ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nn 560513 din 11 .09.2020

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 25.08.2020, ora 20,30’.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule secretar, dar materialul la mapă n-ar fi trebuit să-1 avem și noi până la începerea ședinței?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu l-ați primit încă pc mail?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu l-am primit.

Domnul Consilier Ilie BIRZU - Dar nu este material. Ar fi bine să...dacă nu este, măcar domnul primar să citească expunerea de motive.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu știu că vi s-a trimis. Imediat verific de ce nu a ajuns, imediat. Până îl primiți.. .Mă auziți? Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă auzim.

Domnul Consilier Vasile LUCA- Da, vă auzim.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Până îl primiți la mapă, haideți să vi-1 citesc eu. Eu știu că vi s-a trimis.

Domnul Consilier Ilie BIRZU - Citiți-1 dumneavoastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău, reprezentând achiziționarea și distribuirea de apă potabilă în situația în care este sistată furnizarea apei pe raza municipiului Bacău, dacă situația o impune. Din informațiile care le avem la ora aceasta nu este sigur că va fi această situație, dar vrem să fim siguri că acoperim toate problemele care pot apărea, astfel încât articolul 1 sună în felul următor: ”Se constată existența unei stări potențial generatoare, a unei situații de urgență datorită posibilității sistării furnizării apei potabile pe raza municipiului Bacău și se aprobă acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău, reprezentând achiziționarea și distribuirea de apă potabilă în cazul în care este sistată furnizarea apei pe raza municipiului Bacău, dacă situația o impune, prin rectificarea cu suma de 100.000 de lei a bugetului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, titlul 9 „Asistență socială”, capitolul 68.02.15.01. Distribuirea apei potabile se realizează, dacă este cazul, pe perioada sistării furnizării de apă potabilă în municipiul Bacău, prin intermediul punctelor stabilite după cum urmează: Biserica „Fericitul Ieremia”- str. Digu Bârnat, nr. 4; - Direcția de Asistență Socială; - Poliția Locală a Municipiului Bacău;

- Biserica Ortodoxă ”Sfântul Dumitru”; - Primăria Municipiului Bacău; - Teatrul Municipal „Bacovia„... între timp cred că v-a și ajuns pe mail-urile dumneavoastră proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - A ajuns, domnule secretar, între timp a ajuns, nu cred că ”vi s-a transmis”. E o mare diferență.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Poftim?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Ați afirmat în două rânduri cel puțin că ”Eu știam că s-a transmis”. ”S-a transmis”, ați insistat pe faptul că s-a transmis, acum...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, nu.. .eu am zis așa.. .N-am zis...N-am afirmat că vi s-a transmis. Am informația că...

Doamna Președinte de ședință lonela-Criștina-BREAHNĂ-PRAVÂT- ”Eu știu că vi s-a transmis”. Acum, ni s-a transmis acum.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Acum mi s-a dat și mie...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ați înțeles nuanța si...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Da, da, am înțeles. Credeți-mă că am înțeles nuanța și aveți dreptate. Acum, în momentul acesta, vi s-a transmis. Acum, de asta am și făcut specificarea. Am făcut specificarea și acum, pentru că nu înțelegeam de ce n-a ajuns la dumneavoastră și am întrebat în timp ce vorbeam cu dumneavoastră, am întrebat pe whatsapp și mi s-a spus că în momentul acesta l-au trimis pentru că au fost niște corecturi... „Școala Gimnazială ”Octavian Voicu”;

- Colegiul Tehnic de Comunicații ”N.V. Karpen”; - Central de zi „Clubul Pensionarilor”. Distribuirea apei potabile se va realiza în sticle cu apă îmbuteliată din polietilenă tereflalat (PET). Organizarea acestei activități revine în sarcina Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Compartimentului de Protecție Civilă al Primarului Municipiului Bacău, Direcției de Asistență Socială și Direcției de Sănătate Publică.” în această situație, doamna președintă, acum apelez la dumneavoastră: cum procedați? într-o pauză de două minute să discutați în comisii?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu am luat avizele la Comisia 1, de principiu, dar haideți să facem pauză și pentru celelalte Comisii, nu, domnule secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Exact, așa am zis și eu. Cinci minute. Este 20,41, la 20, 51 revenim. E bine?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Prea mult, e prea mult. La 20,45 ne vedem.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Bine, doamna președintă. Vă mulțumesc mult.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - La cât ne revedem, că n-am auzit?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -Peste cinci minute.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Am înțeles. Mulțumesc.

(Revenire din pauză)

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule secretar, domnule primar, intrăm în ședință, dragi colegi.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Gata, intrăm.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - încă nu, dar e foarte probabil.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Doamna Breahnă, ce faceți?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - De toate. Ce faceți și dumneavoastră.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Păi am văzut.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - N-ați ajuns acasă?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Nu, nu, nu, încă nu am ajuns. Sunt de la stupină în drum.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am înțeles.

Aveți norma mai bogată.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnule primar, vă aud acolo. Poate ne explicați și nouă ce se întâmplă la rezerva de apă cu care vă lăudați dumneavoastră pe pliantul minune.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Alo? Mă auziți?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Câtă bucurie pe tine, Ghingheș, că rămâne Bacăul fără apă.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, nu, nu, nu-i nici o bucurie.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Câtă bucurie! Nu mai umbla cu prostii. Ce te bucuri așa?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, eu doar râd. Eu râd, din păcate, de penibilul situației în care ne aflăm. După 25.000.000 lei cheltuiți.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Să-mi zici de-un primar care a amintit vreodată în vreo campanie electorală de rezerva de apă. Vreodată în viața ta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Putem începe, doamna președintă?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Putem începe.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Vă auzim, domnule primar, dar foarte încet.

Vă rugăm mai tare.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mai tare de atât nu pot.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Acum vă aud.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Am înțeles. Vreau să vă...Sărut-mâna, bună seara în primul rând...la ședința de îndată vreau să vă informez că în momentul de față lucrările continuă, nu este o avarie de mari dimensiuni. Programul apei nu va fi...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Auzim un vâjâit.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Indiferent de...Alo?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu vă mai auzim. Se aude un vâjâit mare acolo.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mă auziti?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Acum da.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Alo? Mă auziți?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu vă auzim. Se aude un vâjâit și atât. E ca și cum s-ar auzi multă apă, ceea ce nu...ceea ce nu vom avea la robinetele Bacăului, din păcate, dar...se aude multă apă.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Plouă afară...plouă afară.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ploaia. Sau ploaia.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Repet, apopo de apă: locuitorii municipiului Bacău vor avea apă tară program restricționat. Solicitarea către dumneavoastră, consiliul local, este făcută într-o...de prevenție.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar, spuneți-mi, a fost rectificat capitolul 68.02 prin diminuarea cărui capitol? Că nu reiese din proiect.

Domnul Primar Cosmin NECULA -...de urgență, dacă nu mă înșel.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Eu n-am înțeles nimic, din păcare. Se aude foarte mult zgomot.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci este din capitolul Asistență Socială...M-ați auzit? Alo!

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, vă rog spuneți din nou, că nu am auzit. Deci s-a întieiupt.

Domnul Primar Cosmin NECULA - De la capitolul Asistență Socială au fost luați banii.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Am înțeles.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu, domnule primar. Articolul 1 sună de maniera aceasta: ”Se asigură ajutor de urgență prin rectificarea capitolului 68.02”. Deci reiese că s-ar rectifica prin această hotărâre capitolul 68.02. Prin diminuarea cui?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Diminuarea unui capitol de la Asistență Socială, doamna consilier. Nu știu să vă spun care anume.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi prin diminuarea...doamnă...Acordul...deci, prin rectificarea cu suma de 100.000 de lei a bugetului Direcției Sociale. Deci de acolo se iau banii.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - De unde...Deci cheltuielile le va face Direcția de Asistență Socială, cum le-a făcut de obicei, de acord?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da. Și le va face de aici.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ -De unde am luat banii?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Din acest capitol, doamnă.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Deci sunt banii acolo deja?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi din moment ce...prin rectificarea cu 100.000 de lei a bugetului. Deci se iau banii ăștia de acolo și se cheltuie pe chestia asta.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Când spun ”rectificarea”...când mă refer la rectificarea unui capitol e ca și cum am lua dintr-o parte și am dus în altă parte. Asta înseamnă "rectificare”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnule Chindruș, sunteți pe linie? Sunteți în direct?

Domnul Consilier Romică BOTOI - Nu, a ieșit. Chindruș a ieșit.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - O să intre, pentru că trebuie cineva să dea o lămurire, dar eu zic că e aceasta care o spun eu. Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ- Vă rog, domnule secretar. Domnule secretar, mă auziți?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vă aud.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - N-am auzit întrebarea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnule Chindruș, doamna...doamna Breahnă pune întrebarea: prin rectificarea cu 100.000 de lei a bugetului Direcției de Asistență Socială? Deci ce se înțelege prin asta? Că cei 100.000 de lei se iau din acest buget?

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Nu. Cei 100.000 se iau din Situații de Urgență și li se dau lor.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi aici are dreptate doamna. Deci prin rectificarea cu 100.000 de lei a bugetului, bani care... Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - De la Ordine publică? De unde îi luați?

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Banii sunt din capitolul Situații de Urgență.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Dați-ne numărul capitolului.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Avem alocați 100.000 în capitolul Situații de Urgență.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Bine. Deci de acolo îi luăm și-i ducem la Asistență Socială. Da?

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Da.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, gata. Mulțumim frumos.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Cu plăcere, sărut-mâna.

Domnul Consilier Ilie BIRZU - Atunci modificăm articolul 1 și spunem :”Prin luarea de la Situații de Urgență și adăugarea la Direcția Socială”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Trebuie să completăm: ”Prin rectificarea cu 100.000 de la bugetul din titlu, care provin de la capitolul Situații de urgență”.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Exact, exact, domnule secretar.

Domnul Consilier Ilie BIRZU - Corect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci supunem la vot acest amendament, al domnului Bîrzu, nu?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă este cineva împotrivă?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Este cineva împotrivă? Dacă nu este nimeni împotrivă, este foarte bine. Atunci haideți să deschidem ședința. Mai sunt neclarități?

Domnul Consilier Romică BOTOI- Nu mai sunt.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu mai sunt.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Bun, Atunci haideți să deschidem ședința. Bună seara. în conformitate cu prevederile art.133 (2) și articolul 134 alineatul 1 litera ”a” și alineatul 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1672 din 25.08.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară. Vom face apelul. Avem o prezență în unanimitate, 20 de consilieri, ședința își poate începe lucrările.

La ședința on- line au participat un număr de 20 consilieri.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Vă asigur că voi conduce lucrările ședinței din această seară respectând prevederile legale și prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului primar să prezinte expunerea de motive. Ordinea de zi pe care se află un singur proiect și expunerea de motive aferentă.

L Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în cazul în care este sistată furnizarea apei pe raza Municipiului Bacău, dacă situația o impune.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă mulțumesc, doamna președintă de ședință. Prezentul proiect de hotărâre este cauzat de...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar, nu vă auzim deloc.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mă auziți? Alo!

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu una nu vă aud. Ca și cum ați fi în fundul pământului, așa vă aud, vag, foarte vag. Poate vă aud colegii mai bine.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Vă auzim ca și cum ați fi sub apă, dar nu...nu se aude, nu se înțelege.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Hai, nu fiți răi, că se înțelege, dar trebuie să fim un pic atenți.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Se înțelege, vă auziți foarte bine, lăsați astea. Dacă auzim noi, ăștia mai vechi...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu chiar n-am...Domnule Botoi, eu chiar nu l-am auzit pe domnul primar.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Hai lăsați, gata. Bine, așa este.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dar ce gardă pretoriană și-a tras domnul primar mai nou!

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Oricum nu-1 auzim.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Se aude, domnule, se aude.

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR - Se aude, dar puțin mai înfundat, dar se aude.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Se aude, sigur.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Haideți, domnule primar.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - Haideți, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Prezentul proiect de hotărâre este cauzat de o stare generatoare, potențial generatoare de pericol, iar banii pe care dumneavoastră îi veți aloca sunt în cazul în care situația o va impune și nu va fi furnizată apă potabilă către populația municipiului Bacău. în momentul de față nu suntem în această situație, dar pentru a preîntâmpina orice pericol, vă propun adoptarea acestui proiect în această formă.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - Da, cred că trebuie să supunem întâi la vot ordinea de zi, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Da.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - Dacă este cineva împotriva ordinii de zi sau se abține cineva? Dacă nu, cu unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Exact, doamna președintă. Vă mulțumesc mult. întrebăm domnii consilieri dacă au vreo situație de conflict de interese în legătură cu proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi? Nu există nici o astfel de situație. Dau cuvântul doamnei președintă.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - Supun aprobării dumnavoastră și modalitatea de vot pentru proiectul de hotărâre aflat în discuție în această ședință, respectiv ”vot deschis”. Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Dacă nu, modalitatea de vot, respectiv ”votul deschis”, a fost aprobată pentru acest proiect de hotărâre cu unanimitate de voturi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Facem precizarea că există rapoartele favorabile ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru acest proiect. Dau cuvântul doamnei președintă.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - Mulțumesc, domnule secretar. Expunerea de motive o considerăm prezentată de către domnul primar, prin urmare trecem la avizele comisiilor de specialitate.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - Dacă sunt discuții asupra proiectului?

Domnul Consilier Cristian GHINGHES- Da, Cristian Ghingheș, vă rog.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - Vă rog, domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, bună seara. Aș dori să-i adresez domnului primar trei chestiuni. Unu la mână: astăzi am fost la șantierul rezervei de apă și acolo au fost făcute probe și, din păcate, locuitorii din zona Depoului au avut de suferit în ultimele zile de pe urma execuției proaste a rezervei de apă, executată de Branpis, despre care chiar domnul primar spunea, în 2018, că-i va monitoriza atent, săptămână de săptămână. Iată, au trecut patru ani, deci s-a încheiat un ciclu electoral, au trecut avarii peste avrii, sunt săptămâni întregi în care n-am avut apă cumulată în acești patru ani și ne aflăm astăzi în aceeași situație. îmi doresc foarte mult să nu avem avarie si să aveți dreptate, domnule primar, și să ne confruntăm astăzi cu o avarie minoră, dar eu nu știu cu ce avarie minoră ne confruntăm, în clipa în care dumneavoastră solicitați 100.000 de lei pentru asigurarea de stocuri de apă potabilă. Asta unu la mână. Deci, de ce facem stocuri de apă dacă avaria nu este așa de serioasă cum i-ați mințit probabil pe cetățeni, acum o oră- două pe facebook și v-ați dus și v-ați pozat ca reporter al Primăriei Bacău la fața locului? Deci vreau să știm foarte clar, ce s-a întâmplat la rezerva de apă de nu este funcțională după trei ani și jumătate, după ce-am dat votul în consiliul local pentru documentația tehnico- economică și aici nu vă puteți plânge de faptul că Guvernul nu v-a dat bani, pentru că sunt bani asigurați prin PNDL 2 și această finanțare a fost dusă mai departe, inclusiv de actualul guvern liberal, deci nu puteți să vă plângeți de asta, dar astăzi, repet, m-am dus la fața locului, acolo unde a existat acea problemă în zona Depoului și se intervenea într-un stil, cred eu, ainatoricesc. Efectiv acolo conducta de apă se întoarce undeva la 90 de grade, evident din cauza execuției proaste a pocnit și acolo erau niște muncitori care, pur și simplu, făceau un cofraj de ciment, doar dacă, na, mai pocnește încă odată, să nu iasă apa pe dinafară. Deci această rezervă de apă și sunt martori de pe șantier, din păcare, a fost executată foarte prost de această companie și aș vrea să vă întreb: cum ați monitorizat lucrările, de ce nu este funcțională și dacă într-adevăr avaria este minoră și vă rog să-mi explicați puțin ce înseamnă "avarie minoră”?

Deci, practic, ce s-a întâmplat astăzi la aducțiunea de apă și care este riscul, pentru că eu știu că atunci când vorbim de o avarie, vorbim automat...atunci când vorbim de repararea ei și de golirea conductei, cât va dura reumplerea conductei și cât nu vom avea apă? Și de ce, din nou, de ce rezerva de apă nu este executată și când va fi funcțională, mai ales...mai ales pentru că... în special pentru că am văzut-o pe pliantele acelea în care vă lăudați cu doar cinci- șase realizări pe parcursul celor patru ani. îmi cer scuze că trebuie să vă aduc în discuție și aceste aspecte politice dar, îmi pare rău, dumneavoastră vă lăudați cu ceva ce nu este funcțional, rezerva de apă, în care au fost băgate peste 25.000.000. Vă rog să-mi dați aceste aceste explicații și nu mie până la urmă, ci cetățenilor care se întreabă ce s-a întâmplat cu banii noștri...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule consilier Ghinghcș...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUTĂ- Domnule Ghingheș, votază împotrivă și lasă... Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - îl rog pe domnul primar să intervină dacă...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUTĂ - Las-o, măi, te ascult pe tine acum? Votează împotrivă, că tu și așa votezi împotrivă.

Doamna Președinte de ședința lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Huluță, domnule Botoi, vă rog...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Rog traseiștii...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUTĂ - Și așa votezi împotrivă.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Rog traseiștii din garda pretoriană să... Domnul Consilier Ghiorghe HULUTĂ - Treci la subiect.

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- Are dreptate. Votează împotrivă și gata, nu mai...atât.

Domnul Consilier Romică -BOTOI- Votează împotrivă și cu asta-basta.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Vreau să știu de ce banii băcăuanilor sunt aruncați pe apa Sâmbetei...mă rog, pe seceta Sâmbetei?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Rezerva de apă este în probe, măi.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREĂHNĂ-PRAVĂȚ - întrebările s-au înțeles...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Care probe? Că astăzi se lucra la Depoului. Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Este în probe. Ți-a zis cineva că-i gata?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ

Deci...suspend ședința...Domnule primar, domnule Botoi, domnule Huluță, vă rog frumos nu mai vorbiți.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Zău?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Domnule primar, doriți să interveniți?

Domnul Primar Cosmiii NECULA- Doamna președintă, nu doresc să intervin. Banii pe care i-am solicitat sunt în caz că este nevoie. Nu este nevoie în momentul de față, dar vreau cel mai bine să fim pregătiți. încă...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ce s-a întâmplat cu rezerva de apă? Vrem să știm, rezerva de apă nu e funcțională după atâția ani.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Vrei tu să știi.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Rezerva de apă, în momentul de față, este în execuție. Se fac probe de presiune. Raționamentul acestor probe de presiune este să se vadă exact unde sunt punctele slabe ale conductei.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Corect.

Domnul Primar Cosmin NECULA .în execuție.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - N-a zis nimeni că-i gata.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dați-ne vă rog detalii...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar chiar nu puteți să vă abțineți? Pe cuvânt de onoare, lăsați-1 măcar pe domnul primar să vorbească. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ce înseamnă ”avaria minoră”? Ce înseamnă ”avaria minoră”, că ați spus că în continuare se lucrează.

Domnul Primar Cosmin NECULA - ”Avaria minoră” înseamnă că în acest moment a sărit una dintre galeriile de izolare din cadrul unei...care, în momentul de față, este repusă pe poziție.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă mai sunt alți colegi care doresc să intervină?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Supuneți la vot.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Când va fi reparată avaria și dacă conducta aceasta va fi golită?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu va fi golită și nu va fi oprit programul de apă pentru...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Am înțeles. Sperăm să fie așa și sperăm să dați în funcțiune mai repede și rezerva de apă executată oribil, printre blocurile băcăuanilor. Deci se plâng cu toții.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule inginer, v-am înțeles. Domnule inginer Ghingheș, vă mulțumesc.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Aveți o aroganță după patru ani în care nu ați mișcat nimic la rezerva de apă...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUTĂ - Ghingheș, du-te pe stradă și fa campanie electorală. Hai să votăm proiectul.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Doar câteva cuvinte să spun și eu. Vreau să spun și eu câteva cuvinte. Domnul Ghingheș face campanie politică...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule

BotoL.Asta face de patru ani, nu-i nimic de mirare.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Exact, că asta face. Asta face.

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- Păi trebuia să ajungă și el undeva, nu era normal?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -...puterea ați avut-o...rezerva de apă...

Domnul Consilier Romică BOTOI - Am auzit-o și pe asta. Că domnul Ghingheș este inginer.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -...secetei de la robinete. Nimic n-ați făcut patru ani voi și acum comentați să eu fac campanie...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUTĂ - Ghingheș, tu ai făcut ceva în viața ta?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ...patru ani, domnule Ghingheș, în afară de vorbărie goală.

Domnul Consilier Romică BOTOI -...vorbă lungă.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUTĂ - Doamna președintă, vă rog să supuneți la vot.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Doamna președinte, să votăm. Ca domnul Ghingheș nu-i nimeni.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Haideți să sistăm discuțiile astea. Haideți să sistăm polemicile astea...nicăieri. E clar că domnul primar a intrat cu avarie, iese cu avarie din mandatul acesta, e ghinion sau e altceva, o să vedem.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, e posibil să fie o mână criminală. Sunteți ca doamna Firea. Așa spunea și doamna Firea, nu?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ...o constatare. A intrat cu avarie, iese cu avarie.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Doamna președintă, să votăm.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Au venit extraterestrii si v-au tăiat conducta de apă.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Aveți grijă să nu vi se usuce gura de la atâta vorbit. Nu avem apă.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mai sunt intervenții?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUTĂ - Nu mai sunt.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu mai sunt intervenții? Atunci îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -...patru ani, nimic n-ați făcut.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnule Ghingheș...domnule Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ .aveți tupeul să întrebați...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnule Ghingheș...domnule Ghingheș...Vă rog frumos...domnule Huluță, vă rog frumos, nu profitați că doamna Breahnă e o doamnă și chiar haideți s-o lăsăm să vorbească pentru că a moderat foarte frumos ședințele. încercați să vă respectați unii pe alții și mai ales pe doamna președintă. Supunem la vot...gata, domnule...vă rog mult. Deci haideți să supunem la vot. Vreau să fac doar precizarea că rezerva de apă este în termenul contractual, nu a ieșit din termen, se fac lucrări în cadrul contractului și doar atunci, în momentul când va expira termenul contractual putem să ridicăm probleme de acest gen. Astfel încât vreau să supun la vot. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Având în vedere că nu avem nici un vot împotrivă și nu se abține nimeni, avem unanimitate de voturi, astfel încât proiectul a fost aprobat. Doamna președintă, aveți cuvântul. Doamna Breahnă...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Doamna Breahnă s-a dus să-și ia punctajul de la partid. Vă rugăm s-o scuzați.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Măi ce deștept ești. De unde ești...

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GĂȚU- Domnule Ghingheș, dumneavoastră n-aveți altă treabă decât să jigniți?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Exact.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dar n-am jignit. Punctajul de la partid e o jignire? Asta-i părerea dumneavoastră despre partid?

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GĂȚU - Vedeți-vă de partidul dumneavoastră, domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Vedeți că vă bagă în ședință.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GĂȚU - Mai știți care-i partidul dumneavoastră, domnule Ghingheș? Mai știți care-i partidul dumneavoastră?

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- Domnule Ghingheș, că ați fost alături de noi. Acum ați uitat?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Alături de competența dumneavoastră... Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - A mai făcut cineva ceva în țara asta?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Haideți, vă rog să terminăm ședința.

Domnul Consilier Vasile LUCA- Domnule Ghingheș, ce spuneați despre traseiști? Nu de traseiști spunea domnul Ghingheș?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci ideea este următoarea: reușim să terminăm ședința asta?

Domnul Consilier Romică BOTOI - Da, da.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Pa, pa, Necula.

Domnul Consilier Romică BOTOI - O seară plăcută.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș...domnule Ghingheș, nu vă stă bine, pe cuvânt. Duceți-vă pe trotuar și...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Să schimb cămașa? Să-mi schimb cămașa sau...Știu că dumneavoastră ați mai făcut considerații din astea, că m-am născut prea târziu sau prea devreme, dar totuși, cămașa...

Domnul Consilier Romică BOTOI - Doamna președintă, eu pot să mă retrag?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, domnule Botoi, vă rog.

Domnul Consilier Romică BOTOI - O seară plăcută vă doresc.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - în glorie, chiar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Având în vedere, doamna președintă, că s-a votat, dumneavoastră aveți atributul de a încheia sau de a nu încheia ședința.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVÂȚ - Deci declar lucrările ședinței din această seară închise. Mulțumesc frumos.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Mulțumesc mult, o seară frumoasă.

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice printr-o platformă on- line de videocoferință (Skype).

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

IONELA-CRISTINA BREAHNĂ-PRAVĂT NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

întocmit: Oana Adam