Proces verbal din 30.04.2020

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DIN 30.04.2020

ROMANIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 545056 din 09.07.2020

Încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de 30.04.2020.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Bună ziua. În conformitate cu prevederile art.133 (1) și articolul 134 (1) litera ”a” și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 976 din 24.04.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

La ședință au participat toți cei 20 de consilieri.

La începutul ședinței au răspuns apelului nominal un număr de 17 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 23.12.2019.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

--

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

10

-

9

Cu 10 voturi ”pentru ” și 9 abțineri procesul verbal al ședinței ordinare din data de 23.12.2019 a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.01.2020.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

--

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

-

10

Cu 9 voturi ”pentru ” și 10 abțineri procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.01.2020 nu a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.02.2020.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

10

-

10

Cu 10 voturi ”pentru ” și 10 abțineri procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.02.2020 nu a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 25.02.2020.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

10

-

10

Cu 10 voturi ”pentru ” și 10 abțineri procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 25.02.2020 nu a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.02.2020.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

--

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

11

-

8

Cu 11 voturi ”pentru ” și 8 abțineri procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.02.2020 a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 11.03.2020.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

10

-

10

Cu 10 voturi ”pentru ” și 10 abțineri procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 11.03.2020 nu a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 17.03.2020.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

--

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

-

10

Cu 9 voturi ”pentru ” și 10 abțineri procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 17.03.2020 nu a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 31.03.2020.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

--

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

10

-

9

Cu 10 voturi ”pentru ” și 9 abțineri procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 31.03.2020 a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 01.04.2020.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

--

TOTAL

9

-

10

Cu 9 voturi ”pentru ” și 10 abțineri procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 01.04.2020 nu a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Îi dau cuvântul domnului președinte care va conduce ședința consiliului local, cu specificarea că dumneavoastră aveți obligația de a aproba procesele verbale, ori, în situația în care aveți anumite neclarități, să le faceți publice și să specificați consemnarea acelor aspecte pentru care dumneavoastră nu votați. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Domnule secretar, două secunde, vă rog. Fac și eu un apel la colegii din consiliul local, totuși să gândească înainte să nu voteze aceste procese verbale pentru că la fiecare ședință trebuie să stăm o oră să trecem prin toată această procedură, doar pentru că, nu știu, nu le convine o virgulă în procesul verbal. Dar dacă nu le convine, s-o spună. Eu cel puțin... Deci stăm de o oră și votăm procesele verbale. Mi se pare inacceptabil. Mulțumesc.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Pe de altă parte, dacă îmi permiteți, domnule secretar, nu vă puteți gândi la o procedură...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU- Doamna Năstase, vă rog frumos, haideți să nu mai discutăm în momentul de față pentru că dacă aveau ceva de spus, cred că spuneau până acum.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu, altceva voiam să...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Eu cred că...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -...pentru domnul secretar.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU -...trebuie să ajungem...Ok.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Numai puțin, dacă îmi permiteți.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Haideți să trecem la ordinea de zi pentru că ne lungim foarte mult...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Trecem la odinea de zi, numai o secundă lăsați-mă să spun ceva. Numai puțin, doamna...o secundă, vă rog. Poate se gândește domnul secretar, dacă continuăm să votăm câte 10 procese verbale la fiecare ședință să facă un vot cumulat, în sensul că votăm proiecte...procesele verbale 1, 2, 5, 7, ce numere le dați dumneavoastră și să votăm cumva calup, domnule secretar, da? Adică eu, de exemplu, Năstase să vă spun: votez procesul verbal 5, 6, 7, 8 și nu-l votez pe 9, 10, 11.

Dumneavoastră țineți evidența. La fel, grupul PSD de asemeni: votăm procesele verbale 1, 2, 3, nu votăm 7, 8, 9, 10, ca să încercăm să mai economisim timp să dis cutăm pe proiecte mai bine. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - E în regulă, doamna Raluca, s-a consemnat propunerea. Domnule secretar, vă rog frumos să vă gândiți dacă putem să adoptăm o...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și noi suntem perfect de acord cu propunerea asta.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - ...o procedură mai operativă. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de organizare și funcționare. Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței. Domnule primar, sunteți cu noi?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Sunt, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă mulțumim. Aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Voi da citire dispoziției 976 din 2020, 24.04.2020:

1.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care sau aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3, 4 și 5

2.

Proiect de hotărâre  privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici la

obiectivul de investiții „Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente clădirii Spital Municipal Bacău in scopul asigurării asistentei medicale in contextul epidemiologic COVID-19”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3, 4 și 5.

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Programul Termoficare și a eșalonării multianuale a implementării proiectului^ Dezvoltarea pieței de energie termică - etapa a III a - Racordare la SACET Bacău a Spitalului Județean și a Colegiului Economic Ion Ghica”

Inițiator -   DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și   Direcția Tehnică - Serviciul Tehnic Investiții și este

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2020, al Municipiului Bacău.

Inițiator -   DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică   și este transmis spre avizare

comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

5.

Proiect de hotărâre  privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe

2020 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia

Inițiator -   DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică   și  Unitatea Municipală pentru

Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5

6.

Proiect de hotărâre  privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe

2020 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia.

Inițiator -   DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică   și  Unitatea Municipală pentru

Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5

7.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 352/6.12.2016 și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. să voteze modificarea art. 12.1 lit.c) ale Actului Constitutiv

Inițiator -   DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală,    Direcția Economică și Unitatea Municipală Pentru

Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

8.

Proiect de hotărâre   privind adoptarea unor măsuri de protecție a mediului

privat precum și a persoanelor fizice din municipiul Bacău odată cu instituirea stării de urgență pe teritoriul României cauzată de apariția virusului SARS - COV

2.

Inițiatori: CONSILIERI LOCALI P.N.L.  - D-na RALUCA-MARIA

NĂSTASE, D-na DOINA-EMANUELA LAZĂR, Dl. DANIEL MICLĂUȘ, Dl. ILIE BÎRZU, Dl. CĂTĂLIN-BOGDAN CREȚU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică, Impozite și Taxe Locale, Compartiment Evidență Contracte și Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

9.

Proiect de hotărâre   privind aprobarea dreptului de uz și servitute către UAT

comuna Mărgineni asupra unei suprafețe de teren situată în Bacău

Inițiator -   DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3,4 și 5 .

10.

Proiect de hotărâre    privind modificarea H.C.L nr. 29/2014 prin care s-au

aprobat statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator -   DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală   și   Serviciul Managementul Resurselor Umane și

Administrativ și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

11.

Proiect de hotărâre   privind completarea HCL nr.41/28.02.2020 prin care s-a

aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău.

Inițiator -   DL. COSMIN NeCuLA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la   Direcția Juridică și

Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.’              ’

12.

Proiect de hotărâre   privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere si a

contribuției lunare de întreținere datorata de beneficiarii si/ sau de susținătorii 5                                                                5                                                                                                                                                          5

legali ai acestora din Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău pentru anul 2020

Inițiator -   DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și   Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău și este

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 .

13.

Proiect de hotărâre    privind stabilirea cuantumului chiriei lunare aferent

locuințelor ANL din municipiul Bacău, în conformitate cu HG nr. 962/ 2001 și Legea nr. 152/ 1998, modificate și completate, pentru anul 2020

Inițiator -   DL. COSMIN ’NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Evidență Contracte și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

14.

Proiect de hotărâre     privind actualizarea HCL nr. 22 /2018 prin care s-a

aprobat însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator -   DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

baCău

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală   Compartimentul Administrare și Inventariere Patrimoniu

și Direcția Drumuri Publice și   este   transmis spre avizare comisiilor de

specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

15.

Proiect de hotărâre de aprobare a Raportului aferent trimestrului I 2020 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse in "Planul de calitate a aerului in municipiului Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOX ) pentru perioada 2019-2023"

Inițiator -   DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Managementul Calității, Protecția Muncii Și Protecția Mediului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 .

16.

Diverse.

16.A

PESTE ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Bacău la Societatea Națională de Cruce Roșie Filiala Bacău.

Inițiator -   DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și   Direcția Economică și este transmis spre avizare

5                                 5                             5                                              5                                                           ±

comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3, 4 și 5 .

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot ordinea de zi prezentată de domnul primar.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

--

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi ”pentru ” a fost aprobată ordinea de zi.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doresc să fac o mențiune, dacă îmi permiteți.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Spuneți, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Voi retrage punctul numărul 7 de pe ordinea de zi, deoarece sunt o serie de inadvertențe în proiect.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule secretar, ar trebui să supunem...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Bine ați făcut, domnule primar, bine ați făcut, foarte bine.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Deci cu 19 voturi a fost aprobată ordinea de zi. Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Bîrzu, aș dori o intervenție, domnule secretar.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule secretar...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Mă auziți?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule Bîrzu! Domnule Bîrzu!

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - La proiectul cu Crucea Roșie nu voi participa la vot și nici la dezbateri.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Începusem și eu, domnule secretar, să...Mă auziți?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, doamna Raluca, ziceți.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- La proiectul 16 referitor la Crucea Roșie nu particip la vot și nici în dezbateri, deoarece fac parte din Comitetul Director al Crucii Roșii. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am înțeles, am înțeles. Domnule președinte, vă dau cuvântul.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință.

5                                            5               5

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Domnule președinte! Domnule președinte, nu ați specificat că toate proiectele sunt cu vot direct.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Si anume ”vot direct” pentru toate proiectele, având în vedere situația în care ne aflăm și imposibilitatea de a exercita ”vot secret”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, domnule președinte, vă mulțumesc.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

--

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi ”pentru ” a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Facem precizarea că există rapoartele favorabile ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru toate proiectele de hotărâre, cu excepția proiectului de hotărâre numărul opt care a primit rapoarte nefavorabile.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Mulțumim.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Domnule președinte! Domnule președinte!

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Da.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Mă auziți, domnule președinte? Înainte de a intra în ordinea de zi aș vrea domnul secretar să clarifice o problemă tehnică privind dacă ședințele sunt publice în acest on-line. Adică noi ar trebui să asigurăm caracterul public, presa să aibă...mass- media să aibă...măcar mass-media acces la aceste ședințe. Dacă este asigurat acest caracter public.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnul primar v-a făcut precizarea la începutul ședinței că toate organele de presă care doresc vor primi acces on-line la ședințe.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, și de asta v-am întrebat. Are cineva acces din mass-media la această oră?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu nu am de unde să știu. Din câte știu, din câte am văzut s-a asociat cineva...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Doar cei de la Radio Easy sunt...au acces acum, în prezent.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci cei care solicită li se asigură accesul. Întotdeauna...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Au fost anunțați?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar, domnule..., noi am anunțat, este anunț public, facem de fiecare dată.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Am înțeles, bine. Mulțumesc.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnule secretar, s-ar putea transmite și Online. Deci poate fi găsită soluția tehnică, nu este foarte complicat, astfel încât toți cetățenii să aibă acces pe pagina de facebook sau de youtube a municipalității. Nu e ceva SF pentru anul 2020, așa că vă rog să vă gândiți și la acest aspect. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am înțeles, domnule Ghingheș. Voi face demersuri și în această privință. Vă mulțumesc mult oricum pentru sugestie.

 • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Este vorba, doamnelor și domnilor consilieri locali, de proiect de rectificare bugetară. Este vorba de suplimentarea de la bugetul de stat cu suma de 593.000 de lei, provenite din cotele defalcate din TVA, cotele defalcate din impozitul pe venit. De asemenea, este vorba de niște venituri la ...privind contravaloarea subvenției pentru încălzire cu lemne. De asemenea, este vorba de contractele de sponsorizare și vreau să mulțumesc pe această cale Protopopiatului Bacău, Astra Seneca Farm SRL, Raiffeisen Bank care au donat suma de 900.000 lei pentru bugetul Spitalului TBC, pentru Spitalul TBC Bacău. De asemenea, doresc să fac următorul amendament: se suplimentează programul de investiții pe anul 2020, anexa 2D, cu suma de 113.706 lei după cum urmează: rezervor suprateran de 8 metri cubi, diametrul de 1,6 metri - o bucată, în valoare de 36.298 lei; kit de spălare stradală cu înalte presiuni - o bucată, având valoare de 51.168 lei; kit hidraulic auto - o bucată de 26.240 lei. Aceste echipamente vor fi montate pe autospeciala aflată în dotarea parcului auto a municipiului Bacău și va fi utilizată pentru activitatea de spălare - dezinfectare a străzilor din municipiu.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Rog pe domnul secretar să anunțe majoritatea necesară adoptării proiectului...L-am stabilit. Invit pe domnul secretar să prezinte avizul la proiectul de hotărâre.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Îmi cer scuze, îmi cer scuze, rectific un pic. Am spus 900.000 de lei la Spitalul TBC, e 90.000 de lei.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - 90.000 de lei. Ok, în regulă.

Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci acest proiect a fost avizat și majoritatea necesară este majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului. Doamna Consilier Doina LAZĂR- Lazăr, vreau să mă înscriu.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN- Ștefan.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Și Ghingheș.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU- Aveți cuvântul, doamna Lazăr.

Doamna Consilier Doina LAZĂR- Aș vrea să-l întreb pe domnul primar și eventual pe domnul Chindruș: de ce nu s-au accesat fonduri europene pentru dotarea Spitalului TBC și aș vrea să vă spun că și Spitalul Județean accesează prin Axa prioritară 9 aparatură privitoare la protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cu COVID. Văd aici că aveți în vedere achiziționarea de hotă bacteriologică, video, bronhoscoape, injectomate, adică ați putea accesa fonduri europene și să faceți o economie la buget. Asta o dată. Doi -la achiziții diverse văd aici achiziționarea de 14 bucăți tunel de dezinfectare cu pulverizator și ultraviolete, inclusiv montaj. Firma care le furnizează este o firmă de construcții. Am cerut, dacă aceste tuneluri prezintă omologare. N-am văzut, n-am primit până acum nici o informație. Dacă sunt eficiente pentru dezinfecție, iarăși nu am nici o informație. Unde vor fi puse aceste tunele, au avize de la Ministerul Sănătății, ce se întâmplă cu ele? Iarăși, nu am văzut. Pentru că se apropie examenele de evaluare națională și examenul de bacalaureat, copiii trebuie să meargă în școli. Primăria ar trebui să asigure condiții, adică: să furnizeze dezinfectant, dispensere cu dezinfectanți, măști pentru elevi și pentru profesorii care supraveghează aceste examene și vreau să, mă rog, să îl anunț pe domnul Ilie Bîrzu, care va prezenta un amendament al consilierilor locali PNL privitor la suma care primăria s-o aloce pentru achiziționarea de dezinfectanți, dispensere și măști. Mulțumesc.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Alo, domnule președinte, pot lua cuvântul? Bîrzu sunt, m-am înscris și eu.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Ștefan s-a înscris.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnul Ștefan, domnul Ghingheș și după aceea dumneavoastră, domnule Bîrzu.

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Nu, vreau să-mi răspundă un pic domnul Chindruș: de ce nu s-au făcut achiziții prin fonduri europene? Pentru că acum poate accesa prin Axa prioritară 9 și o poate întreba pe doamna doctor Dinu, are și pe pagina ei de facebook specificat asta, se pot achiziționa diverse aparate și se face o economie la buget.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule Chindruș, vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule președinte, vă răspund eu.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnul Chindruș nu este?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu, vă răspund eu, pentru că eu sunt cel care sunt ordonatorul principal de credite.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Corect, dar întrebam dacă este si dânsul în ședință. 5                                      5               5

Domnul Primar Cosmin NECULA - Este și dumnealui.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Am înțeles, ok.

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Vă ascult, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, în primul rând, doamna doctor, vreau să vă explic o serie de chestiuni pe care să... Dacă se poate închide acel telefon ar fi minunat. Avem două perioade de timp, da, noi suntem în momentul de față într-o luptă în care fiecare minut și fiecare moment contează, nu putem să stăm să așteptăm până urmează să se întâmple ceva. În cazul acestor Axe europene vreau să menționez și după cum știți Spitalul TBC a accesat tot timpul fonduri europene. Mai mult decât atât, în momentul de față, pentru aceste fonduri europene de care dumneavoastră amintiți, vreau să vă precizez că în momentul actual Spitalul TBC lucrează la documentație pentru că sesiunea se va deschide pe data de 15 mai, doamna doctor.

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Da, așa. Știu.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, fapt pentru care noi vom depune absolut toate proiectele pentru dotarea acestui spital, inclusiv pe aceste axe europene.

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Ok.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Pe de altă parte, bun, referitor la examenele respective, faceți mai întâi amendamentul, nu?

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Da, o să îl facă domnul Ilie Bîrzu, că a făcut și niște calcule.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Bun, să facă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Și referitor la omologare aș vrea, dacă tot a întrebat doamna doctor. Omologările dacă sunt...

Doamna Consilier Doina LAZĂR - La tunelul de dezinfecție.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Noi am achiziționat ansamblul de pulverizare...

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Nu se aude.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dacă se poate închide maneaua...Mulțumim mult. Aceste dispozitive se cheamă ”Ansamblu de pulverizare cu lampă UV”. Lampă UV, nu UVC. Lampa UV necesită..., are o serie de omologări în conformitate cu dispozițiile legale. Nu avem în momentul de față cunoștință de necesitatea sau obligativitatea omologării unor astfel de dispozitive de către Ministerul Sănătății. Mai mult de atât, vă rog frumos să verificați, inclusiv la dumneavoastră în incinta spitalului sau peste tot în România, dacă există vreo omologare din partea Ministerului Sănătății pentru astfel de dispozitive.

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Poate să răspundă doamna doctor Dinu, nu?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu am fost... Haideți să nu o anchetăm pe doamna doctor Dinu.

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Dar nu de anchetă, că am pus și eu întrebarea asta astăzi dimineață. La spital a adus o firmă, vă spun eu care, SC Daipest din Moinești Ei spun că au omologare. Deci așa mi-a trimis, vă pot trimite și dumneavoastră informația.

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...de la ministerul Sănătății, dar asta-i...

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Păi da, dar cine-i aduce la dumneavoastră, deci tunelul ăsta de dezinfectare este făcut de o firmă de construcții.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, dar deținem și noi toate documentele necesare...

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Le-am cerut și eu.

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...prezentate...care au fost prezentate comisiei de achiziții. Cu privire la...

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Aceste, domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA -... ce-ați întrebat, unde le-am distribuit și unde le distribuim aceste...

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Exact.

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...sau aceste ansambluri de pulverizare, inclusiv la Serviciul Județean de Ambulanță se află un dispozitiv, la Spitalul Județean se află un dispozitiv...

Doamna Consilier Doina LAZĂR - ...de eficient ăsta, pentru că la ultraviolete trebuie să stai un timp de...Am întrebat la DSP, deci noi folosim lămpile de ultraviolete în camere, 30 de minute se expune camera respectivă ca să o sterilizezi. Prin tunel trece cineva care trebuie să fie îmbrăcat, protejat, că altfel și aceste substanțe pot să producă leziuni la nivelul pielii. Le stropește cu ceva, nu, trebuie să fii protejat. Adică nu știu eficiența... De asta am cerut niște avize. Nu fac eu anchetă acum, dar mi s-a părut cam ciudat, o firmă de construcții face 14 tuneluri care hai să....

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu este nici o problemă. Vă punem la dispoziție toate documentele pe care le avem...

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Că asta am cerut, da.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Sigur că da.

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA - La Spitalul TBC se află, la Serviciul de Pompieri, la Serviciul de Ambulanță, la Spitalul Județean, pe șantierul de la Spitalul Municipal, Direcția de Asistență Socială, Primăria Municipiului Bacău, Unitatea Militară de Aviație și continuăm să le distribuim acolo unde avem posibilitatea.

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Mulțumesc frumos.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Cu plăcere.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnul Ștefan, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Da, mulțumesc, domnule președinte. Două amendamente aș vrea să fac la acest proiect. Primul amendament este următorul: aș dori să achiziționăm 600 de tablete pentru copiii fără posibilități, având în vedere sistarea cursurilor în această perioadă. Banii îi luăm din capitolul 67.02 „Asociații și fundații” unde avem în acest moment 463.240...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Ați terminat, domnule Ștefan?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu vă mai auzim, domnule vice. V-am auzit până la indicarea sursei bugetare, de unde luăm, atât. În rest, nu v-am auzit.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Deci luăm banii din capitolul 67.02 „Asociații și fundații”... Îi luăm din 67.02 „Asociații și fundații” și-i ducem în capitolul 65.02 „Învățământ”, titlul 20. S-a înțeles amendamentul?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Da, mulțumim. Aș dori să vă întreb...

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Mai am un amendament, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Aveți un pic de răbdare. În momentul de față dumneavoastră aveți o evaluare de la inspectorat sau de la, nu știu, Asistența Socială?

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Domnule președinte, este un prim pas care-l facem noi astăzi, acordând aceste 600 de tablete către copiii fără posibilități.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Corect, corect. Eu vă întreb dacă există o evaluare, o statistică sau aceste persoane sunt cunoscute.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Domnule președinte, statistici fac toți. Am văzut și Consiliul Județean și diverse instituții.

5                                                     5               5                                                    5

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Anul școlar s-a încheiat.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Dar nu mai tăiați microfonul. Până terminăm statisticile începe anul școlar, așa că haideți să cumpărăm aceste tablete...care au făcut deja...au făcut deja o situație și a transmis către școli o astfel de achiziție....să achiziționăm aceste tablete urgent.

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Nu se aude, este microfonie.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Ne auzim acum?

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Acum se aude.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Inspectoratul Școlar Județean deja a demarat o astfel de...Mă auziți?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Da, vă auziți.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - ...să identifice exact numărul care este necesar. Până apare această situație de la ISJ eu propun să achiziționăm în primă fază aceste 600 de tab...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule președinte, pot să vă spun și eu ceva?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Stați un pic să termine.

Domnule Dragoș...

Domnul Primar Cosmin NECULA- A luat-o de la capăt.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Păi n-am luat-o de la capăt, v-am spus, v-am indicat capitolele bugetare...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Am înțeles, domnule Dragoș. Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Până acum nu mi s-a întrerupt niciodată microfonul, curios.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Am rugămintea ca să nu mai umble nimeni la microfoanele altor consilieri. Vă rog, fiecare își gestionează aplicația lui și microfonul lui.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule președinte, domnule președinte, numai puțin. Îl avem aici alături de noi pe IT-istul, colegul nostru IT-ist de la Poliția Locală care a instalat acest lucru. O să-l rog să vină acum să vă comunice dacă se poate tehnic o asemenea chestiune sau nu, că trăim în teoria conspirației.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Nu, domnule primar, hai să termin amendamentele, după care vorbesc și ceilalți colegi. Deci, amendamentul este: din banii din 67.02- 360.000 în 65.02 capitolul 20 „Învățământ”. Este primul amendament. S-a înțeles?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule președinte, numai o secundă, colegul să vă explice un pic.

Domnul VRABIE- IT-ist la Poliția Locală - Deci singura variantă în care se poate opri microfonul este la varianta skype business. Noi avem o variantă...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Tocmai v-am tăiat microfonul ca să vă demonstrez că se poate. V-am mai spus că skype-ul nu este o platformă ca să desfășurăm ședințele consiliului local. V-am tot rugat să o schimbăm. Deci, eu v-am tăiat acum microfonul ca să vă demonstrez. Haideți, haideți să-l lăsăm pe domnul Ștefan să vorbească pentru că are o propunere, cum să zic, justificată și ar trebui să o auzim cu toții. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Bun. Mă repet: la capitolele bugetare, deci din 67.02 ”Asociații și fundații” luăm 360.000 și-i ducem în capitolul 65.02 ”Învățământ” titlul 20. Acesta este primul amendament pentru achiziționarea celor 600 de tablete. Al doilea amendament...Ne auzim?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Da? Al doilea amendament, domnule secretar, vizează 104.000 lei din capitolul 67.02 ”Religie” către capitolul 68...Deci din capitolul 67.02 ”Religie” 104.000 lei în capitolul 68.02...salarii. Deci în capitolul 68.02. titlul 10 ”Salarii Centrul Bugetar Creșe”, pentru sporul de 15% acordat celor 18 asistente care sunt acum detașate la Spitalul Județean de Urgență. Vă spun și de ce: pentru că sunt asistente din medicina școlară, celelalte asistente din medicina școlară primesc acest spor datorită buletinelor de determinare. Cele 18 asistente pentru că au alt angajator, în speță Primăria Bacău și nu Spitalul TBC, nu primesc acest spor. Ele au avut acest spor din anul 2016 până în martie 2017, când a apărut noua lege a salarizării și au crescut salariile. Atunci consiliul local a suspendat acordarea acestui spor și aș dori special pentru aceste doamne și nu este un efort foarte mare, cei 13.000 de lei pe lună, să li se acorde acest spor. Acestea sunt amendamentele. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Pot să-mi exprim și eu ceva.., .punctul de vedere, domnule președinte?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU- Domnule Ștefan, ați terminat?

Domnul Consilier Romică BOTOI- A spus că mulțumește, înseamnă că a terminat.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Da, am încheiat.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - E în regulă. Domnule secretar, vă rog frumos, haideți să supunem la vot cele două amendamente.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule președinte, dar eu trebuie să vă explic ceva. Am înțeles că ne grăbim, dar poate ar trebui să vă explic.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Explicați, domnule...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Să luăm toate amendamentele și pe urmă să facem votul, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Păi n-ai nici un amenda... Nu putem să luăm toate amendamentele. Hai să luăm un amendament și votăm amendamentul și știm despre ce e vorba.

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...să vă explic, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Îi răspundeam domnului Bîrzu. Spuneți, domnule primar.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, dar mai sunt discuții. Aș vrea să fac discuție la amendamentele propuse de domnul Ștefan.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Păi eu așa am propus.

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Vrea și domnul primar să vorbească.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Haideți să facem în felul următor: facem amendament, facem discuție la amendament și-l supunem la vot. După aceea trecem la următorul amendament, că în felul ăsta ne încurcăm, ne amețim. Și așa este platforma asta în care sunt destule inconveniente. Haideți la primul amendament să avem discuții. Vă rog, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, am să o iau în ordine inversă. Cu privire la ultimul amendament făcut de către domnul Ștefan țin să-l informez că în momentul de față suntem într-o procedură prin care am solicitat Direcției de Sănătate Publică să ne comunice lista nominală a persoanelor care au fost detașate acolo și care lucrează efectiv în zona COVID, pentru că aceste asistente, doamne asistente vor primi suma de 2.500 de lei, nu spor de 15%. Vor primi 2.500 de lei.

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Da, confirm.

Domnul Primar Cosmin NECULA - În momentul de față...

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Este altceva, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...noi suntem obligați să solicităm Direcției de Sănătate Publică să ni se explice foarte clar care sunt persoanele care sunt direct implicate în această luptă și toate demersurile pe care le fac dumnealor împreună cu DSP-ul. Cu privire la acest spor eu sunt convins, atât timp cât avem acest bonus de 2.500 de lei pentru munca care se desfășoară efectiv în zona de luptă COVID, salariile pe care le primesc, din punctul meu de vedere, sunt suficiente, iar acest spor de 15% nu este justificat. Nimeni nu primește acest spor de 15%.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Domnule primar, pot să vă spun ceva? Domnul Primar Cosmin NECULA - Haideți, că...

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Nu, numai o secundă. Domnule primar, ce spuneți dumneavoastră, aveți dreptate. E un stimulent care îl vor primi toate cadrele medicale...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN -...toate cadrele medicale, de la Uniunea Europeană. Noi aici vorbim de...

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Nu se aude.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Care i-ați închis microfonul domnului Ștefan? Să nu-l lăsați să vorbească? Bun, haideți să vă spun atunci la următorul amendament, că văd că domnul Ștefan nu se mai aude. Îmi permiteți, domnule președinte?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Păi haideți, domnule primar. Pierdem timpul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, știu. Cu privire la cele 600 de tablete, eu vreau să vă fac așa, o mică prezentare generală și cu o idee foarte clară. Unu - noi suntem, noi, toată municipalitatea împreună cu dumneavoastră suntem angrenați în această luptă împotriva COVID. Asta înseamnă că noi trebuie să luăm o serie de măsuri imediate pentru a preveni răspândirea acestei infecții sau pentru a bloca sau pentru a preveni, deci măsuri imediate. În momentul de față anul școlar va începe în septembrie. Eu nu repudiez această propunere, doamne ferește, dar eu zic că trebuie un pic mai bine gândită.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Se întrerupe.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mai mult decât atât, noi suntem în situația în care nu stăm pe roze din punct de vedere al cash-flow-ului Municipiului Bacău. Mă refer la încasări, nu la structura bugetară. Trei - nu știu cum s-a ajuns la acest număr de 600. De ce nu 500 sau de ce nu 1.500, pentru că eu zic că mai întâi trebuie făcută o zonă de anchetă socială în care să verificăm concret dacă acești copii, sau care sunt copiii care se află în zona de dificultate, din punct de vedere al legislației. Eu zic că ar trebui, nu repudiez, doamne ferește, această propunere, este bine venită, dar haideți să o mai măsurăm de mai multe ori și să tăiem o singură dată. Nu să ne apucăm să cumpărăm 600 de tablete de dragul că sună bine că am cumpărat tablete. Nici la Consiliul Județean nu am văzut că s-au continuat demersurile cu privire la aceste tablete. E clar că se va ajunge la un moment dat în zona în care, cel puțin în anul acesta, copiii vor trebui să învețe on - line, dar haideți un pic să mai verificăm, să așteptăm concret să vedem ce urmează să se întâmple din punctul de vedere al Inspectoratului și al Ministerului Învățământului. De asemenea, să verificăm concret câți copii se află în zona de necesitate și aici este Direcția de Asistență Socială care ne poate răspunde în mod clar și să nu ne apucăm doar să cumpărăm niște tablete și vedem noi după aia cui le dăm.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar, aveți dreptate, s-a înțeles ideea și eu sunt de acord cu dumneavoastră să nu ne grăbim și în cazul în care identificăm necesitatea urgentă, o ședință din asta ”de îndată” poate regla problema.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Cu certitudine.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Aș mai dori să vă completez... Să completez, dacă îmi permiteți...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule președinte...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - .. .prin faptul că Ministerul, am înțeles că deja pregătește în sfârșit un program de genul acesta la nivel național, au trimis deja o circulară în toate inspectoratele școlare pentru obținerea necesarului în fiecare județ. Deci, cumva..., cumva e o chestiune de zile, din câte am înțeles, până când se anunță un program în sensul ăsta, așa că dacă banii pot să vină de la nivel național, cu atât mai bine.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Corect, dar vă spun: suntem în situația în care nu ne dau banii afară...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - De acord, de acord, domnule primar și domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule președinte...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Da, domnule Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Vreau și eu să iau cuvântul la cele două amendamente...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - La cele două amendamente, aici putem discuta.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - .. .la cele două propuse de domnul Ștefan. Eu susțin această idee a domnului Ștefan, dar susțin în același timp și antevorbitorii privind... să se stabilească la nivelul... niște criterii exacte la nivelul fiecărui liceu, fiecărei școli, pentru că altfel o să băgăm multă zâzanie în rândul părinților și trebuie analizate și în Comitetele de părinți pentru a avea un punct de vedere comun, pentru că acum cele 600 de...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule Huluță...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Probabil l-a sunat cineva .. .Probabil l-a sunat cineva pentru că se întâmplă lucrul acesta.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule secretar...Sau mai sunt discuții la aceste două amendamente? Domnule Bîrzu, spuneți.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Amendamentele propuse de domnul Ștefan, ca principiu, sunt bine venite amândouă. Deci la cel cu tablete pentru elevi ne gândeam și noi, deci grupul nostru de consilieri...Lucram la un proiect de hotărâre, am luat legătura cu Inspectoratul Școlar și vreau să vă informez că Inspectoratul Școlar, la înc eputul lunii aprilie, a făcut un inventar, un necesar la școlile din Bacău, de tablete, de echipamente și erau 2.006 echipamente. Deci necesarul este în jur de 2.000. Acum, la această oră, Inspectoratul face un nou necesar fiindcă au trecut 3 -4 săptămâni de când a făcut acel necesar, îl va avea actualizat luni Din informațiile care le-am cerut de la Inspectorat, luni vor avea un centralizator cu necesarul de echipamente. De asemenea, cum au vorbit și colegii mei, Ministerul și Guvernul vrea să..., au cerut și dânșii o situație prin care vor să aloce fonduri pentru aceste echipamente, Consiliul Județean, la fel, a cerut și dânsul. Haideți să vedem cum se cristalizează necesarul final, după ce avem necesarul final să vedem...vom avea clarificări dacă finanțează Guvernul, Ministerul, Consiliul Județean. Dacă nu, intervenim noi la nivel de Municipiul Bacău pentru această finanțare care este obligatorie. De asemenea, punctul doi, acel 15% este bine venit, dar trebuie să-l reglementăm întâi prin hotărâre de consiliu local, unde a dispărut acel 15% și după aceea să alocăm suma de bani. Mulțumesc.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Colegii, acum mă auziți?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Acum vă auzim, v-a sunat telefonul, presupunem.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Nu știu, domnule președinte, ce s-a întâmplat, dar voiam totuși la amendamente.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Păi spuneți, că încă nu am terminat. Dar aș vrea să fiți mai succint un pic.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - .. .trebuie amânată, exact ce spunea și domnul Ghingheș și domnul primar. La al doilea amendament pe care l-a făcut vizavi de asistentele medicale, sunt două lucruri: este această bonificație de 2.500...care lucrează cu coronavirus, însă celălalt de 15% ar trebui comisiile paritare, pentru că noi avem un contract colectiv de muncă la nivelul primăriei, să se întâlnească, să stabilim acest procent de 15% pentru asistentele medicale și să venim cu un act adițional la contractul colectiv de muncă și-ntr-o ședință viitoare, consiliul local să-l aprobe pentru că altfel...un contract colectiv dacă fiecare secțiune sau fiecare direcție vine cu un spor, vine cu 5%, 10%, 20%. Noi trebuie să gândim unitar aceste chestiuni.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Și mie mi se pare, dacă-mi permiteți, domnule președinte, adică a da un spor care ține de salariu, de 15%, pentru câteva asistente și pentru restul nu, chiar dacă dânsele sunt detașate la Pneumoftiziologie, la spitalul acesta, e o neconcordanță aici. Nu cred că este momentul să votăm acest spor. Poate reglementat așa cum a spus domnul Huluță printr-o hotărâre de consiliu și unitar, la toate asistentele.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Mulțumim, mulțumim.

Domnule secretar, vă rog frumos...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule președinte...

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...calculăm să vedem dacă avem și banii să facem acest lucru.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, voiați să spuneți și dumneavoastră ceva?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Da, domnule președinte. Ideea este următoarea: suspendarea acordării respectivului spor s-a făcut printr-o hotărâre de consiliu local. Prin urmare, ca să revenim asupra suspendării, tot prin hotărâre de consiliu local, nu printr-un proiect de rectificare bugetară.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Are dreptate Cristina, așa este.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Corect și cred că ar trebui făcută și o analiză, a se vedea și impactul asupra bugetului, pe care ar avea-o. Bun. Domnule secretar, vă rog frumos să supuneți la vot cele două amendamente.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Înainte de a supune la vot cele două amendamente, vreau să fac și eu două specificări. Doamna..., în primul rând doamna Breahnă are perfectă dreptate, asta voiam să spun și eu. Acel spor a făcut obiectul unei hotărâri de consiliu local și nu putem printr-un amendament să anulăm această hotărâre de consiliu local. Mai mult decât atât, orice majorare a plafonului de salarii trebuie să fie analizată strict din punct de vedere financiar, exact cum a spus domnul primar, dacă avem într-adevăr și fondurile necesare. Cu privire la tablete vreau să fac specificarea că nu se poate face o achiziție sau o bugetare de achiziție dacă nu există o fundamentare asupra necesității. La ora aceasta noi nu avem nici un fel de solicitare din partea organelor competente, în speță Inspectoratul Școlar. Noi am început să facem niște demersuri din ce am cunoștință de la domnul Chindruș și de la domnul primar și tocmai din această cauză, că nu avem o necesitate specificată într -un act oficial care să identifice nevoia la nivelul municipiului Bacău, nu am putut demara această procedură, astfel încât acest amendament prin care se propune fără nici un criteriu, fără nici o fundamentare achiziția a 600 de tablete, din punctul meu de vedere, eu am o rezervă, astfel încât voi supune la vot cele două amendamente. Supunem la vot amendamentul privind tabletele.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule secretar, haideți să le supunem pe amândouă la vot.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Pe amândouă, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Cum să nu. Supunem la vot cele două amendamente ridicate de domnul Ștefan.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Abținere. În principiu sunt bune, trebuie fundamentate, trebuie exact cum ați spus și dumneavoastră.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Abținere pe aceleași criterii ca și domnul Bîrzu.

Domnul Consilier Gabriel STAN- Abținere la ambele, dar vreau să fac o remarcă. Aici s-a afirmat că anul școlar s-a încheiat. Nu, anul școlar nu s-a încheiat. Anul școlar se termină pe 31 august, cursurile se finalizează pe 12 iunie, iar examenele până pe data de 1 august. Deci formula ”Anul școlar s-a încheiat” este falsă. Mulțumesc.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

--

11.

IROFTE DUMITRU

--

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

1

-

17

Cu 1 vot ”pentru ” și 17 abțineri, amendamentele domnului viceprimar Dragoș Ștefan nu au fost adoptate.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă mulțumim, domnule secretar. Domnule Ghingheș, aveți cuvântul, erați înscris la cuvânt.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, mulțumesc frumos, domnule președinte. În logica rectificării bugetare aveam o întrebare către executiv, mai ales pentru domnul primar: dacă are în plan restructurarea bugetului de la câteva instituții subordonate, astfel încât să fie reflectată activitatea și în buget. Mă refer acum la Teatrul Municipal ”Bacovia”, Sport Club Municipal Bacău. Din păcate aceste activități, cumva, în această perioadă sunt sistate și mă gândeam dacă nu putem cumva să mutăm anumite cheltuieli de acolo, mai ales cheltuieli materiale care au legătură cu activitatea curentă , spre alte secțiuni bugetare, mai ales că stăm prost pe cash, cum ați spus. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dacă îmi permiteți...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Dacă doriți să răspundeți, vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Da, vă dau dreptate întru totul, domnule consilier. Într-adevăr, în momentul de față suntem într-o procedură de regândire bugetară cu privire la o serie de instituții care în momentul de față au activitate redusă, vă pot da exemplul Centrului Bugetar Creșe unde sunt peste 80 de persoane care au fost trimise în șomaj tehnic, de asemenea la CSM Bacău sunt contracte suspendate ale antrenorilor. Noi am trimis solicitare către toate aceste instituții pe care dumneavoastră le-ați menționat solicitând ordonatorilor de credite să vină foarte clar cu propunerile în acest sens. În momentul în care avem finalizate toate aceste documentații voi veni în fața dumneavoastră și vă voi prezenta planul de regândire bugetară.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă mulțumesc. Domnul

Bîrzu era înscris la cuvânt. Aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Mă auziți?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Da, vă auzim. Domnule

Bîrzu, spuneți.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Nu vă aud, domnule Bîrzu. Eu nu vă aud.

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Nu se aude.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă auzim cu întrerupere, domnule Bîrzu. Domnule Bîrzu, mai încercați un pic.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, mă auziți acum?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă auzim.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Să nu uitați că am făcut și eu un amendament.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, haideți să.. .Pot vorbi, da?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Da.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Domnule președinte, da. Deci...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule Bîrzu, nu vă auzim. Doamna Consilier Doina LAZĂR - Ilie, n-ai microfon.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnule președinte...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Haideți până...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnule președinte...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Am microfon.. .Am microfonul acum.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule Bîrzu! Domnule Bîrzu, până remediați dumneavoastră haideți să supunem la vot amendamentul domnului primar. Domnule secretar, vă rog frumos să faceți apelul pentru votul amendamentului.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

--

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

--

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru ” amendamentul domnului primar Cosmin Necula a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă mulțumesc. Domnule

Bîrzu, ați rezolvat problema cu microfonul?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, da, mă auziți, da? Pot vorbi?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Da, vă rog frumos, țineți nemișcat microfonul ca să putem să vă auzim.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Amendamentul nostru face referire la tot ce înseamnă că după 15 mai va fi activitatea școlară... Având în vedere, că pe 2 iunie clasele a VlII-a și a XII pot merge la școală, urmând și examenele, ne-am gândit să luăm niște măsuri de prevenire a ceea ce înseamnă infecția cu coronavirus și vă propun dumneavoastră următoarele măsuri: să dotăm școlile cu măști - și am făcut o evaluare la copiii care obligatoriu trebuie să ajungă la școală, cei de clasa a VIII-a care sunt 1.500 și clasa a XII, 2.500, în jur de 4.000 de copii, profesorii care vor fi în examen de evaluare cu acești elevi, în jur de 400 la gimnaziu și 700 la liceu, am evaluat, care vor fi undeva... un necesar de 13.000 de măști cu un preț mediu de 2,50-3 lei, facem o valoare de 40.000 de lei pentru măști. De asemenea, vă propun dotarea fiecărei unități de învățământ cu termometre digitale tip pistol, măcar două pe fiecare școală. Am văzut un pic prețurile care sunt în jur de 400 de lei - ar fi undeva 64 de termometre x 400 de lei -25.600 lei ar fi necesarul pentru termometre. De asemenea, este necesară dotarea cu dispensere a școlilor - am făcut un necesar undeva la vreo 600 de dispensere care, valoarea lor, acestor dispensere, am evaluat-o undeva la 57.000 lei - 57.600. De asemenea, fiecare școală să aibă un dezinfectant biocid - am pus 30 de litri pe fiecare școală, la 1.000 de litri necesarul pe toate școlile x 60 lei - 60.000 lei pentru dezinfectant. Totalul acestei sume este undeva la 183.400 pentru aceste patru capitole: măști, termometre, dispensere și dezinfectant biocid. Vă propun să aprobăm această sumă ca primăria să poată demara proceduri de achiziție, având în vedere că până pe 15 este o procedură simplificată. Dacă așteptăm să facem necesarul de la fiecare școală și o altă ședință, mi-e teamă să nu depășim, să nu avem timp să ne aprovizionăm, având în vedere că unele produse se aprovizionează deficitar. De asemenea, mai am o chestie punctuală. Am participat la școala ”Octavian Voicu” la o ședință de Consiliu de Administrație și pentru desfășurarea orelor on-line au făcut un referat către primărie pentru echipament de platformă, au nevoie de o sumă de 5.000 de lei. Deci, vă rog să o aprobăm în această ședință ca săptămâna viitoare să...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Ați terminat, domnule Bîrzu?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule președinte, permiteți?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Da, dar stați să văd, că s-a întrerupt cam brusc la domnul Bîrzu și voiam să mă asigur că a terminat intervenția.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci la școala ”Octavian Voicu”, dacă m-ați auzit, 5.000 de lei pentru echipament pentru platforma on - line...Este referatul la primărie din data de 27, trimis de școală.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Am înțeles. Am înțeles, domnule Bîrzu. Domnule primar...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Suma totală este de 183.400 pentru măști...

Domnul Consilier Vasile LUCA- Aș avea și eu o intervenție aici.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU -...termometre, dispensere, dezinfectanți care consider că sunt cu caracter urgent, domnule primar și nu ne putem juca cu sănătatea și protecția copiilor...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Bîrzu! Domnule

Bîrzu, dar care e sursa?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Sursa, deci noi punem la capitolul ”Învățământ ” 65 și luăm de la salubritate, de la deszăpezire, care este sumă neutilizată. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă mulțumesc. Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA- În primul rând, de la capitolul indicat, din informațiile care le dețin de la domnul Chindruș, acolo nu mai sunt bani pentru...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Erau, nu știu când au dispărut.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Erau.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Dacă e bunăvoință, găsim. Haideți, vă dau... Luăm de la transport elevi și pensionari care... Domnule primar, haideți că găsim.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule Bîrzu ...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, da.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Gata? Pot să vorbesc? Mulțumesc. Deci în primul rând cu privire la cele 13.000 de măști vă pot spune că așa cum și până acum Primăria Municipiului Bacău prin alocările pe care dumneavoastră le-ați decis împreună cu Comitetul Local de Situații de Urgență are capacitatea să asigure ace ste măști către instituțiile de învățământ și către toate persoanele implicate în acest demers.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - De acord dacă le asigurați măștile. Corect.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Pe de altă parte, referitor la această propunere, iarăși, nu este o propunere care să fie repudiată, dar cred, de asemenea, că trebuie să fie un pic mai bine gândită. Ar trebui, în primul rând, Inspectoratul Școlar, că de aceea e Inspectorat Școlar, să vină cu o propunere foarte clară, să ne spună cum gândesc, noi să venim să vă prezentăm dumneavoastră aceste propuneri. Pe de altă parte, noi, în momentul de față, nu avem nici un fel de solicitare cu privire la acest lucru. Și dacă este să vă dau un simplu exemplu: termometrele cui le dăm să le folosească? Cine le utilizează sau, în fine. Pe de altă parte...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Se dau la fiecare școală, sunt asistenți medicali...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu v-am întrerupt. Eu vă propun ca să fie o serie de discuții și adrese foarte clare din partea Inspectoratului Școlar de Învățământ, pe de-o parte. Pe de altă parte eu sper ca Guvernul României totuși să se gândească că e atributul dumnealor să organizeze aceste concursuri, aceste examene și să asigure absolut toată logistica necesară cu privire la acest lucru. Evident dacă Guvernul României nu poate să facă acest lucru, noi o vom face. Așa cum am făcut și dezinfecție de scări de bloc, așa cum am asigurat și în momentul de față se finalizează achiziția cu privire la dispensere pentru scările de bloc, așa cum am dat 200.000 de lei dacă nu mă înșel, școlilor pentru a-și achiziționa substanțe necesare dezinfecției, cu certitudine vom interveni. Dar propunerea mea este ca în momentul de față să fie o serie de discuții cu Inspectoratul de Învățământ, să vedem punctul de vedere al Guvernului, că este obligația principală a acestora. Cât cu privire la aceste măști, putem și mâine să le furnizăm. Dar haideți totuși să mai măsurăm iarăși, repet: să măsurăm de mai multe ori și să tăiem o singură dată. Nu suntem într-o situație fericită și eu sper totuși, Guvernul, care are atributul principal în aceste examene să-și exercite toată capacitatea și să nu se lase pe umerii administrației inclusiv această problemă.

Domnul Consilier Gabriel STAN- Domnule președinte Crețu, Gabriel Stan sunt. Vă rog să-mi dați și mie cuvântul.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Imediat. Domnule primar, ați terminat?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu. Cu privire la...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Continuați, vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA -...acțiunile pe care le-am desfășurat, noi, municipalitatea, să știți că am susținut mai multe instituții publice pentru că aveau necesități și erau într-o situație în care nu se puteau descurca. Nu, acum n-o să vă prezint acum lista integrală, dar așa cum am dotat cu instalație de dezinfecție și alte instituții care nu sunt în subordinea municipalității, am oferit măști și altor instituții, așa o vom face de fiecare dată, nu se pune problema să nu ajutăm. Dar cred în momentul de față că trebuie o analiză mai aprofundată, adrese concrete din partea Inspectoratului de Învățământ și o implicare mai mare din partea Guvernului României pe acest subiect.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă mulțumim, domnule primar. Domnule Stan, doriți să vă înscrieți la cuvânt? Vă rog frumos.

Domnul Consilier Gabriel STAN - Da, mulțumesc. În completarea celor afirmate de domnul consilier Bîrzu și de domnul primar, prezența în unitățile școlare după data de 2 iunie este facultativă, atât pentru elevi, cât și pentru profesori, nu există o obligativitate în acest sens. Doi - cred că prioritatea de aici încolo este asigurarea siguranței securității celor care participă la examenele naționale și nu la cursurile obișnuite care se vor finaliza în proporție de 80% în variantă on-line. Trei - accesul la platformele educaționale este gratuit. Repet: accesul la platformele educaționale este gratuit. Dacă unele școli doresc o up - gradare a accesului la unele dintre platforme costurile nu depășesc pe an calendaristic 600 de lei. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă mulțumesc. Mai sunt discuții?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Da, eu vreau să intervin. Domnule președinte...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Spuneți, dar vă rog frumos să fiți concis.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci, în felul următor: dacă măștile sunt asigurate, vă propun să reducem suma cu măști...

Domnul Consilier Romică BOTOI - Se întrerupe.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Poftim? Se joacă careva, probabil.

Doamna Consilier Doina LAZĂR- Se aude.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Haideți, domnule Bîrzu, spuneți ce aveți de spus, vă rog frumos.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Deci, vă propun ca să... Dacă măștile sunt asigurate, valoarea de 40.000 de lei s-o scădem din valoarea de 183 și să rămână valoarea de 140.000 ca sumă alocată, urmând ca pentru detalii referitor la ce spunea domnul primar, de la școli, de la Inspectoratul Școlar, se centralizează, dar noi avem suma alocată de astăzi, ca să nu ne mai întâlnim în altă ședință de consiliu local. Se depășește termenul și vreau să vă spun că eu am luat în calcul exact ce spunea domnul Stan aici, că profesorii și elevii c are vor fi la cele două examene care se vor ține în sălile de clasă. Deci pentru...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, de fiecare dată, adică putem să vedem și...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - ...termometre, dispensere și dezinfectant putem trece o sumă... 140.000 de lei, urmând ca dumneavoastră, executivul, să detaliați cu fiecare școală și cu Inspectoratul Școlar, faceți o centralizare și faceți achiziția, dar să aveți suma alocată, să nu mai intervenim noi, consiliul local, prin ședință de consiliu local.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule președinte, îmi permiteți?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Eu repet, am spus, totuși eu cred, aici să mă corecteze cei care sunt reprezentanți ai corpului didactic: eu știu, poate greșesc, eu știu totuși, obligația Guvernului României de a organiza aceste examene. Poate Guvernul se gândește și la toate aspectele. Nu poți să pui pe umerii unei administrații, indiferent care o fi aia, toate, absolut toate cheltuielile sau marea majoritate a cheltuielilor care ar trebui totuși suportate de Guvern, până la urmă, prin intermediul instituțiilor de specialitate. Și vă repet: eu cred că ne putem vedea și poimâine sau, îmi cer scuze, nu poimâine, că e sâmbătă, dar și săptămâna viitoare în cazul în care este nevoie. Haideți să nu ne grăbim un pic, poate totuși vine Inspectoratul și Ministerul Învățământului... vin cu niște soluții, așa cum și în cazul acestor tablete.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Domnule primar, avem în fișa postului să avem securitatea copiilor și a cetățenilor municipiului Bacău, adică să le dăm dezinfectant, să aibă dispensere în care să fie dezinfectantul și termometre ca să vedem...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu m-ați înțeles. Nu m-ați înțeles...Nu am zis că nu le dăm, nu am zis că nu le dăm, dar, totuși, finanțarea per elev în momentul de față, Guvernul României nu o asigură integral, da? Nu putem să fim o moașă comunală care rezolvă toate problemele Guvernului. Eu nu am zis că n-o s-o facem, dar dacă nu poate să facă Guvernul...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Bine, dacă vine Guvernul, nu mai facem noi, dar să fim pregătiți, domnule primar. Uitați, dați vă rog frumos după ședință, intrați pe Primăria Oradea, deja ei au făcut achizițiile, domnule... Oradea este la fel ca și Bacăul...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Să vă uitați un pic cât a primit la rectificarea bugetară și primăria Oradea, domnule Bîrzu.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Haideți să depășim un pic momentul, că discutăm.. .Am discutat...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Aș vrea și eu, domnule președinte, să fac o mențiune, vă rog frumos.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă rog, doamna...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Ceea ce a solicitat domnul consilier Bîrzu, colegul meu, nu reprezintă un efort foarte mare pentru bugetul local, haideți să fim, domnule primar, serioși. E vorba de niște termometre, dispensere și biocid, că la măști renunțăm dacă le aveți. Suma nu este atât de mare, nu faceți dumneavoastră un efort cu toate costurile per elev. Se va ocupa Guvernul de cheltuielile lui. Acestea sunt de urgență, de dotat școlile, nu este un efort atât de mare. Nu duceți discuția în altă parte. Haideți să asigurăm sumele astea de urgență, în cazul în care vor veni bani de la Guvern pentru alte cheltuieli, ei se duc în treaba lor și haideți să susținem acest amendament, că într -adevăr sunt urgente: termometre, dispensere, biocid. Cum? De ce vă împotriviți? Când ajută școlile.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Îmi permiteți un pic?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE 2 Da, sigur că da, mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă rog, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Anul trecut am terminat cu o gaură din partea Ministerului Învățământului, din ce informații dețin de la domnul administrator public, de circa șapte milioane de lei cu privire la costuri per elev. Da? Ăsta este un aspec t. Fiecare ban contează în momentul de față. Repet: suntem într-o situație în care avem un cash- flow foarte problematic. Fiecare ban contează, eu nu am zis că nu o facem, dar în continuare aștept și niște soluții miraculoase de la Guvern și vă promit că în momentul în care Guvernul va spune: ”Nu sunt posibilități”, e clar că vom interveni într-un mod rapid. Nu înseamnă că nu vom avea acele termometre, nu înseamnă că nu se vor întâmpla aceste lucruri. Cu certitudine se vor întâmpla.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule Bîrzu, ați formulat un amendament? Să înțeleg că este un amendament?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, deci clar, e amendament...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Am înțeles. Domnule secretar...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU -...de la 183.000, valoarea propusă, dacă măștile sunt asigurate, scădem 40.000 rămâne suma de 143.000 pentru aceste trei, fără măști. Pentru termometre, dispensere și dezinfectant biocid. Aceasta este propunerea pe care vă rog să o supuneți la vot și 5.000 de lei pentru capitolul..., pentru Școala ”Octavian Voicu”

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă mulțumim. Domnule secretar, vă rog să supuneți la vot amendamentul ridicat de domnul Bîrzu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Cu rezerva că aceste bugetări ar fi trebuit confirmate de Inspectoratul Școlar în calitate de destinatar și beneficiar, pentru că...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Nu Inspectoratul Școlar, unitățile de învățământ, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-...unitățile, aveți de la unitățile de învățământ un necesar de ne... care să spună... o hârtie care să spună și să confirme?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - .. .suma totală și în funcție de necesități noi avem suma alocată, exact ca... când...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnule Bîrzu, vorbim aici de două lucruri distincte: vorbim în primul rând de Inspectoratul Școlar care are în responsabilitate organizarea acestor examene și care dumnealor au evidența foarte clară a numărului necesar de persoane să participe la aceste examene și de asta spun că ar fi trebuit o confirmare a acestor...acestui număr, acestor valori și acestui necesar, pentru că fiecare școală va fi organizator pe domeniul respectiv sau unde va fi, dar organizatorul examenelor naționale va fi Inspectoratul Școlar, nu fiecare școală în parte. Deci, cu această rezervă, supun la vot...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Bine, corect, am înțeles.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Ați înțeles, da?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Am înțeles, da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă mulțumesc mult. Supun la vot amendamentul domnului Bîrzu.

Doamna Ionela - Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Votul grupului politic PSD este un vot ”pentru”, deci noi susținem amendamentul domnului Bîrzu cu solicitarea către executiv de a depune toate diligențele în sensul recuperării acestor credite bugetare de la Guvern, fie din fondurile de la bugetul de stat, fie din fonduri europene. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamna consilier, știți că...

Doamna Ionela - Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Vot ”pentru”.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă rog frumos, suntem în procedură de vot, haideți să continuăm votul.

Domnul Consilier Vasile LUCA- Sunt ”pentru”, dar aș face o remarcă: nu sunt de acord ca numai școala ”Octavian Voicu” să primească dispozitivele necesare pentru lecțiile on-line. Deci sunt ”pentru”, dar ar fi logic și corect să dăm la toată lumea, dacă tot dăm dispozitive. Și la noi la școală am primit..., am nevoie de 73 de dispozitive. Cum procedăm?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - N-ați înțeles, domnule Luca. Acum nu este vorba despre dispozitive, ci despre dispensere, termometre...Păi nu, că lumea nu e atentă și de asta explicăm..., explicăm.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Haideți să continuăm votul.

Domnul Consilier Vasile LUCA - Lăsați, domnule Ghingheș, fiți dumneavoastră, atent dumneavoastră pentru toți.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Corect. S-a înțeles, domnule Luca. Haideți să mergem mai departe.

Domnul Consilier Vasile LUCA - Domnul Bîrzu solicita și 15 dispozitive sau dispensere. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - N-au treabă cu tehnologia...N-au treabă cu tehnologia. Dispensere sunt...

Domnul Consilier Vasile LUCA - Lăsați că știu ce înseamnă un dispenser, da?

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

--

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

--

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru ” amendamentul domnului consilier Ilie Bîrzu a fost adoptat.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Domnule președinte, am înțeles că tot grupul PSD votează ”pentru”

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU- Da, dar votul se exprimă individual, domnule Botoi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Și nominal.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă mulțumim. Vă rog, domnule secretar, să supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele aprobate.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

--

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente clădirii Spital Municipal Bacău in scopul asigurării asistentei medicale in contextul epidemiologic COVID-19”

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă mulțumesc. Este vorba de aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare de urgenta a etajelor 4 si 5 aferente clădirii Spital Municipal Bacău în scopul asigurării asistentei medicale in contextul epidemiologic COVID-19”.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Rog, domnul secretar să anunțe majoritatea necesară adoptării proiectului de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută și acest proiect a fost avizat în baza articolului 136 aliniatul 8.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă mulțumesc. Doamna Breahnă...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule președinte, discuții dacă sunt, aș vrea să mă înscriu la cuvânt. Năstase.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - E în regulă.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Și eu.

Doamna Consilier Doina LAZĂR- Și eu.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ- Domnule președinte, mă auziți?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Da.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - Au trecut două ore și am votat un singur proiect. Dacă ne întindem discuție după discuție, ne învârtim după cireș încontinuu, ne prinde și mâine dimineață ședința. Vă rog frumos, haideți să fim mai operativi, haideți să nu ne repetăm după colegi. A vorbit domnul Bîrzu, vorbește doamna Năstase, repetă aceleași fraze. Haideți să fim mai operativi.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Aceeași rugăminte am la toți consilierii. Și am spus-o de la început.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - Haideți, vă rog. Grupul PSD nu se învârte după cireș, ați observat, da?

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Ați avut niște ședințe mega....zeci de ore.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule Dănilă, grupul PSD a făcut în așa fel încât pe fiecare ordine de zi să avem de aprobat câte 5 - 6 procese verbale pe care..., la care vă tot abțineți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - O oră... O oră din cauza dumneavoastră, domnule Dănilă... Mai ușor cu ipocrizia.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Deci, vă rog frumos, încetați cu ipocrizia. Revenim la avizele comisiilor.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Domnule Crețu, nu grupul politic PSD a dus la 4-5-6 proiecte...procese verbale, pardon, spre aprobare pe ordinea de zi. Am primit în ultimele 48 de ore trei procese verbale de la executiv. Deci nu generăm noi numărul de procese verbale supuse aprobării într-o ședință de consiliu local.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Când pe ordinea de zi avem procese verbale din decembrie, nu mi se pare chiar corectă afirmația dumneavoastră. Haideți să revenim la proiectul de pe ordinea de zi și să-mi spuneți avizul Comisiei 1, doamna Breahnă.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Nu mi-ați dat cuvântul să-mi exprim punctul de vedere cu privire la procesele verbale.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - V-am dat cuvântul dar, din păcate, nu erați în aplicație, cum se întâmplă și astăzi cu anumiți colegi de-ai noștri. Vă rog frumos spuneți-mi avizul comisiei.

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- Haideți, domnule președinte, n-o mai lungiți, haideți să începem.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Păi asta solicit: avizul Comisiei 1. Doamna Breahnă.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Vă rog să vă cereți scuze, domnule Crețu.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Nu am de ce să-mi cer scuze, doamna Breahnă.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Să meditați mai mult cu privire la proiectul aflat în discuție. Avizul este favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului?

Am înțeles, doamna Năstase. Cine se mai înscrie la cuvânt ca să pot să... ?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ghingheș.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Ghingheș, da...Altcineva?

Înțeleg că discuții sunt doar din partea doamnei Năstase și domnului Ghingheș, da? Doamna Năstase, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Și doamna doctor Lazăr s-a înscris la cuvânt.

Doamna Consilier Doine LAZĂR - Da, și eu m-am înscris.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Doamna Lazăr. În regulă, doamna Năstase, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Mulțumesc, domnule președinte. Domnule primar, aș vrea să vă adresez dumneavoastră câteva întrebări și domnului director de la SSPM dacă este prezent. Ne spuneți dacă este prezent?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU- Domnule secretar, știți cumva, domnul director de la SSPM...?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Apare imediat, apare imediat.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Bine, mulțumesc, atunci o să-l aștept pe domnul director al SSPM.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, doamna...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Din documentația pusă la dispoziția noastră...Spuneți.

Domnul Primar Cosmin NECULA - A fost prezent, a văzut că se lungesc discuțiile, s-a dus la șantier...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, eu înțeleg, știu, mi-am dat seama.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dacă vă pot eu răspunde, vă răspund, dacă nu, o să-l așteptăm pe dumnealui.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Bine, atunci începem să discutăm câteva chestiuni tehnice mai întâi, domnule primar și le trec repede în evidență ca să mai scurtăm din timp. Din documentația proiectului înțeleg că s-a derulat contractul de proiectare și a fost emis devizul general. Întrebarea mea era, de ce nu ați încărcat la documentația proiectului și PTH-ul, proiectul tehnic, că nu ați pus listele de cantități. Aș fi vrut să văd ca să pot să votez în cunoștință de cauză liste de cantități, categorii de lucr... ,pe categorii de lucrări, ca să ne fie clar ce votăm. Mai ales că nu putem veni la comisie și să ne uităm pe partea scrisă și partea desenată a proiectului tehnic. Spre exemplu, m-ar interesa la lucrări de arhitectură, avem o sumă foarte mare aici, de trei milioane cinci sute douăzeci de mii. Ce ați proiectat acolo? Valoarea mi se pare foarte mare având în vedere că practic ce lucrări de arhitectură faceți? Gresie, faianță cred, niște suprafețe de trafic greu acolo la triaj, sala de triaj, vopsitorii la pereți, câteva compartimentări pe cele două etaje și uși, altceva nu văd, presupun, că dacă n-am listele de cantități, pot face o presupunere. Ori valoarea pentru două etaje de lucrări de arhitectură... Repet: nu aveți lucrări de rezistență, deci mi se pare foarte mare. Din arhitectură acum: având în vedere că noi facem o categorie de lucrări care se va supune unui proiect viitor, aș vrea să știu , tehnic, câte dintre lucrările pe care le realizăm din arhitectură se vor desființa când vom reveni la proiectul integral, adică practic când vom reintegra cele două etaje în Spitalul Municipal. E posibil să avem lucrări...nu e posibil, sigur vom avea lucrări desființate dintre cele pe care le propunem prin arhitectură acum. Aș vrea să știu detaliile astea: care e valoarea estimată de...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Am înțeles, am înțeles.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - .. .de domnul director privind lucrările care se vor desființa? Apoi...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Stați să vă răspund...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - .. .din listele...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamna consilier...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - .. .câteva chestiuni. Spuneți. Da, vă văd.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Hai să vă explic...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Haideți, aș avea rugămintea ca fiecare să-și exprime toată ideea, după care să se răspundă. Așa se câștigă timp, altfel facem dialog și pierdem timp. Vă rog frumos.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Aveți dreptate.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Să continui, da?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă rog frumos.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Apoi aș vrea, tot din listele de cantități aș vrea să văd care este cota de cheltuieli indirecte cu care pornește SSPM în lucrarea asta. Știm foarte bine că în rapoartele Curții de Conturi am avut mențiunea atât asupra cheltuielilor indirecte, cât și asupra prețurilor la materiale pe care le-a practicat SSPM-ul, punând chiar adaosuri comerciale și valori mărite de câte 3 - 4 ori la materiale. De asemenea, aș vrea, domnul director să ne justifice puțin...puțin...puțin mai mult, chiar cu exactitate, organizarea de șantier. Avem o sumă de 75.000 de lei, practic dumneavoastră în organizarea de șantier nu aveți macarale, utilaje grele de dus pe acolo, suma este foarte mare. O observație: și proiectarea are o valoare mare, domnul director, văd că are cheltuieli de un miliard și ceva pe proiectare, având în vedere că n-are de proiectat lucrări de rezistență, are doar instalații și arhitectură. De când e partea de arhitectură la instalații? Avem un deviz de curenți slabi foarte mare, de un milion trei sute, curenți slabi, practic aici avem rețele de trafic de date și probabil câteva echipamente. Văd că pe capitolul de montaj nu avem o valoare foarte mare, deci aici dumneavoastră vă duceți pe cabluri, multe cabluri de curenți slabi și prize și ce mai aveți, câteva echipamente fără montaj. În general devizul este, valoric, foarte mare pentru aceste două etaje. Foarte mare. Chiar lucrările de arhitectură, cât și organizarea de șantier. Din documentație înțeleg că nu există subcontractanți la ora aceasta pentru că n-ați pus lista de subcontractanți, dar aș vrea să ne spună în clar domnul director dacă sunt sub..., are subcontractanți la ora aceasta. Atât din punct de vedere al discuției cu domnul director de la SSPM. Aș vrea clarificările astea să le avem astăzi, ca să votăm în cunoștință de cauză.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Gata?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da. Pentru capitolul de întrebări pentru domnul de la SSPM, că am și pentru dumneavoastră, domnule primar, de între bat ceva.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi întrebați.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Spuneți, continuați, doamna Raluca.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, aici, domnule primar, în urma clarificărilor date de SSPM, ar fi urmat să vă întreb pe dumneavoastră, în logica lucrurilor și a explicațiilor date de dânsul, cât de justificată este...rămâne cheltuiala pentru etajele 4 -5 din Spitalul Județean, în opinia dumneavoastră, având în vedere că am alocat fonduri, tot noi, aici, pentru spitalul din containere existent la baza Letea și vom avea și un spital de campanie guvernamental care va fi amenajat conform declarațiilor și ale dumneavoastră și ale prefectului și ale tuturor, da? Adică economic , găsiți justificată continuarea acestei investiții? Argumentați un pic. Și a doua chestiune pe care aș fi vrut să ne-o spuneți clar este dacă vă asumați răspunderea integrală privind solicitarea către consiliul local a acestor fonduri, precum și a modului de utilizare a acestora. Atât. Mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă mulțumim, doamna Năstase. Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă mulțumesc. În primul rând, am să o iau cu finalul...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, mulțumesc. Da.

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...dumneavoastră. Nu vreau să faceți o confuzie că din containere s-a făcut un spital. În containere împreună cu toată baza Letea, cu tot cu cantonamentul Letea...bazei Letea, s-a creat un spațiu de cazare care poate fi utilizat din punct de vedere medical. Puteți să-l întrebați și pe domnul prefect, prioritar în zona amplasării spitalului de campanie modular, care în momentul de față a fost deja achiziționat și se dotează, din informațiile care au fost comunicate de cătr e ISU, va fi complementar pe stadion, pe amplasamentul stadionului de lângă baza medicală Letea, să-i zicem între ghilimele ”baza medicală Letea”, cu diverse zone de triere, diverse zone de pacienți critici- necritici, iar în containere să fie o anumită categorie de pacienți. Nu doar în containere, ci în întregul complex al bazei Letea. Mai mult decât atât, în momentul de față ISU ia în calcul baza Letea și pentru o dotare pe componentă autonomă de cazare în cazul în care există o asemenea necesitate pentru ca pacienții care sunt cantonați acolo să nu fie într-o formă critică sau într-o formă gravă. Al treilea element pe care vreau să vi-l prezint este că, din punctul meu de vedere, mai bine să fii pregătit decât să ajungi în etapa în care să cazezi prin diverse locații, așa cum se întâmplă în altă.. .în alte țări, prin săli de sport, sunt pregătite zone de cazare foarte bine delimitate. Dar, ca și principiu, baza Letea vine în completarea spitalului modular. Al cincilea element, în momentul în care se va finaliza și vreau să vă mai explic ceva: spitalul militar, din discuțiile care le-am avut cu cei de la ISU, va fi amplasat pe o perioadă de cel puțin un an de zile în locația respectivă. Deci nu este o chestiune temporară, vine - pleacă. Al cincilea element pe care vreau să vi-l prezint este faptul că acele containere le putem oricând refolosi pentru necesitățile pe care le avem în municipalitate. Și vă voi prezenta la ședința următoare sau vă pot face și acum, în momentul de față, cum ar fi aceste necesități sau cam care ar fi aceste necesități. Vreau să vă prezint faptul că la Spitalul TBC, în momentul de față, tot pe acest tip de construcție de containere au fost realizate pavilioane, pavilion de kinetoterapie, în momentul de față se realizează și salină acolo. Noi putem utiliza aceste containere inclusiv acolo, dar și în zona Căminului de Bătrâni. Acele containere pe care le-am achiziționat, în momentul de față, sunt dotate cu băi, sunt dotate cu dușuri, sunt dotate cu boilere și pot funcționa autonom...pot funcționa autonom, că sunt 70 de persoane, pot funcționa autonom, în regim hotelier. Sunt niște condiții deosebit de bune. Acum, ajungând la Spitalul Municipal, vă pot indica următoarele aspecte care le pot eu prezenta . Componenta de natură pur tehnică, va veni domnul director general. PTH-ul sau proiectul tehnic în momentul de față, că așa s-a decis în cadrul ședințelor avute și cu dumneavoastră și cu Consiliul Județean și asta

5               5                                      5                                                                       5                                                                  5                5

vreau să nu uitați, PTH-ul este în dezvoltare paralelă cu evoluția lucrărilor. Da? Deci PTH-ul merge în paralel cu evoluția lucrărilor. Astăzi suntem în zona situațiilor de urgență și a necesităților de acest tip. N-am să intru prea mult în detalii de natură tehnică apropo despre ceea ce înseamnă componenta de arhitectură, cel mai indicat e domnul director Zaharia. Vă pot da un singur exemplu: numai varul care va fi dat în acest spital costă undeva...un var special, nu discutăm de varul cu care ne-am văruit acasă apartamentul, discutăm undeva la 500.000 lei numai acel var. Ăsta este un alt element. De asemenea, vreau să vă prezint fiecăruia dintre dumneavoastră faptul că în acest spital sau în această construcție, că în momentul de față e doar o construcție simplă, un șantier, nu dăm cu var pe pereți. Se creează instalații de ventilație, se creează instalații electrice, instalații de curenți slabi, instalații de apă - canal, instalații termice, instalații de curenți slabi. Curenții slabi în cazul acesta nu înseamnă doar să tragem internet prin clădire, înseamnă cu mult mai mult, înseamnă multe categorii de senzori, senzori inclusiv de natură medicală, plus tot ceea ce înseamnă componenta de semnalizare ISU. Senzori ISU. Eu consider că este un proiect pe care inclusiv dumneavoastră vi l-ați asumat prin încheierea acelui contract. Eu cred că ar fi o utopie acum să ne gândim dacă avem sau n-avem nevoie de aceste două...aceste două etaje și componenta de triaj în zona parterului. Pe de altă parte, una dintre prioritățile pe care le avem în tot ceea ce înseamnă proiectare și execuție și asta a fost și solicitarea mea, ca aceste amenajări care se fac și aceste construcții care se fac în zona respectivă să poată fi menținute într-o proporție de peste 80% și în viitoarea funcționare a Spitalului Municipal, în varianta de complementarizare. Și apropo de cheltuirea banului public și de faptul că există necesitatea de a fi foarte atenți cu privire la 150.000 - 140.000, de ce v-am zis aceste componente: noi acolo va trebui să continuăm să mai achiziționăm paturi ATI și să achiziționăm echipamente medicale, să achiziționăm obiective care sunt necesare funcționării integrale a acestor două nivele. De aici încolo o să-l las pe domnul director Zaharia să vă explice. Mai mult de atât, o singură informație, evident că sunt subcontractori, sunt patru subcontractori dacă nu mă înșel, dar o să vă prezinte domnul director toată componenta de natură tehnică.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Mulțumesc, domnule primar. În concluzie, e oportună investiția...continuarea investiției, din punctul dumneavoastră de vedere și vă asumați clar răspunderea asupra acestei investiții. Da? Sunteți pe deplin...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamnă, v-ați asumat-o inclusiv dumneavoastră în momentul în care ați votat și dumneavoastră și Consiliul Județean. 5                        5                                                          5                                                     5

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Sigur că da. Sigur că da, dar voiam să-mi fie clar dacă dumneavoastră, ca primar, continuați aceste...vă asumați răspunderea, știți.

Doamna lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule președinte...Aș dori să intervin și eu.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Imediat, doamna Breahnă. Domnule primar ! Domnule primar... !

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - A venit domnul director de la SSPM? Chiar aș vrea să stăm de vorbă puțin, dar pe scurt, fără să lungim foarte mult vorba.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi sunt chestiuni tehnice.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Tehnic, dar scurt, scurt.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU -A venit domnul director? Domnul Primar Cosmin NECULA - Da.

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - Bun, vă rog, domnule director.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA- Bună ziua.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Bună ziua, bună ziua, domnule director. Mai întâi dacă vreți întrebare - răspuns și e mai simplu pentru dumneavoastră așa, continuăm așa și mergem și foarte repede.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Eu am să fac în felul următor. Am să vă prezint cum e organizat șantierul, cu subcontractori, cu specialități, niște valori estimate la momentul...ca să putem justifica...sau mă rog, să răspundem la întrebarea de ce e bugetul așa de mare la anumite specialități, da? Bun.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Noi avem cam șase componente așa, generale, de lucru în șantier. Avem componenta de arhitectură care o execută SSPM-ul, avem partea de apă - canal, instalații apă- canal, apă potabilă și canal, avem curenții tari, care înseamnă 220 de volți, tensiunea standard pe care o cunoaștem cu toții, avem specialitatea ventilație care înseamnă aer condiționat, căldură în interiorul...în Spitalul Municipal și mai avem o specialitate extrem de specializată - gazele medicale. Și am să o iau cu gazele medicale. Gazele medicale înseamnă și instalații super sensibile și speciale pentru partea de oxigen, aer comprimat, tot ce înseamnă punerea pacientului într-o monitorizare sau, nu știu, de punere sub medicamentație, sub control medical.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Bun, domnule director, acum categoriile de lucrări le vedem în deviz și am înțeles ce vreți să spuneți. Vă întrerup doar ca să vă spun că nu trebuie să continuați, că am înțeles. Ce v-aș întreba eu: ce-ați subcontractat din astea? Înțeleg, arhitectura o face SSPM-ul și vă rog frumos la contract puneți lista de subcontractori și valorile, că nu vă mai întrebam, nu mai pierdeam timpul cu astea. Înțeleg că lucra...ați subcontractat specialitățile, nu?

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Da, am contractat curenții tari, curenții slabi, ventilația și urmează în curând să contractăm gaze le medicale care, deja...suntem cu contractul semnat. Noi...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - În clauzele de plată, acolo, am văzut că la clauze de plată în contract, la articolul „Modalități de plată” văd că primăria poate face plăți directe către subcontractori. V-aș întreba cine verifică lucrările? Primăria, da, prin compartimentele de specialitate, conform uzanțelor.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Am să vă explic imediat și aici am să vă spun foarte...Și, într-adevăr, la prima vedere, când te uiți în indicatorii propuși, ei par foarte mari și poate nu simțim că sunt și justificați, dar noi avem o măsură de siguranță aici. Împreună cu diriginții, consultantul primăriei și cu metoda de decont prin situații de lucrări cu facturi puse în spate la materialele și obiectele care se achiziționează pentru punerea în operă, se face...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Și centralizatoarele de lucrări.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Absolut, cu verificarea în condiții de șantier, adică am să vă spun un lucru...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, da, da. Știm asta, știm cum se verifică.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - ...rigips roșu, noi punem factura de la rigips roșu în spate, că e anti foc și e special. Deci, practic, noi avem acești indicatori în clipa de față, proiectul în avans, vom deconta efectiv cu acte doveditoare la fiecare fază de execuție pe fiecare specialitate.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Am înțeles. Acum, punctual, aș vrea să vă întreb de ce n-ați...la ce nivel sunteți cu proiectul tehnic acum, că m-aș fi gândit că era bine să-l fi încărcat aici, în sprijin la documentație, că ne uitam și noi pe el, să vedem totuși ce votăm. Ce compartimentări ați proiectat acolo, ce liste de cantități aveți sau aveți niște evaluă ri, dacă nu-i proiectul gata, nu știu cum ați procedat. Asta voiam să întreb.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - La faza de indicatori, proiectul tehnic se lucrează ”as built” adică se lucrează deodată cu deschiderea...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Am înțeles, da.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - ...îl facem în paralel cu lucrările efective, pentru că asta a fost condiția să pornim în regimul acesta de urgență.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Am înțeles, domnule director. Bun, mie mi-e clar. Să știți că nu mai am întrebări că n-aș vrea să vă rețin, vreau să-i las și pe alți colegi să-și clarifice chestiunile pe care vor să le... Recomandare: de acum încolo, la documentațiile ce țin de investiții, puneți și partea tehnică și chiar și partea scrisă de la proiectele tehnice, ca să putem să ne orientăm sau ce aveți la ora asta, ce stadiu de proiectare aveți.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA -În afară de această parte de urgență a Spitalului Municipal, toate documentațiile propuse în consiliul local să știți că toate docume...aici e un caz excepțional care îl gestionăm cu măsuri suplimentare de prevenție, în sensul că punem copie la facturi, ca să se vadă care e valoarea adusă în proiect, avem la decont și la situație lucrări va fi planșa lucrării respective, se fac fotografii în tot șantierul pe fiecare fază de execuție, că, de exemplu, dacă schimbăm un cot...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dacă aveți lucrări ascunse, sigur că da.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - ...să se vadă tot, practic am asigurat o transparență maximă și la final se va reveni în consiliul local cu un proiect tehnic final, cu deconturile finale și ce voiam să vă mai zic înainte să închidem subiectul: în afară de partea de parter unde avem triajul care este... Triajul este specializat pentru combaterea COVID-ului, deci este reglementat...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, am înțeles asta din ce-ați descris în...

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - ...lucrările în spital, etajul 4-5, instalații, toate instalațiile rămân pe poziții.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - La cheltuieli, cheltuieli indirecte ce...cât aveți? Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - La cheltuieli indirecte avem 14%. Pentru că trebuie să ținem cont de un lucru: noi ținem șantierul... și costuri suplimentare pentru că avem și toată campania de combatere a COVID -ului, pentru că la ora asta facem dezinfecție continuă în șantier, avem o grămadă de cheltuieli pe materiale de protecție...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Deci se regăsesc în calculație și indirectele astea, de 14%.                                                              ’

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Încercăm... Oamenii nu sunt organizați în șantier ca într-un șantier obișnuit, îi ținem separați...Deci, practic, datorită acestei pandemii, au crescut cheltuielile, evident, însă facem tot.. .Eu îmi fac o cruce și zic să nu avem nici un bolnav în șantier.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Bun, acum dumneavoastră trebuie să fiți profesionist, cu crucea...cu făcutul crucilor nu merge, trebuie să faceți lucrarea. O justificare la dirigenția de șantier de 75.000?

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Este o estimare. Dirigenția de șantier se va deconta cu tot cu documente în spate, dacă rămân bani...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Tot cu situații de lucrări, tot cu planșe, da?

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Exact. Evident.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da. Bine, domnule director. Mulțumesc mult. Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Nu-i nici o problemă. Avem documente. Mulțumesc și eu.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Dacă mai sunt...?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, mai sunt.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - După doamna Năstase, domnul Ghingheș. Aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule director.

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule președinte, dar voiam să intervin și eu.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Păi cum v-ați înscris la cuvânt, doamnă.

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Cum nu m-am înscris la cuvânt, domnule președinte? Ați zis că ”Imediat”.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule președinte, s-a înscris...s-a înscris doamna. Vă ajut, că am auzit-o eu. Se poate să fi fost o întrerupere atunci. S-a înscris și doamna Pravăț, c-am auzit-o eu.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, eu am făcut apelul persoanelor care doresc să se înscrie la cuvânt. S-au înscris la cuvânt doamna Năstase, domnul Ghingheș, doamna Lazăr. Am repetat această solicitare de mai multe ori. V-am auzit c-ați încercat să interveniți în discuție, dar am rugămintea să vă înscrieți la cuvânt. Vă dau fără nici o problemă cuvântul.

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Atât timp cât mi-ați spus ”Imediat”, asta nu înseamnă că ați luat act de dorința mea de a mă înscrie la cuvânt?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Imediat după ce termină cei înscriși la cuvânt. Iertați-mă, dar trebuie să respectăm și ordinea.

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - V-ați cerut scuze, măcar atât.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - E corect? E corect așa? Deci sunteți după doamna Lazăr. După doamna Lazăr sunteți dumneavoastră. Domnule Ghingheș, vă rog.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc. Trei chestiuni aș dori să atingem. Am auzit de la domnul primar mai devreme că proiectul tehnic se dezvoltă în paralel. Prima întrebare: când va fi acesta gata și dacă va fi publicat, pentru că, practic, acum se desfășoară niște lucrări, dar proiectarea tehnică merge în paralel. A doua întrebare: care este diferența dintre ceea ce se va executa acum și proiectul inițial al Spitalului Municipal pe etajele 4 și 5, ca să ne facem o idee în ceea ce privește cât la sută dintre lucrările a stea vor fi compatibile și cu proiectul inițial al spitalului. Primarul, domnul Necula spunea 80%, dar sunt curios care-i diferența de fond în acest sens. Și a treia chestiune se referă la transparența cheltuielilor bugetare, e o chestiune pe care am mai atins-o în ceea ce privește lucrările Societății de Servicii Publice Municipale pentru că intrând pe site n-am văzut prea multe detalii cu privire la transparența cheltuielilor pe foarte multe dintre proiectele publice pe care le-a avut în gestiune Societatea de Servicii Publice Municipale și-n acest sens, după ce toată lumea va vorbi, voi face și un amendament pentru asigurarea transparenței cheltuielilor pe acest proiect, mai ales că vorbim de o sumă de 10 milioane care ridică anumite semne de întrebare și e bine să asigurăm și transparența. Deci aceste trei chestiuni am avut de ridicat. Vă mulțumesc anticipat pentru detalii.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vi-l las pe domnul Zaharia să vă răspundă iarăși.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule Zaharia, aveți cuvântul.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Da, deci proiectul tehnic va fi realizat odată cu...sau, mă rog, puțin mai devreme decât finalizarea lucrărilor, estimăm cam cu 10...o săptămână am estimat noi și el va fi adus la mapa consilierilor locali pentru că va face parte integrantă din investiția ”Etajul 4 și 5 Spitalul Municipal”. Etajul 4 și 5 ca și finalizare a lucrărilor și nu numai 4 și 5, plus toate instalațiile pentru că, atenție, când pornim centralele termice, când pornim chill-erele care fac aer rece, instalațiile de oxigen, ele vor deservi întreg sistemul, nu deservesc numai etajul 4 și 5. Ele sunt oprite cu un robinet la etajul 1, 2 și 3, dar ele sunt..., ele vor asigura toată infrastructura viitoare a spitalului. De asta și costurile sunt mari pe anumite instalații, pentru că noi nu punem în funcțiune doar 4 și 5, nu există o centrală mică la etajul 4 și 5, sunt niște centrale care deservesc toată infrastructura Spitalului Municipal, iar punerea lor în funcțiune presupune punerea întregului sistem în funcțiune. Însă, evident, pe orizontală, la etajul..., la 1, la 2 la 3 ele vor fi blocate cu niște robineți. La finalizarea lucrărilor pe etajul 4 și 5 cred că modificările vor fi undeva la nivel de 5% pentru adaptarea viitorului proiect. Sunt aproape definitive. Singurul loc unde avem caracterul ăsta provizoriu sau specializat pe COVID este doar parterul, partea de parter unde s-au făcut circuitele anti - COVID. Se intră pe o parte, se iese pe alta, sunt, mă rog, niște laboratoare, niște saloane speciale pentru pacienții care...sau, mă rog, posibilii pacienți care vin în spital. Deci, practic, doar parterul, zona de parter presupune... că este o lucrare provizorie, în rest sunt lucrările aproape definitive. Am estimat 5% ajustări pentru adaptarea la viitorul proiect final al Spitalului Municipal. Iar...ce mai era? Ce mai aveam? Așteptăm propunerea...Păi, în transparența cheltuielilor am și zis: diriginții de șantier și responsabilii cu proiectul din managementul proiectului din partea Primăriei Bacău vor primi odată cu planșa care este executată, cu lista de cantități, cu devizul de decont, vor primi copie după fiecare factură de la materialele puse în practică la Spitalul Municipal. În felul ăsta n-o să avem dubii cât a costat o vană, un robinet sau, nu știu, un anumit tip de prestație. Și practic asigurăm toată această transparență și așa cum am zis mai devreme, toate aceste documente vor veni înapoi în consiliul local într-un vot final pentru aprobarea investiției ”Etajul 4 și 5”. E o chestie de normalitate. Și atunci vom avea și PTh, vom avea și tot bugetul, vom avea liste de cantități, totul la zi, inclusiv partea de fotografie, adică vom avea fiecare cameră, stadiul inițial - stadiul final, holul, instalația, deci practic asigurăm...vom asigura toată această transparență ca să nu intrăm în zona asta de suspiciune, ținând cont că, într-adevăr, lucrăm în paralel, proiectare plus execuție.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Am înțeles. O scurtă lămurire pe punctul 1. Practic, acum pe baza a ce se lucrează dacă nu există un proiect tehnic final? Sunt componente preluate din proiectul inițial care sunt duse la final și apoi adaptate cele care sunt necesare pentru COVID sau cum... Care-i procedura?

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Șantierul Spitalului Municipal, în clipa de față, odată cu constructorii sunt prezenți proiectanții, adică se deschide un gheu, vine proiectantul, constată dacă există ce trebuie acolo, se face o planșă, se demarează proiectul, se dă o soluție de către proiectant și constructorii execută soluția propusă. Toate aceste părți de proiectare se adună în acest PTh final, care vor fi parte integrantă din investiție. Deci nu se lucrează după ureche. Proiectantul spune: ”Se folosește acest tip de var”, constructorul și-l achiziționează, ”Această instalație se completează cu următoarele elemente”, se pun filtre HEPA pentru filtrul aerului în cabinetele cu pacienți critici și aici totul e pe...se face proiectare, deci practic facem proiectare-executăm, facem proiectare-executăm, nu se...nu mergem înainte. Acum, bun, pereții de la parter unde sunt niște pereți de rigips ușori cu vată minerală și rigips anti-foc, sunt lucrări care, într-adevăr se fac cu o planșă simplă, de un arhitect, orice arhitect, dar lucrările de instalații care înseamnă să funcționeze și după data de...după ce se închide povestea asta cu pandemia, alea se fac cu proiect. Tot.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Am înțeles. Mulțumesc.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Mersi și eu.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Mulțumesc, domnule Ghingheș...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Înțeleg că în jur de 95% din lucrări, domnule director, o să rămână pe...

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Etajul 4 și 5, am spus.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Etajul 4 și 5, da.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Da, da, absolut.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Doamna Lazăr, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Da, aș vrea să-l întreb pe domnul primar, în cât timp preconizează că o să se termine amenajarea celor două etaje?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamna consilier, așa cum ne-am asumat și prin intermediul contractului, în termen de 45 de zile de la ordinul de începere.

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Da, mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Mulțumim. Doamna Breahnă, aveți cuvântul. Doamna Breahnă?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Alo, mă auziți?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Acum vă auzim. Vă rugăm.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mă scuzați, cred că nu am deschis eu microfonul. Voiam să subliniez faptul că în contextul acestor ample discuții trebuie să evidențiem faptul că proiectul aferent parteneriatului privind operaționalizarea parterului, a etajelor 4 și 5 ale Spitalului Municipal, pentru ca ace astă unitate spitalicească să se afle în prima linie a luptei cu COVID, deci acest parteneriat a fost analizat și a fost aprobat în Comitetul Județean pentru Situații de...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă? Doamna

Breahnă, nu vă auzim.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mi-ați tăiat microfonul.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Nu v-am tăiat...Eu nu v-am tăiat nici un microfon, vă rog frumos.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ideea este următoarea: parteneriatul privind operaționalizarea acestor nivele ale Spitalului Municipal a fost aprobat în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, for condus de Prefectul Județului Bacău, for care are în componența sa Direcția de Sănătate Publică. Prin urmare, nu cred că trebuie să ne mai punem întrebări cu privire la utilitatea acestei investiții, cu privire la utilitatea acestui proiect și la oportunitatea acestui proiect. Iar cu privire la cine-și asumă sau nu-și asumă această investiție, cred că atunci când pornim la luptă, nu-și poate asuma o singură persoană nici succesul și nici eșecul. Prin urmare, trebuie să punem cu toții umărul în această luptă. Atât, mulțumesc fru mos.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă mulțumesc, doamna Breahnă. Domnule Ghingheș, ați spus că vreți să faceți un amendament la final?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Și Bîrzu. Domnule președinte, Bîrzu, doresc și eu să pun o întrebare după ce vorbește domnul Ghingheș.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Bine...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, haideți mai întâi...haideți mai întâi domnul Bîrzu și după aia să trecem la voturi.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Ok. Domnule Bîrzu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, deci asta voiam să clarific un pic, ce a întrebat doamna Lazăr, deci 45 de zile, dar când s-a dat ordinul, ca să estimăm o dată exactă? Când s-a dat ordinul de începere și aș vrea...noi am aprobat într-o ședință de consiliu trecută achiziționarea de echipamente ATI. Dacă... în ce stadiu suntem cu aceste...achiziția acestor echipamente și dacă se face acest demers sau s-a făcut, ar trebui făcut și un alt demers pentru echipamente ATI. Am văzut că se decontează pe fonduri europene. Dacă s-a început și acest demers pentru a deconta din bani europeni aceste echipamente ? De asemenea, dacă, legat fiind de această pandemie și dacă colega noastră Raluca Dinu Ioana dacă este prezentă, dacă ne poate da amănunte de Spitalul Județean, ce se întâmplă, cum face față la ceea ce se întâmplă, pandemia de coronavirus în Bacău, dacă ne poate da niște elemente la ce se întâmplă în Spitalul Municipal...Județean.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule președinte, îmi permiteți să răspund?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule primar, vă rog, aș vrea să-l completez pe domnul Bîrzu la întrebarea dânsului în sensul că sunt corelate achizițiile acestor echipamente astfel încât, în momentul în care va fi gata etajul 4 și 5, să le avem și să le putem pune în funcțiune? Vă mulțumesc. Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, cu privire la echipamentele ATI de care am discutat, vă pot informa că în momentul de față contractele sunt deja semnate, termenul de livrare asumat prin contract...termenul maxim, deci repet, maxim, asumat prin contract este de 45 de zile. De asemenea, vă pot informa că ordinul de începere a fost dat de o săptămână.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci, mai avem 38 de zile.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, să notați pe calendar. Cu liniuță.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da. Și dacă...cu decontul pe fonduri europene dacă ați făcut demersuri pentru a deconta...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Evident că facem demersuri, evident că facem demersuri. Cu certitudine că facem demersuri, așteptăm toate clarificările și repet, din 15 mai, acel termen... noi deja am trimis la Prefectură o serie de documente cu privire la cheltuielile pe care le-am efectuat până în momentul de față.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule director, aș avea eu o întrebare sau o solicitare. Puteți să ne puneți la dispoziție evaluările pe care le-ați avut sau care au stat la bază acestui deviz general? Domnul director mai este?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Acestea au fost date de proiectant. O să vi le pună la dispoziție Societatea de Servicii Publice.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă mulțumim. Domnule Ghingheș, vă rog frumos, amendamentul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, mulțumesc. Așa cum am precizat, este un amendament ce consfințește transparența. Astfel adăugăm un articol, numărul 5 la proiectul de hotărâre cu următoarea componență: ”toate documentele economice încheiate cu ocazia amenajării în regim de urgență a etajelor 4 și 5 ale Spitalului Municipal și am aici în paranteză - contracte, devize, facturi - vor fi publicate pe site-ul Societății de Servicii Publice Municipale Bacău cu indicarea destinației sumelor și subcontractorilor, în termen de 10 zile de la efectuarea acestora ”

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule secretar, vă rog frumos să supuneți la vot amendamentul ridicat de domnul Ghingheș.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu n-am înțeles amendamentul, îmi cer scuze.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - N-ați înțeles sau...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule Ghingheș, vă rog frumos să reformulați...reformulați...recitiți amendamentul ca să îl audă... Poate nu era atent domnul secretar.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Deci: ”toate documentele economice încheiate cu ocazia amenajării în regim de urgență a etajelor 4 și 5 ale Spitalului Municipal și în paranteză - contracte, devize, facturi- vor fi publicate pe site-ul Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA cu indicarea destinației sumelor și subcontractorilor, în termen de 10 zile de la efectuarea acestora”.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule secretar, vă rog frumos.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu cred că are domnul Zaharia...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dacă-mi permiteți, domnule secretar și domnule Ghingheș, poate în 10 zile de la factură, că știți, de la execuție...De la data facturii să le publice în 10 zile, dacă...Doar zic.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ok.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Eu propun...oricum am anunțat că toate documentele sunt parte integrantă din proiect. Gândiți-vă că o factură urmează să fie pusă la o situație de lucrări, vine într-o verificare la dirigintele de șantier, urmează o procedură, mai durează 7-8 zile. Noi mai avem 30 de zile de acum încolo. Practic, ne punem în situația în care să angrenăm un întreg mecanism care să stea să pândească facturile în următoarele 10 zile. Oricum la finalul contractului se face dosarul cu toate facturile, cu toate situațiile lucrărilor, cu tot. Ar trebui să facem lucrul ăsta la final de contract...de contract...la final de lucrare, se depun toate documentele, cu facturi în spate, adică oricum sunt acolo, vor fi acolo. Înțelegeți?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ok, atunci modific amendamentul și spunem nu ”în termen de 10 zile”, ci ”la finalizarea lucrărilor”.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Exact, mai bine așa. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - De asta am și cerut precizarea, că mi se părea și mie faptul că... intram într-o sarabandă de...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - E de înțeles, na.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Ghingheș.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

--

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

--

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

7

-

11

Cu 7 voturi "pentru ” și 11 abțineri, amendamentul domnului consilier Cristian Ghingheș nu a fost adoptat.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -.. .PSD-iste - PMP-iste, nu-i place transparența. Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule Ghingheș, haideți să nu facem comentarii în afară...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Așa cum ne-am obișnuit în toți anii ăștia.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule Ghingheș, votul cred că este ușor de înțeles pentru toată lumea, fiecare-și trage concluziile, da? Vă rog frumos. Aș avea rugămintea la domnul director și de asta o repet aici, în consiliu, să ne trimită evaluările inițiale pentru a putea face verificări ulterioare vizavi de ce s-a estimat și ce s-a executat în realitate, pentru că, din experiență, se pot introduce erori umane, de măsurători, de cantități, de prețuri și așa mai departe și cred că e benefic pentru bugetul Municipiului Bacău să putem avea mai mulți ochi pe acest...pe aceste evaluări și pe aceste cantități, astfel încât să optimizăm cheltuielile. Vă mulțumesc.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Domnule președinte...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Spuneți.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Deci, nu este nici o problemă, așa cum am depus la dosar, la mapa dumneavoastră, estimările, o facem mai departe. Toți consilierii locali trebuie să înțeleagă sau să nu mă înțeleagă greșit, se decontează realizatul în teren. Estimarea e una, a fost o estimare, da, au estimat aproximativ lungimi de rețele, ce a mai fost pe acolo, dar decontul se face pe real executat.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Corect, corect, dar astăzi, la momentul la care discutăm, avem în proiectul de hotărâre de consiliu local doar un deviz general, nu avem și formularele F3, unde să avem niște cantități estimate.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Nu, veți avea niște cantități real executate și decontate...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Corect, corect...

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Asta trebuie să vă spun.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU -...înțelegem amândoi ceea ce spun. Există necesarul de...formularul F3 de la momentul proiectării, licitării sau cum vreți dumneavoastră să spuneți, evaluării în cazul dumneavoastră și după aceea se va compara cu ce se execută. Asta vă solicit, ca în spatele acestui deviz general să avem și acele formulare F3- Evaluare.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Aceste formulare F3- Evaluare vor fi la rândul lor la finalul lucrării, cu totul.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Da, dar știți ce spuneți dumneavoastră acum? E că...astea pot fi reglate pe parcurs ca să iasă lucrurile cum trebuie. Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - În ce sens, domnule arhitect? Acum chiar sunteți un pic de rea-credință în relația asta...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Nu sunt de rea-credință, dar...

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Cum aș putea eu să evaluez și să fac o șmecherie de la o evaluare până la un decont real executat?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Dar nu este vorba de rea-credință, este vorba că în momentul de față nu sunt cunoscute cantitățile...

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Nu sunt cunoscute pentru că sunt niște...Normal.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Domnule președinte, aș dori să intervin și eu după ce terminați.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Da, sunt niște necunoscute în șantier. De exemplu, avem niște gheuri în care rețelele trase în anii anteriori, de vechea administrație...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Prost.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - ... prost-bun, noi constatăm, nu sunt...n-au continuitate, nu au senzoristica necesară și automat, în spatele unui gheu care azi este închis, eu nu pot să fac F3-ul care-l cereți dumneavoastră, fără să-l deschid și constructorii abia acum deschid aceste gheuri. Din acest motiv suntem în punctul în care nu pot să vă pun...Dumneavoastră cereți imposibilul, deși știți foarte real și corect că suntem în faza de estimare și din acest motiv am și zis: vom pune facturi, vom pune poze, vom pune planșe și se va deconta real executat, adică nu e sti...noi nu estimăm ceva și decontăm acel estimat. Noi estimăm la prima vedere pentru situație de urgență, nu avem timp de proiect, dar vom deconta numai ce s-a făcut, numai ce s-a muncit. Din acest motiv, solicitarea dumneavoastră este un pic neprincipială știind că...știind că și mergând cu noi în șantier, acolo. Și fac această precizare pentru că nu vreau să creadă toți consilierii locali că am estimat ceva, și decontăm altceva, și facem vreo șmecherie. Nu-i nici o șmecherie. Ce facem, aia decontăm. Asta-i discuția și de asta, cumva, am vrut să vă zic acest lucru și dumneavoastră aveți destul de multă experiență să știți că am dreptate în privința asta. Ok?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule președinte, pot interveni? Pot interveni un pic? Domnule președinte, pot interveni? Mă auziți?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Te auzim, Cristina, spune, dar președintele văd că e ieșit probabil un pic.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, vă auzim.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Dar vreau să mă audă și domnul președinte.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Mulțumesc celui care mi-a închis... Mulțumesc celui care mi-a închis microfonul.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule președinte, eu voiam să vă transmit că dată fiind expertiza dumneavoastră, puteți face muncă de voluntariat toată vara la Spitalul Municipal, dar...

Domnul Consilier Romică BOTOI - I-au tăiat microfonul.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - Doar au zis să nu se mai închidă microfoanele astea, pe cuvântul meu de onoare că eu ies din ședință.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule Crețu, nu mai îmi tăiați microfonul. Ideea este următoarea...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, nu tai nimănui microfonul.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Puteți fi diriginte de șantier și puteți da lecții muncitorilor din subordinea dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Nu dau nici o lecție, doamnă. Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Din teren de acolo...în acțiune directă.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, în momentul de față eu am solicitat ca la devizul care există prezentat...să se prezinte...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Ne dăm cu părerea... Decât să ne dăm cu părerea ore întregi, acționați la fața locului...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU -...evaluarea...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -...ca diriginte de șantier, că asta faceți acum.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Doamna Breahnă, tocmai ați respins principiul de transparență al acestui proiect. Nu mai dați lecții, vă rugăm frumos.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, n-avea nici o legătură transparența dumneavoastră cu proiectul aflat pe ordinea de zi. Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU- Doamna Breahnă...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Încercați să inițiați un proiect în sensul ăsta și gata. De asta am respins...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, vă mulțumim pentru cuvântul pe care l-ați luat. Domnule director, revin cu solicitarea: aș dori să primesc, dacă nu doresc ceilalți consilieri, eu doresc personal să primesc cantitățile și toate măsurătorile care au sta la baza evaluării pe care dumneavoastră ați făcut -o și din care a rezultat acest deviz general.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Da, domnule consilier, o să aveți la dispoziție evaluarea respectivă, de care vorbiți. Deci veți primi evaluarea fără probleme. Mulțumesc.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, mi se pare că l-au dat afară pe domnul președinte.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Mulțumesc pe această cale pentru faptul că cineva m-a scos.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - S-a răzbunat doamna Breahnă.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Cine se ocupă de chestia asta...niciodată nu înțeleg ...microfon, când sunt fără microfon.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Din păcate, vreau să vă aduc la cunoștință că prin această platformă nu îmi pot exercita drepturile și obligațiile pe care le am ca și președinte, prin urmare nu pot să tai microfon și să dau cuvântul unor persoane care doresc să ia cuvântul dacă nu ne comportăm civilizat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Oameni buni, dar tot ați ales platforme, ați făcut teste, hotărâți-vă la ce platformă vreți.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU- Domnule primar, platforma pe care am făcut teste...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar, să-i spuneți domnului director de la SSPM să rămână și pentru proiectul 6, dacă cumva pleacă. Rugăminte.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Persoanele de bună credință cred că au demonstrat că pot funcționa pe orice platformă. Persoanele care nu doresc să lucreze pe o platformă dedicată unei astfel de ședințe cred că nici măcar nu și -au arătat in...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Vai de capul meu!

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci ați testat trei platforme până acum, ați tot ales platforme, hotărâți-vă la una dintre ele.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule primar, din păcate iarăși am fost dat afară. Eu vă spun un singur lucru, că până la urmă, am și atributul ăsta: dacă cumva se va mai deconecta skype-ul de la ședință...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Asta era...de-acum...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Urât, urât...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Aici nu ține de platformă, aici ține de bun simț.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Pe această cale fac un apel către executiv să ne mutăm pe altă platformă. Am testa și zoom, am testat și...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Să vă hotărâți, domnilor.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule secretar...domnule secretar, dacă voi mai fi dat afară din platforma skype suspend ședința.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, dar hai să aprobăm proiectul ăsta, să nu blocăm Spitalul Municipal și după aia, suspendați.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Sunt total de acord, dar vă rog frumos, haideți să păstrăm un comportament civilizat.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ -Hai, domnule, că au trecut trei ore.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Trei ore și avem doar două proiecte.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă rog frumos, domnule secretar, supuneți la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Deci supunem la vot proiectul de hotărâre numărul doi. Cine este pentru?

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

--

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

1

Cu 18 voturi ”pentru ” și 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău la Programul Termoficare și a eșalonării multianuale a implementării proiectului “ Dezvoltarea pieței de energie termică - etapa a III a - Racordare la SACET Bacău a Spitalului Județean și a Colegiului Economic Ion Ghica”

Inițiator -DL.’ COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - E vorba de participarea Municipiului Bacău la Programul Termoficare și a eșalonării multianuale a implementării proiectului

“ Dezvoltarea pieței de energie termică - etapa a III a - Racordare la SACET Bacău a Spitalului Județean și a Colegiului Economic Ion Ghica”.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă mulțumim. Îl rog pe domnul secretar să anunțe majoritatea necesară adoptării proiectului de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Avizul. Domnule secretar, ne puteți prezenta și avizul?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Există și avizul.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului?

Există discuții asupra proiectului? Se înscrie cineva la...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu, frate, dă-i mai departe.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Rog domnul secretar să supună la vot proiectul.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi "pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2020, al Municipiului Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul primar Cosmin NECULA - Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I anul 2020 al Municipiului Bacău. Documentația ați avut-o la mapă.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Rog, domnul secretar să anunțe majoritatea necesară adoptării proiectului de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Majoritate absolută.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Si avizul? Domnule secretar și avizul?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există avizul, am spus.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Foarte pe scurt, foarte pe scurt, dacă îmi permiteți.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc mult. Am anunțat și public dar aș vrea să subliniez și aici în atenția executivului. Deja suntem în deficit în ceea ce privește cash-flow-ul, așa cum ne-a spus și domnul primar și cumva se previzionează și pentru luna aprilie - mai un deficit în sensul ăsta, pe partea de venituri și există acest pericol în următoarele luni să nu avem cum să ducem anumite investiții mai departe sau să asigurăm anumite servicii publice, tocmai de aceea, fiindcă acea analiză pe care, din câte am înțeles, a demarat-o zilele acestea, să fie urgentată, pentru că este nevoie să avem resurse bugetare pentru serviciile publice de bază și aici am câteva recomandări: cheltuielile absolut necesare trebuie prioritizate. Atunci când vorbim de festivaluri, chermeze și alte chestiuni, bugete de publicitate - din start rectificate. Să urgentăm atragerea banilor europeni, în speță semnarea contractelor pe fonduri europene astfel încât să avem, să primim cash și pe zona asta și de asemenea, să încercăm să restructurăm cumva bugetele la instituțiile subordonate unde nu există activitate curentă: Sport Club Municipal, creșe, evident, să nu atentăm la...cumva sau să încercăm să atentăm, ca să zic așa, cât mai puțin la afectarea structurii de personal și să vedem cum putem tăia de la acele chestiuni materiale, de exemplu la Teatru erau chestiuni materiale care erau cheltuite...

Domnul Consilier Vasile LUCA- Domnule Ghingheș, mă scuzați că vă întrerup, dar nu prea există Sport Club Municipal la Municipiul Bacău, ci doar Clubul Sportiv Municipal.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Clubul Sportiv Municipal...

Domnul Consilier Vasile LUCA - ...Municipal este un club al Ministerului Sportului.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Aveți dreptate, mă scuzați, m-am exprimat greșit. Da, aveți dreptate. Cumva în direcția asta. Mulțumesc frumos.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dacă-mi permiteți să vă răspund.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă rog, domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Da, într-adevăr, momentul de față este unul dificil cu privire la tot ceea ce înseamnă componenta de cash - flow. Cele 200 de milioane din încasarea taxelor și impozitelor de la populație, care se face foarte- foarte greu...sau se tem de ceea ce urmează. Pe de altă parte, cotele defalcate de TVA venite...tot ce se colectează la Guvern și după aceea se întorc, iarăși au... efectele... De aceea trebuie să fim foarte atenți cu cheltuirea banului public. Vă pot anunța că nu mai există în proiect în momentul de față nici un festival, sau altă asemenea chestiune , sau eveniment, sau publicitate, sau altceva. Pe de altă parte, repet: cred că trebuie Guvernul să se gândească foarte urgent la măsuri de relansare economică, dar, în fine, ăsta este un alt subiect, pentru că dacă este să vă dau acest exemplu: tot ceea ce înseamnă colectarea cotelor defalcate de TVA, TVA-ul provine din toate tranzacțiile comerciale pe care le efectuează agenții economici de pe raza teritorială a municipiului Bacău și în momentul de față aceste tranzacții sunt în scădere, de aceea și ceea ce se colectează este în scădere. Pe de altă parte, cu privire la urgentarea semnării proiectelor europene, noi am semnat tot ce am avut de semnat, în momentul de față suntem cu o serie de proiecte care sunt blocate pe la autoritățile de management de pe lângă Guvern, nu e la noi problema. Pe de altă parte, tot ceea ce înseamnă componenta asta de fonduri europene, la noi continuă, deci noi am făcut demersurile pentru implementarea acestora.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă mulțumim, domnule primar. Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Primar Cosmin NECULA - O secundă, o secundă.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

--

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

--

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2020 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2020 al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Rog domnul secretar să prezinte, să anunțe majoritatea necesară adoptării proiectului și prezența avizului.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, majoritate absolută și avizul există.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului? Constat că nu sunt discuții, rog pe domnul secretar să supună la vot...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Iar l-a scos cineva pe domnul președinte?

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA- Nu cred că-l scoate cineva, că și mie mi se întâmplă fără să-l ating.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă mărturisesc că sunt pe laptop cu conexiune pe fibră optică, prin urmare nu am probleme de conectivitate.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Tocmai am fost și eu eliminat. Vă rog, cei care se ocupă de aceste glume proaste, pentru că sunt proaste, sunteți în direct, radio Easy transmite în direct ședința de consiliu, vă descalificați dumneavoastră ca autoritate...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule secretar, vă rog frumos, pentru ședința următoare să pregătim un proiect de hotărâre prin care schimbăm platforma pe care facem această ședință.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am solicitat domnilor consilieri să vină cu tabletele, cu laptop-urile, cu tot, pentru a instala

CISCO. Domnul Dănilă a fost unul dintre cei care au fost foarte cooperanți și a venit, doamna Enula la fel, restul nu a venit nimeni. Din partea...aveți toată considerarea, tot sprijinul, dar vă rog frumos, orice platformă ar fi, dacă nu există bun simț și bună cuviință nu se va desfășura nici o ședință.

5                                   5               5

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule secretar, supuneți la vot, vă rog frumos, proiectul.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participa la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

--

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru ” , proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2020 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - E vorba de proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2020 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării acestuia. Documentația ați avut-o la mapă. Domnul director general, doamna director economic se află aici.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Rog, domnul secretar să prezinte avizul și să anunțe majoritatea necesară adoptării proiectului de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz, majoritatea este majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului?... Discuții asupra proiectului?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Eu, domnule ... Eu încerc, m-a deconectat și pe mine cineva. Am încercat să vă spun că aș vrea să pun o întrebare domnului director...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Și eu.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Deci, doamna Năstase, domnul Ghingheș. Se mai înscrie cineva? Dau cuvântul doamnei Năstase.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - La acest proiect...mulțumesc, domnule președinte, la acest proiect aș vrea să-l întreb pe domnul director al SSPM dacă-mi poate spune, văd că se înregistrează cu profit, și-a dublat practic profitul de anul trecut, bine că nu e pe pierderi, de la 600.000 parcă anul trecut acum văd că are 1.280.000 profit. Din ce -și realizează dânsul profitul la SSPM și aici aș vrea să citez din raportul Curții de Conturi niște observații și anume: ”La unele materiale, SSPM a practicat adaos comercial, prețurile materialelor fiind mărite de câte 2 până la 4 ori. Din această modalitate prestatorul a efectuat activități de vânzare cu amănuntul , contrar prevederilor legale și al obiectului de activitate al societății ”. Adică aș vrea să știu dacă a continuat aceste practici și sunt multe alte chestiuni descrise în raportul Curții de Conturi față de SSPM pentru care dânsul nu ne-a dat explicații până în prezent și pentru care avem mulți dintre noi și rețineri asupra activității dânsului, a societății, nu a dumnealui personal. Acum, dacă ne poate da explicații privind profitul, din ce se realizează la această unitate ? Are lucrări la terți sau care sunt sursele? Mulțumesc frumos.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule președinte...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Spuneți, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Înainte de a da cuvântul domnului director al Societății, vreau să vă informez încă odată, doamnelor și domnilor consilieri locali și pe toți cei care ne urmăresc, se știe foarte bine că profitul acestei societăți rămâne la dispoziția Municipiului. Municipiul Bacău, prin intermediul organelor sale, decide prin consiliul local, ce se întâmplă cu acești bani. Se reîntorc...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dar n-am întrebat asta, asta e clar că rămâne l a dispoziția noastră, că nu-i duceți în altă parte.

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...la investiții, îi luați banii și îi ducem nu știu la ce capitol de cheltuieli să facem școli, asta se întâmplă cu profitul acestei societăți. Asta am vrut, atât am vrut să spun. Domnule director, vă rog să răspundeți.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU -Domnule director, aveți cuvântul.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA- Da, bună ziua din nou. Într-adevăr, am preconizat un profit mai mare pentru că, într-un final, Societatea de Servicii Publice e o societate comercială. Și veniturile ne-am propus cumva să fie mai mari în acest an și trebuie să spunem din nou că Societatea de Servicii Publice aplică un profit de 5%. Este bine, din punctul nostru de vedere să...Societatea să aibă și profit. Asta ar însemna, în urma hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Bacău să decideți ce faceți cu acest profit. Poate vom considera...veți, că e necesar să ne retehnologizăm sau să punem anumite tipuri de echipamente. Acest lucru îl putem face și din acest profit. Evident, este o prognoză care.. Bun, la cum arată 2020 probabil nu știu dacă o să reușim să o îndeplinim, dar, de asemenea, trebuie spus foarte clar că este o prognoză. E o continuitate, am încercat să asigurăm o continuitate a anului 2019, când am avut un profit de 600.000. Ne-am propus și mai mult.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da. Și atunci v-am întrebat de unde provine profitul. N-am obținut explicații atunci, că dumneavoastră n-ați fost prezent mult timp în consiliul local, dar acum pentru că mi-ați explicat, am înțeles faptul că puneți, aveți o cotă de 5%. Ce voiam să vă întreb, domnule director - referitor la mențiunile alea din rapoartele Curții de Conturi, ați luat niște măsuri, dar așa, în două - trei cuvinte, referitor la ce scrie acolo, aveți multe, multe deficiențe acumulate din urmă. Ați rectificat din ele?

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Da, înainte să vă dau răspunsul pe scurt, am să vă rog să discutați și cu colegii din consiliul local și să observați că, deși n-am ajuns să stăm de vorbă cu consiliul local oficial pe subiectul ăsta, al Curții de Conturi...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Atunci aplicați strict la paragraful ăsta pe care vi l-am citit, ca să nu generalizăm, că nu-i cinstit față de dumneavoastră, într-adevăr.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - De fiecare dată la ședința de consiliu local, de cele mai multe ori n-am mai ajuns la punctul ”Diverse” să facem această discuție, din diverse motive, dar... au plecat o parte din consilieri, au fost diverse evenimente. M-am întâlnit cu colegii consilieri pe hol acolo, așteptând să intrăm, dar vreau să spun că , vreau să vă spun acest lucru ca să înțelegeți că nu m-am sustras unei întâlniri. Chiar la ultima ședință de consiliu local știți că am și stabilit...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Am înțeles.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - ...să o reprogramăm, dar, mă rog...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Așa este, într-adevăr. Acum concret, la chestiunea asta cu adaosul comercial și cu prețurile la materiale...

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Da, aici e o discuție...Presupusul adaos comercial la materialele SSPM e o chestiune pe care am contestat-o. Noi nu avem adaos comercial la produsele și la...la produsele care le aduce SSPM-ul în lucrări. Evident, acolo unde raportul Curții de Conturi ne-a ajutat să ne dea o...și ne-a îndrumat, nu știu, spre clarificarea unor aspecte, am făcut-o de la sine putere, acolo unde am considerat că Curtea de Conturi poate, nu știu, nu a înțeles exact tipicul activității și faptul că noi suntem o societate comercială, să știți că am contestat.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Ați făcut contestație. Eu am cerut și contestațiile ca să le vedem, că unde ați contestat e clar că nu vă mai întreb nimic despre...dar nu le-am primit. În fine.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Bun, aici am să...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, domnule director, mulțumesc frumos.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Da, mersi și eu.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă mulțumim. Domnule Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, mulțumesc. Tot ni se scoate ochii, ca să zic așa, cu acest profit al Societății de Servicii Publice Municipale, dar să nu uităm totuși că avem de-a face cu lucrări supraevaluate, a făcut-o și Curtea de Conturi și constatăm și noi atunci când ne uităm în teren și ne uităm la cifrele care sunt propuse consiliului local, bun...asta e o evaluare personală dacă doriți, dar pe lângă asta vedem în proiectul de buget cum personalul crește de la 228 la 290 la finalul anului, mă rog, salariați, 209 la 230, deci vorbim de un adevărat paralel, pe lângă primăria Bacău, vedem cum foarte multe lucrări, în loc să fie aprobate la nivel de documentație tehnică în consiliul local sunt încredințate SSPM-ului pe cheltuieli de funcționare și fonduri de reparații din cadrul bugetului local și, din punctul ăsta de vedere, nu consider că degeaba li s-a spus de către anumite voci din spațiul public și inclusiv eu i-am catalogat așa, drept ”samsar de servicii publice municipale” și aș vrea totuși să conștientizăm că ni se prezintă un buget desfășurat pe câteva pagini, totuși, ca-n fiecare an, nu avem un plan de investiții, ce se întâmplă cu.. .Da, am fost scos, dar...

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA -...la planul de investiții.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -.. .revenim. Ce se întâmplă cu gestionarea domeniului public, care sunt planurile în acest...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Am rugămintea la toți participanții la această ședință să nu mai facă gesturi de genul acesta.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, eu am înțeles că vă deranjează ceea ce spun, dar vă rog să nu mă mai scoateți și acesta este un apel pentru cei de la PSD, nu mă refer la cei de la SSPM, că bănuiesc că sunt interesați de ceea ce zic. Tocmai de asta mă aștept să fie mult mai activi în consiliul local...să fie mult mai activi în consiliul local, să vină să dea seamă în fața municipiului și în fața cetățenilor, pentru că vorbim de zeci de milioane...sunt importante. Pentru că mi se închide microfonul și sunt scos din conversație, voi încheia, ideea am exprimat-o și dacă am fost prea contondent, îmi cer scuze, dar asta este ceea ce se vede din...

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Da, domnule consilier...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule director, aveți cuvântul.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Da, mulțumesc, da. De principiu, îmi place dezbaterea, nu mă deranjează să vorbim de tema SSPM și a...SSPM. Este evident că numărul de angajați a crescut pentru că la Spitalul Municipal avem 100 de muncitori care lucrează în program prelungit și lucrează și de 1 Mai, lucrează și sâmbăta. Probabil dacă or să mai fie urgențe în oraș și ajungem într-o zonă în care putem recupera decalajele astea moștenite din anii anteriori, o să ajungem într-un punct în care poate n-o să mai avem nevoie de 250 de angajați, dar cred că orașul suportă încă multe investiții. Chestiunea fonduri pentru investiții, fonduri pentru cheltuieli materiale - reparații”...ele sunt deja alocate în bugetul municipal și dacă primesc o comandă pe reparații - mă duc pe reparații, dacă-s pe investiții - sunt pe investiții, și acolo e un proiect și cu indicatori. Vă garantez că putem purta discuția asta în consiliul local...dacă aveți propuneri pentru, nu știu, să asigurăm transparență suplimentară, știți că am făcut-o de fiecare dată, sunt ”open mind” din punctul ăsta de vedere.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă mulțumesc. Alte discuții mai sunt? Constat că nu mai sunt. Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnule președinte, cineva se joacă, văd că în cascadă ies, se asociază, intră, eu cred că cineva se joacă la...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Și eu cred același lucru. Din păcate, nu am nici un instrument cu care să pot să opresc sau să intervin în aceste situații. Doamna Consilier Doina DRAGOMIR - Nu vă supărați, cine ne scoate mereu?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Nu știu, doamnă, nu știu, că nu am instrumente să văd.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Este cineva, clar, care se joacă, că eu văd acum că...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - .. .toată lumea...că și eu am fost scos de vreo trei ori.

Doamna Consilier Ionela-Cristina   BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Toți suntem scoși

sistematic. Domnule Ghingheș, lăsați joaca, chiar dacă sunteți la grădiniță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule secretar, Huluță sunt. Eu sunt ”pentru”.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Nu mai vorbiți prostii, doamna Breahnă, nu mai vorbiți prostii... Vă rog frumos, că eu nu mă joc cu de-astea.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Haideți să terminăm procedura de vot la proiectul numărul 6.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Cineva care-și bate joc de ședință. Nu se poate.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU- Ați primit dovada că cineva ne scoate din acest program. Asta nu este modalitate corectă de ținere a unei ședințe de consiliu local.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna Dinu, v-am spus că am fost și eu dat afară de...

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - Domnule președinte, un participant m-a scos din grup. Nu știu, se joacă cineva, nu știu care-i situația.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule Dănilă! Domnule Dănilă, toți am fost scoși din grup.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule președinte! Domnule președinte...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Da, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamnelor și domnilor consilieri, vreau să vă spun că pe această platformă au loc ședințele Comitetului Local de Situații de Urgență. Niciodată, dar repet, absolut niciodată nu s-a întâmplat așa ceva.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Eu vreau să vă anunț că nu mai particip la ședință, sunt scos sistematic, îmi pare rău.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule secretar, continuați, vă rog frumos, ca să putem încheia măcar votul.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Abținere, domnule secretar și cred că se impune o anchetă informatică în cazul ăsta, cu ceea ce se întâmplă cu sistemul informatic. O să vă rog să luați măsuri.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

--

14.

MICLĂUȘ DANIEL

--

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

15

-

3

Cu 15 voturi ”pentru ”și 3 abțineri, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Înainte să trec la punctul opt, că șapte este retras, aș dori să purtăm o discuție vizavi de această platformă. Eu sunt hotărât ca să opresc această ședință de consiliu local dacă nu se comportă toată lumea civilizat și s-o programăm pentru...

Doamna Consilier Doina LAZĂR- Nu se aude.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi, nu că m-au eliminat și pe mine și pe domnul Crețu.

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA- A apărut un mesaj... cu probleme tehnice.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Repet, propun ca să fim civilizați, ca să terminăm această ședință sau încheiem această ședință, o reprogramăm pentru mâine sau luni pe o altă platformă. Și vreau, domnule secretar, să supunem la vot dacă schimbăm platforma sau nu.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ- N-o schimbăm, platforma n-o schimbăm. Dacă Consiliul Județean...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Domnule Crețu, de la întâi aprilie spun că această platformă nu face față și nu este...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Păi și spuneți-mi și mie, cei care nu s-au prezentat la primărie pentru a-și instala celelalte platforme, ce așteaptă?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Dar noi nu putem să ne instalăm, trebuie să ne prezentăm la primărie? Numai că trebuie elaborat și aprobat proiectul de hotărâre care modifică platforma pe care...ședințe.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Spuneți-mi un pic: ține de altcineva decât de noi să facem această ședință pe o altă platformă? Doamna consilier...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule președinte, dar nu asta am solicitat executivului? Proiect de hotărâre privind modificarea proiectului de hotărâre inițial care reglementa platforma...?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Corect și dacă executivul nu a venit cu un proiect, trebuie să continuăm în felul ăsta?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Numai o secundă...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Nu, problema e următoarea, domnule președinte. Domnule președinte, cineva se joacă și face glume proaste, dar eu am solicitat și pe grupul de consiliu local și în cadrul ședinței, am solicitat să veniți la primărie să vă instalăm...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Iar, iarăși l-ați tăiat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cineva mi-a dezactivat microfonul...Logica acestei solicitări...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule secretar, facem un proiect de hotărâre...și haideți să trecem la proiectul 8.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci logica acestei solicitări a fost pentru că dumneavoastră, analizând și platforma zoom și platforma CISCO, să alegeți în cunoștință de cauză. Eu vreau să vă spun că pe platforma skype se țin ședințele de judecată. Pe platforma skype se țin ședințele Comitetului de Urgență. Nu a fost nici o problemă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Domnule secretar, este clar că nu sunteți în stare să asigurați, domnule, o...și să coordonați o ședință așa cum trebuie. Ce naiba? Nu ține de noi, noi ne facem datoria, intrăm on-line, dumneavoastră nu sunteți în stare...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Și pe Raluca...i-a tăiat microfonul cineva.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Doamna...platformele...Nu, cred că pe Raluca a sunat-o cineva.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu m-a sunat nimeni, m-a sos. Nu m-a sunat nimeni. Mi-a apărut mesaj că am fost scoasă...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnule președinte, v-ați prezentat la primărie...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule secretar, cu Raluca am făcut probe și funcționează.

Domnul Primar Cosmin NECULA -...domnului secretar, vorbesc eu.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Eu am participat la toate platformele, mi le-am instalat pe toate. Ține de decizia primarului, domnule. Domnule secretar, nu mai vorbiți peste mine. Ține de dumneavoastră să organizați aceste ședințe în bune condiții, dumneavoastră, domnul primar Necula, nu altcineva.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Asta era.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Vreți să vin eu să fac ordine la primărie? Vin.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar chiar vă rog, insist să veniți.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dar chiar vin, domnule primar, dar dumneavoastră alegeți o platformă performantă, domnule primar . Hai să nu vorbim unul peste altul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamnă, înainte de a deveni agitați, vecini cu isteria, e bine să veniți să vă instalați platformele înainte, să vedeți dacă...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar, mi le-am instalat pe toate, domnule. Înțelegeți, eu mi le-am instalat pe toate. Alegeți dumneavoastră, sunteți primar, ce naiba!

Domnul Primar Cosmin NECULA - Stați un pic mai departe de cameră, să vă vedem cu totul.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Sunteți primar în funcție, zic, aveți putere de decizie. Lăsați că nu trebuie să mă vedeți, că nu-s așa, vreo apariție acum. Să mă auziți, asta mă interesează.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, de asta...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Organizați... Nu sunteți în stare să organizați o ședință de consiliu local, domnule primar? Haideți să fim serioși.

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...doamnă... Ați punctat, ați mai făcut trei voturi. Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dar nu-i vorba de voturi aici, nu vedeți că... Domnul Primar Cosmin NECULA - Lumea-i fericită.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule primar, acum serios. Dumneavoastră vă face plăcere? Că mie nu-mi face nici o plăcere să particip la genul ăsta de ședințe.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule președinte de ședință, de acum începeți să mă acuzați pe mine că nu sunteți capabili să...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Nu te acuz. Domnule...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule primar, nu acuz pe nimeni.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule președinte, numai puțin. Eu îl acuz direct pe primar că nu e în stare să asigure desfășurarea ședinței, mai ales că urmează să votăm proiectul numărul 8 propus de liberali. Ce faceți?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu asigur această ședință pe acest tip de platformă... și Comitetul Local de Situații de Urgență.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Asta-i ședință, ce faceți dumneavoastră?

Domnule primar, mă scuzați că vă spun.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Exact când să votăm proiectul liberalilor, iată că

Domnul Primar Cosmin NECULA - Slavă domnului...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .dumneavoastră nu mai asigurați coerența ședinței.

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA- Domnule, președinte! Domnule președinte, pot să vorbesc și eu puțin, să iau cuvântul?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Spuneți, doamnă.

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA - Deci, cred că cineva este iresponsabil dintre noi, consilierii locali. Am fost scoasă de nenumărate ori și nu numai eu. Eu consider că dacă alte ședințe pot avea loc pe acest skype, fără incidente, înseamnă că la noi, în grupul consilierilor locali, cineva, metodic, își bate joc. Și credeți-mă că ne acuzăm reciproc...

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Doamna consilier...Nu cineva din grupul nostru, doamna consilier, indiferent de culoarea politică. E clar că... e cineva care pe platforma asta se joacă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dar sunt mai mulți participanți. Sigur, are dreptate doamna Pravăț.

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - ...ne ocupăm de lucrul ăsta.

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA - Deci nu e corect. Păi ne batem joc, suntem la proiectul 8 din 16.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu v-am convocat la această ședință pentru că am nevoie de votul dumneavoastră. Da?

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule secretar, domnule primar, ați citit procesul verbal al ședinței de pe 1 aprilie? Circul ăsta s-a derulat și atunci și nu ați luat nici o măsură. Suntem în 30 aprilie.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Am luat toate măsurile, doamna consilier. N-ați venit toți la primărie să vă instalăm.

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Ați inițiat proiect de hotărâre privind modificarea platformei?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Stimată doamnă, dar același...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, dar acum...

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -...la primărie să-mi instalez aplicația...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Ați venit la primărie să vă instalăm vreo platformă?

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule secretar, ați inițiat proiect de hotărâre de modificare a platformei? Că asta nu am...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna Breahnă, nu-i vorba...Ședințele...ca dumneavoastră, în calitate de consilier local, să stabiliți dumneavoastră care platformă vă convine. Au fost discuții pe grupul de consilieri locali, nu v-a convenit zoom-ul, nu v-a convenit skype-ul, nu v-a convenit CISCO. Vă rog frumos, din nou, prezentați-vă la primărie, lăsați-vă dispozitivele, vă instalăm toate platformele care există, vorbiți între dumneavoastră și hotărâți-vă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, domnule secretar, am înțeles, gata, nu mai continuați, am înțeles ce vreți să spuneți. Domnule președinte, dacă îmi permiteți?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Păi, vorbiți, ce să vă permit? Spuneți.

Doamna lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule secretar, cui nu i-a convenit zoom-ul, cui nu i-a convenit CISCO? Cui?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...v-ați prezentat ca să vă instalăm vreo una din aceste două platforme?

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Dumneavoastră ați inițiat proiect de hotărâre de modificare a proiectului de hotărâre care reglementează în mod restrictiv platforma skype?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar pe grupul de consilieri locali, inclusiv...

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule secretar...Eu v-am întrebat de proiectul de hotărâre...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Doamna Breahnă, lăsați-mă să vorbesc. Cu gura știu că sunteți performantă.

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Nu încercați să...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, atât timp cât...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Haideți că văd că la ceartă, domnule secretar, la certuri, când ne certăm între noi, nu ne întrerupe nimeni, dacă ați observat. Dacă revenim la proiecte și la citirea fondului pe...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Exact, corect, corect.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Na, iaca că tocmai v-au demonstrat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, m-au eliminat din nou. Într-adevăr, cineva...e perfect. Rugămintea mea este... Deci, rugămintea mea este: domnilor consilieri, veniți la primărie, vă instalăm toate platform ele, le alegeți pe care vreți și facem și proiect. Dar hotărâți-vă dumneavoastră, faceți probe înainte, că pe urmă nu putem să suplinim bunul simț al unuia sau al altuia, prin nici o platformă, să știți.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule secretar, eu vin luni la primărie, dar să-mi puneți la dispoziție și o tabletă, vă rog, pentru că nu am primit.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, domnule Șova, vom face toate demersurile. Uitați, domnul Dănilă a fost unul dintre cei care a înțeles, domnul Crețu, doamna Raluca Năstase . Deci au fost consilieri care au înțeles. Ne-au dat...doamna Pricopoaea, care s-au prezentat, le-am dat codurile de acces...

Chiar e atât de greu ca 20 de oameni cu scaun la cap să se înțeleagă, să se respecte unii pe alții? Domnule Crețu! Domnule Crețu... 5                                                        5                                                           5

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă aud acum.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Haideți, vă rog, preluați conducerea și mergem mai departe.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Cineva îmi tăiase microfonul și asta vorbeam. Dar vorbeam singur.

 • 7. PROIECT RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI.

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU dă cuvântul doamnei Consilier Raluca NĂSTASE pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri de protecție a mediului privat precum și a persoanelor fizice din municipiul Bacău odată cu instituirea stării de urgență pe teritoriul României cauzată de apariția virusului SARS - COV 2. Inițiatori: CONSILIERI LOCALI P.N.L. - D-na rAlUCA-MARIA NĂSTASE, D-na DOINA-EMANUELA LAZĂR, Dl. DANIEL MICLĂUȘ, Dl. ILIE BÎRZU,

Dl. CĂTĂLIN-BOGDAN CREȚU

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Mulțumesc, domnule președinte. Repede, o să vă prezint proiectul pentru că nu sunt sigură că o să fiu lăsată să...

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Mulțumesc încă odată celui care m-a dat afară de pe platformă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, așa este. Mi s-a tăiat microfonul. Repede încerc să prezint. Grupul Partidului Național Liberal a decis ca în afară de persoanele care primesc ajutoare sociale și persoanele active, persoane juridice și persoane fizice din Bacău să primească un sprijin. În sensul acesta am...

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Domnule secretar, eu nu mai pot să continui...Domnule primar! Domnule secretar!

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, văd că nu sunt lăsată să prezint p roiectul. Domnule președinte, numai puțin. Domnule președinte, am prins microfonul, lăsați -mă să prezint proiectul. Văd că este greu, e clar...

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Domnule primar, haideți să...că nu putem așa.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă rog, spuneți.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Vă rog frumos să închidem ședința în momentul de față. Raluca.. .Raluca...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, acum am reușit să mă conectez din nou. Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule președinte, vă propun următorul lucru... Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, deci nu mă așteptam la așa ceva, domnule primar, din partea Primăriei Bacău.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule președinte...

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Spuneți, domnule.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu vă propun următorul lucru, dar... următorii pași, dar de aici dumneavoastră va trebui să vă asigurați că toți consilierii locali vor respecta acest lucru. În acest sens, vă promit... Ședința să aibă loc săptămâna viitoare, luni sau marți, dar până atunci toată lumea să vină să aibă instalate alte platforme, iar eu voi iniția acest proiect de hotărâre. Dar, dacă dumneavoastră... nu vom face acele teste, că de aia v-am invitat la primărie...care sunt platformele cele mai simple, vom pierde timpul în continuare. Ăsta este motivul pentru care noi v-am invitat la primărie...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - ...ședința de astăzi.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, domnule primar, observ că înainte de a ne prezenta proiectul mi s-au tăiat...mi s-a tăiat microfonul de 4- 5 ori...

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule președinte, eu propun ca astăzi să derulăm ședința face to face”. Mergem la Centrul de Afaceri, în sala mare...

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Nu se poate, doamnă...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu pot să cred. Cred că suntem unici în țară cu ceea ce se întâmplă pe această...în această ședință.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Raluca! Raluca!

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Propun să continuăm ședința față-n față. În format standard.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Din păcate, nu cred că avem voie să ne întâlnim.

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - De ce să nu avem voie? Regulile de distanțare socială...De ce n-avem voie, domnule primar? În baza cărei hotărâri...

Domnul Primar Cosmin NECULA - A Ordonanțelor militare, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dumneavoastră sunteți conștient de faptul că suntem sabotați aici, da? Ăsta-i un sabotaj. Sunteți conștient de acest fapt, da?

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Haideți să supunem la vot continuarea ședinței în formatul standard la Centrul de Afaceri, începând cu orele 17, de exemplu.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, eu nu pot să votez împotriva unei Ordonanțe militare. Ce doamne iartă-mă? Ce înseamnă asta?

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Care ordonanță militară? Care articol...

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Care interzic adunări mai mari de trei persoane. Ce nu înțelegeți? E atât de simplu.

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - Domnule Crețu, dar ședințele de Guvern cum se organizează? Cu 20 de miniștri, secretari de stat și așa mai departe. Da, e clar că suntem sabotați...exagerat...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, și eu sunt de acord. Suntem sabotați. Dacă...să ne spună Poliția Locală dacă ne putem întâlni în regim de urgență la Centrul de Afaceri, vă rog.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - Parlamentul se întrunește...Parlamentul cum funcționează?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu, dar avem Poliția Locală să ne spună dacă ne putem întâlni într-o oră, la Centrul de Afaceri, păstrând distanța între no i. M-ați auzit? Domnule primar?

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - Corect, corect.

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- Mai avem două proiecte. Haideți să terminăm și după aia vedem.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Păi putem să continuăm fără să întrerupem microfoanele și să scoatem oameni din ședință? Putem?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Păi haideți să facem un experiment. Haideți să începem să discutăm proiectul.

Doamna lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Întrebați-l pe domnul primar și pe personalul din subordine dacă putem continua fără să fim sabotați.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - Poliția Locală...întrebați dacă avem voie.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Doamnă, în această ședință puteți vedea cine participă, da? Puteți vedea. Nu există nici un om din subordinea primăriei. Da? Există doar domnul primar, noi consilierii, domnul secretar, cei de la Radio Easy eventual pot să facă chestia asta și atât.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ- Mie îmi apar 32 de participanți.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - 23 din 32 care au fost...din 34.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Mie îmi apar 17. Mă auziți? Pe mine mă auziți? Mă auziți?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule președinte, aveți abilitatea legală de a suspenda ședința. O reluăm săptămâna viitoare cu modificarea integrală a platformei, dar cu obligația consilierilor locali...dar cu obligația consilierilor locali să manifeste disponibilitate în a face teste pentru acele platforme. Mai avem încă două la dispoziție, încă două platforme care sunt deja preinstalate.

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule președinte, eu vă rog să supuneți la vot cele două variante de continuare a ședinței.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Care, doamnă?

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Una: față-n față în formatul standard la o oră pe care o s-o stabilim de comun acord acum, cu păstrarea măsurilor... implementarea măsurilor de distanțare socială, așa cum...

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Aș vrea să-mi confirme cineva că am voie să fac ședința în felul acesta.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, să confirme Poliția Locală, domnule...

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...sunteți deasupra legii, domnule.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Doamna Breahnă, prin Ordonanța militară 2, domnul ministru Vela a specificat că este interzisă adunarea de grupuri mai mari de trei persoane.

Domnul Primar Cosmin NECULA - E bun domnul Vela? Sunteți de acord cu dumnealui?

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Nu, că e de la PNL.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu, dacă-i suficient de convingător domnul Vela, nu că-i..., în sensul că-i bun el, ca individ.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Eu am mai făcut o afirmație... Doamna lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Pe stradă trei persoane, nu în consiliul local sau în Guvern sau în Parlament.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamnă, dacă pe stradă n-ai voie trei persoane...grupuri de trei persoane, într-o încăpere închisă ai voie mai mult de trei persoane? Dar nu e logic? E vorba de logică aici, până la urmă.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Doamnelor si domnilor consilieri, cred că fiecare dintre noi am primit o tabletă la începutul mandatului. Cei care au venit...exact...

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU- Nu neapărat.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - ...cei ...aveți răbdare un pic, cei care au ocupat...ocupă acum post de consilier prin eliberarea unor posturi...unor posturi de consilier ar trebui să primească la rândul lor tablete. Acum, având în vedere situația de urgență, consider că se impune ca toți consilierii să se prezinte la primărie cu aceste tablete și să le pună la dispoziție pentru instalarea aplicației unde să putem ține ședința de consiliu local în mod civilizat. Dacă nu...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Iată ce frumos și cursiv vorbește președintele de ședință și nu-l întrerupe nimeni.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Dacă cineva nu prezintă acest...tableta sau un alt dispozitiv de pe care dorește să facă...să participe la ședințele de consiliu local, este considerat absent, din punctul meu de vedere.

Doamna lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule președinte, dar de când impuneți dumneavoastră regulile astea? Tableta nu este funcțională pentru a funcționa cu asemenea aplicații.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Serios?

Doamna lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Are niște funcții extrem de reduse, eu nu pot utiliza tableta oferită de executivul băcăuan. O țin în sertar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Doamna Breahnă! Doamna Breahnă, eu cred că domnul Dănilă...eu cred că domnul Dănilă, colegul dumneavoastră, vă poate contrazice, da? Pe tableta aceasta oferită de executiv, cu foarte puține facilități, a fost instalat programul CISCO și funcționează. Da? Dacă dumneavoastră o țineți în sertar, e problema dumneavoastră. Țineț i-o în sertar.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Pentru a demonstra buna credință, mai încercăm odată. Doamna Năstase, vă rog frumos să prezentați expunerea de motive la proiectul numărul 8.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, domnule președinte, intru direct în proiect. Propunerile noastre sunt facilități pentru mediul de afaceri pe toată perioada...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, am fost...am revenit.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -...pe toată perioada...Facilități pentru mediul... facilități pentru mediul de afaceri local, pe toată perioada...

Domnul Consilier Romică Botoi- Dar cine tastează acolo?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Deci...mă scoate din program un participant, așa scrie. Repet, reducerea...reducerea cu 50 % a taxei de salubritate pentru persoanele...

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Dragi consilieri, gândiți-vă că această ședință este în spațiul public.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, deci nu mă lasă să citesc proiectul cineva. Mă auziți, domnule președinte?

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Eu vă aud cu întreruperi datorită acestor scoateri.

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA - Dar de unde știu eu, doamnă, că nu faceți chiar dumneavoastră ca să ...cădeți în victimă? Toți suntem scoși.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Doamnă...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Aș vrea să fie foarte clar că pe ecran scrie că un alt participant ne scoate din program, da?

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Doamna Pricopoaea, chiar credeți că ne sabotăm propriul proiect?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, că și pe doamna Pricopoaea a scos-o cineva. Uitați, acum și pe domnul primar. Nu, cineva se ține de glume proaste, este clară treaba.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Încerc să continui a citi proiectul. Reducerea taxei cu 50% pentru salubritate, mă auziți?

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Da.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Diminuarea cu 50% a tarifelor pentru plata chiriilor, redevențelor sau a altor sume contractuale datorate bugetului local , impozite pe clădiri și terenuri pentru firme, să fie calculate aplicând cote minime, da, și taxa pentru folosirea...

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Cred că se poate observa că mâinile doamnei Năstase nu sunt pe telefon, ca să-și taie singură microfonul. Da, din păcate...din păcate, eu nu mai pot să continui în felul ăsta. Rog tot consi...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule...Domnule președinte, lăsați-mă să citesc în continuare facilitățile pentru persoane fizice, poate reușim să votăm.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Nu reușim, Raluca. Văd că nu reușim deloc. Suntem scoși sistematic, asta este problema.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Eu consider, domnule președinte, vă rog ascultați-mă.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Spuneți.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Consider că domnii consilieri, ascultați-mă, vă rog, au avut la mapă materialul. Vă rog frumos, dacă nu sunt alte discuții referitoare la proiect să supunem la vot...

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Sunt discuții asupra proiectului?

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA - Nu, haideți să votăm.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Deci, domnule președinte, vă rog să mă ascultați.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Da, sunt discuții.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dați-mi voie...este prezentat la mapa fiecărui consilier.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Doamna consilier, dacă nu sunt discuții, să votăm.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Da, sunt discuții.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Sunt discuții?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Da.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Vă rog să vă înscrieți la cuvânt.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar m-am mai înscris, de câte ori să vă zic că sunt discuții și vreau să vă vorbesc?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Păi nu, spuneți, vorbiți.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Bun, domnul Necula. Cine se mai înscrie la cuvânt?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Domnule președinte, cereți și avizele înainte. Pe urmă discuțiile.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Evident, că avizele-s foarte importante.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Corect. Rog pe domnul secretar să anunțe majoritatea necesară adoptării proiectului și avizul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Majoritatea necesară adoptării acestui proiect este de majoritate absolută. Vreau să vă spun că, din punct de vedere al articolului 136 indice 8 proiectul îndeplinește condițiile de a fi pus pe ordinea de zi, dar eu îmi rezerv dreptul ca până la următoarea ședință să specific de ce nu-l voi semna, de fapt nu-l voi contrasemna. De altfel, toate avizele comisiilor de specialitate din cadrul primăriei sunt negative, cu motivările aferente, bineînțeles, în rapoartele de specialitate.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, dacă domnul...domnul președinte de ședință dacă ne auzim...Referitor la rapoartele de...rapoartele pe care aparatul domnului primar le-a dat, aș avea de comentat niște chestiuni, dar aș vrea să discute întâi toți colegii din consiliu și la final o să fac niște observații referitoare la rapoarte. Mulțumesc.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Discuții, vă rog. Înscrieți-vă la cuvânt.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ghingheș, o întrebare.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Deci, prima oară s-a înscris domnul Necula. Altcineva?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Ghingheș, o întrebare.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Ghingheș...Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Da, vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Trecând de faptul că din ceea ce înțeleg de la domnul secretar și de la comisiile de specialitate acest proiect este ilegal, dar pe lângă faptul că este ilegal este și demagogic.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Aoleu. ..chiar nu putem...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule președinte, vă rog cu răbdare...rog cu răbdare, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Mulțumesc mult. Chiar nu putem să ne comportăm civilizat?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Vă rog, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - V-am zis, din punctul meu de vedere este un proiect demagogic, dat fiind faptul că...pe lângă faptul că este și ilegal.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Nu vă mai auzim, cineva v-a tăiat microfonul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu vă mai auzim, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mă auziți acum?

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Acum, da.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, trecând de faptul că este ilegal, este demagogic. Vreau să vă informez cu privire la faptul că în momentul de față taxa de salubritate nu acoperă necesarul pentru toate cheltuielile care sunt legate de salubritatea orașului. Ăsta este un element. Doi - aceste măsuri ar trebui să le ia totuși Guvernul României în contextul în care ar trebui să se intereseze un pic de mediul economic.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Vă dați seama cât de penibili suntem?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mă auziți?

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Acum vă auzim.

Domnul Primar Cosmin NECULA - De asemenea, doresc să vă informez că am solicitat Guvernului României de patru ori până în momentul de față alocarea sau găsirea unor soluții financiare. Chiar alocarea de credite din Trezorerie, deci cămătărie să zic, da? Pentru tot ce înseamnă plata gazelor pentru încălzirea populației municipiului Bacău. Aveți un mare personaj la Ministerul Dezvoltării, pe numele lui Ștefan care, deși aprobă la alte unități administrativ- teritoriale, respinge pe bandă Municipiului Bacău. Dacă un astfel de proiect ar fi adoptat ar însemna un dezastru pentru Municipiul Bacău. Mă auziți?

Domnul Consilier Romică BOTOI - Eu nu vă mai aud.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Acum vă aud.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dezastru și faliment propriu-zis al acestui oraș doar dintr-un populism de ăsta sălbatic și deșănțat. Mai mult decât atât, vreau să luați în calcul faptul că această taxă, stimată doamnă, care sunteți una dintre inițiatori și exponenta grupului întreg, a fost stabilită printr-un proiect european asumat, pe care, dumneavoastră, în momentul de față, mă refer la taxa de salubritate...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - V-au tăiat microfonul iar, domnule primar. Iar v-au tăiat microfonul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Am să repet de fiecare dată. Voiam să spun că această taxă de salubritate a fost asumată printr-un proiect european. Dumneavoastră, doamna Năstase, lucrați la proiecte europene sau pentru proiecte europene. În momentul în care există o asumare în fața...asumare făcută în anul 2010, nu puteți veni printr-un populism de ăsta deșănțat să blocați activitatea unui oraș. Gândiți-vă că există viață și după campaniile electorale care sperați dumneavoastră că vor veni sau le veți și câștiga. Vă anunț că în momentul de față Guvernul României ar trebui să fie implicat în momen...acum, pentru a susține financiar tot ceea ce înseamnă cheltuielile cu termia acestui oraș, așa cum au făcut-o în diverse forme celelalte guverne de dinaintea dumneavoastră...Că ne-au dat banii puțini, dar au dat. Dumneavoastră sunteți primul guvern care pur și simplu tăiați prin intermediul acestui ministru, ministrul Ștefan. Dar, în contextul în care alte UAT-uri de aceeași culoare politică cu a dumneavoastră primesc bani. Poate ar fi fost mai interesant pentru grupul PNL și pentru PNL Bacău să fiți capabili să susțineți orașul la nivelul Guvernului pe care îl reprezentați. Dar, din păcate, nu faceți acest lucru și doriți, într-un fel sau altul, să duceți orașul într-o zonă în care se cheamă faliment”. Măsurile de susținere economică trebuie să le ia Guvernul. Dacă nu le-a luat...

Domnul Consilier Romică BOTOI - V-a întrerupt, domnule primar. V-a întrerupt, domnule primar, iar. Ați fost întrerupt, domnule primar...

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - L-a scos de tot...V-a scos și pe dumneavoastră.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, domnule primar, am înțeles ideea. E clar că nu putem comunica, am înțeles ce-ați spus, nu vă convine Guvernul liberal, este clar...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu v-am întrerupt, doamnă. Stimată doamnă...

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Dar nu vă întrerupe nimeni. Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .am vrut să vă răspund, că nu vă aud.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar, eu vă spun în felul următor...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Pe scurt, scurtați.

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...acestui oraș, văd că sunteți pe drumul cel drept. Și acuz în mod direct grupul consilierilor PS...PNL, îmi cer scuze, că-și doresc acest lucru. Mai mult decât atât, ministrul Ștefan din Guvernul României își dorește ca...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule, dar lăsați ministrul, domnule ! Scurtați discursul că nu vă mai auzim.

Domnul Primar Cosmin NECULA -...să rămână și fără încălzire. Asta faceți în momentul de față în loc să vă convingeți guvernul să facă rost de bani sau să dea, într-un fel sau altul, măsuri de susținere economică.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Ați terminat, domnule primar? Nu mai aveți, domnule primar Necula, nu mai aveți grija dumneavoastră, a guvernului! Dumneavoastră aveți grija orașului! Când v-ați dus cu pachete pe la cetățeni, nu m-ați întrerupt, când v-ați dus cu pachete pe la cetățeni și spuneați acolo că ”Pachetul este de la domnul primar” , erați foarte bucuros. La măsuri sociale... nu mă întrerupeți că nu v-am întrerupt... domnule primar, la măsuri din astea sociale și de pomană electorală sunteți primul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Stimată doamnă, nu am spus așa ceva, nu mai mințiți.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu mint deloc, dar avem declarații în sensul ăsta, domnule primar. Domnule primar, v-ați lipit.. .v-ați lipit, domnule primar Necula...

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...normal, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .v-ați lipit de molima asta foarte bine, ca timbrul de scrisoare. Vă descurcați pe timp de molimă perfect.

Domnul Primar Cosmin NECULA - ... sunteți capabili să gestionați, eu trebuie să iau măsuri.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule! Domnule primar, dumneavoastră ocupați-vă de orașul Bacău, domnule primar !

Domnul Primar Cosmin NECULA - N-ați înțeles nici acum că această epidemie nu are culoare politică. Chiar nu ați înțeles treaba asta.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dumneavoastră n-ați înțeles, că dumneavoastră vă faceți campanie electorală pe spinarea oamenilor necăjiți la care vă duceț i cu pachete, vă duceți și acum. Dumneavoastră sunteți cantonat, deși sunteți tânăr, sunteți cantonat în trecut, domnule primar. Vă duceți cu plasa cu mâncare pe la oameni și spuneți că ”Este din partea domnului Necula, din partea primarului”. Haideți, fiți serios!

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu-i adevărat.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Revenim la proiect. Din punctul nostru de vedere, domnule primar.. .Domnule primar, din punctul nostru de vedere, toate solicitările noastre de reducere de taxe sunt le gale și niciodată grupul PNL nu ar veni în fața consiliului local cu documen...cu proiecte nelegale. Toate solicitările sunt legale, pot fi puse în aplicare de către consiliul local și de către primărie. Colegii noștri pot vota și vă rog să procedați la vot. Trecem la vot, închid discuția politică cu dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți într-o permanentă campanie, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu mă mai scoateți atât din sistem, doamnă. Treaba asta...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Eu?

Domnul Primar Cosmin NECULA -...falimentul orașului...sarabande demagogice pe care le promovați.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule președinte, hai să vedem întrebarea domnului Ghingheș.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Domnule Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mulțumesc. În mare, pe fond, sunt de acord cu ideea de a adapta cumva regimul fiscal local, dar am două...nu una, am două nelămuriri. Prima de referă la taxa de salubritate pentru cetățeni. Hai că a tunci când vine vorba de firme pot să înțeleg că sunt foarte multe societăți comerciale care n-au avut activitate, n-au avut angajați, deci automat n-au generat deșeuri. Să zicem că teza e adevărată. Dar în cazul cetățenilor, deșeurile sunt chiar mai multe. Ne uităm la ghenele de gunoi sau, mă rog, la pubele. Gunoiul s-a strâns, pentru că lumea stă acasă, generează deșeuri. Acolo nu văd neapărat o justificare pentru reducerea taxei de salubritate, care și -așa, haideți să fim sinceri între noi și-mi asum ceea ce spun, nu este...”Faci gunoi, plătești” este principiul director al politicii europene de gestionare a deșeurilor, principiu pe care l -am asumat în cazul documentațiilor de gestionare a deșeurilor la nivel local. Și...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Aveți dreptate, aici dacă...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - .. .tocmai de aceea, dacă ați scoate acest articol doi care se referă la persoanele fizice, aș fi înclinat să votez proiectul, iar pe lângă asta, aș dori să știu care este impactul bugetar al acestor...al tuturor reducerilor pe care le propuneți, pentru că, așa cum am vorbit și anterior, când a fost vorba de contul de execuție bugetară, începem să avem probleme pe cash la nivelul municipiului, deci s-ar putea să avem probleme și cu asigurarea serviciilor publice care încă funcționează. Tocmai de asta...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Cu certitudine vom avea, domnule consilier. Practic blocăm întregul oraș.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Domnule primar, nu v-am dat cuvântul, lăsați-l pe domnul Ghingheș să termine expunerea.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Sunt curios care este impactul bugetar estimat de acest...mă rog, vizat...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Au calculat ceva?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Am întrebat...am întrebat...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Mă auziți, domnule Ghingheș? Mă auziți?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, mulțumesc.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule Ghingheș, componenta de persoane fizice pentru reducerea taxei se referă la persoanele fizice active, dar care sunt în imposibilitatea de a-și plăti taxele. Noi trebuie să avem în vedere că avem o categorie destul de mare de persoane fizice active, cu serviciu, dar care au intrat în imposibilitatea...Mă auziți?

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...României mai există?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Să știți că nu vă înțeleg foarte bine ce spuneți.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Guvernul României mai există sau...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar, nu vorbeam cu dumneavoastră. Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere, ați început cu Guvernul, eterna...eterna dumneavoastră poveste. În ceea ce privește...în ceea ce privește impactul bugetar, domnule consilier Ghingheș, ne așteptam ca în referatele Primăriei Bacău pe care ni le-au pus la dispoziție să ne sprijine în acest sens și să specifice acolo concret care este impactul bugetar. Noi nu am avut posibilitatea să facem acest calcul. Dânșii au în referatele pe care ni le-au pus la dispoziție...ne-au făcut doar aprecieri care țin de oportunitate, da...

Domnul Primar Cosmin NECULA - De legalitate.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .ceea ce spune, ce ține de legalitate nu se concretizează și în probe, da? Dacă îmi permiteți, vă referiți în referatul Direcției Juridice la principiul anualității invocat de dumneavoastră. Veniturile și cheltuielile bugetare sunt aprobate în condițiile legii pe o perioadă de un an care corespunde exercițiului bugetar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar aveți dreptul să inițiați asemenea proiecte, doamnă? V-ați gândit vreodată...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Poftiți, domnule primar? Da, avem.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dreptul legal.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - La proiectul nostru, de față, la proiectul 8, domnule primar, sau ce spuneți?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da. Vă întreb dacă știți dacă aveți dreptul legal sau nu.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Bineînțeles că avem dreptul. Aveți proiectul în față, l-ați citit, aveți toate...

Domnul Primar Cosmin NECULA - De ce...De ce nu l-a semnat și domnul Miclăuș?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Păi, puteți să-l întrebați pe dânsul, domnule...domnule primar. Domnul Miclăuș, în calitate de consilier local, are dreptul să nu semneze un...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu sunteți deasupra legii, înțelegeți.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar, dacă dumneavoastră vă închipuiți că noi ne situăm deasupra legii, noi, liberalii, în condițiile în care solicităm facilități pentru mediul de afaceri...Dar nu mai vorbiți peste mine, că nu se înțelege nimic.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Guvernul României...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar Cosmin Necula, nu mai îmi luați microfonul. Facilitățile pentru mediul de afaceri și pentru persoanele fizice...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mediul de afaceri... Aveți un minister întreg care se ocupă de mediul de afaceri. Ăla ce face, doarme? Sau e sinecură de-a partidului dumneavoastră?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Repet, toate facilitățile pe care noi le-am trecut în proiect sunt perfect legale, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu sunt legale, mai mult...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Sunt legale, îmi susțin punctul de vedere. Aici o să-l rog pe domnul consilier Ghingheș...Domnule primar, nu mai doresc să discut cu dumneavoastră, înțelegeți.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Cum doriți dumneavoastră, dar nu tot ce se întâmplă...ce vă doriți dumneavoastră se și întâmplă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar, îi spun domnului Ghingheș dacă...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mai structurat să discutăm, așa. Mai structurat, pentru că am pus două întrebări și, domnule primar, aș vrea să aud răspunsul la ele. Pe baza răspunsurilor...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Impactul bugetar.. .Domnule consilier, referitor la impactul bugetar...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - .. .votez sau nu.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da. Domnule consilier, referitor la impactul bugetar v-am spus că nu-l avem pentru ora...pentru moment și am solicitat... am crezut că în referatele primăriei ne va trece...în referate exact impactul...

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Domnule primar, fiți civilizat și așteptați.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Inițiatorii trebuie să prezinte impactul, nu primăria.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar, dumneavoastră dacă ați avea...ați fi avut buna intenție de a ajuta la promovarea proie ctului și de a sprijini mediul de afaceri și persoanele fizice, calculați impactul bugetar. Haideți, să fim serioși. N-ați făcut decât să căutați motive de a nu vota acest proiect, de a spune că este nelegal.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu votez, doamnă, utopiile dumneavoastră nu le votez.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule consilier Ghingheș, segmentul de populație activă care nu are venituri în perioada aceasta trebuie prins în această hotărâre de consiliu local. Mă refer la acel segment de populație activă, de aceea am prins și persoanele fizice în acest proiect. Și noi ne-am gândit dacă să mergem pe componenta de persoane fizice, dar sunt multe categorii profesionale care nu au de lucru în perioada aceasta. O să vă rog, domnule consilier, să țineți cont că este o perioadă limitată de timp, care se pliază doar pe perioada de criză și de pandemie, nu este o măsură luată ”a la long”. De aceea ne dorim să ne ajutați, să ne dați votul, pentru a sprijini atât mediul de afaceri cu aceste măsuri, cât și persoanele fizice aflate în dificultate. Eu zic să trecem la vot și să vedem dacă avem susținere pe acest proiect și vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Vă mulțumesc, doamna...

Domnule Ghingheș?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, atât, am vrut să știu răspunsul. Vă mulțumesc.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Am înțeles. Domnule secretar, vă rog frumos supuneți la vot proiectul de...punctul 8 de pe ordinea de zi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, înainte de a supune la vot vreau să fac niște precizări referitoare la...cu privire la părerile date asupra stării de legalitate. În primul rând, vreau să vă fac precizarea că orice hotărâre de consiliu local, ca să poată să fie inițiată și aprobată, trebuie să fie invocat un act juridic normativ de nivel superior, care să permită să facă acest lucru. De exemplu, cum s-a întâmplat cu perioada de amânare de la 31 martie până la 30 iunie a plății impozitelor pentru a beneficia de acele bonusuri. Ori, în acest caz, în acest proiect de hotărâre nu există un temei legal în care să poată să fie modificate impozitele pe clădiri și pe terenuri. De asemenea, această taxă de salubritate, în afara faptului că domnul Ghingheș a avut perfectă dreptate când a spus ce a spus, iar problema ridicată de dumnealui referitoare la persoane juridice se reglează foarte ușor prin faptul că majoritatea societăților comerciale au trimis în șomaj tehnic și ele pot face dovada acestui fapt și, prin consecință, și a scăderii taxei de salubritate. Mai mult decât atât...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Și persoanele fizice pot face dovada că nu au...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Mai mult decât atât... Dacă mă lăsați să termin, vă explic până la capăt, da? Mai mult decât atât, într-adevăr, exact cum a spus domnul Ghingheș, poluatorul plătește, cel care produce gunoi trebuie să plătească. Și într-adevăr se produce mai mult gunoi. În momentul în care dumneavoastră găsiți un temei legal în care puteți să scutiți pe cineva care beneficiază de un serviciu să-l scutiți de la acel serviciu, în condițiile în care această valoare a taxei de salubritate face parte dintr-un proiect european și puneți în pericol proiectul european, e o altă problemă. Totodată, dumneavoastră prin acest proiect ați solicitat ca tarifele pentru plata chiriilor, redevențelor sau alte sume contractuale...Vă aduc la cunoștință că toate contractele de concesiune, închiriere se fac în urma unei licitații . Majorarea sau micșorarea, mai ales diminuarea acelui preț obținut în urma unei licitații înseamnă deformarea și denaturarea rezultate...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu este adevărat, interpretați legea cum doriți dumneavoastră, domnule secretar, vă atrag atenția.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deocamdată. ..deocamdată...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Reducerea nu se...nu este...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamna Năstase...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - .. .adevărat, interpretați greșit legea. Reducerea se aplică inclusiv celor care...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Mă lăsați să termin? Deocamdată, colegii mei și cu mine...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Reducerea pentru motiv de criză n-are legătură cu...

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Doamna Năstase, vă rog frumos...Doamna Năstase, nu mai interveniți, vă rog frumos.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...și cu mine ca să ne pronunțăm asupra stării de legalitate, nu dumneavoastră. Dumneavoastră vă pronunțați asupra oportunității. Dumneavoastră puteți să veniți să propuneți nave cosmice, dar un fapt pentru care ar trebui să dea de gândit inițiatorilor, este faptul că domnul Miclăuș care face parte din grupul PNL, care are studii de drept, nu a semnat acest proiect. Mai mult decât atât, nici domnul Bîrzu, cu o experiență administrativă vastă în domeniu, de reputație la nivel local, nu a semnat acest proiect. Deci, asta ar trebui să vă dea de gândit inițiatorilor. Personalități în domeniul administrației nu au semnat acest proiect. Deci, dacă noi care avem obligația să ne pronunțăm asupra legalității avem abțineri, atunci și dacă colegii dumneavoastră care au în spate experiența dreptului și a administrației nu au semnat...Ce să vă mai spunem? Dumneavoastră ieșiți și spuneți...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule secretar, referiți-vă, domnule, la ce aveți dumneavoastră de referit, nu la colegii mei din Partidul Național Liberal. Nu vă înțeleg acum ce faceți acolo.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...un om care are studii...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Trebuie să favorizați pe cineva, doamna...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Lăsați studiile de avocatură ale lui Miclăuș sau...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dumneavoastră ați spus că acest proiect a fost inițiat de grupul PNL, dar nu a fost inițiat de PNL, a fost inițiat de trei consilieri din grupul PNL. Doi oameni, unul cu studii în drept și unul cu administrație și cu experiență extraordinară în administrație , cu reputație desăvârșită, nu au semnat, da?

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Documentația pe care eu am depus-o la primărie avea lipsă doar semnătura domnului Miclăuș. Avea semnătura domnului Bîrzu, avea semnătura celorlalți, mai puțin a domnului Miclăuș.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu, proiectul de hotărâre...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule secretar, nu ăsta este fondul discuției la acest proiect, domnule secretar. Nu vă mai duceți într-o zonă care nu vă aparține. Vă rog frumos supuneți proiectul la vot. V-am înțeles punctul de vedere, am citit cu toții referatele, ne este foarte clar care-i punctul dumneavoastră de vedere. O lună de zile, domnule secretar, ați stat și ați scris toată polologhia aceea în referate, pe care, să știți că orice jurist cu pregătire rudimentară, v-o demontează. Există bază legală pentru fiecare măsură pe care noi am propus-o acolo. Nu are nici o legătură cu faptul că domnul Miclăuș sau un alt coleg nu a semnat proiectul. Dumneavoastră rezumați-vă la ce vă aparține ca și meserie și datorie acolo, supuneți proiectul la vot. Haideți. Terminați cu prostiile astea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Îl întreb pe domnule președinte, putem supune la vot?

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Păi, eu am făcut invitația asta mai demult, dar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnule Bîrzu! Domnule Bîrzu...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, nu știu, cineva mi-a luat difuzorul, microfonul. Acum, de-abia acum văd că am putut intra. Spun pentru vot?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Da.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Pentru vot...este oportun proiectul. Pentru.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Votul meu este ”pentru” și votul grupului politic PSD este ”pentru”.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule secretar, o să vă rog cu răbdare, pentru că ne scoate succesiv, vedeți, da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Observ și de asta revin și iar revin, ați observat, da?

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN- Domnule secretar, mă auziți? Mă auziți?... Pentru proiect și pentru refacerea USL-ului la Bacău. Domnule primar, rămâneți pe dinafară, domnule primar, s-a refăcut USL-ul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Pe dinafară ești tu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnule președinte, eu vă informez că la apel au răspuns numai 13 consilieri, din care 10 ”pentru” și trei abțineri. Dumneavoastră hotărâți acum.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule secretar, dumneavoastră...o să vă rog să mai reluați pentru persoanele care nu v-au răspuns la întrebarea de cum votează.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...pe chat. Solicit exprimarea votului în scris.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, solicităm votul în scris pentru că ne scoate succesiv din platformă, după cum vedeți, degeaba ați întrebat de trei ori, că noi suntem scoși non-stop. Doamna Pricopoaea a intrat - a ieșit, a intrat - a ieșit. Ia mai întrebați-o.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Scrieți pe chat, vă rog frumos. Fiecare să spună ”pentru”...cu atât mai mult rămâne scris, chiar vă mulțumesc.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Și cei care am votat, domnule secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Toată lumea, pentru ca procedura să rămână scrisă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Scrie, în scris.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Toată lumea și specificați și proiectul, ca să nu se înțeleagă greșit.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Votez ”pentru”, rămâne scris. Vot pentru proiectul 8. Uitați, doamna Raluca Năstase, vă dau un exemplu, foarte bine. Domnul Ghingheș s-a abținut la proiectul 8.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Domnule Luca...Doamna

Breahnă, se votează proiectul 8. Iarăși a scos-o cineva pe doamna Breahnă... Se poate vota pe chat chiar dacă nu sunteți conectați video.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Hai, frate, n-ați terminat de votat ilegalitățile astea? Hai că mai avem și altceva de făcut decât ilegalități.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar, abțineți-vă, nu mai vorbiți prostii. Efectiv vorbiți prostii. Proiectul este perfect legal, măcar nu mai insistați pe tema asta, domnule primar. Duceți-vă de unde ați venit, domnule primar, mergeți și lăsați-ne. Duceți-vă unde erați, era mai bine când ați tăcut din gură.

Domnul Primar Cosmin NECULA - N-o să plec...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu vă supărați pe mine. Vă port tot respectul, sunteți primar ales, dar numai prostii ați vorbit, domnule primar.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Doamna Năstase și cu domnul primar, vă rog frumos...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Îmi cer scuze.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

-

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

15

-

4

Cu 15 voturi ”pentru ”și 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Dacă-mi permiteți, domnule secretar, aș vrea să le mulțumesc colegilor din consiliul local că au susținut proiectul nostru, că susțin mediul de afaceri și persoanele active din Bacău. Trebuiau luate în considerare și susținute și acestea. Vor fi susținute și de Guvern, susținem și noi, consilierii locali, persoanele fizice și persoanele juridice active din Bacău, nu numai persoanele care se bucură de ajutoare sociale. Vă mulțumesc încă odată și mă bucur că ne-a trecut proiectul. Este o măsură extraordinar de bună pentru persoanele active. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Și extraordinar de ilegală.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar, abțineți-vă.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Am și eu o întrebare. Am o întrebare către executiv.

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...campanie, liberalilor.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Abțineți-vă, noi nu am mers...domnule primar, nu am mers pe la ușile nimănui cu pachete.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Dragi consilieri...dragi consilieri, supun discuției...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - .. .oriunde mergeți, domnule primar, numai puțin, domnule președinte, o să mergeți și la aceste firme să cereți voturi, domnule primar.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Vă rog să încetați discuțiile.

Am rugămintea să încetați discuțiile...Da, spuneți.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule președinte, legalitatea proiectului o va analiza instituția prefectului, nu executivul băcăuan. Faceți eforturi să fie analizată cu celeritate legalitatea proiectului.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Corect. Aș aduce la cunoștință faptul că același tip de proiect a mai fost aprobat în alte municipii din țara asta, așa că eu cred că se poate, dacă există bunăvoință.

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către UAT comuna Mărgineni asupra unei suprafețe de teren situată în Bacău. Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- Proiect privind aprobarea dreptului de uz și servitute către UAT comuna Mărgineni asupra unei suprafețe de teren situată în municipiul Bacău.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Rog, domnul secretar să anunțe majoritatea necesară adoptării proiectului de hotărâre și să prezinte avizul. Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, vă aud.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Vă rog să prezentați majoritatea necesară adoptării proiectului de hotărâre și avizul la proiect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, majoritate absolută și există avizul.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Vă mulțumesc.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Aviz favorabil și vot ”pentru”. Luați în calcul și votul meu "pentru”, pentru că trebuie să mă ocup de un raport. Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Corect. Vă rog frumos, dacă votați înainte scrieți votul în chat. Vă mulțumesc.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului?

Nu sunt discuții. Rog, domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule secretar, ”pentru” și din cauza faptului că n-am putut să argumentez la ceea ce ați spus dumneavoastră la proiectul anterior, o să-mi permit să trimit un material tuturor consilierilor și dumneavoastră inclusiv, prin care să vă demonstrez că ceea ce ați spus despre proiectul nostru și domnului primar o să-i trimit și o să-l rog să-l citească cu atenție, este perfect legal. La proiectul ăsta votez ”pentru”. Vă trimit un material că nu m-ați lăsat...Mie mi-e clar că de la dumneavoastră din primărie este...

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Doamna Năstase, vă rog frumos, haideți să discutăm la ”Diverse”, să ajungem acolo măcar.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Sigur, sigur, nu, dar acum mi-e clar că din primărie este problema, iar domnul Necula nu e în stare să asigure securitatea transmisiei... Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Doamna Năstase, haideți să revenim la procedura de vot.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

--

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

-

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 29/2014 prin care s-au aprobat statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 29/2014 prin care s-au aprobat statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului. E vorba de niște promovări în grad profesional.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Vă mulțumim. Domnule secretar, vă rog să anunțați majoritatea necesară aprobării proiectului de hotărâre și să prezentați avizul. Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă aud. Alo!

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Majoritatea și cu avizul, vă rog. Proiectul 10.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Acum vă spun. Majoritate absolută și există aviz.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Vă mulțumesc.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului, dacă sunt? Constat că nu sunt, domnule secretar vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

--

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

--

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

-

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi "pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.41/28.02.2020 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- Proiect privind completarea HCL nr.41/28.02.2020 prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Centrului Bugetar Creșe Bacău.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Vă mulțumim. Rog, domnul secretar să anunțe majoritatea necesară adoptării proiectului de hotărâre și avizul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - La punctul 12?

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - 11.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - 11, domnule primar. Domnule secretar, scuzați-mă. Scuzați-mă, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Majoritate absolută și există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU- Discuții asupra proiectului?

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnule președinte, eu vreau să fac un mic amendament aici.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Vă rog.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Am discutat un pic cu domnul Barbu și la completarea...prima completare din expunerea de motive, coordonator de specialitate treaptă I, grad profesional I, vin cu amendamentul: treaptă grad profesional I/II, după caz. Am discutat cu domnul Barbu ieri și mi-a spus că e necesar să trecem și această...și acest grad II, după caz.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Am înțeles. Domnule secretar, vă rog frumos să supuneți la vot amendamentul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Numai o secundă, numai o secundă, domnule președinte. În calitate de inițiator nu susțin acest amendament.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Corect. Domnule secretar, vă rog frumos să supuneți la vot.

Se începe apelul pentru exprimarea votului.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule președinte...

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Da.

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...așa, o lămurire pentru colegii dumneavoastră. Amendamentul respectiv nu s-a discutat, domnul Ștefan n-a discutat nimic cu domnul Barbu. Am vorbit acum cu domnul Barbu.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Ba, da, domnule primar, am vorbit ieri cu domnul Barbu. Vă arăt și convorbirea pe telefon. Este înregistrată, domnule primar. Tot ce vine din partea dumneavoastră - e bun, ce vine din partea altui coleg - nu-i bun. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Abținere. Și poate domnul primar, ca inițiator al proiectului, trebuia să fie mai explicit, să știm ce votăm exact, să nu facem vreo greșeală.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - În ce sens, domnule Scripăț, fiți mai explicit dumneavoastră, dacă domnul...Spuneți. Vă rog frumos.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-nu sunt inițiatorul proiectului.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Doamna Năstase...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Îl rog pe domnul primar să fie mai explicit. Mă scuzați.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Domnule Scripăț, dacă aveți discuții de făcut, la faceți în momentul în care fac apelul pentru înscrierea la discuții, altfel nu putem să ținem ședința. Vă mulțumesc.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

--

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

-

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

-

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

14

-

3

Cu 14 voturi ”pentru ” și 3 abțineri amendamentul domnului viceprimar Daniel- Dragoș Ștefan a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Vă rog să supuneți la vot proiectul cu amendamentul aprobat. Domnule secretar...

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

-

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

17

-

2

Cu 17 voturi "pentru ” și 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere si a contribuției lunare de întreținere datorata de beneficiarii si/ sau de 5                                                              5                                                            5

susținătorii legali ai acestora din Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău pentru anul 2020.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- Vă mulțumesc. Este vorba de proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere si a contribuției lunare de întreținere datorata de beneficiarii si/ sau de susținătorii legali ai acestora din Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău. E vorba de o menținere a valorilor anterioare.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Vă mulțumesc. Domnule secretar, vă rog să anunțați majoritatea necesară adoptării proiectului de hotărâre și avizul. Domnule secretar!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz și majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului? Constat că nu sunt, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

-

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

--

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(Au fost anunțate 17 voturi pentru. Doamna consilier Doina Dragomir a votat pe chat).

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Vă mulțumesc. Mă bucur să constat că funcționează platforma la un moment dat, dar trebuie să ne comportăm civilizat.

 • 13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei lunare aferent locuințelor ANL din municipiul Bacău, în conformitate cu HG nr. 962/ 2001 și Legea nr. 152/ 1998, modificate și completate, pentru anul 2020.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei lunare aferente locuințelor ANL din municipiul Bacău, în conformitate cu HG nr. 962/ 2001 și Legea nr. 152/ 1998, cu modificările și completările pentru anul 2020. Se mențin toate valorile.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Vă mulțumesc. Domnule secretar, vă rog să prezentați majoritatea necesară aprobării și avizul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută și există aviz.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Vă mulțumesc. Vă rog frumos să închideți microfonul că se face microfonie.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Eu aș dori un scurt comentariu, dacă...

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Vă rog, domnule...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Aș vrea să propun domnului primar și domnului secretar, prin aparatul de specialitate să simplifice prelungirea asta a contractului, ținând cont că se cer o multitudine de documente la prelungire, având în vedere în ce perioadă ne aflăm, de a simplifica procedura prelungirii, de a elimina să aducă documente în mod fizic. La prelungirea contractului de închiriere. S-a reținut propunerea?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Este procedură on-line, domnule.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Domnule Bîrzu, procedura este on-line.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, dar să nu mai cerem prea multe documente, că documente care nu-s necesare imperativ... Adică de văzut numărul de documente. Oamenii zic că-s cam multe. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Deci e un amendament sau e un comentariu doar?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Nu. Deci o propunere pentru viitor.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Am înțeles. O propunere.

Bine, mulțumim. Domnule secretar, vă rog frumos să supuneți la vot proiectul de hotărâre.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

-

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

--

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 22 /2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 22 /2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Mulțumim. Domnule secretar, rog avizul și majoritatea necesară.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută și avizul există.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului? Constat că nu sunt. Domnule secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

--

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

-

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre de aprobare a Raportului aferent trimestrului I 2020 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse in "Planul de calitate a aerului in municipiului Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOX ) pentru perioada 2019-2023"

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - Proiect de hotărâre de aprobare a Raportului aferent trimestrului I 2020 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse in "Planul de calitate a aerului in municipiului Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOx ) pentru perioada 2019-2023"

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Mulțumesc. Domnule secretar, vă rog să prezentați majoritatea necesară și avizul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate absolută și există avizul.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului?

Constat că nu sunt. Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

--

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

-

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

(Au fost anunțate 17 voturi pentru. Domnul viceprimar Daniel-Dragoș Ștefan a votat pe chat).

16A. Se trece la punctul 16A al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aderarea Municipiului Bacău la Societatea Națională de Cruce Roșie Filiala Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - Este vorba de aderarea Municipiului Bacău la Societatea Națională de Cruce Roșie- Filiala Bacău. Este un ONG de interes public, nu trebuie să-l prezint, au fost partenerii noștri și alături de noi în această clipă și cred că este oportun ca Municipiul Bacău să facă parte din structura acesteia. De asemenea, doresc să fac următorul amendament în scopul îndreptării erorii materiale strecurate la articolul 4 al proiectului de hotărâre. Astfel, va avea următorul conținut: ”Primarul municipiului va desemna câte un reprezentant în Adunarea Generală și Comitet al Societății Naționale de Cruce Roșie- filiala Bacău”.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Este amendament, domnule primar?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Bun. Domnule secretar, vă rog să-mi spuneți majoritatea necesară și avizul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Majoritate absolută și există avizul.

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Favorabil pentru proiectul în varianta inițială și am dori să știm care este reprezentantul. Îmi manifest dorința ca noi, consilierii locali să desemnăm reprezentantul.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Avizul se dă la proiect, discuțiile vor fi înaintea votului. Discuții vor fi înaintea votului pe amendament.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului și a amendamentului ridicat de domnul primar. Doamna Breahnă, doreați să discutați.

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, dacă domnul primar poate să ne spună care va fi reprezentantul UAT-ului, îl votăm, sigur, dar nu sunt de acord să tratăm delegarea desemnării către aparatul de execuție sau către primar. Există vreun reprezentant, v-ați gândit la un reprezentant, domnule primar?

Domnul Primar Cosmin NECULA - În momentul de față, nu, doamna consilier, dar nu vă închipuiți că se întâmplă vreo mare chestiune...

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar nu-mi închipui nimic, dar am dori să nu votăm în necunoștință de cauză.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi, nu, vă voi informa, normal că vă voi informa, dar nu am luat în momentul de față nici un fel de decizie în acest sens.

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, una-i informatul, alta e opțiunea noastră de vot. E bine. Atunci nu sunt de acord cu amendamentul. Nu mai am nimic de comentat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Haideți, ca să înțelegeți puțin. E vorba de... Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Am înțeles perfect, domnule primar. Domnul Primar Cosmin NECULA - Ascultați-mă puțin. Reprezentantul...În momentul în care devenim membrii cotizanți ai unei asociații, trebuie să avem reprezentant în organele de conducere al acelei asociații...

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar, nu faceți teoria chibritului, că e la mintea cocoșului ce spuneți.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Alte discuții?

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -De asta, noi, consilierii locali să desemnăm reprezentantul, nu pentru varianta de a delega către dumneavoastră această desemnare.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu vă închipuiți că ... doamna consilier.

Doamna Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu-mi închipui.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Înțeleg că nu mai sunt alte discuții...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ba da, aici.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Păi anunță, te rog frumos. Ai cuvântul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Ok, mersi frumos. Mi-ar fi plăcut să regăsesc la proiectul de hotărâre și un soi de buget al Crucii Roșii sau să știm exact...sau măcar în mare parte unde se duc acești bani, în ce activități, pentru că devenim membru cotizant. Doi la mână- mi-ar plăcea să propun un amendament, astfel încât reprezentantul din partea municipiului să fie stabilit de către consiliul local, aici sunt de acord cu doamna Breahnă -Pravăț. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu nu am nici un fel de problemă din punctul ăsta de vedere, vă rog să mă credeți.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Să înțeleg că nu mai sunt discuții? Bun, domnule secretar, vă rog să supuneți la vot amendamentul ridicat de domnul primar.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participa la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

--

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

-

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

Nu participa la vot

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

3

6

7

Cu 3 voturi ”pentru ”, 6 voturi ”împotrivă” și 7 abțineri amendamentul domnului primar Cosmin Necula nu a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Vă rog să supuneți proiectul în forma inițială la vot.

La apelul nominal consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participa la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

--

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

-

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

Nu participa la vot

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

15

-

1

Cu 15 voturi ”pentru ” și 1 abținere proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Vă mulțumesc. Acum avem capitolul ”Diverse” și vă rog să vă înscrieți la cuvânt.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Bîrzu sunt. Vreau să.. .Mă auziți?

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Da, vă auzim.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Domnule președinte...

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Da, vă aud.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- ...Ioana... am rugat-o eu la Spitalul Municipal să ne dea... în legătură cu problema coronavirusului dacă poate să ne dea niște amănunte, că lumea și pe facebook am văzut că este alarmată un pic. Vă rog, dacă ma i este Raluca - Ioana.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Doamna Dinu, puteți să-i răspundeți domnului Bîrzu?

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Îl rog să fie un pic mai exact. Sunt informații care nu le putem oferi noi, le pot oferi cei de la DSP. Vreau să știu mai exact la ce se referă. Așa-i generic termenul de ”În legătură cu coronavirusul”. Să-mi spună exact întrebările la care vrea să răspund și în măsura în care pot să răspund...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Lumea-i alarmată...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamna Dinu, ați găsit sau n-ați găsit vaccinul? Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Poftim? Stați așa ca să pot să spun despre ce este vorba.

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...vaccinul ăla.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Domnule primar, vă rog frumos nu mai interveniți.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Domnule consilier, ca să închidem un pic ședința sau s-o scurtăm pentru că durează de la ora 10, nu uitați că Spitalul Județean de Urgență are comunicare publică prin pagina de facebook a spitalului. Tot ce avem important, suntem foarte transparenți, nu avem nimic de ascuns, dar tot ce este important este...puteți citi pe pagina de facebook a spitalului. Spitalul Județean face comunicate și în principiu, cam întrebările... sau ce avem de relatat am relatat acolo.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Asta era rugămintea, că lumea s-a panicat că s-au închis niște secții, că au fost oameni internați acolo cu coronavirus.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Domnule consilier, avem comunicare publică, am anunțat primii, în urma deciziei Direcției de Sănătate Publică... a decis să închidă secția, am realizat un comunicat, l-am postat pe pagina oficială. Deci eu cred că am fost extrem de transparenți. Mulțumesc.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Lumea-i alarmată dacă personalul medical este infectat. De asta le este teamă la oameni și nu știu. Asta era...să-i putem liniști pe oameni.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - V-am răspuns la întrebare, mulțumim. V-am spus: comunicarea o facem publică pe site-ul spitalului...pe pagina de facebook. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Deci, totul e în regulă, înseamnă...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU -Dumneavoastră spuneți ce vreți, eu v-am răspuns ceva. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Bun, vă mulțumesc. Alte persoane care doresc să ia cuvântul la ”Diverse”?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Foarte pe scurt, domnule președinte, stabilim împreună ce facem cu următoarea ședință, că ceea ce s-a întâmplat astăzi este de neconceput pentru un grup de consilieri, într-un oraș transparent, cu comunicare transparentă și cu putere de decizie.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - As dori să-l întreb pe domnul secretar dacă facem o propunere în momentul de față ca următoarea ședință să aibă loc pe platforma CISCO și această propunere să o votăm toți cei prezenți. Are vreo valabilitate sau este doar un act simbolic?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Și platforma skype, și platforma CISCO, și platforma zoom sunt platforme on-line. Noi am dat o exemplificare în proiectul de hotărâre skype, am spus pe „platforma on-line”. Dar, repet: suntem la dispoziția dumneavoastră. De altfel, domnule Crețu, dumneavoastră știți cel mai bine, am făcut probele pe zoom, pe urmă au intrat consilierii locali, au spus că nu e bun zoom-ul. Am făcut solicitare să instalăm CISCO, nu a venit, repet, nu a venit decât doamna Pricopoaea, cu domnul Dănilă, cu doamna Năstase și cu domnul Crețu. Vă așteptăm. Oamenii sunt la dispoziția dumneavoastră, strict. Dar repet: orice platformă ar fi, nu înlocuiește buna cuviință și bunul simț. Cum în ultimul timp s-a constatat, la ultimele proiecte că se poate decurge în mod civilizat, s-ar putea pe orice platformă să ne desfășurăm activitatea în mod civilizat. Fac specificația că această platformă skype este folosită de Ministerul Justiției și de instanțele de judecată. Deci, nu platforma e problema, dar repet: suntem la dispoziția dumneavoastră. Domnule președinte, așa cum ați spus și dumneavoastră și reiterez și eu rugămintea: veniți cu dispozitivele care le aveți, vă instalăm platformele și hotărâți dumneavoastră, dar haideți să facem oleacă o probă, ca să alegeți, că întotdeauna se va ivi cineva care să spună că nu-i convine skype, nu-i convine CISCO, nu-i convine zoom.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Eu vă propun ca în cursul zilei de mâine...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Doamnă, mâine e 1 Mai. Mâine e 1 Mai, oamenii sunt liberi...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - A, scuzați, scuze, scuze, da, nu m-am gândit la ziua de mâine. Oricum, să ne mobilizăm cumva de luni...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu vă rog, de luni veniți la primărie. Aveți pe grupul de consilieri locali... sunt membri și oamenii de la informatică. Luați legătura pe grup, spuneți: ”Vreau...eu sunt consilierul Năstase. Vreau să vin la primărie la ora H, să aduc dispozitivul, vreau să-mi instalez aia, aia”.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Bun, dar cum putem face...Raluca...Cum putem face ca următoarea ședință să nu o mai avem pe skype pentru că diferența dintre cele două platforme este că: președintele de ședință, în cazul celorlalte platforme, are posibilitatea de a-și exercita atribuțiile, iar fiecare consilier nu are acces decât la microfonul și camera video personală, nu la a celuilalt consilier. Că, până la urmă, aici este problema. De asta, cum putem face ca următoarea ședință s-o facem pe altă platformă?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Vă răspund eu, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Vă rog.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Vă spun eu: este o platformă on-line și zoom și cealaltă, CISCO, da, ambele sunt platforme on-line, nu ne oprește nimic să ne desfășurăm ședința acolo. Nu este ilegal, opinia mea.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Să trecem pe zoom, că mai multă lume este pe zoom, din ce-am văzut...din colegi. Să facem pe zoom.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Din păcate, din ce-am înțeles, există totuși un argument cum că, în hotărârea de consiliu local este trecută doar platforma skype. Eu propun să eliminăm denumirea de „platformă skype” și să spunem „platformă electronică”, atât și în felul ăsta să putem alege orice platformă și să nu fie necesară o modificare de hotărâre de consiliu local.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Acum, domnul secretar a spus că acolo a dat un exemplu, skype. O să iau și eu textul să-l citesc, este posibil să fim noi mai stricți decât trebuie în interpretarea textului de...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...dar repet...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Este posibil să aibă dreptate domnul secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Hai, hotărâți dumneavoastră, deci până la urmă orice platformă on -line care este agreată de autoritatea deliberativă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Propun ca la următoarea ședință să o facem pe zoom.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Clujul face pe CISCO, Oradea face pe zoom, Bucureștiul face pe CISCO, deci în țară...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Sau CISCO...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...hotărâți, dar haideți să facem probe, să aud că și doamna Breahnă e mulțumită, și doamna Năstase e mulțumită.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - De acord.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Haideți să încercăm pe zoom, că avem mai mulți instalat zoom.

Domnul Consilier DĂNILĂ- Ba pe CISCO e mai bun...

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Domnule Bîrzu, nu e nici o problemă de instalat CISCO. Dacă mă întrebați, avantajul la CISCO este că se poate genera un vot la vedere, electronic, fără să se mai facă apelul, ceea ce ar scurta durata ședințelor. Ăsta este avantajul la CISCO, eu vă propun, acum nu știu dacă...ca și președinte de ședință propun platforma on-line CISCO și până la următoarea ședință să ne punem la punct și următoarea ședință s-o avem direct în platforma CISCO.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Această hotărâre 57 spune foarte clar că: ”În situații de urgență ședințele de consiliu local să se desfășoare pe platforma on-line” și în paranteză e trecut, cu titlu de exemplu ”skype”. Nu ne obligă nimeni să rămânem pe skype. Este o exemplificare și vă spun de 3 ședințe: aveți la îndemână, la dispoziția dumneavoastră, specialiștii de la primărie, vă punem ce platformă vreți dumneavoastră, dar haideți să facem probe ca să vă lămuriți care-i bună și care-i rea. Deci, noi vă instalăm tot, și CISCO, și zoom, și skype, dumneavoastră alegeți.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule secretar, știți ce vreau să vă spun? Dacă se poate vota prin apăsare de buton ca să nu mai faceți apelul consilierilor și se vede ce am votat, atunci e mai bun CISCO, că economisim timp.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Haideți să vă spun un lucru, sincer, în calitatea care o am, indiferent ce platformă o să alegeți, eu vă voi face apelul nominal.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Am înțeles, da, pentru...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - În orice platformă on-line îmi va apare o statistică.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, am înțeles, da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu vreau să-mi asum acest risc. Mai degrabă îl aud pe domnul Irofte când spune ”pentru”, îl auziți și dumneavoastră, rămâne pe bandă și am terminat discuția. pentru că, așa, după logica dumneavoastră, aș putea să fac și vot secret pe CISCO, dar sincer nu vreau să-mi asum un risc... Oricare din dumneavoastră poate să vină...și eu nu am argument.

Domnul Consilier DĂNILĂ- Dar poate de pe 15 mai renunțăm la platforme și ne întâlnim. După 15 mai.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Eu prefer varianta propusă de doamna Breahnă, e mult mai clară, mult mai sigură, dar din păcate, acum ne descurcăm cu ce avem. Din statisticile informatice ale Ministerului Sănătății văd că...așa că prefer să vă știu și pe dumneavoastră în siguranță...să fim și noi...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, deci o să vedem, o să continuăm săptămâna cealaltă pe una dintre platforme, mai discutăm până atunci on-line și stabilim împreună, cu toții. În fond, trebuie să meargă. Oricum, ceea ce s-a întâmplat astăzi nu trebuie să se mai întâmple în veci. Să ne fie învățătură de minte.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Acum funcționează perfect, văd că...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -Pentru că nu mai este miză politică. Dacă ați observat, și aici fac o paranteză: dacă ați observat, înainte, cu puțin timp înainte, de la jumătatea proiectului șapte a început...am început să fim scoși cu toții din rețea, da, mult mai frecvent noi, consilierii și mai puțin, cu mai mică frecvență domnul primar și executivul primăriei care era prezent, că am fost atentă la acest aspect. După părerea mea, dânșii au fost scoși formal din platformă, ca să nu fim numai noi scoși, consilierii, și concluzia mea este că am fost scoși din rețea ca proiectul opt să nu ajungă pe ordinea de zi și să nu fie votat, proiectul liberalilor. Asta este concluzia mea. Și oricine...orice persoană de bună credință care a privit ceea ce s-a întâmplat, își dă seama că asta este explicația. Deci, din interior, de la dumneavoastră, domnule secretar, din primărie e problema.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Doamna Raluca, acum... Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Asta este concluzia.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Nu vreau să...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna Năstase, dacă era din primărie...nu făceam apelul pentru fiecare consilier de cel puțin 10 ori, nu propuneam ca să fie în scris, nu propuneam ca să am răbdare pentru fiecare și să-l întreb de 10 ori și pe ăla care a ieșit și să vă pun să sune. Deci, faceți acum niște acuzații nefondate care...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Sper să fie nefondate, eu sper. Acum am o speranță la dumneavoastră, domnule secretar, deci să investigați foarte clar ce s-a întâmplat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Haideți să vă spun un lucru: eu personal vorbesc de pe telefon. De pe telefon...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Și eu tot pe telefon sunt.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Eu vă întreb: dumneavoastră de pe telefon puteți elimina pe cineva?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu. Nici nu știu cum.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci problema este la cei care nu vorbesc de pe telefon, da? Și eu, și dumneavoastră, și domnul primar suntem cu telefoane. Deci cei care au display-uri și dispozitive gen laptop-uri sau tabletă, nu știu că am dat și asta în verificare, pot să facă chestia asta.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnul Crețu cred că s-a scos singur.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Să fim serioși. Domnul Crețu e ultimul la care m-aș gândi că face...

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Am glumit. Am glumit, domnule secretar.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu eliminam din ecuație și pe cineva din afară care se conectează invizibil la ceea ce facem noi aici. Nu trebuie să fim naivi să credem că nu se poate așa ceva. Părerea mea este că asta s-a întâmplat. Și asta s-a întâmplat și...anterior când doamna Pravăț spunea: ”Domnule, mă scoate cineva din rețea” și noi nu înțelegeam ce se întâmplă, că pe noi nu ne scotea nimeni.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU -Raluca...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu am înțeles...

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Dacă intrați...Aveți un pic de răbdare, domnule secretar. Dacă intrați de pe telefon, eu am intrat acum și cu telefonul în chat, în conferință și eu, de pe telefon, am acces la toți participanții, iar la participanți pot să le tai microfoanele și pot să le închid...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Cum? Cum faci asta? Sau cum se întâmplă ?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - De pe telefon?

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - De pe telefon.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Ia închide-mi telefonul mie. Închide...

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Imediat închid, stai să ajung.. .Unde ești? Ilie Bîrzu, ți-am închis telefonul acum, de pe telefon.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar explicați-mi și mie unde e această opțiune, că eu am numai să închid...

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Microfonul... doar microfonul, domnul Bîrzu.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Corect... domnul Bîrzu.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Cum să tai microfonul...

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Domnule Bîrzu, ieșiți din conferință acum? Ați ieșit, v-am dat eu afară de data asta.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Cum, măi? Cum faci?

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Când am dat pe imagine, am un CL sus, cel puțin pe Android. Apăsați pe CL și apare lista cu participanții în tabel. Și fiecare are un microfon. Când apeși pe microfo n...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Cătălin, am zis să-mi tai microfonul, dar tu m-ai dezactivat de tot.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - Domnule secretar!...A ieșit.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - L-am scos eu pe secretar acum, gata. Merge. Da, așa este, nu știam. Deci de pe CL sus, apeși pe CL sus, într-adevăr...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU -...acces la ședințe și...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, deci așa este, n-am știut. Ovidiu, să știi că eu te-am scos, Ovidiu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am înțeles, mulțumesc.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Am făcut și eu ce mi-a zis Cătălin să fac. Că am apăsat acolo și într-adevăr e simplu: dai clic pe numele...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU -A avut cineva acces în timpul ședinței, cineva care a fost în sistem cu noi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci nu, e clar.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Vă mai spun ceva. Ovidiu și Cătălin, ascultați -mă un pic. Modul în care se dădeau ieșirile din...că eram cu toții scoși succesiv și foarte repede. Acum dacă te duci pe telefon și încerci să scoți toți consilierii cu rapiditatea asta, nu știu dacă poți. Ar trebui să ai un mouse, ceva la îndemână și rapid, să dai sau să selectezi tot grupul și să-i dai eject. Dar erau scoși pe rând, da, era Ilie, Pravăț, Raluca, Ovidiu...așa, unul după altul, la câteva secunde, știi?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Probabil cineva a vrut să...dar nu mai comentăm acum.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Noi...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu zic că... morala este să schimbăm platforma. Punct.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da. Așa este și .. .morala 1 și morala 2 ...

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - ...cealaltă platformă la fel?

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Dragi colegi, opriți-vă un pic și intrați după ce vă scot pe toți și vedeți viteza cu care vă pot scoate.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Deci merge repede.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Dar cum ai reușit, Cătălin?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Cred că dă clic pe...Stai că s-a deconectat și el.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - M-am deconectat și eu. Deci trebuie doar să apeși pe iconițele alea.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Bun și pe celelalte platforme nu se poate întâmpla același lucru, dacă oamenii sunt de rea credință?

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Celelalte platforme...există un inițiator de ședință, iar el are controlul întregii ședințe, prin urmare...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Vezi că te-a scos...

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Am văzut. În momentul în care inițiezi tu ședința, numai tu ai acces la tot, iar host-ul, că așa se cheamă, host-ul de ședință, el are acces la toți. Ceilalți au acces doar la microfonul și camera proprie, atât. Nu au acces și la celelalte microfoane și camere. După aceea, cine inițiază poate să facă sondaje...la vot, un anumit aspect. Pun o întrebare și fiecare votează.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Bun, hai să mâncăm, mi-e foame, poftă mare la toată lumea.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule președinte, ați ajuns să experimentați ce-am experimentat eu pe întâi aprilie.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Poftim?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - V-am dat un exemplu pe 1 aprilie, că platforma este o bătaie de joc, dacă nu suntem serioși și ce-am făcut eu pe 1 aprilie ați făcut dumneavoastră acum, un experiment de genul acesta.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, eu de pe 1 aprilie sau nu de pe 1, atunci, dacă vă dau telefonul, vedeți toate platformele înregistrate.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar și eu, în afară de CISCO. Doar pe CISCO n-am.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Deci le am pe toate.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu am descărcat aplicația, dat fiind faptul că n-a fost modificată hotărârea.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - După aceea, doamna Breahnă, gândiți-vă că eu cred că sunt primul interesat să fac platforma asta să meargă, pentru că cine conduce ședința? Eu. Prin urmare, eu sunt cel care...în capul meu se sparg.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Haideți să le mai mulțumim odată celor aflați în linia întâi, medici, polițiști, jandarmi și așa mai departe și să mergem la casele noastre.

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - Cred că mulțumirea asta o avem în fiecare zi față de...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Exact, să mulțumim cu toții, consiliul local, celor aflați în linia întâi în lupta...

Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan CREȚU - În linia întâi, dar eu v-aș mulțumi și vouă, care ați demonstrat că la ultimele proiecte ne putem comporta civilizat. Declar închisă ședința și așa mai suntem 5, așa că multă sănătate.

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice printr-o platformă on-line de videoconferință (skype).

(Din motive tehnice, unii dintre consilierii prezenți nu și-au exprimat votul la unele apeluri făcute de către domnul secretar general ).

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ w ’w                             ’              ’

CĂTĂLIN - BOGDAN CREȚU


SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Întocmit: Oana Adam