Proces verbal din 19.02.2020

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DIN 19.02.2020

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL Al MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 545026 din 09.07.2020

Încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 19.02.2020, ora 10.00.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- bună ziua, vă rugăm să vă așezați pe scaunele dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă rog să ne ridicăm pentru intonarea imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- vă rog să vă închideți telefoanele mobile, le puneți pe silent. L-am văzut pe domnul deputat Viziteu, vă rog să luați loc la masă cu consilierii pentru că consider că așa este normal și civilizat.

În baza prevederilor articolului 243 alin.1 lit.j din Codul administrativ îi voi da cuvântul domnului Secretar General pentru a face apelul nominal al consilierilor locali prezenți astăzi la ședința extraordinară. Aveți cuvântul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Bună ziua. În conformitate cu prevederile art.133(2), lit.”a” și art. 134(1) lit. ”a” din O.U.G. nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 564 din 14.02.2020, a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

În sală sunt prezenți un număr de 18 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul consilier Bîrzu Ilie și domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan (care a venit ulterior).

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.10.2019. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

Email: contactprimarie@primariabacau.ro Tel: +40 (234) 581849  • Fax: +40 (234) 588757

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

Total

17

1

Cu 17 voturi pentru și 1 abținere procesul verbal al ședinței ordinare din 31.10.2019 a fost aprobat.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-deci, ordinea domnule secretar general, mă scuzați, sunt președinte de ședință astăzi și urmează să vă obișnuiți cu stilul meu. Deci, v-am dat cuvântul strict pe apelul no minal, urmând ca după aceea, în baza prevederilor art. 138 alin. 15 să aprobăm procesul-verbal al ședinței anterioare. Deci vă rog să faceți apelul nominal al consilierilor locali, pentru a vedea dacă avem cvorum.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -am specificat că sunt un număr de 18 consilieri în sală, sunt identificați de doamna Tamba, consemnați ca fiind prezenți.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-vă rog, să se consemneze cine este lipsă, doamna Tamba. Dacă nu, fac eu apelul nominal. Deci domnul Crețu Cătălin și domnul Bîrzu Ilie sunt absenți, avem cvorum. Vă rog, domnule președinte de ședință să supuneți la vot procesul-verbal al ședinței anterioare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnul secretar, nu președintele de ședință.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- domnul secretar general, am spus.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.10.2019. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFtE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN gAbRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

TOTAL

17

1

Cu 17 voturi pentru și 1 abținere procesul verbal al ședinței ordinare din 31.10.2019 a fost aprobat.

Supunem aprobării procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 08.11.2019.

Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

Ieșită din sală

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN gAbRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

TOTAL

16

1

O abținere a domnului Scripăț, doamna Dragomir este ieșită din sală, avem 16 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

Supunem aprobării procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 15.11.2019.

Cine este pentru aprobarea procesului verbal? Se abține cineva? Este cineva împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

Ieșită din sală

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

iroftE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN gAbRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

16

1

O abținere a domnului Scripăț, doamna Dragomir este ieșită din sală, avem 16 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

Supunem aprobării procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 22.11.2019.

Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GhIORGHE

x

11.

IROFtE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

TOTAL

16

2

Cu două abțineri și 16 voturi pentru, având în vedere revenirea în sală a doamnei Dragomir, procesul verbal a fost aprobat.

Supunem aprobării procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.12.2019.

Cine este pentru? Se abține cineva? Doamna Tamba, vă rog frumos să vedeți cine se abține. Vă rog frumos să specificați cine se abține.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- am o rugăminte la colegii noștri. Dacă nu veți ridica mâinile când se va vota, voi face individual pentru fiecare consilier local. Nu cred că este în interesul nimănui. Haideți, reluați procedura de vot, domnul secretar general.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-mulțumesc frumos, domnule președinte.

Cine este pentru?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- deci supunem la vot, ce proces verbal, domnule secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.12.2019.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GhIORGHE

x

11.

IROFtE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

TOTAL

16

2

Cu două abțineri, a domnului Șova și a domnului Scripăț și 16 voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat.

A venit și domnul Crețu, vă rog frumos să consemnați, astfel încât avem 19 consilieri în sală. Dau cuvântul domnului președinte.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- dragi colegi, stimați invitați, vă asigur că și vă dau cuvântul meu în același timp că voi conduce ședința cu maximum de imparțialitate, indiferent de coloratura politică din care faceți parte, voi aplica exact prevederile Codului administrativ. Și credeți-mă că nu am nici o reținere în acest sens. Eu sper să fie o ședință decentă și înainte de a da cuvântul domnului primar pentru prezentarea proiectului ordinii de zi, în baza prevederilor 136 alin.8, aș ruga pe domnul secretar general să aducă la cunoștința consiliului local dacă există vreun caz de neîndeplinire a prevederilor articolului 136 alin.8 în sensul în care, dacă proiectele de hotărâre aflate astăzi pe masa noastră au toate avizele, referatele de aprobare sau alte cerințe exprese prevăzute de legile speciale. Vă rog, domnule secretar general. Ca să rămână pe bandă, vorba dumneavoastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- la fiecare proiect în parte se specifică domnule....

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- știu, am citit și eu, dar vă rog să spuneți dacă există vreun caz și aici cred că se va bucura domnul Scripăț, dacă este vreun caz la vreun proiect, care să nu fie prevăzută această cerință specială a legii, 136 alin.8 din Codul administrativ, ca să rămână pe bandă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu avem nici un caz de 136.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- bun, atunci putem trece mai departe. Domnule Primar, vă rog să prezentați consilierilor locali proiectul ordinii de zi, cu rugămintea dacă se poate, să solicitați direct votul consilierilor locali, având în vedere că dispoziția de convocare și anexa la dispoziția de convocare a dumneavoastră cu proiectul ordinii de zi a fost transmisă prin mail tuturor consilierilor locali, a fost afișată la sediul instituției, a fost inserată pe site -ul primăriei, pentru a face economie de timp. Bineînțeles, dumneavoastră aveți latitudinea, ca să nu spuneți că am o atitudine discreționară, să dați citire acestui proiect al ordinii de zi, propus de dumneavoastră. Eu v-aș sugera să trecem direct, să faceți propunerea pentru a trece direct la vot. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA- mulțumesc, domnule președinte de ședință. Stimate doamne și stimați domni consilieri locali, stimați invitați din municipiul Bacău, stimați angajați ai aparatului propriu al primarului. Sunt întrutotul de acord cu precizarea dumneavoastră, domnule președinte, dar cred că este foarte important ca să trecem, pe foarte scurt, în revistă ordinea de zi, tot așa, pentru a rămâne pe bandă. Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-nu vă pot interzice, era o recomandare.

Domnul Primar Cosmin NECULA- știu, știu, dar am s-o fac cu foarte mare rapiditate și eficiență, având în vedere că proiectul ordinii de zi nu este chiar așa de mare.

Înainte de a da citire ordinii de zi, vreau să vă informez pe dumneavoastră cât și pe colegii consilieri, nu am pus pe ordinea de zi proiectul cu privire la, în calitate de inițiator, nu am pus pe ordinea de zi proiectul cu privire la dezbaterea Rapoartelor Curții de conturi, din următorul considerent : este o ședință extraordinară, avem de dezbătut subiectul bugetului, fapt pentru care la proxima ședință ordinară vă asigur de prezența acestor proiecte pe ordinea de zi.

Dispoziție nr.564 din 14.02.2020 privind proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local de astăzi 19.02.2020:

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiții pe anul 2020 și următorii trei ani ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală,   Direcția Economică și Direcția

Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.             ’                                                                                                                          ’

2.

Proiect de hotărâre privind reorganizarea Poliției Locale a Municipiului Bacău ca Direcție în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău

Inițiatori -CONSILIERI LOCALI PSD: D-NA BREAHNĂ-PRAVĂȚ ioNela-cristina, d-na ciocodei mihaela, dl. dănilĂ GHEORGHE, D-NA DINU IOANA-RALUCA,  D-NA DRAGOMIR

doina, dl. luca vasile, d-na pricopoaea enula, dl. stan gabriel, dl. șova-gâțu laur

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Poliția Locală a Municipiului Bacău, Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 416,00 mp teren și realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE PENSIUNE URBANĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI "DIVERSIFICAREA SERVICIILOR ÎN CADRUL SC ESTHETIQUE BEAUTY CENTER SRL” PE STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 9 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata - BENEFICIAR: S.C. ESTHETIQUE BEAUTY CENTER S.R.L. din Bacău

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru realizarea lucrărilor de SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTE CUPLATE IN LOCUINTE COLECTIVE SI SPATIU COMERCIAL LA PARTER, CALEA MOLDOVEI, NR. 51 din Municipiul

Bacau, obiectiv ce se va realiza pe suprafața de 1.924,00 m.p. teren proprietate privata - BENEFICIAR: S.C. ADIGAB URBAN IMOBILIARE S.R.L.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.

5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU DE EVENIMENTE (ACTIVITATI RECREATIVE SI DISTRACTIVE), CALEA MOLDOVEI, NR. 98, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara - BENEFICIAR: S.C. RUTFOOD S.R.L., din Bacau

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 10.044,00 m.p. teren din Str. Lunca Bistritei, nr. 15, cu nr. cadastral 85358 si realizarea lucrarilor de CONSTRUIRE HOTEL, SALA EVENIMENTE, PISCINA, CENTRU AGREMENT SI IMPREJMUIRE TEREN, STR. LUNCA BISTRITEI, NR. 15 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata -BENEFICIAR: S.C. NEVCO INVEST S.R.L.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.

7.

Proiect de hotărâre privind   aprobarea organizării evenimentului „Gala

Învățământului Băcăuan” în data de 26.02.2020, cu finantare de la bugetul local Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică și este

5                                          5                                             5                                       5                              5                                                     5

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5.

8.

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Județeană de Judo Bacău, în vederea realizării în comun a Etapei de Euroregiune și a Turneului Internațional ”Cupa Mărțișorul” - judo, ediția a XXXXII-a, în data de 29.02.2020.

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Serviciul Tinert și Informare Cetățeni și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

9.

Proiect de hotărâre privind   neexercitarea de către Consiliul Local al

Municipiului Bacău a dreptului de preemțiune asupra imobilului ”Casa Poltzer” situat în Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 6

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și   este transmis spre avizare comisiilor de

specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

10.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 343/ 2019 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019 - 2020

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.          ’

11.

Proiect de hotărâre privind plata cotizației de membru a Municipiului Bacău către Asociația Municipiilor din România pentru anul 2020

Inițiator -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

12.

Proiect de hotărâre privind    soluționarea de către Consiliul Local al

Municipiului Bacău a plângerilor prealabile formulate de către SC Mada&Macrina SRL și Biroul de Mediator - dr. Botomei Vasile, precum și de Centrul de Consultanță ”Ștefan cel Mare” SRL

Inițiator -  DL. CoSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

Proiectul este însoțit de    rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Juridic Și Aplicarea Legilor Proprietății și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.    ’   ’

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -deci, acum se supune. Supunem la vot proiectul ordinii de zi, astfel cum a fost prezentat de către inițiator și de către cel care ne-a convocat astăzi aici. Vă rog, domnule secretar, să supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Supunem la vot ordinea de zi ordinea de zi așa cum a fost prezentată de domnul primar. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GhIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

19

-

-

În unanimitate de 19 voturi a fost aprobată ordinea de zi.

Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi? Vă rog frumos, analizați fiecare situație în parte și vă rog să anunțați pentru a fi consemnate situațiile de incompatibilitate sau de conflicte de interese în care ați putea fi.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- domnule secretar general, poate doriți să explicați și prevederile Codului administrativ cu privire la situația, potențiala situație în care un coleg de-al nostru s-ar afla în conflict de interese, ceea ce înseamnă, foarte pe scurt, pe înțelesul tuturor colegilor, ca să nu avem surprize. Pentru binele tuturor. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- nu cred că după trei ani de mandat mai e nevoie să exprimăm și să deslușim tenebrele Codului administrativ și ceea ce înseamnă conflict de interese și incompatibilitate.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-deci, dragi colegi de la P.N.L., P.S.D., de la A.L.D.E., sigur nu aveți nici o situație de incompatibilitate?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI— deci, oriunde există situația ....

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- dacă nu este, domnule secretar general, eu conduc ședința.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-dar mi-ați spus ca să explic, domnul.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- dacă nu există nici o situație de incompatibilitate, putem trece mai departe, ca să nu mai pierdem timpul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-gata, domnul.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- domnule președinte, dacă știți dumneavoastră că se află cineva într-o situație de genul acesta, puteți să menționați. Că dați de înțeles că ar fi cineva în situația asta.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- doamna Raluca Năstase, cu toată considerația pe care v-o port, nu v-am dat cuvântul.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- sper să nu vă supărați foarte tare. Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- haideți să trecem mai departe.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-eu vreau să fac o precizare.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- două secunde, eu vorbesc acum.

Deci, vorbim, haideți, n-are rost să facem rumoare în sală.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- haideți să trecem, că vrem să modificăm ordinea de zi.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- doamna Raluca Năstase, când am să vă dau cuvântul, luați cuvântul.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- păi da, dar văd că nu mi-l dați.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- acum, modalitatea de vot, dragi colegi, haideți că vreau să conduc într-o manieră originală această, pentru că sincer, știți foarte bine, ne putem întinde toată ziua.

Deci, cu privire la modalitatea de vot, v-a fost transmisă o modalitate de vot, cred că ați primit-o cu toții pe mail. Domnule secretar general, vă rog să supuneți la vot modalitatea de vot propusă de către noi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-vreau să revin la situația de incompatibilități, vreau să specific faptul că orice consilier local, care prin votul dumnealui aduce un folos personal unei rude sau unei instituții cu care există un contract, sau o rudă de gradul întâi, doi, până la gradul patru inclusiv, se află în situație de incompatibilitate. Asta vreau să arăt, ca să rămână pe bandă. Domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- și dumneavoastră aveți obligația, domnule secretar general, conform Codului administrativ și o știți foarte bine, dacă cunoașteți o situație de incompatibilitate sau cunoașteți că...

9      9                        9                                  ±                                                             9      9

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-doamna Dragomir, dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- două secunde, asta am vrut să spun, dacă dumneavoastră știți ca un consilier local să se afle într-o astfel de situație, dumneavoastră sunteți obligat să aduceți la cunoștința noastră acest aspect. Deci, nu vă degrevează și pe dumneavoastră de sarcini.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-doamna Dragomir, prin buget, prin votul pe care dumneavoastră îl dați în buget azi, aprobați și bugetul pentru Căminul de Bătrâni care cuprinde și salariile.

Doamna Ciocodei, prin votul pe care-l dați dumneavoastră azi, există capitol distinct pentru Societatea de Servicii Publice. Eu vreau să fac anunț, pentru că domnul președinte, eu n-am vrut să fac aceste specificări și las la latitudinea dumneavoastră, atât celor care sunt și directori de școli, să procedeze în consecință.

Domnule președinte, v-am îndeplinit voința.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- având în vedere că v-a menționat numele, doamna Dragomir și doamna Ciocodei, aveți un drept la replică.

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- trei ani de zile, domnule președinte, am votat bugetul municipiului.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- fără să li se atragă atenția de către executiv de un potențial conflict de interese.

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR- nu mi s-a atras atenția.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Codul administrativ a intrat în vigoare în 2019.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-aș avea o rugăminte la dumneavoastră, am dat cuvântul doamnei Doina Dragomir. Dacă vreți, mai sunt înscrieri la cuvânt? Deci, eu înțeleg, este o situație care, nu mă puteți acuza de nici un parti-pris, doamna Pravăț. Este o situație de protecție a consilierilor. Dacă dumneavoastră considerați că nu sunteți într-o asemenea situație prevăzută de lege, puteți participa la vot, pe răspunderea dumneavoastră. D oamna Ciocodei, vreți să.

Doamna Consilier Mihaela CIOCODEI-de ce până acum domnul secretar nu mi-a adus la cunoștință? Numai acum?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- da, niciodată nu-i prea târziu.

Doamna Consilier Mihaela CIOCODEI- de ce?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- am înțeles.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-pentru că Codul administrativ a intrat în vigoare ...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- domnul secretar general, trebuie să-mi cereți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu, dar mă lăsați să .

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- nu vă las, trebuie să-mi cereți cuvântul. Eu dau cuvântul aici, eu conduc astăzi ședința.

Deci, dacă am lămurit aspectele astea, haideți să facem un pas mai departe. Și domnul secretar general, vă dau cuvântul strict pe supunerea modalității de vot propusă de către mine și dumneavoastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-vreau să vă specific, Codul administrativ, a intrat anul trecut în vigoare, în luna iulie. Nu a fost până acum nici o situație. A mai fost o situație, știți foarte bine care și pe care am rezolvat-o cum a fost. Da?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- supun la vot modalitatea de vot propusă, atunci. Haideți, cine este de acord? Dar vă rog, ridicați mâna dacă sunteți de acord, ca să vă vedem. 10 pentru. Abțineri? S-au numărat, da?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GhIORGHE

x

11.

iroftE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN gAbRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

Total

10

-

9

Domnule secretar, sunteți obligat conform Codului administrativ, să ne spuneți în ce situație ne aflăm, majoritate simplă, absolută sau calificată, în acest caz?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-majoritate simplă.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- majoritate simplă, înseamnă că modalitatea de vot propusă a fost aprobată.

Înscrieri la cuvânt? Dar, doamna Pravăț...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-punctual.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- înscrieri la cuvânt. Întâi a fost doamna Raluca Năstase, cu scuzele de rigoare. Era dinainte. Doamna Pravăț Cristina, domnii viceprimari Ștefan și Scripăț. Vă rog, doamna Raluca Năstase.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- mulțumesc, domnule președinte.

Stimate domnule primar, am o solicitare de modificare a ordinii de zi. Propun ca proiectul nr.9 referitor la Casa Poltzer, să devină proiectul nr.1. Practic să-l votăm înainte de a vota bugetul. De ce? În cazul în care proiectul dumneavoastră nu trece și trebuie să ne exercităm dreptul de preemțiune, doresc să fac un amendament la buget, în sensul de a prinde bani pentru exercitarea dreptului de preemțiune la buget, pentru această casă. În concluzie, doamna Pravăț, domnilor consilieri, vă solicit ca să mutăm votul pentru acest proiect la numărul 1, înainte de buget, astfel încât dacă nu trece, din câte știu nu votați nici dumneavoastră neexercitarea dreptului de preemțiune, din ce am discutat, din ce am discutat, dacă o să votați altfel e ok, astfel încât să-l prindem înainte de buget. Asta este prima propunere. Dacă doriți, trecem la vot acum. Dacă nu, mai am o propunere.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- vă rog, doamna Năstase. Vă rog continuați. La sfârșit o să tragem concluzia. Propuneți schimbarea ordinii de zi, punctul 1...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - să devină Casa Poltzer.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- am înțeles. Următoarea chestiune.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- următoarea chestiune, aș vrea să mă refer puțin la proiectul nr.8, legat de asocierea dintre Municipiul Bacău și Asociația Județeană de Judo. Și chiar aș vrea să vă spun că.....Dacă este cineva de la această

asociație în sală? Eu am listat documentația proiectului. Din punctul meu de vedere, analizând-o, este o documentație nelegală. La ultima pagină din documentația depusă de asociație, se află o împuternicire. Împuternicirea, din câte am văzut, conține niște semnături total diferite, față de aceeași împuternicire depusă în decembrie.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- sunt discuții, mă scuzați că vă întrerup, sunt discuții referitoare la un proiect, proiectul nu a fost citit. Propunerea mea

15

este ca aceste obiecțiuni ale dumneavoastră să fie discutate exact când vor fi discutate și inițiatorul va da citire expunerii de motive și atunci aveți posibilitatea să vă înscrieți la cuvânt și să faceți critici pe proiect. Bun, dacă mai aveți alte chestiuni?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- bun, eu voiam să solicit doar retragerea de pe ordinea de zi că să nu mai...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- știți foarte bine că retragerea proiectului se face cu acordul inițiatorului, nu putem obliga inițiatorul.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- păi, asta încercam să explic inițiatorului.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- și mai este o portiță dată de Codul administrativ, în condițiile în care în urma dezbaterilor, pre ședintele de ședință constată că sunt inadvertențe de fond, de formă, poate solicita retransmiterea proiectului de hotărâre la inițiator, bineînțeles cu supunerea la vot. Deci, astea sunt cele două condiții. Nu aveți îndeplinită nici o condiție deocamdată. Nu suntem în dezbateri, nu putem obliga inițiatorul să-și retragă. Dacă mai aveți observații la ordinea de zi, în afară de primul punct.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- mai am observația următoare. Ca să-l retragă inițiatorul, trebuie să explic de ce solit această retragere. Este o chestiune logică.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- veți detalia, când se va da citire acelui proiect. Când va veni la ordinea de zi. Vă mulțumesc.

Doamna Cristina Pravăț, aveți cuvântul.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-în aceeași ordine de zi cu doamna Năstase, cred că și proiectul privind reorganizarea Poliției Locale ar trebui să fie cuplat pe prima poziție, atâta timp cât și potențiala sa aprobare ar produce efecte asupra bugetului de venituri și cheltuieli a Municipiului Bacău. Și dacă a propus acest lucru doamna Năstase, atunci eu aș propune ca pe prima poziție să se găsească proiectul privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea Casei Poltzer, pe poziția 2 să se regăsească proiectul privind reorganizarea Poliției Locale și pe poziția 3 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Bacău. Deși, discuțiile privind ordinea de zi s-au epuizat.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-nu, ordinea de zi a fost aprobată, dar eu v-am dat dreptul că așa este normal. Am înțeles foarte clar, că dumneavoastră doriți nouă la unu, doi rămâne doi.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂPRAVĂȚ-doi rămâne doi de drept și unu devine trei.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-bun, s-a notat. Nu, nu, de pe doi pe trei. S-a notat. Alte chestiuni?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-eu altă mențiune voiam să fac, e prima dată că modalitatea de vot conține doar forma de exercitare deschisă sau vot secret, nu mai conține tipul de majoritate care se votează.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-dacă ați fost...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-știu, așa e prevăzută în Codul administrativ.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-dacă ați fost atentă la.....

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂPRAVĂȚ-dar e prima dată când se face acest lucru. După trei ani și jumătate de mandat, documentul în sine...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-dar știți de ce?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ- Codul administrativ prevede tipul de majoritate cu care se aprobă fiecare proiect de hotărâre, majoritate simplă, majoritate calificată, absolută și așa mai departe.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-doamna lider de grup, vă explic eu imediat.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-știu că prevede Codul administrativ tipul de majoritate, dar...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-eu am insistat, să vă spun și de ce ca să rămână pe bandă, că este optiunea, expresia preferată a domnului secretar general și conform Codului administrativ, dumnealui trebuie să ne informeze și în special pe mine că așa spune Codul administrativ, trebuie să informeze președintele de ședință și am să-l rog s-o facă la microfon, nu în privat, cu privire la cvorumul necesar adoptării fiecărui proiect de hotărâre de consiliu local, precum și majoritatea necesară adoptării acestuia. Și aici avem cele trei majorități prevăzute de Codul administrativ la articolul 5, dacă nu mă înșel, avem majoritate calificată, simplă sau absolută. Deci, v-am lămurit și cu acest aspect.

S-a mai înscris la cuvânt, domnul Viceprimar Dragoș ȘTEFAN. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- mulțumesc, domnule președinte. Stimați consilieri locali, domnule primar, având în vedere ședințele precedente, se pare că n-am învățat mare lucru și aș vrea, din respect pentru oamenii de afaceri care țin banii în Bacău și investesc în comunitatea noastră, să aducem proiectele care țin de acest domeniu, 3, 4, 5 și 6 pe primele locuri, pentru că orice minut pierdut aiurea de acești oameni de afaceri înseamnă că pierdem locuri de muncă și fonduri europene. Aș vrea să aducem aceste proiecte pe primele locuri, pentru că au mai fost dezbătute și aș vrea să trecem la vot. Și după aceea sunt și eu de acord cu proiectele susținute de colegele mele.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-am înțeles. Vă rog specificați exact: 3, 4, 5 și 6 pe ce locuri să fie?

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- pe primele locuri.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-păi nu.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- proiectul 3 să fie proiectul 1, proiectul 4 să fie 2, proiectul 5 să fie proiectul 3, proiectul 6 să fie proiectul 4 și celelalte proiecte pe care le-au propus colegele mele să fie în continuare 5, 6.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-bun, am înțeles. Domnul Viceprimar Scripăț, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- da, bună dimineața! Domnul președinte, eu apreciez că pentru prima dată în mandatul nostru avem un președinte de ședință care vrea într-adevăr să respecte legislația. Am două întrebări. În primul rând, cum ați ajuns dumneavoastră președinte de ședință? Sau prin ce inginerie, când alegerea președintelui de ședință se face cu majoritate absolută? În primul rând și poate îmi răspunde cineva.

2.Aș dori, întrucât sunt niște bâlbâieli în numărarea voturilor, aș propune ca numărarea voturilor directe să se facă tot de acea comisie care numără și voturile secrete, deoarece data trecută, deși lucrul este hilar, a apărut un vot pentru o persoană care se afla la grupul sanitar. Deci, propunerea este ca Comisia de numărare stabilită în consiliul local să numere și voturile directe. Că se pare că sunt interpretări. Și vreau și răspunsul cum ați ajuns dumneavoastră președinte de ședință. Batem mare monedă pe modalitatea de vot, o aprobăm, o prezentăm, dar s-a întâmplat altceva. Vă mulțumesc! Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Sunt obligat să vă spun.

Dumneavoastră ca și consilier și viceprimar, ar trebui să știți că s-a aprobat Hotărârea nr 16 din 31.01.2020 prin care am fost ales președinte de ședință după trei ani și jumătate. Dar știți că este o vorbă, ,,de ce vă e frică, de aia nu scăpați ’’ . Se pare că vă este frică când se aplică legea. O voi aplica, domnule Scripăț, indiferent dacă vă convine sau nu.

2.Conform prevederilor articolului 123 alin.1 teza II, „președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă prevăzută la articolul 5 din Codul administrativ”. Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-vă rog să vă uitați pe ordinea de zi. Ce scria acolo? Dar ce scria?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-două secunde. Majoritatea simplă, ce înseamnă, domnul Scripăț, dacă puteți să ne explicați? Vă spun eu, dacă nu știți. Data trecută câți consilieri...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-pe modalitatea de vot, uitați-vă pe ordinea de zi. Nu-i așa de greu. Să vedeți că scrie majoritate absolută.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-cum, unde scrie modalitatea?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-la modalitatea de vot, pe ordinea de zi, la alegerea președintelui.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule Scripăț, este o hotărâre de consiliu local, adoptată de consiliul local, ați făcut plângere la Instituția Prefectului, ați urmat calea prevăzută de Contenciosul Administrativ, este o hotărâre de consiliu local și trebuie aplicată. Eu știu că nu vă convine, v-am dat răspunsul?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-trebuia...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-legea spune foarte clar, majoritate simplă, nu putem adăuga la lege.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-și ce scria în ordinea de zi, în modalitatea de vot?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-v-am dat răspunsul. Sunt președinte de ședință că vă convine, fie că nu vă convine.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-doamna Tamba, poate-mi răspundeți dumneavoastră.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-în ceea ce privește propunerea dumneavoastră cu privire, dacă am înțeles bine, la această comisie a noastră de numărare, să numere voturile deschise, în Codul administrativ, apropo și pentru domnul primar și aparatul de specialitate și pentru domnul secretar general, nu mai există în accepțiunea Codului administrativ vot direct, până la urmă este un termen sinonim, dar asta este accepțiunea legii, legiuitorul, se folosește termenul de vot deschis. În ceea ce privește votul deschis, domnul viceprimar, la fiecare proiect de hotărâre am să fac un apel nominal, sau am să-l rog pe domnul secretar general, pentru că astea sunt prevederile legale incidente în materie și putem face un apel nominal al fiecărui consilier local, de exemplu, domnul Viceprimar Scripăț Constantin, cum votați? Da, împotrivă, abținere? Și atunci nu mai avem nici o discuție, dacă vreți să stăm până diseară aici. Deci, putem aplica și astfel legea, da? Dar votul deschis rămâne pe bandă înregistrat, avem o întreagă asistență aici, deci din punctul meu de vedere dumneavoastră nu încercați decât să perturbați ședința și vă atrag atenția, dacă nu mai vorbiți la obiectul cauzei am să aplic cu conștiinciozitate și credeți-mă că nu am nici o problemă în sensul ăsta, prevederile Codului administrativ. Vă mulțumesc. Acum putem să supunem la vot, am o observație. Vizavi de, pentru egalitate de tratament, că am făcut niște discuții la ședința trecută, în care criticam, pe bună dreptate, modalitatea consilierilor P.S.D. de a perturba, astăzi chiar apreciez faptul că se comportă într-un mod decent.

Într-adevăr, Codul administrativ prevede și vă dau și articolul, articolul 138 alineat 5 se referă la modul următor -,,dezbaterea proiectului de hotărâre se face de regulă de felul în care acestea sunt înscrise în proiectul ordinii de zi,,. Deci, avem un text legal în care se prevede această chestiune. Acum, aș întreba și dintre toți cei patru care au vorbit, doamna Breahnă Cristina Pravăț a specificat că acel proiect cu Poliția Locală ar fi de interes și mi-a dat un argument pentru care ar trebui supusă la vot această propunere a dumneaei. Într-adevăr, că va trece, în eventualitatea în care va trece acel proiect de hotărâre inițiat de către consilierii P.S.D., se pune problema și aici poate să confirme și domnul primar și domnul secretar general, cum se va prinde în buget această chestiune, dar este cumva o antepronunțare.

Aș ruga-o pe doamna Raluca Năstase, pe ceilalți consilieri care s-au înscris la cuvânt, domnul Ștefan, domnul Scripăț, să expliciteze urgența pentru care trebuie să încălcăm o normă a Codului administrativ și să nu urmăm pașii prevăzuți de Codul administrativ și faptul că noi am votat o ordine de zi astfel cum a fost prezentată de către inițiator. Vă rog, doamna Năstase.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE-dacă-mi permiteți, eu am solicitat ca proiectul referitor la Casa Poltzer, să devină proiectul nr.1, pentru că dacă după votarea proiectului reiese că ne vom exercita dreptul de preemțiune, dorința mea ar fi ca la votarea bugetului să formulez un amendament, în sensul de a prevedea bani în buget pentru a ne exercita dreptul de preemțiune pentru Casa Poltzer.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-da, este pertinentă această observație. Doamna Breahnă, domnul Ștefan, am înțeles poziția dumneavoastră.

Domnul Dragoș Ștefan, cu privire la motivul urgenței schimbării ordinii de zi.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN-domnule președinte, având în vedere că data trecută oamenii de afaceri au stat opt ore aici și au pierdut timpul pe dezbaterile noastre politice, din respect pentru acești cetățeni și acești antreprenori băcăuani, propun ca proiectele lor să le dezbatem în primă fază, să-și susțină oamenii proiectele și să le votăm, după care să trecem la dezbaterile care cu siguranță iarăși vor dura câteva ore și nu cred că putem ține acești oameni în sală.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-am înțeles. Deci, era vorba de respectul cuvenit oamenilor de afaceri.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN-respectul cuvenit oamenilor de afaceri, care plătesc taxe și impozite la consiliul local.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-am înțeles. Nu are rost să repetăm la infinit aceleași propoziții.

Domnule secretar general, vă rog să supunem la vot propunerile colegilor noștri, în ordine cronologică. Cu scuzele de rigoare, am înțeles că și domnul primar, l-am lăsat la urmă, e mea culpa.

Să înțeleg că vă înscrieți la cuvânt pe ordinea de zi?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - da.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-aveți cuvântul, domnule primar. Domnul Primar Cosmin NECULA-domnule președinte de ședință, oricum este o situație oarecum interesantă, dar sunt convins că dumneavoastră cu înțelepciunea pe care o dovediți în a conduce această ședință și vreau să spun că apreciez modalitatea prin care o faceți, o să ne explicitați. Eu am înțeles că ordinea de zi a fost deja aprobată, dar acum modificăm ordinea de zi. Închid această mică paranteză, deci acesta este primul punct pe care am să vă rog să îl clarificăm.

2.Vreau să fac și următoarea mențiune apropos de ordinea de zi. Dacă este totuși să fie apanajul inițiatorului, susțin și eu acest punct de vedere cu privire la Casa Poltzer, modificarea ordinii de zi la Casa Poltzer și la Planurile Urbanistice Zonale sau de Detaliu cu privire la mențiunile pe care le-a făcut domnul viceprimar.

Cu privire la modificarea proiectelor privind Poliția Locală și bugetul, o analiză simplă presupune, dovedește următorul aspect. Prin intenția colegilor dumneavoastră de la P.S.D. de a desființa jumătate din structura Poliției Locale, rămâne o disponibilitate bugetară, nu se încarcă bugetul. Da? Deci se poate, rămâne fond la dispoziție, cont financiar, la dispoziția municipalității. De aceea nu cred că afectează sub nici o formă în plus bugetul municipalității Bacău, din contra ar însemna o scădere a sumelor alocate. De aceea nu văd justificarea pentru care ar trebui pus acest proiect de desființare.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-foarte pe scurt ca să putem...

Domnul Primar Cosmin NECULA-o secundă, am uitat ceva. Sunt dator să fac această precizare, deși nu este apanajul meu sub nici o formă, totuși fac această mențiune cu privire la posibila sau potențiala incompatibilitate a doamnei Ciocodei. Ea operează din acest an, din momentul în care pe bugetul municipiului Bacău apare capitol distinct Societatea de Servicii Publice.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-aceste chestiuni s-au lămurit. Domnule primar, avem text legal, 138 alineat 5, într-adevăr este o regulă, dezbaterea proiectelor de hotărâre se face ,,de regulă,, . Dacă avem o regulă, avem și o excepție. Nu pot, în calitate de președinte de ședință, să nu iau act de dorința colegilor mei și este prevăzut și în Codul administrativ ca și atribuții ale președintelui de ședință, să supună la vot orice propunere venită din partea consilierilor locali.

Acum, domnule secretar general, am lămurit acest aspect, domnule secretar general, vă rog să supuneți la vot în ordine cronologică propunerea de schimbare a ordinii de zi formulată de doamna consilier Raluca Năstase.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-supunem la vot propunerea ridicată de doamna consilier Raluca Năstase.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Domnule Scripăț, cum ați votat, nu vă supărați? Vă mulțumesc mult.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-cu mâna.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-dar la împotrivă sau la abțineri, că n-am văzut. Că tot faceți discuții, respectați procedura de vot. Domnule președinte?...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule secretar general, deci vă rog, nu mai intrați în dispute și în convorbiri private cu domnul Scripăț. Dacă aveți ceva de împărțit, vă rog, mergeți pe sală. Deci, acum, vă rog să reluăm procedura votului și dacă nu, vă mai spun pentru ultima oară, fac apel nominal la fiecare consilier. Domnule secretar general, vă rog să supuneți la vot propunerea doamnei Raluca Năstase.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Cu 19 voturi pentru a fost aprobată propunerea doamnei Raluca Năstase.

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

iroftE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

TOTAL

19

-

-

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-următoarea propunere, vă rog să o supuneți la vot, propunerea doamnei Pravăț Cristina.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-supunem la vot propunerea doamnei Pravăț.

Cine este pentru?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-deci, aici vorbim de, la unu s-a aprobat propunerea doamnei Raluca Năstase, dumneavoastră ați zis să rămână doi Poliția Locală și practic ar fi numai proiectul cu bugetul să treacă pe locul trei, da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Deci a fost aprobată propunerea doamnei Pravăț. Deci avem punctul unu...

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GhIORGHE

x

11.

IROFtE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

TOTAL

17

-

2

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-cu Casa Poltzer, doi cu Poliția Locală, trei cu bugetul.

Următoare propunere, vă rog să o supuneți la vot, propunerea domnului Viceprimar Ștefan.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

propunem la vot propunerea domnului Drago ș Ștefan.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Domnul Huluță, cum sunteți?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-mă abțin.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-am înțeles. Doamna, notați o abținere.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-grupul consilierilor P.S.D. vă abțineți, da?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFtE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

TOTAL

7

-

12

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-Deci, această propunere a domnului Ștefan nu a trecut. Avem practic aceste schimbări, Casa Poltzer, vom începe cu acest proiect, domnule primar. Înainte de a vă da cuvântul pentru citirea expunerii de motive, aș ruga pe domnul Secretar General Ovidiu Nicolae Popovici, în baza articolului 243 alineat 1 litera l din Codul administrativ, să informați președintele de ședință cu privire la cvorumul și majoritatea necesară pentru adoptarea fiecărei hotărâri și în speță hotărârea de față.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-proiectul de hotărâre cu privire la Casa Poltzer se votează cu majoritate calificată.

Doamna Consilier Raluca Năstase-domnule secretar, să știți că eu de aici nu vă aud. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-majoritate calificată.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-majoritate calificată înseamnă jumătatea consilierilor locali în funcție plus unu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-vă contrazic, domnule președinte.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-ia spuneți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-majoritate calificată înseamnă două treimi, potrivit Codului administrativ.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-două treimi și de ce nu spuneți, că se invocă de foarte multe persoane că dumneavoastră induceți în eroare și cu aparatul și atunci ca să nu mai avem discuții, majoritate calificată și de ce n-ați spus două treimi?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-pentru că este prevăzut în lege majoritate calificată.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-păi spuneți, majoritate calificată, se aprobă cu două treimi, ca să înțelegem cu toții.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-dar eu cred că știe toată lumea ce înseamnă majoritatea calificată.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-păi, nu prea. Dacă fac un sondaj, nu prea știu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-cei care n-au citit Codul Administrativ. Toată lumea din sală a citit Codul administrativ.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-pe asta am lămurit-o. De-acum încolo, domnul secretar general va spune exact, în cazul de față două treimi. Când va fi cazul majoritate calificată, când va fi cazul majoritate simplă ca să înțelegem cu toții, că au mai fost și se fac erori fără voia nimănui.

Domnule inițiator, domnule primar, aveți cuvântul cu privire la proiectul nr.9, vă rog să dați citire expunerii de motive.

1.Se trece la punctul 1 (fost 9) al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Daniel Miclăuș dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemțiune asupra imobilului ”Casa Poltzer” situat în Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 6

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prezentul proiect de hotărâre a mai fost pe masa consiliului local, este vorba de neexercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemțiune asupra imobilului situat în Bacău, strada Cuza Vodă. Las la latitudinea consiliului local exprimarea votului cu privire la acest punct.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-înscrieri la cuvânt, dacă sunt.

Doamna consilier Raluca Năstase, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE-stimate domnului primar, domnule președinte, mulțumesc. Solicit ca Primăria Bacău să-și exercite dreptul de preemțiune, pentru Casa Poltzer. Este clar...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-doamna Raluca Năstase, două secunde, cu scuzele de rigoare.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - da.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-în ceea ce privește, că vreau să facem o lămurire și să mergem mai departe și să fie un modus operandi pentru toate ședințele de consiliu local, bineînțeles în măsura în care veți îmbrățișa punctul meu de vedere.

Pe Codul administrativ, de asta l-am întrebat pe domnul secretar general, la începutul ședinței dacă toate proiectele au toate avizele în baza prevederilor legale 136 alin.8, dacă nu mă înșel, din Codul administrativ. Având în vedere că toate referatele de aprobare, avize și toate celelalte documente prevăzute de lege sunt la dosarele pe care dumneavoastră le-ați avut la mapă, nu voi mai da, ca să economisim timp, nu voi mai da cuvântul celor din aparatul de specialitate al primarului. În schimb, în ceea ce privește rapoartele, avizele, pardon, comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, chiar dacă sunt consultative, în baza prevederilor Codului administrativ, președinții acestor comisii sunt obligați să susțină aceste avize în plenul consiliului local. Pe acest considerent, întâi o să luăm avizele consultative și am să-i dau cuvântul președintelui Comisiei 1, dacă nu mă înșel, doamna Pravăț.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-favorabil.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-pentru Comisia nr.2, avem pe doamna președinte Pricopoaea Enula?

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA-favorabil.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-Comisia nr.3, Dragomir Doina?

Doamna Consilier Doina Dragomir-favorabil.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-Comisia nr.4, domnul Stan Gabriel.

Domnul Consilier Gabriel STAN-favorabil.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-Comisia nr.5, domnul Laur

Gâțu-Șova?

Domnul Consilier Laur GÂȚU- ȘOVA-favorabil.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-avem toate avizele favorabile, totul este în regulă din punct de vedere al legalității, aveți cuvântul doamna Raluca Năstase. Și aș mai avea o rugăminte de la aparatul de specialitate al primarului. Vreau ca de la, doamna Tamba, aș dori ca la fiecare proiect de hotărâre pe care îl voi supune dezbaterii, președintele de ședință să aibă în față proiectul de hotărâre respectiv, fizic pe print. Vă mulțumesc! Aveți cuvântul, doamna Raluca Năstase.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -solicit ca Primăria Bacău să-și exercite dreptul de preemțiune pentru Casa Poltzer. Este de domeniul evidenței că acest imobil poate fi folosit, mai ales fiind în vecinătatea Colegiului Ferdinand, poate fi folosit de către Colegiul Ferdinand pentru activități, pentru copii, tineri, se pot face acolo tot felul de activități, de la grădinițe, creșe, Clubul de excelență județean și multe, multe alte activități. Consider că această casă trebuie achiziționată de către... Trebuie să ne exercităm dreptul de preemțiune. Prețul nu este foarte mare și din documentația dumneavoastră depusă la proiect nu am înțeles de ce nu exercitați acest drept de preemțiune? Nu scrie acolo că nu avem bani, sau care sunt motivele? Ne-ați spus doar că ne cereți votul că să nu exercitați dreptul, dar nu scrieți și de ce. Care sunt motivele? În concluzie, eu le solicit colegilor consilieri locali să nu voteze acest proiect și să ne exercităm dreptul de preemțiune. Sper să nu fie prea târziu, domnule primar, domnule secretar, în acest sens, astfel încât Casa Poltzer să rămână la noi și să o putem folosi pentru toate activitățile ce se pot desfășura acolo. Mulțumesc!

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-având în vedere că a fost nominalizat domnul primar, în baza prevederilor Codului administrativ, inițiatorul are dreptul să intervină ori de câte ori consideră necesar și nu am de gând să-i îngrădesc acest drept, mai ales că ați și fost nominalizat. Vă rog, domnule primar, aveți cuvântul, dar strict, vă rog, la problema supusă dezbaterii.

Domnul Primar Cosmin NECULA-mulțumesc, domnule președinte. Evident că la problema supusă dezbaterii și am să vreau să fac o clarificare, apropos de buget și de necesitățile pe care le avem, doamna consilier. În momentul de față, principala nevoie pe care o are Liceul Ferdinand este refacerea clădirii în care se află, a corpului principal în care se află. Și acolo sunt niște sume considerabile pe care în cursul acestui an, va trebui să le investim acolo.

 • 2. Nevoia pe care o avem cu privire la această casă va fi stabilită de către dumneavoastră.

 • 3. Eu vă pot spune că din componenta financiară și aici puteți să-l întrebați și pe domnul administrator public, noi nu avem în momentul de față banii necesari achiziționării acestei case, doi, nu vom avea nici banii, cu atât mai mult, nu avem banii necesari reconstrucției acesteia.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-dacă mai doriți clarificări? Se mai înscrie domnul consilier local Ghingheș și după dumneavoastră va urma domnul Scripăț.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-da, mulțumesc domnule președinte. Așa cum am precizat și la ședințele anterioare, pentru că a mai fost supus acest proiect la vot, susțin punctul de vedere al doamnei Raluca Năstase. Consider că 200.000 de euro, așa cum vedem în proiect, nu este o sumă exorbitantă pentru Municipiul Bacău și consider că puținele case de patrimoniu care au mai rămas, ca să zic așa, pe piață sau neexercitate sau neintroduse pe ordinea de zi pentru exercitarea sau neexercitarea preemțiunii, să fie achiziționate de municipalitate și date în circuitul public. Acolo poate fi, așa cum a spus și doamna consilier, ori o grădiniță, ori un alt centru școlar al Colegiului Ferdinand, ori putem să-i dăm altă funcțiune socială până la urmă, dar este un imobil în mijlocul Bacăului și consider că este o sumă acceptabilă. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-deci, am înțeles, dumneavoastră sunteți pentru, împotriva neexercitării acestui drept. Domnul Scripăț, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-un oraș fără istorie nu are viitor. Noi avem câteva monumente în Bacău și nu știm cum să scăpăm de ele. Așa nu ne-am exercitat dreptul de preemțiune pentru Casa Cancicov, nu ne-am exercitat dreptul de preemțiune pentru casa marelui Vasile Alecsandri. Acum încercăm să scăpăm de ele. Bun, nu avem bani, dar ce îndeamnă ca să și scăpăm de ele? Le lăsăm în conservare, aveți cunoștință cum arată Casa Alecsandri? Ruină. Până la urmă s-a îndurat consiliul județean și și-a exercitat dreptul de preemțiune. Eu cred că, au preluat-o, noi n-am fost capabili, noi n-am...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule primar, domnule viceprimar, fără discuții.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-noi n-am fost capabili...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-dacă aveți de discutat ceva, pe hol.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-noi suntem buni la dărâmat, la înstrăinat. Dar nu ne mai gândim la istorie, nu ne mai gândim la învățământul băcăuan, nu ne mai interesează nimic. Mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-am luat act. Doamna Năstase.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-domnule președinte, domnul consilier Ghingheș a, ne-a dat o idee foarte bună, pentru a economisi timp, propun un amendament la acest proiect, schimbarea din neexercitarea, în exercitarea dreptului de preemțiune pentru Casa Poltzer.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-deci, dumneavoastră formulați un amendament în acest sens.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-propun un amendament în acest sens și dacă întrunim votul, am economisi și timp și nu mai supunem încă o dată.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-acest amendament trebuie să fie supus avizării domnului secretar general și îi voi da cuvântul pentru a explica dacă este legal acest amendament sau nu.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnule președinte, la început de ședință, ați citit din Codul administrativ și ați spus că atunci când apar modificări de fond, legea spune foarte clar că se retrage de pe ordinea de zi.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-de asta v-am și dat cuvântul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-tocmai. În momentul când schimbăm de fond, în urma acestui act urmează să scoatem de pe ordinea de zi și să-l trimitem inițiatorului. Nu vă împiedică nimeni să faceți la rândul dumneavoastră un proiect de hotărâre cu exercitarea. Vă mulțumesc mult.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-dacă-mi permiteți, domnule secretar. Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-păi stați, stați ...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-domnule secretar, nu puteți lua avizele acum sau care, ca să înțelegem. Mă scuzați.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-atunci, domnul Cristian Ghingheș, am văzut că v-ați înscris la cuvânt.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-da, mulțumesc. Nu schimbăm, domnule secretar, nimic de fond. Este un amendament adus proiectului, până la urmă și tocmai de asta a fost adus pe ordinea de zi pe primul loc, astfel încât să modificăm bugetul în cazul în care noi ne exercităm dreptul de preemțiune. Nu înțeleg care este schimbarea de fond. Pur și simplu este votul de oportunitate. Problema este următoarea. Dacă noi astăzi vom vota din nou împotriva neexercitării, va intra din nou la ședința următoare. Și tot așa și la ședința următoare și la cealaltă și la cealaltă. Deci, noi astăzi vrem să tranșăm problema. Pentru că haideți să vedem în urmă. În ultimele două-trei luni s-a votat de prea multe ori respingerea neexercitării. Asta înseamnă că din start acest consiliu local dorește opusul și anume exercitarea. Mulțumesc frumos.

Domnul Secretar General al M unicipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-tocmai asta este ideea.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule secretar, trebuie să-mi cereți întâi, cam asta va fi maniera. Să-mi cereți cuvântul mai întâi. Acum haideți să vă lămuresc eu. Eu am pus mâna pe microfon primul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-vă rog, domnule președinte.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-deci, este o propunere a secretarului general al U.A.T. Bacău și în baza prevederilor articolului 139 alineat 12, secretarul poate să propună retransmiterea proiectului de hotărâre. Avem o propunere a domnului secretar. Într-adevăr...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-nu e o propunere.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-ba da, e. Acuma de ce, să rămână pe bandă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnul meu, domnule președinte, nu e o propunere, e o prevedere legală. Că în momentul când au loc modificări de fond...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-păi asta am spus și eu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-păi bun, e punerea în aplicare a legii.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule secretar general ...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-eu n-am făcut decât să citez. Dumneavoastră în calitate de președinte, dumneavoastră dispuneți.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-nu, nu, domnule secretar, fiecare avem răspunderea noastră, da? Deci avem foarte clar un amendament, care schimbă pe fond, că asta adevărul, schimbă pe fond proiectul, din neexercitarea dreptului de preemțiune se amendează pentru exercitare. Vă dați seama că exercitarea este total diferită de neexercitarea. Acest proiect suferă modificări de fond. Domnul secretar general a făcut această propunere de retransmitere a proiectului la consiliu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

n-am făcut nici o propunere. Deci, am specificat, am invocat prevederile pe care dumneavoastră le-ați citit la începutul ședinței. Că în momentul în care au loc modificări de fond ale proiectului de hotărâre, calea legală este de retransmitere. Dumneavoastră, în calitate...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-deci, dumneavoastră faceți o propunere. Dacă modificăm bugetul, adică dacă-l modificăm pe fond, îl retragem de pe ordinea de zi?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-domnul Cristi, domnul Cristian

Ghingheș vă atrag atenția că ...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-puțină decență. Nu ne luați în ...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-domnul Cristian Ghingheș, vă atrag atenția că la următoarea abatere voi aplica codul, să știți. Deci, vorbim aici de o propunere, eu așa am auzit că ați auzit cu toții, vorbim de o propunere a secretarului general de retransmitere a proiectului. Această propunere se supune votului dumneavoastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-fac precizarea încă o dată, că eu nu am făcut nici o propunere, domnule președinte de ședință.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-deci, n-ați făcut propunere, dar trebuie retransmis.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-eu am citat un articol de lege, pe care dumneavoastră în calitate de președinte trebuie să-l aplicați.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ -păi haideți să citim articolul.

,,dacă în urma dezbaterilor, și au fost dezbateri, se impun modificări de fond în conținutul proiectului de hotărâre...” și dacă se trece acest amendament, vă dați seama că se impun modificări de fond. Dar întâi, ca să nu plecăm a priori, haideți să supunem la vot acest amendament și dacă va trece, după aia vom lua în considerare retransmiterea acestui proiect și-mi asum eu această propunere.

Vă rog, domnule secretar general, supuneți la vot amendamentul doamnei Raluca Năstase.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru?

Doamna Tamba? Șase voturi pentru.

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

Ieșit din sală

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFtE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

Total

7

-

11

Cu 7 voturi pentru și 11 abțineri, amendamentul nu a fost aprobat.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ -deci acest amendament nu a trecut.

Rămânem la proiectul în forma inițială, discuția devine caducă.

Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt la acest proiect? Avem aici pe persoana interesată, pe cumpărător. Supun la vot consiliului local, dacă sunteți de acord să dăm cuvântul persoanei de față care are un interes în cauză. Cumpărătorii. Sunteți de acord ca domnul cumpărător să ia cuvântul în ședința de consiliu local? Vă rog să supuneți la vot, domnule secretar general.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

breahnă-pravăț ionela-

CRISTINA       ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

Ieșit din sală

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTăLIN-BOGDAN

x

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

Total

18

-

-

Având în vedere absența din sală a domnului Botoi, propunerea a fost aprobată.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-știți ce rugăminte as mai avea la dumneavoastră, dragi colegi, ca să mergem pe repede înainte ? Când ieșiți din sală, vă rog anunțați pe domnul secretar general, că este atributul în principal al dumnealui sau pe mine, cum considerați de cuviință, ca să știm și noi câți suntem în sală. Vă rog, domnule cumpărător, aveți cuvântul, dar v-aș ruga să vă rezumați strict la problema supusă dezbaterii, foarte pe scurt. Un microfon să-i dați.

Domnul David-bună ziua în primul rând tuturor consilierilor și celorlalți invitați. După cum se știe, Casa Poltzer a fost pusă în vânzare de patru ani de zile- cinci ani de zile, la un preț de 500.000 de euro. Prețul tot a scăzut cu 20.000 de mii, încă 20.000, ultimul preț care a afișat și a fost afișat, se poate face, mă rog, noi avem pozele și vânzătorii, era 380.000 de euro, ultimul preț. Datorită faptului că noi de nouă ani de zile suntem vecinii acestei Case Poltzer, mai bine zis Pensiunea de la Tosca, a fost înțelegerea între noi și proprietari, adică proprietarii au avut rugămintea către noi să îngrijim casa, să nu lăsăm boschetarii înăuntru. Așa cum a fost, de nenumărate ori i-am eliminat din acea casă, mizeria care la ora actuală există în fața casei, pentru că toți elevii care sunt la Liceul Ferdinand aruncă toate, și am făcut poze chiar și acum dimineață, înainte de a veni la ședință. Îmi pare rău că nu pot, cine este interesat, sau doamna Năstase dacă vrea să vadă cam cum arată casa in interior și în exterior, cu tavan căzut, crăpăturile, tavanul este căzut în totalitate.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-aș avea, mă scuzați că vă întrerup, nu mai faceți referiri și nu încercați să intrați în discuție cu consilierii locali. Două secunde și vă rog să vă rezumați strict la problema supusă dezbaterii, Nu dezbatem azi întreținerea sau îngrijirea Casei Poltzer. Vă rog să vă exprimați de ce vă trebuie acest proiect de hotărâre, ca să știm cu toții ce votăm.

Domnul David-deci, destinația momentan, trebuie să discutăm care, cum salvează casa. Investiția care urmează făcută, noi nu avem nevoie și nu vrem să o dărâmăm. Ca să faceți, ca să vedeți un pic cam ceea ce vrem să facem, fostul Comisariat Bacău a fost cumpărat tot de către noi. Clădirea, toată lumea spunea, domnule e bine s-o dărâmați sau să construiți alta. Noi am mers pe partea de a consolida clădirea și a păstra arhitectura în totalitate. Prețul acestei case, de către vânzător este de 460.000 euro. Sa ajuns la suma de 200.000 euro, în condițiile în care noi avem deja, privind adresa făcută de către primărie către vânzători să se facă contract de vânzare-cumpărare cu un potențial cumpărător. S-a făcut o negociere la 200.000 euro, dar datorită faptului că am avut grijă de casă și în continuare avem grijă de casă, în condițiile în care, mă rog, primăria și, sau consilierii sunt de acord să își exercite dreptul de preemțiune, dorim ca toate sumele care au fost achitate la notar de către noi în sumă de 98.000 lei, taxe de timbru achitate la notar, 150.000 lei achitate de către vânzători.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-mă văd nevoit, domnul, stați un pic.

Domnul David-poftiți.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-mă văd nevoit să vă întrerup din nou și dacă vă mai întrerup o dată, să știți că nu vă voi mai da cuvântul. Avem practic, trebuie să ne focusăm pe exercitarea dreptului de preemțiune. Cu ce vă ajută această chestiune? Pentru că noi am avut la dosar toate documentele, inclusiv acte notariale. Vă rog să ne explicați, dacă noi nu ne pronunțăm pe acest proiect de hotărâre, ce se întâmplă, ca să vă ajut.

Domnul David-noi încercăm s-o restructurăm așa cum este.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-ce se întâmplă cu contractul de vânzare-cumpărare?

Domnul David-se anulează și trebuie consiliul local să returneze banii atât vânzătorilor, cât și cumpărătorilor.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-am luat act de această chestiune.

Domnul David-cu penalități.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-am înțeles cu toții. Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt?

Domnul David-deci suma nu este de 200.000 euro la vânzare.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-domnul primar s-a înscris la cuvânt. Urmează domnul Ghingheș, după aceea domnul Scripăț. Vă mulțumesc. Domnul Primar Cosmin NECULA-vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Domnilor consilieri locali, vreau să fiu foarte clar pentru dumneavoastră. Opțiunea de a avea acest imobil în patrimoniu vă aparține întru totul. Este apanajul exclusiv al dumneavoastră. Eu v-am spus și mi-am exprimat o serie de probleme, din punct de vedere financiar. Dar dacă dumneavoastră, consiliu local, considerați oportun ca acest imobil să se afle în patrimoniul Municipiului Bacău este exclusiv atitudinea și aptitudinea dumneavoastră.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-vă mulțumesc. Domnul consilier Cristian Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-unu la mână, nu scrie nicăieri că noi trebuie să returnăm banii pentru operațiuni notariale a unor privați. Unu la mână.

Doi la mână, și dacă v-ați dori s-o dărâmați n-ați putea, pentru că este obiect de patrimoniu și noi de asta avem astăzi pe masă acest proiect. Deci, ideea că v-a trecut asta prin gând, noi, sau cel puțin pe mine, cumva, pe mine mă pune și mai mult în defensivă și mă face și mai mult să mă bat, astfel încât această casă să intre în patrimoniul Municipiului Bacău.

3.Încă o dată, domnule secretar, noi am votat deja de câteva ori respingerea neexercitării. Dacă și astăzi se va vota respingerea neexercitării, pentru că amendamentul nu l-au aprobat colegii noștri, de la alte formațiuni politice, ce se întâmplă, o să-l votăm la infinit?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnilor, haideți să ne înțelegem. Aceasta este opțiunea domnului primar. Este inițiativa domnului primar. Dumneavoastră, la rândul dumneavoastră aveți dreptul de a formula un proiect de hotărâre prin care să vă exercitați opțiunea, această opțiune. Nu puteți, sau nu putem impune domnului primar să formuleze în forma în care doriți dumneavoastră, un proiect de hotărâre.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-pentru o minimă clarificare, după aceea am să-i dau cuvântul domnului Scripăț, dacă nu mă înșel v-ați înscris la cuvânt, domnul Scripăț? O minimă clarificare din partea domnului Ciprian Fantaza. Vă rog să explicați un pic cu dreptul de preemțiune, exercitare, neexercitare, pentru că sunt sigur că mulți de aici nu cunosc acest termen, de drept de preemțiune, fără să jignesc pe nimeni. Vă rog să explicați cu referire la acest proiect. Ce votăm noi astăzi?

Domnul Director Ciprian FANTAZA-cu referire la monumentele istorice, Legea privind protecția monumentelor istorice este foarte clară. La transferul de proprietate a unui monument istoric se solicită statului român pentru monumente de clasa A, sau direcțiilor județene pentru monumentele de clasă B, direcțiilor județene de cultură, dreptul de preemțiune, iar dacă aceștia nu și-l exercită se transferă către autoritățile locale. Autoritatea locală, consiliul local. Proiectul de hotărâre supus astăzi dezbaterii este în sensul neexercitării, iar el a fost votat o singură dată, domnul consilier. În celelalte cazuri n-a fost cvorum pentru supunerea la vot în sensul neexercitării. Noi am repus pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre la solicitarea proprietarilor. Bineînțeles că ne-au spus că ne vor da în... Acest drept de preemțiune trebuie exercitat sau nu exercitat, trebuie să stabilești o poziție în 15 zile. Termenul s-a dus de mult.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-asta voiam să clarificăm pentru că dezbatem până mâine dimineață. Eu am prins esența că sunt de profesie.

Domnul Director Ciprian FANTAZA-15 zile, trebuia de anul trecut.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-deci, domnul Fantaza, mai repetați încă o dată să rămână pe bandă. Acest termen de exercitare al dreptului de preemțiune de către consiliul local, noi suntem în termen azi?

Domnul Director Ciprian FANTAZA-nu.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-a fost depășit? Cu câte zile a fost depășit?

Domnul Director Ciprian FANTAZA-cu luni de zile. Nu mai știu exact cu câte. În prima fază i s-a făcut o adresă proprietarului prin care i s-a spus că la proxima ședință se va supune dezbaterii.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-gata, gata, am înțeles.

Domnul Director Ciprian FANTAZA-asta a fost anul trecut.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-noi, practic, suntem ieșiți și dacă am vota un proiect de hotărâre am fi în afara termenului legal. Domnul primar, aveți cuvântul, după aceea domnul Scripăț. Sau domnul Scripăț.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-pentru mine, o întrebare deopotrivă pentru juridic, inițiatorul proiectului și potențialii beneficiari. Discutăm despre o clădire de patrimoniu. Înstrăinarea unei clădiri de patrimoniu trebuie să parcurgă niște etape.

 • 1. Aviz de la Ministerul Culturii de ne preemțiune, drept de ne preemțiune.

 • 2. Aviz de la consiliul județean.

 • 3. Și abia apoi de Primăria Bacău, mai exact consiliul local.

Vă pun întrebarea, există cele două avize premergătoare și stipulate în lege?

Domnul Director Ciprian FANTAZA-între consiliul local și consiliul județean nu există ...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-domnul Fantaza, două secunde, nu v-am dat cuvântul. Nu-mi aduc aminte. Cui puneți întrebarea?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-poftiți?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-cui puneți întrebarea?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-cine poate să-mi răspundă. Dacă s-au respectat...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-haideți, domnul Fantaza, două secunde. Era la cuvânt domnul primar și are și dumnealui studii juridice și cred că poate să răspundă, având în vedere că este și inițiator. Vă rog, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA-doamnelor și domnilor consilieri locali, pentru a fi extrem de clar în ceea ce vreau să prezint, pentru a înțelege și dumneavoastră foarte bine, asta a fost considerația mea cu privire la acest proiect. Dintr-un raționament de natură financiară care nu incumbă creanțe notariale sau alte asemenea chestiuni. M-am referit la tot ceea ce înseamnă componenta financiară privind achiziția ei, refacerea și întreținerea, nu m-am referit la alte asemenea aspecte. Dacă doriți, într-un fel sau altul și dacă solicitați și atitudinea consiliului local este aceasta, nu știu, ar trebui să inițiez un proiect de hotărâre în care să fie și exercitarea și neexercitarea, sau cum stabiliți dumneavoastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnule președinte, îmi dați voie să-i răspund domnului Scripăț?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-cu siguranță da, însă foarte pe scurt.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnul Scripăț, dacă ați fi citit proiectul de hotărâre...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-deci, vă atrag atenția, domnule secretar general,...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-am o observație...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-nu vă mai dau cuvântul, să știți. Deci, faceți afirmații și contribuiți la o atmosferă tensionată în consiliul local. Nu vă permit.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnul președinte...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-este părerea dumnealui, domnul Scripăț are dreptul la cuvânt.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnul președinte...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-vă rog, rezumați-vă strict la problema supusă dezbaterii, legal invocate.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnul președinte, la proiectul de hotărâre sunt atașate, pentru cine a studiat și a avut curiozitatea să citească și interesul să-și exercite calitatea de consilier local în depline condiții, atât avizul de neexercitare al consiliului județean, cât și cel al Ministerului Culturii.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-ca s-o scurtăm. Sunt domnul Scripăț la dosar, eu le-am citit, sunt acolo fizic, le aveți, vi le poate prezenta, dacă aveți dubii, vi le poate prezenta aparatul de specialitate, vi le poate pune la dispoziție.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-nu am dubii, dacă sunt, bun. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-mai sunt discuții la acest proiect? Avem avizele luate, totul e în regulă, vă rog, domnule secretar general să supuneți la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de către inițiator.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Având în vedere că nu este nimeni pentru...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-haideți să reluăm, să facem apelul nominal. Domnul secretar general, haideți să facem apelul nominal la fiecare consilier local, ca să nu mai fie niciun fel de discuții.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-doamna Breahnă, s-a votat neexercitarea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-face apelul nominal consilierilor locali, după cum urmează :

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-eu sunt pentru neexercitarea, pentru că suntem în afara, dar în fine fiecare, eu ca și jurist nu pot să votez altfel, chiar dacă intru în contradicție politică cu altcineva. Deci, pe neexercitarea dreptului de preemțiune, suntem în afara termenului, eu votez pentru.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-păi da, domnule președinte, de ce ați mai pus pe ordinea de zi? Domnule primar, vă rog frumos răspundeți la asta.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-doamna Năstase, cereți voie la cuvânt.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-dacă proiectul este în afara termenului, îl supuneți la vot?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-gata n-a trecut, păi nu, vă spun și de ce v-a fost supus la vot, pentru că la notar cumpărătorilor li se cere acest drept de preemțiune, pentru că altfel se anulează contractul. Este o chestiune pur administrativă. Oricum discuțiile sunt caduce, acest proiect nu a trecut, deci a fost respinsă respingerea neexercitării. A fost respinsă neexercitarea dreptului de preemțiune. Pe acest proiect nu mai avem discuții, trecem la următorul proiect.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GhIORGHE

x

11.

IROFtE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

TOTAL

12

4

3

Proiectul nu a fost adoptat.

2. Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-trecem la următorul proiect de pe ordinea de zi.

Da, domnule Cătălin.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-aș avea o rugăminte. Stabiliți clar, care este modalitatea de vot pentru că nu mi se pare normal ca să votăm o dată, după care mai refacem votul, e neserios.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-domnul Crețu Cătălin, pentru a nu fi nici o discuție, ați văzut că am făcut apelul nominal și fiecare s-a consemnat și rămâne și pe bandă și pe audio, video și pe ce vreți dumneavoastră.

Deci, modalitatea de vot, apropos de proiectul doi. Revenim la proiectul celebru de-acum cu Poliția Locală, inițiat de către colegii noștri consilieri locali P.S.D.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-majoritate simplă, calificată? Vă rog, domnule secretar.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-singurului lucru pe care vreau să-l precizez...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ -când vă dau cuvântul. Vă mulțumesc. Domnule secretar general.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-ce mă întrebați?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-la proiectul 2, înainte de...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-același lucru îl dorim și din partea dumneavoastră...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-la următoarea abatere, domnule Crețu, chiar dacă faceți parte din grupul consilierilor P.N.L., am să aplic Codul administrativ.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule secretar general, aveți cuvântul pentru a preciza cvorumul și majoritatea necesară adoptării acestui proiect. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-proiectul privind, imediat, să vedem, privind reorganizarea Poliției Locale inițiat de consilierii locali P.S.D.- majoritate calificată.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-deci, majoritate calificată, explicați vă rog, pentru toată lumea.

Domnul Secretar General al Municipi ului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-două treimi.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-asta voiam să auzim. Deci, avem majoritate calificată-două treimi, dragi colegi.

Domnul inițiator, domnul primar, scuze, doamna Pravăț, cred că în calitate de lider de grup, o să dați citire expunerii de motive.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-nu cred că este neapărat necesar să dau citire proiectului de hotărâre privind reorganizarea Poliției Locale, l-ați avut la mapă.

Din capul locului, vreau să stabilesc o chestiune. Nu s-a făcut referire niciodată la desființarea Poliției Locale, ci pur și simplu la reorganizarea Poliției Locale pe modele de succes din alte municipii reședință de județ din vestul României și nu numai.

Vorbim despre faptul că în mod continuu, în exercițiul financiar 2019, domnul primar s-a raportat la o lipsă acută de fonduri publice, vorbim de spre invocarea de asemenea, de invocarea continuă și permanentă a incapacității guvernamentale de a susține Municipiul Bacău și atunci haideți să susținem investițiile în municipiul Bacău prin bugetul local și să facem economie la bugetul local, eficientizând activitatea Poliției Locale.

De aceea grupul politic P.S.D. din consiliul local propune reorganizarea Poli ției Locale în sensul desființării Poliției Locale a Municipiului Bacău și reorganizării acesteia ca direcție în cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-am înțeles. Alte chestiuni?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-alte chestiuni? I-aș ruga pe partenerii, așa zișii parteneri de la Poliția Locală să se ocupe strict de atribuțiile din fișa postului și să-i intereseze mai puțin proprietățile personale ale consilierilor locali de pe raza altor U.A.T.-uri din județul Bacău. Atât.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-acum, dacă-mi permiteți, doamna Pravăț Cristina...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂPRAVĂȚ-o să apară un material în presă și o să...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-bun, asta nu este treaba noastră, presa trebuie să-și facă treaba, este câinele de pază al democrației.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-mă bucur în schimb, știți, domnule președinte, mă bucur în schimb că proiectul nostru a produs deja un impact. Am început să vedem Poliția Locală pe străzi, pe trotuare și nu numai în mașini, deja eu zic că 50% din scop ni l-am atins.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-ați terminat expunerea de motive?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-da, am terminat.

Trecem la avize.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-deci, cu referire după afirmațiile dumneavoastră, vreau să vă aduc la cunoștință că în nenumărate rânduri în ședințele de consiliu local am atras atenția comandantului, fostului comandant, puteți interpela actualul comandant să vedem efective și sunt înregistrări în acest sens, să vedem efective ale Poliției Locale pe stradă și eu sincer, le-am văzut.

Acum, dumneavoastră faceți niște afirmații, care cum să vă spun, vă pun și pe dumneavoastră într-o lumină mai palidă, să zic așa.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-deci, e problema dumneavoastră. A mea, nu a dumneavoastră.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-în calitate de consilier local, să nu uităm că Poliția Locală este în subordinea directă a consiliului local. Și bineînțeles și subordinea are dublă comandă, pe organigramă dacă vă uitați, în calitate de consilier local puteți monitoriza, puteți interveni pentru îmbunătățirea activității Poliției Locale. Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere cu privire la acest proiect. Dacă sunt înscrieri la cuvânt? Păi, haideți să-i luăm într-o ordine. Am văzut pe domnul Huluță primul, domnul Cristian Ghingheș al doilea, domnul Șova Gâțu-Laur, scuze, domnul Șova Gâțu-Laur al doilea, domnul Cristian Ghingheș al treilea și domnul Scripăț, dacă nu mă înșel. Domnul Ștefan? Bun, domnul Ștefan, domnul Scripăț, în această ...

Și liderul de sindicat o să ia cuvântul după ce vor vorbi consilierii locali.

Și domnul primar, da? Vă rog, domnul Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -asupra acestui proiect de hotărâre ne-am aplecat încă din decembrie, atunci au fost primele reacții ale consilierilor P.S.D., că vor o înjumătățire a numărului de polițiști din orașul nostru. Însă argumentele acum scrise se bat cap în cap. Una din chestiile, dacă discutăm de situația de la Oradea, nu este cel mai bun exemplu, ei fiind în afara legii. Și nu știu dacă...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule, nu faceți afirmații, domnule Huluță, apropos vă întrerup un pic, nu la, cu mea a culpa, vă rog avizele la comisiile de specialitate.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-vă rog, aveți cuvântul, domnul Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-care se bat cap în cap, e faptul că se observă de la o poștă că s-a redus gradul de infracționalitate, da, de la 8.600 în 2016, am ajuns în 2019 la 5.936 de cazuri. Eu spun că această scădere se datorează și muncii pe care o fac polițiștii locali. Noi în loc să-i premiem, noi îi reducem, pentru că probabil vrem să ne întoarcem din nou la 8.600 cazuri în 2020.

În al doilea rând, în momentul în care se face o direcție și se ia personalitatea juridică a Poliției Locale, se schimbă organigrama, intrând în direcție se schimbă organigrama primăriei. Aici, în momentul când schimbi organigrama, trebuie să ai un aviz al A.N.F.P. sau trebuia la pachet venit cu modificarea acestei organigrame. Eu oricum votez împotrivă. Sunt de acord cu orice propunere venită de la colegii noștri în îmbunătățirea activității Poliției Locale. Nu s-a venit cu nici o propunere ci cu înjumătățire a Poliției Locale. Sigur că noi mai avem și alte căi de atac în momentul în care asta va trece. Eu voi vota împotrivă.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Am văzut-o pe, cu scuzele de rigoare, domnul Șova. Doamna, colega dumneavoastră, doamna Breahnă vrea să spună ceva în replică, am înțeles?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-voi interveni la sfârșit.

Las colegii care s-au înscris.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-atunci, domnul Șova, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Laur ȘOVAGÂȚU-mulțumesc, domnule președinte. Parcurgând proiectul de hotărâre, eu am observat la rapoartele emise de compartimentele de specialitate din aparatul primarului că sunt nefavorabile, împotrivă, am văzut chiar și de la Direcția Juridică.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-urma, după ce luați

dumneavoastră cuvântul, consilierii, să întrebăm și această chestiune.

Domnul Consilier Laur ȘOVAGÂȚU-sigur, sigur.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-e foarte bună observația.

Domnul Consilier Laur ȘOVA GÂȚU- poate fi și un dialog. Mie chiar mi se par, s-ar putea să greșesc, domnul Fantaza o să poată să ne spună, mi se par chiar false anumite considerații și nefondate, din acele rapoarte, dar o să le parcurgem.

Am patru precizări de făcut. Dacă domnul Fantaza vrea să intervină pe parcurs, dacă nu, le dau citire la toate patru, acum cum hotărâți și dumneavoastră, domnule președinte.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-dați citire,  vorbiți

dumneavoastră și după aceea o să...

Domnul Consilier Laur ȘOVA GÂȚU-ok, perfect. Atunci ar trebui să ia notițe domnul director, sau domnul secretar, tot este garantul legalității ...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-dacă-mi permiteți o secundă.

Domnul Consilier Laur ȘOVAGÂȚU-vă rog.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-s-a tot vorbit că acest consiliu local, circul din consiliu local, că durează ședințele foarte mult. Mie, într-adevăr, cu scuzele de rigoare pentru aparatul tehnic, că este foarte greu să transcrii toate aceste, mai ales la opt ore, cât a fost ultima ședință...

Domnul Consilier Laur ȘOVAGÂȚU-o să fiu scurt.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-dar partea bună a lucrurilor este că în Consiliul Local Bacău, se fac dezbateri, oameni buni. În alte consilii locale, dacă vă veți duce, veți vedea că 80 de proiecte trec în jumătate de oră. Aceste dezbateri sunt pentru interesul nostru al tuturor, în momentul în care sunt făcute cu bună credință. Dacă ne rezumăm strict la problematica supusă dezbaterii, vom pleca mai înțelepți de aici, unii fericiți, alții mai nefericiți. Am ținut să fac această precizare tocmai pentru că proiectele de hotărâre se pot dezbate in integrum, sau pe articole. Orice observație din partea consilierilor locali este pertinentă și aștept din partea aparatului de specialitate să răspundă tuturor necunoscutelor sau întrebărilor adresate de către colegii mei. Vă rog, domnul Șova.

Domnul Consilier Laur ȘOVAGÂȚU-mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte scurt. S-a făcut referire la înființarea, desființarea Poliției Locale. Nu, este o reorganizare. Iar în Codul administrativ, la articolul 129 alineat 3 litera e se face vorbire : „consiliul local hotărăște înființarea sau reorganizarea de instituții”. Poliția Locală fiind instituție publică în subordinea Consiliului Local Bacău.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-cunosc și eu acel articol, l-am citit chiar cu interes.

Domnul Consilier Laur ȘOVAGÂȚU-p erfect.

A doua precizare, Legea Poliției Locale nr.155/2010 stipulează la articolul 31 alineat 1 la litera d, vizavi de atribuțiile primarului, la Poliția Locală, că asigură, primarul, asigură aducerea la îndeplinire a hotărârii consiliului local privind organizarea și funcționarea Poliției Locale. Pentru că s-a făcut referire în acele rapoarte, despre asta vorbim.

3.A discutat înainte ș domnul Huluță, vizavi de Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Documentațiile se trimit la avizare la final, după ce se aprobă proiectul, domnule Huluță, la A.N.F.P., iar ulterior primarul și executivul local vor elabora noua organigramă și statul de funcții pentru aparatul propriu cu Poliția Locală transformată ca și direcție. Asta tot dacă știa domnul Huluță, dacă nu, i-am transmis eu acum.

Și a patra precizare și ultima. Prin O.U.G. 63/2010 pentru modificarea Legii 273 privind finanțele publice locale stabilește că, tot s-a făcut vorbire despre acel număr 1 la 1000, la 2000, la 500 la cât, stabilește că numărul maxim de posturi de 1 polițist la 1000 de locuitori. Maxim, da? Adică el nu poate depăși limita de 1 polițist la 1000, ceea ce înseamnă că legiuitorul nu interzice existența unui număr mai mic de efective ale Poliției Locale la mia de locuitori. Iar propunerea noastră a fost de un polițist local la 2000 de locuitori, ținând cont bineînțeles și de populația stabilă, numărul real, dacă este s-o luăm pe municipiul Bacău, sub 145.000 de locuitori. Iar, s-a făcut referire de domnul Huluță și pe la alte comisii că acest proiect inițiat de consilierii locali P.S.D. ar vrea să dea lumea afară. Cum au stat ei de Crăciun? Nu, noi nu vrem să dăm afară polițiștii locali. Nu pe cei...

Domnul Primar Cosmin NECULA-dar ce?

Domnul Consilier Laur ȘOVAGÂȚU -domnule primar, îmi cer scuze, dacă...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-a fost o reacție necontrolată, vă rog că altfel intrăm în...

Domnul Consilier Laur ȘOVA GÂȚU-controlați-vă, domnule primar. Mulțumesc, domnule președinte.

Noi, prin această reorganizare, nu vrem ca polițiști de pe stradă, polițiștii locali, cei care într-adevăr își fac treaba, să fie dați afară, cum s-a vehiculat. Nu, va fi o reorganizare. Noi vrem eficientizarea pentru cei din birouri care iau cel puțin 50006000 de lei și nu fac nimic, gen nași, fini, de pe la Poliția Locală. Da?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-bun, acum v-aș atrage atenția, vă rog, să ne rezumăm, haideți să nu transformăm într-o chestie populistă. Am înțeles, să știți că argumentele dumneavoastră, când duceți pe panta cealaltă iarăși se produce rumoare în sală. Deci, argumentele dumneavoastră, până la un anumit punct, să știți că eu le îmbrățișez. De legalitate, mă refer. Acum vom vedea la oportunitate.

Alte chestiuni legate de expunerea de motive ale proiectului. Că noi am înțeles ce vreți.

Domnul Consilier Laur ȘOVA GÂȚU-mă voi rezuma, am spus pe scurt, mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-cu plăcere. Domnul Huluță, vă rog, în replică, spuneți ce aveți de spus.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-eu, după matematica mea din clasa I, știu că de la 170 până la 98 face o diferență, de oameni. Nu-i dăm afară, ce facem cu ei? Că vreți să eficientizați banii. Problema este, eu vreau să fie bine păzit acest oraș. S-a demonstrat. Veniți cu propuneri de îmbunătățire a activității. Până ajungeți la 98, cu oamenii aceștia ce faceți, nu-i dați afară, domnul Șova?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-am luat act de cuvântul dumneavoastră, urmează domnul Ghingheș Cristian.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-mulțumesc. Da, avem în față, din păcate, un proiect populist, în cheie electorală. Populist, pentru că da, sunt destui cetățeni care sunt nemulțumiți de activitatea Poliției Locale, dar nu că ar fi nemulțumiți în ce privește calitatea serviciului prestat, ci pentru că Poliția Locală are și această atribuție, din păcate sau din fericire, de a mai amenda și de a aplica sancțiuni acolo unde cetățenii sau companiile private nu respectă legea. Mai ales pe linia construcțiilor sau pe linia protecției mediului. Eu știu, sau mă rog, bănuiesc, nu că bănuiesc, știu că sunt o serie de consilieri sau o serie de grupuri politice care sunt deranjate de ac țiunile Poliției Locale îndreptate împotriva unor grupuri de interese din acest ora ș. Acesta este un fapt demonstrat. Domnul Huluță a specificat foarte bine, vărsarea Poliției Locale în organigrama primarului înseamnă o modificare de organigramă și înseamnă implicit mai puțini funcționari pentru treburile publice ale municipiului Bacău. Sunt și eu de acord cu faptul că la Poliția Locală nu trebuie să avem cumetrii la vârf, că nu trebuie să existe tot felul de concursuri îndoielnice, că nu le-aș spune altfel, dar vreau să vă aduc aminte un fapt, dragi consilieri de la P.S.D, Dumneavoastră ați fost cei care succesiv, în anii aceștia, ați majorat și bugetul Poliției Locale și organigrama și ați aprobat și concursurile respective, pe care acum le înfierați. Eu, când eram pe această baricadă și vă aduceam la cunoștință faptul că se petrec tot felul de...

Vă rog, haideți să vorbim pe rând. Mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-n-o să intervină nimeni peste dumneavoastră.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-eu când spuneam...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-nu interveniți peste colegul dumneavoastră.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-mulțumesc, domnule președinte. Eu când aduceam aceste chestiuni la această masă, dumneavoastră săreați la gâtul meu și spuneați că am ceva fie cu primarul, fie cu grupul dumneavoastră. Dar astăzi am ajuns să vedem că Poliția Locală a devenit un fel de minge de ping pong și între primar și consilieri locali și grupul de la P.S.D.

Din nou, Poliția Locală este o instituție care nu asigură doar siguranța, minima siguranță a cetățeanului de pe străzile municipiului Bacău, ci asigură și respectarea legii în ce privește protecția mediului, construcții și așa mai departe. Dacă dumneavoastră credeți că personalul TESA, deci acel personal despre care spuneți că stă la birouri, trebuie să primească, nu știu, 2000 de lei și eventual să avem acolo oameni necalificați care n-au competențele, nu știu cum să zic și n-au abilitățile care să opereze cu autorizațiile de construire, cu avize de mediu, cu legislație, îmi pare rău. Eu nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră că personalul TESA de la Poliția Locală, care aplică legea, trebuie să fie nepregătit.

Din aceste considerente și pentru faptul că acest proiect este pur populist și că pe lângă acest lucru nu este complet pentru că nu specificați exact ce se întâmplă cu acei polițiști locali care vor fi restructurați, eu astăzi mă voi abține. Dar în încheiere aș avea o întrebare pentru consilierii P.S.D. și mai ales pentru doamna Breahnă, pentru că i-am pus și această întrebare la comisie. Ce se întâmplă cu personalul care va fi restructurat? Și v-aș ruga să-mi dați un răspuns, altul decât cel de ieri de la Comisia Juridică.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-domnul...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-citez „treaba lor,, .Mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-aveți dreptul la replică.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-da, au treabă în alte direcții, unde este nevoie de ei. Poate este nevoie de ei la Direcția de Asistență Socială, poate este nevoie de ei la Spații Verzi și așa mai departe. De ce nu? Nu râdeți.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-este punctul dumneavoastră de vedere.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-chiar nu râdeți. Vreau să accentuez...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-doamna Pravăț, nu pot să intervin să nu râdă. Dar chiar este dorința colegilor noștri...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-eu știu că este distractiv, dar sondajele de opinie arată clar că 90% din cetățenii municipiului Bacău sunt de acord cu o reorganizare strictă a Poliției Locale. Ce mai e de râs?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-da, asta este opinia dumneavoastră.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-haideți să fim serioși. Câți pensionari sunt angajați, domnule director executiv? Câți pensionari aveți angajați în cadrul Poliției Locale? Măcar haideți să lăsăm loc tinerilor. Haideți să fim serioși. Oricât de populist ar părea proiectul, încă o singură frază și închid, domnule președinte.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-ați avut o interpelare pentru domnul, sau o întrebare.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-domnule președinte, o secundă și termin. Repet ceea ce a subliniat și domnul Șova și anume, nu avem nici o problemă cu polițiștii care-și fac treaba pe străzi, care acționează în folosul cetățeanului, care apără cetățeanul din municipiul Bacău de infractori, de alte situații neplăcute și așa mai departe. Problema noastră este legată de ineficiența unei cote substanțiale din efectivul de personal al Poliției Locale.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-am înțeles, dumneavoastră ori de câte ori veți avea ocazia puteți să-mi cereți cuvântul, vi-l dau în calitate de inițiator. Domnul director Iftene, vă rog. Deci i-ați răspuns domnului Ghingheș. Mai doriți un răspuns de la domnul comandant al Poliției Locale? Doamna Pravăț?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-m-ar interesa să-mi spuneți, câți pensionari aveți angajați în...?

Domnul Director Lucian Iftene-opt.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ PRAVĂȚ-opt. Dumneavoastră sunteți unul dintre ei. Mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-dar nu e, să știți că nu e o rușine să fii pensionar și să muncești. Acum ...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-vorbește cea cu 300 de milioane de la stat pe lună.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-ba din contră, pot veni mulți ca ei, care vin din Jandarmerie, Ordine Publică, din poliție, să vină cu un plus de experiență. Acum să nu stea prin...

În fine, nu mă pot eu pronunța. Altcineva care s-a înscris la cuvânt? În ordine cronologică este domnul Ștefan, domnul Scripăț, am văzut și domnul Crețu. Domnul Crețu, după ce dau cuvântul celorlalți consilieri și dumneavoastră, nu v-am uitat, după domnul primar vorbiți.

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN-da, mulțumesc. Domnule președinte, stimați colegi consilieri, ca și principiu vă spun din start că sunt pentru modernizarea și reorganizarea Poliției Locale. I-am spus domnului director în ședința precedentă că aștept de la dumnealui cât mai repede, în primul rând cum vede dumnealui ca manager viitorul acestei instituții, dar dragi colegi, eu cred că oportunitatea nu este de actualitate și vă spun că acum la final de mandat, când mai avem trei luni de zile, dacă este să gândim pe principiul consecvenței, așa cum am respins organigrama primarului acum câteva luni acuzându-l că vine cu organigrama pe final de mandat și am fost cu toții de acord că nu e bine ceea ce se întâmplă, cred că așa ar trebui să procedăm și astăzi și tot pe principiul consecvenței, să lăsăm viitorul primar și următorul consiliu local să analizeze această situație. Este clar că acum încercăm să facem puncte electorale, fiecare și-a propus să obțină cât mai mult la alegerile din vară, dar nu trebuie să aruncăm în această luptă oameni care în acest moment au un loc de muncă. Sunt de acord că trebuie să discutăm deschis în viitorul consiliu local, dar până atunci, domnule director, ar fi cred că cazul să veniți dumneavoastră...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-dacă-mi permiteți, un pic. Domnul polițist local, vă rog nu mai vorbiți cu consilierii locali în timpul ședințelor. Și nu mai întrerupeți ședința. Vă rog.

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN-domnul director, ar fi cazul să veniți pe masa consiliului local cu proiectul dumneavoastră de modernizare și reorganizare. Doamna consilier Pravăț, în ceea ce prive ște sondajul sau sondajele, păi, oricărui cetățean căruia îi punem o întrebare retorică pe stradă, dacă vrem să eliminăm o instituție de control sau de coerciție, vă spun că nu 90, 99 % dacă întrebăm mâine, dacă vrem să desființăm Poliția Română, Fiscul, Poliția Locală, toată lumea, nimeni nu vrea să primească o amendă.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-deci, vă rog, nu vă băgați peste colegul nostru. Una la mână.

Doi. Domnule Viceprimar Dragoș Ștefan, eu am fost ieri la ședință la ora opt la primărie, aveați și dumneavoastră ocazia să veniți și puteați să purtați, eu am purtat discuții, poate să vă confirme doamna Pravăț, în contradictoriu. Și vă eliberați, să zic așa, de tensiune.

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN-m-am eliberat.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-vă spuneți, două secunde, vă spuneți punctul de vedere, am înțeles, am înțeles că veți vota împotrivă sau vă veți abține.

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN-mă abțin.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-vă abțineți și alte chestiuni legate de ...

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN-și voi da un vot de modernizare și reorganizare atunci când va veni următorul primar și viitorul consiliu local.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-deci, veți vota în viitorul, să înțeleg că veți face parte din viitorul legislativ local. Bun, vă mulțumesc.

Domnul Scripăț, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-deci, doamnelor și domnilor consilieri, vreau să încep cu sfârșitul cumva. Sunt împotriva desființării Poliției Locale. Cunosc această structură prin funcțiile deținute de 15-20 de ani, dar necesită o reorganizare obligatorie. Ceea ce se întâmplă astăzi, cel puțin de la... Citind, scrie pe niște mașini, era chiar un text, „Poliția Locală în slujba cetățeanului” .

Eu doresc chiar să fie în slujba cetățeanului. La ora actuală se întâmplă lucruri ciudate. Nu vizavi de mine că am fost amendat și că o să fiu în continuare amendat. Mă simt foarte bine păzit. Pe unde sunt, ori sunt doi polițiști, ori o mașină a poliției. Așa că mă simt apărat. Dar, propunerea mea e în felul următor. Să s coatem Poliția Locală în stradă. Să scoatem Poliția Locală în mijlocul cetățenilor. Noțiunea, noi avem serviciu până la patru, nu lucrăm sâmbăta, nu lucrăm duminica, nu lucrăm noaptea, nu există. Cetățenii au nevoie de asistență și de protecție permanent, motiv pentru care cum văd eu Poliția Locală. Să fie împărțită în sectoare în tot orașul, iar polițistul local să fie stăpânul sectorului. El să răspundă de starea curățeniei, nu să facă curățenie, să sesizeze. De iluminatul public, nu arde un bec, sună unde trebuie. Sunt străzi cu găuri, apar defecțiuni, imediat să sesizeze. Un copac căzut, el să sesizeze. Apar câinii comunitari, mort sau viu, el trebuie să știe că e acolo, să-i eliminăm și să-i reducem. În același timp sunt găștile de cartier. Ei trebuie să-i cunoască. Munca de poliție presupune să ai și niște oameni de bună credință, numiți voluntari. Voluntarii în cadrul poliției, nu-i scoatem noi la vedere, îi aducem prin consiliu local, îi punem în niște situații penibile. Polițistul local știe cum se organizează să aibă acei voluntari care în cadrul poliției, cât ne-am chinui să spunem altfel, sunt într-un fel văzuți, ca informatori, turnători. Dar e nevoie de ei, la nivel de cartier. Deci, Poliția Locală să fie în tot orașul și 24 din 24 de ore. În ultima perioadă i-am văzut, patrulează, apar chiar și prin zona școlilor, dar au fost și perioade pe care nu le putem explica, că la o creșă au furat niște bănci din interior și poliția locală nu știe. Deci, e nevoie de o reorganizare. Îi cunosc în mare parte, discut cu ei, unii îmi sunt prieteni, schimbăm impresii, nu vrem să-i trimitem acasă. Și aici voi veni cu o soluție. La ora actuală, noi am moștenit un contract de pază și n-am mai putut să facem nimic, nu era domnul primar aici, dar nu mai repet.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-e foarte interesant ce urmează să spuneți.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-un contract de pază în valoare de 4 milioane de lei, nu l-am mai putut desființa când am venit noi, administrația Necula, spun cu drag, și e în derulare. Deci, câte un milion de euro noi dăm la o firmă de undeva de la Râmnicu Vâlcea, să asigure paza la niște obiective.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-nu cumva de la Slatina?

Dumneavoastră ar trebui să știți mai bine.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-domnule președinte, vă rog să nu mă întrerupeți.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-ba chiar vă întrerup. Domnule Scripăț, am luat act de poziția dumneavoastră, chiar mă bucur, eu subscriu și aveți dreptate, aveți o experiență vastă în domeniul administrativ.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-vă rog să mă ascultați.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-vă rog să vă rezumați exact la proiectul de hotărâre.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-vă rog, ce facem cu ei? Cei 90 sau 100, nu-i dăm afară. Avem loc pentru ei. Un milion de euro pe care-l luăm de la firma de pază care-i figurantă în Bacău și să vă dau exemple. Păzesc 24 din 24 Groapa Polivalentă care presupune o clădire, iluminat, sunt niște paznici acolo că dacă-i întrebi ce fac, păzesc parcurile. Nu-i un proces verbal de predare-primire între nimeni și nimeni. Că dacă s-a spart un bec, dar ce mi l-ai dat bun?

Au dreptate. Să reorganizăm Poliția Locală, să facem un serviciu de pază pe toate obiectivele pe care le avem, iar cei un milion de euro pe care i-am câștiga prin desființarea sau înjumătățirea lor să-i transformăm într-un milion de euro pe an disponibili pentru paza acelor obiective. Dacă am fost înțeles, vă mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-da, v-am înțeles, mulțumim pentru cuvânt.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-și polițiștii să stea liniștiți, să mă urmărească în continuare, apreciez foarte mult atitudinea lor, n-o apreciez în toate cazurile. Ați venit cu un proiect de hotărâre sau duceți oamenii în eroare, prin care

s-a solicitat, un cetățean de bună credință, concesionarea unui teren. Dar când am verificat terenul la fața locului, am constat că de fapt acolo era o vilă construită ș i locuită.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-asta este și face, domnul viceprimar, face obiectul unui proiect aflat pe ordinea de zi, vom discuta atunci. Vă mulțumim. Spuneți concluzia.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-deci, din punctul meu de vedere, polițiștii locali să-și continue treaba, dar doresc într-o altă formă pe care am propus-o cât de cât în expunerea mea. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-vă mulțumim. Domnule Cătălin Crețu, v-ați înscris la cuvânt. După aia domnul primar, urmând domnul lider de sindicat de la Poliția Locală.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-una din atribuțiile Poliției Locale este disciplina în construcții. Aș vrea s-o întreb pe doamna Arhitect Șef, în 2019 câte autorizații de construire s-au emis?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-dar stați un pic, ce vreți să întrebați?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-pe doamna Diana Marin, câte autorizații?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-are legătură cu proiectul? Vă rog, susțineți-vă întrebarea.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-păi tocmai asta am spus. Poliția Locală are în atribuțiuni disciplina în construcții.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-exact.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-din punctul ăsta de vedere vreau să aflu câte autorizații s-au obținut anul trecut, pentru a vedea dimensiunea volumului de muncă.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-da, n-am nimic împotrivă.

Doamna Arhitect Șef, vă rog să răspundeți. Dacă aveți acum răspunsul, dacă nu ... Doamna Arhitect Șef Diana MARIN-da. În 2019 s-au emis 367 autorizații de construire și desființare. Dacă vreți, am și pe 2018.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-și pe 2018.

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN- în 2018, 386.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-am înțeles. Din cunoștințele mele, la acest departament de Disciplina în construcții lucrează 5 persoane plus conducătorul departamentului. Din păcate, știu că nu toate persoanele au atribuții de control în teritoriu. Aceste persoane și specificul acestei meserii de disciplina în construcții, are parte de vizite în teren, dar are parte și de birou. Prin urmare documentația respectivă se studiază la birou. De asta există activitate de birou. De asta, subliniez, există un număr de 5 persoane, 4 persoane, care fac activitate în teren și verifică aceste autorizații.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-am înțeles. Cu referire la proiect. Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-cu referire la proiect este numărul, din punctul meu de vedere este insuficient. Prin urmare, mă puteți clarifica, cum vă gândiți dumneavoastră, prin proiectul prezentat, asigura un număr suficient de 47

personal calificat , care să asigure totuși o disciplină în construcții, care cu toții vedem că este un pic haotică în Bacău? Sau cel puțin până acuma lasă de dorit?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-da, mulțumim. Domnul Șova Gâțu Laur, având în vedere că este și inițiator.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU-mulțumesc, domnule președinte. Întrebare tot pentru doamna arhitect. Spuneți-mi, vă rog, Certificatele de urbanism și Autorizațiile de construire le eliberează Poliția Locală?

Nu. Asta ca răspuns la domnul Crețu. Da? Mai verificați puțin.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-o secundă, aveți drept la replica.

În replica, aveți un cuvânt?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU-domnul Șova? Da, am o replică. Certificatele de urbanism se eliberează de către Primăria Bacău, autorizațiile de construcție se eliberează de către Primăria Bacău, recepția finală, la terminarea lucrărilor nu o face Primăria Bacău. O face Poliția Locală. Din punctul ăsta de vedere domnii de la Poliția Locală trebuie să cunoască acest proiect. Nu fac o singură vizită, fac vizite.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-da, domnul Șova. Haideți că l-am întrerupt pe domnul Șova.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU-mulțumesc. Nu-i nici o problemă. Suntem civilizați.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-vă rog să vă continuați.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU-întrebarea dumneavoastră a fost strict în prima fază pe autorizațiile de construire. De asta am întrebat-o pe doamna arhitect dacă Poliția Locală eliberează aceste autorizații, nu cine face vizita în teren. Știu foarte bine că o fac angajații de la Poliția Locală. Nu cine face recepția, știu foarte bine că o fac cei de la urbanism de la Poliția Locală, doar ca idee, nu câte autorizații au fost emise! Asta este în atributul executivului, da?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-altceva, domnul Șova, mai aveți? Domnul primar atunci, dacă nu mai este nimeni la cuvânt și după aceea îi vom da cuvântul liderului de sindicat.

O să revenim, că am reținut asta.

Nu, haideți, domnule primar, v-am dat cuvântul. Vă rog, exercitați-vă dreptul. Domnul Primar Cosmin NECULA-mulțumesc, domnule președinte de ședință. Intervenția mea cu privire la acest proiect nu va fi la fel de restrictivă cât a fost cu privire la celelalte proiecte de până acum, de pe ordinea de zi.

În conformitate cu dispozițiile Codului administrativ, primarul are dreptul să-și exprime punctul de vedere cu privire la orice problemă ridicată în consiliul local, să facă și amendamente și să solicite dezbateri. Aș vrea să vă prezint câteva aspecte cu privire la acest proiect. Am să vă rog, doamnelor și domnilor consilieri locali, să privim acest proiect, această inițiativă a grupului P.S.D., sub trei aspecte.

 • 1. Un aspect de siguranță și ordine publică.

 • 2. Un aspect de natură socială și politică.

 • 3. Un aspect de natură juridică.

Dacă este să discutăm de ce reprezintă Poliția Locală și care a fost intenția legiuitorului, în momentul în care a creat o lege de înființare, o să vedem că acolo legiuitorul se referă la siguranța, ordinea publică și protecția cetățeanului. Acesta este punctul esențial pentru care această instituție, aflată în subordinea consiliului local și/sau după caz în subordinea primarului, există. Numărul de angajați este stabilit iarăși printr-un act normativ. Dar, de asemenea, cei care conduc destinele unei comunități stabilesc necesitățile și nevoile maxime pe care le are această structură. Încă de la începutul expozeului pe care l-am audiat, din partea grupului inițiator, am văzut drept motivație faptul că eu în calitate de primar m-am plâns de lipsa fondurilor publice și că am atacat guvernul. Nu cred că se justifică o discuție în care, am repetat-o de foarte multe ori, Guvernul României, în diverse forme pe care le-a avut, a privat municipiul Bacău de fonduri publice, să justifice de fapt desființarea unei structuri aflate în subordinea Municipiului Bacău. Nu trebuie să aibă un caracter sancționator la adresa primarului acest tip de proiect, sau nici un proiect. Pentru că acest interes al proiectului este dat de fapt de interesul cetățeanului. În momentul în care un grup politic încearcă răzbunări de mica percepție morală asupra primarului, fie că-l privează de fonduri publice, fie că i se pun bețe în roate prin diverse structuri, fie că se prelungesc autorizații de construcții pe la diverse autorități locale și/sau județene, indiferent că se desființează sau se încearcă reorganizări, ar trebui ca prima data să ne gândim sau să se gândească inițiatorii la interesul cetățeanului. Ce interes au cetățenii din municipiul Bacău, față de existența Poliției Locale? Au interesul de a fi în siguranță și ordine publică. Au interesul de a avea o siguranță în circulație și asigurarea unei fluidizări în circulație din partea Poliției Locale. Au nevoie de o disciplină în construcții, au nevoie de o disciplină în mediu și au nevoie de intervenții de natură specială, la care Poliția Locală a participat, de-a lungul timpului în ultimii trei ani și jumătate. Fără îndoială că primii care beneficiază dintre toți locuitorii de acțiunile Poliției Locale sunt copii municipiului Bacău. Și dacă o să treceți dimineața între orele 07.00 și orele 08.30 o să vedeți colegii din Poliția Locală, colegii dumneavoastră din municipalitate, polițiștii locali, bărbați sau femei, acționând în acest sens. De asemenea, o să-i vedeți în împărțirea zonală pe care o au făcută, împreună cu Jandarmeria și Poliția Română, la unitățile de învățământ asigurând o prezență de menținere a liniștii.

De asemenea, fără îndoială ați ridicat un punct de vedere foarte important, disciplina în construcții. Sunt aceste 364 de autorizații, autorizații, dar să vedem și câte construcții s-au ridicat ilegal? Și cât a fost cuantumul amenzilor pe care le-a aplicat Poliția Locală? Și nu mi se pare corect, moral măcar, ca fix inițiatori care solicită desființarea, și-mi asum proprietatea celor afirmate, desființarea Poliției Locale, citind din articolul 1 al inițiatorilor ,,se desființează structura Poliției Locale,, , fix... Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-mă scuzați, citiți și articolul 2, zice și înființarea.

Domnul Primar Cosmin NECULA-da, dar desființarea este un cuvânt clasic. Nu mi se pare corect și fără să dau nume sau să înfierez pe cineva, contravenienți în disciplina în construcții, care au luat într-adevăr o sancțiune stabilită de primar, într-adevăr de 20.000 lei, să-și pună semnătura pe un astfel de proiect. Da? Și la momentul respectiv am aplicat această sancțiune, să știți că nu au fost colegii din Poliția Locală vinovați. Nu trebuie să fiți supărați pe dumnealor. Atributul de a stabili amenzi, în cazul disciplinei în construcții, este stabilită în sarcina primarului. Și am considerat atunci, la momentul respectiv, chiar dacă făceam parte la momentul acela din acelaș i partid, că nu mi se pare normal ca un consilier local să construiască ilegal. Și ăsta a fost motivul pentru care am stabilit acea amendă.

Dincolo de acest aspect...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-dar mă scuzați că vă întrerup, nu face obiectul. Vă rog să vă rezumați.

Domnul Primar Cosmin NECULA-m-am oprit. Am zis componenta de natură morală.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-am zis, chiar nu.

Domnul Primar Cosmin NECULA-și n-am dat nume, sub nici o formă.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-să concluzionați.

Domnul Primar Cosmin NECULA-și nici nu putem concluziona așa, simplu.

2.Aspectul social. Încă de la momentul în care am ajuns în primărie, n-am stat sub egida unor impulsuri revanșarde, chiar dacă unele mi-au fost transmise sub formă de lege din partea partidului, să dau afară oameni din municipalitate, să desființez, să îi dau cu capul de masă, între ghilimele, să fac nu știu ce. Am analizat, s-au schimbat directori, s-au schimbat consilieri, consilieri din aparatul propriu, s-au schimbat structuri. Dar esența de a conduce a unui nou lider, nu înseamnă să dai afară în bloc pe unii, doar că au servit, sau ți se pare ție că au servit pe cineva.

De asemenea, am considerat oportun și normal ca totdeauna drepturile salariale, atâta timp cât legea mi-a permis, să fie oferite tuturor în condiții maxime. Nu voi fi și nu sunt adeptul, pentru că sunt de stânga, a eliberării și trimiterii acasă a oamenilor doar pentru că unii au o problemă cu primarul sau cu câțiva din angajații din structura respectivă. Nu putem să dăm afară 90, 100 de oameni, pe principiul să-și vadă de treaba lor, sau să-i trimitem la D.A.S., nu știu prin ce formula juridică sau să-i facem paznici. Nu știu prin ce formula juridică. De asemenea.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-domnule primar, mă scuzați, vreau să vă atrag atenția că nu sunteți inițiator în acest proiect.

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu, dar trebuie să-mi exprim punctul de vedere. Pentru că e o problemă foarte importantă.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-da. Pentru că urmează să vă limitați discursul, să concluzionați.

Domnul Primar Cosmin NECULA-imediat concluzionez.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-în caz contrar, voi supune la vot limitarea intervenției dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA-imediat voi concluziona, domnule președinte.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA-de asemenea, avem o component de natură juridică pe care ar trebui să o discutăm înainte de a discuta avizele sau negațiile primite din partea aparatului de specialitate. În primul și-n primul rând, abilitatea și aptitudinea de a stabili numărul de posturi, de a propune număr de posturi în cadrul Poliției Locale, aparține exclusiv Comisiei de Ordine Publică. Comisia de Ordine Publică din care face parte inclusiv Jandarmeria, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Gruparea mobilă de jandarmi, Poliția Română și consilieri locali, reprezentanți ai consiliului local.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-da, este doamna Lazăr Doina în comisie.

Domnul Primar Cosmin NECULA-această comisie și-a dat un vot de blam cu privire la acest tip de proiect, care în lipsa acestui aviz reprezintă o formă în care, prezintă o formă de proiect care este nelegală. Primarul nu are abilitatea și aptitudinea de a ataca hotărârile de consiliu local, indiferent că-s corecte sau nu-s corecte. Primarul nu poate să facă acest lucru pe lege. Nu are voie. Dar asta nu înseamnă că putem să stăm cu mâinile în sân, uitându-ne la faptul că această hotărâre nu ține cont de interesul cetățeanului, ordinea, siguranța, disciplina în construcții, disciplina de mediu. Nu ține cont de componenta socială. Nu ține cont, sub nici o formă, de componenta juridică.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-este părerea dumneavoastră, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA-asta este părea mea.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-v-o respectăm. Știți ce nu înțeleg eu? Nu înțeleg că totuși consilierii locali P.S.D., că îmi convine, că nu-mi convine, vă propun o schema în care să vă aducă Poliția Locală în directa subordonare a dumneavoastră din subordinea consiliului local. Eu v-am înțeles punctul de vedere. Domnul Primar Cosmin NECULA-dacă-mi permiteți, o să vă și răspund.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-vă rog, concluzionați.

Domnul Primar Cosmin NECULA-exact asta voiam să fac.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-păi concluzia înseamnă o frază, cel mult.

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu cred că avem în Codul administrativ, domnule președinte, definiția concluziei pe care o trage primarul.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-atunci să știți că supun la vot limitarea intervenției dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA-da, sub nici o formă, în momentul în care eu sunt convins aplicați măsuri extreme....

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-concluzionați de 5 minute.

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu mă forțați și pe mine să aplic măsuri extreme, vă spun și dumneavoastră cum le-am spus și celorlalți colegi, că pot vorbi din mijlocul mesei.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-ei, nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa că totuși președintele de ședință are printre atribuții și menținerea ordinii.

Domnul Primar Cosmin NECULA-corect.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-și nu mă faceți să aplic pe dumneavoastră Codul administrativ.

Domnul Primar Cosmin NECULA-Puteți să mă dați și afară, nu-i nici un fel de problemă, asta e.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-eu știu că vă doriți, dar nu e cazul. Știți ceva?

Domnul Primar Cosmin NECULA-eu nu cred că trebuie să intrăm acum, să intrați într-o dispută cu primarul, care vrea să concluzioneze la un proiect.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-dragi colegi, supun la vot limitarea intervenției domnului primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA-păi nu-mi dați nici posibilitatea...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Păi, concluzionați.. .V-am dat.

Domnul Primar Cosmin NECULA-dați-mi posibilitatea să concluzionez.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-păi concluzionați, v-am spus o data. Vreți să mă cert cu dumneavoastră? Vă rog să concluzionați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-domnule președinte, limitarea la cât? Păi trebuie să faceți.Propuneți să vorbească 5 minute de-acum încolo.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-propun ca intervenția domnului primar să fie limitată la un minut. Vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA-bun, mai am un minut.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-deci, sunteți de acord?

Domnul Primar Cosmin NECULA-dar nu trebuie să supuneți la vot, că voi termina mai repede de un minut.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-eu mă abțin, domnule președinte. Nu sunt de acord cu cenzura.

Domnul Primar Cosmin NECULA-deci, revenind la această componentă de concluzii. Un proiect abject.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-nu, nu, nu. Nu aveți dreptul să folosiți insulte.

Domnul Primar Cosmin NECULA-nu am dreptul.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ -Domnule primar, nu mai vorbiți din momentul acesta.

Domnul Primar Cosmin NECULA-haideți să reformulez. Reformulez, domnule președinte.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-nu, nu, dar nu-i corect. Deci, vă rog o frază, dacă nu, îi dau cuvântul liderului de sindicat. Punct.

Domnul Primar Cosmin NECULA-deci, din punctul meu de vedere, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, acest proiect este în defavoarea și în contra intereselor cetățenilor. Asta este concluzia.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-mulțumim. V-aș propune să-i dăm cuvântul domnului lider de sindicat, domnul Micu.

Domnul consilier Ghiorghe HULUȚĂ-sunt doi.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-Da, dar doi...Dar unul singur.

O să dăm cuvântul pentru egalitate de tratament, dăm cuvântul la ambii lideri de sindicat.

Domnul Primar Cosmin NECULA-o să le puneți pumnul în gură și lor.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-am să propun o limitare a timpului în care dumnealor să-și prezinte expozeul, la trei minute, cred că este suficient, de om. Vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA-dumnealor sunt în război oricum, cu toți angajații.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-nu, dar este dreptul, fiecare are dreptul la o opinie. Foarte pe scurt, domnule Micu, exact esența.

Domnul Primar Cosmin NECULA-dar nu-i normal ca un consilier să agreseze verbal liderul de sindicat.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-două secunde. Vă atrag atenția că discuțiile între vorbitori și consilierii locali sunt interzise. Dacă nu, am să evacuez din sală persoanele responsabile. Vă rog.

Domnul Adrian Mihai MICU -am înțeles. Văd că subiectul tabu, care a devenit deja tabu, al Poliției Locale Bacău, provoacă deja tensiuni și în sală. Vă dați seama, dumneavoastră, stimați colegi, stimați consilieri, stimați primar și domnule președinte, ce rumori a cauzat în luna decembrie, când s-a externalizat prin mass-media acest proiect de reorganizare sau chiar desființare a Poliției Locale Bacău. Nu am nimic cu nimeni, sunt arbitrar din orice punct de vedere, dar vreau să-i spun doamnei Pravăț, ca specialist vorbesc de ordine publică, că prezența activă în teren a polițistului, conduce la diminuarea stării criminalității și descreșterea criminalității în stradă cu 80% în procent. Al doilea aspect care vreau să-l aduc la cunoștință doamnei Pravăț, că legiuitorul, în momentul când a creat această posibilitate de a fi un polițist la mia de locuitori, nu l-a creat degeaba. Deci, l-a creat printr-un studiu bine gândit, experimentat și bine pus la punct. Vedeți dumneavoastră, evoluția anilor în care trăim și parcursul anilor din cealaltă epocă din urmă e într-un ritm accelerat. Criminalitatea evoluează de la zi la zi. Vreau să-i spun doamnei Pravăț că mai mult de 50 % din apelurile 112 sunt direcționate către Poliția Locală Bacău. Mă rog, poate dumneaei nu știe, poate e economist de profesie, ca fiecare...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule.Domnule Micu, vă atrag atenția că dacă mai faceți referiri la un consilier local. Este dreptul fiecărui consilier local să aibă un drept la opinie.

Domnul Adrian Mihai MICU- Absolut.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Dacă mai faceți odată această eroare, ca să zic așa, vă întrerup dreptul de cuvânt și-l dau celuilalt coleg. Haideți vă rog, concluzionați, că trebuie să stăm toată ziua aici.

Domnul Adrian Mihai MICU- De asemenea, cineva, la un moment dat a spus faptul că populația Bacăului, ar fi de, municipiului Bacău, ar fi de 145.000. Nu este adevărat. Dacă ne uităm bine, cu navetiști și cu cei flotanți, depășește 200.000, deci iarăși justificată...Și eu am vorbit cu navetiști și cu flotanți, ajunge la 200.000. Putem lua în calcul că 1 la o mie nu este o sumă mare, un raport mare polițist la mia de locuitori. De asemenea, Poliția Locală a Municipiului Bacău a fost reorganizată, prin modificarea organigramei, de două ori în ultimii trei ani. Deci s-a făcut totuși o reorganizare. Organizare cu succes chiar.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Deci susțineți faptul că actuala formulă în care funcționați, cu personalitate juridică, de sine stătător în cadrul, în subordinea consiliului local, este benefică pentru cetățenii municipiului Bacău.

Domnul Adrian Mihai MICU- Este benefică în primul rând și nici nu sunt de acord ca să zicem că putem transforma un funcționar al statului, mai ales de clasă unu, într -un simplu paznic. Niciodată.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Ok, am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Mihai MICU- Vă mulțumesc și eu.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog să dați microfonul colegului dumneavoastră. La fel, foarte pe scurt, domnule...

Domnul Răzvan ANASIE - Bună ziua stimați consilieri locali, sărut mâna doamnelor și domnilor. Răzvan Anasie mă numesc, sunt liderul sindical al Sindicatului Independent al Salariaților din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, un sindicat reprezentativ la nivelul UAT-ului. Având în vedere că prin desființarea Poliției Locale și transformarea în Direcție se ajunge și în cazul Primăriei Municipiului Bacău să fie disponibilizați un număr de 98 - 100 de persoane. Deci avem două disponibilizări, avem două disponibilizări colective: una este disponibilizarea de la Poliția Locală și cealaltă din cadrul Primăriei. Dacă până acum se aducea în vedere următorul fapt că nu sunt oameni pentru a face curățenie în municipiul Bacău, pentru a fi salubritatea cum trebuie, cum putem face noi de acum încolo, transformând, aducând cei 100 de oameni de la Poliția Locală în aparatul de specialitate și disponibilizând 100 de oameni. Pot să fie și din cadrul aparatului și de la Salubrizare și de la Spații Verzi. Dacă poate să ne explice acest lucru doamna Pravăț, cu mare drag.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Da, vă mulțumim. Rămăsesem dator.Doamna Pravăț, mă scuzați, rămăsesem dator domnului Șova cu niște clarificări din partea domnului Fantaza. Vă rog să vă motivați referatul prin care dumneavoastră ați spus că ați dat un fine de neprimire, ca să zic așa. Ați zis că-i neaprobat, da? Vă rog.

Domnul Director Ciprian - Gabriel FANTAZA- Nu poate fi supus aprobării din punctul meu de vedere deoarece Codul administrativ este foarte clar: consiliul local aprobă în condițiile legii, în primul rând scrie, în condițiile legii, înființarea, organizarea instituțiilor publice. În condițiile legii, potrivit legii Poliției Locale modul de organizare, înființarea, numărul de posturi, categoriile de personal, normele de înzestrare și consum de materiale se stabilesc în baza unui regulament, care regulament trebuie să aibă la bază un aviz consultativ al acestei comisii de care amintea domnul primar. Totodată, consiliul local, potrivit legii Poliției Locale, aprobă, într-adevăr, acest regulament. Acest regulament nu există propus de către inițiatori. După care spune că Poliția Locală și consiliul local aprobă înființarea Poliției Locale prin regulament în condițiile Legii 215. Legea 215 este fosta lege a administrației locale, deci în condițiile Codului administrativ. Tot în Codul administrativ scrie că consiliul local aprobă, în condițiile legii, înființarea de instituții publice la propunerea primarului. Mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Aici am să-i dau cuvântul în replică domnului Șova și am să-mi dau și eu cu părerea pe subiect. Poftim? Și doamna Pravăț, doriți? Cum, haideți, lăsați-o pe doamna Pravăț că e doamnă și totuși.La sfârșit? Bine, domnule Șova, haideți. Vă rog.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU- Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori dacă domnul Fantaza poate să-mi citească din Codul administrativ acel articol la care a făcut referire.

Domnul Director Ciprian - Gabriel FANTAZA- 129, alineatul trei, litera ”c”. Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Dumneavoastră.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU- Sunteți cu Codul administrativ în față.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Dumneavoastră citiți litera ”e”, domnule Șova.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Tocmai, că de asta, eu nu sunt, dar am rugămintea să citiți ce spune litera ”e”.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Haideți să.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Nu am Codul administrativ în față.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule Fantaza.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU- Ați spus că vă uitați pe Codul administrativ. Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule Șova, haideți, vă rog frumos.

Domnul Director Ciprian - Gabriel FANTAZA - Nu, mă uit pe raportul pe care l-am dat.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- .. nu putem să-i spunem.Nu putem să-i spunem unui.Puteți eventual citi dumneavoastră.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Nu am Codul administrativ în față.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Haideți, ca să vă împac pe amândoi am să dau eu citire acelui articol, că într-adevăr.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU- Mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-.și eu am sesizat acest lucru.

Să înțeleg că, domnule Fantaza, domnule primar, într-adevăr este un articol, 129 alineatul 1 litera ”c” care spune: ”Aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea, statul de funcții”...așa... ”ale instituției”.. .ne referim la o instituție publică de interes local cum e Poliția Locală. Avem, într-adevăr, domnule Fantaza, la litera ”e”: ”Hotărăște.” adică consiliul local, ”.. .înființarea sau reorganizarea de instituții, în condițiile legii”. Punctul meu de vedere, că ne convine, că nu ne convine, să știți că colegii, chiar dacă fac parte din alt partid, au dreptate aici. Într-adevăr, la prima vedere, legiuitorul a dat posibilitatea primarului să intervină, să facă o propunere, cum a făcut domnul Bolojan la Oradea și am să fac și-o, am să aduc în discuția plenului și o discuție pe care am avut-o cu domnul primar al municipiului Oradea, Ilie Bolojan. Deci, acolo s-a putut și este legală, pentru că s-a înființat. Prin reorganizare este clar că se desființează Poliția Locală, prin reorganizare se înființează o direcție în cadrul aparatului de specialitate al primarului, în cadrul primăriei, prin organigramă și atenție, hotărârea, consiliul local în baza literei ”e” de la articolul menționat, 129, alineatul 1 prevede că ”Consiliul local hotărăște”. Că domnul primar poate să vină.Domnul primar poate să vină cu o propunere pe care noi s-o aprobăm sau nu, este altă discuție. Din punctul meu de vedere articolul 129, alineatul 1, litera ”e” permite Consiliului local să hotărască cu privire la această chestiune. Nu am vrut să intervin, două secunde, nu am vrut să intervin pe acest proiect, ocupându-mă de conducerea ședinței de judecată, am delegat cumva colegilor mei să-și exprime punctul de vedere al grupului consilierilor locali PNL, dar având în vedere importanța acestui proiect, trebuie să fac și eu o singură referire și vă spun și de ce: pentru că nu pot să-mi dau singur cuvântul, ca idee, dar în contrapartidă, pe juridic, vreau să vă spun atât, un singur lucru: este o chestiune foarte delicată. Toți ne dorim s iguranță, toți ne dorim pentru copiii noștri, subscriu la tot ce au spus antevorbitorii mei. Eu am avut o, noi am avut o discuție cu primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, care și-a manifestat întregul sprijin pentru a ne împărtăși din experiența administrativă a municipalității Oradea. Este și o propunere în acest sens pe care o fac publică, ca o echipă, o delegație mixtă, din consilieri locali și cei din Poliția Locală Bacău, putem face un schimb de experiență la municipiul Oradea, putem detalia și aceste. Putem face și.Putem stabili și în concret aceste chestiuni și avem tot sprijinul primarului municipiului Oradea, pe care vi-l aduc astăzi la cunoștință publică. Se poate verifica. Ideea nu este rea, dragi colegi. O să se supere pe mine polițiștii locali, o să se supere mulți, mulți oameni, ideea nu este rea. Momentul este prost ales. Este în campanie, în precampanie electorală, mai avem câteva luni până la alegerea noului consiliu, poate va veni un nou primar, nu știu, poate va rămâne domnul primar în funcție, vom vedea, alegerile vor dovedi și atunci, din punctul nostru de vedere, dacă este și o sugestie adresată și o rugăminte adresată inițiatorilor, consilierilor PSD de a retrage acest proiect de pe ordinea de zi pentru a. Și le și propun să facă parte din acea delegație care se va deplasa la Oradea, pentru a pune la punct detaliile. Și vă spun foarte pe scurt: am înțeles că doi ani a durat la Oradea compatibilizarea, pentru că sunt chestiuni conexe care v-au fost aduse la cunoștință: de liderii de sindicat, de domnul primar, de toți cei care au vorbit anterior și care se pricep. Nu este neapărat rea această idee și vă spun că dumneavoastră ar trebui să plătiți drepturi de autor, face parte din programul de administrare locală a PNL-ului această idee și noi o îmbrățișăm, dar nu în campanie electorală și vă spun, dragi colegi, cu mâna pe inimă vă spun, deci ideea este foarte bună, dar, de dragul populismului, acum în precampanie electorală, adică atâția ani ați avut timp să faceți această propunere. Eu v-am zis, eu încerc să fiu cât se poate de echidistant. În același timp, ca s-o scurtez, avem sprijinul primarului municipiului Oradea pentru o discuție și o împărtășire a acestei experiențe, pentru a nu trece prin ce au trecut dumnealor, pentru că să știți, nu este ușor să compatibilizezi o structură cu personalitate juridică să o faci direcție, implică niște cheltuieli și implică niște chestiuni de fond și de formă. Eu vă spun, cu tot dragul, aș fi susținut acest proiect, dar nu în acest moment, în precampanie electorală, de dragul publicului, ca să audă publicul, chiar dacă în sondaje lumea este împotriva Poliției Locale și aici ar trebui să vă dea de gândit, domnilor de la Poliția Locală, că mulți oameni sunt împotriva dumneavoastră, este o chestie de percepție, nu știu, au dreptate, n-au dreptate. Eu mi-aș dori o suplimentare a efectivelor pentru siguranța mea, pentru că siguranța costă . Și noi, acasă, ne luăm sisteme de protecție, alarmă, cine-și permite body-guarzi, nu știu, alte chestiuni. Deci siguranța costă. Din punctul meu de vedere această discuție este oportună, dar într-un nou legislativ local, cu un nou primar, care să aibă o astfel de viziune. Nu cred că primarul de la Oradea ar fi fost bucuros ca un consiliu local, pe ultima sută de metri, să facă anumite schimbări și să se trezească omul în primul mandat cu asemenea chestiune. Eu vă spun punctul de vedere al grupului consilierilor locali liberali, chit că vom fi acuzați în presa dumneavoastră de faptul că suntem împotriva schimbării acestei.Nu. Poliția Locală va fi reformată, va fi reorganizată, dar de un nou primar și un nou legislativ local. Noi ne vom abține astăzi de la vot și nu vom îmbrățișa, din păcate, nu vom fi cot la cot cu dumneavoastră. Atât vreau să vă spun, USL-ul la Bacău nu mai există. Deci USL-ul la Bacău nu mai există. Cel puțin cât sunt eu pe aici. După două- trei luni, vom vedea. Poate viața ne va demonstra. Mai este cineva să se înscrie la cuvânt? Domnul Huluță, domnul Cristian Ghingheș, domnul primar.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule președinte, aș vrea să vă. Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-. și domnul secretar general.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- .. eu aș vrea să vă contrazic. Ministrul Marcel Vela vine cu o altă propunere în care el vrea să mărească procentul de la unu la 1,5 polițiști la mie.La mia de ... Așa.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Este. Am înțeles. Este o propunere.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -.. .pentru îmbunătățirea pazei la școli și la licee.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Asta, suntem perfect de acord.

Domnul Cristian Ghingheș, este o propunere de lege ferenda, dar nu e încă...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da, mulțumesc. Aveam o întrebare. Am văzut că sunt invocate în acele avize negative și alte prevederi. O întrebare: să zicem că acest proiect trece. Automat niște persoane, niște persoane vor fi date afară, disponibilizate, acele persoane vor da municipalitatea în judecată, se va ajunge, cu o probabilitate mai mică sau mai mare la niște despăgubiri. Aia înseamnă costuri pentru noi, două secunde, că vreau să ajung la o chestiune importantă, costuri pentru noi ca municipalitate. Automat acest proiect se va aproba cu nerespectarea legii. Atunci când se produc prejudicii și se votează un proiect cu nerespectarea legii este sau nu un abuz în serviciu?

Domnul Director Ciprian - Gabriel FANTAZA- Nu mă pot pronunța, nu sunt specialist în penal.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Este punctul dumneavoastră de vedere.. .Nu, nu, nu răspundeți, domnule Fantaza.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- E mai mult o întrebare retorică. Mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Da, era o întrebare retorică, am luat-o ca atare. Cine s-a mai înscris.

Domnul Director Ciprian - Gabriel FANTAZA - Domnule președinte, aș vrea.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Două secunde, cine s-a mai înscris la cuvânt din rândul consilierilor locali? Domnul primar. Haideți să-i dăm cuvântul totuși și domnului primar, că.. .Vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Totuși, vă mulțumesc. Limitat, fără nici un fel de problemă. Foarte pe scurt. Întâmplarea face că am discutat și eu cu domnul primar al municipiului Oradea, undeva mai la începutul mandatului dumisale, cunosc foarte bine opinia cu privire la ceea ce înseamnă Poliția Locală și dumnealui prezintă o structură de congruență împreună cu Jandarmeria și Poliția, bazându-se mai mult pe acest aspect, deoarece are conformitatea cu alocările financiare din timp pentru aceste structuri de ordine publică. Eu, în schimb, am convingerea faptului că soluțiile optime nu pot fi aplicate erga omnes, adică nu toate soluțiile care funcționează într-o parte trebuie să funcționeze și în cealaltă și eu cred că ar trebui să funcționăm pe acest principiu, al autonomiei locale și să vedem necesitățile și nevoile pe care le avem, în funcție de climatul macro-social din municipiul Bacău.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- O singură precizare: ”erga omnes”, pentru toată lumea, în latină înseamnă ”pentru toată lumea”, apropo, că am făcut un. Ca să înțelegem toți.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Vă mulțumesc. Încă două fraze mai am să vă spun. Eu nu cred că ar trebui să ne tot ghidăm în administrația publică după sondaje. După ultimele mele cunoștințe din Codul administrativ sondajul de opinie nu reprezintă un instrument de administrație publică, iar aceste sondaje care apar într-un fel sau altul, credeți-mă, știu cum, cel puțin din partea grupului inițiator am văzut ce sondaje fac. Deci, nu reprezintă pentru mine vreun punct de reper și nu cred că ar trebui pentru cetățenii municipiului Bacău. Pe de altă parte, vreau să vă spun doar atât: domnule președinte, exact cum ați spus, da, sunt de acord cu îmbunătățirea. Oricând sunt lucruri și posibilitatea de a fi mai bine, de a aduce mai sus, de a ridica standardele de performanță, dar, vă spun că și în calitate de viitor primar tot n-am să susțin desființarea sau reorganizarea care prezintă darea afară a oamenilor.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Am înțeles. Ați mai câștigat niște voturi. Domnule secretar general, vă rog, aveți cuvântul. Domnul Fantaza, domnul secretar general și după aceea trecem la vot.

Domnul Director Ciprian - Gabriel FANTAZA - Tot în raportul pe care l-am dat la proiectul de hotărâre am specificat și articolul 31 din Legea Poliției Locale. Aici am specificat atribuțiile, atribuțiile consiliului local ca autoritate deliberativă și atribuțiile primarului ca autoritate executivă: ”Supune spre aprobarea autorității deliberative regulamentul de organizare și funcționare al Poliției Locale”.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Am înțeles perfect... Am înțeles perfect.

Domnul Director Ciprian - Gabriel FANTAZA -Este apanajul primarului.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Da, domnule Fantaza. Domnul secretar general și după aia vă dau cuvântul, supunem la vot.

Domnul Primar Cosmin NECULA-) - De aceea legiuitorul nu a vrut se lase la dispoziția unui șef de partid ... (nu se înțelege)

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule secretar general, aveți cuvântul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Am vrut să.

Domnul Primar Cosmin NECULA- (în afara microfonului) - A șefului tău de partid, prietene.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Nu mai faceți discuții.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Am vrut să întăresc poziția domnului.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Haideți, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-...poziția domnului Fantaza. Totuși, până la urmă avizul de la juridic nu este un aviz care să fie comentat nici de președintele de ședință, nici de nimeni. Este un aviz care incumbă responsabilitatea celui care l-a emis și dacă privim și analizăm litera ”e” cu litera ”c” o să vedem că un act trebuie interpretat în sensul de a produce efecte, nu de a exclude efectele. Totodată. Dacă mă lăsați să termin.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ - Haideți, terminați vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-...totodată, întâmplător sau neîntâmplător, face ca situația de la Oradea poate să o cunosc mult mai bine decât dumneavoastră, pentru că, acolo la Oradea, sunt 75 de polițiști, într-adevăr, dar nu i-a întrebat nimeni niciodată dacă fac față cu adevărat problemelor. Și de asemenea nu puteți compara din nici un punct de vedere Oradea cu municipiul Bacău.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ -Da, dar, mă scuzați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Sub toate aspectele.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Mă scuzați, vă întrerup. Vă întrerup.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Sub toate aspectele.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Astea sunt considerații de.

Nu-i treaba dumneavoastră, domnule secretar. Dumneavoastră aveți alte atribuții prin Codul administrativ, v-am înțeles punctul dumneavoastră de vedere.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Am venit să susțin în acest sens.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Nu, deja faceți politică.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-.. .propunerea dumneavoastră de a se face acea echipă să meargă la Oradea.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Asta-i altceva. Deci vă dau cuvântul pentru supunerea la vot a proiectului de hotărâre în forma prezentată de către.. .Păi am luat. N-am dat citire avizelor comisiilor de specialitate? Celelalte sunt la mapă, așa ne-am hotărât, că mergem mai departe, altfel stăm. O să depășim.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Eu am avizat favorabil din punctul de vedere al a rticolului 137.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Am văzut, am văzut.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-.indice opt.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Asta v-am și întrebat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Adică proiectul îndeplinește din punct de vedere al formei toate documentele necesare.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Exact. Vă rog să supuneți la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- În acest sens...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Ați avizat.Două secunde, veți aviza în cazul în care este aprobat acest proiect? Vă veți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Îmi rezerv dreptul, în conformitate cu Codul administrativ, de a lua măsura pe care o voi considera de cuviință cu privire la acest proiect.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ -Dragi colegi, vă aduc, vă atrag atenția și vă informez totodată: dumneavoastră, în calitate de consilieri locali aveți dreptul să propuneți, să inițiați proiecte de hotărâre, să aveți puncte de vedere, vă rog nu luați în seamă aceste chestiuni legat, nu știu, nu le-aș zice amenințări, dar mie nu prea îmi place atmosfera asta, infracțiuni, tot felul, ”că nu dăm.”, fiecare să-și facă treaba, domnilor. Dacă domnul secretar. Două secunde, nu mă întrerupeți. Deci, domnule secretar general, vă rog să supuneți la vot proiectul numărul doi, astfel cum a fost prezentat de către inițiatori. Vă rog și cu apel nominal, dacă se poate.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot proiectul de hotărâre inițiat de grupul consilierilor PSD. Deci, nominal domnule.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ -Nominal, da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Am înțeles. Domnule Scripăț cum votați?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ (în afara microfonului)- Pentru reorganizarea Poliției Locale.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ -Păi ați zis că vă, sunteți împotriva proiectului.

Domnul Primar Cosmin NECULA- (în afara microfonului) -A primit telefon.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ -A, bun, gata. Nu, nu, nu, este dreptul dumneavoastră.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -Domnule președinte, nu confundați.Nu confundați reorganizarea Poliției Locale cu desființarea.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ -Nu, poate am înțeles eu greșit.

E clar, e clar. Deci ați votat ”pentru”.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Pentru reorganizarea Poliției Locale . Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ -Să se consemneze, domnule Scripăț ”pentru”.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - .nu pentru desființare.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ -Pentru reorganizare, da.

Domnul Șt...Vă rog, domnule secretar. Deci domnul Ștefan.Haideți, domnule...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-haideți, lăsați-mă să fac apelul. Deci domnule Scripăț dumneavoastră votați pentru aprobarea proiectului. Punct.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ (în afara microfonului)- În forma prezentată, da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- În forma prezentată. Așa, domnule.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ...  (în afara microfonului) De

reorganizare a Poliției Locale, da.

Domnul Primar Cosmin NECULA- ... (în afara microfonului) Revenim la telefon, maestre.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ -Nu faceți discuții de genul acesta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Domnul viceprimar, domnul viceprimar Ștefan. Vă abțineți. Domnul Dănilă. Domnul Șova. Doamna Ciocodei. Doamna Dinu.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- (în afara microfonului)-Pentru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Doamna Pravăț.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- (în afara microfonului)-Pentru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna Dragomir. Vă rog să aprindeți și microfoanele când spuneți, da?

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA- Pentru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine-i pentru?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ - Doamna Pricopoaea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Bun. Domnul Luca.

Domnul Consilier Vasile LUCA- Pentru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnul Stan.

Domnul Consilier Gabriel STAN- Pentru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Domnul Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-Împotrivă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Domnul Botoi.

Domnul Consilier Romică BOTOI -Împotrivă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Domnul Irofte.

Domnul Consilier Dumitru IROFTE- Abținere.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Doamna Năstase.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - Abținere.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Domnul Crețu. Doamna Lazăr. Domnul Crețu. Domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Abținere.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Domnul Miclăuș.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Abținere.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Doamna Tamba, care este...

Doamna Rodica TAMBA- Proiectul a obținut 10 voturi ”pentru”, 2 voturi „împotrivă” și 7 abțineri.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

EXPRIMARE VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

Total

10

2

7

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Deci proiectul nu a trecut. Am o rugăminte la dumneavoastră: suspendăm ședința cinci minute, aș fi vrut 10, dar urmează discuțiile pe buget, iar ceilalți care nu mai au legătură cu discuțiile...

PAUZĂ

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - haideți vă rog, reluați-vă locurile, deja avem cvorum. Văd acolo, domnul Crețu, 1, 2, doamna Raluca 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și cu mine 13. Avem cvorum. Domnul secretar general, domnule primar, vă rog, intrați în sală. Domnul Ghingheș, vă rog închideți ușa la sală. Domnul comandant, haideți luați loc, domnul Botomei luați loc acolo la invitați. Domnul secretar general, reluăm ședința, vă rog să vă asigurați că există cvorum în sală.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -doamna Lazăr nu mai este, a plecat. Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - doamna Lazăr a plecat, da. Lipsesc domnii Scripăț, domnul Ștefan. Deci avem cvorum pentru discuții.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -avem 16 consilieri locali în sală, putem relua ședința, cu aprobarea dumneavoastră domnul președinte, bineînțeles.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -domnul secretar general, vă rog să ne comunicați... S- a întors și domnul viceprimar Dragoș Ștefan.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

17 consilieri, având în vedere că s-a întors și domnul...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -vă rog să ne comunicați modalitatea de vot și cvorumul necesar adoptării proiectului de hotărâre cu referire la bugetul ...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -imediat. La buget este majoritate absolută. Cred că nu mai e nevoie să explic ce înseamnă majoritate absolută.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -deci 10+1.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -da.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -luăm...Întâi să-i dăm cuvântul inițiatorului ca să prezinte expunerea de motive.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -domnul președinte! Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -doriți ceva?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -da. O singură remarcă aș vrea să fac, pentru că ați dat imediat pauză, nu-i nici o problemă, vă rog. Cu privire la proiectul de hotărâre privind reorganizarea Poliției Locale, grupul politic PSD din consiliul local consideră că proiectul trebuia și a fost adoptat prin majoritate simplă conform art. 139. Orice încălcare a art. 39 și a Codului administrativ, art. 139 din Codul administrativ va fi sancționată și sesizată organelor abilitate de către organizația noastră și de către grupul politic.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -vă mulțumesc. Eu de asta am și întrebat...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -și chiar vreau să se menționeze lucrul acesta în procesul verbal.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - este atribuția secretarului general, este o competență partajată, de asta avem secretar general al U.A.T. Bacău. Domnul secretar general a spus că este nevoie de o majoritate calificată de 2/3, dumneavoastră puteți recurge la toate căile legale în materie .

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -dar totuși am obligația de a-i răspunde doamnei...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - în replică, da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu în replică dar să lămurim toate aspectele...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -domnul secretar, noi v-am solicitat să respectați art. 139 din Codul administrativ, atât.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -da și eu vă spun în felul următor, că același art. 139 din Codul administrativ spune foarte clar ”În exercitarea atribuțiilor cei revin, consiliul local adoptă hotărâri cu majoritate absolută sau simplă, după caz”. Alin. 2 spune foarte clar-” Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul cons ilierilor locali în funcție”. Poliția Locală, conform extrasului de carte funciară, are în proprietate un bun imobil, respectiv un apartament. Dumneavoastră, la art. 3 spuneți în proiectul dumneavoastră -întregul patrimoniu al Poliției Locale va fi preluat, ceea ce înseamnă o dobândire a unui drept de proprietate, dobândirea unui drept de proprietate care se votează în conformitate cu alin.2. Dacă proiectul dumneavoastră se mărginea doar la art.1 și 2, aveați dreptate dumneavoastră, atunci s-ar fi votat într-adevăr cu majoritate absolută, pentru că era o problemă strict de buget care... Și era într-adevăr jumătate plus unu (1/2+1). În condițiile în care Poliția Locală are în proprietate un bun imobil și prin acest document al dumneavoastră ați vrut ca acest bun imobil să-l dobândească Municipiul Bacău, atunci aveți nevoie de două treimi (2/3).

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -am înțeles foarte bine, mulțumim pentru clarificări. Aveți cuvântul domnule primar pentru susținerea expunerii de motive a proiectului nr. 3 acum, da. Proiect 1, devenit 3.

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră pentru supunerea spre aprobare a bugetului Municipiului Bacău pentru anul 2020. Am să fac câteva caracteristici generale cu privire la acest buget. Nu o să intru foarte detaliat în absolut toate componentele și elementele de investiții pe care le avem deoarece dumneavoastră ați avut documentația la mapă, dar le putem discuta pe fiecare în parte alături de colegii mei din aparatul de specialitate: domnu l administrator public și doamna director Zamfir. Vă pot informa faptul că în momentul de față în conformitate cu calculele efectuate prin intermediul și alături de colegii din aparatul de specialitate, bugetul total este de 337,866,370 milioane lei. Aici incluzând bugetul de investiții de la buget de stat, bugetul de venituri proprii, proiecte europene. Dacă anii trecuți bugetul Municipiul Bacău a fost privat în circa trei ani de zile de 100 milioane lei, în momentul de față se vede foarte clar reparația care face sau, în fine, care s-a făcut, se pare că toate cotele care le merită Municipiul Bacău în momentul de față fiind în integralitate, dar diferența sau, în fine, necesitatea financiară pe care o are Municipiul Bacău în momentul de față și faptul că este în continuare dezechilibrată în sensul în care avem foarte multe nevoi, este cauzată de o veste bună, am putea spune. Mă refer aici de introducerea proiectelor europene și cofinanțările de care avem nevoie pentru proiectele europene. Pe de altă parte, vă pot informa faptul că vom continua, intenționăm să continuăm programele clasa zero, programele clasa a V-a. De asemenea, susțin proiectul domnului viceprimar Ștefan cu privire la pătuțurile din grădinițe. De asemenea vreau să fac un ...Deși am citit doar din presă fără a fi informat oficial sau fără a mi se aduce oficial la cunoștință de către Președintele Consiliului Județean că proiectul interesant pe care dumnealui îl propune, vreau să fac mențiunea că totdeauna am avut o colaborare corectă cu domnul Președinte al Consiliului Județean și vreau să mulțumesc Consiliului Județean în integralitatea sa, repet, Consiliului Județean și nu altor decidenți politici, consilierilor județeni, pentru faptul că au venit în mai multe proiecte de parteneriat co mun cu Municipiul Bacău în scopul satisfacerii nevoilor populației. Cu privire la proiectul pe care l-am văzut prezentat de către Președintele Consiliului Județean prin intermediu presei, vă pot spune că este un proiect interesant. Aduceți-vă aminte, mă refer la acel parc olimpic pe care l-am văzut. Trecând de faptul că desenele sunt frumoase, până la desene cred că ar trebui să avem o componentă de bugetare dar și o aplicare foarte clară cu aplicare la acest proiect. De ce vă spun acest lucru? De anul tre cut am prins pe bugetul Municipiului Bacău și continui și anul acesta să avem prinsă acea Arenă de tenis pe proiectul de buget. Arena de tenis consider că ar fi deosebit de importantă în completare cu acest Parc olimpic, acest parc de atletism pe actuala suprafață a Stadionului Municipal, dar toate aceste demersuri le putem face în momentul în care începe construcția sau începe în mod privat construcția noului stadion. Evident că ne -am fi dorit, prin aparatul de specialitate și eu de asemenea mi-aș fi dorit să putem începe construcția Stadionului Municipal încă de mai mult timp, dar din păcate realitățile financiare ne-au pus în imposibilitatea de a face acest lucru. Aduceți-vă aminte că în discuțiile pe care le-am avut cu guvernul acele... Am fost puși în situația în care să optăm între rezerva de apă și stadion și fără îndoială că principala opțiune pe care am avut-o a fost rezerva de apă. De asemenea, vă pot informa că în linii mari bugetul acestui an va merge în aceeași parametrii cu bugetul anului trecut . Sunt capitole la care menținem finanțările, sunt capitole la care ne dorim o suplimentare dar în linii mari, v-am spus, obiectivele principale rămân proiectele cu privire la tot ce înseamnă componentă școlară, proiectele privind parcările din municipiul Bacău și asfaltările din municipiul Bacău, proiecte de funcționare a tot ce înseamnă sistemul de apă. O să vedeți acolo alocări financiare de peste 4 milioane de lei, dacă nu mă înșel, pe tot ceea ce însemnă reabilitarea conductei de la Valea Uzului, dar, iar ca și noutate, zic eu, deosebit de importantă, prindem sumele de bani necesari pornirii licitației sub clauză suspensivă pentru reabilitarea sistemului de apă a l municipiului Bacău. Este un proiect la care, european, pe care am accesat, în cuantum de 23 milioane de euro. În momentul de față, Ministerul Fondurilor Europene ne-a comunicat doar avizul consultatului JASPER, care este un aviz favorabil, fapt pentru care noi ne dorim pornirea acestor licitații cu privire la tot ceea ce înseamnă componenta de apă. Din păcate, avem creșteri foarte mari pe tot ceea ce înseamnă componenta de salubritate datorită prevederilor legale și datorită modificărilor actelor adiționale. De asemenea, spre deosebire de anul trecut, avem o diminuare a unor capitole care sperăm să le putem regla la rectificarea bugetară, capitol de mari dimensiuni, este vorba de termie. Dacă în anii trecuți banii din termie au fost asigurați, în anul 2017 domnul vicepremier Ciolacu la momentul respectiv și împreună cu Guvernul României au asigurat o finanțare de 15 milioane lei pentru tot ceea ce înseamnă sistemul de termie, vă repet, noi cheltuim peste tot ceea ce înseamnă gazele din municipiul Bacău, înseamnă 70 milioane lei, cotă parte susținut, 50 milioane susținuți de municipalitate, diferența de Thermoenergy. Anul 2018-2019 a fost susținut prin intermediul unui împrumut luat din trezorerie, deci un împrumut purtător de dobândă pentru tot ceea ce înseamnă bani. Din punctul meu de vedere Guvernul României a găsit atunci o soluție de cămătărie pentru Municipiul Bacău, dar din păcate guvernul, în acest an, nu a alocat nici un fel de sumă deși au fost informați, am făcut împreună cu domnul Prefect al Județului Bacău și cu domnul Președinte Al Consiliului Județean, inclusiv proiect de hotărâre în vederea alocării de fonduri pentru această problemă a termiei din municipiul Bacău. Din păcate , răspunsul, cel puțin, răspunsul oferit de Ministerul Dezvoltării a fost unul incorect. De ce spun incorect, pentru că nu poți considera un municipiu dacă își dorește să aibă căldură plătește, dacă nu, nu, în contextul în care același guvern a oferit Municipiului Botoșani bani pentru termie. Nu acuz guvernul, poate este o simplă scăpare, am încredere că împreună cu domnul prefect și domnul președinte al consiliului județean, se va remedia această problemă, dar în momentul de față noi suntem obligați să avem puși pe buget finanțări considerabile pentru acest sistem, chestiuni care ne-au pus pe noi în situația în care să diminuăm pe capitole bugetare. Pe de altă parte, am să vă dau citire și unui amendament la proiectul de hotărâre , amendament la proiectul de hotărâre cauzat în special de o serie de componente materiale astfel, se modifică programul de investiții după cum urmează:

 • 1. În Anexa 2A, cap. 74-Protecția mediului, Compania Regională de Apă Bacău în continuare se modifică astfel: se șterge poziția 1 -Extindere rețele de canalizare Bacău inclusiv linii de presiune, stații de pompare aplicabile POS MEDIU în valoare de 150 mii lei, program cu finanțare nerambursabilă, Titlu 56, sumă plătită în anul 2019.

 • 2. În Anexa 2J-Studii și expertize la poziția 1 -Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare a domeniului de atribuire pentru programul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, perioada 2014 -2020, sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată din județul Bacău în perioada 2014 -2020, se diminuează cu suma de 155 mii lei -program cu finanțare nerambursabilă, sumă plătită în anul 2019.

 • 3. În Anexa 2A cap. 81 -Combustibili și energie, obiective în continuare, la poziția 2 Reabilitare rețele termice secundare din municipiul Bacău, etapa II (lot 2), PT 25, PT 28, CT 3/2 Mărășești, CT 3/5 Dr. Aroneanu parțial, CT 4/6 9 Mai, CT Primărie: etapa II (lot 3)-PT 115, PT 14, PT 43, PT 4, PT 20, etapa II (lot 4), PT 21, 15, 18, 97, 29, etapa III (lot 5), PT 9, 11, 17, 19, 22, 27, 35, 62, 63, aplicație POIM fazat POS Mediu se suplimentează cu suma de 255 mii lei, program cu finanțare nerambursabilă Titlul 56.

 • 4. În anexa 2A cap. 74 Protecția mediului -Compania Regională de Apă, obiective în continuare se modifică astfel: se transferă obiectivul de investiții Extindere rețea apă strada Chimiei, poziția 2, cap. 74 CRAB, în cap. 74-Consiliul local, obiective noi.

 • 5. Poziția 3 la obiectivul realizarea Stației de demanganizare și reabilitare fronturi de captare, valoare totală actualizată va fi de 31 423 094, 28 mii lei din care C+M =27, 362,838, 55 iar total plan 2020, valoare buget local Titlu 71 va fi 980 mii lei din care C+M= 980 mii lei.

 • 6. La poziția 4 la obiectivul Stabilizare conductă de aducțiune apă brută la Barajul Poiana Uzului, Sat Ardeoani, jud. Bacău voalare totală și valoare actualizată va fi de 594, 466 mii lei din care C+M =490 403, 19 lei.

 • 7. La poziția 5, la obiectivul Stabilizare Dealul Masotea și a conductei de aducțiune de apă brută de la Poiana Uzului, Sat Ardeoani, jud. Bacău voalare totală și valoare totală actualizată va fi de 4 775 258,77 lei din care C+M = 3.934.468,21 lei, iar total plan anul 2020 valoare buget alocat Tiltlu 71 va fi de 1 196 000 lei din care C+M=1 196 000 lei.

 • 8. La poziția 6 la obiectivul Înlocuire ansamblu hidraulic existent, camera vanelor de la Rezervoarele Barați voalare totală din valoare actualizată va fi de 788, 809, 37 lei din care C+M=77 491,34 din care total plan 2020 și valoare buget local Titlul 71 va fi de 677.493 lei din care C+M=677.493 lei.

 • 9. La poziția 7 la obiectivul extindere și reabilitare rețele distribuția a apei și rețele canalizare municipiul Bacău, aplicație POIM, valoarea totală actualizată va fi de 87,530,343,73 lei din care C+M=86,829,343,73 lei iar total plan 2020 valoare buget local Titlul 71 va fi 1 milion de lei din care C+M =1 milion lei. De asemenea în anexa 2E, la cap. 66.02-Sănătate, studii și expertize, se adaugă la obiectivul Construire spații necesare funcționării SMURD și Serviciului de Ambulanță a Județului Bacău-Dispeceratul Unic Integrat și a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Județului Bacău -

5                                                                           5                                                                                      5                              5

documentație cadastrală, studii topo-geo, consultanță pentru întocmire temă de proiectare SF, documentație, avize, acorduri, etc. cu o valoare de 50 mii lei.

De asemenea ca și titlul de...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -mă scuzați domnul primar, mă scuzați.

Domnul Primar Cosmin NECULA -vă rog.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -am văzut o nedumerire în rândul colegilor. În baza dispozițiilor art. 154, alin. 5 din Codul administrativ, spre deosebire de Legea 215, primarul are dreptul să propună amendamente de fond sau de formă chiar și în cazul proiectul inițiat ca în cazul dumneavoastră. Nu este cazul dumnealui. De asta dumnealui a formulat un amendament de formă, am înțeles. El este cuprins, va fi cuprins în conținutul procesului verbal și supus la vot.

Domnul Primar Cosmin NECULA -de asemenea voiam să mai fac o singură mențiune pentru a încheia expunerea de motive și vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebări. V-am mai spus, atât eu cât și aparatului de specialitate, în PUZ-ul, în proiectul de PUZ pe care Consiliul Județean l-a prezentat inclusiv ieri, apare ca și propunere, ca și idee, străpungere, două realizări investiționale care le putem face la intersecția cu Calea Republicii și strada Aeroportului, discutăm aici de un pasaj pietonal. De asemenea, este vorba de o străpungere pe care o putem face în zona Aeroportului 2, strada Aeroportului 2, de asemenea au fost prezentate pe buget, pentru a începe discuțiile în vederea realizării acestor obiective.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - să luăm avizele. Comisia nr. 1, doamna Breahnă.

Se prezintă avizele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4, și 5 favorabile.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -înscrieri la cuvânt. Cine se înscrie la cuvânt? Doamna Raluca Năstase, doamna Pravăț, domnul Cristi Ghingheș, Cine mai dorește? Domnul Ștefan, domnul Scripăț. Domnul Luca. Domnul Luca ce să facem, mai ...

(Se vorbește în afara microfonului.)

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -atunci îl punem pe domnul Luca în locul dumneavoastră. Aveți, da?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - da.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -haideți să începem. Înscrieri la cuvânt? Aveți cuvântul doamna Raluca Năstase.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -mulțumesc, domnul președinte, repede, intrăm direct în amendamente, nu am alte comentarii să fac referitoare la bugetul pe care-l propuneți, domnul primar. Primul amendament și vă rog să îmi spuneți domnul președinte dacă sunteți amabil, cum vom vota aceste amendamente, pe rând sau le prezint... Propunerea mea este să prezint amendamentul și...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -nu. Eu propun să le prezentați, le supun la vot, le prezentați, le supun la vot.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - da.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -dar dacă tot ați ridicat o problemă, foarte bine, haideți să supunem la vor amendamentul domnului primar.

(Se vorbește în afara microfonului.)

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - am cerut avizele. Sunt, totul e în regulă. Domnul secretar general, vă rog...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - comentarii pe amendamente, vă rog.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - ...supuneți la vot.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - domnul președinte, vă rog, comentarii pe amendamente.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - aveți vreun comentariu pe... ? Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - pe amendament. Da, pe amendament.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -păi, haideți, vă rog. Aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - mulțumesc, domnul președinte. Din păcate avem dovada vie că asistăm la un heirupis m administrativ și îmi asum termenul. Acest buget a fost, ne-a fost adus la cunoștință la forma teoretic finală acum câteva zile, 3, 4 zile. Înțeleg că peste noapte au apărut niște modificări, că v-ați răzgândit. Nu mi se pare normal să dați citire unor amendamente de complexitatea, de această complexitate, în ședința de consiliul local, fără ca nouă să ne puneți la dispoziție, măcar prin aparatul de specialitate, măcar cu o oră înaintea ședinței sau măcar în timpul ședinței, o pagină, două, că sunt mai multe amendamente acolo pentru că eu deja a nu mai înțeleg. Eu deja am formulat o serie de amendamente aici și va trebui cumva să mă pliez și pe amendamentele pe care le-ați formulat dumneavoastră dar nu le am în față și îmi este foarte greu să rețin 5 minute de cifre și date tehnice.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -este bună observația dumneavoastră, de acum lucrul e...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ zdin acest motiv, eu nu pot să votez un astfel de amendament pentru că nu-l am în față.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -poate să vi-l explice domnul primar sau domnul administrator public, cum doriți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -dar mi se pare, în primul rând, de neacceptat.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -atunci, domnul primar, având în vedere...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ ,- trebuia să finalizați bugetul ăsta acum 2, 3 săptămâni.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -am înțeles, pertinentă observație. Vă rog, domnul primar, în replică.

Domnul Primar Cosmin NECULA -vreau să fiu foarte scurt, fără a intra într-o polemică, doamne ferește. Totdeauna există necesități, ăsta este raționamentul pentru care putem face și amendamente, raționamentul pentru care până la momentul adoptării bugetului noi trebuie să facem sau avem posibilitatea să reașezăm între capitole bugetare. Din păcate, știu că a părut foarte stufos acest amendament . L-am citit integral dar dacă este să le comprimăm, vă poate explica domnul Chindruș exact. E vorba de bani care se reașază între capitole bugetare. Deci nu este vorba de ...Și toate aceste capitole bugetare se referă la termie și la conductele de apă, la scoaterea... Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -bun. Pe scurt, domnul administrator public, unde să dă, unde se ia.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -domnul Ghingheș, așteptați să vă dau cuvântul. Domnul administrator Chindruș, vă rog.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - deci pe scurt . Au fost două obiective de investiții finanțate din fonduri europene, Titlul 56 unde au fost plătite anul trecut, sumele au fost plătite anul trecut. E vorba de 200 ...155 de mii și cu 150...305 mii. De aici, bani ăștia se duc, 50 de mii pentru construire SMURD și 205 mii la termie. proiect aflat acum în derulare. Atât doar, atât, restul au fost numai de formă. În programul de investiții sunt mai multe coloane. Dumneavoastră, deci bugetul este coloana 16 unde nu am făcut nici o modificare. Am modificat doar coloana 2 și 3 unde e valoarea totală și valoarea totală actualizată, este vorba de indicatorii tehnico-economici pentru proiecte. Deci, nu am modificat decât indicatorii tehnico-economici pentru proiecte aflate în derulare la CRAB, doar atât. Am fost, cred că am fost înțeles. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA - eu le-am citit integral pentru fi reținute pe procesul verbal, de asta...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - sunteți mulțumit, domnul Ghingheș?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -foarte mulțumit.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -putem trece la vot, domnule secretar general? Vă rog, supuneți la vot amendamentul domnului primar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -supunem la vot amendamentul domnului primar. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

EXPRIMARE VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

TOTAL

8

-

10

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -doriți să luati cuvântul?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -da, domnul președinte. Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -ati votat, nu?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -o să am și o justificare. Când amendamentele la bugetul de venituri și cheltuieli nu vor mai fi citite ca pomelnicele în biserică și vor fi fundamentate și justificate ...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - doamna Pravăț, haideți ... Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...atunci o să votăm. Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -să știți că și pomelnicele nu sunt un termen peiorativ, dar haideți să...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -nu, nu. A fost o constatare. Sincer.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -am înțeles că este un amendament de formă, s-a supus la vot, nu a trecut din ce am văzut, nu?

Domnul Primar Cosmin NECULA -domnilor, haideți să ne înțelegem.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -gata, nu, gata.

Domnul Primar Cosmin NECULA -îmi cer scuze, domnul președinte. Blocăm investiții de la reabilitare a conductei de apă.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - domnul primar!

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -dar de ce ...?

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -doamna Pravăț, nu admit dialoguri între dumneavoastră, gata, e închis...

Domnul Primar Cosmin NECULA -blocați amendamentul.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -deci nu a trecut amendamentul domnului primar. Acum doamna Raluca Năstase, cu scuzele de rigoare că v-am întrerupt, ați văzut și dumneavoastră că de fapt m-am pliat pe recomandarea dumneavoastră, vă rog să vă susțineți amendamentul.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -mulțumesc. Primul amendament, vă solicităm votul pentru o alocare de...

Domnul Primar Cosmin Necula - ... ( în afara microfonului) .

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -domnule primar am să-l rog pe cumătrul dumneavoastră să vă aplice legea.

Se vorbește în afara microfonului.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -haideți doamnă să mergem...Dragi colegi, ascultați-mă un pic. Dragi colegi, domnule primar, dacă mai întrerupeți ședința am să suspend ședința un minut, după aia am să suspend la a doua întrerupere două minute și o să stăm aici toată ziua. Vă dau cuvânt ul meu. Deci, aveți cuvântul doamna Raluca Năstase, pe amendamente.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, solicităm o sumă de 120 mii lei pentru izolare termică -Grădinița 17. Sursa va fi de pe cap. 2- Reparații curente unde sunt alocați 408 mii și solicităm tot din acest cap.2002 suma de 7 mii lei pentru achiziționarea unei mașini profesionale de spălat rufe și suma de 50 mii lei pentru sobă de gătit pe gaze. Dacă este necesar să repet amendamentul, la această școală sunt necesare aceste investiții, avem de la dânșii această solicitare și vă rugăm domnilor, doamnelor și domnilor consilieri, să votați acest amendament. Repet, 120 mii lei pentru izolare termică Grădinița nr. 17, apoi achiziționarea unei mașini de spălat -7 mii lei și o sobă de gătit pe gaze este 50 mii lei. Toate sumele se vor lua de la Reparații curente unde sunt alocați 408 mii lei cap. 2002 din Bunuri și servicii, Alte bunuri și servicii, da, în total pe capitolul mare sunt 1 412 mii. Acum, dacă s-a înțeles...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -sunt discuții la amendament, vrea să se înscrie cineva la cuvânt? Dacă nu, la vot.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -da, să mergem repede.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -vă rog, domnule secretar general, pentru operativitate.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - domnul președinte, haideți să le citim pe toate ca să vedem ce e prioritar, așa trecem...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -păi nu, stați oleacă, domnul președinte ...

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN -poate doamna Năstase are cinci amendamente ...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - domnul viceprimar Ștefan!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnul președinte, are dreptate, amendamentele...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -...se supun la vot în ordinea expunerii.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -așa este.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - deci, vă rog să supuneți la vot amendamentul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -supunem la vot amendamentul doamnei Raluca Năstase. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Câte... Nu a trecut amendamentul.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -deci, domnii de la PSD, v-ați abținut, nu? Chiar mă și gândeam. Dar nu ați înțeles?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ... (Vorbește în afara microfonului. Nu se înțelege.)

Domnul Primar Cosmin NECULA -ce băieți de treabă sunteți. Bine că problema apei nu vă mai interesează ...Măi, prietenilor...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - dar nu mai este director.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -... ( Vorbește în afara microfonului. Nu se înțelege) . Grupul PSD va vota pentru acest ...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -da, mulțumim. Până la urmă votați și pentru...Sunteți și în consiliul de administrație......Să știți că toate

amendamentele dumneavoastră pe învățământ pe ...Dacă aveți vești bune pentru comunitate, chiar dacă sunt făcute de PSD, grupul PNL nu-i nici o problemă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ...( Vorbește în afara microfonului. Nu se înțelege) .

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -dar nu-i nici un beneficiu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -păi nu, nu, stați oleacă, avem o problemă.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -reprezentantul consiliului...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -doamna Pravăț, dumneavoastră, aici aprobăm bugetul.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -e o instituție publică, dar nu-i un beneficiu pentru ...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ... ( Vorbește în afara microfonului. Nu se înțelege)

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -poftim? Nu, nu. Aprobăm bugetul. În acest buget sunt prevăzute anumite sume.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - adoptăm la toate școlile și știu ce ziceți, suntem membrii în ”n ” instituții de învățământ.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -suntem reprezentanți ai consiliului local în consiliile de administrație.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -exact. Nu-i o problemă dar măcar nu spuneți că sunt acolo și...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -deci reluăm votul, că așa nu mai ...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -da. Haideți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -ce se întâmplă?

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -reluăm votul, da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -cine este pentru amendamentul ridicat de doamna Raluca Năstase? Toată lumea. Domnul..., pentru,18 voturi.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

EXPRIMARE VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

iroftE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

TOTAL

18

-

-

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -deci, amendamentul a trecut. Următorul.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -al doilea amendament, domnule președinte, se referă la demararea construirii străzii Depoului. Vă atrag atenția că strada Depoului este la nivel de pământ cu prundiș și după o bucată, o bucățică, dacă o parcurgi, ea se termină într-o groapă. Această stradă a Depoului poate degreva traficul de pe strada Mioriței. Ea poate fi construită cu ieșire spre Selgros și cu ieșire spre Gherăiești. De aceea, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, vă rog, în regim chiar de urgență să solicităm primarului să demareze lucrări pe această stradă. În acest sens vă rugăm să ne votați alocarea unei sume de 60 mii lei care să demareze un studiu de fezabilitate pentru această stradă a Depoului. Sursa este din capitolul - Reclamă și publicitate. 2.03.001. Dacă sunt întrebări referitor la acest amendament, deci să demarăm un studiu de fezabilitate pentru această stradă, vă rog. Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -vrea domnul primar să intervină punctual pe acest amendament, urmând ca domnul Scripăț să ia cuvântul, apropo strict pe amendamentul ...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -pe amendamentul pentru strada Depoului pentru care solicităm...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -din partea consilierilor liberali, da?                                 _

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -da.

Domnul Primar Cosmin NECULA -deci, în primul rând, apropo de ce tot ceea ce înseamnă componenta de străzi. Sunt mai multe străzi pe care dorim să le reabilităm. Nu vă pot spune acum cât este valoarea efectivă a unui studiu de fezabilitate, adică a unui proiect pentru această stradă, în schimb, la strada Depoului avem o componentă foarte complicată datorită proximității, datorită șinei de cale ferată. Acolo este o întreagă discuție și este vorba de o potențială sau o lipsă de avize în vederea construcției acelei străzi. Ceea ce vă pot informa este că și în cazul străzii Depoului și în cazul altor străzi care sunt pietruite , anul acesta vom încerca acele tratamente care sunt demonstrate în străzile pietruite, nu pe străzile asfaltate. Mă refer la acele tratamente bituminoase care au fost făcute de exemplu, nu, de test mai mult-strada Ion Roată, strada Timpului. Ele au rezistat termic și sunt de bună calitate, și Aeroportului 2. Eu vă propun ca această stradă să intre oricum în această variantă de reabilitare cu covorul bituminos asfaltic. Ăsta este un element. Acum, domnule președinte, domnule secretar, domnule director al direcției juridice, am o întrebare pentru dumneavoastră trei, inclusiv în componenta de, apelând la componenta dumneavoastră juridică. Nu discut acum că prin respingerea amendamentului pe care l-am făcut se blochează scoaterea la licitație a reabilitării sistemului de apă, de conducte de apă din municipiul Bacău pentru 23 milioane de euro. Deci, nu spun asta, dar asta se întâmplă în momentul de față prin blocare a acestui amendament. Deci practic nu putem reabilita, nu putem scoate la licitație.

2. Și asta prin votul PSD-ului , dar vă rog, bun, blochează dumnealor apa din Bacău dar vă rog să-mi spuneți și mie, să răspundeți la această dilemă care s-ar putea să fie întemeiată, sau nu. În contextul în care se aprobă amendamente sau un proiect de hotărâre prin votul unor consilieri incompatibili, acel proiect de hotărâre este valabil , sau nu? Este lovit de nulitate, sau nu? Pentru că suntem pe cale să se întâmple și se întâmplă deja treaba asta.

Domnul Director al Direcției Juridice și Administrație Locală -Ciprian Gabriel FANTAZA- nu știu, cred că am dreptate, domnul secretar, sancțiunea este nulitatea actului administrativ adoptat în această formă. Este sancțiunea clară prevăzută de actul administrativ, nu e așa?

Domnul Primar Cosmin NECULA - de ce vă întreb? Pentru că din constatările pe care le am, întrebările pe care le-am pus din problema care a ridicat-o domnul președinte, în grupul PSD sunt în momentul de față cel puțin două incompatibilități dacă nu chiar patru, pe cale de consecință, patru incompatibilități în grupul PSD. Majoritățile pe care le avem sunt diferite . 2. Hotărârea respectivă sau amendamentele adoptate sau respinse sunt de fapt, lovesc, sunt de fapt lovite de nulitate, nu?

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -avem o soluție aici și din păcate sau din fericire ne salvează domnul secretar general. Avem art. 243, alin.1, lit. n ” -urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispozițiile art. 228, alin 2. Informează președintele de ședință sau după caz înlocuitorul, cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri”. Acum, dacă domnul secretar general, eu nu cunosc, dacă domnul secretar general cunoaște, ne aduce la cunoștință și consilierii...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -eu am cunoștință de un singur caz, ceilalți...nu am, dar am cunoștință de un singur caz-doamna Dragomir, soțul ei este la Căminul de Bătrâni. Prin acest buget se alocă fondurile necesare atât funcționării cât și salariilor celor de la Căminul de Bătrâni. Doamna Dragomir nu a participat la vot la salarii, la aprobarea salariilor și și-a manifestat și a precizat de ce nu participă, astfel, un caz clar de incompatibilitate și de conflict de interese pe care și doamna l-a declarat, există. Acum nu am cunoștință clară la celelalte. Ar fi doamna Ciocodei dar nu știu, de asta am întrebat-o care e situația dumneaei pentru că din ce-am înțeles de la Compartimentul Financiar, mai ales din zona tehnică, am înțeles că ar fi și aș vrea să mă lămurească, sau nu și să înlăturăm orice dubiu pentru că tocmai să nu existe pentru că am fost interpelat în felul ăsta și la începutul ședinței și pe parcursul ședinței de persoane din afara aparatului de specialitate și de asta aș vrea, atât doamna Dragomir, cât și doamna Ciocodei să-și precizeze foarte clar. Acum vă dați seama, nu vă așteptați de la mine să împiedic pe doamna Ciocodei sau pe doamna Dragomir să voteze că nu e totuși nici ...Din punctul meu de vedere, la începutul ședinței eu am întrebat foarte clar, în mod elegant dacă avem situații de conflict de interese. Acum, domnul președinte a ridicat problema punctual și avem atât eu cât și dumneavoastră datoria să lămuriți aceste aspecte.

Domnul Primar Cosmin NECULA -mă iertați. Am zis incompatibilitate ... Mă refeream la conflict de interese.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -două secunde . Am înțeles poziția domnului secretar...

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR - domnul secretar, dar până...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -doamna Dragomir, doamna...

Cei vizați, doamna Dragomir, doamna Ciocodei, domnul Luca, domnul Stan, care sunt cei vizați, vă rog să luați cuvântul. Avem într-adevăr o mică problemă, adică este și spre binele dumneavoastră, nu știu dacă este, eu nu cunosc. Vă rog, domnul Stan. Domnul Ghingheș, un pic.

Domnul Consilier Gabriel STAN -da, eu nu sunt vizat. Sunt director adjunct și în fișa postului nu am atribuții în zona financiară. Ordonatorul de credite e directorul plin. Nu am nici un fel de probleme cu asta, nu sunt nici președintele consiliului de administrație, sunt simplu membru ales de consiliul profesoral, nu cred că e de nici o zonă. Mă ocup doar de proiecte educative.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -în accepțiunea art. 228, legiuitorul spune așa -” care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru soț, soție” nu-i cazul pentru sine, pentru dumneavoastră, nu știu, folos material. Domnul Ghingheș, spuneți și dumneavoastră.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - da, mulțumesc. Mie mi se pare că discuția asta este cumva o vânătoare de vrăjitoare și o sperietoare inutilă și știți de ce? Nu, nu, cu adresabilitate dumneavoastră în primul rând, acolo, la pupitru pentru că ați descoperit dintr-o dată că ar exista genul ăsta de conflicte sau conflicte de interese din nou. Incompatibilitate ...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -la cine vă referiți, domnul Ghingheș?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -nu, dar nu mă refer la nimeni pentru că bugetul local ...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -complică tuturor, asta era ideea. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -nu, conform unor multe decizii ale instanțelor și uitându-mă și în practica judiciară, este act normativ.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -absolut. Da, dar trebuie să vedem dacă este un interes. Eu, știți care este...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -nu are legătură. Deci este practica judiciară.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -domnul Ghingheș, s-a ridicat, foarte bună observația dumneavoastră. S-a ridicat această problemă, nu am decât obligația să o deslușesc. Dacă ajungem la soluția că nu este, eu nu am nici o problemă. Într-adevăr, proiectul de buget se... Spuneți domnul Scripăț.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - am și eu pe tema asta o problemă. Spre fericirea sau nefericirea mea, am o nepoată are e la o creșă de stat. Nu voi vota bugetul.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -haideți că...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -nici eu nu voi vota bugetul. Apropo, bugetul școlii la care fiica mea este elevă, nu?

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -haideți să nu luăm în derâdere, haideți să depășim...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -păi nu, aici am vrut să ...Până aici am ajuns, domnul președinte.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -eu am înțeles.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -vedeți disperarea executivului, unde s-a ajuns?

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -două secunde. Eu am pus în discuția plenului consiliului local această discuție. Din punctul meu de vedere, dacă mă întrebați eu nu aveam de unde să știu ce interese aveți dumneavoastră în cauză.

9                                                                                           9                                                              9

Fiind vorba de un proiect de buget, când vorbim de acte administrative cu caracter normativ, deci nu este un act normativ, act administrativ votat de consiliul local pentru cineva. Are un caracter normativ, este buget, se aplică tuturor instituțiilor. Acum nu știu domnul secretar general dacă are o altă opinie , este strict responsabilitatea dumnealui de a preciza în baza dispozițiilor citite, articolului din Codul administrativ, de a preciza dacă dumneavoastră în calitate de consilieri locali puteți participa la vot. Din punctul meu de vedere nu văd o problemă.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -domnule, chiar suntem penibili.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -dar vreau și acceptul domnului secretar pentru că este atribuția...Adică, haideți să ne facem fiecare atribuția, fiecare avem niște răspunderi. Primarul răspunde pentru ce face el, consilierul local pentru ce face el, secretarul general pentru ce face dumnealui. Asta-i atribuția domnului secretar general, domnul secretar general trebuie să ne spună. „Urmărește să nu ia parte la adoptare așa, consilierii locali care se încadrează în dispozițiile art. 228 alin. (2)”. Eu nu am cum să trec peste această obligație prevăzută imperativ de lege, nu este atributul meu. Deci, legiuitorul îmi ia acest atribut, încă odată vă spun. Este atributul exclusiv al secretarului general.

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN - domnul președinte, vă mai dau un exemplu clasic, domnule. Noi dăm bani la Thermoenergy și copii noștri se încălzesc în școli cu căldură de la Thermoenergy. Ce facem, nu mai dăm bani la Thermoenergy? Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -nu, nu, haideți să nu ducem discuțiile în derizoriu, așteptăm un punct de vedere care-i revine domnului secretar general și mergem la vot ca să numai pierdem timpul. Două secunde , doamna Raluca. Domnul secretar general, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -dați-i cuvântul doamnei Raluca.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -până se lămurește domnul secretar, domnul președinte.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -atunci, până se lămurește domnul ...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -până se lămurește domnul secretar, dacă îmi permiteți?

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -păi am terminat. Numai un pic , domnul secretar general, aveți cuvântul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -i-ați dat cuvântul doamnei...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - nu, dumneavoastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -art. 228, da, spune foarte clar ” alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material ”. Deci legiuitorul, în primul rând nu face nici o distincție, act normativ, act individual. Astea sunt teorii pe care dumneavoastră le susțineți, în fine și pe urmă enumeră: ”pentru:

 • a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;

 • b) orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligații;

 • c) o societate la care deține calitatea de asociat unic ori funcția de administrator sau de la care obține venituri;

 • d) o altă autoritate din care face parte;

 • e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;

 • f) asociație sau fundație din care face parte”.

Coroborând acest articol și cu prevederile Codului administrativ care spune că fiecare consilier care se află în această situație, are obligația să anunțe situația în care se află și are obligația să nu participe. Nu bazați pe secretarul general obligația de a-i da peste mână consilierului juridic ”x” sau consilierului local ”y”. Fiecare se consideră că având informația, eu atâta am avut un dubiu în privința doamnei Dragomir privind că la proiectul cu salarizarea, prin care se stabilea salariile pentru Căminul de Bătrâni, s-a abținut, nu a participat la vot, iar acum prin acest buget se alocă acolo atât fondurile salariale cât și cele necesare. Dar responsabilitatea aparține fiecărui consilier local care are obligația sau nu are obligația de a participa sau nu a participa, pentru că de asta legiuitorul a venit pe urmă și a prevăzut și sancțiuni, că dacă nu prevedea sancțiunea lăsa pe secretar să dea peste mână consilierului.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -da, dacă îmi permiteți. Situația este oarecum simplă, deci avem în sarcina secretarului general, incumbă această situație dar dacă știe, cunoaște un aspect, eu personal ...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -dar aspectul l-a ridicat, dumneavoastră îl analizați.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - eu personal nu cunosc, dar secretarul general urmărește să nu participe.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -din momentul în care...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -într-adevăr, este în obligația și sarcina noastră a consilierilor locali, dacă avem să anunțăm și sunt și niște sancțiuni acolo. Acum, nu vreau să înțelegeți greșit, am zi, nu am nici un interes aici, pur și simplu vreau să aplicăm legea și să fie totul ok. Este și sancțiunea într-adevăr prevăzută, în sancțiunea nulității absolute a proiectului de hotărâre adoptat în aceste condiții. Domnul Luca, vă rog.

Domnul Consilier Vasile LUCA- am o întrebare către domnul secretar general Popovici. Conform art. 222 fac mențiunea că sunt ordonator de credite la una din unitățile de învățământ din municipiul Bacău, și-l întreb pe domnul secretar să-mi explice clar, unde aș putea să fiu încadrat. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -domnul secretar general, vă rog. Haideți să lămurim situația fiecăruia în parte ca să nu existe dubii...Dacă există nevoie de timp, aș propune suspendarea ședinței cu cinci minute, o să analizăm, o să analizeze domnul secretar în tihnă, pentru că nu ne jucăm cu chestiunile astea și o reluăm după cinci minute. Mulțumesc.

PAUZĂ

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - va fi organizată o conferință, o videoconferință la nivel de M.A.I. , A.N.C.P.I , ș.a.m.d. cu 13 UAT-uri implicate cu finanțare POR care vizează realizarea de cadastru gratuit la nivelul acestor...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - prin urmare absență motivată. Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -mulțumesc.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -dar o să rămână colegi dumneavoastră. Vă mulțumim. Da, are o videoconferință cu...Păi să avem cvorum întâi. Haideți, vă rog, în sală.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -doamna Cristina , viața...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -la revedere, numai bine. Domnul Botomei, vă rog încheiați ce aveți dumneavoastră...acolo aveți dosarul pe site, puteți face solicitare scrisă, vi se eliberează copie conformă legii. Vă rog, reluați-vă locul. Avem cvorum? 1,2,3,4,5, 10,11.

Păi haideți să începem ședința, avem cvorum, ce să mai... Avem cvorum, suntem 11 în sală ... Nu, nu mă lămuresc . Vă rog să-l chemați pe domnul secretar general să ... Haideți. O să avem și cvorum. Mai stăm un pic că au unii colegi niște urgențe.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -câți sunt în sală doamna?

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - avem, avem cvorum. Reluăm ședința, avem cvorumul necesar. Vă rog... Cum e, domnul secretar general?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -eu v-am explicat și înainte de pauză, dar vă explic și după pauză că prevederea articolului 228 se referă foarte clar -alesul local aflat în conflict de interese și care 80

produce un interes material, un folos material pentru sine sau pentru...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - am citit si noi. Bun.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -bun. Dar...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -eu nu cunosc situația dumnealor. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -din punctul meu de vedere, nici eu nu cunosc situația dumnealor. Dar din punctul meu de vedere, luând cunoștință că la proiectul de hotărâre cu salarizarea, având în vedere că doamna Dragomir s-a, nu a participat și a motivat că soțul ei lucrează acolo, acolo s-au stabilit grilele de salarizare, bugetul acum, prin buget se aprobă sumele necesare salarizării.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -da. Dar și noi ca și consilieri locali luăm indemnizații, ar trebui să nu mai ... Tot e un folos material.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnule, din punctul de vedere, nu vă încadrați aici că nu se prevede nicăieri o sumă necesară. Aia o luați în baza legii.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - păi și bugetul nu-i tot în...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -în baza temeiului legal. Nu o luați...Bugetul la Căminul de bătrâni ... Se alocă o sumă pe care dumneavoastră o stabiliți. Se acordă un fond de salarii pe care dumneavoastră îl stabiliți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ --și legea salarizării, domnule secretar Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -se aplică, legea salarizării se aplică, are niște coeficienți ...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - păi așa și noi putem tăia indemnizația de consilier local.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu puteți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -ba da.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -hai, nu mai vorbiți în contradictoriu, doamna Dragomir. Haideți să restabilim liniștea. Domnul secretar general, vorbește doamna Dragomir acum.

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR - eu asta susțin.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -vă rog, în microfon.

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR - eu nu votez la Căminul de bătrâni bugetul. Eu votez bugetul general al primăriei.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu poate, explică-i că nu poate.

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR - deci, eu cred că aș avea drept de vot.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ- deci, v-a adus la cunoștință domnul secretar general prevederile legale. Dacă domnul secretar general nu are nici o obiecție cu privire la prezența dumneavoastră și la participarea la vot, eu așa am înțeles, poate dumneavoastră ați înțeles altfel. Deci nu am auzit din gura domnului secretar general că domnii consilieri locali nu ar putea participa la vot . Fiecare își asumă răspunderea. Continuați doamna Raluca Năstase cu amendamentul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -fac precizarea că doamna Dragomir nu poate să nu voteze la secțiunea de la Căminul de bătrâni și să voteze bugetul. Este o imposibilitate legală și o imposibilitate faptică. Domnul Consilier Vasile LUCA- deci, domnule secretar, să revin la situația mea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu, la dumneavoastră, din punctul meu de vedere...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -domnule secretar, vă amintesc că am votat așa bugetele în anii trecuți. Domnul Bîrzu a cerut să nu voteze pe anumite secțiuni din buget. Haideți să ne amintim.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ-dar am discutat...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnul meu...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ-am încheiat .

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Codul administrativ este în vigoare din iulie 2019.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ-am încheiat discuția. Doamna Raluca Năstase, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -ne aflăm în fața unui cadrul legal nou.

Domnul Consilier Vasile LUCA- domnule secretar, în situația mea, ce părere...?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -deci, din punctul meu de vedere, dumneavoastră nu intrați sub incidența legii. Haideți să ne înțelegem, că eu am discutat acum și la AMR și la... Situația în țară e foarte împărțită. Practica judiciară e foarte împărțită, dar plecând de la faptul că dumneavoastră acolo până la urmă aveți un rol de ordonator de credite care până la urmă nu vă produce un folos direct dumneavoastră și această instituție, în cadrul cărei funcționați, nu aveți dumneavoastră decât calitatea de conducător, am putea considera că nu e un caz de conflict de interese pentru că altfel am putea considera că jumătate din consiliul local ar trebui să nu voteze , dar eu mă refer la un caz punctual de folos material, stricto sensu. Legiuitorul nu vine și spune, că e act normativ, că e act individual.

Domnul Consilier Vasile LUCA-multumesc.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ-doamna Raluca Năstase, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - sper că ați terminat această dezbatere.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ-gata, s-a încheiat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -rămâne la latitudinea fiecărui consilier local care...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -am înțeles. Revin la amendamentul cu strada Depoului și dragi colegi, vă rog să votați demararea procedurii de întocmire a studiului de fezabilitate pentru construire strada Depoului, repet, pentru a degreva traficul de pe strada Mioriței. Strada Depoului, dacă nu știți unde este, începe de sub pod, este o porțiune de pământ și pietriș după care se termină într-o groapă, da, de acolo putem face ieșire spre Selgros și spre Gherăiești. În concluzie, vă rog să îmi susțineți acest amendament și să trecem la vot. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - discuții?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -60 de mii am pus. 60 de mii de lei este...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - discuții asupra acestui amendament al doamnei Raluca Năstase? Domnul Scripăț, domnul Huluță.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - da, eu vreau să, cu tot regretul, să-i spun doamnei consilier că de altfel răspuns parțial a dat și domnul primar. Acea stradă situată paralel cu coridorul CFR, au mai fost niște tentative de modernizare, niște solicitări total justificate și în administrația trecută și la începutul administrației noastre. Încercarea de a face un studiu și a moderniza această stradă este imposibil la ora actuală motivat că nu s-au dat... S-au solicitat niște acorduri de principiu de la Compania de Căi Ferate și avizele au fost negative. Acolo este un proiect mai mare în care se dorește extinderea coridorului CFR. Aveți dreptate, am descongestiona multe, la ora actuală avem stâlpii de iluminat pe acea stradă, nu este modernizată, este pietruită, facem niște lucrări de întreținere și doar atât.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -mulțumim. Domnul Huluță.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - la amendamentul dumneavoastră cu tot regretul mă abțin...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - domnul Huluță, aveți cuvântul. Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- domnul președinte, nu sunt împotriva amendamentului. Eu vreau un principiu. Haideți să punem toate amendamentele pentru că la un moment dat facem varză din acest buget. Dacă noi nu știm amendamentul ...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -și eu vă spun că aplicăm legea.

Amendamentele se supun la vot în ordinea prezentării lor. Așa...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-nu se încalcă legea, domnul președinte, dacă le enumerăm pe toate și le punem la vot în ordinea propunerii lor pentru că o să ajungem la sfârșit cu vreun amendament în care noi bulversăm tot bugetul.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -atunci haideți să facem altceva ca să împăcăm și capra și varza, ca să mă exprim așa. Doamna Raluca Năstase, dați citire amendamentelor dumneavoastră și dumneavoastră cum doriți să facem, le supunem, dați citire fiecărui grup a acestor amendamente, apoi le reluăm din nou?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ-așa este corect pentru că sunt unele amendamente...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - eu nu sunt de acord. Doamna Raluca Năstase, dați citire amendamentelor și atunci le supunem la vot în ordinea în care le-ați prezentat.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -în ordinea expunerii și dacă nu ne mai întrerupem, mergem foarte repede. Supuneți la vot acest amendament, vă rog, domnul președinte.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -domnul secretar general, haideți să supunem la vot amendamentul. Mergem un pic pe aceeași...dar trebuie să ascultăm și pe ceilalți colegi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -supunem la vot amendamentul.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -cine este pentru?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -cine este pentru? Avem trei voturi pentru.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -și cu mine, patru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -și cu dumneavoastră patru. Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -restul abțineri. Acest amendament nu a trecut.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

EXPRIMARE VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

Ieșită din sală

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GhIORGHE

x

11.

IROFtE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

4

-

13

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -nu a fost aprobat.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -doamna Raluca Năstase, vă rog, următorul amendament .

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - următorul amendament se referă la Centrul Județean de Excelență, domnule primar, despre care am mai vorbit și la bugetul trecut și la rectificarea bugetului trecut. Vă solicit o sumă de 100 mii lei pentru cheltuieli de funcționare pentru Centrul de Excelență Județean care funcționează pe lângă Colegiul Ferdinand. Cred că sunteți de acord cu mine că trebuie să pornim funcționarea acestui centru. Banii îi vom lua de la capitolul de reclamă și publicitate 20.30.01. și aș vrea doamnelor și domnilor consilieri, să votați acest amendament pentru a demara odată pentru totdeauna funcționarea acestui centru și pe viitor o să căutăm resurse financiare și pentru celelalte cheltuieli de funcționare. Sunt cheltuieli mari, într-adevăr, domnul primar a avut dreptate când a spus că sunt cheltuieli de peste 2 milioane dar cred că putem face eforturi în sensul ăsta, să avem un centru de excelență în Bacău. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -discuții pe acest amendament?

Domnul primar. Mai sunt dintre colegi? Nu.

Domnul Primar Cosmin NECULA - doamna consilier, dacă vă aduceți aminte anul trecut v-am rugat ca împreună să verificăm exact care e întreaga situație.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - am verificat, domnul primar, am verificat eu. Centrul este legal constituit, poate deveni funcțional dacă îi dăm niște bani. Atât.

Domnul Primar Cosmin NECULA - din punctul meu de vedere, aici este atributul dumneavoastră, dar din punctul meu de vedere, mult mai important ar fi alocări bugetare pentru Liceul Ferdinand, pentru reconstrucția și refacerea corpului de clădire care este vechi.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - în rețeaua școlară, din câte îmi aduc aminte, am și spus la ședința de anul trecut. Domnul director, domnul consilier Stan, cred că e cel mai în măsură să...

Domnul Consilier Gabriel STAN - pot fi de acord cu ceea ce spune domnul primar, dar pe de altă parte și excelența în educație trebuie protejată. Colega noastră Raluca Năstase a explicat și într-o ședință anterioară care este oportunitatea funcționării acestui centru. El funcționează, în sensul în care are toate aprobările necesare ale Inspectoratului Școlar, are și un director, are o schemă, are chiar și o schemă orară, în schimb nu poate funcționa pentru că nu este finanțare. Municipalitatea ar trebui să finanțeze doar chestiuni care țin de infrastructură și dacă vreți de suprastructură. Deci dotări, săli de clasă, echipamente, salarizarea personalului didactic și bugetar per elev trebuie solicitată de către Inspectoratul Școlar către minister. Deci este o finanțare exclusiv pentru funcționarea spațiului și amenajări de săli de clase. Un centru similar, mă scuzați, funcționează în condiții excelente, fiind iată un Centru de Excelență, la Iași. Sunt mai multe în țară. La noi, într-adevăr, în ultima perioadă, în ultimii doi, trei ani nu a funcționat efectiv. Ar fi, cum am spune, un plus de valoare oferit educației băcăuane prin votul consilierilor locali, repet, sunt de acord și cu accepțiunea domnului primar legată de investiții în corpul vechi al clădirii Colegiului Național Ferdinand, dar eu cred că lucrurile pot fi cumpănite și aranjate în așa fel încât beneficiarii direcți și indirecți ai educației să câștige prin votul și cu susținerea noastră.

55              5               5             9 C L                5            5

Mulțumesc.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - domnul Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - îmi aduc aminte, la bugetul trecut, doamna Năstase, că a trecut un amendament cu o sumă pe care eu am făcut-o de parcă 100 mii lei, nu mai știu exact.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - da, nu mai sunt. Am discutat cu domnul Chindruș. Au folosit banii pentru alte chestiuni, de aceea în prealabil m-am informat și realocăm 100 mii lei pentru cheltuieli de funcționare și de data asta a promis că nu-i mai ia de acolo.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - da, deci haideți să supunem la... Domnul secretar general vă rog să supunem la vot amendamentul doamnei consilier.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -supunem la vot amendamentul doamnei consilier. Cine este pentru?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

EXPRIMARE VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

Ieșită din sală

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFtE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN gAbRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN dAnIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

17

-

-

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -a trecut amendamentul (17 voturi pentru).

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - următorul amendament doamna ...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -următorul amendament, domnule... Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - păi ați indicat sursa de finanțare?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -da, am indicat sursa de finanțare, este de la capitolul Reclamă și publicitate -2.03.001. Aveți bani acolo...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - aveți bani în cont.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -da.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - următorul amendament.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -în urma tuturor amendamentelor, domnule primar, ca să aveți tabloul acestor cheltuieli din capitolul - Reclamă și publicitate, o să mai rămâneți acolo cu 100 de mii lei după ce îmi trec eu amendamentele, ca să...

Domnul Primar Cosmin NECULA- îmi cer scuze. Ca să nu credeți, că nu capitolul ăla mă interesează, mă interesează capitolul apei pentru băcăuani.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - știu. Am menționat ca să știți.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - doamna Raluca Năstase, haideți vă rog.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - da, urmează următorul amendament și aici vă solicit special atenția, domnule primar și doamnelor și domnilor consilieri din grupul PSD - se referă la casa POLTZER. Eu am cerut discutarea acestui proiect la început ca să îmi fie clar dacă proiectul acesta trece sau nu. Înțeleg că proiectul nu a trecut, da, deci este posibil ca pe viitor să ne exercităm dreptul de preemțiune pentru această casă. În sensul acesta vă solicit votul și aș vrea să înțelegeți foarte clar de ce solicit acest vot, doamnelor și domnilor consilieri din grupul PSD, pentru a ne crea sursa financiară să achiziționăm noi această casă. Eu pot înțelege și interesele privaților, că vor să se dezvolte în zona, este foarte bine, susținem, noi liberalii susținem dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, dar în balanță cu educația și cu oportunitatea pentru a da această casă Colegiului Ferdinand și a crea acolo niște cluburi pentru copii, o grădiniță, o creșă, care poate folosi sistemului educațional, care este și așa privat de multe privilegii care le-ar putea avea, vă solicit să creăm bugetul pentru achiziționarea acestei case. Am identificat sursele de buget, domnule primar, dacă îmi dați voie le voi expune.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - doamna Raluca Năstase ! Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -putem strânge suma de 960 de mii.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - doamna Raluca Năstase, deci, nu facem un dialog cu domnul primar. Vă expuneți amendamentul.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - da. Văd că a ridicat mâna domnul primar.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - deci, domnul primar nu votează.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - cu politețe puteam să-i explic ...Cu politețea de rigoare.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - după ce vă expuneți amendamentul și arătați sursa de finanțare, îi voi da cuvântul domnului primar.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - pe scurt, că o să vă spun de unde găsim sursa de 960 mii lei pe care am estimat-o ca fiind la un curs de 4,8 ... Casa Poltzer, și o să rog domnul primar, doamnelor și domnilor consilieri, să fiți atenți la sursa de finanțare. 300 mii lei putem lua din bugetul Poliției Locale. Poliția Locală are un buget stabilit, majoritatea cheltuielilor de acolo sunt pentru salarii și au ceva cheltuieli pentru servicii, bunuri și ce mai au dumnealor acolo de cheltuit. Solicităm să votați ca 300 mii pentru Casa Poltzer, pentru educație și pentru a destina acest imobil educației copiilor noștri, să-i luăm de la Poliția Locală. Din capitolul Reclamă și publicitate o să vă mai solicităm suma de 160 mii lei, da, și aveți niște capitole domnule primar, dacă îmi permiteți o să vă citesc ce este menționat în ele, cu scuzele de rigoare că asta e, e buget. Contribuție a administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local în baza unor convenții sau contracte de asociere. Spre exemplu la pagina 84 aveți 2 280 000 lei , din capitolul ăsta 2.0.19, am ținut să vi-l citesc ca să fie foarte clar, o să vă solicităm suma de 500 mii lei, dacă este domnul Chindruș atent, da, deci, 500 mii lei din capitolul 2.0.19, 300 mii lei din bugetul Poliției Locale și 160 mii lei de la Reclamă și publicitate, și uite așa avem banii pentru Casa Poltzer, 960 mii lei .

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - ați terminat, doamna Năstase? Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -da, dacă sunt întrebări sau explicații?

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - cum doriți, domnul primar sau domnul Chindruș? Domnul primar, după, domnul Chindruș.

Domnul Primar Cosmin NECULA - bun. Să fim atenți că de multe ori drumul spre iad e pavat cu intenții bune. Înțeleg lupta dumneavoastră pentru această casă Poltzer, dar aici avem o problemă de natură juridică din două perspective -juridică și în conformitate cu 273 a finanțelor publice locale.

1. Nu putem lua din bugetele de funcționare, de exemplu de la salarii, de la Poliția Locală. Din ce capitol bugetar al Poliției Locale?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - nu de la salarii. Din celălalt capitol. Domnul Primar Cosmin NECULA - 2. Nu mai o secundă. A doua componentă -discutăm de alocarea pentru un obiectiv ...Alocăm niște bani sau propuneți alocarea unor bani pentru achiziționarea unui obiectiv pe care consiliul local nu l-a luat și nu are cum să-l ia. Adică ce e asta? Juridic vorbi m acum...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - domnul președinte, dați-mi voie să-l întrerup pe domnul ... Lăsați-ne să avem un dialog scurt. Domnul primar, de ce ni l-ați supus la vot, eu nu vă înțeleg că această...?

Domnul Primar Cosmin NECULA- pentru că ni l-au solicitat oamenii. Da, l-am prezentat...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - păi dacă ne solicitați votul și noi spunem că da, vrem să luăm această casă cu totul, cum, votăm degeaba? Ni l-ați supus la vot degeaba?

Domnul Primar Cosmin NECULA-săriți din termen, doamna consilier.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - doamna consilier, aspectele s-au clarificat. Vreau să aud punctul de vedere al domnului administrator public și, două secunde, domnul administrator public ca să ...

Domnul Primar Cosmin NECULA - numai o secundă ca să ... Nu am terminat.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - revenim după aceea ca să ...

Domnul Primar Cosmin NECULA - doamna consilier, vreau să spun doar o frază, atât, nu mai mult. Deci, suntem pe cale ca dumneavoastră să aprobați alocarea de sume considerabile pentru un obiectiv care nu-l vom avea. În momentul de față se prezintă că nu-l vom putea avea și vă prezintă domnul director al Direcției Juridice că nu. Adică, haideți să nu ne batem joc așa, că din punctul meu de vedere și așa avem bani puțini. Haideți să-i alocăm acolo unde avem strictă nevoie.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - este un amendament al unui consilier local...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - numai puțin.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - doamna Raluca Năstase, vă rog, vreau punctul de vedere al domnului Chindruș și după aceea vă rog să interveniți. Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - nu, că domnul Chindruș trece la cealaltă sursă de finanțare. Ne oprim să răspundă domnul jurist?

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - nu, nu. Domnul Chindruș.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - pentru că se referă la prima linie de finanțare.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - doamna Raluca, am stabilit.

Domnul Chindruș, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Director al Direcției Juridice și Administrație Locală -Ciprian Gabriel

FANTAZA- totuși, aș vrea să intervin un pic, vă rog, totuși.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - domnul Fantaza, după ce vă dau cuvântul.

Domnul Director al Direcției Juridice și Administrație Locală -Ciprian Gabriel

FANTAZA- după ce votați amendamentul?

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -suspend iar ședința. Vă dau cuvântul după ce va vorbi domnul Chindruș. E foarte simplu.

Domnul Administrator Public - Romică CHINDRUȘ -a răspuns domnul primar la întrebare, asta voiam să spun și eu.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - spuneți.

Domnul Administrator Public - Romică CHINDRUȘ -nu mai am ce să spun, a spus domnul primar.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ- da?

Domnul Administrator Public - Romică CHINDRUȘ- da.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ- atunci pe dumneavoastră nu o să vă întrebăm nimic, o să-l întrebăm doar pe domnul primar. Vă rog, domnul Fantaza.

Domnul Director al Direcției Juridice și Administrație Locală -Ciprian Gabriel FANTAZA-proiectul de hotărâre în forma pe care v-am prezentat-o, așa cum a spus domnul primar, a fost datorită solicitării exprese a proprietarului, dar dacă numărăm voturile la proiectul de hotărâre, au fost 13 voturi pentru. Deci 13 consilieri din consiliul local, din 20 în funcție, nu sunt de acord să cumpere această casă. Dacă venim cu proiect de hotărâre de exercitare, vor fi 14 pentru? Cred că suntem într-un consiliu local în care opiniile odată exprimate sunt menținute. Deci, 13 consilieri au votat pentru proiect, mai trebuia un singur vot și proiectul ieșea pentru neexercitare. Haideți să gândim... Deci, dumneavoastră faceți un proiect de hotărâre de exercitare. Nu v-a avea 14 voturi.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - domnul președinte, proiectul cu casa Poltzer a trecut sau nu a trecut?

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ-p roiectul privind...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - proiectul neexercitării?

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - da, proiectul neexercitării.

Domnul Director al Direcției Juridice și Administrație Locală -Ciprian Gabriel FANTAZA-nu a trecut pentru că nu a avut 14 voturi, dar 13 consilieri au votat pentru. Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ-dar stați un pic, de ce facem atâtea discuții? Avem un amendament, a indicat sursa de finanțare și îl supunem la vot.

Domnul Director al Direcției Juridice și Administrație Locală -Ciprian Gabriel F ANT AZA-dar nu e legal amendamentul, că nu s-a hotărât în consiliul local .

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ-spuneți, domnul secretar general, vă rog, luminați-ne. Este avizat acest amendament?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -ascultați-l prima dată pe ...

Domnul Director al Direcției Juridice și Administrație Locală -Ciprian Gabriel F ANT AZA-dacă nu am hotărât în consiliul local și nu se va hotărî datorită poziției a 13 consilieri locali, că cumpărăm acest imobil, cum să pui sursă de finanțate?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - așa cum am pus la teatru și nu ați făcut nimic pentru teatru.

Domnul Director al Direcției Juridice și Administrație Locală -Ciprian Gabriel FANTAZA-la teatru s-a exercitat dreptul de preemțiune. S-a votat în vederea exercitării dreptului de preemțiune.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - s-a votat acolo, s-a votat la teatru, aici nu s-a votat.

Domnul Director al Direcției Juridice și Administrație Locală -Ciprian Gabriel FANTAZA-și nu s-a achiziționat din alte motive.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - înainte de a se vota, aici exista buget acum doi ani.

(Se vorbește în afara microfonului.)

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - bun, am înțeles, dar v-am dat exemplu că exista buget.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - domnul Ghingheș, nu vă mai dau voie să mai vorbiți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - îmi pare rău.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - de acum nu mai dau voie la nimeni. Supunem la vot amendamentul doamnei Raluca Năstase.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - îmi mențin amendamentul și vă rog să votați. Sper că ați înțeles...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -domnul secretar general, vă rog supuneți la vot și cu asta basta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -cine este pentru? 5? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Deci 5 voturi pentru și restul abțineri.

Doamna Tamba Rodica-Florentina-Șef Serviciu Administrație Publică Locală și

Registrul Agricol-domnul Șova și domnul Dănilă, ați votat pentru? Atunci sunt 7 pentru.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -păi nu, haideți să lămurim.

Haideți să reluăm votul ca să fie clar pentru toată lumea.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - noi votăm ceva, dar nu știm ce votăm.

Dar cum votăm?

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - păi cum v-a expus...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -păi ce vrea domnul Fantaza, ne duce în eroare.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -păi nu a zis domnul Fantaza, a zis doamna Raluca Năstase.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -astăzi nu stabilim cumpărarea, stabilim dreptul de preemțiune. Ulterior se va forma o comisie, se va negocia, că nu înseamnă că aia e suma. Orice ...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -domnul Scripăț, haideți, vă rog frumos. Deci să reluăm procedura de vot, să fie clar pentru toată lumea. Cine votează pentru amendament?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -cine este pentru?

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -1,2,3,4,5,6 voturi, da domnul secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -da, 6 voturi.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -restul?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -câte împotrivă? Se abține cineva? Diferența.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

EXPRIMARE VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

Ieșită din sală

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFtE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN gAbRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

TOTAL

6

-

11

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - concluzie. Nu a trecut. Acest amendament nu a fost adoptat și nu am sistat orice discuție. Următorul amendament doamna...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - următorul amendament -solicităm alocarea sumei de 40 mii lei, domnule primar, pentru dezinfectare suprafețe în unitățile de învățământ în perioada de epidemie de gripă și de asemeni aceeași sumă, avem câteva sesizări de la profesorii de chimie de la liceele din Bacău, nu au substanțe pentru laboratoarele de chimie. În concluzie, acești 40 mii lei, numai puțin, vă rugăm să-i alocați tot din capitolul Reclamă și publicitate, pentru dezinfectanți și substanțe active pentru laboratoarele de chimie.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -dacă ați indicat sursa de finanțare...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - da, tot din Reclamă și publicitate. Este o solicitare venită de la... De altfel și doamna doctor Lazăr, din păcate nu a mai putut să rămână la lucrări pentru că intră în gardă, ne-a solicitat, și domnilor consilieri le solicită votul pentru acest amendament. Este nevoie de dezinfectant în școli și de asemeni pentru învățământ în laboratoarele de chimie sunt solicitări în sensul ăsta.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -este amendamentul consilierilor, grupului consilierilor liberali, vă rog, domnule primar ... După ce ia cuvântul domnul primar, am văzut, domnul Stan s-a înscris la cuvânt? Domnul Stan, da? Vă rog, domnul Stan.

Domnul Consilier Gabriel STAN-da, solicitarea este statutară, dar aș vrea să fac un anunț și de asemenea să rog executivul primăriei...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -domnul Stan, vă rog, cu scuzele de rigoare, era domnul primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA- dar nu, lăsați.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -haideți, domnule primar, că așa respectăm, vă rog, vorbiți dumneavoastră. Deci, domnule Stan, vă rog frumos. Asta era ordinea, vă rog frumos să o respectăm. Domnule primar, vă rog, aveți cuvântul. Domnul Consilier Gabriel STAN - pot renunța în favoarea domnului primar.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -nu, dar așa e legal, haideți să discutăm acum, facem o mediere, un tribunal arbitral să vedem ... V-am dat cuvântul, domnule primar, să vedem ...Domnule primar!

Domnul Consilier Gabriel STAN-este salutară...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - Domnule primar!

Domnul Consilier Gabriel STAN-cine vorbește?

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -nu, domnul primar, am spus. Am spus, domnul primar, după, dumneavoastră. Asta-i regula.

Domnul Primar Cosmin NECULA-eu am zis, domnul consilier, să vă ofer cuvântul...

Domnul Consilier Gabriel STAN- mulțumesc, o să fiu foarte scurt.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - deci, domnule Stan, civilitatea dumneavoastră, atunci, având în vedere că domnul primar renunță la cuvânt și vă dau cuvântul dumneavoastră dar o să stăm aici până dimineață.

Domnul Consilier Gabriel STAN- nu, e o chestiune foarte serioasă, nu mă uit întâmplător în telefon, nu desconsider pe nimeni dar pot să fi foarte precis în ceea ce spun. Doamna consilier Raluca Năstase are perfectă dreptate, cabinetele, laboratoarele de fizică, chimie, biologie, bibliotecile școlare și alte cabinete multifuncționale nu au mai primit finanțare de la bugetul de stat, de la Ministerul Educației, de foarte mulți ani, din anii 2007-2008. Ceea ce reclamă aici doamna consilier Năstase este foarte adevărat, dar vreau să fac un apel către dumneavoastră, consilierii locali dar și către executiv, către municipalitate. Inspectoratul Școlar a adresat o solicitare, o rugăminte pentru a sprijini financiar un eveniment care la Bacău are o repetabilitate destul de scăzută. În perioada 12-16 aprilie anul curent, Bacăul, asta vreau să spun, va găzdui Olimpiada Națională de Fizică. Asta vreau să spun ș i sper, municipalitatea, alături de noi...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ- sunteți de acord cu amendamentul formulat? Da, domnul primar are cuvântul și apoi trecem la vot.

Domnul Primar Cosmin NECULA- vreau oarecum să vă prezint o serie de aspecte pentru a pune în congruență cele două susțineri ale amendamentului doamnei consilier și ale domnului director, în cheia următoare. Vreau să știți că alocările financiare pe

care le-am făcut împreună pentru anul 2019 pentru capitolul Educație se ridică la 31, 9 milioane lei, pornind în 2014 de la 15 sau 16 milioane. De aici trebuie să plecăm.

2. Ministerul Învățământului chiar nu dă nici un ban nicăieri, niciodată. Nu ajunge nici costul standard per elev, nu ajunge. Sunt multe unități de învățământ pentru care nu ajunge.

Pe de altă parte, în cazul Olimpiadei de fizică era un proiect pe care oricum voiam să vi-l prezint după aprobarea bugetului. În cadrul Olimpiadei de Fizică probabil vom ajunge la dotarea a o serie de laboratoare, dar cred că , pe de altă parte, e foarte important să avem poate această sursă de finanțare. Dacă se ia de la capitolul Evenimente, atunci cum facem asocierea cu Olimpiada de Fizică, unde vor ajunge tot aceste echipamente? De asemenea, suma solicitată este una considerabilă pentru Olimpiada de Fizică, o susțin, o să v-o prezint dar nu putem punctual să dotăm noi toate laboratoarele. Anul trecut am făcut, dacă nu mă înșel, șapte laboratoare de informatică, dar haideți să vedem efectiv dacă avem banii aceștia. De aceea vă spun, banii de acolo, de la evenimente, se duc și la Olimpiada de Fizică.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ-am înțeles, domnul primar.

Domnul secretar, vă rog supuneți la vot amendamentul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

EXPRIMARE VOT

ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

Ieșită din sală

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GhIORGHE

x

11.

IROFtE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

17

-

-

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ- doamna Lazăr lipsește si doamna Cristina Pravăț, și domnul Ilie Bîrzu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -doamna Cristina Pravăț și domnul Ilie Bîrzu.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ-acest amendament a trecut, vă rog, doamna consilier, continuați.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - următorul amendament, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, se referă la întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru un Centru integrat de situații de urgență SMURD. Noi am mai purtat discuții în acest sens, un centru integrat cuprindea și heliportul. Am înțeles că acesta este prins într-un proiect în cadrul Consiliului Județean, sursa este tot din publicitate și reclamă. Aveți sursa precizată? Vă rog, dacă sunt comentarii în legătură cu acest centru integrat SMURD, vă rog să spuneți. Am văzut că ați ridicat mâna.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ- înscrieri la cuvânt? Domnule primar, aveți cuvântul și domnul Scripăț după.

Domnul Primar Cosmin NECULA - amendamentul pe care l-am făcut la începutul ședinței și o parte din consiliu local l-a respins, preciza foarte clar această alocare de 50 mii lei pentru ceea ce înseamnă componenta de SMURD, întregul pachet. Dar ceea ce pot să vă spun în primul rând, la acest obiectiv investițional trebuie să avem mai întâi proiectări. Nu avem absolut nimic, avem o bucată de teren și punct. Pe de altă parte este și obligația Consiliului Județean pentru o susținere financiară substanțială în cazul acesta.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ-da, am înțeles.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - vă solicit, doamnelor și domnilor consilieri, să votăm acest amendament. Pornim cu un pas mic spre demararea unui studiu de fezabilitate, am precizat sursa de finanțare și atunci e bine să...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ-e o altă sursă de finanțare precizată, alta decât cea indicată de către domnul primar. Deci , amendamentul vizează cam aceeași problematică dar indică alte surse de finanțare. Vă rog, domnul Scripăț, scuze.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - da, subscriu sau susțin ideea domnului primar în ... . Centrul SMURD nu-l poate face Primăria Bacău. Noi, cel puțin, mai avem trei luni de mandat, ce să vorbim despre un centru SMURD, e doar o idee populistă. Noi, ce putem să facem, e o hotărâre de comun acord cu ISU Bacău și cu Consiliul Județean să facem o treabă serioasă, dar acest aspect cred că, și în mod sigur vizează viitorul consiliu local, viitoarea administrație. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ-atât, vreau să fac o singură apreciere. Când vorbim de SMURD, când vorbim de sănătatea noastră, nu știu dacă mai e loc de populism dar na, fiecare avem dreptul la liberă exprimare și no comment. Domnul secretar general, vă rog să supuneți la vot amendamentul colegei noastre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

EXPRIMARE VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

Ieșită din sală

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GhIORGHE

x

11.

IROFtE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

TOTAL

4

-

13

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ-deci 4 voturi pentru, restul abțineri. Da? Amendamentul nu a trecut. Vă rog, doamna consilier.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -următorul amendament, doamnelor și domnilor consilieri, domnule primar, se referă la zonele de trafic Tic-Tac și Orizont-intersecția Milcov cu Mărășești. Ne dorim foarte mult aici să demarăm cât mai urgent posibil, cât mai repede posibil, studii de trafic pentru a găsi soluții de optimizare a traficului în aceste intersecții. În concluzie-amendament, 100 mii lei dorim să luăm tot din publicitate și reclame pentru demararea acestor două studii de trafic. Zona Tic-Tac, repet, intersecția zonei Tic-Tac și intersecția Milcov cu Mărășești.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ-am înțeles. Înscrieri la cuvânt? Domnul Ghingheș, domnul Șova.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -da, fiind vorba de mobilitate urbană, da aveți dreptate, sunt niște zone cu probleme, există deja măsurători, studii, există Planul de mobilitate, însă măsurile prevăzute și aceste două intersecții sunt prevăzute în proiectul de mobilitate urbană ce prevăd piste pentru biciclete și prioritizarea transportului public, împreună cu sistemul de management public de transport. Deci, cred că alocarea de bani suplimentari pentru studiul de trafic în plus nu este oportună, cel puțin pentru proiectele astea, pe celelalte le-am susținut, pe ăsta fiind vorba de mobilitate urbană și cumva stăpânind domeniul, eu mă voi abține pentru că nu le văd utile.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -realitatea este că nu am știut că dacă sunt prinse, dacă nu sunt prinse studiile respective.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - renunțați la amendament, da? Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -renunț la acest amendament, dar nu are rost să-l supunem la vot în condițiile astea.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ  -apreciez  fairplay-ul

dumneavoastră. A renunțat, domnule primar, pe ce considerent?

Domnul Primar Cosmin NECULA - pe amendament.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ- păi pe amendament eram, la ordine. Păi nu, a terminat doamna Raluca Năstase, urma domnul Șova?

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU - dacă nu mai e nimeni înscris? Da. Mulțumesc, domnule președinte. O să vi se pară ciudat probabil și domnului primar la fel, dar vin cu următoarea propunere, acum dacă sunt și colegii mei, doamne și domni consilieri de acord, bineînțeles și dumneavoastră domnul președinte, și domnule primar, cu următoarea solicitare -având în vedere faptul că acum vreo 10 minute urla prin sală, aici, domnul primar, că ați oprit apa, că din cauza voastră nu știu ce, că alea, datorită faptului că...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ- domnul Șova, vă rog frumos. Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU - păi, nu erați în sală.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ-dacă era suspendată ședința, chiar nu mă interesează.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU -o secundă, îmi cer scuze atunci.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ- vă rog, la subiect.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU - cu cele, domnule primar, 20 de amendamente cât ați citit? Nu, sincer...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ- -haideți, să nu facem un dialog. Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU - o secundă, îmi cer scuze, o secundă. Să vedeți propunerea, o secundă, îmi cer scuze. Nu sunt economist, domnul primar a venit cu niște amendamente care am aflat că ulterior fac referire la CRAB. Nu, domnule primar? La apă. O să vă...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ- -o să vă răspundă după ce..., Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU ^ok. Bun. Vin cu propunerea de a analiza mâine o altă ședință extraordinară expres pe buget în care să vină și doamna director de la CRAB să ne spună vis a vis de acele amendamente ale domnului primar, să ni le citească domnul primar rând pe rând amendamentele, așa ar fi fost corect, cum au fost votate și amendamentele colegilor noștri să se voteze și amendamentele domnului 97

primar, nu în grup cum le-a citit și le-am votat. Aici trebuie să mă salutați, domnul primar, că sunt cu dumneavoastră pe chestia asta.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ- nu, l-am lăsat că fiind inițiator și știți care ar fi...

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU -ok. Domnul primar este în asentimentul meu, da, pentru a se face discuție cât mai amplă și corectă pe buget, pentru a ne pune la punct și vis a vis de ce spunea domnul administrator public, că nu sunt probleme de fond, sunt de formă, cu acei bani, pentru că este vorba totuși de un buget . Că vom mai fi noi, că nu vom mai fi noi după...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - am înțeles, le-ați respins, numai are rost să mai discutăm. Dacă aveți alte amendamente?

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU -păi asta e propunerea mea către colegi, dacă se poate, și către domnul primar, și către domnul secretar general, dacă se poate convoca o ședință expres pe bugetul anului... Mulțumesc.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -pe buget, știți foarte bine că este atribuție expres a primarului. Altcineva? Domnul primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - deci, domnul consilier local, departe de mine gândul de a intra în polemică cu dumneavoastră, chiar vreau să întreb punctual. Deci, să înțeleg că vă doriți o altă ședință pe buget, adică să numai continuăm ședința aceasta pe buget ?Adică se retrag proiectul de pe ordinea de zi ?

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU să fie o ședință expres pe buget.

Domnul Primar Cosmin NECULA - și s-o luăm de la capăt pentru acele amendamente?

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU -nu doar pentru acele amendamente, ci și pentru a înțelege și noi, sincer, eu nu sunt economist, dar ce mi-a spus în pauză și domnul administrator public, amendamentele enunțate de dumneavoastră, sincer, eu nu le-am înțeles. Poate colegele au înțeles.

Domnul Primar Cosmin NECULA - eu vă pot spune în felul următor. Am avut posibilitatea de a dezbate bugetul acesta de fiecare dată în ultimele, câte zile doamna Ilie? Doamna Ilie, doamna Ilie, cât timp a stat în dezbatere publică?

Doamna Ilie Diana-după aprobarea bugetului de stat, în termen de 45 de zile trebuie aprobat bugetul local.

Domnul Primar Cosmin NECULA - 45 zile am tot fost tot în Primăria Bacău, am răspuns la telefon. Au fost grupuri politice, au fost viceprimari care m-au contactat pentru discuții cu acest buget. Amendamentul pe care l-am făcut la momentul de față și o spun cu toată aprecierea față de absolut toți consilierii locali pe care eu nu-i consider adversari în momentul în care discutăm de interesul băcăuanilor. L-am făcut pentru a debloca o serie de componente investiționale și tot ce înseamnă sistemul de aducțiune cu apă pe de o parte, stabilizarea conductei care o ia la vale pe acel deal din Ardeoani și de asemenea alocarea sumei de 1 milion de lei pentru ca să putem începe licitația sub clauză suspensivă pentru reabilitarea întregului sistem de aducțiune cu apă, de conducte de canalizare de apă din municipiul Bacău care are pierderi de 60%. Am fost obligat să dau citire integral, domnul consilier, la toată formularistica asta, pentru a rămâne pe procesul verbal și pentru a fi înscris pe buget

exact în formulele respective. Departe de mine de a încerca ca să vă duc în eroare sau de a încerca să ...

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU -nu a fost vorba de ducere în eroare. Pur și simplu nu am înțeles.

Domnul Primar Cosmin NECULA - reacția pe care am avut-o nu a fost una cu caracter personal, am fost atacat de către o colegă care numai este în sală și de aceea nu am să mai dau detalii, într-un mod care nu mi s-a părut corect și atunci am esențialul, că se blochează aceste componente de investiții. Asta a fost întreaga discuție. Nu o luați într-o notă personală sau de altă natură.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - haideți să vedem cum deblocăm această situație.

Domnul Primar Cosmin NECULA - oricum ca și principiu... O secundă.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -puteți dumneavoastră prelua amendamentele...

Domnul Primar Cosmin NECULA - eu oricum voi face din nou aceste amendamente. Adică aștept amendamentele, să finalizați amendamentele care le aveți dumneavoastră, adică grupul de consilieri locali, în realitate eu voi relua acest amendament, sunt obligat să o fac.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - grupul de consilieri locali PSD, mai aveți amendamente la buget? Domnul Luca, sau îl lăsați pe domnul Șova... Am înțeles că mai aveți.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU -am fost mandatat, să spunem așa, de doamna Pravăț.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -atunci vă ascultăm.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU -nu, o secundă. Eu mizez tot pe propunerea pe care am făcut-o. Știți de ce? Pentru că stăm de la ora 10,00, este 14,30 și sincer numai înțeleg nimic din acest buget.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -haideți să fim serioși. Este o propunere, nu putem obliga inițiatorul. Adică s-au aprobat amendamente, unele au fost respinse, dumneavoastră... Dacă sunt bune eu, sincer, votez, nu-i nici o problemă. Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU _-domnul președinte, cu tot respectul.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - spuneți.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU -nu obligăm inițiatorul, doamne ferește, departe de mine gândul acesta.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -da, inițiatorul a zis că nu-l retrage.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU -nu-l retrage, atunci ok, mergem mai departe.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - mergem mai departe. Aveți amendamente? Domnul Luca, aveți amendamente? Haideți să notăm amendamentul dumneavoastră.

Domnul Consilier Vasile LUCA - păi nu supunem la vot propunerea domnului Șova?

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -păi nu se supune... Domnul, ascultați-mă un pic. Sunt două chestiuni: nu putem supune la vot pentru că îmi trebuie 99

acordul inițiatorului, omul trebuie să spună, ”îl retrag” și atunci, dacă-l retrage se face cu votul nostru, dar așa nu pot să-l supun. A doua chestiune -nu are avizele, nu are referatele și atunci nu se trimit, sau nu se înscrie pe ordinea de zi, nu pot să oblig inițiatorul sau pe dumneavoastră, nu puteam să vă oblig să luați ... Și eu v-am propus să-l retrageți dar nu l-ați retras, asta-i viața. Da, spuneți.

Domnul Primar Cosmin NECULA - deci, vreau să vă mai dau un element.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - amendament?

Domnul Primar Cosmin NECULA -nu, nu, încep și cu amendamentele dar vreau să vă mai dau un element pentru care s untem obligați ca astăzi să adoptăm această hotărâre cum o fi ea și sper eu, cu minți luminate și limpezi. Finanțele Publice Locale, deși pe calculul juridic am fi avut posibilitatea până la 1 martie dacă nu mă înșel, sau în fine, 28 februarie, să adoptăm acest buget, Finanțele Publice Locale ne-au trimis adresă că astăzi este ultima zi. Nu vreau să intrăm într-o sarabandă care după aia finanțele să ne spună ”stați puțin că nu mai putem” sau cine știe ce ni se invocă. Adică eu sunt speriat totdeauna de ce se întâmplă cu componente de astea funcționărești, în care se întâmplă ceva. Pe de altă parte, domnul consilier Șova, absolut orice întrebare aveți la mine, pentru a vă putea lămuri, pentru a avea întreaga transparență de care dau dovadă, vă rog frumos să o faceți că nu am nici un fel de intenție să vă duc în eroare sau să vă fac să nu înțelegeți bugetul.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -vă mulțumim. Domnul Luca, amendamente dacă aveți, dacă nu... După dumneavoastră urmează domnul Ghingheș. Domnul Consilier Vasile LUCA - da. Mai întâi aș vrea să argumentez amendamentul pe care-l voi face. Adresez o întrebare domnului primar sau executivului din Primăria Municipiului Bacău. La capitolul 67.02. - Cultură, recreere și religie, la Titlul VI, aveți alocată suma de 11 200 000 lei. Întrebare-cât din această sumă va fi redirecționată către Clubul Sportiv Municipal Bacău?

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -acesta este amendamentul dumneavoastră, da? Întrebare? O să răspundă domnul Chindruș atunci. Vă rog, domnul administrator public, faceți-vă și dumneavoastră datoria.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ -la capitolul 67, suma de 11 milioane lei se compune din: 6.500 000 Teatrul Bacovia și 4 700 000 Clubul Sportiv, CSM-ul.

Domnul Consilier Vasile LUCA -bun, având această informație...

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ -nu putem să luăm de la

Teatrul Bacovia pentru că au salarii și ...

Domnul Consilier Vasile LUCA -am înțeles.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - iar 4 700 000 sunt banii în buget pentru CSM.

Domnul Consilier Vasile LUCA -bun. Având această informație, continui cu argumentarea care stă la baza amendamentului făcut. În ceea ce privește bugetul alocat CSM trebuie menționat din capul locului faptul că această entitate are nevoie de o predictibilitate crescută a alocării integrale , dată fiind necesitatea reală a creditelor bugetare pentru încheierea contractelor cu jucătorii clubului. În cazul în care primarul sau executivul primăriei municipiului Bacău își mai doresc o echipă de handbal care să obțină performanțe deosebite, care să se mențină în liga națională, alte medalii și rezultate deosebite la competițiile naționale și internaționale, se impune amendarea bugetului în sensul suplimentării Capitolului 67.02-”Cultură, Recreere și Religie”, respectiv al Titlului VI -transferuri între unități ale administrației publice, respectiv alineatul 51.01.01 cu suma de 4,3 milioane lei, pentru asigurarea finanțării integrale necesare Clubului Sportiv Municipal Bacău de la 11.200.000 lei la 15.500.000 lei, prin diminuarea Capitolului 61.02 - ”Ordine Publică și Siguranță Națională”, respectiv al Titlului VI -Transferuri între unități ale administrației publice, respectiv alineatul 51.01.01 pentru Poliție Locală, Capitolul 61.02, Capitolul 61.03, Capitolul 61.04 de la 13.564.000 lei la 9.264.000 lei.”

De mult mai multă credibilitate are... Concluzionez aici, de mult mai multă credibilitate are nevoie Clubul Sportiv Municipal Bacău, în comparație cu Poliția Locală. Indiferent care va fi votul consiliului local cu privire la proiectul vizând reorganizarea Poliției Locale, puteți suplimenta ulterior...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - s-a respins, domnul.

Domnul Consilier Vasile LUCA -...bugetul acestei instituții prin rectificare, așa cum v-ați asumat și pentru CSM sau alte instituții cărora le acordați finanțare parțială în acest proiect de buget. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - înscrieri la cuvânt: avem pe domnul primar și dacă nu mă înșel pe domnul Ghingheș. Nu, nu, ați solicitat. Și după, domnul Dănilă. Un pic, domnul Dănilă. Da, domnul Dănilă.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - mulțumesc, domnul președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș dori o pauză dacă puteți permite pentru consultări.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - în ce sens?

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ -grupul PSD solicită o pauză pentru consultări.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -dar puteți să vă consultați cât vorbește domnul Gavriliu ca să...,Domnul director de la CSM sunteți de acord să...?

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ -nu. Atunci dacă...

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU _-nu este corect, domnule președinte, să ne consultăm. În cazul în care pleacă cineva din sală... Noi am fost, cred, destul de civilizați și am respectat pe toată lumea.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -nu. Deci, doriți o pauză de consultări, da? Cât vă, cât vă...?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - dar amendamentul rămâne în forma aceasta doamna ...?

Domnul Consilier Cristian GHINGHE Ș- nu, dar nu mai sunt de acord între ei și de asta...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -nu, nu, haideți să...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - să înțeleg că se discuta de altceva. Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - stați două secunde. Este dreptul lor. Domnul Șova, solicitați o pauză pentru consultări? Bun. Deci este bugetul...

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU ,-de mers la toaletă, poate când ne întoarcem de acolo...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -nu este nici o problemă. Bugetul municipiului, este proiect de buget, haideți să suspendăm cinci minute ca să se consulte colegii de la PSD.

PAUZĂ.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -haideți, vă rog, așezați-vă. Avem cvorum, reluăm ședința, suntem în sală 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,12,14 consilieri. Domnul Gavriliu, vă rog, aveți cuvântul dar foarte pe scurt, da? Uitați microfonul acolo. Domnul Fantaza, vă rog așezați-vă, închideți ușa și haideți să reluăm ședința.

Domnul Director CSM Bacău-Adrian GAVRILIU - ok?

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - da, domnul director, vă rog, vă ascultăm, strict referitor la situație.

Domnul Director CSM Bacău-Adrian GAVRILIU - strict referitor la situație. Am să intru direct în subiect, am să fiu succint. Așa cum sunt cutumele administrative, propun un buget de funcționare până la jumătatea anului, iar la rectificare... Cu promisiunea că la rectificarea în luna iulie se dau și restul de bani necesari. Ok. De la aparatul de buget, de la compartimentul de buget al primăriei ni s-a propus nouă, CSM Bacău, să operăm în contabilitatea noastră un buget de 4 700 000 până la jumătatea anului. E ok până aici, ne descurcăm, dar, există un mare dar. Anul competițional sportiv nu coincide cu anul fiscal, iar la jumătatea anului, în luna iulie, până la rectificarea din iulie și după aia, probabil în august, și undeva când vin banii, 90% din contractele jucătorilor vor înceta. Dacă eu în luna iulie nu am acoperirea bugetară conform legii să semnez aceste contracte până în decembrie, sunt nule. Echipele de handbal și fotbal dispar și ne asumăm cu toții acum, aici. Deci va dispărea echipa de liga națională și echipa de fotbal pentru că nu am calea legală să semnez.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - am înțeles. Deci aveți nevoie de bugetare ca să vă încheiați acele contracte.

Domnul Director CSM Bacău-Adrian GAVRILIU - pentru continuitate. Contractele au fost pe doi ani, ele expiră în iunie. De asta suntem într-o situație inedită anul acesta față de anul trecut și acum doi ani.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -am înțeles. Vă mulțumim. Domnilor colegi de la PSD, insistați în amendamentul referitor la CSM? Îi dau cuvântul domnului primar dar mai sunt colegi care se înscriu la cuvânt? Nu. Domnule primar și după, domnul Huluță. Haideți, vă rog. Domnule Huluță, haideți. Se pare că domnul primar trebuie să-l las la urmă că...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - eu nu... Eu am asistat la o atitudine a domnului director pe care o dezavuez, chiar dacă noi eram într-o pauză, discuțiile care le-a avut domnul director la adresa primarului nu au fost cele corespunzătoare, da, și să fie bazate pe niște bune relații. Eu sunt de acord că nu cunosc foarte mult fenomenul sportiv dar însă nu pot să fiu de acord cu luarea acestei sume de la Poliția Locală. Având în vedere că în bugetul Poliției Locale pentru activitate, pentru lumină, curent, ce mai trebuie acolo, avem un milion iar restul se numește fond de salarii. Eu nu pot să fiu acum de acord să se ia banii din fondul de salarii de la Poliția Locală, ca să se dea la CSM.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - am înțeles. Domnul primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA -mulțumesc, domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri, o să încerc să fiu cât mai succint, totuși trebuie să vă dau o serie de detalii. Anul trecut, CSM Bacău, deci într-o situație similară, având echipe, având aceleași alocări bugetare, a cheltuit suma de 8,5 milioane lei. 8 587 000 lei. Bugetarea a venit absolut în aceeași modalitate: peste 4 milioane lei a plecat pe buget, după aceea la rectificări bugetare succesive începând cu luna iulie s-a ajuns la această sumă, dar vreau să fac mențiunea că și anul trecut s-a început absolut la fel.

 • 2. Ați auzit pe diverse canale de un audit pe care l-am solicitat Corpului de Audit la CSM Bacău. Acest audit l-am solicitat la momentul octombrie-noiembrie 2019, la momentul la care începuse aceeași discuție că nu sunt bani. Motivul acestui audit a fost să verificăm inclusiv această componentă, să vedem exact justa cheltuire a banului public. Mi-aș fi dorit ca până la buget să pot să vin cu raportul de audit să vedem ceea ce a constatat auditul cu privire la întemeierea unei resurse bugetare în deplină cunoștință de cauză. Din păcate, dumnealor, doamnele de la audit au solicitat extinderea misiunii de audit de două ori. În momentul de față acest audit efectuat pe CSM Bacău nu s-a încheiat. Deci, nu am putut să vă propun acest lucru. Ca atare am venit cu o bugetare în fața dumneavoastră, cu o bugetare similară a anului trecut, chiar și cea de acum doi ani și în momentul de față, din punctul de vedere, așa cum s-a întâmplat în anii anteriori și întotdeauna, echipele de fotbal, de handbal și ce echipe au fost acolo sau ce sporturi individuale, și-au primit banii până la finele anului. Din punctul meu de vedere, așa se va întâmpla și de aici încolo. Mai mult decât atâta, s-a menționat că banii sunt până în iunie, din iunie încolo putem face rectificări bugetare.

 • 3. A lua banii din acel capitol de la Poliția Locală, înseamnă să iei un milion de la utilități și trei milioane, sau peste trei milioane de la salarii. Eu, din ceea ce știu, este ilegal să se întâmple treaba asta. Eu vă propun ca să adoptăm în momentul de față acești bani pe care i-am prezentat deoarece putem avea certitudinea și cred că toți ne dorim ca sportul să funcționeze mai departe, echipele să meargă înainte. Sunt convins că la rectificarea bugetară, în momentul în care avem o execuție bugetară, putem reașeza așa cum s-a întâmplat și în anii trecuți, absolut la fel cum s-a întâmplat și în anii trecuți, acest buget. În momentul de față, din punctul meu de vedere, nu se justifică alocări bugetare în plus față de anii precedenți.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -mai sunt colegi, domnul Gavriliu, gata, ajunge. Astăzi v-ați spus punctul de vedere. Domnul, doamna Raluca Năstase, domnul Ștefan după.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - domnul primar, în ceea ce privește contractele acestea care expiră în luna iulie, că domnul Gavriliu mai înainte ne-a povestit că aceste contracte în iunie, până la rectificarea bugetară vor expira, ne pierdem sportivii. Acum, dumneavoastră, înțeleg că este o comisie de audit acolo, vor constata ceva, nu știm ce, că e bine , că e rău, asta vom vedea la momentul respectiv dar sunteți și dumneavoastră răspunzători în măsura în care răspunzător e și directorul de la clubul ăsta sportiv că ne pierdem sportivii, da? Dacă el nu va putea încheia contractele...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -am înțeles, doamna Năstase, foarte bună observația.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -și pentru a le încheia, aș vrea să ne explicați ce ne facem. Asta e una. A doua chestiune este dacă nu pot fi luați bani de la Poliția Locală că e fond de salarii, așa cum a identificat grupul PSD, haide ți să încercăm împreună. Eu în momentul ăsta mă uit în buget, să regăsim suma necesară, domnul director a spus că poate fi vorba și de o sumă de 2 milioane lei, nu de 4 milioane, astfel încât să le asigurăm confortul de a încheia, că ei nu pot încheia contracte dacă nu au filă bugetară. Înțelegeți? Adică, știu că înțelegeți.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -domnul primar, aveți cuvântul, vă rog răspundeți colegei.

Domnul Primar Cosmin NECULA-deci, doamna consilier, haideți să ne înțelegem foarte bine cu o serie de aspecte, să nu ne apucăm a plânge cu drobul de sare. În luna iunie expiră contractele, da? În iunie putem face rectificare bugetară. Din iunie încolo putem face rectificare bugetară. Anii trecuți s-a întâmplat absolut la fel. Deodată, anul acesta nu mai poate fi făcut la fel.

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -domnul Gavriliu, vă atrag atenția. Vă rog frumos. Deci, nu aveți dreptul să vorbiți neîntrebat. Serios.

Domnul Primar Cosmin NECULA-eu nu vreau să intru într-o polemică cu dumnealui. Dumnealui avea posibilitatea...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -domnul Gavriliu, vă atrag atenția !

Domnul Primar Cosmin NECULA-...cu prezentarea...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - domnule comandant al Poliției Locale, vă rog să-l evacuați pe domnul Gavriliu din sală. Nu, vă rog să-l evacuați din sală.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU _-domnul președinte, dacă îmi permiteți Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - chemați... Nu, dar nu se poate, i-am atras atenția. Deci nu se poate așa!

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU _-domnul președinte, domnul președinte!

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -nu, nu, domnul Gavriliu, v-am atras atenția, îmi pare rău. Discutăm amendamente, nu ...

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU -domnul președinte!

Domnul Primar Cosmin NECULA- domnule ... (nu se înțelege - persoana care filma) vă pun în vedere faptul că sunteți angajatul clubului primăriei, nu a domnului Gavriliu.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU -domnul președinte!

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -haideți să sistăm orice discuție.

Amendamentul, domnul secretar general. Unde a dispărut?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- luați-l, luați-l pe sus!

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ -nu-l luați pe sus. Domnul Gavriliu, vă rog să părăsiți sala de ședință.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU -domnul președinte, dacă îmi permiteți ?

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - domnul secretar general, vă rog să supuneți la vot amendamentul colegilor noștri de la PSD.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU -domnul președinte, dacă îmi permiteți, înainte de a supune la vot, da, domnul secretar general, da, amendamentul...

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - vă rog să-l escortați pe domnul Gavriliu.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU -dacă domnul Gavriliu iese din sală escortat de domnii de la Poliția Locală, noi ieșim din sală.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ-ăsta este rolul Poliției Locale!

Domnul președinte de ședința Daniel MICLĂUȘ - dar nu are a face. Suspendăm ședința până se rezolvă... Suspendăm cinci minute ședința până se rezolvă impedimentul.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU -ăștia să-și facă treaba pe străzi, nu aici.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -păi da. Daniele, ai condus foarte bine dar la sfârșit ai ... Păi luați-mă și pe mine că și eu sunt infractor. Păi nici așa, măi .

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - să fie ordine și disciplină. Nu avem ce să facem. Am fost destul de finuț și destul de conciliant, ca să mă exprim așa. Dragi colegi, ocupați-vă locurile, vă rog. Domnul secretar general nu este de găsit. Se pare că nu prea i-a priit această ședință. Aaa, bine ați venit! Vedeți cum ați plecat, cum... . Doamna Pravăț s-a întors. Vom analiza amendamentul colegilor noștri. Domnul secretar general...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -da.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - ... haideți vă rog să vedem dacă avem cvorum pentru începerea, reluarea ședinței de consiliu local.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -avem cvorum.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - deci avem cvorum. Putem relua dezbaterile. Dragi colegi de la PSD, mai aveți ceva de adăugat cu privire la amendamentul dumneavoastră?

Doamna Consilier Ioana Raluca DINU- amendamentul cu... Nu.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - amendamentul domnului Luca, da. Da, domnul Huluță, spuneți.

Domnul Consilier Gheorghe HULUȚĂ- domnul președinte, trebuie să detensionăm această chestiune.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - dar am detensionat-o, am detensionat-o.

Domnul Consilier Gheorghe HULUȚĂ- însă am o rugăminte. Care este suma, că am auzit cifră de 4,6 , am înțeles.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - luați loc, dragi colegi, luați loc.

Domnul Consilier Gheorghe HULUȚĂ- am auzit și suma de 2 milioane.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - aveți tricouri frumoase.

Domnul Consilier Laur ȘOVA - GÂȚU - din respect pentru domnul Huluță stăm în picioare.

Domnul Consilier Gheorghe HULUȚĂ- bravo! Care ar fi suma minimă necesară ca să nu se piardă jucătorii, să nu se piardă...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - trebuie să-l sun acum pe domnul director Gavriliu, și să-l rechemăm în sală.

Domnul Consilier Gheorghe HULUȚĂ- există...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - o să riscăm...

Domnul Consilier Gheorghe HULUȚĂ- ...stați așa. A făcut un amendament și este 4,7, nu sunt de acord, puteți să-mi spuneți, că luați din salarii.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - haideți, vă rog. Deci domnii... Dragi colegi de la PSD, vă mențineți amendamentul. Mai sunt discuții pe acest amendament? Domnul Fantaza de la juridic, ce aviz dați? Domnul, după ce vorbește domnul Fantaza. Aviz pe acest amendament. Dacă este...

Domnul Director de la Direcția Juridică și Administrație Locală Ciprian -

Gabriel FANTAZA - nu poți pe loc așa. Au fost comisii ... Sunt o grămadă de discuții, sunt componente financiare.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - ok.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -domnul Fantaza vi s-a spus că se iau din banii de salarii de la Poliția Locală. Aici este, de asta întreabă domnul președinte.

Domnul Director de la Direcția Juridică și Administrație Locală Ciprian -

Gabriel FANTAZA - păi, cum să iei din banii de salarii? Nici nu poate...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- dar cum să intrăm în banii contractelor sportivilor, domnul Fantază?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - doamna Pravăț, vă rog, să vă dau cuvântul. Domnul Ștefan era înscris la cuvânt, după acea vă dau, doamna Pravăț. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -găsiți altă sursă.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - domnul Ștefan vorbește acum.

Vă rog.

Domnul Viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN - domnul președinte!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - da.

Domnul Viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN - eu sunt în asentimentul colegei Raluca Năstase, să vedem cât ar trebui și a punctat și domnul Huluță, aici. Să găsim altă sursă de finanțare pentru că noi rectificare o avem în iulie, domnule primar. Într -adevăr o dată la doi ani, am înțeles din cea expus domnul director, se întâmplă să prelungească contractele. Să expire. Noi avem rectificarea în iulie. Poate nu patru milioane și jumătate. Poate colegii de la PSD au vrut să acorde bugetul pe tot anul. Cu siguranță nu au nevoie de încă 4 milioane și jumătate. Haideți să ne uităm pe buget. Domnul Primar Cosmin NECULA- nu alocăm la școli pe tot anul dar alocăm la CSM.                                        ’

Domnul Viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN - dar poate mai au nevoie de 500 de mii, de un milion.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - vă rog, nu mai vorbiți între dumneavoastră.

Domnul Viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN - ca să nu blocăm...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - soluția domnule, aveți soluția?

Domnul Viceprimar Daniel Dragoș ȘTEFAN - o altă sursă de finanțare în afară de salariile de la Poliția Locală.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -păi găsiți-o.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - păi, deocamdată dragii noștri colegi de la grupul PSD au formulat un amendament. Au indicat o sursă de finanțare. Dumneavoastră aveți posibilitate să formulați un alt amendament, cu altă sursă de finanțare. Deocamdată, domnul Fantaza, am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -mai are cineva ceva de spus?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - doamna Pravăț. Am înțeles că doamna Pravăț vrea să completeze ceva referitor la amendament în calitate de lider de grup al consilierilor PSD. Vă rog.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- considerăm că bugetele celorlalte instituții subordonate, în speță și Poliția Locală și bugetul Poliției Locale, pot fi amendate ulterior la rectificările de buget.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -măi oameni buni, sunt din salarii...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- nu tăiem în totalitate.

Mai bine de la sportivi decât din salarii, nu?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -dar care este legea...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- așa cum v-ați asumat în fața CSM că veți suplimenta proiectul de buget la rectificare în iulie sau când va avea loc prima rectificare, așa vă puteți asuma și în fața Poliției Locale că veți rectifica proiectul de buget în sensul suplimentării și alocării, vă rog frumos, alocării creditelor bugetare pentru cheltuielile de personal la momentul rectificării. Nu văd unde este tragedia.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - urmează domnul primar, să vă de-a un răspuns punctual. Da. Domnule primar, dar vă rog fără...

Domnul Primar Cosmin NECULA- punctual.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - calm.

Domnul Primar Cosmin NECULA- doamna consilier, vă spun punctual fără nici un fel de patimă. Dacă ar fi existat vreo posibilitate legală să nu se bugeteze salariile pe tot anul, am fi făcut-o pentru că fondul de salarii în Primăria Municipiului Bacău anual, cu totul, este de 83 milioane lei. Este interdicție legală ca banii de salarii să nu-i bugetez pe tot anul. Dacă colegii din aparatul de specialitate m-au informat greșit, înseamnă că vă spun greșit, dar eu nu cred că dumnealor cred..., au greșit așa ceva, adică este ilegal să nu bugetez integral fondul de salarii al unei instituții publice.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Înscrieri la cuvânt, cine mai dorește?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Domnule președinte, dați-i voie doamnei director economic ca să...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Imediat doamna director, întâi consilierii. Vă rog, mai sunt înscrieri la cuvânt?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule, doamna Zamfir...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Doamna Pravăt.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...dați citire acelui articol. Angajamentul pe cheltuieli de personal, angajamentul bugetar se poate face și global și individual. O să faceți angajament individual până la momentul rectificării suplimentare.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Doamna Zamfir, vă rog să răspundeți.

Doamna Director Economic Mariana ZAMFIR- Virările de credit, în 273 articolul 49...                                                        .

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vorbiți în microfon, că nu se aude, apăsați, vă rog. Apăsați pe...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- -Deschideți-l pe cel de alături.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Haideți, domnule, ajutați-o un pic.

Doamna Director Economic Mariana ZAMFIR- Articolul 49 din legea 273 spune că este interzis virările de credite la cheltuielile de personal.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Deci este nelegal.

Doamna Director Economic Mariana ZAMFIR- Dar uitați-vă, deschid acum legea 273.                                                             ’

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Chiar vă rog să mi-l citiți în integralitate.

Doamna Director Economic Mariana ZAMFIR- Da, ok, sunt...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Mai vrea cineva să ia cuvântul?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Da, domnule.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Da, domnule viceprimar.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Concluzia mea, așa, ca un om cu păr alb: căutăm să distrugem și ceea ce a mai rămas în Bacău în materie de sport. Am putea găsi soluții cum am găsit în toate cazurile. Tot timpul îl punem pe „ Nu se poate” în față.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Căutăm soluții.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Începem cu „Nu se poate” și o să reușim această performanță ca să ajungem...Atât mai avem și noi sportul în Bacău, să-l neglijăm și să ajungem undeva unde dorește cineva din cauza unor orgolii personale, eu știu, justificate sau nejustificate. Haideți să lăsăm aceste lucruri deoparte și să găsim și bani pentru sportivii noștri.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Asta încercăm, domnule viceprimar...Imediat.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Cum am găsit de fiecare dată. Și banii ăștia trebuie să aibă o garanție, să ofere o garanție, se face un contract, să intre într-un an competițional, nu așa, să ne batem joc de ce a mai rămas, ceea ce se numește sport.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Vă mulțumim pentru punctul dumneavoastră de vedere. Domnule primar , aveți cuvântul în replică.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Oameni buni, haideți să judecăm un pic rece. Nu vrea nimeni să distrugă pe nimeni. Nu putem lua în calcul echipele de fotbal, dar distrugem poliția. Sau distrugem CSM-ul ca să supraviețuiască nu știu care. Nu-i vorba așa, nu se pune problema așa. Așa cum în fiecare an, și acum doi ani, și anul trecut mi-am luat angajamentul în fața consiliului local că voi susține aceste echipe și aceste echipe au plecat și pe raționamentul și pe ideile mele și am găsit totdeauna soluții de rectificare, până acum nu s-a întâmplat nimic, deodată se întâmplă de acum încolo. Haideți să nu mai intrăm în patima asta politicianistă. Soluțiile de rectificare trebuie să le găsim în iunie. Și eu, aveți garanția că o să vin împreună cu executivul primăriei să vă prezint acele soluții.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Ați găsit, doamna Zamfir? Doamna Director Economic Mariana ZAMFIR- Da.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Vă rog să dați citire...Vă rog un pic de liniște în sală.

Doamna Director Economic Mariana ZAMFIR- La articolul 49 „Principiile execuției bugetare” scrie: „Cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate prin virări de credite bugetare.” Deci nu pot fi majorate.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Adică le-ai luat, sunt bun luate.

Doamna Director Economic Mariana ZAMFIR- Le-ai luat, ai pus cinci lei, cinci lei ți-a rămas, nu majorezi. Doar prin reorganizări, prin alte...

Domnul Director Ciprian- Gabriel FANTAZA- Dacă nu prindem acum toată suma, la vară n-o putem majora. Asta a citit.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Oricum, așa cum executivul a introdus pe ordinea de zi anumite proiecte de cinci ori, a șa o să introducem și noi pe ordinea de zi proiectul privind reorganizarea Poliției Locale până când va fi aprobat. Așa că eu zic că nu trebuie să vă faceți atâtea griji.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Nu are rost să purtăm discuții. Domnule Fantaza, vorbiți când vă dau eu cuvântul. Doamna Pravăț, vă rog frumos. Deci, concluzia. Vă mențineți amendamentul?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, ne menținem amendamentul.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Atunci, domnule secretar general, vă rog să supuneți la vot amendamentul formulat de consilierii PSD.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Da, supunem la vot amendamentul ridicat de domnii consilieri PSD, de a lua din bugetul Poliției Locale suma aferentă care se vrea transferată la...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Având în vedere faptul că am fost nevoit să iau o măsură, zic eu, raportată și la..., proporțională cu situația de mai dinainte, eu nu am să particip la vot pentru a nu fi acuzat în nici un fel față de domnul director Gavriliu, pentru care port o stimă deosebită dar a încălcat liniștea ședinței de consiliu local și a trebuit...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Nu vă aflați în cadrul incidenței 228...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Eu nu am să particip la vot sau mă abțin, ca să nu fie nici un...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Așa da.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Să nu fie nici o discuție.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Corect. Deci supunem la vot.

Cine este pentru?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Dar restul colegilor pot să...

Cine este pentru?

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU - Revin un pic. De la salarii se iau banii?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Da.

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU - Ok.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Conform articolului 49 din legea 273.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Deci cine este pentru?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este pentru?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Consilierii PSD-9, doamna

Raluca Năstase este „pentru” și ceilalți, cu tot cu domnul Scripăț -11. Amendamentul a trecut, nu?

Abțineri? 3, 4 abțineri și cu mine 5. 5 abțineri. 11 pentru.

Consilierii au votat după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

irofte DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

11

7

Cu 11 voturi pentru și 7 abțineri amendamentul a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vreau să anunț că nu voi contrasemna această hotărâre de consiliu local pentru că s-au încălcat în mod flagrant prevederile imperative ale legii.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Tot bugetul, nu?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Automat, bineînțeles.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Insistați în...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Atât timp cât...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Dacă s-a votat...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-...legea spune foarte clar, imperativ, că este interzis, noi nu putem prin hotărâre de consiliu local să derogăm și să încălcăm niște principii obligatorii și elementare ale legii.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Da, pentru a trece...

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - Domnule secretar, numai puțin... Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Doamna Raluca Năstase, nu v-am dat cuvântul. Deci...

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - Vă rog să-mi dați cuvântul.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Următorul amendament... Mai este cineva să se înscrie la cuvânt? Mai sunt amendamente la acest buget? Domnule primar, după, doamna Dinu, după, domnul Ghingheș, da?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Voi da citire amendamentului pe care-l fac. În momentul de față mă refer în continuare ... E alt amendament dar se referă la același subiect. În Anexa 2A capitolul 74 „Protecția mediului - Compania Regională de Apă - obiective în continuare” se modifică astfel: se transferă obiectivul de investiții „Extindere rețea apă strada Chimiei” poziția 2 din capitolul 74 CRAB în capitolul 74 Consiliul Local- obiective noi. La poziția trei obiectivul „Realizare stație de demanganizare și reabilitare fronturi de captare” valoare totală și valoare totală actualizată va fi de 31.423.094,28 lei, din care C+ M 27.362.838,55 lei, iar din total plan 2020 și valoare buget local titlul 71 va fi de 980.000 din care C+ M 980.000 lei. La poziția patru obiectiv „Stabilizarea conductei de aducțiune apă brută de la barajul Poiana Uzului, sat Ardeoani, județ Bacău” valoarea totală și valoarea totală actualizată va fi de 594.406,66 lei din care C+ M 490.403,19 lei. La poziția cinci obiectivul „Stabilizare Dealului Masotea și a 111

conductei de apă de aducțiune cu apă brută de la Poiana Uzului, sat Ardeoani, județul Bacău” valoare totală și valoare totală actualizată va fi de 4.775.258,77 lei, din care C+M 3.934.468,21lei iar total plan 2020 și valoare buget local titlul 71 va fi de 1.196.000 lei, din care C+M 1.196.000 lei. La poziția șase, la obiectivul „Înlocuire ansamblu hidraulic existent în camera vanelor de la rezervoarele Bara ți „ valoarea totală și valoarea totală actualizată va fi de 788.809,37 lei din care C+M 77.777.491,34 lei, iar total plan 2020 valoare buget local titlul 71 va fi de 67.493 lei din care C+M 677.493 lei. La poziția șapte și la obiectivul „Extindere și reabilitare a rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în municipiul Bacău aplicație POIM” valoarea totală și valoarea totală actualizată va fi de 87.530.343,73 lei din care C + M 86.829.343,73 lei, iar total plan 2020 și valoare buget local titlul 71 va fi 1milion lei, din care C+M un milion lei. De asemenea, în Anexa 2 A, capitolul 74 „Protecția mediului- Compania Regională de Apă Bacău” în continuare se modifică astfel: se șterge poziția unu „Extindere rețele de canalizare Bacău inclusiv linii de presiune și stații de pompare aplicate POS mediu” în valoare de 150 mii lei, program cu finanțare nerambursabilă, titlul 56, suma a fost plătită în 2019. Anexa 2J „Studii ș i expertize” la poziția unu „Asistență tehnică pentru pregătire aplicații de finanțare a documentelor de atribuire pentru programul regional de Dezvoltare a infrastructurii cu apă și apă uzată, sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare a documentației de atribuire pentru proiectul regional Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în Bacău în perioada 2014- 2020” se diminuează cu suma de 155 mii lei, program cu finanțare nerambursabilă, titlul 56, sumă plătită deja în anul 2019. În Anexa 2A capitolul 81 „Combustibil și energie, obiective în continuare”, la poziția „Reabilitare rețele termice secundare din municipiul Bacău- etapa 2, lot 2- PT 25, 28, 3/2 Mărășești, CT 3/5 Doctor Aroneanu parțial, CT 4/6 - 9 Mai, CT Primărie; etapa doi, lot trei- PT 115, 14, 43, 4, 20; etapa doi, lot patru - PT 21,15, 18, 97, 29; etapa trei -PT 9,11,17,19, 22, 27, 35,62,63, aplicație POIM fazat POS MEDIU se suplimentează cu suma de 255 mii lei, program cu finanțare nerambursabilă, Titlul 56.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Am o rugăminte la dumneavoastră, la toți, pentru a clarifica această situație. Eu vă propun următoarea chestiune: ca domnul Ghingheș, am înțeles că are o serie de amendamente, să le prezinte, între timp aș solicita să fie chemată doamna Director CRAB, doamna Nina Chiper, sper că nu i-am greșit numele și ca să clarificăm și această chestiune. Între timp domnul Ghingheș va da citire amendamentelor. Doamna Dinu?

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU- Domnule președinte, cu tot respectul, ați spus că urmez eu după domnul primar.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Atunci scuze, prezentați dumneavoastră ce aveți și domnul Ghingheș este tânăr, are răbdare, o să...

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU- Mulțumesc, voi fi extre m de scurtă, ca să nu pierdem timpul. Vreau să vă spun că știm cu toții că investiția în învățământul băcăuan a fost, este extrem de importantă și în acest sens, de-a lungul anilor consilierii PSD au aprobat mai multe hotărâri de consiliu local care au... În acest sens propun un amendament tot pe această temă și anume dublarea cuantumului burselor școlare. Voi preciza exact și poziția din buget de unde să se mute banii, pe ce poziție. Deci propun...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Mă scuzați, doamna Dinu. Cine poate să o cheme pe doamna director de la CRAB? Din aparatul de specialitate, domnule primar, dați-mi concursul dumneavoastră. Domnule administrator public, vă rog să o invitați aici pe doamna director de la CRAB ca să rezolvăm astăzi, că...buget...Stăm cât se, cât este nevoie. Doamna Dinu, mă scuzați, vă rog să continuați expunerea la amendament.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU -Se aude, da? Se transferă suma de 1.500.000 lei de la poziția 5101 pagina în buget șapte...51, titlul șase „Transferuri între alte unități ale administrației publice” către poziția 5901”Burse”. Cu alte cuvinte, un milion jumătate se ia de la 5101 către 5901. Practic ar fi trei milioane, dublarea cuantumului burselor pentru elevi. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Să întrebăm aparatul de specialitate, acest capitol...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Să întrebăm aparatul de specialitate la capitolul respectiv. Cine ne poate da relații? Domnul Chindruș s-a dus să...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamna director economic.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Doamna director economic, vă rugăm.

Doamna Director Economic Mariana ZAMFIR- Deci banii se iau tot de la Poliție. Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Tot de la Poliția Locală? Ați pus...Îmi place că sunteți perseverenți, adică...

Doamna Director Economic Mariana ZAMFIR- Și tot de la salarii.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Domnule, trebuie să remarcăm perseverența... Bravo!

Doamna Director Economic Mariana ZAMFIR- Și același lucru spun: articolul 49. Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Același lucru, da?

Domnul Primar Cosmin NECULA- E legal sau nu-i legal? Da, să spunem în clar: e legal sau nu-i legal, ca să știm una și bună.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Da, dar doamna director economic...

Doamna Director Economic Mariana ZAMFIR -Din punctul meu de vedere, nu este legal.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnul Fantaza se poate pronunța dacă...

Domnul Director Ciprian- Gabriel FANTAZA- Păi nu e legal, ce vorbim?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Bun, nu e legal. Domnul Ghingheș...

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Pot să iau cuvântul, numai un minut? Pot să iau cuvântul?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Este a...

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Îl rog pe domnul Fantaza, nu că n-am vrut să întrerup fără să vă cer dreptul la cuvânt, să ne spună un pic și exact articolul, alineatul, nu că „Nu e legal”, așa.

Domnul Director Ciprian- Gabriel FANTAZA -Vi l-a citit doamna director anterior. Articolul 49 din legea 273. Cheltuielile cu personalul nu pot fi majorate...

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Aici scrie „Transferuri curente”, nu „Cheltuieli cu personalul”. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Da, am înțeles. Domnule Ghingheș, cu scuzele de rigoare că a trebuit să vă...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mulțumesc, dar de fapt este vorba despre bugetul Poliției Locale pentru că e tot transferul către acea instituție publică locală. Și apoi...

Domnul Director Ciprian- Gabriel FANTAZA -Transferuri...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, da, da.

Domnul Director Ciprian- Gabriel FANTAZA-...de la unitatea principală la terțiară. Nu pot fi majorate.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Dar eu am de exemplu...Unul dintre amendamentele mele viza și dublarea sumei alocată pentru burse. Deci nu vorbim despre dublarea burselor...

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU -Dar nu s-a supus la vot.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Imediat, imediat.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Doamna Dinu, nu vorbim despre dublarea burselor, ci ăsta e bugetul exact de anul trecut. Deci ăsta e bugetul de anul trecut, trei milioane și sunt de acord total cu amendamentul dumneavoastră...

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU-Numai un picuț...Doamna director Zamfir a spus la un moment dat că un milion cinci sute e doar pentru trimestrul întâi, de asta, am uitat eu ...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Bun, deci am un anunț, doamna director Chiper va sosi între timp.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Bun, deci eu sunt de acord cu amendamentul dumneavoastră, însă nu l-aș putea vota pentru că se iau banii din cheltuielile de personal de la Poliția Locală și vă rog să-mi permiteți să vin cu adăugirea de a lua această sumă dintr-o altă filă bugetară pe care am identificat-o eu și să facem amendamentul de comun acord și voi vota amendamentul.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Faceți un amendament comun, nu-i nici o problemă.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Deci...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Dați altă sursă de finanțare.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Am spus așa: burse se majorează de la 1,579 milioane lei la 3,1 milioane lei, mă rog, cu un milion cinci sute...da, așa și banii se iau de la capitolul 68.02.20.19 „Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări în baza unor convenții sau contracte de asociere”...

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU-Ce pagină?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-.. .acel buget este în valoare de cinci milioane, dacă nu mă înșel și nu două milioane și...Pagina 58 pe proiectul de hotărâre propus. Deci 68.02.20.19...68.02.20.19.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Despre ce este vorba?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- „Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări...”

Doamna Director Economic Mariana ZAMFIR- Este contravaloarea transportului pensionarilor. De la DAS.

Domnul Primar Cosmin NECULA- De la transportul pensionarilor?

Doamna Director Economic Mariana ZAMFIR- De la transportul pensionarilor, da.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Luăm de la transportul pensionarilor și ducem la...Până la urmă e propunerea dumneavoastră.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da, este propunerea mea și pentru transportul pensionarilor oricum vor rămâne bani, și așa cum vreți să dați de exemplu pentru burse din semestrul al doilea, veți găsi sursă financiară bugetară pentru transportul pensionarilor, că oricum nu cred că pensionarii călătoresc în prima jumătate de an cât ar călători și pentru cealaltă jumătate.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Da, bună observație. Domnule secretar general, vă rog să...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Deci, domnilor consilieri de la PSD, dacă sunteți de acord cu amendamentul, eu îl votez pe al dumneavoastră, este amendament comun...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Nu, mergeți pe același amendament cu schimbarea sursei...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Ghingheș, haideți să ne uităm un pic pe buget. Totuși nu mi se pare corect să diminuăm de la susținerea...Nu e ok, nu e firesc.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Nu, deci, vorbim despre alocarea...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Haideți să găsim...Uitați, în cinci minute găsim altă soluție.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Eu am stat...Deci v-am spus, la comisie, am stat de vorbă cu domnul Chindruș, am impresia, pe buget, pe burse și domnul Chindruș mi-a specificat că această sumă la jumătate este alocată doar pentru primul semestru și că oricum vor veni banii și pentru celălalt semestru. Și, din nou, deci vorbim doar de o disponibilitate bănească, cum ați spus dumneavoastră, predictibilitate financiară pentru burse.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Constat...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Sau dacă găsiți dumneavoastră altă sursă...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Constat, din păcate, dacă aceste discuții...De asta zic că ar fi trebuit să fie valorizate comisiile de specialitate ale consiliului local...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Asta am zis și eu. Ieri ați făcut această propunere domnule Miclăuș, dar din păcate reacțiile din partea cealaltă au fost...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Trebuie să luăm, numai...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Care „cealaltă parte”?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-...numai un pic, numai un pic... Trebuie să luăm lucrurile ca atare...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Nu din partea mea.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Nu, nu, nu, din partea...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnilor colegi de la PSD, vă rog să... Insistați în aceeași formă a amendamentului? Sau mai căutați? Deci, domnule Ghingheș, dumneavoastră formulați amendamentul cu specificarea faptului că...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Nu de la pensionari, luăm disponibilitatea bănească de acolo...Deci luăm un...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Deci tot de la transport pensionari, haideți să...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Nu...Luăm un milion din cinci care oricum vor fi completați pe parcursul anului. Oricum bursele nu se dublează, deci este vorba...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Atunci haideți să supunem la vot amendamentul domnului...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Și oricum bursele sunt acordate ilegal acum, la nivelul municipiului, pe lângă Regulamentul de la Ministerul E ducației.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Deci mergeți comun plus cu PSD sau...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Dacă sunt de acord. Că eu am același amendament pentru burse, dar nu să tăiem de la cheltuieli de personal care ar fi un amendament, din câte înțeleg, în afara legii.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Bun, până se mai gândesc domnii de la PSD cu reformularea amendamentului, dacă mai aveți alte amendamente? Domnule Ghingheș, am înțeles că dumneavoastră...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Da, eu am în total 12 amendamente...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Deci aveți timp domnilor de la PSD să...

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Supunem la vot.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -În forma inițială, da?

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Da, și după aceea, ulterior și a domnului Ghingheș.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Păi domnule secretar general, vă rog să procedați în consecință. Să supuneți la vot amendamentul PSD-ului. Consilierilor PSD. Nu, nu, nu, se ia de la Poliția Locală. De la cheltuieli de personal. Haideți, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vreau să fac doar o singură precizare: vreau să vă spun că acum o lună ați aprobat nivelurile de salarizare pentru toate instituțiile subordonate consiliului local și faptul că la ora actuală se fac amendamente pe bugetul Poliției Locale, respectiv pe bugetul de salarii, asta înseamnă că încălcăm foarte flagrant articolul 49, pentru că nu se mai pot rectifica... Bugetul de salarii nu se poate rectifica. Dacă ați luat deja patru milioane pentru CSM, acum mai luați, cât mai luați acum la proiect? Cât? Un milion jumătate. Deci avem deja cinci milioane jumătate. Cât e bugetul dumneavoastră de salarii, domnule Iftene?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Domnule Iftene, vă rog să...Cât?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Da, deci jumătate din fondul de salarii de la Poliția Locală...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Se reglează la rectificare.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Se poate rectifica, nu?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Nu se poate...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Deci asta-i discuția.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Se interzice rectificarea, se interzice...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Se va reorganiza Poliția

Locală

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dacă ați aprobat acum, nu se poate majora. Eu asta am vrut...

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE -Domnule secretar, nu vă supărați, nici n-a fost foarte clară doamna, doamna contabil- șef că nu se poate rectifica sub nici o formă. Eu personal nici n-am auzit-o foarte bine.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Deci doamna Raluca Năstase...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Doamna Raluca Năstase dumneavoastră aveți...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule secretar general, un pic...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Nu, vorbeam eu cu doamna Năstase...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Dar nu vă permit dialogul...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Ei, nu permiteți dialogul!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Nu vă permit dialogul.

Doamna...Domnule, nu vă dau...Nu, nu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Haideți domnule...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Deci doamna director...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Evacuați-ne.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Eee, ”evacuați-ne”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Dați-o încolo, trebuie să-i răspund doamnei Năstase.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Nu trebuie să-i răspundeți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna Năstase...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Nu trebuie. Doamna director...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...doamna Zamfir a spus foarte clar articolul...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Domnule secretar general...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Domnule președinte, ar trebui aplicată aceeași măsură...Domnule președinte, ar trebui aplicată aceeași măsură, nu?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Adică?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Vizavi de Poliția Locală, nu? Chemată în sală, luați frumos, nu?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Da, păi asta vreau.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Păi asta vrea domnul secretar general. Domnule secretar general, putem să stăm, uitați, dacă doamna Raluca...În primul rând, doamna Raluca Năstase n-a cerut să se înscrie la cuvânt. Deci nu sunt de acord să-i răspundeți, nu. Domnii consilieri, colegii de la PSD, vă rog, formulați amendamentul sau... Domnule Ghingheș, haideți formulați dumneavoastră amendamentele. Lista cu 12 amendamente și între timp...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Stați oleacă, ați spus că trebuie să supunem la vot...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Hai să supunem la vot amendamentul dumnealor...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Trebuie să-l supun. Eu v-am spus părerea mea...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Păi atâtea discuții. Haideți să-l supunem la vot atunci.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Avem deja articolul 49 „Principiul bugetar”...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Domnule secretar general supuneți la vot amendamentul...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Articolul 49 este clar și toate persoanele cu cunoștințe economice știu foarte clar de prevederea aceasta. Ce să mai...Supunem la vot amendamentul ridicat de doamna Dinu.

Cine este pentru? 6 voturi? 10 voturi? 10 voturi „pentru”. Domnule Scripăț...Nominal. Domnule Scripăț, pentru amendament sau împotrivă?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - „Pentru”, da. Domnul Ștefan?

Abținere. Domnul Dănilă?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnul Dănilă? Domnul Șova? Doamna Ciocodei „pentru”, doamna Dinu „pentru”, doamna Breahnă „pentru”, doamna Dragomir „pentru”.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Doamna Enula Pricopoaea „pentru”, domnul Luca „pentru”, domnul Stan. Domnul Huluță?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Abținere.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Domnul Botoi?

Domnul Consilier Romică BOTOI- Abținere.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnul Irofte?

Domnul Consilier Dumitru IROFTE-Abținere.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Doamna Năstase?

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - Abținere.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnul Cătălin Cretu?

Domnul Consilier Cătălin Bogdan CREȚU- Abținere.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnul Ghingheș?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Abținere.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnul Miclăuș abținere.

Consilierii au votat după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

irofte DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

Total

10

8

Cu 10 voturi pentru și 8 abțineri amendamentul nu a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-10 pentru, amendamentul nu a fost aprobat. Mergem mai departe.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- da, dacă am terminat îi dau cuvântul domnului Cristian Ghingheș. Domnule Cristian Ghingheș aveți cuvântul pe amendament.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, deja am enunțat primul amendament. Dacă doriți să-l precizez din nou...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Atunci îl supunem la vot. Am înțeles, dublarea burselor școlare dar sursa de finanțare...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

De la transport public, nu?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Nu de la transport public.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -De la ce?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- V-am spus. Din nou: „Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Da...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-.. .în baza unor convenții sau contracte de asociere”. Eu nu cred că transportul public este o lucrare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Da, dar este o convenție. Supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Ghingheș.

Cine este pentru? 8 „pentru”.

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Amendamentul nu a trecut.

Consilierii au votat după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

8

10

Cu 8 voturi pentru și 10 abțineri amendamentul nu a fost aprobat.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-Următorul amendament, domnule Cristian Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Bun, voi încerca să le trec în revistă cât mai repede. La capitolul 65.02.20.01, deci aș vrea să citesc capitolele încă odată, au opt cifre, nu au patru, pentru toți consilierii prezenți în sală. Deci...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Dar nu neapărat trebuie să citiți repede, să și înțeleagă...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Dar nu că au fost citite foarte greșit până acum și asta voiam să precizez. Deci „Bunuri și servicii învățământ” care figurează cu 14,73 de milioane se majorează suma la 15,73, deci cu un milion de lei prin restructurarea capitolului „Locuințe și servicii - alte cheltuieli cu bunuri și servicii”. Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule Cristi, am o rugăminte mare la dumneavoastră, bineînțeles cu acceptul dumneavoastră. A venit doamna director de la CRAB. Putem relua discuția cu amendamentul... ? În măsura în care îi dați acordul...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Sigur.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Dacă nu, vă las să citiți amendamentul...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Sigur.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Da? Vă mulțumesc. Doamna director, v-ați tras suflul. Să o lăsăm să intre în atmosferă un pic. La noi aici, lucrurile sunt mai...Vă rog să-l chemați și pe domnul primar ca să asiste...Da?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Domnule președinte de ședință, pot interveni?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Da, doamnă.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Doamna director, am înțeles că v-ați manifestat dorința de a participa la această ședință de consiliu local? Doamna Director CRAB- Nina CHIPER- Da, este corect și poate este greșeala mea că ar fi trebuit să vin din prima la această ședință. De fapt și de drept, în momentul în care am avut discuții cu domnul administrator public l-am întrebat ieri dacă este nevoie să vin la ședința de consiliu local pentru a susține sau pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră pe tema amendamentului care urma să fie făcut. Răspunsul a fost că nu este nevoie, prin urmare nu m-am prezentat la ședință. Dar înțelegând că sunt discuții și e necesară prezența mea, am dat curs...Practic am venit, m-am autosesizat și am venit la ședința de consiliu local pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Doamna director, dacă îmi permiteți, nu v-ați autosesizat, eu am dispus chemarea dumneavoastră. Sunteți cetățean cu domiciliul, presupun, în municipiul Bacău...

Doamna Director CRAB- Nina CHIPER- Presupuneți corect.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-... și toți cetățenii cu domiciliul sau cu reședința în municipiul Bacău au dreptul să participe la ședințele consiliului local, fie ele ordinare sau extraordinare, acestea având un caracter public. Deci, dacă dumneavoastră ați fi dorit cu adevărat să participați, puteați să participați pur și simplu și vă dau cuvântul meu că în orice clipă vă puteam da cuvântul. Acum, raportat... Haideți să trecem mai departe peste, că iar transformăm într-un can-can. Deci, cu privire la amendamentele domnului primar, vă rog să vă spuneți, dacă știți despre ce este vorba, dacă nu, vă introducem noi în temă. Vă rog să vă pronunțați.

Doamna Director CRAB- Nina CHIPER -Aș vrea dacă se poate să le văd, pentru că eu știu despre ce este vorba...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Da, puneți-le la dispoziție. Vă rog, doamna director.

Doamna Director CRAB- Nina CHIPER-...dar dacă tot vorbim pe hârtii...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamna director, uitați amendamentele.

Doamna Director CRAB -Nina CHIPER- Nu le contest...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Haideți să le parcurgem și să găsim o soluție, da?

Doamna Director CRAB- Nina CHIPER- Da. Deci aș vrea să încep prin a explica cumva de ce există astăzi în mapele dumneavoastră sau mă rog, de ce se supune astăzi atenției dumneavoastră acest amendament.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Vă rog, închideți-vă telefoanele mobile. Mulțumesc.

Doamna Director CRAB- Nina CHIPER- Din luna ianuarie am primit de la Primăria Municipiului Bacău adrese prin care ni s-a solicitat să prezentăm care sunt nevoile financiare ale Companiei Regionale de Apă în ceea ce privește realizarea planului de investiții cu surse de la bugetul consiliului local. Noi am făcut cunoscute aceste solicitări în adresele înaintate către Primărie. Consultând în schimb pe site -ul primăriei proiectul de buget aflat în dezbatere publică, am constatat că sunt o serie de inadvertențe între solicitările noastre și ceea ce era prezentat în proiectul de buget, motiv pentru care l-am contactat telefonic pe domnul administrator pentru a înțelege de unde vin aceste scăpări sau aceste inadvertențe, spuneți-le cum doriți, la modul că existau două poziții în acel plan de buget și anume „Extinderea rețelelor de canalizare Bacău”, inclusiv „Linii de presiune și stații de pompare aplicație POS Mediu” la poziția unu în proiectul aflat în dezbatere publică și „Extinderea rețelei de apă pe strada Chimiei” poziția doi, pentru care noi n-am solicitat bani și care nu aveau de ce să se regăsească în acest proiect de buget. Mi s-a răspuns că proiectul de buget pe care îl aveți în mapă diferă de cel aflat pe site-ul consiliului local în dezbatere publică, l-am studiat și pe proiectul respectiv și am constatat și acolo existența unor inadvertențe, motiv pentru care am căzut de acord să fie remediate și am transmis care sunt acele modificări, la modul că nu erau trecute valorile totale ale investițiilor, nu era trecută valoarea de C+M și într-adevăr existau anumite capitole unde la numitor exista o sumă, la numărător alta, deci clar era o greșeală la pozițiile respective. Deci amendamentul mare la asta se referă, dacă mă uit...

Domnul Primar Cosmin NECULA -E corect amendamentul sau nu, cel care-l aveți în față, pentru că pe acesta l-am citit, doamna director.

Doamna Director CRAB- Nina CHIPER-Da, deci la...Mă uit pe amendamentul numărul unu. Punctul unu este corect, pentru că el trebuie să dispară așa cum v-am și spus, nu are de ce să se regăsească aici. Punctul doi este corect, este vorba de acele greșeli pe care le-am găsit, mă rog, suma de 155 de mii nu avea ce căuta, noi cerusem efectiv suma aferentă anului 2020. În ceea ce privește punctul trei nu mă pot pronunța pentru că nu privește Compania Regională de Apă Bacău, probabil că e de la Thermoenergy, nu știu ce să vă spun, cui aparține.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Banii...O secundă, pentru a explica. Banii respectivi care se regăseau în plus acolo pe acele capitole în mod eronat, au fost duse pe capitolul de termie.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Da, vă rog continuați.

Doamna Director CRAB- Nina CHIPER- Ok. În ceea ce privește punctul patru, este corect ceea ce este prevăzut aici, este exact ceea ce vă spuneam cu valorile totale și valorile de C+ M care nu le-am regăsit în nici un proiect...Nici o formă de proiect pus în dezbatere sau transmis în mapa dumneavoastră...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Și se referă la scoaterea la licitație sub clauză suspensivă, nu?

Doamna Director CRAB- Nina CHIPER- Și se referă la mai multe proiecte: este vorba de o serie de proiecte care prevăd completarea rezervei de apă, înlocuirea unor ansamble hidraulice atât la Barați cât și la Gherăiești și este vorba de prevederea unei fracțiuni din avansul pe care noi am dori să-l dăm dacă semnăm contractul de lucrări pentru reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă în municipiul Bacău, proiect prins în cadrul contractului de finanțare pe care intenționăm să-l accesăm pe POIM.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă mulțumim. S-a înțeles pentru toată lumea?

Domnul Primar Cosmin NECULA -Mulțumesc, doamna director.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Deci sunt niște chestiuni, am înțeles, de formă mai mult. Nu, doamna director?

Doamna Director CRAB- Nina CHIPER -Formă, într-adevăr, dar pe care a trebuit să vi le aduc la cunoștință pentru că consecințele erau destul de importante.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Da. Noi vă mulțumim mult pentru intervenție, sper că...Da, doamna consilier. Da, domnule administrator public, întâi doamna Breahnă.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- La amendamentul numărul patru, inițial domnul primar a dat citire unor sume, ulterior a dat citire altor sume.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Poftim? Ce alte sume, doamna consilier ?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Nu, nu, nu, dar domnul primar...Poate e și din cauza...Nu, nu, nu, nu s-a dat citire.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Da? Ok. Poate... Am și lipsit.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-Domnul...Deci dacă s-a ...Domnul Administrator Chindruș, voiați să completați ceva.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ- Voiam să-i spun doamnei director general că municipiul Bacău a prins în buget la CRAB patru milioane jumătate în buget, dar modificările au fost de formă, exact cum a spus. Dar noi am prins patru milioane jumătate. Deci nu am mărit bugetul cu ceea ce am s pus în amendament.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Dar dacă nu aveam aceste modificări...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Dacă vrea domnul primar să mai completeze și să concluzionăm.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc. Dacă nu aveam aceste modificări, exact cum spunea doamna director, riscam acum să ne trezim cu totul și cu totul alte isprăvi, eventual să nu putem duce lucrările la capăt că nu se mai regăseau pozițiile așa cum trebuie.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Am lămurit-o. Mai aveți ceva de completat, doamna director? Aveți interpelări, întrebări, domnii consilieri? Nu. Domnul secretar general...Domnul secretar general... Domnul Fantaza, dacă nu... Vă rog supuneți la vot...

Domnul Director Ciprian- Gabriel FANTAZA- Supunem la vot amendamentul domnului primar...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Amendamentele, că sunt mai multe.

Domnul Director Ciprian- Gabriel FANTAZA -Amendamentele domnului primar.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri? Cu unanimitatea prezentă s-a aprobat.

Consilierii au votat după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA- CRISTINA

x

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE   MARIA   -

RALUCA

Ieșită din sală

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

Total

17

-

-

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Da, fără doamna Năstase...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Vreau să vă mulțumesc pentru votul dumneavoastră deoarece putem să mergem în continuare pentru reabilitarea sistemului de apă din municipiul Bacău.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Ați văzut că dacă în loc să ne pierdem timpul dând vina de pe unul pe altul, se găsesc soluții. Și până la urmă ăsta este rolul nostru, să găsim soluții și să dialogăm, indiferent... Pentru că vorbim de orașul în care locuim. Domnul... Vă mulțumim, doamna director, pentru participare. Dacă vreți să mai asistați în calitate de cetățean al municipiului Bacău, vă rog...Cu drag, vă așteptăm la orice...La orice ședință, da. Nu vă oprește nimeni.

Doamna Director CRAB- Nina CHIPER- ...(nu se înțelege, vorbește în afara microfonului).

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Nu, doamna director, haideți să nu... Cu tot respectul vă spun și eu o chestiune, dar n-are rost, că luăm din timpul colegilor.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Cu tot respectul, CRAB-ul e în subordinea consiliului local, totuși.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Amendamentele au fost... Amendamentele ...Noi vorbim de proiectul de buget acum. Amendamentele au fost aduse de domnul primar astăzi, era o chestiune fortuită și am fost destul de înțelegător să vă chem...Nu m-ați solicitat pe mine în calitate de președinte de ședință și să vă zic „Nu”. Sau „Nu veniți”.

Doamna Director CRAB- Nina CHIPER- ...... (nu se înțelege, vorbește în afara

microfonului).

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Da, am înțeles. Important e că s-a rezolvat, vă mulțumim și vă așteptăm cu drag oricând. Vă mulțumim. Domnule Ghingheș, cu scuzele de rigoare, vă dau cuvântul...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Da, continuăm.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-...să vă prezentați...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Cu tot respectul, voiam să spun că această Companie de Apă are în acționariat aproape majoritar și Consiliul Local al Municipiului Bacău.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Bun, asta-i...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-Am înțeles.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Gata, nu mai discutați. Sărut mâna, o zi bună.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mulțumim, mulțumim.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog, domnule consilier.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da. Revenim la amendamente. Deci majorarea sau să-i dau citire din... Nu? „Bunuri și servicii” la învățământ, 65.02.20.01 se suplimentează cu un milion de lei, de la 14,7 milioane la 15,7 milioane, asta pentru că sunt atâtea nevoi în școli și licee care trebuie acoperite încât nu putem diminua bugetul față de anul trecut și restructurăm această sumă de la alte cheltuieli cu bunuri și servicii din capitolul „Locuințe și servicii” 70.02.20.30. Asta pentru că în școli și licee sunt atât de multe nevoi, încât repet, domnule primar, trebuie să acordăm măcar suma de anul trecut pe bunuri și servicii.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog să repetați un pic pentru domnul Chindruș. Pentru domnul Chindruș, sursa de finanțare?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- 70.02.20.30 alte cheltuieli cu bunuri și servicii, capitolul „Locuințe și servicii publice generale”.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Înscrieri la cuvânt? Presupun că domnul Chindruș.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ- Doamna director, să vă uitați puțin în 70...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Asta pentru că există lipsuri: hârtie igienică, materiale de curățenie, și așa mai departe. Și domnule primar, suma propusă de dumneavoastră este mai mică față de anul trecut, tocmai în ideea asta.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Deci reiterez, doamnelor și domnilor consilieri locali, suma de 31,9 milioane lei pe care am avut-o alocată și am cheltuit-o pentru tot ceea ce înseamnă fenomenul educațional în anul trecut. V-am zis, cu o diferență, este dublu față de ce alocări financiare au fost făcute până în anul 2016. Din păcate, această diminuare, domnule consilier, o avem datorită acestei lipse de fonduri pentru tot ceea ce înseamnă încălzire. Ăsta este motivul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Am înțeles, dar asta înseamnă bani din buzunarul părinților. Asta zic.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Pe de altă parte, înseamnă banii de gaze, pentru că Guvernul nu i-a dat.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Bun, amendamentul meu este formulat și rog secretarul să-l supună la vot.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Da, domnule secretar general, vă rog să supuneți la vot amendamentul...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Rugămintea domnului Ghingheș să supunem la vot amendamentul.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Deci amendamentul domnului Ghingheș nu a fost aprobat din lipsă de cvorum.

Consilierii au votat după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

iroftE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Ieșită din sală

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

TOTAL

3

14

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Deci trei abțineri... (corect 3 pentru)

Domnul Consilier Cristian GHINGHE Ș - Da, deci fondul școlii e la greu anul ăsta în instituțiile de învățământ.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Vă rog, următorul amendament. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da, da, da. Văd în sală reprezentanții Federației Tinerilor din Bacău și mă bucur că sunt aici și voi face referire acum la 5                                                                                  5                                                                                   5

fondul pentru tineret care este propus anul acesta în sumă de 550.000 lei, asta în ciuda promisiunilor primarului și administrației cum că acea sumă de două milioane pentru tineri va fi menținută pe parcursul anilor. Bun, poate că două milioane în contextul actual fiscal bugetar e o sumă totuși mare, tocmai de aceea propun majorarea acestei sume de 550.000 lei la 950.000 lei, deci fond tineret în capitolul „Cultură, Recreere, Religie”. Banii îi luăm de la susținerea cultelor, 67.02.59.12. Deci tăiem de la susținerea cultelor. Da, de la biserici, așa li se mai spune, da.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ- Păi, acolo, din 500.000, 250.000 sunt plăți de anul trecut.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-Poftim?

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ- Din 500.000 aproximativ 250.000 sunt plăți pentru anul trecut, plătite acum, anul ăsta, venite de anul trecut.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Nu, deci, din nou, am propus acest amendament, va trebui să găsiți alți bani pentru că tinerii...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnul primar vrea să ia cuvântul. Vă rog.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Și vă rog fără comentarii de ” Anticristul” aici. Pe bune, mă simt jignit.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Dar n-am spus absolut nimic.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Astea sunt...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Vă dau și la propriu cuvântul.

Uitați, vorbiți aici.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Vă mulțumesc. Deci cu tot respectul pentru...Cu tot respectul pentru tot ceea ce înseamnă fenomenul de tineret în Bacău, eu cred că împreună și nu-mi asum eu meritele, ci împreună am căutat și am găsit soluții pentru tot ceea ce înseamnă tineri. Că discutăm de Centrul de Tineret, am discutat de Capitala tineretului, că discutăm de alocările financiare, că discutăm de terenurile care sunt alocate tinerilor, în momentul de față nu avem disponibilitatea financiară. Asta vă spun. Dacă ar exista posibilitatea să găsim în altă parte, cu tot dragul. Dar nu putem...Tăiem dintr-o parte...Vedeți că sunt deja, v-a spus domnul administrator, sunt plăți care au venit de anul trecut.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- S-a întors și doamna Raluca Năstase. Domnule Fantază, vă rog să supuneți la vot amendamentul cum a fost formulat de domnul Ghingheș.

Domnul Director Ciprian- Gabriel FANTAZA- Cine este pentru? 4 pentru.

Împotrivă?

Abțineri? Și restul abțineri. Amendamentul nu a trecut.

Consilierii au votat după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

Ieșită din sală

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE   MARIA   -

RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

Total

4

13

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da, deci promisiunile în fața tinerilor nu sunt respectate odată cu trecerea anilor. Am înțeles.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Vă rog, următorul amendament.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da, da. Păi ca să concluzionăm după fiecare amendament.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Vă rog, următorul amendament.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Am promis...Tot ceea ce am promis m-am ținut de cuvânt.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Am văzut. De asta mor de frig tinerii în Centrul de Tineret.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Nu avem bani să dăm tot, stimate domn. Anul ăsta este prins pe buget...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Domnule primar, domnule

Ghingheș, vă rog citiți următorul amendament.

Domnul Consilier Laur ȘOVA - GÂTU- Poliția, unde-i Poliția?

Domnul Primar Cosmin NECULA -Dar nu mai e nimeni drogat în sală.

Domnul Consilier Laur ȘOVA - GÂTU -Domnule președinte...Cum să fie?

Drogat? Aveți grijă.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- .. .Cred că se referea la medicamente sau ceva.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Nu, dar până acum citeați amendamentul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da, bun. Amendamentul numărul patru. Trecem la secțiunea de transporturi și mobilitate urbană. Adăugăm la Anexa 2M, acea anexă care însoțește bugetul de investiții 71.01.30 un item nou: Program de extindere a rețelei de transport public local în municipiul Bacău și zona funcțională urbană, apropo de discuția de ieri de la dezbatere, studiu de trafic, studiu de fezabilitate, deci transport peri urban integrat cu zona, cum vă place să-i spuneți, „metropolitană”. Așa. Dar e zonă funcțională urbană. 100.000 de lei. Banii îi luăm de la susținerea cultelor, din nou. 100.000 de lei din 500.000 de lei deja alocați. Deci, e vorba de transportul, în primul rând al navetiștilor și al cetățenilor care gravitează în jurul municipiului Bacău și care, din păcate, sunt nevoiți să schimbe uneori două sau chiar trei moduri de transport. Și vă reamintesc că aceasta este o obligație prin planul de mobilitate urbană, să asigurăm un transport la nivelul...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnule Fantaza, vă rog să supuneți la vot amendamentul astfel cum a fost formulat.

Domnul Director Ciprian- Gabriel FANTAZA- Cine este pentru?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- 4 voturi pentru.

Domnul Director Ciprian- Gabriel FANTAZA- Abțineri?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ-Abțineri?

Împotrivă? Restul abțineri. Amendamentul nu a trecut. Vă rog următorul amendament.

Consilierii au votat după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

Ieșită din sală

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

irofte DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE   MARIA   -

RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

Total

4

13

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Bun, mulțumesc. Tot așa, la acest 71.01.30, la transporturi, un alt item nou: „Construire pod pietonal și velo legătură Insula de Agrement- Letea Veche”- studii, studii de fezabilitate și documentație cadastrală, avize, așa cum este prevăzut de planul de mobilitate urbană durabilă dar este și în pachetul scurt de proiecte din planul de mobilitate urbană durabilă, 50.000 de lei pentru aceste documentații. Fondurile le restructurăm tot de la Culte.

Domnul Director Ciprian- Gabriel FANTAZA- Cine este pentru?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- 4 voturi pentru. Abțineri? Și restul abțineri. Amendamentul nu a trecut. Vă rog, următorul amendament.

Consilierii au votat după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

Ieșită din sală

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

irofte DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE   MARIA   -

RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

TOTAL

4

13

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mulțumesc pentru vot. Oricum, dacă veți observa, acestea sunt niște amendamente de viziune pe care oricum le vom aplica după iunie 2020.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog, următorul amendament. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Dar mă gândeam să fie trecute deja în buget și să fie studiile ca să ne apucăm noi direct de execuție.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Foarte bine. Vă rog, următorul amendament.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Dar, na, ok. Se poate și atunci.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Plus următorul amendament.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Plus următorul amendament. Amendamentul numărul șase.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog, domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Dar să știți că nu mă impresionați cu votul dumneavoastră și cu acest zâmbet.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Haideți, vă rog, evitați discuțiile. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Oricum în trei luni sunteți istorie.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Știți ce facem? Suspend ședința și discutăm...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Păi nu, doamna Breahnă a intrat peste mine...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Dar domnule Ghingheș, haideți vă rog...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Tot la 71.01.30 transporturi item nou: ”Program de realizare a parcărilor rezidențiale”. „Program pilot de realizare a parcărilor rezidențiale”, mă scuzați- documentație, studiu SF, avize, acorduri- 50.000 de lei astfel încât să începem proiect pilot pentru ridicarea primelor parcări supraterane pe locul garajelor, bateriilor de garaje, mii, existente în municipiul Bacău. Deci, e vorba, domnule primar, doar de studii, haideți să începem discuția în acest sens și să ne asumăm că aceasta este o soluție și să începem un proiect pilot într-un cartier din Bacău. Convingem cetățenii și apoi extindem această chestiune. 50.000 de lei.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule Fantază, vă rog să supuneți la vot amendamentul.

Domnul Director Ciprian- Gabriel FANTAZA- Cine este pentru?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Tăiem banii tot de la Culte.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- 4 voturi pentru, restul abțineri, amendamentul nu a trecut. Vă rog, domnule Ghingheș, plus următorul amendament.

Consilierii au votat după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

Ieșită din sală

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

irofte DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

năstasE   MARIA   -

RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

TOTAL

4

13

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Vă mulțumesc. În plus 71.03.30 un alt item nou, tot la transporturi în Anexa 2M avem transformare urbană în zona Mihai Viteazu- Pasajul Revoluției- zonă pietonală, astfel cum este prevăzut în planul de mobilitate urbană durabilă, să începem discuțiile, mai ales în lumina finalizării centurii Bacău și aici nu vorbim despre alte autostrăzi și fantezii ale altora - 50.000 lei, concurs de proiecte. Deci 50.000 lei pentru un concurs de proiecte la care să se înscrie arhitecți din toată țara și să gândească o soluție pentru transformarea zonei centrale în una pietonală așa cum planul de mobilitate prevede că ar trebui să se întâmple la orizontul 2025- 2030. 50.000 de lei, banii vor fi tăiați tot de la Culte.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule Fantază, vă rog să supuneți la vot...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Păi nu am terminat, că nu ați aprobat nici unul până acum, deci...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Vă rog supuneți la vot amendamentul domnului Ghingheș. A, domnul secretar general, scuze, nu v-am observat.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Când veți aproba, terminăm.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Mulțumesc mult. Cine este pentru? 4 voturi pentru.

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Amendamentul nu a trecut.

Consilierii au votat după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

vot

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

Ieșită din sală

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GhIORGHE

x

11.

irofte DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

năstasE   MARIA   -

RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

Total

4

13

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da, mulțumesc, mai ales colegilor din opoziție, de la PNL, pentru faptul că îmi sprijină amendamentele, așa cum am făcut-o și eu la amendamentele dumnealor.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Haideți, vă rog, nu mai faceți, domnule Ghingheș, haideți... Amendamentul, vă rog, următorul. Plus următorul amendament.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da, bun. De asemenea, un item nou la anexa de investiții: „Construire terenuri de sport”, Anexa 2M, tăiem banii de la Arena de tenis. Deci facem terenuri de sport în cartiere pentru cetățeni și nu ne gândim la o Arenă de tenis care oricum nu are nici studii și nici nu a fost făcută o dezbatere publică în acest sens. O Arenă de tenis care, pe care domnul primar o propune pe amplasamentul actualului Stadion Municipal, chiar dacă în același timp, am impresia că propune și un parc atletic și sunt curios cum s-ar intercala cele două.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog, domnule Fantaza să supuneți... Domnule secretar general...

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Unde facem, Cristi, că eu susțin. Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnule Ștefan, nu v-am dat... V-ați înscris la cuvânt? Nu, nu, nu, serios. Aveți discuții referitoare la...Nu, sincer.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN -Chiar ca la instanță.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Nu, sincer.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Mai lăsați-ne...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Nu, nu, nu. Deci, domnule secretar general, vă rog supuneți...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-...să vă răspund.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Deci, domnule, eu ascult ordinele președintelui.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Amendamentul nu a fost aprobat.

Consilierii au votat după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

irofte DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE   MARIA   -

RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

Total

5

13

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare, vă rog, domnule Dragoș Ștefan, spuneți ce aveți de spus.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Acum degeaba, voiam să-l întreb pe domnul consilier Ghingheș unde a identificat locurile pentru terenurile de sport în cartiere.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Dar a specificat că este vorba...

Dacă erați atent...Documentația...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Este vorba de documentații, spre deosebire de...

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Domnule consilier, eu vă înțeleg entuziasmul, dar vreau ceva concret, că studii, tot facem studii, de patru ani tot studiem.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Dar este foarte bine că se fac studii, adică nu înțeleg unde-i...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Dacă-mi permiteți să vă răspund la această întrebare...

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN -Studii pentru un simplu teren de sport în cartier ne trebuie...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Am înțeles. Domnule Ghingheș, vă rog, următorul amendament.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Administrația știți cum se face? Pe baza datelor și studiilor și pe baza nevoilor.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN -Sunt studii, asta spuneam...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Eu nu merg prin oraș și nu dau cu ruleta și pun un teren acolo.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Domnule Ghingheș, domnule

Ghingheș, vă rog. Mai aveți amendamente?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Da, mai avem amendamente.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Vă rog.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Am înțeles. Nu avem bani dar avem zeci de mii de lei, sute de mii de lei pentru festivaluri în Parcul Cancicov.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Domnule Ghingheș, vă rog, următorul amendament.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Dar n-avem bani să începem să...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog, următorul amendament.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Mi se întrerupe microfonul, scuzați, e ceva tehnic, nu știu. E ceva tehnic sau e de la dumneavoastră?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Domnule Ghingheș, vă rog să dați citire următorului...Plus următorul amendament, cum spuneți dumneavoastră.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Bun, „Renovare sală de sport Cancicov”, adăugare item nou la Anexa 2 E - studii, documentație topo, avize, 50.000 de lei.

Banii se restructurează tot de la capitolul Culte care în continuare a rămas la 500.000 lei. Și am înțeles că nu avem bani.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule secretar general, vă rog să supuneți la vot amendamentul formulat de domnul Ghingheș.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru?

E cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Deci 4 pentru, nu a trecut amendamentul, restul abțineri. Următorul amendament, domnule Ghingheș.

Consilierii au votat după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFtE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

năstasE   MARIA   -

RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

TOTAL

4

14

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da, pe baza acelor părinți de acolo și cadrelor didactice, adăugare item nou tot la 2E la învățământ „Refacerea acoperișului corpului E de la școala Alexandru loan Cuza”. Da. 100.000 lei. Acolo plouă, înțeleg, în clase și de asta nu s-a întâmplat nimic în ultima perioadă. Ar fi bine totuși înainte să finanțăm festivaluri în Parcul Cancicov să reparăm acoperișurile de la școli.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog, domnule secretar general, să supuneți la vot amendamentul domnului consilier.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Banii se iau tot din...Da, tot de la Culte. Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Tot de acolo, de la Culte, da? Nu, dar dacă... Având în vedere că nu ați aprobat amendamentele dumnealui, sunt bani acolo în disponibil la ...nu? Asta.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Da.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule secretar general, vă rog să supuneți la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Cine este pentru?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Uite și domnul Scripăț, a mai câștigat...O, și domnul Ștefan, deja...8 voturi pentru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -8 voturi pentru.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Ne apropiem, domnule Ghingheș.

Împotrivă?

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Mai găseai alte finanțări în afară de Culte?                                                                    ’

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Abțineri?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Abțineri? Câte voturi sunt abțineri? Restul. Deci nu a trecut amendamentul.

Consilierii au votat după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

irofte DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE   MARIA   -

RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

Total

8

10

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Următorul amendament, domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Bun. Ultimul amendament la Anexa 2B este acolo actualizarea PUG-ului la „Autorități publice” item 6 „Actualizare PUG”, a fost prevăzută o sumă minusculă de 30.000 de lei. Practic este o sumă pusă acolo la nivel simbolic, deci studii pentru actualizarea PUG-ului și înțeleg de la compartimentul de resort, din discuții informale, mă rog, nu pot aici să le dau cu caracter oficial, dar suma este foarte mică. Vă reamintesc faptul că în 2022 trebuie să intrăm în vigoare cu un nou PUG, pentru că PUG-urile existente expiră, studiile trebuie începute anul acesta. Tocmai de aceea propun majorarea sumei de la 30.000 lei la 430.000 lei.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Vă rog, nu mai...Este propunerea domnului, colegului nostru, domnului consilier. Vă rog, domnule consilier.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Mă întreb, mă întreb dacă domnul Scripăț se miră de dumnealui sau de ceea ce am spus eu.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Posibil și una și alta. Vă rog, domnule Ghingheș, sursa de finanțare.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Da, se restructurează suma tot de la capitolul Culte.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Tot de la...Domnule secretar general, vă rog să supuneți la vot amendamentul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Amendamentul nu a trecut, din păcate.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Da.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează :

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFtE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

năstasE   MARIA   -

RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

TOTAL

4

14

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Mai aveți, domnule Ghingheș? Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Și dacă îmi permiteți aș dori să fac considerații, un minut, pe marginea bugetului local per ansamblu. După...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Atenție, două secunde. Mai sun înscrieri la cuvânt pentru proiectul în ansamblu, in integrum? Domnul Ștefan, doamna Pravăț, după domnul Ghingheș. Vă rog, aveți cuvântul. Un minut fie, da? Ca să...Mai aveți și amendamente?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Haideți după amendamente, să discutăm per ansamblu. Da? Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Atunci haideți să formuleze doamna Pravăț Cristina și urmează în ordinea indicată domnul Ghingheș, doamna Pravăț, domnul Ștefan. Înscrieri la cuvânt pe tot proiectul, da? Vă rog, doamna Pravăț. Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Pentru că ne-am asumat totuși finanțarea performanței educaționale, aș insista cu amendamentul privind dublarea creditelor bugetare alocate la capitolul „Învățământ” 65.02 pentru burse, titlul 5901 și propun suplimentarea creditelor bugetare alocate pentru burse. Repet: suplimentarea capitolului 65.02. „Învățământ” titlul 5901 Burse prin diminuarea...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Da, mă scuzați, s-a votat odată și a căzut.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Nu, dar stați așa că propun un alt amendament.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Deci e alt amendament? Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -E alt amendament, da. Prin diminuarea capitolului 84.02 „Transporturi” titlul 20.02 „Reparații curente”. Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Da, am înțeles. Domnule primar, vă rog, aveți cuvântul. Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt pe marginea...?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Deci dublarea burselor prin diminuarea...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Da, am înțeles, domnule primar, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-... creditelor bugetare de la transporturi „Reparații curente”.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Deci, ca să ne înțelegem foarte clar: se iau banii de la reparații de străzi și de la parcări, de la...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Da și o să suplimentați bugetul în luna iulie la reparații curente, străzi și o să plătim burse elevilor.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Oricum n-o să vă susțin acest proiect. De ce nu suplimentăm bursele în luna iulie?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Am înțeles...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -O întrebare pe amendament.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule Ghingheș, da, spuneți vă rog.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Și aici o întrebare către executiv pentru că luăm niște bani de la „Reparații curente”. Totuși, acele reparații, domnule primar, nu le putem pune ca obiective de investiții, pentru că eu am impresia că acea sumă foarte mare pentru reparații va fi livrată direct samsarului de servicii publice municipale. SSP...Mă scuzați, Societății Servicii Publice Municipale.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule primar, vă rog să răspundeți punctual și să...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Ați făcut un mic show de foarte bună calitate... Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnule primar, vă rog să răspundeți.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Deci, haideți să ne înțelegem. Discutăm aici de Digu Bârnat, strada Digu Bârnat, discutăm de strada Prelungirea Bradului, care trebuie făcute în integralitate...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Nu le văd în proiectul de investiții. Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Vă rog, nu interveniți.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Discutăm de...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Corect, domnule Ghingheș.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Discutăm de strada Carpați, discutăm de strada Letea. Toate aceste cheltuieli și plus de locuri de parcare, de peste 1500 de locuri de parcare în municipiul Bacău. Da? Toate aceste componente ar fi trebuit executate până la rectificarea bugetară. Nu putem să stăm cu străzile varză pentru că intrăm într -un populism din ăsta searbăd. Toate aceste chestiuni sunt pe cheltuieli materiale. Dacă este să vă uitați pe bugetul alocat pe transporturi, la transporturi, înseamnă mult mai mult, nu înseamnă doar reparații drumuri. Da? Anul trecut am avut suma de 24,775 milioane lei, anul ăsta suntem doar la 15,505 din care deja între 3-5 milioane sunt deja cheltuiți, deci noi acum rămânem cu 10. Din 10 mai luați un milion și jumătate, n-o să mai facem nici un fel de străzi. De ce?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Bun, am înțeles. Doamna Pravăț aveți cuvântul dar, vă rog, la obiect.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- E foarte corectă remarca domnului Ghingheș, ar fi trebuit să regăsim aceste reparații în secțiunea „Dezvoltare” nu în secțiunea „Funcționare”. Deci, dacă vreți să vă faceți campanie electorală, faceți-vă prin secțiunea de investiții, prin secțiunea de dezvoltare, nu în felul acesta. Foarte corectă remarca.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Acum știți ce ați făcut? Trebuie să-i dau dreptul la replică domnului primar...În fine.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Nu-i nici o problemă. Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule primar, vă rog, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - E amendamentul nostru, vă rog să-l supuneți la vot.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Da, corect. Trebuie...da, trebuie... este. Nu, nu, nu, este dreptul domnului primar dar nu e cazul să folosim un ton de ăsta, pentru că doamna chiar s-a adresat civilizat. Vă rog... Vă rog, nu, nu, nu, dar uitați, aveți posibilitatea să vă exprimați.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Vă mulțumesc, este surprinzător pentru mine că un economist...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Fără la persoană...Fără atac.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Fără atacuri la persoană, dar un cadru universitar să nu facă diferența între investiții și cheltuieli materiale. Reparațiile sunt pe cheltuieli materiale. Nu facem o investiție, investiție facem în momentul în care ne apucăm să facem o stradă care nu era asfaltată, care n-avea sistem de canalizare, n-aveam nimic. Reparațiile sunt cheltuieli materiale, nu se trec pe investiții.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule Ghingheș, aveți cuvântul. Dar foarte pe scurt că vreau să supun la vot.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Da, vreau să remarc și să rămână pe bandă faptul că domnul primar eludează legea în ceea ce privește proiectele de investiții. Avem secțiunea a treia a legii 273 privind finanțele publice locale care prevede foarte clar că ceea ce a specificat dumnealui și anume că acelea, domnule primar, sunt proiecte de investiții, nu sunt reparații, cum să zic, uzuale și minore. Proiectele de 142

investiții trebuie să fie prezentate separat în proiectul de buget și mai mult de atât, aprobarea proiectelor de investiții se face și prin buget, dar mai ales prin documentațiile tehnico-economice pe care dumneavoastră, din păcate, le eludați pentru că acordați aceste lucrări supraestimate direct Societății de Servicii Publice Municipale și din păcate, din păcate vă spun, domnule primar, dacă dumneavoastră continuați și în acest an, veți răspunde.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Da, am înțeles, trebuie să-i dau cuvântul în replică. Nu am ce face, domnule primar, ați fost vizat direct, vă rog să răspundeți punctual.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Deci sunt obișnuit cu amenințările dumneavoastră penale, domnule Ghingheș. Vă spun în felul următor.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Haideți, pe un ton civilizat.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Atât timp cât aparatul de specialitate îmi comunică că acestea sunt lucrări de reparații care înseamnă cheltuieli materiale, eu nu am nici un motiv că nu sunt specialist în 273 ca dumneavoastră să-mi dau cu părerea că-i altfel.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Am înțeles. Domnule secretar general vă rog să supuneți la vot amendamentul astfel formulat. Al doamnei Breahnă. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot amendamentul doamnei Cristina Breahnă.

Cine este pentru? 13 voturi pentru.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează :

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

dănIlă gheorghe

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Plecată din sală

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

năstasE   MARIA   -

RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

Ștefan daniel-dragoș

x

Total

18

-

-

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Toți pentru, ați văzut, e dreptul nostru, al consilierilor locali să...Chiar dacă vine de la PSD. Mai avem amendamente sau supunem la...Discuții? Cine se înscrie la discuții pentru proiectul în ansamblu? Era domnul Ghingheș, doamna Pravăț, dacă nu mă înșel și domnul Ștefan. Și domnul Scripăț?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- Cel mai scurt. Întrebare...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Îi permiteți, domnule Ghingheș?

Datorită vârstei dumneavoastră, vă rog.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ- O întrebare. Am analizat, am supus atenției amendamentele. Prin absurd, nu trece proiectul. Data viitoare reluăm iar amendamentele? Pică și amendamentele? Păi atunci vă rog să-mi spuneți că noi suntem la capitolul timp pierdut.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Asta-i părerea dumneavoastră. Vă rog, domnule Ghingheș. Noi discutăm, vom vedea, sfârșitul, nu știm, nu suntem Nostradamus.,

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Trecând peste abilitățile domnului Scripăț de clarvăzător...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Nu suntem clarvăzători, da, domnule Ghingheș, vă rog, la proiectul de buget, foarte pe scurt, urmează domnul Ștefan.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -.. .avem în față cel mai slab buget al Bacăului din ultimii 10 ani. Și spun asta pentru că dacă ne uităm la balanța dintre funcționare și dezvoltare observăm că se aplică exact legea lui Pareto: 80/20. 80 băgăm în funcționare, deci am mai duce agonia încă un an mai departe și abia 20% ducem în dezvoltare- investiții, asta în condițiile în care ne uităm la orașe, nu numai orașe din vestul României, că dacă discutăm despre Oradea, deja acolo e altă logică. Intrăm deja în majoritate din buget pentru investiții. Dar să ne uităm și la orașe mai din jurul nostru. Din păcate, din cele 337, din cele 347 milioane cheltuieli totale prevăzute, pentru funcționare sunt 278, deci 80%. Asta se întâmplă după patru ani de administrație Necula-PSD-ALDE-PMP pentru că sunteți împreună și ați fost împreună acolo, deci efectele cestui buget, cel mai slab din ultimii 10 ani sunt cauzate de toată administrația și de toate deciziile pe care le-ați luat împreună. Și nu trebuie să... Nu trebuie să mințim cetățenii că acum sunteți divizat sau că încercați să aruncați vina de la unii la alții. Doar 10 milioane de lei fonduri europene, totuși aici trebuie să remarc și cumva e și o mulțumire, e și o bucurie personală faptul că în sfârșit sunt începute proiectele pe mobilitate urbană și aici trebuie să dăm credit administrației Necula pentru faptul că, na, cu întârzieri sau cu probleme, totuși aceste proiecte încep să fie scoase la licitație și să intre, sperăm noi, în execuție, proiecte care înseamnă 144

peste 40 de milioane de euro bani europeni și mă bucur de faptul că au prevăzut și cofinanțarea necesară pentru începerea acestora în buget. Dar nu putem trece cu vederea faptul că majoritatea proiectelor de investiții, defalcate pe trei pagini în expunerea de motive care însoțește bugetul, majoritatea dintre ele sunt cu sume, cum să zic, derizorii, 10.000 de lei, 5.000 de lei. Deci, am pus o listă de investiții, spunem cetățenilor că facem, nu știu, sunt acolo zeci de proiecte, dacă nu peste 100 de proiecte, dar de fapt fiecare are câte 10.000 de lei, 20.000 de lei, deci, cum să zic, o inducere în eroare a opiniei publice cum că anul acesta se va întâmpla ce nu s-a întâmplat în ultimii patru ani.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog să concluzionați, domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Bun. Pentru terenurile, pentru sistematizarea terenurilor de la aeroport doar 100.000 de lei, deci din start acel proiect este nerealist, deci este nefezabil și din păcate au ajuns tinerii să se roage de noi pentru Centrul de Tineret și să stea în sală aici pentru...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Am înțeles, haideți nu mai...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-...pentru 50.000 de lei. Deci pentru 50.000 de lei pentru o centrală...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Este părerea domnului Ghingheș, deci vă rog să concluzionați si o să aveți dreptul la replică...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -De asemenea, vreau să aduc la cunoștință faptul că în acest moment, din punctul meu de vedere, n-au fost întrunite condițiile legale de dezbatere publică. V-am solicitat, domnule primar, pe 21 ianuarie, prin adresă scrisă la care am primit răspuns de la dumneavoastră să organizați o dezbatere fizică publică, măcar una cu cetățenii, pentru că acesta nu este un buget doar al dumneavoastră, este bugetul pe care îl lăsați în urmă și viitoarei administrații și trebuia să existe un consens politic cu privire la multe din aceste obiective. Știți ce răspuns am primit din partea administrației publice locale, din partea dumneavoastră? Dezbaterea bugetului se va face odată cu aprobarea lui. Aici, ce se întâmplă, nu-i dezbatere publică, este o ședință de consiliu local. Din aceste motive eu voi fi nevoit să mă abțin în ceea ce privește acest buget local, mai ales că amendamentele mele nu au fost aprobate. Din păcate, este un buget nu numai de criză, este un buget care continuă agonia orașului, un buget fără viziune, un buget care pune cireașa de pe tortul administrației dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Am înțeles. Domnule Ștefan... Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Dezastru.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Am înțeles. Domnule Ștefan, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Dezastru.

Domnul viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN- Mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt, domnule primar, vă spun că voi da un vot pentru acest buget, cu câteva condiții. În primul rând vreau ca proiectul pe care l-am demarat ”Pătuțuri noi pentru toți piticii” să mă asigurați că el va fi finanțat imediat după votarea bugetului și anume 900.000 lei pentru schimbarea mobilierului în grădinițele cu program prelungit să demareze imediat. A doua problemă punctuală este amenajarea parcării din jurul

Grădiniței Crai Nou pe care anul trecut am discutat la nivel de amendament, anul acesta vreau să-l realizăm. Să mă asigurați că cele două proiecte pe care le-am enumerat acum vor primi finanțare și nu vreau să vă smulg o promisiune, dar măcar o apreciere, domnule primar, m-am uitat și eu, cum spunea colegul consilier pe lista de investiții, dacă ne puteți spune astăzi din aceste investiții câte se vor termina în mandatul nostru.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Da, vă mulțumesc. Alte intervenții? Doamna Cristina Pravăț și sper că o să încheiem ca să...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Trei minute. Da, am câteva considerații cu riscul de a mă, de a repeta o afirmație făcută aici. Este într-adevăr surprinzător că doar 80% din totalul cheltuielilor aferente bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Bacău reprezintă 80, deci cheltuielile de funcționare reprezintă doar 80% este surprinzător, cheltuielile de dezvoltare reprezintă, mă scuzați doar 20% având pe funcționare 80%, un procent extraordinar de mare, ceea ce ne face pe noi să tragem următoarea concluzie: că trăim în acest oraș, că muncim în acest oraș, că plătim taxe și impozite pentru ca primăria să stea în picioare, pentru ca salariații primăriei și ai instituțiilor din subordine să își încaseze salariile și nu pentru a reconstrui acest oraș prin alocarea unei cote semnificativ mai mare secțiunii de dezvoltare.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ- Mulțumesc. Mai a...? Vă rog, puteți concluziona?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- De asemenea, mai am o remarcă. Din analiza programului de investiții pe anul 2020, anexă la bugetul de venituri și cheltuieli propus spre aprobare, reiese faptul că ceea ce s-a dorit a fi renumitul cartier pentru tineri din strada Poligonului, a rămas, sau va rămâne în continuare doar un vis pe hârtie. Pentru că, uitându-mă, repet, pe programul de investiții pe anul 2020 la obiectivul investițional „Sistematizare terenuri în vederea construirii ansamblului de locuințe pentru tineri strada Poligonului, L.T.E. și infrastructură rutierăați alocat credite bugetare în valoare de 100.000 lei doar pentru componenta de proiectare, nealocând nici un credit bugetar pe componenta de execuție. Nu ne-ați promis dumneavoastră, domnule primar, vă rog frumos să mă lăsați să termin...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -O să vă dau cuvântul la...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu ne-ați promis în ședința ordinară aferentă luii decembrie a anului 2019 că în luna martie se va turna prima fundație? Ați mințit cetățenii municipiului Bacău atunci cu privire la viabilitatea și oportunitatea acestui proiect. Și vă aduc la cunoștință, citându-vă, câteva afirmații din luna decembrie, din ședința ordinară. Ați spus așa, citez: „Cât mai rapid cu putință, în luna martie, imediat ce ne va permite timpul, buldozerele o să fie cât mai curând acolo.”

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Ca și Insula de agrement, că și dumneavoastră...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Din buget, repet, reiese faptul că anul acesta nu se va executa nimic, în sensul viabilizării și construirii tuturor utilităților în cartierul pentru tineri în strada Poligonului. Repet: strict 100.000 de lei, 146

deci o sumă derizorie alocată doar pe componenta de proiectare. De asemenea, și închid cu următoarea considerație: tot din programul de investiții pe anul 2020 anexă la bugetul de venituri și cheltuieli supus aprobării se remarcă faptul că cele mai multe din investițiile importante, asumate de către dumneavoastră la începutul mandatul ui, continuă să se regăsească încă pe lista de obiective ce urmează a fi realizate în ultimul an de mandat. Și aș aminti aici: reabilitare... Deci repet, mă uit strict pe obiective investiționale din programul de investiții pe anul 2020, încă regăsim: reabilitare și modernizare Insula de agrement, consolidare și modernizare Stadion Municipal, construire Spital Municipal, construire corp nou și modernizare clădire existentă grădinița 18, construire grădiniță și creșă Colegiul Tehnic de Comunicații „Karpen”. Prin urmare, ați mințit cetățenii municipiului Bacău în legătură cu oportunitatea și viabilitatea cartierului pentru tineri din strada Poligonului, ați mințit cetățenii municipiului Bacău promițându-le că veți finaliza Insula de agrement, ați mințit cetățenii municipiului Bacău promițându-le că veți finaliza Spitalul Municipal, ați mințit cetățenii municipiului Bacău cu privire la faptul că veți finaliza creșe, grădinițe și așa mai departe.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Stați un pic... Nu, dar... Domnul Primar Cosmin NECULA -Dar să știți că nu mă lasă.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- domnule primar, vă rog, vă rog să vă calmați. Doamna Cristina Pravăț, mai aveți ceva de adăugat?

Domnul Primar Cosmin NECULA - v-a trimis tot punctajul. Lucian Bogdănel a finalizat punctajul?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- două, două secunde domnule primar, vă dau cuvântul în replică. Cât mai... Nu, nu, nu,... Domnule...

Domnul Primar Cosmin NECULA -... ați încheiat cu visele? Haideți ca să vă explic, doamna economist, să citiți bugetul.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-doamna Breahnă, haideți, continuați să concluzionați, vă rog. Haideți căci cred că și nervii sunt întinși la maxim. Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ... nu consultantul

nostru, fostul consultant al domnului primar, care a realizat punctajul..

Domnul Primar Cosmin NECULA - nu-i consultantul.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- dar nu ne interesează. Stați. Domnule primar, vă rog nu mai vorbiți peste mine. Deci, eu chiar nu . Chiar nu ne interesează cine vă... Important este să vă terminați cuvântul, vă rog eu.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- o jignire nefondată. Dacă dumnealui avea nevoie de consultant, asta nu însemnă că toți avem nevoie de consultant.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- vă rog să vă terminați cuvântul. Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- revenind, revenind la obiectivul investițional - Construire Stadion Municipal, îl regăsim în actualul program de investiții sub denumirea - consolidare și modernizare Stadion Municipal cu credite bugetare în valoare de 10.000 lei. Deci 10.000 de lei la Stadion Municipal, bine o sumă derizorie, din nou, în contextul în care ați afirmat de ”n” ori că acest obiectiv, că această investiție trebuie relocată. Domnule primar,.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- putem să o amendăm, doamna consilier. Haideți să găsim o soluție.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- evident. Nu avea ce căuta acest obiectiv investițional în contextul afirmațiilor trecute. Prin urmare, încercați să relocați acest obiectiv investițional dacă v-ați propus, încercați să eliminați acest focar de infecție din centrul municipiului Bacău. Vorbim despre un sarcofag atomic obosit pe care îl regăsim din nou în programul de investiții al Municipiului Bacău cu o sumă derizorie.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- gata. Deci, concluzia este că domnul primar minte. Vă rog, în replică, domnule primar, dovediți că nu mințiți și haideți să supunem la vot proiectul de buget.

Domnul Primar Cosmin NECULA - haideți ca să ...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- faceți proba verității, ca să zic așa.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu fac nicio probă a verității, dar văd numai specialiști în administrație și economiști de marcă, pe care statul român îi plătește într -un fel sau altul cu 235.000, 235 de milioane vechi pe lună, ca să înțeleagă nimic din bugetul ...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu mă supăr dacă.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog, lăsați-l că nu v-am întrebat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Haideți, ca să vă explic un pic, apropo cu proiectul tinerilor. L-ați închis sau l-ați deschis?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Nu, că era deschis.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc, mulțumesc mult! Dacă nu știm să citim capitole bugetare după atâta timp în care am fost economiști, măcar dacă suntem consilieri locali de 3 ani jumate puteam să înțelegem mai mult. Dumneavoastră ați mințit și ați făcut ca de obicei fake news -uri marca conducerea PSD. În capitolul ”A” sunt 100.000 lei pentru proiectul pentru tineri. Ce înseamnă acești 100.000 lei? Cum spunea și domnul Scripăț, a înțeles bine. Proiectare, da? Studii.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Proiectare.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dar, în capitolul C, se află 900.000 lei. Pe ăia nu i-ați mai văzut. Da? Pe execuție. După aceea, normal că avem Stadionul Municipal pentru ca, în momentul în care poate vom avea niște resurse bugetare, la zona de rectificare să suplimentăm aceste sume. Dar în momentul de față consider mult mai oportun să facem programele: clasa zero, clasa a V-a, Rezerva de apă, Spitalul municipal pe care, da, acuma îl avem în finalizarea proiectării și care va începe execuția și e normal să se afle pe buget, Insula de agrement este normal să se afle pe buget pentru că anul ăsta se încheie lucrările și va trebui să plătim prestatorului . Sunt niște chestiuni de normalitate să le ai pe buget aceste investiții, pentru că le executăm și le facem. Mai mult decât atâta, avem discuțiile pe tot ceea ce înseamnă creșe și grădinițe. Uitați-vă că sunt trecute pe fonduri europene, bună parte dintre ele și dacă vrei să faci creșe și grădinițe la Karpen, un obiectiv de peste 8.000.000 lei fără tva, îți trebuie bani. Din păcate, am avut parte de guvernul Dragnea- Dăncilă timp de trei ani de zile, care a făcut praf bugetul Municipiului Bacău. S-au furat, între ghilimele 148

evident, 100.000.000 lei și cu mare greutate am obținut înapoi, așa ca o despăgubire, eventual să fiu eu ținut pe loc să nu mai descânt minciunile și nenorocirile pe care le face Dăncilă-Dragnea și alții de prin Bacău, s-au aruncat așa în bătaie de joc 25.000.000 de lei, total insuficienți. Mai mult decât atât, vă plângeți de cheltuielile de funcționare? Dar nu cumva tovarășul Dragnea a venit să mărim salariile până la cer, fără să asigure vreo sursă bugetară de undeva? Haideți să vă spun eu cum stăm. De la 27.000.000 de lei în 2016 fond de salarii, 83.400.000 lei în momentul de față. Ăsta este fondul de salarii prin creșteri succesive, pe care le-a băgat guvernul. De asemenea, un alt element-din cei 269.000.000 lei buget consolidat, 70.000.000 lei se duc pe gaz, 84.83,4 pe salarii, faceți un calcul stimaților și o să vedeți atunci ce înseamnă cheltuieli de funcționare. Pe de altă parte, observ cu stupoare că în continuare liderul de grup al PSD-ului are un război cu funcționarii, că-s polițiști locali, că-s arhitecți, că-s urbaniști. De ce? Haideți să vă mai spun ceva! Să știți că acești funcționari asigură aceste servicii de utilitate publică. Nu lipsa funcționarilo r va aduce un plus de valoare în municipiul Bacău, ci o funcționare de calitate.

3. Apropo de toți vitejii care acuma își dau cu părerea pe buget și propun tot felul de investiții. Nu v-am văzut să discutați 30 de ani de rezervă de apă, nu v-am văzut să discutați 30 de ani de creșe și grădinițe noi, nu v-am văzut sub nici o formă în ultimii 16 ani să recondiționăm prin programe succesive anuale clasele zero sau clasele a Va, nu v-am văzut prin programe succesive să asigurați cel puțin 7-8 laboratoare de informatică, nu v-am văzut să recondiționați sălile de sport, nu v-am văzut să alocați bani pentru terenuri de fotbal. Acum, sau pentru parcuri. Acum toată lumea e expertă și își dă cu părerea. Știu, e campanie electorală și e normal să vă faceți numărul. Dar mi-aș dori să văd măcar o lună de zile pe unii dintre experții din bugetul ăsta. De la buget, de exemplu pe domnul Ghingheș, să-l văd așa cu pixul în mână în locul meu, să își asume cu pixul în mână, luând decizii într-un buget care nu îți asigură nici să funcționezi.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- E pregătit.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nici să funcționezi. Mai așteptați 20 de ani, făceți-vă o meserie, faceți o.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Aveți dumneavoastră jurist de nota... Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnilor.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Da, dincolo de chestiunile astea, vă pot spune în felul următor. Bugetul acestui an este orientat pe următoarele considerente: tot ceea ce înseamnă componenta de drumuri, tot ceea ce înseamnă componenta de parcări, programele clasa zero, clasa a V-a, Insula de agrement, Spitalul municipal și absolut întâmplător, vreau să vă mai aduc aminte de un capitol investițional pe care l-ați uitat, stimabililor, 50 de ani în municipiul Bacău, rețeaua stomatologică școlară. Nu v-ați uitat? Dar, în anul ăsta se închide și se reface complet această rețea de 9 cabinete școlare și țin să vă anunț că sunt trecute pe buget ultimele 4 dintre aceste cabinete. Mai mult decât atâta, vreau să vă anunț cu bucurie că s-a închis reabilitarea întregului sistem de medicină școlară.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Dragi colegi...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dar, în fine. Dincolo de.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Dragi colegi...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Acuma...o secundă...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Îmi permiteți în baza la 138, alineatul 10 din Codul Administrativ să punem punct dezbaterilor... Ne permite textul. Domnul Primar Cosmin NECULA- O secundă, vreau să vă fac o mențiune.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Vreau, vreau să...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Apropo de legalitate...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Vreau, vreau, supun, supun spre votul dumneavoastră această propunere.

Domnul Primar Cosmin NECULA- ...legalitate...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- .de încheiere a dezbaterii pe...Discuțiilor pe proiect, mai avem 9 proiecte.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Corect, dar, aveți o problemă pe legalitate.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- N-am...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Apropo de.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Spuneți problema de legalitate. Domnul Primar Cosmin NECULA- Dar, au fost...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Spuneți problema de legalitate. Domnul Primar Cosmin NECULA- 1. Banii, care au fost luați din salariile oamenilor din Primăria Bacău și.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Bun...

Domnul Primar Cosmin NECULA- .alocați cine știe unde.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- .alea sunt niște amendamente, bun, vor fi analizate, domnul secretar general își va face treaba, sunt sigur. Supun la vot propunerea de încheiere a dezbaterilor în baza a 138 alineatul 10. Cine este pentru? Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Grupul politic PSD.O singură frază.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Păi, nu...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Voiam să, voiam să-l.

Pot, domnule președinte? Domnule președinte?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Bun atunci, dar este.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- O singură întrebare pentru că s-a adus iar în discuție...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Este în Codul Administrativ și poate fi propusă de oricine.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- S-a adus iar în discuție actuala, fosta, vechea conducere a organizației noastre politice . Domnule primar. Domnul Primar Cosmin NECULA- Lăsați-l că se descurcă și singur...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- O frază vreau să spun. Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Deci nu, haideți să. Păi dacă nu ați vrut să...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule primar,...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-..Eu am supus.dacă nu ați vrut.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule. domnule președinte?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-.. .haideți, vă rog...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- O frază, o frază Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Eu propun...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- O frază...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- .. .eu propun.. .eu propun...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Chemați-l în locul dumneavoastră să vorbească.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Eu propun, eu propun, ... Domnule secretar general vă rog supuneți la vot, dacă nu trece stau până, eu nu mă grăbesc, să știți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Deci, propunem încheierea.

Încheierea dezbaterilor.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -.propunerea domnului președinte, de încheiere a dezbaterilor.

Cine este pentru?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Cine este pentru?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Vreau să mai spun o frază. Vreau să mai spun o frază.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Încheierea dezbaterilor la proiect.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Vreau să mai spun o frază și pe urmă votăm.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- După ce se votează, nu. Cine este de acord să se încheie dezbaterile pe acest proiect? Patru voturi... În fine. Cine este împotrivă?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Eu sunt împotrivă, vreau să spun ceva.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Abțineri? Bun, atunci stăm de vorbă. Ok, asta voiam să știu.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule primar, atât vreau să vă mai aduc la cunoștință.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Am o rugăminte, am o rugăminte. Doamna Pravăț, vorbiți cât vreți, noi vă ascultăm, drept la replică la domnul primar, drept la replică la toată lumea.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Obligatoriu.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Eu nu mă grăbesc, chiar vă rog, uitați, vă ascultăm.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Vă rog doamna Pravăț, hai, citați din Dragoș Bogdănel.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule, domnule primar?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Ce mai.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Aveți memorie scurtă.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Fără să vă întreruperi, haideți vă rog că suntem civilizați. Doamna Pravăț vrea să spună ceva, dacă mai e cineva să se înscrie la cuvânt. Doamna Pravăț, vă rog, După, domnul Scripăț.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Filmează Laur. Laur? Laur filmează. Domnul primar, un singur lucru vreau să vă aduc la cunoștință, că domnul Dragnea a mărit salariile și la Consiliul Județean.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Păi da...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- .iar acolo, nu mă întrerupeți, vă rog frumos. Iar acolo, ponderea deținută de cheltuielile de dezvoltare, în total cheltuieli este de 50-60%, nu de 20%... Cu salarii mărite...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Iar acum pot să vă răspund?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ... chiar într-o proporție poate mai mare decât .

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- După ce ...

Doamna    Consilier    lonela-Cristina    BREAHNĂ-PRAVĂȚ- .bugetul

dumneavoastră.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- după ce termină doamna Breahnă vă .

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Am închis.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Da? Aveți un drept la replică, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Deci, apropo de cumetri și cumetrii, o să vină și momentul să vă prezint eu cumetriile așa de prin județul ăsta, dar toate la timpul lor. Da, da, da, da. Nu, stați că eu nu am cumetri în zona aia, da? Dar o să vă prezint absolut toate cumetriile, atunci când va fi cazul.

2. În momentul în care injecțiile financiare incomensurabile pe care le-a avut în ultimii trei ani de zile Consiliul Județean, l-au adus cu un excedent, Municipiul Bacău nu mai are excedent, decât cei 7.700.000 lei proveniți de la Spitalul municipal, iar Consiliul Județean, noroc că ați mai, au mai reușit un pic degrevarea excedentului anul trecut, făcând niște plăți pentru acele PNDL-uri și acum urmează să primească banii. Pleacă cu cel puțin 30.000.000 lei excedent, da? Din punctul meu de vedere, repet aceeași chestiune, ceea ce făcut Dragnea a fost doar o hinghereală la adresa bugetului Municipiului Bacău, a băgat în banii în Consiliul Județean și în tot felul de aberații în zona rurală.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Mai...? Doamna Pravăț, vreți cuvântul în replică? Cineva se mai înscrie? Domnul Ghingheș, vă rog...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Am uitat să spun ceva. Susțin

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- A, spuneți domnule primar, spuneți.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Susțin, domnule viceprimar... Domnule viceprimar? Domnule viceprimar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Numai unul este așa.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Susțineți proiectul cu pătuțul.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Vă susțin proiectul, exact cum am spus și la momentul ...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Nu cu dumneavoastră, nu cu dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA-. începutul discuției pe buget.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- În scurt timp o să trebuiască niște paturi aici la Consiliul Local.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Nu știe despre ce este vorba.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Să știți că și liderii.

Liderul de grup poate propune suspendarea.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog, vă rog, domnule Cristian Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Domnule secretar, am luat în serios ceea ce ați spus cu viza de legalitate, după aprobarea acelui amendament prin care se, se rectifică bani de la personalul Poliției Locale. Deci, în clipa de față, proiectul de hotărâre este într-o formă nelegală, din păcate.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Am de făcut două precizări. În primul rând vreau să lămuresc aspectele privind conflictul de interese. Deci, practica în țară este foarte contrară. Am luat legătura cu AMR-ul, am luat legătura cu secretarii municipiilor, cu asociația. Punctul de vedere al acestora, că există conflict de interese. În schimb am întrebat ANI. Atât datorită faptului că practica judiciară este contradictorie, de patru luni de zile ANI nu a mai întocmit niciun fel de raport de conflict de interese pe această speță, considerând că pot vota consilierii locali proiectele de hotărâre, respectiv proiectul de buget chiar dacă există anumite cazuri cu suspiciuni de conflict sau de incompatibilitate. Asta am lămurit-o, ca să fie foarte clar. Ăsta este punctul de vedere, primit acum o oră de la ANI.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Foarte bine, am acționat în consecință, felicitări.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - 2. Atâta timp cât un amendament se face în pofida unor prevederi legale și în condițiile în care atât directorul Direcției Juridice cât și secretarul municipiului au invocat acea prevedere, articolul 49, în condițiile în care dumneavoastră acum o lună ați aprobat nivelul salarial atât pentru Poliția Locală cât și pentru Municipiul Bacău, acel amendament prin care luați din bugetul de salarii al Poliției Locale este, din punctul meu de vedere, în contradicție cu prevederile articolului 49 din Legea 273 și în acest sens, bineînțeles că voi face în scris la următoarea ședință de Consiliul Local motivarea și voi informa și Instituția Prefectului. 9                                               9                           9

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Ok, până atunci.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- Domnul secretar?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Da doamnă...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- Vă rog să ne precizați.Dacă îmi permiteți, domnule președinte?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Da, doamna Raluca.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- Bugetul pentru Poliția Locală era de 17 milioane 600 și ceva de mii. Din acest buget 12.000.000 erau salarii, diferența a propus consilier, doamna consilier Pravăț, să se treacă în...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dar, nu-s 17.000.000.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Dar nu, nu are, doamna Năstase.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog, haideți să. Stați un pic, stați un pic. Haideți să clarificăm. Domnul comandant al Poliției Locale, vă rog să precizați.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- În această, în această.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog să precizați.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- Numai puțin, că nu am terminat.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Nu, dar să precizeze cât îi, ca să fim.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- Domnule președinte! Dar, nu am terminat ideea. În această. În acest context a fost votată o realocare de bani către sportivi din diferența de buget, fără să ne atingem de salarii.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Adică dumneavoastră spuneți că ați fost în eroare?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- N-am fost domnule în nici o eroare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu, păi da...

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- Așa s-a prezentat amendamentul.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- S-a aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -.bugetul.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Atunci știți ce fac? Vă permit, vă permit să vorbiți împreună.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -.bugetul.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- Îmi cer scuze. Domnule președinte, îmi cer scuze.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Vorbiți.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- Încercam să vă explic.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -.bugetul nu este de 17.000.000, aici este problema.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Care 17.000.000, doamna consilier?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- De unde ați scos 17.000.000?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE-- 17 milioane 600 și ceva.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar nu sunt atâția.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule comandant al Poliției Locale, vă rog să ne clarificați. Și pe doamna consilier, și pe toți.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- Nu, dar știți ce se întâmplă? Faptul că.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Haideți să-l lăsăm si pe domnul comandant.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- ...suntdiscuții că.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Haideți să-l lăsăm si pe domnul comandant.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- ... numai puțin.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Numai un pic, doamna Raluca Năstase.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- Faptul că sunt discuții.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog să ne precizați, ca să trecem mai departe.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- .că este o problemă penală, domnul secretar...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog, domnul comandant al Poliției Locale, haideți, spuneți-ne bugetul, da? Vă rog să ne spuneți cuantumul bugetului, sau cineva de la dumneavoastră.

Doamna Alina PUȘCAȘ- Poliția Locală Bacău - Deci, bugetul asa cum apare si în proiect, bugetul din subvenții de la Consiliul Local este în valoare de 13.564.000.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Deci 13, deci, două secunde, doamna Raluca Năstase?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamna Năstase, un pic de atenție.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Doamna, doamna Năstase?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Chiar e bătaie de joc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Vă interesează ce spun domnii? Sau.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule secretar general, vă rog.                                      w

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- Sigur ca da. Să stiți că eu am vorbit cu dânsii în prealabil.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Sau îl ascultați pe domnul Dragos Adrian?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE- .fără a. Am discutat cu dânsii pe hol, mi-au explicat toată situația, acum dacă sunt amabili să le explice domnilor si doamnelor de la PSD, ca să înțeleagă si dânsii care este bugetul.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Bun, mai sunt. Dacă nu mai sunt alte discuții, domnule secretar general, vă rog să supuneți la vot proiectul, astfel cum a fost completat prin amendamente, dumneavoastră urmând să procedați conform legii. Vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot proiectul, astfel cum a fost modificat prin amendamentele la care am făcut referire si pe care dumneavoastră le-ați aprobat. Cine este pentru?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Care amendament?

Domnul Consilier Gheorghe HULUȚĂ-Nu, ăsta cu fond salarii. Eu votez, eu votez acest buget, dar fără amendamentul.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Dar nu se poate.

Domnul Consilier Gheorghe HULUȚĂ- .că nu-i legal.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Deci amendamentul a trecut.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dar, nu aveți cum, trebuie să...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Dar n-avem cum. Trebuie să votăm tot proiectul de buget.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Iar, Poliției.. .Poliția Locală, va trebui să acționeze în consecință în instanță, că altceva nu văd.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Deci, încă o data supunem la vot. Cine ... Domnule secretar general, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Apelul s-a făcut nominal.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Cu 15 voturi ”pentru” și 3 abțineri proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

plecată din sală

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

15

0

3

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Deci, a trecut proiectul da? Haideți că mai avem de treabă. Mai avem 9 proiecte. Trecem la, trecem la ordinea de. Este majoritate absolută, da?

4. Se trece la punctul 4 (fost 3) al ordinii de zi privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 416,00 mp teren și realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE PENSIUNE URBANĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI "DIVERSIFICAREA SERVICIILOR ÎN CADRUL SC ESTHETIQUE BEAUTY CENTER SRL” PE STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 9 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata -BENEFICIAR: S.C. ESTHETIQUE BEAUTY CENTER S.R.L. din Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog, domnule secretar general, după ce terminați de vorbit la telefon să ne spuneți cvorumul și majoritatea pentru acest proiect. La 4. PUZ-ul cu Calea Moldovei.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Da. Majoritate absolută. Vot secret.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Aici. Vot secret, majoritate absolută, 10 +1, da? Domnule inițiator al proiectului, domnule primar, vă rog expunerea de motive pe scurt, dacă mai este cazul, dacă nu... Imediat, imediat.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamnelor și domnilor consilieri locali, mulțumesc pentru cuvânt, domnule președinte de ședință. Este vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru realizarea lucrărilor de SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINTE CUPLATE IN LOCUINTE COLECTIVE SI SPATIU COMERCIAL LA PARTER, CALEA MOLDOVEI, NR. 51.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- stați un pic, două secunde, este vorba de Esthetique. S-a schimbat.

Domnul Primar Cosmin NECULA-4 mi-ați zis

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-păi acum e 4 că s-a schimbat. S-a renumerotat. ESTHETIQUE BEAUTY CENTER.

Domnul Primar Cosmin NECULA- proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 416,00 mp teren și realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE PENSIUNE urbaNă în CADRUL PROIECTULUI "DIVERSIFICAREA SERVICIILOR”-BENEFICIAR: S.C. ESTHETIQUE BEAUTY CENTER S.R.L. din Bacău

Vă pot informa, există absolut toate avizele compartimentelor de s pecialitate, având în vedere că sunt aceste avize, având în vedere documentația și avizele de legalitate, precum și cererea beneficiarului, v-am supus discuției prezentul proiect. Beneficiarul se află în sală.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Imediat. Avizele vă rog la comisii.

Există rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în formă scrisă. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef).

Comisia de specialitate prezintă aviz favorabil la proiectul de hotărâre (5).

Comisia de specialitate prezintă aviz nefavorabil la proiectul de hotărâre (2).

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Este cineva din partea dezvoltatorului? Vă rog, veniți în față. Să-i dăm un microfon. Dacă se poate pe scurt, ați văzut și dumneavoastră, da? Un microfon avem? Vă rog. Sunteți administratorul, da?

Domnul Ciprian Răchiteanu- Sunt administratorul.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ-Vă rog să vă recomandați și vă ascultăm. Dacă apăsați un buton acolo, ar trebui să ... Așa.

Domnul Ciprian Răchiteanu- Bună ziua. Ciprian Răchiteanu mă numesc, sunt administratorul societății Esthetique Beauty Center, inițiatorul acestui, acestui proiect, care este dezvoltat începând cu. În urmă cu doi ani s-a demarat dezvoltarea acestui proiect și am ajuns în această fază, de obținere a proiectului PUZ, fiind absolut necesară continuării lui. Proiectul este în totalitate, proiectul este în totalitate dezvoltat din surse financiare proprii, cu o componentă din fonduri europene, respectiv 70% fonduri europene, 30% surse proprii. Credem că acest proiect va aduce un plus de valoare orașului Bacău, prin faptul că vor fi noi locuri de muncă și în totalitate cu. Va aduce un plus la bugetul local prin taxe și impozite. Proiectul respectă în totalitate condițiile urbanistice ale planului urbanistic general, nu vine cu nimic în contradictoriu în zonă și dorim să dezvoltăm acest proiect.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Da, mulțumim. Aveți întrebări, stimați colegi? Bun. Domnul secretar general, domnul Fantaza, au dispărut. Vă mulțumim. Mai vreți să adăugați ceva? Adică, am studiat. Urmează procedura de vot secret și noi vom proceda în consecință. Da? Mulțumim. Mulțumim. Domnul secretar general? Domnul Fantaza?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Facem și câteva discuții?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Păi am zis, am întrebat dacă aveți, nu? Da, haideți, haideți la procedură de vot secret, dragi colegi și comisia de numărare să fie. Vreți să luați cuvântul?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu, doream să.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Puteți să luați cuvântul în timp ce se votează, că nu e problemă.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- În timpul procedurii de vot?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Dar, am întrebat doamna Breahnă. Chiar am întrebat. Haideți să votăm și.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Ideea este că vorbim despre o schimbare din nou, de funcționalitate care afectează calitatea vieții cetățeanului băcăuan.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Avem un rezultat?

Doamna Consilier loana-Raluca DINU- Da, imediat. S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 416,00 m.p. teren si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE PENSIUNE URBANA IN CADRUL PROIECTULUI "DIVERSIFICAREA SERVICIILOR IN CADRUL S.C. ESTHETIQUE BEAUTY CENTER S.R.L.” pe str. Nicolae Titulescu, nr. 9 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată

BENEFICIAR: S.C. ESTHETIQUE BEAUTY CENTER S.R.L.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -18

  Nr.

  crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru schimbarea functiunii pentru suprafata de 416,00 m.p. teren si realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE PENSIUNE URBANA IN CADRUL              PROIECTULUI

  "DIVERSIFICAREA  SERVICIILOR  IN

  CADRUL S.C. ESTHETIQUE BEAUTY CENTER S.R.L.” pe str. Nicolae Titulescu, nr. 9 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată

  BENEFICIAR:  S.C.  ESTHETIQUE

  BEAUTY CENTER S.R.L.

  Inițiator - DL. COSMIN NECULA -PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  NU S-A ADOPTAT

  6

  12

  0

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Deci, nu a fost adoptat proiectul.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Domnule președinte, vă rog, treceți la următorul punct.

5. Se trece la punctul 5 (fost 4) al ordinii de zi privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru realizarea lucrărilor de SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINTE CUPLATE IN LOCUINTE COLECTIVE SI SPATIU COMERCIAL LA PARTER, CALEA MOLDOVEI, NR. 51 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe suprafata de 1.924,00 m.p. teren proprietate privata - BENEFICIAR: S.C. ADIGAB URBAN IMOBILIARE S.R.L.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Da, deci punctul 4, vă rog, domnule secretar, aceeași chestiune, da? Cvorumul, majoritatea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Același cvorum, aceeași majoritate.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Tot PUZ este, nu?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Exact, da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Da.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Avizele la comisiile 2 și 5 vă rog. Doamna... nu, nu sunteți aici? Comisiile 2 și 5. Comisia 2 - Pricopoaea Enula, domnul Șova-Gâțu Laur?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Da, bun. Haideți, domnule inițiator, domnule primar, vă rog, pe scurt, expunerea de motive.

Domnul Primar Cosmin NECULA - proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL întocmit pentru realizarea lucrărilor de SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚE CUPLATE IN LOCUINȚE COLECTIVE SI SPATIU COMERCIAL LA PARTER, CALEA MOLDOVEI, NR. 51 din Municipiul Bacau, teren proprietate privata - BENEFICIAR: S.C. ADIGAB URBAN IMOBILIARE S.R.L.

În momentul de față, acest proiect beneficiază de toate avizele de legalitate din partea aparatului de specialitate și nu numai, fapt pentru care și pe baza cererii beneficiarului care se află în sală, am prezentat prezentul proiect către consiliul local spre deliberare. Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Comisia 2? S-a întors doamna Enula? Vă rog, doamna Pricopoaea.

Există rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în formă scrisă. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef).

Comisia de specialitate prezintă aviz favorabil la proiectul de hotărâre (5).

Comisia de specialitate prezintă aviz nefavorabil la proiectul de hotărâre (2).

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Dacă este din partea dezvoltatorului cineva? Pe scurt... Vă rog veniți în față sau cum vreți dumneavoastră, puteți să stați și jos, cum vă este mai bine. Luați microfonul, dar vă rog să vă rezumați strict la... Da? Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Bună ziua. Mă numesc Zahei Vasile-Ovidiu, sunt din partea societății ADIGAB Urban Imobiliare. Vin pentru a patra oară în fața dumneavoastră cu acest proiect, cu acest proiect. Acest proiect este pe Calea Moldovei nr. 51, vis-a-vis de sediul Agricola, gard în gard cu Grădinița Agricola. Ce pot să vă spun? Lucrările au fost începute și pe parcursul lucrărilor m-am gândit să schimb destinația din locuințe individuale în locuințe colective și un spațiu comercial la parter. Și avem toate, avem toate avizele, avem acordul vecinilor. Am înțeles că sunt probleme că cică PUZ-ul, că cică PUZ-ul nu ar fi, nu ar fi legal.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Am înțeles, alte chestiuni mai aveți de spus? Vă înțeleg și poziția dumneavoastră. Dacă vă e...Puteți să luați loc și jos, nu trebuie să stați în picioare în fața noastră. Aveți, sunt intervenții? Înscrieri la cuvânt? Doamna Ciocodei, și domnul Ghingheș, și domnul Huluță.

Doamna Consilier Mihaela CIOCODEI- Aș vrea să îl întreb pe domnul dacă a primit vreun avertisment de la Poliția Locală.

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Deci, avertisment de la Poliția Locală, deci eu am,. am primit în 2018 la, cam la 7-8 luni după, așa, în octombrie, noiembrie la sfârșit de, la sfârșit de an 2018. Deci, eu de lucrări m-am apucat undeva pe la 1 aprilie și la sfârșitul anului am primit avertisment să închei, ca să închei lucrările, să, să nu mai construiesc și să, și să intru în legalitate și... Am fost la Primărie, am cerut, am cerut altă destinație, mi s-a dat...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ați primit și amendă?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Stați un pic, nu, nu intrați...

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Nu, nu, nu.

Doamna Consilier Mihaela CIOCODEI- Păi...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog, în microfon, doamna Ciocodei. Vă rog în microfon.

Doamna Consilier Mihaela CIOCODEI- ...Poliția Locală, intrarea în, în legalitate? Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Nu am făcut procesul verbal, nu am făcut procesul verbal de recepție și sunt în timpul execuției lucrărilor.

Doamna Consilier Mihaela CIOCODEI- Da, eu am înțeles, dar dumneavoastră v-ați abătut de proiect. Deci, proiectul era...

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Deci, vorbim de amprenta la sol. De amprenta la sol care nu am modificat nimica la ea, de înălțimi, de cod, de ce mi s-a dat acolo, totul a fost pe...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Am înțeles. V-ați edificat, mai aveți alte chestiuni? Ca să trecem mai departe.

Doamna Consilier Mihaela CIOCODEI- Nu, doar atât. Am vrut să îl întreb pe domnul dacă a intrat în legalitate cu...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- A răspuns domnul. Că procesul verbal... Domnul Ghingheș, vă rog, foarte pe scurt.

Doamna Consilier Mihaela CIOCODEI- Da, deci să înțeleg că nu pentru toată lumea Poliția Locală...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Nu, două secunde.

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Deci, mie, la momentul respectiv mi s-au oprit lucrările.

Doamna Consilier Mihaela CIOCODEI- Am înțeles.

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Având în vedere că nu aveam...

Doamna Consilier Mihaela CIOCODEI- E normal.

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- ... nu am cerut să mi se facă procesul verbal de

recepție...


Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Haideți să...Gata, am înțeles domnule.

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- ... sunt în timpul execuției.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnul, vă rog... Domnul

Ghingheș, aveți cuvântul după aia domnul...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- .. .în ordinea la cuvânt...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mulțumesc. După cum bine știți, eu am fost împotriva multor construcții abuzive din acest oraș și tot timpul am ridicat probleme atunci când anumite construcții căpătaseră alte forme. Da, aici m-am lămurit. Deci, este vorba de o construcție care între timp, mă rog, pe sistemul s-a greșit o grindă s-a, na, pur și simplu autorizația de construire nu a mai fost respectată și din câte înțeleg că a venit Poliția Locală după 7-8 luni, deci nu cum precizează domnii de la PSD, cum că Poliția Locală nu și-a făcut treaba. Au dat dispoziție, intrare în legalitate și din câte am văzut în, la data depunerii documentelor, s-a depus pentru plan urbanistic zonal documentația undeva la începutul anului 2019, dacă nu mă înșel, sau chiar mai devreme, nu? Domnul Zahei?

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Da, da, da. La începutul anului 2019.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Zahei? Sau Zahio? Sau cum?

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Zahei, Zahei.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Ok.

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- La începutul lui 2019.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Bun. Deci, documentația ați făcut-o și practic, pentru că au fost tot felul de zvonuri și vreau să vă pun câteva întrebări, pentru că vreau să lămurim acele zvonuri. Sunt zvonuri care spun că, vezi Doamne, Primăria vă... Sau Poliția Locală vă avantajează într-un fel sau altul, dar eu nu văd cum ați fi avantajați din clipa în care documentației i-a luat atâta timp să ajungă pe ordinea de zi a consiliului local. Chiar vorbim cumva de o lipsă de celeritate din partea aparatului de specialitate sau poate că această lipsă de celeritate este și cumva justificată de faptul că s-a încălcat cumva legea și ați intrat în legalitate. Dar pe lângă asta, ceea ce mi s-a părut foarte interesant a fost că atunci când a venit vorba de proiectul dumneavoastră, dacă nu mă înșel, în decembrie, înainte de Crăciun, am auzit din partea celor de la, din partea consilierilor locali PSD, că va trece acest proiect dacă va veni Moș Crăciun. A fost...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Moș Crăciun a venit, nu?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- A trecut Crăciunul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Moș Crăciun a trecut și a mai...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Haideți să evităm...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu, două secunde. Bun.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog, haideți...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Și am o întrebare. Am o întrebare.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- domnul Ghingheș, vă rog frumos...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Ați avut? Bun...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ... să prezentați și dovezi în sensul ăsta, da?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Bun. Păi nu, ați spus. Dumneavoastră ați spus ”dacă va veni Moș Crăciun”, în ședința de consiliul local...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Da, da, da.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Așa ați spus. Aș dori să vă întreb domnul Zahei, ați avut vreo discuție cu consilierii locali ai PSD pe marginea proiectului? Și dacă da, în ce împrejurări și ce s-a întâmplat acolo, pentru că circulă tot felul de zvonuri și...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Adică, să înțeleg dacă au fost în audiență la consilierii PSD.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da, da. Și ce s-a întâmplat acolo. Mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Ați fost în audiență la consilierii PSD?

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Da, am fost pe, înainte de Crăciun, pe 23 decembrie am fost la..., chemat la Casa albastră acolo, era sediu ...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Cum adică ați chemat?

Domnul Zahei?!

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Doamna Breahnă!

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule Zahei!

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Doamna Breahnă! Vreau să ne lămurim.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Cine va...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Stați, stați un pic. Nu, nu întrerupeți.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Cine pe cine a căutat prima dată?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Nu întrerupeți, nu întrerupeți.

Haideți să lăsăm...

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Doamna consilier Pravăț, eu pe dumneavoastră v-am căutat ca un ... ,ca consilier PSD. Eu în momentul când v-am căutat, v-am căutat să mă ajutați ca consilier PSD, nu să mă..., nu să intru în... ,nu să intru în, în mizeria dumneavoastră care m-ați pus să o fac.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule Zahei, dar v-ați, v-ați...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Care mizerie?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Stați un pic, domnule primar.

Dar v-ați...? Domnule Zahei, ascultați-mă un...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnul Zahei, vă rog frumos, eu am avut 20 de martori in sala respectivă.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Doamna Breahnă! Nu întrerupeți.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu faceți acuzații nefondate.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnul Zahei? V-ați dus pe... Este un program de audiențe. V-ați dus pe audiențele respective? Că nu mai înțeleg. Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Nu, m-am, m-am dus, m-am dus că m-a chemat, că n-am... că mi-a zis, în jumătate de oră să ajung acolo, m-am dus, m-am dus, am căutat...,am_ , am luat toate actele la mine, am crezut că discutăm...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Bun, este o discuție.

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- ... pur și simplu despre proiect.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Este o discuție. Se poate discuta cu consilierii locali.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Și cine era acolo? Domnul Zahei, cine mai era în sală? Erau doar consilierii locali? Sau cine mai era?

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Nu-i cunosc care-s, că așa vreo câțiva îi pot spune care erau.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- De exemplu.

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Da...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- De exemplu.

Domnul Consilier Gheorghe HULUȚĂ - Domnul Ghingheș?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Vă rog.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Facem aici...

Domnul Consilier Gheorghe HULUȚĂ- Nu suntem la procuratură.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Nu, dar facem anchetă aici.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu, dar...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Știți, haideți să, haideți să...

Domnul Consilier Gheorghe HULUȚĂ- Nu suntem la procuratură aici.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Stați un pic două secunde, două secunde. Deci, nu, nu , nu, nu, nu se poate. Domnule Zahei, haideți vă rog, duceți -vă la capăt raționamentul. Din respect pentru dumneavoastră nu vă întrerup. Dar nu este corect, nu, noi nu suntem organ de anchetă.

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Știu, știu.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- - Mă scuzați, dar care-i mizeria? Că asta vreau să înțeleg.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Dumneavoastră, dumneavoastră duceți-vă la capăt raționamentul, spuneți ce aveți pe suflet, dar noi nu facem anchetă aici, vă rog frumos.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Și mai, mai, aveți un pahar cu apă pentru domnul? Că văd că-i...

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Nu, nu. Lăsați, lăsați.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Domnule Președinte? E un fapt foarte grav ce s-a întâmplat...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Da, dar...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- ... și tocmai de asta, trebuie lămurit.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Să auzim. Păi dar nu și-a dus la capăt raționamentul. Haideți spuneți domnule Zahei, spuneți, continuați-vă...

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Deci, am fost chemat la sediul PSD atunci, am fost chemat atunci la sediul PSD, m-am dus și... Am fost atunci la sediul PSD, m-am dus, deci, erau în jur de 12-15 persoane acolo. Singurele întrebări care mi-au fost, care miau fost puse, cred că de fiecare om aceeași întrebare, cui ai dat șpagă, cui ai dat produse necuvenite sau foloase necuvenite? Și am zis, domnule, nu am dat așa ceva că dacă dădeam, vă dați seama eram și eu rezolvat până acuma.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Era și domnul Benea acolo?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Stați, stați, stați un pic.

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Da, era. Da.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule primar nu, dar haideți că nu facem anchete aici.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Deci, era și domnul Benea acolo.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnul, domnul...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- În, în ce calitate?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Dar stați un pic, două secunde. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Doamna Breahnă?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule primar!

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Bun...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Doamna Breahnă? În ce calitate?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Vă spun eu.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnul, domnul Ghingheș, haideți că nu facem anchetă.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Vă spun eu de îndată, că nu e niciun secret.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnul Zahei? Haideți să vă...

Duceți-vă la capăt raționamentul.

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Da, am fost chemat acolo...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Am înțeles.

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- ... și mi s-a spus dacă nu... Deci, ei aveau pretenția de la mine să spun că am dat bani la, la domnul primar, la doamna, la Doamna Marin Diana - Arhitect Șefa și la aparatul din urbanism.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Eu știți ce pot să vă recomand? Eu vă..., nu știu dacă lucrurile au stat așa, eu trebuie să le... trebuie să le primesc cu beneficiu de inventar, sub beneficiu de inventar. Dacă dumneavoastră considerați că... Numai un pic, dacă dumneavoastră considerați că lucrurile au stat așa, vă rog, vă adresați organelor competente. Consiliul Local nu este un organ de anchetă, dar a rămas înregistrat procesul verbal, urmează domnul secretar să sesizeze... Mai aveți ceva de povestit? Că nu...

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Nu, că am... Aci s-a ajuns și ...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Două secunde, că n-am înțeles.

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Deci...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- V-au condiționat, v-au condiționat aprobarea proiectului de faptul că...

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Deci ca... Ca să te ajutăm, trebuie să ne ajuți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- .. .deci ca să-i turnați în fals pe domnul primar? Și pe mai cine?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ -Haideți, că deja...

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Pe Doamna Marin Diana - Arhitect Șefă.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Ei, deja...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Și cine... Deci, v-au cerut cei de la PSD. Am înțeles.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Deja am ajuns prea...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Domnule secretar, suntem obligați să sesizăm organele de anchetă. Vă rog frumos.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Aici, aveți specialitatea casei, domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu, nu, nu. Nu-i specialitatea casei. Avem un secretar care menține legalitatea.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Da, ok.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mi se pare un fapt de-o gravitate enormă.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă mulțumim pentru intervenție.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Consiliul Local...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Aveți vreun drept la ...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- ... a acționat ca un stabor.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Aveți vreun drept la replică, domnii de la. consilierii. adică aveți drept...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnii...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Având în vedere că s-au adus acuze. Ca să nu.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Evident că da.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Nu știu dacă sunt fondate, nu-s fondate.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Evident că da. Domnul

Zahei și doamna Zahei, m-au căutat în repetate rânduri.

Doamna Adriana ZAHEI- Ca să vă prezentăm ...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Doamna Zahei, nu v-am întrerupt, vă rog frumos. Eu vă înțeleg că sunteți supărată, vă înțeleg că sunteți disperați, dar nu încercați să intrați în jocul domnului primar, de crea scenarii. Vă rog frumos.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Ce treabă are primarul, doamnă?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Spre deosebire, spre deosebire de dumneavoastră, am mesajele scrise.

Doamna Adriana ZAHEI- Și eu le am.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- M-ați hărțuit.

Doamna Adriana ZAHEI- Și eu.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Foarte bine.

Doamna Adriana ZAHEI- Apelul dumneavoastră, când ne-ați trimis mesaj.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-M-ați hărțuit în repetate rânduri. M-am trezit cu dumneavoastră.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Au, scuze. Doamna, doamna e soția domnului? Sau cine-i?

Doamna Adriana ZAHEI- Da.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog, așteptați să vă dau cuvântul. Apăsați pe microfon, doamna.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ... la sediul organizației noastre politice? Pentru că eu nu am secrete față de colegii mei, domnul Zahei. Erați disperat. Ați zis că vreți să-i căutați pe toți, că v-au dus cu preșul, că acum nu puteți intra în legalitate, că ați construit cu autorizație pe locuințe cuplate 24 de locuințe individuale și așa mai departe. Asta-i realitatea. Nu încercați acum să intrați în jocul de a crea scenarii a unui edil bolnav. Nu încercați.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Doamna Breahnă, haideți, vă rog frumos...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Deci, repet.

Doamna Adriana ZAHEI- A dumneavoastră sunt jocurile.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Repet.

Doamna Adriana ZAHEI- Vă ridicați prin familiile oamenilor.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Eu voi face plângere în instanță pentru calomnie.

Doamna Adriana ZAHEI- Pe capul nostru. (nu se înțelege) Familia noastră, să ne distrugeți.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Doamna, doamna, nu v-am dat. Domnul, luați microfonul, gata. Sistăm discuțiile. Numai. A ajuns, S-a ajuns prea departe. Domnul Cătălin Crețu?

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Două vorbe aș vrea să mai spun, dacă se poate.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Atât, vă rog, vă rog.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Am dreptul la replică. Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog, stați un pic, domnul Cătălin Crețu, vă rog.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnul Ghingheș, nu mă cunoașteți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Oho!

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Gata? Putem.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Doamna Breahnă! Ce căuta...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule Cătălin Crețu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Ce căuta domnul Benea acolo?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Aș dori...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnul Ghingheș! Domnul Cătălin?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Doamna Breahnă! Ce căuta domnul Benea la acel proiect?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnul Ghingheș!

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Avem.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnul, domnul Cătălin Crețu, luați cuvântul, dacă nu, nu vă mai dau cuvântul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Si-a folosit influența să vă.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Aș dori să discutăm pe proiect.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Sub nicio formă. Sub nicio formă. Eram 20 de persoane acolo.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Aș, aș dori să.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnul Crețu?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- .. să discutăm pe proiect.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Da.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Aș dori să discutăm pe proiect. Proiectul are autorizație, Doamna Arhitect Șef?

Doamna Marin Diana - Arhitect Șef- Da.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Răspundeți, vă rog.

Doamna Marin Diana - Arhitect Șef- Are autorizație de construire.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Are autorizație. Ce spune Legea 50? În momentul în care se constată, în timpul execuției, că se modifică tema de proiectare? Doamna Marin Diana - Arhitect Șef- În timpul execuției unei construcții autorizate, titularul autorizației are dreptul să facă o serie de modificări. Acele modificări trebuie înștiințate emitentului autorizației. Aici, titularul nu a făcut înștiințare inițială, a venit poliția în control, poliția locală, i-a dat sistare și măsura de a veni și a depune dispoziția de șantier. Dispoziția de șantier nu s-a putut aproba pentru că nu se încadra cu prevederile legale și a fost îndrumat să reia procesul de autorizare, proces de autorizare care se poate relua conform articolului 7 din Legea 50, pe modificările de temă. Acest proces de autorizare, s-a reluat cu noua solicitare a titularului de autorizație, în care spune schimbarea funcțională. Schimbarea funcțională conform Legii 350 se poate face prin PUZ, PUZ care a fost dat conform certificatului de urbanism solicitat de către titular. Și acum se face procedura de PUZ. Nu este vorba de intrare în legalitate sub nicio formă.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- În condițiile în care, să zicem, prin absurd, nu trece acest proiect pentru că nu se dorește, ce trebuie să se întâmple cu construcția? Trebuie să revină la forma inițială?

Doamna Marin Diana - Arhitect Șef- Da.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Trebuie să se dărâme? Trebuie să?

Doamna Marin Diana - Arhitect Șef- Nu. Este obligat, ca să poată să facă recepția, este obligat să revină la forma din autorizația inițială.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Bun. Dacă, să zicem, nu face aceasta și nu face recepția.

Doamna Marin Diana - Arhitect Șef- Nu poate face recepția.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Nu face recepția, cu ce se ia, cu ce se... Ce are, ce primește Municipiul Bacău dacă nu face recepția? Ca să zicem că nu mai are bani de făcut modificări și automat nu se face recepția. Rămânem cu două...

Doamna Marin Diana - Arhitect Șef- Da.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- ... clădiri care nu există în niciun act, de pe care nu putem să încasăm nici un impozit, pe care nu putem să le vindem, pe care nu poate să le vândă beneficiarul, nu pot intra în circuit, nu pot produce plus valoare și prin consecință nu se încasează absolut niciun ban de absolut nimeni.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Am înțeles, v-ați dat și răspunsul singur, cred că doamna arhitect șef nu mai este cazul.

Doamna Marin Diana - Arhitect Șef- Da.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Doamna Breahnă vă rog în completare, după domnul primar, s-a anunțat și domnul Huluță.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Vă aduceți aminte? Pot? Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Doamna Breahnă, haideți vă rog.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Vă aduceți aminte de PUZ-ul pe care l-am avut pe ordinea de zi pentru Elite Mob? Prima dată știți că am respins acel PUZ și beneficiarul a fost obligat să readucă la starea inițială locația de acolo? De ce pentru unii suntem mumă și pentru alții, sau să fim mumă și pentru alții să fim ciumă?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Am înțeles.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Da, au demolat ce aveau construit acolo și ulterior li s-a aprobat PUZ-ul.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- În replică domnul...

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță.- E altă speță.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Ei, altă speță. Hai să fim serioși.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- În replică domnul Crețu, urmează domnul Huluță, domnul primar.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Si ca să închei și să nu mai intervin ulterior, vă anunț că grupul politic al consilierilor PSD este împotriva unor astfel de proiecte care reprezintă o dovadă certă de forțare a intrării în legalitate și de încurajare a nerespectării prevederilor legale în urbanism.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da, împotriva oricăror investiții sunteți dumneavoastră.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog, nu întrerupeți. Nu întrerupeți că o să vă vină rândul și dumneavoastră și nu-i frumos să fiți întrerupt. Vă rog, doamna Breahnă. Atât?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Da.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Deci, sunteți împotrivă, da?

Domnul Huluță, vă rog.

Domnul Consilier Gheorghe HULUȚĂ- Am intrat și eu în analiza acestui proiect și am văzut și clădirile, am văzut și ce s-a făcut. Am verificat că, din perimetru, nu s-a mărit perimetrul și nici suprafața de la sol cu niciun centimetru pătrat. Singurele... Nu s-a modificat înălțimea, singura modificare care a avut loc, a avut în interior, mutând pereți și din 6-8 duplexuri, ce erau acolo, se fac mai multe apartamente. Este un lucru, să votăm din punctul meu de vedere, împotriva acestui proiect. Acești oameni, consider că sunt oameni, este o familie care nu are un serviciu, are o mică afacere, nu este investitorul ăla mare care vine pe primul loc în țară. Investește din aproape, în aproape. Si aici, și-a dat seama pe parcurs că nu se vând acele duplexuri, că o căutare mai mare au aceste apartamente colective și nu împiedică cu nimic, să zicem, Bacăul. Dacă am aproba acesta, îmi pun întrebarea ce pierde Bacăul? Dacă nu se aprobă, ce câștigă Bacăul, dacă se aprobă ce pierde Bacăul sau ce câștigă? Eu sunt pentru a vota acest proiect, pentru că nu mi se pare o ilegalitate. Si nici nu mi se pare că trebuie să-l băgăm în legalitate. Pe parcursul construcției, eu care am și construit, pot să modific dacă am aprobarea organelor locale și instituțiilor locale abilitate.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- În regulă, am înțeles, dumneavoastră sunteți pentru. Vă rog, domnule primar, că s-a anunțat domnul primar și după. Domnul Crețu? Haideți, ca să.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- O mică precizare. Elite Mob a venit în consiliu ca să aprobe o documentație de urbanism, în condițiile în care nu avea autorizație de construire și începuse executarea ilegală, ilegală, a unei construcții.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Asta nu-i. Domnul Crețu, nu formează obiectul discuției, alt proiect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Da, dar e relevant.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Nu, nu, nu, face bine informarea.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Na.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Face bine informarea, pentru că la comisii...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Da?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- ... nu am cum să o fac foarte clar.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Am înțeles.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- În momentul în care eu am o autorizație, am dreptul să construiesc. Anvelopa clădirii e aceeași și în prima , și în autorizația actuală și în autorizația care se solicită acum. Modificarea este strict de compartimentare interioară. Ca să vă fac un exemplu, dumneavoastră stați, poate unii dintre voi la bloc. Ați avut debara. Unii dintre dumneavoastră ați demolat-o fără autorizație. Vă trebuia autorizație. Ca să înțelegeți.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Da, da, da. Bun exemplu Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- ... exact despre ce proiect e vorba. Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Bun exemplu, da. Domnule? Cine mai era la cuvânt? Dacă domnul primar cedează. Vă rog, domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da, mulțumesc. Deci, ca să facem un rezumat. Niște oameni au început să construiască pe baza unei autorizații, au construit greșit, acum introduc în legalitate acele construcții.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță.- Nu în legalitate.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Ba da, în legalitate, mă rog.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- În legalitate.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Se reautorizează pe baza unui PUZ, pe baza unei documentații de urbanism pe care o avem pe ordinea zi. Ei bine, pe baza acestei documentații de urbanism solicitantul se duce în fața consilierilor locali ai PSD ca să le prezinte proiectul. Și consilierii locali ai PSD, de față cu șefimea de la partid, îi spun așa solicitantului, din câte am înțeles eu: „domnule solicitant, dacă vrei să vină Moș Crăciun și acest proiect să fie aprobat, tu trebuie să îi dai în primire, să-i torni în fals pe domnul Necula și pe doamna arhitect șef.” Eu asta am înțeles. Ați spus, ați spus, ați spus că au fost 20, 20 de oameni acolo, deci să înțeleg că există și martori, și bănuiesc că există și alte probe.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnul Ghingheș, dacă măcar o persoană din cei 20 confirmă aberațiile astea pe care le-ați enunțat mai devreme, merg cu dumneavoastră unde vreți dumneavoastră. Deci, nu mai încercați, deci nu mai încercați scenarii.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Domnule Zahei? Domnule Zahei? Există...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Știu că ați prins o pistă, ați prins o pistă și acum credeți că vai Doamne...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Domnule Zahei? Aveți, aveți, aveți probe pentru ce ați declarat? Ca să știm dacă discutăm aici ...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Da, exact, domnul Zahei și vă rog să le prezentați dacă le și aveți.

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Nu pot să le prezint, dar, deci.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu, am spus dacă le aveți.

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- .în momentul când am ajuns acolo, deci, ce m-a deranjat pe mine cel mai tare, a fost, în momentul când am pus proiectul pe masă, nu am avut nici șansa nici măcar o foaie să dau, pentru că nu am discutat nimica pe baza proiectului. Deci, primele întrebări care mi s-au pus, ”cui i-ai dat șpagă”?

Doamna Adriana ZAHEI- Și încă suntem intimidați, ne pozează clădirile.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Doamna Zahei!

Doamna Zahei, nu-i mai dictați că n-ați fost acolo, doamna Zahei. Nu mai creați scenarii.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Astea sunt.

Doamna Adriana ZAHEI- Bine că recunoașteți că ați fost. Mă bucur.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Astea sunt. gata.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Dar bineînțeles că recunosc.

Doamna Adriana ZAHEI- Bineînțeles, na.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Sistăm discuția. Doamna.

Doamna Adriana ZAHEI- De ce? De ce ne pozează PSD-ul și ne pune pe facebook cu titluri mincinoase?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Doamna Zahei! Deci eu vă fac plângere penală pentru.

Doamna Adriana ZAHEI- Încă ne mai intimidați, încă ne intimidați. Vă mulțumim.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Haideți, vă rog

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- A ajuns pelerinaj acolo ca la mănăstire. Astăzi, 3 persoane au fost și au pozat clădirea. Cine au fost, nu știu.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnul Zahei, vă rog luați loc și doamna. Haideți, vă rog, nu mai, nu mai vorbiți fără să vă dau eu cuvântul. Vă rog , doamna Pravăț, doamna Enula...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Deci, domnul Ghingheș, faceți politică, sunteți în campanie electorală, dar totul are o limită. Repet, am fost în jur de 20 de persoane în sală. Deci, afirmațiile făcute de doamna și domnul Zahei sunt total nefondate. Ale dumneavoastră cu atât mai mult. Dumneavoastră spuneți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Am întrebat, am întrebat.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Dumneavoastră faceți chiar mai multe acuzații.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Nu, am întrebat.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-  . decât fac

beneficiarii.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- I-am întrebat si am vrut confirmarea si am întrebat dacă există dovezi. Domnul Zahei! Domnul Zahei, aveți dovezi pentru cele declarate? Sau există dovezi?

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Da, am să vin și cu dovezi.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnul Ghingheș, haideți, nu mai facem anchetă.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Am înțeles. Nu, eu.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog, nu mai vorbiți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Este un fapt foarte.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Doamna Enula Pricopoaea, vă rog, vorbiți și gata.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Domnul președinte! Domnul președinte! Mă scuzați. E un fapt foarte grav.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Am să vă.Da, am să. O să sesizeze domnul secretar general.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- E un fapt foarte grav.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- . organele, organele de anchetă.

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA- Domnul? Am o întrebare pentru domnul Zahei. Domnule Zahei, ați mai avut o astfel de lucrare înainte? Pe aceeași procedură, în care ați modificat interiorul?

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Da, recunosc că au. Da, recunosc că au mai fost dar așa era, așa era o procedură. Nu am inventat-o eu. S-a mai. Nu, recunosc că am mai fost și când am venit la dumneavoastră la PSD prima dată asta am spus. Vreau să mă ajutați, îmi cer scuze că am greșit, da? Și asta nu mi-e rușine să o spun.

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA- Este o practică pe care o faceți să știți, de aceea.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Și, și domnule Zahei apropo de această întrebare.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule primar, aveți cuvântul, vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Apropo aici, deocamdată vreau să intervin.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Da.

Domnul Primar Cosmin NECULA- .apropo de această precizare frumoasă pe care a făcut-o doamna Enula. Domnule Zahei, ați mai făcut altă dată o chestiune de genul ăsta. Ce-ați pățit din cauza primăriei?

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI-  Da, am fost, mi s-au dat trei amenzi a câte

500.000.000 fiecare, 50.000 în banii noi, în banii vechi, în banii noi, 5.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Așa și plângere penală, și plângere penală, da?

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Și plângere penală, da, da, da.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Da? Deci acum dacă îmi permiteți să.

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Deci, am fost anchetat, na.

Domnul Primar Cosmin NECULA- . să vorbesc, da?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Da, două secunde, vrea și doamna Breahnă, aveți răbdare? Că dumneavoastră sunteți generos.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnul primar, vă aduceți aminte scandalul din decembrie 2018? Vă aduceți aminte când Primăria Municipiului Bacău semna pe bandă rulantă procese verbale de recepție finală pentru construcții care erau autorizate a fi locuințe individuale sau locuințe cuplate...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mințiți de îngheață apele, n-a semnat nimeni nimic.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Si deveneau locuințe colective. Și ulterior acuzați oficiul de cadastru...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Vedeți că mințiți de îngheață apa.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Mă lăsați să vorbesc?

Domnul Primar Cosmin NECULA-Vedeți că mințiți de îngheață apa.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Și acuzați Oficiul de cadastru că intabulează...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu acuză, doamnă, nimeni.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Haideți să lăsăm.

Doamna Consilier lonela-Cristina  BREAHNĂ-PRAVĂȚ-  ... locuințele

recepționate greșit de dumneavoastră?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Doamna, doamna Pravăț!

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Să știți că domnul este în situația aceasta datorită.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Doamna Pravăț, vă rog.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- ... scandalului pe care l-ați demarat în decembrie sau la finele anului...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Doamna Pravăț, vă rog, vă rog, folosiți un ton mai. că sincer nu mai auzim nimic. În replică, dar știți de ce ați încurajat? Uitați-vă un pic. Noi, știți ce facem astăzi aici? Am înțeles nemulțumirea oamenilor, că oamenii sunt nemulțumiți, nu știu dacă au dreptate sau nu, că nu sunt organ de anchetă să fac, să administrez probe. Da. Dumneavoastră ați încurajat, acum noi facem un fel de confruntare aici, fiecare întrebăm, adică nu-i, nu-i. Doamna Breahnă, ați terminat, da? Vă rog, domnul primar și să concluzionăm și să trecem la procedura de vot secret.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Domnul președinte? Domnii de la PSD de ce stau acolo? Se delimitează de colegii lor, sau? Ca să înțeleg.

(Nu se înțelege cine răspunde) - ca să înceapă procedura de vot.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Nu, se duc pentru procedura de vot secret.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Am înțeles, nu, credeam că, că e vreo delimitare.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- V-am zis eu, domnul Ghingheș, v-am zis eu că aveți imaginație bogată.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Haideți să termine domnul primar cu intervenția, după aia trecem la procedură de vot secret, da?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamnelor, domnule președinte,...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog un pic de liniște.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați beneficiari, am să vă rog să fim un pic atenți la toate chestiunile pe care urmează să vi le prezint acum. Sunt chestiuni de natură tehnică exclusivă. Apropo de tot ceea ce s-a spus aici. În anul 2018, s-a constatat de către Poliția Locală și de către urbanism, de către Serviciul urbanism, Direcția arhitect șef, s-a constat că în municipiul Bacău exista o practică, în sensul în care, se făcea o autorizație de construcție pentru locuință duplex ș i ulterior, în timpul execuției construcției, devenea o locuință colectivă. Evident, totul se făcea cu avizul tuturor, inclusiv cu avizul Oficiului de cadastru. Se făcea o așa zisă recompartimentare, dacă nu mă înșel, apartamentare. Dacă nu mă înșel, au fost 8 cazuri, nu? Printre care și domnul Zahei, a recunoscut că a greșit atunci. Care a fost reacția pe care a avut-o aparatul de specialitate al primarului, primarul și Poliția Locală? Pe baza sesizărilor făcute de către urbanism și Poliția Locală s-a întocmit acea plângere penală. Și s-au dat sancțiuni succesive, exact cum spune domnul Zahei, de câte 50.000 lei. Sancțiunea este apanajul exclusiv al primarului. Eu mi-am pus semnătura pe acest, pe aceste proiecte. Situația acestui proiect, din tot ceea ce am înțeles de la doamna arhitect șef și de la beneficiari, este diferită. S-a ajuns ca în timpul execuției construcției și văzând ce s-a întâmplat cu celelalte construcții, omul să se oprească, să zică, domnule, vreau să modific proiectul, care-i calea legală? Și calea legală e o cale grea și se ajunge la acest PUZ. A nu se confunda, doamna Ciocodei, construcția ilegală a unei case pe care, cu care te trezești efectiv în oraș, fără un minim de hârtii. Acolo am dat într -adevăr, în cazuri de acestea amenda cea mai mare pe care am dat-o pentru o persoană fizică, pentru o persoană fizică, care a construit fără autorizație, a fost 20.000 lei. În cazul, deși legea permite și 1000 lei. În cazul unei persoane juridice am dat si 10.000 de euro, 50.000 lei. Nu este același caz. Ceea ce însă este dincolo de capacitatea mea de înțelegere și nu sunt eu organul de cercetare penală, să spun, că da, sau că nu, sau s-a întâmplat, sau nu s-a întâmplat, dar eu și în momentul în care eram într-un anumit partid, eram chestionat și analizat cu aceste PUZ-uri. Și teoriile care mi se spuneau mie, de genul, să nu construiască Dragoș Luchian, le-am uitat toți? Na, acum n-o să mai recunoaștem, dar au fost acele discuții.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule primar!

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU- Poate cu dumneavoastră individual, domnule primar.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnul, domnul Șova, domnul, domnul, Șova.

Domnul Primar Cosmin NECULA- ..., iar eu.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule primar, vă rog, vă rog, să.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Iar eu nu m-am oprit.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog, vă rog.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU- Ce ați continuat să faceți?

Domnul Primar Cosmin NECULA- . și am continuat să aplic legea.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog să vă rezumați strict la proiectul supus dezbaterii.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Iar eu am continuat să aplic legea și să discut strict ceea ce este în apanajul primarului. Dacă un beneficiar are o documentație legală, avizată de arhitect șef, de Direcție Juridică, de secretar, de toată lumea, cum e cazul domnului Zahei sau cum a fost cazul domnului Luchian, de exemplu, sau celor care veneau în numele domnului Luchian și am prezentat acest proiect consiliului local, e o stare de normalitate oameni buni. A, să chemi beneficiarii nu știu către cine și ce partid, să chemi beneficiarii să spui că nu-ți trece proiectul, decât dacă îl torni pe primar că ți-a dat șpagă. că i-ai dat șpagă și că arhitecta șefă a luat șpagă.,,, Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU- Domnule președinte?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Astea sunt acuzații grave, vă rog cei vizați.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dar nu sunt acuzații.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU- Domnule președinte?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Eu asta am auzit de la beneficiari.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Am înțeles, e un drept la replică.

Domnul Șova, domnul Șova...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Eu asta am auzit de la beneficiari că s-a întâmplat.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Da, sunt discuții.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Și ceea ce. dacă aceste chestiuni.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Nu mai. Dialogul între consilieri și invitați. Vă rog, nu vorbiți între dumneavoastră. Domnul Zahei!

Domnul Vasile-Ovidiu ZAHEI- Cui i-am dat.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnul Zahei? Vă rog. Haideți.

Și cu doamna, vă rog, calmați-vă.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dacă acele lucruri s-au întâmplat sau măcar acele ședințe de partid cu șef de partid au avut loc.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Haideți să.

Domnul Primar Cosmin NECULA- . și au fost chemați beneficiari acolo, unde e Legea 78?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Haideți să nu folosim cetățenii pentru dispute politice sau.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu, nu-i, nu-i folosim că nu-i dispută politică, dar.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Sunt acuzații.

Domnul Primar Cosmin NECULA- . s-ar putea să ajungeți primar domnul.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Da. nu știu dacă.

Domnul Primar Cosmin NECULA-, ...domnul?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Sunt acuzații.

Domnul Primar Cosmin NECULA? S-ar putea sa ajungeți primar.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Sunt acuzații grave.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Și o să vi se încerce înscenări de situații în care vi s-a dat șpagă dumneavoastră și arhitectului.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Înscenările sunt în capul ăla al tău...

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Doamna, doamna Pravăț, haideți vă rog, potoliți-vă.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Cred că reacția dumnealor este evidentă.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Nu, haideți, domnul Șova în replică și încheiem dezbaterile, trecem la procedură de vo t, vot secret.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU- Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dar, așa se blochează.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU- Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnul Șova, domnul Șova.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU- Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Primar Cosmin NECULA- ... zeci de investiții din Bacău.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog, vă rog, domnule primar.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU- Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA- La domnul Budeanu, că-i Budeanu.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnul, domnul Șova, vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA- . la dumnealor că n-au colaborat.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU- Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Primar Cosmin NECULA- ... la care nu mai știu care, nu mai știu ce.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnule primar, haideți, vă rog, vă rog.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU- Transmiteți-i vă rog, exemplarului de lângă dumneavoastră să.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Nu, domnul Șova, l-am liniștit, vă rog și dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Asta este capacitatea dumneavoastră suburbană, domnule Șova. Vă completați bine cu doamna Pravăț.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Dar, nu v-a jignit.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU- Sunteți singurul exemplar de primar de aici, domnule primar, în sală, ce aveți?

Domnul Primar Cosmin NECULA- Vă completați bine. Limbajul suburban e specific.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU- Domnule primar!

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnul Șova! Haideți să rezumați, faceți abstracție, vă rog, nu, chiar nu v-a jignit cu nimic domnul Șova. Domnul Șova, vă rog.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU- Păi ce, v-am jignit? Nu înțeleg.

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnul Șova, vă rog la proiect.

Domnul Primar Cosmin NECULA-... Ana Pauker se afla pe.(nu se înțelege)

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Domnul primar, domnul primar, haideți vă rog, luați o pauză, vă rog, haideți că, deja sunt...

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU- Îmi permiteți?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Vă rog. Da, cum să nu, domnule Șova.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU- Îmi permiteți?

Domnul Președinte de Ședință Daniel MICLĂUȘ- Sunteți vizat direct. Vă rog, răspundeți.

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU- Domnule primar, și eu auzit, că amanta vă caută pe la ușă. Este adevărat?

Domnul Primar Cosmin NECULA