Proces verbal din 11.03.2020

PROCES VERBAL AL ȘEDINTEI DIN 11.03.2020

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 545034 din 09.07.2020

Încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Bacău din data de 11.03.2020.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI

 • - Bună ziua. În conformitate cu prevederile art.133 (2) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 803 din 10.03.2020, a Primarului Municipiului Bacău, consiliul local în ședință extraordinară de îndată. În sală sunt prezenți un număr de 19 consilieri, ședința putându-și începe lucrările. Lipsește domnul consilier Cristian Ghingheș.

Dau cuvântul domnului președinte.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Luați loc, domnul viceprimar Ștefan. Avem cvorumul de ședință. Vă rog, domnule secretar, să ne spuneți ce majoritate trebuie întrunită, pentru a trece proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI

 • - Păi, dați-i cuvântul domnului primar să supună ordinea de zi.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Nu, nu, nu, întâi, întâi se...

Păi nu. Întâi vom vota, întâi vom vota ordinea de zi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI

 • - Domnul, păi domnul președinte, asta spun și eu. Întâi votați ordinea de zi și pe urmă vă comunic cvorumul.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Păi nu puteți să-l comunicați acum? Ca sa facem economie de timp.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI

 • - Haideți, domnule președinte, că avem un regulament și o procedură de 20 de ani. Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Avem un regulament și o procedură. Atunci supunem la vot ordinea de zi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI

 • - Păi, nu a prezentat-o.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Dar o știe. Haideți să facem acum circ aici, domnul secretar general. Avem ordinea de zi, este prezentată, știm foarte bine, vă dau eu citire atunci.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI

 • - Domnul, domnul, proiectul.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă dau eu citire, da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI

 • - Proiectul este inițiat de domnul primar.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da. Ok.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI

 • - Potrivit legii.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Nu, nu e inițiat numai de domnul primar. Este inițiat și de colega noastră, da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI

 • - Domnul președinte, domnul președinte!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ dă citire ordinii de zi:

1.

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor dotări și echipamente medicale către Spitalul Județean de Urgență Bacău

Inițiatori -  DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI

BACĂU

-D-na DOINA EMANUELA LAZĂR - CONSILIER LOCAL

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică Si Administrație Locală și Compartiment Administrare și 5                                     5                                        5                                 5                    ±                                                                        5

Inventarierea Patrimoniu și a fost   transmis spre avizare comisiilor de

specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Deci, avem un proiect de hotărâre privind. Nu mă întrerupeți vă rog. Avem un proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor dotări și echipamente către Spitalul Județean de Urgență Bacău. Dragi colegi, asta este ordinea de zi, nu am văzut să fie suplimentată ordinea de zi. Vă rog supunem la vot ordinea de zi. Ea se aprobă cu majoritate simplă.

Cine este de acord cu aprobarea ordinii de zi?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

SOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

19

-

-

Cu 19 de voturi ”pentru” a fost aprobată ordinea de zi.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Ordinea de zi a fost aprobată. Domnule secretar general, vă rog să ne comunicați cvorumul și majoritatea întrunirii pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Păi ori cvorumul, ori majoritatea?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Si cvorumul și majoritatea în baza lui 243 alin. 1, litera ”l”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Majoritate calificată, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Bun, adică?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Două treimi, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Deci, dragi colegi cu două treimi vom adopta acest proiect de hotărâre. Având în vedere, și aici cred că și domnul primar este în asentimentul meu, că acest proiect de hotărâre a fost, are doi coinițiatori, o doamnă consilier, în speță, în persoana doamnei doctor Doina Lazăr și în persoana domnului primar, consider că așa este elegant, ne aflăm și în luna martie, ca să îi dau cuvântului în primul rând coinițiatorului doamna doctor Lazăr, urmând ca după ce dumneaei va expune, va da citire expunerii de motive să îi dau posibilitatea și domnului primar să își expună punctul de vedere. Vă rog, doamna doctor.

Doamna Consilier Doina-Emanuela LAZĂR - Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor dotări și echipamente medicale către Spitalul Județean de Urgență Bacău.

Spitalul Județean de Urgență Bacău asigură asistența medicală preventivă, curativă și recuperatorie, primară și secundară locuitorilor din municipiul Bacău și comunelor arondate acestuia. Asigură de asemenea, rezolvarea cazurilor de urgențe medico -chirurgicale din teritoriul arondat, precum și pe cele care depășesc nivelul de competență a spitalelor învecinate . Având în vedere planul de măsuri pentru pregătirea spitalelor, în contextul actual al infecției cu Covid-19 emis de Ministerul Sănătății, precum și Ordinul Ministrului Sănătății pentru instituirea măsurii de carantină a persoanelor în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infectarea cu Covid-19, se impune stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei. Astfel, în scopul asigurării asistenței medicale a persoanelor, este necesar ca unitățile sanitare responsabile de pe raza municipiilor să fie dotate cu aparatură de specialitate care să facă față atât cazurilor zilnice, cât și a celor care pot apărea în contextul epidemiologic cauzat de sistemul respirator acut cu noul Coronavirus Covid-19. Dată fiind evoluția situației, este necesar să intervenim cu celeritate și să luăm aceste măsuri , întrucât numărul echipamentelor medicale din secția ATI din Spitalul Județean Bacău sunt insuficiente pentru a face față unor cazuri de apariție a epidemiei cu Covid-19, această situație fiind evidențiată și de șeful Secției ATI, prin solicitarea înaintată managerului Spitalului Județean. Acesta estimează necesitatea suplimentării dotărilor secției cu 9 ventilatoare, 12 paturi ATI și un monitor funcții vitale. De asemenea, prin adresa nr. 5442 din 09.03.2020 a Instituției Prefectului Județului Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 20702 din 10.03.2020, ne sunt solicitate precizări în legătură cu Spitalul Municipal Bacău, aparatură, echipamente și dotări existente. În data de 10 martie a fost convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență, care a hotărât printre altele și darea în folosință gratuită a unor dotări și echipamente medicale la solicitarea Spitalului Județean de Urgență Bacău pe perioada pe care situația o impune. Dorim să asigurăm că Municipiul Bacău este într-un dialog constant cu instituțiile abilitate ale statului, acționăm prompt la evoluția situației și vă rog să analizați și să adoptați proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Deoarece sunt medic, aș vrea în continuarea acestei expuneri de motive, extrem de seci, să precizez că ne apropiem de situația unei pandemii. La nivel mondial se estimează în jur de 100.000 de persoane infectate cu coronavirus, tulpina Covid-19, din care aproape 3.000 au decedat. Cele mai lovite au fost China, Iranul și Italia. Și știți ce sistem medical performant are Italia. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, extinderea infecției este limitată la persoanele care vin în contact strâns cu bolnavii, sub un metru și cadrele medicale care îngrijesc acești pacienți. Timpul de incubare variază între 7 și 12 zile, de ceea carantina pentru o mare siguranță este de 14 zile. În curând, România și sistemul sanitar se vor confrunta cu o situație fără precedent și anume, numărul mare de români care vin din Italia, din focar epidemic. Fug de frica bolii și de faptul că, probabil vor fi tratați discriminativ acolo, ca stranieri, deși nu sunt semnale că medicii italieni tratează discriminativ pacienții. Acești, aceste persoane întoarse din Italia se izolează la domiciliu și sunt controlate telefonic de DSP, de autoritățile locale. Dar mulți dintre ei nu respectă această carantină, se plimbă la mall, vin în policlinică, se fâțâie în oraș și pot împrăștia boala. Și aici, vreau să vin în sprijinul Poliției Locale și acelor voluntari care au fost atât de huliți de anumiți consilieri, acei supraveghetori de cartier care puteau informa autoritățile locale cu privire la Luigi, Mario, Gheorghe și Maria care fug din carantină. De asemenea, nu știu dacă autoritățile locale, autoritățile județene au rezolvat problema hrănirii acestor persoane. Ele stau izolate la domiciliu, dar ce mănâncă? Cine le aduce lor mâncare, apă îmbuteliată? O să ne precizeze...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Doamna, mă scuzați, mă scuzați.

Doamna Consilier Doina-Emanuela LAZĂR - Da.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Deci, doamna doctor, v-am dat cuvântul și am fost.

Doamna Consilier Doina-Emanuela LAZĂR - Eu aș vrea să precizez.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Numai, două secunde. Doamna Consilier Doina-Emanuela LAZĂR - Am înțeles.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - V-am dat cuvântul pe expunere de motive.

Doamna Consilier Doina-Emanuela LAZĂR - Da.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - ... cu rugămintea de a-i da posibilitatea și domnului primar că este coinițiator, urmând ca după aceea să dau.

Doamna Consilier Doina-Emanuela LAZĂR - Vreau să.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Numai un pic.

Doamna Consilier Doina-Emanuela LAZĂR - Da.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - ... după aceea să dau cuvântul să fie înscrieri la cuvânt, că atunci înseamnă că monopolizăm toată discuția.

Doamna Consilier Doina-Emanuela LAZĂR - Nu este vorba de.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Cu tot respectul pe care vi-l port, v-am dat posibilitatea.

Doamna Consilier Doina-Emanuela LAZĂR - Am înțeles.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - .ați, ați expus, ați dat citire expunerii de motive, urmează la cuvânt celălalt coinițiator, domnul primar, urmând ca după aceea să dăm citire și avizelor comisiilor de specialitate.

Doamna Consilier Doina-Emanuela LAZĂR - Exact.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Ele sunt, ele sunt, ca după. Dumneavoastră în calitate de coinițiator puteți interveni oricând și pot să vă dau cuvântul, dar am stabilit o regulă. Vă rog, domnule primar.

Doamna Consilier Doina-Emanuela LAZĂR - Dar eu vreau.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă rog domnule primar, numai un pic.

Doamna Consilier Doina-Emanuela LAZĂR - . pe scurt, să.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă rog domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Strict pe expunerea de motive.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Fără îndoială. Nu țin să vorbesc nici primul, nici ultimul, nu-i vorba de asta. Fără îndoială, e foarte bine că doamna doctor Lazăr a prezentat expunerea de motive. Eu, cu privire la acest proiect, o să vă fac o mică și succintă descriere a situației în sensul următor. Încă de acum două săptămâni, circa trei săptămâni dacă nu mă înșel, doamna doctor Lazăr mi -a prezentat această situație potențială cu privire la echipamentele ce ar putea fi utilizate de către Spitalul Județean de Urgență sau de către alte unități medicale, în vederea tratării pacienților care sunt infectați cu Covid-19, fapt pentru care, având în vedere și adresa prefectului nr., așa cum este el precizat în documentația ce însoțește proiectul de hotărâre, am decis ca împreună cu dumneaei, încă de, în cursul dimineții de ieri să începem efectiv verificarea echipamentelor împreună cu Direcția de Patrimoniu, cu doamna director Buzdugan, verificarea echipamentelor ce pot fi puse la dispoziție pentru lupta împotriva efectelor produse de Covid-19. Din punctul meu de vedere, reprezintă o stare de normalitate să susținem toate eforturile de luptă împotriva acestui tip de epidemii și cred că contează mai puțin componenta de natura politică, cu atât mai mult, cât contează până la urmă efectele care le produce un astfel de proiect de hotărâre. Fapt pentru care, rog să fiți de acord cu prezentul proiect de hotărâre. Nu e vorba de beneficiul pe care îl are un partid sau altul, sau o structură politică, sau alta. E vorba până la urmă de efectele pe care le poate crea, efecte benefice pe care le poate crea acest proiect de hotărâre. De asemenea, vă pot informa că aceste echipamente vor fi puse, așa cum le-am prezentat, pot fi puse la dispoziție din momentul în care se solicită acest lucru, pe durata întregii epidemii sau pe durata producerii efectelor acestui virus Covid-19 împotriva persoanelor.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Acum, înscrieri la cuvânt, dacă sunt? Trebuie să îi dau cuvântul tot doamnei doctor Lazăr pentru că așa este normal. Ar fi normal ca doamna doctor Dinu, pentru că este doctor totuși și sunt cei mai în măsură să ne elucideze. După aceea, cine mai, s-a mai înscris? Doamna Raluca Năstase, domnul Scripăț, da? În această ordine. Vă rog, doamna doctor Lazăr.

Doamna Consilier Doina-Emanuela LAZĂR - Da, aș vrea să continui că în curtea Spitalului Județean este clădirea Spitalului Municipal și există o adresă și poate confirma domnul primar Necula, o adresă din partea Prefectului Județului Bacău, în care se cere evaluarea posibilității ca pacienții să fie tratați în clădirea Spitalului Municipal. L-am întrebat ieri pe domnul primar și a precizat că Spitalul Municipal este un șantier și că nu este racordat la utilități. Dar cred că în această situație de urgență, ar putea atât Județul cât și Municipiul Bacău să găsească o soluție și cu celeritate să poată amenaja spațiile acolo. Pentru că este mult mai comod să fie tratați pacienții într-o clădire medicală, decât într-un cort militar care este amplasat într-o parcare. Echipamentele medicale le-am văzut ieri împreună cu domnul primar și cu doamna Buzdugan Cristina. Noi am cerut doar pentru cazurile critice care vor ajunge în ATI, pentru că pavilionul central are 20 de paturi și 17 ventilatoare, dar acolo sunt tratați și pacienții foarte gravi cu alte afecțiuni, cu sepsis, cu accidente vasculare, cu infarct. Aș vrea să ne precizeze și domnul primar și doamna doctor Dinu ce măsuri se iau la nivelul Municipiului Bacău și la nivelul Spitalului Județean pentru limitarea efectelor acestei epidemii. Sunt cei mai în măsură să ne furnizeze aceste informații. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Aveți cuvântul, doamna doctor Dinu.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Da, am să, am să fiu scurtă, dar am să încep cu sfârșitul, cu ultima interpelare a colegei mele. Sunt două categorii de măsuri. Pe de o parte cele deja, care au fost deja adoptate . Toate măsurile sunt luate și aplicate în urma hotărârilor și a deciziilor venite de la nivelul Ministerului Sănătății, Comandamentului de Situații de Urgență Național și a Ministerului Apărării Naționale. Ați văzut că s-a interzis cu desăvârșire accesul vizitatorilor în spitale. Asta este prima măsură pe care am adoptat-o și care încercăm, și aici cer ajutorul și colegei mele, și a tuturor colegilor, și a oamenilor în general, să ne ajute să respectăm această măsură. Este pentru binele lor, este pentru siguranța lor să evite să vină în spital. Acordăm în continuare asistență medicală pacienților, cei care au nevoie, dar trebuie spus și accentuat faptul că este interzis accesul oricărui vizitator în spital, indiferent de secția pe care dorește să vină. Aceasta este o măsură adoptată. Menționez faptul că avem deja un proiect pe l-am înaintat astăzi și DSP-ului și prefecturii, legat de următoarele măsuri, exact ce s-a spus, în ATI. ATI-ul este în blocul medico-chirurgical, am identificat niște posibilități de individualizare a acestor paturi de terapie intensivă necesare pentru cazurile, eventuale cazuri severe de coronavirus în altă locație. Măsurile pe care le propunem au fost trimise deja, dar așteptăm decizia și acceptul Direcției de Sănătate Publică care hotărăște dacă aceste măsuri sunt corecte sau nu, după care le vom face publice. Încă ceva și cred că aici... De asemenea doamna doctor Lazăr a vrut să îmi pună o întrebare și pot să îi răspund tot la nivel verbal, la acest moment. Ieri a fost o videoconferință cu ministrul sănătății și cu secretarii de stat, prin care s-a propus, dar încă doar la nivel de discuție să limităm internările programate. În momentul în care, de asemenea, ni s-a transmis că există o procedură care urmează să fie transmisă nouă. În momentul în care vom primi această procedură, vom lua și această decizie. Pe măsură ce primim procedurile scrise, noi le, noi le aplicăm, le punem în aplicare. Tot ce putem decide la nivel de conducere de spital județean adoptăm, ce necesită și Direcția de Sănătate Publică, atunci le cerem și lor acordul pentru că aceasta este procedura. Asta, cu asta cred că am reușit să răspund la ultima întrebare. Și acum aș avea și o scurtă, o foarte scurtă interpelare. Tot ce a declarat doamna doctor Lazăr legat de epidemia, de datele epidemiologice a acestei infecții coronavirus este real. În dimineața aceasta s-au confirmat aproape 120.000 de cazuri la nivel mondial, peste 4.000 decese. Este o infecție severă, o infecție de care trebuie să ne temem în sensul în care trebuie să fim atenți și să luăm toate măsurile, și ca cetățeni, și ca personal direct implicat în această problemă. Astăzi ne aflăm în fața unui proiect de hotărâre care vine practic în întâmpinarea nivelului, nevoilor Spitalului J udețean de Urgență Bacău, care vor crește în următoarea perioadă. Având în vedere că specialiștii, și l-ați văzut aseară probabil pe domnul profesor Rafila la televizor, anunță că această răspândire a infecțiilor coronavirus în România pare a fi deja, de abia la început. Cel mai probabil vor urma și alte confirmări de cazuri. Eu mă bucur că în urma apelului nostru de ieri dimineață, primăria a reacționat prompt și hotărârea, ședința noastră extraordinară, astăzi de la ora 08:30 este o dovadă în acest sens, că a răspuns prompt, și mulțumim pentru asta, nevoilor Spitalului Județean. Acest proiect este important, să nu ne luptăm. Sănătatea băcăuanilor este sănătatea noastră a tuturor, exact cum au spus și colegii mei, nu este loc de ambiții politice, nu este loc de lupte politice, trebuie să votăm tot ce putem face pentru sănătatea băcăuanilor, iar acest proiect este un exemplu. Menționez faptul că noi, grupul consilierilor locali PSD, vom vota practic această alocare de echipamente către Spitalul Județean de Urgență Bacău care va deservi sănătatea băcăuanilor. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Mulțumim si noi. Doamna Raluca Năstase, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Domnule primar, domnule președinte, doamnelor doctor, vă mulțumim pentru măsuri, pentru proiecte, pentru toate aceste specificații care ne ajută foarte mult. În plus, față de acestea, domnule primar aș vrea să vă rog să luați măsuri, să vă rugăm cu toții să luați măsuri privind organizarea instituțiilor publice pentru evitarea aglomerărilor în sediile lor. Acolo de exemplu unde sunt ghișee, a nu lăsa mai multe persoane, eu știu, să se aglomereze, 20, 30 de persoane. Aici, dumneavoastră, împreună cu Poliția Locală poate luați măsuri astfel încât să fie evitate aceste aglomerări. Spre exemplu, la noi, la ghișeele de la taxe și impozite sunt 5 ghișee, să se organizeze să intre doar 5 oameni, și restul cumva să aștepte. Aici o să vă rog, să vorbiți și cu Poliția Locală, mă așteptam să fie astăzi în sală domnul director.

Domnul Consilier Ilie Bîrzu - Este.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - A, așa, astfel încât să ne ajute, să vă ajute, să ne ajute pe toți să monitorizăm aceste aglomerări. Apoi, tot prin Poliția Locală, dacă se poate, să monitorizăm atenți și Direcția de Sănătate Publică, să monitorizăm cu atenție felul în care agenții economici implementează măsurile de igienizare și de coordonare a acestor probleme, pentru că nu suntem siguri că aceste măsuri sunt implementate de către toți agenții economici. Și aici sunt o varietate largă. Sunt sute de firme în Bacău care trebuie să respecte aceste măsuri. Tot prin Poliția Locală și prin DSP... Nu știu dacă este de la DSP cineva aici, domnul director? Nu e nimeni? Îi transmiteți dumneavoastră să monitorizeze aceste aspecte. Încă o chestiune. Am fost sesizați că deși școlile sunt închise, sălile , sunt suspendate cursurile, sălile de sport se închiriază în continuare grupurilor care vor să facă sport acolo. Poate luați măsuri dumneavoastră și suspendăm și aceste închirieri de săli, pentru a nu se crea probleme, da? Ele trebuie igienizate, menținute la un anumit standard. Eu atât am vrut să vă spun, cred că măsurile trebuie să fie foarte ferme, așa cum au spus și doamnele doctor, ținute în frâu de dumneavoastră și de Comitetul de Urgență, astfel încât să nu avem probleme pe viitor. Vă mai aduc aminte că la propunerea doamnei doctor Lazăr, amendamentul nostru cu suma trecută în buget pentru igienizarea școlilor și domnul Chindruș, am vorbit cu dumneavoastră, dacă vă aduceți aminte, aveam cam 1000 lei pentru fiecare școală, pentru produse. Să le aducem aminte că au la dispoziție banii ăia și să îi folosească cu destinația aceasta, da? După carantină, ei să își cumpere tot ce trebuie din mia aia de lei. Am făcut amendament și propunerea e tot a doamnei doctor care a estimat că va fi nevoie de așa ceva și e foarte bine. Mulțumesc. Atât am avut de spus.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Mulțumim si noi. Domnule Scripăț? După, după intervenția dumneavoastră, am să îl rog pe domnul primar să răspundă punctual la toate întrebările.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Da, bună dimineața. Nu voi vorbi despre epidemie. Suntem onorați să avem două distinse doamne medic cu funcții, specialiste si cu funcții mari în medicina băcăuană actuală. Mă voi referi un pic la oportunitatea proiectului - achiziționarea de echipamente si dotări. Este strict necesară, sunt întru totul de acord, dar vreau să fac o remarcă. Nu am participat, sau nu am fost convocat la Comitetul pentru Situații de Urgență, nu-i nicio problemă. În același timp am si atribuții pe patrimoniu. Se ia din patrimoniul municipalității, mai exact din patrimoniul spitalului ceva și se duce în altă parte. S-au mai făcut asemenea lucruri și se pare că noi luăm niște echipament și niște dotări, nu numai, nu niște instalații ultra sofisticate din domeniul medicinei. Am mai făcut, am făcut-o și la spitalul de TBC când am luat mașina de spălat. Aceste dotări se duc într-o zonă expusă sau potențial contaminată. În proiectul de hotărâre spune că le dăm pe durata folosinței și le retragem. Oare mai este posibil acest aspect? Ținând cont că vor funcționa o perioadă, poate nu vor funcționa, dar noi le ducem din zonă. De asta, eu îmi permit să vin cu un amendament și întrucât în aceste dotări nu apar, sau ceea ce înstrăinăm nu apare nici ca valoare de inventar, nici ca valoare actuală de piață și vin... Amendamentul ar suna în felul următor: achiziționarea de echipamente și dotări noi care să rămână definitiv unde se duc. Că probabil mâine sau poimâine, cineva va da în funcție Spitalul Municipal și e posibil ca din cauza la 9 ventilatoare, sau 14 paturi, sau o mașină de spălat, să nu poată primi autorizația de funcționare, ceea ce ar duce la o nouă achiziție, la un nou timp, la un nou ban. De aceea, revin și cred că oportun e să cumpărăm niște echipamente, cele solicitate, noi, și să rămână definitiv acolo. Spun acest lucru, că am văzut că e situație de urgență, nu mai comentăm. Oricare din noi, oricând, putem fi beneficiarul acestui virus. Am văzut și o grabă când s-a stabilit spațiul de carantină la Liceul Karpen, mult comentată și mutat. Am văzut și o adresă a prefectului, făcută destul de delicat către noi- nu cumva aveți vreun etaj la Spitalul Municipal? Păi ce etaj să avem, domnule prefect? Că acolo trebuie utilități, trebuie autorizație de funcționare, trebuie, trebuie terminat. De asta, parcă aș zice, să nu cădem așa ieftin într-o mică capcană și să ne gândim valoarea la zi a acestor echipamente și să le achiziționăm noi. Și să lăsăm Spitalul Municipal acolo să își ducă crucea. Poate era bine dacă făceam ceva la el, dar și ăla e realizat în proporție de 70%. Dacă luăm azi un geam, mâine un bec, ventilatorul și patul și am mai luat niște mese și niște scaune, nu știu dacă e chiar cea mai bună soluție. Deci, susțin în totalitate proiectul, dar achiziționare, valoarea calculată la zi, achiziționarea acestor dotări și echipamente noi. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere, deci, ați formulat un amendament cu privire la... Vă rog să îl formulați exact domnule Scripăț, ca să știm. Achiziționarea.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Achiziționarea de echipamente și dotări noi.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Păi bun, proiectul are la articolul 1 -” se aprobă darea în folosință gratuită în caz de nevoie a unor dotări și echipamente medicale din categoria ATI la solicitarea Spitalului Județean de Urgență pe perioada pe care situația o impune.” Cum să inserăm acest amendament?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Eu ziceam că e ceva în plus, adică participăm și noi la o dotare la Spitalul Județean, să rămână definitiv acolo.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Deci, eu sunt obligat să înregistrez amendamentul dumneavoastră, urmând să-i dau cuvântul.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Ținând cont și de declanșarea acestei stări de urgență. Deci, nu mai trebuie mari achiziții, mari, să ne mai dăm cu părerea, să mai negociem, să mai. Într-un timp record, valoarea.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Aveți o listă de echipamente? Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Da, domnul, am lista de echipamente, un număr de 9 ventilatoare, 14 paturi și un monitor funcții vitale, existente la ora actuală la Spitalul Municipal, dar noi să le achiziționăm de pe piață și să le lăsăm alea care sunt ale Spitalului Municipal, acolo.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Acum fac și eu o remarcă.

Totuși suntem într-o situație de urgență, domnule viceprimar.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Păi tocmai de asta.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Și m-aș fi așteptat, m-aș fi așteptat să fi tratat la modul serios chestiunea asta. Noi putem într-o altă ședință, și dacă aș fi știut că aveați și o dispută cu domnul prefect, puteam să-l și invităm astăzi aici, dar nu am anticipat o astfel de intervenție a dumneavoastră.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Eu nu am nicio dispută.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Numai un pic. Și eu cred că acest proiect este destul de clar și el corespunde nevoii, nevoii de moment a băcăuanilor. Nu mai are rost acum. Țara arde, baba se piaptănă. Cam așa faceți și dumneavoastră acum.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Domnule președinte! Să discutăm.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Păi bun, este, este, este, aveți tot dreptul să faceți amendamente, aveți tot dreptul să faceți.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Da, domnul, domnul președinte!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - ... să inițiați proiecte de

hotărâre, dar acum, dumneavoastră, la o chestie bună veniți cu achiziționare.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Când am discutat.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Facem acum licitație?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Da domnule.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Ca să.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Păi e situație de urgență domnule.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Păi da, e situație urgență. Deci avem.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Domnul președinte, am luat apă.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Am luat ”n” metri cubi, vagoane de apă, da.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Am să îi dau, am să îi dau cuvântul domnului primar că este cel mai în măsură.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Da, dar lăsați-mă.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, dar nu, numai un pic, îi dau cuvântul domnului.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Da.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Numai, nu vorbiți peste mine, vă rog. Domnul primar, aveți cuvântul față de, aveți cuvântul față de cele spuse de către domnul Scripăț.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Deci atât, doar o remarcă.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - După ce terminați dumneavoastră.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Astăzi când discutăm, doamnele medic, doamnele, nu au. Nu spun că s-a declanșat decât, decât pentru spații în vederea carantinei. Nu avem cazuri probate în Bacău de internare.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, am luat.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Deci în două, trei zile .

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Dar avem suspiciuni puține .

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Numai, numai un pic, liniște !

Haideți că am stabilit.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Da.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Domnule primar, aveți cuvântul. După aceea ceilalți, haideți vă rog, dar punctual, nu intrați în dispute. Deci, vă rog, domnul Botoi, domnul Botoi vă rog liniște în sală !

Domnul Consilier Romică BOTOI - Cine este.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Dar vă înscrieți la cuvânt? Vă înscrieți la cuvânt?

Domnul Consilier Romică BOTOI - În sală avem așa o ... (Nu se înțelege. Luare de cuvânt în afara microfonului).

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă. Stați un pic. Vă înscrieți? Haideți să respectăm un pic ordinea aici, ce facem? Vorbim unii peste alții? Domnule primar, răspundeți vă rog punctual, fără a intra în d ispute politice.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Nu-i timp de campanie acum. Avem treabă multă.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Fantastic.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Extraordinar. Acum faceți amendamente în situația în care suntem?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Vezi să nu tușești.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Hai, dați-o dracului!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Deci, vă rog exprimați-vă.

Domnul, nu vă face cinste și chiar nu vreau astăzi. Astăzi nu vreau să. Astăzi chiar nu vreau să fiu dur cu dumneavoastră. Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, domnule președinte de ședință, mă voi exprima punctual cu privire la amendament. În baza Codului Administrativ, am dreptul să-mi exprim opinia cu privire la amendament sau cele deduse în fața consiliului local. Deci, vreau să fie foarte clar pentru toată lumea . Aceste echipamente pe care le-a identificat doamna doctor Lazăr împreună cu doamna Buzdugan și împreună cu domnul doctor de la terapie intensivă, nu discutăm aici de ventilatoare de pus în cameră. Sunt ventilatoare speciale pentru intubație. Nu discutăm de mașini de spălat, nu discutăm de alte asemenea echipamente. Discutăm de echipamente ultra specializate, folosite de doamna doctor pentru bolnavi gravi, nu?

Doamna Consilier Doina- Emanuela LAZĂR - Da.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Bolnavi gravi.

Doamna Consilier Doina- Emanuela LAZĂR - Critici.

Domnul Primar Cosmin NECULA - . critici și eu zic că acum e prea puțin important să ne gândim ce se va întâmpla după ce trece această, acest eveniment cu aceste echipamente. Prea puțin important este ce se va întâmpla după. Eu zic că-i foarte important să avem aceste echipamente pentru a putea fi folosite cât mai urgent, dacă situația o impune. A intra acum într -o procedură de achiziție publică, înseamnă, pe situație de urgență sau fără situație de urgență, înseamnă în primul rând o pierdere de timp. Ori în aceste situații discutăm de zile, ore, în funcție de situația care se impune. Atât, domnule președinte și apoi voi răspunde la întrebările consilierilor locali.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnul. Da, mulțumim.

Domnule Huluță, aveți cuvântul, după, după domnul Bîrzu.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Eu voi vota împotriva amendamentului. Având în vedere că dacă ieri specialiștii pe care îi avem noi, în speță, doamna doctor Lazăr cu doamna doctor Dinu, s-au înțeles de necesitatea care există acum, eu zic să dăm drumul vot, să mergem mai departe și în continuare să vedem ce mai putem face în continuare, să vedem unde se ajunge cu această, cu această chestiune. De asta zic, sunt împotrivă. Tot cu bățul printre gard. Să dăm drumul la treabă.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, mulțumim. Domnule Ilie Bîrzu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Într-adevăr este bine venită această ședință extraordinară pentru a, preventiv de a lua măsuri pentru a fi pregătiți. Într-adevăr, din toate datele va veni valul și peste noi, deci este clar și va fi, va fi o, din ce am înțeles cam în ani doi ani, vom avea această problemă destul de gravă și e un început. Probabil vor trebui să luăm și alte măsuri. Și cu această ocazie rog pe specialiștii care îi avem în consiliul local, doamna doctor Lazăr, doamna doctor Dinu, să vină și cu alte propuneri, probabil e nevoie și de alte măsuri care trebuie luate, pentru că mai important decât sănătatea populației, alt lucru nu este. Eu aș insista un p ic pe pensionari. Noi, în municipiul Bacău avem în jur de 40.000 pensionari. O parte din ei, o mare parte din ei sunt persoane singure, bolnave. Ar trebui să luăm măsuri pentru că vor fi persoanele cele mai afectate din municipiul Bacău. Ar trebui împreună cu Direcția Socială să facem o evidență a lor, dacă nu este la această dată și în regim de urgență ar trebui, dacă au nevoie de ajutor, tot prin hotărâre de consiliu local să alocăm fonduri pentru sprijinirea familiilor pensionare care sunt în nevoi, cu venituri mici și nu se pot ajuta singuri, sau pensionarii singuri care sunt într-o situație mai dificilă. Aș ruga Direcția Socială și pe domnul primar, în această, în această acțiune să fie, sunt ONG-uri specializate, gen Fundația de Sprijin Comunitar, Crucea Roșie, care desfășoară programe cu vârstnici, care pot fi capacitate. Avem posibilitate legală prin care să alocăm fonduri pentru că sunt persoanele din prima linie care vor fi afectate de acest virus. Aș ruga pe doamna director să pregătească un proiect de hotărâre, tot în regim de urgență, care să ne adresăm persoanelor vârstnice, vulnerabile, la ceea ce se, la ceea ce se preconizează. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Cine mai vrea să mai...?

Doamna Dinu, da?

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Da.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Dar după, vă rog să-l lăsăm pe domnul primar ca să răspundă.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Nu, absolut niște întrebări tehnice, nu, foarte scurt.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Inițial, înțelesesem de la, de cum începuse să formuleze domnul consilier Scripăț amendamentul, că dumnealui propune, ca aceste aparate pe care, prin această hotărâre vor veni de la Spitalul Municipal către Spitalul Județean, vor rămâne definitiv în custodia Spitalului Județean. Această idee, mi se pare corectă. Cu atât mai mult, că cel mai probabil, dacă aceste aparate vor fi utilizate pentru tratamentul pacienților cu infecție de coronavirus, probabil toate procedurile ulterioare vor fi de distrugere, așa cum se întâmplă și de casare a tuturor, tot ce, a tuturor echipamentelor medicale și a tuturor echipamentelor de protecție care vin în contact cu aceste, cu această infecție. Asta este doar o bănuială. Eu înțelesesem că asta a fost inițial amendamentul domnului consilier Scripăț, și cu această idee de a rămâne definitiv în custodie, tocmai că probabil vor fi nevoie de casat, aș fi fost de acord. Dacă... Asta vreau să îl întreb o dată exact, cum a formulat amendamentul, că mie mi s-a părut că a pornit de la una și a plecat spre alta.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Doamna Dinu, doamna Dinu, dacă e dare în folosință gratuită.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-Pe perioadă nedeterminată .

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - ... aici nu transferăm dreptul de proprietate. E un dezmembrământ.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Nu, eu am vorbit absolut din punct de vedere medical. Nu știm la acel, nu știm în momentul în care se va termina această epidemie tot ce ni se va propune, sau indica să face m, sau cum să casăm, sau cum să. Asta a fost.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Eu zic, da, eu zic.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Apropo de cum începuse domnul consilier.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Eu zic că proiectul este foarte clar din punct. Nu are rost să.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Nu, am vorbit strict la amendament. Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Eu am fost destul de elegant, finuț, cu fiecare dintre dumneavoastră. V-am lăsat să vă expuneți punctul de vedere. Dar nu are rost să batem astăzi apa în piuă, efectiv de aiurea. Adică, avem o nevoie stringentă, aprobăm transferul, dare în folosință gratuită pe perioada în. Dumneavoastră știți foarte bine cât va fi această. Să sperăm că va fi cât mai scurtă. Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Nu știm exact cât o să fie și noi.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Și am terminat. Ideea domnului Scripăț nu este rea. Urmând ca ulterior, dacă va fi nevoie, noi împreună cu Consiliul Județean să facem toate demersurile pentru a achiziționa aparatură nouă. Să sperăm că nu va fi cazul.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Nu îmi era foarte clar amendamentul domnului Scripăț. Asta era tot.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da. Domnule Scripăț, vă rog răspundeți colegei noastre. Dar foarte succint.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Parcă aș veni cu un amendament, la amendament. Ținând cont de criticile colegilor și situația de urgență, le luăm astăzi de acolo, iar noi într-un timp, ne angajăm că le înlocuim cu echipamente cu aceeași valoare și cu aceleași caracteristici.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnule Scripăț, eu am o, am o. Nu, două secunde. Este dreptul domnului Scripăț, colegul nostru.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Corect.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - ... să își exprime un punct de vedere.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Corect.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - ... să facă amendamente. Eu am o rugăminte la dumneavoastră. Haideți, vă rog, să ieșim din acest impas astăzi, elegant, urmând ca la viitoarele ședințe să putem, eu știu, în cunoștință de cauză, putem lua în calcul inclusiv achiziționarea de echipamente suplimentare. Dar acum avem niște echipamente, domnule Scripăț.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Da.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Pe care trebuie să le punem la dispoziția tot a băcăuanilor, în definitiv. N-are rost.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Și cu argumentele cu care s-au completat, că nu sunt niște ventilatoare ca să nu vină țânțarii.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Dacă vă retrageți.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - ... sunt niște dotări strict necesare, eu știu, pacientului. Voi vota proiectul în forma propusă de domnul primar.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Și să înțeleg că va retrageți amendamentul dumneavoastră?

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Îmi retrag amendamentul.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă mulțumim, vă mulțumim. Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Dar totuși, eu țin să nu mai mergem la descompletarea echipamentelor și dotărilor din Spitalul Municipal.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Să știți.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - .ci mai degrabă să ne îndreptăm spre finalizarea lucrărilor.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Să știți că observația dumneavoastră este pertinentă.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Am, am retras amendamentul. Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă mulțumim.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Ținând cont si de celelalte discuții si de celelalte poziții.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Dacă nu mai sunt alte discuții, as...

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂȚ - Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnul Ștefan.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Da, scurt, domnule președinte. O singură remarcă aș vrea să fac. Acum câtva timp, cred că acum vreo doi ani, am dat către Spitalul Județean acel bloc pentru medici. Rugămintea era, doamna Dinu, dacă puteți afla la Ministerul Sănătății sau la DSP, dacă Doamne ferește, se întâmplă ca unii dintre colegii dumneavoastră, știu că gradul de ocupare nu e foarte mare acolo.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Eu nu știu să vă spun.

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - .dacă ați putea să îl folosiți, dacă colegii dumneavoastră vor fi infectați, dacă ar putea fi folosit acest bloc, pe perioada acestei epidemii, pentru colegii dumneavoastră, de carantină. Pentru că un medic care este infectat, nu știu dacă putem să îl mai trimitem în rândul familiei. Nu știu, vă întreb dacă se poate.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Domnul președinte, îmi permiteți sa răspund?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, da, da, da. Sunt medici acolo. Știu că am aprobat-o prin hotărâre de consiliu local, adică sunt familii, dar dumneavoastră puteți să.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Dacă pot să răspund, sau nu, doar. Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, cum să nu.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - În primul rând nu este chiar gol. Nu știu să vă spun la momentul ăsta exact, dar gradul de ocupare este mare. Eu știu că în jur de 40 de apartamente sau unități locative cum se numesc, apartamente, garsoniere, sunt ocupate. Posibil un pic mai multe. Dar vă pot comunica data viitoare exact. În al doilea rând, cred că este foarte important în această perioadă ca fiecare dintre noi, inclusiv de la medic, orice persoană, să aibă proprietatea termenilor. O persoană infectată este o persoană care este tratată în spital. Noi vorbim de persoane care vin din, sau cei de la DSP, sau ministerul, au dat niște noțiuni, niște definiți de caz, pentru ca suspect, pentru contact. Este vorba de autoizolare, pentru persoanele care au locuință și de ceilalți care nu au locuință în anumite spații carantinate. Domnul primar poate să vă spună exact. Cum să. Orice persoană infectată este pacient. Pentru că orice persoana infectată este contagioasă. Dumneavoastră, dacă în momentul ăsta, sau oricine dintre noi are acest virus chiar dacă el nu este simptomatic, poate fi contagios. El este un pacient și trebuie izolat într-o unitate medicală până la negativarea testului și considerat vindecat. Deci, e foarte important și asta chiar fac un apel, să folosim termenii corect pentru că creăm confuzie și nu... Creăm confuzie, nu neapărat panică, creăm confuzie. Mulțumesc. Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, vă mulțumesc. Domnule primar, aveți cuvântul, dar vă rog punctual la fiecare chestiune care v-a privit pe dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, domnule președinte, punctual răspund doamnelor și domnilor consilieri locali. Apropo de răspunsul prompt pe care trebuie să îl avem, vă rog să vă aduceți aminte de ședința de consiliul local, tot de urgență, în care v-am propus alocarea sumelor necesare pentru lupta împotriva acestor efecte pe care le cauzează acest Covid-19. Vă aduceți aminte, a ieșit destulă rumoare în spațiul public, utilizată într-o zonă politică împotriva, până la urmă și a intereselor băcăuanilor. Prima și, prima chestiune pe care am făcut-o împreună a fost să alocăm acele sume de bani necesare destinației spațiilor pentru carantină.

2. Destinației pentru echipamente medicale, echipamente de protecție medicală, echipamente dezinfecție, produse. Vă pot informa care sunt măsurile. Dezinfectarea în momentul de față se acționează cu privire la dezinfectarea tuturor locurilor de joacă și a parcurilor din municipiul Bacău. De asemenea, se dezinfectează autobuzele. Noi livrăm aceste substanțe cu avizare DSP. Deci, repet aceste substanțe de dezinfecție toate sunt avizate de către DSP. Se dezinfectează autobuzele la fiecare capăt de linie. Suspendarea, așa pe motiv, modelul suspendării cursurilor în școli. S-au suspendat cursurile la grădinițe, la instituțiile., la creșe, la instituțiile care au în supraveghere și susținere copiii cu nevoi speciale, precum și la centrele de zi pentru copiii cu., provenind din familiile dezorganizate. De asemenea, spitalul TBC are accesul închis. În momentul de față, se distribuie echipamente de curățire în toate instituțiile aflate în subordinea consiliului local și a municipalității. Poliția Locală împreună cu Direcția de Asistență Socială, și aici, direct domnul Bîrzu, până acum am, dacă ați putea să fiți atenți, Direcția de Asistență Socială împreună cu Poliția Locală au demarat verificarea tuturor persoanelor în vârstă care sunt singure. Dacă vreți vă invităm să participați împreună cu dumnealor la aceste acțiuni. Vă putem informa că s-a luat legătura cu o serie de ONG-uri, atât laice cât și bisericești, în vederea identificării tuturor problemelor la nivelul populației singure , sau la nivelul populației vârstnice, sau la nivelul populației cu probleme. De asemenea, cu privire la suspendarea cursurilor în sălile de sport, sau ce se întâmplă acolo, nu e atributul nostru, al municipalității. Așa cum s-a suspendat de către Comitetul Județean de Situații de Urgență, cred că doamna, sau conducerea Inspectoratului General poate dispune către directori suspendarea acestor acțiuni. Și mi se pare foarte corectă și de bun simț ceea ce ați punctat dumneavoastră, doamna director, doamna consilier. Vă pot informa de asemenea, doamna consilier, următorul aspect. Amendamentul pe care l-ați făcut dumneavoastră împreună cu doamna doctor Lazăr cu privire la materialele de curățenie în școli, vreau să vă spun că a fost suplimentat

de către noi cu suma de 200.000 lei pentru întregul fenomen și noi, încă de săptămâna trecută au primit acești bani, necesari tuturor achizițiilor de materiale și de substanțe necesare dezinfecției și curățeniei. E o sumă mai mare decât cea 5                                                                    5             5                     5

propusă de dumneavoastră în momentul de față pe alocare pe școală. De asemenea, spitalul TBC beneficiază de aceleași alocări financiare pentru tot ceea ce înseamnă materiale. Pe de altă parte, cu privire la tot ceea ce înseamnă verificarea agenților economici, în momentul de față noi nu avem competență. Dacă Comitetul Local de Situații de Urgență ne va da aceste, Comitetul Județean de Situații de Urgență ne dă competență pe aceste lucruri, din ce am înțeles și de la domnul secretar, se prefigurează o serie de elemente în sarcina primarului și a Poliției Locale, cu certitudine le facem. Dar, în momentul de față, este competența Direcției de Sănătate de Publică, a Poliției Naționale și Jandarmeriei. Cu certitudine, în momentul în care, să zicem, vom avea persoane care sunt autoizolate la domiciliu , noi vom fi unii dintre cei care vom încerca să îi susținem, atât cu privire la tot ceea ce însemnă viața de zi cu zi, transport de alimente sau alte asemenea chestiuni, dar și, dacă va fi cazul, cu verificarea acestora și cu staționarea propriu zisă în locuință, așa cum este precizat.

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE - Domnul președinte? A. Domnul Primar Cosmin NECULA - Pe de altă parte.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Numai un pic.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Pe de altă parte, date fiind aceste situații, vedeți, eu mă rezum cu privire la ceea ce înseamnă, și eu sunt, zic eu, destul de bine informat cu privire la tot ceea ce înseamnă aceste riscuri și această epidemie de Covid-19. Totuși, vă rog să îmi permiteți să fiu reținut, cu mențiunea faptului că există posibilitatea oricând, să vă solicităm în mod respectuos, convocarea la o nouă ședință de Comitet de Situații de Urgență, în vederea luării tuturor măsurilor necesare. Există, mai există în arsenalul de măsuri, o serie de măsuri pe care le mai putem lua, sperăm să nu ajungem acolo, dar.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă mulțumim. Doamna Lazăr, sau doamna Năstase?

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE - O întrebare pentru.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Doamna Năstase, vă rog.

Doamna Consilier Maria - Raluca NĂSTASE - Domnul primar, o întrebare scurtă. Am văzut într-o postare de-a dumneavoastră pe pagina dumneavoastră de facebook, că ați spus că asigurați dumneavoastră, asigurăm noi, primăria, pentru transport public, substanțele de dezinfectare. Știu că Transport Public are o obligație prin contract să facă acest lucru, să asigure din surse proprii igienizarea mijloacelor de transport. Și aici, voiam să faceți dumneavoastră niște precizări. De ce le dăm noi substanțele și de ce nu își fac ei această operațiune zilnică? Noi eventual să îi controlăm în sensul ăsta, să ne asigurăm că fac treaba asta cu seriozitate și așa cum trebuie, respectând normele.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă rog domnule primar, să răspundeți.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, aici, vă rog frumos să fiți foarte atentă la nuanțe, doamna consilier local. Nu e vorba de, am prins pe cineva cu mâța în sac. Ei au obligația acestei, au obligația acestei dezinfecții, dar noi facem... Le-am livrat echipamente.., zilnice, da? Noi le-am livrat în momentul de față substanță, să facă la fiecare capăt de linie. Adică, ajunge autobuzul la capăt de linie, intră în dezinfecție. Ajunge în celălalt capăt de linie intră în dezinfecție. Nu mai stăm la capătul zilei. Nu încercăm acum, Doamne ferește, să le facem bucurii celor de la Transport public, ci, în momentul de față găsim orice cale pentru a lua toate aceste măsuri ca să nu existe, cât mai, să existe cât mai puține riscuri. Pe de altă parte, vă spun public, că mi-aș fi dorit ca măsurile restrictive cu privire la tot ceea ce înseamnă adunările publice să fie mult mai clare. Adică, sub 1000 de persoane ar trebui să, nu să stăm să mai cerem un aviz, să nu știu ce. Ar trebui sub 200, până în 200 de persoane mai e de înțeles, dar restul ar trebui clar oprite. A, și am uitat să vă precizez. Spitalul. ăsta, bazinul de înot în momentul de față este oprit pentru destinație publică. Astăzi voi lua legătura cu președinta, cu doamna președinte a Federației Române de Natație, să vedem o cale să suspendăm și activitatea de antrenament sportiv.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă mulțumesc, doamna Lazăr am înțeles că.

Doamna Consilier Doina - Emanuela LAZĂR - Pe scurt, domnul primar. Vă rog frumos, dacă sunteți ultimul care ați deschis ușa Spitalului Municipal, dacă puteți să ne spuneți ce condiții sunt acolo acum.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, vă spun punctual, vă răspund punctual. Dar înainte, pentru a clarifica și acest aspect care a fost ridicat înainte de către alți vorbitori - în momentul de față Spitalul Municipal se află în reproiectare, deci, în reproiectare specifică complementarizării cu Spitalul Județean. Acum, fix în aceste zile, așteptăm un aviz din partea Direcției de Sănătate Publică, arhitecții așteaptă un aviz din partea Direcției de Sănătate Publică pentru o serie de modificări de natură structurală și medicală. În Spitalul Municipal, în momentul de față, nu putem să avem cazate persoane, sub nicio formă, este un șantier în adevăratul sens al cuvântului. Există două sau trei saloane de prezentare care au fost făcute la momentul 2012, 2013, care nu au încălzire, nu au curent electric și care nu pot fi utilizate. Deci, sunt practic niște pavilioane, niște, nu pavilioane, niște saloane neutilate, doar cu un pat, doar cu paturi și de acolo ieși, practic, din nou în șantier. Deci, nu pot fi utilizate în momentul de față. Construcția este undeva, într-adevăr, la 70, conform expertizei 70-75%, dar este departe de a putea fi utilizată în vreun fel, date fiind și necesitățile pe care le avem. Iarăși, vreau să vă fac o completare. Spațiile de cazare pe care le deținem, apropo, eu zic că nu trebuie să intrăm în panica asta cu, să scoatem eventual medicii afară din, sau personalul medical din blocuri, să îi punem pe eventualii cetățeni care se află într-o situație de risc. Eu vă propun, dacă va exista nevoia și cele 87 de locuri de cazare pe care le avem în momentul de față asigurate pentru carantină, dacă va fi necesar, ne vom revedea și atunci vedem care e soluția, să vedem dacă mai reușim să găsim și alte soluții pentru cazare.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă mulțumesc. Avizele, vă rog, de la comisii.

Există în format letric rapoartele de specialitate ale Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniu lui) Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre ( 1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Deci, avem avizele, acum mai, ar mai fi o problemă tehnică de, legat de votul pe acest proiect. Din punctul meu de vedere, fiind vorba...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Înainte de a trece la vot.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Spuneți domnule.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -. haideți să facem, să respectăm procedura puțin, domnul președinte. Vă rog frumos. Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Păi o respectăm, oricum o respectăm.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Bun. Considerați.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Dar nu v-am dat cuvântul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Considerați dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Dar nu v-am dat cuvântul, stați un pic domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

E obligația mea legală să întreb niște.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ -Da, după ce. Nu, nu, după ce vă dau eu cuvântul. Dar haideți ca să stabilim. Nu, dar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Păi da, dacă aștept să îmi dați cuvântul, dumneavoastră votați proiectul.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Păi vă dau cuvântul. Păi vă dau cuvântul imediat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi dați-mi cuvântul.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă dau cuvântul. Am spus că este o problemă tehnică, legată de modalitatea de vot. Din punctul meu de vedere, fiind vorba de niște instituții publice, nu cred că mai are rost să votăm secret acest proiect, pentru că nu, nu este în, cum să vă spun, în ceea ce privește intenția legiuitorului cu privire la votul pe persoane. Fiind vorba de niște instituții publice, mă refer la Spitalul Județean aflat în directa subordonare a Consiliului Județean și Spitalul Municipal aflat în subordonarea Consiliului Local, cred că se impune ca acest proiect de hotărâre să fie votat prin vot deschis. Îi voi da cuvântul domnului secreta r general, ca să își expună și dumnealui opinia legală. Vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Înainte de a-mi expune opinia legală la dilema care a ridicat-o domnul președinte, vreau să fac eu niște precizări pe care... În primul rând trebuie să vă întreb dacă există situații de incompatibilitatea pe ordinea de zi, având în vedere...

Doamna Consilier Emanuela - Doina LAZĂR - Aș vrea să vă întreb dacă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -... având în vedere, domnul Scripăț!

Doamna Consilier Emanuela - Doina LAZĂR - ... eu și doamna doctor Dinu suntem.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -. eu, eu din punctul.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Asta trebuia din prima, de când ați luat microfonul fără să îmi cereți voie, de când ați deschis ședința.

Doamna Consilier Emanuela - Doina LAZĂR - Am vrut să întreb.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Dacă mă lăsați.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Trebuia să spuneți chestiunea asta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnul președinte, aveți un desfășurător al ședinței care trebuie respectat, în ordinea în care este precizat. Nu poți să întrebi lucrul ăsta.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Știți că eu sunt mai original, deci eu merg pe lege, strict.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Păi, da.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Nu mă împiedic de formă, nu mă împiedic de formă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Ce faceți dumneavoastră nu e lege. Nu e lege.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Ba da, este.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Ei...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Este lege și mi-o asum.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci, nu puteam să întreb dacă există incompatibilități dacă nu era.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, deci aveți, da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Mă lăsați să vorbesc?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, da, da, da. Deci eu cred că prioritatea este coronavirusul și situația respectivă, nu ce spuneți dumneavoastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI

 • - Deci, ei, bun, deci nu cred că.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Dumneavoastră ați.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI

 • - Mă lăsați, domnule președinte?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Spuneți, domnule secretar atunci.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI

 • - Vă rog frumos. Mulțumesc pentru favoare.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Cu plăcere. Vă rog, vă ascultăm.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI

 • - Eu nu cred că se pune problema unor incompatibilități în cazul doamnelor doctor.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Sub nicio formă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI

 • - .pentru că până la urmă nu faceți niciun fel de favoare și nici nu aduceți nici un fel de avantaj spitalului. E vorba de o situație de urgență, e vorba de niște echipamente. Asta e opinia mea ca să vin în întâmpinarea dumneavoastră pentru că până la urmă nu vă faceți dumneavoastră un folos personal. Deci, așa. În al doilea rând, vin să fac niște precizări atât cronologice cât și procedurale. Deci, ședințele de consiliul local se convoacă de îndată, la dispoziția și prin dispoziția celui care convoacă consiliul local. În speță, azi a fost convocat consiliul local prin dispoziția domnului primar, de îndată. Ieri la ora 8, doamna doctor Lazăr m-a sunat și mi-a exprimat intenția dumneaei, ca să inițieze un proiect de hotărâre privind această situație, venind în întâmpinarea dorinței domnului primar care și dumnealui, la rândul său, ridicase problema dimineața. La ora 10, domnul, domnul primar împreună cu doamna Lazăr s-au deplasat împreună la Spitalul Municipal împreună cu cei responsabili, au constatat situația echipamentelor și rămânând să se stabilească și situația de fapt a acestor echipamente. Dar la ora 16:25, grupul consilierilor PSD au înregistrat conform datei de înregistrare din calculator, un proiect de hotărâre care are același obiect. Deci, vreau să fac aceste precizări pentru că, în primul rând este datoria mea, mi-a fost adresat acel proiect. Și vreau să întreb grupul de consilieri PSD, care au depus ieri toate diligențele în acest proiect, neștiind care este ordinea de zi, dacă mai insistă în proiectul care a fost depus la ora 16:25, sau renunță și se raliază acestui proiect și îl votează în... Da?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Aveți cuvântul, doamna Raluca.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI

 • - Vă rog frumos să faceți aceste precizări, pentru că sunt necesare ca să știu procedurile, dacă mai demarez sau dacă finalizez procedurile, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Nu știu, doamna Dinu, sau doamna Pravăț, că, cine e liderul?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI

 • - Doamna Dinu.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Doamna Dinu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI

 • - Doamna Dinu.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Am să răspund eu și am să fiu foarte scurtă. Proiectele au un conținut similar. Am menționat și mai devreme și revin, pe sănătatea băcăuanilor nu trebuie niciodată să avem dispute politice. Nu. Având în vedere că acest, obiectul sau fundamentul ambelor proiecte este similar, alocarea de echipamente pentru ATI de la Spitalul Municipal către Spitalul Județean, în condițiile creșterii numărului de cazuri de infecție, sau probabilității de coronavirus, atunci consilierii locali PSD vor vota primul proiect, proiectul care, nr. 1 pe ordinea de zi. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI

 • - Vă mulțumesc mult pentru proceduri, pentru precizare, pentru că aveam nevoie de ea ca să știu în continuare. Vă mulțumesc mult.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnul primar, mai doriți să mai adăugați ceva?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doar o precizare foarte scurtă. Întru totul de acord. Ideea unei lupte împotriva unei epidemii nu se poate filtra printr-o zonă politică și vă rog să menționați, să vedeți foarte clar faptul că acest proiect de hotărâre a fost inițiat de către mine, care aparțin unei alte structuri politice și de doamna consilier local Dinu, doamna consilier local Lazăr, aparținând PNL.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, este îmbucurător. Practic, avem o unanimitate să înțeleg, nu cred ca este cineva împotriva acestui proiect. Acum legat la, legat de modalitatea de vot, Codul Administrativ spune că majoritatea..., consiliul local poate hotărî ca unele proiecte de hotărâri să fie supuse la vot secret. Regula ar fi votul deschis. Din punctul meu de vedere și dacă am și asentimentul domnului secretar general, eu v-aș propune ca acest proiect de hotărâre să fie adoptat prin vot deschis. Vă rog, domnule secretar general.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI

 • - Aici nu-l aveți, am mai avut discuția asta o dată și dumneavoastră mi-ați dat dreptate. Legea nu distinge.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Atunci supun la vot modalitatea. Sunteți de acord, vreți să votăm acest proiect de hotărâre prin vot secret?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Domnul președinte?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Spuneți ,domnul.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Haideți să. Am mai avut discuții, și prin vot, poate și o anumită. Dar creăm un precedent, dacă legiuitorul spune că la persoane.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI

 • - Sunt de acord cu dumneavoastră, domnul Bîrzu.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - . că la persoane, la persoane este vot secret, indiferent că este instituție publică sau.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Este persoană juridică de drept public, adică, dumneavoastră.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, da. Nu, legiuitorul nu, nu distinge și haideți să nu supunem la vot.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Bun, bun. Atunci supun la vot și atunci mă voi supune dorinței dumneavoastră.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Poftim?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Eu am zis o părere umilă. Deci, modalitate de vot secret, sunteți de acord ca acest proiect de hotărâre să fie adoptat prin vot secret?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Prin vot secret, cum.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Trebuie votul consilierilor.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Cine este de acord ca acest proiect de hotărâre să fie adoptat prin vot secret?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

4

-

15

Cu 4 de voturi "pentru” și 15 abțineri nu a fost aprobată modalitatea de vot secret. (S-a anunțat numai 1 vot pentru. Nu s-a observat)

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Deci avem un vot. Se va adopta prin vot deschis. Vă rog, doamna Pravăț.

Doamna Consilier Ioana - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - Nu, eu voiam să spun că știți foarte că mai tot timpul grupul politic al consilierilor PSD a susținut ca proiectele care vizează interesul general al cetățeanului municipiului Bacău...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Să fie, da, dar nu, haideți să.

Nu, nu, nu, nu.

Doamna Consilier Ioana - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - ... să fie votat cu vot, mai ales în situația asta.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Iarăși o dăm cu PSD-ul, PNL-ul. Nu.

Doamna Consilier Ioana - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - N-o dați, știți foarte bine...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Deci, vă rog frumos.

Doamna Consilier Ioana - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - ... că au fost proiecte cu interes general unde am susținut ca votul să fie deschis.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, ăsta este punctul meu de vedere.

Doamna Consilier Ioana - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - Mai ales, exact, mai ales într-o situație de genul acesta.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Si văd ca fost îmbrățișat și de dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Sunt situații diferite.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Văd că a fost îmbrățișat de dumneavoastră. Vă rog, haideți să supunem la vot proiectul astfel cum a fost prezentat de către inițiator.

Cine este de acord cu proiectul?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

19

-

-

Cu 19 de voturi ”pentru” a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Nici nu mai are rost. În unanimitate a fost adoptat, da?

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Domnule președinte!

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - A fost adoptat acest proiect.

Foarte pe scurt...

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Domnule președinte! Un minut vreau să mai fac o precizare.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Nu, întâi, întâi, vreau eu să fac un anunț.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Legat de incompatibilitate și de faptul că eu și doamna doctor Lazăr am votat, ca să rămână totuși. Am votat.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Doamna Dinu, stați un pic, două. Deci, s-a, s-a stabilit că nu este nicio incompatibilitate și v-o spun și eu. N-ați votat pentru un interes personal.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Având în vedere că este o situație de urgență și am votat pentru că este o situație de urgență și ne-am dorit să votăm proiectul ăsta. Singura noastră dorință de precizare a fost pentru că la alte proiecte n-am. Dar am dorit să votăm. Am votat amândouă și situația de urgență a explicat faptul că nu este incompatibilitate. Atât am vrut să spun.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Este o situație de urgență. Am, am stabilit că a fost un consens politic. Haideți să ieșim un pic din matrița asta clasică, PSD, PNL sau alte partide. Pur și simplu astăzi Consiliul Local la iniț iativa, nu mai contează, a unor, a unui consilier local, a .

Domnul Primar Cosmin NECULA - Cetățeni.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - . așa, suntem toți cetățenii municipiului Bacău. Am adoptat acest proiect de hotărâre benefic pentru noi toți. Am, am o singură rugăminte la dumneavoastră, un apel către dumneavoastră. În calitate de președinte de ședință al consiliului local, văzând solicitarea și apelul făcut de doamna director, șeful Centrului de Transfuzii, de Transfuzii Sanguine Bacău și aici poate să confirme atât doamna Dinu, cât și doamna Lazăr că este un deficit de sânge la nivelul municipiului Bacău datorat, și județului Bacău, datorat tocmai acestui fenomen de coronavirus, eu v-aș solicita, dincolo de. Puteam să o fac pe PNL, dincolo de coloratura politică a fiecăruia dintre noi, avem instituția Consiliului Local, haideți să o folosim și să dăm un exemplu cetățenilor municipiului Bacău. Eu v-aș propune, nu știu, când avem, să stabilim o dată, mâine, eu m-aș duce și acum, dar nu știu dacă ne primește. Și aici doamna Dinu și doamna Lazăr ne pot edifica. Haideți să ne prezentăm, am o rugăminte către dumneavoastră, să ne prezentăm fiecare dintre noi, în măsura în care permite sănătatea, să dăm un exemplu cetățenilor municipiului Bacău și să donăm sânge pentru o cauză umanitară. Până la urmă Consiliul Local trebuie să dea un exemplu. V-aș, v-aș întreba pe fiecare dintre voi dacă sunteți de acord cu această propunere a mea. Domnul Scripăț, sunteți de acord? Domnul Dănilă, sunteți de acord? Domnul Ștefan, sunteți de acord?

Domnul Viceprimar Daniel - Dragoș ȘTEFAN - Da, domnul președinte.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnul Șova? Doamna Dinu? Doamna Pravăț?

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Noi am făcut apeluri, cum să nu fim de acord cu.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Păi nu, nu, nu. Deci, sa înțeleg că toți suntem. Haideți să tratăm la modul serios, putem să.? Doamna Dinu, putem să, puteți să vorbiți dumneavoastră cu doamna director?

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Doamna doctor Dinu, în primul rând. Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Mâine, doamna doctor Dinu, mâine..

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - În al doilea rând, vă rog frumos Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Mâine dimineață.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Mă lăsați să vorbesc? Păi.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Stați un pic. Mâine dimineață ne putem prezenta?

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Mi-ați cerut punctul de vedere. Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, spuneți.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Mă lăsați să vi-l ofer?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, spuneți.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Vi-l spun? Sau mă întrerupeți? Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Dar de ce sunteți irascibilă? Chiar nu înțeleg.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Nu sunt irascibilă. Dar mi-ați cerut un punct de vedere.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Doamna doctor, nu totul este politic, doamna doctor. Aveți.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Noi nu vorbim de politic... Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Aveți apelul...

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - .noi vorbim de transfuzie.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Aveți apelul președintelui dumneavoastră de partid care a spus foarte clar că trebuie să lăsăm la o parte toate disputele politice. Și vin în întâmpinarea domnului președinte al dumneavoastră, vin în întâmpinare, și am propus o chestiune apolitică.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Îmi dați cuvântul, sau nu?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - ... ca instituția Consiliului Local să se prezinte.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Până una alta, dumneavoastră n-ați înțeles.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Dumneavoastră, dumneavoastră faceți ce faceți și o duceți tot în derizoriu. Eu vă anunț dragi colegi, cine vrea să fie prezent mâine la Centrul de Transfuzie, eu voi fi acolo. Dacă vreți să mă urmați bine, dacă nu eu mă voi duce să donez sânge.

Domnul Consilier Gheorghe HULUȚĂ - Lăsați-o politica, că asta. lăsați politica, nu, nu.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Asta era ideea. Eu nu vă înțeleg.

Domnul Consilier Gheorghe HULUȚĂ - Nu ne. stați așa.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da, vă rog.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Mă lăsați să vorbesc, sau.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Spuneți. Luați un pic loc.

Domnul Consilier Gheorghe HULUȚĂ - Dau sânge când vreau eu.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Și ascultați-o un pic pe doamna doctor.

Domnul Consilier Gheorghe HULUȚĂ - Dau sânge când vreau eu.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Voi începe discuția, voi, vă voi răspunde la întrebare dacă îmi promiteți că nu mă mai întrerupeți. Îmi promiteți că nu mă mai întrerupeți? Nu, la microfon, domnul consilier, la microfon.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Haideți, vă rog.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Îmi, îmi răspundeți că.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Spuneți.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - În primul rând vreau să vă spun așa. Centrul de Transfuzie este o unitate distinctă față de Spitalul Județean. Are o conducere proprie, are personal propriu, dar este deschis oricărui cetățean care dorește să doneze sânge. Personalul de acolo va evalua în urma declarării.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Este o procedură.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - . dorinței de a dona, va evalua din punct de vedere clinic și biologic, prin analize, dacă o persoană este aptă să doneze sânge și ulterior acest lucru se va face. Este o inițiativă civică, nu politică, civică . Este o inițiativă civică, pe care medicii din Spitalul Județean au adresat-o mereu, nu doar în această situație. Mulțumesc că nu m-ați întrerupt.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Bun, și dacă... Da, bun și dacă consiliul local, în măsura în care ne permite sănătatea dăm un exemplu, a și fost o campanie luna trecută dacă nu mă înșel, mai multe, inclusiv Instituția Prefectului, inclusiv Poliția. Dacă instituț ia aceasta a Consiliului Local, în sfârșit o folosim și noi pentru un scop benefic, nu numai pentru certuri, vă deranjează, doamna doctor? Chiar nu înțeleg.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Sunt de acord cu domnul președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Uitați, se raliază și domnul primar. Deci, eu vă spun, în calitate de președinte de ședință al consiliului local, mi-aș dori ca marea majoritate.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Este o inițiativă minunată, domnule consilier.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - ... consilierii, consilieri locali, da, dar eu, eu.

Doamna Consilier Ioana - Raluca DINU - Felicitări.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Eu sunt un om practic, să știți. Deci eu v-aș propune ca mâine, în măsura în care... Și am să contactez pe fiecare dintre voi. În măsura în care timpul vă permite, sănătatea vă permite bineînțeles, să ne prezentăm frumos, consilierii locali din cadrul Co nsiliului Bacău, Consiliului Local al Municipiului Bacău, indiferent că ne cheamă PNL, PSD, PMP, ALDE, să dăm un exemplu cetățenilor. De ce? Pentru că am înțeles și am văzut dimineață să știți, am văzut o postare, a apărut și în presă. Am înțeles că ei preluau, prelevau sânge pe niște caravane mobile din Moinești, Onești, Buhuși și din cauza stopării, interzicerea acestor, acestor acțiuni, dumnealor au un deficit de sânge. Și chiar au făcut un apel public la toata populația. Și am zis că trebuie să dăm și noi un exemplu, în calitate de consilieri locali, punct. Deci, eu, eu vă rog frumos să vă gândiți la.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Deci, în perioada asta avem voie să donăm sânge?

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă rog frumos să vă gândiți la propunerea mea și mâine cine este interesat, o să stabilim de comun acord cu toții. Am văzut că domnul primar s-a raliat. Chiar vă mulțumesc. Și toți ceilalți care sunt din aparatul de specialitate al primarului sunt, sunt bineveniți, cred că.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Fără îndoială.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Eu mâine dimineață vă anunț că voi fi prezent la Centrul de Transfuzii Sanguine Bacău.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Luați și.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Dacă mă veți urma, bine.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Luați și presa...

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - .dacă nu.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Luați și presa cu dumneavoastră, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Nu am să iau presa.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Ei, în calitate de președinte .

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Atunci haideți să, să sistăm ședința, vorbim pe hol.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule, asta-i umanitar, o face fiecare.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Dar este consiliul local.

Dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - O facem când avem analizele la zi.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Domnul, domnul consilier,

Consiliul Local al Municipiului Bacău.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Noi.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Da.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Noi trebuie să facem analizele, exact ce a spus doamna doctor.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă mulțumim.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Ne ducem așa, politic.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Vă mulțumim pentru tot.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Hai, nu mai umblați cu prostii.

Domnul Președinte de ședință Daniel MICLĂUȘ - Ședința, declar închisă ședința Consiliului Local.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, DANIEL MICLĂUȘ


SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU,

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Întocmit: Mădălina Cimpoeșu