Proces verbal din 28.02.2020

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DIN 28.02.2020

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 65171 din 30.04.2020

Încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 28.02.2020, ora 10.00.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă rog să ne ridicăm pentru intonarea imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Bună ziua. În conformitate cu prevederile art.133(1), lit.”a” și art. 134(1) lit. ”a” din O.U.G. nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 607 din 21.02.2020, a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

În sală sunt prezenți un număr de 16 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul consilier Stan Gabriel, domnul Consilier Miclăuș Daniel, doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela și doamna consilier Pricopoaea Enula (care a venit ulterior).

Având în vedere că domnul Daniel Miclăuș lipsește , datorită unui eveniment nefericit petrecut în familia acestuia, vă rugăm să alegeți pentru ședința de astăzi un președinte de ședință. Vă rog să faceți propuneri. Doamna Raluca Năstase.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-propun pe domnul consilier Cătălin Crețu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-avem o propunere în persoana domnului Cătălin Crețu.

Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

Email: contactprimarie@primariabacau.ro Tel: +40 (234) 581849  • Fax: +40 (234) 588757

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFtE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

absent

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan dAniel-dragoș

x

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru domnul Cătălin Bogdan a fost ales președinte de ședință la ședința de astăzi, să conducă lucrările. Vă rog frumos, domnul Crețu, preluați-vă prerogativele.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-bună ziua. În conformitate cu prevederile articolului 113 din O.G.57 din 2019, privind Codul administrativ, a fost convocată ședința consiliului local.

Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de organizare și funcționare. Dau cuvântul domnului primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin NECULA- mulțumesc, domnule președinte de ședință. Sărut mâna, bună ziua, sărut mâna doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați invitați, stimați cetățeni ai municipiului Bacău.

Înainte de a da citire ordinii de zi a ședinței consiliului local, doresc să fac pentru consiliul local o serie de anunțuri date fiind evenimentele acestor zile. După cum bine știți, marți, consiliul local, ați alocat suma de un milion de lei pentru absolut tot ce înseamnă componenta de prevenție și susținere a acțiunilor de luptă împotriva corona virusului. Doresc să vă informez următoarele aspecte cu privire la acest lucru, pentru a elucida o serie de zvonuri, cât și pentru a fi foarte transparenți în tot ceea ce înseamnă cheltuirea banului public de către Municipiul Bacău. Vă pot informa faptul că au fost achiziționate servicii de cazare în cuantum de 200.000 lei pe lună, în cuantum de 200.000 lei/lună timp de trei luni de zile, cu posibilitate de a rezilia contractul. De asemenea, astăzi au fost virați suma de 200.000 lei către unitățile de învățământ pentru tot ceea ce înseamnă cheltuieli necesare cu procurarea materialelor igienico-sanitare, în vederea prevenției extinderii epidemiei, sau unei potențiale infecții cu coronavirus.

3. A fost alocată suma de 20.000 lei către Spitalul T.B.C. în vederea procurării materialelor igienico-sanitare și de necesitate pentru tot ceea ce înseamnă această componentă de luptă împotriva coronavirusului.

De asemenea, au rămas în rezervă suma de 170.000 lei, peste 170.000 lei în Capitolul- Situații de urgență.

De asemenea, vă pot informa faptul că locația cu privire la o posibilă carantinare a persoanelor care sunt suspecte de corona virus se află în afara Bacăului. Pentru tot ceea ce înseamnă componenta locație a acestuia, vă rog frumos să vă adresați Direcției de Sănătate Publică.

De asemenea, cu privire la faptul că au fost, sau nu au fost alocate în cadrul Liceului Karpen acele spații de cazare, vă pot informa faptul că Municipiul Bacău are obligația să pună la dispoziție, în conformitate cu prevederile și hotărârile Comitetului Județean de Situații de Urgență, condus de domnul Prefect al Județului Bacău, pe baza recomandărilor Direcției de Sănătate Publică. Fac aceste precizări, deoarece doresc să elucidez și să spulber tot felul de părelologi, care încearcă să explice în momentul de față că am putea caza oamenii, ba în containere, ba în diverse locații din Bacău sau din jurul Bacăului. Doresc să vă informez că în conformitate cu dispozițiile Direcției de Sănătate Publică, obligația pe care o are Municipiul Bacău cu privire la asigurarea de spații de cazare sunt foarte clare, în sensul în care băile trebuie să fie în cameră. Singura componentă de cămine care dispunea de asemenea tip de cazare, era în cadrul Liceului Karpen, fapt pentru care Comitetul Județean pentru situații de urgență a dat dispoziție Municipiului Bacău în acest sens. Am vrut să fac aceste anunțuri pentru a fi foarte clar, pe de o parte cu cheltuirea banului public pe această situație de urgență, pe de altă parte pentru a elucida o serie de zvonuri care s-au propagat în spațiul public într-un mod abject.

Voi da în momentul de față citire Dispoziției nr.607 din 21.02.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în ședință ordinară pentru astăzi 28.02.2020:

1.

Proiect de hotărâre prin care se ia act de încetarea funcției de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, a domnului Mircea Fechet, înainte de expirarea duratei normale a mandatului ca urmare a demisiei

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

2.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.320/2018 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 20182019

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea serviciilor conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a tarifelor și taxelor aferente

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

4.

Proiect de hotărâre prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii ianuarie 2019.

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

5.

Proiect de hotărâre   privind asocierea municipiului Bacău cu

Filarmonica “Mihail Jora” din Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului “Trandafiri pe portative”, ce va avea loc la Ateneul Bacău, în data de 10 martie 2019.

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

6.

Proiect de hotărâre  privind asocierea Municipiului Bacău cu

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - Filiala Bacău în vederea realizării în comun a conferinței „ Cine suntem...” ce va avea loc la Teatrul de Vară „Radu Beligan” în data de 24 martie 2019.

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

7.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 300/31.10.2005 prin care s-a aprobat completarea profilului de activitate pentru constructia realizata pe terenul concesionat de catre S.C. CIOCAN BEER S.N.C., situat in Bacau, str. Pictor Andreescu, nr. 21 - 22, conform contractului de concesionare nr. 32006/20.09.1999

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

8.

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 29/ 10.02.2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificarile ulterioare.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9.

Proiect de hotărâre  privind modificarea Anexei nr.2 la HCL

nr.230/28.06.2018 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de Funcții ale Poliției Locale a Municipiului Bacău

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

10.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare

și Funcționare, a Organigramei și Statului de Funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău și abrogarea HCL nr.175/2017.

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

11.

Proiect de hotărâre privind    transmiterea dreptului de concesiune

prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 19506/16.06.1999, de la dl. Tataru Vasile, la dl. Țimiraș Victor, căsătorit cu Țimiraș Mihaiela.

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

12.

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 21280/17.06.2004, de la dna Istrate Angelica, la d-nii Spulber Vasile si Spulber Gabriela.

Inițiator -      DL.  COSMIN  NECULA -  PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

13.

Proiect de hotărâre   privind   transmiterea dreptului de concesiune

prevazut in Contractul de Concesionare nr. 9116/17.03.2000, asa cum a fost modificat prin Actele Aditionale nr. 41123/13.12.2001, nr. 36638/17.11.2003 si nr. 36638/1/17.11.2003, de la S.C. T & T S.R.L., la d-nii Nastasă Marian si Nastasă Geanina.

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

14.

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 69650/06.11.2018 de la dna Dumitru Daniela, la dl. Chiruc Ștefan-Daniel căsătorit cu Chiruc Loredana

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

15.

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

16.

Proiect de hotărâre  privind  reapartamentarea blocurilor ANL

Bucegi nr.136 A, Bucegi 138 A și Bucegi nr.140 A.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

17.

Proiect de hotărâre  privind aprobarea cererii doamnei Chirilă

Beatrice-Irina de extindere a spațiului de locuit.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR

AL MUN. BACĂU

18.

Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei lunare aferent locuințelor ANL din municipiul Bacău, în conformitate cu HG nr.962/2001 și Legea nr.152/1998, modificate și completate, pentru anul 2019.

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

19.

Proiect de hotărâre de aprobare a Listei privind solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii.

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

20.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.20 din 29.01.2013 prin care s-a aprobat concesionarea în cotă indiviză a terenului din strada Teiului nr.13 (Zona III Bucegi) către titularii dreptului de proprietate asupra locuințelor.

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

21.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

22.

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.344/2017 prin care s-a aprobat schimbarea destinației terenului situat în Bacău, B-dul Unirii nr.48 - parte din baza materială a Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”, în imobil cu altă destinație care vizează edificarea unei parcări supraterane precum și aprobarea Memoriului Justificativ.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

23.

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a lotului de teren în suprafață de 3 m.p. (găsit la măsurători 3,26 m.p.) situat în intravilanul municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău - beneficiari Cașcaval Dumitru și Cașcaval Oana-Larisa.

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

24.

Proiect de hotărâre  privind  modificarea și completarea HCL

nr.157/2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

25.

Proiect de hotărâre  privind stabilirea locatiilor din Municipiul

Bacau pentru amplasarea de amenajări provizorii în vederea derulării unor activități de propaganda electorală.

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

26.

Proiect de hotărâre privind  stabilirea costului mediu lunar de

întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău pentru anul 2019.

PRIMARUL

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA -

MUNICIPIULUI BACĂU

27.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) și a Planului de Acțiune pentru Adaptarea la Schimbările Climatice (PAASC).

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

28.

Diverse.

28.A

PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind   asocierea municipiului Bacău cu

Asociația „Speranța Bunicilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului „Serbarea Mărțișorului”.

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

28.B

Proiect de hotărâre privind   completarea HCL nr.147/2008 prin

care s-a aprobat sistemul de premiere pentru rezultatele deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice.

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

28.C

Proiect de hotărâre privind   darea în administrare, pe o perioadă

de 20 de ani, a 2 birouri situate la parterul clădirii Centrului de Afaceri și Expozițional Bacău, către Poliția Locală a Municipiului Bacău.

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

28.D

Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului   Bacău a plângerii prealabile formulată de către Regia

Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor.

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

28.E

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.22/2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

28.F

Proiect de hotărâre   privind asocierea municipiului Bacău cu

Asociația Valoare Plus, Colegiul Național de Artă “George Apostu” Bacău, Asociația “Haka Club”, Ansamblul Folcloric “Busuiocul” și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în vederea realizării în comun a unor evenimente ce vor avea loc la Teatrul de Vară “Radu Beligan” și la Teatrul Municipal Bacovia.

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

28.G

Proiect de hotărâre   privind asocierea municipiului Bacău cu

Federația Română de Natație și Pentatlon Modern   în vederea

realizării în comun a unor evenimente sportive, la Bazinul de Înot Bacău, în perioada martie-aprilie 2019.

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

28.H

Proiect de hotărâre   privind    aprobarea Regulamentului de

Organizare și Funcționare al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău și abrogarea HCL nr.54/2015.

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Doresc să vă anunț faptul că voi retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre nr.12 și cu propunerea ca în cazul în care există cetățeni ai municipiului Bacău care își doresc, care se află în sală pentru susținerea unor diverse proiecte, să încercăm o prioritizare pentru dumnealor. Cu propunerea ca proiectul nr.2 să rămână în continuare pe ordinea de zi.

De asemenea, la Capitolul Diverse. Doresc să vă rog, să vă întreb dacă se află în sală Drugă Ion. Neaflându-se în sală, voi retrage de pe ordinea de zi această cerere pe care o au dumnealor.

Prima este cererea domnilor Tarcău Lucian și Țamboi Matei Cosmin.

Domnul Tarcău Lucian-bună ziua domnule primar, bună ziua domnilor consilieri, bună ziua onorat public. Vă mulțumim că ne-ați invitat și ne-ați dat posibilitatea astăzi să ne spunem păsul. Reprezentăm comunitatea Cartierului Gherăiești din municipiul Bacău. Avem un material aici. O să-l punem și o să încercăm să-l derulăm foarte repede, să nu vă ținem prea mult ocupați cu problemele noastre. S-ar putea stinge un bec acolo, dacă....

Se vede.

Din momentul în care am început să batem pe la ușile autorităților publice locale, care reprezintă comunitatea municipiului Bacău, am avut neplăcuta surpriză să constatăm că cei mai mulți dintre noi nu știm istoria modernă a orașului nostru și faptul că municipiul Bacău s-a constituit în municipiu în anul 1929 mai exact, iar în anul 1930 Cartierul Gherăiești a fost inclus în municipiul Bacău de către primarul de la momentul respectiv, Panait Topliceanu. Așa a considerat el că e bine, ca orașul și municipiul acesta să se extindă prin încorporarea Cartierului Gherăiești, C.F.R. și Șerbănești în municipiul Bacău. Tot atunci, dumnealui, a înființat și Parcul din Gherăiești, cel mai mare parc din municipiul Bacău, cu suprafața de 22,9 ha. Prin anul 1959, se inaugurează clădirea Școlii Generale nr.9 Gherăiești. Asta semnifică faptul că comunitatea se lărgise și avea nevoie de o școală, în care copii familiilor care locuiau în Cartierul Gherăiești aveau să meargă începând din anul 1959. Până atunci mergeau la Școala nr.4, școala actuala Cancicov, cu o istorie mult mai veche, de 100 de ani.

Prin anul 1958, în Cartierul Gherăiești al Municipiului Bacău, ia ființă actuala AVICOLA, care era alcătuită din niște incubatoare și câteva cotețe mobile. Ulterior în anul 1964, este specializată această Avicola în producția de ouă de consum și o capacitate construită inițial de 156.000 locuri găini ouătoare. În anii 1975 și 1976, în cadrul întreprinderii, a luat ființă un sector nou - creșterea curcilor, un sistem industrial, activitate complexă cu circuit închis, începând cu sistemul de selecție, încheindu-se cu industrializarea într-un abator modern. Practic, abatorul despre care noi facem vorbire astăzi al Societății Comerciale Agricola Internațional a luat ființă în 1976, cu mult după includerea Cartierului Gherăiești în municipiul Bacău, în orașul Bacău și nicidecum comunitatea nu a venit peste abator, așa cum se insinuează la ora actuală.

Tot prin Gherăiești, după cum puteți vedea pe harta aceasta, este, aici e abatorul, ăsta este amplasamentul abatorului. Este Parcul Gherăiești la vreo 400-500 de metri de abatorul respectiv. Aici sunt puțurile de captare apă, cele 57 de foraje executate în 1966 și 49 executate în 1982. Practic, din puțurile astea de captare apă va fi rezerva, viitoarea Rezervă de Apă a orașului Bacău, la care domnul primar, împreună cu echipa și consilierii au lucrat pentru a remedia problemele pe care le -am avut și cu toții știm prin ce am trecut, prin ce situații neplăcute, deci se va capta apă din puțurile acestea, se va duce la rezerva de apă de aici, iar de aici mai departe în infrastructura care s-a construit în anii aceștia, ăștia ultimii trei ani. Vă aduc aminte că aici e abatorul, da? Deci e abatorul cu o stație de pre epurare a apelor uzate, la nici 50 de metri de puțurile de captare a apei, care va fi rezerva, viitoarea rezervă a orașului Bacău.

Tot în vecinătatea abatorului se află și Cartierul A.N.L., e undeva pe aici, aici e Cartierul Grădina cu Magnolii, sunt cartiere făcute ulterior, dar oamenii și-au luat terenuri și locuințe într-o zonă verde a orașului Bacău, în partea de nord, o zonă liniștită, n-au știut probabil prin ce situații neplăcute vor fi nevoiți să treacă.

Agricola Internațional a depus un proiect prin care au solicitat obținerea unor avize de la instituțiile autorizate, cum ar fi Agenția pentru Protecția Mediului, pentru a-și extinde capacitatea de producție cu 70%, a abatorului. Unde? În municipiul Bacău, în orașul Bacău, lucru aproape imposibil de realizat în secolul XXI, într-o țară europeană în care ne regăsim și noi. Nu? România.

Aici avem niște imagini cu efectele nedorite produse, accidentele produse la stația de epurare din incinta abatorului. Această stație de epurare se află la o distanță foarte mică de casele locuite, de râul Bistrița și de aria naturală protejată a avifaunistică-Natura 2000, inclusă în 2007 rețeaua aceasta. E lacul de acumulare Bacău II din, toată lumea îl cunoaște din orașul nostru. Vedeți, acestea sunt substanțe periculoase, sunt calgoniți, substanțe extrem de periculoase, otrăvitoare, care ajung în urma procesului tehnologic în stația de epurare, sunt epurate și apoi deversate în canalizarea orașului. Ele ar trebui să fie și cred că respectă normele, nu contrazic, dar până să fie epurate, ele stau în bazinele alea care sunt descoperite și de acolo pleacă substanțe, se volatilizează, sub formă de suspensii, substanțe periculoase purtate de curenții de vânt și inhalate, în primul rând de noi care suntem în vecinătate, dar nu numai de noi, ci de toată comunitatea municipiului. Acestea sunt substanțele pe care ei le folosesc și sunt, se regăsesc în, se regăsește în avizul de mediu pe care ei, în raportul avizului de mediu pe care ei l-au cerut de la Agenția pentru Protecția Mediului, calgoniți, vedeți, periculoși oxivir, sunt patru, a trecut și amoniacul. Ăsta e la fel de periculos ca celelalte și dumnealor îl folosesc în instalația de răcire. Acesta este, v-am arătat harta, care-i amplasamentul în teritoriu, s-au făcut niște, în raportul lor au făcut niște erori, probabil neintenționate, dar am pus fotografii aici și am specificat, și am precizat că sunt niște greșeli de amplasament, și nu atenționează, și nici nu semnalează faptul că în vecinătatea abatorului se găsesc aria asta naturală protejată, arie avifaunistică- Natura 2000. Ei spun că nu există în vecinătate sau în apropiere și nici nu se regăsește vreo arie protejată. Cu totul neadevărat întrucât distanța la aria naturală protejată este de aproximativ 300 metri, 300 de metri. Foarte aproape. Foarte aproape. De asemenea și rezerva de apă este foarte aproape. Este la, să zicem 250 de metri estimat, rezerva de apă a orașului Bacău. Tot aici mai avem niște, voiam să vă mai arăt o dată rezerva de apă. Deci rezerva de apă asta este, ca să aveți idee și abatorul este aici. Tot un accident de poluare semnificativă produs în septembrie 2019, aceasta este proprietatea mea personală, vedeți acolo niște stupi de albine, vedeți niște animăluțe și acolo este o substanță periculoasă în care s-a descoperit un material greu în urma analizelor, mai precis cadmiu, cu o valoare de 5,6 mg substanță uscată. O valoare care a depășit pragul de intervenție. Curios este că deși a depășit pragul de intervenție, până în momentul de față nu s-a luat nici o măsură. Terenul este în continuare contaminat. Bine, stupii au plecat de acolo, animalele încă mai sunt. Toată substanța aia periculoasă se transmite în circuitul, în lanțul trofic prin digestie și mai departe în alimentele pe care noi le consumăm. Și în pânza freatică, foarte bine, acolo unde locația e la 300 de metri de rezerva de apă a orașului Bacău și la 50-60 de metri de puțurile de captare apă, care vor fi rezerva de apă a orașului Bacău în viitorul apropiat, nu știu în cât timp, sperăm cât mai curând. În vara aceasta, sperăm cât mai curând. Sunt persoane de la I.S.U. care prelevează probe din sol. Organele autorităților locale, Poliția Locală cu competență pe mediu, este autospeciala mobilă, spun domnii de la I.S.U. care au aparatura necesară pentru identificarea problemelor care au fost și cei de la Garda de Mediu. Vedeți, aici sunt imaginile.

Domnii, ce-i curios că pentru a putea începe proiectul , cei de la Agricola Internațional ar avea nevoie de acordul de mediu eliberat de Agenția pentru Protecția Mediului, care urmează să fie eliberat în urma unei dezbateri publice care a avut loc pe 24 februarie la Școala Generală nr.9 din Gherăiești. În viitorul apropiat cei de la Agenția pentru Protecția Mediului vor lua hotărârea de a elibera acordul sau de a respinge acordul. Curios este că până a avea acordul, domnii nu au autorizație de construcție, pentru că toată lumea știe, ai nevoie de acord, de toate avizele ca să poți merge la primărie, să poți demara procedura de a construi, a primi autorizația de construcție. Domnii de la primărie ne-au spus că nu sunt autorizații de construcție și cu toate acestea Agricola Internațional sfidează autoritățile locale, implicit primarul și reprezentanții legali și construiesc. Au construit o centrală termică prin care nu s-au respectat normele tehnice în vigoare, cu coșurile acelea care au 7 metri înălțime, le vedeți în imagine și le vedeți și pe cele vechi, au 18 metri înălțime. Pe cele vechi le-au dărâmat deja, le-au demolat și ei se folosesc de centrala asta nouă pe care au construit-o, din punctul nostru de vedere, abuziv. Vedeți acolo, existența ferestrelor imobilelor învecinate, la nivelul coșurilor de fum. Fotografia aceasta este luată de un cetățean care locuiește vizavi de coșul acela de fum. Practic, toate substanțele nocive, reziduale, în momentul în care vântul bate din sud, sau din nord, intră în casele proprietarilor. Respectiv, aici mai aveți o fotografie cu stația de epurare, ei spun că vor respecta toate normele și că vor lua măsuri de siguranță în momentul în care se vor produce accidente. Sunt curios dacă este trecut accidentul acesta în raportul de accidente ale societății și dacă au anunțat într-adevăr, cum ar fi avut obligația s-o facă, autoritățile locale, respectiv Agenția pentru Protecția Mediului, Garda de Mediu și Poliția. Chiar și D.S.P.-ul. Chiar și D.S.P.-ul pentru că și ei au autoritate și sunt răspunzători de sănătatea noastră , a tuturor. Vedeți acolo substanțele toxice, iar în partea cealaltă de gard e proprietatea personală cu o vie, cu pomi, cu tot ceea ce înseamnă gospodăria unui om. Uitați-vă aici, iar aveți imagini cu poluarea semnificativă care a avut loc la momentul respectiv. Aici am un filmuleț, nu știu dacă aș putea să vi-l dau, e undeva prin, (ia vezi dacă poți să apeși acolo pe play să vadă oamenii). Pe 23.01.2020, la ora 12.20, camioanele Agricola Internațional se plimbă nestingherite prin orașul Bacău, deși în Ungaria, câțiva kilometri, câteva sute de kilometri, era gripă aviară. E o problemă legată de mediu, la Radio România Actualități chiar despre mediu se vorbea, pentru că asta e, acum e mediul. E prea tare, în fine, o lăsăm. Erau camioane care se plimbă și din camioane se pierd substanțe, să zicem apă, apă murdară, să nu fie alte substanțe. O problemă, o altă problemă care o implică extinderea acestui abator și care nu poate fi rezolvată, este faptul că dumnealor nu au un spațiu foarte mare, sunt aproximativ, vedeți acolo, cca. 39.174 m.p., aproape 4 hectare, domnule, nu au spațiu pentru garare, nu au spațiu pentru mașini, pentru parcarea autobuzului. Ei folosesc spațiul public. Sunt autobuzele Agricola Internațional care opresc pe strada Arinilor în fața proprietăților oamenilor, pentru a încărca muncitori, a îmbarca muncitorii și a-i transporta în locațiile de unde ei vin, cei mai mulți dintre ei din afara orașului. Să știți că nu sunt foarte mulți oameni în comunitatea noastră, adică a municipiului Bacău, care-și doresc să lucreze la Agricola Internațional, pentru că condițiile sunt foarte grele, condițiile de muncă. Aici aveți niște imagini cu inițierea lucrărilor de construcții fără autorizație de construcție, imaginile sunt preluate în 13.01.2020. Aveți acolo o CIFĂ, oamenii turnau beton, mai departe construcția care s-a realizat, evident, fără autorizații de construcții. S-au luat niște măsuri dar mult prea târziu.

Tot la Agricola se găsesc și niște antene, uitați-vă la o antenă, deci o radiație, noi suntem afectați cu tot felul de radiații, chimice, electromagnetice, de zgomot, poluare fonică, le avem pe toate. Deci, acolo le avem pe toate. Suntem la pachet. E o antenă G.S.M. din 2011, uitați-o în 2020 cum arată. Cam așa arată acum, în 2020. Nu știu ce autorizații au, probabil că au autorizații pentru așa ceva. Aici sunt eu, cu mama mea, 2010- decedată în zece luni de cancer mamar, rapid, fulgerător, nici o șansă de scăpare. Ce vreau eu să vă atrag atenția, atunci când ne vom îmbolnăvi nu vom mai putea să reacționăm, nu mai avem nici o șansă să reacționăm. Trebuie să luăm măsuri acum, cât încă suntem sănătoși și putem să schimbăm fața orașului, până la urmă nu-i o problemă doar a comunității Gherăiești, ci e o problemă generală de ansamblu a întregului municipiu Bacău.

Eu vă mulțumesc și o să-i dau cuvântul colegului meu să vă spună și el câteva idei. Domnul Țâmpoi Matei Cosmin-bună ziua. Dați-mi voie să vă explic în două-trei minute, pe articole de lege, ce invocăm referitor la...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-aș dori să fiți succint. Domnul Țâmpoi Matei Cosmin-o să depunem memoriu.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-vă rog frumos,

prezentați-vă.

Domnul Țâmpoi Matei Cosmin-mă numesc Țâmpoi Matei Cosmin, locuiesc pe strada Arinilor nr.11, Gherăiești. Deci, domnule primar și domnilor consilieri locali, am venit astăzi în fața dumneavoastră, pentru a vă aduce la cunoștință disconfortul și riscurile asupra sănătății populației rezidențiale a Cartierului Gherăiești și nu numai, disconfort de care se face vinovată S.C.Agricola Internațional, respectiv abatorul de păsări al acestei societăți comerciale, poate ultimul obiectiv industrial poluant, care-și desfășoară activitatea în interiorul municipiului Bacău. Această stare de disconfort și de risc asupra sănătății populației, responsabilă de care este S.C.Agricola Internațional, a fost mereu prezentă în ultimii 30 de ani, dar s-a amplificat cu anul 2008, atunci când a avut loc cea de-a doua modernizare și implicit extinderea abatorului, prin dublarea capacității de producție de la 40.000 de păsări la 80.000 de păsări sacrificate zilnic, tot în anul 2008 fiind pusă în funcțiune și stația de epurare a apelor uzate, o altă sursă de poluare și de risc asupra sănătății populației, stație de epurare care funcționează abuziv ca o urmare a faptului că nu deține acordul exprimat în formă autentică a oamenilor care se află și dețin proprietăți pe o rază de 300 de metri în imediata vecinătate a acestei stații de epurare.

Domnule primar și domnilor consilieri locali, articolul 11 al Ordinului Ministerului Sănătății 119/2014 pe care-l invoc și eu pe acest tricou pe care îl port, stipulează că distanțele minime de protecție sanitare între teritoriile protejate și o serie de unități care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației sunt în cazul stațiilor de epurare a apelor uzate de minim 300 de metri, iar în cazul abatoarelor de cel puțin 500 de metri. Articolul 9 al aceleiași legi, 119/2014, precizează că între unitățile industriale, obiectivele sau activitățile care poluează factorii de mediu sau produc zgomote și vibrații în teritoriile protejate, învecinate, se asigură în zone de protecție sanitară. Nici măcar principiul celui mai vechi pe amplasament nu poate fi invocat de reprezentanții S.C.Agricola Internațional, majoritatea populației rezidențiale din proximitatea abatorului aflându-se pe amplasament cu mult înaintea ca aceasta să-și înceapă activitatea în anul 1976, unii chiar și din anul 1918.

Cu alte cuvinte, domnule primar și domnilor consilieri, nu comunitatea s-a dezvoltat în jurul acestui abator, abatorul a venit în mijlocul acesteia, deposedând în mod abuziv membrii comunității de importante suprafețe de teren.

Totodată, articolul 13 al Legii 119/2014 prevede că obiectivele economice care prin natura activității lor pot polua atmosfera, se amplasează în zonele industriale. Domnule primar, domnilor consilieri, Cartierul Gherăiești, locul în care își desfășoară activitatea de producție abatorul de păsări a S.C.Agricola Internațional, nu a fost niciodată zonă industrială, potrivit planurilor urbanistice generale anterioare în decursul existenței sale de peste 90 de ani, ca și parte integrantă a municipiului Bacău. De asemenea, articolul 2, punctul 2 al acestei Legi, 119/2014 se precizează ,,la zonificarea funcțională se va avea în vedere separarea funcțiunilor, raportul interdependent al diferitelor zone funcționale, evitarea incompatibilităților funcționale în zonele destinate locuirii și funcțiunile complementare ale acestora”.

De aceea, fac un apel la dumneavoastră, domnule primar și domnilor consilieri locali, procedurile pentru un nou P.U.G. al orașului Bacău au demarat, să solicitați entității care va fi desemnată să redacteze noul P.U.G. să actualizeze și să facă zonificarea funcțională a perimetrului în care își desfășoară activitatea abatorul de păsări al S.C.Agricola Internațional cu date concrete, reale, culese din teren și nu prin copy-paste-uri luate din P.U.G.-urile anterioare.

Și pentru că mulți dintre dumneavoastră veți candida și probabil veți ocupa aceste funcții în noua legislatură, avem rugămintea ca înainte de a supune la vot a noului P.U.G. care va avea loc probabil anul viitor, să prezentați noul P.U.G. în cadrul unor dezbateri publice pentru ca noi, cetățenii orașului Bacău să avem posibilitatea să semnalăm și să amendăm eventuale neconcordanțe în vederea revizuirii acestuia.

Domnule primar și domnilor consilieri locali, S.C.Agricola Internațional i s-a eliberat Certificatul de urbanism nr.233 în data de 18.04.2009, iar 8 luni mai târziu, în data de 02.12.2019, Autorizația de desființare și de demolare nr.62, deși aceste două avize de reglementare le dădeau dreptul doar să demoleze și să desființeze anexele în vederea demarării noului proiect de extindere a abatorului. S.C.Agricola Internațional a desfășurat în mod abuziv și activități de construire, fără a deține autorizații de construire emisă de Primarul Municipiului Bacău. Ba mai mult, au pus în funcțiune și noua centrală termică, o altă sursă de poluare și compuși chimici ale acestora cum ar fi: SO2 , NO2, , pulberi, extrem de toxici pentru sănătatea populației ce locuiește pe strada Arinilor, de pe strada Ecaterina Teodoroiu și nu numai.

Concluzie și încheiem. Domnule primar și domnilor consilieri locali, așa după cum i-am semnalat și domnului Director al Agenției de Dezvoltare Regionale Nord-Est, Vasile Asandei, în cadrul dezbaterii având ca subiect proiectele prioritare pentru zona urbană funcțională prioritară a Bacăului, nu putem vorbi în același timp decât de creșterea calității vieții și dezvoltarea sectorului industrial în interiorul orașului Bacău. Teoretic, cei doi termeni sună foarte frumos, dar dacă nu există o viziune coerentă în ceea ce privește abordarea concretă a acestora, relația dintre ei devine una toxică, antagonică. După cum probabil știți , din cauza Bacăului și a altor nouă orașe din România, mai ales al calității aerului mult sub normele europene de mediu în vigoare, Comisia Europeană urmează să declanșeze procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pe normele de mediu, pe care România, în calitate de stat membru, s-a angajat să le respecte și să le pună în aplicare. Această procedură va fi urmată de mari sancțiuni financiare pe care fiecare cetățean al României le va suporta în cazul în care vom continua să ducem aceeași politică de mediu păguboasă, nealiniată la legislația europeană în domeniu, contribuind astfel la scăderea și la creșterea calității vieții populației.

În concluzie, ca urmare a celor arătate și temeinic argumentate și având în vedere faptul că S.C.Agricola Internațional la momentul actual reprezintă principala sursă de poluare a orașului Bacău, poluare generată de toate capacitățile sale de producție ale acestui holding, respectiv abator părăsit, fabrică praf ouă, fabrică nutrețuri combinate, ferme de păsări și alte capacități logistice, noi, semnatarii acestui memoriu, solicităm reprezentanților statului în teritoriu, respectiv primăriei și consiliului local, consiliului județean, Prefecturii Județului Bacău, Agenției pentru Protecția Mediului, Gărzii Naționale de Mediu, Direcției de Sănătate Publică o întâlnire cu reprezentanții S.C.Agricola Internațional -S.A., în urma căreia să se ia în considerare relocarea abatorului de păsări în afara zonei intravilane a municipiului Bacău, în conformitate cu legislația națională și europeană în domeniu. Vă mulțumesc!

Aplauze.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-vă mulțumim și noi.

Domnule secretar, vă rog frumos să supuneți ordinea de zi la vot.

Domnul Primar Cosmin NECULA-numai o secundă, până se supune la vot ordinea de zi , domnul secretar, doamnelor și domnilor consilieri locali, vă anunț că voi retrage de pe ordinea de zi inclusiv punctul nr.18.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supunem la vot ordinea de zi prezentată cu modificările propuse, în sensul retragerii, cu acordul inițiatorului, al punctului 12 și punctului 18.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sală

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

ab sent

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan dAniel-dragoș

x

TOTAL

13

-

2

Cu de 13 voturi pentru și două abțineri a fost aprobată ordinea de zi.

Dați-i un microfon doamnei consilier, vă rog frumos.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-eu mă abțin. Abținerea este motivată de faptul că este prima dată când domnul primar, inițiatorul ordinii de zi, practic, vine cu secțiunea Diverse splitată în două. Diverse la început și Diverse la sfârșit, avem interese ale cetățenilor și la Diverse de promovat, la Diverse Secțiunea a doua, la sfârșit. Și l-aș ruga să ne explice care a fost logica splitării secțiunii Diverse în două, atâta timp cât aveam interesele comunității de discutat și pe prima secțiune și pe a doua secțiune? Mulțumesc frumos. Unele interese sunt mai importante? Altele mai puțin importante? Care a fost logica?

Domnul Primar Cosmin NECULA-dacă-mi permiteți, domnule președinte de ședință. Interesele comunității sunt reprezentate în toată ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău. Din raționamente de a nu lăsa cetățenii care sunt prezenți și doresc să ia cuvântul în ultima parte o ordinii de zi, am propus ca aceste alocuțiuni ale cetățenilor, sau cei care-și doreau să se exprime în fața consiliului local să fie prezenți la începutul ordinii de zi, în problemele care nu aveau legătură cu proiectele de pe ordinea de zi.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-v-ați luat țeapă, domnule primar, ca idee. Circul cu C.S.M. n-ați putut să-l mai faceți.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-doamna Breahnă, doamna Breahnă, aș dori să facem o regulă pentru ședința aceasta. Fiecare consilier are voie la un singur punct de vedere.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-și la dreptul la replică. Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-și la dreptul la replică la subiect. Să nu transformăm dreptul la replică într-o alocuțiune de 15 minute. Și aș dori să supun la vot această propunere.

Cine este pentru?

Să înțeleg că vreți să stăm până mâine.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-domnule consilier, nu a vorbit nimeni 15 minute. Încercați să faceți o evaluare corectă.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-bun, avem ședințele anterioare și de asta am tras concluzia. Haideți să revenim la ordinea de zi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau incompatibilitate?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-dar ordinea de zi?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Dar ați votat-o. Acum s-a votat. Imediat vă dă domnul președinte cuvântul, haideți să stabilim dacă sunt incompatibilități în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi pe care ați aprobat-o și pe urmă fiecare poate să vină cu propuneri, da?

Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi? Cine este în această situație, vă rog frumos să anunțe.

Doamna consilier Breahnă, la microfon, vă rog frumos. La microfon, vă rog frumos. Înmânați-i microfonul doamnei consilier.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-la proiectul nr.7, da, consecventă ca și în ședința anterioară.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-am înțeles.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-doamna Raluca și domnul Ghingheș, vă rog.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-domnule primar, v-am rugat în repetate rânduri să încercăm să discutăm Rapoartele Curții de Conturi. Văd că nu am avut succes, le tot amânăm, nu mai pomeniți nimic de ele. Asta ar fi o chestiune, pe care....

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-sunt pe ordinea de zi, doamna consilier. Sunt pe ordinea de zi.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-sunt la sfârșit. Nu-i așa de important.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-sunt pe ordinea de zi la

Diverse, la sfârșit.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-îmi cer mii de scuze.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-le acceptăm.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-mulțumesc. Și a doua întrebare către domnul primar și domnul secretar, v-am trimis o interpelare, am înregistrat-o la Registratură la dumneavoastră, am vrut să vin să vorbim și personal despre ea, referitoare la Casa Poltzer.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-o să vă răspundem tot la Diverse.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-da? Perfect, n-am văzut nimic pe aici.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi ne-ați cerut ca să vă răspundem oral, eu așa am văzut solicitat acolo.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-da. Mulțumesc mult. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-da, mulțumesc. Mă bucur în primul rând că se achiesează la ideea de a muta Diversele ce implică cetățenii exact la începutul 16

ședinței și cred că este o bună practică ce ar fi trebuit să fie implementată în ultimii 4 ani și tocmai de aceea acum țin să o aplaud. Nu sunt de acord deloc cu doamna Breahnă în acest sens.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-la fel de importante erau și Rapoartele Curții de Conturi. Da? Ca idee.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-da, dar acelea nu implică cetățeni care au venit în sală special pentru asta. Tocmai de aceea...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-știți foarte bine ce am... Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-doamna Breahnă, v-am dat cuvântul?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-nu mai faceți dialog, vă rog frumos.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-nu mi-ați dat cuvântul, dar v-am pus întrebări.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-vă rog frumos, vă rog frumos să respectăm o ordine. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-mulțumesc, domnule președinte de ședință. Și tocmai de aceea aș propune, ca proiectele, mai ales proiectele referitoare la P.U.Z.-uri, sunt cetățeni în sală care vor să ia cuvântul și pe marginea acelor proiecte, să fie prioritizate și aduse sus pe ordinea de zi. Astfel vin cu propunerea de modificare a ordinii de zi, astfel încât proiectele 5, 6, 11 și 27 A să ocupe pozițiile 2, 3, 4, 5. Mulțumesc frumos.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-bănuiesc că după premierea sportivilor, care n-are sens să stea aici. După premierea sportivilor.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -da, de acord. Deci, 3, 4, 5, 6.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-supunem la vot propunerea domnului Ghingheș.

Cine este pentru? 7 voturi pentru.

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

Ieșită din

sală

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sală

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

ab sent

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan dAniel-dragoș

x

TOTAL

7

-

7

Cu 7 voturi pentru și 7 abțineri propunerea dumneavoastră nu a fost aprobată.

În sală intră doamna Enula Pricopoaea.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-îmi dați cu cuvântul?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-l-ați luat înainte să vi-l dea.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-domnul Ghingheș, vă rog frumos. Haideți să trecem la ordinea de zi.

Vă supun aprobării modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție, proiectul 27A, 27B și 27C. Astea sunt. Supun la vot ordinea de zi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu ordinea, modalitatea de vot.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-modalitatea de vot, pardon. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Domnii consilieri P.S.D. cum ați votat că nu v-am văzut? Facem nominal? Bun, repetăm.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-domnii de la P.S.D., mânuțele sus, vă rugăm.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-ca să vedem. Domnul

Ghigheș, vă rog frumos, nu mai interveniți. Cine este pentru? Cine e împotrivă?

Domnul primar și domnul consilier, vă rog frumos încetați discuțiile pe lângă subiect. Cine se abține? Revin, cum ați votat domnilor consilieri de la P.S.D.? Modalitatea de vot. Și ați ridicat mâna, că nu am văzut?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-domnul președinte de ședință, domnul primar tocmai l-a jignit pe colegul meu. Și încercați să mediați conflictul ăsta și după aia sunteți atenți și la vot.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-cred că jignirile au fost reciproce.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-cine le-a inițiat?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-cred că jignirile au fost reciproce și din punctul acesta de vedere este problema personalității lor.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-cine le-a inițiat? Cine le-a inițiat?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-și nu e problema mea.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-ba e problema dumneavoastră, domnule președinte de ședință, să nu dați curs unor asemenea evenimente.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-propun o sancțiune pentru ambii.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-cum îl puteți sancționa dumneavoastră pe domnul primar? Doar electoratul îl poate sancționa. Să fim serioși. Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-păi vedeți, vreți să duceți în derizoriu discuția. Repet votul. Cine este pentru? Se abține cineva? Doamna Breahnă, participați la vot sau nu?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-mă mai gândesc.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-doamna Breahnă, haideți, vă rog frumos, nu mai blocați ședința.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-mulțumesc frumos pentru atitudine.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-chestiunea  este

următoarea, domnule Ghingheș, vă rog frumos.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-nu blocați ședința.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-chestiunea este următoarea, domnule Ghingheș, vă rog frumos, am spus și data trecută. Modalitatea de vot, din punctul nostru de vedere, nu mai este formulată, elaborată pe același format ca până acum două ședințe. Ați schimbat modalitatea de formulare a modalității de vot făcând trimitere la Codul administrativ. Nu mi se pare corect acest lucru. Da? Pentru a interpreta dumneavoastră prevederile Codului administrativ după bunul plac, cumva.

Eu le propun colegilor mei să deblocăm această situație, să votăm modalitatea de vot sub rezerva contestării, neadoptării anumitor proiecte de hotărâre pe căile legale. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-mulțumesc. Vă aduc la cunoștință că puteți face modificări la modalitatea de vot. Faceți propuneri, se votează și se modifică modalitatea de vot. Este o modalitate democratică. Dacă nu vă place, nu am ce să comentez.

Pentru a nenumărata oară, cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Mânuțele sus. Mulțumesc.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

iroftE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan dAniel-dragoș

x

TOTAL

16

-

1

Cu 16 voturi pentru și labținere modalitatea de vot a fost aprobată.

Domnul Ghingheș, vă rog frumos, nu mai faceți completări. Această parte are un microfon, partea respectivă are un microfon. Modul cum, sunt două?

Haideți să revenim la ordinea de zi și să trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Domnul primar, vă rog să prezentați expunerea de motive.

2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin Bogdan Crețu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorului acestora pentru performanțe deosebite obținute la Campionatele Naționale de Seniori, Iași 2020 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Este vorba de proiect de hotărâre privind premierea unor sportivi de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorului acestora pentru performanțe deosebite obținute în Campionatele Naționale de Seniori Iași 2020. Fără îndoială, nu cred că este o surpriză pentru nimeni, deși este foarte multă muncă în spatele acestor rezultate, munca domnului profesor Relu Auraș și a echipei dumisale și în conformitate cu dispozițiile legale și cu proiectele de hotărâre pe care le avem deja aprobate, vin în fața dumneavoastră cu propunerea de alocare a acestor sume necesare premierii sportivilor și a antrenorului Relu Auraș.

De asemenea, doresc să vă anunț faptul că voi face amendamentul de a aloca suma de 600 de euro pentru fiecare, cuantumul echivalent în lei pentru fiecare sportiv, cât și pentru antrenorul care merită să fie premiați în urma rezultatelor deosebite pe care le-au obținut, nu doar acum, ci de fiecare dată. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-domnul secretar, vă rog să prezentați avizul.

Domnul Primar Cosmin NECULA-atât este plafonul maxim pe care legea îl permite pentru a premia acești sportivi și antrenorul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-avizul meu este favorabil. Precizez că la acest proiect avem vot secret, cu un cvorum necesar de majoritate absolută.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Serviciul Tineret și Informare Cetățeni).

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul  Președinte de  ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-discuții  asupra

proiectului? Constat că nu sunt discuții, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorului acestora pentru performanțe deosebite obținute la Campionatele Naționale de Seniori, Iași 2020 Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  IMPOTRIVA + ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART. 1. Se aprobă premierea sportivilor Sport Club Municipal Bacău, după cum urmează :

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  Tudor Eric cu suma de 2.400 lei pentru obținerea

  17

  0

  0

  medaliei de aur la Campionatele Naționale de Seniori, Iași 2020

  S-a adoptat

  3.

  Vicol Dumitru cu suma de 2.400 lei pentru obținerea medaliei de aur la Campionatele Naționale de Seniori, Iași 2020

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  4.

  Antrenorul acestora, Auraș Relu cu suma de 2.400 lei, potrivit sistemului de premiere.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  5.

  ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local, potrivit sistemului de premiere, a sumei de 7.200 lei, pentru   acordarea   premiilor   către   persoanele

  nominalizate la art. 1.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  6.

  ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Tineret și Informare Cetățeni.

  ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Tineret și Informare Cetățeni și Sport Club Municipal Bacău.

  ART.5.   Prin   grija   Secretarului   General   al

  Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

Putem merge mai departe.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-vă mulțumesc.

Așteptăm pe.....

Doamna Consilier loana-Raluca DINU -nu-i în regulă ca domnul primar să iasă din sală.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-e și domnul primar acolo?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-vine acum.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-domnule președinte, am rugămintea să faceți apel la domnul primar să fie în sală în permanență, astfel încât să avem o cursivitate a ședinței, pentru că așa, după fiecare proiect așteptăm venirea lui, de parcă ar fi coborârea Duhului Sfânt.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU-domnule președinte, cred că puteți propune domnului viceprimar să continue ordinea de zi, din respect față de cetățeni, nu cred că e cazul să oprim.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-nu știu dacă are atribuțiuni.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU-are atribuțiuni, în momentul când iese domnul primar din sală. Nu-i în regulă, chiar așa...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-dacă sunt toți consilierii în sală, trebuie să supunem, la acest proiect domnul primar a făcut un amendament și trebuie să supunem la vot amendamentul domnului primar. Și de asta îl aștept ca să vină.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU-atunci rugați-l dumneavoastră ca să nu mai iasă din sală.

Domnul Viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN-domnule președinte, prin dispoziție pot să îndeplinesc, dar din respect pentru cetățeni și pentru oamenii de afaceri care sunt aici, sunt și eu de acord să avem o cursivitate, chiar dacă domnul primar are și alte probleme și mai iese din sală, haideți să nu ținem oamenii blocați pentru alte situații. Noi suntem aici convocați pentru ședința consiliului local. Haideți să ne continuăm ședința și cu mare drag eu pot să preiau, atunci când domnul primar lipsește din sală.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-bun, atunci trecem la proiectul nr.3 de pe ordinea de zi. Vă rog frumos să prezentați expunerea de motive.

Domnul Viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN-da, mulțumesc. Stimați colegi consilieri.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-așteptați oleacă că n-am supus la vot amendamentul la proiectul trecut. Asta voiam să spun. Nu, acum trebuie să-l închidem. Păi a fost un amendament cu precizarea sumei de 600 de euro pentru fiecare sportiv.

S-a votat, dar pe proiect nu era modificarea și acum, nu reluăm nici o procedură, e un amendament de modificare a sumei. Dumneavoastră ați votat acordarea.

De o sută de ori reluăm procedura pentru dumneavoastră, vă garantez lucrul ăsta.

Cine este pentru aprobarea amendamentului ridicat de domnul primar? Cine se abține? E cineva împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFtE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan dAniel-dragoș

x

TOTAL

17

-

-

În unanimitate a fost aprobat amendamentul. Vă mulțumesc mult.

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin-Bogdan dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”Speranța Bunicilor”, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Ziua internațională a femeii- 8 Martie”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Speranța Bunicilor în vederea realizării în comun a evenimentului Ziua Internațională a femeii-8 martie. După cum știți este un proiect cu tradiție în municipiul Bacău, propunerea este să-l continuăm. Rămâne la latitudinea dumneavoastră să dați votul în consiliu și hotărârea.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - domnule secretar, avizul de legalitate.

Domnul Secretar General Nicolae-Ovidiu Popovici - favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - discuții? Rog pe domnul secretar, să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-fac precizarea că este vot direct-majoritate absolută.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă ?

Se abține cineva ?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

iroftE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan dAniel-dragoș

x

TOTAL

16

-

1

Cu 16 voturi pentru și o abținere a domnului Ghingheș, proiectul a fost adoptat.

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin-Bogdan dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind concesionarea directa a suprafetei de 20,52 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- mulțumesc, domnule președinte de ședință. Este vorba de concesionarea directa a suprafeței de 20,52 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau.

Domnul Secretar General Nicolae-Ovidiu Popovici - aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Propietății).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5  în vederea avizării

proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind concesionarea directa a suprafeței de 20,52 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART. 1 - (1) Prin excepție de la prevederile Cap. II, pct. 10.2., alin. (10) din Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. nr. 84/13.04.2012, se aproba concesionarea directa către d-nii Asaftei Daniel si Asaftei Corina, a suprafeței de 20,52 m.p, teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, parte integranta din suprafața totala de 1.385,00 m.p. cu nr, cadastral 68616, înscrisa in cartea funciara 68616 UAT Bacau, pentru realizarea unei extinderi (închidere cu tamplarie si geam termopan ) cu rampa de acces si platforma betonata pentru creare acces din exterior pentru persoana cu handicap locomotor, conform Planului Topografic - ANEXA NR 1 - parte integranta din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  2.

  (2) Durata concesiunii este de 25 de ani.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  3.

  ART. 2- Se aproba redevența in suma de 35,1174 lei/m.p./an pentru terenul prevăzut la art. 1 conform

  17

  0

  0

  fisei de calcul ANEXA NR. 2 - parte integranta din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  4.

  ART.3- Se aproba Contractul de concesionare cadru conform ANEXEI NR. 3, parte integranta din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

  5.

  ART. 4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau- Compartiment Evidenta Concesionari.

  ART.5- Se imputerniceste Dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu persoanele menționate la art. 1 din prezenta hotarare. ART. 6 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar   al   Municipiului   Bacau,   persoanelor

  nominalizate   la   art.    1,   Compartimentului

  Administrarea   si   Inventarierea   Patrimoniului,

  Arhitectului-Sef   al   Municipiului   Bacau   si

  Compartimentului Evidenta Concesionari.

  ART. 7- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului- Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat

  17

  0

  0

5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Ghiorghe HULUȚĂ dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 1.103,00 m.p. teren si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE IMOBIL CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI LOCUINȚE COLECTIVE, RACORDURI LA UTILITATI SI IMPREJMUIRE TEREN pe STR. SOIMULUI, NR. CAD. 70349 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. CONBAC S.A., din Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu proiectul de întocmire a PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 1.103,00 m.p. teren si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE IMOBIL CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI LOCUINTE COLECTIVE, RACORDURI LA UTILITATI SI IMPREJMUIRE TEREN pe STR. ȘOIMULUI, NR. CAD. 70349 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIAR: S.C. CONBAC S.A., din Bacau

Ca și în cazul altor P.U.Z-uri și de altfel în cazul tuturor P.U.Z.-urilor pe care le prezint în fața consiliului local, doresc să informez consilierii locali că fac acest lucru în virtutea atribuțiilor legale, în virtutea faptului că reprezintă, că absolut toate avizele și acordurile sunt date. Direcțiile de specialitatea ale Municipiului Bacău, precum și avizele din partea autorităților avizatoare sunt prezente, este aviz de legalitate sau aviz juridic pentru acest proiect. Doresc să-l prezint consiliului local deoarece în momentul de față există cerere din partea beneficiarului pentru acest lucru. Instituția primarului, în momentul de față, are singura abilitare de a prezenta consiliului local, de a pune pe ordinea de zi și de a prezenta consiliului local acest proiect de hotărâre, rămânând la latitudinea consiliului local un vot favorabil sau nu, în cazul acestui proiect, ca și în cazul oricărui P.U.Z. din municipiul Bacău.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-domnul secretar, vă rog să prezentați avizul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Comisiile de specialitate prezintă avizele nefavorabile la proiectul de hotărâre ( 2 și 5).

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - discuții asupra proiectului? Domnul Scripăț, doamna consilier Breahnă.

Aș avea o rugăminte. Vă dau microfonul, dar pe rând, vă rog frumos.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-bună ziua. Domnule președinte, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, avem în față azi un proiect care este adânc contestat de locuitorii Bacăului. În ultima perioadă din ce în ce mai puțin ne interesează problemele cetățeanului. Ați văzut, anterior Agricola, cazul de pe Șoimului, cazul Kappa Invest de pe Mărășești 100, losif Cocea, a ieșit la încălzire 22 Decembrie. Nu am nimic cu investitorii, îi respect, dar totuși, cu voturi mai multe sau mai puține, am ajuns aici în consiliul local. Trebuie să ne gândim și la cetățeni, să ne gândim la oportunitatea proiectelor. Vă spun, nu cu regret, că lunea ce a trecut am fost chemat la D.N.A., am un proces penal, după cazul K.F.C. Sunt acuzat de Arhitectul Șef al primăriei și de secretarul Popovici de abuz în serviciu, distrugerea documentelor, a pune o viză nefavorabilă, după dânșii, înseamnă distrugerea documentelor și atacarea unui comisar de poliție. Îmi voi duce crucea, mă voi lupta, dar voi rămâne același. Nu am în continuare proiecte politice, nu mă mai interesează nimic. Am de asemenea o acțiune delictuală din partea secretarului Popovici, e pe rolul instanței, am termen pe 24 aprilie, prin care mi se solicită 40.000 euro, la cursul zilei pentru denigrarea persoanei. Îl întreb pe domnul secretar, pot să îi dau și în aur? Că știu că s-au perindat niște pungi de aur prin biroul dumnealui. Eu sunt vinovat că se pontează 16 ore pe zi la Insula de Agrement, proiect ratat și returnat fondurile europene, eu sunt vinovat...

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-domnul Scripăț, vă rog frumos, la subiect. Mulțumesc frumos.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-la subiect, da, la subiect. Hai să respectăm și cetățenii Bacăului. A fost un caz în ședința trecută tot la fel. Tot, domnul Huluță, pot să vorbesc? M-am înscris la cuvânt. La subiect. A mai fost cazul în ședința trecută când un investitor din Bacău a fost dus în eroare.

În Primăria Bacău este un Dumnezeu, eu îi zic Moș Crăciun. Le promite la toți că vor trece, că are mașina de vot și așa ducem oamenii în eroare. Acel investitor aproape să plângă, să leșine în fața noastră, dar a uitat să ne spună că e la al patrulea caz cu investiții ilegale și se pare că mai este unul ,,pe țeavă” îi spun eu, adică în execuție. Domnule secretar, ce facem cu avizele de legalitate? Unde ducem Bacăul? Încotro? Ce facem cu cetățenii nemulțumiți? Oare nu au prioritate? Va veni o campanie electorală, le vom promite câte în lună și stele. Domnule secretar, faceți-vă meseria. Eu v-am cerut demisia, v-o cer în continuare. Nu aveți ce căuta acolo, sunteți un cancer pentru Bacău. De 15 ani ați blocat investiții, de 15 ani ne batem joc de oameni, de 15 ani facem niște promisiuni la limita legii. Nu mai aveți nici mașină de vot, nici nimic. Haideți să ne aplecăm la probleme.

Am fost chemat undeva, domnule primar, am promis blocurile cu bulină roșie că le modernizăm. N-am făcut nimic. Cartierul Șerbănești nu au trotuare, domnule primar. Strada Cireșoaiei nici măcar nu-i prunduită. Avem atâtea lucruri în Bacău.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-domnule Scripăț, ce legătură...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-da, domnule președinte, ce vreți să-mi spuneți, să tac?

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-nu, nu, nu, Doamne iartă-mă, era o întrebare, dar ce legătură, vă rog frumos.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-vin la acest caz supus la ordinea de zi, am fost acuzat la D.N.A. că determin consilierii. Nu determin pe nimeni, îmi spun punctul de vedere. Mă voi abține la acest proiect, motivat de faptul că sunt foarte multe nemulțumiri ale zonei, investitorii caută ca un teren mic să facă investiții mari. A ieși dintr-o parcare de la bloc cu semafor, e o aberație, domnule. A avea o parcare supra sau subterană care nu există sau nu va fi, astea-s niște miș-maș-uri ca să vină documentația în fața noastră și dacă e posibil, s-o și votăm. Dar pe oamenii de acolo îi ascultă cineva? Se simulează niște dezbateri publice, nu au niciun efect, rămâne doar un act, am făcut dezbatere publică, nu se poate. Nu vreau să determin pe nimeni, dar acest proiect nu are ce căuta în mandatul nostru pe ordinea de zi. Mulțumesc.

Aplauze.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-vă mulțumesc. Având în vedere că l-ați specificat pe domnul secretar, are drept la replică. Vă rog, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-pentru că mi s-a pronunțat numele de către distinsul domnul Scripăț, vreau să fac niște precizări. Ședință de ședință, de aproximativ 6 luni, domnul Scripăț mă denigrează încontinuu. Cred că am vreo zece plângeri penale pe la toate instituțiile, inclusiv la Instituția Prefectului.

Dumnealui vine la serviciu la ora nouă, își citește ziarele, își bea cafeluța și apoi nu-l mai vede nimeni.

Da, într-adevăr l-am dat în judecată pentru cuvinte denigratoare și am cerut o sumă de bani, i-am și spus domnului Scripăț că-i dau conturile de la două case de copii și două mănăstiri unde să facă viramentul. Eu n-am nevoie de nici un ban de la acest individ. Dar, faptul că pozează într-un apărător al cetățenilor, de fapt este o falsă ipostază. Dacă ar fi fost apărător al cetățeanului ar fi stat la serviciu să-și facă atribuțiile și să ia banii, purcoiul de bani pe care-l ia degeaba. Și să nu mai consume motorina statului degeaba.

Proiectele de pe ordinea de zi se supun atenției dumneavoastră și este o obligație a domnului primar de a le supune consilierilor locali. Numai consilierii locali au oportunitatea și dreptul de a hotărî. Nu știu de ce, până acum câteva luni domnul Scripăț era un votant fervent al tuturor proiectelor de hotărâre și deodată este împotriva tuturor. Dar repet, această hotărâre aparține numai consiliului local.

Iar referitor la persoana care a fost în ședința trecută și la care domnul Scripăț face referire, pot doar să fac precizarea că și eu și domnul primar am formulat o plângere penală împotriva tuturor acelor aspecte. Nu cred că domnul Scripăț are măcar pregătirea, competența, experiența sau bunul simț să se pronunțe asupra capacității mele. Nu vă ascund faptul că în fiecare dimineață și am martori destui, în momentul în care îi spun ,,bună dimineața domnule primar”, domnul nu răspunde decât cu cuvinte triviale, care nu sunt demne nici măcar de marginea orașului, ci de o suburbie, efectiv de joasă speță.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- eu eram la rând.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-era doamna Breahnă.

Doamna Breahnă, vă rog.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-cred că deja s-au spus prea multe pe acest proiect. Din respect față de cetățenii din sală, pentru a nu intra în coliziune cu interesele acestora, grupul politic P.S.D. al consilierilor locali din Consiliul Local al Municipiului Bacău nu va susține acest proiect. Mulțumesc.

Aplauze.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-vă mulțumesc. Domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA- doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău. Indiferent că vă aflați pe o poziție pro sau într-o poziție contra la acest proiect, vreau să vă reiterez obligația legală pe care o are primarul cu privire la acest tip de proiecte. În momentul în care absolut toate avizele de specialitate și compartimentele de specialitate înaintează primarului avizând un proiect de hotărâre, primarul este obligat să pună pe masa consiliului local și singurii care decid cu privire la oportunitatea existenței acestui tip de investiții sau inexistenței acestui tip de investiții este consiliul local. Restul este multă poveste și campanie electorală. Doamnele și domnii consilieri locali sunt singurii care decid cu privire la acest proiect. Punct.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- mulțumesc. Nu vă ascund faptul că sunt în contact cu reprezentanții grupurilor de inițiativă din acea zonă de vreo doi ani. Și dumnealor și eu am fost surprinși de faptul că după o perioadă în care nu s-a mai întâmplat nimic, pur și simplu ne-am trezit pe ordinea de zi cu acest proiect. Eu cred în continuare că acest proiect nu trebuia să ajungă pe ordinea de zi, dincolo de ceea ce spune domnul primar, pentru că pe de o parte are dreptate atunci când ne uităm la documentație, dar eu nu cred că trebuia să ajungă pe ordinea de zi, uitându-mă mai ales la avizul dat de Direcția Arhitect Șef, pentru că sunt o serie de probleme tehnice, deci fac abstracție de avizele acordate de instituțiile deconcentrate sau descentralizate, care au și ele destule hibe, dar până la urmă este poziția lor, însă haideți să ne uităm până la urmă la soluția pentru mobilitate. Vreau să vă amintesc faptul că Municipiul Bacău are aprobate două documente strategice, pe care suntem obligați să le respectăm, Planul de Mobilitate Urbană și Strategia de Parcare. Se propune de exemplu, în ceea ce privește această investiție, parcare subterană de 90 de locuri, aproximativ 90 de locuri, cu semafor, parcare subterană la care se face accesul cu liftul. Deci, intră mașina pe lift, se numește sistem Klaus, si coboară și se urcă mașinile cu liftul. Vă dați seama la orele dimineții sau seara...

Haideți să vorbim pe rând, vă rog.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-domnul arhitect, lăsați-l să-și ducă cuvântul la bun sfârșit.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-vă dați dumneavoastră seama seara, când 80-90 de mașini vor să urce cu liftul acolo, sau ce se întâmplă pe strada Șoimului, pentru că de acolo se face accesul și în continuare pe strada Războieni.

Eu nu înțeleg cum Poliția Rutieră a putut să dea aviz pentru acest lucru, dar mai departe de atât, de ce la nivelul municipalității, la aparatul de specialitate al primarului, nu există în continuare o Comisie de Mobilitate funcțională, așa cum Planul de Mobilitate Urbană ne obligă.

Această propunere nu trebuia să se afle pe ordinea de zi, din punctul meu de vedere, având în vedere această soluție de mobilitate și de parcare propusă. Nu mai intru în detalii pentru că, probabil, vor vorbi și cetățenii prezenți, aglomerația din zonă, faptul că indicatorii urbanistici sunt din nou forțați, având în vedere că pe acea latură avem, pe acea latură de stradă avem cel mult patru etaje peste stradă, nu mă refer la blocul nou construit, ci în partea cealaltă și avem norme urbanistice în acest sens.

Așa cum am precizat și la alte proiecte, niciodată nu voi fi de acord cu astfel de investiții care sufocă nu doar traficul, ci tot ceea ce înseamnă viața și calitatea vieții a cetățenilor.

Consider că acolo, se poate face, de ce nu, o investiție de acest gen, dar cu parametri urbanistici și cu număr de apartamente și mai ales cu număr de parcări mult, mult mai redus. Deci, nu sunt împotriva dezvoltării acestui tip de proiecte, dar sunt împotriva unor proiecte, care din punctul meu de vedere sunt abuzive. Din nou, soluția cu acel tip de lift Klaus este de-a dreptul dincolo de imaginația tuturor. Vă dați seama, 90 de mașini care coboară cu liftul dimineața, sau urcă cu liftul dimineața. Mulțumesc frumos. Și mulțumesc și cetățenilor care și-au rupt din timp să vină aici la ședință.

Aplauze.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-domnul Tache, s-a

înscris la cuvânt.

Domnul Tache Nicolae -bună ziua mai întâi și vă mulțumesc pentru cuvântul pe care mi l-ați dat. Mulțumesc domnului primar, domnilor consilieri locali și celorlalți prezenți aici.

Problema care este, privind construcția respectivă, este mult mai gravă decât ne dăm noi seama. Și aș ruga mult, câțiva care nu-s convinși, să discutăm la fața locului să vedeți ce înseamnă treaba asta. Înseamnă iadul pe pământ. Sunt unități care sunt deja pe Șoimului, sunt două cabinete medicale, APIA unde mașinile vin acolo non stop. Vor să mai înființeze acuma un centru stomatologic, iar blocul aici, a fost și domnul primar acolo și a zis, da, domnilor, l-am invitat și cu plăcere a venit, nu-și are rostul aici. E ceva așa, de neînțeles. Ca aspect, la fața locului, acum vreau să fiu scurt, ca să nu, că s-a mai spus aici, s-au mai spus multe, privind legalitatea. S-au înfășurat cu atâtea probleme beneficiarul, că totul este legal, totul este perfect, totul este ok. Dimpotrivă, Bacăul trebuie să se bucure că are așa șansă, să facă un așa bloc, în capul acelei străzi, cu așa dezvoltare.

Oameni buni, vreți o dezvoltare de asta cu sticlă? Faceți-o domnule unde se încadrează. Aici, la noi, nu se încadrează. Este articolul 31 din 525, unde spune clar, înălțimea trebuie să fie înălțimea medie și să se încadreze sistemului de arhitectură.

5                                                                               5                                           5

Nu realizează.

Surprinzător și aici cred că mă opresc în două aspecte scurte, am întrebat pe domnul Bălan, Șeful Poliției Rutiere Bacău, după ce a dat avizul și am zis, domnul Bălan, domnule comisar, ați fost la fața locului să vedeți despre ce este vorba, înainte de a da avizul? Textual și am spus-o și în ședință și dânsul a tăcut mâlc. Nu am fost, domnul Tache. Păi cum dai asemenea avize, un medic pentru o rețetă pentru cineva pe care nu-l vede? Sau un profesor o notă pentru un elev pe care nu-l vede în față. Ce responsabilitate este asta? Plus, acum urmează și mai grav, tot din partea poliției, avizul dat de poliție, o să vi-l citesc, spune că e de acord, Poliția este de acord, dar cu respectarea condițiilor normelor legale în vigoare. Măi fraților, care-s alea? O dai cotită așa cu respectarea normelor, când vine cineva și te întreabă, păi eu am spus cu respectarea condițiilor, care-s alea? Păi toate avizele care au fost date de la Direcția de Sănătate, de la Mediu se raportează - articolul, legea, alineatul. Articolul, legea, alineatul, cu respectarea. Acesta este nul, pentru că este așa, avizul, dintre toate celelalte avize care mai au și alea probleme, dar ăsta este nul din capul locului. Deci, lovit de nulitate. Cine-i jurist își dă seama.

Mai departe. De vreo doi ani tot citesc și aseară am mai citit ceva și am mai descoperit o chestie. Pe măsură ce tot citesc, interesându-mă problema, că pentru noi trebuie să ne mutăm de acolo, e iadul. Este, numai puțin, două secunde, se aude? Da. Am citit și recitit acum, dosarul acesta cât e de gros, P.U.G.-ul., cu multe, multe probleme, aici. Secțiunea 2. Caracteristici, scuzați, mi s-a uscat gura, ale parcelelor pe care se poate construi. O parcelă se consideră construibilă dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

1.Este accesibilă dintr-un drum public sau de la un pietonal ce poate fi accidental, carosabil, cu lățimea minimă de 7 metri. Cu asta, aseară am descoperit că e peste toate celelalte aspecte pe care le-am prezentat, că nu au dreptate. Concret. Deci, tu, dintr-o parcelă de parcare ieși într-un drum. Șoimului are 6 metri. Deci, cade tot

proiectul.

Deci, stimați domni, credeți-mă, suntem, reprezint șapte sute și ceva, patru asociații, mă rog, am lucrat cu domnul Adam, cu toți. Când treci peste asemenea norme pe care le ai de respectat ca specialist, înseamnă că furi. Vrei să furi, să trișezi și eu nu sunt specialist și am descoperit asta și dânsul specialist și nu știe? Marele proiect, de astea?

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-domnul Tache, faceți precizări la proiect, nu la persoană.

Domnul Tache Nicolae -dar cine sunteți?

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-președintele de ședință, domnule Tache.

Domnul Tache Nicolae -mă scuzați.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-aprecierile trebuie să fie la proiect, nu la persoană.

Domnul Tache Nicolae -mulțumesc, mă scuzați. La proiect. Deci cum stăm cu 7 metri? Păi pe acolo nu pot intra mașini de pompieri, nu pot intra mașini grele, efectiv acum 8 luni a fost respins proiectul de doamna Marin, care a zis că a văzut că e atâta nevoie și e atâta aglomerație dată pe Șoimului de o asemenea construcție, a zis, ”domnule, să-ți schimbi ieșirea”. Din parcelă să iasă în Războieni. Și au trecut 8 luni și ne-am trezit, asta era ultima cerere, după 8 luni să vină cu proiectul cu aceeași situație. Pe Războieni are mai mulți metri, să iasă în Războieni. Dar poliția nu-i dă voie în Războieni. Dar de ce îi dă voie în Șoimului, care-i sub normă? Cum să iasă acolo sute de mașini, pe bucățica aia, acolo? E ceva așa, poezie. Chestia cu parcarea subterană, o să vă dau și dumneavoastră să vedeți, este o poezie, este un S.F. Au mai pornit unii construcția de blocuri cu sistem Klaus, nu dau nume și au renunțat imediat. Pentru că, când sunau, mi-a spus textual mie persoana, și se interesau de apartament, întrebau cum e parcarea. Păi e sistem Klaus. Și îi închideau telefonul. Domnule, rămâneam cu apartamente nevândute. Deci, vă rog mult să aveți în vedere gravitatea care este, prin construcție, dacă Doamne Ferește se întâmplă așa ceva, dar noi suntem foarte hotărâți, atâtea sute de persoane și familii și să aveți în vedere că eu am citit și dosarul. Sunt atâtea tertipuri pe care le încalcă, ar trebui să stau mult să vă spun, că-s documentat. Pot să fac un proiect de acum. Vă mulțumesc mult că ați avut răbdare, m-ați ascultat, dar credeți-ne că ce este acolo cu... Ca să vedeți mai concret, mergeți o dată la fața locului. Și mai este și aspectul, vara se oprește circulația pe centru și o împinge pe Războieni și pe 9 Mai. E iadul, e iadul, efectiv nai ce să faci acum, darmite cu, plus că s-a schimbat norma. Aici este un caz delicat, care nu caracterizează. Când a fost făcut blocul lui Rusu, unde a fost Comalrid-ul, ...

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-la proiect vă rog.

Tache Nicolae -la proiect. S-a schimbat numărul de mașini pe apartament. Din 2012 până în 2016. Pe baza, în condițiile în care numărul de mașini au crescut mult, tu ț ii numărul locurilor de parcare care trebuie făcute pe fiecare apartament o mașină și era una jumătate. Și acuma ce mai, sunt familii care au două mașini, trei. Păi pune-l cu 80 de mașini acolo când sunt opt sute și ceva? E o chestie care trebuie foarte bine analizată, judecată și calculată. Eu mă ofer să dau toate relațiile posibile, ca să iasă 33

treaba bine pentru noi toți de acolo. Vă mulțumesc.

Aplauze.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-vă mulțumim. Vă rog să dați microfonul vecinului dumneavoastră.

DL. ADAM -nu-i nevoie că am un defect biologic, vorbesc...

Domnul consilier Ghiorghe HULUȚĂ-nu, dar trebuie înregistrat.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-pentru întocmirea procesului verbal. Este obligatoriu.

DL ADAM Alexandru -bună ziua, sărut mâna, vă rog să primiți toate urările de bine și sănătate din partea asociațiilor de proprietari, Trandafirilor, Luceafărului 93, Aleea Șoimului și Războieni 7, care însumează cca.800 de locatari.

Subsemnatul, sunt președintele de la Asociația Trandafirilor, am pregătire de inginer economist, deci am responsabilitatea a tot ce urmează să vorbesc.

Din 2018, am depus la primărie 5 memorii, la consiliul local 5 memorii și la prefectură 4 memorii, în care am arătat că acest proiect este o fantezie, nu vreau să dezvolt pe această temă, pentru că domnul Scripăț a spus foarte bine tot ce trebuia pe acest aspect. Acest proiect nu are ce căuta în acea zonă. Nu este adaptabil acolo. De ce? În zonă este o circulație auto realmente amețitoare. Dacă cineva ar vrea să treacă de pe un trotuar pe altul la unele din acele străzi, nu poate sau dacă nu, riscul este foarte mare. Atât de intensă este circulația și vă rog să rețineți , inclusiv mașini și utilaje grele. Această circulație, provoacă la rândul său o poluare clară și o să vorbesc în final, cu efecte. În legătură cu parcările. Noi, respectiv subsemnatul și ceilalți așa din zonă, am făcut un inventar al străzilor, căilor de acces auto din zonă, că zona este foarte, foarte mică și am constatat că practic nu există un loc unde să parchezi o mașină. De dimineață și până seară și de seară până dimineață, toate străzile sunt parcate de mașini, mașină lângă mașină. Am numărat secundele cât ar trebui, sau cât sunt consumate în condițiile în care o mașină părăsește parcarea, până când vine alta. Nu durează un minut. Mai nou, am descoperit acum că sunt societăți comerciale care vin și își parchează mașinile autoutilitare și altele de genul acesta, dar când vin, vin cu mașina lor, ia mașina care trebuie să circule cu ea și o pune pe cealaltă în loc. Eu vreau să vă spun, am fost la un control la Iași, am plecat într-o luni și am reușit să aduc mașina mea în fața scării joi. Și vă rog să mă credeți că sunt permanent acolo. Ca să venim acum și să zicem că blocul care urmează să fie construit, aduce 80-90 de autovehicule și că parcarea este subterană, dar în zonă vin care au și câte două și mai multe mașini. E un fapt real. În condițiile în care surplusul de 30-40 de mașini nu au condiții de parcare, unde se duc? În ziarul Deșteptarea s-a prezentat un material foarte pe larg referitor la acest aspect și haideți să citim ce ne spune, vă rog să mă iertați că schimb înaintașii, noi avem obligația să asigurăm un loc de parcare pentru fiecare apartament din bloc. Iar la cele 75 de apartamente avem 90 de locuri de parcare. Dacă toți vor avea câte două mașini, aceasta nu-i problema noastră. A cui este? A noastră care suntem acolo și ne sufocă? Acei locatari care vin acolo, unde duc mașinile, la marginea orașului? Că nu ai unde. Din toate statisticile, orașul Bacău este al patrulea din țară în ce privește aglomerația cu autovehicule.

Spațiile verzi. Doamnelor, domnilor, în zonă este un singur loc unde se află aceste 34

spații verzi. Nu vreau să mă laud, cu mă rog, așa, dar este cel creat de asociația pe care eu o conduc, Asociația Trandafirilor. Cu siguranță că toți ați trecut și ați văzut cât de frumos sunt împrejmuite, tocmai pentru a fi protejate. Referitor la acest lucru. S-au construit în zonă patru obiective, Florea de Colț, vizavi e acel S.P.A., nu-i rețin denumirea, în spate e un bloc cu șase etaje și unde a fost Comalrid-ul încă alt bloc cu patru etaje. Întrebarea este, acestea aveau obligația ca să creeze spațiu verde corespunzător? Da. Vă rog să mă credeți, dacă nu să veniți și dacă constatați altceva, mă supun tuturor sancțiunilor date, aceste patru locații n-au creat un metru pătrat de spațiu verde. L-am avut la noi în zonă oaspete pe domnul primar. Și i-am spus când ne-am dus în fața fostei Stări Civile, ”domnule primar, haideți să facem o întoarcere de 90 de grade la stânga să ne uităm, clădirile astea care sunt”, le-am enumerat, ”hai să vedem și în spate, hai să vedem și spațiul verde pe care l -au creat”. N-am avut ce. N-am avut ce să prezentăm. Toate acestea, domnilor, doamnelor, au o influență decisivă asupra protecției oamenilor. Indiferent că este prefectură, că este primărie sau orice instituție a statului și nu numai în România, prioritatea priorităților este protecția cetățenilor. Dacă noi venim cu această aberație, că facem spațiu verde la etajul 8 sau 9, mămica aia care trece cu firicelul acela de viață cu căruțul, urcă la etajul 9 ca să-i dea acelui copil o gură de oxigen? Nu poate. Dar noi, cei mai în vârstă, facem pelerinaj la etajul 9 ca să luăm o gură de aer, de oxigen? Nu o să facem treaba aceasta.

Domnul Primar Cosmin NECULA-noxele sunt la nivelul solului, nu la etajul 9.

DL ADAM Alexandru -uitați-vă pe proiect. În aceste condiții, ca reprezentant v-am spus, ai celor 800 de locatari din zonă, respingem total și necondiționat acest proiect, pe care-l caracterizăm așa cum am și început, e unul fantezist și nepotrivit în zona respectivă. Nu vrem să fim atât de răi și să-i desființăm pe acești domni, doamne, de a-și realiza un proiect. Noi respectăm dreptul de proprietate, drept care este indiscutabil. Dar în ceea ce privește folosința, aceasta nu mai este chiar așa. Ea trebuie să se încadreze în niște reguli care caracterizează locul acela și în primul rând starea de sănătate și protecție a locatarilor. Și copiii tot locatari sunt. Și copiii tot locatari sunt. Altceva n-avem ce să spunem, decât rugăm respectuos consiliul, doamnele și domnii din Consiliu Local al Municipiului Bacău, să respingă acest proiect cu mențiunea că noi suntem de acord ca pe acest proiect să se construiască un imobil, dar unul la maximum 4 etaje, pentru că încă o dată, nu putem să hotărâm noi dreptul de proprietate, așa, dar putem să hotărâm cum să trăim cu toții mai bine. Un lucru, investitorii, proprietarii, toți cei interesați în construcția acestui obiectiv, nu vor locui în acea locație. Ei își au a lor, mă rog, imobile în care își duc viața. Vă rugăm, ca atunci când votați, să votați cu gândul că acolo sunt oameni care ar putea să fie, să fiți dumneavoastră, membrii familiilor dumneavoastră sau alții necăjiți care n-au niciun fel de posibilități. Sărut mâna, vă mulțumesc.

Aplauze.

Domnul    Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan  CREȚU-din  partea

beneficiarului...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-domnule președinte, scurt. Ca urmare a intervenției asociațiilor de proprietari și a locuitorilor...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-la

microfon, vă rog. Dați-i drumul.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-ca urmare a intervenției asociațiilor de proprietari și a locatarilor, doamnelor și domnilor consilieri, vreau să vin cu un amendament. Să respectăm deopotrivă și beneficiarul, terenul în zonă are o valoare destul de mare și la nivel de administrație, propun un schimb de teren, prin care beneficiarul să-și ducă investiția la, proiectul, afacerea la îndeplinire, găsim mai multe locații, sunt în Bacău, să-i convină și lui, mă refer la beneficiar, iar acest spațiu atât de necesar, din centrul Bacăului, să construim un mic părculeț. Mulțumesc! Aplauze.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnul Scripăț, dumneavoastră aveți toată autoritatea și responsabilitatea să faceți un proiect de hotărâre, tocmai pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor de pe Șoimului. Astfel, eu am încredere că dumneavoastră, la prima ședință, veți veni cu un proiect de schimb care într-adevăr e o soluție foarte bună și sigur în ora aia pe care o stați la servici, veți identifica un teren pentru că aveți dreptul la inițiativă.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-domnule secretar, miștocăreala și golăneala ieftină, asta s-o faceți cu cine vreți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnul Scripăț...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-eu am supus atenției consilierilor, am introdus un amendament.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-vă rog frumos să încetați discuțiile. Ați făcut o propunere...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-repet, ceea ce ați propus dumneavoastră face obiectul...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-și pentru liniștea locatarilor.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu face obiectul unui amendament.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-trebuie să-l supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-un proiect de hotărâre independent, nu poți să vii cu un amendament, când oamenii aceștia vor să i se respingă P.U.Z.-ul, domnule. Deci, face obiectul, aici discutăm dacă se admite sau dacă se respinge acest P.U.Z. Faptul că dumneavoastră veniți cu o inițiativă, lăudabilă de altfel, vă dă dreptul să faceți un proiect de hotărâre de schimb. Dacă dumneavoastră, la capacitatea dumneavoastră de înțelegere, vi se părea că o soluție se transformă în miștocăreală, e problema dumneavoastră. Dar repet, pe ordinea de zi avem un P.U.Z. Domnii consilieri au latitudinea să aprobe sau să respingă. Atât. Nu pot dumnealor azi să hotărască un proiect de schimb. Pentru că un proiect de schimb trebuie să fie propus cu soluții certe și pertinente. În primul rând trebuie identificat un teren.

Doamna consilier Ionela Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-mulțumim, am înțeles.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu înțelege, îi explic dumnealui ca să înțeleagă.

Doamna consilier Ionela Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-dar noi am înțeles. Gata. Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-domnule secretar...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-cu ce ocazie, îmi dai tu mie sarcini, să fac proiect de hotărâre?

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-domnul Scripăt...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-eu vă spun că aveți dreptul, domnul Scripăț.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-domnule secretar, încetați discuțiile.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-pentru liniștea locatarilor vii iar cu proiectul, în iulie vii iar cu proiectul. Cum faci pe Mărășești 100, distrugi spațiul verde, distrugi parcuri, distrugi tot, că ești un om distrus. Pus pe distrugere.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-domnul secretar, domnul Scripăț...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-oamenii au nevoie de liniște. Uitați ce vârstă au! Au nevoie de liniște. Vii să-mi dai mie sarcini?

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-domnul Scripăț, vă rog frumos. Domnule secretar, încetați discuția....

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnul Scripăț, nu eu pun pe ordinea de zi proiectele de hotărâre. Nu eu fac ordinea de zi. Sunteți de 16 ani în administrație și habar nu aveți cum funcționează 9                                                                                                9            9                                                        9                                          9

administrația.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-dacă stați o oră la servici.

Doamna consilier Ionela Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-domnule președinte, haideți să intervin...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-. ..dacă tot vă erijați într-un apărător al cetățenilor, faceți pentru cetățeni ceea ce vă lăudați că faceți, concret, nu gargară.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-domnul secretar, vă rog frumos. Conflictele cu domnul Scripăț nu le dezvoltați aici. Din punctul meu de vedere. Aș vrea să iau și eu cuvântul la acest proiect.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-..conflictul .cu mine, conflictul cu băcăuanii. ( se vorbește în afara microfonului).

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-domnul Scripăț, haideți să discutăm un pic de proiect și pe proiect. Pentru că din păcate prea multe P.U.Z.-uri vin în Comisia Tehnică și nu se discută deloc, dar deloc, dar absolut deloc tehnic, ceea ce ar fi trebuit să se întâmple acolo 100%. La comisii nu există nici o discuție tehnică pe aceste proiecte și vă aduc aminte, meseria pe care o am este de arhitect. Înțeleg foarte bine, cel puțin bucățica asta o înțeleg foarte bine și proiectul acesta, ca foarte multe proiecte care au fost pe ordinea de zi nu se discută în consiliu. De ce? Pentru că discuțiile nu sunt referitor la proiect. Discuțiile sunt raportate la niște cetățeni care pentru dumneavoastră, pentru toți din sfera politică, reprezintă voturi. Dar din punct de vedere tehnic, nu se discută niciodată. Pentru că aprecierile vizavi de proiect, legat de parcare...

(Se vorbește în afara microfonului).

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-aveți răbdare, discutăm după aceea. Referitor la proiect, avem parcarea. Parcările nu au lift, au o rampă. Sunt făcute cu o semaforizare în interiorul incintei, soluție tehnică adoptată peste tot în România, ca să nu zic în afara țării, numărul de parcări este normat, conform hotărârii de consiliu pe care dumneavoastră ați votat-o și la care m-am opus și v-am atras atenția că se creează un dezechilibru între numărul de locuri de parcare și numărul apartamentelor, dar în momentul ăla n-ați înțeles la ce mă refeream. Genul acesta de proiecte este direct legat....

Doamna consilier Ionela Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-domnule președinte, dar pe cine certați dumneavoastră aici, că nu înțeleg? Pe cine certați dumneavoastră aici? Pe noi, colegii dumneavoastră?

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-nu, explic proiectul. Nu.

Explic proiectul.

Doamna consilier Ionela Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-ok, referitor la parcări și la modalitatea în care sunt monitorizate...

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-are parcări, proiectul? Doamna consilier Ionela Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-vreau să intervin și eu. Nu vă mai întrerup, o să vreau să intervin și eu.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-are parcări proiectul? Are parcări? Păi tocmai m-ați întrerupt. Nu vă cert, vă explic. Pentru că sincer, m-am săturat să tot explic situații....

Doamna consilier Ionela Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂȚ-nu  numai

dumneavoastră aveți creier în consiliul ăsta local.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-dar nu am zis că nu aveți dumneavoastră.

Doamna consilier Ionela Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -vă rog frumos, nu mai faceți jigniri indirecte. Vă rog frumos.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-dar nu am făcut jigniri indirecte, am făcut doar aprecieri la proiect, pentru că ar trebui să discutăm mai aplecat la proiect. Pentru că și beneficiarii, ca și locatarii din zonă, sunt cetățeni și au drepturi egale.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -v-am votat președinte de ședință, nu să ne dați lecții nouă.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-iartă-mă, dar în urbanism îmi permit să vă dau lecții, domnul Scripăț. Ați venit în Comisia Tehnică și n-ați discutat nici un aspect.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-Cătălin, ce înseamnă sistem Klaus hidraulic ?

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-sistem Klaus hidraulic înseamnă 3 locuri de parcare, așa cum se prevăd în proiect, cu trei mașini. Nu toate mașinile din parcaj subteran le aduc la nivelul străzii cu lift. Am rampă. Dar, lăsăm la o parte discuția asta, mulțumesc.

(Se vorbește în afara microfonului. Nu se înțelege cine face afirmații.)

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -cred că nu am întrerupt pe absolut nimeni, cât timp a discutat civilizat.

(Se vorbește în afara microfonului. Nu se înțelege cine face afirmații.)

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-corect. În aceeași măsură, aș spune în felul următor. Sunt investiții, care mai devreme sau mai târziu se vor întâmpla. Nu în forma asta, sub o altă formă.

Cred că rolul nostru, prin dezbatere în consiliu local și mai mult în afara consiliului local, în comisii, în comisiile de la primărie și în alte modalități de dezbatere, ar trebui să găsim acele soluții, pe care un investitor le dorește și locatarii din zonă le contestă.

Domnul Primar Cosmin NECULA-ca să fim clari.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-îmi cer scuze, lăsați-mă să fiu coerent. Dacă mă întrerupeți, n-o să înțelegeți ce încerc să vă explic.

Prin urmare, dumneavoastră cu siguranță aveți niște nemulțumiri și sunt absolut legale, fundamentate. Dar în același timp și un investitor care are un anumit teren, pot fi unul, doi, cinci, asocieri, iarăși nu este problema mea și nici a dumneavoastră. În momentul în care legislația prevede un anumit aspect, dânsul respectă legislația, când vine la dezbatere publică, acolo se aliniază cu dorințele dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, dezbaterea publică care a avut loc pe acest proiect, nu a rezolvat problemele, din punctul acesta de vedere.

(Se vorbește în afara microfonului. Nu se înțelege cine face afirmații.)

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-corect. Aș avea iarăși rugămintea. Un dialog în felul ăsta, nu înțelegem absolut nimic și durează ședința foarte mult. Lăsați-mă să termin ce am de spus, după care spuneți și dumneavoastră. Prin urmare, din punctul meu de vedere, dezbaterea nu este corectă. Trebuie urmărit și interesul de dezvoltare al municipiului Bacău pe care și dumneavoastră îl doriți, pentru că vreți locuri de muncă, vreți spații verzi întreținute, vreți servicii de calitate, vă rog frumos, da, care se întrețin cu niște bani, bani care vin la buget din partea cetățenilor, dar și a agenților economici și a motorului de dezvoltare. În momentul în care nu prevezi și zona asta, o să ajungi foarte bine cu un oraș dormitor, dar care nu se mai susține.

Dl. ADAM Alexandru -avem și noi dreptul la un metru pătrat de iarbă verde?

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-da, în egală măsură aveți aceleași drepturi pe care le are și beneficiarul, și domnul primar, și domnii consilieri. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-se poate măsura un metru pătrat pentru oameni, în zona aia?

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-din păcate, ...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-domnule președinte, lăsați beneficiarul. Nu fiți avocatul beneficiarului, lăsați beneficiarul să spună.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-eu nu apăr beneficiarul. Eu subliniez, m-ați înțeles total greșit. Ceea ce vreau să spun, este că dezbaterea trebuie să fie pe proiect. Nu raportată la o intenție de beneficiar.

(Se vorbește în afara microfonului. Nu se înțelege cine face afirmații.)

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-manifestată poate în anumite întâlniri.

Dl. ADAM Alexandru -orice dezbatere trebuie să aibă în atenție omul, sănătatea și viața oamenilor.

(Se vorbește în afara microfonului. Nu se înțelege cine face afirmații.)

Dl. ADAM Alexandru -domnul arhitect, poziția dumneavoastră în momentul de față este un apărător înfocat al proiectantului.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-din păcate încă nu mi-ați văzut votul și n-aveți dreptul să faceți aceste afirmații. Eu tocmai v-am spus că încă dezbaterea publică nu este finalizată, ca să existe un consens în acest sens, prin urmare, nu susțin proiectul. Eu asta v-am spus. Asta nu înțelegeți, din punctul meu de vedere. Eu încerc să vă explic că sunt soluții pentru toate problemele, dar pentru asta trebuie să ne așezăm la masă și să discutăm tehnic.

(Se vorbește în afara microfonului. Nu se înțeleg exact afirmațiile.)

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-avem din partea beneficiarului, domnul arhitect, vă rog frumos să prezentați proiectul.

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA-deci, am o rugăminte. Am și eu, sunt președinta Comisiei de urbanism, suntem colegi. Spuneți că nu se discută proiectele. Deci, noi ieri am fost, când au venit reprezentanții de la asociațiile din strada Șoimului, noi am fost toți prezenți, la ora 11.00 ne-am întâlnit toți acolo. Dumneavoastră ați ajuns mai târziu. Faptul că, câteodată nu ne corelăm și nu ajungem la timp, nu înseamnă că nu se discută. Eu am o întrebare, vizavi de acest proiect. Nu trebuie să existe un echilibru între dezvoltarea urbanistică, că sunteți arhitect, și spațiul verde? Nu au și cetățenii de pe strada Șoimului dreptul la spațiu verde? Ori această discuție pe care am făcut-o ieri și cu colegii și domnul Crețu, să știți că avem și noi un consilier, domnul Dănilă, care este la cadastru. Deci, nu chiar suntem toți proști și tâmpiți. Deci, sincer acum, eu mă simt jignită....

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-iertați-mă, dar nu am folosit aceste cuvinte...

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA-ați spus că nu se discută, dar noi am discutat.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-aprecierile erau raportate la Comisia Tehnică, iar discuțiile erau din punct de vedere tehnic.

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA-iar eu din punct de vedere tehnic, eu sunt jurist nu sunt arhitect, eu din ce am văzut...

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-doamna președintă, de câte ori în ședința Comisiei nr.2 s-a votat cu o abținere sau împotrivă...

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA-da, din partea noastră.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU- și nu mi-ați spus absolut deloc care este fundamentul pentru care s-a votat împotrivă sau pentru?

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA -nu, domnul Crețu, v-am spus la P.U.G.-uri am făcut, la P.U.G.-uri acolo unde erau interdicții, în care încercați să-mi explicați. După aceea am făcut referire de fiecare dată la construcție, că nu mi se părea corect faptul să încep o construcție să aibă o destinație și să schimb destinația. Eu v-am spus din punctul meu de vedere, ca jurist. Și am dreptul să mă abțin. Dar asta nu înseamnă că nu s-a discutat la comisie, domnul președinte. Deci, cu tot respectul,...

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-deci, repet. Mă refeream la discuțiile tehnice din Comisia Tehnică.

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA-nu mi-o luați personal.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - iar la discuțiile din cadrul comisiei unde suntem prezenți cinci consilieri, mă refeream la faptul că discuțiile, în foarte multe cazuri, ca să nu spun în toate cazurile că nu este adevărat, în foarte multe cazuri nu au fundament. Iertați-mă.

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA-este dreptul nostru și eu așa-l interpretez. Eu, de exemplu dumneavoastră nu sunteți specialist pe drept, cum nici eu nu sunt specialistă pe arhitectură.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-corect.

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA-este punctul meu de vedere, dar asta nu înseamnă că dacă este un aviz nefavorabil, nu se poate vota.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-corect. Mă refeream la discuțiile dintre noi. Și la asta făceam referire.

Domnul arhitect, vă rog frumos, prezentați.

Doamna consilier Ionela Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-domnule președinte de ședință, m-am înscris la cuvânt înaintea domnului arhitect.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-ați avut cuvântul prima, cred că după domnul Scripăț. Am dat cuvântul reprezentantului beneficiarilor..

Doamna consilier Ionela Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-eu am drept la replică față de cele menționate de domnul secretar. Vă rog frumos să mă lăsați.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-domnul secretar nu v-a precizat.

Doamna consilier Ionela Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-ba da. Ați spus că cu privire la incidentul adus în discuție la ședința trecută de investitorul acela determinat cred că, la mărturie mincinoasă, ne asumăm lucrul acesta, de către executivul din Bacău. Vă rog frumos să faceți acea plângere penală mai repede, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-am făcut-o deja, doamna președintă.

Doamna consilier Ionela Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-să ne scutiți pe noi de efort, pentru că...

Nu mă întrerupeți, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-e făcută deja.

Doamna consilier Ionela Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-domnule secretar, nu v-am întrerupt. Vă rog frumos, să ne scutiți pe noi de un efort, că oricum ajungeam la organele statului. Și eu am conturi la căminele de copii și la mănăstiri. Da? Chiar vă rog frumos.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-doamnă, eu am făcut plângerea penală de 6 luni și v-a fost înaintată și dumneavoastră. Acum vă faceți că nu știți?

Doamna consilier Ionela Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-domnul președinte Adam, ați făcut trimitere în alocuțiunea dumneavoastră, că nu ați avut patru zile unde să vă parcați autoturismul personal, date fiind autoutilitarele parcate în proxima vecinătate a blocului dumneavoastră. Avem un regulament aprobat. Vreau să vă întreb, de câte ori ați văzut reprezentanți ai Poliției Locale monitorizând faptul că autovehiculele care depășesc un anumit tonaj parchează neregulamentar mașinile, autovehiculele cu o capacitate mai mare de 3,5 tone sau așa cum s-a adoptat prin hotărâre de consiliu local, la dumneavoastră? Ați văzut Poliția Locală amendând, monitorizând cum se fac parcările? Ați văzut vreodată? Nu. Uitați, că-i aveți în sală. Aveți Poliția Locală în sală. Poliția Locală decât să stea aici pe scaun, să meargă să monitorizeze locuințele și modul în care se respectă regulamentul de parcare. Mulțumesc. Uitați aici, Poliția Locală!

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-vă rog frumos, nu mai luați cuvântul ...

Doamna consilier Ionela Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-păi uitați, aveți Poliția

Locală în sală.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-nu mai faceți campanie electorală.

Doamna consilier Ionela Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-dar nu fac campanie. Nu eu am adus Poliția Locală în sală.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-doamnă, cei care sunt în sală, sunt în timpul lor liber. Acum, nu încercați să dispuneți de timpul liber al oamenilor.

Doamna consilier Ionela Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-dacă le pasă de cetățeni, pot face și ore suplimentare. Asta-i ideea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-sunt în timpul lor liber. E valabil și pentru dumneavoastră.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-domnule arhitect, vă rog frumos prezentați proiectul.

(Se vorbește în afara microfonului și nu se înțelege).

Domnul    Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -conform

regulamentului, dacă luați cuvântul, fără să vi-l acord, pot să solicit Poliției Locale să vă dea afară din sală.

Este o măsură pentru indisciplinați. Cred că nu este cazul. Vă mulțumesc pentru înțelegere.

Domnul Arhitect Cristian LEFTER-bună ziua. Numele meu este Cristian Lefter, sunt arhitect și sunt șeful de proiect la această lucrare. Poftim? Nu se aude?

Lucrarea pe care v-o prezentăm își propune realizarea unui imobil de locuințe cu spații comerciale la parter, având un număr total de 75 de apartamente, care sunt grupate în apartamente cu o cameră, garsonieră dublă, apartamente cu două camere, apartamente cu trei camere și un apartament de patru camere pe nivel. Apartamentele sunt dispuse nouă pe nivel, iar la etajul nouă, care este un nivel retras sunt, vor fi trei apartamente, în total 75 de apartamente. Imobilul pe care-l propunem respectă toate normele și normativele în vigoare, la momentul acesta, respectiv respectă prevederile P.U.G.-ului Bacău, în care se prevede că zona în care este amplasat obiectivul are un regim de înălțime la cornișa ultimului nivel neretras de 25 de metri, iar la cornișa nivelului retras de 30 de metri. Prin proiect, noi ne aliniem la cornișa clădirii imediat învecinate în partea de nord, respectiv Floarea de Colț, care are la cornișa ultimului nivel 25 de metri. Deci vom fi la același nivel cu Floarea de Colț.

În ceea ce privește indicatorii urbanistici, procent de ocupare al terenului și coeficient de utilizare al terenului, chiar dacă prin P.U.Z. se propun, se propun indicii

maximi prevăzuți în P.U.G., respectiv 80% pentru P.O.T și 8 pentru C.U.T., în, cum să spun, în fapt nu se pot atinge acești indicatori urbanistici din cauza celorlalte interdicții, respectiv regim de aliniere, accese, zone cu spațiu verde, zone de folosință comune, etc., deci vom fi în final sub indicatorii urbanistici, pe care-i prevede P.U.G.-ul și Regulamentul de urbanism aferent.

Din punct de vedere al lucrării propriu zise, ne propunem realizarea unei clădiri cu multe, multe dotări sustenabile. Respectiv, ne propunem, așa cum se vede și din imaginea pe care o aveți pe ecran, realizarea parțială a unor pereți verzi. Acești pereți verzi sunt posibil de realizat și posibil de întreținut și nu este o invenție a noastră. Deja în țară sunt câteva clădiri care au o amprentă zero și au certificat de la organisme internaționale de certificate pe partea aceasta. Noi n-o să putem realiza chiar un nivel de genul acesta, dar ne propunem să mergem în această direcție, acești pereți verzi urmând să absoarbă, pentru confortul locatarilor, din praf și nu numai, și din zgomot.

(Se vorbește în afara microfonului. Nu se înțelege cine vorbește.).

Domnul Arhitect Cristian LEFTER-nu, nu înlocuiesc spațiile verzi.

Vă rog, nu v-am întrerupt, eu v-am ascultat.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-am rugămintea să nu interveniți.

Domnul Arhitect Cristian LEFTER-eu prezint proiectul.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-dacă vreți să prezentați, vă dau cuvântul după ce prezintă domnul arhitect.

Domnul Arhitect Cristian LEFTER-eu prezint proiectul, din punct de vedere tehnic. Restul considerentelor nu mă privesc pe mine. Da? Atâta timp cât tot ce am făcut respectă legislația și normativele în vigoare , nu văd niciun motiv să dau socoteală cuiva în alt fel.

Dincolo de aceasta, vom avea o terasă verde, plantată, pe care, deci , vedeți din diverse puncte, blocul este tratat pe toate cele trei fațade, pentru că o fațadă este vecină cu Floarea de Colț, la fel terasa, terasele superioare ale blocului, de asemenea vor fi terase plantate accesibile locatarilor, după cum se poate vedea acolo este, există posibilitatea, sunt liftul și scara blocului care ajung până pe această terasă, care va fi folosită ca și spațiu verde pentru locatari și este destul de generoasă. Ea va avea în jur de 600 m.p. pentru, ca spațiu verde. Vreau să vă spun, că toată partea de plantație și de pereți verzi , ne dorim să o întreținem cu apă pluvială. Vom avea un sistem de colectare a apelor pluviale atât de pe terasele blocului, cât și de pe amplasament și cu o serie de rezervoare în care să depozităm această apă la nivelul de a putea fi folosită pentru irigarea acestor spații verzi și a pereților verzi, care vor fi întreținuți în sistemul picătură. Deci, nu vă imaginați că vom avea aspersoare sau nu știu alte furtune care, deci vor fi sisteme din acelea pe care mulți dintre dumneavoastră le-ați văzut, care udă la rădăcina plantei, nu udă o arie. Iar sistemul va fi automatizat în funcție de, vor fi senzori în plantație , în locuri strategice care vor desemna dacă pe fațada care este spre est trebuie udată sau nu. Spre fațada care este pe sud și spre fațada care este spre vest probabil va fi necesar mai des să se realizeze această irigare.

În plus, dincolo de aceasta, până acum am făcut referire la exteriorul blocului, 43

interiorul blocului este dispus în jurul unei curți interioare, deschisă pe toate nivelele, care la partea superioară are un luminator zenital, toată această curte interioară este gândită pentru a asigura un microclimat interior în tot blocul. Vor fi canale de ventilație care vor face legătură cu exteriorul și pe ascensiune naturală, din cauza efectului de seră, va ventila și va asigura un microclimat al zonei. La fiecare nivel există niște pasarele, din nodul de circulație vertical, care face legătura cu apartamentele. Da? După cum se poate vedea aici, da, aici undeva este nodul central și pe aceste pasarele, da, se face legătura și se intră, unul, două, pe fiecare parte sunt câteva accese în apartamente, astfel încât ajungem la acel număr de 9 apartamente pe nivel, cum v-am spus.

La fiecare nivel, după cum se poate vedea și din imagine, există jardiniere care vor fi în același regim cu partea de plantație exterioară, deci va fi automatizat sistemul de irigare și vor avea plante care rezistă în zone mai puțin luminoase și se dezvoltă normal, tot așa, pentru a asigura un mediu confortabil celor care lucrează, care locuiesc în acel bloc.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU-domnule președinte, îmi cer scuze, domnul arhitect îmi cer scuze că intervin, 30 de secunde și cred că sunt în asentimentul tuturor. Mulțumim frumos pentru prezentare, dar totuși aici nu suntem la un moment de vânzare sau propuneri de vânzare de apartamente, este, noi avem un vot de oportunitate. Am ascultat luările de cuvânt ale domnilor locatari, am ascultat prezentarea blocului, am înțeles ce ne-ați spus dumneavoastră că această construcție respectă toate regulile, cred că este totuși momentul să trecem la vot. Adică durează, sau dacă domnul președinte mai dorește...

Domnul Arhitect Cristian LEFTER-aș mai vrea...

Doamna Consilier loana-Raluca DINU-adică vă rog să scurtăm un pic, totuși, timpul de prezentare...

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-doamna consilier, la începutul ședinței m-ați votat președinte de ședință.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU-da, dar domnule președinte...

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-nu v-am întrerupt și nu v-am oprit să vă susțineți punctul de vedere pe absolut nimeni.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU-eu n-am oprit pe nimeni să nu-și susțină, l-am rugat doar pe domnul arhitect să-și scurteze un pic timpul că sunt detalii tehnice, am înțeles concluzia și respectăm, că este în conformitate. Doar să scurtați un pic timpul și toată lumea îmi dă dreptate. Asta e tot ce vă rog. Mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-promit să vă dau microfonul și dumneavoastră, fără să vă opresc, dacă îmi promiteți că nu vă mai... Mulțumesc.

Domnul Arhitect Cristian LEFTER-faceți ce vreți dumneavoastră, domnul Scripăț, eventual faceți parcări ca locatarii din zonă să aibă unde-și parca mașinile. Da, așa. După, ca să fie clar și cu locurile de parcare și cu accesele și cu toate celelalte.

În primul rând strada Șoimului este o stradă de categoria a treia, cu două, nu este a patra, vă rog să vă uitați în nomenclator.

(Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege).

Domnul Arhitect Cristian LEFTER -nu v-am întrebat, nu v-am întrerupt, nu v-am 44

aia, există legislație...

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-domnul Tache, vă rog frumos, nu mai interveniți. Intrați într-un conflict și prelungim ședința până când vorbește toată lumea.

Domnul Arhitect Cristian LEFTER-deci, e ...

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-iertați-mă și dumneavoastră ați făcut niște afirmații, nu mi-am permis să spun că sunt gogoși sau nu, vă rog frumos să nu faceți astfel de aprecieri și lăsați persoana să-și continue prezentarea, cum v-am lăsat și pe dumneavoastră. Vă mulțumesc.

Domnul Arhitect Cristian LEFTER-deci, chiar și în nomenclatura stradală a municipiului Bacău, strada Șoimului este trecută ca atare, este stradă cu două benzi, cu o bandă pe sens, deci este o stradă absolut normală. În rest, în ceea ce privește parcările. Eu sunt o persoană civilizată în general și nu v-am întrerupt pe niciunul, v-am lăsat în pace. Dumneata, cum v-a spus și așa, vorbești după aia, dacă ai de vorbit.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-domnule arhitect, vă rog frumos, continuați-vă prezentarea.

Domnul Arhitect Cristian LEFTER-accesul la parcare. Avem pe parter la intrare un număr de zece locuri de parcare, din care patru locuri de parcare conform prevederilor Regulamentului de urbanism sunt destinate spațiilor comerciale, restul sunt destinate locatarilor și după cum vedeți două sunt pentru persoane cu handicap. Accesul la celelalte locuri de parcare se face pe rampă, nu se face cu liftul.

Da? Unde, aici sunt 82 de locuri de parcare și cu 10 sus, faceți socoteal a, vă rog. Da, e greu cu adunarea. Da, avem, se accede pe această rampă, da, ați văzut zona de parter, este o alee, care tot așa este cu două benzi, cu, pe fiecare sens, cu capacitate de stocare de pe accesul în parcare de 10 mașini. Deci, nu se pune problema că vor da năvală pe strada Șoimului. Mașinile au o bandă de stocare unde așteaptă să le vină rândul să iasă în stradă. Aceste, această zonă, sunt cu parcări de mașini în sistem Klaus. Sistemul Klaus este un sistem uzitat în toată lumea, nu l-am inventat noi, este folosit tocmai pentru zonele aglomerate și pentru a rezolva problema parcăril or. Accesul este foarte simplu. Se vede aici schema în zonă, mașina iese, pleacă, coboară, urcă cealaltă pleacă. Nu pleacă toate odată, nu au cum să plece toate odată și nici nu este cazul. Zona aceasta de 10 locuri de parcare nu beneficiază de sistem Klaus pentru că în zona aceasta trebuie să existe adăpostul de protecție civilă și alte spații tehnice care deservesc. Deci este falsă afirmația că se accede cu liftul, că ies toate 90 de mașini, care de fapt sunt 80, odată și așa mai departe și o să se stârnească aglomerație în Șoimului, când de fapt se accede organizat. Iar în ceea ce privește partea de semaforizare, nimeni n-a spus că se pune semafor la ieșirea în Șoimului. Partea de semaforizare se face la rampă. Ca să nu se întâlnească două mașini pe rampă, una care urcă, una care coboară. Când este de ieșit se pune în partea cealaltă semaforul pe roșu și sunt convins că mulți dintre dumneavoastră ați avut ocazia să dați peste astfel de parcări în care se intră semaforizat. Deci , nu este vorba de semafor la ieșirea spre Șoimului.

În rest, așa cum am spus, clădirea propusă de noi respectă absolut toate normele tehnice, toate instituțiile abilitate au avizat favorabil și pe bună dreptate . Atâta timp cât se respectă normele tehnice și legislația în vigoare, nu există niciun motiv. Pe partea cealaltă, această lucrare nu aduce nici o neplăcere în zonă, s-au făcut studii de impact, atât în ceea ce privește noxele cât și în ceea ce privește zgomotul, studiile sunt făcute de organisme agrementate la nivel guvernamental, care au demonstrat că poluarea fonică sau cu noxe aduse de clădirea propusă de noi este nesemnificativă. Mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-vă mulțumim, domnule arhitect. Mai există puncte de vedere?

Domnul Arhitect Cristian LEFTER-numai puțin. Construcția, probabil, că va dura în jur de un an și jumătate. Se va lucra de la opt dimineața până la cinci după amiaza, dar scrie, noi am scris în memoriu, cu pauză de la doisprezece la unu. Nu se lucrează noaptea, nu se lucrează de la șase dimineața, nu se fac astfel de chestii, se respectă legislația în vigoare care prevede că pentru astfel de lucrări, programul de lucru este de la opt la doisprezece, pauză de la doisprezece la unu, unu-cinci și se închide șantierul. Vă mulțumim.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-a făcut o prezentare, nu

• ••

Lăsați-o și pe doamna, domnișoara care s-a ridicat în picioare.

Doamna Anca HIGIU-bună ziua. Numele meu este Anca Higiu și atât vreau să atrag atenția atât asupra autorităților cât și investitorilor. Eu sunt locuitoare pe Șoimului, 2. Vreau să vă anunț că în urma acestei construcții, eu, la camera copilului, bucătărie și sufragerie, nu voi mai avea lumină la răsărit, stau la etajul 1, iar în ceea ce privește construcția, pe mine chiar mă îngrijorează. Sunt primul vecin, mie nu mi s-a cerut nici aprobare scrisă. Conform legii ar trebui să fi fost întrebată, să mi se ceară această aprobare. Domnii se prevalează de faptul că în momentul când au demarat ei proiectul acolo locuia domnul Scamă, domnul Tinu și au aprobarea lui. Între timp s-au rezolvat lucrurile cumpărându-se acea casă, iar dumneavoastră veți da aprobarea inclusiv pentru acea locuință. Și vă atrag atenția că eu nu am fost întrebată. Nu știu vecinii mei de scară dacă sunt de acord sau nu, eu va trebui să fiu întrebată de acest proiect.

Domnul Primar Cosmin NECULA-sunteți vecin direct?

Doamna Anca HIGIU -da, sunt vecin direct.

De asta am întrebat. Vă dați seama, am copil mic, voi locui acolo timp de un an și jumătate. Sper din tot sufletul să fie gata într-un an și jumătate pentru că vă dați seama că eu să fiu vecină geam cu un șantier nu voi putea locui acolo . Nu știu cine-mi va plăti chirie să mă mut în altă parte, părinții mei întâmplător stau vizavi, nu am unde să mă mut în altă parte. Nu vreau să fiu înțeleasă greșit. Sunt de acord cu dezvoltarea orașului, dar gândiți-vă la zona asta ca o zonă de lux și luați în considerare și posibilitatea în care faceți la jumătate apartamente, aduceți mai puțini oameni și le vindeți cu mai mulți bani. Și zona rămâne mai spălată un pic. Iar Floarea de Colț, vreau să precizez, are cinci apartamente în tot blocul. Avem locuri de parcare, avem tot ce e nevoie, conform legii.

Vorbesc acum și în numele vecinilor, sunt oameni foarte bătrâni pe stradă care n-au putut să vină aici, dar vă rog să aveți în vedere că noi nu vom mai putea locui pe strada aia.

Se prevalează de faptul că, vezi Doamne în lege sau nu știu unde, strada noastră are 7 metri. Vă invit să veniți, are 6 metri, vă invit să veniți să vedeți că eu nu am trotuar. Am copil mic de 2 ani, l-am plimbat cu căruțul, numai eu știu cum, m-am ascuns după mașini să pot să-mi plimb copilul pe stradă. Da? Nu se poate așa ceva. Nu avem trotuare, nu avem străzi. Da? Este imposibil de locuit acolo. Veți mai aduce încă cel puțin 150 de oameni, dacă sunt 70 de apartamente. Da? Gândiți-vă unde vor fi puși acești oameni, unde se vor plimba, unde vor parca? Da, oamenii nu vin numai seara să parcheze mașinile, gândiți-vă la acest sistem Klaus, că în momentul în care te grăbești și ai venit acasă să lași niște cumpărături, mașina tot în stradă va rămâne. Da?

Eu, personal, să știți, la blocul în care locuiesc, să știți că mi-am cumpărat loc de parcare. Eu am loc de parcare plătit, în acte. Nu știu câți din vecinii mei au făcut asta. Da? Trebuie să vă gândiți la soluții și pentru noi cei care locuim acolo. Vreau să evolueze orașul ăsta, vreau să vină lume, vreau și investitorii să-și recupereze investiția și știu cât de mult a costat acel teren, dar vreau să ne gândim la niște soluții reale. Pentru că eu nu știu unde voi locui în acest an și jumătate. Nici eu, nici vecinii mei. Chiar nu am altă situație locativă. Dar dacă ar fi să mă mut, ar trebui să mă mut în blocul Floare de Colț care ghici ce? E fix lângă, e tot același regim. Eu vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi bună!

Aplauze.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-vă mulțumesc. Aș întreba-o pe doamna Arhitectă șef, este nevoie de acel acord? Puteți să explicați de ce?

Doamna Diana Marin-bună ziua. Acordul vecinilor este reglementat de Ordinul 839 la legea, sunt normele de aplicare a Legii 50 și se specifică foarte clar că aco rdul se solicită în cazul în care se construiește un imobil cu altă destinație față de cele existente. Imobilul în care locuiți dumneavoastră are destinația de locuințe colective. Imobilul propus este de locuințe colective. Asta-i un punct.

Al doilea punct este că nu se face nici o modificare de funcțional, la construcția existentă. Asta înseamnă casa, care există și acum pe teren, între construcția propusă și blocul dumneavoastră.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-vă mulțumesc. S-a ridicat o problemă legată de parcaje și aș dori dacă se poate, Poliția Locală, să fie un pic mai atentă pe zona de locuințe individuale, adică pe zona de case, pentru că eu sesizez o problemă ca fiind parcarea autoturismelor în fața proprietății, în condițiile în care legislația a prevăzut cel puțin un loc de parcare în incinta proprietății. Prin urmare, eu consider ca fiind o măsură civică cel puțin, sau două. Cel puțin una, am spus, o măsură cel puțin civică să-mi parchez mașina în interiorul proprietății și să nu mi-o las pe stradă. Poate în felul ăsta veți observa cu toții , și eu, și dumneavoastră, și cetățenii că se vor elibera multe străzi. Și în felul ăsta scăpăm și de anumite probleme pe care le ridicăm. Ok. Haideți să trecem la procedura de vot secret. Nu?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-da, da.

Domnul Președinte de Ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-avizele sunt luate.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-amendamentul meu, nu vreți să-l

votați?

Domnul Consilier Laur GÂȚU-ȘOVA-haideți să votăm la vedere, să știm ce votăm.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-pe cine mai alegem, că vin alegerile acuși?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-hai, lăsați circul, domnule Scripăț.

Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafată de 1.103,00 m.p. teren si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE IMOBIL CU SPATII COMERCIALE LA PARTER SI LOCUINTE COLECTIVE, RACORDURI LA UTILITATI SI IMPREJMUIRE TEREN pe STR. SOIMULUI, NR. CAD. 70349 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIAR: S.C. CONBAC S.A., din Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-17

Nr. crt.

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

NULE

1.

Proiect   de   hotărâre   privind   aprobarea

PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 1.103,00 m.p. teren si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE   IMOBIL   CU   SPATII

COMERCIALE LA PARTER SI LOCUINTE COLECTIVE, RACORDURI LA UTILITATI SI IMPREJMUIRE TEREN pe STR. SOIMULUI, NR. CAD. 70349 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. CONBAC S.A., din Bacau Inițiator -    DL. COSMIN NECULA -

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Nu s-a adoptat

4

12

1

6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș Ștefan să prezinte Expunerea de motive .

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș Ștefan-domnul președinte, dar nu sunt consilierii în sală.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -putem reveni? Rog domnii consilieri să vină în sală.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -și mai vreau să fac o precizare, doamna Breahnă. Când am spus că am făcut plângere penală, m-am referit împotriva domnului Zahei. Noi am făcut plângere penală pentru că a construit fără drept. Această plângere penală există, la fel a fost sancționat contravențional. Deci la asta m-am referit. Dumneavoastră ați înțeles că am făcut plângere penală față de ce a spus el. Nu ne interesează ce spune oricine, fiecare are... Dacă avea ceva de reclamat trebuia să se ducă la organele de anchetă, nu să vină la noi.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -nu, v-am rugat să faceți două plângeri penale, să ne scutiți pe noi de un efort, lăsați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu, nu.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ —lăsați .

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -eu nu. Dumneavoastră ați înțeles invers. Eu asta am vrut să spun și de asta am vrut să fac precizarea ca să nu se interpreteze altfel. Da? Vă mulțumesc mult.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -mulțumesc pentru detalii. Fiecare cu plângerea lui, ca să spun așa.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu, eu vreau să lămuresc aspectele.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -ok. Mă bucur că în sfârșit executivul sancționează ceea ce este de sancționat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -dar era de mult sancționat. Asta am vrut să vă spun. De cel puțin șase luni.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -cum era, prin ce a fost sancționat?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -prin sancțiuni contravenționale aplicate - 50 mii lei și plângere penală făcută.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -când a fost întrebat dacă i s-a aplicat vreo sancțiune, a răspuns că nu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu-i adevărat.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -lăsați, discutăm în scris.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -doamna, ne uităm pe bandă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -trecem la următorul punct. Da. Repet, discutăm cu instituțiile abilitate.

6.Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - supun discuției punctul 6 de pe ordinea de zi și rog pe domnul primar să prezinte Expunerea de motive.

Domnul Primar Cosmin NECULA -mulțumesc, domnule președinte de ședință. Proiect de hotărâre nr. 6 - privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru ridicarea interdicției definitive de construire pentru suprafața de 1.418,00 m.p. teren din B-dul Vasile Parvan, nr. 29 si realizarea lucrarilor de MODIFICARE SI SCHIMBARE DESTINAȚIE CLĂDIRE EXISTENTA IN CENTRU REZIDENȚIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE (CAMIN DE BATRANI) SI EXTINDERE CU RESTAURANT, ANEXA GOSPODAREASCA SI IMPREJMUIRE TEREN, B-DUL VASILE PARVAN, NR. 29 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIARI: CUCORANU MARINEL SI CUCORANU PAULA

Doresc să menționez ca și în cazul proiectului anterior că acest proiect îndeplinește din punct de vedere al documentelor, are toate avizele de legalitate și toate avizele tehnice. Rog consiliul local să-și exprime punctul de vedere cu privire la oportunitate.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-există aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef ).

Comisiile de specialitate nr. 2 și 5 prezintă avizele nefavorabile la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -discuții asupra proiectului de hotărâre? Constat că nu sunt discuții, vă invit la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru ridicarea interdictiei definitive de construire pentru suprafata de 1.418,00 m.p. teren din B-dul Vasile Parvan, nr. 29 si realizarea lucrarilor de MODIFICARE SI SCHIMBARE DESTINATIE CLADIRE EXISTENTA IN CENTRU REZIDENTIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE (CAMIN DE BATRANI) SI EXTINDERE CU RESTAURANT, ANEXA GOSPODAREASCA SI IMPREJMUIRE TEREN, B-DUL VASILE PARVAN, NR. 29 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe terenproprietate privata

BENEFICIARI: CUCORANU MARINEL SI CUCORANU PAULA

 • 1. Consilieri prezenți -17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-16

  Nr.

  crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre   privind aprobarea

  PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru ridicarea interdictiei definitive de construire pentru suprafata de 1.418,00 m.p. teren din B-dul Vasile Parvan, nr. 29 si realizarea lucrarilor de MODIFICARE SI SCHIMBARE  DESTINATIE  CLADIRE

  EXISTENTA IN CENTRU REZIDENTIAL PENTRU   PERSOANE   VARSTNICE

  (CAMIN DE BATRANI) SI EXTINDERE CU     RESTAURANT,     ANEXA

  GOSPODAREASCA  SI  IMPREJMUIRE

  TEREN, B-DUL VASILE PARVAN, NR. 29 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: CUCORANU MARINEL SI CUCORANU PAULA

  Inițiator -  DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  NU S-A ADOPTAT

  8

  8

  0

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -da, la situații de genul acesta făceam referire, doamna Breahnă.

7.Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA să prezinte Expunerea de motive.

(Se vorbește în afara microfonului. Se înțelege parțial) - domnul președinte, îmi dați voie? Sunt beneficiarul. Sunt curios și eu care a fost problema. Din ce cauză a fost respins ?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - din punct de vedere procedural, procedura de vot este secretă și prin urmare consilierii nu sunt obligați să formuleze o motivare la votul pe care și l-au exprimat.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - domnul președinte, dar când se doresc voturi, anumit grup de consilieri ies și anunță public, când nu, nu anunță nimic. Păi dacă, ori anunțăm, dragi colegi, cum votăm, ori e vot secret. Numai ce ne convine anunțăm, știți? Când e vorba de valul electoral și de populism, imediat.... Punctul de vedere la microfon. Hai să ne abținem atunci, dacă e vot secret, nu mai comentăm.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -domnul viceprimar, ne exprimăm punctul de vedere când sunt proiecte majore. Când nu, fiecare votează...

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - este electoral, doamna Breahnă, atât. Dacă ne convine...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -de asta m-am exprimat. Fiecare a votat după ...

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN -dacă venea și beneficiarul cu 20, 30 de oameni în sală, să vedeți cum anunțați public.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - doamna Breahnă, vi se pare că proiectul ăsta este unul minor?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -vă rog frumos să veniți la ședințele de comisie, dacă vă pasă de cetățeni.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN -blocați starea orașului și o să vă coste asta.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -nu vă interesează pe dumneavoastră ce blocăm și cum blocăm.

(Se vorbește în afara microfonului. Discuții simultane, nu se înțelege.)

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -dar nu mă întrebați pe mine.

Domnul Primar Cosmin Necula -majore sunt toate.

(Se vorbește în afara microfonului. Discuții simultane, nu se înțelege.)

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -domnul cetățean, din păcate ...

(Se vorbește în afara microfonului. Discuții simultane, nu se înțelege.)

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - din păcate asta-i procedura.

Domnul Consilier Romică BOTOI - domnilor, dar trebuia să înțelegem că se făcea un cămin de bătrâni aici. De ce nu s-a votat acest proiect? Domnule, veniți puțin la microfon.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -să facă circ? De asta îl chemați la microfon?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -aș dori să oprim discuția pentru că nu este într-o notă civilizată.

Domnul Consilier Romică BOTOI -da. Dar normal nu era ... E cămin pentru bătrâni. Deci nu se face spa.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Poliția Locală ce face, domnul comandant?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -domnul investitor, vă rugăm frumos.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - domnul comandant!

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -...pe investitor..

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -pe domnul Gavriliu l-ați scos din sală escortat, dar aici nu reacționați, nu reacționați? Nu, nu ați primit comandă de la președintele ședinței.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - doamna Breahnă!

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - doamna Breahnă, președintele de ședință stabilește sancțiunea.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - doamna Breahnă!

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ jam o întrebare pentru domnul dezvoltator. Mă scuzați, nu v-am reținut numele. Ați avut vreo interacțiune cu consilierii PSD anterior votării acestui proiect de hotărâre? Adică v-au cerut... ?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - domnul Ghingheș, vă fac plângere penală și dumneavoastră. Vă fac plângere penală, ca să știți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - de ce? Că am pus o întrebare? Mie nu îmi este frică de plângerile dumneavoastră, că eu știu legea, de aia.

Domnul Cucoranu Marinei - deci, nu am avut nici o întâlnire, nici verbal, nici față în față, nimic.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -atât voiam să știu pentru că de obicei, cel puțin în ultima perioadă am observant că acești consilieri îl așteptă pe Moș Crăciun. Așa au zis într-o ședință.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - domnul Ghingheș, plângere penală vă fac. Puneți mâna și mai învățați carte domnul Ghingheș, nu acuzați oameni care au ajuns la un nivel mult mai înalt decât dumneavoastră în administrația publică.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -din păcate, votul a fost exprimat. Cred că discuțiile sunt inutile în momentul de față. Haideți să trecem la proiectul următor.

Domnul Cucoranu Marinel - vă mulțumesc.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ești prea mic Ghingheș, ca să știi.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -supun discuției punctul 7 al ordinii de zi .

(Se vorbește în afara microfonului.

Persoana care nu se poate identifica - să vă fie rușine, oricum!)

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -îl invit pe domnul primar să prezinte Expunerea de motive și vă rog frumos să încetați discuțiile pe proiectul anterior. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-rugăm domnii consilieri când ies din sală să anunțe, că se iese parcă-i bulevard aici. (Se vorbește în afara microfonului. Nu se înțelege.)

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi da, dar dumneavoastră respectați, un singur personaj este .

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - nu, am învățat de la domnul primar. Pur și simplu are aceeași atitudine.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnul primar nu votează, lăsați-l.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -avem un model de excepție în față.

Domnul Primar Cosmin NECULA - poftă bună în continuare, doamna Breahnă. Dumicați până la capăt...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -mulțumesc frumos.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-.....că sunteți delegat de domnul primar să mergeți,... Nu la ora 1,00 (13,00). De fapt s-a terminat programul dumneavoastră, că era de la 9,00 la 10,00. E bun.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - o să stau 16 ore. (nu se înțelege complet).

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -domnul secretar, apropo de programul funcționarilor din Primăria Municipiului Bacău. Nu-l vedeți numai pe domnul Scripăț, uitați-vă și la ceilalți din curtea dumneavoastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu vă supărați, domnul Scripăț stă o oră la servici, de la 9,00 la 10,00.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -oare e singurul?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-ceilalți. E singurul, vă garantez.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -demonstrați.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -..... la insulă..v(se înțelege

fragmentat, în afara microfonului)

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-oftică-te. Ești ofticos.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -domnul Crețu, ne este dor de domnul Miclăuș. Haideți.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -ăsta-i și motivul. Vreau să vă provoc. Haideți, domnul primar .

(Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege)

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -am rămas fără cuvinte.

Domnul Primar Cosmin NECULA -să vă fie de bine. V-a rămas un pic la gură. Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -vă rog să demonstrați. Eu știu că vă place să jigniți și femeile și foștii colegi... Nu, dar cum m-a jignit domnul primar, ca idee.

Domnul Primar Cosmin NECULA -nu, dar era o firimitură.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -vă rog frumos să mă ștergeți dumneavoastră la gură. Vreți?

Domnul Primar Cosmin NECULA -îmi cer scuze.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -deci nu mai faceți afirmații jignitoare de doi lei, de bădăran ce sunteți.

Domnul Primar Cosmin NECULA -eu am încercat să vă ajut.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-eu zic că a ieșit domnul Scripăț și putem să revenim la nivelul de eleganță a unui consiliu local.

Domnul Primar Cosmin NECULA -de obicei, în momentul în care se mănâncă, nu se vorbește, dar...

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzute in Contractul de concesionare nr. 5625 din 06.03.1995, incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Isvoranu Dumitru

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

(Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege)

Domnul Primar Cosmin NECULA -poftim?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-există aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul consilier Ilie BÎRZU - domnul președinte, vă propun și proiectul 8 să luăm avizele. Sunt tot concesiuni. Să votăm odată.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -discuții? E vot secret.

Da. Bun, supun discuției și punctul 8. Domnule primar, vă rog frumos să prezentați expunerea de motive ca să puntem vota odată.

 • 8. Domnul Primar Cosmin NECULA -Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in unele contracte de concesionare.

Documentația ați avut-o la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-există aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre(1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - se trece la procedura de vot secret.

(Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege.)

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - domnul președinte și 9 e la fel. Bun, haideți să votăm și 9.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-sunteți de acord ca și...

(Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege.)

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -ce grijă aveți domnul primar, vai, nu pot să cred! Am votat și cinci proiecte odată și am fost capabili să distingem buletinele între ele.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-doamna consilier, haideți să nu o mai luăm în nume personal orice lucru care. Vă rog frumos. Deci sunteți de acord să luăm proiectele 8 și 9 odată. Da? Vă mulțumesc mult. În unanimitate de voturi s-a aprobat.

 • 9. Domnul Primar Cosmin NECULA -Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unor suprafete de teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilelor din Str. Izvoare, proprietatea persoanelor fizice

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-există aviz favorabil pentru proiectele 7,8 și 9.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru aceste proiecte de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectele de hotărâre7, 8 și 9 (1, 2, 4 și 5), iar comisia de specialitate nr. 3 prezintă avizele favorabil pentru proiectele de hotărâre nr.7 și nr.8.

7.Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzuta in Contractul de concesionare nr. 5625 din 06.03.1995, incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Isvoranu Dumitru

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Doamna consilier Breahnă nu participă la vot fiind în conflict de interese.

 • 1. Consilieri prezenți -16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -15

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind     aprobarea

  prelungirii duratei prevazuta in Contractul de concesionare nr. 5625 din 06.03.1995, incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Isvoranu Dumitru Inițiator -    DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU S-a adoptat

  14

  1

  0

8.Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in unele contracte de concesionare.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -16

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART.1- (1) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68924/08.06.2015 incheiat pentru suprafața de 27,60 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de

  16

  0

  0

  la dl. Ladaru Mihai la dl. Bârgu Ciprian-lonuț.

  S-a adoptat

  2.

  (2) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68915/28.08.2012 incheiat pentru suprafața de 27,50 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la d-nii Duma Mihai si Duma Daniela-Nicoleta la d-na Pogar Nadia.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  3.

  (3.1.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune  prevăzut  in  Contractul  de

  Concesionare nr. 8568/15.03.2000 incheiat pentru suprafața de 250,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau de la BANCA   TRANSILVANIA   S.A.   -

  SUCURSALA BACAU la S.C.LORIMAX ELECTRONICS S.R.L.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  4.

  (3.2.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune  prevăzut  in  Contractul  de

  Concesionare nr. 17783/31.05.2002, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr.69200/05.06.2019,     incheiat     pentru

  suprafața de 260,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau de la BANCA TRANSILVANIA S.A. - SUCURSALA BACAU la S.C.LORIMAX ELECTRONICS S.R.L.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  5.

  (4) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune  prevăzut  in  Contractul  de

  Concesionare nr. 19376/09.05.2007, incheiat pentru suprafața de 9,76 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la S.C. DUCADRA PROD S.R.L. la d-nii Duca Ștefan si Duca Adriana.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  6.

  (5) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune  prevăzut  in  Contractul  de

  Concesionare nr. 69304/27.07.2018 incheiat pentru suprafața de 5,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la dl.

  16

  0

  0

  Ciohodaru  Florinei   la   dl.   Ciohodaru

  Constantin-Codrin.

  S-a adoptat

  7.

  (6) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune  prevăzut  in  Contractul  de

  Concesionare nr. 20283/09.06.2004 incheiat pentru suprafața de 21,78 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la S.C. CIM PROSAN S.R.L. la dl. Aflorei Constantin.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  8.

  (7.1.) Se aproba diminuarea suprafeței de teren prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 7691/15.03.2001, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. MANUSCRIPT S.R.L. pentru terenul proprietate privata a Municipiului Bacau, de la 32,00 m.p., la 21,00 m.p.,

  conform  Planului  de  amplasament  si

  delimitare a imobilului întocmit de P.F.A. SORIN-IOAN CERNAT, conform ANEXEI parte integranta din prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  9.

  (7.2.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune  prevăzut  in  Contractul  de

  Concesionare nr. 7691/15.03.2001, incheiat pentru suprafața de 32,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la S.C. MANUSCRIPT S.R.L. la dl. lacobuță Mihai.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  10.

  (8) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 27757/31.10.1997 incheiat pentru suprafața de 27,60 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la dl. Butacu Valentin la d-nii Maftei Mihai si Maftei Genoveva.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  11.

  ART. 2-Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractele de concesionare cu proprietarii construcțiilor. ART. 3- Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul  Sef al Municipiului Bacau-

  16

  0

  0

  Compartiment Evidenta Concesionari.

  ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar     al     Municipiului     Bacau,

  Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

  ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului- Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - mai am un buletin de vot la proiectul 9, stimați colegi consilieri. Doamnelor și domnilor consilieri, pentru proiectul 9 mai am un buletin de vot. Cine nu a votat pentru proiectul 9?

(Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege.)

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -lăsați-l pe domnul Scripăț, restul.. .16.

Este cineva care nu a luat buletin pentru proiectul.Mă bagă cineva în seamă? Domnul Bîrzu, Cristina ...

9.S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unor suprafete de teren proprietate privata a Municipiului Bacau ce reprezinta cota indiviza aferenta imobilelor din Str. Izvoare, proprietatea persoanelor fizice

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -16

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART. 1- (1.1.) Se aproba concesionarea directa către d-nii Simion Dragos-Ciprian si Simion Mihaela, prin imputernicit Tomulescu Daniela, a suprafeței de 108,11 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 Bl, nr. cadastral 85073, intabulat in cartea funciara 85073 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85073-C1-U1, conform ANEXEI NR. 1 - parte integranta din prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  2.

  (1.2.) Se aproba concesionarea directa către d-nii Alexandru Cristian-Marian si Alexandru Diana-Mihaela, a suprafeței de 81,44 m.p. teren

  16

  0

  0

  proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 H4, nr. cadastral 85079, intabulat in cartea funciara 85079 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85079-C1-U4, conform ANEXEI NR. 2- parte integranta din prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  3.

  (1.3.) Se aproba concesionarea directa către d-na Draghici Catalina-Ioana, prin imputernicit Roman Gheorghe, a suprafeței de 55,14 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 SI, nr. cadastral 85088, intabulat in cartea funciara 85088 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85088-C1-U1, conform ANEXEI NR. 3- parte integranta din prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  4.

  (1.4.) Se aproba concesionarea directa către d-nii Mocanu Bogdan-Constantin si Mocanu Ionela, a suprafeței de 107,56 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 CI, nr. cadastral 85074, intabulat in cartea funciara 85074 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85074-C1-U1, conform ANEXEI NR. 4-parte integranta din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  5.

  (1.5.) Se aproba concesionarea directa către d-nii Hongu Eduard si Hongu Elena, a suprafeței de 82,08 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 NI, nr. cadastral 85084, intabulat in cartea funciara 85084 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85084-C1-U1, conform ANEXEI NR. 5- parte integranta din prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  6.

  (1.6.) Se aproba concesionarea directa către d-na Neacșu Lenuța a suprafeței de 111,92 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in

  16

  0

  0

  intravilanul Municipiului Bacau, str. Izvoare nr. 129 A2, nr. cadastral 85072, intabulat in cartea funciara 85072 UAT Bacau, teren ce reprezintă cota indiviza aferenta locuinței cu număr cadastral 85072-C1-U2, conform ANEXEI NR. 6-parte integranta din prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  7.

  (2) Durata concesiunii este durata existentei construcției, taxa de concesionare urmând a fi achitata pentru o perioada de 25 de ani, începând cu data autentificării Contractelor de Vanzare nr.39/07.01.2020,   nr.   3423/15.11.2019,   nr.

  3347/06.11.2019,       35/07.01.2020,       nr.

  3174/21.10.2019 si nr.3367/06.11.2019 la Biroul Individual Notarial Cristudor Elena.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  8.

  ART. 2- Se aproba redevența in suma de 2,079 lei/m.p./an pentru terenul prevăzut la ART. 1, conform fisei de calcul ANEXA NR. 7 - parte integranta din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  9.

  ART. 3- Se aproba Contractul de concesionare-cadru conform ANEXEI NR. 8, parte integranta din prezenta hotarare.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  10.

  ART. 4 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau -Compartiment Evidenta Concesionari.

  ART. 5- Se imputerniceste Dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu persoanele menționate la ART. 1 din prezenta hotarare.

  ART. 6 - Prezenta hotarare va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacau, persoanelor nominalizate  la  Art.   1,  Compartimentului

  Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Arhitectului-Sef al  Municipiului  Bacau  si

  Compartimentului    Evidenta    Concesionari.

  ART. 7- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata Instituției Prefectului - județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -îl invit pe domnul Primar să prezinte Expunerea de motive.

Domnul Primar Cosmin NECULA -țin să vă anunț că-l voi delega pe domnul viceprimar în calitate de inițiator. (domnul primar părăsește lucrările ședinței, acestea fiind preluate de către domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN).

10.Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș Ștefan să prezinte Expunerea de motive.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș Ștefan- da, mulțumesc. Avem un proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Județeană de Judo Bacău, în vederea realizării în comun a Etapei de Euroregiune și a Turneului Internațional ”Cupa Mărțișorul” - judo, ediția a XXXXII-a, în data de 29.02.2020.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-există aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Serviciul Tineret și Informare Cetățeni).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre(1, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -discuții asupra proiectului? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

EXPRIMARE VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

iroftE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sală

18.

STAN GABRIEL

Absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan dAniel-dragoș

x

TOTAL

14

-

2

Cu 14 voturi pentru și 2 abțineri proiectul a fost aprobat.

11.Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș Ștefan să prezinte Expunerea de motive.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș Ștefan- da, mulțumesc. Este vorba de solicitarea unui acord solicitat de către SC ND Ellooquent Development SRL, proprietară asupra terenului situat în Bacău, str. Banca Națională, nr. 6, în vederea executării lucrărilor de construire bloc de locuințe colective D+P+6E cu spații comerciale la parter, din vecinătatea Colegiului Național ”Gheorghe Vrânceanu”, domeniul public al municipiului Bacău Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-există aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului).

Comisiile de specialitate prezintă avizele nefavorabile la proiectul de hotărâre (1, 2 și 5), iar comisiile de specialitate nr. 3 și 4 prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -discuții asupra proiectului? Domnul Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - mulțumesc. Mi-ar plăcea în primul rând să știu dacă este cineva din partea Colegiului Vrânceanu prezent în sală. E vorba de un proiect care afectează într-un fel sau altul căile de acces spre Colegiul Vrânceanu și este vorba de o investiție care ar urma să fie ridicată în directa vecinătate a colegiului. Am stat de vorbă și cu mai mulți părinți dar și cu mai multe cadre didactice de la Vrânceanu și m-au rugat să vă transmit că în mare parte colectivul din cadrul colegiului nu ar fi de acord cu emiterea acestui acord din partea municipalității deoarece ar îngreuna în primul rând accesul autoutilitarelor de intervenție rapidă și aș dori să vă uitați cu mare atenție pe planul de situație în acest sens și de asemenea să vă uitați în general la toată dezvoltarea din respectiva zonă și să observați că acest bloc cu șase etaje va îngrămădi și mai mult zona față de cum este în prezent, dar în primul rând să vă aduc la cunoștință faptul că intervenția unor eventuale autoutilitare în cazuri de urgență ar fi grav afectată de o astfel de investiție. Este vorba de un acord pe care noi trebuie să-l dăm ca municipalitate pentru că acest colegiu din punct de vedere material este în patrimoniul nostru și asta este poziția mea. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - imediat după doamna Breahnă. Doamna Breahnă, aveți cuvântul.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -nu, eu aș vrea să văd pe cineva din partea serviciului juridic în sală sau pe domnul secretar pentru că voiam să adresez o întrebare dumnealor. Când o să ia cuvântul domnul avocat și ulterior...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - când revine domnul secretar, vă dau cuvântul din nou.

Domnul Nicu Baba -reprezentant solicitant - bună ziua, sunt Nicu Baba, sunt reprezentantul solicitantului, sunt membru în Baroul Bacău de 20 de ani de zile. Cu toată considerația pe care o am față de fiecare din membrii consiliului local, mă văd obligat să infirm oarecum cele spuse de domnul Ghingheș. Calea de acces către Liceul Vrânceanu nu are cum să fie obturată de către această lucrare de construcție pentru că nu depășește limitele de proprietate, iar strada cu acces la Liceul Vrânceanu nu poate fi obturată în nici un fel, pe de o parte. Pe de altă parte, nu solicităm decât un acord de vecinătate și nu solicităm un PUZ la momentul de față. Este o condiție impusă prin certificatul de urbanism și nimic mai mult. Nu avem cum să obturăm, repet, această cale de acces în contextul în care în zona respectivă, unde se îngustează strada vor fi locuri de parcare. Mulțumesc.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -domnul avocat, dacă îmi permiteți, aș profita de pregătirea dumneavoastră juridică și dacă executivul nu este prezent în sală și nu poate răspunde, vreau să vă întreb dacă există prevedere legală în baza căreia acest acord trebuie dat prin votul consiliului local, pentru că ne aflăm într-o ipostază gen premieră. Nu s-a mai întâmplat lucrul acesta. Acordurile pentru, acorduri de vecinătate s-au dat de către executiv fără să vă aducă pe dumneavoastră beneficiarii aici, în ședința de consiliu local, cu un astfel de proiect. Deci, repet, nu am mai avut astfel de proiecte pe ordinea de zi din câte îmi aduc eu aminte și vă întreb încă o dată. Există prevedere legală conform căreia noi, consiliul local, trebuie să acordăm vot pe acest acord de vecinătate? Oare nici un alt investitor, proprietar al unor imobile aflate în vecinătatea imobilelor aparținând municipiului Bacău, nu a mai dezvoltat nici o investiție în ultimii...?

Domnul Nicu Baba -reprezentant solicitant -este o chestiune extrem de pertinentă. Eu nu am cunoștință să existe vreo dispoziție legală în acest sens. Eu știu că chestiunile acestea sunt reglementate de Ordinul 839, dacă nu greșesc, Legea 50. Atâta timp cât ni s-au impus acordurile de vecinătate prin certificatul de urbanism, fiind o condiție pentru a ajunge în faza următoare de PUZ, ne vedem

obligați să solicităm acest lucru. Din punctul meu de vedere, nu trebuia să iau acceptul cu privire la această chestiune de la consiliu local.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -vă mulțumesc.

Domnul Nicu Baba -reprezentant solicitant -dar repet, este o condiție impusă de către certificatul de urbanism. Eu nu vreau să generez animozități între domniile voastre, cu toată considerația. Este o condiție impusă de certificatul de urbanism pe care trebuie să o respect.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -iar eu, sincer, nu vă adresam întrebarea dumneavoastră dacă erau prezenți în sală reprezentanții executivului cu o pregătire de specialitate. Mulțumesc frumos.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-noi suntem proprietari pe teren. Aici, li s-a cerut acordul vecinilor, acordul de vecinătate, singura autoritate care are atribuția de administrarem este consiliul, în baza Codului administrativ este consiliul local.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -în baza cărui act normativ domnul ...?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Codul administrativ, atribuțiile consiliului local.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -ok. Nu am mai avut nici o investiție dezvoltată în municipiul Bacău de la intrarea în vigoare a Codului administrativ pe imobile aflate în vecinătatea imobilelor aparținând domeniului public al municipiului Bacău?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu, nu.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -ok. O să verificăm lucrul acesta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-ați avut chiar în cursul mandatului dumneavoastră...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -domnul ...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-ați mai avut un caz exact la fel si ați dat. 5                                                                                                   5         5

TX                       • 1 •      T     1                         TI A TTTA T T        A T 7 T m      1 i "

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -dați-mi un pic articolul din Codul administrativ, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -ce articol să vă dau?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -articolul care reglementează necesitatea acordului din partea consiliului local.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -repet.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -nu, vreau articolul din Codul administrativ.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -repet. Consiliul local are atribuții în ceea ce privește administrarea. Singurul organ, nu este alt organ care ca în numele dumneavoastră să se exprime . Mă ascultați, lăsați-mă oleacă să vă explic. Ca să se.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -eu vreau să îmi explicați prin indicarea unui articol, alineat, literă din Codul administrativ. Dar unul care să facă referire strict la situația pe care o avem astăzi pe masa noastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -pot să vă întreb atunci data trecută cum ați aprobat?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -nu știu. Să-mi spuneți când a fost data trecută? Păi nu...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -deci dumneavoastră...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -deocamdată nu aveți dovada faptului că am votat data trecută în aceleași circumstanțe.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-dumneavoastră.. .imediat, vă dau și articolul. Deci este articolul 129, alin. 2, lit.c -atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei. Este atribuția dumneavoastră. În baza titularului dreptului de administrare a domeniului public și privat, dumneavoastră, consiliul local, hotărâți dacă lângă un teren care este proprietatea municipiului Bacău se poate edifica, sau nu se poate edifica. Nu există alt organ competent. De asemenea, dumneavoastră hotărâți darea în administrare, darea în concesionare și donațiile .

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -domnul secretar, dați-mi voie să cred, e părerea mea personală, că sau făcut ”n„ investiții pe imobile aflate în proxima vecinătate a imobilelor aparținând domeniului public al Municipiului Bacău. Vă spun eu care este treaba, părerea mea, ...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-dar nu întrerupe nimeni, uitați stăm cu mâinile .

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -am înțeles, nu-mi spuneți mie că există o singură investiție în proxima vecinătate a Municipiului Bacău pentru care s-a solicitat un astfel de acord din partea consiliului local.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - este, pot să vă dau eu. Proiectul 34. Vă dau eu pentru că se pare că aveți minte scurtă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -vreți să spuneți că... Domnul Ghingheș, nu mai jigniți. Dumneavoastră mai încercați să învățați carte, v-am spus și să aplicați ceea ce învățați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-haideți, nu vă mai certați.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - ședința ordinară din 28 iunie 2018, s-a solicitat acord la proiectul 34. La prima căutare asta am găsit eu, la prima căutare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-doamna Pravăț, dar după dumneavoastră cine ar trebui să dea acest acord? Haideți că dacă tot ne pricepem și ne dăm cu părerea, cine credeți că ar trebui. Că dumneavoastră spuneți că nu dumneavoastră. Dar cine ?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -cine trebuia să dea, eu v-am întrebat, în baza cărei reglementări trebuie să dăm noi?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-v-am spus, Codul administrativ, art. 129-Atribuțiile consiliului local. Gata.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -am închis subiectul...

Eu nu am zis că ne pricepem, dar nu cred că vă pricepeți foarte bine nici dumneavoastră, sau nu vreți să vă pricepeți....

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-așa e, mulțumesc.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -nu dumneavoastră , mă refer la executiv. Nu o luați personal.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-eu am crezut că dumneavoastră cunoașteți o lege special, cel puțin de cadastru care să dea astfel de atribuții. Dar deocamdată acum...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -nu legislația în domeniul cadastrului reglementează situația de față...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-tocmai că nu, dar eu nu sunt atotcunoscător.

Domnul Nicu Baba -reprezentant solicitant -dacă îmi permiteți o secundă, că am uitat să-i spun o chestiune domnului Ghingheș, tuturor de fapt. V-aș ruga să observați, dacă o să treceți vreodată prin zona respectivă, ce aglomerație se generează acolo de maniera în care părinții copiilor de la acel Liceu Vrânceanu, cum se numește, Pătrășcanu, înțeleg să-și ducă copiii cu mașina până în sala de clasă. Deși au parcare imensă în spatele Catedralei, toți înțeleg să vină pe Banca Națională să-i ducă cu mașina până în clasă dacă se poate și atunci cum puteți veni să spuneți că aș putea obtura eu dacă aș face acel imobil, în partea din față dinspre Banca Națională și nicidecum în partea din spate unde va veni parcarea dacă ați analizat schițele. Cum aș obtura eu calea de acces în acel liceu?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mă refeream strict la..

Domnul Consilier Romică BOTOI - voiam să mai adaug și eu ceva. Într-adevăr locul care există acolo este de foarte mult timp, care este numai mărăcini și nu încurcă cu absolut nimic, dacă dumnealor vor să facă ceea ce vor să facă, clădirea respectivă, pentru că intrarea principală la Lucrețiu Pătrășcanu sau Vrânceanu cum îi spune acum iese prin partea din spatele bisericii.

Domnul Nicu Baba -reprezentant solicitant -nu, am cosmetizat terenul. Sunt trei intrări la Liceul Pătrășcanu. 1. Cum ne uităm cu fața la Liceul Lucrețiu Pătrășcanu, partea dreaptă. Cea din partea Băncii Naționale și cea prin spatele Catedralei.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - ar trebui precizat că există trei intrări, două pietonale și una singură auto, cea dinspre Banca Națională.

Domnul Nicu Baba -reprezentant solicitant -îmi permit să vă contrazic. Este o poartă uriașă, e adevărat, e ferecată cu lacăt dar nu este culpa mea sau culpa altcuiva. Este culpa administrației liceului. Dacă dumnealor înțeleg să fluidizeze accesul elevilor în această manieră este problema dumnealor. Nu-mi pot mie îngrădi nici dreptul de folosință, nici dreptul de proprietate, nici dreptul de dispoziție al unui teren. Nu trebuie blocat orașul acesta, să blocăm toate investițiile. Vrem să ne dezvoltăm totuși, nu?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -ați participat de la începutul ședinței?

Domnul Nicu Baba -reprezentant solicitant -am participat de la început. Da, păi așa haideți să blocăm toate investițiile. Eu am înțeles ce a ...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -aș avea o altă întrebare la investitor. Văd că este acord solicitat pentru P+6. Îmi puteți spune cum s-a ajuns la această soluție? Este o soluție gândită economic, este o soluție gândită urbanistic , pentru că din păcate eu mă gândesc la zonă și mă gândesc din punct de vedere urbanistic înainte să mă gândesc la aspectele economice. Le înțeleg și pe cele economice, dar urbanistic considerați că această zonă suportă înălțimea P+6?

Domnul Nicu Baba -reprezentant solicitant -eu consider că suportă înălțimea P+6 și vă spun și de ce. Dacă veți vedea în zona respectivă, avem Catedrala odată, care este foarte înaltă, avem și alte imobile care depășesc patru etaje în zona respectivă pe de o parte, pe de altă parte în certificatul de urbanism ni se dă o cotă maximă de 30 metri la coamă. Noi nu ajungem la acea înălțime și mai mult decât atât cred că orice investitor pe lângă această chestiune pe care ați pus-o în discuție urmărește și un profit pentru că nimeni nu face o activitate doar de dragul de a o face, pe de o parte. Pe de altă parte, analizând arhitectura clădirii pe care urmează, sperăm să o facem în zona respectivă, veți constata că se încadrează perfect în zona respectivă. Este o clădire cu balcoane franțuzești, cu frontoane la toate geamurile și în jurul ușilor și cred că se încadrează perfect în zona respectivă, nu cred că ar apărea ca o clădire ..., cum este fostul sediu Țiriac în zona respectivă care nu are ce să caute acolo.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -întrebarea a venit din simplul considerent că sincer mi-aș dori ca atunci când vine documentația de urbanism în consiliul local să eliminăm discuțiile pe care le-ați auzit mai devreme. Din păcate, aici depinde foarte mult și de dumneavoastră, de investitor și de echipa de proiectare și de modul cum comunică atât cu administrația dar cât și cu vecinătățile pentru că în momentul de față e doar un acord.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - eu tocmai asta voiam să spun ... Și am spus la început și să nu-i împiedicăm măcar să vină să facă proiectul, să facă următorul pas. Dacă nu-i dăm, noi omorâm proiectul din fașă. Eu sunt pentru și votez pentru că sunt pentru să se construiască în Bacău. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -... 30 de metri.

Doamna arhitectă!

Vot de principiu, dar știți de ce spun, de ce subliniez aspectele astea, pentru că de principiu , de regulă e corect. E un acord, dar vedeți că acordul ăsta oarecum, sincer, acordul se ia fără să-mi spună ce înălțime, dacă mă întrebați.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -dar ei ajung iar în comisia de urbanism.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -problema e că dânșii cer acordul, se creează iluzia din punctul ăsta de vedere că e în regulă și consiliul local este de acord și vor veni cu un P+6 și s-ar putea să aibă soarta celorlalte proiecte. Dacă se va., avem exemple în consiliul local și cu mai puține .

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - domnul președinte, noi îi dăm acest acord să facă următorul pas. El va intra comisia de urbanism cu proiectul. Proiectul vine la noi, cu PUZ-ul vine la noi, cu toate vine la noi. Dacă nu respectă anumite criterii sigur, eliminăm, dar dacă acum noi votăm împotrivă, îi tăiem elanul din start.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -haideți la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind emiterea acordului solicitat de către SC ND Elloquent Development SRL, proprietară asupra terenului situat în Bacău, str. Banca Națională, nr. 6, în vederea executării lucrărilor de construire bloc de locuințe colective D+P+6E cu spații comerciale la parter, din vecinătatea Colegiului Național ”Gheorghe Vrânceanu”, domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -16

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă emiterea acordului vecinilor solicitat de către S.C. N.D. Elloquent Development S.R.L. Bacău, proprietar al imobilului - teren situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Banca Națională nr.6, având nr. cadastral 61928, în vederea executării lucrărilor de construire bloc de locuințe colective D+P+6E cu spații comerciale la parter, din vecinătatea imobilului de pe latura de Est - Colegiul Național” Gheorghe Vrânceanu” -imobil cu nr.cadastral 7172, compus din : CI - Sală Sport in suprafață construită de 588,51mp, C2-magazie în suprafață construită de 34,61mp, C3 -magazie în suprafață construită de 58,71mp, C4 -spațiu comercial în suprafață construită de 17,20 mp, C5 - magazie în suprafață construită de 30,28 mp, C6 - atelier în suprafață construită de 226,53mp, C7 - scoală postliceală în suprafață construită de 232,05 mp, C8 - liceu în suprafață construită de 1132,20 mp, ce aparține domeniului public al municipiului Bacău.

  NU S-A ADOPTAT

  10

  5

  1

  2.

  ART. 2 - Prezenta constituie "acordul vecinilor” prevăzut la punctul 5 din Certificatul de Urbanism nr. 305 din 10.05.2019, tară vreo altă formalitate.

  NU S-A ADOPTAT

  10

  5

  1

  3.

  ART. 3 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului      Bacău,      Compartimentului

  Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și S.C. N.D. Elloquent Development S.R.L.  Bacău.

  ART. 4 - Prin grija Secretarului General al

  Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  NU S-A ADOPTAT

  10

  5

  1

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -proiectul 12 a fost retras, trecem la proiectul 13.

 • 13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN să prezinte Expunerea de motive.

(Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU doamna Breahnă, când avem avize negative, votul e tot negativ, nu?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -păi nu-i domnul primar să-i fac observație acum. Ne-am abținut în comisie

pentru că nu avem cunoștință despre reglementarea legală care ne obligă la acel acord pentru că noi nu consideram necesar acordul respectiv. Deci nouă ni s-a părut o solicitare nefundamentată. Asta este motivația și votul a ieșit cum a ieșit. Probabil va fi repus pe ordinea de zi, nu? Haideți că extrapolăm discuția aiurea.

(Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - domnul viceprimar, vă rog frumos să prezentați expunerea de motive la proiectul nr. 13.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - da, mulțumesc stimați colegi. Salut proiectul nr. 13 pentru că Societatea de Transport Public Bacău vine către noi cu înființarea unei stații la Aeroportul George Enescu și în acest sens vrem să modificăm Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 391 din 2003 prin care sa reglementat transportul public în Municipiul Bacău. Avem de modificat două trasee și anume direcția de mers spre FNC - Gară -Aeroportul Internațional George Enescu-Piața Sud-Piața Centrală -Oituz- Energie -Gară și direcția de mers Gară-FNC și anume Gară-Energiei -Oituz-Piața Centrală -Piața Sud - Aeroportul-FNC. Încă odată salut inițiativa celor de la Transport Public pentru că s-au gândit ca transportul public să ajungă și la Aeroportul George Enescu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-există aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Unitatea Municipală pentru Monitorizare). Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - discuții asupra proiectului? Domnul Cristi Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - mulțumesc. Din nou avem chestiuni de mobilitate urbană care nu au studii la bază și din păcate nu există o predictibilitate în acest sens. Eu o să susțin acest proiect care este o soluție temporară, zic eu, pentru că autobuzul va face un ocol la Aeroport și apoi v-a merge spre FNC pe același traseu. Asta e o soluție temporară pentru că pe termen lung trebuie să luăm în calcul o străpungere din varianta mică direct în parcarea Aeroportului. Este o chestiune pe care și Aeroportul George Enescu o avea într-o strategie mai veche și bănuiesc că da, nu, nu bănuiesc, sunt sigur pentru că am văzut deja schițele la PUZ, schițele PUZ-ului de la Aeroport, că această străpungere este o obligație. Deci, cumva ar trebui să existe un traseu de autobuz pentru că așa spune și Planul de Mobilitate Urbană, care să lege Aeroportul prin acea străpungere pe la Centrul de Afaceri și să vină până la Gară și de la Gară - Centru -Autogară și practic să avem traseu Centru-Gară-Aeroport direct. Este o soluție prevăzută de Planul de Mobilitate Urbană și mi-ar plăcea să înceapă demersurile la nivel municipal pentru acea străpungere. Înțeleg că este o operațiune dificilă având în vedere terenurile de acolo, dar ar trebui să începem demersurile în acest sens. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -alte discuții? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

EXPRIMARE VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

iroftE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sală

18.

STAN GABRIEL

Absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

16

-

-

Nu-i nici o abținere, nici un vot împotrivă, în unanimitate ... Câte voturi, Maria? 16 voturi .

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - supun discuției proiectul nr. 15 și-l invit pe domnul viceprimar să prezinte Expunerea de motive. 14 scuzați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

 • 14.

14. Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN -da. Avem proiectul privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 10 ani, a unui birou situat în clădirea Incubatorului de Afaceri din cadrul imobilului în care ne aflăm,- Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău către Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu dizabilități 9             1           9                                                                9                                                                     9                                                                             9

”Sfântul Mare Mucenic Dimitrie - Izvorâtorul de Mir”.

Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-există aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 ș1 2 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret.

Supun discuției..., poftim, la 14 e vot secret.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unui birou situat în clădirea Incubatorului de Afaceri din cadrul imobilului - Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău către Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu dizabilități ”Sfântul Mare Mucenic 9                                                                               9                                                                                         9

Dimitrie - Izvorâtorul de Mir”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. crt.

PROIECTUL CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

NULE

1.

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unui birou situat în clădirea Incubatorului de Afaceri din cadrul imobilului - Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău către Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu dizabilități ”Sfântul Mare Mucenic Dimitrie - Izvorâtorul de Mir”.

Inițiator -   DL. COSMIN NECULA -

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT.

13

3

0

15. Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - atunci proiectul nr. 15- darea în folosință gratuită către Parohia Romano-Catolică "Sfântul Francisc de Assisi", a terenului în suprafață de 1298,12 mp aflat în domeniul privat al Municipiului Bacău situat în str. Înfrățirii nr. 2.

Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-există aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și     Compartiment Administrarea și Inventarierea

Patrimoniului).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -vă invit la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Parohia Romano-Catolică "Sfântul Francisc de Assisi", a terenului în suprafață de 1298,12 mp aflat în domeniul privat al Municipiului Bacău situat în str. Infrățirii nr. 2.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -16

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUM

  [ĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Parohia Romano-Catolică "Sfântul Francisc de Assisi", a terenului în suprafață de 1298,12 mp aflat în domeniul privat al Municipiului Bacău situat în str. înfrățirii nr. 2.

  Inițiator -  DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU S-A ADOPTAT.

  16

  0

  0

 • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN să prezinte Expunerea de motive.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN -da, mulțumesc. Avem un proiect privind mandatarea împuternicirilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare al societății. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-există aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare). Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - discuții asupra proiectului? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

EXPRIMARE VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFtE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sală

18.

STAN GABRIEL

Absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan dAniel-dragoș

x

TOTAL

13

-

3

Cu trei abțineri, domnul Crețu, doamna Năstase și domnul Bîrzu și 13 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN să prezinte Expunerea de motive.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN -da, mulțumesc. Este vorba de un acord de înființare pentru Consorțiul Școlar Sanity începând cu anul școlar 20202021, format din următoarele unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, Școala Sanitară Postliceală Sanity Bacău, Școala Sanitară Postliceală Onești și Școala Sanitară Postliceală Comănești. Ați avut materialul la mapă. Vreau să o felicit și eu pe doamna Mocanu că este prezentă în sală, pentru tot ceea ce face pentru învățământul băcăuan. Felicitări doamna Mocanu și să o țineți tot așa.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-există aviz favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre(1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - discuții asupra proiectului? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

EXPRIMARE VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sală

18.

STAN GABRIEL

Absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan dAniel-dragoș

x

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru proiectul a fost aprobat.

 • 18. Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -discuții, discuții...

Supun discuției punctul 18 al ordinii de zi .

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-punctual 18 a fost retras de pe ordinea de zi.

 • 19. Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -mulțumesc. Supun discuției punctul 19 al ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN -da, avem un proiect ...

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN -proiectul 19 este un proiect privind modificarea și completarea HCL nr. 430/2011 prin care s-a aprobat includerea bunurilor de retur rezultate în urma implementării Măsurii ISPA nr. 2002/RO/16/P/PE/018 în inventarul domeniului public al municipiului Bacău și darea acestora în administrarea și exploatarea SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-există aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre. (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -discuții asupra proiectului? Nu sunt discuții. Domnul secretar, va rog să supuneți la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

EXPRIMARE VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

iroftE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Ieșită din sală.

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sală

18.

STAN GABRIEL

Absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan dAniel-dragoș

x

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru a fost aprobat proiectul.

 • 20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN să prezinte Expunerea de motive.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN -da, mulțumesc. Urmează două organigrame, prima la Centrul Bugetar Creșe, ați avut materialul la mapă, după care Poliția Locală.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-există aviz favorabil.

Compartimentele de resort d in cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Centrul Bugetar Creșe Bacău).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - discuții asupra proiectului? Nu sunt discuții. Domnul secretar, va rog să supuneți la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

EXPRIMARE VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

iroftE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Ieșită din

sală.

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sală

18.

STAN GABRIEL

Absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru, proiectul a fost aprobat.

 • 21. Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN să prezinte Expunerea de motive.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN -așa cum vă spuneam anterior, avem tot organigramă și stat de funcții de data asta la Poliția Locală a Municipiului Bacău. Ași avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-există aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Poliția Locală a Municipiului Bacău ).

Comisiile de specialitate prezintă avizele nefavorabile la proiectul de hotărâre (1, 2 și 5), iar comisii de specialitate nr. 3 și nr. 4 prezintă avizele favorabile.

Avizul scris al comisiei de specialitate nr.2 este favorabil.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - discuții asupra proiectului? Nu sunt discuții. Domnul secretar, va rog să supuneți la vot proiectul. Vot deschis.

(Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege)

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi nu, au susținut concursul de promovare, au fost debutanți, potrivit legii după termenul prevăzut foarte clar în lege au dreptul să fie promovați, astfel încât supunem la vot. Cine este pentru? Să nu strige în gura mare, fiecare consilier votează potrivit propriei conștiințe și voințe. Nu îi spune doamna Raluca cum să voteze lui domnul Crețu.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - doamna Năstase se referea la faptul că orice promovare se face în limita creditelor bugetare aprobate. Deocamdată avem o problemă aici. Nu, doamna Năstase? Probabil că și la acest aspect v-ați raportat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-doamna Năstase, sunt sigur că are cunoștință de faptul că oamenii trebuie să respecte prevederile legale astfel încât în termenul legal au susținut concursul de promovare. Ei sunt promovați. Nu dumneavoastră hotărâți promovarea lor. Dumneavoastră le schimbați doar încadrarea. Asta voiam să vă spun. Deci cine este pentru?

(Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege)

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-da, erau...Când s-a susținut concursul, da, erau credite bugetare. Cine este pentru? Ați votat pentru, doamna Breahnă? Vă mulțumim. Cine este pentru? Întreb încă odată.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN -dar ce, votăm de 10 ori?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi să-i număr, de asta. 2, 3, 4, 5. 5 voturi pentru. Se abține cineva? Este cineva împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

EXPRIMARE VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

iroftE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Ieșită din sală.

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sală

18.

STAN GABRIEL

Absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan dAniel-dragoș

x

TOTAL

5

-

10

Proiectul nu a fost adoptat.

 • 22. Se trece la punctul 22 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN să prezinte Expunerea de motive.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN-da. Da este vorba la acest proiect de lista nominală cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințele sociale din fondul locativ de stat conform anexei pe care ați avut-o la proiect și la mapă. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-există aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Fond Locativ și Îndrumare Asociații de

5                                 5                    1                                                                               5                                                            5

Proprietari).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -discuții asupra proiectului? Nu sunt. Se trece la procedura de vot secret.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-hai, spune-l și pe următorul.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -doriți să le supunem... Perfect. Cine este pentru supunerea lor la comun?

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN-celălalt este vorba de cei care îndeplinesc criteriile pentru locuințele ANL.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -proiectele 22 și 23 să le votăm odată. Cine este pentru?

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN-sunt două proiecte dar sunt multe persoane pe buletinul de vot.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -domnilor și doamnelor consilieri, sunteți de acord să le supunem .?

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -nu, nu, mă opun. Fiecare proiect , având în vedere că buletinele sunt extrem de stufoase și aproape la fiecare situație de genul acesta apar anulări de buletine și completări incorecte, aceste proiecte le vom supune separat. Întâi un proiect apoi următorul, pentru că iar nu știu ce să număr, iar anulăm, iar reluăm votul. E clar că consilierii nu sunt atenți. Vă rog frumos.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -vă mulțumesc. Deci vom vota pe rând.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințele sociale sau din fondul locativ de stat

Inițiator - Dl. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -15

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMAR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVA

  +

  ABTINERI

  NULE

  A.

  Art. 1. -Se aprobă "Lista nominală" cu persoanele și familiile din municipiul Bacău care vor primi repartiție pentru locuințele sociale sau din fondul locativ de stat conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  Nr. Crt.

  Numele și Prenumele

  Punctaj

  Repartitia

  Obs.

  15

  0

  0

  1

  AVĂDĂNII

  GIANINA

  S-A ADOPTAT

  101

  Henri Coandă 9/A/5

  garsonieră

  15

  0

  0

  2

  CAJVAN ANCA MIHAELA

  S-A ADOPTAT

  95

  Bucegi 138/A/23

  garsonieră

  15

  0

  0

  3

  ICHIM CONSTANTIN

  S-A ADOPTAT

  95

  Teiului 9B/B/12

  apartament 2 cam

  15

  0

  0

  4

  MASTAHAC IOANA

  S-A ADOPTAT

  93

  Henri Coandă 9/A/6

  garsonieră

  15

  0

  0

  5

  DRAGOMIR ELENA

  S-A ADOPTAT

  90

  Henri Coandă 9/A/2

  garsonieră

  15

  0

  0

  6

  MIROSLOVICI

  ALINA ELENA

  S-A ADOPTAT

  89

  Tipografi lor 16/A/23

  garsonieră

  15

  0

  0

  7

  ARDELEANU IRINA

  S-A ADOPTAT

  89

  Mioriței 90/A/11

  apartament 2 cam

  15

  0

  0

  8

  VLAD GRIGORE

  S-A ADOPTAT

  84

  Mioriței 90/A/20

  apartament 2 cam

  15

  0

  0

  9

  CONSTANTINESCU

  CARMEN ELENA

  S-A ADOPTAT

  82

  Mioriței 92/A/6

  apartament 2 cam

  15

  0

  0

  10

  LOVIN IONICĂ CRISTINEL

  S-A ADOPTAT

  80

  Milcov 128/C/17

  apartament 3 cam

  15

  0

  0

  11

  OJOG CARMEN

  S-A ADOPTAT

  79

  Henri Coandă 9/A/27

  garsonieră

  15

  0

  0

  B.

  ART. 2 - Primarul Municipiu prevederile prezentei hotărâ Locativ și îndrumare Asociați ART. 3 - Prezenta hotărâri Municipiului Bacău, Comp îndrumare Asociații de Pro prevăzuți în Anexă.

  ART. 4 - Primarul Municipiu prevederile prezentei hotărâ Locativ și îndrumare Asociați ART. 5 - Prin grija Secret Bacău prezenta hotărâre s Instituției Prefectului - Juc legalității.

  lui Bacău va aduce la îndeplinire ri prin Compartimentul Fond i de Proprietari.

  va fi comunicată Primarului artimentului Fond Locativ și rietari precum și solicitanților

  lui Bacău va aduce la îndeplinire ri prin Compartimentul Fond i de Proprietari.

  arului General al Municipiului e comunică în termen legal ețul Bacău pentru verificarea

  15

  0

  0

  S-A ADOPTAT

 • 23. Se trece la punctul 23 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN să prezinte Expunerea de motive.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- da. Da, este vorba de solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, este vorba de locuințele ANL.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-există aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Fond Locativ și Îndrumare Asociații de

5                                 5                    1                                                                               5                                                            5

Proprietari).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -discuții asupra proiectului? Nu sunt. Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -vă rog, atenție la buletinele de vot.

Orice greșeală anulează buletinele și reluăm procedura.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind solicitanții îndreptățiți care au acces la locuința pentru tineri destinate închirierii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -16

  Nr.

  crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMAR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVA+ ABTINERI

  NULE

  A.

  Art. 1 - Se aprobă Lista privind solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, potrivit prevederilor HG nr. 962/ 2001 actualizată, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-A ADOPTAT

  15

  1

  0

  Nr.

  Crt.

  Numele și Prenumele

  Nr. Dosar/ Data Înregistrării

  Punctaj

  1

  BACIU ILEANA

  S-A ADOPTAT

  47213/22.11.2010

  99

  15

  1

  0

  2

  EVU ALINA GEORGETA

  S-A ADOPTAT

  17862/26.04.2007

  96

  15

  1

  0

  3

  SANDULACHI-HUȚANU

  RAMONA ELENA

  S-A ADOPTAT

  55934/21.11.2008

  96

  15

  1

  0

  4

  MARIN IONUȚ CĂTĂLIN

  52900/23.10.2008

  90

  15

  1

  0

  S-A ADOPTAT

  5

  LUPU LAURA

  S-A ADOPTAT

  40452/28.07.2009

  88

  15

  1

  0

  6

  SILION VIOLETA

  S-A ADOPTAT

  43179/10.10.2007

  84

  15

  1

  0

  7

  LUPU ALINA

  S-A ADOPTAT

  40451/28.07.2009

  84

  15

  1

  0

  8

  BOGHIU TAMARA ANDREIA

  S-A ADOPTAT

  32340/02.07.2012

  81

  15

  1

  0

  9

  MIHĂILĂ ELENA ALINA

  S-A ADOPTAT

  44794/03.11.2011

  80

  15

  1

  0

  10

  LOVIN MARIAN VALENTIN

  S-A ADOPTAT

  43455/09.11.2012

  79

  15

  1

  0

  11

  PRUNĂ MIHAELA

  S-A ADOPTAT

  44228/28.10.2011

  77

  15

  1

  0

  12

  AVRAM-CÎMPANU ALINA

  S-A ADOPTAT

  45619/14.11.2011

  77

  15

  1

  0

  13

  ROMEDEA MARLENA ALEXANDRA

  S-A ADOPTAT

  32656/17.06.2011

  75

  15

  1

  0

  14

  PETREA SIMONA ELENA

  S-A ADOPTAT

  43531/12.11.2012

  73

  15

  1

  0

  15

  NASTASA MARLENA ANDRA

  S-A ADOPTAT

  40566/20.09.2011

  70

  15

  1

  0

  16

  AGOP LOREDANA IONELA

  S-A ADOPTAT

  30625/18.06.2013

  69

  15

  1

  0

  17

  DUMEA IRINA ANDREEA

  S-A ADOPTAT

  26539/23.04.2015

  69

  15

  1

  0

  18

  PAVEL CODRINA MARIA

  S-A ADOPTAT

  32497/26.07.2019

  68

  15

  1

  0

  19

  SAMSON RAMONA GABRIELA

  S-A ADOPTAT

  16699/15.01.2019

  67

  15

  1

  0

  20

  SLOBOZEANU ANDREEA LUMINIȚA

  S-A ADOPTAT

  47917/17.12.2015

  66

  15

  1

  0

  21

  DRÎNGĂ ELENA RAMONA

  S-A ADOPTAT

  20595/26.02.2019

  66

  15

  1

  0

  22

  STĂNESCU MARCELA

  S-A ADOPTAT

  31825/16.07.2019

  66

  15

  1

  0

  23

  LUPU ELENA GIORGIANA

  S-A ADOPTAT

  33568/20.07.2018

  65

  15

  1

  0

  24

  ȚARĂLUNGĂ IONELA VIOLETA

  S-A ADOPTAT

  21772/29.02.2016

  64

  15

  1

  0

  25

  MUNTEANU MARINA

  S-A ADOPTAT

  38427/13.09.2017

  64

  15

  1

  0

  26

  FILIPOAIA PETRONELA

  28353/06.05.2016

  63

  15

  1

  0

  S-A ADOPTAT

  27

  MARCU AURICA

  S-A ADOPTAT

  46455/12.12.2018

  63

  15

  1

  0

  28

  MORARU OCTAVIAN MARIUS

  S-A ADOPTAT

  16205/07.01.2019

  63

  15

  1

  0

  29

  COVRIG ANA MARIA

  S-A ADOPTAT

  36515/21.08.2017

  61

  15

  1

  0

  30

  ALEXA ANCUȚA IOANA

  S-A ADOPTAT

  41237/18.10.2018

  61

  15

  1

  0

  31

  BERNEVIC MITRI IOANA

  S-A ADOPTAT

  43565/13.11.2018

  61

  15

  1

  0

  32

  REBEGEA ANCA IUSTINA

  S-A ADOPTAT

  22521/19.03.2019

  61

  15

  1

  0

  33

  COBUZ MIHĂIȚĂ GABRIEL

  S-A ADOPTAT

  27621/17.05.2019

  61

  15

  1

  0

  34

  CHIPER ELENA GEORGIANA

  S-A ADOPTAT

  20753/27.02.2018

  60

  15

  1

  0

  35

  BOGHIAN VASILICA

  LAVINIA

  S-A ADOPTAT

  20402/25.02.2019

  60

  15

  1

  0

  36

  PASCU VASILICA

  S-A ADOPTAT

  37195/09.10.2019

  60

  15

  1

  0

  37

  DUMA ELENA ROXANA

  S-A ADOPTAT

  41008/28.11.2019

  60

  15

  1

  0

  38

  PETREA MIOARA ELENA

  S-A ADOPTAT

  47966/18.12.2017

  59

  15

  1

  0

  39

  LAZAR MARIAN ȘTEFĂNEL

  S-A ADOPTAT

  24565/09.04.2019

  59

  15

  1

  0

  40

  FILIP CLAUDIU GABRIEL

  S-A ADOPTAT

  16809/14.01.2015

  58

  15

  1

  0

  41

  PAVĂL DRAGOȘ CONSTANTIN

  S-A ADOPTAT

  17693/22.01.2016

  58

  15

  1

  0

  42

  STAN DRAGOȘ VASILE

  S-A ADOPTAT

  46652/07.12.2017

  58

  15

  1

  0

  43

  CARAIMAN RALUCA IONELA

  S-A ADOPTAT

  34287/30.07.2018

  58

  15

  1

  0

  44

  ALEXANDRESCU ADRIAN

  S-A ADOPTAT

  43969/19.11.2018

  58

  15

  1

  0

  45

  JURISCA CARMEN CRISTINA

  S-A ADOPTAT

  17371/22.01.2019

  58

  15

  1

  0

  46

  CIOROABĂ ROXANA MARIA

  S-A ADOPTAT

  17932/30.01.2019

  58

  15

  1

  0

  47

  TĂNASĂ ROCSANA ELENA

  S-A ADOPTAT

  28381/29.05.2019

  58

  15

  1

  0

  48

  STOLERU ELENA DIANA

  S-A ADOPTAT

  42102/16.12.2019

  58

  15

  1

  0

  49

  BERBECE GEORGIANA

  S-A ADOPTAT

  32826/11.07.2018

  57

  15

  1

  0

  50

  BITER RAMONA MIHAELA

  S-A ADOPTAT

  20200/21.02.2019

  57

  15

  1

  0

  51

  CIOBANU ADRIANA

  S-A ADOPTAT

  33560/14.08.2019

  57

  15

  1

  0

  52

  BREHOI FLORIN

  S-A ADOPTAT

  40134/18.11.2019

  57

  15

  1

  0

  53

  HAMZĂU MARIA

  S-A ADOPTAT

  17444/19.01.2017

  56

  15

  1

  0

  54

  MIRON ROXANA MIHAELA

  S-A ADOPTAT

  41874/18.10.2017

  56

  15

  1

  0

  55

  UTUREANU ANCA MARIA

  S-A ADOPTAT

  19564/13.02.2018

  56

  15

  1

  0

  56

  SILION MĂDĂLINA

  GEANINA

  S-A ADOPTAT

  20688/27.02.2019

  56

  15

  1

  0

  57

  TROFIN NICOLETA

  S-A ADOPTAT

  21566/07.03.2019

  56

  15

  1

  0

  58

  GHIURCUȘOR CRISTINA ANDREEA

  S-A ADOPTAT

  29626/14.06.2019

  56

  15

  1

  0

  59

  AFRENȚOAE MONICA IOANA

  S-A ADOPTAT

  37182/08.10.2019

  56

  15

  1

  0

  60

  PRICOP LĂCRĂMIOARA

  S-A ADOPTAT

  41163/18.10.2018

  55

  15

  1

  0

  61

  LAMBAN ANA MARIA

  S-A ADOPTAT

  41939/26.10.2018

  55

  15

  1

  0

  62

  ANDRONACHI CONSTANTIN COSMIN

  S-A ADOPTAT

  21180/05.03.2019

  55

  15

  1

  0

  63

  BĂCĂUANU MIHAELA

  S-A ADOPTAT

  32890/02.08.2019

  55

  15

  1

  0

  64

  IONAȘCU MARIA FLORENTINA

  S-A ADOPTAT

  35970/20.09.2019

  55

  15

  1

  0

  65

  RADU BIANCA IONELA

  S-A ADOPTAT

  36670/01.10.2019

  55

  15

  1

  0

  66

  DIMA MIHAELA

  S-A ADOPTAT

  22120/15.03.2018

  54

  15

  1

  0

  67

  STOICA RAMONA

  S-A ADOPTAT

  45110/29.11.2018

  54

  15

  1

  0

  68

  TUDURIU MIHAI COSTEL

  S-A ADOPTAT

  22328/18.03.2019

  54

  15

  1

  0

  69

  NEGEL CLAUDIU GABRIEL

  S-A ADOPTAT

  32662/30.07.2019

  54

  15

  1

  0

  70

  GĂLĂȚANU IONUȚ

  42215/17.12.2019

  54

  15

  1

  0

  CĂTĂLIN

  S-A ADOPTAT

  71

  COTFAȘ ANDREI ȘTEFAN S-A ADOPTAT’

  45062/21.11.2017

  53

  15

  1

  0

  72

  TURCĂ OANA MĂDĂLINA

  S-A ADOPTAT

  47096/19.12.2018

  53

  15

  1

  0

  73

  PÎNZARU DIANA MARIA

  S-A ADOPTAT

  17424/23.01.2019

  53

  15

  1

  0

  74

  NIȚĂ CODRUȚA

  S-A ADOPTAT

  20139/21.02.2019

  53

  15

  1

  0

  75

  ANTOHE MĂDĂLIN IONUȚ

  S-A ADOPTAT

  20888/01.03.2019

  53

  15

  1

  0

  76

  FALLERONI ADELA IOANA

  S-A ADOPTAT

  24504/08.04.2019

  53

  15

  1

  0

  77

  HUMĂ RADU GHEORGHE

  S-A ADOPTAT

  25023/12.04.2019

  53

  15

  1

  0

  78

  MĂLINICI ADRIAN

  DUMITRU

  S-A ADOPTAT

  28862/05.06.2019

  53

  15

  1

  0

  79

  BULAI MIHAELA

  S-A ADOPTAT

  38774/29.10.2019

  53

  15

  1

  0

  80

  BOLOGA IULIANA

  S-A ADOPTAT

  40561/22.11.2019

  53

  15

  1

  0

  81

  MIREA CLAUDIA CRISTINA

  S-A ADOPTAT

  30724/19.06.2018

  52

  15

  1

  0

  82

  FERARU RĂZVAN IONUȚ

  S-A ADOPTAT

  31551/11.07.2019

  52

  15

  1

  0

  83

  SAIGIU CRISTINA IONELA

  S-A ADOPTAT

  41997/13.12.2019

  52

  15

  1

  0

  84

  LUPAȘCU ȘTEFAN

  S-A ADOPTAT

  21567/26.02.2015

  51

  15

  1

  0

  85

  SIMIONESCU CODRIN

  S-A ADOPTAT

  44506/23.11.2018

  51

  15

  1

  0

  86

  GODOI BOGDAN ANDREI

  S-A ADOPTAT

  34055/26.08.2019

  51

  15

  1

  0

  87

  ANDRONIC ȘTEFAN CIPRIAN

  S-A ADOPTAT

  36003/23.09.2019

  51

  15

  1

  0

  88

  LĂCĂTUȘU ANCUȚA FLORENTINA

  S-A ADOPTAT

  31160/22.06.2018

  50

  15

  1

  0

  89

  GAIBAR RAMONA MESALINA

  S-A ADOPTAT

  22647/20.03.2019

  50

  15

  1

  0

  90

  ANDRONIC IONUȚ SEBASTIAN

  S-A ADOPTAT

  31146/05.07.2019

  50

  15

  1

  0

  91

  STAMATE IULIA

  S-A ADOPTAT

  32470/26.07.2019

  50

  15

  1

  0

  92

  STOINA ALEXANDRA

  33941/23.08.2019

  50

  15

  1

  0

  ELENA

  S-A ADOPTAT

  93

  ISPAS VIOREL RĂZVAN

  S-A ADOPTAT

  31524/10.07.2019

  49

  15

  1

  0

  94

  CHIRVASA CONSTANTIN

  S-A ADOPTAT

  32471/26.07.2019

  49

  15

  1

  0

  95

  ANTOCHI NICOLAE

  S-A ADOPTAT

  39577/11.11.2019

  49

  15

  1

  0

  96

  CIUMEREA GABRIELA

  S-A ADOPTAT

  25707/25.04.2018

  48

  15

  1

  0

  97

  ANDRONIC ELENA

  S-A ADOPTAT

  31145/05.07.2019

  48

  15

  1

  0

  98

  LUPU LOREDANA

  S-A ADOPTAT

  39521/08.11.2019

  48

  15

  1

  0

  99

  RETEA EDUARD

  S-A ADOPTAT

  41177/02.12.2019

  48

  15

  1

  0

  100

  LUNGOCI PETRONELA IRINA

  S-A ADOPTAT

  42514/23.12.2019

  48

  15

  1

  0

  101

  SILION FLORIN

  S-A ADOPTAT

  38457/13.09.2017

  46

  15

  1

  0

  102

  PĂTRĂȘCAN IOAN

  S-A ADOPTAT

  39178/21.09.2017

  46

  15

  1

  0

  103

  ROMEDEA SORIN

  S-A ADOPTAT

  17340/22.01.2019

  46

  15

  1

  0

  104

  ELISEI IRINEL

  S-A ADOPTAT

  18444/05.02.2019

  46

  15

  1

  0

  105

  MIRON EMANUELA

  S-A ADOPTAT

  18961/11.02.2019

  45

  15

  1

  0

  106

  ZIMERMAN MARIANA

  S-A ADOPTAT

  41045/29.11.2019

  44

  15

  1

  0

  107

  ABABI RADA

  S-A ADOPTAT

  42140/16.12.2019

  44

  15

  1

  0

  108

  ZIRNEA SORINA

  S-A ADOPTAT

  43042/07.11.2018

  43

  15

  1

  0

  109

  MORARU ALEXANDRU

  CODRIN

  S-A ADOPTAT

  33914/22.08.2019

  43

  15

  1

  0

  110

  BLĂNARU MARIA

  S-A ADOPTAT

  35990/23.09.2019

  42

  15

  1

  0

  111

  IVAN ANDREEA

  S-A ADOPTAT

  36668/31.08.2018

  41

  15

  1

  0

  112

  MUNTEANU ANDREEA CARMEN

  S-A ADOPTAT

  21246/05.03.2019

  41

  15

  1

  0

  113

  GHELASE VASILE

  S-A ADOPTAT

  19557/15.02.2019

  40

  15

  1

  0

  114

  PALADE DANIEL EMIL

  S-A ADOPTAT

  29749/18.06.2019

  40

  15

  1

  0

  115

  BORDEANU SILVIU IULIAN

  32232/23.07.2019

  39

  15

  1

  0

  S-A ADOPTAT

  116

  PEȘTE GEORGETA SIMONA

  S-A ADOPTAT

  35943/20.09.2019

  39

  15

  1

  0

  117

  TURCAN RĂZVAN COSTEL

  S-A ADOPTAT

  42553/23.12.2019

  39

  15

  1

  0

  118

  PAIU ANDREEA CRISTINA

  S-A ADOPTAT

  27470/15.05.2019

  38

  15

  1

  0

  119

  TURCAN OVIDIU MARIAN

  S-A ADOPTAT

  25830/25.04.2018

  37

  15

  1

  0

  120

  DOLOMAN RONALDO

  S-A ADOPTAT

  46885/17.12.2018

  37

  15

  1

  0

  121

  BOTEZ CELINO

  S-A ADOPTAT

  26634/07.05.2019

  36

  15

  1

  0

  122

  AGAPI MĂDĂLIN IONUȚ

  S-A ADOPTAT

  35972/20.09.2019

  36

  15

  1

  0

  123

  DUȘAN MIRELA

  S-A ADOPTAT

  44711/26.11.2018

  35

  15

  1

  0

  124

  PAVEL PAUL FLORIN

  S-A ADOPTAT

  37120/08.10.2019

  34

  15

  1

  0

  125

  PASCU ELISABETA

  S-A ADOPTAT

  47543/21.12.2018

  31

  15

  1

  0

  126

  POPA DRAGOȘ GABRIEL

  S-A ADOPTAT

  17146/18.01.2019

  31

  15

  1

  0

  127

  MĂGURIANU ANDREEA MĂDĂLINA

  S-A ADOPTAT

  18919/08.02.2019

  26

  15

  1

  0

  128

  GAFIȚA ADRIAN

  S-A ADOPTAT

  33540/14.08.2019

  25

  15

  1

  0

  B.

  Art. 2.- Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa primarului, în termen de 7 zile de la afișarea listei. Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

  S-A ADOPTAT

  15

  1

  0

  C.

  Art. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

  Art. 4.-Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului

  Municipiului Bacău,

  Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

  Art. 5. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal înstituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  1

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -domnul secretar, haideți vă rugăm să continuăm.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -domnul viceprimar trebuie să prezinte, nu domnul secretar.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -păi unde-i ?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -semnează cu ”x”.

 • 24. Se trece la punctul 24 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN să prezinte Expunerea de motive.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN -avem un proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.246/03.12.2015 prin care s-a aprobat majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensii până la care pensionarii din municipiul Bacău beneficiază de un sprijin material constând în tichete valorice. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-există aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -discuții? Constat că nu sunt. Domnul secretar, supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

EXPRIMARE VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

iroftE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sală

18.

STAN GABRIEL

Absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru proiectul a fost aprobat.

 • 25. Se trece la punctul 25 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN să prezinte Expunerea de motive.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN -avem un proiect privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-există aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului ).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre( 2, 3 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -discuții asupra proiectului? Nu sunt, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -14

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -14

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

  Inițiator -    DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  14

  0

  0

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -domnul Bîrzu a anuntat că pleacă.

 • 26. Se trece la punctul 26 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN să prezinte Expunerea de motive.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - proiect de hotărâre privind aprobarea Normei interne privind procedura simplificată proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa nr.2 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -domnii consilieri, haideți să fim atenți un pic.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -domnul secretar, știe cineva unde-i ?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -domnul Fantaza?

Domnul Ciprian Gabriel FANTAZA -Director Direcția Juridică și Administrație Locală-favorabil.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - doamna Buzdugan?

Doamna Cristina BUZDUGAN - Director Adjunct Structura Arhitect Șef -favorabil.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -domnul Mateută? Domnul Florin MATEUȚĂ - Director Direcția Drumuri Publice-favorabil. Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre(1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -discuții asupra proiectului? Da, doamna Raluca. Microfonul, vă rog.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - aș avea rugămintea, îl rog pe domnul secretar să ne ..., sau domnul Chindruș să ne explice de ce trebuie să votăm noi în consiliul local norme pentru proceduri de achiziție. Nu-mi este foarte clar. Am citit și legislația, dar nu am găsit în legislație mențiuni în sensul acesta. Adică noi, consilierii locali să votăm proceduri de achiziții interne, norme pentru procedurile de achiziții. Dacă ne puteți lămuri?

Domnul Romică -CHINDRUȘ - Administrator Public - că vă lămurește domnul secretar.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - nu vă supărați, domnul administrator public, dar din toți funcționarii de aici doar domnul secretar poate să răspundă la o

chestiune de genul aceasta? Din compartimentul financiar poate, pentru că mi se pare, la tot ceea ce înseamnă intern în Primăria Bacău trebuie să răspundă domnul secretar și mi se pare puțin...

Domnul Romică -CHINDRUȘ - Administrator Public -doamna director Carmen Diaconu a inițiat și cu doamna director Olariu Mariana.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -dar era o întrebare și pentru domnul secretar, de ce trebuie să votăm noi o normă internă? Mulțumim.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-din punct de vedere legal, consiliul local are atribuția de a putea să aprobe și norme interne că ține de desfășurarea activității.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -revenim un pic la avize.

Domnul secretar vă rog să dați avizul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-favorabil.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU reiau pentru că am luat de la alt proiect mai devreme. Domnul Fantaza.

Domnul Ciprian Gabriel FANTAZA -Director Direcția Juridică și Administrație Locală-favorabil.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -doamna Olariu.

Doamna Mariana OLARIU Director Direcția Tehnică - favorabil.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -doamna Niță.

Doamna Mariana OLARIU Director Direcția Tehnică -favorabil (doamna Mihaela Niță nu este prezentă și răspunde doamna director Olariu).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre ( 1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - mai sunt discuții la proiect?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-deci, vă rog să luați act că sunt achizițiile de servicii sociale și potrivit legii astea într-adevăr trebuie aprobate. Așa au procedat toate municipiile.

(Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege)

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-potrivit Legii nr.98/2016, anexa 2. Așa spune ... Păi, anexa 2.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -dumneavoastră ați spus că doamna Diaconu, poate ne oferă dumneaei răspuns.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu am spus eu, nu, nu. Inițierea proiectul este a domnului primar, documentația a fost întocmită de Serviciul de Achiziții, respectiv de Direcția Tehnică.

(Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege)

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -dați-i microfon doamnei.

(Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege)

Doamna Director Carmen DIACONU -Director Direcția de Asistență Socială -da. O să vă spun pe scurt cam ce dorim să facem. Având în vedere că la nivelul Municipiului Bacău, serviciile sociale nu sunt foarte bine dezvoltate și pentru 93

dezvoltarea lor ar fi nevoie de foarte mulți bani pentru investiții, atunci ne-am gândit că ar fi timpul să achiziționăm aceste servicii prin această legislație nr.98/2016, privind achiziționarea de servicii sociale. De acest lucru, conform legislației, se va ocupa Primăria Municipiului Bacău prin acel compartiment înființat acum ceva timp, în cadrul primăriei, Serviciul Achiziții și Contractare Servicii Sociale. Această procedură care v-a fost pusă spre aprobare este strict pe. Având în vedere că suma nu este atât de mare, atunci legislația ne dă posibilitatea ca prin această procedură proprie, să achiziționăm aceste servicii sociale și ne obligă să avem o procedură de achiziție proprie. Serviciile vor fi pentru copii cu dizabilități, deoarece centrul nostru are capacitate maximă, vor fi servicii sociale pentru îngrijirea la domiciliu, servicii sociale pentru adulți cu dizabilități. Deoarece la nivelul Municipiul Bacău nu există acest serviciu testat, da, public și cam atât.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-ar mai trebui adăugat că ... Doamna Raluca Năstase, doamna Năstase, ar mai fi de adăugat faptul că aceste norme vin la solicitarea expresă a prestatorilor de servicii, ca FSC, ca Betania. Deci, pentru că majoritatea municipiilor din România au astfel de prestări de servicii, pentru ușurință și pentru că faptul că uneori noi nu mai putem face prin centrele ...

Doamna Director Carmen DIACONU -Director Direcția de Asistență Socială -da, sigur.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -.în valoare foarte mică? Da, să înțelegem noi?

Doamna Director Carmen DIACONU -Director Direcția de Asistență Socială -da, e în funcție de.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - nu se înțelege.

Doamna Director Carmen DIACONU -Director Direcția de Asistență Socială -da. Mai multe servicii, da, că sunt pe mai multe domenii: copii, adulți și.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - de exemplu, dacă este nevoie de ., are nevoie de pe o zi pe alta de un serviciu, acesta trebuie să-l achiziționați simplificat astfel încât să treceți prin.

Doamna Director Carmen DIACONU -Director Direcția de Asistență Socială -sigur. Să nu mai trecem prin procedura aceea mai complicată. Da?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - da. Direct.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-foarte bine, domnul Ghingheș.

Doamna Director Carmen DIACONU -Director Direcția de Asistență Socială -mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - mai sunt alte discuții?

Dacă nu sunt, rog pe domnul secretar să supună la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? O abținere a domnului Șova, 15., 14, 14, 13, dar cine lipsește? Doamna Dinu și doamna Enula și Ilie la momentul potrivit. Deci 12. Deci haideți, cine este pentru? Uitați că a venit și doamna Raluca Dinu, nu? Deci avem 14 consilieri în sală. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? O abținere a domnului Șova.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

EXPRIMARE VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Plecat din sală

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

iroftE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Ieșit din sală

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sală

18.

STAN GABRIEL

Absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan dAniel-dragoș

x

TOTAL

13

-

1

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-și atunci avem 13 voturi pentru și o abținere. Proiectul a fost aprobat.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - suntem la capitolul Diverse sau suntem la 27A?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-suntem la 27A.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -27A. Supun discuției punctual 27A.

27A. Se trece la punctul 27A al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN să prezinte Expunerea de motive.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - da, este vorba de aprobarea unui PUZ pentru schimbarea funcțiunii pentru o suprafață de 416,00 mp teren și realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE PENSIUNE ’ URBANA IN CADRUL PROIECTULUI "DIVERSIFICAREA SERVICIILOR IN CADRUL S.C. ESTHETIQUE BEAUTY CENTER S.R.L.” pe str. Nicolae Titulescu, nr. 9 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată.

BENEFICIAR: S.C. ESTHETIQUE BEAUTY CENTER S.R.L., din Bacau Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-există aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitect Șef și Direcția de Drumuri Publice).

Comisiile de specialitate nr. 2 și 5 prezintă avizele nefavorabile la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-discuții asupra proiectului? Doriți să luați cuvântul? Vă rog. Luați un microfon, sunt acolo.

Domnul Ciprian RĂCHITEANU -Adminstrator S.C. ESTHETIQUE

BEAUTY CENTER S.R.L- aș vrea să vă spun câteva ceva despre acest proiect. În primul rând este o ... , se dorește a fi o construcție...Este proiectat o înălțime de P+3 și are toate avizele de la comisiile de specialitate favorabile. Ne-am schițat câteva idei, scuze nu sunt pregătit să vorbesc, deci pensiunea va avea dotări la nivelul 4 stele și va fi în conformitate cu cerințele actuale și mă 9                                                                                                                9                                          9

refer la dotări pentru persoanele cu dizabilități, la dotări cu sisteme de energie verde, cum ar fi instalații tip led și panouri solare. De aceea noi am vrea ca să ... Nu avem un buget restricționat pentru acest proiect și am apelat la o linie de finanțare cu fonduri europene. Linie care va fi deschisă până la data de 24 martie. De aceea vă rog frumos să votați favorabil acest proiect cu fonduri europene. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU- vă mulțumim. Mai sunt discuții asupra proiectului? Aș dori să întreb pe doamna Arhitect Șef, având în vedere că există prins în buget o sumă pentru demararea documentațiilor, dacă s-a început demararea documentațiilor și cum ., nu știu, în ce stadiu suntem?

Doamna Diana MARIN -Arhitect Șef -suma este foarte mică alocată pentru reactualizare PUG așa că deocamdată studiem să vedem care din studiile necesare actualizării PUG-ului le putem încadra ca valoare în această sumă și apoi să întocmim caietele de sarcini pentru acest studiu care-l putem contracta cu suma asta. Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-am înțeles. Aș avea rugămintea dacă se poate, să faceți acest evaluări și la prima ședință la care putem să facem și o rectificare să veniți cu solicitare expresă pentru ce studii, în ce etape și ce sume sunt necesare pentru că după cum vedem avem suficiente proiecte de urbanism în zona centrală și cred că rezultatul unui nou PUG va simplifica mult din decizia consiliului local și nu mai mult din aspectul municipalității, municipiului, pardon.

Doamna Diana MARIN -Arhitect Șef - noi oricum acum pregătim o întreagă documentație și pentru a obține un consultant pentru întocmirea caietului de sarcini general pentru PUG. Între timp studiem și mă consult și cu colegii mei din țară ce tip de studii au aprobat ei și au făcut, verificăm și studiile noastre. E vorba și de PMUD și SIDU. Avem finanțare europeană să le actualizăm. Deci le pot tăia pe astea de pe listă. Sunt multe date pe care deocamdată le colectăm ținând cont că suma este, v-am zis, așa mică, suntem...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU-ok, am înțeles. Cred că e benefică pentru toată lumea o comunicare și o discuție cât mai largă cu câți mai mulți actori și politici și tehnici și de toate...Perfect. Mulțumesc mult. Dacă nu mai sunt discuții? Trecem la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 416,00 m.p. teren si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE PENSIUNE URBANA IN CADRUL PROIECTULUI "DIVERSIFICAREA SERVICIILOR IN CADRUL S.C. ESTHETIQUE BEAUTY CENTER S.R.L.” pe str. Nicolae Titulescu, nr. 9 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată

BENEFICIAR: S.C. ESTHETIQUE BEAUTY CENTER S.R.L.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -15

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  N

  UMĂR VOTU]

  RI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI  URBANISTIC   ZONAL

  intocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 416,00 m.p. teren si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE PENSIUNE URBANA IN CADRUL PROIECTULUI "DIVERSIFICAREA  SERVICIILOR  IN

  CADRUL S.C. ESTHETIQUE BEAUTY CENTER S.R.L.” pe str. Nicolae Titulescu, nr. 9 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată

  BENEFICIAR:  S.C.  ESTHETIQUE

  BEAUTY CENTER S.R.L.

  Inițiator -  DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Nu s-a adoptat

  8

  6

  1

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU- între timp aș dori să supunem la discuții punctul nr. 27B și îl rog pe domnul viceprimar să prezinte expunerea de motive.

27B. Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - da, este vorba de un proiect privind asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău în vederea organizării în comun a unor evenimente sportive la Bazinul de Inot Bacău, pe parcursul anului 2020. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-există aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre( 1, 2, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -discuții asupra proiectului? Nu. Domnul secretar rog să supuneți la vot proiectul 27B.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

EXPRIMARE VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Plecat din sală

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din sală

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sală

18.

STAN GABRIEL

Absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

14

-

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-în unanimitate de voturi, 14?15? A venit doamna Enula. Cu 15 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre (corect 14 voturi pentru deoarece era ieșit din sală domnul consilier Huluță Ghiorghe).

27C. Se trece la punctul 27C al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN să prezinte Expunerea de motive.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN-da. Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerilor prealabile formulate de către Poliția Locală a Municipiului Bacău și Sindicatul „Independent” al salariaților din cadrul Primăriei Municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - domnul secretar, vă rog prezentați avizul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-favorabil, dar înainte de a trece la votarea acestui proiect de hotărâre, în conformitate cu art. 140 alin.3 din Codul administrativ, am obligația să vă anunț că proiectul, respectiv hotărârea de proiect de buget, nu am contrasemnat-o și tot potrivit acestui act normativ am obligația să vă spun și motivele pentru a fi consemnate în procesul verbal al ședinței și să luați și dumneavoastră act de ele.

Deci, punctual, în ședința cu bugetul, domnul consilier Luca a ridicat direct în plenul consiliului local următorul amendament :

”Se propune amendarea bugetului în sensul suplimentării cap. 67.02. Cultură, recreere și religie, transferul între unități ale administrației publice locale pentru asigurarea finanțării integrale necesare Clubului Sportiv Municipal prin diminuarea cap. 61.02. Ordine Publică.”

În primul rând, din punct de vedere al condițiilor de fond și de formă, potrivit art. 141, alin. 11 Cod administrativ, amendamentul acesta ar fi trebuit să fie cuprins în avizele întocmite de către comisiile de specialitate. Aceste avize fiind condiționate să cuprindă atât separat, atât motivarea necesară cât și amendamentele propuse. Este logic și legal să fie așa întrucât orice amendament prin aprobare devine parte integrantă din proiectul de hotărâre, trebuind astfel să îndeplinească în mod clar condițiile stabilite de art. 136 alin.8, cu atât mai mult în condițiile în care aceste amendamente au din partea compartimentelor de specialitate precizarea în cadrul

ședințelor că nu sunt legale. Respectiv existența comisiilor de specialitate, a rapoartelor compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al primarului. Acest amendament prin care se diminuează un capitol bugetar de angajamente legale și în vigoare la momentul ridicării și adoptării amendamentului, nu a fost cuprins în nici un aviz al nici unei comisii și nici măcar în comisia din care face parte domnul consilier Luca. Mai mult decât atât, asupra acestui amendament nu există nici un raport și nici al unui compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Astfel, condițiile prevăzute de art. 136, alin. 8 și art. 141, condiții de altfel obligatorii, nu au fost îndeplinite. Mai mult decât atât în plenul ședinței de consiliu local atât Directorul Economic cât și directorul Direcției 5               5                                                                                                                                                                                           5                                                                5

Juridice, emitenții rapoartelor de specialitate, au precizat că se diminuează un capitol bugetar privind salariile funcționarilor publici care au un raport de serviciu legal valabil și care reprezintă potrivit legii angajamente legale care au fost aprobate prin HCL nr. 8 din 31.01.2020. Nu am să vă enumăr toate prevederile legale pe care le-am invocat în adresa către prefect dar am să spun doar atât, că potrivit art. 49 din Legea nr. 273 privind finanțele publice locale la acest aliniat se spune foarte clar ” cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate prin virări de credite bugetare”, respectiv dacă bugetul a aprobat numai jumătate din sumele necesare angajamentelor legale, nu mai putem veni prin rectificări pentru există o normă imperativă a Legii 273 care spune foarte clar, principiile în execuția bugetară și unul din aceste principii spune clar ”cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate prin virări de credite bugetare”. Altă propunere, altă problemă este că statele de funcții care deja erau aprobate, acestea sunt anexă la buget. Statele de funcțiile înglobează rapoartele de servicii și contractele de muncă. Faptul că rapoartele de serviciu și contractele de muncă sunt angajamente legale în vigoare care nu pot fi luate în desconsiderare și trebuie avute în vedere foarte clar și obligatoriu la întocmirea unui buget, pentru modificarea sau diminuarea sau majorarea angajamentului bugetar aferent cheltuielilor de personal este necesar în primul rând modificarea prin diminuarea sau majorarea angajamentului legal însoțite de memorii justificative. Încălcarea acestor principii și prevederi legale care guvernează angajamentele de plată în baza cărora se întocmește orice buget, reprezintă în fapt un abuz și o încălcare flagrantă a unor norme imperative ale legii. Amendamentul la care am făcut referire nu îndeplinește condițiile legale și procedurale pe care trebuia să le îndeplinească un proiect de hotărâre, deoarece orice act subsecvent sau orice procedură subsecventă trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca și cea principală, mai ales în condițiile în care se aduce la cunoștința publică de către compartimentele de specialitate, că acesta nu îndeplinește condițiile legale. Acestea sunt motivele pentru care nu am contrasemnat acea hotărâre de buget.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - continuăm cu avizele.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre ( 3 și 4) iar comisiile de specialitate nr. 1, 2 și nr.5 prezinte avize nefavorabile.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot. Domnul Șova.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - m-ai confundat.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - scuze, domnul Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -noi am încercat împreună cu salariații de la Poliția Locală și am făcut această plângere prealabilă în primul rând să informăm că suntem într-o gravă eroare cu bugetul și suntem în ilegalitate cu acest amendament. S-a informat și prefectul și consilierii care au votat aveau cunoștință că nu mai putem rectifica acest buget privind salarizarea. Eu aș spune să... Eu aș ruga colegii să voteze această plângere prealabilă și să facem un amendament ca executivul să găsească alte surse pentru Sport Club Bacău, pentru că nici el nu poate fi lăsat fără bani și atunci, CSM, da, scuze, că din alte surse, nu din fondul de salarii. Sigur că noi, în cazul în care nu va trece, e clar că ne continuăm toate ... Vom uza de toate metodele, toate legile în vigoare să atacăm în continuare această hotărâre de consiliu local sau mai bine zis dacă vreți, acest amendament, sunt de acord cu bugetul, nu suntem de acord cu acest amendament. Mulțumesc și ca procedură de vot eu aș spune că e vot deschis, pentru că tot așa s-a votat și amendamentul, ați văzut și acum nu avem de ce să votăm secret un . , o astfel de plângere prealabilă. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - mulțumim.

(Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege)

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu, nu conținea și la proiectele peste ordinea de zi, așa este. Nu eu, domnul președinte. Știu că nu erau, pentru că la momentul întocmirii modalității de vot alea nu erau pe ordinea de zi. Deci, peste ordinea de zi, dar se supune la votul dumneavoastră.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -domnul secretar, noi nu fugim de a ne asuma votul. Niciodată nu am fugit de lucrul ăsta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnilor, potrivit Codului administrativ se specifică foarte clar care sunt voturile secrete și care sunt voturile deschise. În această situație în care ne aflăm, Codul administrativ permite consilierilor locali să hotărască pentru că nu este în mod imperativ să fie cu vot secret pentru că nu se acordă nici un drept unei persoane ...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Poliția Locală nu e persoană juridică cum erau și alte...?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu primește nici un drept această persoană, nu primește nici un fel de drept sau nici un fel de drept patrimonial, dar dumneavoastră, încă odată repet, potrivit Codului administrativ aveți totala autoritate să hotărâți ce fel de vot procedați aici. Nu eu vă impun. Eu vă spun doar cvorumul. Modalitatea de vot este cea care o hotărăște consiliul local și puteți propune.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - vă rog să faceți propuneri la modalitatea de vot.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -eu deja am propus, pe vot deschis pentru că nu sunt motive pentru vot secret.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -am înțeles. Supun la vot modalitatea...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu vă ascund faptul că eu, în documentele care voiam să le ... ,am pus-o cu vot secret și am fost interpelat de domnul Huluță dar ., și are dreptate. Dumneavoastră trebuie să hotărâți cum votați aici. Nu eu impun.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -domnul secretar...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -doamna Breahnă, pe rând. Domnul Huluță a ridicat un amendament, a făcut o propunere vis a vis de modalitatea de vot și vreau s-o supun la vot. Cine este pentru?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -nu, eu vreau să-l întreb ceva pe domnul secretar în legătură cu modalitatea propusă de către domnul Huluță. Este legală modalitatea de vot, dacă vorbim despre drept la persoane juridice ? Vreau să spuneți...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu acordați nici un drept instituției respective, nu este vorba de un act individual prin care să acordați. S-a ... Acum vine și este supus atenției dumneavoastră o plângere prealabilă cu privire la un amendament. Amendamentul ăla nu a fost cu vot secret .

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -domnul secretar, eu vreau să spuneți să rămână pe bandă că este legală propunerea domnului Huluță.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-în cazul în care prin proiectul de hotărâre, repet încă o dată, nu se aduce nici un drept nici unei persoane, nu se creează nici un drept nici unei persoane,.

(Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege)

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi nu se creează nici un drept.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -dar se poate interpreta că se poate aduce.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-asta este interpretarea dumneavoastră. Eu, asta-i opinia mea și de asta repet, aveți deplina aptitudine să hotărâți dumneavoastră, pentru că în această situație nu e vorba de o persoană juridică care-și pretinde drepturile sau care este partea unui act individual. Este vorba de o persoană juridică care reclamă că nu s-a respectat legea în momentul în care s-a luat o hotărâre.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -deci, e la latitudinea noastră că nu e neapărat legal să înțeleg, nu, domnul secretar? Păi eu asta înțeleg, dacă ar fi să concluzionez.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-doamnă, eu am spus că legiuitorul a prevăzut în mod legal și corect că dumneavoastră hotărâți modalitatea de vot, în situația în care nu este prevăzut expres.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -domnul Huluță a făcut o propunere. Supun la vot propunerea domnului Huluță, de a se exercita votul direct. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă?

(Nu se înțelege persoana care afirmă faptul că domnul viceprimar Ștefan este ieșit din sală. Ieșit, ieșit.)

(Altă persoană întreabă) - dar de când e ieșit domnule iar?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -iar începem?

Se vorbește în afara microfonului.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -am supus la vot modalitatea cu domnul Ștefan în sală. Unde este domnul Ștefan?

(Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege).

Domnul consilier Romică BOTOI - faceți cum ați făcut cu mine, hai, lăsați.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -considerați votul fără

Ștefan, care e rezultatul?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

EXPRIMARE VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Plecat din sală

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFtE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sală

18.

STAN GABRIEL

Absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan dAniel-dragoș

Ieșit din sală

TOTAL

5

-

9

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-cum 5 la 9? 5 pentru și deci modalitatea de vot deschis nu a fost ...Acumvotați aia secretă.

(Nu se înțelege persoana care afirmă) - s-o propună cineva.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -ce să mai, rămâne aia ...nu-i direct, e secret.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -nu, nu .

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- domnul Huluță, nu despre asta era vorba. Am făcut apologia acestui articol din Codul administrativ de ”n” ori. Persoana este și persoană fizică și persoană juridică în asentimentul executivului, dacă ne luăm după interpretarea lor. Acum vorbim despre un vot la persoană juridică. Adică când era vorba despre soluția de interpretare dată de noi, nu era corectă pentru că prin vot la persoană înțelegeam atât vot la persoană juridică cât și la persoană fizică.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-așa este dar nu asta este esența, doamna Pravăț. Nu ați înțeles esența. Esența este că actul administrativ...

Doamna Consilier Ionela-Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂȚ- nu, dacă

dumneavoastră, domnule secretar, lăsați-mă să termin și vă las. Dacă dumneavoastră spuneați că această modalitate de vot este complet legală...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-da.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-... grupul politic PSD nu se abținea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-dar eu ce am spus doamnă?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-... nu ați spus lucrul acesta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -am spus foarte clar că este legală și v-am explicat și de ce, pentru că nu este un act administrativ, nu se votează un act administrativ prin care se acordă drepturi unei persoane. Este o plângere la un act care face obiectul unei încălcări a legii.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -e o încălcare a legii și noi am făcut această plângere. Dar când s-a votat să se ia banii de la o persoană juridică, nu a mai fost vot secret, s-a făcut cu vot direct .

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - s-a făcut cu vot secret, domnul Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -cum, bugetul?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -doamna Pravăț!

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - de fiecare dată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -doamna Pravăț!

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -nu-i adevărat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -doamna Pravăț, când domnul Luca a votat ca să se i a banii de la...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -... votul la persoană.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -dar mă lăsați un pic? Când a votat să se a banii de la Poliția Locală să se ducă la club, a fost direct. Acum când se votează să se admită plângerea, că atunci s-a procedat greșit, trebuie secret. Eu am spus, aici legiuitorul nu prevede modalitatea expresă de vot secret pentru că nu este un act individual prin care să se acorde un drept. Nu-i dăm nici o bucată de pământ, nu le dăm nici o sumă de bani. Deci, oamenii nu reclamă decât atât, s-a încălcat legea.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - trebuie revenit asupra ei. Atât.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- domnul secretar, domnul secretar, domnul președinte, domnul președinte, domnul secretar, să înțeleg că noi am făcut un amendament în cadrul bugetului care este nelegal?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -da.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- care a fost nelegal?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -da.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- p entru că eu am niște reminiscențe cu amendamentele astea și nu vreau să mai greșesc. Bun și noi acum votând această plângere revenim la greșeala pe care am făcut-o. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -eu chiar mai făcusem un amendament în care se dă sarcină executivului să găsească altă sursă de alimentare pentru CSM.

(Nu se înțelege persoana care afirmă) - nu răspunde nimeni.

Domnul Romică CHINDRUȘ -Administrator Public -păi nu pot să vă răspund la momentul ăsta. De unde să găsesc patru milioane trei sute ?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -în momentul în care.Romică, lasă-mă puțin. În momentul în care acest proiect, această plângere ar fi acceptată, automat trebuie făcute demersuri în sensul ăsta. Păi e logic.

(Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege)

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -corect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -păi automat trebuie căutat și.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -în prima ședință e clar că trebuie se dea bani la CSM pentru că au contractele.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -avem un proiect care nu are stabilită modalitatea de vot. Revin. Nici secret, nici deschis.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -în moment ce s-a votat împotriva că e deschis, e logic.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -nu-i logic.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -atunci votează.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -eu nu înțeleg că-i logic.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -supune la vot că e secret și gata, apoi reglezi.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -eu nu-mi doresc să fie secret.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -păi uite propunerea doamnei Breahnă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - păi următoarea propunere, am.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -să facă doamna propunerea .

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -da.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - data viitoare când veți introduce acest proiect pe ordinea de zi, vă rog să propuneți dumneavoastră modalitatea de vot, pe modalitatea de vot completă a ședinței.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -data viitoare ...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- nu lăsați blank, domnul secretar, nu mai jucați bambilici cu noi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu am cum să o mai. Doamnă, dar chiar atât de mult are importanță modalitatea de vot la un proiect?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ați introdus modalitatea de vot pentru toate celelalte proiecte.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -pentru că erau pe ordinea de zi.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- mă lăsați să termin?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -da.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- peste ordinea de zi, da, dar au fost introduse de ieri peste ordinea de zi, de alaltăieri a fost?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu, nu de ieri.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ieri.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -de ieri.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- deci, de ce nu ați revenit astăzi...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -pentru că am avut.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- că s-a schimbat modalitatea de vot cu precizarea modalității de vot pentru aceste proiecte peste ordinea de zi?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -doamnă, în primul rând potrivit legii eu nu am obligația să vă transmit modalitatea 106

de vot. Eu trebuie să informez în fiecare ședință potrivit art. 243 cvorumul. Nu este o obligație, aia o fost, este o procedură de transparență tocmai pentru ca dumneavoastră să puteți ridica...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-nu o faceți nici pe asta...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -cum nu o fac? La fiecare proiect vă spun cvorumul și care este sistemul de vot, dar acum stăm de jumătate de oră să discutăm că e vot deschis, că e vot. Eu v-am spus, în această situație legea nu are o normă imperativă pentru că nu se acordă., pentru că așa cum a spus foarte corect domnul Huluță, atâta timp cât amendamentul a fost aprobat prin vot deschis în ședința deschisă, este normal că și plângerea împotriva lui să fie în aceeași situație pentru că de obicei fiecare act subsecvent trebuie să urmeze calea juridică a actului principal.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -și mai ales că noi, un grup, să zicem, de consilieri, susținem amendamentul dar să fie o sursă legală de transfer de bani, să fie legală, să se ia de la cheltuieli materiale și să se mute la CSM.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -vreți să faceți un amendament?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-nu, vreau să fac o precizare la aprecierile domnului Huluță. Dacă este legal sau nu este legal amendamentul domnului Vasile Luca, făcut în ședința anterioară, va stabili instanța competentă, sau vor stabili organele competente.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -exact, așa este.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-nu faceți aprecieri de genul acesta. Grupul politic PSD nu face amendamente ilegale și simpla apreciere că amendamentul domnului consilier Luca nu a fost supus discuției în comisiile de specialitate este una nefundamentată. Dar amendamentele doamnei Năstase au fost supuse în discuția comisiilor de specialitate? Pentru amendamentele doamnei Năstase, de ce nu ați făcut obiecțiuni de legalitate la Instituția Prefectului?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -pentru că amendamentul.

Doamna Consilier Ionela-Cristina   BREAHNĂ-PRAVĂȚ-dar   pentru

amendamentul primarului?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -amendamentul doamnei Năstase nu încalcă condițiile de fond, poate să încalce condițiile de formă. Acum, dacă mergem pe principiul ăsta, nu vă supărați, păi ar trebui să fac, pentru dumneavoastră, la fiecare amendament pe care-l ridicați să vă fac de nelegalitate. Dar repet, orice act administrativ are condiții de formă și de fond. Condițiile de fond privesc exclusiv încălcarea legii. Condițiile de formă sunt lovite de nulitate relativă în cel mai rău caz, peste care poate fi trecută, dar în momentul în care ne aflăm în fața unei încălcări flagrante ale unei norme imperative, este obligația noastră să aplicăm prevederile Codului administrativ. Dacă dumneavoastră ați spus că nu-i adevărat, eu nu am văzut avizul comisiei de specialitate din care face parte domnul Luca să fi conținut acel amendament, da?

Deci, acel amendament a fost ridicat în plenul consiliului. Mai mult decât atât, la acel amendament al doamnei Năstase, nu s-a ridicat nici directorul economic, nici directorul juridic care să spună că nu sunt legale. La celălalt amendament s-a ridicat tot compartimentul de specialitate și a spus foarte clar -” domnilor nu este legal, încalcă principiile de lege, normele imperative”. Nu s-a ținut cont de acest lucru. Noi ne-am făcut obligația și am atenționat. Deci așa, dacă spunem, nici un amendament de-al dumneavoastră după logica dumneavoastră nu a fost legal în patru ani de zile. Păi da, dar repet, repet, dacă putem să blocăm activitatea consiliului local o facem pentru orice chichiță juridică, dar peste condițiile de formă

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- de ce ați invocat această chichiță juridică ca și obiecțiune distinctă?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -păi pentru că este prevăzută în lege.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- nu-i adevărat. Ați invocat-o pentru acest amendament, trebuia pentru toate amendamentele.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -este prevăzut în lege și am invocat-o pentru un amendament care a încălcat condițiile de fond.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- domnul secretar, ați invocat această obiecție în mod distinct.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -doamnă, una e să fie un amendament legal și una e să fie un amendament ilegal.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- v-am mai zis, instanțele competente vor decide. Instanțele competente vor decide acest lucru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -și eu zic la fel, numai că în fața dumneavoastră, azi, este o procedură făcută de o instituție publică și de un sindicat pentru care după..., în funcție de rezultatul dumneavoastră se vor adresa bineînțeles, probabil, că nu au făcut procedura prealabilă doar să ne certăm noi acum. Doamne ferește!

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - doamna Dinu, aveți cuvântul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -e o simplă procedură prealabilă la care, din punctul meu de vedere, dumneavoastră aveți deplină autoritate.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU - doamna Dinu.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -eu am o întrebare care vreau s-o adresez domnului Administrator Public. Ședința de buget a fost când ? Acum două săptămâni. Ați identificat altă sursă bugetară pentru CSM, domnul Administrator ?

Domnul Romică CHINDRUȘ -Administrator Public - suntem în analiză.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - stați puțin. Sunteți în analiză de două săptămâni. Am înțeles că domnii aceștia de la Poliția Locală au venit că au să ne facă niște plângeri. Asta înseamnă că era o problemă prioritară pentru primărie. Domnii și doamnele, angajații Poliției Locale, sunt angajații dumneavoastră. Două săptămâni sunteți în analiză ? Dacă noi am fost în eroare și presupunem, să presupunem teoretic că nu suntem în regulă și că nu este corect de unde am făcut alocare bugetară. A fost ședința săptămâna trecută cu CORONAVIRUS, sau când a fost, am înțeles. De două săptămâni să înțeleg că sunteți în analiză ? Păi hai să suspendăm toate salariile să stăm în analiză până terminați dumneavoastră. În două săptămâni nu ați identificat o altă sursă bugetară pentru CSM ?

Domnul Romică CHINDRUȘ -Administrator Public -când consiliul local va lua această hotărâre, vom analiza și noi.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -nu, domnul Administrator, eu vă întreb altceva. Dumneavoastră, nu ați... Înțeleg și trebuie să audă și să înțeleagă și colegii de la Poliția Locală că în două săptămâni dumneavoastră nu ați avut o prioritate în a identifica o altă sursă bugetară pentru CSM.

(Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege)

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -domnul Administrator, mă ascultați ? Doamna Năstase.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -deci, doamna consilier are dreptul la un răspuns și vă rog frumos să-l dați punctual și la obiect.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -în două săptămâni, înțeleg că dumneavoastră nu ați identificat altă sursă bugetară pentru banii CSM-ului astfel încât să rămână banii pentru Poliția Locală. Deci, sunteți în analiză. Foarte bine, eu vă mulțumesc pentru răspuns, au aflat și colegii dumneavoastră de la Poliția Locală că de două săptămâni sunteți în analiză cu ce se va întâmpla cu salariile dumnealor. Da ? Asta-i eficiența primăriei și a administratorului, în analiză. Stimați colegi, domnul administrator este în analiză.

Domnul Romică CHINDRUȘ -Administrator Public -am identificat ...

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -mai devreme ați spus că sunteți în analiză.

Domnul Romică CHINDRUȘ -Administrator Public -am identificat, dar între timp a apărut și CORONAVIRUS. Ce vreți să fac ?

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -bun. Asta a fost acum câteva zile. În continuare să înțeleg că sunteți în curs de identificare. Bun. Ăsta-i interesul pe care-l arătați dumneavoastră. Asta am vrut să demonstrez și chiar dacă domnii de acolo nu spun da, cred că au înțeles lucrul ăsta.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -mai dorește cineva să intervină?

Domnul Romică CHINDRUȘ -Administrator Public -nu dați acum pe executiv.

Vă rog frumos să nu dați în executiv acum. Executivul nu are nici o vină că dumneavoastră ați tăiat bani de la Poliție.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -eu aș vrea să aud și părerea sindicaliștilor și a celor de la Poliția Locală pe care-i vizează direct.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-... apropo de executiv. Ați făcut o afirmație domnul Chindruș. Sunt ”n” instituții în acest Bacău care pornesc cu buget deficitar...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -doamna Breahnă, v-am dat cumva cuvântul?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-... lăsați-mă să termin.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -păi nu v-am dat cuvântul.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-...deci sunt ”n”

instituții care pornesc cu buget deficitar pe cheltuieli de personal...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -doamna Breahnă!

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-...și se suplimentează ulterior.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -doamna Breahnă!

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ok. O să rog să-mi dați cuvântul mai târziu.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -vă rog frumos, un pic de ordine. Aș vrea și eu să aflu un punct de vedere al celor direct implicați pentru că nu cred că este problema neapărat a celor de la primărie. Cred că este și problema celor care au votat amendamentul.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -ați cerut la un moment dat inițierea discuțiilor. Nu a intervenit nimeni. Eu așa am văzut.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -eu am solicitat acum verbal. Președinte, de data asta. Și solicit dacă au un punct de vedere să-l exprime. Asta a fost formularea.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - îl au și scris. Problema este,  dați-i

cuvântul domnului Chindruș că are ceva de spus pentru că.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -domnul Chindruș, doriți să interveniți?

Domnul Romică CHINDRUȘ -Administrator Public -din punctul meu de vedere dumneavoastră nu ați luat o măsură corectă și la această măsură nu pot să răspund la ... De ce ați tăiat dumneavoastră salariile la Poliție? Nu-i treaba mea dar dumneavoastră ați luat hotărârea. Dumneavoastră ați luat-o, consilierii locali.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -domnul Chindruș, dar trebuie să găsim și soluții pentru CSM și subscriu la această chestiune pentru că m-am interesat și într-adevăr și ei au o problemă și noi trebuie să găsim soluții și acolo. Noi nu rezolvăm, facem o dreptate printr-o nedreptate că eu asta vreau să nu se întâmple.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -domnul președinte, un minut. Să ne lămurească domnul administrator public. Este în curs de cercetare să caute filă bugetară sau nu este treaba dumnealui ? Unul din cele două răspunsuri și am încheiat, ca să nu lungim.

Domnul Romică CHINDRUȘ -Administrator Public -suntem în curs de analiză, am spus. Nu că nu este. Nu-mi puneți vorbe în gură.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -dar ați spus mai devreme. Ne uităm pe bandă, că nu e treaba noastră.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -ați spus că sunteți în analiză.

Domnul Romică CHINDRUȘ -Administrator Public -da și ce am greșit?

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -nu, după aia ați spus că nu e treaba dumneavoastră. Bun.

Domnul Romică CHINDRUȘ -Administrator Public - suntem în analiză.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - să fie clar pentru toți. Încă suntem în analiză după două săptămâni. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -deci, sumele au fost identificate numai că a apărut problema cu coronavirusul și automat a trebuit să căutăm și alte surse. Din câte știu eu de la doamna director economic, deja au pregătite niște surse dar acum suntem în niște discuții ipotetice pentru că în momentul în care dumneavoastră veți aproba, sau nu veți aproba plângerea, la ce o să-i mai folosească lui domnul Chindruș sau Poliței că a găsit sursele? Deci...

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU -chiar ați dat un răspuns foarte diplomat și mulțumim că i-ați făcut și temele domnului administrator .

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -dar eu nu am spus decât realitatea, să știți.

Domnul Romică CHINDRUȘ -Administrator Public -nu intru în jocuri politice, vă rog frumos.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -eu aș ruga colegii PSD, să votăm această plângere, să deblocăm și ceilalți consilieri cu care m-am mai consultat, vom iniția imediat la prima ședință presiuni să se găsească banii pentru CSM. Deci ca să nu mergem iar în procese, iar să așteptăm poziția prefectului, iar să așteptăm procese. Eu zic că cel mai ușor am trece de această chestiune, de această asperitate. Când va veni următorul primar, cu următorul consiliu local, va lua hotărârile care ., vis a vis de statul de funcții, vis a vis de organigrama Poliției Locale și nu numai. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -revin cu solicitarea. Ce procedură de vot propuneți? Momentan nu avem procedură de vot. S-a propus deschisă, a picat. Nu, asta nu înseamnă că e automat secret.

(Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege)

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -păi nu e, nu are procedură. Faceți propunere sau haideți să repet un pic ce am înțeles eu. Acest proiect dacă se aprobă, intră în administrație și se caută soluții pentru remedierea situației, oprindu-se toată acțiunea în cadrul administrativ. În condițiile în care nu se aprobă, acțiunea se duce în instanță și de acolo își urmează procedura legală.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -se duce la prefect, se blochează, se dă înapoi proiectul.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -cred că acesta este din punctul meu răspunsul. Vrem să fie rezolvată la primărie sau în instanță? Oricum.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - putem să dăm același răspuns pe care l-a dat domnul Chindruș?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -poftim?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - se poate da același răspuns? E în analiza instanțelor competente.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -nu sunt administrator public, nici nu mi-aș dori să fiu în poziția aia.

Domnul Romică CHINDRUȘ -Administrator Public -oricum, doamna consilier, să știți că executivul nu-i va lăsa fără salariu pe Poliția Locală. Fiți sigură de asta. Cel puțin noi, nu-i vom lăsa fără salarii.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - asta e și ideea, dar ați făcut atâta circ din problema asta.

Domnul Romică CHINDRUȘ -Administrator Public - dar nu scoateți...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - v-am spus. Sunt ”n” instituții în județul Bacău care pleacă cu buget deficitar pe cheltuieli de personal. Evident cu posibilitatea ca după prima rectificare bugetară, începând cu 1 iulie să se suplimenteze bugetul. E cazul instituției pe care o coordonez de ”n” ani.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -doamna.!

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - e cazul ”n” instituții.

Am discutat cu mai mulți directori de instituții.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -doamna Pravăț, aveți dreptate, dar eu pot să vă pun acum o întrebare?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - v-am zis, nu mă întrerupeți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu vă supărați.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - domnul secretar, vă rog nu mă întrerupeți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -o singură întrebare.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - vă rog, nu mă întrerupeți.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -vorbiți pe rând, vă rog frumos. Vorbiți pe rând.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - vă rog frumos, nu mă întrerupeți. Ce a zis domnul Chindruș mai devreme? Că executivul nu va lăsa Poliția Locală fără salarii. De ce? Pentru că deține pârghiile administrative în acest sens și toate aceste obiecțiuni de legalitate pe care le faceți sunt o mascaradă la adresa noastră, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -pot să vă pun o întrebare în calitate de profesionist pentru că dumneavoastră sunteți și profesor universitar.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - nu-mi spuneți mie...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu, nu. Este legal?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - când o să fiți profesorul meu și când eu o să fiu jurist, o să vă răspund.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu, eu sunt elevul dumneavoastră. Este legal din punct de vedere al Legii 273 cu care dumneavoastră lucrați, să se majoreze creditele bugetare aferente salariilor? Este sau nu este legal? Eu spun că nu, în calitate de jurist, pentru că așa spune Legea 273. O practică nelegală nu înseamnă că trebuie aplicată de toată lumea, doamnă. Și nu trebuie altcineva să vină să ne spună că încălcăm legea.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - e punctul...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu, e punctul pe care-l spune Legea 273, nu-l spun eu și ar fi trebuit să-l știți și dumneavoastră.

(Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege)

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu, aia e o practică neunitară cu încălcarea prevederilor legale, o adaptare la consecințele social-economice a unei societăți. Nu este o cale legală.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - proiectul de pe ordinea de zi și afirmațiile dumneavoastră nu sunt decât o încercare de intimidare a noastră. Atât, nimic mai mult, fără valoare juridică...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu sunt decât o aplicare legală. Eu, spre deosebire de dumneavoastră...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - colega mea Ioana Dinu a avut dreptate. Să găsească soluțiile executivul. Punct. Pentru că ...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -eu, spre deosebire...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -... sunt soluții. Nu bursele elevilor, da, ci alte soluții.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -eu, spre deosebire.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - știți foarte bine. Nu mai dați vina pe coronavirus. Sunt resurse în buget pentru oamenii aceștia să-și ia salariile.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -eu, spre deosebire de dumneavoastră, am invocat temeiuri legale. Nu am invocat practici. Da?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -din păcate, eu cred că Poliția Locală nu poate să beneficieze de atribuțiile pe care le are de exemplu Legea Învățământului, unde părinții alocă o sumă de bani instituțiilor pe care noi ar trebui să le finanțăm.

(Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege)

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -păi are doamnă, pentru că poate dumneavoastră nu mai scoateți bani din bugetul familiei, dar eu scot bani din bugetul familiei.

(Nu se înțelege persoana care afirmă)-domnul Crețu la ordinea de zi.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - domnul președinte, am o ...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -la ordinea de zi.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - am o propunere privind votul.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -vă rog.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - să deblocăm situația și oricum am înțeles poziția dumnealor. E clar rezultatul. Haideți să votăm secret, de exemplu. Dacă doriți secret, votăm secret sau votăm la vedere. Cum doriți dumneavoastră votăm, numai să votăm că poziția dumneavoastră e clară. Deci, haideți să aprobăm modalitatea de vot și apoi să votăm în consecință. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -vă spun de pe acum că dacă câștigăm în instanță nu mai discutăm de CSM. Nu mai discutăm după aia. Vă spun că dacă mă duc pe ...

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -supun la vot ...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - dacă venea și Adi Gavriliu cu sportivii aici în sală.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -doamna Breahnă!

Supun la vot propunerea domnului Ghingheș. Modalitatea de vot secret:

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ  -nu dumneavoastră

hotărâți...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -nu mai discutăm.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -cum adică nu mai

discutăm ?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -nu mai discutăm.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -cine este pentru?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- desființați dumneavoastră CSM-ul? Nu vă e rușine, domnul Huluță? Cum adică ...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -dumneavoastră nu vă e rușine să lăsați oamenii fără salarii?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -cine este împotrivă?

Cine se abține?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -și să-i trimiteți acasă? Nu vă e rușine?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...fără salarii? Noi am amendat bugetul CSM...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -ați făcut-o de pe 15 decembrie.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -domnilor consilieri!

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -Poliția ce sărbători a avut. ?

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -..este ultimul punct pe ordinea de zi.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -și Crăciun și Anul Nou și toate astea.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -putem să ne păstrăm puțin calmul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -v-ați bătut joc de oameni și acum îmi spuneți mie.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -domnul Huluță!

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -da, domnul președinte. Vorbește numai doamna Pravăț de când mă știu.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -fiți un domn în fața unei doamne, indiferent cât de mult sunteți provocat. Vă rog frumos. Supun la vot modalitatea de vot secret propusă de domnul Ghingheș. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Plecat din sală

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFtE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sală

18.

STAN GABRIEL

absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan dAniel-dragoș

x

TOTAL

11

4

Declar că voi vota deschis, adică voi anunța votul pentru.

(Se vorbește în afara microfonului, nu se înțelege)

Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana -Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerilor prealabile formulate de către Poliția Locală a Municipiului Bacău și Sindicatul „Independent” al Salariaților din cadrul Primăriei Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -15

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Art. 1. Se admite plângerea prealabilă nr. 19445/ 21.02.2020, completată prin adresa nr. 1759/ 27.02.2020 formulată de către Poliția Locală a Municipiului Bacău prin care solicită revocarea în parte a HCL nr. 20/ 2020,

  respectiv a modificării survenite în urma aprobării  amendamentului prin care  se

  diminuează   bugetul   Poliției   Locale   a

  Municipiului Bacău cu suma de 4.300.000 lei pentru majorarea bugetului Clubului Sportiv Municipal Bacău.

  Nu s-a adoptat

  7

  8

  0

  2.

  Art. 2. Se admite plângerea prealabilă nr. 19501/ 21.02.2020, completată prin adresa nr. 19814/ 27.02.2020 formulată de Sindicatul „Independent” al Salariaților din cadrul Primăriei Municipiului Bacău prin care solicită revocarea în parte a HCL nr. 20/ 2020

  respectiv a modificării survenite în urma aprobării  amendamentului prin care  se

  diminuează   bugetul   Poliției   Locale   a

  Municipiului Bacău cu suma de 4.300.000 lei pentru majorarea bugetului Clubului Sportiv Municipal Bacău.

  Nu s-a adoptat

  7

  8

  0

  3.

  Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

  Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Poliției Locale a Municipiului Bacău și Sindicatului ”Independent” al Salariaților din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

  Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  Nu s-a adoptat

  7

  8

  0

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -rog doamnele și domnii consilieri să ia cuvântul și să adreseze întrebări și interpelări executivului.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- săptămâna viitoare? Atunci îmi promiteți că vom discuta și Rapoartele Curții de Conturi? Am stabilit cu domnul director că vine la întâlnirea noastră. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU -doamnelor consilieri și domnilor consilieri, aveți întrebări și interpelări la adresa executivului? Dacă nu aveți, declar ședința consiliului local, a luat sfârșit.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 9                                                9                     9

BACĂU

CĂTĂLIN-BOGDAN CREȚU


SECRETARUL GENERAL AL MUN.

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Întocmit: Maria Adomnicăi , Nicoleta Matei

1

Consilieri prezenți - 16

2

Numărul consilierilor care au votat- 16