Proces verbal din 07.08.2020

PROCES VERBAL AL ȘEDINTEI EXTRAORDINARE DIN 07.08.2020

ROMANIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 554669 din 19.08.2020

Încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 07.08.2020 ora 14:30.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Bună ziua. În conformitate cu prevederile art.133 (2) și articolul 134 (1) litera ”a”, (4) și (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1571 din 07.08.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

La ședința online au participat un număr de 15 consilieri.

La începutul ședinței au răspuns apelului nominal un număr de 14 consilieri, astfel încât își poate începe lucrările ședința. ( ulterior a răspuns și d-na Doina-Emanuela Lazăr). Au lipsit de la lucrările acestei ședințe dl. Dumitru Irofte, dl. Vasile Luca (concediu), dl. Daniel Miclăuș, d-na Enula Pricopoaea (concediu) și dl. Constantin Scripăț.

Avem 14 consilieri, astfel încât își poate începe lucrările ședința.

Având în vedere prevederile Codului administrativ, vă anunț că v-am trimis pe mail obiecțiunile de legalitate pe care le-am făcut în legătură cu Hotărârea de Consiliu nr. 124 din 28.07.2020 privind recompensarea elevilor. Motivele pe scurt sunt că legea, orice act normativ nu poate retroactiva în primul rând, pentru că intră în contradicție cu Constituția, cu Codul Civil și cu toate actele normative în vigoare. Și un al doilea motiv, că s-a încălcat legislația privind transparența decizională în administrația publică, astfel încât amendamentul formulat de domnul Bîrzu a modificat un act normativ, ori când modifici un act normativ trebuie făcute aceleași procedee ca și atunci când îl adopți, să se aducă la cunoștința publică în cel mult 10 zile înainte și toate acele proceduri care legea le prevede. Ați primit, le-am comunicat, le-am comunicat și Instituției Prefectului.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Domnul secretar? Domnul secretar, dacă tot mi-ați menționat numele, vreau să vă spun că la fel ați procedat și dumneavoastră în 2016, ați modificat regulamentul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, atunci am mai stabilit numai oamenii, nu am modificat regulamentul și am stabilit aceleași reguli.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Nu-i adevărat, primul articol.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Deci, haideți că nu fac eu obiectul ședinței, eu am formulat...

Domnul Consilier Cătălin CREȚU - Domnul, domnul secretar, suntem într-o ședință de îndată. Haideți să vorbim doar la subiectul de pe ordinea de zi, restul subiectelor le discutăm la viitoarea ședință extraordinară sau ordinară.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu, nu, nu domnul, domnul Crețu!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Așa spun și eu.

Doamna Președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu-i corect. Dacă tot, dacă tot a adus în discuție obiecțiunile de legalitate domnul secretar, îl rog pe domnul Bîrzu să își termine ceea ce avea de spus.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnul Bîrzu, nu are nicio relevanță ceea ce spune domnul Bîrzu, pentru că...

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul secretar!

Domnul Consilier Cătălin CREȚU - Domnul secretar, nici dumneavoastră nu aveți nicio relevanță în momentul de față, că nu este pe ordinea de zi. Vă rog frumos, haideți să trecem la ordinea de zi de îndată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Deci, eu am făcut.

Domnul Consilier Cătălin CREȚU - Doamna președinte!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu am făcut aceste.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul, domnul, domnul Crețu, domnul Crețu, domnul secretar! Vă rog frumos. Domnul Bîrzu voia să încheie ceea ce avea de spus și după aceea trecem la ordinea de zi.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Vreau să închei, pentru că.

Domnul Consilier Cătălin CREȚU - Vă mulțumesc doamna președinte.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Proiectul de hotărâre, în hotărârea din 2016, domnul secretar a avizat de legalitate un proiect pe care a început tot pe modificarea acestui regulament. Deci, domnul secretar, când atacați? Când vreți dumneavoastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Deci, doamna președinte.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Din punct de vedere ..

Doamna Președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu, nu, nu.

Domnul secretar, lăsați-l pe domnul Bîrzu să termine ideea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnul Bîrzu dialoghează cu mine.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul secretar!

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnul Bîrzu dialoghează cu mine. Eu nu vreau să dialoghez cu dumnealui.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar nu dialogați, dar el vă pomenește, domnul secretar, el vă pomenește numele așa cum i l-ați pomenit și dumneavoastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna președinte, eu am făcut niște precizări la care.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul secretar, domnul secretar, dacă nu îl lăsați pe domnul Bîrzu să își ducă la capăt ideea, există măsuri de părăsi ședința aceasta, știți foarte bine, mai bine ca mine știți.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar, măcar...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci, e păcat domnul secretar pentru copiii aceștia care au adus rezultate excepționale pentru Bacău să îi purtăm prin tribunale, ca să își câștige premiul care îl merită. Adică cum alte orașe au dat 5000 de lei, noi nu putem să dăm pentru că dumneavoastră.

Doamna Președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu, domnul Bîrzu, domnul Bîrzu!

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin Necula - pentru că nu ne-a dat Guvernul banii, de aia nu mai avem bani domnul Bîrzu!

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Este total.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Bîrzu, eu aș propune, eu aș propune.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ați descoperit peste noapte transparența decizională.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna președinte!

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Bîrzu!

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Peste noapte ați descoperit transparența decizională că până acum în ședință nu exista așa ceva.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna președinte!

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Bîrzu, ne certăm până mâine, deci haideți să trecem.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Tot să faceți împotriva elevilor.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna președinte, eu nu am făcut, nu am făcut această precizare.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vorbim unul peste altul și nu se înțelege nimic. Haideți, haideți să propunem domnului primar și executivului băcăuan ca până la următoarea ședință să se clarifice lucrurile și să vină cu proiect de hotărâre de modificare a hotărârilor vechi care trebuie actualizate, astfel încât copiii să beneficieze de premiile propuse în ultima ședință, pentru că buget a fost alocat pentru aceste premii.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna președinte, dacă îmi permiteți.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu am făcut această precizare pentru că Codul administrativ mă obligă să anunț în prima ședință obiecțiunile mele de legalitate.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am înțeles.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Domnul secretar, haideți că.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Să spună domnul Bîrzu, situația la care se referă dumnealui, nu este identică cu situația din 2016.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Articolul 1.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Instituția Prefectului se va pronunța dacă eu am dreptate, sau nu. Nici eu, nici domnul Bîrzu, nici domnul Crețu. Eu mi-am făcut doar obligația legală. Vă mulțumesc. Acum.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul secretar, stați. Înainte de a încheia subiectul acesta, credeți că până la următoarea ședință putem reglementa și aduce regulamentul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna președinte, doamna președinte!

Doamna Președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - ... la

solicitările noastre din ultima ședință?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna președinte, doamna președinte, toate legile din țara asta spun că nu ai voie să prevezi retroactiv. Vă dau un exemplu.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, dar de ce retroactiv dacă noi acordăm premiile acum, domnul secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna președinte, dumneavoastră acordați premii pentru un eveniment care a avut loc acum o lună. Legea 350, ca să vă fac un paralelism, exclude din start, din principii, acele, la finanțare, acele evenimente care au avut loc.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Dar aici nu e vorba de un eveniment. E vorba de a premia niște copii cu rezultate.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, și noi vrem astăzi ca mâine să le dăm premii mai mari.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna, dar nu mâine le dați premii, doamna președinte. Dumneavoastră premiați niște rezultate.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Păi mâine le dăm ..(nu se înțelege).. nu le dăm nici peste o săptămână, nici peste.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna președinte, dumneavoastră prezentați niște, premiați niște rezultate obținute la un concurs petrecut în urmă cu o lună, pentru care la momentul acela era un act normativ în vigoare.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am înțeles, am înțeles ce spuneți dumneavoastră. Dar, în același timp, totuși.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Actul normativ pe care îl invocați dumneavoastră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Foarte bine că știți. Anumite proiecte care priveau finanțarea unui proiect la Chișinău a fost respins, pentru că chiar dumneavoastră doamna președinte, ați ridicat problema în ședință, pe bună dreptate și ați ridicat, ați spus foarte clar că nu se poate finanța retroactiv. E exact aceeași situație.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, dar vorbeam, vorbeam despre finanțarea unui eveniment.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da. Doamna Președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu nu, eu nu finanțez acum un eveniment care a avut loc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu, eu, eu...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Deci...

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu îmi aduc minte..

(Se aude întrerupt, probleme tehnice de conexiune.)

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - ... de un eveniment care a avut loc.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Noi facem, premierea o facem acum, în viitor, nu am făcut-o pentru.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, și eu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Bine domnul Bîrzu, am înțeles.

Doamna Președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - și eu consider că similitudinea nu este totală, domnul secretar, între cele două.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu este totală, este la 95%.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Da.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu știu, eu cred că am putea să ne punem cu toții la o masă și să găsim cele mai bune soluții și pârghii legale, astfel încât să aducem premiile la valorile propuse.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Deci, eu sunt de acord. Dacă domnul Bîrzu.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Trebuia asta să facem.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dacă ar fi avut această intenție înainte.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Doamna Cristina, așa trebuia să facem.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -.acești pași, normal, în conformitate cu legea, nu s-ar fi opus nimeni, pentru că o inițiativă de acest gen nu este, se naște, vai, ca o idee într-o ședință. Trebuie făcute etapele. Dacă domnul Bîrzu voia lucrul acesta, putea acum două luni să facă toate demersurile și avea susținerea primarului definitivă și irevocabilă și totală.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnul Bîrzu, domnul Bîrzu! Aveți prefectul, domnul Bîrzu! Aveți prefectul dumneavoastră. Să urgentați răspunsul de la prefect în două zile, să-l dea de legalitate sau de nelegalitate și automat aveți succes deplin.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Prefectul este înalt funcționar al statului, el dă răspuns conform legislației în vigoare. Nu pot să fac eu intervenții la.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Haideți să, haideți să mergem mai departe. Eu aș propune ca la începutul săptămânii viitoare să 5

încercăm să vedem cumva, să clarificăm situația asta, astfel încât copiii să își poată primi premiile într-un cuantum.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Premiile care au fost aprobate de Consiliul Local, nu cele propuse de primar.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Exact, haideți să avem disponibilitatea ca la începutul săptămânii viitoare să stăm la aceeași masă și să vedem ce, la ce concluzie ajungem.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vreau să fac, vreau să fac o singură precizare. Premiile la care se referă domnul Bîrzu sunt cele care au fost aprobate de domnul, de Consiliul Local, nu de domnul primar. Domnul primar a pus în aplicare o Hotărâre de Consiliul Local. Deci, vă rog nu faceți confuzii.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, ok. E clar că subiectul acesta comportă discuții mult mai vaste și atunci haideți să...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Sunt de acord întru totul cu dumneavoastră și de asta aceste discuții ar fi fost utile, așa cum ați spus, haideți tot înainte.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, haideți, domnul secretar, să continuăm ședința.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 24.06.2020. Facem apelul pentru vot.

Ca urmare a apelului nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

-

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

Absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

-

13.

LUCA VASILE

Absent

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Absentă

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

6

7

Cu 6 voturi ”pentru” și 7 abțineri, procesul verbal din data de 24.06.2020 nu a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 09.07.2020.

Haideți ca s-o scurtăm, vă mențineți toți aceleași poziții?

Doamnele și domnii consilieri au răspuns afirmativ la această întrebare.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Cu 6 voturi ”pentru” și 7 abțineri, procesul verbal din data de 09.07.2020 nu a fost aprobat.

Doamna președinte, vă rog frumos să preluați conducerea.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok.

Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați dacă existați pe fir, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței respectând prevederile legale în vigoare, inclusiv prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului primar Cosmin Necula pentru a prezenta ordinea de zi și lista de invitați dacă există.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Mulțumesc, doamna președinte de ședință. Voi da citire proiectului aflat pe ordinea de zi, având în vedere că este o ședință de îndată.

1.

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a părții din imobilul Spital Municipal Bacău, respectiv a parterului, etajelor 4 și 5,     cu amenajările,

echipamentele și dotările medicale care au fost amplasate și puse în funcțiune în cadrul obiectivului de investiții „Lucrări de amenajare a etajelor 4 și 5 din clădirea obiectivului de investiții ”CONSTRUIRE SPITAL MUNICIPAL BACĂU” către Spitalul Județean de Urgență Bacău, în scopul asigurării asistenței medicale in contextul epidemiologic COVID-19 ”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:   Direcția Juridică și

Administrație Locală    și Compartimentul Administrarea Și Inventarierea

Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Există la ordinea de zi.....?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Da domnule, aș vrea să iau cuvântul la ordinea de zi, dacă îmi permiteți.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă rog doamna consilier.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Vă mulțumesc. Stimate domnule secretar, domnule primar. Întrebare punctuală... (se aude cu întreruperi).... ar fi trebuit să primească cele două proiecte pe care grupul PNL le-a depus la primărie ... (se aude cu întreruperi).. de investiții Spitalul Municipal cu două variante de proiecte. Aș vrea să îl întreb pe domnul secretar . (se aude cu întreruperi).. cu proiectul de pe ordinea de zi, de ce nu ați luat avize de legalitate? Sau care este stadiul lor?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna consilier!

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Proiectele dumneavoastră au fost înaintate compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Bacău. Ce pot să vă spun, este că până la această oră, am cel puțin două pagini de ilegalități pe care, și de neconformități, pe care le conțin proiectele dumneavoastră. Pe scurt, nu puteți să dați în administrarea Consiliului Județean un teren care este de fapt proprietatea Consiliului Județean, nu puteți să dați în administrarea Consiliului Județean o clădire pentru că potrivit Codului administrativ, în administrare nu se pot da decât instituțiilor subordonate, deci, și v-am spus, există două pagini la care oamenii din aparatul de specialitate încă lucrează, cele două proiecte fiind fără nici o legătură cu realitatea și cu legalitatea.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Dacă îmi permiteți, domnul secretar, în proiect nu scrie că am dat în administrare, da? Mă auziți, domnul secretar, sau.?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna, doamna, doamna, eu zic, doamna Raluca, doamna Năstase, la proiectul de azi este clar care este ordinea de zi. Eu v-am răspuns că aceste proiecte ale dumneavoastră sunt în studierea compartimentelor de specialitate, că mi s-au adus azi la cunoștință pentru că eram sigur că o să mă întrebați și am cerut o informare pe scurt și mi s-a spus foarte clar că sunt pline de fapte care contrazic legalității și realității. O să primiți în cel mai scurt termen răspunsul la cele două inițiative ale dumneavoastră, conform practicii uzuale ale aparatului de specialitate din Municipiul Bacău.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Există obiecțiuni la ordinea de zi? Există obiecțiuni? Supunem la vot ordinea de zi.

Este cineva împotrivă? Ca să scurtăm.

Doamna Președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Asta voiam să vă spun, da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Întotdeauna am avut o comunicare directă, doamna președinte.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Așa, ca de la săgetător la săgetător, nu?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Având în vedere că avem 13 voturi de aprobare a ordinii de zi, întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese în legătură sau de incompatibilitate în legătură cu proiectul de pe ordinea de zi?

Nu este cazul. Dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Doamnelor și domnilor consilieri o să, va trebui să supunem spre aprobare, să vedem care va fi modalitatea de vot. După cum ați văzut e modalitate de vot deschis.

Deci, supun aprobării modalitatea de vot pentru proiectul aflat astăzi pe ordinea de zi, respectiv vot deschis.

Cine este pentru?

Sau, cine este împotrivă? Este cineva împotrivă, că am zis că mergem pe regula aceasta. Deci nu este nimeni împotrivă.

Nu cred că se abține cineva. Se abține cineva?

Prin urmare, cu unanimitate, cu 13 voturi ”pentru”, modalitatea de vot pentru proiectul aflat astăzi în discuție este vot deschis.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Facem precizarea că există rapoartele favorabile ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mulțumesc, domnul secretar.

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a părții din imobilul Spital Municipal Bacău, respectiv a parterului, etajelor 4 și 5, cu amenajările, echipamentele și dotările medicale care au fost amplasate și puse în funcțiune în cadrul obiectivului de investiții „Lucrări de amenajare a etajelor 4 și 5 din clădirea obiectivului de investiții ”CONSTRUIRE SPITAL MUNICIPAL BACĂU” către Spitalul Județean de Urgență Bacău, în scopul asigurării asistenței medicale in contextul epidemiologic COVID-19”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Supun discuției atunci, proiectul aflat pe ordinea de zi și dau cuvântul din nou domnului primar Cosmin Necula pentru a prezenta, nu știu, mai pe larg proiectul de hotărâre aflat astăzi în discuție.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Asta voiam să vă propun și eu, să citească proiectul având în vedere că n-a fost pus decât în timpul ședinței materialul.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Bine, ok. Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Atunci ne va face domnul primar o expunere mai detaliată.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Bun. Ca și principiu discutăm în momentul de față de o stare pandemică care depășește, începe să depășească capacitatea sistemului sanitar, iar noi suntem în momentul de față cu o clădire cu niște lucrări finalizate de pe 9

data de 3 iunie. Lucrările au fost finanțate într-o proporție de 50% - 50% de către Consiliul Județean și Primăria Municipiului Bacău. S-au făcut aceste lucrări, s-au finalizat și în sfârșit am reușit să convingem autoritățile de specialitate, autoritățile îndrituite, respectiv ieri prin ședința Comitetului Local de Situații de Urgență, am solicitat punerea la dispoziție Comitetului Județean de Situații de Urgență, a dării în folosință gratuită a acestui obiectiv către Spitalul Județean. De asemenea, domnul Președinte Brașoveanu a solicitat convocarea de urgență a Comitetului Județean de Situații de Urgență. Comitetul Județean de Situații de Urgență a dispus ieri în unanimitate de voturi, predarea în folosință gratuită a părții din imobil, spital, IV și V și parter, cu toate amenajările medicale necesare către Spitalul Județean. Aveți documentația, ați avut expunerea de motive la mapă, în momentul de față sunt, în interiorul spitalului se efectuează împreună cu specialiștii de la Consiliul Județean, de la Spitalul Județean, se efectuează operațiunile de optimizare și de operaționalizare ale spitalului, Spitalului COVID. Vrem cât mai repede să ajungem la etapa în care Spitalul Județean să opereze practic acest obiectiv, pe care cele două instituții publice, cele două care s-au asociat în vederea creării acestui obiectiv să beneficieze pentru cetățenii din municipiul și din județul Bacău de acest obiectiv.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, îl rog pe domnul secretar să reitereze avizul la proiectul de hotărâre și să ne anunțe care este majoritatea necesară aprobării acestui proiect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Există aviz. Majoritate absolută, doamna președinte.

Doamna Președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, vă mulțumesc. Atunci haideți să vedem și avizele pe comisii.

Comisia nr. 1- avizul este favorabil.

Comisia nr. 2? Comisia nr. 2? Avem aviz de la comisia nr. 2? La comisia 2 să știți că avem o problemă dacă stau și mă gândesc. Doamna Pricopoaea...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna Pricopoaea mi-a scris și a zis că există aviz.

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU - Comisia nr. 2, s-a făcut ședința, doamna președinte!

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ascult, da. Vă ascult, domnul secretar, domnul Crețu.

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU - Nu-s secretar.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, domnul Crețu.

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU - S-a făcut, doamna președinte de comisie a sunat pe fiecare. Fiecare și-a manifestat votul telefonic și toți am votat favorabil.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mulțumesc, domnul consilier Crețu.

Domnul Consilier Cătălin- Bogdan CREȚU - Cu plăcere.

Doamna Președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, comisia nr. 2 favorabil.

Doamna Dragomir, pentru comisia nr. 3? Mulțumesc, doamna Dragomir.

Domnul consilier Stan? Comisia 4?

Domnul Consilier Gabriel STAN - Favorabil.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mulțumesc.

Și domnul consilier Șova-Gâțu pentru comisia nr. 5?

Domnul Consilier Laur ȘOVA-GÂȚU - Favorabil.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc. Dacă sunt discuții cu privire la acest proiect?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Bîrzu sunt, aș vrea să intervin un pic, dacă îmi dați voie.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Și eu doresc să intervin, dar după ce intervin și ceilalți colegi.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Și Ghingheș două-trei întrebări. Mulțumesc. Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, doamna Năstase parcă am auzit-o prima.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Da.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă rog doamna Năstase.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Aș vrea, prima întrebare domnule secretar, cu privire la aceste etaje 4 și 5 + parter, nu ar fi trebuit să avem înainte un proiect de hotărâre de trecere în domeniul public a acestor două etaje + parter?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar nu înțeleg rostul hotărârii, nu înțeleg rostul, pentru ce să ai trecere în domeniul public? Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Păi, darea în folosință...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Obiectivul, obiectivul nu e în domeniul public doamnă? Avem.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Cred că se referă la inventar, la inventar. Noi avem aceste bunuri și aceste două etaje în inventarul public?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Obiectivul de investiții există în inventarul Municipiului Bacău. Cum să nu fie?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Păi nu. Obiectivul de investiții este obiectiv de investiții domnul secretar. Etajele 4 și 5 ar fi trebuit mai întâi introduse în domeniul public. Este o întrebare strict tehnică, poate specialiștii ne răspund. După care să avem. Eu vă spun că noi votăm acest proiect. Cum . (se aude cu întreruperi).. dumneavoastră ați făcut, prin domnul primar copy-paste, ne-ați copiat proiectele . (se aude cu întreruperi).. inclusiv dumneavoastră că . (se aude cu întreruperi).. președinte plagiator, v-ați apucat și dumneavoastră de copiat, de plagiat, în fine, nu mai contează. Tehnic.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna, doamna, doamna Năstase!

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Tehnic.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci dacă scriați proiectele dumneavoastră, nu au nicio legătură cu proiectul care îl aveți acum.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Au aceleași principii ... (se aude cu întreruperi).. conțin aceleași principii.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - În afară că acolo, în proiectele dumneavoastră, ați confundat și ați inversat termenii... Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Ați copiat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -.ați făcut varză Codul administrativ.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Da.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da? Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul secretar, haideți să trecem la subiect. Ok, domnul Ghingheș, doreați să interveniți și dumneavoastră.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, cumva în aceeași logică am aceiași întrebare. Observ că anexat proiectului de hotărâre, este un proces verbal de recepție parțială a lucrărilor și voiam să știu dacă aceste lucrări au fost introduse în domeniul public. Unul la mână, și doi la mână dacă această, această dare în folosință operează doar pe perioada pandemiei sau nu cumva este, este a la long.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - Și Bîrzu.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - . pe termen, pe termen nedeterminat. Și ca urmare a răspunsurilor la aceste două întrebări, posibil să mai am o altă întrebare. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci, în articolul 1 se spune foarte clar ”în scopul asigurării asistenței medicale în contextul epidemiologic”. Deci, este valabil numai pe perioada pandemiei. Ca să vă răspund și la întrebarea pe care ați reiterat-o. Vreau să vă spun că suntem într-o situație de alertă. Vreau să vă spun că suntem într-un caz fortuit, care ne îndeamnă să depășim anumite etape și să punem la dispoziție acest imobil tocmai pentru a putea face față. Bineînțeles că în momentul în care acest imobil va avea . (se aude cu întreruperi).. sau în momentul în care se vor îndeplini toate..

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Domnul secretar, permiteți-mi să intervin un minut. M-am asociat la ședință de pe telefon, este posibil ca până au loc toate discuțiile pe acest proiect, a cărui necesitate cred că o știe fiecare dintre noi, s-ar putea să fiu deconectată că nu, nu duce bateria. Vreau să îmi exprim votul ”pentru”.

Doamna Consilier Mihaela CIOCODEI - Asemenea și eu. Asemenea și Ciocodei.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - . discuțiile și nu vreau să mă trezesc peste jumătate de oră că s-a închis telefonul și nu pot să votez proiectul că stăm într-o grămadă de întrebări. Deci, eu încerc să rămân în ședință, dar vreau să luați la cunoștință că votez pentru acest proiect. S-a notat?

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am, da doamna consilier, mulțumim.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Mulțumesc frumos, doamna președinte.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Totodată, totodată la articolul 3 se spune foarte clar- condițiile de dare în folosință vor fi precizate în contractul de folosință gratuită. Acolo, bineînțeles ca vor fi preluate din hotărâre și va spune foarte clar pe ce perioadă, în ce context și toate celelalte detalii. Dar, în cuprinsul hotărârii se spune foarte clar - în scopul asigurării asistenței medicale în contextul epidemiologic. În momentul când dispare acest context, hotărârea nu își va mai produce efectele.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - Dar, contractul nostru nu-i supus la vot? Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna, doamna Raluca Năstase, până acum ați dat vreo trei hotărâri de consiliu, prin care am pus tot în regim de urgență, la dispoziția Spitalului Județean, nu știu cine vă suflă acolo, așa, în contextul, pentru a aproba hotărârea care are exact această prevedere. Condițiile vor fi prevăzute în contract separat. Tot dumneavoastră.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - ... Nu, domnul secretar, e domnul Piștea alături ca să putem ...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu mă încurcă domnul Piștea.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu, haideți că nu, iar.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - ... cu întrebările, că așa sunteți

dumneavoastră.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul secretar, dacă aduceți în discuție elemente conexe, normal că discuțiile durează și sunt interminabile.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu am toată încrederea că doamna Năstase este pe deplin conștientă și sigură pe cunoștințele ei ca să nu aibă nevoie de nimeni.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok.

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR - Dacă ar fi fost anunțată ședința aceasta cu două zile.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Doamna, doamna! Domnul Ghingheș, mai aveți vreo întrebare?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, nu am fost lămurit exact cu privire la aceste chestiuni și domnul secretar din păcate nu a indicat prevederile legale care stau la baza luării acestor decizii, fără ca bunurile să fie în domeniul, domeniul public al municipiului și așa cum practic prevede Codul administrativ. Vreau să vă reamintesc că nu mai suntem în stare de urgență, suntem într-o stare de alertă și Hotărârea Guvernului privind starea de alertă nu prevede astfel de prevederi legislative ce derogă de la cadrul legal normativ existent și care se aplică la nivelul României.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am înțeles, domnul Ghingheș. Domnul secretar, mai aveți de adus și alte completări? Sau nu?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vreau să vă aduc la cunoștință că din punctul meu de vedere . (se aude cu întreruperi).. în domeniul legalitate și vreau să vă spun că ne încadrăm perfect în acele condiții care ne permit să luăm toate măsurile necesare în contextul epidemiologic. În momentul când capacitatea Spitalului Județean este depășită, nu se mai pune problema dacă sunt etajul 1 sau parter. Cu eforturile Județului Bacău și a Municipiului Bacău s-a reușit să se termine amenajarea. Eu cred că ar fi . (se aude cu întreruperi).. pentru toată lumea ca aceste.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - domnul secretar, ...... (se aude cu

întreruperi).... nu mai faceți aprecieri...

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - urgența este clară, da, da. Doamna Năstase, v-aș ruga și pe dumneavoastră, să-l lăsați să termine pe domnul secretar că nu o să ne mai înțelegem.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Mai bine așa.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -..... (se aude cu întreruperi).....

domnul secretar, s-ar fi încadrat și proiectele noastre pe această situație, pe toate criteriile de legalitate, domnul secretar, dar n-ați vrut să le puneți. Dumneavoastră faceți ce vreți acolo. N-ați vrut să le puneți pe ordinea de zi. Mulțumesc, doamna președinte. Îmi cer scuze.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mulțumesc și eu doamna consilier.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Așa vă șoptește domnul Piștea? Domnul Piștea, că fac eu ce vreau acolo?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Doamna președinte?

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da domnul Huluță, vă ascultăm. Domnul Huluță are cuvântul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Ce voiam să vă zic, s-ar putea să se închidă telefonul că nu mai am baterie și eu dau votul ”pentru”.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Și mie la fel. Și mie la fel. Să trecem la vot dacă vreți, dacă nu, eu nu mai pot.

Doamna Președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, v-am zis, v-am zis din capul locului că aș vrea să fac și eu o mențiune și dacă nu mai sunt discuții, vreau să vă reamintesc că, dacă tot au fost tot felul de aluzii la noțiunea de copy-paste și la noțiunea de plagiat, vreau să vă readuc aminte că prima inițiativă, sau inițiativa operaționalizării etajelor 4 și 5 ale Spitalului Municipal a aparținut Partidului Social Democrat și a fost.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Haideți doamnă, nu suntem aici în campania electorală, iar am început să. Campania electorală.Serios, haideți să trecem la vot, facem propagandă..

(Discuții simultane. Nu se înțelege).

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Ghingheș, nu v-am întrerupt, vă rog frumos să mă ascultați.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Păi ce-i asta?

Domnul Consilier Romică BOTOI - Lăsăm campania acum, suntem în situație de urgență.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ne batem acum, știți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dar nu ne batem, haideți să trecem mai departe, doamna Breahnă.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Domnul secretar!

(Discuții simultane. Nu se înțelege).

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Trebuie neapărat, v-a dat domnul Benea direcție și trebuie să repetați poezia.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Se întrerupe telefonul, eu nu pot să mai iau...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Auziți, lăsați poezia doamna Breahnă-Pravăț.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Ghingheș!

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Lăsați poezia.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Poezia o învățați dumneavoastră pentru că mai sunteți încă în etapa asta. Deci încă o dată și închid subiectul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ha, ha! Ce glumă bună! Haideți, haideți să trecem mai departe.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Repet, proiectul aceste aparține Partidului Social Democrat.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Iar, iar începe, gata!

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, gata.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Doamna președinte? Vreau să spun și eu două cuvinte.

Doamna Președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Oricât v-ar deranja, să știți că vă fac față și la cinci- șase dacă nu mă lăsați să vorbesc.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN- Doamna președinte? Îmi dați și mie cuvântul două minute?

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok, haideți să trecem la vot.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU - Aș vrea să trecem la vot și după aceea să fie multe discuții, nu se poate să dureze atât.

(Discuții simultane. Nu se înțelege).

Doamna Președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - V-am agitat pe toți, am reușit.

Domnul Consilier Cristian GHIGHEȘ -Felicitări, bravo, frumoasă realizare!

(Discuții simultane. Nu se înțelege).

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Vreau să fac un amendament, doamna președinte.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță - Haideți să trecem la vot.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Eu nu mai pot, nu mai am legătură după aia.

Doamna Președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Bine, haideți. Domnul secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Bun. Trecem la procedură de vot, da?

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Nu vreți un amendament?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Auziți, există un amendament de la domnul Ștefan. Eu chiar sunt interesat să îl aud.

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Eu propun un amendament.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Ștefan!

Domnul Consilier Romică BOTOI - Ce amendament? Când ajunge primar atunci să facă amendamente.

Doamna Președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu, nu, nu, domnul Botoi, stați un pic.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Da.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Ștefan, vreți să interveniți?

Domnul Viceprimar Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Dar să nu ne mai certăm, doamna președinte.

Domnul Consilier Romică BOTOI -atât pot să vă spun - să votăm că nu mai am legătură.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Bine domnul Botoi, dar oricum reținem votul dumneavoastră ”pentru” așa cum am reținut și pentru doamna consilier Dinu, și pentru doamna consilier Ciocodei.

Doamna Consilier Mihaela CIOCODEI - Doamna președinte și eu sunt „pentru”, mi se termină bateria la telefon, gata.

Doamna Președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am reținut doamna consilier Ciocodei. Domnul Ștefan?

Doamna consilier Mihaela CIOCODEI - Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - În același timp...

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN - Da, ca să nu mai politizăm subiectul propun să fie însușit de toată lumea, și de PNL, și de PSD, și de primar. Toată lumea a dat în folosință spitalul, ca să apară pe facebook și în presă chestia asta ca să nu ne mai . Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Așa facem, toți. Exact, exact, situația este mult prea critică, astfel încât, dar. Ideea este alta, toți ne asumăm niște proiecte care până la urmă.

Domnul Viceprimar Dragoș-Daniel ȘTEFAN- Și la centură. Și la centură la fel, la Sărata să taie panglica PSD, la Nicolae Bălcescu PNL și la mijloc primarul Cosmin Necula și astfel vom circula pe centură.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Așa e. Nu, ideea așa este într-adevăr, cu toții trebuie să punem umărul la deblocarea acestei investiții. Domnul secretar, vă rog.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Cine este pentru?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - În același timp trebuie să recunoaștem și meritele Județului, și meritele Primarului Municipiului Bacău în eforturile care au fost.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Haideți domnul secretar.

Domnul Consilier Cristian GHIGHEȘ - Hai, iar? Propagandă ieftină.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Bun.

Ca urmare a apelului nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

Absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

Absent

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Absentă

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ok. Atunci...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ura!

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul secretar, .

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, doamia președiite.

Doamna Președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Închidem șediița, da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, vă rog.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc peitru participare. Șediița extraordiiară de astăzi 07.08. a luat sfârșit.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă mulțumim.

Doamna Președinte de ședință Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vă mulțumesc frumos.

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință (skype).

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ           SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

IONELA-CRISTINA BREAHNĂ-PRAVĂȚ       NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Întocmit: Mădălina-Gabriela Cimpoeșu