ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 584149 din 21.12.2020

Încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 13.11.2020.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Bună ziua. În conformitate cu prevederile art.133 alin. 2 și art. 134 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 2188 din 09.11.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

În sală sunt prezenți un număr de 20 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul consilier Dorin Chirilescu (care a participat ulterior prin Skype), domnul consilier Cătălin -Bogdan Crețu și domnul consilier Daniel-Dragoș Ștefan.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- Bună dimineața și bine ne-am regăsit. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce ca și până acum lucrările ședinței în conformitate cu legea și dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc. Ordinea de zi are:

1.

Proiect de hotărâre  privind aprobarea organizării Referendumului local în

vederea consultării cetățenilor din municipiul Bacău privind probleme de interes deosebit pentru municipiu.

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.              ’

2.

PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator -  DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

3.

Diverse.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există observații la ordinea de zi prezentată? Nu sunt astfel de observații, astfel încât supunem la vot. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

Absent

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

9.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi ”pentru ” ordinea de zi a fost adoptată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese în legătură cu proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi. Nu sunt astfel de situații. Înainte de a da cuvântul domnișoarei președinte de ședință, vă voi informa că domnul Chirilescu mi-a solicitat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, participarea la vot on-line. Dumnealui are dreptul să aleagă această procedură, având în vedere conjunctura în care este și din prevederile articolului 137 din Codul administrativ, coroborate cu articolul..., cu prevederile Ordonanței de Urgență 190/2020, la momentul votului îl voi suna pe apel video și îi voi lua și dumnealui, în conformitate, atât timp cât a îndeplinit procedura de a-și anunța această intenție, tot potrivit legii, îi voi lua și dumnealui și-i voi consemna votul. Poftim, doamna Breahnă?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Cui îi veți lua votul?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnului Chirilescu. Dau cuvântul domnișoarei președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum v-a fost transmisă pe e-mail. Modalitatea de vot este ”vot deschis”. Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

Absent

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi ”pentru ” modalitatea de vot a fost adoptată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Facem precizarea că există rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru proiectele de hotărâre.

  • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării Referendumului local în vederea consultării cetățenilor din municipiul Bacău privind probleme de interes deosebit pentru municipiu.

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc. Stimați consilieri, după cum bine știți, suntem într-o situație excepțională pentru întreaga țară, dar și pentru municipiul nostru. Starea de astăzi ne arată o rată de infectare cumulată de peste 4™ care a dus la închiderea completă a tuturor școlilor, grădinițelor, liceelor, iar situația poate evolua în orice sens. În 2-3 săptămâni putem ajunge în situația Sibiului sau Timișoarei, caz în care o decizie de carantinare, adică o stare de urgență locală, așa cum am trăit-o în lunile martie și aprilie, poate fi instaurată sau putem să mergem înspre o direcție mai bună, care să scadă această rată de infectare cumulată și să putem treptat redeschide școlile, HORECA și alte activități. Am avut lunea aceasta o primă întâlnire a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, unde s-au discutat aceste probleme, de ce măsurile de până acum, practic, nu au reușit să scadă suficient și să mențină la un nivel scăzut rata de infectare și ce putem face în continuare. Pentru a mă lămuri, dincolo de orice dubiu, am comandat și două sondaje rapide, pe 500 de subiecți, pentru a-i întreba ce părere au și de a înțelege ce se întâmplă și aș vrea să vă citesc câteva din aceste cifre factuale. La întrebarea: ”Dacă considerați că mergem în prezent într-o direcție bună sau într-o direcție greșită, cu măsurile luate pentru limitarea răspândirii?”- 18% din respondenți consideră că e o direcție ”Foarte proastă”, iar 32,4 că e „Oarecum proastă.” Deci peste 50% consideră că ne îndreptăm într-o direcție proastă. Și aici am și detalierea pe studii, pe meserii sau pe vârste. Lucrurile sunt similare, mai ales în rândul tinerilor până-n 44 de ani. Există foarte mulți care consideră că aceste măsuri nu sunt bune sau că n-au avut eficacitatea scontată. Apoi: ”Dacă consideră că Coronavirus este un pericol?”, pentru că unul dintre factorii care a dus la nerespectarea acestor minime măsuri, adică: mască, dezinfectare după contact și distanțare socială este considerentul că acest virus nu ar exista sau că n-ar fi un pericol. Și, din sondajul realizat pe municipiul Bacău, vedem 6,8% care consideră că este ”Deloc” un pericol pentru sănătate, deci nu-l consideră un pericol, iar 11% îl consideră un ”Mic pericol”. Interesant că dintre aceștia, dintre cei care nu-l consideră un pericol, nu există nimeni care lucrează în sistemul sanitar. Deci cei din sistemul sanitar, pentru că s-au confruntat direct cu această boală, consideră, de exemplu, 60% dintre ei că este un ”Pericol extrem de sănătate” și 35 % că este un ”Mare pericol pentru sănătate.” Apoi, legat de măsurile de protecție, mare parte, peste 80% consideră că purtatul măștii în interior este eficient, la fel spălatul pe mâini, dezinfectarea, dar sunt 8% care consideră că purtatul măștii în interior nu este eficient, 31% consideră că purtatul măștii în exterior nu este eficient, 7% care consideră că dezinfectarea cu soluții cu alcool peste 70% consideră că nu este o măsură eficientă. Și apoi au fost întrebați ” Cât de des folosesc aceste măsuri?” 1% ”Nu au folosit deloc” sau așa au răspuns, că nu au folosit deloc măsuri de prevenție, 3,5% au răspuns că folosesc ”Rareori” aceste măsuri de a se proteja împotriva virusului, iar 18% ”Ocazional”, 42% ”Destul de frecvent” și 35% au răspuns că respectă ”Întotdeauna” aceste măsuri. Acum, după această întâlnire în Comitetul Local pentru Situații de Urgență, pe bază de voluntariat, am lucrat într-o echipă de 4 oameni, alături de viceprimarul Ghingheș, de un medic epidemiolog de la DSP și de șeful Poliției Locale, pentru a vedea care ar fi cele mai bune măsuri pe care le-am putea noi lua, la nivel local. Ele izvorăsc din observațiile atât ale Poliției Locale cât și ale DSP-ului, despre modul în care cetățenii percep aceste măsuri și le respectă. Primul set de măsuri ar fi pe partea de comunicare. Mesajele pe care și acum Guvernul le finanțează nu mai au aceeași eficacitate, pentru că este același mesaj în următoarele...de 4-5 luni. La fel și...Deși este bine că se dau acele SMS-uri, ele nu mai au același efect și foarte mulți cu care au discutat cei de la DSP sau de la Poliția Locală, le consideră deja enervante, acele vibrații puternice, așa că, pe plan local, am putea găsi căi de comunicare personalizate, cu comunicatori care sunt în spațiul băcăuan cunoscuți. Ar însemna actori sau diverși aleși locali, așa cum sunteți dumneavoastră. Am făcut deja un prim pas în acest sens. Ieri am fost într-o emisiune cu colegul nostru Laurențiu Chiciu, care a trecut prin această boală, pentru a spune tuturor ce înseamnă să treci prin această boală și ce efecte poate să aibă asupra corpului tău, nu doar în timp, ci și în continuare. Deci, partea de comunicare ar reuși să fie mai eficientă dacă este personalizată și dacă cei care comunică sunt cunoscuți de băcăuani și sunt văzuți ca o autoritate. Apoi, al doilea set de măsuri ține de crearea unui cadru pentru ca cetățenii să poată să respecte cel puțin distanțarea socială în spațiile publice. Am să vă dau un exemplu, ce se întâmplă în autobuze. INSP-ul în acest moment, după discuții cu un expert în sănătate publică, Vlad Mixici, îmi spunea așa: INSP-ul consideră, în acest moment, cel mai important vector de transmitere a Coronavirusului din orașe e transportul public în comun. Am avut discuții cu directorul Societății de Transport Public care a spus că ei au luat măsurile cerute prin lege, adică au făcut niște bulinuțe colorate pe podea, astfel încât oamenii să se distanțeze. În fapt, nu se întâmplă acest lucru. Pentru a asigura aceste lucruri putem să luăm o serie de măsuri, cum ar fi indisponibilizarea a jumătate dintre scaune, adică, efectiv, pe jumătate dintre scaune să nu te poți așeza, cu un obiect care blochează accesul și autobuzul să nu plece dacă este cineva care stă în picioare. Așa, cu astfel de măsură, suntem siguri că se va respecta distanța între cetățeni...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Cineva bruiază... se aude pe hol...

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Nu bruiază, am fost și-am întrebat eu. Afară, în spate, are loc ședința pentru cei care...președinți, operatorii de tablete și se ține ședința aici, în spatele nostru și de aceea se aude.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Vorbiți mai tare.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, o să vorbesc mai aproape de microfon eu, da? Ok. Deci, revenind. Măsurile despre care discutam vor putea genera, non-coercitiv, distanțarea în autobuze. Bineînțeles, vor fi nemulțumiți, pentru că vor trebui să aștepte următorul autobuz, dacă primul este plin. Am discutat, se poate mări frecvența autobuzelor în orele de vârf și compensa prin micșorare în restul timpului, astfel încât să nu fie costuri. Asta este un exemplu de măsură pe care am putea-o lua, non-coercitivă. Coercitivă, oricum noi nu avem această autoritate. La fel, sunt probleme la instituțiile publice centrale, unde există cozi foarte mari care se fac la așteptare. La ITM în fiecare zi există cozi și oamenii acolo stau îngrămădiți unul lângă altul. Cum ei stau pe domeniul public, putem gândi niște măsuri pentru ca ei să se distanțeze mai mult. Al treilea set de măsuri și ăsta este legat de modul în care se transmite infecția acum, în momentul acesta, infectarea se face în mare parte prin persoane care sunt infectate și sunt asimptomatice, deci nu știu că poartă acest virus. Unii dintre ei ar putea să descopere acest lucru testându-se, dar, spre surprinderea mea, din relatările celor de la DSP, sunt foarte mulți oameni, pe toate nivelurile de studii, care sunt speriați să se testeze, nu pentru că ar descoperi că au boala, ci de frica locului în care ar fi trimiși pentru a fi carantinați, ori acasă, ori într-o instituție. La fel, pentru a elimina această temere, astfel încât mai mulți să se testeze, am putea, de exemplu, să comunicăm faptul că baza Letea, făcută de administrația locală, este un loc decent, în care se poate sta foarte bine și este gândit special pentru persoanele asimptomatice. Dar, din acest considerent că asimptomaticii sunt cei care transmit, putem investi într-o campanie de testare locală, așa cum s-au făcut în alte țări, astfel încât, de exemplu, făcând 1000 de teste, dacă reușim să găsim 2 asimptomatici îi putem..., aceștia se pot autoizola, pot merge la spital sau la baza Letea. Astfel vom reduce numărul de posibili infectați din cauza lor, fără ca ei să știe. Deci acestea ar fi cam cele 3 mari categorii de măsuri: 1- comunicarea personalizată, 2- măsuri non-intrusive și non-coercitive pentru asigurarea distanțării și 3- o politică de testare locală. Indiferent dacă le facem, și eu n-am nici o problemă să le încep de mâine, cheia în rezultatul, în succesul lor este ca, cât mai mult din populația municipiului Bacău să înțeleagă pericolul și să-și impună ei înșiși respectarea acestor măsuri. Am fost...Există o foarte mare nemulțumire că Poliția Locală nu-și face treaba, dar foarte puțini știu că Poliția Locală este sub coordonarea Ministerului de Interne, astfel încât este aproape imposibil să dictăm noi o politică despre cum ar trebui ei să patruleze în acest moment, fiind sub coordonarea Ministerului de Interne. Deci, ne lipsește, ca administrație locală, și această pârghie. Astfel încât, din aceste considerente, a venit ideea de referendum local. În momentul în care avem o dezbatere reală despre această boală, locală, cu decidenții locali, consiliul local, cu primarul, cu DSP și toate instituțiile, atunci cred că numărul persoanelor care vor respecta de la sine-putere aceste măsuri, va crește și de aici pur și simplu va scădea și rata de infectare și vom putea redeschide activitatea. Asta este rațiunea pentru care consider că cetățenii ar trebui consultați și avem pur și simplu această coincidență că există și alegeri parlamentare, care ne va ajuta la costuri. Ar fi cel mai ieftin moment în care putem face un referendum în următorii 4 ani. Nu știm cum va evolua situația, dar cred că fără suportul băcăuanilor va fi greu să se implementeze și măsurile propuse de Guvern, dar și ce am vrea să facem pe plan local, astfel încât sper să avem o dezbatere foarte bună astăzi și apoi să deliberați. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog, domnule Miroșeanu.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- Domnule primar, stimați colegi, nu este nici o îndoială că România trece printr-o situație extrem, extrem de complicată. Practic, suntem în plină pandemie și preocuparea principală a tuturor este să trecem cu bine prin această pandemie. Guvernul Orban face la nivel național eforturi deosebite pentru ca România și, implicit și municipiul Bacău, să depășească acest moment extrem, extrem de dificil, ținând cont și de menținerea economiei la nivel național și la nivel local în prim plan, cu păstrarea locurilor de muncă, cu continuarea investițiilor și așa mai departe. Fără îndoială că referendumul este un instrument aflat la dispoziția conducătorilor la nivel național și local, pentru a solicita un punct de vedere populației. Noi am venit și am spus că vom deschide primăria către cetățeni. Prin urmare, din punctul nostru de vedere, un astfel de referendum este binevenit. E important să știm care este percepția populației vizavi de principalele probleme cu care ne confruntăm și aici, bineînțeles că-n primul și-n primul rând, vorbim despre COVID. Este important să știm care este percepția incidenței COVID în rândul populației și cum simt cetățenii municipiului Bacău acest lucru. Suntem într-o perioadă dificilă din punct de vedere economic și obligația noastră este să avem grijă la cheltuirea fiecărui leuț din banul public, însă acest lucru poate fi făcut și cu consultarea cetățenilor. Noi avem^, și-o să venim în viitor și cu alte idei și proiecte în ceea ce privește consultarea cetățenilor vizavi de cheltuirea banului public. Dacă vorbim despre situația în care ne aflăm, credem că este necesar să știm care este poziția și punctul de vedere al cetățenilor municipiului Bacău vizavi de eventualitatea unor măsuri suplimentare în ceea ce privește COVID-ul, în așa fel încât ceea ce facem noi aici să aibă un suport cât mai important în rândul cetățenilor. În ceea ce privește proiectul în sine și întrebările care au fost puse, avem de făcut un amendament. Amendamentul se referă la faptul că Partidul Național Liberal a fost permanent preocupat de sistemul de sănătate și aici vorbim în principal de Spitalul Municipal. Ne-am gândit de la început ca investiția de la etajele 4 și 5 să fie puse la dispoziția COVID. În momentul de față, avem acolo paturile ATI atât de necesare. Trebuie investiți bani în continuare pentru ca întreaga capacitate de la etajele 4 și 5 să fie operaționalizată. Suntem, în momentul de față, la o..., ceva mai mult de... Deci, din 37 de paturi ATI sunt funcționale 24, dacă nu mă înșel. Prin urmare, aici cred că am putea să facem un efort. Și, de asemenea, rămâne în continuare obligația noastră de a finaliza investiția pe întreaga clădire și întregul obiectiv să fie pus la dispoziția strategiei anti COVID la nivelul municipiului Bacău, bineînțeles, cu o gândire profesionistă în ceea ce privește această investiție, în așa fel încât, după ce se va închide pandemia să poată fi pus la dispoziția cetățenilor pentru orice afecțiuni. Prin urmare, etajele 4 și 5 să rămână pe zona ATI, iar celelalte paliere să fie gândite, în primă fază, pentru tratarea bolnavilor COVID simptomatici, ulterior să poată fi pus la dispoziția cetățenilor ca un Spital Municipal competent și foarte bine dotat. Prin urmare, amendamentul nostru este de a suplimenta chestionarul cu încă o întrebare, în care să întrebăm cetățenii municipiului Bacău dacă sunt de acord ca în bugetul pentru anul viitor să fie prevăzute sume, în așa fel încât investiția la Spitalul Municipal să fie finalizată. Cu acest amendament susținem acest demers ca fiind unul corect și bun pentru cetățenii municipiului Bacău. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul domnului primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Da, mulțumesc, domnule viceprimar. Chiar ieri am avut o întâlnire cu consultantul care a fost angajat de fosta administrație pentru prefacerea etajelor 4 și 5. Din ce înțeleg, când s-au refăcut instalațiile, deja pentru primele 3 etaje au fost făcute astfel încât investiția necesară suplimentară nu este una mare și înțeleg că și Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, și-a arătat toată disponibilitatea să ajute din partea Guvernului cu aceste fonduri. Mai mult, ce este interesant, este că o a treia întrebare nu va avea nici un impact bugetar. Când s-a făcut calculul de buget a fost gândit factorul care ține de numărul de foi la trei întrebări, deci eu sunt de acord cu amendamentul dumneavoastră și nu ar implica nici un cost suplimentar.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog, doamna Dinu.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Mulțumesc. Va fi o intervenție scurtă, axată pe două idei majore. În primul rând, consider că banii, cei aproape 100.000 de euro pe care doriți să-i alocați pentru referendum, trebuie să ducă în măsuri și nu în organizarea unui referendum. Ați exprimat aici o serie de măsuri cu caracter de prevenție, nu de coerciție, măsuri bune dar acești bani trebuie să se ducă în aplicarea acestor măsuri. Această pandemie, nevoia crescută de materiale de protecție, atât la spital, cât și în toate instituțiile publice, cât și-n mijloacele de transport, va dura mult timp de-acum înainte. Acești dezinfectanți, măști, mănuși costă bani care necesită alocare bugetară. Măsura eventuală de suplimentare a mijloacelor de transport astfel încât oamenii să poată ajunge la serviciu sau în alte...unde au treabă, de asemenea, va avea un impact bugetar. Probabilitatea sau posibilitatea de a extinde baza Letea pentru a găzdui pacienți pozitivi asimptomatici sau cu forme ușoare, de asemenea va necesita bani. Bani care nu cred și nu consider că trebuie să se regăsească, ca și cheltuială, pentru organizarea unui referendum. Suntem aici pentru că... Mai puțin de două luni cetățenii municipiului Bacău ne-au ales, astfel încât eu...Aveți și un sondaj pe care ni l-ați prezentat, sunt convinsă că fiecare dintre băcăuani vor răspunde favorabil și vor avea o opinie favorabilă legată de aplicarea unor măsuri de protecție sau de prevenție. Deci, măsurile sunt bune, par eficiente, dar nu este nevoie de a cheltui 100.000 de euro pentru organizarea unui referendum, ca să-i întrebi pe oameni dacă vor să nu se îmbolnăvească și întrebarea a doua, dacă vor un oraș mai verde. Evident, oricine vrea un oraș mai verde. Al doilea lucru, legat de amendamentul pe care l-a făcut domnul viceprimar, să ne amintim că în martie, anul acesta, la inițiativa membrilor Partidului Social Democrat, au fost inițializate și finalizate etajele 4 și 5 care deja și-au arătat utilitatea, fiind internați acolo zilnic cam 100 de pacienți pe secțiile de boli infecțioase și 12... Și cu secția de ATI COVID plină. Evident că fiecare cetățean din acest municipiu dorește sau consideră că este favorabil sau este bine să fie finalizat acest spital, care, de asemenea, va avea nevoie de alocare financiară, bugetară. Nu cred că e cazul să mai punem o întrebare la care toți știm răspunsul. Deci, referendumul, în acest moment, nu cred că totuși își are obiectul. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În primul rând, v-aș ruga să vă puneți telefoanele pe silențios că avem deja un factor de bruiaj afară. Dau cuvântul domnului primar și apoi domnului Huluță.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, doamna consilier. Eu cred, în schimb... Deci, nu este o problemă asumarea deciziilor. Acestea puteam să le încep de o săptămână, asta nu este nici o problemă. Legat de oportunitatea banilor: acest consiliu local și fostul primar au cheltuit deja 18.000.000 de lei. Dacă au funcționat sau nu, nu știm cum ar fi fost dacă nu s-ar fi investit acei bani, poate eram mult mai dinainte într-un număr..., o rată mare de infectare sau poate nu au avut nici un efect. Eu, ce știu, este că mulți băcăuani au o problemă cum se gestionează acest lucru. Eu, spre deosebire de dumneavoastră, nu știu, chiar nu știu dacă ei doresc să continuăm să investim sume mari în aceste măsuri, sau nu. De ce? Cei care...Sunt care consideră că nu este un pericol și atunci, evident, ei sunt interesați de gropile din strada lor, de a merge la un restaurant, au probleme cu copiii care nu învață, au alte priorități. Mai mult, întrebarea nu este de fapt dacă să cheltuim bani să luăm măsuri sau nu, ci dacă toți ne angajăm în această luptă. Despre asta e vorba. Oricâți bani am cheltui și orice măsuri am lua, dacă nu suntem foarte mulți conștienți că este un pericol și există măsuri de protecție, nu vor funcționa. Putem să facem și trei spitale, dacă o să ajungem să fie o rată de infectare de 15-16% o să ajungem cum a fost în Timișoara săptămâna trecută, în care au fost 6 persoane care au murit, nemaiavând acces la ATI. Deci, acest referendum este pentru a încerca să fim toți uniți în jurul acestui scop. Mai mult, și v-aș ruga un singur lucru, știu că toți sunteți în campanie, eu nu sunt în campanie, nu am menționat numele niciunui partid din alianța alături de care am câștigat acest post și vă asigur că demersul acesta nu are nici o treabă cu politica, din punctul meu de vedere, și doi- poate să fie singurul subiect din campania aceasta care să ne unească pe toți. Mai mult, vorbim de sănătatea băcăuanilor. Cred că ei sunt cei mai în măsură să spună dacă ar trebui să facem mai mult decât am făcut până acum sau să nu facem nimic și să lăsăm ca această pandemie să-și desfășoare cursul natural.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Pot să mai intervin un minut?

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog, dacă...Sigur, sigur, dacă e în legătură cu...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Două lucruri...Cu două lucruri nu sunt de acord cu dumneavoastră. Într-adevăr, sunt persoane care nu consideră că acest virus este o problemă sau este real. Asta știm cu toții, dar această pandemie este o problemă de sănătate publică și prin măsurile pe care le adoptă toți factorii decizionali, practic trebuie să asigurăm pe de-o parte să-i protejăm pe cei care nu cred și pe cei care cred, sănătatea celor care cred, iar cei care nu cred, chiar dacă nu cred, să respecte totuși regulile minime de distanțare socială, purtare mască și spălatul pe mâini. Și doi- legat de ce-ați spus dumneavoastră că trebuie să-ntrebăm băcăuanii dacă e cazul să mai investim într-un spital. Oamenii au păreri proprii, fiecare are idei, are convingeri, dictate de foarte multe opțiuni, dar în momentul în care o persoană se îmbolnăvește, ea vine la UPU și atunci trebuie să avem capacitatea să internăm acea persoană. Deci, a termina acel spital este o prioritate și este normal, poți să ai multe idei, multe păreri, dar în momentul în care vii că ți-e rău și vii la Unitatea de Primiri Urgențe, cadrele medicale trebuie să preia și să-l trateze și pe cel care poate s-a infectat că nu a crezut sau nu a vrut să respecte. Știți că dreptul la sănătate e un drept... Din cauza aceasta consider că întrebările acestea sunt, oarecum, cu răspuns așteptat. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul domnului Huluță, urmat de domnul Miroșeanu și apoi domnul Ghingheș. Și de doamna Breahnă.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Eu aș vrea să amintesc că democrația nu înseamnă 51% împotriva lui 49. Noi facem, de fapt, un referendum să ținem cont de 51%. Această problemă de sănătate nu este o problemă nici a celui care crede, nici a celui care nu crede. Eu cred că este o problemă a tuturor și noi acum punem, de fapt...Mă refer la punctul 1, domnule primar. La punctul 1, noi întrebăm cetățenii dacă sunt de acord să ne facem sarcinile de serviciu sau să nu le facem. Atât timp cât la noi scrie foarte clar în Codul administrativ că primarul are obligația să ia toate măsurile în situație de urgență și ”situație de urgență” înseamnă că există..., se pune în pericol sănătatea cetățenilor și-n al doilea rând, chiar și asupra mediului. În cazul nostru, e sănătatea asupra cetățenilor și trebuie luate măsuri de prevenire și de înlăturare a efectelor, aceste lucruri, dincolo de măsurile pe care le-a luat Comitetul de Urgență din care faceți parte și dumneavoastră, da, venind cu ceva suplimentar și este ok. Eu nu cred că cineva n-ar fi de acord să se ia aceste măsuri. La punctul 2 o să ne referim la următorul punct. Eu zic să ne asumăm toate măsurile ce trebuie, să aprobăm toți banii care credem noi că sunt necesari pentru diminuarea cazurilor de infectare și, bineînțeles, eu cred că și Comitetul de Urgență n-ar avea nimic împotrivă. Vizavi de spital, păi nu este normal ca acest spital... A fost întotdeauna discutat peste tot că el a început în 2007 și suntem în 2020 și abia avem trei nivele... două, bine, avem și ăla tehnic, de la etajul 1, îl avem terminat. Deci, și 4 și 5, e clar că trebuie în bugetul de anul viitor să prindem sume consistente să terminăm odată cu acest spital. Eu nu cred că trebuie să întrebăm populația, pentru că populația și-a dat un vot, ne-a trimis aici, noi vom lua toate măsurile, ne facem datoria după Codul administrativ și-n momentul în care nu vor fi de-acord cu noi, e clar că nu ne vor mai vota. Sunt întru-totul de acord și întotdeauna am fost, că din când în când, trebuie populația să fie întrebată, dar în acest caz, nu mi se pare corect să cheltuim 100.000 de euro pentru un referendum, exact ce-a spus doamna doctor Dinu, cu răspuns anticipat. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Pentru a putea răspunde punctual la subiectele atinse de domnul Huluță, dau cuvântul domnului primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, mulțumesc. Legat de bani: dacă ar fi fost gratis, înțeleg că erați de acord. Vă asigur că deja am început, prin diverse măsuri interne, să economisim foarte mulți bani. Deci, sunt sigur că nu, de fapt, banii sunt o problemă. Acest referendum, cum vă spuneam, este cel mai ieftin mod de a-i consulta în următorii patru ani pentru că avem suprapunerea cu alegerile parlamentare. Doi- repet: au fost luate măsuri și înainte, a luat și administrația trecută și Comitetul Județean de Situații de Urgență și Guvernul. Întrebarea este: au funcționat suficient de bine? Asta este întrebarea. Și eu cred că nu au funcționat, nu au reușit să fie puse în aplicare suficient de bine, deși măsurile-s corecte, pentru că n-au avut suportul unei mase mai mari din populație. Apoi, în toate aceste decizii care sunt gândite să scadă rata infectărilor, nu am auzit pe nimeni să pună întrebarea: ce efecte indirecte au măsurile pe care le punem, de restricție? Haideți să facem un exercițiu, la HORECA. În HORECA, în municipiul Bacău, foarte mulți oameni au rămas fără slujbe. Câți dintre ei au boli cronice care necesită tratamente scumpe și câți dintre aceștia nu-și mai permit acum, din ajutorul de șomaj, să se trateze de acele boli? Oare prin decizia de a închide HORECA nu le-am afectat și lor sănătatea, în timp ce am protejat pe alții care se vor infecta? Și astfel încât aceste măsuri trebuie toate gândite în echilibru: ce protejăm și ce riscuri noi inducem, pentru că declinul economic, pentru că scăderea nivelului educației copiilor, vor avea efecte asupra noastră și ne vor costa. Mai mult, spuneți de spitalul COVID. Întrebarea...amendamentul ridicat de colegul nostru, Liviu Miroșeanu, nu vorbește doar despre terminarea spitalului, ci de terminarea rapidă și ca tot spitalul să fie suport COVID. Dar, la fel, și asta este o întrebare pe care trebuie s-o punem. Poate că băcăuanii vor să aibă acces medical pentru cei care nu au COVID, pentru că există un factor real acum, de foarte mulți oameni care au avut de suferit, neavând acces la servicii de sănătate, în afară de tot ce ține de patologie COVID. Și mulți au de suferit. O să aflăm în curând, peste un an- doi, câți oameni și-au pierdut viața, neavând acces la astfel de servicii de sănătate.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Și dacă-i întrebăm, rezolvăm problema, domnule primar?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu, dar...Să știți ce mă întreabă pe mine cetățenii de 12 zile, de când sunt în mandat: de ce nu deschidem școlile, de ce nu deschideți HORECA? Ei asta sunt interesați, nu de spital sau nu. Ca să putem să...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Opinia dumneavoastră este că trebuie deschise și școlile și HORECA.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ca să facem asta, trebuie să scadă rata infectărilor. Ca să scadă rata infectărilor, trebuie să luăm niște măsuri. Ca aceste măsuri să fie eficiente, trebuie ca mai mulți dintre cetățenii din municipiul Bacău să înțeleagă că e o problemă și să respecte aceste norme. De fapt, despre asta e vorba. Despre a avea o dezbatere reală că COVID-ul este o problemă, că aceste măsuri funcționează și trebuie toți să le respectăm. Nu avem...Nu putem să punem polițiști la fiecare casă, să țină masca omului pe nas.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Eu votez să le luați de astăzi aceste măsuri, că nu se întâmplă absolut nimic să le luăm și să le punem. Și vreau să vă mai spun un lucru, dacă vreți, dumneavoastră, domnule primar, veniți din Parlament. Totuși, convenția de la Veneția nu recomandă, știu că-i un vot consultativ, dar nu recomandă când ai niște alegeri, să vii peste alegeri cu referendum. Eu sunt de acord să întrebăm cetățenii când e o problemă de subiecte clare, dar aici, să-l întrebăm dacă să ne facem sarcina sau nu, n u pot să fiu de acord cu chestiunea asta. Eu chiar cer să se scoată de pe acesta, în cazul în care se votează, să se scoată acest punct, pentru că e sarcina noastră. Dacă discutăm la punctul 2, e mai amplu acela.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul domnului Miroșeanu.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Avantajul amendamentului pe care l-am propus, pe lângă faptul că cerem punctul de vedere al cetățenilor vizavi de finalizarea acestei investiții, este că va clarifica și aspectul juridic, care, în momentul de față este unul total incert, datorită modului în care PSD a gestionat în ultimii patru ani această situație. Va clarifica și vom avea un suport pentru a stabili foarte clar ce-și doresc cetățenii municipiului Bacău și cu siguranță, avem această speranță, că-și vor dori un Spital Municipal așa cum a fost el gândit de la început.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul domnului Ghingheș.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să vin cumva și-n completarea domnului primar, dar și ca răspuns la ceea ce-a spus domnul Huluță, parțial adevărat. Într-adevăr, legea administrației în trecut și acum Codul administrativ, prevede faptul că primarul și autoritățile publice locale trebuie să ia toate măsurile pentru sănătatea populației, însă, ca să fiu puțin tehnic, în cadru legal, aici avem un cadru legal care, așa cum a spus și Lucian Stanciu-Viziteu, nu și-a dovedit totala eficacitate, cadrul legal existent. Noi venim cu-n strat suplimentar, la nivel local, de măsuri, pentru care avem nevoie și de girul populației, deci sunt măsuri dincolo de cadrul deja legal și normativ aprobat la nivel central. Pentru că, după cum bine știm, Legea administrației publice locale și administrația publică, în general, înseamnă aplicarea legii. Tu când vii cu-n strat suplimentar, care cumva intră în sfera autonomiei locale, din punctul nostru de vedere, mai ales că vorbim de măsuri de o magnitudine serioasă, trebuie totuși să consulți cetățenii. Și acest referendum, mai ales în ceea ce privește prima întrebare, are și o componentă serioasă de informare a populației și de conștientizare a populației cu privire la pericolul COVID, pentru că, așa cum avem și aceste sondaje pe masă, dar nu numai acestea, și datele existente astăzi în spațiul public, observăm că există o reticență din partea multor cetățeni cu privire la măsurile deja luate, cu privire la regulile existente și, cumva, nerespectarea acestor reguli, ține și de o slabă și proastă informare, cumva, pe canale generale, fără vectori locali, fără ca oameni din comunitate care să aibă contact cu cetățeanul direct, să comunice aceste reguli. Deci, tocmai de aceea acest strat suplimentar de măsuri, din punctul nostru de vedere, necesită girul cetățenilor și susținerea lor, până la urmă. Cât despre întrebarea numărul 2, și aici mi-ar plăcea puțin să insist, într-adevăr, toată lumea vrea spații verzi, însă aici, iarăși, vorbim de o chestiune de oportunitate pe care noi o vom demara, chiar și fără acest referendum, dar, în primul rând, pentru aceste măsuri care necesită și girul cetățenilor, avem totuși nevoie și de susținerea lor, pentru că vorbim aici, când vorbim că menționăm resistematizarea domeniului public, menționăm chestiuni precum: eficientizarea zonelor de garaje...Am spus ”eficientizarea”, nu ”dărâmarea”....Reamenajarea grădinilor, multe dintre ele ilegale, sunt tot felul de cocioabe pe domeniul public ce nu au fost dărâmate și luate în evidență, deci și acolo trebuie să avem o discuție și aici venim în fața cetățenilor să le cerem un vot până la urmă, prin acest referendum, de oportunitate. Deci, mergem dincolo de dorința cetățenilor pentru spații verzi și un oraș modern, ci vorbim de chestiuni de oportunitate care, din păcate și nu vreau acum să fac referire la trecut, pentru că după cum ați văzut, noi nu cântăm ”Greaua moștenire”, ci efectiv vrem să construim aici. În trecut nu au fost prinse, de nici o culoare, în planurile administrației și cumva, avem nevoie și de susținerea lor și tocmai de aceea am inițiat acest referendum, cu aceste două întrebări. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul doamnei Breahnă, urmată de domnul Lupu și de domnul Diaconu.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Da, mi-am propus să am o intervenție scurtă astăzi, dar nu știu dacă voi reuși, date fiind și intervențiile colegilor mei. Voi vota astăzi, fără să fiu indiferentă. Nu demult, aproximativ acum un an, mai mulți dintre noi, membri ai fostului consiliu local, eram indiferenți și susțineam un proiect, ”O casă pentru fiecare tânăr”, proiect care a fost și adoptat printr-o hotărâre, 449 din 23.12.2019, proiect care, chiar dacă vi se pare absurd, se aseamănă foarte mult cu proiectul pe care-l avem astăzi pe ordinea de zi și se aseamănă prin faptul că, o să vedeți, nu vor avea nici o finalitate, nici unul, nici celălalt și pe această cale, chiar solicit public executivului Primăriei Municipiului Bacău ca până la ședința de consiliu local de data viitoare, să fim informați, noi, consilierii locali, în scris, cu privire la stadiul implementării proiectului aprobat prin hotărârea de consiliu local 449 din 23.12.2019. Vrem să știm exact care este stadiul, s-a sistematizat ceva, nu s-a sistematizat, câte solicitări avem, au fost evaluate solicitările pentru proiectul ”O casă pentru fiecare tânăr”. Comparația nu este întâmplătoare, ne-am hazardat atunci, dar nu ne mai hazardăm și astăzi. Dacă atunci am spus ”da” unui proiect de hotărâre care, repet, nu avea la momentul respectiv nici o noimă, nici un fundament, astăzi nu vom mai spune ”da” unui proiect de hotărâre care nu face altceva decât să consume resursele municipiului Bacău. 100.000 de euro știți că înseamnă aproximativ 1.700.000 de măști? Care ar putea fi oferite familiilor nevoiașe din municipiul Bacău? 1.700.000 de măști. Ar fi ok referendumul dacă întrebările ar fi punctate și ar scoate în evidență măsurile concrete. Care sunt, domnule Ghingheș, care sunt, domnule primar? Vă citez: ” Acele măsuri de o magnitudine serioasă”. ”Magnitudine serioasă”, care vor preveni sau vor reduce nivelul de infecție la nivelul municipiului Bacău. Deci, dacă o să puteți să-mi enumerați aceste măsuri, ar fi perfect. Dincolo, pe întrebarea 2, la resistematizare. Păi, ori vrem să dărâmăm garajele, ori nu vrem să dărâmăm garajele. Ne este teamă că, acum, în această perioadă de campanie electorală, să ne asumăm niște lucruri? De ce nu întrebați: vreți să dărâmăm garajele, vreți să resistematizăm spațiul verde, să regândim grădinile? Opțiunile acestea ne sunt date, vă sunt date, da, executivului băcăuan, de către Codul administrativ. Aveți instrumentele legale de a acționa pe linia resistematizării spațiilor verzi și nu numai. Le aveți în Codul administrativ. Deci, repet: ați fost investiți în 27 septembrie cu votul cetățenilor municipiului Bacău, de a lua decizii. Domnule viceprimar Miroșeanu, nu mi-am propus ca astăzi să discut în contradictoriu cu dumneavoastră, dar credeți că e nevoie să organizăm referendumul cu privire la modul în care vom utiliza resursele municipiului Bacău? Oare cetățenii municipiului Bacău nu ne-au investit cu încrederea lor, tocmai pentru că suntem sau ne consideră capabili să luăm decizii în acest sens? Cu privire la cea de-a treia întrebare pe care vreți s-o introduceți prin amendamentul numărul..., cea de-a treia întrebare pe care vreți s-o introduceți prin amendament. Dacă tot vreți să-i întrebați pe cetățenii municipiului Bacău dacă sunt de acord cu finalizarea Spitalului Municipal și vreți să clarificați anumite aspecte juridice cu privire la acel spital, oare n-ar trebui să-i întrebăm și cine consideră dumnealor, cetățenii municipiului Bacău, că ar trebui să răspundă pentru jaful de la spitalul modular Letea, de 3.000.000 de euro? Oare n-ar trebui să clarificăm și cine trebuie să răspundă, din punct de vedere juridic, cu privire la acele resurse consumate fără nici o noimă? Pentru acel balon care trebuie aruncat, la un moment dat, într-un coș de gunoi?

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Acel obiectiv a fost achiziționat de către... Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - N-am terminat.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- ...un coleg de-al dumneavoastră de la PSD, directorul Unifarm, care a fost demis datorită modului defectuos în care a făcut achiziția... Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Miroșeanu, eu știu că suntem în campanie electorală. Să știți că...

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- ...iar ancheta declanșată de DNA... Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu nu v-am întrerupt.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- ...a început din acel moment. Nu, că vreau să clarificăm și acest aspect, da?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Investiția a fost făcută de către Guvernul PNL, de către Guvernul Orban...A fost lansată...

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Iar achiziția a fost făcută de către un membru PSD, demis și cercetat de DNA în momentul de față.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Care putea fi demis de 5 luni, 7 luni. Susținut în funcție de către Guvernul PNL.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Repet: de un membru PSD care, în momentul de față, este anchetat de DNA.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Ok, deci repet: dacă tot PSD-ul l-a adus sau considerați că PSD-ul ar fi problema în municipiul Bacău, haideți să clarificăm toate aspectele de natură juridică, pe toată linia care ține de sănătate.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Păi, haideți să clarificăm și chestiunea aceasta: spitalul modular a fost gândit ca un obiectiv fundamental pentru județul Bacău și pentru municipiul Bacău. În calitatea mea de prefect, am făcut demersurile necesare ca acest spital să ajungă la Bacău și dacă nu era acea procedură de achiziție defectuos organizată de către fostul director PSD al Unifarm, în momentul de față am fi avut la Bacău un spital modular operaționalizat. Ne dorim foarte mult să facem tot ceea ce ne stă nouă în putință...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu știu că PSD-ul este de vină întotdeauna...

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU -...ca acest obiectiv.., acest obiectiv...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ...în opinia dumneavoastră total eronată.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- ...să rămână la Bacău și să fie operaționalizat. Bineînțeles, după ce DNA-ul va clarifica toate aceste aspecte.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Cu rugămintea de a nu mai vorbi unii peste ceilalți...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, da, așa era firesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -...și cu rugămintea de a vă înscrie la cuvânt, dau cuvântul...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar n-a terminat.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - A, în regulă, vă rog, doamna Breahnă.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - N-am terminat. E o chestiune pe care o aplicați la nivel... Repet: eu nu mi-am propus astăzi să discut în contradictoriu, dar PNL-ul aplică această tehnică la nivel general- PSD. Ei, să știți că PSD-ul a inițiat, cum spunea și colega mea, Ioana Dinu, finalizarea parterului, etajelor 4 și 5 în municipiul Bacău. Dacă PSD-ul în martie, într-o zi de sâmbătă, nu venea și nu lansa această provocare, Spitalul Municipal, etajele 4 și 5 și parterul nu erau finalizate nici acum, iar băcăuanii trebuie să știe acest lucru. PSD-ul a investit în sănătate la nivelul Spitalului Județean cum nici un alt partid nu a investit. PSD-ul stă și cerșește acum Guvernului Orban finanțarea pentru al doilea buncăr pentru radioterapie sau a cerșit-o, că, până acum s-au găsit soluțiile la nivelul Consiliului Județean. Haideți să nu mai...Deci repet: n-am vrut să discut astăzi în contradictoriu, dar nu putem, da, pomeni o organizație politică la nesfârșit și învinui o organizație politică la nesfârșit, atât timp cât tocmai acea organizație politică a dat dovadă de implicare și a dovedit că se poate investi în sănătate și se poate susține cu adevărat sănătatea în municipiul Bacău. Tocmai de aceea...

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Aș vrea să vă reamintesc că investiția...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu vreau să mă mai întrerupeți, vă rog frumos. Tocmai de aceea am spus, de la începutul cuvântului meu, 100.000 de euro investiți în acest referendum cu întrebări puerile egal 1.700.000 de măști, care se pot direcționa către familiile nevoiașe din municipiul Bacău. Fiecare coleg din Alianța Social-Umanistă va vota astăzi după cum îi va dicta propria conștiință. 100.000 de euro sunt mulți, sunt puțini, dar înseamnă, repet: 1.700.000 de măști. Eu zic că, poate raportat la valoarea totală a bugetului, nu înseamnă mult, dar raportat la direcțiile în care ar putea fi îndreptați, înseamnă extrem, extrem de mult. Repet: 1.700.000 de măști pentru municipiul Bacău, pentru familiile nevoiașe din municipiul Bacă, atât timp cât executivul din municipiul Bacău deține instrumentele de a lua decizii și de a acționa în sensul prevenirii sau diminuării nivelului de infectare la nivelul municipiului Bacău. Mulțumesc frumos.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Aș vrea să vă reamintesc...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și vă rog frumos, domnule secretar, să nu uitați de interpelarea și de răspunsul pe care doresc să-l primesc în scris cu privire la stadiul proiectului ”O casă pentru fiecare tânăr”. Mulțumesc frumos.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU -Vreau să vă reamintesc faptul că...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - S-a notat, doamnă, cum să nu.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mulțumesc frumos.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU -...investițiile de la etajele 4 și 5 ale Spitalului Municipal au fost dispuse prin hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pe care-l conduceam la data respectivă și a fost invocat caracterul de urgență, în așa fel încât investițiile să se facă într-un timp foarte scurt și bineînțeles, cu revenirea banilor cheltuiți înapoi la bugetul local.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Despre asta este vorba, domnule Miroșeanu.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Dacă ne referim în schimb la acele persoane, acei cetățeni ai României care, în momentul de față încă nu mai cred că există COVID în România, acest lucru se datorează în principal unor colegi ai dumneavoastră, prin declarații care au avut o totală iresponsabilitate.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Așa cum am putut invoca caracterul de urgență atunci, acum de ce nu putem lua măsuri tocmai invocând acest caracter de urgență? De ce trebuie să așteptăm organizarea unui referendum ca să punem în aplicare niște strategii de a scoate, de a nu scoate oamenii la vot? Deci folosim...O să tragem concluzii și după organizarea acestui referendum, dacă se va organiza. Este dreptul meu să cred că acest referendum va fi organizat tocmai pentru a-l folosi ca instrument de manipulare a unei anumite categorii sociale din municipiul Bacău.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul domnului primar. Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, doamna consilier Breahnă, vă respect opinia. Aș vrea să repet ce-am spus la început: aici nu este vorba despre PSD, despre PNL, despre USR, este vorba despre cetățenii municipiului Bacău și sănătatea lor. Am să vă răspund punctual la obiecțiile care le-ați ridicat și vă mulțumesc că ați spus că nu veți vota în mod indiferent și așteptați clarificări despre întrebări. Prima oară, tehnic, stadiul implementării: sunt sub 300 de cereri la acest proiect, eu cred că este un proiect bun, locația este greșită. Găsim altă locație pentru a putea face între șoseaua de centură și aeroport o zonă industrială. Nu se pun lângă pista de aeroport case pentru tineri cu copii. Legat de ce spuneați dumneavoastră că avem toate pârghiile să luăm decizii, repet același argument: da, sunt toate pârghiile și nu uitați că suntem în stare de alertă, nu în stare de urgență, dar degeaba avem aceste pârghii, dacă populația, un procent semnificativ, nu le respectă. Despre asta este vorba. O să ajungem din nou în stare de urgență, în care o să stăm toți în casă. Aș vrea să evităm acest lucru. Ca să-l evităm, trebuie ca acest plan de măsuri să aibă acceptarea unui număr cât mai larg din populație și asta o putem face cel mai simplu și cel mai ieftin prin referendum. Au mai fost referendumuri, doamna consilier, a fost referendum pentru familie și acolo puteam să luăm altceva și a fost un referendum național, puteam să facem un spital de acei bani și întrebarea care a fost pusă era deja rezolvată și-n Codul civil și-n Constituție. Este vorba de oportunitate, de o schimbare de direcție. Știu că democrația costă, dar altă variantă nu este. Mai mult, legat de-a doua întrebare: am ajuns în situația asta cu garajele în urma unei decizii luate unilateral de un fost primar. Dacă-i întreba pe băcăuani atunci, poate băcăuanii spuneau: ”Nu, nu facem așa ceva”. Suntem ultimul municipiu care are această situație, garaje. Și da, intenția mea este să le demolăm, o mare parte dintre ele, pentru a face locuri de parcare deschise, locuri cu spații verzi, dar în momentul în care dăm jos 500 de garaje, ce se va întâmpla? Vor veni la domniile voastre, la consilieri și vor pune presiune pentru a stopa aceste lucruri. Dar dacă asumăm practic modernizarea orașului Bacău printr-un referendum, și eu, și următorul primar și următorul consiliu local, va fi obligat să facă acest lucru. Nu va mai putea să vină o altă majoritate care să aibă alte idei, ci va respecta efectiv ce-au zis băcăuanii prin acel referendum. Asta ne va da tuturor și liniștea și puterea să putem acționa pentru ceea ce doresc băcăuanii. Legat de măsuri, v-am spus, sunt pe trei paliere: 1- comunicare personalizată, măsuri pentru a asigura distanțarea fără... neintruzivă și 3- o politică de testare locală. Este imposibil să circumstanțiem acum până la ultimul detaliu aceste lucruri. Asta vom face în campanie, vom vedea de ce oamenii nu se distanțează social și cum am putea să facem măsuri pentru a-i ajuta să se întâmple acest lucru. Apoi, nu știm ce va fi peste o săptămână. Peste o săptămână putem să avem situația din Sibiu. Atunci vor trebui luate alte măsuri. Și tot așa. Important este ca orice măsuri am lua să avem un acord al populației și să fie și ei implicați în îndeplinirea lor. Fără suportul populației nu cred că, orice măsuri am lua, vor fi suficient de eficiente.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul domnului Lupu. Am spus...Domnul Lupu s-a înscris înaintea dumneavoastră la cuvânt. Și am spus domnul Lupu, urmat de domnul Diaconu. În regulă, atunci. Domnule Lupu! Domnule Diaconu, dacă vreți întâietate, v-o acord, dacă nu poate să aibă răbdare un pic.

Domnul Consilier Gabriel Stănică LUPU- Din respect pentru colegul meu...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Domnule consilier, aveți cuvântul. Vă rog.

Domnul Consilier Gabriel Stănică LUPU - Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Ce-am spus? Vă rog să urmăriți ședința, după ce finalizăm. În regulă, domnule Lupu, vă ascultăm.

Domnul Consilier Gabriel Stănică LUPU - Domnule primar, dragi colegi, așa cum vă aminteam și marți, la ședința anterioară, spuneam că acest referendum va suscita multe păreri pro-contra, mai mult sau mai puțin administrative, mai mult sau mai puțin politice. Iată că am avut dreptate și uitați-vă la motivele care se invocă astăzi. Îmi revine plăcerea de a lua cuvântul după doamna colegă de la PSD și cu toate că nu aș fi vrut să ridic astfel problema, am s-o întreb direct pe dânsa sau reprezentanții dumneaei, dacă astăzi am fi avut nu 8, nu 6, nu 4, unul, un spital din cele 8 spitale regionale promise în cei 4 ani de zile, oare sarcina fiecărei administrații locale era mai ușoară? Când, într-adevăr, bolnavii gem de durere, gem pe holuri de așteptare, personalul medical supra-aglomerat, extenuat, dacă vreți, caută cu disperare un loc, oare acel spital, nu 8 și scuzați-mă, nu 5, nu 4, un spital oare n-ar fi degrevat din sarcina doctorilor și din durerea pacienților? Eu ce-am înțeles că vom face prin acest referendum? Domnilor, e 100.000 de euro, 80.000, 110.000 de euro. Suntem o populație de 100.000 de locuitori. Iertați-mă dacă sunt mai mulți sau mai puțini că nici acum nu știu sigur câți om fi, dar 100.000. 100.000 de euro la 100.000 de locuitori înseamnă 1 euro, poate chiar mai puțin de 1 euro prin care, domnilor, noi respectăm nu voința noastră, a nici unui partid, ci dictonul latin: ”Vox populi, vox dei”. E prima oară după 30 de ani când în orașul nostru contează și părerea băcăuanului, dacă vreți, pentru mai puțin de 1 euro. Haideți să vedem, merită să băgăm acești bani sau să fie prevăzută în bugetul viitor finalizarea acestui spital? Pentru că, dacă nu, domnilor, vom păți ce-au făcut ceilalți în cei 4 ani de zile, cu 8 spitale regionale, da? Sau mai rău, vom păți, cu aceeași infatuare probabil, ne vom prezenta că sistemul medical românesc este pregătit pentru orice calamitate, cum a fost cea din ”Colectiv”, da? Ei bine, acest vot al nostru astăzi este ”da”, dacă poporul va dori să ne canalizăm resursele financiare pentru finalizarea acestui spital, să nu mai putem spune: ”Domnule, n-am știut care sunt prioritățile.” Dacă cetățeanul băcăuan spune: ”Domnule, prioritar pentru mine este sănătatea și vreau să finalizez acest spital municipal împreună cu toate măsurile celelalte ce se vor lua într-o strategie municipală, județeană, strategie sanitară care să consolideze acest sistem medical”, e foarte bine.

Nu dorește așa ceva și ne va da un vot de blam pentru ceea ce votăm noi astăzi, este strict voința populară. De asemeni, nu e puțin lucru, e drept, suntem sub aceste condiții austere, de pandemie, dar domnilor, este important și cel de-al doilea punct atins în acest referendum, că nu este inutil să vedem dacă suntem de acord cu sistematizarea acestui oraș, pentru că, personal, m-am săturat să merg pe parcări în locuri publice și spații verzi, eventual pe trotuar sau blocuri apărute în curtea altor blocuri. Eu cred că la asta se referă acest punct. Deci, domnilor, nu cred că e cineva urmărit de intenții mai puțin creștinești în acest referendum decât strict de a ne canaliza pe o direcție pe care, repet, și băcăuanul, în sfârșit, poate să-și dea acordul sau dezacordul. Eu așa am înțeles. Cât privește această sumă de care, mă rog, se anticipează a costa acest referendum, cred, totuși, că mai puțin de 1 euro pentru fiecare cetățean să-și exprime și el părerea, nu este atât de mult pentru bugetul unui oraș ca al nostru. Eu vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul domnului Diaconu.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Da, și eu vreau să intervin pentru că mi-a adresat o întrebare.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă, atunci...Domnule Diaconu, dacă acceptați să-i dăm cuvântul doamnei Breahnă, ca să răspundă la...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Diaconu, voi fi foarte scurtă. Domnule Lupu, dacă tot...Repet: eu astăzi nu mi-am propus să fac politică sub nici o formă și să aduc în discuție realizările partidului meu...

Domnul Consilier Gabriel Stănică LUPU - Credeți-mă că nici eu.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu v-am întrerupt, domnule Lupu. Eu v-aș răspunde cu o întrebare la întrebarea pe care mi-ați pus-o dumneavoastră. Vă întreb în ce situație am fi fost astăzi dacă Guvernul Social-Democrat nu ar fi acord...nu ar fi dus nivelul salariilor personalului medical la nivelul la care este astăzi? Deci, dacă nu s-ar fi majorat pe Guvern PSD salariile personalului medical, oare în ce situație eram astăzi? Vă rog frumos să vă gândiți la acest lucru și nu am terminat. Dacă, într-adevăr, spuneți că părerea băcăuanilor contează și că vreți ca acest referendum să se organizeze pentru că părerea băcăuanilor contează, v-ați uitat un pic zilele acestea la reacțiile din media, și la reacțiile aferente articolelor din media, și la reacțiile de pe rețelele de socializare? V-ați uitat care este părerea cetățeanului municipiului Bacău cu privire la organizarea acestui referendum? Atât vă întreb. Mulțumesc.

Domnul Consilier Gabriel Stănică LUPU - Vă pot răspunde. Să știți că există empatie în rândul...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și încă ceva, domnule Lupu, dar săptămâna trecută...

Domnul Consilier Gabriel Stănică LUPU - Nici eu nu v-am întrerupt. Există empatie... Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Încă ceva și închid.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog, nu mai vorbiți unii peste ceilalți.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Săptămâna trecută erați cu totul și cu totul în altă direcție. Cum de v-ați schimbat părerea atât de repede? Opinia pe care ați emis-o la începutul săptămânii, de fapt, era cu totul și cu totul alta. Ce v-a determinat să vă schimbați opțiunea atât de mult?

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Lupu, vă rog să răspundeți punctual la întrebare și apoi domnul Diaconu.

Domnul Consilier Gabriel Stănică LUPU - Să știți că personalul medical, începând de la medici, asistente, brancardieri și tot personalul care lucrează acolo, să știți că nu o fac numai din bani, omenii ăștia nu pot fi cumpărați prin salarizare, dacă vreți dumneavoastră. Oamenii ăștia o fac și din empatie. Vă asigur că foarte mulți dintre ei, dacă ar vrea să renunțe, nu renunță pentru că n-au salarii îndestulătoare sau, mă rog, indemnizații, renunță pentru că nu mai pot, doamnă, pentru că nu mai au unde să-și desfășoare activitatea, sunt copleșiți, nu din lipsă de empatie față de bolnav. Trebuia să faceți acele spitale, cum le-ați promis, în 4 ani de zile...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ce-a făcut PNL-ul pentru sănătate în țara asta? Ce-a făcut PNL-ul pentru sănătate în țara asta? Sau în municipiul Bacău?

Domnul Consilier Gabriel Stănică LUPU - Doamnă, de exemplu, în momentul în care au venit...

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog nu mai vorbiți unii peste ceilalți și să nu vă mai întrerupeți reciproc. Oricum nu înțelegem ce comunicați.

Domnul Consilier Gabriel Stănică LUPU - Eu aș încerca, dar se pare că...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Haideți să abandonăm componenta politică a discuțiilor.

Domnul Consilier Gabriel Stănică LUPU - Noi facem administrație aici, nu știu dacă sunteți în campanie dumneavoastră.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Vă rog frumos, v-am lăsat atâta timp...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Doamna președinte, vă rog , întrerupeți discuțiile că nu au legătură cu referendumul.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Aș opri microfonul, dar n-am acces.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Continuați, vă rog, cu înscrierile le cuvânt, că pierdem vremea.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Asta îmi și doresc să fac. Domnule Diaconu, vă mulțumesc că ați avut răbdare, vă mulțumesc frumos. Aveți cuvântul. Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Și eu vă mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc, doamna consilier. Văd că aici mai mult de-o dezbatere între partide, PNL-PSD, ne-am dus într-o zonă în care cred că nu interesează pe băcăuani acest lucru, da, interesează și cu referendum și fără referendum dacă luăm măsuri sau nu luăm măsuri, nu, anti- COVID, că asta-i interesează, nu? Toți avem părinți, toți avem copii și cred că avem și prieteni care au avut această boală, nu? Chiar unul din colegii noștri a avut-o, nu? Luăm sau nu luăm aceste măsuri? Asta ne interesează în principal. Și apropo, e absurd: facem spitalul, nu facem spitalul. Păi facem spital sau nu facem spital? Tot se vorbește și la televizor, și guvernanții: ”Spital, spitale, educație, infrastructură”. Păi e o normalitate. Ne certăm aici pe ce? Facem sau nu facem? Nu? Clar. Și al doilea punct, domnule Ghingheș, auziți, știți că am făcut parte din administrativ, n-am avut nevoie de un referendum să sistematizez cartiere, sau să fac spații verzi, sau să fac parcări. Asta este în fișa postului, da? Sau ca să luați gunoiul de pe stradă, trebuie și acolo referendum? Eu zic că nu trebuie referendum, nu? Păi nu? Vreți să dărâmați garajele, nu-i nici o problemă, asumați-vă, le dărâmați, nu-i nici o problemă. Ducem în derizoriu această discuție, da, cu pandemia. Spital-ne spital, parcare-ne parcare. Păi, până la urmă pentru ce suntem aleși? Și executivul ce trebuie să facă? Pentru ce...? Domnul primar pentru ce a fost ales? Să facă ceva pentru Bacău. Eu cred că asta este administrație, da, domnule Ghingheș? Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Ghingheș, vă rog să răspundeți punctual.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Da, mulțumesc. Atât voiam să spun: că facem ce nu s-a făcut până acum.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Păi și trebuie să întrebăm cetățenii, domnule Ghingheș? Dacă...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Domnule Ghingheș, auziți...Vă rog, doamna consilier. Domnule Ghingheș, eu vă rog frumos să nu fiți obraznic cu mine. Vă aduceți aminte, în toate ședințele de consiliu local, timp de 4 ani, ați votat împotrivă. Auziți, haideți să le luăm pe...da?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ -90% pentru. Pentru toate proiectele, 90%.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Domnule, auziți, sunt și alți colegi care au fost...Vă rog frumos, nu v-am întrerupt, da? Eu nu vreau să intru cu dumneavoastră în polemică, da, și v-am dat votul de încredere. Apucați-vă de treabă în oraș, lăsați aceste chestiuni, da? Că până acum nu erați de acord, că spitalul- că ne spitalul, că sportul- ne sportul, da, dacă ne aducem bine aminte, da? Sunteți acum..., da? Dați-vă examenul. Vă rog frumos. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Haideți, vă rog, să eficientizăm ședința. Domnul primar și apoi domnul Mocanu Adrian, domnul Ghingheș și domnul Lazăr Teodor.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Da, ați ridicat, domnule Eusebiu, câteva întrebări foarte bune și aș vrea să vă răspund punctual. În ultimii 10 ani de zile prezența la vot în România a scăzut în mod constant. Mai mult, toate sondajele făcute despre încrederea cetățenilor în politicieni sau în diverse instituții politice este foarte scăzută. De ce? Pentru că politicienii au fost deconectați de nevoile cetățenilor. Pentru a ne reconecta în mod permanent, instrumentul pe care-l avem este unul de consultare publică și deja am început demersuri pentru a înființa: Consiliul Consultativ pe sănătate, Consiliul Consultativ pe mediul de afaceri, pentru tineret, pentru alte categorii socio-profesionale. Bugetarea - o voi face tot timpul bugetare participativă, așa cum și legea prevede și va fi prima oară în Bacău când se va face bugetarea participativă. În toate aceste lucruri voi implica cetățeanul și-l voi asculta. Referendumul este o altă pârghie prin care putem reconecta politicul, care are un nivel de încredere foarte scăzut, de către cetățeni. Referitor la :”De ce nu luăm decizii singuri?” Putem să luăm, dar uitați că în ultimii 10 ani, lipsa de dialog constant cu cetățenii a dus la o prăbușire a prezenței la vot. Și asta ne afectează pe toți pentru că reprezentativitatea aleșilor este din ce în ce mai mică. Și un răspuns punctual pentru doamna Breahnă legat de ce părere au oamenii despre acest referendum, am făcut sondaj și aici, nu am apucat să vi-l spun. La întrebarea: ”Sunteți de acord sau nu cu ideea de a consulta prin vot cetățenii cu privire la punerea în aplicare a unei strategii locale de sănătate publică și strategie de dezvoltare?” 79% din respondenți sunt ”Total de acord” sau ”Oarecum de acord”. Și este sondaj reprezentativ, făcut pe stradă, în Bacău. Puteți să-l negați, eu cred că...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu neg nimic, eu...Întrebarea, când a fost pusă, a fost pusă la modul general. Eu vă întrebam și mă refeream, făceam trimitere la reacțiile pe care le au băcăuanii acum, când cunosc exact conținutul acestui proiect de hotărâre. Când cunosc exact întrebările și nivelul întrebărilor care se vor pune sau nu se vor pune, în funcție de organizarea sau nu a alegerilor.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - De asta suntem aici, să dezbatem și aveți, doamna consilier, posibilitatea să amendați și să îmbunătățiți aceste întrebări.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Mocanu Adrian, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Adrian MOCANU- Mulțumesc. Am venit astăzi să votăm un proiect pentru un referendum. Eu văd, e prima mea zi în consiliul local, văd o ceartă între PNL și PSD, văd și aflu de la doamna consilier că s-a votat câteodată cu indiferență pentru cetățenii Bacăului, astăzi nu știu cum vor vota unii sau alții. Referitor la referendum, eu unul nu am găsit în regulile și măsurile transmise de domnul primar altceva în plus față de ce este transmis de Guvern. Comunicare, distanțare, astea sunt, le-am văzut și la Sfânta Parascheva, le-am văzut peste tot, sunt aceleași lucruri. Domnule Ghingheș, nu vă întrerup, nu mă întrerupeți. Îi dau dreptate pe undeva doamnei consilier, că, cu 100.000 de euro putem lua trei ventilatoare la ATI și putem salva trei vieți. Ce facem dacă nu avem prezență la vot? Pierdem 100.000 de euro? Da? Dialogul cu cetățenii- am văzut și-am urmărit ce s-a întâmplat în urmă, în consiliul local. Sunt consilieri care trebuie să ajungă în cartiere. Eu n-am văzut nici un consilier în cartier. Mulțumesc mult. Voi vota așa cum voi crede.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Domnule Lazăr, aveți cuvântul. Domnul Consilier Teodor LAZĂR- Da, suntem aici în consiliul local pentru a lua decizii exacte, pe date exacte. Am auzit până acum date exacte, cum că 100.000 de euro este o sumă mare...100.000 de euro este o sumă foarte mică din bugetul local, mai puțin de 0,3% și chiar dacă unora din noi le pare o sumă foarte mare, echivalentă cu 1.700.000 de măști, dacă facem un calcul simplu, având în vedere că nu am văzut o mască cu mai puțin de 1,70 lei, asta înseamnă doar vreo 200.000 de măști, nu 1.700.000.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Să știți, calculul a fost fundamentat. Nu am...Cifra avansată a fost una extrem de fundamentată, vă transmit și oferta pe mail, dacă doriți.

Domnul Consilier Teodor LAZĂR - Ok. Atunci putem să tragem singuri concluziile care este diferența de preț dintre o mască de 2,50 lei și una de 0,30 bani. De ce v-am spus că trebuie să ne orientăm pe date exacte? Pentru că noi, pentru prima dată ne confruntăm cu o decizie în viitor, care se bazează acum pe date incerte. De 9 luni de zile pandemia evoluează, se iau măsuri, se fac regulamente, se fac proceduri și totuși am trecut de pragul de 10.000 de infectări zilnic. Estimarea mea personală este că nu ne vom opri aici. Nu știm ce va fi peste două săptămâni, din punctul de vedere al urgenței sanitare. Mai mult decât atât, peste o lună vom avea un nou parlament, vom avea în curând un nou guvern și nu putem ști cu siguranță dacă nu cumva vom avea și-un vid legislativ sau o incapacitate de decizie din cauza luptei politice. Și atunci, ce este de făcut? Ce putem noi face aici? Va trebui poate să luăm niște măsuri dure, nu știm chestiunea asta. Și atunci, cine și le asumă? Nimeni din cei de-aici nu vrea să nemulțumească pe nimeni din Bacău. Dar s-ar putea să ajungem în situația în care să nemulțumim pe cineva. Vom avea noi puterea asta, să ajungem la un acord? Noi nu reușim acum să ne înțelegem să cheltuim 100.000 de euro dintr-un buget de trei sute și ceva de milioane lei, adică o sumă infimă. Vom reuși noi atunci să trecem peste partizanatul politic și dorința de a nu pierde electoral și să susținem, de exemplu, o măsură care creează nemulțumire, ca să nu spun ”dură”, că este prea mult. Nu putem ști ce ne aduce viitorul și atunci, dacă avem un referendum în spate, avem legitimitatea de a lua deciziile necesare la momentul respectiv. Același lucru pot să-l spun și despre a doua întrebare a referendumului: resistematizarea. Resistematizarea implică, cu siguranță modificarea planului urbanistic general. Ori, acolo, cu siguranță se vor crea nemulțumiri. Poate va fi nevoie să facem exproprieri, vor fi nemulțumiri. Vom ajunge în instanțe. Altfel vor decurge treburile dacă deciziile noastre din momentul ăla vor avea în spate un referendum popular, care, atenție, nu este decizional, ci este consultativ, dar, așa cum spunea domnul Huluță, chiar și consultativ, el ne creează obligația de a-l respecta și nimeni nu-l poate contesta. Mulțumesc, am încheiat.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Domnule Huluță, aveți cuvântul. Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Trebuie să ținem cont că avem... la acest proiect avem două amendamente, da? Este un amendament al domnului viceprimar, în care dorește să mai introducă un punct aici și este și amendamentul meu, prin care am spus să se scoată punctul 1 de pe referendum, da? Sunt două amendamente, să le supuneți la vot. A doua chestiune pe care o spun: că la punctul 2 trebuie scris clar. Noi susținem punctul 2 și referendumul, da, în condițiile în care la punctul 2 se scrie clar: ”Noi vrem să: 1- dărâmăm garajele”. Bun. Ce pui în loc? Discutați în campanie electorală ce pui în locul lor, da? Cum? Că e un fel de naționalizare, aia e o proprietate, nu poți chiar așa, să le iei cu...și să le duci. Ei au plătit, sunt niște lucruri acolo, cu care trebuie să respectăm legea. A doua chestiune: exproprieri. Ce spuneți? Ce, s-a făcut referendum ca să facem centura? A trecut podul la Ruși-Ciutea, acolo o vilă foarte frumoasă a fost dărâmată, nu s-a uitat nimeni și nici nu s-a făcut referendum. Aia e, că dacă a impus, au dat la pace, s-a discutat, s-a negociat, sunt niște lucruri. Eu nu vreau să împart orașul ăsta și să lupte între ei cetățenii, cei cu garaj împotriva celor fără, sau cei fără împotriva celor cu. Eu am zis că dacă e o chestiune de sistematizare, trebuie s-o facem fără referendum, dar s-o facem progresiv, nimeni nu se apucă de mâine, de poimâine și să vedem ce vrem să facem, ce dorim în zona respectivă și să luăm cu prioritate. La modul: ”Sunteți de acord cu resistematizarea domeniului public la standarde europene”? Păi, cine nu vrea lucrul ăsta? Peste tot discutăm de un oraș european, vreau un oraș european. Deci, lucrurile astea, dacă...La punctul 2 noi îl susținem, dar să fie clar. Vrem să facem 4 puncte. Dacă la spuneți :”Sunteți de acord cu următoarele: dărâmăm și punem în loc asta, facem parcuri în următorul cartier, facem școală în următorul cartier” și așa mai departe. Sau: ”Redenumim cartierele”, sau... Ca omul să nu voteze ceva în necunoștință de cauză. Asta este ideea. Eu rămân la punctul meu, că punctul 1 trebuie scos, că aici sunt factori guvernamentali implicați în această chestiune, putem veni suplimentar fără să cerem părerea nimănui că suntem toți de-acord cu această chestiune și, bineînțeles, să supunem la vot și propunerea domnului viceprimar, că să terminăm Spitalul. Nu-i așa, că-i așa. Deci, asta-i chestiunea. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Diaconu, jumătate de minut, cât ați solicitat, domnul Cernic și doamna Breahnă apoi.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Da, mulțumesc frumos. Am văzut că ați ținut cont. Domnule primar, problema acestui referendum știți care e? E în campania electorală, din ce văd eu. Eu cred că dacă-l puneați după sau mai știu ce, nu era nici o problemă. Deci, cum au spus și ceilalți colegi ai mei: 100.000 de euro nu știu dacă-i chiar o sumă așa de mare sau chiar așa de mică la un oraș ca Bacăul, da? Cetățenii trebuie consultați pe anumite probleme, da? Că și eu am fost în campanie și știu și-am discutat. Dar asta este problema și mărul discordiei, vă spun eu, c-ați pus-o în timpul campaniei electorale și bătaia mai mult văd că e între PNL și PSD. Vă mulțumesc frumos.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Costurile referendumului s-ar fi dublat dacă nu l-am fi făcut odată cu alegerile parlamentare, acesta este raționamentul. Domnule Cernic, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC- Da, vă mulțumesc, doamna președintă. Vreau să... Am ascultat toate părerile și sunt încântat să asist la o dezbatere și ăsta-i lucrul cel mai îmbucurător pe care-l văd la noul consiliu local, pentru că la vechiul consiliu local am asistat doar la certuri și ăsta ar fi un lucru care mă bucură și al doilea că cetățenii au în sfârșit posibilitatea să urmărească ședințele live și trebuie să ținem cont de faptul ăsta și să ridicăm, să ținem standardul consiliului local aici, unde se vrea, unde vrem cu toții să fim. Acum, referitor la acest referendum. Cu toții ne dorim o ”țară ca afară”, cu toții vedem exemple din Elveția, din țările democratice, unde cetățenii sunt consultați. De foarte multe ori cetățenii, și cred că toți cetățenii, au o părere foarte proastă despre politicieni pentru că, odată ajunși acolo, pierd legătura cu cetățenii. Practic, ce se întâmplă? Uită să țină legătura cu ei. Ce e mai reprezentativ decât o consultare publică, da, asupra unor proiecte?

Gândiți-vă că fiecare proiect de hotărâre în viitor va trebui pus către dezbatere publică și unde cetățenii trebuie consultați. Acest referendum nu face altceva decât să lămurească părerile cetățenilor asupra următoarelor proiecte. Gândiți-vă că costurile unui referendum și neasociat cu alegerile vor fi mult mai mari. Gândiți-vă că va fi un moment istoric, în care cetățenii sunt consultați. Cetățenii, pentru prima dată sunt consultați și sunt băgați în seamă de către politicieni pentru că politicienii au uitat de cetățeni, de cei care i-au trimis acolo să facă treabă. Nu vă uitați că sunt 100.000 de euro. Da, poate pare mult, așa cum a spus colegul meu, însă beneficiile vor fi mult mai mari. Vom avea cetățenii implicați în luarea deciziilor, așa cum spunea și domnul primar, de bugetare participativă. Da, cetățenii trebuie să fie implicați pentru că este orașul lor, nu orașul nostru. Noi am fost aici trimiși să-i reprezentăm și să le dăm dreptate atunci când au dreptate. Așa că, chemându-i la alegeri și la referendum, nu facem altceva decât să participe împreună cu noi la luarea de decizii. Vă mulțumesc mult.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Breahnă și domnul Teodor Lazăr apoi.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și eu vreau să se înțeleagă foarte clar: cred că nimeni din această sală nu este împotriva ideii de a consulta cetățeanul. Problema noastră constă în altceva. Nu suntem pentru a consulta cetățeanul pe niște non-subiecte, pe niște non-întrebări, aici e problema. De aceea v-am solicitat măsurile în clar. Și, domnule Huluță, eu aș mai vrea ceva, dacă tot ne asumăm referendumuri și consultări publice pe bani publici, de ce nu introducem acolo la întrebarea 2 și: ”Sunteți de acord cu construirea de parcări plutitoare? Sunteți de acord cu punerea în implementare a proiectului privind trenul urban?” Asta înseamnă să ne asumăm întrebări concrete, cu conținut concret, nu să-i întrebăm pe cetățeni dacă sunt de acord să mănânce la masa de prânz sau dacă sunt de acord ca executivul să dispună măsuri cu privire la prevenirea acestei pandemii și la..., repet: reducerea riscului de infectare. Consultarea publică este de dorit, se... Evident, toți cetățenii doresc să fie consultați și cred că au fost consultați de-a lungul timpului, într-un fel sau altul de către echipa pe care o reprezint, de către echipa pe care o reprezentați, dar, repet: îi consultăm pe întrebări concrete, pe întrebări care au sens.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Lazăr, aveți cuvântul, urmat de domnul primar.

Domnul Consilier Teodor LAZĂR- Da, deci avem un referendum consultativ, nu unul decizional. Dacă era unul decizional, atunci, da, ne refeream la o măsură concretă. ”Consultativ” înseamnă că vrem să ne elaborăm o strategie, cum v-am spus, o strategie pe un termen incert și nici nu știm cu ce ne vom confrunta, nici nu vom ști ce măsuri va trebui să luăm. Pentru asta avem nevoie de girul popular, nu putem pune o întrebare mai specifică, pentru că nici nu știm ce va fi. Dacă dumneavoastră știți că va fi bine, na, atunci votați împotrivă și spuneți că nu vă opuneți referendumului. Am încheiat.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule primar, aveți cuvântul, urmat de doamna Breahnă.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, mulțumesc. În primul rând o să mă adresez la problemele ridicate de domnul Huluță. Legat de întrebarea a doua, spuneți chestiuni clare: unde dărâmăm, ce facem în loc. Nimeni nu știe în acest moment acest lucru.

Tot cetățenii vor decide în fiecare cartier, prin consultare, unde vom face parc, unde vom face locuri de joacă, pentru că ei știu cel mai bine. Deci, este doar începutul unui proces de resistematizare. Dacă o facem noi, din birouri, o să ajungem cum a fost proiectul caselor pentru tineri. Dacă întrebau cetățenii atunci, cred că se identifica un loc mai bun pentru acest proiect. Deci, nu avem cum să punem aceste întrebări, pentru că ele oricum vor mai fi puse în mod specific când vom face PUG-ul și vom interveni în fiecare cartier. Poate în anumite cartiere trebuie mai multe locuri de joacă. Să punem atâta specificitate în referendum este imposibil. Este vorba doar să ne dea autoritatea, și dumneavoastră, și mie, să facem ce nu s-a făcut de 30 de ani în Bacău: resistematizare. Bacăul este, a fost creat ca oraș-târg în timpul comunismului și s-a gândit ca toate cartierele să fie cartiere-dormitor. Realitatea s-a schimbat, dar în fapt suntem la fel. Legat de a doua parte, de sănătate. Și acolo spuneți că s-o scoatem pentru că e absolut clar. Eu repet și vă zic: nu este absolut clar. Dacă era absolut clar, atunci tot ce se făcea..., atunci s-ar fi terminat pandemia, pentru că s-ar fi respectat măsurile. Este vorba de angrenarea oamenilor în aceste măsuri. Nimeni nu zice că nu le putem lua, dar degeaba le luăm dacă oamenii n-o să le respecte că nu vor pentru că nici nu știm de ce. În funcție de acest dialog pe care îl vom avea, vom afla temerile lor, problemele lor. Cât, doamna Breahnă, despre trenul urban, chestiunea este rezolvată, este deja în actualizarea SIDU. Consultanții, când au venit la întâlnirea de Kick -off au prezentat deja introducerea acestui proiect și au identificat și sursa de finanțare. Cât despre parcările plutitoare, deja...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă doresc succes.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu v-am..., na. Cât despre parcările plutitoare- știu că a fost foarte mediatizat acest subiect. Eu încurajez orice demers creativ prin care putem avea locuri de parcare în plus. Deja am vorbit cu cea mai mare companie de infrastructuri plutitoare, au validat soluția, au găsit una chiar și mai bună. De exemplu, Teatrul, în paralel cu acest lucru, deja are demersuri cu o facultate de instalații în acest gen pentru a face o scenă plutitoare pe insulă. Deci, se poate. Știu că există o reticență la idei noi. Dacă nu avem curaj, nu vom schimba acest oraș. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Domnule primar...

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - ...pentru că s-a amintit numele meu și așa se face de obicei. Deci, pentru mine, să fie clar: după referendum, dărâmați sau ridicați toate garajele din oraș, otova așa, fără nici o analiză, fără nimic?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Sub nici o formă. Vor fL.Deci, resistematizarea se va face în paralel cu proiectele europene care sunt în curs. Să vă dau un exemplu: avem proiect european cu coridoarele nemotorizate. Un bun segment este pe strada Ștefan cel Mare, pe una dintre părți se va construi această pistă pentru nemotorizate. Ca s-o putem face, să fie utilă, trebuie să găsim locuri de parcare pentru toate acele mașini care parchează în fiecare zi acolo. Unde vom găsi? În spatele blocurilor. În acel moment, înainte să facem pistele vom interveni, cu 4-5 luni înainte, în spatele blocurilor, vom crea locuri de parcare suplimentare și tot prin consultare, acolo vom vedea ce facem pe lângă acele parcări, facem spații verzi, facem locuri de joacă. La fel, vom progresa odată cu celelalte investiții, pentru că nu este corect, de exemplu, să dăm garajele jos dintr-un cartier și să nu construim nimic acolo imediat. Deci vor fi etapizate aceste lucruri, cu reconstrucții imediat pe ele, dar garajele sunt doar simbolul acestui lucru. Sunt mult mai multe altele. Gândiți-vă, în jurul la aproape toate blocurile există spațiu verde, domeniul public, care este îngrădit și nimeni nu are acces acolo. S-a mai încercat să se ia măsuri, să fie tăiate acele garduri verzi și reacția a fost vehementă și au fost puse la loc într-un an de zile și au fost și banii irosiți. Avem nevoie de girul populației pentru aceste lucruri.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Breahnă și apoi domnul Cernic.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu aș vrea să ne oprim cu dezbaterile aici. Repet: nu suntem împotriva ideii de a fi consultați cetățenii, susținem acest lucru, dar pe întrebări care să aibă conținut...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Propuneți amendament, doamnă. Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ...logic, cu sens.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Propuneți amendament, dacă dumneavoastră considerați că nu au sens.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu v-am întrebat care sunt măsurile, nu? Eu v-am întrebat...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Și eu v-am...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Amendamentul ar consta în acest lucru. Haideți să formulăm măsurile.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Haideți.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Haideți să formulăm măsurile, dar vedeți, pentru acest lucru ar fi trebuit să avem această dezbatere înainte de a avea pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre. Am fi identificat poate mult mai corect care ar trebui să fie întrebările pe care noi să le adresăm cetățenilor.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Adică ați dori ca înainte de orice proiect de hotărâre să facem o dezbatere în consiliul local?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci discuția aceasta, domnule primar...Așa v-ați și angajat, dacă vă aduceți aminte, că vom face dezbateri, dar nu vom veni în fața consiliului local cu non-proiecte. Și repet: comparația mea de la începutul intervenției mele cu proiectul ”O casă pentru fiecare tânăr” nu este întâmplătoare. În decembrie 2019 n-ați fost indiferent, domnule primar. Astăzi, de ce sunteți indiferent?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Asta este judecata dumneavoastră. Haideți să nu mergem pe lucruri personale. Nu-i vorba nici despre mine, nici despre dumneavoastră.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Pur și simplu.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Cernic, aveți cuvântul. Domnul Consilier Sebastian CERNIC- Da, mulțumesc, doamna președintă. Cred că cel mai important lucru care trebuie menționat e că acest referendum este gratis, nu știu dacă vă dați seama, pentru că alegerile sunt oricum organizate și costă 200.000 de euro. Faptul că Municipiul Bacău și consiliul local votează azi participarea cu 100.000 de euro, asta nu înseamnă un cost suplimentar. Banii, costurile cu alegerile sunt tot aceleași. Motivarea că cheltuim 100.000 de euro în plus și că am fi putut să facem altceva cu ei n-are nici un temei.

Deci tot atâția bani se cheltuie și având alegerile fără referendum. De ce să nu avem o consultare...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Cernic! Doamna președintă, îmi permiteți? Nu realizați că noi ne facem de râs cu întrebările acestea în fața cetățenilor municipiului Bacău? Cu întrebările, cum sunt formulate astăzi...

Domnul Consilier Sebastian CERNIC - N-a fost despre întrebare. N-a fost despre întrebare, doamna Pravăț, eu vă spuneam că nu costă nimic în plus, așa cum ați motivat mai devreme. Asta voiam să vă spun.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Dinu, vă rog, aveți cuvântul. Și am o rugăminte la domnul Manolache. Domnule Manolache, vă amintesc că aveți dreptul să luați cuvântul. Vociferați în sală de la începutul ședinței și asta s-a întâmplat în fiecare ședință. Mulțumesc. Doamna Dinu.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Am o întrebare foarte scurtă și foarte practică: aceste întrebări nu vor fi printate pe niște buletine de vot, altele decât buletinele pentru alegerile parlamentare? Da sau nu?

Domnul Consilier Sebastian CERNIC -Da, dar nu...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -Nu, altceva vă întreb... Da sau nu, domnule consilier? Nu vor fi alte buletine în afară...Da sau nu?

Domnul Consilier Sebastian CERNIC - Alte buletine și costă...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Alte buletine. Alte buletine presupun hârtie, imprimare, deci sunt cheltuieli.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC - Dar nu sunt 100.000 de euro, doamna Dinu. Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Domnule consilier, nu sunt zero. Mulțumesc. Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - 20.000 de lei, scrie în proiectul numărul 2. 26.000 de lei.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Da, dar nu sunt zero și nu-i gratuit. Presupune hârtie, presupune printare. Trebuie să avem totuși grija termenilor fiecare...

Domnul Consilier Sebastian CERNIC -Doamna consilier, asumați-vă acest lucru. Putem face un referendum, e un moment istoric pentru Bacău...Da, este...Este, domnule Huluță.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Domnule consilier, eu atât v-am întrebat legat de zero ăsta.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Manolache, vă rog, luați cuvântul.

Domnul Consilier Cristinel MANOLACHE- Vă mulțumesc, doamna președintă de ședință. Văd că stați cu privirea ațintită pe mine, ceea ce mă bucură. Am ascultat toate părerile colegilor mei, unele obiective, unele politicianiste, demagogice, așa cum ne-am obișnuit de fapt la toate discuțiile consiliilor anterioare și trag o concluzie că, într-adevăr, ne aflăm în fața unui proiect pe ordinea de zi, așa cum susțineți dumneavoastră, cei din executiv, important pentru dumneavoastră, dar mai puțin important și benefic pentru cetățenii municipiului Bacău. S-au făcut foarte multe discuții tehnice vizavi de fișa postului de lucru pe care o are executivul Primăriei Municipiului Bacău și nimic și nimeni nu vă poate obstrucționa sau opri în a face, în a crea, în a propune hotărâri benefice cetățenilor din municipiul Bacău. Ca atare, referitor la acest referendum, cred cu tărie și o spun, că am experiență în acest domeniu, că nu este un referendum benefic cetățenilor, ci este un referendum cu iz politic și o repet și apăs acest lucru: cu iz politic, așa cum s-au întâmplat, așa cum s-a întâmplat până acum în toate referendumurile de până acum la nivel național. Cei care-l organizează obțin favoruri politice prin voturile exprimate, în urma acestor referendumuri. Deci, dacă domnul primar avea puterea și experiența să invite cel puțin liderii de grup la consultări înaintea acestor proiecte, zic eu, importante și sensibile în același timp, cu siguranță deznodământul proiectului de astăzi avea un alt sens. Și nu mai stăteam de două ore să dezbatem un proiect, fiecare să-și spună punctele de vedere pro sau contra, sau fiecare să-și aducă..., să-și adreseze atacuri unora sau altora, că nu vreau să vorbesc despre un anume sau un alt partid, ceea ce nu face cinste în primul rând nouă, ca și deliberativ al consiliului local. Deci mi-aș dori să... domnule primar, sugestia pe care v-o avansez, s-o primiți cu brațele deschise și aici fac o mică paranteză, v-am urmărit de la începutul ședinței, de la începutul preluării mandatului dumneavoastră și vreau să vă spun că vă apreciez, că aveți un fond bun ca om. Dacă aceste dezbateri erau în perioada mandatului anterior, al domnului Necula, până acum veneau și pompierii, venea și SMURD-ul, veneau toate aceste organe abilitate ale statului să stingă incendiul din consiliul local. Și la propriu, cred. Deci, vă apreciez echilibrul, buna deschidere, fondul pe care-l aveți ca și primar, dar vă rog frumos, mai întrebați în jurul dumneavoastră, la consilierii care vă sugerează anumite lucruri, să vă spună ce e bun și ce e bun pentru cetățeni și-n același timp, să ne consultați pe noi ca astfel de ședințe să fie productive și nu neproductive. Deci, în concluzie, noi avem o poziție clară împotriva acestui punct de pe ordinea de zi, în forma asta. Dacă erau consultări și dacă amendamentele noastre ar fi fost luate în seamă, cu siguranță ședința de astăzi ar fi avut un alt sens. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule primar, aveți cuvântul. Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc pentru aprecieri, domnule consilier Manolache. Întrebările au fost transmise tuturor consilierilor începând de ziua de luni, nu am primit nici un fel de propunere de modificare în mod oficial și eu cred în consultările publice, așa cum se întâmplă aici. Mă bucur și sper că ce-ați spus și dumneavoastră și doamna Breahnă este de fapt opinia tuturor, că doriți cu toții un referendum local. Pentru asta suntem aici, să îmbunătățim aceste întrebări. Și eu aș amenda, exact cum spunea și domnul Huluță și doamna Breahnă, prima întrebare, de a specifica măcar setul de măsuri pe care le putem lua, sub forma măsurilor de comunicare personalizată, măsuri non-coercitive de distanțare socială și o campanie de testare locală rapidă, dacă acest lucru v-ar oferi mai multă încredere în întrebare. Și am putea să facem un amendament în acest sens și v-aș invita chiar să începem să lucrăm pe întrebări, dacă am epuizat ideea de oportunitate a demersului în sine.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Candet, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Stimați colegi, a vorbit aproape toată lumea așa că poate-mi șade bine să vorbesc și eu. Îmi propusesem de la bun început să iau cuvântul, însă am preferat, poate și datorită faptului că sunt mai tânăr în acest consiliu local, să ascult părerile tuturor, ca să nu risc să exprim, doamne-ferește, vreo părere greșită. Ideea pe care eu am exprimat-o încă din prima ședință este că și-n consiliul local din Bacău, ca-n toate consiliile locale din țară, trebuie să domnească legea. Trebuie să pornim de la o lege și legea spune că noi suntem un organ deliberativ, noi hotărâm. Ca să hotărâm, trebuie să fim în cunoștință de cauză. Încep de la domnul Manolache care a spus o chestiune extrem de adevărată, care nu mi-am permis s-o emit eu primul, dar dacă a emis-o dumnealui, aș putea s-o reiau. Am aflat de toate măsurile relative la acest referendum, la deschiderea școlilor, ca și la alte chestiuni, din presă mai întâi, ceea ce mie nu mi se pare corect. Cred că domnul primar ar trebui mai întâi să vină cu măsura în consiliul local ca să hotărâm într-un fel sau altul și abia după aceea să meargă în presă. De asemenea, domnul Cristi Manolache a avansat o idee pe care a desprins-o din cuvântul de mai dinaintea tuturor interlocutorilor și de la PSD și de la PNL, în sensul că acest referendum este făcut într-un scop politic. Asta fiind o primă impresie. O a doua impresie este că acest referendum, așa după cum spune domnul primar de data asta, este făcut pentru conectarea, un termen foarte la modă cu care eu personal nu-s de acord, după cum nu-s de acord nici cu alți termeni la modă, dar nu pentru asta vorbesc aici, cetățeanului la autoritatea publică, inițiativă lăudabilă. Pe prima teză eu n-am să merg mai departe, pentru că nu-l pot bănui pe domnul primar că are un interes atât de meschin, să propună consiliului local un referendum pe criteriul eminamente politic. Eu cred că pentru noi, ăștia de-aici, campania electorală s-a terminat, am obținut funcțiile care le-am obținut, ne adunăm aici să stăm de vorbă și să hotărâm. Dacă există și alte interese politice, pe mine mă depășesc și nu vreau să merg mai departe cu această idee. Să ne întoarcem la cealaltă chestiune, că este un referendum care conectează cetățeanul la autoritatea publică. Și acest referendum, ce vrea să facă? În opinia domnului primar, care nu-i rea, nu o spun ca o critică, în opinia domnului primar, cetățeanul trebuie întrebat cu privire la măsurile coercitive legate de acest proces de pandemie, pentru ca cetățeanul, de bună-voie să se supună acestor măsuri care aduc atingere unor libertăți fundamentale, vrând-nevrând. Dar aducând atingere unor libertăți fundamentale, atenție foarte mare, protejează un alt drept fundamental, care este dreptul la sănătate, pe care-l avem cu toții, și noi, ăștia de-aici și toți băcăuanii și toți cetățenii din România. Aici aș trimite la cuvântul pe care l-a luat domnul Huluță, pentru că domnul Huluță probabil fiind unul din cei mai în etate de aici și sedimentează mai bine anumite idei, dar mă întorc iar și la cuvântul domnului primar care a corectat o colegă de-a noastră ceva mai devreme și a spus: ”Domnule, suntem în stare de alertă”. Domnul Huluță, la rândul dumnealui, a spus: ”Domnule, când discutăm de sănătate, hotărâm, impunem, nu mai negociem cu cetățeanul că vrea sau că nu vrea o anumită măsură” și mi se pare că are dreptate. Măsurile relative la sănătatea populației, când nu se iau, sunt sancționate de Codul penal prin infracțiuni specifice. Nu putem să stăm în fața unei drepte judecăți având în spatele nostru un referendum prin care o parte din cetățeni ne-au spus: ”Domnule, noi nu vrem să purtăm mască, vrem să se deschidă restaurantele, vrem să stăm la terasă, să bem cafea, să vorbim nestingheriți, că viața de mai înainte era mai frumoasă decât asta de-acum”. Măsurile care privesc sănătatea sunt măsuri, cum a spus domnul Huluță, dar eu am să folosesc un alt termen care mie mi-e propriu, sunt măsuri de comandament, sunt măsuri de ordine, de dispoziție, nu sunt măsuri care noi să le negociem ori cu cetățeanul din Bacău, ori cu altcineva. Acum, dacă discutăm de referendum și dacă discutăm de lege, am văzut aseară o emisiune la televizor la care a participat colegul nostru care este șeful Comisiei juridice, domnul avocat Chiciu, care-i avocat și știe ce trebuie să vorbească în asemenea chestiuni.

I s-a adresat o singură întrebare, dacă referendumul este constituțional și dumnealui a răspuns: ”Da, este constituțional”. Și eu vă spun astăzi că referendumul este constituțional. Dar când? Într-o situație de normalitate, nu într-o situație de alertă. Când discutăm de o situație de alertă, este cu totul altceva. Legea, că sigur că avem o Constituție, dar avem și-o Lege a referendumului, Legea 3/2000 pe care eu am adus-o aici pentru siguranța mea, în caz că vreo unul dintre dumneavoastră vrea să mă întrebe ceva. Nu vreau s-o dezbat. Potrivit acestei legi, pe scurt, putem face referendum în trei situații: când modificăm Constituția, când demitem președintele, când avem de întrebat o problemă de interes național sau local. Noi vrem acum să întrebăm populația, cred că suntem de acord, nu mai e nevoie să mai despic firul în patru, cu privire la fiecare caz în parte, cu privire la o problemă de interes local, nu? Ăsta-i scopul referendumului, poate domnul primar vrea să mă corecteze. Dar pandemia, stimați colegi, e o problemă de interes local? Sau e o problemă de interes național, în condițiile în care deja Comitetul Național pentru Situații de Urgență a pronunțat hotărârea 52/05.10.2020, prin care s-a hotărât deja o carantină parțială, spun dumnealor, da? Acum noi venim să întrebăm cetățenii Bacăului dacă vor carantina parțială sau dacă n-o vor. Fiecare dintre noi a vorbit, poate, și prin prisma culorii politice pe care o are. Chestia asta mie mi-a displăcut. Pandemia n-are culoare politică și de aceea eu n-am să vorbesc din partea unui partid anume, nici n-am să mă cert cu un partid anume. Și ca să vă garantez că nu fac treaba asta, am să mă aplec asupra cifrelor, da? Ce presupune referendumul, că cineva a amintit de Elveția și de faptul că acei cetățeni din Elveția se consultă cu privire la orice problemă. Foarte bine, lăudabil, dar noi suntem elvețieni? Hai se vedem ce ne spun cifrele cu privire la alegerile locale în urma cărora noi deținem funcțiile pentru care stăm pe scaunele astea aici. Populația totală care este trecută pe listele electorale ale județului Bacău este de 166.720 de oameni. Dacă greșesc, cineva să mă corecteze. La vot s-au prezentat 31,5%, adică 51.783 de oameni, adică mai puțin de 1/3 din cei care sunt trecuți pe listele electorale. Am zis bine, sau n-am zis? Condiția referendumului, nu citez din lege, dacă vreți să mă întrebați, este, ca să fie luat în seamă, să fie un referendum valabil, trebuie să participe 30% din cetățenii care sunt trecuți cu drept de vot pe listele electorale. Ceea ce înseamnă că suntem cam pe muchie de cuțit. Dansăm pe sârmă, dar nu suntem circari nici unul. Ca referendumul ăsta să fie valabil, da, trebuie ca 25% din cetățenii trecuți pe listele electorale, 25, nu din ăștia 31,5%, 25 din 166.720, care înseamnă 41.567,5. Dacă împărțim pe calculator, da, de oameni care trebuie să vină să spună ”da” sau ”ba”. Eu presupun, ipotetic, da, că 30% din ăștia 25%, adică 30.000 de cetățeni vin la vot și își exprimă opinia. Ce opinie pot exprima cetățenii Bacăului relativ la prima întrebare: ”Dacă vor măsuri în pandemie?” Păi, 30% ce-ar putea să zică: ”Domnule, noi nu vrem. Noi vrem la terasă, vrem la cafea, vrem să nu mai purtăm mască”. Consiliul local al Bacăului, atenție, care poartă responsabilitatea măsurilor pe timp de epidemie, nu primarul o poartă, noi o purtăm, da, poate să pronunțe o hotărâre prin care să evite hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență 52 mai înainte amintită și să spună: ”Da, mă, uite, în Bacău nu mai purtăm mască și circulăm noaptea”. E corect? E corect. Ce-ar mai putea să ne spună ăștia 30.000 de cetățeni prezenți la vot? Or să zică: ”Nu, domnule, noi vrem măsuri mai serioase”. Și atunci, o să venim noi aici și o să zicem: ”Mă fraților, nu mai circulați nici ziua, purtați două rânduri de măști, da, cine se îmbolnăvește merge și stă pe stadion”. Putem să spunem noi că ăștia 30% care au fost consultați la referendum exprimă opinia a 166.720 de oameni care sunt înscriși pe listele electorale? Deci, dacă este cineva care crede lucrul ăsta să-l spună deschis aici, că se filmează, bănuiesc. Să mergem mai departe. Mă leg tot de prima întrebare, cea relativă la măsurile din pandemie. Mai mulți colegi de-ai noștri, nedumeriți fiind, la fel ca și mine, cu privire la aceste măsuri pe care le propune primarul municipiului Bacău, au cerut lămuriri și-au spus: ”Domnule, dar până la urmă, ce vrei să faci? Care-s măsurile astea care ar putea fi implementate?” bănuiesc eu, că în plus față de hotărârea 52. Și dumnealui a spus așa: ”Vreau să fie o măsură de comunicare personalizată”. Nu-mi pot închipui ce-nseamnă asta. Eu personal, atât cât urmăresc emisiunile radio și televiziune, e adevărat că mesajul s-a mai uzat în timp, de 4-5 luni, cum spune domnul primar, toată lumea spune: ”Domnule, poartă mască, distanțează-te social, igienizează mâinile”. Ce-am mai putea face în afară de atât, că n-am auzit nici o opinie medicală că s-ar mai putea face ceva și nu s-a făcut. Pe de altă parte, domnul primar al Bacăului, prin această inițiativă, se referă numai la aceste măsuri, trei, care sunt de prevenție, dar în caz de boală, măsurile pot fi și de prevenție, dar ce ne facem cu ăia care s-au îmbolnăvit deja? Și atunci sunt colegi de-ai noștri care spun: ”Domnule, hai să facem spitalul ăsta”, lucru cu care sunt de acord. Asta nu este o chestiune de oportunitate, este o chestiune de viteză. Trebuia făcut de ieri spitalul, nu de azi încolo. Or, până la urmă, ce văd eu? Că dacă discutăm la modul serios luarea unor măsuri, practic noi acum aruncăm măsurile după data de 6 decembrie, când va fi acest referendum. Ce facem până pe 6, noi aici? Aleși locali, care ne întrunim în a treia ședință extraordinară în mai puțin de două săptămâni și niciodată în aceste trei ședințe, cauză urgentă de discuție n-a fost epidemia. Cauză urgentă de discuție a fost promovarea salariaților, modificarea bugetului local care, nu știu dacă-i normal să fie modificat de trei ori în trei ședințe extraordinare în două săptămâni, și alte chestiuni, referendum, dar nimeni nu discută: ”Măi, ce facem cu oamenii ăștia bolnavi?” Nu discut din punctul de vedere al culorii politice și mă-ntorc la cifre. Haideți să căscăm ochii să ne uităm un pic în jurul nostru, stimați colegi. Am listat azi dimineață, ca să fie proaspăt, o informare relativă la COVID 19, emisă de către Grupul de Comunicare Strategică, 12 noiembrie, ora 13, de ieri de la prânz. Să nu mai discut în cifre exacte. Potrivit tabelului, dacă greșesc, cineva să mă corecteze, bănuiesc că mai sunt persoane care au electronice în sală, la ora actuală în România, la ora actuală în România, azi 13 noiembrie, sunt 21 de județe care au rată de infectare peste 3%. Din astea 21, 11 au peste 5. Azi dimineață am ascultat la radio, se instituie carantină totală în Slobozia, nu mai știu dacă-i municipiu sau oraș, în Sibiu și-n Alba. Bacăul nu stă foarte prost. Bacăul are o rată de infectare, ieri la ora 13, de 2,27%. Poftim? Județul, sigur că da. Acum, dacă stăm să ne uităm, se pare că spitalele sunt pline, colega noastră e martor aici. N-avem ce face, trebuie s-o ascultăm că-i medic și lucrează la spital. Nu putem să suspectăm că dumneaei ne minte. La ora actuală Bucureștiul nu mai are locuri în spitale, transferă bolnavii la Iași, într-un spital modular și la Botoșani. Cum venim noi în fața băcăuanilor mâine, dacă rata de infectare la nivel național este de 10.000 pe zi, aproximativ, plus-minus. Până pe 6 decembrie poate ajungem la 15.000 pe zi, sau la 20.000, sau la 25.000 pe zi. Să presupunem că la Bacău rata asta va crește de la 2,2 la 3, la 4, la 5 % până-n 6 decembrie. Ce le spunem z\                                                                               z\

noi băcăuanilor? Că ne rugăm să fie internați la Chișinău? Îi transferăm în America? În Germania? Unde putem transfera bolnavii din Bacău? Ce le spunem acestor oameni, noi, consiliul local? Mă tem că n-avem ce le spune. Să ne uităm un pic, stimați colegi...

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Candet, cu tot respectul, cred că avem nevoie cu toții de o pauză de 5 minute. Au început să părăsească foarte multe persoane sala...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Iertați-mă, probabil că plictisesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Nu, nu, nu asta am vrut să spun. Mă iertați...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu, cred că plictisesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Nu, nu, nu, mă iertați, chiar nu asta am vrut să insinuez.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET -Dacă pe unii nu-i interesează și pleacă, este corect, nu e corect să întrerupeți pe cineva din cuvânt, dar eu mă opresc, să știți.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Nu, stați un pic. M-ați înțeles greșit.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Poate c-am depășit măsura.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă las să continuați după pauză, asta voiam să spun. Și eu însămi am nevoie de o pauză. Deci vă las să continuați după pauză, doar să avem o pauză de 5 minute. Da?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Doamna președinte, dar n-a părăsit nici un coleg consilier local sala, adică eu nu înțeleg intervenția dumneavoastră.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Au părăsit-o, dar s-au întors între timp.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Sincer, n-o înțeleg, îmi pare rău, dar n-o înțeleg.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Era poate, cea mai fundamentată intervenție de astăzi.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu, probabil că nu. Îmi cer scuze.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Continuați, domnule...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET -Stimați colegi, dacă vă plictisesc, eu pot să mă opresc. Nu țin neapărat să vorbesc, să știți.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Părăsiseră doi colegi sala, unul s-a întors, unul- nu, de aceea am dorit să propun pauza.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Eu nu pot să țin legat pe nimeni de scaun, doamna președintă.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Puteți continua. M-am gândit...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Da, vă mulțumesc. Ce-aș vrea eu să vă mai spun dumneavoastră, o chestiune de la care probabil ar fi trebuit să plec. Ne uităm un pic în jurul nostru. Lucrurile nu-s roz. Deci, dacă ne uităm și la alte state, de exemplu la Franța, că-mi notasem pe undeva pe-aici dar s-ar putea să fi pierdut hârtia, s-au luat niște măsuri. Pe data

de 31 octombrie în Franța s-a dat o carantină generalizată. La vremea respectivă, dumnealor mergeau cu 49.500 de cazuri pe zi. E adevărat că Franța are o populație de vreo 4-5 ori cât România. La 9 noiembrie, deci 10 zile mai târziu, nici 10, rata de infectare a ajuns la 86.800, adică vreo 60% rată de infectare pe zi. Franța nu mai are locuri în spitale, nici unul. Bolnavii din Franța sunt preluați de Elveția și de Germania. Bolnavii de la noi, ne închipuim că vor fi preluați de Franța și de Germania? Mă-ndoiesc. Stimați colegi, uitați cum văd eu lucrurile. Am ținut trei ședințe extraordinare care, din punctul meu de vedere, nu aduc foarte mare lucru în administrația publică. Problema principală și esențială cu care ne confruntăm acum este această pandemie. Cred că se impune de urgență, din punctul meu de vedere, să convocăm o ședință extraordinară la începutul săptămânii viitoare, poate chiar marți, în care să discutăm numai această problemă a pandemiei și măsurile concrete cu care venim în fața băcăuanilor. Dacă-și închipuie cineva că pandemia stă pe loc până pe 6 decembrie, când 30.000 de băcăuani vor hotărî dacă vor sau nu vor să poarte mască, cred că e o himeră. Eu cred că trebuie să discutăm în mod concret ce anume vrem să facem. Am luat la cunoștință din presă, pentru că mie nu mi se poate reproșa că sunt PSD-ist, că președintele Consiliului Județean a lansat un plan de măsuri către Consiliul Local Bacău, pe care noi îl ignorăm. Și dumnealui vine aici și spune niște măsuri care trebuie luate. Poate nu trebuie luate toate, poate trebuie luate numai unele, poate avem și noi niște idei, dar nu credeți că ar trebui să răspundem la mâna asta întinsă și să vedem dacă putem pune umărul, și Consiliul Local și Consiliul Județean, să urnim această căruță? Trebuie să întrebăm noi acum pe băcăuani dacă trebuie să finalizăm un spital care stă de 15 ani nefinalizat, indiferent de guvernare, nu mă interesează dacă-i răspunzător PNL-ul sau PSD-ul? Trebuie să mai stăm cu spitalul ăsta încă nu știu cât? Domnul primar și aici are o viziune care poate să fie corectă, zice: ”Domnule, mai sunt și alți bolnavi decât ăștia de COVID și trebuie tratați și ăștia”. Și-i adevărat, dar ce facem cu ăștia de COVID, că ăștia-s urgenți? Mor acum, ce le facem la ăștia? Și normal că oamenii stau înspăimântați și nu se duc, într-adevăr, că zic: ”Mă trimite în nu știu ce cort, pe la Iași, pe la Botoșani, pe unde s-o mai găsi câte un loc.” Dar, datoria noastră, noi, ce-am făcut noi până aici? S-au făcut, într-adevăr, două etaje, nu-i mult, dar nu-i nici puțin, dar nu s-a rezolvat problema. E nevoie să mai facem două, hai să le facem și pe astea, nu mă mai interesează ce spital s-a adus, cine l-a cumpărat, de ce nu funcționează. Poate c-ar fi mai bine să întrebăm ce trebuie să facem cu spitalul ăla ca să funcționeze, cortul ăla sau cum îi spuneți. Eu nu cunosc amănunte, îmi dau cu părerea. Deci, întreb: dacă e cineva de acord, aștept acordul dumneavoastră, că nu trebuie neapărat primarul să convoace ședința de consiliu local, și-o treime din consilierii locali pot s-o convoace să vedem dacă marți putem discuta niște măsuri care să le luăm ieri, nu după 6 decembrie și nu știu cum. Deci, punctul meu de vedere este că prima întrebare este irelevantă. Indiferent ce-ar răspunde băcăuanii, măsurile de comandament le ia organul deliberativ și le ia atunci când e nevoie, nu peste o lună, peste două, peste trei, în funcție de cum vrea o mică parte a populației. În ceea ce privește ce-a de-a doua întrebare. Din expunerea de motive pe care am văzut-o eu, am tras concluzia, probabil greșită, că se dorește finalizarea unui proiect legat de spațiul verde, care a fost propus în campania electorală de către fostul primar. Probabil c-am tras-o greșit. Din materialele care mi s-au transmis, cel puțin mie, eu n-am putut trage concluzia că-i vorba să se demoleze vreun garaj pe-acolo. Nu mai adâncesc discuția dacă trebuie demolate sau nu garajele, părerea mea este că dacă vrem sistematizarea orașului, răspunsul nu-i decât unul: ”Da”. Nu cred că e vreun cetățean în orașul ăsta care n-ar vrea sistematizare. Și acum, dacă se vrea într-adevăr un referendum cu privire la aceste proiecte. Suntem aici 5-6 grupuri de partide. Toți am făcut campanie electorală și toți am promis câte ceva. Și eu zic că toate proiectele sunt bune. Hai să ne luăm un răgaz de o lună de zile sau de două luni de zile. Fiecare grup să prezinte două din proiectele care le-a făcut în campania electorală și să spună: ”Domnule, aste-s cele mai importante pentru noi și vrem să le facem.” Grupul PPU-SL are două proiecte: vrea să construiască trei școli și vrea să sistematizeze circulația pe două inele de circulație. Poate că cineva s-o fi uitat la televizor și când am vorbit eu. Selectăm 10 asemenea proiecte pe care le notăm cu un număr și le publicăm și dacă vrem referendum, atunci băcăuanii să iasă la referendum și să spună: ”Domnule, ăsta-i primul care trebuie făcut. Acesta e al doilea, ăsta e al treilea.” Nu știu dacă-i normal să aflăm astăzi, într-o ședință de consiliu local, că pentru două proiecte ale USR-ului, deja s-au angajat cheltuieli și specialiști, fără ca noi să fi fost consultați dacă le facem sau nu. Dar, dacă asta-i normalitatea, eu mă supun. E foarte bine că se lucrează, totuși. Concluzia mea este că referendumul actual nu numai că nu ne ajută, și este total neconcludent. Vedeți dumneavoastră, în drept sunt doi termeni care se folosesc când se administrează o probă: pertinență și concludență. Adică administrăm o probă care are legătură cu cauza noastră, da, dar proba aia trebuie să și ducă la un rezultat, că legătură au toate, dar rezultatul trebuie să fie cel pe care noi îl urmărim. Or, rezultatul la acest referendum, din punctul meu de vedere, nu este concludent, nici la o întrebare, nici la cealaltă. Eu vă mulțumesc, dacă am abuzat de răbdarea dumneavoastră, îmi cer scuze. E o defecțiune că vorbesc cam mult, dar să știți că totul este numai din dorința de a fi cât mai clar, nu din alt motiv, de a vă reține din timpul dumneavoastră. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Vă mulțumim, domnule Candet. Dau cuvântul domnului primar și apoi suspend ședința timp de 5 minute.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc. Să-i dau răspunsul domnului avocat. O să fiu mai scurt, punctual, pe cele 9 puncte pe care le-ați adresat. În primul rând, ați început prin a spune că referendumurile sunt irelevante, considerând că dacă 30% votează, vocea lor nu este corectă. Dacă ar fi corectă aserțiunea dumneavoastră, atunci nici acest consiliu local nu ar avea nici o legitimitate, pentru că tot atâția au votat la consiliul local. Deci, prin definiția lui legală, are relevanță, chiar dacă ies doar 30%.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - N-am spus că nu este relevant. De ce-mi răstălmăciți cuvintele?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mă lăsați...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Haideți să dăm banda înapoi...Eu vă las...Să știți că eu sunt un om care acceptă replici, domnule primar. Din punctul meu de vedere, ați abordat greșit ședința. Nu trebuie să dați replică la fiecare în parte. V-ați susținut ideea, am înțeles foarte bine ce vreți să faceți: un referendum...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mă lăsați și pe mine să vorbesc? Eu v-am ascultat un sfert de oră.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Asculați-i și pe...Numai o secundă, după aia vă ascult cât vreți dumneavoastră.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Un sfert de oră v-am ascultat și nu m-ați lăsat să vorbesc nici un minut.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET -Nu trebuie să-mi dați replică. Ceea ce am spus eu, am spus că nu putem presupune că voința celor 30.000 se suprapune peste voința restului care nu s-au prezentat la referendum, nu că ar fi irelevant.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU -Eu vă spun ce-am înțeles eu.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Vă rog.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Este... Consultarea populară este singura cale de a avea o legitimitate în decizie. Apoi, punctual, ați spus despre aceste măsuri. Măsuri deja s-au luat și se vor lua. Am avut Comitet Local de Situații de Urgență, am închis târgul auto, am rezolvat problema piețelor pentru a fi deschise. Repet: se iau măsuri de câteva luni de zile, dar, cu toate acestea, pandemia persistă și continuă.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET -Trebuie discutate în consiliul local. Ați luat măsuri, așa...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU -Da, domnule Candet, vă rog frumos să citiți legea și să vedeți care sunt atribuțiile Comitetului Local pentru Situații de Urgență și ce putere legală are și, ca să știți, exact acel for, Comitetului Local pentru Situații de Urgență este comandamentul în acest moment, iar hotărârile de acolo trebuie puse în aplicare. Unu. Doi- exact pentru a veni în întâmpinarea dumneavoastră, ca și consiliul local să fie implicat aici, ca și cetățenii, vreau să facem această consultare care să ne asigure că aceste măsuri sunt eficiente. Administrația trecută a cheltuit 18.000.000 de lei și nu vedem efectele în acest moment. Legat...Deci asta răspunde și ce facem până pe 6 decembrie. Deja facem. Important este să ne asigurăm că aceste măsuri sunt eficiente. Da, este greu peste tot, este greu și-n județele vecine, și-n alte țări, așa cum ați spus și tocmai acest lucru încerc să-l schimb. Haideți să facem altfel, da? Nimeni nu are un răspuns clar despre când se termină pandemia, nu este cert nici cum se transmite acest virus și nici cât timp menții imunitatea. De asta toți încearcă prin diferite metode de a rezolva. Este un proces de încercare, greșeală și corectare. Exact acest lucru mi-l propun și eu prin acest referendum. Dar, ca să meargă, trebuie ca toată populația să fie angrenată în acest demers. Ați spus de locuri în spital și că este absolut evident că trebuie să terminăm etajele. Cred că nu sunteți informat corect despre situația din Spitalul Municipal. În Spitalul Municipal avem peste 24 de unități ATI complet dotate, dar doar 8 sunt funcționale, pentru că nu avem medici.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU- 12.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - 12. Deci mai mult de jumătate din paturi complet dotate nu pot fi folosite de băcăuani pentru că nu sunt medici. Deci, dacă mai construim 4 etaje în acest proces trebuie să mai găsim și medici. Capacitate am avea, dar numai că ne lipsesc medicii. Ca să vină medicii, trebuie să simtă puțină siguranță, să vadă că orașul ia niște măsuri și-i protejează. Legat de ce propune domnul președinte al Consiliului Județean: nu ne-a făcut nici o notificare, este doar o intenție și-un plan și am spus deja că are tot acordul nostru și toată susținerea pentru gestionarea părții medicale, care înseamnă atragere de personal medical și gestiune integrată. Și vom colabora aici. Eu nu vorbesc despre acest lucru, pentru că Spitalul Județean este în coordonarea Consiliului Județean, eu vorbesc despre măsuri în oraș, astfel încât să ajungem să nu mai avem nevoie de mai mulți medici, să nu mai avem nevoie de paturi ATI. Apoi spuneați de datoria noastră. Da, ne facem cu toții datoria. Întrebarea este: este eficient ce s-a făcut până acum? Și eu cred că nu, pentru că populația nu a fost întrebată despre acest lucru. Ați spus așa, despre reversul medaliei. Da, nu există nici o statistică acum de câte persoane și-au pierdut viața pentru că nu au avut acces la tratament medical. Cu cât facem să scadă rata de infectare mai mult, mai repede, cu atât revin la normalitate și nu mai avem nici un risc suplimentar. Cam asta a fost ce voiam să vă spun. Mulțumesc, domnule Candet.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU- Doamna președinte, am o rugăminte.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Ați ținut să-mi dați o replică. Vă rog frumos, doamna doctor.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog, domnule Candet.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Bun, eu primesc replica dumneavoastră. Dacă avem acum 100.000 de euro pentru dumneavoastră, în lumina celor ce ați spus, este mai util să-i cheltuim pe-un referendum care-și va produce efectele după 6 decembrie sau să căutăm să angajăm niște medici care să opereze unitățile UPU care n-au medici? Și altă întrebare la care n-ați răspuns și eu am pus-o de când am luat cuvântul prima oară: spuneți-mi, vă rog, dacă noi vom urca la 10.000 de cazuri pe zi până-n 6 decembrie și la 15 și la 20.000, ce vom mai face noi cu referendumul ăla?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Dacă ajungem acolo, probabil că nu se mai țin nici un fel de alegeri. Dar v-am spus: măsuri de iau și sunt implicat în fiecare zi în acest lucru. Spuneați că este responsabilitatea dumneavoastră, chiar mă bucur că vreți să veniți cu propuneri. Până acum am fost singur în această...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Dar nu credeți că ar fi util să facem o ședință a consiliului local în care să discutăm măsurile astea care trebuie luate la nivel de oraș, pe care le susțineți verbal?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Eu, toată săptămâna am avut întâlniri. Dacă vreți să vă implicați, cu atât... Sunteți binevenit în fiecare zi să discutăm despre aceste măsuri. Importanți cred că sunt experții implicați aici și informațiile să le avem. Dar, uitați, domnule Candet, am să vă invit de-acum, de fiecare dată când mă întâlnesc cu DSP, cu Poliția Locală și cu alți factori și să veniți să lucrați alături de noi. Nu este nici o problemă aici.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Dinu, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU -Am o rugăminte către dumneavoastră, doamna președintă. Având în vedere că dezbaterile durează deja de mai mult de două ore, propun să nu mai facem nici o pauză. Procesul de vot durează cam 5 minute, să putem încheia ședința. Bănuiesc că mulți dintre noi se întorc la serviciu.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Pauză, pauză.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- A ridicat problema introducerii...

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Personal eu mi-am luat pauza mult dorită, n-am vrut să părăsesc sala de ședință. Eu n-am vrut să părăsesc sala de ședință, dar mi-am luat pauza, așa că depinde de voi.

(Revenire din pauză)

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnul Dragoș Ștefan nu este. Cine prezintă avizul domnului...Scuze.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Mai repetați un pic, că n-am înțeles, că e gălăgie în sală. Vă rog frumos, doamna președintă.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Aș dori să prezentați susținerea avizelor și nu știu cine-l substituie pe domnul Ștefan Daniel-Dragoș pentru prezentarea... Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Secretarul comisiei.

Domnul Consilier Dumitru STÎNGACIU - Aviz nefavorabil.

Domnul Consilier Teodor LAZĂR - Am o obiecție...La Comisia 1 votul a fost favorabil, nu nefavorabil.

Domnul Consilier Dumitru STÎNGACIU- Am revenit. Doamna Tamba... w                                                                                                         zv

Domnul Consilier Teodor LAZĂR - Ați revenit- ați revenit, dar în afara ședinței. În afara ședinței, ați completat două voturi pentru și o abținere.

Domnul Consilier Dumitru STÎNGACIU - Domnule Lazăr, nu este adevărat. Vă rog frumos, informați-vă la doamna Tamba și vedeți care este situația reală, da?

Domnul Consilier Teodor LAZĂR - Deci eu am semnat un proces verbal în care erau 2 voturi pentru și o abținere.

Domnul Consilier Dumitru STÎNGACIU - Am semnat un proces ca fiind nefavorabil, da?

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Tamba, avem la îndemână avizul Comisiei de specialitate numărul 1? Să citim... Vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Observ pe aviz că există 1 vot pentru și 2 abțineri. Dar, chiar și așa, în situația asta, oricum ar fi fost nefavorabil pentru că observ că au fost prezenți numai 3. Din aceste 3 voturi, unul ar fi trebuit să fie măcar ”pentru” sau ”abținere”, astfel încât nu se putea întruni majoritatea de 3 necesară, comisia fiind de 5, nu? Comisia este de 5? Dacă este comisia de 5 sunt necesare 3 voturi ”pentru”. În situația în care nu se întrunesc cele 3 voturi pentru, este un vot nefavorabil. Dar, specific, că aceste voturi sunt consultative, aceste avize sunt consultative.

Domnul Consilier Dumitru STÎNGACIU -Corect. Ați înțeles, domnule Lazăr?

Domnul Consilier Teodor LAZĂR - Am înțeles, mulțumesc.

Comisiile de specialitate prezintă avizele nefavorabile (1, 2, 3, 4) și avizul favorabil (Comisia 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - După ce ați studiat avizele, aceste avize sunt nefavorabile datorită lipsei de prezență la comisii ale consilierilor și neîntrunirii cvorumului necesar.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Aș dori să supunem la vot amendamentul formulat de domnul Liviu Miroșeanu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Să-l reformulăm, vă rog, ca să rămână.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Da, vă rog, domnule Miroșeanu, să-l formulați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci înțeleg că amendamentul dumneavoastră sună așa: ”Sunteți de acord ca-n bugetul pe anul 2021 să fie alocate fonduri pentru finalizarea Spitalului Municipal Bacău?”

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Foarte corect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da? deci supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Miroșeanu, în sensul suplimentării celor două întrebări cu încă o întrebare, pe care am enunțat-o.

Cine este pentru? Vorbim de amendamentul domnului Miroșeanu cu spitalul.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

9.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

13

-

8

Cu 13 de voturi ”pentru” Miroșeanu a fost adoptat.


și 8 abțineri, amendamentul domnului Viceprimar Liviu

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Și la punctul 2 am dori și noi să facem un amendament.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog, domnule Diaconu, să prezentați amendamentul dumneavoastră.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Aș vrea acolo, vizavi la sistematizarea spațiilor verzi și dorim să ne spuneți clar: dărâmarea garajelor, ce puneți în loc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Diaconu...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cine este împotrivă? Se abține cineva? Deci diferența sunt abțineri. Nu avem voturi împotrivă.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Acum, domnule Diaconu, vă rog să reluați amendamentul dumneavoastră. Ne cerem scuze pentru întrerupere.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Vă rog. N-am fost atent.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Am zis că ne cerem scuze pentru întrerupere, a fost o eroare și vă rog să reluați amendamentul.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - După cum am spus, vizavi la punctul numărul 2 să ne spuneți clar, exact și specificați ce doriți să faceți. Vizavi la sistematizarea spațiilor verzi, a cartierelor, dărâmați garajele, nu, exact ce puneți la loc, ce și cum.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Poate vreți să mai introduceți o întrebare sau vreți să modificați o întrebare.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, haideți că o să propun eu amendamentul, domnule Diaconu. Am înțeles cerința dumneavoastră. O să spunem mai clar ce înseamnă ”resistematizare”. Corect, corect. Aș formula așa: ”Sunteți de acord cu resistematizarea domeniului public prin eliberarea acestuia de: garaje, construcții ilegale sau pentru improvizațiile din grădinile acelea...” Cristian, mă poți ajuta?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Aș putea să-i dau altă formă, pentru că efectiv nu eliberăm absolut toate garajele, ci acolo unde este cazul. De exemplu, am putea pune virgulă sau în paranteză: ”Prin eficientizarea zonelor ocupate de garaje și prin eliberarea spațiilor verzi ocupate abuziv”. Dacă doriți să adăugăm și altceva sau să fim mai specifici, suntem în regulă.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Folosirea cuvântului ”demolare” nu este posibilă pentru că sunt proprietăți private.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Eficientizarea zonelor, dar noi nu de asta o facem, deci scopul...Mă scuzați puțin, scopul nu este demolarea garajelor, este eficientizarea acestui spațiu public pentru a crea locuri de joacă, parcări și... Dar nu toate.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU -Stați puțin, eu am înțeles ce spuneți, dar măsura va fi în primul rând de a nu continua contractele de concesiune. Apoi, acele garaje sunt proprietate privată. Proprietarii au obligația să și le mute de-acolo. Bineînțeles că dacă nu și le mută, putem interveni pentru..., da? Pentru ridicarea lor. De asta zic, cuvântul ”demolare” nu are sens, dar putem să spunem: ”Eliberarea domeniului public de aceste garaje, conform cerințelor de investiții.” Că tot asta înseamnă până la urmă, o să le dăm de-acolo, dacă proprietarii vor să le mute în altă parte pe terenul lor privat, vor putea face asta. Nu putem să-i obligăm, să-l ținem ca să-l ducem la concasări. Deci, dacă vrei, Cristian...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Pot să recitesc, ca să... Dacă putem formula acest amendament? Deci se adaugă la întrebare: ”Prin eficientizarea zonelor ocupate de garaje și prin eliberarea spațiilor verzi ocupate abuziv.” Cred că e destul de clar, nu?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnule Ghingheș, citiți toată întrebarea ca să se înțeleagă.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Bun. ”Sunteți de acord cu resistematizarea domeniului public la standarde europene pentru a crea noi spații verzi, parcări și locuri de joacă prin eficientizarea zonelor ocupate de garaje și prin eliberarea spațiilor verzi ocupate abuziv?”

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET- Stimați colegi, hai să ne întoarcem la lege. Potrivit Legii referendumului, întrebarea trebuie să fie clară și nu poate primi un răspuns decât cu ”da” și cu ”nu”. Din modul în care ați formulat dumneavoastră întrebarea, eu, cetățean al Bacăului, nu pot să trag concluzia că implică demolarea unui garaj, eficientizarea unui spațiu. De aia riscăm să ajungem unde domnul primar nu vrea. Să ne trezim că toată lumea va răspunde cu ”da” la întrebare, presupunând că referendumul se va aproba și se va și ține și după aia, cetățenii să se trezească că li se dărâmă garajele și nu-s de acord cu treaba asta.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Nu, haideți să vă explic tehnic.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Și se va spune că această conectare a cetățeanului la autoritatea publică este disfuncțională, pentru că cetățeanul n-a înțeles ce s-a vrut.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ -Haideți să vă explic, dacă-mi permiteți. Ce înseamnă...

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu trebuie să-mi explicați mie, eu am înțeles perfect.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Consiliului local, da.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Nu sunt chiar așa de greu de cap. Problema care-o pun eu în discuție vizavi de referendum este că întrebarea este neclară și riscăm să luăm un răspuns neconform.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Da.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Bun, deci acum...

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Ghingheș, domnule Candet, vă rog să vă înscrieți la cuvânt.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET - Ori tranșăm problema...Poftiți?

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Nu v-ați înscris nici unul dintre voi doi la cuvânt și vorbiți și unul peste celălalt.

Domnul Consilier Gigi-Nucu CANDET -Totuși am luat cuvântul și mi s-a părut că domnul Ghingheș mă ascultă, ca și ceilalți domni. Dacă am greșit, îmi cer scuze și mă opresc aici.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Ne scuzați, doamna președinte. Deci, cred că putem supune la vot amendamentul comun.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Da, în regulă. Haideți să supunem la vot amendamentul comun. Vă rog să mai reluați odată, domnule Ghingheș, amendamentul...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Recitesc întrebarea încă odată, da?

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Mai citiți odată întrebarea și supuneți la vot.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Sigur. ”Sunteți de acord cu resistematizarea domeniului public la standarde europene pentru a crea noi spații verzi, parcări și locuri de joacă prin eficientizarea zonelor ocupate de garaje și prin eliberarea spațiilor verzi ocupate abuziv?”

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Supun la vot amendamentul redat de Cristian Ghingheș. Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva? Vă rog să mai ridicați odată mâna cei care sunteți pentru acest amendament.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

13

-

8

Cu 13 de voturi ”pentru ” și 8 abțineri, amendamentul comun al domnului primar și al domnului Viceprimar Cristian Ghingheș a fost adoptat.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Doamna președintă, întreb: eficientizarea înseamnă dărâmarea sau eliberarea spațiilor...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Depinde de caz.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ...de toate garajele?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Nu toate garajele, că n-avem cum. Deci nu toate. Depinde de caz, de la caz la caz. Acolo unde sunt proprietate privată, evident...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vreau să văd care este viziunea.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Mare parte dintre ele sunt amplasate pe domeniul public, sub forma închirierii. Acolo unde este cazul și este absolută nevoie, vom face asta, așa cum v-a explicat și domnul primar. Începem în paralel cu aceste proiecte de mobilitate urbană. Deci, de la caz la caz, de asta am folosit ”eficientizarea”, că nu putem să mergem otova, să ridicăm, așa, garajele.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok. Sunteți, sau reprezentați executivul, veți lua deciziile cele mai corecte.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Exact. Măsuri localizate, în funcție de cartier, cu consultarea cetățenilor. Deci, această consultare va merge mai departe. Mulțumesc mult.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, veți analiza punctual fiecare caz, da, nu veți băga buldozerul în garajele din municipiul Bacău?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Sigur că da, sigur că da. Este o întreagă strategie în acest sens. Eu am studiat asta la mobilitate urbană, dacă-mi permite și totul va fi făcut strategic aici, nu-i așa, otova. Mulțumim.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Doamna președintă, dacă-mi permiteți o ultimă remarcă: ne pertinența și ne concludența întrebării se menține, chiar și cu această completare.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Înainte de a supune la vot proiectul de hotărâre, permiteți-mi să fac conexiunea și cu domnul Chirilescu. Domnule Chirilescu, sunteți în direct?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Da, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vă rog frumos să-mi...Știu că urmăriți on-line. Vă rog să-mi comunicați votul dumneavoastră la primul amendament, al domnului Miroșeanu, referitor la Spitalul Municipal, dacă sunteți...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Mă abțin.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci consemnați poziția domnului Chirilescu ca ”abținere”. Vă rog să-mi comunicați votul dumneavoastră la al doilea amendament, al domnului Ghingheș.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - La fel, mă abțin.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Menționați, vă rog frumos, abținerea. Acum supunem în integralitate proiectul la vot, cu modificările aduse prin amendamentele aprobate. Întreb cine este pentru?

Deci, cine se abține? Vă rog frumos să ridicați mâna. Deci și domnul Chirilescu a anunțat că se abține. Deci avem 9 abțineri și 12 voturi pentru.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

12

-

9

Cu 12 de voturi ”pentru ” și 9 abțineri proiectul de hotărâre cu amendamentele deja aprobate, a fost adoptat.

  • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc. Proiectul de hotărâre vine să bugeteze acest referendum local. Calculul a fost inițial făcut pentru 3 întrebări, avem 3 întrebări în acest moment, deci nu necesită nici o modificare și vă rog să deliberați asupra acestui proiect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele nefavorabile (1, 2, 3, 4) și avizul favorabil (Comisia 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sunt discuții asupra acestui proiect al... Discuții? Dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu sunt.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Îl rog pe domnule Popovici să supună la vot proiectul. A ridicat cineva mâna?

Domnul Consilier Gabriel Stănică LUPU- Îmi cer mii de scuze, e mai mult o intervenție tehnică.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog, domnule Lupu.

Domnul Consilier Gabriel Stănică LUPU - Vizavi de acest vot on -line. S-ar putea, din nefericire, mulți dintre noi să fim în aceeași situație ca și a colegului nostru. Am avut și precedent cu domnul Chiciu, acum cu celălalt coleg al nostru. Eu cred că ar trebui stipulat undeva, fie în Regulamentul de funcționare al consiliului local, fie printr-un proiect de hotărâre al consiliului local, ca să evităm astfel de scene, domnul secretar stă cu telefonul în mână, camerele filmează un telefon, poate deranjăm, uitați, îl deranjăm pe colegul nostru chiar în direct, ar trebui să consfințim asta: votul să se dea anticipat sau eu știu, fără a mai sta on-line, adică am^

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu există situația.. .Nu există prevederea asta, domnule.

Domnul Consilier Gabriel Stănică LUPU - Nici printr-un proiect de hotărâre?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci spune foarte clar articolul 137 din Cod, oleacă, domnule Huluță, articolul 137 din Cod spune foarte clar: ”Consilierul local poate participa în anumite situații la ședințe on-line”. Deci, presupune o participare la ședințe, nu o activitate anterioară sau posterioară activității. Și, în felul acesta, prefer să o facem în felul acesta, pentru că ocolim și evităm orice fel de alte subiecte.

Domnul Consilier Gabriel Stănică LUPU - Eu sunt de acord. Dar gândiți-vă.Nu, ipotetic, doamne ferește să nu se întâmple, că vom fi în situația asta și noi sau poate invitați din executiv, care vor trebui să dea vreun răspuns. Dacă colegul nostru aflat în suferință, să zicem, ar fi fost starea lui mai gravă, păi cu siguranță n-avea cum să intre, iar votul lui și l-ar fi dat cumva, dar acum, în direct, n-ar fi avut cum datorită posturii medicale, eu știu, în sensul acesta m-am referit.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -De asta legea explică.

Domnul Consilier Gabriel Stănică LUPU -Adică votul lui trebuie să conteze, doar că ar trebui să găsim o formulă prin proiect de hotărâre al consiliului local, în caz de urgență el să-și fi dat votul anterior, cumva.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu se poate. Anterior.

Domnul Consilier Gabriel Stănică LUPU - Am înțeles. Sau, mă rog, sub altă formă.. .cum primește proiectele. Fiecare dintre noi, primim cu 2-3 zile înainte, asta într-un caz fericit, poate să-și exprime, uitați, vedeți, poate să-și exprime intenția de vot nu neapărat în direct, că s-ar putea să nu fie., să fie indisponibil atunci când îl sunăm noi. În sensul acesta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Atunci n-ar mai avea.

Domnul Consilier Gabriel Stănică LUPU - Și nu-i pentru colegul nostru, pentru noi toți. Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Când votăm regulamentul nou, domnule secretar? Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Sunt de acord cu dumneavoastră, dar, repet: legea, cu toate textele de lege care reglementează, spune ”participarea la ședință ”, ”votul se exercită în cadrul ședințelor”. Tocmai de asta au logică dezbaterile, de asta se iau avizele. În urma tuturor acestor elemente își poate desfășura și exercita votul. Deci, e o propunere foarte bună și pertinentă, sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu știu dacă și sunt sigur, nu am la ora actuală acoperire legală.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule secretar, când avem un regulament nou, un proiect de regulament ca să-l votăm și să prindem și acest caz în regulament?

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul domnului primar. Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Da, exact acest lucru voiam să spun. Chiar astăzi, împreună cu domnul secretar, o să vă transmitem ultima versiune a regulamentului care s-a mai dezbătut în acest consiliu local, nu sub formă de proiect de hotărâre, ci doar textul, pentru a avea ocazia ca, împreună, să gândim și să-l amendați, astfel încât, în ședința în care va fi acest proiect de hotărâre să venim cu un regulament care să aibă deja o largă acceptare.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Supun deci, supunem la vot. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Nu știu ce votați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Votăm proiectul numărul 2, domnule Chirilescu, cu bugetarea referendumului.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU -Mă abțin.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - O abținere a domnului Chirilescu. Dacă mai vreți să mai ridicați mâna odată cei care vă abțineți. A, deci dumneavoastră sunteți împotrivă, da?

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doar cei cu abținere.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci...

Și domnul Manolache tot împotrivă? Deci, cine-i împotrivă sunteți cei care ați ridicat mâinile adineauri. Și cine se abține? Domnul Mocanu, da? Deci două abțineri, și domnul Chirilescu și 12 voturi pentru. Proiectul a fost adoptat.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

x

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

9.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

x

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

21.

STÎNGACIU DUMITRU

x

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

12

7

2

Cu 12 de voturi ”pentru ” , 2 abțineri și 7 voturi împotrivă proiectul de hotărâre a fost

adoptat.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Declar ședința închisă. Vă mulțumesc pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Intocmit: Oana Adam