Proces verbal din 29.05.2020

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DIN 29.05.2020

ROMANIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL Al MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 545059 din 09.07.2020

Încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 29.05.2020 ora 10.00. ’

Domnul Primar Cosmin NECULA - Rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Bună ziua. În conformitate cu prevederile art.133 (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1113 din 22.05.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

În sală sunt prezenți un număr de 20 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței din data de 31.01.2020. Cine este pentru aprobarea procesului verbal? Din 31.01.2020. Deci, cine este pentru aprobarea procesului verbal? Vă rog frumos, ridicați mâinile. 9 voturi.

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sala

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

-

10

Cu 9 voturi ”pentru ” și 10 abțineri procesul verbal din data de 31.01.2020 nu a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Aveți un motiv pentru abțineri? Aveți...Conform legii, dumneavoastră aveți obligația ca, în momentul în care nu-l votați să spuneți de ce și să se consemneze acele aspecte care nu au fost consemnate conform realității.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Unde scrie asta?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - În

Codul administrativ, domnule... Haideți să vă citesc...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Articolul 138 alineatul 15.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnule Scripăț, articolul 138 alineatul 15, da, spune foarte clar: ”La începutul fiecărei ședințe secretarul general al unității administrativ teritoriale supune spre aprobare procesul verbal. Consilierii locali și primarii au dreptul ca, în cadrul ședinței...” deci au ...singurul drept pe care-l au, e acesta : ”...să conteste conținutul procesului verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate ”. Deci este dreptul dumneavoastră să-l contestați. În lipsa acestui drept pe care nu puteți să-l exercitați, trebuie să-l votați.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Dar nu a fost contestat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi aici e problema: că dumneavoastră nu aprobați un proces verbal pe care-l contestați, pentru că ”abținere” înseamnă ”împotrivă” și înseamnă că nu sunteți de acord. Dumneavoastră contestați un proces verbal prin neaprobare neaducând niciun motiv plauzibil și pertinent. Atât am vrut să spun, am vrut să dau citire...

Doamna consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț - când o să ne ceară instanțele abilitate, o să prezentăm.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Foarte bine.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.02.2020. Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței din 19.02.2020? Deci 9 voturi ”pentru”.

Cine este împotrivă?

Se abține cineva? Restul abțineri, procesul verbal din data de 19.02.2020 nu a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sala

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

-

10

Cu 9 voturi ”pentru ” și 10 abțineri procesul verbal din data de 19.02.2020 nu a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din 25.02.2020. Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței din 25.02.2020? Avem 9 voturi ”pentru”. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Deci avem restul abțineri, procesul verbal nu a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sala

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

-

10

Cu 9 voturi ”pentru ” și 10 abțineri procesul verbal din data de 25.02.2020 nu a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din 11.03.2020. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Cu 9 voturi ”pentru”, restul abțineri ,procesul verbal din 11.03.2020 nu a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sala

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Ieșit din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

-

9

Cu 9 voturi ”pentru ” și 9 abțineri procesul verbal din data de 11.03.2020 nu a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 17.03.2020...

Doamna Rodica TAMBA - Cine a mai ieșit?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar nu, am spus că cu 9 voturi ”pentru” oricum nu se poate adopta, restul sunt abțineri. Și atunci, în situația în care...domnul Scripăț (a ieșit din sală), în situația în care avem numai 9 voturi ”pentru” nu se poate adopta. E o chestie de...

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 17.03.2020. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Cu 9 voturi ”pentru”, restul abțineri, procesul verbal al ședinței nu a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sala

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Ieșit din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

-

9

Cu 9 voturi ”pentru ” și 9 abțineri procesul verbal din data de 17.03.2020 nu a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței din 19.03.2020, ora 12.00. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Cu 9 voturi ”pentru”, restul abțineri, procesul verbal din 19.03.2020 nu a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sala

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

-

10

Cu 9 voturi ”pentru ” și 10 abțineri procesul verbal din data de 19.03.2020 nu a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare al ședinței din 20.03.2020, ora 10. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Având în vedere că avem numai 9 voturi ”pentru” și restul abțineri procesul verbal din data de 20.03.2020 nu a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sala

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

-

10

Cu 9 voturi ”pentru ” și 10 abțineri procesul verbal din data de 20.03.2020, ora 10.00 nu a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 20.03.2020, ora 16.00. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Cu 9 voturi ”pentru”, restul abțineri, procesul verbal al ședinței din 20.03.2020, ora 16.00 nu a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sala

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

-

10

Cu 9 voturi ”pentru ” și 10 abțineri procesul verbal din data de 20.03.2020, ora 16.00 nu a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 25.03.2020. Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 25.03.2020?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Cu 9 voturi ”pentru” și restul abțineri procesul verbal al ședinței nu a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sala

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

-

10

Cu 9 voturi ”pentru ” și 10 abțineri procesul verbal din data de 25.03.2020 nu a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 01.04.2020. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Deci, dumneavoastră, domnule Dănilă, sunteți la ”pentru”. Abținere?

Se abține cineva? Cu 9 voturi ”pentru” și restul abțineri a fost aprobat...nu a fost aprobat procesul verbal din data de 01.04.2020.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sala

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

-

10

Cu 9 voturi ”pentru ” și 10 abțineri procesul verbal din data de 01.04.2020 nu a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 08.04.2020. Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței din 08.04.2020? Avem 9 voturi ”pentru”.

Cine este împotrivă?

Se abține cineva? Cu 9 voturi "pentru” și cu restul abțineri, procesul verbal al ședinței din 08.04.2020 nu a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sala

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

-

10

Cu 9 voturi ”pentru ” și 10 abțineri procesul verbal din data de 01.04.2020 nu a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.04.2020. Cine este pentru aprobarea procesului verbal din data de 30.04.2020?

Este cineva împotrivă?...Perfect, vă rog frumos, dacă aveți...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- O parte din discuțiile pe care le-am purtat...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă rog, vorbiți la microfon.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - ...partea aceea lipsește.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Haideți că acum ne uităm și vedem, dar eu știu că nu lipsește, dar vă mulțumesc mult, oricum. Voiam să reiterez prevederea articolului 138 alineatul 15, că aveți dreptul...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da. Nu e nevoie, că le-am înțeles.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ...și în situația în care nu sunteți de acord puteți să faceți obiecțiuni sau să contestați. Atât timp cât nu contestați, noi...înseamnă că nu avem nici un fel de probleme cu veridicitatea și realitatea proceselor verbale și vom continua să vi le punem la dispoziție în conformitate cu prevederile legii.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, deci eu contest acest proces verbal. Este incomplet.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Corect. Atunci...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Părți din procesul verbal lipsesc. Dacă-l puteți revizui și să-l repuneți...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Bun, puteți ... fragmentul, minutul?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Vă spun, vă spun fragmentul...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Atunci pentru a nu pierde...pentru a nu putea...să nu pierdem timpul celorlalți domni consilieri, vom lua...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dar aș vrea să vă întreb: până la urmă, filmarea există?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- .. .vom lua act și împreună.. .Poftim?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Filmarea? Înregistrarea ședinței...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Normal că există, că doar nu facem după...

Doamna Consilier Ionela-Cristina- BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Să ne-o puneți și nouă la dispoziție integral.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - O să v-o punem pentru...la dispoziție.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Vorbim... eu trebuie să recunosc...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - ...sunt neconcordanțe între procesul verbal scris și înregistrare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi eu asta spun: că dumneavoastră aveți dreptul...Vă rog frumos, cum să nu.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -Dar ce se întâmplă?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci revenim și-l rectificăm, ascultăm și facem proces verbal. Tocmai ăsta-i scopul acestui articol, pentru că sunt, este posibil ca după 10 ore de înregistrare, omul care ascultă să sară o frază, două, trei.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Există și posibilitatea să fie intenționat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Acum vă mai spun și un lucru: că în conformitate cu Codul administrativ, noi nu avem obl igația să consemnăm toate discuțiile. În conformitate cu 138 alineatul 13 se consemnează doar sinteza. Noi încercăm să redăm cu fidelitate tocmai pentru a nu avea discuții cu dumneavoastră. Deci, în mod normal, un proces verbal care conține sinteza ar trebui să spună: domnul primar a supus la vot proiectul, domnul și-a manifestat „împotrivă”, a fost supus la vot, nu a trecut. Asta este sinteza.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu cred...Deci eu nu cred că este așa, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Așa scrie în lege, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Când punem întrebări executivului...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamnă, sinteza...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - ...executivul răspunde. Cum să nu consemnați exact?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Articolul 138 alineatul 13...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREANHĂ- PRAVĂȚ- Dați-i citire.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Da: ”Sinteza dezbaterilor...” că spune, ”sinteză”, sinteză nu înseamnă să consemnez ce spune fiecare, da? ”Sinteza dezbaterilor din ședințele consiliului local, precum și modul în care și-a exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces verbal.” Deci, în acel proces verbal, în mod normal, eu ar trebui să consemnez numai o sinteză, cine a luat cuvântul, să spun cum ați votat și la revedere. Dacă vă uitați...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Fără conținut? Cum?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Dacă...dacă vă uitați la Oradea, dacă vă uitați la Cluj, care ni le dați tot timpul exemplu...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREANHĂ- PRAVĂȚ- ...suntem la Bacău, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI...- exact acestea sunt...modelul de proces verbal: sinteza. Dar tocmai ca să nu avem discuții nici cu doamna Breahnă, nici cu doamna Năstase, consemnăm cu fidelitate tot ce spuneți. Pentru că, la o adică...

Doamna Consilier Ionela-Cristina- BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Tot ce spun unii, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, tot ce spune toată lumea. Dacă aveți cazuri concrete, noi de șase luni de zile vă supunem la vot aceste procese verbale. Nici unul dintre dumneavoastră, măcar la un proces verbal...Este prima dată când un consilier local ridică o obiecție și contestă punctual, pertinent și real un proces verbal care vom vedea dacă a avut dumneaei dreptate și ne-am înșelat noi. Nu-i o problemă, că nimeni nu este perfect, dar suntem dispuși unei colaborări cu dumneavoastră în care să ne spuneți: ”Domnule, nu aprobăm procesul ăsta verbal pentru că acolo ați sărit asta”.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Bun, acum dacă-mi permiteți să precizez punctual despre ce e vorba. Este vorba despre dezbaterea pe care am avut-o cu domnul director de la SSPM privind procentul de lucrări pe care le menține ca fiind...cum să vă zic, în concordanță cu proiectul...Domnule secretar, sunteți atent?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Cu cea mai mare atenție vă urmăresc.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - ...cu proiectul final al Spitalului Municipal în integralitatea lui, da, acum fiind proiectate doar etajele 4 și 5, dânsul a menționat că 95% din lucrări vor fi menținute și după ce se termină lucrările pe viitorul proiect. În sensul acesta, toată această discuție a fost eliminată din procesul verbal. V-a scăpat sau...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Este?

Păi haideți dacă vreți, ca să închidem acum, uitați, vă dăm citire, dacă vreți...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Eu l-am citit, să știți. Este doar un sfârșit de frază a domnului...

Doamna Consilier Ionela-Cristina- BREAHNĂ-PRAVĂȚ - S-a auzit?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu, nu, s-a auzit integral...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna Năstase...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - O să vă rog să verificați și încheiem discuția. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Cu cea mai mare plăcere vă stăm la dispoziție, nu-i nici o problemă. Având în vedere că...deci acest proces verbal îl supunem la vot, din 30.04. Cine este pentru? Am înțeles motivele pentru care nu-l votați și vă abțineți.

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sala

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

7

-

12

Cu 7 voturi ”pentru ” și 12 abțineri procesul verbal din data de 30.04.2020 nu a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiul ui Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- În baza articolului 140 am să-mi fac obligația, o să-mi îndeplinesc obligația de a vă da și a vă face expunerea motivată de ce nu am semnat hotărârea de consiliu local prin care...70/2020. Nu, pentru că ăla e obie... eu am obligație independentă. Proiectul respectiv e altceva, eu trebuie să-mi îndeplinesc obligația în care să vă spun în expunere de ce nu am semnat. Proiectul este separat.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Corect, dar n-ar fi trebuit să fie pe ordinea de zi?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Ce? Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Această...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, asta e o îndeplinire..., e obligație legală. Asta nu trebuie să fie pe ordinea de zi, e o obligație pe care eu trebuie să mi-o îndeplinesc. Voi fi foarte scurt, nu voi da citire...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Păi eu am impresia...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Așa, scurt, asta voiam să vă zic.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - În patru ani de zile e singurul proiect în care aveți această obligație.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Voi fi foarte scurt. Obiectul proiectului este revocarea, iar opinia mea motivată, în conformitate cu articolul 140, trebuie expusă consiliului local. Astfel, nu am semnat, nu am contrasemnat acea hotărâre din următoarele motive: în primul rând, s-a făcut o reducere de 50% la taxa de salubritate și încalcă tot ce înseamnă legislație în materie de servicii publice, mai ales Ordinul 109 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor. Potrivit articolului 6 din acest Ordin, tarifele pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se fundamentează pe baza cheltuielilor de producție, exploatare, a cheltuielilor de întreținere și reparație, a amortismentelor, astfel încât acel proiect nu conține nici un fel de fundamentare de reducere a celui...a acestei taxe.

2 - taxele pentru plata chiriilor, redevențelor care au fost diminuate, de asemenea încalcă articolul 1270 din Codul civil care instituie principiul forței obligatorii a contractului și de asemenea, vă rog să țineți cont că denaturează faptul că aceste prețuri din contracte au fost obținute în urma unor licitații. Nu poate nimeni interveni atât timp cât un contract este valabil între cele două părți, în modificarea contractului, decât cele două părți.

3- dumneavoastră, prin acel proiect ați aprobat impozitele...impozitul pe clădiri și terenuri vor fi calculate aplicând cotele și coeficienții minimi prevăzuți la Legea 227. Vreau să vă aduc la cunoștință că dumneavoastră, prin faptul, prin aprobarea acestui paragraf ați restrâns și ați...drepturile cetățenilor, pentru că legea, dacă ar rămâne valabilă această prevedere, nu ar mai putea fi operabilă aplicarea din Ordonanța 69/2020 care reduce cu 50%, astfel încât acest paragraf, de asemenea, intră în contradicție cu un act normativ și este ilegal. Totodată, ați...scutirea de la plata impozitelor pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim și ați redus această...beneficiul acordat de fapt de Codul fiscal, numai la perioada stării de urgență. Acest beneficiu, această scutire este acordată categoriilor enumerate de dumneavoastră pe tot anul fiscal. Dumneavoastră, prevăzând că numai pe perioada stării de urgență, ați restrâns drepturile cetățenilor municipiului Bacău care intră în această categorie. Acestea sunt pe scurt...enumerarea motivelor pentru care nu am contrasemnat acea hotărâre, iar la proiectul de revocare vom da citire și adresei domnului Prefect care este foarte elocventă și care întărește acest punct de vedere și opinia motivată a mea, de ce nu am contrasemnat. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnule președinte...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de organizare și funcționare. Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței. Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, voi da citire dispoziției 1113 din 2020.

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2019 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică și este

5                                          5                                             5                                           5                          5                                                     5

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

2.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.20 din 19.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiții pe anul 2020 și următorii trei ani ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală,   Direcția Economică și Direcția

Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

3.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău în baza Protocolului nr.12590/28.12.2010.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și   Compartiment Evidență

Concesionări   și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,

2, 3, 4 și 5.      ’

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru ridicarea interdictiei definitive de construire pentru suprafata de 1.418,00 m.p. teren din B-dul Vasile Parvan, nr. 29 si realizarea lucrarilor de MODIFICARE SI SCHIMBARE DESTINATIE CLADIRE EXISTENTA IN CENTRU REZIDENTIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE (CAMIN DE BATRANI) SI EXTINDERE CU RESTAURANT, ANEXA GOSPODAREASCA SI IMPREJMUIRE TEREN, B-DUL VASILE PARVAN, NR. 29 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIARI: CUCORANU MARINEL SI CUCORANU PAULA

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.              ’        ’                                                                                                                         ’

5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru realizarea lucrărilor de SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚE CUPLATE ÎN LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPaȚiU 5                                                                                                   5                                                               5                          5

COMERCIAL LA PARTER, CALEA MOLDOVEI, NR.51 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe suprafața de 1.924, 00 m.p. teren

proprietate privata

BENEFICIAR: SC ADIGAB URBAN IMOBILIARE SRL

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice   și

Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și

5.              ’        ’                                                                                                                         ’

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 82,11 m.p. teren proprietate privată a Municipiului Bacău, ce reprezintă cota indiviză aferentă imobilului din Str. Izvoare, nr.129 P2, proprietatea domnilor Vasile Adrian-Tudorel și Vasile Rodica-Roxana.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Compartiment Evidență Concesionări   și   este   transmis spre avizare comisiilor de

specialitate nr. 1, 2,4 și 5.

7.

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Compartiment Evidență Concesionări   și   este   transmis spre avizare comisiilor de

specialitate nr. 1, 2,3, 4 și 5.

8.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr.10596 din 28.04.1995, încheiat între Municipiul Bacău și S.C. ANICRIS-IMPEX S.R.L.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală     Arhitect Șef și Compartiment

Evidență Concesionări   și   este   transmis spre avizare comisiilor de

specialitate nr. 1, 2, 3 și 5.

9.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr.68757 din 11.04.2011, încheiat între Municipiul Bacău și D-na MIRON DELIANA, reprezentant legal al C.M.I. Dr. MIRON DELIANA pentru spațiul cu destinația cabinet medical și a terenului aferent din municipiul Bacău, Str. Mihai Eminescu nr.28 A.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală ,  Arhitect Șef și Compartiment

Evidență Concesionări   și   este   transmis spre avizare comisiilor de

specialitate nr. 1, 2, 4 și 5.

10.

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor schimburi de locuințe pentru tineri, deținute prin contracte de închiriere și încheierea de contracte de închiriere.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și    Compartiment Evidență

Contracte și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5.                ’                                                                                                                      ’

11.

Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării derulării proiectului european ”Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, perioada contractuală 2018-2020, proiect aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.149/2018.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

12.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică si Administrație Locală si Direcția de Asistență Socială a

5                                       5                                            5                                   5                              5                                               5

Municipiului Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

13.

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău la proiectul social ”V(iață)I(ndependență)S(ănătate)”, finanțat prin reprezentanța UNICEF România, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială a 5                                       5                                            5                                   5                              5                                               5

Municipiului Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

14.

Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2019.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

15.

Proiect de hotărâre  privind  revocarea HCL nr.70/ 2020 prin care s-au

adoptat unele măsuri de protecție a mediului privat precum și a persoanelor fizice din municipiul Bacău odată cu instituirea stării de urgență pe teritoriul României cauzată de apariția virusului SARS-COV 2

Inițiator -  DL. COsMiN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la Direcția Juridică și

Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3,4 și 5.

16.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Teatrului Municipal ”Bacovia”

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Tineret și Informare

5                                         5                                             5                                      5                                                                      5

Cetățeni și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

17.

Proiect de hotărâre    prin care se aprobă plata cotizației pentru anul 2020

către Asociația ”Orașe Energie în România” (OER)

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la Direcția Juridică și Administrație Locală și Agenția de Dezvoltare Locală Bacău    și este

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3,4 și 5.

18.

Proiect de hotărâre privind cotizația pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB, aferentă Municipiului Bacău.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 , 4 și 5.

19.

Proiect de hotărâre privind cotizația pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău - ADIS, aferentă Municipiului Bacău.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 , 4 și 5.

20.

Proiect de hotărâre   privind actualizarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a

aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

21.

Proiect de hotărâre   privind actualizarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a

aprobat însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

22.

Proiect de hotărâre   privind actualizarea HCL nr. 22/ 2018 și a HCL nr.

157/ 2018 prin care s-au aprobat însușirea inventarelor bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău, respectiv domeniului privat al Municipiului Bacău.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

23.

Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 79/2019 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE PT 33, str. Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor”

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

Direcția Juridică si Administrație Locală si Serviciul Tehnic Investiții si este

5                                      5                                           5                                  5                                                                                        5          5

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 si 5.

24.

Proiect de hotărâre  privind    darea în administrare către Ministerul

Mediului, Apelor și Pădurilor a unui teren pentru amplasarea unei stații automate de monitorizare a calității aerului-tip trafic pe durata funcționării acesteia.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Administrarea și 5                                 5                                     5                              5                      ±                                                                              5

Inventarierea Patrimoniului  și este transmis spre avizare comisiilor de

specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

25.

Proiect de hotărâre   privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către

Delgaz Grid S. A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Alecu Russo, str. Toporași, Calea Moldovei și Calea Romanului

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală,   Direcția Drumuri Publice și

Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și 5.

26.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 154/ 19.04.2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului   și   este

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și 5.

27.

Proiect de hotărâre   privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de

servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, strada Austrului, Calea Republicii, str. Nicu Enea și str.22 Decembrie.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului   și   este

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și 5.

28.

Proiect de hotărâre   privind modificare HCL nr. 59/2019 prin care s-a

aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului   și   este

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și 5.

29.

Diverse.

29.A

Proiect de hotărâre   privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea

în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Comisia Tehnică Legea 350/2005 și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

29.B

Proiect de hotărâre  privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către

Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Frunzei Inițiator - DL. COSMIN NECUlA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice   și

Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului   și   este

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și 5.

29.C

Proiect de hotărâre     privind alegerea „Președintelui de ședință” al

Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile IUNIE și IULIE 2020

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUN. BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:

Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare 5                                    5                                       5                                     5                                                           ±

comisiei de specialitate nr. 5.

Doamnelor și domnilor consilieri locali, în conformitate cu dispozițiile Codului administrativ, voi fi înlocuit de către domnul viceprimar Ștefan. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există observații la ordinea de zi prezentată? Dacă nu există observații, supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Deci cu 19 voturi am aprobat ordinea de zi.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sala

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi ”pentru ” ordinea de zi a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Proiectul 11...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă rog frumos, consemnați. Domnule Bîrzu?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - La proiectul legat de Thermoenergy...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Numărul proiectului.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Numărul 14.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am înțeles. Vom consemna. Domnule președinte...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate peste ordinea de zi. Votul este deschis la 29 A, vot secret - 29 B, vot deschis - 29 C. Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sala

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Iesita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru ” modalitatea de vot a fost aprobată.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU- Domnule secretar, faceți precizări.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Facem precizarea că există rapoartele favorabile ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate pentru toate proiectele de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă mulțumesc.

 • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2019 al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, la punctul 1 avem expunerea de motive privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2019 al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului? Având în vedere că toate avizele...

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului?

Domnul Ghingheș, altcineva? Aveți cuvântul, domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, mulțumesc. Câteva considerații foarte scurte legate de contul de execuție bugetară pe anul trecut. Este al 4-lea an, dacă nu mă înșel, în care balanța dintre cheltuielile de funcționare și cheltuielile de dezvoltare la nivelul municipiului este profund dezechilibrată, ca să-i zic așa. 89% dintre cheltuielile efectuate anul trecut la nivelul Primăriei Bacău s-au dus în ”Funcționare” și aș vrea să

9                             9           9

atrag atenția asupra faptului că un oraș nu poate să dea înainte câtă vreme această balanță se va situa în acest fel. Deci, din 10 măsuri, 9 măsuri să meargă în ”Funcționare” și doar o măsură să meargă în ”Dezvoltare”. Dacă vrem să tindem spre dezvoltarea și nivelul de trai ale altor orașe de categoria municipiului Bacău consider că trebuie făcut ceva de urgență la nivelul executivului, mă rog, pe lângă faptul că acest executiv trebuie să părăsească și incinta, dar mai ales scaunele, dar pe de altă parte ar fi putut acest executiv să pună în practică o serie de măsuri de urmărire a execuției investițiilor și m-a surprins faptul că la acest cont de execuție bugetară nu avem nici măcar o situație minimală a gradului de execuție a investițiilor aprobate la începutul anului trecut și nici măcar motivele pentru care majoritatea acestor investiții cu care primarul se lăuda la începutul anului nu au fost realizate, deci vorbim de anul trecut, dar am primit promisiunea fermă de la domnul Administrator Chindruș, în cadrul ședinței Comisiei Juridice de ieri că într-o săptămână-două, în funcție de timpul disponibil la nivelul municipalității, vor comunica către consilierii locali, dar mai ales către comunitate, de ce acele investiții n-au fost realizate. Și cu asta închei: anul trecut doar 1.000.000 de euro au intrat în bugetul local din fonduri europene, adică 1,5% și asta cred că spune tot despre acest mandat. Mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Mulțumesc. Rog domnul secretar general să prezinte...să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Un vot „împotrivă” a domnului Ghingheș, având în vedere absența domnului Scripăț din sală, a doamnei Enula, a domnului Huluță, avem 17 consilieri, astfel încât avem 17 voturi ”pentru”...,16 voturi ”pentru ” și unul împotrivă.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sala

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Iesita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Ieșit din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

16

1

-

Cu 16 voturi ”pentru ” și 1 vot „împotrivă” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiții pe anul 2020 al Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc. La punctul 2, stimați colegi, avem un proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 privind prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020 al Consiliului Local al Municipiului Bacău. Sunt o serie de rectificări bugetare pe care cu siguranță le-ați văzut și dumneavoastră pentru că ați avut materialul la mapă. Aș vrea să fac și un amendament la acest proiect și anume: în conformitate cu prevederile articolului 4 din Hotărârea Guvernului numărul 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și pentru alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, Direcția de Sănătate Publică transferă suma de 971.521,33 lei pentru decontarea cheltuielilor aferente locurilor special amenajate pentru carantină în vederea cazării persoanelor asimptomatice care sosesc în localitate și pentru carantinarea personalului medico-sanitar din sistemul public. Această sumă transferată Municipiului Bacău majorează Bugetul de venituri și cheltuieli atât la Venituri cât și la Cheltuieli, la capitolul bugetar 61.02 ”Ordine publică și Siguranță națională”, titlul 2 -”Bunuri și servicii”, pentru decontarea cheltuielilor aferente locurilor special amenajate pentru carantină, în vederea cazării persoanelor asimptomatice care sosesc în localitate și pentru carantinarea personalului medico-sanitar din sistemul public. Acesta este amendamentul. De asemenea, vreau să mulțumesc Direcției de Sănătate Publică care va efectua și transferul sumei de 817,520 lei, privind stimulentul de risc pentru personalul medical implicat în tratamentul pacienților infectați cu COVID, aici intrând și cadrele medicale aflate în subordinea Consiliului Local și anume cadrele de la medicina școlară și de la Centrul Bugetar Creșe.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Invit pe domnul secretar general să prezinte avizul și...de la proiect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem în primul rând la vot amendamentul ridicat de domnul...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Ordinea ar fi trebuit să fie cu obținerea tuturor...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, există avizul, a întrunit toate condițiile articolului 138...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Si anunțați majoritatea necesară.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -... și este majoritate absolută.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă mulțumesc.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Supunem la vot amendamentul formulat de domnul viceprimar. Cine este pentru?

Cine se abține?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Înțeleg că suma asta a venit de la Minister după inițierea...

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Da, acum trei zile, da, a venit această sumă de la Guvern, da, și de aia a trebuit să o prindem. N-a fost pe ordinea de zi. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Deci reluăm votul. Cine este pentru?

Cine se abține?

Cine este împotrivă? Cu majoritatea celor prezenți, cu 19 voturi a fost adoptat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHES CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUS DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Iesita din s ala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi ”pentru ” amendamentul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș Ștefan a fost adoptat.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU- Domnule președinte, n-ați avut discuții. Voiam să am și eu discuții la acest proiect.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă rog.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Da, aș vrea să fac așa, o scurtă trecere în revistă: pe data de 9 aprilie 2020 Spitalul Județean de Urgență Bacău.., bâzâie tele...microfonul, a trimis o adresă către primărie, avem confirmarea de fax, prin care aduceam la cunoștință că personalul medical, medici și asistente aflate în program la corturile de triaj, angajate ale cabinetelor școlare și Centrului de Creșe, sunt în prima linie la identificarea pacienților coronavirus și am avut... și i-am rugat să aibă în vedere acordarea de stimulente financiare, o inițiativă care...pe care Consiliul Județean și prin votul consilierilor locali PSD a inițiat-o și a implementat-o, vorbim de stimulentul de risc din fondurile proprii ale consiliului local. Această adresă a fost trimisă către primărie pe data de 9 aprilie 2020, urmând ca membrii executivului, la propunerea domnului primar, să ia legătura cu medicul coordonator al centrului...al personalului de la corturile de triaj, doamna doctor Antonela Stângă. Am vorbit cu dumneaei ulterior, în repetate rânduri, nu a fost contactată, domnul primar pe care, dacă ar fi fost în sală, aș fi dorit să dea un răspuns, nu a inițiat nici un proiect de hotărâre în acest sens, privind acordarea stimulentului financiar din fondurile consiliului local, motiv pentru care, pe data de 15 mai 2020 consilierii locali PSD au depus în acest... un proiect în acest sens, proiect care nu se regăsește pe ordinea de zi și am fi dorit o explicație. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Proiectul dumneavoastră se află în analiza... Dumneavoastră ați depus mai multe proiecte, se află în analiza compartimentului de specialitate, deja ați primit răspuns la două dintre aceste proiecte. Cred că cel târziu luni - marți, veți primi răspuns și la acest proiect.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Acesta este un proiect prioritar. Este vorba de personalul...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Toate proiectele dumneavoastră sunt prioritate pentru noi, să știți.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Și poate aici domnul primar ar fi putut să ne dea un răspuns: de ce de pe 19.04 nu a avut nici o inițiativă în acest sens. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă mulțumim. Domnule Bîrzu, aveți cuvântul. După domnul Bîrzu, domnul vice și domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da...da, se aude, da? Voiam să...fiindcă suntem la capitolul de rectificare de buget, am văzut în buget că la „Învățământ” sunt sumele pentru ceea ce înseamnă burse pentru elevi, dar suntem deja la 1 iunie și nu s-au dat bursele pentru semestrul I. Elevii întreabă pe rețelele de socializare ce se întâmplă cu aceste burse, pentru că noi le-am aprobat în consiliul local și trebuie să le dăm un răspuns. Asta era rugămintea...rugămintea mea, din partea executivului să putem da un răspuns public. Mulțumesc frumos.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ- O să facem o analiză și o să v-o trimitem în scris.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Dacă banii sunt în buget, ce analiză să mai faceți?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnule Chindruș, ce analiză? Avem hotărâre de consiliu local pentru metodologie, avem alocarea bugetară, trebuie făcute plățile. Analiză pentru ce? Dacă să le mai dăm sau nu? Pentru că atunci avem o știre.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ -Nu, când o să le dăm.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Păi când?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Cum când, domnule...

Școala s-a derulat...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ține de executiv.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Școala nu s-a oprit, școala s-a derulat în sistem on-line, da? Am avut teleșcoală în toată această perioadă. Copiii de ce nu și-au primit bursele dacă ei au continuat anul școlar? Atât timp cât alocările bugetare au existat?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mai vreți să le dați? Asta-i întrebarea.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Bineînțeles.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Când?

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Sigur că da.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dați-mi un termen.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Săptămâna viitoare, peste două săptămâni...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu cred că...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Întrebarea e justificată. E chiar foarte bună.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Da, sigur.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu cred că doleanța...

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Niciodată nu s-a pus problema să nu dăm aceste burse.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Deci în maxim două săptămâni vor fi virate toate bursele pentru primul semestru.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Da, sigur.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumim.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Așa ar trebui să sune doleanța consiliului local.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Da.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, rugămintea de a urgenta decontările...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumim, vom urmări acest termen.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ...către elevi.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Vă rog.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule vice, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, voiam să fac și eu o completare la ce-a spus doamna doctor Dinu: și eu am susținut ca stimulentele pentru asistentele medicale care au fost la triaj să fie, în primă fază, alocate din bugetul local. Am avut o discuție și cu domnul primar, mi-a spus să așteptăm de la București să vină banii. Acum dacă au venit banii, în al 12-lea ceas, întrebarea este, domnule administrator: când își vor primi aceste doamne banii, dacă astăzi facem rectificare, când vor ajunge banii în bugetele Centrului Bugetar Creșe și a Spitalului TBC și dacă mai e nevoie de acel proiect susținut...care a susținut doamna doctor Dinu, dacă au venit banii?

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - ...pe care îl suportă autoritatea locală.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Deci dumneavoastră vreți încă un stimulent, care să-l suporte autoritatea locală, cum a făcut Consiliul Județean?

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Exact.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Ok. Dar nu, ce am primit astăzi sunt cei 2.500 de lei alocați de Guvernul României, bani de la Uniunea Europeană. Corect?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Doamna Dinu, am o rugăminte: cu microfonul, vă rog frumos, pentru că iar o să avem probleme, iar o să spună... Nu contează.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - De la Minister este alocare financiară pe fonduri europene, se cheamă „Stimulent de risc.” Noi vorbim...financiar suportat de autoritatea locală, un proiect omolog, proiect inițiat și implementat deja de Consiliul Județean.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Și aveți..., ați depus acest proiect, că-l susțin, de-asta vă întreb. Că nu l-am...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Noi l-am depus pe ordinea...noi l-am depus, dar nu apare pe ordinea de zi, înțeleg că încă e în studiu. Nefiind un proces stufos...un proiect stufos, nu înțeleg ce atâta studiu.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Ok. Ne puteți spune, domnule administrator, când ajung banii?

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Păi când primim banii, eu știu când ajung?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Stați...Despre ce bani...

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Este vorba despre banii care-i primim de la Minister.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Dar noi nu despre ăia vorbeam, domnule administrator.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Dar eu despre ăștia vă spun. De celălalt proiect nu știu.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Nu, dar întrebarea domnului viceprimar nu a fost legată de stimulentul de risc, a fost vorba de stimulentul financiar. Dumneavoastră, să înțeleg că n-ați avut încă, deși noi așteptam...așteptăm marți, că luni e 1 iunie, să obținem un punct de vedere. N-ați studiat proiectul depus de noi pe 15 mai?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, domnul administrator public nu face parte din compartimentele de specialitate. Din compartimentele de specialitate fac parte doamna director economic, care îl are în studiu, domnul director de la juridic care îl are în studiu.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Bun, deci înțeleg că dumnealui nu știe de proiectul ăsta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu are...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Este un proiect care presupune...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, presupune...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - ...alocare de fonduri din bugetul local.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Exact.

Și competența desăvârșită și principală o are directorul economic.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Da, atunci o să-i facem o informare, dar bănuiesc că ați auzit de proiectul ăsta, că l-am depus, nu?

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Bineînțeles. Am auzit.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - E vorba de...Deci îl știți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am fost informați, dar nu poate dumnealui să-și dea cu părerea pe proiect, că nu face parte din categoria compartimentelor de specialitate, repet. De-abia după...în situația în care va ajunge în faza de proiect, luând act că a îndeplinit toate condițiile, va fi și...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Bun, este un proiect de interes public, este vorba de personalul medical. Mai mult decât atribuțiile de serviciu, cred că este vorba și de îndatorire civică când vine vorba de proiecte legate de personalul medical. Și vorbim de două lucruri: stimulentul de risc este stimulentul care vine de la... banii de la Minister, stimulentul financiar - este vorba de stimulentul suportat din bugetul autorității locale și aici cred că domnul administrator n-are cum să nu aibă știință despre...

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Am știință despre stimulentul de risc. Vom primi banii de la bugetul de stat săptămâna viitoare, iar despre...de la consiliul local, nu sunt eu care hotărăsc lucrul ăsta.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, domnule administrator...

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Am cunoștință, nu sunt eu care pun pe ordinea de zi și hotărăsc lucrul ăsta.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Întrebarea era punctuală la proiectul numărul 2: suma de 817.520, când ajung în bugetul nostru și când vor ajunge...? Asta era întrebarea.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Nu știu când ajung în bugetul nostru.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Noi votăm acum rectificarea asta...

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Domnule vice, cred că săptămâna viitoare.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - ...iar proiectul este în studiu, ce-a spus doamna...Ăsta este de la Guvern, da? Ce dă consiliul local vom vedea dacă vom ajunge în consiliul local cu un proiect. Corect, doamna doctor? Dar ace ști bani care noi astăzi îi votăm efectiv, deci transferul sumei de la DSP către bugetul local, întrebarea era când ne dă DSP-ul banii și când ajung, dacă puteți să ne spuneți.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Cred că săptămâna viitoare, cât mai repede, bănuiesc. De unde să vă spun eu exact când dă DSP-ul banii?...N-am înțeles.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Trebuie să țineți cont că acești bani urmează un circuit.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Exact, exact.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu poate domnul administrator public să spună care...cât durează la fiecare verigă din circuit și în ce zi vor ajunge în Trezorerie, în contul nostru. Principalul este că avem hârtie de la Minister că au fost trimiși banii, îi așteptăm, există realitatea lor, când vin, vă dați seama că n-are de unde să știe domnul administrator public.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc. Voiam să vă întreb, tot așa, la nivelul executivului, dacă există o situație sau ați publicat pe undeva, cheltuielile efectuate pe parcursul acestor două luni și jumătate. Au fost cheltuieli în regim de urgență, s-au plătit milioane pe tot felul de lucruri necesare gestionării pandemiei COVID la nivel local și, în repetate rânduri, în ședințele consiliului local, mă refer la cele on-line, executivul, mai ales primarul, a venit în fața consiliului local, cum îi place să spună și a afirmat faptul că le va publica, mai ales că este vorba de achiziții, ca să zic așa, la limita timpului, la limita prevederilor legale în ceea ce privește legea achizițiilor publice. Și voiam să vă întreb dacă n-ați făcut asta până acum, dacă le veți publica? Toate, cu firmele care au executat acele comenzi sau...Mulțumesc.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Toate aceste cheltuieli au fost transmise Prefecturii și Curții de Conturi. Prin adresele solicitate de ei am transmis toate cheltuielile, nu am făcut public deocamdată cu cine am încheiat contracte, dar cheltuielile toate au fost transmise. Cheltuielile sunt în valoare de 14...cheltuielile care s-au efectuat și care urmează să se efectueze - în jur de 14.500.000.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc pentru răspuns și nu ne-ați spus dacă le veți publica, totuși.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - O să le publicăm.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Cu contractorii, cu...

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Le publicăm, că sunt transparente.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Bănuiesc că n-aveți nimic de ascuns.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Sigur, niciodată.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Bun, mulțumesc.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Cu plăcere.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, doreați să luați cuvântul.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu, mă gândeam la analizele pe text pe care le face domnul secretar la proiectele PSD și PNL și vă dau un simplu exemplu, domnule secretar: ați transmis către grupul PSD o adresă prin care, printre altele, ne aduceți la cunoștință că n-am identificat sursele bugetare pentru susținerea proiectului, cel privind testarea elevilor care vor intra în examenul de bacalaureat, elevilor care vor intra în examenul de evaluare națională și așa mai departe.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Ați identificat?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar dumneavoastră la proiectul numărul 12 ați identificat, domnule secretar? Cel care vizează ajutorul pentru bone?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu cred că da.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ia..., îmi spuneți și mie articolul din proiect?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - La articolul 12...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu, la proiectul numărul 12 vreau să-mi spuneți care...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - La proiectul numărul 12 vom discuta pe proiectul 12.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Păi nu, spuneți-mi acum, că discutam despre faptul că sunt în analiză proiectele PSD și PNL.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Doamnă, capitolul de surse...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, domnule secretar, rugămintea mea, ca să închei: așa cum faceți analiză pe text la proiectele PNL și PSD, vă rog să faceți analiză pe text și la proiectele inițiate de domnul primar. Și vă rog ca de-acum încolo proiectele inițiate de către Primarul Municipiului Bacău să suporte aceleași rigori pe care le solicitați consilierilor...proiectelor inițiate...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vă garantez că suportă. Vă garantez că suportă...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - E un simplu exemplu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...aceleași rigori, credeți-mă. Pentru că acel proiect...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - E un simplu proiect catalogat...cum îl catalogați dumneavoastră pe cel al colegilor noști, cu ghilimelele de rigoare ”trompetă”, vă citez, nu cred că e mai ”trompetă” proiectul PNL, proiectele noastre, decât acest proiect, da? Și mă refer aici la metodologie, la tot. Repet: rigorile pe care le solicitați proiectelor noastre, nu sunt implementate și solicitate și primarului municipiului...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Asta e părerea dumneavoastră și la articolul... și la proiectul 12...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu aș zice să-și dea cu părerea specialiștii.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU- Vă mulțumesc. Aș dori să încheiem subiectul.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am închis, am închis.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...colegii mei care și-au dat avizele de specialitate...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu, domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- .. .vă pot răspunde. Asta e părerea dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule secretar, doamna Breahnă, vă rog frumos să încetați discuția pentru că nu am permis...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ați înțeles ce am vrut să spun.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, n-am înțeles.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă bateți joc de inițiativele...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Nu am permis...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ... urgente ale consilierilor locali.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Ați indicat...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Ați indicat sursa de finanțare, doamna Breahnă?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule secretar...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Păi am indicat. Dar dumneavoastră ați indicat, domnule secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Arătați-mi unde, în proiectul 12, ați indicat.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, domnule secretar...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Arătați-mi unde. Deci, domnule secretar, nu-mi cereți mie cu nu...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU -...la proiectul 12 vom discuta subiectul acesta.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am discutat...domnule președinte...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Ati avut o afirmație... Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule președinte... Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Ati avut o afirmație... Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule președinte, vă rog frumos să mă lăsați să termin, da?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Eu v-am lăsat să discutați, dar nu v-am lăsat să dialogați.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, domnule secretar, nu-mi cereți mie sau consilierilor locali ceea ce domnului primar nu-i cereți...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Sunt de acord...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...atunci când inițiază proiecte.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Sunt de acord cu dumneavoastră...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Despre asta vorbim.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - ... dar nu facem discuții inutile.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Gata, am închis subiectul.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule Stan, la proiect, dacă doriți. Și aș dori la microfon, pentru că aș vrea să votați totuși niște procese verbale din anul ăsta.

Domnul Consilier Gabriel STAN- Mulțumesc. Totuși cred că, nu-i așa, noi, consilierii locali, nu suntem experți în bugete, nu suntem finanțiști, nu suntem economiști, nu suntem nici măcar contabili. Unii dintre noi, eu nu sunt. În momentul în care, domnule secretar general, domnule viceprimar, stimat executiv, propunem un proiect, ne puneți în fața unei situații, cel puțin pentru mine, greu de acceptat: să identificăm surse de finanțare, să facem calcule, expertize. Nu cred că este rolul nostru acesta. Noi propunem proiecte, spre exemplu, eu am proiecte în așteptare la municipalitate care, unul dintre ele este din 2017, celălalt - 1 iulie 2019, altul - 1 septembrie 2019. Nu am ridicat până acum această problemă. Nici o rezoluție, nici un răspuns. Unul dintre ele face referire chiar la recompense pentru elevi, burse școlare. Problema care o puneți dumneavoastră, domnule secretar general sau colegii din executiv, noi să facem estimări, bugete, să calculăm, mie mi se pare un pic anapoda. Nu avem noi această capacitate, noi propunem proiecte, dumneavoastră ne răspundeți. Unele dintre adresele primite de către consilierii locali din partea executivului sunt amenințătoare. Efectiv amenințătoare. Suntem amenințați cu sancțiuni penale. Păi, vă rog să mă scuzați, aici nu suntem în instanță. Dați răspunsuri pe măsura capacității dumneavoastră de a analiza și de a estima. Ne puneți în sit...noi o să depunem în continuare proiecte. Uitați, acum, cu toată prietenia, vă rog să-mi spuneți ce se întâmplă cu un proiect depus de mine în 2017, altul - pe 1 iulie 2019, altul - pe 1 septembrie 2019. La ultimul am revenit de șapte sau opt ori. Nici un răspuns, nici măcar verbal. Suntem într-o situație oricum delicată, nefirească. Eu înțeleg că dumneavoastră și noi toți trebuie să respectăm legea, Codul administrativ, legile fiscale, Codul fiscal și așa mai de parte, legea bugetului de stat, că nu suntem aduși aici de pe Bistrița și nici căzuți de pe Marte. Sau de pe Lună. Dar aici este o abureală, scuzați-mă, ca să nu folosesc un termen mai puțin academic. Nu suntem specialiști în finanțe. Ce înseamnă asta: „Identificați sursa de bugetare”? Nu, identificați-o dumneavoastră și spuneți-ne dacă este proiectul valid, fezabil sau nu. Păi am acces la bugetul primăriei? Eu, profesor de istorie și filosofie, calculez bugete? Sau domnul avocat, sau domnul arhitect, sau domnul consilier de la Sindicat?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cum le votați, domnule, dacă nu le înțelegeți?

Domnul Consilier Gabriel STAN - Eu nu zic că nu le înțeleg, că nu sunt tâmpit...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi stați oleacă...

Domnul Consilier Gabriel STAN - Problema este că nu ne puneți pe noi în situația să identificăm surse...Aveți un aparat întreg...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnule Stan, domnule Stan, dacă legiuitorul ar fi vrut să facă așa cum spuneți dumneavoastră ar fi scris în Codul administrativ așa: „Domnul consilier vine cu o idee și întreg aparatul lucrează la conlucrarea și propășirea bunului material”. Dar atât timp cât Codul administrativ spune că: „Proiectul se elaborează de inițiator” și aveți sprijinul nostru doar la redactare, este obligația dumneavoastră să îndepliniți acele obligații. Mai mult decât atât, noi nu amenințăm pe nimeni, dar ne facem datoria pentru că există un capitol în Codul administrativ, spune..., se cheamă „Răspunderea administrativă”.

Domnul Consilier Gabriel STAN - Bun, eu înțeleg toate lucrurile astea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dumneavoastră aveți datoria și e obligația noastră să vă încunoștiințăm că încălcarea ...cea mai elementară...și de la dumneavoastră...Aveți dreptate, dumneavoastră nu sunteți economist, dar în grupul dumneavoastră aveți economiști de marcă...care spune foarte clar și legea finanțelor publice și legea finanțelor publice locale, că nu poți, atât timp cât nu ai prevedere bugetară, că atât timp cât nu ai sursă de finanțare, nu poți să angajezi acea cheltuială pentru că este infracțiune și este datoria noastră...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, vă rog frumos, ori vă înscrieți la cuvânt ori nu interveniți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -... și este datoria noastră să vă încunoștiințăm, să vă aducem la cunoștință...

Domnul Consilier Gabriel STAN - Bun, eu înțeleg lucrul ăsta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Buna noastră credință se manifestă tocmai că vă informăm și venim în sprijinul dumneavoastră. Vreți să faceți un proiect? Suntem de acord, dar nu ne puneți pe noi să semnăm și să răspundem în momentul în care proiectul dumneavoastră încalcă legea.

Domnul Consilier Gabriel STAN - Dar acum vreau să vă spun și eu absolut o chestiune personală. Eu vă dau dreptate în ceea ce spuneți, într-adevăr nimeni nu determină, nu poate determina și nu aceasta este intenția, de încălcare a legii. Dar suport, efectiv, din partea, să spunem așa, ”staff”-ului din primărie, este minimal, este redus la zero. Dacă puteți să-mi explicați cum un proiect din 2017 nu primește nici măcar o rezoluție în 2020, de la 1 iulie 2019, redepus lunar, la termen de 30 de zile, este probabil ascuns printre dosarele de pe un birou de la etajul 4, 3, 2, 1 sau de la parter, sau poate chiar de la subsol, asta nu înțeleg.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Îmi puteți spune ce obiect avea acel proiect?

Domnul Consilier Gabriel STAN - Nu. O să vă las plăcerea și răgazul să-l identificați. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Să-l identific. Am înțeles. Tocmai de asta...

Domnul Consilier Gabriel STAN - Sunt mai multe de..., sunt mai mult de două.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Tocmai de asta, ca să nu mai fie nici un fel de discuții, pentru că proiectele de obicei se discută cu mine și nu în altă parte se depun, asta-i altceva, vin în întâmpinarea dumneavoastră cu o corespondență. Poate v-am mai spus, nu suntem perfecți, dar ne facem datoria să vă încunoștiințăm care sunt prevederile legale și așteptăm răspunsuri de la dumneavoastră în scris care să ne arate că greșim, că poate greșim, sau poate să ajungem la, în sfârșit la o comunicare și la o conlucrare din care într-adevăr să iasă niște proiecte de hotărâre inițiate de dumneavoastră legale și pertinente. Nu suntem aici nici să vă blocăm inițiativele, dar nici nu suntem să stăm drepți și să ascultăm cum ne faceți nesimțiți, cum ne jigniți, cum ne faceți în tot felul. Nu suntem vasalii dumneavoastră. Suntem niște funcționari publici care ne facem treaba până la urmă și până la urmă noi suntem cei care suntem chemați să răspundem.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Nu vă e rușine? Nu vă e rușine, domnule secretar?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Haideți să păstrăm totuși dialogul la un nivel acceptabil.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule secretar, nu ați răspuns la întrebarea: ați spus că nu am identificat sursele bugetare la un proiect inițiat, cel care vizează prestația...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, nici nu are prevedere bugetară.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, domnule secretar, constat că...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule secretar, vă rog frumos să nu mă întrerupeți.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU -...discuțiile sunt la ”Diverse”.

Cred că ar trebui să revenim la proiect...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule președinte, vă rog frumos să mă lăsați să termin că închid într-o frază. Când am încercat...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Va urma și proiectul 12 unde veți avea cuvântul. Vi-l acord de pe-acum.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Nu. Intervin cu drept la replică pentru ceea ce a exemplificat...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu m-am referit la dumneavoastră, doamnă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Nu, dar v-ați referit la proiectul inițiat de grupul PSD.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dacă vă simțiți, e problema dumneavoastră.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule secretar, când am identificat sursele bugetare la proiectul privind plata corec ției către Ministerul Dezvoltării ne-ați spus că nu avem voie să inițiem proiect de rectificare, că doar primarul poate iniția un asemenea proiect. Deci am și făcut-o, deci suntem capabili să identificăm sursele bugetare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi eu am spus că nu...?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Nu, dar nu ne...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am zis eu că nu sunteți capabili?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Nu, dar ce ați spus mai devreme?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am spus că tocmai, că aveți în rândul dumneavoastră...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule secretar, eu vreau să răspundeți...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-...economiști care sunt capabili de așa ceva.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule, dar nu avem de ce să fim capabili dacă doar proiectul...dacă primarul poate iniția proiecte de rectificare, domnule secretar.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Ați făcut un proiect de hotărâre...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule secretar...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă mulțumesc, vă rugăm frumos..

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Ați făcut un proiect de hotărâre care angaja o cheltuială...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule secretar, supuneți la vot proiectul numărul 2.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...trebuie să precizați prevederea bugetară...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule secretar, la proiectul 12...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule secretar, doamna Breahnă...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - ...la proiectul 12 unde este...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vreți să suspend ședința ca să vă liniștiți?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -...unde este...Puteți s-o suspendați. Domnule secretar, unde este...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - La 12 vom ajunge acuși.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - 10 minute...ședința o suspend până vă liniștiți.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Haideți să fim serioși.

Vedeți? Vă asumați răspunderea pentru primar, pentru consilierii locali nu v-o asumați, dacă fac referire la ce-ați spus mai devreme.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dacă mă întreabă cineva, trebuie să am un răspuns. În cazul dumneavoastră nu am răspuns.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Repet: proiectele dumneavoastră sunt trompete, nu proiectele noastre, ca să vă citez.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - N-am făcut astfel de afirmație, doamnă. Nu vă supărați...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - În ședința de comisii...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu cred. Dumneavoastră, dumneavoastră ați folosit ieri cuvinte în ședința de comisie care nu cadrează nici cu statutul, cu funcția pe care o aveți...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Din respect, din respect pentru dumneavoastră, nu fac referire la proiectul despre care ați spus că e trompetă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, nu, din respect pentru dumneavoastră prefer să tac.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Perfect.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Într-adevăr, atmosfera de ieri, de la ședința de comisie a fost foarte ciudată, doamna Breahnă. Nu cred că un profesor universitar ar trebui să adreseze injurii de acel nivel aparatului de specialitate. Nu...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Dar executivul...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Eu înțeleg conflictul dumneavoastră, dar, sincer, limbajul...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Care limbaj, domnule? La ce limbaj vă referiți, domnule? La ce limbaj?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mă refer la ședința comisiei juridice, da?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, eu nu sunt domnul Viziteu. Așa, calmați-vă.

(Continuarea ședinței supă suspendare).

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule secretar, am rămas...am încheiat capitolul ”Discuții”. Aș dori să supuneți la vot, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supunem la vot proiectul cu modificările aduse prin amendamentul aprobat.

Cine este pentru? Avem 20 de consilieri în sală, 20 au votat proiectul. Proiectul a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău în baza Protocolului nr.12590/28.12.2010.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău în baza Protocolului nr.12.590/28.12.2010. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Avizul există. Majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 si 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU- Discuții asupra proiectului? Constat că nu sunt, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău în baza Protocolului nr.12590/28.12.2010.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART. 1. - (1) Se aproba modificarea poziției nr. 36, Art. 2 din Protocolul anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011, in sensul ca se înlocuieste   titularul   cabinetului   medical   din   str.

  Tecuciului, nr. 1 , D-na Salbaticu Adelaida, reprezentant legal al C.M.I. DR. SALBATICU ADELAIDA, cu S C. MEDICAL-XEN S.R.L., reprezentata de Dr. Matei Angela, medic medicina de familie.

  S-A ADOPTAT

  19

  1

  0

  2.

  (2) Se aproba modificarea poziției nr. 61, art. 2 din Protocolul anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011, in sensul ca se înlocuiește titularul cabinetului medical din str. Pictor Andreescu, nr. 3 - 5, D na Rizescu Tania, reprezentant legal al C.M.I. DR. RIZESCU TANIA, cu S.C. RAMEDIS CLINIQUE S.R.L., reprezentata de Dr. Ramona Popovici, medic medicina de familie.

  S-A ADOPTAT

  19

  1

  0

  3.

  ART. 2. (1.1.) Se aproba cesionarea Contractului de Concesionare   nr.68735/24.05.2011,   încheiat   intre

  Municipiul Bacau si D-na Salbaticu Adelaida, reprezentant  legal  al  C.M.I.  DR.  SALBATICU

  ADELAIDA către S.C. MEDICAL-XEN S.R.L., reprezentata de Dr. Matei Angela, medic medicina de familie in baza Contractului de vanzare - cumpărare praxis medical autentificat sub nr. 1068/26.03.2020 la Biroul Individual Notarial Alexandru-Marius Bârgăoanu si Adina-Beatrice Bârgăoanu.

  (1.2.) Durata concesiunii este pana la data de 07.02.2026, celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

  S-A ADOPTAT

  19

  1

  0

  4.

  (2.1.) Se aproba cesionarea Contractului de Concesionare nr. 68510/05.05.2011, încheiat intre Municipiul Bacau si D-na Rizescu Tania, reprezentant legal al C.M.I. DR. RIZESCU TANIA către S.C. RAMEDIS CLINIQUE S.R.L., reprezentata de Dr. Ramona Popovici, medic medicina de familie in baza Contractului de vanzare -cumpărare    praxis    medical    autentificat    sub

  nr.1374/21.05.2020   la  Biroul   Individual  Notarial

  Alexandru-Marius   Bârgăoanu   si   Adina-Beatrice

  Bârgăoanu.

  (2.2) Durata concesiunii este pana la data de 28.02.2046, celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

  S-A ADOPTAT

  19

  1

  0

  5.

  ART. 3. - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacău sa perfecteze si sa semneze contractele de concesionare, încheiate intre Municipiul Bacau si S.C. MEDICAL-XEN S.R.L., reprezentata de Dr. Matei Angela, medic medicina de familie si S.C. RAMEDIS CLINIQUE S.R.L., reprezentata de Dr. Ramona Popovici, medic medicina de familie.

  ART. 4. - Prezenta hotărâre va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si persoanelor nominalizate la art. 2.

  ART. 5.- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacău-Compartiment Evidenta Concesionari.

  ART. 6.- Prin grija Secretarului Municipiului Bacau prezenta hotărâre va fi comunicata la Instituția Prefectului- Județul Bacau in vederea verificării legalității. S-A ADOPTAT ’

  19

  1

  0

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru ridicarea interdicției definitive de construire pentru suprafata de 1.418,00 m.p. teren din B-dul Vasile Parvan, nr. 29 si realizarea lucrarilor de MODIFICARE SI SCHIMBARE DESTINAȚIE CLĂDIRE EXISTENTA IN CENTRU REZIDENTIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE (CAMIN DE BATRANI) SI EXTINDERE CU RESTAURANT, ANEXA GOSPODAREASCA SI IMPREJMUIRE TEREN, B-DUL VASILE PARVAN, NR. 29 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: CUCORANU MARINEL SI CUCORANU PAULA

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc. La punctul 4 avem un plan urbanistic zonal întocmit pentru ridicarea interdicției definitive de construire pentru suprafața de 1.418,00 m.p. teren din B-dul Vasile Pârvan, nr. 29 si realizarea lucrărilor de modificare si schimbare destinație clădire existentă în centru rezidențial pentru persoane vârstnice (cămin de bătrâni) si extindere cu restaurant, anexa gospodărească și împrejmuire teren, b-dul Vasile Pârvan, nr. 29 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata, beneficiari fiind Cucoranu Marinel și Cucoranu Paula. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz. Majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele nefavorabile la proiectul de hotărâre ( 2 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului?

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA - Am eu o întrebare.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Spuneți.

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA - Domnule președinte...și ADIGAB-ul, ne întoarcem de fiecare dată la aceste proiecte. Tot le repunem, le repunem...Înțelegeți ce spun? Adică a fost o dată, s-a respins, credeți că ne putem răzgândi?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Cred că întrebarea ar fi trebuit adresată...

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA - Sincer!

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - ...aparatului...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, este dreptul solicitanților să solicite...

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA - Bun. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -... și obligația domnului primar să răspundă acestor solicitări.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Aș dori eu să iau întâi cuvântul. Aș avea totuși o rugăminte, doamna Pricopoaea, pentru că totuși ați spus că a mai existat pe ordinea de zi. Cred că este util pentru toată lumea, și pentru noi și pentru investitori, dar, din păcate și pentru breasla celor care elaborează aceste documentații, să aibă o justificare. Știu că legea nu prevede o obligativitate în sensul acesta, dar cred că este util pentru a cunoaște intențiile de dezvoltare pe care dumneavoastră le aveți, dumneavoastră, fiecare, da, indiferent de culoarea politică, astfel încât, ca atunci când vin documentații de urbanism să nu le respingem pe bandă rulantă, pentru că dacă ne uităm în jumătatea asta de an, nu știu dacă avem cinci proiecte aprobate. Lucrul ăsta, din punctul meu de vedere, dă în piață un semnal negativ investitorilor și afectează din punct de vedere economic municipiul Bacău.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - E părerea dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - De asta consider că ar fi bine când respingem, să venim cu argumentații personale. Nu o comentăm, nu o criticăm, fiecare să spună :”Domnule, este într-un anumit fel”.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule președinte, la momentul la care proiectele au mai fost supuse dezbaterii am venit cu argumentații. Am închis subiectul.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Corect, corect, dar din păcate vă vorbesc și din punct de vedere al meseriei pe care o am și aș vrea totuși o justificare, dar, până la urmă, dumneavoastră decideți ce considerați că este oportun. Vă mulțumesc. Domnule secretar, vă rog frumos...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz, este arhitecta care a proiectat, în sală, domnule arhitect.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Dacă de la beneficiari există...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Uitați, acolo e doamna...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă rog, luați un microfon dacă doriți să luați cuvântul.

Doamna arhitect Catrinel LEFTER - Bună ziua, Catrinel Lefter mă numesc, sunt arhitectă la planul urbanistic zonal al domnului Cucoranu, privind investiția „Realizare cămin de bătrâni” prin schimbarea destinației unei clădiri existente. Voi prezenta pe scurt ceea ce propune documentația în sine și anume, pentru realizarea obiectivului propus avem nevoie să schimbăm funcțiunea aprobată inițial prin PUG și anume funcțiunea de „Unități industriale” în „Instituții și servicii”, subzona „Instituții de asistență socială”. Tin să menționez că ne aflăm într-o zonă în care predomină funcțiunea de ”Locuințe colective”, este o zonă în care s-a... Funcțiunea inițială de industrie a făcut o reconversie, deci este o zonă industrială dezafectată. Clădirea, proprietatea beneficiarului, existentă se pretează pentru realizarea acestei investiții, se propune extinderea acesteia cu blocul alimentar care să satisfacă necesitățile persoanelor vârstnice care vor fi cazate în Centrul pentru vârstnici. Din punct de vedere al utilităților avem posibilitatea racordării la toate utilitățile pentru că construcția existentă este racordată. Ne aflăm în zona de protecție a cimitirului, zonă de protecție care a fost instituită prin PUG-ul vechi, prin Ordinul Ministerului Sănătății care a fost modificat și la ora actuală nu mai presupune o astfel de zonă. Pentru acest proiect s-a realizat și studiul privind sănătatea populației, studiu care este favorabil și ale cărui concluzii sunt că această investiție nu va avea nici un fel de impact negativ asupra sănătății populației, apropo de vecinătatea față de cimitir. Zona de industrie, acum instituită prin PUG asupra amplasamentului, presupune un POT de 70% și un CUT de 2,4. Prin proiect dorim realizarea unui POT de 50% și a unui CUT de 1,5, cu regim de înălțime maxim admis de 16 metri, conform PUG-ului. Respectăm toate distanțele față de vecinătăți, se respectă distanțele impuse de Ordinul Ministerului Sănătății, apropo de locuințele existente în zonă. Există toate avizele obținute de la instituțiile avizatoare. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Mulțumim. Domnule vice, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc domnule președinte. Să știți că din punct de vedere economico-financiar se simte un blocaj în Bacău în ceea ce privește dezvoltarea pieței imobiliare. Nu știu dacă este coincidență sau nu, dar acest blocaj se întâmplă din momentul rupturii dintre consiliul local și primarul Cosmin Necula. Dezvoltatorii simt, sper să nu fie o problemă subiectivă aici , să avem argumente pentru că acești oameni vor să investească în Bacău, vor să plătească taxe și impozite în Bacău și noi, dacă venim în ultimele luni cu tot felul de propuneri sociale, să scădem taxe sau să creăm facilități, trebuie să avem bani. Și dacă fugărim mediul economic n-o să avem nici pentru tablete, nici pentru măști, nici pentru stimulentele cadrelor medicale și fac un apel pe această cale, pe ultima sută, să ne vină mintea la cap și să dăm drumul ca piața băcăuană să se dezvolte. Oamenii sunt cu toate avizele, noi aici votăm oportunitatea... Domnule Scripăț, nu v-am întrerupt...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Să ne vină mintea la cap?

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Da, pentru că blocăm, blocăm, blocăm, blocăm, în ultimele luni...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - As dori să nu intrati în polemici, vă rog frumos.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Da, blocăm în ultimele luni foarte multe proiecte care, din păcate, puteau să aducă Bacăul astăzi la alt nivel. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule Huluță, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Pentru că avem aici arhitecta, voiam s-o întreb, față de ceea ce a fost la vechea propunere de hotărâre a consiliului local, dacă aveți noutăți?

Doamna arhitect Catrinel LEFTER - Nu, nu avem nici o...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Dacă aveți modificări la această chestiune?

Doamna arhitect Catrinel LEFTER - Nu, nu sunt modificări.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Eu susțin această chestiune, mai ales că eu vin din zona socială si este nevoie pentru aceste cămine. Și susțin...de fapt, susțin aproape orice dezvoltare imobiliară în Bacău pentru că am văzut că în toate orasele țării sunt foarte multe macarale, se tot dezvoltă, iar noi am înghețat orasul, cel puțin în ultimul an si jumătate, l-am încheiat si nu este o ceartă între... sau o rupere a domnului primar vizavi de consiliul local, ci o rupere a domnului primar de PSD . Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule Ghinghes, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnilor consilieri, vă rog frumos, haideți să facem liniște să fim mai operativi. Mulțumesc.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc. Această discuție despre planuri urbanistice zonale tot timpul a fost dificilă în consiliul local și va fi în continuare. De ce? Pentru că noi suntem puși în fața unei alegeri, în mare parte întotdeauna: interesul public versus interesul privat. În cazul de față, de exemplu, avem un proiect ce presupune doar schimbarea unei funcțiuni, cu o investiție non-invazivă, nu se schimbă numărul de etaje, cum se întâmpla în cazul unor proiecte de prin zona centrală. Deci , aici nu sunt de acord cu faptul că trebuie să fim de acord cu toate dezvoltările imobiliare, alea abuzive - nu. Cu alea abuzive - nu. E altceva. Pe de altă parte, domnule președinte, dumneavoastră sunteți și de specialitate arhitect. Până la urmă, oportunitatea modificării PUG-ului prin aceste planuri urbanistice zonale pe diferite suprafețe este la latitudinea consiliului local, deci acesta până la urmă este un vot politic. A fost acea perioadă de parcă 6 luni când a trebuit să specificăm de ce votăm sau nu un PUZ sau altul, dacă vă aduceți aminte.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Ordonanța 100.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - După mica reformă a Guvernului tehnocrat s-a întâmplat asta, ca să... Și atunci era un vot transparent, adică fiecare consilier local era pus în situația de a argumenta de ce susține, sau nu, un PUZ, sau altul. Eu, de exemplu, am făcut asta, indiferent de această prevedere legală, totdeauna atunci când am avut vreo problemă cu un proiect de acest gen. Tocmai de aceea aș vrea să atrag un semnal de alarmă pentru că, într-un fel sau altul, aveți dreptate. Ce-am trăit în ultimele luni cu dezvoltatori locali aduși la sediile unor partide unde li s-a pus în față Moș Crăciun, dacă vine Moș Crăciun sau nu, așa erau exprimările, vreau să vă readuc aminte. De asta, domnule președinte, cred că aveți destulă dreptate atunci când vorbiți de un vot eminamente politic, pentru că în cazul de față nu ne-au explicat cei care au emis acele avize de la comisii de ce avizele sunt negative. Este oare vorba și în acest caz de Moș Crăciun, sau nu? Aceasta-i întrebarea mea retorică de astăzi. Pentru că asta se întâmplă de o perioadă bună și este foarte grav acest fenomen. Asta voiam să atrag atenția și vă mulțumesc.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Domnule consilier Ghingheș, aveți dreptate, suntem un for politic deliberativ. Dar cine ... Ați vorbit de construcții imobiliare abuzive. Cine stabilește că sunt abuzive? Noi sau instituțiile abilitate?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, mă refer dacă se respectă sau nu legea. Atunci când vorbeam, de exemplu, de modificarea indicatorilor urbanistici cu peste 20%, deci pe lângă lege, care erau.., deci toate documentele erau semnate și toate avizele, inclusiv de aparatul de specialitate al primăriei, cum era vorba în multe cazuri, atunci da, era abuziv pentru că nu respecta legea și...

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Da, dar nu consiliul local. Nu pot să spun asta.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, eu, ca om care știe să citească legea, eu spun asta și votez sau nu. Pe de altă parte, atunci când mi se pare că o construcție propusă prin proiect este hidoasă, automat o resping pentru că am acest drept de a evalua sau nu oportunitatea. Dar în acest caz este vorba despre schimbarea func țiunii unui teren și eu n-am înțeles acele avize. Eu știu că atunci când se dau avize negative în consiliul local trebuie explicate. Așa scrie în Codul administrativ. Și mi-ar plăcea să aud explicații din partea acelor comisii, mai ales din partea Comisiei de specialitate de urbanism. Mulțumesc frumos.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -Dar comisiile...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - .. .dau toate aviz favorabil.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Din păcate și-n comisiile acelea tehnice, mai ales mă refer la Comisia tehnică de urbanism, pe anumite proiecte discuția n-are legătură cu proiectul. Are legătură cu totul.., cu ce vreți dumneavoastră, dar nu cu proiectul: cu politica, cu influențe, cu orice, pentru că am participat la ele. Ce rugăminte aveam, nu era o chestie legată de vreo obligativitate. Bineînțeles, fiecare decide cum să se manifeste, să se exprime, dar cred că pentru o dezvoltare și o coerență sau o pornire într-o direcție, trebuie să ți-o exprimi. Și atunci: ”Domnule, sunt de acord cu acest proiect, pentru că este invaziv pentru zona respectivă”, ”Pentru că nu aduce mari modificări” sau ”Nu sunt de acord, pentru că e prea înalt”, cum a fost, de exemplu, proiectul de la...din zona Tic- tac. S-a spus și atunci s-a remediat, arhitectul a știut cum să remedieze proiectul. Din păcate, sunt proiecte la care specialiștii nu știu cum să răspundă la votul negativ pe care-l dăm și atunci ne întrebăm de ce se mai pune odată pe ordinea de zi un proiect identic, dar noi nu dăm nici o argumentație ca să pot să vin în întâmpinarea beneficiarului și a specialistului ca să facă o modificare în sensul în care ne-o dorim. Ne-o dorim ca for care decidem o direcție de dezvoltare.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnule secretar, mă scuzați, ar trebui să știm aici, pentru că așa scrie la lege, de ce acele comisii au dat vot negativ? Pentru că eu n-am auzit nici o argumentație, nici o motivare din partea acelor comisii. Atunci când primește un proiect de hotărâre un vot negativ, măcar două cuvinte: ”Pentru că, nu știu, nu ne place de ochii...” sau : ”Pentru că n-a venit Moș Crăciun”. Ceva de genul ăsta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, într-adevăr, trebuie să existe motivarea comisiilor.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Aș mai avea o rugăminte. Doamna arhitect șef, dacă mă puteți ajuta. Știu că zona respectivă, dar nu numai zona respectivă, ci toate zonele care sunt în vecinătatea cimitirelor au acea zonă de protecție în vechiul PUZ. Există vreo posibilitate, noi, ca și consilieri, ca și for, să luăm o hotărâre de consiliu ca să actualizăm legislația care între timp s-a schimbat, astfel încât să nu mai avem proiecte de urbanism care vizează strict problema asta care -i de fapt o modificare legislativă existentă?

Doamna Arhitect- Șef Diana MARIN- Se poate face prin actualizarea PUG-ului, dar, cum e cazul acestui proiect, PUZ-ul nu este doar pentru interdicție.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Știu.

Doamna Arhitect- Șef Diana MARIN - Mai e și schimbarea de funcțiune.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Am subliniat doar aspectul ăsta pentru că mai sunt o grămadă de terenuri care au doar impunerea asta, de...

Doamna Arhitect- Șef Diana MARIN - Zonă de protecție a cimitirelor.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Zonă de protecție, care determină documentație de urbanism și în...

Doamna Arhitect- Șef Diana MARIN - Tot prin actualizarea PUG-ului se face.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Deci doar în actualizare PUG, fără...

Doamna Arhitect- Șef Diana MARIN - Da, da.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Am înțeles. Mulțumesc.

Doamna Arhitect- Șef Diana MARIN - Și eu.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule secretar, vă rog să supuneți la vot. De fapt, se trece la procedura de vot secret.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - E vot secret.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă invităm la vot secret.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru ridicarea interdicției definitive de construire pentru suprafața de 1.418,00 m.p. teren din B-dul Vasile Pârvan, nr. 29 si realizarea lucrărilor de MODIFICARE SI SCHIMBARE DESTINAȚIE CLĂDIRE EXISTENTA IN CENTRU REZIDENTIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE (CAMIN DE BATRANI) SI EXTINDERE CU RESTAURANT, ANEXA GOSPODĂREASCA SI ÎMPREJMUIRE TEREN, B-DUL VASILE PARVAN, NR. 29 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIARI: CUCORANU MARINEL SI CUCORANU PAULA

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -20

  Nr.

  crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre    privind aprobarea

  PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru ridicarea   interdicției   definitive   de

  construire pentru suprafața de 1.418,00 m.p. teren din B-dul Vasile Pârvan, nr. 29 si realizarea lucrărilor de MODIFICARE SI SCHIMBARE DESTINATIE CLADIRE EXISTENTA IN CENTRU    REZIDENTIAL    PENTRU

  PERSOANE  VARSTNICE  (CAMIN  DE

  BATRANI)    SI   EXTINDERE    CU

  RESTAURANT, ANEXA GOSPODAREASCA SI IMPREJMUIRE TEREN, B-DUL VASILE PARVAN, NR. 29 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

  BENEFICIARI: CUCORANU MARINEL SI CUCORANU PAULA

  Inițiator -    DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  NU S-A ADOPTAT

  9

  11

  0

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru realizarea lucrărilor de SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚE CUPLATE ÎN LOCUINȚE COLECTIVE SI SPAȚIU 5                                                                   5                                                                                                5                                                            5                         5

COMERCIAL LA PARTER, CALEA MOLDOVEI, NR.51 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe suprafața de 1.924, 00 m.p. teren proprietate privata BENEFICIAR: SC ADIGAB URBAN IMOBILIARE SRL

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Da, la punctul 5 avem tot un plan urbanistic zonal, de data aceasta pe Calea Moldovei, numărul 51. Ați avut materialul la mapă. Beneficiar: SC ADIGAB URBAN IMOBILIARE SRL.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz. Majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele nefavorabile la proiectul de hotărâre ( 2 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Aveți și o argumentație? Am înțeles. Domnul Laur Șova. Aveți o argumentație? Am înțeles. Mai avem cvorum? Da, suntem. Discuții asupra proiectului? Nu sunt. Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru realizarea lucrărilor de SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚE CUPLATE ÎN LOCUINȚE 9                                                                             9                                                                                                         9

COLECTIVE ȘI SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER, CALEA MOLDOVEI, NR.51 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe suprafața de 1.924, 00 m.p. teren proprietate privata BENEFICIAR: SC ADIGAB URBAN IMOBILIARE SRL

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 20

  Nr.

  crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru realizarea lucrarilor de SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTE CUPLATE IN LOCUINTE COLECTIVE SI SPATIU COMERCIAL LA PARTER, CALEA MOLDOVEI, NR. 51 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe suprafata de 1.924,00 m.p. teren proprietate privata.

  BENEFICIAR: S.C. ADIGAB URBAN IMOBILIARE S.R.L.

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  NU S-A ADOPTAT

  9

  11

  0

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 82,11 m.p. teren proprietate privată a Municipiului Bacău, ce reprezintă cota indiviză aferentă imobilului din Str. Izvoare, nr.129 P2, proprietatea domnilor Vasile Adrian-Tudorel și Vasile Rodica-Roxana.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 82,11 m.p. teren proprietate privată a Municipiului Bacău, ce reprezintă cota indiviză aferentă imobilului din Str. Izvoare, nr.129 P2, proprietatea domnilor Vasile Adrian-Tudorel și Vasile Rodica-Roxana. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului? Constat că nu sunt, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 82,11 m.p. teren proprietate privată a Municipiului Bacău, ce reprezintă cota indiviză aferentă imobilului din Str. Izvoare, nr.129 P2, proprietatea domnilor Vasile Adrian-Tudorel și Vasile Rodica-Roxana.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 19

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 82,11 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilului din Str. Izvoare, nr. 129 P2, proprietatea d-lor Vasile Adrian-Tudorel si Vasile Rodica-Roxana

  Inițiator  -  DL.  COSMIN  NECULA  -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  18

  1

  0

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Da, mulțumesc, la proiectul numărul 7 avem o transmitere a dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 si 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului? Constat că nu sunt, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 17

  Nr.

  crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART. 1 -   (1) Se aproba transmiterea

  dreptului  de  concesiune  prevazut  in

  Contractul    de    Concesionare    nr.

  48399/20.12.2006 incheiat pentru suprafata de 31,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la S.C. ANAMED S.R.L. la C.M.I. CHIRIAC C. MARIA.

  S-A ADOPTAT

  16

  1

  0

  2.

  (2) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare    nr.    14232/21.04.2003,

  incheiat pentru suprafata de 155,29 m.p. teren de la S.C. APIDAV S.R.L. la dl. Boldișor   lonel-Anatolie,   casatorit   cu

  Boldișor Cristina-Victoria.

  S-A ADOPTAT

  16

  1

  0

  3.

  (3) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare    nr.    69034/11.05.2018,

  incheiat pentru suprafata de 764,01 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la S.C. IMO PROPERTY         INVESTMENTS

  BUCURESTI S.A., la S.C. DAILY GROUP S.R.L.

  S-A ADOPTAT

  16

  1

  0

  4.

  (4.1.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune pentru cota de 45,80 % din

  Contractul    de    Concesionare    nr.

  36260/21.10.1999, incheiat pentru suprafata de 3.650,00 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la S.C. CONIMPULS S.A. - prin lichidator judiciar S.C. CONTEXPERT SPRL, la SIF MOLDOVA S.A.

  S-A ADOPTAT

  16

  1

  0

  5.

  (4.2.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune pentru cota de 45,80 % din

  Contractul    de    Concesionare    nr.

  42411/20.12.1999, incheiat pentru suprafata de 1.750,00 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la S.C. CONIMPULS S.A. - prin lichidator judiciar S.C. CONTEXPERT SPRL, la SIF MOLDOVA S.A.

  S-A ADOPTAT

  16

  1

  0

  6.

  ART. 2 - Se imputerniceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractele de     concesionare     cu     proprietarii

  constructiilor.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau -Compartiment Evidenta Concesionari.

  ART. 4  - Prezenta hotarare va fi

  comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

  ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Institutia Prefectului - Judetul Bacau, in vederea verificarii legalitatii.

  S-A ADOPTAT

  16

  1

  0

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr.10596 din 28.04.1995, încheiat între Municipiul Bacău și S.C. ANICRIS-IMPEX S.R.L.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr.10596 din 28.04.1995, încheiat între Municipiul Bacău și S.C. ANICRIS-IMPEX S.R.L. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr.10596 din 28.04.1995, încheiat între Municipiul Bacău și S.C. ANICRIS-IMPEX S.R.L.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 16

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ

  +ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 10596 din 28.04.1995, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. ANICRIS-IMPEX S.R.L.

  Inițiator  -  DL.  COSMIN  NECULA  -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  15

  1

  0

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- ...domnule președinte, ne scad numărul buletinelor de vot de la un vot la altul. Vreau să-mi spună exact domnul secretar cum trec pe procesul verbal: câți sunt prezenți, câți votează, menționez cine nu-i în sală?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci prezența este de 19 consilieri și au votat câți au votat.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Nu, dar aș vrea celelalte două buletine să le anulez, totuși.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi anulați-le, normal.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Păi dar nu mi le-a dat nimeni.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi vedeți cui le-ați dat.

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr.68757 din 11.04.2011, încheiat între Municipiul Bacău și D-na MIRON DELIANA, reprezentant legal al C.M.I. Dr. MIRON DELIANA pentru spațiul cu destinația cabinet medical și a terenului aferent din municipiul Bacău, Str. Mihai Eminescu nr.28 A.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr.68757 din 11.04.2011, încheiat între Municipiul Bacău și D-na MIRON DELIANA, reprezentant legal al C.M.I. Dr. MIRON DELIANA pentru spațiul cu destinația cabinet medical și a terenului aferent din municipiul Bacău, Str. Mihai Eminescu nr.28 A. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului? Constat că nu sunt. Se trece la procedura de vot secret. Eu cred că ne-a fost dor de procedura asta. Trebuie să recunosc că e mult mai civilizat decât pe skype.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr.68757 din 11.04.2011, încheiat î ntre Municipiul Bacău și D-na MIRON DELIANA, reprezentant legal al C.M.I. Dr. MIRON DELIANA pentru spațiul cu destinația cabinet medical și a terenului aferent din municipiul Bacău, Str. Mihai Eminescu nr.28 A.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 18

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 68757 din 11.04.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA MIRON DELIANA, reprezentant legal al C.M.I. DR. MIRON DELIANA pentru spatiul cu destinatia cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Mihai Eminescu, nr. 28 A

  Inițiator  -  DL.  COSMIN  NECULA  -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor schimburi de locuințe pentru tineri, deținute prin contracte de închiriere și încheierea de contracte de închiriere.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Avem un proiect privind aprobarea unor schimburi de locuințe pentru tineri, ANL, deținute prin contracte de închiriere și încheierea de contracte de închiriere. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret. Vă mulțumesc.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea unor schimburi de locuințe pentru tineri, deținute prin contracte de închiriere și încheierea de contracte de închiriere.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 18

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  Art.l. (1) Se aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, între doamna Crisiarcu Elena, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 146199/29.12.2016 pentru locuința situată în Bacău , str. Făgăraș nr.l 7, sc.A, apt.15 și doamna Tănase Liliana, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 146249/ 29.12.2016 pentru locuința situată în Bacău, str. Făgăraș nr.19, sc.B, apt.18.

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

  2.

  (2) Se aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, între domnul Marandiș Marius, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 146362/17.10.2018 pentru locuința situată în Bacău , str. Narciselor nr,14A, sc.A, apt.8 și domnul Platon Neculai Cristinel, în calitate de titular al contractului de închiriere nr.14711/ 12.10.2016 pentru locuința situată în Bacău, str. Depoului nr.80, sc.B, apt.13.

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

  3.

  Art.2. Se vor încheia contracte de închiriere cu noile suprafețele locative pentru doamnele Crisiarcu Elena și Tănase Liliana, respectiv domnii Marandiș Marius și Platon Neculai Cristinel.

  Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef - Compartiment Evidență Contracte.

  Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului   Bacău,   structurii   organizatorice

  Arhitect Șef - Compartiment Evidență Contracte și beneficiarilor, prin compartimentul menționat.

  Art.   5. Prin grija  Secretarului General al

  Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea continuării derulării proiectului european ”Centrul Europ ean de Informare Europe Direct Bacău”, perioada contractuală 2018 -2020, proiect aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.149/2018.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării derulării proiectului european ”Centrul European de Informare Europe Direct Bacău”, perioada contractuală 2018-2020, proiect aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.149/2018. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU- Discuții asupra proiectului? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Nu participa la vot

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

Iesit din sala

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru ” și o neparticipare proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Da, la 12 avem un proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz, majoritate absolută.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Favorabil. Înainte de a vedea rigorile impuse unui proiect de hotărâre PSD.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Discuții? Vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Domnul vice, aveți cuvântul. Vă rog frumos, la un microfon.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Câteva lămuriri. Dacă bărbații pot să fie bone?

 • 2. - noi gestionăm bugetul local. Putem plăti o bonă care nu-i locuitor al municipiului Bacău?

 • 3. Eu am pus o întrebare. Nu faceți parte, doamna Doina, din Comisia Tehnică de...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă rog, vă rog, spuneți întrebările și...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Păi, le-am pus întrebările. 3...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Poate cineva ne poate și răspunde.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - 3 - bona are calitatea de angajat? Dacă da, trebuie să-i acordăm salariul minim și carte de muncă. Nu mi se pare... Adică accept proiectul, poate chiar îl votez, dar mi se pare oarecum populist și atât. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă mulțumesc. Din partea primăriei, poate să ofere niște răspunsuri? Sau le va primi în scris?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Haideți să...ca să răspund anticipat întrebărilor, doamna Breahnă. Dumneavoastră ce aprobați acum este de fapt o metodologie pe care ave ți obligația să o aprobați pentru că este solicitată și instituită prin Legea 35/2020. Spune foarte clar articolul 17 din lege: ”Pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut de prezenta lege autorității administrației publice locale vor aproba prin hotărârea consiliului local metodologia de aplicare, hotărârea fiind emisă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.” Deci dumneavoastră, noi, atât autoritatea deliberativă, cât și autoritatea executivă, avem obligația respectării acestui termen de 45 de zile și emiterii a unei metodologii. Metodologie care va putea fi aplicabilă în momentul în care se vor îndeplini toate condițiile, dar, ceea ce dumneavoastră faceți acum, aprobați o simplă metodologie, cum se va aproba și cum se va acorda această bonificație. Beneficiarii sunt enumerați foarte clar în Legea 35. Tot în Legea 35 sunt, de asemenea, enumerate și sumele, iar o hotărâre de consiliu local, reiterez, este un act administrativ care este dat în executarea legii. Deci dumneavoastră, de fapt, îndepliniți o obligație legală. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule vice, aveți cuvântul. Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Da, domnule secretar, am înțeles că votăm o metodologie, clar. Și atunci în expunerea de motive vorbim de locuri pe la cre șe, pe la grădinițe, pe la.. .nu prea are legătură cu metodologia.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Expunerea de motive este o prezentare a unui tablou social care spune că în ajutorarea celor care nu mai au locuri la creșe, care...vine legiuitorul cu asta. Este o prezentare a condițiilor sociale, domnule...

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Da, domnule secretar, dar după ce a apărut pe site acest proiect, deja tinerele familii au înțeles că de luni vor primi bani pentru bonă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi, în primul rând, să aprobați dumneavoastră metodologia și vom vedea dacă vor primi sau nu.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Pe ce perioadă?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi pe perioada prevăzută de lege.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - ...prin proiect, oamenii asta au înțeles.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, repet: noi emitem...

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Deci eu acum am înțeles. Noi emitem o metodologie.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...o metodologie de aplicare a legii. Metodologie...

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Și banii vedem dacă-i vom avea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Metodologie...Cu banii, vedeți că aveți în anexă foarte clar prevăzută sursa de finanțare: bugetul DAS. Da?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Avem în bugetul DAS acum?

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Nu avem.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Doamnă, acum dumneavoastră nu aprobați plata.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am înțeles povestea...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Aprobați metodologia pe care legea vă obligă să o aprobați. Punct.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc. Ca să răspund unei întrebări juste, ridicate de domnul viceprimar, de ce au pus în expunerea de motive situa ția de la creșe: tocmai pentru a induce în eroare cetățenii municipiului Bacău, ca să le spună, vezi-doamne, cetățenilor municipiului Bacău că această măsură vine de la prea...cum să zic...darnicul primar Cosmin Necula. De fapt, este o lege cadru, la nivel național și noi avem obligația de a o transpune prin metodologie la nivel local. Și în cazul în care primarul municipiului Bacău, dacă ar fi fost aici ne-ar fi comunicat suma destinată acestor servicii, ar acorda aceste subvenții. În continuare noi votăm o metodologie, dar nu știm care-i planul municipalității. Deci cum... Bun, noi votăm procedura, dar cum știm care este bugetul alocat? Câți băcăuani vor avea acces la aceste decontări de bone? Sau ”boni”, ca să continui întrebarea domnului Scripăț.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci această lege a apărut înainte de 1 iulie.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Am înțeles.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Rectificările de buget și acordarea se fac după data de 1 iulie prin metoda rectificării de buget.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Deci serviciile ar putea fi decontate abia după 1 iulie.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Deci, după aprobarea metodologiei se va putea proceda...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Se va proceda la rectificarea bugetului. Am înțeles.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - În momentul în care... Vă dați seama că e o procedură întreagă, dumneavoastră aprobați metodologia deocamdată.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, am înțeles.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - În momentul în care oamenii vor începe să depună cereri, se va face acea estimare și vom ști care este suma necesară, pe baza estimării - alocați.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Și pe lângă asta aș vrea să rog municipalitatea să fie foarte atentă la aceste servicii care ar putea să fie prestate ori fictive. Da, deci să fim foarte atenți la aceste servicii, să nu ne trezim peste noapte că jumătate de oraș angajează bone. Și pe lângă...și pe lângă acest lucru aș mai vrea să ridic o problemă dacă tot discutăm despre asistarea copiilor atunci când părinții sunt la muncă, pentru că despre asta vorbim. Haideți, în ceea ce privește serviciul local de creșe, mai ales pentru că locurile sunt limitate, să le prioritizăm cumva, mai ales pentru persoanele care au nevoie de aceste servicii și apoi când vine vorba de bone care, na, mie serviciul de bonă mi se pare...nu știu, poate că sunt înapoiat sau poate că sunt prea înaintea vremurilor, dar mie mi se pare un lux, cel puțin în clipa de față, pentru cetățeanul de rând. Tocmai de aceea aș vrea să pun în discuție și acest subiect al locurilor de la creșe care sunt ocupate și de persoane care ar putea să-și ducă copiii, adică au veniturile necesare să-și ducă...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, lăsați-ne cu locurile la creșă.. .N-are nici o legătură.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, două secunde. Ceea ce pun eu în discuție este o chestiune social- democrată, ca să zic așa, doamna Breahnă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - N-are nici o legătură.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, vă rog frumos, nu mai interveniți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, nu, deci discutăm...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Dacă vreți să discutăm, vă dau cuvântul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -...despre cum împărțim locurile la creșe, da? Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Iar ne întoarcem la creșe?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dar, nu...am pus-o... am pus-o în acest context mai larg al acestor servicii de a asista copiii atunci când părinții sunt la lucru. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă mulțumim. Doamna Breahnă, voiați să luați cuvântul. Am rugămintea...am rugămintea...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Aș fi vrut să analizăm mai mult metodologia...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Corect. Doamna Breahnă...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și dacă tot o aprobăm astăzi să vedem care sunt și deficiențele ei.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, am rugămintea ca atunci când fac apel la înscrierile la cuvânt, să vă înscrieți, pentru că începeți să discutați și avem după aceea suprapuneri.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Doamna consilier...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar de unde știți că nu m-am hotărât să iau cuvântul pe parcurs?

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Doamna consilier...Înainte să facem amendament...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Păi atunci informați-mă că vreți să luați cuvântul. Nu mai interveniți peste alți colegi. Este civilizat.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN -...dorește doamna director de la DAS să... Poate ne lămurește un pic.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...peste mine. Făceți-i aceleași observații și domnului Ghingheș când a intervenit peste mine.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnul Ghingheș avea cuvântul.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Doamna consilier...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mai devreme, când a intervenit peste mine?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Când a avut microfonul a avut cuvântul, n-a vorbit peste.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Doamna consilier, având în vedere că referatele...doamna, având în vedere că referatele vin de la DAS, haideți să o ascultăm mai întâi pe doamna director și după aceea facem corecturi, dacă e nevoie, la metodologie.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Stați oleacă, doamna Breahnă are dreptate: doamna poate ridica niște probleme la care doamna Diaconu poate răspunde.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ...le-am remarcat din capul locului. De exemplu la articolul 1 din metodologie...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - La microfon, vă rog.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - .. .am așa: ”Pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, astfel cum este prevăzut de legea 35, în limita fondurilor bugetare anuale aprobate de această destinație”...”în limita fondurilor bugetare aprobate”- la momentul acesta nu avem fonduri bugetare aprobate, ca idee, ”...persoanele care au în întreținere copii în vârstă...de vârstă preșcolară ale căror venituri sunt de până la 3.500 de lei”. Ce fel de venituri? Brute? Nete? Păi, n-ar fi trebuit...e articolul esențial al acestei metodologii.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Acest articol...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Unde scrie? La articolul 1, scrie mai târziu, la articolul următor, dar la articolul 1 care statuează, nu scrie. ”Venituri”, ”Venituri”, simplu.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă rog...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Doamna Breahnă...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci asta aș vrea...domnule secretar, nu mă întrerupeți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ...vă răspund eu.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Aici aș vrea să completăm și să trecem ”venituri nete”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Dumneavoastră...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule secretar, aveți răbdare să termine. Vă rog, doamna Breahnă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am înțeles, dar...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Continuați-vă fraza, duceți-o la sfârșit..

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Păi aici...vreau să se specifice la articolul 1 că este vorba despre ”venituri nete”.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Am înțeles. Mai aveți și altă precizare?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vreau eu să fac o precizare. Deci, acest articol...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Bun. Vă mulțumim, doamna Breahnă. Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...acest articol a fost formulat în deplină concordanță cu articolul 2 din lege care spune forte clar...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, dar e metodologia noastră. Dacă legea e deficitară...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Doamnă, dumneavoastră...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - ...lăsați-l să discute. Ați spus că ați terminat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...dumneavoastră nu puteți adăuga la lege. Hai să ne înțelegem. Nu aveți competența...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - E metodologia mea...a consiliului local...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dumneavoastră nu puteți, nu aveți dreptul să adăugați la lege. Dumneavoastră nu puteți modifica și nu puteți adăuga.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ba adaug la articolul 1 din metodologia proprie, a consiliului local. Domnule secretar, lăsați-mă...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Articolul 1 trebuie să vină în concordanță cu articolul 2 din lege. Dacă-n lege spune foarte clar care sunt beneficiarii și legea folosește o sintagmă, noi o folosim pe aia, nu avem voie să modificăm. Dar ulterior venim și spunem: ”La determinarea venitului net lunar”...o spunem și-n metodologie...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar eu ce v-am spus? Că ulterior se face trimitere la venitul net.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar vorbim de articolul...A terminat domnul secretar. Vorbim de articolul nostru, din metodologia proprie a consiliului local. Nu avem voie să-l facem clar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi eu cred că e foarte clar în lege și e foarte clar și-n metodologie.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Venituri...venituri...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vi se explică imediat ce înseamnă și care este venitul lunar.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule președinte, dacă vine cu ”net” nu încalcă nici o lege, nimic. Scrie foarte clar, e mai clar decât în lege.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Păi asta am zis.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - În lege e ambiguu, da...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar nu-i ambiguu, domnule...Domnule, nu-i ambiguu, că tot legiuitorul vine la articolul 2 și spune...și metodologia vine...și metodologia vine și spune...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul secretar are dreptate.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -....spune același lucru.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule secretar, nu încurcă cu nimic și oricum, nu încalcă legea dacă se scrie ”venitul net”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dar eu n-am spus...n-am spus că nu încalcă...că încalcă legea, doamnă, eu am dat o explicație de ce nu scrie venitul.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna director, vă rog frumos, aveți cuvântul.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ- Nu, Ciprian Fantaza.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Sau domnul Fantaza, dacă doriți dumneavoastră. Doamna Breahnă simte o atracție de vocea dumneavoastră.

Domnul Director Ciprian- Gabriel FANTAZA- Legea 35/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial pe 1 aprilie 2020. Această lege, cu excepția articolului 17, intră în vigoare în 60 de zile. Articolul 17 intră în vigoare în 15 zile. Potrivit articolului 17, în 45 de zile autoritățile locale trebuie să adopte metodologia de acordare. Este foarte logic ș i chiar îmi place cum scrie în lege, deoarece fiind publicată la 1 aprilie au dat termenul de 60 de zile, adică termen care ne duce după 1 iulie, când putem modifica bugetul pentru 2020. Dar noi trebuie să aprobăm această...sau dumneavoastră trebuie să aprobați această metodologie în 45 de zile. Deci nu este vorba de sume care trebuie antamate înainte de această metodologie, deoarece legea asta va fi aplicabilă anual. Aceasta este o simplă metodologie, exact cum a spus și domnul secretar. Deci pe lege suntem ok. Mulțumesc.

Doamna Director DAS Carmen DIACONU- Bună ziua, îmi permiteți să spun și eu ceva?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă rugăm frumos. Domnule secretar, lăsați doamna să...Domnule secretar, vă rog. Doamna director, vă rugăm frumos.

Doamna Director DAS Carmen DIACONU - Haideți...La articolul 3 alineatul 3 scrie așa: „Acordarea ajutorului financiar se efectuează numai pentru copilul care nu a fost înscris la creșă sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc în creșă”, ca să lămurim și aspectul ăsta cu locurile în creșe și discuțiile.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Care nu au loc?

Doamna Director DAS Carmen DIACONU - Da, pentru că...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Aici e o problemă.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Care nu are loc?

Doamna Director DAS Carmen DIACONU - Păi, pentru...care nu au loc solicită această bonificație pentru plata unei bone. E o variantă pentru cei care nu au loc în creșe.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Deci ori creșă, ori bonă. Și atunci, ei... Doamna Director DAS Carmen DIACONU - Sigur că da, nu și creșă și bonă.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Nu, dar ideea este că sunt părinți care, de exemplu, au loc în creșă și ar fi mai interesați de bonă și să renunțe la creșă pentru bonă.

Doamna Director DAS Carmen DIACONU - Păi dar spune aici: ”Nu a refuzat un loc în creșă”. Deci aduce o dovadă prin care nu a refuzat un loc în creșă...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Trebuie să...

Doamna Director DAS Carmen DIACONU -...și abia atunci va primi acest ajutor.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Trebuie să facă dovada că a solicitat loc și nu a...

Doamna Director DAS Carmen DIACONU - Sigur că da, că a fost înscris...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -...fost distribuit.

Doamna Director DAS Carmen DIACONU - Sigur, sigur. Sigur.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Supuneți la vot amendamentul doamnei Cristina.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Cum să nu. Supun la vot amendamentul...Îl susțineți, doamnă, nu?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, amendamentul doamnei Cristina...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă rog să reformulați.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - La articolul 1 la ”Venit” să fie menționat...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Să apară sintagma ”Nete” după venituri.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Ok. Bun.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Da?

Supunem la vot amendamentul doamnei Breahnă. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Cu 18 voturi ”pentru” a fost aprobat amendamentul doamnei Breahnă.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

Iesit din sala

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Iesit din sala

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru amendamentul doamnei consilier lonela-Cristina Breahnă- Pravăț a fost adoptat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Mai aveți amendamente la metodologie? Nu. Supunem la vot proiectul...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - La proiect aș vrea și eu, domnule secretar, să vă spun ceva.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Da, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Legat de măsurile...legat de măsurile acestea pe care Guvernul Orban le asigură pentru mediul privat și pentru mediul...Nu râdeți, că râdeți...Avem un primar...Deci în această metodologie ar trebui să scrie așa: ”Primarul nu are voie să mai transforme în măsuri electorale toate măsurile Guvernului...”, n-are importanță cum se cheamă Guvernul. Avem un primar, pe numele lui Cosmin Necula, care profită de măsurile de sprijin și le transformă în campanie electorală. Aș vrea să fie foarte clar și pentru dumneavoastră și pentru tot staff-ul primăriei. Urmăriți aceste aspecte, nu este normal să se ducă cu pachete la oameni, printr-o măsură aprobată de noi, de toți consilierii de bună-credință și să spună: ”Acest pachet vine de la primarul Cosmin Necula”. Avem martori, declarații, sunt nenumărate cazuri. Riscăm ca și-n acest proiect primarul să se ducă la familiile acestea să spună că :”Avem un ajutor de la primarul Cosmin Necula pentru bone și pentru...V-am dat bani și de mâncare, vă dăm și de bone, mai votați-mă odată.” Atât mai lipsește să spună, da? Vă atrag atenția că o să urmărim acest aspect...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Doamna Năstase...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu mă întrerupeți, că după aceea puteți să spuneți ce doriți dumneavoastră în sprijinul primarului.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Am înțeles.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Eu am dreptul să atrag atenția asupra acestui fapt. Transformă orice măsură în electorală pentru el însuși. Da? Urmează o campanie, asta va face. O să votez acest proiect, dar cu aceste observații. Nu-i mai permit acestui primar să transforme totul în campanie electorală pentru ceea ce-și...pentru planul lui politic. Planul lui politic să și-l facă din surse proprii, nu pe spinarea cetățenilor, nu pe spinarea votului nostru, dacă-i votăm din bună credință proiectele să țină cont de faptul că suntem persoane educate, îl vedem ce face, dar să se abțină de la a mai transforma în măsură electorală pentru propria persoană orice măsură de sprijin a Guvernului. Orban sau cum s-o chema Guvernul, da? Am pomenit că este Guvernul Orban pentru că măsura și legea este dată de acest Guvern. Și am încheiat discuția, nu mai...chiar nu vreau să comentați dumneavoastră pe acest aspect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi nu, trebuie să vă fac o precizare.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Știți de ce, domnule? Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, nu, stați oleacă...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu sunteți agentul...cum se cheamă...primarului.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu sunt, dar dumneavoastră nu cunoașteți niște aspecte esențiale.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nici nu mă interesează.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Ba vă interesează, pentru că...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Eu v-am spus...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ...vă interesează...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Haideți oleacă...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dar n-am terminat. Ascultați-mă un pic.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Atunci vă ascult până la capăt și am dreptul la replică.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Noi avem...noi avem martori în acest sens, persoane cu nume și prenume la care s-a dus primarul și a spus aceste lucruri.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu vorbim din auzite.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Pot să vă fac și o precizare?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -Vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Bun.

Ceea ce nu știți dumneavoastră este că până la data aprobării de dumneavoastră a acelor măsuri în consiliul local, domnul primar Romeo Stavarache a luat apelurile care veneau deja la primărie și din banii dumnealui personali s-a dus, a cumpărat și s-a dus cu acele pachete și a dus la oamenii care aveau nevoie. Da, dacă faceți referire...

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Domnule secretar, ați folosit ”Romeo Stavarache”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnul Cosmin Necula, îmi pare rău. Deci, domnul Cosmin Necula a luat din banii personali și s-a dus la acei care într-adevăr aveau nevoie, până dumneavoastră să aprobați. Acest fapt dumneavoastră nu-l știți.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Ăsta e un gest frumos și-l apreciez.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi nu, dar văd că dumneavoastră...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dar amestecați...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Acum mă lăsați. Acum dumneavoastră, un gest frumos, normal, al unui edil al unei urbe, care chiar îl interesează de soarta cetățenilor și mai ales a celor care au probleme, este transformat de dumneavoastră în niște acuze nefondate. Eu vă spun doar că domnul primar a fost și a împărțit în numele lui doar acele pachete și sunt martori în primărie care au fost trimiși și au cumpărat acele produse, numai în numele lui, numai pentru acele pachete. Nu s-a dus domnul primar niciodată cu ajutoarele din partea consiliului local să spună că e din partea lui, personal. Aici sunteți într-o eroare. Și într-adevăr, gestul domnului primar este lăudabil, este frumos și într-adevăr așa ar trebui să facă toți edilii.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule secretar, v-ați înscris într-un partid, mai nou?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu vă stă bine deloc. Ce-aveți?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Vreți să vă citim postările de pe facebook?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Ridicați osanale primarului, ca pe vremea lui Ceaușescu. Ce-i cu dumneavoastră?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Pentru că mai rar întâlnești un om...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Dar ce laudatio faceți...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...mai rar întâlnești un om cu atâta omenie...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - S-a înscris la cuvânt...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-...care într-adevăr să-l intereseze de soarta cetățenilor.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă mulțumim.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnule secretar...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Aș dori să dau cuvântul domnului Stan, care s-a înscris.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Nu, eu vreau să-i dau un singur sfat politic....Raluca, un sfat: desemnați candidatul PNL la primăria Bacău și atunci își asumă el toate proiectele Guvernului Orban și le va pune în aplicare în cazul în care va ieși primar.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - O să-l desemnăm, nu ne grăbim...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Asta trebuie să faceți.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -...lăsați-l pe Necula să-și facă campania...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Primarul Cosmin Necula își va asuma toate proiectele bune ale Guvernului. Ăsta-i jocul politic...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Iar dacă...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Mingea e la dumneavoastră acum.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Iar dacă a pune în aplicare o lege e măsură electorală, îmi pare rău pentru dumneavoastră. Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Așa o transformă primarul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar nu o transformă deloc.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Ba așa va face, domnule secretar, nu-i mai luați apărarea...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu știți... Dar dumneavoastră știți ce va face primarul?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - .. .că nu-i copil de grădiniță. Sigur că da...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Hai, dați-o încolo.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Cum a făcut, așa va mai face. Primarul, până nu pierde alegerile și nu scăpăm de el, el nu se vindecă. Să fie clar.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă mulțumim. Doamna Dinu, aveți cuvântul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Domnul primar are meritele dumnealui și nu le poate contesta nimeni și acele măsuri pe care dumneavoastră le-ați criticat...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule secretar, haideți să ne oprim.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- ... sunt, de fapt, fapte de omenie pe care eu cred că le-ați fi făcut și dumneavoastră dacă erați în postura aceasta.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Știți ce mai vreau să vă mai spun, domnule primar?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule secretar, omenia nu se face cu presă, nu se face cu televiziune, nu se fa ce cu...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Acolo a fost surprins, nu a fost...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - A fost surprins, exact. Să știți că mulți...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Să știți, domnule secretar...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - ...oameni și din această sală au făcut acte de omenie și nu cred că a apărut nicăieri.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule președinte...Sigur, așa este.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vă spun eu cine: uitați, domnul Dragoș Ștefan, când a împărțit apă. A făcut și dumnealui fapte de omenie și s-a dus și, care a fost problema?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Să știți că-i stă foarte bine primarului când coace pâine. Asta...Aici serios, mai bine s-ar ocupa de frământat pâine...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, dar ies gogoși. Să știți că-i ies gogoși.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Domnule Ștefan...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Ies minciuni.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - E adevărat că cei mai mari bucătari din lume sunt bărbați. Îi recomand...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă!...doamna

Năstase!...Scuzați.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -...primarului să se ducă la copt pâine, ați văzut cât de...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Năstase, haideți să...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - .. .da, i-ar sta foarte bine și să lase primăria.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Haideți să...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu este pentru așa ceva.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -...fim un pic mai serioși.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Eu am o întrebare foarte serioasă...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Care serios? Dânsul se pozează la copt pâine, asta-i preocuparea lui.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Acum, eu îi propun domnului primar să ceară voie când postează pe facebook, când face pâine, când bea apă...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Dinu, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Doamna Năstase, e PR politic...E PR politic, bravo lui, i-a ieșit...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Putem reveni la problemele...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Dinu, aveți cuvântul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, nu, nu...De-acum eu vorbesc cu domnul primar să vă ceară voie când face pâine...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - N-am cum să tai microfoanele.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dacă face și o tocăniță domnul primar, să ne arate rețeta, vă rugăm frumos.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Prefer o pastramă de oaie să facă domnul primar.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Dinu, aveți cuvântul.

Vă rog frumos, lăsați-o să exprime un punct de vedere.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - O întrebare am către domnule secretar. Dacă tot îi ia apărarea domnului primar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Restabilesc adevărul, doar atât, nu am...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Dacă tot...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Adevărul e o chestiune relativă, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu e normal ca un om care din banii lui se duce la oameni care se aflau în nevoie și pe urmă să fie acuzat că: ”Domnule, ai dat din ajutoarele...”. Deci, hai să punem realitatea în faptele care sunt.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu e normal să le amestece, domnule secretar.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Rectific. Domnul secretar, dacă tot a vrut să restabilească adevărul legat de domnul primar, aș vrea să ne răspundă foarte serios la două întrebări.

1: de ce a plecat domnul primar la începutul acestei ședințe de...? ...Lăsați...Numai un picuț să mă ascultați și după aceea...Ca să nu mai spun că e un gest de maximă lipsă de respect față de colegi. Coordonatorul ședinței nu pleacă din ședință.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Nu-i coordonator, e invitat.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Inițiatorul proiectului...

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ- Răspund eu la întrebarea asta.

Răspund eu.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Și 2...2...Nu dumneavoastră, l-am întrebat pe domnul secretar.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Am și eu dreptul...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Dumneavoastră când v-am întrebat de stimulentele financiare, în calitate de administrator, n-ați putut să-mi spuneți de unde găsim fila bugetară.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Dumneavoastră sunteți profesoara mea? Sunteți profesoara mea?

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Lăsați-mă să vorbesc. Lăsați-mă să vorbesc cu domnul secretar.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule Chindruș! Vă rog frumos, nu mai interveniți.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Și 2...a doua întrebare: de asemenea, vă rog frumos să ne spuneți la microfon, pentru că dumneavoastră cunoașteți Codul administrativ, dacă există o prevedere legală în Codul administrativ...Codul administr ativ, nu vorbim de Cod penal...care reglementează faptul că domnul primar, în calitate de inițiator, trebuie să participe la ședințele de consiliu local. Eu cred că există și să ne enumerați situațiile și excepțiile în care poate lipsi de la aceste ședințe, că bănuiesc că la o calamitate naturală, atunci primarul este chemat...dar trebuie să fie stipulat în Codul administrativ care sunt situațiile excepționale care îi permit domnului primar să lipsească de la ședință.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Putem trece la ordinea de zi și la...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Bun, vă răspund la întrebările...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Nu, vreau răspunsul acum.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Haideți că vă răspund...Domnule Huluță, domnule Huluță, lăsați-mă să răspund, că e normal să răspund.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Am fost interpelat. Deci ...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - E la spital...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Unde n-ar fi...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...vreau să vă aduc la cunoștință că este un obiectiv în municipiul Bacău care este foarte important și pentru dumneavoastră și pentru noi și pentru toți cetățenii municipiului Bacău, care a început...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Stați un pic, până termină domnul Huluță de...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ...de vreo 12 ani și care domnul primar, prin eforturile depuse de dumnealui, are aproape faza de finalizare. Vorbesc de Spitalul Municipal care, în ultimele 2 -3 săptămâni...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Ce ziceți? Ce ziceți?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...domnul primar Cosmin Necula am spus...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Ce ziceți, domnule secretar? Dacă nu ieșea Dragoș Benea să-l pună la treabă...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Așa...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -...era gata Spitalul Municipal? Erau finalizate?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Lăsați-mă să termin, doamnă, oleacă. Domnul primar, în colaborare cu domnul președinte...mă lăsați să termin? Deci, domnul primar, în colaborare cu domnul președinte Benea au pus la punct o strategie de finalizare a acestui proiect.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vedeți că iarăși ați greșit.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -De două săptămâni domnul primar este zi și noapte la Spitalul Municipal, tocmai ca să ducă la îndeplinire acest proiect comun.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnule secretar, încetați, vă rog, propaganda politică în consiliul local...Vă rog...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu, că-i răspundeam doamnei Dinu. Doi, al doilea aspect: nu există în Codul administrativ... nu există în Codul administrativ nici o prevedere care să spună că prezența primarului este obligatorie. Singura persoană asupra căreia Codul administrativ spune că prezența este obligatorie este Secretarul municipiului Bacău. Atât, restul...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Dacă mai sunt întrebări vizavi de domnul primar, vă rog să le puneți...hai să mergem până la capăt, facem campanie...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă mulțumim, domnule secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - ...nu e urgență, nu lipsește pentru o urgență.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - ...de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Și n-am vorbit deloc în glumă, dacă vreți, puteți verifica. Când plecați de aici vă duceți la Spitalul Municipal, acolo îl găsiți pe domnul primar...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Înțeleg că nu e o urgență...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...care coordonează și echipa managerială...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Dă cu var la Spitalul Municipal acum, nu? Dă cu var? Dă cu var la Spitalul Munic ipal?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar vă puteți duce, doamnă. Eu știu...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, este o vorbă: ”Îngrașă porcul în ajun”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Din câte știu eu...Doamna Breahnă, din câte știu, acest proiect e un proiect comun, nu e proiectul lui Cosmin Necula...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -Tocmai așa l-ați prezentat, domnule secretar...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Colega mea...Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Numai că domnul Cosmin Necula depune eforturi ca să implementeze acest proiect.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Colega mea...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul cu amendamentele formulate.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Colega mea vorbea despre lipsa de respect a domnului primar, demonstrată prin lipsa de la ace astă ședință.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - A desemnat ca înlocuitor...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - N-a vorbit despre Spitalul Municipal, n-a vorbit...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...a desemnat ca înlocuitor pe domnul viceprimar.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule secretar, vă rog frumos, supuneți la vot proiectul de hotărâre...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...conform dispoziției de competențe.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Vă rog să-i dați un telefon domnului primar să vedem că într-adevăr este...Încercați.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule Stan, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Gabriel STAN - Da, mulțumesc. Aș vrea să revin la proiectul pe care tocmai suntem, înțeleg ”obligați” să-l votăm și mie asta mi se pare foarte ciudat -”obligați” să votăm... Bun, suntem obligați, o să votăm, deși nu cred că prezența noastră aici, în ceea ce privește exprimarea votului, poate fi obligatorie într-un sens, sau altul. Am auzit asta de foarte mult...de multe ori: ” Sunteți obligați să votați”. Bun, obligați să votăm, o să votăm într-un fel sau altul, nu contează. Bun. N-am avut răbdare să citesc metodologia, eu cred că e făcută de specialiști, dar aș vrea să pun așa, întrebări, nu retorice, întrebări, mai ales că este și doamna director. Aceste bone, bărbați sau femei, vor semna un contract? Au o fișă a postului? Au un număr de ore pe care trebuie să-l presteze zilnic? O condică de prezență? Sigur, în regim instituționalizat, în creșe, totul este controlat, coordonat. Vom arunca bani așa, prin apartamentele băcăuanilor pentru bone care vin, nu vin...mi se pare un pic ciudat. Eu nu zic că nu e o măsură bună, eu zic că este...Adică trebuie un sistem de supraveghere. Cine controlează? De unde? Dacă aceste bone, cum este la modă în România acum, vin din Filipine sau Taiwan? Situația se complică, nu? Poate fi ”bonă” considerat cineva din familie sau afini? Cred că trebuie totuși reglementat, nu? Nu știu, mi se pare puțin ciudat proiectul, nu în esență, în sensul social de ajutorare, ci ca și configurare legală. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnule...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna director, vă rog...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-.. .întrebările dumneavoastră sunt foarte pertinente, într-adevăr...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU- Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...dar și metodologia și legea vă lămurește pe deplin. Acolo unde spune că :”Beneficiarul acestei legi trebuie să depună o documentație”...

Doamna Director DAS Carmen DIACONU - Să ateste.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...”printre altele inclusiv copia documentului în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă în condiția articolului 7 din Legea 167/2014”. Credeți-mă, legiuitorul nu a lăsat la latitudinea nimănui și a reglementat foarte clar acele aspecte. Noi nu am făcut decât să le aplicăm și să vi le expunem dumneavoastră. Nu aveți obligația să votați într-un fel, dar obligația noastră este să vi le aducem la cunoștință, să o supunem dezbaterii dumneavoastră, iar obligația dumneavoastră este să vă expuneți votul.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă rog să supuneți la vot proiectul ...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? S-a votat amendamentul, cum să nu.

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Era o abținere a domnului Scripăț, îmi cer scuze că nu am fost atent. A fost supus amendamentul, domnule Bîrzu.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

x

CRISTINA

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

19

-

1

Cu 19 voturi ”pentru ” și o abținere proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Vă punem șef de campanie la domnul Cosmin Necula.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnule, eu nu fac decât să lămuresc anumite aspecte care țin de realitate. Atât.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - S-ar putea să-l vrem și noi șef de campanie.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Și știți foarte bine, domnule Bîrzu, că și dumneavoastră v-am luat apărarea ori de câte ori a fost nevoie...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnul Luca n-a revenit.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnul Luca e în sală.

 • 13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău la proiectul social ”V(iață)I(ndependență)S(ănătate)”, finanțat prin reprezentanța UNICEF România, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare Inițiator -Dl. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN -Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău la proiectul social ”V(iață)I(ndependență)S(ănătate)”, finanțat prin reprezentanța UNICEF România. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).                                                                                                                               ’

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului? Constat că nu sunt. Vă rog să supuneți la vot, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi ”pentru ” și o abținere proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2019.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Mulțumesc, proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2019. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).                                                                                                                               ’

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului? Facem...Cristi, scuze, te rog.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, mulțumesc. Foarte pe scurt. În primul rând dacă este cineva de la Thermoenergy în sală? Da, nu-i...am auzit acolo pe cineva vociferând :”Extraordinar”. Da, haideți să vă spun eu ce este extraordinar: bilanțul pe anul trecut. Avem pierdere deja de 9, 2 milioane la Thermoenergy, în cre ștere cu 40 % față de anul 2018 și voiam să-l întreb pe domnul director încotro de îndreaptă această societate, dacă va lua urma CET Bacău, pentru că, încă odată, mersul acestei societăți poate avea un impact pozitiv sau negativ la nivelul municipiului Bacău. Avem proiecte pe fonduri europene de zeci de milioane de euro decontate deja. Dacă acest sistem intră în colaps, va trebui să înapoiem fonduri europene, retehnologizare și preschimbarea rețelelor și intrăm în faliment, noi, ca municipiu. Pentru că e vorba de zeci de milioane de euro pe care va trebui să le dăm înapoi comunității europene și vreau să vă aduc aminte faptul că n-a fost încă făcută recepția pe schimbarea rețelelor și de la recepție va trebui să funcționăm cel puțin 5 ani în ceea ce privește sistemul de termoficare și-n logica asta este intervenția mea, apropo de acest ”Extraordinar”, de această vociferare. Și voiam să-l întreb pe domnul director care sunt planurile de redresare economică, dar având în vedere că nu este prezent, aș vrea ca aceste întrebări să fie totuși consemnate de către aparatul de specialitate și la următoarea ședință de consiliu local, la secțiunea ”Diverse” sau dacă va fi un alt proiect de hotărâre privind Thermoenergy, să avem o discuție de 2-3 minute privind demersurile de redresare economică și felul în care această societate funcționează și, desigur, este sustenabilă în viitor și, mă rog, la nivelul serviciului public de termoficare la nivel local. Mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de  ședință  Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă mulțumim.

Domnule...aveți...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Ghingheș...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - ...era înscris domnul vice.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Da, o singură remarcă voiam să vă fac, dragi colegi: în ultimii...în ultimul timp, noi am fost foarte atenți la Societatea de Servicii Publice și am cerut tot felul de rapoarte și explicații de la domnul director, dar, într-adevăr, aici subscriu și eu cu domnul Ghingheș, se pare că am...am omis în ultima perioadă societatea care este într-adevăr piatra de gâtul bugetului local și riscul mare ca Primăria Bacău să aibă probleme financiare severe este, într-adevăr, Thermoenergy. Și cred că nu este suficient doar 2-3 minute, ci un raport amănunțit în care domnul director cu doamna director economic de la Thermoenergy să vină să ne spună care este situația, care este situația adevărată și ce șanse avem ca să putem să intrăm în sezonul rece cu acest Thermoenergy, pentru că știu că se fac drumuri la București și se fac tot felul de demersuri ca să mai vină niște bani de la Guvern. Așa s-a făcut în fiecare an, dar se pare că acest Thermoenergy, așa cum spuneam și la înființare, s-a născut mort din momentul nașterii și totuși ar trebui ca următorul consiliu local, dacă celelalte consilii locale de până acum nu și-au asumat.. .pentru că eu rămân la părerea pe care am avut-o și atunci când eram în AGA acolo: acest Thermoenergy este un mort care-l plimbăm pe străzile Bacăului, dar nimeni nu-și asumă să-l îngroape. Și s-ar putea să ne îngroape el pe noi și e păcat pentru ca orașul nostru să sufere în continuare. Avem acel proiect european, trebuie o discuție clară cu Guvernul, poate după alegerile locale și parlamentare ne vom așeza la masă toți parlamentarii băcăuani, toți consilierii locali și vom găsi o soluție ca acest Thermoenergy să aibă viitor sau, după ce vom hotărî, nu. Mulțumesc.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule vice, dar ați fost viceprimar, de ce n-ați găsit dumneavoastră soluții? Adică așa ne place să vorbim și să ne auzim...

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Știți foarte bine de ce. Am avut multe soluții, dar din păcate...știți foarte bine de ce.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ați fost și viceprimar cu atribuții, slavă-domnului...

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Nu pe Thermoenergy.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Ați fost...domnule Ghingheș, ați fost membru în Adunarea Generală a Acționarilor la Thermoenergy. Dacă vă interesa așa mult soarta Thermoenergy, de ce n-ați rămas membru în AGA? Așa că lăsați-mă cu populismele astea.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, nu. M-ați întrebat...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci dacă vă păsa de Thermoenergy, rămâneați în Adunarea Generală, cum a rămas domnul Bîrzu. Nu dădeați bir cu fugiții de răspundere, domnule Ghingheș, că asta ați făcut. Nu v-ați asumat calitatea de reprezentant al consiliului local în Adunarea Generală a Acționarilor.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Vă rog să citiți poziția publică de atunci și să observați că am sesizat o serie de nereguli și nu puteam să girez neregulile care erau votate, inclusiv în consiliul local, ca eu să-mi exercit votul acolo.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Care nereguli? Care nereguli? De ce n-ați sesizat organele abilitate?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, nu facem dialog...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - L-ați lăsat pe domnul vice să vorbească 3 minute pe lângă subiect.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Da, și și-a exprimat punctul de vedere. Dumneavoastră faceți interogatoriu la adresa altui consilier.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, bineînțeles.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Si vi se pare normal?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Si aș vrea...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Eu nu cred că e normal să se întâmple asta aici, în consiliu.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Si aș vrea să subliniez...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Aveți o întrebare, i-o adresați și civilizat.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Si aș vrea să subliniem alt lucru...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule președinte, domnul Ghingheș face declarații nefondate, da?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dar vă pun la dispoziție poziția...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - A spus că n-a putut gira ilegalitățile. Care ilegalități? A sesizat organele abilitate? Deci ne place să ne auzim la microfon.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, sigur, sigur. Așa, sigur, oricând.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ne place să ne auzim...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Dumneavoastră știți toată activitatea domnului Ghingheș?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar în cazul

Thermoenergy? Dar în cazul Thermoenergy?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Haideți, domnule...Deci, repet: sunteți un tânăr care nu vă asumați răspunderea. Sub nici o formă. Sunteți bun de vorbit la microfon și atât.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, vehemența cu care apărați Thermoenergy mie îmi ridică semne de întrebare...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - E, apăr Thermoenergy...Eu apăr Thermoenergy? Eu spun ce trebuie spus.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Doamna Breahnă, majoritate aveți de patru ani - 9 milioane pierdere. Ăsta-i bilanțul.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - De ce n-ați rămas membru

AGA?                                                  ’

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Că n-am fost de acord cu mizeriile pe care le votați dumneavoastră...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ei, ce să spun...Ce să spun...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -...și mi le imputați mie. Adică îmi trimiteați...îmi delegați...Păi consiliul local...deci consiliul local, adică majoritatea...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - ...majoritatea pe care o conduceți îmi delega vot mie ce să votez...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Bîrzu, ce votați acolo? Ce măgării votați, domnule Bîrzu?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -...să votez toate șmecheriile dumneavoastră, ale majorității dumneavoastră...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dumneavoastră vă auziți?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - .. .care ne-a adus la 9 milioane pierderi.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dumneavoastră vă auziți, domnule Ghingheș?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - 9 milioane pierderi, da?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, sunteți mult sub nivelul la care ar trebui să fiți...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Eu nu pot să fiu părtaș la manevrele politice ale dumneavoastră și mai ales economice, da?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ce visați noaptea, domnule Ghingheș?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă mulțumim pentru discuție...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Sigur nu pe dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -...domnule secretar...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ferească...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - ...vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Domnul Ghingheș s-a abținut și domnul Scripăț s-a abținut. Oleacă, domnule, să consemnez. 15 voturi ”pentru”, 2 abțineri și o neparticipare, da?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participa la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

Iesita din sala

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Iesita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

15

-

2

Cu 15 voturi ”pentru”, 2 abțineri și o neparticipare proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr.70/ 2020 prin care s-au adoptat unele măsuri de protecție a mediului privat, precum și a persoanelor fizice din municipiul Bacău odată cu instituirea stării de urgență pe teritoriul României cauzată de apariția virusului SARS-COV 2 Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.70/ 2020 prin care s-au adoptat unele măsuri de protecție a mediului privat precum și a persoanelor fizice din municipiul Bacău odată cu instituirea stării de urgență pe teritoriul României cauzată de apariția virusului SARS-COV 2. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Există aviz. Absolută. Absolută, am spus.

Comisiile de specialitate prezintă avizele nefavorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - La avizele nefavorabile există vreo motivare?

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU- Trei consilieri, unul a votat ”pentru”, doi -împotrivă.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Am înțeles. Dar dacă a existat vreo motivare? Discuții asupra proiectului? Doamna Năstase.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Domnule președinte, o să am un amendament la acest proiect. Cu privire la proiectul de hotărâre privind revocarea HCL 70/2020, din considerente strict de oportunitate și interes politic...public, scuzați, propunem ca amendament revocarea doar a articolelor ce prevăd calculul taxelor și impozitelor prevăzute de Codul fiscal, la cotele și coeficienții minimi, în timp ce articolele ce vizează reducerea taxei de salubritate rămân în vigoare. Deși opinia noastră este că HCL 70/2020 este integral legală, având în vedere apariția ulterioară a OUG 69/2020, act normativ ce dă posibilitatea reducerii taxelor și impozitelor locale la un nivel mult mai avantajos pentru populație și pe baza căruia înțelegem că a fost inițiat un proiect de hotărâre de către colegii noștri consilieri PSD, considerăm că aceste argumente sunt suficiente astfel încât HCL 70/2020 în noua formă propusă, împreună cu hotărârea viitoare ce va fi adoptată privind reducerea taxelor și impozitelor fiscale, vor satisface cel mai bine interesul public, fiind totodată în acord cu solicitările Instituției Prefectului. Vă mulțumesc. Acesta este amendamentul și, dacă nu mai sunt discuții, aș vrea să vă rog să-mi votați acest amendament la proiectul dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule secretar, vă rog să supuneți la vot amendamentul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot amendamentul doamnei consilier. Vreau să fac precizări și, respectiv, vreau să citez din adresa Prefectului prin care s-a cerut revocarea și vreau să vă citez pentru că interesează inclusiv aspectul privind taxa de salubritate. Deci domnul prefect...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Să știți că am citit-o.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-.. .Instituția Prefectului...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dacă vreți dumneavoastră să faceți lectură, domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...este singurul abilitat care să exercite tutela administrativă și are competența să spună dacă un act este ilegal sau este legal. Astfel: ” Potrivit actului administrativ adoptat s-au dispus anumite măsuri fiscale în sprijinul agenților economici și persoanelor fizice în condițiile în care, la data adoptării acestei hotărâri, respectiv HCL 70/2020, nu existau dispoziții legale care să reglementeze posibilitatea instituirii unei astfel de măsuri. De asemenea...” și sar la taxa de salubritate pentru a nu vă ocupa timpul: ”...De asemenea, potrivit articolului 15 din Anexa numărul 1 aprobată prin Decretul Președintelui României numărul 195 s-a dispus pe perioada stării de urgență: se pot plafona prețurile la medicamente, la aparatură medicală, la alimente de strictă necesitate și la servicii de utilitate publică, respectiv: energie electrică, termică, gaze, alimentare, salubritate în limita prețului mediu din ultimele 3 luni înaintea declarării stării de urgență.” Și adaugă Instituția Prefectului: ”...nefiind instituite, prin nici un fel de reglementare legală, reduceri ale taxei de salubritate ori scutiri de la taxa impozitului.” Astfel, Instituția Prefectului, care exercită tutela administrativă, vă spune foarte clar că nu pot fi instituite reduceri ale taxei de salubritate, astfel încât amendamentul dumneavoastră de menținere a taxei de salubritate nu are avizul meu. Și este în concordanță cu Instituția Prefectului.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Am fost prefect. Ce spuneți dumneavoastră e...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, deci vă certați cu prefectul, nu cu mine. Eu am citit de la prefect.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule Scripăț, vă rog, la microfon.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Ce spuneți dumneavoastră e o eroare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Am citat din prefect.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - În primul rând, vă rog să rețineți, Instituția Prefectului verifică documentele.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Așa.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - O hotărâre de consiliu local n-o poate anula prefectul. Singura lui obligație sau eu știu, atribut pe care-l are, să-l aducă în contencios administrativ. Și cu asta, punct. Ce citiți dumneavoastră de-acolo sunt niște lucruri așa, contrafăcute. Deci, să fie foarte clar, hotărârea de consiliu local n-o poate anula decât și numai instanțele prin contencios administrativ. În rest, povestiri, e o recomandare, e o altă chestie, deci cu asta- basta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnule, dacă ați fost prefect cred că știți că orice atacare în contencios începe cu o procedură prealabilă. Ori a afirma despre Instituția Prefectului că face făcături sau chestii de astea, din punctul meu de vedere, pentru un om care a fost prefect, e cam mult. Cam mult...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - De ce răstălmăciți...De ce...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci eu nu am făcut decât să citesc dintr-o hârtie...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ...care respectă...care nu că e valabilă, care respectă toate procedurile. Eu nu sunt acum...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule secretar, luând în considerare...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ...că o să mă acuzați... o să mă acuzați...că iau apărarea prefectului.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -...ce să spun...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Prefectul care va aduce la cunoștință, în calitatea care o are...care o are și care-i dă aceste atribuții să facă aceste hârtii...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - O să ținem cont, nu vă mai...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu, nu, nu, dar eu vreau să vă lămuresc...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, domnule, am înțeles.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ...că această hârtie poartă antetul Instituției Prefectului. Da?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule, am înțeles ce-ați spus. De ce insistați?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - N-a spus nimeni că anulează hotărârea de consiliu local.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Ținem cont de recomandarea dumneavoastră, domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, nu, nu, eu nu vă fac recomandări.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -...retrag amendamentul...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu nu vă fac recomandări.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Haideți să lucrăm pe proiect, că ne-am săturat de discuții...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu nu vă fac recomandări.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -...retrag amendamentul și mergem la vot. Haide ...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Eu vă spun doar ce a spus Instituția Prefectului. Atât.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dacă dumneavoastră ziceți...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Dumneavoastră...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -...ținem cont de opinia dumneavoastră...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -Domnule secretar...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -...ați spus că nu ne veți da aviz de legalitate, retrag amendamentul și mergem la vot.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule secretar, problema pe care o văd eu, e că în acea hârtie de la prefect, spunea și de punere în concordanță cu celelalte lucruri.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Corect.

Corect, păi da...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Păi, oare nu era mai util să veniți cu un proiect de punere în concordanță cu legislația decât o revocare?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi dacă erați oleacă atent, pe site-ul primăriei...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Nu știu, că eu mă uit pe proiect și scrie aici ”Revocare”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Mă lăsați oleacă? Bun, se revocă un proiect prin care dumneavoastră ați restrâns drepturile cetățenilor municipiului Bacău...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - N-am restrâns nici un drept, din punctul meu de vedere.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Ba da, pentru că cetățenii municipiului Bacău...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Mai speculați? Speculați, domnule secretar, asta o puteam...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule secretar...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .asta o puteam corecta...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -...sunt două puncte de vedere: dumneavoastră - un punct de vedere, noi avem un punct de vedere...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .prin bunăvoința dumneavoastră, dacă este așa, o corectam.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -În sală...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Nu este hotărâre judecătorească în sensul ăsta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -În sală este prezent domnul director Ciobanu, care...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule secretar, asta o corectam ulterior prin bunăvoința dumneavoastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Mă lăsați oleacă?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dar nu mai insistați pe această temă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dar mă lăsați să-i răspund domnului președinte?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu vă las, nu vă las. Știți de ce?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna, doamna Năstase...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dacă nu mă lăsați, e problema dumneavoastră.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Numai un pic...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, pe site-ul primăriei a fost...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - .. .dacă era o restrângere de drepturi...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...pe site-ul primăriei a fost dată pe baza Legii 52/2003 la „Transparență” un proiect de hotărâre care trebuie adus la transparență și trebuie să stea 30 de zile la ”Transparență” un proiect care aplică... efectiv asta face.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, domnule, și am spus...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Aplică prevederile.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Conform bunăvoinței dumneavoastră...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Condiția aia ...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .noi urma să-o corectăm. Nu știm chiar tot ce se întâmplă...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamnă, condițiile de care dumneavoastră ați spus adineauri, le-am îndeplinit, am dus la ”Transparență ” acel proiect și am respectat indicațiile prefectului.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -Ok. Dacă era restrâns dreptul cuiva, vă dați seama că noi corectam, nu aceasta este intenția noastră, cred că...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, dar noi v-am spus și când l-ați adoptat că faceți lucrul ăsta.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Urma să corectăm, stați liniștit...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi, după ce-ați adoptat hotărârea, cum s-o corectați, doamnă?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, venim cu un HCL de corectare anterioară.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule secretar...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Este foarte posibil.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule secretar...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Am retras amendamentul, domnule secretar, vă rog să luați cunoștință de acest lucru și mergem mai departe.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Am luat cunoștință de retragerea amendamentului...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vă mulțumesc mult.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -.. .dar eu aș mai veni și la atribuțiunile dumneavoastră, domnule secretar. În atribuțiunile dumneavoastră este trecut cum că dumneavoastră ar trebui să ne consiliați atunci când depunem un proiect, ca să rezolvăm aceste probleme de natură juridică înaintea proiectului. De ce dumneavoastră nu ne-ați solicitat un punct de vedere înaintea proiectului și a ajunge la plen?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Pentru că eu cred că am vorbit cu unul dintre inițiatori cel puțin...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Dar iarăși...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...cu cel puțin cu unul dintre inițiatori...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -...dumneavoastră ați spus...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...și am ridicat foarte clar toate problemele pe care le-am expus...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-... și în ședința de consiliu.

Domnul Președinte de  ședință   Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule

secretar. ..dumneavoastră...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Un coleg de-al dumneavoastră...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -...ne-ați indicat aici niște hârtii. Haideți să ne indicați și acele hârtii din partea primăriei cum că a existat bunăvoință în a promova...a promova...a susține acest proiect care, până la urmă, e în interesul cetățeanului, nu-i în interesul nimănui de-aici.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnule președinte, haideți să vă explic o chestie. Sunt inițiative care pot avea sprijinul pentru a găsi bază legală. Sunt inițiative, cum a fost aceasta, pentru care nu putem să dăm nici o susținere pentru că, în momentul în care promovezi un proiect de hotărâre, trebuie să invoci un temei legal. Atâta timp, așa cum a și spus domnul prefect aici foarte frumos, domnule, nu existau acele dispoziții legale. Eu în permanență le-am spus, le-am spus și colegilor dumneavoastră, am spus și-n ședința de consiliu local, pentru că ăsta e rolul nostru și-n Legea 24 privind tehnica normativă, în principiile care le enunță, spune foarte clar : ”O hotărâre de consiliu local nu face decât să pună în executare legi, nu face legi.” În momentul când emiți o hotărâre de consiliu local trebuie să invoci o lege. Ori dumneavoastră nu ați avut nici o lege invocată care să aibă aplicabilitate. Bun, eu înțeleg. Uitați, de-atâtea ori a venit domnul Stan și a avut inițiative și-a stat de vorbă cu noi. Am găsit...am găsit, frumos...și le-am pus.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Si are trei proiecte care care încă n-au ajuns în plen.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Au fost și altele, dar nu cred că domnul Stan se poate plânge de lipsă de colaborare.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă mulțumim pentru punctul de vedere și...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vă mulțumesc mult.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -.. .aș dori să trecem la vot.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule președinte, vreau și eu să intervin. Eu nu înțeleg de ce solicitați ca domnul secretar să-și exercite misiunea de îndrumare a consiliului local, când nu face altceva decât să sprijine primarul municipiului Bacău în a fura inițiativele PNL și PSD. Asta ați făcut, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu fură, domnule, aplică legea, doamna Breahnă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Dacă nu...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Aplică legea la...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule secretar, nu v-am întrerupt.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...solicitarea prefectului.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Dacă nu punea PNL -ul proiect, PSD-ul proiect pe 15 mai, aveam noi acum proiect în dezbatere publică? Nu aveam, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dacă-l făceați legal, era foarte bine.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Ce nu-i legal, domnule secretar?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule secretar, vă rog supuneți la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Să invocați condițiile prevăzute foarte clar de Legea 24/2000, pe Codul administrativ...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Ați zis mai devreme că dacă existau le depistați dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule secretar, supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...prevederile legale...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Supun la vot. Cine este...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Pe 14 nu era aprobarea...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -...pentru?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...le reglementează că trebuie aplicate.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Ești pentru?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, punct de vedere. Voiam să iau cuvântul.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnul Ghingheș. Spuneți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, mulțumesc. Așa cum am spus-o și la ședința trecută și atunci am cerut foarte clar: sursă bugetară și impact bugetar. De-aia nici n-am votat. Mai mult de-atât, avem de-a face cu un proiect populist, propus în marja pandemiei de COVID doar pentru ca anumite formațiuni politice să iasă în față sau să aibă discurs politicianist. Nu putem înjumătăți taxa de salubritate...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Că n-ai sursă bugetară. Bravo, măi...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, nu, nu...Nu putem, domnule Scripăț. Sunteți viceprimar, mi se pare că în continuare nu cunoașteți exact ce pâine puteți tăia cu cuțitul pe care-l aveți la primăria Bacău, dacă-mi permiteți să mă exprim plastic. Avem o taxă de salubritate care este aprobată deja, avem grafic și mai avem și un principiu general, de „Poluatorul plătește” la nivel european. Principiu transpus în legis lația românească și transpus și în contractul privind delegarea serviciului de deșeuri și aș vrea să vă pun în următoarea.. .în următoarea...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Și în directivele Uniunii Europene.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Păi, da, păi am spus. Am spus regulamentul european, nu, directiva europeană care spune foarte clar principiul director „Poluatorul plătește”. Dumneavoastră propuneați și ați votat, mă refer la coaliția USL din Consiliul Local Bacău care a activat la ședința trecută...mă rog, cu excepția unor consilieri locali care au...mă rog...care am văzut că nici n-au semnat proiectul, nici nu l-au votat sau, mă rog, n-au fost prezenți, dumneavoastră practic i-ați pus pe băcăuani...le-ați dat speranța că taxa va fi înjumătățită, în condițiile în care ei stăteau și acasă și generau deșeuri. Este, cum să zic, un comportament iresponsabil pentru că deșeurile, ridicarea lor, gestionarea lor și așa mai departe, costă. E normal să coste. E normal să coste și nu poți minți cetățenii folosindu-te de pandemie că le tai taxa, adică de la 10 lei, vezi-doamne, plătesc pe lună 5 lei.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Domnule Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dar prin asta...două secunde, vă rog...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Lăsați-l să termine.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dar prin asta, adunat la nivelul municipiului, veniturile bugetare erau mult mai mici și aveam pericole în ceea ce prive ște asigurarea acestui serviciu. Aș vrea să nu ne jucăm cu aceste servicii publice esențiale pentru municipiul Bacău și să nu mai mințim cetățenii, mai ales că suntem în an electoral. Inițiativa asta poate că avea sens atunci când vorbeam de acele taxe locale, dar în ceea ce privește taxa de salubritate vorbim de populism.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Bun, haideți, am înțeles. Mai aveți?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Vorbim de serviciul public privind salubritatea...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Haideți să trecem la cifre...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - ...deci taxa de salubritate, domnule Scripăț.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Domnule Ghingheș, haideți să trecem la cifre, pentru că ați vorbit de cifre.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dar nu le-ați oferit data trecută, îmi pare rău. Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Vă ofer...vă ofer acum, pentru că data trecută nu le aveam, domnule Ghingheș, pentru că n-aveam toate datele din primărie. În mod normal, la un asemenea proiect care se adresează atât unor persoane fizice cât și unor persoane juridice, primăria, dacă era de bună credință și domnul secretar și aparatul de specialitate, ne făcea un calcul bugetar foarte repede. L -am făcut noi între timp. Venituri din taxa de salubritate, în ultimele 12 luni, de la persoane fizice, domnule Ghingheș, în jur de 12.601.680 lei; de la persoane juridice - 6.032.160, total venituri de la persoane fizice și juridice - 18.663.840. După cum vedeți, calculele sunt făcute la...aproape la leu. Prin reducerea de 50%, domnule Ghingheș, ca să nu mai spuneți că este un proiect populist, acest proiect se adresează firmelor din Bacău și persoanelor active, v-am explicat și la proiectul... și data trecută, nu se referă la o măsură socială. Da, persoanele active care nu au avut de lucru, poate dumneavoastră n-ați fost în această situație, au fost mulți alții și firmele care au avut activitatea oprită. Și apropo că au stat acasă și au generat gunoi mai mult, vă atrag atenția că parcurile au fost închise, drumurile...circulația publică nu a fost atât de frecventă, a fost o cantitate mult mai mică de gunoi în aceste spații și s-au făcut economii acolo. Continui: prin reducerea de 50% de la persoane fizice se vor încasa 11.026.470 de lei dintr-un calcul matematic simplu, da. Reducerea acordată la persoane fizice fiind în total de 1.575.210, de la persoane juridice prin reducerea la 50 % vom încasa 6.032.160, deci un total încasări în urma aplicării acestui HCL, total legal, domnule secretar, vom avea 17.058.630. Da? În loc de 18.633.840. Da? Așa. Ca să nu mai dramatizați atât că este o reducere fabulos de mare, că este o taxă socială sau n u știu ce. În ceea ce privește taxa pe salubritate știm că există un deficit, da, între taxă și plata la operator, deficitul este de 8.361.411. Prin această măsură de reducere cu 50% a taxei la persoane fizice și la persoane juridice, repet: taxă instituită tot prin hotărâre de consiliu local, domnule Ghingheș, noi am stabilit-o 10 lei, noi acum, în perioadă de pandemie, stabilim că pentru 3 luni de zile nu mai...nu va mai fi 10 lei, va fi 5 lei, pentru că persoanele respective nu au avut job, firmele nu au avut activitate.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Doamna consilier, vorbim de 15 lei. 15 lei pentru care riscăm să băgăm acest serviciu...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule, dumneavoastră nu înțelegeți că micșorăm deficitul prin această măsură? ”A micșora deficitul” - știți ce înseamnă? Nu mai avem un deficit de plată la operator de 8.000.000, avem un deficit la operator de 5.437.000.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - E invers...e invers...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Sunteți în eroare, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu intrați în capcana...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Sunteți în eroare.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule secretar, v-am ascultat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Adică dumneavoastră...Sunteți în eroare.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Vă rog frumos.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU .-.Domnule secretar...domnule secretar, nu mai interveniți, vă rog frumos.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Am observat ce spuneți.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- .. .colegii noștri sunt... Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Nu las pe nimeni...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Prin urmare...vă rog să aveți puțină răbdare să...și mai ales domnului Ghingheș și domnului secretar să-i explic. Referitor la taxe locale...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Luați-i în particular...dați-le lecții în particular.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, acum în ceea ce privește impozitele și taxele locale identificate la punctul 1 din hotărârea noastră, da, baza le...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ...impactul bugetar...Acum să asculte impactul bugetar.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Eu sper că a fost clar, domnule Ghingheș ceea ce am vrut să spun și vă...Îmi pare foarte rău că la discuția trecută nu am fost pregătiți în acest mod și v-am spus și de ce: pentru că nu am avut toate aceste date. De obicei ne facem temele foarte bine și aș vrea să vă iasă din cap că aceasta este o măsură socială. În ceea ce privește taxele locale, domnule secretar, baza legală o prezintă...o reprezintă Codul fiscal, da? Impozite și taxe locale, am revenit la această...această categorie din reducerile noastre. Practic, noi în hotărârea de consiliu, avem 2 categorii de reduceri, da: impozite și taxe locale, stabilite prin Legea 227/2015 privind Codul fiscal și elementul doi - taxa specială la care făcea referire domnul Ghingheș, de salubritate, a cărei cadru legal o reprezintă tot Codul fiscal, articolul 484. În materia impozitelor și taxelor locale vom analiza în construcția aceasta, de exemplu, impozitul pe clădiri, da? Titlul 9 ”Impozite și taxe locale”, cu precizarea faptului că raționamentul de la impozitul pe clădiri este similar și celorlalte categorii de reduceri de taxe și impozite locale. În acest sens, reținem precizarea de la articolul 457 alineat 2 unde se constată că :”Valoarea impozabilă de bază este stabilită de către legiuitor, în timp ce competența autorității locale este lega... lăsată de legiuitor prin stabilirea cotei aplicabile valorii impozabile”, așa cum rezultă din același articol alineatul 1, potrivit căruia: ”Cota impozitului pe clădiri se stabilește prin hotărâre de consiliu local”. Prin urmare, atributul stabilirii cotei aplicate...cuprinse între intervalul 0,08% și 0,2% aparține autorității deliberative, reprezentată de consiliul local. Se impune a menționa faptul că decizia de aplicare a unei anumite cote cuprinse în cadrul acestui interval nu poate fi interpretată în sensul reducerii de taxe, da? Deoarece conceptul de ”reducere de taxă locală”, în accepțiunea Codului fiscal, presupune mai întâi stabilirea taxei, da, în cazul în care aplicarea cotei asupra valorii impozabile...aplicăm cota impozabilă urmată de aplicarea coeficientului de reducere. Se înțelege? Nu vă...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Eu o să întreb un lucru. Pot să întreb?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Acum dumneavoastră spuneți așa, ca să traduc: lăsați-ne hotărârea asta care este la minimul Codului fiscal și nu aplicați Ordonanța 69...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Păi nu sunteți la cote minime, domnule, că am verificat. Nu sunteți la cote minime.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Doamnă, mă ascultați oleacă? Ordonanța 69 vine și spune că cetățenii au dreptul la o reducere până-n 50%. Dumneavoastră spuneți acum: ”Hai să păstrăm hotărârea noastră care era, am zis noi, să fie la cote minime și să nu...”

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu, domnule, amestecați noțiunile. Gata, am înțeles ce vreți să spuneți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Cum adică, ”amestec noțiunile”?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Amestecați noțiunile.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Noi discutăm de revocarea unei hotărâri în care Instituția Prefectului spune că este ilegală. Punct.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule, prin urmare...Faceți paranteze la sfârșit. Pentru a putea vorbi de o reducere, se impune ca, în prealabil, să fie stabilit impozitul, iar după ce...după cum se constată în hotărârea de consiliu local, noi nu ne încadrăm în această situație. Dacă vă este clar. Acest act normativ, HCL 70/2020 impune aplicarea cotelor minime stabilite de lege și nu de reducere a taxelor și impozitelor locale. Dumneavoastră sunteți într-o mare confuzie și ați indus această confuzie, prin materialul pe care l-ați făcut, și altora. Diferența de nuanță...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Pentru că eu aplic hotărârea domnului prefect.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -Domnule, lăsați...domnule, discutăm cu dumneavoastră. Astfel, diferența de nuanță între reducerile acceptate de Codul fiscal...Domnule secretar, sunteți atent? Diferența de nuanță, că-i pentru dumneavoastră asta, între reducerile acceptate de Codul fiscal și aplicarea cotei minime este una semnificativă și reprezintă întru totul dreptul de a decide a consiliului local.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Scrie în lege sau e un cuvânt făcut...?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da. În continuare, menționăm faptul că în cadrul prevederilor legale aplicate, nu se regăsește interdicția ca, odată stabilită o anumită cotă aplicabilă, consiliul local să nu mai poată interveni asupra acesteia. De altfel, o asemenea interdicție ar fi contrară principiilor fiscale, statuate la articolul 3 litera ”c, d, e” din Codul fiscal, domnule secretar, respectiv: justețea impunerii sau echitatea fiscală, eficiența impunerii și predictibilitatea impunerii. Dacă mergem la ”Justețe”, sarcina fiscală trebuie să fie stabilită pe baza puterii contributive, ori, atât timp cât în societate apar situații de criză ce generează diminuarea puterii contributive, așa cum a fost la noi acum, este de domeniul evidenței că faptul...faptul că autoritatea deliberativă este obligată să evalueze sarcina fiscală în noua situație de fapt. ”Evidența impunerii”, da, că am vorbit și de impunere, are ca scop asigurarea unor niveluri similare ale veniturilor bugetare, da, de la un exercițiu bugetar la altul, legiuitorul stabilind clar faptul că acestea se impun a fi revizuite, atât în perioadele de avânt economic, domnule secretar, zâmbiți fix degeaba, când eu mă străduiesc să vă explic aici câte ceva, să înțelegeți, da? Deci acestea se impun a fi revizuite atât în perioadă de avânt economic, cât și în perioadă de criză, domnule secretar, că noi am trecut printr-o perioadă de criză. De ce râdeți? Chiar serios, de ce râdeți?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vă explic. Pot să vă explic de ce râd?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -Nu. Când termin de expus, atunci o să explicați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi atunci de ce mă întrebați?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Păi pentru că sunteți pur și simplu lipsit de bun simț dacă râdeți în moment ce eu vă citesc un material destul de elevat și pentru dumneavoastră ca să înțelegeți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - E părerea dumneavoastră că e elevat.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Este foarte elevat. Dacă ascultați articolele de lege.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - E părerea dumneavoastră.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Haideți, ascultați în continuare. Referitor la ”Predictibilitate” , care este trecută în lege, domnule secretar. ”Predictibilitatea impunerii” - legiuitorul urmărește asigurarea stabilității impozitelor, taxelor și contribuțiilor obligatorii pentru o perioadă de timp de cel puțin un an, așa cum ați spus și dumneavoastră, da, în care nu poți interveni modifi...nu pot interveni modificări în sensul majorării, introducerii de noi impozite, taxe și contribuții obligatorii. Prin urmare, este de domeniul evidenței faptul că diminuarea cotei aplicabile, domnule secretar, diminuarea cotei aplicabile nu reprezintă o modificare în sensul majorării taxelor și impozitelor locale. În materia taxei speciale reprezentată de taxa de salubritate, domnule secretar, dacă nu v-a luat cumva plictiseala și aveți puterea să ascultați, se impune a arăta în principal confuzia în care vă aflați, domnule secretar, cu indicarea faptului că reducerea taxei de salubritate propusă s-ar încadra în prevederile articolului 6 litera ”i” d in Legea serviciului public de salubrizare a localităților nr. 101/206, potrivit căruia: ”Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele metodologice sunt aprobate și elaborate de ANRSC” și dumneavoastră ați făcut specificații în materialul dumneavoastră în acest sens. Este lesne de constatat pentru oricine care citește hotărârea de consiliu local că HCL 70/2020 prevede reducerea taxei de salubritate instituită populației și în nici un caz nu prevede modificarea tarifelor contractuale existente între UAT Bacău și operatorii de salubritate. Inclusiv ne-ați trimis la Ordinul 109 din 9 iulie 2007, domnule secretar, prin care ajustarea sau modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților este... această trimitere la acest ordin este integral eronată, domnule secretar, deoarece actul normativ stabilește cadrul legal prin care tarifele practicate în relația cu operatorii de salubritate...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Dacă-i o jumătate de oră...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu, mai am foarte puțin. Foarte puțin.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă rog, sintetizați.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Deci taxa...taxa pe salubritate, da, în cazul contractelor de concesiune a serviciilor aceasta poate fi ajustată. Ori...sunteți atent?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu vedeți că zâmbesc?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Văd că...nu știu de ce zâmbiți, pentru că materialul pe care l-ați făcut este total eronat. Ascultați-mă. Esențial este articolul 3, potrivit căruia: „Prevederile prezentelor norme metodologice reglementează modul de determinare a tarifelor pentru activități specifice serviciului de salubrizare al localităților, prestate de către operatori”. Confuzia dumneavoastră, domnule secretar, pentru că sunteți în confuzie, reiese din trimiterea la...încă o confuzie pe care o faceți în materialul pe care l-ați trimis prefectului, ne trimiteți la Ghidul solicitantului, da, aferent Axei 2 prioritare post-mediu, domeniu major intervenție 1, da? Prin invocarea acestui document al dumneavoastră referitor la documentul de poziție adoptat. Astfel: pe de-o parte, Municipiul Bacău, domnul primar, nu este beneficiarul proiectului în cauză. Cererea de finanțare este depusă de județul Bacău, da, iar pe de altă parte, documentul de poziție la care ați făcut referire în documentația dumneavoastră, care a fost aprobat tot prin hotărâre de consiliu local, nu are nici o relevanță privind atributul legal conferit consiliului local privind micșorarea taxei speciale de salubritate. Deci nu are nici o legătură. În caz contrar, ne-am afla în situația în care documentul de poziție ar putea restrânge dreptul consiliului local de a decide asupra cuantumului taxei de salubritate, aspect ce nu poate fi reținut. Altminteri, ne-am afla în situația în care, printr-un document de poziție adoptat de consiliul local așa cum a fost acela, s-ar modifica un drept conferit de către legiuitor, ori acest aspect este în totală opoziție cu puterea oferită actelor normative. O hotărâre de consiliu local nu poate modifica, nici adăuga la lege, așa cum ați mai precizat deja. Documentul de poziție la care ați făcut referire în materialul dumneavoastră stabilește cadrul, da, și întinderea juridică de relaționare a UAT Bacău, membră ADIS și nici într-un caz nu poate fi confundat cu un act administrativ care stabile ște cuantumul taxei de salubritate, asupra acesteia având drept exclusiv doar consiliul local, așa cum reiese din mai multe articole de lege, respectiv: articolul 484 din Legea 227 alineat 1; articolul 6 alineat 1 litera ”k” din Legea serviciului de salubritate 101/2006; articolul 129 alineat 1 din OG...OUG 57; alineatul 2 litera ”d”; articolul 127 alineatul 7 litera ”n” din OUG 57/2019 și, în sfârșit, articolul 1 alineatul 2 litera ”e” din Legea 51/2006. Nu întâmplător le-am specificat... toate articole de legi pentru a rămâne în procesul verbal...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule președinte, mai conduceți ședința? E o jumătate de oră.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -...și a...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Lăsați-o să termine.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Dar de ce nu l-ați pus la mapă, domnule secretar, doamna Năstase? În perioada asta, să aibă timp să le studieze . Foarte bine ați argumentat.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule, noi am pus un amendament, domnul nu ne-a lăsat să-l susținem...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN-.. .la registratură...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .acum lăsați-mă să-mi susțin...proiectul nostru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Cine nu v-a lăsat să susțineți, doamnă, amendamentul?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dumneavoastră, ați zis că nu ne mai dați avize de legalitate, domnule.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu? Păi nu vă dau avizul, nu că nu v-am lăsat. Dar faceți ce vreți. Și data trecută ați făcut ce-ați vrut.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Referitor tot la taxa de salubritate, domnule secretar. În Legea 101 la articolul 3...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Haideți, că...chiar acum să luăm lecții de drept?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Tarifarea...tarifarea...păi luați lecții...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Lecții de drept la prima citire a materialului dumneavoastră...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Tarifarea...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...care vi l-a făcut nu știu cine...Doamnă, haideți, oleacă...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Tarifarea echitabilă...numai puțin... referitor...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ...vă rog frumos...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -...la taxa de salubritate, mai sunt câteva mențiuni...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci, materialul, materialul care l-am înaintat domnului prefect este făcut de un întreg colectiv, nu-i numai al secretarului...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, domnule, am înțeles.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, ce să înțeleg? Că noi suntem proști, domnul prefect nu cunoaște legea, nu? Toată lumea suntem o adunătură care habar n-avem și dumneavoastră...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Numai o singură mențiune. Tarifarea echitabilă...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - În baza unui material făcut de altcineva ne aduceți adevărul.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Năstase, vă rog să concluzionați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci, sunteți...pe cuvântul meu...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Erau 3 minute, 5 minute...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Nu e nimic...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule secretar, în 2 minute... și domnule Huluță, în 2 minute închei. Tarifarea echitabilă corelată cu calitatea...ar trebui să fie core...Deci, repet, domnule secretar, sunteți atent?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, m-ți pierdut, credeți-mă. Nu mai sunt atent, pentru că dumneavoastră...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Ați pierdut timpul, da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Ați

venit să faceți lecții de drept pe competența noastră și pe semnăturile noastre...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule secretar, în mod normal...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -... și pe-a prefectului, ceea ce mă uimește...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - În mod normal...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-...pentru că Instituția Prefectului...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - La materialul dumneavoastră...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-.. .este cea care exercită tutela administrativă...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - La materialul dumneavoastră...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Este singura instituție.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -...e normal să avem un punct de vedere.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu, nu e normal, că ...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Ba da, normal, pentru că dumneavoastră...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...nu discutăm în contradictoriu. Înaintați punctul de vedere domnului prefect. Eu vreau să vă spun doar două aspecte: sunteți într-o eroare totală.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu este adevărat. Dumneavoastră sunteți într-o eroare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Codul fiscal...Codul fiscal... nu este apanajul dumneavoastră să-l modificați cum vreți.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nici nu-l modificăm.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Este un principiu cu care începe Codul fiscal. Se cheamă ”Anualitate”. De asta toate impozitele și taxele se stabilesc anual. Acolo intervine predictibilitatea... Mă ascultați oleacă?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Și, domnule secretar, am spus noi că nu se aplică cu 1 ianuarie anul viitor?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamnă...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Păi, despre ce vorbim?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi cum se aplică cu 1 ianuarie...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Raluca...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ...păi în proiect ați spus că-i pe situația de urgență..

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Reducerile se pot face...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ...că deja...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule...dă-mi și mie cuvântul.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule Huluță, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Deci, doamna Raluca, am discutat și ieri în comisie faptul că tot ce ați spus dumneavoastră sunt perfect corecte, dar sunt perfecte în decembrie când se votează bugetul și regulamentul de taxe și impozite, pentru că la aia face referire tot ce ați citit dumneavoastră. A doua chestiune: haideți să facem un scenariu. Acest...ce propune HCL-ul, propune că de la 1 ianuarie oamenii să fie scutiți, pentru că acum, practic, nu mai poți să aplici această HCL, pentru că majoritatea au plătit în luna ianuarie - martie, pentru reducerea de 10%, ceea ce am făcut-o și eu și alții. O altă chestiune: ar fi anormal, noi să votăm un HCL pentru 2021, când, întâmplător, nu mai suntem noi. Este un alt consiliu local, da, care-n decembrie, o sarcină foarte mare va intra în chestiune, să aprobe bugetul pentru anul viitor și taxele și impozitele pentru anul viitor. Da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Asta însemnă ”anualitate”, doamna consilier.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Dacă...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, domnule secretar, am înțeles.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -.. .problema este următoarea: dacă aveam posibilitatea să facem această reducere acum, eu eram de acord. Mai mult decât atât, nu sunt de acord având în vedere că Prefectura, instituția în care eu am încredere, nu în prefect, că se duc, vin, Prefectura nu dă un aviz favorabil la acest HCL. Ideea este... domnule... Cristina...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Pe deasupra și motivează cu temei legal.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - ...v-am ascultat pe toată lumea. Ideea...ideea care...hai să lăsăm consiliul local, având în vedere că facem part e din niște partide, putem să transmitem următorilor consilieri sau următoarelor grupări politice care vor fi în consiliu: ”Domnule, țineți cont la taxele și impozite de faptul că populația a trecut printr-o perioadă de criză”. Dacă următorul consiliu local poate anula HCL-ul nostru, îl poate anula în secunda 1.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Huluță, dar pe noi ne interesează mai mult ce-o să facă viitorul consiliu local, în loc să ne intereseze ce-o să facem noi acum?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Dar noi facem pentru viitor, nu facem pentru prezent.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - .. .trebuie să ne intereseze... Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Pentru prezent cred că am aprobat tot ce se poate aproba.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Doamna Breahnă...doamna Breahnă, nu, doamna Raluca Năstase a ridicat problema că ceea ce spune dumneaei se aplică pentru consiliul viitor și pentru anul fiscal viitor. Dar noi vorbim de o hotărâre de consiliu local care încalcă prevederile legale și ajustează...”Ajustează” înseamnă a modifica sau a reduce anumite... o taxă de salubritate față de care nici o lege nu dă voie. Mai mult decât atât, decretul prezidențial spune foarte clar: ”se plafonează”. Noi nu avem voie peste aceste limite să trecem. Și asta nu spun eu... Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Aici greșiți dumneavoastră, domnule secretar, și nu vreți să înțelegeți...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...pentru că eu sunt un slujbaș aici...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .taxa de salubritate se poate modifica, vă spune inclusiv aparatul dumneavoastră...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- . ..este vorba de Instituția Prefectului și care.... Instituția Prefectului face o analiză foarte clară printr-un întreg aparat.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Ba se poate modifica, măi, dacă vă spun...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Cred că s-a discutat suficient și haideți să...Domnul Miclăuș, atunci.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Deci, foarte pe scurt, fără a intra în...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Polemici.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -.. .fără a fi avocatul niciuneia dintre părți, trebuie să stabilim foarte clar niște chestiuni înainte de a intra la vot. Articolul 261 din Codul administrativ prevede foarte clar că între prefecți, pe de-o parte, consilii locale și primari, Consilii Județene și președinții Consiliilor Județene nu există raporturi de subordonare, ca să-o stabilim. În relațiile dintre acestea există raporturi de colaborare. Deci, noi trebuie să vedem toată această speță pe relații de colaborare, nu de ceartă între instituții. În schimb, domnul secretar al UAT Bacău își exercită prerogativa de a nu contrasemna HCL 70, n u mai intru în detalii, se știe că s-au acordat niște bonificații la persoane fizice și juridice, își menține punctul de vedere, pe bună dreptate, a și venit astăzi în fața noastră conform acelorași atribuții pe care le are și în baza prevederilor Codului administrativ, Instituția Prefectului a emis un punct de vedere, consiliul local a emis un alt punct de vedere prin adoptarea acelui HCL. Consiliul local are la dispoziție mai multe remedii, să zicem, în condițiile în care ar conștientiza că, eu știu, a greșit într-o anumită chestiune în ceea ce privește o hotărâre de consiliu local și aici sunt mai multe remedii: revocare, modificare, completare. În mod evident, în condițiile în care consiliul local, în majoritatea lui, nu mai contează cine a votat, cum a votat, a adoptat această hotărâre de consiliu local, pot să fac o previziune și vă spun că cred că va...își va menține punctul de vedere. Domnul secretar al UAT Bacău își va menține și dumnealui punctul de vedere, Instituția Prefectului își va menține și această instituție punctul de vedere și atunci eu nu văd decât o simplă rezolvare la această.. .în această ecuație și aici vreau să-i spun și colegei mele, cu tot dragul, doamna Raluca Năstase, că nu...Cheia acestei rezolvări nu o reprezintă nici primarul, pentru că nu are drept de vot, nici secretarul, că nu are drept de vot. Dumnealui și-a exprimat un punct de vedere pe legalitate. Soluția în această chestiune ridicată astăzi este una singură: avem nevoie de un magistrat care să se pronunțe. Noi nu suntem magistrați, nici domnul secretar nu este magistrat să se pronunțe în speță, a emis un punct de vedere. Dumneavoastră nu sunteți magistrat, eu- la fel, prefectul - la fel și atunci, în mod normal, în condițiile în care consiliul local își va menține punctul de vedere și va respinge această hotărâre, proiect de hotărâre de revocare, HCL 70 probabil va fi atacat în contencios de către Instituția Prefectului urmând să se ajungă la suspendarea acestei hotărâri de consiliu local și instanța de contencios va da o hotărâre prin care va dezlega acest litigiu, să spunem, între aceste instituții concurente în această speță, respectiv consiliul local- instituția secretarului din cadrul UAT Bacău și instituția de tutelă reprezentată de Instituția Prefectului Bacău. Eu atât am vrut să precizez, mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Mai vreau să mai fac eu o precizare, în drept la replică...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ...mă raliez întru totul părerii domnului Miclăuș, dar vreau să mai fac o specificare: atribuția de verificare a legalității, potrivit articolului 255 care a și fost invocat în adresa prefectului, din Codul administrativ, aparține exclusiv prefectului, care spune foarte clar acest articol: „Prefectul verifică legalitatea actelor administrative, prefectul poate ataca actele care le consideră ilegale.” Această hârtie este o procedură prealabilă, așa cum a menționat și domnul avocat, este o procedură, ceea ce înseamnă că Instituția Prefectului, care este singura abilitată, a considerat că această hotărâre este ilegală. Trecând de legalitatea sau de nelegalitatea care se va tranșa, într-adevăr, în instanță, cum zice domnul avocat, mai este o problemă: dumneavoastră aveți o hotărâre de consiliu local inițiată de dumneavoastră, aprobată de consiliul local, în care propuneți și s-au aprobat niște nivele de taxe și impozite care, de fapt, a venit onorat Guvernul României și-a dat niște facilități mult mai mari și mult mai profitabile pentru cetățeni. Menținând hotărârea dumneavoastră acele mențiuni, acele beneficii date de Guvernul României, respectiv reducerea cu 50%, reducerea la taxa de impozit pe tot anul, nu numai pe perioada stării de urgență, pentru acele categorii de persoane, înseamnă că dumneavoastră ați defavoriza în fapt, prin menținerea hotărârii, acești cetățeni. Despre asta este vorba și de asta domnul avocat a spus că până la urmă și dumneavoastră sunteți în măsură să rezolvați și să gestionați această situație. O puteți gestiona pe cale amiabilă în folosul cetățenilor sau o putem gestiona pe cale judecătorească, în defavoarea tuturor, inclusiv a celor prezenți aici.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă rog să supuneți la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Proiectul de hotărâre nu a fost aprobat. Mai departe.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Iesit din sala

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

x

CRISTINA

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Iesita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

4

-

13

Cu 4 voturi "pentru” și 13 abțineri proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

 • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Teatrului Municipal ”Bacovia”.

Inițiator -DL. COSMiN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Da, proiectul 16 e Organigrama și Statul de Funcții la Teatrului Municipal ”Bacovia”. Ni se propune promovarea în grad profesional superior a unui economist, promovarea în grad profesional superior a unui actor și a unui actor mânuitor păpuși și transferul unui mânuitor decor de la Compartimentul Tehnic Scenă Dramă la Compartimentul Tehnic Scenă Animație. Aceste modificări, se precizează în proiect, se încadrează în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru Teatrul ”Bacovia”. Ați avut materialul la mapă, vă rog să-l votați în forma prezentată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Există aviz, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului?

Constat că nu sunt, domnule secretar vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Iesit din sala

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

Iesita din sala

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Iesita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se aprobă plata cotizației pentru anul 2020 către Asociația ”Orașe Energie în România” (OER)

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Da, e un proiect de hotărâre privind plata cotizației pentru anul 2020 către Asociația ”Orașe Energie în România” (OER). Este vorba de suma de 14.431 lei. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Există aviz, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).                                                                                                                               ’

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Dacă nu vă supărați, aș fi propus să le votăm în bloc, toate cele trei cotizații. Sunt proiecte asemănătoare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Faceți propunerea.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Propun să votăm în bloc cele 3 proiecte.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ- Nu, nu, nu, mergem așa.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi nu, dar urmează tot ”secrete”.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre prin care se aprobă plata cotizației pentru anul 2020 către Asociația ”Orașe Energie în România” (OER).

Inițiator - DL. COSMIN nEcULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 19

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre prin care se aprobă plata cotizației pentru anul 2020 către Asociația ”Orașe Energie în România” (OER)

  Inițiator  -  DL.  COSMIN  NECULA  -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Haideți să mergem...astea cu votul...astea, ADIB, ADIS, alea două, nu? Ăsta l-am depus, acum...Următoarele două să fie în comun. Rog aparatul de specialitate să pregătească...

18 și 19. Se trece la punctele 18 și 19 ale ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind cotizația pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB, aferentă Municipiului Bacău și expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind cotizația pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău -ADIS, aferentă Municipiului Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Da, vă propun să votăm și proiectul privind cotizația la ADIB și la ADIS, una este 500.000, cealaltă este 600.000. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Sunteți de acord să fie votate în bloc? Bun, proiectul 18 și proiectul 19.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Există aviz, majoritate absolută la toate proiectele.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectele de hotărâre 18 și 19 (1, 2, 3, 4 și 5).

18. Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind cotizația pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB, aferentă Municipiului Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 16

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind cotizația pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB, aferentă Municipiului Bacău.

  Inițiator  -  DL.  COSMIN  NECULA  -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

19. Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind cotizația pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău - ADIS, aferentă Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 18

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind cotizația pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău - ADIS,  aferentă

  Municipiului Bacău.

  Inițiator  -  DL.  COSMIN  NECULA  -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

 • 20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Da, la punctul 20 avem un proiect de hotărâre prin care actualizăm HCL nr. 22/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Există aviz, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre ( 2, 3, 4 și 5) și nefavorabil Comisia nr 1.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU- Discuții asupra proiectului? Constat că nu...Imediat...Domnule secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre numărul 20.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Doamna Dinu...proiectul 20.

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

Iesit din sala

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Da, de data aceasta avem o hotărâre privind actualizarea HCL 157/2018 a inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Există aviz, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (2, 3, 4) și nefavorabile (1, 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -Discuții asupra proiectului?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnul Ghingheș, discuții...are.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -Spuneți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da, am, mulțumesc, două solicitări către executivul local. Prima se referă...Deci acesta este un proiect care introduce în domeniul privat inclusiv balcoane, etaje care au fost ridicate în ultimii ani și am două solicitări pe linia asta către Compartimentul Arhitect șef. Unu: având în vedere că se discută despre...mă rog...că se începe actualizarea planului urbanistic general, să se facă și un regulament, dacă se mai intenționează ridicarea acestor balcoane, pentru balcoanele care se construiesc la forma și dimensiunile celor de deasupra, cum ar veni, în cadrul blocurilor...în cadrul blocurilor din municipiul Bacău și pe de altă parte - o solicitare directă către primărie: să nu mai acorde autorizații de construire și să nu mai continue politica de ridicare a garajelor individuale, întrucât avem politică de parcare aprobată la nivelul consiliului local. În cazul...în caz contrar, cetățenii și o serie de asociații vor ataca acele autorizații de construire în instanță și vă veți trezi cu nenumărate procese pentru nerespectarea strategiei de parcare din municipiul Bacău. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă mulțumim. Alte discuții?

Constat că nu mai sunt. Domnule secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

16

-

3

Cu 16 voturi ”pentru ” și 3 abțineri proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 22/ 2018 și a HCL nr. 157/ 2018 prin care s-au aprobat însușirea inventarelor bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău, respectiv domeniului privat al Municipiului Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 22/ 2018 și a HCL nr. 157/ 2018 prin care s-au aprobat însușirea inventarelor bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău, respectiv domeniului privat al Municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Există aviz, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (2, 3, 4 și 5) ) și nefavorabil Comisia nr. 1.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului? Constat că nu sunt, rog domnul secretar să supună la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 23. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată în HCL nr. 79/2019 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE PT 33, str. Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor” Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL ’ MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Da, este vorba de o îndreptare materială strecurată în... și acum să o îndreptăm...în HCL nr. 79/2019 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE PT 33, str. Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Există aviz, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului? Nu sunt. Rog domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 24. Se trece la punctul 24 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind dar ea în administrare către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a unui teren pentru amplasarea unei stații automate de monitorizare a calității aerului-tip trafic pe durata funcționării acesteia.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Da, avem un proiect privind darea în administrare către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a unui teren pentru amplasarea unei stații automate de monitorizare a calității aerului-tip trafic pe durata funcționării acesteia a unui teren de 12 metri pătrați, situat în Bacău, strada Mioriței, cu o valoare de inventar de 1.524 lei, înscris în cartea funciară nr. 68.182. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Există aviz, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 si 5).                                                                                                                               ’

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a unui teren pentru amplasarea unei stații automate de monitorizare a calității aerului-tip trafic pe durata funcționării acesteia.

Inițiator - DL. COSMIN NEcUlA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 19

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a unui teren pentru amplasarea unei stații automate de monitorizare a calității aerului-tip trafic pe durata funcționării acesteia.

  Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU- V-aș propune ca toate proiectele care au obiectul Delgaz Grid să le votăm în grup. Domnule secretar...Exact : 25, 26, 27 și 28.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci dumneavoastră propuneți ca 25, 26, 27, și 28 să fie votate în grup? Luați avizele, domnule președinte, eu sunt de acord.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Sunteți de acord? Da, să constatăm.

 • 25. 26. 27. 28. Se trece la punctele: 25, 26, 27 și 28 ale ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta:

 • - expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr. 25 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S. A asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Alecu Russo, str. Toporași, Calea Moldovei și Calea Romanului;

 • - expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr. 26 privind modificarea HCL nr. 154/ 19.04.2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

 • - expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr. 27 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, strada Austrului, Calea Republicii, str. Nicu Enea și str.22 Decembrie;

 • - expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr. 28 privind modificare HCL nr. 59/2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

La cele 4 proiecte - Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Dragi consilieri, este vorba de aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S. A asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău. Ați avut materialul la mapă. Vă rog să le votați în forma prezentată pe toate patru proiecte.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Există aviz, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectele de hotărâre nr. 25, 26, 27 și 28 ( 2, 3 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Discuții? Vă rog să treceți la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre nr. 25 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S. A asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Alecu Russo, str. Toporași, Calea Moldovei și Calea Romanului.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABTINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S. A asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Alecu Russo, str. Toporași, Calea Moldovei și Calea Romanului.

  Inițiator  -  DL.  COSMIN  NECULA  -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre nr. 26 privind modificarea HCL nr. 154/ 19.04.2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 19

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 154/ 19.04.2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

  Inițiator  -  DL.  COSMIN  NECULA  -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre nr. 27 privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, strada Austrului, Calea Republicii, str. Nicu Enea și str.22 Decembrie.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 19

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, strada Austrului, Calea Republicii, str. Nicu Enea și str.22 Decembrie.

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre nr. 28 privind modificare HCL nr. 59/2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 19

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind modificare HCL nr. 59/2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

  Inițiator  -  DL.  COSMIN  NECULA  -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

29 A. Se trece la punctul 29 A al ordinii de zi si Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general. Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Da, mulțumesc. La 29 A avem un proiect privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu vă supărați, mi se pare că nu avem cvorum în sală. Consilierii nu sunt atenți, secretarul nu-i prezent...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Haideți să terminăm de numărat și să încheiem toate chestiunile astea și să revenim la ședința de consiliu local.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Există aviz, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).                                                                                                                               ’

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Discuții? Domnule secretar, supuneți la vot, vă rog frumos.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Discuții...Discuții și amendamente.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Discuții, scuzați, scuzați.

Discuții. Doamna Năstase și după aceea domnul Ghingheș.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Aș vrea să vă întreb, domnule viceprimar, dacă-i țineți locul primarului, noi aprobăm acum o metodologie. La punctul 16, de exemplu, din Metodologie: „Propunerea de proiect are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului” așa cum este cu toate cererile de finanțare. Aici am o întrebare privitor la strategia primarului, a Primăriei, în ceea ce privește aceste finanțări pe 350, segmentul „Tineret” în perioada următoare, în condițiile în care nu sunt clare dacă vor mai fi situații de urgență, nu vor mai fi, omenii, să zicem că depun proiecte, tinerii, nu le vor put ea implementa, se creează un...o...vor fi poate neconcordanțe, nu aveți un orizont de așteptare foarte clar și aici ar fi bine să ne explicați care-i strategia dumneavoastră în ceea ce privește aceste finanțări pe 350 pentru anul ăsta. Să vedem ce vă propuneți, totuși. Aprobăm o metodologie, bun și? În continuare?

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Cu respect, nu m-am ocupat eu, doamna...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Poftiți?

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Nu m-am ocupat eu de metodologia asta, cu respect, v-aș fi răspuns.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Este...este doamna Ilie.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Există cineva din aparatul de specialitate care poate să răspundă? Doamna Diana, vă rog frumos. Domnule Dănilă, vreți să-i duceți doamnei Diana...

Doamna Diana ILIE- șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni -.. .faptul că toate proiectele se vor derula respectând măsurile prevăzute în legislația în vigoare la momentul acesta și anume Legea 55 din 2020, cu măsuri de prevenție anti-COVID. Deci, doar aceste proiecte vor fi finanțate în anul 2020. Este inclus în Ghid, da.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Chiar acum, mai înainte, am primit un mesaj de la șefa de la Tineret și mă ruga să mă racordez și eu la nevoile tineretului, în acest proiect european.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -Și dacă vor interveni...implementării proiectului? Doamna Diana ILIE șef serviciu - Serviciul Tineret și Informare Cetățeni - Se va suspenda. Se vor suspenda, sigur. Banii pe care-i primesc oricum îi primesc în tranșe, în funcție de activitățile pe care le desfășoară și atunci da, dacă situația o va impune, asta se va întâmpla: se vor suspenda.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Bun, mulțumim. Domnule Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc. Da, am mai multe amendamente la metodologia prezentată și aș dori să încep cu o chestiune. Iarăși introducem...introducem pe ordinea de zi metodologie pentru finanțări pe tineret fără să convocăm Consiliul consultativ pe probleme de tineret care funcționează la nivelul municipiului. Se putea face foarte ușor, on-line și erau o serie de discuții poate care ar fi ajuns din nou pe masa Primăriei Bacău. Doi - iarăși finanțăm activități pentru tineret fără să le legăm de strategia pentru tineret a Municipiului Bacău, aprobată anul trecut, care are priorități foarte clar definite și...da, 13 priorități, inițiative-cheie definite și din păcate aceste fonduri nerambursabile nu se leagă deloc de această strategie de tineret care stabilește niște borne pentru Municipiul Bacău. Tocmai de aceea am venit astăzi și cu o serie de amendamente preluate de la reprezentanții tinerilor din Bacău, Federația Tinerilor. Vreau să remarc un aspect pozitiv faptul că o propunere de-a lor a fost transpusă deja, de-aici și demersul de modificare a documentației, a metodologiei și anume a faptului că atunci când au probleme cu documentația administrativă să li se dea totuși o portiță, un termen prin care să o completeze, deci să nu se respingă administrativ direct proiectul, ceea ce este de apreciat și au apreciat și tinerii. Pe de altă parte, sunt o serie de propuneri de-ale lor care n-au fost transpuse în metodologie și, cu permisiunea dumneavoastră și cumva la cererea lor și văd că sunt reprezentați și-n sală, să formulez 4 amendamente. Primul amendament: să înlăturăm din documentația tehnică certificatele fiscale din care să rezulte că și partenerii și-au îndeplinit obligațiile de plată către bugetele componente ale bugetului general consolidat, buget de stat și așa mai departe. Deci asta este o practică ce se petrece în multe...în multe orașe din țară: Iași, Timișoara, Cluj, Piatra Neamț, Constanța, Bihor și așa mai departe, unde acordul de parteneriat este suficient între organizație și parteneri. Deci, doar organizația solicitantă să depună acest...această dovadă, acest certificat fiscal, nu și partenerii...nu și partenerii din acel proiect. Deci doar solicitantul să depună...să depună acel certificat fiscal. Ăsta-i primul amendament.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot primul amendament al domnului Ghingheș.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Iesita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

6

-

12

Cu 6 voturi ”pentru ” și 12 abțineri amendamentul domnului consilier Cristian Ghingheș nu a fost adoptat.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Bun, trecem la al doilea. Așa cum v-am specificat și mai devreme despre corelarea activităților cu inițiativele cheie din strategia de tineret, cu toții am adoptat această strategie de tineret. A fost... a fost obiectiv principal al programului de Capitală a Tineretului din România. Deci să fie adăugat la proiectul de hotărâre un articol suplimentar...două secunde...numărul șapte care spune așa: ”Activitățile din cadrul proiectelor înscrise în concurs să fie corelate cu strategia de tineret a Municipiului Bacău și totodată să existe obligația de a adăuga materialele de promovare...pe materialele de promovare inițiativa-cheie din cadrul căreia activitatea finanțată face parte.”

Doamna Diana ILIE- șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni - Aș vrea să intervin, vă rog. La...în legătură cu activitățile despre care faceți vorbire, ele sunt deja introduse în Anexa 2 la Metodologie. Acolo sunt precizate inițiativele -cheie care se urmăresc a fi atinse în acest...în acest an. Le veți regăsi în Anexa 2 la Ghid: ”Activități de finanțare”.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Și, dacă-mi permiteți, punctajul este diferențiat în funcție de atingerea acestor inițiative-cheie?

Doamna Diana ILIE- șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni- Nu.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Adică...dacă...

Doamna Diana ILIE- șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni - Nu, nu se acordă un punctaj suplimentar sau diferențiat dacă sunt atinse aceste inițiative.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Nu, că asta e de fapt...să modificăm actele procedurale astfel...

Doamna Diana ILIE- șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni - Păi noi nu vrem să discriminăm pe nimeni incluzând astfe l de...

Domnul Consilier Cristian GHINGHE Ș - Păi nu, nu, nu discriminăm, este politica Municipiului Bacău în ceea ce privește acordarea finanțărilor nerambursabile. Deci...

Doamna Diana ILIE- șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni - Noi din acest punct de vedere am privit-o, ca fiind o discriminare dacă am acorda punctaj suplimentar.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ideea era următoarea: avem o strategie, avem niște priorități pe zona de Tineret, hai cu banii pe care-i punem la dispoziție să atingem

acele obiective și priorități din strategie, că de asta am făcut-o și amendamentul vine în ideea de a le da punctaj suplimentar celor care aplică strategia de tineret.

Doamna Diana ILIE- șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni - Sigur, cum doriți dumneavoastră. Dacă doriți să faceți amendament în sensul ăsta...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Bun, eu îmi mențin amendamentul. Păi sunt practici...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dacă sunt strategii aprobate, sunt practici, da, ca cei care aplică strategiile aprobate să primească suplimentar punctaj față de cei care nu se pliază pe strategii. Astea-s practici europene și are dreptate domnul Ghingheș aici.

Doamna Diana ILIE- șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni - Asta am și spus: dacă dumnealui dorește să formuleze amendament...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Deci cei care... Deci cei care vizează prin activitățile lor acele priorități-cheie să primească...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Păi da, dar ca să modificăm grila de punctaj acum, domnule Ghinghe ș, trebuie să ajungem din nou într-o etapă de dezbatere.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Păi asta a fost problema...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Păi asta-i problema: că n-a fost.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Păi a fost o problemă că acest proiect a fost introdus peste ordinea de zi.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Exact. Da.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ia uitați: zeci de pagini...că de asta nici n-am găsit alea...zeci de pagini...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Haideți că eu zic că ar trebui să propunem executivului să intre în dezbatere serioasă cu Consiliul consultativ, cu celelalte...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, pe de ală parte, nici să întârziem procesul prea mult pentru că ajungem...

Doamna Diana ILIE- șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni- Proiectul a fost în transparență decizională din data de 6 martie.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - În transparență, dar nu în dezbatere, nu?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Deci n-ați făcut dezbaterea cu Consiliul consultativ pe probleme de tineret de care răspundeți dumneavoastră, ca atribuție în cadrul municipalității băcăuane.

Doamna Diana ILIE- șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni - Așa este.

Dată fiind toată situația generată de COVID...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - On-line, așa cum am făcut și noi ședințe.

Doamna Diana ILIE- șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni -... faptul că noi am aplicat prevederile Legii 52 am considerat că este suficient.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Am înțeles.

Doamna Diana ILIE- șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni - Si tin să vă informez că absolut nici o persoană nu a transmis nici un email în legătură cu acest proiect de hotărâre.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - E, atunci este și vina celor care formulează aceste propuneri, de nu au ajuns la primărie. Dar asta nu înseamnă că nu le putem propune acum, mai ales că sunt doleanțele tinerilor depuse la nivelul primăriei prin adresă scrisă, adresa 40684 din noiembrie 2019.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, ca să acordăm punctaj suplimentar celor care au bifat în dreptul unor proiecte care vizează inițiativele-cheie trebuie să refacem toată grila aia. Adică nu cred că putem face lucrul ăsta în ședința asta.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Păi nu, pot spune foarte ușor: față de punctajul respectivei persoanei juridice dau un spor de 25% din punctajul de pe grilă tuturor solicitanților care, prin activitățile lor, vizează inițiative-cheie din strategia de tineret.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - E cam mare 25%. E cam mare.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Păi nu, dar vă întreb un lucru: noi adoptăm strategii, da, pe care le finanțăm și cheltuim bani pentru ele, la nivelul municipiului, dar noi nu le aplicăm. Dăm în continuare fonduri de tineret pentru chestiuni așa: cine vine și aplică, bravo lui, dar nu ne interesează să mergem pe acele priorități stabilite la nivel municipal. Încă odată: așa se fac politicile publice într-un oraș care tinde spre niște direcții. Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Cred că este atributul fiecărui consilier să facă amendamente, prin urmare, dacă domnul consilier dorește să facă amendament trebuie să-l supunem la vot. Deci, domnule secretar, vă rog frumos, supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem la vot amendamentul domnului Ghingheș.

Cine este pentru?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Ce amendament?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Corelarea cu strategiile.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Corelarea și...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Mai formulați odată, ca să fie foarte clar. Reformulați, ca să fie clar.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - „Activitățile din cadrul proiectelor înscrise în concurs să fie corelate cu strategia de tineret a Municipiului Bacău și totodată să existe obligația de a adăuga pe materialele de promovare inițiativa-cheie din cadrul căreia activitatea finanțată face parte. Solicitanții care, prin activitățile lor, adresează inițiative-cheie din strategia de tineret a Municipiului Bacău vor primi un spor de 25% din punctajul împlinit deja pe grilă față de cel inițial. „

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Trebuie să dăm șansele și altora.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Păi nu, sunt foarte cuprinzătoare, dacă vreți vi le... Sunt foarte cuprinzătoare acele inițiative-cheie.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Toată lumea se poate...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Se poate lega de acele inițiative-cheie, dar pur și simplu să le scoatem în evidență că avem niște priorități pe tineret la nivelul municipiului.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Inițiativele sunt libere, nu e nimic îngrădit. Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem la vot amendamentul domnului Ghingheș.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

Ieșit din sală

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

-

9

Cu 9 voturi ”pentru ” și 9 abțineri amendamentul domnului consilier Cristian Ghingheș nu a fost adoptat.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ok. Trecem la al treilea și ăsta-i preluat de la Consiliul Județean Bacău pentru că vreau să admit acest lucru, Consiliul Județean Bacău a fost cu un pas înaintea Municipiului Bacău totdeauna în ceea ce privește actele procedurale pe Legea 350, asta și pentru că au ascultat cumva doleanțele tinerilor poate mai devreme, sau mai mult, sau...în fine. Adăugarea unui articol nou, numărul 8 la proiectul de hotărâre: realizarea unui buget de calcul automat, în Excel care să poată fi descărcat de pe site-ul Municipiului Bacău împreună cu restul documentelor. În acest fel vor putea fi prevenite situațiile în care procentele per categorie de cheltuieli sunt depășite. Deci...mă rog, asta-i o chestiune în primul rând de execuție. Nu știu dacă este musai s-o trecem în proiectul de hotărâre, dar Consiliul Județean Bacău ajută toți beneficiarii oferindu-le un buget de calcul în Excel- tip pentru fiecare raportare.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Un draft de buget.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Deci un draft de execuție de buget, astfel încât să nu apară probleme la decontare.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Diana...

Doamna Diana ILIE- șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni - Deja există un astfel de tip de buget despre care faceți dumneavoastră vorbire acum, doar că nu aveam cum să-l punem pe site până nu se aproba acest Ghid.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ok. Am înțeles.

Doamna Diana ILIE- șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni - El există, i-am rugat pe colegii mei de la IT să mă ajute în sensul ăsta...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Am înțeles.

Doamna Diana ILIE- șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni -... și el există și el va fi pus pe site la momentul...după aprobarea Ghidului.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Atunci nu propunem prin amendament, felicitări că ați preluat și această propunere. Și nu în cele din urmă, adăugarea unui articol nou, numărul 8 la proiectul de hotărâre și asta privește transparența...transparența proiectelor. A fost votată și anul trecut, dar din păcate n-am văzut...n-am văzut-o executată la nivelul Primăriei Bacău: ”Aparatul de specialitate al primarului va proceda la realizarea unei secțiuni speciale pe site-ul Municipiului Bacău pentru proiectele finanțate prin Legea 350, unde să fie adăugate sumele alocate, raportul de activitate, impactul proiectului în comunitate, imagini și videoclipuri de la activități.” Deci pentru proiectele finanțate să avem publicitate și pe site-ul municipiului, să fie publicate rapoartele. De altfel, este cumva în aplicarea Legii 350 care specifică aceste lucruri, dar nu atât de direct. Dacă doriți să-l supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Ieșită din sală

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

8

-

10

Cu 8 voturi ”pentru ” și 10 abțineri amendamentul domnului consilier Cristian Ghingheș nu a fost adoptat. (Nu s-a observat exact și s-a anunțat 9 voturi pentru și 10 abțineri)

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Mai sunt discuții?

Domnul.... spuneți, terminați.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Mi-ar plăcea totuși să subliniez faptul că, mă rog, eu am auzit voci inclusiv parteneri de-ai mei sau de-ai noștri din opoziție, spuneau că: ”Fondul de tineret e o prostie în contextul COVID”, ceva de genul ăsta. Și că ar trebui să dăm toți banii în, nu știu, măști, medicamente și toate alea. Eu nu sunt de acord cu această abordare, chiar dacă ... Chiar dacă suntem pe timp de pandemie, să știți că tinerii pot avea activități chiar în marja strategiei de tineret. Chiar și on-line pot să desfășoare o chest... chestiuni diverse pentru dezvoltarea tinerilor și sectorului de tineret, dincolo de întâlnirile față-n față sau de spectacole în grup și așa mai departe. Deci sector de tineret nu înseamnă doar chermeze și adunări în grup, ci înseamnă și urmărirea unor politici, poate implicarea în politici locale, monitorizarea unor chestiuni precum terenurile de sport de la școli și licee care sunt deschise, sau care, de fapt, nu sunt deschise tinerilor, deci tot felul de chestiuni poate mai activiste sau mai neactiviste, dar care se pot desfășura dincolo de pandemie. Asta ca să contrazic diverși parteneri de-ai mei din opoziție care spuneau că ar trebui să tăiem acest fond pentru tineri și să subliniez că cred că i-ar ajuta ca această metodologie, chiar dacă nu cuprinde aceste amendamente, dar le cuprinde pe cele care au fost transpuse deja, să fie votată cât mai curând, ca să producă efecte. Pentru că suntem deja aproape de jumătatea anului și din nou întârziem și n-or să mai aibă tinerii timp să execute acele proiecte. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă mulțumim. Domnul Bîrzu. Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Eu personal îmi doresc să dăm drumul la acest proiect, la această procedură. Deja este 1 iunie, ar trebui să votăm. Văd că există un curent totuși care se abține, văd că la acest proiect și la modificările...și modificările sunt bune. Este în sală și președinta Federației și aș ruga, domnule președinte, să-i dăm cuvântul, că stă de la ora 10...stă în sală și să aibă un punct de vedere...și Mihaela Ene...da, și asta era rugămintea mea. De a-și prezenta un punct de vedere.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Cum să nu? Vă rog.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Asta era și ideea abținerilor noastre, cel puțin mă raportez la grupul politic al cărui...la care aparțin. Mă gândesc că abținerile vin spre a susține necesitatea perfectării acestui proiect printr-o consultare cu Consiliul Consultativ. Adică ați văzut, procentul de 25%, unii l-au agreat, alții nu l-au agreat, cel de suplimentare a punctajului acordat celor care vizează strategii cheie.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Dar întârziem...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna președinte, vă rog... Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar putem face săptămâna viitoare chestiunea asta.

Domnișoara Președinte a Federației Tinerilor -Mihaela ENE - Da, foarte...foarte scurt, pentru că îmi imaginez că suntem cu toții.. .mă rog, sunteți în principal, voi, cu toții, obosiți pentru că sunteți aici de la ora 10. Ce aș vrea eu să spun este că într-un context în care cu toții suntem atenți la companiile private și la oricine altcineva în afară de organizații și de tineri, noi, organizațiile, în continuare suntem pe poziții, în continuare facem lucruri, fie că avem fonduri, fie că nu, doar că noi depindem foarte mult de fondurile pe Legea 350. Ce mă întristează totuși este să văd că atunci când se vorbește despre...despre tineret și despre tineri și despre organizațiile de tineret, consilierii locali, adică oamenii care iau decizii și care ne reprezintă, stau pe telefoane și nu sunt.. .Asta mă face să cred că nu există neapărat un interes înspre partea aceasta, iar pe lângă asta, sper din suflet să reușim să avem contexte prin care să înțeleg de unde vin abținerile, că, după cum spunea și domnul Bîrzu, există un curent al abținerilor. Am înțeles și ce a spus doamna Breahnă și vă mulțumesc. Pentru mine e o informație foarte valoroasă și știu cum pot lucra de-acum înainte. Până atunci, eu doar vreau să vă spun că tinerii sunt aici și avem nevoie de susținerea dumneavoastră pentru a reuși să facem lucruri în comunitate. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă mulțumim și noi. Aș avea o rugăminte la executiv ca în varianta în care acest proiect astăzi nu se aprobă să facem cursul...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- .. .gen consultări.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Exact. Să dăm curs consultărilor, iar în cel mai scurt timp să facem o ședință extraordinară, poate doar cu proiectul acesta, astfel încât, având în vedere că e destul de târziu și cu 350 și cu toată procedura asta...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Săptămâna aceasta...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -...să reușim să...să aprobăm acest proiect.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Aș vrea s-o întreb pe reprezentanta Federației Tinerilor: v-ar avantaja mai mult să aprobăm proiectul de hotărâre astăzi, în această formă sau să se deruleze o serie de consultări săptămâna viitoare și să fie repus pe masa consiliului local? Ați înțeles ideea, nu?

Domnișoara Președinte a Federației Tinerilor Mihaela ENE - Teama mea...teama...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu am întrebat-o pe domnișoara Ene.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Haideți, lăsați-o să răspundă, vă rog frumos.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Botoi, nu v-am întrebat pe dumneavoastră, am întrebat-o pe domnișoara Ene.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă rog frumos, lăsați-o să răspundă.

Domnișoara Președinte a Federației Tinerilor- Mihaela ENE - Teama mea este că, dacă nu se va vota proiectul, deși nu au fost acceptate amendamentele care, din punctul nostru de vedere, ar fi fost foarte utile, se va prelungi procesul foarte mult.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Erau și suficiente? Amendamentele?

Domnișoara Președinte a Federației Tinerilor Mihaela ENE - Poftim?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Erau și suficiente? Erau mulțumitoare în totalitate pentru dumneavoastră?

Domnișoara Președinte a Federației Tinerilor Mihaela ENE - Erau, pentru că au avut loc îndelungi întâlniri cu organizațiile de tineret, în care am discutat toate aceste puncte și...mai ales punctul care presupune strategia de tineret a municipiului. Cu siguranță nu este discriminatorie pentru că a fost făcută împreună cu tinerii și a fost, este o strategie foarte, foarte bine făcută.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Cu siguranță amendamentele au fost...au venit oarecum din zona lor, nu doar...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu m-a convins domnul Ghingheș nici în situația asta.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Eu înțeleg...

Domnul Consilier Gabriel STAN- Pot fi și alți aplicanți, dumneaei reprezintă un punct de vedere al Federației...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Ăsta este un argument, într-adevăr...ăsta este un argument, dar pe de altă parte revin: ne uităm la...ne uităm la calendar și suntem la sfârșitul lui mai.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dar nu este vina noastră că n-ați avut...că n-ați depus...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Corect, corect, asta vreau să subliniez...Asta vreau să subliniez...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -... s-a dus cu pachete la oameni, în loc să se preocupe de tineri, pe baza cărora și-a făcut...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Asta vreau să subliniez: că suntem la jumătatea anului în 2 zile și noi nu avem aprobat nimic pe 350. Doamna Diana, spuneți.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Așa vorbiți și cu doamna dumneavoastră acasă? Așa vă raportați la o femeie? Așa vă raportați?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Diana, vă rog frumos.

Doamna Diana ILIE- șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni - Voiam să precizez faptul că Legea 52 din 2003 a Transparenței decizionale mă obligă...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Raluca...Raluca, vorbește doamna...

Doamna Diana ILIE- șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni -.. .mă obligă ca orice proiect supus dezbaterilor publice și transparenței decizionale să stea în transparență 30 de zile. 30 de zile lucrătoare, ceea ce înseamnă 45 de zile, de fapt.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Corect.

Doamna Diana ILIE- șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni - Si atunci, el fiind la începutul lunii martie pus în transparență, pe 6 martie, acum este momentul când îl putem aproba conform legii.

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA - Si a venit vreun ONG...

Doamna Diana ILIE- șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni - Am făcut această precizare mai devreme. În tot acest timp, începând...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Nu s-au primit.

Doamna Diana ILIE- șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni -...cu data de 6 martie nu s-a primit nici un amendament.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu, două secunde. Aici, să fie foarte clar: acele propuneri ale tinerilor erau pe masa primăriei încă din toamnă. De exemplu...

Doamna Diana ILIE- șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni -Așa este și au fost...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Cel cu strategia nu l-ați preluat că n-ați considerat oportun.

Doamna Diana ILIE- șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni - Sigur.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Aici vine consiliul local care poate să...

Doamna Diana ILIE- șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni - Noi am făcut întâlniri cu tinerii, în rânduri repetate, începând cu luna noiembrie...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Si aia a fost decizia dumneavoastră.

Doamna Diana ILIE- șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni - ... anul trecut.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Am înțeles. Si asta a fost o decizie de oportunitate a dumneavoastră. Aici vine consiliul local și poate să facă acest lucru: să prioritizeze sau nu aplicarea strategiei de tineret prin acordarea acestor fonduri. Pentru că, dacă-l trimitem înapoi la primărie, cred că poziția va fi aceeași.

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA - Domnule consilier, dar nu mai bine tineretul, ONG-urile care vor această schimbare...I-am avut în audiență și dumneavoastră știți...Am propus și atunci...pentru o nouă metodologie ca să se aprobe, să ne întâlnim împreună cu personalul din primărie și să căutăm ce este mai bun și benefic. Dar dacă 45 de zile n-au făcut nimic...degeaba îmi trimite mie pe whatsapp sau dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Eu cred...stați un pic...pentru că eu mai spun și partea cealaltă: nu s-a primit nici o cerere la primărie. Eu cred că aici este o problemă și haideți să ne uităm un pic în anii anteriori. Este o rezultantă a interesului și a bugetelor pe care noi le-am alocat. Noi nu am...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Numai un pic, dacă...domnule președinte...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Îmi permit și eu niște concluzii ca și dumneavoastră.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU -Domnule președinte! Domnule președinte!

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...fac rezultantele...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU -Domnule președinte...numai un pic. Vreau să vă spun că au avut loc întâlniri, dezbateri între ONG-uri cu Federația Tinerilor și cu reprezentanți ai primăriei prin doamna Diana...Amendamentele care s-au făcut astăzi au fost făcute și atunci. Problema este că primăria a preluat numai un singur amendament din tot și a venit în fața noastră să completăm cu restul de amendamente. Noi dacă ne întâlnim, tot acestea sunt amendamentele. De asta vă spun, dacă putem debloca prin aprobarea acestor amendamente care sunt venite de la ONG-urile de tineret din municipiul Bacău.

Domnul Director FANTAZA - Numai un pic, dacă-mi permiteți.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu aș zice să se întâlnească reprezentanții Federației Tinerilor cu doamna Ilie...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Păi s-au întâlnit...s-au întâlnit...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ...să repună proiectul, negru pe alb, în forma în care doresc și să-l vedem.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Păi nu, dar executivul...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Păi nu se poate, doamnă...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci executivul...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -...ține de noi chestia asta.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Doamna Cristina, executivul a pus proiectul... Eu mă adresez dumneavoastră...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Așa. Poate nu...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Mă adresez dumneavoastră să vă explic, proiectul de hotărâre care este în dezbatere la noi n-a preluat aceste amendamente.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am înțeles asta.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - N-a preluat. Dacă-l refac, îl refac tot în această formă. Da, și atunci ce-am rezolvat?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Bun. Supunem la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

-

10

Cu 9 voturi ”pentru ” și 10 abțineri proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- În cazul de față, dacă-mi permiteți, haideți să... cât mai curând un CCPT on-line, dumneavoastră, reprezentanți ai primăriei, cu tinerii...Nu știu, trei, poate vin și alții care au drept consultativ, ăștia sunt, nu știu, dumnea... E treaba dumneavoastră să atrageți sau nu tineri în Consiliul Consultativ, cu care v-ați lăudat în câteva rânduri la nivel public și să-l propunem cât mai curând, pentru că acest proiect a fost respins, hai de deblocăm, vorba domnului Bîrzu, situația, da. Deci cât mai curând. Acesta este un apel către executiv. Deci, atunci când vă mai lăudați cu CCPT-ul vă rog chiar să-l convocați atunci când vine vorba de politici de tineret. Mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Mulțumim, domnule Ghingheș.

29 B. Se trece la punctul 29 B al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Frunzei

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Da, la 29 B e un drept de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, pentru stația de repompare Gherăiești pentru alimentarea cu apă a municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (2, 3 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret. O să dăm curs și celorlalte proiecte.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Frunzei

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 19

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de Uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, str. Frunzei

  Inițiator  -  DL.  COSMIN  NECULA  -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

29 C. Se trece la punctul 29 C al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea „Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile IUNIE și IULIE 2020

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN- Da, în timp ce votați, vă rog să vă gândiți pentru a alege următorul președinte de ședință pentru iunie și iulie 2020.

Există avizul scris al Comisiei de specialitate nr.5, favorabil.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Facem propuneri?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Da.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Eu am o propunere: domnul consilier Laur Șova.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci avem o propunere, domnul Laurențiu Șova...Laur, îmi cer scuze. Domnul Laur Șova este propus pentru funcția de președinte pentru următoarele 2 luni.

Cine este pentru? Toată lumea, în unanimitate.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Nu, nu, nu, mă abțin, ca să nu fie chiar așa.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sala

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

17

-

2

Cu 17 voturi "pentru ” și 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

PUNCTUL ”DIVERSE” de pe ordinea de zi.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - La ”Diverse”.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Eu am.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă rog. Domnul Ghingheș, vă rog frumos. ”Diverse”.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Acum, acum.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - A fost o ședință frumoasă, lungă...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -Am tras concluziile că puteți să aveți și funcția de primar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da.

Doamna Raluca Năstase ne-a învățat lecția.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - La ”Diverse” dacă, dacă îmi permiteți.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă rog.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Și aici...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă rog.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Bun, știu că ai mei colegi din consiliul local poate că sunt obosiți, dar măcar puțină atenție aș pretinde din partea aparatului de specialitate al primăriei, cât mai e în sală. Am aici patru chestiuni. Aș dori să...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Spuneți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Aș dori să discutăm, să facem o dezbatere și să organizați dumneavoastră sau să organizăm împreună, despre perspectivele dezvoltării Zonei Metropolitane, pentru că a apărut și această situație incertă cu privire la funcționarea ei. Asta numărul 1. Și să discutăm mai ales în ceea ce privește transportul public la nivelul zonei funcționale, deci Zonei Metropolitane, zona urbană funcțională, cum bine spune domnul director adjunct al Zonei Metropolitane, așa, pe care eu am catalogat-o drept fantomatică” în ultima perioadă. Bun, a doua chestiune. Aș dori să fac un apel la municipalitate, să asigure fondurile necesare pentru instituțiile de învățământ, în ceea ce privește condițiile igienico-sanitare, atât pentru elevii din anii terminali, cât și pentru cei care se prezintă la examenele naționale. În continuare sunt directori care mi se plâng mie personal și cred că se plâng uneori și prin adrese că nu primesc bani suficienți pentru aceste materiale de curățenie, pentru săpun, pentru tot felul de chestiuni care nu sunt regăsite de elevi și de cadre didactice la școli și licee. Deci, e un apel să asigurați aceste condiții igienico-sanitare mai ales în contextul ăsta. Numărul 3- să subliniez din nou apelul...apelul nostru și al domnului Bîrzu, dar înțeleg și al consilierilor de la PSD și al consilierilor de la PNL și al celorlalți consilieri, de a fi plătite bursele cât mai curând, pentru că există buget aprobat, se încheie anul școlar și elevii nu vor mai putea ridica bursele.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - În cel mai scurt timp le dăm.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Bun. Mulțumesc.

Domnul Consilier Ilie Bîrzu - Domnul....

Doamna Consilier Raluca-Ioana DINU - Numai un pic, domnul consilier, să anunț și eu rezultatul votului.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Vă rog.

Doamna Consilier Raluca-Ioana DINU - La 29B - a fost adoptat cu 19 voturi pentru. Mulțumesc.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumim.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Singura rugăminte aici, dacă vreți domnule administrator public trebuie să... Se termină anul școlar, până la terminarea anului școlar. Se termină anul școlar pe data de 12 iunie, deci până atunci...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnul Bîrzu, vă rog frumos la microfon.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Deci domnul Bîrzu a zis așa: se termină anul școlar și până atunci să fie plătite bursele, pentru că elevii nu vor mai putea intra în posesia lor.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu toți elevii au carduri să primească bursa pe card.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu am cunoștință că deja lucrul ăsta este în discuție și pe cale de aplicare de la domnul.... era o discuție de acum...

Domnul Administrator public Romică CHINDRUȘ - Sigur că da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ... câteva zile chiar.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Bun, mă bucur, dar să se întâmple, da? Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Putem transmite la elevi că vă pregătiți să dați bursele. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dumneavoastră, da.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Deci vin banii cum s-ar spune, ok, bun. Și nu în ultimul rând, a patra chestiune și ultima, cu asta închei. Există, cel puțin din partea Asociațiilor de Proprietari... Se plâng de faptul că există o lipsă de preocupare la nivelul municipalității cu privire la chestiunile din cartiere, chestiuni punctuale, nu știu, un copăcel, o bancă, câțiva metri pătrați care nu sunt asfaltați sau amenajați în fața blocului, sau lângă bloc și așa mai departe, deci chestiuni minore, care sunt ridicate și de cetățeni prin adrese, prin petiții, dar și de asociația de proprietari, ce nu sunt adresate de municipalitatea băcăuană și cumva aici o...o solicitare din partea noastră, a PLUS Bacău: puneți viceprimarii la treabă și asta e o solicitare directă către domnul... domnul primar: aveți viceprimari, le-ați luat atribuțiile, renunțați la orgolii, puneți-i la treabă, pentru că s-ar putea ca domnul Ștefan, de exemplu, să-și dorească să preia aceste chestiuni, sau domnul Scripăț care știu că...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnul Ștefan este mereu la treabă. Alții nu sunt.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Păi nu, dar dacă nu are atribuții!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dacă i-am găsi, i-am pune la treabă.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, pentru că îi plătim și probabil pentru că, na, ei vor să facă treabă, dar nu au atribuții.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Trebuie să îi găsim ca să îi punem.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Și pe linia aceasta mai am...mai am două chestiuni.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Și domnul Ștefan se implică, să știți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Către Poliția Locală: aș dori de la Poliția Locală să ne furnizeze un plan de patrulare în cartiere, în teritoriu. Eu am fost avocatul lor atunci când colegii de la PSD ne-au... au propus înjumătățirea bugetului, însă asta nu înseamnă ca trebuie să fie absenți din teritoriu, deci...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, haideți să vă explic. Observațiile dumneavoastră sunt foarte pertinente, revenind și luând-o de la coadă la cap. Poliția Locală acum este sub conducerea operațională a Poliției Municipale și Județene. Deci, oamenii din Poliția Locală sunt repartizați și angrenați în operațiuni ale Poliției Naționale. Nu fac de capul lor. Deci, dacă vreți un grafic de patrulare, îl solicitați de la Poliția Națională.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, eu zic în general, dincolo de stările de urgență și alertă. Pentru că am înțeles ca aici trebuie să mă adresez prefectului, nu? Sau...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, nu. Poliției Naționale.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Poliției Naționale.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, da.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Am înțeles, ok.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, dumnealor au conducerea operațională, iar respectiv la asociațiile de proprietari, vreau să vă spun că există o preocupare majoră. Deja de câteva luni există un grup constituit din toți președinții de Asociații de Proprietari, care ridică probleme. Problemele se ridică și se rezolvă de către factorii implicați, gen directorul de la Direcția Servicii Publice, directorul de la Poliția Locală, în termen foarte, foarte scurt. Sunt și probleme care nu pot fi rezolvate, pentru că depinde și de capacitatea noastră și de dorințele cetățenilor sau ale președinților de asociații, dar din ce informații am, pentru că sunt și eu membru pe acel grup, văd că sunt preluate într-un timp foarte util și sunt chiar rezolvate.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Am înțeles. Și pe, tot pe linia asta încă o chestiune. Haideți la ședința următoare ordinară să vorbim totuși despre Societatea de Servicii Publice Municipale. Cetățenii sunt nemulțumiți și de lucrările pe care acestea le efectuează în cartiere. Avem discuția restantă despre rapoartele Curții de Conturi și aici cred că și doamna Raluca Năstase este interesată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu mai este.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Haideți să avem discuție distinctă despre activitatea Societății de Servicii Publice Municipale, despre cum acest, despre cum această societate primește lucrări din fondurile de funcționare. Nu avem investiții aprobate în Consiliul Local pe care ei să le aplice, ci primesc banii direct, supra... subcontractează aceste lucrări la prețuri mai mari decât prețurile pieței. Haideți totuși, să discutăm despre asta. Deci este solicitare directă către Primarul Municipiului Bacău, la următoarea ședință de Consiliu Local, să vorbim despre Societatea de Servicii Publice Municipale SSP Pro România. Da? Mulțumesc frumos.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Nu se numește așa societatea.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Vă mulțumim pentru participare.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mi-a scăpat România, eu sunt patriot.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - Declar ședința închisă și vă urez o zi bună.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă mulțumim pentru participare.

Rezultatele de la voturile secrete au fost la inserate la proiectul respectiv chiar dacă au fost prezentate ulterior, pentru continuitate și o mai bună înțelegere.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ w ’w                             ’              ’

CĂTĂLIN - BOGDAN CREȚU


SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Întocmit: Oana Adam și Mădălina Cimpoeșu