HOTĂRÂREA NR. 248 DIN 27.11.2020

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlul gratuit, de către Municipiul Bacău către Spitalul Județean de Urgență Bacău, în scopul asigurării asistenței medicale in contextul epidemiologie COVID-19, a unor echipamente și dotări medicale în vederea utilizării în spațiul Spitalului "Sfânta Mana” (Boli Infecțioase Adulți, Boli Infecțioase Copii, A.T.I.)

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

-Adresa nr. 22540/15.10.2020 din partea Spitalului Județean de Urgență Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr.568982/16.10.2020;

-Adresa nr. 19454/10.09.2020 din partea Spitalului Județean de Urgență Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 560288/10.09.2020 ;

-Referatul nr. 575284/ 13.11.2020 al Serviciului Tehnic Investiții -Direcția Tehnică;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 576028/17.11.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 576023/1/17.11.2020;

-Raportul comun al Direcției Tehnice- Serviciul Tehnic Investiții și al Direcției Economice înregistrat cu nr. 576023/2/17.11.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1190/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1191/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1192/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 nr. 1193/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr.

1194/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 163 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma din domeniul sănătății republicată, completată și modificată;

-Prevederile art. 874 alin. 1 din Legea nr. 287 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 108 lit. ”d”, art. 349 353 și ale art. 362 alin. 2 și alin. 3 din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art.140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1, ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”c”, alin. 6 lit. ”b” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - (1) Se aprobă încheierea unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință, cu titlu gratuit, de către Municipiul Bacău către Spitalul Județean de Urgență Bacău, a unor echipamente și dotări medicale în vederea utilizării în spațiul Spitalului "Sfânta Maria” (Boli Infecțioase Adulți, Boli Infecțioase Copii, A.T.I.) în scopul asigurării asistenței medicale in contextul epidemiologie COVID-19, pe perioada stării de alertă sau de urgență.

(2) Echipamentele și dotările medicale sunt cuprinse în Anexa , parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciului Tehnic Investiții -Direcția Tehnică;

Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Direcției Tehnice-Serviciul Tehnic Investiții, Direcției Economice și Spitalului Județean de Urgență Bacău.

Art.4.- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ANA-MANUELA GROZA


SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU NICOLAE - OVIDIU POPOVICV

N.O.P., C. S./O.R.A./EX. 1 /DS. I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 248 DIN 27,11.2020

COD FT

1,6

Scaun pacient, cu spatar, cu brațe, tapitat

Buc*

11

1,15

Cărucior mobil instrumente, medicamente

Buc*

10

6.10

Masuta instrumente, inox, reglabila pe inaltime hidraulic, intre 800-1000 mm, dimensiune blat: 60.0x40.0mm..orevzuta cu acționare la pedala.

Buc*

10

6,17

Dulap simplu - salon 1 persoana, cadru metal, 1 usa din panou melaminat, culoare la alegere, 1 raft inclus, dimensiuni aproximative: H: 200 cm., L: 50 cm., adâncime* 60 cm.

Buc.

18

6,18

Dulap dublu - salon 2 si 4 persoane, cadru metal, 2 usî din panouri melaminate, 4 rafturi incluse, culoare la alegere, dimensiuni aproximative: H: 200 cm., L: 60 cm., adâncime: 60 cm.

Buc*

49

6,20

Masa salon, lemn cu blat din panou melaminat, culoare la alegere; dimensiuni aproximative: L: 60 cm, 1: 60 cm, H: 70 cm.

Buc*

50

6,21

Scaun pacient / vizitator, cadru metalic vopsit electrostatic in culoare neutra, tapițerie plastifiata, uz medical, culoare la alesere.

Buc*

100

8,10

Rafturi din otel inoxidabil, dimensiuni aproximative: 1200x500x2000 (h), 5 rafturi.

Buc*

5

8,13

Aparat sigilat pungi, cu viteza minima de 10 m./ min., temperatura intre: 25-200?C, printer inclus.

Buc*

2

10,22

Frigider cu 1 usa si ventilare; control digital al temperaturii; capacit min =3501; Temp= +2...+10C; Pinst max=0.20kW; alim el 220V/1N/50HZ; Dimensiuni aproximative 700 x 650 x 1700 mm; otel galvanizat vnnsit in ramn oiprrrnctatir falhl

Buc*

2

10,32

Raft cu 4 polițe solide - Dimensiuni aproximative 2000x600xh2000 mm; inox 304

Buc*

10

10,33

Raft cu 4 polițe solide - Dimensiuni aproximative 1300x600xhl800 mm; inox 304

Buc*

1

10,34

Set complet de rafturi pentru camera - aluminiu

Buc*

4

10,35

Raft cu 4 polițe solide - Dimensiuni aproximative 900x600xhl800 mm; inox 304

Buc*

10

11,2

Mașina de spalat electrica cu bariera ingienica, capacitate 13 kg rufe uscate/sarja; dotata cu microprocesor minim 150 programe; viteza de rotatie ia stoarcere 900 rot/min; ciclu de spalare la 60 grd.C: maxim SOminute; compartimente pentru detergent; alimentare 380 V; putere instalata maxim; 15 kW; consum de energie: maxim; 1.5 kW/h; greutate maxima: 300 kg

Buc*

2

11,3

Uscacator electric, dotat cu tambur reversibil si cu control al umidității reziduale; capacitate de uscare: minim 23 kg/sarja; durata șarjei: maxim: 40 min; Alimentare 380 V; Putere instalata: maxim: 35 kW;

Consum energie maxim: 15 kWh; Greutate maxima: 400 kg

Buc*

2

DIRECTOR ECONOMIC

DIRECTOR TEHNIC MARIANA OLARjZjMARIANA ZAMFIR


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NTCOLAE- OVIDIU POPOVlCli/

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat care să aibă ca obiect darea în folosință cu titlul gratuit, de către Municipiul Bacău către Spitalul Județean de Urgență Bacău, în scopul asigurării asistenței medicale in contextul epidemiologic COVID-19, a unor echipamente și dotări medicale în vederea utilizării în spațiul Spitalului ”Sfânta

Maria” (Boli Infecțioase Adulți, Boli Infecțioase Copii, A.T.I.)

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 27.11.2020, potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere:

 • - Adresa nr. 22540/15.10.2020 din partea Spitalului Județean de Urgență Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr.568982/16.10.2020;

 • - Adresa nr. 19454/10.09.2020 din partea Spitalului Județean de Urgență Bacău, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 560288/10.09.2020 ;

 • - Referatul nr. 575284/ 13.11.2020 al Serviciului Tehnic Investiții -Direcția Tehnică;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 576028/17.11.2020;

 • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 576023/1/17.11.2020;

 • - Raportul comun al Direcției Tehnice- Serviciul Tehnic Investiții și al Direcției Economice înregistrat cu nr. 576023/2/17.11.2020;

 • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1190/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1191/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1192/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 nr. 1193/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr.

1194/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 163 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma din domeniul sănătății republicată, completată și modificată;

 • - Prevederile art. 874 alin.. 1 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 108 lit. ”d”, art. 349 - 353 și ale art. 362 alin. 2 și alin. 3 din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art.140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, ale art. 197 alin. 1, ale art. 243 alin. 1 lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”c”, alin. 6 lit. ”b” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

 • A rt.1. - (1) Se aprobă încheierea unui contract de comodat, care să aibă ca obiect darea în folosință, cu titlu gratuit, de către Municipiul Bacău către Spitalul Județean de Urgență Bacău, a unor echipamente și dotări medicale în vederea utilizării în spațiul Spitalului ”Sfânta Maria” (Boli Infecțioase Adulți, Boli Infecțioase Copii, A.T.I.) în scopul asigurării asistenței medicale in contextul epidemiologic COVID-19, pe perioada stării de alertă sau de urgență.

(2) Echipamentele și dotările medicale sunt cuprinse în Anexa , parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciului Tehnic Investiții -Direcția Tehnică;

Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Direcției Tehnice-Serviciul Tehnic Investiții, Direcției Economice și Spitalului Județean de Urgență Bacău.

Art.4.- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ANA-MANUELA GROZA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P., C.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ANEXA LA PREZENTA HOTĂRÂRE POATE FI CONSULTATĂ LA HOTĂRÂREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT NEEDITABIL