Proces verbal din 29.03.2019

Proces verbal - Ședința ordinară a CLB din data de 29 martie 2019

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65170 din 03.04.2019

încheiat pentru ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 29.03.2019.

Domnul Primar Cosmin Necula - rog asistența să se ridice în vederea intonării imnului național.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 1127 din 22.03.2019, a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 14 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela (intră ulterior în sală), domnul consilier Crețu Cătălin - Bogdan (delegație), domnul consilier Ghingheș Cristian(intră ulterior în sală), domnul Viceprimar Ștefan Daniel - Dragoș(intră ulterior în sală) și domnul consilier Irofte Dumitru (probleme de sănătate).

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 15.03.2019. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA - GÂTU LAUR

3                                              3

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi pentru a fost aprobat procesul verbal al ședinței din 15.03.2019

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19.03.2019. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi pentru a fost aprobat procesul verbal al ședinței din 19.03.2019

Dau cuvântul doamnei Președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință Ioana - Raluca Dinu ™ bună ziua. Doamnelor si

.................................................................... ................................. .......................■.............. 5 domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta ordinea de zi și lista de invitați.

Domnul Primar Cosmin Necula - sărut mâna, bună ziua doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați invitați, stimați cetățeni ai municipiului Bacău. Voi da citire Dispoziției nr.1127 din 22.03.2019, privind convocarea Consiliului Local al

Municipiului Bacău în ședință ordinară pentru astăzi 29.03.2019.

1.

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Banu Lascăr.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de la bugetul local a unei sume de bani în vederea susținerii financiare a vizitei unui grup de persoane din orașul Petach Tikva din Israel, ce participă la un schimb de experiență în cadrul programului ”Școli înfrățite”

Inițiator - DL. Gabriel Stan - CONSILIER LOCAL

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv BAO din municipiul Bacău pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

4.

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Culturală ”Brothers of Rock” din Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Rockoustic Kids”, ce va avea loc în data de 30 martie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

5.

Proiect de hotărâre privind acordarea “Diplomei de Onoare” si plata unui premiu în valoare de 500 de lei celor 58 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare până la data de 8.03.2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

6.

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”COECON GHICA”, în vederea finanțării și realizării în comun a celei de a VH-a ediții a Târgului Firmelor de Exercițiu ”Viitorul începe astăzi”, în

perioada 11-12 aprilie 2019, ce va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

7.

Proiect de hotărâre    privind aprobarea schimburilor de locuințe pentru

tineri, deținute prin contracte de închiriere de către MOVILEANU LAURA ELENA, ANDRIES IONUT, STOICA SORINA MIRONITA cu locuințe vacante și încheierea de contracte de închiriere.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

8.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Adminstrare al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și a indicatorilor financiari și nefmanciari rezultați din acesta.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

9.

Proiect de hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii februarie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

10.

Proiect de hotărâre privind   aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE

DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI, STR. PROGRESULUI, NR. 12 G, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: BERCARU IOAN si BERCARU MARIA-CERASELA, din Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

11.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice. faza S.F., pentru obiectivul de investiții „Amplasare module comerciale si realizare L.T.E.-uri, Piața Centrala, municipiul Bacau”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

12.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute si de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

13.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

14.

Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

15.

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 41145/30.10.2006, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 6249/13.02.2007, de la S.C. TRĂIEȘTE NATURAL S.R.L., la d-na Papi Gabriela.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

16.

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7853/02.03.1998, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69235/03.05.2013, de la d-na Ungureanu Marcela, la d-na Bondea Maricica.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

17.

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

18.

Proiect de hotărâre privind modificarea destinației stabilita inițial in Contractul de Concesionare nr. 68881/26.05.2017, din “locuința” in “ cabinet medical (kinetoterapie)”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

19.

Proiect de hotărâre privind     alegerea “Președintelui de ședință” al

Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile APRILIE --MAI 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

20.

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Năstase Maria Raluca, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidul Național Liberal.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

21.

Diverse.

21.A

Proiect de hotărâre privind    încetarea mandatului de Viceprimar al

Municipiului Bacău a domnului Ștefan Daniel Dragoș.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU si Consilierii Locali: Ciocodei Mihaela, Luca Vasile, Sova- Gâtu Laur, Dragomir Doina, Dinu Ioana - Raluca, Breahnă - Pravăț Ionela — Cristina, Botoi Romică, Stan Gabriel, Dănilă Gheorghe, Pricopoaea Enula

21.B

Proiect de hotărâre privind alegerea celui de- al doilea Viceprimar al Municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

21.C

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea realizării în comun a Campionatului Universitar de înot, ediția 2019, la Bazinul de înot Bacău în data de 13 aprilie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

21.D

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Filarmonica „Mihail Jorai” din Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului „0 Sole M i o”. ce va avea loc la Teatrul de Vară „Radu Beligan” în data de 11 aprilie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

21.E

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Tineret a Municipiului Bacău 2019-2023.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

21.F

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe perioada existentei construcțiilor, a terenului în suprafață de 332 m.p., aflat în domeniul privat al Municipiului Bacău, strada Mărășești, nr.157, către Universitatea de Stat „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

21.G

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joacă în municipiul Bacău - Parc Catedrală”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

21.H

Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz si de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren situate în Bacău, str. Ștefan Cel Mare..

INIȚIATOR - DL.CONSTANTIN SCRIPĂȚ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Intră în sală doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela. Intră în sală domnul Viceprimar Ștefan Daniel — Dragoș.

Doamnelor și domnilor consilieri locali, de asemenea vreau să va prezint o serie de modificări la ordinea de zi, vreau să retrag următoarele proiecte de hotărâre, deși nu trebuie să o fac, nu trebuie să motivez am să o fac 2 IA, 21B și 17. 21A este proiectul de hotărâre privind demiterea domnului Viceprimar Dragoș - Daniel Ștefan din funcție. Motivul pentru care îl retrag de pe ordinea de zi este unul de natură juridică, nu de altă componență. Vreau să fie complinite absolut toate problemele de natură juridică, ca în momentul în care dumneavoastră veți da hotărârea să fie fără posibilitate de întoarcere înapoi în vacanță pe bani publici pentru domnul Viceprimar. De asemenea, în paralel vă anunț că oficial domnul Viceprimar sunteți de astăzi într-o vacanță plătită cu peste 8800 de lei, nu mai aveți nici un fel de atribuții. Nu că ați fi avut acum foarte multe impedimente de a face treabă până acum. Da, măcar așa oficial dumneavoastră aveați niște direcții care erau deosebit de importante și nu v-a împiedicat nimeni să lucrați în acel domeniu. Pe de altă parte, iarăși nu vreau să vă dau acum nici un fel de replică la conferințe de presă organizate prin Primăria Bacău sau pe sub masă, sau pe unde vreți dumneavoastră. Dar pot să vă spun în felul următor dacă vroiați să atrageți mai multe fonduri europene, nu vă împiedica absolut nimeni. Dar dacă ați fi avut măcar habar să vedeți cam care este suma atrasă sau în fine solicitată de Municipiul Bacău, tot era o treabă, cred că mai aveați posibilitatea să mai atrageți fonduri europene la Primăria Bacău pentru eventuale culturi agricole de afini. Că până acum noi ne-am făcut treaba pe toate domeniile. Da, departe de mine domnul Viceprimar, de a vă da vreo replică. Repet, motivul pentru care a făcut ordinea de zi acest proiect nu este unul legat de majorități, nu este legat de oameni. Este legat de o componentă pur tehnică juridică pe care și dumneavoastră ați sesizat-o domnul Viceprimar, ați bătut toba mai direct sau mai puțin direct prin interpuși, amenințări mai multe, mai mici sau mai mari, dar nu asta este problema. Să știți că nu are nimeni nici un fel de teamă. Municipiul Bacău merge înainte și cu vacanța dumneavoastră și fără concediul dumneavoastră. Eu cred din punctul meu de vedere că va veni momentul în care și domnul Palăr, alt diletant politic și administrativ, se va trezi din somn și își va da seama că mare ajutor nu dați Municipiului Bacău, dar nici rău nu-i faceți. Singura chestiune că noi în momentul de față în mod oficial, dumneavoastră aveți o vacanță de ce-1 puțin o lună de zile plătită pe bani publici și fără nici un fel de atribuție. Deci ne putem vedea , domnul Viceprimar, peste o lună de acum în colo sau îmi cer scuze, pe data de 14 când veniți la Primăria Bacău să vă luați banii. Pe de altă parte vă spun și anunț Consiliul Local, voi introduce acest proiect de hotărâre în fiecare lună, nu discut aici de majorități și de ne majorități, ci discut de starea de normalitate. Repet, consider că acest post, din punctul meu de vedere, am intrat în administrație alături de ALDE si PMP, consider că ALDE este în măsură să ocupe acest post. Eu am o alianță cu ALDE nu am o alintă cu persoana x, y, z, Dragoș Ștefan sau cum îl cheamă. Dar, avertizez într-un fel sau altul, nu sunt în măsură să avertizez, anunț pe partenerii de la ALDE, că nu putem trimite totuși oameni care fac nimic acolo sau oameni care, mare lor victorie este, cum spunea și un domn consilier de aici din sală, o postare pe facebook la diverse proiecte. Mi-a aduc aminte, știți cum este, apropo de proiecte când ați fost pe la sensurile giratorii, 7

domnul Viceprimar și v-a zis domnul Nicu Zaharia că țineți harta invers, țineați invers proiectul față de cum trebuia pus. Da. Astea sunt efectiv discuții care nu își au rostul în ședința de Consiliu Local. Deci acesta este motivul pentru care absolut toate trei proiectele sunt de natură juridică mai mici sau mai mari. 21B proiectul de hotărâre privind alegerea noului Viceprimar, automat pleacă la pachet cu proiectul 2IA, căzut în desuetudine. Vă anunț de pe acum că la absolut la fiecare ședință ordinară vom avea acest proiect pe ordinea de zi, iar domnul Viceprimar va avea o vacanță în fiecare lună pe 8800 de lei. Doamnelor și domnilor consilieri locali, rog votul dumneavoastră cu privire la ordinea de zi.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - sunt observații la ordinea de zi ......            ..................................... ..................................■                                                    5

prezentată? Dacă nu sunt observații, supunem la vot ordinea de zi prezentată cu modificările aduse, respectiv prin retragerea de pe ordinea de zi a punctelor 2 IA, 21B și 17.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU       CĂTĂLIN-

BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

absent

12.

LAZĂR        DOINA-

EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚULAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru a fost aprobată ordinea de zi.

întreb domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi.

Domnul Consilier Stan Gabriel - la punctul nr.6 mă voi abține de la vot.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - domnul Secretar, la punctele 8 și 9. Fiind membru în AGA nu o să particip la vot la punctele legate de Thermoenergy, 8 și 9.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina --- nici eu nu voi participa la vot la proiectele 13 și 21F.

Doamna Consilier Dragomir Doina ~ nici eu nu voi participa la proiectul 21D, deoarece lucrez la unitatea Filarmonica Mihail Jora.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - s-a consemnat, doamna Tamba, da? Dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință Ioana - Raluca Dinu - doamnelor si domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum v-a fost transmisă pe mail.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU       CĂTĂLIN-

BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GH1NGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

absent

12.

LAZĂR        DOINA-

X

EMANUELA

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA- GÂȚULAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi exprimate a fost aprobată modalitatea de vot pentru ședința în curs.

1.Supun discuției punctul 1 al ordinii de zi si Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu POPOVICI dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Banu Lascăr.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc doamna președinte de ședință. Regret într-un fel sau altul că nu am fost astăzi în consiliul local, nu am reușit să facem deliciul presei. Dar mă bucur pe de altă parte stimați ziariști, stimați domni din presă de faptul că sunteți prezenți aici, pentru că vă prezentăm un proiect de hotărâre pentru un om, din punctul nostru de vedere foarte important pentru municipiul Bacău. Este proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Banu Lascăr. Domnul Banu Lascăr s-a născut în data de 23.01.1952 în localitatea Secuieni din județul Bacău. Aici a terminat școala generală în anul 1967 după care a urmat cursurile Liceului industrial de construcții, Instalații în construcții din Bacău. In 1974 s-a angajat la SC Aerostar SA Bacău unde a urmat cursurile școlii tehnice de radio și radiolocație cu aplicații pentru tehnica de aviație.

în anul 1981 a absolvit cu calificativul FB ca pilot de vânătoare-bombardament, Școala militară de ofițeri de aviație secția naviganți activi. în perioada 1981-1985 a activat ca instructor de zbor în Școala de aviație - faza întâi, unde a pregătit și a scos la simplă comandă în jur de 30 de elevi. Din cele trei serii de elevi toti au terminat școala si au plecat în unitățile de luptă unde au urmat cursurile de pregătire pe avioanele de luptă vânătoare, vânătoare-bombardament și elicoptere.

între 1985 și 1995 a fost pilot de încercare - recepție în cadrul Comisiei de recepție militară care funcționa în cadrul SC Aerostar SA Bacău. în această perioadă a adunat peste 1700 de ore de zbor, a încercat peste 1500 de avioane IAK 52, ieșite de pe linia de fabricație. Pasionat de zbor, dar atent la tot ce înseamnă avionul, domnul Banu a urmărit totdeauna construcția avionului pe linia de montaj general, alături de ingineri tehnicieni, maiștri, de muncitori, până în momentul în care avionul era pregătit pentru exploatare. A elaborat chiar și un manual de zbor pentru avionul respectiv.

Pe data de 24.06.1995 la o misiune de prezentare a performanțelor unui avion, s-a produs un accident, la zborul executat împreună cu coechipierul acestuia. Evenimentul a avut o serie de urmări foarte grave asupra echipajului și avionului. în urma acestui accident domnul Banu a fost rănit foarte grav, dar a reușit ulterior să supraviețuiască însă cu consecințe deosebit de grave pentru sănătate pe termen lung. Ulterior acestui accident a fost trecut în rezervă.

în anul 2009 a urmat un curs de calificare pentru meseria de apicultor. A început să se pregătească teoretic și practic, a realizat o serie de manuale în domeniu și în momentul anul 2010 a devenit membru al Asociației Române pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii.

A participant, a ajutat și a desfășurat o serie de evenimente deosebit de importante pentru omagierea „ Eroilor Neamului” a Eroilor Aviatori din zona Bacău, atât pe plan local, pe plan național cât și pe plan județean. Având în vedere că domnul Banu Lascăr, reprezintă pentru noi, cei din Municipiul Bacău, un simbol așa cum am mai spus, alături de toți aviatorii care au fost, au activat aici în Municipiul Bacău, reprezintă un simbol pentru orașul nostru. Fabrica de avioane, avioanele în general pentru tot ceea ce înseamnă această armă, pentru noi aici în Municipiul Bacău reprezintă un simbol. Este unul dintre oamenii care alături de multe alte mii de cetățeni necunoscuți care în momentul de față nu mai sunt printre noi, au construit acest oraș, au construit acea fabrică și cred și consider că este oportun să conferim Titlului de Cetățean de Onoare în acest moment astăzi. Doamnelor si domnilor consilieri locali a                                                                                                                                                                                                            a

având în vedere considerentele care sunt prezentate la mapă, având în vedere elementele pe care vi le-am prezentat astăzi în momentul de față. Prezența domnului Banu Lascăr, alături de noi, un om care aproape și-a sacrificat viața pentru ceea ce a însemnat armata română și arma noastră de aviație. Vă rog să acordați titlu de Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău domnului Banu Lascăr.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Doamna Președinte de ședință Ioana - Raluca Dinu -discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău, domnului Banu Lascăr.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți - 17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art. 1. Se conferă „TITLUL DE CETĂȚEAN DE ONOARE” al municipiului Bacău și Diploma de Cetățean de Onoare însoțită de „Cheia Orașului Bacău” domnului Banu Lascăr.

  S-A ADOPTAT.

  17

  0

  0

  2.

  Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  S-A ADOPTAT.

  17

  0

  0

  3.

  Art. 3. Titlul, Diploma si Cheia Orașului vor fi înmânate de Primarul Municipiului Bacău în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Bacău.

  S-A ADOPTAT.

  17

  0

  0

  4.

  Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-A ADOPTAT.

  17

  0

  0

Domnul Primar Cosmin Necula - domnule Banu Lascăr, vă mulțumim foarte mult pentru toată cariera dumneavoastră, pentru toată activitatea dumneavoastră profesională, pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi Municipiul Bacău. Vă conferim Titlul de Cetățean de Onoare si cheia orașului. Vă mulțumim.

5                                                    3                                     5                                           5

Aplauze.

Vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte.

Domnul Banu Lascăr - în primul rând am emoții de nici nu pot vorbi. Sunt tare onorat pentru distincția pe care mi-ați acordat-o. Am fost și simt un locuitor al municipiului Bacău. Sunt un om care am iubit acest oraș, aceste meleaguri și am lucrat foarte mult în..., am iubit foarte mult oamenii. Unde am lucrat am făcut treburi foarte bune și tot timpul m-am străduit să fac performanță. S-a întâmplat ce s-a întâmplat cu mine, așa a fost viața. Am luat-o cum a fost. Pentru mine acum este o normalitate, că astfel nu aș putea să ajung mai departe. Am căutat să-mi găsesc anumite preocupări după accident în așa fel încât să pot să continui, pentru că nu ai o anumită activitate, anumită pasiune pentru că dacă nu te fascinează ceva este greu ca să răzbați în situațiile care sunt eu acum. Sunt foarte bolnav. Am căutat ca această ..., acest refugiu unde să mă pot să mă reculeg așa am găsit creșterea albinelor. Este o pasiune care 12

atunci când te-ai îndrăgostit de ea nu te mai poți lăsa. Și am facut-o nu numai ca un apicultor, pentru că nu o fac cu scop lucrativ, am facut-o cu un scop ca să pot să-mi mai lungesc viața. Și numai atât am făcut și câteva manuale care sunt altfel decât manuale, bibliografia care este pe piață acum. în aviație am lucrat foarte frumos, foarte mult și cu multă responsabilitate. în școală am fost apreciat. M-au iubit oamenii, am iubit oamenii, mi-am iubit elevii, profesia și pe toți cei care au fost în jurul meu. La fabrică, la uzină mi-am făcut treaba foarte frumos, foarte bine mai ales că pe lângă mine am avut niște ingineri foarte buni. Nu știu dacă trebuie să-i enumer, dar aș remarca pe inginerul Biceri, inginerul Leațu, Anastasiu, maistru militar Popovici, iar la fabrică am colaborat foarte bine cu piloții fabricii. Piloții fabricii au fost niște persoane de excepție, cu pregătire, cu dăruire. Aș remarca dintre ei... pe toți aș putea să-i remarc că eu cu toți m-am împăcat foarte bine și în special cu pilotul șef, domnul colonel, comandor, domnul comandor Sălăjan și ceilalți piloți. Pot să-i enumer pe toți dacă cineva vrea, dar eu aș trece mai departe. Colegul meu cu care am fost în avion când s-a întâmplat accidentul, el nu mai este printre noi, eu am reușit ca să supraviețuiesc și după mult chin și multa strădanie din partea doctorilor am ajuns să fiu în situația în care sunt acum și sper să o mai lungesc. Oricum, eu, pentru mine asta este o mare surpriză. Vă spun sincer , am crezut că sunt trecut pe linia moartă și stăteam mai mult lângă albine și asta era singurul meu... Dar constat că lângă mine au fost mulți oameni cu gândul la mine, care m-au sprijinit și acum surpriza când am auzit că am fost propus ca să fiu Cetățean de Onoare. Vă spun sincer, este o mare onoare. Nu m-am gândit vreodată și vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine și care mi-au creat, vă spun sincer, mi-au creat o anumită stare de bucurie, așa, pentru că când simți totuși că mai ești băgat în seamă, mă bucur....Mă scuzați de emoții. Ce să vă spun, nu vreau să o mai lungesc pentru că și dumneavoastră aveți treabă și eu încă o dată vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de mine, celor care m-au propus, care mi-au făcut caracterizări căci acum se fac niște hârtii aici și nici nu mă așteptam, vă spun sincer. M-am trezit deodată cu foarte mulți lângă mine, care nu credeam vreodată că se va mai întâmpla așa ceva. Vă mulțumesc foarte frumos domnule primar, domnilor viceprimari, nu cunosc organigrama așa, dar oricum eu sunt într-o situație foarte delicată pentru că nu am fost niciodată într-o situație din asta. îmi amintesc că o dată m-a scos comandantul școlii în fața școlii că am făcut o boacănă, dar de atunci nu am mai fost în fața la așa multă lume. Da, atât. Să fiți sănătoși și să mai aveți ocazia să mai fericiți și pe alții. Numai bine, multă sănătate și succes.

Aplauze.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumim, multă sănătate și vă așteptăm la Club 60 în continuare să faceți activități alături de toți cei care au venit alături de dumneavoastră în număr mare. Mulțumesc consiliului local pentru votul exprimat astăzi.

Se retrag din sală persoanele care au fost invitate pentru punctul 1 al ordinii de zi.

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul viceprimar vrea să vă facă un anunț deosebit de important.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - doamnelor și domnilor consilieri, stimați participanți, din partea familiei Banu transmit un mesaj. Le-ar face deosibită plăcere ca după ședință, după ce ne spălăm noi rufele, să participăm la un mic dineu oferit din partea lor la Parcul mare din Bacău. Ne așteaptă cu mare drag acolo și zic, în semn de respect să le onorăm această dorință de a fi și de a ne deplasa preț de câte minute are fiecare la dispoziție să sărbătorim și alături de el o cupă de șampanie. Vă mulțumesc în numele familiei.

2.Se trece Ia punctul 2 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării de la bugetul local a unei sume de bani în vederea susținerii financiare a vizitei unui grup de persoane din orașul Petach Tikva din Israel, ce participă la un schimb de experiență în cadrul programului ”Școli înfrățite”

Inițiator - DL. Gabriel Stan - CONSILIER LOCAL

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, doamna președinte de ședință. Probabil, domnul viceprimar, sunt invitați toți cei prezenți în sală și domnii din presă și domnii de aici. E bun. Doamna președintă de ședință, stimați domni și doamne consilieri locali, sărut mâna. Documentația ați avut-o la mapă. Este vorba de proiectul de hotărâre privind înfrățirea orașului Petach Tikva cu municipiul Bacău și continuarea acțiunii „Young Ambassadors -Twin Schools” a Departamentului de Tineret din Municipalitatea Petach Tikva, proiect și program care se va desfășura și anul acesta. Pentru orice fel de lămuriri, domnul consilier Stan, ca un liant între Bacău și Israel, prezent totdeauna alături de noi, poate dacă ar fi și acum la București să facă și liantul dintre Premier și Președintele României, să găsească drumul spre Ambasada Statului Israel, Ambasada României în statul Israel, ar fi minunat. Sincer, domnul director, domnul profesor, mi-aș dori din tot sufletul să vă putem promova în poziția de Ministru al Afacerilor Externe. Probabil că ați avea un joc mult mai orientat spre tot ceea ce înseamnă politica externă a României și atunci legăturile pe care le are Municipiul Bacău cu statul Israel, abia atunci ar fi cu adevărat puse în valoare și vă mulțumim foarte mult. Deci, pentru orice fel de lămurire vă stă domnul consilier Stan la dispoziție. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu - discuții asupra proiectului? Nu sunt discuții, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICÂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGEIE

X

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

ieșit din sală

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, având în vedere absența din sală a domnului Ștefan , proiectul a fost aprobat.

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv BAO din municipiul Bacău pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - este menit să ne bucure. Este vorba de aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv BAO din municipiul Bacău pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute de-a lungul anului. Sportivii se află alături de noi. O să-i rugăm să se prezinte în fața dumneavoastră. Vă rugăm.

Aplauze pentru sportivi.

Domnul Primar Cosmin Necula - sunt sportivi ai municipiului Bacău care practic reprezintă orașul nostru, iau medalii în numele nostru și eu zic că ne fac nouă cinste. Față de cele prezentate și față de documentația avută la mapă rog consiliul local să își dea un vot favorabil în vederea premierii acestor sportivi.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu - discuții asupra proiectului?

Se trece la procedura de vot secret.

Stimați colegi, am rezultatul votului la proiectul nr.3.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv BAO din municipiul Bacău pentru performanțe naționale și internaționale deosebite obținute

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -16

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. Se aprobă premierea sportivilor de la Clubul Sportiv BAO Bacău, Diumea Felix, cu suma de 7100 lei pentru obținerea Locul I - Thao Quyen - la Campionatul European de Qwan Ki Do, din Gandia (Spania).

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  2.

  Dobrin Iuliana, cu suma de 1000 lei pentru obținerea locului I (seniori) - Song Dao - la Campionatul Național de Juniori și Seniori de la Roman.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  3.

  Ciobanu Denisa, cu suma de 710 lei pentru obținerea locului I (juniori) - Song Dao - la Campionatul Național de Juniori și Seniori de la Roman

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  4.

  Filimon Miruna Maria cu suma de 710 lei pentru obținerea locului I (juniori) - Song Dao - la Campionatul Național de Juniori și Seniori de la Roman, conform prevederilor HCL nr. 147/ 2008.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  5.

  ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 9.520 lei, potrivit sistemului de premiere, pentru acordarea premiilor către persoanele nominalizate la art. 1.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  6.

  ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică si Serviciul Cabinet Primar.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  7.

  ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Clubului Sportiv BAO.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  8.

  ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

Felicitări !

Aplauze.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Ralucastimați colegi, având în vedere prezența în sală a domnului director de la Filarmonica Română, Filiala Bacău, propun să aducem următorul proiect, să fie 21.D. 21.D să-l supunem la vot acum. Sunteți de acord cu modificarea ordinii de zi? Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GEUNGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

1

Cu 16 voturi...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - .. .aș mai avea o propunere dacă se poate. Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Ralucada, spuneți domnul consilier. Domnul Consilier Ghingheș Cristian - de modificare a ordinii de zi. Să aducem proiectul cu doamna Raluca Năstase tot acum de vreme ce a venit în sală și știu că se mai practică acest lucru, l-ați practicat și dvs. când ați validat mandatele consilierilor dvs.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Ralucace proiect spuneți? Numărul proiectului, vă rog, ca să rămână.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel20.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - da, dar vreau să vă atrag atenția că hotărârea nu-și poate produce efectele decât în momentul adoptării și emiterii în formă scrisă. Noi de asta l-am pus ultimul pe ordinea de zi.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - nu, haideți să respectăm ordinea de zi, că de asta nici n-am solicitat. Mulțumim colegului.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Miclăuș, dvs. ați înțeles care era nuanța.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - domnule Popovici, am o întrebare. Atunci când am validat mandate aici la această masă, pentru alți consilieri de-ai puterii, cum de acele hotărâri au produs efecte exact din momentul votului?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - care hotărâri? La care ați făcut referire? Domnul Consilier Ghingheș Cristian - haideți să ne aducem aminte.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - păi, aduceți-vă aminte, aduceți-ne aminte! La cine, propriu-zis.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - dacă nu mă înșel, domnul Șova- Gâțu Laur și aș vrea să, nu știu, să vedem...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popoviciam să verific aspectele spuse de dvs. și o să verificăm, da?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel — haideți să trecem peste acest incident și să revenim la ordinea de zi. Respectăm ordinea de zi. Nu este nici o problemă. Colega mea a înțeles despre ce este vorba. Nu solicităm nici un favor. Vă mulțumim.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - mulțumim domnul consilier. .....................................................................................................................;

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu era vorba de favor, era vorba că hârtia de la PNL, am primit-o când am primit-o. Au venit pe ordinea de zi. S-a pus peste ordinea de zi.

21.D. Se trece la punctul 21.D al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău în vederea realizării în comun a evenimentului „O Sole Mio”, ce va avea loc la Teatrul de Vară „Radu Beligan” în data de 11 aprilie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, doamna președintă de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali. Prin prezentul proiect de hotărâre pe care l-ați avut la mapă se propune o activitate deosebit de frumoasă aș spune eu pentru tot ceea ce reprezintă municipiul Bacău. O activitate culturală. Pentru mai multe detalii de natură organizatorică, de natură culturală, domnul director al Filarmonicii„Mihail Jora”, vă stă la dispoziție.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnul director, câteva cuvinte.

Domnul Director de la Filarmonica „ Mihail Jora ” - bună ziua. Mai repede decât mă așteptam să vin din nou în fața dumneavoastră. De data aceasta cu rugămintea de a 19

ne sprijini în susținerea pe data de 11 aprilie în Sala Teatrului de Vară „ Radu Beligan”, a unui eveniment deosebit, singular în țară. Este vorba de spectacolul „ O Solo Mio”, cu 10 tenori din 10 țări și 4 continente. Un spectacol care din păcate, datorită cererii foarte mari și solicitărilor pe care le avem nu se poate ține în sala filarmonicii care are numai 370 de locuri. De aceea, am solicita sprijinul Consiliului Local, pentru susținerea acestui spectacol în sala Teatrului de Vară, deoarece este un spectacol la care dorim să aibă acces cât mai mulți dintre băcăuani. Un spectacol care va fi și pentru cei care ne gestionează activitatea, Consiliul Județean Bacău și dumneavoastră, pentru că mai mult de o treime dintre locuri vor fi puse la dispoziția consiliului local și consiliului județean, ca și dumneavoastră să vă bucurați alături de noi de acest spectacol deosebit. Vă mulțumesc încă de pe acum pentru înțelegere și pentru sprijin.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Biroul Aprovizionare și IT).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu - discuții asupra proiectului? Nu sunt discuții. Rog pe domnul Secretar să propună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

Nu participă la vot

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

x

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

x

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA- GÂȚULAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Ieșit din sală

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Culturală ”Brothers of Rock” din Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Rockoustic Kids”, ce va avea loc în data de 30 martie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc doamna președintă de ședință. Este

—............................................ ....... s              JT 5         as

vorba de proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Culturală ”Brothers of Rock” din Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Rockoustic Kids”, ce va avea loc în data de 30 martie 2019.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică si Serviciul

3                               7                                                                             7                      3                                                  3

Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu - discuții asupra proiectului? Domnul consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristianmulțumesc. O întrebare tehnică. Este aceiași întrebare. Dacă decontarea se face de către asociație sau va face municipalitatea cheltuielile în numele asociației. Asta pentru că vorbim de o asociere directă. Și știți că am mai avut discuția asta cu finanțările nerambursabile si asocierile directe. Deci, dacă face primăria cheltuielile în numele asociației, eu voi vota. Dacă nu din păcate voi fi nevoit să mă abțin de la vot că sunt probleme juridice. Cu toate că mi-ar fî plăcut să susțin proiectul.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu - cineva din aparatul tehnic.

Doamna Director Zamfir Mariana - cheltuială se efectuează de la asociație.

I                                                  ...................................................... ■■■■■■■!■■                                                                                                                                 3

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - deci este finanțare nerambursabilă.

Doamna Director Zamfir Mariana - da.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian........dar știți că finanțările nerambursabile sunt

guvernate de Legea 350. Și această lege spune că orice finanțare nerambursabilă trebuie acordată în baza unui concurs de proiecte. Știați lucrul acesta?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu este o finanțare nerambursabilă, este o asociere pe Legea 215, domnul... . Numai pun... nu sunteți aici...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - vă rog din nou să consultați Legea 350.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - bine domnul..., haideți să...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - să vedeți care este definiția finanțării nerambursabile.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - asta este misiunea dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - va veni momentul când vă veți aduce aminte aceste discuții.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - da. Cunosc drumurile dumneavoastră.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu - rog pe domnul Secretar să supună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? L-ați pus la socoteală pe domnul Ghingheș că s-a abținut? Vă rog frumos.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUIL1E

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABR1EL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

1

Cu 16 voturi pentru și o abținere a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea “Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 de lei celor 58 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare până la data de 8.03.2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - proiectul de hotărâre privind acordarea “Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 5000(corect este 500) de lei celor 58 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Periodic municipalitatea premiază pe cei care au 50 de ani de căsătorie. Evidențele sunt ținute la Direcția de Asistență Socială, prin doamna director Diaconu. Și acum un nou ciclu de fericiți, beneficiază de acest premiu în valoare de 5000(corect este 500) de lei. Va fi organizat un eveniment. Va fi un mic program artistic dedicat acestora. Vă mulțumesc, proiectul este la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția de Asistență Socială,).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu - dacă sunt discuții asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret. Domnul viceprimar la proiectul 5 am rezultatul votului.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind acordarea “Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 de lei celor 58 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare până la data de 8.03.2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -16

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 58 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au depus cerere până la data de 08.03.2019, conform anexei atașate prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  Numele și prenumele soț + soție

  Nr.și data de înregistrare a cererii

  Data căsătoriei

  2.

  IANCU ȘTEFAN, IANCU GABRIELA S-a adoptat.

  41476/22.10.2018

  21.11.1968

  16

  0

  0

  3.

  PĂDURARU CONSTANTIN, PĂDURARU EMILIA

  S-a adoptat.

  42821/06.11.2018

  10.11.1968

  16

  0

  0

  4.

  NEDELCU MIRCEA, NEDELCU EMILIA S-a adoptat.

  43201/09.11.2018

  11.11.1968

  16

  0

  0

  5.

  MIHĂILĂ GHIORGHE,MIHĂILĂ ANIȘOARA S-a adoptat.

  43224/09.11.2018

  13.11.1968

  16

  0

  0

  6.

  RUSU GHEORGHE, RUSU MARIA S-a adoptat.

  43384/12.11.2018

  17.11.1964

  16

  0

  0

  7.

  ADJUDEANU CONSTANTIN, ADJUDEANU MARIA

  S-a adoptat.

  43588/14.11.2018

  16.10.1968

  16

  0

  0

  8.

  RĂILEANU IOAN, RĂILEANU FRĂSINA S-a adoptat.

  43658/14.11.2018

  09.11.1968

  16

  0

  0

  9.

  AMALIȚEI MIRCEA, AMAL1ȚEI ELENA S-a adoptat.

  43739/15.11.2018

  06.11.1968

  16

  0

  0

  10.

  POPA GHEORHE, POPA ROZINA S-a adoptat.

  43888/16.11.2018

  09.12.1968

  16

  0

  0

  11.

  CRIHAN GELU, CRIHAN RODICA S-a adoptat.

  43998/19.11.2018

  19.07.1968

  16

  0

  0

  12.

  CIUHAT MIRCEA, CIUHAT ILEANA S-a adoptat.

  45207/03.12.2018

  29.12.1968

  16

  0

  0

  13.

  POPOVICI AUREL, POPOVICIANETA S-a adoptat.

  45250/03.12.2018

  06.01.1969

  16

  0

  0

  14.

  ȚANȚOȘ MIHAI, ȚANȚOȘ EUFROSINA

  S-a adoptat

  45508/04.12.2018

  16.12.1968

  16

  0

  0

  15.

  PUȘCAȘU MITICĂ, PUȘCAȘU PAULINA

  S-a adoptat

  45585/05.12.2018

  01.12.1968

  16

  0

  0

  16.

  DUMEA VASILE, DUMEA MARIA

  S-a adoptat

  45788/06.12.2018

  22.11.1968

  16

  0

  0

  17.

  PUIU IOAN, PUIU MARIA

  S-a adoptat

  45995/10.12.2018

  06.11.1968

  16

  0

  0

  18.

  HARABAGIU CONSTANTIN, HARABAGIU

  MARIA ANDRADA

  S-a adoptat.

  46363/12.12.2018

  11.12.1968

  16

  0

  0

  19.

  BĂLĂIȚĂ CONSTANTIN, BĂLĂIȚĂ ELENA

  S-a adoptat

  46909/17.12.2018

  27.12.1968

  16

  0

  0

  20.

  PRISTAVU ȘTEFAN, PRISTAVU MARIA

  S-a adoptat

  46855/17.12.2018

  08.11.1968

  16

  0

  0

  21.

  JUNCU CONSTANTIN, JUNCU TEREZA

  46996/18.12.2018

  14.10.1968

  16

  0

  0

  S-a adoptat

  22.

  SPĂTARU VASILE, SPĂTARU SILVIEA

  S-a adoptat

  46981/18.12.2018

  02.12.1968

  16

  0

  0

  23.

  POPA CONSTANTIN, POPA MARIA

  S-a adoptat

  47112/19.12.2018

  11.01.1968

  16

  0

  0

  24.

  MAREȘ TOMA, MAREȘ FRĂSINICA

  S-a adoptat

  47145/19.12.2018

  28.12.1968

  16

  0

  0

  25.

  MĂRIC IOAN, MĂRIC NICULINA

  S-a adoptat

  16330/09.01.2019

  24.01.1969

  16

  0

  0

  26.

  SIBIȘAN ROMULUS, SIBIȘAN MARIA

  S-a adoptat

  16327/09.01.2019

  24.01.1969

  16

  0

  0

  27.

  CODRESCU GRIGORE, CODRESCU MARIA

  S-a adoptat

  16353/09.01.2019

  25.12.1968

  16

  0

  0

  28.

  LUNGU NICOLAE, LUNGU CLAUDIA

  S-a adoptat

  16309/09.01.2019

  12.12.1968

  16

  0

  0

  29.

  HADÂMBU DAN, HADÂMBU ADELA

  S-a adoptat

  16602/14.01.2019

  06.01.1969

  16

  0

  0

  30.

  LICHE DUMITRU, LICHE MARICICA

  S-a adoptat

  16710/15.01.2019

  03.02.1969

  16

  0

  0

  31.

  MUNTEANU VASILE, MUNTEANU MAGDALENA

  S-a adoptat

  16727/15.01.2019

  22.11.1968

  16

  0

  0

  32.

  PAIC MIRCEA, PAIC MARIA

  S-a adoptat

  16954/17.01.2019

  06.01.1969

  16

  0

  0

  33.

  GEANGU CONSTANTIN, GEANGU ELENA-GABRIELA

  S-a adoptat

  17080/18.01.2019

  22.01.1969

  16

  0

  0

  34.

  MOCANU NICOLAE, MOCANU NATALIA

  S-a adoptat

  17243/21.01.2019

  31.01.2019

  16

  0

  0

  35.

  MACARU CORNELIU,MACARU ELISABETA

  S-a adoptat

  17646/28.01.2019

  08.02.1969

  16

  0

  0

  36.

  BUCĂ VIOREL, BUCĂ CORNELIA

  S-a adoptat

  17647/28.01.2019

  31.01.1969

  16

  0

  0

  37.

  COROIOVIDIU, COROI NICULINA S-a adoptat

  17683/28.01.2019

  10.10.1968

  16

  0

  0

  38.

  CUCU CONSTANTIN, CUCU MARIA

  S-a adoptat

  44632/26.11.2018

  29.11.1968

  16

  0

  0

  39.

  GOGAN MARIA, GOGAN MARGHILOMAN

  S-a adoptat

  44743/27.11.2018

  09.02.1968

  16

  0

  0

  40.

  SĂNDULACHE ALEXANDRU, SĂNDULACHE VALERIEA

  S-a adoptat

  44745/27.11.2018

  16.12.1968

  16

  0

  0

  41.

  FARȚADE NECULAI, FARȚADE BERNADETA

  S-a adoptat

  17899/29.01.2019

  18.10.1968

  16

  0

  0

  42.

  CHISLINGHER ION, CHISLINGHER ELENA

  S-a adoptat

  45100/29.11.2018

  08.07.1968

  16

  0

  0

  43.

  ȘERBAN FĂNICĂ, ȘERB AN OLGĂ

  S-a adoptat

  17939/30.01.2019

  07.02.1969

  16

  0

  0

  44.

  HALAȚIU PETRU, HALAȚIU VIORICA

  S-a adoptat

  18115/31.01.2019

  12.02.1969

  16

  0

  0

  45.

  BARCAN JENICĂ, BARCAN MARIA

  S-a adoptat

  18219/01.02.2019

  31.01.1969

  16

  0

  0

  46.

  CIOBANU ȘTEFAN, CIOBANU DORINA

  S-a adoptat

  18291/04.02.2019

  23.07.1967

  16

  0

  0

  47.

  MOISĂ ȘTEFAN, MOISĂ ZENOBIEA

  S-a adoptat

  18427/04.02.2019

  28.01.1969

  16

  0

  0

  48.

  ĂGACHINECULAI, AGACHILENUȚA

  S-a adoptat

  18756/07.02.2019

  31.01.1969

  16

  0

  0

  49.

  BOSTAN GHEORGHE, BOSTAN MARIA

  S-a adoptat

  18903/08.02.2019

  14.02.1969

  16

  0

  0

  50.

  ARMANU GHEORGHE, ARMANU MARIA

  S-a adoptat

  19164/12.02.2019

  12.02.1969

  16

  0

  0

  51.

  MURARIU CONSTANTIN, MURARIU ȘTEFANA

  S-a adoptat

  19296/13.02.2019

  14.02.1969

  16

  0

  0

  52.

  ZAVALECHE GHIȚĂ, ZAVALECHE VERONICA

  S-a adoptat

  19849/19.02.2019

  05.02.1969

  16

  0

  0

  53.

  DOBRANIȘ NECULAI, DOBRANIȘ ELENA

  S-a adoptat

  20380/25.02.2019

  10.01.1969

  16

  0

  0

  54.

  BUZNEA MIHAI, BUZNEA MARICICA

  S-a adoptat

  20630/27.02.2019

  08.02.1969

  16

  0

  0

  55.

  LASLĂU IOJĂ, LASLĂU CATRINA

  S-a adoptat

  20767/28.02.2019

  14.02.1969

  16

  0

  0

  56.

  FOCȘA PETRU, FOCȘA PARASCHIVA S-a adoptat.

  20896/01.03.2019

  10.02.1969

  16

  0

  0

  57.

  ANDREI VASILE, ANDREI MARIA S-a adoptat

  21077/04.03.2019

  11.03.1969

  16

  0

  0

  58.

  IONESCU EFTIMIE, IONESCU CORNELIA

  S-a adoptat

  21216/05.03.2019

  22.08.1968

  16

  0

  0

  59.

  ILIEȘ VASILE, ILIEȘ ELEANA

  S-a adoptat

  21600/08.03.201?

  16.02.1969

  16

  0

  0

  60.

  Art 2. Se aprobă alocarea sumei de 4100 lei Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în vederea organizării festivităților de înmânare a „Diplomei de Onoare” pentru cele 58 familii din Municipiul Bacău.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  61.

  Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției de Asistență Socială și Direcției Economice, va efectua plata familiilor prevăzute în anexa atașată prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  62.

  Art.4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Compartimentului Informații Publice și Organizări Alegeri, precum și persoanelor din anexa atașată.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  63.

  Art5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității. S-a adoptat.

  16

  0

  0

Stimați colegi consilieri, dacă vreți să luați loc în sală ca să putem continua ședința. Domnul Consilier Luca.

Domnul Primar Cosmin Necula- domnul director Luca, vă rugăm... Doamna președintă de ședință, vă invită să luați loc.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu....... mulțumesc, domnul primar,

pentru susținere.

 • 6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Asociația ”COECON GHICA”, în vederea finanțării și realizării în comun a celei de a VH-a ediții a Târgului Firmelor de Exercițiu ”Viitorul începe astăzi”, în perioada 11 - 12 aprilie 2019, ce va avea loc la Centrul de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Primar Cosmin Necula- mulțumesc doamna președintă de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre, vin în fața dumneavoastră cu propunerea de asociere a Municipiului Bacău cu Asociația ”COECON GHICA”, în vederea finanțării și realizării în comun a celei de a VH-a ediții a Târgului Firmelor de Exercițiu "Viitorul începe astăzi”, în perioada 11 - 12 aprilie. Este un proiect de tradiție pe care într-un fel sau altul Colegiul Economic îl face. Rog consiliul local să-și exprime votul. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu - dacă sunt discuții asupra proiectului? Domnul Botoi, domnul Bîrzu aveți discuții pe proiect? Domnul Ghingheș, vă rog.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - aceiași întrebare. Decontare sau face municipiul cheltuieli așa cum se presupune la o asociere directă? Deci, încă o dată este finanțare nerambursabilă, adică face cheltuielile asociația și apoi și le decontează, sau face municipiul cheltuielile în numele asociației așa cum ar fi cazul la o asociere directă. Pentru că mi-ar plăcea să susțin proiectul. Dar iarăși dacă este finanțare nerambursabilă, trebuie să mă abțin.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu - domnul Secretar, vă rog să supuneți la vot proiectul.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian — nu am căpătat răspuns la această întrebare, îmi pare rău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - deocamdată doamna președintă conduce ședința domnul... doamna președintă mi-a dat...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am pus o întrebare despre forma juridică în care a fost prezentat acest proiect. Mi-ar plăcea să primesc un răspuns.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - forma juridică o aveți la mapă, domnul meu, iar doamna președintă mi-a dispoziție să fac apelul.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu - bănuiesc că, dacă nu ati primit nici un răspuns din partea executivului, o să primiți în scris.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - bănuiesc că este aceiași. Ok.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - părerea dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - din păcate trebuie să mă abțin.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -este părerea dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - oricât de benefic este acest proiect.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -este părerea dumneavoastră. Aveți dreptul potrivit conștiinței și voinței dumneavoastră.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ

IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

Nu participă la vot

18.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Ieșit din sală

TOTAL

14

-

1

Cu 14 voturi pentru, o neparticipare la vot și o abținere a fost adoptat proiectul de hotărâre.

 • 7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea schimburilor de locuințe pentru tineri, deținute prin contracte de închiriere de către MOVILEANU LAURA ELENA, ANDRIES IONUT, STOICA SORINA MIRONITA cu locuințe vacante și încheierea de contracte de închiriere.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula- mulțumesc doamna președintă de ședință. Este vorba de un proiect de hotărâre privind aprobarea schimburilor de locuințe pentru tineri, deținute prin contracte de închiriere către MOVILEANU LAURA ELENA, ANDRIES IONUT, STOICA SORINA MIRONITA cu locuințe vacante si în vederea de încheierea de contracte de închiriere.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu - discuții asupra proiectului? Nu sunt discuții, se trece la procedura de vot secret.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea schimburilor de locuințe pentru tineri, deținute prin contracte de închiriere de către MOVILEANU LAURA ELENA, ANDRIES IONUT, STOICA SORINA MIRONITA cu locuințe vacante si încheierea de contracte de 5                                  5

închiriere.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. Se aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, intre doamna MOVILEANU LAURA ELENA in calitate de titular de contract de inchiriere nr. 145044/ 12.01.2017 ce are ca obiect locuința situata in Bacau, str.Letea nr. 46A, sc.A, ap.12 și locuința vacantată situată în Bacău str. Letea nr. 46A, sc. A, ap.13.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  2.

  ART. 2. Se aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, intre domnul ANDRIEȘ IONUȚ in calitate de titular de contract de inchiriere nr. 145184/20.03.2014, ce are ca obiect locuința situata in Bacau, str. Letea nr. 50bis, sc. B, ap. 4 si locuința vacanta situata la adresa din Bacau, str. Făgăraș, nr. 8, sc.A, ap. 11.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  3.

  ART. 3. Se aprobă schimbul de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, intre doamna STOICA SORINA MIRONITA in calitate de titular de contract de inchiriere nr. 145385/ 09.03.2017 ce are ca obiect locuința situata in Bacau, str. Orizontului, nr. 34, sc. A, ap. 39 si locuința vacantată situată în Bacău str. Letea nr. 46A, sc. A, ap.10.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  4.

  ART. 4. Se vor încheia contracte de inchiriere cu noile suprafețe locative pentru doamna MOVILEANU LAURA ELENA, domnul ANDRIES IONUT si doamna STOICA SORINA MIRONITA.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  5.

  ART. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect     Șef -

  Compartiment Evidență Contracte.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  6.

  ART. 6. Hotărârea va fi comunicată la structura organizatorică a Arhitectului Șef - Compartiment Evidență Contracte și beneficiarilor prin compartimentul menționat.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  7.

  ART. 7. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

 • 8. Se trece la punctul 8 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și a indicatorilor financiari și nefmanciari rezultați din acesta.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare al Societății Thermoenergy Group SA Bacău și a indicatorilor financiari și nefmanciari rezultați din acesta. Material expus la mapă. Ați luat cunoștință. Pentru eventuale întrebări vă stă la dispoziție domnul director Pavăl. Și vă rugăm să votați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Unitatea Municipală de Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 șî 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu - discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt discuții, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

3

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participă la vot

2.

BRE AHNĂ-P RA VĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGIIE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GH1NGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.(s-a anunțat 17 voturi pentru, corect este 16 voturi pentru, domnul Bîrzu Ilie nu participă la vot)

 • 9, Se trece Ia punctul 9 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Constantin Scripăț pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii februarie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - proiect de hotărâre prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice. Știți că lunar, ca urmare a procesului de furnizare a energiei termice, se creează niște pierderi induse pe care le suportă consiliul local. Motiv pentru care și în această lună s-au calculat pentru luna anterioară pierderile, pentru lima februarie mai exact. Materialul l-ați avut la mapă. Pentru eventuale detalii vă stă la dispoziție domnul director. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Economică și Unitatea Municipală de Monitorizare ). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ioana Raluca Dinu - sunt discuții asupra proiectului? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participă la vot

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre, (s-a anunțat 17 voturi pentru, corect este 16 voturi pentru, domnul Bîrzu Ilie nu participă la vot)

 • 10. Se trece la punctul 10 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI, STR. PROGRESULUI, NR. 12 G, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIARI: BERCARU IO AN si BERCARU MARIA-CERASELA, din Bacau Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU Domnul Viceprimar Scripăț Constantin -proiect de hotărâre privind aprobarea unui P.U.D., deci, construire clădire de birouri, str. Progresului, nr. 12, care se va realiza pe teren proprietate particulara. Dosarul este complet, a fost depus, a fost analizat, a fost aprobat și supunem acest proiect aprobării dumneavoastră. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Arhitectul Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - dacă sunt discuții asupra proiectului? Domnul consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. Stimată asistență, dragi colegi v-aș ruga să fiți foarte atenți la acest proiect de hotărâre, sper că l-ați consultat pentru că vorbim de un imobil care este construit undeva sub geamul cetățenilor de la 5 blocuri dacă le număr bine. Să știți că la mapă sunt anexate 90 de puncte de vedere ale cetățenilor care locuiesc acolo, complet nefavorabile pentru acest imobil. Dacă veți vedea planșele cu care este însoțit acest proiect veți observa că sunt profund înșelătoare deoarece clădirile din jurul acestui imobil arată ca și cum nu ar avea geamuri (în planșele prezentate), tocmai pentru a induce în eroare și cei care probabil vor să consulte proiectul în faza de dezbatere publică, dar și pe noi, pe consilierii locali și v-aș ruga să fiți foarte atenți pentru că vorbim de foarte mici distanțe între acest imobil și celelalte blocuri ale cetățenilor. Dacă veți deschide proiectul veți observa că sunt undeva la câțiva metri între acest imobil si celelalte blocuri. Practic, vorbim de un ”U”, de blocuri acolo într-un „U”, ca să vizualizați puțin unde este amplasată această construcție și fix în mijlocul acestor blocuri, în acea curte interioară este propus acest imobil, o clădire de P+l+M. Din păcate, observăm pentru a nu știu câta oară, că sunt promovate pe ordinea de zi proiecte problematice din punct de vedere al așezării în teren, care dacă prind contur, calitatea vieții cetățenilor de acolo va avea de suferit și va fi mult mai redusă dacă aceste imobile vor apărea acolo. Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că aceste planuri urbanistice pot fi respinse motivat de Primarul Municipiului Bacău. Deci, nu sunteți obligat ca fiecare cerere de plan urbanistic, fie de detaliu, fie zonal, să fie adus aici la această masă. Pur și simplu le motivați faptul că nu este oportună, Legea Urbanismului 350/2001 vă permite acest lucru și ne permite acest lucru. Nu înțeleg de ce avem pe ordinea de zi astfel de investiții sau mă rog imobile că nu le pot numi investiții, care supără zeci de cetățeni. Mulțumesc. Eu voi vota categoric împotrivă și dacă acest proiect va fî promovat, voi oferi consultanță juridică cetățenilor de acolo, astfel încât acest proiect să fie suspendat și anulat în instanță pentru că vorbim totuși de o serie de probleme acolo. Mulțumesc.

Doamna Marin Diana-Arhitect Șef - bună ziua. Planul Urbanistic este întocmit conform legislației. Atâta timp cât a obținut toate avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, aparatul de specialitate a primarului este obligat să supună spre aprobare consiliului local. De aceea, dumneavoastră îl aprobați favorabil sau nu. Stă la mâna dumneavoastră-consilierilor locali. Noi, conform legii, atâta timp cât s»au îndeplinit toate condițiile legale de obținere a avizelor și a acordurilor, suntem obligați să vi-1 supunem spre aprobare.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - doamna arhitect șef, din păcate nu cunoașteți puterea pe care o aveți acolo, în fruntea acestui compartiment. Uitați-vă la Legea 350 care specifică foarte clar că din prima etapă, nici măcar nu ajunge la avize, puteți motivat respinge un astfel de plan, să le spuneți "uitați avem alte planuri în acea zonă sau nu este oportun” . Deci, vă rog să consultați ...

Doamna Marin Diana-Arhitect Șef - este vorba de o proprietate privată.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da. Știu.

Doamna Marin Diana-Arhitect Șef - noi impunem condițiile....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -... tocmai. Știu.

Doamna Marin Diana-Arhitect Șef —.. .pe care trebuie să le respecte și avizele pe care trebuie să le ia, dacă vrea să construiască ceva. Obligatoriu trebuie să le respecte. Domnul Consilier Ghingheș Cristian - aveți un rol mult mai mare în așezarea teritoriului din acest oraș. Deci, nu dați totul pe consiliu local.

Doamna Marin Diana-Arhitect Șef . dar nu am dreptul să îngrădesc dreptul la proprietate.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - . ..v-aș ruga să nu centrați totul pe consiliu local, aveți o responsabilitate.

Doamna Marin Diana-Arhitect Șef - la planuri urbanistice?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da, da.

Doamna Marin Diana-Arhitect Șef - consiliu local decide.

Domnul Consilier Ghingheș Cristia - vă rog să consultați legea.

Doamna Marin Diana-Arhitect Șef - am avut și plan urbanistic cu aviz negativ care a intrat în consiliu local și dumneavoastră ați decis. Deci, noi suntem aparatul, noi dăm avizul, da? Și dumneavoastră decideți până la urmă.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - eu v-am spus care este puterea dumneavoastră pe care din păcate nu o exercitați și cetățenii sunt foarte supărați și din zona aceasta, dar și din multe alte zone ale municipiului. Domnule Primar, le-ați promis băcăuanilor în 2016 că gata, punem stop cu construcții abuzive amplasate printre blocuri. Ei bine, acest proiect este unul despre care sau la care făceați referire atunci. Deci este în aceeași cheie.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnul Primar vrea să ia cuvântul.

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Departe de mine de a intra iarăși în vreo luptă politică, dar cred că trebuie să avem proprietatea foarte bună a termenilor. Da, am propus și am promis cetățenilor municipiului Bacău, că nu vor mai fi construcții abuzive și nu sunt construcții abuzive. Eu cred pe de altă parte, că nu putem să fim într-o etapă de comunism în care eu să-mi frâng dreptul de proprietate privată asupra unui imobil. Fiecare are dreptul să dispună, în condițiile legii, de propriul imobil. Pe de altă parte, în conformitate cu legea, și aici eu nu sunt nici student la urbanism ca dumneavoastră, nici arhitect ca doamna arhitect șef, în conformitate cu dispozițiile legale consiliul local trebuie să stabilească foarte clar ce are de făcut dacă - pentru că este administratorul acestui oraș - dacă este bine sau nu este bine ca acel imobil să se înalțe pe terenul proprietate privată a cuiva. Eu vă repet ceea ce v-am zis de fiecare dată, eu nu vreau să vin nici să influențez, nici să vă spun că e bine , nici să vă spun că e rău. Dumneavoastră efectiv decideți, nu am nici un fel de parti-pris, nu am nici un fel de înțelegere cu vreo parte sau cu alta. Sunt construcții a cărei bucurie nu o am nici eu în momentul în care se ridică bloc lângă bloc, dar dacă se respectă condițiile legale, că așa este legea în România făcută, eu trebuie să vă supun spre aprobare și eu sper la consiliu local ca unele dintre construcții care se ridică într-un fel sau altul sau se visează a se ridica, să fie oarecum cenzurate sau reașezate sau remodelate pentru că asta este puterea consiliului local, nu este puterea nici a primarului, nici a arhitectului șef, cu certitudine a primarului nu este. Primarul joacă rolul de intermediar între dumneavoastră, consiliu local și cetățeanul care solicită ceva. Că legea spune foarte clar că aceste PUZ - uri sunt aprobate de către consiliul local, nu de către altcineva, aprobate sau respinse. Și este, cu toată sinceritatea, la latitudinea fiecăruia dintre dumneavoastră, să spuneți dacă considerați 35

că este bun sau considerați că nu este bun. Dar, efectiv, atât pot să fac din ipostaza de primar respectând legea în momentul de față. Și cred că nu are sens, doamna președintă de ședință, să intrăm în dezbateri de astea politicianiste, de fiecare dată. E treaba consiliului local dacă așa spune și secretarul municipiului Bacău și directorul direcției juridice și arhitectul șef al orașului. Totuși sunt cel puțin trei care spun Primarului și înaintează și rapoarte de specialitate că trebuie prezentat consiliului local, nu vreau să intrăm într-o dezbatere să nu, nu, să ne spălăm pe mâini ca Pilat din Pont, nu vrem noi să fie, nu ne asumăm noi, să-și asume arhitectul sau secretarul eventual. Nu, nu domnilor și doamnelor, aveți obligații de a reprezenta cetățenii municipiului Bacău, da? în pachetul acesta de obligații, pe lângă dreptul de a vă lua indemnizația lunară, care nu o ratează nimeni, aveți și această obligație: de a vota, de a decide în numele cetățenilor dacă acest PUZ este bun, dacă acea construcție trebuie să se ridice mai mică, mai mare sau oricum. Vă rog s-o faceți ca atare.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - domnule primar, sunt de acord, eu nu mă sustrag de la vot, eu v-am spus cum votez și i-am invitat și pe colegi, mai ales că avem și 90 de cetățeni care au depus puncte de vedere negative cu privire la acest proiect, dar trebuie să știți că orice plan urbanistic de detaliu sau zonal, înseamnă.. .nu știu, eu consider că în 20 de ani de administrație trebuia să stiti acest lucru, înseamnă o derogare de la prevederile PUG și orice astfel de derogare poate fi respinsă conform articolului 32 din Legea Urbanismului, în mod justificat, așa cum arată litera ”a” a acestui articol, deci: „autoritatea locală poate să respingă în mod justificat cererea de modificare a prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate sau să dea curs, să condiționeze autorizarea investiției, ș.a.m.d”. Deci, vorbim de articolul 32. Iarăși, vreau să subliniez că sunt zeci de cetățeni care sunt împotriva acestei investiții. Dacă vă veți uita pe planșe veți observa cum între limita acestei proprietăți propuse și curți sunt vreo 2 m. Deci, acolo, în veci nu o să încapă vreo mașină de pompieri sau va fi posibilă o intervenție... domnule primar...

Domnule Primar Cosmin Necula ați întrebat poliția? (Nu se mai înțelege-vorbește în afara microfonului).

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - domnule primar, justificați prin tot felul de avize care de multe ori au fost anulate în instanță.

3

Domnule Primar Cosmin Necula - stimate domnule Ghingheș, eu justific avizul Poliției? Ce Dumnezeu! Eu înțeleg politicianismul, dar până când?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul primar, eu zic să avem puțină îngăduință. Domnul este student în anul II, el suferă de sindromul studentului la medicină, tot ce citește, orice boală, i se aplică, știți și în capul lui este un amalgam de noțiuni și termeni. Eu zic să aveți puțină îngăduință, pentru că oportunitatea la dumnealui este la autoritatea executivă, nu la deliberativă, autoritatea locală înseamnă arhitectul șef. Deci, puțină îngăduință, este tânăr, promite mult, este tenace și vă rugăm frumos totuși să-i acordăm puțină clemență.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - domnule secretar, sunt 90 de oameni care sunt împotriva acestui proiect acolo.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - e vorba de acte, nu era vorba de oameni. Era vorba de acte.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - e vorba de acte care sunt atacate în instanță, dacă vor fi aprobate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - vă mulțumesc mult.

Doamna Președinte de ședința Dinu Ioana-Raluca - domnul consilier, am înțeles. Mai voia cineva, doamna...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - este responsabilitatea mea să-i apăr pe acești cetățeni de treaba pe care dumneavoastră nu o faceți.

Domnule Primar Cosmin Necula - ura! Apropo de asta, de apăratul...eu am înțeles, sunteți și Capitan America acum, dar apropo de apărat, doamnelor și domnilor consilieri locali. Vedeți că luni, la ora 11, are loc o dezbatere publică pe un alt proiect faimos care se vrea ridicat în municipiul Bacău.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian ~ vorbim la "Diverse”.

Domnule Primar Cosmin Necula - dar vă invit acolo, să vă spuneți punctul de vedere acolo, să vedeți ce opinie au cetățenii, să vedeți ce opinie au constructorii, să vedeți ce opinie au arhitecții, pentru că dumneavoastră acum jucați rolul de judecători în aceste spețe. Dacă vreți să vă derogați de la astea puteți s-o faceți, dar povestea cu cetățenii nu ține, este vorba de atributul legal pe care îl aveți și pe care trebuie să vi-1 exercitați.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - majoritatea celor de acolo să știți că v-au votat.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnul consilier!

A

Domnul Consilier Ghingheș Cristianv-au votat. Asta mi-au transmis. îmi cer scuze.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnul consilier, în ultimul timp nu ați m-ai cerut cuvântul și nu v-am întrerupt.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - îmi cer scuze.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - doamna consilier Breahnă vrea să spună câteva cuvinte.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Cristina-Ionela- nu știu dacă mai are rost. într-adevăr, problema cu cetățenii nu cred că ține neapărat, pur și simplu domnul Ghingheș ați mai inventat o temă de care să vă folosiți într-un mod pe care numai dumneavoastră știți să-1 faceți și într-adevăr până la sfârșitul mandatului, grație domnului Ghingheș, probabil vom fi toți specialiști în urbanism. Mulțumesc frumos.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - se trece la procedura de vot secret.

Domnule Primar Cosmin Necula - și iarăși mi se pare injust, m-au votat cetățenii din zona respectivă, dumneavoastră votați sau nu votați un PUZ și eu sunt vinovat. Am înțeles, dar e foarte frumos jocul acesta politic, dar e ieftin tare.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI, STR. PROGRESULUI, NR. 12 G, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară

BENEFICIARI: BERCARU IO AN si BERCARU MARIA-CERASELA, din Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 17

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRZ

  NULI

  1.

  ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI, STR. PROGRESULUI, NR. 12 G, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: BERCARU IOAN SI BERCARU MARIA-CERASELA, din Bacau. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 24 luni de la data aprobării hotărârii.

  S-A ADOPTAT

  12

  5

  0

  2.

  (2) Prevederi ale P.U.D.:

  • - Clădire de birouri P + 1 + M;

  • - H maxim atic = 10,73 m ;

  • - P.O.T. maxim — 40 % P.O.T. propus = 39,88 %;

  • - C.U.T. maxim = 4,4 ; C.U.T. propus = 1,25 ;

  • - Suprafața teren proprietate = 292,70 m.p. ; Arie construita = 116,75 m.p.; Arie construita desfasurata = 365,00 m.p.;

  • - Retragere de la aliniament (pe latura cu acces pe aleea balastata care face legătură cu str. Progresului) = 6,01 m ;

  • - Retrageri fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei: fata de latura Sud = 1,16 m, fata de latura Nord ™ 2,60 m si fata de latura Est = 2,97 m;

  • - Accesul la proprietate se realizează pe un teren balastat de către locatarii blocurilor învecinate, folosit si pentru parcările neautorizate din zona.

  S-A ADOPTAT

  12

  5

  0

  3.

  ART. 2 — Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

  S-A ADOPTAT

  12

  5

  0

  4.

  ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau,beneficiarului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Constiuctii si Urbanism.

  S-A ADOPTAT

  12

  5

  0

  5.

  ART. 4 - Prin griia d-lui Secretar al Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului -Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-A ADOPTAT

  12

  5

  0

 • 11. Se trece la punctul 11 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza S.F., pentru obiectivul de investiții „Amplasare module comerciale si realizare L.T.E.-uri, Piața Centrala, municipiul Bacau”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza S.F., pentru obiectivul de investiții „Amplasare module comerciale în Piața Centrală. Este un proiect mai vechi despre care s-au purtat mai multe discuții. Vreau să vă amintesc că unde există acele module, noi nu avem astăzi avizul ISU, motivat de faptul că trebuie o rezervă de apă și altfel amplasate, motiv pentru care s-a dat temă de proiectare și suntem în faza de SF pentru realizarea acestui obiectiv. Materialele le-ați avut la mapă și vă rog să votați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Domnul secretar lipsește momentan din sală și domnul Fantaza Ciprian-Gabriel-Director Direcția Juridică și Administrație Locală specifică faptul că nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Tehnică și Serviciul Tehnic-Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - dacă sunt discuții asupra proiectului? Domnul consilier, spuneți vă rog.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. Vorbim de o investiție de 17,5 milioane lei, oportună. Totuși, aș dori să știu de la municipalitate, de la executiv, de ce nu se are în vedere și realizarea unei parcări subterane acolo, mai ales pentru că avem politica de parcări a municipiului care indică zona Pieței Centrale drept una cu o foarte mare cerere de locuri de parcare. înțeleg, o astfel de investiție ar fi costisitoare, însă consider că pe termen lung ar ajuta foarte mult și cetățenii din zonă, dar și cei care vin la piață și mai ales că piața se va extinde, va fi mai frumoasă, bănuiesc că va fi și mai atractivă din punctul acesta de vedere și dacă tot ridicăm acele construcții care sunt vai de mama lor, pe românește, actualmente acolo, de ce nu putem face și o parcare subterană? Dacă ați luat în calcul această posibilitate?

Domnul Viceprimar Scripăț Constantinda, domnul consilier, este cunoscut faptul că este o zonă foarte aglomerată Piața Centrală. Ce discutăm acum și aprobăm SF-ul este doar pentru zona de instalare module comerciale, urmând ...și deja este în studiu ca existenta parcare din Piața Centrală să ia forma unei..., undeva din spate de la Selena, unei parcări supra și cât permite trenul, subterane.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - deci, aveți în vedere acest lucru, dar în partea cealaltă.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - în mod sigur. Astăzi vorbim despre SF doar pentru modulele din fața Pieței Centrale.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - dar încă odată, în context am pus și această întrebare pentru că...

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - există, este un studiu mai mare, de reamplasare și de regândire a zonei și se ține cont de spațiile de parcare. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - bun. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnul secretar, supuneți proiectul la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIV Ă

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ    IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

Absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

Absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 12. Se trece la punctul 12 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu loana-Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în municipiul Bacău. Deci, construcțiile, racordările, traseele pentru gaz metan și energie electrică necesită și amplasarea unor stații de măsură, puncte de control, puncte de calcul a gazului și energiei electrice, motiv pentru care, trebuie să aprobăm anumite suprafețe pentru DELGAZ GRID, cum facem aproape la fiecare ședință. Vă mulțumesc. Suprafețele sunt relativ mici de 1 m, sub lm sau câțiva m2.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Director Adjunct Structura Arhitect Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu loana-Raluca - discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt discuții, trecem la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu loana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

1. Consilieri prezenți: 17

2. Numărul consilierilor care au votat: 17

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTR/

NULE

1.

ART. 1 — Se aprobă dreptul de uz și servitute legală către DELGAZ GRID SA asupra: (1) suprafeței de 126,80 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferente lucrării „Extindere rețea și 3 branșamente gaze naturale presiune redusă” pe str. Chimiei 1 și 2 din municipiul Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și a 3 branșamente gaze

17

0

0

naturale presiune redusă, pe strada Chimiei din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

S-A ADOPTAT

2.

(2) suprafeței de 26,75mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferente lucrării „Extindere conductă distribuție gaze naturale și execuție racord gaze naturale presiune redusă in str. Martir Horia nr.l7A, municipiul Bacău, jud.Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și a unui branșament gaze naturale presiune redusă, pe strada Martir Horia din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, anexa 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

S-A ADOPTAT

17

0

0

3.

(3) suprafeței de 19,20mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferente lucrării „Extindere rețea și branșament gaze naturale presiune redusă in str. Muncii nr.4, municipiul Bacău, jud.Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de extindere a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și a unui branșament gaze naturale presiune redusă, pe strada Muncii din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, anexa 3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

S-A ADOPTAT

17

0

0

4.

ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., astfel: (1) pe durata realizării lucrărilor necesare asupra: ajsuprafeței de 6,40mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării ” „Deviere LES IKv pentru extindere apartament cu balcon ce va avea destinația de locuință, aparținând doamnei LILI AVASILCĂI, amplasat în localitatea Bacău, str. Neagoe Vodă nr.31, județul Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran LES IKv pe strada Neagoe Vodă din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, anexa 4, parte integrantă a prezentei hotărâri.

S-A ADOPTAT

17

0

0

5.

b) suprafeței de 35mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică hală producție construcții metalice, aparținând S.C. SUDOMETAL S.R.L., amplasată pe str.Republicii nr.l57C Bacău, jud.Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Republicii din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, anexa 5, parte integrantă a prezentei hotărâri.

S-A ADOPTAT

17

0

0

6.

c)suprafeței de 87,5mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică imobil spații comerciale P+2E, str. Ștefan cel Mare nr.32B, municipiul Bacău, jud.Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, anexa 6, parte integrantă a prezentei hotărâri.

S-A ADOPTAT

17

0

0

7.

d)suprafeței totale de 416mp teren, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Modernizare PTS, înlocuire PTS 18, PTS 33, PTS 34, PTS 35, PTS36 și PTS40 Bacău cu PT în anvelopă”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe străzile Cornișa Bistriței, Pictor Andreescu, 9 Mai, Trecătoarea 9 Mai din municipiul Bacău, delimitat conform planurilor de situație, anexele 7, 8, 9, 10, 11, părți integrante ale prezentei hotărâri.

S-A ADOPTAT

17

0

0

8.

(2) pe durata existenței capacităților energetice asupra suprafeței totale de 70 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Modernizare PTS, înlocuire PTS 18, PTS 33, PTS 34, PTS 35, PTS36 și PTS40 Bacău cu PT în anvelopă”, în vederea amplasării unor posturi de transformare în anvelopă beton pe străzile Cornișa Bistriței, Pictor Andreescu, 9 Mai, Trecătoarea 9 Mai din municipiul Bacău, delimitat conform planurilor de situație, anexele 7, 8, 9, 10, 11, părți integrante ale prezentei hotărâri.

S-A ADOPTAT

17

0

0

9.

ART. 3 ■- Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz, de servitute și de servitute legală, conform anexei nr. 12, parte integrantă din prezenta hotărâre.

S-A ADOPTAT

17

0

0

10.

ART. 4 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal. S-A ADOPTAT

17

0

0

11.

ART. 5 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

S-A ADOPTAT

17

0

0

12.

ART. 6 - Titularii dreptului de uz, servitute și servitute legală prevăzuți la art. 1 și la art. 2 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

S-A ADOPTAT

17

0

0

13.

ART. 7 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului

S-A ADOPTAT

17

0

0

14.

ART. 8 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

S-A ADOPTAT

17

0

0

15.

ART. 9 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

17

0

0

 • 13. Se trece la punctul 13 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei nominale de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii. S-a mai făcut o verificare la locuințele tip ANL și s-au mai identificat persoane care nu mai îndeplinesc criteriu de a deține sub formă de chirie aceste locuințe, motiv pentru care cazurile au fost discutate în Comisia Socială s-au identificat un număr de 20 de asemenea cazuri și în ordinea listelor care există și aprobate de dumneavoastră, se vor repartiza, în cel mai scurt timp, dacă nu cumva după ce hotărârea va fi... dacă v-a fi aprobată, celor ce îndeplinesc condiții să beneficieze de locuințe tip ANL. Materialul l-ați avut la mapă, o parte din consilieri ați făcut parte din comisie, motiv pentru care vă propun să aprobați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Director Adjunct Structura Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Ralucadacă sunt discuții asupra proiectului? Domnul Șova.

Domnul Consilier Șova-Gâțu Laur - da, mulțumesc. în virtutea unei contestații depuse de un beneficiar de locuință la comisia nr. 5, aș dori să fac un amendament la acest proiect, în sensul că: se modifică numerele curente 11 și 14 din Anexa la proiectul de hotărâre, acestea urmând să aibă următorul conținut:

-poziția nr.ll, Lupu Mihai, punctaj 74 puncte, locația stabilită: strada Depoului, 86/A/12, o cameră;

- poziția nr.14, Tănase Răzvan-Alexandru, cu un punctaj de 67 puncte, pe strada Făgărași ,4 /B/17, tot o cameră.

Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnul secretar, supuneți la vot amendamentul?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - lămuriți-mă și pe mine. Deci, avem o contestație. Cine a împărțit apartamentele? Comisia. Contestația aceea trebuie să fie soluționată de comisie, din punctul meu de vedere.

Domnul Consilier Sova-Gâtu Laur - vă referiți la Comisia Socială?

.... ■>*.......... ,                                         3

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - exact. Pentru că contestația este împotriva unei decizii a comisiei. Deci, propunerea mea ar fi să-1 scoatem de pe ordinea de zi, comisia să soluționeze contestația, să regleze lucrurile acolo și pe urmă de abia după aceea, să vină comisia în fața consiliului local, că dumneavoastră nu aveți de unde să știți dacă celălalt cu care se face permutarea îndeplinește niște condiții, care a fost logica comisiei când a dat... a făcut această repartiție.

Domnul Consilier Șova-Gâțu Laur - dacă vreți putem dezvolta mai mult subiectul, dar nu cred că-si are rostul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - deci, părerea mea împărtășită și de colegul meu, de asta stăteam de vorbă, este că, cu acordul inițiatorului, aș scoate de pe ordinea de zi și să supunem într-o viitoare ședință, iar comisia să ia act de contestație, s-o soluționeze pentru că vă aflați în fața unei contestații. întrebarea mea: cine este în măsură să soluționeze contestația? Contestația este împotriva unui act făcut de comisie. Domnul Consilier Șova-Gâțu Laur -- corect.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - atunci, în situația asta, cu acordul inițiatorului, aș propune să fie scos de pe ordinea de zi, comisia să regleze și să vină în fața dumneavoastră să vă prezinte inclusiv rezultatul contestației.

Domnul Consilier Șova-Gâțu Laur - o propunere ar fi comisia nr. 5, dacă și colegii mei din comisia 5 ar binevoi și aici mă refer la domnul Ghingheș și la domnul viceprimar încă în funcție, să participe la o comisie comună, da? Comisia socială și comisia nr. 5. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu, la comisia socială! La comisia socială.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel -Dragoș - domnul Șova, haideți să clarificăm. Avem o comisie de contestații la... comisa de contestații trebuie s-o rezolve.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - și au și comisie de contestații.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - haideți s-o clarificăm. Deci, din punctul meu de vedere această contestație a fost greșită îndreptată la comisia 5. Ea poate fi luată ca și petiție...

Domnul Consilier Șova-Gâțu Laur - corect.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - ... de către noi...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - .. .nu, există o comisie de contestații.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel — .. .dar ea poate fi trimisă pe cale administrativă, de la comisia 5 la comisia specială de contestații, în care se rezolvă aceste contestații. El nu a pierdut termenul legal prin care a făcut contestații, pur și simplu a greșit comisia din...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - exact.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel neștiință, din eroare, în fine. Și atunci se îndreaptă această contestație, se trimite comisiei speciale care se ocupă de soluționarea acestor contestații. Punctul de vedere al domnului secretar este pertinent. Suntem de acord cu scoaterea, în măsura în care inițiatorul este de acord, cu scoaterea de pe ordinea de zi.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - domnilor consilieri!

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - numai trebuie să vină inițiatorul în sală.

—....... *.......... ț

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - păi, nu știu, noi acum practic, nu mi se pare corect, indiferent unde depui contestație, o cerere, că la viceprimar, că la secretar, că la o comisie, ea trebuie să ajungă la cel ce distribuie corespondența în primărie. Obligatoriu trebuia să apară la....să ajungă la Direcția de Patrimoniu, să vedem dacă contestațiile...

9

Domnul Consilier Șova-Gâțu Laur - a ajuns domnule viceprimar, întrebați la Direcția de Patrimoniu, că a ajuns.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin -- păi, dacă a ajuns, Direcția de Patrimoniu trebuia să convoace comisia sau să soluționeze prin comisia de soluționare a petițiilor cazul, nici într-un caz o comisie politică a consiliului local.

Domnul Consilier Șova-Gâțu Laur - vreți să v-o arăt că este directionată si comisiei

i                                                                   *          ..........................*            ........................ 9                                                                                     3                        9

5?

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - aia e cu totul altceva. E cu totul altceva. Dar comisia nr. 5, nu poate hotărî în numele comisiei sociale, nici într-un caz.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - întrebarea mea este următoarea: a ajuns la comisia socială sau nu? Pentru că dacă a ajuns, cineva nu și-a făcut treaba acolo.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel — doamna director o să solicite relații si o să ne

.......                                                                                                                              3         3 comunice.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - cineva nu și-a făcut treaba, dacă a ajuns acolo și a trebuit să ajungă și la noi.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - haideți să fim foarte la obiect. Deci, sunt două variante, o să aflăm acum: a direcționat-o greșit sau a sesizat atât comisia specială, cât și comisia 5. Comisia 5, printre altele, are rolul de apărarea a drepturilor și libertăților cetățenești.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - corect.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - asa se si intitulează. Deci, orice cetățean din municipiul Bacău poate să sesizeze această comisie, se discută, se introduce pe ordinea de zi a comisiei nr. 5 de către președinte, președintele comisiei juridice, domnul Șova. Se introduce pe ordinea de zi la comisie, se discută de către membrii comisiei și se adoptă o decizie în acest sens, nu știu...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel -Dragoș - nu e de competență, domnul...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - vom vedea, pentru că ăsta este rolul comisiei 5.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - avizul comisiei, e doar consultativ. A schimba de pe o poziție pe alta, nu poate decât comisia socială.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - dar nu vorbim de aviz aici, vorbim de o petiție și noi putem să o îndreptăm....

Domnul Consilier Șova-Gâțu Laur - de drepturile cetățenilor, domnule viceprimar.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - ... la organul competent.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - la Patrimoniu este cineva în sală?

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel -Dragoș -- da, este doamna director...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian ----- deci, a ajuns această contestație și la dumneavoastră?

Doamna Director Executiv Adjunct Structura Organizatorică Arhitect-Șef -Cristina Buzdugan - n-a ajuns.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - ea când a fost înregistrată la comisia 5 sau la primărie?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnilor, haideți....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - atunci este simplu. Se redirecționează, pe cale administrativă, de către comisia 5 către comisia specială, ca greșit îndreptată. E simplu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu, nu, e greșit îndreptată de contestator, n-a fost o eroare. Exact, eu asta am zis. Am propus scoaterea de pe ordinea de zi, îndreptarea către organul competent și soluționarea lui, după care să vină în fața dumneavoastră la vot.

Domnul Primar Cosmin Necula - dacă îmi permiteți, doamna președinte. Doamnelor si domnilor consilieri locali si eu văd acum contestația. A fost, într-adevăr, greșit îndreptată, dar repartizarea s-a făcut către Direcția Juridică, în vederea găsirii acestei soluții de natură juridică. Eu, vă propun și eu scoaterea de pe ordinea de zi și retrimiterea către comisie spre analiză aprofundată și poate o mai atentă analiză și aplecare în comisie, n-ar strica pe absolut toate cazurile și poate mai puțină componentă de subiectivism în analiza unora dintre membrii comisiei.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - propun scoaterea...retragerea proiectului de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚULAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

Cu 17 voturi pentru, a fost aprobată retragerea proiectul nr. 13 de pe ordinea de zi.

 • 14. Se trece la punctul 14 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Inițiator - DL.ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președintă de ședință. A! E domnul Viceprimar Ștefan.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel- Dragoș - da, mulțumesc. La proiectul 14, stimați colegi, avem un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 157 din 2018 prin care s-a însușit Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău. Ați avut materialul la mapă, sunt câteva suprafețe de teren pe care le introducem în inventarul municipiului Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - discuții asupra proiectului? îl rog pe domnul secretar să supună la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚULAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

15 și 16. Se trece la punctele 15 și 16. ale ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la:

 • 15. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 41145/30.10.2006, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 6249/13.02.2007, de la S.C. TRĂIEȘTE NATURAL S.R.L., la d-na Papi Gabriela.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 16. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7853/02.03.1998, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69235/03.05.2013, de la d-na Ungureanu Marcela, la d-na Bondea Maricica.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - punctul 15, proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesiune nr. 41145 așa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 6249/13.02.2007, de la S.C. TRĂIEȘTE NATURAL, la doamna Papi Gabriela. Ce vă pot spune că este în spatele acestei transmiteri de drept de concesiune este o hotărâre judecătorească, pe care trebuie să o ducem la îndeplinire.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - - vă rog să prezentați expunerea de motive și la proiectul 16. Au același obiect, vor fi supuse în bloc pe buletinul de vot.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - da. Este vorba la proiectul nr. 16 tot de transmiterea dreptului de concesiune printr-un act adițional de la Ungureanu Marcela, la doamna Bondea Maricica. Deci, sunt cazuri când se vând anumite proprietăți care sunt concesionate și automat, transmitem către noul proprietar și dreptul de concesiune a acestora.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitectul Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 5 la proiectul nr. 15 și 1, 2 și 5 la proiectul nr. 16 în vederea avizării proiectelor de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - discuții asupra proiectului dacă sunt? Dacă nu, se trece la procedura de vot secret.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectele de hotărâre nr. 15 și 16.

 • 1. Consilieri prezenți: 17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 17

  Nr. ort.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 41145/30.10.2006, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 6249/13.02.2007, de la S.C. TRĂIEȘTE NATURAL S.R.L., la d-na Papi Gabriela.

  Inițiator - DL.COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  2.

  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7853/02.03.1998, asa cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 69235/03.05.2013, de la d-na Ungureanu Marcela, la d-na Bondea Maricica.

  Inițiator - DL.COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

 • 18. Se trece la punctul 18 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea destinației stabilita inițial in Contractul de Concesionare nr. 68881/26.05.2017, din “locuința” in “cabinet medical (kinetoterapie)”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - este o solicitare venită către Primăria Bacău, prin care solicită modificarea destinației stabilită prin construcția realizată în baza autorizației din 2018, pe terenul concesionat din “locuință” în “cabinet medical”. Alte modificări nu sunt, materialul l-ați avut la mapă, materiale care susțin această cerere, motiv pentru care vă supunem aprobarea în forma prezentată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Arhitectul Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - dacă sunt discuții asupra proiectului? Dacă nu, va fi tot vot secret. Mulțumesc. Stimați colegi, puteți veni să votați și proiectul nr. 18, să luați buletinele de vot. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea destinației stabilita inițial in Contractul de Concesionare nr. 68881/26.05.2017, din “locuința” in “ cabinet medical (kinetoterapie)”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți: 17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat: 17

  Nr.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  crt.

  Centru

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - ti) Se aprobă modificarea destinației stabilita pentru spațiul realizat pe terenul concesionat in baza Contractului de Concesionare nr. 68881/26.05.2017 incheiat intre Municipiul Bacau si d-na Hodoroaba Elena si prevăzută la Art. 1, din “locuința” in “cabinet medical (kinetoterapie), creare gol de usa si acces din exterior”. S-a adoptat.

  17

  0

  0

  2.

  (2) Se aproba modificarea redeventei concesiunii prevăzută la Art. 5 din Contractul de Concesionare nr. 68881/26.05.2017, de la suma de 170 lei/an, la suma de 357 lei/an, indexata la nivelul anului fiscal 2019.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  3.

  (3) Celelalte prevederi ale Contractului de Concesionare nr. 68881/26.05.2017 sunt si raman in vigoare.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  4.

  ART. 2 - Se imputerniceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze Actul Adițional la Contractul de Concesionare nr. 68881/26.05.2017.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  5.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la Îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  6.

  ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarilor, Compartimentului    Evidenta    Concesionari    si

  Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

  7.

  ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau. prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  S-a adoptat.

  17

  0

  0

 • 19. Se trece la punctul 19 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile aprilie™mai 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - da, au mai trecut două luni de mandat din actualul mandat, motiv pentru care trebuie să alegem. Propuneți un nou președinte de ședință pentru lunile aprilie și mai. Așteptăm propunerile dumneavoastră.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - la microfon, domnul consilier!

Domnul Consilier Huluță Ghiorghe - eu îl propun pe domnul Bîrzu să fie președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - supunem propunerea la vot. Cine este pentru? îmi cer scuze, am uitat să obțin avizele pentru acest proiect. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Compartimentul Analiză și Relații Consiliu Local)

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - am o rugăminte, reluăm procedura de vot la domnul Bîrzu pentru că am uitat să citesc avizele. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUTĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

1

Cu 16 voturi pentru și o abținere a domnului Bîrzu, proiectul de hotărâre a fost adoptat, domnul Bîrzu este după ședință președinte.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - felicitări!

 • 20. Se trece la punctul 20 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-nei Năstase Maria Raluca, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidul Național Liberal.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Năstase Maria Raluca, următorul supleant înscris pe lista P.N.L. Deci, prin plecarea domnului consilier Fechet din consiliul local, avem un loc vacant, motiv pentru care întărim echipa și îmbunătățim echipa prin doamna Raluca Năstase, din partea P.N.L.-ului, propunerea P.N.L.-ului. Materialul 1-ați avut la mapă, vă rog să-1 votați în forma prezentată. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obîecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Compartimentul Analiză și Relații Consiliu Local).

Se prezintă raportul comisiei de specialitate 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabil.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - voi da citire procesului verbal încheiat în 14.03., în urma ședinței comisiei de validare al Consiliului Local al Municipiului Bacău:

„Comisia de validare aleasă pe baza Hotărârii Consiliului Local a examinat, în conformitate cu prevederile legale, legalitatea alegerii consilierului local, d-na Năstase Maria Raluca, membră a Partidul National Liberal. Comisia de validare a

7                                                                           3

constatat faptul că, locul de consilier local al d-lui Fechet Mircea a devenit vacant, prin încetarea de drept a mandatului de consilier local al acestuia, înainte de expirarea duratei normale.

Prin adresa nr. 65120/ 07.03.2019 a Partidul Național Liberal, se propune validarea d-nei Năstase Maria Raluca, supleant pe lista de consilieri a acestui partid, pe locul de consilier rămas vacant. Comisia de validare constată că au fost respectate dispozițiile legale cu privire la alegerea consilierului și în acest caz a hotărât să propună validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, al d-nei Năstase Maria Raluca - membră a Partidul Național Liberal. Drept pentru care s-a încheiat proces verbal și a fost supus aprobării.” Domnul secretar, supuneți aprobării? Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Huluță, vă abțineți? Am înțeles, dar ați rămas cu mâna în aer și de asta.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

x

4.

CIOCODEI MIHAELA

x

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

x

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Ieșit din sală

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Ralucao rog pe doamna consilier să vină în față pentru a depune jurământul.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă rog să ne ridicăm pentru acest moment solemn. Doamna Consilier Năstase Raluca Maria -"Jur sa respect Constituția și legile tării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Bacău. Așa sa-mi ajute Dumnezeu."

Domnul Primar Cosmin Necula - doamna consilier, din momentul de față, sunteți consilier local al Consiliului Local Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - felicitări!

Domnul Primar Cosmin Necula - noi vă dorim mult succes, sperăm într-o colaborare fructuoasă și, împreună cu colegii din consiliul local, să mergem împreună pentru interesul comun al cetățenilor municipiului Bacău. Mult succes, doamna consilier!

Doamna Consilier Năstase Raluca Maria - mulțumesc. Mulțumesc, la fel, mulțumesc pentru vot. Succes tuturor și mergem înainte.

 • 21.C. Se trece la punctul 21.C al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea realizării în comun a Campionatului Universitar de înot, ediția 2019, la Bazinul de înot Bacău în data de 13 aprilie 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - da, expunere de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea „Vasile Alecsandri” în vederea realizării în comun a Campionatului Universitar de înot. Suntem onorați că ni s~a solicitat să organizăm această competiție la Bacău, Campionatului Universitar de

A

înot, la bazinul de înot, contribuția Municipalității e punerea la dispoziție a bazinul de înot, să fim acolo prezenți, să ne susținem Universitatea.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Administrare Baze Sportive). Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - dacă sunt discuții asupra proiectului? Nu sunt discuții, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Nu vă supărați, domnul cu camera, trebuie să văd ce votează. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

x

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

absent

6.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

absent

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

Ieșit din sală

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

21E.Se trece la punctul 21E al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Tineret a Municipiului Bacău 2019-2023.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Constantin Scripăț - proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Tineret a Municipiului Bacău 2019-2023. Materialul l-ați avut la mapă, se adresează tinerilor. Inițiator a fost tânărul nostru, Bogdanei. întrebări, răspunsuri pe probleme de tineret.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - dacă există discuții asupra proiectului? Domnul consilier.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da, aș dori să subliniez în primul rând că inițiatorii acestei idei sunt în primul rând tinerii, dar nu putem să nu remarcăm aportul unor oameni ca Lucian Bogdanei, mai ales la cadrul strategic care poate să dezvolte acest oraș, pentru că este foarte important să avem documente strategice și programatice și pentru mobilitate urbană și pentru tineret și pentru dezvoltare urbană. Dar mai important decât atât este cum aplicăm aceste documente, pentru că degeaba le redactăm, le aprobăm aici, dacă acestea nu sunt aplicate. Și aș vrea să invit toți tinerii din municipiul Bacău să citească această strategie, chiar dacă în anumite aspecte este așa, destul de, cum să spun, destul de „bruxellez” scris, dar mă rog așa sunt documentele programatice până la urmă, dar să țintuiască acele chestiuni care-i privesc și să pună presiune pe municipalitate, pe executiv, dar și pe noi consilierii locali, astfel încât să ducem la îndeplinire aceste chestiuni. Sunt acolo obiective cheie ce trebuie puse în practică tocmai începând cu anul acesta. Mi-ar plăcea ca la aprobarea bugetului, pe care-1 așteptăm cu nerăbdare, în sfârșit să regăsim câteva dintre chestiunile subliniate în Strategia de Tineret a municipiului Bacău, pentru că ele trebuie să înceapă anul acesta a fi implementate. Știm că Centrul de Tineret este în curs de amenajare, este foarte bine, dar trebuie să vedem și cum implicăm tinerii, mai ales în actul de guvernare locală ca să simtă că decizia este a lor și trebuie să fie a lor. Deci, încă o dată, să nu privim tinerii doar ca pe un spectator, tinerii au voie doar să se distreze, să se recreeze într-un Centru de Tineret, ci trebuie implicați în aceste decizii. Tocmai de aceea, atunci când vorbim de Strategia de Tineret, Consiliu Consultativ pe probleme de tineret trebuie să aibă aici un rol primordial. Și mă bucur că a doua întâlnire a consiliului consultativ pe probleme de tineret a avut pe ordinea de zi această strategie, strategie care a fost în dezbatere publică și știu că a fost modificată după ce a fost supusă discuțiilor din C.C.P.T. Aceasta este maniera în care trebuie să funcționeze 57

deciziile în această zona de tineret până la urmă și mă bucur că a devenit funcțional și acel Consiliu Consultativ, dar și că avem o Strategie de Tineret și un Centru de Tineret în curs de realizare. Toate aceste lucruri, sunt lucruri care au fost prinse în candidatura pentru Capitala Tineretului și astăzi le vedem concretizate, chiar dacă un pic mai târziu față de cum erau programate, dar, totuși, important este că se fac pași buni în direcția asta și țin să mulțumesc celor care au contribuit la asta. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnul primar, aveți cuvântul. Domnul Primar Cosmin Necula -- mulțumesc, doamna președinte de ședință.

înainte de toate, eu aș aprecia și vreau să-i mulțumesc și pe această cale, doamnei Ilie Diana, care atât în cadrul strategiei, cât și în relația cu toate structurile de tineret, practic dumneaei coordonând această componentă și vreau să asigur tinerii din municipiul Bacău, că așa cum am facut-o și până acum, pas cu pas, mă voi ține de cuvânt pe tot ceea ce înseamnă această componentă a Strategiei de Tineret, dar nu numai a Strategiei de Tineret. Vreau să-i atenționez și pentru...de faptul că în Bacău și aici, cum bine s-a spus, domnul Bogdănel a avut un rol cheie în Bacău, în momentul de față mai avem un proiect care se desfășoară cu prioritate pentru tineri și dedicat exclusiv. Este vorba, pe de o parte, de Centru de Tineret, care este în proceduri de amenajare, pe de altă parte avem H.U.B.-ul de tineret al municipiului Bacău care este un proiect european, ce se va implementa în fostul Cinematograf Orizont din Bacău și va fi iarăși o structură dedicată exclusiv tinerilor, cu prioritate tinerilor antreprenori. Din acest punct de vedere, vreau să-i asigur pe toți tinerii din municipiul Bacău că ne vom ține de cuvânt, da, e adevărat, de foarte multe ori avem aceste impedimente de natură financiară, suntem puși în situația să optezi: ori faci clase zero ori susții alte componente de tineret. Cred că până la urmă se poate trage linie foarte ușor și o să vedem că pe componenta de Educație și pe componenta de Tineret, spre deosebire de alte etape istorice și administrative din municipiul Bacău, eu, împreună cu dumneavoastră și aparatul propriu al primarului am alocat sume considerabil mai mari în tot ceea ce înseamnă procesul educațional și de tineret.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - dacă-mi permiteți, aș mai dori să mai subliniez ceva. Totuși, pe lângă acele strategii și obiective de investiții trebuie să ținem cont de faptul că tinerii pleacă și vor pleca în continuare din municipiul Bacău. Tocmai de aceea, aș vrea să subliniez că este foarte important ca la această masă să discutăm despre calitatea vieții din municipiul Bacău, pentru că tinerii pleacă și pentru că nu au oportunități. Dar n-au oportunități pentru că acest oraș are servicii publice deficitare, din păcate, servicii publice de care sunteți și dumneavoastră responsabil și administrațiile anterioare.... nu, nu, dar este foarte important să știți pleacă totuși din municipiul Bacău.

Domnul Primar Cosmin Necula - credeți că o să rămână în Bacău pentru că o să avem noi proiecte?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - deci, dacă vom avea o strategie de tineret care prevede o serie de proiecte....

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnule consilier, am o întrebare și o rugăminte.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - o să contribuiți la îmbunătățirea calității vieții, astfel încât ei să rămână aici. Atât am avut de spus.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - am o rugăminte.

Domnul Primar Cosmin Necula - îmbunătățirea calității vieții, dar îmbunătățirea calității vieții, domnule consilier, dacă vi se pare dumneavoastră că se face bătând din palme și fără bani și fără proiecte, vă înșelați. Toate și toți de aici de la masa asta și dintr-o parte și din alta și de aici, cu puține excepții, am lucrat ca să facem aceste lucruri. De aia, dacă trageți o linie și vă uitați, s-ar putea și pentru unii din aparatul de conducere, spre exemplu pentru un domn viceprimar, domnul Viceprimar Ștefan s-ar putea să fie cu surprindere să constatăm că avem 66,7 milioane lei, euro, îmi cer scuze, cereri de finanțare depuse de către Municipiul Bacău. în momentul în care toate acestea vor intra în implementare, c clar că discutăm despre un alt standard și de o altă calitate a vieții. Dar vreau să nu uităm niște aspecte. Și este deosebit de important să nu uităm. Da? Măcar noi față de noi înșine, da? Momentul în care noi, acum suntem și cu titlu de exemplu, în momentul de față noi lucrăm la acest sistem de luat vederi din parcuri și nu numai, la acest dispecerat urban. Luați în calcul Craiova făcea din 2013 pe fonduri europene. Luați în calcul că Brașovul făcea din 2010, iar pe fonduri europene. Oradea la fel. Municipiul Bacău a ratat niște timpi. Și nu-i vina mea și a celor de la masa aceasta, dar din păcate asta-i realitatea. Și-s mulți timpi pe care municipiul Bacău i-a ratat și pe care acum, condensat, trebuie să-i ajungem din urmă. Dar îmbunătățirea calității vieții, așa ca deziderat, știu, mi-ar plăcea și mie să eradicăm foametea în lume. Haideți să nu avem discursuri din astea „Miss Word”. Numai alea eradichează foamea și sărăcia, își doresc copii să fie fericiți, dar fără un obiectiv concret și fără a face pași. Noi, zic aici, că facem pași și se văd și se ....

Chiar dacă este oarecum perimat, această noțiune, să știți că pas cu pas, noțiunea e perimată doar pentru că are o conotație politică. Dar „pas cu pas”, chiar îmi place ceea ce spune domnul președinte la capitolul acesta, pas cu pas ne ținem de cuvânt împreună. Să nu vă închipuiți că o să ne judece cetățenii municipiului Bacău că ăla e de la P.N.L. sau că acela e nu știu ce. Nu, e primarul și consiliu local. Punct. Că peste 20 de ani nu mai suntem, garantat, nici unii la masa asta, sau în sala asta. Dar fiecare dintre noi o să avem rolul nostru mai mic, mai mare în istorie și în momentul în care o să deschidă copii noștri care o să meargă pe un pod ce traversează de la Stadion înspre parc, o să se ducă poate acasă sau o să caute pe internet cine era consilier local în momentul respectiv, când s-a aprobat. Sau cine a fost consilierul primarului care a scris proiectul? Sau cine a fost primarul acelui moment care l-a propus consiliului local, sau care a lucrat pentru a ajunge și asigura finanțări pentru. Asta e din punctul meu de vedere esența sau cine a fost directorul A.D.R. de atunci. Vă mulțumesc.

9                                                                                                                                                                                 9

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu-nțeleg de ce v-ați aprins așa, deci pur și simplu am subliniat un ideal.

Domnul Primar Cosmin Necula - eu v-am prezentat...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -...vă simțiți cu musca pe căciulă, probabil. Probabil din lipsa apei uneori sau...

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnul consilier, nu v-am întrerupt de mai multe ori.

Domnul Primar Cosmin Necula - lipsa apei uneori e, nu-i pentru că e musca pe căciulă, ci pentru faptul că unii demagogi, cum sunt și în sala asta, 30 de ani nu au făcut nimic. A veni și a-mi spune mie că de ce nu am făcut eu acum 30 de ani, când aveam 11 ani, asta înseamnă să fii demagog.

Și o să vă invit când se bagă lopata-n pământ la această rezervă de apă, pe care dumneavoastră ați aprobat-o și pe care împreună cu dumneavoastră o construim. Domnul Consilier Miclăuș Daniel - aș avea și eu o intervenție, dacă tot....

îmi permiteți, doamna Președinte de ședință?

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - da.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - constat cu stupoare că facem ce facem și tot se ridică tonul. Haideți vă rog, în consiliul local să adoptăm o atitudine civilizată, fiecare consilier are dreptul să-și spună părerea. Pe mine de exemplu, nu m-a surprins intervenția domnului Ghingheș, ba este o intervenție de bun simț și nu trebuie să ne supărăm. De ce? Pentru că o bună administrație locală făcută cu cap și cu bun simț conduce în final la o bunăstare a tuturor cetățenilor din municipiul Bacău, inclusiv a tinerilor. în mod evident, dacă se creste calitatea vieții si noi toti suntem mulțumiți de condițiile oferite de municipalitate, pentru că de asta stăm într-un oraș, într-un municipiu, reședință de județ, că altfel ne-am duce în comunele limitrofe, cum au făcut foarte mulți cetățeni din municipiul Bacău. în mod evident o bună administrație conduce la acest lucru, conduce la o satisfacție a cetățenilor, implicit a tinerilor. Deci, eu nu văd ceva nelalocul lui și nu este o chestiune politicianistă. Haideți să punem mână de la mână, cum se zice, să ne respectăm unii pe alții și să căutăm și să identificăm soluții pentru municipiul Bacău, pentru că altfel ne vom face de râs cu toții. Și chiar dacă vin campanii electorale, măcar în aceste campanii electorale, haideți să dăm drumul la șantiere, ca să zic așa, la proiecte, să nu mai vorbim numai de S.F.-uri, de studii de fezabilitate și de alte chestiuni de genul asta și să punem, să facem ceva concret pentru Bacău. Și vă garantez că toată lumea va fi mulțumită la final, pentru că până la urmă facem pentru noi toți. Și dacă ne supărăm încontinuu și la fiecare ședință ne apostrofam unii pe alții, sincer nu rezolvăm nimic. Haideți să fie acest consiliu local un for de dezbateri și în care fiecare, că ne convine, că nu ne convine, să-și spună punctul de vedere. Că atunci o să ocupăm aceste scaune, venim, votăm frumos, ne plimbăm până la cabina de vot, ridicăm mâna și începem să ne periem unii pe alții. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - preluând ideile domnului consilier Miclăuș, am și eu o rugăminte către domnul consilier Ghingheș și cred că nu-1 va jigni ceea ce-1 rog și cred că rugămintea este în numele colegilor mei. La toate declarațiile pe care le face în aceste ședințe de consiliu local să ne aducă și niște date statistice. Deci, ati afirmat în mai multe ședințe de consiliu local când ati luat cuvântul că tinerii pleacă din oraș...Stați, mă lăsați să termin? Nu v-am întrerupt. Ca să nu începem să ridicăm tonul. Am o rugăminte, domnule consilier, măcar din respect pentru că dumneavoastră sunteți domn și eu sunt doamnă, nu mă mai întreruperi. Am o 60

rugăminte, data viitoare, v-aș ruga la următoarea ședință ordinară sau extraordinară, depinde cum aveți timp să vă pregătiți, să ne prezentați o scurtă informare despre trend-ul de migrare a tinerilor la nivelul țării și la nivelul principalelor municipii, ca să vedem totuși să luăm aminte, pe ce loc este orașul sau municipiul Bacău în zona, regiunea Nord-Est, în toată țara, dacă sunt aceste date disponibile, la Institutul de Statistică. Pentru că eu cred că este foarte ușor să facem tot felul de declarații, așa cu iz malițios, dar aceste declarații dacă ar fi susținute si de niște date, atunci ar avea altă greutate. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - pot să vă răspund acum, dacă doriți.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - date statistice?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu exact, dar v-aș trimite la studiul, de exemplu, la Studiul Băncii Mondiale, privind orașele magnet.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnule consilier, domnule consilier, eu nu aș vrea să mă trimiteți nicăieri. Dumneavoastră....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - păi nu, v-am spus pe ce mă bazez.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnule consilier, dumneavoastră declarați...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - pe ce mă bazez.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnule consilier!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - vă mulțumesc pentru mingea la fileu ridicată de a aduce un studiu complex, despre cum pleacă și de ce pleacă tinerii din acest oraș, la următoarea ședință ordinară. Dar, v-am dat răspunsul pe loc.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - nu, nu v-am cerut, domnule consilier. Nu v-am cerut! Domnule consilier, nu v-am cerut studiu de ce pleacă tinerii din acest oraș. V-am cerut niște date statistice și probabil le veți lua de acolo de unde m-ați trimis pe mine, lăsați-mă ca să... repet întrebarea....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - știți ce este interesant? Că trebuia să avem aceste date statistice, într-un fel sau altul, și în această strategie, dar nu prea le avem. Le-am trecut cu vederea lucrul ăsta.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnul consilier, eu ce să spun acum, noroc că v-ați dat seama?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am trecut cu vederea faptul că această strategie nu cuprinde date de genul acesta.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnule consilier, date statistice comparative. Așteptăm cu interes și vă voi aduce aminte la următoarea ședință ordinară, o să aveți o lună la dispoziție pentru că nu cred că sunt foarte ușor de obținut...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - ba da.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - date statistice comparativ, pe municipii, pe județe, trend național și pe Regiunea de Nord-Est. Mulțumesc.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - sunt publice. Mă mir că nu le cunoașteți deja.

Doamna Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - dacă sunt ușor de găsit, domnule Ghingheș, nu ni le prezentați acum în cinci minute, la Diverse? Vă rog frumos.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - tocmai v-am spus. Tocmai v-am spus, e studiul Băncii Mondiale.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnule consilier, n-ați spus...

Doamna Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina- dati curs provocării, dacă tot sunt ușor de obținut, domnul Ghingheș..

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - mi se pare discuția acum prematură. Peste o lună în următoarea ședință, la Diverse....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - dar să știți, aceste date trebuia să le avem totuși în acest document.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnul consilier, v-am rugat să le aduceți, peste o lună veți putea spune dacă le-ați găsit sau nu. Acum e prematur să vă cer aceste date. V-am rugat să vă informați. Mulțumesc.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - eu v-am spus de unde le-am luat. Am spus deja sursa, dar vă aduc și studiu, ca să vedeți ce fac atâția ani de guvernare P.S.D.-istă în acest județ. O să vi le aduc.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnule consilier, aveți ocazia peste o lună. Mulțumesc frumos.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc și eu pentru ocazie. Dar vreau să știți că aceste date trebuiau totuși să existe în această Strategie, deci să avem cifre exacte.

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul consilier, nu votați domnule, nu votați și punct. Pierdem timp, ca să vă auziți.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - ba da, o să votez pentru că sunt o serie de acțiuni cheie foarte importante pentru acest oraș. Dar totuși...

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca -...și-a spus fiecare părerea și punctul de vedere.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -...trebuia să avem și o radiografie a stării tinerilor cu date exacte.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnul consilier, radiografia stării tinerilor vă rog să ne-o aduceți.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - trebuia s-o avem astăzi. Trebuia s-o avem astăzi.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - și ce v-a împiedicat s-o aduceți?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu, ce v-a oprit pe dumneavoastră să includeți aceste date în Strategie?

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnule consilier, înțeleg din toate discuțiile nu știți decât să aruncați vina pe altcineva.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - tocmai v-am spus că din studiul Băncii Mondiale privind orașele magnet am citat date cu privire la exodul tinerilor din oraș și

62

cred că ar trebui să mai stați și printre tineri ca să vă dați seama că tinerii pleacă totuși din acest oraș.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnule consilier, aveți la dispoziție o lună ca să-mi aduceți un articol, să-1 prezentați. Peste o lună stăm de vorbă. Vă mulțumesc domnule consilier.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu, nu trebuie să mă certați, că nu înțeleg de ce mă certati.

Domnul Primar Cosmin Necula - o să luați bătaie la fund, vă rog.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - domnul secretar, vă rog să supuneți la vot, vă rog.

Domnul Primar Cosmin Necula - înainte de toate, îmi cer scuze că îmi permit să intervin în disputa asta oarecum așa cu multă spumă. Apreciez ce a zis și domnul consilier Miclăus. Nu-i vorba de nici o ceartă sub nici o formă. Am zis doar asa, să nu ne găsim acum subiecte pe care să le politizăm, devenim acum politicianiști mai mult decât suntem și de cât ne-am născut. Oamenii nu iubesc politicienii, haideți să nu le dăm ocazia chiar să ne dea cu pietre în cap. Deci, pot să-i asigur pe tinerii din municipiul Bacău că acea strategie se implementează, am facut-o, ne vedem de treabă, urmăm Strategia, împreună cu consilierii locali, fie că vor, fie că nu vor. Prin votul dumnealor se va derula această strategie, se alocă banii, de aici încolo punct, restul e ”can-can”.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOIROMICĂ

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

ABSENT

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGEOEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

ABSENT

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

21F.Se trece Ia punctul 21F al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcțiilor, a terenului în suprafață de 332 m.p., aflat în domeniul privat al Municipiului Bacău, strada Mărășești, nr.157, către Universitatea de Stat „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Este vorba de solicitarea Universității „Vasile Alecsandri” pentru alocarea în folosință gratuită pe perioada existenței construcțiilor, a suprafeței de 332 m.p., în domeniul privat al Municipiului Bacău. Ați avut documentația la mapă, rog să aprobați, doamnelor si domnilor.

3

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct-Structura Organizatorică-Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Ralucadiscuții dacă sunt asupra proiectului? Dacă nu sunt se trece la procedura de vot secret. Vă rog să veniți să ridicați buletinele. Cine n-a votat?

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcțiilor, a terenului în suprafață de 332 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, str. Mărășești, nr. 157, către Universitatea de Stat ”Vasile Alecsandri” din Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-17

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-16

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULI

  1.

  ART. 1 - Se dă în folosință gratuită, pe perioada existenței construcțiilor, terenul în suprafață de 332 mp aferent imobilului Corp Bo - ”Spații de învățământ”, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, str. Mărășești, nr. 157, către Universitatea de Stat ”Vasile Alecsandri” din Bacău, conform Planului de amplasament - Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se aprobă Contractul de folosință gratuită ce urmează a fi încheiat cu Universilalea de Stal ”Vasile Alecsandri” Bacău, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Arhitectul Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Hotărârea va fî comunicată Direcției Economice, Compartimentului    Administrarea    și    Inventarierea

  Patrimoniului și Universității de Stat ”Vasile Alecsandri” din Bacău.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

  5.

  ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  16

  0

  0

21G.Se trece Ia punctul 21G al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joacă în municipiul Bacău - Parc Catedrală”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - da, capitolul amenajare locuri de joacă. Venim cu un proiect în fața dumneavoastră privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investiții „Amenajare locuri de joacă în municipiul Bacău. Mai exact locația este în Parcul Catedralei.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Serviciul Tehnic Investiții).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședința Dinu Ioana-Raluca -- dacă sunt discuții asupra proiectului? Nu sunt discuții, rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Ieșit din sală

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

BOTOI ROMICĂ

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

ABSENT

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

11.

IROFTE DUMITRU

ABSENT

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Ieșit din sală

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PRICOPOAEA ENULA

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Domnul Primar Cosmin Necula - bun, deci fără a interpreta în vreo cheie politică, mă adresez într-un fel și domnului consilier Miclăuș. Domnule consilier ați votat anul acesta, de când a început anul și finalul anului trecut o serie de studii de fezabilitate care vă promit că anul acesta intră în lucru și unul dintre ele l-ați votat astăzi.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - Doamne ajută!

21H.Se trece la punctul 21H al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca dă cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptului dc uz și dc servitute către Dclgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren situate în Bacău, str. Ștefan Cel Mare..

INIȚIATOR - DL.CONSTANTIN SCRIPĂȚ - VICEPRIMAR AL MUN. BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Direcția Drumuri Publice și Director Adjunct-Structura Organizatorică-Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 2, 3 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - dacă există discuții asupra proiectului 21H? Se trece la procedura de vot secret.

Am să anunț și rezultatul votului secret și pentru Proiectul 21F, articolele 1, 2, 3, 4 au fost votate fiecare cu 16 voturi pentru, 0 voturi pentru, 0 voturi nule. Menționez că au fost 17 consilieri prezenți, doamna consilier Breahnă s-a abținut de la vot.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren situate în Bacău, str. Ștefan cel Mare

Inițiator - DL. SCRIPĂȚ CONSTANTIN - VICEPRIMARUL MUN. BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-15

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-15

  Nr. ort.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz si servitute către DELGAZ GRID SA pe durata realizării lucrărilor necesare asupra suprafeței de 30 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică imobil locuințe colective P+9 cu spații comerciale la parter, str. Ștefan cel Mare nr. 24D, mun. Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran LES 0,4Kv pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Bacău, delimitată conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  2.

  ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  3.

  ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  4.

  ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

  5.

  ART. 5 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  15

  0

  0

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - la rubrica Diverse, vă rugăm.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - suntem la rubrica Diverse. Dacă vrea cineva să ia cuvântul. Domnul Consilier.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - voiam să iau cuvântul!

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - da, am spus, domnule consilier, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da, dar observ o oarecare lipsă de respect, adică au plecat toți consilierii puterii în afară de dumneavoastră, ceea ce nu e de bun simț, dar mă rog. O să adresez interpelările pentru aparatul de specialitate. Da, suntem la Diverse.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dar nu mai avem cvorum acum.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu, dar suntem la Diverse, nu votăm nimic.

Ca să începem cu copacii tăiați. Vreau să atrag atenția celor de la Societatea de Servicii Publice că acei copaci pe care i-au tăiat ei erau pe domeniul public și erau înscriși în inventarul, în Registrul Spațiilor Verzi și pentru orice copac de pe domeniul public, așa cum ați spus dumneavoastră, domnule secretar, ce trebuie tăiat pe domeniul public trebuie aviz de la Agenția pentru Protecția Mediului. Vreau să vă spun că mă voi adresa Agenției pentru Protecția Mediului în acest sens și Gărzii de Mediu și îi voi ruga să amendeze Societatea de Servicii Publice și la următoarea ședință de consiliu local aș avea rugămintea ca domnul Director al Societății de Servicii Publice să fie prezent, întrucât au început să asasineze copacii sănătoși din acest oraș. Am înțeles, au plantat tot felul de arbuști în locul acelor copaci, dar vorbim totuși de un confort verde al băcăuanilor pe care îl vedem redus pe zi ce trece sub ochii noștri. Și să știți că oamenii sunt foarte nemulțumiți, ba chiar unii sunt dezamăgiți și triști pentru că aceste lucruri se întâmplă. Și eu sunt unul dintre ei. Unii dintre noi mai vrem și verde în acest oraș, nu doar betoane și blocuri îngrămădite. Deci, aș dori să transmit public S.S.P.M.-ului că mă voi adresa organelor competente și dacă vor mai continua în această logică voi propune la următoarea ședință de consiliu local, eliminarea acestui drept de a administra domeniul public. Deci, voi iniția proiect de hotărâre prin care domeniul public va reveni înapoi municipiului Bacău în administrare, pentru că Societatea de Servicii Publice s-a apucat să taie copacii de pe el.

2.Cartierul Izvoare. S-au construit acolo 36 de case de către cei de la Habitat for Humanity, nici astăzi primăria nu și-a îndeplinit obligația asumată de a racorda aceste case la rețelele de apă și canalizare. Am mai avut discuție, undeva anul trecut și chiar v-am întrebat, faceți pași pentru racordarea acestor case la rețelele edilitare? Și am fost surprins să observ că abia anul ăsta v-ați gândit la acest lucru.

Dar totuși, bun, apreciez lucrul acesta, dar totuși, trebuia să vă gândiți la această chestiune încă din etapa construirii acestor case. Pentru că orice municipalitate serioasă așa face. Oamenii din păcate, nu se pot muta acolo acum, astăzi pentru că nu au aceste utilități și sunt profund nemulțumiți în acest sens. Deci, ca să înțeleg, le-ați prins în buget și vor fi executate. Când?

Domnul Chindruș Romică - sunt prinse în buget.

Domnul Viceprimar Scripaț Constantin - oamenii s-au mutat în acele case. Nu am avut perspectiva zonei că se va construi, se pare nici acum....(nu se înțelege, se vorbește în afara microfonului).

Domnul Mateuță poate să explice când încep lucrările. Domnul Director.

Domnul Consilier Ghingheș Cristiancând încep lucrările și când vor fi gata, mai ales, mă interesează. Așa, să le dăm un răspuns săracilor oameni, pentru că vă dați seama că sunt dezamăgiți, adică niște oameni i-au ajutat și municipalitatea a stat de pomană acolo.

Domnul Director Mateuță Florin - deci, primăvara asta vor începe lucrările, pe drumul de acces, racordul la utilități, apă și canalizare.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - bun...

Domnul Chindruș Romică - domnul consilier, numai puțin. Să nu uităm că cei care au construit trebuiau să prevadă în proiectul lor și utilitățile, era de datoria lor nu a noastră. Nu a noastră.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - dar am înțeles că municipalitatea și-a asumat acest lucru.

Domnul Chindruș Romică - era normal?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mă surprindeți să spuneți asta, mai ales că Primăria Bacău și-a asumat rețelele edilitare pentru că așa s-a lăudat domnul primar că va face.

Domnul Chindruș Romică - ne-am asumat, dar...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - de ce nu le-ati făcut? V-ati asumat si nu le-ati făcut, acesta-i adevărul.

Domnul Chindruș Romică - păi, suntem în curs.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - sunteți în curs după un an, mă rog.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș, haideți dacă-mi permiteți. Cred că nu știți. Ca de obicei, sunteți un pic în eroare. Noi am preluat o situație de fapt foarte încurcată, când domnii de fapt se apucaseră să construiască fără măcar să aibă autorizația.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - cunosc situația. Eu vorbesc după emiterea autorizației legale. Atunci se putea apuca și autoritatea de proiectat acele rețele.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - deci, au fost o serie de etape... Domnul Consilier Ghingheș Cristian . cam târziu acum.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -... care trebuiau complinite inclusiv, municipalitatea așa cum spuneți și dumneavoastră și-a asumat să împlinească acest proiect și rețele edilitare. Asta nu se face nici peste noapte, nici ieri, nici ...cu respectarea termenelor legale.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - sunt de acord cu dumneavoastră, dar... Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - ... vă mulțumesc mult.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - ...dar așa cum au fost făcute rectificările pentru alte chestiuni, festivaluri, pentru chermeze, sărbători câmpenești sau pensionerești, așa, se puteau să se prevadă bani și pentru această investiție, care este vitală pentru acei oameni de acolo aflați în nevoie. Dar, mă rog. Să trecem la punctul 3, dacă-mi permiteți.

 • 3.Ne întoarcem la problema urbanismului deșănțat și al felului în care se construiește în acest oraș. Și aș dori să vă supun atenției un bloc fix la intrare pe strada Șoimului, acolo unde dezvoltatorul vrea să propună un bloc de 10 etaje, eu mă mir cum de n-a ajuns la 20, aveam primul zgârie nori din Bacău, în condițiile în care rețeaua nu permite astfel de dezvoltări urbane în acea zonă. Avem P.U.G.-ul care prevede foarte clar o serie de indicatori urbanistici și el vrea să extindă mult peste ce-i permite legislația. Prevede de exemplu la o sută de locuri de parcare un lift Klaus pentru mașini, vă dați seama o sută de oameni când vor ieși cu liftul cu mașina de acolo din parcarea, care-i ceva de noaptea minții și cetățenii din zonă sunt profund nemulțumiți de această investiție proiectată acolo. în acest sens am înțeles că vor avea o dezbatere publică săptămâna viitoare, luni la ora 11.00, anunțată deja și de domnul primar. Dar este aici un domn care este foarte preocupat de această problemă și aș vrea să vă transmită invitația și el, personal, invitația și câteva cuvinte dacă se poate. Pentru că știu că acolo, mă rog și dumnealui este oarecum o voce informată a zecilor, a sutelor de cetățeni nemulțumiți de această investiție ce urmează a prinde contur acolo.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - vă dau cuvântul, da.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - haideți la microfon aici.

Domnul Tache Nicolae - mulțumesc pentru cuvânt. Am reținut într-o revistă a Bacăului, că-și face municipalitatea un mare succes, declară un mare succes, prin aprobările pe care le dă, pentru construcțiile care apar în oraș, în acele peteci de teren, plombări, construcții care sunt foarte înghesuite. Concret, doar două vreau să arăt acum. E vorba de construcția de pe Titulescu care nu a respectat autorizația de construcție, cu parcare subterană și după ce se termină aia, în curs acum e vorba, se dezbate, luni o să avem cu toți factorii de răspundere în dezbatere publică, construcția care urmează, propusă a fi construită, lângă Floarea de Colț. Eu am argumentat prin multe puncte, am anunțat locuitorii de acolo și cu asociația de proprietari Trandafirilor, suntem reprezentanți a aproape trei sute de semnături și de oameni care sunt împotriva acestei construcții. Noi nu suntem împotriva construcției că-i loc, că-i teren proprietate, dar asta nu înseamnă că trebuie să facă proprietarul să facă ce vrea acolo, trebuie să se supună unui program de urbanism. P.U.G. are un regulament, P.U.Z. are un regulament, trebuie să se supună acelor norme. Nu vine cineva să facă acolo și cred că vina, mă rog în timp așa, în avizele date în amonte, avizul poliției este cel mai dezastruos. Am întrebat pe domnul Bălan, Șeful Circulației Rutiere pe Bacău, am spus domnule când ai dat avizul acela, eram la poliție atunci într-un birou, ați fost la fața locului să vedeți ce înseamnă asemenea construcție?

„N-am fost domnule Este inadmisibil să faci, să dai o aprobare pe ceva pe care nu-1 vezi, nu știi ce înseamnă. E o chestie foarte, foarte dură să știți. Să știți construcție aia, nu vreau să lungesc, o să continuu luni, construcția aceea este foarte, foarte prost amplasată pentru toată zona aia. Construcția care se face pe Titulescu și cu asta, propusă pe Șoimului, creează cea mai mare densitate din Bacău și toate normele, toate actele normative prevăd o densitate medie. Acolo este supramedie, foarte aglomerată, mai mult decât aglomerată. Să ai parcări și culmea, n-am întâlnit, mi s-a spus de către proiectant să facă ieșire din bloc, din zona blocului, din interior cu semafor. Vă rog să-mi spuneți, să-mi arătați și mie dacă în Bacău există o asemenea ieșire din parcare, din bloc cu semafor, la zece metri de intersecția cu Războieni? E ceva de noaptea minții. E ceva amețitor. Vă mulțumesc. Luati, am dat niște informații si consilierilor care erau mai înainte, ca să se informeze și să vadă despre ce este vorba, dacă se aprobă acea construcție. Asta nu înseamnă și cu asta am încheiat, dacă este proprietate să se încadreze, dacă nu municipalitatea trebuie să cumpere terenul respectiv, să-1 despăgubească și atât. Nu face ce vrea, dacă-i proprietar acolo, trebuie să se încadreze unor norme de urbanism, P.U.G.cu regulamentul lui, îi P.U.Z. cu regulamentul lui. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - mulțumesc, am înțeles că va fi luni o dezbatere publică, unde cred că fiecare, inclusiv cei avizați, își vor spune punctul de vedere.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da, mulțumesc foarte mult. Și am pe această cale, apreciez foarte mult faptul că există astfel de cetățeni care practic sunt interesați de ceea ce-i înconjoară. Aș vrea totuși să transmit Arhitectului Șef să-mi furnizeze acele informații publice pe care le tot cer. Mă refer la certificat de urbanism și autorizație de construcție cu anonimizarea datelor personale. Vă rog frumos să-mi dați respectivele documente publice, deoarece mă voi îndrepta în instanță, dacă n-o veți face și nu numai în instanță. Vreau să știu că o serie de chestiuni de genul acesta pot produce prejudicii oamenilor. Știți ce înseamnă prejudiciu? Și realizarea sau nerealizarea anumitor acte ce țin de dumneavoastră cu prejudiciu? înseamnă abuz în serviciu. N-aș vrea, n-aș vrea să intrăm în acea zonă. Vă rog frumos, respectuos, așa cum am făcut-o și acum câteva luni, să-mi furnizați datele publice nu după o sută de ani, ci să mi le furnizați astfel încât să le pot consulta. Deci, mă refer la certificate de urbanism și autorizații de construire. Atâta tot. Dacă există date personale, vă rog să le tăiati cu carioca.

9

Doamna Arhitect Șef Marin Diana - în urma primei solicitări adresată de dumneavoastră în calitate de consilier local, solicitarea a fost analizată și de domnul secretar și de domnul primar și s-a ajuns la concluzia că deocamdată vă invităm la sediul primăriei să studiați aceste acte. în urma solicitării de pe 544 noi suntem pregătiți și am făcut copiile, dar în continuare noi vă invităm la sediul primăriei pentru că sunt o grămadă de probleme pe care le ridicați aici, în necunoștință de cauză și în care dacă-am purta o discuție, strict, tehnic, că tot vă place să studiați domeniul urbanism, poate am mai rezolva niște neînțelegeri.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - am înțeles, mulțumesc pentru invitație, însă totuși am cerut aceste documente pentru a le studia, tocmai ca să-mi fac o părere despre aceste proiecte, avizată. Deci, eu în calitate de consilier local, n-am voie să primesc aceste documente, dar când vă arăt Legea 544 și depun acolo pot să le primesc în calitate de cetățean, deci mi se pare puțin redundant, pentru că eu în calitate de consilier local ar trebui sa am acces la acte, nu așa cum spuneți dumneavoastră. Bun înțeleg, să vin la primărie, dar eu totuși vreau să le și studiez, să le compar cu indicatorii urbanistici și cu ceea ce spun oamenii în teritoriu, persoanele care au probleme cu privire la astfel de proiecte. Deci, v-aș ruga ca dățile următoare să-mi furnizați aceste documente și atunci când vă fac interpelare personală în calitate de consilier local, pentru că O.G. 3 5/2002 îmi permite această chestiune. în zece zile să primesc informațiile solicitate la compartimentele de resort din cadrul primăriei. încă o dată subliniez....

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - da, domnule Ghingheș sunt de acord, aveți perfectă dreptate. Dar și dumneavoastră trebuie să motivați pentru ce vă trebuie actele alea. N-ați motivat în nici un fel. Dumneavoastră trebuie să spuneți:„în vederea susținerii sau studierii dosarului privind proiectul de hotărâre aflat...”, așa în calitate

de consilier mă trezesc că-mi cereți actul de proprietate de la casa mea mâine, de la taxe și impozite. Stați un pic...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu mă interesează. Sunt sigur că ați obținut-o ok, prin mijloace elegante. Sunt sigur!

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - mă bucur. Da, n-am vândut treninguri prefabricate, da... într-adevăr, cu etichete false. Fi-ți sigur.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - n-am înțeles.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - fi-ți sigur de chestia asta.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - n-am înțeles aluzia.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - nici eu n-am înțeles.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mi se pare un atac personal eronat, așa.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - da, bine.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da, dar nici eu...

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - haideți să ne întoarcem la oile dumneavoastră pe care...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu înțeleg de ce invocați chestiuni de genul acesta, dar mă rog.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici -pentru că dumneavoastră invocați tot felul de aberații.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mergeți pe o sârmă foarte subțire acolo la Primăria Bacău, așa mi se pare.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - haideți, domnul Ghingheș, m-am săturat de amenințările dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - interpretăm..dar nu-i amenințare.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - haideți, vă rog frumos, vedeți-vă oleacă de lungul nasului, da?

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - dacă sunt probleme care să ne intereseze pe noi.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - dumnealui a spus de treninguri.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - în primul rând faceți cerere, domnul Scripăț..., dumneavoastră faceți cereri în susținerea activității dumneavoastră. în momentul în care dumneavoastră veți susține în cererea dumneavoastră, am nevoie de actele astea pentru..., atunci vi se vor da.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - logic, pentru a le studia.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - nu studiați, că nu faceți cultură generală pe actele primărie.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu ați înțeles, studiat, din punct de vedere al conținutului.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - nu faceți cultură generală pe actele primăriei. Ce vreți dumneavoastră, cereți. Este un regim de date personale care trebuie respectat. Mai mult decât atât, în Legea 350, în Legea 50 se spune foarte clar și modul în care se poate lua la cunoștință și de ce anume se poate lua. Nu spune nicăieri că se pot da copii. Se spune că se aduce la cunoștință publică prevederile autorizației și 73

prevederile autorizației se referă la regimul tehnic, la regimul economic și la regimul juridic. Nu trebuie dumneavoastră să știți cine stă acolo, la ce adresă stă acolo, pentru că alea sunt date cu caracter personal.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - domnule secretar, fiind documente publice, eu am solicitat clar, să se anonimizeze datele cu caracter personal.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - întâi să vă motivați cererea.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - fiind documente publice, ele trebuie să fie furnizate și consiliului local și în baza Legii 544.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - dumneavoastră nu sunteți consiliul local, domnule Ghingheș,

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - consilier local.

Doamna Arhitect Șef Marin Diana - ați mai solicitat la o altă primărie o autorizație și vi s-a dat? Că eu m-am consultat și cu colegii mei din țară...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - .. .pe 544, da.

Doamna Arhitect Șef Marin Diana - colegii mei din țară au spus că în urma G.D.P.R.-ului nu au voie să dea copie după autorizație.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu este adevărat. Nu este adevărat, sunt numeroase procese în instanță, vă arăt precedent.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - stimați colegi, înțeleg din ce ne-ați relatat dumneavoastră, doamna Arhitect șef și domnul secretar că ar putea exista o posibilitate de a rezolva această problemă...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu, eu nu negociez, eu vreau documentele. Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - da.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - dacă nu primesc documentele, vă dau în judecată.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - am înțeles, domnule consilier, ne-ați mai spus o dată.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - și apoi facem și alte acțiuni.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - tocmai ce era discuția...

..... 1 1 1 ■ I I I-w—......................................................——I                   ................................■                                                                      5

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - aveți mâna formată, domnul Ghingheș, de mic.

Doamna Președinte de ședință Dinu Ioana-Raluca - declar ședința închisă. O zi

i                               ......................................................... »                 I              ...........................mi            ...................................... 5                5

bună!

Rezultatul de la voturile secrete au fost citite, pentru unele proiecte, ulterior finalizării proiectelor respective. Acestea au fost inserate imediat la punctele cărora aparțin pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU,

IOANA-RALUCA DINU           NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: Tamba Rodîca, Tebeicâ Mariana, Matei Nicoleta, Teletin Olivia, Adomnicăi Maria

Ds.I-A-2/ Ex.l