ROMANIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 569255 din 19.10.2020

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 10.09.2020, ora 09.30.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Bună ziua. în conformitate cu prevederile art.133 (2) și articolul 134 alineatul 1 litera ”a” și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1752 din 09.09.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

La ședința online au participat un număr de 20 consilieri.

La începutul ședinței au răspuns apelului nominal un număr de 17 consilieri, astfel încât ședința își poate începe lucrările (ulterior au răspuns și doamna consilier Ciocodei Mihaela, precum și domnii consilieri Crețu Cătălin-Bogdan și Miclăuș Daniel). Toți consilierii au participat la ședință.

Am închis apelul, fiind un număr de 17 consilieri ședința își poate începe lucrările. Dau cuvântul doamnei președinte.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Bună ziua tuturor. Vă asigur că voi conduce lucrările ședinței de astăzi cu respectarea prevederilor legale și ale Regulamentului de organizare și funcționare. Dau cuvântul domnului primar Cosmin Necula pentru a prezenta ordinea de zi.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Sărut mâna si bună ziua. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Nu va dura sau sper să nu dureze foarte mult această ședință. Este vorba de o rectificare bugetară de îndată cu care vin în fața dumneavoastră să, spre aprobare. Ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea...

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Drumuri Publice și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3, 4 și 5.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, domnul secretar vă rog să supuneți aprobării ordinea de zi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Intreb domnii consilieri cine este împotriva ordinii de zi pentru acest proiect?

Este cineva împotrivă?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Se abține cineva?

Dacă nu, atunci avem aprobată ordinea de zi cu 17 voturi. ( Nu a votat doamna consilier Ciocodei Mihaela, precum și domnii consilieri Crețu Cătălin-Bogdan și Miclăuș Daniel), întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi? Nu avem. Dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință Ionela Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Supunem votului dumneavoastră modalitatea de vot în forma în care aceasta ne-a fost transmisă, respectiv vot direct sau deschis.

Dacă este cineva împotriva modalității de vot propusă?

Nu este nimeni împotrivă.

Deci cu 17 voturi „pentru” modalitatea de vot aferentă proiectului aflat pe ordinea de zi s-a aprobat.

Doamna Consilier Mihaela CIOCODEI - Doamna președinte și Ciocodei.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, v-am văzut. Cred că v-a văzut si domnul secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Am notat. Avem 18 consilieri.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Cu 18 voturi „pentru” atunci. Deci modalitatea de vot a fost aprobată cu 18 voturi ”pentru”. Domnul secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Da doamna președinte. Facem precizarea că există rapoartele favorabile ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru acest proiect.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mulțumesc frumos. Intrăm în ordinea de zi.

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului local al Municipiului Bacău

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, doamna președinte de ședință. în urma întâlnirii pe care am avut-o în mai multe zile, în urma întâlnirilor pe care le-am avut cu reprezentanții corpului didactic s-au identificat o serie de nevoi speciale pe care dumnealor le-ar avea pentru a complini toate aceste necesități pe care Guvernul României ni le cere. Dar mai puțin ce cere Guvernul României că nu este foarte clar ceea ce cere Guvernul României. Gândiți-vă că de abia luni am aflat în ce scenariu municipiul Bacău va fi. Este vorba (nu se înțelege, se aude cu întreruperi)... .scenariul verde cu toți copiii la școală. Solicitarea de 960.000 lei pe care o fac în momentul de față este bazată pe necesitățile pe care le au unitățile de învățământ de diverse tipuri, în diverse moduri pentru această pandemie, în această pandemie și mai exact......... (nu se înțelege, se aude cu

întreruperi).. .Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok. Vă mulțumesc frumos. Luăm avizele. Aviz de legalitate, domnul secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Aviz favorabil, doamna președinte.

Majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1,2,3,4 și 5) la proiectul de hotărâre. Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mulțumesc frumos. Dacă sunt discuții asupra proiectului?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Bîrzu sunt. Aș vrea să vorbesc un pic la proiect. Mă auziți, doamna președinte?

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, vă aud. Altcineva, vă aud domnul Bîrzu. Altcineva mai dorește să intervină? O să am si eu o remarcă de făcut. Domnul Bîrzu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, mulțumesc frumos.

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA - Doamna președinte? Vă rețin 5 minute. O să trebuiască să intru la instanță. Dacă durează mai mult să știți că votul meu este „pentru” Se înregistrează, cred că.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, a luat act, domnul secretar, da? De votul doamnei Pricopoaea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Da, da.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Bine, vă mulțumesc, doamna Pricopoaea. Vă rog, domnul Bîrzu.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, ce voiam să spun, ședința de astăzi o anticipasem având în vedere de discuțiile din ședința trecută prin care am spus că nevoile la școli erau mai mari. Domnul primar a avut observație la amendamentul care l-am propus noi că nu e necesar. Și s-a dovedit practic că am, am avut dreptate să suplimentăm, să facem această majorare.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Șefu, cereați acoperire la Școala ...... (nu se

înțelege, se aude cu întreruperi)... pandemie, fir-ar ea a naibii de viață.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul primar, domnul primar. Dar nu v-a întrerupt nimeni. De ce dumneavoastră dați dovadă de lipsă de respect?

Domnul Consilier Ilie BIRZU - Haideți să ne ascultăm, domnul primar că doar...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Bîrzu!

Domnul Consilier Ilie BIRZU - Suntem, suntem împreună pentru a rezolva problemele pentru copiii noștri, pentru școlile noastre.

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Domnul Bîrzu, numai campanie electorală, domnul Bîrzu.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, nu-i campanie electorală. Eu nu...

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Haideți să votăm, să trecem la treabă, domnul Bîrzu.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Eu nu candidez la funcția de primar.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul

Huluță dar cei de la Pro România nu au cei 7 ani de acasă? Sincer, pe cuvânt. La ...(nu se înțelege, se aude cu întreruperi)...

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Jigniți mai puțin doamna, doamna Pravăț, jigniți mai puțin.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Păi da nu, dar nu v-a întrerupt nimeni, domnul Huluță. Nu jignesc.

Domnul Consilier Laur ȘOVA GÂȚU - Domnul Huluță, dumneavoastră...

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Eu nu știu dacă discutăm de cei 7, păi noi nu știu dacă discutăm de cei 7 ani ai dumneavoastră ca ai mei.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - De ce, de ce nu, de ce-1 întreruperi pe domnul...

Domnul Consilier Laur ȘOVA GÂȚU -... dă răspuns domnul Huluță, nu noi.

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Pentru că e campanie electorală, treci la obiect.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Ce campanie electorală, domnul Huluță? Că eu nu candidez la funcția de primar așa că nu e nicio campanie.

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - E campanie, domnul Bîrzu. Lăsați.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul

Huluță, vă rog frumos să nu mai vorbiți. Vorbește domnul Bîrzu. După aceea puteți lua cuvântul și dumneavoastră.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Domnul Huluță, îmi pare rău. N-am..., nu fac campanie, nu candidez la funcția de primar, eu totdeauna am sprijinit unitățile de învățământ pe parcursul anilor, deși nu au fost o chestie numai de campanie electorală.

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Bun, și?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci asta fie clar. Vreau să spun că dacă se facea, se luau de la școli din timp, necesarul de la școli, se putea face o fundamentare. Nu veneam la două zile să mai acordăm niște bănuți. E bine totuși că...

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Guvernul dumneavoastră a dat instrucțiunile când le-a dat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ce dracu ...(nu se înțelege, se aude cu întreruperi)... ce am de făcut, ești nebun?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Haideți să...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Huluță are dreptate.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Haideți să termin, domnul Huluță și după aceea vorbiți dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghiorghi HULUȚĂ - Da.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Vreau să vă spun că noi, noi trebuia să pregătim școlile pentru scenariul, să fim pregătiți pentru scenariul cel mai grav, scenariul roșu. Deci, să avem condiții pentru, în școli să se desfășoare și pentru scenariul roșu. Deci, nu trebuia să așteptăm pentru, să comunice Direcția de Sănătate în ce scenariu funcționează. Din punctul meu de vedere eram, trebuia să fim pregătiți, nu să venim astăzi să, pe ultima sută de metri. Dar e bine..

Domnul Romică BOTOI - Domnul, mă, mă iertați că intervin și eu.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci până la urmă, dar stați să termin.

Domnul Romică BOTOI - Da, da, vă rog.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci până la urmă este bine, este bine că am găsit resurse să alocăm totuși, să rezolvăm problemele să poată începe luni școala în condiții optime. Așa, și asta vreau să îl întreb pe domnul primar, dacă cu suma alocată astăzi școlile vor începe luni în condiții optime procesul de învățământ?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, haideți că vreau să trec foarte rapid în revistă o serie de aspecte. Sunt îngrețoșat de libidinoasa asta de campanie electorală.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Așa este.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Haideți să vă spun o chestiune foarte clară. Deci eu nu m-am dus, nu m-am dus în nici un consiliu de administrație să îmi curgă balele pe acolo și fără să zic nimic, da? Cum au făcut unii.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul primar!

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doar atât, îmi cer scuze, îmi cer scuze. Mai mult decât atât, vă pot informa că de la școli nu am primit solicitări. Noi am fost practic, am mers către școli. Dar ca să vă mai dau un exemplu ca să vedeți ce mari ajutoare am avut... Domnul Consilier Romică BOTOI -1 s-a tăiat microfonul domnului primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Guvernul României, după ce am cheltuit vreo 20.000.000 de lei, ne va susține cu fabuloasa sumă de 1.000.000 de lei. Asta e realitatea, fir-ar ea al naibii de viață. Mai veniți și mai... Dar în fine, asta e.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul primar, v-a adresat domnul Bîrzu o întrebare. Dacă vreți să răspundeți, dacă nu să mergem mai departe.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu, nu, răspund în scris.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci nu știți, școala va începe în condiții optime cu alocările bugetare avute până acum, sau alocate până acum, aprobate până acum?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Absolut toate unitățile de învățământ vor începe așa cum au stabilit directorii. Și în condiții de siguranță, în condițiile de alocare suplimentară bugetară. Aceste alocări pe care le facem în plus astăzi, dacă dumneavoastră veți fi de acord, vă dau un exemplu. La liceul Vrânceanu 30.000 de lei va costa modificarea rețelei de net, extinderea rețelei de net, da? Sunt chestiuni pe care nu avea de unde să le prevadă primarul Cosmin Necula.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - Domnul primar, am zis că intervin și eu. Și într-un fel sau altul aveți dreptate că era aproape o certitudine faptul că Guvernul României nu va finanța începerea școlii în condiții de siguranță. Și certitudinea s-a demonstrat a fi o certitudine 100%, de aceea, tocmai de aceea ar fi trebuit să evaluați în mod just necesitățile din școlile municipiului Bacău, începând cel puțin din luna mai-iunie. Și uitați că suntem în 10 zile la a treia rectificare bugetară pe învățământ. Asta e problema noastră. Ne spuneați în ședința anterioară să avem proprietatea sumelor, să nu facem alocări hazardate, să nu propunem alocări hazardate, dar să știți că dumneavoastră ați făcut lucrul acesta în ultimele 10 zile. Deci, nu ne-ar mira ca peste două zile să ne convocați iar într-o ședință de îndată cu alocări hazardate, bazate, repet, pe campania electorală, probabil și pe niște evaluări care au lipsit, ale necesităților din școli. Mulțumesc frumos.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vreau doar un singur lucru să vă menționez. Apropo de pregătire și de nepregătire. Vreau să luați act, să vă aduceți aminte, că tot noi prin Consiliul Local Bacău am susținut și examenul ...(nu se înțelege, se aude cu întreruperi).. .și examenul de bacalaureat și acum vom susține cu măști, și acum susținem cu dezinfectanți. Nu știm (nu se înțelege) că nu suntem pregătiți, pentru că asta chiar vorbiți cu păcat, să știți. Suntem pregătiți de mult și tot continuăm. Apar tot felul de necesități și vă spun, vă spun cu toată sinceritatea, prefer ca directorii de unități de învățământ să aibă bani la dispoziție, în stocuri ...(nu se înțelege, se aude cu întreruperi)...să se poată descurca așa cum consideră. Pentru că vor fi o serie de măsuri pe care comitetul le ia de urgență și de îndată în funcție de situația pe care o vor avea la final.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - Domnul primar, dumneavoastră aveți idee câți părinți din municipiul Bacău astăzi, da, miercuri, înainte cu câteva zile de a începe școala habar n-au în ce condiții va începe școala? Aveți idee cam câți părinți sunt în situația asta?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dar de ce nu întrebați un pic și Inspectoratul de învățământ? Am senzația..

Domnul Consilier Romică BOTOI - Asta voiam să spun eu.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Inspectoratul este un fel de fecioară neprihănită, iar doamna ministru este un fel de zeiță. Dar nu, n-avem un Inspectorat de învățământ? N-avem un Ministru al învățământului, la naiba? Dacă primarul nu se ocupă de fenomenul de învățământ, totuși...

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - în ...(nu se înțelege, se aude cu întreruperi)...de reprezentanții societății ...(nu se înțelege, se aude cu întreruperi)...avem datoria de a-i informa, iar acces la informații organizatorice, da, care vizează începutul școlii, cred că avem mai degrabă noi decât alți părinți care .. .(nu se înțelege, se aude cu întreruperi).. .în momentul acesta.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Da.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - Și totuși... Ok, mai sunt luări de cuvânt? Domnul secretar să supună proiectul la vot. Domnul secretar? Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

Ca urmare a apelului nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANÂ-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul secretar a anunțat 18 voturi „pentru”. Sunt 19 voturi ”pentru” (a votat domnul Miclăuș ulterior apelării pentru vot).

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Ne vedem mâine dimineață.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - Vă mulțumesc

frumos. Declar lucrările ședinței extraordinară de azi...

Domnul Consilier Romică BOTOI - Eu, eu aș vrea, aș vrea să fac o precizare, domnul secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Da.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Vreau să fac o precizare. Eu mâine dimineață plec din localitate. S-ar putea să nu am imagine, dar să știți că voi fi cu dumneavoastră în direct din mașină.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Am înțeles. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Da, să știți, da.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Da mâine votul este..., ședința este tot pe skype? Sau e la CAEX?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Tot pe skype.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Tot pe skype.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Tot pe skype, dar am să iau legătura din mașină. Eu am să fac legătura din mașină. Da, bine, bun.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Nici o problemă. E bine că sunteți prezent.

Domnul Consilier Ilie Bîrzu - Bun, la revedere. O zi frumoasă la toată lumea.

Domnul Consilier Romică BOTOI - La revedere, sănătate.

Doamna Președinte de ședință lonela-Cristina-BREAHNÂ-PRAVĂT - Declar lucrările ședinței închise. La revedere.

Domnul Consilier Ghiorghe Hulută - Sănătate.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Sănătate multă.

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință (Skype).

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ        SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

IONELA-CRISTINA BREAHNĂ-PRAVĂȚ      NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

întocmit: Mădălina-Gabriela Cimpoeșu