Proces verbal din 20.03.2020

PROCES VERBAL 20.03.2020 ORA 12.00

ROMANIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 545042 din 09.07.2020

Încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 20.03.2020 ora 10.00.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Bună ziua. În conformitate cu prevederile art.133 (2) și articolul 134 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 822 din 19.03.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

În sală sunt prezenți un număr de 17 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul consilier Cristian Ghingheș, doamna consilier Doina Dragomir, doamna consilier Raluca Năstase. (Intră în sală mai târziu doamna consilier Doina Dragomir).

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă mulțumesc. Vă rog să aduceți la cunoștință și prevederile legate de conflict de interese, incompatibilități, ca să...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Asta era după ce se prezenta ordinea de zi.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Haideți, vă rog, ca să...fim operativi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Sunteți...Există situații de conflict de interese sau incompatibilitate în legătură cu proiectul de pe ordinea de zi? Normal se întreabă după ce se aprobă ordinea de zi, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Deci nu avem, mulțumesc. Domnule primar, aveți cuvântul pentru citirea proiectului ordinii de zi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supuneți aprobării ordinea de zi, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnule secretar general, haideți, iar o luăm de la capăt? Să dea citire...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnule președinte...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - ... vă spun...vă citesc din Codul administrativ...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnule președinte...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - ...”Proiectul ordinii de zi se propune”... la propunerea celui care ne-a convocat, a inițiatorului, adică a domnului primar și domnul primar trebuie să dea citire proiectului ordinii de zi pentru ca noi să luăm cunoștință de acesta, urmând ca după ce dumnealui citește ordinea de zi, eu voi supune la vot proiectul ordinii de zi. Este foarte clar. Vă rog, domnule primar, vă rog să citiți proiectul ordinii de zi.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Este vorba de același proiect de rectificare bugetară în vederea alocării unor sume în conformitate cu hotărârea Comitetului Local de Situații de Urgență. De asemenea, aș dori să fac un amendament.

1.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.20 din 19.02.2020 privind   aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de

investiții pe anul 2020 și următorii trei ani ale  Consiliului Local al

Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică și este transmis spre avizare co misiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.20 din 19.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiții pe anul 2020 și următorii trei ani ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - E dreptul dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc. Este vorba de suplimentarea sumei de un milion de lei pentru achiziții de echipamente medicale. În urma discuției cu domnul prefect și cu reprezentanții Direcției de Sănătate Publică s-a identificat necesitatea ca, în cazul în care vom discuta de Spitalul TBC, de necesitatea transformării Spitalului TBC, a unui pavilion din Spitalul TBC sau a unui etaj din Spitalul TBC, unei aripi...Sunt convins că specialiștii, la momentul în care avem finalizată achiziția, vor ști exact unde se depun aceste echipamente...Și/sau în cazul necesității transformării bazei sportive Letea în spații de cazare medicală, pentru echipamente de ATI. Suma de un milion de lei : din capitolul 65 de mii...65 - 900 de mii de lei și capitolul „Activități”... 67 ”Activități sportive - CSM” -100.000 de lei.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, vă mulțumesc. Deci, practic, v-ați însușit cumva și amendamentul colegului nostru, Ilie Bîrzu, dacă...Nu? Echipamente medicale plus ce ați spus dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dumnealui spunea de mănuși...Ar însemna...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da. Echipamente, combinezoane, în fine. Este foarte bine, aici chiar nu este nici o problemă, chiar mă bucur că...Nu, dar 200.000 a fost aprobat amendamentul ieri, dar s-a respins proiectul în integralitate, a căzut și amendamentul. Eu aș avea o propunere pentru dumneavoastră: pentru a nu ajunge la vreun deznodământ nefericit cu privire la acest proiect, eu aș...după ce întrerupe...Vă viza și pe dumneavoastră, domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Îmi cer scuze, m-a sunat de la Compania...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Nici o problemă, sunteți un om ocupat și vă înțelegem, mai ales în această perioadă.

Domnul Primar Cosmin NECULA - M-a sunat doamna director de la Compania de Apă. Când mă sună dumneaei sau alte...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Este normal.

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...persoane de genul ăsta, vă rog să mă credeți că răspund, indiferent...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă spun că aveți toată înțelegerea noastră. Eu v-aș propune o altă abordare a acestui proiect. După Codul administrativ, proiectele pot fi dezbătute și votate pe articole. Dacă domnul primar înțelege ca acest amendament să fie un articol distinct la proiectul de hotărâre, consilierii locali vor avea ocazia să voteze, inclusiv acest amendament, separat. Pentru că există r iscul ca... cum s-a întâmplat și ieri, ca proiectul să cadă la vot. Dumneavoastră decideți .

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnule președinte, oricum amendamentul trebuie votat separat.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, dar el poate fi distinct ca și articol și proiectul de hotărâre poate fi votat pe articole.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnule...Deci are valoarea unui amendament ce a spus domnul primar. Se votează amendamentul și după aceea faceți discuții și-i sugerați dumneavoastră domnului primar ce vreți dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, domnule secretar general, era o...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Deocamdată e un amendament, respectați Codul administrativ.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Era o discuție...Nu mai bateți cu pumnul în masă...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Lăsați discuțiile...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnule secretar general, lăsați politica, domnule...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...pentru că aici sunt niște consilieri...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Lăsați politica, că ați nenorocit primăria asta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău   Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Domnule...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Gata, vă rog frumos, nu vă mai permit să mai...Era o discuție...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Hai că...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - ...cu domnul primar. Gata.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Era o discuție pe lege, domnule.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - M-am lămurit si eu cu dumneavoastră...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Hai, bine...Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - E public acum...ca să rămână pe bandă, cum ziceți dumneavoastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dați raportul că ați fost rău astăzi la ședință.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnule primar...Era o discuție...era o rugăminte către dumneavoastră și o discuție civilizată, dar se pare că avem...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Care încălca legea.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Avem un om printre noi care bulversează și...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - A încălcat legea, domnule.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - ...ne terorizează.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu-i mai sugerați dumneavoastră domnului primar ce să facă...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnule primar, sunteți de acord, sunteți jurist ca și mine...Dacă sunteți de acord...Dacă nu, eu supun la vot amendamentul, cum doriți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu poate să fie de acord, că nu e legal. Punct. Supuneți la vot.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Dar nu vorbiți...sunteți dumneavoastră primarul municipiului Bacău? Domnule secretar, sunteți primarul municipiului Bacău?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu-l puneți pe primarul municipiului Bacău să încalce legea. Punct.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - De acum am să vă zic ”domnule primar”. Păi da...Nu mai...Atunci...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Ați întrecut orice limită.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Atunci...îl așteptăm...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - V-am suportat aberațiile... hai, gata. Nu mai urlați la mine, că... Vă rog frumos.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Stați un pic. Poliția Locală, vă rog să intre în sală.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, sigur. Am văzut-o și pe asta. Da.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Luați panarama asta de aici.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă rog să intrați în sală si să-l evacuați pe domnul secretar general. Nu se poate așa ceva. Domnule Fantaza, nu se poate așa ceva. Dar nu-i domnul primar, domnule. Vă rog să-l eva...E un ordin. Vă rog să-l evacuați din sala de judecată. Nu se poate așa ceva.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Suntem într-o situație gravă. Suntem nebuni?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Nu se poate așa ceva. Era o discuție cu domnul primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...suntem cu atâtea orgolii...Omul și-a spus un punct de vedere...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Nu-i vorba de orgolii. Deci, domnule secretar general, vă atrag atenția: la următoarea abatere, veți fi evacuat din sala de ședință.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Hai, domnule, hai, lăsați-o...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Păi nu ”Haideți”, dar nu faceți dumneavoastră.. .Nu sunteți primarul municipiului Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Sunteți penibil, domnule.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - De ce sunt penibil?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Sunteți penibil.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, vă rog să-l evacuați. Nu contează, suspendăm ședința până îl evacuează pe domnul secretar general. Urmează să vină domnul Fantaza.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Oamenii ăștia așteaptă să vadă...

(Nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului).

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Ce domnule, îi bulversez când spun că propune o ilegalitate?

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Pot să.. .Pot să iau cuvântul un minut să vă citesc ceva? Deci a venit hotărâre că nu ai voie să ieși din casă.

(Nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului).

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Îmi permiteți să iau cuvântul cinci minute? Ascultați-mă un pic. Dar e foarte, foarte important. A venit hotărârea numărul 14. Ministerul Afacerilor Interne, hotărârea numărul 14 din 20.03.2020: ”Grupul de suport...așa...hotărăște următoarele: sunt interzise depla...” Mă lăsați să vorbesc sau m-am oprit acum? Spuneți, că nu țin neapărat să vă citesc. Păi, e în afara ședinței... are legătură cu circul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Păi să o lase domnul președinte.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - ”Sunt interzise deplasările persoanelor în afara domiciliului, cu următoarele excepții: deplasarea între domiciliu și locul de muncă atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanță”.

Domnul Primar Cosmin NECULA -...și ce vreți, să nu mai facem ședințe?

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Nu, eu vreau să terminăm odată circul ăsta, pentru că la următoarea ședință, dacă va fi convocată, să fie on-line. Și oricum vom comunica și domnului prefect, să ne arate un punct de vedere și o atitudine legate de aceste ședințe care se întrunesc de trei ori pe zi. Cred că este...avem o hotărâre, acum.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, haideți să reiau ședința. Domnule secretar general, vedeți că la Consiliul Județean se fac ședințele on-line, sunt aplicații pe tabletele fiecărui consilier local. Domnule primar...domnule primar, luați un pic loc și haideți să purcedem mai departe. Am înțeles, o să...dar v-aș ruga, chiar cu cea mai mare seriozitate, vă rog, exercitați-vă atribuțiile de primar și fiți primarul nostru, nu invers, secretarul să fie primarul municipiului. Și am încheiat. Vă rog...deci am luat act de amendamentul dumneavoastră. Înscrieri la cuvânt, dacă sunt? Și avizele comisiilor de specialitate, apropo. Le avem? Sunt? Avizul unu...sunt cele de ieri, da? Comisia unu, comisia doi, comisia trei, comisia patru, comisia cinci, avize...

Doamna consilier lonela-Cristina Breahnă-Pravăț -nefavorabil, la 1.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -nefavorabil la unu? La doi?

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA- favorabil.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -La trei?

Există avizul scris al Comisiei 3-favorabil.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Patru?

Domnul Consilier Gabriel STAN-nefavorabil.(există raportul scris al comisiei nr.4-favorabil).

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Cinci?

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU-nefavorabil.

Există avizul scris al domnului Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- favorabil

Există rapoartele de specialitate scrise ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului- favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcți Tehnică).

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Bun. Înscrieri la cuvânt dacă sunt? Domnul primar are întâietate, este inițiator și după aceea domnul Bîrzu. Mai sunt înscrieri la cuvânt? Vă rog, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, domnule președinte. Sunt dator să vă precizez...o să o fac eu, deși trebuia să o facă domnul secretar sau domnul Fantaza, dar din raționamente de necesitate, de desfășurarea ședinței dincolo de orice alte probleme, vă voi da citire eu la două articole din Ordonanța de urgență 21 din 15 aprilie 2004, actualizată, privind sistemul național de management al situațiilor de urgență.

Articolul 24: "Comitetele Locale au următoarele atribuții principale - alineat ”b”: Evaluează situațiile de urgență produse pe teritoriul unității administrativ teritoriale, stabilesc măsuri și acțiuni specifice pentru gestionarea lor și urmăresc ducerea la îndeplinire a acestora”. Articolul 4 - alineat unu: ”Pe durata situațiilor de urgență și/ sau a stărilor potențial generatoare de situații de urgență se întreprind, după caz, acțiuni și măsuri pentru: -alineat ”e”: Acordarea ajutoarelor de urgență”. Deci practic, Comitetul Local, și asta vreau să vă readuc aminte, Comitetul Local de Situații de Urgență în unanimitate a votat necesitatea existenței acestor pachete de subzistență medico-sanitare și alimentare. De aici încolo, dumneavoastră sunteți specialiști.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnule Bîrzu, aveți cuvântul.

,

Domnul Consilier Ilie BIRZU- (nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului)-Amendamentul domnului primar este legat de echipamentul ATI. Amendamentul aprobat de dumneavoastră ieri a fost pentru...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Combinezoane, echipamente medicale, da...protecție.

Domnul Consilier Ilie BIRZU - Amendamentul domnului primar se referă la echipamente ATI și este foarte bine. Amendamentul pe care dumneavoastră, colegi, l-ați aprobat ieri, amendamentul era pentru echipamente pentru protecție pentru medici, asistenți, infirmieri, ceea ce se referă la combinezoane, măști, mănuși, alt gen de echipament e de protecție, să fim pregătiți pentru... probabil vor urma vremuri mai grele. Deci, sunt amendamente separate. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Adică formulați și dumneavoastră.. .reiterați același amendament?

Domnul Consilier Ilie BIRZU - Să rămână aceeași propunere de amendament pe care... consilierii... l-ați formulat.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Am înțeles că domnul primar nu se opune. Atunci avem două amendamente: unul al domnului primar - un milion de lei, capitolul 65...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Domnule președinte, dacă-mi permiteți...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, doamna...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Aș vrea să fie mai explicit domnul primar și să recitească amendamentul, cu indicarea capitolului, titlului, articolului și alineatului care vor suferi modificări.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Ne-a zis: de la capitolul 65.

Domnul Primar Cosmin NECULA- - Capitolul 65 „Învățământ”- 900.000 lei...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - De unde exact de la ”Învățământ”?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Burse, trimestrul patru. Capitolul 67- ”Activități sportive CSM” - 100.000 lei, activitate sportivă, trimestrul trei...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Trimestrul trei, trimestrul patru, la burse.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamne-ajută să le putem da, la rectificarea bugetară ne-am dus pe trimestrul patru, trimestrul trei.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Si ei vor fi direcționați strict către echipamente ATI?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Echipamente medicale pentru situații de urgență ATI și tot ceea ce înseamnă utilarea unui pat complet, adică pat, ventilator, tot ce necesită un sistem de ATI automat.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Cât costă un echipament de ăsta, domnule? Nu știți?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Rămâne de văzut, plecăm...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Asta vreau să zic...Un singur pat pregătim?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ei, doamne ferește.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Păi nu...Câte paturi vor fi pregătite la spital?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Nu știe nimeni, doamna Lazăr, doamna Dinu? Nu știți cam cât costă un echipament?

Domnul Primar Cosmin NECULA - În funcție de...Nu, n-are de unde să știe.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Un medic ATI, da.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Am luat legătura cu șeful secției și o să...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, doamna Dinu, spuneți.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- ...rectificăm și nu

fundamentăm...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Cât costă un echipament complet ATI?

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Nu există echipament complet, există așa: ATI presupune un pat special, cu ventilator, cu monitor, cu injectomat. Acestea sunt...acestea sunt echipamente care sunt...se achiziționează separat. N-aș putea să...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Noi le achiziționăm separat și, în plus față de acest lucru, achiziționăm și echipamente de oxigen. Avem odată la stație, tocmai am finalizat stația de oxigen de la Spitalul TBC, dacă se va decide să fie în Spitalul TBC și atunci nu ne mai trebuie oxigen. Dacă se va ajunge în situația în care să fie la baza Letea, atunci ne vor trebui și baterii autonome...butelii autonome de oxigen. Sunt...sistem.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Igienatoare. Concentratoare portabile de oxigen și vă spun că nu prea mai sunt pe piață. Trebuie să vă organizați rapid.

Domnul Primar Cosmin NECULA - De asta...Ăsta-i motivul pentru care am venit în fața dumneavoastră acum.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, este foarte bine, este un amendament foarte bun. Bun, dacă nu sunt alte discuții, supunem la vot amendamentul domnului...da, doamna Pravăț, spuneți...A, scuze, nu v-am văzut, dacă nu...Domnule Scripăț, vă înscrieți la cuvânt? Doamna Ciocodei, am văzut și dumneavoastră? Nu? Deci domnul...Doamna Pravăț întâi și după aceea domnul Scripăț.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -...pe domnul Scripăț. Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Acum.. .Da, domnule Scripăț. Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Dar cred că DSP-ul v-a spus cam câte paturi se intenționează a se organiza în structură de ATI sau...Spitalul către DSP trebuie să preconizeze un număr de paturi echipate de ATI, că practic așa se numesc. Câte a preconi...a identificat spitalul? Pentru că și nouă ne-a cerut DSP-ul câte paturi sunt, cred că asta este...acesta este răspunsul la întrebările colegilor mei. Vor să știe câte patur i vor fi dotate în regim de ATI? Iar Spitalul TBC trebuie să răspundă către DSP câte paturi au identificat dumnealor. Asta cred că era întrebarea. Eu vorbesc și la un spital că mă sună cu diverse probleme.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, doamna doctor. Domnule primar? Domnul Primar Cosmin NECULA - Oameni buni, nu știu, am senzația că tot căutăm... apa în piuă. Deci, trebuie să plecăm odată la această achiziție, deci probabil că este un capitol de deschidere pentru achizițiile publice. Acum primim listele să vedem cât costă autonom un pat și multiplicăm. Așa discuția...pot să vă spun că a fost în cheia următoare: hai să facem tot Spitalul Municipal... un etaj întreg, ATI. Dar nu putem pune sute de paturi de ATI. După aia, o să vedem exact de banii care-i avem, cât ne pot ajunge: 10, 5, 3, 2 paturi. Cum nu-i așa, doamna doctor, de unde știți care au fost discuțiile acolo?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Deci să înțeleg că solicitați o sumă de bani, dar nu sunt...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU -...procedura. DSP-ul te întreabă...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar nu-i de procedură. Eu vă spun ce s-a discutat cu DSP-ul.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU -...câte paturi...Îi cere spitalului un punct de vedere...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dumneavoastră nu înțelegeți un aspect. Noi trebuie să facem achiziția.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Înțeleg foarte bine, domnule...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu discut de câte paturi - câte nepaturi.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Păi trebuie să știți câte achiziții faceți, pentru 10 paturi, pentru 5 paturi, pentru 20...

Domnul Primar Cosmin NECULA - În funcție de banii...n-ați înțeles. În funcție de banii pe care îi avem și cât costă un sistem de ăsta, o să încercăm să cumpărăm cât mai multe. Probabil, chiar dacă o să vă deranjez, inclusiv grupul PSD, o să vă mai solicit să facem Consiliul...o ședință rapidă de consiliu local, ca să mai alocăm bani, dacă ne trebuie pentru mai multe.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Dar noi am avut...Scuze...Noi am...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Domnule primar, deci nu ne mai băgați vorbe în gură. Nu deranjați consiliul PSD, asta așa, băgați bățul prin gard, ne-am obișnuit.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, doamnă, dar a zis domnul Stan că nu vă mai prezentați, așa a zis.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Domnule primar, eu la prima ședință...a întrunirii Comitetului de Situații de Urgență, îi voi aduce această...la cunoștință domnului prefect această frecvență a întâlnirilor și voi cere un punct de vedere.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Oricum vă doriți să mă arestați.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Haideți, că... vă rog...Numai un pic. Nu mai permit dialogul direct în sală. Am înțeles. Deci, nu...era o chestiune...domnule primar...domnule primar, haideți că vorbim o chestie serioasă. Să știți că eu susțin amendamentul dumneavoastră...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Îmi cer scuze...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Spuneți.

Domnul Primar Cosmin NECULA -...oare ducerea la îndeplinire a hotărârilor Comitetului Local de Situații de Urgență sau neducerea la îndeplinire, cum se cheamă?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, în fine, asta...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu, mă refer la altceva, nu-i de securitate.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Bun, era o chestiestiune...două secunde. Era o chestiune...Deci noi am dat 20 de paturi ATI la Spitalul Județean.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Am dat 9 paturi...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - 9 paturi și 20 de echipamente, 14...în fine, știu că era...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Și un monitor.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Valoarea lor de inventar care era? Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Asta trebuie să ne spună domnul Chindruș. Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, domnule Chindruș.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ- Nu știu acum să vă spun.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Nu știți?

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Păi de unde să știu?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Nu, era o che...Nu, nu, nu, era o chestiune strict.. .Păi de asta ne-am întâlnit, ca să ne și înțelegem și să și discutăm.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Asta putem...Sunt convinsă că doamna Buzdugan și domnul Chindruș vă pot spune la următoarea...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnule Scripăț, vă rog, aveți cuvântul, doamna Breahnă încheie și trecem la vot, da?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamna doctor, le-ați pus în funcțiune?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Haideți că nu mai...Doamna Dinu, v-am zis că nu vă mai permit dialogul între dumneavoastră.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Ce ne-am putut permite, am pus. Așteptăm chiturile pentru monitoare.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnule Scripăț, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Bună dimineața. Pentru mine noaptea a fost un sfetnic bun, chiar dacă domnul primar, printr-un comunicat de presă, m-a scos țapul ispășitor al nepromovării acelui proiect. Am citit multe comentarii, mi-au fost nefavorabile în mare parte și vreau să fac niște rectificări pe această temă. Niciodată nu am spus că nu votez un asemenea proiect, dar, repet: suntem într-o criză medicală, nu într-o criză alimentară. Prioritățile noastre trebuie să se îndrepte spre sănătatea populației . În primele rânduri în aceste...în această perioadă sunt cadrele medicale, indiferent cum se cheamă, asistenți, medici, paramedici, Crucea Roșie, Ambulanța, ISU, structurile Poliției Locale și naționale. Prima dată, de ei trebuie să avem grijă. Ieri a venit cineva cu o sesizare măruntă, dar majoră din punct de vedere tehnic. Am instalat acele corturi de triaj, dar pe perioada nopții se înregistrează minus patru - minus cinci grade și nu au sursă de încălzire. Medicii stau acolo, trebuie să fie permanent. Asta zic eu că ar face parte din categoriile noastre de priorități. Dotarea populației, atenționarea populației, dotarea populației cu atenționarea să stea în case pe cât posibil, să nu se deplaseze, reducerea traficului rutier în Bacău, mijloacele de transport în comun, asigurarea a celor minime, eu știu, echipamente și dotări pentru siguranță, mănuși, măști și așa mai departe.

Domnule primar, revin și revin și la amendamentul de ieri. Nu trebuie să primeze acțiunile populiste. Nu consier că trebuie să ne deplasăm la 20.000 de apartamente cu niște comisii deja știute, cu niște alimente cred că în stoc deja, că am văzut că ați început să le distribuiți...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ferească Dumnezeu, nu mai mințiți. Cum puteți spune așa ceva? Ce alimente în stoc?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - V-am văzut...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Haideți, vă rog...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Am cumpărat din banii mei, stimate domn.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - A, vă rog să mă iertați...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnule primar...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Vă rog să mă iertați, n-am știut.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnule primar... intervenția domnului primar este justă, vă rog. Două secunde. Vă rog să nu mai faceți afirmații care...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - N-am știut, domnule...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Haideți, vă rog.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Domnule președinte, n-am știut.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnule viceprimar, la obiect.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Bun, la obiect. Acum vreun an jumătate-doi, știu că erați foarte critic la adresa colegului nostru când, în criza apei, s-a dus la o ușă cu niște sticle de apă. Ați cam...repetat-o.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Stimate domn, au venit deja apeluri pe 984.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Haideți că vă dau cuvântul după ce termină...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Dar lăsați-mă, domnule primar...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - E cuvântul lui, spuneți ce aveți de spus și după ce termină...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Domnule primar, am voie să vorbesc?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - După ce terminați dumneavoastră îi dau cuvântul.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Reacția a fost aceeași: o bătrână de 90 de ani, stimă și respect, nu cred că are vârsta de 90 de ani datorită virusului, dar s-o lăsăm să-și ducă bătrânețile. Să nu facem pe situația ei campanie pro sau contra.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă rog s-o luați prezentă și pe doamna Dragomir Doina.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Da. În continuare și ca să fiu scurt și ca să scurtăm această criză, de fapt acum e o criză în consiliul local, revin cu același amendament, punctual, la obiect, pe care vă rog să-mi permiteți să-l citesc și să-l supunem aprobării consiliului local. În rest, salut inițiativa primarului de a suplimenta aceste fonduri strict pentru cadre medicale, pentru dotări, pentru echipamente, chiar și pentru înștiințarea populației, niște comunicate de presă, populația să stea în casă în această perioadă. Și vă rog să-mi permiteți să citesc amendamentul și vă rog, domnule președinte, să-l supuneți aprobării consiliului local. Deci aprobăm proiectul cu amendamentul de a elimina cheltuielile bugetare în cuantum de un milion cinci sute de mii de lei pentru alimente și menținem alocări bugetare pentru containere și voi susține și amendamentul domnului primar. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Erau...Am să-i dau cuvântul domnului primar. Eliminarea acelor prevederi aparține strict inițiatorului, dacă inițiatorul este de acord. Cam asta este procedura. Vă rog, domnule primar, aveți cuvântul pe această chestiune procedurală și aveți și un drept la replică restant pentru domnul Scripăț. Vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, nu...nu, efectiv nu mai vreau și vă rog să mă credeți că aș face tot posibilul să nu ne vedem decât on-line. Vă rog să mă credeți. Poate nici să nu ne vedem. Ar fi bine măcar să ne auzim. Dar nu vreau să amestecăm situațiile. Deja pe 984 sunt apeluri și persoane care solicită ajutor în acest sens. Sunt oameni care solicită... Domnul viceprimar, din ce știu, a informat, de asemenea, și dumnealui cu un caz de genul ăsta dacă nu mă înșel. Eu m-am dus...din banii mei, m-am dus acolo ca să vedeți concret că sunt aceste cazuri. Nu au...au pensie mică, nu pot ieși din casă, nu au stocuri și rezerve...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnule primar, aveți posibilitatea de a renunța de bună voie sau trebuie să luăm act de amendamentul...

Domnul Primar Cosmin NECULA -sau să fiu împușcat.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Nu, doamne ferește, haideți să nu intrăm în...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, coroborat și cu hotărârea care a fost dată citire de stimata doamnă consilier în care n-ai voie să ieși pe stradă cu tichetul în mână sau cine știe ce Dumnezeu, cum...Dar sunt unii dintre noi care...și inclusiv voluntari, care trebuie să facem...să ne facem datoria. De aia suntem funcționari publici în serviciul populației. Că, dacă există o singură dată în viață această situație, să plecăm în prima linie, să ne facem treaba, să servim populația. Cu tot riscul și dacă vin și voluntari care-și asumă acest lucru și repet: Crucea Roșie, FSC, Acțiunea Catolică, Ascor Ortodox, Sanity, sunt oameni care-și asumă să meargă în prima linie cu tot riscul, să se ducă să distribuie aceste pachete. Nu pot să fiu de acord cu amendamentul domnului viceprimar și nu-l susțin.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Era și o...era o posibilitate de-a dumneavoastră de a renunța. Deci nu renunțați, atunci trebuie să luăm act de...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Trebuie duse la îndeplinire hotărârile Comitetului...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -...trebuie să luăm act de amendamentul domnului Scripăț. Aveți cuvântul, doamna Cristina Breahnă- Pravăț Ionela, după aia trecem la vot. Vom vota amendamentele în ordinea formulării lor. Domnul primar...da. Bun, doamna Breahnă, domnul Botoi și domnul viceprimar Dragoș Ștefan.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Deci noi, grupul politic PSD votăm orice astăzi, dar mai puțin făină, zahăr și ulei. Votăm și făină, zahăr și ulei dar pentru cei din grupul vulnerabil.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi pentru ei este.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Grupul vulnerabil, am spus și ieri, trebuie determinat corect, fundamentat și vă rog să nu mă mai întrerupeți. Prioritare, domnule primar, nu mă întrerupeți, prioritare sunt alocările bugetare pentru protecție și testare, în perioada aceasta. Organizația Mondială a Sănătății a dat, de asemenea, un semnal în acest sens. Testare, avem credite alocate pentru testare? Haideți să susținem Spitalul Județean în sensul acesta. Repet: votăm containere, votăm echipamente pentru ATI, pentru Spitalul TBC, votăm orice, numai făină și ulei pentru persoane care, teoretic, da, nu fac parte din grupul vulnerabil. Sunt și persoane care nu fac parte din grupul vulnerabil. De aceea vă propun un amendament în sensul de a diminua capitolul 67.02 cu suma de 600.000 de lei și de a suplimenta capitolul 61.02 cu această sumă, pentru cheltuieli de capital -350.000 de lei și pentru cheltuieli de bunuri și servicii pentru containere și racordurile aferente...Deci, nu...Suplimentăm cheltuielile de capital de la 61.02 cu 350.000 pentru achiziția de containere și suplimentăm tot 61.02 dar cheltuielile cu bunuri și servicii pentru realizarea racordurilor aferente dotării acelor containere. În total...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Suma? Dumneavoastră ați zis 600.000. 350 cu 250, da?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - 600.000. 350 cu 250.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Deci al patrulea amendament. Am luat...Poftim, domnule? Vă rog, domnule Chindruș.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - La social, cu trei mâini, cu cinci mâini, cu 10 mâini, după ce grupul vulnerabil va fi determinat în mod just. Repet: nu doar pensionarii cu pensie peste 1.380 au nevoie de ajutoare.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Am îmțeles, am înțeles...Domnule Chindruș...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Sunt tineri imobilizați la pat, sunt cardiaci...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Este o nelămurire tehnică...Domnule primar, vă rog...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -...sunt diabetici care au nevoie de ajutorul nostru.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Am înțeles. Domnule Chindruș.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Doamna consilier, am înțeles bine, cred, 350.000 pentru containere pentru cheltuieli de capital...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Nu așa aveați în proiect?

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ -...și 250.000 racord, total 600.000 și acești 600.000 să-i luăm din capitolul 67 ”CSM- Activități sportive”, da?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Da, 67.02, așa cum ați prezentat inițial.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Ok, am vrut să mă asigur.

Mulțumesc.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Da. N-aveți de ce.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, domnule primar aveți cuvântul. După ce, după ce vă lasă domnul secretar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, domnule președinte, oameni buni, adresa prefectului spune foarte clar de grupul țintă. Este o adresă pe care ați avut-o la mapă, mai dau citire odată...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă rog să ne lămuriți, ca să nu fie nici un fel de discuție.

Domnul Primar Cosmin NECULA - ”În urma apariției de noi cazuri de infecție cu coronavirus în România și amenințărilor de extindere a epidemiei, vă adresăm rugămintea de a identifica la nivelul UAT toate persoanele vârstnice, adică grupul țintă, nevoile igienico - sanitare, medicale și de asistență socială ale acestora, precum și în conformitate...așa...pentru a veni în sprijinul lor în ceea ce privește asigurarea traiului”. Deci, avem în momentul de față...Sunt convins, domnule Șova, că nu știți, ascultați-mă...Dar nu păreți. Deci, grupul țintă este identificat de către prefect în calitate de președinte al Comitetului Județean de Situații de Urgență aflat în directă coordonare cu Comitetul Național. Nu cred că mai are vreun sens să discutăm dacă nu-i ăsta grupul țintă. Doi - ”Identificați nevoile igienico- sanitare, medicale, asistență socială” la toți cei peste 40.000, da?

Trei - ”Asigurați, veniți în sprijinul lor în ceea ce privește asigurarea traiului”. Pe cale de consecință, acest raționament înseamnă așa...și vă rog să mă corectați, domnule președinte de ședință: la cei care nu pot sau care au probleme în asigurarea traiului, veniți în ajutorul lor. Care sunt acele persoane? Persoanele cu venituri minime, adică 1.380 de lei și care în momentul de față se află acasă, sunt obligați să stea acasă și nu au posibilitatea să se descurce singuri sau există posibilitatea să se descurce mai greu.

Doi - la nivelul absolut tuturor, vă rog să identificați nevoile medico-sociale, asistență socială și sanitară, de aceea propunem cele 10 numere de telefon pentru a putea toată lumea, toate persoanele vârstnice să ia contact cu noi și trei - noi deja am început acțiunea împreună cu Poliția Locală și Direcția de Asistență Socială să mergem la oameni din casă în casă. Deci sunt colegi din acest oraș, din această municipalitate care deja merg la oameni, bat la ușă și-i întreabă, supunându-se oricărui risc: ”Sunteți bine? Sunteți sănătoși? Sunteți în regulă? Aveți vreo nevoie? ” Se face anchetă socială și li se dă un pachet sanitar...de igienă personală. Oricum facem acest lucru. Nu dăm făină, zahăr și ulei otova, la toată lumea. Dăm la cei care au posibilități reduse și care se află în situație de risc și sunt identificate de către prefectul județului Bacău, oameni buni. Am avut discuție, după aceea, în Comitetul Local de Situații de Urgență. Este organismul care conduce în momentul de față UAT Bacău. Acest Comitet. Și acest Comitet a dat o hotărâre, identificăm foarte clar și aveți la mapă hotărârea, a dat o hotărâre și urmărește ducerea ei la îndeplinire. Suntem într -o situație de urgență de aceea v-am invitat dacă vreți, asistați la procedura de distribuție, intrați dumneavoastră în procedura de distribuție ca și voluntari. Aceste pachete nu conțin nici un simbol, nu conțin nici o componentă electronică, nimic. Nu dăm zahăr și ulei și făină în campanie electorală unora care așteaptă voturi. Dăm la un grup țintă bine identificat. E prima modalitate.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Nu, imediat vă dau. Lăsați-l să termine, vă rog eu.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Prima modalitate: veniturile minime și în paralel mergem cu această componentă. Noi avem suficiente date la Direcția de Asistență Socială, dar de ce credeți că consiliul local a aprobat, în înțelepciunea sa, acele tichete valorice? Au fost acordate la acești 1.900... 19.888 și le-ați mărit și dumneavoastră, doamnelor și

domnilor consilieri, pentru că ați raționat că nu au suficiente venituri cât să se descurce. Dacă noi le dăm în fiecare an câte un tichet valoric la aceste persoane, 19.888, care nu au posibilități materiale sau au posibilitățile materiale reduse și a fost un consens general, nu înțeleg de unde, fix aceleași persoane care au aceleași probleme, în momentul de față, în momentul în care n-au voie să iasă pe stradă, în momentul în care este această pandemie, în momentul în care s-ar putea să existe riscul să nu vină cineva să-i ajute, nu putem să-i ajutăm. Și ca să vă fac o paralelă, în momentul de față sunt deja telefoane la 984, oameni buni, cu bătrâni care ne solicită să venim, că nu au ce mânca, nu că n-ar avea neapărat bani puși de-o parte, dar trebuie să-și ia și mai multe...de astea, cum se cheamă, pastile, materiale igienice și ne caută. Astăzi, îmi pare rău că domnul Sandu a fost evacuat din sală, ISU ne-a comunicat...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Stați un pic, vă rog să clarificați.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnul Sandu Crețu, evacuat, a fost scos afară din sală să nu fim prea mulți.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Am înțeles.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Cel de la Situații de Urgență, nu, nu mă refeream la altceva.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Dar cine l-a scos?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Dar cine l-a scos, da?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Consiliul local care a stabilit că să fim mai puțini. Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - N-am scos noi. N-am scos noi.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Consiliul local, eu n-am zis cine. Ne-au venit adresele de la ISU să ne întrebe cum a început această distribuție, ce se întâmplă, ce se face. În Argeș deja se desfășoară, sunt primari PSD-iști care fac acest lucru. E normal să ajutăm medici, e ok, le dăm, medicii și peronalul medical, în situațiile în care lucrează, să le facem un premiu. Sigur, e corect și e foarte bine și trebuie făcut. Dar în momentul de față noi avem o problemă cu acești oameni ai orașului Bacău.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnule primar, pe mine aproape m-ați convins. Justă intervenția dumneavoastră. Eu vreau să vă fac o simplă, o singură remarcă și am să-i dau cuvântul doamnei Breahnă - Pravăț, că voia să vă spună ceva în replică. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Știți cu ce nu sunt de acord? Dumneavoastră, indiferent când deschidem gura aici, spuneți că-i, indiferent ce am spune, spuneți că-i opinie politică. Da, e opinie politică pentru că suntem oameni politici. Dacă n-am fi afiliați unei formațiuni politice, n-am fi oameni politici. Și chiar și un independent este om politic. Dar atitudinea dumneavoastră de astăzi mi-a plăcut, pentru că încercați să convingeți consiliul local de justețea argumentelor dumneavoastră, dar faptul că dumneavoastră ați ieșit în presă și vă folosiți de imaginea unor persoane vârstnice, sincer, mie îmi repugnă. Vă zic sincer. Vă supărați pe mine, îmi asum. Vă rog, doamna Breahnă-Pravăț să vă, dar foarte pe scurt pentru că mai sunt...

Domnul Consilier Romică BOTOI - Eram eu înaintea...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Două secunde...Era în replică și a fost vizată dumneaei și...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - A citit domnul primar adresa transmisă de către domnul prefect al județului Bacău. Domnul prefect al județului Bacău ne roagă să asigurăm asistență și sprijin persoanelor vârstnice, nu persoanelor vârstnice cu un anumit cuantum al pensiei. Sunt convinsă că sunt pensionari cu o pensie de 2.000 - 3.000, care sunt în situația de a fi imobilizați în locuințe și care au nevoie de ajutor. Asta e ideea. Deci nu.. .Domnule primar, ”grupul vulnerabil” cum îl definiți dumneavoastră? După criterii de vârstă. Pentru că referirea...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Într-adevăr, aici, din ce-am înțeles și eu din adresa...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - ...persoanele vârstince. Nu cumva ar trebui...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - .. .prefectului e în sarcina...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -.. .să ne raportăm la vârstă, nu la cuantumul pensiei?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Perfect. Este în sarcina autorității locale de a identifica persoanele vârstnice, eu așa am înțeles.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Păi persoanele vârstnice, nu...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Aveți cuvântul, domnule primar.

Haideți s-o lămurim, poate și ieșim cu o soluție benefică pentru comunitate de aici.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Oameni buni, prefectul ne spune foarte clar ”persoane vârstnice”. ”Persoanele vârstnice” înseamnă persoana peste 65 de ani, ăla e ”persoană vârstnică”. Urlă toate televiziunile și toți șefii, toți medicii din România asta și din lume, că cei mai expuși sunt persoanele vârstnice, da? Eu nu cred că trebuie să fim noi cei care identificăm acest grup țintă, când acest grup țintă a fost stabilit.

Doi - repet: avem peste 40.000 de pensionari. Și începi de aici să faci o serie de categorii: 19.888 sunt cu venituri mici, 1.380. Deci sunt în posibilitatea de a nu-și putea asigura, neplecând din casă, aceste produse pentru că nu și-au făcut stocuri, da? Și nu au avut stocuri. Nu și-au făcut stocuri cum se spunea în ședința de consiliu local de ieri, că au făcut nu știu câți, stocuri. Nu. De asemenea, o să vă dau citire hotărârii de Comitet Local de Situații de Urgență, pentru că, după ce pe acești 19.888 le asigurăm pachetul minimal de subzistență și igienă, oameni buni, subzistență și igienă, în paralel mergem pe tot grupul țintă, de 40.000 și-i întrebăm: ”Sunteți bine, nu sunteți bine”, le punem la telefon... la dispoziție 10 numere de telefon dedicate exclusiv acestor oameni, care ne sună și ne întreabă deja ce facem cu aia, ce facem cu cealaltă...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă rog să dați citire hotărârii Comitetului Local...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Haideți să vă dau...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -...sau un extras.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Comitetului, în prima etapă deci, la nivelul...Hotărârea numărul 8 din 18.03.2020, Comitetul Local pentru Situații de Urgență, organismul care conduce în momentul de față UAT Bacău hotărăște: ”Articolul unu alineatul unu - La nivelul municipiului Bacău se vor identifica toate persoanele vârstnice pentru a veni în sprijinul lor în ceea ce privește asigurarea traiului.

Doi: în prima etapă, în rândul persoanelor prevăzute la alineatul unu, vor fi identificate acelea care au venit cumulat din pensii de până la 1.380 de lei, pentru care vom asigura cu prioritate măsurile prevăzute la alineatul unu.

Trei - ulterior, în funcție de necesități, se vor face demersuri necesare pentru identificarea tuturor persoanelor vârstnice aflate în aceste situații pentru care, de asemenea, se vor asigura măsurile prevăzute la alineatul unu.” Deci, oameni buni, nu-i lăsăm pe unii sau pe alții. Dacă am avea posibilitatea, ne-am duce la toți 40.000.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Am înțeles. Doamna Pravăț.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule primar, haideți să ne gândim, să mai formulăm un amendament. Diminuăm tot 67.02 ”Cultură, recreere și religie” cu suma de 200.000, suplimentăm 61.02 pentru alimente, dar strict pentru cei care vor solicita sprijinul primăriei, nu pentru toți pensionarii. Și pentru cei din grupul vulnerabil. Deci alocăm 200.000, în primă instanță, pentru cei care vor solicita în mod particular sprijinul municipalității.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Deci este un alt amendament?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Da, este un al doilea amendament.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Haideți să vă explic, numai puțin.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Ce să explici? Și eu am discutat cu pensionari, domnule primar. Deci suntem...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Stați un pic. Domnule primar, două secunde...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Un singur lucru mai spun: suntem într-o situație care nu poate fi tratată cu făină și ulei, clar.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, vă rog, doamna...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Suntem de acord să acordăm sprijin celor care au nevoie.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă rog să reformulați amendamentul ca să-l...avem...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Să vă explic înainte de reformulare...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - ...patru amendamente.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule președinte, numai puțin, să dau o explicație. Nu puteam să începem procedura de achiziție publică, adică nu puteam...se poate, dar gândiți-vă ce aberant ar fi...Începem procedura de achiziție publică cu 200.000 de lei, când noi avem 19.888 de pensionari, la care ar trebui să plecăm din prima la ei, începem o achiziție scurtă...ne oprim. Și după aia ce facem la următorii, dacă cerința o să fie? Stăm să vedem dacă ne cer ei sau suntem noi proactivi...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Facem ședință...

Domnul Primar Cosmin NECULA -...nu v-am oprit...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Da, de mai multe ori.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci...Și m-ați contorizat și trebuie să...Deci, nu putem să stăm noi să plângă oamenii și după aceea să intervenim noi. Noi trebuie să fim primii care ne ducem acolo, oameni buni. Nu putem să stăm să începem o achiziție de 200.000 de lei, să luăm, să zic 1.000 de pachete, nu știu cât ar însemna...

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ- Și prețul este altul. La 200.000 este un preț, la un milion este alt preț, când negociem. Deci ne dă mai ieftin, facem o economie la municipiu.. .Da, da, da, foarte important.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Adică ce facem?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Mulțumim pentru clarificări. Vă rog reformulați amendamentul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Stați să vă dau citire și din răspunsul adresat prefectului...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Dați citire, vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...de către UAT Bacău: ”S-au identificat persoanele având în vedere cele solicitate de dumneavoastră. Suntem în permanentă legătură cu cele 400 de persoane singure, vârstnice singure. Avem: 19.844 persoane potențial beneficiare ai tichetelor valorice prin distribuirea la domiciliu pentru pensionarii din municipiul Bacău cu pensii mai mici/ egale de 1.380 de lei; 4.976 persoane cu handicap grad unu, doi și trei adulți și copii, baza de date - finalul lui 2019; 1.378 persoane încadrate în gradul unu de handicap adulți/ copii; 120 de persoane beneficiare de venit minim garantat la care ne îngrijim cu pachete de igienă personală prin programul POAD; 613 persoane beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, care au beneficiat deja de aces te pachete; 12 persoane fără adăpost ce beneficiază de cazare pe timpul nopții în cadrul Taberei de Sinistrați.” Deci lucrăm profesionist, știm exact aceste date. În aceste situații , noi trebuie să comunicăm foarte clar instituțiilor statului toate grupele de risc, chiar dacă ni se spune doar ”persoane vârstnice”.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, nu mai doriți să luați cuvîntul, să înțeleg, domnule Botoi.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Voiam să spun o situație care s-a întâmplat exact fiului meu...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Spuneți, vă rog.

Domnul Consilier Romică BOTOI-...el are un amic care este în Italia și mama dânsului este la el acasă. Tatăl acestui băiat, al acestui prieten al băiatului meu, a rămas în casă pentru că nu se poate deplasa singur. Deci fiul...a fost sunat de către băiat pentru că mama fiind lăsată în Italia cu toată familia, că neavând voie să treacă în România, așa, băiatul meu s-a dus cu mâncare la tatăl acestui prieten al lui și când l-a văzut la ușă, asta vreau să vă spun, a început să plângă. Nu-i venea să creadă că a venit să-i aducă o coajă de pâine...adică o coajă de pâine, adică...așa. Deci pentru asta am să votez cu ambele mâini situația care a spus-o domnul primar.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Mai erau înscriși la cuvânt domnul Ștefan și după, domnul Huluță. Da, domnul Ștefan aveți cuvântul. Domnule Botoi, îi dați un microfon colegului?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Sigur că da, le asigurăm echipamente de protecție la cei care merg. Cum să nu? De aia suntem în procedură de achiziții.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Aveți cuvântul, domnule Ștefan.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Rugămintea noastră era să păstrați recomandările care le-am zis ieri: schimbat mănușile după fiecare persoană. Acele mănuși colectate în cutiile acelea galbene, nu aruncate prin tot orașul și masca la două - trei ore.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Am înțeles. Domnule Ștefan, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deja m-a făcut de ieri.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc, domnule președinte...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Două secunde, să vorbească domnul Ștefan, trebuie să avem o...

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Aș începe cu o scurtă remarcă: mi-aș dori, dragi colegi consilieri, mi-aș dori, dacă tot ne întâlnim în situația această critică, să fim cât mai operativi și să lăsăm odată pentru totdeauna polemica. Într-adevăr, materialele medicale sunt o prioritate, dar ele trebuie să fie, în același timp, cu aceste alimente care trebuie să ajungă. De dimineață am vorbit cred că cu 10- 15 președinți de asociații, au listele făcute, au nevoie imperios, dragi colegi, de aceste alimente.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Spuneți că noi am solicitat listele.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Poftim?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Spuneți că noi am solicitat listele...

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Noi am solicitat, le au pregătite, vor fi într-adevăr persoane care vor primi aceste alimente și medicamente, pentru că nu se pot deplasa și sunt persoane vulnerabile. Eu aș veni cu o adăugare, pentru că am primit telefoane și de la persoane, cum spuneau câțiva colegi aici, care au boli conexe, nu sunt persoane în vârstă, dar sunt persoane la 40- 50 de ani care nu se pot deplasa și vreau să știu dacă cineva le ia în evidență și pe acestea. Sunt infirmi, sunt cu handicap...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Spuneți-le să ne sune, ca să putem...

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Le-am spus să sune...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - De asta s-au pus la dispoziție telefoanele astea.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN -...rugămintea mea este, rugămintea mea este să trecem odată pentru totdeauna peste orice polemică, să aprobăm acest proiect, pentru că cetățenii au nevoie cât mai repede de echipamente medicale, medicamente, dar și de alimente și, doamna Pravăț, o secundă și termin, vă las...și să ne întâlnim scurt, pentru că oamenii au nevoie de noi, nu să ne certăm aici. Vă mulțumesc și voi vota acest proiect.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă mulțumim și noi. Domnule Huluță...Domnul Huluță și după aceea domnul...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Mie îmi pare rău că nu se înțelege sub nici o formă că unui bolnav în spital i se asigură cazare, i se asigură masă și medicamente. Noi discutăm de...și să-i asigurăm sănătatea, dar și să-i asigurăm traiul pentru această chestiune. Eu.. .hai s-o ascultăm și pe doamna Dinu.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Doamna Dinu, vă rog, dacă se poate să ieșiți un pic pe...Nu, dar încurcați pe toți colegii. Eu am fost destul de înțelegător sau măcar într-o parte a sălii...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Domnule președinte, credeți-mă că nu vorbesc acasă. Mă sună de la spital încontinuu...Nu, eu nu vreau... nici să plec de aici, să nu blochez problemele...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Nu este greu...sau măcar undeva...Sincer, ne deranjați.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Doamna Dinu, oricum nu ne ascultați în momentul când vorbiți și puteți să stați...pe hol.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - domnul consilier, votul meu este important...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnule Huluță...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - ...de asta sunt aici.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Când e la vot, vă căutăm.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă rog continuați-vă speech-ul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Deci, ideea pe care trebuie mers...trebuie mers să-i ajutăm pe acești oameni. A doua chestiune: în momentul în care... facem și un inventar cu aceste cazuri, în momentul în care voluntari merg la ei acasă. Facem un inventar și l-aș ruga pe domnul primar ca acest chestionar să cuprindă mult mai multe probleme, de exemplu să-i întrebe: ce boli adiacente au, ce grad de handicap au, ce...cât au veniturile, că la ora actuală noi avem în mare o situație. Dar eu aș vrea pe concret să fie trecute toate aceste cazuri și bineînțeles, să dea Dumnezeu să scăpăm de această pandemie și să putem în viitor să ne ocupăm de ei, nu numai în cazuri de pandemie. Să ne ocupăm.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Foarte bună intervenția dumneavoastră, vă mulțumesc. Chiar vă mulțumim pentru intervenție. Doamna Pravăț, vă rog să reformulați...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Eu votez clar, ca și ieri și tot ce este pentru sănătate. De asta pe mine mă supără. Pentru că noi votăm toate propunerile. Au venit de la domnul Bîrzu propuneri - le votăm, a venit din partea PSD propunere pentru sănătate-votăm.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Perfect de acord cu dumneavoastră. Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Doamna Pravăț, vă rog să reformulați ultimul amendament, al cincilea, că-l am pe listă, n-am apucat să-l notez.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Domnule Ștefan, dacă ați fi fost ieri la ședință, ați fi auzit că am specificat foarte clar: nu doar vârstnicii au nevoie de ajutor și nu doar cei cu o pensie sub 1.380. Avem bolnavi, diabetici, cardiaci, și așa mai departe, cu boli cronice, cancer, și așa mai departe care au nevoie de ajutor. De aceea reformulez amendamentul în sensul următor: 200.000, am zis, pentru fonduri alocate alimentelor, ”Bunuri și servicii” care vor merge la 61.02. Dacă includem aici și bolnavii și alte persoane care nu intră în categoria vârstnicilor, haideți să mergem pe o sumă de 500.000, nu de 200.000, pentru a acorda ajutor strict celor care solicită ajutor. Repet...Păi dacă mergem pe proiectul în forma prezentată, putem acorda persoanelor care suferă de diferite afecțiuni asistență și sprijin în sensul acesta? Nu putem.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Deci să înțeleg că...inițial ați zis 200.000...                                                                        ’               ’      ’

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Da, pentru că mă refeream strict la vârstnici.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -...care să se ducă la 61.02...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - 61.02 ”Bunuri și servicii” pentru achiziția de alimente pentru vârstnicii care solicită .

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - De la...de la?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - De la 67.02 de la ”Cultură, recreere și religie”, tot de aici.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ- Dar 67.02...ce? Că e larg capitolul.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - CSM.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Ok, mulțumesc.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Da, dar am zis, domnule, nu mai puneți întrebări...

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Nu, ca să fiu foarte sigur, pentru că foarte important.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Și dumneavoastră puneți un amendament alternativ sau cumulat...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Nu, doar unul singur, cel cu 500.000 pentru a asigura alimente, susținere în sensul acesta, persoanelor care solicită ajutor: vârstnici sau bolnavi. 500.000...sunt cinci miliarde vechi.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - 500.000 pentru persoanele strict care solicită ajutor.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Solicită ajutor. Exact.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnule primar, aveți cuvântul pentru explicații sau lămuriri.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamnelor și domnilor consilieri, este obligatoriu să-i ajutăm pe toți. Așa-i. Și să facem tot ce ne stă în putere să-i ajutăm pe toți. Deocamdată suntem în situația în care prefectul județului Bacău ne identifică grupul țintă, persoane vârstnice și plecăm să-i ajutăm pe ei. Nu putem să stăm să așteptăm pe oameni să ne ceară ajutorul. Noi trebuie să luăm...și astea ați fost...Acest tip de decizii, oameni buni, le ia Comitetul Local de Situații de Urgență.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Aici trebuie să fiu de acord cu dumneavoastră, domnule primar, așa este.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu consiliul local.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Corect. Comitetul Local de Urgență, mai ales că suntem într-o stare de urgență, are rolul lui bine definit în legislație și știm cu toții...Eu, în cali...acum n-am ce să fac, nu pot să-mi dau cuvântul singur, ca idee, în calitate de lider de grup al consilierilor locali PNL suntem de acord cu proiectul formulat și cu amendamentele punctuale, dar o să vedem, în funcție de...pentru că unele se bat cap în cap cu proiectul inițial. De asemenea, vreau să vă anunț că vom iniția un proiect de hotărâre, am și lucrat la draft și-l vom depune, cred, în cursul zilei de astăzi, dacă mai găsim pe cineva la primărie, dacă nu, am să vi-l trimit prin fax. Noi vrem să sprijinim și antreprenorii locali care sunt afectați de această criză, pentru că trebuie să...să susținem și mediul de a faceri, pentru că ei sunt oameni activi care pot ajuta la rândul lor persoanele din categoriile vulnerabile. Și atunci vom propune...vom iniția un proiect de hotărâre cu privire la scutiri și facilități pentru antreprenorii locali, vom detalia acolo: din c ontracte de închiriere, eu știu, la...tot ce înseamnă...

Domnul Primar Cosmin NECULA - De acord cu dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -tot ce înseamnă proprietate, concesionări și toate aceste chestiuni ca să venim în spri...inclusiv taxă de salubritate, pe perioada cât au fost...cât închid...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Ce-a spus PSD-ul, domnule consilier?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Nu, eu vă spun ce facem noi...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Că trebuie să ne îndreptăm atenția asupra persoanelor active și a întreprinzătorilor, am spus ieri.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Să sperăm că dumneavoastră... Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Ce măsuri luăm pentru ei? Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Eu v-am spus...Vrem să facem un echilibru între mediul privat...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Iar furați ideea.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -...și persoanele vulnerabile, pentru că toți suntem în aceeași oală, ca să zic așa. Noi anunțăm că vom vota, noi, consilierii locali liberali, vom vota proiectul și...Dar întâi aș vrea să...Mai sunt înscrieri la cuvânt? Nu mai avem. Domnule secretar general, vă rog să ne anunțați...

Domnul Primar Cosmin NECULA - O singură...o singură...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - .. .majoritatea pentru votul proiectului și amendamentului. Și lăsați-l...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Două secunde...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - ...un pic pe domnul secretar general să ne anunțe...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Așa cum a fost și ieri, și azi: majoritate absolută.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Majoritate absolută. Vă mulțumim, domnule secretar general. Domnule primar, aveți cuvântul, după aceea trecem la vot pe amendamentele formulate în ordinea cronologică, la final proiectul, da? Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, două lucruri vreau să vă zic. Unu - noi trebuie să venim în sprijinul persoanelor vârstnice care-i grupul țintă. Noi, nu să-i așteptăm pe ei să ne ceară acest lucru. Trebuie să plecăm de acum, cei care trebuie să ne ducem la ei, să ne ducem, că ăsta-i job-ul nostru, să intrăm în prima linie, să luptăm și în linia zero să se afle personalul medical.

Doi - avem acele linii de telefon pentru toată lumea. De ieri a început acțiunea, inclusiv cu persoane... și toată această perioadă, vă rog să mă credeți, am fost sunați la 984 nu doar de persoane vârstnice. De toată lumea și la toată lumea încercăm dacă ar fi să fim într-o logică de normalitate, ar trebui să facem așa, dar deocamdată Comitetul Local de Situații de Urgență n-a vrut așa, n-a zis așa. Ar trebui să facem o alocare financiară pentru toți locuitorii municipiului Bacău, să cumpărăm, să facem stocuri și în cazul în care plecăm la prima linie- 19.888, a doua linie - completarea până la 40.000 și pregătiți în orice moment, în cazul în care ni se solicită, să intervenim cu mijloace de trai și de igienă sanitară și protecție personală pentru cine ne cere. Așa ar trebui să facem, până la capăt.

Și trei - ultimul lucru care vreau să vi-l spun: nu știu dacă are relevanță sau nu pentru dumneavoastră, am dat drumul...am zis...a fost efectiv un test, am zis poate greșesc eu, poate greșim noi, dar...și am făcut un test pe Facebook și am dat drumul la un sondaj, să-i întrebăm pe locuitorii municipiului Bacău ce părere au despre asta. Pentru că părerile pe Facebook și...ale locuitorilor sunt foarte sincere. Dacă sunt supărați, ți-o spun, dacă nu, nu. Și pot să vă informez că într-o oră, în momentul de față, într-o oră, din 2.000 de voturi exprimate într-o oră, 1900 zic ”Da”, 111 zic ”Nu”. Deci 95% - ”Da”, 5% - ”Nu”.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Acum, dacă-mi permiteți, dacă mai avem timp și de sondaje în perioada asta...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Gata, atât v-am zis.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -...nu-i politic? Cam politic. Bun, acum eu o să...știți că eu sunt de acord cu ce ați spus, dar nu-s de acord cu sintagma ”ar fi trebuit”. De ce nu facem, domnule primar? Haideți să facem.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule Miclăuș, haideți să facem o treabă, că am spus și ieri că avem nevoie și de alte măsuri, pentru a ieși din acest război. Am...ați reiterat ceea ce am spus noi ieri. Haideți să ne punem la o masă, toți consilierii și să formulăm sau să susținem un proiect...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Comun.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - ... comun.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Corect. Toți consilierii, ca să fim inițiatori.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Toți consilierii, cei care doresc, evident.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Un plan de măsuri, da.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Un proiect comun care vizează susținerea persoanelor active, cu măsuri economice, măsuri sociale, măsuri de protecție și așa mai departe.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Întrebăm și Comitetul Local pentru Situații de Urgență.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Cu siguranță, de ce nu?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Evident.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Trebuie să fie o comunicare ambivalentă.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Exact. Deci dacă nu comunicăm în perioada următoare și avem senzația că numai noi avem ideile cele mai bune, nu ajungem nicăieri.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Noi suntem pentru dialog, oricând am sta la dispoziție și înțelegem toate inițiativele. Haideți să începem cu amendamentele. Începem cu amendamentul domnului primar, da, să-l supunem la vot. Domnule primar...ați auzit, un milion de lei, echipamente medicale, domnule primar. Pentru ATI, da? Cine este pentru? Doamna...Domnul Scripăț, "pentru”? Da, deci 18 voturi ”pentru”, da? Abțineri, împotrivă? Nu.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

Absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru ” amendamentul domnului primar Cosmin Necula a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Al doilea amendament vizează...este cel formulat de către consilierul liberal Ilie Bîrzu: 200.000 lei, este același amendament... Da, combinezoane, echipamente de protecție de la capitolul...da?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Să dea Dumnezeu să avem de unde.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Să dea Dumnezeu. Cine este pentru? La fel, unanimitate, 18 voturi, unanimitatea celor prezenți.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

Absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru” amendamentul domnului consilier Ilie Bîrzu a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - A trecut și acest amendament, așa. Cel de-al treilea amendament...Aici, domnule...Este formulat de domnul Scripăț, de a diminua cheltuielile bugetare, respectiv de a se elimina prevederea cu 1.500.000 pentru alimente și să rămână celelalte prevederi, domnule Scripăț. Este amendamentul domnului viceprimar, o să-l supunem la vot. Cine este pentru acest amendament? Avem așa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da? Împotrivă? Păi...Și dumneavoastră? 7 împotrivă, o abținere, da? Deci 10 voturi ”pentru”, 7 împotrivă, o abținere, nu a trecut acest...

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

Absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

10

7

1

Cu 10 voturi ”pentru”, 7 voturi „împotrivă” și o abținere amendamentul domnului viceprimar Constantin Scripăț nu a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Nu atrecut...cu 10...da? Bun. Următorul amendament, patru, este cel făcut de doamna Pravăț. Alocarea sumei de 600.000 de lei și ați porționat-o dumneavoastră în două sume: 350.000...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Atenție: cu eliminarea sumei de 1.500...1.500 lei...de un milion cinci sute mii lei, nu alocăm suplimentar. Eliminăm suma de un milion cinci sute mii lei și alocăm suma de 500.000 de lei pentru alimente...Deci din un milion cinci sute rămân doar 500.000 pentru alimente, dar pentru persoanele care solicită...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Păi nu, dumneavoastră ați zis așa: diminuarea capitolului 67.02 cu suma...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Deci, domnule, haideți ca să fim foarte clari.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Deci amendamentul patru, nu ultimul. Că le-ați...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Ziceți la...sunteți la cel cu containerele.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - La cel cu containerele, da, când ați spus dumneavoastră...ați defalcat 350.000 pentru containere, 250.000 cheluieli ”Bunuri și servicii” cu racordul.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Păi e în proiectul de hotărâre. Cele două amendamente ale mele ar putea fi cumulate, în sensul în care rămân creditele pentru containere, rămân creditele pentru branșamentele aferente, în schimb creditele pentru alimente în sumă de 1.500.000 lei se diminuează la 500.000 de lei, pentru persoane...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Haideți, să nu...ne complicăm. Nu, ne complicăm. De ce? Pentru că dumneavoastră ați spus diminuarea cu 600.000 și ați zis alocarea la 61.02...eu mi-am notat exact...cu defalcare pe cheltuieli ”Bunuri și servicii”...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Deci, domnule Miclăuș, nu ne complicăm deloc. Deci proiectul în forma adoptată...în forma, pardon, prezentată de domnul primar...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -...și 500.000 pentru alimente.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -...alimente...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Și aveți 600.000 și cu 500.000, un milion o sută de mii.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Un milion o sută de mii, dar nu un milion cinci sute de mii pentru toți pensionarii cu pensie sub un milion trei sute optzeci. Ați înțeles?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Cum le dăm? Dar cum le dăm?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Pe baza unei anchete, pe baza solicitărilor venite..

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ce anchetă, doamna Pravăț, credeți că avem timp să stăm...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Dacă am făcut sondaje, putem face și anchete.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Exact.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Ei, nu, haideți că deja ...nu, nu, deja intrăm într-o...Aici, sincer...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Aici, atenție, domnule președinte, cum ajutăm...cum ajutăm bolnavii...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Aici sunt de acord cu...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -.. .dacă mergem pe proiectul acesta de hotărâre, care nu sunt vârstnici?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Nu știu, e amendamentul dumneavoastră...Stați un pic...hai, ca să nu mai...domnule primar...

(Nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului).

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Deci încă odată...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Nu, supun la vot amendamentul patru, că așa l-ați formulat și este cronologic: diminuarea sumei...ați înțeles foarte bine...600.000. Cine este pentru? Cine este pentru acest amendament?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Deci la containere, cum să... Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Deci, cum ? Suntem ”pentru” la containere.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Exact.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - La containere, da? Și cu racorduri, defalcat am zis. Defalcat, da? Este cineva împotrivă? Nu, deci în unanimitate a trecut acest...Cu 18 voturi, da? Pentru containere și racorduri, ca să nu le amenstecăm.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

Absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru ” amendamentul doamnei Cristina Breahnă- Pravăț a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Acum urmează al cincilea amendament, cu suma de 500.000 de lei pentru fonduri alocate...cum ați spus dumneavoastră, pentru persoanele strict care solicită acest ajutor.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Repet: nu un milion cinci sute de mii de lei pentru toți pensionarii. Deci practic solicit două lucruri: diminuarea sumei de 1.500.000 lei la 500.000 de lei și schimbarea grupului țintă din pensionarii cu pensie sub un milion trei sute optzeci de mii, în vârstnici care solicită și bolnavi care solicită...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Oameni buni, dar cum schimbați voi grupul țintă?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Ăsta-i amendamentul...

Domnul Primar Cosmin NECULA -...situații de urgență. Cine sunteți voi să schimbați tot? Respectați hotărârile de Comitet Local de Situații de Urgență, respectați ce a spus prefectul. Este incredibil ce faceți.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnule primar, este amendamentul.. Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Cum susțineți bolnavii, cardiacii, pe baza acestui proiect de hotărâre?

Domnul Primar Cosmin NECULA -...Doamnă, sunt medici pentru cardiaci...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Cum susțineți persoanele care sunt bolnave și care nu intră sub incidența acestui proiect?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Doamna Breahnă, haideți vă rog. Supunem la vot amendamentul doamnei Pravăț cum a fost formulat. Cine este pentru? Aveți 10 voturi ”pentru”. Împotrivă? Tot restul „împotrivă”, 8 voturi, deci acest amendament nu a trecut.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

Absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

10

8

-

Cu 10 voturi ”pentru” și 8 voturi „împotrivă” amendamentul doamnei Breahnă- Pravăț Cristina nu a fost adoptat.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Repet: vine urgia...Grupul politic PSD nu va susține proiectul în forma prezentată.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Supunem proiectul în forma inițiată de către domnul primar la vot. Cine este pentru? Păi cu toate amendamente le. Cine este pentru? Suntem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...Atât? 8 voturi ”pentru”? Cine este împotrivă?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Să ne ferească Dumnezeu cu ce faceți, oameni buni!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Cine se abține?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Oameni buni, treziți-vă!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Dar vă rog, ridicați mâinile că...Cine se abține?

Domnul Primar Cosmin NECULA -...nu sunteți PSD-iști, sunteți oameni. Părinții voștri pot fi în situația lor...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Doamna Enula, cum votați? Vă abțineți? Domnule Scripăț, vă abțineți? Da. Deci 10 abțineri.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Aveți pensionari în grup.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Acest proiect nu a trecut, din păcate.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

Absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

8

-

10

Cu 8 voturi ”pentru ” și 10 abțineri proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Sunteți nebuni, măi!

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU- Domnule președinte, aș avea un...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Păi nu a trecut nici un amendament.

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule președinte, un minut.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Nu avem nici containere, nu avem nici echipamente de ATI, nu avem nici pachete pentru pensionari...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da. Nu, nu, nu, dar am spus. Consilierii locali PSD cu domnul Scripăț...două secunde...Nu, deci domnii de la PSD și cu domnul Scripăț s-au abținut...împotriva...deci au votat împotriva acestui proiect, practic.

S-au abținut. Ceilalți, liberalii, cu ALDE, cu domnul Botoi au votat ”pentru” ca să nu fie nici o...Și PMP, da. Nu, nu, nimic. Deci, din păcate...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu avem containere, nu avem echipamente ATI, oameni buni!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Ar fi...Domnule primar, vă aduc la cunoștință, chiar dacă este o chestiune care nu-mi convine nici mie, vă rog să apelați la prefect pentru asigurarea de containere gratuite.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule primar, prin proiectul dumneavoastră nu asigurați asistență și sprijin persoanelor care au nevoie.

Domnul Primar Cosmin NECULA-sunteți de o ipocrizie incredibilă! Asistență.....

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă mulțumesc, am închis ședința.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ’                           ’w           ’

DANIEL MICLĂUȘ


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Întocmit: Oana Adam