Proces verbal din 19.03.2020

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DIN 19.03.2020 OAR 12.00

ROMANIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 545040 din 09.07.2020

Încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 19.03.2020, ora 12.00.

Domnul Președinte de ședință Daniel Miclăuș-avem o problemă de procedură. La Comisia 5, deci nu avem avizul Comisiei 5, întrucât lipsește domnul Ștefan și domnul Ghingheș. Și doamna Pravăț. Dacă în următorul interval de timp, în 5 minute sau 10 minute, nu se prezintă un coleg de-al nostru, nu putem ține, păi nu, eu cu domnul Șova, nu putem ține ședința. A venit doamna Pravăț și domnul Botoi.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -are avize și Comisia 5. Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-da, atunci am depășit și acest impediment. Luați loc în sală, haideți să închidem ușa. Avem și cvorum. Haideți vă rog, luați loc în sală. Domnule secretar general, vă dau cuvântul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Bună ziua. În conformitate cu prevederile art.133(2), lit.”a” și art. 134(4) lit. ”a” din O.U.G. nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 813 din 18.03.2020, a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

În sală sunt prezenți un număr de 17 consilieri, ședința putându-și începe lucrările. Lipsesc: domnul consilier Cristian GHINGHEȘ, domnul Viceprimar Daniel-Ștefan DRAGOȘ și doamna consilier Maria-Raluca NĂSTASE.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule primar, aveți cuvântul pentru a da citire proiectului ordinii de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Sărut mâna, bună ziua. Această ședință este convocată de îndată, având un singur punct pe ordinea de zi, modificarea HCL nr.20 din 19.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiții pe anul 2020.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-supunem la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

Email: contactprimarie@primariabacau.ro Tel: +40 (234) 581849  • Fax: +40 (234) 588757

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

absent

TOTAL

17

-

-

Cu de 17 voturi pentru a fost aprobată ordinea de zi.

Domnule secretar general, vă rog să aduceți la cunoștința consilierilor locali, dacă există vreun impediment în ceea ce privește desfășurarea acestei ședințe și să aduceți la cunoștință prevederile legale cu privire la starea de incompatibilitate sau conflict de interese. Aveți cuvântul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Întreb domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi? Dacă există astfel de situații, rog domnii consilieri să anunțe.

Nu există astfel de situații, vă rog frumos, domnul președinte.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-da, vă mulțumesc. Vă rog să ne comunicați, domnule secretar general, modalitatea de vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -este vot direct, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-atunci să supunem la vot direct și cu ce majoritate se adoptă acest proiect de hotărâre?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -majoritate absolută, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-maioritate absolută. Vă mulțumesc. Să supunem la vot modalitatea de vot. Este vot deschis, în accepțiunea Codului administrativ. L-ați auzit și pe domnul secretar general, se adoptă acest proiect, cu majoritate absolută.

Cine este pentru? Doamna Dinu?

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

absent

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru modalitatea de vot a fost aprobată.

Domnul primar, vă rog, să dați citire expunerii de motive.

1.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Miclăuș Daniel dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.20 din 19.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiții pe anul 2020 și următorii trei ani ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator -’ DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, vin în fața dumneavoastră cu prezentul proiect de hotărâre, dar să vă fac un mic preambul al acestui proiect. Și am să vă dau citire adresei din 16.03.2020 primită la ora 5.38, post meridian din partea Instituției Prefectului.

„Urmare apariției de noi cazuri cu infecție de corona virus Covit 19 în România, amenințărilor de extindere a epidemiei, vă adresăm rugămintea de a identifica la nivelul unității administrativ-teritoriale pe care o conduceți, toate persoanele vârstnice, nevoile igienico-sanitare medicale, de asistență socială ale acestora, precum și modalitățile și mijloacele de care dispuneți în conformitate cu competențele care vă sunt conferite de lege, pentru a veni în sprijinul lor în ceea ce privește asigurarea traiului”.

Doamnelor și domnilor consilieri locali, la nivelul municipiului Bacău, se află un număr de cca. 40.000 de pensionari, din care 19.888 de pensionari sunt cu pensii și venituri mici, fapt pentru care am venit în fața dumneavoastră cu solicitarea de alocare financiară, pe care să o cheltuim în felul următor. Vă precizez faptul că la bază se află și Hotărârea Comitetului Local de Situații de Urgență, care a solicitat aceste aspecte și solicitarea Instituției Prefectului, asigurarea traiului, să venim în sprijinul în ceea ce privește asigurarea traiului. Ne gândim, cu prioritate, să intervenim la acele persoane având peste, persoane vârstnice, având venituri mici, vă repet sunt cele, în primă etapă, cele 19.888 de persoane, cărora să le asigurăm un pachet minimal de trai. Pachetul minimal însemnând 2 kg de făină, 2 kg de zahăr, 2 kg de ulei, 2 kg de orez, un pachet de cca 8 kg, care să poată fi utilizat în caz de nevoie, în caz de, în cazul în care aceștia nu mai au aceste posibilități. În contextul în care dumneavoastră veți aproba prezentul proiect de hotărâre, suma de 1,5 milioane lei va fi destinată alocării achiziției acestor produse alimentare, produse alimentare care vor fi distribuite de peste 100 de angajați ai municipalității împreună, însemnând aici Direcție de Asistență Socială, Poliția Locală, Primăria Bacău, împreună cu asociații și voluntari. Deja am luat legătura cu, și mi s-a confirmat participarea la această formulă de voluntariat, Asociația F.S.C. împreună cu voluntari și mijloace logistice, Asociația ASCORA, Asociația Ortodoxă ASCORA, Asociația Acțiunea Catolică, Școala Post Sanitară Sanity, Crucea Roșie și vom face solicitarea pentru absolut toți voluntarii din orașul nostru, să ni se alăture la acest tip de acțiune.

Practic, noi în urma achiziției acestor produse, le vom pune în pungi speciale, care să reziste la greutate de peste 7 kg și prin intermediul angajaților municipalității și prin intermediul voluntarilor care ni se alătură, vom face această distribuție nominală către persoanele aflate în zona de risc.

De asemenea, această infrastructură pe care o creăm va beneficia de un număr de 10 linii de telefon, dedicate exclusiv persoanelor vârstnice de toate categoriile, în cazul în care acestea au nevoie, noi să putem interveni. Intervenția noastră se poate referi inclusiv la persoanele care au venituri suficiente, dar care din diverse motive, nu pot să-și facă cumpărăturile sau nu au medicația cum s-o obțină și atunci noi să putem interveni. Aceasta este o parte din solicitarea financiară pe care o avem către dumneavoastră, pe de o parte, pe de altă parte avem solicitare financiară pentru completarea sumelor necesare containerelor metalice, pe care le amplasăm în momentul de față la Baza Letea.

Vă stăm la dispoziție pentru orice fel de întrebări.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -întâi să luăm avizele comisiilor de specialitate.

Doamna Ionela Cristina Breahnă-Pravăț?

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-nefavorabil, Comisia 1.

Comisia 2, doamna Enula Pricopoaea?

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA-favorabil.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-favorabil Comisia 2.

Comisia 3, doamna Doina Dragomir?

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR-favorabil.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-favorabil, da?

Domnul Stan, Comisia 4?

Domnul Consilier Gabriel STAN-favorabil.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-domnul consilier Sova? Domnul Consilier Laur GÂȚU-ȘOVA-nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-nefavorabil la Comisia juridică.

Înscrieri la cuvânt. Doamna Cristina Pravăț, domnul Bîrzu, doamna Dinu și domnul Scripăț, da? Și domnul Huluță.

Doamna Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț Ionela, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-bună ziua, tuturor. Cred că realizăm cu toții că suntem în război cu o pandemie astăzi, nu cu un episod. Prin urmare, trebuie identificate cele mai corecte și potrivite măsuri pentru a susține, pe de o parte, grupul vulnerabil în fața flagelului, un grup vulnerabil determinat după criterii extrem de bine fundamentate, nu după criterii care vizează strict cuantumul pensiei.

Pe de altă parte, suntem în fața unui episod în care trebuie să identificăm cele mai corecte măsuri pentru a susține pe cei aflați în linia întâi. Pentru a susține, pe de altă parte persoanele active, pentru a susține intreprinzătorii, pentru că dacă nu ne îndreptăm atenția astăzi, asupra acestora, vom fi în situația în care nu vom mai deține la nivel local și la nivel național resursele necesare implementării unor programe sociale pentru susținerea vârstnicilor și altor persoane care beneficiază la acest moment, în mod legal, de programe sociale.

Prin urmare, trebuie avută în vedere dotarea municipiului cu echipamente de protecție pentru grupul, repet, care este cel mai vulnerabil în fața flagelului. Trebuie avut în vedere și grupul politic P.S.D. al consilierilor locali susține acordarea de stimulente financiare, acordarea unei susțineri financiare prin vouchere valorice, pentru că nevoile fiecărei persoane, nevoile fiecărei familii sunt extrem de variate. Nu putem încadra în aceeași categorie nevoile fiecărei persoane vârstnice. Prin urmare, susținem...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-mă scuzați un pic, doamna Pravăț, vă întrerup un pic. Să înțeleg că formulați un amendament?

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-termin imediat.

O să formulăm și un amendament.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-păi nu, nu, dacă nu formulați un amendament, n-are legătură cu proiectul.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-imediat. Am zis așa, că în forma prezentată, proiectul de hotărâre...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-atunci aștept un amendament. Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-proiectul de hotărâre propune acordarea de alimente și alte produse de igienă. Probabil foarte multe persoane vârstnice și-au făcut stocuri pe două-trei luni. Știm foarte bine că supermarket-urile au fost luate cu asalt. Probabil unii dintre aceștia nu mai dețin lichidități pentru achiziționarea de medicamente sau de alte produse. Repet, îi putem susține prin vouchere valorice. Pentru că nevoile lor sunt extrem de variate.

Pe de altă parte, nu uitați de cei care astăzi sau mâine , nu vor mai avea serviciu.

Repet, ei sunt cei, populația activă, este cea care va susține persoanele vârstnice, copii și alte persoane care beneficiază la momentul acesta de programe sociale.

Pe de altă parte ,așteptam, sau așteptăm în regim de urgență o ședință, în care să avem pe masă măsuri concrete cu privire la dotarea și amenajarea etajelor 4 și 5 de la Spitalul Municipal, astfel încât să putem acorda asistență socială, asistență medicală, pardon, bolnavilor sau potențialilor bolnavi sau potențialelor persoane infectate cu corona virus. Așteptăm o fundamentare corectă a grupului vulnerabil. Repet, nu după cuantumul pensiei fundamentăm grupul vulnerabil în fața flagelului în municipiul Bacău și la nivel național.

Prin urmare, grupul politic P.S.D. nu susține proiectul în forma prezentată. Nu susține acordarea de zahăr și făină, ci acordarea, repet, de vouchere valorice, care să răspundă nevoilor concrete și variate ale fiecărei persoane vârstnice sau ale altor persoane din grupul vulnerabil. Repet, după ce determinăm corect acest grup vulnerabil. Mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-deci, imediat o să-i dau cuvântul domnului primar, pentru că pe el îl vizează în mod direct. Deci, dumneavoastră n-ați formulat un amendament. Ați exprimat o opinie.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-am exprimat opinia grupului politic P.S.D. cu privire la forma proiectului prezentată astăzi.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-deci nu este un amendament, că putem să facem. Deci, nu sunteți de acord cu proiectul, am înțeles.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-nu în forma prezentată astăzi.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- sunteți de acord cu acordarea unor vouchere valorice, dar fără să formulați un amendament, nu prezentați și o soluție. Vă rog, domnule primar, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-asta-i părerea dumneavoastră. Proiectul trebuie refăcut din temelii.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-deci, aveți cuvântul, domnule primar. Vă atrag atenția, doamna Pravăț, că eu vă dau cuvântul. Vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA-doamnelor și domnilor consilieri locali, am rugămintea să ieșim o dată, pentru numele lui Dumnezeu, din logica de campanie electorală. Avem o solicitare din partea domnului Prefect care scrie negru pe alb, asigurarea traiului, sprijinul lor în ceea ce privește asigurarea traiului. Ăsta este un element.

  • 2. Acest pachet minim de subzistență este oferit pentru ca aceste persoane să nu mai iasă din casă, sunt exact grupul de țintă maxim, așa cum este identificat el de către specialiști în domeniu, specialiștii naționali, nu pe plan local.

  • 3. Nu-i vorba de vouchere, nu-i vorba de bani, da, că le oferim vouchere sau le oferim produse, voucherele astea cum se prelucrează la farmacie, să zic , avem vreun protocol, vreo discuție? Nu. Unde te duci cu aceste vouchere valorice în momentul de față? Adică, tot ieși din casă, tot te duci și stai la coadă și tot nu întrerupi acest circuit.

  • 4. Acest proiect este un proiect al întregului oraș și vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră, consilierii locali, să veniți să participați la această acțiune de distribuție. În speranța în care, achizițiile de materiale pe care nu municipalitatea ar fi trebuit să le facă, dar pe care le face, mă refer la 40.000 de măști, 40.000 de mănuși, vă vom echipa cu aceste echipamente, cum vom echipa și voluntarii și angajații din Poliția Locală și din toată primăria, pentru a merge la aceste persoane. Pachetul minim de subzistență, înseamnă posibilitatea pe care o oferi unui om să se descurce, sau unei familii să se descurce o perioadă de timp, fără a ieși din casă. Nu avem noi o evidență clară, la ce stocuri și-au făcut sau nu și-au făcut persoanele vârstnice.

  • 5. Persoanele vârstnice sunt considerate categoria de risc max imă, în categoria de risc maxim.

  • 6. Cu privire la mijloacele concrete sau modalitățile concrete prin care municipalitatea Bacău a intervenit deja în această luptă, cred că este cel puțin injust să spui că nu s-a făcut nimic sau că s-a făcut prea puțin.

Vă repet, discutăm în momentul de față de amenajarea completă a Bazei Letea pentru cazare medicală. Deja a început montarea containerelor acolo. Discutăm de dezinfecția spațiilor publice, a instituțiilor publice. Discutăm de alocarea către persoanele vârstnice singure, a pachetelor de igienă și verificarea tuturor celor pe care le avem în evidență. Discutăm de alocările pe care le-am făcut cu toate echipamentele pe care le-am avut la dispoziție către Spitalul Județean de Urgență, 9 paturi de A.T.I., monitoare, ventilatoare. În momentul de față, v-am zis, facem achiziție pentru 40.000 de măști, 40.000 de mănuși. Substanțele de dezinfecție sunt în momentul de față la frecfența pe care o avem, ne asigură undeva la 6 luni. Nu se poate spune, mai mult decât atât, că s-a atins și subiectul Spitalul Municipal și chiar vreau să vă informez cu privire la acest aspect.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-chiar vă rog, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA-să fie foarte clar pentru toată lumea și să ieșim din logica electorală. Proiectul actual al Spitalului Municipal era legat de complementarizarea cu Spitalul Județean. În momentul de față, acel proiect s-a oprit. Toată reproiectarea și tot raționamentul din acest moment se îndreaptă spre crearea spațiilor de cazare medicală pentru etajul 4 și 5. Discuțiile au început de luni, alături de noi a venit și domnul arhitect Crețu, care partcipă și știe exact care sunt situațiile și în momentul de față discutăm de patru probleme pe care le are acest spital. Discutăm de instalațiile electrice și curent slab, discutăm de sistemele de ventilație, discutăm de fluidele medicale, discutăm de canalizare și de apă. Nu discutăm doar de o încăpere pe care sau niște încăperi pe care trebuie să le dăm noi cu var. S-au identificat toți specialiștii, echipele de la spitalul, care acționează în momentul de față pe Spitalul Municipal. Astăzi după amiază trebuie să vină cu primele soluții, soluțiile pe care le-am identificat în momentul de față sunt legate în special de ceea ce înseamnă componenta de ventilație. De ce de componenta de ventilație, pentru că e cea mai importantă pentru funcționare. Se poate spune într-un mod profan, bun dar ce spitalul județean, are ventilație?

Nu, n-are ventilație de genul acesta. Dar în Spitalul Municipal, așa cum este el proiectat, absolut toate geamurile sunt închise ermetic, fără posibilitatea de deschidere. Asta înseamnă că aceste sisteme, acest spital nu poate funcționa decât cu o ventilație din zona externă și pe baza unei centrale de ventilație. Specialiștii lucrează și în momentul de față la toată această componentă de proiectare pentru pornirea și pentru funcționalizarea acestor sisteme care sunt amplasate, dar nu sunt suficient conectate și nu sunt complete.

Am avut întâlniri împreună cu reprezentantul consiliului județean, cu președintele consiliului județean, cu administratorul public, împreună cu prefectul. Nu se poate spune că la Spitalul Municipal nu se lucrează. În momentul în care, proiectarea vine cu aceste soluții clare și sunt multe ore de discuții și de verificare a planșelor și a tuturor componentelor de proiectare pentru a se ajunge la etapa de construcție. Asta este realitatea pe Spitalul Municipal în momentul de față. Și vă poate confirma inclusiv domnul arhitect, care a înțeles mult mai bine tehnic, decât v-am prezentat eu.

Revenim la proiectul nostru.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule primar, haideți să nu trecem en passant, pentru că problema Spitalului Municipal ne interesează pe noi toți.

Domnul Primar Cosmin NECULA-vă rog.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -eu apreciez orice apel, indiferent din partea cui, cărei persoane este adresat, mă refer la solidaritate și la nepolitizarea acestu subiect. Nu vreau să trecem en passant peste problema Spitalului Municipal. De ce?

Întâi ne interesează pe noi toți dacă avem fonduri suficiente pentru continuarea lucrărilor la Spitalul Municipal. Și aici am să-l întreb pe domnul administrator public ca să ne lămurească cu ce fonduri....

Domnul Primar Cosmin NECULA-vă explic eu.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-sau domnule primar, noi știm în mare, dar vreau să ne spuneți câți avem în visteria primăriei, bani alocați cu destinație specială?

Domnul Primar Cosmin NECULA-vă spun eu.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-și dacă avem și un credit pe care putem să-l fructificăm pentru continuarea lucrărilor? Aștept răspuns.

Domnul Primar Cosmin NECULA-deci, în momentul, pe proiectul inițial, pe care am început noi toate aceste demersuri de proiectare, restul de executat a fost evaluat undeva la cca. 40 de milioane lei. În momentul de față, la dispoziția municipalității se află suma de 7,7 milioane lei, din bani alocați de către Guvernul Ponta în 2013 și un credit de 12 milioane lei. În momentul în care începem discuția reproiectării pe acest, pentru a efectua efectiv, pentru a efectua doar spațiile de cazare pe 4 și 5, cazare medicală și tot ce înseamnă componentă medicală, începem cu acești bani. Consiliul județean, prin vocea președintelui și prin vocea administratorului public, au menționat și la fiecare întâlnire, ultima întâlnire am avut-o ieri, au reiterat faptul că vor veni să susțină cu peste 50-60% sau cât va fi nevoie. Discuția pe care o avem în momentul de față, nu vă putem comunica o cifră completă, cât ne-ar costa acest proiect acum, pentru modificarea și alocarea spațiilor pentru cazare acum pentru lupta împotriva corona virusului. Nu putem face acest lucru până în momentul în care, în cursul zilei de astăzi, mâine, arhitecții, proiectanții nu ne vor veni cu acele zone de deviz estimativ. Dar noi, în momentul de față avem posibilitatea să începem lucrările.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-am înțeles. Deci, 40 milioane lei, ca să fie...

Domnul Primar Cosmin NECULA-în vechiul proiect.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-eu din ce știu, știam de 7,3 milioane lei, pentru că s-au luat 3 milioane lei...

Domnul Primar Cosmin NECULA-7,7.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-7,7 și atunci haideți să nu trecem peste creditul acesta. Știu că este la C.E.C. și poate fi trasă această sumă de 12 milioane, o văd și pe doamna de la contabilitate, până când, domnule primar? Eu știam...

Până la sfârșitul anului 2020? Eu știam de luna iunie, dacă nu mă înșel? Știu că a fost la...

Domnul Romică CHINDRUȘ-la insulă a fost.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-la insulă sunt? Deci avem la dispoziție acești bani, 12 milioane cu 7,7 și anul următor ? Sigur?

Domnul Primar Cosmin NECULA-da, întrebați-i și pe colegii mei.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-atunci avem 19,7 milioane de lei la dispoziție, da?

Dumneavoastră ați spus că 40 milioane de lei sunt necesari.

Domnul Primar Cosmin NECULA-în contextul vechiului proiect.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-obiectivul de investiții Spitalul Municipal. Și atunci, practic, noi am avea jumătate din acești bani, automat consiliul județean și-a manifestat dorința, prin vocea președintelui consiliului județean, să aloce 60%, cred că nu va fi nevoie de 60%, va fi nevoie de 50% pe vechiul obiectiv. Da? Actualul obiectiv, actualul obiectiv.

Acum, ok, domnule primar, lămuriți-ne un pic cu etajul 4 și 5. De ce nu s-ar putea, dacă tot suntem în această situație, de ce n-am putea face întreg obiectivul Spitalului Municipal? Și ne rezumăm doar la etajele 4 și 5? Vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA-etajele 4 și 5 și vă invit și pe dumneavoastră și invit tot consiliul local să viziteze obiectivul spitalului.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-mă scuzați, chiar era o rugăminte pentru că am văzut multe discuții și am văzut adevărate pelerinaje pe la Spitalul Municipal și până în momentul de față, noi consilierii locali, cu excepția domnul cred că a domnului arhitect Crețu, pe care-l felicit pentru inițiativă, nu am călcat în Spitalul Municipal și nu mi se pare normal deloc. Obiectivul Spitalului Muncipal ne privește în primul rând...

Domnul Primar Cosmin NECULA-dar nici nu ați solicitat.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-nu,noi tot am discutat, dar haideți să trecem, dumneavoastră spuneați, ați făcut un apel să ieșim din zona politică, haideți să trecem de acest impediment și haideți, cum se zice, să punem mână de la mână și să finalizăm o dată Spitalul Municipal. Pentru că am văzut că sunt fonduri. Deci sunt fonduri pentru Spitalul Municipal. Să fie clar pentru toată lumea. Deci, bani avem. Noi tot vorbim de proiectare și chiar sunt curios, domnule primar, să ne spuneți ce soluție aveți, că ne-am săturat de proiectare, proiectare. Haideți să facem o dată. Avem oameni de afaceri în Bacău, avem instalatori, avem faianțari, zugravi, nu știu, acum ne-ați spus de sistem de ventilație. Păi haideți să vedem, contactăm o firmă, poate ne și donează acest sistem de ventilație.

Domnul Primar Cosmin NECULA-că dacă mă lăsați să vă explic...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-o să vorbim în fiecare zi, vă las, o să vorbim în fiecare zi de sistem de ventilație, de proiectare și spitalul...

Domnul Primar Cosmin NECULA-dacă puneți în continuare întrebări retorice, politicianiste...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule primar, spitalul putea fi finalizat în mandatul dumneavoastră?

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu putea fi.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-ba da, putea fi finalizat.

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu putea fi finalizat.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-ba da, putea fi finalizat. Vă închipuiți astăzi...

Domnul Primar Cosmin NECULA-faceți campanie electorală, dacă ați găsit acum...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-vă închipuiți astăzi dacă aveam spitalul Municipal finalizat?

Domnul Primar Cosmin NECULA-vă închipuiți că nu se putea?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -pentru că n-ați ieșit din logica de campanie, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu puteți să vă bateți joc!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-cum avem bani și spitalul nu-i gata?

Domnul Primar Cosmin NECULA- dumneavoastră credeți că oamenii vă cred?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-cum să nu ne creadă!

Domnul Primar Cosmin NECULA-dumneavoastră credeți că sunteți credibil?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-păi dacă aveam Spitalul

Municipal la ora asta? Vă ascundeți după tot felul de pretexte.

Domnul Primar Cosmin NECULA- vorbiți ca să vă auziți vorbind.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-vă zic eu. Deci, nu avem cabluri, nu avem prize de împământat, nu avem nu știu ce, deci vă ascundeți în spatele acestor pretexte, domnule primar, în condițiile....

Domnul Primar Cosmin NECULA-stimate domn,...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-în condițiile în care dumneavoastră nu vreți să finalizăm...

Domnul Primar Cosmin NECULA-stimate domn, bateți câmpii, domnule consilier. Alo, domnule președinte, ieșiți din campanie electorală!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule primar, dar nu țipați la mine!

Domnul Primar Cosmin NECULA-ce faceți, mă scoateți cu Poliția?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-haideți să terminăm spitalul, domnule primar!

Domnul Primar Cosmin NECULA-oprește-te domnule, din tot felul de perorații eronate!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-păi nu, căutați tot felul de pretexte, că ne mințiți pe față...

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu-s pretexte!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- proiectăm, proiectăm...

Domnule, ne așteaptă vremuri grele. Știți și dumneavoastră chestiunea asta.

Domnul Primar Cosmin NECULA -domnule, dacă tu habar n-ai ce-i aia proiectare !

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-dar eu vă vorbesc cu dumneavoastră, da?

Domnule comandant al Poliției Locale, sunteți în sală?

Domnul Primar Cosmin NECULA-ia vă rog, scoteți-mă afară! Ia, vă rog! Vă rog!                                                    w

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule primar, domnule primar, mă ascultați un pic?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-hai, hai, oleacă de decență!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule secretar general, ..

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnule președinte, puțină decență! Puțină decență!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule secretar, stați un pic, dar nu mi se pare normal...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnule președinte, puțină decență!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-țara arde și baba se piaptănă!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnule președinte...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Spitalul Municipal putea fi gata până acum. Avem bani, avem tot ce ne trebuie!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnule președinte!

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnule, nu mai țipați în microfon. Stați să vă explic.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule secretar general...

Domnul Primar Cosmin NECULA-dați-l afară și pe el!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-păi, de ce să-l dau afară?

Domnul Primar Cosmin NECULA-păi nu, dacă ne demonstrați că ești puternic?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-ei, sunt puternic?!

Domnul Primar Cosmin NECULA -faceți campanie electorală în continuare!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- dar dumneavoastră, când spun colegii de la P.S.D. sau de la P.N.L., vin cu orice sau, sau domnul Viziteu când a venit data trecută, domnule, dacă orice vorbim este într-o cheie politică. Nu este. Sunt revoltat, de ce? Pentru că putea fi finalizat acest Spitalul Municipal! Haideți să-l facem odată!

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu putea, domnule consilier! Nu putea. Eu înțeleg că vă pricepeți la toate, dar la inginerie, nu.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-ei, nu putea! Nu faci un spital de la zero, clădirea este în picioare. Clădirea este în picioare! Haideți să facem un apel..

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnule, bateți câmpii!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-haideți să ne calmăm, haideți să facem un apel, la oamenii de afaceri, la specialiștii din municipiul Bacău...

Domnul Primar Cosmin NECULA-calmați-vă! Dar vreți să explic ce se întâmplă acolo?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-păi, explicați-ne!

Domnul Primar Cosmin NECULA-păi da, bun.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-că până acum numai proiectare am auzit! De la începutul mandatului dumneavoastră numai proiectare. M-am săturat de proiectări!

Domnul Primar Cosmin NECULA-haideți, să vă explic ceva. Ca să facem proiectul, trebuie proiectare.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-haideți să facem ceva concret! Haideți să punem mână de la mână după ședință, să mergem la spital să vedem!

Domnul Primar Cosmin NECULA-păi sunteți un pic defazat, au fost colegii dumneavoastră, n-ați mai apucat să vă suiți în trenul ăsta electoral!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-da, tot proiectare, tot proiectare!

Domnul Primar Cosmin NECULA-ați uitat trenul ăsta electoral!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-haideți,vă rog, aveți cuvântul și spuneți-ne părerea dumneavoastră. Dar nu cu proiectare, concret.

Domnul Primar Cosmin NECULA-stimate domn, eu înțeleg că suntem amândoi juriști, dar ca să înțelegeți și dumneavoastră că orice proiect, orice obiectiv investițional pe care vrei să-l faci, trebuie să-l proiectezi. Fără proiect, nu poți să faci nimic. Nu-i ca la noi, la Facultatea de Drept, te-apuci și scrii ce-ți trece prin cap și spui pe unde poți.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-dar este proiectat, este fac ut, domnule primar!

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu este proiectat nimic.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- este clădirea în picioare, domnule, nu vorbim de...

Domnul Primar Cosmin NECULA-încurcați iar borcanele!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule, la desene vă pricepeți!

Domnul Primar Cosmin NECULA-încurcați borcanele!

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-domnule președinte, era proiectat în sistemul...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-v-am dat cuvântul? Vă dau cuvântul, că v-ați înscris la cuvânt.

Vă rog, domnule primar, răspundeți!

Hideți să trecem mai departe și să vorbim de Spitalul Municipal.

(Nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului).

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-atunci hai să nu mai vorbim nimic, suntem în campanie electorală! Atunci, haideți cum? Păi cum? Domnule Huluță, spuneți-ne nouă, dați-i un microfon, spuneți-ne cum să finalizăm Spitalul Municipal?

(Nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului).

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-dați-i un microfon.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-dacă spitalul era acuma gata, nu băgați corona virus în spital. Se poate băga acum corona virus la etajele 4 și 5, pentru că celelalte nu funcționează. Sistemul vechi care era proiectat, era să fie de sine stătător. Vă spun în cunoștință de cauză.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-văd că cunoașteți foarte bine aspectele, mai puțin la Casa de Cultură care stă în dărăpănătură.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-domnule președinte, tot din cauza politicului. Problema este...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-a dumneavoastră ce sunteti, domnule Huluță?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-domnule președinte,...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-nu sunteți om politic? Când vă aud, că politic!

Și eu sunt om politic și dumneavoastră sunteți om politic!

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-eu nu sunt președintele țării și nici prim ministru.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-o dăm pe președintele țării!

Din cauza președintelui țării, nu-i gata Casa de Cultură!

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-domnule președinte, ascultați-mă un pic, spitalul când a fost proiectat a fost proiectat să se numească Spital Municipal. Când și-au dat seama că este o eroare, după 12 ani, au zis că acest spital trebuie să facă parte integrală din spitalul județean.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-integrantă.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-integrantă, vă mulțumesc. În momentul... Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-s-a înscris la cuvânt, dar era...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-domnule președinte, în momentul în care...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-vă rog să sintetizați.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-domnule președinte, în momentul în care acum s-a hotărât să facă parte integrantă din spitalul județean, trebuie o altă proiectare pentru noile circuite în noile condiții. La aceasta se referă domnul primar.

Acum, eu ziceam, că ne-am abătut de la acest subiect, de asta spun că e campanie electorală, să vedem...

Domnul Primar Cosmin NECULA-șantajat primarul că n-a făcut spitalul, asta-i! Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-nu este campanie electorală. Din câte știu eu, nu-i campanie electorală.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-când este gata intr-adevăr să fie pregătit pentru această criză a corona virus. Vă mulțumesc!

Domnul Primar Cosmin NECULA-dați-mi cuvântul să vă explic, totuși tehnic ce se întâmplă.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-aveți cuvântul, domnule primar. Aveți cuvântul domnule primar, vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA-mulțumesc. Oameni buni, haideți să reluăm de la capăt proiectul, poate înțelegeți odată pentru totdeauna și inginerește, că asta e, trebuie să înțelegem. În anul 2014 acest proiect era oprit. S-a oprit în anul 2014. În anul 2016, când am ajuns primar și dumneavoastră consilieri locali, a trebuit să ne judecăm și prin intermediul executorului judecătoresc, în noiembrie 2016 am putut să ne luăm spitalul înapoi, să-l luăm ca și obiectiv investițional să-l luăm înapoi, să-l evaluăm și să-l recepționăm. Deci, repet prin intermediul executorului judecătoresc. Din anul 2017 ne-am asociat cu consiliul județean în primăvară, pentru a realiza acest obiectiv comun, pentru toți cetățenii municipiului și județului Bacău. Din momentul asocierii, am început studiile cu Școala Națională de Sănătate Publică, de pe lângă Ministerul Sănătății, care să ne spună dacă este posibil și ne-au zis, da, în urma unui studiu care a durat 4 luni de zile, ne-au spus, da, așa-i. După ce am terminat acest studiu am mers cu acest proiect la Direcția de Sănătate Publică. Direcția de Sănătate Publică a verificat proiectul și în noiembrie 2017, ne-au spus da, este ok. De-acolo am plecat împreună cu președintele consiliului județean, managerul spitalului județean și administratorul public la Ministerul Sănătății. Și la Guvernul Rămâniei s-a blocat acest proiect de complementarizare. Nu am stat pe loc. Am zis în felul următor, atâta timp cât Direcția de Sănătate Publică, adică reprezentantul Ministerului Sănătății ne-a dat avizul pe acest tip de proiect, începem scoaterea la licitație a proiectării noului complex, pentru că sunt alte circuite și-i complet schimbat. Logica este complet schimbată. Am stat în licitație 8 luni de zile, din cauza A.N .A.P.-ului, 8 luni de zile, până s-a decis cine este acest proiectant. Și am ajuns în anul 2019. Când s-a semnat contractul în toamna lui 2019 cu acel concern româno-italian, care a început reproiectarea. În luna aprilie-mai ar fi trebuit să fie finalizat acest proiect de complementarizare, pentru a începe execuția. În momentul de față am sistat acel proiect. Vă dau un exemplu. Pe etajul 3 putea să fie Secția de cardiologie, putea să fie cu totul alt tip de componente medicale. Am oprit acest tip de proiect, ne-am uitat care sunt cele două etaje, cele mai aproape de a fi finalizate și am zis bun, haideți să reproiectăm în așa fel încât să le avem la dispoziție pentru pacienții care au nevoi acum. Deci pentru tipul acesta de intervenții.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-da, dar în consiliul local nu ați venit cu astfel de propunere, eu am văzut numai pe facebook și în comunicate oficiale.

Domnul Primar Cosmin NECULA-dar nu aveam de ce să vin în consiliu local.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule primar, dumneavoastră hotărâți discreționar oprirea unui proiect, nu ne întrebați, pe noi nu ne băgați în seamă, ca idee și noi avem o nevoie stringentă acuma.

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnul Crețu, am fost împreună?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-numai un pic, numai un pic. Domnul Primar Cosmin NECULA-am văzut, am discutat...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-numai un pic, pot să-mi spun și eu punctul de vedere? Sunt președinte de ședință, asta este, trebuie să mai vorbesc și eu un pic.

Domnul Primar Cosmin NECULA-sau numai dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-păi nu, am vorbit până acum?

Chiar m-am rezumat la condus ședința.

Domnul Primar Cosmin NECULA-și ați țipat la mine, în consiliu.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-ba n-am țipat, ba din contră, dumneavoastră ați țipat la mine și ați folosit și un limbaj neadecvat, dar nu mai contează. Chiar vă rog, puteți să folosiți astăzi, dar haideți să găsim soluții pentru Spitalul Municipal. Sincer, mă interesează. Și haideți să venim cu soluții concrete. Am înțeles, etajul 4, 5. Dar haideți de ce nu putem face tot, să profităm de acest moment...

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnule președinte,..

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-avem o stare de urgență...

Domnul Primar Cosmin NECULA-păi, vă explic acum.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-păi, haideți, vă rog. Veniți cu soluții concrete, că m-am săturat de proiectări și reproiectări.

Domnul Primar Cosmin NECULA-n-ați înțeles.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -am înțeles perfect. Bun, etajul 4 și 5. Putem să finalizăm obiectivul de investiții Spitalul Municipal anul acesta de exemplu? Să profităm de această situație de urgență și să-l facem?

Domnul Primar Cosmin NECULA-noi discutăm în momentul de față, noi nu suntem în etapa în care am văzut că a răsărit consiliul județean să-și dea cu părerea și noi ne suim repede pe situație și le luăm banii să ne facem noi spitalul nostru. Nu. Nu asta-i teoria.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-să facem o treabă gospodărească.

Domnul Primar Cosmin NECULA-teoria este să facem...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-să rezolvăm problema stringentă acum ce ne doare și să profităm de această situațieși să finalizăm o dată, că de 4 ani tot facem.

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnule președinte, noi trebuie să facem pentru acest tip de intervenție acum. Pentru acest tip de pacienți. Vă rog să înțelegeți și să nu amenstecăm borcanele. Una este proiectul privind complementarizarea cu spitalul județean...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-am înțeles, la etajul 4 și 5.

Spuneți concret ce trebuie făcut, domnule primar? Concret?

Domnul Primar Cosmin NECULA-v-am mai zis concret.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-paturile, paturile, le-am dat la spitalul județean.

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnule, mă lăsați să vă explic?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-uitați, ne-a mai spus și domnul Scripăț la o ședință anterioară, asta m-aș fi așteptat astăzi, să avem pe ordinea de zi. Domnul Primar Cosmin NECULA-ce să aveți?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-achiziționare de echipamente.

Cu ce, la etajul 4 și 5 ce punem făină și ulei?

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnule președinte, vreți să vă opriți o secundă, să vă pot explica, să înțelegeți?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-păi explicați-ne concret.

Domnul Primar Cosmin NECULA-concret vă explic, dar dumneavoastră am senzația că nu înțelegeți tehnic...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-înțeleg foarte bine. Păi spuneți exact, etajul 4 și 5 ce trebuie făcut?

Domnul Primar Cosmin NECULA-păi, vă mai spun o dată.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-cabluri, prize,sistem de ventilație?

Domnul Primar Cosmin NECULA-deci, domnul, domnul...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-deci, stați un pic, personalul medical îl avem? Echipamente medicale avem?

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnule președinte, vreți să faceți ce?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-vreau să ne lămuriți astăzi, ca să plecăm lămuriți de aici.

Domnul Primar Cosmin NECULA-păi lăsați-mă să vă explic.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-și concret.

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnule președinte, haideți să vă mai explic o dată.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-și să ieșim din logica de campanie. Vă rog concret.

Domnul Primar Cosmin NECULA-vă mai explic o dată. Pentru funcționarea sistemelor la etajele 4 și 5 avem nevoie de 4 componente principale.

1.Curentul electric și curenți slabi. Asta nu înseamnă două prize.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-ați zis sistem de ventilație, mi-am notat.

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu înseamnă două prize și un fir.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-așa. În cât timp se pot face?

Domnul Primar Cosmin NECULA-ascultați-mă puțin, domnule președinte, nu suntem la parchet aici.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-spuneți, domnule primar.

Spuneți, domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA-păi, asculatați-mă.

2.Sistem de ventilație. Sistemul de ventilație nu este ca o centrală de-a dumneavoastră de acasă. Sunt niște centrale de dimensiuni mari, Lenox, americane, care în momentul de față nu au toate componentele funcționale. Se verifică chillerele, se verifică ventilatoarele și traseele de ventilație. Sunt mii de trasee. Sunt kilometri de conductă.

3.Sistemul de canalizare și apă nu este făcut în momentul de față și se lucrează la proiectare pentru a se conecta doar pentru aceste sisteme.

4.Fluidele medicale și instalațiile de oxigen.

Toate aceste componente se lucrează. Eu nu sunt nici inginer, nici arhitect și dumneavoastră să mă luați pe mine ca la parchet să-mi spuneți...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-dar nu v-am luat, domnule primar. Concret, dumneavoastră ne spuneți o poezie, de 4 ani tot v -am auzit cu poeziile astea.

Domnul Primar Cosmin NECULA-vai de capul meu!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-haideți să facem concret. După ședință, haideți să mergem să ne explicați...

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnule Crețu, vă rog din suflet, ia mai explicați-le și dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-da, domnule Crețu, luminați-mă, luminați-ne, că domnul primar....

Domnul Primar Cosmin NECULA-luminați-l pe colegul dumneavoastră.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-domnule președinte, am solicitat să avem pe masă un proiect de hotărâre, care să vizeze strict măsurile dispuse pentru amenajarea etajelor 4 și 5 sau a întregului spital. Cred că deja am dus discuțiile în altă zonă. Nu discutăm astăzi despre Spitalul Municipal, deși ar fi trebuit să discutăm de acum două săptămâni.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-asta era ideea.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-asta-i problema, aveți perfectă dreptate.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-ați punctat foarte bine. Asta era ideea.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-asta-i ideea, azi trebuia să avem proiect la mapă cu privire la amenajarea Spitalului Municipal, cu proximă celeritate. Cu maximă celeritate.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-atunci, s-a mai înscris la cuvânt domnul Ilie Bîrzu.

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnule președinte, domnilor consilieri locali, ce să avem la mapă, când acum se lucrează? Sunteți niște ingineri, niște arhitecți, să vă dați cu părerea?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-haideți, domnule primar!

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-are primăria, domnule primar.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule primar,...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-dragi colegi,..

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-are primăria și arhitecți, și ingineri și așa mai departe. Unde sunt?

Domnul Primar Cosmin NECULA-ce are?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-doamna Pravăț!

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnule, dar amestecați borcanele, sunteți de un populism grotesc, domnule!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule Crețu, stați jos.

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnule, dar sunteți grotești în pupulismul și în politicianismul ăsta!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule primar, dar ați zis ca să ieșim din campanie!

Domnul Primar Cosmin NECULA-grotesc. Eu nu știu, oamnenii, aveți senzația că oamenii nu înțeleg? Oamenii nu vă văd?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-domnule președinte, pot să clarific un pic?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-două secunde.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-domnule primar,...

Domnul Primar Cosmin NECULA-ce două săptămâni, doamnă? Care sunt două săptămâni?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-domnule primar, știți este o vorbă, când trei îți spun că ești într-o anumită stare, te duci și te culci!

Domnul Primar Cosmin NECULA-da, eu vă recomand să vă duceți să vă culcați! Așa-i.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-dacă domnul Miclăuș v-a spus că până la ora asta trebuiau implementate niște măsuri concrete, dacă eu v-am spus că până la ora asta trebuieau implementate măsuri concrete....

Domnul Primar Cosmin NECULA-și nu s-au implementat, doamnă?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-ca să avem măsuri concrete.

Domnul Primar Cosmin NECULA-și nu sunt măsuri concrete?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-atenție, nu ne mai raportăm la săptămâni, ne raportăm la ore!

Domnul Primar Cosmin NECULA- credeți că toată lumea este proastă și numai dumneavoastră sunteți deșteaptă?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-ne raportăm la ore, în războiul ăsta.

Domnul Primar Cosmin NECULA-la ore, da. Și aveți senzația că nu s-a făcut nimic? Dar chiar vă bateți joc! Întrebați-l, domnule, pe domnul Palea, colegul dumneavoastră de partid. Întrebați-l ce s-a făcut, că ne vedem în fiecare zi, de două-trei ori! Dar chiar, până unde duceți populismul ăsta deșănțat, domnule?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-vă spun eu până unde îl duceți, până la zahăr și făină.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule primar, este o doamnă, nu-i domnule, dar în fine.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-până la zahăr și făină, nimic altceva, nimic de substanță.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-haideți vă rog, un pic de liniște!

Domnul Primar Cosmin NECULA-băteți-vă joc în continuare! Băteți-vă joc.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-să știți că suspend ședința.

Domnule crețu, aveți ceva să ne spuneți?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-da.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-legat de proiect.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-haideți să luăm un pic cronologic. Acum două săptămâni nu vorbeam de situație de urgență. Nevorbind în situație de urgență, nu puteam să aplicăm situația în care ne vedem acum. Vorbeam de o situație normală în care proiectarea și Spitalul Municipal se aflau în condițiile în care le-a prezentat domnul primar. Acum două săptămâni, am spus că nu se poate finaliza Spitalul Municipal pentru corona virus, în condițiile în care ne aflam acum două săptămâni. O dată ce s-a declarat situația de urgență, am spus că parțial, Spitalul Municipal ar putea fi realizat pentru a se da în folosință în perioada în care vom avea nevoie. Pentru că, dacă am lua Spitalul Municipal să-l facem tot, s-ar putea să nu-l terminăm într-o lună, doă, trei, habar n-am, s-ar putea să-l terminăm în decembrie și s-ar putea în decembrie să nu ne fie de folos. Prin urmare, situația de urgență, impune să rezolvăm o parte din clădire, astfel încât s-o putem să o folosim acum, într-un termen cât mai scurt. Legat de ce nu se poate da mâine în folosință spitalul? Anumite saloane, credeți-mă le-am văzut, dacă mai montăm un sifon de pardoseală și un mobilier, vizual poți să stai cazat în camera aia.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-eu asta așteptam, răspunsul ăsta îl așteptam.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-dar, din păcate, ...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-domnul primar a spus că trebuie kilometri....

Domnul Primar Cosmin NECULA-ascultă, domnule, puțin, că nu ești inginer.

Domnul Secretar General Nicolae Ovidiu POPOVICI-lăsați-l să vorbească.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-din păcate, mulți dintre dumneavoastră aveți niște mașini care sunt foarte scumpe. Ei, imaginați-vă confortul pe care-l aveți dumneavoastră în mașină, dar fără circuite electrice, fără alimentarea cu carburant, fără răcire și tot ce mai are mașina respectivă. Așa este spitalul. Nu avem, chiar dacă sunt anumite trasee realizate, chillerele și instalațiile de ventilație, dacă ar fi în momentul de față complet realizate, punerea în funcțiune nu se poate face onn/0ff. Există niște parametri, există niște rețete, ca să spun așa, care trebuiesc folosite. Aceste rețete nu sunt deținute încă de primărie și de constructori. Aceste rețete, aceste proceduri de punere în funcțiune sunt ale producătorilor, ale comercianților, care s-ar putea să nu le aibă acum, pentru că, având în vedere vechimea proiectului. De asta este dificultatea acestui proiect. Aici se află dificultatea proiectului.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-am înțeles, domnule Crețu.

Gata, am înțeles.

Domnul Primar Cosmin NECULA -le avem, am reușit....

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-deci, prin urmare....

Domnul Primar Cosmin NECULA-lăsați-l să spună până la capăt.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-vă rog să sintetizați.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-pentru etajele 5 și 4, punerea în funcțiune este cea mai rapidă. Pentru restul spațiilor ar dura prea mult, chiar dacă am avea bani, ca să le punem în funcțiune. Iar să faci etajele 5 și 4 și în continuare să ai șanitier și tu să funcționeze după aceea ca spital, e un pic incompatibil, să ai și șantier și spital.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-accesul la etajele 4 și 5 cu ce se face? Cum se face, pe scări? Prin lift?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-cu nodul principal de circulație care trece între etaje.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-avem lifturi funcționale acolo? Domnul Primar Cosmin NECULA-avem.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-există. Lifturile nu le-am văzut funcționale...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-atunci, aș veni cu o propunere. Domnule primar, să folosim un ton civilizat, că se poate folosi și un ton civilizat în această sală. Eu vin cu o propunere la dumneavoastră. Haideți să mergem toți consilierii locali la fața locului, noi vorbim, nici măcar n-am văzut ce este acolo. Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-vă rog acum după ședință, vă invit.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-cu mare drag.

Domnul Primar Cosmin NECULA-trebuia s-o faceți și când a făcut-o domnul Crețu. Și după aia să spuneți că nu v-a chemat nimeni.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-cu mare drag. Nu ne-a chemat nimeni.

Domnul Primar Cosmin NECULA-cum adică nu v-a chemat nimeni?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-așteptam o invitație.

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu l-a invitat nimeni!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-oricum după ședință, vă rog toți colegii care sunteți disponibili, să mergem împreună cu domnul primar la fața locului și să vedem la fața locului exact toate aceste chestiuni, pentru ca altfel, vorbim în necunoștință de cauză. Da?

Domnul Primar Cosmin NECULA-corect, da, sunteți în necunoștință de cauză. Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-corect, nu este o rușine să știți. Da, nu este o rușine să recunoaștem că avem o problemă. Dar trebuie să căutăm soluții. Soluțiile le putem găsi ...

Domnul Primar Cosmin NECULA-le caută inginerii.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-păi, dar tot le caută, tot le caută. Care ingineri? Spuneți-ne și nouă, prezentați-ni-i. Eu nu vă mai cred. Permiteți-mi, deci nu vă mai cred.

Domnul Primar Cosmin NECULA-sunteți consilier local, nu sunteți manager de proiect.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-domnul Ilie Bîrzu, v-ați înscris la cuvânt. Atunci conchideți.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-o scurtă precizare. Chestia cu proiectarea, haideți să nu ducem în derizoriu. Pentru că ați început cu subiectul ce bani avem pentru Spitalul Municipal? Fără o proiectare, nu putem să alocăm niciun leu. Pentru că nu poți să cheltui pe absolut nimica. Dacă nu ai o proiectare...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-în ce constă proiectarea, domnule? În ce constă?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-mulțumim, domnule Crețu, mulțumim.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-stabilirea în primul rând temă de proiectare, după aceea soluții, modul de rezolvare în teren...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-soluții, spuneți-ne ce soluții?

Ne învârtim...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-modul de rezolvare punctuală pe fiecare, estimare prin cantități, prin proceduri, a fiecărei valori, pentru fiecare element și după aceea se duce în partea de execuție. Asta-i procedura.

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu va veni nimeni să construiască fără un desen tehnic.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-avantajul pe care-l avem acum...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-spitalul este construit, domnule primar. Că nu trebuie să-l facem de la zero. Dacă trebuia să-l facem de la zero, vă trebuiau zece mandate, cred că.

Domnul Primar Cosmin NECULA-domnule, îți dai cu părerea.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-ei, ne dăm cu părerea! Suntem consilieri locali și avem un punct de vedere.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-avantajul pe care-l avem, procedura asta o putem realiza foarte rapid, avantajul pe care-l avem acum...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-domnul Crețu, vă rog să concluzionați, să putem trece la ordinea de zi, da?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-avantajul pe, în data de astăzi este că această procedură poate fi făcută într-un timp foarte scurt, ceea ce nu putea fi făcut acum două săptămâni.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-ați văzut că ați dat răspunsul?

De asta l-am și întrebat pe domnul primar. Dar domnul primar nu ne-a răspuns, nea băgat mai mult în ceață.

Domnul Ilie Bîrzu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-da, mulțumesc frumos.

(Nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului).

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-ziceați ca să ieșim din logica de campanie. Dacă vorbește domnul Viziteu, nu poate să vorbească omul, că-i politician.

Domnul Primar Cosmin NECULA -dacă bați câmpii!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -dacă vorbesc eu, îmi pare rău, dar am să-mi dau demisia și am să vorbesc...

Nu mai am cum să mai vorbesc, după aceea. Nu mă mai primiți după aceea în audiență. Domnul Ilie Bîrzu.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-pentru că tot a venit vorba de Spitalul Municipal, Spitalul Municipal este al Municipiului Bacău, al consiliului local și orice modificare, orice se vrea de dorit acolo este cu aprobarea Consiliului Local Bacău. Și într-adevăr Consiliul Local Bacău...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -oameni buni, după ce vă prezentăm, nu mai întrerupeți, vă rog. Spuneți domnul Bîrzu și o să vă dau cuvântul în replică.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-am înțeles. Și probabil de asta trebuiau consilierii locali să fie capacitați în această cerință de transformare, în această urgență, că este o urgență.

Domnul Primar Cosmin NECULA-să vă capacităm. Spuneți-ne concret, cum să vă capacităm, domnule politician? Cum? Cum să vă capacităm noi pe dumneavoastră?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-din punctul...

Domnul Primar Cosmin NECULA-să vă chemăm, domnul inginer, să trageți o priză? Să vă dați cu părerea cu privire la un traseu electric, la o zonă de ventilație? Singurul care-și poate da cu părerea e domnul arhitet.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-dar din punct de vedere...

Domnul Primar Cosmin NECULA-cum să vă capacităm fără a vă pune la dispoziție ceva?

Domnul Consilier Ilie  BÎRZU-domnule primar, consilierii locali sunt

reprezentanții cetățenilor din municipiul Bacău. Și din această...

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu v-a negat nimeni calitatea. Dar nu sunteți zeii Bacăului, sunteți semizei. Nu aveți drept de viață și de moarte asupra oamenilor.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-dragi consilieri, suspendăm ședința 5 minute.

Pauză.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-haideți, vă rog în sală, domnul Șova. Vă rog chemați colegii, ca să reluăm ședința.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnilor consilieri, vă rog frumos luați loc în sală, că să continuăm ședința.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-haideți, vă rog intrați în sală, ca să începem ședința. Da, avem cvorum. Vă rog, luați loc. Era domnul Ilie Bîrzu, v-ați expus poziția, da?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-nu, nu.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-mai aveți? Vă rog sintetizați. Urmează doamna Dinu, domnul Scripăț și domnul Huluță, da? Exact în ordinea înscrierii la cuvânt.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-am încheiat paranteza cu Spitalul Municipal. Vo merge să vedem situația la fața locului. Revenind strict la proiectul de hotărâre.

Într-adevăr inițial mă gândisem și eu într-o formă în care să nu mergem cu produsele din casă în casă, să găsim o formă tichete valorice sau altă formă, dar ținând cont că suntem într-o situație în care oamenii nu trebuie să mai iasă din locuință, din casă, cred că este mai bună totuși varianta să, prin voluntari, prin organizarea care este la Direcția de Asistență Socială și chiar să ne implicăm și noi consilierii, fiecare în cartierul în care locuiește să meargă să ajute la această distribuție.

Proiectul trebuia un pic mai bine fundamentat și în ce sens, adică ar trebui să știm exact ce conține pachetul de igienă, pachetul de produse, ce valoare are fiecare pachet, ca să avem o imagine mai concretă, corectă și concretă asupra acestuia. Într-adevăr pensionarii sunt, vă dați seama, cu 1.300 lei, 400 lei se duc pe medicamente, chirie, întreținere, utilități, practic sunt binevenite, sunt persoane în nevoi.

Într-adevăr mai trebuie identificate persoane care sunt bolnave, sunt singure, într -adevăr și trebuie să le identificăm, să ajungem cu aceste pachete și la genul acesta de persoane care sunt în dificultate.

De asemenea aș vrea, fiindcă se fac amendamente la acest proiect, aș vrea să fac un amendament, care este pentru mine foarte important, legat de ceea ce se poate întâmpla, referitor la cei care sunt în acest război în prima linie, personalul medical, medici, asistenți, infirmiere, ambulanțieri. Pentru a veni în ajutor, pentru că am văzut de exemplu în Italia, 10% din cei infectați e personalul medical. Și într-adevăr trebuie să luăm, să putem face pentru că ei ne apără practic, medicii ne apără și ne tratează, să luăm măsuri și aș vrea să suplimentăm achiziția de echipamente, ceea ce înseamnă combinezoane, măști, mănuși, cu o valoare, să alocăm o valoare de, zic eu, de 500 de mii de lei, având în vedere că avem și medicina școlară este acum, lucrează la triaj, sunt medicii noștri, Spitalul T.B.C. va intra și el în aceeași structură.

Domnul Primar Cosmin NECULA-asistentele de la Centrul Bugetar Creșe deja au plecat, urmează asistentele de la Direcția de Asistență Socială.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-deci, noi avem personal implicat.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-lăsați-l să vorbească, domnule primar.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-acesta ar fi, cunosc această situație și de aceea vin cu acest amendament prin care să alocăm o sumă de 500.000 lei pentru că e nevoie, vreau să vă spun, că e nevoie, e o problemă foarte serioasă, războiul este de-abia la început și vreau să vă propun acest amendament, cu alocarea a 500.000 lei, pentru asemenea materiale și echipamente. Este nevoie, pentru că știu domnule primar, s-a mai făcut ceva achiziții, dar războiul este de durată, nu se termină într-o săptămână două, este cel puțin de două-trei luni. La toamnă vine din nou și nu ne permitem să fim, adică în momentul ăsta, discutam și cu colega noastră Ioana Dinu, care este director, pe moment sunt, dar problema va veni, se va agrava.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-bun, am înțeles, 500.000 lei combinezoane, măști, dar sursa de finațare, de unde se iau?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-echipamente.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-de unde se iau banii aceștia?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-mă sfătuiesc cu doamna director economic dacă, doamna Zamfir.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-atunci vă sfătuiți, am să dau cuvântul doamnei Dinu și după aia reveniți cu amendamentul, că...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-păi, amendamentul este 500.000 pentru echipamente și protecție, ceea ce înseamnă pentru ceea ce am zis pentru spitalul, la Spitalul T.B.C.să dăm, pentru medicii de familie, asistenți care vor intra și ei în ceea ce înseamnă...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-în prima linie.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-în prima linie și eu cred că la, doamna Zamfir, la Capitolul 84, dacă putemlua de acolo 500.000?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-se pot lua, doamna Zamfir, 500.000?

Doamna Director Mariana Zamfir-vorbește în afara microfonului.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-deci nu poate să vă dea un răspuns acum.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-deci, sub rezerva ...

Poftim?

Doamna Director Mariana Zamfir-(vorbește în afara microfonului, nu se înțelege).

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-verificați până la sfârșitul ședinței, dacă putem lua 500.000?                                    ’               ’     ’     ’

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-de la Capitolul 84?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-de la Capitolul 84-Transporturi, 500.000 lei, pentru a rezolva această problemă și...

Domnul Primar Cosmin NECULA-și să vedem și capitolul pe zona Dezăpeziri, Salubritate, nu știu.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-într-adevăr este nevoie.

Aș vrea, domnule primar, să nu mai iau cuvântul, e o problemă pe care trebuie să o rezolvăm, ați luat o măsură în Comitetul de Urgență prin reducerea transportului cu 25%, dar practic ei circulă tot toată ziua. Trebuie rupt transportul, trebuie închis, trebuie numai câteva ore, am văzut modelul la Iași, dau drumul la 5, la 8 au intrat în garaj, la prânz două-trei ore și seara iar două-trei ore. Deci, nu trebuie să ne plimbăm toată ziua cu autobuzul. Vă rog să luați măsuri în Comitetul de urgență, pentru că oamenii se plimbă toată ziua și plimbă și infecția în oraș.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-mulțumim. Doamna Dinu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-mulțumesc!

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU-da, mulțumesc.

Tot vorbim și am vorbit o oră, în condițiile în care peste tot și toți medici recomandă scăderea timpului duratei întâlnirilor publice.

Despre Spitalul Municipal. Dar haideți să revenim la unitățile sanitare care există, care funcționează și care deja iau măsuri pentru lupta corona virus, cu infecția de corona virus. Și revin, încă o dată, la solicitarea pe care am făcut-o la ședința trecută, pe care verbal domnul primar verbal a fost de acord, dar care nu o regăsesc pe ședința de astăzi, un proiect de hotărâre în care să prevadă Regulamentul cu susținerea financiară a personalului medical, care deja se află în linia întâi în această luptă. Acesta este un proiect de hotărâre care poate fi pu s rapid în aplicare, am dat, sau am îndrumat data trecută inclusiv cadrul legislativ, domnul secretar și -a notat cadrul legislativ.

Domnule primar,...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-doamna Dinu, mă scuzați. Spuneați că am vorbit mult astăzi. Eu am înțeles de la consiliul județean că se poate face în așa fel încât desfășurarea ședințelor să se poată, să aibă loc și on-line. Sunt niște apliații, se pot desfășura, ședințele de consiliu local on-line.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU-s-ar putea să ajungem acolo, dacă măsurile în cadrul...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-în ceea ce privește desfășurării pe o anumită perioadă de timp a ședințelor, dumneavoastră acum de exemplu, n -ați vorbit la obiect. Cu referire la proiect. Și atunci îmi reproșați mie și celorlalți că s-a vorbit mai mult.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU-domnule președinte,...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-dacă dumneavoastră nu vorbeați la obiect, nu mai ajungeam...

Doamna Consilier Ioana-Raluca  DINU-domnule  președinte, am vorbit

deocamdată....

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-asta era ca și idee. Eu vă dau cuvânt, dar la proiect.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU-am vorbit două minute, vorbim de alocări financiare pentru a lupta cu corona virus.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-gata v-au filmat, s-a filmat, este pe bandă, vă rog la proiect dacă aveți ceva de spus vizavi de proiectul de astăzi.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU-credeți că puteți să nu mă întrerupeți două minute?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-atunci, să o luați de la capăt. Doamna Consilier loana-Raluca DINU-asta încerc să fac.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-atunci duceți-vă ideea la capăt, dar vă rog exact focusat pe proiectul pe care-l avem astăzi în discuție.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU-domnule, a doua idee, este exact focusată pe proiectul pe care-l avem astăzi în discuție, deși și prima idee este în legătură cu alocarea financiară în lupta cu corona virus.

A doua idee este următoarea și aici fac o recomandare, sau nu știu, atrag atenția domnului primar, acest personal voluntar sau angajați ai primăriei care vor merge și vor asigura asistență persoanelor aflate la nevoie. Mare atenție și este datoria dumneavoastră să le asigurați echipamentul necesar, în cantitate suficientă, având în vedere că nu putem să știm, există și persoane infectate asimtomatice. Practic nu putem ști cine este contagios sau nu. Și în aceste condiții vă voi da câteva exemple aplicate la ce mă refer. O mască din aceea chirurgicală trebuie utilizată două, maxim trei ore, ulterior ea nu mai este eficientă. Deci trebuie schimbată pentru personal, iar mănușile care se folosesc trebuie schimbate după fiecare persoană cu care intră un voluntar sau un membru, un angajat al primăriei în contact. Deci a fost la respectivul pensionar sau om aflat în nevoie, a aflat ce nevoi are, ulterior mănușa trebuie schimbată. Toate aceste mănuși trebuie recoltate, sau aruncate, sau strânse, colectate în niște saci, saci speciali. Aceasta este una din îndatoririle fundamentale a primăriei, ca aceste echipamente să fie puse la dispoziție, în cantități suficiente și trebuie să realizeze și o proiecție, câte persoane, câți angajați, de câte ori am nevoie să schimb mănușile. Cred că am fost la obiect. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-mulțumesc și eu. Domnule Scripăț, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA-numai o secundă, să-i răspund doamnei Dinu. Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-îi răspundeți, după ce vorbește domnul Scripăț.

Domnul Primar Cosmin NECULA-îi voi răspunde exact, punctual.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-domnul Scripăț, aveți cuvântul. Haideți să terminăm cu consilierii și după aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-da, bună ziua.

Domnul Primar Cosmin NECULA-trebuie să ajungă 40.000 de măști, 40.000 de mănuși. Suntem cu acestea, din ceea ce am înțeles, în port.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-gata, s-a rezolvat, avem, totul e bine. Vă rog, domnule Scripăț.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-da, mulțumesc. Voi încerca pe cât posibil să vorbesc despre proiectul de astăzi. Am vorbit o oră sau mai mult de o oră despre Spitalul Municipal. M-am uitat în proiect, nu se pomenește de el. Vreau să realizăm că suntem în situație de urgență. Noi trebuie să luăm măsuri urgente și eficiente, motiv pentru care vreau să vă spun că suntem într-o profundă criză medicală, nu alimentară. Ce încercăm noi astăzi să facem, sunt întrutotul de acord, am participat și la ședința Comitetului pe Situații de Urgență Locală, am văzut și adresa prefectului și vreau să fac un pic referire la ea. Prefectul face niște recomandări pentru asigurarea traiului. Domnul Prefect trebuia să fie în primu l rând, în adresă să specifice asigurarea sănătății populației. Iar dacă vrea asigurarea traiului să meargă la guvernul din care face parte să aducă alimente la oameni. Astăzi nu vorbim despre alimente. Astăzi vorbim despre sănătatea băcăuanilor. Măsurile, pachetul de măsuri, acțiunile pe care trebuie să le luăm, trebuie să le luăm în acest sens. Nu să votăm acum să ne ducem cu făină și oamenii vor fi sănătoși. Sunt niște acțiuni. Noi în primul rând trebuie să ne supunem, eu știu, prognozelor și propunerilor cadrelor medicale, care știu cel mai bine situația. Venim, ne dăm cu părerea, vorbim mai mult de o oră de Spitalul Municipal. Și vă spun sincer, la Spitalul Municipal, salut inițiativa primarului, prefectului, președinte C.J. direcția sau conducerea spitalului, de a încerca pe Situații de urgență să dăm două etaje în funcție, etaje care-s mai avansate ca lucrări și prin 2012 se perindau diverși, eu știu, politicieni de la București...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule Scripăț la obiect, că ne-ați reproșat că am vorbit de spital. Este foarte frumos, dar conchideți.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-ca să înțelegem, dacă noi vrem să dăm spitalul și începem cu proiectarea la Spitalul Municipal este total greșit. Suntem în situație de urgență. Votez întrutotul proiectul, mai puțin acea părticică care se referă la aprovizionarea populației cu alimente. Populația, în această fază are nevoie de altceva, nu de alimente.

Domnul Promar Cosmin NECULA-dar în Consiliul Local de Situații de Urgență, domnule viceprimar, ați votat pentru.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-domnule, de ce nu mă lăsați? Domnul Promar Cosmin NECULA-dar sunteți culmea!

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-nu s-au avansat sume, se încearcă acum, vă rog să mă credeți, asta-i latura populistă a proiectului. Haideți să aprovizionăm oamenii cu măști, să-i izolăm, cum spunea domnul Bîrzu, să limităm circulația, să-i determinăm să stea acasă, să fie conștienți de pericol, să vedem ce fac cu străinii care vin, unde-i cazăm, cum îi izolăm, cum îi tratăm și să lăsăm în faza a doua asigurarea traiului prin alimente. Vă uitați în adresa prefectului , el face o recomandare, nu spune că de măine trebuie să dăm alimente, motiv pentru care vă rog să asigurați, chiar dacă suntem în situație de urgență, nu înseamnă că aruncăm cu banii unde vrem și când vrem. Să verificăm și legalitatea, domnule președinte, ale acestor proiecte. Faceți apel dumneavoastră la secretar și la Direcția Juridică.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-am văzut că Comisia 5 a dat nefavorabil avizul.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-că ce se întâmplă acum? Că luăm până la 2.000 lei, sau 1.300 dar s-ar putea să fie cazuri care are pensie 5000 și are nevoie de ajutor, are o boală deosebită, are o situație deosebită, noi trebuie să mergem de la om la om și să identificăm cazurile care au nevoie și de alimente.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-da, vă mulțumim.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-deci, voi vota proiectul mai puțin bucățica aia...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-păi și cum faceți? Cum votați proiectul?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-dacă nu mă asigură nimeni de legalitatea proiectului, mă voi abține. Mă voi abține. Mulțumesc frumos!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule secretar, vă rog să-i explicați domnului Scripăț cum poate să voteze, mai puțin partea care nu-i convine.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-vin cu un amendament, să scoateți bucățica aia...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule Scripăț, ne batem joc unii de alții? Păi cum adică amendament, să scoatem bucățica aia?

Haideți să facem un amendament, să scoatem bucățica aia. Ăsta-i amendamentul.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-care se referă la alimente.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -păi spuneți pe proiectul de hotărâre și formulați un amendament.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-deci 1.500.000 să fie diminuat sau lăsat să nu-l supuneți aprobării, ăsta-i amendamentul meu. Și celelalte să le supuneți toate aprobării. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-da, în fine, o să lămurim și acest aspect. Îi dăm cuvântul domnului Huluță. Doamna Dinu, vă rog, dați-i un microfon. Pe marginea proiectului, domnule Huluță, da? Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-e microfonul acesta care vorbește bine. Pentru că din toți, doamna Dinu a punctat foarte bine, pentru că e medic și eu voiam astăzi să ascult mai mult părea medicilor, pentru că suntem într-o criză și chestiunea cu ajutoarele pe care le-a propus domnul primar, pentru o anumită categorie de cetățeni, face parte din unele din măsurile pe care și guvernul le-a luat, să stăm acasă. Noi vrem să limităm ieșirile din casă și să asigurăm acestor persoane strictul necesar o perioadă de...

De aceea eu votez, cu două mâini votez acest proiect, iar partea cealaltă este clar că trebuie să susținem terminarea etajului 4 și 5 pentru a le pune la dispoziția cetățenilor care au nevoie.

Eu vă mulțumesc, atât am avut de spus.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-vă mulțumesc și eu.

Doriți să luați cuvântul? Pe ce aspect, domnule?

Domnul Director Ciprian FANTAZA-pe aspect de legalitate.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -vă rog să-i dați microfonul. Domnul Botoi.

Da, domnule Fantaza, aveți cuvântul.

Domnul Director Ciprian FANTAZA-președintele României, prin decret prezidențial a stabilit stare de urgență pentru 30 de zile, după care se poate prelungi prin Parlament, prin lege. Competențele sunt extraordinar de bine stabilite, cine se ocupă pe partea medicală, cine se ocupă pe partea economică, cine se ocupă pe partea de asistență socială și măsuri privind partea judecătorească și măsuri de justiție în general. Noi astăzi, ne ocupăm de chestiuni care ne sunt date, clar, prin lege și prin acest decret prezidențial. Să asigurăm traiul, ni s-a trasat clar de către prefect, să avem să avem grijă de persoanele vârstnice, pentru că trebuie identificate pentru aceștia care sunt nevoile pentru asigurarea traiului. A m intrat în Comitetul Local de Situații de Urgență. S-a spus aici despre limitarea accesului la transport public, despre obligarea cetățenilor să nu mai părăsească locuințele. Acesta este un drept fundamental al cetățeanului. Nu poate fi limitat printr-o hotărâre de consiliu local sau printr-o hotărâre de Comitet Local de Situații de Urgență. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-în continuare aș vrea să punctez.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-spuneți, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-pentru că e vorba de legalitate. Dacă analizăm documentele care au stat la baza proiectului de hotărâre, se spune foarte clar, că aceste sume vor fi utilizate doar după îndeplinirea condițiilor din această hotărâre de comitet local. La articolul 1 spune foarte clar ,, la nivelul municipiului Bacău se vor identifica toate persoanele vârstnice, pentru a veni în sprijinul lor în ceea ce privește asigurarea traiului” .

Într-o primă etapă din rândul persoanelor prevăzute la alineatul 1 vor fi identificate acelea, care au un venit cumulat din pensii la 1.380 pentru care se vor asigura măsurile prevăzute la alineatul 1.

De două săptămâni, domnul primar a dat dispoziție în vederea identificării acestor persoane, care într-adevăr, pot exista cazuri în care să depășească acest nivel de venit, dar să fie în situație care necesită asistență.

De asta, domnul primar a luat legătura cu toate organizațiile și asociațiile civile care desfășoară activitatea. A luat legătura în primul rând cu Crucea Roșie. A luat legătura cu Acțiunea Catolică, a luat legătura cu F.S.C. -ul, cei care au baze de date pertinente, tocmai pentru a veni în întâmpinarea acelor oameni, care nu numai că vor trebui să stea acasă, dar va trebui să li se asigure și acel venit și mijloace minime de subzistență. Dumneavoastră, aici, hotărâți oportunitatea unui proiect de hotărâre prin care de fapt se asigură protecția cetățenilor municipiului Bacău.

În care, într-o situație în care aceștia vor fi obligați și sunt obligați și moral la ora actuală, dar probabil și legal, cineva și acel cineva nu poate fi decât dumneavoastră, trebuie să le dea siguranța, că mâine au ce pune în farfurie. Nu spune nimeni că mâine, când vin aceste alimente ne vom apuca să le împărțim. Nu spune nimeni că în momentul în care mâine deja avem aceste alimente. Dacă privim în țările emergente, vom vedea că situația este dramatică, că oamenii nu au voie să iasă din casă și tocmai de asta înseamnă ca să fiți prevăzători , să asigurați toate condițiile și să dea Dumnezeu să facem față.

Legalitatea proiectului este asumată și de mine și de colegii mei și nu stă în dumneavoastră decât oportunitatea. Dacă dumneavoastră considerați că e oportun să asigurăm niște sume pentu a asigura protecția cetățenilor din toate punctele de vedere, începând cu măștile care sunt acum în Portul Constanța și continuând cu aceste alimente de bază de care populația va avea nevoie. Eu am fost azi, de exemplu, azi dimineață la 07.30 înainte de a veni la serviciu, am fost în L. I.D.L. Știți că nu mai este un kg de făină pe raft? Știți că nu mai este un kg de făină, un kg de zahăr? Dar oare chiar toți pensionarii care sunt, câți pensionari avem doamna Diaconu în municipiu Bacău?

Doamna Director Carmen DIACONU-40.000.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-credeți că 40.000 de pensionari și mai ales aceea care abia pot să meargă...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-da, domnule secretar, am înțeles. A spus și domnul primar, ați spus că aia e chestiune de legalitate?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-haideți, vă rog frumos, lăsați-mă puțin, domnule. Mă lăsați să concluzionez?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-nu, nu vă las.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-mă lăsați să concluzionez?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-păi spuneți pe legalitate.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi pe legalitate vorbesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-ați început să vorbiți de făină și de asta acum...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-eu vorbesc pe altceva, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-păi, spuneți pe legalitate.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-în lumina celor pe care le-am spus și pe care domnul președinte sigur le înțelege, vă asigur că acest proiect este legal.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-am înțeles. Domnule Bîrzu, haideți să clarificăm, înainte să-i dau cuvântul doamnei Pravăț.

Domnul Bîrzu ați zis de acel amendament. Avem două amendamente unul al domnului Bîrzu și unul al domnului Scripăț. Dumneavoastră propuneți alocarea sumei de 500.000 lei, de la ce capitol? De la Transporturi?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-84, de la Transporturi.

Doamna Director Mariana ZAMFIR- de la Salubritate.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-de la Salubritate.

Domnul Romică CHINDRUȘ-de la Salubritate.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-de la Salubritate. Haideți să supunem la vot acest amendament, ca să nu mai ...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-și ce să facem cu acești bani?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -să se achiziționeze combinezoane și măști medicale pentru personalul medical.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-și dezinfectant.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-vine si în întâmpinarea dorinței...

Da? ’

Haideți să supunem amendamentul la vot. Cine este pentru? 500.000 de lei.

Domnul Primar Cosmin NECULA-este enorm 500.000 lei.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-haideți să auzim și părerea domnului primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA-oameni buni, îmi cer scuze, 500.000,

5 miliarde este enorm pentru acest tip de achiziție.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-domnul primar, pentru viața...

Domnul Primar Cosmin NECULA-ascultați-mă puțin, e vorba de prețuri, gândiți-vă că noi luăm cu mult mai puțin în momentul de față 40.000 de măști și 40.000 de mănuși. 500.000 e mult, 100.000 de lei, deci noi suntem pregătiți acum, avem banii necesari să mai luăm până la 100.000. Problema nu sunt banii aici, problema e de unde le iei. 500.000 de lei este foarte mult. Eu vă spun ca principiu.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-bun, hai să facem în prima etapă 200.000 lei , să avem rezervă, domnule primar, că problemele vor fi foarte grave.

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu-i nici o problemă, 200.000 lei e bine.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-domnule Bîrzu, de la Salubritate, mai exact de unde? Avem nevoie, de la Dezăpezire sau de unde? Pentru că de curățenie avem nevoie mai mult decât oricând.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-de la Dezăpezire. Haideți să supunem la vot amendamentul formulat de către domnul Bîrzu.

Domnul  Consilier  Ilie  BÎRZU-deci, echipamente de protecție, deci

combinezoane, măști, dezinfectant.

Domnul Președinte  de ședință Daniel MICLĂUȘ-200.000 lei,  pentru

echipamente de protecție.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU-da, pentru tot ce înseamnă protecția personalului medical.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-cine este de acord cu acest amendament? Domnul Scripăț cum votați?

Domnul Vicepriumar Constantin SCRIPĂȚ-mă abțin.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

absent

TOTAL

16

-

1

Deci, avem 16 voturi pentru și o abținere. Da? Acest amendament a trecut.

Supunem la vot amendamentul domnului Scripăț, amendamentul, dar vă rog să-l formulați clar.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-să nu le dea la pensionari nimic.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-păi, nu, nu, stați un pic. Păi, hai să ne uităm un pic pe proiectul de hotărâre. Vă rog, domnule Scripăț, formulați amendamentul.

Păi, nu putem să punem să nu dăm la pensionari.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-consider ca oportunitate, momentan, să nu alocăm acea sumă pentru alimente.

Domnul Primar Cosmin NECULA-un pensionar spune să nu alocăm la pensionari!

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-să nu dăm la pensionari.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu am înțeles amendamentul.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-atunci alineatul 2, sumele rectificate, să nu fie utilizate, să înțeleg? Nu? Sumele rectificate să nu fie utilizate pentru această...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-păi, nu-i clar, dacă...?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-supunem la vot, astfel cum a fost formulat.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-să nu ajutăm pensionarii.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-să-i ajutăm în ceea ce privește să le asigurăm sănătatea, nu făina.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-stați un pic, domnule Scripăț. Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-cu făină nu se tratează corona virus. Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule Scripăș, am înțeles. Domnul Primar Cosmin NECULA-ba se tratează, pentru că dacă este bine alimentat un om, poate trata cu boala.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-Domnul Scripăț? Dragi colegi, haideți să păstrăm liniștea. Deci eu am înțeles, domnul Scripăț, la alineatul 2, de la articolul 1 ale acestui proiect, sumele rectificate nu vor fi, două secunde, nu vor fi utilizate.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-momentan.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-bun. Atunci supunem la vot amendamentul domnului Scripăț.

Cine este pentru?

Nici dumneavoastră nu sunteți pentru, domnul Scripăț?

Deci, 1 pentru. Cine este împotrivă? Avem 7. Mai este cineva împotrivă?

Si cine se abține? 7 abțineri. 5                                       5                               5

Deci 7 abțineri, 7 împotrivă, 1 pentru.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-domnule președinte, dacă îmi dați voie. Ne-am abținut, dat fiind faptul că...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-am înțeles, nu a trecut amendamentul. Nu proiectul, nu a trecut amendamentul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnule președinte, nu iese socoteala.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-câte voturi mai trebuie? Două voturi.

Haideți să mai votăm o dată.

Domnul Scripăț este pentru, haideți să mai votăm o dată, împotrivă 7. Și abțineri?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-uitați grupul politic P.S.D. votează amendamentul.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-cum votează amendamentul?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-amendamentul domnului Scripăț.

Domnul Primar Cosmin NECULA-păi ați votat...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- păi, dar ați votat. Nu, nu, stați un pic.

Domnul Primar Cosmin NECULA -dar i-a tunat doamnei Pravăț, hai fratele meu, că nu-i mai place. După ce au votat alții.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-stați un pic, că s-a votat deja. Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -s-a votat, abțineri. Domnul Primar Cosmin NECULA-duceți-vă la piață...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -dacă nu vă mai iese socoteala.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -haideți să numărăm abținerile.

(Nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului).

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -păi nu, 17 sunt.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-haideți să ridicăm mâna.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -păi asta am zis și eu. Ridicați, vă rog, mâna la abțineri.

Domnul Director Ciprian FANTAZA-amendamentul nu mai poate fi supus aprobării în aceeași ședință.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-am stabilit-o asta că nu a trecut la vot, dar vreau să mă lămuresc ca număr, pentru acuratețe.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-au mai fost cazuri că se votează de 4, 5 ori când n-a ieșit, acuma nu.

(Nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului).

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-dragi colegi, vă rog, doamna

Pravăț, haideți vă rog, să fim un pic, nu ies la vot, nu ies la numărătoare două voturi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-sunt 9 abțineri.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-9 abțineri, noi ne abținem.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-păi asta-i, 9 abțineri, 7 împotrivă, 1 pentru.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

iroftE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

1

7

9

Deci, 1 pentru, 7 împotrivă, 9 abțineri, amendamentul domnului Scripăț nu a trecut. Acum supunem, dacă mai sunt înscrieri la cuvânt, pe proiect?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-am zis două secunde.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-am zis la obiect si votăm proiectul.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-considerăm oportună fundamentarea corectă a grupului țintă a acestor susțineri financiare.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-concluzie.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -și transformarea susținerii financiare în voucherilor valorice, nu în zahăr și făină.

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu putem să trimitem oamenii pe stradă, la magazin să cumpărăm...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-domnule primar, avem nevoie de o fundamentare bazată pe adrese de la D.S.P., de la Comitetul Județean...

Domnul Primar Cosmin NECULA-avem adresa de la prefect și de la Comitetul Local de Situații de Urgență.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-vrem fundamentare corectă a grupului vulnerabil.

Domnul Primar Cosmin NECULA-așa, fundamentare...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-am înțeles. Supunem la vot...

Domnul Primar Cosmin NECULA -are de tipărit cineva de la dumneavoastră niște tichete?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule primar, supunem la vot proiectul, astfel cum a fost prezentat de către inițiator. Cine este pentru? Haideți să numărăm corect. 7 pentru.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-riscați să nu putem aloca nimic cu asemenea atitudine.

Domnul Primar Cosmin NECULA-voi aveți o problemă cu atitudinea mea sau vă interesează oamenii?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-cine este împotrivă?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-domnul primar,

fundamentați proiectul corect.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-doamna Pravăț, cine este împotrivă? Să înțeleg că nu este nimeni împotrivă. Nici o mână ridicată.

Domnul Primar Cosmin NECULA-e foarte corect.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-abțineri? Deci, restul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

iroftE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

absent

TOTAL

7

-

10

Cu 7 voturi pentru și 10 abțineri, proiectul nu a trecut.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-ceea ce ați dorit, s-a întâmplat.

Domnul Primar Cosmin NECULA-dumneata ai votat în comitet de situații de urgență pentru și acum nu? Îți bați joc de oameni!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-declar închisă ședința de consiliu local.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ’                           ’w           ’

DANIEL MICLĂUȘ


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Întocmit: Maria Adomnicăi