ROMANIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 569258 din 19.10.2020

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 11.09.2020, ora 10.00.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICL Bună ziua. în conformitate cu prevederile art.133 (2) și articolul 134 alineatul 1 litera ”a” și alineatul 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1732 din 07.09.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

La ședința online au participat un număr de 18 consilieri.

Nr.

crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

-

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

Absentă

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

-

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

15

-

-

La începutul ședinței au răspuns apelului nominal un număr de 15 consilieri ( inițial s-a anunțat 14), astfel încât ședința își poate începe lucrările, (ulterior a răspuns și doamna consilier Dragomir Doina)

Au lipsit de la lucrările acestei ședințe doamna consilier Năstase Maria-Raluca și domnul viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 09.07.2020.

Voi întreba cine este împotrivă?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, chiar vă rugam. Voiam să vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este împotrivă?

Sau se abține cineva?

Cu 15 voturi „pentru „ (s-a anunțat 14) procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 09.07.2020 a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 25.08.2020.

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Cu 15 voturi „pentru „ (s-au anunțat 14), procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 25.08.2020 a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.08.2020.

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Cu 15 voturi „pentru „ (s-au anunțat 14), procesul verbal al ședinței din data de 31.08.2020 a fost aprobat.

Dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Bună ziua tuturor. Vă asigur că voi conduce lucrările ședinței extraordinare de astăzi în conformitate cu prevederile legii și ale Regulamentului de organizare și funcționare. Dau cuvântul domnului primar Cosmin Necula pentru a prezenta ordinea de zi.

Domnul Administrator Public Romică-Lucian CHINDRUȘ - Bună ziua. Domnul primar nu este și voi prezenta eu ordinea de zi. El este plecat la școli și voi prezenta ordinea de zi.

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Centrului Bugetar Creșe Bacău ca partener 3 în cadrul proiectului „MĂSURI DE STIMULARE A PERSONALULUI DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII AFLAT ÎN PRIMA LINIE DE LUPTĂ CU NOUL CORONAVIRUS” și alocarea sumei de 13.125 lei reprezentând cota de cofinanțare a Centrului Bugetar Creșe Bacău ca partener 3 în cadrul parteneriatului

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la următorul compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui eveniment la Insula de Agrement, cu finanțare de la bugetul local

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Administrare Baze Sportive și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

3.

Proiect de hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente perioadei iunie 2019-aprilie 2020

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Unitatea Municipală pentru Monitorizare și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 si 5.

4.

PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatelor reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020-2021, până la constituirea noului Consiliu Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la următorului compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală si este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3,4 și 5.

Domnul Administrator Public Romică-Lncian CHINDRUȘ - Aceasta a fost ordinea de zi prezentată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot ordinea de zi prezentată.

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Cu 15 voturi ” (s-au anunțat 14), a fost aprobată ordinea de zi prezentată.

Există vreun caz de incompatibilitate, de conflict de interese pe ordinea de zi?

Nu avem astfel de cazuri. Dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, supunem doamnelor și domnilor consilieri, aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate astăzi pe ordinea de zi, supuse discuției în această ședință așa cum v-a fost comunicată pe e-mail. Vot deschis la toate cele patru proiecte.

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Dacă nu, cu 15 voturi „pentru” ” (s-au anunțat 14), modalitatea de vot a fost aprobată.

Suntem mai mulți? Suntem 17? Văd că îmi scrie doamna Tebeică.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Probabil s-a mai alăturat cineva. Domnul Ștefan, domnul Ștefan ați venit?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Stati că mai verificăm un pic.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Doamna Lazăr?

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - Acum a intrat doamna Lazăr, da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- S-a asociat? Uitați doamna Lazăr este prezentă. Doamna Dragomir?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu, deci avem 15.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Cred că dacă doamna Tebeică a spus că suntem 17, așa suntem.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVÂT - Păi nu suntem, dar mă uit cine e logat,domnul Botoi.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu, sunt, sunt 17, de fapt fără, fără domnul secretar, fără Necula 15.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVÂT - Deci, modalitatea de vot a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Bun, perfect.

Doamna Consilier Doina-Emanuela LAZĂR - Da și eu "pentru”, dacă mă auziți.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVÂT - Da doamna consilier v-am luat în considerație.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- La fiecare proces, la fiecare proiect o să facem prezența, doamna președinte, ca să fie bine. E bine așa?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVÂT - Bine așa.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Vă mulțumesc frumos. Există rapoartele favorabile ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru aceste proiecte.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mulțumesc, domnul secretar. Intrăm în ordinea de zi și supun discuției punctul 1 al ordinii de zi

  • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Administrator Public Romică-Lucian CHINDRUȘ - pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Centrului Bugetar Creșe Bacău ca partener 3 în cadrul proiectului „MĂSURI DE STIMULARE A PERSONALULUI DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII AFLAT ÎN PRIMA LINIE DE LUPTĂ CU NOUL CORONAVIRUS” și alocarea sumei de 13.125 lei reprezentând cota de cofinanțare a Centrului Bugetar Creșe Bacău ca partener 3 în cadrul parteneriatului

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Administrator Public ROMICĂ-Lucian CHINDRUȘ - Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Centrului Bugetar Creșe Bacău ca partener 3 în cadrul proiectului „MĂSURI DE STIMULARE A PERSONALULUI DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII AFLAT ÎN PRIMA LINIE DE LUPTĂ CU NOUL CORONAVIRUS” și alocarea sumei de 13.125 lei reprezentând cota de cofinanțare a Centrului Bugetar Creșe Bacău ca partener 3 în cadrul parteneriatului.

După cum știți, Municipiul Bacău a alocat suma de 87.500 reprezentând stimulent de risc, câte 2500 lei de persoană pentru cei 18 salariați cu funcții de specialitate de la Centrul Bugetar Creșe. Drept urmare, pentru recuperarea a 75% din suma de bani alocată, respectiv 74375, Centrul Bugetar Creșe urmează să devină partener cu Ministerul Sănătății. Accesăm un proiect pe care Municipiul Bacău pune suma de 13.000 și recuperăm suma, dacă e recuperată în valoare de 75%, vom recupera de la..., pe fonduri europene. Ați avut materialul la mapă.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, mulțumim domnul Chindrus.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Există raportul favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă sunt discuții asupra acestui proiect? Dacă nu, îl rog pe domnul secretar Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Ca urmare a apelului nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează: Cu 17 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

Absentă

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

-

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

17

-

-

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Deci cu 17 voturi „pentru” a fost aprobat proiectul, de fapt nu am 17, am 16 că nici domnul Scripaț nu a răspuns.

Deci cu 16 voturi „pentru” proiectul a fost aprobat.

Doamna Consilier Doina DRAGO MIR - Sunt și eu prezentă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Atunci și dumneavoastră, atunci avem într-adevăr 17 voturi „pentru”.

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR - Da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă mulțumesc mult.

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR Bună ziua.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna președinte, proiectul a fost aprobat.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mulțumesc, mergem mai departe.

  • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Administrator Public Romică-Lucian CHINDRUȘ - pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării unui eveniment la Insula de Agrement, cu finanțare de la bugetul local

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Administrator Public Romică-Lucian CHINDRUȘ - Mulțumesc doamna președinte. Punctul numărul 2 se referă la aprobarea organizării unui eveniment Ia Insula de Agrement cu finanțare de la bugetul local.

Ați avut materialul la mapă.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mulțumesc.

Avizul de legalitate, domnul secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI

Există, favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele nefavorabile (1, 4 și 5) la proiectul de hotărâre. Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mulțumesc. Dacă sunt discuții asupra proiectului?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, da, aici, Cristian Ghingheș.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc. întrebare pentru executiv. Proiectul este redactat de așa natură încât noi nu înțelegem nici când se desfășoară concertul, ce presupune acesta. Ne puteți oferi, vă rog mai multe detalii în acest sens? Pare pur și simplu un proiect pentru un concert pe care administrația ar dori să-1 facă exact atunci când dorește, cu cine dorește, după ce proceduri dorește. Tocmai de aceea nu ne este clar acest lucru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Haideți să punem oleacă de ...(nu se înțelege)... într-adevăr. Pentru că banii dumneavoastră i-ați bugetat pentru acest proiect, în mod normal nu e nevoie ca acest proiect să fie supus Consiliului Local, pentru că în discuția Consiliului Local nu intră desfășurarea sau organizarea de evenimente, ci în cadrul executivului. Atribuțiile Consiliului Local sunt de a bugeta și de a aproba bugetarea pentru ....(nu se înțelege).... Pentru că, de exemplu, luăm, când bugetăm la școli prin urmare, când dăm la școala Miron Costin nu vin la Consiliul Local să aprobăm, să dăm nominal.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Atunci de ce îl avem pe ordinea de zi? Asta nu înțeleg.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Pentru că domnul primar întotdeauna a dat dovadă de o deosebită transparență, întotdeauna a vrut ca să vă aibă un colaborator de nădejde.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul secretar, sunteți la ora de glume?

Doamna Consilier Mihaela CIOCODEI - Doamna, doamna președinte, eu trebuie să mă retrag. La proiectul nr. 2 eu mă abțin, iar la celelalte sunt pentru.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI Un astfel de eveniment poate consta într-un concert cu Filarmonica.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, doamna. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Un astfel de eveniment poate consta într-un concert cu Liceul de Artă, un astfel de eveniment poate consta în orice act cultural făcut în cadrul și în cinstea Sfintei Marii care este ocrotitoarea orașului.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok. Domnul secretar!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da. Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Grupul politic PSD nu va vota acest proiect și chiar suntem curioși să vedem dacă în contextul în care ne aflăm, dată fiind poziția pe care o deținem, cu regret, în clasamentul noilor infectări Covid, municipalitatea își poate asuma organizarea unui asemenea eveniment, dacă votul de astăzi va fi negativ, din Consiliul Local.

înțeleg că l-ați băgat pe ordinea de zi, ajungeți..., ați..., cumva v-ați dat seama după avizele noastre că votul va fi unul nefavorabil si acum nu mai e nevoie de votul nostru. Eu vreau să văd dacă municipalitatea își permite să organizeze.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -.. .am făcut proiectele

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Lăsati-mă să termin.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, îmi cer scuze doamna.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ... își permite sau își va permite să organizeze un astfel de eveniment, dat fiind contextul în care ne aflăm, fără votul consiliului local, un proiect respins în consiliul local pe acest subiect. Ok, deci grupul politic PSD nu va vota acest proiect. Atât voiam să spun.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnule secretar, legea în vigoare interzice evenimentele în aer liber ce numără mai mult de 100 de persoane. Să înțeleg că acest concert, în eventualitatea în care executivul îl va organiza, va avea limită de 100 de persoane?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidin POPOVICI - Eu vă garantez că orice eveniment se va organiza, se va organiza cu respectarea legislației în vigoare. De exemplu, aseară, din ce informații am eu, pe Insula de Agrement a avut loc un spectacol al Filarmonicii. S-a organizat. Dacă îl supuneam votului dumneavoastră, probabil nu s-ar fi ținut. S-a respectat legislația în vigoare. în seara asta, din câte știu eu, este un spectacol de teatru, sau mâine. Se respectă legislația în vigoare. Deci, orice eveniment organizat sub tutela administrației publice respectă legislația în vigoare și se vor lua măsurile de ordine și de disciplină în ceea ce privește măsurile igienico-sanitare.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ Am înțeles.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Un eveniment nu presupune neapărat o aglomerare de persoane în cadrul unui context în care se desfășoară pe Insula de Agrement. Un eveniment poate să fie organizat și v-am dat cazul Filarmonicii, toată lumea ...(nu se înțelege)... insula de promenadă, se poate bucura orice cetățean care se plimbă pe insulă pe acordurile unei muzici clasice. Nu se va face nici un concert de manele, nu se va face nici un fel de concert de prost gust. Dacă va fi un concert, va fi de înaltă ținută și bănuiesc că va fi muzică clasică, cum este cazul Filarmonicii.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - M-ați înțeles greșit. Pe mine nu mă interesa nici dacă era de manele, muzică trend sau muzică clasică. întrebările sunt aceleași.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, cred că v-am răspuns.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Și acum aș dori să... Da, într-adevăr. Și acum aș dori să vă pun o întrebare finală ca să zic așa. în cazul în care proiectul nu va fi aprobat de noi, aveți de gând totuși să mergeți mai departe cu acest concert?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu înțeleg, ca ce concert? Aici era vorba de un eveniment. Care nu...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - Domnule Ghingheș, da lăsați-i, lăsați-i să decidă ei ce vor să facă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - în seara asta, în seara asta domnul Ghingheș, aseară a fost un eveniment pe insulă. Probabil dacă îl supuneam atenției dumneavoastră nu mai era, concertul Filarmonicii. în seara asta este un eveniment pe insulă, concertul Filarmonicii. Deci, administrația, executivul are dreptul să organizeze evenimente în baza și în cuantumul bugetului pe care dumneavoastră l-ați aprobat, fără a se depăși acele sume. Contraziceți-mă dacă mă înșel. Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul secretar!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - în atribuția Consiliului Local...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Noi, noi am aprobat o finanțare în contextul în care astăzi ați fi venit cu o expunere de motive solidă care să stea în picioare și ne-ați fi convins...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, dumneavoastră n-ați aprobat o finanțare.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ... că evenimentul acesta nu pune în pericol viețile cetățenilor din municipiul Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamnă...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci eu am fost contactată personal de mai mulți cetățeni care mi-au comunicat că nu sunt de acord sub nicio formă cu organizarea unor astfel de evenimente în contextul în care ne aflăm.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi atunci să interzicem și concertele de la Filarmonică doamnă, să interzicem și concertele Filarmonicii.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - încercați un pic să discutați cu domnul primar să, să preia un pic pulsul cetățenilor din municipiul Bacău.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamnă, să interzicem și concertele de Filarmonică care au loc acum zilele astea pe Insulă.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul, domnul secretar, eu nu vorbesc în necunoștință de cauză și nu îmi exprim propria opinie.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamnă haideți să vă spun două aspecte. Aveți dreptate până la un punct. Și aveți dreptate că nu pot să îl contrazic nici pe domnul Ghingheș, nici pe dumneavoastră. Dar realitatea este alta. Consiliul Local a bugetat o sumă de bani la capitolul cultură. Administrația, executivul, poate să organizeze ce consideră de cuviință în acești bani. Totodată responsabilitatea organizării unui astfel de eveniment cade în sarcina organizatorului, respectiv a executivului.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul secretar, nu mai, nu mai ne explicați, domnul secretari

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da. Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, eu vreau să știu dacă municipalitatea își poate asuma organizarea acestui eveniment cu un proiect care nu a primit aprobarea și girul consiliului local.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamnă, dumneavoastră ați dat girul consiliului local în momentul când ați aprobat bugetarea. Acum dumneavoastră...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am zis, am zis în ședința de acum două zile, că aprobăm finanțarea și vom purta discuții pe proiect în ședința de vineri. Și o să vedem dacă organizăm, sau nu organizăm evenimentul. Am zis sau nu am zis?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Dumneavoastră în primul rând, dumneavoastră, acest proiect este un proiect general care era...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - Domnul secretar.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Doamna președinte! Doamna președinte!

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - Haideți să continuăm.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -.. .unor evenimente, bazele unor evenimente culturale.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Doamna președinte!

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - Da, domnul Bîrzu.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci voiam să...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - în acest moment pe insulă, pe insulă se desfășoară evenimente culturale.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Doamna președinte, vreau să spun că voi vota împotrivă. E posibil să îmi oprească microfonul cineva din executiv că văd că camera video s-a oprit.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu vă oprește nimeni, doamna Dinu, microfonul. Nu vă oprește nimeni.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Dar s-a mai întâmplat la alte proiecte.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - Ba da, domnul secretar. în ședința trecută s-a mai întâmplat același lucru.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Mă ascultați doamna președinte?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT ~ Am luat act de votul dumneavoastră.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Mulțumesc.

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Doamna Dinu? Astăzi ați fost dată afară din greșeală de domnul Dănilă. Probabil din greșeală.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - De unde știți, domnul Huluță? Că la mine nu scrie.

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Păi mi-a apărut. Că, ați fost dezactivată de către domnul Dănilă, mi-a apărut pe telefon.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - Apare scris, apare, apare.

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA - Apare scris.

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Dintr-o greșeală.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Și eu bănuiesc că dintr-o greșeală. Ca să fim acuzați noi probabil.

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - De asta zic.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Lăsați domnul Popovici că nu e prima oară Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Mi-a apărut aici pe ecran.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Aveți prea mult timp să faceți...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Doamna președinte, putem continua? Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, vă rog . Domnul Bîrzu voia să intervină.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, voiam să.... Domnul secretar are dreptate, în ce sens? Are dreptate că primăria poate da acceptul să organizeze evenimente pe insulă, care nu sunt finanțate de noi, în calitate, că insula aparține municipalității. Momentul în care sunt finanțări ale consiliului local, deci numai cu aprobarea consiliului local, acesta este principiul. Acum problema că, consiliul local aprobă finanțarea sub rezerva că există proiect și discutăm proiectul. Acum Consiliul Local este îndreptățit în momentul în care proiectul nu este prezentat în cerințele făcute de consilieri, se poate retrage finanțarea. Deci nu-i o problemă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Facem un proiect de hotărâre domnul Bîrzu și îl retragem. Nu e o problemă.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Se poate face un amendament la proiect, se retrage finanțarea de la acest..., având în vedere...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - La care proiect faceți amendament?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Proiectul nu este prezentat, proiectul nu este prezentat în detaliu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - La care proiect faceți amendament, domnul Bîrzu? La care proiect faceți amendament?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, domnul Bîrzu, domnul Bîrzu!

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, spuneți.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci ati sintetizat foarte bine. Am aprobat finanțarea sub rezerva discuțiilor pe proiect din ședința de astăzi. Da? Sub rezerva realizării sau nerealizării acestui eveniment, în funcție de detaliile pe care le vom primi astăzi de la executiv.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - în proiectul de hotărâre nu scrie nimic de rezervă, doamna președinte.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Haideți să supunem proiectul la vot și municipalitatea își va asuma sau nu dacă...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Asta este interpretarea dată de dumneavoastră. Proiectul se aprobă, sau nu se aprobă. Nu e... Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul secretar, care-i artistul acela necunoscut? Ne puteți spune care e artistul necunoscut? Pentru care merită să expunem oamenii la riscuri pe insulă?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu e vorba de un artist, nu e vorba de un artist. E vorba de un eveniment.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Asa scrie, domnul secretar. Așa scrie în proiectul de hotărâre, un artist necunoscut.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Ei, probabil va fi cunoscut, nu? E vorba de evenimente culturale, că așa este titlul.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul secretar...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Asta e bătaie de joc, asta e bătaie de joc.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ... în proiectul de hotărâre, nu bat câmpii. Știți care, artistul e necunoscut, locul nostru în clasamentul Covid este cunoscut. Nu cred că avem de ce să discutăm în contextul acesta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu mai facem nimic pe insulă, nici proiect, nici concerte de Filarmonică, nici de teatru, nu. Intr-adevăr, stăm acasă și nu dăm...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT - Doamna președinte, Scripăț sunt. Vreau să intervin.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Scripăț, vreți să interveniți?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Da, și pun o întrebare. De unde până unde, de unde până unde secretarul Popovici ne dă nouă lecții de viață, lecții de cultură, lecții de educație, și ce să votăm și ce să nu votăm? Cum își permite asemenea, individul acesta să facă această pledoarie față de consiliul local?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnul Scripăț!

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT - Da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu e concert de manele. Stați liniștit.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT - Da.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Are dreptate. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Stați liniștit. N-o să vă pară rău că nu pierdeți nimic.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT - Să nu-mi pară, să nu fie.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul secretar, domnul secretar!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci nu e concert de manele, nu pierdeți nimic.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Haideți supunem la vot.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT - .. .manele asta e.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dumneavoastră nu pierdeți nimic.

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Doamna președinte!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Nu...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da.

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Vreau să intervin și eu. Doamna președinte?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Spuneam să mai treceți pe la serviciu domnul Scripăț, să mai vă vadă salariații.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Doamna președinte, vreau să intervin și eu.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Lăsati domnul secretar, programul e la fel în primărie pentru toată lumea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Lăsați nu, dar nu pentru cineva care ia bani pe fonduri europene și n-a văzut un proiect european.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul secretar discuțiile astea nu fac obiectul ședinței de astăzi.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Contactul de la insulă, contactul de la insulă, acolo 8 ore...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...nu fac, da?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Da.

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Doamna președinte?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Mai treceți pe la serviciu că...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Huluță vă rog să interveniți. Domnul secretar, domnul secretar!

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Domnul, domnul secretar mă lăsați și pe mine?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Uite cine vorbește de pontaje și de bani. Nu vă mai satură dracu de bani băi.

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Domnul secretar!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ... care nu stă pe la primărie și ridică lunar o sumă consistentă de bani?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Cine vorbește de bani? Cine vorbește de bani?

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Doamna președinte!

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul secretar, domnul secretar!

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Domnul secretar, lăsați-ne și pe noi să vorbim!

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Haideți, haideți că exagerăm cu discuțiile astea. Pauzele de masă sunt interminabile nu numai în cazul domnului Scripăț, în cazul multor persoane din executiv.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar domnul Scripăț nu trece pe la primărie deloc.

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Doamna...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Este într-o pauză continuă domnul.

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Doamna președinte!

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul secretar, nu discutăm la subiect. îl rog pe domnul Huluță dacă vrea să intervină pe proiect.

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Doamna, doamna președinte, eu aș zice să, eu aș zice să nu mai lungim, să supuneți la vot acest proiect. înțeleg că nu va trece și executivul îți va asuma dacă îl face sau nu îl face.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Bravo, domnul!

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Să nu mai lungim aceste discuții sterile.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da domnul Huluță. Bravo!

Domnul Consilier Romică BOTOI - Așa trebuia făcut de la început.

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Va mulțumesc mult.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Iar recomandările secretarului să și le țină pentru el. Sau eventual să le zică primarului.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Domnul Scripăț lăsați, lăsați...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

...(nu se înțelege) .. tona de motorină care ați facut-o fără să aveți atribuții.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul secretar, vă rog să supuneți proiectul la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI Cine este pentru?

Ca urmare a apelului nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

-

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

-

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

Absentă

16.

PRICOPOAEAENULA

-

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

3

7

5

Cu 3 voturi „pentru”, 7 voturi "împotrivă” și 5 "abțineri” proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

în timpul procedurii de vot au fost purtate următoarele discuții.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Am o singura intervenție și o scurtă remarcă. Pentru ce convoacă domnul primar ședințe dacă nu ne onorează cu prezența. E a nu știu câta ședință și online, și față în față, în care dumnealui nu...

Domnul Consilier Romică BOTOI - Pentru că a fost chemat la școli, doamna doctor.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Păi nu știa lucrul acesta?

Domnul Consilier Romică BOTOI - De asta nu vine domnul primar, pentru că a fost tot pentru noi, ca să vadă ce, situația copiilor.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Domnul consilier, poate avem și noi alte treburi și totuși dacă ne-a convocat la ședință am participat.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Dumneavoastră știți foarte bine care e situația doar.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Botoi, arătați-ne...

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - ... poate nici să nu vină. Mulțumesc doamna președinte.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Oare poate face domnul primar online de la vreo școală în momentul acesta?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Domnul Botoi?

Domnul Consilier Romică BOTOI - Nu are rost să discutăm contradictoriu

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Domnul, domnul Botoi? Și pe mine m-a chemat la ședință la Consiliul de Administrație și am anunțat Consiliul Local.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Și spuneți-i primarului că în fiecare an școala începe în septembrie. Trebuia să facă o întâlnire cu directorii de la sfârșitul anului școlar. S-o pomenit acum primarul că își face campanie, cam târziu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Mai treceți pe la primărie, domnul Scripăț.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ Da, da. Și spuneți-i că modernizările de clasă prima dată încep cu acoperișul, da?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Scripăț discuția asta...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Mai treceți pe aici că nu vă știe nimeni, nici la școli nu ...(nu se înțelege)... nimeni, așa că lăsati...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Da?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul secretar? Domnul Scripăț?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Da.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Discuțiile astea nu își au locul aici în online, lăsați, mai ales în online.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -ca să știe lumea cu cine lucrăm. Facem ședință de Consiliul Local și inițiatorul proiectelor lipsește.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Păi si?

Domnul Consilier Romică BOTOI Domnul vice lăsați, domnul vice, astea le discutați cu primarul .. .(nu se înțelege)...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Inițiatorul proiectelor este la școli.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Perfect.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Inițiatorul proiectului e la școală poate, are de învătat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -lăsați poliția dumneavoastră, domnul Scripăț, dumneavoastră stați acasă, nu faceți nimic, nici măcar nu veniti la ședințe.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Doamna, domnul secretar? Domnul secretar, ne prezentați rezultatul votului?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI Da doamnă, acum, imediat.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă rog, nu vă mai enervați, nu vă face bine.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, aveți dreptate.

Cu 3 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” și 5 „abțineri” proiectul de hotărâre nu a fost adoptat, (s-au anunțat 6 voturi "împotrivă”, 4 „abțineri” și 3 „pentru”).

Domnul consilier Ghiorghe DĂNILĂ Dănilă se abține. Mi-ați luat, domnul secretar, votul?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - nu v-am luat că nu ați răspuns. Să fiți sănătos!

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - puneți-1 acolo și pe domnul Dănilă.. .(nu se înțelege)...

Domnul Consilier Romică BOTOI - Haideți, proiectul nu a trecut, să nu mai purtăm discuții de acum. Să trecem la următorul.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, mergem mai departe. A fost luat în calcul și votul doamnei Lazăr când a intrat, și votul doamnei Dragomir că a intrat pe final. Nu contează. Domnul secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Au fost luate în calcul, l-am luat doamnă.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - ...(nu se înțelege)... domnului Dănilă

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Pe domnul Dănilă .. .(nu se înțelege)... și l-am văzut.

  • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Administrator Public Romică-Lucian CHINDRUȘ - pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente perioadei iunie 2019-aprilie 2020

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Administrator Public Romică-Lucian CHINDRUȘ - Mulțumesc doamna președinte. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre nr. 3 prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente perioadei iunie 2019 -aprilie 2020.

Ați avut materialul la mapă.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - Mulțumesc. Domnul Administrator Public Romică-Lucian CHINDRUȘ - Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - Domnul secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - Mulțumesc, dacă sunt discuții asupra proiectului?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, o intervenție aici, Ghingheș.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂT - Vă rog domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc. Domnule Chindruș...

Domnul Administrator Public Romică-Lucian CHINDRUȘ - Vă rog.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Puteți să ne spuneți vă rugăm de ce nu am luat act de toate datoriile către Thermoenergy încă de anul trecut și până acum? Și dacă acum luăm act, dacă avem disponibilitățile bănești pentru a le plăti către Thermoenergy. Mulțumesc. 9

Domnul Administrator Public Romică-Lucian CHINDRUȘ - Municipiul Bacău a făcut demersuri la Guvernul României și la președinție privind alocarea acestor sume. Am făcut și o cerere. Se pare că săptămâna viitoare vom primi banii, 26 milioane pentru acoperirea acestor pierderi respectiv .... (nu se înțelege) .... iunie 2020.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - Am înțeles, mulțumesc.

Domnul Administrator Public Romică-Lucian CHINDRUȘ - Mulțumesc si eu. Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Și Scripăț, Scripăț.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă nu mai sunt...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Scripăț, vreau să intervin.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă rog domnul Scripăț. Da domnul Scripăț vă rog.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Da, domnul Chindruș cu tot respectul.

Domnul Administrator Public Romică-Lucian CHINDRUȘ - Vă rog.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Ce înseamnă 500 datoria pentru Thermoenergy?

Domnul Administrator Public Romică-Lucian CHINDRUȘ - N-am înțeles.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - înseamnă și obligație de plată? Cu ce ocazie dumneavoastră ne spuneți, ne însușim niște datorii? Ce înseamnă juridic? Sunt datoriile lor, da?

Domnul Administrator Public Romică-Lucian CHINDRUȘ - Da.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Spuneți că săptămâna viitoare vin bani de la Guvern să achite datoriile. De ce nu așteptăm până săptămâna viitoare?

Domnul Administrator Public Romică-Lucian CHINDRUȘ - Acum, acum 5 minute am primit decizia de la Ministerul de Finanțe...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ -Da.

Domnul Administrator Public Romică-Lucian CHINDRUȘ - ... prin care se spune așa: am, am primit pe whatsapp - se alocă UAT Bacău suma de 26.571.950 de lei din sumele .. .(nu se înțelege)... administrației locale în trimestrul 3.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Foarte bine.

Domnul Administrator Public Romică-Lucian CHINDRUȘ - Toate astea, cu obligația ca Municipiul Bacău să rectifice bugetul în maxim 3 zile lucrătoare.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - în cazul acesta, urmare a acestei adrese proaspete, retrageri proiectul de pe ordinea de zi, se fac acele plăți și apoi nu ne încărcați pe noi consiliul local cu obligația de a prelua niște datorii care, istorice, care nu sunt ale băcăuanilor, nu sunt ale Consiliului Local, nu sunt ale bugetului nostru. Și faceți demersuri la Guvernul României să vă dea banii.

Domnul Administrator Public Romică-Lucian CHINDRUȘ - Domnul!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Proiectul de pe ordinea de zi nu poate fi retras decât de către inițiator.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Ei, inițiatorul atunci să vină la ședință.

Domnul Administrator Public Romică-Lucian CHINDRUȘ - ... de la Guvernul României, repet încă o dată. Domnul Scripăț, acești bani vin de la Guvernul României

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPÂȚ - Păi foarte bine. Ați aflat astăzi. Retrageți proiectul de pe ordinea de zi.

Domnul Administrator Public Romică-Lucian CHINDRUȘ - Stiati de aceste pierderi. Consiliul local, ca întotdeauna, știa de aceste pierderi. Banii vin de la Guvernul României, repet.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnul Scripăț în fiecare an la fel s-a făcut, în fiecare administrație la fel s-a făcut. Asta este procedura, dar dumneavoastră...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul

Scripăț, respectăm tradiția, n-ați înțeles?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Care tradiție?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, haideți să vedem

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Ce tradiție doamnă? E vorba de niște bani de la Guvern, trebuie să faci rectificare să-i bagi Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, domnul secretar, haideți să...

Domnul Consilier Romică BOTOI - Domnul, haideți să trecem la vot, domnul secretar. Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Haideți să mergem mai departe.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Da, da.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVÂȚ - Domnul secretar, vă rog să spuneți proiectul de hotărâre la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Cu cea mai mare plăcere doamna președinte.

Ca urmare a apelului nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

*-

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

-

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

-

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

Absentă

16.

PRICOPOAEA ENULA

-

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

-

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

12

-

-

Cu 12 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mulțumesc, domnul secretar. Mergem mai departe.

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Administrator Public Romică-Lucian CHINDRUȘ - pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatelor reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020-2021, până la constituirea noului Consiliu Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Administrator Public Romică-Lucian CHINDRUȘ - Mulțumesc doamna președinte. Expunere de motive la proiectul de hotărâre nr. 4 privind prelungirea mandatelor reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020-2021, până la constituirea noului Consiliu Local al Municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mulțumesc, haideți să vedem și avizul comisiilor. Avizul de legalitate înainte de avizul, avizele comisiilor. Domnul secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da doamna președinte.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Există aviz de legalitate la proiectul 4?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, există. Aviz favorabil.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dacă sunt discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt îl rog pe domnul secretar să supună proiectul la vot.

Ca urmare a apelului nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. cit.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROM1CÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

-

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

-

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

Absentă

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

16

-

Cu 16 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Poate între timp învățați și alfabetul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnul, așa veniți pe tabelul meu, la urmă, întotdeauna la fel cum veniți la serviciu.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul secretar!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Adică niciodată.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂUite, primarul se plimbă prin spatele secretarului.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ Eu n-am zis că vrem un live de la școala la care este?

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - E prin spatele secretarului, primarul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dar de ce domnul primar nu participă la ședințele de consiliu local pe care le convoacă? El fiind de fapt inițiatorul proiectelor de pe ordinea de zi. Asta e totală bătaie de joc și vă spun astăzi, în direct că bătaia de joc pe 27 septembrie încetează.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, stati, stați să ne prezinte... A sesizat și doamna consilier Dinu aspectele astea, domnul Ghingheș, mai devreme. Dar n-ați avut timp s-o auziți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ba le-am auzit și o felicit pentru faptul că a sesizat aceste lucruri.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -.. .(nu se înțelege).. .bătaie de joc, zice domnul Ghingheș.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Și pe 27 septembrie bătaia de joc încetează. Să-i transmitem și asta.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul, domnul secretar avem rezultatul votului?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da.

16 voturi „pentru”, doamna președinte.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mulțumesc. Pentru că sperăm noi este ultima ședință dinaintea începerii școlii, cu permisiunea dumneavoastră, în numele consiliului local aș dori să urez mult succes elevilor și cadrelor didactice din municipiul Bacău, multă sănătate și putere de acomodare la noile rigori și condiții impuse de lupta...

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Și părinților, doamna președinte.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și părinților de asemenea, da.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Și profesorilor.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci eu zic că cu toții ar trebui să le transmitem acest mesaj.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Și nouă, doamna președinte.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mult succes pe mai departe.

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - închideți ședința.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Multă bășcălie în primăria aia. Multă bășcălie, dar degeaba.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul, dacă mai sunt intervenții din partea colegilor? Dacă nu...

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - închideți ședința că nu-i ședință extraordinară. Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Atunci declar lucrările ședinței extraordinare de astăzi închise.

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință (Skype).

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IONELA-CRISTINA BREAHNA-PRAVĂȚ


SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


întocmit: Mădălina-Gabriela Cimpoeșu