ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 107 190 din   29.01.2021

Încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 18.12.2020.     ’     ’

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vă mulțumesc. Înainte de a începe ședința aș vrea să urez ”La mulți ani” colegei noastre, doamnei consilier Breahnă. Și viitor senator al Bacăului.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Mulțumesc frumos, domnule primar. Multă sănătate tuturor colegilor și numai bine vă doresc și eu. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Bună ziua. În conformitate cu prevederile art. 133 și art. 134 alin. 1 lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 2496 din 14.12.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

În sală sunt prezenți un număr de 22 de consilieri, ședința putându-și începe lucrările. Lipsește domnul consilier Dumitru Stîngaciu (care a intrat ulterior în sală).

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 13.11.2020. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

lupu gabriel stănică

x

17.

manolache cristinel

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

mocanu adrian

x

20.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

21.

stîngaciu dumitru

absent

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

urban violeta

x

TOTAL

22

-

-

Cu 22 de voturi ”pentru ” procesul verbal al ședinței din data de 13.11.2020 a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - În legătură cu procesul verbal al ședinței din 27.11.2020 vreau să vă propun o modificare la pagina 34, la votul exprimat în legătură cu amendamentul propus de domnul Cătălin Crețu, la proiectul numărul 4. A fost inițiator domnul primar Lucian Stanciu-Viziteu la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii de consiliu local 84/13.04.2020, în sensul că la voturile ”pentru” să fie contabilizate și voturile doamnei consilier Urban Violeta și al domnului Lupu Gabriel-Stănică, care au votat pentru acest amendament făcut, rezultatul final al votului fiind 5 voturi ”pentru”, un vot împotrivă și 15 voturi de abținere. Cu această modificare, supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27.11.2020. Cine este pentru aprobarea procesului verbal al ședinței din 27.11.2020?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

bitire dan-gabriel

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

x

CRISTINA

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

manolache cristinel

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

munteanu mihai-cătălin

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

absent

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

22

-

-

Cu 22 de voturi ”pentru ” procesul verbal al ședinței din data de 27.11.2020 a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 02.12.2020. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

bitire dan-gabriel

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

manolache cristinel

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

munteanu mihai-cătălin

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

absent

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

22

-

-

Cu 22 de voturi ”pentru ” procesul verbal al ședinței din data de 02.12.2020 a fost aprobat.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- Bună dimineața, doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și, înainte să dau cuvântul domnului primar, având în vedere avizele emise de dumneavoastră, înțeleg că va fi o zi cu o plenitudine de dezbateri și vă rog tare mult să vă înscrieți la cuvânt, să respectați ordinea la cuvânt și să mențineți obiectul proiectelor pe care le discutăm, să nu deviem de la subiect cu atacuri personale și alte aspecte, ca să avem o ședință eficientă, că va fi oricum destul de lungă. Da, domnule Miroșeanu, vă rog.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- Venim cu o rugăminte: având în vedere faptul că încă de la prima ședință am anunțat constituirea grupului PNL-PMP, vă rugăm ca începând cu ședința următoare, călăreții colegilor noștri de la PMP să fie mutați lângă grupul consilierilor PNL, în așa fel încât să formăm un tot unitar. Mulțumim foarte mult.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc. Înainte de a expune ordinea de zi, aș vrea să fac un scurt anunț. Așa cum am spus în prima ședință, aparatul de specialitate al primarului este la dispoziția tuturor consilierilor pentru a vă ajuta să înțelegeți orice neclarități legate de proiecte. Am crezut că este de la sine înțeles că relația de deschidere și de bună credință trebuie să fie din ambele părți, dar am constatat, nu doar odată, că există consilieri care abuzează de acest lucru, având un comportament incorect față de personalul de specialitate și aici mă refer la domnul

Chirilescu. Am primit sesizări despre comportamentul acestuia, despre faptul că a solicitat documente care nu aveau nici o relevanță cu proiectele de hotărâre și a avut o atitudine care nu este corectă față de angajați, astfel încât nu pot să ignor aceste lucruri. M-am consultat cu domnul secretar și vom lua măsuri pentru a limita accesul aparatului de specialitate din acest motiv, pentru a-l proteja de astfel de comportamente, în principal. În secundar, pentru a ne proteja angajații care au fost...Am avut de multe ori infectări COVID și ținând cont de dimensiunea birourilor, s-a răspândit la tot biroul. Până când vom găsi împreună cu președinții de comisii o soluție prin care puteți să aveți acces la toate informațiile necesare analizării proiectelor, dar, în același timp, să și protejăm demnitatea angajaților din primărie, astfel încât o să contactez președinții tuturor comisiilor să găsim o cale amiabilă prin care angajații din aparatul de specialitate al primarului să vă stea la dispoziție. Nu trebuie să dați nici o replică, decizia este luată, o discutați cu angajatul față de care v-ați comportat...Puteți să...Vă dă doamna președintă cuvântul, eu expun ordinea de zi. Mulțumesc.

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a Municipiului Bacău pentru anul 2020.

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală  și Compartimentul Managementul Calității, Protecția

Muncii și Protecția Mediului și  este transmis spre avizare comisiilor de

specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

3.

Proiect de hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente perioadei mai 2020-septembrie 2020.

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

4.

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 din HCL nr. 186/ 2014 privind aprobarea înființării societății ”THERMOENERGY GROUP” SA Bacău.

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Unitatea Municipală pentru Monitorizare  și    este

transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

5.

Proiect de hotărâre privind creșterea transparenței cheltuirii banilor publici la nivelul Primăriei Municipiului Bacău și a instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local Bacău.

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.            ’

6.

Proiect de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al Municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități.

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău și 5                                 5                          5                                       5                                                       1                                         5

este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

7.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău în valoare de 150 de lei semestrial, în vederea achiziționării de alimente de bază

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău și 5                                 5                          5                                       5                                                       1                                         5

este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

8.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Neculai

Alexandru-Ionuț cu domiciliul în Bacău, strada Pricopie Strat nr.26.

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău și 5                                 5                          5                                       5                                                       1                                         5

este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

9.

Proiect de hotărâre privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a doamnei Budău-Petrea Veronica - persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă.

Inițiator -  DL. LUCiAn-DAnIeL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău și 5                                 5                          5                                       5                                                       1                                         5

este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

10.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Atuduri Aurora care a împlinit vârsta de 100 de ani

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială a municipiului Bacău și 5                                 5                          5                                       5                                                       1                                         5

este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

11.

Proiect de hotărâre privind declararea ca locuințe de necesitate a unor locuințe sociale libere și repartizarea nominală pe locații a persoanelor și familiilor din municipiul Bacău care vor primi o locuință de necesitate.

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef - Compartiment Fond Locativ și Îndrumare 5                                  5                                5                            1                                                                      5

Asociații de Proprietari și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

12.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2021-2022”.                  ’

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Învățământ, Cultură, Sănătate și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

13 A.

Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, între Stoica Fanica și o locuință vacantă, între Lucaci Remus și o locuință vacantă, între Năstruț Agneza și o locuință vacantă și încheierea de contracte de închiriere.

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef - Compartiment Fond Locativ și Îndrumare 5                                  5                                5                            1                                                                      5

Asociații de Proprietari și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

14.

Diverse

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- Domnule Chirilescu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând aș vrea să explic colegilor, măcar, despre ce este vorba, pentru că înțeleg că s-a adus în discuție numele meu și faptul că mi se aplică, deci, înțeleg, o sancțiune, sau nu-mi dau seama exact, n-am înțeles ce-a explicat domnul primar, în legătură cu activitatea de ieri de la comisie. Tot ce am făcut la comisia respectivă a fost să solicit documente. Într-adevăr, am solicitat în plus copie după organigramă și copie după statul de funcții pentru a constata dacă există probleme sau, cum să zic, inadvertențe legate de astea. Nu știu dacă există un cadru legal, dar îl invit pe domnul secretar să-mi spună dacă există vreun cadru legal care mă împiedică, ca și consilier local, să-i solicit unui angajat al Primăriei Bacău, al aparatului de specialitate, un asemenea document care, să spunem, că nu ar avea neapărat legătură cu proiectul de hotărâre expus pe ordinea de zi - asta-i unu, da? Vreți să spuneți...haideți, spuneți acum și...Așa, în legătură cu situația respectivă, am și probe, pot proba faptul că nu a existat nici un conflict între mine și angajatul respectiv, pur și simplu am solicitat niște documente, mi s-au refuzat și am insistat să mi le furnizeze. Asta-i tot. Pot proba, repet. Deci, nu cred că se impune o asemenea măsură. Nu știu de ce domnul primar a dat curs acestui fapt, dar probabil că e o măsură de intimidare la adresa mea, pentru că tot pun întrebări legate de proiectele de pe ordinea de zi. Vă rog să-mi răspundeți, domnule primar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, comisiile de specialitate au ca activitate și ca obiect exclusiv doar proiectele de hotărâre ce urmează să fie discutate pe ordinea de zi a ședinței de consiliu local. Bineînțeles că dumneavoastră aveți dreptul să cereți orice alte informații, dar...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- ...nu în cadrul comisiei și nu în timpul de funcționare a acesteia, care are cu totul alt obiect și scop.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Ședința se terminase, domnule secretar. Asta am făcut-o la finalul ședinței. Mulțumesc foarte mult.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Dacă vreți să mai continuăm această discuție...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Vreau să continui pe ordinea de zi, dacă mă lăsați.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - La ”Diverse”.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Da, ok. Am lăsat acest subiect și vreau să continui pe...Domnul Crețu cred că vrea să spună ceva. Spuneți, vă rog. Îmi cer scuze.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Crețu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Având în vedere că sunt președinte al acestei comisii, numărul 2, în care s-a întâmplat această situație neplăcută, aș clasa-o eu, toți din cadrul comisiei am considerat în momentul respectiv că solicitarea este absolut normală, dar abordarea, din punctul nostru de vedere, având în vedere că este față de un coleg din aparatul administrativ, a fost un pic cam agresivă. Atâta tot am vrut să spun, ca să fie cât se poate de clar despre ce a fost vorba. Sper să nu mai avem situații de genul ăsta. Mulțumesc.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Vă mulțumesc și eu. Haideți să trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Chirilescu, stați un pic, un strop. Domnule Crețu, mulțumim pentru informații, ne ajută și pe noi să înțelegem situația, cei care nu am fost prezenți. Dau cuvântul domnului secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Dacă sunt observații la ordinea de zi prezentată? Domnule Lupu.

Domnul Consilier Gabriel- Stănică LUPU- Îmi cer scuze că intervin după dumneavoastră, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deschideți microfonul, vă rog.

Domnul Consilier Gabriel- Stănică LUPU - Da, vizavi de cele semnalate anterior, vreau să vă spun că noi, cei de la comisia 5, înseamnă că am fost mult mai norocoși. Am avut și noi invitați din partea aparatului executiv care ne-au răspuns chiar cu promptitudine la problemele semnalate și mulțumim pe această cale. Și, de asemenea, aș propune pentru ședința următoare, ne-am dori, cred, ca și consilieri, poate înainte de a intra în problematica ședinței respective, să avem alocate, eu știu, un minut, două minute, fiecare consilier local, pentru a semnala, pentru a interpela, pentru a aduce în discuție unele aspecte din cetatea noastră, din orașul nostru, tocmai pentru a fi cu probleme de actualitate și fără să mai intervenim pe parcursul ședinței, când punctele abordate sunt extrem de concrete. Dacă am avea la dispoziție, eu știu, înainte de fiecare ședință un spațiu alocat pentru declarații, pentru intervenții sau propuneri, cred că ședința și-ar urma cursul firesc și am fi foarte obiectivi pe parcurs.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - La care ședințe faceți referire, la cele de co...

Domnul Consilier Gabriel- Stănică LUPU - La cele ordinare, mă refer.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - La cele ordinare.

Domnul Consilier Gabriel- Stănică LUPU - Păi, am și spus.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Fiecare ședință ordinară are la sfârșitul ședinței, conform practicii, o rubrică de ”Diverse”. Numai că vreau să fac o singură mențiune: în cadrul ședinței de consiliu local se discută în exclusivitate doar proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi, iar la rubrica ”Diverse” sau în cadrul ședinței se pot face interpelări, solicitări și nu declarații. Deci, autoritatea deliberativă nu este un for pentru declarații politice. Deci, Codul administrativ vă dă dreptul să ridicați probleme, să faceți interpelări și să faceți solicitări, așa spune legea, astfel încât, la fiecare ședință de consiliu local ordinară, aveți o rubrică de ”Diverse” la care, bineînțeles, așa cum ați ridicat și dumneavoastră problema pertinent, puteți ridica acele probleme pe care le ”culegeți” din cartiere, de la cetățeni, din raza dumneavoastră de activitate și să le aduceți în cunoștința organului deliberativ.

Domnul Consilier Gabriel- Stănică LUPU - Mulțumesc, domnule secretar. Tocmai aici era problema, că dacă ședințele noastre, din practica anterioară, durează între 4 și 5 ore, credeți că la ”Diverse” mai avem același avânt sau aceeași claritate, celeritate, cum vreți dumneavoastră, să le mai expunem? Erau 2 minute, eventual le putem...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar pe urmă nu mai aveți putere să discutați ședința, proiectele.

Domnul Consilier Gabriel- Stănică LUPU - Da, era o propunere.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci, numai dumneavoastră sunteți în măsură să hotărâți lucrul ăsta.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Eu sunt de acord cu domnul Lupu. Este o practică în Parlament în care există o parte de ședință, ” Declarații politice”. Dacă doriți, pot să propun asta în regulamentul pentru consiliu, ca înainte cu o oră, înainte de începerea ședinței ordinare, să existe o sesiune de dezbateri publice, de declarații politice, fiecare consilier având alocat un anumit număr de minute, exact cum e în Parlament. Și să invităm atunci și presa, să fiu și eu să pot să răspund la unele lucruri, da. Deci eu sunt de acord, discutăm la propunerea de regulament. Mulțumesc.

Domnul Consilier Gabriel- Stănică LUPU - Mulțumesc, domnule primar.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Chirilescu, aveți cuvântul și apoi am încheiat, trecem la ordinea de zi propriu-zisă, da?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Da, voiam să discut despre proiectele de pe ordinea de zi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Îmi dați voie să supun la vot ordinea de zi? Deci, supunem la vot ordinea de zi, așa cum a fost propusă, inclusiv cu modificarea și suplimentarea ei prin proiectul 13 A, propusă de domnul primar. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

absent

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

22

-

-

Cu 22 de voturi ”pentru ” ordinea de zi a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi? Nu avem astfel de situații, astfel încât dau cuvântul domnișoarei președintă de ședință.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum v-a fost transmisă pe e-mail. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

absent

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

22

-

-

Cu 22 de voturi ”pentru ” modalitatea de vot a fost aprobată.

 • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, în urma multiplelor referate de necesitate din partea aparatului de specialitate, cât și a ultimei rectificări de la

Guvern se impune această modificare de buget, cu o serie întreagă de capitole. Sunt la dispoziția dumneavoastră să detaliez fiecare dintre aceste aspecte, la solicitările punctuale. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 4 și 5) și avizele nefavorabile (1, 2, 3) la proiectul de hotărâre.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra proiectului? Vă rog, domnule Chirilescu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Mulțumesc, doamna președintă. Aș avea câteva observații legate de acest punct de pe ordinea de zi. O să mă refer doar la câteva puncte, restul îi las pe colegii mei să le comenteze. Discutăm din nou despre sume alocate pentru consultanță și o să vă adresez câteva întrebări și apoi răspundeți dumneavoastră, domnule primar. Să-mi explicați, totuși, ce facem cu cei 59,5 mii de lei ”Servicii specializate de consultanță în vederea analizării activității SSPM și Transport Public” și aș vrea să vă întreb aici dacă nu există un aparat în cadrul Primăriei Bacău care să desfășoare aceste activități, mă refer la Compartimentul de Audit, pentru că e vorba și de analiză și de consultanță în vederea analizării datelor economice ale societății. În afară de acest aspect, aș vrea să vorbim despre politica de parcări. În anul 2017 cred, imediat vă și arăt documentul, s-a creat un document care a fost votat în consiliul local prin Hotărârea de consiliu local 518/21.12.2018, se cheamă ”Politica de parcări în municipiul Bacău”. Uitați, așa arată, le arăt și colegilor mei, dacă sunt atenți și dumneavoastră. Acest document este un document strategic, creat de către o asociere de societăți, INTERMIND și G.A. STRATEGY AND CONSULTING, unde este acționar domnul europarlamentar Dragoș Pâslaru, un document care a fost votat și aprobat în consiliul local și care a fost achiziționat de către noi. Am solicitat la ședința de comisie cât a costat, n-am primit încă informația, sper să mi-o spună domnul primar, și dacă acest document este în vigoare și ne poate ajuta în legătură cu ceea ce și-a propus executivul să facă, mai ales că aceste costuri pe care le-ați înaintat, de 115.430 lei sunt destul de mari și nu știu cum ați ajuns la ele, pentru că n-am găsit la dosar, să spun, decât un singur referat, vă și spun acum, referat, da, semnat de către domnul primar, care nu conține nici o cerere de ofertă să ne dăm seama cum ați estimat acest cost. Acesta este un alt punct. Deci, aș vrea să-mi explicați aceste lucruri și la punctul 3, aș vrea să vorbim despre noul stadion. Am constatat cu surpriză că domnul primar a decis să verificăm noi, consiliul local, să aprobăm dacă este oportună construirea unui nou Stadion Municipal pe strada Ștefan Gușe, 2-4. Aș vrea să-i aduc aminte domnului primar că în campania electorală, uitați că am și aici, da, am scos de pe site-ul dumnealui, uitați-vă, domnule primar, e proiectul dumneavoastră, da, în campania electorală domnul primar a explicat foarte clar că a luat legătura cu specialiști care au considerat că este oportună reabilitarea acestui stadion care există acum, da, și vreau să vă citez din acest proiect, chiar din declarațiile domnului primar, imediat termin și... Imediat vă citez, este declarația domnului primar: ”Necula vrea să dărâme Stadionul Municipal, eu îl refac”. Asta-i declarația domnului primar, da, și imediat vă spun și un argument, vi-l citesc și după asta vă las să... ”Deși neglijată total de primarul actual, starea tehnică a stadionului este una decentă. Există câteva părți care au fost afectate din cauza neîngrijirii, nu o spun eu, ci inginerii băcăuani, specialiști în structura de rezistență, conform a două studii DALI, comandate și aprobate de către Consiliul Local Bacău.” Deci noi am plătit aceste studii, au fost până acum două studii DALI, acum urmează să mai plătim unul de 300.000 de lei. 3 miliarde de lei. Atenție, am solicitat la acea celebră comisie, pentru care domnul primar vrea să mă sancționeze, o informare cu privire la costurile acestor două studii DALI care au fost. Am primit această informare, v-o și arăt, nu e semnată, eu am cerut copii după facturi. Am primit o hârtie A4, uitați-vă la ea, aceasta este, nu e semnată, nu e asumată, nu nimic, în care scrie așa: ”Anul 2014- Servicii proiectare faza DALI- consolidare și modernizare Stadion Municipal Bacău- 158.844 lei cu TVA.” În anul 2017 mai vine și celălalt studiu DALI, care a fost aprobat în consiliul local: ”Servicii proiectare actualizare fază DALI cu modificare de soluție consolidare, modernizare Stadion Municipal- 70.000, 210 lei cu TVA.” Și atunci eu vin și spun așa: se justifică să mai facem un al treilea studiu DALI pe care să dăm 3 miliarde de lei vechi, adică 300.000 lei? Eu vreau să discutăm, să dialogăm, că de asta suntem aici. Ne consultăm și dacă dumneavoastră considerați că e oportun, facem acest lucru. Așa, și o ultimă întrebare pentru domnul secretar...Dar nu-l mai văd.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Puteți să puneți întrebarea? Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Bun, pun întrebarea și sper să răspundă. Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Nu-i în sală domnul secretar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - I-o transmitem noi.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Ok. Aș vrea să-i pun întrebarea, o întrebare simplă: dacă această aprobare, acest punct de pe ordinea de zi produce doar rectificare bugetară sau și aprobarea cheltuielilor pentru ce este aici. Un răspuns simplu vreau. Mulțumesc, domnule primar. Dacă vreți să le reiau și...răspundeți așa, dacă nu. Uitați c-a venit domnul secretar. Dacă-mi permiteți să repet întrebarea pentru domnul secretar. Domnule secretar, vă rog să ne spuneți dacă proiectul de pe ordinea de zi, proiectul numărul 1, este doar pentru rectificare bugetară sau și pentru aprobarea cheltuielilor prevăzute aici? O repet: dacă proiectul de hotărâre este doar pentru rectificare bugetară sau și pentru alocarea cheltuielilor pentru ceea ce este prevăzut aici? Simplu, ”Da” sau ”Nu”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci, domnule Chirilescu...Păi nu, dacă vă spun ”Da” sau ”Nu” nu înțelegeți nimic. Deci, un proiect de rectificare bugetară este destinat să prevadă în anumite capitole anumite sume de bani care urmează a fi cheltuite, după îndeplinirea tuturor procedurilor legale. Deci, printr-un proiect de rectificare, să zicem, bugetăm azi la capitolul ”Învățământ”, de exemplu, la ”Dotări la școli” suma de 100.000 de lei. După asta se fac procedurile legale de achiziții, după ce se-ndeplinesc ... Pentru că principala condiție pentru a face o achiziție este să ai filă bugetară. Nu ai filă bugetară și cheltuiești, intri sub incidența legii penale. Astfel încât, acum, dumneavoastră aprobați o rectificare de buget în care dați o destinație unor sume de bani.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Deci, înțeleg din ceea ce spuneți dumneavoastră că se aprobă și cheltuielile, corect? Se aprobă și cheltuielile, adică nu mai facem un alt proiect de hotărâre care să aprobe efectiv cheltuiala pe capitolul respectiv, corect?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, dumneavoastră vă faceți treaba de autoritate deliberativă și aprobați destinația banilor, iar executivul îndeplinește procedurile prevăzute de lege în vederea cheltuirii sau necheltuirii banilor, pentru că nu este obligatoriu, în momentul în care dumneavoastră rectificați și dați destinația, ca executivul să-i cheltuie.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Nu, stați un pic. Unde vreau să ajung? Există cadrul legal să aprobăm această rectificare bugetară, dar să facem proiecte de hotărâre separate pentru alocarea cheltuielilor? ”Da” sau ”Nu”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dar nu există cadru legal pentru asta, domnule.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Bun, am înțeles. Mulțumesc, atât am...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mi-aș dori foarte mult să nu facem ședințe de comisii în ședințele de consiliu. Foarte multe dintre întrebări cred că pot să fie dezbătute...Foarte multe dintre aspecte cred că pot fi dezbătute în ședințele de comisie. Ordinea la cuvânt este următoarea: Ghingheș Cristian, Dragoș Ștefan, Candet Gigi, Diaconu Eusebiu, apoi doamna Pravăț, da?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Mulțumesc. Foarte rapid, strict tehnic pe politica de parcare. Politica de parcare, din păcate, a fost gândită și comandată în administrația anterioară doar ca un studiu care să servească depunerii proiectelor pe mobilitate urbană. Din păcate nu a fost gândită ca un document care să aibă și un plan operațional pentru realizarea de parcări în municipiul Bacău. Dacă-l deschideți, veți vedea că este doar o strategie, vizează doar niște cartiere din oraș și atât. În schimb, ceea ce propune astăzi domnul primar pe ordinea de zi pentru a fi bugetat, se referă la mai multe chestiuni. Se referă la actualizarea acestei strategii care n-a fost gândită operațional, deci exact să știi blocul, cvartalul unde urmează să ridicăm garajele și să facem parcări, de exemplu, sau să trasăm liniile astfel încât să dăm parcajele cetățenilor în baza unui abonament sau în baza unei hotărâri. Mai include un regulament pentru parcările publice, pentru că un regulament de parcare trebuie să țină cont și de nevoile cetățenilor, dar și de înclinația acestora spre a plăti și cât a plăti, care să fie regulile, și așa mai departe, dar și un plan concret care va include, domnule Chirilescu, și o soluție GIS. O soluție GIS care-ți localizează fiecare loc de parcare existent, dar și viitor, pentru că urmează să gândim parcări prin acest audit, astfel încât acele locuri de parcare să poată fi rezervate on-line, să poată fi achitate on-line cu aplicații mobile, deci o să fie un sistem foarte bine pus la punct și vă garantez că banii aceștia pe care astăzi îi bugetăm, îi scoatem în câteva săptămâni, dacă nu mă înșel, dacă operaționalizăm acest plan în ceea ce privește parcările din municipiul Bacău. De ce? Pentru că, dacă făceam asta acum o lună, noi deja eram la etapa în care actualizam deja strategia și puteam trece la regulamentul de parcare. Din păcate, consiliul local nu a aprobat această operațiune săptămânile trecute, sperăm să primim votul dumneavoastră acum. Strict tehnic v-am explicat la ce se referă politica de parcare care a fost efectuată până acum. Asta pentru că urmăresc subiectul și, nu numai că mă pasionează, dar vreau foarte mult ca în municipiul Bacău să avem parcări și facem pași în sensul acesta. Deci, cuprinde trei componente, poate că era necesară această mențiune, pentru că am participat la discuțiile premergătoare includerii acestor bani în buget. Mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnul Dragoș Ștefan.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, doamna președintă. Eu aș vrea să abordez două subiecte din această rectificare. Primul subiect se referă la acest studiu pentru stadion. Vă spun, domnule primar, că ar trebui să verificați cu atenție cele două studii pe care le-a menționat și colegul nostru. Mi-aduc aminte, cred că prin anii 2013, s-a încercat, la Stadionul Municipal, refacerea gazonului. Pe vremea aceea, cred că sunt câțiva consilieri în sală aici care-și aduc aminte, la alegerile pentru Federația Română de Fotbal, ni s-au trimis cred că 140.000 de euro pentru a reface stadionul..., gazonul. Au venit utilajele, imediat după aceea a venit un studiu care ne-a spus că nu se mai poate reface stadionul, datorită faptului că pânza freatică este foarte sus. Vechea administrație, într-adevăr, a mai făcut un studiu de fezabilitate sau un studiu de proiectare pentru acest stadion și-am primit aceeași soluție, că acolo este foarte dificil să facem un stadion. Vă reamintesc că în campania electorală, dumneavoastră cu ministrul sportului, ați fost personal la stadion, domnule primar, și ne-a promis domnul ministru al sportului atunci că stadionul va fi prins pe Compania Națională de Investiții, pentru reabilitare. Imediat, la o săptămână, au fost anunțate stadioanele care vor fi reabilitate: Pitești, Timișoara și Constanța. Nici vorbă de Bacău. Și cred în continuare că problema este poziționarea acestui stadion acolo și dificultatea de a-l aduce la norme europene. Noile norme europene, domnule primar, înseamnă parcări, înseamnă locuri de antrenamente, înseamnă cazare. Nu știu dacă în acest moment acolo putem să investim într-un stadion modern, european, la care să îndeplinim normele UEFA. Și cred, că tot ați adus în discuție această idee de referendum, pentru că stadionul este, într-adevăr, o problemă sensibilă, un lucru sensibil pentru băcăuani, cred că n-ar fi rău să facem o consultare publică, să vedem dacă băcăuanii își mai doresc stadion acolo, sau un stadion modern, european, cum se practică astăzi în Europa, la marginea orașului. Al doilea punct de la rectificare se referă la suma de 10.000 de lei, soluții pentru arhitectură peisagistică, la pădurea Tamași. E un lucru bun, am înțeles că v-ați consultat cu cei de la Romsilva și vă felicit pe această cale. Da, sunt două posibilități acolo, dar vreau să vă aduc aminte, domnule primar, că astăzi pădurea Tamași este cu profil de producție și prin ceea vreți să faceți dumneavoastră este ca această pădure s-o transformăm într-o pădure cu profil de agrement.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu în totalitate. Conform normelor.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Nu în totalitate. Conform normelor. Eu vă spun astăzi că, datorită profilului de producție, în orice pădure, pe un hectar se pot exploata în jur de 6 metri cubi de lemn. În medie, metrul cub de lemn astăzi este 250 de lei, deci cam 1.500 de lei pe an. La un calcul simplu, reies, la 325 de hectare, 487.500 de lei venituri la bugetul local doar din exploatarea materialului lemnos din pădurea Tamași. Adică vreo 100.000 de euro care ar putea intra în bugetul local, prin exploatarea corectă a acestei păduri, și legal. Trebuie să ținem cont și de acest factor economic și trebuie să gândim, după ce facem această soluție de peisagistică, dacă consiliul local va aproba ca această pădure să treacă parțial, cum puneți dumneavoastră, din profil de producție în profil de agrement. Vă mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Candet, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Da, stimați colegi, eu n-aș fi vrut să mă leg neapărat de o problemă anume, aș fi vrut să pun în discuție o abordare cât de cât sistematizată a acestei probleme supuse dezbaterii. Deci, avem de-a face cu o rectificare bugetară care poartă asupra mai multor capitole. Toate capitolele au observații. Atunci, eu v-aș propune să abordăm această rectificare capitol cu capitol bugetar, să dezbatem fiecare problemă în parte, ca să nu ne pierdem în amănunte cu stadionul, cu pădurea, etc., etc., votăm la fiecare problemă în parte cum rămâne capitolul bugetar și la urmă votăm în bloc toată rectificarea bugetară. Dacă sunteți de acord cu mine, sunteți de acord, putem și supune la vot această chestiune, altminteri fiecare spune câte ceva: unul despre stadion, unul despre pădure, unul despre altceva și la urmă nu știu dacă avem ce vota. Deci, fiecare capitol, părerea mea, are observațiile lui și trebuie să vedem dacă pe capitolul respectiv trece sau nu trece această...Nu putem vota la urmă în bloc, după ce ne exprimăm opinii diferite, asta-i părerea mea. Dacă credeți că putem vota această modalitate de lucru, s-o votăm, dacă nu, nu-mi rămâne decât să susțin și eu problemele pe care le am în legătură cu rectificarea și la urmă vedem noi ce votăm.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu sunt articole separate, nu putem face...Deci, dacă făceam pe articole...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu, nu, sunt capitole, capitole bugetare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Sunt capitole bugetare, dar proiectul de hotărâre nu este pe articole, pe capitole, este un întreg.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu, păi tocmai asta am și zis. Hai să vedem la fiecare capitol ce rămâne, ce nu rămâne și după ce prin vot stabilim fiecare capitol în parte, la urmă votăm rectificarea în bloc. Am înțeles de data trecută care-i modalitatea de lucru cu privire la rectificare. Suntem, sau nu suntem de acord?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul domnului primar să răspundă strict pe problema ridicată de domnul Candet.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, domnule Candet, eu sunt total de acord cu dumneavoastră. Ideal ar fi să avem o discuție, fie că-i pe probleme punctuale, fie că-i pe capitole, nu contează, astfel încât să ne dăm seama dacă există puncte care creează disensiuni și nu ar întruni o majoritate la final, pentru că este păcat să nu treacă un astfel de proiect care, de exemplu, ține de salariile a peste 800 de oameni, asistenții maternali. De asta discutăm, vedem unde nu există o majoritate și propunem amendament de eliminare a acelui punct, astfel încât la sfârșit să rămână un proiect de hotărâre care să aibă o majoritate. Sunt total de-acord cu asta. Cum putem să facem asta? Dacă s-a început, putem să luăm punctual pe fiecare problemă, dezbatem și apoi facem informal, unde avem majoritate, unde nu.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Domnule primar, în esență ne-am înțeles, dar dumneavoastră ați pus problema ca și cum, unde nu suntem de acord, eliminăm punctul.

Poate nu-i cazul să-l eliminăm, poate cu-n amendament rămâne, sau două. Haideți să luăm capitol cu capitol, eu cred că așa ar fi corect.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Adăugăm sau scoatem un anumit capitol. Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Exact. Și la urmă votăm rectificarea în bloc, nu?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Păi nu, dar în momentul ăsta cum ați vrea să facem? Capitolul ”Autorități publice” ce înseamnă, capitolul ”Învățământ” ce înseamnă?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Exact, la fiecare capitol. Deci, până acum s-a abordat, hai să luăm problema asta a stadionului, că și eu aveam ceva de spus la ea și să zic că sunt mai pe... Deci capitolul ăsta cu stadionul e trecut la ”Cultură, Recreere, Religie” 1.920.664,17, da? Aici avem ”Reabilitare și modernizare Insulă de agrement”, care se diminuează cu o sumă de bani, poate să rămână, suntem de acord cred cu toții, când discutăm de stadion, hai să vedem dacă rămâne și cum rămâne, mă rog, suma asta de bani alocată stadionului pentru construire, înțeleg. Nu e bine?

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Facem sau nu facem amendament?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi da, dar procedural...Deci, logica dumneavoastră e corectă până la un punct. Dumneavoastră veniți și spuneți așa: ”Discutăm capitolul 1”, să zicem. Bun, toată lumea e...Eu nu-s de acord, dumneavoastră nu sunteți de acord. Modalitatea prin care dumneavoastră nu sunteți de acord, în Codul administrativ, este transpusă prin procedura amendamentului. Deci, dumneavoastră atunci veniți cu un amendament și spuneți în felul următor: ”Vreau scoaterea capitolului cutare”. Păi da, dar nu se bate cu ce vreți dumneavoastră. Deci procedura este prin amendament. Domnul avocat a spus invers, e corect ce-a spus și dumnealui, dar trebuie s-o facem procedural.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Domnule secretar, la problema asta a stadionului, că s-a deschis vorba și-i proaspătă în mintea mea acum, există mai multe variante pentru ce dăm banii ăștia: pentru stadionul vechi, pentru un stadion nou, poate picăm toți de acord să facem un stadion nou, nu? E un amendament care poate să treacă, nu trebuie neapărat respins.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Doamna președintă, pot eu interveni, tot în același context.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Da, vă rog.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- Da, vă rog.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Referitor la abordarea distinctă a punctelor aferente rectificării bugetare aflată astăzi pe ordinea de zi, nu e deloc învechită acuzația domnului primar conform căreia consilierii locali PSD și domnul Chirilescu au votat împotriva finanțării bugetării testelor antigen. Dacă abordăm distinct aceste puncte aflate astăzi în rectificarea bugetară, nu vom mai ajunge la acuzații false de genul acesta. Deci, ideea este că acest lucru voiam să-l propun și eu, să abordăm distinct fiecare propunere de rectificare bugetară, astfel încât, prin amendament, să ajustăm valoric fiecare punct de-acolo sau să-l eliminăm, dacă va fi cazul. Mulțumesc, deocamdată atât.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- Propunerea domnului secretar a fost ca fiecare dintre dumneavoastră care doriți să faceți modificări sau, eventual, propuneri să veniți cu-n amendament punctual și să se supună la vot amendamentul, adică n-are sens să luăm, în ordine, fiecare linie de pe propunerea făcută, ci venim cu amendament personal sau de grup, în așa fel încât să poată să fie supus la vot.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnul Diaconu.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Mulțumesc, doamna președintă. În sfârșit, am vorbit ceva, am făcut altceva, nu mai contează. Da, eu sunt de acord, am ajuns la aceeași discuție ca la prima sau a doua ședință când am spus, legal, că bugetul vine la total, da, și tot dezbatem aici. Dar facem amendamente la ce e corect și credem că e în regulă să treacă și ce nu, da, și nu mai discutăm vizavi de alte lucruri. Eu cred că sunt de acord și ceilalți colegi, da? Sunteți de acord?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnul Chirilescu.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Și n-am terminat, doamna președintă. Noi... Doamna președintă, vă rog, vrem să discutăm și să..., la ce vrem să facem amendamente, la ce suntem și nu suntem de acord. Văd aici tot felul de consultanțe, vizavi și la parcări, și la CRAB, la SC Transport Public SA, e o companie privată, da? Noi aici o să facem amendament unde nu suntem de-acord cu aceste sume pe care dumneavoastră le-ați trecut în proiect și aștept și ceilalți colegi, dacă sunt de acord sau nu, să facă amendament pentru aceste puncte, da? Mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Domnule Huluță, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Mai cer cuvântul o secundă.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - După domnul Huluță, că și așa mi s-a reproșat că nu am respectat ordinea la cuvânt, pentru că vorbiți unii peste ceilalți.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Înțeleg că există o listă pentru luările de cuvânt.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Da, există o listă, dar dacă vorbesc unii peste ceilalți, lista nu mai are..., e dusă-n derizoriu.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Haideți, stimați colegi, s-o respectăm.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Huluță, mai doriți să luați cuvântul?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Da, numai să precizez o chestiune, că sunt de acord să luăm pe fiecare capitol, ca să apară amendamente de la fiecare grup, de la fiecare, pentru că deja noi am făcut o varză din acest punct. Am luat de la capăt, am luat de la coadă și nu mai știm, că este păcat, datorită unor puncte cu care nu suntem de-acord, să nu treacă acest proiect în totalitatea lui. Că ați văzut puncte pe sănătate, am văzut puncte pe învățământ, am văzut puncte cu care suntem în totalitate de acord, discutând cu colegii, da? Și la momentul respectiv, când ajungem la punctul respectiv, o să facem amendamentele necesare. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Doamna președintă, nu aș vrea ca propunerea mea acum să suscite o polemică. Deci, propunerea e simplă: dacă abordăm treaba grămadă, prin amendamente sau dacă luăm problemă cu problemă și facem amendament votat la fiecare în parte. Hai să supunem la vot această modalitate de lucru, dacă trece este bine, dacă nu trece atunci ne înscriem la cuvânt și spune fiecare ce are pe suflet în legătură cu rectificarea asta bugetară. Eu vă mulțumesc. Cred că suntem de acord să ne oprim aici.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Haideți să-ncepem, să-i dăm drumul la treabă. Eu vă citesc fiecare punct de investiții, unde-au fost ridicate obiecții vă lămuresc și pe parcurs, dacă mai sunt, lămurim. Și la fiecare, dacă sunt amendamente, le formulați și le votați. Deci, începem. Primele chestiuni sunt așa: odată avem primite 11.000.000 de lei sume din taxa pe valoare adăugată. Aici nu cred că e nimeni care se opune să suplimentăm bugetul cu banii veniți de la Guvern. De acord? Bun. Urmează, o parte din acești bani se duc... De fapt, toți acești bani se duc către Thermoenergy pentru a îndestula datoria la furnizorul de gaz. Sigur, da, adică există varianta să nu se ducă acolo, să plătim altceva, dar...Bun, continuăm. Urmează apoi, la fel, tot din bani puși, de data asta de la fondul de rezervă al Guvernului, ne-au alocat 3.000.000 lei pentru plata drepturilor asistenților personali maternali. Este o obligație guvernamentală și au îndeplinit-o, 50% din salarii să le finanțeze. Apoi, am solicitat 100.000.000 (10.000 RON) pentru protocol la serviciul Cabinet Primar. În ce constau acești bani: este un sistem PC pentru ședințele de consiliu local, staff-ul a solicitat să aibă un calculator aici, să poată să se țină, în bună desfășurare, aceste ședințe; la fel, o licență Windows și alte lucruri necesare. Sunt pentru consiliul local. Dacă nu sunt obiecții aici, continuăm. Legat de ”Autoritatea executivă”, despre servicii de consultanță, și aici am văzut că sunt întrebări și am să le explic pe fiecare în parte. Primul se referă la un serviciu de consultanță care să analizeze activitatea CRAB și să ofere un plan de eficientizare. Despre ce-i vorba aici? Pot să discut o oră aici, dar o să vă zic rezumatul: Compania CRAB, unde noi, municipalitatea, suntem acționar majoritar, este una dintre ultimele regii de apă din țară care are nevoie de garanții comerciale atunci când contractează un împrumut și primăria a garantat fondurile ISPA primite de CRAB pentru modernizarea aducțiunii de apă cu suma de 8.000.000 de euro. Această sumă stă și acum în contabilitatea primăriei, urcându-ne gradul de îndatorare. Eforturile mele, în discuție cu finanțatorul, în speță Banca Europeană pentru Dezvoltare- BERD- au fost de a elimina această garanție comercială care ne împiedică să contractăm alte împrumuturi, în special pentru cofinanțări de proiecte europene. În referat aveți răspunsul lor, cei de la BERD au zis - ca să se ridice această garanție comercială, CRAB-ul trebuie să înceapă să facă ceea ce a promis să facă în momentul în care a asumat această finanțare, dar este o întreagă serie de măsuri care trebuie luate acolo. Eu nu știu cum este un plan, cei de la CRAB n-au făcut-o de ani de zile, astfel încât prin acest buget vom contracta o companie care este specializată în consultanță și auditare asupra regiilor de apă, este o chestiune foarte specifică. Ei vor analiza ce-a făcut CRAB-ul în ultimii ani raportat la lucrurile asumate și de noi, ca acționar majoritar față de finanțator și ne va pune un plan de eficientizare. Acest plan îl vom pune apoi la dispoziția consiliului de administrație și a direcțiunii și ei vor trebui să-l urmărească. Dacă nu-l urmează, atunci putem să luăm măsurile care se impun, dacă-l urmează, atunci finanțatorul ne va scoate acea garanție de 8.000.000 de euro, lucru care ne va oferi posibilitatea să contractăm alți bani pentru a cofinanța proiecte europene sau alte necesități. Despre asta este vorba în această sumă, în această chestiune. La sfârșit o să zic cum au fost constituite și valorile, ca să fie o lămurire principială la toate. Următoarea: suma de...O întrebare, da.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Spuneți, doamna Breahnă.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- La realizarea unui plan de eficientizare CRAB. ”Nu au făcut de ani de zile cei de la CRAB un astfel de audit sau o astfel de analiză”, nu este adevărat, domnule primar. În anul 2017, fostul director Bejan realiza cu o companie care era agreată de către BERD, respectiv cu BDO..., semna un contract de servicii, contract de servicii care avea ca obiect principal servicii de consultanță privind analiza situației actuale și a perspectivelor de dezvoltare a SC Compania Regională de Apă Bacău SA. Contractul a avut o valoare de 27.000 de lei, a și stabilit un plan de măsuri foarte coerente, CRAB, ulterior, sub actuala conducere, chiar a vizat urmărirea acelor obiective și dacă-ar fi să sintetizez cele mai importante obiective de acolo, erau patru: primul viza modificarea politicii de personal, respectiv actualizarea organigramei, cel de-al doilea obiectiv viza modificarea tarifelor - s-a realizat acest lucru, mărirea ariei de acțiune- și aici s-a lucrat și ultimul obiectiv, cel de-al patrulea, viza recuperarea creanțelor comerciale - obiectiv bifat de actuala conducere CRAB. Revin la primul obiectiv sau la prima măsură dispusă de către BDO, respectiv modificarea politicii de personal. Aici e problema, că dacă ar trebui să facem un audit sau să revenim cu un audit sau cu o analiză la CRAB, ar trebui să accentuăm această componentă, pentru că, după cum știți, dacă sunt probleme acolo, sunt în principal datorită unor alocări consistente pe componenta de resursă umană. 60% din cheltuielile CRAB merg pe componenta de personal. Nu știu dacă știți că avem în vigoare un contract colectiv de muncă care, la momentul acesta, vizează acordarea unor ajutoare de deces, unor ajutoare la naștere, și așa mai departe, care ajung la 200.000.000 lei vechi, și așa mai departe. Ideea este că nu zice nimeni să nu le acordăm, dar totuși trebuie să ancorăm acest contract colectiv de muncă în actualitatea în care trăim, în contextul actual în care trăim. Poate suporta CRAB în continuare acordarea unor astfel de drepturi, în contextul în care vedem că situația sa nu este una extrem de fericită? Deci repet: patru obiective relativ marcate, la politica de personal însă trebuie lucrat și nu s-a putut lucra efectiv la acest lucru pentru că avem în vigoare un contract colectiv de muncă, care știți foarte bine ce prevede. Mai departe, am pomenit și valoarea, da, 27.000 de lei. Noi venim astăzi și încercăm să bugetăm 95.000 de lei. Zic eu, o diferență consistentă între 95.000 de lei și 27.000 de lei. Mai departe, am în față un extras din contractul de delegare încheiat în 2020, în 2010, pardon, prin care ADIB a devenit autoritate tutelară. Teoretic vorbind, conform prevederilor acestui contract, aceste servicii, aceste studii și controale ar trebui înaintate și analizate și supuse aprobării consiliului director ADIB. Deci, ideea este că ar trebui analizate și aceste aspecte juridice. Mergând mai departe, raportat la oportunitatea și legalitatea introducerii acestor alocări bugetare fără a consulta ADIB, revin la remarca pe care a făcut-o colegul nostru, domnul Chirilescu, spunea sau făcea trimitere mai devreme dumnealui la serviciul de audit intern al CRAB. CRAB este societate comercială, funcționează în temeiul Legii 31. Legea 31 prevede la articolul 164 cu 1 alineatul 3 faptul că: ” În cazul în care orice acționar” în speță UAT Bacău, ”are anumite dubii sau suspiciuni, are dreptul să reclame acestora faptele despre care cred că trebuie verificate”. Deci, prin urmare, oare date fiind aceste aspecte, acel contract care s-a executat și care a impus măsuri, date fiind aspectele prevăzute de Legea 31, nu ar trebui să abordăm gradual executarea unui astfel de audit sau plan de eficientizare? Până la urmă vorbim despre un audit, până la urmă, nu despre altceva. Deci, repet: cred că 95.000 de lei reprezintă o sumă nu neapărat incorect fundamentată, dar nefundamentată până la momentul acesta, nu am parcurs, nu am ars toate etapele, nu am consultat consiliul director. A, mai mult, mai avem supus cumva aprobării sau în curs de supunere aprobării consiliului director ADIB un plan de eficientizare, un plan care conține indicatori economico-financiari întocmit de către consiliul de administrație al CRAB. Și acolo, da, sunt o serie de măsuri de eficientizare a activității, repet, plan care conține aceste măsuri, supus aprobării sau în curs de aprobare, de către consiliul director ADIB. Adică s-au făcut, s-au parcurs o serie de etape în acest sens și nu știu dacă ar trebui să mai bugetăm un audit al întregului sistem CRAB, ci doar anumite componente. În acest sens, eu propun retragerea din proiectul de hotărâre a acestei alocări bugetare. Deci, repet: nu am spus că nu este necesară auditarea Companiei, ci doar faptul că nu putem aloca o sumă atât de mare în contextul în care anumite componente din activitatea CRAB au fost deja auditate. Repet: politica de personal este cea care ar trebui să suscite atenția și interesul companiilor avizate în acest sens, și al nostru, evident.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule primar, aveți cuvântul, urmat de domnul Miroșeanu.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule consilier Huluță, nu v-am întrerupt, sunteți consilier local astăzi, nu sunteți lider sindical. Atât.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule Huluță, dacă-mi permiteți să răspund...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, deci amendamentul meu, ca să închid, amendamentul meu vizează retragerea acestei alocări bugetare, pentru a exista discuții suplimentare în acest sens cu autoritatea tutelară, cu ceilalți acționari ai Companiei Regionale de Apă Bacău și așa mai departe. Mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnul primar, urmat de domnul Miroșeanu și domnul Huluță. Asta este ordinea și vă rog s-o respectați.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, doamna consilier local, o să răspund la chestiunile ridicate, punctual, începând cu ultima. Au existat discuții cu acționarul minoritar, adică președintele Consiliului Județean, care s-a exprimat și domnia sa în favoarea unui audit la CRAB, în urma discuțiilor avute cu întreg consiliul de administrație, fix după problema în care CRAB a pierdut un proces care risca să aducă compania CRAB în faliment, un proces cu sindicatul. Asta este punctual despre discuțiile cu alții. Legat de legătura cu ADIB, doamna consilier, ADIB-ul este o autoritate care monitorizează contractul de delegare, nu are nici o treabă cu activitatea și modul activității comerciale a companiei. Referitor la audit- aici nu vorbim despre un audit și am scris clar, vorbim despre un serviciu de consultanță, cu un obiectiv precis, obiectivul de a face toți pașii necesari pentru a ridica garanția comercială de pe umerii primăriei, garanție care blochează dezvoltarea acestui municipiu, neavând posibilitatea legală să contractăm alte împrumuturi. Legat de raportul pe care l-au contractat... Eu vă aștept să terminați, doamnă, că vă răspund punctual. Legat de lucrul care l-ați spus, că în 2017 au contractat un serviciu de la BDO. Serviciul acela de la BDO este un serviciu de benchmarking comparativ și a arătat într-adevăr că compania CRAB nu este într-o situație bună, dar obiectivele acelei consultații nu aveau nici o legătură cu eliminarea garanției. Acesta este obiectivul pe care-l avem care, repet, blochează dezvoltarea orașului. Legat de sume - vorbim aici de o consultanță specializată, ne-ar da o soluție și un plan de măsuri foarte clare. 95.000 de RON mie mi se pare oricum extrem de puțin, dar repet: ca la orice chestiune de principiu de bugetare, noi am estimat o sumă. Nu înseamnă că consultanța va costa acea sumă, poate să coste mai puțin sau poate să coste și mai mult, și atunci o să venim să cerem... Important este că, cu acei 8.000.000 de euro, putem accesa alte câteva sute de milioane de euro dacă putem să eliminăm această garanție. Referitor la relație, în general, eu am constatat că autoritatea care deține pachetul majoritar nu și-a exercitat treaba și, mai mult, a fost exercitată de alți acționari și știm cu toții ce probleme au fost în CRAB. Intenția mea este, în primul rând, de a ridica acea garanție, de a proteja personalul din cadrul CRAB prin acest plan de eficientizare și măsuri, sub nici o formă nu aș vrea ca nimeni să-și piardă locul de muncă, dar această măsură trebuia luată. Înțeleg dorința noastră de a o amâna, nu cred că mai este cazul. De ce? Cei de la BERD au spus: ”După ce aveți planul de eficientizare” și dacă, pentru prima oară în ultimii 10 ani, pentru că condiționalitatea aceasta și garanția datează din 2010, dacă din 2017 când au avut noul contract, cu noii indicatori, s-ar fi pus în aplicare și acționarul majoritar chiar s-ar fi ținut, după trei ani de zile poate am fi discutat despre ridicarea garanției. În acest moment cei de la BERD au spus că sub nici o formă nu o vor ridica. Dacă avem un plan de eficientizare cu acest scop, pur și simplu de a respecta lucrurile asumate în 2010, doi ani de zile îl ținem în curs și de-abia apoi ne vor ridica această garanție. Deci, consider, cu tot respectul, că orice amânare ne va împiedica dezvoltarea în continuare. Vă mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Miroșeanu, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- Stimați colegi, suntem la început de mandat, constatăm cu toții că există o serie întreagă de probleme în administrația locală și aici aș vrea să vă cer, să vă rog să încercăm să nu lucrăm cu dublă măsură. Pe de-o parte, când e vorba de chestiuni sensibile și se iau decizii se spune: ”De ce nu s-a consultat nimeni, de ce nu avem o părere obiectivă?”, pe de altă parte, atunci când venim și solicităm puncte de vedere sau, mă rog, chestiuni bine fundamentate de genul o consultanță specializată, încep discuțiile și unii dintre noi parcă nu sunt de acord. Prin urmare, discutăm de o chestiune de principiu și mă refer aici la toate obiectivele vizate de către aceste servicii de consultanță, că vorbim de CRAB, că vorbim de SSPM, Transport Public, toate aceste lucruri sunt chestiuni rămase în aer de pe vremea fostei administrații și care trebuie clarificate foarte repede, încă de la început de mandat. S-a discutat aici despre rapoarte făcute în anii anteriori, 2017 am reținut. Păi din 2017 și până astăzi cu siguranță că s-au întâmplat foarte multe lucruri, s-au schimbat foarte mulți termeni și indicatori. Ne dorim ca în momentul de față să avem un document corect, cert, care să stea la baza oricărei decizii pe care noi o s-o luăm în consiliul local și, bineînțeles, domnul primar să-l aibă ca instrument la dispoziție în luarea deciziei. Discutăm despre faptul că e nevoie de o poziție, dacă vreți, externă, o poziție care să nu fie influențată de decizia internă a administrației, că s-a vorbit aici despre existența unei echipe de audit în interiorul primăriei care putea să facă sau, mă rog, la nivelul societăților respective, care ar putea să facă acest lucru. E nevoie de o părere pertinentă, de o părere independentă care, repet, să pună la dispoziția noastră o documentație bine fundamentată, în așa fel încât să luăm deciziile cele mai corecte. Mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Huluță, dacă mai doriți să mai luați cuvântul, vă rog.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Sigur că doresc. Doamna Breahnă, vreau să vă spun că haina de sindicalist nu mi-o dau jos nici noaptea, așa că, la consiliul local am haina de sindicalist pe mine. Dar vreau să fac o precizare vizavi de resursele umane: nu le-a mărit salariile trei ani, decât într-un an le-a dat 5 lei majorare de salarii, de fapt s-a mărit tichetul de masă de la 10 lei la 15 lei sau de la 15 lei la 20 de lei, nu am în față situația. Deci, nu ne speriem noi, trebuie să analizăm altceva acolo, doamna Breahnă-situația pierderilor pe care CRAB-ul le înregistrează. Doamna Chiper, pe postul de televiziune local, spunea că sunt pierderi în oraș de 60%. Nu cred că vina trebuie s-o căutăm la salariații de acolo. Sigur, sunt de acord, cei care nu-și fac treaba să părăsească arena, dar să spunem că problema există numai la resursele umane, nu sunt de acord. Aici și mie, și sunt de acord cu dumneavoastră, suma mi se pare mare față de ceea ce se practică pe piață. Vă mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Pravăț, aveți cuvântul și apoi o să supun amendamentul la vot.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Huluță, eu n-am spus că..., deci nu mi-am asumat eu faptul că, într-adevăr, politica de personal încă suferă foarte mult, ci am prezentat concluziile unui raport întocmit de către o firmă specializată. Și, într-adevăr, dacă dumneavoastră spuneți că 200.000.000 lei vechi ajutor de deces în contextul economic actual reprezintă o sumă modică, asta e, așa o fi.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Că dacă e un salariat cu o vechime de 30 de ani, cred că merită. Dacă moare pe câmpul de bătălie, eu cred că merită acești bani.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, nu intrăm în polemici pe subiectul acesta, fiecare din noi decide dacă se justifică sau nu se justifică din punct de vedere moral, cel puțin...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -Spuneți, că doar ați avut influență.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Huluță, eu nu v-am ...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Ce spuneți de pierdere?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Huluță, eu nu v-am întrerupt, v-am respectat, v-am ascultat. Ok, domnule primar, nu încerc să amân nimic. Pur și simplu vreau să implementez un principiu cumva enunțat și de către domnul viceprimar un pic mai devreme: vrem să fundamentăm mult mai corect realizarea acestui plan de eficientizare și să încercăm să definim acolo, în rectificarea bugetară, acest plan de eficientizare prin detalierea unor coordonate pe care le va respecta cu prisosință acest plan de eficientizare. Așa, știți, plan de eficientizare s-a făcut și-n 2017, plan de eficientizare face și consiliul de administrație în fiecare an și până la urmă nu știu cât de învechite sunt concluziile acelui studiu din 2017, dacă ne aflăm cumva în aceeași situație ca-n 2017. De aceea am propus lucrul acesta, repet: vreau să se specifice în proiectul de rectificare bugetară care vor fi coordonatele pe care le va viza acest plan de eficientizare în mod deosebit.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- Domnule primar, aveți cuvântul.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, o parte da, asta am spus că din patru măsuri s-au aplicat o parte. Ideea este că, văzând că din patru măsuri, trei s-au aplicat și una nu, nu e clar că acea componentă dă bătăi de cap în continuare companiei?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, doamna consilier. Am să vă răspund punctual și mă bucur că sunteți de acord că este necesar un astfel de serviciu. În referatul de specialitate care a fundamentat acest lucru, este explicată situația. Odată, legat de preț, la care a obiectat și domnul Huluță - acest preț este de 80.000 lei plus TVA și de ce este mai mare? Pentru că finanțatorul BERD a solicitat să folosim o companie agreată de ei. Așa, dacă vrem doar să ne prefacem, e ușor să luăm un SRL de casă, să-i dăm 20.000 de lei și să zicem că ne-a făcut un plan și că ne ținem de el. Dar finanțatorul, când a pus la dispoziția noastră sute de milioane de euro, vrea o analiză de la o firmă recunoscută că este o firmă independentă de voința politică a acționarului majoritar. Asta despre preț. Cât despre scopul consultanței, la fel, este scris și aici și dacă vreți, doamnă, vă trimit și corespondența prin e-mail cu directorul BERD la nivel național, doamna Venera Vlad, de la care am solicitat explicit: am vrea să ridicăm garanția, ce este de făcut? Răspuns: ”Contractați un serviciu de consultanță agreat de noi, țineți-vă de acel plan de măsuri.” Punct. Dacă vreți, v-o pun la dispoziție. Iar caietul de sarcini va reflecta exact ceea ce solicitați dumneavoastră, cristal de clar, care este scopul acestei consultanțe. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Eu aș vrea să vă atrag atenția asupra următoarei chestiuni: contractarea unui serviciu de consultanță agreat de BERD și urmărirea pașilor din planul creat de această societate de consultanță nu conduce în mod obligatoriu la ridicarea garanției. Ne putem trezi la urmă că BERD-ul refuză ridicarea garanției.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, cu siguranță așa este, domnule Candet, dar dacă nu facem acești pași, eu vă asigur că niciodată nu se va mai ridica această garanție. Deci, inacțiunea garantează că nu se va ridica. Eu am făcut o acțiune, acțiune care n-a fost făcută de 10 ani.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Contractul prin care s-a instituit această garanție trebuie să prevadă o modalitate de stingere a obligației. Sau nu?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, atingerea indicatorilor.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Așa.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ca să atingi acei indicatori, ai nevoie de un plan de măsuri foarte clare care trebuiau îndeplinite de-acum 10 ani. În 10 ani de zile acționarul niciodată n-a acționat, iar doamna Breahnă invocă un plan de acțiuni contractat chiar de companie. Este un conflict enorm de interese între ce-a făcut compania și ce interes are acționarul majoritar.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Bun, planul întocmit la cererea companiei poate avea ca obiectiv atingerea indicatorilor, care atrage după sine... Nu? Am înțeles eu rău?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule Candet, dacă-l avea de acum trei ani de zile, se schimba ceva. În momentul acesta BERD a zis că nu există nici o posibilitate pentru că nu și-au respectat promisiunile, angajamentele. Eu înțeleg, pe dumneavoastră vă interesează mai mult CRAB, pe mine mă interesează cetățenii Bacăului care suferă prin existența acestei garanții. Despre asta este vorba.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Cine v-a spus dumneavoastră că pe mine mă interesează CRAB-ul în mod deosebit?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Păi pentru că păreți să protejați interesele companiei, nu ale acționarilor.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu, încerc să mă lămuresc asupra problemei, pentru că, din ce mi-ați spus până acum, nu m-am lămurit.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Păi spuneți-mi cu ce nu v-ați lămurit și vă răspund foarte clar.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deci, care sunt indicatorii care trebuie atinși pentru ridicarea garanției? Eu merg, iertați-mă, pe executarea contractului, nu pe căutarea unor chestiuni colaterale care să-mi ridice garanția.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, sunt probabil specificați în contractul care s-a semnat. Nu-i știu pe de rost, nu-s specialist, că avem probleme și de sănătate, și de sindicate, și de apă și de energie, nu sunt... De asta angajăm o consultanță. Nu există nimeni în tot județul ăsta să ne spună acest lucru. Trebuie o firmă specializată.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Bun, și totuși trebuie să știm ce nu s-a realizat, nu? Deci, veniți și cereți o soluție colaterală la executarea unui contract... Lăsați-mă să vă spun ce n-am înțeles, că poate mă faceți să pricep. Avem un contract pentru care s-a instituit o garanție. Garanția aia se stinge în momentul în care contractul își îndeplinește toate efectele. Mi-ați spus că acest contract nu și-a îndeplinit efectele pentru că indicatorii care trebuiau atinși de această companie, pentru liberarea de obligații și ridicarea garanției...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - N-au fost atinși.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET -...n-au fost atinși.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Corect.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Ce n-a fost atins? Și ce ne împiedică să atingem indicatorii ăștia? Asta nu înțeleg eu.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Adică eu vreți să fac acum pe serviciul de consultanță? Despre asta vorbim, domnule.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu, spuneți-mi precis.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Sunt, probabil 20 de indicatori tehnico-economici pe care firma trebuia să-i îndeplinească. Vreți să vi-i citesc ca să puteți...Despre asta e vorba?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Eu cred că da.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Putem să așteptăm, suspendăm ședința, aduc contractul și dumneavoastră aveți apoi competența să decelați dacă compania CRAB și-a atins acel indicator sau nu?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU -Tocmai asta zic, n-avem nici unii această competență, de asta apelăm la un terț.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu trebuie să decelez eu, eu trebuie să decelez acum dacă plătim într-adevăr studiul ăsta pe care-l cereți dumneavoastră sau dacă facem ceva cu compania asta, să-și îndeplinească indicatorii. Asta decelăm aici.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Păi, tocmai asta facem. Sunt punctele combinate: plătim un studiu, apoi îl punem în consiliul de administrație ca să-l aplice. Altfel, dacă facem ceva cu compania, ce-o să facem? Putem să facem și să zicem: ”Domnule”...Le transmitem: ”Domnilor, respectați-vă indicatorii”. Ei nu fac asta de 10 ani. Nu au făcut asta de trei ani cu noul management și nu s-a luat nici o măsură. Despre asta e vorba. Noi vom evalua acest plan, le vom da ca sarcină cu termen, dacă nu-l îndeplinesc, atunci schimbăm conducerea, dar nu merge să continuăm așa, pentru că, domnule Candet, cele 8.000.000 de euro ne grevează de a lua alte împrumuturi pentru a face proiecte de dezvoltare a orașului.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Dumneavoastră puneți problema ca și cum eu n-aș fi de acord din start și mie nu-mi place.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - O să vedem la vot. O să supuneți la vot...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deci eu v-am cerut o lămurire ca să știu cum votez. Dumneavoastră mă tratați ca și cum eu votez împotrivă dinainte, ceea ce nu-i corect.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ok, mă scuzați.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Eu înțeleg că se televizează, dar eu nu v-am cerut decât o lămurire.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Eu am considerat că, fiind în același grup cu o doamnă care a solicitat eliminarea, veți vota la fel, de asta mă gândeam. Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Eu cred că teoria asta a grupurilor funcționează mai mult în ceea ce vă privește pe dumneavoastră decât pe noi.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Diaconu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Eu n-am venit aici să dau un vot împotrivă și niciodată n-am făcut treaba asta.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Diaconu, aveți cuvântul.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU -Nu vreau să ne contrazicem, vă stau la dispoziție pentru orice răspuns.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Deci, domnule primar, dumneavoastră ați spus că vă interesează cetățenii municipiului Bacău. Cred că și pe mine și pe ceilalți colegi ne interesează.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu, pe noi nu, că suntem dintr-un anumit grup.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Candet, fără comentarii adiacente. Nu-l mai întrerupeți pe domnul Diaconu. Mulțumesc.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Probleme la CRAB sunt...Ce-i interesează pe cetățeni dacă vorbim despre cetățenii municipiului Bacău? Presiunea la apă, țevile care se sparg, despre asta vorbim. Asta înseamnă să faci performanță acolo, nu că dacă plătim un audit acum, o să avem presiune la apă sau o să înlocuiască țevile. Asta-i interesează pe băcăuani, asta trebuie să facem: administrație. Asta-i, domnule primar, nu tot atât dăm bani. N-avem bani, vrem să creștem taxele și impozitele acuși că nu sunt bani și îi dăm pe audituri. Sau vrem să facem audit pentru parcări. Păi, sunt viceprimarii, au consilieri, să se apuce să facă parcări. Eu am făcut parcări în municipiul Bacău, n-am avut nevoie nici de audit, n-am avut nici doi consilieri, n-am avut nimic. Păi asta îi interesează pe cetățenii municipiului Bacău: să avem presiune la apă, din ce știu eu, da, în zonele Bacăului, să nu se mai spargă țeava din metru în metru, cum e la Șerbănești, de s-a oprit traficul. Astea-s pentru cetățenii municipiului Bacău, dacă-i chemăm aici, asta-i interesează pe ei, nu să dăm bani nu știu cui. Și dacă facem auditul ăsta, e mai eficient și mai performant CRABul?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule consilier Diaconu, aveți perfectă dreptate. Pentru rezolvarea acestei probleme avem proiectul POIM, de 360.000.000 și vă mulțumesc pe această cale că și dumneavoastră ați aprobat cofinanțarea lui. Proiectul POIM, în partea municipiului Bacău, include reabilitarea a peste 60 km de conducte, care va rezolva această problemă. În același timp, astăzi încercăm să rezolvăm altă problemă, cea financiară și vă mulțumesc pentru susținerea în continuare.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Supun la vot amendamentul doamnei Breahnă-Pravăț de a elimina...Scuze...A, domnule Diaconu, atunci, luați cuvântul.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Doamna președintă, unul dintre consilierii care a ajuns viceprimar aici... A fost o avarie la conducta de apă chiar înainte de alegeri, dar na fost chiar așa de mare, a fost o dislocare acolo, da, a început să țipe cu trâmbițe: ”Necula, s-a spart țeava! Iar n-are Bacăul apă!” Dar acum când n-avem apă, când s-a întrerupt apa, cine mai e de vină, domnule primar? Sunteți dumneavoastră sau domnul Ghingheș? Că acum, na, sunteți primar și domnul Ghingheș e viceprimar, ce spune? Ce părere are despre treaba asta? C-a țipat și-a ținut ședința atunci, că eram la țeava aia, că era noapte și ploua. Pentru cetățenii municipiului Bacău, nu să dăm bani la o firmă să facem nu știu ce audit. Asta era problema. Da?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Puneți-vă masca corespunzător.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Să ne spună: a dat drumul la presiune la apă? O să mai fie avarii, sau nu? Când vine prima avarie ce spune domnul viceprimar?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, domnule Diaconu. Cu siguranță, așa cum și domnul fost primar a fost vinovat și eu voi fi vinovat de aceste avarii. Este riscul meseriei. Referitor la partea de POIM aș vrea...Un alt aspect și cel mai important din toată discuția. Pentru a începe proiectul POIM pe care și dumneavoastră l-ați încuviințat aici, în unanimitate, de 300.000.000 de euro, o parte din acest proiect, de aproximativ de 36.000.000 de euro, cred, este suma cofinanțată de CRAB, în sine. CRAB nu are acești bani. Ca să putem obține de la o companie, de la BERD sau de la o altă bancă acești bani, la fel, CRAB-ul va trebui garantat. Garantul principal suntem tot noi, Municipiul Bacău. Ținând cont de gradul nostru de îndatorare, în acest moment Municipiul Bacău nu poate garanta acest CRAB. Deci, dacă noi nu rezolvăm rapid problema nivelului de îndatorare a Municipiului Bacău, proiectul POIM de 300.000.000 care va rezolva problema presiunii nu va putea începe, deoarece CRAB-ul nu va putea aduce partea lui de cofinanțare. Deci scopul acestui lucru este unul dublu: de a elimina prima garanție de 8.000.000 și de a putea avea loc, de a garanta și proiectul POIM de 300.000.000. Deci, dacă nu începem acest lucru, din păcate se va amâna și proiectul de care spuneați, domnule Diaconu, care este absolut vital, cel de reabilitare a rețelei de distribuție.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA În regulă, domnule Chirilescu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- O singură întrebare vreau să vă adresez. Dacă acest compartiment de audit al CRAB nu poate să completeze o parte din aceste costuri. Asta-i tot ce vreau să vă întreb.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Cu siguranță, compartimentul de audit intern al CRAB și auditul intern al Primăriei Municipiului Bacău va ajuta consultantul, prin punerea la dispoziție a documentelor, dar natura muncii prestate este una total diferită. Auditul intern verifică conformitatea cu legislația: a făcut cheltuiala X cu pașii prevăzuți? Ei nu au competențe în eficientizare economică, în rentabilități, în gestionarea unei regii de apă. Deci, auditul intern poate să-i ajute, dar sub nici o formă nu au competența necesară. Plus că, așa cum am explicat și-n referatul de necesitate, finanțatorul dorește o companie agreată de către ei, o companie serioasă și recunoscută nu doar pe plan național, ci și pe plan internațional. Mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- Dacă nu mai sunt alte adăugiri de făcut, aș vrea să supun la vot amendamentul doamnei Breahnă-Pravăț, privitor la eliminarea sumei de 95.000 lei alocată pentru realizarea planului de eficientizare a CRAB, din suplimentarea la bugetul de venituri și cheltuieli. Cine este pentru? Și vă rog să țineți mâinile mai mult sus ridicate, ca doamnele secretare să poată să numere.

Cine este pentru acest amendament?

Cine este împotriva acestui amendament?

Deci nu se abține nimeni, da?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

lesit din sala

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

manolache cristinel

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

munteanu mihai-cătălin

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

10

12

-

Cu 10 voturi ”pentru ” și 12 voturi ”împotrivă”, amendamentul doamnei consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț nu a fost adoptat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Ok, mulțumesc. Continui în arhitectura..., exact cum spunea domnul Candet care, până la urmă...Despre suma de 100.000.000, 10.000 de lei pentru identificarea unei soluții de arhitectură peisagistică. Așa cum bine spunea și domnul Dragoș Ștefan, Municipiul Bacău deține o pădure de aproximativ 350 de hectare, în comuna Tamași. Alt punct de pe ordinea de zi este aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli. Anul trecut, această pădure de 350 de hectare, ne-a adus un profit de 2.000 de lei, deci 20.000.000 lei vechi. De ce? Pentru că în această pădure este aprobat un plan de amenajament pe 10 ani, care prevede ritmul prin care se vor tăia. Nu putem interveni în acest plan pentru a tăia mai intensiv, conform contractului de delegare. Acum, care este intenția prin acest serviciu? Este ca o parte din această pădure, o parte, nu toată, să fie transformată, conform legii, în pădure-parc sau pădure-agrement. Ca să facem acest lucru, pentru a începe demersurile, trebuie să știm ce vrem. Pentru suma de 100.000.000 lei vechi, o să angajăm un consultant care să ne spună pe unde pot fi piste de biciclete, dar nu betonate, pe unde pot fi amplasate băncuțe, pe unde pot fi amplasate locuri de recreere. În această pădure putem organiza excursii cu copiii din municipiul Bacău pentru a vedea fauna și flora. Băcăuanii pot merge în acea pădure, dar în acest moment nu au voie să meargă acolo pentru că pădurea este doar de exploatare. Despre aceasta este vorba în această consultanță. Vă mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Dragoș Ștefan, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Domnule primar, atât de puțin, 2.000 de lei, pentru că, sincer, nici nu s-a dorit. Prin amenajarea unei păduri, și avem aici un specialist, înseamnă și curățare, tăiere, asta înseamnă ”amenajare”. Și eu din câte știu, și avem un specialist aici în sală, până la 6 metri cubi se pot scoate în fiecare an. Deci, pădurea trebuie întreținută și amenajată și prin tăierea anumitor copaci de acolo. Eu cred că nu s-a dorit materializarea acestui material lemnos din pădurea Tamași, și noi, ca și acționari nu am fost interesați, din câte știu eu, de această pădure, cu toate că, de multe ori cei de la Romsilva au avut dispoziție să ne ajute și să putem valorifica acest material lemnos. De aceea v-am spus că sunt de acord pentru această sumă de... , soluție arhitecturală peisagistică, dar să nu uităm și de valoarea economică a acestei păduri care este un bun al consiliului local și ea, dacă este bine întreținută, poate să aducă un venit substanțial la bugetul local. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Total de acord cu dumneavoastră. Pentru acest lucru am invitat pe șeful Ocolului Silvic Traian și am să-i dau cuvântul să vă poată lămuri despre cum s-a exploatat această pădure.

Domnul Gheorghe SAVU- Șeful Ocolului Silvic Traian- Dacă sunt întrebări, cu plăcere vă răspund. Dacă ne rezumăm la ceea ce s-a discutat, sigur, respectând prevederile amenajamentului și legislația silvică...De altfel cred că au mai fost intenții, cred că o parte din dumneavoastră știți că au fost intenții ca o parte din suprafața de la Tamași să fie transformată într-o zonă de recreere și zic că e foarte bine venită pentru băcăuani, lipsiți și vitregiți de o zonă verde practic, în zonă, chiar dacă e un pic mai departe, eu zic că merită să...A fost un început, au fost și renunțări, nu știu motivele pentru care s-a renunțat. Sigur că da, fără probleme. Atenție mare, nu înseamnă că dacă e într-o arie naturală protejată și este într-o arie naturală, va fi ”Natura 2000” acolo, dar dacă respectăm condițiile impuse de aria naturală protejată sigur că putem să desfășurăm acolo...Atât timp cât, fac o paranteză, atât timp cât putem recolta masă lemnoasă, vă dați seama că, fără probleme, partea care ține de agrement este posibilă.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dacă doriți să întrebați... Domnul Gheorghe SAVU- Șeful Ocolului Silvic Traian - Și vreau să vă mai fac o mică obiecțiune vizavi de 6-7 metri cubi la hectar. Este creșterea anuală a pădurii, nu este ceea ce se recoltează și ceea ce e posibil de recoltat. Întotdeauna nu recoltăm la nivelul creșterii pădurii. Lăsăm întotdeauna o rezervă, pentru că, doamne-ferește, se pot întâmpla calamități și atunci recoltăm undeva la 3 până-n 4 metri cubi, ca și posibilitate. De altfel, cine poate și cred că este public, nu, amenajamentul de la Tamași, se poate vedea acolo foarte clar că se pot recolta pe amenajament 1.000 de metri cubi anual, adică 10.000 de metri cubi pe deceniu. Amenajamentul se face pe o perioadă de 10 ani, deci 1.000 de metri cubi din pădurile de peste 100 de ani, le spunem noi ”produse principale”. Restul, ce facem și ce-am făcut până acum, încă nu s-a început acolo recoltarea de masă lemnoasă din pădurile bătrâne. Ce-am făcut noi în ultimii ani- doar o igienizare, de aia poate volumele mici care au acoperit practic costurile de pază și alte cheltuieli acolo, cu o mică eficiență economică anuală. Nu știu, a lipsit un pic curajul celor de la primărie, pentru că, permiteți-mi să deschid o altă paranteză, lemnul nu este ca vinul. Nu l-ai recoltat, la revedere. Se transformă și muncim peste 100 de ani să aducem pădurea la o anumită valoare și o facem lemn de foc sau putregai. Dacă nu se recoltează în termenul prevăzut de amenajament, riscăm să pierdem o valoare. Eu am spus, sunt dispus, mergem împreună, cu o delegație de la primărie, recoltăm - această posibilitate legală prevăzută de amenajament, sunt 1.000 de metri cubi care se pot recolta de acolo, din produse principale, plus câteva sute de metri cubi din igienă, accidentale, tot ce dă pădurea, adică undeva la 1 metru cub/an și pe hectar. Este vorba de acea igienă. Atât se usucă, atât se îmbolnăvește, trebuie recoltat, altfel se pierde.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU- O întrebare, practic, am, domnule șef de Ocol sau nu știu care-i...O să vă rog să-mi răspundeți la microfon. Către domnul conducător de Ocol Silvic, domnul Dinu. Domnule Dinu, o întrebare practică: în ultimii ani, să spunem în ultimii 2 ani, în fiecare an, câtă masă lemnoasă s-a recoltat și s-a valorificat? Am înțeles că ați spus că s-a făcut igienizare, dar efectiv, din pădurea asta de la Tamași, de care eu personal, recunosc, nu prea știam, s-a valorificat ceva, s-a prelucrat masă lemnoasă și s-a valorificat? Și care a fost suma care a intrat la buget, pe anul trecut și pe acum doi ani, hai să spun ultimii doi ani. Nu igienizare, efectiv masă lemnoasă, apropo ce spunea și domnul...Am înțeles ce spunea, că 3-4 metri, dar câți bani au intrat la buget anul trecut și acum doi ani din pădurea de la Tamași, valorificare masă lemnoasă? Mulțumesc.

Domnul Gheorghe SAVU- Șeful Ocolului Silvic Traian - Da, Savu Gheorghe mă numesc eu, sunt șeful de Ocol...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Domnule consilier Huluță, lăsați-l pe domnul Savu, vă rog.

Domnul Gheorghe SAVU- Șeful Ocolului Silvic Traian - Pentru că, nu știu, poate vine zăpada mieilor, dar nu și Paștele. Am recoltat, după cum am spus, doar un volum minim de acoperire a cheltuielilor pe care...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Cât? Care a fost suma care a intrat la buget, în valoare aproximativă, nu la punct și virgulă, dar aproximativ cât pe an? Pe 2019 și 2018, în urma valorificării...

Domnul Gheorghe SAVU- Șeful Ocolului Silvic Traian - Discutăm despre ultimul BVC, valoarea care e trecută acolo, undeva la 70.000 de lei, da...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Anul trecut- 70.000 de lei.

Domnul Gheorghe SAVU- Șeful Ocolului Silvic Traian - Nu, e vorba de cel de care discutăm acum și vom discuta, probabil.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Nu, eu vă zic cât s-a valorificat anul trecut. Deci anul trecut s-a valorificat o masă lemnoasă în cantitate de..., și la buget au intrat..., cât? Asta vă întreb.

Domnul Gheorghe SAVU- Șeful Ocolului Silvic Traian - În jur de 350 de metri cubi sa recoltat anual pentru acoperirea cheltuielilor de pază, atât.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Deci nici un profit. Asta vreți să spuneți, că n-a intrat nici un ban la buget, da?

Domnul Gheorghe SAVU- Șeful Ocolului Silvic Traian - Ba, cum să nu?

Domnul Consilier Romică BOTOI- S-a făcut igienizare, de aia nu s-au luat bani. S-a făcut igienizare.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Anul trecut au intrat, ca profit, 2.000 de lei, 20.000.000 de lei vechi și este următorul proiect pe ordinea de zi.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - 2.000 de lei. Am înțeles.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Așa a fost făcut. Ăsta a fost profitul, cheltuielile sunt mult mai mari, veniturile o să le vedeți la următorul proiect.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Și înțeleg că dacă ar fi mai mare exploatarea masei lemnoase, ar crește profitul? Venitul, că nu-i profit.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Evident, evident.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Înțeleg că asta a fost doar lucrare de igienizare, nu s-a exploatat, așa ne-a spus colegul nostru.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Pentru că așa prevedea planul de amenajare...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Și o întrebare pentru dumneavoastră: ați spus de peisagistică și de plimbări cu copiii. Care-i orizontul de timp în care vedeți efectiv, practic, această pădure să fie amenajată sau dată publicului?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Păi, dacă aprobăm astăzi acest serviciu de consultanță, îl licităm, se derulează, probabil că o lună-două. După asta urmează o procedură întreagă juridică. Dacă vreți, domnul director de Ocol Silvic vă poate explica. Procedura juridică ajunge până la Ministerul Mediului, se aprobă trecerea asta, după ce se aprobă tranziția legală din pădure-exploatare în pădure-agrement, o să vin din nou la dumneavoastră să vă cer bani pentru a face un amenajament acolo. Dacă aprobați rapid, atunci executăm lucrarea și abia apoi...Poate să fie 6 luni-1 an, depinde cât de repede ne mișcăm cu toții.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Așa cum vă poate confirma aici domnul Șef de Ocol, acest studiu este primul pas esențial și obligatoriu pentru demararea intenției de transformare a...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Asta am înțeles. Mi-au răspuns la cele două întrebări colegii, mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Munteanu, aveți cuvântul, apoi domnul Dragoș Ștefan, domnul Chirilescu și domnul Candet. Aceasta este ordinea, da?

Domnul Consilier Mihai- Cătălin MUNTEANU - Da, vă mulțumesc. Vorbim la această suplimentare de buget de necesitatea unui loc de agrement și recreere. Întrebarea mea ar fi: cine beneficiază de acest loc de agrement la o distanță de oraș undeva la 30 de km? Cred că avem suficiente puncte de realizat în acest oraș, parcuri, nu cred că am finalizat toate parcurile din acest oraș, Insulă, și așa mai departe. Mă întreb cum vor ajunge băcăuanii, în afară de cei cu mașini, să ajungă să beneficieze de acest parc? Credeți că o să avem transport în comun până acolo? Cum o să ajungă toți băcăuanii? Vorbim dacă facem o investiție din banii municipalității. Ar trebui să ne adresăm tuturor băcăuanilor, tuturor posibilităților băcăuanilor, nu vorbim doar de cei cu mașini. O să ajungem la mentenanță, o să faceți parcuri, o să faceți scrânciobe, ce-o să fie acolo, în acel parc, nu știu, or să se strice, o să avem nevoie de mentenanță. Tot cu banii băcăuanilor se face mentenanța, nu? Vorbim de această pădure care se află în zona comunelor Tamași și Ungureni. Credem că e posibil să folosim acel parc pentru cetățenii din acele comune. O să cerem buletinul la intrarea în parc? Nu.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc pentru remarci. Pentru asta vin în fața dumneavoastră, să deliberați, dacă considerați că este bine sau nu. Din ce știu eu, băcăuanii merg în pădurile din Măgura, din Buhuși, la distanțe mai mari. O să se diversifice locurile în care se pot relaxa. Bineînțeles, o să fie beneficiari și alți băcăuani din afara municipiului Bacău, așa cum beneficiar al sistemului de apă, unde acționar majoritar este Municipiul Bacău, sunt beneficiari și alții, la fel și la EcoSud, și la SOMA, și altele. Este decizia dumneavoastră dacă vreți să facem. Puteți să decideți să vindeți pădurea, puteți să decideți, așa cum spuneau niște colegi, s-o tăiem toată și să aveți un profit. De asta este decizia dumneavoastră ce vreți să faceți. Eu cred că acolo putem să amenajăm pădurea aia astfel încât copiii băcăuani să meargă să vadă. Este o pădure foarte mare, unde copiii se vor bucura, dar este decizia dumneavoastră. De asta sunteți autoritate deliberativă, să decideți. Vă mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnul Dragoș Ștefan.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Da, mulțumesc. Domnule Savu, nu știu ce esență de arbori avem acolo. Cred că, într-adevăr, sunt și eu de acord că este vina noastră. N-am știut să exploatăm 1.000 de metri cubi pe an, asta ar fi însemnat cam 250.000 de lei, din care plăteam 35.000 de lei paza, restul intrau în bugetul local și știu foarte bine că dumneavoastră ați făcut demersuri și chiar ați insistat să recoltăm și să igienizăm această pădure. Domnule primar, eu voi fi de acord cu această sumă alocată pentru arhitectura peisagistică acolo, dar rămân la ideea că o parte foarte mare a acelei păduri trebuie să rămână pădure de producție, să facem profit, domnule primar și cu banii de acolo să investim mai întâi la pădurea de 23 de hectare de la Gherăiești, care este mult mai facilă pentru băcăuani și care este acum într-o totală paragină, ca să spun așa. Domnul primar a plecat, dar probabil rămâne pe bandă. Consider că putem să facem profit de la pădurea de la Tamași și cu profitul de la Tamași să investim, în primă fază, la Gherăiești pentru că este aproape de noi. Vă mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnul Chirilescu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Nu mai e nevoie să intervin, voiam doar să întreb care e distanța rutieră între Bacău și această locație, dar cred că domnul Munteanu a completat foarte bine.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Gigi Candet, dacă doriți să mai luați cuvântul?

Domnul Consilier Gigi - Nucu CANDET- Da, vă mulțumesc. Stimați colegi, suntem într-un an greu, suntem într-un an de pandemie, într-un oraș care are 1001 de probleme. Nu știu ce-ar trebui să facem ca să stabilim o ordine de priorități, dar orice ordine am face, eu cred că amenajarea unei păduri la 30 de km de Bacău ar trebui să nu fie chiar prima opțiune pe care trebuie s-o avem noi. Deci, o pădure nu cred că trebuie neapărat amenajată, decât cel mult sub aspectul căilor de acces pentru că cine merge la pădure, nu merge să caute scrânciobe, sau bănci, sau alte lucruri care significă confort. Pădurea aia ar putea fi utilizată, știu și eu, de băcăuani maxim 3-4 luni pe an, cât este sezon cald. Știm cu toții că primăvara și toamna la Bacău sunt cețoase și nu știu dacă o să meargă cineva în pădure pe-o asemenea vreme, iarna nici atât. Nu cred că este una din prioritățile noastre. Este un lucru care va trebui făcut cândva, dar nu acum. Noi acum cred că ar fi bine să ne gândim mai mult la spitalul ăsta care trebuie terminat, cred că trebuie să ne gândim mai mult la alimentarea cu apă, cred că trebuie să ne gândim mai mult nu neapărat la locurile de parcare, cât la sistematizarea centralizată a circulației în acest oraș și la ușurarea căilor de acces înspre și dinspre oraș, nu la o pădure care este la 30 de km de oraș și căreia, în momentul ăsta, eu personal nu-i văd altă utilitate decât exploatarea legală, rațională și recoltarea banilor care pot fi făcuți din această exploatare, aduși la buget și investiți în spital, investiți în sistematizarea circulației și investiți în apă. Astea trebuie să fie prioritățile noastre. Dacă dumneavoastră veți fi de acord cu mine, va fi foarte bine, dacă nu, o să facem așa cum dorim cu toții, dacă noi credem că e important în decembrie 2020, când țara asta n-are guvern, nu are ministere, nu are conducători de autorități centralizate, pentru noi este important să băgăm banii într-un studiu care să ne spună cum să amenajăm o pădure, înseamnă că suntem toți oameni cu scaun la cap și nu stăm degeaba aici. Vă mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, domnule Candet, eu sunt total de-acord cu dumneavoastră. Prioritară este pandemia și pentru asta data trecută am cerut măsuri și le-ați respins, dar, revenind la acest lucru...

Domnul Consilier Gigi - Nucu CANDET - Cine a respins? Ce măsuri de pandemie, domnule primar? Nu mai faceți acuzații de astea la adresa mea, că e a doua oară astăzi când mă acuzați de ceva ce n-am făcut. Ce măsuri de pandemie ați cerut dumneavoastră și nu le-am aprobat noi?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Achiziția de teste antigen pentru Spitalul TBC.

Domnul Consilier Gigi - Nucu CANDET - Nu-mi aduc aminte. Când s-a pus în discuție treaba asta? Acum două ședințe eu v-am spus foarte clar că trebuie să amenajăm spitalul, trebuie să luăm măsuri pentru aprovizionare, trebuie să luăm măsuri să angajăm doctori. Și a căzut propunerea mea și-acum îmi spuneți că eu n-am vrut.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule Candet...

Domnul Consilier Gigi - Nucu CANDET - Dacă ați luat vreo măsură la ședința trecută, când am lipsit eu, nu mi-o reproșați mie, domnule primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Eu v-am respectat și v-am lăsat să terminați.

Domnul Consilier Gigi - Nucu CANDET - Da. Păi dar vorbiți ce e de vorbit, nu mă acuzați așa, că nu sunt chiar orișicum.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Măsurile din pandemie, pentru care am cerut niște bani pentru teste antigen și-o să vă cer și-o să explic din nou acest proiect, au fost respinse. Iar motivația grupului din care faceți parte a fost că nu se justifică să luăm teste antigen, ci ar fi bine să luăm reactivi pentru teste PCR. Așa a fost motivat. Domnul Consilier Gigi - Nucu CANDET - Când s-a întâmplat asta, domnule?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - În ultima rectificare, nu știu exact data.

Domnul Consilier Gigi - Nucu CANDET - Am fost eu de față și-am votat contra la treaba asta?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, domnule Candet. Ok. Haideți să revenim acum la obiecția anterioară.

Domnul Consilier Gigi - Nucu CANDET - Domnule primar, vedeți că se înregistrează. Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, se înregistrează și dacă vreți, ne confruntăm cu înregistrarea de la ultima ședință. Referitor la ce-ați spus, bineînțeles că...

Domnul Consilier Gigi - Nucu CANDET - La ultima ședință am lipsit, vă mai spun încă odată, că poate n-ați înțeles.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu fost la ultima ședință, a mai fost una înainte. Dacă mă lăsați să termin și eu...Și chiar vreau să vă răspund la ce-ați spus. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că pandemia este prioritatea și am luat măsuri, dar, în același timp, trebuie să nu uităm că este o viață și după pandemie. Deja am pregătit centrele de vaccinare în municipiul Bacău. Vaccinarea va începe la anul. Când se va termina asta, viața va reveni la normal. Dacă începem atunci să ne gândim la lucruri de viață normală, le mai întârziem doi ani de zile. Exact pentru că ne pregătim, pentru viața de după pandemie, avem și acest prim pas premergător pentru amenajarea acestei păduri. La fel voi veni și cu amenajări pentru parcul Cancicov, parcul Gherăiești. Ele trebuie începute acum, în secvențialitatea pașilor, astfel încât, când revenim la normal, să ne bucurăm de ele. Altfel, riscăm să ieșim din pandemie, să mai așteptăm doi ani de zile să avem niște lucruri noi în oraș.

Domnul Consilier Gigi - Nucu CANDET - Domnule primar, dacă ieșim...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Huluță, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Cu exploatarea asta, la care toată lumea spune și se face marele profit, vă spun eu că e o poveste asta, Dragoș. De acolo nu poți să exploatezi decât în regimul silvic. În regimul silvic, pe care tu îl spui, este puțin ca și cantitate. Dacă, după cheltuielile toate care sunt, nouă ne-a rămas din exploatarea care s-a făcut 2.000 de lei, ai impresia că dintr-o exploatare...Dacă iei aprobare, dacă se ia aprobare, s-a ras. Să nu uitați că-s de pe Valea Asăului, unde s-au făcut exploatări și se fac în continuare și cunosc problema. Deci, în momentul în care noi ne apucăm s-o radem pe aia, da, doar acolo să avem un profit, dar ea este protejată, suntem în aria de protejare. Deci chestiunea este cu exploatarea masivă și să ne îmbogățim și-o să facem noi spital din astea, nu este realist acest punct de vedere. Eu sunt de acord să-ncepem ceva, să facem ceva. Acum, dacă stăm toți închistați și nu mai facem nimic și nu mai începem nimic...Eu zic să-ncepem, dacă e o chestiune din asta. Vă mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Deci, avem 13 puncte pe ordinea de zi, suntem de-abia la jumătatea primului punct din cele 13 puncte de pe ordinea de zi. Haideți să eficientizăm un pic ședința. Vreau să știu dacă are cineva un amendament de făcut privitor la suplimentarea acestor cheltuieli. Da, vorbim de cei 10.000 de lei pentru identificarea de soluții de arhitectură peisagistică. În regulă, deci există un amendament...Da?

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU- Da, vreau să fac un amendament de retragere a acestui punct.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Vă rog. Deci de eliminare, da?

Domnul Consilier Mihai-Cătălin MUNTEANU - Da.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Deci, domnul Munteanu propune eliminarea sumei de 10.000 de lei pentru identificarea unei soluții de arhitectură peisagistică, a suprafeței de 325 de hectare, în vederea utilității pentru activități de agrement și vreau să știu cine este pentru scoaterea acestei suplimentări din bugetul de venituri și cheltuieli? Încă odată: cine este pentru eliminarea...? Deci, amendamentul pentru eliminarea acestor sume din lista suplimentărilor la buget. Exact ceea ce-am făcut și cu amendamentul doamnei Breahnă-Pravăț, adineauri. Bun, cine-i pentru să rămână cu mâna ridicată, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci v-a rugat să ridicați mâna cei care sunt pentru aprobarea amendamentului ridicat de domnul Munteanu.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Exact. De retragere, da. Bun. Cine este împotriva retragerii? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALExAnDRU

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

9

14

-

Cu 9 voturi ”pentru ” și 14 voturi ”împotrivă ”, amendamentul domnului consilier Mihai-Cătălin Munteanu nu a fost adoptat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, am să continui la punctul 3: ”Servicii specializate de consultanță în vederea analizării activității Societății de Servicii Publice Municipale Bacău”. La fel, aici, în baza articolului 127 din Codul administrativ, la următoarea ședință o să propun înființarea unei comisii la nivelul consiliului local care să analizeze activitatea SSPM. Este un drept al consiliului local, prin care consiliul local să desemneze o echipă care să analizeze această companie și activitatea ei. Acest lucru este necesar măcar dintr-un considerent menționat de Curtea de Conturi, printr-un control, numărul 2 din 2019, unde, la măsura 24 ne spune să exercităm un control asupra SSPM și o verificare, lucru care nu s-a făcut. Pentru că această verificare din partea autorității care are acest rol, adică a dumneavoastră, a consiliului local, consider că este necesar să aveți o asistență de specialitate, astfel încât acești bani vor merge într-un serviciu de consultanță care să ajute comisia formată din consilieri locali să analizeze cum această companie și-a desfășurat activitățile comerciale, companie care este deținută 100% de Municipiul Bacău. Despre asta este vorba în acest serviciu. Dacă aveți orice fel de nelămurire, vă stau la dispoziție.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Vă rog, domnule Chirilescu, apoi domnul Diaconu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Domnule primar, eu revin cu întrebarea legată de Compartimentul de audit al primăriei. Aș vrea să vă întreb dacă Compartimentul de audit ar putea să desfășoare această activitate, mai ales că cei doi auditori au gradul 5, din ce știu, adică 7 ani de specialitate și 20 de ani de vechime în muncă. Mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, repet, domnule Chirilescu, și o să repet de fiecare dată când mă întrebați: serviciul de audit intern al Municipiului Bacău are în competență verificări asupra întregului aparat de specialitate în primărie și în companiile sau în instituțiile subordonate. La fel, chiar și SSPM are un serviciu de audit intern. Aceste servicii de audit intern nu au nici o legătură cu analiza activității economice, a rentabilității, a managementului, ci doar verifică conformarea operațiunilor cu prevederile legii. Deci ei nu verifică dacă și-au făcut treaba, de exemplu, în gestionarea parcărilor, pe care SSPM-ul o are prin delegare, cu maximă eficiență, ci verifică dacă în această gestiune au respectat pașii legali, au făcut hârtia 1, 2, 3. Deci, serviciul de audit este complet diferit de un serviciu de consultanță pe care eu consider că ar fi bine să-l aveți la dispoziție, pentru a analiza această companie despre care știți că există foarte multe discuții, că ar aduce distorsiuni asupra pieței libere și că ar fi încărcat în ultimii ani municipalitatea cu foarte mulți bani. Eu nu știu dacă este adevărat sau nu, știu doar că Curtea de Conturi ne obligă să facem acest control, exercitat prin consiliul local și cred că ar fi bine ca în derularea acestui control să aveți parte de o consultanță de specialitate. Mai mult, bineînțeles, și Auditul vă va ajuta, dar pe partea de a vă furniza documentele necesare.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Vă rog, domnul Diaconu și apoi domnul Ghingheș. Și apoi domnul Miroșeanu.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Da, mulțumesc, doamna președintă. Dar totuși, domnule primar, eu aș vrea să retragem de pe..., să facem amendament să retragem acest punct de pe ordinea de zi, de aici, de la buget, da. Cum a spus și colegul, domnul Chirilescu, avem Audit, ați spus că vreți să facem o comisie compusă din consilierii locali, domnul viceprimar știe că la început a fost chemat directorul Societății, da. Deci n-a fost necesară...

Cum, nu erați în consiliul local când a fost domnul Zaharia și când era director adjunct, și cu domnul Vlad Popa? Înseamnă că n-ați fost în consiliul local 4 ani, domnule Ghingheș, acum sunteți viceprimar. Domnule primar, sunteți atent, vă rog frumos?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Sunt foarte atent.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Vă mulțumesc frumos. Deci, avem Audit, da, compartiment, înseamnă că rolul acestui compartiment, acestui serviciu nu-și mai are rolul în primărie. Păi ce facem cu el? Ce controlează? Sau îi putem trimite împreună cu corpul de control și să chemăm aici și reprezentanții Societății? Că Societatea este a primăriei. Păi nu?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, eu înțeleg ce spuneți și repet:  auditul intern verifică dacă compania s-a conformat rigorilor legale.

Dumneavoastră veți verifica ca un auditor extern, să vedeți dacă compania a performat, a atins obiectivele pe care acest consiliu le-a setat. Și această consultanță vă va ajuta în acest lucru. Este opțional, dacă dumneavoastră supuneți, eu o să fiu de acord să nu facem această cheltuială, dar în misiunea pe care dumneavoastră o aveți de îndeplinit, conform cerinței Curții de Conturi, cred că v-ar ajuta, astfel încât să aveți economiști, specialiști tehnici în drumuri și alte persoane care să vă prezinte un punct de vedere profesionist, independent, despre activitatea companiei. Este la latitudinea dumneavoastră dacă vreți această consultanță sau nu, pe lângă cu ce vă poate ajuta Auditul, pe partea de conformitate legală, atât.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Domnule primar, este vorba de bani aici. Ne plângem că n-avem bani, da? Noi putem să chemăm directorul Societății, avem în aparatul primăriei și specialiști, dacă și-a atins ținta sau nu, că este sub consiliul local. Că-n urma acestui audit, tot consilierii o să hotărască. Se face o comisie în care consilierii: ”Domnule, ți-ai făcut treaba sau nu ți-ai făcut treaba, te duci acasă sau rămâi”. Nu? Ce rost are să cheltuim banii? Eu asta nu înțeleg, domnule primar. Ce rost mai are după aia comisia care o faceți din consilieri?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Comisia este cea care va face și ea propriile verificări, dar, în relația față de această companie, există o asimetrie de informații și de cunoștințe, astfel încât, nu cred că nici unul dintre cei de-aici poate să înțeleagă complexitatea operațiunilor economice, financiare și tehnice, care se derulează aici. De aceasta este bine...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Să meargă Curtea de Conturi acolo.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Curtea de Conturi, la fel, nu verifică partea de eficiență, de act managerial corect. Și Curtea de Conturi verifică tot o conformitate cu bazele legale: dacă s-au făcut proceduri de achiziție corecte, dacă nu. Dumneavoastră, în rolul pe care-l îndepliniți și de care Curtea de Conturi spune că dumneavoastră, consiliul local, să mergeți să verificați, este dacă banii încredințați acestei firme prin capitalul social, prin aporturile de capital ulterioare, au fost folosiți în mod judicios, adică dacă managementul și-a făcut treaba, ce probleme sunt acolo. Despre asta-i vorba. Dar repet: este opțional dacă vreți să beneficiați de această consultanță sau nu, pentru că, ulterior, dumneavoastră, comisia pe care o veți alege, va veni și va expune: această companie și-a făcut treaba în mod corect, a cheltuit banul public în mod corect sau nu. Eu așa cred, ca să puteți să spuneți asta public, fără să aveți nici un fel de dubiu, v-ar ajuta un consultant independent și de voința întreagă a acestui consiliu local, dar și de voința companiei, pentru că, fiți siguri că cei din companie își vor proteja actul managerial și vor spune că au făcut totul bine. Deci este la latitudinea dumneavoastră...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Păi și cu control și fără control, ei asta o să susțină, indiferent de situație. Și, din ce spuneți dumneavoastră, ăsta este un control, da, pe parte financiară mai mult. Și cei care fac controlul sunt specialiști în ce? În drumuri? Păi, dar avem noi specialiști în drumuri, în primărie, nu? Formăm o comisie...Păi cum? Ori e pe parte financiară, ori e pe parte de specialitate în infrastructură. ”Ai făcut, sau n-ai făcut parcare? Ți-ai atins obiectivul sau nu?” Despre asta vorbim, aici e problema, este vorba de banii primăriei, nu altceva mă interesează, că faceți sau nu faceți.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Exact, domnule Diaconu, despre asta e vorba. Puteți să renunțați la acest serviciu, important este ca, la final, să putem ști cu toții, în mod cert, prin raportul pe care tot consiliul local...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Tot noi, consiliul local hotărâm, domnule primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Exact, dar una este să hotărâți dumneavoastră, în baza unor observații, fiecare după specialitățile și studiile care le are și alta este să aveți lângă dumneavoastră și-un specialist care să vă poată lămuri cu orice chestiune, așa cum personalul din primărie, de specialitate, vine și vă explică ce se întâmplă în primărie, așa un expert independent vă va explica ce se întâmplă în SSPM. Când veți ajunge acolo și veți găsi camere pline de rafturi de documente, cred că va fi foarte greu să vă îndepliniți misiunea fără să avem plătit pe cineva care să facă toată această diligență și să investigheze ce este acolo.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Da, mulțumesc. Haideți, vă rog, să nu confundăm auditul cu această analiză, care transpare foarte clar din proiectul de hotărâre: ”Servicii specializate de consultanță pentru analizarea activității”, că aici au fost consilieri care au ridicat această chestiune, a verificării SSPM-ului în consiliul local. O parte dintre cei de la această masă au fost și-n vechiul consiliu local și știm cu toții că acel raport de audit al Curții de Conturi a fost pus pe ordinea de zi în nenumărate rânduri și colegii liberali au solicitat în nenumărate rânduri ca acel audit să fie măcar dezbătut la această masă și nu s-a întâmplat luni la rând. Dar nu trebuie să confundăm un audit cu această analiză a activității. Eu cred că aproximativ 60.000 de lei pentru o societate care toacă peste 30.000.000 de lei pe an, nu cred că este o sumă mare ca s-o punem pe direcția cea bună sau să luăm altă decizie, tot aici, împreună. Asta voiam să precizez. Mulțumesc mult.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, domnule viceprimar. Domnule consilier, exact despre acest lucru vorbim. În această comisie veți fi probabil din toate grupurile. Unii au, probabil, niște idei de dinainte, alții nu au. Așa ați avea o persoană independentă de impresia fiecăruia dintre dumneavoastră, care v-ar putea spune ceva real și indiscutabil. Asta vine în ajutorul dumneavoastră, dar dacă dumneavoastră propuneți să fie eliminat acest punct, eu susțin amendamentul dumneavoastră, dacă considerați, dar cred că o să se ajungă în momentul în care o să fiți o comisie din fiecare grup și n-o să puteți să ajungeți la nici o concluzie, dacă a fost bine sau nu, iar un expert independent vă va putea da, dincolo de orice dubiu. Eu cred că în multe aspecte, apropo, SSP-ul și-a făcut treaba, în altele, poate nu, dar, la fel, este o părere subiectivă, care nu ține cont de realitatea de acolo, din documente.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Crețu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Mulțumesc.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Doamna președintă, și eu am...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Da, știu, dar...Eu am greșit, mai întâi era domnul Miroșeanu, apoi domnul Crețu și după aia, dumneavoastră. Asta ar fi fost ordinea firească. Acum, domnul Miroșeanu. Domnule Crețu, dacă mă scuzați, am să-i dau cuvântul domnului Miroșeanu, să respect ordinea la cuvânt, sau oricare dintre voi doi.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Poate nu este de evitat să luăm la cunoștință totuși și azi, despre acel audit care încă nu s-a discutat atunci. Dar, trecând peste asta, aș vrea să ridic problema lucrărilor de la spital, care, anul ăsta, în situație de criză, le-am aprobat pe repede-nainte și dacă, din punct de vedere politic, era absurd să te opui, pentru că, știm cu toții importanța unui spital, din punct de vedere tehnic, am făcut o solicitare atunci și am spus că este foarte importantă, solicitare care nici până astăzi nu a fost rezolvată, care se referea la acele liste de cantități și evaluări, care stau în spatele unui deviz general. Adică acele documente care fundamentează valoarea pe care noi am aprobat-o. A trecut și perioada de criză, s-au realizat și lucrările și, din păcate, din discuții private pe care le am cu diferiți proiectanți, ingineri, constructori, aflu diferite situații care s-au întâmplat în această lucrare, unde SSPM-ul a fost lider de lucrări. Prin urmare, aș vrea să știu exact ce se întâmplă la SSPM, pentru că rolul pentru care a fost făcută această societate cred că este un pic altul decât cel care și l-a exercitat în ultima perioadă. Aș vrea să vedem cum s-a cheltuit banul public și vizavi de afirmația că ”aruncăm cu banii pe studii”, eu aș veni cu precizarea că banii care s-au risipit prin recontractări, nu odată, nu de două ori, chiar și de trei ori ale lucrărilor luate de SSPM, au risipit sume mult mai mari. De asta cred că avem nevoie de oameni specialiști, externi, care să nu fie afiliați politic, ca să nu planeze asupra lor dubiul că fac jocurile politice și să luăm decizii cât mai corecte, ca această societate să funcționeze în interesul cetățenilor, nu pentru diferite grupuri. Vă mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Miroșeanu, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- Dacă discutăm despre SSPM, în mod evident vorbim despre o societate care în momentul de față este în derivă, cu probleme în plata salariilor, cu probleme în plata furnizorilor, a subcontractanților și așa mai departe. În mod evident este vorba de o societate care a fost supradimensionată și principala noastră misiune este de a vedea în următoarea perioadă ce facem cu această societate. Și cel mai important lucru este să stabilim până unde se încadrează limita de competență pentru că aici s-a greșit din start. Pentru acest lucru, cu siguranță este nevoie de o părere specializată, în așa fel încât, să vedem, s-ar putea să ajungem la concluzia că trebuie desființată. Ori lucrul acesta nu-l putem face oricum. Mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Diaconu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Dragi colegi de la PNL, domnule Crețu, cum ați spus dumneavoastră că aveți informații...Dacă aveți informații și facem o comisie din consilierii locali, nici nu mai trebuie să mai facem acest audit. Chemăm, nu, directorul acestei societăți, că este sub consiliul local, este a noastră, ca și cum ați spune dumneavoastră știți cum? ”Haideți să facem un audit la Direcția de Drumuri mâine-poimâine”. Cam așa ceva. ”Să vedem dacă cei de la Drumuri au făcut sau n-au făcut străzile ca lumea sau cu cine le-au făcut”. Cam așa ceva. Bine, aici este vorba...Ne plângem că nu sunt bani la primărie, că vreți să faceți audit, nici o problemă acolo că se dorește închiderea societății. Și așa intră în faliment, dacă o luăm pe drept, că nu mai are lucrări. O să se închidă singură, până la urmă, că n-o să aibă de unde să plătească salariile acelora...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Și pierderile în contul cui se duc, domnule? A domnului director sau ale noastre?

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Care pierderi?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Pierderile astea care se înregistrează, că o să se închidă singură, dar se închide cu niște pierderi. Pierderi care vor trebui achitate din bugetul local.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Păi și dacă faceți auditul, atunci ce? Nu mai achitați, sau nu vor mai fi pierderi? Sau cum?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Păi poate stopăm un pic anumite lucruri... Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Puteți să chemați directorul să vedeți: ”Domnule, care-i treaba?”

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU -...poate eficientizăm dacă ajungem la concluzia că această societate trebuie menținută sau o închidem acum, fără să mai acumuleze datorii.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Păi, dar ea n-are lucrări. Din ce mai acumulează datorii acum?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Păi, poate aici este o problemă. Că ea a fost fundamentată strict pe lucrările pe care le prelua de la municipalitatea Bacău. O firmă competentă și cu expertiză, într-o piață liberă, concurențială, își câștigă lucrări de pe piața liberă. SSPM-ul de ce nu face performanță pe piața liberă? Poate de aici putem să începem analiza și să vedem de ce nu poate fi concurentă pe o piață liberă.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Asta este altceva, vizavi.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Pentru asta trebuie să facem analiză, domnule.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU -Dar de ce trebuie să facă analiza auditul? Asta o facem noi, analiza. ”Domnule, de ce nu-ți iei și contracte în particular, numai bani de la primărie?” Poftim. ”Lucrez”. Am văzut că lucrează cu Letea Veche acum. Păi vedeți?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Să lucreze pentru cine o contractează, n-am nici o problemă, dar hai să o analizăm, că suntem acționariat 100%.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Păi tocmai, de asta vă spun.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Și până acum, colaborarea noastră cu dânșii, nu pot să mă laud că a fost una înfloritoare.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Dar eu sunt de acord aici cu dumneavoastră, vizavi de domnul director Zaharia. Adică eu n-am o problemă. Să știți că societatea... Că eu am lucrat și știu, da, n-am o problemă. Problema e - o țineți sau n-o țineți, mai rămâne Zaharia sau nu mai rămâne Zaharia. Este sub consiliul local.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Domnule director...Domnule Diaconu, pardon, nu fac aprecieri la persoană, nu mă interesează persoanele, mă interesează să funcționeze.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Dacă vă interesează să funcționeze sau asta...Când a fost, o votați, nu vă interesează asta, stați liniștit, nu-i o problemă.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - Apropo, eu nu am votat înființarea SSPM-ului.                                                                       ’

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Păi nu, eu ce spun? Dacă vă interesează să funcționeze, votați atunci. Nu v-a interesat niciodată asta și nu vă interesează. Dar eu n-am o problemă că mai e sau nu mai e. Este vorba aici că venim, cheltuim bani și mâine-poimâine vrem să mărim taxele și impozitele. Că nu mai sunt bani la primărie. Despre asta vorbim, că vine și cealaltă etapă. Și noi spunem aici că ne interesează cetățeanul, ne interesează băcăuanul și așa mai departe. Aici este problema, nu alta. Vreți să-l faceți, faceți audit, rămâne- nu rămâne, pleacă. Și atunci Compartimentul de Audit din primărie la ce ne mai folosește? La ce ne mai folosește, domnule primar, vă rog frumos? Nu-și mai are rostul.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnul primar v-a mai răspuns odată la această întrebare. Domnule Huluță, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Eu v-aș propune concret: haideți să facem comisia noastră, să se ducă să verifice cât poate verifica, nu suntem de acord cu raportul, sau nu suntem mulțumiți de acest raport al acestei comisii formată din consilierii locali, angajăm și audit. Curtea de Conturi nu spune că trebuie să angajăm audit. Eu zic s-o facem fără bani, ne ducem acolo, găsim niște..., eu știu, niște nereguli, găsim niște reguli sau nu știu ce găsim acolo, după aia angajăm și un audit de care spuneți dumneavoastră. Asta-i părerea noastră. Nu cheltuim banii înainte că s-ar putea să tragem niște concluzii mai bune decât ale auditului și s-ar putea să luăm niște hotărâri tot împreună, pe baza celor ce ne spun colegii noștri. Și o comisie din toate grupurile politice și nu facem nici un parti-pris cu nimeni.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Și dacă vreți să desființați, cum a fost înființată...Nu, păi nu, dacă asta-i ideea, nici o problemă, votăm și pentru, dacă sunt nereguli. Eu n-am o problemă vizavi la acest...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Dacă-mi permiteți, o să aduc câteva lămuriri. În primul rând, legat de oportunitatea continuării SSPM sau nu. Asta nu este o decizie ușoară, nu se poate lua o decizie că ne place sau nu ne place de cine a condus și cine a propus. Sunt foarte mulți oameni angajați acolo, este o perioadă dificilă economic, eu mi-aș dori ca nimeni să nu rămână fără slujbă. Ăsta este unu la mână, despre intențiile mele legate de firma asta. Doi- legat de ce-a spus domnul Huluță și aveți foarte mare dreptate. Comisia formată din dumneavoastră poate să funcționeze, să vadă dacă se descurcă sau nu, dar trebuie să țineți cont și de alt aspect: Guvern nu s-a făcut, e posibil ca și-n alți ani să dureze încă două- trei luni- patru luni până avem bugetul național. În perioada următoare n-o să mai putem face nici o rectificare, astfel încât vă zic o chestie de compromis: să rămână bugetat acest lucru, dar eu o să contractez serviciul doar dacă comisia formată din dumneavoastră o să spună: ”Da, chiar avem nevoie.” Dacă dumneavoastră vă întâlniți, mergeți și spuneți: ”Nu vrem acest serviciu”, atunci nu voi începe contractarea. Dar dacă îl scoatem astăzi din proiectul de rectificare, trebuie să așteptăm să se aprobe bugetul național, bugetul județean, bugetul local, ca să facem să-l introducem din nou ca sumă. Deci, rămânând astăzi, rămâne doar opțiunea dumneavoastră și doar când comisia îmi spune, atunci contractez serviciul, dacă considerați că-i un compromis bun ăsta.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Aici e corect, domnule primar. Păi?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Atunci putem continua la următorul punct, da?

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Bineînțeles.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - O secundă, că mai era domnul Chirilescu care voia să ia cuvântul și ați intervenit, domnule primar, înaintea lui. Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Pe cuvântul meu, pe responsabilitatea mea...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dacă vreți, supunem și la vot amendamentul, ca să rămână totul în clar.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Nu, dar îl credem pe domnul primar pe cuvânt, că-i primarul Bacăului și vedem dacă are cuvânt sau nu.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Chirilescu, aveți cuvântul.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ok, domnule Diaconu, deci rămâne așa. Rămâne în buget și-l voi contracta doar dacă majoritatea comisiei pe care o veți forma, va considera că este necesară contractarea acestui serviciu.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - De acord cu dumneavoastră.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, domnule Diaconu. Mă bucur că, uitați, într-o discuție așa tensionată, am găsit o soluție de compromis.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Chirilescu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea doar să intervin să explic ceea ce înseamnă, totuși, termenul de ”audit public intern”, pentru că observ...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Faceți liniște în sală!

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Să vorbesc puțin mai tare. E mai bine așa? Deci aș vrea să explic ce înseamnă termenul de ”audit public intern”, pentru că observ că unii dintre noi înțelegem diferit acest concept. Deci în Legea 672/2002 privind auditorii interni, la articolul 2 alineatul ”a” avem următoarele: ”Auditul public intern reprezintă activitate funcțional independentă și obiectivă, de asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile entității publice; ajută entitatea publică să își îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică și metodică, evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanță”. Am vrut ca să vă explic de ce tot insist să discut despre compartimentul intern al primăriei. Mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - E vreo propunere completă sau nu? Ok, eu am înțeles. Haideți că vă răspund foarte scurt, să trecem la următorul punct. Persoanele angajate în biroul de Audit intern nu sunt niște super oameni, domnule Chirilescu. Nu poți să ai un auditor intern și să consideri că este specialist în probleme de gestiune a rețelelor de apă, în probleme de iluminat, în probleme de societăți comerciale care au multe obiecte de activitate, pentru că, de fapt, asta spuneți dumneavoastră, pentru că ei ajută, ar trebui să aibă o competență universală. Nu există în fapt asta și o să vă rog să le invitați, dar după ce rezolvăm problema de atitudine față de persoana de specialitate, să discutați cu doamnele de la audit intern, să vă arate planul de audit și ce exact fac și să vedeți și ce CV-uri au, ca apoi să nu mai discutăm în acești termeni. Și acum o să continuăm. La următorul punct...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule primar, vă rog. Deci, da, vă rog.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Raportat la ce s-a discutat acum, comisia care se va întruni din consiliul local are competențe pe SSPM, dar nu are pe CRAB, nu? Sau...Deci, ca idee. Ca să înțelegem unde am ajuns.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - N-am înțeles. Are competențe pe SSPM, dar nu are...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Păi are, dar nu ați acceptat ca SSPM-ul să fie auditat de către o comisie formată...

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- Deci, asta a fost solicitarea domnilor consilieri.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu e nici o problemă, dar ca idee. Atunci nu ați invocat lipsa acestei competențe, care există. Haideți să fim serioși. Câți din colegii din acest consiliu local sunt competenți în acest sens? La SSPM.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Aveți o propunere în sensul ăsta?

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu am nici o propunere. Ideea este că vreau să înțeleagă toată lumea, mai ales cetățenii municipiului Bacău, cam cât de superficiali suntem în anumite contexte și cam cât de ”analitici”, cu ghilimelele de rigoare, suntem în cazul altor companii.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Doamna Breahnă, dacă vreți, chiar cetățenii să înțeleagă, o să mai repet încă odată: solicitarea unui serviciu...

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, domnule primar, întrebarea mea este următoarea...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Eu nu v-am întrerupt, doamnă. Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, vă ascult.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - De ce este un tratament diferit? Asta-i nelămurirea dumneavoastră și vă explic: în primul caz, în consultanța legată de CRAB, este o solicitare expresă a finanțatorului, care ne spune să angajăm o companie independentă, recunoscută de ei ca fiind o companie serioasă și profesionistă, așa cum marii acționari apelează la firme gen Deloy sau Fitch, care să vină cu o expertiză independentă. Ăsta este tratamentul diferențiat. În cazul SSP-ului, noi putem să facem cum vrem, e doar o obligație impusă de Curtea de Conturi. Deci, de asta v-am și spus că este opțiunea dumneavoastră, faceți o comisie, dar puteți să și ignorați dacă vreți asta, dar nu există sub nici o formă un dublu standard. Consultanța specializată de la CRAB este cererea expresă a finanțatorului, iar în acest caz, este o cerere a raportului Curții de Conturi, care nu spune un standard de calitate. Eu am considerat că doriți un standard de calitate în analiză. Urmează ca această comisie, în urma analizei inițiale, să decidă dacă are nevoie sau nu de consultanță.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Stați un pic, să încheiem discuția aceasta. Am spus că există totuși un plan de eficientizare în discuție la ADIB, supus aprobării, și așa mai departe, adică am invocat anumite elemente care vizau anumiți indicatori de eficiență și performanță pe care CRAB și i-a asumat și până la urmă, dacă nu ajungem să respectăm acei indicatori, indiferent că facem sau nu facem audituri sau planuri de consultanță, planuri de eficientizare cu colaboratori externi, cred că-n aceeași situație ajungem. Erau suficiente argumente și acolo. Asta încerc să vă spun. Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Este o diferență enormă, doamna Breahnă.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și, până la urmă, să știți că eu mă duc în zona alocării bugetare consistente. Totuși indicele de inflație nu cred că justifică alocarea a 95.000 lei, comparativ cu alocarea a 27.000 de lei în 2017 pentru un studiu similar, realizat tot de către o companie recunoscută în acest sens.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Tocmai aici e diferența, doamnă. În 2017, CRAB-ul și-a contractat un serviciu, fără să discute cu BERD despre asta. Eu am discutat direct cu BERD, unde avem problema. CRAB-ul și-a contractat o firmă, așa cum și noi putem, căreia i-a spus: ”Spune-mi ceva”. Important este ca finanțatorul nostru să recunoască acel plan, că degeaba luăm orice plan făcut și-l punem în aplicare, dacă nu ajungem la obiectiv. Deci este o mare diferență. Eu înțeleg ce argumentați, dar n-are nici o legătură una cu alta și cu asta v-aș ruga să trecem la următorul punct.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - O secundă. Domnule Miroșeanu, aveți cuvântul și apoi domnul Diaconu. O secundă, domnul Miroșeanu era înaintea dumneavoastră, vă rog frumos.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Eu aș vrea să clarificăm puțin chestiunea cu această comisie. E o practică curentă și la nivelul consiliului local și în alte foruri, ca atunci când există diferențe de opinii în interiorul forului respectiv, să împuternicească o comisie care să facă o analiză profundă și, de fapt, noi asta facem. Faptul că nu există o părere unitară în momentul de față la nivelul consiliului local, împuternicim această comisie să se ducă în profunzime, să facă o analiză și să vină cu o propunere, tot în consiliul local, dacă este sau nu necesară această cheltuială, această consultanță. Nu vorbim aici de competențe, nu vorbim aici de chestiuni care exced cadrului consiliului local.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Diaconu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Da, mulțumesc. Un minut și-am terminat, ca să mergem mai departe. Apropo ce spunea colegul nostru, domnul Crețu. Acolo, vizavi, și dacă e raportul Curții de Conturi, ce stabilește? Cu cât ai dat lucrarea, cu cât ai contractat-o, primăria ți-a dat bani. Ce spune dumnealui, ai dat-o de două ori sau de trei ori. Ce-i așa de greu de constatat? Nu? Despre ce vorbim? Adică ce să cauți sau ce se intenționează, nu? Cu cât ai contractat lucrarea? N-ai fost profitabilă, societatea trebuie să fie profitabilă. N-ai fost profitabilă și ai lucrat cu 5 lei, cu 7 lei. De ce n-ai lucrat cu 4 lei? Nu ești profitabil, conducerea nu este..., managementul nu-i competent. Sărut-mâna, mulțumesc. Să vedem ce spune atunci cel care conduce și manageriază această societate. N-am o problemă.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Total de-acord cu dumneavoastră, domnule Diaconu, cred că am lămurit acest lucru. Dacă o să aveți nevoie de un suport specializat, o să aveți linia bugetară la dispoziție. Continuând acum cu următoarea sumă alocată pentru servicii de consultanță în vederea analizării datelor economice la Societatea de Transport Public. Aici este o discuție amplă. Cu toții știm că această societate a primit acest serviciu pentru o perioadă foarte largă, 20 de ani, într-o perioadă în care legislația să zicem că era mai laxă despre acest lucru. De atunci, legislația s-a schimbat, dar acest contract nu a fost actualizat pentru a se conforma cadrului legal. Mai mult, ținem cont că traseele de pe această companie nu mai deservesc, în acest moment, necesitățile orașului. Sunt cartiere întregi, cum sunt CFR sau Tache, care sunt complet nedeservite de acest serviciu. Mai mult, ținând cont că avem o oportunitate uriașă acum, prin noile fonduri de reziliență care vor începe de anul viitor, de a moderniza această companie. Doar că avem o problemă. Noul cadru legal spune că noi putem să atragem fonduri pentru a investi în această companie doar dacă suntem 100% proprietari. Acționari 100%. Noi, în acest moment, suntem acționari la nivel de 14%. 18%. Vă informez c-am avut o discuție cu acționarii următori despre acest lucru și în acest moment dorința lor de a-și vinde acțiunile este una mai puțin clară. Dar, mai mult, niciodată până acum nu s-a făcut o analiză serioasă asupra modului în care compania și-a îndeplinit serviciul. În primărie există o singură persoană angajată care să răspundă de monitorizarea tuturor contractelor delegate. Deci, evident că nu face față. Mai mult, avem tot din rapoartele Curții de Conturi, care ne spun că nu ne-am făcut treaba să eficientizăm acțiunile care le avem acolo. N-avem, de exemplu, nici un reprezentant în consiliul de administrație. Nu știm ce s-a întâmplat în derularea efectivă a cadrului economico-financiar. Din acest motiv, consider că este justificat să apelăm la un serviciu de consultanță care să ne spună ce facem cu acea deținere, ce cale legală este, ținând cont că suntem autoritate publică, de a ajunge să fie 100% proprietatea noastră, cum am putea să îmbunătățim, dacă am putea să-l transformăm într-un serviciu metropolitan, sunt multe lucruri pe care ni le-ar putea spune, astfel încât, acest serviciu să-l modernizăm, printr-o cale sau alta. Cu siguranță este un prim pas în a începe să recâștigăm un control asupra acestui serviciu pe care noi, municipalitatea, l-am delegat. Suntem ultimul oraș din țară în situația asta, în care transportul public este realizat de o companie în care municipalitatea nu este 100% acționar. Suntem ultimii din țară și aș vrea să rectificăm această situație. Și pentru asta este acest început de consultanță.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Dragoș Ștefan, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Da, așa este domnule primar și trebuie să știm cu toții că datorită acestui fapt, că Serviciul Public de Transport este la o companie privată și la un operator privat, noi pierdem an de an fonduri europene pentru modernizarea și eficientizarea acestui transport. Am pierdut autobuze electrice, am pierdut foarte multe pe bani europeni care veneau gratis la Bacău, datorită acestui fapt și datorită acestei situații statutare a operatorului de transport public.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Candet.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Aș vrea să-mi clarificați, mai întâi, ori domnul primar, ori cine se pricepe la treaba asta, cine deține restul pachetului de acțiuni. Dacă 14% e al primăriei, cine deține 86%? Dacă este un acționar, dacă-s mai mulți și în ce proporție?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Sunt foarte mulți. Un prim acționar este doamna Laudeta Sechelariu cu 45%, mai este acționar în proporție de aproximativ 10% fostul director al acestei companii și încă 25% aproximativ este un acționar tip listă. Probabil că acolo sunt foarte mulți angajați, este o listă întreagă de persoane.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Ideea asta de audit, eu cred că trebuie s-o clarificăm totuși în cursul discuției de azi...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu este audit, este consultanță. Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Consultanță, tot un audit. De ce vă spun treaba asta, pentru că am verificat un pic pe DEX, deci avem două...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Este totuna în accepțiunea dumneavoastră. Nu este totuna.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Poftiți?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Este totuna în accepțiunea dumneavoastră, dar definițiile sunt foarte diferite.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Tocmai încercam să vă explic, dacă ați avea răbdare să mă ascultați, poate că ați și înțelege. Deci avem în principal un audit financiar sau de contabilitate sau cum vreți să-i spuneți, de finanțe, care se referă la partea financiară și avem un audit de specialitate, cel pe care l-a solicitat în mod repetat domnul primar, cu privire la mai multe obiective, audit de specialitate cu un specific pe o anumită activitate economică și-i corect. Și eu îi dau dreptate domnului primar, ca să nu ne mai certăm.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU -Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Ceea ce se cere aici la Transport Public...Ni se spune că avem nevoie de un audit de specialitate ca să vedem dacă această societate de transport public este sau nu este rentabilă pentru Primăria Bacău, în condițiile în care s-ar putea accesa niște fonduri europene. Am înțeles corect?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu. Atunci, vă rog să mă faceți să înțeleg. Ați spus că s-ar putea lua, dacă noi am avea..., am fi proprietari ai acestei societăți, fonduri din planul național de reziliență și nu știu ce, nu?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - În situația noastră, suntem un acționar care avem 18%. Acest pachet de 18% poate fi exploatat în anumite feluri: ori prin majorare de capital social, ori prin vinderea acțiunilor, ori prin cumpărarea acțiunilor. Bun. Ca să se întâmple sau cineva să ne spună care este calea cea mai bună, este necesară o consultanță. O consultanță a unei firme care nu-i pe audit economic și care să ne spună dacă firma e rentabilă sau nu, că eu, dacă firma e rentabilă sau nu, oricum nu am nici o putere ca acționar numai de 18%...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Păi vorbim aceeași limbă. Corect. Nu asta am spus și eu?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ...și atunci trebuie o firmă specializată și mai ales în Drept comercial care să ne spună: ”Domnilor, dumneavoastră vă aflați în situația asta. Cea mai bună soluție pentru dumneavoastră este: ori majorați capitalul social și în felul ăsta preluați pachetul de acțiuni, ori vindeți pachetul de acțiuni, pentru că oricum, nu aveți nici o șansă, ori ei vând...” Deci, nu e nimeni în primărie care să aibă competențe în acest domeniu și care să hotărască sau să dea o soluție de exercitare a acestui drept de proprietate a unui pachet de 18% la această societate.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Da, cu ținta de a aborda fondurile europene, nu?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Inclusiv.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Altminteri nu ne mai interesează.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Este și un scop, dar scopul principal este de a da o direcție și de utilizare a acestui pachet de 18% în cele mai bune condiții, având în vedere că celelalte municipii sunt proprietare a sistemului public de transport, având în vedere că celelalte municipii au accesat proiecte europene pe această linie. Deci scopul este mult mai mare decât numai această țintă a proiectelor europene. Scopul, în ansamblu, este eficientizarea deținerii acestui pachet de 18%.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Dacă discutăm de abordarea fondurilor europene prin prisma faptului că trebuie să fim proprietari exclusivi ai acestei societăți, vorbim degeaba, n-avem nici o șansă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar nu-i ăsta subiectul.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Dacă subiectul este, într-adevăr, să eficientizăm pachetul ăsta de 18 sau de 14% cât este, atunci mai putem discuta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Exact.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET -În regulă. Deci eu înțelesesem numai prima teză. Dacă-i pentru prima teză, risipim banii, nici n-are rost să mai discutăm, vindem pachetul de-acum și i-am pus cruce. Dacă discutăm de eficientizarea pachetului, mă rog, mai putem discuta, deși, față de acționarii pe care mi i-ați menționat, cred că-i vreme și bani pierduți și asta, dar rămâne așa...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Diaconu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Da. mulțumesc, doamna președintă. Acolo trebuie să îmbunătățim calitatea. Este vorba, până la urmă, de cetățeanul municipiului Bacău, da, unde nu au autobuze pe toate traseele din ce știu, nu?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu asta-i tema.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Păi nu, dar odată ce, vizavi, se face discuția asta...Că doar asta te interesează acum, nu te interesează altceva. Tema discuției...Îmbunătățirea calității, nu? Eu cred că...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Atunci fă un amendament pe problema asta.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Bine, da, dar vreau să...Domnule Candet, pe noi asta ne interesează, vizavi de cetățean, nu-l interesează ce și cum, că oricum, fonduri europene...N-o să dea niciodată pachetul doamna Laudeta sau cine-i acolo, să-l ia municipalitatea înapoi.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET -Asta am zis și eu.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Păi da...Și noi asta trebuie să urmărim, da, prin unele lucruri, îmbunătățirea serviciului. Mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vreau să știu dacă are cineva vreun amendament pentru acest punct. Nu? Bine.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ok, vă mulțumesc. O să continui proiectul. Următoarea alocare este o suplimentare de venit pentru acceptarea unei donații făcută de o companie privată, în vederea achiziționării testelor rapide antigen. A fost discutată și data trecută în Comitetul Local pentru Situații de Urgență, am solicitat începerea acestor teste, a fost încuviințat. Data trecută nu am avut noroc și n-am primit buget. Această companie a fost dispusă să doneze acest lucru. Ca să acceptăm donația, trebuie să aprobăm majorarea de venit cu donația. Dacă sunt discuții, vă rog.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Nu discuții, o singură remarcă vreau să fac, doar ca să rămână bine înțeles. Aceste teste antigen rapide... Evident că orice mijloc de diagnosticare a SARS- COV 2 e bine venit și foarte important, dar aceste teste de antigen rapid în momentul ăsta nu sunt în metodologie. Cred că o alocare sau un sprijin pentru un al doilea PCR ar fi mult mai bun. Asta-i tot, mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ok. Înainte de a solicita acest lucru în Comitetul Local pentru Situații de Urgență, am avut discuții de o săptămână și jumătate și cu DSP. Cei de la DSP au zis că deja în alte localități se practică acest lucru, ca un screening, mai ales pentru a reduce costurile și presiunea pe testările PCR.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Da, nu intrăm în...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vreau să explic procedural...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Da, într-adevăr, și la noi la UPU se face pre-screening, dar oricum trebuie confirmat sau infirmat cu PCR.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Exact aceasta este procedura care deja s-a aplicat și s-au făcut, cred că 50 de teste au luat cei din spital, din venituri proprii. DSP-ul a încuviințat acest lucru. Cei depistați pozitiv la testul antigen intră imediat la testul PCR. Procedura, de fapt, ce ne va ajuta, este să economisim foarte mulți bani, netestându-i pe toți PCR. Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt aici, continuăm la următoarea parte. Sunt chestiuni legate de...Acum ajungem la parcări. Deci, la parcări era și o întrebare a domnului Chirilescu. Într-adevăr, a existat achiziția unei strategii. Strategia aceasta n-a fost pusă în aplicare, n-a existat un alt pas care este planul de măsuri necesar, ci pur și simplu doar a fost delegată această atribuție către SSPM. Planul meu în următoarele luni este următorul... Și acest serviciu ne va ajuta. El, în primul rând și cel mai important lucru, va realiza o cartografiere a tuturor parcărilor publice și rezidențiale care există în municipiul Bacău. O astfel de cartografiere nu există. Pasul doi, din nou important, ne va oferi un plan de măsuri clare, despre cum să gestionăm această flotă de parcări. Nu avem astfel de competențe nici în orașul Bacău, nici în județul Bacău și o să apelăm la o companie care a mai făcut acest lucru la scară mare. În urma acestui plan, următoarea etapă va fi achiziționarea unei platforme software, dacă planul va indica asta și probabil că asta va spune, prin care vom scoate la vânzare, la închiriere, de fapt, toate parcările rezidențiale din municipiul Bacău, în baza unui regulament care tot de către această companie va fi propus. Exact cum se întâmplă la Piatra Neamț, cum se întâmplă în toate sectoarele din București. Deci, acest serviciu este o abordare sistematică și profesionistă a problemei parcărilor și este punerea în aplicare a politicii de parcări, care este o strategie. Este primul pas concret spre aplicarea acesteia.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Chirilescu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Mulțumesc, doamna președintă. Motivul pentru care v-am adresat această întrebare are legătură cu cuprinsul sau, mă rog, capitolele care stau la baza acestui document elaborat și vă citesc din ele: ”Analiza cererii-parcare rezidențială”, mai avem ”Rezerve de teren pentru noi parcări, sistem ICT”, adică există câteva dintre cele pe care le-ați menționat, există în acest document deja și aș fi vrut să primesc totuși răspuns la întrebarea: cât a costat acest studiu, acest document, să știm și noi, ca municipalitate, câți bani am plătit pe el și dacă, repet, acest document sau o parte din el, poate contribui la elaborarea strategiei despre care dumneavoastră făceați referire.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA- Costul acelui document a fost undeva la 70.000 lei. 72.000 lei. Acest document, cum s-a mai precizat, are caracter de document strategic, adică îmbracă forma unei strategii în abordarea viitoare și expune un plan de măsuri pe care municipalitatea ar trebui să-l adopte. O să vă citesc de la pagina 118, chiar din planul de măsuri. Una dintre ele este ”Inventarierea și marcarea locurilor de parcare la sol”. Exact asta propunem. ”Extinderea parcării cu plată în întreaga zonă centrală, plus zona centrală extinsă”, un alt plan de măsuri care e cuprins, de fapt, în documentul respectiv. ”Demolarea garajelor și înlocuirea lor cu parcări”, iar, este din documentul strategic. Un alt obiectiv asumat în consiliul local prin această strategie presupune ”Gestiunea eficientă a parcării, garantată prin transparență și reinvestirea veniturilor în mobilitate urbană”. Deci, trebuie să obținem niște sume de bani, niște fonduri din aceste parcări, astfel încât să le reinvestim. Și pentru că s-a discutat cu privire la termenul de audit, tot în acest document găsiți la pagina 60... Eu îl am, dacă mă credeți, dacă nu...,”Auditul măsurilor”, deci termenul este foarte corect folosit.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Nu am spus că nu-i corect termenul. Eu doar am întrebat dacă acel document plătit de municipalitate poate contribui la elaborarea acelei politici pe care-o avem...

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Sigur că da. Și eu am citit...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- ...în ideea reducerii costurilor. De ce vă întreb asta? Pentru că dumneavoastră spuneți că a costat 72.000 de lei și dumneavoastră bugetați cu 115.000, parcă, nu? Atât era.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Pentru cartografiere. Și când vom construi parcări, vom bugeta și mai mult.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Aici vreau să ajung. Domnule, cum ați ajuns la suma asta, pentru că tot ce-am găsit la nota de fundamentare...Lăsați-mă să citesc din nota de fundamentare și apoi vă las pe dumneavoastră. ”În vederea achiziționării serviciilor de audit, vă rugăm să aprobați alocarea sumei de 115.430 de lei cu TVA, în contul 84.” Bine, nu mai contează asta. N-am găsit nimic legat de fundamentarea prețului.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Vă spun eu. Imediat vă spun. Suma este previzionată de către colegii de specialitate din Departamentul Drumuri, pe baza experienței dumnealor și a monitorizării prețurilor de piață. Costul real va face subiectul achiziției publice a serviciului în cauză și acolo se va fundamenta în referatul de necesitate.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Aș avea o rugăminte, dacă se poate. Să facem o practică, așa cum se întâmplă în companiile mari. Vă dau exemplul meu. O practică, dacă putem face o practică. Când mai venim cu fundamentări, de fapt cu prețuri aproximative, haideți să facem și o fundamentare, să venim cu niște cereri de ofertă, dacă se poate.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Domnule consilier, practica este stabilită de Legea 273 privind procedura de întocmire a bugetului.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Așa. Ne împiedică legea?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Dacă la următorul buget...Dacă am adopta o astfel de practică, la următorul buget înseamnă că ar trebui să avem aici o bibliotecă pentru toate cheltuielile cuprinse în buget.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Nu, eu vorbesc de 2-3 oferte care să fundamenteze prețul.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - La care din ele, din toată rectificarea asta bugetară? La care să se refere?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Mă refer la politică. Vorbim de politică, nu? De politica de parcări.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Păi, bun, trebuia să venim cu o ofertă și la celelalte, că nu știm la care...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Păi trebuia, eu așa cred, că trebuie. Așa cred că-i corect.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Sunt previziuni. Sunt previziuni la acest moment.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule Chirilescu...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Dumneavoastră faceți estimarea, practic, nu? Asta vreți să spuneți.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da. Domnule Chirilescu, dar grija dumneavoastră care este? Să nu fie un preț prea mare, nu? Despre asta-i vorba? Repet care este procedura de bugetare: se previzionează o sumă suficientă cât să acopere acel serviciu pe care...Dumneavoastră încuviințați oportunitatea. Apoi, conform Legii achizițiilor publice, se va începe o procedură. Procedura asta este menită prin cadrul legislativ să asigure maxima eficiență, adică cel mai bun preț. Raport calitate- preț sau un alt indicator. Deci, temerea dumneavoastră nu este justificată. Chiar dacă noi bugetăm puțin mai mult, este doar ca să putem derula acea procedură. Sunt cazuri în care o să fie prea puțin și atunci o să venim cu o majorare, sunt cazuri în care este prea mult, dar atunci se va cheltui doar suma licitată de competitor, nu tot bugetul alocat.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Corect, dar din punct de vedere legal, aveți acoperirea, legal vorbind, din partea consiliului local, să puteți să cheltuiți până-n suma alocată. Corect?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Corect.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Mulțumesc, asta-i tot ce-am vrut să spun.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Dar avem același obiectiv, să știți: de a folosi cât mai judicios banul public. Ar fi contraproductiv să bugetăm o sumă cât mai mică, ca apoi să lansăm o procedură să vedem că cel mai bun licitator are suma +1. Asta ne-ar produce, probabil, vreo trei luni întârziere.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Iar în completarea procedurii de întocmire a bugetului și de rectificare, intervine, în completarea ulterioară, intervine legislația în materia achizițiilor publice, unde ești condiționat de fundamentarea clară a costurilor, urmată de prețul real dat de piață.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Diaconu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Vă mulțumesc frumos. Eu cred că, domnule primar, formularea acolo, vizavi cu auditul, dumneavoastră aveți nevoie să vă spună exact cineva cum, ce și în ce fel, câte locuri de parcare putem face noi în municipiul Bacău.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Și mai mult de-atât, domnule consilier, să mi le indice pe o hartă geografică. Este esențial.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Da, domnule primar. Dar ăsta nu-i audit. Aveți nevoie de niște bani...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Dar n-a spus nimeni că este audit.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- ...ca să constate și să vă arate exact într-o anumită zonă, cum e pe Carpați, da, unde este o zonă foarte aglomerată, cum ați putea să fluidizați acolo zona.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Și exact unde. O să mi le pună pe o hartă, ca apoi noi să scoatem la vânzare acele locuri.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Chiar sunt curios. Aștept treaba asta, pe Carpați și-n alte zone. Pe Alecu Russo, la 33. Vreau să-l văd pe domnul vice, care-i ocupat cu telefonul acum, câte locuri de parcare o să facă dumnealui, mai ales că accesează și această firmă care să plătească, ca să-i spună exact câte locuri de parcare trebuie să facă municipiul Bacău. Mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Eu sunt de acord cu dumneavoastră și să știți că o să-i rog pe cei care vor câștiga licitația, să apeleze la experiența dumneavoastră, că știu că aveți multă experiență.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Mulțumesc frumos. Nu mă flatați, domnule primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu, nu, vorbesc serios. Aveți foarte multă experiență și sigur o să fiți dispus să-i ajutați, mai ales în zonele astea mai delicate.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Dar, tot la fel, contra cost.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Din păcate, am încălca legea dar putem să ne gândim la alte forme de bonificație care sunt în cadru legal.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnul Ghingheș, apoi domnul Candet, apoi domnul Miroșeanu.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Da, doar ca scurtă replică. Aici sunt de acord cu domnul primar, mai ales că domnul Diaconu are această expertiză ochiometrică în ceea ce privește locurile de parcare. Cred că ne-ar folosi. Mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnul

Miroșeanu...Domnul Candet, scuze, scuze. Domnul Candet.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Lăsați-l pe domnul Miroșeanu, că-i viceprimar și are întâietate oricând. Nu, vă rog frumos. Vă rog, nu mă grăbesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Pierdem timpul cu aceste curtoazii.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- Atunci am să fiu foarte scurt. Cea mai mare problemă pe care o avem noi, în municipiul Bacău, și aici doamna Breahnă-Pravăț cred că este de acord cu mine, este lipsa cadastrului general, al cadastrului sistematic. Această propunere cu care se vine în fața dumneavoastră și-ar dori să clarifice măcar parțial și această chestiune, în așa fel încât să avem niște suprafețe certe, care să certifice, în primul rând, suprafața, și-n al doilea rând, locația, pentru a ști cu exactitate care să fie strategia noastră în ceea ce privește locurile de parcare în municipiul Bacău.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnul Candet.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Stimați colegi, haideți totuși să judecăm cât de cât obiectiv această problemă care are importanța ei, cel puțin din punctul meu de vedere. Eu, personal, nu-mi doresc să locuiesc într-un oraș ca Piatra Neamț, unde toate locurile sunt marcate și, deși sunt închiriate numai pe perioada nopții, fiecare locuitor își apără cu oarecare cerbicie locul și dacă parchezi în timpul zilei pe locul unuia, te trezești cu roțile sparte. Fără îndoială că totuși, trebuie să existe și niște locuri de parcare care să fie libere. Din acest motiv, planul ăsta de cartografiere a tuturor locurilor de parcare din acest oraș mie mi se pare foarte ambițios și foarte costisitor. Cred c-ar trebui ca locurile astea de parcare noi să le împărțim în două categorii, cu atât mai mult cu cât ele nu abundă în orașul nostru și poți închiria niște locuri atunci când sunt foarte multe și când cel care-și permite să plătească o chirie își asigură un loc. Când locurile de parcare sunt insuficiente, este inechitabil și este și incorect că să închiriez numai către unii și ceilalți să spânzure mașinile pe spațiul verde sau mai știu eu unde. Hai să lăsăm deocamdată locurile de parcare, o parte cu plată, cele care sunt în zona centrală, pentru că în felul acesta plata parcării, știu și eu, pune o barieră pentru unii, ca să nu parcheze chiar în centrul orașului, iar pe cele care exced zonei centrale să le lăsăm la liber, că nu sunt chiar atât de multe. Și de aceea eu cred că aș face un amendament astăzi, în fața dumneavoastră, care sper să fie primit de toată lumea, ca să nu pornim un proiect din cale-afară de costisitor și care nu știm cum se va termina, să cartografiem numai zona centrală a orașului, să marcăm aceste locuri și să facem parcare cu plăți aici. Dacă acest plan va da roade și ne va conveni, vom lărgi această zonă într-o etapă, sau două, sau trei etape, cât va fi nevoie. Altminteri, mă tem că vom aloca o sumă mare de bani și cartografierea asta în zonele mărginașe, care oricum suferă modificări până se va face planul ăsta cartografic, nu cred că va da rezultate și nu facem decât să risipim bani. Prin urmare, amendamentul este ca acest proiect să-l facem în trepte, da, în etape și să începem întâi cu zona centrală a orașului sau cu o zonă care să fie și adiacentă acestei zone. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Dacă-mi permiteți, domnule Candet, cred că aici ar trebui să fim puțin atenți. Deci, este vorba, în primul rând, ca acest serviciu de audit să ne spună care sunt locurile care se pretează la parcări. Nu sunt foarte multe locuri în Bacău, să știți. Ele vor fi identificate funcție de niște parametri perfect normali pentru obiectivul pe care ni l-am stabilit și după aceea, bineînțeles, să fie făcute ridicările pe coordonate, care să știm exact ce suprafețe și ce locații sunt. Asta era, de fapt.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Bun.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Adică, nu cred că este o acțiune atât de amplă pe cât ați vrut dumneavoastră să dați impresia.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Cartografierea locurilor din tot orașul, eu zic că e o acțiune amplă.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Locurilor care se pretează la parcare pentru că cadastrul sistematic general...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Locurilor de parcare. Care-i locul de parcare și locul care se pretează pentru parcare?

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - În primul rând, haideți să vedem care sunt zonele care se pretează la așa ceva, să le măsurăm, să le localizăm și după aceea să mergem mai departe.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Piștea, poate ne puteți oferi informații suplimentare.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Da. Pentru că tot s-a făcut referire la această politică de parcare, trebuie reamintit că această politică de parcare reprezintă un document strategic, anexat la planul de mobilitate urbană care trebuie respectat. În momentul de față, nu mai putem divaga foarte mult de la acest document. Acest plan a stat la baza aprobării proiectelor europene anterioare, pe mobilitate urbană. Este un document avizat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est. Asta, ca un prim element. Deci, până la a stabili ce locații sau unde se pretează, avem nevoie de un specialist în parcări care a mai făcut astfel de regulamente cadru, pornind de la documente strategice. Deci, acel specialist ne va putea spune exact în acest document și-n acest regulament, care va fi supus, la fel, aprobării dumneavoastră, ce zone vor fi alese și selectate pentru parcare rezidențială, parcare publică și modalitatea cea mai bună de optimizare a acestora. În momentul în care regulamentul va fi supus dezbaterii consiliului local, la fel, dumneavoastră veți putea aduce amendamente la el, când veți vedea exact propunerile aduse atenției dumneavoastră.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, aș vrea să aduc și eu o completare aici, legat de ce-a spus domnul Candet, pe partea de..., până la urmă, strategie ideologică, aici. Am înțeles grija dumneavoastră pentru unii care nu și-ar permite aceste locuri, și eu am aceeași grijă, dar în acest moment, majoritatea sau foarte multe dintre locuri sunt pe spațiile verzi, sunt pe alei, care pun în pericol mămici cu cărucioare, etc., mai ales în zonele mărginașe. Ideea acestei politici este ca la un moment dat să începem să tarifăm, din bugetul obținut să construim parcări noi, supraetajate, astfel încât toată lumea să beneficieze de un loc de parcare, dar nimeni să nu mai fie pus în situația să meargă cu un copil pe stradă pentru că pe trotuar sunt mașini. Despre asta este vorba. Dacă continuăm în ideea că aceste parcări sunt gratis, ceea ce este fals, este pură ideologie politică, vom avea o problemă și mai mare în anii următori. Exact când un bun, pentru că e bun public, devine mai rar, atunci trebuie să-l introducem într-o economie de piață și asta va rezolva problema, așa cum s-a rezolvat în alte multe orașe.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Breahnă, aveți cuvântul, apoi domnul Diaconu.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Alocarea bugetară este de 115.430...Domnule Diaconu, iar?

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Mă scuzați, ceva mi-a atras atenția.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Când terminați, mă anunțați și pe mine.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Breahnă, vă rog să reluați cuvântul.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am zis așa: că alocarea bugetară pentru analiza sau pentru efectuarea acestei analize de eficiență este de 115.430 și vreau să vă întreb ce procedură de achiziție publică veți utiliza?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - În conformitate cu legea, va fi achiziție directă prin anunț publicitar.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul primar a pomenit mai devreme termenul de ”licitație”. Deci nu e licitație și am vrut să clarificăm lucrul acesta, pentru că valoarea nu impune.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - E cea prevăzută de prevederea legală...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci va fi achiziție directă și vreau să vă mai întreb...

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Achiziție directă prin anunț publicitar.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Faceți și anunț pe SICAP. Da, am înțeles.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA -Deci anunț publicitar înseamnă că poate participa...Nu selectăm noi consultantul.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Am înțeles, da, da. Mulțumesc frumos. Și doi- vreau să vă întreb dacă această valoare totală de 115.430 include și contravaloarea realizării documentațiilor cadastrale pentru toate locurile de parcare din municipiul Bacău.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu, nu, este exagerat.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Asta-i ideea.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Și așa acest cost este foarte...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Asta am vrut să aud, adică să înțelegem că cei 115.000 lei merg strict pe consultanță, nu merg pe cartografiere.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Merg pe cartografiere, dar nu și pe cadastrală.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu cred că și eu și domnul viceprimar Miroșeanu putem să vă definim conceptul de ”cartografiere”. Deci, nu merg pe cartografierea fiecărui loc de parcare. Asta-i ideea. Și pe întocmirea documentațiilor cadastrale.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu în această etapă, dar într-o etapă următoare o vom face.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am înțeles. Ideea e că am vrut să clarificăm aceste aspecte. 115.000 lei merg strict pe servicii de consultanță.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Da. Suntem de acord că n-ar fi suficienți banii pentru documentațiile cadastrale.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Tocmai de asta. Dar nu, ați tot învederat cartografierea, ați tot pus accente pe aceste aspecte și am vrut să clarificăm.

Sunt de acord că nu ar ajunge, absolut, da. Nu e cartografierea ca și cum ar fi similară întocmirii documentațiilor cadastrale, ceea ce nu este adevărat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, dar în momentul acesta nu sunt necesare aceste documentații cadastrale. Deci, pentru a pune în aplicare strategia de parcări, nu avem nevoie în acest moment de cadastrare, avem nevoie de o identificare a lor și le putem scoate la vânzare aceste locuri, fără nici o cadastrare. Eu sunt de acord cu dumneavoastră și o să vin către dumneavoastră, după ce domnul viceprimar va face diligențele, să luăm buget și să reîncepem cadastrarea și mă bucur că sunteți de acord.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Da, vreau să vă informez că de săptămâna viitoare vom deschide discuțiile cu ANCPI-ul pentru a relua cadastrul sistematic în municipiul Bacău, care este suspendat de ceva ani de zile.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Absolut, da. Și chiar v-aș felicita public dacă veți reuși să reactivați colaborarea cu ANCPI în acest sens, mai ales că sunt și-au fost de-a lungul anilor resurse, în sensul finanțării cadastrului sistematic.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Sigur. Cu bani din bugetul Agenției, bani europeni, care sunt dirijați special pentru acest obiectiv. Mulțumesc foarte mult.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Diaconu, vă rog.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Mulțumesc, doamna președintă. Exact cum spuneam și eu, nu audit, consultanță, da, stimată colegă, nu? Că asta ați menționat și dumneavoastră, doar strict pe consultanță se duc banii ăștia pentru parcări, nu? Așa-i sau nu? Așa am înțeles.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Toate proiectele au fost pe consultanță.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Scrie ”audit”. O dată și a doua oară- chiar sunt curios, și eu am lucrat vizavi la aceste parcări în municipiul Bacău, sunt curios acolo, în Ștefan cel Mare, avem și un coleg care stă, aveți ceva fani acolo, se fac și 3-4 blocuri, chiar sunt curios cum o să fie acea zonă fluidizată? Că sunt probleme, s-au adunat oameni acolo, a fost circ și chiar vreau să văd acolo, să începeți să vedem cum o să fie acolo, când o să se mai facă 3-4 blocuri, că deja sunt probleme, discuții, și așa mai departe.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Și eu sunt total de acord cu dumneavoastră. Și eu sunt la fel de curios și aș vrea să ajungem să contractăm serviciul, să vedem ce ne spun.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Eu vă urez succes.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, domnule consilier. Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Deci nu există nici un fel de amendament pentru acest punct, da? Bine.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mai departe avem o alocare de sumă, de 170.000 de lei, pentru contravaloarea apei pluviale, e un lucru recurent și cam atât, nu, în expunere. Aste ar fi subiectele.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Vă cer cuvântul în condițiile astea, că rămăsese chestiunea cu stadionul, care n-ați mai reluat-o, deși eu am spus că am ceva de zis.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și eu mai am. Alocarea bugetară pentru acele echipamente pentru salubritate a fost discutată?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, eu am mers după expunerea de motive. Deci aici urmează...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mai sunt foarte multe de discutat punctual.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Aici e partea de dotare a consiliului local, despre care am...Mai sunt două capitole. Următorul capitol este dotarea consiliului local, despre care am discutat la început.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Stadionul e mai încolo.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Da, mai sunt încă 3 capitole de discutat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Eu, în față, aici, am o pagină lipsă în proiectul meu. Domnule secretar, lipsește o pagină din proiectul meu, pagina 4. Așa, urmează partea de învățământ unde suplimentăm cu o serie de investiții. Există vreo discuție la investițiile în sistemul de învățământ local? Bun, atunci trecem la următorul capitol. Următorul capitol și ultimul este partea de sănătate...

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Domnule primar, mergeți direct la problema cu stadionul, că nu mai sunt alte probleme.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - La începutul ședinței am luat decizia împreună, la propunerea domnului Candet, să discutăm punctual, pentru fiecare capitol bugetar. Acum nu mai sunteți de acord cu această propunere.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Asta ziceam și eu.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ba suntem. Domnule Huluță, dar citea domnul primar. Domnul primar, nu, continuă cu lista.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - La capitolul ”Educație” există vreo obiecție? Vreo discuție? Nu. La capitolul ”Sănătate” există vreo obiecție sau discuție? Relocarea Salvării și construirea unui spațiu pentru SMURD. Nu? Nu sunt? La capitolul ”Cultură, Religie și Recreere”- reabilitare și modernizare Insulă. Aici se diminuează o sumă, că nu va fi cheltuită anul acesta. Următorul capitol este partea de stadion. Aici ați vrea explicații. Da, vă rog.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Doamna președintă, dați-mi voie, vă rog.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Da, domnule Chirilescu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Ok, mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Cred că ați adresat obiecții la început, nu le-am uitat.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Da, da, așa este.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - O să vă răspund punctual, da?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Așa este, chiar o să vreau să-mi răspundeți, tocmai de asta am intervenit. De fapt, haideți să ne spuneți dumneavoastră și apoi eu o să continui. Mai bine așa, e politicos.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, așa cum am spus și-n campanie, îmi doresc să redeschidem un stadion municipal. Au existat o serie întreagă de studii despre care bine ați făcut numirea, toate aceste studii DALI sunt expirate în acest moment, deci nu mai au valoare. Mai mult, au existat obiecții că nu a fost introdusă în lista CNI, după aceste alegeri, reabilitarea stadionului, dintr-un motiv foarte simplu: pentru că municipalitatea nu a făcut nici un demers în acest sens. Ca să avem și să beneficiem de investiție din partea CNI, am avut discuții chiar din primele zile, de când am intrat în funcția de primar, cu conducerea CNI și trebuie să facem o serie de studii. Acum, situația este așa și toate opțiunile sunt deschise: de reabilitare a Stadionului Municipal, de construcție a unui nou stadion și domnul Piștea, aici, o să vă spună mai multe detalii. Eu rămân pe aceeași poziție cum am spus, că voi face toate demersurile pentru a avea un Stadion Municipal, dar dincolo de dorința mea personală despre unde să fie acest stadion, aș vrea să văd ce ne spun experții, ce se poate pe terenul de la Pasajul Gușe, ce se poate pe terenul unde este în momentul actual stadionul, mai ales ținând cont că între timp s-a mai construit și un spital, încă un spital la 50 de metri de stadion. Domnule Piștea, vă rog.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Pentru a clarifica de la început partea legată de studii, de ce se vehiculează, am să fac o trimitere la cadrul normativ cu privire la investițiile publice. HG 907 spune așa: pentru reabilitări, modernizări construcții sau investiții existente se întocmește documentație de avizare a lucrărilor de intervenție. Pentru lucrări noi, se întocmește studiul de fezabilitate. Astfel că, la acel studiu la care face toată lumea referire, acea documentație referitoare la actualul Stadion Municipal, nu putea da o soluție alternativă cu privire la construirea stadionului într-un alt loc. El a fost dedicat strict reabilitării stadionului pe locația respectivă. Așa cum spune și legea, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție au vizat două variante: soluția 1- soluția minimală și vă spicuiesc puțin din documentație: ”Această variantă constă în demolarea integrală a imobilului și construirea unui stadion nou, respectând condiționările impuse prin caracteristicile urbanistice ale amplasamentului”. Soluția a doua- soluția maximală: ”Această variantă constă în demolarea parțială, consolidarea și extinderea structurii existente”. Iar la final, proiectantul de specialitate care a întocmit această documentație de avizare a lucrărilor de intervenție precizează: ”Analizând cele două soluții propuse în DALI, împreună cu dezavantajele majore identificate de proiectant ca urmare a menținerii Stadionului Municipal în actuala locație și luând în considerare cerințele UEFA de omologare, în vederea obținerii rezultatului scontat într-un timp cât mai scurt și cu un buget cât mai mic ”proiectantul, Euro Amira SRL Iași, propune și scenariul al treilea- ”relocarea stadionului pe un nou amplasament”. Însă, a rămas la etapă de propunere, nu există vreun studiu sau vreo valoare care să ne permită la momentul de față inițierea și a unei dezbateri publice. Tocmai pentru acest aspect am fost împreună la Compania Națională de Investiții, am început o serie de demersuri, sunt minime documente necesare, pentru a putea fi prinși în lista-sinteză a lor, de trimis. Probabil că studiul de fezabilitate va intra tot la ei. Dar...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Și-am făcut demersuri ca CNI-ul să suporte cât mai multe dintre cheltuieli.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Dar, pentru a ajunge la niște indicatori tehnico-economici, pentru a putea discuta serios aceste variante versus varianta relocării stadionului, este necesară parcurgerea acestor etape.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Diaconu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Dar mi-ai dat mie cuvântul, lasă-mă să termin. Mi-a dat replică, nu?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, dar puneți o întrebare, nu dați replici.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - A, ok. Domnule Chirilescu, atunci finalizați seria de întrebări.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Mulțumesc. Vreau să termin și apoi lăsăm și pe ceilalți colegi. Am o întrebare pentru domnul primar. Domnule primar, când i-ați mințit pe băcăuani: în campania electorală sau acum? Ca să înțeleg, pentru că, în proiectul de pe site-ul dumneavoastră, la secțiunea ”Mituri despre stadion”, la punctul 2, citesc: ”Deși neglijată total de primarul actual, starea tehnică a stadionului este una decentă. Există câteva părți care au fost afectate din cauza neîngrijirii structurii, deși legea obligă primăria să ia măsuri. Nu o spun eu, ci inginerii băcăuani, specialiști în structuri de rezistență, conform a două studii DALI”. Deci, acum trei luni de zile cele două studii erau luate în considerare de dumneavoastră în proiectul de campanie, după trei luni de zile, iată că v-ați schimbat total optica. Și atunci, nu știu ce să zic aici. Atât vreau să vă întreb: pe care variantă o luăm în considerare: cea pe care ați spus-o în campanie sau cea pe care o aduceți acum în consiliul local?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Cea care este corectă, domnule Chirilescu. Adică, de a aduce pe masa acestui consiliu opțiunile fezabile care sunt. Eu îmi doresc ca stadionul să fie reconstruit acolo și mi-aș dori ca aici să facem mai multă administrație și mai puțină politică. Eu, cel puțin am terminat cu politica când s-a încheiat campania și v-aș încuraja să faceți și dumneavoastră acest lucru. Și înainte să veniți cu astfel de acuzații, să aveți un comportament decent în relație și cu aparatul de specialitate, așa cum nu ați avut și din respect față de tot acest for și să nu faceți astfel de acuzații. Vă mulțumesc și aștept și alte întrebări.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Da, ca să termin, vă rog, vreau să fac și un amendament la acest capitol: propun să scoatem de pe ordinea de zi - această prevedere legată de studiul de fezabilitate, iar banii care rămân să se ducă la proiectul 7, privind tichetele valorice, astfel încât să acoperim și celelalte categorii care n-au fost. Mulțumesc. Vă rog să luați în considerare.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Diaconu, veți cuvântul, apoi domnul Miroșeanu.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Vă mulțumesc frumos, doamna președintă. Domnule primar, acum nu facem politică, facem administrație. Eu cred că, cât de cât, cunosc sfera asta sportivă, cred că asta mă reprezintă prima dată. Poate dumneavoastră n-ați avut cunoștințe exact, la început, când ați vorbit de stadion. Domnul Piștea știe cred, mai bine și unii liberali. Eu am crescut acolo, am făcut sport. Stadionul... a început reabilitarea lui undeva în 2000...Domnule Piștea, 11-12, nu? Păi, erați acolo, puteți să ne dați niște detalii, nu? S-a dărâmat, era gazonul funcțional, nu?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Nu pot să vă dau niște detalii. Eram la un serviciu care nu se ocupa cu aceasta.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Am înțeles, mulțumesc. Dar erați atunci în primărie, da? Cum am spus și în campanie, stadionul, acolo, nu mai poate să fie făcut niciodată, pentru că nu ți-l omologhează FIFA, UEFA. Ai nevoie de niște standarde. Dacă îl ducem doar dintr-o zonă în alta și nu vrem să-l facem, atunci n-o să-l facem niciodată. Pentru că acum nu-ți mai dă voie FIFA și UEFA, pentru că ai nevoie, da, de un anumit număr de scaune, de parcare și așa mai departe. Și Necula a avut de ales la acel moment...Sunteți atent, domnule primar? Vă rog, dacă nu, termin sau nu discut până nu putem să avem un dialog.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Eu sunt foarte atent la tot ce spuneți.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Cred că vă interesează să faceți stadionul, nu?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Păi asta am spus și eu, domnule consilier.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Păi da, dar dacă...Atunci, nu? Ca să putem să avem un dialog amândoi, nu?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Eu sunt atent la ce spuneți, să știți.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Da? Am înțeles, vă mulțumesc. Și la acea dată, când a fost discuția vizavi..., și domnul Necula, să facă acest stadion, a avut de ales între rezerva de apă care costa ceva bani și acel stadion, da? Deci, stadionul, trebuie văzut exact dacă se poate face unde vreți și doriți dumneavoastră, acum, la aceste unități militare...Și acolo mai e o problemă, mai avem o groapă a Sălii Polivalente, nu, mâine-poimâine să vedem ce facem și cu acea groapă, că au fost investiți niște bani acolo. Și apropo, ce spunea domnul Crețu, nu s-a mai întâmplat nimic acolo, evaluare sau mai știu eu ce-a fost, cum s-au cheltuit banii și acolo nu s-au cheltuit bani puțini. S-au cheltuit câteva milioane de euro și a rămas o groapă, de câțiva ani buni, cred că de un deceniu. Eu susțin treaba cu stadionul și chiar mi-aș dori să se întâmple acest lucru, dar eu cred că o să ajungeți să terminați mandatul și stadionul, doar dacă o să începeți...Știți cum e proiectul și să turnați o lopată de beton acolo. Mulțumesc.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Domnule consilier, pentru a evita o singură confuzie: rezerva de apă nu a concurat cu stadionul, rezerva de apă fiind finanțată din PNDL.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Acum, dumneavoastră dacă vreți să mă contraziceți, nici o problemă. Eu știu din discuții: se putea opta pentru sau pentru, da? De unde a fost finanțată sau nu, s-a dus domnul Necula la Guvern cu mâna întinsă ca să ia acei bani, da? Și cred că rezerva de apă trebuia s-o avem din anii '90-2000, da? Este normal ca un oraș să aibă așa ceva, vedeți că avem probleme cu apa?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Este incomparabilă valoarea contractului de la rezerva de apă, finanțată prin PNDL, cu valoarea stadionului.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - De acord cu dumneavoastră.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Deci, nu putea fi finanțat prin PNDL, sub nici o formă, stadionul.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - De acord cu dumneavoastră, dar oricum, stadionul nu poți să-l faci într-un an de zile sau în doi ani de zile, indiferent ce spuneți dumneavoastră, da?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da. Vă mulțumesc, domnule consilier. Sunt în asentimentul dumneavoastră și vă recunosc, pe această cale și expertiza în sport și da, aveți dreptate, trebuie să ne grăbim, de asta, după mai puțin de o lună și jumătate, am venit în fața dumneavoastră, după discuții avute cu CNI dar și alți potențiali finanțatori, pentru a face acest minim demers legal și cu cât îl aprobăm mai repede, cu atât putem să facem pașii concreți. Vă mulțumesc pentru sprijin.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Și-n locul acelui stadion, acolo, trebuie să facem un complex sportiv, adică mâine-poimâine să n-aud că venim cu dărâmarea sau mai știu eu ce se întâmplă acolo.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Toate deciziile vor fi ale dumneavoastră, ale consiliului local. Ca să știm ce decizii să luăm, trebuie să avem toate opțiunile...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Nu, chiar...Stadion acolo, domnule primar, haideți să fim serioși acum și corecți cu noi. N-o să se întâmple niciodată să faceți stadion acolo unde este.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnul Chirilescu se pare că este de altă părere. De asta zic...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Nu există, nu-ți dă omologare FIFA, UEFA. Ai nevoie de scaune, ai nevoie...Blochezi tot orașul dacă vorbim vizavi. Acolo trebuie să rămână un complex sportiv. Ce facem după aia cu stadionul de acolo și cu zona de acolo? Pentru că sunt niște terenuri private acolo, da? Și s-a stricat acel complex sportiv acolo.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, suntem de acord. Dacă nu mai sunt aici probleme...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - O secundă, domnul Candet, cu scuzele de rigoare domnului Miroșeanu, pentru că domnul Candet era înainte înscris la cuvânt.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Nu, dar puteți vorbi, eu pot să aștept. Nu mă grăbesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Haideți, domnule Candet, lăsați curtoazia.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deci, în legătură cu stadionul acesta, întrebarea mea este: acești 300.000 lei se vor utiliza pe ce? Numai pe studiul de fezabilitate.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Nu, studiul de fezabilitate sub nici o formă nu poate costa 300.000 lei la o valoare a unui stadion estimată așa la 3040.000.000 de euro. Astea sunt studiile primordiale, studiile topo, studiile geo, tema de proiectare, pentru că nu putem stabili noi, nu suntem specialiști în stadioane, va trebui să selectăm un proiectant de specialitate să ne elaboreze tema de proiectare pentru acest stadion și aceste documente-pachet vor merge la CNI. CNI va finanța studiul de fezabilitate.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Auziți, domnule Piștea...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Când spuneți ”stadion” la ce anume vă gândiți? Ce capacitate să aibă stadionul?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Nu putem stabili. Studiul de fezabilitate va stabili soluția optimă în funcție de capacitatea de a susține ulterior investiția, că degeaba ne vrem noi la 50.000 de euro, dacă municipiul, comunitatea noastră nu ar putea susține un stadion de genul ăsta. Analiza cost-beneficiu din documentația tehnică va stabili.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Este și părerea mea. Din acest motiv aș propune un amendament. Sunt de acord cu modificarea bugetară în sensul stadionului, dar propun un amendament. Mă întorc iar la promisiunile din campania electorală, unde partidul pe care eu îl reprezint, PPU-SL-ul, a propus să se construiască în Bacău trei școli verzi, integrate. Nu e numai propunerea PPU-SL-ului care trebuie s-o luăm astăzi în discuție, este și propunerea domnului primar, care a promis în campania electorală, că va face o Academie de fotbal în Bacău, după modelul Gheorghe Hagi. Haideți să încercăm să îmbinăm propunerile astea, cu construcția stadionului. Strict obiectiv, eu nu cred că vechiul stadion va putea vreodată să mai fie refăcut. Nu mai lungesc vorba în privința asta. Trebuie să facem un stadion nou. Stadionul ăsta nou poate fi făcut integrat cu o Academie de fotbal și poate fi făcut integrat și cu o școală. Avem nevoie de fotbal, e adevărat, avem nevoie și de școli. Copiii noștri trebuie să facă sport, dar trebuie să și învețe. Din câte am înțeles eu, pe strada Gușe, sau nu știu, Gheorghe, Grigore, nu mai știu, Gușe, da, Ștefan Gușe, iertați-mă, există o suprafață foarte mare de teren. Există posibilitatea să facem acolo școală integrată verde, cu internat, cu cantină, cu locuri de parcare pentru părinți și pentru publicul pentru stadion, și cu stadion, și cu Academie de fotbal. Stadionul, din punctul meu de vedere, nu trebuie să fie un obiectiv foarte mare, nu avem o mișcare sportivă și nici o echipă de fotbal care să justifice nu știu ce investiție în acest sens. Stadionul trebuie să fie adaptat nevoilor unui oraș ca Bacăul, eu mă gândesc că undeva în 5-6, poate 10.000 de locuri un stadion este suficient pentru cât ne trebuie nouă acum și nici nu va greva bugetul municipalității sau de unde va veni o altă sursă de finanțare, pentru că eu vreau să vă propun o altă sursă de finanțare, foarte tare. Din acest motiv, cu privire la sursa de finanțare, pe politica de green-deal adoptată de către Uniunea Europeană pentru obiective care sunt construite cu surse de energie verzi, și noi putem adapta niște surse de energie verzi și la o școală, și la o Academie de fotbal, și la un stadion, spuneam așadar că putem accesa fonduri europene pentru acest obiectiv. Amendamentul pe care eu îl fac acum în fața dumneavoastră este ca studiul de fezabilitate sau, știu și eu, orice alt demers care se face în legătură cu acest stadion, să aibă ca variantă de lucru și integrarea acestui stadion într-o școală și o Academie de fotbal, obiectivul să fie comun și să poată fi construit cu accesarea fondurilor europene, să fie obiective verzi care pot fi construite până-n 2028, potrivit politicii Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Vă rog să supuneți la vot propunerea mea.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul domnului primar și domnului Dragoș Ștefan.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, domnule Candet, eu...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Nu v-am uitat, dar domnul Dragoș Ștefan..., mai e și domnul Miroșeanu. Deci, sunteți după domnul Dragoș Ștefan, da?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule Candet, eu sunt total de acord cu dumneavoastră, iar așa cum a fost gândit și de fosta administrație liberală, acea zonă pentru care există un plan urbanistic zonal care specifică existența acolo a unui complex sportiv cu Sala Polivalentă, cu stadion, mai este un alt element pe care nu vi l-am spus. Noi, ca municipalitate, am fost selectați de o unitate internațională, cred că FIFA, de a construi pe acel teren două terenuri speciale de antrenament și pentru copii. Mai mult, în cadrul acestui buget, când vorbim cu cine va câștiga licitația pentru contractare, o să-i spunem ca-n analiza temei conceptuale să vină cu propunerea dumneavoastră. Deci, nu trebuie neapărat un amendament aici. Când vom discuta cu persoana sau cu compania care va executa aceste studii, o să vă invit să introducem în solicitarea către el și acest concept. Mai mult, va mai fi o altă etapă pe care trebuie s-o facem, pentru că avem șansa de a beneficia și de două construcții adiacente acestui teren, sunt două foste cămine ale armatei. Au mai fost discuții și eu aș vrea să le reactivăm și vă invit să veniți împreună cu mine la noul Ministru al Apărării să discutăm despre a primi, din partea Ministerului Apărării, în proprietatea Municipiului Bacău, a celor două clădiri în care putem investi să le facem spații de cazare și tot ce-ar fi nevoie, poate chiar și un hotel acolo. Deci există premisele să se întâmple exact ce propuneți dumneavoastră și vă invit să faceți parte din aceste discuții.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Miroșeanu, aveți cuvântul.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- Stimați colegi, băcăuanii merită un stadion nou, un stadion modern care să îndeplinească toate standardele și condițiile europene. E un subiect care a făcut agenda publică de ani și ani de zile. Dacă e să vorbim despre fosta administrație, ăsta este, să zicem, principalul păcat și anume faptul că nu a luat repede și ferm o decizie în acest sens. Ideea relocării Stadionului Municipal nu este o idee nouă, aparține, așa cum a spus și domnul primar, fostei administrații liberale care a și făcut principalele demersuri în acest sens. Prin urmare, dacă e să punem în discuție menținerea Stadionului Municipal pe actuala locație, trebuie să luăm în calcul faptul că, în momentul de față, din punct de vedere structural și al condițiilor, nu mai sunt îndeplinite nici un fel de reguli. Prin urmare, este, din punctul nostru de vedere, o idee foarte bună relocarea acestui obiectiv, mai ales că în momentul de față există această oportunitate. Sunt fonduri la CNI, special pentru construcția de stadioane în zonele municipale cum este și municipiul Bacău. Că, și aici ideea domnului Candet este una foarte bună, el poate fi integrat într-un proiect mai amplu, nu excede acestui fapt, prin urmare, cred că ar trebui s-o luăm etapizat, să vedem în momentul de față pe aceste demersuri care, din punct de vedere financiar nu sunt foarte costisitoare, dacă putem să ne cadrăm pe condițiile CNI, în așa fel încât să achiesăm foarte repede aceste fonduri, urmând ca ulterior, tot pe fonduri europene să ne extindem și să punem la dispoziția băcăuanilor și alte facilități în zonă. În ceea ce privește școala, sau Academia de fotbal de care s-a vorbit aici, vreau să vă informez că avem discuții cu mai mulți întreprinzători care vor să dezvolte astfel de proiecte, ceea ce ne obligă, încă o dată, dacă era cazul, să dezvoltăm foarte repede această structură, în așa fel încât să creăm infrastructura necesară dezvoltării unor astfel de inițiative.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deci, să nu se uite că eu am propus întâi o școală pe lângă care să stea Academia de fotbal...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Stați liniștit...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- ...și nu Academia de fotbal și cu școala mai vedem.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Deci, vom supune la vot și amendamentul dumneavoastră și amendamentul domnului Chirilescu, stați liniștit. Am notat, nu s-a uitat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Depinde dacă sunteți mulțumiți cu ce v-am spus...Dacă doriți să fie amendament...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Eu le voi supune pe ambele la vot, dar nu înainte de a da cuvântul domnului Dragoș Ștefan.

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE - Și nu în ultimul rând, mie. Urmăriți un pic și ecranul, că nu mai stau cu mâna sus, că am ridicat mâna odată și nu m-ați luat în considerație și nu m-ați nominalizat. Vă rog să fiți mai atentă.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Depun toate diligențele. Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE - N-aveți capacitatea, în primul rând.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Da, mulțumesc, doamna președintă. În primul rând vreau să apreciez gestul domnului primar de a recunoaște realitatea, deși în campania electorală spunea cu totul altceva. Să știți că majoritatea candidaților la Primăria Bacău au mers pe emoția băcăuanilor și le-au spus ani de zile că stadionul poate fi refăcut acolo. Cred că am fost printre singurii care am avut curaj să spun că Bacăul are nevoie de un stadion nou și apreciez astăzi că luăm această decizie, de a face un studiu de fezabilitate pentru a construi un stadion nou, multifuncțional, unde să putem avea meciuri de fotbal la nivel european, acreditat UEFA, dar și să ne gândim, domnule primar, acolo să putem face și alte evenimente, gen concerte, ceea ce ar putea aduce bani la bugetul local. Este un prim pas și susțin cu tărie că Bacăul are nevoie de un stadion nou, în afara orașului. În ceea ce privește stadionul vechi, domnule primar, v-aș sugera să contactați proprietarii de terenuri din jurul stadionului, sunt deschiși la dialog, eu văd acolo o discuție cu acești proprietari și un complex integrat. Dar fără discuții cu acești proprietari care ocupă destul de multă suprafață acolo, nu cred că putem face ceva eficient. Și, ca ultim punct, vreau să vă spun că discuția cu MApN-ul privind achiziția celor două pavilioane este rezolvată în proporție de 90%, aveți dosarul la Patrimoniu, m-am ocupat personal, există corespondența acolo, nu trebuie să faceți nimic decât să mergeți la MApN să bateți palma pentru că negocierile au fost făcute până aproape de ultima sută și bateți fierul cât e cald pentru că e păcat să pierdem 11.000 de metri pătrați plus cele două pavilioane care sunt în proporție de 70-80% în stare bună. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Și eu vă mulțumesc.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- Domnule primar, o întrebare scurtă. Ce v-ați propus, sau aveți vreo viziune ce vreți să faceți pe actuala locație a stadionului? Sau ce ar putea să fie?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, ca să clarificăm acest lucru. Eu nu am spus că nu vreau să reabilităm Stadionul Municipal. Eu, în acest moment, îmi fac datoria de primar, să pun în aplicare documentele programate care deja au fost contractate de consiliul local, care specifică că ar fi mai efi...

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Nu, v-amîntrebat...Nu, nu, chiar...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Lăsați-mă să termin și o să vă și răspund la întrebare. Care specifică, că din punct de vedere economic este mai rentabil acolo. Urmează să vedem acest lucru, în urma acestor studii. Și apoi, pe masa dumneavoastră o să ajung cu ambele lucruri: reabilitare stadion, costuri, posibilitate de clasă UEFA, necesar de exproprieri- în locația actuală sau posibilitatea construcției unuia nou pe cealaltă locație. Ce mi-am propus în noua locație? N-am o propunere nouă acolo, decât ce există și este aprobat de acest consiliu printr-un plan urbanistic zonal în care erau prevăzute: o sală polivalentă și o altă construcție, gen terenuri de sport sau stadion, este un PUZ aprobat de acest consiliu local.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Voiam să vă întreb altceva. În ideea în care se va construi un stadion nou care corespunde normelor și înțeleg că asta-i tendința generală, pe actuala locație ce v-ați propus?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Dacă decizia consiliului local va fi să construim un nou stadion în altă locație, pe actuala locație vom vedea împreună, în principal cu specialiști în urbanistică, cu arhitecți, alături de care chiar o să semnez un protocol de colaborare săptămâna viitoare. Nu va fi o decizie simplă acolo, eu cred că dacă nu s-ar construi acolo, locul din mijlocul Bacăului trebuie să fie un loc deschis tuturor băcăuanilor, poate un nou simbol al orașului, așa cum avem în Iași, în mijlocul Iașului, o mare piațetă unde toți vin. Deci, n-am o idee specifică, asta va fi în urma elaborării planului urbanistic general, în urma consultării cu urbaniștii, cu arhitecții, cu consiliul local și cu societatea civilă. E o decizie care ne va afecta bine sau nu, în următorii 20-30 de ani.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Diaconu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- În primul rând, sper consultanța și construirea stadionului să nu fie cu domnul Goian cum a construit și stadionul actual care-i acum în paragină, că-i datorită cuiva paragina care-i acolo, să nu uităm, că eu am crescut acolo, am făcut sport de înaltă performanță, asta mă reprezintă, da, și în al doilea rând, domnule primar, acolo, dacă cum a spus colega noastră, dumneavoastră, ca la Iași, când o să dărâmați stadionul, din câte am înțeles eu, nu mi-aș dori lucrul ăsta, o să apară proprietarii. Deci, acolo, ori n-am înțeles eu bine, ori să mă scuzați. Apropo, facem un stadion nou, pe cel vechi îl dărâmăm. Păi atunci au venit, ce vă place dumneavoastră sau dumneavoastră mai puțin, colegul meu, domnul viceprimar Cristian Ghingheș, ”rechinii imobiliari”, domnule primar. Adică, haideți să stabilim lucrurile astea, dacă facem un stadion nou ca să-l dărâmăm pe cel de-acolo, că poate și vechile administrații au avut intenția asta, atunci, mă scuzați, n-o să ajungeți nici să-l construiți pe ăsta care-l vreți dumneavoastră, nici Academia de fotbal, și așa mai departe. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Eu cred că suntem pe aceeași lungime de undă, în sensul în care nimeni nu vrea ca acele terenuri din mijlocul Bacăului să ajungă în mâini private. Cred că aici suntem pe aceeași lungime de undă și o să colaborăm aici. Important este să avem acolo un proiect de utilitate publică, ca să putem face exproprierile.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Domnule primar, e înregistrat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, este înregistrat cu un echipament privat al unuia dintre consilierii din cabinet care folosește și un laptop pe care dumneavoastră l-ați aprobat ca bugetare și așa toți băcăuanii pot să vadă ce deliberăm aici.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Da, mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Adică n-o să mă întorc, dacă asta spuneți.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Nu știu, dumneavoastră înțelegeți. Mulțumesc. Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Manolache, aveți cuvântul, dar nu înainte să vă transmit că aveți niște lacune crase de bună educație. Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE - Vă rog să mai repetați, că n-am auzit. Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Aveți cuvântul, vă rog.

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE - Ați mai spus ceva și după ce mi-ați dat cuvântul. Da, doamna președintă, vă mulțumesc că-mi dați cuvântul, totuși, c-am mai încercat să iau cuvântul, dar bănuiesc că nu ați fost atât de atentă, în fundul sălii, aici unde sunt eu poziționat. Să știți că asist cu mare dezamăgire și cu mare tristețe, în același timp, nivelul dezbaterilor din consiliul local. Este foarte jos. Văd o demagogie totală din partea unor colegi și dintr-o parte și din alta, care fac parte din acele partide care de fiecare dată au rostogolit această temă sensibilă și mult așteptată de băcăuani, cu Stadionul Municipal. Și tocmai ei vin acum, după ani în care au făcut parte din administrație și spun cât de importantă este acum construirea acestui obiectiv. Să știți că eu nu vreau să intru în retorica asta sub nici o formă, că nu mă reprezintă și nivelul meu este mult peste nivelul acestor colegi. Însă vreau să fiu scurt și la obiect, să spun doar atât: Bacăul are nevoie de un stadion pe actualul amplasament, datorită bazei sportive care este dezvoltată acolo și datorită terenurilor din jur care sunt astăzi proprietate privată, dar ele pot fi răscumpărate de către municipalitate și doi- domnule primar, am să fiu de acord cu rectificarea, dacă vă asumați public că acest obiectiv se realizează cu bani de la Compania Națională de Investiții, contra depunerii mandatului dumneavoastră, la sfârșitul lui.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - La sfârșitul lunii, ați spus? Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE - La sfârșitul mandatului dumneavoastră. Fiți atent, vă rog.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, eu am înțeles, eu am făcut deja, domnule Manolache, aceleași diligențe din primele zile, am mers la conducerea CNI, la Guvern și voi continua aici. Dacă CNI nu va aproba și nu vom primi o finanțare de acolo, care de fapt e de la Guvern, asta nu mă va opri să caut în alte părți. Există posibilitatea de a face un stadion prin parteneriat public- privat. Există posibilitatea de a atrage finanțare din partea companiilor de finanțare internațională. Și eu îmi doresc să fie făcut de o companie a noastră, locală, dar dacă asta nu se va întâmpla, asta nu va opri și deja am discuții, cum v-am spus, cu BERD-ul și cu alte instituții pentru a găsi finanțare.

Deci, obiectivul meu este să facem acest stadion. Nu cred că ați vrea nici dumneavoastră, nici cetățenii, să ne limităm la o singură potențială sursă de finanțare. Corect?

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE - Vă cunosc ca fiind un om inteligent și deschis. V-am adresat o întrebare simplă și răspunsul putea fi la fel de simplu. Vă asumați...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, e ”da” răspunsul.

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE - Domnule primar, vă rog. Vă asumați că până la sfârșitul mandatului dumneavoastră de 4 ani finalizați acest stadion? Da- mergeți mai departe în competiție, nu- plecați acasă. Despre asta vorbesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, da. Ca să fiu pe scurt, da.

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE - Mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Și astăzi este primul pas concret care se face, mai concret decât s-au făcut în ultimii 4 ani cu aceste studii. Și vă mulțumesc pentru colaborare și sper să fie așa toți cei 4 ani.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Chirilescu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - La ședința de comisie am adresat o întrebare domnului administrator public, care acum râde. Aș vrea să-mi răspundeți, domnule administrator, dacă există cerere de retrocedare pentru terenul de sub stadionul actual. Mulțumesc.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - M-am documentat, domnule consilier, uitați, aveți aici planșa cu proprietatea Municipiului Bacău. Ce e cu roșu e în proprietatea Municipiului Bacău. Prin urmare, nu există nici o cerere de retrocedare pe locația stadionului. Au fost soluționate și date în curs de rezolvare către Fondul ”Proprietatea”.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, altfel spus, nu este nici un pericol ca...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Dar e dreptul meu s-o fac, vă rog lăsați-mi acest drept, că văd că deja mi-ați îngrădit orice drept de a mă exprima. Eu sunt consilier local și cu ocazia asta chiar lăsați-mă, domnule primar, că și așa mi-ați adus niște acuze nefondate, să vă citesc un articol...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule consilier, cu tot respectul, sunteți consilierul care s-a exprimat cel mai mult în acest consiliu. Ați luat cuvântul fără să vi se acorde, ați făcut acuze, v-ați comportat urât față de personalul de specialitate și tot dumneavoastră spuneți că nu aveți dreptul?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Nu este adevărat ceea ce spuneți. Deci opriți-vă, vă rog, chiar nu este adevărat ceea ce spuneți. Haideți să fim decenți...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Conduita dumneavoastră nu se cade la un consiliu local.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Haideți să fim decenți și să respectăm legea, vă rog frumos. Domnule primar, vă rog frumos, nu mai exagerați. Eu înțeleg că vă deranjează persoana mea, că mai fac niște aprecieri care nu vă convin, dar haideți să păstrăm o decență în discuțiile astea, da? Suntem în consiliu.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă, putem supune la...Domnule Ghingheș, aveți cuvântul și apoi aș vrea să supunem la vot cele două amendamente, al domnului Chirilescu și amendamentul domnului Candet.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Da, mulțumesc. Chiar dacă avem, eu cu domnul Diaconu stiluri și abordări diferite, trebuie să știți că sunt în asentimentul lui atunci când vine vorba de actualul amplasament al Stadionului Municipal. Chiar dacă în prezent nu ar fi cerere de retrocedare, pot să vă spun din surse, mă rog, pe care nu le pot exprima acum, că sunt oameni care stau la pândă vizavi de amplasamentul actualului Stadion Municipal și tocmai de aceea, eu personal, voi face tot ce-mi stă în putință ca amplasamentul actualului stadion să fie destinat, indiferent dacă se face un stadion nou, să fie destinat sportului. Deci, ca stadion comunitar poate să fie și-un stadion comunitar de mici dimensiuni. Voi face toate demersurile în acest sens, chiar dacă vom face un stadion sau nu, nou, în cartierul CFR. Eu personal spun astăzi acest lucru la această masă, asta pentru că sunt tot felul de interese imobiliare, ”rechinii imobiliari”, care stau la pândă, chiar dacă nu avem astăzi cereri. Este promisiunea pe care o fac eu, personal, în fața tuturor băcăuanilor. Mulțumesc.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Domnule vice, mă scuzați că intervin, trebuie să răspund colegului meu. Mă bucur, aveți grijă, sunteți tânăr, cu promisiunile ce, cum și în ce fel, da? Pentru că acolo au existat și există niște proprietari și asta așteaptă. Și acolo trebuie făcut un complex de mici dimensiuni, pentru că ai Bazinul, ai Sala de Atletism. Eu am crescut acolo, știu cel mai bine și-am făcut și sport de înaltă performanță. Ce vă deranjează, doamna doctor? Vă rog.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU- Nu mă deranjează, vă felicităm pentru...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Chirilescu, vă rog frumos...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -...sportul de înaltă performanță. Totuși, ședința asta a început la ora 10. Fiecare dintre noi dorește...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Chirilescu, vă rog frumos. Aveți cuvântul meu de onoare că încep să aplic avertismente și să vă sistez microfoanele. Domnule Chirilescu, vă rog să reformulați amendamentul dumneavoastră, care presupune transferul bugetului de la stadion la tichete.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Mulțumesc, doamna președintă. Eu am propus să eliminăm acest capitol și să transferăm banii care rămân pentru proiectul 7, pentru tichetele pentru persoanele din categoriile menționate în proiect și dacă se poate, dacă este buget suficient, să le extindem.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Cine este pentru amendamentul...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Doamna președintă, stați că ceva nu e în regulă. A intervenit domnul Chirilescu, colegii de la ProRomânia au vociferat non-stop și nu au fost acuzați nici o secundă de lipsă de respect la adresa colegilor și la adresa audienței din sala de astăzi. Nu e ok. Deci, vă rog frumos, încercați să prezidați această ședință în mod echitabil la adresa tuturor colegilor. Păi nu...Ideea este că ne tăiați microfoanele, îl amenințați pe domnul Chirilescu și pe alții...

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Stați un pic. Doamna Breahnă, nu m-ați înțeles.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...dar când vociferează... Deci nu v-am întrerupt, doamna președintă. Când vociferează colegii de la ProRomânia când colegul Chirilescu își reformula amendamentul, nu aveți nici o reacție. Haideți să fim serioși.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Păi acum vociferați unii peste ceilalți, inclusiv domnul Diaconu, inclusiv doamna Dinu. Era o plenitudine de vociferări. Eu m-am adresat tuturor, nu m-am adresat...

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Nu cred că am vociferat, am ridicat mâna.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mă rog, ați vorbit oricum cu toții, fără să vă dau dreptul la cuvânt, cu toate că mi-am dorit...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ați făcut remarca și ulterior a început să enunțe din nou amendamentul domnul Chirilescu. Pe parcursul enunțării sau re-enunțării acestui amendament, au început din nou vociferările. Nici o reacție din partea dumneavoastră, asta încerc să vă spun. Și ca să închid cu aceste observații care sunt clar colaterale, dar simt nevoia să le fac, domnul Chirilescu a fost acuzat pe nedrept astăzi. Clar. Pentru că au fost intervenții din partea unor colegi chiar fără obiect. Și nu i-ați sancționat.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog să supunem amendamentele la vot, după aceea, la punctul ”Diverse” putem discuta despre aceste aspecte. Haideți să supunem la vot amendamentele ca să încheiem acest capitol. Deci, domnul Chirilescu a reluat amendamentul și vreau să știu cine este pentru amendamentul domnului Chirilescu, în formatul pe care l-a prezentat.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Deci, repet, ca să fiți cu toții atenți, da? Scoatem acest punct și fondurile respective se duc către tichetele de...Ok? Ați înțeles, da? Mulțumesc.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Cine este pentru? Cine este împotriva acestui amendament? Cine se abține de la acest amendament?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

Ieșit din sala

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

manolache cristinel

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

mocanu ADRIAN

x

20.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

21.

stîngaciu dumitru

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

urban violeta

x

TOTAL

4

14

4

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Supun la vot amendamentul domnului...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna președintă, stați să anunțăm rezultatul. Avem 4 voturi pentru, 4 abțineri și restul împotrivă. 14 voturi împotrivă. Amendamentul nu a fost aprobat.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Huluță, vă rog să reluați și dumneavoastră amendamentul...Domnul Candet, mă scuzați. Domnule Candet, reluați și dumneavoastră, vă rog, amendamentul și ulterior să-l supunem la vot.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- La care din ele vă referiți, că am făcut mai multe azi, nu știu.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - La cel cu școala de...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - În ceea ce privește amendamentul cu școala...Deci, una din variantele în care va fi făcută documentația pentru viitorul stadion, studiul de fezabilitate, orice alt demers se face pe banii ăștia aprobați, da, să includă construirea lângă stadion și integrat stadionului sau stadionul integrat școlii verzi și unei Academii de fotbal. Și să aibă ca variantă de finanțare fondurile europene pe politica de green-deal pe care le dă Uniunea Europeană...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Haideți să ne înțelegem. Ne aflăm în fața unui proiect de rectificare de buget. Prin acest proiect putem aloca sume cu o destinație, nu putem crea condiții, nu putem spune că să se facă cu o firmă, să se facă în colț sau asta. Singurul obiect al proiectului pe care-l aveți în fața dumneavoastră este de rectificare de buget, în sensul că mutăm dintr-un capitol niște sume în alt capitol, de la o destinație la altă destinație. Punct.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Păi atunci, nu știu de ce mă mai puneți să fac amendament.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Ați fost dulce.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule consilier, eu vă asigur că în partea de proiectare o să vă invit să discutăm cu proiectantul acest lucru.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Domnule, stați așa oleacă. Eu am înțeles partea de proiectare. Hai, cât e glumă, e glumă, dar hai să discutăm serios. Deci, mutați dintr-un capitol bugetar o sumă de bani, da, ca să se facă documentația aferentă acestui stadion, studiu de fezabilitate, temă de proiectare, tot ce scrie acolo, da? Una e să alocăm banii ăștia numai pentru un stadion, una e să alocăm banii ăștia pentru structură integrată cu școală și Academie de fotbal. Și eu am spus că dacă se face studiu de fezabilitate, temă de proiectare pentru stadion, atunci să facă o variantă pe banii ăștia și pentru ceea ce am propus eu, pentru că altminteri, ne putem trezi că se face documentația numai pentru stadion și nu mai putem face nici un fel de amendament pe urmă. Ori poate nu zic bine?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - De banii ăștia se vor demara procedurile și va veni în fața dumneavoastră acel studiu de fezabilitate. Atunci dumneavoastră veți avea această oportunitate...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deranjează pe cineva dacă este specificată problema asta acum, când alocăm banii?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar nu face obiectul. Nu pot într-un proiect de rectificare buget să creez condiții pentru o documentație care se va face în baza unui studiu de fezabilitate.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Luați act că eu insist în amendament, îl supunem la vot și dacă pică, pică.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am înțeles. Supuneți la vot amendamentul domnului Candet.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Două secunde, îmi cer scuze. Eu n-am înțeles amendamentul. Țin minte că domnul Candet, la începutul acestui consiliu local, undeva în octombrie, miza pe procedură. Eu știu că atunci când un consilier local supune un amendament la vot trebuie să sune foarte clar, ca să știe ce votează ceilalți consilieri. Deci, cum sună amendamentul, că eu n-am înțeles. Scriptic.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Aș vrea să aduc o lămurire. În primul rând, domnule consilier Candet, cred că majoritatea este de acord cu dumneavoastră. Ceea ce dumneavoastră cred că vreți să facem este să modificăm obiectul investiției. Problema cu asta este și de partea de finanțare. Acest obiect de investiții trebuie să fie asta, să fie bază sportivă care include mai multe clădiri. N-o să găsim finanțator. Eu am spus că o să fac toate demersurile să avem aceste lucruri, dar, de exemplu, pentru stadion o să fie un finanțator, pentru școală poate să fie altul. În lista de proiecte- sinteză acum, la Compania Națională de Investiții, sunt niște obiecte clare, nu există baze sportive cu școli și stadion. Dacă nu există, facem degeaba studiile astea, pentru că ne eliminăm un finanțator potențial, CNI. Sunt niște lucruri conexe aceste lucruri și v-am spus că sunt de acord cu dumneavoastră și facem toate diligențele, doar că...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Iertați-mă, am înțeles ce vreți să spuneți. Hai să nu mai lungim ciorba, că orele sunt înaintate. Amendamentul meu a fost foarte clar. Deci, una din variantele documentației propuse pentru care s-au alocat acești bani este ca, pe lângă modificarea obiectului, da, ca în loc de stadion simplu, să fie stadion cu școală verde integrată și Academie de fotbal. Să se facă în două variante. Acum, dumneavoastră spuneți că depinde această alocare bugetară care o facem noi de sursa de finanțare a proiectului, care va fi CNI...Ba da. Și spuneți: ”Domnule, nu putem să adoptăm varianta ta cu tot cu școală, că CNI-ul nu finanțează asta”. Dar asta ați spus adineauri, domnule.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Da. Nu, așa e. Așa e. CNI-ul finanțează stadioane, nu școli de fotbal. În momentul în care obiectivul nostru de investiții va suna: ”Construire Stadion Municipal și școală de fotbal”, CNI-ul îți taie eligibilitatea. Asta nu înseamnă că, în tema de proiectare pentru Stadionul Municipal, care o să rămână așa, nu i se va pune condiția să existe 2-3 încăperi, sau nu știu ce, pentru a funcționa o școală de fotbal acolo. Înțelegeți abordarea?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Domnule, eu am înțeles ce vreți să spuneți dumneavoastră, dar nu așa ați făcut proiectul.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Cum nu l-am făcut...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nouă nu ne-ați spus să alocăm bugetar, da, pentru efectuarea documentației pentru un stadion care va fi finanțat de CNI. Nu-mi reproșați mie acum că n-am știut treaba asta. Deci, nu scrie nicăieri în documentație asta. Asta-i una. Doi- dacă punem problema în termenii pe care mi i-ați spus mie dumneavoastră acum, ar însemna că totul nu va fi integrat. Va fi stadionul construit cu fonduri de la CNI și nu știu dacă se va mai face, nu Academia de fotbal, să ne înțelegem bine, Academia de fotbal trebuie să fie o anexă la o școală, că văd că toată lumea înțelege numai Academie și stadion. Pe mine mă interesează o școală verde.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Uitați, de exemplu, CNI-ul nu va finanța, nu sunt eligibile la finanțare, parcările aferente stadionului. El finanțează strict corpul de stadion. Asta nu înseamnă...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Domnule, hai să nu discutăm sursa de finanțare acum.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Dar e foarte importantă și sursa de finanțare...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Este importantă, dar nu pentru asta alocăm bani.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Dacă mă duc la finanțator ulterior, cu o definire a obiectivului de investiții care nu cade pe regulile de eligibilitate, am muncit de pomană.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Bun, și ce propuneți?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Păi asta vă propun, ca la nivel de temă de proiectare să solicităm proiectantului general, cel care va face studiul de fezabilitate, să includă posibilitatea asigurării unor spații în care să funcționeze o școală de fotbal. Asta vă propun.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Și cu școala cum rămâne?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Care școală?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci, domnule Candet, cred că diferența este că dumneavoastră considerați că școala trebuie să fie o clădire anexă a stadionului.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Eu consider că e vorba de o școală- școală.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, poate să fie integrată în corpul stadionului.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - De la clasa 1 până la clasa a 12-a, da, iar Academia de fotbal este altceva. Eu nu lupt aici numai pentru școala de fotbal.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Atunci, de fapt, vorbiți de un alt obiectiv de investiții, în cazul ăsta.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu, eu vorbesc de un singur obiectiv integrat, care să aibă școală verde, să aibă Academie de fotbal și să aibă stadion.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - De acord cu dumneavoastră, dar obiectiv...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Altminteri, am vorbit degeaba, iertați-mă.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule Candet, de acord cu dumneavoastră, dar obiectiv integrat nu înseamnă să ai un singur obiectiv de investiție, ci să ai un ansamblu de obiective de investiții, care sunt integrate unele cu altele. Deci, acceptarea în forma actuală nu exclude sub nici o formă ce doriți dumneavoastră, asta vă spunem.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Bun.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Mai insistați în amendament?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dacă mai susțineți amendamentul, eu îl supun la vot cu mare drag.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Eu insist.. Nu, nu, supuneți-l.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Vă rog, încă odată. N-am înțeles cum este formulat amendamentul. Păi, nu înțeleg. Procedural, eu nu înțeleg. Cum sună? Păi, cum sună în proiectul de hotărâre, aici, la capitolul 67.02? În scris. Domnule secretar, îmi cer scuze, dar cum putem vota așa, un amendament?

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Eu mai fac o propunere. La proiectul de buget pe anul 2021, veniți cu un proiect pentru școală de fotbal sau Academie. Veniți la proiectul de buget pe anul 2021 cu inițierea unui proiect de genul ăsta.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Bine, îl las, amendamentul, dacă nu...

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Păi, e că nu ne înțelegem, domnule consilier.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Eu îmi respect cuvântul și voi supune la vot amendamentul dumneavoastră. Acum, domnule Ghingheș, dacă nu l-ați înțeles, nu-l mai votați.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Doamna președintă, vă rog să enunțați exact amendamentul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - A renunțat la amendament.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - L-am retras.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - L-a retras.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Așa cum ar spune unul dintre colegii noștri, nu sunt capabilă. Așa că îl las pe domnul Candet să reia.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - A renunțat, doamnă. A renunțat.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Haideți, votați... Haideți să votăm proiectul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Nu, dar mai avem.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Ce mai avem?

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mai este capitolul pentru Mediu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -A întrebat domnul primar dacă mai sunt capitole care suscită...Hai, vă rog, atunci.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Domnule Dragoș, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Da, tot legat de stadion, punctual. Domnul viceprimar a făcut o afirmație cu speculații, referitor la anumite persoane sau, mă rog, ”rechini”, cu terenul de la stadion. Eu aș vrea o clarificare de la domnul secretar, să ne spună dacă după 30 de ani, pe Legea 18 sau pe Legea 10, dacă se mai pot face solicitări de retrocedare? Să vină domnul secretar. Ca să știm dacă în acest moment se mai pot face solicitări pentru acel teren pe Legea 10 sau pe Legea 18. Dacă se mai pot face astfel de solicitări. Că eu știu că termenul limită a expirat.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Cât timp nu se schimbă destinația obiectivului existent, indiferent de câte solicitări de retrocedare se vor face, nu se va putea retroceda pe locația respectivă. Asta unu. Doi- acele cereri care nu sunt rezolvate, știu eu, de la Fondul ”Proprietatea”, oricând vor putea fi analizate pe ce spațiu disponibil există în municipiul Bacău. Dacă vom schimba destinația, abia atunci va interveni riscul asupra amplasamentului, doar atunci. Însă nu putem vorbi în nici un caz de un orizont de timp mai puțin de 4 ani. Suntem de acord. Adică e prematură discuția la acest moment.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Mulțumesc.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - S-ar putea să fie o altă administrație, un alt cadru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Alte probleme? Domnule Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- ......(fără sonor). Ce facem cu milionul ăsta? Ce facem cu diferența până la 14...

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Vă răspund eu, domnule Huluță. Pentru a putea crea posibilitatea contractării, pe lista scurtă, după buget, alocăm o sumă de bani la acest moment, astfel încât obiectivul de investiții să fie prins în lista scurtă, astfel încât să demarăm în lunile ianuarie-februarie-martie, până la aprobarea noului buget, procedurile de achiziție.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Pentru dumneavoastră, domnule director, e bine?

Domnul Director al THERMOENERGY GROUP SA Bacău Florin Pavăl- E

singura soluție.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Bun. Nu mai am întrebări.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Alte probleme? Nu mai sunt? Putem supune proiectul? Vă mulțumesc mult. Domnul Manolache a ieșit din sală, domnul Dinu și domnul Chiciu. Deci avem 20 de consilieri, da?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Votăm proiectul? Nu, dar stați, că mai erau discuții. Nu mai erau discuții?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi am întrebat adineauri.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mai erau, cum? Nu mai erau discuții cu privire la stadion, dar mai erau discuții.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi am întrebat adineauri. De asta am întrebat: mai sunt discuții?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și vă spun eu ce discuții.

N-am auzit, domnule secretar. Uitați, vă răspund acum. Mai sunt...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Îmi pare rău, e ziua dumneavoastră...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mai sunt discuții și vă rog să-mi permiteți să intervin. Am văzut aici o alocare bugetară de 5.500.000 lei, deci o alocare consistentă pe aspiratoare urbane, automăturătoare și așa mai departe. În contextul în care în zilele anterioare s-a inițiat public proiectul de hotărâre privind majorarea taxei de salubritate și-n contextul în care nu am văzut o fundamentare detaliată a acelei taxe de 24 de lei, o singură întrebare am și vă rog frumos să clarificăm acest aspect: dacă contravaloarea acestor aspiratoare, automăturătoare, și așa mai departe, respectiv cei 5.500.000 lei este cuprinsă, deci această valoare, și în fundamentarea aferentă taxei de salubritate majorată, propusă spre majorare? Deci, repet: dacă cei 5.500.000, respectiv finanțarea pentru aceste aspiratoare, automăturătoare, și așa mai departe, face obiectul fundamentării majorării taxei de salubritate.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Nu, pentru că n-am fi fost în legalitate.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci ziceți că ”nu”. Și nu vom avea surprize de genul acesta.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Păi nu. Fundamentarea...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Bine. Atât am vrut. Știu ce vreți să spuneți și am vrut să ne asigurăm că așa va fi. Și poate vedem și o fundamentare, domnule primar, a celor 24 de lei.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Este un subiect separat acest lucru și...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Păi tocmai, atât și-l închid. Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Este un subiect separat. În seara asta la ora 6 e dezbaterea publică, vă invit să participați sau, în momentul în care voi face proiectul de hotărâre pentru dumneavoastră, o să vedeți acolo.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă se termină ședința până la ora 6.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Haideți să votăm.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Mai sunt discuții? Mai întreb o dată: mai sunt discuții?

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Aș vrea și eu să pun o întrebare: cine operează aspiratoarele astea și unde?

Domnul Primar Lucian- Daniel STANCIU-VIZITEU - Salariații Serviciului de salubritate, care vor merge în noul SMUP - Societatea Municipală pentru Utilități Publice, obligație legală, care trebuie s-o avem. Deci, angajații noștri o vor face. Cei care manevrează măturile acum, din nuiele, vor manevra aceste măturătoare electrice și aspiratoare.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Deci, nu va urma după asta o angajare de personal specializat pentru...

Domnul Primar Lucian- Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu. Dacă-i necesară calificarea, pot fi cei care-s deja angajați, calificați pentru a opera aceste utilaje noi. Dar cred că sunteți de acord cu mine că e timpul să trecem de la mătură și pubelă cu roți la niște utilaje moderne.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - În parte, domnule primar. Orașul ăsta e sufocat de mașini, majoritatea mașinilor stau parcate când nu circulă și nu știu dacă aspiratoarele astea pot circula printre mașini. Dar, dacă dumneavoastră ziceți că e bine așa, aveți votul meu, nu-i nici o problemă.

Domnul Primar Lucian- Daniel STANCIU-VIZITEU - Dacă veți încuviința prin votul dumneavoastră rectificarea bugetară, în partea de consultanță pentru parcări, va fi inclus și acest lucru. Cum putem să gândim un sistem prin care, alternativ, într-o zi va fi interzisă parcarea pe-o parte a străzii, pentru a face salubritate alternativ, pe cealaltă parte. Dar depinde dacă vom avea buget pentru acest lucru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci, supunem la vot proiectul în integralitatea lui, așa cum v-a fost prezentat, da?

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

Ieșit din sala

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

manolache cristinel

Ieșit din sala

18.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

19.

mocAnu ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Doamna președintă, vă rog să-mi permiteți să justific votul ”pentru” din partea grupului nostru politic. El se datorează strict necesității alocării bugetare pentru salariile asistenților maternali și, respectiv, finanțării alocate pentru realizarea testelor antigen. Repet: aceasta este logica, pentru că nu putem susține realizarea unor audituri pe final de an, grăbite, și apropo de asta, n-o să înțelegem niciodată graba realizării acestor audituri, dar, repet: din considerente raționale, dată fiind nevoia plății salariilor asistenților maternali și realizării acelor teste antigen, am votat ”pentru”.

Domnul Primar Lucian- Daniel STANCIU-VIZITEU - Vă mulțumesc și eu pentru votul acordat în unanimitate. Deoarece mai mulți consilieri mi-au spus că se grăbesc, aș vrea să facem o pauză de 3 minute, să stabilim câți mai puteți rămâne în continuare și, dacă nu mai pot rămâne mulți oameni, aș vrea să facem o modificare a ordinii de zi, pentru că sunt niște puncte, cel puțin cel legat de locuințele sociale care sunt imperios să fie votate astăzi. Deci, dacă sunteți de acord să facem o pauză de 3 minute și informal să stabilim reordonarea.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Suspend ședința 5 minute.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Pentru economisirea timpului, va fi supusă aprobării dumneavoastră propunerea ca toate voturile secrete, proiectele cu vot secret să le discutăm odată. În același timp, vom împărți, am vorbit cu doamna președintă a Comisiei de numărare, vom împărți buletinele de vot pentru toate proiectele și, ca să nu fie situația că avem 120 de buletine, ca pe urmă să mai dureze două ore să le alegem distinct, vom striga proiectul. ”Vă rog frumos, depuneți în urnă proiectul 4”, se va scoate proiectul 4, se va pune pe masă. ”Vă rog frumos, veniți, depuneți buletinul pentru proiectul 5”. Sunteți de acord? Bun. Acum se va împărți, la fiecare dintre dumneavoastră, buletine pentru toate cele 6...Deci supunem aprobării dumneavoastră, în timp ce discutăm și vă vom împărți buletinele, vom da cuvântul să derulăm și punctul 2. După discutarea punctului 2, există propunerea de modificare și de aducere în atenția dumneavoastră a proiectelor 4, 8, 9, 10, 11 și 13 A. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? În unanimitate proiectele 4, 8, 9, 10, 11, 13 A vor fi votate odată, după procedura enunțată, după proiectul numărul 2.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

Ieșit din sala

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

Ieșit din sala

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru” propunerea domnului Secretar General al Municipiului Bacău, Ovidiu Popovici, a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Acum am s-o rog pe doamna președintă să dea cuvântul domnului primar, ca să expună punctul 2.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al fondului forestier proprietate publică a Municipiului Bacău pentru anul 2020.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Punctul 2 se referă la obligația consiliului local, prin contractul prin care fondul forestier de 325 de hectare este dat în administrarea Ocolului Silvic. Consiliul local aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli, astfel încât vă solicit să deliberați. Domnul director de la Ocolul Silvic vă va explica cifrele. Anul trecut au fost cheltuieli majore, în special cele cu paza, pentru că acolo sunt cheltuielile cele mai importante și în urma exploatării minimale, s-a realizat un profit de 2.000 de lei anul trecut din această pădure.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem la vot proiectul. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Ieșit din sala

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

manolache cristinel

Ieșit din sala

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

mocanu adrian

x

20.

munteanu mihai-cătălin

x

21.

stîngaciu dumitru

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

urban violeta

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente perioadei mai 2020-septembrie 2020.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Prin acest proiect de hotărâre luăm act de datoria Municipiului Bacău către societatea Thermoenergy, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat. Vă mulțumesc. Să deliberați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (2, 3, 4 și 5) și nefavorabil (1) la proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem la vot proiectul. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Un vot ”împotrivă ” al domnului Candet. Deci, lipsesc din sală domnul Chiciu, domnul Crețu, domnul Manolache.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Mai dăm noi două abțineri.

Eu și doamna Dinu, două abțineri.

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

Ieșit din sala

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Ieșit din sala

9.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

Ieșit din sala

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

17

1

2

Cu 17 voturi ”pentru”, 2 abțineri și un vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Azi ați fost foarte neatentă la consiliu. Vă înțeleg.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Se pregătește pentru Parlament.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Cum vă permiteți să faceți dumneavoastră constatarea asta, așa? Cum o justificați?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi, vă număr, doamnă. Păi asta fac, dar voiam să știu...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Pot să zic și eu că azi nu v-au ieșit socotelile deloc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamnă, eu voiam să specific cine lipsește, ca să justific de ce sunt... Era o chestie de logică. Și acum vom trece la proiectele numărul 4, 8, 9, 10, 11 și 13 A.

 • 4, 8, 9, 10, 11, 13 A. Se trece la punctele 4, 8, 9, 10, 11, 13 A ale ordinii de zi și domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la:

 • - proiectul de hotărâre nr. 4 privind modificarea art. 5 din HCL nr. 186/ 2014 privind aprobarea înființării societății ”THERMOENERGY GROUP” SA Bacău;

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiectul de hotărâre nr. 8 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului

Neculai Alexandru-Ionuț cu domiciliul în Bacău, strada Pricopie Strat nr.26;

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiectul de hotărâre nr. 9 privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a doamnei Budău-Petrea Veronica - persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă;

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiectul de hotărâre nr. 10 privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Atuduri Aurora care a împlinit vârsta de 100 de ani;

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiectul de hotărâre nr. 11 privind declararea ca locuințe de necesitate a unor locuințe sociale libere și repartizarea nominală pe locații a persoanelor și familiilor din municipiul Bacău care vor primi o locuință de necessitate;

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • - proiectul de hotărâre nr. 13 A privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, între Stoica Fănica și o locunță vacantă, între Lucaci Remus și o locuință vacantă, între Năstruț Agneza și o locuință vacantă și încheierea de contracte de închiriere;

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Punctul 4 este simpla punere în acord cu legislația a actului constitutiv al Thermoenergy. Codul administrativ prevede acum că operatorii locali sunt reprezentați de maxim 2 reprezentanți: unul este reprezentant de drept- primarul, iar celălalt- din partea consiliului local. Pentru a avea echilibru de forțe între cadrul legislativ și executiv, vă propun să punem în aplicare această legislație, astfel încât să nominalizați din partea consiliului local un reprezentant, celălalt fiind primarul, de drept, conform Codului administrativ. Deci, propunerile sunt ale dumneavoastră. Cine doriți să fie reprezentantul consiliului local în Adunarea Generală a Acționarilor? Acesta va vota, în urma unui mandat oferit tot de consiliul local, nu este o funcție remunerată. Deci propuneți unul dintre domniile voastre. Dacă nu există propuneri, pot să fac eu o propunere. Este?

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- Din partea grupului PNL-PMP domnul Cătălin Crețu.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ok. Dacă nu mai sunt alte propuneri, staff-ul va înscrie pe buletinul de vot, pentru că este un vot secret. Bun, atunci putem să trecem la următorul proiect.

Proiectul numărul 8 este acordarea unui ajutor de urgență domnului Neculai Alexandru-Ionuț, cu domiciliul în municipiul Bacău.

Dacă nu sunt discuții, trecem la următorul proiect, proiectul numărul 9. Prevede asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a doamnei Budău-Petrea Veronica. Acestei doamne i-ați acordat, prin bunăvoința dumneavoastră un ajutor de urgență cât era internată în spital, acum, pe o perioadă determinată, va fi luată în grija Căminului pentru Persoane Vârstnice.

Dacă nu există observații, o să trec la următorul proiect, proiectul 10. Este acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Atuduri Aurora care a împlinit vârsta de 100 de ani.

Proiectul numărul 11 și proiectul 13 A sunt două proiecte pentru care s-a muncit foarte mult în cadrul primăriei și felicit în primul rând membrii consiliului local care au făcut parte din Comisia de locuințe sociale și ANL și s-au ocupat. Ele prevăd schimburi de locuință și transformarea unor locuințe ANL în locuințe de necesitate, pentru a găzdui toate familiile care erau cu forme legale de la blocul Orizontului 34, în alte apartamente, ținând cont că la Orizontului 34, din nefericire, a avut loc un incendiu care a avariat grav mai multe apartamente și etaje din acel bloc. Acestea sunt aceste proiecte și au parcurs toate etapele legale. În perioada următoare, la următoarea rectificare, dacă avem o estimare, vă voi solicita bani pentru a reabilita acel bloc, care nu mai este în acest moment locuibil. Acestea sunt proiectele.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vi se vor împărți buletinele. Doamna președintă, hai să luăm și proiectul 5.

Doamna Consilier Violeta URBAN - Proiectul numărul 4 : S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea art. 5 din HCL nr. 186/ 2014 privind aprobarea înființării societății ”THERMOENERGY GROUP” SA Bacău.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă modificarea art. 5 din HCL nr. 186/ 2014 privind aprobarea înființării societății ”THERMOENERGY GROUP” SA Bacău, ca urmare a modificărilor legislative   generate de

  aprobarea   OUG   57/2019   privind   Codul

  administrative, astfel: ” Art. 5. Municipiul Bacău este reprezentat în Adunarea generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău de către două personae, una numită de către Consiliul Local, potrivit disp. art. 129 alin. 3 lit, ”d” din OUG nr. 57/2019, cealaltă persoană fiind Primarul Municipiului Bacău, reprezentant de drept, potrivit art. 132 din OUG nr. 57/2019”.

  S-A ADOPTAT

  17

  2

  1

  2

  Art. 2. Consiliul Local al Municipiului Bacău desemnează în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Thermoenergy Group SA pe dl/dna. CREȚU CĂTĂLIN -BOGDAN, consilier local. s-a Adoptat

  16

  3

  1

  3

  Art.3. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă HCL nr. 137/17.04.2018 și HCL nr. 373/7/10/2019 și orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri.

  S-A ADOPTAT

  17

  2

  1

  4

  Art.4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

  Art.5.    Hotărârea va fi comunicată Unității

  Municipale   pentru   Monitorizare,   persoanei

  nominalizate    la    art.    2    și    societății

  ”THERMOENERGY GROUP” SA Bacău.     ’

  Art.6.   Prin   grija   Secretarului   General   al

  Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  17

  2

  1

Doamna Consilier Violeta URBAN - Proiectul numărul 8 : S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Neculai Alexandru-Ionuț cu domiciliul în Bacău, strada Pricopie Strat nr.26.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 18

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  N

  UMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Neculai Alexandru-lonuț cu domiciliul în Bacău, str. Pricopie Strat, nr. 26

  Inițiator -    DL. DL. LUCIAN-DANIEL

  STANCIU-VIZITEU   -    PRIMARUL

  MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

Doamna Consilier Violeta URBAN - Proiectul numărul 9 : S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a doamnei Budău-Petrea Veronica - persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 17

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NI

  UMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a d-nei Budău-Petrea Veronica - persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă

  Inițiator -     DL. DL. LUCIAN-DANIEL

  STANCIU-VIZITEU    -    PRIMARUL

  MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

Doamna Consilier Violeta URBAN - Proiectul numărul 10 : S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Atuduri Aurora, care a împlinit vârsta de 100 de ani

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 17

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre hotărâre privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Atuduri Aurora, care a împlinit vârsta de 100 de ani

  Inițiator -     DL. DL. LUCIAN-DANIEL

  STANCIU-VIZITEU    -    PRIMARUL

  MUNICIPIULUI BACĂU S-A ADOPTAT

  17

  0

  0

Doamna Consilier Violeta URBAN - Proiectul numărul 11 : S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind declararea ca locuințe de necesitate a unor locuințe sociale libere și repartizarea nominală pe locații a persoanelor și familiilor din municipiul Bacău care vor primi o locuință de necesitate

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 18

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1

  ART.1.- Se declară    drept locuințe de necesitate,

  următoarele locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale:

  • - Str. Henri Coandă, nr. 9, sc. A, ap. 5

  • - Str. Henri Coandă, nr. 9, sc. A, ap. 40

  • - Str. Mioriței, nr. 90, sc. A, ap. 1

  • - Str. Mioriței, nr. 90, sc. A, ap. 24

  • - Str. Mioriței, nr. 90, sc. A, ap. 28

  • - Str. Tipografilor, nr. 16, sc. A, ap. 23

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

  2

  ART.2. - Se aprobă repartizarea efectivă pe locații a persoanelor și familiilor în locuințele de necesitate pe perioadă determinată după cum urmează:

  1.Dârlea Ghenuța, persoană cu grad de handicap locomotor, în locația din str. Mioriței, nr. 90, sc. A, ap. 1, cu perioada contractuală de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire în funcție de durata reabilitării locației afectate precum și de îndeplinirea obligațiilor contractuale cu Municipiul Bacău, atât cele aferente imobilului din Str. Orizontului, nr. 34 cât și cele aferente noului contract încheiat pe perioadă determinată pentru locuința de necesitate;

  s-a adoptAt

  18

  0

  0

  3

  2. Vîntu Leonard Raj, în locația din str. Mioriței, nr. 90, sc. A, ap. 24, cu perioada contractuală de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire în funcție de durata reabilitării locației afectate precum și de îndeplinirea obligațiilor contractuale cu Municipiul Bacău, atât cele aferente imobilului din Str. Orizontului, nr. 34 cât și cele aferente noului contract încheiat pe perioadă determinată pentru locuința de necesitate;

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

  4

  3. Roman Titi, în locația din str. Mioriței, nr. 90, sc. A, ap. 28, cu perioada contractuală de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire în funcție de

  18

  0

  0

  durata reabilitării locației afectate precum și de îndeplinirea obligațiilor contractuale cu Municipiul Bacău, atât cele aferente imobilului din Str. Orizontului, nr. 34 cât și cele aferente noului contract încheiat pe perioadă determinată pentru locuința de necesitate;

  S-A ADOPTAT

  5

  4. Cârlan Mariana, în locația din str. Tipografilor, nr. 16, sc. A, ap. 23, cu perioada contractuală de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire în funcție de durata reabilitării locației afectate precum și de îndeplinirea obligațiilor contractuale cu Municipiul Bacău, atât cele aferente imobilului din Str. Orizontului, nr. 34 cât și cele aferente noului contract încheiat pe perioadă determinată pentru locuința de necesitate;

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

  6

  5. Stepanschi Sony Lenus, în locația din str. Henri Coandă, nr. 9, sc. A, ap. 5, cu perioada contractuală de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire în funcție de durata reabilitării locației afectate precum și de îndeplinirea obligațiilor contractuale cu Municipiul Bacău, atât cele aferente imobilului din Str. Orizontului, nr. 34 cât și cele aferente noului contract încheiat pe perioadă determinată pentru locuința de necesitate;

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

  7

  6. Stoica Mia, în locația din str. Henri Coandă, nr. 9, sc. A, ap. 40, cu perioada contractuală de 4 luni de la data semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire în funcție de durata reabilitării locației afectate precum și de îndeplinirea obligațiilor contractuale cu Municipiul Bacău, atât cele aferente imobilului din Str. Orizontului, nr. 34 cât și cele aferente noului contract încheiat pe perioadă determinată pentru locuința de necesitate.

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

  8

  ART.3. - Se aprobă subvenționarea în procent de 100% a chiriei lunare pe toată perioada în care sunt utilizate locuințele de necesitate pentru persoanele și familiile enumerate la art.2, în conformitate cu art. 25 alin. 1 din HG 1275/2000, obligația achitării utilităților revenind titularilor de contract.

  ART.3. - Se aprobă subvenționarea în procent de 100% a chiriei lunare pe toată perioada în care sunt utilizate locuințele de necesitate pentru persoanele și familiile enumerate la art.2, în conformitate cu art. 25 alin. 1 din HG 1275/2000, obligația achitării utilităților revenind

  18

  0

  0

  titularilor de contract.

  ART.4.- În vederea întocmirii contractelor pentru locuințele de necesitate, persoanele și familiile enumerate la art.2, vor fi înștiințate în scris   și vor prezenta

  documente justificative la   Compartimentul Evidență

  Contracte.

  ART.5. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire    prevederile    prezentei    hotărâri    prin

  Compartimentul Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari.

  ART.6. - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și persoanelor prevăzute în prezenta hotărâre prin Compartimentul Fond Locativ și Îndrumare Asociații de Proprietari.

  ART.7. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

Doamna Consilier Violeta URBAN - Proiectul numărul 13A : S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, între Stoica Fanica și o locuință vacantă, între Lucaci Remus și o locuință vacantă, între Năstruț Agneza și o locuință vacantă și încheierea de contracte de închiriere.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 18

 • 2. Numărul consilierilor care au votat - 18

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Art. 1. Se aprobă schimburile de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, după cum urmează: 1.între doamna Stoica Fănica, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 145925/08.11.2016, ce are ca obiect locuința ANL situată în Bacău, str. Orizontului, nr. 34, sc. A, ap. 5, cu locuință vacantă situată la adresa str. Făgăraș, nr. 8, sc. B, ap. 20;

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

  2.

  2.între domnul Lucaci Remus, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 145659/11.02.2016, ce are ca obiect locuința ANL situată în Bacău, str. Orizontului, nr. 34, sc. A, ap. 9, compusă dintr-o camera, cu locuință vacantă situată la adresa str. Făgăraș, nr. 4, sc. A, ap. 11;

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

  3.

  3.între doamna Năstruț Agneza, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 145690/11.10.2016, ce are ca obiect locuința ANL situată în Bacău, str. Orizontului, nr. 34, sc. A, ap. 35, compusă dintr-o camera, cu locuință vacantă situată la adresa str. Depoului, nr. 82, sc. B, ap. 10;

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

  4.

  Art. 2. Se vor încheia contracte de închiriere cu noile suprafețe locative pentru doamnele Stoica Fanica, Năstruț Agneza și domnul Lucaci Remus.

  Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect - Șef - Compartiment Evidență Contracte.

  Art. 4. Prezenta hotărâre se comnunică Primarului Municipiului Bacău,  Structurii Organizatorice

  Arhitect-Șef- Compartiment Evidență Contracte și beneficiarilor, prin compartimentul menționat.

  Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  18

  0

  0

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind creșterea transparenței cheltuirii banilor publici la nivelul Primăriei Municipiului Bacău și a instituțiilor publice de interes local, aflate în subordinea Consiliului Local Bacău. Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Proiectul numărul 5 este un proiect ambițios, cred că este primul de această amploare, de creștere a transparenței cheltuirii banilor publici și implică o obligație către executiv, deci către mine și personalul din primărie, de a publica toate contractele în derulare în municipiul Bacău, în termen de 60 de zile cele existente și instaurează o obligație perpetuă ca toate noile contracte să fie publicate în maxim 10 zile de la semnarea lor, iar ulterior publicării contractului, se vor publica și toate documentele anexe, adică facturi, chitanțe, rapoarte, astfel încât, oricine, în mod independent, să poată verifica cum sunt cheltuiți banii băcăuanilor. În consecință, vă rog să deliberați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot proiectul numărul 5. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

Ieșit din sala

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Ieșit din sala

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

Ieșit din sala

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al Municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Mulțumesc, în primul rând, pentru votul unanim la proiectul de transparență. În punctul 6, proiectul de hotărâre își dorește asigurarea resurselor financiare mai întâi, de principiu, pentru subvenționarea 100% a biletelor de transport pentru elevi, de altfel o obligație legală a Municipiului Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău în valoare de 150 de lei semestrial, în vederea achiziționării de alimente de bază

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Necesitatea acestui proiect venea din constrângerile bugetare care existau la momentul discutării oportunității. Între timp, și-n urma votului dumneavoastră de astăzi prin care ați acceptat donația pentru achiziționarea testelor antigen, în urma economiilor făcute cu iluminatul festiv, acest proiect își pierde necesitatea și vă solicit să-l retragem de pe ordinea de zi, rămânând ca bugetul deja alocat către DAS să meargă pentru plata acestor tichete sociale, pentru toate persoanele beneficiare care au fost și în perioada pascală. Astfel încât, vă solicit să fiți de acord cu retragerea de pe ordinea de zi a acestui proiect și vă asigur că toți beneficiarii vor primi aceste tichete, pentru că tocmai s-au creat economiile necesare pentru plata acestora. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Cine

este pentru retragerea acestui proiect?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Deveniți socialist.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

Ieșit din sala

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Ieșit din sala

9.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

Ieșit din sala

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost retras.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, stimați consilieri, mulțumesc, doamna Breahnă, nimeni nu-i perfect, ne îmbunătățim.

12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2021-2022”.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU- VIZITEU - Conform Legii Educației Naționale, an de an consiliul local are îndatorirea de a aproba organizarea rețelei școlare de învățământ. Anul acesta nu s-au făcut demersurile la timp pentru modificarea acesteia, așa că suntem obligați să o adoptăm în forma de anul trecut. Am avut discuții cu doamna Inspector școlar Ida Vlad, la fel și cu domnul Dragoș Ștefan și am ajuns la concluzia că cel mai bine este să înființăm o comisie din partea domniilor voastre, ca în următoarele 4-5 luni să facă o analiză asupra rețelei școlare, să facă o propunere care să intre în circuitul de avizare pentru următorul an școlar, cu modificări. În acest moment, vă supun deliberării aprobarea rețelei de școli în forma în care există, ne mai existând posibilitatea legală de a o amenda, de a o modifica.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile ( 1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra acestui proiect? Nu? În regulă. Domnule secretar, puteți supune la vot proiectul numărul 12.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul deschis după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA       ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-NICOLAE

Ieșit din sala

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

manolache cristinel

Ieșit din sala

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

munteanu mihai-cătălin

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU- VIZITEU - Vă mulțumesc și eu, domnilor consilieri. Se pare că spiritul sărbătorilor ne-a cuprins și avem trecere de toate proiectele. Pe această cale aș vrea să urez celor trei colegi ai noștri care vor merge în Parlamentul României mult succes în noul mandat. În speranța în care nu vom avea nici o urgență să ne revedem până pe 21.

DIVERSE

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Punctul ”Diverse”. Vă rog, domnule Chirilescu, pentru punctul ”Diverse”.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Dacă-mi permiteți o secundă...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Înainte de a lua cuvântul domnul Chirilescu, îmi cer scuze, vreau să fac precizarea că la toate proiectele cu vot secret, că trebuia să fac această precizare, există avizul și există și rapoartele de specialitate ale comisiilor, care v-au și fost comunicate și dumneavoastră ați luat cunoștință de ele.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă dau cuvântul, domnule Chirilescu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU -Domnule secretar, vreau să vă întreb în legătură cu enunțul de la începutul ședinței, dacă există vreo sancțiune la adresa mea, cu privire la discuția făcută?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu există nici o sancțiune, doamne-ferește.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Ok. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnul primar a exprimat un punct de vedere corect.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Aș vrea, domnule primar, să vă aduc la cunoștință câteva aspecte. Unul este legat de companiile care desfășoară activități de comerț în târgul auto. Din cauza faptului că în târgul auto s-a întrerupt activitatea economică, acestea sunt în imposibilitate de a activa. Totuși, li s-au facturat serviciile pentru luna noiembrie și inclusiv lunile de primăvară și aș vrea să luați în considerare aceste aspecte și să discutați cu dumnealor, poate găsiți o formulă să-i scutiți de la plata acelor facturi dacă nu au avut posibilitatea de a desfășura activități economice.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU- VIZITEU - Da. Închiderea târgului auto rezidă din legislația națională. Doi- contractele de închiriere pe care le au nu cred că prevăd astfel de lucruri, deci trebuie să le plătească. Ce putem face împreună este să acordăm niște scutiri ulterioare, dar contractele trebuie duse la termen și încasați acei bani. Urmează ca noi, constatând că nu au putut să-și îndeplinească activitatea pentru care au închiriat acel loc, așa cum am făcut în alte cazuri, vă invit, dacă doriți să veniți cu un proiect de hotărâre sau dacă preferați, o să-l inițiez eu pentru data viitoare. Mulțumesc.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - În regulă. Și punctul doi pe care voiam să-l discut, e legat de taxele și impozitele la Poșta Română, de a putea fi achitate. Știți, am mai discutat despre acest subiect și reiterez nevoia acestui serviciu de a fi funcțional. El a funcționat până acum și cred că e nevoie să refacem acel protocol, mai ales considerând contextul pandemic și focarul de infecție care este la Taxe și Impozite Locale, ceea ce a pus în imposibilitatea de a accede la acest serviciu din partea cetățenilor.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU- VIZITEU - Da, domnule Chirilescu, aș vrea și eu să lămurim acest lucru. Deci contractul cu Poșta nu a fost reziliat. Contractul cu Poșta, dacă vă referiți la încasarea taxelor și impozitelor, da...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Mă refer la acel protocol de acces la baza de date, că a expirat și trebuie reînnoit.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU- VIZITEU - Pentru încasarea...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Exact.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU- VIZITEU -Nu, deci sunt două lucruri diferite. Despre acest protocol nu știu dacă a expirat, îl reînnoim.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Eu la protocol mă refer.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU- VIZITEU - Imposibilitatea încasării în sediile Poștei Române a taxelor a survenit datorită faptului că plafonul maximal acordat comisioanelor pentru Poșta Română în cadrul contractului, s-a depășit. Existând stările de urgență, foarte mulți oameni au mers la Poșta Română și contractul s-a finalizat înaintea termenului calendaristic. Pentru că contractul avea limitat un număr, o sumă maximă de comision care i se acorda Poștei Române. El intră în vigoare de la 1 ianuarie. Deci, din 1 ianuarie, în mod automat, fără să mai facem noi nimic, cetățenii vor putea în continuare să-și plătească acolo taxele și impozitele.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Am înțeles.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU- VIZITEU - Cât despre protocol, o să discut cu colegii dacă necesită o actualizare, iar despre partea de încasări, nu cred că sunt suficiente doar sediile Poștei Române, mai ales că trebuie să luăm în considerare că comisioanele plătite la Poșta Română sunt printre cele mai mari pentru orice formă de încasare, astfel încât deja am demarat discuții cu rețele private de puncte de colectare de bani care sunt prin tot orașul și o să facem până la urmă o competiție între ele, pentru a ne oferi cele mai multe puncte de încasare, la cel mai mic comision. Astfel încât și cetățenii să aibă mai multe puncte de colectare, dar și comisioanele pe care noi le suportăm să fie cât mai mici.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Deci, ca un răspuns pentru cetățeni: de la începutul lunii ianuarie, din nou vor putea plăti taxele și impozitele la Poșta Română, da? Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU- VIZITEU - Da, și ulterior, în anul viitor, vom deschide mult mai multe moduri de a încasa taxele și impozitele, să fie cât mai facil pentru toată lumea.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Vă mulțumesc.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU- VIZITEU - Și eu vă mulțumesc.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Aș mai adăuga aici că on-line este și mai ușor, pentru că acum este o persoană care tot timpul validează acele conturi, pot fi trimise copiile după buletin, se validează contul on-line și fiecare cetățean poate plăti mult mai ușor taxele și impozitele.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Sunt total de acord. Eu mă refeream doar la categoriile care nu au acces la tehnologia modernă și care trebuie să se deplaseze pentru a efectua plata fizic.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Și trebuie să-i susținem, într-adevăr, da. Foarte bună inițiativa și ideea, da. Mulțumim.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Mulțumesc, domnule viceprimar.

Doamna Consilier Violeta URBAN - Vă rugăm să aduceți buletinul de vot la proiectul numărul 8.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Domnule primar și domnule secretar, având în vedere experiența ședinței de astăzi și a celor anterioare, vă rog să încercăm să simplificăm, să urgentăm procedurile pentru regulamentul de organizare a ședințelor consiliului local, în așa fel încât...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi noi vi l-am transmis la fiecare consilier în parte și așteptăm din partea dumneavoastră minimele observații care le aveți, iar în prima ședință a lunii ianuarie, eu sper să-l putem supune votului dumneavoastră.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Mulțumesc foarte mult.

Domnișoara Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Declar ședința închisă.

Rezultatele de la voturile secrete au fost citite ulterior finalizării proiectelor. Acestea au fost inserate imediat la punctul cărora au aparținut, pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Întocmit: Oana Adam