Proces verbal din 30.08.2019

Proces Verbal - Sedinta ordinara a CLB din data 30.08.2019

ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU MUNICIPIUL BACĂU


Str, Calea Mărățești nr. 6, Bacău, 600017

ROMANIA


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr.6339^din    .09.2019

încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 30.08.2019.

Domnul Primar Cosmin Necula - rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul de stat.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc.

Domnul Ciprian-Gabriei Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică si Administrație Locală - bună ziua. In conformitate cu prevederile Codului administrativ, prin Dispoziția Primarului a fost convocată ședință ordinară a Consiliului Local. în sală simt prezenți un număr de 16 consilieri locali și ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Doina Dragomir (concediu de odihnă), domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș (concediu de odihnă), doamna consilier Doina-Emanuela Lazăr (intră ulterior în sală) și domnul consilier Daniel Miclăuș.

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.07.2019.

Cine este pentru?

Da, bineînțeles, discuții dacă aveți.

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi- pentru început aș vrea sâ-i dau cuvântul domnului Viceprimar Scripăț pentru discuții la procesul - verbal anterior.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - domnul președinte, domnul primar, doamnelor și domnilor consilieri și stimați invitați, am parcurs, prin citire, procesul -verbal de Ia ședința anterioară, ședința ordinară din luna iulie și am constatat că, ceea ce apare în procesul - verbal nu este în conformitate cu realitatea. Sau cel puțin nu este în conformitate cu înregistrarea video. S-a avut ca nefericitul eveniment, ca înregistrarea audio care este obligatorie la ședințele de consiliu local, să apară alte două persoane care au vorbit peste și au adus injurii și calomnii la adresa multor consilieri. Nici nu m-aș fi așteptat să apară în pagină conținutul procesului - verbal. Era o jignire pentru toți. Care chiar nu ne onorează. Dar în același timp, nu putem să trecem chiar așa ușor pe lângă un asemenea eveniment. S-a încercat acoperirea, cât se poate. A apărut în spațiul public. S-a reușit parțial să se minimalizeze, dar mi se pare ceva deosebit de grav. S-a încropit undeva, a văzut fiecare, ultimul angajat, fie că se numește ultimul angajat, impropriu spus, cel de la baza piramidei, că se numește muncitor necalificat, electronist, IT-ist, își regăsește undeva Ia vârful piramidei, în subordonarea cuiva.

Email: contactprimarie@primarlabacau.ro* Tel:+40 (234) 581849 * Fax-+40 (234) 588757

Aceștia pot fi: primarul, viceprimarul și secretarul. Din păcate acești subordonați, inclusiv aparatul tehnic din consiliul local, sunt subordonați secretarului. Secretarul a vrut să o șteargă repede, cum a șters-o și astăzi de altfel și să rămână lucrurile așa. Nu putem. A încercat o comisie de disciplină să facă, să ia niște măsuri ca ...niște țapi ispășitori. Vin astăzi în fața dumneavoastră cu propunerea de a solicita demisia Secretarului Municipiului Bacău și vă rog să-mi permiteți să-mi argumentez această solicitare. Am avut nefericita ocazie să-1 cunosc pe domnul Popovici, din 2005 de când a venit în primărie, eram viceprimar în mandatul Stavarache. Am avut nefericita ocazie....

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi- mă iertați că intervin, domnule viceprimar. Domnul secretar nu este de față și cred că, nu.., ar trebuie să fie.

Domnul Viceprimar Constantin Scripât - domnule președinte, îmi permiteți? Sau supuneți aprobării, dacă pot să vorbesc. Că domnul secretar, de ce nu este de față? Vă spun eu imediat. Că domnul secretar, asta e practica lui, când simte ceva se sustrage. Nu este prima dată. Deci... l-am cunoscut cât am fost Subprefect și cât am fost Prefect al Județului Bacău, și mult mai bine în acest mandat 2016-2020.

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică si Administrație Locală - am și eu rugăminte la dumneavoastră. Nu este de față domnul secretar, haideți să discutăm când este de față.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - și nu putem să discutăm. Să vin cu niște argumente. îmi cer scuze.

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică și Administrație Locală - da, dar nu se poate apăra. Elegant este să ...

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - și nu mai pot să vorbesc?

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică si Administrație Locală - nu am spus că nu puteți să vorbiți. Da ...

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - supuneți aprobării consilierilor. Că până la urmă nu dumneavoastră mă opriți domnul Fantaza, ci suntem un cvorum care înseamnă consilierii, care vin în consiliul local și pot să aprobe. Dacă consilierii nu mă aprobă, mă opresc. Supuneți aprobării.

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică si Administrație Locală - dar nu înțeleg ce să supun aprobării. Ce să fie pe ordinea de zi? Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - să mă opriți din a-mi explica acest act prin care solicit... poftiți? Vă mulțumesc, doamna consilier. II cunosc din 2005...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - mă scuzați, dar ați supus la vot ședința? Ședința are o ordine de zi. Hai, să discutăm la diverse. Se știe că dumneavoastră aveți o vendetă personală cu domnul secretar.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - domnul consilier...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - haideți să o lăsăm la diverse.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt -nu hotărâți nici dumneavoastră...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - sunt oameni aici care au venit pentru proiectele de hotărâre.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt -da.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - nu știu, un minut, două și după aia trecem mai departe. Vă rog frumos.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - reprezentați consiliul... vă supun aprobării consiliului local, a vorbi sau a nu mai vorbi.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - dar nu știu dacă dumneavoastră supuneți la vot. Președintele supune.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - rog președintele de ședință. Eu vin cu o acuzație foarte gravă. Cunosc măsura cuvintelor și vreau să mi-o argumentez. Doar atât. Și în puține cuvinte, și în puține fraze, și cu puține minute. Cu permisiunea dumneavoastră.

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică si Administrație Locală - este o ședință ordinară, domnule viceprimar, la punctul de Diverse putem discuta orice altceva care nu este pe ordinea de zi.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - domnule, eu vin cu niște acuzații grave. Eu nu vin să spun de ce este murdar pe o stradă. Eu solicit demisia Secretarului Municipiului Bacău. Și dați-mi voie să argumentez. Și îmi cer voie, prin președintele de ședință, de la colegii consilieri. Și dacă nu mi-o acceptă, nu mi-o acceptă. O să vorbesc la diverse. Dar tot o să vorbesc.

Intră în sală doamna consilier Doina Emanuela Lazăr.

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi- îmi cer scuze dar dumnealui are dreptul la replică. Și dacă nu este de față, cum puteți dumneavoastră să cereți demisia?

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - domnul secretar, vă spun de ce nu este de față. Că, domnul secretar, în momente critice, eu am mai aruncat în spațiul public despre intenția mea de a-i analiza activitatea. Dar el fuge. Nu este prima dată. Dumneavoastră îl cunoașteți din 2016, eu îl cunosc din 2005. în Primăria Bacău el a mai format o primărie, primăria Popovici. Și nu este lipsit de importanță să mă ascultați, primăria Popovici este un grup mafiot, îmi asum aceste cuvinte, care funcționează cu rezultate deosebite. Această grupare în jurul secretarului, cu tentacule spre diverse compartimente ale primăriei și chiar din afara primăriei, are altă menire. Ei trebuie să știe că noi venim, după patru ani plecăm, ei trebuie să rămână, în jurul nașului unitate. Cel care devine incomod, marginalizat, eliminat, jignit pe site-uri și peste tot, cel incomod de azi sunt eu, și vreau să vă exprim și doar închei, de ce am ales azi și nu 2016? Prin retragerea atribuțiilor domnului Viceprimar Ștefan, eu le-am preluat în totalitate și am avut acces la niște documente care nu are fiecare consilier, nu are fiecare angajat și le-am stricat niște planuri. Dacă nu mai aveți răbdare și o să vă explic până la urmă ce se întâmplă cu legile proprietății, Legea 10, la care prin dispoziție de primar răspund de toată activitatea. Legea 1,18, 247, vă încruciți. Am devenit o persoană incomodă acestui grup, în special prin poziția mea la o hotărâre de consiliu local în luna aprilie, când cu ajutorul dumneavoastră am reușit să stopăm înstrăinarea prin închiriere a unei suprafețe de 120 m2 situați în Piața Centrală, artizan al acestui proiect, domnul secretar fiind și cu reprezentanții cu care îi are în zonă, mai exact cu directorul de la Administrația Piețelor. Cum și-au permis ei ca 120 m2 să-i ia și să-i închirieze ca și cum nouă, Administrația Piețelor, nu ne-ar mai trebui? Au reușit asemenea cazuri în administrația anterioară, chiar când eram prefect și așa a apărut în zona de legume și fructe din Piața Centrală, o hală de pește și un punct de alimentație cu câmați de Pleșcoi. Eu nu am mai permis.

Votul nu a trecut, dumneavoastră vă mulțumesc că nu ați aprobat acel proiect de hotărâre. Și de atunci pe mine este o presiune permanentă. Lipsa domnului secretar de astăzi și îmi vine foarte greu și realizez că nu este bine să-l judec în lipsă, dar acesta este sistemul lui de lucru. Atacă, se retrage. Bagă pe alții la înaintare, nu semnează. Eu am mai aruncat în spațiul public că îi cer demisia. Nu a venit la ședință, asta este explicația. Că-i elegant, mă simt bărbat, să vină față în față și să răspundă. Dar prin procesul -verbal de ședință avea ocazia, să mă duc și în instanță. Spuneți dumneavoastră că este în concediu de luni și eu știu, este în concediu de la Primăria Bacău. De la Primăria Popovici, nu-i în concediu. Luni și marți, deși am avut o discuție cu domnul primar, mi-a retras toate atribuțiile. Și-a permis să modifice și formatul autorizațiilor de funcționare și transport, ca să nu le mai semnez eu. Și am foarte multe argumente. Sper ca acel proiect cu închirierea spațiului de pe strada Mărășești să nu fie retras de pe ordinea de zi și îmi rezerv dreptul să vă dau niște elemente incredibile ce s-au putut petrece cu acel proiect. Și se petrec în continuare. Vreau, nu mai aveți răbdare și cred că nu pot sâ mă joc cu timpii dumneavoastră dar o să vă spun ce înțelege domnul secretar prin legile proprietății. Adică un om, care are niște drepturi, vine cu hotărâre judecătorească, hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, domnul secretar o bagă într-o comisie și o supune la vot. Care este cu drept de executare și nu o mai comentează nimeni. Domnul secretar ne vorbește, ce să vă mai spun, cu Miorița, pot să scriu o carte, cum a reușit el să dea spre închiriere unui apropiat un spațiu de 75 mp, deși toate normele spun, încălcând în primul rând noul Cod administrativ, la care la articolul, vi-1 și citesc dacă vreți, spune negru pe alb, articolul 333 aliniatul 5 - închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a UAT-ului se face prin licitație publică. Punct. S-a încălcat în totalitate. S-a încălcat și la proiectul care... proiectul 14 care o să-1 analizăm. Vreau să vă spun în același timp că vine și pozează și îmi pare rău că nu este aici, un om moral, dă sfaturi de constituție, de legiuitorul, la cei mai tineri. îl mai ascultă care nu-1 cunosc. Eu nu mai suport sâ-1 mai ascult. Eu nu mai am curaj să mai semnez față de această persoană acte administrative, fie că sunt contracte, fie că sunt dispoziții de primar, fie că sunt hotărâri de consiliu local. Săptămâna trecută, să vă dau un exemplu de luna trecută. A venit doamna și ne-a ținut o oră și eu sper să nu am același record, doamna consilier Raluca Năstase, să vorbească despre legalitatea acelui proiect prin care s-au făcut promovări în primărie. Eu o să fiu mult mai simplu și să-mi permiteți să citesc doar o frază. în acele promovări s-a strecurat voit sau... și o persoană, respect femeile, respect mamele, care în acest moment este în concediu de maternitate. Conform Codului Muncii, pe perioada concediului de maternitate și mai sunt câteva, concediu peste 6 luni, ceva, se încetează de drept, se încetează raporturile de serviciu. Deci în acea... se suspendă. în acea perioadă persoana, sau statul român i-a conferit posibilitatea, nu poate fi promovată, nu poate fi destituită, nu i se poate ocupa postul, postul pe acea perioadă. Deci rămâne undeva, cum o găsește momentul. S-au găsit niște inginerii marca Popovici, că nu ar fi în concediul de maternitate, este în concediul de creștere copil sau în concediul medical. Oameni buni, legea noi nu o putem negocia și să o facem după domnul Popovici. Legea, lege și regret că acea persoană nu poate beneficia de acele drepturi de promovare, conform legii, în această perioadă, pentru care proiectul, rog să fie revizuit, nu vreau să fie afectate și celelalte persoane care îndeplinesc drepturile și să reparăm această,..

Și să vă spun așa, cu anexă, nu greșit a fost că, din păcate e aceeași persoană care a beneficiat de o locuință, direct sau prin intermediari, care, cuvânt dur, a fost furată într-un bloc de la poliție, este un dosar DNA, nu mai intru mai mult. între timp, locuința a fost predată și este o anchetă DNA, nu mai vreau să intru... . Mă opresc aici cu acuzele. Nu este de față, dar la calitățile morale pe care vrea să le expună, este sub orice critică. Mai nou și-a adus nevasta în Consiliul de Administrație de la CRAB. Un CRAB, muribund, un CRAB nefuncțional, un CRAB cu o echipă managerială, managerială care vrea să mai salveze ce se poate salva de acolo. Poate nevasta lui este un expert în ape, nu am cunoștință. își permite în mod repetat, după un grafic, să trimită niște angajați de la primărie, dar de mulți ani, după un grafic foarte clar, să-i dea mâncare la câini, la o casă de vacanță în satul Hertioana, comuna Traian. Am poze și argumente în acest sens. De abia aștept să mă reclame. încerc să mă închei, încerc să închei. Despre GT Grup pot să scriu o carte, cum s-a dat acel spațiu împotriva tuturor restricțiilor, împotriva Codului administrativ...


Domnul Președinte de ședință Romică Botoi-putin. așteptați puțin...

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - împotriva Codului administrativ, împotriva unor restricții, deoarece zona a fost modernizată prin fonduri Europene ...

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi- domnul vice, mă iertați că iar intervin...

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt -... și o perioadă de 5 ani nu avea voie să se întâmple nimic acolo.

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi-.. .avem și alte... Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - lăsați-mă să termin.

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi- am înțeles toți despre ce este vorba. Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - nu mă forțați, nu mă forțați și vă spun, am încheiat în prima parte și îmi rezerv dreptul pentru proiectul 14 să continui.


Domnul Consilier Cristian Ghingheș - nu vă supărați, domnule viceprimar, faceți niște acuzații destul de grave. Conform Codului de Procedură Penală, dumneavoastră ca viceprimar, dacă sesizați fapte de genul acesta, aveți obligația să le sesizați, este articolul 291. Le-ați sesizat vreunei autorități până acum? Pentru că am văzut că ați înșirat o listă de fapte, mă rog, chestii.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - dacă domnul președinte îmi permite, vă răspund. Da. eu în viața mea nu am scris o reclamație împotriva unui om.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - aveți obligația, conform Codului de Procedură Penală.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt -ascultați-mă. Acesta este rolul procesului -verbal al ședinței și al înregistrării. Și fac apel către Compartimentul Consiliul Local, ca aceste aspecte, să sesizeze în primul rând Prefectura, Instituția Prefectului Bacău, deoarece ei verifică legalitatea actelor administrative, respectiv dispoziții de primar, hotărâri de consiliu, legalitatea hotărârilor de consiliu local și să-i îndrume reprezentanții Prefecturii, să se adreseze mie, să le dau mult mai multe elemente, fiindcă eu azi nu..., câte am și câte s-au acumulat, nu pot să mă plimb cu ele la prefectură. Să le scot din instituție.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - dar nu Ia prefectură. Deci ați sesizat, deci ați spus o serie de fapte ilegale.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - eu prima dată sesizez forul nostru Poate eu nu am dreptate și prefectura spune că nu am dreptate.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - deci nu ați sesizat. Am înțeles.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - da, deci consiliul local, prin compartimentul de specialitate, rog, ei au obligația, când sunt acuzații gen care le-am făcut eu, să solicite și în acest caz Prefecturii Județului Bacău, Instituției Prefectului, să facă o verificare pe documentele Ia care fac eu trimitere. Sau am făcut trimitere. Sau le-am acuzat. Și cu asta mulțumesc și îmi rezerv dreptul să intervin la proiectul 14.

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică si Administrație Locală - sunt sigur că domnul secretar va răspunde Ia proxima ședință a consiliului local la tot ceea ce ați sesizat dumneavoastră. Supunem la vot procesul -verbal al ședinței din 31.07.2019.

Cine este pentru?


împotrivă?

Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:


Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent


TOTAL


16 - 1


Cu 16 voturi pentru și o abținerea fost aprobat procesul verbal al ședinței ordinare din 31.07.2019.

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi-doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței

Domnul Primar Cosmin Necula - sărut mâna, bună dimineața, bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, stimați reprezentanți și angajați ai aparatului propriu de specialitate al primarului. Voi da citire Dispoziției nr. 2058 din 23.08.2019, privind ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău astăzi 30.08.2019.1.

Proiect de hotărâre Drivind aDrobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 .

2.

Proiect de hotărâre privind asistarea în Căminul neutru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a doamnei Scripcaru Maria- persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,4 și 5.

3.

Proiect de hotărâre Drivind asocierea MuniciDiului Bacău cu Societatea Română de Chirurgie Pediatrică, Spitalul Județean de Urgență Bacău și Fundația Comunitară Bacău, în vederea realizării în comun a Congresului Național de Chirurgie Pediatrică, în perioada 13-16 noiembrie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele


compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2,4 și 5.

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2,3, 4 și 5.

5.

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Fundația Comunitară Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului Semimarathon, ediția 2019, ce se va desfășura Ia Bacău în perioada 21-22 septembrie.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Administrare Baze Sportive și Direcția Economică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2,4 și 5.

6.

Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Gheorghe” din Bacău a unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2,3,4 și 5.

7.

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente cu prilejul zilei de 3 Decembrie -”Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate


nr. I, 2, 4 și 5.

8.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz. de servitute si de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de Ia următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția de Drumuri Publice și Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2,3 și 5.

9.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.255/2019 prin care s-a aprobat dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Administrare și Inventariere Patrimoniu și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2,3 și 5.

10.

Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de Ia următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică-Impozite și Taxe Locale și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3,4 și 5.

11.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru ridicarea interdicției temporare de construire pentru suprafața de 2.796, 41 m.p. teren din Strada Izvoare, nr.52 și realizarea lucrărilor de Extindere Hală de Producție Mobilier Strada Izvoare, nr.52 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată. BENEFICIAR: SC ELITEMOB SRL

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.
12.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru realizarea lucrărilor de Construire Locuințe Colective și Spații Comerciale S+P+10 și împrejmuire Teren, Strada Pictor Theodor Aman, nr.33 din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe suprafața de 2.549, 00 m.p. teren proprietate privată.

BENEFICIAR: SC MAGENTA REZIDENȚIAL PATRU SRL BUCUREȘTI

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.

13.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru ridicarea interdicției definitive de construire pentru suprafața de 650,00 m.p. teren din Strada Plopilor, nr,13A și realizarea lucrărilor de Construire Locuință Individuală, Anexă Gospodărească, Strada Plopilor, nr.l3A din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată.

BENEFICIARI: TĂTARU CONSTANTIN ȘI TÂTARU LILIA

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.

14.

Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE UNITATE DE ALIMENTAȚIE PUBLICA KFC DRTVE THRU, CALEA MARASESTI, NR. 92, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. KAPPAINVEST S.R.L., din Jud. Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de Ia următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 2 și 5.

15.

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Uniunea Armenilor din România Sucursala Bacău, în vederea realizării în comun a
spectacolului stradal "Festivalul armenesc - Hayastan, ediția a Vl-a ”, în perioada 13-15 septembrie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,4 și 5.

16.

Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului, teren în suprafață de 237 m.p., str. Cuza Vodă nr.6, din domeniul public al Municipiului Bacău în domeniul public al statului, la cererea Guvernului României, în vederea dării în administrarea Direcției Județene pentru Cultură Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2,3,4 și 5.

17.

Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de cumpărare a imobilului situat în Bacău, str. 9 Mai, 11.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2,3,4 și 5.

18.

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Complexul Muzeal "Iulian Antonescu” în vederea realizării în comun a expoziției -concurs internațional de artă plastică contemporană "Saloanele Moldovei”, etapa a ni-a, în perioada 23 septembrie-15 noiembrie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Compartiment învățământ, Cultură, Sănătate și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,4 și 5.

19.

Proiect de hotărâre privind întregirea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68642/09.02.2011, încheiat pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical situat in Bacau, str. Republicii, nr. 64, format din 9 incaperi in suprafața totala de 112,74 m.p. si teren in suprafața totala de 56,45 m.p. pentru d-na Afemei-Pascaru Cristina-Paula, reprezentant


legal al C.M.I. DR. AFEMEI-PASCARU CRIST1NA-PAULA.

Inifiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitect Șef și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2,4 și 5.

20.

Proiect de hotărâre Drivind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Părinților din cadrul Școlii ”Alexandru Ioan Cuza” Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului "Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza la 160 de ani de tradiție și excelență în învățământul băcăuan”, în perioada 12-17 octombrie 2019, la Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Compartiment învățământ, Cultură, Sănătate și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,4 și 5.

21.

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.8/2019 nrin care s-a aprobat organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019-2020. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Juridic și Aplicarea Legilor Proprietății și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2,3,4 și 5.

22.

Diverse.

22A.

PESTE ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități ”Sfântul Mare Mucenic Dimitri - Izvorâtorul de Mir” în vederea realizării în comun a spectacolului caritabil "Suflet de erou 10”, în data de 6 septembrie 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Birou Aprovizionare și IT și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2,4 și 5.

22B.

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanțări

nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/2001

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Locală și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

22C.

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 147/2008 privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultate deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice, modificată și completată, precum și aprobarea premierii unor sportivi

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5.

22D.

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 29/2014 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2,3,4 și 5.

22E.

Proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația CENASPER Bacău, în vederea realizării în comun a festivalului „Salonul de toamnă al muzicii folk și blues-ediția a IV-a” în perioada 06 - 08 septembrie 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Proiectul este însoțit de rapoarte de specialitate de la următoarele compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului: Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Birou Aprovizionare și IT și este transmis spre avizare comisiilor de specialitate nr. 1,2,4 și 5.

Domnul Primar Cosmin Necula-doamnelor și domnilor consilieri, voi retrage de pe, vă anunț că voi retrage de pe ordinea de zi punctul 11- PUZ- hală de producție de pe strada Izvoare nr. 52, ELITMOB SRL, și PUD - ul numărul 12 - Planul Urbanistic Local - Locuințe Colective, Spații Comerciale, Strada Pictor Theodor Aman, nr.33 din Bacău, ambele având o serie de probleme de natură tehnico - juridică care trebuie soluționate într-un mod clar și evident. Aceste proiecte de hotărâre mi-au fost aduse la cunoștință de către colegii din aparatul de specialitate, că reprezintă o serie de probleme, repet, de natură tehnico - juridică care trebuie clarificate și soluționate. Nu voi retrage alt punct de pe ordinea de zi. Nu retrag puncte de pe ordinea de zi decât în momentul în care sunt sesizat sau constat că există inadvertențe din punct de vedere tehnico - legale, juridice. Dacă nu sunt sesizat într-un fel, nu am nici un fel de motiv legal de a retrage de pe ordinea de zi, din punctul meu de vedere. De asemenea, cu rugămintea la dumneavoastră, rog să aprobați, numai o secundă, numai o secundă vă rog. Suntem în consiliul local, domnul președinte conduce, dar rugămintea mea este să vorbim pe rând. Mai mult decât atât, atributul de a pune pe ordinea de zi sau de a retrage de pe ordinea de zi este al inițiatorului, adică al Primarului Municipiului Bacău. Dar veți lua cuvântul atunci când vi se va da cuvântul de către domnul președinte de ședință. De asemenea, cu rugămintea dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, vă solicit să aprobați trecere pe ordinea de zi de la poziția 22G pe primul punct, la primul punct al ordinii de zi, aprobarea premierii sportivilor noștri din municipiul Bacău.

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi- aveți cuvântul doamna...

Doamna Consilier Ionela - Cristina Breahnă - Pravăt - aș avea și eu o propunere, tot în legătură cu modificarea ordinii de zi. Având în vedere că cei mai mulți dintre invitații aflați în sală sunt locatari ai zonei Tic-Tac, care sunt interesați de proiectul numărul 14, aș propune ca proiectul numărul 14 să treacă pe poziția numărul doi a ordinii de zi, după schimbarea care a propus-o domnul primar. Mulțumesc.

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică si Administrație Locală - vă mulțumesc. Supun la vot proiectul ordinii de zi, așa cum a fost...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - o scurtă intervenție la ordinea de zi, dacă se poate. Domnule primar, v-aș solicita totuși, să retrageți proiectul 14 de pe ordinea de zi, deoarece am semnalat și la ședința de comisie, se pare problemele vizavi de proiectele 11 și 12 au ajuns la dumneavoastră, așa cum le-am semnalat doamnei Arhitect Șef, la ședința de comisie, dar cele de proiectul 14 nu au ajuns sau poate nu le-ați luat în seamă. In primul rând sunt probleme legate de congruența cu proiectul european pentru pistele pentru biciclete, dar și legate de acel contract de închiriere care este atașat la proiectul de hotărâre, care nu a fost trecut prin consiliul local. Prima parte. Am sesizat lipsa congruenței din proiectul de hotărâre și acel proiect pentru pistă pentru biciclete pe fonduri europene, pe care l-am aprobat, de altfel, acum trei săptămâni și în proiectul de hotărâre acest Plan Urbanistic de Detaliu nu avem detaliu cu privire cum afectează acest proiect de hotărâre acel... acea investiție. Și acea investiție este deja la nivelul de documentație SF, așa că ... . Și de asemenea, așa cum am spus și contractul de închiriere care nu a fost trecut prin consiliul local, chiar dacă Codul administrativ ne obligă în acest sens.

Doamna Consilier Ionela - Cristina Breahnă - Pravăt - Ghingheș, domnul Ghingheș, dar nu facem discuție pe proiectul 14, ajungem imediat la punctul doi.


Domnul Consilier Cristian Ghingheș - nu, nu, i-am dat domnului primar două elemente de legalitate pentru care ar trebui să retragă proiectul de pe ordinea de zi. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula- în conformitate cu procedurile legale, din ceea ce mi-a zis domnul director, trebuie acceptul meu atât pentru propunerea doamnei consilier cât și pentru propunerea domnului consilier, dar tot pentru că domnul consilier Ghingheș a reclamat o serie de probleme de legalitate, pentru a putea lua o decizie în cunoștință de cauză, am să rog să răspundă aparatul de specialitate punctual la aceste probleme ridicate de către domnul consilier. Acum, înainte de discutarea propriu zisă a proiectului. Poftim? Pentru proiectele scoase am suficiente informații încât să pot să-mi întemeiez decizia, în sensul în care aceste proiecte trebuie completate, unele trebuie modificate sau trebuie regândite, reanalizate unele dintre ele. Vă rog, cei care sunteți, cei care sunteți cu proiectele retrase de pe ordinea de zi să nu interpretați intr-un fel că este rea voință sau rea credință din partea mea, ci sunt o serie de probleme de natură juridică, tehnică și legală care trebuie discutate și nu doar aici. Pentru ca consiliul local să poată lua o decizie în deplină stare de legalitate, cred că împreună cu aparatul de specialitate al primarului, Direcția Juridică, Direcția Arhitect Șef, trebuie să tranșați o serie de probleme pe care le aveți în acele proiecte.

Domnul Consilier Ghiorghe Hulută - trebuie să le dăm șansa să se apere, totuși. Dacă tot au venit aici, domnul primar, domnul președinte, dacă tot au venit, tot i-am chemat aici...

Domnul Președinte de ședința Romică Botoi- îmi pare rău dar au fost retrase de pe ordinea de zi și nu putem să ascultăm ceea ce ar trebui ascultat altă dată.

Domnul Primar Cosmin Necula- bun, numai o secundă. Haideți să ne înțelegem toată lumea. Aptitudinea de a pune pe ordinea de zi sau de a retrage de pe ordinea de zi aparține primarului. Repet, în momentul în care sunt sesizat, sunt sesizat cu privire de aspecte tehnice, juridice, o serie de probleme care pot comporta o decizie eronată, sau o greșeală, sau o ne funcționalitate, atunci retrag de pe ordinea de zi acele proiecte. Numai o secundă, numai o secundă. Și consider că acele proiecte trebuie discutate sau rediscutate în cadrul aparatului de specialitate împreună cu beneficiarii, cu proprietarii, cu toată lumea. Nu consiliul local analizează acum momentul în care propune primarul sau nu propune primarul. Primarul propune în momentul în care consideră, pe baza semnăturilor și pe baza propunerilor făcute de aparatul de specialitate, i se pune la dispoziție primarului un document care este legal. în momentul în care eu văd semnătura pe un proiect de hotărâre, pe un aviz de legalitate, pe un raport al compartimentului de specialitate, atunci eu îl prezint consiliului local, pentru că așa este normal. Dar în momentul în care aparatul de specialitate vine și spune că ulterior lansării acelor proiecte descoperă o serie de probleme, simt obligat din acest punct de vedere, părerea mea, asta este părerea mea, să le retrag de pe ordinea de zi. Din acest punct de vedere, rog aparatul de specialitate să ne prezinte acum ceea ce spune domnul Ghingheș. La punctul 14, pentru a putea...

Doamna Arhitect Șef -Diana Mihaeia Marin - în legătura cu cele două întrebări. Proiectul numărul 14 și conexiunea lui cu pistele de biciclete, avem o corespondență purtată cu ADR NORD -EST, în care ne permite să facem o serie de modificări ia rețeaua stradală, în anumite condiții. Iar la contractul de închiriere este o problemă că avem un proiect de hotărâre, un HCL din 2006, în care reglementează contractele de închiriere fără licitație publică.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - mulțumesc pentru răspuns. Dar știți că acest HCL este în clipa de față caduc deoarece avem un nou Cod administrativ care prevede foarte clar că operațiunile legate de concesionare, vânzare și închiriere din proprietatea municipiilor, trebuie să treacă prin consiliul local.

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică si Administrație Locală - domnul consilier Ghingheș, toate aceste aspecte...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - încerc să înțeleg de ce sunt bătut pe umăr, în plină ședință de consiliu local.

Domnul Arhitect Constantin Amâiei- vă urez succes să vă faceți arhitect, dacă...


Domnul Consilier Cristian Ghingheș - nu domnule, eu mă uit în lege. Mă uit în lege și observ de exemplu la proiectul dumneavoastră că CUT-ul este de la 2 la 4, și legea permite o majorare de doar 20%. Știu la ce vă referiți. Este Legea Urbanismului. Bun, dar am fost bătut pe umăr... na, sunt molestat aici, în plină ședință și ne uităm cu toții unii la alții. Domnule președinte, haideți să restabilim ordinea ședinței, vă rog. Aveam o discuție...

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică si Administrație Locală - tot în Codul administrativ, zice că se interzice dialogul dintre vorbitori și asistenți.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - cred că și contactul fizic, nu?


Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică si Administrație Locală - probabil. Cu privire la acel contract de închiriere, Codul administrativ se completează, scrie clar în Codul administrativ, se completează cu prevederile Codului Civil, care, Cod Civil, dă dreptul oricărei persoane din România, proprietar să aibă acces la o cale publică. Calea publică, unanim acceptată de către doctrină, înseamnă drum public. Drumul public este definit de Ordonanța 43 din 1997, cu privire la acest contract de închiriere, există și această hotărâre de consiliu local care v-a indicat-o colega mea. Nu vine în contradicție cu absolut... nu a venit în contradicție nici la momentul la care a fost adoptată pentru că Legea 215/2001, care parțial a fost, în mare ei majoritate a fost abrogată de către Codul administrativ, tot același lucru scria, „bunurile se închiriază prin licitație publică”. Dar la momentul respectiv s-au stabilit o serie de chestiuni punctuale și de asemenea de situații punctuale prin care primarul este abilitat, aparatul de specialitate este abilitat, executivul, să închirieze, fără licitație publică, astfel de, printre altele și astfel de căi de acces. în Codul Civil articolul 617.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - domnule director, acel HCL este întemeiat pe prevederile Legii 215 pe 2001, care a fost abrogată. Acum a fost aprobat noul Cod administrativ, care are alte prevederi legale legate de gestionarea proprietății publice. Deci, acel HCL este caduc. Asta v-am spus. Dumneavoastră ați invocat acel HCL, cum că executivul are voie să dea căi de acces cui dorește. Dar eu îmi amintesc că aici, la masa asta, am votat concesionări și căi de acces și închirieri pe proprietatea publică.

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi- aș vrea să scurtăm toată discuția, pentru că nici nu am trecut la punctul unu din ordinea de zi.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - și ce, suntem la ședința de consiliu local și discutăm legalitatea unui proiect de hotărâre. Dacă vă grăbiți undeva, îmi pare rău.

Domnul Primar Cosmin Necula- dacă îmi permiteți. Aici nu am cum să nu îmbrățișez opinia domnului consilier local Ghingheș, cu atât mai cu cât dumnealui știe foarte bine să facă plângeri penale și eu nu vreau să mai trăiesc experiențe deosebite pentru că cineva nu a știut să le facă sau le-a făcut eronat. Acesta este unul dintre motivele pentru care eu vreau ca pe ordinea de zi să se afle proiecte care sunt legale, spre a fi supuse aprobării, sau dezaprobării, sau hotărârii consiliului local, așa cum consideră consiliul local. Pentru a lăsa pe ordinea de zi acest proiect, întreb foarte direct, doamna arhitect șef, domnul director al Direcției Juridice, este legal pentru a fi supus dezbaterii în consiliul local?

Doamna Arhitect Șef - Diana Mihaela Marin - da.

Domnul Primar Cosmin Necula- acest proiect?

Doamna Arhitect Șef - Diana Mihaela Marin - da, da, este legal.


Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică si Administrație Locală - nu există obiecțiuni cu privire la legalitate.

Domnul Primar Cosmin Necula- bun. Din acest punct de vedere, acest proiect, atunci îl voi menține pe ordinea de zi. De asemenea, sunt de acord cu propunerea doamnei consilier Pravăț și accept propunerea doamnei consilier Pravăț, de a aduce pe locul doi al ordinii de zi, după premierea campionilor noștri din Bacău, proiectul numărul 14 dacă nu mă înșel, nu?

Doamna Consilier Ionela - Cristina Breahnă - Pravăț - domnul primar, eu aș mai avea o propunere. Dacă tot dorește să intervină doamna interesată de proiectul numărul 11, haideți să o lăsăm două minute. Să intervină. Pentru că la fel ar trebui explicitate de către doamna arhitect șef sau de către alți funcționari ai Primăriei Bacău, care sunt motivele care au dus la retragerea de pe ordinea de zi a proiectului numărul 11. Așa cum


Domnul Primar Cosmin Necula- doamna consilier, domnul consilier Huluță, doamna consilier Pravăț, motivele mi-au fost aduse la cunoștință. Și pentru că mi-au fost aduse la cunoștință motivele, nu în timpul ședinței de consiliu local, opinez, aici iarăși îl întreb pe domnul director dacă este corect sau nu, aceste proiecte nici măcar nu pot fi supuse dezbaterii consiliului local. Chiar dacă dumnealor au fost chemați sau nu. Greșesc domnul consilier, domnul director?

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică si Administrație Locală - nu greșiți, domnul primar, sunt probleme, s-au identificat.

Doamna Consilier Ionela - Cristina Breahnă - Pravăț - domnul Fantaza, de ce nu ia-ți zis domnului primar că sunt probleme de legalitate? Sau doamna arhitect, de ce nu i-ați adus la cunoștință domnului primar, problemele de legalitate înainte de a introduce pe ordinea de zi proiectul acesta?

Domnul Primar Cosmin Necula- mi-au adus la cunoștință, doamna consilier, se întâmplă.

Doamna Consilier Ionela - Cristina Breahnă - Pravăț - nu v-am cerut decât să o ascultăm și pe doamna arhitect. Atât.

Domnul Primar Cosmin Necula- se întâmplă. Eu vă spun, din punctul meu de vedere, departe de mine de a nu da cuvântul unor cetățeni. Putem să dăm cuvântul unor cetățeni la punctul Diverse, dar nu la acest punct al ordinii de zi deoarece acest proiect, de aia l-am rugat pe domnul director să-mi spună dacă greșesc sau nu, că nu am pretenția că le știu pe toate, nu am cum să le știu pe toate. Dar acest proiect nu este considerat valid pentru a fî supus dezbaterilor consiliului local, doamna consilier și domnul consilier. Doamna poate să stea la punctul Diverse, să prezinte consiliului local, din punctul meu de vedere, o opinie sau la momentul în care să zicem că va fi repus pe ordinea de zi, având toate problemele soluționate, să se adreseze și comisiilor de specialitate, dar nu numai comisiilor de specialitate, cât și consiliului local în plenul său. Și cred, nu știu, nu cred că greșesc din punct de vedere legal având în acest fel problema.

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică si Administrație Locală - nu domnul primar, am discutat despre proiect.

Domnul Consilier Ghiorghe Hulută- domnul președinte, am voie? Eu vorbeam de principiu. E dreptul dumneavoastră să retrageți de pe ordinea de zi proiecte la care dumneavoastră le-ați inițiat. însă vorbeam de principiu. De fiecare dată să spunem „nu mi-e este ciudă că m-ai bătut, dar de ce m-ai brâncit”. Așa este și aici. Ați chemat, ați invitat niște firme, nu le cunosc și nu le știu, se poate verifica. Dar eu vorbesc de principiu, l-ați chemat. Să spună orice. Omul are dreptul un minut, două. Stabiliți dumneavoastră și să spună - domnule, eu cred că nu e corect sunt cu firma corect și nu am... . Dumneavoastră hotărâți. Domnule, pentru mine nu este clar, retrag, dar măcar ascultăm un punct de vedere. E păcat să-i chemăm și să nu le dăm aceasta posibilitate. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi- domnul primar vrea să ia cuvântul. Domnul Primar Cosmin Necula- mulțumesc, domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați cetățeni, până la urmă primarul are cum spunea și domnul consilier Ghingheș, calitatea de invitat la ședințele consiliului local. Eu am venit cu o propunere pentru ordinea de zi, având abilitatea legală de a introduce sau de a retrage niște proiecte. Eu consider și am și confirmarea din partea domnului director al Direcției Juridice, că normalitatea este în momentul în care sunt sesizat cu privire la o serie de aspecte și într-adevăr, par a fî o serie de aspecte de neconcordanță tehnico-juridice, să retrag de pe ordinea de zi pentru ca aceste proiecte să nu fie dezbătute de consiliul local, deoarece nu sunt suficient de valide aceste proiecte sau nu sunt valide aceste proiecte. Dar până la urmă, doamna consilier Pravăț, domnul consilier Huluță, abilitatea de a da cuvântul cetățenilor în ședințele de plen ale consiliului local nu aparține primarului, este treaba dumneavoastră prin intermediul președintelui de ședință, la propunerea dumneavoastră. Proiectul l-am retras de pe ordinea de zi. proiectele le-am retras, deoarece consider că nu sunt valide pentru a fî supuse discuției, încă. Dar, dacă dumneavoastră vreți să dați cuvântul cetățenilor, nu vă poate împiedica absolut nimeni.

Doamna Consilier Ionela - Cristina Breahnă - Pravăț - atunci putem propune? Domnul Primar Cosmin Necula- propuneți orice.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt- vă rog, domnul președinte.

Domnul Primar Cosmin Necula- dar nu v-am întrerupt, domnul viceprimar. Domnul Viceprimar Constantin Scripăt- da.

Domnul Primar Cosmin Necula- domnul viceprimar, cu tot respectul, nu v-am întrerupt o secundă.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT- nu este frumos.

Domnul Primar Cosmin NECULA- deci, acesta este motivul. Să nu cumva să interpreteze cetățenii de aici din sală, că nu-mi doresc să ia cuvântul, doamne ferește. Luați cuvântul, dar nu eu stabilesc asta.

Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT- domnul președinte, mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, de 15 minute încercăm, îi dăm cuvântul, nu îi dăm cuvântul. Eu vin în fața dumneavoastră cu un amendament. Supunem la vot și în primul rând, din motive că este o doamnă, că a fost invitată aici, să o lăsăm un minut sau două să expună. Da. Da, deci eu vin cu amendamentul în fața consilierilor, cu propunerea să îi dăm două minute, în primul rând din motive de politețe și în al doilea rând nu mai poate sta pe scaun. Da, mulțumesc.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUTÂ- să înțeleg că se supune la vot numai dacă suntem viceprimari, domnul Scripăț?


Domnul Viceprimar Constantin SCRIPĂT- nu, am vorbit în calitate de consilier. Domnul Consilier Ghiorghe HULUTÂ- noi am pus-o dinainte de dumneavoastră. Domnul Președinte de ședință Romică BOTOI- nu mai purtăm discuții de acum. I s-a dat cuvântul doamnei. Vă rog frumos.

Domnul Primar Cosmin NECULA- bine, poate aprobați și ordinea de zi. Și după aceea dați și cuvântul.

Domnul Președinte de ședință Romică BOTOI- poftiți, doamnă.

Doamna Angela STOICA - reprezentant ELITEMOB SRL - bună ziua. Sunt Angela Stoica, reprezint proiectantul pentru P.U.Z. ELITEMOB, extindere hală pe strada Izvoare. Documentul pe care îl aprobați dumneavoastră este PUZ-ul, care ridică interdicția de construire asupra acestui teren, atât faceți dumneavoastră astăzi. Deci, ridicăm o interdicție de construire pe un teren de 3.000 de metri pătrați proprietatea beneficiarului. Interdicția de construire a fost pusă prin P.U.G.-ul Bacăului, asupra căruia există foarte multe semne de întrebare. Deci beneficiarul din, poftiți?


Domnul Primar Cosmin NECULA-(Nu se înțelege, discuție simultană înafara microfonului).

Doamna Angela STOICA - reprezentant ELITEMOB SRL - nu contest. Deci, eu vreau să vă expun astăzi că din octombrie anul trecut până acum, acest beneficiar a elaborat fel de fel de documentații, a trecut prin fel de fel de proceduri și la mediu și referitor la informarea populației, luni de zile ca să ajungem astăzi, aici. Acest beneficiar, pe baza autorizației, pe baza ideii că va obține autorizație de construire, deja are contracte pentru realizarea mobilierului pentru Germania. Deci, nu mai putem... Sunteți domni consilieri, mulți dintre dumneavoastră au relații strânse cu mediul privat. Mediul privat este grav afectat de aceste întârzieri în aceste documentații. Deci, vă rog să mă credeți, de opt luni de zile beneficiarul merge la sănătate, la pompieri, are toate avizele. Nu înțeleg ce înseamnă din punct de vedere juridic, juridic terenul este al beneficiarului, este în intravilan și ridicăm o interdicție de construire. Din punct de vedere tehnic, am o documentație la care am absolut toate avizele solicitate prin certificatul de urbanism.

Faptul că am fost ieri după-amiază invitată aici, înseamnă că de ieri după amiază de la ora 14.00 până astăzi la ora 10:00 când v-ați întâlnit, s-a petrecut ceva. Am aici avizul doamnei arhitect șef, avizele de la primărie, absolut toate sunt postate pe site-ul primăriei de cel puțin o săptămână când am văzut eu. Este o documentație și vreau să insist asupra faptului că dumneavoastră, acum, decideți doar ridicarea interdicției. Condițiile din P.U.Z. sunt mai relaxate decât condițiile din P.U.G, deci toate condițiile. Dar ridicați interdicția.

Domnul Președinte de ședință Romică BOTOI- am înțeles, am înțeles. Dau cuvântul doamnei arhitect șef, pentru a vă da explicațiile pe care le doriți dumneavoastră.

Doamna Angela STOICA - reprezentant ELITEMOB SRL- la faza de autorizare, dumneavoastră puteți impune condiții suplimentare, dar lăsați P.U.Z.-ul să treacă astăzi. Domnul Primar Cosmin NECULA -bun, am să rog, ați terminat expunerea dumneavoastră?

Doamna Angela STOICA - reprezentant ELITEMOB SRL -da, mulțumesc.


Domnul Primar Cosmin NECULA-am să rog acum aparatul de specialitate, doamna arhitect șef să spună absolut problemele pe care le-a constatat acolo și de asemenea aștept și din partea domnului director al Direcției Juridice, care este problema, din punct de vedere legal, acolo?

Doamna Consilier Ionela - Cristina BREAHNÂ - PRAVĂT-ati spus că reprezentați proiectantul, da? Ați fost la fața locului, ieri, alaltăieri?

Doamna Angela STOICA - reprezentant ELITEMOB SRL-am fost informată că s-a prezentat cineva de la primărie. Deci, toate...

Doamna Consilier Ionela - Cristina BREAHNÂ - PRAVĂT -deci, dumneavoastră, dumneavoastră, ați fost la fața locului?

Doamna Angela STOICA - reprezentant ELITEMOB SRL-când am făcut documentația, sigur că da.

Doamna Consilier Ionela - Cristina BREAHNÂ - PRAVĂT -nu. acum, zilele acestea.


Doamna Angela Stoica - reprezentant ELITEMOB SRL-zilele acestea, nu. Doamna Consilier Ionela - Cristina BREAHNÂ - PRAVĂT -aveți cunoștință, puteți confirma sau infirma faptul că a fost inițiată deja investiția? S-a demarat construirea?

Doamna Angela Stoica - reprezentant ELITEMOB SRL-demararea a însemnat săpătură și ciment în pământ. Deci săpătură, deci s-a făcut fundația și...

Doamna Consilier Ionela - Cristina Breahnă - Pravăt-deci. despre asta vorbim, doamnă.

Doamna Angela Stoica - reprezentant ELITEMOB SRL -deci, sunt inginer, domnul primar, deci acești oameni de opt luni încearcă să obțină aceste avize. Deci, pe hârtie se poate dovedi....

Inclusiv primăria, nu acuz pe nimeni, nici o instituție, nici o persoană, sunt foarte fericită că am ajuns aici, în fața dumneavoastră după opt luni, dar asta e legislația românească, deci este oribilă.

Doamna Arhitect Sef Diana MARIN-o secundă vă rog, mă scuzați.

Doamna Consilier Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂT -noi nu ne referim la construcție, ne referim doar la...

Domnul Președinte de ședința Romică BOTOI-să ascultăm și ce spune doamna arhitect șef, vă rog.

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN-sunteti reprezentantul firmei care a făcut P.U.Z.-ul?

Doamna Angela STOICA - reprezentant ELITEMOB SRL-de proiectare.

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN-bun. Atunci, ar trebui să cunoașteți legislația în ceea ce privește întocmirea documentațiilor de urbanism, unde se spune că „în momentul în care, într-o zonă este necesară întocmirea unui P.U.Z., este interzisă întocmirea acestui P.U.Z. în condițiile în care s-a construit, s-a început construcția. Ceea ce aveți dumneavoastră acolo, aveți o fundație existentă, pe care trebuie aplicată legea. (Se vorbește în afara microfonului).

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN -ieri.

Alaltăieri am trimis Poliția locală, ieri a venit cu hârtia la noi.

Domnul Primar Cosmin NECULA-doamna arhitect, haideți să spuneți toată povestea. Pe baza unei sesizări...

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN -de la un consilier local. Da.

Domnul Primar Cosmin NECULA -da? Care consilier local?

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN -domnul Ghingheș.

Domnul Primar Cosmin NECULA -domnul Consilier Local Ghingheș a sesizat faptul acolo că s-ar putea să fie o problemă...

Doamna Arhitect Șef Diana MARIN-este construit.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes-eu am întrebat dacă se construiește sau nu. Atât am întrebat.

Domnul Primar Cosmin Necula-Politia Locală, pe baza sesizării dumneavoastră, domnule Ghingheș, s-a dus acolo...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes-doi cetățeni...

Doamna Angela Stoica - reprezentant ELITEMOB SRL-mulțumim, domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -dar sunt obligat să respect legea.

Doamna Arhitect Șef Diana Marin -nu-i vorba de mulțumit, e vorba de respectarea legii.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes-sunt obligat să respect legea. Veniți aici, ne certați pentru ce?

Domnul Primar Cosmin Necula-dar nu ne certăm...

Doamna Angela Stoica - reprezentant ELITEMOB SRL-pentru că după 8 luni de zile...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes-doamnă. pentru ca să construiți vă trebuie autorizație de construire. Aveți autorizație de construire? N-aveți, vă trebuia P.U.Z ca să aveți autorizație. Construiți fără autorizație. în Bacăul acesta...

Doamna Angela Stoica - reprezentant ELITEMOB SRL-domnule Ghingheș, dar ce vină au oamenii ăștia, că P.U.G.-ul e prost?

Domnul Consilier Cristian Ghinghes-deci. în Bacăul acesta toată lumea construiește cum dorește, așa, fără autorizație. Nu se mai poate.

Doamna Angela Stoica - reprezentant ELITEMOB SRL-domnule Ghingheș,

P.U.G.-ul....

Doamna Arhitect Șef Diana Marin-P.U.G.-ul în zona respectivă, nu vă supărați, nu este deficitar. P.U.G.-ul în zona respectivă specifică foarte clar că este necesar întocmirea unui P.U.Z. înainte de eliberarea oricărei autorizații de construire...

Doamna Angela Stoica - reprezentant ELITEMOB SRL-da. doamna arhitect...

Doamna Arhitect Șef Diana Marin-....tocmai pentru a scoate zona industrială din oraș. De asta a fost făcută obligația de a întocmi P.U.Z.-uri. Tocmai de asta înainte de a ne apuca să construim și să săpăm fundația, trebuie venit și făcut documentația de urbanism.

Doamna Angela Stoica - reprezentant ELITEMOB SRL-doamna arhitect șef; estimarea emiterii autorizației de construire este de 6 luni. Deci, dacă luăm consiliul județean o lună, primăria o lună, arhitectul șef o lună și așa mai departe, în 6 luni. Omul are, deja a blocat peste 100.000 euro, dându-i unui constructor să facă această construcție. Deci, nu se poate estima ca obținerea unei autorizații să dureze....

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică si Administrație Locală-doamna proiectant,....

Doamna Angela Stoica - reprezentant ELITEMOB SRL-.....mai mult de un an și

să-i fie beneficiarului...

Doamna Arhitect Șef Diana Marin-Ia noi, în primărie, au fost respectate întocmai. Doamna Angela Stoica - reprezentant ELITEMOB SRL-dar nu contest. Eu zic că legislația și procedurile sunt extrem de...

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică si Administrație Locală-doamna proiectant, vă rog foarte mult.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță-e foarte clar, ați...

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică si Administrație Locală-doamna proiectant, vă recomand să vă opriți cu expozeul.

Domnul Consilier Ghiorghe Hulută-ne-ati lămurit, dar rău. E clar, ne-ați lămurit. Eu, de principiu, am fost ca să aflăm. Am aflat că dumneavoastră sunteți într-o eroare și într-o abatere. Nu se construiește nimic fără autorizație de construcție. Eu zic, se scoate de pe ordinea de zi, vedem intrarea în legalitate, și vedem ce se poate face, și se revine la o următoare ședință.

Doamna Angela Stoica - reprezentant ELITEMOB SRL-multumesc.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță-noi. din punctul meu de vedere, eu m-am lămurit. Adică asta am vrut, prin cuvântul dumneavoastră, să mă lămuresc dacă domnul primar are dreptate s-o scoată sau dumneavoastră aveți dreptate. îi dau dreptate domnului primar. Vă mulțumesc.

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică și Administrație Locală-propun să supunem la vot ordinea de zi, cu retragerea punctelor 11 și 12 și cu repoziționarea celor propuse de către domnul primar și doamna consilier Breahnă. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NASTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

17

-

-


Cu 17 voturi pentru a fost aprobată ordinea de zi.

Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

întreb pe doamnele și domnii consilieri locali, dacă raportat la ordinea de zi există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate și dacă există astfel de situații, vă rog să anunțați la ce proiecte nu participați la vot. Domnul Șova.

Domnul Consilier Laur Gâțu-Sova-multumesc. La proiectul nr.7 nu voi participa la vot, existând raporturi de serviciu. Vă mulțumesc.

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridica si Administrație Locală-doamna consilier.

Doamna Consilier loana-Raluca Dinu - eu, la proiectul 3 am mai mult o întrebare adresată dumneavoastră. în primul rând, îl felicit pe colegul meu pentru organizarea Congresului Național de Chirurgie Pediatrică, orice manifestare medicală de talie națională în Bacău este de felicitat, dar având în vedere că am relații contractuale de management, cu Spitalul Județean de Urgență Bacău și că la toate proiectele în care a fost parte implicat în proiect Spitalul Județean până acum, m-am abținut, la acest proiect, domnul secretar, ce mă sfatuiți să fac, având în vedere că totuși este altul subiectul?

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică si Administrație Locală-eu vă recomand să vă abțineți, să nu participați la vot, pentru că aveți relații directe, beneficiați de, ce să spun, salariu, direct cu o parte implicată în proiect. Este clar pe lege, limpede. Mulțumesc.

Doamna Consilier loana-Raluca Dinu-am înțeles. Mulțumesc.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes-mai e aici una.

Doamna Consilier Doina-Emanuela Lazăr-si eu mă abțin la proiectul nr.3.

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică și Administrație Locală-domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes-la proiectul nr.5 e posibil să particip la eveniment, deci mai bine mă abțin.


Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică si Administrație Locală-s-a notat, la fiecare consilier în parte la ce proiect nu participă la vot Domnul Botoi, vă rog.

Domnul Președinte de ședința Romică Botoi-supun spre aprobare modalitatea de vot a ședinței de astăzi, pentru proiectele pe care le avem expuse.

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică si Administrație Locală-cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Doamna Consilier Ionela - Cristina Breahnă - Pravăt-la modalitatea de vot suntem?

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică si Administrație Locală-da.

Doamna Consilier Ionela - Cristina Breahnă - Pravăt-eu v-aș întreba, domnul Fantaza, am putea modifica modalitatea de vot de la proiectul nr. 14?

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică și Administrație Locală-în ce sens, vă rog?


Doamna Consilier Ionela - Cristina Breahnă - Pravăt-din majoritate absolută cu vot secret în majoritate absolută cu vot direct?

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică si Administrație Locală-din păcate, Codul Administrativ ...

Doamna Consilier Ionela - Cristina Breahnă - Pravăt-păi nu, vă consult din punct de vedere juridic.

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică și Administrație Locală -... permite consiliului local să aleagă modalitatea de vot, dar când este vorba de proiecte care privesc direct persoane, Codul Administrativ și Legea Administrației Publice Locale trecute, prevedea și prevede că se votează cu vot secret. îmi pare rău.

Cine este pentru modalitatea de vot, întreb din nou, prezentată?

Domnul Consilier Cristian Ghinghes-o abținere aici. Vă rog când faceți apelul, pentru, împotrivă, abținere. Mulțumesc.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ ————

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUEL A

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE MARJA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

16

-

1

A fost aprobată cu 16 voturi pentru și o abținere, a domnului Ghingheș, modalitatea de vot.

22C.Se trece la punctul 22C al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Romică Botoi dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive privind completarea H.C.L. nr. 147/2008 privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultate deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice, modificată și completată, precum și aprobarea premierii unor sportivi

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin intermediul acestui proiect de hotărâre, doamnelor și domnilor consilieri locali, vă solicit să aprobați premierea unor sportivi ai orașului nostru, sportivi care ne fac cinste și care reprezintă orașul nostru atât în România, cât și peste hotare. Unul dintre ei este un sportiv, domnul Hermeziu Daniel, un sportiv crescut la școala maestrului Relu Auraș. Numele maestrului Relu Auraș, cred că nu mai are nevoie de nici un fel de prezentare. Sunt foarte mândru că sunt unul dintre concetățenii dumnealui și am posibilitatea să propun consiliului local premierea dumnealui dar și premierea sportivului pe care l-a crescut și care în momentul de față este unul dintre campionii Bacăului. De asemenea, altă propunere pe care v-o fac, este vorba de premierea unuia dintre membrii echipei Clubului Sportiv Regional de Șah Nord - Est Este unul dintre campionii care îi avem la șah și cred că pentru acești tineri deosebiți și pentru antrenorii lor, cred că orașul, din puținul pe care îl are, să poată oferi un gest de mulțumire și de recompensă, ca o strângere de mână pe care v-o aducem dumneavoastră, sportivilor și maeștrilor care i-ați antrenat. Doamnelor și domnilor consilieri locali, rămâne la decizia dumneavoastră să aprobați prezentul proiect de hotărâre și premierea celor care au muncit pentru, consider eu, și pentru numele Municipiul Bacău.


Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică si Administrație Locală - cu permisiunea domnului președinte, am să iau eu avizele. Nu există obiecțiuni de legalitate și avizul Direcției Juridice - favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Economică).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1,4 și 5). Dacă sunt discuții? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 147/2008 privind aprobarea sistemului de premiere pentru rezultate deosebite ale sportivilor legitimați la cluburile sportive din municipiul Bacău, la concursurile și competițiile sportive naționale, europene, mondiale și olimpice, modificată și completată, precum și aprobarea premierii unor sportivi.

Inițiator - DL. COSMLN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-17


 • 2. Numărul consilierilor care au votat-17

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART. 1. Se modifică punctul nr. 13 al art. 1 din HCL nr. 147/ 2008 și după modificare care va avea următorul conținut:

  ”13. Campionatele Naționale Juniori - (sporturi neolimpice)

  17

  0

  0

  Performanța obținută

  Premiul propus

  Locul I, Locul II sau Locul III

  Până la 150 euroS-a adoptat.

2.

AHT. 2. Se aprobă premierea sportivului Hermeziu Daniel cu suma de 2.820 lei

(echivalentul a 600 E) și a antrenorul acestuia, dl. Relu  Auraș,  cu  suma de  2.820  lei

(echivalentul a 600 E), pentru obținerea Locului m la categoria 70 kg din cadrul Campionatului European de box - juniori, potrivit sistemului de premiere.

S-a adoptat.

17

0

0

3.

ART. 3. Se aprobă premierea sportivilor Ienășoaie Rafael, Ienășoaie Gabriel și Mazilu Ștefan Fabian fiecare cu suma de 705 lei (echivalentul a 150 E), pentru obținerea Locului II la Campionatul Național de Șah rapid pe echipe de juniori Bl4, potrivit sistemului de premiere.

S-a adoptat

17

0

0

4.

ART. 4. Se aprobă alocarea de la bugetul local, potrivit sistemului de premiere, a sumei de 7.755 lei, pentru acordarea premiilor către persoanele nominalizate la art. 2 și la art. 3.

S-a adoptat.

17

0

0

5.

ART. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar. S-a adoptat.

17

0

0

6.

ART. 6. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar, Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Bacău’1 și Clubului Sportiv Regional de Șah ”Nord - Est”.

S-a adoptat

17

0

0

7.

ART. 7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat

17

0

0


Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-Director Executiv -Direcția Juridică și Administrație Locală - mulțumim foarte mult, doamna consilier. Domnul primar la 22B, vă rugăm să prezentați expunerea de motive.

Domnul Primar Cosmin Ne cui a- bun. Felicitări, mulțumim pentru toată activitatea


dumneavoastră, maestre, stimate sportiv. Mult succes în continuare! Aplauze.

22B.Se trece la punctul 22B al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Romică Botoi dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/2001. Inițiator - DL. COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU


Domnul Primar Cosmin NECULA - doamnelor și domnilor consilieri locali, prin intermediul acestui proiect, vin în fața dumneavoastră cu propunerea de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Bacău în baza Ordonanței Guvernului României 82 din 2001, ordonanță prin intermediul căreia se poate aloca sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, ordonanță pe baza căreia funcționează acest principiu de finanțare. Rog consiliul local să decidă cu privire la acest proiect.

Domnul Ciprian-Gabriel FANTAZA-Director Executiv -Direcția Juridică si Administrație Locală - nu există obiecțiuni de legalitate, avizul este favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului are raportul de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală -există raportul scris).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1,4 și 5). Simt discuții? Rugăm comisia pentru vot secret. Domnul Ghingheș, vă rog.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- da, aș dori doar să constat că se pare că ne-am întors la logica din 2016. îmi amintesc, atunci, când a intrat noua administrație în mandat, a anunțat că este o problemă cu aceste finanțări pentru unitățile de cult. Și a promis atunci că vor prima mereu: educația, pilonul social, cultura și observăm cum astăzi, în anul 2019, ajungem să dăm 400 de mii de lei către unitățile de cult și mult mai puțin pentru educație, cultură și social pe finanțări nerambursabile. Deci, voiam doar să constat că v-ați întors exact de unde ați plecat și de unde ați preluat de la fosta administrație. Deci, dați mai mult la biserici pentru finanțări nerambursabile și mult mai puțin la cultură și educație.

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi - domnul primar are dreptul să...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- și tineret, și tineret că ați redus drastic tineretul, de la un milion la ...

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi - am înțeles, domnul Ghingheș. Domnul primar are cuvântul.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- a, deci eu nu am voie să vorbesc.

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi - păi v-am auzit, am înțeles cu toții ce spuneți dumneavoastră.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- credeam că aveți un ...

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi - Iăsați-1 pe domnul primar să vă dea răspuns.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- nu, nu, nu, era o constatare. Nu am adresat o întrebare, ceva.

Domnul Primar Cosinin Necula - doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, pentru a așeza lucrurile în ordine și pentru a spune adevărul atunci când este evident. La momentul în care am intrat primar și consiliul local își începea activitatea, noul consiliu local, în 2016, finanțările pentru culte și aici domnul consilier local Bîrzu poate să vă spună, să vă confirme sau nu, alocările financiare pentru culte erau de 2 milioane de lei. Uneori și mai mult. Problema pentru care am fost sesizat acolo, a fost pe două componente: o dată suma raportată la alte componente bugetare, 2. modalitatea, că era prin intermediul Legii 350. Preluând modelul consiliului județean, am verificat că există posibilitatea legală a Ordonanței 82, care spune foarte clar cum se finanțează cultele și cum pot fi alocați acești bani. Cred că în fiecare an, alocările financiare pentru culte au fost de 400 de mii de lei, dacă nu mă înșel, 400 de mii de lei în contextul în care am finanțat biserici care, ori aveau probleme din punct de vedere al funcționării, ploua înăuntru sau necesitau reparații urgente, dar pe de altă parte și biserici aflate în construcție, care trebuie să se finalizeze, din punctul meu de vedere. Nu am finanțat, nu v-am propus spre finanțare, din ce țin minte, ridicarea de biserici noi. Nu mă înțelegeți greșit, sunt un creștin, creștin ortodox, care totdeauna nu va face o speculație sau să cad într-un joc de natură politică doar pentru că se câștigă puncte în momentul în care dai în biserica ortodoxă sau în biserica catolică. Rămân convins de faptul că biserica, de-a lungul vremurilor, pentru poporul român a reprezentat o coloană vertebrală. O să merg, o să caut să merg în fiecare duminică, atât cât o să pot, să mă închin și să fac o cruce într-o biserică ortodoxă sau poate catolică. Pe de altă parte, pentru a spune adevărul așa unde este el, acolo unde este el, finanțările pe educație în anul 2015, doamnelor și domnilor consilieri locali și stimați cetățeni ai municipiului Bacău, în 2015 erau de 7 milioane de lei, 7,5 milioane lei. Aceste finanțări au crescut succesiv și în acest an au ajuns la peste 17 milioane lei. Astea sunt realitățile. Este libertatea consiliului local să decidă dacă vrea să susțină aceste culte religioase recunoscute de lege, sau nu. Eu simt obligat să prezint consiliului local aceste documente și aceste solicitări prin care bisericile vin în fața dumneavoastră pentru a cere bani să poată fi reparate, sau să poată finaliza o catapeteasmă, să finalizeze o pictură. Și vreau să vă mai spun ceva, stimați cetățeni ai municipiului Bacău. Fără a dori să mă întind prea mult, uitându-ne un pic la ceea ce a rămas din municipiul Bacău din întreaga istorie de 600 de ani, o să vedem că a rămas Catedrala „Sfântul Nicolae” de la 1800, Biserica „Sfântul Ioan” de la 1800, Biserica „Maica Precista” de acum 600 de ani și Palatul Administrativ și Teatrul. în rest totul s-a năruit. Dacă o să vă duceți în Bruxelles, bruxellezii o să vă prezinte catedrala lor de la 1300 sau de la 1600. Dacă o să vă duceți în, și fac o mică paranteză, simbolul orașului Bruxelles, pe care îl vedeți imprimat peste tot este Sfântul Gheorghe omorând balaurul, de asemenea, dacă vă duceți în Kiiln, o să vă prezinte Domul din Koln, dacă o să vă duceți în Viena, o să vedeți că acolo unul dintre obiectivele cele mai importante este Catedrala „Sfântul Ștefan”. Haideți măcar să privim ca monumente, bisericile. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- domnule primar, vă rog să nu încurcați borcanele. Ați pomenit de finanțarea, deci, eu mă refeream strict la finanțarea pentru asociații și fundații, finanțări nerambursabile. Când am intrat cu toții în mandat, pe cultură avem 900 de mii de lei, un milion de lei. Avem activități culturale pentru aceste organizații non guvernamentale. Astăzi avem 50 de mii de lei. La fel și la educație, aveam 300 de mii de lei și astăzi avem 50 de mii de lei. Deci, haideți să nu încurcăm finanțările, nu, nu, să nu încurcăm bunuri și servicii, da, deci întreținere și toate acele cu activitățile non profit, despre asta discutăm și acum. Dar nu vorbim despre asta. Am făcut o constatare și atâta tot. Că dumneavoastră intrați în povești despre cine este creștin și cine nu, astea sunt chestiuni private.


Domnul Președinte de ședință Romică Botoi - domnul Huluță vrea să ia cuvântul. Domnul Consilier Ghiorghe Hulută - domnul primar, mie îmi pare rău că am muncit în mandatul trecut degeaba o lună și jumătate de am acordat la, eram președintele comisiei pe 350 la religie, și atunci s-au acordat niște sume la ... și am fost de acord să le dăm la toate cultele, indiferent. Au venit cu proiecte. Le-am analizat și pe urmă, după o lună și jumătate a venit o altă administrație și a anulat acelea pe 350. Și îmi pare rău că s-a anulat. Pentru că așa cum spuneați dumneavoastră și socialul a început prin biserici, cultura a început cu bisericile, învățământul a început cu biserica. Acolo s-a găsit primul tipar, acolo prima carte, acolo... . Haideți să ducem tradiția asta și să ajutăm în continuare. Am constatat că de trei ani de zile nu se mai dă nimic la biserici. Adică nu s-a mai dat pe 350 nimic. Pe 350, vorbesc. Eu, pe social, domnul Ghingheș, am avut bani destui și nu am avut cui să-i dăm, în comisie. Pentru că pe 350 am avut 6 proiecte, iar 3 proiecte nu au îndeplinit condițiile minime de a lua acești bani. Deci, au fost bani pe social, unde mă pricep, nu știu pe învățământ și pe alte fiindații. Eu susțin acest proiect și apreciez faptul că se revine să punem o piatră de temelie la biserici. De orice natură, a bisericii catolice, ortodoxe, cultul baptist și așa mai departe, orice biserică. Vă mulțumesc.


Domnul Consilier Ilie Bîrzu - sumele înainte erau foarte mari, dar s-au folosit, ați văzut, că s-au folosit pentru.... Arată altfel bisericile din Bacău. Să știți că cei care vin și vizitează Bacăul rămân marcați de ceea ce se întâmplă în municipiul Bacău. Sunt obiective de cult, dar în afară de obiective de cult, sunt și pentru a fi vizitate. Și vreau să vă spun apropo de biserici, de unitățile de cult, vreau să le mulțumesc pentru ... în această vară nu a fost biserica care nu a organizat pentru copii, au participat în jur de 10.000 de copii la tabere de vară, organizate de biserici care au ajutat, practic, comunitatea băcăuană și merită felicitările noastre. Și cred că această sumă este mică. Poate dacă e nevoie mai mult, poate se poate da și mai mult, eu voi vota acest proiect. Domnul Primar Cosmin Necula - de trei ani de zile...

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi- mulțumim frumos, se trece la procedura de vot secret.

Procedură de vot secret.

Domnul Președinte de ședință Romică BOTOI- vă rog frumos să vă dea răspunsul. Vă rog frumos să dăm citire la următorul proiect că avem foarte mult de discutat.

Doamna Consilier loana-Raluca Dinu -S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea unor proiecte care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău în baza OG nr. 82/2001.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-17

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ + ABȚINERI

  NULE

  1.

  ART. 1. Se aprobă proiectele care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacău în baza OG nr. 82/ 2001, astfel:

  -Parohia Ortodoxa Sf. Voievozi Serbanesti -74.572 lei;

  S-a adoptat.

  13

  4

  0

  -Parohia Ortodoxa Lazaret Bacau - 75.000 lei; S-a adoptat.

  13

  4

  0

  -Parohia Romano-Catolica Sf Nicolae Bacau -125.000 lei;

  S-a adoptat

  13

  4

  0

  -Parohia Ortodoxa Intrarea Domnului in Ierusalim Bacau - 75.000 lei;

  S-a adoptat.

  13

  4

  0

  -Parohia Ortodoxa Precista Bacau - 50.000 lei. S-a adoptat.

  13

  4

  0

  2.

  ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Comisia de analiză a solicitărilor formulate de unitățile de cult pentru alocarea de fonduri în temeiul OG nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, modificată și completată.

  S-a adoptat.

  13

  4

  0


3.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice și Comisiei de analiză a solicitărilor formulate de unitățile de cult pentru alocarea de fonduri în temeiul OG nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, modificată și completată.

S-a adoptat

13

4

0

4.

ART. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat.

13

4

0


14.Supun discuției punctul 14 al ordinii de zi și Domnul Președinte de ședință Romică Botoi dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăt să prezinte Expunerea de motive la proiectul de privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE UNITATE DE ALIMENTAȚIE PUBLICA KFC DRTVE THRU, CALEA MARASESTI, NR. 92, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.

BENEFICIAR: S.C. KAPPAINVEST S.R.L., din Jud. Bacau Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt - doamnelor și domnilor consilieri, am fost primar o secundă.

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi- vă rog, domnule primar.


Domnul Primar Cosmin Necula - da, mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre se vine în fața dumneavoastră cu Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru construire unitate de alimentație publica KFC DRTVE THRU, Calea Mărășești numărul 82. Documentația ați avut-o la mapă, rog analizați și dispuneți din acest punct de vedere. Dumneavoastră sunteți singurii în măsura să faceți acest lucru. Pe de altă parte, doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, sunt obligat să reiterez, a nu știu câta oară, faptul că mă aflu într-o poziție ingrată. Poziție ingrată cauzată de faptul că legea spune foarte clar, atât timp cât există o solicitare din partea unui cetățean sau din partea unor firme de executare a unei construcții pe un teren proprietate privată, solicitare care îndeplinește condițiile de natură legală, pe baza solicitării făcută de cetățean sau de către firma respectiva, de către persoana juridica, aparatul de specialitate al primarului este obligat să solicite acelui petent îndeplinirea unor forme de legalitate și la momentul în care persoana fizică sau persoana juridică îndeplinește acele condiții de

legalitate solicitate de către aparatul propriu al primarului, aparatul de specialitate trimite către primar propunerea ca acesta să înainteze consiliul local spre aprobare respectiva solicitare a persoanei fizice sau juridice. Ca să spunem lucrurilor pe nume, vă pot prezenta faptul că, persoana fizică sau juridică care a venit în acest caz, a solicitat Instituției Primarului Municipiului Bacău, nu lui Cosmin Necula, Instituției Primarului aprobarea acestui obiectiv, construire unitate de alimentație publica KFC DRIVE THRU, pe Calea Mărășești nr. 92, pe un teren proprietate privată. Aparatul de specialitate al primarului, colegii mei, mi-au spus că formă legală este de a solicita acestui petent realizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu. Plan Urbanistic de Detaliu, care înseamnă o serie întreagă de documente de natură legală și administrativă, o serie de condiționalități pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul pentru ca să poată construi un obiectiv de acest tip acolo. Fac mențiunea faptului, că acele terenuri proprietate privată nu au fost retrocedate de către mine, retrocedările, dacă nu mă înșel și am să rog colegii din aparatul de specialitate să mă corecteze dacă greșesc, au fost făcute în anii 2006 - 2010. în anul 2018, dacă nu mă înșel, s-a solicitat o cerere de autorizație de împrejmuire. Greșesc? Drept legal pe care cetățenii proprietari au dreptul să o facă. Eliberarea autorizației nu era o chestiune volitivă din partea mea. Adică nu pot să spun vreau sau nu vreau. Grănițuirea poate fi făcută pe baza cererii cetățenilor, dacă respectivul cetățean respectă legea. Aparatul de specialitate, colegii mei, au spus că da, respectă legea. S-a făcut acea grănițuire. După aceea proprietarul a început să utilizeze terenul. A tăiat pomi, a făcut defrișări. Am fost acuzat că eu i-am dat acordul să taie pomi, să facă defrișări. De către unii, nu de către toată lumea, de către unii cetățeni. Nu primarul dă avizul să se taie sau să nu taie pomi într-o proprietate privată. Sunt anumite condiții legale pe care solicitanții trebuie să le îndeplinească și instituția avizatoare în acest sens. S-au făcut comisii, m-am întâlnit cu cetățenii care reclamau aceste aspecte, s-au făcut comisii la Prefectura Județului Bacău, instituție care tutelează din punct de vedere administrativ inclusiv primăria. Din ce știu, s-a constatat că sunt în stare de legalitate aceste defrișări sau tăieri de arbori. Ulterior s-a depus acea cerere de certificat de urbanism, în vederea edificării unei construcții, obiectiv de alimentație publică. Iarăși aparatul de specialitate a analizat condițiile legale și a spus Primarului Municipiului Bacău că în momentul de față acest petent trebuie să realizeze un Plan Urbanistic de Detaliu pentru ca ulterior consiliul local să-1 aprobe sau nu. Petentul și-a făcut acele proiecte, acele avize, acele documentații. Pe de altă parte, aparatul de specialitate al primarului, ca să spun foarte liber, colegii mei din Primăria Bacău care analizează și dau semnături și hârtii de legalitate, de corectitudine a acelor documente, au spus că acele documente redactate de către petent sunt legale. Pe baza acestor documente am făcut prezentul proiect de hotărâre, repet, aflându-mă în situația ingrată de nici măcar nu a mă putea pronunța dacă sunt sau nu de acord, dacă am o opinie pro sau contra. Abilitatea primarului, în cazul acestor construcții, obiective, este doar să primească din partea aparatului de specialitate documentele legale și ca mai apoi să le trimită consiliului local, consiliul local fiind singurul în măsură să spună dacă acel obiectiv este oportun sau nu, pentru a fi în municipiul Bacău. Nu îmi voi spune vreo opinie, s-au făcut și plângeri la DNA, s-au făcut la diverse instituții, nu pot spune și nici nu vreau să spun vreo opinie. îi bine, îi rău, nu vreau să intru în nici un fel de clinei politico - administrativ cu funcționari, cu viceprimari, cu consilieri locali. Nu vreau, pe de altă parte, nici să supăr cetățenii municipiului Bacău. Dar vă repet, aici am să rog aparatul de specialitate care știe cum funcționează, să-mi spună dacă greșesc sau nu. Singura posibilitate legală pe care o am, să prezint consiliului local și consiliul local să decidă cu privire la oportunitatea acestui proiect. Am fost informat de către aparatul de specialitate că toate documentele petentului sunt în legalitate. La începutul ședinței ați observat că am fost sesizat de către domnul Consilier Local Ghingheș, cu privire la o serie de probleme. Am întrebat aparatul de specialitate dacă este așa sau nu este așa, exact pentru a ști dacă îl supun sau nu aprobării. Aparatul de specialitate al primarului și-a menținut punctul de vedere și a spus că proiectul este legal și îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterilor consiliului local, consiliul local fiind administratorul domeniului public și privat și cel care stabilește oportunitatea. Primarul propune și primarul execută ceea ce spune consiliul local. Primanil nu are un drept de viață și de moarte asupra orașului, primarul nu taie, și pune, și schimbă, și strânge, și face ce vrea și cum vrea. Consiliul local decide ceea ce se întâmplă. în momentul de față eu mi-am făcut obligația legală ca în urma prezentării documentațiilor făcute de petentul care vrea să construiască aici și în urma avizelor de legalitate și de corectitudine din partea aparatului de specialitate care a spus că sunt legale aceste hârtii, să vin în fața consiliului local și să vă spun doamnelor și domnilor consilieri locali, analizați și dispuneți. De asemenea, am invitat cetățenii municipiului Bacău care sunt afectați, între ghilimele, de această construcție sau potențială construcție, i-am invitat în ședința de plen a consiliului local pentru a-și exprima punctul de vedere. Pentru ca dumneavoastră să votați în deplină cunoștință de cauză, ați avut posibilitatea să analizați documente, să întrebați aparatul de specialitate, acum să audiați cetățenii din zonă, dar de asemenea, să audiați și beneficiarul, sau mai exact petentul care a făcut această cerere. Cred că este normal, doamnelor și domnilor consilieri, să analizați și să ascultați fiecare opinie, pentru ca după aceea decizia dumneavoastră să fie una de oportunitate pentru urbea noastră. Organismul deliberativ al Bacăului, consiliul local, parlamentul local trebuie să decidă ce se întâmplă cu această investiție, iar din momentul de față, în momentul în care acum v-am prezentat, obligația mea este să respect ce spune consiliu local și să duc la îndeplinire. Vă mulțumesc.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza -avizul secretarului și al Direcției Juridice sunt favorabile.

Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă raportul de specialitate favorabil. (Arhitect Șef).

Doamna Enula Pricopoaea-avizul Comisiei de specialitate nr.2 este nefavorabil. Domnul Laur Gâtu-Șova-avizul Comisiei de specialitate nr.5 este nefavorabil.

Domnul Președinte de Ședință Romică Botoi - domnul viceprimar vrea să ia cuvântul, vă rog.

(Discuție înafara microfonului. Nu se înțelege)

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt-doamnă. o să vorbească, că știți ce se întâmplă? E posibil să vorbim toți la un moment dat. M-am înscris la cuvânt, vă rog să mă ascultați.

Domnul Președinte de Ședință Romică Botoi mi dau seama că atmosfera este foarteîncărcată, așa că trebuie să fim foarte atenți Ia toată treaba asta.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt-sunt foarte concis și ei au răbdare că au avut multă. Deci, mulțumesc. Eu, dacă îmi dați cuvântul, dacă nu, musafirii.

Domnul Președinte de Ședință Romică Botoi -domnule viceprimar, spuneți dumneavoastră ce aveți de spus și după aia musafirii, toți.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt-acest proiect, azi, nu trebuia să fie pe masa noastră. Are deficiențe grave din faza administrativă. în același timp, în spatele acestui proiect stau niște nemulțumiri, am primit fiecare consilier Ia mapă. E vorba de 4 asociații de locatari din zona vecinătății obiectivului, viitorului obiectiv, un număr de 1900 locuințe și aproape 3000, 3000 și ceva de locuitori. Au făcut toate demersurile. Eu când am primit acel mail, recunosc, m-am dus către ei. Sunt niște oameni de o eleganță deosebită, fac parte din elita orașului și n-au fost băgați de nimeni în seamă. S-a ajuns în faza în care, în fața blocului în care locuiesc de-o viață, să vină niște utilaje, să defrișeze tot ce se poate defrișa, cu excepția a trei nuci. O să vorbim și despre nuci.

Dar voi începe cu începutul, P.U.G.-ul. P.U.G.-uI Bacăului, acel Plan Urbanistic General care se face Ia 10 ani, s-a făcut în 2012, e valabil până în 2022. Ulterior P.U.G.-ului, trebuia să apară Registrul de spații verzi. Am comandat lucrarea, am făcut-o, dar nu a vrut nimeni de la Urbanism s-o aducă în fața consiliului local pe motiv că nu e P.U.G.-ul bun, dar în același timp P.U.G.-ul e bun când e nevoie, P.U.G.-ul nu mai e bun, sau P.U.G.-ul e bun de interesele domnului Popovici. E lipsă, să mă ierte. în acest caz P.U.G.-ul a fost bun, fără să țină cont că dreptul de proprietate îl dă instanța, dreptul de construcție îl dă primăria în anumite cazuri, dar când se face P.U.D. în cazul nostru și P.U.Z., consiliul local. N-a interesat pe nimeni. S-au luat niște avize, nu să ne spună doamna arhitect,,, păi am avize”. Avizele nu sunt toate favorabile, care s-au luat avize prin Certificatul de Urbanism, vă rog să mă urmăriți, nu înseamnă fiecare, că-i Delgaz, că-i EON, că-i telefonie, e obligat să dea un aviz, dar noi trebuie să ne uităm pe acele avize, că nu-s toate favorabile. La capitolul avize, țin să menționez că au fost unele profesioniste, mă refer la Direcția de Sănătate Publică care a spus - de la geam 15 metri, dar nu a mai vrut nimeni să verifice dacă se respectă 15 metri, mă refer Ia Thermoenergy care dat avizul, dar a spus în felul următor - suprafața nu se va împrejmui motivat de faptul, coincidență sau nu pe acolo trece o magistrală de energie termică, în pământ o canalizare și spune, nu se admite gard, motivat de faptul că acolo oricând pot să fie intervenții. Rețeaua este relativ nouă, în anul 2018, pe proiectul reabilitare termoficare rețele secundare în municipiul Bacău, făcută cu mulți bani europeni, în nici un caz nu-i încheiată, că dacă ar fi fost încheiată se creau niște restricții și o să vedem ce urmează, pentru că nici aia nu-i finalizată și e pe bani mulți, optzeci și ceva de milioane de euro. Bun, aia-i altă speță, altă problemă.

Mă refer Ia avizul de la Poliția rutieră, dat pe genunchi. Am carnet, poate mâine nu-1 mai am, dar puțin mă interesează. Noi acolo, tot de poliția rutieră, aveam aprobat un culoar de piste de biciclete, proiect la care ne-a dat avizul, este faza de contractare, dar nu știm când îl vom face că a intervenit fenomenul de retumare bani de la insulă, deci acele toate 4 proiecte, inclusiv două creșe, inclusiv modernizare stații autobuz, simt proiecte blocate. Trebuie să dăm 7,9 milioane de lei deoarece nu ne-am îndeplinit obligațiile proiectului european numit insulă. Bun, aia e altceva. Vreau să vorbesc despre avizul poliției rutiere. Ei trebuiau să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Una, ne încurcă proiectul, deși printr-o adresă o scaldă, așa e viața la noi în obținerea proiectelor, dar n-au ținut cont că ei solicită o străpungere din D.N.2 care este un drum expres, drum european și acolo trebuia și avizul Companiei Naționale de Autostrăzi și infrastructură rutieră. Ei au dat un aviz.. .Au introdus multe semne de circulație, ne face nouă o recomandare de relocare un nuc. Oameni buni, râsul lumii. Acolo s-a tăiat tot ce s-a putut tăia cu excepția unor nuci, eu n-am înțeles, au un regim special și-s mai presus decât teiul, decât salcâmul, dar în fine... Au rămas acolo trei nuci care-s aproximativ de-o seamă cu blocul, unul a dispărut că nu i-a plăcut viața, peste unul, copacii fiind mari, când s-a defrișat a căzut și l-a făcut, arată cam cum arăt eu, un nuc de 50 de ani, de 60 de ani, vrea relocare....

Domnul Primar Cosmin Necula-dumneavoastrâ sunteți ca plopul.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt-eu sunt ca plopul, dar mă tăiau primul, dacă eram ca plopul. Fără să țină cont nimeni. Relocarea, o rușine, domnule.


Domnilor, vreau să încep în primul rând și cu o apreciere. Domnul Primar, mă ascultați? Domnul Primar Cosmin Necula-mă iertați.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt-părintele să vă ierte.

Domnule primar, vă felicit! Vă felicit în mod deosebit că ați avut tăria să trimiteți tot ce se numesc consilieri municipali la fața locului. Când au ajuns acolo, oamenii s-au speriat. Mă sună cineva, a venit P.S.D.-ul.

Domnul Primar Cosmin Necula-dar nu i-am trimis eu, s-au dus domnii consilieri. Domnul Viceprimar Constantin Scripăt-felicitări. domnilor consilieri!

Aplauze!

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt-asa văd eu să rezolvăm problema omului. Să ne ducem spre el. Nu era un om, sau doi, sau trei nebuni, sau doi interlopi.

Domnul Primar Cosmin Necula-nu vreau să influențeze consiliul local sau... E abuz în serviciu.


Domnul Viceprimar Constantin Scripăt-erau oameni pe care-i numesc elita orașului și marea majoritate în vârstă care nu mai pot sta în casă de ce-i așteaptă acolo. Vreau în același timp să vă felicit în mod deosebit. Deplasarea dumneavoastră la fața locului a determinat să scoată la iveală și alte lucruri, relocarea nucului. Deci un nuc, care nu mai are viață, că nu mai are, știți cum e cu relocarea nucului? Cum m-ați duce pe mine la creșă mâine. E același lucru. Credeți că mai faceți din mine altceva? Nucul, eu am statutul meu, nucul acela e gata. Mergeți să-1 vedeți cum arată. Ce înseamnă relocare? Și să vă mai spun ceva. Prin relocarea propusă de proiectant, ne furați nucul de pe domeniul public și-l duceți pe domeniul privat. N-aveți voie, oameni buni. Lăsați nucul acolo. Nucul acela nu apucă toamna, pe mine poate da. Vedeți cum, dar asta nu puteți constata din pozele doamnei arhitect, foarte frumoase, relocare, mediul de acord, aplaudăm E o batjocoră, e o rușine ce a vrut să facă cu acest nuc.

Trecem mai departe, avizele de la C.R.A.B. Au cuprins în interior apometrele, depistare făcută de un consilier P.S.D. care, știți ce spun eu la colțuri despre P.S.D. dar acum îi felicit, domnul consilier Dănilă, stimă și respect. A mai făcut și alte constatări. Deplasarea la fața locului a mai scos în evidență ceva, ceea ce ne-a ascuns doamna arhitect șef. Pe Certificatul de urbanism, pe care eu l-am semnat și cu domnul secretar și de aceea spun- nu mai am curaj să semnez acte alături de acest individ, îi cer demisia. Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza-acel certificat, certificatul de urbanism I-am semnat eu, lăsați-1 pe domnul secretar cu treaba asta, lăsați-1. Nu, îmi pare râu, a avizat proiectul de hotărâre. Cum, n-a semnat nimic...

Domnul Viceprimar Constantin Scripât-vreau. ceea ce spun, să întăresc cu documente, certificatul de urbanism, de doamna Marin, mă ierte, domnul secretar, doamna Marin, da, undeva la anexă spune - parțial terenul se află în zona de siguranță a unităților militare. M-am gândit și eu mult. Am avut o întâlnire la care a participat domnul primar, doamna arhitect, domnul secretar și domnul Luchian, artizanul acelor... Și vă spun cum s-a ajuns acolo. Și toți au râs de mine,-„băi ești nebun”? E o scăpare? Așa scrie în certificatul de urbanism. Am plecat de acolo cu „statut de prost”. M-am interesat mai departe. Băi, ce unități militare sunt în zonă lângă, lângă acela? Niciuna. Cea mai apropiată e S.R.I.-uI. Vă spun, am sunat și acolo. Băi, oameni buni, uitați așa, așa, așa, cum interpretați? „Du-te domnule și te plimbă, nu avem noi treabă acolo”. Ei le au cu ascultatul, e problema lor, au alt statut. Dar deplasarea, fără să țină cont.... Ce se întâmplă? în cele două blocuri care împrejmuiesc terenul sunt adăposturi A.L.A. Aceste adăposturi au un statut special, avem un număr de 118 în Bacău, în mare parte sunt la blocurile turn, iar după revoluție obligativitate aveau doar la blocuri A.N.L. să facem. Deci, cine face azi un bloc nu mai e obligat, așa e legea. Dar în același timp fac parte dintr-un program național, dintr-un program de siguranță națională. Mulți au știut acest lucru, l-au ignorat. Deci, aici este toată trimiterea că terenul parțial e în zona de protecție. Ce sunt acele adăposturi? Sunt niște clădiri, în general la subsol, cu scopul ca în general, la bombardament, epidemie, nu știu ce, oamenii să se retragă acolo. Aceste spații, prin construcție și prin statutul lor au nevoie de o zonă de protecție. O să vedeți, alături de ele sunt niște guri de aerisire, în caz de nenorociri acolo vine salvarea, care alimentează, care ia morții, aduce răniții, deci un spațiu de refugiu. N-a vrut nimeni să țină cont de acest aspect. S-a mers mai departe. S-a mers mai departe, s-au obținut toate avizele, a intrat într-o comisie de avizare din care fac și eu parte, mi-am spus punctul de vedere, am fost miștocăriți și pe acolo fiindcă domnul Popovici controla în totalitate și țin să felicit pe o doamnă arhitect Racoveanu, care-i de la, inginer la consiliu județean. Felicitări, doamnă! Dânsa, eu am avut niște obiecțiuni, am respins proiectul în faza aceea de avizare, au fost și locatari, singura care mă face să cred că nu sunt chiar nebun a fost și dumneaei că s-a abținut. în rest, mașina de vot de la Poliția Locală, ceilalți arhitecți, înțeleg și arhitecții, ei din asta trăiesc ca și avocații, din bani. Duce proiectul, îl prelucrează, îl aduce se aprobă, ia bani. Nu se aprobă, nu mai ia toți banii, dar nu putem batjocori Bacăul. Dacă astăzi, mulțumesc domnule primar că nu l-ați retras de pe ordinea de zi, vreau ca prin votul nostru de azi să asigurăm liniștea acestor oameni. Vreau ca prin votul nostru de azi, să nu creăm un precedent. Deci, în spatele, sau cazuri similare mai sunt, între 50 și 80 în Bacău. Adică omul are titlu, e proprietar de teren și primăria decide. Dar noi trebuia să avem, primăria, în cazurile simple, consiliul local când avem P.U.D. și P.U.Z. Bun. Dacă noi astăzi aprobăm acest proiect, vom avea surpriza și atunci va fi și, creăm și precedentul, l-am aprobat și atunci instanța poate să lucreze la noi, ca în următoarea perioadă să dispară faleza verde dintre Cascada și stadion. Toată are proprietari, dar proprietarii au înțeles, sunt proprietar, dar n-am drept


de construcție, sau putem să-1 dăm noi. Va apărea o locuință, sau o vilă, sau un spațiu, vom vedea, între Prefectură și Bibliotecă, în parcul, așa numitul Parcul Catedralei vor apărea clădiri. în Parcul Gherăiești deja sunt, dar vor apărea mai multe. Va fi, eu știu, distrus, o parte din Parcul Cancicov, zona de poliție, sunt de asemenea proprietari pe strada, tot a dumneavoastră, a Panselelor, dar chiar la intrare pe dreapta, a mai fost o tentativă și locatarii....

Domnul Primar Cosmin Necula-dar trebuie precizat că astea sunt retrocedări făcute înainte de noi.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt-nu avem noi treabă cu retrocedările, așa le-am moștenit. Dacă apărea la timp Registrul Spațiilor Verzi, nu mai aveam această problemă. Astăzi suntem în fața unui vot. Noi astăzi hotărâm ce facem cu ceea ce se numește verde în Bacău. Locatarii pot să țipe oricât și să facă orice, dacă noi votăm pentru, să ne dea în instanță...

Că am mai auzit, vai de mine, mă dă în judecată pe mine, consilier, niciodată nu o să câștige, eu îmi exprim un vot după propria conștiință. în cel mai rău caz să dea în judecată pe cel care a dat aviz de legalitate. Și acesta este Secretarul Municipiului Bacău, de asta este, de asta eu sunt atât de pornit și înrăit. Acest individ ne duce unde vrea el. Ne vinde. Dumneavoastră, deci eu spun categoric, sunt împotriva acestui proiect, dar în același timp vin și cu propunerea unui amendament, pentru liniștea oamenilor. Acest proiect nu mai are ce căuta pe ordinea de zi, cel puțin în mandatul nostru. Am încheiat, dacă nu mă mai provoacă cineva și nu mai face trimitere la persoana mea.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț-pot să iau cuvântul?

Domnul Președinte de Ședință Romică Botoi -da. da, chiar vă rog.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-am discutat despre avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism, chiar a amintit domnul Viceprimar Scripăț despre adăpostul local antiaerian, despre adăposturi de protecție civilă și aș vrea să vă întreb, doamna arhitect, dacă aveați cunoștință despre aceste adăposturi locale antiaeriene locale acolo, în zonă? Da sau nu?

Doamna Arhitect Diana Marin-în zona respectivă, fix pe terenul respectiv, nu. Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravât-în proximitate.

Doamna Arhitect Diana Marin- în mod noimal conform normativului și legislației în vigoare, da, în anumite condiții, la anumite blocuri de locuințe trebuie, este obligatoriu să existe aceste adăposturi ALA.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-si atunci n-ați solicitat aviz de la Protecție Civilă, datorită faptului că nu aveați cunoștință despre adăposturi?

Doamna Arhitect Diana Marin-nu. avizul de la Protecția Civilă este o hotărâre de guvern în care se reglementează foarte clar lista construcțiilor propuse pentru care se solicită prin Certificatul de urbanism aviz de la Protecție Civilă, iar în lista respectivă nu se regăsește clădirea nouă propusă de proprietar.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravâț-ati putea să-mi specificați care este procentul, cota procentuală a acelor, Certificatelor de urbanism prin care cereți aviz de la Protecția Civilă, în total număr de certificate de urbanism emise?

Doamna Arhitect Diana Marin-nu am cum să vă specific acum, dar nici nu mergem


pe procent, pentru că avem o hotărâre în care se specifică foarte clar...

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-ok. am înțeles. Bazându-vă pe hotărârea respectivă...

Doamna Arhitect Diana Marin-merg sau nu.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-cam câte simt ca număr, sau ca procente, sau mărime relativă, după certificatele de urbanism?

Doamna Arhitect Diana Marin-am să fac o evidență și dacă vreți am să v-o dau Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-eu spun că acel procent este destul de ridicat.

Doamna Arhitect Diana Marin-nu este, am vorbit astăzi Ia Protecția Civilă și mi-au dat lista cu ce avize au date de la Protecția Civilă pentru, în urma solicitărilor pentru certificate de urbanism și au deocamdată, în ultimii doi ani, trei.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-doamna arhitect, vorbim despre adăposturi locale antiaeriene în zonă și noi nu solicităm aviz de la Protecție Civilă. Doamna Arhitect Diana Marin-pentru că legea nu-mi solicită să fac acest lucru.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-ok și vă spun că cu siguranță sunt persoane fizice sau persoane juridice care au demarat investiții în zone care nu au legătură cu astfel de adăposturi, dar le-ați solicitat.

Doamna Arhitect Diana Marin-pentru că legea spune foarte clar pentru ce. Avem subsol la construcție, este obligatoriu să cer.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-ok. ok, este punctul dumneavoastră de vedere, am vrut să rămână aici pe bandă.

Doamna Arhitect Diana Marin-nu avem subsoluri, nu este obligatoriu.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-rămână aici.

Doamna Arhitect Diana Marin-punctul de vedere este conform normativului legal. Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-ok. ok. A rămas pe bandă. Mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de Ședință Romică Botoi -dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Stați că vă vine rândul, doamnă. Doamna este prima.

Doamna Ciuche Ana-nu. lăsați că aici mă simt mai bine. Stimate domnule primar, stimate domnule viceprimar, stimați domni consilieri, nu sunt obișnuită cu microfonul. Mă numesc Chiuche Ana și sunt reprezentanta Comitetului de inițiativă a cetățenilor de pe strada Mărășești, nr.90-94 și de pe...

Voi încerca să fiu foarte scurtă și să vă prezint, repet, modul cum s-a acordat aviz de la mediu. N-o să mă opresc la felul cum s-a făcut retrocedarea terenurilor, pentru că noi când ne-am mutat acolo, erau încă casele pe terenul respectiv. Distanța dintre bloc și gardul proprietarilor era de peste doi metri. Acum distanța între balcon și gard este sub un metru. Eu nu știu, am sesizat de la început această împrejmuire și nu s-a ținut cont, dar fără un răspuns.

în legătură cu avizul de la mediu. Pe data de 07.08. a apărut pe ușile blocurilor o solicitare de consultare a populației în perioada 07-21 august în legătură cu această construcție. Bineînțeles, ca să vedem despre ce este vorba, am mers la primărie să consultăm dosarul. Dosarul, fără să jignesc, era foarte subțirel și doamna unde era dosarul respectiv ne-a îndrumat Ia doamna arhitect. îmi pare foarte rău să spun dar cel


puțin de patru ori mai fusesem Ia doamna arhitect și cum am venit așa am și plecat. în primul rând, când am solicitat proiectul și cu anexele, pentru că aveam în rândul nostru o persoană care se pricepea la acest lucru, ne-a zis că nu putem să consultăm întrucât nu suntem beneficiarii. Păi zic, domnule, care este sensul dacă un beneficiar, de ce să vină să ceară proiectul pentru că știe despre ce este vorba? Ba noi trebuie să-l consultăm, că așa ați spus că în perioada 07-21 putem consulta acest aviz, acest proiect. Pe lângă, de la început până la sfârșit, nu trebuie să se supere doamna arhitectă, ne-a zis că există o hotărâre de consiliu, nu știu toată titulatura și că nu poate fi consultat acest proiect și n-are, nu suntem de specialitate, n-are de fapt ce a ne spune, urmând ca în final să ne întrebe -„ce specialitate avem”? Domnul care se pricepea, foarte prietenos, a început toate competențele să le spună. Eu am spus că nu am nici o specialitate. Sunt un om neștiutor. După insistențe multe, doamna ne-a poftit de mai multe ori afară, da, nu știu în baza cărui drept, pentru că este unitate de interes public, nu? Chiar dacă noi eram mai aprinși puțin, dumneaei trebuia să aibă un ton civilizat și să ne explice. în final ne-a trimis la Agenția de Mediu. Ne-am dus pe 12 august la Agenția de Mediu, ne-a cerut să facem o cerere ca să putem vedea dosarul. Am făcut cererea, pe 13 ne-a anunțat că putem să-l studiem. Pe 14 am mers să studiem dosarul. Ne-am chinuit noi două ore acolo să-l studiem cât mai atent, am notat observațiile noastre, urmând ca să depunem în scris tot ceea ce am constatat. Cum era sărbătoare, Sfânta Maria, și așa, pe 19 dimineața ne-am dus cu aceste observații la Agenția de Mediu și spunând că ședința va avea loc pe 21 august. Dar între timp, ce s-a întâmplat? Pe ușa de la bloc a apărut un afiș din Ziarul Deșteptarea din 09 august și cu permisiunea dumneavoastră am să citesc. Vă rog să-mi țineți... Oleacă să scot, că am documentul: „A.P.M. Bacău anunță publicul interesat că în urma analizei P.U.D. Construire unitate de alimentație publică K.F.S DRVE THRU situat în Calea Mărășești nr.100 a municipiului Bacău, titular Kappa Invest S.R.L. și a consultării membrilor comitetului special constituit s-a luat decizia că planul nu are efecte semnificative asupra mediului și nu necesită evaluarea de mediu. Planul și decizia pot fi consultate, așa...”.


Acum mă întreb, pentru ce ni s-a aprobat, ni s-a dat acea consultare în perioada 7-21, a fost un fel de mimare a aplicării legii, ca să ne liniștească pentru că hotărârea era luată din start. Ce să, ce mai contau acele observații ale noastre, nu știu dacă s-a mai discutat sau nu în ședința din agenție. Deci, dumneavoastră o să-mi răspundeți, cum se cer niște consultări după ce s-a luat o hotărâre. Ne-a mai chemat și pe 23 august la Comisia Tehnică unde am fost un număr de locatari. Vreau să vă spun, cu toată responsabilitatea, că domnii care reprezentau Comisia Tehnică, am considerat că ne tratează cu un total dispreț. Am spus că nu există, așa știam noi, nicio astfel de construcție între blocuri și o doamnă arhitectă, nu mă pricep, cu un surâs sarcastic, ne dă o foaie de hârtie, o poză cu, în București, cu asemenea situație care nu se potrivea cu situația noastră, iar eu stăteam lângă domnul secretar și atunci neavând ce face zic „domnule secretar, ajutați-ne cumva”. Și zice „fiți mulțumiți, textual, că nu vi s-a construit blocul P+4”. Deci trebuia să-i mulțumim că ne face altceva. Așa, toate avizele, vreau să spun fără să greșesc, au fost date din birou, fără a se merge la fața locului, fără a se constata impactul fonic și poluarea către locatarii din acea zonă și mai mult decât atât, pentru acei nuci, care în momentul în care am văzut că s-a tăiat imul, am fugit și noi, nici n-am știut că depinde de Direcția Agricolă și ne-am dus acolo, am găsit, un domn dăduse aprobarea tăierii nucilor în luna decembrie pentru că e uscat. Și atunci am întrebat - „voiați să găsiți frunze verzi în luna decembrie?” Și doamna directoare a fost foarte drăguță și a anulat această, dar un nuc l-am pierdut. Acum cu relocarea, este un termen nou, nu-1 știu. Vreau să întreb, pentru modul cum am fost tratați de domnii arhitecți, secretar, domnul de la mediu, domnul de la Direcția Agricolă, ce sancțiuni primesc ei? Pentru că tot timpul au manifestat o aroganță și un total dispreț pentru populația orașului Bacău. Noi, cei care plătim ca dumnealor să aibă niște salarii destul de „dodoloațe”. Vă mulțumesc. Mă scuzați că v-am ținut prea mult.

Aplauze.

Domnul Președinte de Ședință Romicâ Botoi -domnul consilier, spuneți ce aveți de spus. Doamnă, așteptați puțin. Spuneți, doamna care mai voiați să luați cuvântul.

Doamna Popovici Elena-nu sunt obișnuită cu microfoanele. Deci, dacă ceva nu este în regulă, vă rog să mă scuzați. Mulțumim domnului primar că ne-ați lămurit încă o dată că nu sunt sarcinile dumneavoastră și atunci ați lăsat pe ordinea de zi acest punct.

Acum să mă adresez consilierilor, da, că înțeleg că pâinea și cuțitul sunt la dumneavoastră. P.U.G.-ul dacă nu cuprinde spații-curți construcții, categoric nu va apărea pe el un P.U.Z. sau un P.U.D. că asta ne-ați cerut nouă, avizul pentru P.U.D. Dar în momentul în care s-a dat avizul pentru 304, împrejmuire, domnișoară arhitect, normal că pe arhivele ALA nu apare această construcție, ea de-abia urmează să se edifice. Adăposturile ALA sunt din 70. Condițiile, îmi pare rău, eu sunt născută mult mai devreme decât dumneavoastră, pe noi ne-a înnebunit și cu ALA și cu gărzile patriotice și cu Crucea Roșie, oricând ne chemau la aceste exerciții, trebuia să avem teren, ne aduceau mașinile, ne aduceau din astea, materiale cu care să lucrăm. Aceste alveole au fost făcute tocmai pentru ca în orice caz de calamitate sau nu știu ce, să poată interveni grupurile de gărzi patriotice și Cruce Roșie, voluntare, că nimeni nu ne plătea pentru asta, nu eram plătiți, noi făceam servicii 6 din 7, iar duminica aveam activități civice. Vă rog să rețineți. Noi suntem cei care dorim ca orașul să arate european. Ne-am ales deputății europeni, ieri am avut surpriza să mă întâlnesc cu doamna Lungu Tudorița, care nu știu ce reprezintă, mă rog, îi știți dumneavoastră, pe probleme de mediu și care abia ieri a aflat problema noastră. Noi îi scriem din 2016, îmi pare bine că măcar domnul Scripăț a citit cu atenție toată documentația pe care am facut-o ca să păstrăm orașul și vă aduc aminte acum că pentru fiecare locuitor este nevoie, conform normelor europene, pentru că suntem europeni, este E 85 care trece, este Mărășești 100, noi am început în anul Centenarului cu Mărășești 100, ba era Mărășești 100A, ba era Mărășești 102, acum, în sfârșit, este Mărășești 92. Dar acest Mărășești, să nu uităm că are și o rezonanță istorică, făcută de oameni. Vă rog, judecați cu inima. Lăsați copiilor voștri un oraș, nu o îngrămădire de blocuri, nu interesele fiecărei administrații. Vă rog din suflet, domnul primar, nu am nimic cu persoana dumneavoastră, îmi sunteți chiar simpatic, aș dori să fiți copilul meu dar nu sunteți, vă rog din suflet, n-am nimic cu persoana de primar x, y, eu am ceva cu instituția. Dacă un primar, un consiliu local a greșit, a dat din eroare, din știință, din neștiință, din interes, un aviz, vă rog, se poate corecta material, orice hotărâre judecătorească are posibilitatea să fie corectată material. Nu așteptați să se toarne betoane ca să cereți după aceea parcuri. Când se toarnă un metru de beton


într-un loc, categoric nu mai crește un pom. Veniți la fața locului, vedeți că natura își cere drepturile și uitați-vă că deja din vechile trunchiuri au ieșit copaci care depășesc deja etajul 1. Deci, țineți cont că și blocul de pe Panselelor 3 are o diferență de nivel față de această proprietate personală. Și noi suntem proprietari și suntem 134, nu „afectați” între ghilimele, ci grav afectați de tot ceea ce se construiește înjur. Vă rog să rețineți, nu vreți să fiți în locul nostru, că dacă ați fi, probabil că ați citi cu multă atenție tot ceea ce sesizează cetățenii. Noi vă votăm, dar nu vă votăm ca să ne luați aerul, să ne intoxicați, să ne, eu știu ce, vrem să fiți de partea noastră. Construiți un oraș european. De aceea ne-au plecat copii, nepoții, trăiesc în alte zone. Păi ce vorbiți, 26 de m.p., păi să vă spun acum, în ultimul modul de verificare al proiectelor europene, norma de spațiu verde pentru fiecare cetățean este de 32 m.p. Deci, atunci când noi verificăm proiectele europene cum au fost implementate, ele trebuie să țină cont că trebuie să aibă pentru fiecare cetățean 32 m.p. Ori Bacăul știți cât are? 18, 18 m.p. Mai tăiați, fraților, niște pomi! Mai tăiați! De vizavi de lotul ăsta s-au tăiat 6 tuia. De ce? Pentru că s-a înființat o firmă „Casa brazilor”! Era normal, nu? E o specie de brad. întâi distrugem și apoi facem Registrul arborilor? Vă rog din suflet, gândiți-vă la copii dumneavoastră dacă vreți să se întoarcă acasă. Dacă vreți să mai vină cineva și nu numai nu mai știu eu care investitor ca să ne amețească că face nu știu ce K.F.C., să ne vină mirosul și la etajul 10 de la, la cele două blocuri turn și eventual avem înjur...

(Se vorbește în afara microfonului).

Doamna Popovici Elena-eu vreau să mergeți pe jos mult, în orașul acesta. Să mergeți pas cu pas și să vedeți cât s-a distrus, cât s-a îndesit, pentru că nu erau trecute pe Anexa ALA, probabil. N-am nimic împotrivă. Dar ce să fac, dacă simt născută mai devreme? Să mor gândindu-mă că orașul asta arată ca o dugheană? Uitați-vă în intersecția de la Tic-Tac, priviți administrația din nu știu ce perioadă care are o plăcintă în fața Policlinicii. A fost un chioșc. Un chioșc de 3/2. Un chioșc de flori. Măsurați-1 acum. Și uitați-vă, duceți-vă, ce să fac, mă și tratez, duceți-vă la etajul 1 în Policlinică, n-au lumină și n-au aer. Și sunt oamenii care lucrează. Sunt oameni care muncesc 8 ore acolo. încă lucrează în două schimburi, ca să știți că sunt mai mulți care nu au aer și nu au lumină. Mulțumesc, îmi cer scuze dacă am deranjat pe cineva.

Aplauze.

Domnul Președinte de Ședință Romică Botoi -mulțumesc doamnă și dintre invitați cine mai are ceva de spus? Vă rog, spuneți. Stați un moment, doamnă, că s-a ridicat...

Doamnă, un pic, dumneaei s-a ridicat înaintea dumneavoastră. Terminați dumneavoastră, perfect.

Doamna Andronic -misiunea mea e ușoară pentru că au vorbit cele două doamne, iar domnul Scripăț a punctat tot, pentru dumnealui și ceilalți consilieri de la P.S.D, inclusiv P.N.L., au venit la fața locului. Deci, într-un fel, misiunea mea e mai ușoară. Rămâne problema canalizării, care-i gravă, problema cu apa, căminul, rămâne și problema cu canalizarea, că avem acolo, tot în țarcul respectiv și canalizarea blocului. Au fost două evenimente când am fost nevoiți să dăm bani, să vină oameni voluntari să scoată apa cu găleata, pentru că nu vine mașina să vidanjeze. Ne gândim acum, când s-a pus problema copiilor, să ne adresăm, să cerem sprijin Inspectoratului Școlar. De ce? Copii noștri, de la blocul nostru, vara stăteau cu pătura sub acei copaci. Acum, de când îi țarcul respectiv, copii noștri stau pe treptele blocului și printre mașini. Vin mașinile de pe Panselelor, vin mașinile, nu avem, cum să spun, lm.p., sunt orașe. Bine, copii mei sunt mai mari, dar am nepoți, n-ai unde să le prezinți ceva, nimic. Bun. Era asfaltul pe acesta, nu mai e, gata. Deci, pentru copii, pauză. Și mai este încă o problemă, nu știu de ce nu sunt inițiative și eu propun acum la nivelul dumneavoastră. La Bistrița Năsăud, în Ardeal, la fiecare copil născut se plantează un pom. La fiecare căsătorie se plantează un pom. Vreau și eu inițiativa asta în orașul Bacău. Asta e o problemă. Și mai vreau puțină receptivitate din partea organelor locale. în afară de Biserica Catolică, unde te invită să iei loc, restul toți te pun să stai în picioare în poziția ghiocelului, să mă ierte domnul primar, dar când am fost acum două săptămâni la primărie, am stat jumătate de oră într-un hol și l-am rugat pe un domn zic - „știți eu de-abia mi-am scos ghipsul de la picior”. „Doamnă, dar n-avem scaune”. în ditamai holul ăla, holul unde a fost biblioteca, să nu existe câteva scaune? Am pus problema, dar oare aici vom avea scaune? Ieri ni s-a spus , „da, acolo sunt scaune”. Deci, sunt niște noțiuni elementare când inviți pe cineva. Sper să nu mai am ocazia să mă duc la sediul respectiv. îi mulțumesc domnului Scripăț că mi-a ușurat punctele pe care le aveam, colegele mele la fel au punctat și mulțumim cu deosebită recunoștință tuturor consilierilor. Păi, nu fac culoare politică, că au fost toți. Și P.S.D-ul și P.M.P., toată lumea a fost la fața locului. Deci, situația este cunoscută, cred că se știe și gândiți-vă că mașinile alea vor trece pe sub geam partea aialaltă, 24 din 24. Eu vă mulțumesc pentru că..

Domnul Președinte de Ședință Romică Botoi-si noi vă mulțumim. Doamna Popovici -am eu o întrebare, cumva s-a interzis circulația pe.... Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza-nu înțeleg la ce vă referiți.

Doamna Popovici -păi să vă spun la ce. 100,102,102, 122, deci?

(Se vorbește în afara microfonului).

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza-am citit ceea ce ați sesizat dumneavoastră, dumneavoastră vă referiți la schimburi de teren, la ...

Din păcate ....

(Se vorbește în afara microfonului).

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza- din câte cunosc, din câte cunosc, aceste terenuri au fost restituite la legile proprietății și au fost ulterior cumpărate de actualii proprietari, unele dintre ele.

(Se vorbește în afara microfonului).

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza-s-au alipit printr-un act de alipire. Dar nu înțeleg ce vreți să mă întrebați.

Doamna Popovici Elena-păi acest act de alipire, că domnul are 2000 de m.p., dați-i domnilor în altă parte.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza-cu privire la schimb, cu privire la schimb, este o noutate ce a adus Codul administrativ acum, față de Legea 215, nu mai este prevăzută expres posibilitatea consiliului local să facă astfel de schimburi.

Doamna Popovici Elena -dar consiliul local poate, pe caz de excepție.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza-nu poate face o excepție de la lege. Cu privire la transferul dreptului de proprietate, mă refer aici.

(Se vorbește în afara microfonului).

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza -da, am luat, eu chiar am citit toate sesizările dumneavoastră. Este specificat și acest aspect, chiar ați anunțat că veți discuta și despre această problemă în consiliul local, prin ultima sesizare pe care ați făcut-o, în urma căreia domnul primar....

(Se vorbește în afara microfonului).

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza-am înțeles.

(Se vorbește în afara microfonului).

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-doamna se gândea la o expropriere pe criterii de interes public, în sensul amenajării unui parc.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza-asta este altceva.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț-ne-am gândit să inițiem, cum am inițiat demersuri și pentru Parcul Catedralei, pentru extinderea sa, chiar nu este un parc acolo în zonă.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza-asta este altceva.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-am putea urma aceeași cale.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza-procedura de expropriere se poate face și pentru....

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-cred că doamna asta ne-a sugerat, dar nu e de specialitate și...

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza-procedura de expropriere poate fi inițiată de către consiliul local și pentru amenajare de spații verzi. Dar dânsa a cerut schimb. (Se vorbește în afara microfonului).

Domnul Președinte de Ședință Romică Botoi-rog, doamnă.

Doamna Iuliana Geliman -în ultimele două nopți, însumat am dormit doar două ore. Tatăl meu a suferit, da, un infarct. în momentul acesta trebuia să fiu în continuare alături de el la Spitalul Parhon. Dacă-mi permiteți să vă dau răspunsul la ceea ce sesizați dumneavoastră și cu acordul vostru, cer să mă așez. Și pentru că...

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-doamna arhitect, să știți că e o ședință, are loc o ședință aici, da, nu-i o piesă de teatru. Atât vreau să vă spun, o să vă supărați.

Doamna Iuliana Geliman-vă mulțumesc, eu nu știu să fac nici știri de la ora cinci, eu doar vreau să vă prezint proiectul pe care bam realizat împreună cu alți specialiști.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-ati spus că vă așezați.

Doamna Iuliana Geliman-am să mă așez. Permiteți? Te rog să vii cu documentația. Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-v-am permis cu toții.

Sunteți un arhitect respectabil și ar trebui să vă comportați respectabil. Vă înțelegem durerea, dacă ați conștientiza-o și dumneavoastră n-ați fi aici, ați fi lângă tatăl dumneavoastră.

Aplauze.

Doamna Iuliana Geliman-multumesc frumos. Pentru că îmi puneți la îndoială experiența pe care o am...

(Se vorbește în afara microfonului).

Doamna Iuliana Geliman-dar. toate acuzațiile astea se referă în special la


documentația pe care o întocmesc. O să încerc să-nai amintesc punctele pe care le-ați subliniat dumneavoastră și să vă răspund fix pe partea tehnică. Care era primul? Aș vrea să vă spun că acest teren nu face parte din spațiile verzi și nu este înscris în Registrul Spațiilor Verzi conform legislației în vigoare și evident că am primit un Certificat de Urbanism favorabil, pentru a construi. Toate avizele, toate documentațiile, îmi cer scuze, v-am spus o să mă străduiesc să fiu cât se poate de clară, toate documentațiile pentru toți avizatorii pe care le-am întocmit, să știți că au în spate studii de fundamentare pe care eu le susțin în documentațiile depuse la fiecare avizator. Referitor, mi-am adus aminte acum, referitor Ia adăposturile ALA, eu le propun în proiectele pe care le realizez, cu înălțimi foarte mari, ele au două variante de ieșire din aceste adăposturi antiatomice, raportate la înălțimea clădirii. Evident că am fost la teren, evident cunosc povestea, pentru că eu lucrez la acest proiect de mai bine de trei ani de zile, nu pentru acest titlu, ci am început cu un alt titlu, cu o altă propunere care între timp, da, discutată și contractată inițial cu domnul Achilov, n-am mai putut discuta cu el și am continuat cu alți beneficiari. Referitor la aceste tuneluri de evacuare care se fac în raport cu înălțimea clădirii, vreau să vă spun și să luați în considerare, dacă o să mergeți la fața locului la teren, că ele sunt ieșite în terenul Consiliului Local Bacău, adiacent, alăturat, limitei de proprietate, deci în dreptul extinderii de la parter, da, uitați-vă vă rog frumos pe plan ca să vorbim despre același lucru. Da? Aceste evacuări, într-adevăr au și sisteme de ventilație, nu intră în terenul proprietate. Și nici în suprafața închiriată pentru acces. Pot să trec la punctul următor. A spus doamna arhitect, vizavi de pista de biciclete.

(Se vorbește în afara microfonului).

Doamna Arhitect luliana Geliman- te rog intervin-o tu, că abia vorbesc.

Domnul Arhitect Ababei Dan-dacă pot să intervin? Vizavi de ce a spus domnul Scripăț, de avizul CNAIR, consideră că trebuia cerut pentru avizul Poliției Rutiere. Avizul CNAIR-ului se cere atunci când se face accesul la un drum european sau expres, dar când este vorba despre un P.U.Z. de intrare în intravilan. Pe terenul....

Domnul Director Ciprian-Gabriel-scuzați, cine sunteți, cum vă numiți?


Domnul Arhitect Ababei Dan- Ababei Dan mă numesc. Arhitect. Pe terenul orașelor, municipiilor, acolo administratorul drumului este primăria și Biroul Rutier al primăriei, orașului respectiv, al municipiului, eliberează avizul, nu CNAIR.

Doamna Arhitect luliana Geliman-bun. treci mai departe, la zona de siguranță. Domnul Arhitect Ababei Dan-am să vă explic, vizavi de acea problemă a zonei de siguranță a unităților militare. Dacă vă uitați în P.U.G. în planșa de reglementări zonificare, terenul în sine care este cu destinație specială și realizează această zonă, este sediul actual al S.R.I.. Deși ea este denumită Zonă de Siguranță Militară, este de fapt clădirea S.R.I. Din simulările noastre, clădirea nu intră în această zonă de siguranță dar oricum în cadrul etapei de obținere a autorizației de construire, primăria va fî obligată să ceară mai departe un aviz.

Doamna Arhitect luliana Geliman-la fază DTAC suntem, subliniez, la fază P.U.D., în care facem estimări. Da? Facem retrageri, limite, distanțe.

Vizavi de mediu.

Domnul Arhitect Ababei Dan-iar vizavi de gardul care există acolo, autorizația de construire este pentru o împrejmuire cu caracter temporar, este o împrejmuire care va exista atât timp cât va exista și șantierul. Odată ce șantierul este finalizat și gardul va dispărea, de aceea împrejmuirea în proiect nu o găsiți, nu este specificată, nu se va realiza nici o împrejmuire definitivă pentru acel teren. Iar vizavi de avizatori, este o condiție general valabilă pentru avizatorii de utilități, că atât timp cât există rețele sau alte edificii specifice lor, trebuie asigurat obligatoriu accesul. Oricum terenul nu va fi împrejmuit și atunci accesul se va permite, este obligație legală să se permită accesul pentru intervenții.


Vizavi de nuci. Inclusiv raportul celor de mediu și ce am găsit și noi în teren, sunt doî nuci. Nucii sunt specificați pentru că sunt specie protejate, au o lege specială. Asta este situația. Iar vizavi de poluarea produsă de acest obiectiv propus, în cadrul procesului de obținere a deciziei etapei de încadrare de la Agenția de Mediu, ni s-au cerut niște studii de fundamentare. Am realizat studiul de zgomot, studiu de impact asupra sănătății populației și studiul de dispersie a poluanților în atmosferă. Aceste studii au concluzionat că acest obiectiv nu afectează sănătatea populației din zonă și s-au dispus chiar și niște recomandări preventive, în sensul că unitățile care vor fi plasate deasupra clădirii, cele de răcire, de aer condiționat, să fie înconjurate de panouri fonoabsorbante și orientate spre stradă, să se planteze gard viu, lucruri care o să le găsiți specificate la capitolul de concluzii de protecția mediului în Memoriul Justificativ din cadrul P.U.D.-ului.

Și vizavi de confuzia cu numărul poștal, numărul cadastral, este o diferență. Terenul are numărul 100A, numărul 92 este deci numărul poștal pe care l-am obținut printr-o adeverință poștală și este eliberat în cadrul acestui proces de avizare, nr.92 este definitiv. Mulțumesc.

Doamna Arhitect Iuliana Geliman-dacă mai aveți întrebări, vă rog frumos, punctual, să încercăm să le răspundem și să le clarificăm. Vă mulțumesc.

Domnul Viceprimar Constantin Scripât-ce spuneți dumneavoastră, e o povestire, așa, aranjată.

Doamna Arhitect Iuliana Geliman-este o realitate.


Domnul Viceprimar Constantin Scripăt-la dumneavoastră, în această fază, vorbesc documentele. Le-ați depus și vreau să vă mai spun că v-ați dus în Comisia de avizare de Mediu, dacă veni vorba și vă rog să urmăriți în documente, încă nu era avizul Poliției Rutiere. S-a făcut după. Vreau să vă mai amintiți că pe data de 23 august, Popovici alias, a emis 11 avize din primărie. Toată lumea, 23 august, a făcut cincinalul. Măcar n-au avut, cum să spun, să le pună cronologic. Se încalecă. Ele erau făcute când a cerut el avizările. Erau făcute, deci primăria a lucrat non-stop pe acest proiect. Ce vreți să ne mai demonstrați acum? Vreți să fac trimitere la Comisia de analiză și un caz asemănător e pe Iosif Cocea intersecție cu 22 Decembrie, când domnul de lângă dumneavoastră explica oamenilor că le ia lumina, le face bloc în față, nu, că a făcut el niște măsurători în ziua cea mai mică, în 22 Decembrie, de la unu la trei au lumină.

Oameni buni, suntem în 2019!

Eu știu intenția investitorilor. Prind teren cât mai mic, să le facă pe toate, să câștige. Mă trezesc de două zile, cum ziceți dumneavoastră că nu dormiți, stau undeva pe Vadul Bistriței, la etajul 3. în față am un PECO. Când am luat blocul știam că este acolo și mă uit în stânga și-n dreapta, în spate am o parcare, mi-i frică că apare un bloc. Am pățit ca doamnele. Lăsați-ne să ne ducem viața liniștiți, sunteți proiectanți, sunteți arhitecți, vă respect! Am mai făcut o prostie și am dat pe Vadu Bistriței, o panaramă de bloc în care balcoanele sunt deasupra trotuarelor. Pe acolo zăream și eu Lacul Șerbănești, acum văd un mastodont. Cum vor sta oamenii ăia acolo? Și unde nu le-ar da Dumnezeu și un PROFI la parter! Ca să fie scenariu corect, să vină ăia să parcheze, unde nu le-ar da, că la cinci blocuri în Bacău e un PROFI. Da, am încheiat. Așa că nu mai dați de ceasul morții și de binele băcăuanilor, că ați demonstrat că doar vă faceți meseria, și respect, și câștigați niște bani. La capitolul umanitate, moralitate, nu vă interesează. încă mergeți în continuare cu acea intenție de a distruge spațiul acela verde. Propuneți înființarea de spații verzi. Mulțumesc!

Doamna Arhitect Iuliana Geliman-credeti-mă. în momentul în care, de astăzi înainte, când vor veni investitori să investească în Bacău, eu o să le spun, vă rog frumos, vreți să construiți spații verzi? Continuăm cu spații verzi.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt-doamnă. doamnă...


Doamna Arhitect Iuliana Geliman-^da. continuăm cu spații verzi. Domnul Viceprimar Constantin Scripăt-sunteti doamnă și vă respect. Doamna Arhitect Iuliana Geliman-multumesc frumos!

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt-dar explodez! Vreți să vă spun cum au venit, cine-s proprietarii terenurilor și cum le-au luat? Marii investitori ai Bacăului? Câștigați prin niște mijloace....ai terenul, ești proprietar? Spun metoda și ingineria lui Popovici, ești proprietar, niciodată nu vei construi.

Doamna Arhitect Iuliana Geliman-eu. în afară de lege....

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt-dar. poate vei construi, dacă îl vinzi lui acela cu atât. Așa a ajuns soacra viceprimarului, așa a ajuns fata lui Achilov și toți grangurii din primăria, din epoca Popovici. Mulțumesc.

Doamna Arhitect Iuliana Geliman-dar. eu nu pot...

Domnul Scripăț, nu pot să vă dau dreptul la replică după povești. Vreau să vă spun că toată documentația mea are bază legală, legi și normative în vigoare. Pot să-o continui? (Se vorbește în afara microfonului).


Domnul Președinte de Ședință Romică Botoi-doamnă. vă rog frumos. Doamnă, ați discutat, vă rog să o lăsați pe dumneaei să termine.

Doamna Breahnă vrea să spună câteva cuvinte.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-stiti. ca idee, două chestiuni aș vrea să mai bifez. S-a discutat un pic despre atitudinea doamnei arhitect, vizavi de cetățeni și cred că am omis aspectul ăsta și cred că trebuia să fie luat în discuție. Nu mă raportez strict la doamna arhitect șef, și la alți angajați ai Primăriei Bacău. Cred că sunt printre primii consilieri locali, da, care au sesizat acest aspect. Problema aceasta, da, a ignoranței și a lipsei de bun simț a angajaților din Primăria Bacău nu s-a născut pe mandatul Cosmin Necula. Ea există de ani buni de zile. Dar, ca idee, noi consilierii locali, da, ar trebui să luăm atitudine la chestiunile astea. Am primit, doamna Arhitect Șef, puteți să vă supârați pe mine, știți foarte bine că am avut conflicte deschise, nu contează.

Mai mult mă interesează cum îi respectați pe cetățeni.


Am primit o sesizare scrisă în acest sens. Cetățenii de aici din spate pot confirma lucrurile acestea și nu vă înțeleg, nici pe dumneavoastră, nici pe ceilalți angajați ai Primăriei Bacău. Deci, nu e ok. Suntem plătiți, deci sunt directorul unei instituții publice, nu am, nu că nu am promovat, am condamnat, și colegii mei știu foarte bine, că sunt mereu în mijlocul lor și dacă sesizez aspecte de acest gen, condamn mereu lucrul acesta.

Evident, Cosmin Necula are însutit, înzecit mai mulți angajați decât are instituția pe care o manageriez eu, aveți un pic grijă la aspectele astea. Cum spunea domnul Viceprimar Scripăț, suntem oameni înainte de toate. Păi dacă cu noi, consilierii locali, cu dumneavoastră, viceprimar, se comportă așa, păi gândiți-vă cum se comportă angajații Primăriei Municipiului Bacău cu cetățeanul de rând, profesor, inginer, muncitor și așa mai departe. Că-mi spuneați zilele trecute, că nu aveți acces la informații care vă vizează, da? Vizau proiectul acela cu insula, o să discutăm mai târziu. Dumneavoastră, viceprimar, că trebuie să faceți solicitare pe Legea 544 și așa mai departe. Oare nu e și aceasta o lipsă de respect a angajatului din Primăria Municipiului Bacău? Nu vă supărați că am făcut corelație, conexiune cu acest proiect, dar repet, avem sesizare scrisă pe e-mail toți consilierii locali. Și cred că simt mulți de aici din sală care se simt cu musca pe căciulă. Repet, că e doamna arhitect șef nominalizată în petiția pe care am primit-o pe e-mail, e altceva. Nu e singura din Primăria Bacău care manifestă o atitudine ireverențioasă la adresa cetățeanului municipiului Bacău și cu siguranță există dovezi în acest sens și ar putea fi exemplificate „n” situații.

Domnul Președinte de Ședință Romică Botoi-vă rog, doamna Arhitect Șef, ce mai aveți.

Doamna Arhitect Șef Diana Marin-vă mulțumesc. Ați spus că întâi de toate suntem oameni, la fel suntem și noi angajații din primărie.

Doamna Consilier lonela-Cristina Breahnă-Pravăt-păi cum să-i întrebați dumneavoastră pe cetățenii din spate...

Doamna Arhitect Șef Diana Marin-vă rog, nu v-am întrerupt.

Doamna Consilier lonela-Cristina Breahnă-Pravăt-ce profesie aveți? Asta era important în discuția aceea?

Doamna Arhitect Șef Diana Marin-haideti să vă explic cum. în momentul în care mi se solicită să-mi dau o „părere avizată”, am făcut citat, da, fix asta mi-a solicitat persoana „ o părere avizată”, vă rog, spuneți-mi ca să știu la ce nivel vorbesc. La un nivel vorbesc cu specialiștii tehnici și știu să explic detalii tehnice și la un nivel vorbesc cu populația...

Mi-ați pus o întrebare, pot să răspund?

Doamna Consilier lonela-Cristina Breahnă-Pravăt-deia discutăm pe criterii de inteligibilitate.. .Deja suntem...

Doamna Arhitect Sef Diana Marin-numai. mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Romică Botoi-rog pe domnul pnmar.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță-vreau și eu.

Domnul Primar Cosmin Necula-numai o secundă, vreau să intervin...

Domnul Consilier Ghiorghe Hulută-dar vreau și eu. Nu se poate să ne batem joc aici. Domnul Primar Cosmin Necula-rugămintea mea către toți consilierii locali care sunt niște actori politici în această speță.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-păi. eu...

Domnul Primar Cosmin Necula-sunteti actori politici.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-domnule primar, eu personal am fost victima angajaților...

Domnul Primar Cosmin Necula-doamna Breahnă, eu cred că ați fost o victimă...

Vă rog, nu mă întrerupeți.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-stiti foarte bine povestea, că v-am relatat-o. Am niște martori prin sală...

Domnul Primar Cosmin Necula-doamna consilier, doamna consilier, haideți să ne păstrăm normalitatea, ne păstrăm normalitatea. Nu v-am întrerupt Bun, de-ai dumneavoastră, deci doamna consilier, mă bucur că citați din domnul Viceprimar Scripăț, cred că domnul viceprimar a reușit să coaguleze până la urmă un suficient număr de opinii, respect opiniile și-1 respect pe domnul viceprimar pentru opiniile pe care le are. Sunt de acord cu faptul că sunt anumiți angajați ai primăriei care încă sunt într-o carență de activitate, de bun simț, de implicare, de atitudine, dar sunt, nu o dată am zis-o, nu o dată am zis-o eu de la acest microfon, dar pe de altă parte sunt de acord cu domnul consilier local Huluță, haideți să nu generalizăm, să dăm cu noroi în toți și în toată lumea. Și eventual dacă se poate să dăm cu noroi, de fapt, în primar. Nu mă refer la dumneavoastră. E rugămintea mea către dumneavoastră. Haideți să discutați punctual pe acest subiect, nu începem să ne războim de-acum de fapt cu alții. Haideți să discutăm punctual oportunitatea sau mă iertați să discutați doar punctual oportunitatea acestor proiecte. Asta-i rugămintea mea și fără a ne ataca, fără atacuri la persoană, fără disensiuni. Nu o dată am spus de atitudinea unor angajați. Nu o dată. Nu o dată mă lovesc de atitudinea aceasta. La un moment dat mi se reproșa de ce ai ajuns tu să masori gradul verde și să spui care-s carotele de asfalt, dimensiunea... Da, am ajuns, pentru că unii nu sunt în stare, unii nu pot, unii nu vor. Dar nici nu sunt de acord cu generalizări.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț- mă simt vizat și-i răspund și domnului Huluță. Eu n-am pornit un război cu poliția, cu mediul, cu C.R.A.B.-ul, cu Thermoenergy, dar și acolo sunt elemente care răspund acestui domn Popovici.

Domnul Consiler Ghiorghe Hulută-aveti o problemă.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt-când a dat binecuvântare Popovici, trece orice.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-domnul Scripăț, dar până acum, până acum de ce nu ne-ați spus de Primăria Popovici?

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț-stiti de ce?

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-până acum, da, că mă supărați și dumneavoastră.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt-până acum n-am avut acces la informații. Eu de o lună de zile...

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravât-brusc v-ați dat seama că există Primăria Popovici?

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt-eu de o lună de zile, de când răspund de legile proprietății, de patrimoniu...

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț-păi nu, ca idee...

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt-si Arhitectul Șef. Eu, viceprimarul Bacăului de o lună de zile mă chinui să obțin un pontaj cu colectivul de la Insula de Agrement, colectivul de proiect....

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-lăsati că vorbim la Diverse.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt-care a pierdut proiectul, trebuie să dăm 7,9 milioane de lei, a ținut-o cât a ținut-o la...

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-domnul Scripăț, domnul Scripăț, haideți că excede de tot...

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt-bine. vedeți că vă respect. Am tăcut. Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnâ-Pravât-asa.

Domnul Președinte de Ședință Romică Botoi-domnul Ghingheș, mai aveți ceva de spus?

Domnul Consilier Cristian Ghinghes-un minut și jumătate și încerc să punctez.

Domnule primar, dumneavoastră am înțeles ce ați făcut aici, se numește metoda „suveica”. Lansăm o problemă și apoi tot noi stingem focul pe care noi l-am făcut. De ce? Articolul 32...

(Se vorbește în afara microfonului).

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-nu. nu, nu fac...Mă lăsați să vorbesc? Legea Urbanismului-conform art. 32 alin.l, dumneavoastră aveți posibilitatea să respingeți în mod justificat cererea de modificarea a prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate.

Domnul Primar Cosmin Necula-care-i justificarea, domnule?

•o


Domnul Consilier Cristian Ghinghes-deci. dacă un beneficiar venea la primărie și spunea, vreau să fac KFC sau să fac bloc, puteați să respingeți, justificat. Păi stați să vă explic. Așa cum spun cetățenii foarte corect, puteați să invocați, nu știu, chestiuni de utilitate publică, nu știu. Aud iarăși dezvoltatorii spunând că dreptul la proprietate este sfânt. De acord cu asta. N-o să intru în teorii cum fac alții, cum fac alții noi politicieni în această țară, dar conform Constituției României, dreptul la proprietate, are un alineat 7 acolo care spune așa - „obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului și asigurarea bunei vecinătăți precum și la respectarea celorlalte sarcini, care potrivit legii sau obiceiului revin proprietarului”.

Deci, cumva situația este la mijloc. Domnule primar, domnule viceprimar, mai ales, dumneavoastră v-ați pus semnătura pe un certificat de urbanism. Acum degeaba încercați să dați vina pe alții, nu știu, extratereștri, anunnaki, domnul secretar, funcționari. V-ați pus semnătura pe un certificat de urbanism în care scrie foarte clar, în certificatul de urbanism -„parțial terenul se află în zona de siguranță al unităților militare”. Trebuia atunci să vă asigurați că arhitectul șef solicită nu știu ce aviz. De asemenea, pe același...

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt-n-ati înțeles nimic. Certificatul de urbanism, ulterior vin avizele.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-bun. stați puțin....

Domnul Viceprimar Constantin Scripăt-eu certificatul de urbanism sunt obligat să-1 semnez.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-dar trebuie specificat în certificat.

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț-pe urmă vin avizele.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-dar vedeți, pe același certificat de urbanism dumneavoastră îi spuneți dezvoltatorului că poate ridica acolo bloc P+4+10, așa îi spuneți dezvoltatorului. Deci, foarte mare atenție la ce ziceți. Deci, v-ați pus semnătură pe acesta. Deci, degeaba încercați acum să pozați în fața cetățenilor. Vreau să vă spun un lucru, vreau să vă spun un lucru. Dumneavoastră aici ați făcut următorul lucru, ați lăsat dezvoltatorul să se ducă până într-un punct și acum încercați să stingeți focul pe care dumneavoastră l-ați creat. Registrul Spațiilor Verzi, domnule primar, vă rog puțină atenție. Registrul Spațiilor Verzi stă la dumneavoastră în brațe de trei ani de zile, doi ani și jumătate. Gata, dumneavoastră refuzați să-1 publicați. Aveți obligația, conform Legii 24/2007, da, da, îmi asum, păi nu știu, se numește aparatul de specialitate al primarului, vreți să spuneți că toți acești domni funcționari și doamne funcționari sunt de capul lor în Primăria Bacău? E vorba de management. Domnule viceprimar, aveți în directă subordine Compartimentul Arhitect Șef.

Domnul Președinte de Ședință Romică Botoi-domnul Ghingheș, mă iertați...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes-aveti oricând posibilitatea să emiteți sancțiuni cu privire la activitatea dumneaei.

Domnul Președinte de Ședință Romică Botoi-vă rog să scurtați discuția. Că sună a... Domnul Consilier Cristian Ghinghes-vreau să vă spun că situația din Primăria Bacău este jalnică. Dumneavoastră nu controlați ceea ce fac funcționarii și tot dumneavoastră veniți aici și regizați un show aici, în consiliu local.

Domnul Primar Cosmin Necula-dar știu acuzele zilei. Domnul Ghingheș, vă știu mentorul dumneavoastră, spune același lucru pe facebook.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-nu. domnule Necula, eu sunt total împotriva acestei investiții.

Domnul Primar Cosmin Necula-domnul mentor al dumneavoastră, cel care v-a inventat politic...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes-iar dumneavoastră ați regizat un show. Domnul Primar Cosmin Necula-cel care v-a inventat politic spune la fel.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-puteati să verificați avizele din secunda unu. Domnul Primar Cosmin Necula-din secunda 2.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes-nu să trimiteți consilieri să faceți show. Domnul Primar Cosmin Necula-dumneavoastră faceți plângere, domnule.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-ati făcut show, acesta-i adevărul. Domnul Primar Cosmin Necula-n-a făcut nimeni nici un show.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-și discutăm trei ore, în condițiile în care dumneavoastră puteți verifica activitatea...

Domnul Președinte de Ședință Romică Botoi- domnule Ghingheș, sună a campanie! Vă rog frumos!

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-sunteti cel mai slab primar, vă rog verificați activitatea funcționarilor dumneavoastră. Aveți posibilitatea, se numește aparatul de specialitate al primarului. Nimeni nu este de capul lui acolo.

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule. în afară de circ politic și politrucisme ieftine, mai știți sâ faceți?

Domnul Consilier Cristian Ghinghes-domnule primar, v-am spus, Registrul Spațiilor Verzi stă la dumneavoastră de doi ani și jumătate.

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule consilier, v-am spus, specializați-vă dumneavoastră în urbanism și după aceea explicați...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes-e simplu, v-am spus, la orice oră...

Domnul Primar Cosmin Necula-dumneavoastră vă suiți pe această speță...

Domnul Consilier Cristian Ghinghe$-nu m-am suit pe nimic. Dumneavoastră ați făcut o suveică politică.

Domnul Primar Cosmin Necula -de problemele oamenilor...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș-asta-i problema oamenilor, că se dau avize aiurea în Primăria Bacău.

Domnul Primar Cosmin Necula-si speculați politic.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -se dau avize aiurea în Primăria Bacău.

Domnul Primar Cosmin Necula-credeti că luați puncte electorale?

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -nu vreau să iau, dumneavoastră ați vrut să luați. Domnul Primar Cosmin Necula-domnul Scripăț spune niște chestiuni punctuale. Dumneavoastră numai politică ieftină faceți.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes- păi am spus, ați semnat un certificat de urbanism cu P+4+10. P+4+10. Mâine poate să vină dezvoltatorul, șterge cu radiera proiectul ăsta și face 10 etaje. Că așa scrie în certificatul de urbanism. -

Domnul Primar Cosmin Necula-domnul Ghingheș, vă sar nasturii de la cămașă, vă sare inima din piept...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes-domnule Necula, controlați-vă, vă rog, aparatul de specialitate al primarului.

Domnul Primar Cosmin Necula-iar dumneavoastră controlați-vă cuvintele, starea de tensiune și de agitație.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes-păi mi le-am controlat.

Domnul Președinte de Ședință Romicâ Botoi-domnilor. vă rog frumos.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes-domnule. dar dumneavoastră sunteți degeaba în Primăria Bacău?

(Se vorbește în afara microfonului).

Domnul Consilier Cristian Ghinghes-domnule primar, Legea Urbanismului vă permite să respingeți de la faza de cerere acest plan urbanistic. Vă rog să verificați, art.32 alini litera „a”.

Domnul Primar Cosmin Necula-minciunile sunt foarte simplu de ...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes-articolul 32, dumneavoastră nu știți nici o lege.

Domnul Primar Cosmin Necula-e greu...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes-Legea Urbanismului, citiți-o.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț-domnul Ghingheș...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes-vă rog, s-o citiți.

Domnul Președinte de Ședință Romicâ Botoi- domnul Huluță, aveați ceva de spus? Vă rog frumos.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță-dacă sunt lăsat, am de spus.

Domnul Președinte de Ședință Romicâ Botoi-rog.

Domnul Consilier Ghiorghe Hulută -noi am transformat acest punct de pe ordinea de zi, începând cu domnul Viceprimar Scripăț terminând cu domnul Ghingheș și cu cei care au vorbit, în campanie electorală. Și asta mă deranjează. Și trebuie să le spunem la oamenii care-s aici că dacă P.S.D.-ul și cu P.N.L.-ul se înțelegeau, cuvintele dumneavoastră n-aveau nici un rost. Deci problema e, de ce transformăm în campanie electorală un punct? Problema oamenilor a fost tratată...

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-domnule Huluță....

Domnul Consilier Ghiorghe Hulută-...cu seriozitate, s-a analizat în foarte multe chestiuni și chiar le-am spus că n-o să treacă acest proiect. Problema pe care domnul primar a pus-o, a pus-o corect, pentru că și acest om care-i proprietar acolo este cetățean al acestui oraș, are și el drepturi. Ai dreptul de proprietate, trebuie respectat, a venit aici. Noi, ca și consilieri, ținând cont, (eu am primit și eu sesizarea celor 4 asociații și dacă nu veneau aici, am citit ce era în această sesizare), proiectul (mi s-a părut că nu-i normal să la bagi mirosuri și tot să le iei din spațiu și așa mai departe), dar noi ce facem? Transformăm asta în campanie electorală, poate luăm. Și pe urmă, a prins mai multe voturi domnul Scripăț, se ridică P.S.D.-ul, hai să prindem și noi. Hai să facem și noi. Oameni buni, acest proiect, domnul primar corect a respectat să-1 pună pe ordinea de zi. Eu zic să nu mai lungim pelteaua, să trecem la vot, să votăm, să vedeți care este rezultatul. Și dacă nu se discuta, același rezultat era. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Romică Botoi- vă mulțumim frumos. Trecem la procedura de vot secret.

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță-si a doua chestiune care este, nu vă permit totuși, așa, să generalizăm salariații. Spune cineva, păi tu ești la sindicat.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-domnule Huluță....

Domnul Consilier Ghiorghe Hulută- salariații din primărie sunt sindicaliști afiliați la mine.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-domnule Huluță, să știți că nu sunteți lider de sindicat acum, sunteți consilier local.

Domnul Consilier Ghiorghe Hulută-ba da, eu haina asta n-o iau niciodată că vreți dumneavoastră.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-ok.

Domnul Consilier Ghiorghe Hulută-îmi apăr salariații. Punctual, dacă aveți o... Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-eu îmi asum tot ce am spus. Domnul Consilier Ghiorghe Huluță-dacă aveți punctual.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-punctual.

Domnul Consilier Ghiorghe Hulută-punctual. nu generalizați.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-punctual. Vreți să vă relatez eu niște întâmplări?

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță-nu generalizați. Aveți punctual?

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-punctual.

Domnul Consilier Ghiorghe Hulnță-faceti o sesizare. Nu vă faceți campanie electorală...

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-domnule Huluță, întrebați-l....

Domnul Consilier Ghiorghe Huluță-pe spatele salariaților din primărie. Nu vă faceți...

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnâ-Pravăt- nu fac. Chiar nu vă este rușine? Domnul Președinte de Ședință Romică Botoi-vă rugăm frumos, nu vă contraziceți. Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț-domnule Botoi, lăsați-mă un pic. Domnul Președinte de Ședință Romică Botoi-trecem la procedura de vot secret. Pentru că văd că a luat amploare această...

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă-Pravăt-domnu! Botoi, eu vreau să mai spun ceva. Domnule Ghingheș, ce v-am spus eu la ședința de comisie raportat la domnul Chindruș, v-am zis că aveți un ton de execuție? Oare atunci nu eram în tabăra angajaților? Și așa mai departe... Dar trebuie să fim imparțiali. Ok, grupul politic P.S.D. este rugat să voteze la vedere și cetățenii municipiului Bacău vor lua cunoștință în mod direct cum votăm.

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-este procedură de vot secret.

Domnul Președinte de Ședință Romică Botoi—vă rog frumos, să terminăm. Se trece la procedura de vot secret.

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-e procedură de vot secret.

(Se vorbește în afara microfonului).

Domnul Consilier Cristian Ghinghes-domnule Huluță, să știți că doamna Breahnă chiar are dreptate. Sunt niște probleme în Primăria Bacău ce chiar trebuie rezolvate. Pe partea de avize, pe partea de control ierarhic. Doamna Breahnă are dreptate, acest proiect nu ajungea în situația asta, pe ordinea de zi, dacă acolo, cineva își vedea de treabă.

Doamna consilier Ioana-Raluca Dinu-domnilor consilieri, mai este un buletin de vot. Mai este cineva dintre dumneavoastră care n-a votat și vrea să-și...

Domnul Huluță, domnul Huluță...

Domnul Irofte, ați votat? Domnul Botoi, a votat?

Da, ne-am lămurit.

Domnul Președinte de Ședință Romică Botoi-propun să luăm o pauză de 10 minute și după aia continuăm lucrările.

Doamna consilier Ioana-Raluca Dinu-domnul președinte, domnule președinte, anunț rezultatul intr-un minut. Lăsați-mă un pic.

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-haideti. vă rog s-o ascultăm pe doamna consilier cu rezultatul votului.

Domnul Președinte de Ședință Romică Botoi-vă rog, să ascultăm rezultatul votului. Vă rog din suflet. După ce se ascultă rezultatul votului veți discuta, că luăm pauză. Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-vă rog, doamna consilier.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu - domnul Huluță, din respect pentru domnii aceștia, vă rog să vă așezați două minute. Mai sunt atâția invitați, am colegi care, totuși, așteaptă. Luați un pic Ioc, anunț rezultatul și după aia facem pauză. Cum vreți dumneavoastră.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE UNITATE DE ALIMENTAȚIE PUBLICA KFC DRIVE

THRU, CALEA MARASESTI, NR. 92, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. KAPPAINVEST S.R.L., din Jud. Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-16

  ‘O


  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

  NUM

  IAR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  Proiect de hotărâre     privind aprobarea

  PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE UNITATE DE ALIMENTAȚIE PUBLICA RFC DRIVE THRU, CALEA MARASESTI, NR. 92, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

  BENEFICIAR: S.C. KAPPA INVEST S.R.L., din Jud. Bacau

  NU S-A ADOPTAT

  3

  13

  0


Proiectul nu a trecut, a fost infirmat.

Aplauze.

Domnul Președinte de Ședință Romică Botoi-mulțumim domnilor invitați, proiectul nu a trecut, așa că este în favoarea dumneavoastră.

Se face o pauză de 10 minute și după aia trecem la lucrările noastre.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu -domnul Fantaza, domnul Bîrzu a fost ieșit din sală, trebuie să rămână pe bandă.

Domnul Ciprian-Gabriel Fantaza-la proiectul de hotărâre nr.14, domnul Bîrzu a fost ieșit din sală. De aia au fost doar 16 voturi.

 • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Romică Botoi dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.158 din 03.05.2019 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - practic, prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu solicitarea de a aproba o modificare bugetară între capitole, în sensul suplimentării Capitolului învățământ cu 472 mii lei. Practic discutăm acum de o rectificare bugetară în interiorul bugetului nostru. De asemenea alocări financiare pentru cabinetele medicale, de asemenea la transporturi, la locuințe și servicii. De asemenea sunt prinse în prezentul proiect de hotărâre o serie de capitole de cheltuieli materiale și investiții cum ar fi: sisteme de supraveghere video pentru municipiul Bacău, centrală telefonică, de asemenea obiective specifice tot pentru Capitolul de învățământ cum ar fi obținerea autorizației la securitate la incendiu pentru diverse unități de învățământ. Unul dintre obiectivele cele mai importante, din punctul meu de vedere, este de asemenea, Parcarea Spitalului Municipal care în momentul de față, în urma unui vot favorabil din partea dumneavoastră, este alimentată din punct de vedere financiar pentru ca lucrările să poată demara. Pentru orice nelămurire sau pentru orice informație suplimentară, atât eu cât și aparatul de specialitate vă stăm la dispoziție și domnul Administrator Public Chindruș.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică și Administrația Locală -aviz juridic este favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre ( 1, 2, 3,4 Și 5).

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -discuții?

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi - discuții la proiect sunt? Domnul Consilier Cristian Ghingheș - era doamna Raluca Năstase înainte. Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase - domnul președinte!

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi -da. spuneți doamna Raluca sau domnul Ghingheș. Care din ei ?

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase - păi dacă erați atent ați fi văzut că am ridicat mâna să vă solicit...

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi mi cer scuze dar mi-a sunat telefonul chiar atunci și am vrut să-l închid. Aveți cuvântul, vă rog.

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase -la acest proiect, stimate domnule Primar, stimate doamne, domni consilieri, vă rugăm să ne permiteți să aducem un amendament. La Cap. 65. 02. învățământ vă solicităm realocarea sumei de 100 mii lei pentru Centrul de Excelență ’Terdinand” din Cap. Reclamă și Publicitate, unde avem suma de 1 050 mii lei-Titlul II Bunuri și Servicii, pag. 11. Motivăm acest amendament, vă reamintesc că împreună am decis ca până la sfârșitul lunii august să ne informăm despre cadrul legal al Centrului de Excelență ”Ferdinand”. Vrem să vă spunem și să vă informăm și pe dumneavoastră domnule primar, pe doamnele și domnii consilieri, că ne-am informat despre cadrul legal. Acest Centru de Excelență funcționează pe lângă Inspectoratul Județean Școlar și pot fi alocate sume de bani pentru cheltuieli de funcționare. Anual, după cum știți și dumneavoastră domnule primar și domnii consilieri, avem peste 100 de copii care se pregătesc în particular pentru rezultate deosebite la învățătură și rezultate de excelență și în sensul acesta vă rugăm să aveți bunăvoința de a introduce acest amendament la vot, pentru ai sprijini pe acești copii să lucreze și să se pregătească într-un cadru special destinat lor, intr-un Centru de Excelență. Ne dorim, domnule primar, ca până la finalul acestui mandat pe care dumneavoastră îl aveți în calitate de primar și la finalul mandatului nostru de consilieri, să încercăm să demarăm procedurile de funcționare a acestui centru de excelență așa cum ne-am angajat și eu prin amendament și dumneavoastră prin discursul care l-ați ținut la momentul inițial când am făcut primul amendament, astfel încât până la finalul mandatelor noastre să putem pomi frmcționarea acestui centru, urmând ca pe viitor să asigurăm cheltuielile integrale de funcționare. Acesta este amendamentul nostru, deci 100 mii lei să alocăm acestui centru, să se majoreze suma de pe Cap. învățământ, de la 427 la 527 mii lei și în consecință vă rugăm să ne sprijiniți în adoptarea acestui amendament. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi - domnul primar are cuvântul. Domnul Ghingheș, vă rog frumos.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -haideți să votăm pe rând pentru că și eu am un amendament, mă rog și niște comentarii și mai bine să le discutăm separat.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală - haideți să le luăm pe toate, să le scriem și în funcție și de ceea ce ne spune domnul administrator, doamna director economic, să luăm hotărâri în cunoștință de cauză.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -bine atunci. Ok. Se face o rectificare pozitivă pentru unitățile de învățământ pe partea de cheltuieli de întreținere. Totuși am intrat în posesia mai multor adrese pe care unitățile de învățământ le-au transmis Primăriei Bacău cu privire la nevoile pe care le au pentru începerea anului școlar și pot să vă trec în revistă câteva categorii de cheltuieli: bunuri și servicii, curățenie, contribuții la transportul public (se pare că sunt anumite unități de învățământ care nu primesc acești bani), deratizare și dezinsecție, dotări clase, materiale de curățenie, cartușe, imprimante, grupuri sanitare, dotări sală de mese, analize bacteriologice pentru servirea alimentelor, cornul și laptele și multe altele când vine vorba de unități de învățământ cu cantină, spații verzi dezafectate pe care vor să le pregătească pentru începerea anului școlar, lenjerii de pat noi, vor anumite unități de învățământ unde există probabil internate, sunt avarii la instalația termică și iama poate să vină în două, trei luni, capace de grupuri sanitare, suport de hârtie igienică, calculatoare pentru laboratoarele de informatică. Sunt câteva dintre nevoile pe care unitățile de învățământ le au și le solicită prin aceste adrese care sunt adresate Primăriei Bacău și nevăzându-le prinse în această rectificare bugetară, pentru că am văzut că vreți să le asigurați doar partea de cheltuieli cu întreținerea. Pe de altă parte, simt conștient de faptul că acea finanțare/elev de la Ministerul Educației este insuficientă, mai ales pe partea de bunuri și servicii. Guvernul tot se laudă că mărește această finanțare/elev însă 90% se duce în salarii și atunci trebuie să venim noi autoritățile locale, pentru că avem și această obligație conform Legii Educației, avem articolul 20 -"autoritățile administrației locale asigură în condițiile legii buna desfășurare a învățământului preuniversitar, neîndeplinirea pedepsindu-se conform legii." Asta scrie aici dar nu știu să fi auzit până acum de pedepse sau sancțiuni din partea Inspectoratului Școlar la adresa autorităților locale. în acest sens aș dori și o suplimentare... aș dori să propun prin amendament, suplimentarea bugetului de bunuri și servicii la Cap. învățământ cu 500 mii lei tot din aceste cheltuieli de publicitate și promovare. Mai exact este vorba de capitolul bugetar 50 02 20 30 01 și să mutăm la unități de învățământ 500 mii lei pentru alocarea unor bani pentru câteva dintre aceste nevoi, că sunt conștient că nu sunt acoperite toate, dar consider că este sarcina noastră, a consiliului local, a autorității locale, să pregătim începerea anul școlar nu doar pe partea de utilități ci și pe partea de bunuri și servicii astfel încât să nu mai ajungem să avem foarte multe școli la care să fie aceste cheltuieli percepute părinților prin fondul școlii care știm cu toții că este ilegal. Deci acesta este amendamentul meu-bani pentru începerea anului școlar pentru diverse nevoi pe care le-am menționat mai devreme. Prioritizarea, dacă acest amendament va fi aprobat am încredere că vă aparține și veți face în ordinea nevoilor stringente. Mulțumesc frumos. Deci acesta este amendamentul.

Domnul Președinte de ședință Romică Botei - domnule primar, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin Necula -mulțumesc, domnule președinte de ședință. Nu vă ascund faptul că cheltuielile pe care le avem cu unitățile de învățământ, am mai și spus-o, alocările bugetare de la 7,5 la peste 17 milioane lei, aproximativ 19 dacă nu mă înșel, 19 milioane de lei în momentul de față, nu se poate spune că grija acestei administrații și a acestui consiliu local nu se duce într-o prioritate certă către tot ceea ce înseamnă cap. învățământ. Pe de altă parte, trebuie să ne aducem aminte faptul că aceste unități de învățământ sunt încremenite în timp de 20-30 de ani și investițiile nu au fost făcute, banii nu au fost alocați. Iarăși un alt aspect pe care trebuie să-1 menționăm și pe care l-ați punctat și dumneavoastră, într-adevăr cheltuielile pe care le alocă Guvernul României pentru finanțare, finanțarea per capita, sunt profund insuficiente. Am să rog colegii din aparatul de specialitate să mă corecteze, anul trecut am avut un deficit de 9 milioane lei, dacă nu mă înșel. 9 milioane de lei care ar fi trebuit să vină de la Guvern și care nu au mai venit și pe care i-am pus... am găsit calea prin diverse rectificări succesive luând de la alte capitole bugetare cum ar fi transporturi sau altceva, le-am dus acolo. Nu vreau să vă ascund faptul că suntem în etapa, eu unul sunt cel puțin în etapa în care aștept totuși cu interes din partea Guvernului României, respectarea promisiunii de alocare bugetară, de rectificare bugetară pozitiva, să se acopere măcar o parte din nevoile și necesitățile pe care le are Municipiul Bacău. Sperăm că așa acum scrie hotărârea Guvernului României, în data de 15 septembrie Guvernul României să dea acea hotărâre prin care să facă o reparație morală, într-un fel sau altul, față de Municipiul Bacău, față de cetățenii municipiului Bacău și să aloce o sumă consistentă care se va duce cu prioritate pe acest tip de cheltuieli. Vreau să mai fac o mențiune apropo de această componentă a unităților de învățământ și dumneavoastră ați menționat, e vorba de spațiile verzi ale unităților de învățământ și alte asemenea aspecte. Repet și am tot repetat conducerii unităților de învățământ, e 500 lei o drujbă, o moto coasă, sunt suficienți oameni în, personal auxiliar în unitățile de învățământ și mai putem face și o autogospodărire proprie dacă vrem să ne facem curățenie, practic la locul de muncă. Pe de altă parte, sunt surprins să aud aceste probleme referitoare la transportul public al elevilor. Sunt convins că aceste chestiuni se rezolvă cu prioritate și cât mai urgent, nu există nici un fel de discuție.

Suntem în derularea proiectului „Clasa zero” sau „Clasa a V-a”, practic suntem în al treilea an de „clasa zero” și în primul an de „clasa a V-a”. Din păcate, realitățile financiare pe care le avem, nu ne permit să facem așa cum ne-am dorit toată școala de la cap la coadă. Sunt, pe de altă parte, unele proiecte mai consistente pentru o serie de unități de învățământ care au necesități foarte mari cum sunt aceste probleme de ISU sau probleme de rezistență la unele dintre unitățile de învățământ. Pe de altă parte, eu nu știu dacă, eu vă spun că îmi doresc să aloc acești bani cu prioritate pentru unitățile de învățământ și sper ca pe data de 15 septembrie să avem plăcutul moment să vin în fața dumneavoastră cu propunerea de rectificare bugetară. Nu știu dacă la acest capitol -Publicitate, se mai poate lucra, domnule administrator.

Domnul Romică Chindrus -Administrator Public - din câte știu eu, la capitolul Reclamă și Publicitate toată suma este angajată.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -angajată în ce anume?

Domnul Romică Chindrus -Administrator Public - sincer să fiu cred că publicație Monitorul Oficial, ședințe de consiliu local, tot ce înseamnă mass-media. Ceva de genul acesta.

Domnul Primar Cosmin Necula -vă vom prezenta în scris, oricum.

Domnul Romică Chindrus -Administrator Public - putem să vă transmitem în scris, nu-i nici o problemă.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -1 milion sau cât sunt acolo.

Domnul Romică Chindrus -Administrator Public -cred că da. Nu știu pe de rost. Domnul Consilier Cristian Ghinghes - bun, atunci dați-mi vă rog un capitol bugetar de unde putem acoperi aceste nevoi din unitățile de învățământ. Nu știu, ceva ce nu se realizează. Știți mai bine.

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase -aceeași rugăminte o am și eu, domnul Chindruș, dacă spuneți că acel capitol este angajat integral. Noi am crezut că nu este angajat integral, e o sumă totuși mare pentru cheltuieli de publicitate.

Domnul Primar Cosmin Necula - așa se cheamă, publicitate dar nu înseamnă că e marea reclamă.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina -domnul Ghingheș, doamna Năstase, haideți să analizăm un pic disponibilul pe fiecare articol bugetar și nu cred că putem lua decizii astăzi și nici...

Domnul Romică Chindrus -Administrator Public -sigur, nu pot să vă dau astăzi, ce să vă spun?...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -știți de ce? Avem de exemplu pe ordinea de zi și am avut și la ședința trecută, și acum două ședințe, avem tot felul de asocieri, chermeze, festivaluri, Street food, Street park, în spatele Teatrului, pe Teatru, sub Teatru, bani pe care îi dăm pentru tot felul de chestiuni și sincer, pe mine mă doare să văd că sunt astfel de chestiuni necesare în școli și licee și noi aducem cântăcioși pe zeci de mii de lei. îmi cer scuze, nu vreau să se ia că acești artiști, s-o ia ca pe o problemă a mea vis a vis de ei dar totuși, deci zeci de mii de lei la fiecare ședință, sute de mii lei la asocieri, chestiuni, și noi nu avem bani pentru hârtie igienică și analize bacteriologice la unitățile de învățământ. Vă arăt adresele. Deci, v-am spus, capace de wc-uri și tot felul de chestiuni de astea. Deci, unitățile de învățământ sunt cu cureaua strânsă deja și noi aruncăm cu banii în tot felul de festivisme de genul acesta.

Domnul Romică Chindrus -Administrator Public -s-ar putea ...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -nu s-ar putea, nu mai putem să mergem așa înainte.

Domnul Romică Chindrus -Administrator Public - adresele care le aveți cu analiza apei sau știu eu ce mai aveți, cred că sunt răspunse și răspunsurile sunt favorabile, s-au primit banii, cred eu. Asta oricum finanțăm cu prioritate. Aceste cereri le finanțăm cu prioritate. Deci sunt aici cereri datate pe luna august, acum, 12, 15,20, deci nu sunt de acum două luni care putea fi deja...și la adresele astea ce este onorat este bifat deja. Cum sunt alea cu autorizațiile ISU. Foarte bine și sunt de acord cu faptul că această administrație, cel puțin anul acesta, în sfârșit, a majorat bugetul alocat pentru bunuri și servicii la învățământ. E un pas înainte, dar totuși...

Domnul Primar Cosmin Necula -în fiecare an de când sunt primar am majorat.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -dar nu suficient. Dar anul acesta chiar s-a simțit. Anul acesta chiar s-a simțit, deci am spus-o și la aprobarea bugetului dar totuși am putea să mai tăiem din aceste festivisme și să dăm bani acolo unde este nevoie de ei, mai ales că noi, administrația publică locală, avem această obligație, însă nu avem obligația să finanțăm tot felul de evenimente private ajunse la a IV-a, a V-a, a X-a ediție care deja nu se mai pot sprijini, mă rog care nu se pot sprijini din bani privați.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu-domnul consilier, cred că ar trebui un pic să fim, încă o dată vă rog, că am mai avut discuția asta, să fim un pic mai atenți totuși la ceea ce spunem sau la dialog. Noțiunea de festivisme, să aruncăm banii, îl văd aici alături de noi în sală pe reprezentantul Fundației Comunitare care are un proiect ”Semimarathon”. Nu cred că se simte în largul dumnealui să audă de la unul dintre consilierii locali, nu contează care...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - dar nu mă refeream la aceste evenimente. Este unul sportiv, o să particip și eu, de aceea o să mă abțin la vot. Nu la asta mă refer, mă refer la...

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu-domnul consilier, e unul general.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -mă refer la acele evenimente, că sprijinim vânzarea...

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu-las să vorbiți dar mă lâsați și dumneavoastră?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - .... sprijinim vânzarea de burgeri la suprapreț. La aia mă refer, unde dăm zeci de mii de lei nu știu căror oameni din Bacău să aducă trupe la suprapreț.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu-domnul consilier, mă lăsați și pe mine să zic că nu vreau să ne mai întrerupem.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -îmi cer scuze.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu-fiecare eveniment de genul acela, de la Street Foods la Zilele Bacoviene, la Swimathon, la nu mai știu care, are un anumit target, are un anumit public, sunt, se bucură de evenimentul acesta: Sunt tineri cărora le place să meargă în parc la Street Foods, sunt, nu știu, persoane care vor să meargă la anumite concerte sau Ia anumite evenimente. Indiferent care e poziția dumneavoastră la vot, haideți totuși să încercăm să nu mai aruncăm așa cu vorbe, nu neapărat jignitoare, dar nu...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -da doamnă, înțeleg, dar noi avem nevoie în școli de analize bacteriologice, nu avem wc-uri, nu avem capace la grupurile sanitare... Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu-bun. dar asta nu înseamnă că dacă o asociație vine cu un proiect...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -..±81116 igienică, dotări, sală de mese, lenjerii noi și noi dăm bani pentru tot felul de, mă rog, dar...

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu - asta e. Așa cum dăm într-o parte, am putea să nu dăm peste tot sau să dăm la fiecare care ne solicită. Totuși, cum putem diferenția noi că un eveniment sportiv e bun și un eveniment tip fast food sau tip congres, nu e bun. Fiecare are publicul lui, are targetul lui, are, nu știu....

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -doamnă, eu am vorbit de școli și licee și dumneavoastră mă duceți la...

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu -dumneavoastră ați început să comparați cu festivisme.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -păi v-am dat un exemplu.

Domnul Consilier Câtâlin-Bogdan Cretu - doamna Dinu, vă rog frumos. Așa cum sunt cetățeni care preferă diferite activități, așa sunt și consilieri care preferă diferite investiții și alocări.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu -domnul consilier, eu nu am spus nimic de preferințe, am spus doar să evităm, să avem un pic grijă la cuvintele care le emitem. Despre asta era discuția. Nu era vorba decât...

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Cretu -doamna Dinu, nu a jignit decât a făcut o apreciere personală. Dacă dumneavoastră considerați că a jignit...

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu -domnul consilier,...

Domnul Consilier Cătfilin-Bogdan Cretu -...presupun că există instanțe care vor... Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu -domnul consilier,....

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -completez, mă scuzați, asemenea festivisme, chiloțăreli, dacă vreți, continuăm.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu -domnul consilier Crețu, dumneavoastră, așa, când auziți aici la masa asta, cuvinte gen festivisme, următorul....

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - chiloțăreli.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu -....vă place, vă simțiți bine, nu?

Domnul Consilier Cristian Ghinghes n condițiile în care noi avem lenjerii de pat rupte la internate.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu -este vorba prin toate astea de imaginea care o arătăm cetățenilor, nu e vorba de instanță, că nu te judeci pentru fiecare cuvânt...

Domnul Consilier Câtălin-Bogdan Cretu -este imaginea dumnealui, nu mă ocup de imaginea dumnealui.

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi -doamna Pravăț, vă rog. Dumneavoastră, doamna Pravăț.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu -am zis să trecem mai departe

Doamna Consilier lonela-Cristina Breahnă - Pravăt -domnul Primar Necula, nu știu, poate îl acuzați de anumite aspecte, nu știu, domnul Ghingheș, la dumneavoastră mă refer, dar nu poate fi acuzat sub nici o formă, de faptul că a investit în ultimii ani în învățământ cum nu au investit primarii de dinaintea lui sub nici o formă și cele mai mari alocări pe învățământ s-au alocat pe timpul mandatului Necula.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -am spus asta.

Doamna Consilier lonela-Cristina Breahnă - Pravăt - domnul Crețu, cam cât festivism și cam ce finanțare a avut festivismul pe timpul administrației liberale? Am închis subiectul. Puteți cere statistici în sensul acesta.

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase - dacă îmi permiteți, domnule Chindruș, am rugămintea Ia dumneavoastră pentru că ...

Doamna Consilier lonela-Cristina Breahnă - Pravăt -am rugămintea la dumneavoastră, numai un pic, doamna Năstase. Domnul Ghingheș, dacă vă interesează atât de mult soarta școlilor și liceelor din municipiul Bacău, de ce nu participați la ședințele consiliului de administrație?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -de acolo am adresele. Mă rog, câteva dintre ele.

Doamna Consilier lonela-Cristina Breahnă - Pravăt - de acolo le aveți, ok.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -si câteva de la ședința de comisie și mulțumesc compartimentului de specialitate pe această cale.

Doamna Consilier lonela-Cristina Breahnă - Pravăt -lăsati pozele la adrese, fiți în rândul consiliului de administrație a școlilor și liceelor.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -păi sunt adresele care ne privesc pe noi. Doamna Consilier lonela-Cristina Breahnă - Pravăt -verificați care sunt nevoile reale.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -sunt nevoi în școli. Mi-au spus directorii. Doamna Consilier lonela-Cristina Breahnă - Pravăt -fiți acolo. Știți la ce mă refer. Domnul Consilier Cristian Ghingheș -analize bacteriologice, lenjerii rupte.

Doamna Consilier lonela-Cristina Breahnă - Pravăt -...nu mail că sunt la mașter, mail nu știu unde. Fiți acolo în rândul lor.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -...săli de mese degradate, spații verzi periculoase,...

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi -mulțumim. Doamna Raluca, doriți dumneavoastră să spuneți ceva.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -.. .băi fără dotări.

Domnul Primar Cosmin Necula - numai o secundă. Chiar în momentul de față, îmi cer scuze doamnă...

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase -da. Vă rog.

Domnul Primar Cosmin Necula - chiar în momentul de față, tot o ține cu analiza bacteriologică. Cred că sună bine și se pare că pune în pericol viața copiilor sau cine știe ce teorie vrea să mai scoată dar chiar și în momentul de față se lucrează la școli de către personalul Municipiului Bacău. Acum se lucrează la Liceul "Vrânceanu”, se taie iarba pe la ”Rază de Soare”, deci sunt multe care se întâmplă. Aici îi dau dreptate și domnului Chindruș, îi foarte posibil și sunt convins că s-a și soluționat. Sunt multe adrese care vin și se soluționează, cu analiza, cu ne analiză dar sunt și multe adrese care vin de la școli din păcate cu ”ne curge apa în beci, nu ne reparați robinetul”? E adevărat, pe de altă parte, eu cred și îi dau dreptate și doamnei consilier Dinu și doamnei consilier Breahnă, nu-i corect să amesteci dorințele cetățenilor, bucuria, starea de welfare, tot vorbim în teoriile urbanistice și de dezvoltare ale orașului, modeme, mi-ați dat cadou cărți. Nu poți să fii fericit într-un oraș doar cu școala, trebuie să ai parte și de entertainment, de aer liber, de spațiu verde. Trebuie să le faci pe toate, iar cu banii pe care i-am avut noi și împreună, reușim să căutăm calea să-i gestionăm pe fiecare, să satisfacem pe cât se poate pe fiecare cât are nevoie. Pe de altă parte, vă repet, rectificarea bugetară care eu sunt convins că v-a veni de la buget, de la Guvern, sigur va fi prioritar capitolul învățământ cu satisfacerea nevoilor, în măsura în care sunt cele mai stringente și evident oportune, așa cum veți decide dumneavoastră. Poftim?

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu-am vrut să spun, așa, prin prisma băiețelului meu, am fost beneficiară în prima tranșă de ”clasa zero”, cu clasă renovată și a fost foarte frumos când aduci copilul să înceapă clasa într-o clasă zero. Anul acesta ar fi al treilea an în care, câte clase vor fi inaugurate în total cu ce a fost acum trei ani, acum doi ani și anul acesta?

Domnul Primar Cosmin Necula -păi media de clase zero pe fiecare an este în jur de 56-59. C-am așa e.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu - deci 53 x 3, (59x3) cam 180 de clase... Domnul Primar Cosmin Necula -cam 180, pe de altă parte...

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu-e un proiect care merită anunțat de fiecare dată când vorbim de școli.

Domnul Primar Cosmin Necula -anul acesta am început și cu clasele a V-a. Deci, practic, împreună cu dumneavoastră am mai început un nou ciclu de învățământ, doamna consilier.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu-da. e un proiect...

Domnul Primar Cosmin Necula -practic. în patru ani de zile închidem fiecare ciclu de învățământ. Dacă dă Dumnezeu la anul să fie o situație financiară în România și mai bună, să crească și mai mult alocările pe Municipiul Bacău, mă refer și Ia încasările de la populație sau resursele financiare în sine, cred că ar fi oportun să începem să discutăm și de clasa a IX-a.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu-e un proiect pentru care meritați felicitări. Ca mămică care a intrat cu băiețelul în clasa zero, mi-a plăcut cum arată.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -haideți să lăsăm laudele între dumneavoastră la partid. V-am expus niște nevoi, vă rog să votați în consecință.

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi -domnul Ghingheș, vă rog din suflet nu mai interveniți.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu- domnul consilier, tocmai ce ne-ați spus la, este o ședință...

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi -vă rog din suflet...

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu- domnul consilier, nu mă faceți să țip. Tocmai ce ne-ați spus la începutul ședinței că este o ședință de consiliu local și că fiecare dintre consilieri trebuie să aibă...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -sunt niște nevoi pe care vă rog să Ie votați. Doamna Consilier loana-Raluca Dinu-...trebuie să aibă dreptul să vorbească, să ia cuvântul, să fie lăsat să vorbească. Asta spuneți la fiecare ședință, acum ce faceți, nu mă mai lăsați să vorbesc?

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -păi da, dar astea sunt laude așa, de alea... Doamna Consilier loana-Raluca Dinu - domnul consilier, fiecare spune ce crede și își asumă ce spune.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -bun. V-am expus niște probleme, haideți să le rezolvăm. Dumneavoastră veniți pe partea cealaltă cu laude despre altceva.

Doamna Consilier loana-Raluca Dinu -adică, doamne ferește...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - e lăudabil programul acela și sunt și eu de acord cu asta, dar haideți să rezolvăm problemele care le avem astăzi pe ordinea de zi. Doamna Consilier loana-Raluca Dinu -da și acum doamne ferește să nu lăudăm primarul, nu? Hai să fim decapitați pentru asta.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă - Pravăt -domnul Ghingheș, nu a spus nimeni că problemele pe care le-ați expus dumneavoastră nu vor fi rezolvate. Sunt economist și nu putem rezolva problemele astăzi...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -păi când, că începe școala? începe școala și avem niște bani pe care nu-i cheltuim și iar ajungem cu excedent la finalul anului.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă - Pravăt -bun. Administrația își asumă rezolvarea acestor probleme dar nu...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -iar ajungem cu excedent la finalul anului și începem școala cu lenjerii rupte.

Domnul Primar Cosmin Necula - o să rămâneți surprins cu excedentul.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă — Pravăt - dati dumneavoastră sursele de unde putem disponibiliza acum, în secunda asta. Eu vă spun că sunt economist și în secunda asta nu aș putea, în câteva secunde să identific creditele pe care le-aș putea disponibiliza de la alte articole bugetare, acum, în secunda asta și totuși aprobăm ceva aici. Ar trebui să aprobăm în cunoștință de cauză.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - și am propus un amendament și am solicitat domnului administrator public să vină cu capitolul bugetar, cu fonduri bănești disponibile.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă - Pravăt -eu am solicitat amânarea... Domnul Romică Chindrus -Administrator Public - nu putem în acest moment. Nu am cum.

Doamna Consilier Ionela-Cristina Breahnă - Pravăt ...pentru a identifica corect creditele bugetare.

Domnul Romică Chindrus -Administrator Public -dar fac o propunere.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -dar dumneavoastră, domnule Chindruș, ce știți să faceți în Primăria Bacău așa...?

Domnul Romică Chindruș -Administrator Public -pofti m?

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -ce știți, ca să putem relaționa la ședință? Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală - domnul consilier!

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -dumneavoastră ce cunoașteți la nivelul Primăriei Bacău? Ce situație cunoașteți? Investiții, buget nu...

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul consilier, repet, dacă vă faceți o temă de campanie în a ataca oamenii care muncesc în Primăria Bacău fără searbăd, fără țintă, dăm așa cu noroi, domnul consilier.

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -dar nu, am întrebat ce cunoaște ca să putem inter relaționa.

Domnul Primar Cosmin Necula - departe de mine, doamna consilier Pravăț

(Se vorbește în afara microfonului.)

Domnul Primar Cosmin Necula - doamna consilier, nu mai o secundă, mă adresez dumneavoastră. Doamna consilier Pravăț, departe de mine de a face o recomandare, să vă fac o recomandare. Intrați într-o polemică cu domnul consilier care nu vede decât campanii electorale. Nu-1 interesează cu adevărat ce facem noi cu școlile, că oamenii au nevoi, că oamenii au probleme, el are o temă de campanie și dă-i tare cu tema de campanie, atât.

Domnul Romică Chindrus -Administrator Public -de ce nu m-ați întrebat ieri în ședință sau alaltăieri, ca să vă dau explicații? Dar bugetul se știe pe de rost? Pot să știi un buget pe de rost?

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -domnule Chindruș, dumneavoastră ar trebui să știți prea bine ce executați la nivel de buget și ce nu.

Domnul Romică Chindrus -Administrator Public -știu, dar nu pot să vă dau un răspuns...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -păi asta v-am întrebat, nu altceva.

Domnul Romică Chindrus -Administrator Public -nu pot să vă dau un răspuns decât profesionist. După ce ...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes - mi-ați spus cu bugetul pe publicitate. Pe publicitate mi-ați zis că e angajată suma.

(Se vorbește în afara microfonului.)

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -chiar m-aș bucura...

(Se vorbește în afara microfonului.)

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -sigur, păi tocmai am făcut-o acum două săptămâni și o voi face oricând e cazul. Dar atunci când e vorba...

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -as vrea totuși să...

Domnul Consilier Cristian Ghinghes -dacă rezolvați problemele din municipiul Bacău mă îmbrac și în roșu dacă doriți.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza — Director Direcția Juridică si Administrația Locală -as vrea totuși să intervin și eu un pic.

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase -domnule Primar,...

Domnul Primar Cosmin Necula -eu am purtat albastru întotdeauna. PDSR, atunci era în albastru.

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase -domnule primar, eu v-am ascultat. Domnule primar, o rugăminte, v-am expus amendamentul nostru, rugămintea mea Ia domnul Chindruș este dacă găsim în buget 100 mii Iei pentru Centrul de Excelență.


Dacă nu, o să vă solicit totuși supunerea la vot a acestui amendament, deoarece noi studiind documentele puse la dispoziție de dumneavoastră, am identificat în acest capitol de publicitate această sumă. Domnul Chindruș spune că are impresia, crede că suma este angajată. Eu am identificat-o acolo conform documentelor puse de dumneavoastră la dispoziție și o să rugăm să ne sprijiniți acest amendament. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula -încă o singură precizare, domnule președinte, dacă îmi permiteți. Haideți să, iarăși să trecem de etapa de apropiere a campaniilor electorale. Eu știu că să discuți de învățământ, să discuți de un Centru de Excelență e foarte nobil, dar știu și încărcătura subiectului care se poate propaga public. Pe de altă parte, rugămintea mea a fost și atunci către dumneavoastră și e și acum. Haideți doamna consilier, să studiem atent problema. Și domnul consilier Stan ne-a prezentat cam despre ce e vorba acolo în centrul acela de excelență. Haideți nu doar să folosim așa, un paravan frumos, că sună bine, Centru de Excelență și copiii din municipiul Bacău fac pregătire acasă și ar face pregătire Ia Centrul de Excelență. Nu doar idei nobile. Haideți să vedem exact cum funcționează și așa v-am rugat și atunci, vă rog și acum, vă aștept la mine la birou, haideți să vedem exact cum funcționează și vă garantez că-1 susținem exact cum am promis în fața dumneavoastră și în fața consiliului local că voi susține acest Centru de Excelență, dar haideți să vedem legal, juridic, ce se întâmplă acolo, cum funcționează, pentru că apropo de Colegiul Național ”Ferdinand” și acum, și în acest an are parte de alocări financiare substanțiale.

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase tiu, aveți dreptate, am înțeles.

Domnul Primar Cosmin Necula -nu-i că nu vreau, dar haideți să vedem ce funcționează și nu cumva să existe riscul să blocăm banii fără să-i utilizăm. Asta e singura mea temere.

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase -da. Dacă îmi permiteți? Ați expus foarte bine problematica acestui Centru de Excelență, eu am discutat despre acest centru la Inspectorat. Este legal constituit și de aceea, eu mi-am făcut tema, într-adevăr nu am venit la dumneavoastră că nu am înțeles din discuția anterioară că mergem împreună, dar o facem cu mare drag. Centrul este legal, pot fi alocate sume pentru finanțare și pot fi demarate procedurile de funcționare ale acestuia. Altfel, intervenția mea nu este electorală. Eu am bucuria și satisfacția de a fi mamă de copil olimpic, de a fi mătușă de copil olimpic de latină internațional, locul I.

Domnul Primar Cosmin Necula - felicitări în ambele cazuri.

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase -mulțumesc. Locul I l-a obținut acum ceva ani, în lume, a participat în Statele Unite la olimpiada de latină. Olimpic internațional la franceză. Deci mătușă de copil care a învățat greaca veche, greaca nouă, din surse personale, cunoscător a nouă limbi străine la perfecție.

Domnul Primar Cosmin Necula -păi aveți un geniu. Sunteți mătușa unui geniu.

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase -da. este un copil de geniu, fără nici o glumă. Nu-i dau numele, vă spun că noi cunoaștem din experiență personală aceste probleme ale copiilor de excelență care se confruntă cu probleme destul de grele de organizare a pregătirilor și chiar de plata lor și aici nu mă refer la copilul meu, la cu totul alți copii care întâmpină astfel de probleme. Aș vrea să exclud din discuția electorală acest lucru, dumneavoastră știți foarte bine că noi avem copii excelenți în Bacău care aduc plusvaloare Bacăului, suma nu este foarte mare.

Domnul Primar Cosmin Necula -păi îi premiem împreună. Totdeauna i-am premiat împreună.

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase -da. suma nu este foarte mare, eu cred că am putea găsi înțelegere și la domnii și doamnele consilieri, părinți la rândul lor, cărora le doresc să aibă astfel de experiențe și să finanțăm pentru început acest amendament al nostru. Vă mulțumesc mult.

Domnul Primar Cosmin Necula -eu vă propun să, ca și, îmi cer scuze domnul președinte...

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi -nu-i nici o problemă.

Domnul Primar Cosmin Necula - ...vă propun ca și variantă de lucru, haideți să vedem, cu doamna Inspector General să ne vedem, ne vedem împreună, stabilim foarte clar necesitate, utilitate, absolut toate aceste chestiuni. Am să-1 rog și pe domnul Luca Vasile și pe domnul consilier Stan, profesori de asemenea, să intre ca să zic așa în colectivul nostru de lucru și haideți ca la următoarea ședință, în care sper că voi veni în fața dumneavoastră și am convingerea totuși că voi veni în fața dumneavoastră cu această rectificare bugetară, să-l și pornim. Deci, considerați-o ca și o promisiune din partea mea.

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase -domnul primar, eu consider că este o promisiune a dumneavoastră și suntem de acord cu intervenția dumneavoastră și continuăm pe acest proiect cu promisiunea că până plecăm din aceste mandate, noi pornim împreună acest Centru de Excelență și vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula -mulțumesc și eu.

Domnul Romică Chindrus -Administrator Public- iar pentru domnul Ghingheș, ca să-i dau sfat că știu și nu e normal să mă întrebe ceea ce știu, am să chem directorii de școli, să văd ce au în buget și cu prioritate, ce au în buget să folosească banii și după aceea le reîntregim bugetul. E ok?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -da. E ok să faceți și asta, dar haideți sâ votăm și amendamentul pentru că sunt niște adrese neonorate...

Domnul Romică Chindrus -Administrator Public-dar nu mai vreau jigniri de genul acesta. Mulțumesc.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -mă scuzați, dacă ați înțeles așa. V-am întrebat pur și simplu ce cunoașteți la nivelul primăriei ca să putem relaționa, asta era ideea.

Domnul Romică Chindrus -Administrator Public -bun. Multe cunosc, multe. Domnul Consilier Cristian Ghingheș -mă bucur.

Domnul Romică Chindrus -Administrator Public -si ca drept dovadă, când discutăm în comisie unu la unu, vă place ce vorbim, nu?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -uneori da, alteori nu, depinde de situație.

Domnul Romică Chindrus -Administrator Public -vă dau niște sfaturi bune, cred, nu?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -uneori da.

Domnul Romică Chindrus -Administrator Public -adică tehnice, nu altfel. Domnul Consilier Cristian Ghingheș -uneori da.

Domnul Romică Chindruș -Administrator Public -păi și de ce nu apreciați? Domnul Consilier Cristian Ghingheș -alteori nu se văd în practică, de asta zic. Domnul Romică Chindruș -Administrator Public -aia este altceva, dar nu înseamnă că nu știu.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică și Administrația Locală - având în vedere faptul că nu am putut identifica cu siguranță astăzi dacă poate fi promovat un astfel de amendament la proiectul de hotărâre, cu aceste sume care se iau dintr-un capitol bugetar în altul, probabil asta este și logica legii care spune că bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă de consiliul local la propunerea primarului care are un aparat de specialitate și înainte să vină în fața dumneavoastră cu un buget, verifică ce cheltuieli are angajate, că știți, angajarea peste resursele bugetare, sau dacă le micșorăm după aia, nu prea e ok pe Legea finanțelor publice locale. Eu consider că nu pot să supun la vot amendamentele astăzi și rămân pentru discuții viitoare, drept care supunem la vot proiectul fără amendamente.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -bun. Am înțeles. în cazul acesta am o rugăminte, de fapt e o interpelare către aparatul de specialitate-vă rog să-mi furnizați efectiv care sunt resursele bănești neangajate astfel încât să putem acoperi aceste nevoi.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică și Administrația Locală - potrivit legii, în scris până la ședința viitoare.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -10 zile, conform legii. Mulțumesc.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică și Administrația Locală -conform legii, aparatul de specialitate este obligat să răspundă până la ședința următoare.

Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre? împotrivă?

Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Plecat din sală

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELĂ

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLAUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PR1COPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sală

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GĂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

15

-

-


Domnul Bîrzu și domnul Scripăț nu mai sunt în sală, cu 15 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 2. Se trece la punctul 2 a! ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Romică Botoi dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a doamnei Scripcaru Maria- persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU


Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte. E vorba de un caz social, încercăm să ajutăm o persoană marginalizată social aflată în situație de risc. Dumneaei necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă, doamna Scripcaru Maria. Rog consiliul local să fie de acord, să finanțeze acest caz social. Practic, doamna nu are cum să se întrețină. Spitalul Județean, din ce știu, a susținut până intr-un punct, dar nu a mai are posibilitatea și noi preluăm la sugestia doamnei director de la Direcția de Asistență Socială, care ne-a prezentat cazul și să-1 preluăm, practic s-o găzduim cu caracter de excepție pe această doamnă. Un caz care din păcate nu ar trebui să fie în țară și în nici o țară din lume.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -există aviz de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil (Direcția Juridică și Administrație Locală (există raportul scris) și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre ( I, 4 și 5).

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică și Administrația Locală -dacă nu sunt discuții, se trece la procedura de vot secret. Vă rog doamna Dinu.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a doamnei Scripcaru Maria- persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -15


  Nr. crt

  PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind asistarea în

  15

  0

  0

  Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a doamnei Scripcaru Maria- persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă.

  S-A ADOPTAT


 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Romică Botoi dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Societatea Română de Chirurgie Pediatrică, Spitalul Județean de Urgență Bacău și Fundația Comunitară Bacău, în vederea realizării în comun a Congresului Național de Chirurgie Pediatrică, în perioada 13-16 noiembrie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU


Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, domnule președinte. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu asocierea Municipiului Bacău cu Societatea Română de Chirurgie Pediatrică, Spitalul Județean de Urgență Bacău și Fundația Comunitară Bacău, în vederea realizării în comun a Congresului Național de Chirurgie Pediatrică, în perioada 13-16 noiembrie 2019. Cred că este un eveniment deosebit de important pentru lumea medicală, consider eu. Din punctul meu de vedere este un eveniment de care sunt mândru că se poate organiza Ia Bacău. Pe de o parte aș vrea să dau cuvântul celor care au venit cu această propunere, pe de altă parte aș vrea să dau cuvântul și doamnei doctor, doamnei director medical, doamna Dinu, pentru a ne spune punctele de vedere și câteva elemente concrete având în vedere că până la urmă inițiatorii sunt cele două, e Spitalul Județean, Societatea Română de Chirurgie Pediatrică și Fundația Comunitară Bacău.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -există aviz de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil (Direcția Juridică și Administrație Locală (există raportul scris) și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1,2, 4 Și 5).

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -discuții asupra proiectului, vă rog. Dacă nu sunt, îl supunem la vot. Cine este pentru?


Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu-numai puțin. Domnul Primar a dat cuvântul.. .Eu am spus un pic mai devreme, când am motivat și de ce sau v-am întrebat și am înțeles că nu particip la vot, că este un eveniment important pentru comunitatea medicală și pentru comunitatea noastră în general. Nu-i ușor să organizezi un eveniment național, de talie națională, într-un oraș și putem să ne mândrim cu un eveniment pe anul acesta. Mulțumesc. Dacă domnul doctor dorește să ia cuvântul, să ne spună detalii organizatorice mai multe, dumnealui le știe pentru că practic patronează acest eveniment. Dacă nu, eu mă abțin de al vot, am mai spus odată.

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi - supunem la vot proiectul.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -cine este pentru?

Domnul Doctor Mihai Codrin Gătinescu -Președinte Comitet de Organizare .. .(luarea de cuvânt a domnului doctor a fost în integralitate înafara microfonului) Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică și Administrația Locală -mulțumim. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Plecat din sală

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

Nu participa la vot

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

Ieșit da sala

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Nu participa la

vot

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

Plecat din sală

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

12

-


Cu 14 voturi proiectul a fost aprobat. Stați un pic, 13, dacă mai mergem nu-1 mai aprobăm. 12. Doamna Dinu și doamna Lazăr nu au participat la vot, proiectul a fost aprobat. (12 voturi pentru corect)

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Romică Botoi dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. E vorba de lista nominală de repartiție a locuințelor ANL pentru tineri.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -există aviz de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil(Direcția Juridică și Administrație Locală (există raportul scris) și Director Adjunct- Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1,2,3,4 O        5).

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si

Administrația Locală -discuții asupra proiectului? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret. Vă rog.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea listei nominale de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -15

  Nr. crt

  PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

  NUMÂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ* abțineri

  NULE

  Art. 1. Se modifică HCL nr. 143/ 19.04.2019 si HCL nr. 264/17.07.2017 astfel:

  (l)Se elimină din Anexa la HCL nr. 143/ 2019 d-na Giosanu Cristina, d-na Slabu Roxana, d-na Gureanu Bianca, d-na Năstasă Marlena Andra și d-na Nistor Elena Simona ca urmare a faptului că nu au confirmat îndeplinirea tuturor criteriilor de acces la o locuință.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  (2) Se elimină din Anexa la HCL nr. 264/ 2017 d-na Filipoaia Petronela ca urmare a faptului că nu au confirmat îndeplinirea tuturor criteriilor de acces la o locuință.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  (3) Celelalte prevederi ale HCL nr. 143/ 2019 și HCL nr. 264/ 2017 sunt și rămân în vigoare.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  2.

  Art 2. - Se aDrobă lista nominală de reoartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  3.

  Art. 3. - La data repartizării locuințelor Dentru tineri, destinate închirierii, solicitanții acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii comunicării privind aprobarea Consiliului Local al Municipiului Bacău a repartiției.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  4.

  Art. 4. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond si îndrumare Asociații de Proprietari.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  5.

  Art. 5. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului     Municipiului     Bacău     și

  Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

6.

Art. 6. - Prin gri ia Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

15

0

0

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Romică Botoi dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Fundația Comunitară Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului Semimarathon, ediția 2019, ce se va desfășura la Bacău în perioada 21-22 septembrie.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mai întreb odată aparatul de specialitate, adică are toate avizele de legalitate și consideră că este legal pentru al putea prezenta consiliului local acest proiect?

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică și Administrația Locală -există aviz de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil (Direcția Juridică și Administrație Locală (există raportul scris) și Direcția Economică).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 4 și 5).

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică și Administrația Locală -discuții asupra proiectului?Dacă nu, îl supunem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru proiectul a fost aprobat.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - neparticipare aici.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -a. dumneavoastră?

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - da.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală- domnul Ghingheș nu a participat la vot.

Domnul Consilier Ghinghes Cristian - posibil să mă înscriu la competiție și profit de pe urma...

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală-nu-i nici o problemă. Ați explicat la începutul ședinței.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:


Cu 14 voturi pentru și o neparticipare proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Plecat din sală

2.

BREÂHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

Nu participă la vot

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sală

18.

STANGABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

14

- • 6. Se trece Ia punctul 6 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Romică Botoi dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Ortodoxe "Sfântul Gheorghe” din Bacău a unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -pentru a explicita proiectul, este vorba practic de transmiterea bunurilor din municipiul Bacău, biserică, curtea bisericii, clădiri anexe-bunuri care sunt deja utilizate de către biserica "Sfântul Gheorghe". Nu știu de ce se află în patrimoniul Municipiului Bacău aceste bunuri, zic eu că e legal și e just până Ia urmă să le transmitem bisericii spre utilizare.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică și Administrația Locală -există aviz de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil (Direcția Juridică și Administrație Locală (există raportul scris) și Director Adjunct-Structura Arhitect Șef).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre ( 1,2,3,4 și 5).

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -discuții asupra proiectului? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Gheorghe” din Bacău a unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU


 • 1. Consilieri prezenți -15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -15

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRTVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind transmiterea fără

  12

  3

  0

  plată în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Gheorghe” din Bacău a unor bunuri imobile aflate în domeniul privat al Municipiului Bacău.

  Inițiator -    DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  NU S-A ADOPTAT


Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -proiectul nu s-a adoptat. Dar au votat toți consilierii? Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu-15 voturi, 12 voturi pentru, 3 voturi contra.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -nu a fost aprobat proiectul. Trecem la punctul 7.

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Romică Botoi dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente cu prilejul zilei de 3 Decembrie - ”Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu asocierea dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și Municipiul Bacău, cu sprijinul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău pentru realizarea în comun a unor evenimente cu prilejul zilei de 3 Decembrie - ”Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități”. Doamna director Diaconu vă stă la dispoziție pentru orice fel de lămurire necesară.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică și Administrația Locală -există aviz de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil (Direcția Juridică și Administrație Locală (există raportul scris) și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 4 și 5).

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -discuții asupra proiectului, vă rog? Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?


Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Plecat din sală

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

GHTNGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

Absent

15.

NÂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

Plecat din sală

18.

STAN GABRIEL

X

19.

’șova’- gâț’u l AUR

Nu participa la vot

20.

ȘTEFAN DAN1EL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

14

-

Cu 14 voturi pentru și o neparticipare proiectul de hotărâre a fost aprobat.

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Romică Botoi dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -mulțumesc, domnule președinte de ședință, documentația ați avut-o la mapă, deja titlul proiectului l-a citit domnul președinte de ședință. Vă rog decideți.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -există aviz de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil (Direcția Juridică și Administrație Locală (există raportul scris), Direcția Drumuri Publice și Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (2, 3 și 5). Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -discuții asupra proiectului, vă rog? Dacă nu sunt se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -15

  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului

  15

  0

  0

  de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

  Inițiator -    DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT

 • 9, Se trece la punctul 9 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Romică Botoi dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.255/2019 prin care s-a aprobat dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău,

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -doamnelor și domnilor consilieri locali, titlul proiectului l-a prezentat domnul președinte de ședință, documentația ați avut-o la mapă și aștept decizia dumneavoastră.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -există aviz de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil (Direcția Juridică și Administrație Locală (există raportul scris) și Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).


Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (2, 3 și 5). Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică și Administrația Locală -discuții asupra proiectului, vă rog? Dacă nu sunt se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.255/2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -14


  Nr. crt.

  PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL

  14

  0

  0

  nr.255/2019 prin care s-a aprobat dreptul de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

  Inițiator -    DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT


 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Romică Botoi dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Municipiului Bacău. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -e vorba, practic, de scutirea acelor datornici care au acumulat multe penalități. în baza hotărârii Guvernului României, în momentul în care vii și îți achiți baza datoriei, veți fi scutit de aceste penalități. Eu sper ca prin hotărârea, dacă veți adopta această hotărâre, dacă o veți considera oportună, practic să fie o posibilitate prin care plătitorii la bugetul local al Municipiului Bacău să-și achite datoriile cât mai repede și în cuantum cât mai mare, să fie o creștere pe buget prin oferirea acestei facilități. Vă mulțumesc.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -există aviz de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile (Direcția Juridică și Administrație Locală (există raportul scris) și Director Adjunct-Direcția Economică).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1,2, 3, 4 Și 5).


Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -discuții asupra proiectului vă rog. Dacă nu sunt îl supunem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Plecat din sală

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICÂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sală

18.

STAN GABR1EL

X

19.

ȘOVA - GĂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DAN1EL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

15

-

Cu 15 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat Mulțumesc.

11. si 12. Proiectele au fost retrase de pe ordinea de zi.

13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Romică Botoi dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru ridicarea interdicției definitive de construire pentru suprafața de 650,00 m.p. teren din Strada Plopilor, nr.l3A și realizarea lucrărilor de Construire Locuință Individuală, Anexă Gospodărească, Strada Plopilor, nr.l3A din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată.


BENEFICIARI: TĂTARU CONSTANTIN ȘI TĂTARU LILIA

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula celelalte două le-am retras de pe ordinea de zi, mi-am atras deja oprobiul public, primesc și mesaje în sensul acesta că am făcut tot felul de crime împotriva umanității. Bineînțeles, sunt obișnuit să fiu amenințat în diverse feluri. Proiectul de hotărâre nr. 13, este vorba de un Plan Urbanistic Zonal întocmit pentru ridicarea interdicției definitive de construire pentru suprafața de 650,00 m.p. teren din Strada Plopilor, nr,13A, Construire Locuință Individuală, Anexă Gospodărească, Strada Plopilor, nr.l3A, teren proprietate privată.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -există aviz de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil (Direcția Juridică și Administrație Locală (există raportul scris) și Arhitect Șef).


Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (2 și 5). Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Ioana-Raluca Dinu- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal întocmit pentru ridicarea interdicției definitive de construire pentru suprafața de 650,00 m.p. teren din Strada Plopilor, nr,13A și realizarea lucrărilor de Construire Locuință Individuală, Anexă Gospodărească, Strada Plopilor, nr.l3A din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată.

BENEFICIARI: TĂTARU CONSTANTIN ȘI TĂTARU LILIA

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -15


  Nr. crt

  PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului

  15

  0

  0

  Urbanistic Zonal întocmit pentru ridicarea interdicției definitive de construire pentru suprafața de 650,00 m.p. teren din Strada Plopilor, nr.l3A și realizarea lucrărilor de Construire Locuință Individuală, Anexă Gospodărească, Strada Plopilor, nr.l3A din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată.

  BENEFICIARI: TĂTARU CONSTANTIN ȘI TĂTARU LILIA

  Inițiator -    DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-A ADOPTAT


 • 15. Se trece la punctul 15 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Romică Botoi dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Uniunea Armenilor din România Sucursala Bacău, în vederea realizării în comun a spectacolului stradal "Festivalul armenesc - Hayastan, ediția a Vl-a ”, în perioada 13-15 septembrie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - doamnelor și domnilor consilieri locali, documentația ați avut-o la mapă, titlul proiectului a fost deja prezentat de domnul președinte de ședință și aștept decizia dumneavoastră.


Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -există aviz de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil (Direcția Juridică și Administrație Locală (există raportul scris) și Direcția Economică).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 4 și 5).

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt, îl supunem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Plecat din


sală

2.

BREAHNA-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI M1HAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

Absent

15.

NASTASE MARIA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sală

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

15

Cu 15 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat. Mulțumesc. • 16. Se trece la punctul 16 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Romică Botoi dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind trecerea imobilului, teren în suprafață de 237 m.p., str. Cuza Vodă nr.6, din domeniul public al Municipiului Bacău în domeniul public al statului, la cererea Guvernului României, în vederea dării în administrarea Direcției Județene pentru Cultură Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - este vorba de trecerea unui imobil, teren în suprafață de 237 m.p., str. Cuza Vodă nr.6, din domeniul public al Municipiului Bacău în domeniul public al statului, la cererea Guvernului României, în vederea dării în administrarea Direcției Județene pentru Cultură Bacău. Este vorba de o clădire, pentru a explica puțin proiectul, e vorba de o clădire aparținând Direcției Județene pentru Cultură Bacău care nu poate fi reparată până în momentul în care terenul din jur și terenul de dedesubt nu aparține, ca și proprietar, e o solicitare făcută de Guvernul României care se pare că vor aloca bani pentru acest obiectiv învestițional.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -există aviz de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil (Direcția Juridică și Administrație Locală (există raportul scris) și Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1,2, 3, 4 Și 5).

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -discuții asupra proiectului? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Plecat din sală

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILA GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

Absent

15.

NĂSTASE MARJA - RALUCA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sală

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Absent

TOTAL

15

-

Cu 15 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat. Mulțumesc.

 • 17. Se trece la punctul 17 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Romică Botoi dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula sâ prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind demararea procedurilor de cumpărare a imobilului situat în Bacău, str. 9 Mai, 11.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră, în cazul în care veți da un vot favorabil și veți considera oportun, să începem demararea procedurilor de cumpărare a imobilului situat în strada 9 Mai, nr.l 1. Nu vă ascund sub nici o formă intenția cu care vin în fața dumneavoastră, este să achiziționăm acel imobil, dacă este legală această procedură și din ceea ce s-a prezentat de către colegii din aparatul de specialitate, aceasta este forma legală. Este vorba de actualul sediul BCR-fosta Piață Florescu, o clădire generoasă de 3 000 m.p. O clădire care aș putea spune că este retail house ca clădire de primărie, ca sediu de primărie, e estimată de către cei de la BCR la prețul de 1,8 milioane euro. Eu sper ca în urma evaluărilor legale care vor fi făcute și în urma negocierilor procedurale și legale, să ajungem la o valoare cu mult mai mică. Mai este un avantaj și un motiv, sunt convins că cei de la BCR doresc să vândă acest imobil, este vorba de faptul că terenul de sub BCR aparține de fapt Municipiului Bacău, BCR-ul plătind acea redevență anuală către municipalitate și practic încărcându-și costurile. Clădirea aceea, din ce țin minte, este pe trei nivele, o clădire care are ghișee, care are spații deschise, o clădire care are suficient spațiu de arhivă și posibilitatea de a relaționa cu cetățenii într-un mod mult mai decent decât clădirea care, din punctul meu de vedere, este improprie, clădirea actuală - clădire improprie funcționării Primăriei Municipiului Bacău. Trebuie să ne gândim că în Primăria Bacău se oferă servicii către populație și dumneavoastră doamnelor și domnilor consilieri locali vă strângeți în ședințele de comisii în niște spații pe care chiar dacă le-am văruit, ele tot improprii sunt, cu o dotare precară. Cred că un nou sediu de primărie ar fi pentru locuitorii municipiului Bacău un avantaj. Mai mult decât atât, țin să precizez faptul că actualul sediu al Primăriei Municipiului Bacău este expertizat din punct de vedere seismic, se află într-un risc seismic II, practic stăm la mila lui Dumnezeu în cazul oricărui cutremur. De multe ori am fost acuzat de ce nu investim banii în Primăria Bacău. Practic eu sper ca mai devreme sau mai târziu să găsim un spațiu propice de funcționare a unor astfel de activități, atât pentru cetățeni cât și pentru lucrătorii și angajații municipalității.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică și Administrația Locală -există aviz de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabil (Direcția Juridică și Administrație Locală (există raportul scris) și Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 3, 4 și 5).

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -discuții asupra proiectului?

Domnul Președinte de ședința Romică Botoi -doamna Raluca și domnul Ghingheș. Care dorește primul dintre dumneavoastră? Doamna Raluca.Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase -da. Stimate domnule primar, referitor la acest proiect avem un amendament de pus și pe care vi-1 supunem atenției, respectiv modificarea art. I din forma ” se aprobă demararea procedurilor de cumpărare a imobilului BCR din strada 9 Mai, nr. 11”,...., ”se aprobă demararea procedurilor de identificare a soluțiilor optime pentru mutarea sediului administrativ al Primăriei Bacău într-o locație care să confere un plus de spații adecvate pentru funcționarea aparatului de specialitate”. în sprijinul acestui amendament vă rog să ne permiteți să vă aducem la cunoștință câteva chestiuni: din documentația anexată acestui proiect, în această documentație nu regăsim un studiu de piață care să pună în evidență toate ofertele imobiliare care sunt disponibile pe piața băcăuană pentru obiectivul acesta. De asemenea în documentația acestui proiect nu regăsim un studiu tehnic care să prezinte necesarul de spații, birouri, intrări -ieșiri din clădire, trasee care optimizează cu adevărat serviciile Primăriei Bacău, flux de documente, economisire de timp și toate celelalte argumente care sunt necesare în mutarea aparatului administrativ în sediul clădirii BCR. în urma acestor studii, considerăm noi că putem lua decizia de a iniția această procedură în conformitate cu adresa 30753 din 01.07.2019 emisă de BCR, care ne face această ofertă. Deci, o putem lua în considerare dacă avem aceste studii. Mi se pare inoportun să demarăm înainte inițierea procedurii de cumpărare, atâta timp cât cele două studii care stau la baza acestei inițieri nu sunt puse la dispoziția noastră. De asemenea, dacă îmi permiteți, nu în cele din urmă, așa cum este prezentat acest proiect, din adresa înaintată de BCR observăm că administrația locală este introdusă în această procedură de inițiere a cumpărării unui imobil, oferta este foarte tentantă și spectaculoasă aș putea spune, dar aș vrea să vă atragem atenția că administrația locală nu este un jucător pe piața imobiliară a Bacăului, chiar dacă necesitățile reale de mutare a întregului aparat administrativ din clădirea primăriei, care este foarte veche și are o rezistență foarte scăzută la seism, având gardul de seismicitate, foarte riscant. Totodată în adresa emisă de BCR Erste nu regăsim clar dacă această clădire, chiar dacă suntem în fază de inițiere a procedurilor de cumpărare, nu regăsim clar dacă această clădire este grevată de costuri mari de siguranță, costuri specifice băncilor. Acestea se pot ridica la sute de mii de euro prin amenajări speciale, iar o procedură de demarare a unor astfel de cumpărări de imobile grevate de astfel de costuri trebuie să fie foarte clară. Noi am înțeles că este o inițiere a procedurilor, dar aceste specificații ar trebui să se afle la documentația proiectului. De asemenea, pentru a vota procedurile de inițiere a cumpărării spațiului BCR, ar trebuie să știm iarăși din start care sunt costurile de reamenajare, măcar aproximativ. Eu cred că aparatul primăriei ar putea estima ce înseamnă costuri de reamenajare. De asemenea, și cu asta închei, având în vedere faptul că BCR Erste are intenția de a iniția o tranzacție imobiliară, trebuie ca această procedură de inițiere a cumpărării acestui imobil să beneficieze de o transparență totală, în acest sens, consilierii care votează o astfel de inițiere a unui astfel de proiect și de cumpărare a unui astfel de imobil, trebuie să fie ocrotiți de legalitatea documentației integral și de evitarea unor conflicte de interese care pot deveni suspecte și aici o să vă aducem un exemplu și anume, după vânzarea acestui spațiu, presupunem faptul că


banca BCR Erste va închina un alt spațiu în care se va muta. Vrem ca noi consilierii să nu avem surpriza că BCR Erste, după ce își vinde spațiul către Primăria Bacău, se mută de exemplu într-un spațiu, îmi permiteți? Trebuie să fim asigurați de aceste chestiuni, nu se mută BCR Erste într-un spațiu al vreunui consilier local, consilier județean, senator, deputat sau o altă persoană plătită din bani publici. Aici am vrut să ajung. Deci, evitarea conflictului de interese este obligatoriu necesară pentru siguranța atât a dumneavoastră cât și a noastră a consilierilor, când votăm un astfel de procedeu de inițiere a cumpărării unui imobil. în acest sens, o să vă rog să luați în considerare ceea ce v-am spus, să introduceți acest amendament prin care solicităm demararea procedurilor de executare a unor studii de piață, prin care toate ofertele din piața Bacăului sunt puse la dispoziția noastră și le analizăm în consecință și condiții de transparență maximă, chiar gândind cu doi, trei pași ulteriori tranzacției în sine această operațiune și vă rog să mă înțelegeți că o fac în totală bună credință pentru această procedură de mutare a administrației, a aparatului administrativ al Primăriei Bacău într-un spațiu propice acestei primării. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi - domnul Ghingheș are cuvântul.


Domnul Consilier Cristian Ghinghes - nu contest faptul că trebuie mutată primăria pentru că vedem cu toții ce e acolo: bibliorafturi pe holuri, spații neconforme ș.a.m.d. Totuși, trebuie să ne gândim la contextul pe care-1 avem, cel puțin economic, la nivelul Primăriei Bacău. Să zicem că ar costa 1 800 000, mă rog, mai reduc ei, în fine, negociere. Haideți să vedem că avem o datorie de 7,9 milioane către MDRAP pentru greșelile sau lipsa de acțiune de la Insula de Agrement din ultimii trei ani, pentru că asta a fost problema până la urmă și cu bani aceștia pe care îi dăm pe sediu am putea totuși să ne achităm de datorie și să demarăm acele proiecte pe fonduri europene pe care le-am votat cu toții aici. Sunt proiecte de aproape 50 milioane euro la care s-a muncit la nivelul Primăriei Bacău destul de mult și eu, mai ales pe cele de mobilitate urbană le-am susținut intens și atunci când a fost nevoie am intervenit și am ajutat cu ce a fost nevoie. Deci, sunt niște proiecte foarte bine făcute dar care în clipa de față, cel puțin patru dintre ele nu pot merge mai departe, deoarece avem această datorie în registrul debitorilor POR. Deci, trebuie să vedem că avem mai întâi datorii de genul acesta, suntem blocați și nu putem să aruncăm cu banii într-un sediu nou al Primăriei când noi depindem de această datorie. Deci, unu la mână, situația economică. Doi la mână, consider așa cum a spus și doamna consilier Raluca Năstase, consider că ar trebui organizată o procedură competițională. Ar trebui să vină Primăria Bacău cu o fișă, să spună, astea sunt nevoile pentru un nou sediu al primăriei și apoi să se înscrie diverși participanți, nu știu, dacă sunt alți deținători de clădiri care ar putea să se înscrie sau de ce nu, să ne gândim la un concurs de proiecte așa cum a făcut și vechea administrație. Cel puțin proiectul acesta, mie mi se pare de genul acesta-suntem o bancă, avem ceva de vândut, haideți să găsim cumpărătorul și cumpărătorul s-a trezit a fi Municipiul Bacău, în condițiile în care are datorii la MDRAP și situația din Primărie așa cum bine ați precizat domnule Necula, e dezastruoasă pe partea economică. Deci, haideți să nu ne aruncăm și să demarăm în primul rând o procedură competițională pentru că așa este corect, în primul rând pentru banul public. Nu vine unul, așa, dintr-o dată, are de vândut un sediu și noi ne aruncăm să-1 cumpărăm fără să cunoaștem, vorba colegei noastre, compartimentările, ce costuri avem după aia de reorganizare, de mutare, de renovare ș.a.m.d. Deci, sfatul și doleanța mea ar fi să demarăm procedură competițională să vedem ce oferte mai avem. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi - mulțumesc. Dau cuvântul domnului Crețu.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - domnul Fantaza, mă lămuriți cu o problemă? Dacă am un credit cu această bancă, ar fi cazul ca să mă abțin, nu? Păi e aceeași speță cu Spitalul.

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -ce să fac acum, să iau Codul Penal, să mă uit în infracțiunea conflict de interese, nu știu, citiți-le și dumneavoastră, pe bune, nu știu, acolo spune orice relații, dar nu vă pot răspunde pe loc, ne-am întâlnit și ieri...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -domnul director, țineți locul secretarului acolo, ar trebui să cunoașteți.


Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -mulțumesc.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan Crețu - mi-a picat chestia asta în cap și v-am întrebat direct ca să nu, să elimin orice dubiu. Atunci, preventiv, o să mă abțin de Ia vot și...

Domnul Director Ciprian-Gabriel Fantaza - Director Direcția Juridică si Administrația Locală -da. Normal, nu participați la vot și asta e.

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi - mulțumim. Doamna Pravăț.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - spuneam că, din nou domnul Ghingheș ieșise din sfera de discuție aferentă proiectului. Vorbim la Diverse despre aspectele care le-a ridicat la fileu mai devreme. Asta voiam să spun, dar nu ...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -doamnă, vorbeam de situația financiară. Noi ne cumpărăm bibelouri când avem probleme de funcționare? Haideți, serios acum, nu suntem jucători imobiliari.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina -păi nu suntem jucători imobiliari dar propun să intrăm într-o competiție...


Domnul Consilier Cristian Ghingheș -eu înțeleg că aveți asta la partid, ien donner ș.a.m.d. dar totuși.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - iar sunteți într-o lume în care nu căleați cu picioarele pe pământ...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -deci avem datorii de 2 milioane de euro aproape, la MDRAP și noi cumpărăm sedii așa... Haideți să demarăm concurs, asta e rugămintea mea.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina -păi ar trebui să fim jucători atunci, nu?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -nu. Să demarăm concurs.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina -păi nu.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș -oferte și apoi decidem.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-analizăm ...

Domnul Președinte de ședință Romică Botoi -vă mulțumesc. Iar a început discuția.

Domnul Primar, aveți dumneavoastră cuvântul.

Domnul Primar Cosmin Necula - oameni buni, haideți, permiteți-mi și mie să vă explic câteva chestiuni. Deci, proiectul aflat pe ordinea de zi l-am făcut într-o deplină stare de legalitate, că dacă nu aveam avizul colegilor mei și nu se urmau procedurile legale, nu veneam cu el. Da? Dumnealor mi-au prezentat că aceasta este modalitatea. Vă rog din tot sufletul, nu politizați și un subiect de genul acesta. Un sediu de primărie este important pentru cetățenii municipiului Bacău, nu neapărat pentru noi și pentru aparatul propriu de specialitate. Mi-am notat ce a spus doamna Raluca Năstase. Da, să facem studii, para studii. Studiile respective și aici uitați-vă la esența proiectului - e o aprobare de principiu să inițiem, studiile de care spuneți dumneavoastră, nu ne apucăm acum să-1 cumpărăm direct. Pe de altă parte, din ce știu de la colegii de specialitate, din aparatul de specialitate, procedura achiziționării unui sediu pentru o primărie este exceptată de la parcursul normal al achizițiilor. Vreți să fiu o agenție imobiliară care face studii de piață, care vinde clădiri și să vin în fața dumneavoastră -^domnule cam astea ar fi clădirile”, nu pot să fac așa ceva. Eu nu sunt agent imobiliar. Eu am venit în fața dumneavoastră pentru că am considerat că este o oportunitate, e o oportunitate pentru cetățenii orașului. Nu că se mută BRD, BCR, nu știu pe unde, se face nu știu ce la nu știu ce deputat, senator sau consilier local.

Doamna Consilier Maria-Raluca Năstase - îmi permiteți?

Domnul Primar Cosmin Necula - nu vă permit până când nu închei eu. îmi cer scuze. De asemenea, iar amestecăm capra cu varza și ne dau pere. Datoria de la insulă pe care în ultimii trei ani, rezultă din ultimii trei ani, nu, datoria de la insulă a fost constatată foarte clar de instanța de judecată care a spus foarte clar motivele pentru care sunt aceste întârzieri și mai mult decât atât ne-a dat și despăgubiri peste trei milioane de lei. E vina proiectantului și a celor ce au dus tot proiectul și este un băiat care a fugit repede din Primărie în momentul în care am ajuns eu și care a dus proiectul ăla și care acum vine și dă sfaturi la consilierii locali și o să-l pronunț, o să-i pronunț numele un pic mai încolo când va fi cazul. Un angajat, fost angajat al Primăriei, mare politician acum. Nu amestecați chestiunile astea. Inițierea unei intenții e una, să ne achiziționăm noi sediul mâine e alta, dar poate reușim, în urma negocierii, să avem o cumpărare în rate, poate reușim să găsim o altă soluție financiară. Dacă vreți să nu votați proiectul că este inițiat de Necula Cosmin, că ferească Dumnezeu mai face și sediu acum, a făcut și parcuri și sensuri giratorii și văleu mai face și sediu, ne sar punctele electorale din buzunar, vă rog s-o faceți, dar gândiți-vă că în momentul în care faceți acest lucru, de fapt îi privați pe cetățenii municipiului Bacău. Rezumând întreaga poveste, nu sunt agent imobiliar, a venit o ofertă din partea BCR, se aprobă, dacă dumneavoastră considerați de cuviință, demararea unor proceduri, nu se aprobă cumpărarea sub nici o formă. Cumpărarea se aprobă de către consiliul local doar după ce se prezintă documente: cât ne costă, cât e valoarea, după ce se face evaluare, după ce se face studiul de risc, după ce se fac multe, nu acum.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - domnul primar, cu tot respectul, noi am înțeles proiectul și de aceea am vrut...

DL Primar Cosmin NECULA - nu, n-ați înțeles proiectul sau dacă l-ați înțeles ...

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - ba l-am înțeles foarte bine. L-am înțeles foarte bine.

Dl. Primar Cosmin NECULA - doamna consilier, chiar dacă l-ați înțeles, cu atât mai mult se vede reaua dumneavoastră intenție, că dacă l-ați înțeles v-ați fi dat seama că de fapt eu nu cumpăram mâine vreun sediu.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - am înțeles, domnule primar. De ce considerați că este rea intenție?

Dl. Primar Cosmin NECULA - eu vă spun că era vorba de niște chestiuni de principiu.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - bun, acum mă lăsați să vă răspund? Dl. Primar Cosmin NECULA - nu vă las pentru că nu am încheiat, doamna consilier.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - a, bine, continuați. Scuzați-mă, mi s-a părut că ați...

Dl, Primar Cosmin NECULA - și nu intru într-o polemică cu dumneavoastră. Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - poftiți?

Dl. Primar Cosmin NECULA - nu intru într-o polemică cu dumneavoastră. Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - nu, doamne ferește! Mi s-a părut că ați încheiat fraza.

Dl. Primar Cosmin NECULA - dumneavoastră ați primit o listuță, care sunt motivele pentru care să trântiți acest proiect. Asta e părerea mea, e o opinie personală.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - dar sunt notițele mele, nu sunt listuțe, domnul primar și am proiectul de hotărâre în față, pe marginea lui discutăm.

Dl. Primar Cosmin NECULA - eu, din respect, chit că vă voi întrerupe de fiecare dată de câte ori vorbiți, doamna consilier, și pot să o fac. (nu se înțelege, luări de cuvânt simultane)

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - scuze. Cred că putem dialoga, acum, eu așa am considerat până acum.

Dl. Primar Cosmin NECULA - nu putem dialoga unul peste altul, doamna consilier. Eu vă repet, ați venit cu o listă...

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - nu vă mai întrerup dar nu faceți afirmații greșite.

DL Primar Cosmin NECULA - ați venit cu o listă care prezintă tot felul de chestiuni care sunt ulterioare acestui proiect din punctul meu de vedere, toate aceste studii și nu pot să vin cu demararea unor proceduri de identificare. Identificarea s-a făcut. Acesta-i atributul primarului și al aparatului de specialitate. Nu trebuie să dăm o hotărâre prin care să demarăm identificarea. Greșesc, domnul director? Nu. Deci, noi am identificat o soluție, citiți, domnul Ghingheș, procedura. Dar puteți identifica și dumneavoastră.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASEam identificat. Deci îmi permiteți să dialogăm, tocmai voiam să vă spun că, chiar...

Dl. Primar Cosmin NECULAiar m-ați întrerupt dar știu că trebuie să faceți un joc, știu. Dar nu faceți...

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - nu fac nici un joc.

Dl. Primar Cosmin NECULA - ..nu faceți un joc electoral pe un sediu pentru oraș. Dacă nu vreți, nici o problemă. Veniți cu altă variantă, o puteți prezenta consiliului local. Era vorba de un sediu care e favorabil oamenilor. Nu vreți, găsiți motive, nu am nici o problemă. Eu nu țin să fie sediul acela sau sediul celălalt. Eu vă spun că ne trebuie un sediu. Din discuțiile pe care le-am avut cu doamna arhitect șef, cu domnul secretar, cu domnul director, cu departamentele de specialitate, pare a fi o soluție bună și pare a fi la un preț bun. Dar până să ajungem....

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - și în sensul acesta, pentru că pare a fi o soluție bună....

Dl. Primar Cosmin NECULA - dar până să ajungem noi la cumpărare....

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE -da, domnule primar, nu vă supărați...

Dl. Primar Cosmin NECULA - ....durează, doamna consilier, că noi nu votăm cumpărarea.


Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - domnule, să știți că înțelegem ce ne-ați dat să citim.

Dl. Primar Cosmin NECULA - nu, din ceea ce mi-ați spus. V-am zis.......

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - dumneavoastră inițiați o procedură...

Dl. Primar Cosmin NECULA - dacă dumneavoastră ați înțeles însemnă că sunteți de rea credință, pentru că dumneavoastră nu vreți.

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE -păi tocmai voiam să vă spun Dl. Primar Cosmin NECULA - nu puteți să schimbați esența proiectului - de demarare a identificării. EI a fost identificat. Acum nu mai faceți.....Nu am terminat.

Domnul Președinte de ședință Romică BOTOI - vă rog. Doamna Pricopoaea, vă rog frumos.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE -domnul președinte, m-am înscris la cuvânt. Mai am câteva mențiuni ca să îi răspund domnului primar, dacă îmi permiteți. Dl. Primar Cosmin NECULA - vă rog doamna consilier, încerc...


Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA - m-am înscris și eu la cuvânt și vreau să vă spun următorul lucru. Nu sunt de specialitate dar consider că este oportun pentru cetățenii orașului............

(nu se înțelege- doamna consilier Pricopoaea a observat faptul că microfonul era deschis dar nu funcționează, de fapt nu se aude)

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - și eu într-o altă bancă 11 ani. Am fost colege practic.

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA -......... (nu se înțelege)

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE -da, îi cunosc personal.

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA -......... (nu se înțelege, se aud numai

fragmente din luare la cuvânt)...

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - ați vorbit foarte frumos în numele BCR. Aș vrea să știu și eu din partea executivului cum ați identificat această clădire că ați spus că ați identificat-o deja. Vreau să știu mecanismul. Deci, noi vorbeam de procedură.

Dl. Primar Cosmin NECULA - da, știu, mecanismul, ca după aia să îmi faceți plângere penală.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES -nu, nu, nu, dar vreau sâ știu. Au venit ei la dumneavoastră sau ați căutat dumneavoastră în piață?

Dl, Primar Cosmin NECULA - ba da, ba da. Sunt obișnuit. Stimate domnule consilier...

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - chiar vreau să știu.

Dl. Primar Cosmin NECULA - .. .mi-au făcut o ofertă dumnealor.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES -a, deci au venit, avem un sediu de vânzare. O.K., asta voiam să știu.

Dl. Primar Cosmin NECULA - mai mult decât atât, eu aș vrea să o întreb, eu vreau să o întreb... Vă rog.

Doamna Consilier Enula PRICOPOAEA -......... (nu se înțelege)

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - bine, în cazul acesta o să vă aduc aminte că în piață mai sunt câteva oferte. Acum nu știm dacă primăria...


Dl. Primar Cosmin NECULA - asta voiam să vă întreb, care ar fi sediul din punctul dumneavoastră de vedere că ați zis că ați identificat și dumneavoastră. Cam care ar fi?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - ce anume ați spus?

Dl. Primar Cosmin NECULA - cam care ar fi sediul care I-ați identificat, că ați spus că ați identificat și dumneavoastră un sediu.?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - nu am spus acest lucru. Am spus că ar trebui identificate aceste eventuale posibilități de a ne muta, în mai multe oferte de piață și sunt...

Dl. Primar Cosmin NECULA - dar ce ofertă aveți și dumneavoastră.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - da, am văzut și o ofertă publică... Dl. Primar Cosmin NECULA - care-i?

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - ...a unei alte bănci, nu vreau să pronunț nume de bănci...

Dl. Primar Cosmin NECULA - dar spuneți clădirea, nu spuneți banca.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE -sunt, cel puțin pe piață acum, 2 oferte....


Dl, Primar Cosmin NECULA - dar dați-mi clădirea, spuneți-mi și mie clădirea. Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASEtot o clădire centrală, domnul primar.

Dl. Primar Cosmin NECULA - unde?

Domnul Președinte de ședință Romică BOTOI - Bancpost-ul, spune.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - cu tot cu teren.

Dl. Primar Cosmin NECULA - dar unde anume?

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - în centrul Bacăului, nu mă....

Domnul Președinte de ședință Romică BOTOI - Bancpost-ul, spuneți doamna consilier, Bancpost-ul. despre asta spune..

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE —.....nu voi pronunța acest nume de

bancă.

Dl. Primar Cosmin NECULA - dar unde anume?

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASEtot în centru, am spus, tot în centru.

Domnul Președinte de ședință Romică BOTOI - Bancpost-ul.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - amendamentul meu este de bună credință, domnul primar, am pus câteva probleme rezonabile.

Dl. Primar Cosmin NECULA - stați puțin, e tot cu terenul Municipiului Bacău?

Doamna Consilier Maria-Raluca NĂSTASE - tot pe terenul Municipiului Bacău din câte știu eu și am avut eu posibilitatea să analizez. Repet. Un studiu de piață imobiliară ar fi pus în evidență una, două, sau că această ofertă este singulară, înțelegeți?

Dl, Primar Cosmin NECULA - păi e singulară. Doar dumnealor mi-au făcut o ofertă.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE -domnul primar, dacă ei v-au făcut o ofertă nu înseamnă că această ofertă este singura de pe piață care s-ar preta pentru a fi cumpărată.

Dl. Primar Cosmin NECULA - vă rog, o secundă, doamnelor și domnilor consilieri.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUTĂ - ne satisface niște doleanțe. Noi am avut odată...

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - desigur că satisface.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUTA - ...în legislatura trecută, Raluca, în legislatura trecută tu nu ai fost, eu am fost, s-a făcut un concurs de proiecte, domnul Stavarache a făcut un concurs de proiecte....

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - știm, știm.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUTĂ -... și l-am premiat, l-am făcut și a rămas în stadiul de.....S-au premiat acele, s-au pus ... Noi eram în opoziție, trebuia voi atunci

să-1 rezolvați. Problema, eu vreau să vă spun un singur lucru. Cunosc sediul BCR căci am și eu acolo contul și clădirea eu cred că ne-ar satisface doleanțele pe care noi Ie avem acolo. Știu toate cotloanele și vreau să zic că ne satisfac aceste doleanțe ale cetățenilor și ale salariaților. Eu cred că este o oportunitate și ar trebui să o speculăm acum până când nu se răzgândesc.

Dl. Primar Cosmin NECULA - dacă îmi permiteți, domnul președinte.

Domnul Președinte de ședință Romică BOTOI - vă rog.

Dl. Primar Cosmin NECULA - am înțeles, e foarte bine că și doamna Raluca Năstase are o ofertă. Mă bucur. Am înțeles, probabil o să o detalieze căci e bine când vine și dumneaei cu o ofertă. Nu vreau să se înțeleagă greșit. Eu nu pledez cauza cumpărării BCR-ului, eu nu vreau să cumpărăm de la BCR sau altă chestiune. Oameni buni, departe de mine acest lucru, colegii mei mi-au zis că aceasta este procedura legală. în felul acesta se face, este scutită de procedurile de achiziție publică, are o formulă aparte de procedură. Concurs de proiecte, alte povești, bun. Spuneți foarte sincer că nu vreți să o votați și punct. Nu este absolut nici un fel de problemă....

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - nu voi spune așa ceva. Și nici nu am pus la îndoială buna dumneavoastră credință nici măcar o secundă.

Dl. Primar Cosmin NECULA - ...nici nu...Vă rog să mă credeți, vă rog să mă credeți doamna consilier, sunteți incredibilă. O secundă nu reușiți să vă puteți opri, să vă înfrânați, să nu interveniți peste mine. Eu nu v-am făcut niciodată așa. Dacă dumneavoastră vreți să veniți peste mine tot timpul, nu am ce sâ fac. Stați puțin, că nu.... îmi cer scuze, doamna consilier că a ieșit așa, că a sunat așa, că nu asta era.... Nu asta a fost intenția mea să iasă într-o formulă care să fie în vreun fel peiorativă. Deci, repet, dacă dumneavoastră considerați că nu e oportun, nu e nici o problemă dar să o spunem deschis - domnule, nu vrem, punct. Eu acum nu am pledat nici un fel de cauză. Am primit o ofertă, am acționat conform legii, așa cum mi-au spus colegii din aparatul de specialitate, v-am prezentat-o. Dacă nu o vreți, asta e viața. încă un proiect care nu trebuie să îl fac.

Domnul Președinte de ședință Romică BOTOI - vă mulțumesc. Trecem la procedura de vot direct.

Doamna Consilier Marfa- Raluca NĂSTASE - de aceea am formulat amendamentul în sensul în care, dacă ați fost puțin atenți, amendamentul este exact în acest....

Domnul Președinte de ședință Romică BOTOI - se trece la procedura de vot direct. Vă rog frumos căci de acum ne-am lungit prea mult.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - domnule președinte, avem un amendament.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE - domnule, avem amendamente. Domnul Consilier Cristian GHINGHES -avem un amendament.

Domnul Director Executiv Ciprian-Gabriel FANTAZA - supun la vot. Stați liniștit. Supunem la vot amendamentul doamnei consilier Raluca. Cei care aveți credite la BCR, vă recomand, legea spune dacă aveți debite, da? Cine are debite la BCR, vă recomand să nu participați...

(Discuție înafara microfonului. Nu se înțelege.)

Dl, Primar Cosmin NECULA - ce scrie în lege. Stați puțin. Ce scrie textul de lege, aici e.... De asta am spus, stați să citim textul de lege.

Doamna Consilier Maria- Raluca NĂSTASE — este vorba de împrumuturi ale noastre la Banca Erste, cred.

Domnul Director Executiv Ciprian-Gabriel FANTAZA alesul local are obligația....”

Domnul Președinte de ședință Romică BOTOI - ascultați, vă rog, puțin.

Domnul Director Executiv Ciprian-Gabriel FANTAZA -vă aduc la cunoștință textul de lege, după care, dumneavoastră, în funcție de relațiile pe care le aveți cu BCR, lăuntric hotărâți - ”alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de Legea conflictelor de interese, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru,

lit.b) orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligații.”

DL Primar Cosmin NECULA - adică dacă ați luat credit, înțeleg eu.

(Discuție înafara microfonului. Nu se înțelege.)

Domnul Președinte de ședință Romică BOTOI - aveți credit la BCR?

Domnul Director Executiv Ciprian-Gabriel FANTAZA -- deci, cine aveți credite la BCR, recomandarea mea este să nu participați la vot. Dacă sunteți mai mulți de 2, proiectul nu trece. Supun Ia vot amendamentul doamnei Raluca Năstase, vă rog. Supun la vot amendamentul doamnei consilier Raluca. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Cine nu participă la vot să nu ridice mâna în nici o situație.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Plecat din sală

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

Nu participă la vot

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

Nu participă la vot

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE RALUCA MARJA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

Nu participă la vot

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

Plecat din sală

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

2

-

10


Cu 2 voturi pentru, 10 abțineri și 3 neparticipări la vot nu a fost aprobat amendamentul la proiectul de hotărâre.

Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:


SIr.

ert

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU IL1E

Plecat din sală

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN    ~~

Nu participă la vot

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANÂ-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11

IROFTE DUMITRU

X

12.

L AZĂR DOINA-EMANUELA

Nu participă la vot

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

Nu participă la vot

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sală

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

10

-

2

Dl. Primar Cosmin NECULA - haideți că nu trece oricum.

Domnul Director Executiv Ciprian-Gabrie! FANTAZA -nu. dar trebuie să nominalizăm.

Cu 10 voturi pentru, 2 abțineri (doamna Raluca Năstase și domnul Ghingheș) și 3 neparticipări la vot nu a fost adoptat proiectul de hotărâre. Trebuiau 14 voturi. E vorba de achiziționarea unui imobil. Mulțumesc.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - domnule primar, când o să veniți cu procedură competițională, o să fim de acord. Suntem de acord cu mutarea sediului primăriei dar trebuie să existe un concurs, o competiție, nu așa.

Dl. Primar Cosmin NECULA -dar domnule consilier, dacă legea îmi scrie altceva? în cazul...Nu, acum sincer, domnul consilier. .

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - sunt banii cetățenilor

Dl, Primar Cosmin NECULA -legea spune altfel în cazul acestor sedii.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - sunt banii cetățenilor aici.

Dl. Primar Cosmin NECULA -păi da, sunt banii, dar dacă legea îmi spune altfel, eu ce vreți să fac altfel decât îmi spune legea.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES -măcar așa, să arătăm oamenilor totuși că....

Dl. Primar Cosmin NECULA - dar stați puțin, dacă respectăm legea nu e corect? Nu-i corect să respectăm legea?

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - eu v-am expus argumentele mele.

Dl. Primar Cosmin NECULA - dar am făcut procedură de achiziție transparentă când am mutat sediul la Starea Civilă? M-am apucat să întreb în dreapta, în stânga -vă rog, care îmi dați gratuit? Eu repet cu privire la acest proiect pentru a fi foarte clar pentru toată lumea:

 • 1. pe mine nu mă interesează cine vinde;


 • 2. colegii din aparatul de specialitate mi-au spus foarte clar că așa e procedura legală de achiziție a unui imobil. Am urmat procedura de achiziție legală a acestui sau a altui, oricare imobil, dar aceasta este procedura legală. Nu că vreau eu să cumpăr de la BCR.

 • 18, Se trece la punctul 18 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Romică BOTOI dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Complexul Muzeal ”lulian Antonescu” în vederea realizării în comun a expoziției -concurs internațional de artă plastică contemporană "Saloanele Moldovei”, etapa a m-a, în perioada 23 septembrie - 15 noiembrie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA-multumesc. domnule președinte de ședință E vorba de această asociere, domnul președinte a citit titlul. Documentația ați avut-o la mapă. Procedați ca atare, cum considerați.


Domnul Director Executiv Ciprian-Gabriel FANTAZA - există aviz de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală (există raportul scris), Direcția Economică și Compartiment învățământ, Cultură, Sănătate)

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 4 și 5).

Domnul Director Executiv Ciprian-Gabriel FANTAZA - Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:Nr. crt.

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Plecat din sală

2.

BOTOI ROMICÂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-

CRISTENA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CATALIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NÂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sală

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.


19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Romică BOTOI dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind întregirea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68642/09.02.2011, incheiat pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical situat in Bacau, str. Republicii, nr. 64, format din 9 incaperi in suprafața totala de 112,74 m.p. si teren in suprafața totala de 56,45 m.p. pentru d-na Afemei-Pascaru Cristina-Paula, reprezentant legal al C.M.I. DR. AFEMEI-PASCARU CRISTINA-PAULA

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU


Domnul Primar Cosmin NECULA-doamnelor și domnilor consilieri locali, titlul a fost citit deja de domnul președinte de ședință. Documentația ați avut-o la mapă. Vă rog, procedați în consecință.

Domnul Director Executiv Ciprian-Gabriel FANTAZA - există aviz de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală (există raportul scris) și Arhitect Șef)

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1, 2, 4 și 5).

Domnul Director Executiv Ciprian-Gabriel FANTAZA - discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna consilier Ioana-Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind întregirea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68642/09.02.2011, incheiat pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical situat in Bacau, str. Republicii, nr. 64, format din 9 încăperi in suprafața totala de 112,74 m.p. si teren in suprafața totala de 56,45 m.p. pentru d-na Afemei-Pascaru Cristina-Paula, reprezentant legal al C.M.I. DR. AFEMEI-PASCARU CRISTINA-PAULA.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -15

  Nr. crt

  PROIECTUL CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  ÎMPOTRIVĂ+ ABȚINERI

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre    privind întregirea

  15

  0

  0

  dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68642/09.02.2011, incheiat pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical situat in Bacau, str. Republicii, nr. 64, format din 9 încăperi in suprafața totala de 112,74 m.p. si teren in suprafața totala de 56,45 m.p. pentru d-na Afemei-Pascaru Cristina-Paula, reprezentant legal al C.M.I. DR. AFEMEI-PASCARU CRISTINA-PAULA.

  Inițiator -    DL. COSMIN NECULA -

  PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  -S-A ADOPTAT

 • 20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședința Romică BOTOI dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Părinților din cadrul Școlii „Alexandru Ioan Cuza” Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului „Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza la 160 de ani de tradiție și excelență în învățământul băcăuan”, în perioada 12-17 octombrie 2019, la Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA-documentația ați avut-o la mapă, titlul l-a citit domnul consilier. Vă rog, procedați cum considerați.

Domnul Director Executiv Ciprian-Gabriel FANTAZA - există aviz de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală (există raportul scris), Direcția Economică și Compartiment învățământ, Cultură, Sănătate). Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1,4 și 5). Domnul Director Executiv Ciprian-Gabriel FANTAZA - discuții asupra proiectului dacă sunt?

Domnul Președinte de ședință Romică BOTOI - domnul Ghingheș, vă rog.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES -da. mulțumesc. Așa cum au spus și doamnele consilier, eu am fost la ședințele de Consiliu de administrație și cei de la Alexandru Ioan Cuza au și alte nevoi și mă surprinde faptul că cer bani pentru niște festivități, să nu mai zic festivisme, că am înțeles că e înjurătură. Prin urmare mă voi abține de la vot pentru că pentru că, na, consider că ar fi trebuit să vină cu acele nevoi în primul rând și apoi cu festivități dar.... Asta e poziția mea.

Domnul Președinte de ședință Romică BOTOI - doamna Pravăț.

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - vă abțineți de la vot pentru că nu ați fost la ședința de Consiliu de administrație în care s-a expus și s-a discutat proiectul acestor festivități?

Domnul Consilier Cristian GHINGHES nu. am fost, nu. Mai explic o dată. Dacă vreți vă desenez după ședință sau înainte de ședință, cum doriți.

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - eu cred că e valabil și ce am zis eu. Ok, e dreptul dumneavoastră dar nici nu știu dacă....Poate dacă ați fi fost la ședință unde s-a discutat acest proiect, la ședința Consiliului de administrație, poate 1-ați fi susținut.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - da și știu că era alegerea asta: ce facem, cerem bani pentru nevoi sau cerem bani pentru festivități și au ales.

Domnul Președinte de ședință Romică BOTOI - mulțumesc frumos.

Domnul Consilier Ghiorghe HULUTĂ - domnul Ghingheș, și asta este o nevoie . Poate dumneavoastră....

Domnul Președinte de ședință Romică BOTOI Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

Împotrivă

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Plecat din sală

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10

GHTNGHEȘ CRISTIAN

X

11

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLAUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE RALUCA MARJA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sală

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GAȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

11

-

4

Domnul Director Executiv Ciprian-Gabriel FANTAZA - cu 11 voturi pentru și 4 abțineri a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 21, Se trece la punctul 21 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Romică BOTOI dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.8/2019 prin care s-a aprobat organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2019-2020. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA-multumesc. domnule președinte de ședință. Documentația ați avut-o la mapă. Esența proiectului este în felul următor: HGR prin care creșele trec în subordinea inspectoratelor de învățământ, ne-am conformat prin proiectul de hotărâre. împreună cu dumneavoastră am trecut în subordinea Inspectoratului pentru învățământ creșele. După aceea a venit hotărârea Guvernului României că se prorogă finanțarea din 2021. Deci, practic, au fost trecute în subordinea inspectoratului dar finanțarea nu a mai venit. Pe cale de consecință vor rămâne în continuare în tutela administrativă a municipalității Bacău până la momentul în care finanțarea va fi oferită de către Guvernul României.

Domnul Director Executiv Ciprian-Gabriel FANTAZA - există aviz de legalitate. Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului a dat raport de specialitate favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală -există raportul scris).

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1,2, 3, 4 O Și5)-

Domnul Director Executiv Ciprian-Gabriel FANTAZA - discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt îl supunem la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

Împotrivă

abțineri

1.

BÎRZUILIE

Plecat din sală

2.

BOTOIROM1CÂ

X

3.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DANILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE RALUCA MARI A

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

Plecat din sală

18.

STANGABR1EL

X

19.

ȘOVA-GAȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 22,A. Se trece la punctul 22.A. al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Romică BOTOI dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități "Sfântul Mare Mucenic Dimitri - Izvorâtorul de Mir” în vederea realizării în comun a spectacolului caritabil ”Suflet de erou 10”, în data de 6 septembrie 2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- este vorba, peste ordinea de zi, proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități "Sfântul Mare Mucenic Dimitri - Izvorâtorul de Mir” în vederea realizării în comun a spectacolului caritabil "Suflet de erou”. Cred că este o stare de normalitate să ne sărbătorim militarii veterani și veteranii militari, veteranii cu dizabilități. Sunt oamenii care în momentul de față, și unii dintre puținii români care în momentul de față susțin steagul românesc chiar cu prețul vieții și din păcate o fac pe meleaguri străine. Cred că este un gest de normalitate ceea ce facem noi acum. Rog consiliul local să decidă cu privire la acest aspect.

Domnul Director Executiv Ciprian-Gabriel FANTAZA - există aviz de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală (există raportul scris), Direcția Economică și Birou Aprovizionare și IT)

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1,2, 4 și 5).

Domnul Director Executiv Ciprian-Gabriel FANTAZA - discuții asupra proiectului?

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

^r. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Plecat din sală

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNÂ-PRAVAȚ 1ONELA-CRISTINA

X


4.

C1OCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLAUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSfASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sala

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GAȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

14

-

1


Cu 14 voturi pentru și o abținere a fost adoptat proiectul de hotărâre.


22.D. Se trece la punctul 22.D, al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Romică BOTOI dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 29/2014 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA- este vorba de modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 29/2014 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău și al serviciilor publice de specialitate. Sunt o serie de reglaje interne făcute între Direcția Baze Sportive și Direcția Salubrizare a Municipiului Bacău. O serie de posturi care se reașează în ”coperțile de normalitate”, aș spune.

Domnul Director Executiv Ciprian-Gabriel FANTAZA - există aviz de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală (există raportul scris) și Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ) Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1,2, 3, 4 și 5).

Domnul Director Executiv Ciprian-Gabriel FANTAZA - dacă există discuții? Dacă nu, îl supunem la vot

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Plecat din sală

2.

BOTOI ROMICÂ

X

3.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DANILA GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE RALUCA MARIA

X

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

Plecat din sală

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GAȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc.

22.E. Se trece la punctul 22.E, ai ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Romică BOTOI dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația CENASPER Bacău, în vederea realizării în comun a festivalului "Salonul de toamnă al muzicii folk și blues-ediția a IV-a” în perioada 06 - 08 septembrie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Coșmin NECULA- practic, doamnelor și domnilor consilieri locali, domnul președinte de ședință a dat citire titlului proiectului. Documentația ați avut-o la mapă. Este vorba de un festival de tradiție în municipiul Bacău. Odată cu începerea toamnei începe și Salonul de toamnă al muzicii folk și blues.

Domnul Director Executiv Ciprian-Gabrie! FANTAZA - există aviz de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezintă rapoartele de specialitate favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală (există raportul scris), Direcția Economică și Birou Aprovizionare și IT)

Comisiile de specialitate prezintă avizele favorabile la proiectul de hotărâre (1,2, 4 și O       5).

Domnul Director Executiv Ciprian-Gabriel FANTAZA - dacă sunt discuții? Dacă nu, îl supunem la vot.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Plecat din sală

2.

BOTOIROMICA

X

3.

BREAHNA-PRAVAȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CATĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

absent

9.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

10

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

NĂSTASE RALUCA MARI A

X

16.

PRICOPOĂEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

Plecat din sală

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA-GAȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

11

-

4

Cu 11 voturi pentru și 4 abțineri a fost adoptat proiectul de hotărâre. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Romică BOTOI - si trecem la ultimul punct -Diverse. Doamna Pravăț și după aceea domnul Ghingheș.

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - eu am mai multe intervenții pentru că aș vrea să clarific o serie de informații apărute relativ în spațiul public în ultima săptămână și destul de mediatizate. Aș vrea răspunsuri clare din partea executivului Municipiului Bacău, ori în scris.... Eu aș prefera, cum preferă domnul Ghingheș, și acum, aici, dar e ok și în scris dacă nu puteți să mi le oferiți acum, dar v-am înțeles întotdeauna dar nu din toate punctele de vedere. Cine este managerul proiectului aferent Insulei Municipiului Bacău? Domnul Chindruș, dumneavoastră sunteți în prezent managerul proiectului?

Domnul Romică CHINDRUȘ - administrator public - eu sunt din 2017, ianuarie 2017.

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -ok. Ați putea, cu aproximație, să îmi precizați numărul membrilor echipei de implementare a proiectului? Cu aproximație, nu...

Domnul Romică CHINDRUȘ - administrator public - cred că 5 sau 6.

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - 5 sau 6. Toți sunt angajații Primăriei Municipiului Bacău?

Domnul Romică CHINDRUȘ - administrator public -da.

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -da? Resursele bugetare alocate componentei de resurse umane în acest proiect anual sau per total, tot aproximativ?

Domnul Romică CHINDRUȘ - administrator public - valoarea nu o cunosc dar pot să vă spun că perioada de plată a fost 1 ianuarie 2017-30 iunie 2017 și punct. Atât. luni.

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - doar 6 luni s-au făcut plăți? Pe resurse umane în cadrul acestui proiect...

Domnul Romică CHINDRUȘ - administrator public - pe resurse umane, dar repet, din 2017...

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -nu, mă refer strict la cheltuiala angajată de resursa umană implicată în proiect.

Domnul Romică CHINDRUȘ - administrator public -exact. De când sunt eu manager.

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - de când sunteți dumneavoastră manager.

Domnul Romică CHINDRUS - administrator public - pe 6 luni.

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -bine. Cunoașteți, tot cu aproximație, care este valoarea acelor cheltuieli angajate, pe 6 luni ați spus ?

Domnul Romică CHINDRUS - administrator public -nu știu. Pe lună... Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -nu.

Domnul Romică CHINDRUS - administrator public - pe lună, nu.

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -ok. Ați spus ianuarie, încă o dată, ianuarie 2017....

Domnul Romică CHINDRUS - administrator public - ianuarie 2017-iunie 2017.

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -ok. Deci și ianuarie și februarie. Deci s-a lucrat la insulă pe timpul iernii?

Domnul Romică CHINDRUS - administrator public - în acea perioadă nu s-au făcut lucrări. în acea perioadă s-au făcut expertize pentru ovoid, pentru parcare, respectiv expertiză, s-au întocmit documentele de dare în judecată pentru Luca Way și am câștigat 3 milioane și vreo patru sute de mii de lei...

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -exact în perioada respectivă, ianuarie - februarie.

Domnul Romică CHINDRUS - administrator public - februarie, martie.

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVÂȚ -nu, eu v-am întrebat ianuarie - februarie. Chiar și martie, că tot iarnă cred că era.

Domnul Romică CHINDRUS - administrator public - da, în această perioadă, vreau să vă spun.

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -am înțeles.

Domnul Romică CHINDRUS - administrator public - sunt rapoarte de activitate în acest sens.

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -ok. Să știți, domnule primar, că explicațiile acestea le doreau cetățenii de la dumneavoastră. Explicații clare, adică, într-adevăr proiectul a întârziat și dată fiind proasta administrare a proiectului de pe timpul mandatului Stavarache & company.

Domnul Romică CHINDRUS - administrator public - da, vreau să vă spun că acest proiect a început în anul....

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - cu siguranță puteam recupera niște timp, domnul Chindruș.

Domnul Romică CHINDRUS - administrator public - numai puțin. în anul 2012 a început acest proiect. Acest proiect a fost contestat în licitații și așa mai departe, timp de 3 ani de zile. Sunt documente doveditoare. Deci, timp de 3 ani de zile. Ca drept dovadă, repet, noi am câștigat procesul cu Luca Way în decembrie, nu știu, în 2018 am câștigat procesul cu Luca Way, nu îmi mai aduc aminte luna dar dacă...

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - ați putea să transmiteți tuturor consilierilor locali un raport care să concluzioneze care este cuantumul total al plăților făcute pe resurse umane în perioada iunie 2017, ianuarie 2017- iunie 2017?

Domnul Romică CHINDRUS - administrator public -sigur.

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂT -eventual chiar nominal, dar pe funcții, nu neapărat pe nume. Manager financiar are proiectul, există funcția de manager financiar?

Domnul Romică CHINDRUS - administrator public -nu, responsabil financiar. Dofl co silier Ionela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂT -responsabil financiar. Cine este responsabil financiar?

Domnul Romică CHINDRUS - administrator public - Delia Gomicioiu.

Do mna consilier one a-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂT -poate o rugați să realizeze acest raport.

Domnul Romică CHINDRUS - administrator public -aproximativ cam, s-au luat cred că 1000 de lei/lună, dar nu cred.... Cam 1000 de lei de persoană, cam 6000 de lei pe lună cred eu dar nu vreau să greșesc.

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂT -ok. încă o singură întrebare.

Domnul Romică CHINDRUS - administrator public - vă rog.

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂT - contractele de finanțare de la, care sunt acum pe masa ADR Nord Est nu se semnează dat fiind, care motiv?

Domnul Romică CHINDRUS - administrator public - nu am cunoștință de așa ceva dar știu și am făcut demersuri necesare către ANAT să eșalonăm această datorie, demersuri verbale. Deci, doamna director economic a fost la ANAF, săptămâna viitoare eșalonăm această datorie de 7.900.000. Ceea ce îmi spuneți dumneavoastră că nu se semnează contracte, nu. Dar am făcut și demersuri juridice și astea dacă vreți să vi le explice domnul Fantaza, demersurile juridice pentru această sumă.

Domnul Director Executiv Ciprian-Gabrie! FANTAZA - dacă considerați necesar să intervin cu privire la acest debit....

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂT -da, vreau să clarificăm lucrurile acestea. De asta am și pus întrebarea.

Domnul Director Executiv Ciprian-Gabriel FANTAZA - cu privire la acest debit pe care Autoritatea de Management l-a stabilit în sarcina Municipiului Bacău, vreau să vă anunț că am făcut toate demersurile procedurale legale, am exercitat toate drepturile procedurale pe care le avem la Curtea de Apel București, în vederea anulării acelei decizii. De fapt nu anulării deciziei în tot că decizia de reziliere a contractului de finanțare era una normală dar decizia prin care s-a și stabilit în sarcina noastră plata acestei sume exorbitante de bani, aici, în parte noi vrem să fie anulată această decizie. Totodată am cerut și suspendarea executării acestei decizii. Nu avem în momentul de față de la Curtea de Apel București nimic înregistrat pe rolul instanței. Am verificat dimineață pe portalul Curții de Apel București, nu avem un termen. Am făcut cunoscut faptul că această decizie, din punctul nostru de vedere, chiar și al Autorității de Management, nu este un act executoriu în sine, el nu poate fi susceptibil de executare silită și pe lângă această decizie, Autoritatea de Management, în cazul în care noi nu plăteam benevol, ar fi trebuit să facă o cerere de chemare în judecată și să obțină un titlu, o hotărâre judecătorească. Ea nu este o notă de corecție, nu este un proces verbal, este doar o decizie de reziliere. Nu este o decizie a ANAF-ului, este o decizie de reziliere a unui contract de finanțare, este un act între părți potrivit unei proceduri. Ne-


am arătat și noi nedumerirea de ce apărem cu această datorie, având în vedere că ea încă nu are un caracter definitiv. Am trimis aceste puncte de vedere Ia Autoritățile de Management, Ia organismele intermediare pentru proiectele pe care le avem în derulare. Nu cunosc dacă am primit răspuns. Urmează probabil săptămâna viitoare să vedem dacă au luat în considerare punctele noastre de vedere.

Domnul Președinte de ședință Romică BOTOI -domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - domnule Fantaza, vă rog să luați contractul de finanțare referitor la Insula de agrement și să vedeți că o astfel de datorie este executorie. Deci noi nu vom putea semna aceste contracte pe Axa 4, pe mobilitate urbană, până nu decidem cu Ministerul Dezvoltării o soluție de plată a acestor datorii. Mă rog, poate să fie eșalonate, poate să fie plata integrală dar bănuiesc că nu simt disponibilități bănești. Cam în direcția asta era și întrebarea mea către executiv- ce se întâmplă cu această datorie și cum putem face astfel încât să demarăm aceste proiecte și apoi, da, 2 secunde vă rog, pentru că înțeleg că există acest proces, acest litigiu în instanță dar cumva trebuie să mergem în paralel pentru că nu putem aștepta soluționarea litigiului pentru că vom pierde zeci de milioane din fonduri europene. Noi trebuie să ne facem treaba să plătim sau să stabilim o soluție de eșalonare acum. Pe lângă asta aș dori să știu cine se simte sau este responsabil, sau în fine, pentru eșecul acestui proiect pentru că, bun, trecând peste greaua moștenire, eu vorbesc strict de perioada ianuarie 2017, mă rog, să zicem 2016, jumătatea anului și până în prezent pentru că sunt totuși 2,5 ani, 3 ani în care nu s-a mișcat nici o pietricică la Insula de agrement. înțeleg, a fost acel litigiu cu firma de proiectare, am câștigat niște bani în instanță, foarte bine, dar paralel puteam totuși să demarăm demersurile pentru mișcare în teren. Pentru că asta a fost problema. Comisia Europeană, mă rog, Ministerul Dezvoltării, AM POR asta ne-a zis - Ok, nu mai decontați banii din fonduri europene, faceți pe finanțare proprie cu garanția că până Ia 31 decembrie 2018 veți avea proiectul funcționat. Asta era înțelegerea că știți că ne-au păsuit până-n jumătatea anului 2017 și au zis - bun, dacă nu ați terminat, intrați pe finanțare locală dar vă păstrăm banii deja decontați cu această condiție, să demonstrați că la 31 decembrie 2018 aveți proiectul funcțional. Ce s-a întâmplat între timp pentru că acolo, mă rog, din partea factorului politic, de exemplu, am avut tot felul de promisiuni dar și factorul politic, sunt conștient că la un moment dat depindea mai mult sau mai puțin de ceea ce prezentați dumneavoastră acolo. S-ar putea, adică nu știu, impresia mea că nu, bun, că așa putem să dăm și în managementul instituției, sunt de acord cu asta pentru că e o problemă și de management dar pe de altă parte sunt semnale și am mai vorbit cu oameni din Primăria Bacău, sunt semnale că totuși niște informații erau prezentate trunchiat în fața factorului politic în primul rând și de asta ne trezim cu declarații de genul - în 2017, mă scuzați, vedem 70% execuție, în martie vedem la fel și alaltăieri vedem la fel, 70% execuție, mă mir cum de nu a dat cu minus și astăzi SSPM-ul zice că e la 92%. Deci ceva se întâmplă acolo și cred că este o problemă de management de proiect în primul rând. Deci, managementul proiectului, asta-i, ce se întâmplă acolo de se prezintă astfel de informații trunchiate și de ce nu s-a mișcat nimic în perioada în care se desfășura acel litigiu și așa mai departe.Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - domnul Ghingheș, nu putem spune că nu s-a mișcat nimic. Nu s-a mișcat nimic....

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ-nu. mă refer până în primăvara acestui an când s-a găsit această soluție, de ieșire cu SSPM până la urmă.

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -s-a mișcat în 6 luni destul.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -păi bun, acum da. Dar de ce nu s-a mișcat până la 31 decembrie de trebuie să dăm 8 milioane de lei înapoi? Deci, eu încerc să găsesc responsabilul pentru prejudiciul adus bugetului local de 8 milioane de lei și îmi asum ceea ce spun. Acesta este un prejudiciu și cineva va trebui să răspundă pentru el la un moment dat. Prejudiciu de 7,9 milioane de lei.

Domnul Director Executiv Ciprian-Gabriel FANTAZA - cu privire la executarea silită sau nu a deciziei, domnul Ghingheș, eu sper să nu facă rost de procesul verbal cei cu care ne judecăm, eu am luat din ce au scris ei în întâmpinare, Autoritatea de Management care a emis acea decizie. Au scris că nu are caracter executoriu. Mulțumesc.

Domnul Romică CHINDRUȘ - administrator public -domnul Ghingheș, vreau să vă explic. începând din anul 2017 am făcut expertiza parcării, a ovoidului. Parcarea vine pe canalizarea municipiului. Inițial în proiect a fost o parcare supraterană și după aceea am revenit că am zis că terminăm proiectul până în 2018 cu o parcare la nivel, la sol.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -domnule Chindruș, dar nu v-ați gândit, 2 secunde, nu v-ați gândit, tehnic vorbind, că exista posibilitatea asta. ADR Nord Est și-a afirmat disponibilitatea să scoatem parcarea aia, asta e, finanțăm ce trebuie din componenta aia din bani publici, să mergem înainte cu proiectul că tot vă agățați de acest ovoid și de parcare.

Domnul Romică CHINDRUȘ - administrator public - păi și am lăsat, restul de executat a trebuit reproiectat, restul de executat de aici.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ -păi și cât a durat reproiectarea asta? Domnul Romică CHINDRUȘ - administrator public - cred că vreun an de zile.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - aha, am înțeles. Deci asta voiam să știu, un an de zile a stat la reproiectat.

Domnul Romică CHINDRUȘ - administrator public -a fost executat vreo 65% inițial.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - deci pentru 35% am stat un an de zile proiectarea. Dacă era toată insula bănuiesc câ ne lua un deceniu.

Domnul Romică CHINDRUȘ - administrator public -deci, proiectarea, repet, proiectarea, da? Proiectarea, expertiza, repet, expertiza ovoidului, da și toate documentele celelalte.

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - acesta era termenul asumat prin contract sau așa s-a întâmplat?

Domnul Romică CHINDRUȘ - administrator public - cred câ a fost asumat prin contract.

Domnul Președinte de ședință Romică BOTOI - nu doriți să terminăm ședința că nu o mai terminăm până la 6. Ședința a luat sfârșit, vă rog, vă mulțumesc.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - vă rog că avea cred că și domnul primar ceva de zis că.....

Domnul Președinte de ședință Romică BOTOI - domnul primar dorește să mai vorbească.

(Discuție înafara microfonului. Nu se înțelege)

Domnul Primar Cosmin NECULA - dacă dorește cineva să mă asculte, nu-i vreo.... Domnul Consilier Cristian GHINGHES- noi vrem, noi vrem.

Domnul Primar Cosmin NECULA - eu vă văd doar singur dar se pare că nu sunteți singur.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - eu nu am pus întrebările astea pentru că vreau să aflu răspunsurile, nu doar de ceva show.

Domnul Primar Cosmin NECULA - așa, mi-am dat seama că nu sunteți singur. Că e evident. Da, eu nu vreau să politizez sub nici o formă subiectul dar nici nu vreau să fiu marele tehnician al Insulei de agrement. Eu nu vreau să fiu nici politrucul dar nu vreau să fiu nici proiectantul sau managerul de proiect. Știu că e la modă acum să dai în Cosmin NECULA cu manta. O dai, că-i Chindruș, sau că-i insula, sau cine-i și așa ajungi la primar. Evident că voi da explicații, doamna consilier, cetățenilor și le voi da atunci când consider oportun să fac acest lucru. Când voi fi întrebat de cetățeni nu de politicieni.

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ - eu am cerut....

Domnul Primar Cosmin NECULA - doamna consilier, eu nu v-am întrerupt o secundă, niciodată în viața mea. Nu politicienii sunt cei cărora le răspund. Nu în fața politicienilor răspund, răspund în fața oamenilor. în primul și în primul rând în fața oamenilor. Care au fost motivele pentru care a durat atât de mult, motivele pentru care totul a funcționat atât de greu, da domnul Ghingheș, sunt vinovați persoane fizice, fără îndoială, au nume. Unii, v-am zis, au șters-o repede din Primăria Bacău și ar fi tare important ca acel domn să vină cândva să ne dea explicații pentru că și eu gândesc la fel ca dumneavoastră, pentru că eu trebuie să dau explicații politicienilor într-o cheie politică dar oamenii mă întreabă mult mai simplu, de ce nu s-a făcut și de ce banii aceia se pierd sau există riscul să se piardă. Explicații sunt foarte multe dar cei care au cauzat acest prejudiciu și aceste probleme nu-s așa mulți. Sunt cei care înaintea mea s-au apucat să gestioneze acest proiect. Poate ar fi interesant să o întrebăm și pe doamna viceprimar de atunci, sau pe domnul primar de atunci cam ce faceau dumnealor în timp ce unii ziceau că proiectează sau că au proiectat și umpleau cu dispoziții de șantier, 1000 nu? 700, îmi cer scuze, nu 1000. 700 de dispoziții de șantier, un proiect, o utopie. Așa, să ne pozăm, îmi aduc aminte atunci, acum fără a-1 ataca pe domnul Luchian, când dumnealui facea poze că o să meargă cu bicicleta pe acolo. Toți știau foarte bine, cred eu, că proiectul acela era în cap încă de la început. Când începe ceva prost, riști să îl termini și mai prost. Eu, pe traseu, alături de aparatul de specialitate, am reușit să îndrept. Și uitați că suntem în situația fericită, zic eu, în care finalizăm acest proiect și luna care vine, cu toată supărarea unora, altora, dar luna care vine voi veni în fața dumneavoastră cu rugămintea de a aproba începerea procedurilor de licitație pe acele obiective. Pentru că nu este suficient și nu-i marea bucurie să finalizez insula, să câștig vreun pariu cu oricine ar fi. Marea fericire este ca acei oameni să poată beneficia de acele obiective pe care le construim. Nu trebuie să construim ceva de dragul de a construi. Construim ceva care le este util oamenilor. Acesta este un element.

2.Nu e totul să construiești repede, să faci la grămadă. Cam așa am moștenit eu proiectul. Hai, dă-i tare, repede înainte, dă-i dispoziții de șantier, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i până s-a încheiat tot. Riscurile aici sunt cu mult mai mari Fu nu permit nici măcar să ne gândim și nu permit nici constructorului măcar să gândească să existe vreo secundă un risc pentru vreun copil care se dă pe acele tobogane. Și atunci da, prefer să fiu blamat public, înjurat de politicieni, recunosc mi-am pierdut abilitățile politice în ultimii 3 ani de zile de când sunt primar. Risc și îmi asum să fiu blamat public de politicieni dar să știu că sunt în siguranță copiii care vor utiliza acele tobogane. Să măsurăm mai de multe ori, alții au stat 6 ani și nu au făcut nimic. Eu cred că nu e un capăt de țară dacă mai stăm o lună și jumătate. Nu trebuie să fiu crucificat și excomunicat nici eu nici domnul Chindruș, nici nu mai știu care pentru că am preluat un proiect și încercăm să îl ducem mai departe cu tot riscul și cu toate asumările. Dar trebuie întrebați ăia de dinainte ce au făcut, nu într-o cheie în care să fie blamată administrația pe care o conduc ci întrebați direct dumnealor. Și vă voi pune la dispoziție chestiunile astea. Mai mult decât atât, am ajuns să îmi cer dreptatea în fața judecătorilor pentru că da, în fața judecătorilor se pare că putem avea cu adevărat dreptate. în fața politicienilor, în fața funcționarilor, în fața decidenților politici și alte instituții nu avem niciodată dreptate. în cazul insulei, ca să putem prelua acel șantier, a trebuit să ne judecăm cu proiectantul și am câștigat definitiv acea sumă de bani. După aceea am plecat la Ministerul Dezvoltării. Nu Comisia Europeană gestionează. Comisia Europeană privește deasupra. Sunt niște funcționărași din Ministerul Dezvoltării care lucrează în aceste autorități de management, care-și dau cu părerea ce se întâmplă la Bacău, dar ce se mai întâmplă la Satu Mare, dar ce se mai întâmplă nu știu ce, privesc sec, așa și nu contează pentru ei absolut nimic. Contractul de finanțare scrie foarte clar. în cazuri deosebite acest contract se poate rupe fără penalizări. Pentru fiecare dintre dumneavoastră doamnelor și domnilor consilieri locali, ADR Nord Est, organismul intermediar care a monitorizat în fiecare lună acest proiect, a venit în fața ministerului, marelui Minister al Dezvoltării și al funcționărașilor că nu vă închipuiți că ministrul are habar că funcționărașul îl roade pe Ia colțuri. Și a spus - nu-s vinovați Primăria Bacău, nu le cereți bani la Primăria Bacău că nu ei sunt vinovați. Au și o hotărâre definitivă în instanță, acest proiect s-a blocat din cauza unor proiectanți. N-a contat. I-am întrebat - domnule dar ce fac, bun, ne dați această sancțiune dar ce se întâmplă cu banii ăștia? îi dăm înapoi la Uniunea Europeană. Nici nu mai contează, îi dăm înapoi. De ce? Pentru că funcționărașul de la minister nu a judecat nimic și atunci voi merge și cu acest document administrativ al ministerului tot în instanță. Și am început deja și asta. Mai mult de atât, știți ce înseamnă să reproiectezi, eu vă spun, un ne tehnician până la urmă. Eu nu sunt un proiectant și nu am aspirații măcar să dau cu părerea dar totuși să reproiectezi ceva ce era dezastruos proiectat și nu aveai nici măcar standardele pentru persoane cu dizabilități, să reproiectezi ceva cu parcare utopicăsupraterană pe un ovoid, să găsești mai multe soluții, să faci studii geo, să faci rezistență, că nu-i... Păi ca să vii în fața ADR Nord Est să spui - te rugăm frumos anulează parcarea supraterană că e o stupizenie. încă de Ia început a fost o stupizenie, doamnelor și domnilor consilieri locali.

Domnul Romică CHINDRUS - administrator public - ca o paranteză, așa s-a câștigat proiectul. Dacă nu era parcarea supraterană nu se câștiga proiectul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - corect dar știți ce înseamnă asta? Adică fix în fața insulei era un mare monobloc. Insula se vedea doar dacă erai în barcă. Nu vedeai decât un bloc de parcare. O tâmpenie încă de la început. Sau avem pe insulă bibliotecă cu ceainărie, sau avem seră, zidul plângerii, fântână arteziană dedicată căderii, dărâmării Bacăului de către comuniști, spațiu educațional. Copiii merg să se educe tare pe insulă. Acolo era centru de educație, așa a început proiectul acesta. Știu că e hazliu, știu. Astea sunt realitățile. Eu nu am venit acum în fața dumneavoastră să vă spun - acela-i vinovat, acela nu-i vinovat, nu. Am zis foarte clar - îi știu și o să le dau, dau și numele. Aștept poate cineva..... o să stăm în ședință dacă doriți. Eu pot să

vorbesc și singur, nu e o problemă. Și am senzația de multe ori că vorbesc singur în fața politicienilor. Dar nu în fața politicienilor răspund. Răspund în fața oamenilor pentru ceea ce fac bun sau rău. Și vă rog să mă credeți că sunt cu inima împăcată că am făcut pentru oameni atât cât am putut dar am făcut de bună credință. Dar încă nu am ajuns la trasul liniei. Ajungem și acolo și o să o luăm și cu discuția cu spitalul, o să o luăm cu mai multe. Asta a fost o mică paranteză Ia ceea ce v-au spus cei doi tehnicieni din cadrul proiectului.

Doamna consilier Maria-Raluca NÂSTASE - permiteți să intervin? Numai un minut pentru că ne-ați pomenit în discursul dumneavoastră și pe mine și pe domnul Ilie Bîrzu, o să vă spunem stimate domnule primar.....

Domnul Primar Cosmin NECULA - dar nu I-am pomenit pe domnul Piștea, vă sună cunoscut?

Doamna consilier Maria-Raluca NĂSTASE - ați spus de mine și de Bîrzu, de domnul primar. Domnul Piștea a fost managerul acestui proiect. Da, sigur că da, iar la toate ședințele de progres am participat personal, alături de.....Poftiți? Da. îmi dați

voie să vă spun ce am de spus sau ...? Asta voiam să vă spun, că noi am lăsat toate obiectele realizate în diferite stadii de execuție, toate aceste obiecte au fost...

Domnul Primar Cosmin NECULA -.... (Nu se înțelege.)

Doamna consilier Maria-Raluca NĂSTASE -au fost erori de proiectare, da, am lăsat proiectul la dispoziția de șantier nr.67, l-am lăsat noi.

(Discuție înafara microfonului. Nu se înțelege)

Domnul Primar Cosmin NECULA - dispozițiile alea de șantier 700 ...

Doamna consilier Maria-Raluca NĂSTASE - domnul viceprimar....

Domnul Romică CHINDRUS - administrator public -70 de dispoziții de șantier au fost.

Doamna consilier Maria-Raluca NĂSTASE -acum dacă glumim, nu sunt 700. Noi am lăsat, eu...

(Luare de cuvânt înafara microfonului. Nu se înțelege)

Doamna consilier Maria-Raluca NĂSTASE - dacă mai aveți de spus... Poftiți?


(Luare de cuvânt înafara microfonului. Nu se înțelege)

Doamna consilier Maria-Raluca NĂSTASE -ba da și am pus și întrebări dacă o să vedeți minutele ședinței și o sâ aveți vreodată răbdare, am intrat chiar în conflict personal aproape fizic cu proiectantul la una dintre ședințe. A fost antologică discuția noastră, repet, la..

(Luare de cuvânt înafara microfonului. Nu se înțelege)

Domnul Primar Cosmin NECULA - m-ați așteptat pe mine să vin. De ce n-ați reziliat contractul dacă ...(Luare de cuvânt înafara microfonului. Nu se înțelege) Doamna consilier Maria-Raluca NĂSTASE - poftiți?

Domnul Primar Cosmin NECULA(Luare de cuvânt înafara microfonului. Nu se înțelege)

Doamna consilier Maria-Raluca NĂSTASE - stimate domnule primar, nu a mai fost timp. Dacă aveam timpul necesar,... Eu nu am fost în funcție decât câteva luni. Scopul nostru a fost....

Domnul Primar Cosmin NECULA -.... (Luare de cuvânt înafara microfonului. Nu se înțelege)

Doamna consilier Maria-Raluca NĂSTASE -prima noastră grijă, domnul primar, prioritatea noastră a fost ca să lăsăm acest proiect refazat pentru încă o perioadă în care cine vine după noi...

Domnul Primar Cosmin NECULA -proiectul era prost făcut. Dumneavoastră știați? Dar domnul Piștea sigur știa.

Doamna consilier Maria-Raluca NĂSTASE -domnule primar, eu vorbesc în numele meu, care a fost prioritatea.

Domnul Primar Cosmin NECULA -știați că-i prost făcut?

Domnul Consilier Cătâlin-Bogdan CRETU - domnul primar, haideți să vorbim pe rând.

Domnul Primar Cosmin NECULA - știați că-i prost făcut?

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CRETU - să înțelegem toți discuția.

Doamna consilier Maria-Raluca NĂSTASE - faptul că există dispoziții de șantier și memorii ale proiectantului, acest fapt reprezintă dovada faptului că au fost greșeli de proiectare. Aceste greșeli....

(Luare de cuvânt înafara microfonului. Nu se înțelege)

Doamna consilier Maria-Raluca NĂSTASE - păi faptul că sunt... .Ascultați-mă puțin. Faptul că s-a mers din dispoziție de șantier în dispoziție de șantier pentru corectare....

(Luări de cuvânt înafara microfonului. Nu se înțelege)

Doamna consilier Maria-Raluca NĂSTASE - bun, este dreptul, a fost dreptul dumneavoastră să reziliați. Dumneavoastră ați considerat că aceasta este decizia corectă. Noi am considerat la ...

Domnul Primar Cosmin NECULA -....(Luare de cuvânt înafara microfonului. Nu se înțelege)

Doamna consilier Maria-Raluca NĂSTASE -...la momentul respectiv, domnul primar, la momentul respectiv, repet, eram deja la dispoziția de șantier nr.67 când am participat eu la prima ședință de progres.

Domnul Primar Cosmin NECULA -....(Luare de cuvânt înafara microfonului. Nu se înțelege)

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - domnule primar duceți discuția într-o zonă foarte dubioasă.

Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CREȚU - domnul primar, știți cumva vreun proiect de amploarea.....

Domnul Primar Cosmin NECULA -....(Luare de cuvânt înafara microfonului. Nu se înțelege)

Domnul Consilier Cristian GHINGHES -nu. nu, știți de ce? Deci responsabili pentru pierderea a 8 milioane dumneavoastră sunteți, administrația actuală. Deci dumneavoastră trebuie...

Domnul Primar Cosmin NECULA -....(Luare de cuvânt înafara microfonului. Nu se înțelege)

Domnul Consilier Cristian GHINGHES -nu. nu. Dumneavoastră trebuia să soluționați și să dați gata proiectul în 2 ani și jumătate. Nu, nu, în 2 ani și jumătate, până la 31 decembrie.

Domnul Primar Cosmin NECULA -.. ..(Luări de cuvânt simultane. Nu se înțelege) Domnul Consilier Cristian GHINGHES- greșelile din trecut sunt altceva.

Domnul Primar Cosmin NECULA -....(Luare de cuvânt înafara microfonului. Nu se înțelege)

Domnul Consilier Cristian GHINGHES- aveți o privire foarte perspicace.

Doamna consilier Maria-Raluca NĂSTASE -în concluzie, domnule primar, dacă îmi permiteți să termin ce am de spus. Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere strict tehnic, v-am transmis că prioritatea noastră a fost să vă lăsăm acest proiect refazat până la 31 decembrie 2019 (corect 2018). Păi dacă mai erau de executat în diverse faze de execuție, diverse părți din acele obiecte, da, în diverse stadii de execuție. Am avut obiecte la 90%. Poftiți? Domnul primar, vreți să vă răspund că m-ați pomenit că dacă nu mă pomeneați nu vă spuneam absolut nimic. Deci, v-am lăsat proiectul refazat până la 31 decembrie, timp în care, domnul primar, timp în care ați avut 2 ani la dispoziție să-l finalizați. Eu atât am avut să vă spun. Când o să aveți de a face cu dânsul întrebați personal. Acum nu mă întrebați pe mine despre terțe persoane din primărie. Domnul Piștea este în viață și vă poate răspunde oricând la aceste interpelări.

Domnul Primar Cosmin NECULA -....(Luare de cuvânt înafara microfonului. Nu se înțelege)

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVÂT - pot să mai zic și eu ceva?

Doamna consilier Maria-Raluca NĂSTASE -mulțumesc. Acum eu v-am răspuns pentru că ne-ați pomenit și pe mine și pe domnul Bîrzu, v-am spus ceea ce am întreprins noi. Ne-ați spus - ce am făcut pentru acest proiect? Pot să pun chiar ghilimele și v-am spus ce am făcut. Vi l-am lăsat refazat până la 31 decembrie 2018, mi-am urmărit aceste dispoziții de șantier, ne-am oprit la.....

Domnul Primar Cosmin NECULA știți ce ați lăsat doamna consilier? Un proiect prost, o firmă proastă de proiectare, cu o evidentă disfuncționalitate între proiectant și constructor și cu obiective realizate greșit. Asta mi-ați lăsat.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES- și v-a luat 2 ani ca să reproiectați.

Doamna consilier Maria-Raluca NĂSTASE - v-am lăsat un proiect refazat domnul primar, v-am lăsat un proiectul refazat, timp în care, timp de 2 ani de zile, timp în care aveați posibilitatea să duceți la bun sfârșit aceste obiective. Asta este concluzia.

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - concluzia este alta, doamna consilier. Că astăzi, pe administrația Necula, decolmatarea lacului de agrement este finalizată. Asta-i concluzia. Nu pe administrația Stavarache sau pe administrația liberală.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES -doamna Breahnă, decolmatarea este în altă parte, nu le mai încurcați. Eu înțeleg că aveți...

Doamna consilier Maria-Raluca NĂSTASE - este un alt proiect.

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - dumneavoastră știți ce vorbesc, foarte bine.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES-înțeleg că aveți punctajul dar...

Doamna consilier Maria-Raluca NĂSTASE - este un alt proiect de care putem discuta...

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -nu, domnul Ghingheș... Domnul Consilier Cătălin-Bogdan CRETU -v-am trecut bifa în dreptul subiectului. Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT -...apropo de ce s-a făcut și ce nu s-a făcut acolo.

Doamna consilier Maria-Raluca NĂSTASE - simt surse de finanțare diferite.

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - e un proiect care este în strânsă legătură cu proiectul despre care discutăm.

Doamna consilier Maria-Raluca NĂSTASE - dar îl știm, îl cunoaștem.

(Discuții simultane. Nu se înțelege)

Domnul Președinte de ședință Romică BOTOI - văd că nu se mai termină. Vreau să terminăm noi ședința.

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - domnul președinte,.... Domnul Președinte de ședință Romică BOTOI - vă mulțumesc foarte mult.

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - ...două lucruri voiam să-i mai spun domnului primar. Nu i-am cerut socoteală dumnealui. M-am adresat strict managementului de proiect și am solicitat un raport scris pe care sper să-1 primim cu toții. Atât voiam să vă spun. Exact așa ați spus, că nu ne dați socoteală. Nu m-am adresat o secundă primarului Municipiului Bacău.

Domnul Primar Cosmin NECULA -m-ați înțeles greșit. Eu nu am de ce să vă dau dumneavoastră socoteală...

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - exact așa ați spus, că nu ne dați socoteală. Nu m-am adresat o secundă Primarului Municipiului Bacău.

Domnul Primar Cosmin NECULA - ...politicienilor. Dumneavoastră ați spus -domnule primar , trebuia să răspundeți. -....( O parte din luarea de cuvânt a fost înafara microfonului. Nu se înțelege)

Doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVÂT - domnului Chindruș. V-am întrebat cine este manager de proiect și după aia nu m-am adresat o secundă.... Domnul Consilier Cătâlin-Bogdan CRETU - puteți continua discuția la partid, cred.

Domnul Consilier Cristian GHINGHES - doamna Breahnă, știți cum e.

(Discuții simultane. Nu se înțelege)........

Nu, punctajul e că e 1 septembrie mâine, poimâine și Insula nu-i gata. Poate vă cereți niște scuze.

Rezultatul de la voturile secrete au fost citite, pentru unele proiecte, ulterior finalizării proiectelor respective. Acestea au fost inserate imediat la punctele cărora aparțin pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, intr-un exemplar.


SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACAU, NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: Tcbcicfi Mariana, AdomnicAi Maria, Matei Nicoleta, Tantba Rodica Ds.l-A-2/ExJ