ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 584152 din 21.12.2020

Încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 02.12.2020, ora 18.00.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Bună seara. În conformitate cu prevederile art.133 alin. 2 lit. ”a” și articolul 134 alineatul 1 litera ”a” și alin.4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 2351 din 02.12.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

La începutul ședinței au răspuns apelului nominal un număr de 14 consilieri, astfel încât ședința își poate începe lucrările.

Au lipsit de la lucrările acestei ședințe: domnul consilier Sebastian Cernic și Lupu Gabriel Stănică (care s-au logat ulterior), precum și domnii consilieri: Cristinel Manolache, Eusebiu Diaconu, Ghiorghe Huluță, Mihai- Cătălin Munteanu, Dumitru Stîngaciu, Dan-Gabriel Bitire, Romică Botoi.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- Așadar, avem astăzi două proiecte pe ordinea de zi, așa cum acestea v-au fost transmise pe e-mail, în dispoziția de convocare și-l rog pe domnul primar să prezinte cele două proiecte de hotărâre.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Cele două proiecte de hotărâre vizează același aspect: implementarea Ordonanței de Urgență 181 a Guvernului liberal, care prelungește de fapt o facilitate fiscală acordată companiilor. Eu am aflat ieri seară despre aceasta, așa că dimineață am cerut personalului de specialitate să facă toate demersurile pentru un referat de specialitate. După ce am terminat, am fost informat, și o să vă explice și domnul secretar, că aveam un proiect la solicitarea grupului consilierilor PSD, care viza același lucru, era o altă tehnică de redactare, așa că am decis să le pun pe amândouă astăzi pe ordinea de zi. De ce a fost important astăzi de pus pe ordinea de zi? Deoarece Ordonanța prevede că consiliile locale pot adopta hotărâri până astăzi cel târziu, pentru continuarea acestei facilități de scutiri, facilitate care a fost folosită de aproape toate firmele din Bacău, care se încadrau în prevederile legale, au rămas doar una sau două. Atât momentan, mulțumesc.

Ordinea de zi a ședinței este:_________________________________________________________________

1.

Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale de la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.

Inițiator -    DL. Lucian-Daniel STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:   Direcția Juridică și

Administrație Locală și Direcția Economică - Impozite și Taxe și este transmis 5                                5                      5                                                            1                   5                       5

spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

2.

Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale, la nivelul municipiului Bacău, pentru perioada stării de urgență/ alertă declarată pe teritoriul României.

Inițiatori -D-NA IONELA-CRISTINA BREAHNĂ-PRAVĂȚ- CONSILIER LOCAL PSD;

-D-NA IOANA-RALUCA DINU - CONSILIER LOCAL PSD;

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului:    Direcția Juridică și

Administrație Locală și Direcția Economică - Impozite și Taxe și este transmis 5                                5                      5                                                            1                   5                       5

spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule secretar, supuneți la vot ordinea de zi, sau o supun eu?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Întreb pentru celeritate, din cei care sunt prezenți, este cineva împotrivă?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Domnule, aș interveni eu, dacă-mi permiteți, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, vă rog frumos.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Vă rog frumos să-mi dați voie. E foarte interesant că cele două proiecte sunt aproape identice. Cum dumnezeu ați reușit să veniți cu două proiecte și cum o să votăm? Asta nu știu. Adică, dacă votez pentru ordinea de zi, înseamnă că sunt de acord cu ele , dar eu vă spun că nu sunt de acord. Deci, nu știu cum ați reușit să faceți două proiecte care să aibă același subiect, ba chiar sunt pasaje din...Cât am putut eu în 20 de minute, că mi-ați dat ordinea de zi în bătaie de joc, cu 20 de minute înainte. Așa ceva n-am crezut că voi vedea, da? Îmi cer scuze, că sunt răgușit. Cum e posibil să găsesc pasaje dintr-unul în altul? Cum votăm? Le votăm pe amândouă, votăm numai pe unul și pe celălalt nu? Nici nu știu ce să vă spun. Eu mă abțin de la a vota ordinea de zi. Poftim, asta-i poziția mea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vreau să vă explic că este normal să găsiți pasaje identice, pentru că ambele proiecte conțin pasaje din lege, ele fiind de fapt o reproducere a legii. Proiectul domnului primar este, de fapt, îndeplinirea unei obligații de îndeplinire și de prelungire a Hotărârii 170/2020, care aplica facilități în baza Ordonanței 69/2020, a apărut pe data de 26 octombrie această nouă Ordonanță de Urgență, care a apărut, deci repet: 181/26.10. A apărut, dar la noi a ajuns după două zile, trei zile. În baza acestei Ordonanțe de Urgență a făcut atât Compartimentul de Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Municipiului Bacău referat pentru inițierea unui proiect în sensul celor care v-au fost transmise. De asemenea, exista deja un demers, depus de doamna Pravăț și de doamna Dinu și nu ar fi fost corect și chiar domnul primar a insistat, ca să fie puse pe ordinea de zi. Deci, sunt de fapt două inițiative cu același obiect și era normal să pun inițiativa domnului primar, care, de fapt, concretizează demersul Direcției de Impozite și Taxe și nu puteam să cenzurez inițiativa doamnei Breahnă.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Bine, domnule secretar, haideți să vedem la vot atunci sau să ia cuvântul consilierii care l-au propus și să discutăm despre cele două proiecte care au același subiect.

Doamna Consilier loana-Raluca DINU- Domnule secretar, pot să intervin? Pot să vă adresez o întrebare?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Pot să-i adresez domnului primar? Cine dintre dumneavoastră vrea să răspundă? Când i-a fost adus la cunoștință domnului primar proiectul depus de consilierii PSD, joia trecută, pe data de 26, la primărie? Când i-a fost adus la cunoștință? Când a aflat efectiv domnul primar că există un demers, un proiect al consilierilor PSD? Poate-mi răspunde domnul primar sau îmi răspundeți dumneavoastră, care dintre...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vă răspund eu, doamnă. Proiectul dumneavoastră a fost pus, într-adevăr, joia trecută, a fost pus pe linia oficială. Acel proiect, la dumneavoastră a ajuns vineri, la mapele tuturor, mai puțin a domnului primar, pentru că noi l-am informat pe domnul primar în prima zi lucrătoare, astăzi, când deja noi dădusem proiectul dumneavoastră, eu, cel puțin am dat proiectul dumneavoastră pe circuit vineri, pentru a obține rapoartele compartimentelor de specialitate. Astăzi, domnul primar a fost încunoștiințat de existența și a proiectului dumneavoastră și domnul primar, văzând raportul și referatul Direcției de Impozite și Taxe...

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Care, când a fost depus? Îmi cer scuze, de referatul de la...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Tot vineri, doamnă, tot vineri s-a depus.

Doamna Consilier Ioana-Raluca DINU - Deci, oricum după noi, am înțeles, da. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Așa era corect și domnul primar a procedat într-un mod foarte fair-play, le-a pus pe amândouă pe ordinea de zi. Sunteți mulțumită, da?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Stați un pic să spun și eu ceva. Dacă țin minte, la ultima ședință de consiliu local, cred că doamna Breahnă a intervenit și a spus la finalul ședinței: ”Domnule, avem un proiect pe fiscalitate. Vă rog să-l luați în considerare și să-l puneți pe următoarea ordine de zi a ședinței care urmează”. Dacă-mi aduc bine aminte.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, și această ședință a fost vineri, domnule Chirilescu. Această ședință a fost vineri. Următoarea ședință de consiliu este azi.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule secretar, îmi dați voie să intervin?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Cu cea mai mare plăcere.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Cronologie facem degeaba, pentru că oricât de...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi nu are sens să facem cronologii.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu v-am întrerupt, domnule secretar. Domnule secretar, lăsați-mă să termin. Cronologii facem degeaba, pentru că oricât am încerca să punem cap la cap evenimentele, concluzia este una singură: ideea și demersul inițial aparține grupului politic PSD, mie și Ioanei Dinu. Domnul primar Lucian Stanciu-Viziteu nu face altceva decât să-l copie întru-totul, pe Cosmin Necula. Ba chiar este mult mai lamentabil, ca să ne-nțelegem. Ce se-ntâmpla, domnule primar, dacă erau trei coinițiatori ai acestui proiect? Ce se-ntâmpla? Deci, lucrul acesta spune totul despre caracterul dumneavoastră, despre cât de transparent sunteți, despre cât de mult sunteți dispus să promovați în comun inițiative care fac bine băcăuanilor. Ați copiat proiectul, ați mai adăugat procedura care aparține aparatului tehnic și-acum pozați în cel mai mare inițiator al unei inițiative ce aparține consilierilor PSD. Repet: nu faceți altceva decât să-l copiați întru-totul pe Cosmin Necula. Și-mi pare rău că trebuie să trag această concluzie încă de la începutul mandatului dumneavoastră. Exact așa a făcut Cosmin Necula cu proiectul care viza acordarea de facilități fiscale pentru perioada stării de urgență, exact așa. Vă rog să vă interesați, sau probabil deja ați primit lecții de la aceeași persoană. Este efectiv rușinos ce-ați făcut astăzi, domnule Viziteu.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Doamna președintă, pot să iau și eu cuvântul, după doamna Breahnă?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, și eu aș vrea să iau cuvântul, doamna președintă de ședință.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am închis. Deci, repet: am văzut ce fel de om sunteți și de ce sunteți în stare, domnule primar. Inițiativa îmi aparține mie și Ioanei Dinu.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Crețu, aveți cuvântul și apoi domnul primar.

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan CREȚU - Vă mulțumesc. Nu pot să nu observ că astăzi vorbim de niște măsuri fiscale pe care vrem cu toții să le aprobăm, dar tot astăzi, persoane care s-au aflat și-n consiliul trecut nu au fost de acord cu proiectul inițiat în luna a treia de către grupul consilierilor PNL privind aceleași măsuri fiscale. Poate era mai bine să discutăm pe marginea lor și atunci, și acum, dar, să veniți astăzi, să spuneți că cineva v-a copiat proiectul, în situația în care dumneavoastră, în luna a treia, la începutul pandemiei, când PNL-ul a propus reduceri de taxe atât la persoane fizice, cât și la persoane juridice, la care dumneavoastră v-ați opus cu vehemență și aici domnul...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Crețu, nu aveți dreptate. Vă rog frumos să reluați...

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan CREȚU - Nu v-am întrerupt, haideți să fim civilizați. Am propus atunci un număr de reduceri cu care și dumneavoastră sunteți de acord astăzi. Acum, ce să-nțeleg? Astăzi, când suntem la trei zile înainte de un scrutin, sunteți interesată de aceste reduceri, iar atunci, în luna a treia, nu erați interesată? Nu pot să nu observ această nuanță a dumneavoastră, dar totuși, eu mă bucur că până la urmă, ajungeți la convingerile pe care le avem noi și la proiectul pe care consilierii PNL de la acel moment au fost inspirați să-l facă. Vă mulțumim pentru că ați ajuns la același gând cu noi. Mulțumesc, doamna președintă.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Breahnă, vă rog, aveți cuvântul să răspundeți punctual la afirmațiile domnului Crețu.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Crețu, vă rog frumos să luați legătura cu colega dumneavoastră Raluca Năstase, să o întrebați ce poziție a avut grupul PSD în legătură cu proiectele pe care le-ați inițiat dumneavoastră. Știți foarte bine că am ajuns la un numitor comun și, până la urmă, Cosmin Necula n-a făcut altceva decât să plagieze ambele proiecte, și pe cel al PNL, și pe cel al PSD. Și încă ceva: dacă această Ordonanță 181 a fost emisă din luna octombrie, de ce nici PNL, nici USR nu a luat inițiativa inițierii unui astfel de proiect până acum? Eu înțeleg că vă deranjează lucrurile acestea, înțeleg că PSD-ul a fost din nou cu un pas înainte, dar totuși, până la urmă era vorba de două colege al căror drept de inițiator nu trebuia ignorat, punându-le proiectul pe locul doi și inițiind dumneavoastră, domnule primar, un proiect tocmai pentru a avea calitatea de inițiator. Cu ce vă încălzește această calitate de inițiator? Important era să luați această inițiativă poate din luna octombrie, de când a apărut această ordonanță. Nu mai am nimic...

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan CREȚU - Iertați-mă, doamna președintă, dar mi s-a invocat numele și consider că trebuie să răspund.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Crețu, nu v-am întrerupt. Vreau să închei. Ordinea de zi de astăzi este ceva..., și ar trebui să aibă undeva o etichetă, o ștampilă... No comment. Pur și simplu.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Crețu, aveți cuvântul. Domnul Consilier Cătălin - Bogdan CREȚU - Cred că nu puteți să ne acuzați pe noi, cei de la PNL, că încercăm să copiem vreun proiect.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar nu v-am acuzat...

Domnul Consilier Cătălin - Bogdan CREȚU - Stați puțin, stați, lăsați-mă să... Cred că ar putea fi bine să vă aduceți aminte că nenumărate inițiative pe care le-am avut în mandatul trecut au fost furate, ăsta-i cuvântul care definește atitudinea primarului și a viceprimarilor de atunci. Au fost furate la propriu. Prin urmare, din punctul meu de vedere, astăzi suntem în fața unui proiect care trebuia avizat din luna a treia. Orice discuție suplimentară cred că este inutilă.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- Dacă-mi permiteți, doamna președintă!

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Nu, aș dori să dau cuvântul domnului primar și apoi domnului Miroșeanu, ca să încerc să respect ordinea la cuvânt. Vă rog. Vă mulțumesc tare mult.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, mulțumesc. Deci, o să repet ce-am spus inițial, că am văzut că doamna Breahnă e foarte supărată și-a dat-o pe un discurs politic. Eu nu sunt în campanie și, după cum v-am spus, eu aseară am aflat despre această Ordonanță de Urgență și despre faptul că astăzi este data limită. Dacă nu inițiam această hotărâre și proiectul dumneavoastră, al consilierilor PSD era caduc, nu mai avea nici o aplicabilitate. După ce am trecut prin tot circuitul colegilor de la Taxe și Impozite și mi-au dat acest raport, am aflat că ce trimiseseră vinerea trecută, colegii de la PSD, avea practic un conținut similar. Este practic o aplicare a Ordonanței Guvernului liberal de prelungire a acestor facilități, iar proiectul pe care l-am pus este pur și simplu același lucru, votat de toți consilierii, inclusiv de consilierii PSD, în luna iunie a acestui an. Dar nu am nici un interes eu să fiu inițiator, am vrut pur și simplu să continui acel proiect. Dacă doamna Breahnă ține morțiș, poate, domnule secretar, să spuneți dacă pot să fie trecute și doamna Breahnă, și doamna Dinu și oricine mai vrea, inițiator la primul proiect, eu chiar să ies de la inițiator, că nu asta mă interesează, ci această facilitate să intre în vigoare astăzi, pentru că este ultima zi. Domnule secretar, deci, dacă puteți să schimbăm inițiatorii, vă rog să le puneți pe doamnele de la PSD, pe amândouă acolo, să mă scoateți pe mine și să mai adăugați pe oricine mai vrea să fie inițiator, să rezolvăm, că nu este o discuție politică, asta este o discuție despre implementarea Ordonanței Guvernului Orban, punct, nu despre cine o inițiază sau nu.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Ce putem face, cred...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Și apropo de asta, doamna Pravăț, dacă dumneavoastră știați asta înainte să știu eu, m-ați fi putut avertiza că 2 decembrie este ultima zi. Eu cred că dumneavoastră știați și ați așteptat cumva să treacă acest termen. Dar asta este o întrebare retorică, chiar nu aștept răspuns de la dumneavoastră, pentru că deja ați început discuțiile...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar, aveți consilieri, aveți oameni pregătiți...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- ...cu niște acuze la persoane care chiar nu aveau nici o treabă, așa că, domnule secretar, vă rog să faceți ce v-am rugat, să schimbați inițiatorul, puneți pe doamna Breahnă prima acolo, pe doamna Dinu și cine mai vrea și am terminat povestea. Vă mulțumesc mult.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Ce-am putea face, cred, este să schimbăm ordinea de zi: să punem punctul 2 ca fiind punctul 1 pe ordinea de zi. În această situație, punctul 2 pe ordinea de zi rămâne lipsit de obiect, având în vedere că sunt proiectele similare, nu știu, identice, cred. Vă spun sincer că într-un sfert de oră cât am avut la dispoziție timp să parcurg cele două proiecte de hotărâre, nu am reușit să identific nici un fel de diferențe majore între ele. Deci, nici un fel de diferență ca obiect.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Există niște diferențe, totuși. Proiectul doamnei Breahnă are un articol la sfârșit care spune că cei care deja au beneficiat de o facilitate similară, pot beneficia din nou. Din înțelegerea mea, asta vrea să acorde din nou aceeași facilitate acelorași, eu așa înțeleg din ce scrie aici. Eu știu că proiectul care este primul pe ordinea de zi este exact ca același proiect votat de toți consilierii care sunt prezenți aici, și-n luna iunie.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Eu înțeleg, din ceea ce ați citat... Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Până la urmă voi decideți, dar articolul 7, de exemplu, din propunerea din al doilea de pe ordinea de zi zice așa: ”Contribuabilii care au beneficiat deja de facilitatea prevăzută la articolul 1” din hotărârea veche, din iunie, ”...privind acordarea..., pot beneficia și de facilitatea nouă, prevăzută la articolul 1 litera ”a” din această hotărâre.” Adică ar mai putea beneficia încă odată de încă o reducere de 50 %, eu asta înțeleg.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Pe perioada stării de alertă, domnule primar. Pentru că ei au beneficiat pe perioada stării de urgență.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Da, exact așa interpretez și eu ce scrie acolo. Că se prelungește practic beneficiul și pe perioada stării de alertă, nu doar pentru perioada stării de urgență. Așa înțeleg și eu din proiectul de hotărâre. Atunci rămâne să dezbatem...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ok. Puteți să faceți cum vreți voi, eu v-am spus că nu țin neapărat. Eu am considerat că proiectul de hotărâre din iunie, votat și de doamna Pravăț, este bun și OUG-ul acesta doar prelungește valabilitatea acestei facilități fiscale, atâta tot, nu adaugă și schimbă de la stare de alertă la starea de urgență. Doar mărește valabilitatea în care beneficiarii pot aplica.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- Dacă-mi permiteți, și eu înțeleg...

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog, domnule Miroșeanu.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU -...la fel cum a prezentat domnul primar Viziteu această chestiune, este evident că între cele două proiecte există această diferență. Prin urmare, propunerea noastră este ca ordinea de zi să nu fie modificată, după ce se vor închide dezbaterile, o să o rog pe doamna președintă să luăm pe rând fiecare proiect și să-l supunem la vot și împreună să decidem care este varianta care este agreată de majoritatea consilierilor locali. Repet și subliniez: am citit cu atenție ambele proiecte de hotărâre. În esență vorbim despre același subiect, însă există acea diferență fundamentală, care, din punctul meu de vedere, face diferența.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - În ce constă diferența, domnule Miroșeanu?

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Asta voiam să spun. Înainte să supunem la vot o eventuală schimbare a ordinii de zi...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Ați înțeles, domnule Miroșeanu? Scuzați, doamna președinte. Stați să vedem un pic cum percepe domnul Miroșeanu.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Asta voiam să spun: că înainte să decidem orice altceva, ar trebui punctate diferențele între aceste două proiecte, diferențele în clar și dezbătut asupra diferențelor, ca să-nțelegem care dintre aceste două proiecte este mai complex sau este mai...Are efecte pe...

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Păi asta voiam să subliniez, doamna președintă, faptul că proiectul domnului Viziteu are acea componentă care lipsește proiectului PSD, și anume se referă în mod punctual și la prelungirea stării de alertă, cred este o chestiune foarte importantă din punctul nostru de vedere. Prin urmare, o să vă rog, după ce se închid dezbaterile, să supunem fiecare proiect la vot și majoritatea, bineînțeles, să decidă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Doamna președintă, dacă-mi permiteți. Domnule Miroșeanu, proiectul nostru propune prelungirea pe perioada stării de alertă a beneficierii persoanelor care au beneficiat și pe perioada stării de urgență.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Este vorba de dublu beneficiu, doamnă Breahnă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu-i un dublu beneficiu.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU -...de care trebuie să avem...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Miroșeanu, nu v-am întrerupt.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU -...ca să fim corecți.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu v-am întrerupt. Ca să fim corecți, tocmai proiectul nostru prevede faptul că cei care au beneficiat pe perioada stării de urgență...

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Vă rog foarte mult să citiți cu atenție și o să vedeți că propunerea domnului Viziteu...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule Miroșeanu, dacă nu v-am întrerupt...Aveți cei 7 ani de-acasă sau nu?

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU -...elimină această dublă suprapunere, da? Foarte mare atenție.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog foarte frumos să nu treceți la atacuri la persoană.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - N-ați înțeles nimic, domnule Miroșeanu.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU - Îmi pare foarte rău, doamna Pravăț. Lucrurile sunt foarte clare din punctul ăsta de vedere și aici am sesizat faptul că proiectul domnului Viziteu are această chestiune care să elimine orice fel de dubiu.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Doamna Pravăț sau doamna Dinu, puteți citi punctual aspectul la care faceți referire?

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Doamna Groza, haideți să intrăm în ordinea de zi, că, spre deosebire de domnul primar și spre deosebire de alți colegi care sunt live în ședința aceasta, avem cei 7 ani de-acasă și vizăm strict interesul cetățeanului. Eu îl întreb pe domnul primar: putem face un amendament la primul proiect astfel încât eu și Ioana Dinu să fim coinițiatori ai proiectului?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - V-am rugat și eu asta, domnule secretar.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Exact.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna președintă, dacă-mi dați cuvântul, vă rog frumos.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Poftim, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna Breahnă, azi la prânz când am vorbit cu dumneavoastră, dumneavoastră nu știați că azi e termenul limită de 2 decembrie. Dumneavoastră știați...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu-i adevărat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamnă, nu mă mințiți în față. Eu v-am spus, doamnă, dumneavoastră mi-ați spus că e 15...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Domnule secretar, exagerați...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna Breahnă...

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Breahnă, vă rog tare mult, lăsați-l pe domnul secretar să-și ducă la capăt fraza, după care puteți veni cu completări ulterioare. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Deci, discuția a fost cu dumneavoastră, eu v-am sunat, v-am solicitat să-mi trimiteți pe mail proiectul dumneavoastră, dumneavoastră mi-ați spus că până pe 15 e termenul. V-am spus ”Nu”. Astăzi este 2 decembrie și este termenul...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Când v-am zis eu ”Nu”, domnule secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna Breahnă, de-acum o să înregistrez discuțiile cu dumneavoastră.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule secretar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Bun, eu cred că...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -Meritați dat în judecată pentru...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna Breahnă...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Mi-ați cerut proiectul în word ca să-l copie domnul primar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Poftim? Dar aveam proiectul dumneavoastră...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - În word... Pentru a-l copia domnul primar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dacă ați venit în ședință... Doamnă, mă lăsați să termin, vă rog frumos? Vă mulțumesc mult. Deci, eu cred că buna credință a domnului primar a constat și în faptul că a depus și-a pus pe ordinea de zi proiectul dumneavoastră și, după cum...Eu cred c-ați auzit foarte bine, domnul primar a venit cu propunerea ca la primul proiect să fiți trecute inițiatoare sau coinițiatoare. Asta a fost propunerea domnului primar, nu a fost o întrecere. Domnul primar s-a aflat în fața unui referat al Direcției de Taxe și Impozite, pe care nu putea să-l taie și s-a aflat azi în fața proiectului dumneavoastră. Cu cea mai mare bună credință le-a pus pe amândouă pe ordinea de zi. A făcut precizarea foarte clar și foarte elegant în ședință și-a spus: ”Nu-mi doresc să fiu inițiator unic, nici măcar nu-mi doresc să fiu inițiator” și v-a spus foarte clar: ”Doamnă, vă trec inițiator” și asta vreau, să vin cu propunerea să modificăm ordinea de zi. La primul proiect care, din punct de vedere al tehnicii legislative, este mai riguros, ce-i drept, puțin, pentru că are în anexe procedurile, poate fi mult mai citit și, din punctul meu de vedere, este mai riguros făcut, dar nu asta e problema. Propun ca ordinea de zi să constea în proiectul numărul 1 la care să fie inițiator doamna Breahnă, doamna Dinu și Primarul Municipiului Bacău. Vă rog frumos, doamna președintă...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Pe mine puteți să mă și scoateți, domnule secretar. Mă puteți scoate de tot, să nu...

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Deci exact asta am spus și eu acum un sfert de oră.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna președintă, asta ar însemna să anulăm și să nu producem efecte la referatul Direcției de Impozite și Taxe.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Da, înțeleg că prin inversarea ordinii de zi, practic...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu inversăm. Doamna președintă...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Dacă trecem pe toată lumea coinițiator la un proiect nu mai există inversare de ordine de zi.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Exact, exact. Am înțeles că acest aviz de la Direcția Tehnică ar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -...doamnei Breahnă și al doamnei Dinu sau le punem coinițiatori la primul proiect, problema se rezolvă de la sine.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Corect, sunt perfect de acord, doar că nu știu dacă doamnele Breahnă și Pravăț consimt la ipoteza asta sau la soluția asta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna Breahnă, sunteți de acord?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, domnule secretar, v-am zis. Nu interesul nostru de a fi coinițiatori este pe primul loc. Oricum votam primul proiect, să știți, așa cum am votat și proiectele lui Cosmin Necula, care erau inițiate pe modelul PSD sau chiar pe modelul PNL. Știți foarte bine c-am dat dovadă de solidaritate cu cetățeanul municipiului Bacău, nu de interes personal și de orgolii personale. Deci, oricum votam proiectul, dar mi se pare corect ca cele trei persoane să fie coinițiatori ai acestui proiect.

Domnul Viceprimar Liviu MIROȘEANU- Este foarte corect ceea ce spuneți, cel mai important lucru este ca aceste măsuri să fie aplicate, având în vedere și faptul că suntem în ultima zi în care mai putem lua această decizie, indiferent ce formă se va găsi, să fie una care să fie aplicabilă în această...

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Da, mă bucur că o discuție care a început ca o epatare politică se finalizează cu un acord de grup. În această ordine de idei, domnule secretar, vă rog tare mult să...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule secretar, o secundă. Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Cu cea mai mare plăcere.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Vreau să mai lămurim un singur aspect. Varianta domnului primar prevede clar că cei care au beneficiat de această scutire pe perioada stării de urgență beneficiază și pe perioada stării de alertă, da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Varianta domnului primar conține prevederile pe care le conține Ordonanța 181 și, de fapt, este o prelungire a hotărârii de consiliu local 107. Varianta domnului primar nu poate acorda mai puține facilități sau mai multe facilități decât prevede legea.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci nu este o variantă restrictivă, da?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu este nicidecum, este o variantă legală, este exact ceea ce...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am parcurs-o, dar vreau să mă asigur că interpretarea juridică este cea pe care am oferit-o și eu.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Este cea pe care o conferă legea, în primul rând, în al doilea rând, ce-nțeleg este că în proiectul domnului primar mai există anexat și acest raport de la Direcția Economică, care în...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Există procedurile și sunt perfect de acord cu lucrul acesta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar toate...Amândouă proiectele au procedurile îndeplinite. Eu vreau să fac o singură referire: atât legea, cât și proiectul domnului primar, spun foarte clar că în anul 2020, indiferent de situația de urgență sau de alertă, contribuabilii plătitori de impozite pe clădiri beneficiază de prevederile prevăzute în lege. Dacă Ordonanța 69 venea și prelungea..., acorda acele facilități numai până la o anumită dată, noi asta facem acum în baza Ordonanței 181, prelungim acea perioadă, indiferent dacă e stare de urgență sau de alertă. Pentru că ordonanța aceasta nu mai face...La articolul 15 spune foarte clar: ”În anul 2020” și pe urmă vin condițiile, aplicabile atât în situația de urgență cât și în situația de alertă. Astfel încât ordinea de zi va consta din proiectul numărul 1, coinițiatori Primarul Municipiului Bacău, doamna Dinu Raluca și Cristina Pravăț. Sunteți de acord?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU -Invers, domnule secretar. Inițiatori sunt: doamna Breahnă, doamna Dinu și la sfârșit, eu, dacă mai trebuie să mai fiu și eu. Ca să nu fie nici un dubiu. Doamna Pravăț cu litere mari, vă rog.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am înțeles.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Cu majuscule, domnule primar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot ordinea de zi așa cum a fost precizată, respectiv din proiectul numărul 1, cu coinițiatori: doamna Breahnă, doamna Dinu și Primarul Municipiului Bacău.

Este cineva împotrivă? Suntem 15 prezenți, pentru că l-am văzut și pe domnul Cernic și poate să-mi confirme că este prezent, dacă nu se supără.

Domnul Consilier Sebastian CERNIC- Da, prezent.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Mulțumesc mult. Astfel încât vreau să știu dacă există cineva împotrivă la ordinea de zi precizată?

Se abține cineva? Atunci avem 15 voturi pentru ordinea de zi. Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese în legătură cu acest proiect? Dacă există astfel de situații, rugăm domnii consilieri să anunțe. Vă fac precizarea...Acum, cum să vă spun? Dăm cuvântul inițiatorilor să prezinte, nu, doamna președintă? Fac precizarea că există rapoartele compartimentelor de specialitate, dar ca să cereți avizele, trebuie să se facă prezentarea proiectului. A rămas un singur proiect pe ordinea de zi, dați dumneavoastră inițiatorilor cuvântul pentru prezentare și după aceea se obțin avizele.

Domnul Consilier Cătălin DINU- Domnule secretar, eu sunt în conflict de interese aici.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Am înțeles, domnul Cătălin Dinu nu participă la dezbateri și nici la vot. Am consemnat.

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul coinițiatorilor pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale de la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.

Inițiatori - D-NA IONELA-CRISTINA BREAHNĂ-PRAVĂȚ, D-NA RALUCA DINU, DL. LUCIAN- DANIEL STANCIU -VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Este vorba despre un proiect care vizează acordarea unor facilități fiscale pe perioada stării de alertă, în baza Ordonanței 181 emisă de către Guvernul României, respectiv reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri și a taxelor pe clădiri. Aveți proiectul la mapă. Există, știți, cum am precizat și în proiectul de hotărâre, o hotărâre de consiliu local emisă în luna iunie care viza acordarea acestor facilități pe perioada stării de urgență. Nu am făcut altceva decât să aplicăm acordarea cestor facilități și pe perioada stării de alertă, având în vedere că există cadrul legal. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă. Domnule primar, aveți de făcut completări, adăugiri?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu. Acum, doamna Breahnă a ridicat un subiect legat de starea de alertă și revizuind proiectul, la primul punct spune așa: că operatorii economici, dacă în perioada în care s-a instituit starea de urgență sau ca urmare a efectului epidemiei, au fost obligați, potrivit legii, să-și întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență. Ca să fie dincolo de orice dubiu, aș propune să modificăm la articolul 1 și la articolul 2: ”Pentru care s-a instituit stare de urgență sau stare de alertă”, ca să nu existe nici un dubiu, cu toate că certificatul ăla cred că include ambele stări. Dacă sunteți de acord, am putea amenda asta, să nu existe nici un dubiu, că și pe starea de alertă, dacă și-au restrâns activitatea total sau au certificatul de urgență, să beneficieze de această facilitate. Deci aș formula amendament, și la articolul 2 și la articolul 1, unde este menționat ”stare de urgență” să se înlocuiască cu ”stare de urgență sau stare de alertă”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot amendamentul domnului primar ca, în tot cuprinsul proiectului de hotărâre sintagma ”stare de urgență” să fie înlocuită cu ”stare de urgență/stare de alertă”.

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Cu 15 voturi s-a aprobat amendamentul ridicat de domnul primar.

Domnul Consilier Cătălin DINU - 14 voturi. Domnul Dinu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Da, aveți dreptate, îmi cer scuze, cu 14 voturi, domnul Dinu nu participă, a fost aprobat amendamentul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Există aviz.

Domnul Consilier Daniel-Dragoș ȘTEFAN - Nu avem cvorum la Comisia 1, suntem doar 2 membri.

(Au fost 3 membri - Ștefan Daniel-Dragoș, Candet Gigi-Nucu, Lazăr Teodor) Avizul scris al comisiei este favorabil.

Domnul Consilier Laurențiu CHICIU- Din păcate nu avem cvorum la Comisia 3.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Mai sunt discuții asupra proiectului?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Domnule Chiciu, am o întrebare. Totuși văd că la Comisia 3 sunteți dumneavoastră prezent, domnul Miroșeanu și domnul Dinu. Cum nu aveți cvorum?

Domnul Consilier Laurențiu CHICIU - Îmi cer scuze, n-am intrat pe...Atunci, cu 3 voturi e favorabil.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă mulțumesc mult.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnul Dinu ați spus că nu participă la vot.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Da, dar poate emite aviz.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Da, am înțeles, da, dar să fiți atent.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu participă la dezbateri, așa spune textul din Codul administrativ.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Deci nu e vorba despre vot, ci doar despre aviz aici. În regulă? Bine, mai sunt discuții asupra proiectului? Mai dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Dați-mi voie mie să spun ceva.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog, domnule Chirilescu. Sigur.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Nu neapărat în legătură cu proiectul, dar am o rugăminte la adresa domnului primar și cred că domnul Ghingheș este de acord cu mine. Chiar aș vrea să-mi și confirme. Să nu ne mai dați ordinea de zi cu 27 de minute înaintea ședinței, ca să apucăm să citim în timp util, măcar cu câteva ore, chiar dacă este o ședință de îndată și să fim în cunoștință de cauză, astfel încât să depășim momentele care au fost în această ședință. Mă bucură faptul că am reușit să ajungem la un consens. Este eficient, dar am această rugăminte și sper s-o luați în considerare, să nu mai primim materiale cu 27 de minute înaintea ședinței. Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc, domnule Chirilescu. Să știți că nimeni nu a întârziat transmiterea către dumneavoastră, chiar s-a lucrat intens să le primiți așa de repede - un punct. Doi - aș vrea să revin la întrebarea către doamna consilier Pravăț, dar după ce se votează proiectul, ca să știm că s-a terminat și apoi o să pun o întrebare și poate o să vă lămurească de ce am ajuns așa târziu. Mulțumesc, domnule Chirilescu.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Supunem la vot, doamna președintă?

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Sigur că da. În regulă. Deci, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să supunem la vot amendamentul domnului primar. Sau l-am supus deja?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - L-am supus.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Așa. În regulă. Eu sunt și cu copiii în preajmă și mi-e destul de greu să mă concentrez.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu-i nici o problemă, lăsați că supun eu la vot, pentru că s-au luat avizele, rapoartele compartimentelor de specialitate am făcut precizarea că există și atunci, având toate acestea îndeplinite, pot supune la vot. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Vreau să-mi spuneți dacă este cineva împotrivă?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU- Nu, mai bine faceți nominal, ca să nu existe probleme? Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Haideți c-am să fac nominal, ca să nu fie probleme, aveți dreptate.

Ca urmare a apelului nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BITIRE DAN-GABRIEL

Absent

2.

BOTOI ROMICĂ

Absent

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

4.

CANDET GIGI- NUCU

x

5.

CERNIC SEBASTIAN

x

6.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

7.

CHIRILESCU DORIN

x

8.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

9.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

Absent

10.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

Nu participa la vot

11.

DINU IOANA-RALUCA

x

12.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

13.

GROZA aNa-MANUELA

x

14.

HULUȚĂ GHIORGHE

Absent

15.

LAZĂR TEODOR

x

16.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

17.

MANOLACHE CRISTINEL

Absent

18.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

19.

MOCANU ADRIAN

x

20.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

Absent

21.

STÎNGACIU DUMITRU

Absent

22.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

23.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

15

-

-

Cu 15 de voturi ”pentru ” și o neparticipare proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna președintă, aveți cuvântul. Doamna președintă...

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- Da, aici sunt. M-a pus, cred, cineva pe mute din greșeală, nu mi-am dat seama. În regulă.

DIVERSE:

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- Punctul ”Diverse”, dacă doriți să luați cuvântul.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, doamna președintă, eu aș vrea să iau cuvântul. Deci rezonez cu ce-a spus domnul Chirilescu. Și eu aș fi vrut să am proiectul ăsta să vi-l pun pe ordinea de zi cu o săptămână înainte, dar știți cum e în politică, uneori unii caută unghiuri de atac foarte bune. Și-aș vrea s-o întreb pe doamna Pravăț: de ce, dacă joi a trimis și știa de această dată limită, nu m-a informat, pentru că vineri puteam să-l punem peste ordinea de zi? Ar fi fost, bineînțeles, o manevră politică bună, așa cum se pare că unii sunt specializați, să fi trecut ziua de astăzi fără să fi adoptat acest proiect, ca apoi consilierii PSD să fi spus: ”Uitați, domnule, ce neglijență este, n-a fost implementată Ordonanța Guvernului Orban când noi avem un proiect pe parcurs.” Deci, dacă vreți să avem o colaborare loială, v-aș ruga, cu alte ocazii, poate dacă aveți informații înaintea mea, când inițiați orice fel de demers, să și informați loial despre termenele limită care sunt. Dacă joi ați fi spus când ați trimis pe fluxul primăriei acest proiect, puteați să spuneți că 2 este ultima zi și-n ședința de vineri puneam acest proiect peste ordinea de zi, fără nici o problemă și nu mai stăteam astăzi, la ora 7 seara, să-l adoptăm. Deci, dacă ne-am comporta cu adevărat loial față de cetățenii Bacăului, astăzi nu trebuia să se întâmple ședința și acest proiect era vineri peste ordinea de zi. Vă mulțumesc.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar, mă auziți? Doamna președintă, pot interveni?

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Vă auzim, doamna Pravăț.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Am făcut eforturi foarte mari pentru a depune proiectul joi, în ideea în care dumneavoastră o să-l introduceți pe ordinea de zi a ședinței ordinare de vineri. Credeți-mă, deci am făcut eforturi foarte mari. Colega mea, Ioana Dinu știe, astfel încât să putem depune proiectul joi, până-n ora 4.30.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Doamna Pravăț, eu vă dau, dacă n-aveți numărul meu de telefon...

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Nu mai vorbiți unii peste ceilalți, vă rog tare mult, și-așa de-abia mă pot concentra. Doamna Pravăț, vă rog...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -...la finalul ședinței de vineri...La finalul ședinței de vineri am anunțat că am depus acest proiect. Dumneavoastră ați anunțat că imediat, după încheierea acestui week-end prelungit, veți programa încă o ședință de consiliu local în care veți repune pe ordinea de zi alte proiecte de hotărâre. Deci nu m-am gândit o secundă că nu veți pune pe ordinea de zi și acest proiect de hotărâre până astăzi, astfel încât el să fie adoptat. Astăzi, când m-a sunat domnul secretar și mi-a spus: ”Avem un termen” și eu am zis: ”Noi n-avem termen în proiect, există termen în actul normativ” și domnul secretar cred că știe lucrul acesta. Nu m-am gândit...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Doamna Pravăț...

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar, închid acum. Nu m-am gândit să vă anunț, pentru că aveți aparat juridic de specialitate în jurul dumneavoastră, acolo, plătit, în primărie, domnule primar.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, am înțeles, poate nu și-au făcut ei treaba la timp. Dumneavoastră dacă-mi spuneați...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ-... făcut intenționat...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU -Am înțeles.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Pravăț, acum lăsați-l și pe domnul primar să răspundă, să vorbească.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Doamna președintă, eu n-am terminat. Asta-i ideea.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dar o pauză de un minut pentru mine înseamnă finalizarea ideii.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Dar n-am vorbit nici un minut, doamna președintă.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ok. Am înțeles, doamna Pravăț. Considerăm că a fost o eroare de comunicare, o să vă trimit prin domnul secretar numărul meu de telefon, de-acum putem să comunicăm direct, vă rog, când sunt astfel de urgențe și cred în buna noastră credință și o s-o arătăm împreună patru ani de zile și vă felicit pentru că astăzi ați avut adoptat în unanimitate un proiect de hotărâre cu aceste facilități fiscale.

O zi bună vă doresc tuturor.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar, și eu vă mulțumesc că ați fost atent la detaliul pe care l-am subliniat în legătură cu aspectul care viza prelungirea aplicabilității acestor facilități și pe perioada stării de alertă și mă bucur că dumneavoastră ați înțeles ceea ce alții n-au înțeles în seara aceasta.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Haideți să lăsăm, să ne bucurăm că a trecut.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Deci, gata, vă doresc sănătate multă.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - La fel și dumneavoastră. Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Pot să pun o întrebare?

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog, domnule Chirilescu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Domnule primar, voiam să vă întreb de ce n-ați pus pe ordinea de zi de astăzi și rectificarea bugetară pentru testele cu antigen? Cred că ar fi fost util, că...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, am înțeles, domnule Chirilescu. Nu știu dacă ar fi fost util neapărat, că nu cred că v-ați schimbat dumneavoastră părerea, ținând cont că v-ați abținut, nu aveam bază legală să pun asta, pentru că pe ședințele de îndată proiectele de pe ordinea de zi trebuie să aibă o motivare clară a acestei urgențe. Și acest proiect pe care vi l-am pus pe ordinea de zi are o motivare, pentru că, dacă depășeam ziua de astăzi, nu mai puteam legal să adoptăm un proiect de hotărâre. Ce ține de testările antigen este discutabil dacă era o urgență sau nu. La următoarea rectificare, care este exact despre ce spunea și doamna Pravăț, că v-am anunțat vinerea trecută, când avem o rectificare ce include și Thermoenergy, atunci o să includ și acele proiecte pe ordinea de zi și sper că mai mulți consilieri vor considera de bun augur să cumpărăm niște teste rapide. Apropo de asta, mă simt dator să vă și informez că s-a făcut un prim test din bugetul Spitalului de Pneumoftiziologie, chiar vinerea trecută l-am solicitat, în timp ce eram în ședință, la propunerea DSP, pentru că în primărie există foarte multe cazuri de pozitivi și era un risc să fim închiși cu totul, și s-au făcut 16 teste, era ultimul lot care-l cumpăraseră cei de la TBC, din Spitalul de Pneumo, în mod experimental. Din cele 16 au ieșit 4 pozitivi la testul antigen, toți 4, deci 100%, au fost confirmați și de testele PCR. Astfel încât se confirmă ce vă spuneam și eu și expertul venit în ședința de consiliu, că rata de eroare a acestor teste este una foarte mică, astfel încât financiar rentează. Am vrut să vă spun asta și la următoarea ședință, care sper că nu va fi de îndată, ci o s-o anunț tot extraordinară, dar cu termen de 3 zile, ca să puteți să aveți proiectele la timp. Ăsta-i motivul. Mulțumesc și eu, domnule consilier.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Nu, numai un pic. Aș vrea să vă răspund. Poziția mea a fost foarte clară, a fost împotriva serviciilor de audit și în nici un caz împotriva achiziționării acelor teste de antigen, din acest motiv v-am și spus, de ce nu l-ați introdus pe ordinea de zi de astăzi. Deci, să nu confundăm lucrurile, sau poate nu s-a înțeles corect. Din cauza faptului că ați pus pe același proiect de hotărâre toate cheltuielile care au inclus inclusiv testele, dar și serviciile respective, a trebuit să mă abțin, pentru că, în ceea ce privește serviciile de audit extern, așa cum am explicat, sunt ilegale și intră sub incidența...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, domnule consilier, două lucruri să lămurim aici: odată- acel serviciu este un serviciu de consultanță de fapt, este impropriu scris audit...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Domnule primar, așa v-ați exprimat dumneavoastră în...

Domnul Consilier Sebastian CERNIC- Doamna președintă, domnule secretar, mă pot retrage? Se pare că unii își fac, nu știu, material pentru pagina personală. Putem ieși din ședință? E ok, s-a terminat?

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Domnule Cernic, eu închei ședința, din nefericire pentru dumneavoastră și aș vrea să finalizăm dezbaterea înainte să închei ședința.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - O să fiu foarte scurt să-i răspund domnului Chirilescu. Primul punct este că într-o ședință nu pot pune 10 proiecte de rectificare, este o singură rectificare care include toate cheltuielile.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Nu, nu-i adevărat, domnule primar, vă contrazic, puteți face un proiect de rectificare, dar putem face proiecte de hotărâre separate, pentru fiecare cheltuială atribuită. Asta-i cu totul altceva, da? Da, într-adevăr aveți dreptate cu rectificarea, nici o problemă.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Ok, dar ca să fie un proiect de hotărâre, trebuie să includă tot acel bilanț printat actualizat. Ar însemna dacă-ar fi 5 proiecte, ar fi 5...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Aprobăm rectificarea...Ascultați-mă, lăsați-mă un pic. Aprobăm rectificarea, dar să facem proiecte de hotărâre separate pentru atribuirea cheltuielilor și atunci știm exact unde se duc, putem dezbate în mod transparent și luăm punct cu punct, domnule primar, pentru că asta vrem cu toții, de fapt, vrem să știm ce votăm și să fie legal ce votăm.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule Chirilescu, eu vă invit să vorbiți cu secretarul primăriei, care avizează legalitatea acestor proiecte și dacă, la sugestia dumneavoastră, el este de acord, putem să schimbăm modul în care se fac proiecte de rectificare bugetară și atât.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Perfect. Un singur punct voiam să vă mai spun.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Iar doi- legat de ce-ați spus cu auditul: ok, o să reformulez, de fapt era un serviciu de consultanță acolo, da? Auditul extern oricum nu este ilegal, este ilegal atunci când se suprapune cu funcțiile statuate de lege ale Curții de Conturi, dar am înțeles obiecțiunea dumneavoastră.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Aș mai avea un punct la ”Diverse” și cu asta termin. În data de 10 octombrie a expirat protocolul cu Poșta Română privind achitarea taxelor și impozitelor la Poștă, accesul la serverele primăriei. Vă rog frumos, așa cum veți avea disponibilitatea și timpul, să luați act de această informație și să reînnoiți protocolul respectiv, astfel încât băcăuanii să aibă acces la plata acestor servicii la oficiile poștale din zona lor, mai ales că avem și acest context pandemic și e mai bine pentru cetățeni să nu se deplaseze și să meargă să se aglomereze Direcția de Taxe și Impozite.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, am înțeles. Știu această discuție, este în lucru actualizarea, cred că este-n procedură acum. Oricum ar fi, ca idee aș vrea să încurajăm câți mai mulți să plătească on -line, pentru că, fie la ghișeele Poștei, fie la ghișeele Direcției de Taxe și Impozite, este același risc epidemiologic.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Pot să fac o adăugire aici legat de Poșta Română? Voiam să spun că totuși, știu că ați susținut această idee, domnule Chirilescu și vă felicit, însă știți că municipalitatea plătește comisioane destul de mari pentru fiecare plată făcută prin Poșta Română. Deci nu plătește cetățeanul, dar plătește primăria.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Am înțeles. Și ce propuneți? Să-l anulăm sau ce anume?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Nu, dar să gândim o formulă astfel încât...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU -Sunt de acord, domnule Ghingheș. Vreți să discutăm pe tema asta, discutăm, căutăm s-o perfectăm și, sigur că da, sunt disponibil, dar în ceea ce privește infrastructura Poștei, care-i foarte bine aranjată la nivel de municipiu, vine în sprijinul cetățenilor, inclusiv al celor care nu au acces la internet și nu pot folosi ghișeul.ro sau alte servicii on-line. Din acest motiv am făcut această observație la punctul ”Diverse”, mai ales că avem că avem acest context pandemic și e destul de dificil să aglomerăm oficiul de Taxe și Impozite.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule Chirilescu, mai este un alt aspect despre care nu știți, poate ar fi bine să știți. Am început demersurile ca la Centrul de Informare Cetățenii să se configureze un calculator prin care să se poată face plata taxelor și impozitelor locale în regim de autoservire. Adică poți să vii acolo și să-ți plătești singur, chiar dacă nu ai card, nu ai nici o cunoștință, poți să vii să pui banii cash acolo. Încercăm să facem cât mai multe facilități și la punctele fizice, dar să-ncurajăm cât mai mult și plata on-line direct.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Este o idee foarte bună cu oficiul poștal. Vă felicit. N-am știut, n-am avut această informație.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vă mulțumesc, domnule. O să vedeți în curând, când o să fie funcțional acel robot. La fel, o bună parte din serviciile primăriei vor fi digitizate până-n martie- aprilie anul viitor.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Eu atât am avut de spus. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, declar această ședință ca fiind închisă. Vă mulțumesc tare mult pentru participare și să ne revedem sănătoși.

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice printr-o platformă on-line de videoconferință (zoom).

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ       SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

ANA-MANUELA GROZA            NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

Întocmit: Oana Adam