ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 584150 din  21.12.2020

Încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 27.11.2020.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Sărut-mâna, bună ziua. În conformitate cu prevederile art. 133 lit. ”a” și art. 134 alin. 1 lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 2331 din 20.11.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

În sală sunt prezenți un număr de 19 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul consilier Dorin Chirilescu (care a participat ulterior prin Skype), domnul consilier Laurențiu Chiciu (care a intrat ulterior), domnul Viceprimar Liviu Miroșeanu și domnul consilier Gigi-Nucu Candet.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 27.10.2020.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței din 27.10.2020?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

Absent

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

Absent

7.

CHIRILESCU DORIN

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU lOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

manolache cristinel

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

Absent

19.

mocanu ADRIAN

x

20.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

urban violeta

x

TOTAL

19

-

-

Cu 19 de voturi ”pentru ” procesul verbal al ședinței din data de 27.10.2020 a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 10.11.2020.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 10.11.2020?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

bitire dan-gabriel

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ ionela-cristina ’

x

4.

candet gigi- nucu

Absent

5.

cernic sebastian

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-nicolae      ’

Absent

7.

chirilescu dorin

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU lOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

manolache cristinel

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

Absent

19.

mocanu ADRIAN

x

20.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

urban violeta

x

TOTAL

19

-

-

Cu 19 de voturi ”pentru ” procesul verbal al ședinței din data de 10.11.2020 a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vă anunț că domnul Chirilescu este în continuare în carantină, am solicitarea din partea dumnealui ca, la voturile cu ”vot direct”, unde poate participa, să-l apelăm și să-și dea votul în direct. Vă mulțumesc mult. Dau cuvântul doamnei președintă de ședință, doamna Groza.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- Bună dimineața, doamnelor și domnilor consilieri. Mă bucur să ne revedem sănătoși și vă asigur că voi conduce lucrările de ședință în conformitate cu legea. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, pentru această ședință vă propun următoarea ordine de zi:

1.

Proiect de hotărâre   privind aprobarea încheierii unui contract de comodat care

să aibă ca obiect darea în folosință cu titlul gratuit, de către Municipiul Bacău către Spitalul Județean de Urgență Bacău, în scopul asigurării asistenței medicale in contextul epidemiologic COVID-19, a unor echipamente și dotări medicale în vederea utilizării în spațiul Spitalului ”Sfânta Maria” (Boli Infecțioase Adulți, Boli Infecțioase Copii, A.T.I.)

Inițiator -    DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică-Serviciul Tehnic

Investiții și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și

5.          ’       ’                                                                                                                                         ’

2.

Proiect de hotărâre   privind concesionarea directă a unor suprafețe de teren

situate în intravilanul municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău. Inițiator-DL.  Lucian-Daniel  STANCIU  -VIZITEU  -  PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5.

3.

Proiect de hotărâre   privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in

unele contracte de concesionare

Inițiator -    DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

4.

Proiect de hotărâre      privind modificarea Hotararii Consiliului Local al

Municipiului Bacau nr. 84/13.04.2012 prin care s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacau si a Regulamentului Local de Urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare

Inițiatori -    DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

-  DL. Cristian GHINGHEȘ - VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

5.

Proiect de hotărâre   privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL

intocmit pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL, STR. STADIONULUI, NR. 5 B din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: Buzduga Cosmin-Dumitru

Inițiator -    DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.

6.

Proiect de hotărâre   privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL

întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 7.347,00 m.p. teren din

strada Gheorghe Donici nr.2 și realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE UNITATE TURISTICA CU FACILITAȚI DE CAZARE, SALA EVENIMENTE, DEPOZIT MATERIALE, SALA EVENIMENTE, AMENAJARE PEISAGISTICA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. GHEORGHE DONICI, NR. 2 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata.

BENEFICIAR: S.C. CRISTAL-CONSTRUCT S.R.L.

Inițiator -    DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.

7.

Proiect de hotărâre   privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL

întocmit pentru ridicarea interdictiei definitive de construire pentru suprafata de 1.418,00 m.p. teren din B-dul Vasile Parvan, nr. 29 si realizarea lucrarilor de MODIFICARE SI SCHIMBARE DESTINATIE CLADIRE EXISTENTA IN CENTRU REZIDENTIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE (CAMIN DE BATRANI) SI EXTINDERE CU RESTAURANT, ANEXA GOSPODAREASCA SI IMPREJMUIRE TEREN, B-DUL VASILE PARVAN, NR. 29 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: CUCORANU MARINEL SI CUCORANU PAULA

Inițiator -    DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.

8.

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, către Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului a terenului în suprafață de 72 mp situat în Bacău, str. Bujorilor f.n.

Inițiator -    DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

9.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Inițiator -    DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția de Drumuri Publice și Compartiment Administrare

și Inventarierea Patrimoniului    și este transmis spre avizare comisiilor de

specialitate nr. 2, 3 și 5.

10.

Proiect de hotărâre privind dezlipirea terenului în suprafață de 88.386 mp situat în Bacău, strada Alexei Tolstoi

Inițiator -    DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

11.

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și ieșirea din indiviziune a terenului situat în Bacău, strada Războieni, nr.14.

Inițiator -    DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

12.

Proiect de hotărâre privind mandatarea împuternicirilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării/prelungirii pe 12 luni a Scrisorii de Garanție Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group SA deține conturi)

Inițiator -    DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

13.

Proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul Municipiului Bacau a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism cu Subcomisia de Estetica Urbana si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare

Inițiator -    DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

14.

Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului

Local al Municipiului Bacău.

Inițiator -    DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.                    ’                                                                                                                                        ’

15.

Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 128/2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri-terenuri proprietate privată a Municipiului Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere /concesionare.

Inițiator -    DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

16.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului aferent trimestrului III 2020 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în „Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX) pentru perioada 2019-2023” aprobat prin HCL nr. 134/19.04.2019

Inițiator -    DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.            ’

17.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului cererii de finanțare “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în municipiul Bacău” în cadrul apelului de proiecte POIM/881/9/1/ “Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”                        ’

Inițiator -    DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Agenția de Dezvoltare Locală Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

18.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 227/2020 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator -    DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   raportul   de specialitate de la Direcția Juridică și

Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5. ’              ’

19.

Proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Locale de Ordine Publică și abrogarea H.C.L nr. 44/28.02.2017.

Inițiator -    DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Poliția Locală a Municipiului Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

20A

PESTE ORDINEA DE ZI:

20A.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

20B

20.B.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 240 din 10.11.2020 prin care sunt desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de invățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020-2021

Inițiator -  DL.’ LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Învățământ, Cultură, Sănătate și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

20

Diverse.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- O să și retrag un punct de pe ordinea de zi...Două secunde. Punctul 15 o să vă solicit să-l retragem de pe ordinea de zi. Este vorba de o procedură care nu necesită o comisie așa specială. Aș vrea să-l transformăm într-o procedură operațională, la nivelul Municipiului Bacău, pentru aceste vânzări. Deci, să treacă prin fluxul administrativ. O să vin cu un regulament să-l aprobăm, dacă-i cazul, astfel încât în consiliul local să ajungă doar propunerea de vânzare direct, fără să mai fie o comisie. Comisia asta...Dacă cineva se îmbolnăvește, nu mai poate și trebuie iar să venim la dumneavoastră să schimbăm. Așa, intră în fluxul operațional al funcționarilor publici, de asta o să vă solicit s-o retrag de pe ordinea de zi, punctul 15. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Dragoș, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Da. Domnule primar, v-aș solicita și eu, dacă doriți, să mai retrageți un proiect de pe ordinea de zi și anume proiectul numărul 4, privind modificarea Planului Urbanistic General și al Regulamentului de Urbanism Local pentru că nu a avut o dezbatere publică serioasă, obiectivă, doar de 5 zile este, așa cum ați menționat și dumneavoastră la discuția cu oamenii de afaceri. Solicit o întâlnire cu Uniunea Arhitecților, cu oamenii de afaceri care sunt interesați pe acest subiect și cu cetățenii ca să vedem ce repercusiuni are această modificare. Așa este corect, așa ați spus în campanie că vom face dezbateri publice adevărate și vă solicit să avem o dezbatere de minim 30 de zile pe acest subiect. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Mulțumesc și eu, domnule consilier. Sunt total de acord cu ce spuneți dumneavoastră. Acest proiect de hotărâre abrogă modificări făcute în anul 2016, fără nici un fel de consultare. Deci, în primul rând, o să...Propus chiar de dumneavoastră, din ce spune domnul consilier. În primul rând, eu asta aș dori, să corectăm ce s-a făcut atunci și o să putem să discutăm pe larg, iar apoi, exact în consens cu ce spuneți dumneavoastră, în următoarele 2 luni să avem o dezbatere largă și cu Ordinul Arhitecților, alături de care voi semna un protocol de colaborare, ca să nu existe nici un dubiu aici, și cu dezvoltatorii, dar și cu cetățenii care acum merg pe stradă și nu pe trotuare. Deci asta vreau să facem și o să discutăm în detaliu la punctul 4 de pe ordinea de zi, motivația acestui pas și pasul următor, cu dezbaterea largă și un regulament de parcaje complet.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot ordinea de zi cu modificările propuse de inițiator, prin suplimentarea ordinii de zi cu proiectul 20 A și 20 B și prin scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 15. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

Absent

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

Absent

7.

CHIRILESCU DORIN

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

Absent

19.

mocanu ADRIAN

x

20.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

urban VIOLETA

x

TOTAL

19

-

-

Cu 19 de voturi ”pentru ” ordinea de zi a fost adoptată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi?

Domnul Consilier Dan-Gabriel BITIRE- La punctul numărul 12 eu mă voi abține.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -La punctul 12, da? Nu-i o abținere, cred că e o neparticipare, dar...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Neparticipare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Exact.

Alte situații? Dacă nu sunt altfel de situații, dau cuvântul doamnei președintă de ședință.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum v-au fost transmise pe e-mail, iar pentru proiectul de hotărâre 20 A avem ”vot deschis” și pentru proiectul 20 B avem ”vot secret”. Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA       ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

Absent

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

Absent

7.

CHIRILESCU DORIN

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

Absent

19.

mocAnu ADRIAN

x

20.

munteanu mihai-cătălin

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

urban VIOLETA

x

TOTAL

19

-

-

Cu 19 de voturi ”pentru ” modalitatea de vot a fost adoptată.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule secretar, aveți cuvântul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Există toate rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru toate proiectele de hotărâre.

 • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlul gratuit, de către Municipiul Bacău către Spitalul Județean de Urgență Bacău, în scopul asigurării asistenței medicale in contextul epidemiologic COVID-19, a unor echipamente și dotări medicale în vederea utilizării în spațiul Spitalului ”Sfânta Maria” (Boli Infecțioase Adulți, Boli Infecțioase Copii, A.T.I.)

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU -Ținând cont de accentuarea problematicii COVID 19 și de preocuparea administrației pentru sănătatea cetățenilor vă propun să discutați oportunitatea dării în folosință gratuită către Spitalul Județean de Urgență a unor echipamente aflate în inventarul Municipiului Bacău. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra acestui proiect? Dorește cineva să ia cuvântul? Nu? În regulă. Domnule Popovici, aveți cuvântul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

4.

CANDET GIGI- NuCu

Absent

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

Absent

7.

CHIRILESCU DORIN

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

Absent

19.

mocAnu ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

19

-

-

Cu 19 de voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unor suprafețe de teren situate în intravilanul municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Este vorba în mare parte de concesionare de terenuri pentru o extindere de balcoane la apartamente: 4 mp, 7 mp. Vă propun să deliberați asupra oportunității. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra proiectului? Ar dori cineva să ia cuvântul? În regulă. Cred că putem trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind concesionarea directă a unor suprafețe de teren situate în intravilanul municipiului Bacău, proprietate privată a Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 19

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART. 1 - (1.1.) Se aproba concesionarea directa catre d-na Foltea-Crețu Loredana, a suprafeței de 4,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau situat in intravilanul Municipiului Bacău, nr. cadastral 87135, inscris in cartea funciara 87135 UAT Bacău, pentru realizarea unei extinderi - balcon ce va avea destinația de locuință,    cu    respectarea    materialelor,    formei,

  dimensiunilor, finisajelor, cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdicția de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXEI NR. 1 - parte integranta din prezenta hotărâre.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  2.

  (1.2.) Se aproba concesionarea directa către d-nii Butnariu Cornelia-Adriana si Butnariu Robert, a suprafetei de 7,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacău situat in intravilanul Municipiului Bacau, nr. cadastral 87192, înscris in cartea funciara 87192 UAT Bacau, pentru realizarea unei extinderi - balcon ce va avea destinatia de locuinta,    cu    respectarea    materialelor,    formei,

  dimensiunilor, finisajelor, cromaticii si a raportului plin/gol identice cu a balcoanelor de la etajele superioare si cu interdictia de a executa usi de acces spre exterior, conform ANEXEI NR. 2 - parte integranta din prezenta hotarare.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  3.

  (2) Durata concesiunii este de 25 de ani.

  ART. 2 - Se aproba redevența in suma de 35,1174 lei/m.p./an pentru terenurile prevazute la art. 1, conform fisei de calcul ANEXA NR. 3 - parte integranta din prezenta hotărâre.

  ART. 3 - Se aproba Contractul de concesionare-cadru conform ANEXEI NR. 4, parte integranta din prezenta hotărâre.

  ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

  ART. 5 - Se împuternicește Dl. Primar al Municipiului Bacău sa semneze contractele de concesionare cu persoanele menționate la ART. 1 din prezenta hotarare.

  ART. 6 - Prezenta hotărâre va fi comunicata D-lui Primar al Municipiului Bacău, persoanelor nominalizate la Art. 1, Compartimentului   Administrarea   si   Inventarierea

  Patrimoniului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacău si Compartimentului Evidenta Concesionari.

  ART. 7 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului - Judetul Bacău, in vederea verificarii legalitatii.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Doamna președintă, pentru operativitate, am putea trece la următorul punct de pe ordinea de zi, până se numără voturile.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt perfect de acord.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in unele contracte de concesionare

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc. În baza unor hotărîri adoptate de consiliul local, au fost încheiate contracte de concesionare. Pe aceste terenuri s-au edificat construcții, care au fost ulterior înstrăinate sau au revenit moștenitorilor legali, în baza dreptului de succesiune. Astfel, avem cereri pentru ca aceștia să continue contractul de concesiune aprobat pentru terții inițiali de către consiliul local. Astfel că vă rog să dispuneți, să analizați oportunitatea. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra acestui proiect? Dorește cineva să ia cuvântul privitor la acest punct de pe ordinea de zi? În regulă. Atunci o rog pe doamna Violeta Urban să prezinte procesul verbal încheiat pentru punctul 2 de pe ordinea de zi și putem trece la o nouă procedură de vot secret. (Doamna Urban prezintă rezultatul votului secret pentru punctul 2 de pe ordinea de zi). Mulțumim frumos, doamna Urban, rog comisia să treacă la procedura de vot secret pentru punctul 3.

A intrat în sală dl. consilier Chiciu Laurențiu-Nicolae- 20 consilieri în sală.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in unele contracte de concesionare.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART. 1 - (1) Se aproba transmiterea dreptului de

  concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 68615/05.02.2018 încheiat pentru suprafata de 27,50 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la d-na Burducea Cornelia la dl. Ungureanu Mihăiță.

  S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

  2.

  (2) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 30518/07.09.1999, incheiat pentru suprafata de 11,00 m.p. teren de la dl. Ungureanu Albert la dl. Rusu Mihail-Manuel.

  S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

  3.

  (3) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 29123/31.08.2001, incheiat pentru suprafata de 27,50 m.p. teren de la dl. Zamfirache Mircea-Sebastian la dl. Baciu Tiberiu.

  S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

  4.

  (4) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68984/23.06.2017, incheiat pentru suprafata de 30,00 m.p. teren de la dl. Vîță Florin-Octavian la dl. Strat Vasile.

  S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

  5.

  (5) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 11036/28.03.2005, incheiat pentru suprafata de 26,40 m.p. teren de la dl. Mustea Iulian la dl. Vaman Daniel-Nicolae.

  S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

  6.

  (6) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 26807/26.08.2002, incheiat pentru suprafata de 19,55 m.p. teren de la dl. Bardașu Valentin la d-nii Ghiurcă Romeo si Olaru Mihaela.

  S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

  7.

  (7.1.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 100622/28.10.2009, incheiat pentru suprafata de 11,16 m.p. teren de la d-nii Irimia Traian si Irimia Carmen-Ilona la d-na Ilie Rodica.

  S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

  8.

  (7.2.) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 56569/10.12.2007, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 69520/08.12.2014, incheiat pentru suprafata de 19,90 m.p. teren de la d-nii Irimia Traian si Irimia Carmen-Ilona la d-na Ilie Rodica.

  S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

  9.

  (8) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 33161/29.09.2020, incheiat pentru suprafata de 9,68 m.p. teren de la S.C. ELECTROPAS S.R.L. la dl. Pascariu Constantin.

  S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

  10.

  (9) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 69805/06.12.2018, asa cum a fost modificat prin Actul Aditional nr. 68976/19.04.2019, incheiat pentru suprafata de 13,67 m.p. de la dl. Daba Alexandru-Mario la d-na Dinu Coca.

  S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

  11.

  (10) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 19742/16.06.1999, încheiat pentru suprafata de 28,44 m.p. teren de la dl. Plămadă Gică-Ovidiu la d-na Preda Maria.

  S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

  12.

  (11) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 39999/177/02.11.1998, incheiat pentru suprafata de 18,00 m.p. teren de la S.C. EXTAZ S.R.L. la dl. Prodan Corneliu-Constantin.

  S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

  13.

  ART. 2  - Se împuternicește dl. Primar al

  Municipiului Bacau sa semneze contractele de concesionare cu proprietarii construcțiilor.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacău - Compartiment Evidenta Concesionari.

  ART. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicata

  persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Încasări Debite.

  ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Institutia Prefectului - Judetul Bacau, in vederea verificarii legalitatii.

  S-A ADOPTAT

  20

  0

  0

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 84/13.04.2012 prin care s-au aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacau si al Regulamentului Local de Urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Bine, mulțumesc. În 2016 s-a aprobat o hotărâre de consiliu local, s-a votat, care modifica acest Regulament Local de Urbanism fără nici un fel de dezbatere publică și scădea numărul de locuri de parcare /apartament de la 1,5 la 1 și la fel, reducea și spațiul necesar de amenajare pentru biciclete, în cazul clădirilor cu mai mult de 6 locuințe. Ulterior, în 2018 a fost aprobată de același consiliu local și politica de parcare a municipiului, care evidențiază un deficit enorm de parcare, de peste 1.000 de locuri de parcare /cartier. Astfel, considerăm că este necesar pentru acest moment să stopăm accentuarea deficitului de locuri de parcare în municipiul Bacău, iar în următoarele 2 luni, împreună cu organizația Ordinul Arhitecților din Bacău, alături de constructori și de cetățeni, să avem o dezbatere amplă, prin care să creăm un regulament de parcaje complet. Există în acest moment...Au fost cereri de certificate de urbanism care au sosit pe masa mea, care prevedeau, de exemplu, transformarea unui parter unde erau parcări în spații comerciale, iar parcările să fie prevăzute la 250 de metri. Au existat în ultimii ani blocuri care au fost construite care prevedeau parcări la 200 de metri, s-au edificat, apartamentele au fost vândute, iar ulterior, pe locul destinat parcării, au fost construite alte blocuri. Astfel, suntem în situația în care pe numeroase străzi din municipiul Bacău, în toate cartierele, cetățenii nu mai pot merge pe trotuare, ci merg pe stradă. Prin această hotărâre oprim accentuarea deficitului și aveți asigurarea mea că-n următoarele 2 luni voi veni în fața voastră cu un regulament de parcaje complet, pentru că nici ce va rămâne în vigoare după abrogarea acestei hotărâri din 2016 nu este suficient. Există un vid legislativ legat de parcările de birouri, parcările legate de unitățile sanitare. De exemplu, la unitățile sanitare numărul de parcări este luat în funcție de angajați și avem unități sanitare de mii de metri pătrați care au venit să se autorizeze, spunând că vor angaja 3 oameni. În mod evident fals, dar, conform propriilor reglementări din planul urbanistic, nu avem ce face, decât să-i autorizăm așa. Deci, această hotărâre de astăzi, și vă rog să deliberați dacă o considerați oportună, va stopa accentuarea deficitului de locuri de parcare pentru că deja au existat cereri pe care n-am putut să le refuz și le-am semnat și așa am evita ca-n următoarele 2 luni să apară altele care pot crea un deficit și mai mare de locuri de parcări. Aceasta este motivația proiectului și vă rog să deliberați în consecință. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 3, 4 și 5) și nefavorabil (2) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Propun să așteptăm numărarea voturilor pentru punctul 3 și după aia să trecem la discuții asupra proiectului. Bănuiesc că sunt persoane care doresc să ia cuvântul. Privitor la punctul 4 de pe ordinea de zi aș dori să știu cine dorește să ia cuvântul. Domnul Ghingheș, urmat de domnul Dragoș Ștefan. N-am mai văzut pe nimeni cu mâna ridicată. A, și domnul Crețu.

Domnul Viceprimar Cristian GHINHEȘ- Mulțumesc, doamna președinte. În calitate de coinițiator al proiectului, aș dori să fac o serie de clarificări și să încep prin a spune că în 2016 a fost modificat Regulamentul Local de Urbanism fără absolut nici o dezbatere publică, modificându-se indicatorii inițiali pentru locurile de parcare, exact în beneficiul dezvoltatorilor imobiliari. Așa ne-a spus atunci inițiatorul acelui proiect de hotărâre, domnul Dragoș Ștefan, prezent astăzi tot aici între noi. Același Dragoș Ștefan care, în campania electorală, trona pe toate gardurile faptul că noi avem deficit de parcare și că trebuie să facem parcări rezidențiale. Plecăm de la aceste chestiuni ca să știm ce discutăm.

Vreau să deschideți, dacă aveți ocazia, procesul verbal al ședinței din 2016, ședință din 29 decembrie 2016 pentru că atunci au trecut această modificare și să vedeți care a fost motivația, că am întrebat în mod repetat atunci, în ședință: ”Care este motivația pentru această modificare a Regulamentului Local de Urbanism, astfel încât să reducem necesarul de locuri de parcare la fiecare bloc nou?” Și pot, efectiv, să vă citez: ”Venim în sprijinul investitorilor.” Asta a spus, asta s-a spus atunci. Practic, noi astăzi suntem în fața unei reparații a acelei modificări, unei abrogări și pe lângă abrogări, să și scoatem o prevedere absolut aberantă, de actualul primar a fost nevoit, că nu avea încotro, să semneze autorizații de construire referitoare la investiții care presupun parcări la 250 de metri față de blocul respectiv. 250 de metri. Spuneți-mi mie ce cetățean parchează mașina pe-o tarla la 250 de metri, cu sacoșele, că vine de la supermarket și vine înapoi acasă? Spuneți-mi! Deficitul de locuri de parcare în municipiul Bacău astăzi este de aproximativ de 1.000/cartier. N-am inventat-o noi, o spune politica de parcare, document aprobat în consiliul local. Evident, urmează în următoarea perioadă, și aveți și astăzi pe ordinea de zi la rectificare, un audit general pe parcări. Acel audit va cuprinde și realizarea unui regulament și punem bazele pe fiecare cartier a viitoarelor parcări rezidențiale. O idee bună, de altfel, de care avem nevoie, dar, până atunci, ca să venim în întâmpinarea acelor politici de parcare ce nu au fost aplicate chiar dacă această politică de parcare datează deja de 2 ani, până atunci trebuie să reparăm Regulamentul Local de Urbanism, astfel încât acest deficit de locuri de parcare să nu mai fie accentuat la fiecare construcție nouă din municipiul Bacău. Deci, cu fiecare construcție din municipiul Bacău, în loc să avem, cum spunea Regulamentul Local de Urbanism inițial, din 2012, trei locuri de parcare, avem două. Deci la fiecare trei locuri- avem două, c-au redus de la 1,5 la 1. Și vreau și acum să le mulțumesc pentru atunci, în ședință, când o serie de consilieri locali din opoziție au fost de partea bună a baricadei. Mă refer la domnul Botoi, mă refer la domnul Crețu pe care-l văd astăzi din nou, aici, toți liberalii de-atunci: domnul Fechet, doamna Lazăr, domnul Bîrzu, domnul Manolache, atunci a fost împotriva acestei modificări abuzive și-i felicit și le mulțumesc și sper ca împreună astăzi să reparăm acea nedreptate pe care au făcut-o, în primul rând, cetățenilor și spațiului public din municipiul Bacău. Contez foarte mult pe o consecvență în acest sens, mai ales din partea acestor consilieri, dar contez, de exemplu, și pe bunăvoința sau, mă rog, buna credință a grupului PSD-PPUSL, care a înțeles și-am văzut că pe parcursul cel puțin al ultimului an, și-a dat seama că au fost o serie de..., nu știu, nereguli în zona de urbanism și cumva, și-au modelat comportamentul în acest sens și cred că astăzi putem, iarăși, împreună, să reparăm anumite greșeli de atunci. Vă mulțumesc și contez pe deschiderea dumneavoastră să reparăm aceste nereguli instituite atunci, repet, venind în sprijinul investitorilor. Și noi suntem de acord să susținem investitorii, dar să știți că am avut blocuri și investitorii au prosperat și înainte de 2016 cu acel Regulament Local de Urbanism. Haideți să ”prospere ”, în ghilimele, și cetățenii, să nu mai aibă parcări la 250 de metri de apartamente și deficit de locuri de parcare, astfel încât nu putem să ne plimbăm copiii pe trotuar, pentru că trebuie să parcăm pe trotuar în toate cartierele. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Dragoș Ștefan, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Da, mulțumesc. Frumoasă pledoaria politică a domnului viceprimar. I-aș sugera să meargă și la Oradea, la Iași, la Galați, la Timișoara, la Suceava, la Cluj, în consiliul local, acolo unde regulamentul de Urbanism prevede un loc de parcare pentru un apartament până la 100 metri pătrați. Poate-i convinge și pe acei consilieri de la diverse grupuri politice sau primari. Domnule viceprimar, credeam c-ați învățat mai multe în cei 4 ani de consilier local. Dacă dumneavoastră îmi spuneți astăzi că rezolvăm deficitul de locuri de parcare prin punerea către dezvoltatori a 1,5 locuri de parcare, vă înșelați. Dacă un dezvoltator construiește pe Ștefan cel Mare, îmi spuneți și mie cum rezolvați deficitul de locuri de parcare de pe Carpați? Sau de pe Bicaz? Ce legătură are dezvoltatorul imobiliar care oricum asigură un loc de parcare în acest moment? Câte locuri de parcare a făcut administrația actuală și poate și cea veche, da, locuri rezidențiale, locuri de parcare pentru a-i elimina? De aceea am zis în campania electorală că este nevoie de locuri de parcare, dar nu să împovărăm dezvoltatorii să ne facă ei locuri de parcare, domnule viceprimar. Deci, aș vrea să-mi spuneți cum rezolvați dumneavoastră deficitul de locuri de parcare de pe Carpați, din alte zone, punând 1,5 locuri de parcare pentru construcțiile noi. Să nu uităm că singurele construcții..., singurele locuri de parcare decente, moderne sunt cele care le-au creat dezvoltatorii imobiliari în Bacău. Așa că puneți mâna și faceți acele parcări rezidențiale, după ce le faceți, chemați-i și pe dezvoltatori să facă și ei ce-a făcut Primăria Bacău, dați-le un bun exemplu și mai spuneți-le băcăuanilor că această hotărâre, pe care noi am luat-o în 2016, am luat-o după ce ne-am consultat cu Uniunea Arhitecților, cu Poliția Rutieră și cu Consiliul Județean și ne-am uitat ce se întâmplă la Iași, la Suceava, la Galați, ca să nu vă mai spun de Oradea, Timișoara și Cluj, da? Dacă astăzi acest regulament va trece, băcăuanii trebuie să înțeleagă următorul lucru: că-n perioada următoare vor fi mai puține locuri de muncă în municipiul Bacău, pentru că acești dezvoltatori vor merge să investească în alte zone unde își pot obține un profit, locuințele care se vor construi...Nu râde, domnule Ghingheș, că nu sunteți om de afaceri și nu știți ce înseamnă să investiți. Locuințele care se vor mai construi vor fi cu minim 30% mai scumpe, cele noi, față de ce se întâmplă astăzi și veți încasa mai puține taxe și impozite în municipiul Bacău, pentru că nu veți avea dezvoltare economică. 100 de apartamente construite în municipiul Bacău, domnule primar, domnule viceprimar, înseamnă o dezvoltare economică, nu numai a dezvoltatorilor, așa cum îi numiți dumneavoastră ”rechini imobiliari” și îi etichetați în tot felul. Când se construiește un bloc sunt și alți agenți economici implicați: cei care construiesc, cei care fac mobilă, marii retaileri, da, care vând tot felul de obiecte. Deci economia se dezvoltă pe orizontală, domnule viceprimar, ar trebui să învățați și lucrul acesta. Eu, ca inițiator în anul 2016, nu pot să mă dezic de acea gândire și atât timp cât mă trag din mediul antreprenorial, îi voi susține nu numai declarativ pe cei care investesc în Bacău și-n campania electorală, și când au nevoie de sprijin și de un partener în primăria Bacău și-n consiliul local, îi împovărăm. Eu propun astăzi, pentru că domnul primar nu a vrut să-l retragă de pe ordinea de zi, de ce să nu intre în vigoare acest regulament peste doi ani? Pentru că oamenii de afaceri...Să intre abrogarea, domnule primar, peste doi ani, pentru că oamenii de afaceri și-au făcut un plan de afaceri pe termen mediu și acum un an sau acum șase luni nu se așteptau la această decizie. Deci, putem bloca mediul economic și din acest punct de vedere, trebuie anunțați, nu de pe-o zi pe alta, să-i punem în fața faptului împlinit. Este incorect pentru acești oameni de afaceri și pentru tot mediul de afaceri din municipiul Bacău să-i punem în fața faptului împlinit, de pe o zi pe alta. Să le dăm doi ani de zile răgaz, să le spunem ce se va întâmpla peste doi ani, să-și ia și ei măsurile necesare, să vadă dacă mai investesc în municipiul Bacău și atunci cred că este corect. Iar referitor la dezbaterea publică, ne reproșați că n-am făcut-o noi, dar de ce n-ați făcut-o dumneavoastră acum? Lăsați ce-am făcut noi în 2016, de ce n-ați făcut dumneavoastră dezbaterea publică corect, 30 de zile, acum? Eu atât am vrut să vă spun și cred că este corect ca această modificare de regulament să intre în vigoare peste doi ani de zile, nu așa, de azi pe mâine. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Cristi, te rog să răspunzi punctual la întrebările domnului...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Da, mulțumesc. Încerc să înțeleg: deci, revenirea la regulamentul inițial ar trebui să intre în vigoare peste doi ani. Dar cum le spunem cetățenilor că în acești doi ani, sute de locuri, probabil zeci, sute de locuri de parcare din nou nu vor apărea, tocmai din cauza faptului că ați modificat atunci Regulamentul Local de Urbanism fără nici o dezbatere, fără nici un studiu, pentru că vreau să vă spun că Planul Urbanistic General, care cuprinde și Regulamentul Local de Urbanism, este alcătuit pe baza a numeroase studii. De obicei, procesul durează undeva la 2-3-4 ani, depinde de UAT. Deci, atunci când arhitecții și cei care au pus în regulament indicatorul de 1,5, au știut ce-au făcut. Probabil se gândeau la deficitul de parcare, atunci, în 2012. Venind dumneavoastră în 2016, ați accentuat acest deficit, lucru arătat și de politica de parcare. Și mi-a plăcut întrebarea dumneavoastră de la început și mi-am pus-o și eu pe parcursul ultimilor ani. Evident că vom găsi răspunsuri și deja am găsit răspunsuri în noua administrație, cum că: de ce n-ați făcut locuri de parcare în ultimii patru ani? Și chiar mi-ar plăcea să explicați cetățenilor cum dumneavoastră ca... , mă rog, vă erijați în mare reprezentant al oamenilor de afaceri, să le explicai cum, de fapt, puneți în balanță interesul oamenilor de afaceri și cu interesul public al cetățenilor care nu au, efectiv, în anumite cartiere, cum să-și plimbe copiii în cărucioare. Deci, oamenii de afaceri, ca dumneavoastră, trebuie să fie..., mă rog, ca dumneavoastră, sau oamenii de afaceri pe care dumneavoastră credeți că-i reprezentați, sunt, pe bună dreptate, numiți ”rechini imobiliari” atunci când se gândesc doar la ei și la profitul lor și nu la interesul general. Trebuie să fie un echilibru, asta înseamnă o afacere onestă și avem o grămadă de oameni de afaceri în Bacău și o grămadă de dezvoltatori care construiesc gândindu-se și la confortul cetățenilor din cartiere. Mulțumesc.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Domnule viceprimar, dar e atât de simplu: dezvoltatorii fac locuri de parcare pe proprietate privată, nu are legătură cu ce se întâmplă în spațiul public, haideți ca să ne-nțelegem. Ce se va întâmpla? Dacă noi modificăm astăzi regulamentul, ca să-nțeleagă cetățeanul, un dezvoltator care voia să facă un P+5 nu va mai avea locuri de parcare pentru P+5, va avea pentru P+3, P+4, va mări prețul apartamentului și va crea 1,5 locuri de parcare pe proprietate privată, nu va reduce deficitul dumneavoastră, domnule viceprimar, pe Carpați sau pe Metalurgiei. Dacă el face pe proprietate privată, nu intră nimeni acolo că este loc de parcare contra cost, mergeți și vedeți realitatea. Nu păcăliți oamenii. Dezvoltatorii fac locuri de parcare private pentru cei care cumpără apartamente. Nu duceți discuția în eroare și mergeți și vedeți bunele practici de la Cluj, Oradea, care sunt cu un singur loc de parcare pentru un apartament. De ce nu vă uitați și la cei de lângă noi? Galați, Suceava, Iași, de ce nu vedeți lucrurile acestea? Deci, încă odată, ca să ne-nțelegem: dezvoltatorii vor accepta probabil, că n-au încotro, dar vor mări prețul apartamentelor, vor mări prețul locurilor de parcare, dar nu vor ajuta la eliminarea deficitului locurilor de parcare. Primăria trebuie să facă locuri de parcare pe domeniul public, lăsați-i pe dezvoltatori, că ei oricum își fac locuri de parcare decente și serioase.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Jumătate de minut, vă rog. Haideți să vă explic cum e cu impactul privat-public pe locuri de parcare. Am făcut mobilitate urbană și totuși vreau să fac această precizare. În clipa în care nu avem suficiente locuri de parcare pe parcela privată pentru noile apartamente, evident că impactul se va răsfrânge în primul rând asupra locurilor de parcare sau asupra spațiului public, pe care dumneavoastră mai înainte îl clamați. Deci, în clipa în care ai deficit pe parcela privată, automat tu ocupi spațiul public, e absolut logic. Dar dumneavoastră ați fost viceprimar patru ani și patru ani n-ați făcut nimic pentru locurile de parcare din municipiul Bacău și acum vreți să continuăm această perpetuare a deficitului, doar pentru că anumiți oameni care au sărit la cap în mandatul dumneavoastră trebuie să prospere în continuare, așa cum i-ați ajutat. Ăsta-i adevărul.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnul Crețu, apoi domnul Cernic și domnul Dinu.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Vă mulțumesc, doamna președintă. Având în vedere că la Comisia 2 la care sunt președinte, avem un vot nefavorabil, mă simt obligat să vă transmit ceea ce poate s-a discutat acolo și nu a ajuns poate la toate persoanele din această sală. Se invocă deficitul de locuri de parcare. Cine a fost împiedicat până acum să inventarieze toate locurile de parcare din municipiul Bacău și să le gestioneze în așa fel încât să scadă acest deficit? Nu cred că a împiedicat nimeni. După aceea, am mai auzit că se invocă acel procent de 1,5 locuri de parcare/apartament, suprafață construită, și așa mai departe. Aș dori să nu mai invocați specialiști, arhitecți, urbaniști pentru că, pentru stabilirea acestui indicator, nu au fost consultați nici în 2016, nici în 2012 când s-a făcut PUG-ul, nu au fost consultați. Dacă ați avut consultări cu diferite persoane pe care le cunoașteți, care au această profesie, alea sunt discuții private, nu sunt dezbateri profesionale. Și aș vrea să începem aici o dezbatere profesională, nu politică. Prin urmare, rolul meu nu este să plâng de milă investitorii sau să-mi bat joc de cetățeni. Rolul meu este să fac un echilibru între interesul public și interesul celorlalți participanți la viața publică, agenți economici, investitori, și așa mai departe. În ceea ce privește problematica locurilor de parcare, cred că ar trebui desfăcută în mai multe zone: ce se întâmplă în zona centrală ridică niște probleme, ce se întâmplă în zone mai periferice, dacă mi se permite să spun așa, este o altă discuție. Oricum, comun între cele două zone, pe care le identific eu cât de cât acum, este omul, care trebuie să stea în centrul discuției, nu mașina, nu calea de circulație, nu toate celelalte aspecte. Cetățeanul, care sunteți și dumneavoastră și sunt și cei care ne privesc. În funcție de zone trebuie să abordăm politici de parcare care să rezolve problemele zonei respective. Din păcate, acum revenim la un regulament de...RLU, Local de Urbanism, în care nu găsim toate funcțiunile, așa cum a spus și domnul primar, nu găsim toate funcțiunile reglementate. Sunt funcțiuni, și-o să avem proiecte pe ordinea de zi astăzi, în care nu știm câte locuri de parcare trebuie să alocăm, dar noi ar trebui să aprobăm acele proiecte. După aceea, aș mai face o precizare vizavi de modul în care se calculează aceste locuri de parcare. Ele se raportează la suprafața construită desfășurată. După cum vedeți și în proiecte, este acel SCD. Păi, pentru ce să aloc un loc de parcare pentru casa scării? Pentru coridoare? Pentru spații în care nu locuiește nimeni. Și de ce să nu fac raportarea la suprafața utilă a apartamentului? În felul ăsta, mă raportez direct la utilizator. Și dacă suprafața respectivă depășește anumiți parametri, stabilesc un cuantum mai mic sau mai mare, un număr de locuri de parcare mai mic sau mai mare, în funcție de zonă. După aceea, se vorbește în proiect despre 60% parcaje în interiorul clădirii sau subterane. Păi, un teren care se află în centrul Bacăului poate să aibă o valoare/ metru pătrat și peste 200 de euro, ca și valoare teren. Dacă iau un loc de parcare și stabilesc 12,5 metri pătrați locul de parcare, plus toate spațiile aferente: căi de circulații, structură și așa mai departe, ajung undeva spre 30 de metri. Înmulțiți 30 de metri cu 200 euro/metru pătrat și vedeți că vă dă valoarea locului de parcare neamenajat, dacă discutăm și de valorile astea. Dar poate valorile nu mai intră în discuție în momentul în care interesul public este să dezvolt un spațiu public pentru cetățeni, în momentul în care vreau să dezvolt pietonal și nu vreau să ocup resursa, din punctul meu de vedere, cea mai de preț a unui municipiu, acea a terenului. Nu vreau s-o ocup cu parcări și atunci aș putea să trec într-un regulament ca procentul de ocupare a terenului cu suprafețe destinate parcajelor să fie zero. Sunt soluții, nu trebuie neapărat să le bag în subteran. Sunt soluții, dar, din păcate, ceea ce observ prin acest proiect este că ceea ce s-a blamat în vechea administrație, într-un fel, se face și acum. Nu o spun că este o intenție, o spun ca și o constatare. Aș dori să văd un proiect într-o lună de zile, hai, două luni de zile, că poate sunt discuții aprinse, un proiect articulat, coerent, pe care să-l putem folosi și după ce o să se aprobe acel PUG de care vorbim și pe care o să-l așteptăm peste patru ani de zile. Pentru că astăzi eu înțeleg că frica este că vor veni proiecte cu parcări la 250 de metri distanță. Corect, haideți să anulăm acea prevedere cu 250 de metri, sunt total de acord. Dar haideți să mai schimbăm și suprafața construită în suprafață utilă, că este un plus și pentru investitori și nu afectează cu absolut nimic cetățenii. Aș dori să văd o abordare mai tehnică și să renunțăm un pic la politică. Astăzi, eu, în acest proiect, eu nu mă pot raporta, din punct de vedere profesional nu am cum. Înainte să fiu aici, am făcut o școală și pentru care am și tras. De asta cred că genul ăsta de proiecte trebuie să le privim un pic cu mai multă atenție, să le acordăm timpul necesar ca să ajungă la o maturitate benefică pentru toți factorii care participă la viața municipalității și cu siguranță rezultatele vor fi benefice și din punct de vedere politic, și din punct de vedere economic, și din toate punctele de vedere, și social. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Aș dori să fac o rectificare a ordinii la cuvânt, pentru că am comis o eroare. Așadar, domnule Huluță, aveți cuvântul, urmat de domnul Cernic și domnul Dinu.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Eu, toată viața mi-am dorit să nu vorbesc după domnul Crețu, că, cel puțin în acest domeniu, consider că este nu cel mai bun, dar este bun în domeniul dumnealui și de aceea mi-a luat multe din subiectele pe care le aveam și subscriu la ce-a spus domnul Crețu, mai ales că sunt în comisie cu dumnealui. Referitor la poziția domnului Ghingheș. Domnule Ghingheș, vedeți că patru ani trebuie să coabităm. Dacă dumneavoastră, patru ani, nu ieșiți din campania electorală și tot comparați ”moștenirea grea” de fiecare dată, nu știu dacă o să mai fiți credibil. Atunci a fost o gândire. Având în vedere că acea gândire probabil a fost bună, sau a fost proastă, da, oamenii au decis. Veniți cu o altă gândire și vreau să vă spun că nu știu dacă-i ce-a mai bună gândire pe care o aveți dumneavoastră în acest regulament. Un specialist ne spune că ar trebui să așteptăm cele două luni de zile, da, în care să veniți cu un regulament dezbătut. Să zicem că azi abia am început această dezbatere, da, să veniți și să nu se mai facă greșelile care le-am făcut ca și procedură. Ca și idee, nu știu dacă regulamentul dumneavoastră e mai bun decât celălalt vechi și nu știu dacă avantajează pe toată lumea, pentru că cetățeni sunt și cei care locuiesc și cetățeni sunt și cei care investesc în Bacău și trebuie să fim echidistanți și să vedem, să îmbinăm utilul cu plăcutul. Eu cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnul Cernic.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC- Mulțumesc, doamna președintă. Da, îmi place că se dezbate și asta e cel mai important, însă eu am să fiu mai practic, așa. Nu stau să fac prea multă vorbărie și vă spun că plecăm de la situația din teren. Deci, pot să vă spun și că 1,5 locuri de parcare/apartament sunt puține. Și de ce? Vă dau exemplu strada Valea Roșie, da, de pe strada Ștefan cel Mare, haideți să vedem ce este acolo. PCL-ul a fost făcut pe 1,5-1, cred că pe 1,5 și tot n-a fost de ajuns. Oamenii se plâng acolo că nu au unde să-și lase mașinile și asta e o adevărată problemă. Deci, trebuie să luăm cazul de acolo și să vedem dacă 1,5...Poate este prea puțin și 1,5. Ok, sunt de acord cu exemplul pe care l-a dat domnul consilier Ștefan, cu Cluj și Oradea, da, dar ei au reușit să sistematizeze locurile de parcare din municipiu. Facem și noi acest lucru și oferim dezvoltatorilor șansa să dezvolte locuințe cu un loc de parcare. Parcările nu sunt plătite de dezvoltatori, parcările sunt plătite de cetățenii care cumpără apartamentul. Ei doar dezvoltă locuința respectivă, doar o construiesc. Cât despre dezvoltare și cât despre investiții, nu există investiții dacă nu există cerere, da? Domnule Ștefan, ați spus că prețul apartamentului va crește cu 30%. Nimic mai fals, pentru că, dacă luați 100 de apartamente și înmulțiți cu 50.000 de euro și dacă faceți ca pentru fiecare loc de apartament investiți 10.000 de euro, sunt cât, 500.000 de euro, ce înseamnă doar 10% din investiție și nu 30%. Cât despre proiectul care a fost modificat în 2016, mi-aduc aminte foarte bine că am asistat aici în sală și mi se părea foarte absurd să invoce că e interesul dezvoltatorilor. Da, e foarte important ca dezvoltatorii să investească bani în Bacău, dar nu cu orice preț. Banii investiți în municipiul Bacău nu sunt doar pentru profit, banii sun investiți și pentru confortul cetățenilor. O investiție și un business e creat și pentru confortul cetățenilor, să nu uităm acest lucru, cu tot respectul față de dezvoltatori. Însă, avem situația din teren care spune că și 1,5 locuri de parcare create, nu este de ajuns. Am înțeles, domnule Crețu, cu tot respectul, sunteți un specialist, însă hai să vedem ce se întâmplă în teren. Eu atât am avut de spus și puneți în balanță tot ceea ce v-am spus, că e foarte important.

Doamna Consilier Raluca-Ioana DINU- Am o întrebare de non-profesionist în acest domeniu: regulamentul de astăzi impune dezvoltatorului să și asigure locul de parcare sau nu? Pentru că știm cu toții că dezvoltatorii au în proiect apartamentele și au locurile de parcare, pe care ulterior le scot la vânzare și o persoană nu este obligată să cumpere loc de parcare și poate parca pe stradă. Și, indiferent câți metri pătrați alocăm unui loc de parcare, până la urmă nu rezolvi problema. Asta este întrebarea pentru domnul viceprimar. Obligă dezvoltatorul ca în prețul întregului pachet să asigure, să fie inclus și locul de parcare sau nu? E o întrebare absolut...De la cineva care nu cunoaște aceste aspecte legislative. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul domnului primar să răspundă punctual la întrebare.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, o să încep cu întrebarea doamnei consilier și apoi o să am și eu o întrebare în marja a ce s-a făcut. Deci nu, nu este o obligație de a vinde un imobil alături de acea bucățică de teren. De asta, dacă vă uitați în reglementarea cum a fost în 2012, ea prevede un artificiu prin care ne asigurăm că acele locuri de parcare nu dispar, o parte din locurile de parcare fiind construite în subteran. De acolo nu mai pleacă. Ce s-a întâmplat în ultimii patru ani este că, pe lângă unii constructori de bună credință, au existat și alții care nu au fost de bună credință, care au prevăzut, conform regulamentului, chiar și cu un loc de parcare și au construit acele locuri de parcare. Ulterior au dezmembrat acea bucată, au vândut, poate unui prieten, care a construit alt bloc, considerând că aceleași locuri de parcări se pretează. Acum, referitor la remarca domnului fost viceprimar: de acord cu dumneavoastră, acest regulament nu rezolvă problema deficitului, ci rezolvă problema accentuării acestui deficit. Ce s-a întâmplat în ultimii patru ani și mai înainte, este că o chestiune care trebuia rezolvată de investitori, de a-și asigura acest necesar, a fost pasată în ograda publică, astfel încât, în acest moment, pentru a face măcar 2.000 de locuri de parcare publice, municipalitatea trebuie să investească peste 20.000.000 de euro. 20.000.000 de euro care, de fapt, a fost o cheltuială pasată de investitori tuturor prin comportamente non-leale sau prin crearea unui număr sub necesarul de parcări. Aceeași problemă este și invers, din neglijența municipalității față de investitori privați și aici mă refer la lipsa reabilitării rețelei de apă în municipiul Bacău, care creează o presiune scăzută, care nu asigură, din presiunea aceasta, necesarul pentru intervențiile în caz de incendiu, astfel încât privații care-și construiesc o companie trebuie să facă rezerve intangibile de apă. O cheltuială foarte mare. Astfel, neglijența municipalității din ultimii 20 de ani de a reinvesti în conductele de apă pasează un cost afacerilor, pentru a se înființa și a se autoriza ISU. Problema parcărilor este în sens invers: interesul unor privați de a-și maximiza profitul a generat un cost tuturor. Prin această hotărâre oprim accentuarea transferului acestor costuri de la privați la public. Iar penultimul punct de pe ordinea de zi, domnule fost viceprimar, rezolvă...Deci este primul pas care se face în ultimii patru ani pentru a rezolva deficitul de parcări prin bugetarea unui audit complet care va spune ce s-a făcut în ultimii patru ani de către primărie și de către compania care are aceste atribuții, adică SSP pentru politica de parcări. Trei- se va crea o politică de parcări nouă și adaptată și patru- se vor inventaria în același contract și toate locurile de parcare publice și rezidențiale, nu doar pe hârtie, ci într-un format GIS, ca ulterior să putem să le licităm începând de anul trecut și să genereze o sursă de venit din care să creăm locuri de parcare. Asta este, pe scurt, esența proiectului de azi și de acord cu domnul arhitect, care este specialistul de aici, că trebuie să gândim o politică amplă, pe zone, ținând cont și de fostele cartiere cu blocuri de dinainte de anii 90, când nu se făceau parcări deloc. Dar, pentru a face acest lucru, avem nevoie de o dezbatere amplă, pe care vă asigur că o voi organiza în următoarele două luni și vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Dinu Cătălin, mai doriți să luați cuvântul?

Domnul Consilier Cătălin DINU- Era același exemplu pe care l-a dat domnul Cernic. Voiam să-i invit pe domnii consilieri să meargă pe Ștefan cel Mare, la blocul Adama, să vadă ce înseamnă...S-au făcut trei blocuri de 10 etaje și n-au oamenii pe unde să meargă și unde să parcheze, în toată perioada zilei.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Breahnă.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Ideea era următoarea. Cred că cumva a mai fost subliniată, dar nu neapărat așa, într-un mod succint. În 2016 ne-am grăbit, da, ne grăbim și astăzi. Nu au fost consultați specialiștii nici atunci, cum trebuia, nici astăzi. Cred că n-ar fi rea o amânare a dezbaterilor pe acest proiect. Atâta tot, mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Dragoș Ștefan, aveți cuvântul și apoi domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Da, voiam să spun că susțin și eu punctul de vedere al doamnei Breahnă, pentru că, după ce am vorbit eu, am ascultat cu mare atenție ce-a spus domnul arhitect Crețu și am observat că dumnealui a identificat foarte multe lacune tehnice și dacă noi ne-am grăbit în 2016, haideți acum să fim mai atenți și să învățăm din greșeli, domnule Ghingheș, să nu ne mai grăbim.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Mulțumesc. Da, haideți s-o lămurim și pe asta cu specialiștii, pentru că tot aud ”specialiștii, arhitecții, Ordinul Arhitecților” și așa mai departe. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar, cel puțin în municipiul Bacău, eu nu am auzit mari viziuni de la arhitecți și urbaniști. Am auzit doar ”interese imobiliare”. Deci, acei specialiști, practic, au și o grămadă de proiecte, sunt, ca să zic așa, foarte bine conectați cu anumiți dezvoltatori și automat că urmăresc interesul, pentru că pe ei îi interesează să-și obțină comisionul din acele construcții. Asta apropo de specialiști. Sunt foarte puțini, din păcate, în municipiul Bacău, foarte puțini de la care am văzut proiecte integrate, propuneri integrate pentru rezolvarea deficitului de parcare sau, în general, pentru politica urbană, împăcând și interesul economic, împăcând și interesul simplului cetățean, pentru că noi aici suntem să servim ambele interese, și cel economic, și cel al cetățenilor care nu au pe unde să-și plimbe copilul cu căruciorul, pentru că au mașini pe trotuare, la toate colțurile. Deci, hai mai întâi să vedem acei specialiști, pentru că eu personal am fost la forumuri de arhitectură în această clădire și am auzit numai de interesul economic al ”specialiștilor”, care-și iau comision din aceste construcții. Sunt foarte puțini de la care, repet: sunt foarte puțini de la care am auzit viziune integrată pentru interesul public care să se ”pupe” și cu interesul privat, interesul acel privat, de profit. Deci haideți s-o lămurim pe asta cu specialiștii și avem un proiect pe ordinea de zi, deci sunt foarte tranșant pe zona asta și voi fi, chiar dacă poate că-mi voi atrage oprobiul anumitor categorii de genul acesta, dar avem și pe ordinea de zi Comisia Tehnică pentru Urbanism. Nu veți mai vedea proiecte frunzărite efectiv, superficial, care să intre la autorizare, nu veți mai vedea. Nu veți mai vedea. Mulțumesc.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Domnule Ghingheș, cu tot respectul... Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Nu v-a dat nimeni cuvântul, domnule Ștefan. Doamna Ana Groza conduce ședința...

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Domnule Ghingheș, specialiștii ar trebui...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ -...și, din respect pentru ea, ar trebui...Ar trebui s-o respectați.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- Dau cuvântul domnului Diaconu.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Vă mulțumesc, doamna președintă. Domnule viceprimar, cu tot respectul, dacă o luăm vizavi, cred că avem nevoie de specialiști, da? Dumneavoastră tot bateți moneda cu antreprenorii, cu oamenii de afaceri. Dumneavoastră sunteți aici să aveți grijă să faceți locuri de parcare pentru cetățenii municipiului Bacău, da? Nu tot duceți în altă zonă, deocamdată n-ați făcut nici un loc de parcare, nici n-ați venit cumva cu ceva, cu vreo viziune să faceți ceva și hai să ne respectăm colegii, dacă vorbim de respect. Domnul Crețu cred că are un pic, da, de vechime în ceea ce spune și în..., da? Dumneavoastră, nu vreau să jignesc și asta, câte luni aveți lucrate într-un domeniu, da? Haideți ca să ne comportăm, da? Și dumneavoastră trebuie ca să faceți locuri de parcare și-am văzut aici că n-a făcut fosta administrație. Eu vă spun că mergem în teren, înseamnă că n-ați fost, și numărăm câte locuri de parcare s-au făcut. Și ce soluții? Eu pot să vă spun, da, la piața centrală, dacă-mi aduc bine aminte și treceați toți pe-acolo, da, era o platformă de gunoi în mijloc pe șase locuri de parcare, da, atât cât m-am priceput cum m-am priceput, dar am avut o viziune și am făcut altceva acolo, da? În centrul Bacăului. Deci nu mai spuneți dacă am făcut sau dacă n-am făcut. Deocamdată vechea administrație, colegii care au fost în consiliu au făcut ceva, da? Dumneavoastră treceți la treabă și apucați-vă, veniți cu lucruri care trebuie făcute. Deocamdată ați spus de laptop de 150.000.000, am votat, și altele, și altele, și noi dezbatem niște lucruri care nu le văd rostul, așa... Da? Vă mulțumesc. Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Domnule Diaconu, mulțumesc mult pentru sfaturi, dar vreau să vă întreb un lucru: unde au fost acei specialiști...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Doamna Groza, i-ați dat cuvântul domnului Ghingheș?

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Domnule Ghingheș, nu v-am dat cuvântul...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ -...degradarea continuă a spațiului public? Unde au fost, nu i-am văzut...

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Domnule Ghingheș...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ-...nu i-am auzit. Unde-au fost specialiștii ăștia în ăștia 30 de ani? A fost degradat spațiul public în mod continuu. Unde au fost? Unde au fost?

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul domnului primar și apoi domnului Dragoș Ștefan, domnului Cernic și domnului Crețu. Domnule Dragoș Ștefan, aveți cuvântul și apoi domnul Cernic.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da. Voiam să-i atrag atenția domnului viceprimar că jignește specialiștii. Domnule viceprimar, specialiștii nu iau comision, atenție mare ce discutați, ei fac lucrări, da, și este normal să primească un cost pe această muncă depusă. Ați dat o nuanță și-o insinuare greșită, pentru că toți specialiștii, toți arhitecții pe care eu îi respect, din municipiul Bacău și am lucrat cu ei patru ani de zile. Au calitate, au viziune. Lăsați-i să facă să arate frumos acest oraș, chemați-i la masă, stați de vorbă cu ei și după ce discutăm cu ei, cu acești specialiști, să creionăm acest regulament ca să nu-l modificăm din patru-n patru ani de zile.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnul Cernic.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC- Da. În completarea domnului Dragoș Ștefan. Mă bucur că ați recunoscut că-n 2016 v-ați grăbit, da, și ați comis o greșeală. Haideți s-o reparăm astăzi, pentru că dacă n-o reparăm astăzi, cetățenii vor fi foarte dezamăgiți de ceea ce facem noi aici. Deci, noi am fost aici trimiși de cetățeni, în primul rând, și trebuie să ținem cont de confortul lor. Dacă avem exemplul clar de pe Ștefan cel Mare, unde nu a funcționat cu 1,5 locuri de parcare, de ce reducem acum? De ce nu suntem de acord să revenim la 1,5? Deci, haideți să luăm decizii în beneficiul cetățenilor. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Crețu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Mulțumesc. Trebuie să recunosc că nu mă așteptam ca de la domnul Ghingheș să aud vorbele astea, dar aș vrea să precizez un pic. Arhitecții și urbaniștii sunt oameni care au o specialitate profesională, ca toți ceilalți, ca și avocații, ca și medicii și care prestează niște servicii în folosul beneficiarilor sau clienților lor. Nu cred că ați văzut că un arhitect sau un urbanist a aprobat el vreo documentație ilegală. Aprobarea nu o face el, el face o propunere. Dacă este ilegală este amendabilă prin avize, prin respingerea din consiliul local sau de la aprobarea de la primărie. Prin urmare, competențele unui arhitect aș vrea să nu le discutați dumneavoastră, chiar dacă aveți o pregătire în domeniul urbanismului, din punctul meu de vedere, care nu înglobează toate problematicile urbanismului. Dar, revenind la proiectul de astăzi, toate proiectele care au fost aprobate cu locuri de parcare au primit o autorizație pentru forma respectivă. Un număr de locuri de parcare - la un număr de apartamente. După recepționarea lucrărilor, s-a făcut acea dezmembrare. Acea dezmembrare în apartamente se face și cu o hârtie, adeverință sau un document emis de primărie care poate să reglementeze această problemă cu locurile de parcare. Prin urmare, eu sesizez o disfuncționalitate la nivelul primăriei privind urmărirea, trasabilitatea locurilor de parcare de la momentul proiectării până la utilizatorul final. Dacă s-ar fi făcut această defalcare a apartamentelor, da, înscrierea lor individuală în cărțile funciare cu tot cu locurile de parcare, n-am mai avea discuția asta azi. N-am mai avea discuția că sunt locuri de parcare pe care beneficiarii nu le cumpără. N-am mai avea problema asta. Falsa problemă că facem 1,5 locuri de parcare...Nu știu dacă e 1,5, poate e 2, nu v-ați gândit? Că sunt soț- soție și au nevoie de două locuri de parcare. Deci, de asta spun că nu cred că pe repede-nainte se poate face ceva bun. Aș vrea să dau citire Anexei 2 din Regulamentul Local de Urbanism de la Cluj: ”Locuințe colective multifamiliale- 1 loc de parcare/apartament pentru apartamente cu arie utilă mai mică de 100 de metri pătrați;

- 2 locuri de parcare/apartament pentru apartamente cu arie utilă mai mare de 100 metri pătrați.” După aceea mai vin și locurile pentru bicicliști: ”Pentru bicicletă- pentru fiecare apartament câte un loc.” În proiectul de astăzi văd următoarea frază: ”Locuințe colective multifamiliale - 1,5 locuri de parcare.” Aș face amendament ca această frază să fie completată cu ceea ce se întâmplă la Cluj, unde există demult un parteneriat între specialiști și primărie și să spunem fraza următoare: ” Locuințele colective multifamiliale- 1 loc de parcare/ apartament pentru apartamente cu arie utilă mai mică de 100 metri pătrați;

-2 locuri de parcare pentru apartamente cu arie utilă mai mare de 100 metri pătrați. ” Și nu mă pot plânge că Clujul nu are dezvoltare economică. Vă mulțumesc. Aș dori să propun la vot amendamentul.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Diaconu, aveți cuvântul, domnul primar apoi și domnul Ghingheș și mai vedem ce se mai întâmplă.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Mulțumesc, doamna președintă. Domnule viceprimar, spuneți de specialiști, dar în mandatul trecut dumneavoastră ați fost în consiliu.

Erați de acord cu specialistul, cu domnul Crețu, nu? Acum nu mai sunteți de acord? Nu? Că spuneați că e opoziția atunci și ați votat...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Pentru că aveam aceeași părere atunci. Astăzi este cam la fel, numai că diferă niște indicatori.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Vă rog, nu v-am întrerupt. Haideți să fim civilizați, totuși, nu? Eu cred că putem să purtăm un dialog, da? Atunci erați de acord, acum nu mai sunteți de acord. Vă spun eu de ce. Domnul Ștefan era viceprimar, să vă spună când am venit eu în consiliul local cam câte concesionări balcoane avea la 2/3 și nu i-au trecut? Că nu erați de acord și acum sunteți cu patrimoniul, nu? Și azi am votat. Haideți, vă rog frumos, da, să nu mai...Dacă e invers sau invers, nu? Erați de acord cu domnul Crețu, că era specialist atunci și cu ce venea și era bine, nu? Și-am învățat câte ceva de la dumnealui, că poate și eu am învățat, că nu sunt specialist în urbanism, da? Vă rog frumos. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Ghingheș, aveți cuvântul și apoi domnul primar.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Da. Strict vizavi de exemplul Cluj, haideți să ne uităm la imensele discuții din comunitatea clujeană despre felul în care oamenii nu au pe unde să meargă pe stradă, sunt foarte multe cartiere absolut îngrămădite, dezvoltări imobiliare de care se plâng clujenii. Sunt undeva la 7-8 inițiative civice cu zeci, sute de cetățeni pe cartiere care reclamă aceste aspecte. Deci și chiar primarul Clujului, Emil Boc, a spus că în noul PUG, care este în execuție la ora aceasta, se gândește la cel puțin două locuri/apartament, dacă nu trei pentru fiecare construcție nouă. Căutați, căutați că asta a spus la dezbaterile publice. Și urmăresc exemplul Cluj pentru că ei acolo fac acum un PUG electronic, în GIS și așa mai departe și am dat și de aceste discuții. Strict pe exemplul Cluj. Mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Am înțeles. Se pare că a devenit o discuție în fond, când tot subiectul era despre a anula o modificare făcută în grabă pentru care văd că este consens. A veni acum și a amenda este exact contrariul la ce se spunea, exact domnul Crețu invoca necesitatea dezbaterii largi cu arhitecții și acum propune un amendament fix pentru a face o modificare pe fond. Eu nu știu dacă e bine 1,5 cum era în PUG-ul de acum 8 ani, nu știu dacă-i bine ca la Cluj, știu, de exemplu, domnule arhitect Crețu, că în 2018 ați votat Planul de Mobilitate Urbană, da, și de Dezvoltare care spune foarte clar și ați aprobat și dumneavoastră că problema parcărilor este una serioasă, că o mașină din patru are loc de parcare legal, nu pe trotuar, în tot municipiul. Tot scopul acestei hotărâri este de a opri o practică despre care este consens că nu este corectă și apoi de-a lansa o dezbatere publică amplă, pentru a face un regulament de parcaje complet, specific Bacăului, nu specific Clujului sau Oradiei. Pentru că ceea ce citiți dumneavoastră acolo, trebuie să specificați și zona, și la Cluj, și la Oradea au regulamente specifice pe fiecare zonă, pe fiecare tip de cartier. Deci, repet: proiectul acesta corectează ceva ce toată lumea văd că e de acord că nu a fost corect. Și-apoi urmează să lansăm o acțiune amplă de dezbatere pentru un regulament de parcaje complet. În paralel, vă informez că am început deja demersurile pentru noul PUG, care are un calendar de patru ani și în care va fi consultat și Ordinul Arhitecților și, pentru prima oară, voi semna un protocol de colaborare cu Ordinul Arhitecților pentru toate problematicile de urbanism, astfel încât specialiștii din acest Ordin să fie consultați. De aceea, ce spune domnul Ghingheș, poate nu s-a exprimat corect, este, în mod evident, așa cum confirma și domnul Crețu, că acești specialiști, atunci când lucrează pentru un client, îi reprezintă interesele. Dar în acest caz vorbim de Ordinul Arhitecților care reprezintă înalta sau înaltul profesionalism al breslei și cu aceștia trebuie să ne consultăm. Dar, aceiași oameni, atunci când respectă un interes privat, trebuie să fim precauți, să vedem dacă acel interes privat nu încalcă un interes public. Cât despre consiliul local și verificările care le facem în PUZ, este evident că există o asimetrie de putere, de înțelegere și de informație. Din acest motiv voi semna și acest parteneriat cu Ordinul Arhitecților, pentru ca ei să ne consilieze și să vă consilieze pe dumneavoastră atunci când aveți de aprobat documentații complexe de urbanism. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mai dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Și încă un aspect legat... Am văzut că domnul Diaconu poate nu a remarcat: penultimul proiect, rectificarea, include bugetarea unui contract care începe să rezolve pentru prima oară, în mod sistematic, problema parcărilor rezidențiale și publice.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Dragoș Ștefan, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Da, voiam să vă spun că și noi susținem, consilierii PMP susțin amendamentul domnului Crețu și voiam să-i spun domnului primar că a dat exemple aici de câteva situații în care nu sunt locuri de parcare. Eu cred că acolo ar trebui înăsprite procedurile la procesul de recepție și să nu mai găsim astfel de exemple în perioada următoare. Dacă unul din antreprenori sau dezvoltatori nu a respectat legislația trebuie pedepsit, dar asta nu înseamnă că toți cei care investesc în municipiul Bacău trebuie pedepsiți.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule primar, aveți cuvântul. Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, referitor la acest aspect. După cum bine a remarcat domnul Crețu, au existat deficiențe, dar deficiențele nu au ținut întotdeauna de Primăria Municipiului Bacău, au ținut și de ANCPI. Chiar la sesizarea personalului de specialitate de la Primăria Municipiului Bacău, ANCPI a dat un ordin intern prin care toate cererile de compartimentare și dezmembrare vor fi făcute și cu un aviz din partea primăriei. Deci a existat o astfel de practică. Mai mult, în acest moment nu este un cadru juridic clar prin care să putem face această obligare, susținută și de doamna Breahnă, pentru a face o proprietate comună -apartament și loc de parcare, dar putem să reglementăm acest lucru. Important este acum și asta este decizia care o aveți, dacă perpetuăm o stare de fapt care creează în continuare un deficit sau dacă-l oprim, în vederea creării unui regulament care să împace toate interesele.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dacă nu mai sunt discuții asupra proiectului, aș dori să-l rog...Vă rog, domnule Diaconu.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Eu, din ce-mi dau seama aici, nu știu cât discutăm mai mult de locuri de parcare sau de oamenii de afaceri. Vreau să-l întreb pe domnul Ghingheș dacă merge în Alecu Russo sau pe Carpați, cum o să găsească soluții. Sau colegul nostru, domnul Dinu, la dumnealui acolo, pe Ștefan cel Mare. Eu am fost acolo, știu despre ce e vorba. Sunteți consilier local, să vedem cum rezolvați problema acolo. Sunteți acum în consiliul local și cred că de-asta v-au ales băcăuanii, să găsiți o soluție mai ales acolo, în cartier la dumneavoastră. Și vreau să văd...Nu, eu am fost acolo, știu despre ce-i vorba, vreau să văd la sfârșitul mandatului, că anii trec, nu suntem pe viață, da, pe-o funcție, da, consilieri locali, și-o să vedem atunci rezultatele. Da? Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Teodor Lazăr, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Teodor LAZĂR- Da, Bacăul are nevoie de cât mai multe spații de parcare, de cât mai multe spații verzi. Pentru toate acestea nu este decât un singur plătitor: cetățeanul din Bacău. Ce avem noi de făcut este nu să aducem o inovație printr-o hotărâre cum nu s-a mai văzut, ci, pur și simplu, să reparăm o hotărâre luată în grabă, cu care toată lumea a fost de acord că a fost așa. Prin urmare grupul USR-PLUS va susține această hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mai dorește cineva să ia ------------------------“--------- ’ ’ ’

cuvântul? În caz contrar, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Era amendamentul mai întâi, să n-avem vicii de procedură după aia, scuze. Amendamentul care de fapt nu schimbă nimic, da. Amendamentul era, da.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Crețu, puteți formula amendamentul, ca să-l putem supune la vot, vă rog?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Cum să nu. Imediat, dacă-mi permiteți să pot să citesc: ”Locuințele colective multifamiliale- 1 loc de parcare/ apartament pentru apartamente cu arie utilă mai mică de 100 metri pătrați; -2 locuri de parcare pentru apartamente cu arie utilă mai mare de 100 metri pătrați.” Celelalte precizări privind locurile de parcare pentru biciclete rămânând la fel.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Deci, domnule Crețu, vă rog să mai repetați încă odată ca să ne asigurăm că s-a notat corect și rog colegii să facă liniște în sală. Și vorbiți un pic mai tare.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - ”Locuințe colective multifamiliale - 1 loc de parcare/ apartament pentru apartamente cu arie utilă mai mică decât 100 metri pătrați; -2 locuri de parcare pentru apartamente cu arie utilă mai mare de 100 metri pătrați.” Aici cred că putem discuta suprafața apartamentului, poate n-ar fi recomandat să fie 75 de metri pătrați. Dar, asta-i propunerea mea în momentul de față.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă mulțumesc foarte mult că ați avut bunăvoința să reluați. Domnule Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc. Dacă-mi permiteți, scurte considerații referitoare la acest amendament. Ne întoarcem la procesul verbal din 2016, paginile 73-75. Domnule Crețu, chiar dumneavoastră spuneați că nu putem discuta despre suprafață utilă, ci desfășurată. Deci, vă aduc aminte ce spuneați și vă refereați nu la 100 de metri în 2016. Ați făcut amendament și l-am susținut împreună în 2016, pe 80 de metri pătrați, nu pe 100. Dar să explic puțin...Vă rog...Să explic puțin de ce acest amendament face chiar mai rău decât hotărârea din 2016. Pentru că vorbim de 1/apartament de sub 100 sau 2 peste 100 pentru suprafața, atenție, zice ”utilă” a apartamentului, nu suprafața desfășurată. Deci, nu știu dacă mă-nțelegeți, dar deficitul chiar se accentuează și mai tare după acest amendament. Dar e în regulă, dacă asta-i propunerea dumneavoastră, haideți s-o

supunem la vot, dar face și mai rău decât în 2016. Deci dacă vrem să mergem și mai tare în deficit e alegerea acestui consiliu local, dar...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule Ghingheș, tocmai de asta...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ -...am vrut să...Haideți, domnule Crețu, vă rog să vorbim pe rând. V-am făcut apel la memorie ca să vă aduceți aminte ce-am susținut împreună în 2016, și alături și de domnul Botoi, și de domnul Manolache. Haideți, văd că părerea specialistului s-a cizelat sau modificat pe parcursul anilor. Asta observ.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Crețu, aveți cuvântul. Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Nu s-a cizelat, domnule, este aceeași părere. În momentul respectiv era și o modificare de la 75 de metri pătrați la 100. Și acea modificare, dacă țineți bine minte, am spus că nu este doar de la 1 la 1,5..., de la 1,5 la 1, este și mărirea suprafeței construite. În momentul de față, am spus un amendament la care am adăugat și acel punct pe care dumneavoastră îl invocați. Eu sunt de acord să reducem la aria utilă de 75 de metri, dacă dumneavoastră considerați necesar. Am făcut un amendament, îl propunem la vot, îl votăm, trece- nu trece, mergem mai departe.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Dar cum le explicați cetățenilor că mergem mai departe cu deficitul de locuri de parcare. Cum le explicați, eu asta nu înțeleg. Doar pentru că au venit niște investitori la dumneavoastră și v-au convins? Eu nu înțeleg cum le explicați. Sau cum le explicăm noi. Nu înțeleg.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule Ghingheș, vă rog frumos să nu mai insinuați absolut nici o prevedere de genul ăsta.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Asta-i, nu înțeleg. Îmi cer scuze, dar asta-i impresia mea.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - În ultimii șase ani nu am și nu am avut nici un proiect de blocuri, de dezvoltare în municipiul Bacău.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Probabil urmează.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Și am evitat să am proiecte în municipiul Bacău tocmai pentru a nu ajunge în situația pe care dumneavoastră acum o insinuați. Poate mi-ar fi fost și mie bine să am proiecte în municipiul Bacău, ca alți colegi, că nu era nimic incompatibil. Dar pentru a nu da curs unor discuții, n-aș vrea să le calific aici, cred că...Haideți să nu amestecăm lucrurile. Dumneavoastră sunteți în campanie electorală, eu nu sunt în campanie electorală. Eu îmi văd de meseria mea. Asta e propunerea.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Supun la vot amendamentul domnului Crețu. Cine este pentru acest amendament?

Cine este împotriva acestui amendament?

Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

x

IONELA-CRISTINA

4.

CANDET GIGI- NUCU

Absent

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

Absent

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

urban VIOLETA

x

TOTAL

5

1

15

Cu 5 voturi ”pentru ”, un vot împotrivă și 15 abțineri amendamentul domnului consilier Cătălin Crețu nu a fost adoptat.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- Acum îl rog pe domnul secretar

Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem la vot proiectul de hotărâre. După votul dumneavoastră, am să-l sun și pe domnul Chirilescu ca să-și manifeste poziția. Deci, cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

Absent

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA ANA-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

Absent

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

9

-

12

Cu 9 voturi ”pentru ” și 12 abțineri proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vă rog frumos, mai ridicați să apucăm să numărăm. Deci, cine este pentru? Cine este împotrivă?

Se abține cineva? Cine se abține? Îl sunăm acum și pe domnul Chirilescu să-și manifeste...

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Nu, am întrebat dacă este cineva împotrivă, domnule Popovici.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Poftim?

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Ați întrebat doar de abțineri, ”împotrivă” nu ați întrebat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Ba da, am întrebat.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Da? În regulă.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna președintă, îmi permiteți să iau cuvântul, scurt?

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Nu știu cine. Vă rog domnule Crețu.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Abținerea noastră este raportată la faptul că, dacă propunerea mea este făcută pe genunchi, înseamnă că și proiectul este făcut pe genunchi. Prin urmare, dacă propunerea mea este anormală, cred că și proiectul este anormal. Haideți să ne punem la masă, în două luni de zile cred că putem găsi justificare pentru toate proiectele care sunt ilegale, din punct de vedere al locurilor de parcare și să venim cu un proiect cum trebuie, coerent. Mulțumesc.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Și să treacă și campania electorală, domnule primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Dacă tot mi-ați menționat numele, o să spun și asta. Eu nu înțeleg, n-am auzit până acum că ar fi anormal acest proiect. Chiar dumneavoastră, în expunerea din dezbaterile generale ați spus că proiectul din 2016 nu este bun. Propunerea noastră a fost să-l abrogăm. Dumneavoastră ați considerat prin abținere că nu considerați că e bine să-l abrogăm. În următoarele 2-3-4 luni, până când veți binevoi să aprobăm un regulament de parcaje complet, o să contabilizez și-o să spun public cum se accentuează deficitul de parcări în baza acestui regulament care va persista și cu votul dumneavoastră de abținere. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vă rog să ascultăm și poziția domnului Chirilescu și, de asemenea, votul dumnealui. Domnule Chirilescu, vă rog.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Da, poziția mea este de abținere, cu mențiunea că sunt de acord cu o dezbatere mai amplă pe acest subiect. Nu sunt de acord cu amendamentul domnului Crețu și o să justific și de ce. Majoritatea apartamentelor comercializate de către dezvoltatori sunt sub 100 de metri pătrați deci, practic, amendamentul nu ar avea un efect real, vorbim de metri pătrați construiți, nu desfășurați, dar cred că acest subiect trebuie dezbătut și pus în acord atât cu constructorii, cât și cu interesele cetățenilor. Trebuie modificat, într-adevăr, dar cred că a fost insuficient dezbătut, iar astfel aș vota în necunoștință de cauză pe acest subiect. Este o abținere justificată și motivată de către mine. Mulțumesc foarte mult.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vă mulțumim și vom reveni la următorul vot în direct.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule primar, vă rog frumos să prioritizați acest proiect, astfel încât să putem să-l aducem din nou în fața consiliului și chiar vă rog, solicitați-mă când considerați de cuviință, să particip și eu și colegii mei la această dezbatere. Mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule Crețu, în primele 20 de zile am făcut o întâlnire cu Ordinul Arhitecților, le-am trimis deja draft-ul de 3 zile, de protocol de colaborare și-l voi semna. Ceea ce nu înțeleg eu, și-mi exprim supărarea și față de dumneavoastră, este de ce nu ați fost de acord să reparăm o greșeală care ați admis că a fost făcută și a persistat patru ani. Și vom avea încă câteva luni în care această greșeală își va produce efecte. Dar asta este opțiunea dumneavoastră și este mandatul pe care-l aveți și puterea pe care-o aveți. Da, sunt de acord, voi prioritiza aceste dezbateri largi și cu Ordinul Arhitecților și cu dezvoltatorii, care sunt și ei cetățeni și plătitori de taxe, dar și cu cetățenii, care sunt afectați de lipsa de parcare. Și vă rog pe toți, mai ales cei care ați votat ”abținere” astăzi, sau ”împotrivă” să participați la acele dezbateri, să priviți în ochi cetățenii care au probleme și care poate au fost și accidentați din cauza lipsei de parcări și să le spuneți de ce a fost această situație patru ani de zile și a persistat. Vă mulțumesc.

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL, STR. STADIONULUI, NR. 5 B din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIAR: Buzduga Cosmin-Dumitru

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Aș vrea să fac o adăugire. Având în vedere că punctele 5, 6 și 7 de pe ordinea de zi sunt toate PUZ-uri cu procedură de vot secret, aș dori să supun la vot, dacă acceptați să votăm toate cele trei PUZ-uri deodată. Da? Eu supun la vot și vedem ce iese. Mă gândesc că fiind trei proceduri de vot secret, putem să votăm toate trei...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Dar de ce nu doriți, domnule Ghingheș? La vot, că doar e aceeași treabă, toate trei. La vot, ce să stăm...

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doar la vot, ca să nu ne învârtim de trei ori aici, venim o singură dată și votăm toate cele trei puncte: 5,6 și 7, da, cele trei puncte.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Buletinele le avem în amândouă forme. Avem buletine separate și buletin comasat, astfel încât nu veți face trei drumuri, veți face un singur drum și veți vota toate trei.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Deci, supun la vot această propunere. Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

Absent

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

x

NICOLAE

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

manolache cristinel

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

Absent

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi ”pentru ” propunerea a fost aprobată.

 • 5, 6, 7. Se trece la punctele 5, 6, 7 ale ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la:

 • - proiectul de hotărâre nr. 5 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL, STR. STADIONULUI, NR. 5 B din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate private- BENEFICIAR: BUZDUGA COSMIN-DUMITRU;

Inițiator - DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiectul de hotărâre nr. 6 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 7.347,00 m.p. teren din strada Gheorghe Donici nr.2 și realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE UNITATE TURISTICA CU FACILITATI DE CAZARE, SALA EVENIMENTE, DEPOZIT MATERIALE SALA EVENIMENTE, AMENAJARE PEISAGISTICA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. GHEORGHE DONICI, NR. 2 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată-BENEFICIAR: S.C. CRISTAL-CONSTRUCT S.R.L.

Inițiator - DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiectul de hotărâre nr. 7 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru ridicarea interdictiei definitive de construire pentru suprafata de 1.418,00 m.p. teren din B-dul Vasile Parvan, nr. 29 si realizarea lucrarilor de MODIFICARE SI SCHIMBARE DESTINATIE CLADIRE EXISTENTA IN CENTRU REZIDENTIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE (CAMIN DE BATRANI) SI EXTINDERE CU RESTAURANT, ANEXA GOSPODAREASCA SI IMPREJMUIRE TEREN, B-DUL VASILE PARVAN, NR. 29 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate private-BENEFICIARI: CUCORANU MARINEL SI CUCORANU PAULA;

Inițiator - DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- La punctul 5, un investitor privat ne solicită în baza Regulamentului Local de Urbanism să-l modificăm pentru a putea edifica o investiție privată. Astfel, vă rog să dezbateți și să hotărâți dacă este oportună modificarea planului de urbanism pentru acest investitor, sau nu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz pentru toate trei proiectele.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectele 5, 6 și 7 (Comisia 2 - la proiectul 6, Comisia 5- la proiectele 5,6,7) și nefavorabile (Comisia 2- la proiectele 5 și 7).

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Aș dori să știu cine vrea să ia cuvântul pentru proiectul 5. Domnul Cernic, doamna Urban...Domnul Crețu, scuze. Domnul Cernic, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC- Mulțumesc, doamna președintă. Ne aflăm în fața unui proiect care a venit pe masa comisiei de urbanism și a fost analizat. Am mers în teren să verific anumite lucruri care mi s-au părut că ar fi în neregulă și anume ceea ce ține de consultarea cetățenilor. Constat, aseară când am fost și am vorbit cu cetățenii, că nu au semnat un acord în privința construirii acestui edificiu. La mapă am găsit un acord al președintelui Asociației de proprietari, însă care nu avea în spate o listă a cetățenilor, cum că ar fi de acord cu construirea acestui obiectiv. Tocmai de asta consider că avem nevoie de acel document- unu la mână, doi- am analizat cum au fost consultați cei din zonă și documentul a fost emis...Consultarea a fost trimisă pe 6, documentele au fost trimise cu confirmare de primire pe data de 9, iar România a intrat în starea de urgență pe data de 16 martie 2020. Consider că timpul acordat dezbaterii publice este foarte scurt și nu au fost informați așa cum trebuie. Consultând hârtiile de la mapă, documentele de la mapă, confirmarea de primire a însemnat doar afișarea unei hârtii la intrarea în bloc, lucru care mi se pare foarte puțin. Astea sunt argumentele pentru care cred că proiectul nu trebuie votat și avem nevoie de acordul cetățenilor, și avem nevoie de documentele care se presupun că au fost depuse și avem nevoie de acel acord al vecinilor. Repet încă odată: aseară am vorbit cu aproape 6 cetățeni din blocul respectiv și nu-și aduc aminte să fi semnat un asemenea tabel. Mulțumesc mult.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Crețu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Aceeași problemă. Doresc să mi se pună la dispoziție tabelul cu semnăturile tuturor locatarilor din acele două imobile. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Aș dori să dau cuvântul doamnei arhitect Marin și ulterior domnului Buzduga, pe care o să-l invit în față.

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN- Bună ziua. ”Acordul vecinului”, declarația aceea la notariat a președintelui de Asociație...Se aude? Declarația dată la notar a președintelui de Asociație în mod normal trebuia să cuprindă un tabel în spate cu locatarii și cu membrii asociației. Aici putem solicita să ne aducă tabelul în spate, în schimb, acest ”Acord al vecinului” este necesar, conform legii, la documentația de autorizație, nu pentru faza PUZ. ”Acordul vecinului” se cere pentru vecinul direct, vecinul direct fiind un teren al Consiliului Local și abia după aceea sunt proprietățile asociației sau în administrarea asociației, blocurile respective.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă mulțumim, doamna Marin. Dau cuvântul domnului Cernic, domnului Crețu și apoi îl invit în față pe domnul beneficiar Buzduga.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC - Doamna arhitect, profit de faptul că sunteți aici, lângă noi. Știu că am discutat ieri în Comisia de urbanism, era vorba despre acel studiu de însorire. Analizând imaginile clădirilor din zonă și cunoscând legislația în vigoare, vreau să știu dacă există la mapă un aviz și în ceea ce privește studiul de însorire și dacă cetățenii din blocul respectiv beneficiază de lumina soarelui așa cum prevede legea. Mulțumesc.

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN - Studiul de însorire se cere, în mod normal, de către DSP, pentru că ei sunt cei care analizează tot ce ține de problematica de însorire, fiind pusă în ordinul Ministerului Sănătății. Avizul de la DSP există la dosar, în schimb nu menționează dacă a fost făcut sau cerut studiu de însorire, dar scrie că respectă legislația lor, deci automat include și partea cu însorirea.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC - Deci există un studiu sau nu?

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN - Nu știm dacă există studiu. La mapă...Ia uitați, spune doamna arhitect (Lefter) că nu există, pentru că nu s-a cerut.

Domnul Cosmin BUZDUGA- Bună ziua. Vizavi de avizele aferente certificatului de urbanism, s-au obținut toate avizele certificatului de urbanism, iar ceea ce ați spus dumneavoastră, că nu a existat o informare a publicului, și acum este un panou acolo pus. Vizavi de informarea publicului, oamenii au avut la cunoștință de la data informării până în prezent, toate aspectele astea. Nu am primit sesizări că ar avea ceva obiecții legate de această construcție. Iar studiul de însorire, din ce știu eu, se solicită la construcții de locuințe. Acolo este un spațiu comercial, subsol și cu parter. Cu siguranță, regimul de înălțime al clădirii, acum, n-o să afecteze studiul de însorire. Și mai mult decât atât, lângă construcția care o propun eu, mai este o altă construcție, de genul parter și cu o mansardă, construită cred că de vreo 15- 20 de ani de zile, între cele două blocuri. Iar vizavi de semnătura locatarilor, eu am o adresă de la Asociația de locatari în care spune că s-a obținut semnătura locatarilor, iar Asociația de locatari este organul reprezentativ al celor două blocuri. Am și semnăturile locatarilor, în baza cărora asociația și-a dat acordul. Le am la mine.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC - Ok, eu nu neg acel document, pentru că l-am văzut la mapă, eu ceea ce...

Domnul Cosmin BUZDUGA - Dar nu cred că aveți toate documentele. Nu cred că aveți documentul referitor la răspunsul Asociației de locatari și nu cred că aveți documentul... Domnul Consilier Sebastian CERNIC - L-am văzut la mapă. L-am văzut la mapă ieri. Domnul Cosmin BUZDUGA - Și tabelul cu semnăturile?

Domnul Consilier Sebastian CERNIC - Tabelul cu semnături, nu.

Domnul Cosmin BUZDUGA -Am și tabelul cu semnăturile.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC - Bine, eu asta am cerut, să-l vedem acum. Unu -eu am înțeles că dumneavoastră spuneți că nu afectează clădirea de lângă, care-i o clădire în oglindă a ceea ce vreți să faceți dumneavoastră, sau a dumneavoastră în oglindă la ceea ce există acolo, da, eu pot să vă spun că, analizând imaginile de pe Google Earth, umbra clădirii respective afectează luminozitatea vecinilor care sunt pe partea clădirii. Deci dacă, după ședința asta...

Domnul Cosmin BUZDUGA - Lucrurile astea se fac de persoane speciali...

Domnul Consilier Sebastian CERNIC - Eu am înțeles, da. Eu sunt un tip practic, nu sunt...

Domnul Cosmin BUZDUGA - Nu pot să mă bazez pe imaginile de pe Google Earth, dacă umbrește sau nu clădirea respectivă. Este o clădire cu subsol și cu parter, atât.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC - Da, eu pot să vă arăt pe Google Earth cum clădirea care apare cumva în oglindă la ceea ce vreți să faceți dumneavoastră lasă o...

Domnul Cosmin BUZDUGA - Clădirea de care spuneți dumneavoastră are mansardă.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC - Știu, da.

Domnul Cosmin BUZDUGA - Asta este o clădire subsol și parter.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC - Eu nu neg documentele pe care le aveți dumneavoastră, însă eu aveam nelămuriri: odată cu tabelul și odată cu studiul de însorire. Domnul Cosmin BUZDUGA -Și vreau să vă spun încă odată: toate documentele aferente certificatului de urbanism au fost puse la dispoziție, iar informarea publicului a existat de la început până în prezent. Și-acum este pancarta cu informarea publicului.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC - Eu pot să vă spun...

Domnul Cosmin BUZDUGA - Și n-au existat sesizări și obiecții din partea locatarilor. Domnul Consilier Sebastian CERNIC - În teren, aseară când am fost și am discutat cu, v-am spus, 6-7 vecini, mi-au spus că au semnat un document prin 2018 în care le era promis că se va face o renovare a rețelei de termoficare sau alimentare apă de la subsol, lucru care nu s-a întâmplat.

Domnul Cosmin BUZDUGA - Nu am eu treabă cu așa ceva.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC - Nu, eu vă spun ce mi-au spus ei. Eu spun...Rolul meu de consilier e să iau pulsul cetățenilor înainte ca un proiect să treacă. Tocmai de asta cred că e oportun să vedem acel tabel și să ținem cont de ceea ce spun cetățenii.

Domnul Cosmin BUZDUGA - Nu vreau să contestăm legalitatea unui act notarial. Deci, ceea ce aveți dumneavoastră la mapă, este un act notarial. Actul notarial a fost emis în baza prevederilor legale, dacă discutăm de legalitatea unui act notarial, este cu totul altă discuție.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC - Eu nu vorbesc de legalitate. V-am spus, de oportunitate, asta încerc să aflu.

Domnul Cosmin BUZDUGA - Am înțeles, dar vizavi de actul notarial: actul notarial a fost emis în baza actelor puse la dispoziție de Asociația de locatari.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC - Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Aș dori să dau cuvântul doamnei arhitect Catrinel Lefter.

Domnul Cosmin BUZDUGA - Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Mulțumesc. Vă rog să vorbiți la microfon și tare.

Doamna arhitect Catrinel LEFTER- Bună ziua. În legătură cu studiul de însorire aș vrea să fac următoarea precizare: deci acesta este cerut în baza ordinului Ministrului Sănătății, care, prin avizul pe care-l dau, îl solicită, sau nu. Acesta se solicită în momentul în care distanța dintre clădiri este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte. În cazul nostru, clădirea existentă, care este un bloc de locuințe de P+4 este mai înaltă decât spațiul comercial, care va fi o clădire de subsol+ parter, a cărei înălțime maximă a fost propusă de exact 6 metri. Vă gândiți, 6 metri la atic, exact cât este și distanța dintre clădirea propusă și cea existentă. Drept urmare, nu a fost nevoie de solicitarea unui studiu de însorire în cazul de față.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Dau cuvântul domnului Crețu și apoi domnului Bitire.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Constat aici o problemă care se întâmplă în cadrul primăriei, iarăși, moștenită. E prea devreme să acuz pe cineva. Legislația spune că trebuie să se ia ”Acordul vecinului”. Dar ”vecinul” nu reprezintă terenul doar. Dacă eu lângă, am un teren, fâșie de 1 metru, și după aceea am o construcție, influența pe care o aduc eu prin construirea unei clădiri nu-i asupra terenului, ci asupra vecinătății construite. Și cred că ar trebui să ne schimbăm atitudinea vizavi de acest ”Acord al vecinului” față de o zonă un pic mai largă, 1-2-3-5-7 vecini. Aici dumneavoastră puteți să decideți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Da, dar asta ar însemna...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule secretar, vă rog mult.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Îmi cer

scuze.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Această practică există în alte primării, pe care o utilizează arhitecții-șefi pentru a putea avea o imagine cât mai coerentă a acelui front, a acelei probleme din zonă. Deocamdată atât. Aș vrea, totuși, să nu ne raportăm la clădirea de lângă, care există, pentru că, dacă mergem în felul ăsta, am merge din rău în mai rău. Astăzi este un proiect, ăsta îl discutăm. Nici clădirea cealaltă poate nu este în regulă, dar nu e subiectul discuției de astăzi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Ca să... Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul domnului Bitire. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu, lăsați-mă să-i răspund...

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - A, în regulă. Deci...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnule Crețu, sunt de acord, aveți perfectă dreptate, dar avem o singură problemă la nuanța ridicată de dumneavoastră. Din păcate, legislația definește foarte clar ce înseamnă ”vecin” și ”vecinătate”. Ca să extind aria, să zicem de influență, a unei clădiri, mi-ar trebui...Și să cer condiții, da, eventual să merg și pe al doilea, și pe-al treilea cvartal, ar trebui să am un temei legal să fac chestia asta, mai ales că în legislație și în Legea 50 și acest ”Acord al vecinilor” este condiționat de anumite aspecte, nu de...Chiar acum cerem acordul vecinilor la tot. Deci, în caz de poluare, în caz de alte 2-3 considerente care sunt enumerate foarte clar acolo. De asta probabil și legiuitorul a stabilit că PUZ-ul, de fapt, are rolul de a reglementa, și știți mai bine ca mine, zona. Pe când, celelalte condiții, ”vecin-vecinătate”...Ne izbim pe urmă de niște bariere legale...Că așa, suntem vecini și noi, într-un oraș toți suntem vecini.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - De acord, dar cred că știm amândoi că au existat și vor mai exista pe ordinea de zi, proiecte care și-au creat vecinătăți, prin defalcări de fâșii de terenuri, tocmai pentru a nu mai avea această problemă de vecinătate.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -De acord cu dumneavoastră. Așa e, aveți dreptate.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Prin urmare, haideți să oprim...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dar excepțiile nu trebuie să devină regulă care trebuie să creeze probleme sau încălcări ale legii în viitor.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Ceea ce spun este că documentația de urbanism tip PUZ analizează zona. Prin urmare, eu dacă mă raportez doar la imediata vecinătate privind acest acord, care, din punctul meu de vedere, este foarte important, s-ar putea să nu mai susțin ceea ce, de fapt, spun în certificatul de urbanism, că trebuie să fac o analiză de fapt, pe 7 hectare. 5 hectare, pardon. Bun, nu cer acordul de la toți de pe 5 hectare, dar vecinătățile, dacă fac o desfășurare stradală, o să văd pe cine influențez. Cel puțin clădirea pe care o am ca și vecinătate directă, mie mi se pare absolut normal să am un acord de la clădirea respectivă, chiar dacă se află la 3 loturi mai departe. E un punct de vedere, cum toată lumea de aici poate să aibă un punct de vedere. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Bitire, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Dan-Gabriel BITIRE- Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să-i adresez domnului Cernic o întrebare. Domnule Cernic, ați spus că v-ați uitat pe Google Earth. Facem treaba din birou, din pix și uitându-ne pe calculator pe Google Earth sau mergem în teren? Știu că e campanie, dar totuși...

Domnul Consilier Sebastian CERNIC- Tocmai v-am spus...

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Cernic, aveți cuvântul. Domnul Consilier Sebastian CERNIC -Mulțumesc, doamna președintă. Domnule Bitire, tocmai am menționat că am fost în teren și am vorbit cu cetățenii. Da, mulțumesc, domnule Huluță. Dacă v-am răspuns la întrebare, e ok, da?

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Domnule Huluță, aveți cuvântul și apoi domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Dacă la o clădire cu S+P punem aceste probleme, să le spunem dezvoltatorilor că nu mai au voie să facă nici cu P, cu S+P, da? Dacă la această clădire, adică...Domnule Crețu, de data asta suntem ”mai catolici decât papa”. Adică, am înțeles la unul cu 7 etaje, iei soarele pe un hectar, se întâmplă, dar la un S+P, o clădire din asta, ca o viluță așa, ne opunem și la această clădire?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule Huluță, nu precizați, că eu nu am spus că sunt ”pentru” sau ”împotrivă”. Eu am sesizat o problemă generală, la nivelul primăriei, nu la nivelul neapărat al proiectului. Proiectul, vom vedea la vot ce se întâmplă, e vot secret.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -Din punctul meu de vedere, eu aș zice să mai dăm voie să se mai construiască ceva în Bacăul ăsta, că o să rămânem așa. Noi vrem ca tinerii să vină înapoi din străinătate, dar n-au unde lucra. Să vină, dar n-au unde locui, să vină, da, și să stea degeaba, ce să facă?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU -Să construim ca afară. Haideți să construim ca afară. Doriți?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Ce ”ca afară”?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Să construim cum se construiește și în țările civilizate de unde vin dânșii.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Manolache, te aud și n-aș vrea să intru cu tine într-o dispută, că pierzi.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Dau cuvântul domnului Cernic. Domnule Cernic, mai doriți să răspundeți, punctual? Vă rog frumos să faceți liniște în sală!

Domnul Consilier Sebastian CERNIC - O replică scurtă la domnul Huluță, dacă-mi permiteți. Domnule Huluță, nu sunt împotriva investițiilor, așa cum am spus mai devreme. Aveam nevoie de acea listă a cetățenilor care sunt de acord. Dacă am greșit, dacă am întrebat de chestia asta? Vorbim de o dezbatere. Avem nevoie de acordul lor și aveam nevoie și de studiul de însorire. Am fost lămurit că n-ar trebui, că asta spune legea. Dar un alt lucru pe care eu nu-l cred oportun e să transformăm o zonă de locuințe colective într-o zonă mixtă, adică într-o zonă de locuințe colective și instituții și servicii. Atât timp cât zona aia, știm foarte bine cât de aglomerată-i și domnul Manolache știe foarte bine cât de aglomerată e zona respectivă. Dacă pe strada aia mai apare încă o clădire pentru servicii și avem pe Alecu Russo o clădire care stă cu spații comerciale goale, spuneți-mi dumneavoastră unde este oportunitatea acestui proiect? Mulțumesc mult, domnule Huluță.

Domnul Cosmin BUZDUGA- Scuzați că vă-ntrerup, dar asta este fix opțiunea mea, de-a investi sau nu într-o zonă. Nu trebuie un consilier local să-mi spună că este oportună sau neoportună investiția acolo.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC - Dar este rolul și atributul consiliului local.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Atmosfera de ședință devine una de piață. Vă rog frumos să respectați ordinea la cuvânt. Domnule Buzduga, o să vă dau imediat cuvântul. Aștept să mai puncteze colegii ceva, poate vreți să veniți cu-n răspuns mai amplu. Domnule Ghingheș, aveți cuvântul și apoi domnul Diaconu.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Foarte scurt. Mulțumesc, foarte scurt, mai ales pentru cei care au pus în antiteză politicul cu specialiștii, pentru că au spus asta mai devreme, acum vreo 20 de minute. Administrația publică locală înseamnă punerea în aplicare a legii. Noi astăzi avem pe ordinea de zi acum un PUZ. La faza PUZ nu discutăm despre vecinătăți, în mare parte. Haideți să deschidem Legea autorizațiilor construcțiilor, 50/91, domnule..., mă rog, nu mai fac apelative, ca să nu mai ia cuvântul apoi să prelungim dezbaterea, dar despre vecinătăți vorbim la autorizare. Putem acum să vorbim despre indicatorii urbanistici, despre funcțiuni, de acord, domnule Cernic, dar încă o chestiune, că îmi place ideea domnului Crețu vizavi de extinderea acordului pentru vecinătăți. Da, dar legea nu ne permite și dacă vrem să facem astăzi, să ne gândim în viitorul Regulament Local de Urbanism, dar să nu veniți apoi să spuneți că punem frână investitorilor și dezvoltatorilor economici. Atât voiam să spun.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnul Diaconu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- O întrebare pentru colegul meu, domnul Cernic. În campanie și când am fost împreună, spuneați ”mediul de afaceri”, susțineți antreprenorii și așa mai departe. Din ce văd eu, nu susțineți nimic, doar blocați din ce spuneți, da? Asta spuneați la televizor, când am avut dezbatere împreună. Și colegul meu, domnul viceprimar, dar de ce, n-aveți timp? Să dezbatem, putem să stăm și până deseară.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ -A, eu am timp, dar nu...Domnul Cernic ridică probleme foarte importante referitoare la funcțiunea terenului, la indicatori urbanistici. E ok să avem aceste dezbateri în consiliul local. Primarul și-a făcut treaba, de a pune pe ordinea de zi pentru că este obligat, iar consiliul local deliberează asupra oportunității pentru că în fond, planul urbanistic zonal este o derogare de la PUG. Și este și o chestiune de oportunitate aici. Și e foarte bine că discutăm, chiar cu tente politice sau de oportunitate sau de ”specialiști”, ca să zic așa. E bine că discutăm astăzi aici și că avem argumente. Deci, din punctul meu de vedere, putem să stăm și până la 8. Vă garantez asta.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - De acord cu dumneavoastră, dar eu n-am intrat peste dumneavoastră, domnule vice, vă rog frumos.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Diaconu, nu v-am dat cuvântul. Domnule Crețu, aveți cuvântul, și apoi domnul beneficiar Buzduga.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Cristi, mă bucur că am dezvoltat o polemică pe subiectul ăsta. Vreau să rămânem doar pe subiectul ăsta și să nu amestecăm politicul. Cred că avem de câștigat cu toții. Dacă ne referim la acel ”acord al vecinului”, crezi că cei care astăzi îl cer, este ilegal? Pentru că nu se cere doar într-un singur UAT, se cere în mai multe UAT-uri, dar asta-i o problemă cu care o să ne lămurim. În schimb, dacă ne uităm tot în Regulamentul de Urbanism, ce vedem acolo? Avem că înălțimea, distanța dintre clădiri, cât trebuie să fie, domnule Cristi? Egală cu înălțimea celei mai înalte clădiri. Asta-i prevedere din Regulamentul de Urbanism. Se respectă? Dacă vreți să mergem după litera legii. Pentru că dacă ajungem să aplicăm toate prevederile alea din PUG-ul ăsta, așa prost cum e el, nu mai construim absolut nimic. Prin urmare, un punct de vedere pe o anumită problemă, și punctul meu de vedere a fost pe ”acordul vecinului” și pe acel tabel care ar trebui să fie anexat la declarația notarială, prin urmare, valoarea lui este în proiect, dacă are, este asumat de notar, nu doar dacă e un tabel semnat, atât, iar restul sunt discuții care pot ajuta la îmbunătățirea proiectelor, atât. Restul politicii, vă rog frumos, nu mă mai băgați în politică, că nu mă interesează în momentul de față.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Dinu...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Doamna președintă, cu tot respectul pentru colegii mei consilieri din Comisia de urbanism care sunt și specialiști pe aceste probleme, îi întreb foarte sincer: dacă aceste lucruri au fost discutate ieri la Comisia de urbanism, problemele, sau lipsurile, sau ceea ce lipsește, sau era neconform, dacă a fost vizualizat sau identificat la Comisie ieri, dacă există un proces verbal și dacă i-ați chemat pe domnul dezvoltator și pe doamna arhitect să vă fi lămurit? Ieri se puteau face două comisii sau azi dimineață, cu o oră înainte și la acest moment să prezentăm doar concluziile. Observ că ne întoarcem la obiceiul de a desfășura aceste ședințe ore întregi. Nu cred că este chiar în folosul nimănui. Înțeleg că sunt probleme de specialitate foarte corect identificate, dumneavoastră cunoașteți foarte bine legea aceasta împreună cu colegii de la Urbanism, acesta-i și motivul pentru care sunteți membri în acea comisie, dar cred că pe viitor, corect ar fi: când studiați un proiect, vedeți că sunt niște neclarități, poate nu niște probleme, chemați dezvoltatorul, chemați arhitectul, puneți-le niște întrebări, dați-le un timp de câteva ore de răspuns, mai întruniți o comisie a doua zi și totuși, să tragem concluziile. Suntem la punctul cât? Punctul 5. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Dinu, sunt total de acord. Ieri am început ședința la ora 9 și-am terminat-o la ora 12. Pentru toate proiectele la care am avut discuții, am chemat-o pe doamna arhitect pentru că mi se pare absolut normal ca să nu stea la cheremul nostru când avem ședințe, un dezvoltator, beneficiar, proiectant și așa mai departe. Cred că este suficient să vină în ședința de consiliu unde este dezbaterea. În ședința de comisie...

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Scuze, domnule consilier, nu cred că se cheamă că ar sta la cheremul dumneavoastră. Eu cred că dacă domnii ar fi solicitați...Am înțeles că ați avut o dezbatere foarte amplă. Corect și felicitări, s-a terminat la ora 2. Eu cred că dacă ați fi rugat pe cineva din executivul primăriei, pornesc de la premisa că nu aveți numerele dumnealor, nu-i cunoașteți, cum nici eu nu-i cunosc, și le-ați fi solicitat o nouă întâlnire la ora 4 sau dimineața la 8.30, poate după-amiază aveți și dumneavoastră alt program, aveți serviciu, nu cred că n-ar fi venit.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Discuția a fost cu personalul din executiv care nu este limitat să facă aceste lucruri. În plen, dânșii presupun că toți sunt invitați...

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Domnule consilier, ați înțeles foarte clar sfatul. Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU -Stați puțin, nu amestecați lucrurile. Citiți un pic ce-nseamnă ”ședința de comisie” și acolo spune dacă suntem de acord cu punerea pe ordinea de zi. Prin urmare, noi aia stabilim acolo.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Domnule consilier, ați înțeles foarte-foarte clar lucrul ăsta, la ce m-am referit.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU -Am înțeles. Poziția dumneavoastră e un pic politică.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Nu are nici o legătură politica. E vorba de timp. Repet: cred, și consider, și sunt convinsă că dacă prin intermediul executivului, ați fi adresat o invitație dezvoltatorului și pentru că personalul din primărie, din executiv, îl aveți, să spunem așa, la dispoziție până la ora 4, când se termină programul...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna Dinu, nu este nici măcar un an de zile de când dumneavoastră erați în poziția în care țineați ședințele cât voiați dumneavoastră. Dumneavoastră, cu grupul parlamentar..., de consilieri.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Domnule consilier, eu am spus...Înțeleg un singur lucru...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Prin urmare, haideți să nu mă mai luați că timpul, că...Vă rog frumos.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog frumos să nu transformați această ședință într-o dezbatere de unu la unu. Domnule Buzduga, aveți cuvântul. Vă invit în față.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Înțeleg că dumneavoastră nu sunteți...

Domnul Consilier Romică BOTOI- Nu credeți că stăm prea mult la acest proiect? Vă rog foarte mult.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog frumos încheiați discuțiile. Domnule Buzduga, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Ați înțeles foarte clar recomandările și sugestiile. Dacă doriți să le puneți în aplicare, cred că vom fructifica timpul tuturor pe viitor, mai bine. Vă mulțumesc.

Domnul Cosmin BUZDUGA- Da, voiam doar să fac o mențiune. Că într-o zonă unde sunt locuințe colective, propunerea mea de a face o zonă de prestări servicii pe spațiu comercial, că este grădiniță, că este cămin, că este creșă sau este un lucru de genul ăsta, eu cred că este un lucru binevenit, pentru că ajută la dezvoltarea orașului. Este foarte greu, un copil, acum, un părinte să-și ducă copiii, de exemplu, la o grădiniță la periferia orașului, dacă intenționez să fac o grădiniță sau să-i ducă într-o zonă unde este o zonă intens populată. Mă repet încă odată: vizavi de...Cum a spus și doamna consilier, dacă ar fi existat ceva probleme legate de documentația depusă, era mult mai bine să fi fost pus în temă și atunci, împreună cu doamna arhitect să fi rezolvat acele probleme. Dar n-am știut de speța asta. Norocul meu este că am avut toate documentele la mine și atunci am putut să vă prezint tabelul locatarilor, cu semnăturile locatarilor. Atât am vrut să spun. Dacă credeți că vă mai pot lămuri cu ceva informații, vă rog să-mi spuneți.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Ați avut afirmația vizavi de teren, că vreți să faceți grădiniță, spațiu comercial...

Domnul Cosmin BUZDUGA - Este o propunere.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Păi spuneți-ne un pic, că propunerea respectivă trebuie să fie clară. De ce fac precizarea asta? A mai existat proiectul dumneavoastră la Comisia tehnică de urbanism unde, la fel, a existat o problemă vizavi de specificarea clară a ceea ce dumneavoastră doriți. La momentul respectiv, reprezentarea în planșe era pentru un anumit tip de clădire, iar în text, era un alt gabarit. De asta încerc să vă ajut și să vă spun că trebuie să fiți foarte specific pe ce vreți să faceți acolo, pentru că, în funcție de funcțiune se stabilesc toate celelalte caracteristici.

Domnul Cosmin BUZDUGA - Funcțiunea a fost solicitată în certificatul de urbanism. Avizele certificatului de urbanism au fost în funcție de solicitarea mea. Da, doamna arhitect vrea să vă mai transmită un singur lucru.

Doamna Consilier Ionel-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Haideți că dezvoltatorul dorește că intervină.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog, doamna Lefter.

Doamna arhitect Catrinel LEFTER- Eu vreau să fac precizarea referitor la...Cum a spus domnul: de ce am propus acolo o zonă mixtă? De ce am propus acolo o zonă mixtă? Da, într-adevăr, certificatul de urbanism este scos pentru un obiectiv anume, toate avizele au fost și toată propunerea făcută în planșa de reglementări, la fel și în planșa de posibilități de mobilare, este făcută strict pentru obiectivul care este solicitat prin certificatul de urbanism, gândindu-ne în viitor, da, fiind vorba de o zonă de locuințe, locuințe colective, o zonă foarte bine conturată. În zona aceea a orașului întotdeauna există nevoie de servicii de proximitate și întotdeauna este o chestie...Gândești că pe viitor poate fi, așa cum este de fapt și acum, o mixtitate de funcțiuni. Nu putem vorbi foarte clar la ora actuală, în Bacău de o singură zonă funcțională. Peste tot a intervenit acest mixt de funcțiuni și atunci de-aia am propus o zonă mixtă, locuințe colective și instituții și servicii, dar la baza certificatului de urbanism este acest spațiu comercial care, pe viitor, conform legislației în vigoare, ar putea, în cazul în care el nu va fi un spațiu comercial, să aibă alte funcțiuni, gen, cum a spus și domnul Buzduga, creșă, clinică, orice altceva care ține de funcțiuni complementare, funcțiuni de locuire, care este majoritară în zona studiată. Mulțumesc.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Planul urbanistic zonal se face pentru că vreau să modific concret, punctual, ceva. În momentul de față, eu văd că se dorește o modificare, dar nu o definesc foarte bine. O las foarte flexibilă. Prin urmare, eu modific PUG-ul în ce direcție?

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Lefter, aveți cuvântul.

Doamna arhitect Catrinel LEFTER - Mulțumesc. Modificarea este foarte clară. Și-n memoriu, și-n regulament se face strict referire la spațiu comercial. Am justificat, ca idee, propunerea funcțiunii mixte, da, pentru că, dacă vă uitați, este ca peste tot, un fel de PUZ făcut pe parcelă, conform legislației în vigoare, da. Avem locuințe colective stânga-dreapta, avem o parcelă în mijloc, parcela de lângă iarăși, avem o zonă de instituții și servicii. Este puțin impropriu când spunem ”instituții și servicii” pe o parcelă de 842 metri pătrați, dar așa cum centrul Bacăului sau așa cum alte zone din Bacău capătă funcțiune mixtă, a fost alegerea mea să propun această titulatură pentru funcțiune, dar toată documentația, da, atât în memoriu, atât în planșe, cât și în regulament face specificația clară și respectă legislația în vigoare, cu referire la spațiu comercial.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Mai dorește cineva să ia cuvântul?

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Da, eu. Am o singură propunere, doamna președintă.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog, doamna Dinu.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Cred că am putea pe fiecare subiect să limităm dezbaterile la 10 minute. 2 minute sau 5 minute sunt așa, derizorii, dar 10 minute pe proiect cred că ne putem lămuri și putem trage toate concluziile subiectelor, sau discuțiilor, sau problemelor care au fost identificate și-n comisie. 10 minute mi se pare o durată de bun simț. Dacă puteți să propuneți..., să supuneți la vot. Maxim 10 minute pentru fiecare proiect de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Ce pot să fac este să supun la vot încheierea acestor discuții pe acest subiect. Nu putem aproxima 10 minute, pentru că, voila, avem oameni care sunt invitați în sală, nu știm fiecare cât vrea să ia cuvântul. 10 minute este foarte puțin.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -10 minute cred că este suficient, totuși.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Este din punctul dumneavoastră de vedere. Când o să conduceți dumneavoastră ședința, faceți cum veți dori dumneavoastră.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Doamna președintă, știu că dacă un consilier cere acest lucru, supunere la vot, eu știu că trebuie să supuneți la vot.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Nu este adevărat. Președintele de ședință poate să pună reguli privind desfășurarea ședinței. Vă rog să citiți Codul administrativ.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Vă rog, doamna Dinu, cu tot respectul, când veți fi dumneavoastră președinte de ședință, veți acționa așa cum doriți. Mie mi se pare foarte puțin 10 minute pentru un proiect de amploarea aceasta și pentru o astfel de situație.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Există ședințe de comisie. Continuăm sau mai... Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -În regulă. Domnule primar, vă rog să prezentați pentru punctul 6.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Punctul 6 este un alt plan urbanistic zonal pentru construirea unei unități turistice cu facilități de cazare, sala evenimente, depozit materiale, amenajare peisagistică și împrejmuire teren, pentru un beneficiar privat, Cristal Construct. Vă rog să deliberate în consecință.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Sunt discuții asupra punctului 6 de pe ordinea de zi? Asupra acestui proiect? Dorește cineva să ia cuvântul? Domnule Crețu, vă rog.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Este cineva din partea beneficiarului sau a proiectantului? Păi asta întreb.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Nu cred că este nimeni. Nu este nimeni? Domnul.., .beneficiarii, SC Cristal?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Pe sală, să întrebați și pe sală, vă rog.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Este cineva de la SC Cristal în sală?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Dacă-i pe sală, pe hol, mă scuzați.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - O secundă, mă duc să văd. Deci nu dorește nimeni să ia cuvântul asupra acestui proiect? Atunci...Cine?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Am întrebat dacă-i cineva.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - A, domnul Crețu.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU -Deci nu există.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Nu este nimeni, am fost și-am verificat.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - De ce voiam să...Voiam să ne clarifice un pic pentru că are un aviz de principiu negativ din partea celor de la Delgaz. Din punctul meu de vedere, așa cum este figurat pe acel plan de situație anexat la aviz, conducta nu se află în vecinătatea terenului, ci peste, vizavi de teren, pe celălalt trotuar și voiam să știu, să detalieze discuțiile pe care le-a avut cu cei de la gaz, ca să știu cât de complicată este problema aceasta. Dar, din păcate, n-avem cu cine discuta.

Doamna Arhitect- Șef Diana MARIN - Pot să intervin eu pe această problemă.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog, doamna Marin.

Doamna Arhitect- Șef Diana MARIN - Avizul dat pentru faza PUZ este un aviz de amplasament, pentru faza de DTAC avizul va veni, mai mult ca sigur, cu anumite condiționări pe care investitorul va trebui să le respecte ca să poată să obțină avizul pozitiv.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Dacă nu mai sunt discuții asupra acestui proiect, aș dori domnul primar să prezinte expunerea de motive pentru proiectul numărul 7, ca apoi să putem trece la procedura de vot secret pentru toate cele 3 PUZ-uri.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Pentru acest proiect, beneficiari sunt două persoane fizice și doresc modificarea și schimbarea destinației clădirii existente în centru rezidențial pentru persoane vârstnice (cămin de bătrâni) și extindere cu restaurant, anexă gospodărească și împrejmuire teren, b-dul Vasile Pârvan, nr. 29.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Discuții asupra acestui proiect sunt? Domnule Cernic, aveți cuvântul. Și apoi domnul Crețu.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC- Dacă este cineva din partea beneficiarului în sală? Da. Am două întrebări și anume: dacă dumneavoastră vreți să amenajați un restaurant acolo, dacă mai e valabilă chestia asta sau e doar cererea inițială pentru planul urbanistic- asta ar fi unu și doi- tot la fel, analizând imaginile de pe Google Earth, constat că, cu un an înainte ca dumneavoastră să intrați în posesia terenului, existau pe terenul respectiv nu mai puțin de 15 arbori și mă interesează dacă există o autorizație de la Ocolul Silvic pentru defrișarea lor. Mulțumesc mult.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnul Crețu mai întâi și apoi o să fie doamna Lefter și cu domnul Cucoranu. Domnule Crețu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Aprecierea era tot aceeași, vizavi de restaurant. Dacă este funcțiunea de restaurant cu acces din exterior sau este de sală de mese doar pentru azilul de bătrâni. De ce fac această precizare? Implică condiționări diferite, și la nivelul fluxurilor din bucătării, și la nivelul locurilor de parcare, și la nivelul dimensionării întregii unități.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Lefter, aveți cuvântul și apoi domnul Cucoranu.

Doamna arhitect Catrinel LEFTER- Referitor la întrebarea cu restaurantul: restaurantul a fost solicitat așa prin certificatul de urbanism, dar s-a făcut specificare peste tot, inclusiv la DSP, inclusiv în studiul de impact asupra sănătății populației, care a fost realizată pentru această investiție. Este vorba, de fapt, de blocul alimentar care va deservi funcțiunea de cămin de bătrâni. Prin studiul respectiv am primit niște recomandări pe care le-am introdus atât în memoriu, cât și în regulament și anume de a antifona pereții. În acest bloc alimentar va fi servită masa persoanelor care sunt rezidente în acest cămin și, din când în când, se pot organiza activități pentru persoanele rezidente, gen onomastică, gen, știu eu, revelion și gen praznic, da, deci pomenire, pentru că se întâmplă. Asta este ceea ce am specificat și în studiu, studiul a fost favorabil cu aceste mențiuni pe care le-am preluat.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Doar pentru cei care sunt rezidenți, da?

Doamna arhitect Catrinel LEFTER - Pentru rezidenți. Este centru rezidențial pentru persoane vârstnice, deci nu este un restaurant deschis publicului.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU -Vreau să precizez aspectul ăsta pentru că, după ce se realizează investiția, beneficiarul are, poate, dorința de a-și autoriza, ca și activitate, de restaurant. În momentul ăla, din punctul meu de vedere, primăria n-ar trebui să emită autorizație de funcționare, pentru că el nu figurează. Aș vrea să fie... Imaginea asta să fie foarte clară pentru toată lumea, pentru a nu ajunge în situația în care să existe un conflict între beneficiar și primărie pentru că nu s-a înțeles sau există niște termeni...Este scris ”restaurant”, dar el nu este restaurant, adică aș vrea ca să fie o chestie cât se poate de clară de la început.

Doamna arhitect Catrinel LEFTER - Eu zic că este specificat clar și-n studiu, și-n memoriu, și-n regulament că acest ”restaurant”, da, deci bloc alimentar, deservește doar căminul de bătrâni și scopurilor din căminul de bătrâni. Deci nu este și nu va fi un restaurant pentru public.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC - Ați răspuns. Deci nu va pentru public, nu va fi deschis, doar pentru persoanele din interior.

Doamna arhitect Catrinel LEFTER - Domnul, când a venit la mine, a venit direct cu certificatul de urbanism.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC -Nu, că ați spus revelion...

Doamna arhitect Catrinel LEFTER - Da, putem să facem revelion...

Domnul Consilier Sebastian CERNIC - Doar cu persoanele de acolo.

Doamna arhitect Catrinel LEFTER -...la persoanele vârstnice de acolo. Totuși, în sala de mese se pot face și activitățile de ergoterapie ați spus, nu?

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Cucoranu, aveți cuvântul, vă rog.

Domnul Marinel CUCORANU- Deci, de exemplu, dacă vine fiica sau familia, cum e băiatul, fata, deci atunci stau acolo împreună, dar nu pentru cei din afară. Vă dați seama, nu putem face restaurant, facem nunți și avem bătrâni în cămin. Deci este exclus. Deci pentru cei din cămin. Am fost și eu în toată țara că facem conferințe. Funcționez din 2011, deja am un cămin de bătrâni pe strada Arcadie Șeptilici, a fost primul cămin care a obținut licență de funcționare pe Bacău, mă scuzați pentru emoții, așa deci, deja funcționăm de ceva timp. Am obținut primul licență de funcționare pe Bacău, deci ne-am autorizat, încercăm să funcționăm legal și am vrut să fac ceva mai frumos, pentru timpurile actuale. Și atunci, am făcut o sală de mese, ei pot lua masa acolo când au...Știți cum e la căminul de bătrâni, decedează cineva, atunci fac o masă festivă acolo.., o masă festivă, un praznic, ceva pentru cei care-au fost acolo sau care vor să pomenească pe cei care-au fost în cămin. Asta se obișnuiește. Își fac zile de naștere, când altcineva, sâmbăta, duminica...De exemplu, au avut trei ziua de naștere săptămâna asta, facem și la ora actuală pentru toți trei, facem, de exemplu, în sala de mese, sau unde este tip restaurant, să poată să se întâlnească cu toții acolo, să poată să comunice, mă rog, mai multe chestii, fiind și bucătăria acolo. Avem lift, am încercat să creăm posibilități ca să fie ok, mă rog.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Cucoranu, vă mulțumesc foarte mult pentru explicații.

Domnul Marinel CUCORANU - Cu plăcere.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă spun sincer, în mod personal, că mi-au schimbat votul pentru că eu am crezut că o să dați o altă destinație acestei clădiri și că va fi un restaurant deschis pentru public. Așadar, explicațiile dumneavoastră, pentru mine cel puțin, sunt mai mult decât bine venite.

Domnul Marinel CUCORANU - Dacă-mi permiteți.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog, domnule Cucoranu.

Domnul Marinei CUCORANU - Deci, am fost la conferințe, deja toată țara, cum vă spuneam, în care am văzut fel și fel de cămine și am vrut să aduc un plus față de ceea ce este în Bacău. Deja mă situez într-un nivel mai înalt pentru condițiile care le am în centrul pe care-l am la ora actuală și-am vrut să aduc un plus mai mult. Din păcate, știu, de doi ani de zile mă chinui să obțin PUZ-ul ăsta, din cauza altor probleme. Problema cea mai mare care ar fi la ora actuală, o avem și la centrul ăsta, este ”transportul public”, între ghilimele. Da, mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mai dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog, domnule Crețu.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Doamna arhitectă, dacă în documentație scrie ”restaurant”, i se va permite?

Doamna Arhitect- Șef Diana MARIN - Eu voi putea rezolva această problemă pe baza documentației de autorizare care o va depune, în eventualitatea în care se aprobă PUZ-ul...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Deci există modalitate prin care să reglementăm și să nu...

Doamna Arhitect- Șef Diana MARIN - Da, eu pot. În corpul autorizației...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU -...să nu creăm o problemă.

Doamna Arhitect- Șef Diana MARIN -...în momentul în care scriem, tehnoredactăm practic autorizația, vom scrie ”bloc alimentar pentru persoanele rezidente (restaurant)”, pentru că suntem și noi obligați de lege să respectăm titulatura din certificat. Dar, ca să fac clarificarea, pot să introduc asemenea fraze pentru a clarifica.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Am înțeles. Bine, mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Mai sunt discuții asupra acestui proiect? Mai dorește cineva să ia cuvântul sau trecem...Domnule Teodor Lazăr, vă rog.

Domnul Consilier Teodor LAZĂR - Da, pentru domnul Cucoranu. Aș vrea să știu dacă are o intenție de a replanta vegetația defrișată acolo și mă refer la acei 5 brazi de 15 metri care au fost înlăturați, în vederea directă cu cimitirul alăturat. Adică, mă gândesc că rezidenții din acel spațiu nu vor fi foarte încântați de priveliște, nu? Poate era mai bine cu brazii în față.

Domnul Marinei CUCORANU - În primul rând...

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Cucuranu, aveți cuvântul.

Domnul Marinel CUCORANU - Deci, sigur că se va replanta. Este deja prevăzut în proiect, pentru peisagistică, deci este făcut în proiect și mă rog, nu știu la ce vă referiți dumneavoastră mai mult.

Domnul Consilier Teodor LAZĂR - Mă refer la faptul că, în momentul în care, pentru a realiza o nouă construcție sau un nou amenajament acolo, în momentul în care defrișați, Regulamentul de Urbanism prevede că ar trebui să plantați de trei ori atâția arbori din aceeași specie. Evident, lucrul acesta nu se va întâmpla pentru că defrișarea s-a produs înainte, dar aș fi vrut să aud părerea dumneavoastră, dacă considerați normal să împăduriți zona aia, așa cum a fost. Pentru că, pe fotografiile vechi din Google maps, zona arăta foarte bine. Acum nu arată deloc.

Domnul Marinei CUCORANU - Deci, cum am înțeles de la doamna arhitectă, prin regulamentul care este, este deja specificat la dosar, la proiect.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Puteți detalia ce este specificat? Doamna Lefter, puteți să luați cuvântul, vă rog.

Doamna arhitect Catrinel LEFTER- Deci, în regulament este specificat faptul că pe teren se vor amenaja 29% din suprafața totală a terenului spații verzi amenajate, așa cum scrie în Regulamentul General de Urbanism. La o suprafață de 100 de metri pătrați se vor planta arbori, vegetație care va fi înaltă la un moment dat și se va face un proiect de amenajare peisagistică. Țin să menționez că tot certificatul de urbanism spunea la un moment dat și ”Anexă”. De exemplu, domnul Cucoranu a înțeles să renunțe la această anexă în favoarea realizării unui spațiu verde mai mare, fix pentru rezidenții de acolo, da, și se vor organiza gen foișoare, bănci, tot ceea este nevoie pentru ca persoanele vârstnice să stea în... Să beneficieze de spațiul verde în incintă.

Domnul Marinei CUCORANU - Dacă-mi permiteți.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Vă rog, domnule Cucoranu.

Domnul Marinel CUCORANU - Deci, dacă putem privi acum pe Google maps la centrul pe care-l am la ora actuală pe strada Arcadie Șeptilici, am creat deja un spațiu foarte frumos, verde, de asta suntem și foarte bine cotați, așa, și se poate vedea că avem peste 60 de arbori plantați în jurul clădirii. Avem un spațiu cu un foișor, cu un spațiu de gazon de vreo 400 de metri pătrați, avem un solar de vreo 300 de metri pătrați, deci noi am încercat să facem chiar fără să ni se impună așa ceva. Am amenajat chiar după, fără să ne impună cineva să facem chestia asta. Deci, cum vă spuneam, avem solar de 300 metri pătrați, avem o livadă de vreo 40 de metri pătrați, plus la intrare gazonul care este. Am încercat să plantez niște pomi, niște arbori fructiferi, tot la fel, ca să dea frumos și bine și productiv pentru cei din centru.

Domnul Consilier Teodor LAZĂR - Da, mulțumesc pentru răspuns. Eram curios să știu care sunt intențiile dumneavoastră și sunt perfect satisfăcut.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Dacă nu mai sunt discuții asupra acestui proiect, nu mai văd pe nimeni cu mâna ridicată, aș dori să rog comisia să vină pentru procedura de vot secret la cele 3 PUZ-uri.

Doamna Consilier Violeta URBAN- Așa cum s-a votat, cele 3 proiecte de află pe același buletin de vot. O să bifați ”Da”, ”Nu” sau ”Abținere”, fiecare cum dorește.

A plecat din sală domnul consilier Ștefan Daniel-Dragoș.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu:

 • - proiectul de hotărâre nr. 5 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL, STR. STADIONULUI, NR. 5 B din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate private- BENEFICIAR: BUZDUGA COSMIN-DUMITRU;

Inițiator - DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiectul de hotărâre nr. 6 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 7.347,00 m.p. teren din strada Gheorghe Donici nr.2 și realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE UNITATE TURISTICA CU FACILITATI DE CAZARE, SALA EVENIMENTE, DEPOZIT MATERIALE SALA EVENIMENTE, AMENAJARE PEISAGISTICA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. GHEORGHE DONICI, NR. 2 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată-BENEFICIAR: S.C. CRISTAL-CONSTRUCT S.R.L.

Inițiator - DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiectul de hotărâre nr. 7 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru ridicarea interdictiei definitive de construire pentru suprafata de 1.418,00 m.p. teren din B-dul Vasile Parvan, nr. 29 si realizarea lucrarilor de MODIFICARE SI SCHIMBARE DESTINATIE CLADIRE EXISTENTA IN CENTRU REZIDENTIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE (CAMIN DE BATRANI) SI EXTINDERE CU RESTAURANT, ANEXA GOSPODAREASCA SI IMPREJMUIRE TEREN, B-DUL VASILE PARVAN, NR. 29 din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate private-BENEFICIARI: CUCORANU MARINEL SI CUCORANU PAULA;

Inițiator - DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 19

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  5.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea

  PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru CONSTRUIRE  SPATIU COMERCIAL,  STR.

  STADIONULUI, NR. 5 B din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: BUZDUGA COSMIN-DUMITRU Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-

  VIZITEU -  PRIMARUL  MUNICIPIULUI

  BACĂU

  NU S-A ADOPTAT

  9

  10

  0

  2.

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 7.347,00 m.p. teren din str. Gheorghe Donici, nr. 2 si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE UNITATE TURISTICA CU FACILITATI DE CAZARE, SALA EVENIMENTE, DEPOZIT MATERIALE, SALA    EVENIMENTE,    AMENAJARE

  PEISAGISTICA SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. GHEORGHE DONICI, NR. 2 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata.

  BENEFICIAR: S.C. CRISTAL-CONSTRUCT

  S.R.L.

  Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-

  VIZITEU -  PRIMARUL  MUNICIPIULUI

  BACĂU

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  3.

  7.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea

  PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru ridicarea interdictiei definitive de construire pentru suprafata de 1.418,00 m.p. teren din B-dul Vasile Parvan,   nr.   29   si   realizarea  lucrarilor   de

  MODIFICARE SI SCHIMBARE DESTINATIE CLADIRE   EXISTENTA   IN   CENTRU

  REZIDENTIAL    PENTRU    PERSOANE

  VARSTNICE  (CAMIN  DE  BATRANI)  SI

  EXTINDERE  CU  RESTAURANT,  ANEXA

  GOSPODAREASCA SI IMPREJMUIRE TEREN, B-DUL VASILE PARVAN, NR. 29 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

  BENEFICIARI: CUCORANU MARINEL SI

  CUCORANU PAULA

  Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-

  VIZITEU -  PRIMARUL  MUNICIPIULUI

  BACĂU

  S-A ADOPTAT

  15

  3

  1

8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită, către Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului a terenului în suprafață de 72 mp situat în Bacău, str. Bujorilor f.n.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mă scuzați pentru întârziere, unul dintre beneficiari este nemulțumit că nu a fost chemat la comisiile de specialitate, în dezbateri. V-am trimis acum două săptămâni, cred, regulamentul, aștept feedback de la dumneavoastră ca să-l adoptăm să fie clară această procedură și cine, cum este invitat la comisiile de specialitate în dezbateri, că ar fi bine ca beneficiarii să poată vă vină acolo să-și expună punctul de vedere. Despre proiectul numărul 8- fosta administrație a dat în folosință gratuită către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului o suprafață de 3.000 de metri pătrați. Dintr-o eroare, acea suprafață nu avea acces și atunci acești 72 de metri pătrați vin să fie cedați în continuare, pentru a avea acces pe terenul principal. În acest sens, vă rog să deliberați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Discuții asupra proiectului sunt? Ar dori cineva să ia cuvântul? În regulă, atunci trecem la procedura de vot secret. Invit comisia să pregătească buletinele.

A plecat din sală dl. consilier Lupu Gabriel-Stănică.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită, către Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului a terenului în suprafață de 72 mp situat în Bacău, str. Bujorilor f.n.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 18

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Arhiepiscopia Romanului și a Bacăului a terenului în suprafață de 72 mp situat în Bacău , str. Bujorilor f.n

  Inițiator - DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  17

  1

  0

 • 9. Se trece la punctul 9 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău. Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Da, Delgaz Grid, furnizorul de energie electrică, dorește să execute câteva lucrări, să desființeze și să modernizeze un garaj, să alimenteze cu energie electrică o bază de producție, birourile și hotelul ”Moldova” și un imobil de locuințe colective, cât și o societate. Astfel, doresc să aibă drept de uz și servitute pentru o serie de suprafețe. Vă rog să deliberați în consecință.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 2, 3 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra acestui proiect? În regulă, atunci am să rog comisia, după ce finalizăm pentru punctul 8, să pregătească și buletinele pentru punctul 9.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 18

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

  Inițiator - DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-

  VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI

  BACĂU

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind dezlipirea terenului în suprafață de 88.386 mp situat în Bacău, strada Alexei Tolstoi

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, deci în 2019 Consiliul Local Bacău a dat în folosință gratuită un teren de 601 metri pătrați Parohiei Ortodoxe ”Izvorul Tămăduirii” pentru a edifica construirea unui centru social. Pentru a merge mai departe cu acest lucru este necesară dezlipirea acestei suprafețe din terenul mai amplu deținut de municipalitatea Bacău, astfel încât vă solicit să deliberați. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra acestui proiect? Ar dori cineva să ia cuvântul pe această temă? Nu? În regulă. Aș prefera ca, până să trecem la vot pentru proiectul numărul 10, să votăm pentru punctul 8 și punctul 9, să se finalizeze procedura de vot secret, și ulterior.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Să așteptăm un pic, pentru că la urmă le încurcăm.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Având în vedere că nu sunt discuții asupra proiectului, aș dori să supun la vot acest proiect de hotărâre și vreau să știu cine este pentru acest proiect de hotărâre?

Cine este împotriva acestui proiect de hotărâre? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

Absent

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA ANA-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

Plecat din sala

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

Absent

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sala

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

18

-

1

Cu 18 de voturi ”pentru ” și o abținere proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind dezmembrarea și ieșirea din indiviziune a terenului situat în Bacău, strada Războieni, nr.14.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Da, pe strada Războieni, numărul 14 s-a demolat și casat o clădire, terenul aparține în indiviziune unei familii și Municipiului Bacău. Familia Năstase dorește să iasă din indiviziune, astfel vă rog să deliberați. Țineți cont că Codul civil specifică la articolul 1143 alinatul 1 că: ”Nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre. Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra acestui proiect? Ar dori cineva să ia cuvântul? Atunci rog comisia să trecem la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind dezmembrarea și ieșirea din indiviziune a terenului situat în Bacău, strada Războieni, nr.14.

Inițiator - DL.   LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 18

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART. 1  - Se aprobă dezlipirea terenului în

  suprafață de 135 mp situat în Bacău, str. Războieni nr.14, cu nr. cadastral 83637 în două loturi conform planului de situație Anexa 1, parte integranta din prezenta hotărâre astfel:

  • (a) lotul nr. 1 în suprafață de 26 mp teren situat in mun. Bacău str. Războieni nr.14;

  • (b) lotul nr.2 în suprafață de 109 mp situat in mun. Bacău str. Războieni nr.14.

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

  2.

  ART.2 Se aprobă ieșirea din indiviziune asupra imobilului situat în Bacău, str. Războieni nr.14, imobil-teren în suprafață de 135 mp având nr. cadastral 83637, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului Anexa 2, parte integranta din prezenta hotărâre astfel:

  1.-doamna Năstase Genovica și domnul Năstase loan din Bacău str. Războieni nr.14, vor prelua cota din terenul intravilan situat în municipiul Bacău, str. Războieni nr.14, reprezentând lotul nr.1, în suprafață de 26 mp, și-l vor deține în deplină proprietate și posesie;

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

  3.

  2.- municipiul Bacău , va prelua cota din terenul intravilan situat în Bacău, str. Războieni nr.14, reprezentând lotul nr.2, în suprafață de 109 mp și-l va deține în deplină proprietate și posesie.

  s-a Adoptat

  18

  0

  0

  4.

  ART. 3 - Se mandatează Primarul Municipiului Bacău, dl. Lucian -Daniel Stanciu-Viziteu să reprezinte municipiul Bacău și să semneze în numele lui in fața Notarului Public actele de dezlipire ce vor fi incheiate în acest sens.

  ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul  Administrarea și  Inventarierea

  Patrimoniului și Directia Economică.

  ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului       Bacău,       Compartimentului

  Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcței Economice.

  ART. 6  - Prin grija Secretarului General al

  Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituței Prefectului - Judetul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

 • 12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea contractării/prelungirii pe 12 luni a Scrisorii de Garanție Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacău (sau la alte bănci la care Societatea Thermoenergy Group SA deține conturi)

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- După cum știți, compania Thermoenergy este participantă la piața en-gros de energie electrică, în calitate de vânzător. Pentru a-și menține această calitate și a putea în continuare să vândă energie electrică, conform legislației în vigoare, trebuie să avem o garanție constituită, astfel încât vă rog să deliberați asupra mandatării împuternicitului la Thermoenergy de a prelungi scrisoarea de garanție bancară de bună plată cu valoarea de 50.000 de ron. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Există discuții asupra proiectului? Dorește cineva să ia cuvântul? În regulă, Domnule Popovici, supuneți dumneavoastră la vot proiectul de hotărâre, vă rog?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Îmi cer scuze, să-l sun și pe domnul Chirilescu. Domnule Chirilescu, la proiectul numărul 12 cum votați?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Pentru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Și la proiectul numărul 10 cum votați? La restul sunt secrete și nu poate vota domnul Chirilescu la vot secret. La proiectul numărul 10, domnule Chirilescu. E cu dezlipirea terenului.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Stați un pic, numai o secundă. La proiectul cu dezlipirea mă abțin.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am înțeles. Vă mulțumesc. Revenim.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

Neparicipare la vot

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

Absent

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

Plecat din sala

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

Absent

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sala

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 de voturi ”pentru ” și o neparticipare proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constituirea la nivelul Municipiului Bacau a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism cu Subcomisia de Estetica Urbana si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU -Conform legislației în vigoare, vă propun să deliberați asupra oportunității înființării celor două comisii care asigură fundamentarea tehnică a avizului arhitectului-șef și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra proiectului? Ar dori cineva să ia cuvântul? În regulă, atunci invit comisia pentru procedura de vot secret. Aveți cuvântul, doamna Urban.

Doamna Consilier Violeta URBAN - Vă rog să aveți în vedere că acest buletin este printat față- verso, da, și să votați și ce este pe verso. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Faceți și mențiunea...

Doamna Consilier Violeta URBAN - La ”Membrii comisiei” pot fi votați toți, nu trebuie să alegeți 1-2 din toți care sunt aici, da? Pot fi votați toți.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind constituirea la nivelul Municipiului Bacau a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism cu Subcomisia de Estetica Urbana si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți - 18

2. Numărul consilierilor care au votat - 18

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

NULE

1.

ART. 1 - (1) Se aproba constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Municipiului Bacău, cu Subcomisia de Estetica Urbana, conform ANEXEI NR. 1, parte integranta din prezenta hotărâre.

S-A ADOPTAT

18

0

0

2.

COMISIA TEHNICA DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM:

1.PREȘEDINTE: Cristian Ghingheș- Viceprimar, Municipiul Bacău;

S-A ADOPTAT

15

3

0

3.

MEMBRI:

2. arh. Liliana Bârgu-arhitect membru OAR, RUR;

S-A ADOPTAT

18

0

0

4.

3. arh. Eugen Enache - arhitect membru OAR;

UAR;

S-A ADOPTAT

16

1

1

5.

4. arh. Marian Cătuneanu- arhitect membru OAR, UAR, RUR;

S-A ADOPTAT

16

1

1

6.

5. arh. Dan Ababei- arhitect membru OAR;

S-A ADOPTAT

17

0

1

7.

6. arh. Cătălin-Bogdan Crețu - arhitect membru OAR;

S-A ADOPTAT

16

1

1

8.

7. arh. Iuliana Geliman - arhitect membru OAR;

UAR, RUR;

S-A ADOPTAT

16

1

1

9.

8. arh. Cristian Lefter-arhitect membru OAR;

RUR;

S-A ADOPTAT

16

1

1

10.

9. arh. Valentin Cociorvă- arhitect membru OAR;

RUR;

S-A ADOPTAT

16

1

1

11.

10. urb. Laura Beuran - conductor arhitect cu drept de semnătură, urbanist conductor arhitect membru OAR, RUR;

S-A ADOPTAT

18

0

0

12.

11. dr. Simona Drob - Director Executiv Direcția Județeană pentru Cultura Bacău;

S-A ADOPTAT

17

1

0

13.

12. ing. Vlad lonuț Popa- inginer atestat RUR;

S-A ADOPTAT

17

0

1

14.

13. cms. Marius Bălan- Politia Rutiera;

S-A ADOPTAT

16

1

1

15.

Membri supleanți:

l.Arh. Paul Adam - arhitect membru OAR, RUR;

S-A ADOPTAT

18

0

0

16.

2. Arh. Lucian Cortez - arhitect membru OAR, RUR;

S-A ADOPTAT

16

1

1

17.

3. Arh. Doina-Doinita Szabo - arhitect membru OAR, RUR;

S-A ADOPTAT

16

1

1

18.

4. dl. Dimitrie-Ovidiu Boldur - Direcția Județeană pentru Cultura Bacau;

S-A ADOPTAT

16

1

1

19.

Secretar CTATU: Nicoleta Ciobanu- Direcția Arhitect Sef;

S-A ADOPTAT

16

0

2

20.

COMISIA DE ESTETICA URBANA:

15.  PREȘEDINTE:  Cristian  Ghinghes  -

Viceprimar, Municipiul Bacău;

S-A ADOPTAT

15

3

0

21.

16. arh. Sorin Colac -arhitect membru OAR, RUR;

S-A ADOPTAT

17

0

1

22.

17. Ovidiu Ungureanu - artist plastic;

S-A ADOPTAT

16

1

1

23.

18. Teodora Nicodim- artist plastic;

S-A ADOPTAT

16

1

1

24.

19. Livia Arsene- artist plastic;

S-A ADOPTAT

16

1

1

25.

20. Ing. Cătălin lonescu - Politia Locala;

S-A ADOPTAT

17

0

1

26.

21. Cms. Marius Balan- Politia Rutiera;

S-A ADOPTAT

16

1

1

27.

Secretar: Nicoleta Ciobanu - Direcția Arhitect-Sef;

S-A ADOPTAT

17

0

1

28.

(2) Mandatul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si a Subcomisiei de Estetica Urbana este de 4 ani, membrii acestora neputând fi desemnați mai mult de doua mandate. ART. 2 Comisia prevăzută la ART. 1 are rol consultativ, cu atribuții de analiza, avizare, expertizare tehnica si consultanta, care asigura fundamentarea tehnica a avizului arhitectului sef si își va începe mandatul cu data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, data la care isi va inceta aplicabilitatea H.C.L. nr. 289/24.07.2018.

ART. 3 - Se aproba Regulamentul de Organizare si Funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Municipiului Bacau, cu Subcomisia de Estetica Urbana, conform ANEXEI NR 2 - parte integranta din prezenta hotărâre, care intra in vigoare începând cu data prezentei hotărâri, data la care isi încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 289/24.07.2018.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul-Sef    al    Municipiului    Bacău.

ART. 5 - Prezenta hotărâre va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacău, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si membrilor comisiei nominalizați      in      Anexa      nr.      1.

ART. 6 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi comunicata Instituției Prefectului - Județul Bacău, in vederea verificării legalității.

S-A ADOPTAT

18

0

0

 • 14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Pentru a operaționaliza analiza solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ, vă propun să deliberați asupra înnoirii componenței acestei comisii. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Am să rog comisia să pregătească și buletinele de vot pentru punctul 14 al ordinii de zi.

Doamna consilier Dinu Ioana-Raluca a plecat din sală.

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind constituirea la nivelul Municipiului Bacau a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism cu Subcomisia de Estetica Urbana si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART. 1. Se aprobă constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău, aceasta urmând să aibă această componență:

  Președinte - LIVIU ALEXANDRU MIROȘEANU-Viceprimar al Municipiului BACĂU

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  1

  2.

  Membri:

  GHIORGHE HULUȚĂ- CONSILIER LOCAL, CONSILIUL LOCAL BACĂU;

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  3.

  ANA MANUELA GROZA- CONSILIER LOCAL, CONSILIUL LOCAL BACĂU;

  S-A ADOPTAT

  15

  2

  0

  4.

  VIOLETA URBAN- CONSILIER LOCAL, CONSILIUL LOCAL BACĂU;

  S-A ADOPTAT

  15

  2

  0

  5.

  LAURENȚIU NICOLAE CHICIU- CONSILIER LOCAL, CONSILIUL LOCAL BACĂU;

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  6.

  LEONARD BULAI- ȘEF SERVICIU CABINET

  PRIMAR;         ’

  S-A ADOPTAT

  16

  1

  0

  7.

  CARMEN MIHAELA VASLUIANU- DIRECTOR ADJUNCT D.A.S BACĂU;

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  8.

  ROXANA SONIA PAVELESCU- CONSILIER

  JURIDIC, SERVICIUL JURIDIC si APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII;

  S-A ADOPTAT

  16

  1

  0

  9.

  CRISTINA ELENA BARDAȘU- CONSILIER SUPERIOR, COMPARTIMENTUL FOND LOCATIV și ÎNDRUMARE ASOCIAȚII de PROPRIETARI;

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  10.

  MARIA MAGDALENA BOGDAN- CONSILIER

  SUPERIOR, COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ

  CONTRACTE;                      ’

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  11.

  RAZVAN ANASIE- INSPECTOR de SPECIALITATE, COMPARTIMENTUL FOND LOCATIV și INDRUMARE ASOCIAȚII de PROPRIETARI;                 ’

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  12.

  Secretar: IONELA FENEA- CONSILIER

  SUPERIOR, COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ

  CONTRACTE                    ’

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

  17.

  ART. 2. Atribuțiile comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, fond locativ și case naționalizate sunt următoarele:

  • - analizează cererile depuse de solicitanții de locuințe, în sensul îndeplinirii criteriilor de acces și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru o locuință socială sau din fondul locativ de stat până la data de 01 noiembrie a anului în curs;

  • - propune spre aprobare în Consiliul Local al Municipiului Bacău lista cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul următor o locuință socială sau din fondul locativ de stat, în ordinea de prioritate stabilită;

  • - propune și repartizează locuințele în limita numărului și structurii locuințelor sociale și din fondul

  5                                                           5                                          5

  locativ de stat disponibile, către persoanele care îndeplinesc în totalitate prevederile stabilite prin HCL nr.181/2016, cu modificările și completările ulterioare și în ordinea stabilită în lista de priorități rămasă definitivă;

  - examinează și avizează cererile de schimb de locuințe între titularii de contracte de închiriere, pe baza documentelor justificative și propune aprobarea acestora de către Consiliul Local al Municipiului Bacău.

  ART. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri   se   abrogă   prevederile   HCL   nr.

  141/19.04.2019.

  ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire   prevederile   prezentei   hotărâri   prin

  Compartimentul Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari.

  ART. 5- Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef - Compartimentului Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari și tuturor membrilor comisiei. ART. 6 - Prin grija Secretarului   General al

  Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  13

  0

  4

Proiectul de hotărâre nr. 15 a fost retras de pe ordinea de zi.

 • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului aferent trimestrului III 2020 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în ,,Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOX) pentru perioada 2019-2023” aprobat prin HCL nr. 134/19.04.2019

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Pentru punerea în aplicare a planului aprobat de consiliul local în 2019 vă supunem atenției și să deliberați asupra Raportului aferent trimestrului III privind stadiul realizării acestor măsuri cuprinse în ,,Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău”. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra acestui proiect? Ar dori cineva să ia cuvântul? În regulă. Domnule Popovici, cred că puteți supune la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Să-l sunăm și pe domnul Chirilescu. Bună ziua, domnule Chirilescu, vă necăjim din nou. Aș dori și poziția dumneavoastră la proiectul numărul 16 și 17.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Stați un pic. 16 e cu calitatea aerului- pentru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Da. Și 17?                                                                                                     ’

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - La 17 nici nu am...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - N-am văzut să-l fi dezbătut.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - 16, da. 16.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Vot pentru și la 17.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am înțeles. Vă mulțumesc mult.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

x

IONELA-CRISTINA

4.

CANDET GIGI- NUCU

Absent

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

Plecata din sala

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA ANA-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

Plecat din sala

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

Absent

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sala

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 de voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului cererii de finanțare “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în municipiul Bacău” în cadrul apelului de proiecte POIM/881/9/1/ “Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Pentru a putea să gestionăm în continuare la un nivel optim această criză sanitară, administrația actuală vine în fața dumneavoastră cu al doilea proiect major de fonduri nerambursabile, în valoare de 2.500.000 de lei, constând în dotarea a 31 de școli cu echipamente de protecție și dispozitive medicale pentru combaterea SARS-COV 2, achiziții care se vor face pentru semestru II al anului școlar 2020-2021, astfel încât vă solicit să deliberați în consecință.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra acestui proiect?

Doamna Consilier Violeta URBAN - Numai puțin, pentru că ați primit...Vă rog, frumos, doamna...

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Da, vă rog, doamna Urban.

Doamna Consilier Violeta URBAN - Pentru că ați primit buletinul de vot pentru proiectul numărul 14, vă rog să aveți în vedere că există și pe verso rândul 17, și de asemenea, nu trebuie să alegeți dintre membrii comisiei. Pot fi votați toți.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Popovici, ar trebui să supuneți la vot proiectul numărul 17, pentru care domnul Chirilescu a votat deja în avans.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot proiectul numărul 17. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

Absent

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

Plecata din sala

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

Plecat din sala

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

Absent

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sala

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 de voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 227/2020 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, la data constituirii acestor comisii erau doi consilieri care nu depuseseră jurământul. În urma depunerii jurământului, este normal să-i integrăm în comisii de specialitate, astfel că vă rog să deliberați asupra oportunității. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra proiectului? Ar dori cineva să ia cuvântul punctual pe acest subiect? Mulțumesc. Domnule Popovici, puteți supune la vot proiectul de hotărâre.

Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 18. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Luăm poziția și a domnului Chirilescu pentru proiectul 18. Domnule Chirilescu?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Pentru.

Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă mulțumesc mult, domnule Chirilescu.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

Absent

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

Plecata din sala

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

Plecat din sala

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

Absent

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sala

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 de voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Locale de Ordine Publică și abrogarea H.C.L nr. 44/28.02.2017.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Avem încă o comisie cu rol consultativ, Comisia Locală de Ordine Publică, cu o componență în parte conform legii și cu trei consilieri din cadrul consiliului local Bacău. Neexistând un consens în discuții, am să vă propun astăzi trei nume: domnul consilier Sebastian Cernic, domnul consilier Botoi și domnul consilier Crețu, având toți posibilitatea să amendați sau să aprobați în forma care v-am propus-o. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Vă rog frumos să faceți propuneri întâi, pentru a fi consemnate în buletinele de vot. Dumneavoastră ați făcut propuneri pe grup, dar, având în vedere că numărul propunerilor dumneavoastră a depășit numărul de membri aș vrea...Nu am inserat numele în proiect și aș vrea atunci...Vom lua act de propunerile dumneavoastră, le vom insera în proiect și se va supune la vot.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Dacă sunt și alte propuneri.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Asta ziceam, dacă aveți și dumneavoastră propuneri.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sigur că da. Mai aveți propuneri sau discuții asupra proiectului, vă rog?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu sunt alte propuneri, vom insera propunerile...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Eu l-aș propune pe domnul Candet. Domnul Gigi-Nucu Candet.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Sigur vrea? C-am mai discutat... Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Cum nu este de acord? S-a discutat pe grup, da.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mulțumim. Mai sunt alte grupuri care ar dori să facă propuneri?

Doamna Consilier Violeta URBAN - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Locale de Ordine Publică și abrogarea H.C.L nr. 44/28.02.2017.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 16

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTUR

  J

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ + ABȚINERI

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă constituirea la nivelul Municipiului Bacău a Comisiei Locale de Ordine Publică, organism cu rol consultativ.

  S-A ADOPTAT

  14

  0

  2

  2.

  Art. 2. Se aprobă componența Comisiei Locale de Ordine Publică, după cum urmează:

  Primarul Municipiului Bacău - Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu;

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

  3.

  Șeful Poliției Municipiului Bacău - cms. șef de Poliție Boghiu Sorin;

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

  4.

  Șeful Poliției Locale a Municipiului Bacău - Lucian -Dumitru Iftene;

  S-A ADOPTAT

  14

  1

  1

  5.

  Secretarul General al Municipiului Bacău - Ovidiu Nicolae Popovici;

  S-A ADOPTAT

  11

  0

  5

  6.

  Consilier local - CERNIC SEBASTIAN

  S-A ADOPTAT

  12

  4

  0

  7.

  Consilier local - BOTOI ROMICĂ

  S-A ADOPTAT

  13

  2

  1

  8.

  Consilier local - CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

  S-A ADOPTAT

  14

  2

  0

  9.

  CANDET GIGI-NUCU

  NU S-A ADOPTAT

  7

  5

  4

  10.

  .

  Art. 3. Modul de funcționare al Comisiei Locale de Ordine Publică este stabilit prin Regulamentul de organizare și funcționare al acesteia, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 4. Cu data prezentei hotărâri se abrogă H.C.L nr. 44/28.02.2017   privind  constituirea  la  nivelul

  Municipiului Bacău a Comisiei Locale de Ordine Publică.

  Art. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Poliția Locală a Municipiului Bacău.

  Art. 6. Hotărârea va fi comunicată Poliției Locale a Municipiului Bacău, precum și tuturor persoanelor nominalizate la art. 2 din prezenta hotărâre.

  ART. 7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  1

20 A. Se trece la punctul 20 A al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, mulțumesc. Este o rectificare cu o serie de puncte. Unul este în urma ședinței Comitetului Local, este scris greșit în expunerea de motive, Comitetul Local de Situații de Urgență. În urma dezbaterilor avute cu Poliția Locală, cât și cu reprezentanții DSP și cu alți experți din societatea civilă, am propus și am primit acordul Comitetul Local de Situații de Urgență să începem o campanie de testare cu teste antigen. Această campanie va fi coordonată de către Spitalul de Pneumoftiziologie, începând cu pacienții care vin acolo în ambulatoriu și în camera de gardă, continuând apoi bi-săptămânal cu personalul medical din cadrul spitalului și, de astăzi în mod excepțional și cu personalul Primăriei Municipiului Bacău, unde avem un număr de ne neglijat de persoane pozitive și vom testa contacții acestora. Aceste teste cu antigen au evoluat în ultimele 6 luni până la o precizie similară cu testele PCR, dar vrem să verificăm acest lucru. Deja s-a început cu câteva teste, 50- 20, în spitalul de pneumo și aș vrea să bugetăm pentru achiziția a 1650 de teste rapide antigen necesare pentru o lună întreagă. Dacă testele vor fi cu succes, atunci o să vin în fața dumneavoastră cu rezultatele și vom începe o campanie mult mai amplă în cadrul întregului municipiu Bacău, cu scopul de a identifica cât mai repede și cât mai ieftin persoanele asimptomatice pozitive, pentru a le scoate pe acestea din posibilitatea de a continua să infecteze, fără să realizeze acest lucru. La nivel european se fac astfel de campanii, nimeni nu are o metodologie perfectă, astfel încât și noi vom fi printre primii, și din România și din Europa, de a începe aceste campanii coordonate, alături de personalul medical din subordine, cât și de Direcția de Sănătate Publică. Acesta este un aspect. Alt aspect este un lucru pe care l-am anunțat de mai multe ori și care este absolut necesar la începutul unui nou mandat: realizarea unui audit operațional asupra Primăriei Municipiului Bacău, pentru care solicit și aici buget. Auditul va fi...Sper eu să câștige licitația unul dintre marii auditori din România care să vină să pună pe masa domniilor voastre o situație și o radiografie la zi, amănunțită, a modului în care primăria funcționează și este organizată, inclusiv cu propuneri de îmbunătățire a serviciilor oferite publicului- acesta este al doilea aspect. Al treilea aspect ține de realizarea unui audit despre problema parcărilor. După cum știți, în ultimii patru ani de zile, parcările au fost gestionate nu de către primărie, ci delegate Societății de Servicii Publice Municipale. Deficitul a continuat, nu cred că a existat un plan pus bine în aplicare, astfel încât, în urma acestui audit vom vedea ce s-a făcut, ni se va propune un regulament clar de gestionare a parcărilor publice și rezidențiale pe care-l vom aproba aici, împreună. Mai mult, în urma acestui audit, ni se va pune la dispoziție și o hartă GIS cu absolut toate locurile de parcare publice și rezidențiale, pentru ca apoi, în următorul pas să achiziționăm servicii informatice pentru a licita toate aceste lucruri, exact pe modelul Piatra Neamț sau al altor orașe, unde domeniul public este valorificat la maxim și rezidenții pot avea un loc de parcare asigurat. Din veniturile din aceste parcări vom putea investi și-n a face locuri de parcări supraetajate, pentru a începe să eliminăm deficitul de parcări. Apoi, alte lucruri sunt legate de plata contravalorii apei pluviale, pentru precipitațiile care au avut loc în ultimul timp în municipiul Bacău și încă o solicitare pentru câteva componente IT necesare desfășurărilor lucrărilor consiliului local. Astfel, vă rog să deliberați. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Sunt discuții asupra acestui proiect? Vă rog, doamna Breahnă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Din nou o rectificare bugetară introdusă peste ordinea de zi, dar trebuie să recunosc că, cel puțin de data aceasta, ați utilizat și o perdea, respectiv cele 1650 de teste antigen, teste rapide, pe care o să le prelucreze Spitalul de Pneumoftiziologie. Cu toate acestea, dacă ne uităm la sumele alocate în celelalte direcții, constatăm că sumele alocate pentru protecția și pentru testarea la nivelul municipiului Bacău este încă destul de redusă, 99.000 pentru teste rapide. Puteam totuși să achiziționăm un aparat PCR pentru a crește capacitatea de testare la nivelul municipiului Bacău, realmente, pentru că știm că aceste teste antigen nu sunt extrem de fidele și nu reflectă întotdeauna extrem de fidel realitatea. Mă uit mai departe pe propunerea de rectificare bugetară și văd alocați aproape 155.000 lei noi pentru un audit care va viza sistemul de control intern managerial la nivelul Primăriei Municipiului Bacău. Cred că știți cu toții că am fost omul care a contestat, cel puțin în ultimii 2 ani, vehement, lipsa de eficiență, chiar și deschiderea destul de restrânsă a unor funcționari din Primăria Municipiului Bacău la nevoile cetățenilor. E nevoie de eficientizare, e nevoie de debirocratizare la nivelul Primăriei Municipiului Bacău, dar nu știu dacă la momentul acesta efectuarea unui audit care va presupune cheltuirea a aproape un miliard jumătate de lei vechi este o prioritate. După aceea, mă uit mai departe, iar un audit de peste un miliard de lei vechi, 115.430.000, pentru auditarea unui regulament de parcări. Adică nivelul de dificultate al unui asemenea audit raportat la cel de mai devreme nu știu dacă este aproape similar. Gândiți-vă că suntem pe final de an, noi ce ne propunem să realizăm: un audit hei-rupist care, probabil, nu va radiografia corect situația în care se află Primăria Municipiului Bacău la momentul acesta. Deci repet: consider că sumele alocate sunt prea mari și consider că nu reprezintă priorități ale municipalității băcăuane la momentul acesta, în această criză sanitară pe care o traversăm și care încă nu știm ce ne va mai rezerva. De aceea am insistat, știți bine, și-n ședința anterioară, ca sumele alocate pentru referendum- nu știm, va mai avea, nu va mai avea loc, vom vedea, să fie direcționate tot pentru susținerea combaterii acestei crize sanitare prin care trecem. Repet: nimeni nu spune că nu sunt necesare aceste evaluări, doar că nu sunt priorități, în opinia mea, la momentul acesta. Deci, aproape două miliarde șapte sute de lei vechi utilizați la momentul acesta pe niște audituri care, repet: se vor realiza într-un mod hei-rupist, o să vedem la sfârșit de an...Gândiți-vă, da, urmează o procedură de achiziție, urmează încheierea contractului. M-am uitat la termenul pe care vi l-ați asumat prin referatul de necesitate, nu cred că o să reușim să facem un audit de calitate pe final de an și o să utilizăm resursele municipalității din nou într-un mod neeficient, mai ales raportându-ne la criza sanitară prin care trecem Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să vin puțin în completarea domnului primar ca să o lămuresc eventual și pe doamna consilier, mai ale pentru că dumneaei consideră oportune aceste operațiuni care sunt astăzi propuse pentru a fi bugetate. Bun, poate că nu de banii ăștia, dar haideți să vă explic, de exemplu, în ceea ce privește auditul de parcare. Deci, nu vorbim doar de o analiză, vine la pachet și cu ceea ce va urma de acum încolo, cu măsuri localizate, exact cu locurile de parcare cartate pe-o soluție GIS, deci totul super localizat, astfel atunci când este finalizat, să putem trece la etapa următoare, și anume fructificarea acestor locuri de parcare, mai ales în zonele rezidențiale. Deci vine la pachet și cu o serie de soluții software care vor pune bazele pentru gestionarea parcărilor pe termen mediu și lung și cred că e foarte util pentru orice administrație, indiferent de culoarea ei. De asemenea, aș dori să fiți foarte atentă în ceea ce privește termenii, pentru că acel raport de evaluare nu este un audit, audit poate să facă, după cum bine știți, doar Curtea de Conturi, este un raport de evaluare a sistemului de control intern managerial, pentru că noi am preluat o primărie care, în anumite privințe, este disfuncțională, atribuțiile la nivelul anumitor compartimente nu se înțeleg prea bine și asta se vede și se răsfrânge mai ales în calitatea serviciilor publice oferite cetățenilor. Este foarte important să facem această analiză acum, la începutul noului mandat, astfel încât să ne putem pune în practică planurile tuturor de la masa aceasta, pentru că veți vedea și, mai ales în lumina bugetului de anul viitor, că vor fi planurile tuturor luate în seamă, nu vor fi doar proiectele unui grup politic sau altul. Cam atât am vrut să precizez la subiect. A, și în ceea ce privește...Ați spus că nu sunt suficienți bani acum alocați pentru materiale sanitare și materiale de protecție în ceea ce privește gestionarea pandemiei COVID. Tocmai am probat împreună la punctul numărul 17 un proiect, al doilea proiect pe fonduri europene într-un decurs de 2-3 săptămâni, la început de mandat, proiect de 2.560.000 de lei care vor fi accesați prin POIM pentru materiale sanitare pentru dotarea școlilor cu astfel de materiale, dezinfectanți, dar și dispozitive moderne pentru dezinfecție. Deci, cred că atenția acestei administrații pentru gestionarea pandemiei COVID este mult mai mare decât am văzut până acum, mai ales având în vedere că s-au cheltuit și cred că suma asta trebuie precizată din nou, peste 17.000.000 lei în mandatul anterior, în câteva luni, iar efectele le vedem cu toții astăzi, în rata de infectare. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Doamna Breahnă, aveți cuvântul și apoi domnul primar.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, în primul rând, spuneți că nu vorbim despre un audit al sistemului de control intern managerial? V-ați uitat pe referatul de necesitate?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Se numește ”raport de evaluare”.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -V-ați uitat pe referat? L-ați citit? Vă rog frumos să-l parcurgeți și să vedeți ce vă propuneți acolo. Auditul pe care vizați să-l realizați este un audit extern, așa scrie în referatul de necesitate.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Da, va fi definit altfel, probabil, în caietul de sarcini.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Sistemul de control intern managerial nu trebuie să fie...nu este auditat extern de către un organism care poate fi doar Curtea de Conturi. E vorba de un auditor extern, avizat în acest sens. Exact lucrurile acestea le aveți specificate în referatul de necesitate. Și doi- dacă atenția acestui executiv asupra gestionării problemelor pandemice este una extrem de ridicată, așa cum ați afirmat în încheierea intervenției dumneavoastră, de ce v-ați propus să aruncați 100.000 de euro pe referendumul care nu va mai avea loc sau...Pe care l-ați susținut extrem de mult.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule primar, aveți cuvântul. A, scuze.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci repet: nu condamn nimic, decât proasta gestionare a banului public, atâta tot.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Da, dar cele 18.000.000 cheltuite până acum nu le-ați condamnat?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, le-am condamnat. Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Da, le-ați condamnat?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă vă uitați la intervențiile mele din trecut, da.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, doamna consilier, am înțeles opinia dumneavoastră și o respect. Aș vrea să fac câteva precizări despre oportunitatea acestor rectificări bugetare. Dacă nu știți, vă informez că, dacă nu vom face, și voi mai veni cu rectificări bugetare până la sfârșitul anului acesta, apoi anul următor până-n luna martie probabil nu vom putea face nimic în așteptarea adoptării noului buget de stat, exact cum s-a întâmplat și-n anii trecuți- unu. Doi - am înțeles opinia dumneavoastră despre lipsa de necesitate a unor audituri care să ne spună, independent de voința politică a unuia sau a altuia, care sunt problemele reale ale Primăriei Municipiului Bacău și cum se pot rezolva și am să țin cont de acest lucru atunci când nu voi bugeta un audit pe rezerva de apă, așa cum a fost solicitat de președintele PSD Bacău acum o lună de zile, acuzând că există o problemă acolo și cerând un audit independent.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Dar era mai justificat acolo, să știți, dată fiind problema asta.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Tocmai, eu sunt de acord cu acea solicitare, dar țin cont de ce spuneți dumneavoastră și nu voi comanda un audit independent acolo. Mai mult de-atât, ce facem acum legat de...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Asta vă spun, că poate era mai justificată derularea unui audit independent acolo, date fiind problemele pe care le are municipalitatea în momentul acesta.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU -Am înțeles. Eu v-am respectat și v-am lăsat să terminați, vă rog să faceți la fel și apoi puteți să dați o replică. Ce ține de criza sanitară, am luat deja măsuri care nu s-au luat până acum, cum ar fi dublarea frecvenței în transportul public în comun, printr-o metodă care nu implică nici un fel de costuri suplimentare, nici pentru companie, nici pentru municipalitate, iar ce facem cu aceste teste antigen în acest moment este un pionierat așa cum fac și alte orașe din România și din țară. Deci, v-aș ruga totuși, înainte să desconsiderați aceste lucruri, să vă documentați despre natura lucrurilor pe care le facem. Și așa cum respect opinia dumneavoastră, să o fundamentați pe-a dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, doamna consilier.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu puteți contesta lipsa mea de documentare sub nici o formă. Am spus că un aparat PCR era, probabil, mai binevenit acum și-ar fi crescut realmente capacitatea de testare la nivelul municipiului Bacău. Atât am spus.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Permiteți-mi să vă explic de ce nu este un lucru corect. O dată- un test antigen în acest moment are o acuratețe aproape identică cu cea a unui test PCR, dar, doar o fracțiune din cost. Un test rapid cu antigen la cel mai înalt nivel de precizie este aproximativ 40 de lei și are aceeași precizie cu a unui test PCR. Folosind aceste teste putem detecta mai mulți pozitivi la un preț mult mai mic decât dacă am folosi doar testele PCR. Despre asta este vorba și de asta atâtea municipalități din toată Europa au început să le folosească. Este un pre-screening pentru ca apoi să validăm infectarea cu teste PCR, economisind foarte mulți bani. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Mai dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnul Chirilescu a solicitat să ia cuvântul

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vă rog, domnule Chirilescu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Vă mulțumesc, domnule secretar. Am câteva observații cu privire la acest proiect de hotărâre, cu referire la intenția inițiatorului de a achiziționa servicii de audit extern, care să asiste primăria în procesul de evaluare operațională a sistemului de control intern managerial, denumit și SCIM. Deci sistemul de control intern managerial trebuie implementat de către domnul primar în colaborare cu compartimentele de specialitate. Aș vrea să menționez ce se stipulează în referatul 576356 din 18.11.2020, precum că este necesară contractarea unui auditor extern cu bogată experiență în domeniu, care să asiste primăria în procesul de evaluare operațională a sistemului de control intern managerial. Aș vrea să vă menționez ceea ce prevede Ordinul numărul 600 din 2018 privind aprobarea controlului intern managerial al entităților publice-articolul 10 menționează următoarele: ”Controlul intern managerial este responsabilitatea conducătorilor entităților publice care au obligația proiectării, implementării și dezvoltării continue a acesteia. Încredințarea unor terți a realizării activităților privind implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial al entității publice presupune că, în această situație, conducătorul entității publice nu-și îndeplinește propriile atribuții cu bune rezultate”. De asemenea, făcând referire la Legea 94 din 08.09.1992 republicată, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, așa cum și domnul Ghingheș am văzut că a menționat destul de bine, auditul public extern reprezintă activitate de audit desfășurată de Curtea de Conturi, care cuprinde în principal audit financiar și auditul performanței. Acum, rugămintea mea este ca domnul primar și dumneavoastră să verificați dacă aceste aspecte sunt viabile și trebuie luate în considerare, tocmai pentru a evita o dublă plată și să nu cumva să invităm Curtea de Conturi să ne cheme la discuții. De ce? Pentru că achiziționăm servicii care ar fi putut fi puse la dispoziție de către departamentul de audit intern, de exemplu, care este subdimensionat. De asemenea, în acest referat face referire la organigramă, la acest serviciu de audit extern care, practic va elabora și organigrama. Organigrama primăriei trebuie pusă în aplicare de către departamentul de Resurse Umane împreună cu dumneavoastră și cu domnul primar și atenție și la acest aspect: să nu cumva să generăm o plată dublă. Acestea sunt punctele mele de vedere, aș vrea să le luați în considerare și să le priviți ca niște observații. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vă mulțumesc și eu, domnule consilier și mă bucur că puteți fi alături de noi, prin beneficiul transmisiunii live care se face de către cabinetul primarului printr-o economie considerabilă de costuri și voi lua în considerare ce-ați spus la elaborarea caietului de sarcini care, cu siguranță, va respecta toate legile în vigoare. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Urban, aveți cuvântul pentru prezentarea rezultatului votului. (Doamna Urban prezintă rezultatul votului secret la proiectul nr. 19). Mulțumim frumos, doamna Urban. Domnul biolog Măriuței a dorit la un moment dat să ia cuvântul, dar am încercat să respect ordinea la cuvânt. Privitor la testele antigen, bănuiesc. Vă rog, domnule Măriuței, aveți aici un microfon.

Domnul biolog MĂRIUȚEI- Am urmărit ce-ați spus referitor la PCR. Nu neg, sub nici o formă, exactitatea și precizia testelor PCR, însă haideți să facem un exercițiu de imaginație, da? Comparați timpul de testare necesar unui PCR și elaborare de rezultat, da, cu timpul de testare pentru un PCR și scara la care ne raportăm și gradul de infectare în contextul actual, da? Deci, dumneavoastră ați făcut referire la un moment dat la fidelitatea testelor rapide. Într-adevăr, acestea au evoluat, au apărut patente mult mai bune, cu aprobări din toate comisiile din afară. Raportat la 100 de teste PCR, să zicem, un eșantion de 100 de teste, putem testa aproape 500 de teste rapide. Asta cu personal care nu necesită pregătire în preambul. Știți prea bine că testele PCR nu pot fi operate de către simplii asistenți, necesită personal cu pregătire superioară. De ce vă zic treaba asta? Pentru că sunt unul din cei care operează pentru așa ceva și vă zic că rentabilitatea proiectului expus de domnul primar este net superioară. Repet: nu neg ce-ați spus referitor la precizie, dar ne apropiem ca și exactitate. Ne referim la un trail, la un trail de teste dintr-un număr de furnizori care au cifre ce pot fi testate. Haideți să dăm o șansă, să vedem dacă acest screening merită o implementare, o integrare la nivel municipal, da? Deci, spunem ”nu” doar pentru că ne bazăm într-adevăr pe principii științifice solide, nu înseamnă că putem exclude alte posibilități, posibilități pe care le-au încercat la rândul lor, Austria, Slovacia, chiar și Taiwan-ul și mai nou, și Oradea. Da, deci Oradea a început o campanie de testare pe bază de teste antigen. Vă rog să luați în considerare, doar atât.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Unu: v-aș ruga să vă recomandați, n-am înțeles cine sunteți.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - L-am prezentat, domnul Măriuței este biolog.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - În cadrul?

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Nu știu dacă pot să spun, dacă am voie.

Domnul biolog MĂRIUȚEI - Sistem privat de sănătate.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - A fost invitat de mine.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Synevo.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Să înțeleg că sunteți furnizorul celor 1650 de teste?

Domnul biolog MĂRIUȚEI - Nici pe departe, nici pe departe.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, totuși nu înțeleg în ce calitate ați intervenit astăzi în ședință.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Eu l-am invitat ca expert independent, să poată să explice aceste teste antigen și mă bucur că a fost aici să vă poată lămuri.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - În fine. Da, am înțeles. Care este...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Dacă considerați că nu a fost bine, altă dată nu mai invit specialiști, doamna Breahnă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu, pur și simplu am vrut să vedem exact care este apartenența și din ce zonă vine domnul, ce profesie are...

Domnul biolog MĂRIUȚEI - Zona medicală, chiar de testare, îmi cer scuze.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...un nume nu este suficient. Care este costul unitar, per test antigen?

Domnul biolog MĂRIUȚEI - 40 de lei, dacă nu mă-nșel. 40-50 de lei cu tot cu TVA.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă faceți o simplă împărțire, o să vedeți că ajungeți la 60 de lei, nu 40 cât afirma domnul primar, nu 40-50 lei. Ca idee...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Eu am spus tot 40 de lei.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...eu n-am contestat...Eu nu am contestat, ca să ne-nțelegem de la bun început, implementarea unor teste de genul acesta, am zis că ar trebui să implementăm și alte soluții și nu neapărat din cei 99.000 de lei alocați pe teste antigen. Din cei 155.000 de lei alocați pe auditul de sistem control intern managerial.

Domnul biolog MĂRIUȚEI - M-am referit strict la partea de testare.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mai degrabă de dincolo.

Domnul biolog MĂRIUȚEI - Deci arealul meu de...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci repet: eu nu contest. Repet, am și spus la începutul intervenției, e foarte bine că domnul primar a reușit, da, să capteze ”atenția”, cu ghilimelele de rigoare, prin primul punct al rectificării, respectiv cele 1650 de teste antigen. E bine că măcar ați învățat să folosiți draperia. Mulțumesc. Apropo de calcul.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Popovici, supuneți, vă rog la vot 20 A.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Facem prezența, că am văzut că doamna Urban a părăsit sala, domnul Lupu a părăsit sala, avem acum 16 consilieri. Asta stabileam, cu domnul Chirilescu - 17. Supunem la vot.

Cine este pentru? Domnule Chirilescu, dumneavoastră cum votați?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Mă abțin, având în vedere explicația furnizată acum câteva minute. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am înțeles. Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

Absent

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

Plecata din sala

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

Plecat din sala

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

Absent

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sala

23.

URBAN VIOLETA

Plecata din sala

TOTAL

11

-

6

Cu 11 voturi ”pentru ” și 6 abțineri proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Blatul USR-Pro România nu a funcționat.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Doamna Breahnă, dar vă gândiți la politică atunci când e vorba de gestionarea pandemiei, teste antigen? Pe bune.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Este opinia mea de cetățean. Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Deci n-ați fost de acord, cu ce anume din această rectificare?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Cu efectuarea de audituri pe bani mulți nu am fost de acord. Aș fi votat pentru testele antigen cu două mâini dacă nu erau puse la pachet cu efectuarea de audituri hei-rupiste pe sfârșit de an.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Deci nu sunteți de acord să vedem ce putem face ca primăria să fie mai eficientă?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, ați înțeles ce v-am spus? Aș fi votat cu două mâini pentru cele 1650 de teste dacă nu erau introduse la pachet cu efectuarea unor audituri hei-rupiste de parteneri ai actualului executiv, probabil. O să vedem.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna Breahnă, stați oleacă, că mie nu-mi iese la socoteală, totuși. Că îmi ies 16 voturi și ar trebui să-mi iasă 17. Deci, cine este pentru, vă rog frumos? Bun, avem 11 voturi pentru. Cine este împotrivă?

Abțineri? Da, acum ies de-abia. Sunt 6 abțineri, nu 5.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Eu v-aș ruga, miercuri, faceți o ședință extraordinară miercuri, da, și veniți cu punctul ăsta, că mi se pare foarte important și aduceți-vă oamenii la vot.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Așa o să facem, aveți dreptate.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -Nu discutăm dacă coaliția asta merge sau nu, pentru binele Bacăului.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Huluță, dar ce v-ați încălzit așa? V-a încălzit afirmația mea...

Domnul Consilier Romică BOTOI- Mi-a plăcut tare.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - M-ați încălzit dumneavoastră, nu afirmația. Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog frumos să sistați astfel de discuții, că suntem totuși într-o ședință de consiliu local, dacă-mi permiteți.

20 B. Se trece la punctul 20 B al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 240 din 10.11.2020 prin care sunt desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020-2021

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deoarece au existat solicitări din partea consilierilor pentru schimbări, vă propun să deliberați asupra oportunității acestei rectificări. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre. Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Aș dori să trecem la procedura de vot secret. Vă rog. Scuze, am uitat să întreb dacă sunt discuții asupra proiectului.

Domnul Viceprimar Cristian GHIGHEȘ - Mulțumesc. O mică rugăminte: pe lângă propunerile de pe ordinea de zi de astăzi la acest proiect, am primit, de exemplu, solicitări ca anumiți consilieri să iasă din consiliile de administrație. Dacă vrem să operăm această chestiune, să vină și cu înlocuitorul de la acel grup politic pentru că ele sunt împărțite pe grupuri politice și pe partide. Pentru că nu mi se pare cinstit ca anumiți consilieri să aibă 8 CA-uri și alții deloc. Sarcina trebuie împărțită. Mulțumesc. Le-am completat prin aceste modificări. Da, mulțumesc. Vă rog să trecem la procedura de vot secret.

Domnul Consilier Laurențiu CHICIU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre modificarea HCL nr. 240 din 10.11.2020 prin care sunt desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020-2021

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 16

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ + ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART.  1.  -  Se  modifică Anexa  la HCL

  nr.240/10.11.2020     în     sensul     completării

  reprezentanților Consiliului Local Bacău în consiliile de administrație  ale unităților de învățământ

  5                                                    5                                                     5

  preuniversitar de stat din Municipiul Bacău, pentru anul școlar 2020-2021, cu încă un reprezentant, după cum urmează :

  S-A ADOPTAT

  11

  0

  5

  2.

  Nr. crt.

  UNITATEA DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR

  CONSILIER LOCAL (completare consilier local)

  3.

  1

  LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE ANTIPA" BACĂU

  S-A ADOPTAT

  Bitire Dan

  16

  0

  0

  4.

  3

  COLEGIUL "MIHAI EMINESCU" BACĂU

  S-A ADOPTAT

  Mocanu Adrian

  16

  0

  0

  5.

  4

  COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" BACĂU

  S-A ADOPTAT

  Bitire Dan

  16

  0

  0

  6.

  25

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU" BACĂU

  S-A ADOPTAT

  Stangaciu Dumitru

  16

  0

  0

  7.

  27

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA" BACĂU

  S-A ADOPTAT

  Gigi Nucu Candet

  16

  0

  0

  8.

  31

  ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OCTAVIAN VOICU" BACĂU

  S-A ADOPTAT

  Diaconu Eusebiu

  16

  0

  0

  9.

  ART.  2.  -  Se  modifică  Anexa  la  HCL

  nr.240/10.11.2020- pozițiile curente nr.8 și nr.29, în sensul următor: numărul membrilor CA este de 9 membri.

  16

  0

  0

  S-A ADOPTAT

  10.

  ART.   3.-   Se   modifică  Anexa  la  HCL

  nr.240/10.11.2020 - pozițiile curente nr.7 și nr.11, în sensul că dl. Bitire Dan va face parte ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație de la Colegiul Național “Vasile Alecsandri” Bacău, în locul d-lui Botoi Romica care va fi desemnat în locul acestuia în Consiliul de Administrație de la Colegiul Tehnologic “Anghel Saligny” Bacău.

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

  11.

  ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire    prevederile    prezentei hotărâri prin

  Compartiment Învățământ Cultură Sănătate.

  ART.5. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, unităților de învățământ și persoanelor menționate la art. 1 și art. 3.

  ART.  6.  Prin grija Secretarului General  al

  Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică in termen legal Institutiei Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  16

  0

  0

DIVERSE:

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vreau și eu să apun ceva. Avem ”Diverse”? Întrebarea domnului Ghingheș. Patru ani de zile a repetat întrebarea aceasta: aveți ”Diverse”? La ”Diverse” vreau să vă anunț că am inițiat un proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale și rugămintea noastră este să-l analizați și să reușiți să-l introduceți pe ordinea de zi cât mai repede cu putință și, să nu uităm, vine 1 Decembrie, aș adresa ”La mulți ani” tuturor băcăuanilor, sănătate și putere de a depăși această criză pe care o traversăm cu toții. Mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc și eu. ”La mulți ani” tuturor, din păcate nu putem să începem astăzi campania de testare cu antigen. Mulțumesc consilierilor care au susținut proiectul.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și de ce, să le spuneți, domnule primar.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Doamna Breahnă, mă bucur că ajungeți la concluzia noastră, să ne repuneți proiectul din mandatul trecut, cu scutirile respective.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Le-am avut și noi, le-am inițiat și noi, aduceți-vă aminte.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Declar ședința închisă. Vă mulțumesc pentru prezență.

Rezultatele de la voturile secrete au fost citite ulterior finalizării proiectelor. Acestea au fost inserate imediat la punctul cărora au aparținut, pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Întocmit: Oana Adam