ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 575248 din 13 .11.2020

Încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 02.11.2020.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Bună ziua. În conformitate cu prevederile art.133 alin.2 și art. 134 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 2104 din 30.10.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

În sală sunt prezenți un număr de 21 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.10.2020.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-ALEXANDRU

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi ”pentru ” procesul verbal al ședinței din data de 19.10.2020 a fost aprobat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Dau cuvântul domnișoarei președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul domnului primar Lucian-Daniel Stanciu -Viziteu pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Da, mulțumesc. A fost o primă săptămână de activitate plină, cu multe focuri de stins, unele chiar reale, dar și cu oportunitate. Pentru a le rezolva, vă propun cele două proiecte de hotărâre:

1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor privind proiectul ”Educație digitală în învățământul preuniversitar din Municipiul Bacău”.

Inițiator - DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de   rapoarte de specialitate de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și ADL și este transmis spre 5                                    5                                       5                                    5                         5                                                          1

avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

3.

Diverse.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Există observații la ordinea de zi? Dacă nu sunt observații, supunem la vot ordinea de zi cum a fost prezentată. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIaCoNU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi ”pentru ” ordinea de zi a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Rugăm domnii consilieri care consideră că se află în această situație să anunțe. Nu avem astfel de cazuri, astfel încât dau cuvântul domnișoarei președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum v-au fost transmise pe adresa de e-mail. Cine este pentru?...Scuze...Deci modalitatea de vot este ”deschis”, este votul deschis, așa este propunerea și aș vrea să știu cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi ”pentru ” modalitatea de vot a fost aprobată.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Facem precizarea că există rapoartele comisiilor.. .compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru toate proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi.

  • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator -   DL. LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci primul proiect de hotărâre este o rectificare bugetară urgentă, care necesita plata unor facturi care vor fi scadente în câteva zile. La această bugetare am introdus și...am previzionat și contribuția de cofinanțare a municipiului Bacău pentru proiectul din hotărârea a doua, astfel încât vă rog să dați un vot pozitiv pentru acest proiect de rectificare bugetară și vă stau la dispoziție pentru orice explicații. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz la acest proiect și majoritatea necesară adoptării proiectului este majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - În regulă. Mulțumesc pentru aceste avize și diligența de care ați dat dovadă, pentru că în acest week-end.Deci, să vă spun pe scurt istoricul proiectului: noi am aflat joi seară de lansarea de astăzi a acestui Ghid de finanțare, astfel încât, alături de echipa ADL-ului, condusă de domnul Anghel, de domnul administrator public și de mulți alții, s-a lucrat la acest proiect, la a-l concepe în forma inițială tot week-end-ul, chiar și până aseară. De la.din faza pe care v-am trimis-o, cu suma totală a proiectului, ulterior a survenit un Ordin al Ministrului de Finanțe, 1.223 din 30.10. care a modificat acest Ghid de solicitant. Modificarea venea prin majorarea valorii maxime eligibile pentru tabletele electronice din proiect, de la valoarea în lei, de la 200 de euro la 250 de euro. În acest sens, tot în acest week-end, s-au modificat total valorile proiectului, astfel încât aș vrea să facem un amendament aici, pentru a include în rectificarea bugetară suma suplimentară necesară cofinanțării proiectului de la punctul doi pe ordinea de zi. Astfel încât formulez următorul amendament: se suplimentează capitolul 65.2 de la ”Învățământ” cu suma de 24.535 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului ”Educație digitală în învățământul preuniversitar din Municipiul Bacău”. Se diminuează capitolul 81.02 ”Combustibil și energie” cu suma de 24.535 lei de la obiectivul de investiții ”Reabilitarea rețelelor termice secundare din municipiul Bacău”, astfel încât, față de proiectul pe care l-ați primit vineri avem o sumă suplimentară de 24.535 lei.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem la vot amendamentul ridicat de domnul primar la primul proiect.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

manolache cristinel

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi ”pentru ” amendamentul domnului Primar Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a fost adoptat.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Îl invit pe domnul Ștefan Daniel- Dragoș să prezinte.. .Mă scuzați. Dacă sunt discuții asupra acestui amendament și asupra acestui proiect de hotărâre. Vă dau cuvântul, domnule Chirilescu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU- Mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Prima dată iau cuvântul pe proiect. În primul rând, aș vrea să fac o precizare: documentația care a fost pusă la dispoziție consilierilor a fost incompletă și aș vrea pe această cale să fac un apel către domnul primar și către domnul secretar ca de-acum încolo să stabilim o procedură sau, mă rog, să fie o regulă generală, să puneți la dispoziția consilierilor inclusiv referatele și anexele lor, atunci când faceți referire la ele în expunerea de motive. Aici vorbesc despre referatul 571.489 pe care personal l-am solicitat și cu această ocazie sper că toți consilierii au beneficiat de el. Da? Deci, pe viitor, vă rog frumos atât timp cât facem referire în expunerea de motive, să avem și referatele și anexele lor, pentru a putea fi în cunoștință de cauză când votăm proiectul. Mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Din câte știu eu, toate documentele au fost trimise sâmbătă, ceea ce lipsea, pentru că e o ședință de îndată și s-a lucrat, efectiv s-a lucrat în cascadă la acest.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Tocmai de asta am specificat. Nu-i nici o problemă. E o recomandare și o rugăminte.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vi se vor.E și normal.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Sigur. Acum revenim la proiect. Deci sunteți de acord cu mine, da?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, domnule consilier local. Nu știu dacă a fost o eroare, dar bineînțeles, trebuie să aveți toate documentele justificative în spate...

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Exact.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mai mult, o să le punem, așa cum am solicitat deja aparatului de specialitate, o să vi le punem la dispoziție și în format citibil de mașină, astfel încât să puteți căuta, să nu fie doar acele foi printate, scanate, care nu sunt căutabile.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - E foarte bine. Acum să revenim asupra proiectului. Să știți că am mai multe întrebări. Nu știu, cum preferați? Le spun și vă notați și apoi îmi răspundeți per punct sau. Ok, e în regulă.

În legătură cu punctul 1 sau să-i spunem capitolul 51.02: ”Autorități executive-Suplimentează suma cu.cu suma de 60.500 de lei pentru achiziția de echipamente IT”. E, aici fiind de specialitate, cred că pot să mă pronunț și cred că domnii colegi mă vor asculta cu atenție. În urma documentației pe care am primit-o, am primit și anexa la referatul numărul 571.489 din 29.10.2020, unde se specifică detaliile tehnice pentru echipamentele respective. Înainte să vorbim despre ele, aș vrea să vă întreb, domnule primar, dacă aceste echipamente se vor utiliza de către un personal nou angajat. Dacă aveți noi angajați ar fi bine să-i specificați, să știm și noi ce activități.cine sunt și apoi vreau să vă spun că-mi pare rău că nu există la acest referat, cred că e un referat incomplet și aș prefera ca pe viitor să furnizăm toate informațiile care ne sunt necesare. Nu se specifică ce fel de activități vor desfășura persoanele respective și vă spun de ce solicit asta: pentru că, în funcție de activitățile respective, putem să stabilim caracteristicile tehnice. Asta unu. Doi: cred că prețurile estimate, prețul de 6.500 de lei pentru un laptop este un preț supraevaluat, având în vedere o activitate de birou pe care eu o consider, în necunoștință de cauză, pentru că în momentul de față nu știu ce activități vor desfășura colegii dumneavoastră de compartiment. Dând o căutare simplă pe E-mag, observăm că echipamente similare, cu specificații similare sunt aproape la prețuri de jumătate față de cel estimativ, de 6.500. În afară de acest lucru, am constatat cu stupoare, și poate mă lămuriți, că ați introdus sau, mă rog, aparatul de specialitate a introdus două tipuri de laptop Macbook, Macbook Apple care este un sistem de operare incompatibil cu cel al Windows- ului. Și aici vreau să vă întreb ce fel de activități va desfășura compartimentul de specialitate, de are nevoie de Macbook Pro. Macbook Pro de 16 inch, cu touch bar eu l-am căutat și am o poză, o să v-o arăt dacă e nevoie, pe PC Magazine sau PC Garage era la un preț de 15.000 de lei, un echipament care este folosit în media, da, deci în general se folosește în media: prelucrare video, prelucrare audio, se folosește de către studiouri profesionale. Vorbim de două asemenea dispozitive. În legătură cu imprimantele, este în regulă, nu am nici o obiecțiune. În afară de asta, aș mai avea de punctat ceva: dacă specificația tehnică la punctul 2- Notebook/ Laptop Lenovo- ThinkBook 15 IIL, mă rog, o să citesc mai puțin partea de descriere, că nu e relevantă, la final se specifică No OS. ”No OS” înseamnă ”fără sistem de operare”. Vă aduc la cunoștință faptul că legislația în vigoare ne obligă, ca și instituție, să folosim calculatoare care au sisteme de operare licențiate. Dumneavoastră sunteți de specialitate, domnule primar, și cred că știți foarte bine la ce mă refer. Deci, recomandarea mea este să faceți o modificare la aceste specificații, iar toate echipamentele pe care le veți achiziționa să fie cu licență de sistem de operare. Ok. Mai am o specificare aici: la punctul 3 este vorba despre un laptop Gaming, un laptop care este recomandat utilizatorilor care joacă, care folosesc laptop-urile pentru a juca jocuri pe calculator. Bănuiesc că o să ne explicați exact care sunt activitățile desfășurate de compartimentul de specialitate, care au nevoie de asemenea echipamente și caracteristici tehnice. Bun. Acesta este punctul 1. Numai un pic.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Haideți să vă răspund la punctul 1. Sunt 6 întrebări deja, da?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Ok.

Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - În primul rând, vă mulțumesc pentru întrebări, sunt foarte pertinente. Da, și eu sunt inginer diplomat în calculatoare și o să vă răspund punctual. 1- de ce la prețuri mari? Departamentul de specialitate a făcut o estimare de preț, nu știu cum, noi solicităm bugetul general pentru acestea. Nu înseamnă că în timpul execuției vom folosi acest buget. Bineînțeles că vom merge după principiul eficienței. Asta despre prețuri. Deci nu înseamnă că toți acești bani vor fi cheltuiți și vom găsi cel mai bun furnizor pentru aceste echipamente. 2- cine le va folosi? Aici e aceeași întrebare și pentru ”c”. Aceste dispozitive sunt solicitate de către: cabinet primar, cei doi viceprimari și toți angajații cabinetului primar. În ultima săptămână eu am lucrat cu telefonul meu personal, cu laptop-ul meu personal, în birou de-abia am găsit pixuri. Deci asta înseamnă ”autoritate executivă”. Pentru ce le vor folosi? Pentru toate activitățile care țin de executiv. De ce este nevoie de Macbook Apple? Cineva din cabinet a solicitat aceste lucruri. Mai mult, la fel sunt în corelare și cu acel laptop numit ”Gaming” de care spuneți. De ce? Pentru că vom avea nevoie ca-n cabinet să analizăm, de exemplu, planșe de arhitectură în AUTOCAD, care planșe consumă foarte mult din memoria de procesare și au nevoie de un procesor specializat pe operațiuni video, de exemplu, proiectele mari, proiectul stadionului și alte proiecte arhitecturale. Apoi, cu sistemele de operare aveți dreptate, eu n-am stat să mă uit tehnic pe ele. Vor trebui achiziționate și sisteme de operare. Acum să-mi zică colegii dacă va trebui să facem amendament special sau nu. Sau putem să luăm sisteme cu...care au licențe Windows, în mod evident nu s-ar fi achiziționat fără sistem de operare. Și cred că astea au răspuns la toate întrebările, la cele șase. Dacă e ceva neclar, să spuneți.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Aș vrea să completez la ceea ce ați spus. Aș veni cu întrebarea, dacă tot ați făcut referire la compartimentul de specialitate, inclusiv domnii viceprimari, aș vrea să vă întreb de ce nu ați furnizat la documentație și un stoc al echipamentelor? Nu reiese din această documentație dacă aveți pe stoc și alte echipamente, că au existat echipamente IT care au fost utilizate de către foștii viceprimari sau primar, da, și nu știm dacă acele echipamente ar fi putut fi sau nu utilizate și în această activitate curentă. Legat de partea de Macbook nu se justifică, eu sunt specialist și pot să vă spun că echipamentele pe care le-ați menționat mai sus, mă refer la cele care nu sunt Macbook, sunt cu procesor Intel și cu sisteme de operare normale, făcute de Microsoft, ele pot fi utilizate pentru activitățile de tip AUTOCAD sau arhitectură, așa cum ați menționat. Deci, eu cred că totuși Macbook Pro este orientat către.Deci, vă poate ajuta, într-adevăr, dar asta nu exclude capacitatea tehnică a celorlalte echipamente de a realiza obiectivele respective.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Un alt lucru.. .foarte bine punctați aici, transmisia video care se face momentan pe pagina mea de Facebook, pentru că pagina de Facebook a Primăriei încă e în curs de predare de la fostul primar, de la persoană fizică, se va face tot cu echipamentele noastre. Una dintre altele utilizări a acestui Macbook este pentru a și face în regie proprie filmări de prezentare a activităților Primăriei, pentru a nu mai externaliza la furnizori, așa cum s-a făcut până acum, la sume destul de mari. Deci, unul dintre lucrurile conexe pe acest lucru este ca tot ce vom prezenta ca activitate a primăriei să poată fi procesată în intern. Dacă doriți, putem să mergem cu laptop-uri mult mai slabe, cu calculatoare mult mai slabe și să angajăm la fiecare astfel de lucru câte un furnizor extern, care o să vină cu adaosuri, etc. Eu am gândit că acesta e un lucru de eficientizare. Mulțumesc.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Am observat că ați spus că așa a cerut compartimentul de specialitate și așa ați spus și dumneavoastră. Eu cred că ar fi trebuit mai bine fundamentat acest referat și, ca recomandare, deci, nu vreau să vă blochez proiectul, dar în schimb vreau să discutăm și să ne stabilim o procedură de lucru, astfel încât să fie o transparență decizională completă, așa cum ați invocat și-n campania electorală. Am vorbit despre transparență și cred că această transparență trebuie să existe în continuare. Lipsește de la referat stocul, nu știm ce stocuri aveți, dacă aveți echipamente sau nu...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vreau să vă confirm faptul că atât Cabinetul fostului primar, cât și viceprimarii, și avem aici un viceprimar în sală, nu au beneficiat de laptop-uri și nu au avut în dotare astfel de echipamente.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - În stocul primăriei nu mai există nici un alt echipament care putea fi utilizat și ați demarat această procedură.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Deci, ce există în stocul primăriei.Noi nu lucrăm pe stocuri, în primul rând. Primăria n-are cum să lucreze pe stocuri, pentru că vă dați seama, ar însemna să avem în magazie echipamente IT care, dacă ar sta, s-ar devaloriza.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Deci Primăria nu are gestiune.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Tot ce s-a cumpărat a fost repartizat. Dar acum, pe stoc, cum spuneți dumneavoastră, nu avem. Nu există primărie în țară să aibă stoc cu echipamente IT.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Deci dumneavoastră spuneți că primăria nu are gestiune în legătură cu echipamentele.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Are gestiune și am spus că tot ce s-a cumpărat a fost repartizat pe persoane, iar echipamentele.fostul cabinet, foștii viceprimari nu au avut în dotare așa ceva, ca să poată să fie predate, din nou, către cei care-au venit, asta v-am spus.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Am înțeles. Da, aș vrea să trecem la punctul.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul lui Cristian Ghingheș și apoi domnului Chirilescu, din nou.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Un mic răspuns. Într-adevăr, la mine-n birou, de exemplu, la etajul 3, în biroul de viceprimar este un calculator, dar este depășit. Am încercat să deschid o planșă, mai ales că activitatea va presupune deschiderea de planșe, operarea cu elemente grafice de înaltă definiție și, sincer, după două minute, nu s-a deschis acea planșă. E foarte important, mai ales că așa cum a spus domnul primar, aceste activități vor fi desfășurate de noi ” in house”. Adică nu vom mai contracta experți, firme și așa mai departe, inclusiv pentru transmisiunea video de astăzi. Deci, cred că e important acum, nu știu, dăm câteva mii de lei, dar în acești patru ani nu mai punem bugetul la.. .sau sub presiune pentru aceste activități. Mulțumesc.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Mulțumesc mult pentru că ați intervenit și atunci o să vă adresez și dumneavoastră o întrebare: sunteți de acord cu achiziția unui Macbook Pro de 16 inch, touch bar, 512 Giga care, atenție, este evaluat la 15.000 de lei? Simplu, ”da” sau ”nu”.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Atâta vreme cât acest Macbook este folosit pentru chestiunile grafice atât de necesare pentru activitatea municipiului Bacău, sigur că da, mai ales pentru că acele contracte care erau oricum încheiate pentru promovare și alte chestiuni, erau mult mai mari și erau periodice. Deci, practic, noi acum avem în față o propunere pentru eficientizarea cheltuirii bugetului pe astfel de activități, mai ales pe activități ce presupun operarea, din nou repet, cu planșe și alte chestiuni ce sunt necesare pentru gestionarea, de exemplu, a domeniului public din municipiul Bacău și așa mai departe. Deci sunt.și acum, na, tu, Dorin, știi prea bine că sunt anumite operațiuni unde elementele grafice iau ceva timp să se deschidă, dacă nu ai o configurație potrivită.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Așa cum i-am răspuns și domnului primar, domnule viceprimar, să știți că, prin prisma activității și experienței pe care o am, vă spun sincer că specificațiile tehnice de la prima parte sunt super-suficiente pentru a desfășura activitățile specificate de dumneavoastră. Dar, trecem mai departe, doar am vrut să-mi spun punctul de vedere.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Nu se mai respectă aici nici un fel de regulament? Nu mai așteptați? Vorbiți între voi? Stăm până deseară aici să discutăm.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul domnului Miroșeanu.

Domnul Viceprimar Liviu-Alexandru MIROȘEANU- Am o rugăminte, domnule Chirilescu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Sigur.

Domnul Viceprimar Liviu-Alexandru MIROȘEANU - .pentru a clarifica această situație și pentru ca și dumneavoastră să fiți, așa, liniștit și în cunoștință de cauză, vă fac o invitație, cu plăcere, să veniți la mine în birou astăzi și să vedeți condițiile în care am preluat biroul, atât eu, cât și domnul viceprimar Ghingheș.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Îmi permiteți să.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Nu, nu, nu. Dau cuvântul doamnei Breahnă și ulterior dumneavoastră, domnule Chirilescu.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu, dacă dorește domnul Chirilescu să continue.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - În regulă.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Spuneți, spuneți.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu, domnule Chirilescu, terminați discuția.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Da, aș vrea să-i răspund colegului. Am dreptul să răspund la un apel, în momentul în care îmi este evocat numele. Mulțumesc că ați completat, dar să știți că-mi permite Codul administrativ. Mulțumesc. În legătură cu specificațiile tehnice, așa cum am stabilit și cu ceea ce spuneți dumneavoastră, nu contest faptul că nu ați avea nevoie, eu doar am solicitat niște informații pe baza referatului care mi-a fost pus la dispoziție. De ce? Și aici atrag atenția și colegilor consilieri: pentru că avem o mare responsabilitate în ceea ce privește atribuirea banului public. Vorbim despre bugetul local, cred că sunteți de acord cu toții, da? Și atunci este firesc să punem întrebări. Nu am venit aici să votăm pe bandă rulantă, ci pur și simplu să discutăm și să eficientizăm acest proces. Eu doar v-am expus care este punctul meu de vedere, ca și specialist. Nu se justifică achiziția acestor echipamente Macbook Pro, nu știu de ce le-ați introdus, am înțeles argumentația, dar cred că o parte dintre cele specificate mai sus sunt super-suficiente. Dar, repet, nu contest ceea ce ați spus dumneavoastră și vin cu mare plăcere la invi.. .răspund afirmativ la invitația dumneavoastră, domnule viceprimar.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul doamnei Breahnă și apoi domnului primar.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Evident că sunt foarte justificate contraargumentele domnului Dorin Chirilescu și cred că am divagat foarte mult de la subiectul care ar fi trebuit să fie subiectul central al acestei rectificări. Vorbim despre educație digitală astăzi sau ar trebui să vorbim despre o rectificare bugetară care să susțină proiectul ”Educație digitală în învățământul preuniversitar din Municipiul Bacău”, iar amendamentul dumneavoastră, domnule primar, ar fi trebuit să fie primul punct pe rectificarea bugetară, pe referatul aferent rectificării bugetare, nu să aibă caracteristica unui amendament. Nu ar fi trebuit să inițiați proiectul de rectificare prin propunerea de achiziții de laptop-uri și alte echipamente IT. Este alocare pentru management, și așa mai departe, dar contribuția proprie.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Dar amendamentul n-are legătură, doamnă.N-are legătură amendamentul domnului primar.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Sunt incluși. Erau 400.000 incluși și s-a mărit cofinanțarea.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Păi s-a mărit. Păi da. Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Păi nu, s-a mărit pentru că s-a modificat ghidul.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Asta vreau eu să spun. De ce a fost nevoie să facem un amendament la acest proiect.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - S-a modificat ghidul peste noapte.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Pentru că pe data de 30.vă răspund eu, dacă-mi permiteți. Pe data de 30 octombrie.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Nu, altceva vreau.altceva vreau să vă spun. Am început cu achiziția de laptop-uri și tablete. De ce n-am început, de ce nu primul punct al.De ce primul punct al rectificării bugetare nu a fost alocarea de resurse pentru implementarea acestui proiect?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-.ordinea capitolelor, doamnă.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu oricum am o dilemă, probabil voi susține acest proiect, grupul nostru va susține acest proiect, dată fiind necesitatea implementării proiectului ”Educație digitală”, însă dilema mea este cine va primi laptop-ul pentru ”Gaming”? Poate o să ne răspundeți. Cine va utiliza laptop-ul pentru ”Gaming”? Mulțumesc frumos.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Pot să iau cuvântul? Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Da, sigur.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU- Da, doamna consilier local, când se termină ședința, am să rog.. .tuturor colegilor care au făcut solicitări să spună fiecare ce echipament va lua și să facă și o listă cu ce.. .la ce o folosește. Așa cred că o să lămurim toate aceste lucruri.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Perfect.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Cât despre cum s-au ordonat aici, bănuiesc că e în ordinea capitolelor. Noi stăm de o săptămână cu echipamentele noastre, și cu telefoane, și cu laptop-uri și mi se pare normal că executivul să aibă aceste unelte de lucru.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule primar, dar nimeni n-a contestat necesitatea. Problema este că, exact cum susținea domnul Chirilescu, e posibil să existe o neconcordanță între ceea ce este necesar ca și parametri tehnici unui anumit funcționar sau unui anumit membru al executivului și ceea ce se dorește a se achiziționa. Ideea este următoarea.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - De acord cu dumneavoastră. Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - .ar trebui optimizate resursele primăriei.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Eu sunt de acord cu dumneavoastră.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu zic că discuția în sensul acesta a fost dusă. Dar, repet, cred că celălalt proiect era necesar sau e necesar să ne aplecăm mai mult asupra celuilalt proiect și să epuizăm această discuție.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Așa cred și eu în acest moment. Eu cred că vom demonstra prin activitatea și performanța cabinetului primarului și a viceprimarului că aceste mici aparate vor fi foarte bine folosite. Și într-adevăr, nu am spus la început, am crezut că toată lumea știe, dar vreau să vă spun așa: în acest moment linia de finanțare este deschisă și noi am vrea astăzi să terminăm depunerea, pentru că la aceste proiecte este principiul ”Primul venit, primul servit”. Deci fiecare secundă în care nu depunem noi, dacă depune un alt municipiu, va lua din acel buget. Deci respect dorința tuturor de a face, dar vă rog să țineți cont că avem și această constrângere, să depunem cât mai repede acest proiect, proiect care nu poate fi depus fără aprobarea consiliului local.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dau cuvântul domnului din stânga domnului Huluță, încă nu vă stăpânesc foarte bine numele, îmi cer scuze.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Deci, am început ședința bine din ce văd, dar vreau să-l întreb pe colegul meu, domnul Cristian Ghingheș, cum ar fi votat dumnealui, dacă vechea administrație sau ceilalți foști colegi viceprimari, dacă solicitau aceste echipamente? Cam cum punea dumnealui problema? Vă mulțumesc.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Așa cum am votat atunci. Vă reamintesc că și domnul Cosmin Necula a achiziționat pentru primărie o serie de echipamente performante și am votat ”pentru”, tocmai pentru că venise cu aceeași justificare, că este nevoie de unelte de ultimă oră în Primăria Bacău, pentru că, trebuie să fim cu toții conștienți, activitatea nu presupune doar Word, Chrome, să intrăm pe un site și așa mai departe, presupune și lucrul cu elemente grafice și aplicații care necesită putere mare de procesare, și așa mai departe. Deci am votat.Deci, atunci când a fost vorba de dotarea Primăriei cu astfel de echipamente am votat ”pentru” și vă rog să vă uitați în trecut.

Evident, și eu eram ca domnul Chirilescu, ceream detalii suplimentare și mă bucur că se întâmplă asta.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Mulțumesc, domnule Ghingheș...Da, deci.. .Da, vedeți, haideți să fim corecți.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog tare mult să nu mai pierdem timpul cu situații ipotetice, ”ce ar fi fost, dacă.” și aș dori să dau cuvântul domnului Chirilescu și apoi să trecem un pic la capitolul 2, să vedem dacă sunt discuții asupra lui.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să continui cu expunerea și să discutăm despre punctul 3 de la: ”Capitolul 65.02 ”Învățământ” se diminuează cu suma de 969.529”.am văzut ce înseamnă achiziție. Mă interesează Serviciul de Management de proiect pentru implementarea proiectului ”Educație digitală în învățământul preuniversitar din Municipiul Bacău” care s-a introdus cu valoarea de 35.700 de lei. Vreau să-l întreb pe domnul primar, dacă nu cumva ADL-ul, care are atribuții în acest sens, ar fi putut să asigure acest serviciu, fără să mai externalizăm, practic că creăm o plată dublă. Aș vrea să motivați de ce nu este posibil ca ADL-ul să.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, domnule consilier. Dau cuvântul domnului administrator public să vă explice.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA- Bună ziua. Pentru că, după cum v-a spus domnul primar, am aflat de apelul de proiecte în data de joi, în ziua de joi, vineri s-a luat decizia, ați primit și dumneavoastră materialul la mapă și pentru a suprapune activitățile, am apelat la un consultant pe partea de scriere a cererii de finanțare, astfel încât noi, în week-end, să ne ocupăm de culegerea de date pentru respectivul apel. Am apelat la mai multe resurse, astfel încât astăzi să fim capabili să depunem proiectul, fiind cu cerere cu depunere continuă, în limita fondurilor aprobate. Asta este explicația.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Răspunsul la întrebarea dumneavoastră este ”nu”. Nu puteam s-o facem doar cu personalul din aparatul de specialitate.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Aici voiam să punctez. Deci înțeleg că aparatul de specialitate al ADL-ului este insuficient pentru elaborarea acestui proiect?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu, nu. Aparatul de specialitate nu poate să fie specializat în toate astfel de spețe, consultantul la care am apelat este specializat fix pe aceste tipuri de proiect și a lucrat deja cu alte municipii care deja au trecut prin ședință de consiliul local astfel de proiecte. Spre informare, joia aceasta, municipiul Oradea a aprobat deja cofinanțarea pentru aceste proiecte și probabil că ei l-au și depus deja în acest moment. Și nu.în aproape toate proiectele în care se lucrează, se folosesc consultanți specializați pe mici bucățele.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Iar pentru o sumă de aproximativ 4 milioane și ceva de euro, un cost al consultantului de 30.000 de lei reprezintă o valoare nesemnificativă.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - N-am zis că prețul ar fi incorect. Pur și simplu aveam curiozitatea de ce nu poate ADL-ul să desfășoare asemenea activități. Cred că m-ați înțeles.

Domnul Administrator Public Ciprian PIȘTEA - Am zis doar de alocarea de resurse suficiente, astfel încât să putem deconta.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Apropo, dacă tot ați făcut referire la faptul că am primit documentația, documentația este total incompletă și n-am înțeles nimic din proiectul acela. Mi-am petrecut week-end-ul încercând să fac solicitări și să aflu informații mai multe despre proiect, am cerut inclusiv proiectul și nu mi s-a dat. Deci, în momentul de față, eu nu știu ce votez, dar votez pe bună credință. Da?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da. Asta era o întrebare. Bănuiesc că aveți nevoie de răspuns. Deci, domnule consilier local, aici noi vă solicităm să aprobați oportunitatea acestui proiect. După ce aprobați oportunitatea, aprobați costurile aferente consultantului, de-abia ulterior se va redacta proiectul, adică cererea de finanțare. Ar fi fost total ineficient ca eu să angajez și cred că nelegal, să angajez resurse externe, adică să plătesc un consultant, să vină să-mi scrie un proiect pentru care consiliul local nu și-a dat un aviz de oportunitate și aș fi venit astăzi poate cu 10 proiecte și vă spuneam: ”Uitați, noi am dat bani și am făcut aceste proiecte. Pe care vreți să-l introducem într-o competiție externă?” Deci dumneavoastră n-aveați cum să vedeți un proiect, că el nu există. La fel a fost și-n municipiul Oradea. Consilierii au votat oportunitatea ca executivul, adică noi, să angajăm resurse pentru a scrie acest proiect pentru a putea obține finanțare europeană. Deci nu aveați ce proiect să primiți, pentru că el nu există și va exista doar după ce dumneavoastră ziceți că este ok să luăm tablete și alte lucruri pentru copii. Mulțumesc.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Din discuția cu domnul Anghel eu am înțeles altceva. Dar, în fine, nu vă contrazic, pentru că nu vreau să intrăm într-o polemică, pur și simplu încercăm să elucidăm ceea ce se întâmplă cu acest proiect, da? Deci, din punctul meu de vedere, eu aș fi considerat că ADL-ul avea competență, dumneavoastră spuneți că nu, mergem mai departe, vă înțeleg. Bun...

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Nu am spus că ADL-ul nu are competență, domnule consilier local.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Nu, ați spus că.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Am spus că există proiecte foarte specializate în care compartimentul de specialitate nu poate să facă integralitatea proiectului. Mare parte din proiect va fi scris chiar de cei de la ADL, dar anumite elemente vor fi delegate consultantului.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Mulțumesc pentru precizări, domnule primar. Să ajungem la punctul 3.la observația 3 la proiect, la: ”Capitolul 81.02-”Combustibil și energie”- Se suplimentează cu suma de 909.029 lei pentru obiectivul ”Reabilitarea rețelelor termice secundare din Municipiul Bacău”. Am solicitat informații suplimentare, nu știu despre ce este vorba. Aș vrea să-i dăm cuvântul domnului Chindruș să ne explice ce reprezintă această sumă, unde se duc banii, cine sunt beneficiarii, dacă există un contract de prestări, care este contractul, ce număr are, dacă s-a făcut recepția lucrării și să- nțelegem și noi ce votăm.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Domnule consilier local, doamna Ana Groza conduce ședința și dă cuvântul. Eu aș vrea să invit aparatul de specialitate să ne explice. Doamna Zamfir, puteți să răspundeți dumneavoastră domnului consilier?

Doamna Director Economic Mariana ZAMFIR- Este lucrarea executată la rețele termice secundare.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Faceți, vă rog, liniște în sală ca să o auzim.

Doamna Director Economic Mariana ZAMFIR- Este lucrarea executată sau în curs de executare la rețele termice secundare de către Branpis.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Așa.

Doamna Director Economic Mariana ZAMFIR- Mai multe despre contract și despre stadiul de execuție, știe domnul Chindruș, în calitate de Șef Serviciu Investiții.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da. Domnule Chirilescu, aveți posibilitatea ca, după ședință, să faceți o interpelare Primăriei și să vă dea copii după toate contractele, după toate. Eu vă asigur că nu este decât o obligație curentă, deja angajată și executată de furnizor, să putem să le plătim facturile. Astfel încât, ținând cont de solicitarea de dinainte, eu v-aș ruga ca, după ședință vorbiți cu domnul Chindruș, să faceți o interpelare scrisă și la Primărie și veți primi toate aceste documente justificative.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Putem să votăm, domnule primar. Mă invitați să-l întreb după ședință? După ce.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Rugămintea noastră este să nu ne mai lungim așa. Sunt probleme care se discută în ședința de comisie, nicidecum în plen. Vă rog foarte mult. Să țină cont de acum ca să facă ședințele de comisie cu trei zile.. .să fie anunțați și atunci se vor face.se vor discuta aceste probleme care.Noi stăm și ascultăm.Dacă nu vrei, domnule consilier, votează împotrivă.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- Domnule secretar, supuneți la vot. Haideți, că nu mai terminăm așa.

Domnul Consilier Romică BOTOI - .mai bine de o jumătate de oră.întrebările care le pui trebuiau puse în ședința de comisie. Nu-i normal.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Nu, domnule.Îmi permiteți, doamna președinte?

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Da, vă rog, doamna Breahnă.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Până la urmă, domnule consilier Botoi, adevărul e undeva la mijloc. Domnul consilier Chirilescu dorește să obțină niște detalii suplimentare, este dreptul dumnealui în calitate de consilier local.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Exact.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Într-adevăr, sunt detalii de natura celor care trebuiau discutate în ședința de comisie, adică nici nu putem opri brusc. Suntem aici pentru cetățeni, nu?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Pot să răspund, dacă tot mi-a fost invocat numele? Domnule Botoi, n-am primit aceste informații la mapă. Le-am solicitat și sâmbătă și duminică. Am vorbit și pe sală, dar dacă n-am dreptul, ca și consilier local să le solicit... Vă rog frumos să-mi permiteți să-mi exprim punctul de vedere pentru că sunt trimis aici de niște cetățeni, da? E vorba despre un vot pe care trebuie să-l dau.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Conform unui regulament care există și pe care mergem, există niște timpi alocați pentru fiecare consilier sau pentru fiecare grup. Eu nu știu dacă vrei până la ora 12 să afli informații despre un lucru care clar că-i oportun să-l votăm și să dăm încrederea, măcar pentru început, pentru noul primar. A stat în week-end, ne-a spus c-a stat în week-end, a adus tot personalul, a adus consultant să facem o treabă rapidă, că aici este chestia de ore, de zile și-mi spui mie că nu ești foarte consultat și...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnule Huluță, ne aflăm în fața unei rectificări de buget în care se spune ce se va întâmpla cu anumite sume de bani. Aceste sume de bani sunt bugetate, urmând ulterior să fie justificate. Domnul Chirilescu are dreptate, poate solicita aceste...dar, tot la fel de bine i se poate răspunde la interpelare în scris, detaliat, pentru că vă dați seama, nu are nimeni aici număr de contract, nici valori. Deci, eu cred că aceste probleme nu pot fi soluționate acum, aceste cereri ale dumneavoastră, pentru că nu are nimeni acum toată documentația la el, dar fiți siguri că în următoarele zile veți primi în scris răspunsuri. Aș vrea să le detaliați foarte clar, ce anume doriți și veți primi în scris, cu cea mai mare rapiditate, toate informațiile la care dumneavoastră doriți răspuns, da?

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Mulțumesc, aceste informații deja le-am solicitat în scris, dar nu le-am primit. În legătură cu domnul Huluță...Domnule Huluță, vă aduc la cunoștință faptul că în acest moment, așa cum ați constatat la cealaltă ședință, consiliul local nu beneficiază de...cum îi spune?...de regulament, Regulamentul de Organizare și Funcționare pe care dumneavoastră l-ați...nu știu dacă...cred că l-ați și respins în 2018. Deci, în acest moment e o problemă pe care consiliul local trebuie s-o pună la dispoziție consilierilor și sper să rezolvăm în timp util, asta unu și doi- nu există nici o prevedere care îmi interzice să iau cuvântul sau să-mi limiteze cuvântul în legătură cu proiectele care...Vă rog.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Se va limita dacă bați câmpii.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Vă rog să specificați dumneavoastră, dacă știți că există.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog tare mult să nu mai vorbiți unii peste alții. Dau cuvântul domnului Ghingheș, după aia doamnei...nu doamnei Breahnă, altcineva a ridicat mâna, nu mai știu cine. Da, doamnei Breahnă...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Da, cred...

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA- ...după care aș vrea să supunem la vot acest proiect și să trecem la punctul 2 al ordinii de zi.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Mulțumesc, doamna președinte. Cred că până acum vă răspundea aparatul de specialitate, este vorba oricum de vechiul, anticul proiect de retehnologizare a sistemelor...a rețelelor secundare, celebrul proiect executat de Branpis și aici cred că vă poate da detalii domnul Chindruș. Bun, dar haideți să nu mai ducem discuția în contradictoriu pe proce...pe chestiuni procedurale în consiliul local, pentru că pierdem vremea. Deci cred că domnul Chindruș vă poate răspunde pe...

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Breahnă...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Nu, nu, domnule Chindruș, haideți răspundeți-i acum, că e vorba de un proiect care a fost tărăgănat ani de zile și cumva trebuie să discutăm și despre asta, dacă vorbim de alocarea unei sume.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Doamna Breahnă și apoi domnul Eusebiu...domnul Diaconu.

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ -A fost adus în discuție din nou Regulamentul de Organizare și Funcționare sau inexistența unui Regulamentul de Organizare și Funcționare în conformitate cu noul Cod administrativ. Atenție mare, domnule primar și colegilor...și atenție, dragi noi colegi, nu vechiul consiliu local este vinovat de inexistența unui astfel de regulament. Și eu, și domnul Ghingheș, și colegii de la Partidul Național Liberal au respins proiectul de hotărâre care viza un nou Regulamentul de Organizare și Funcționare, introdus pe nepusă-masă de fostul inițiator, de fostul primar al municipiului Bacău. Deci de aceea nu avem proiect, a fost introdus, da, cu o zi - două înainte, fără nimic.

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Fără dezbatere publică, fără nimic, da.

Doamna Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - De aceea, deci nu...haideți ca să identificăm vinovații în mod corect. Repet: am avut un proiect de hotărâre introdus pe nepusă-masă, fără a respecta etapele de rigoare, un proiect care a primit aviz nefavorabil din partea tuturor colegilor, cu excepția celor de la PRO România, cred, de acum...Nu știu, oricum, deci un aviz nefavorabil consistent.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnul Diaconu, vă rog, luați cuvântul.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU- În primul rând, aș vea să-l întreb pe domnul Ghingheș de când nu mai e de acord cu aceste discuții contradictorii în consiliul local? Dacă ne aducem aminte în 2017, cum a votat vizavi la factura de la Thermoenergy, că a fost aceeași problemă când a venit în consiliul local și colega mea, doamna Pravăț, tot la fel, că noi am votat cum am votat. Când am votat acea factură în 2017 eram buni sau nu suntem buni când votăm sau cum votăm?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Domnule...domnule consilier...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - Caut și vă răspund.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Domnule viceprimar, vă rog frumos, aduceți-vă aminte cum erați în ședințele de consiliu local, un mare contestator și acum sunteți vizavi că aparatul de specialitate și tot felul de lucruri, da?

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Doamna președintă, haideți să revenim la...

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Domnule Diaconu, v-am rugat frumos...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Haideți să votăm, să nu ne mai certăm aici, da?                                                    ’

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Domnule Diaconu...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Văd că aveți o altă opțiune acum, de când sunteți viceprimar.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -Domnule Diaconu, vă rog frumos să mă ascultați. V-am rugat frumos să nu mai risipim timp și energie pentru discuții ipotetice, puteți să le discutați în pauză, bine? Aș dori să...

Doamna Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Eu vă răspund în scris, domnule Diaconu.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Doamna președinte, astea nu sunt discuții care să le discutăm în pauză, că eu știu ce-a fost în...da?

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dar nu înțeleg nici ce relevanță ar avea în această ședință de consiliu. Vă spun sincer, nu știu cu ce-ar putea modifica cursul ordinii de zi sau aprobarea acestui proiect.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Cu nimic. Eu sunt de acord să votăm, da, dar să-și aducă aminte că aceeași problemă...eram în consiliul local în care s-a dezbătut tot la fel și știu și unii col...

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Dacă vreți să-l cunoașteți mai îndeapropape pe domnul Ghingheș, vă rog...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Doamna președintă...

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA -...să folosiți pauzele pentru asta...

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU -...dacă mi-ați dat cuvântul, vă rog frumos să termin, da? Și apoi supuneți la vot. Sunt și unii colegi liberali aici, da, cum s-a votat atunci, în 2017, aceeași poveste cu Thermoenergy, aceeași problemă cu factura. Venea iarna și să lăsăm copiii noștri în frig, da?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ- Domnule Diaconu, hai să facem diferența între rețele și factură la gaz, da?

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU -Auziți, dar ce se plătește aici? Nu rețelele?

Vorbim de plata la ce? Acum? De rețele vorbim, domnule viceprimar?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - De rețele vorbim.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Domnule viceprimar...

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ - De acel proiect al Branpis-ului vorbim.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Ce votăm noi acum?

Domnul Viceprimar Cristian GHINGHEȘ -Dar uitați-vă în proiectul de hotărâre.

Domnul Consilier Eusebiu DIACONU - Domnule viceprimar, ce votăm noi acum?

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Aș dori să supun la vot încheierea acestor discuții și votul pentru proiectul de hotărâre. Cine este pentru închiderea discuțiilor? Mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

MUNTEANU MIHAI-

x

CĂTĂLIN

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

20

-

1

Cu 20 voturi ”pentru ” și o abținere discuțiile asupra proiectului au fost sistate.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

x

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

manolache cristinel

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

urban violeta

x

TOTAL

20

-

1

Cu 20 voturi ”pentru ” și o abținere proiectul de hotărâre a fost adoptat.

  • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA dă cuvântul Domnului Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor privind proiectul ”Educație digitală în învățământul preuniversitar din Municipiul Bacău”.

Inițiator -   DL.  LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU - PRIMARUL

MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc în primul rând pentru aprobarea rectificării bugetare. Avem o mare oportunitate și vă pot spune că sunt mândru că după...

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Vă rog frumos să faceți liniște în sală.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Deci vă mulțumesc pentru votul dat pentru rectificarea bugetară și vă pot spune cu mare mândrie că în această primă săptămână, în trei zile, am reușit să fructificăm o oportunitate de a obține finanțare europeană pentru dotarea a 734 de școli de clasă, cu un pachet educațional care conține: laptop, proiector, cameră web, router wireless și tablă interactivă și, mai mult, dotarea școlilor cu 4.267 de tablete pentru a fi distribuite către elevi. Este un început bun pentru o primă săptămână, cred. Înainte...după avize o să avem și un amendament corelat cu primul amendament, ținând cont de modificarea Ghidului, care s-a întâmplat în week-end și vă mulțumesc pentru un vot pozitiv pentru acest proiect, astfel încât colegii de la ADL să înceapă introducerea în aplicația europeană MY SMISS. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Există aviz. Majoritatea este majoritate absolută.

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile (1, 2, 3, 4 și 5) la proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Discuții asupra proiectului sunt? Vă rog, domnule Ștefan Dragoș, să luați cuvântul. Am vorbit și fără microfon... Domnul Consilier Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Da, mulțumesc, doamna președintă. Domnule primar, așa cum ați enunțat și dumneavoastră, nu există o finanțare suficientă pentru aceste proiecte și, așa cum spuneați: ”Primul venit, primul servit”. Ce se va întâmpla dacă nu vom reuși să luăm această finanțare pentru aceste tablete, laptop-uri pentru școli?

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU -Vom căuta alte surse de finanțare sau vom apela din nou la bugetul local. Eforturile mele oricum sunt concentrate pentru a crea condițiile de siguranță pentru a redeschide toate clasele, întrucât toți copiii care doresc, să poată veni fizic la școală. În același timp, încercăm să dotăm clasele pentru a avea un învățământ on-line cât mai bun. Dacă s-a terminat discuția, aș vrea să depun și amendamentul pentru corelare.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - O secundă, mai ceruse dreptul la cuvânt domnul Chirilescu. Vă rog, domnule Chirilescu.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU -Aș avea o întrebare legată de proiect. În expunerea de motive specificați că se va dota un număr de.se vor dota un număr de 734 de săli de clasă cu un pachet care conține: laptop, proiector, cameră web, router wireless și tablă interactivă, precum și dotarea școlilor cu 4.267 de tablete pentru a fi distribuite către elevi, dar n-am găsit la documentație o listă cu școli, criteriile de selecție, ce specificații sunt legate de tablete și...numai o secundă.mai observ că expunerea se bazează pe un referat din data de 08.09., deci din septembrie, emis de către Inspectoratul Școlar Județean și vreau să întreb dacă, cumva, ați luat legătura cu dumnealor să-i întrebați dacă mai sunt de actualitate informațiile din referat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Da, domnule consilier, bineînțeles. Am avut discuții cu Inspectoratul Școlar, iar Inspectoratul Școlar ne-a ajutat inclusiv sâmbătă cu informații noi. Referitor la prima parte a întrebării, legat de școli și cum au fost selectate: nu există nici un fel de selecție, toate școlile care sunt, toate clasele care sunt nemodernizate au fost prinse aici, în proiect, pentru că există o serie de clase modernizate de către fosta administrație. În rest, toate clasele sunt. Despre numărul de tablete: la fel, numărul de tablete și necesarul acestora vine tot dintr-o discuție cu Inspectoratul Școlar Județean. Mai ales, am avut grijă să nu intrăm într-o problemă de dublă finanțare, pentru că există deja niște programe naționale în care Bacăul este prins pentru achiziționarea unor tablete. Deci, vă asigur, domnule consilier local, că-n aceste trei zile exact aceste lucruri le-am făcut. Am căutat să avem o situație exactă a necesității din fiecare clasă împreună și cu toate școlile și cu Inspectoratul Școlar Județean și să evităm și problemele legale cu dubla finanțare pentru aceleași obiective. Cât despre specificațiile echipamentelor sau a tabletelor, cum spuneați, la acest moment nu avem specificații clare, pentru că Ghidul de finanțare include doar prețuri maximale pentru aceste componente. În ghid există specificații tehnice, noi am folosit sumele maxime eligibile pentru fiecare tip de echipament, pentru a beneficia, bineînțeles, de echipamente cât mai bune pentru profesori și elevi.

Domnul Consilier Dorin CHIRILESCU - Mulțumesc pentru precizări, nu aveam aceste informații, de asta am și inițiat această întrebare. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Aș dori să-l rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre. A, scuze, domnul primar mai are de prezentat și amendamentul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Supunem.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - O secundă, vă rog, că a fost o modificare pe data de 30 octombrie.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Mulțumesc. Deci, exact așa cum am modificat și rectificarea bugetară pentru a avea suma totală de cofinanțare, acum trebuie să modificăm și acest proiect pentru a modifica valoarea totală a proiectului și valoarea cofinanțării, din nou, modificare impusă de schimbarea ghidului, care a avut loc în 30, după ce v-am trimis proiectul original. Bun. Deci, având în vedere acest Ordin al Ministrului de Finanțe din 30.10. vă propun.care modifică valoarea maximă a achizițiilor unor tablete de la 200 de euro la 250 de euro, vă formulez următorul amendament: se modifică și va avea următorul conținut - ”Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Educație digitală în învățământul preuniversitar din Municipiul Bacău” în cuantum de 20.965.267,50 lei inclusiv TVA”, iar articolul 4 se modifică și va avea următorul conținut: ”Se aprobă cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului ”Educație digitală în învățământul preuniversitar din Municipiul Bacău” în cuantum de 419.305,35 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.” Vă mulțumesc pentru un vot favorabil.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Supunem la vot amendamentul ridicat de domnul primar.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

Plecat din sala

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

munteanu mihai-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

20

-

-

Cu 20 voturi ”pentru” amendamentul domnului primar Lucian- Daniel Stanciu-Viziteu a fost adoptat.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Și acum trebuie să supunem la vot și proiectul de hotărâre, da? Sunt discuții suplimentare asupra acestui proiect? Ar dori cineva să mai ia cuvântul privitor la acest proiect? Nu? Bine.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Nu sunt discuții. Supunem la vot proiectul cu modificările aduse prin amendamentul aprobat. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BOTOI ROMICĂ

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA ’

x

3.

CANDET GIGI- NUCU

x

4.

CERNIC SEBASTIAN

x

5.

CHICIU LAURENȚIU-

NICOLAE      ’

Plecat din sala

6.

CHIRILESCU DORIN

x

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

x

9.

DINU CĂTĂLIN-MIHAIL

x

10.

DINU IOANA-RALUCA

x

11.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

12.

GROZA aNa-MANUELA

x

13.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

14.

LAZĂR TEODOR

x

15.

LUPU GABRIEL STĂNICĂ

x

16.

MANOLACHE CRISTINEL

x

17.

MIROȘEANU LIVIU-alexAndru

x

18.

MUNTEANU MIHAI-CĂTĂLIN

x

19.

STÎNGACIU DUMITRU

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

21.

URBAN VIOLETA

x

TOTAL

20

-

-

Cu 20 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Primar Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU - Vă mulțumim, domnilor consilieri, să ne urați succes, să încercăm să fim printre primii la finanțare. Mulțumim.

Doamna Președinte de ședință Ana-Manuela GROZA - Declar ședința închisă. Mulțumim.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

ANA-MANUELA GROZA           NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Întocmit Oana Adam