BÎRLEA - De pe site-ul instituției.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - De pe site-ul instituției.

Și cu cine ați luat legătura?

Domnul Iulian BÎRLEA- Inițial am sunat la Poliția Locală, la numărul de pe site și acolo am fost îndrumat la domnul Podoleanu, Florin Podoleanu.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Sunteți din Buhuși, sunteți antreprenor, aveți o firmă de curățătorie...

Domnul Iulian BÎRLEA- Da.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -... sunteți și student...

Domnul Iulian BÎRLEA- Nu sunt student... A, sunt student de fapt la Ingineria Sistemelor de Securitate, dar am terminat și Științe Economice. Sunt licențiat.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Ok. Domnule Director executiv, repet, menționați public într-o emisiune televizată faptul că voluntarii sunt specializați în domeniul acțiunilor, activităților pe care aceștia le derulează la nivelul Poliției Locale.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, doamnă, se specializează.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Câți voluntari aveți la momentul acesta?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Trei, v-a mai zis odată.

Domnul Director al Poliției Locale Lucian IFTENE -Trei voluntari.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Trei voluntari?

Adică...Și câți aveați în decembrie?

Domnul Primar Cosmin NECULA - 4.000.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule, nu vorbesc cu dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Stați, că au descoperit clu-ul.

Domnul Director al Poliției Locale Lucian IFTENE - Doamnă consilier, urmând...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Nu, nu, nu, v-am întrebat câți aveați în decembrie?

Domnul Director al Poliției Locale Lucian IFTENE- Opt.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Opt. Și acum avem trei.

Domnul Director al Poliției Locale Lucian IFTENE - Nu...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Deci se justifică acest proiect?

Domnul Director al Poliției Locale Lucian IFTENE - Îmi dați voie să vă explic? Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Da, vă dau voie... Domnul Director al Poliției Locale Lucian IFTENE - Mulțumesc. Deci în conformitate cu prevederile Legii 78 și a HCL-ului 400 am urmat toate procedurile legale pentru acțiunea de voluntariat. Sunt înscriși cu documente un număr de opt, dar dintre care activează doar trei dintre ei: colegul care este acum, la intervenție și o doamnă sau domnișoară care este la mediu. Deci am respectat exact procedura din HCL, nu am făcut nimic altceva și se respectă și acum.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Să-mi spuneți cum un licențiat în Științe Economice este specializat în atribuțiile aferente Poliției Locale.

Domnul Director al Poliției Locale Lucian IFTENE - În Legea 78 și în HCL 400 nu este o prevedere obligatorie ca...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Eu mă refer la...

Domnul Director al Poliției Locale Lucian IFTENE - ...să poată să fie specializat în așa ceva.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Eu mă refer la declarația dumneavoastră publică din 18 decembrie din emisiunea „Dialog social”. Exact așa ați spus: că avem oameni specializați și așa mai departe.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Slavă domnului că nu sunteți procuror. Citiți doamnă Legea 78 pe care fostul dumneavoastră coleg a făcut-o.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂTU- Domnule președinte...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Eu nu mă refer la lege, domnule. Eu mă refer la niște declarații publice făcute de domnul director executiv.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Citiți legea un pic și după aia vă aruncați cu...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Și de ce aveam, de ce aveam opt voluntari și acum am trei? Oare de ce?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Datorită...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Oare de ce?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Datorită circului public pe care l-ați făcut dumneavoastră.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Oare nu cumva au abandonat proiectul dumneavoastră alții...

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Nu mai faceți discuții...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -...că și-au dat seama în ce situații i-ați pus.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Stimate domnule, de ce au plecat ceilalți colegi? De ce au plecat, ia spuneți dumneavoastră de ce au plecat?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Domnule primar, haideți că...

Domnul Iulian BÎRLEA- Există posibilitatea ca și ceilalți colegi de-ai mei să fi plecat tocmai din cauza unor astfel de discuții, unor astfel de informații aruncate în spațiul public. Din punctul meu de vedere este ceva jignitor să vin, eu trezindu-mă de exemplu la patru dimineața .., vin, mă trezesc, dacă mă lăsați să termin...Vin, mă trezesc la ora patru dimineața, plec de-acasă, vin, fac 5-6-7 chiar 8 ore de voluntariat, după, plec și să aud că sunt informator, că denigrez nu știu ce instituție, sau..., numai aberații.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Nu am făcut nici o considerație personală la...

Domnul Iulian BÎRLEA - Sau că sunt plătit. Deci nu suntem plătiți...Nu suntem plătiți cu absolut nimic, nici măcar cu un pahar cu apă, cu atât mai puțin salarii, cum sa spus că luăm bani. Munca de voluntariat este o muncă benevolă.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Cine a spus că luați salarii, domnule Bîrlea?

Domnul Iulian BÎRLEA - Păi dar nu eu scriu în presă.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Si unde sunt ceilalți colegi, dacă s-au simțit atât de jigniți de această inițiativă, unde sunt? Haideți că...

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Haideți că nu mai ...Mulțumesc, mulțumesc frumos. Haideți că mai e la intervenție domnul Stefan și domnul Sova. Deci să respectăm o ordine.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Da, mulțumesc domnule președinte. Profit de prezența domnului director Iftene aici și l-aș întreba dacă este eficientă această activitate de voluntariat. Eu susțin întru totul activitatea de voluntariat, și copilul meu cel mare face voluntariat și mă bucură asta și este într-adevăr o activitate care trebuie respectată. Nu știu dacă în această situație a Poliției Locale este eficientă, poate ne spune domnul director cu ce se ocupă mai exact și dacă acești oameni la un moment dat vor avea nevoie, pentru că știm cu toții că sunt acele adeverințe care te ajută cândva că ai făcut voluntariat. Haideți să fim totuși corecți, să spunem lucrurilor pe nume, poate vor să facă o carieră în armată, în poliție, și-i ajută și ăsta ar fi un lucru bun. Și aș vrea să-l mai rog pe domnul director, pentru că e în perioada aceasta în spațiul public, se discută despre un nou proiect privind desființarea Poliției Locale, eu aș vrea să vă spun că..., mă rog, reorganizare, eu văd o restructurare și modernizare și aș vrea să fim totuși corecți și să dăm domnului director o perioadă de timp pentru a-și pune în practică planul de management cu care a câștigat concursul la Poliția Locală, să avem un pic de răbdare și să nu folosim Poliția Locală în această perioadă iarăși ca o minge de ping-pong politică și să câștigăm capital electoral. Într-adevăr, Poliția Locală are nevoie de o restructurare și, domnule director, vreau să vă gândiți concret și vă adresez pe această cale, poate veniți în perioada viitoare în consiliul local cu o informare: câți angajați contractuali aveți fără studii medii și câți pensionari aveți în instituție care cumulează salariul cu pensia. Vreau să ne gândim la aceste lucruri, domnule, domnule Huluță, vă rog...Da, vreau să ne gândim la aceste lucruri, poate găsim o soluție, fără să ne înfierbântăm iarăși politic și într-adevăr dacă facem câteva restructurări să le facem așa cum trebuie și nu doar de dragul de a le face. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Domnul Laur.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU - Da, mulțumesc, două întrebări aș avea: una pentru domnul director de la Poliția Locală, dar după ce o să-i adresez o întrebare domnului care, cu tot respectul că faceți această activitate de voluntariat, o activitate de voluntariat, dar ați spus că sunteți din Buhuși, nu? La Poliția Locală Buhuși nu ați fi putut face această activitate?

Domnul Iulian BÎRLEA- La Poliția Locală Buhuși nu este în prezent, nu am văzut să se facă voluntariat, nu am văzut pe site. Eu am văzut pe site -ul Poliției Municipiului Bacău.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU - Nu, știți de ce vă întreb și acum pe domnul director: există în România, la Poliția Locală X, Y, Z această activitate care să o desfășoare cineva?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Și dacă am fi primii, ar fi rău?

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU - Domnule primar, dacă m-aș fi adresat dumneavoastră, mă uitam la dumneavoastră, dar așa l-am întrebat pe domnul director.

Domnul Director al Poliției Locale Lucian IFTENE - Există, domnule consilier. Deci, în România la ora actuală există la Polițiile Locale din..., pe raza municipiilor există aceste activități de voluntariat, în baza Legii 78.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU - Sunteți sigur?

Domnul Director al Poliției Locale Lucian IFTENE- Sunt foarte sigur.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Unde, puteți să...

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU - O să vă rog să vă, dacă nu știți în acest moment, să faceți o...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Dar eu sunt curioasă.

Domnul Director al Poliției Locale Lucian IFTENE - E în regulă. Mi-am notat și o să vă dau un răspuns.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar oare inițiatorii nu trebuiau să verifice dacă mai există...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Păi eu nu degeaba am pus întrebarea.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU -Noi știm că nu există, de aia, domnule primar. Da? De aia.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Nu degeaba am pus întrebarea.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Bun, haideți... S-au terminat cu discuțiile, nu? Mai e domnul Ghingheș.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ați făcut o gaură în cer...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

De exemplu în Prahova este un proiect pilot, dacă dați pe Google, este o știre de la Mediafax: „Poliția Locală Ploiești va fi ajutată de 50 de voluntari”. Deci...

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Haideți, domnule Ghingheș, vă rog.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Exact asta voiam să precizez și pe lângă asta...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi nu, articolul este din luna august anul trecut. Deci dacă dăm un telefon la Ploie ști, sigur acum e în vigoare.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Și să mai precizez ceva. Domnilor consilieri de la PSD. M-am uitat pe procesul verbal de data..., de pe 28 octombrie parcă, 2018, și ați votat și dumneavoastră, a fost unanimitate atunci...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -- Nu noi l-a inițiat, dar n-am zis că nu l-am votat.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Păi tocmai.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Domnule Ghingheș, dumnealor văd toate proiectele de fapt într-o luptă cu primarul. Nu-i interesează de oameni, n-au nici un fel de considerație. N-ai văzut? Îi scot de la naftalină...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Și mi se pare deplasată acea întrebare cu privire la Buhuși, domnule Șova-Gâtu Laur.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU - Domnule președinte, putem discuta...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Dumnealui vine aici tocmai pentru că are un cadru în acest sens.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU -Poftiți, domnule, cum?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Dumnealui vine aici să facă voluntariat tocmai pentru că noi am adoptat aici un cadru pe care dumneavoastră vreți să-l eliminați.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU - Ok, foarte frumos din partea dânsului, dar nu am spus altceva.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Pe ei nu-i interesează.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU - Foarte frumos că vine.

‘                     ‘ A

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Haideți că sistăm discuțiile. Haideți să trecem la procedura...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Și ca urmare a atitudinii, anunț că voi vota, voi vota împotriva proiectului. Ca să se pună la numărătoare.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Bun, sistez discuțiile. Domnule secretar, haideți să ne concentrăm pe procedura de vot. Votul este deschis, parcă. Faceți apelul...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Cine este pentru? Pentru aprobarea proiectului. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Eu n-am înțeles nimic.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Deci domnul Ghingheș e împotrivă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Dar nu... Domnul Ghingheș și ceilalți din partea... Dar de la PSD cei care au inițiat proiectul n-au ridicat mâna decât doi oameni, atât, că-s „pentru”. Nu, serios acum.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Am ridicat cu toții.

Haideți, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

N-am văzut, recunosc. Am înțeles, bun. Domnul Scripăț cum e, că n-a ridicat nici o mână.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Domnule secretar, voiam chiar să tac dar dacă mă stârniți, vă spun ceva. Într-o țară și într-un oraș normal poate-i nevoie de serviciul ăsta, dar dumneavoastră și așa folosiți Poliția Locală ca instrument politic. V-ați încuscrit, v-ați încumetrit...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, deci folosim Poliția Locală când..., în momentul în care descoperim pe contravenientul Scripăț, atunci e Poliție politică.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Bravo, bravo...Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu v-am zis, domnule viceprimar, opriți-vă din perorări și din aruncat cu noroi...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA- .. .pentru că nu vă este favorabil. Ați făcut numai prostii...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Dar nu trebuie să-mi fie mie favorabil.

Domnul Primar Cosmin NECULA- ...numai prostii.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Indiferent ce se întâmplă, Poliția Locală trebuie reorganizată.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Sunteți un contravenient, ați construit fără autorizație.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Dar de unde ați aflat?

Domnul Primar Cosmin NECULA - De unde? De la Poliție, că eu stabilesc amenda, stimate domn.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Dați-mi amendă, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi da, normal că o să vă dau. Nu sunteți nici primul și nici ultimul.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Si am încetat. Nu mai folosiți Poliția Locală ca instrument în favoarea dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dispari cu campania electorală de aici, domnule.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Haideți să revenim la...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Dar până la urmă, domnul...

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Deci rezultatul votului...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Stați oleacă, că eu nu știu cum a votat domnul Scripăț să-l consemnez. Păi cum a votat până la urmă?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Reluăm procedura de vot, dacă n-ați înțeles.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Să ridice mâna cine-i „pentru”. Bun, câte voturi sunt pentru? Domnul Scripăț a ridicat „pentru”, l-am văzut eu că a ridicat mâna.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Bun. 10 voturi „pentru”. Este cineva împotrivă?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Domnul Ghingheș, domnul Huluță și cu domnul Crețu. Trei, trei voturi. Abțineri, nu? Cine se abține?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

10 la 10, deci. Proiectul nu a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - N-a fost adoptat. Trecem la următorul proiect.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

10

3

7

Cu 10 voturi „pentru”, 3 „împotrivă” și 7 abțineri proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Căutați delatorii și informatorii...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Mai căutați...Mai căutați că aveți doar trei acum.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Căutați un pic delatorii și informatorii la dumneavoastră în partid.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Faceți o selecție, domnule primar, că văd că cel puțin un efect a produs acest proiect. Această inițiativă. Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă bateți joc de oameni. Vă bateți joc de oameni.

 • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Ilie A                          r                                                    *                            »                    »         »

BÎRZU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU DE EVENIMENTE (ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE), CALEA MOLDOVEI, NR.98, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară

BENEFICIAR: S.C.RUTFOOD-S.R.L. din Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Haideți să trecem la ordinea de zi, la proiectul numărul 16. Fiind vorba de o persoană juridică care cere un PUZ ...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Și vreau să mulțumesc consilierilor locali care au votat împotriva acestui proiect. Pentru că au înțeles esența și celor care s-au abținut.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Vine moș Crăciun, nu?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Decât să stau să consum motorină degeaba, măcar eu fac proiecte, stimate domn. Nu dorm pe mine trei ani.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU - ... stă în mașină cu motorul pornit, domnule primar și polițiștii locali stau în mașină.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Domnule, haideți, vă invit cu mine, să vedem ce fac polițiștii locali, domnule Șova.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Numai simpla relație dintre... Știm...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Așa-i, să știți, doamnă.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Ar trebui să producă o demisie, cel puțin o demisie: ori a dumneavoastră, ori a domnului director Iftene.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar ia întrebați un pic la Transelectrica, doamnă, pe șef. Oare ar trebui să-și dea demisia cineva pe acolo? Nu, nu, ia aflați și după aia vorbiți.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Haideți să revenim la ordinea de zi, proiectul numărul 16...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă duceți în nisipuri mișcătoare, doamnă.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Proiect de vot...Vă propun după... Conform prevederilor legale vot secret. Cine este pentru această procedură? Vă rugăm să ridicați pentru? Dacă se abține cineva? Cineva împotrivă? O abținere, toată lumea este pentru. Deci procedura de vot secret.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

19

1

Cu 19 voturi „pentru,, și o abținere modalitatea de vot a fost aprobată.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Este vorba de un alt plan urbanistic de detaliu întocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU DE EVENIMENTE (ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE), CALEA MOLDOVEI, NR.98, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară. BENEFICIAR:  S.C.RUTFOOD-S.R.L. Acest proiect

beneficiază de avizele de conformitate din partea aparatului de specialitate, din partea domnului secretar general, motiv pentru care vi l-am adus spre dezbatere și decizie. Dar, doamnelor și domnilor consilieri locali, poate ar fi important în acest proiect, măcar la acest proiect să audiați un pic și beneficiarii sau potențialii beneficiari, cred că ar fi corect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Aviz favorabil

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect șef).

Comisiile de specialitate prezintă avizele nefavorabile (2 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Discuții dacă sunt? Dacă este cineva de la firma SC RUTFOOD SRL? Dacă este, din beneficiari, este în sală și dacă vrea să... Dacă dorește să.., intervenție.

Doamna Iuliana GELIMAN- Bună ziua, Iuliana Geliman, sunt arhitect, reprezint beneficiarii și dacă considerați că este necesar să vă dau detalii referitor la acest proiect vă stau la dispoziție, din punct de vedere urbanistic. S-a discutat data trecută despre accese, despre procentele de ocupare ale terenului și toți indicii urbanistici. Ne-am străduit pe cât posibil să le facem cât se poate de mici, deci am mers la jumătatea procentului de 40% cu 21,60, deci suprafețe cât mai mari de spații verzi necesare unui astfel de centru. Aș vrea să vă spun un alt punct de vedere: că proiectul, am depus și cerere către dumneavoastră, este inițiat pe fonduri europene. Avem marea rugăminte să ne susțineți pentru continuarea acestui proiect.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Am o întrebare: cât este valoarea de investiție, dacă...?

Doamna Iuliana GELIMAN-2 milioane de euro.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - 2 milioane de euro. Și locuri de muncă? Doamna Iuliana GELIMAN -S-au estimat, nu mai știu, cred că vreo 2 0- 20 și ceva de locuri de muncă, însă, vă dați seama, taxele către impozit vor fi foarte mari.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Da, da. Bine, mulțumim frumos. Dacă sunt întrebări? Colegii, dacă mai au alte întrebări față de beneficiar?

Doamna Iuliana GELIMAN - 21,60% din...Mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Dacă colegii nu mai au alte întrebări, procedura de vot...Îl rog pe domnul Dănilă să împartă buletinele.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU DE EVENIMENTE (ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE), CALEA MOLDOVEI, NR.98, din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară

BENEFICIAR: S.C.RUTFOOD-S.R.L. din Bacău

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind privind aprobarea PLANULUI  URBANISTIC  DE  DETALIU

  intocmit pentru  CONSTRUIRE CENTRU DE

  EVENIMENTE (ACTIVITATI RECREATIVE SI DISTRACTIVE), CALEA MOLDOVEI, NR. 98, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

  BENEFICIAR: S.C. RUTFOOD S.R.L., din Bacau Inițiator -    DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  Nu s-a adoptat

  9

  10

  1

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Dăm cu piciorul la o investiție de 2 milioane de euro în Bacău. Felicitări pentru cei care au votat „împotrivă”.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Doamna Breahnă- Pravăț, nu știu cine o să vă plătească salariul ăla baban în ritmul ăsta.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Care salariu, domnule Ghingheș?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Sau salariile, mă scuzați.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Care salarii?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - În ritmul ăsta...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș nu munciți până la 12 - 1 noaptea cu mine, da? Ca idee. Și nu sunt salariu. Cei 30.000 de lei sunt în capul domnului primar și atât. Doamna Tamba, 300 de milioane de lei pe lună, ați auzit, da? Vă rog frumos să consemnați în procesul verbal lucrul acesta.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Consemnați că o să vă faceți... Mult succes cu el. Dar vă rog. Stați liniștită că o să facem reconvenționare, stați liniștită. Întrebați-vă avocatul, doamna Pravăț.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Avocatul meu este domnul Miclăuș, dacă nu știați. Ați înțeles? Discutați cu domnul Miclăuș din momentul ăsta, nu glumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Cu dumneavoastră discut și cu oamenii din jurul dumneavoastră.

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta” cod SMIS 128427

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Trecem la proiectul numărul 17. Vă propun procedura de vot deschis.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Deci noi suntem 9 consilieri locali. Au fost 11 voturi împotrivă, apropo, matematica.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dar când le trăgeați pe ultima parte a ordinii de zi și fugeați din sală, aia cum se chema?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule primar, iar nu vă iese socoteala?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu, nu, nu, vă spun eu. Modificați ordinea de zi și după aia fugeați din sală.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Să-mi aduceți, vă rog frumos, să-mi argumentați de unde sunt cei 300 de milioane pe lună și după aia discutăm. Deci mințiți într-un ultim hal.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Haideți să revenim, doamna...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dumneavoastră vă bați joc de oraș...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Un mincinos sunteți.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Iar dumneavoastră vă bateți joc de oraș.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Bine măcar că recunoașteți că sunteți mincinos.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Haideți să revenim la ordinea de zi, vă rog...Doamna Cristina, haideți să intrăm în ordinea de zi. Proiectul numărul 17. Procedura de vot deschis, să vă...Vă supun la vot. Cine este pentru procedura de vot deschis? La vedere. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Deci 18 voturi „pentru” procedura de vot deschis. Deci 17.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

Iesita din sala

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

Iesit din sala

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Plecată din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi „pentru” modalitatea de vot a fost aprobată.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Este vorba de aprobarea proiectului „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta” .

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Aviz favorabil

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă raportul de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Agenția de Dezvoltare Locală Bacău).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Având în vedere acuzațiile nefondate și afirmațiile mincinoase ale domnului primar referitoare la veniturile mele lunare, eu retrag..., propun colegilor mei din grupul politic PSD să ne retragem din sală.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ei, ce v-am zis? Bravo!

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Doamna Pravăț, deci este un proiect de 20 de milioane de euro la care dumneavoastră dați cu piciorul, că luni trebuie depus la București...

Domnul Primar Cosmin NECULA - E bătaie de joc la ce faceți. Blocați fonduri europene.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Doamna consilier, este de maximă urgență acest proiect, puteți să-l întrebați pe domnul director.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Domnule director, explicați un pic ce înseamnă această chestiune.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Votăm acest proiect.

Haideți să votăm.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Blocați acest proiect, nu?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Domnule Bîrzu, continuăm.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Continuați, mulțumesc frumos.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Cu acest proiect, atât.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Da, deci. Dar avizul l-ați dat? Avizul... Favorabil, da? Discuții asupra proiectului. Constat că nu sunt discuții, domnule 152

secretar, unde ați fugit? Domnul secretar nu este...Supunem la... Domnule secretar, supuneți la vot proiectul 17.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

Plecată din sala

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Plecată din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Ilie A                          r                                                    *                            »                    »         »

BÎRZU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 5625 din 06.03.1995, incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Isvoranu Dumitru

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- La proiectul numărul 18 am anunțat că nu voi participa la vot. Nu... E posibil să fi văzut 10 din greșeală. Deci la 18 nu particip la vot. 18, nu la 10, nu particip la vot.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar cum votează grupul PSD aici?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Nu știu.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Pentru domnul Isvoranu...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Știam că-l visați pe domnul Isvoranu...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Știați...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Eu nu particip la vot, da?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Deci, procedura de vot secret. Cine este pentru această procedură de vot secret? Pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? Nu. Cu 18 voturi...(din eroare s-a anunțat „18” în loc de „15”).

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Nu participă la vot

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

Iesita din sala

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

Plecată din sala

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Plecată din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

Iesit din sala

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi „pentru” procedura de vot secret a fost aprobată.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Domnule secretar, eu n-am auzit exact motivul pentru care nu participă la vot. Legea precizează foarte clar că trebuie să specifice de ce nu participă la vot. Și chiar mi-ar plăcea să respectăm legea.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - De ce nu particip la vot? Pentru că beneficiarul..., dar vă explic, nu-i nici o problemă, este văr primar cu mama mea, de asta nu particip la vot.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Este vorba de proiectul privind...

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU -Vă rugăm liniște! Vă rugăm liniște, nu mai vorbiți între voi. Alo! Haideți, domnule primar, vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA- ... aprobarea prelungirii duratei prevăzuta in Contractul de concesionare nr. 5625 din 06.03.1995, incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Isvoranu Dumitru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă raportul de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitectul șef).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Discuții? Nu sunt, vă rog să trecem la procedura de vot secret. Domnule Dănilă, împărțiți buletinele de vot.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 5625 din 06.03.1995, incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Isvoranu Dumitru

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -14

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTUR

  U

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 5625 din 06.03.1995, incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Isvoranu Dumitru

  Inițiator -    DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  Nu s-a adoptat

  9

  5

  0

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnule primar, este un articol în Codul administrativ referitor la absența consilierilor locali la ședințele ordinare.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Am lipsit? N-am lipsit mai mult ca dumneavoastră.

Domnul Consilier Cristian GHINGHE Ș - Mă rog, și la sustragerea de la lucrările ședinței.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar vă luați indemnizațiile de ședință pe ședința asta, doamna Pravăț?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Am muncit până la ora patru.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, dar n-ați muncit total, doamnă. Restul cum poate să stea? Restul oamenilor vor să muncească pentru oraș. Și o să vă luați indemnizațiile?

( consilierii PSD părăsesc sala de ședințe)

Domnul Primar Cosmin NECULA- Totuși vă luați, sau nu vă luați indemnizațiile? Doamna Breahnă, vă luați indemnizațiile? Mai luați 1000 de lei și pentru ședința asta?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Când o să donați și dumneavoastră indemnizația.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Eu nu iau indemnizație, eu iau pe ceea ce muncesc. Eu vreau să muncesc în continuare, doamnă. Dumneavoastră de faceți acum? Plecați? Dar vă luați sau nu indemnizația? 9                                           9                                                               9

TA             X~1     •! •     T     1     X~1  • j •      TATA TI ▲ TTAT T TTTA ▲ < 7 T m       T~X         1

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule primar, trebuia să munciți trei ani...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă luați...Am muncit și m-ați...

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Doamna Breahnă ! Doamna Breahnă, aș vrea să constatați că mai sunt cetățeni în sală totuși.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, asta-i...Bun, am rugămintea la cei care..., dacă suntem în cvorum, haideți să ducem la capăt treaba. Mai avem cvorum?

 • 19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020 - 2021.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU- Este modalitatea de vot deschis. Vă supun...Da, haideți să vă supun votului dumneavoastră încă odată modalitatea de vot care ați avut, care ați primit prin e-mail pentru proiectele rămase ca să nu mai supun fiecare proiect. Cine este pentru modalitatea de vot?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar dacă v-au plecat contestatarii...Pun o întrebare. V-au plecat contestatarii modalității legale de vot, mai supuneți la vot și treaba asta?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Da, ca să nu mai...Da...Deci este...Deci toată lumea este...Consemnați că toată lumea este pentru...

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Plecata din sala

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

Plecata din sala

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

Plecat din sala

7.

DINU IOANA-RALUCA

Plecata din sala

8.

DRAGOMIR DOINA

Plecata din sala

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

Plecat din sala

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Plecata din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

Plecat din sala

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

Plecat din sala

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

11

-

-

Cu 11 voturi „pentru” modalitățile de vot au fost aprobate.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Este vorba de proiect privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020 - 2021.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Aviz favorabil

Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă raportul de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală).

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Există vreun membru al Comisiei unu?

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Eu sunt, dar nu știu cum era raportul, dacă e favorabil sau nefavorabil...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Intrăm pe e-mail și le vedem...Cum era avizul.

Domnul Președinte de ședință Ilie BÎRZU - Deci este favorabil. De la Comisia 2... De la comisia 2 cine este prezent? Favorabil, da? De la comisia 3? Favorabil, da? Comisia 4, Învățământ. Cine este în sală? Doamna doctor Lazăr. Favorabil, da? Și comisia 5, domnule Miclăuș. Comisia 5, raportul cum este? Nefavorabil.( corect - este favorabil) Discuții asupra proiectului. Poftiți, domnule Dragoș Ștefan.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN -Da, mulțumesc, domnule președinte, domnule primar, dragi colegi care ați mai rămas în sală. Am studiat rețeaua școlară. Din păcate ea este un copy - paste, așa cum a fost și în anii trecuți, nu am văzut o aprofundare din partea consiliului local pentru a identifica într-adevăr nevoia din învățământul băcăuan. Ar trebui totuși, în al 12-lea ceas să gândim o viziune pe termen mediu și lung a rețelei școlare pentru că ea are câteva probleme pe care le putem remedia foarte ușor. Eu, astăzi am să fac două amendamente la rețeaua școlară. Unul chiar ține de legalitate și anume Școala Gimnazială „Nicu Enea”, domnule primar, propun împreună cu Grădinița 25, pentru că împreună cele două nu îndeplinesc numărul de elevi: au 214 copii la învățământul primar și gimnazial și 41 de copii la învățământul preșcolar, deci în total 255 de elevi, iar în Legea Educației spune că o astfel de unitate, ca să aibă personalitate juridică, trebuie să aibă minim 300 de elevi: „Cu minim 300 de elevi preșcolari și antepreșcolari sau cu minim 150 de preșcolari și antepreșcolari sau cu minim 100 de elevi și/sau preșcolari în cazul unităților de învățământ special.” Nu este cazul aici. Domnule primar, vreau să vă spun că în primul 157

an de mandat, cât am avut în subordine... Domnule secretar, o secundă... Cât am avut în subordine învățământul, după care mi-ați retras atribuțiile, v-am adus la cunoștință atunci, chiar a fost o vizită cu cei de la Direcția de Sănătate Publică și am atras atenția că avem singura grădiniță din municipiul Bacău, în secolul XXI cu toaletă în curte. Este vorba de Grădinița 25 din cartierul Serbănești de care am făcut referire anterior.

5                                                               5                         5

Am discutat cu domnul director de la „Petru Rareș” care este dispus și are spațiul necesar să primească cei 40 de copii... Domnule secretar... Cei 40 de copii să-i primească, pentru că distanța între grădiniță și liceu este de 300 de metri, să-i primească și să le creeze condiții decente pentru ca să nu lăsăm copiii să aibă toaletă în curte ca-n mediul rural și vă rog, dragi consilieri, să mergeți să vedeți realitatea de la acea grădiniță, este o clădire foarte veche. Nu vreau să mă gândesc și la riscul seismic pentru că nu am făcut încă o expertiză, dar este o clădire înghesuită, veche, cu toaletă în curte. Deci, propun ca și amendament ca Școala Gimnazială „Nicu Enea” și Grădinița 25 să treacă în structură la Liceul „Petru Rareș”, pentru că Liceul „Petru Rareș” are patru sute și ceva de elevi. Un... Și sunt toate în cartierul Șerbănești și nu văd de ce să avem două structuri, două școli cu personalitate juridică în același cartier. Al doilea amendament se referă la Școala numărul 9 din Gherăiești care acum se află structură la Școala „Mihai Drăgan”, o școală cu foarte mulți copii, peste 1300 sau 1400. Aș propune ca această școală