Proces verbal din 25.03.2020

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DIN 25.03.2020

ROMANIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL Al MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 545050 din 09.07.2020

Încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 25.03.2020 ora 12.00.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Bună ziua. În conformitate cu prevederile art.133 (2) și articolul 134 litera ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 843 din 24.03.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

În sală sunt prezenți un număr de 12 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul consilier Daniel Miclăuș, domnul consilier Romică Botoi, doamna consilier Ioana Dinu, domnul consilier Cristian Ghingheș, doamna consilier Doina Lazăr, doamna consilier Enula Pricopoaea, domnul consilier Gabriel Stan și domnul consilier Laur Șova- Gâțu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.02.2020. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Ce proces verbal supuneți la vot?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Din 19.02.2020.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Nu am apucat să-l consultăm.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Păi, cine...Restul a aprobat. Dumneavoastră vă abțineți.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Nu, cine a aprobat?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Păi doamna Dragomir, doamna Ciocodei au ridicat mâinile.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Ok, hai să vedem cine îl aprobă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Poftim?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Haideți să vedem, zic, reluăm procedura.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Cine este pentru aprobarea procesului verbal?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Când ni l-ați trimis?

Sincer, domnule secretar, când ni l-ați trimis?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Acum trei zile, doamna...Sunt 200 de pagini, vă spun eu. Sunt 200 de pagini, dar ni-l cere prefectul. Bun, deci cine este pentru aprobarea procesului verbal din 19.02.? 7 "pentru”, restul abțineri, procesul verbal nu a fost aprobat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

Absent

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

Absent

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Absent

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

Absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

Absent

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

6

-

6

Domnul secretar a anunțat 7 voturi ”pentru ” și 5 abțineri, dar în realitate au fost 6 voturi ”pentru ” și 6 abțineri, deci procesul verbal din 19.02.2020 nu a fost adoptat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Având în vedere lipsa domnului președinte de ședință, vă rog să faceți propuneri pentru ca să fie desemnat dintre dumneavoastră un președinte de ședință la ședința de azi.

±5             5     5      5     5

Doamna Raluca Năstase.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Îl propun pe domnul consilier Cătălin Bogdan Crețu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Da, supunem la vot propunerea doamnei Raluca Năstase.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

In unanimitate domnul Cătălin Crețu, vă rog frumos, luați-vă poziția de domn președinte. Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Cu 12 voturi ”pentru” propunerea doamnei Raluca Năstase a fost aprobată.

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

absent

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

absent

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

abs ent

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

absent

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

12

-

-

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Totodată, am rugămintea, având în vedere imposibilitatea obținerii avizelor de la comisia 5, deoarece domnul Miclăuș și domnul Laur Șova au fost în imposibilitate de prezență, vă fac propunerea de a vota, de a propune și a vota un membru supleant pentru ședința de azi la comisia cinci, care, alături de membrii prezenți, să dea un aviz. Faceți o propunere.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Domnul Dănilă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Îl supunem la vot pe domnul Dănilă ca membru supleant la comisia cinci în vederea suplinirii absenței consilierilor absenți din motive obiective.

Cine este pentru?

Se abține cineva?

Este cineva împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

Absent

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

Absent

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Absent

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

Absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

Absent

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

12

-

-

Cu 12 voturi ”pentru” propunerea doamnei Cristina Breahnă- Pravăț a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- În unanimitate, cu 12 voturi, a fost aprobat domnul Dănilă supleant la comisia 5. Vă rog frumos, a luat act de proiect, să facă avizul. Domnule președinte, vă predau conducerea ședinței, vă rog frumos.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU- Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului primar Cosmin Necula pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc, doamnelor și domnilor consilieri locali. Vin în fața dumneavoastră cu două proiecte:

1.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.20 din 19.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiții pe anul 2020 și următorii trei ani ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

2.

Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Bacău, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem la vot ordinea de zi așa cum a fost prezentată de domnul primar.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

Absent

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

Absent

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Absent

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

Absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

Absent

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

12

-

-

Cu 12 voturi "pentru” ordinea de zi a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- În unanimitate cu 12 voturi ”pentru” a fost aprobată ordinea de zi. Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi? Nu există astfel de situații astfel încât dau cuvântul domnului președinte de ședință.

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.20 din l9.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiții pe anul 2020 și următorii trei ani ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator -DL. COSmIn NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU- Supun discuției punctul unu de pe ordinea de zi și îl invit pe domnul primar să prezinte expunerea de motive.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, prin hotărârea numărul 8 din..., 8/1 din

23.03.2020, Comitetul Local de Situații de Urgență, convocat de președintele acestuia, a hotărât ca Municipiul Bacău va demara toate acțiunile și/sau procedurile necesare pentru amenajarea de urgență a etajelor 4 și 5 ale clădirii Spitalului Municipal Bacău, obiectiv aflat în conservare, în vederea asigurării asistenței medicale, precum și achiziționarea de paturi care să asigure suport la terapie intensivă. Sursa de finanțare, din credite interne, din suma de 11.992 de lei din excedentul anilor anteriori, aloca ți de la bugetul de stat cu destinație ”Construire Spital Municipal” în sumă de șapte sute de mii o sută șaptesprezece șase sute douăzeci și trei lei, sumă alocată în total valoare 12.710.000 lei inclusă în programul de investiții capitolul 66.02 ”Sănătate”, după cum urmează: construcție Spital Municipal - 10.710.000 lei; dotări cu utilaje și echipamente Spital Municipal - 2.000.000 lei. Această măsură se va realiza așa cum este scris în referatul întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Municipiului Bacău. Având în vedere Decretul Prezidențial numărul 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și Ordonanța Militară numărul 3 din 24.03, autoritățile publice locale au obligația de a identifica, de a ține evidența persoanelor fără adăpost, precum și de a asigura adăpostirea și îngrijirea acestora. În acest sens, se alocă suma de 25.000 de lei pentru asigurarea hranei zilnice a acestor persoane mai sus..., precizate mai sus, prin Căminul de Persoane Vârstnice Bacău. Astfel se impun: modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, aprobat în HCL 20 din 2020 prin alocarea sumei 25.000 de lei la capitolul 68.02- „Asigurări și asistență socială”, la articolul 20.03.01 -”Hrană pentru oameni” prin diminuarea capitolului 61.02 - ”Ordine publică și siguranță națională” , articolul 20.03.01- ”Hrană pentru oameni” cu aceeași sumă. Și, de asemenea, vă stăm la dispoziție pentru orice fel de interpelări, domnul Nicolae Zaharia. Să-l chemăm în sală, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Aviz favorabil

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU- Discuții asupra proiectului.

Doamna Raluca Năstase, aveți cuvântul.

( fără sonor 20 de secunde)

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - .....rugămintea mea a fost ca la documentația

proiectelor care conțin aprobări de achiziții de echipamente pentru Spitalul Municipal să ne atașați și lista echipamentelor, lista de inventar a echipamentelor și dotărilor din cadrul Spitalului Municipal. Aș vrea să ne fie clar tuturor că ceea ce ne propunem să achiziționăm nu se află deja în lista echipamentelor și dotărilor de la Spitalul Municipal, iar dacă se află, așa cum ați specificat dumneavoastră, domnule primar, să știm în total câte echipamente de acest gen avem. Este o solicitare firească, a fiecărui consilier local de a ști ce echipamente sunt acolo. Acum, aș vrea, concret să ne răspundeți dumneavoastră, de ce evitați să ne puneți la dispoziție lista echipamentelor și dotărilor de la Spitalul Municipal? Dacă eu v-am solicitat acest lucru și vreau să-mi clarific toate echipamentele care sunt acolo și ce mai cumpărăm, de ce nu le-ați pus la dispoziția noastră?

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - Dacă vreți, răspundeți acum, ca să fie mai operativ.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Bun, deci, încă de la început am să vă rog să facem o distincție foarte clară între ceea ce înseamnă obiectivul investițional ”Spitalul Municipal - Componente și echipamente” care fac operativ etajele 4 și 5, componente pe care vi le pot răspunde..., la care vă poate răspunde domnul Zaharia. Doi - echipamente medicale aflate în depozit pentru buna funcționare a Spitalului Municipal...Pentru buna..., pentru funcționare. Ascultați-mă puțin, nu v-am întrerupt. Echipamentele pe care eu v-am solicitat în momentul de față să dați un vot, respectiv 2.000.000 de lei, dotări cu utilaje și echipamente, se referă exclusiv la dotarea cu paturi ATI, deci nu orice fel de paturi. Patul ATI înseamnă de fapt o stație ATI care cuprinde: patul, injectometre, ventilatoare, da. Deci aia este o altă chestiune. Eu vă pot răspunde pe acest capitol. Nu avem nici un fel de problemă pentru a vă pune la dispoziție acest tip, cu echipamente medicale. Eu de aia știu, da? Că există, este o listă, sunt inventare făcute. Doi - dacă noi în momentul de față și avem în momentul de față în depozit niște paturi pentru pacienți medii, cu risc mediu, deci nu ca cele care le-am dat la Consiliul Județean, la Spitalul Județean pentru pacienții gravi, de ATI. Alături de aceste paturi sau pe aceste paturi, în caz de nevoie, vor fi tratați oameni care au afecțiuni. Alături de aceste paturi, intenționăm achiziționarea de alte 10 paturi cu echipament complet pentru ca această capacitate, la momentul finalizării acestui spital care, domnul Zaharia o să vă spună, e între 4 și 7 săptămâni, spital..., acestor două nivele să le putem porni și operaționaliza. Deci, nu-i vorba că vom cumpăra lucruri care deja avem.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Mie mi-e clar și am încredere totală în ce spuneți dumneavoastră. Eu am discutat și cu domnul manager ieri, l-am rugat pentru ca să-mi furnizeze această listă și mi-a zis că discută cu dumneavoastră și cu personalul.. .Mă așteptam să o primesc până astăzi.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamna consilier...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Eu insist să ne puneți la dispoziție lista de inventar, atât.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamna consilier, nu v-am întrerupt. Doamna consilier...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - În rest, am încredere totală în ce ne propuneți, domnule primar. Nu e o lipsă de încredere.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamna consilier, vă punem la dispoziție, dar a fost ultima...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Atât, asta este singura rugăminte.

Domnul Primar Cosmin NECULA -...ultima mea problemă, ieri, ca să vă pun dumneavoastră această listă. Asta n-am avut-o în cap ieri, vă rog să mă credeți. Sunt situații...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Vă rog personal s-o luați în considerare.

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...sunt situații în momentul de față care exced puterea și capacitatea normală de înțelegere la care noi trebuie să facem față. Urgent.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, știu. Sunt total de acord.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Sunt eforturi logistice pe care trebuie să le facem, sunt situații speciale la care trebuie să facem față. Nu ne plângem, ăsta-i job-ul nostru, dar vă rog să mă credeți că asta a fost ultima problemă, să vă punem..., să am în cap treaba asta. Pe partea de echipamente tehnice necesare să funcționeze tehnic acele două nivele vă poate răspunde domnul Zaharia, împreună cu doamna director Buzdugan.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dacă îmi permiteți, o să-i pun o întrebare domnului Zaharia. Vă rog scuzați, mi-am dat seama că ați terminat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, oameni buni, să ne înțelegem. Ne trebuie aceste paturi ATI pentru a trata, în caz de nevoie, numărul mare de pacienți care există posibilitatea să-l avem. Ne uităm la ce se întâmplă în Italia, ne uităm la ce se întâmplă în Spania, ne uităm la ce se întâmplă în Franța, ne uităm la ce se întâmplă în Germania. Deja numărul de morți pe care-l are România, raportat la numărul de infectați declarați, este foarte mare. Foarte mare. 760 dacă nu mă înșel, aseară, de pacienți.., peste 700 la ora 20 de pacienți infectați și un număr de câți morți? 12 morți. Făcând proporția nu se mai respectă acel cuantum de 2,4 - 2,5 - 3.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Bun, domnule primar, dacă nu aveți o problemă cu...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dacă, dacă noi nu ne pregătim, pentru că și calculul pe care l-am avut a fost pornirea acestei instituții, să facem față. În contextul în care acest lucru se va opri, această nenorocire și ne ajută dumnezeu, se oprește, aceste echipamente rămân în continuare tot la spitalul nostru, al orașului, nu le ia nimeni, nu fuge cu ele nimeni. Deci ele rămân bunuri ale orașului.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Bun, pot să zic ceva? Dacă nu aveți o problemă cu această listă de inventar, rugămintea mea este ca să ne-o puneți la dispoziție când aveți dumneavoastră timp, astăzi, mâine și domnul Chindruș, astăzi, mâine, poimâine, când puteți dumneavoastră, ne-o puneți la dispoziție ca pe viitor, dacă mai avem de luat astfel de măsuri, să o putem consulta și noi, personal, să ne lămurim fiecare în parte pentru că nu avem la dispoziție informațiile pe care le aveți dumneavoastră, v-am mai spus. E clar ce doresc? Domnule manager, domnule primar? Altfel, domnule director, referitor la lucrările pe care le veți face pe cele două etaje, concret, la lista de dotări echipamente pe care o aveți aici pusă la dispoziție, nu aveți nimic achiziționat deja?

Doamna Cristina BUZDUGAN - Aș răspunde eu la această întrebare.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, vă rog, Cristina, te rog, că trebuie să știm, adică ar fi tre... De asta vă spun, dacă am avea aceste liste la dispoziție, mă uit eu, nu trebuie să-mi explice nimeni. Da.

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - Luați un microfon, vă rog.

Doamna Cristina, puteți să-i dați puțin microfonul? Mulțumim.

Doamna Cristina BUZDUGAN - Cu referire la dotările care sunt incluse în această..., în acest referat, vreau să fac următoarele precizări: lucrările se execută la etajul 4 și 5, ceea ce înseamnă o punere parțială în funcțiune a acestui obiectiv care are o suprafață desfășurată de 23.000 de metri pătrați. Pentru a pune în funcțiune acest obie..., această parte a clădirii, trebuie să luăm măsurile care asigură rapiditate și urgență în execuție. Spre exemplu: echipamentele individuale de filtrare sunt pentru acele zone, sunt echipamente de sine stătătoare pentru a nu face efortul de a pune instalația de filtrare aferentă întregului obiectiv, ceea ce ar presupune cheltuială și durată foarte mare. Deci aceste echipamente sunt pentru zonele în care vom aloca..., zone alocate ATI-ului. Stațiile de oxigen sau baterii - proiectantul... Stația de oxigen este prevăzută în proiectul inițial, nu a fost pusă în execuție la oprirea lucrărilor și proiectantul a propus baterii individuale, dar, pe măsura execuției, împreună cu proiectantul, vom decide ce e mai rapid și mai simplu de executat. Echipamentele de înaltă dezinfecție cu UV nu sunt în cadrul proiectului, sunt pentru a asigura un circuit și o zonă de triaj la parterul clădirii, deci sunt pentru această situație de excepție. Altfel, spitalul, cu toate măsurile de igienă, ar fi acoperit. Echipamente necesare pentru punerea în funcțiune, este generic vorbind, sunt patru centra..., sunt trei centrale termice, din care una este pusă în fu ncțiune. Am discutat, deci la momentul de față este un proiect pentru restul de executat care este în elaborare, care s-a sistat la momentul de față și proiectantul se ocupă de această parte și am trecut această categorie pentru a..., cumva antama în caz că va fi nevoie, deci temperatura care este asigurată prin centrala termică existentă poate fi până la 23 de grade. Deci, dacă reușim să obținem o temperatură de 23 de grade pe cele două nivele sar putea să nu..., fiind un..., o centrală termică în funcțiune, s-ar putea să nu mai fie nevoie. Dar mai sunt garnituri care nu mai sunt corespunzătoare, mai sunt niște conducte, țevi, deci ea acoperă o gamă largă. După cum vedeți, la sfârșit am pus cuvântul ”după caz”. În continuare vorbim de un grup generator. Ei, grupul generator este un grup spe..., de o capacitate mai mică pentru cele două nivele. În cadrul proiectului avem un grup generator care stă în conservare, care este pus, care asigură funcționarea de rezervă a întregii instalații a spitalului. Deci, din motive de urgență vom folosi un grup de capacitate mai mică care întotdeauna își va găsi utilitatea în orice activitate a primăriei. Grup de pompare apă potabilă - avem ceva la momentul de față, trebuie să investigăm dacă funcționează. Noi am pus în caz că nu funcționează sau trebuie să le mai verificăm, să fie un grup de pompare nou. Și bateriile de apă, după cum cunoașteți, fiecare salon este dotat cu băi, care la momentul opririi lucrărilor..., unele au lavoare, unele n-au, deci, ”după caz” după cum vedeți pus în final, acestea se vor monta în funcție de dotarea actuală. Deci, dotările sunt acoperitoare pentru situația de urgență în care ne regăsim, fără a dubla ceea ce avem.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, este foarte clar. Mulțumesc pentru precizare.

Doamna Cristina BUZDUGAN - E ok? Da? Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - Mulțumim. Doamna Cristina, după aceea domnul Ilie.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Mi-ați dat cuvântul? Susținem clar proiectul de astăzi pentru că nu avem de reproșat puțin din punct de vedere al timpului decât faptul că au trebuit să treacă aproape două săptămâni de la inițiativa organizației politice PSD de finalizare și amenajare a etajelor 4 și 5. În rest, votăm cu toate mâinile acest proiect. Mulțumim.

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă mulțumesc pentru intenția de vot exprimată.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -... să vă spun că așteptam de mai multe zile proiectul acesta. Atât.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar vreau să fac o mică corectare: nu-i de două săptămâni.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - ...doisprezece zile.

Aproape două săptămâni, așa am specificat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - De vineri...

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - Domnul Ilie Bîrzu.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Da, e clar că în situația în care ne aflăm și care se preconizează, este nevoie de această lucrare și în ritm urgent și poate domnul Zaharia o să dea niște detalii, cum s-a organizat pentru această lucrare de investiție, dacă o susținem. Vin cu precizarea de a include..., ați văzut ce s-a întâmplat la Spitalul din Suceava și la alte spitale din țară, deci avem peste 100 de medici, asistenți, lipsă de echipament de protecție, vin cu amendamentul care a fost aprobat de dumneavoastră să-l introducem în hotărârea de consiliu, cei 200.000, să facem achiziția, pentru că durează această achiziție și să avem, să nu fim nepregătiți pentru că o să avem de făcut spitalul și n-o să mai avem medici, asistenți și ambulanțieri. Deci, revin, revin ca să alocăm acești 200.000 pentru echipamente de protecție, medici, asistenți, ambulanțieri. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Haideți, domnule președinte, să supunem la vot...Haideți să votăm...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Da, și eu zic să votăm, dat fiind contextul și după aceea facem...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Haideți să vă fac un pic clarificarea cu amendamentul că..., avem un bec și tot îl aprindem cu treaba asta. Deci, domnule Bîrzu, a fost aprobat în ședința trecută, problema nu au fost..., vă jur, în momentul de față nu sunt bani. Nu avem echipamente... Nu vreau să intru într-o cheie politică, dar unde dumnezeu se fac achizițiile astea? La București. Cine dumnezeu le ține? Păi noi suntem în a doua săptămână în care cerem 60.000 de mănuși, 60.000 de măști...Ne tot amână. ”Peste două zile, peste două zile, peste două zile”. Nu-i problema de bani, îi avem, i-ați propus data trecută, sunt prinși în buget. Problema pe care o avem este lipsa de echipamente. Păi noi ne bucuram ieri și ascultam fericiți că, vai, vin 80.000 de măști...Noi, la primărie am solicitat 60.000 de măști să cumpărăm. Ce vorbim de echipamente...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Bun, deci banii sunt în buget, da? Bun, și de ce nu dăm drumul la procedura de achiziții?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule Bîrzu, am dat drumul de două săptămâni, dinainte de a vă gândi dumneavoastră. Am dat drumul și nu sunt. Și ne tot amână. Două zile în plus, două zile în plus, două zile în plus. Statul român are achiziții... Pe fericita și bucuria de a ne anunța aseară că a achiziționat 80.000 de mănuși și...măști, când nouă ne trebuie 60.000. Înțelegeți dimensiunea problemei pe care o avem?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Bun, problema e că ați dat drumul la această achiziție dar trebuie...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Păi dacă avem banii acolo...Nu se pot face la confecții, trebuie chestiuni autorizate...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Hai să îi prindem. Uitați ce spune... Domnule primar, haideți să punem banii, nici nu sunt banii puși în buget.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ -Data trecută nu s-a aprobat amendamentul ăsta de 200.000, domnule primar. Noi avem banii, dar destinația nu este pentru...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Haideți să punem destinația, domnul primar și pe urmă începem procedura de achiziții.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Am început-o, oameni buni, dar puneți banii...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci este amendamentul aprobat de colegii consilieri, haideți să prindem 200.000 cu destinația asta și ne ocupăm de achiziții ulterior.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ -Dar n-au aprobat data trecută. Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - Păi a fost aprobat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu banii de echipamente sunt problema noastră, ci echipamentele, că avem începută procedura...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Domnule primar, nu înseamnă numai ce ați dat dumneavoastră comandă, niște măști și mănuși, deci problema este mai complexă. Și combinezoane și sunt...

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...combinezoane, când o să le luăm. Gândiți-vă că sunt 50 la Spitalul TBC...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci, haideți să dăm drumul...Ce vă deranjează? Eu nu înțeleg ce vă deranjează să nu putem... Dăm drumul la achiziție?

Domnul Primar Cosmin NECULA - 200.000 de lei poate mai înseamnă un pat, domnule.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Avem banii în buget, da, dar mai înseamnă 100 de medici și asistenți și n-avem cu cine...O să avem spitalul făcut și n-o să mai avem medici.

5  5 5          ±5

Domnule secretar, haideți că.. .Deci banii trebuie puși, destinați și de banii ăștia...

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Domnule Bîrzu, n-are nici o legătură. Domnul primar v-a zis că procedura e demarată. Eu am spus altceva. Ce ați propus dumneavoastră, 200.000, nu ați aprobat în consiliul local. Asta am spus.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Păi asta, nu s-a finalizat acest amendament pentru că nu s-a votat hotărârea. Astăzi votăm...

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Deci, noi am dat drumul la o procedură de primărie...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Astăzi votăm hotărârea de consiliu...

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Nu știu, e treaba dumneavoastră.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da. Deci, haideți, eu îmi mențin...

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - Propuneți un amendament și îl supunem la vot.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci amendamentul care a fost aprobat de toți consilierii a fost: destinație - 200.000 echipamente de protecție pentru medici, asistenți, ambulanțieri. Ăsta este amendamentul.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Diminuare de la cheltuieli privind deszăpezirea.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Diminuare deszăpezire...Deci ăsta e amendamentul care...Supuneți la vot, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU- Cine este pentru?

Se abține cineva?

Împotrivă? Domnule Scripăț, cum ați votat?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule primar, haideți până la urmă...

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - Domnule Scripăț, cum ați votat? ”Pentru”, da?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - ...să aprobăm niște credite bugetare care le veți utiliza dacă veți avea nevoie de ele. Până la urmă, nu e...S-ar putea să fim...

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - Amendamentul a fost adoptat cu majoritatea celor prezenți.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Cu 12 voturi "pentru” amendamentul domnului Ilie Bîrzu a fost adoptat.

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

Absent

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

Absent

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Absent

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

Absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

Absent

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

12

-

-

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - N-avem nevoie de ele, dar...

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - Asa avea să fac o interpelare către domnul director. În momentul de față, prin acest... Domnule primar! Doamna Cristina!

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Nu-i adevărat. Nu e condiționat amendamentul unui consilier local de o hotărâre a Comitetului Local pentr u Situații de Urgență, nu cred că...

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - Doamna Cristina, haideți să revenim un pic la subiect. Domnule director, înțeleg că prin acest proiect se încheie acea etapă de proiectare si de găsire a tuturor soluțiilor tehnice privind demararea lucrărilor, da? Cine este coordonatorul acestei investiții? SSPM-ul, prin persoana dumneavoastră?

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA- Bună ziua, coordonatorul, mă rog, antreprenorul general o să fie SSPM Bacău, societatea primăriei. Noi..., practic se suspendă proiectarea inițială care e demarată de anul trecut vizavi de chestiunea Spitalului Municipal. Noi suntem în punctul în care am evaluat cam 60% din fazele și lucrările care ar trebui să le executăm pe etajul 4 și 5, plus lifturi, plus căi de acces, plus scările de incendiu, de urgență. Trebuie să vă spun că lucrările la Spitalul Municipal pe cele două nivele se prezintă în felul următor: acolo e un puzzle de echipamente, rețele, finalizate - nefinalizate, lucrări de arhitectură care unele sunt gata, altele nu și odată ce intrăm în lucrare, am estimat cam ce ar fi de făcut . Dar odată ce vom intra în lucrare vom descoperi tot felul de alte noi situații care trebuie adaptate la zi. Avem o problemă...și apropo și ce echipamente, dotări trebuie să mai facem acolo că ați văzut și dumneavoastră care e situația cu aprovizionarea în Europa, nu numai în România. Deci, să ne pregătim, situația este extrem de critică pentru că dacă o să ai nevoie de o curea de motor pentru chiler-ul care aduce..., face aport de aer rece sau ce se întâmplă acolo, cu cât intrăm mai repede, identificăm problema și dăm comanda într-o țară de unde sunt ele produse, nu avem garanția că vin în două săptămâni, așa cum ar fi în mod normal, într-o perioadă de normalitate. Deci, practic, suntem în punctul în care acest puzzle ușor- ușor trebuie pus cap la cap și cu un efort susținut, să ieșim, să-l facem funcțional. Noi, acum, SSPM Bacău practic, în momentul ăsta, după votul dumneavoastră, ne...Oricum am început să ne reorganizăm că trebuie să ținem cont și de toate condițiile astea de..., actuale în care trebuie să ne protejăm, vom...Ne ducem și vom sista activitățile, celelalte activități din oraș și ne vom duce cu peste 100 de muncitori în șantier, cu firme partenere, cu organizații care vor să ajute, cu know -how, cu știință, cu ingineri, cu arhitecți, cu proiectanți și vom intra în această lucrare. La momentul ăsta nu pot să vă spun decât că suntem determinați să finalizăm lucrarea. Probabil odată cu tot ce se mai întâmplă în oraș, cu tot ce o să mai comunicăm, o să veniți și dumneavoastră acolo, în măsura în care o să puteți veni, sperăm să nu avem nici un incident cu nici un angajat infectat sau care să creeze vreo problemă acolo. Vom încerca să ieșim și ne-am propus să ieșim la capăt, să predăm lucrarea... Cu domnul arhitect am și fost deja în șantier...

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - Am rugămintea să ne explicați un pic: în urma analizei, aveți estimat cam ce număr de paturi vor rezulta, câte vor fi pe ATI, ce capacități, la ce capacități se ajunge?

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Practic, practic, Cristina, ascultă-mă un pic. Practic, noi vom crea infrastructura, să zicem, locuibilă de acolo. Împreună cu DSP-ul și cu dotările pe care le aprobați dumneavoastră în consiliul local, azi - 10 paturi ATI în plus, plus ce mai găsim, ce mai avem acum din dotările anterioare...Dacă mai vine un investitor privat și zice: ”Uite, încă 10 paturi”, dacă vine Ministerul, care ar trebu i totuși să vină și cu echipamentele astea de protecție, că, practic, DSP-ul și Ministerul Sănătății, părerea mea, că ar trebui să forjeze pe subiectul ăsta, nu noi neapărat, dar suntem alături de băcăuanii noștri. Dacă se aduc mai multe paturi se creează mai multe facilități. Noi, practic, avem peste 100, putem crea peste 100 de locuri de...

Doamna Cristina BUZDUGAN- Etajele 4 și 5 sunt la 160.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - 160, dar DSP-ul o să zică: două paturi poate, un pat, poate trei paturi...

Doamna Cristina BUZDUGAN-...Dacă facem mai multe zone cu ATI, va lăsa un singur pat.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Exact.

Doamna Cristina BUZDUGAN- Deci aici e în funcție de câte paturi...

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - Întrebarea era câte sunt prevăzute prin proiectare, nu câte vor...

Doamna Cristina BUZDUGAN- Suntem în această etapă în care adunăm paturi, vedem cu ce avem și proiectantul o să decidă. Trebuie să vadă volumul de aer și câte paturi conform legislației pe sănătate avem voie să lăsăm în acele saloane...

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Da, dar atenție un pic. Practic, proiectantul și DSP-ul au pus problema în felul următor: creați infrastructura ca să putem veni să facem circuite specializate pe situație. De exemplu, se propun SAS-uri sterile și de izolare pe anumite suprafețe. Vine un bolnav, nu-l bagi direct într-un..., pe un culoar cu 20 de camere. S-ar putea să creăm SAS-uri speciale, deci după ce asigurăm rețelistic oxigen, vacuum, apă, căldură, lifturi și tot ce e de făcut acolo, DSP-ul o să ceară niște suplimentări, care astea le facem exact ca să creăm aceste circuite și să asigurăm siguranța.

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - Eu la asta mă refer, că ele dacă..., ar trebui știute acum pentru că în momentul când faceți aceste circuite va fi nevoie de anumite lucrări, de asta...

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Deci suntem în contact cu DSP-ul acum.

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - Poftim?

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Noi când intrăm acolo în șantier și o să începem să închidem anumite culoare...Vom ține legătura. Exact ca și în baza Letea, de altfel. Și în baza Letea...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Înseamnă că aveți o corespondență în direct, adică...

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Avem o corespondență...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - .. .vă apucați de holul cutare, cum îl proiectați, cum îl amenajați.

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - Domnule director, am rugămintea dacă se poate să mă informați, ca și specialist, dar și ca și consilier local, astfel să pot să țin la curent și pe colegii mei cu privire la modul de evoluție al proiectului. Eventual mă și chemați în șantier sau unde sunt discuții...

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Absolut.

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - .. .să putem să găsim cât mai repede soluții.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Din punctul meu de vedere, orice...Cu cât reușim să ținem contactul ăsta deschis și toată lumea să înțeleagă mai bine ce facem... Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - În momentul ăsta nu există contacte închise, din punctul meu de vedere. Trebuie să fim toți deschiși pentru problema asta.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - E deschis și prima fază este să facem rețelele. Cu cât...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN- Domnule director, când estimați dumneavoastră că veți finaliza?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Asta voiam să întreb și eu.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Noi am propus..., noi ne-am luat obiectivul de șase săptămâni.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN- În șase săptămâni dumneavoastră finalizați.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Da, da.

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - Discuția asta de șase săptămâni este cunoscută de cei de la DSP?

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Da, da, da.

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - Deci noi oarecum avem un accept și din partea lor că ne putem încadra.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Absolut. Cu cât..., dacă reușim în patru săptămâni, va fi în patru săptămâni. Deci exact asta vreau să vă zic. Dacă, de exemplu, îmi trebuie un motor care îl găsesc numai în Germa nia și nu mai pot să..., nu mi-l duc mai repede...

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - O să avem o problemă în achiziția materialelor pentru că se găsesc foarte greu, de asta poate o să dureze 7-8 săptămâni, în funcție de asta.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Nu știu, cu cât...Eu zic că, obiectiv așa și chiar dacă e optimist, eu zic 6 săptămâni. Am zis 6 săptămâni.

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - Bun, dar când întâmpinați dificultăți pe anumite achiziții cred că putem demara discuții și la alt nivel și la alte paliere, astfel încât să facilităm achiziția lor din afară.

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Vă dați seama, miza autorităților locale și a SSPM-ului care astăzi, teoretic, ne-am luat un angajament extrem de delicat...

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - Este cred că miza tuturor, nu numai...

Domnul Director al SSPM Nicolae ZAHARIA - Bun, până la urmă consiliul local, toată lumea, de aia investim aici, ca să asigurăm această infrastructură.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Hai să votăm, să le dăm drumul la bani și pe urmă vedem.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Să dea dumnezeu să le găsim. Mi s-a spus că termenul minim de livrare este patru săptămâni și maxim...

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - Bun, haideți domnule secretar să supuneți la vot proiectul. Cu tot cu amendamentul adoptat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

Absent

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

Absent

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Absent

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

Absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

Absent

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

12

-

-

Cu 12 voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Cătălin-Bogdan CREȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Bacău, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate

Inițiator -DL. COSMIN NECUlA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Este vorba de stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Bacău, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate. Practic de procedura de întâlnire electronică.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Aviz favorabil

Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă raportul de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU- Discuții? Nu sunt.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Ce rugăminte am la dumneavoastră. O să fie tot felul de teste pe care o să le facem, vă rugăm să aveți telefoanele la dumneavoastră, n-o să meargă totul uns din prima dar vă rugăm să aveți telefoanele la dumneavoastră. O să încercăm în seara asta să facem primele teste.

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU- Domnule secretar, vă rog să supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

Absent

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

Absent

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Absent

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Ab sent

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

Absent

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

Absent

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

12

-

-

Cu 12 voturi "pentru ” a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Am rugămintea, din nou, este domnul Vrabie, o să vă aștepte la ieșire și cei care au nevoie de îndrumare, vă rog frumos apelați pentru că, într-adevăr, și eu am avut nevoie și m-a îndrumat și ca să fie ușor pentru toată lumea. Domnul Vrabie e aici, vi-l dă.

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - Domnule secretar, postați-l dumneavoastră pe grupul consilierilor, că e cel mai corect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...trebuie să vă explice cum se instalează...Poate nu știți cum se instalează aplicația, poate... Aveți numărul de telefon...

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - Domnule secretar, postați numărul dânsului de telefon și fiecare consilier, în funcție de dificultățile pe care le întâmpină...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnule Vrabie, puneți pe grup numărul dumneavoastră de telefon.

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - Vă mulțumim de participare, lucrările au luat sfârșit.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ w ’w                             ’              ’

CĂTĂLIN - BOGDAN CREȚU


SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Întocmit: Oana Adam