Proces verbal din 08.04.2020

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DIN 08.04.2020

ROMANIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL Al MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 545054 din 09.07.2020

Încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 08.04.2020 ora 12.00.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Bună ziua. În conformitate cu prevederile art.133 (2) și articolul 134 litera ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 948 din 07.04.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

La ședința on line au participat un număr de 19 consilieri.

La începutul ședinței au răspuns apelului nominal un număr de 14 consilieri, ședința îș i poate începe lucrările. (nu au răspuns inițial: d-na Doina Dragomir, dl. Bîrzu Ilie, dl. Botoi Romică, dl. Irofte Dumitru, dl. Miclăuș Daniel și domnul viceprimar Daniel -Dragoș Ștefan)

A lipsit de la lucrările acestei ședințe domnul viceprimar Daniel-Dragoș Ștefan (concediu).

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din 23.12.2019. Tocmai ca să nu mai fie nici un fel de discuții am repus din nou procesele verbale de data trecută.

Cine este pentru?

Ca urmare a apelului nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

-

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

-

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

-

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

-

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

-

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

6

-

8

Cu 6 voturi ”pentru ” și 8 abțineri, procesul verbal din data de 23.12.2019 nu a fost aprobat.

(Din motive tehnice unii dintre consilieri nu au votat).

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.02.2020.

Ca urmare a apelului nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

-

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

-

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

-

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

-

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

-

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

5

9

Cu 5 voturi ”pentru” și 9 abțineri procesul verbal din data de 19.02.2020 nu a fost aprobat.

(Din motive tehnice unii dintre consilieri nu au votat).

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule președinte, pot să intervin?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU- Lăsați-l pe domnul secretar să termine procesele verbale.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Păi, nu...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din 25.02.2020.

Ca urmare a apelului nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

-

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

-

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

-

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

7

9

Cu 7 voturi ”pentru” și 9 abțineri, procesul verbal din data de 25.02.2020 nu a fost aprobat.

(Din motive tehnice unii dintre consilieri nu au votat).

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 11.03.2020.

Ca urmare a apelului nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

-

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

-

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

7

10

Cu 7 voturi ”pentru ” și 10 abțineri, procesul verbal din data de 11.03.2020 nu a fost aprobat.

(Din motive tehnice unii dintre consilieri nu au votat).

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU- Doamnelor și domnilor consilieri vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului primar Cosmin Necula pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței. Aveți cuvântul, domnule primar, vă aștept.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Nu aud...Adică vă aud, dar vorbește cineva.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU- Am rugămintea la toți consilierii ca în camera în care se află să întrerupă radioul, televizorul sau alt mijloc de informare că nu ne auzim. Vă mulțumesc. Domnule primar, aveți cuvântul pentru prezentarea proiectului.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Sărut mâna, bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că ați venit în ședință.

1.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.20 din l9.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiții pe anul 2020 și următorii trei ani ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate    de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Directia Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

Motivul acestei ședințe de îndată, acestei ședințe extraordinare este cauzat de faptul că pentru a cumpăra echipamente ATI, deci stații ATI, în urma procesului de licitație pe care l-am avut, sau de achiziție publică pe care l-am avut, s-a dovedit că suma de bani alocată este insuficientă. Am aici, alături este domnul administrator public, am să-l invit să vă explice exact în detaliu ce s-a întâmplat la procedura de achiziție publică, pentru a vă explica de fapt, practic, motivul pentru care solicit alocarea unor sume de bani în plus pentru achiziționarea acestor paturi ATI. Domnule administrator, am să vă rog să veniți alături de mine să explicați doamnelor și domnilor consilieri locali ce s-a întâmplat de fapt cu această procedură de achiziții. Imediat vă explică acum și domnul administrator, da?

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Bună ziua, la ședința..., la ședința anterioară de consiliu local, dumneavoastră ați aprobat suma de două milioane de lei pentru 10 paturi ATI echipate complet. Din negocierile pe care le-am avut săptămâna trecută trebuie suplimentat cu un milion o sută, respectiv un milion o sută pentru achiziția celor 10 paturi ATI.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Explicați, vă rog, doamnelor și domnilor consilieri locali ce înseamnă un pat ATI ca să...

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Deci un pat ATI..., deci aceste echipa...ATI este constituit din : pat terapie intensivă - 10 bucăți; rezervor oxigen- 10 bucăți; injectomate- 30; infuzomat -10; pompă nutriție- 10; aparat de ventilație mecanică cu modul- 10 bucăți; aspirator secreții- 5 bucăți; monitor funcții vitale cu capnograf - 10 bucăți și aparat dializă continuă- o bucată. Total- trei milioane o sută.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci asta înseamnă practic o unitate ATI. O unitate ATI este formată din acest tip de echipamente complete.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA - De asemenea, vă pot informa că în momentul de față este deschisă sau, în fine, Guvernul României în momentul de față a anunțat posibilitatea ca autoritățile medicale să deconteze pe fonduri europene aceste sume. Eu sper ca autoritățile Guvernului României... Noi am început să facem o serie de demersuri prin Asociația Municipiilor din România ca inclusiv autoritățile locale care fac acest tip de achiziții să deconteze aceste achiziții pe fonduri europene. Și se lucrează în momentul de față la ghidurile solicitantului.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Bun.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Stați, o secundă. Încă 500.000 lei vă mai solicit pentru a continua activitatea de dezinfecție la scările de bloc. Deci nu avem suficienți bani pentru scările de bloc, pentru a continua dezinfecția și de aceea vă mai cer încă 500.000 de lei. Deci avem 1,1 milioane lei pentru echipamentele de terapie intensivă, 500.000 lei pentru continuarea dezinfecției de scări de bloc. Pot să vă informez că în momentul de față dezinfecția scărilor de bloc s-a încheiat, adică prima etapă de dezinfecție. O dată și de acum, de săptămâna asta începem din nou, de la capăt.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - În regulă. Domnule secretar, rog să supuneți...Nu mai este domnul secretar?

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA- Avizele.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Sunt, dar n-am înțeles ce să supun.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Ordinea de zi. Adică acest proiect pe care l-a prezentat domnul...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Am înțeles. Înainte de a supune ordinea de zi la vot, vă rog frumos, n-am primit avizele de la comisia patru, de la domnul Stan și de la domnul Șova, de la comisia cinci. Până ajungem la proiect, la votarea proiectului, vă rog frumos să primesc eu sau doamna Tamba...

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule secretar, sunt trimise.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Sunt trimise? Imediat.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Da, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă mulțumesc mult de colaborare. Domnule Șova, confirm, acum a intrat într-adevăr. Domnule Stan, atât vă mai rog frumos.

Domnul Consilier Gabriel STAN- Favorabil, favorabil.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vă rog să-mi trimiteți mail-ul, da? Mie sau la doamna Tamba până încep să am... Vreau confirmarea pe mail a avizului. Supunem la vot ordinea de zi prezentată.

Ca urmare a apelului nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

-

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru” a fost aprobată ordinea de zi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Domnule secretar..., haideți, întrebați. Scuze.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectul de pe ordinea de zi. Nu avem astfel de situa ții. Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule președinte, dacă îmi permiteți la ordinea de zi să întreb ceva pe domnul primar, pe domnul secretar.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Imediat, după ce terminăm și cu modalitatea de vot. Și vă supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectul de hotărâre aflat în discuție în această ședință, respectiv ”vot deschis”.

Ca urmare a apelului nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi ”pentru” modalitatea de vot a fost aprobată.

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi - proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.20 din 19.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiții pe anul 2020 și următorii trei ani ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator -DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU- Având în vedere că domnul primar a prezentat proiectul, îl rog pe domnul secretar să ne...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule președinte, vedeți că v-am rugat să-mi dați cuvântul.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Imediat, după ce luăm avizele de la domnul secretar.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Avize pentru ce? Eu voiam să iau cuvântul la ordinea de zi, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - A, la ordinea de zi?

Spuneți.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - La ordinea de zi, v-am spus.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Spuneți, doamna Năstase.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, întrebare pentru domnul primar și domnul secretar: proiectul nostru, depus de grupul consilierilor PNL, văd că nu este pe ordinea de zi deși se referă la situația..., la situația de urgență. Sunt propuneri de facilități pentru persoane juridice și persoane fizice și văd că nu l-au pus, domnul primar, domnul secretar pe ordinea de zi. Voiam să întreb în ce stadiu este, ce se întâmplă. După părerea mea ați avut timp să luați toate avizele din lume și, na...Dați-ne un răspuns, domnule primar. Am văzut că ați copiat din proiectul nostru partea aceea cu amânarea plății până pe trei, până la întâi iunie, dar restul proiectului...Dacă vreți să-l copiați, copiați-l și pe ăla, numai puneți-l în aplicare. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule primar, domnule secretar, care doriți să răspundeți.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Dacă-mi permiteți, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă rog, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Oricum ați reușit performanța, doamnă, stimată doamnă, să mă porcăiți deja în presă că nu vă pun proiectul. Ce dumnezeu vreți să vă mai zic acum? Deci, ați spus suficiente chestii...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - De ce nu-l puneți? De ce nu-l puneți, asta trebuie să spuneți dumneavoastră, domnule primar. Nu v-am porcăit deloc. Nu vă porcăim, vă respectăm ca primar în funcție ce sunteți...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamnă, ..., pe rând.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Păi, pe rând. Purtăm un dialog, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Vă rog, pe rând. Deci, pe lângă minciunile pe care le-ați spus în zona publică, proiectul este analizat din punct de vedere al legalității, doamnă. Și acum am să-l rog pe domnul secretar să vă prezinte un punct de vedere. Dar rugămintea mea: haideți să trecem la vot, să terminăm cu proiectele aflate pe ordinea de zi și după aia, la ”Diverse” ne dăm cu părerea, povestim, spunem minciuni unii despre alții cât vreți dumneavoastră, dar haideți să terminăm un pic ca să pot să am banii să mă apuc să dezinfectez scările, doamnă, să cumpăr echipamente.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dar, domnule primar, vă recomand să...

Domnul Consilier Cristian GHINGHE Ș - Mai ușor cu tupeul. Mai ușor cu tupeul, că nu te apuci tu.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - ...aveți răbdare, să discutați...

Domnul Consilier Cristian GHINGHE Ș - Mai ușor cu tupeul. Mai ușor cu tupeul, că nu-i cazul.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule primar, să știți că doamna Năstase n-a jignit pe nimeni, dumneavoastră ați introdus niște iluzii de genul ăsta iar în discuție. Iluzii și aluzii.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Acum eu am să vă rog, domnule primar, să fiți calm, că eu sunt calmă, discut cu dumneavoastră cu tot respectul din lume. Nu v-a porcăit nimeni. Opinia noastră, a Partidului Național Liberal, ați citit-o în clar, este pe pagina Partidului Național Liberal, este pe pagina noastră. Noi am fost transparenți, nu vrem să vă jignim, dimpotrivă. Chiar vă respectăm în puterea funcției pe care o aveți. Întrebarea este firească din punctul nostru de vedere, trebuie să ne explicați concret de ce nu-l puneți pe ordinea de zi. Am înțeles că este în analiză. Din punctul meu de vedere analiza putea fi finalizată până acum. Dați o directivă, sunteți primar, sunteți cel mai puternic om din primăria aia, organizați-vă oamenii să facă treabă, să muncească mai..., să dea avizele mai repede, astfel încât noi să-l putem vota. Poate facem propuneri de îmbunătățire a propriului proiect. Noi vă cerem bună-voință și să lucrați. Nu vă mai agitați. Vă agitați degeaba.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Stimată doamnă, mă agit pentru oameni. Eu înțeleg că deranjează treaba asta.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Foarte bine faceți.

Domnul Primar Cosmin NECULA -...pentru oameni. Repet, obiectul acestei ședințe este cu totul diferit. Eu vă propun să terminăm cu subiectul de pe ordinea de zi și după aia facem tot felul de povești.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Gata, eu am terminat, am spus ce am avut de spus. Asta nu este o poveste și nici nu este de ”Diverse”, în condițiile în care se referă la persoane și la oameni din Bacău.

Domnul Primar Cosmin NECULA -...”Diverse”...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -Nu este o poveste. Chiar vă rog să nu vă..., că mă și enervați de acum. Eu vă spun frumos că trebuie să-l introduceți pe ordinea de zi ș i dumneavoastră nu vreți să înțelegeți.

Domnul Primar Cosmin NECULA - În momentul de față, prioritățile pe care le avem, vi le-am prezentat. Asta este prioritatea numărul unu pe care o are în momentul de față Municipiul Bacău. Doi - aștept în momentul de față toate componentele de avizare pentru proiectul dumneavoastră faimos. V-am zis, sunt deranjat de faptul că deja v-ați apucat să mă porcăiți. Bine, sunt obișnuit cu chestiuni de astea, dar cu minciuni prin presă. Asta-i viața, nu că n-am mai trăit chestiunile astea. Dar să spuneți că nu vreau să vă pun pe ordinea de zi în contextul în care n-aveți nici măcar 30 de zile de la momentul în care ați depus, în momentul în care nu au avut loc ședințe ordinare...Dar, în fine...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Domnule primar, este situație de urgență, proiectul se referă strict la situația de urgență. Când îl puneți? Când se termină situația de urgență îl puneți pe...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Poate faceți proiecte ilegale, doamnă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Proiectul este legal, domnule, v-am explicat și vă mai explic o dată. Nu este momentul acum, am să vorbesc cu dumneavoastră separat, să vă explic că proiectul este legal, ce dumnezeu! Mă știți pe mine că vă propun ilegalități vreodată în viața asta?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Doamna Năstase! Doamna Năstase! D oamna Năstase, haideți să vă calmați oleacă, vă rog frumos...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dar eu sunt foarte calmă, nu-mi spuneți mie că proiectul nu este legal când el este perfect legal.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Deocamdată, deocamdată ca să fie legal proiectul dumneavoastră ar trebui să aibă avizele compartimentelor. Dar în primul rând vreau să vă spun că sunteți într-o eroare, nu a copiat nimeni din proiectul dumneavoastră amânarea. Amânarea la plată a tuturor acelor obligații fiscale și contractuale și legale este prevăzută în Ordonanța 29/2020. Deci, nimeni nu a copiat de la dumneavoastră. Mai mult decât atât, dumneavoastră, în proiectul dumneavoastră prin care aduceți amânări, n-ați invocat acest titlu legal, ori orice demers fiscal legal se face în baza, în temeiul unui act normativ. Mai mult decât atât...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule secretar, stați puțin domnule secretar. Numai puțin, vă rog. Rugămintea mea: haideți să discutăm pe marginea proiectelor pe care le-am depus astăzi. Noi vorbim acum... Haideți să terminăm cu astea și după aia facem explicații cu doamna consilier.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Azi vor primi... Azi vor primi punctul de vedere cu privire la legalitatea sau nelegalitatea proiectului dumnealor. Asta voiam să concluzionez. Vă fac precizarea...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE -Mulțumesc, domnule secretar. Asta și voiam să aud. Mulțumesc foarte mult, asta voiam să aud, fără alte comentarii.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vă mulțumesc mult. Fac precizarea că există rapoartele de specialitate favorabile ale compartimentelor de resort. Fac precizarea, de asemenea, că am primit avizele tuturor comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, care sunt de asemenea favorabile. Am primit acum pe mail și avizul de la Comisia 4, astfel încât putem pune în discuție proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă rog să vă înscrieți la cuvânt.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mă înscriu la cuvânt.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Mă înscriu și eu la cuvânt după domnul Ghingheș, vă rog.

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Și eu după Raluca.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule Ghingheș, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, mulțumesc. O întrebare punctuală la proiect, pentru ambele achiziții...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Domnule președinte, Bîrzu...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, mă scuzați...Pentru ambele achiziții, care este procedura de achiziție, va fi negociere directă sau achiziție directă, făcută conform decretului și aș avea o rugăminte la domnul primar - oricum ne transmiteți proiectele cu 12 ore înainte, vă rog frumos, nu înseamnă că dacă dumneavoastră ne transmiteți un proiect, noi suntem obligați peste noapte să ne dăm peste cap și automat să ridicăm mâna și această ședință să fie o formalitate. Mi se pare normal să respectați și consiliul local în această perioadă de stare de urgență și să știți că nu dumneavoastră faceți această dezinfecție, ci o face municipalitatea. Dumneavoastră sunteți vremelnic acolo, reprezentați municipalitatea și sunteți acolo ca să faceți treabă. Mulțumesc frumos. Deci întrebarea: achiziție directă sau negociere directă?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vremelnici suntem toți, domnule consilier, nu numai că reprezint municipalitatea, o și conduc. Ceea ce se întâmplă în momentul de față în oraș este datorită ordinelor pe care le dau eu, apropo de..., pe baza hotărârilor pe care dumneavoastră le dați, domnule consilier. Știu că nu vă convine, dar așa funcționează sistemul. O să-l rog pe domnul administrator public să vă prezinte exact modalitatea prin care se face această achiziție. Ca și principiu, stimați domni și doamne, în momentul în care dumneavoastră aprobați acest..., sau un proiect de hotărâre prin care se alocă niște bani, din momentul acela ajunge la departamentele de resort ale Primăriei Municipiului Bacău care acționează conform legii, da? O să-l rog acum pe domnul administrator să vă prezinte exact modalitatea prin care se întâmplă aceste lucruri.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Procedura de achiziții este o negociere, negociere directă, cu invitație de participare, una, două, trei firme, de îndată și negociem și semnăm contractul, cu termen...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Deci asta înseamnă că va fi publicat și pe SEAP, nu? Deci vom avea parte de transparență la această procedură.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Sigur. Da.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Bun, mulțumesc.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - Bineînțeles. Ok.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Doamna Năstase, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, stimate domnule primar, o rugăminte . Aș vrea să ne spuneți dacă echipamentele ATI aprobate prin hotărârea de consiliu local de la începutul lunii martie au fost predate către Spitalul Județean, au fost puse în funcțiune și s-au urmat toți pașii? Atunci au fost 9 paturi, 11 ventilatoare, din câte îmi aduc eu aminte. Asta e o întrebare și mai am să vă întreb ceva.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Spuneți, doamna Năstase, pe amândouă.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dacă este doamna Buzdugan în ședință prezentă aș avea niște întrebări în ceea ce privește lista aceasta. M-aș fi lămurit singură, dacă ați fi dat curs rugăminții mele de a pune anexă la proiectele acestea lista de inventar pentru dotări și echipamente de la Spitalul Municipal, dar nu ați pus-o și în concluzie aș vrea să discut cu dumneavoastră, sau cu dumneaei, sau cu domnul Chindruș, lista asta de posturi, aici. Spre exemplu, la injectomate, eu, din memorie vă spun că în lista de inventar avem o mulțime de injectomate. Acum văd că dumneavoastră mai luați 30.

Înțelegeți despre ce vorbesc?

Doamna Consilier Doina LAZĂR- Sunt cu tot cu pat, Raluca.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Am înțeles. Deci sunt integrate. Aș vrea să văd dacă este doamna Buzdugan în...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule președinte, pot să vă răspund?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, vă rog.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Până o chemăm pe doamna Buzdugan, putem să avem discuții cu angajații în timpul liber, dacă suntem prieteni cu ei. Pot să vă răspund?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Păi...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, vă rog. Eu aș vrea să vă..., să întreb, concret, din lista de dotări și echipamente a Spitalului Municipal...Da?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Am înțeles ce vreți. Am înțeles.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Bun, mulțumesc.


Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă mulțumesc și eu. Unu - absolut toate echipamentele pe care dumneavoastră le-ați aprobat, au fost în acea săptămână livrate către Spitalul Județean. Din momentul în care au fost puse la dispoziția Spitalului Județean, nu pot eu să fiu în măsură să vă spun dumneavoastră câte funcționează, sau câte nu funcționează. Vă rog să-i întrebați pe dumnealor. Noi ne-am complinit obligația... Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dar, domnule primar, dar dumneavoastră nu întrebați? Că vă interesează soarta băcăuanilor. Nu întrebați acolo, la spital, mai ales că sunt colegii dumneavoastră de partid?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Haideți, doamnă.. .Doamnă, haideți, vă rog, lăsați-mă să termin.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dar vă las, dar cred că discutăm civilizat, nu? Purtăm un dialog.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dacă mă lăsați să vorbesc, atunci purtăm un dialog. Dacă faceți un monolog în care vreți să vă auziți...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu, chiar serios. Eu în locul dumneavoastră aș fi întrebat până acum: ”Domnule, sunt puse în funcțiune? Avem posturile alea operaționale?” ca să zic așa.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamnă, sunt o serie de detalii... Dar haideți să vă mai explic ceva. În fiecare dimineață la ora nouă are loc teleconferință cu instituțiile abilitate ale statului, teleconferință care este condusă de domnul prefect. Unul dintre participanții la acele teleconferințe este și domnul director Popa. Vă rog să-mi permiteți... Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Am să răspund eu la întrebarea asta la sfârșit.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Acum mă scoateți vinovat dacă merg sau nu merg...În fine. Am înțeles ideea dumneavoastră. Doi - apropo de partea de...”sunt multe injectomate, sunt puține injectomate”..

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Păi vedeți că nu puteți să-mi răspundeți exact, domnule primar? Dumneavoastră ar trebui să știți sau domnul Chindruș.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamnă, stimată doamnă...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Eu știu că sunt multe.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ascultați-mă puțin. Deci, la partea cu ”multe injectomate, puține injectomate” eu vă recomand, părerea mea, dar dumneavoastră faceți ce vreți, sunteți consilier local, să nu ne dăm noi cu părerea că-s multe, sau că sunt puține.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Dar de ce să nu-mi dau cu părerea, domnule primar? Eu v-am cerut lista de inventar. Ascultați-mă un pic ca să nu ziceți că eu sunt conflictuală sau am ceva...

Domnul Primar Cosmin NECULA -Nu vă ascult, v-am ascultat suficient...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule Luca, vă rog frumos, haideți să nu mai intervenim unul peste altul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Lăsați-mă să vă răspund, să vedeți cum s-a ajuns să fie 30, 500 de injectomate, că nu m-am apucat eu să dau cu păreri, nici eu, nici doamna Buzdugan, să spunem ”Ne trebuie 30 și ne trebuie 20”.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Rațiunile medicale le-am înțeles, nu trebuie să-mi explicați fenomenul medical, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Ba da, trebuie să vă explic un pic, doamnă, că altfel o să aveți senzația că am cumpărat eu așa de nebun 30, sau vreau să cumpăr 30 de injectomate. Ne dăm cu părerea, de ce-s multe, sau de ce-s puține.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule primar, vă rog frumos să răspundeți la întrebare că lungim...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Păi asta încerc să vă spun. Am luat legătura cu doamna... Mă ascultați un pic să vedeți cum am ajuns la injectomatele astea? Haideți să vă spun toată povestea. Am discutat cu doamna doctor Lazăr care m-a pus în legătură cu șeful secției ATI din Spitalul Județean, care este expert...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Am înțeles.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Împreună cu TBC-ul, da, Spitalul TBC, care sunt de specialitate medicală, să ne spună ”Domnule, asta vă trebuie la un set de echipamente ATI ”...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Asta e clar. Da, e și normal să fie așa.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Credeți că vă pot eu spune că-s multe sau că sunt puține? Injectomate.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Bine, dacă-mi permiteți o întrebare scurtă: v-ați uitat și în lista de inventar, în lista de..., dacă avem acolo?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Stați puțin, doamnă. Indiferent ce situație aveți dumneavoastră de pe la prietenii, prietenele din primărie, țin să vă informez că...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Nu-i nici o informație de la prieteni. Vă întreb pur și simplu, pentru că așa sunt obișnuită să lucrez.

Domnul Primar Cosmin NECULA -Doamnă, lăsați-mă...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Să verific ce am în stoc... Ascultați-mă un pic, domnule primar de ce vă întreb, ca să nu credeți că vă găsesc vinovatul de serviciu.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Doamnă...Doamna...Tot necesarul, deci tot ceea ce avem noi a fost pus la dispoziția Direcției de Sănătate Publică, cu privire la ce echipamente avem. Și sunt la dispoziția dumnealor să stabilească. Se duc la baza Letea, se duc la Spitalul Municipal, se duc la SJU, se duc unde consideră dumnealor.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Toate dotările din spital le-ați pus la dispoziția Direcției de Sănătate Publică, ați spus? Mă scuzați, s-a întrerupt un pic.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Doamna Lazăr, aveți cuvântul.

Doamna Consilier Doina LAZĂR- Vreau să-l întreb pe domnul primar: cele 10 paturi de ATI la ce spital ajung și cam când preconizați să ajungă? Și doi: dacă v-ați gândit la oportunitatea achiziționării de dispensere cu dezinfectante pentru scările de bloc? Nu s-a auzit?

Domnul Primar Cosmin NECULA - N-am auzit. Sunt probleme în fundal.

Doamna Consilier Doina LAZĂR - S-a auzit?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Un

moment, imediat intră domnul...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mă auziți?

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Da, vă aud eu, vă văd.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, toate echipamentele medicale pe care le achiziționăm/ avem, le punem la dispoziția autorităților competente în domeniu pentru a stabili.., autorități medicale, pentru a stabili ce se întâmplă cu ele.

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Am înțeles. Și cam când credeți că ajung? Orientativ.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU -Nu se aude, domnule primar, ați apăsat pe microfon.

Domnul Administrator Public Romică CHINDRUȘ - M-ați auzit? Termen de livrare 45 de zile. Dar este în funcție de ofertanți, să vedem care este pe piață, dacă sunt aceste produse, nu sunt. Deocamdată 45 de zile termenul de livrare.

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Am înțeles. A doua, cu oportunitatea achiziționării de dispensere pentru scările de bloc? Am văzut că alte primării au achiziționat dispensere.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Militare numărul 4, dacă nu mă înșel, autoritățile publice locale sunt obligate să asigure montarea dispozitivelor cu substanțe. Da? Deci eu ar trebui să mă duc acum la Guvern să-mi dea mie niște dispozitive pe care să le montez în pereți, după dispozițiile ordonanței. Mergând în schimb în spiritul civic și în spiritul zilelor, nu am stat să aștept să-mi dea Guvernul României nici dispensere, nici substanțe. Deci, suntem în plină procedură de achiziție publică și vă pot informa că începând de săptămâna viitoare fiecare scară de bloc din municipiul Bacău va avea dispozitiv cu lic hid specific, autorizat, pentru tot ceea ce înseamnă dezinfecție. Mai mult decât atât, vă pot informa că în momentul de față absolut toate scările de bloc, lifturi, scări, tot ceea ce înseamnă această componentă a fost dezinfectată de către municipalitate.

Doamna Consilier Doina LAZĂR - Mulțumesc frumos.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă mulțumim și noi.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Mulțumim. Domnul Bîrzu parcă dorea.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU- Da, da. Doream o intervenție legată..., dacă într-adevăr s-a început dezinfecția la scările de bloc, s-a făcut în oraș...

Domnul Primar Cosmin NECULA -S-a terminat.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU -...nu mai este..., lumea este mulțumită. Mai sunt niște comentarii și asta voiam să vă rog, mai sunt persoane care spun de substanța care s-a folosit, să nu fie toxică. De asta aș vrea să publicați substanța folosită și cu avizul care-l aveți, că știu că aveți avizul pentru ceea ce folosiți, ca să risipim, să risipim și acest lucru. Și aș vrea să știu legat de Spitalul Municipal, etajul 4 și 5, dacă s-a dat ordinul de începere a lucrărilor și când se termină practic.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, substanțele pe care le achiziționăm și pe care le dăm, puteți fi sigur că beneficiază de absolut toate avizările necesare pentru a fi utilizate.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Eu sunt convins, am verificat treaba asta, dar să faceți publică substanța care s-a folosit și cu ce...avizul, știți, ca să fie totul ok. Nu e un secret.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Nu este nici un secret, domnule Bîrzu, sub nici o formă. Spre deosebire de alte municipalități eu nu m-am apucat să dau cu substanțe care după aia omoară totul în jur, doar pe principiul heirupului.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Știu că la Craiova sunt..., s-a deschis și dosar penal că s-au folosit fără aviz... De asta...

Domnul Primar Cosmin NECULA - Noi nu am făcut treburi din astea. Vreau să vă mai elucidez o problemă apropo de povestea cu substanțele. Din păcate, în momentul de față, aici trebuie să fim foarte atenți toți, există foarte mulți experți, părerologi care-și dau cu părerea ce-ar trebui și ce n-ar trebui. S-a născut o mare poveste că ar trebui să folosim avioane, avionul, pilotul, în fine. Noi am pus niște întrebări pilotului respectiv cu privire la acest tip de dezinfecție pe care o efectuăm. Și până când pilotul nu ne va explica: procedura legală, avizele pe care le deține, procedurile legale pe care trebuie să le efectueze, eficiența pe care o are sau n-o are, povestea asta a lui cu avionul, nu vom da cu nici un fel de avion. Vă spun aceste lucruri pentru că tot se intervine pe diverse căi, se tot intervine la diverși angajați și la..., ai municipalității și la mine cu privire la această dezinfecție cu avionul. Vă pot informa că nu putem să ne dăm cu părerea așa cum o face pilotul, ”Eu dau mai jos decât elicopterul, dau mai sus, dau mai nu știu cum”. Modalitatea prin care se dă cu..., ca să eliminăm subiectul cu avionul și să-l închidem, că știu că este un topic al zilelor de azi, se va da cu avionul în momentul în care există toate formulele de legalitate și de eficiență demonstrate și atestate din punct de vedere științific. Până la momentul respectiv noi mergem cu atomizoare. Deja am achiziționat un tun care ne-a sosit la municipalitate, suntem în așteptarea celui de-al doilea tun de mari dimensiuni. Avem în momentul de față un tun care consumă nouă litri pe minut, deci are un debit de nouă litri pe minut și așteptăm, s-a terminat și procedura de achiziții, din ceea ce știu eu și urmează să ne ajungă un tun atomizor care are un debit de 36 de litri pe minut. Evident că cele două sisteme plus atomizoarele pe care le deținem le vom utiliza și cu alte ocazii, nu doar în ceea ce privește dezinfecția pe care o facem în momentul de față, ci și cu privire la dezinsecțiile pe care urmează să le facem.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Bun, vă mulțumesc. Mai sunt...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Dar cu Spitalul Municipal...

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, eu dacă îmi permiteți sau după domnul...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Domnule primar... Domnule primar, referitor la Spitalul Municipal: s-au început lucrările, când se termină, lumea este..., trebuie să știe treaba asta.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Tin să mulțumesc în momentul de față Consiliului Județean pentru faptul că a venit în această procedură de asociere, indiferent ce auziți și ce n-auziți, eu vreau să le mulțumesc pentru faptul că susțin municipalitatea, adică ne susțin pe noi în municipiul Bacău, cu 50% din valoarea lucrărilor pe care le avem. Este încheiată procedura de proiectare, procedura de achiziție a proiectării. Se fac, vă pot informa că se fac absolut toate demersurile legale pentru a face aceste lucrări. Avem și o echipă de management care este... Deci dincolo de componenta de proiectare și antreprenoriat general, avem și o echipă de management a proiectului care este de bună calitate și o să vă punem la dispoziție în momentul în care avem absolut toate datele necesare.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci, practic lucrările n-au început, nu s-a dat ordinul de începere, nu? Și nu puteți estima când se finalizează.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Domnule Bîrzu, o să facem tot ceea ce ne stă... Nu vă spun mai mult de atât decât că facem absolut tot ceea ce este legal și tot ceea ce ne stă în putere pentru a duce la capăt acest proiect într-un termen cât mai scurt.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Doamna Raluca.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Da, domnule primar, voiam să vă aduc la cunoștință, poate nu știți că salariații dumneavoastră din primărie , de acolo, care duc la îndeplinire activitatea asta de împărțit pachete spun: ”Aveți un pachet de la domnul primar”. Nu știu dacă știți, zic să vă spun, poate nu știți. Da, și ieri, de exemplu, ieri, pe Nicu Enea, m-a sunat cineva, așa li se spune oamenilor, bătrânilor la care mergeți în întâmpinare cu ajutoarele astea: ”Aveți un pachet de la domnul primar” . Ce ne spuneți despre treaba asta, i-ați instruit, ce înseamnă asta?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Vă răspund?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Da, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Bun. Pot să vă spun doar atât: în primul și-n primul rând, acolo sunt și voluntari. Nu știu ce fac angajații, nu știu ce fac voluntarii, dacă spun sau ce nu spun, dar vă garantez că instructajul a fost făcut nu că: ”Domnul primar v-a dat un pachet sau nu știu care v-a dat un pachet.” Gândiți-vă că sunt sute de voluntari care sunt acolo și care ajută în momentul de față orașul Bacău, să facă aceste proie... Nu-i vorba că primarul dă, sau nu dă, nici nu s-a pus vreodată problema că ”Primarul vă dă un pachet, sau nu vă dă un pachet”. Evident, s-au făcut tot felul de instructaje.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - O să ajungem la discuția asta, cum ați instruit oamenii să spună că le dă domnul primar, dar o să ajungem după pandemie, mai încolo. O să ajungem la discuția asta. Va fi foarte interesantă.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Bun. Referitor la proiect, mai sunt discuții?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule președinte, haideți să nu mai facem interpelări pe un...

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA - Corect. Haideți să votăm. Stăm de o oră și discutăm.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - La subiect mai sunt discuții? Întrebare. Dacă nu mai sunt discuții, rog pe domnul secretar să supună la vot hotărârea... Domnule secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot proiectul de hotărâre, da?

Ca urmare a apelului nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Vreau să vă mulțumesc pentru o ședință în care s-a desfășurat totul normal. Așa cum am și spus pe grup, deci putem până la urmă conlucra și să ne respectăm reciproc. Vreau să vă spun că azi, în cursul zilei de azi veți fi contactați în vederea probării viitoarei platforme, deși, după cum vedeți, a mers și skype-ul perfect, astfel încât eu vă mulțumesc mult și dau cuvântul domnului președinte.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă mulțumesc. Ședința consiliului local al municipiului Bacău a luat sfârșit.

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice printr-o platformă on-line de videoconferință (skype).

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ w ’w                             ’              ’

CĂTĂLIN - BOGDAN CREȚU


SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Întocmit: Oana Adam