Proces verbal din 24.06.2020

PROCES VERBAL AL ȘEDINTEI DIN 24.06.2020

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 554659 din 19.08.2020

Încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 24.06.2020.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Bună ziua. În conformitate cu prevederile art.133 (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1241 din 18.06.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

În sală sunt prezenți un număr de 19 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsește domnul consilier Daniel Miclăuș ( a intrat ulterior în sală).

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.01.2020.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 31.01.2020?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

10

Cu 9 voturi ”pentru” și 10 abțineri procesul verbal din data de 31.01.2020 nu a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - V reau să vă întreb dacă aveți cumva precizări de făcut sau solicitați consemnarea unor opinii de-ale dumneavoastră care nu au fost consemnate? Nu sunt, vă mulțumesc mult.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.02.2020.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

10

Cu 9 voturi ”pentru” și 10 abțineri procesul verbal din data de 19.02.2020 nu a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Întreb de-asemenea dacă aici aveți de solicitat să se consemneze opiniile dumneavoastră care, dacă nu au fost consemnate, să le putem consemna sau dacă aveți alt motiv pentru care vă abțineți? Nu aveți nici un fel de motiv, atunci vă mulțumesc mult. Nici acest proces verbal nu a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 25.02.2020.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal din data de 25.02.2020?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

10

Cu 9 voturi ”pentru” și 10 abțineri procesul verbal din data de 25.02.2020 nu a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Întreb de-asemenea dacă în legătură cu procesul verbal al ședinței din 25.02.2020 aveți de făcut precizări sau solicitări de consemnări de opinii sau de poziții care nu au fost trecute în procesul verbal? Nu sunt, vă mulțumesc mult.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dacă-mi permiteți, domnule secretar. Practic, acești consilieri locali refuză să-și exercite atribuțiile, dacă nu au vreun motiv pentru care să voteze aceste procese verbale.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu, nu asta-i întrebarea pentru care o pun eu, este...

Doamna    Consilier    Ionela-Cristina    BREAHNĂ-PRAVĂȚ-    Domnule

Ghingheș...domnule Ghingheș...dacă-mi permiteți...Am încercat să vă relatez motivele pentru care grupul politic PSD nu votează aceste procese verbale și se abține acum două-trei luni de zile. Da, știm foarte bine că la momentul acela nu mi s-a permis, poate și datorită tehnicii și așa mai departe și v-am zis, cred că la ultima sau la penultima ședință, că voi comunica acest...sau vom comunica aceste motive doar organelor abilitate. Și știm foarte bine că au fost procese verbale pentru anumite ședințe anterioare în care opiniile, afirmațiile executivului, da, nu au fost consemnate în procesul verbal, însă acum anumite afirmații care nu au fost neapărat spuse la microfon în procesele verbale pe care le enumerați acum, sunt conse...Deci, pe acest principiu că nu aplicați echitatea, da, în consemnarea opiniilor, în consemnarea afirmațiilor, argumentelor anumitor persoane care intervin pe parcursul ședințelor, noi nu votăm aceste procese verbale, da? Avem dubii reale cu privire la exactitatea reflectării realității din aceste ședințe. Repet...și avem și probe care demonstrează faptul că afirmații, repet, ale membrilor executivului nu sunt consemnate în procesele verbale, pe când afirmațiile unor persoane care poate nici nu au calitatea de invitați sau unor consilieri locali sunt reflectate chiar și atunci când e vorba despre o simplă respirație. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu v-am făcut precizarea mereu că, potrivit Codului administrativ, obligația aparatului de specialitate e să consemneze doar o sinteză. Tocmai pentru a nu fi situații care să deranjeze pe unii și pe alții, atunci am preferat să consemnez efectiv tot ceea ce se înregistrează pe tehnică. În situația în care dumneavoastră aveți posibilitatea și reiterez: aveți posibilitatea și ați avut tot timpul această posibilitate ca, în momentul în care, opinia dumneavoastră nu s-a consemnat în conformitate cu ceea ce ați spus, pentru că așa spune Codul administrativ, să solicitați consemnarea opiniilor dumneavoastră.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule secretar, eu vreau să se consemneze cu exactitate nu numai ceea spun eu, și ceea ce spuneți dumneavoastră și ceea ce spune domnul primar, domnul viceprimar și așa mai departe.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Din punct de vedere legal...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Asta-i ideea, da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Din punct de vedere legal...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Au fost procese verbale în care nu ați consemnat anumite chestiuni, știți foarte bine. Numai ultimul exemplu...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Din punct de vedere legal...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și atunci, nu mă puteți obliga să-mi asum răspunderea asupra unui proces verbal pe care eu îl consider inexact. Da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Din punct de vedere legal, repet: dumneavoastră nu aveți dreptul decât să vă pronunțați asupra opiniilor dumneavoastră. Ei, normal că e părerea mea, atât timp cât eu semnez, normal că e părerea mea. Când o să aveți dumneavoastră răspunderea semnăturii, atunci să-mi spuneți că e părerea mea. Dar dumneavoastră...buna credință se dovedește prin fapte, iar dacă dumneavoastră aveați aceste rețineri trebuia să veniți punctual și să ne spuneți: ”Domnule...”. Uitați, cum a venit doamna Raluca Năstase la termenul trecut, a spus: ”Domnule, nu ați consemnat”, i s-a arătat, i s-a explicat și s-a înțeles toată situația. Din partea dumneavoastră eu n-am primit de șase luni de zile...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule secretar, pot să vă dau un exemplu? Uitați-vă pe procesul verbal...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Mă lăsați să vorbesc?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...din 29.11.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Mă lăsați să vorbesc?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Uitați-vă ce n-a fost consemnat atunci și uitați-vă ce este consemnat...Haideți, ca să nu mai...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Mă lăsați să vorbesc?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, repet: nu sunteți...nu aplicați principiul echității...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Mă lăsați să vorbesc? Repet: de șase luni...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -.. .în relatarea aspectelor din ședințele locale și e dreptul meu să nu-mi asum răspunderea asupra unor procese verbale pe care le fabricați...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- De șase luni de zile...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...în cabinetele dumneavoastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- De șase luni de zile nu ați precizat o singură dată o situație pe care dumneavoastră o susțineți acum. O singură situație n-ați precizat. Dar, vă rog frumos, așteptăm în scris, cum să nu.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Le dau în scris cui...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - E foarte bine. Deci, nici procesul verbal din 25.02....Nu, eu fac aceste întrebări pentru că la

sfârșitul mandatului dumneavoastră eu voi face un proces verbal pe baza acestor procese verbale și voi consemna când voi închide mandatul 2016 - 2020 aceste aspecte și motivele de ce nu s-au semnat și nu s-au aprobat aceste procese verbale în vederea înaintării la prefect, punct. Nu pentru alte organe abilitate, pentru că nu e treaba organelor abilitate ca să detalieze aparatul de specialitate ședințele de consiliu local. Atât timp cât legea spune că sunt obligat să consemnez sinteza, eu consider că nu trebuie chiar să consemnez chiar toate detaliile uneori, da?

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 11.03.2020.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal din data de 11.03.2020?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Ieșită din sala

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

9

Cu 9 voturi ”pentru” și 9 abțineri procesul verbal din data de 11.03.2020 nu a fost aprobat. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Întreb și pentru acest proces verbal dacă aveți precizări sau solicitări de consemnări ale pozițiilor dumneavoastră care nu au fost precizate în procesul verbal? Deci nu există nici la acest proces verbal obiecțiuni.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 17.03.2020.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 17.03.2020?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

-

10

Cu 9 voturi ”pentru” și 10 abțineri procesul verbal din data de 17.03.2020 nu a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Întrebăm pentru procesul verbal al ședinței extraordinare din 17.03.2020 dacă aveți precizări de făcut privind poziții de ne consemnare a opiniilor dumneavoastră sau alte considerente? Nu aveți, vă mulțumesc mult.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.03.2020, ora 12.00.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

-

10

Cu 9 voturi ”pentru” și 10 abțineri procesul verbal din data de 19.03.2020 nu a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Întrebăm de asemenea, dacă aveți pentru procesul verbal din 19.03.2020 precizări sau solicitări de consemnări de opinii care nu au fost prinse în procesul verbal? Sau obiecțiuni, bineînțeles. Vă mulțumesc, nu aveți nici la acest proces verbal.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 20.03.2020, ora 10.00.

Cine este pentru ?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

-

10

Cu 9 voturi ”pentru” și 10 abțineri procesul verbal din data de 20.03.2020, ora 10.00 nu a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Întreb de asemenea, dacă aici aveți precizări privind consemnarea dumneavoastră a opiniilor sau a obiecțiunilor cu privire la modul de redactare a procesului verbal? Nu sunt nici un fel de obiecțiuni nici la acest proces verbal, vă mulțumesc mult.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 20.03.2020, ora 16.00.

Cine este pentru ?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

-

10

Cu 9 voturi ”pentru” și 10 abțineri procesul verbal din data de 20.03.2020, ora 16.00 nu a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Întreb și pentru acest proces verbal dacă aveți precizări privind consemnarea opiniilor dumneavoastră sau obiecțiuni la modul de redactare a procesului verbal? Nu aveți?

Domnul Viceprimar Daniel  Dragoș ȘTEFAN- Domnule secretar, asta este

atitudinea...să le supunem o dată la vot și...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi eu nu am de unde să știu care e atitudinea, că s-ar putea să fie un proces verbal care să fi întrunit...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule secretar, există obiecții, da? V-am zis și o să le detaliem și afirmația mea este valabilă pentru toate procesele verbale, are dreptate domnul viceprimar, că ar trebui supuse în bloc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna Pravăț, nu supun în bloc nici un proces verbal, da? Și dacă erau obiecțiuni, după șapte...după cinci luni de zile cred că aveați timp suficient să le faceți. După cinci luni de zile veniți și spuneți că : ”Vai, sunt obiecțiuni, că nu s-a consemnat c-a strănutat primarul”. Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule secretar, repet: le fabricați cum le fabricați, și înregistrările și așa mai departe, da? Nu sunt pe site cele care asigură relatarea integrală a ședințelor și așa mai departe.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dați un exemplu, doamnă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și atunci...Păi vă dau: ultima ședință, penultima ședință vă dau un exemplu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Care ultima?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ce? Aveți toată înregistrarea acolo? Aveți fiecare minut, fiecare secundă? Știm foarte bine prin ce birouri trec înregistrările, știm foarte bine ce se postează pe site. Repet: nu am obligația să-mi asum răspunderea...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Doamnă...Dar eu n-am spus că aveți obligația, doamnă.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...asupra unor procese verbale care se fabrică în biroul dumneavoastră și-n alte birouri. Nu am obligația.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dar nu vă obligă nimeni să le votați, doamnă. Doar că eu sunt obligat...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Să răspundă, da, cei care le realizează. Punct.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...eu sunt obligat să invoc prevederile legale la fiecare pentru că așa scrie în lege. Punct. Da? Opinia dumneavoastră e părerea dumneavoastră personală și voi supune fiecare proces verbal în parte.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 25.03.2020.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 25.03.2020?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

-

10

Cu 9 voturi ”pentru” și 10 abțineri procesul verbal din data de 25.03.2020 nu a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Întreb, de asemenea, dacă există obiecțiuni sau dacă aveți de făcut precizări privind consemnarea opiniilor dumneavoastră, privind acest proces verbal? Nu sunt și nici nu au fost depuse până la această dată, deși a fost supus consiliului local în repetate rânduri procesul verbal.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 01.04.2020.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 01.04.2020?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

-

10

Cu 9 voturi ”pentru” și 10 abțineri procesul verbal din data de 01.04.2020 nu a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Întreb și pentru acest proces verbal din 01.04. dacă sunt obiecțiuni sau dacă doriți consemnarea opiniilor dumneavoastră care ați constatat că nu corespund realității? Nu avem nici aici.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 08.04.2020.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 08.04.2020?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

-

10

Cu 9 voturi ”pentru” și 10 abțineri procesul verbal din data de 08.04.2020 nu a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Întreb și aici, pentru acest proces verbal din 08.04. dacă aveți obiecțiuni sau dacă doriți consemnarea opiniilor dumneavoastră care nu corespund realității din procesul verbal?

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.04.2020.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 30.04.2020?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

8

-

11

Cu 8 voturi ”pentru” și 11 abțineri procesul verbal din data de 30.04.2020 nu a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Dumneavoastră...aveți motivul abținerii?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Sunt cele pe care le-am menționat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Și nu le-ați lămurit?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu am înregistrarea. Am înțeles că...mi-a spus doamna astăzi că apare zilele astea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Ați găsit-o, da? Am înțeles. Cum să nu. Deci sunt altele, în afară de obiecțiunea doamnei Raluca Năstase, sunt alte obiecțiuni sau precizări privind consemnarea de opinii privind procesul verbal din 30.04.? Nu sunt. Nici acest proces verbal nu a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.05.2020.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal ?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Ieșita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

-

9

Cu 9 voturi ”pentru” și 9 abțineri procesul verbal din data de 29.05.2020 nu a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Întreb și pentru acest proces verbal din 29.05.2020 dacă există obiecțiuni sau dacă aveți precizări privind consemnarea opiniilor dumneavoastră? Nu aveți, vă mulțumesc mult și dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU- Mulțumesc, domnule secretar. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de organizare și funcționare. Înainte de a-i da cuvântul domnului primar pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi, am rugămintea la toți cei care vor lua cuvântul să o facă strict pe proiecte, alte considerații nu vor fi luate în calcul și voi suspenda...voi...ședința, da? Mulțumesc. Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Dispoziția numărul...voi da citire dispoziției numărul 1241 din 2020.

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală,   Direcția Economică și Direcția

Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

2.

Proiect de hotărâre privind   acordarea unor facilități fiscale la plata

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică -Impozite și 5        5          5        5      5              ±5

Taxe Locale și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2,

3, 4 și 5.

3.

Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-au aprobat însușirea inventarelor bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Administrarea și 5                                  5                                      5                              5                   ±                                                                               5

Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor amplasamente situate pe Insula de Agrement din municipiul Bacău

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală   și Compartimentul Administrarea

5                                 5                                     5                                       5                  ±

și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 și 5.

5.

Proiect de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei, celor 66 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 15.06.2020

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială și 5                                        5                                            5                                     5                         5                                              5                                    5

este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

6.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Florea Maria, care a împlinit vârsta de 100 de ani

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială și 5                                       5                                           5                                   5                           5                                             5                                      5

este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

7.

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL 29 / 2014,

prin care

s-a   aprobat   statul   de   funcții pentru aparatul   de   specialitate   al

Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, ca urmare a transformării unor posturi de natură contractuală

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și    Serviciul Managementul

Resurselor Umane și Administrativ și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

8.

Diverse.

8.A

Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Județului Bacău de trecere a terenului în suprafață de 300 mp, situat în municipiul Bacău, str. Spiru Haret nr.2, din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al Municipiului Bacău

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Administrarea și 5                                  5                                      5                               5                   ±                                                                              5

Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

8.B.

Proiect de hotărâre privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public de către personalul contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Poliția Locală a Municipiului Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 3 și 5.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru aprobarea ordinii de zi prezentată, inclusiv cu proiectele peste ordinea de zi?

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Iesita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru” ordinea de zi a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi? Dacă nu există astfel de situații, dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum v-au fost transmise pe mail. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Doamna Tamba, unanimitate, nu?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Iesita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

Cu 18 voturi ”pentru” modalitatea de vot a fost aprobată.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Cu 18 voturi exprimate a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința din 24.06.2020. Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Facem precizarea că există rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru toate proiectele de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim.

  • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA -Vă mulțumesc, domnule președinte. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu proiect de aprobare a modificării HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli, în sensul rectificărilor bugetare al...capitolelor bugetare prezente în interiorul acestei hotărâri, în sensul suplimentării acestuia pe o serie de capitole bugetare, pe alocări financiare venite de la bugetul României și nu numai, pentru o serie de proiecte europene în cazul autorităților 51...capitolului bugetar 51.02, în sensul în care am primit suma de 485.000 de lei pentru actualizarea SIDU și PMUD, proiect european. De asemenea, banii veniți pe sistemul de termie, mă refer aici la lucrările pe care le-am făcut, le-am contractat anii anteriori pentru închiderea inelară, bani care erau obligația Guvernului României să fie virați către municipiul Bacău, 4.652.000 lei. De asemenea, voi prezenta consiliului local un amendament...de ședință...un amendament. În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României numărul 30 din 2020, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului 32 din 2020, Clubul Sportiv Municipal a încasat de la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială indemnizații aferente suspendării temporare a contractelor de activitate sportivă, corespunzătoare lunilor martie-aprilie, în sumă de 344.000 de lei, fapt pentru care se solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Bacău cu suma respectivă. În conformitate cu Hotărârea 479 din 2020 a Guvernului României privind repartiția unor sume de transfer de la bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației și Cercetării pentru finanțarea în anul 2020 a unor capitole de capital al unităților de învățământ preuniversitar de stat, bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții anul 2020 se suplimentează cu suma de 41.000 lei. Această sumă va fi repartizată Grădiniței cu program normal 25, din municipiul Bacău, pentru finanțarea lucrărilor de amenajare a unor grupuri sanitare și asigurarea cu utilități ale acestora.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule secretar, luăm avizele...luăm avizele la proiectul inițial sau pe amendament?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Luăm avizele pe amendament și pe urmă... Nu, la proiectul inițial luăm avizele, amendamentul îl supunem la vot.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Și apoi votăm amendamentul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Ok. Atunci vă rog să vă...să-mi spuneți dacă este aviz și să precizați modalitatea de vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Este majoritate absolută, vot direct și există aviz la acest proiect.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Vă rog....Vă rog.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Domnule primar, cu ocazia amendamentului aș vrea să vă întreb referitor la cluburile sportive. Știu că noi tot am luat bani de acolo prin rectificări bugetare pentru a cheltui pe situații de urgență și toate celelalte, ne puteți spune în câteva cuvinte care mai e situația pe acolo? Sunt bani de funcționare? Care ar fi situația? Știu că am luat bani de-acolo. Mai funcționează cluburile sportive? Ce știți despre asta?

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Vă rog, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Nu discutăm de ”cluburile sportive”, discutăm de Clubul Sportiv CSM Bacău...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Cluburile integrate, îmi cer scuze, în CSM.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Clubul Sportiv Municipal, care este clubul Municipiului Bacău, fără îndoială că interesul este să funcționeze, cum să nu. Aici domnul Chindruș vă poate da o serie de detalii cu privire la faptul că am susținut financiar și în momentul de față activitatea sportivă printr-o serie de rectificări între capitole, dacă nu mă înșel, exact în scopul derulării activităților sportive. Pe de altă parte, cu toată sinceritatea vă spun că toate sumele de bani pe care le-am cheltuit...pe care le-a cheltuit sau le-a angajat Municipiul Bacău în cuantum de peste 14,3 milioane lei, dacă nu mă înșel, cu tot ceea ce înseamnă lupta COVID, încă-i așteptăm de la Guvernul României, măcar ca și semnal de principiu. Poate cineva, vreodată, să ne dea măcar o clipire din ochi că ne va ajuta.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Înțeleg. Bun, deci bani pentru cluburi sunt, înțeleg că le susțineți în continuare. Era o discuție la un moment dat pe care directorul de acolo...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu n-am zis...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -...legat de contracte, că nu mai sunt bani, nu se pot încheia noi contracte. De aceea...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Cel mai bine este să-l chemați și pe domnul director al Clubului, fără nici un fel de problemă, nu avem absolut nimic de ascuns. Eu nu v-am zis că sunt bani, așa la modul general, ci găsim tot felul de soluții, din păcate de avarie, pentru că Guvernul României, pe românește, nu ne ajută.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Am înțeles, bun.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Și ar fi cazul să ne ajute, așa cum a promis. Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Guvernul României vă ajută, domnule primar. Domnul Primar Cosmin NECULA - Deocamdată n-a făcut...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Acum, dacă vreți să vă duceți în altă discuție electorală...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Nu, nu, nu...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Eu v-am întrebat concret de Club.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă spun...nici o electorală, că vedeți că n-am zis nici ”Guvernul României PNL”.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Eu am vorbit de Club, da?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi Club, da...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Atât.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Clubul funcționează și orașul...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -Dacă vreți să vorbiți, eu nu intru în discuția legată de Guvern, că nu asta v-am întrebat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamna consilier, eu mă refer la Guvernul României care trebuie să ajute municipiul, totuși.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Haideți să trecem la avize. Ok. Mulțumesc frumos.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Mulțumesc.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU -Acum discuții asupra proiectului dacă sunt. M-am uitat în stânga domnului Ghingheș, scuze. Domnul Ștefan și apoi domnul Ghingheș.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l întreb pe domnul primar: suma care-o primim pentru Grădinița 25, eu vreau să salut intenția Guvernului de a aloca către primării bani pentru modernizarea toaletelor, însă înainte de a cheltui acești bani la Grădinița 25 ar trebui să facem o expertiză serioasă, să vedem dacă clădirea de acolo poate fi modernizată. Eu știu, de la preluarea mandatului, că toaleta de acolo, chiar dacă este în curte, este modernizată și arată foarte bine, dar, din păcate, nu este corp comun cu clădirea și înainte să cheltuim acești bani, ar trebui să vedem dacă acea clădire mai este de perspectivă, mai poate funcționa...mai poate funcționa... O secundă, domnule Bîrzu! Domnule Bîrzu, o secundă! Dacă acea clădire mai poate funcționa și să vedem toate avizele de la ISU, DSP, DSV, ca să nu cheltuim banii și după aceea să ne dăm seama că nu putem să funcționăm în acea clădire care, din câte știu eu, este o clădire foarte veche și s-a mai încercat acolo să facem corp de toaletă lângă clădirea veche și știu că nu se prea mai poate. De aceea aș vrea, înainte ca acești bani să fie dirijați acolo, să fim foarte bine informați dacă acești bani pot fi cheltuiți acolo. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc. După cum știți, domnule viceprimar, nu este o noutate nici pentru dumneavoastră, nici pentru mine, acea grădiniță pe care tot am încercat...la care tot am încercat să găsim soluții, am făcut tot felul de studii, am făcut alocări financiare pentru investiții. Din păcate, acolo este o situație a unei clădiri care nu este neapărat cea mai fericită, dar soluțiile nu sunt unele simple, exact cum discutăm până la urmă și de unele dintre grădinițe și de creșele din municipiul Bacău, dar eu vă propun să găsim soluții cu locațiile pe care, în momentul de față, le avem. Dar asta nu înseamnă că nu suntem deschiși și chiar vă rog, în calitate de viceprimar, să vă ocupați personal de această problemă.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc. Sunt două unități școlare în zonă, Școala ”Nicu Enea” și Colegiul Tehnic...sau Liceul Tehnic ”Petru Rareș”, care sunt clădiri mai noi și cred că banii ar putea fi dirijați acolo pentru a amenaja într-adevăr locuri decente pentru copiii de grădiniță. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, doar o scurtă completare. Domnule viceprimar, vă dau dispoziție să vă ocupați personal de acest lucru, în contextul în care puteți identifica soluții. Mai mult decât atât, să aveți în vedere, împreună cu domnul director al Direcției Juridice și cu domnul Administrator Public și respectarea stării de legalitate cu privire la mișcările bugetare.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, mulțumesc. Înainte de a preciza, mă bucur că viceprimari care au avut atribuții pe educație ani de zile s-au trezit acum, cu privire la acele probleme, dar asta-i partea a doua. Din câte înțeleg, domnul Ștefan a făcut cam tot ce s-a întâmplat în municipiul ăsta, Bacău, în ultimii patru ani. Mă scuzați, dar ipocrizia trebuie taxată, domnule Ștefan.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Pe proiect, vă rog, domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Trecând mai departe, punctual, mă scuzați... Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Nu vă întrec, domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - ...pentru divagare... Nu, că nu veniți nici la comisii și de asta mă gândeam și eu să punctez ceva în ceea ce vă privește. Dar mă scuzați pentru divagare.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Domnule Ghingheș, o punctați la ”Diverse”.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, păi nu, era introducerea. Mulțumesc. Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Eu știu că vă place...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Doamna Breahnă...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, mă scuzați și pe mine pentru divagare, din nou. Salut faptul că ne apucăm de actualizarea PMUD și SIDU, cumva înainte de vreme, așa trebuie să decurgă lucrurile în administrație. Vorbim de două documente strategice care vor fi esențiale pentru accesarea de fonduri europene în următoarea perioadă de programare și vor fi suficienți bani, mai ales pe componenta de mediu, componenta verde. Totuși, aș vrea să ridic niște chestiuni aici. Aș vrea să știu, în primul rând, dacă actualizarea va însemna și cuprinderea zonei funcționale, așa cum s-a discutat la acea conferință privind dezvoltarea Zonei Metropolitane. Deci, dacă PMUD-ul și SIDU au și această componentă de zonă funcțională metropolitană. De asemenea, mi-ar plăcea ca, odată cu actualizarea acestor documente să avem și o evaluare a măsurilor aplicate în PMUD și SIDU și nu în ultimul rând, să includeți în acest proces de actualizare a acestor două documente și societatea civilă, pentru că ele trebuie să treacă prin același parcurs ca la aprobarea inițială. Din partea mea, cel puțin pe zona de mobilitate urbană, aveți tot sprijinul. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Bîrzu, mai voiați să interveniți, după ce...Domnule primar...Domnule Bîrzu, după aceea.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, domnule consilier, pot să vă spun că e nu doar la nivel de intenție, normal ca să cuprindă întreaga zonă metropolitană funcțională, că dacă este să respecte, nu știm asta, dar eu sper să respecte ceea ce a promis Comisia Europeană și Guvernul României cu privire la noul exercițiu bugetar în care municipiile și celelalte UAT-uri din jurul municipiilor reședință și nu numai, să nu fie tratate separat din punct de vedere al fondurilor europene și să aibă o strategie integrată în tot ceea ce înseamnă dezvoltare și aplicare pe fonduri europene și fără îndoială că intrăm pe această zonă de calcul. Pe de altă parte, up date-ul acestor strategii de dezvoltare și vreau să vă dau un prim exemplu cu privire la ceea ce înseamnă: există posibilitatea, știți că ne tot dorim, e o dorință a altu...a multe consilii locale și județene, să facem acel centru integrat SMURD la Bacău. Se pare că vor exista alocări financiare, în momentul de față se creează, se creionează ghidurile pentru următoarele axe de finanțare la Agenția de Dezvoltare Nord -Est, dar pentru a putea fi inclus pe această strategie de dezvoltare, pe aceste linii de finanțare noi va trebui să avem up date-ul făcut, inclusiv pe prinderea acestui obiectiv, Centrul de SMURD, Centrul integrat SMURD în Bacău. Evident, alături de societatea civilă și nu numai dumneavoastră, oricare dintre doamne și domnii consilieri care-și doresc să participe la aceste lucrări cu privire la SIDU și PMUD, cu toată deschiderea. Din păcate, domnul director Anghel, dintr-o serie de motive personale, nu a putut fi prezent astăzi și vă rog frumos să-l scuzați și să-l înțelegeți, dar la proxima ședință sau la proximele întâlniri, cu certitudine va fi prezent.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Bîrzu... ‘                         * A *                    ‘                           ‘

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Da, în mare a atins domnul primar exact ce voiam să spun și eu legat de SIDU și PMUD. Într-adevăr, este pe zona urbană funcțională și este foarte important, având în vedere pe proiecția Uniunii Europene, este o alocare de 20% de fonduri în plus pentru proiectele care se dezvoltă pe zona urbană funcțională. Pe o simulare care a fost făcută de Banca Mondială care a fost împuternicită pe pregătirea exercițiului financiar 2021- 2027 Bacăul apare undeva cu 100.000.000 de euro, un 20% înseamnă 20.000.000 în plus pe ceea ce facem noi, pe PMUD și pe SIDU. Ăsta e un punct de vedere. Al doilea punct de vedere este legat de problema Grădiniței 25. Îl informez pe domnul viceprimar că este făcut...este făcută expertiza și este toată documentația pregătită. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Cu plăcere. Alte discuții pe proiect? Dacă nu mai sunt, domnule secretar, vă rog să supuneți la vot amendamentul domnului primar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Cine este pentru aprobarea amendamentului domnului primar? Domnule Dănilă, cum votați? Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

Ieșita din sala

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

17

1

Cu 17 voturi ”pentru” și o abținere amendamentul domnului primar Cosmin Necula a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumesc. Acum supuneți la vot, vă rog, proiectul de hotărâre cu amendament.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul aprobat?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

În sală a intrat domnul consilier Daniel Miclăuș - prezenți 20 de consilieri.

  • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Proiect de hotărâre... În conformitate cu dispozițiile Guvernului României s-a creat cadrul instituțional și juridic pentru a se putea acorda o serie de facilități fiscale agenților economici și nu numai, care au suferit o serie de pierderi și de probleme de natură economică în această perioadă. Din păcate, aceste facilități fiscale cad pe sarcina sau pe umerii tot ai municipalității și, din punctul meu de vedere, sunt prea puține facilități fiscale care...sau o strategie clară din partea Guvernului României pentru aceste facilități, dar, oricum ar fi, suntem datori să ajutăm agenții economici și nu numai, din municipiul Bacău. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule secretar, vă rog, avizul și majoritatea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există avizul, majoritate absolută, vot direct.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumesc.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4) și avizul nefavorabil (5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului dacă sunt? Domnul Ghingheș, doamna Năstase, doamna Breahnă...și dumneavoastră? Ok, vă rog.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mulțumesc. Aș avea o întrebare. Aș dori să știu, pentru că n-a fost precizat în expunerea de motive, deci expunerea de motive precizează aceste scutiri cu care, mă rog, putem fi de acord, desigur, și apoi apare în proiectul de hotărâre, deci în dispozitivul acesteia și scutirea taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare. Și aș dori să știu cum a apărut această chestiune, dacă este preluată de asemenea din ceea ce ne spune Guvernul României sau ceea ce ne-a permis cadrul Guvernului României și dacă nu cumva vorbim de o cumpărare anticipată a bunăvoinței acestor operatori privind panourile publicitare în vederea campaniei electorale, desigur, pe care o țintiți. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vreau să vă precizez că această precizare...sau întreg proiectul nu face decât să pună în aplicare Ordonanța de Urgență 69/2020. Toate aceste scutiri sau facilități sunt prevăzute, pentru că consiliul local nu poate deroga, nu poate adăuga sau nu poate modifica legea. El poate doar să ducă la îndeplinirea legii. Deci, această facilitate privind panourile electorale este prevăzută în această Ordonanță 69 și toate facilitățile care au fost prinse în acest proiect care vi l-am înaintat spre aprobare.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim pentru precizări...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Suntem obligați să preluăm toate chestiunile de acolo sau putem, pur și simplu, pentru că, până la urmă vorbim și de o autonomie a autorităților locale?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Domnule...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Avem posibilitatea să scutim, nu?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Acest proiect pune în aplicare Ordonanța 69/2020, care spune că...și dă cuantumurile până la care pot merge aceste facilități. Dumneavoastră vă aparține latitudinea și oportunitatea stabilirii dacă dați sau nu dați, dar, din punctul meu de vedere, cuantumul la care-l dați vă aparține.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - În completarea domnului secretar, domnule primar?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, ca și principiu, doamnelor și domnilor consilieri locali, Guvernul României, dau cu titlu de exemplu cu privire la aplicarea acestei ordonanțe, spune : ”...o scutire cu până la 50%”. Eu am venit în fața dumneavoastră cu plafonul maxim de scutiri. Dumneavoastră aveți libertatea de a decide dacă rămâne, dacă nu rămâne, dacă se scot, dacă se pun.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim. Doamna Năstase.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- M-am lămurit prin întrebarea domnului Ghingheș și aici doar o observație: cuantumul, domnule secretar, un cuantum, da, era prevăzut și în proiectul nostru de scutire de...cuantum, da, la cote minime și de micșorare a taxei pe salubritate. Apropo, despre proiectul acela ce mai spuneți? Știu că mai aveți și alte proiecte...alte propuneri ale partidelor...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu ați primit răspuns?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Noi am primit un...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi, și atunci?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .dumneavoastră ați primit de la prefect, da, în continuare proiectul este valid. Noi l-am votat, da? Cu scutiri de taxe, da, și cu diminuarea taxei de salubritate la 50%.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci prefectul a considerat că acel pref... acel proiect este ilegal.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - V-a dat dumneavoastră un răspuns, da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi da și ne-a zis că este ilegal.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Eu i-am răspuns prefectului.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Noi am făcut procedura...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu știu dacă dumneavoastră trebuia să răspundeți prefectului...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -E problema dumneavoastră...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - E problema noastră. Vă spun doar ca idee. Am încercat să vă spun la ședința trecută ce am răspuns prefectului, dar râdeați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Ulterior...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Vă apucase un râs...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

... Prefectura probabil va ataca, pentru că ce a făcut Prefectura...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Până atacă Prefectura, domnule secretar, este proiectul valid, votat de noi toți? Sau cum?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Din punctul meu de vedere, nu-i legal, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Așa. Din punctul dumneavoastră...e punctul dumneavoastră de vedere, da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da. De asta nici nu l-am semnat.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Care este stadiul proiectului, că se suprapune cu proiectul primarului și înțeleg că mai sunt proiecte în sensul ăsta depuse de... Dar n-o să vorbesc eu despre...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu se suprapune. Proiectul domnului primar sau, de fapt, proiectul acesta, pentru că, până la urmă, e proiectul comunității...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu se suprapun, dar au aceeași țintă, aceleași principii, da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ...are la bază...proiectul domnului primar are la bază un temei legal.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, OUG 69.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Al dumneavoastră n-avea nici un temei legal.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Ba avea temei legal din punctul nostru de vedere.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Pentru că nu era...Din punctul dumneavoastră.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da. Și este legal proiectul și...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Prefectul nu a fost de acord că...punctul dumneavoastră de vedere.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Lăsați prefectul, domnule, da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi nu, deocamdată domnul prefect are tutela administrativă, nu altcineva, nici dumneavoastră, nici altcineva. În momentul când dumneavoastră...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - La ora aceasta proiectul este votat, domnule secretar, de noi toți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnule secretar, l-a atacat prefectul sau nu?

Pentru că eu n-am votat acel proiect populist...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu este atacat.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - .. .dar avem o problemă de legalitate aici.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci, repet: domnul preș...domnul prefect...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu este atacat.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Deci nu este atacat, este în vigoare, din păcate.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnul prefect a făcut prima fază a procedurii prealabile...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, dar este în vigoare astăzi?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, este în vigoare.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Asta-i întrebarea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- În momentul când prefectul atacă, se suspendă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule secretar...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - ...administrație publică. Este în vigoare sau nu? Proiectul acela.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Ce să fie în vigoare?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Răspundeți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Deci eu nu l-am susținut, nu l-am votat, dar avem o problemă de legalitate aici. Este, sau nu, în vigoare?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Este o problemă de legalitate și e vorba ...o problemă de aplicabilitate. Da? Bun, vă mulțumesc. Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Deci proiectul se aplică sau nu? Asta-i întrebarea. Proiectul...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Atât timp cât domnul prefect a spus că acest prefe...acest proiect este ilegal, această hotărâre, credeți că se poate aplica?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule secretar...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Avem proiecte care se aplică și pentru care dumneavoastră nu ați dat aviz de legalitate.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Și se vor rezolva pe rând, toate, nici o problemă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Păi când le rezolvați? La ora aceasta...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu am încredere desăvârșită în Instituția Prefectului, vă asigur.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Am observat. Domnule secretar, la ora aceasta, dumneavoastră...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Este singura instituție care își poate...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Dar nu la asta am făcut referire.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ...este singura instituție care poate prezenta un punct de vedere valid...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Mă refeream la avizul dumneavoastră de legalitate.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...pertinent, coerent și legal.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule secretar, la ora aceasta, dumneavoastră împreună cu executivul ar trebui să vă faceți treaba și să elaborați normele de aplicare ale HCL 70/2020.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, în ce lege scrie asta?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Păi...Aveți atribuțiuni în sensul ăsta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - În ce lege scrie asta?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Noi am votat o hotărâre de consiliu local... Avem o hotărâre de...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - În ce lege spune că...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Este pasul următor, logic, de a...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - E părerea dumneavoastră.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .elabora normele de aplicare.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dacă aș fi premier, da, elaborez și norme de aplicare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - E părerea dumneavoastră.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dați-mi voie să mă exprim în sensul ăsta. Avem un proiect votat de majoritatea dintre noi pe care nu-l puneți în aplicare. Cum se poate pune în aplicare?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -N-avem norme, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Prin aplicarea normelor.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Normele se fac...Păi, normele se fac tot...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dumneavoastră, executivul...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Normele se fac de către inițiatori, doamnă dragă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - O... Bun, perfect, la ședința următoare venim cu normele.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Faceți-le. Vă rog frumos.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Credeam că vă ocupați dumneavoastră.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Era o prevedere acolo, în cadrul proiectului și în cadrul hotărârii aprobate care prevedea faptul că normele se realizează de către compartimentele de specialitate...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - De specialitate. Nu-i nimic, o să le...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ...din cadrul executivului.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. ..o să le întocmim noi.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...dar verificăm.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Consiliul local nu poate să dea dispoziție aparatului de specialitate, haideți să ne înțelegem. Nici primarului... Primarul duce la...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu, consiliul local a propus, domnule secretar...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Consiliul local aprobă hotărâri de consiliu local care...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Și am votat.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...se pun în aplicare de către executiv, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, normele...orice tehnică normativă...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar cine poate da...Cine dă dispoziție executivului? Dă cineva dispoziție executivului din Primăria Bacău?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...în orice...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Consiliul local - nu, primarul - nu, poate dumneavoastră dați dispoziție executivului, că eu, cel puțin, așa văd.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Executivul este Primarul Municipiului Bacău.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule secretar, eu mă refer la ce se întâmplă la momentul ăsta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Executivul este Primarul Municipiului Bacău. Relațiile dintre primar și consiliul local sunt foarte clar...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Veți nuanța, dar nu vreți să...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...prevăzute în lege. Nu puteți da primarului alte obligații decât cele pe care le are în lege și în tehnica normativă spune foarte clar: ”Orice act care se inițiază...”

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu vreau să faceți curs, domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar mă lași să...mă lăsați să vorbesc, doamnă?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...de tehnică legislativă. Ați înțeles nuanța. Eu v-am întrebat cine dă dispoziții. Dă cineva dispoziții executivului?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Pe mine nu mă interesează nuanțele...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu dă nimeni, asta e.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU- Domnule secretar...Haideți să închidem, da? Deci, din punctul dumneavoastră...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Domnule președinte...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU -...de vedere este hotărârea ilegală, din punctul dumneavoastră de vedere...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Din punctul de vedere al prefectului, nu punctul meu contează, domnilor.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Din punctul de vedere al prefectului, după părerea dumneavoastră, ar fi ilegală și nu puteți pune în aplicare acea hotărâre de consiliu local. Corect?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Asta este o altă poveste.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Ok. Ok.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Din punctul nostru de vedere...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am zis că vorbim la obiect. La proiectul de hotărâre.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - ...faceți un abuz aici, domnule secretar, pentru că nu puneți în aplicare...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - N-are nici o legătură una cu alta.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Perfect. Ok. Gata.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Este legătură pentru că au fost scutiri de taxe și...Scopul nostru aici, și al nostru, al PNL, și al primarului, și al grupului PSD este ca populația să fie ajutată cumva în perioada aceasta grea, prin care a trecut. Ăsta-i scopul nostru, da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Asta face primarul acum.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Asta am făcut-o și noi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -În baza unei legi...Dumneavoastră n-ați avut un temei legal, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Și dumneavoastră nu le puneți în aplicare, domnule secretar. Faceți un abuz în sensul acesta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnule, dumneavoastră nu aveți un temei legal, înțelegeți? Nu ați avut un temei...Asta v-a și spus prefectul.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Haideți că și-a mai anunțat și domnul Scripăț...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Chiar...Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU -...doamna Breahnă, după aia domnul Scripăț și domnul Ștefan, vă rog.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule secretar, asta face primarul: ajută oamenii. Și vreau să vă spun un singur lucru: ați făcut o afirmație mai devreme: ”Asta face primarul, ajută oameni”. Proiectul de hotărâre aflat acum în dezbatere va fi aprobat de către consiliul local. Cu toții, da, depunem diligențe pentru a aplica niște reglementări emise de către Guvernul României și pentru a le pune în aplicare. Eu un singur lucru vreau să vă mai spun: proiectul aflat acum în dezbatere, da, are în ADN-ul său proiectul inițiat de către grupul politic PSD și proiectul inițiat de către grupul politic PNL. Atât voiam să vă spun. Că proiectul de astăzi, aflat acum în dezbatere, are la bază niște proiecte de hotărâre care ori nu au primit avizele de legalitate, ori nu au fost introduse pe ordinea de zi. Mulțumesc frumos.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Dați-mi voie să fac precizarea: nici proiectul dumneavoastră, nici proiectul PNL-ului nu aveau un temei legal. Proiectul acesta are în ADN-ul său, ca să vorbesc în limbajul dumneavoastră, Ordonanța de Urgență 69/2020...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - O să facem publice și adresele...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...iar domnul primar...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...alea înaintate grupului politic PSD, cu motivele care stau la baza neincluderii pe ordinea de zi...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Chiar vă rog...Chiar vă rog.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...a proiectelor noastre. Să fim serioși, povești de adormit copiii.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Asta-i părerea dumneavoastră, pregătirea dumneavoastră, asta e. Atât timp cât răspundem, răspundem fiecare pe partea noastră.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumesc, domnule secretar. Domnule Scripăț...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am închis subiectul, da? Repet: proiect inițiat de domnul primar cu ADN PSD și PNL.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu. Proiectul inițiat de domnul primar are la bază Ordonanța 69/2020.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Scripăț...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Asta-i cursă.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Trebuie să rămână pe bandă.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -Eu încep să fiu mulțumit că și alți colegi de-ai noștri s-au convins cam cine-i secretarul Popovici. Reacțiile dumneavoastră...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Scripăț, la proiect, vă rog frumos.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - La proiect.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții pe proiect.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Reacțiile dumneavoastră, a solicita Poliției Locale evacuarea din sală, mă determină să cred că în ultimul an am avut dreptate. Ce încearcă domnul secretar să ne spună și să bage prefectul, prefectul a constatat că avem o...un proiect ilegal. O hotărâre de consiliu local.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Legat de subiect, domnule președinte.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Deci prefectul...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Sunt părerile personale ale domnului viceprimar, nu cred că privesc în momentul de față consiliul local.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Deci... Singura...Dacă o hotărâre de consiliu local este ilegală...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule viceprimar, pe proiect, vă rog.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Deci, dacă o hotărâre de consiliu local este ilegală, nu poate să o constate prefectul. Atât timp cât consilierii au votat-o, să înțeleagă și domnul secretar, singurul care o poate anula e contenciosul administrativ. Ce încercați să ne aruncați nouă: ”Vai de mine...prefectul...tutela administrativă...” aste-s pentru cine vă crede. O spun și-n calitate...că am fost prefect. Deci nu mai încercați să ne induceți în eroare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Degeaba ați fost...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Întrebare: când v-ați dezis față de băcăuani? În momentul când n-ați acceptat să reducem taxa de salubritate sau astăzi, când veniți cu alte propuneri? Oare nu era bine să le analizați corect pe toate? Băcăuanii au nevoie de ajutor în această perioadă. Atât, mulțumesc. Și, domnule secretar: încetați cu politica, faceți mai multă politică decât noi la un loc. Încetați cu politica. Locul dumneavoastră nu mai e acolo. Da, mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Ura.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim. Domnule primar!

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Era un ecou acolo: ”Ura, ura”, amândoi, care și cum.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ca lucrător în primărie...suntem fericiți toți când vorbește domnul viceprimar, să știți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - De vreo două luni nu l-a mai văzut nimeni.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu cred că e departe de alții, domnule secretar. Hai să fim serioși.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu vă supărați...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu vă supărați, că...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - E mare diferență. E mare diferență să fii viceprimar, să iei 100.000.000...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Din informațiile mele, nu e departe de mulți din primăria aia.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...și să nu vii cinci minute la serviciu...hai...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule secretar, nu mă provocați.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Cum i-a dat astăzi...doamna Breahnă, domnule secretar... Cum i-a dat astăzi dispoziție domnul primar domnului vice Ștefan, poate să-i dea și domnului Scripăț, ca să vină la serviciu și să-și îndeplinească atribuțiile.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Ține de bun simț, domnule Laurian.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule primar, vă rog...”Domnul Laur”, nu ”Domnul Laurian”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnule Laur...îmi cer scuze.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc, domnule președinte. Deci, vreau să...vreau să fiu foarte scurt și o spun și în calitate de fost angajat al Instituției Prefectului, Controlul...Serviciul de Control al legalității actelor din cadrul Direcției Juridice. Prefectul, în momentul în care începe procedura prealabilă, așa se cheamă în termeni juridici: ”procedură prealabilă”, solicită suspend...anularea hotărârii sau revocarea, mai exact, revocarea unei hotărâri pe care o consideră nelegală, ulterior atacă în instanța de contencios- administrativ. Asta este procedura. În toți termenii administrativi, ceea ce face secretarul - odată, ceea ce face prefectul - a doua oară, reprezintă tutela administrativă. Virtutea ”Tutelei administrative” înseamnă o virtute de ghidaj și de orientare a administrației publice locale în...și a autorităților deliberative în procesul de redactare și de elaborare a acestor documente care să fie în legalitate.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mai sunt...Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da, am un amendament legat de acele panouri publicitare, articolul 3 alineatul 1. Din punctul meu de vedere, propun să eliminăm acest alineat. Vorbim de panouri publicitare și aici se propune o reducere a contribuției de 50%, mă rog, a taxei de închiriere, de 50%. Mie nu mi se pare oportună această propunere, prin urmare solicit eliminarea acestui alineat din proiectul de hotărâre, pentru că vorbim foarte clar de o pregătire pentru...pentru campania electorală din partea unora din executiv. Și-mi asum ceea ce spun.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Ok. Mulțumim.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot amendamen...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Numai o secundă...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU -Vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, în calL.în conformitate cu dispozițiile noului Cod administrativ, am dreptul să-mi exprim opinia cu privire la amendamentele făcute de consiliul local. Din punctul meu de vedere, dacă dumneavoastră considerați acest lucru, nu-i nici un fel de problemă. Vreau doar să vă reamintesc faptul că primii care au venit cu această propunere a fost grupul PNL.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, propunere pe care nu am votat-o, pentru că acea propunere, acel proiect era de un populism... de un populism din cale-afară cu taxa de salubritate și nu cred că am văzut acolo taxa publicitară. Deci acolo nu era taxa...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Era taxa de panou...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Exact, dar nu există, doamnă. Taxa de publicitate era. Nu există taxă de panou, e taxă de publicitate.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Supuneți la vot amendamentul domnului Ghingheș, vă rog. Domnule secretar...Avizul domnului Ghingheș vă rog, supuneți-l la vot.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu este adevărat...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Hai, doamnă...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- ...citiți proiectul din nou.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule secretar...Domnule secretar general al municipiului...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Ghingheș. Cine este pentru? Trei oameni pentru?

Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

3

-

17

Cu 3 voturi ”pentru” și 17 abțineri amendamentul domnului consilier Cristian Ghingheș nu a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumesc, supuneți la vot proiectul în forma inițială, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

17

-

3

Cu 17 voturi ”pentru” și 3 abțineri proiectul de hotărâre a fost adoptat.

  • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarelor bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Este vorba de proiect privind actualizarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarelor bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău. În această discuție, acest proiect de hotărâre survine ca și necesitate în vederea includerii în inventarul public al Municipiului Bacău al bunurilor...o parte din bunurile aflate pe Insula de Agrement din municipiul Bacău, în vederea scoaterii la licitație.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule secretar, vă rog avizul și majoritatea necesară adoptării.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4) și avizul nefavorabil (5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU- Discuții asupra proiectului? Domnul Ghingheș...și atât. Vă rog.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc, domnule președinte. N-am putut să nu constat din start când am deschis proiectul că toate actele sunt semnate pe 16 iunie. Deci și recepția bunurilor, și proiectul de hotărâre, și expunerea, și referatele. Asta din start mi-a atras atenția și mi s-a părut o grabă, cel puțin administrativă, în cadrul primăriei, ca aceste spații să fie scoase la mezat. Doi la mână- proiectul de hotărâre nu include nici o anexă sau, mă rog, nici un document privind situația cadastrală a obiectivului Insula de Agrement, nici cadastru complet, ca să zic așa, dar nici schițe în ceea ce privește cadastrarea acestor suprafețe. Nu vă ascund faptul că am solicitat să intru pe Insula de Agrement și-i mulțumesc domnului director al SSPM-ului că mi-a făcut un tur și mi-a arătat acele obiective. Într-adevăr, pontonul arată satisfăcător, desigur, dar Insula de agrement este departe de a fi finalizată. Deci, vorbim de o recepție parțială a unor componente de pe Insula de agrement, în condițiile în care noi nu știm următoarele date: nu știm când va fi dată în folosință cu totul, nu știm de ce au fost scoase acum și mai mult de atât, am cerut detalii pentru că am ținut să merg dincolo de...de această propunere și să vorbim despre toate bunurile de pe Insula de agrement și am întrebat care este situația juridică, și aș vrea să fiți atenți, domnilor...secretar general și domnule primar, care este situația juridică a Insuliței de pe Insulă? Adică mă refer la spațiul ocupat în continuare de Clubul ”Marinarul”, pentru că ieri am întrebat la Comisia juridică aceste detalii și nu miau fost...nu mi-au fost date informații. Deci vorbim despre inventarul bunurilor de pe Insula de agrement, da, deci este totuși în relație cu acest proiect de hotărâre. Și am înțeles că acel teren este al nostru și că zidurile sunt ale cuiva care deținea acolo cândva un club. Nu mi s-a spus în ce bază această persoană, juridică sau fizică, ocupă acel teren. Există un contract de concesiune, există contract de închiriere, care este forma juridică prin care este ocupat acel teren de pe Insula de agrement? Asta până a discuta despre introducerea de noi bunuri în domeniul public care din punctul meu de vedere, se face pe foarte...pe o foarte mare grabă, pe fondul unei foarte...Mă rog, așa, e pripit acest proiect de hotărâre, toate documentele, deci inclusiv procesul verbal...Păi nu, repet ca să înțelegeți de ce este...de ce trebuie să pun aceste întrebări. Toate pe 16 iunie. Deci și recepție, și proiect, și referat. Da. Da, ca să capăt un răspuns din partea dumneavoastră pentru că mi se pare și sper să nu pecați la această ședință, pentru că la ședința trecută v-ați extras din sală imediat după ce a început ședința.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mai sunt întrebări, domnule Ghingheș? Pe proiect?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mai sunt întrebări?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Astea sunt chestiunile ridicate pe inventarul acestor bunuri. Vom discuta și la închiriere când va veni vorba...Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Ok. Mulțumesc. Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Deci, doamnelor și domnilor consilieri locali, ca să ne înțelegem foarte bine, că dacă...Vreau să vă prezint câteva elemente, că să nu vă închipuiți că dacă rupi bucăți de adevăr și le însăilezi îți iese ceva neapărat corect și vreau să vă explic întreaga situație pe tot ceea ce înseamnă componenta Insulei de agrement. În primul rând, aberația asta cu ”Să cadastrăm Insula” hai s-o clarificăm din prima. În momentul în care s-a depus acel faimos proiect european, Insula a fost cadastrată și înregistrată în domeniul public. Nu putea altfel făcut...fi făcut proiectul european. Deci se află în domeniul public al Municipiului Bacău, a fost cadastrată, s-au făcut ridicări topo. De asemenea, ca să faci un șantier acolo trebuie să ai toate ridicările topo necesare pentru tot ceea ce înseamnă realizarea unor obiective. Doi - cu privire la tot ceea ce înseamnă graba noastră țin să vă reamintesc faptul că cel puțin două luni, aici domnul director Zaharia vă poate da mai multe detalii, șantierul Insulei de agrement a fost blocat din diverse cauze, care nu au ținut nici de constructor, nici de primărie. E vorba de o serie de blocaje de aprovizionare, blocări în lanțul de aprovizionare, blocări care au survenit și datorită faptului că foarte mult din personalul SSPM a fost concentrat pe Spitalul Municipal și alte asemenea chestiuni. Evident că interesul municipalității, cel puțin și sunt convins că și al consiliului local, este să poată oferi cetățenilor din municipiul Bacău acest obiectiv cât mai repede. De aceea este o grabă, în sensul acesta. Trei - acele obiective sunt scoase parțial, deci această recepție parțială, din cele 16 obiective, dacă nu mă înșel, domnule Zaharia, noi acum scoatem 13, da? 13 obiective care sunt finalizate și care au proces verbal de recepție finală, dacă nu mă înșel. Acest proces verbal ne dă posibilitatea să dăm drumul la aceste...dacă dumneavoastră veți da o hotărâre favorabilă în acest sens, să dăm drumul la aceste proceduri de achiziție publică pentru cetățenii care sunt interesați să ofere servicii de alimentație publică cetățenilor care vor fi pe Insula de agrement. Patru

- tot ceea ce înseamnă...În primul rând vreau să clarificăm: nu pe insuliță se află clădirea acelui club ”Marinarul”. Pe Insuliță se află...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Există o insuliță în insulă. E cumva stat în stat, că nimeni nu știe ce-i acolo?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Pe insuliță se află...Nu v-am întrerupt.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mă scuzați. Continuați, vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu sunteți procuror, să știți, oricât v-ați dori. Sunteți doar un om care face plângeri.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dar ar trebui s-o fac pe procurorul...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Sunteți doar un om care face plângeri.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - .. .când spuneați că nu cunoașteți legea.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Ghingheș, domnule primar! La proiect.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, trebuie să fac pe procurorul...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Sunteți un om care face plângeri penale, atât.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, da, da. Mult succes cu procesul, ați avut termen ieri, din câte am auzit.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Și nu v-ați prezentat. Atât de tare...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - N-am primit nici o citație.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă alăturați domnului Botomei, și el face plângeri penale. Revenind la ce...Poftim? Revenind la ceea ce se întâmplă...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Oricum, sunteți partener de dosar. Am înțeles atacul acum, domnule Ștefan.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, nu vă simțiți atacat, că nu vă atacă nimeni. Stați liniștit, rămâneți neatacat în continuare. Deci, cu privire la acel...la acea construcție, încă de la momentul proiectului, faimosului proiect, trebuia gândit o soluție cu ceea ce înseamnă acel club sau acei pereți care se află...acea construcție care se află în munici...pe Insula Municipiului Bacău. Că, din păcate, proiectul inițial a fost gândit în felul acesta și așa l-am moștenit este...N-a fost nici voința mea, nici a dumneavoastră, nici a actualului consiliu local, poate a celor ce au fost participanți la acel proiect și sunt membri în momentul de față în consiliu local. Poate ne mai pot da niște elemente cum de a ajuns clubul ”Marinarul”...Insula de agrement să fie construită în jurul clubului ”Marinarul”. Acum, cu privire la tot ceea ce înseamnă componenta juridică, am să-l rog pe domnul director al Direcției Juridice, care cunoaște speța respectivă... Într-adevăr, terenul aparține într-un fel sau altul Municipiului Bacău, dar pereții nu aparțin Municipiului Bacău, am să-l rog pe domnul director Fantaza, eventual și pe doamna Arhitect-șef să vă dea o serie de explicații cu preponderență de natură juridică.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Haideți, domnule director, că până urcați dumneavoastră...

Domnul Director Ciprian FANTAZA- Această societate care are în proprietate acea construcție, nu pot să...construcție pe...în mijlocul Insulei de agrement este proprietară pe această construcție, are intabulat, este succesoarea în drepturi a unor societăți comerciale privatizate, potrivit legilor din România. La momentul actual este o cerere depusă de către această societate, ca pe Legea specială a privatizării și pe toate actele normative și normele de aplicare aprobate de Guvernul României în aplicarea acestei legi, au o cerere de concesionare. Urmează să verificăm cu toate compartimentele, inclusiv Compartimentul Juridic, inclusiv Compartimentul Patrimoniu, să verificăm, să analizăm și dacă într-adevăr sunt îndeplinite toate condițiile legale, să venim cu un proiect de hotărâre în acest sens. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Și el construiește acolo. Are autorizație de construcție? Întrebare.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Acolo cred că doamna arhitect ar putea...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Domnule Scripăț, nimeni nu știe nimic. Deci, am întrebat, nimeni nu știe nimic. Toată lumea dă din umeri, dă din umeri. Toată lumea dă din umeri. Ani de zile nu s-a întâmplat nimic...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Haideți să vă explic...Domnii, acum...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule...haideți, domnule primar....

Domnul Primar Cosmin NECULA - Bun, haideți să o luăm de la capăt, doamnelor și domnilor consilieri locali. Am moștenit acest proiect pe care a trebuit să-l soluționez. La momentul...la un anumit moment dat, după anul 2016, s-a făcut inclusiv o plângere penală, dacă nu mă înșel, cu privire la această speță, da? A fost probat faptul că petentul, cel care deține acel club, a venit cu cerere de cumpărare la primarul anterior de vreo 3- 4 ori. Deci nu mai subzista sub nici o formă caracterul penal. Doi - este cerere făcută de către petentul actual, cerere care, dacă va îndeplini condițiile de legalitate și condițiile de valabilitate și de formă, va fi supusă aprobării consiliului local, pe care va decide ce se întâmplă.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - De când este cererea?

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Ghingheș...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Din aprilie, domnule Ghingheș, dacă știu. Bine, sunt cereri multe, asta e o reluare...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Întrebarea mea este: de ce nu s-a întâmplat nimic în anii ăștia, cât am stat să ne uităm la Insulă, de ce nu s-a întâmplat din punct de vedere juridic?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu nu pot să acționez pe...în numele unei proprietăți private. Da? Mai mult decât atât, nu am avut cum să vă prezentăm în această perioadă spre vot, din ceea ce știu, e vot secret cu privire la tot ceea ce înseamnă acest tip de hotărâre. Trei - în momentul în care s-a constatat că se efectuează o serie de demersuri, domnule viceprimar Scripăț, o serie de demersuri care exced simpla curățenie a spațiului respectiv, a venit Poliția Locală și s-a aplicat amendă și s-a dispus sistarea oricăror acțiuni pe acel obiectiv. Vă repet: în momentul în care s-a...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Sunteți sigur că se construiește, domnule se... domnule Scripăț?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Săptămâna trecută construiau.

Domnul Primar Cosmin NECULA -.. .în momentul în care... În momentul în care s-a constatat și repet: s-a constatat că sunt lucrări care exced cadrului de curățenie sau anumite zone de amenajare interioară care nu necesită autorizație, s-a aplicat măsura amenzii și sistării lucrărilor.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Deci s-a construit.

Doamna Consilier Ionela - Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ...sancțiuni?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Da, da. Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule comandant Iftene, vă aflați prezent aici, de asemenea și doamna arhitect, ne puteți da niște detalii? Eventual să sunați la colegii dumneavoastră să ne dea toate detaliile concrete, da? Bun, perfect.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Pe proiect, domnule Ghingheș, vă rog, ultima intervenție.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Pe proiect. Mulțumesc frumos. Ați precizat că cele 13 obiective sunt finalizate. Domnule director, am fost împreună pe Insula de agrement și mi-ați arătat că se lucra în continuare...

Domnul Primar Cosmin NECULA - O mică precizare, că tot îi mulțumeați domnului director. Domnul director a primit rugămintea de la mine să vă însoțească pentru a nu umbla...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, și am mulțumit pentru asta.

Domnul Primar Cosmin NECULA -...și a nu înțelege ce se întâmplă.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Și chiar a fost util demersul ăsta. Bun, acum vă rog să mă ajutați cumva, dacă înțeleg eronat. Domnule director, se lucra în continuare la obiectivul ”Aqualand”? Și la...acolo se lucra în continuare. Este în proiect, aici: clădirea ”Aqualand”. Și este și recepționată.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Clădirea din față, nu unde-s tulumbele...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Și practic, noi, acum scoatem doar clădirea și când va veni vorba de tobogane trebuie să facem o nouă licitație, sau cum va fi? Păi nu, dar am pus o întrebare: acum scoatem la licitație întregul amplasament ”Aqualand” sau doar clădirea și apoi venim la licitație cu toboganele și o să avem doi operatori? Pentru că eu

m-am uitat pe recepție, domnule primar, ați spus că sunt finalizate, dar încă se lucra acolo. Eu am fotografii și am dovada că încă se lucra.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Încă se lucra...la ce? Nu mai confundați. Amestecați, v-am mai zis, de trei ani vă zic.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Tot ”Aqualand”-ul este...Tot ”Aqualand”-ul are gard...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Amestecați merele cu perele și vă dă varză.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -”Aqualand”-ul are gard și toată această suprafață este acum propusă spre intrare...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar repet: noi nu scoatem...Nu vă prezint spre licitație gardul cu tulumbele de apă, domnule consilier. Eu vă prezint spațiile de alimentație publică. Dacă nu mă înșel...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Haideți să ne uităm pe procesul verbal de recepție. Haideți să ne uităm pe procesul...Vă rog să deschideți proiectul să vedeți ce-i acolo.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Haideți...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Păi nu. Ați spus că este finalizat. Eu am fost acolo și se lucra.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule consilier, clădire, nu tulumbele de apă.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Și am întrebat: scoatem acum la licitație doar clădirea?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da. Scoatem doar clădirea pe o perioadă de un an, dacă nu mă înșel. Aici am să rog colegii din...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Cinci.

Domnul Primar Cosmin NECULA -...pe o perioadă de un an. Acea clădire...acea clădire...este așa sau nu-i așa?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Proiectul de hotărâre vă contrazice, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu știu, dar eu țin minte că era pe un termen...de un an. Aici vreau să ne clarificăm un pic. Ascultați-mă puțin. Pentru clădire...e vorba de spațiul de alimentație publică.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Domnule primar, dați-ne informația corectă. Acolo este un litigiu.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ce litigiu, domnule?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Există un litigiu acolo, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule viceprimar, sunteți viceprimarul unui oraș. Dacă dumneavoastră veniți și călăriți cu soarele în față în ședința de consiliu local...Ce litigiu, domnule?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Nu sunt plătite acele instalații la care dumneavoastră vă feriți să le enumerați.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar nu că mă feresc să le enumăr, stimate domn. Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Spuneți-ne...dați-ne informații corecte... Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu e finalizat acel obiectiv.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Păi nu-l scoateți la licitație?

Domnul Primar Cosmin NECULA - N-ați înțeles, eu scot clădirea, domnule, nu tulumbele alea de apă. Sunteți inginer. Acolo va face restaurant, că de aia e restaurant acolo. Ce dumne...Vă rog, doamna arhitect.

Doamna Arhitect șef Diana MARIN - Deci, conform proiectului sunt obiective separate, clădirea de acces ”Aqualand” și zona împrejmuită în care sunt toboganele și piscinele. Sunt două obiective separate. Momentan s-a recepționat obiectivul ”Clădire de acces Aqualand” fără tobogane și piscine, iar la licitație se scoate strict zona de acces către etajul unu care este o terasă cu funcțiunea de alimentație publică. Atât. Aveți planșa inclusiv atașată la proiect în care e marcată clădirea, în nici un caz zonă cu tobogane și piscine.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mă scuzați, scrie aici: ”Clădire acces Aqualand”, deci este vorba...

Doamna Arhitect șef Diana MARIN -A fost denumită în proiect...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Scrie ”La etajul clădirii”, domnule consilier. Scrie ”La etaj”, scrie clar.

Doamna Arhitect șef Diana MARIN - Deci în proiectul inițial așa a fost denumită. La fel cum cele șapte căsuțe au fost denumite ”Loc popas”.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - ”Locație”. Haideți, două secunde. Deci construită la sol 282 metri pătrați, P+1, suprafață desfășurată 535 metri pătrați, valoare de inventar 2.400.000. Vorbim de întreaga clădire.

Domnul Primar Cosmin NECULA - O băgăm în inventar, domnule consilier.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Și este...Asta...

Domnul Primar Cosmin NECULA - O băgăm în inventar.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - .. .întrebarea mea. Deci, ajung la ce-am pornit. Este finalizat sau nu? Acest obiectiv.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Clădirea, da.

Domnul Director Ciprian FANATAZA- ...permiteți? La proiectul următor, dacă observați, la punctul 9 se scoate etajul de la această clădire.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Exact. Care-i și valoarea de inventar mai mică și suprafața mai mică, 253 metri pătrați.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mai sunt discuții asupra proiectului? Dacă nu, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru aprobarea proiectului?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

13

-

7

Cu 13 voturi ”pentru” și 7 abțineri proiectul de hotărâre a fost adoptat.

  • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor amplasamente situate pe Insula de Agrement din municipiul Bacău Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, domnule președinte de ședință. La proiectul de hotărâre...prezentul proiect de hotărâre este vorba de aprobarea închirierii prin licitație publică a acestor amplasamente pe care le-am introdus în domeniul public al municipiului Bacău. Este vorba de o licitație, de o procedură de... licitație...o procedură de achiziție publică care poate să dureze și acesta este motivul pentru care dorim cât mai repede să pornim aceste proceduri de achiziție publică.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule secretar, vă rog avizul și majoritatea necesară.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Avizul există, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3) și avizul nefavorabil (5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU -Discuții asupra proiectului dacă sunt? Doamna Breahnă, doamna Năstase, domnul Ghingheș.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Mă gândeam la faptul că urmează o procedură de licitație, da, în vederea încheierii contractelor de închiriere, a spus și domnul primar mai devreme că va dura, am văzut că există și o oarecare neconcordanță încă în rândul executivului cu privire la termenele de închiriere, cu privire la spațiile care vor fi...vor face obiectul contractelor de închiriere și așa mai departe și oare, date fiind toate aceste dubii, dată fiind toată această grabă, nu era bine să nu ne grăbim? Oricum vara va trece, da, până se finalizează procedura, până...Adică vedem că totuși nu suntem stăpâni pe subiect, adică așa am constatat astăzi și atunci de ce atâta grabă, că vin alegerile? De ce nu facem treaba cum trebuie și fără să ne grăbim? E doar o opinie personală. Reușim...reușim ca băcăuanii să se bucure de Insulă în vara aceasta? Vom reuși? Ok, mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci și prin votul dumneavoastră, doamna consilier și votul tuturor consilierilor locali, da, putem să ajungem la etapa în care băcăuanii să se bucure de această Insulă de agrement. În vara aceasta, asta este și intenția. E evident și dacă ar fi fost bună credință...dar vă invit și pe dumneavoastră, poate după ședința de consiliu local, să facem o vizită pe Insulă, nu doar un consilier local, să vedeți cu ochii dumneavoastră ce se întâmplă acolo. Este evident că ne apropiem de finalizarea lucrărilor. Finalizarea lucrărilor, din perspectiva mea, nu cred că ar fi oportun să fie Insula finalizată, iar acolo să nu existe spațiile de alimentație publică. Cetățenii municipiului Bacău, ca să se bucure, ar trebui să fie cât...făcute aceste licitații, finalizate aceste licitații, iar cei care prestează componente de alimentație publică să ofere servicii către populație. Ăsta este un element. Singura discuție care a fost, doamna consilier, pe această temă, a fost că nu s-a înțeles foarte clar și s-a considerat ”Vai, un mare subiect în minus”, e vorba de o clădire pe care noi o avem finalizată, pe care o băgăm în domeniul public, doar partea de deasupra are zonă de alimentație publică, partea de jos are un cu totul alt regim. Aici a fost singura chestiune care a fost, într-un fel sau altul, speculată. Pe de altă parte, fără... doamne ferește, fără a atrage un oprobiu public cu privire la abținerea colegilor dumneavoastră, vă dați seama că e destul de supărător momentul în care, așa, cu bune, cu rele, cum suntem, terminăm Insula asta de agrement pe care ne-am asumat-o împreună și la momentul în care eram eu în PSD și eram în aceeași echipă și normal, va fi supărare. N-are nici un fel de legătură...ca să nu mai zic că a trebuit să și îndreptăm trăsnaia aia de proiect așa cum începuse ea inițial. E clar...foarte mult, foarte mult, ce începe prost...Un proiect când îl faci prost e foarte greu să-l dregi, să-l aduci...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Să nu se termine și mai prost.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă dați seama că dacă nu venea...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Diferența e că noi îl finalizăm.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ...pandemia asta peste noi, da...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Îl finalizam mai repede.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...eu zic că nu mai prindeam finalizarea? Nu mai eram noi aici?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dacă faceți un scadențar de timp, o să vedeți...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Zic că ar trebui să mulțumiți SARS COV 2.                                                          ’   ’

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamna consilier...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Să mulțumiți și COVID-ului.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamna consilier, dacă puteți ieși un pic din logica politică o să vedeți că...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- .. .tăia pamblica, dacă o veți tăia, vă gândiți și la a-i mulțumi virusului.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Haideți să vă spun ceva... Haideți să vă spun încă odată și vă rog, cu permisiunea dumneavoastră, să vă pot răspunde, că mi-ați pus o întrebare. Faceți un calcul și o să vedeți că această întârziere a fost fix de două luni. Noi am fi...în loc de întâi iunie o să fie întâi iulie. Între întâi și 10 mai, e întâi și 10 iunie...iulie. Această întârziere este cauzată fix de SARS COV 2. Asta e. Depinde de dumneavoastră dacă vreți să oferiți posibilitatea cetățenilor să aibă parte nu doar de un obiectiv finalizat pe care să-l admire, ci și un obiectiv care să aibă viață în interior. Asta este singura chestiune.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă SARS COV 2 este cauza sau motivul o să mai vedem, important e ca băcăuanii să se bucure, începând cu această vară de Insula de agrement. Până la urmă, nu mai contează altceva.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim. Doamna Năstase...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Stimate domnule primar, am discutat și cu domnul secretar mai devreme... Am discutat și cu domnul secretar mai devreme referitor la acest minunat proiect, cum i-ați spus dumneavoastră, care v-a adus bani europeni în buget pe care dumneavoastră nu ați fost în stare să-i atrageți, ci a trebuit să-i dați înapoi...Văd că vă tot minunați așa, ce s-a întâmplat, da, marea realizare este că ați dat banii înapoi, domnule primar și n-ați fost în stare până la termenul pe care vi l-am lăsat, de doi ani plus trei luni...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Porcăriile pe care le-ați făcut dumneavoastră, doamna viceprimar, au fost greu să le îndrept. Împreună cu domnul Piștea...greu tare le-am îndreptat, dar...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Ok.

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...o să fie odată un subiect de discuție, să fac și eu cum face domnul Ghingheș.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Haideți să ne rezumăm la proiect, vă rog.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - O să fie un subiect... Puteți să spuneți ce vreți dumneavoastră, domnule primar, eu nu vreau să...

Domnul Primar Cosmin NECULA - E hotărârea instanței de judecată care a spus că ați făcut o ”porcărie de proiect” acolo, da?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA - 3,6 milioane lei pe care trebuie să-i luăm înapoi pentru toate bulelile pe care le-ați făcut dumneavoastră cu domnul Piștea.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Îi luați de la proiectant. Tot noi am...Domnule...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamna viceprimar...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar, tot noi am intentat proces proiectantului...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ce ați intentat? Iar mințiți...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Și ați câștigat și nu ați fost în stare să vă înscrieți...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mințiți de îngheață apele.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu mint deloc.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Rezilierea a fost în 2016- 2017.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - N-ați fost în stare să vă înscrieți la masa credală la momentul respectiv.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mințiți. Iarăși mințiți. Doamnă, mințiți.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Înțeleg că în final ați fost acceptați? De către instanța din București?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mințiți de îndoiți apele, da? Noi suntem în momentul de față în procedura de urmărire a debitorului, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Acum, dar...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi dar se fac toate într-o logică...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu v-ați înscris la timp, domnule...

Domnul Primar Cosmin NECULA - N-ați înțeles.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Noroc că v-a acceptat, aia e.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ei, noroc că m-ați acceptat.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da. Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Înțeleg că dumneavoastră acum...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .când s-a aprobat proiectul...

Domnul Primar Cosmin NECULA -...puteți spune orice și oricum, dar chiar ne puteți prosti pe toți tot timpul?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar, ați pierdut bani europeni? I-ați dat înapoi...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU- Domnule primar, doamna consilier...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - N-ați fost în stare doi ani de zile...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Porcăriile pe care le-ați făcut dumneavoastră nu vi le mai asumați, dumneavoastră și domnul Piștea?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - N-ați fost în stare în doi ani de zile să faceți închiderea la clădirile alea.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dumneavoastră și domnul mare strateg Piștea. Ați uitat ce-ați făcut la Insula aia? Lăsați, că o să mai avem subiecte de discuție.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Păi nu am uitat, lăsați-l pe domnul Piștea, că nu e de față, vorbiți cu mine.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu, nu, nu, îi transmiteți dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule primar, doamna consilier...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Sunt tulumbele alea de apă.. .vă rog să mă credeți că o să discutăm împreună.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Haideți, vă rog frumos.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Discutăm, domnule primar. Acum haideți să revenim la proiect. Inițial s-a aprobat prin hotărâre de consiliu local și m-am consultat și cu domnul secretar, proiect și cerere de finanțare. În proiectul inițial, domnule primar, dacă ați avut curiozitatea să-l citiți, ”minunea de proiect” cum spuneți dumneavoastră, se prevedea ca Insula de agrement...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mă refer la proiectul tehnic, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Atenție, se prevedea ca Insula de agrement...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamna inginer.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -...să fie administrată prin înființarea unei companii, da, care să administreze întregul obiectiv. Noi, acel proiect inițial, nu l-am anulat printr-o hotărâre...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Al domnului Piștea, nu?

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule secretar, domnule primar, haideți, vă rog, lăsați-o să termine pe doamna Năstase.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Chiar serios, v-ați apucat de râs grosolan și grosier și data trecută când am vorbit despre proiectul nostru. Acum începeți...faceți ca la păpușile Muppets, serios. Hai să păstrăm o bunăcuviință și să lămurim o problemă. De ce? Pentru că noi astăzi...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Și legalitate. Și bună credință dumneavoastră aveți? Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da? Și de ce n-ați făcut-o, doamna viceprimar, împreună cu domnul Piștea? Ați lăsat numai porcării în spate.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Haideți că n-am lăsat nici o porcărie. N-ați fost în stare să duceți la sfârșit proiectul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu? Vedeți că instanța de judecată a zis că dumneavoastră ați bulit un proiect de 3,6 milioane de lei...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA -...pe firma pe care ați găsit-o.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar, haideți să revenim puțin...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnule primar, haideți s-o lăsăm pe colega noastră să vorbească, da?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .revenim la ceea ce am de spus.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Că a ridicat o problemă foarte interesantă. Avem un proiect care nu a fost abrogat. Un proiect tehnic.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Deci avem un proiect votat printr-o hotărâre de consiliu local și o cerere de finanțare. Prin proiect noi am votat atunci că, după ce se face recepția finală a lucrării, pe întreg obiectivul, vom înființa o companie care administrează acest obiectiv. La momentul de față, noi nu am votat împotriva acelui proiect. Astăzi, dacă trece această decizie avem...Haideți, că vă las să vă șoptească domnul secretar și după aceea să continuăm, da? Deci, dacă votăm astăzi că închiriem pe bucățele această Insulă de agrement, loturile pe care le-ați determinat dumneavoastră acolo în schiță, vom avea două decizii asupra unui obiectiv. Una în vigoare, că înființăm o companie care să administreze, a doua - că subînchiriem astăzi la ”n” persoane fizice/ juridice prin licitație publică. Cum? Închiriem prin...scuzați-mă, se organizează o licitație de închiriere a acestor spații. Da? Haideți...îmi cer scuze. Ați înțeles ideea. Care este legalitatea aici, că noi avem două decizii în vigoare, dacă trece și acest proiect al dumneavoastră?

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule primar, sau domnule secretar...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Partea de legalitate o să v-o explice domnul secretar, fără nici un fel de problemă. Partea de oportunitate v-o prezint eu. În primul rând, marele, frumosul proiect și bine-făcutul proiect tehnic pe care instanța de judecată l-a analizat, mă refer la proiectul moștenit de la doamna viceprimar și de la domnul Piștea, a spus foarte clar că-i atât de prost...erați viceprimar, nu, nu vă derobați de calitate, da? Chiar dacă nu înțelegeați ce se întâmplă acolo, tot erați dumneavoastră acolo. Asta-i viața. Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Am înțeles mai bine ca dumneavoastră...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Văd, subînchiriere și altceva....Așa-i, doar am făcut treabă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nici treabă n-ați făcut.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, da, da. Deci Insula asta este încă un exemplu...Nu, nu, nu, păi normal, dacă ați făcut numai porcării acolo.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -...aveați timp să citiți...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamnă, doamnă...Doamna viceprimar, nu mai vorbiți. Chemați-l pe domnul Piștea că-i mai coerent în minciunile pe care le spune. E mai coerent decât minciunile pe care le spuneți dumneavoastră, da? Doamna viceprimar, nu mă adresez dumneavoastră, ați lansat o petardă și aveți senzația că se va stinge apoteotic. Haideți să explic consiliului local ce înseamnă...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Doamna Năstase, lăsați-l vă rog să...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Haideți să vă explic ce înseamnă. Proiectul pe care l-a aprobat la momentul respectiv consiliul local era un proiect pe finanțare europeană. Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu. Era un proiect și cerere de finanțare...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamnă, haideți, chemați-l pe domnul Piștea, că știe mai bine.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Domnule primar, era documentație tehnică votată sau nu?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Bun. În momentul de față, dumneavoastră ați aprobat o nouă documentație tehnică, s-a aprobat un nou...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Când? Când? N-am aprobat nimic, domnule primar.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar,  ascultați-mă...Mă

scuzați...Aveam acolo o seră, tehnic...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamnă, chemați-l vă rog...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .tehnic. Aveam acolo o seră...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Tehnic, că nu înțelegeți.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Mai e acolo sera? Mai avem sera?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, doamnă...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Ca obiect?

Domnul Primar Cosmin NECULA - O să vă duc să vă plimb. Nu v-a explicat corect domnul Piștea. Nu v-a furat nimeni sera.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Lăsați-l...lăsați-l pe Piștea.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Era atât o aberație încât...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Problema acum...

Domnul Primar Cosmin NECULA -...pe Insula de agrement se află o seră.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Deci...și seră este și acum, da?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Sera e în continuare. Da, bineînțeles.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Așa, deci este același proiect tehnic...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Și nu subînchiriem.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .de atunci și aceeași documentație tehnico-economică...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamnă, noi scoatem în momentul de față... Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar, care prevede...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Noi scoatem, doamna viceprimar, noi scoatem în momentul de față, pentru că mie, din punct de vedere al oportunității, crearea unei alte companii pe modelul CAEX pe care l-am moștenit, avea 15.000.000 de lei gaură, pe modelul ART...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - De acord, dumneavoastră vi se pare oportun, dar...

Domnul Primar Cosmin NECULA - . ..ART Bacău, l.OOO.OOO.de lei gaură...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - ...trebuia să ne consultați și pe noi, domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA -...pe modelul dumneavoastră de societăți...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .asupra oportunității...

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...dumneavoastră vă pregăteați de o nouă gaură. În momentul de față SSPM nu-i pe gaură, din contra, iaca că face și spitale.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, pe profit din mărirea prețurilor la materii prime de 3-4 ori.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Peste toate aceste elemente, nu este oportun...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Haideți, vă rog frumos, lăsați-l pe domnul primar să termine, da?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu cred că în momentul de față administrarea Insulei de agrement este oportună să fie făcută de către Primăria Municipiului Bacău, doamna viceprimar, chemați-l pe domnul Piștea. Deci, eu cred că este oportun ca administrarea Insulei de agrement să fie făcută de către Primăria Municipiului Bacău prin intermediul Direcției...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Doamna Năstase...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu înțelegeți nimic, doamnă. Eu vin și vă prezint dumneavoastră. Nu sunteți de acord, îi spuneți domnului Piștea și asta e.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Dar mai lăsați-mă naibii cu Piștea ăsta...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dar, serios, Acum sunteți penibil. Ce tot aveți?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Dacă nu l-ați pomenit astăzi pe domnul Piștea, ca și cum ar fi pe-aici.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar n-am cum să nu... La Insulă e domnul Piștea.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Lăsați-l în pace.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă rog să mă credeți.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -Vreți să-i creșteți popularitatea, domnule primar?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, da, da. Păi, n-am cum, dar credeți-mă că o să i-o cresc cât de curând.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Succes!

Domnul Primar Cosmin NECULA - Până la stele o să se ducă cu ea. Deci, eu, ceea ce vă propun este ca această administrare să fie făcută de Primăria Bacău prin intermediul Direcției de salubritate, condusă de domnul Șolot, tot ceea ce înseamnă componenta de amenajare - administrare, iar spațiile de alimentație publică să fie operate de către operatori privați. Asta este propunerea care o fac către dumneavoastră și cred că este una

de bun simț. Nu să mai creăm o chestie care nu se știe cum e gestionată, care să se ocupe, din cadrul municipalității, de zona de administrație publică.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Ați sărit niște pași.

Domnul Primar Cosmin NECULA -...de alimentație publică.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Ați sărit niște pași, domnule primar. Dacă-mi permiteți, cu tot respectul, mai întâi ar fi trebuit să ne consultați pe noi, pe consiliul local, care este varianta cea mai oportună pentru Insulă...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi vă consult, doamnă. Tot nu înțelegeți. Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Asculta...Nu...Asculta...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu v-a dat ok-ul Piștea.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .dar lăsați-mă să termin fraza. Ne consultați dacă administrăm așa cum spuneți dumneavoastră sau găsim alte variante oportune.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamnă, spuneți dacă nu vreți...Dacă vreți să trântiți proiectul, trântiți-l, doamnă. Asta e.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu e vorba de trântit, avem interese comune. Domnul Primar Cosmin NECULA - Și vă rog după aia să explicați oamenilor că nu vreți, pur și simplu, să le dați Insula.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar, avem interese comune ca Insula asta să fie...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu mi se pare că aveți interese comune. Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .să fie deschisă și să fie utilă pentru cetățeni. Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu, interesul meu este și sunt sigur că a unei părți din consiliul local este să fie cât mai repede oferită publicului, iar dumneavoastră... Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, dar în condiții de legalitate, domnule primar. Domnul Primar Cosmin NECULA -...interesul este doar dintr-o zonă politicianistă profundă...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Noi avem o decizie anterioară.

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...să blocați.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu blocăm nimic.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Asta vreți să faceți. Blocați-o, doamnă!

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Vă atrag atenția, doar...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar nu-mi mai atrageți atenția.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -...că avem o hotărâre de consiliu local anterioară...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Să știți că nu-i o discuție cu Piștea.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .prin care...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Nu puteți să-mi atrageți atenția.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Haideți să ne spună domnul secretar dacă pe probleme de natură juridică... și după aceea să încheiem. După domnul Ghingheș, corect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Haideți să ne înțelegem, totuși. Acel proiect pe care dumneavoastră-l invocați și l-ați aprobat a fost adoptat numai în lumina și în baza proiectului european. Faptul că trebuia să înființați o companie care să administreze Insula era una din condițiile proiectului european.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - E trecut în documentație, nu era...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Era o condiție...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -...o condiție în proiect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Era...fiind trecută în proiectul european era o condiție a proiectului european, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - O opțiune, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci acea...acea documentație...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamnă, nu mai citiți din Piștea, că nu-i totul adevărat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna Năstase, dar mă lăsați să termin?

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Lăsați-l, vă rog, să termine domnul secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Bun, vă mulțumesc mult. Deci, acel proiect european din cauza faptului că proiectul care s-a întocmit la vremea respectivă a fost o porcărie și a fost constatat lucrul ăsta de instanța de judecată, pentru că proiectantul adus, cum a fost adus, de cine a fost adus și-a bătut joc în toate felurile de toată lumea și asta e constatat de către instanța de judecată, acel proiect nu a mai putut fi finalizat.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Erați acolo, domnule secretar, cu porcăria, cu ce spuneți, erați acolo.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Eram acolo...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar nu...nu juca cu dumneavoastră.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Participa la discuții.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna viceprimar, eram acolo, dacă țineți minte și la ședința de progres în care am dat cu pumnul în masă și am spus foarte clar că singura soluție să ieșim din această problemă e să reziliem și să dăm în judecată. N-a fost nimeni de acord dintre dumneavoastră atunci. Nici domnul Piștea, nici dumneavoastră, nici nimeni.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Din păcate, n-ați fost la toate ședințele de progres, când...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu, am fost la o singură...și mi-a ajuns.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Păi asta-i, sunteți...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Când s-a făcut rezilierea, domnule?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .în deficit de informație, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dacă eram în deficit de informație, dădeați dispoziție...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dar eu cred că știți și celelalte ședințe de proiecte.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-...dădeați dispoziție și se dădea în judecată proiectantul. Dar nu s-a luat nici o măsură. Oare de ce?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Revenim: documentația...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Lăsați-mă să termin, eu nu fac un dialog cu dumneavoastră.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -...economică n-a fost parte din cererea de finanțare, da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Poftim, doamnă?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Deci documentația tehnico-economică a fost: SF plus cerere de finanțare. Sursa de finanțare a picat, domnule secretar, proiectul în sine a rămas...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamnă...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .noi nu l-am modificat printr-o hotărâre de consiliu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Proiectul a fost făcut în baza Ghidului solicitantului. Cum nu?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu sunteți...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Doamnă, proiectul nu l-ați făcut...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .în măsură acum...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- .. .în baza Ghidului solicitantului? Spuneți-mi, da sau nu.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -Da, dar noi...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Mulțumesc.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Deci, când s-a făcut studiul de fezabilitate și proiectul, domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Doamnă...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .am votat prin hotărâre de consiliu...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-...contractul când s-a reziliat?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Atenție! Am votat prin hotărâre de consiliu, da, proiect și cerere de finanțare. Sursa de finanțare a picat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci ați votat un proiect european, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Obiectivele...obiectivele proiectului tehnic și a documentației tehnico-economice au rămas în picioare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Doamnă...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu cu firma dumneavoastră și a domnului Piștea nu-s de acord, să știți. Nu-s de acord.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Vai, m-ați înnebunit cu domnul Piștea!

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule secretar, mai aveți ceva de adăugat?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dacă-i viața dumneavoastră, ce să vă fac?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Da.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Oportunitatea și mai ales competența hotărârii modului de administrare a unui... oricărui obiectiv sau oricărui bun al Municipiului Bacău aparține autorității executive, în principal, care vine și vă propune și autorității deliberative. Domnul primar a venit prin acest proiect și v-a propus...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Am înțeles.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-...tocmai ca să nu se degradeze obiectivele, pentru că ăsta este marele pericol, până la urmă și până la urmă, pasivitatea în administrarea bunurilor poate duce și la prejudicii, v-a propus o soluție.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Opriți-vă la aspectele de legalitate, nu-i mai faceți campanie domnului primar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Mă refer strict la problemele...Eu mă refer strict la problemele...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -Bun.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ...de eficacitate...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Problemele de natură juridică le-am auzit, mulțumim, domnule secretar...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Prin hotărâre de consiliu am votat...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU- ...domnul Ghingheș și apoi se pregătește domnul viceprimar Ștefan. Mulțumesc.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -.. .una și acum o să avem două decizii prin hotărâre de consiliu, domnule...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu vă recomand să nu-l scoateți pe Piștea în campanie.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Ghingheș...Aoleu, m-ați omorât cu ăsta.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, mulțumesc și...Mulțumesc. Domnule primar, stimați colegi, cu toții suntem de acord că trebuie să dăm drumul la Insulă, să avem viață acolo și să trăim frumos și așa mai departe. Cu toții suntem de acord despre asta. Dar aș vrea să ridic câteva chestiuni. Unu la mână - nu avem de-a face doar cu o întârziere de două luni. Hai totuși, în patru ani alții lansează rachete pe Lună, noi în patru ani n-am fost în stare să ne jucăm cu două conducte și să tăiem puțin iarba și să punem cel puțin doi pereți.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Stimate domn, chiar vă bateți joc de...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, nu, ăsta-i adevărul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Haideți să vă spun ceva. Dumneavoastră...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Vă rog să mă lăsați...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dumneavoastră nu înțelegeți...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Vă rog să mă lăsați...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, dar nu vă pot lăsa chiar să bateți câmpii cu grație.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Pentru că ați stat degeaba patru ani și vă este rușine. Vă este rușine.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Lăsați, lăsați asta o să stabilească cetățenii, nu dumneavoastră, stimate domn. Lăsați, nu mai spuneți dumneavoastră cine...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Puteți să fiți pe viață din partea mea, dar orașul ăsta e în declin.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar nu-mi doresc, stimate domn. Chiar mi-aș dori să vă dau pixul în mână o lună de zile...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule consilier...La proiect, vă rog frumos.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Îl accept, îl accept.

Domnul Primar Cosmin NECULA - O lună, nu mai mult.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Îl accept.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, da, da...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Voi revoluționa administrația față de dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Bineînțeles. Ideile astea le avea și Stalin...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Haideți că n-a început campania...

Domnul Primar Cosmin NECULA -...și Lenin...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Ghingheș, la proiect dacă aveți discuții, dacă nu, domnul viceprimar Ștefan.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ferească Dumnezeu de...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA- ...domnul Ulianov.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, la obiect. Mulțumesc frumos. Ceea ce a ridicat doamna Raluca Năstase este foarte adevărat. Deci, pe de-o parte avem de-a face cu componenta de proiect european, acolo e un proiect european aprobat. Acel proiect european a fost reziliat, nu mai putem discuta de acele condiții, cu asta pot fi de acord, domnule secretar. Pe de altă parte, avem hotărâri ale consiliului local aprobate și în vigoare privind indicatorii tehnico-economici și proiectul tehnic pentru Insula de agrement. Avem 38...Avem HCL 383 din 2009, avem HCL după aia 393 din 2011, care prevăd foarte clar care este proiectul, ce trebuie finalizat, ce trebuie predat și așa mai departe și care sunt condițiile. Noi n-am intervenit asupra acelui proiect tehnic. Eu chiar sunt curios: atunci când ați făcut recepția, domnilor și doamnelor din Primăria Bacău, la ce v-ați raportat? Bănuiesc că v-ați raportat la un proiect tehnic aprobat inițial în Consiliul Local Bacău, doar nu l-ați aprobat după îndreptarul pe care-l face o administrație sau alta. Și ați aprobat în funcție de acel proiect. Deci, noi la acel proiect trebuie să ne raportăm. Asta, unu la mână și de asta, din start nu voi acorda votul meu astăzi pentru că nu este în concordanță cu acele hotărâri. Și-mi pare rău, domnule primar, eu sunt de acord ca acolo să vină operatori economici și nu susțin acest model, să vină nu știu ce societate să administreze Insula. Asta era o chestiune pe care o gândise primarul Stavarache atunci. Eu nu doresc să blochez nimic.

Domnul Primar Cosmin NECULA - V-ați găsit o justificare.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ați făcut pe genunchi acest proiect de hotărâre. Iarăși, m-am uitat în contractul de închiriere. N-am observat nici măcar o virgulă, un rând despre chestiunile estetice pe care le vor urmări acești agenți comerciali, pentru că degeaba finalizăm o Insulă...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Sunt construite deja, domnule consilier.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, nu, nu, dar mă refer după aia la umbrele, mă refer la frigidere și așa mai departe. De ce ne place...de ce ne place când mergem la Brașov, domnule primar? Ne place pentru că există cod de culoare..

Domnul Primar Cosmin NECULA - Bateți...Bateți iarăși câmpii, da?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -.. .există regulament...Nu există o gândire unitară.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Haideți să vă spun. Orice terasă, o să vă explice doamna arhitect, nu se face oricât și oricum, stimate domnule consilier. Dar dacă tot...și sunt convins, cunoașteți că avem și o Comisie de estetică...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mi-ar fi plăcut să văd...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Știm că aveți...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -...condițiile în contractul cadru.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ia, spuneți doamna arhitect, un pic!

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN- S-a cerut avizul Comisiei estetice. Citiți...

Domnul Primar Cosmin NECULA - N-ați citit tot, sau nu prezentați tot.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mi-ar fi plăcut să văd în expunerea de motive. Domnul Primar Cosmin NECULA -Dar recunoașteți că n-ați văzut asta, sau n-ați precizat-o?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ba da, gândirea unitară. Mi-ar fi plăcut să citesc acolo care este viziunea pentru acest obiectiv, nu scoatem pe bucățele, doar ca să tăiem pamblica, pentru că așa avem noi chef.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Ok. Mulțumesc, v-ați exprimat punctul de vedere. Domnul director...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mai aveam de spus...mai aveam de ridicat chestiuni juridice, aici.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Păi, haideți, ridicați-le ca să vă răspundă domnul director...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am o singură paranteză, domnule Ghingheș. Noi n-am recepționat obiective care nu sunt în proiectul tehnic. Discuția care a fost cu doamna Raluca Năstase este modul de administrare. Aceste obiective pe care noi le-am recepționat și v-am supus dumneavoastră aprobării, sunt cele din proiectul tehnic. Numai că modul de administrare nu a fost agreat ca fiind cel de-a înființa acea companie. Deci...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Trebuia modificat, trebuia abrogat acest lucru. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci, repet...

Domnul Director Ciprian FANTAZA- Cu privire la acest aspect, dacă-mi permiteți.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Vă poate răspunde domnul director la acestea...

Domnul Director Ciprian FANTAZA - Există în tehnica legislativă situații care sunt...în tehnica legislativă se prevăd și astfel de situații: când acte normative ulterioare și mai mult decât atât, avem aici un act individual pe un act normativ, dar se aplică și la hotărârile autorităților locale aceeași tehnică legislativă: când ulterior intervin modificări, iar actele normative la care face referire acel subiect, nu sunt atinse în totalitate, există acea prevedere: este abrogare implicită. Noi nu mai suntem ținuți de contractul de finanțare, să respectăm toate condițiile de acolo pentru că acest contract a fost reziliat unilateral de către autoritatea finanțatoare.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Vorbim de chestiuni diferite. Deci contractul de finanțare e una...

Domnul Director Ciprian FANTAZA - Nu vorbim de chestiuni diferite. Eu v-am explicat..

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -...indicatorii tehnico...Domnule director, indicatorii tehnico-economici sunt o hotărâre...

Domnul Director Ciprian FANTAZA - Abrogare implicită. V-am spus mai devreme. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - .. .sunt o hotărâre diferită.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnule...domnule Ghingheș, prin proiectul pe care vi l-a adus domnul primar se modifică acea hotărâre, implicit, ca un mod de administrare. Asta încerc să vă explic de la început. Domnul primar v-a propus ca să nu mai fie înființată acea companie, care urmează încă un an de licitații, contestații, ci să scoateți fiecare obiectiv...Poftim?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Deci afirmați că trebuiau făcute mențiuni în sensul ăsta? Cum să nu...cum să nu...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Ce

anume? Ce zice?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dacă noi am votat...într-o hotărâre de consiliu local înființarea acestei companii, acum ar fi trebuit să votăm că nu înființăm o companie și dăm în administrare direct. Nu că vine acest proiect...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamnă, haideți...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule secretar, nici nu ați ținut cont de acest lucru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Pregătirea dumneavoastră...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -Acest proiect nu-mi face nici o mențiune în sensul acesta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-.. .este foarte bună pe proiecte europene, sunt de acord, dar pe tehnică legislativă, un proiect de hotărâre sau o hotărâre poate modifica hotărâri anterioare. În tot sau în parte, expres sau implicit. Bun, vă mulțumesc mult, în sfârșit.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Ștefan...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci, domnule Ghingheș, asta e ideea. Proiectul tehnic nu l-a încălcat nimeni. S-au recepționat din proiectul tehnic obiective care, din motive de oportunitate, pe care și dumneavoastră le hotărâți și domnul primar, se scot la licitație. De ce? Pentru că domnul primar a propus o altă variantă pe care dumneavoastră, dacă o aprobați, modificați vechea hotărâre. Punct.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Ștefan...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc domnule președinte. E foarte ușor să acuzăm acum, mai ales că se apropie și campania electorală sau intrăm în campanie electorală și, normal, cei din opoziție...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Încă nu. Pe proiect, domnule Ștefan.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da...Se apropie, domnule președinte și e greu să accepți să taie pamblica altă administrație decât cea care a făcut proiectul. Vreau să vă spun că în 2016 când l-am preluat, am avut toată încrederea atunci când am semnat fazarea, în decembrie 2016, că vom reuși. Însă proiectul a fost atât de prost întocmit încât nu am reușit să terminăm proiectul după ce am semnat fazarea.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnule Ștefan, 8 milioane am pierdut din cauza dumneavoastră.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Vă aduc aminte, domnule, stimați colegi...Nu, nu din cauza noastră, din cauza celor care au semnat inițial proiectul...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Și din cauza dumneavoastră, PSD - PNL, din cauza dumneavoastră, 8 milioane, bani aruncați...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - S-a făcut...Domnule Ghingheș...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Și trăiască PLUS și la mulți ani! Ura!

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Șase ani am stat fără acest obiectiv.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Ghingheș...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Am preluat câteva proiecte foarte grele și complicate, printre care Insula de Agrement și Habitat for Humanity, care...nu vreau să vă spun cât am muncit acolo ca să aducem la...Și Spitalul, și altele. Deci, haideți acum să fa...să avem un consens politic în consiliul local, să votăm acest proiect, băcăuanii trebuie să se bucure de acest obiectiv. Putem să ni-l asumăm cu toții, consiliul local, toate partidele politice, toți decidenții politici și cei care au gândit acest proiect și cei care l-au dus la finalizare, pentru că obiectivul nostru este să...ca acest...ca această Insulă să poată fi funcțională cât mai repede. Dacă stăm în polemici politice sterile și căutăm acum nod în papură, cine a fost de vină, cine a greșit, nu cred că ne ajută. Băcăuanii așteaptă să meargă la Insulă și nu să ne certăm noi în consiliul local. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Ok. Alte discuții?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Eu aș vrea, domnule primar, să ne permiteți cinci minute de consultări, dacă nu mai sunt discuții?

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU -Eu vă permit, doamna consilier, nu domnul primar. Cinci minute. Cinci minute pauză.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Care-i graba, domnilor? Care-i graba?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vă mulțumim mult.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Bani pentru campanie? Care-i graba? Care-i graba, că nu înțelegem. Care-i graba? Patru ani această administrație a dormit în papuci, nu a făcut nimic la Insula de agrement și acum ne șantajează cu astfel de decizie: că nu vrem noi s-o dăm în circuit...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule consilier...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu este adevărat.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule consilier, este foarte simplu: votați sau nu.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Patru ani ați dormit și acum vreți să faceți lucrurile pe ultima sută de metri...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Când o să înceapă campania...

Domnul Primar Cosmin NECULA - În nici un caz PLUS și PNL nu-și pot asuma acest proiect. PSD-ul- da, PRO România -da, dumneavoastră și PNL-ul -nu.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - V-ați împăcat cu PSD-ul. Felicitări! Veți primi un vot de blam. Nu veți trece de 15 % la aceste alegeri.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule consilier...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Patru ani n-ați făcut nimic...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule consilier...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -.. .pe Insula de agrement.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule consilier, haideți, că... (Revenire din pauză)

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU- Domnule secretar, haideți să supunem la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Vreau să iau și eu cuvântul, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU- Păi nu v-ați înscris la cuvânt, domnule consilier. E cam târziu.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Faceți o excepție... Faceți o excepție.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Pentru dumneavoastră, trei minute.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- Da, mulțumesc. Nu, nu-i nevoie de trei minute. În 30 de secunde...Grupul consilierilor locali liberali va vota acest proiect. Nu ne putem opune... Nu ne putem opune... Nu ne putem opune aprobării prin licitație publică, pentru că noi asta cerem: transparență, licitație publică și ca să închidem gura târgului, ca să zic așa, noi avem tot interesul să se dea...să se finalizeze acest obiectiv de investiții. Eu nu votez aici pentru Cosmin Necula, eu nu votez pentru orice alt partid politic, eu votez pentru cetățenii municipiului Bacău. În ceea ce privește...În ceea ce privește faptul că acest proiect...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Vă rog frumos să-l lăsați, domnule Huluță.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -... faptul că acest proiect demarat pe 16 iunie, că toate actele au fost elaborate pe 16 iunie, nu pot să constat decât cu surprindere, plăcută, plăcut surprins și mi-aș dori ca toate proiectele să aibă o asemenea celeritate, atât ale opoziției, cât și ale tuturor consilierilor locali, nu numai cele promovate de către Primarul Municipiului Bacău. Și, domnule primar, până la urmă, nu este o ceartă între noi de-aici și cu dumneavoastră, este pur și simplu o colaborare pe care trebuie s-o avem și m-aș bucura ca tot ce înseamnă proiect inițiat de noi, indiferent cum ar fi acesta...ar suna, să avem tot sprijinul aparatului de specialitate al dumneavoastră. Campania electorală este campanie electorală, lupta politică este luptă politică, dar hotărârile de consiliu local trebuie să fie legale, temeinice și trebuie noi...trebuie să ne adunăm, până la urmă votăm pentru noi toți. Și eu am crescut pe acea Insulă, mi-aș dori să mă plimb cu familia pe acea Insulă și cred că și dumneavoastră. În consecință, noi vom vota acest proiect. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim. Domnule secretar, dacă nu mai sunt alte discuții, vă rog supuneți la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

Iesita din sala

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

17

-

2

Cu 17 voturi ”pentru” și 2 abțineri proiectul de hotărâre a fost adoptat.

  • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei, celor 66 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 15.06.2020 Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Înainte de a da citire proiectului vreau să mulțumesc grupurilor de consilieri care au votat pentru acest proiect, pentru interesul cetățenilor municipiului Bacău.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - .. .să ne dați totuși un termen de finalizare a obiectivului? Al 15-lea.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Proiect de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei, celor 66 de familii din Municipiul Bacău...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu mai are curaj...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule consilier...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Scuzați, n-am închis microfonul.

Domnul Primar Cosmin NECULA -... care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 15.06.2020. Domnule consilier, vă recomand să citiți istoria lui Pavlik Morozov. Semănați foarte tare cu el.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Chiar m-ați făcut curios că am văzut că ați avansat de la Noul Cod penal la acest Moruzov sau cum i-ați spus.

Domnul Primar Cosmin NECULA -...vă seamănă foarte bine.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Proiectul numărul cinci, vă rog. Ați terminat expunerea, domnule...Da? Ok.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 4, și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului? Domnul Bîrzu...și atât. Vă rog.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Dragi consilieri, este un proiect care l-am inițiat în 2006 și au beneficiat de acest proiect mii de familii băcăuane și vreau să vă spun că valoarea care-am propus-o în 2006 era 500 de lei. Deci, m-am întâlnit cu pensionari mulți și au zis: ”Domnule Bîrzu, dar chiar nu...rămânem...am trecut în deceniul trei și tot cu 500 de lei?” Într-adevăr, ei își doresc foarte mult și diploma, dar și suma contează. Vreau să vă spun că efortul este de 33.000 de lei în plus, ăsta e amendamentul care-l fac, ca să facem cum dau și celelalte orașe, să intrăm în rândul orașelor de talia Bacăului, 1.000 de lei. Vă spun că sunt bani la capitolul 68.2, am văzut la ”Prestații sociale”, deci se poate majora...se poate majora să putem da la băcăuanii noștri, care sunt părinții și bunicii noștri câte 1.000 de lei când fac 50 de ani de căsătorie. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, în primul rând vreau să vă anunț faptul că în anul 2016...până la urmă am candidat sub egida unui partid împreună și cu niște colegi de partid. Viața ne-a separat, asta-i altceva, dar am promis la momentul respectiv alocarea unor sume...creșterea sumei de tichete valorice de la 1.000 de lei la 1.500 de lei. Da? În momentul de față s-au făcut acele sume și pensionarii din municipiul Bacău au fost ajutați. De asemenea, tot timpul a fost o preocupare pentru mine tot ceea ce înseamnă bunăstarea pensionarilor din municipiul Bacău și a categoriilor defavorizate. Premiul acesta v-aș propune să nu-l transformăm în ceea ce nu este. Este o valoare simbolică, este un premiu de natură simbolică însoțit de o diplomă, de flori și de un mic spectacol. Așa s-a întâmplat cel puțin până la momentul pandemiei. Nu cred că în momentul de față sau cum...bine, fac o mică paranteză, sunt convins că și dumneavoastră mai aveți puțin alături de doamna dumneavoastră, până ajungeți la etapa în care veți primi acest premiu și vă felicit pentru acest lucru...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Mai e...mai e destul.

Domnul Primar Cosmin NECULA -... dar cred că în momentul de față, și v-o spun cu toată sinceritatea, bugetul Municipiului Bacău are o serie de probleme cauzate în special de această componentă de COVID, iar orizontul de expectanță de la Guvern și repet ceea ce s-a întâmplat și am mai spus-o și public, discuțiile pe care le-am avut cu premierul României au fost discuții de psihoterapie, în care toți primarii se plâng, el ne înțelege și mergem mai departe. Cred, și v-aș recomanda, domnule Bîrzu, poate căutați și la guvernul dumneavoastră niște soluții financiare și să nu împovărăm în continuare bugetul Municipiului Bacău.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci, domnule primar, este vorba de 33.000 de lei, eu cred că merită părinții noștri și bunicii noștri 33.000 de lei...

Domnul Primar Cosmin NECULA - 33.000 de lei pot însemna...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Sunt banii în...

Domnul Primar Cosmin NECULA -...pot însemna burse pentru copii.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Sunt banii în buget, sunt la capitolul 68.02, deci sunt bani la ”Prestații sociale”.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, dar poate...poate...poate vă gândiți și la bursele elevilor, nu știu...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Este un punct de vedere. Eu rog colegii de consiliu local care...Consiliul local este îndreptățit vă voteze...Acest vot este un vot liber...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Bîrzu, oricum trebuie reluată discuția și modificată hotărârea de consiliu local inițială.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Nu, nu, nu, deci se poate face amendament, deci este...nu-i o problemă.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu știu dacă-i ok, eu zic că trebuie modificată baza legală, iar baza...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Nu, deci la articolul 1...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...legală este hotărârea de consiliu local prin care noi acordăm...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Doamna Breahnă, mergem pe argumentul domnului Popovici: dacă acum decidem așa, se aplică... cum ați spus...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Se aplică...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Cum ați spus că se aplică? Implicit. Se aplică implicit.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Se aplică...Deci, vă garantez, doamna Breahnă, vă garantez că este legal acest amendament și...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dumneavoastră acum aprobați...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Așa ați spus...așa ați spus.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - E părerea mea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnule, stați oleacă. Acum, dumneavoastră nu aprobați o sumă, dumneavoastră acum aprobați persoanele. Deci, dumneavoastră acum aprobați niște persoane. Nu puteți, printr-un proiect prin care aprobați niște persoane care au dreptul, să modificați o sumă. Acea sumă a fost stabilită printr-un proiect separat care a instituit acest lucru. Nu comparați... nu faceți comparație între...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci noi...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...situații juridice diferite.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Vă rog, domnule secretar, să consultați... Proiectul de hotărâre spune: ”Se acordă un premiu de 500 de lei”. În loc de 500 să punem 1.000 de lei. Deci atâta tot, deci nu e...Așa suna și-n 2006 proiectul și...Deci la articolul 1 în loc de 500 de lei se modifică cu 1.000 de lei și nu are...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnul meu, deci, avem hotărârea 12/2016. În baza acelei hotărâri noi, azi, aprobăm pentru 66 de familii valoarea premiului...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci acolo, în hot...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- . ..care îndeplinesc condițiile. Noi aprobăm familiile.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci în hotărârea 12 se spune tot așa: ”Se acordă la un număr de 200 de familii, un premiu de 500 de lei.”

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnul meu, puteți face un amendament...puteți să faceți un amendament în sensul următor, dacă vreți să vin în sprijinul dumneavoastră, să aveți parte de ajutorul compartimentului de specialitate și să spuneți în felul următor: să introduceți un nou articol și să spuneți că: ”Se modifică cuantumul stabilit de hotărârea numărul 12, de la atât la atât”. Nu acum...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Pentru acuratețea care-o cereți dumneavoastră fac...din punctul meu de vedere, în aceeași formă...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi faceți-l, formulați-l.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci: ”Se modifică cuantumul din hotărârea numărul 12 de la 500 de lei la 1.000 de lei”.        _

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Când a fost ultima discutată, domnule secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cum adică?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Au mai fost?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Au

mai fost. Creați un...Asta e o...Creați...E o inechitate...

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Dar ce, așa două sume diferite...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci exact, da.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci oricând... Dragi colegi, oricând este o modificare.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Da, sfârșitul și la începutul anului...Vii cu alt mandat...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Dragi colegi, este vorba de 33.000 de lei. Eu zic că merită părinții și bunicii noștri. Votați fiecare după conștiința fiecăruia.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Bîrzu, nu mai duceți discuția în sensul ăsta. Nu e vorba că nu merită, merită mult mai mult. Merită 2.000, 5.000, merită o sumă fără a o limita.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Dacă vreți, îmi retrag amendamentul, să nu fie al meu, să fie al dumneavoastră. Deci eu n-am...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu e vorba de asta...Nu e vorba de asta...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Important este să avem respect.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Este vorba de faptul că vorbim despre o hotărâre, 12...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci este cadrul...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -.. .din 2016 care nu este modificată și vorbim, într-adevăr, de ceea ce spunea domnul Huluță, de faptul că anul acesta, da, am acordat astfel de premii unor familii care îndeplineau exact aceleași condiții. Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - N-ați venit cu amendament atunci.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci oricând...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar are dreptate și domnul Bîrzu, că oricând va fi un moment zero în care va trebui să facem modificarea.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Oricând va fi un moment și haideți, totuși, după...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Să ne gândim cum e mai bine.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU -...după 14 ani, totuși, eu zic că merită să facem această majorare.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnul Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Eu aș vrea să nu transformăm această sărbătoare pentru cei care au 50 de ani de căsnicie într-un ajutor social. Nu este un ajutor social... Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Nu este un ajutor social dacă sunt...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - dumneavoastră...Eu zic că este, în primul rând, exact ce spunea și domnul primar: domnule, îi aniversăm, un buchet de flori și o masă, să zicem de 500 de lei la restaurant. Domnule, nu cred că costă mai mult. Dar dacă noi încercăm în fiecare campanie electorală să ridicăm...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci...Acesta nu s-a majorat din 2006.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Dar de ce n-ai venit...de ce n-ai venit la începutul anului, domnule Bîrzu...?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Poftim?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - .. .să dăm și la cei 70 de oameni care.. i-a făcut.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci, dacă erați atent la ședințe, am mai făcut o intervenție, dar nu erau bani în buget. Acum sunt bani în buget.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - După pandemie.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci la capitolul ăsta sunt bani, 33.000 de lei, nu-i o sumă.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Să supunem la vot că nu mai terminăm.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Bîrzu.

Cine este pentru? 6 voturi ”pentru” .

Cine-i împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Plecată din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

6

-

13

Cu 6 voturi ”pentru” și 13 abțineri amendamentul domnului consilier Ilie Bîrzu nu a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumesc. Se trece la procedura de vot secret, dacă nu mai sunt discuții.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei, celor 66 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 15.06.2020

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți - 19

2. Numărul consilierilor care au votat - 19

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

IMPOTRIVA+ ABȚINERI

NULE

1.

Art.1. Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei lei celor 66 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 15.06.2020 conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-A ADOPTAT

19

0

0

Numele și prenumele soț + soție

Nr. și data de înregistrare a cererii

Data căsătoriei

2.

POPA VIOREL

POPA GEORGETA

S-A ADOPTAT

41105/02.12.2019

10.12.1969

19

0

0

3.

NECULAI GHEORGHE

NECULAI ELENA

S-A ADOPTAT

41404/02.12.2019

25.10.1969

19

0

0

4.

OPINCARU NICOLAE

OPINCARU VALENTINA

S-A ADOPTAT

41126/02.12.2019

26.12.1969

19

0

0

5.

MIFTODE DUMITRU

MIFTODE MINA

41236/3.12.2019

27.12.1969

19

0

0

S-A ADOPTAT

6.

DOCAN GHEORGHE

DOCAN AURICA

S-A ADOPTAT

41321/4.12.2019

26.12.1969

19

0

0

7.

BLAJ DUMITRU

BLAJ MILICA

S-A ADOPTAT

41624/09.12.2019

7.11.1969

19

0

0

8.

FILIPOVICI ANGHEL FILIPOVICI ANGELA

S-A ADOPTAT

41808/11.12.2019

18.12.1969

19

0

0

9.

MATEI RADU

MATEI SILVICA

S-A ADOPTAT

41841/11.12.2019

3.11.1969

19

0

0

10.

BOTEZATU GHEORGHE

BOTEZATU NUȚA

S-A ADOPTAT

41812/11.12.2019

20.07.1963

19

0

0

11.

RANCU VASILE RANCU MARIA S-A ADOPTAT

41993/13.12.2019

15.12.1969

19

0

0

12.

POPOVICI ȘTEFAN POPOVICI AURICA S-A ADOPTAT

42363/19.12.2019

18.12.1969

19

0

0

13.

COJOCARIU DUMITRU COJOCARIU CONSTANȚA S-A ADOPTAT

42402/20.12.2019

24.12.1969

19

0

0

14.

PETREANU CONSTANTIN

PETREANU VIORICA

S-A ADOPTAT

16034/06.01.2020

19.01.1970

19

0

0

15.

NICUȚĂ STELEA NICUȚĂ VIORICA s-a aDoptat

16095/07.01.2020

19.01.1970

19

0

0

16.

GALEȘ PETRU GALEȘ MARIA S-A aDoptat

41919/12.12.2019

22.12.1969

19

0

0

17.

MONDAN VASILE

MONDAN VERGINIA

S-A ADOPTAT

16240/09.01.2020

26.01.1970

19

0

0

18.

BOCÂNCĂ VASILE BOCÂNCĂ RASILVIA

S-A ADOPTAT

16487/13.01.2020

18.01.1970

19

0

0

19.

ȘERBAN FLORIN

ȘERBAN ELENA S-A ADOPTAT

16742/16.01.2020

23.01.1970

19

0

0

20.

CIUREA CONSTANTIN

CIUREA ANGELINA

S-A ADOPTAT

16969/20.01.2020

02.02.1970

19

0

0

21.

BORDEI NIȚĂ BORDEI ELENA

S-A ADOPTAT

17102/21.01.2020

30.01.1970

19

0

0

22.

SANDU COZMA

SANDU ADELINA

17507/27.01.2020

9.02.1970

19

0

0

S-A ADOPTAT

23.

CAZAN COSTACHE

CAZAN LEONTINA

S-A ADOPTAT

17474/27.01.2020

23.01.1970

19

0

0

24.

RUSU GHEORGHE

RUSU DORINA

S-A ADOPTAT

17426/27.01.2020

24.01.1970

19

0

0

25.

LICHI VIRGIL

LICHI JEANA

S-A ADOPTAT

17505/27.01.2020

30.01.1970

19

0

0

26.

TATU ION

TATU VALERICA

S-A ADOPTAT

17773/29.01.2020

23.01.1970

19

0

0

27.

COȚA NECULAI

COȚA LUCIA

S-A ADOPTAT

17800/30.01.2020

30.01.1970

19

0

0

28.

RÂMBU ALEXANDRU

RÂMBU MARIA

S-A ADOPTAT

17820/30.01.2020

19.01.1970

19

0

0

29.

APETREI GHEORGHE

APETREI MARIA

S-A ADOPTAT

18032/03.02.2020

27.02.1970

19

0

0

30.

BULAU CONSTANTIN

BULAU ANA

S-A ADOPTAT

18038/3.02.2020

3.02.1970

19

0

0

31.

NĂSTRUȚ JENICĂ NĂSTRUȚ ECATERINA S-A ADOPTAT

18133/04.02.2020

24.01.1970

19

0

0

32.

DAVID IOAN

DAVID GIORGETA

S-A ADOPTAT

18290/5.02.2020

20.02.1970

19

0

0

33.

CONSTANTINESCU -TRAIAN EDUARD CONSTANTINESCU VIORICA-GEORGETA

S-A ADOPTAT

18532/07.02.2020

19.02.1970

19

0

0

34.

KISS SIGISMUND

KISS MARIA

S-A ADOPTAT

18686/11.02.2020

28.02.1970

19

0

0

35.

ENACHE MIHAI ENACHE GICA S-A ADOPTAT

18626/10.02.2020

27.02.1970

19

0

0

36.

TURCU AMULIU

TURCU CATINCA

S-A ADOPTAT

19094/17.02.2020

9.02.1970

19

0

0

37.

GRADINARIU GHEORGHE

GRADINARIU ELENA

S-A ADOPTAT

19183/18.02.2020

19.02.1970

19

0

0

38.

IORDACHI MIHAI

IORDACHI VICTORIA

S-A ADOPTAT

19261/19.02.2020

22.02.1970

19

0

0

39.

NĂFORNIȚĂ ALEXANDRU

NĂFORNIȚĂ MĂLINA

S-A ADOPTAT

19438/21.02.2020

2.09.1969

19

0

0

40.

CÎRLAN VICTOR CÎRLAN MARIA S-A ADOPTAT

19413/20.02.2020

27.02.1970

19

0

0

41.

CRĂCIUN MIHAI CRĂCIUN LIDIA S-A ADOPTAT

19591/24.02.2020

24.01.1970

19

0

0

42.

GHERASIM NECULAI

GHERASIM VIRGINIA S-A ADOPTAT

19937/28.02.2020

21.02.1970

19

0

0

43.

ACATRINEI GHEORGHE ACATRINEI ELISABETA S-A ADOPTAT

20120/03.03.2020

12.02.1970

19

0

0

44.

MORARU IOAN MORARU LUCICA S-A ADOPTAT

20356/05.03.2020

1.03.1970

19

0

0

45.

ZBURLEA IOAN

ZBURLEA CONSTANȚA

S-A ADOPTAT

21677/6.04.2020

2.04.1970

19

0

0

46.

POPA MARIA

POPA GHEORGHE

S-A ADOPTAT

21835/09.04.2020

27.04.1970

19

0

0

47.

MARZA CONSTANTIN

MARZA ELENA

S-A ADOPTAT

22015/15.04.2020

6.05.1970

19

0

0

48.

CHECHERIȚĂ MELENTINA CHECHERIȚĂ GHEORGHI S-A ADOPTAT

22332/29.04.2020

27.04.1970

19

0

0

49.

PRICOPI GELU

PRICOPI SANDA

S-A ADOPTAT

22419/04.05.2020

20.05.1970

19

0

0

50.

BICHIU GHEORGHE

BICHIU VALERIA

S-A ADOPTAT

22478/5.05.2020

26.01.1970

19

0

0

51.

IACOB VALERII

IACOB ADELA

S-A ADOPTAT

19105/17.02.2020

14.03.1970

19

0

0

52.

GRĂDINARU TUDOR GRĂDINARU ELENA

S-A ADOPTAT

22561/06.05.2020

6.05.1970

19

0

0

53.

ALBUȚ AUREL

ALBUȚ TANIȚA s-a aDoptaT

22629/ 08.05.2020

27.04.1970

19

0

0

54.

DINU DUMITRU

DINU LUCRETIA

S-A ADOPTAT

23019/ 19.05.2020

28.05.1970

19

0

0

55.

DĂNĂILĂ IOAN DĂNĂILĂ MARIANA

S-A ADOPTAT

22968/ 19.05.2020

23.05.1970

19

0

0

56.

URSU ION

URSU SILVIA

S-A ADOPTAT

22997/ 19.05.2020

22.04.1970

19

0

0

57.

ZODIAN GHEORGHE

ZODIAN RODICA

S-A ADOPTAT

23100/21.05.2020

25.04.1970

19

0

0

58.

ȘOVA DUMITRU ȘOVA PROFIRA S-A ADOPTAT

23087/20.05.2020

16.04.1970

19

0

0

59.

URICARU IOAN URICARU ELENA S-A ADOPTAT

23161/22.05.2020

17.04.1970

19

0

0

60.

CATANA DUMITRU CATANĂ DORINA

S-A ADOPTAT

23162/22.05.2020

15.06.1970

19

0

0

61.

PRUTEANU ALEXANDRU

PRUTEANU IOANA

S-A ADOPTAT

23554/ 28.05.2020

09.05.1970

19

0

0

62.

MĂRGINEANU CONSTANTIN MĂRGINEANU LENUȚA S-A ADOPTAT

23805/ 03.06.2020

02.02.1970

19

0

0

63.

CĂLINESCU GHEORGHE

CĂLINESCU MARIA

S-A ADOPTAT

23908/05.06.2020

4.04.1970

19

0

0

64.

BUȘTEAGĂ CONSTANTIN

BUȘTEAGĂ DORICA

S-A ADOPTAT

23972/9.06.2020

8.06.1970

19

0

0

65.

NĂSTASĂ ION NĂSTASĂ DORINA S-A ADOPTAT

24138/10.06.2020

17.06.1970

19

0

0

66.

PALALOGA NIC A

PALALOGA ELENA

S-A ADOPTAT

24242/ 11.06.2020

26.06.1970

19

0

0

67.

MIHALACHE EMIL

MIHALACHE MARIA

S-A ADOPTAT

24394/15.06.2020

18.06.1970

19

0

0

68.

Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 4.800 lei Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în vederea organizării festivităților de înmânare a „Diplomei de Onoare” pentru cele 66 de familii din Municipiul Bacău.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției de Asistență Socială și Direcției Economice,va efectua plata familiilor prevăzut e în anexa atașată prezentei hotărâri.

Art.4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Compartimentului Proceduri Administrative și Organizări Alegeri, precum și persoanelor din anexa atașată.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

19

0

0

6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Florea Maria, care a împlinit vârsta de 100 de ani.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - Proiect cu alocarea unui premiu de 5.000 pentru doamna Florea Maria care a împlinit vârsta de 100 de ani.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Avizul există, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 4, și 5) la proiectul de hotărâre. Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții? Bănuiesc că nu sunt la proiect. Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Florea Maria, care a împlinit vârsta de 100 de ani.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți - 19

2. Numărul consilierilor care au votat - 19

Nr. crt.

PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

NUMĂR VOTURI

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ +ABȚINERI

NULE

1.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Florea Maria, care a împlinit vârsta de 100 de ani

Inițiator -     DL. COSMIN NECULA -

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

S-A ADOPTAT

19

0

0

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Dragi colegi, haideți să continuăm.

7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL 29 / 2014, prin care s-a aprobat statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice din subordinea

Consiliului Local al Municipiului Bacău, ca urmare a transformării unor posturi de natură contractuală.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Este vorba de modificarea Anexei nr. 2 la HCL 29/2014, prin care s-a aprobat statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, ca urmare a transformării unor posturi de natură contractuală. Pentru mai multe detalii se află în sală și domnul director Barbu, și domnul director Șolot, dumnealor vă pot da toate detaliile în cazul în care dumneavoastră solicitați acest lucru. E vorba de o serie de modificări de posturi ca urmare a unor examene de transformare în posturi de calificați a muncitorilor necalificați. Dar dumnealor vă pot da mai multe detalii.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim. Domnule secretar, avizul și majoritatea necesară.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Avizul există, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4, și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu, vă rog, domnule secretar să supuneți la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Plecată din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

8A. Se trece la punctul 8A al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată Județului Bacău de trecere a terenului în suprafață de 300 mp, situat în municipiul Bacău, str. Spiru Haret nr.2, din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al Municipiului Bacău

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Este vorba de o solicitare adresată Județului Bacău de trecere a terenului în suprafață de 300 mp, situat în municipiul Bacău, str. Spiru Haret nr.2, din domeniul public al Județului Bacău în domeniul public al Municipiului Bacău. Este vorba de o suprafață de 300 metri pătrați pe care este amplasată stația de oxigen pentru Spitalul Municipal.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim. Domnule secretar, avizul și majoritatea necesară.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4, și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului dacă sunt?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - E majoritate calificată, îmi cer scuze.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Dacă nu sunt discuții asupra proiectului, domnule secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Plecată din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

8B. Se trece la punctul 8B al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public de către personalul contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Este vorba de proiectul de hotărâre privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor și a bunurilor de interes public de către personalul contractual din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău. Prezența acestui proiect rezidă din faptul că în data de 18 iunie a expirat faimosul contract de pază pe care l-a avut Municipiul Bacău, proiect pe care l-am moștenit de la domnul Bîrzu. Eu a trebuit să asigur finalizarea actelor. Licitația s-a desfășurat...În momentul de față suntem în etapa în care...o reașezare și o redimensionare a.. .Ar trebui să asigure paza instituției publice a pașapoartelor, buletine și permise, sunt tot felul de obiective care, în momentul de față... Pentru mai multe detalii de natură tehnică domnul Iftene, domnul director Iftene vă poate da mai multe detalii.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim. Domnule secretar, avizul și majoritatea necesară adoptării.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Există aviz, majoritate simplă.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (3 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului dacă sunt? Doamna Năstase, doamna Breahnă, domnul Scripăț.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Eu aș vrea să vă întreb, domnule primar, câte obiective în total sunt lipsite de pază la ora asta? Înțeleg că pe cele 3 le asigurăm prin proiect, celelalte în ce situație sunt? Știu că e o listă mai mare de obiective...22 de posturi...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Vă răspund?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Bun. Deci, în momentul de față nu mai există nici un fel de contract de pază, deci nu mai există acei paznici...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu discut cum era contractul, din punctul meu de vedere avea foarte multe lacune, dar ăsta era contractul. În momentul de față, nu mai este nici un fel de obiectiv care să fie păzit de acești paznici. Realocarea forțelor de poliție se face concomitent și cu montarea unor sisteme de siguranță pentru aceste obiective. Detaliile de...toate detaliile de natură tehnică vi le prezintă domnul Iftene, domnul director. Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, domnul director...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule director!

Domnul Director al Poliției Locale Lucian IFTENE - Prin hotărârea consiliului local, conform Legii numărul 155, Poliția Locală a Municipiului Bacău...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Haideți aici.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Stați oleacă să vă dăm un microfon...să rămână pe bandă.

Domnul Director al Poliției Locale Lucian IFTENE - În conformitate cu prevederile Legii 155 a Poliției Locale...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- ...întrebări, ca să le cuprindă pe toate domnul director.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Tot adresate domnului director? Ok. Rugămintea este să ascultăm toate întrebările și după aceea, dacă...Da? Păi nu, că n-a terminat doamna Năstase, de aia. Domnule consilier, în primul rând, ridicați mâna și după aceea discutați cu mine sau cu restul colegilor. Mulțumesc. Când o să vă dau cuvântul...Domnule director, haideți, atunci...

Domnul Director al Poliției Locale Lucian IFTENE - În conformitate cu prevederile Legii 155 privind Poliția Locală, organizarea Poliției Locale, avem dreptul să executăm paza și protecția obiectivelor aflate în subordinea UAT-ului. Nu putem executa acest lucru decât cu personal contractual, atestați ca și agenți de securitate. La momentul acesta avem 12 agenți de securitate. În conformitate cu prevederile hotărârilor consiliului local asigurăm acum protecția, paza și protecția la 4 obiective din municipiul Bacău, respectiv: Club 60+, Primăria Municipiului Bacău, Direcția de Asistență Socială și...scuze, mai e unul, dar, mă rog...și Instituția Prefecturii - Consiliul Județean, cu un post temporar. Putem să asigurăm obiectivele care sunt cuprinse în noua hotărâre de consiliu local, având în vedere că avem agenți de securitate atestați, iar pentru celelalte obiective din municipiul Bacău, 27 de obiective, cu tot cu acestea care sunt cuprinse acum, am...De vinerea trecută, când a încetat contractul de prestări servicii, am instituit un dispozitiv format din trei echipaje pe fiecare schimb, deci: schimbul unu, schimbul doi, schimbul trei și monitorizăm cu echipaje de ordine publică toate aceste obiective.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Doamna Năstase...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Ca perspectivă, care-i viziunea dumneavoastră: să încheiați un nou contract privat sau să încercați să asigurați prin Poliția Locală? Cum faceți paza acestor obiective pe viitor? Asta e o chestiune de moment sau...da, te rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dacă este să luăm obiectivele principale pe care le are Poliția Locală a Municipiului Bacău sau orice Poliție Locală din țara aceasta, nu este... Principalul lor atribut nu este să efectueze pază cu privire la obiective. Paza trebuie să fie specializată prin agenți de pază. Aici avem două variante: una - ori se constituie...Municipiul Bacău își face propria firmă de pază, ceea ce este o etapă de durată și de foarte multe complicații de natură tehnico-economică, sau se scoate la licitație, în condițiile legii, ca procedură de achiziție publică, un nou contract pe tot ceea ce înseamnă serviciile de pază. Propunerea mea este ca să scoatem un nou contract pentru serviciile de pază, dar cu caracteristici tehnice mult îmbunătățite, de genul: foarte multe sisteme de supraveghere video, agenții de pază să fie dotați cu...nu cu senzori, cu butoane de panică pe ei, obiective care să rămână ale Municipiului Bacău, de exemplu: camerele de luat vederi care vor fi amplasate în diverse zone să asigure paza să rămână la finalul contractului în proprietatea Municipiului Bacău. Cam asta este viziunea pe care o am.

Domnul Director al Poliției Locale Lucian IFTENE - Tot este prevedere legislativă, Poliția Locală asigură transportul de valori de la Direcția Taxe și Impozite. Începând de săptămâna trecută avem echipaj destinat pentru așa ceva și mașină de transport prevăzută cu seif.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim. Doamna Breahnă.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Am văzut proiectul. N-aș face decât o singură precizare: l-aș felicita pe domnul primar pentru ”reciprocitatea”, cu ghilimelele de rigoare, de care dă dovadă în parteneriatul cu Consiliul Județean și...nu știu. Sunt curioasă ce-ar spune cei de la CJ, dat fiind acest proiect de hotărâre.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Dacă-mi permiteți...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Pentru binele pe care-l faceți. În rest, felicitări, repet, pentru realul parteneriat de care dați dovadă în colaborarea cu CJ.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, tot ceea ce înseamnă.. .haideți să vă spun care a fost motivul pentru care...Nu, chiar vreau să explic tuturor, pentru că nu vreau să se interpreteze altfel decât este. În momentul de față, la Consiliul Județean și la Instituția Prefectului se află doi agenți de pază...sau nu știu cum să-i denumim, un jandarm și un polițist local. Pe această perioadă temporară, până la momentul finalizării obiectivului de licitație, neavând suficienți oameni pentru a păzi, de exemplu la Pașapoarte, da, și la Evidența Populației, atunci a trebuit să relocăm, în contextul în care la Consiliul Județean rămâne... și la Prefectură...până la urmă și Prefectura și Consiliul Județean rămân fără agentul de pază de la Poliția Locală, este oricum asigurată de către Jandarmeria Română toată paza acelei instituții. Dar este o chestiune de natură temporară. Atât și nimic mai mult.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Despre hotărârea de consiliu local în care nu mai apare CJ-ul. Dar nu e vorba de CJ, acolo funcționează și Instituția Prefectului, acolo funcționează și Consiliul Județean. E vorba de o instituție care deservește tot județul, dar în primul rând, locuitorii municipiului Bacău.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Eu nu am negat...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu mai vorbim despre faptul că vorbim de o instituție care a pus umărul, da, în raport cu Municipiul Bacău.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, eu nu neg, sub nici o formă, parteneriatul pe care l-a avut Municipiul Bacău cu Consiliul Județean. E vorba de simplul fapt că acolo sunt doi agenți de securitate, dar este vorba și de Jandarmerie care prin lege asigură paza acolo și de un polițist local, pe perioadă temporară. Până la momentul achiziționării unor servicii de pază, polițistul local nu va mai însoți jandarmul care oricum stă acolo. Ăsta a fost singurul motiv. Pentru că nu avem suficienți oameni, asta-i realitatea.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar, eu mă raportez strict la proiectul de hotărâre și vă felicit pentru realul parteneriat. Atât.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Scripăț, doamna Năstase mai are ceva de completat. Dacă vreți s-o lăsați pe dânsa, dacă nu...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Se teme doamna Breahnă pentru siguranța cuiva...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU -...dumneavoastră și revine doamna Năstase. Vă rog.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Observ că...

Domnul Director al Poliției Locale Lucian IFTENE - E un jandarm acolo...de aia neam permis să luăm de-acolo...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -Ați avut discuții cu Brașoveanu, cu prefectul, cu toți?

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Doamna Năstase.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, să...

Domnul Primar Cosmin NECULA - E un jandarm și-un polițist local. Rămâne săracul jandarm de unul singur o lună, două, până se termină, după aia, pentru că am mai spus odată...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - După aia mai modificăm hotărârea odată, nu? Mai modificăm hotărârea?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu, după aia se încheie...se demarează licitația, spune domnul primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Normal, pentru că de exemplu, noi nu trebuie să asigurăm la Pașapoarte...Pașapoarte, Evidența Populației Județene, Buletine și Municipiul Bacău...păi nu...Deci, inclusiv de la județ. La Pașapoarte se află structura de Evidență Județeană a Populației și le asigurăm...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Într-un om stă Poliția Locală?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi cam așa stăm, că trebuie om specializat, că n-am ce să-i fac.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Polițiștii locali n-ar trebui să se ocupe de pază. Noi îi plătim la un nivel pentru care să se ocupe de alte chestiuni, deci e de dorit să intrăm în serviciile de pază.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Haideți să vă fac...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Este temporar. Oameni buni, e temporar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci, personalul Poliției Locale este alcătuit din două categorii de...sau trei categorii de funcționari: funcționari publici, funcționari publici cu statut de polițist local și personal contractual. Articolul 6 litera ”h” spune că paza contractuală se face doar cu acei oameni care au această încadrare de personal contractual. Numărul personalului contractual este foarte mic și limitat. Nu poate să acopere toate necesitățile care sunt și atunci s-a orientat...aceste persoane pentru obiectivele cele mai importante.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Haideți ca să vă mai dau un exemplu și-mi permit, domnule președinte, să intervin puțin.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA - În momentul de față, la Tabăra de Sinistrați, paza este asigurată de către angajații de la Serviciul de Protecție Civilă care stau și fac cu rândul acolo. La Direcția de Asistență Socială - la fel, la Direcția de Spații Verzi, de-acum ne descurcăm fiecare pe cont propriu. Domnului Ciobanu i-am zis să facă de pază, asta-i viața. Adică asta-i situația în care ne aflăm. Peste toate, dacă este să mai...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE ,- Ce voiam să vă spun, domnule primar...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Doamna Năstase.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - ...acum, dacă-mi dați voie. Domnule primar, aveți în permanență un delay din ăsta, o întârziere. Dumneavoastră ar fi trebuit la ora aceasta să aveți demarate procedurile de achiziții...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu pot să demarez proceduri fără alocare bugetară. Ori, peste 2- 3 milioane de lei acum pentru...Mult tare. Pentru că noi am preluat un contract de 4.000.000 de lei, e partea a doua. Asta este. În care agentul de pază n-are nici un fel de răspundere...Dacă nu scrie în contract acolo că răspunde agentul de pază, își băteau joc...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Trebuie să vă mobilizați mai mult, domnule primar. V-am spus că aveți întârzieri.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Hai, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Scripăț, vă rog.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Da, domnule primar, indiferent cum ați da-o, suntem iar descoperiți, dacă mai era nevoie, încă odată. Ascultați-mă: se știa de acum patru ani că acest contract e pe perioadă determinată. Acum invocați banii, dar de ce n-ați prins la începutul anului să organizăm licitația și să avem pază, paza obiectivelor. Din ce știu eu, Poliția Locală, prin statutul lor, n-au voie să facă pază decât...în cazuri, cu niște excepții, prin hotărâre de consiliu local, ce se întâmplă și astăzi. Noi avem, aud de la domnul director, 27 de puncte de pază. Nu-i chiar joacă, domnule primar. Necesită...ei aveau, acea firmă, vreo 120 de angajați, de unde-i scoatem noi acum? Sunt obiective mai importante și mai puțin importante, sunt obiective care au camere de luat vederi și care nu. Au rămas descoperite piețele, nu mai spun parcurile, nu aste-s importante. Pe unde aveam Sala Polivalentă sunt foarte multe. Acum noi încercăm să facem o improvizație, dar noi trebuia să ne așteptăm la acest lucru, că n-a venit ca și pandemia, peste noapte. Nu s-a întâmplat nimic. Nu știu cum o să se întâmple în continuare. Eu am și-un singur amendament: să nu fim chiar așa de mărinimoși și prietenoși. Deci, la acea clădire unde funcționează Permise, Pașapoarte, Buletine, clădirea e a primăriei...și Evidența Populației...clădirea e a primăriei, noi am închiriat-o și către CJ și către Prefectură, dar...

Domnul Director Ciprian FANTAZA - E dată în administrare de la statul român.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Da, e dată în administrare, ei nu plătesc nimic, nu plă...Domnule...domnule Gavrilescu...

Domnul Director Ciprian FANTAZA -Dar nu-i adevărat...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Îi dați un miel. E domnul Fantaza.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - E domnul Fantaza și domnule Fantaza, vă rog, la microfon, da? Și nu când vă treziți dumneavoastră... în primărie, să vorbiți, da? Consiliul local, nu-i primărie aici.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Și vin și cu propunerea, domnule: întrucât în acea clădire, serviciile care funcționează lucrează cu niște documente cu regim special, pașapoarte, buletine, dâg-dâg-dâg, da, putem...putem să solicităm domnului prefect ca paza acolo să o facă Jandarmeria, cum fac la Curtea de Conturi, la Arhive, la Tribunal, la Curtea de Apel. Este o pază super...eu știu...e o instituție superprofesionistă și nu comparăm acea clădire cu parcuri sau cu nu știu ce. De asemenea și serviciile de transport valori, ei au un serviciu specializat și putem... să-l realizeze fiindcă la transport valori e bine cât e bine, când se întâmplă o nenorocire...Deci, dar în principiu, noi suntem descoperiți, trebuia să licităm cum s-a încheiat contractul, să intre o altă firmă, s-o facem a primăriei, s-o facem a Poliției Locale, să angajăm acei agenți de pază și așa mai departe. Voi vota proiectul, dar am vrut să fac aceste mențiuni, poate ajută și măcar la Pașapoarte să intre jandarmii, domnule primar. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Vreau să pun în ordine câteva chestiuni. Și-n primul rând, domnule viceprimar, fără a vă purta, doamne-ferește, pică sau fără a vă reproșa ceva, sunteți viceprimarul orașului ăsta de 4 ani. Nu puteți să veniți ca orice consilier local să începeți să vă ridicați probleme, atât timp cât lucrați în executiv și nu vă puteți deroba de chestiunea asta și nici n-o să vă uite cetățenii că totuși ați lucrat aici. Ăsta este un element. Doi - vă repet: nu aveam suma necesară nici la începutul anului și n-o avem nici acum. Poate la rectificarea bugetară. Noi suntem în etapa în care noi stăm cu caietele de sarcini, suntem la etapa în care așteptăm o rectificare bugetară miraculoasă de la Guvern, așa cum s-a tot promis, poate la momentul respectiv o să putem să ne descurcăm. Trei - în acea faimoasă clădire de care domnul director spune că este dată de către statul român în administrare, deci statul român, nu primarul, nu prefectul, nu nimeni, este o colaborare interinstituțională formată din Primărie - Consiliul Județean și Prefect. Noi, în momentul de față, încercăm să susținem, să ajutăm aceste 3 instituții, inclusiv pe noi. Asta este realitatea. Cinci- în parcuri avem sistem de monitorizare, în marea majoritate a parcurilor avem sistem de monitorizare video, dar avem și echipă de intervenție din cadrul Poliției Locale care poate interveni în baza solicitărilor de la dispecerat, dispecerat care se află aici, poate interveni rapid în situațiile necesare. Șase - transportul de valori, atât timp cât există prevederea legală și posibilitatea să fie făcut în condițiile legii, de către Poliția Locală, eu zic să fie făcut de Poliția Locală. Șapte - când vom avea bani, cu certitudine că o să facem acest contract. Opt - haideți să nu ne supărăm acum... cum să găsim o soluție de a scoate pe cineva acarul Păun, pentru că nu-i nimeni acarul Păun în cazul ăsta.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnul Stan dorea să mai ia cuvântul, vă rog.

Domnul Consilier Gabriel STAN- Da, am văzut ieri la primărie că sunt 3- 4, chiar 5 polițiști locali, erau acolo în dispozitiv. Poate erau în vizită, poate în dispozitiv erau 2 sau doar unul. În schimb, dați-mi voie să vă povestesc ce-am pățit, și pățit nu este între ghilimele, sâmbătă, la sediul Stării Civile. Am participat în calitate de invitat la o ceremonie. Desigur, fericită. O cununie civilă, prima din ziua aceea, la 11.30. Totul a decurs normal, personalul de-acolo și-a făcut datoria, nimic de reproșat. Am fost, în mod civilizat, orientați către ieșire. La ieșire, ne-au întâmpinat 3 cetățeni ai orașului Bacău, cred, onorabili, îmi pare rău să spun, asta nu e discriminare, de etnie romă. Nu e nici un fel de problemă, puteau fi de orice fel de etnie. Efectiv ne-au agresat. N-am avut reacție decât să părăsim locul, ne-au stropit cu găleți cu apă, au aruncat cu trandafiri, ne-au cerut bani la modul agresiv, ostentativ. Nimeni...nici nu avea cine să aibă reacție la Starea Civilă. Am plecat de-acolo dezamăgiți, evenimentul, firește, unul fericit în familie. După noi au venit alți beneficiari ai actului civil, să spun așa, de căsătorie, însoțiți, atenție, de agenți de pază privați. Înseamnă că ei se așteptau la așa ceva. Respectivii cetățeni care ne-au agresat au plecat. Am văzut în presă și este de bun augur, deschideți unui nou Centru de Informare Cetățeni, un proiect mai vechi, în vechiul sediu al Stării Civile. Vă sugerez, și domnul director de asemenea, să aveți în vedere cele două obiective. Pentru mine...eu am plecat de-acolo puțin speriat și cu un gust amar. Mă gândesc: ieri erau la primărie, v-am zis, 3- 4 colegi de-ai dumneavoastră, cu siguranță își făceau datoria, nu e...nu fac eu evaluări și nu știu ce se întâmpla, erau 3 la ieșire, 3 la intrarea dinspre Registratură, 2 erau în holul central, 5.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Erau de transport valori.

Domnul Consilier Gabriel STAN - Da, dar nu comentez.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mașina de transport valori era însoțită de pază.

Domnul Consilier Gabriel STAN - În jurul orei 15. Erau 5 agenți ai Poliției Locale acolo. Sau chiar 6. Mulți, mulți, la ora 15.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- La ora 15 e închisă Trezoreria, să știți.

Domnul Consilier Gabriel STAN - Bun. Vă rog să aveți în vedere, domnule director, domnule primar, stimați colegi, să asigurați cumva o protecție...o protecție minimală la Starea Civilă și la viitorul sediu de Centrul documentare. Și, din informațiile pe care le am, și-n cimitire se întâmplă lucrul ăsta, în Cimitirul Central. Sigur că acolo este în administrare, cred, la Societate și este cu totul altceva. Dar, v-am spus, cu amărăciune am plecat de-acolo, cei care-au venit după noi au venit cu agenți de pază privați...dintr-o societate privată, cred că plătiți special. Dacă știam că se întâmplă asta, o făceam, fără nici un fel de rezervă. Dar a fost absolut un eveniment șoc, adică un moment care ne-a șocat și-am plecat de-acolo cu gust amar. Mulțumesc.

Domnul Director al Poliției Locale Lucian IFTENE - Dacă-mi permiteți, domnule consilier, cunosc problema de la Starea Civilă. Săptămâna aceasta a fost o... Da, e regretabil ce s-a întâmplat, dar vreau să vă aduc la cunoștință faptul că săptămânal primim de la doamna director de acolo tot ce înseamnă evenimentele care au loc și în fiecare sâmbătă și duminică sau în ziua în care sunt planificate astfel de activități avem echipaj de Poliție Locală acolo. Am luat act de ce-ați zis dumneavoastră, iar vizavi de Centrul de Informare cu cetățeni, e prevăzut și în proiect acolo un post de pază. Și pentru orice probleme se poate apela numărul scurt 986 și colegii mei vor veni la fața locului pentru a remedia situația.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Am apelat eu. Știți cum au venit? În două minute. Am rămas ”Oau”. Am apelat eu la...Serios.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Da, uite, trebuie să scoatem în evidență și aspectele pozitive, nu numai negative.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da. Deci au venit foarte prompt. Era un tip la mine la bloc care făcea niște... un scandal monstruos și când i-am zis de ce-l face a zis : ”Dar ce-mi spui dumneata? De ce-mi spui? Că fac ce vreau”. Păi și am sunat la poliție și a venit. S-a liniștit ăla! Bravo! M-am bucurat tare mult. Da, dar ca petenți trebuie să ne învățăm de-acum să sunăm...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Avea numărul în baza... dumneavoastră... de date. Era memorat.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mai este un element pe care vreau să-l prezint, cu scuzele de rigoare, domnule consilier, înainte de toate. A apărut inclusiv acest Centru de Informare Cetățeni care suplimentează, practic, schema de pază. Mai avem o problemă: în momentul de față noi trebuie să păzim și spitalul de campanie de la paza...de la baza Letea, care n-a fost încă preluat în pază de altcineva, din ceea ce știu...Paznic...dar nu-i paznic care să păzească 3.000.000 de euro. Păi da, Poliția Locală asigură paza în momentul de față acolo.

Domnul Director al Poliției Locale Lucian IFTENE - Am șase oameni în 24 de ore pe care-i țin acolo.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Și, dincolo de toate, să știți că apropo de ce discuții s-au ridicat, nu...măsurile de pază pe care le avem la obiectivele acestea ale Municipiului Bacău, nu includ doar polițiști locali, includ și alte sisteme de natură specifică și anumite măsuri de natură specifică pe care, dacă vreți, le discutăm în particular sau le discutați cu domnul comandant al Poliției Locale.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim. Dacă nu mai sunt alte discuții, domnule secretar supuneți la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sala

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Plecată din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

17

-

1

Cu 17 voturi ”pentru” și o abținere proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DIVERSE

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim. La ”Diverse” am înțeles că domnul Bîrzu dorea, în prima fază. Și dumneavoastră aveți?

Domnul Director al Poliției Locale Lucian IFTENE - Domnule președinte, pot să iau loc în sală?

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Vă rog.

Domnul Director al Poliției Locale Lucian IFTENE - Mulțumesc. "                                                 A                       ’

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Domnule primar, doamnelor și domnilor colegi de consiliu local, la ședința trecută de consiliu local m-ați mandatat să...în calitate de membru AGA, să merg să votez închiderea exercițiului financiar pe anul trecut și bugetul pe anul acesta la Thermoenergy Group, societate a consiliului local. Acolo, când am ajuns, am votat aceste două puncte, Consiliul de Administrație al societății a mai pus un punct pe ordinea de zi, prin care ne informa privind activul net al SC Thermoenergy Group, care nu se află în acest moment în prevederile legale, adică societatea, în acest moment, corelația dintre activul net, care-i diferența între totalul activ și totalul datoriilor și valoarea capitalului social subscris, pentru urmărirea încadrării în prevederile legale în vigoare, în acest moment nu se mai încadrează și prin care Consiliul de Administrație propune niște măsuri, trei măsuri, din ce-am...le-am văzut, vi le spun și dumneavoastră. Prin majorarea capitalului social prin care...și spune această majorare, se poate face prin obținerea de profituri care să acopere suma negativă. Majorarea de capital social prin aport în numerar și mai spune: ” Prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni, reevaluări ale activelor imobilizate - clădiri, terenuri”. Deci, concluzia care o trage Consiliul de Administrație și care o transmite către consiliul local, către noi și către domnul primar: ”Se constată că, indiferent de varianta aleasă, pentru echilibrarea situației, efortul cumulat conduce la o sumă totală de circa 26.000.000 de lei”. Deci, în situația aceasta...am fost informat în adunarea AGA și ei îmi cereau să...că AGA este prin lege împuternicită să ia o decizie și am spus că nu sunt mandatat să iau nici o decizie, am fost informat, am spus că voi transmite consiliului local și domnului primar de această situație. V-am făcut informare și...la toți consilierii, ați primit la mapă și domnul primar, domnul secretar, domnul administrator public, materialul de la Thermoenergy. Îl rog pe domnul primar să...în urma acestei informări și a materialului primit să inițieze un proiect de hotărâre prin care să putem să aducem în parametrii de legalitate societatea SC Thermoenergy SA. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim. Domnule Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc. Da, foarte pe scurt, patru chestiuni și-am s-o iau cu numărul patru, că tot am vorbit despre paza obiectivelor publice. Este o hotărâre a consiliului local din 2009, 172 este numărul ei, care prevede ca, în afara orelor de curs, elevii și studenții, în baza carnetului, să acceseze terenurile de sport ale unităților de învățământ. O perioadă s-a întâmplat asta după momentul 2015- 2016 când au fost demersuri ale tinerilor de atunci, a ținut vreo doi ani, după care din nou observăm că aceste terenuri nu sunt accesibile tinerilor care vor să practice sportul în aer liber pe aceste terenuri amenajate din bani publici. Pe de altă parte, există această problemă, cumva de înțeles, pe care o ridică directorii instituțiilor de învățământ cum că fie, nu există paznic, cine asigură paza și așa mai departe și aș...v-aș solicita dumneavoastră, celor din executiv, să puneți presiune pe unitățile de învățământ să asigure un orar în acest sens, așa cum au obligația prin hotărârea consiliului local și să găsim împreună soluții pentru paza acestor obiective, astfel încât tinerii să iasă și să facă sport, pentru că este foarte important acest lucru și avem și o hotărâre de consiliu local care nu este aplicată. Deci, cumva, să ne gândim și la potențialele probleme care pot să apară în aplicarea acestei hotărâri, pentru că vorbim, până la urmă, de bunuri publice care trebuie protejate. Dar, în primul rând, să oferim tinerilor cadrul să se desfășoare din punct de vedere sportiv. Sunt câteva terenuri deschise în Bacău, dar majoritatea sunt în continuare de neaccesat pentru tineri și aici va trebui să intervenim. Pentru că nu le-am construit ca să ne uităm la ele...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Să interveniți sau să intervenim?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Să intervenim împreună, noi, municipalitatea. O spun...Nu, nu, nu. Deci, avem o hotărâre de consiliu local și hai să vedem ce facem să o aplicăm. Și cum asigurăm și paza să nu mai aibă această frică directorii, pentru că aici, na, directorii au sau nu dreptate, totuși ridică și această problemă. Pe de altă parte, am observat din partea unora și puțină rea-voință, cum că țin...văd terenul ca pe un bibelou și iarăși nu este o atitudine potrivită. Deci, să facem diligențele necesare la nivelul municipalității. Voi trimite și o adresă în acest sens, pe lângă interpelarea ridicată astăzi. Subiectul doi - tot se aprobă sensuri unice în municipiul Bacău, unele binevenite, altele mai puțin binevenite...că tot vorbeam de planul de mobilitate urbană durabilă. Trebuia să fie constituită deja de trei ani de zile după ce a fost aprobat planul de mobilitate, o comisie de mobilitate care să aprobe aceste măsuri cu privire la circulația în municipiul Bacău. Comisie de mobilitate care să reunească nu doar factori de la Poliția Rutieră, ci și alți factori, de la urbanism, din cadrul primăriei, chiar societatea civilă și așa mai departe. Se practică deja în mai multe municipii din țară, se practică în vest de mult timp. Deci această comisie de mobilitate trebuie să fie reunită și fiecare măsură de acest gen să fie supusă unei analize. Nu mă refer la studiu de trafic aici, dar trebuie discutat într-o comisie care să reunească factori din mai multe părți, pentru că așa trebuie planificat traficul. De ce spun asta? Au fost sensuri unice în municipiul Bacău ce-au fost instituite și la care s-a renunțat ulterior. Au fost câteva exemple. Mă rog, majoritatea sunt binevenite, cum este cel de pe Miron Costin, deci câteva măsuri au fost bune, domnule primar și nu putem să nu o menționăm, dar aici, cumva, ar trebui ca aceste decizii să fie luate într-un organism prevăzut de planul de mobilitate urbană durabilă și sper ca atunci când vine vorba de valoarea planului de mobilitate urbană, să și punctăm chestiunile care n-au fost realizate, pentru că degeaba facem proiecte pe fonduri europene dacă nu aplicăm și celelalte măsuri care sunt foarte importante și mai ales mă refer aici la măsurile soft. Că avem infrastructura - care sunt măsurile hard și avem măsuri soft de normare a traficului și a mobilității în Bacău, de exemplu cum avem managementul parcărilor. Dar nu mai intrăm acum în detalii pentru că oricum e ora târzie, dar sunt chestiuni care n-au fost realizate. A, nu mai zic de Autoritatea de Transport ce trebuia deja înființată pentru transportul public la nivel metropolitan, dar acolo se pare că aveți o zonă roșie de care nu aveți voie să vă atingeți. Mă refer la transportul public, dar o să le mai discutăm pe astea, mai ales când vorbim de planul de mobilitate. Al treilea subiect - Asociația de proprietari. În 2018 a fost...a intrat în vigoare o nouă Lege a Asociațiilor de Proprietari și acolo există o obligație în sarcina autorităților locale, ca prin Compartimentul Fond locativ să ia în evidență...sau, mă rog, nu să ia în evidență, să verifice toate asociațiile de proprietari și ulterior să atestăm un Registru al acestor asociații de proprietari, să le verificăm. Înțeleg că sunt și alte priorități, că a fost această perioadă COVID, dar vreau să vă atrag atenția că a trecut acest termen. Municipalitățile din toată țara au cam adoptat deja acest Registru al asociațiilor de proprietari și de ce pun asta în discuție? Nu doar ca să îndeplinim o chestiune birocratică, dar sunt foarte mulți cetățeni care se plâng de cum sunt gestionate aceste asociații de proprietari. Pe de-o parte, nici ei nu-și cunosc drepturile, proprietarii, dar pe de altă parte și anumite asociații de proprietari sunt ”stat în stat” și va trebui să discutăm asta în viitorul grup de lucru comunitar, dar, mai întâi dumneavoastră trebuie să le luați în evidență și să le verificați actele. Sunt procese...chiar am intrat pe portalul instanțelor și sunt procese nenumărate despre statutul acestor asociații și cred că acest Compartiment al Fondului locativ din cadrul primăriei ar trebui mult mai direct să intervină. Pentru că acolo sunt niște atribuții pe linia aceasta ce...din câte îmi ridică cetățenii...

Domnul Primar Cosmin NECULA - domnul consilier, am înțeles dar s-a făcut treaba asta. Interpelarea dumneavoastră scrisă o să o trimit către Fondul Locativ, acolo unde ...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - .. OK. Deci să intervină mai mult, pentru că eu am făcut demersuri și oamenii, proprietarii nu primesc...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Pe de altă parte, îmi cer scuze că îmi permit să vă întrerup, apropo de asociațiile de proprietari. Aici avem un președinte de asociație de proprietari, domnul Bîrzu.

Cred că ar fi foarte important pentru toți locuitorii municipiului Bacău și pentru toți proprietarii sau locatarii, să fie conștienți de faptul că trebuie să te prezinți la lucrările adunărilor generale, să vezi cine conduce asociația, să vezi cine se ocupă de ea, nu pe principiul - nu știm cine s-a ales cum s-a ales dar e vinovat acela, dar noi nu știm nimic....

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Sunt de acord, pentru că aici e o chestiune importantă și aici mă refer...la asta mă refeream când spuneam că nici proprietarii nu știu ce ar trebui să facă. Cumva ar trebui începute niște campanii, chiar să implicăm asociațiile de proprietari în demersuri de gospodărire la nivel local, să le alocăm fonduri, să-i ajutăm. Domnul Primar Cosmin NECULA - domnul vice spune clar că legea iw-i.... Bine, noi spunem că legea e proastă. Legea are neajunsuri.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Bun, dar legea nouă, dacă ar fi aplicată la nivelul Compartimentului Fond locativ s-ar întâmpla niște lucruri pe linia aceasta. Păi, cam astea-s, mai aveam un punct dar o să-l fac în scris. Și totuși, țin să primesc și răspunsurile la întrebările pe care le-am ridicat la ședința trecută. Înțeleg că domnul Chindruș are deja o situație privind proiectele respective. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU Mulțumim. Ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Mulțumim pentru participare.

Rezultatele de la unele voturi secrete au fost la inserate la proiectele respective chiar dacă au fost prezentate ulterior, pentru continuitate și o mai bună înțelegere.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ LAUR ȘOVA-GÂȚU


SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Întocmit: Oana Adam