ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 560 510 din 11.09.2020

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 09.07.2020, ora 10.00.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Rog asistența să sc ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Qvidiu POPOVICL Bună ziua. în conformitate cu prevederile art.133 (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1292 din 03.07.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 18 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Ionela- Cristina Breahnă-Pravăț și domnul viceprimar Constantin Scripăț (concediu medical).

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Qvidiu POPOVICI-Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.01.2020.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU 1LIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Absenta

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILEr

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

Ieșita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

10

-

7

Cu 10 voturi „pentru ’’ și 7 abțineri procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.01.2020 a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.02.2020.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Absenta

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂN1LÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

Ieșita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

10

-

7

Cu 10 voturi „pentru „ și 7 abțineri procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.02.2020 a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 25.02.2020.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. cit.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Absenta

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

1ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

Ieșita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

10

-

7

Cu 10 voturi „pentru „ și 7 abțineri procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 25.02.2020 a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 11.03.2020.

Cine este pentru aprobarea procesului din 11.03.2020?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Absenta

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

Ieșita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

10

7

Cu 10 voturi „pentru ” și 7 abțineri procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 11.03.2020 a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 17.03.2020.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

Absenta

CRISTINA

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

Ieșita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

10

••

7

Cu 10 voturi ”pentru ” și 7 abțineri procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 17.03.2020 a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.03.2020, ora 12,00.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Absenta

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

Ieșita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

10

-

7

Cu 10 voturi „pentru ” și 7 abțineri procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.03.2020, ora 12,00 a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 20.03.2020, ora 10,00.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Absenta

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

Ieșita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GĂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

10

-

7

Cu 10 voturi „pentru „ și 7 abțineri procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 20.03.2020, ora 10,00 a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 20.03.2020, ora 16,00.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

Absenta

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

Ieșita din sala

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR *                                   9

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

10

-

7

Cu 10 voturi „pentru ” și 7 abțineri procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 20.03.2020, ora 16,00 a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 25.03.2020.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Absenta

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

10

-

8

Cu 10 voturi „pentru ” și 8 abțineri procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 25.03.2020 a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 01.04.2020.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

Absenta

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GH1NGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

10

________2_______

8

Cu 10 voturi ”pentru ” și 8 abțineri procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 01.04.2020 a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 08.04.2020.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Absenta

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLAUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

10

-

8

Cu 10 voturi ”pentru ” și 8 abțineri procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 08.04.2020 a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.04.2020.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU 1LIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Absenta

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

10

-

8

Cu 10 voturi „pentru ” și 8 abțineri procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.04.2020 a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.05.2020.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

Absenta

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

10

-

8

Cu 10 voturi „pentru ” și 8 abțineri procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.05.2020 a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Vă mulțumesc mult și dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu Legea și Regulamentul de organizare și funcționare. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta lisa de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, domnule președinte de ședință. In sală se află deja domnul director Pârâianu Mădălin. Voi da citire dispoziției ce conține proiectele de hotărâre supuse dezbaterii dumneavoastră în această zi.

1.

Proiect de hotărâre privind     darea în administrare către Spitalul de

Pneumoftiziologie Bacău a unei clădiri și terenul aferent acesteia din cadrul Complexului Sportiv „Constantin Anghelache”, precum și încheierea unui contract de comodat pentru containerele amplasate în același complex

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoartele de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri și Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

2.

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.292/2019 prin care s-au aprobat structura organizatorică, Organigrama și Statul de Funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la următorul compartiment de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Comisia Tehnică Legea Nr. 350/ 2005 și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

4.

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități nonprofit de interes general

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Comisia Tehnică Legea Nr. 350/ 2005 și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3,4 și 5.

5.

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Nr. 29 / 2014 și H.C.L. Nr.263/2010

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și     Serviciul Managementul

Resurselor Umane și Administrativ și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3,4 și 5.

7.

Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională în vederea desfășurării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari din municipiul Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Fond Locativ și

îndrumare Asociații de Proprietari și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3,4 și 5.

8.

Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului de Lucru Comunitar al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. CRISTIAN GHINGHEȘ - CONSILIER LOCAL

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Există observații la ordinea de zi prezentată? Dacă nu există, supunem la vot.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Absenta

3.

BOTOI ROM1CĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTÂGHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „pentru ” ordinea de zi a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi? Rugăm domnii consilieri aflati în această situație să anunțe. Nu sunt astfel de cazuri. Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Laur SOVA- GÂȚU - Mulțumesc, domnule secretar. Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea dc vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum v-a fost transmisă pe mail.

Cine este pentru?

împotrivă?

Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Absenta

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „pentru „ modalitatea de vot a fost aprobată.

Domnul Președinte de ședință Laur SOVA- GÂTU- Cu 18 voturi exprimate a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința din 09.07.2020. Domnule secretar, există avizele compartimentelor de resort?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Da.

  • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Laur SOVA- GÂTU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a unei clădiri și terenul aferent acesteia din cadrul Complexului Sportiv „Constantin Anghelache”, precum și încheierea unui contract de comodat pentru containerele amplasate în același complex

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA -Mulțumesc, domnule președinte de ședință. După cum ați avut și documentația la mapă, este vorba de proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău a unei clădiri șl terenul aferent acesteia din cadrul Complexului Sportiv „Constantin Anghelache”, precum și încheierea unui contract de comodat pentru containerele amplasate în același complex. După cum știți, în data de 29 mai a anului curent, a intervenit Ordinul Ministrului Sănătății care menționează la poziția 37, dacă nu mă înșel, crearea secției externe a Spitalului PMF Bacău, respectiv Baza Sportivă Letea Bacău. Acest proiect de hotărâre vine în completarea... sau în ducerea la îndeplinire a acestui Ordin al Ministrului Sănătății. Pentru orice componente de natură tehnică, domnul director vă stă la dispoziție.

Domnul Președinte de ședință Laur SOVA- GÂTU - Mulțumim, domnule primar. Domnule secretar, avizul la proiectul de hotărâre și majoritatea necesară.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Există aviz, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur SOVA- GÂTU- Discuții asupra proiectului dacă sunt? Doamna Năstase, domnul Ghingheș și apoi domnul Pârâianu.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Aș vrea să-1 rog pe domnul director ne prezinte exact cum va funcționa acest...această secție externă și ce plan de organizare are și-n ce perioadă de timp. Care este orizontul de timp în care Spitalul va fi perfect funcțional? Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur SOVA- GÂTU - Domnule director...

Domnul Manager al Spitalului TBC Mădălin PÂRÂIANU - Da, se aude? O să vă răspund la întrebare: este evident pentru toată lumea că, de când a apărut acest nou tip de coronavirus și noi, cu toții și întreaga planetă, ne confruntăm cu situații noi, inedite, situații cu care nu ne-am mai confruntat până acum, situații periculoase. Pentru a le gestiona, cu siguranță avem nevoie de adaptabilitate și o viteză de reacție și de răspuns crescute. Această adaptabilitate poate să fie în plan legislativ, poate să fie în plan de proceduri și protocoale medicale și se ajunge până la reinventarea mersului la piață sau a mersului pe jos, până la urmă. Nu se mergea în starea de urgență doar în grupuri de câte trei? Această situație, știți foarte bine că are adânci implicații nu numai în activitatea medicală și sanitară, cât și la niveluri economice și sociale, mai ales, deci trebuie foarte atent gestionată și cu toate aspectele care se răsfrâng din pericolul la care suntem supuși, nu, cu toții. Am văzut ce se poate întâmpla. Funcționarea Bazei...bazei...acestei secții externe are ca bază Ordinul Ministerului Sănătății numărul 753, ordin care stipulează foarte clar necesitatea înființării unor centre de izolare, eu aș spune ”de supraveghere”, nu ”izolare”, de supraveghere și tratament a pacienților asimptomatici, bineînțeles, în prezent, doar cu acordul lor...doar cu acordul lor și sper ca acești pacienți asimptomatici pozitivi să aibă suficient spirit civic și uman pentru a dori să stea sub această supraveghere medicală pe perioada infecției. Alături de aceste...de bază, conform ordinului, va apărea și la punctul doi, anticipez un pic, și o modificare de organigramă și stat de funcții, organigramă impusă de numărul de paturi - 50, care vor fi puse la dispoziția pacienților, cum spuneam, pozitivi, dar asimptomatici sau cu forme foarte ușoare. Este o structură mai compactă, nu o structură de secție de spital în sine. Chiar această ...această formă nouă, e o formă de nișă, hibridă, pot spune că nu-i nici carantină dar nici internare continuă de spital, pacienții până la urmă nu trebuie să simtă neapărat că sunt închiși și, într-un fel, sau restricționați, libertățile lor să fie puse în...la îndoială, dar, în același timp, ei trebuie să fie conștienți pentru a nu-i pune și pe ceilalți în pericol, pentru a nu-și îmbolnăvi familia, rudele, apropiații, prietenii. Acesta este motivul, v-am spus, este foarte bine argumentat, fundamentat în Ordinul 753 și, ca urmare, în Ordinul 961, această secție externă a fost adăugată tot Spitalului de Pneumoftiziologie. Deocamdată atât. Dacă mai aveți întrebări, vă rog.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GATU - Domnul Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc. Două întrebări: această secție externă bănuiesc că este temporară.

Domnul Manager al Spitalului TBC Mădălin PÂRĂIANU - Cu siguranță. Da, este temporară, cu siguranță. Ea, atunci când nu-și va mai îndeplini rolul, tot printr-un ordin de ministru probabil va fi și desființată. Deci este o structură clar separată, cu personal separat, un apendice practic la Spitalul de Pneumoftiziologie, atât ca structură cât și ca stat de funcții și organigramă, care, atunci când nu va mai fi cazul și se va hotărî: "Domnule, am scăpat de pericolul acesta”, nu vom mai avea adresabilitate. Atunci ea va dispărea cu totul și se va reveni la situația normală de acum.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Asta...mi-ați anticipat cumva următoarea întrebare: sunt o serie de posturi noi care se înființează...

Domnul Manager al Spitalului TBC Mădălin PÂRÂIANU - Da, da, o serie de posturi noi...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -.. .cum se vor produce angajările și care va fi regimul acestora? Având în vedere că e temporară.

Domnul Manager al Spitalului TBC Mădălin PÂRÂIANU - Ideea este...Da, exact. Ideea este: pentru postul de medic și asistenți sperăm să găsim înțelegere la personalul de la școli și vor veni, eventual, cu detașare, cu acordul lor. Pentru celălalt personal, infirmiere și îngrijitoare, nu le găsim, nu le identificăm în alte structuri aparținând UAT-ului și atunci vom fi nevoiți să mergem pe o procedură de selecție de dosare, permisă în starea de alertă.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - Am înțeles. Și resursele financiare pentru organizarea acestei secții externe vor fi asigurate de Ministerul Sănătății sau...?

Domnul Manager al Spitalului TBC Mădălin PÂRÂIANU - Resursele financiare vor fi asigurate de către Casa de Asigurări de Sănătate.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Am înțeles. Mulțumesc.

Domnul Manager al Spitalului TBC Mădălin PÂRÂIANU - Cu plăcere.

Domnul Președinte de ședință Laur SOVA- GÂȚU - Mulțumim. Doamna Dinu... Domnul Manager al Spitalului TBC Mădălin PÂRÂIANU - Referitor la timpul de funcționalizare: acest timp, dacă totul merge, să spunem, într-un ritm normal și la DSP, pentru cei de-acolo au nevoie...e obligatoriu să dea un aviz pe structură, eu zic că până la întâi august situația va fi funcțională în secția externă.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Doamna Dinu...la microfon, vă rog.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - înțeleg așa, domnule manager: că începând cu întâi august aceste paturi vor fi raportate la CJCCI și pe structura națională ca fiind paturi de confirmați, corect?

Domnul Manager al Spitalului TBC Mădălin PÂRÂIANU - Da, de confirmați... Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - De confirmați. Și ați...

Domnul Manager al Spitalului TBC Mădălin PÂRAlÂNU ...Ordinul 753 secția externă, de confirmați...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Secția externă, în planul doi...

Domnul Manager al Spitalului TBC Mădălin PÂRÂIANU -...asimptomatici pozitivi.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Știți foarte bine că pe platformă sunt trecute ca și paturi de confirmați. Deci, începând cu întâi august, vom avea paturile acestea de confirmați. Și doi: aș vrea să lămuriți, că eu știu că acolo va fi sub formă de internare, pacienții nu vor avea foaie de internare? Ați menționat ceva de "hibrid” și poate ne lămuriți un pic ca și...Pacienții vor figura internați.

Domnul Manager al Spitalului TBC Mădălin PÂRÂIANU - Vor figura internați.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Asta as vrea să...

Domnul Manager al Spitalului TBC Mădălin PARÂIANU - Da...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU -...pentru că ați spus "hibrid” și nu știam care-i forma de organizare.

Domnul Manager al Spitalului TBC Mădălin PÂRÂIANU - Dați-mi voie vă răspund.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Deci pacienții sunt internați.

Domnul Manager al Spitalului TBC Mădălin PÂRÂIANU - Da...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Internare continuă. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule director...

Domnul Manager al Spitalului TBC Mădălin PÂRÂIANU - Da, pacienții vor fi internați sub formă continuă, dar, cum vă spuneam, adaptabilitatea este importantă în ziua de azi. Un pic mai încet...(microfonul). Cred că nu se mai merge totuși pe cărări bătătorite de atâția ani, pentru că la situații noi trebuie să venim și cu idei noi și cu variante noi și dacă rămânem ancorați numai în ce-a fost până acum, probabil că nu ne mai găsim rostul în prezent. De asta spun că, foarte bine să fim adaptabili și spontani și să îndrăznim și să ne asumăm anumite situații care, eu zic că sunt benefice pentru oameni și pentru populație.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Dezbate...Domnule primar...

Domnul Primar Cosmin NECULA- Vă rog...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU -...n-o să intrăm într-o dezbatere care am avut-o la DSP. Trebuie foarte clar exprimat... și cei de-aici nu au cunoștințe medicale și de management sanitar cum am eu și dumneavoastră, pacienții vor figura „internați”, nu „hibrid”, nu altceva. Până la...conform...se vor externa conform ordinelor și protocoalelor acelea de activare, dar vor fi internați.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - întrebarea este dacă doresc sau vor fi obligați, pentru că deocamdată n-a ieșit legislația în acest sens.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Nu. Cum este legislația: ei pot fi externați în ziua...cu test pozitiv în ziua 10, recoltat în ziua 8, conform Ordinului, se duc acasă... sau la cerere. în momentul ăsta există și posibilitatea să fie...chiar să refuze internarea, adică pacientul este diagnosticat pozitiv, este adus cu Ambulanța la spital și refuză internarea.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Am înțeles. Și dacă-mi permiteți o întrebare către domnul primar.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Alte discuții? Vă rog.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Separat de acest subiect privind această secție externă de la TBC, avem, de asemenea, și etajele funcționalizate de la Spitalul Municipal, patru și cinci. în eventualitatea în care ne paște un val doi, sau mă rog, cocoașa doi din valul unu sau cum o numesc specialiștii, vom avea posibilitatea să internăm pacienți în aceste două etaje? Pentru că am văzut că au fost inaugurate cu mare fast, dar, din păcate, lipsesc o serie de chestiuni din câte am înțeles de la dumneavoastră și de la alți factori din spațiul public băcăuan, toate astea de..., mă rog, rigorile de management sanitar sau nu știu, de ce nu putem primi pacienți acolo? Și aș vrea să ne lămuriți.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, în primul rând nu a fost inaugurat cu mare fast. N-ați văzut tăieri de panglici, n-ați văzut soboare, n-ați văzut...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - E, v-ați îngrămădit acolo, împreună cu toți, fără distanțare socială...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Ghingheș, ați pus o întrebare, haideți ca să...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - V-ați bătut pe piept cu domnul Benea, din nou...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule Ghingheș...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Voiati să fiți în locul meu să vă bateti dumneavoastră cu el, nu? E, ați ratat tempo-ul ăsta, dar e timp, nu vă faceți probleme. Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GATU - Domnule primar, la subiect. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu am astfel de plăceri, îmi cer scuze. Domnul Primar Cosmin NECULA - Știu că-o faceți de plăcere cu domnul Benea, dar asta e. Pot să vă spun în felul următor: în momentul de față...Deci eu repet: noi, tot ceea ce am făcut, este să punem la dispoziția autorităților sanitare, nu suntem noi cei care să spunem cine, cât și cum se internează acolo. Dacă este să discutăm de problema funcționării, deci el este funcțional și-n momentul de față. Dacă există voință medicală și nu mă refer aici la SJU, dacă există voință medicală poate fi utilizat și-n momentul de față. Pentru că, ceea ce...să zic, a fost ridicat ca și problemă ulterioară de către DSP, acel decantor de clorinare...Decantorul de clorinare nu există în momentul de față la SJU, de exemplu, și el funcționează. Deci este o chestiune de-asta, în plus, da? Dar, dacă vrem să fim mai catolici decât papa, putem s-o facem, dar dacă este să discutăm de funcționali...de chestiune de funcționare, el este funcțional în momentul de față. Absolut toate echipamentele funcționale, absolut toate stațiile ATI funcționale, dar nu suntem noi, cei de la Municipiul Bacău în măsură să utilizăm și să spunem ce trebuie sau ce nu trebuie. Aici, cei care conduc SJU vă pot da mai multe elemente. Din perspectiva mea, cred că ar putea toată lumea să fie ajutată să-și facă acele transferuri de secții, dar aici cred că doamna...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Deci, practic, mai simplu: ce ne oprește să internăm pacienți acolo? Asta-i întrebarea. Ce ne oprește acum?

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GAȚU - Doamna Dinu, vă rog.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Vreți în două cuvinte? Noi...nu ne oprește nimic, așteptăm avizul de la DSP. De mai multe zile sunt discuții pe planșe, este vorba să relocăm secțiile de Boli Infecțioase - adulți și copii - la etajul patru și cele șapte paturi de ATI- COVID care sunt în plus pe lângă paturile standard de ATI care deservesc cazurile non-covid - la etajul cinci. Așteptăm avizul de la DSP. Ne-am uitat pe planșe, s-au uitat și cei de la DSP pe planșe, am emis propunerea, pentru că Spitalul emite propunerea și DSP-ul verifică și dă aviz sau propune modificări.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Adică sunt...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Deci, nu va mai dura foarte mult, sunt la discuții tehnice...

Domnul Primar Cosmin NECULA -...cele șapte stații, îmi cer scuze că intervin, se adaugă la cele 22, nu, existente?

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Nu. La ce vă referiți?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ați zis de stațiile alea șapte de ATI.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Nu șapte stații, sună așa...E vorba de un pat de ATI, un pat complet dotat cu ventilator, monitor, injectomat, infuzomat este considerat un pat de ATI. Cele șapte... la momentul acesta, Spitalul Județean a rămas cu paturile de ATI care existau deja în structură, cele 43, pe trei puncte de lucru: Pavilionul medico-chirurgical, Pediatria și Maternitatea, iar cele șapte paturi de ATI care internează și tratează pacienții COVID au fost asigurați cu același personal de la începutul pandemiei. Practic, în Spitalul Municipal se vor translata sau se vor reloca, pentru că ele sunt, există fizic, vor fi internați pacienții care au nevoie de suport ATI confirmați COVID. Sau suspecți și, în funcție de...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, pe stațiile care există în momentul de fată...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Pe unități le...da, da, da. Patru - cinci vor fi Infecțioase, confirmați și suspecți și cinci - ATI-ul COVID. Este o chestiune de zile până se rezolvă.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Am înțeles. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur SOVA- GÂȚU - Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte discuții, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Ar trebui să rămână goale până la sfârșit...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Să dea Dumnezeu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

Absenta

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂGHIORGHE

X

ÎL

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi "pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Președinte de ședință Laur SOVA- GÂTU -Mulțumim. Dacă tot a fost vorba de darea în administrare a clădirii și a terenului, am așteptat să se voteze ca să nu fie nici un fel de discuții, o singură întrebare către domnul primar: nu contestă nimeni problematica acestei pandemii și bugetul diminuat al CSM-ului și darea în administrare acum, dar au fost discuții și știu amici, ca să spun așa, din echipa de handbal care se întreabă ce se va întâmpla cu această echipă? Chiar și antrenorul îmi este prieten...pentru că sunt jucători la care le-au expirat contractele. O mai avem în sezonul următor, n-o mai avem, viitorul...cum sună?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mi-aș dori ca să pot să vin în fața dumneavoastră cu rectificare bugetară în care primim cei 14 milioane de lei cheltuiți pe COVID, așa cum ne-au fost tot promiși de către guvern. Din păcate, nu am cum să vin cu aceste realități. Pe de altă parte, să nu vă închipuiți că-i așa o mare bucurie pentru un primar, indiferent care ar fi ăla, ca pe zonele sportive, pe bazele sportive care erau cât de cât reamenajate și refuncționalizate și cu gazonul refăcut, acum să ai secții externe, sau spitale de campanie, sau alte asemenea chestiuni. La fel e și cazul echipei de handbal. Eu am discutat cu domnul director Gavriliu, intenția noastră este să ducem echipa mai departe, să meargă înainte. Pe de altă parte, eu mi-aș dori ca și... din ce știu s-au făcut o serie de transferuri acum, de curând, au fost eliberate niște sume de bani prin dispoziție de primar, au ajuns la dumnealor. Pe de altă parte, cred că și antrenorul echipei, mai ales că vă este prieten, și o serie de componenți ai lotului cred că ar trebui să înțeleagă, așa cum se întâmplă și în alte UAT-uri, să aibă un pic de răbdare, pentru că sunt multe echipe.. Eu nu am să fac paralele cu echipe în care își primesc salariul la 3-4 luni, 5 luni, dar știți că se întâmplă și cazul ăsta și nu se dărâmă planeta, dar am senzația că uneori, nu neapărat cazurile specifice care vi le-am menționat, unii sunt prea sensibili pe acolo și poate ar fi mai bine mai multă încredere unii în ceilalți. Intenția noastră, vă repet, este să ducem mai departe această echipă, cred că e și intenția dumneavoastră, adică nu cred că se pune problema stopării acestei evoluții a echipei, dar o recalibrare a salariilor acolo și un pic de răbdare cred că ar fi benefică pentru toate părțile.

  • 2, Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GATU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr.292/2019 prin care s-au aprobat structura organizatorică, Organigrama și Statul de Funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, domnule președinte de ședință. E un proiect subsecvent, practic, proiectului numărul 1. Este vorba de completarea 292 prin care s-au aprobat...hotărârii 292 a consiliului local prin care s-au aprobat structura organizatorică, statul de funcții a Spitalului PMF Bacău.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU -...și majoritatea necesară?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂTU - Discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu, atunci îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICL Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Absenta

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „pentru ” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

  • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Laur SOVA- GAȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de proiect privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005.

Domnul Președinte de ședință Laur SOVA- GÂȚU - Domnule secretar, avizul și majoritatea?

Domnul Secretar General ai Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz.

Domnul Președinte de ședință Laur SOVA- GÂȚU - Și majoritatea necesară?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate simplă.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur SOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului dacă sunt? Domnul Ghingheș...Domnule Ghingheș, vă rog.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc. în primul rând, vreau să mulțumesc compartimentului de specialitate că, după ce am ridicat acele probleme în ședința de consiliu local, au procedat totuși la consultarea organizațiilor de tineret și mi-ar plăcea ca doamna Diana Ilie să ne facă un rezumat al propunerilor care au fost introduse față de proiectul prezentat inițial în această ședință...data trecută. Mulțumesc. Și vă solicit acest lucru deoarece nu sunt reliefate în expunerea de motive și documentația având zeci de pagini, nu-mi dau seama exact ce a fost preluat, adică am văzut un comunicat al tinerilor, dar mi-ar plăcea să știu oficial care au fost propunerile preluate, că știu că au fost mai multe. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur SOVA- GÂȚU - Vă rog.

Doamna Șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni Diana ILIE - Așa este. în urma întâlnirii care a avut loc tot aici, în sala asta, la Centrul de Afaceri, am preluat marea majoritate a propunerilor venite, în sensul că, de exemplu, nu mai trebuie aduse certificate fiscale, ci se va completa o declarație pe proprie răspundere cum că nu sunt datorii și vom verifica noi la Taxe și Impozite dacă așa este, am introdus punctaj suplimentar pentru cine utilizează puncte cheie din strategia de tineret... Cam asta, în mare, ar fi ce este în plus față de ce era anterior.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mulțumesc frumos. Deci, practic, chestiuni pe care le-am ridicat și care inițial nu erau în proiectul de hotărâre, tocmai de aceea vă rog ca în anii următori, tocmai ca să nu mai avem această perioadă tampon de așteptare pentru organizații, să facem consultările vaste și așa cum trebuie înaintea propunerii proiectului de hotărâre, dar vă mulțumesc pentru faptul că această documentație, cel puțin dacă ne uităm la momentul de bază, 2016, este cu mult, cu mult îmbunătățită pe parcursul acestor ani.

Doamna Șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni Diana ILIE - Așa este.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - Și asta contează pentru organizațiile care aplică și mi-ar plăcea ca de la anul să avem din nou un program de finanțări nerambursabile mai vast, mai mare ca valoare, dacă ne permite bugetul, pentru că acum am ajuns doar să dăm bani pentru activitățile de tineret, undeva la 500.000 de lei, dacă nu mă înșel...

Doamna Șef serviciu Serviciul Tineret și Informare Cetățeni Diana ILIE -Da.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - ...ceea este foarte puțin. Din punctul meu de vedere ar trebui să sprijinim proiecte ce vizează și educația și cultura...mă rog, sportul nu-1 pun aici pentru că Sportul e finanțat pe finanțările sportive, pe Legea sportului. Mi-ar plăcea...asociațiile de proprietari să le încurajăm să aplice pe Legea 350 ca să facă tot felul de chestiuni în cartiere. Trăiesc cu această speranță, dar este un pas în față această documentație tehnică ce este cu mult îmbunătățită față de anii anteriori, dar și mai ales de mandatele anterioare și ăsta este un succes al tinerilor, în primul rând, al Organizațiilor de Tineret și al programului de Capitala Tineretului pe care l-am inițiat împreună cu tinerii. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂTU - Mulțumim. Dacă nu mai sunt alte discuții la proiect, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicoiae-Ovidiu POPOVICI-Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

Absenta

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂN1LĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

1

Cu 17 voturi „pentru „ și o abținere proiectul de hotărâre a fost adoptat.

  • 4, Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Laur SOVA- GAȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constituirea comisiilor de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități nonprofit de interes general

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de constituirea comisiilor de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005.

Domnul Președinte de ședință Laur SOVA- GĂȚU - Domnule secretar, avizul și majoritatea necesară?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate simplă, există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului dacă sunt? Nu sunt, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind constituirea comisiilor de punere în aplicare a actelor procedurale aprobate în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități nonprofit de interes general

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți - 18

2. Numărul consilierilor care au votat - 18

Nr.

crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

MPOTRIVA +

ABȚINERI

NULE

1.

ART. 1-Se constituie Comisia de evaluare si derulare a proiectelor/ programelor pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local pentru domeniul „Tineret”, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-A ADOPTAT

16

1

1

2.

1. LAUR ȘOVA - GÂȚU - consilier local

S-A ADOPTAT

15

2

1

3.

2. ANASIERĂZVAN

S-A ADOPTAT

16

1

1

4.

3. SOLOMON SERGIU

S-A ADOPTAT

16

1

1

5.

4. LAURADUDĂU

S-A ADOPTAT

16

1

1

6.

5. MARIAN PINTILIE

S-A ADOPTAT

16

1

1

7.

6. ISABELA PINTILIE- rezerva

S-A ADOPTAT

16

1

1

8.

ART. 2-Se constituie Comisia pentru soluționarea contestațiilor depuse de către solicitanții finanțărilor nerambursabile, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-A ADOPTAT

16

1

1

9.

1. Președinte - BREAHNĂ - PRAVĂȚ IONELA -CRISTINA -consilier local

S-A ADOPTAT

15

2

1

10.

2. Membru- BIRZU ILIE - consilier local

S-A ADOPTAT

16

1

1

11.

3. Membru- ADRIAN ANGHEL- Director ADL

S-A ADOPTAT

16

1

1

12.

4. Membru - DI ANA BUDĂU - consilier juridic ADL

S-A ADOPTAT

16

1

1

13.

5. Membru - POPA ION - Inspector de specialitate Serviciul Cabinet Primar

S-A ADOPTAT

16

1

1

14.

6. Secretar- Cioclu Elena - consilier la structura organizatorică Arhitect Șef

S-A ADOPTAT

16

1

1

15.

ART. 3- Se constituie Comisia Tehnică pentru participarea la procedura privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila din fondurile bugetului local al Municipiului Bacău și se stabilesc atribuțiile acesteia, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-A ADOPTAT

16

1

1

16.

LSLĂTINARU MARIUS- Sef Serviciu Colectare si Executare

Silită Persoane Fizice

S-A ADOPTAT

16

1

1

17.

2.ILIE DIANA- Șef Serviciu Tineret și Informare Cetățeni

S-A ADOPTAT

16

1

1

18.

3.DANIELA NASTASE- Inspector specialitate Serviciul Administrarea Patrimoniului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari

S-A ADOPTAT

16

1

1

19.

ART. 4- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCLnr. 139/2018.

ART. 5 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Comisia Tehnică de Aplicare a Legii nr. 350/ 2005.

ART. 6 - Hotărârea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacău, Comisiei Tehnice, Comisiei de Contestații și Comisiei de evaluare și derulare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Bacău- Domeniul "Tineret.”

ART. 7- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

16

1

1

5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședința Laur SOVA- GAȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 29 / 2014 și H.C.L. nr. 263/2010

Inițiator-DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA -Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de modificarea H.C.L. nr. 29 / 2014 și H.C.L. nr. 263/2010. Este vorba de o serie de promovări profesionale în grad, cât și o serie de ajustări profesionale, în sensul în care o serie de angajați din Direcția de Salubritate - Spații verzi au devenit calificați. Aici domnul director Barbu se află pentru a vă da toate detaliile.

Domnul Președinte de ședință Laur SOVA- GÂȚU - Mulțumim. Domnule secretar, avizul și majoritatea necesară adoptării proiectului?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritatea necesară- majoritate absolută și există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur SOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu sunt discuții, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

Absenta

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DAN1EL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi „pentru ’’ proiectul de hotărâre a fost adoptat.

6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii

Inițiator-DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- Doamnelor și domnilor consilieri locali, este vorba de proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim. Domnule secretar, avizul și majoritatea necesară adoptării proiectului?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz, majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GATU - Discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu sunt, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți - 18

2. Numărul consilierilor care au votat - 18

Nr. crt

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

IMPOTRIVA+ ABȚINERI

NULE

1.

ART. 1- Se aprobă lista de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-A ADOPTAT

18

0

0

NUME și

PRENUME

Punctaj

Locația stabilită

Tip loc.

2.

BACIU ILEANA

S-A ADOPTAT

99

Str. Bucegi nr. 136A/B/16

2 camere

18

0

0

3.

EVU ALINA GEORGETA S-A ADOPTAT

96

Str. Făgăraș nr. 6/B/18

2 camere

18

0

0

4.

SANDULACHI-HUȚANU RAMONA ELENA S-A ADOPTAT

96

Str. Depoului nr. 86/B/l

2 camere

18

0

0

5.

MARIN IONUȚ CĂTĂLIN

S-A ADOPTAT

90

Str. Făgăraș nr. 8/B/20

2 camere

18

0

0

6.

LUPU LAURA

S-A ADOPTAT

88

Str. Letea nr. 46A/A/11

2 camere

18

0

0

7.

SILION VIOLETA

S-A ADOPTAT

84

Str. Bucegi nr. 136A/A/20

2 camere

18

0

0

8.

LUPU ALINA

S-A ADOPTAT

84

Str. Letea nr. 50bis/A/17

1 cameră

18

0

0

9.

BOGHIU TAMARA

ANDREIA

S-A ADOPTAT

81

Str. Bucegi nr. 138A/A/6

1 cameră

18

0

0

10.

MIHÂILĂ ELENA

ALINA

S-A ADOPTAT

80

Str. Făgăraș nr. 8/A/17

2 camere

18

0

0

11.

LOVIN MARIAN

VALENTIN

S-A ADOPTAT

79

Str. Făgăraș nr. 6/B/14

2 camere

18

0

0

12.

PRUNĂ MIHAELA

S-A ADOPTAT

77

Str. Depoului nr. 86/A/7

1 cameră

18

0

0

13.

AVRAM-CÎMPANU

ALINA

S-A ADOPTAT

77

Str. Făgăraș nr. 6/B/5

2 camere

18

0

0

14.

ROMEDEA MARLENA ALEXANDRA S-A ADOPTAT

75

Str. Făgăraș nr. 4/B/5

2 camere

18

0

0

15.

PETREA SIMONA

ELENA

S-A ADOPTAT

73

Str. Făgăraș nr. 8/B/17

1 cameră

18

0

0

16.

NASTASA

MARLENA ANDRA

S-A ADOPTAT

70

Str. Făgăraș nr. 19/C/21

2 camere

18

0

0

17.

AGOP LOREDANA

IONELA

S-A ADOPTAT

69

Str. Letea nr. 46A/A/20

2 camere

18

0

0

18.

DUMEA IRINA ANDREEA

S-A ADOPTAT

69

Str. Depoului nr. 80/A/9

1 cameră

18

0

0

19.

PAVEL CODRINA

MARIA

S-A ADOPTAT

68

Str. Letea nr. 46A/B/19

1 cameră

18

0

0

20.

SAMSON RAMONA GABRIELA S-A ADOPTAT

67

Str. Făgăraș nr. 17/A/8

1 cameră

18

0

0

21.

SLOBOZEANU ANDREEA LUMINIȚA S-A ADOPTAT

66

Str. Bucegi nr.l38A/B/ll

1 cameră

18

0

0

22.

DRÎNGĂ ELENA

RAMONA

S-A ADOPTAT

66

Str. Narciselor nr. 14A/A/23

1 cameră

18

0

0

23.

STÂNESCU MARCELA

S-A ADOPTAT

66

Str. Narciselor nr. 14A/A/18

1 cameră

18

0

0

24.

LUPU ELENA GIORGIANA S-A ADOPTAT

65

Str. Făgăraș nr. 17/A/19

1 cameră

18

0

0

25.

ȚARÂLUNGÂ IONELA VIOLETA S-A ADOPTAT

64

Str. Făgăraș nr. 4/A/16

2 camere

18

0

0

26.

MUNTE ANU MARINA

S-A ADOPTAT

64

Str. Depoului nr. 80/B/7

1 cameră

18

0

0

27.

ART. 2 - La data repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanții acestora au obligația sa reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii comunicării privind aprobarea prin hotărâre de consiliul local a repartiției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

ART. 4- Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari. ART. 5 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

18

0

0

7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Laur SOVA- GAȚU dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională în vederea desfășurării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari din municipiul Bacău

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională în vederea desfășurării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari din municipiul Bacău.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule secretar, avizul și majoritatea necesară adoptării proiectului?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Majoritate simplă și există aviz.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu sunt discuții, se trece la procedura de vot secret. Mulțumesc.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională în vederea desfășurării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari din municipiul Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți - 18

2. Numărul consilierilor care au votat - 16

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

I.MPOTRIVA+ ABȚINERI

NULE

1.

ART. 1- Se aprobă ” Lista Nominală " a persoanelor fizice care au obținut certificate de calificare profesională în vederea desfășurării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari din municipiul Bacău, conform Anexei nr.l, parte integrantă din prezenta hotărâre

S-A ADOPTAT

16

0

0

NUME PRENUME

Nr. CERERE/DATA

2.

AGAPI ANA

S-A ADOPTAT

85038/30.01.2020

16

0

0

3.

AIOANEI SIMONA-DORINA

S-A ADOPTAT

85084/19.02.2020

16

0

0

4.

ANTON CRISTINA

S-A ADOPTAT

85049/05.02.2020

16

0

0

5.

ARDELEANU LILIANA

S-A ADOPTAT

85052/06.02.2020

16

0

0

6.

ARSITH FLORIN

S-A ADOPTAT

85059/10.02.2020

16

0

0

7.

BÂRBIERU IRINA

S-A ADOPTAT

85098/26.02.2020

16

0

0

8.

BELECCIU CRISTINA

S-A ADOPTAT

85041/03.02.2020

16

0

0

9.

BERZA MONICA

S-A ADOPTAT

85061/10.02.2020

16

0

0

10.

BOGHIAN CORINA

S-A ADOPTAT

85035/30.01.2020

16

0

0

11.

CĂLIN MARIANA

S-A ADOPTAT

16724/16.01.2020

16

0

0

12.

CIOBANU ANIȘOARA

S-A ADOPTAT

85055/07.02.2020

16

0

0

13.

CIOBANU ELENA

S-A ADOPTAT

85246/02.06.2020

16

0

0

14.

CIOCODAN ANA

S-A ADOPTAT

18034/03.02.2020

16

0

0

15.

CIOGOLEA LUCIA

S-A ADOPTAT

85019/27.01.2020

16

0

0

16.

COȘER MARGARETA

S-A ADOPTAT

85003/08.01.2020

16

0

0

17.

CRISTEA JANA

S-A ADOPTAT

85047/05.02.2020

16

0

0

18.

DIACONU VERGINIA

S-A ADOPTAT

85032/30.01.2020

16

0

0

19.

FÂNU OTILIA

S-A ADOPTAT

85072/14.02.2020

16

0

0

20.

FILIP - KACENCO ADRIAN

S-A ADOPTAT

17410/27.01.2020

16

0

0

21.

FLOAREȘ VASIL1CA

S-A ADOPTAT

85042/03.02.2020

16

0

0

22

FOTIA SIMONA-ELENA

S-A ADOPTAT

85081/19.02.2020

16

0

0

23

FRUNZĂ CARMEN

S-A ADOPTAT

85177/12.03.2020

16

0

0

24.

GABOR RUCSANDRA

S-A ADOPTAT

85118/03.03.2020

16

0

0

25.

GAL EMILIA

S-A ADOPTAT

85067/13.02.2020

16

0

0

26.

GOGU VERGINIA LUDMILA

S-A ADOPTAT

17500/27.01.2020

16

0

0

27.

GRASU MIHAELA

S-A ADOPTAT

85074/14.02.2020

16

0

0

28.

HULUBA MAR1A

S-A ADOPTAT

85057/07.02.2020

16

0

0

29.

IONICĂ ELENA

S-A ADOPTAT

85040/03.02.2020

16

0

0

30.

LAZĂR VALERIA

S-A ADOPTAT

85076/17.02.2020

16

0

0

31.

LEONTE IULIA

S-A ADOPTAT

85053/06.02.2020

16

0

0

32.

MARIAN DANIELA-LILIANA

S-A ADOPTAT

85071/14.02.2020

16

0

0

33.

MĂLINESCU CORNELIA

S-A ADOPTAT

85056/07.02.2020

16

0

0

34.

MIHALACHE PAULINA

S-A ADOPTAT

85063/11.02.2020

16

0

0

35.

MIHU VIOREL

S-A ADOPTAT

85092/24.02.2020

16

0

0

36.

NAIDIN OANA MIHAELA

S-A ADOPTAT

85070/14.02.2020

16

0

0

37.

NAUMCEF CRISTINA

S-A ADOPTAT

17112/21.01.2020

16

0

0

38.

NEAGU LUCICA

S-A ADOPTAT

85060/10.02.2020

16

0

0

39.

OJOG ANA-M ARIA

S-A ADOPTAT

85043/03.02.2020

16

0

0

40.

OJOG MIHAELA-LEONIȚA

S-A ADOPTAT

85048/05.02.2020

16

0

0

41.

PATRAȘCU LIANA

S-A ADOPTAT

85058/10.02.2020

16

0

0

42.

PETRIAANDA

S-A ADOPTAT

17008/20.01.2020

16

0

0

43.

POPAMARIA

S-A ADOPTAT

85020/27.01.2020

16

0

0

~44.

PRISECARU ELENA

S-A ADOPTAT

85051/06.02.2020

16

0

0

45.

PUȘCUȚĂ SIMONA

S-A ADOPTAT

85029/29.01.2020

16

0

0

46.

RADU MÂR1OARA

S-A ADOPTAT

85030/29.01.2020

16

0

0

47.

RUGINĂ CONSTANTIN

S-A ADOPTAT

85031/29.01.2020

16

0

0

48

SÎLCA DOINA

S-A ADOPTAT

85046/05.02.2020

16

0

0

49

STAN MARICELA

S-A ADOPTAT

17304/23.01.2020

16

0

0

50

STÎNGĂ M1RELA

S-A ADOPTAT

85083/19.02.2020

16

0

0

51.

STOICA GETA

S-A ADOPTAT

85044/04.02.2020

16

0

0

52.

TĂCU MARIANA

S-A ADOPTAT

85045/04.02.2020

16

0

0

53.

TAL IO AN

S-A ADOPTAT

18742/07.02.2019

16

0

0

54.

UNGUREANU ION

S-A ADOPTAT

85575/12.12.2019

16

0

0

55.

VATAVUVERGIL

S-A ADOPTAT

85034/30.01.2020

16

0

0

56.

VÂLCU DANIELA

S-A ADOPTAT

85033/30.01.2020

16

0

0

57.

ZĂRNESCU DELIA-RODICA

S-A ADOPTAT

85050/06.02.2020

16

0

0

58.

ART. 2 - Se aprobă formatul Certificatului de atestare, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Degradarea, distrugerea sau pierderea Certificatului de atestare menționat in art. 2, va fi adusă la cunoștința autorității publice locale, compartimentului specializat din cadrul acesteia, în termen de 48 de ore de la producerea evenimentului.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari.

ART.5- Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari precum și persoanelor din Anexa nr. I.

ART. 6 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

16

0

0

8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GAȚU dă cuvântul domnului consilier Cristian GHINGHES pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind constituirea Grupului de Lucru Comunitar al Municipiului Bacău.

Inițiator -DL. CRISTIAN GHINGHES - CONSILIER LOCAL

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - Mulțumesc, domnule președinte. Aș prezenta pe scurt expunerea de motive. Prezentul proiect de hotărâre vizează constituirea unei structuri participative, fără personalitate juridică, cu rol de dialog structurat între municipalitatea băcăuană și substructurile sale care se ocupă de administrarea domeniului public, mă refer la tot ceea ce avem pe spațiul public, dar mai ales în cartiere, respectiv Asociațiile de Proprietari, cele de chiriași și cele care vizează dezvoltarea urbană, pe de altă parte. Foarte pe scurt, este un mecanism consultativ, astfel încât sesizările cetățenilor cu privire la problemele punctuale din cartiere să ajungă pe masa acestui for de discuție și ulterior să fie luate în vizor cu mare celeritate de administrația publică locală, prin compartimentele de specialitate și aici mă refer, pe de-o parte, și la Compartimentul Arhitect- Șef, prin structurile sale, dar și la Poliția Locală și Societatea de Servicii Publice Municipale. Pe această cale, mulțumesc Compartimentului Arhitect-Șef pentru avizul pozitiv. De asemenea mulțumesc și Secretarului pentru faptul că a promovat cu celeritate acest proiect de hotărâre și aș vrea să subliniez faptul că o administrație locală nu poate rezolva niciodată problemele punctuale din cartiere decât dacă fluxul de informații cetățean-municipalitate, și au remarcat mulți asta, că există o oarecare ruptură, doar dacă este continuu și descentralizat chiar și până la nivel de scară. Mecanismul pe care îl propun astăzi este susținut nu doar de cetățeni, ci și de Planul european al politicilor publice prin agenda urbană a Uniunii Europene și este citat acest...strategia integrată de dezvoltare integrată, aprobată de consiliul local din această legislatură, ca să-i zic așa, la capitolul 1.4 privind „Dezvoltarea urbană integrată și tendințele internaționale”. Și cetățenii, vă spun, chiar își doresc să aibă un for de discuție, consultativ, unde să pună pe masa administrației locale aceste probleme punctuale din cartiere și, pe de-o parte, am auzit voci din rândul dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, faptul că avem deja un for de discuție, și anume Consiliul Local. Dar cu toții știm din practică faptul că acest consiliu local se întrunește și, din păcate, la secțiunea „Diverse”, ne rămâne întotdeauna foarte puțin timp să discutăm aceste probleme punctuale din cartiere. Și când mă refer la „probleme punctuale” mă refer la amplasarea unor bănci, la niște trotuare, la grădinile blocurilor, și așa mai departe, deci chestiuni care par minore la prima vedere, dar luându-le punctual și cumva socotindu-le colectiv ajung să reprezinte ceea ce vedem în oraș și dacă ne place ce vedem în alte orașe vestice, ar trebui și noi, din punctul meu de vedere, să instituim un astfel de mecanism, să facem vocea cetățenilor auzită și mai ales acele probleme să fie preluate cu celeritate la nivelul compartimentelor de specialitate. Deci este un proiect care constituie un Consiliu Consultativ ce va fi gestionat exclusiv de administrația locală și de executiv aici, cu participarea publicului și participarea asociațiilor de proprietari, cu participarea cetățenilor și va putea fi prezent oricine, nu este o chestiune deloc politică, ci este un mecanism, încă odată repet, consultativ care va fi prezent pe lângă administrația publică locală. Și, cred eu, că poate fi un pas în față pentru a pune problemele punctuale ale cetățenilor pe masa...și pe masa noastră, a consiliului local, și pe masa Primăriei Bacău. Contez, dragi colegi, pe înțelepciunea dumneavoastră și pe faptul că vrem cu toții să facem un pas înainte spre cetățeni prin constituirea acestei structuri care nu va avea, încă odată, rol decizional, ci efectiv rol de consultare, mai ales din partea administrației locale, deci dumneavoastră, domnule primar și toți ceilalți primari care vor veni, vor putea participa, prin aparatul de specialitate, la aceste ședințe de Consiliu Consultativ, „Grup de Lucru Comunitar” i-am spus eu și să preluați aceste chestiuni din cartiere și apoi să le rezolvați. Cumva este, cred eu, și în beneficiul dumneavoastră și-n beneficiul oricărui edil, să preia problemele punctuale din cartiere. Mulțumesc și contez pe sprijinul dumneavoastră că această propunere va încasa voturile astfel încât să fie aprobată, așa cum și cetățenii, din câte-am înțeles, v-au cerut. Mulțumesc mult.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GAȚU - Mulțumim, domnule Ghingheș. O să luăm avizele și după aceea o să-i dau cuvântul și domnului primar. Domnule secretar, avizul și majoritatea necesară?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz, majoritate simplă.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1,2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU- Domnule primar, dacă nu mai sunt alte discuții asupra proiectului, vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Vreau să vă informez că începând de ieri, 8 iulie, a intrat în funcțiune Centrul de Informare Cetățeni, Centrul de Informare Cetățeni care, în momentul de față este și sub egida unui proiect european, dar și sub egida proiectelor municipalității. Vă pot spune că l-ați aprobat dumneavoastră prin hotărârea consiliului local din 2017 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economică și discutăm aici de sistemul informatic integrat pentru managementul interacțiunii cu cetățenii, gestionarea incidentelor care afectează domeniul public al Municipiului Bacău. Vă pot informa că, din aceste momente, cetățenii municipiului Bacău vor putea interacționa mult mai ușor din perspectiva relației digitale pe care o au cu municipalitatea, trecând practic la următoarea etapă. Avem, pe de-o parte, componenta de interacțiune directă la ghișeu, dar, pe de altă parte, este și...prezentă deja și operaționalizată harta de incidente, în sensul în care deja cetățenii pot sesiza punctual, printr-un sistem de geolocalizare se trimite exact incidentul pe harta municipalității și de-acolo se intervine. Fără îndoială, acest proiect va continua și-și va atinge parametrii maximi în momentul în care întreaga structură a municipalității, respectiv ianuarie 2021, va fi complet digitalizată în sensul în care întreaga arhivă va fi digitală. Pe de altă parte, vă pot informa că, în momentul de față, la nivelul municipalității, prin structurile de specialitate, se interacționează pe diverse căi cu Asociațiile de proprietari, cu cetățenii, sunt mai multe grupuri de lucru în acest sens, dar, pe de altă parte, și oficializarea dintr-o oarecare perspectivă, proiectul domnului consilier reprezintă o oficializare a schemelor de interacțiune pe care le avem cu locuitorii, cât și cu Asociațiile de proprietari. Reîntorcându-mă la proiectul Centrului de Informare Cetățeni, în momentul de față și rugămintea mea, dumneavoastră, consilierii locali aveți o legătură directă cu cetățenii, sau cel puțin așa trebuie să se întâmple, este să încurajăm cetățenii să acceseze acest Centru de Informare Cetățeni, într-adevăr poate pentru unii dintre dumnealor este un pic mai complicat în momentul de față, dat fiind faptul că te prezinți în fața unui monitor, selectezi acolo care este domeniul de interes pe care-1 ai, selectezi...apeși pe tastatura digitală, vei primi un bon de ordine cu specificul problemei pe are o ai, te duci la ghișeu, la ghișeu îți sunt scanate documentele, vei primi codul de bare și optezi pentru a primi în format letric acasă, prin poștă sau prin mail toată documentația necesară și aferentă solicitării pe care o ai. Pe de altă parte, un alt...o altă îmbunătățire este faptul că poți urmări on-line, în momentul de față se optimizează și acest modul, vei putea urmări on -line cine efectuează lucrarea ta, în cât timp se rezolvă, cine solicită modificări sau cine solicită noi probleme pe solicitarea pe care o ai. De asemenea, într-un timp foarte scurt vom ajunge la etapa în care vom avea prezent pe modulul hărților de interacțiune cu cetățenii...vom avea și Registrul Spațiilor verzi accesat acolo și nu numai Registrul Spațiilor verzi, și acel, să zic, ortofotoplan sau poate mult spus ortofotoplan, dar cu certitudine vei putea, în momentul în care, de exemplu, vrei să îți construiești o casă sau o locuință într-o anumită zonă, vei putea accesa direct harta respectivă și acolo vei vedea concret care este...care sunt specificațiile planului urbanistic general pentru a te putea încadra fără nici un fel de problemă. Rugămintea mea către dumneavoastră este să încurajați cetățenii să utilizeze cât mai mult acest sistem digital de comunicare, rugămintea mea către dumneavoastră este să-i încurajați pe cetățeni să utilizeze cât mai mult sistemul de plăți electronice în raport cu municipalitatea. Noi suntem printre primele municipalități din țară, să zic, ca număr de plăți efectuate în sistem electronic, dar încă departe de tot ceea ce se întâmplă în alte zone europene. Realitățile zilelor de astăzi ne încurajează cât mai mult la o limitare a interacțiunii directe cu...între noi și atunci sistemul on-line oferă posibilități în plus. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnul Bîrzu dorește să mai ia cuvântul.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci, într-adevăr, proiectul inițiat de colegul nostru Cristian Ghingheș, este un proiect foarte bun și util. Inițial am vrut și eu să-l promovez sub altă formă, care se aplică la Timișoara, Cluj, în forma de Comisii Consultative la nivel de cartiere. Este o formă mai bună, adaptată la vremurile care le trăim și susțin...susțin acest proiect. Este necesar și să vedem, să ne implicăm pentru punerea lui în aplicare. Referitor la Centrul de Informare Cetățeni, este bine că s-a pus în funcțiune, trebuie să ne implicăm, să ne implicăm ca să devină și operațional, cetățenii, într-adevăr, să învețe să aplice prin acest Centru și, într-adevăr, nu toate departamentele primăriei sunt conectate la..., nu? Am înțeles că abia la anul viitor vor fi toate departamentele conectate în sistem...

Domnul Primar Cosmin NECULA- sunt toate departamentele conectate în momentul de față. Tot circuitul documentelor este prin registratura electronică către absolut toate departamentele. Mă refer la arhiva electronică, de exemplu, proiectele de hotărâre pe care în momentul de față le avem în format.. ( nu se înțelege), dacă le solicitați direct pe hârtie vor fi înregistrate prin sistemul digital, absolut integral. Sistemul digital va fi finalizat, pentru că, bineînțeles, sunt metri...kilometri de documente pe care în momentul de față trebuie să le scanăm pentru a le pune în format digital. Mă refer la arhiva...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da, deci arhiva va fi din 2021.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ianuarie 2021 este data limită de operaționali zare a arhivei electronice.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Bine... Bine, atunci voi vota și susține acest proiect. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim. Dacă nu mai sunt discuții, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General ai Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

Absenta

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9,

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Plecat din sala

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi „pentru „ proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Mulțumesc mult pentru votul favorabil și cred că acesta este un semnal pentru cetățeni că problemele lor pot ajunge pe masa administrației cu mult mai mare celeritate și cred că ceea ce a prezentat domnul primar este cumva în complementaritate cu propunerea mea și cred că ar trebui să trecem cumva într-o altă etapă a administrației locale și mă bucur că am auzit inclusiv faptul că acel ortofotoplan va fi on-line și, în sfârșit și Registrul spațiilor verzi, ăsta-i următorul pas. Da, mulțumesc frumos încă odată.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim. înainte de a încheia ședința o să vă rog două minute să-mi permiteți și mie să vă rețin atenția. Grupul consilierilor locali a depus la începutul săptămânii...a redepus la începutul săptămânii la Registratura Primăriei Municipiului Bacău proiectul de reorganizare al Poliției Locale a Municipiului Bacău și o să-l rog pe domnul secretar și pe domnul primar ca la următoarea ședință de consiliu local să pună pe ordinea de zi acest proiect, dat fiind pata neagră care este acum asupra municipiului Bacău, dată fiind activitatea Politiei Locale. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - O să am rugămintea...oricum o să vă fac în scris, o să am rugămintea să completați acel proiect de hotărâre, pentru că, totuși, este..., vorbim de o instituție publică cu personalitate juridică și un proiect de hotărâre în acest sens nu se poate limita doar la cuvântul "desființare”. Deci, acolo este vorba de activități cuprinse în fișe fiscale și, având în vedere că aveți un specialist finanțist printre dumneavoastră, vă rog să precizați care va fi regimul juridic, ce se va întâmpla cu consolidarea situațiilor financiare ale Poliției Locale, ce se întâmplă cu drepturile și obligațiile acestei instituții și inclusiv cu patrimoniul. Un proiect, dacă tot mergem pe modelul Oradea, vă rog să studiați modelul Oradea...

Domnul Președinte de ședință Laur SOVA- GATU - Sigur.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...pentru că modelul Oradea a prevăzut și a specificat și precizat toate aceste elemente care nu pot rămâne în aer, în condițiile în care totuși, avem de-a face cu o instituție publică.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GATU - Sigur că da, contăm pe sprijinul...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - O să fac în scris precizările. Va fi o colaborare și veți avea sprijinul nostru...

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumim frumos.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...dar, în calitate de inițiator aveți obligația să reglementați toate aceste aspecte, tocmai pentru a nu rămâne aspecte care s-ar putea să pună în pericol patrimoniul și chiar, până la urmă, să se nască prejudicii. Vă mulțumesc mult.

Domnul Președinte de ședință Laur ȘOVA- GÂȚU - Cu siguranță, dacă ne veți ajuta, cu siguranță o vom face.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-întotdeauna alături de dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Laur SOVA- GATU - Mulțumim frumos. Doamnelor și domnilor consilieri, ședința consiliului local al municipiului Bacău a luat sfârșit. Mulțumim pentru participare.

Rezultatele de la unele voturi secrete au fost la inserate la proiectele respective chiar dacă au fost prezentate ulterior, pentru continuitate și o mai bună înțelegere.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ LAUR SOVA-GÂTU

■> »


SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

întocmit: Oana Adam