Proces verbal din 01.04.2020

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DIN 01.04.2020

ROMANIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 545052 din 09.07.2020

Încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 01.04.2020.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Bună ziua. În conformitate cu prevederile art.133 (2) și articolul 134 (1) litera ”a” și alineatul 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a fost convocat prin Dispoziția nr. 893 din 01.04.2020 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

Au răspuns apelului nominal făcut de către domnul Secretar General al Municipiului Bacău sau au fost conectați (de-a lungul desfășurării ședinței) un număr de 18 consilieri. Ședința își poate începe lucrările (la începutul ședinței au fost prezenți 12 consilieri).

Nu au răspuns apelului domnul consilier Ilie Bîrzu și domnul viceprimar Constantin Scripăț.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 23.12.2019.

La apelul nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

-

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

-

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

-

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

-

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

8

-

7

Cu 8 voturi ”pentru” și 7 abțineri procesul verbal din data de 23.12.2019 a fost aprobat. (Din motive tehnice unii dintre consilierii prezenți nu au votat).

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU- Bună ziua din nou, doamnelor și domnilor consilieri. Vă asigur că voi conduce lucrările ...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ- Domnule președinte, care sunt cele 8 voturi ”pentru”?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă spun eu, doamna Breahnă. Domnul Botoi, domnul Crețu e ”pentru”, domnul Ghingheș e ”pentru”, domnul Huluță e ”pentru”, doamna Lazăr e ”pentru”, domnul Miclăuș e ”pentru”, doamna Năstase e ”pentru” și domnul Ștefan e ”pentru”.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - Așa, v-au ieșit opt, da?

Voiam să mă asigurați. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU- Am rugămintea ca să vorbiți pe rând și eventual să vă și înscrieți la cuvânt. Bun, revenim la ordinea de zi. Invit pe domnul primar să prezinte ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Mulțumesc. Haideți să mai închidem microfoanele, vă rog.

1.

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău și Direcția de Sănătate Publică Județeană Bacău în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiție privind ”Amenajarea de urgență a etajelor 4 și 5 aferente clădirii Spital Municipal Bacău” în scopul asigurării asistenței medicale în contextul epidemiologic COVID- 19.

Inițiator DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate    de la următoarele

compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Directia Juridică și Administrație Locală și Direcția Tehnică și este transmis

5                                       5                                5                      5                                    5

spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU- Domnule secretar.. .Există discuții asupra proiectului?

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, eu aș vrea să discutăm puțin despre proiect .

Năstase sunt, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă rog, doamna Năstase.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE- Aș vrea să-i atrag domnului primar, dacă este Online domnul primar. Este?

Domnul Consilier Romică BOTOI - Este, este. Domnul primar este on-line.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule secretar, sunteți? Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Secretarul și primarul, domnule președinte. Secretarul și primarul.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Doamna Năstase, nu se poate să nu-l vedeți.

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Ok. Aș vrea să-l întreb pe domnul primar dacă în acest moment a avut discuții privind operatorul economic de la care are de gând să ceară o ofertă.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU- Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Eu vă supun...V-am prezentat un proiect privind asocierea Municipiului Bacău și cu Direcția Județeană... ( nu se înțelege)

Doamna Consilier Raluca NĂSTASE - Da, era doar o întrebare, domnule primar, dacă nu aveți timp...Încă... Ce voiam să vă mai spun: aș vrea să fiți atenți la documentațiile precedente pe care le-am întocmit la rectificarea de buget pentru că acolo, în referate și peste tot, ați scris ”Lucrări provizorii”, iar în contractul de asociere, contractul - cadru aveți ”Lucrări de investiții”, nu scrie pe nicăieri ”Lucrări provizorii” la spital, etajele trei și patru..., sau patru și cinci, nu mai știu cât. Da? Asta mi-a sărit în ochi că pe lucrări provizorii, așa cum ați trecut în referate și în documentele precedente , erau foarte mulți bani, asta mi-a atras atenția, iar acum văd că ați reglat chestiunea asta și sunt lucrări de investiții, nu mai sunt provizorii. Atât am avut de spus. Când aveți o informație privind operatorul de la care aveți de gând să cereți o ofertă, eventual să ne aduceți și nouă la cunoștință, domnule primar. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin - Bogdan CREȚU - Vă mulțumim, doamna Raluca. Altcineva care dorește să ia cuvântul? Domnule Ghingheș, spuneți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Da, mulțumesc. Două întrebări. În primul rând care este proporția cofinanțării pentru că am observat că la Consiliul Județean e vorba de 60% , cel puțin așa au aprobat ieri ei acolo și în contractul care este propus nou văd 50 -50 și întrebarea numărul doi se referă la ceea ce se va întâmpla eventual după ce trece această criză, ce se va întâmpla cu aceste etaje și practic ce se întâmplă cu proiectul de asociere aprobat anterior, pentru că la momentul la care vorbim există deja un proiect de asociere ce este încă în vigoare. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Deci, în paralel sau cam în aceleași momente are loc și ședința Consiliului Județean. Astăzi am discutat cu președintele Consiliului Județean și cu toți factorii de acolo care participă la elaborarea proiectului de hotărâre . S-a căzut de comun acord pe suma de 50- 50%, atât timp cât avem posibilitatea financiară și să acoperim și acei 10%, nu văd de ce nu am face-o, nu e vorba de vreo negociere în care unul să fie mai mult sau mai puțin, ci e vorba de banii publici pe care dacă ai posibilitatea să-i folosești, o faci până la urmă pentru oameni.

2. Obiectivul își va continua, după ce trece această criză obiectivul își va continua evoluția în același proiect de complementarizare dintre cele două instituții, Spitalul Municipal și Spitalul Județean. Indiferent de problemele de natură juridică, eu sunt convins că vor fi depășite, e normal să fie depășite, iar proiectul de complementarizare în momentul de față este suspendat. Suspendat din perspectiva faptului că vom începe această amenajare în regim de urgență și e o modalitate... în regim de urgență, dar sunt convins că din ceea ce am discutat ..., sunt foarte multe lucrări care se vor menține acolo, vor fi lucrări legate de circuit.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Am înțeles. Știți cumva cam cât vor dura aceste lucrări de amenajare de urgență și cât vor costa?

Domnul Primar Cosmin NECULA - Din documentele estimative prezentate dumneavoastră din partea municipalității, ați văzut estimările la ședința trecută, în vederea cărora ați votat pentru rectificarea bugetară. Pe de altă parte, lucrările, discutând cu specialiștii, între patru și șapte săptămâni, dar nu vreau să dau eu un termen...N u sunt specialist. În momentul în care o să avem specialiștii...Totul depinde foarte mult, domnule Ghingheș, de..., sau unul dintre elementele de durată este legat de tot ceea ce înseamnă lanțul de aprovizionare, să nu fie blocat pe undeva. Aceste termene pot varia în funcție de aprovizionările cu diverse materiale. Raționamentul este să amenajăm cât mai repede.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - Domnule Crețu, Ștefan sunt, vreau să intervin și eu.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă rog.

Domnul Viceprimar Daniel- Dragoș ȘTEFAN - A spus domnul primar că lucrările vor dura între patru și șapte săptămâni. Aș vrea să se poată discuta cu operatorul care va efectua lucrările să lucreze în trei schimburi. Sau dacă nu poate, să găsească variante să lucreze 24 de ore din 24, pentru că nu cred că ne putem juca în această perioadă, să lucrăm doar opt sau zece ore pe zi.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Dacă îmi permiteți să răspund.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă rog, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Domnule Ștefan, mă bucur pentru grija care ne-o purtați. Vă pot informa...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vorbiți pe rând, că nu se înțelege nimic.

Domnul Primar Cosmin NECULA - În momentul de față Comitetul Local de Situații de Urgență a aprobat utilizarea Căminului Letea de către..., pentru muncitorii care vor lucra în șantierul municipal, adică practic nu se mai duc acasă, se duc direct la cămin și de la cămin vor fi duși cu mașinile în șantier, din două considerente: 1.- să avem posibilitatea să lucrăm în trei schimburi, așa cum v-am mai prezentat și anterior; 2. - pentru a izola cât mai mult șantierul, muncitorii din șantier de orice fel de contact cu zona exterioară, minimizând legăturile pe care le au aceștia, în speranța să nu se îmbolnăvească.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Mai sunt alte discuții?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule Crețu, dar v-am scris că vreau să intervin și eu, dacă urmăriți și mesajele în scris, că așa ne-ați spus, să ne înscriem la cuvânt.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Nu v-am spus. Dacă doriți, nici o problemă, puteți să spuneți că doriți și...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Păi nu, dar am zis, am stabilit o regulă din ședința anterioară. Cine dorește să se înscrie la cuvânt solicită în scris lucrul acesta. Ok. Din nou vreau să reiterez faptul că demersul inițiat de pe 13 martie de către Partidul Social Democrat prinde abia astăzi contur, pe 1 aprilie și sperăm să nu fie o păcăleală, ci pur și simplu să ia cu adevărat formă fizică acest proiect și să devină obiectiv realizat. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă mulțumim, doamna Cristina. Aș avea eu o problemă de ridicat. Spuneți-mi de ce s-a ajuns la 50%, 50-50, în condițiile în care Consiliul Județean și-a arătat disponibilitatea de a participa cu 60 %, iar gândiți-vă că pe lângă acest 50- 50 noi suntem responsabili și pentru toată partea de autorizare, avizare, dirigenție care și ea aduce un cost. Și aș vrea să înțeleg de ce s-a ajuns la varianta asta. Mulțumesc. Domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Așa cum am mai precizat anterior, domnule Crețu, avem posibilitatea financiară să facem acest lucru. Procentul, dacă este să discutăm per ansamblu, pe toată lucrarea va fi clar mai mare în favoarea, în sarcina Municipiului Bacău pe multe alte componente. De asemenea, vă pot informa că de acum două săptămâni noi tot lucrăm la acest proiect în diverse etape, nu a fost abandonat.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Corect. Ce vreau să subliniez este că la ședința anterioară și..., nu la ședința anterioară, la ședințele anterioare s-a discutat de foarte multe ori..., s-a ridicat problema surselor de finanțare pentru nevoile pe care le avem. De ce să risipim 10% când putem să le conservăm pentru următoarele etape care nu știm care vor fi, cât va dura, ce cheltuieli vor mai fi necesare de făcut pentru această pandemie.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Prin asocierea cu Consiliul Județean și vreau să le mulțumesc pentru faptul că sunt alături de noi în aceste demersuri, evident că se vor salva cu mult mai mulți bani, nu discutăm doar de 10%. Noi avem credit dedicat pentru ace st..., și cu unică posibilitate de utilizare în acest scop. Făcând calculele exacte, nu-i aici care-i ia mai mult lui celălalt. Nu, aici discutăm de bani publici și autoritățile locale trebuie să identifice toate sursele de finanțare. Avem linii bugetare dedicate, le putem utiliza fără nici un fel de problemă. Sunt convins că vor mai fi discuții cu privire la tot ceea ce înseamnă necesarul de..., financiar pe care îl avem în această perioadă, dar sunt surse dedicate pentru Spitalul Municipal și nouă, prin această asociere, ne rămân bani pentru a putea continua lucrările. Dar dacă discutăm de Spitalul Municipal per ansamblu, oricum nevoia de bani rămâne.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule președinte, aș putea interveni și eu?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnule Crețu, sunteți pe ”mute”. Nu vă auzim.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Dar nu știu de ce. Așa.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Gata. E bine, e bine acum, domnule.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Nu știu de ce nu putem să optimizăm un pic costurile pentru că e...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule președinte, nu vă auziți.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Iar sunteți pe ”mute”.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnule președinte, sunteți pe ”mute”.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Păi, din păcate, cineva mă pune pe ”mute”, pentru că eu nu mă pun pe ”mute” singur. Nu?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar n-are cum să vă pună nimeni pe ”mute”.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Oameni răi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - N-are cum să vă pună nimeni, că dumneavoastră sunteți stăpân acolo.

Doamna Consilier Doina - Emanuela LAZĂR- Mi s-a întâmplat și mie. Am pățit și eu. Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule președinte Crețu, pot să vă pun o întrebare?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Spuneți, doamna Breahnă.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Știți cine a pus la dispoziție terenul de sub Spitalul Municipal? Terenul aferent construcției? Ce instituție publică a pus la dispoziția municipiului terenul?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă, eu apreciez toate eforturile pe care le faceți dumneavoastră...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Acum vorbim serios. Știți cine...Lăsați-mă să termin. Știți cine a contribuit cu 50 % la strada Aeroportului? Știți cine a contribuit cu 50 % la parcarea Pediatriei?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Haideți, începeți cu de-astea, doamna Breahnă.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Consiliul Județean.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Doamna Breahnă, sunteți într-o eroare cu terenul. Terenul de la Spital nu-i pus de Consiliul Județean.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Să fim realiști și să ne fundamentăm decizia de astăzi și pe creditele bugetare alocate deja prin bugetul UAT Bacău. Și totuși contribuția Consiliului Județean este considerabilă.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Extraordinar! Dacă era președinte de la PNL nu mai era extraordinar.

Domnul Consilier Gheorghe Dănilă - Închideți microfonul, domnule Huluță.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Doamna Breahnă...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Vă deranjează adevărul.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - La trei vorbe, PSD, la trei vorbe. Mai avem voie să ducem pachete la pensionari?

Domnul Consilier Romică BOTOI- Haideți să votăm.

Domnul Primar Cosmin NECULA- Oameni buni, vă rog din suflet, trebuie să plec la DSP, nu vă supărați pe mine. Vreau să plec la DSP pentru baza Letea, nu...Haideți să nu mai facem discuții inutile.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Dar nu noi le-am făcut, domnule primar, discuțiile, v-am ajutat în intervenția mea.

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA- Haideți să votăm că ne certăm aiurea.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Haideți, vă rog, să trecem la vot.

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA - Haideți să votăm totuși.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Extraordinar, noroc cu dumneavoastră...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Domnule președinte, iar sunteți pe ”mute”.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Domnule Huluță, nu discut...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Păi sunt pe ”mute” pentru că m-ați pus...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Trei vorbe, PSD... Noi suntem în plus pe aici.

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA - Haideți să votăm, domnule Huluță, haideți, nu mai discutați.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Din cauza voastră tot întârziem atât.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Din cauza noastră...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vă rog frumos, vă rog frumos nu mai interveniți unii peste alții, lăsați -l pe domnul președinte să modereze ședința. Vă rog din suflet. Înscrieți-vă la cuvânt pentru că iar n-o să putem să facem nici un proces verbal. Domnule președinte, iar sunteți pe ”mute”, vă rog frumos.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Am mai spus că trebuia să desfășurăm aceste ședințe pe zoom, astfel încât președintele de ședință să poată da cuvântul, sau nu. Dar, na...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Ăsta este..., ăsta este un aspect pe care vreau să-l sesizez. Am fost dat pe ”mute” pentru că, din păcate, skype -ul îți trimite și niște mesaje în care spune că un alt participant la conferință, la discuție , m-a trecut pe ”mute”. Prin urmare, domnule secretar, înainte să supunem la discuție acest proiect aș vrea să spun în felul următor: putem să schimbăm platforma pe care avem astăzi aprobată ședința pe on-line?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Domnule președinte, eu vorbesc cu IT-iști...Ascultați...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Haideți să supunem la vot.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Supunem la vot și la punctul ”Diverse ” hotărâm.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Am cerut și eu lucrul ăsta data trecută. Haideți să votăm și vedem după aceea ce mai facem.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Da.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule secretar, care este modalitatea de vot?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Modalitatea de vot este - deschis, majoritate absolută.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Bun.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Nu s-a supus la vot modalitatea de vot.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Hai să supunem acum.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - E o modalitate pe lege.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Exact, dar...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - E o modalitate pe lege.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Supunem proiectul la vot.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Supuneți la vot modalitatea.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Nici o problemă, domnule Miclăuș.

La apelul nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru” modalitatea de vot a fost aprobată.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Supun.. .Aș dori să prezentați avizele, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Da, domnule. În primul rând întreb domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Avem? Nu avem. Atunci vreau să vă informez că toate compartimentele..., toate rapoartele compartimentelor de specialitate sunt favorabile și de asemenea avizele primite de la comisiile de specialitate din cadrul consiliului local sunt de asemenea, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Bun. Domnule secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Vom supune la vot în același timp și ordinea de zi și proiectul de hotărâre, având în vedere că ordinea de zi constă de fapt într-un singur proiect.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Corect.

La apelul nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

x

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

18

-

-

Cu 18 voturi ”pentru” ordinea de zi și proiectul de hotărâre au fost aprobate.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Acum, domnule președinte, vă rog frumos să supunem la vot și procesul verbal din data de 19 care l-am sărit tocmai pentru a...

Domnul Primar Cosmin NECULA- La revedere, vă mulțumesc tuturor.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Vă mulțumim, domnul primar.

Procesul verbal din data de 19.02.2020. Fac precizarea că v-a fost trimis pe mail și așa cum s-a cerut, a fost și șase zile pe site-ul, pe mail-ul dumneavoastră, trebuia doar deschis. Cine este pentru?

La apelul nominal, consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Absent

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

x

3.

BOTOI ROMICĂ

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

x

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

x

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

x

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

x

16.

PRICOPOAEA ENULA

Iesită de pe skype

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Absent

18.

STAN GABRIEL

x

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

x

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

x

TOTAL

9

-

8

Domnul consilier Ghiorghe HULUȚĂ - 9 ”pentru ” .

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- 9 ”pentru” și 7 abțineri.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Domnule secretar, toți colegii mei, toți cei 9 și-au manifestat dreptul la vot. Am înregistrat. De unde v-au ieșit dumneavoastră 7 voturi?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi doamnă, uitați, Șova-Gâțu- nu a răspuns...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule secretar...Vă trimit înregistrarea pe what...Toți colegii mei și-au manifestat dreptul la vot.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Doamna Breahnă, mă ascultați oleacă?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Vă ascult.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Mă ascultați? Doamna Pricopoaea a ieșit, doamna Pricopoaea era ieșită, da? Hai să vă iau colegii dumneavoastră care s-au abținut și să-i socotim așa: doamna Breahnă- s-a abținut-unu, da?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Unde? Doamna Pricopoaea este prezentă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Păi da, doamnă.. .Doamna Ciocodei-doi, da? Domnul Dănilă- trei, doamna Dinu - patru, doamna Dragomir- cinci, da, domnul Luca- șase, domnul Șova-Gâțu- șapte. Care-i mai aveți, că domnul Stan și doamna Pricopoaea n-au răspuns.

Domnul Consilier Gabriel STAN- Am votat, am votat, domnule secretar general. Am votat, am pronunțat ”abținere”. M-ați exclus.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Bun, avem opt. Domnule Stan, gata.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Doamna Pricopoaea...Domnul secretar, doamna Pricopoaea n-a votat.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi știu că n-a votat, că asta spun. Erau șapte, acum și domnul Stan s-a manifestat, avem opt. Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - A fost on-line...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău  Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamnă, eu v-am explicat când am început votul că doamna Pricopoaea e ieșită, am văzut...Uitați, facem...Doamna Pricopoaea...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Dacă reluăm votul, tot îl reluăm, o să iasă ce vrea PSD-ul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Domnule Huluță, mă ascultați? Doamna Pricopoaea este prezentă? Nu este.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Era ieșită la vot. Era ieșită. Dau scris.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Avem 9 voturi ”pentru” și 8 voturi ”abțineri”.

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA - Eu am fost prezentă, dar nu mă văd. Nu știu ce are, îmi apare semnal slab.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - E greu, da.

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA - Eu nu mă văd.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - A fost... Domnule secretar, a fost votat proiectul și..., procesul verbal și trebuie aprobat. Ce să mai...A fost votat.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule secretar, nu e vina colegilor...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Dar vreți voi de o mie de ori până vă iese.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule Huluță, apropo...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Hai că ai vorbit de când..., ai vorbit de când ai venit la ședință, hai las-o...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - ...în 2007 când s-a aprobat

Hotărârea de Consiliu Județean de dare în administrare a terenului...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Ce? Ce s-a făcut?

(vorbesc mai multe persoane în același timp- nu se înțelege)

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Doamnelor și domnilor consilieri, vă rog frumos. Nu v-ați înscris nici unul la cuvânt...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Păi dar domnul Huluță a început.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule pre... Domnule președinte, dați-mi...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Încetați discuțiile care sunt în afara ordinii de zi. Singura problemă pe care vreau să o ridic este: pe ce platformă putem face următoarea ședință, pentru că, din punctul meu de vedere, ceea ce s-a întâmplat astăzi, prin această ședință, demonstrează că nu știm, sau cel puțin nu avem instrumentele suficiente ca să putem să ținem ședința așa cum spune și Codul administrativ.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Nu e vina mea că executivul nu pune instrumentele necesare la dispoziția noastră. Colegii mei sunt toți conectați...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Da.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Doamna Breahnă, nu vă auzim. Nu vă auzim.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Îl rog pe domnul Zbânțu sau pe domnul Vrabie...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Iar nu vă auzim. Iar nu vă auzim.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - N-ați pierdut nimic. Domnule Ghingheș, n-ați pierdut nimic.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Eu aș vrea să spun...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu vă auzim, doamna Breahnă, nu vă auzim!

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Ei, mai bine, mai bine! Dar pe doamna Pricopoaea o auziți?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Are grijă executivul. Nu mai accept skype-ul...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu vă auzim, doamna Breahnă, iarăși s-a întrerupt.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI- Deci, dacă mă ascultați puțin...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă ascult.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-

Domnule președinte, eu vreau să spun că azi vorbesc cu băieții să dezvoltăm zoom-ul...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Corect.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-. ..și să încercăm și varianta...Facem niște probe și pe cealaltă variantă. Dar, eu vreau să vă spun că dacă am respecta niște reguli, așa cum a mers și data trecută, ar merge și acum și data viitoare. Dacă fiecare am vorbi pe rând, dacă fiecare am ține microfonul închis când nu vorbim, eu cred că s-ar putea. Dar, am înțeles că într-adevăr, zoom-ul ar fi mai performant. Deja se lucrează la aceste demersuri pentru zoom. Pe mine mă interesează, domnule președinte și dumneavoastră trebuie să-mi spuneți: eu consider aprobat acest proces verbal sau nu, pentru că la data votării doamna Pricopoaea nu era pe..., nu era activă.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU -În momentul în care am...

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Dacă-mi permiteți, domnule președinte...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Nu vă permit pentru că nu știm să-i ascultăm pe ceilalți colegi. Am rugămintea...

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU-. Am pățit aceeași situație pe care ați pățit-o dumneavoastră, da, mi s-a închis...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Domnule Șova, nu vă auzim. Vă văd că vorbiți, dar nu vă auzim.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Se închide microfonul automat, de aia.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Păi de ce?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Nu-i închis automat, că dacă era automat dădea mesaj că se închide automat, nu că cineva de la..., un alt participant îmi închide microfonul. Prin urmare, domnule secretar, știu că aceste platforme, cel puțin la zoom, cel care face..., inițiază, acea persoană este și moderatorul. Există procedură prin care dumneavoastră, la primărie, să achiziționați sistemul și să-l dați președinților de ședință sau va trebui să-l achiziționăm fiecare care este președinte de ședință? Mă interesează chestia asta că aș vrea ca să nu fie un impediment această chestie.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Domnule președinte, eu am să vorbesc cu IT-iștii și o să vedem cum facem, da? Că nu e normal să-l achiziționeze președintele de ședință. Până la urmă, organizarea ședințelor de consiliu este în sarcina noastră. Deci, noi vom reface procedurile și vom face probe pe zoom. Așa mi se pare mie corect. Pentru liniștea tuturor, ca nu am discuții și de nici un fel, vom supune și data viitoare procesele verbale pe care sper că o să le citească toată lumea și vom considera că azi, din cauza unor defecțiuni tehnice, nu au putut fi aprobate. Este mulțumită toată lumea?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Eu nu sunt. Eu nu sunt, am votat deja. Eu am votat deja.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Nu, eu nu sunt mulțumit. Am votat o dată, a trecut, nu mai votez.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Domnule președinte de ședință...

Domnul Consilier Romică BOTOI - Eu următoarea dată nu mai votez.

Domnul Consilier Vasile LUCA- Varianta domnului secretar general este corectă.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI-Hotărârea aparține domnului președinte.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Domnule președinte de ședință, pot să iau cuvântul? Domnule președinte...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Vă rog. Putem să mai continuăm această ședință. Dacă nu demonstrați că putem vorbi pe rând, eu suspend ședința.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU- Pot să iau cuvântul?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Spuneți.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Da, vreau să spun și eu ce ați afirmat dumneavoastră. Mi-a apărut și mie că cineva mi-a dezactivat microfonul...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Iar nu vă auzim.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - După cum vedeți...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - ...mi se deconectează microfonul singur, fără a-l deconecta noi. Este o problemă cu programul. Am print- screen ca să vă arăt, nu știu să-l pun aici, dacă nu mă credeți, domnule secretar. Este o problemă cu skype -ul, într-adevăr ne apar din când în când că se dezactivează microfonul și nu ne putem redeschide microfonul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vă confirm, că am pățit și eu. Mi s-a dezactivat o dată, fără să fi intervenit și eu.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Discutăm discuții și vorbim vorbire. Nu s-a spus că pentru ședința următoare se va îmbunătăți? Tot reveniți cu... Da.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Bun, din punctul meu de vedere eu consider că votul a fost exprimat. Dacă era o problemă, cred că se putea întâmpla și la proiectul cu Spitalul, dar se pare că la proiectul cu Spitalul n-a mai fost nici o problemă.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Așa-i. Bravo!.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnul președinte, pot să intervin?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnul președinte, haideți să închidem ședința, s-a votat și cu asta- basta.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - domnul Huluță!

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - nu vreau să te ascult!

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Închideți aplicația dacă nu vreți ...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Dar nu vreau. Uite, nu vreau !

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Aș face o propunere...Dragi colegi, aș veni cu o propunere...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Domnule președinte!

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - .. .putem să facem o probă cu platforma zoom.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Așa. Brava!

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule președinte, mă ascultați un pic?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Vreau să vă spun un singur lucru: la skype, de bine - de rău, aveți în românește. Toate instrucțiunile și toate procedurile pe zoom sunt în engleză.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Mai avem și Goole translate, domnule secretar. Haideți...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu mi-am făcut datoria.

Domnul Consilier Romică BOTOI- Domnule secretar, stați să mai întrebați și moșnegii ăștia. Lucrăm pe skype, lăsați zoom-ul. Lăsați...Mai dăm și pe skype.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Domnule președinte, doresc să intervin și eu.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Spuneți, doamna Breahnă.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Haideți să vedem ce-a mai făcut PSD-ul.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule Huluță, nu v-ați înscris la cuvânt. Este evident...

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ -să vedem ce a mai făcut PSD-ul. Și nu am făcut...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule Huluță, vă rog frumos.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Duceți-vă în anul 2007, când erați consilier județean și ați aprobat darea în administrare...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule secretar...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu vă mai aud, doamna Breahnă. Nu vă mai aud!

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Doamna Breahnă, nu vă aud.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Domnule secretar...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Iar nu vă mai aud.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ- Nu vă mai auzim.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU -...și eventual dacă doriți, având în vedere că sunt și președinte de ședință, dați-mi un telefon, vin la primărie, facem probe, vin cu laptop-ul, facem tot ce e posibil ca la următoarea ședință să nu mai avem evenimentele pe care le-am avut azi.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Domnule președinte, eu contest rezultatul votului.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Contestați.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu vă mai auzim. Nu vă mai auzim.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Contestați-l la judecătorie, e deschis și la tribunal, să știți.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Vă rog să luați act de poziția mea, da?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Mergeți și la tribunal și la judecătorie, vedeți care este deschisă.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ- Dumneavoastră duceți-vă și luați...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU -...discuțiile astea sunt în afara ședinței, domnilor consilieri.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Am înțeles. Suspendați ședința.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -...domnule Huluță, niște lecitină, domnule Huluță.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Da? O să vă spun eu că n-am...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Auziți? Cum începe să vorbească, cum se întrerupe conversația. Sau sonorul la doamna Breahnă, nu știu cum se întâmplă. Ia uitați, uitați, iar s-a înrerupt. Vedeți cum se întrerupe. Să vedem cum se întrerupe de fiecare dată.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ- Serviciile, serviciile.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Serviciile, exact.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Mie nu mi se pare normal, pe o aplicație la care ni se spune că numai noi putem opri microfonul...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Cu imnul era domnul Dănilă, pot să vă confirm eu.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Și mie mi s-a întîmplat la fel. Deci poate ar trebui schimbată aplicația. Nu-i normal când o colegă de-a noastră vorbește, să-i închideți microfonul.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar nu-l închide nimeni, doamnă, că n-are nimeni posibilitatea...

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Domnule secretar, ați recunoscut mai devreme că ați pățit și dumneavoastră să vă închidă altcineva microfonul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Serviciile.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi, da, dar nu-l închide nimeni...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Domnule Ghingheș, nu-s serviciile, e executivul, vă zic eu. Este executivul.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule secretar, mă auziți? Domnule secretar Popovici, mă auziți?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da.

Vă aud.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Mulțumesc frumos. Haideți să vedem cine a...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Nu vă mai aud. Iarăși nu vă mai aud.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU- Păi vedeți, se întrerupe și nici măcar nu pun mâna, da? Nici nu activez- dezactivez acest microfon.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Executivul, cum a zis doamna Breahnă.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU-.. .că sunt niște probleme.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu am spus și repet că de mâine vom face niște probe pe zoom, ca toată lumea să vadă că am făcut aceste probe. Dar v-am atras atenția că instrucțiunile pe zoom, toate sunt în engleză și vor fi probleme.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Corect, domnule secretar. Până la urmă vorbim de trei butoane, poate, maxim, pe care odată ce le-am învățat să le folosim, o să desfășurăm o activitate de ședință în consiliul local on-line în condiții civilizate. Asta se întâmplă când încep proceduri noi și lucruri noi, dar hai să-i dăm drumul, pentru că, sincer...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu v-am promis, domnule președinte, că mâine asta încep să fac.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule secretar, dar vedeți că în hotărârea de consiliu local, în regulament...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Iar nu vă auzim.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Să știți că îmi scrie Mica că a încercat să se conecteze și n-a reușit. Că este blocată în continuare. Că nu ne aude.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Să-și restarteze telefonul. Așa am pățit și eu data trecută. Este vorba și de probleme de net ale fiecărui receptor în parte.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Până la urmă, nu putem să facem acum, să anulăm o ședință pentru că cineva are o problemă cu telefonul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da, sigur că da. Evident că nu.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Asta vreau să subliniez. Cred că constatăm cu toții că problemele pe care le-am semnalat astăzi pe această platformă nu sunt niște probleme care să le trecem cu vederea. Prin urmare, datorită unor factori care, nu știu, eu nu am deocamdată nici o dovadă că cineva m -a scos, decât că mi-a scris acolo că un alt partener la discuție mi-a dat ”mute”. Nu știu cine, nu mă interesează, haideți să schimbăm platforma și rezolvăm problema. Sperăm. În momentul în care la mine, având în vedere că sunt președinte de ședință, vor exista acele butoane, garantez și dacă vreți fac live și cu tastatura și cu mouse-ul meu și cu monitorul ca să puteți vedea că nu a fost pornit de la mine. Și apropo, ședința de astăzi n-a fost controlată de mine. Cum dumneavoastră participați la platforma asta, așa particip și eu. Nu există un coordonator.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule președinte, îmi dați și mie cuvântul?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Da.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Domnule președinte, ședința și-a atins scopul, așa, cu greutățile de comunicare...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Nu te mai auzi nici tu. Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Ce faceți, nu mai vorbiți?

Domnul Consilier Romică BOTOI - Nu, e cineva intenționat care face chestia asta. Cineva intenționat.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - E? Vede...E?

Domnul Consilier Romică BOTOI - Nu se poate. Cum începe să ia...Nu, nu, nu, e o chestie intenționată.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Ca și în cazul meu, domnule Botoi, ca și în cazul meu.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Am făcut pe grupul de consiliu local print-screen, poză, în care scrie foarte clar că cineva dezactivează microfonul.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Asta nu trebuie să spuneți dumneavoastră, cred că programul v-a spus la fiecare când ați fost dezactivați.

Doamna Consilier Ioana- Raluca DINU - Bun, dar ni se..., toată lumea..., a afirmat executivul primăriei că nimeni nu poate dezactiva microfonul. Tocmai ce am demonstrat că nu-i așa.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Dacă cine poate...Oricine, domnule Crețu, oricine poate bloca microfonul celuilalt. Oricine în aplicația asta.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Nu-i adevărat, doamnă. Ia încercați...

Domnul Consilier Romică BOTOI - Doamna Cristina...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Vreți să încercăm, domnule secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, vă rog frumos.

Domnul Consilier Romică BOTOI - Doamna Cristina, de ce în ședința de comisie nu s-a dezactivat nimic?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule secretar, vă mai auziți?... Domnule secretar, vă mai auziți?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da.

Mă auziți?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da, vă auzim. Foarte bine vă auzim.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -... sunt probleme. Mă auziți?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Da.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU- Domnule secretar, doresc ca mâine să mă contactați când sunteți la calculator pe platformă și să facem niște probe într-un număr restrâns și după aceea, ulterior, să facem cu toți consilierii. E în regulă?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -A ieșit. A ieșit domnul secretar.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule Ghingheș, domnule Ghingheș, nu numai că putem pune pe ”mute”, putem și să scoatem din conversație. Oricine.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -Da?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Eu l-am scos din conversație pe domnul secretar acum. Da. Ca să facem probe. Deci putem scoate...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu sunt aici. Alo, sunt aici.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Păi da, vă scot imediat.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Păi dar v-a scos, v-a scos doamna Breahnă.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Ăsta e pe loop sau ce e?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Păi da, l-am scos din nou.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Iar l-ați scos?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Oricine poate pune pe ”mute”, oricine poate scoate pe cineva din conversație, păi ce aplicație e asta?

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Păi...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Haideți să fim serioși.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Vedeți?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnul secretar zice, când încep să vorbesc sunt pusă pe ”mute”. Acum nu și-a mai dat seama, n-am mai fost activi. A ieșit domnul...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Iar sunteți pusă pe ”mute”.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule secretar, ne auziți?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Da, cum să nu vă aud.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU- Am o întrebare...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Haideți să vorbim cu CJ-ul, a achiziționat o aplicație care a costat doar 40 de euro, președintele de ședință coordonează, dă cuvântul și așa mai departe și haideți să ne desfășurăm și noi activitatea disciplinat. 40 de euro cred că are...

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Păi varianta cu zoom e 15 euro plus TVA, doamna Breahnă.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - E mai bine, domnule președinte.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Iar vorbim vorbire.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule secretar, sunteți?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu sunt.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - O întrebare, dacă mă lasă și domnul Huluță. Uite că a și ieșit. Ce bine îmi pare că afară e iar soare. Domnule secretar, cum a rămas cu procesele verbale?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am zis că domnul președinte hotărăște.

Domnul Consilier Gheorghe Dănilă - Nu vreți să reluăm votul din nou, domnule secretar?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Am specificat că domnul președinte hotărăște.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule Șova, iar ați fost pus pe ”mute”. Au avut grijă...

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Da, iar mi-a luat cineva... Asta este. Na, ce să...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Dar ați auzit ce am zis, domnule Șova?

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnul președinte, domnule secretar ?

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, domnul președinte hotărăște, că e normal. Eu am făcut apelul, s-a auzit, așa cum am făcut și la proiect.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Domnule președinte, având în vedere că oricine poate...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna Breahnă, haideți acum, chiar începem să ne jucăm?

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Ce facem cu ședința asta? Sincer.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Doamna Breahnă, eu acum încerc...Încep să mă dumiresc cine blochează pe cine...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Mă joc? Da, da, da, știu.

Am învățat bine lecția de la dumneavoastră, domnule secretar și de la executiv.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - De la PSD ai învățat.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Da, domnule Huluță, duceți-vă în 2007 dumneavoastră.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - N-aveți treabă acasă?

Domnul Consilier Ghiorghe HULUȚĂ - Dacă mă duc în 2007, unde erai tu atunci?

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Eu în 2007 o așteptam pe maică-mea la Consiliul Județean, cu care erați coleg, domnule..., colegă, domnule Huluță.

Domnul Consilier Gheoghe Dănilă - A uitat sindicalistul, a uitat vremurile. A uitat. A muncit tare pentru băcăuani.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -Ședința s-a transformat într-un soi de tachinare amiabilă și cu tandrețuri pentru..   .

Domnul Consilier Romică BOTOI - Eu vă urez o seară plăcută. Eu am...

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule președinte...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Doamna Breahnă, vă mulțumesc că m-ați eliminat și de data asta...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Nu eu, domnule, nu eu...Nu știu cine ne pune pe ”mute”, nu știu, sincer. Habar nu am. Deci, vă spun sincer, habar nu am.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Domnule președinte...

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Eu vă spun sincer... Acum știm cine face chestiile astea. Ne-am lămurit.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Lăsați vrăjeala. Lăsați vrăjeala. Deci, repet, haideți că...În contextul ăsta nici proiectul aprobat astăzi nu s-ar valida.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Da, așa e, nici proiectul...Doamne ferește.

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU- Domnule Crețu, mai sunteți pe...

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Dar de ce m-ați eliminat? Și ce v-am făcut, doamna Breahnă? Bine, mă rog, dar ce v-am făcut?

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU - Dar cine v-a eliminat?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - Doamna Breahnă. Vă arăt screenshot.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Uitați așa, ne jucăm, ne scoatem unul pe altul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ- Vă arăt screenshot

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - nu-i ok, nu e ok ce facem aici. Asta e...

Domnul Consilier Laur ȘOVA- GÂȚU- Domnule Crețu, domnule președinte...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ -Dacă toată lumea se joacă, ne jucăm și noi.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Ei nu, că dumneavoastră ați început cu joaca, doamna Breahnă, haideți, lăsați.

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Nu știu la ce vă referiți, domnule secretar.

Domnul Secretar General al Municipiului Bacău Nicolae-Ovidiu POPOVICI - Păi dumneavoastră ați afirmat că m-ați eliminat de două ori.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU- Doamna Breahnă,doamna Breahnă...

Doamna Consilier Ionela- Cristina BREAHNĂ- PRAVĂȚ - Da, domnule președinte, vă ascult.

Domnul Președinte de ședință Cătălin- Bogdan CREȚU - Nu sunt președinte, că s-a încheiat ședința.

După declararea încheierii ședinței, consilierii au mai continuat discuțiile.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice printr-o platformă on-line de videoconferință (skype).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

CĂTĂLIN- BOGdAn CrEțU        NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

Întocmit: Oana Adam