Proces verbal din 19.10.2020

PROCES VERBAL SEDINTA 19.10.2020

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 572509 din 03.11.2020

Încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 19.10.2020.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Bună ziua. În conformitate cu prevederile art.133 (2) și art. 134 alin. 1 litera ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 2057 din 15.10.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

În sală sunt prezenți un număr de 17 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul consilier Cătălin-Bogdan Crețu (care s-a logat ulterior), domnul consilier Dumitru Irofte și domnul Viceprimar Daniel-Dragoș Ștefan.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.08.2020. Întreb cine este ”împotrivă” pentru a scurta din timp. Avem vreo abținere?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

Absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi ”pentru ” procesul verbal al ședinței extraordinare din 19.08.2020 a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 08.09.2020. Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

Absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi ”pentru ” procesul verbal al ședinței extraordinare din 08.09.2020 a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 10.09.2020. Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

Absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi ”pentru ” procesul verbal al ședinței extraordinare din 10.09.2020 a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 11.09.2020. Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

Absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi ”pentru ” procesul verbal al ședinței extraordinare din 11.09.2020 a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 15.09.2020. Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

Absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi ”pentru ” procesul verbal al ședinței extraordinare din 15.09.2020 a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 22.09.2020. Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

Absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi ”pentru ” procesul verbal al ședinței ordinare din 22.09.2020 a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dau cuvântul domnului primar Cosmin Necula pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței. Domnul Primar Cosmin NECULA- Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri locali. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți prezenți la această ultimă ședință din acest ciclu electoral, din acest mandat. Voi da citire ordinii de zi. Am rugămintea să închideți microfoanele.

1.

Proiect de hotărâre privind alegerea "Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din luna Octombrie 2020, desfășurate de consiliul local actual.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. 5.

2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și    Direcția Economică și este transmis spre avizare

5                             5                            5                                        5                                                   1

comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru -Insula de Agrement”

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Implementare Proiecte și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului și a cheltuielilor necesare pentru realizarea obiectivului de investitii „Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru-Insula de Agrement”

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Implementare Proiecte și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

5.

Proiect  de  hotărâre  privind    aprobarea DEVIZULUI  GENERAL

ACTUALIZAT la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții

”Modemizare și reabilitare Creșa nr. 9” Cod SMIS 128049.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și     Direcția Drumuri Publice - Manager de proiect și

este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului proiectului, conform Devizului General întocmit la faza Proiect Tehnic și contribuției proprii în proiect a UAT Municipiul Bacău pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare Creșa nr. 9”, Cod SMIS 128049.               ’                  ’

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și     Direcția Drumuri Publice - Manager de proiect și

este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

7.

Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a recursului formulat în Dosar nr.777/110/2019.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și     Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și

este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supunem aprobării dumneavoastră ordinea de zi. Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

Absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi ”pentru ” a fost aprobată ordinea de zi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Bîrzu sunt. La proiectul ”Rectificare de buget”, domnule secretar, dacă mă auziți. Dacă mă auziți...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă aud, vă aud.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Domnule secretar, la proiectul de rectificare buget, având în vedere că se rectifică pentru Crucea Roșie și sunt vicepreședinte la Crucea Roșie, nu particip la votul de rectificare a bugetului.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Am înțeles. Mai este cineva?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Năstase. La proiectul de rectificare pentru Crucea Roșie nu particip, deoarece fac parte din Comitetul Director al Crucii Roșii.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre, așa cum v-a fost comunicată pe mail. Facem apelul.

Cine este împotrivă?

Este cineva care se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

Absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi ”pentru ” a fost aprobată modalitatea de vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Fac precizarea că există rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate pentru toate proiectele.

  • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din luna Octombrie 2020, desfășurate de consiliul local actual.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, domnule secretar. Vă rugăm să alegeți președintele de ședință.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă rog frumos să faceți propuneri pentru președintele de ședință la această ședință.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Domnule secretar, pot să intervin?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, vă rog.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Având în vedere că doamna consilier Cristina Pravăț a condus foarte corect din punct de vedere politic și administrativ ședințele și, probabil, este ultima ședință pe...în formula actualului...formație de consilieri, eu propun tot pe doamna Cristina Pravăț să fie președinte de ședință. Asta e propunerea mea. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Mai avem vreo propunere?

Doamna Consilier Ionela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da.

Doamna Consilier lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu știu că era o prevedere în Regulament conform căreia nu era posi...nu exista posibilitatea să existe două mandate consecutive derularea...sau deținerea acestei calități.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Dar nu-s două mandate, e o singură ședință, doamna Breahnă.

Doamna Consilier lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și dacă... domnul secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamnă, nu există nici o problemă de legalitate aici.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Nu există. Să nu pierdem timpul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci supunem la vot propunerea doamnei...Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

Absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi ”pentru ” a fost aprobată propunerea doamnei consilier Ioana-Raluca Dinu.

Doamna Consilier Ionela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule secretar, modalitatea de vot ați supus-o la vot, da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, doamna președintă.

Doamna Consilier lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Din câte-mi aduc eu aminte, ați supus modalitatea, nu? De vot, la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da.

Doamna Consilier lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Bine, atunci dau cuvântul domnului primar Cosmin Necula.

  • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ionela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc, doamna președintă de ședință. Este vorba de proiectul de buget privind modificarea...proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL 20 din 2020 prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli. Este vorba de o rectificare bugetară către Cruce Roșie, Societatea Națională de Cruce Roșie-Filiala Bacău, o sumă de bani pe care ni i-am asumat în calitate de membru al acestei Societăți Naționale de Cruce Roșie- Filiala Bacău. După cum știți, în luna a patra am venit către dumneavoastră cu propunerea să devenim membri, să aderăm la Crucea Roșie- Filiala Bacău, fapt pentru care dumneavoastră ați aprobat. Din acel moment, noi am devenit membri, fapt pentru care va trebui să ne plătim cotizația anuală către această instituție care are un rol deosebit în lupta în tot ceea ce înseamnă această pandemie cu care ne confruntăm în fiecare zi. Fapt pentru care aștept votul dumneavoastră.

Doamna Președinte de ședință Ionela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Mulțumesc, domnule primar. Am uitat să specific că voi conduce lucrările acestei ședințe în conformitate cu Legea și cu Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Ionela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă sunt discuții asupra proiectului? Constat că nu sunt, atunci îl rog pe domnul secretar Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre numărul 2.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Înainte de a supune la vot vreau să întreb dacă a intrat și domnul Crețu. Sunteți aici, domnule Crețu, da?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Bun, atunci suntem 18 consilieri.

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- Domnule secretar, a intervenit domnul Irofte, m-a sunat. Este și dânsul, dar nu are internet.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am

înțeles. Suntem 18 consilieri...

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR - Nu are internet, dar votează. Este pentru toate, mi-a spus.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem la vot, deci, proiectul de hotărâre.

Cine este împotrivă?

Există vreo abținere?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

Absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

Nu participă la vot

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

15

-

1

Cu 15 voturi ”pentru ” , 2 neparticipări la vot și o abținere proiectul de hotărâre a fost adoptat.

  • 3 și 4. Se trece la punctele 3 și 4 ale ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la:

  • - proiectul de hotărâre nr. 3 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru- Insula de Agrement”;

  • - proiectul de hotărâre nr. 4 privind aprobarea bugetului proiectului și a cheltuielilor necesare pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru-Insula de Agrement”.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA -Vă mulțumesc. Este vorba de proiectul de hotărâre prin intermediul căruia vă solicit aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru- Insula de Agrement”, dar vă propun să le tratăm la comun și cu obiectivul numărul.. .cu proiectul numărul 4, în care se tratează aprobarea bugetului proiectului și a cheltuielilor necesare pentru realizarea obiectivului de investitii tot ,,Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru-Insula de Agrement”.

Doamna Președinte de ședință Ionela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok. Vă mulțumesc, domnule primar. Prin urmare o să solicit avizele cumulat pentru proiectele 3 și 4.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectele de hotărâre nr. 3 și 4.

Doamna Președinte de ședință Ionela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectele 3 și 4.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dacă nu...dacă se poate, discuții, amendamente? Cristian Ghingheș.

Doamna Președinte de ședință Ionela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, vă rog să interveniți, domnule consilier.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, mulțumesc frumos. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc primarului Cosmin Necula ca-nțeles că aceste proiecte de mobilitate urbană sunt importante și trebuie demarate și duse mai departe. Este, din punctul meu de vedere, unul dintre plusurile mandatului său și dacă va depinde de mine cel puțin, mi-ar plăcea ca acesta să fie prezent și la viitoarele inaugurări ale acestor proiecte, pentru că sunt importante și au fost demarate, din punct de vedere birocratic, de dumnealui și asta...și am ținut să precizez acest aspect. Și numărul doi: cred că la articolul 5 din proiectul 4 ar trebui să facem totuși o modificare, deoarece acolo este precizat că: ”Se împuternicește domnul Cosmin Necula să semneze toate actele necesare” și n-ar fi mai util să înlocuim ”Domnul Cosmin Necula” cu ”Domnul Primar al Municipiului Bacău”, dat fiind faptul că într-o...nu știu, în 2-3 zile nu va mai fi domnul Necula primar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, aveți dreptate, propunerea dumneavoastră e pertinentă. Supunem la vot amendamentul ca în cele două proiecte...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Doar la 4, doar la 4 e problema asta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- ...să fie înlocuită sintagma ”Primarul Municipiului Cosmin Necula” cu ”Primarul Municipului Bacău”. Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

Absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru” amendamentul domnului consilier Cristian Ghingheș la proiectul nr. 4 a fost adoptat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem acum la vot proiectele 3 și 4, luându-se avizele pentru amândouă.

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

Absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru” proiectele de hotărâre nr. 3 și 4 au fost adoptate.

5 și 6. Se trece la punctele 5 și 6 ale ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la:

  • - proiectul de hotărâre nr. 5 privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare Creșa nr. 9” Cod SMIS 128049;

  • - proiectul de hotărâre nr. 6 privind aprobarea bugetului proiectului, conform Devizului General întocmit la faza Proiect Tehnic și contribuției proprii în proiect a UAT Municipiul Bacău pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare Creșa nr. 9”, Cod SMIS 128049.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA -Tratăm, de asemenea, proiectul 5 și 6, deoarece practic au același obiect.

Doamna Președinte de ședință Ionela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Așa este.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Este vorba, proiectul numărul 5, aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare Creșa nr. 9” și al doilea proiect este aprobarea bugetului proiectului, conform Devizului General întocmit la faza Proiect Tehnic și contribuției proprii în proiect a UAT Municipiul Bacău pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare Creșa nr. 9”.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Aviz favorabil pentru amândouă proiecte.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectele de hotărâre nr. 5 și 6.

Doamna Președinte de ședință Ionela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă sunt discuții asupra acestor proiecte? Nu sunt, atunci îl rog pe domnul secretar Ovidiu Popovici să supună la vot proiectele 5 și 6.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva la unul din aceste două proiecte, 5 și 6?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

Absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru” proiectele de hotărâre nr. 5 și 6 au fost adoptate.

7.Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ionela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA

pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a recursului formulat în Dosar nr.777/110/2019. Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- Este vorba de proiectul de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a recursului formulat în Dosar nr.777/110/2019. Este vorba de un dosar pe această componentă pe care noi am înființat-o împreună, a acestui impozit de 500% aplicat tuturor proprietarilor care nu-și îngrijesc propriile...În cazul acesta discutăm de RADET și ROMÂNIA FILM cu privire la tot ceea ce înseamnă obiectivele pe care dumnealor le au pe raza UAT Bacău. După cum știți, cinematografele din Bacău aflate în proprietatea acestei instituții sunt lăsate în paragină, noi ne judecăm cu acestea pentru aplicarea acelui impozit de 500%. Suntem în faza recursului în momentul de față.

Doamna Președinte de ședință Ionela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ  - Vă

mulțumesc, domnule primar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Ionela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă sunt discuții asupra acestui proiect de hotărâre? Constat că nu, atunci îl rog pe domnul secretar general Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre numărul 7.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

Absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc, domnule secretar. Dacă nu mai sunt alte discuții, declar ședința Consiliului Local, extraordinară de astăzi, închisă. Vă mulțumesc pentru participare și pentru colaborarea din acest mandat. Multă sănătate.

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice printr-o platformă on- line de videocoferință (Skype).

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

IONELA-CRISTINA BREAHNĂ-PRAVĂȚ    NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

Întocmit: Oana Adam